A. Asher & Co. B.V.
Tuurdijk 16, 3997 MS 't Goy-Houten, The Netherlands. Phone: +31 (0)30 601 1955 | Fax: +31 (0)30 601 1813            Email: info@asherbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
A4HBEQ01U79O: OLAUS MAGNUS. - Historia de gentibus septentrionalibus, .... sic in epitomen redacta, ut non minus clare quam breviter quicquid apud Septentrionales scitu dignum est, complectatur.Antwerp, Christopher Plantin, 1558. 8vo. With Plantin's woodcut device and 135 fine woodcut illustrations by Arnaud Nicolai in text. Early 17th-century gold-tooled calf, with charming centrepiece on both boards.
H6OD7QRTZTIT: OLIPHANT, LAURENCE. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan in the years 1857, '58, '59.Edinburgh, William Blackwood and Sons, 1859. 2 volumes. 8vo. With 20 chromolithographed plates, 50 wood-engravings in text and 5 engraved folding maps. Contemporary gold-tooled green morocco, richly gold-tooled spine.
F4JFS4VJU27H: OLIPHANT, LAURENCE. - De zending van graaf van Elgin naar China en Japan in 1857, 1858, 1859.Utrecht, Nolet and son, [1860]. 2 volumes. 8vo. With 5 full-page chromolithographed plates, 3 lithographed maps (2 folding), some letterpress tables in text. Contemporary blue calf, purple textured cloth sides.
95OFFEAVRKP6: [OLIVÁN, ALEJANDRO]. - Informe a la junta de gobierno del Real Consulado sobre el ensayo del nuevo tren de elaborar azucar, sentado en el ingenio de San Jose, por la comison encargada de presenciarlo, seguido de un oficio de D. Alejandro Olivan, referente al propio abgeto: impreso por acuerdo de la misma Junta de Gobierno.Havana, Imprenta Fraternal, 1831. Small 4to. With a woodcut Havana coat-of-arms (crowned shield with 3 towers and a key) on the title-page, with attributes of agriculture and commerce. Disbound.
6330: [OLIVIER, W.J.]. - De zoogdieren, vogelen en visschen. Afgebeeld en beschreven voor Nederlandsche jonge lieden.Amsterdam, Diederichs brothers, 1835-1836. 3 parts in 1 volume. 8vo. With 3 wood engraved frontispieces and ca. 200 wood engravings in text (many full-page). Contemporary boards.
58: OLLYFFE, THOMAS. - Abbreviations as used in the courts of Kings Bench and Common Pleas[.] containing more than six hundred words properly abbreviated in the court hand[.] With their significations in words at length in the engrossing and secretary hands &c.London, Owen Lloyd, [ca. 1715]. Oblong folio (20 x 32 cm). With calligraphic title-page and 9 leaves with calligraphic specimens, all engraved by J. Cole and by Nutting. Disbound.
R1213: OLSCHKI, LEO S. - Choix de livres anciens, rares et curieux en vente... Première [-Douzième] partie.Florence, Leo S. Olschki, 1907-1940. 12 volumes. 8vo. Cloth.
L94GKF3SGETD: [OMAN]. - Oman news.With: Oman report.Washington, D.C., Embassy of Oman, 1976-1978. 4to. One issue of the Oman News and three issue of the Oman Report.
ABC_45772: ONGANIA, FERDINANDO (ED.). - Calli e canali e isole della laguna [frontispiece: “Calli et canali in Venezia”].Venice, Tipografia Emiliana, 1894-1895. Imperial folio (ca. 55 x 37 cm). With a lithographed frontispiece showing a gondola in a Venice canal and 100 colletypes of the Venice canals, streets and buildings, mounted on guards and covered with flyleaves, index printed in red and black. Original publisher’s half brown sheepskin, beige cloth sides with blind-tooled frame on the front and back board and with a centrepiece with a boat in the lagoon of Venice and the gold-stamped title and author's name on the front board.
K7ABAL3IXWMO: OOSTEN, HENDRIK VAN. - De naauwkeurige bloemist, of de nieuwe Nederlandsche bloemhof, waarin onderrigt wordt, hoe men alle soorten van bloemen, planten en boomen moet aankweeken, onderhouden en vruchtbaar maken. Benevens eene beschrijving om de boomen goed en wel te snoeijen, ten einde dezelve goed vruchtbaar te houden, enz. enz.Amsterdam, Wouter Brave, [1825]. 8vo (16.5 x 10.5 cm). With an engraved frontispiece and 5 engraved plates. Contemporary stiff paper wrappers.
HC3BI6LO1WK7: OOSTEN, HENDRIK VAN. - De Neederlandsen hof, beplant met bloemen, ooft en orangerijen; ... Den tweeden druk.With: (2) OOSTEN, Hendrik van. Register van alle de soorten der voornaamste vrugten, ... Dito een register van alle de saaden, behoorende tot de moestuinery. ...Leiden, “voor den uitgeever” [= Hendrik van Oosten], sold by Johannes Du Vivié and Isaac Severinus, 1703. Small 8vo & large 16mo. With an engraved frontispiece after Jan Goeree by P. Sluyter, and 5 engraved plates. Contemporary vellum.
D6OGYBAMZ2KR: OOSTER, WILLIAM ALEXANDRE AND CARL VON FISCHER-OOSTER. - Protozoe Helvetica. Mittheilungen aus dem Berner Museum der Naturgeschichte über merkwürdige Thier- und Pflanzenreste der schweizerischen Vorwelt.Basel and Geneva, H. Georg (colophon: printed in Bern, Haller'sche Buchdruckerei), 1869-1871. 2 volumes in 5 separate parts. 4to. With lithographed map and 32 lithographed plates (numbered 1-13 and 1-19), including 13 double-page. All parts in original publisher's printed paper wrappers.
F9CB0K23SY47: OOSTKAMP, JAN ANTONIE. - De merkwaardigste Nederlandsche zeereizen, sedert den jare 1594. Voor de vaderlandsche jeugd, ... Met platen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck; Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1825. 2 volumes. 8vo. Each volume with a letterpress half-title and engraved title-page with a vignette showing a Dutch sailing ship, and 7 engraved plates (2 folding). Contemporary half cloth, spines with letterpress title labels.
ABC_45583: [OPPENHEIM, MAX VON]. - Tell-Halâf-Stadt 1913.[Tell Halaf], 1913. 92 x 126 cm. Whiteprint (diazotype) on thick paper. Title, scale and compass executed in manuscript in blue pen.
J3SAAAC9887M: OPPENHEIM, MAX VON. - Vom Mittelmeer zum Persischen Golf durch den Hauran, die Syrische Wüste und Mesopotamien.Berlin, Dietrich Reimer, 1899-1900. 2 volumes. Large 8vo. With 2 (instead of 3) folding maps in rear-cover pockets and numerous illustrations in the text and on photo plates. Original illustrated green cloth.
19684: ORBIGNY, ALCIDE D'. - Fragment d'un voyage au centre de l'Amérique Méridionale; contenant des considérations sur la navigation de l'Amazone et de la Plata, et sur les anciennes missions des provinces de Chiquitos et de Moxos (Bolivia). Paris, P. Bertrand; Strasbourg, widow Levrault (printed by Berger-Levrault), 1845. 8vo. With a large folding lithographed map (43 x 52 cm) of the centre of South America. Modern half red morocco.
K9QHC9O45M6T: [ORDINANCE - MEDICINE]. - Gelykheid! Vryheid! Notificatie. Het departementaal bestuur van den Rhyn ... doet te weten: dat, ten einde de meest in het oog lopende misbruiken, welke in het administreren van onderscheiden takken der geneeskunde binnen dit gemeenebest, door onkundige en ongequalificeerde uitoefenaaren, plaats hebben ...Arnhem, Abraham van Goor, 1801. 4to. Disbound.
K9SDWEF9PDQZ: [ORDINANCE - MEDICINE]. - Publicatie van het departementaal bestuur van Overijssel houdende reglement op het afnemen der examina van heelmeesters, vroedmeesters, apothekers, en vroedvrouwen, door de departementale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzicht van Overijssel. Gearresteerd den 8 maart 1805.Zwolle, H. Tijl, J. de Vri & F. Clement, 1805. 8vo. With a woodcut coat-of-arms of Overijssel on the title-page. Bound as sewn.
K9QFLQVGL7CS: [ORDINANCE - MEDICINE]. - Gelykheid, vryheid. Publicatie. Het departementaal bestuur van den Rhyn ... doet te weten: ... dat verscheiden lieden, uit vreze voor gestrenge examina, ... zich haasteden, om, vóór de invoerings des geneeskundigen bestuurs, zich, voornamelyk ten platten lande, en in kleine steden, alwaar geen toereikend geneeskundig toeverzicht plaats had, ter uitoeffening der genees- heel- verlos- en artsenymengkunde, neder te zetten ...Arnhem, Abraham van Goor, 1800. 4to. Disbound.
K9IDTLC2J5DF: [ORDINANCE - PHARMACY]. - Nieuwe geamplieerde en gealtereerde ordonnantie voor het Collegium pharmaceuticum, ende het gehele gilde van de apothekarissen binnen de stadt Leyden.Leiden, Samuel and Johannes Luchtmans, 1765. 4to. With a woodcut device on the title-page. Bound as sewn.
K9IA34TFE6UE: [ORDINANCE - MEDICINE]. - Vernieuwde, ende geamplieerde ordonnantie op het stuck vande pest, ende tegens het voortsetten van dien, item over 't begraven der dooden in tijden van pest en anders binnen der stadt Deventer. Mitsgaders van het loon der bidders ende dragers, als mede van het maecken der graven, het luyden der klocken, met den vorderen aenkleven, soo wel in als buyten pesten-tijden.Deventer, Joan Cost, 1666. 4to. With a woodcut Deventer coat-of-arms on the title-page. Disbound.
K9I9ZJM61HBU: [ORDINANCE - PHARMACY]. - Ordonnantie van de vroedtschap der stadt Utrecht, op 't apothekers-gildt binnen deselve stadt, als oock op de medicamenten, die sy-luyden in hare winckels moeten hebben; mitsgaders het praepareren, vermengen, ende uyt-leveren van dien. Gepubliceerd den xxiijen julij 1655.Utrecht, Willem van Paddenburgh, 1679. 4to. With the woodcut arms of the city Utrecht on the title-page. Unbound.
K9IF714OCX7S: [ORDINANCE - TOLL ROAD]. - Ordonnantie rakende de gabelle of weg- en bruggeld van het zandpad tusschen Breukelen en Ouderkerke. Gearresteerd den 21. May 1774.Utrecht, Willem Jan Reers, 1774. 4to. With a woodcut ornament on the title-page. Disbound.
K9RG9WLEOJN7: [ORDINANCE - MEDICINE]. - Extract uit het geadviseerde door de stads-doctoren, op resolutie van burgermeesteren schepenen ende raad der stadt Harderwijck, van d. 18. october 1779. ter vergadering overgegeven, om, onder Gods zegen, de grasserende pers-loop, soo veel mogelijk, te praevenieren.[Harderwijk, Johannes Mooijen?, 1779]. 4to. Bound as sewn.
E2EBB1V3O29B: [ORDINANCE - MAASTRICHT]. - Memorie der levens-middelen en der selver prysen, soo als die ten dienste der Armée door den edelen achtbaaren raad der stad Maastricht getaxeert zyn, voor den tyd van drie weeken te beginnen met dato den 25. july 1746.[Maastricht, 23 July 1746]. Folded half-sheet (36 x 44 cm).
