Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Notities bij de aanduiding van herdrukken, in het bijzonder betrekking hebbend op de bibliografie van de afzondelijk verschenen werken van W.F. Hermans.
Description: Groningen, H.D. Tjeenk Willink, 1975. Geniet. 249-314 p. In: Spektator 4e jaargang 1974-1975 februari nr. 5.

Keywords: tijdschrift

Price: EUR 6.00 = appr. US$ 6.52 Seller: Antiquariaat Boek & Glas
- Book number: B6706

See more books from our catalog: Tijdschrift