Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De verhouding tusschen den tropischen landbouwgordel en de industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidig aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost Azie.
Description: Hilversum, De Mercuur, 1931. Oorspr. omslag. 420 p. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Rijks-Universiteit te Utrecht op 29 mei 1931.

Keywords: proefschrift dissertatie

Price: EUR 13.50 = appr. US$ 14.67 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: M8150

See more books from our catalog: Proefschrift