K9IBIMJ64SUG: [ORDINANCE - PHARMACY]. - Ordonnantie voor het Collegium Pharmaceuticum, ende het gehele gilde van de apothekarissen binnen de stadt Leyden.Leiden, Pieter van der Aa, 1718. 4to. With the woodcut coat of arms of Leiden on the title-page. Contemporary marbled paper wrappers.
K9I9NIO65CBO: [ORDINANCE - PHARMACY]. - Ordonnantie vande vroedschap der stadt Utrecht, waer naer de doctoren inde medicijne binnen de selve stadt practiserende, haer sullen hebben te regulieren. Gepibliceert den xxiijen julij 1655.Utrecht, Amelis van Paddenburgh, 1665. 4to. With the woodcut coat-of-arms of Utrecht on the title-page. Unbound.
ABC_45564: [ORDINANCES - DUTCH REPUBLIC]. - Recueil van verscheyde placaten, ordonantien, resolutien, instructien, ordres en lysten, etc. betreffende de saacken van den oorlogh, te water en te lande.The Hague, Jacob Scheltus, Aelbrecht Hendriksz, the heirs of Hillebrandt Jacobsz van Wouw, Paulus Scheltus, 1591-1716. 4to. With woodcut publishers' devices, title vignettes and decorated initials. Vellum over boards, manuscript title on spine, remains of green ties.
KAADGC8B9ZXB: [ORIENTAL STUDIES IN SCANDINAVIA]. - [A collection of 38 academic theses plus 2 duplicates].Lund, Uppsala, Copenhagen, Helsinki and Turku, 1747-1854. 40 volumes. Mostly 4to.
ABC_45690: ORTI, FELIX MARIA - Carta de edificaçaõ, gloriosos trabalhos dos missionarios da Companhia de Jesus, na missaõ de Madurè, e maravilhosos successos, que deos nella obrou no anno de 1740. Dada a' luz pelo padre procurador da mesma missam, e provincia do Malabar da mesma Companhia.Lisbon, Franscisco, Jozé and/or Manuel da Silva (“na nova officina Sylviana”), 1746. 4to. With a woodcut vignette on title-page. Later period style blind-tooled sprinkled calf with gold-tooled spine, marbled endpapers.
ABC_45563: OS, GEORGIUS JACOBUS JOHANNES. - [Flowers and fruits on a marble plinth].[Paris or Holland], [ca. 1815-1825]. Four watercolour drawings on paper, three signed “G.J.J Van Os”, edged with a thin black border.
17027: OSIANDER, ANDREAS. - Harmoniae Evangelicae libri quatuor, in quibus Evangelica historia ex quatuor Evangelistis ita in unu[m] est contexta, ut nullius verbum ullum omissum, nihil alienum immixtum, nullius ordo turbatus, nihil non suo loco positum. ... Elenchus harmoniae, ... (Colophon: Antwerp, Matthias Crom, 1540). 8vo. With a woodcut vignette at the foot of the title-page and the head of the first page of the main text (illustrating Luke 11), 1 full-page and 97 half-page woodcut illustrations by Levinus de Witte (including a few repeats). 17th-century limp sheepskin parchment.
L31EWR8YGO4F: [OSPAAAL]. MARTINEZ, OLIVIO. - Unity of the Arab peoples - Nationalization of oil.[Cuba, 1972]. Poster (ca. 52.5 x 32.5 cm) printed in black and red, with an image of four armed Arabian horsemen, with Arabic text above and below, and with the title in Spanish, French and English at the foot of the poster, together with the logo of the OSPAAAL.
G8BDG6UHOWTO: OTHO, GEORG. - Palaestra linguarum orientalium, hoc est: quatuor primorum capitum Geneseos, I. Textus originalis tam ex Judaeorum quàm Samaritanorum traditionibus. II. Targumim seu paraphrases orientales praecipuae, nempe I. Chaldaicae, (Onkelosi, Jonathanis et Hierosolymitana) II. Syriaca, III. Samaritana, IV. Arabica, V. Aethiopica, VI. Persica. Omnia cum versione Latinâ ...Including: OTHO, Andreas. Glossarium linguarum orientalium octuplex: Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Samaritanum, Arabicum, Aethiopicum, Persicum et Rabbinicum …Frankfurt am Main, published by Friedrich Knoch, printed by Martin Jacquet, 1702. 4to. With one woodcut initial. Set in roman, Arabic, Hebrew, Samaritan and Ethiopic types. 2 parts in 1 volume. Nineteenth-century half calf with marbled sides.
H6TFT9B574SK: [OTT, MICHAEL, AND JACOB PREUSSEN]. - Kriegs Ordnung new gemacht.(Colophon:) Leipzig, Michael Blum, 1534. Small 8vo (15.5 x 10.5 cm). With a full-page woodcut (10 x 8.5 cm) on the title-page (repeated at the beginning of the main text), Blum's woodcut device below the colophon. Contemporary blind-tooled black calf over tapered wooden boards, each board in a panel design, 2 strap fastenings with engraved decoration in the brass clasps and catchplates. The binder used 2 fragments from a manuscript Vulgate Bible in a humanistic hand.
H84E6ZLAHY8O: OTTERLOO, ANTHONY VAN. - Japan, beschreven naar de nieuwste bronnen.Amsterdam, Gebroeders Kraay, 1860. Royal 8vo (24 x 16 cm). With steel-engraved frontispiece and title-page, 18 full-page steel-engravings, 6 full-page tinted aquatints, 1 double-page chromolithograph and a folding lithographed map. Extra illustrated with 4 hand-coloured lithographed plates. Original publisher's blind- and gold-blocked cloth.
6871: OTTO VON PASSAU. - Boec des gulden throe[n]s of der xxiiij. ouden en[de] hoemen elke[n] vinden mach en[de] va[n] hoerre leringhen die si leren om te comen totten ewighen leven.(colophon: Haarlem, [Jacob Bellaert], 25 October 1484). Folio (29 x 21.5 cm). With large woodcut printer's device (142 x 82 mm) on verso of last leaf (with the arms of the city of Haarlem above an eagle holding a larger blank shield, here filled in by a contemporary owner); 4 woodcut illustrations and 20 repeats, representing the 24 elders, each showing one of the male elders, standing, teaching a female novice kneeling before him. Further with spaces left for initials, all filled in with uncials by hand, about 25 with penwork decoration in 1 or 2 additional colours: 1 blue 6-line initial with decorations in red and violate extending far into the margin, about 24 red 3 to 9-line (mostly 7-line) initials with lavendar penwork (1 with 2 green dots), some extending into the margin, and more than 70 2-line red initials without penwork decoration; a few spaces left for ¶-marks, also filled in in red; capitals rubricated throughout. Set entirely in Baellart's textura (99 or 100 mm/20 lines or about 14.5 point). Lacking leaf 137 (the second to last text leaf) and the final blank. Modern sheepskin.
6204: OTTO VAN PASSAU. - Boeck des gulden throene of der xxiiij ouden. Utrecht, "tC", (30 March) 1480. Folio. With 24 illustrations in text (ca. 9 x 6.2 cm), printed from 1 complete woodcut (plus 4 repeats) and 15 components assembled in different combinations, all rubricated and with architectural frames. Each of the 24 chapters begins with a large manuscript initial, 11 with two or more colours and others with interior white decoration. A smaller initial with penwork opens the book's first page and there are numerous further 1-line and 2-line initials. Woodcut printer's device at the end. Contemporary (Utrecht?) blind-tooled calf over wooden boards, each board in a panel design; rebacked.
S2224: OTTOLANDER, K.J.W., A. KOSTER MZ. AND C. DE VOS, EDITORS. - Nederlandsche flora en pomona, beschreven en uitgegeven door het bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Groningen, J.B. Wolters, 1876. Large 4to. With 81 full-page chromolithographed plates after A.J. Wendel. Modern half morocco.
G4TESVVUF9FD: [OTTOMAN-MAMLUK WAR]. - Omnia que gesta sunt in Orie[n]te inter Sophi & Maximum Turcarum & Suldanum, & que[m]admodum dux Turcaru[m] caepit Alepum & Damascum & Hierusalem cum om[n]ibus circumiace[n]tibus oppidis, & quo[rum] maximus Turcaru[m] voluit audire una[m] missam apud sanctu[m] sepulchru[m] Iesu Christi.[Basel, Pamphilus Gengenbach, 1518]. 4to. With woodcut illustration on title-page. 19th-century pink wrappers.
D55H803XSZ3Z: [OTTOMAN PORT]. [PEETERS, JOHANNES (JAN) (AFTER)]. - [Ladimistri nel' archipelago].[The Netherlands(?), ca. 1720?]. Oblong folio (19.5 x 31.5 cm). Pen and blue-black ink-wash drawing on laid paper, showing the city of Edremit, its harbour and fortifications, with an Ottoman and a Dutch(?) ship, and a lighthouse, in a brown thick-thin-thin border, signed in the border below right, but difficult to read (I. P. Sto...?, I. P. Ste...?). Framed (37 x 49 cm).
JBDBKGMJ1PXZ: [OTTOMAN EMPIRE]. - [Collection of treaty articles relating to commercial transactions of subjects of the Austrian state in the Ottoman Empire]. Avusturya devleti tebaasinin Memalik-i Osmaniyede ticaretlerine ait mevadd-i ahdiyye mecmuasidir.Vienna, Dar tiba’ al-imberaturiyy (k. k. Hof- und Staatsdruckerei), 1846. Large 8vo. Printed in black with red headings, within printed gilt rules. Illuminated head-piece and 'unwan printed in three colours and gilt, in imitation of manuscript illumination. Gilt tail-piece. Contemporary green morocco binding with fore-edge flap, covers giltstamped with an oriental design. All edges gilt.
1603: OVID. (JACOB REENSTIERNA, TRANSLATOR). - Nägre fabler af Ovidii Metamorphoses, förswanskade (af Jacob Reenstierna).Stockholm, Julius G. Matthiae, 1708. 8vo in 4s. With woodcut device on the title-page, engraved armorial headpiece to the dedication, 19 small engraved illustrations in the text by N. Guerard (ca. 5 x 6 cm), and woodcut headpieces, tailpieces and initials. Contemporary half calf, gold-tooled spine with title in gold.
1573: OVIDIUS NASO, PUBLIUS (OVID). - Den metamorphosis ofte herscheppinghe … In onse Nederduytsche tale overgeset ende met figuren verciert elck tot sijnder historien dienende. Seer nut voor alle schilders, beeltsnijders, goutsmeden, ende liefhebbers der historien.Rotterdam, Pieter van Waesberge, [1635]. 8vo. With engraved title-page, a full-page woodcut depicting the Creation in 6 small scenes, and 178 nearly half-page woodcuts in text after Virgil Solis. Contemporary vellum.
G4NCVNHZ87FO: OWEN, WILLIAM FITZWILLIAM WENTWORTH. - Narrative of voyages to explore the shores of Africa, Arabia, and Madagascar; performed in H.M. ships Leven and Barracouta.London, Richard Bentley, 1833. 2 volumes. 8vo. With 5 full-page lithographed plates, 4 folding engraved maps, 5 wood-engraved illustrations in the text. Contemporary grey boards. First volume rebacked. Untrimmed.
F4IG9TO8K9DU: OXLEY, JOHN. - Reizen in de binnenlanden van Australie, in de jaren 1817 en 1818, . . . Uit het Engelsch, met platen en kaarten.Dordrecht, Blussé, Van Braam, 1821. 8vo. With 2 engraved views (1 folding) by J.C. Bendorp and 2 engraved folding maps by C. van Baarsel & son (30.5×62 and 21.5×63 cm). Contemporary sprinkled half sheepskin.
S2553: OZANNE, NICOLAS-MARIE. - Marine militaire ou recueil des differens vaisseaux qui servent a la guerre suivis des manoeuvres qui ont le plus de raport au combat ainsi qua l'ataque et la deffense des ports. Paris, the author, J. François Chereau, [1762]. 8vo. A wholly engraved book, with a title-page in an architectural frame, armorial dedication illustration with allegorical figures, 50 engraved leaves (1 folding), including 44 with illustrations of ships. Modern half calf.
L3QBH5TGC256: OZANNE, NICOLAS-MARIE. - Marine militaire ou recueil des differens vaisseaux qui servent a la guerre suivis des manoeuvres qui ont le plus de raport au combat ainsi qua l'ataque et la deffense des ports.Paris, Chereau, [ca. 1775]. Large 8vo (25 x 17 cm). A wholly engraved book, with 50 engraved plates (1 folding), including a title-page in an architectural frame and 44 leaves with illustrations of ships. 18th-century brown half morocco, with owner's (?) initials at the foot of the spine "I.G.".
766DK3IF1Z51: OZANNE, NICOLAS-MARIE. - Recueil des combats de Duguay-Trouïn [= Les campagnes de Duguay-Trouin]. Paris, Yves Marie le Gouaz, [1774]. Engraved print series with XV plates (2 double-page) and 7 leaves with engraved text on both sides. Lacking a half-title present in some copies. With: (2) OZANNE, Pierre. Recueil des combats de Jean-Bart, chef d'escadre sous Louis XIV, suivis de l'abrégé de sa vie.Paris, Yves Marie le Gouaz, 1806. With 19 numbered engraved half-page plates by Le Gouaz after Ozanne. 2 works in 1 volume. Folio (41.5 x 29 cm). Contemporary half green sheepskin parchment.
DBPD3XCAXE78: OZANNE, JEANNE-FRANCOISE AND PIERRE OZANNE. - Différents sujets de marine. Paris, Auguste Jean, [ca. 1830?]. Oblong 8vo and large 12mo (16 x 24 cm). With 144 engraved plates (plate size ca. 6 x 6 to ca. 10 x 12 cm), numbered as 12 series of 12, plate 1 of part 1 serving as engraved title-page. Unbound, as issued, in a modern half cloth clamshell box.
C1KFLPYNZ8OA: OZANNE, NICOLAS-MARIE. - Premier cahier des principales manoeuvres de la marine.Paris, widow of F. Chereau, [1762]. Series of 6 numbered engraved plates (ca. 23.5 x 36 cm) including title, in border with explanatory text below on construction of warships. With:(2) OZANNE, Nicolas-Marie. [Marine harbours of Brest and Toulon]. Paris, widow of F. Chereau, [1762]. Series of 6 numbered plates (ca. 24 x 37 cm) engraved by Jeanne Françoise Ozanne.(3) OZANNE, Nicolas-Marie. [Warships in action]. Paris, widow of F. Chereau, [1762]. Series of 5 numbered engraved plates (ca. 18 x 13 cm), dedicated to the French minister of the Navy.(4) RANDON, Claude. Cahier de vaisseaux et Galéres.Paris, J. François Chereau, [ca. 1770]. Series of 8 numbered engraved plates (ca. 23 x 31 cm) with views of various warships and galleys.(5) LOPEZ, Tomas, and others. [Spanish military men]. Series of 5 portraits (ca. 36 x 25 cm) in elaborate frames and with explanatory text below.[No place, ca. 1815].(6) RONCONI, Matth. [Pope Pius VI].[Rome?, engraved by Angelo Campanella, ca. 1780/90?]. Portrait (23 x 16 cm).(7) [ANONYMOUS]. [Emperor Franz II and Empress Maria Theresia].[No place, ca. 1765?]. Engraved double-portrait (34.5 x 26 cm), both figures in a medallion with their coats of arms, with engraved text below.(8) FONTANA, Pietro, and many others. [Famous artists, poets, authors, scholars and other famous people]. Rome, Agapito Franzetti, [ca. 1810]. Series of 25 full-page beautiful portraits, including two women (30-34 x 23 cm), with elaborate and finely engraved faces against an empty background.(9) DELAFOSSE, Jean Charles. Deuxieme livre de trophées, contenant divers attributs de Guerre.Paris, Chereau, [ca. 1780]. First edition of a rare series of 5 plates (quire "OO") engraved by Le Canu and P.F. Tardieu.Seven print series and 2 single prints with in total 62 engraved plates on 62 leaves bound in one volume. Folio (42.5 x 28 cm). Contemporary calf, gold-tooled spine.
ABC_45721: P.T. MED. DOCT. - Chemia rationalis rationibus philosophicis, observationibus medicis, debitis dosibus, &c. illustrata, cum indice capitum, medicamentorum, eorumque dosium. Accedit Praxis chymiatrica rationalis, demonstrans qua in re singularum partium consistat operatio, per quam causam tollatur, & per quænam remedia (utpote chymicalia vegetabilibus justa methodo mixta) possit restitui. Cum triplici indice. Uno capitum, altero remediorum, tertio simplicium, ad calcem adjecto. Leiden, Jacobus Mocquee, 1687. 2 parts in 1 volume. 4to. With woodcut title-vignettes, initials and head- and tailpieces. Contemporary vellum, blue sprinkled edges.
D6OGI3DA92AU: PABST, GUSTAV AND WALTHER OTTO MÜLLER. - Cryptogamen-Flora enthaltend die Abbildung und Beschreibung der vorzüglichsten Cryptogamen Deutschlands.Gera, C.B. Griesbach, 1874-1877. 3 parts in 1 volume. Large 4to (33 x 24.5 cm). With 12 numbered lithographed plates by C. Bollman in part 1; several wood engravings in text and 25 (numbered 23) chromolithographed plates by J.G. Bach in part 2; 1 lithographed and 8 numbered chromo-lithographed plates by Franz Dietsch in part 3. Original decorated publisher's cloth.
L71BHOXIG2C6: [PACHTERSOPROER - DOELISTEN MOVEMENT]. - [Collection containing 82 pamphlets and broadsides (some of the latter folding) concerning the "Pachtersoproer" in 1748].[Various places, various publishers (some anonymous), 1747-1749]. 82 pamphlets and ordinances. Mostly broadside and folio, some 4to and smaller, in 1 folio volume. One pamphlet with an engraving of the riots at the Amsterdam Dam on 28 June 1748, by Jan Smit, others with woodcut or engraved head- and tailpieces, initials and ornamental borders. Contemporary calf, gold-tooled spine, red morocco spine label with title in gold: "Onlusten van MDCCXLVIII", marbled edges.
L3S9919SCNGF: [PADDENBURGH, GERRIT GIJSBERT]. - Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden. Uit onderscheidene stukken, bijdragen en opmerkingen opgemaakt, door een bewoner van dat eiland.Haarlem, heirs François Bohn, 1819. 8vo. With folding letterpress table. Contemporary half calf.
H41CKHT6O8F8: PADDOCK, JUDAH. - A narrative of the shipwreck of the Oswego, on the coast of South Barbary, ... London, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown (printed by Andrew Strahan), 1818. 4to. 20th-century tan goatskin morocco.
ABC_45746: PADOVANI, GIOVANNI. - Opera nuova ... tradotta di Latino in volgare, laqual dichiara l’uso del maraviglio so istrumento astronomico da lui intitulato horoscopio. ...Verona, Paolo Ravagnano, 1560. 4to. With Ravagnano’s woodcut emblematic device on the title-page (a hand emerging from a cloud and holding a stalk with three lilies, the whole in an oval in a rectangular scrollwork cartouche, with the motto, “candidio animus”), a folding plate (oblong long folio: 15.5 x 41.5 cm) containing 2 woodcuts (12.5 x 22 cm & 12 cm diameter with the 4.5 cm gnomen making it 14 x 13 cm) designed to be cut up to make the author’s “horoscopio” in the form of a volvelle and the sundial-lunar dial, 3 decorated woodcut initials (pictorial), planetary and zodiac signs, and numerous tables of numerical data. 19th-century(?) boards, covered with block-printed decorated paper (black on white).
ABC_45808: PAFFENRODE, JAN VAN. - Den onder-gang van jonk-heer Willem van Arkel treur-spel.Gorinchem, Paulus Vink, 1662. 4to. With engraved title-page depicting the conquest of the city and woodcut initials. Modern decorated paper wrappers.
14931: PAGAN, BLAISE FRANÇOIS DE. - Relation historique et geographique, de la grande rivière des Amazones dans l'Amérique. Extraicte de divers autheurs, & reduitte en meilleure forme.Paris, Cardin Besogne, 1656. 8vo. With engraved double page map of the Amazon Basin. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine.
ABC_45224: PAGET, WILLIAM HENRY, MASON, A. H. & OTHERS (EDITORS). - Frontier and overseas expeditions from India. Compiled in the intelligence branch of the divisions of the chief of the staff army head quarters India. In six volumes. For official use only.Simla, Government Monotype Press, 1907-1911. 8 volumes (6 plus 2 supplements). 8vo. With 43 maps and 8 plans.Uniform contemporary half calf, green cloth sides, gold-stamped spine labels.
L1ABDB3KUTB6: [PAINTINGS - DENMARK]. - Four miniatures of people wearing pearl earrings.[Denmark?, first half 18th century?]. Collection of four paintings, oil on paper or paperboard, two measuring 8 x 5.5 cm (frame 10.5 x 7.5 cm) and two measuring 8.5 x 5.5 cm (frame 10 x 7 cm), all with a gilt wooden frame.
K88CZG2AM23W: PAIVA, ANTONIO, BARONE DE CASTELLO DE. - Monographia molluscorum terrestrium fluvialium, lacustrium Insularum Maderensium.Olispone, typis Academicic, 1868. 4to. With 2 hand-coloured lithographed plates. Modern black half goatskin, author's name and title in gold on spine, preserving the original printed front wrapper.
L85ABZKGTT4J: PALACIOS, FELIX. - Palestra pharmaceutica, chymico-galenica, en la qual se trata de la eleccion de los simples, sus preparaciones chymicas, y galenicas, y de las mas selectas composiciones antiguas, y modernas, usuales, tanto en Madrid, como en toda Europa, descritas por los antiguos, y modernos, con las anotaciones necesarias, y mas nuevas, que hasta lo presente se han escrito, tocantes à su perfecta elaboracion, virtudes, y mejor aplicacion en los enfermos. Obra muy util, y necesaria para todos los profesores de la medicina, medicos, cirujanos, y en particular boticarios; muy anadida en esta tercera impression.Madrid, heirs of Juan Garcia Infanzon, 1737. Folio. With the title-page in a border built up from cast fleurons, and 5 engraved plates.Contemporary sheepskin parchment; recased, with later endpapers.
21260: PALATINO, GIOVAMBATTISTA. - Libro nuovo d'imparare a scrivere tutte sorte lettere antiche et moderne di tutte nationi, con nuove regole misure et essempi. Con un breve & utile trattato de le cifere. (Colophon: Rome, Benedetto Giunta; printed by Baldassare Carolari, 12 August 1540). Small 4to (21 x 14.5 cm). With large oval woodcut portrait of Palatino on the title, large oval woodcut emblematic author's device on last page, 70 full-page woodcuts: 1 showing writing implements and related equipment and the others a wide variety of scripts (including Greek, Hebrew, Ethiopic and Arabic) and rebuses, another sample page showing 2 sizes of rotunda type with upper and lowercase alphabets and woodcut decorative initials, and 30 pages of letterpress text. Most of the text pages and writing samples in frames of thick-thin rules, a few in decorative woodcut frames. Old sheepskin parchment over flexible boards.
15240: PALAU Y DULCET, ANTONIO. - Manual del librero Hispano-Americano. Bibliografía Española e Hispano-Americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los ompresos descritos, ... Segunda edición, corregida y aumentada por el autor.Barcelona, Librería anticuaria de A. Palau; Oxford, Dolphin Book Company, 1948-1977. 4to (27.5 x 19 cm). 28 volumes. Original publisher's printed paper wrappers.With: (2) PALAU CLAVERAS, Augustin. Indice alfabetico de titulos-materias, correcciones, conexiones y adiciones del Manual del librero Hispano Americano.Empúries, Palacete Palau Dulcet; Oxford, Dolphin Book Company, 1981-1987. 4to (27.5 x 19 cm). 7 volumes. Original publisher's printed paper wrappers.
LBEG60X1NJ1Q: [PALESTINE]. UNITED KINGDOM COLONIAL OFFICE. - Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1932 ... Colonial no. 82, 58-82.London, His Majesty's Stationary Office, 1933. 4to in 16s. With two folding maps showing parts of the Palestine territory that had been surveyed in detail.Original publisher's printed wrappers.
3677: PALLAS, PETER SIMON. - Lyst der plant-dieren, bevattende de algemeene schetzen der geslachten en korte beschryvingen der bekende zoorten. ... Vertaald, en met aanmerkingen en afbeeldingen voorzien door P. Boddaert.Utrecht, Abraham van Paddenburg and Johannes van Schoonhoven, 1768. 8vo. With 14 folding engraved plates by J. van Hiltrop. Contemporary tanned half sheepskin, gold-tooled spine.
S508: PALLAS, PETER SIMON. - Voyages du professeur Pallas, dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; Traduits de l'allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle Édition, Revue et enrichie de Notes par CC. Lamarck ... et Langlès...Paris, Maradan, an II [1794]. 8 text-volumes and 1 atlas-volume. 8vo (text) and large 4to (atlas). With 8 title-pages and 8 half-titles, 108 engraved plates and maps, of which 22 folding and 2 double-page. Uniform contemporary mottled calf, richly gold-tooled spines.
ABC_45555: PALLAS, PETER SIMON. - Observations faites dans un voyage entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'Empire de Russie dans les années 1793 et 1794.Paris, Strasbourg, Amand Koening; Leipzig, Godefroi Martini, 1799-1802. 2 text volumes and 1 atlas volume. 4to (text) and oblong folio (atlas: 24 x 40 cm). With 28 engravings in the text and 1 woodcut in each text volumes (23 hand-coloured), and 55 engraved plates and maps (43 hand-coloured) in the atlas volume. Text volumes in contemporary and uniform gold-tooled mottled calf. Atlas in matching contemporary mottled half calf.
ABC_45571: PALLAS, PETER SIMON (M. GAUTHIER DE LA PEYRONIE, TRANSL.). - Voyages de M. P.S. Pallas en differentes provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale.Paris, Lagrange (vol. 1), Maradan (vol. 2-5; colophon of vol. 5: printed by Demonville), 1788-1793. 5 text volumes (4to) and 1 atlas volume (Imperial 4to: 33.5 x 25 cm). With 123 engraved plates and maps (27 folding), including a large folding map of the Russian Empire. Uniform gold-tooled tree calf, gilt edges.
19716: PALLAS, PETER SIMON. - Description du Tibet, d'après la relation des Lamas Tangoutes, établis parmi les Mongols.Paris, Bossange, Masson et Besson, 1808. 8vo. With engraved illustration on title-page. Modern half calf, gold-tooled spine.
23497: PALLIERE, JEAN LÉON. - Album Palliere. Escenas Americanas. Reduccion de cuadros, aquarelles y bosquejos. Buenos Aires, Fusoni brothers, [1864?]. Oblong Royal folio (32.5 x 52 cm). With lithographed title-page and 52 tinted lithographed plates (image size mostly about 19 x 32 cm), lithographed by J. Pelvilain after designs by Juan Léon Palliere. Contemporary, gold-tooled green morocco.
A34ATCUCAGWQ: PALMER, JOHN. - Dagverhaal eener reize in de Vereenigde Staten van Noord-America, en Neder-Canada, gedaan in 1817. Uit het Engelsch, met eene inleiding, bevattende een statistisch overzigt der Vereenigde Staten van Noord-America, volgens de beste en nieuwste berigten. Met eene nieuwe kaart.Haarlem, heirs of François Bohn, 1820. 8vo. With large folding map of America (34.5 x 44.5 cm), engraved by D. Veelwaard after John Melish, borders and outlines in contemporary hand-colouring. Contemporary half calf.
ABC_45635: PALMQUIST, ERICH. - Nagre widh sidste Kongl. ambassaden till Tzaren i Muskou giorde observationer öfwer Ryszland, dess wäger, pasz med fästningar och gräntzer - Sammandragne aff Erich Palmquist anno 1674.Stockholm, Generalstabens Litografiska Anstalt, [1898]. Large oblong folio. With the 1674 title-page, the text, 14 maps and charts, 13 full-page illustrations and several figures on one page (1 page illustrating flags hand-coloured as published). All lithographed after the original manuscript. Paper imitating tree calf, with a gilt-stamped frame, gold-tooled spine.
21131: [PANCHATANTRA/BIDPAI]. [CAPUA, JOHANNES DE, AND ANTON VON PFORR (TRANSLATORS)]. - Der alten Weisenn exempel sprüch, mit vil schönen Beyspilen und Figuren erleüchtet.(Colophon: Strasbourg, printed by Jacob Frölich, 1539). Folio. With half-page woodcut illustration on title-page, further 1 full-page and 112 smaller (ca. 9 x 14 cm) woodcut illustrations in the text (including a small number of repeats), a woodcut royal procession above and woodcut device of a swan playing a viol below the colophon, numerous woodcut pictorial and decorative strips. Modern blind-tooled calf in 16th-century style.
L95GG4CMPB51: PAÑO Y RUATA, MARIANO DE. - Las coplas del peregrino de Puey Monçón viaje á la Meca en el siglo XVI.Zaragoza, Comas Hermanos, 1897. 8vo. With a facsimile of one page of the Arabic manuscript, a photographic view of the Kaaba, a double-page map of the journey and at the end a list of the books available in the Bibliotheca arabico-Hispana. Contemporary black half sheepskin.
15033: PANSERON, PIERRE. - Recueil de jardinage. [Ier]- IVme volume. [vols. 2-4 with title: Recueil de jardins Anglois et Chinois]. Paris, the author, Denos, Mondare, Basan (vols. 3-4: the author only), 1783-1788. With 4 engraved title-pages, 2 engraved ll. with explanatory text, and 110 engraved illustrations on 109 plates. At least the present copy also includes a 3-page engraved price list for both the Recueil de jardins and the Recueil des décorations. With:(2) PANSERON, Pierre. Recueil des décorations propre a embellir les jardins Anglois et Chinois.Paris, the author, 1785. With engraved title-page and 56 engraved plates in ten series.(3) PANSERON, Pierre. Catalogue des ouvrages d'architecture du Sieur Panseron.Paris, the author, [ca. 1783]. 2 works plus publisher's catalogue in 5 volumes. 4to. Contemporary mottled sheepskin, gold-tooled spines. Panseron's price list offered copies bound in "bazanne", so the present copy may be in the publisher's own binding.
L7VEH0MUD6TR: PANTALEONE DI CONFIENZA (CONFLUENTIA). - Pillularium omnibus medicis quam necessarium … Summa lacticiniorum completa omnibus idonea.Including: ZERBI, Gabriele. Cautele medicorum no[n] inutiles.(Colophon: Lyon, Antoine Blanchard [and Laurent Hyllaire], 7 January 1525[=1526]). Small 4to (20 x 14 cm). Title-page with a 4-piece woodcut border (using material from Laurent Hylaire). Modern limp sheepskin parchment.
21856: PANTOJA, DIEGO DE. - Advis ... envoyé de Paquin cité de la Chine, au R.P. Loys de Gusman ... Sur le succes de la religion chrestienne au royaume de la Chine. De l'entree d'aucuns peres de ladire compagnie en la cour du roy, & de plusieurs choses memorables, qu'ils ont veu en ce païs.Lyon, Pierre Rigaud, 1607. 12mo. Contemporary limp sheepskin parchment, remains of ties.
23018: PARDONNET, GEORGES DE. - Émigration au Kansas (États-Unis de l'Amérique du Nord). Le Kansas, ses ressources et produits, ses concessions gratuites de terres, conseils pratiques aux émigrants, la compagnie du chemin de fer du "Missouri, Kansas and Texas Railway" et ses immenses possessions réputées les meilleures terres du centre des États-Unis.Antwerp, Frédéric Tuetey (Colophon: Paris, printed by Lahure), [1874]. 8vo. Modern half calf, original blue printed wrappers preserved.
I14FZ8RYN18N: [PARIS - PHARMACOPOEIA]. HARDOUIN DE SAINT-JACQUES, PHILIPPE. - Codex medicamentarius seu pharmacopoea Parisiensis. Ex mandato facultatis medicine Parisiensis in lucem edita. Paris, Olivier de Varennes, 1645. 4to. 19th-century tanned sheepskin, decorated with ink.
5532: PARKINSON, SYDNEY. - Voyage autour du monde, sur le vaisseau de sa majesté Britannique l'Endeavour, … précédé d'un discours en forme d'introduction sur les principaux navigateurs anglais et français qui ont précédé l'Endeavour: suivi d'un abrégé des deux derniers voyages du capitaine Cook, … Ouvrage traduit de l'Anglais. Par le C. Henri.Paris, Guillaume, 1797. 2 volumes. 8vo. With 6 folding engraved plates. Contemporary half calf.
I7BB16JXCIK6: PARRY, WILLIAM EDWARD. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla en The Griper...Amsterdam, Johannes van der Hey, 1822. 8vo. With engraved title-page, 1 large folding map and 3 plates (2 folding). Contemporary half calf.
5AVEJPN6Y1BW: PARRY, WILLIAM EDWARD. - Journal of a voyage for the discovery of a North-West Passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his Majesty's ships Hecla and Griper. With an appendix, containing the scientific and other observations.London, (printed by William Clowes for) John Murray, 1821. Large 4to (27 x 21.5 cm). With 6 engraved maps and charts (4 folding), and 14 plates (9 lithographed and 5 engraved); many figures and tables in the text (1 folding). Contemporary richly gold-tooled calf.With: (2) SABINE, Edward. The North georgia gazette and winter chronicle.London, (printed by William Clowes for) John Murray, 1821. 4to. Later half calf. Untrimmed, leaving deckles intact.
E6IBJN01U79O: PASI, BARTOLOMEO. - Tariffa de i pesi, e misure corrispondenti dal Levante al Ponente.Venice, per Paolo Gherardo (colophon: per Comin da Trino), 1557. 8vo (15.5 x 11 cm). With the title in a woodcut border of 4 matching parts, and with a crowned eagle device. 18th-century half green morocco, gold-tooled spine.
H4AG4TD4QKAW: PASI, BARTOLOMEO. - Tariffa de i pesi, e misure corrispondenti dal Levante al Ponente: e da una terra, e luogo allaltro, quasi p[er] tutte le parti dil mondo: con la dichiaratione, e notificatione di tutte le robbe: che si tragono di uno paese per laltro … Con la sua tavola copiosissima, e facilissima a trovare ogni cosa per ordine.Venice, (colophon: Pietro di Nicolini da Sabbio), 1540. 8vo. With the title in an architectural woodcut border. 17th-century limp sheepskin parchment.
89KB4FQJ9NIY: PASIO, FRANCESCO. - Lettera annua di Giappone scritta nel 1601. e mandata dal P. Francesco Pasio V. Provinciale. al M.R.P. Claudio Acquaviva Generale della Compagnia di Giesù.Rome, Luigi Zannetti, 1603. 8vo. With a woodcut Jesuit device on the title-page. Contemporary(?) sheepskin parchment wrappers, later (ca. 1900?) endpapers and paper reinforcing on the spine.
86DA0G01U79O: PASSE, CRISPIJN DE (THE YOUNGER). - Les abus du mariage | Misbruick des houwelycx | Misbrauch des ehlichen Standes.[Amsterdam], 1641. Small oblong 4to (15 x 19 cm). With engraved frontispiece, an etched plate, and 25 engravings in text (ca. 9.5 x 14 cm), each of the engravings showing 2 oval portraits of men and women, who sinned against the rules of marriage. The etching shows a cart drawn by two goats, a satyr as driver, and on the cart a joyful party of three women and two men. Modern half vellum.
9B6DW4YNZ8OA: [PASSE, CRISPIJN DE (THE YOUNGER)]. - Le miroir des plus belles courtisannes de ce temps. [Engraved title-page:] Miroir des plus belles courtisanes de ce temps. Spigel der alderschoonste courtisanen deses tyts. The loocking-glass of the fairest courtiers of these tymes.[Utrecht?, Crispijn de Passe the elder], 1630. Oblong small 4to (14 x 18.5 cm). With letterpress title-page in French, engraved title-page (plate size 11.2 x 15.1 cm) in French, Dutch and English and 40 unnumbered oval portraits (8 x 6 cm), 2 to each leaf, including (as usual in this edition) 1 repeat, each of the 40 with a 4-line French verse printed letterpress below. 17th-century limp sheepskin parchment. In a modern green morocco box with the spine faded to brown.
3485: PASSE, CRISPIJN DE (THE ELDER). - Duodecim Sibyllarum imagines in aes eleganter incisae: additae insuper singularum breves descriptiones. Una cum praecipuis oraculorum mysteriis versibus expressis.Arnhem, Jan Jansz. of Arnhem, 1615. Folio (36.5×26 cm). With 12 full-page numbered engravings of sibyls drawn by Crispijn de Passe the elder and engraved by him, his children Simon, Magdalena, and Crispijn the younger, and Crispijn van den Queborn. The sibyls are portrayed half-length, each with a 4-line caption in Latin. Disbound. Preserved in a modern portfolio in a maroon half morocco slipcase.
B1GGR2474I77: [PASSE, CRISPIJN DE (THE YOUNGER) AND JAN VOS]. - Verklaringe van verscheyden kunst-rijcke wercken en hare beweginghe, door orlogie-werck ghedreven, … Alles te sien in 't Oude Doolhof tot Amsterdam, op de hoeck van de Loyers-gracht.Amsterdam, Tymen Houthaeck, 1648. Small 4to (19 x 15 cm). With a engraved illustration of a labyrinth on title-page, an engraved plate by P. Holsteyn after A. Vinckenbrinck, 3 engravings in text and a folding engraved plate of David & Goliath. Modern marbled wrappers.
1995: [PASSPORT]. - Alder-doorluchtichste, … heeren … die dese opene letteren sullen sien … doen wy burgermeesteren .. der stadt Amsterdam te weten, dat schipper Jurriaen Gerritsz. van Amsterdam … dat het schip genaemt de Helena …Amsterdam, 7 November 1710. Small 1mo (41 x 30.5 cm). Letterpress passport, with a large woodcut initial and spaces where the city, skipper, ship and size are filled in, with two seals, signed in the left margin by François Fagel (1659-1746) and at the foot by J. Aley(?).
L3ID4591KRBO: PATOUN, ARCHIBALD. - A compleat treatise of practical navigation, demonstrated from its first principles; ... Written for the use of the Academy in Tower-Street.London, Robert Willock (“at Sir Isaac Newton’s head” in Cornhill), 1730. 8vo. With a folding engraved plate for a navigational exercise, a large engraved 16-point compass rose on an integral leaf and dozens of woodcut diagrams in text. Contemporary blind-tooled calf; rebacked.
86EG1JFQPCMI: [PATTISON, JOHN]. - Neu-Südwales. Seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, oder Erfahrungen und Beobachtungen während eines zwölfjährigen Aufenthaltes in Australien.Leipzig, Christian Ernst Kollmann, 1850. 8vo. Contemporary half tanned sheepskin.
L9BFCKU5JLZP: PAULUS OF AEGINA (ED. BY OTTO BRUNFELS AND WILHELM KOPP). - Pharmaca simplicia, Orthone Brunfelsio interprete.Including: De ratione victus Gukielmo Copo Basiliensi interprete.(Colophon: Strasbourg, Georg Ulricher, September 1531). With a finely executed woodcut on the title-page repeated on the verso of the otherwise blank last leaf.With:(2) VALLA, Giorgio. De simplicium natura liber unus.Strasbourg, Heinrich Sybold, (colophon: August 1528). With the title in a woodcut architectural frame.(3) ODO OF MEUNG (misattributed to Aemilius MACER). De herbarum virtutibus, cum Joannis Atrociani co[m]mentariis, ...Including: STRABO, Walafrid. Hortulus vernantissimus.Freiburg im Breisgau, (colophon: Johann Faber, 1530). (4) MARBOD OF ANJOU (with notes and additions by Georg PICTORIUS). De lapidibus pretiosis encheridion, cum scholiis Pictorii Villingensis. Eiusdem Pictorii De lapide molari carmen.[Freiburg im Breisgau], [Johan Faber], 1531. With a woodcut initial with pictorial decoration. Set in an Aldine-style italic.4 editions containing 6 works, in 1 volume. 8vo (16.5 x 11 cm). Blind -tooled pigskin (Freibrug or vicinity? ca. 1570?) over tapered wooden boards, each board with fields edged by multiple fillets, the outer field containing a frame made from a large roll with allegorical female figures representing the four theological virtues. The front board with owner's initials "A W", and with 2 engraved brass fastenings.
1368: [PAUWELS, JAN ANTOON FRANS]. - Berigt, van constig-gemaeckte sneeuwe beelden van half Januario tot het begin Februarii tot Antwerpen gezien . . . Antwerp, Joannes Petrus de Cort, 1772. 4to. With title-page in a geometric border built up from cast fleurons and each page in a thick-thin border built up from cast units. 19th-century(?) decorated cloth, modern endpapers.
J4AL0ZX7PQRK: PAVEL (PAUL) I, TSAR. - [Title in Russian followed on the same page by:] Traité d'alliance défensive conclu entre leurs majestés, Empereur de toutes les Russies et le Roi de Prusse le 16/28 Juillet 1800.St Petersburg, Imperial Printing Office, 1801. Folio (29.5 x 21.5 cm). Treaty between Russia and Prussia in Russian and French in 2 parallel columns in cyrillic (left) and roman (right) types. Loose bifolia (and 1 singleton leaf).
S316: PAVLOV, IVAN PETROVITCH. - Lektsii o rabote bolshikh polushary golovnogo mozga [Lectures on the function of the cerebral hemispheres].Moscow, Leningrad, Gosudarstvennoe Izdatelstvo, 1927. 8vo. Original publisher's paper wrappers, letterpress-printed in 2 colours.
98UC10YNZ8OA: PAZ SOLDAN, MARIANO FELIPE. - Atlas geografico del Peru.Paris, Firmin Didot brothers, children and comp., 1865. Large folio (51.5 x 37.5 cm). With 50 engraved maps, plans and views (including 20 coloured) and 24 tinted lithographs by F. Delamare. Contemporary black half sheepskin, rebacked.
6236: PECKHAM, JOHN AND GEORG HARTMANN. - Perspectiva communis. Ideo sic dicta, quod contineat elementa tès optigès, omnibus philosophiae studiosis necessaria.Nürnberg, Johan Petreius, 1542. Small 4to (18 x 15 cm). With 44 woodcut diagrams in text. Modern boards.
ABC_45599: PEDEMONTANUS, ALEXIUS (GIROLAMO RUSCELLI) (JOHANN JAKOB WECKER, TRANSL.). - De secretis libri sex mira quadam rerum varietatereferti, ex Italico in Latinum sermonem nunc primum translate per Joannem Jacobum Weckerum.Lyon, Guilelmus Rovellius, 1561. 8vo. Later vellum.
F7IDKMKGF5SV: PEETERS, JACOB AND JOHANNES. - [Drop-title of letterpress text:] Korte beschryvinghe, ende aenwysinghe der plaetsen in desen boeck, naar hunnen tegenwoordighen standt, pertinentelyck uyt-ghebeeldt, in Oostenryck.[Antwerp], Jacob Peeters, [ca. 1685]. Small oblong folio (17.5 x 29 cm). Collection of 108 engraved prints published by Jacob Peeters, starting with 9 engraved scenes of the siege of Vienna after Romeyn de Hooghe (numbered 1-10, but lacking plate 1), and followed by 99 engraved city views after drawings by Jacob Peeters, engraved by Lucas Vorsterman and Gaspar Bouttats. The city views are preceded by a 12 page letterpress text giving descriptions of the towns. Contemporary red paper-covered boards.
ECKGKFGE41JO: [PEIKHART, FRANZ (ORIGINAL COMPILER)]. - Andachtsübungen eines Christen vor die Morgens- und Abendszeit, Heilige Mess, Beicht und Communion: mehrentheils aus denen Psalmen Davidis gezogen.[Vienna?, ca. 1800]. 8vo. Manuscript in German on laid paper. 19th-century elaborately gold-tooled green morocco, spine with raised bands and red morocco label lettered "A.M.C.Z." in gold, gold-tooled turn-ins, paste-paper endleaves, gilt edges.
L68EH65LA9VO: [PENTATEUCH]. - [Each engraved title-page (in Hebrew):] Zeh sefer ... Hamisah humse Torah tiqun sofrim ... [vols. 2-5 also with letterpress title-pages, each (in Hebrew):] Sefer ... Hamisah humse Torah ... | [and in Latin:] Quinque libri Mosis. Magno labore, & industria, accuratissimé correcti prae omnibus qui hucusque thypis fuere mandati.Including: PIZA, Jeudah Ribi Haim. Calendario facil & curiozo em Hebraico & Portuguez, ...Amsterdam, Gerhard Johan Janson for Israel Mondovy, 5527-5529 [= 1766-1769]. 5 volumes. 8vo. Each volume with the same elaborately decorated engraved title-page by Aaron Santeroos and with the editor's woodcut authenticating device at the end of volume 5. Set in sephardic meruba types with incidental rabbinical (semi-cursive). Contemporary, richly gold-tooled mottled calf, gold-tooled board edges, gilt edges, each volume with hundreds of impressions of about 20 tools, plus the lettering. Each board has at the head a pair of winged putti holding a crown above (in Hebrew) "k[eter] * t[orah]" and the front boards with a Hebrew inscription below: Yako[v] [son of Rabbi] Itzak Leverdin Segal of blessed memory.
S718: PENTHER, JOHANN FRIEDRICH. - raxis Geometriae, worinnen nicht nur alle bey dem Feld-Messen vorkommende Fälle, mit Stäben, dem Astrolabio, der Boussole, und der Mensul, in Ausmessung eintzeler Linien, Flächen und gantzer Revier, welche ... eine Land-Carte ausmachen, auf ebenen Boden und Gebürgen, die Abnehmung derer Höhen und Wasser-Fälle, nebst beygefügten practische Hand-Griffen, deutlich erörtert... Neunte Edition. With: (2) PENTHER, Johann Friedrich. Zugabe zur Praxi Geometriae, worinn noch verschiedene zur ausübenden Geometria nützliche Stücke, dabey auch zweyerley Arten architectonische Schnecken ... zu zeichnen angeweisen werden, und endlich eine Zusammensetzung einer guten Wasser Waage, wie auch derselben Gebrauch mitgetheilet wird. Augsburg, J.M. Probst, 1788-1790. 2 parts in 1 volume. Folio. With 2 engraved frontispieces, second title-page with half-page engraved town view, and 39 folding engraved plates. Contemporary half calf.
D6MEU67YDX9D: [PERAU, GABRIEL-LOUIS CALABRE]. - L'Ordre des Francs-Maçons trahi, et le secret des mopses revelé.Amsterdam, 1745. 8vo. With vignette on the title-page and 14 engraved plates (4 folding). 19th-century half calf.
92CGNG1RIA1Q: PÉREZ, MANUEL. - Farol Indiano, y guia de curas de Indios. Summa de los cinco sacramentos que administran los ministros Evangelicos en esta America.Mexico City, Francisco de Rivera Calderon, 1713.With: (2) PÉREZ, Manuel. Arte de el idioma mexicano. ... Dedicalo a la dicha Santissima Provincia.Mexico City, Francisco de Rivera Calderon, 1713. 2 works in 1 volume. 4to. Contemporary limp sheepskin parchment; 18th-century library or owner's name branded on top edge.
21393: PÉRIN, RENÉ. - Beautés historiques de la maison d'Autriche.Paris, Delaunay, 1811. 2 volumes. 12mo. With 16 illustrations on 8 full-page engraved plates. Contemporary light brown mottled calf, richly gold-tooled spine.
1418: [PERKOIS, JACOB AND JOHANNES HUBERTUS PRINS]. - [Print series from: Verzameling van verschillende gekleede mans- en vrouwen-standen, ter oefening van jonge schilders en liefhebbers, naar 't leven geteekend]. [Rotterdam, J. Immerzeel, 1818 (engraved ca. 1790)]. 4to or cut down folio. A series of 32 (of 33) numbered full-page aquatint and stipple-engraved prints. Lacking plate 5, which has been replaced by an aquatint of a woman cleaning fish by Hermanus Fock. With 2 extra prints loosely inserted: colour-printed versions (inked a la poupée) of plates 20 and 25. Mid-19th-century half maroon sheepskin.
ABC_45888: PERLING, AMBROSIUS. - Exemplaar-boek inhoudende verscheyde nodige geschriften, tot dienst van de leergierige ieught.Amsterdam, Wilhem de Broen, [1721 or later]. Oblong folio (20 x 30 cm). With 51 plates drawn and engraved by the author. With a loose transparent paper sheet with a calligraphic drawing in ink. Contemporary red roan (sheepskin), marbled sides.
14825: PÉRON, FRANÇOIS AUGUSTE AND LOUIS CLAUDE DE SAULSES DE FREYCINET. - Voyage de découvertes aux Terres Australes, fait par ordre du gouvernement, sur les corvettes le Géographe, le Naturaliste et la goëlette le Casuarina, pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804; historique.Paris, (printed by Lebel for) Arthus Bertrand, 1824. 4 text volumes (8vo) and 1 atlas volume (folio). With lithographed portrait of François Péron; the atlas with engraved title-page and 68 (27 hand-coloured) lithographed plates, maps and charts, including a double-page map of Australia. Contemporary gold-tooled red half sheepskin.
ABC_45359: [PEROVSKY, VASILY ALEKSYEEVIC]. - A narrative of the Russian military expedition to Khiva, under General Perofski in 1839.Calcutta, Office of superintendent government printing, 1867. 8°. With 1 folding plate (plan of the camp, with the positions of the troops) and 1 folding map of the region Orenburg, Kazachstan. Original publisher’s green cloth; re-backed with original backstrip laid down.
4888: PERPONCHER SEDLNITZKY, WILLEM EMMERY BARON DE. - Nieuwe aardryks-beschryving voor de Nederlandsche jeugd, tot gebruik zyner kinderen, opgesteld. Utrecht, widow of Johannes van Schoonhoven, 1784-1786. 3 volumes. 12mo. With 4 folding engraved plates illustrating the planets, the solar system and the stellar constellations. Contemporary marbled stiff paper wrappers.
6457: PERRENOT, ABRAHAM. - Bedenkingen over de beoeffening der rechtsgeleerdheid, benevens vier verhandelingen over wysgeerige stoffen.Dordrecht, Abraham Blussé and son (colophon: printed by Johan Joseph Besseling, [Utrecht]), 1781. With: (2) PERRENOT, Abraham. Considérations sur l'étude de la jurisprudence, … Nouvelle edition. Berlin, G.J. Decker; Utrecht, Henrikus Spruit, 1776. 8vo. 2 works in 1 volume. Contemporary red morocco, richly gold-tooled spine, gold-tooled boards (triple fillets, with floral ornaments in each corner), board edges and turn-ins, gilt edges. Bound by the Dutch court bookbinder Abraham van Rossum (active in Amsterdam 1812-1854), one of the "major binders" (Storm van Leeuwen) of that period.
65SFNHU5FJ79: [PERRINET D'ORVAL, JEAN CHARLES]. - Manuel de l'artificier.Paris, Charles-Antoine Jombert, 1757. 8vo. With 5 folding tables and 12 folding engraved plates. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine.
ACIBL2UCAGWQ: PERS, DIRCK PIETERSZ. [AND HADRIANUS DAMMAN]. - Bellerophon, of lust tot wysheyd. Begrijpende veel zeedighe, stichtelijcke en leerlijcke sinne-beelden met haere verklaringhen. Amsterdam, Dirck Pieterz. (Pers), 1614. Small 4to (19 x 14.5 cm). With engraved emblem printed on title-page and 31 numbered engraved emblems in text, engraved by Joost de Bosscher. 19th-century tanned half sheepskin.
ABC_45225: [PERSIAN MINIATURES]. - A series of miniatures showing Persian scribes. Persia, mid-Qajar period, [soon after 1852]. Folio (32 x 21 cm). 50 watercolour miniatures on paper, ca. 9 x 14 cm, pasted on coloured paperboard within multiple-rule frames in gold and black ink, bound as a fan-fold book with cloth hinges. Near-contemporary black leather, stored in a blind-stamped black slipcase with a flap at the head.
19009: PERSIUS FLACCUS. - Satirarum opus [= Satyrae/Saturae].(Colophon: Venice, Dionysius de Bertochus & Pelegrinus de Paschalibus Bononienses, 10 September 1484). Small folio (29.5 x 21 cm). With the verse text surrounded on three sides by Fonzio's prose commentary, Bertochus and Pelegrinus's woodcut device next to the colophon on the last printed page, with spaces left for manuscript initials without guide letters (not filled in). Set in 2 sizes of Venetian-style roman type (110 and 83 mm/20 lines) with an occasional Greek letter. 19th-century(?) sheepskin parchment.
7C6DTFH4WE7T: PERSONA (PERSONÈ), GIOVANNI BATTISTA. - Discursuum medicinalium unicus liber. Ad Ill. D. Laelium Leonum Vallis Calepiae Provincarium.Bergamo, Comino Ventura, 1603. 4to. Contemporary limp sheepskin parchment, traces of thong ties.
19406: PESTALOZZI, JOHANN HEINRICH. - Meine Lebensschicksale als Vorsteher meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten. Leipzig, Gerhard Fleischer, 1826. 8vo. Contemporary stiff paper wrappers.
6472: PESTALOZZI, JOHANN HEINRICH. - Sämmtliche Schriften. Stuttgart, Tübingen, J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1819-1826. 15 volumes. 8vo. With folding leaf of music in the first volume and mathematical figures on 5 folding engraved plates in volume 15. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
A55FS0A5LQQ2: PÉTAU, DENIS (DIONYSIUS PETAVIUS). - Dissertationum ecclesiasticarum libri duo, in quibus de episcoporum dignitate, ac potestate; deque aliis ecclesiasticis dogmatibus disputatur.Paris, Sebastien Cramoisy, 1641. 8vo. With Cramoisy's engraved coupling storks device on the title-page. Gold-tooled red goatskin morocco (ca. 1700?), gilt edges.
K1VE5E3V8EEQ: PETER II, TSAR AND SHAH ASHRAF. - [Title in Russian followed on the same page by:] Tractat, zwischen dem russischen Reich und dem Sultan Eschref, jetzigem Besitzer des persischen Thrones zu Ispahan. Von russischer Seite ertheilet.St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences, 1729.With: (2) ANNA, Tsarina and Shah TAHMASP II. [Title in Russian followed on the same page by:] Tractat, so zwischen Ihro Kayserl. Majest. von allen Reussen und des persischen Schachs Majest. in der Provintz Gilan zu Rätsche durch die von beyden Seiten bevollmächtigte Ministros am 21. Jan. 1732 geschlossen worden.St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences, 1732. Two treaties between Russia and the Safavid Empire in Russian and German in 2 parallel columns. Small folio (27.5 x 19.5 cm). Disbound.
I9NC2NCJ2PYF: PETIT, VICTOR JEAN-BAPTISTE. - Bagneres de Luchon et ses environs.Paris, Charles Boivin; Pau, Auguste Bassy, [ca. 1850]. Oblong folio (26.5 x 37.5 cm). With a lithographed title-page with a hand-coloured vignette, and 29 numbered lithographed plates, all coloured by hand and some double-page (including 1 folding out vertically) or folding panoramas. All plates mounted on thick wove paper with letterpress captions. Contemporary gold- and blind-blocked dark green cloth, gilt edges.
19720: PETRI (PETRUS), SUFFRIDUS. - De scriptoribus Frisiae, decades XVI. Et semis: in quibus non modo peculiares Frisiae, sed & totius Germaniae communes antiquitates plurimae indicantur, & veterum historicorum ac geographorum loci, hactenus non intellecti, explicantur.Franeker, Jacobus Horreus, 1699. 12mo. Contemporary vellum.
E9RE8MOEETNL: PETRUS DE NATALIBUS. - Catalogus sanctorum & gestorum eorum ex diversis voluminibus collectus: ... (Colophon: Strasbourg, printed by Martin Flach, 1513). Folio (22.2 x 32 cm). Title-page with a woodcut decorated initial and a 4-piece woodcut border by Hans Wechtlin, 1 full-page woodcut by Urs Graf, hundreds of woodcut decorated uncial initials. Set mostly in rotunda gothic types. Contemporary blind-tooled pigskin over wooden boards, in a panel design, with 2 brass clasps on leather straps with brass catchplates and anchorplates.
IA6ACDJ2MWDK: PETTIGREW, THOMAS JOSEPH. - A history of Egyptian mummies, and an account of the worship and embalming of the sacred animals by the Egyptians; with remarks on the funeral ceremonies of different nations, and observations on the mummies of the Canary Islands, of the ancient Peruvians, Burman priests, &c.London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman (back of title-page and colophon: printed by P.P. Thoms), 1834. 4to. With 13 numbered lithographed plates (the first used as frontispiece), including 3 fully and 1 partly coloured by a contemporary hand, of which 2 highlighted in gold. Contemporary half calf, restored and rebacked with parts of the original backstrip laid down, with new tooling and title-label on spine, cloth sides, later endpapers.
ABC_45878: PEUCKER, KARL. - Musil’s explorations in Northern Arabia, 1908-9.[London, W. Clowes, May 1910]. With a full-page black and white lithographed map (19x12.5 cm). 4to. With a full-page lithographed black and white map. Modern blue wrappers.
18026: PFANN, JOHANN. - Biblische Emblemata und Figuren welche in den zweijen verneurten Stuben, dess Hospitals zum heiligen Geist in Nürmberg allen Krancken zu sonderm Trost anstatt der Schrifft sind vorgemalet worden.[Nuremberg], 1626. Oblong 8vo (13.5 x 18 cm). With engraved title-page (4to and partly folded) and 16 engraved emblems within varying baroque frames, with manuscript text below. Contemporary sprinkled paper wrappers.
E4PBJL5NT60T: PFEIFFER, FRANÇOIS JOSEPH JUNIOR, JACOB VAN LENNEP AND GERRIT VAN ENST KONING. - Tooneel decoratief, voorgesteld in op steen geteekende platen door F.J. Pfeiffer Jr. Amsterdam, Coenraad Weddepohl, 1845. Folio. With a lithographed portrait of the artist (mounted), 8 lithographed plates of stage designs, and 9 poems in red decorated letterpress frames, the lithographs by Desguerrois & Co. With the 8 plates of stage designs hand-coloured as published. Original publisher's cloth, with a gold-blocked lyre in the centre of each board.
ABC_45645: [PFUEL, ERNST VON]. - Geschiedkundig tafereel van den aftogt der Franschen uit Rusland. Vertaald naar het origineel, te Petersburg uitgegeven in 1812.Amsterdam, Evert Maaskamp, 1813. 8vo. Sewn.
22302: PFYFFER ZU NEUECK, JOSEPH JACOB XAVER. - Esquisses de l'ile de Java et de ses divers habitants, recueillies pendant un séjour de huit années fait dans cette île; … traduit de l'Allemand par Girodz du Villard, revu et mis en ordre par G. Guénot Lecointe. Brussels, P.J. Voglet for Société Belge de Librairie, Hauman, Cattoir and company, 1837. 12mo. Modern grained brown half calf preserving the original lithographed wrappers, partly uncut.
ABC_45389: PHAEDRUS. - Liberti fabularum Aesopiarum libi quinque. Interpretatione et notis illustravit Petrus Danet … In usum serenissimi Delphini.Paris, Fredericus Leonard, 1675 (last page: printing finished 31 December 1674). 4to. With a beautiful frontispiece by Jean Langlois after F. Chauveau: the lyre-player Arion hurling himself into the sea performing his last song before he was rescued by a dolphin, a woodcut printer’s device (signed by Chauveau) on the title-page and some woodcut head- and tailpieces. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges.
ABC_45427: PHAEDRUS. - Phaedri, Aug. liberti, fabularum Aesopiarum, libri V. cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Ritterhusii, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno. Editio quarta emendatior.Leiden, Samuel and Johannes Luchtmans, 1778. Large 8vo. With an engraved frontispiece, a woodcut printer's device on the title-page and some woodcut head- and tailpieces and initials. Later half black morocco, blue marbled sides, title in gold on spine, marbled endpapers, marbled edges.
ABC_45395: PHAEDRUS. - Phaedri Aug. liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum notis perpetuis Jo. Fred. Gronovii, P. & emendationibus Jacobi Gronovii, F. Accedunt Nicolai Dispontini in Phaedrum collectaneea.Amsterdam, apud Janssonio-Waesbergios, 1703. 8vo. With an engraved frontispiece showing Phaedrus and Aesop on the stage of a theatre filled with men with animal-heads, title in red and black, some woodcut tailpieces and initials. Contemporary vellum, manuscript title on spine.
ABC_45414: PHAEDRUS; AVIANUS. - Phaedri Augusti Liberti, et Avieni Fabulae cum adnotationibs Davidis Hoogstratani. Accedunt Fabulae Graecae Latinis respondentes, et Homeri Batrachomyomachia cum Latina versione recens addita ad exemplar Patavinae editionis.Naples, Felix Musca for Josephi Ponzelli, 1729. 8vo. With an engraved frontispiece, a woodcut title-vignette and some woodcut head- and tailpieces and initials. Later vellum over boards.
ABC_45191: PHAEDRUS. (DAVID VAN HOOGSTRATEN, TRANS.). - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten. Met nieuwe konst-platen.Amsterdam, Steven van Esveldt, 1769. 8vo. With an engraved frontispiece, an engraved vignette on title-page, and 16 engraved plates with 6 fable illustrations each, mostly after the illustrations for the first Latin Hoogstraten edition (1701) by Jan van Vianen, all engraved by Simon Fokke. Contemporary boards covered with sprinkled paper.
ABC_45406: PHAEDRUS. - Phaedri, Aug. Liberti, Fablarum Aesopiarum Libri V. Cum integris Commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Rigaltii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii & excerpis aliorum. Curante Petro Burmanno.The Hague, Henricus Scheurleer, 1718. 8vo. With engraved frontispiece by Joseph Mulder after Tiedeman: Phaedrus is writing in the foreground, inspired by his Muse, on the ‘stage’ (background) is Aesop communicating with the animals (100 x 166 mm.). Contemporary overlapping vellum.
ABC_45448: PHAEDRUS (HERMAN BOSSCHA, ED.). - Initia lectionis scholasticae of eerste leesoefeningen voor de Latijnsche scholen. Edente Hermanno Bosscha. Twede, en verbeterde druk.Deventer, L. Leemhorst and son, 1803. 8vo. Contemporary brown decorated paper on cardboards.
ABC_45408: PHAEDRUS. - Phaedri Aug. liberti fabularum Aesopiarum libri V. et novarum fabularum appendix. Cura et studio Petri Burmanni.The Hague, Henricus Scheurleer, 1719. 12mo. With an engraved frontispiece by D. Coster and a woodcut printer's device n the title-page. Contemporary vellum, red sprinkled edges.
ABC_45444: PHAEDRUS/AESOP. - Phaedri Augusti Liverti Fabulae Aesopiae novissime recognitae et emendatae. Accedunt Publii Syri Sententiae Aviani et Anonymi Vereris Fabulae denuo castigatae. Editio accurate.Zweibrücken, 1784. 8vo. With a strange engraving showing a fantastic creature with a rooster’s head, a man in his belly, a ram’s head for an ass, stepping on a fish, with a rabbit in the background, in an oval with the inscription ‘Agostini’ on the title-page. Sprinkled paper over boards, red sprinkled edges.
ABC_45413: PHAEDRUS. - Phaedri fabulae, et publii Syri Sententiae.Paris, ex Typographia Regia, 1729. 24mo. With an engraved frontispiece by Ph. Simonneau. Late 18th-century calf, gold-tooled spine, black morocco spine label with title in gold, gilt-stamped ornamental border on both sides, gilt edges, marbled paste-downs and endpapers.
ABC_45396: PHAEDRUS; HOOGSTRATEN, DAVID VAN (TRANSL.). - Ezopische Fabelen van Fedrus, gevryden slaef des Keizers Augustus. In Nederduitsch dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.Amsterdam, François Halma, 1704 (the last ‘I’ added by hand). 4to. With an engraved frontispiece by P. Boutats after J. Goeree (dated 1704), 106 engraved illustrations in a roundel by Jan van Vianen (some dated 1701), a large armorial headpiece for the dedication and 5 large and 4 smaller head- and tailpieces, 9 engraved initials and many woodcut initials. Contemporary vellum, manuscript title on spine.
ABC_45452: [PHAEDRUS?]. - Noviter detectae Phaedri Fabulae Triginta. E manuscipto Bibiothecae Regiae Neapolitanae Codice nuperrime editae; ad commodiorem lectitantium usum hanc in formam recusae.Stuttgart & Tübingen, apud J.C. Cotta, 1812. 8vo. Later marbled wrappers.
ABC_45391: PHAEDRUS. - Phaedri, Aug[usti]. Liberti fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentaribs Marq. Gudii, Conr. Ritterhusii, Nic. Rigaltii, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii, & excerptis aliorum. Curante Petro Burmanno.Amsterdam, Henricus Wetstein, 1698. 8vo. With an engraved frontispiece by Joseph Muller after Tydeman, title-page in red and black, woodcut title vignette and woodcut decorated initials. Mottled calf.
I14EGKUR6HJE: [PHARMACOPEIA - THE NETHERLANDS]. - Pharmacopoea Batava.Amsterdam, Johannes Allart, 1805. Large 8vo. With 2 folding tables. Prize-book of the Latin School at Haarlem: polished mottled calf with gilt panel of the city-virgin of Haarlem holding the coat-of-arms of the city as her shield; underneath the motto: ‘Vicit vim virtus’, on both sides, ornamental gilt border along the edges of both sides, spine gilt with orange title label lettered in gold, gilt binding edges, green ties. Complete with the dedication of the Latin school, presenting the book to Jacob Warning, dated Haarlem, 17 Dec. 1817 and signed by the rector and teachers of the school, bound in before the first fly-leaf.
I17C9YTP5D4D: [PHARMACOPOEIA]. BATE, GEORGE AND JAMES SHIPTON. - Pharmacopoea Batheana. Ofte den apotheek van de heer Georgius Bath ...Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1698. 12mo. With an engraved title-page by Jan Luyken. 19th-century marbled wrappers.
I17AMZ1TNVFN: [PHARMACOPOEIA - EDINBURGH] - Pharmacopoeia collegii regii medicorum Edinburgensis. Secundum editionis Edinburgensis. Novissimae exemplar recusa. In usum praelectionum academicarum.Bremen and Leipzig, Georg Ludewig Förster, 1766. With engraved emblematical vignette with the motto ‘Nemo me impune lacessit’ in the title-page, typographical headpieces and curious tailpiece.(2) Pharmacopoeia pauperum, in usum Nosocomii Regii Edinburgensis.Frankfurt a/M & Leipzig, Officina Fleischeriana, 1760. 8vo.With engraved oval vignette with the coat-of-arms and seal of the Edinburgh hospital and its motto ‘Patet omnibus’ in an oval, title in ornamental frame. With two added handwritten receipts. 8vo. Calf over boards, ribbed spine gilt in compartments.
I14G5494PTBE: [PHARMACOPOEIA - LONDON]. - Pharmacopoeia Collegii Regalis Medicorum Londinensis. Juxta postremam renovationem edita ... 1746.Amsterdam, Isaak Tirion, [1746] (copy imprint: London, T. Longman, T. Shewell and John Nourse, 1746). 8vo With a folding engraved frontispiece. Contemporary calf.
I14DVA32F2X0: [PHARMACOPOEIA]. TAZEWELL, WILLIAM. - Vade-mecum medicum, in duas partes divisum, ...Leiden, Abraham and Jan Honkoop, 1800. 12mo. Contemporary mottled boards.
L4ADNKY1AWHW: [PHARMACY - RECIPES]. - Nieuwe Nederduitsche apotheek. Op eene klaare en verstaanbaare wyze onderwys gevende omtrent de beste dagelyks gebruikt wordende geneeskundige bereidingen; waar in inzonderheid de scheikundige bewerkingen, volgens de gronden der vermaarde heeren Boerhave, Geoffroy en andere beroemde mannen, zoo duidelyk beschreeven worden, als tot nog toe in geene andere apotheeken geschied is.Leiden, Pieter van der Eyk, 1753. 8vo. Modern orange paper wrappers.
S942: PHILES, MANUEL. - De animalium proprietate, ex prima editione Arsenii et libro Oxoniensi restitutus a Joanne Cornelio de Pauw, cum ejusdem animadversionibus et versione Latina Gregorii Bersmanni. Accedunt et eodem libro Oxoniensi non pauca hactenus inedita.Utrecht, Willem Schouw (colophon: printed by Pieter Muntendam), 1730. 4to. Modern gold-tooled brown half morrocco.
17317: PHILIDOR, ANDRÉ DANICAN. - Analyse du jeu des échecs. Avec une nouvelle notation abrégée et des planches ou se trouve figurée la situation de jeu pour les renvois et les fins de parties. Nouvelle édition. Paris, Chez Causette (colophon: Strasbourg, printed by Amand Koenig), 1820. 12mo. With engraved frontispiece portrait of the author, 42 full-page colour-printed plates and numerous chess-notations in text. Contemporary half morocco.
HCLAD73TWO2S: [PHILIP II, KING OF SPAIN]. - Ordinancie, statuyt ende policie gemaect byden coninck onsen aldernadichsten Heere, op tfeyt vande contracten vande asseurancien ende versekeringen in dese Nederlanden. Antwerp, Christoffel Plantin, 1571. 4to. With armorial woodcut on title-page. Modern vellum.
19076: PHILIPPON, ADAM. - Curieuses recherches de plusieurs beaus morceaus d'ornemens antiques, et modernes, tant dans la ville de Rome, ques autres villes et lieux d'Italie. Croissant, Adam Philippon, 1645. Wholly engraved print series consisting of a title-page, dedication, privilege, and 50 plates. The leaves are numbered 1-42, followed by 10 plates with their numbers changed by hand, and the privilege. With: (2) LE PAUTRE, Jean. Frizes feuillages ou Tritons marins antiques et modernes.Paris, P. Mariette, [ca. 1664]. Series of 6 numbered engraved plates, each with two friezes . 2 series in 1 volume. Small folio (26.5 x 18.5 cm). Contemporary limp sheepskin parchment.
L8SASELGGIPD: PHILLIPS, WENDELL. - Qataban & Sheba. Exploring ancient kingdoms on the biblical spice routes of Arabia.London, Victor Gollancz, 1955. 8vo. With numerous photographic plates. Original publisher's cloth with dustjacket.
K6Q90V8DAJ1V: PHILLIPS, JOHN CHARLES. - A natural history of the ducks.Boston and New York, Houghton Mifflin Company, the Riverside Press Cambridge, 1922-1926. 4 volumes. Large 4to. With 118 maps (some double-page) and 102 lithographed plates (74 chromolithographed) after drawings of Frank W. Benson, Allan Brooks and Louis Agassiz Fuertes. Contemporary half cloth.
23523: PHIPPS, CONSTANTINE JOHN. - A voyage towards the North Pole undertaken by His Majesty's command 1773. London, printed by William Bowyer and John Nichols for J. Nourse, 1774. Large 4to (29 x 22 cm). With 15 large double-page and larger folding engraved plates with maps, coastal profiles, ice flows, diagrams, and illustrations of equipment and marine animals, and many letterpress tables in the text (and on folding leaves signed as separate quires). Contemporary tree calf, rebacked soon after with a richly gold-tooled spine with globes and numerous floral stamps.
ABC_45756: [PHOTO ALBUM - PAKISTAN]. G.W. CURTIS (COMPILER). - [Album of photographs documenting a British military tour on the Northwest Frontier].Waziristan/Pakistan, 1923-1925. 4to album (22.5 x 17.5 cm). With 97 black & white photographs (each ca. 11 x 6.5 cm) inserted in “frames” on 24 paperboard leaves, with 2 "frames" on each page (1 frame has 2 photos in it). Contemporary cloth.
I7D9LIPN5PS6: [PHOTOGRAPH - HAND COLOURED]. LAFAYETTE STUDIO. - [Crown Prince Saud bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia].[London, 1935]. Matt silver print (ca. 28 x 36 cm), watercolour, pastel, gouache and oil paint. Mounted on paper in a passe-partout. Signed "Lafayette" in pencil on the mount. In a wooden frame (ca. 53 x 64 cm), under glass.
I3OEKR47KBBK: [PHOTOGRAPHS - IRAQ]. REYNISH, WILLIAM. - Views, scenes, monuments, airplanes, military vehicles, British troops and local inhabitants.[Iraq (plus Malta and Egypt), ca. 1928-ca. 1933]. Two oblong albums (25 x 34.5 cm & 21.5 x 28.5 cm) containing about 275 silver halide photographic gelatin prints (6 x 8.5 cm to 16 x 21.5 cm). Contemporary cloth, the larger with padded boards covered in alligator-skin patterned dark green cloth; the smaller covered in black cloth with a grey-white bird.
ABC_45656: [PHOTOGRAPHY - EGYPT]. - Book I-[II] Egypt 1906-7. Book III Naples, Rome, Florence. Book IV Criccieth N. Wales, Zara, Khargeh Upper Egypt, Cairo, Freshwater Bay I.W.Egypt, Naples, Rome, Florence, Criccieth and the Isle of Wight, 1906-1908. Oblong (23 x 32 cm). An album in 4 volumes with 323 silver gelatin prints (8 x 5.5 cm to 14 x 8 cm, mostly ca. 10 x 7 cm). Side-stitched.With: (2) LEHNERT & LANDROCK. Souvenir of Cairo. 12 real artistic photos. Serie A.Egypt, [late 1920s]. Envelope containing 12 silver gelatin prints (12 x 9 cm).(3) [PHOTOGRAPHY - SINGAPORE?]. Photograph of a woman and a baby sitting in a rickshaw, with a child in front and the rickshaw puller.[Singapore?], [late 1920s]. Silver gelatin print (7.5 x 12.5 cm).
J6SGPBJ1IXLV: [PHOTOGRAPHY - HAWAII - CHINA]. [LAI FONG(?), A CHAN, WOODBURY & PAGE, I.W. TABER AND HIPPOLYTE ARNOUX]. - [Collection of 12 photographs of China, Indonesia, the Hawaiian Islands, California and Egypt].Late 19th century. Albumen prints, ranging in size from ca. 16.5 x 23 cm to 21 x 28 cm.
J1NH6Y7HYA75: [PHOTOGRAPHY – EROTICA – SADOMASOCHISM]. RABIER, HECTOR (COMPILER). - [Binding title:] Peines [et] supplices.[France/Belgium, early 20th century]. 4to (23.5 x 20 cm). Album containing 24 small contact prints and 153 albumen or gelatin silver prints, 16 photographic reproductions of paintings or drawings, 2 albumen prints of nudes and 17 silver gelatin prints of sadomasochistic scenes. Contemporary black cloth, with the title ("H. Rabier - peines - supplices") on the spine.
G8JG8TV3X9TJ: [PHOTOGRAPHY - BAHRAIN]. - HH Sheikh Hamad ibn Isa Al Khalifa with three other sheikhs.Gulf region, 1920s. Black and white photograph (gelatin silver print, 8 x 7 cm) mounted on brown cardboard (9 x 8.5 cm). Captioned in white ink.
G84BDE85OGMK: [PHOTOGRAPHY - HORSES].SCHNAEBELI, H.. - [Binding title:] Album des Trabrenn-Sport.Berlin, H. Schnaebeli & Co, 1879. Oblong 8vo (33 x 26.5 cm) album with 16 original albumen prints (ca. 20.5 x 15 cm), mounted on paperboard. Original richly decorated cloth. Title on front cover: "Album des Trabrenn-Sport. H. Schnaebeli & Co. Hof-Photographen u. Kunstverlag. Berlin Unter den Linden 30".
ABC_45702: [PHOTOGRAPHY - INDIA]. [W. RAHN (PHOTOGRAPHER).] - [Album with photographs of the Tirah Expedition].Including:- Key [manuscript identifying sitters in 1 photograph in the album]. 2 loose leaves.- [Manuscript list of captions to 10 photographs in the album]. 1 leaf.Kirkee (Pune, India), Sappers and Miners' Press, [1898]. Folio album (40 x 33 cm). A photo album with 53 photographic prints on 12 paperboard leaves, hinged to stubs with 3 cords. Including 9 large albumen prints from 21 x 26.5 cm to 13.5 x 29 cm, 43 gelatin silver prints from 12 x 18 cm. to 9 x 10.5 cm., and a loosely inserted large albumen print 21 x 28.5 cm on a similar paperboard support. Contemporary cloth with closing straps. Manuscripts loosely inserted in the album.(2) PARK, Superintendent. 1898. Catalogue of photographs by Sergeant A.J. Clarke R.E. taken during Tirah Expedition, 1897-1898. [Kirkee (Pune, India), Sappers and Miners' Press, 1898]. Small folio (22 x 14.5 cm), [4] pp. With a lithographed title-page. Loosely inserted in the album.
DCJGG4BV62VD: [PHOTOGRAPHY - MEXICO]. GONZALEZ, F.M. - [Panoramic photograph overlooking Mazatlán].[Mexico, ca. 1880-1900]. Albumen print (ca. 17 x 71 cm) in 3 parts with photographer's credit in white in the negative, mat mount. Pasted on heavily spotted and browned contemporary wove paper.
D4TCASY3Z0MC: [PHOTOGRAPHY - NEW ZEALAND - TASMANIA]. - [Collection of 18 photographs of New Zealand and Tasmania].[New Zealand, ca. 1890]. Including 13 Maori portraits, 4 albumen prints of Hobart and locality, a loose albumen print of the North Shore Native and Aquatic Regatta at Auckland in 1898.
ABC_45905: [PHOTOGRAPHY - INDIA - HUNTING]. - [Photograph album showing hunting society in Britsh India].[Cambridge, Mumbai, New Delhi], Scott & Wilkinson, Clifton & Co, Hamilton Studios and Kinsey Bros., [ca. 1933-1935]. With 105 photographs mounted in the album (ranging from 16 x 28 cm to 4 x 6 cm), 2 photographs loosely inserted and a watercolour mounted at the back (11.5 x 21 cm). Oblong half morocco photograph album by W. Johnson & sons, London.
61MGOAVUF9FD: PICART, BERNARD. - Diverses modes dessinées d'après nature.Amsterdam, Bernard Picart, 1728. Oblong 4to (21 x 27.5 cm). Series of 12 engraved prints: 11 costume prints plus a title-page (title in a stunning and delicate cartouche, plate size: 12.5 x 7 cm) on 6 oblong 4to leaves (which could make 12 8vo leaves). 6 of the plates are signed by the engraver Gaspard Duchange, all after the designs of Bernard Picart. Unbound.
I53GP2AH5SLC: PICART, BERNARD. - Premier des magnifiques carosses de Monseigneur de le duc d'Ossuna, ambassadeur extraordinaire et premier plenipotentiaire de Sa Majesté Catholique Philippe: V. pour la paix faits pour l'entreé publique de son Excellence a Utrecht MDCCXIII.Amsterdam, Bernard Picart, 1714. Folio. Series of 7 engraved plates (including title-page and 1 double-page). 19th-century gold-tooled green morocco, richly gold-tooled spine and turn-ins, gilt edges; bound by Durvand Thivet.
ABC_45631: PICART, BERNARD. - Explication des vignettes de la seconde edition des oeuvres de Boileau, in folio. Gravées pour la seconde fois, avec divers changemens & plusieurs nouveaux desseins, par Bernard Picart.Amsterdam, Bernard Picart, 1729. Oblong 4to. With 25 engraved vignettes and 2 engraved initials on 25 leaves. Contemporary blind-tooled mottled calf, gold-tooled spine, gold-tooled turn-ins.
K53AKICPY8C5: PICART, BERNARD, PARTLY AFTER REMBRANDT AND OTHERS. - Recueil de lions, dessinez d'après nature par divers maitres & gravez, ... Divisé en six livres chacun de six feuilles.Amsterdam, Bernard Picart [title-print also: Paris, François Chereau], 1729 (engraved 1728-1729). Oblong 4to (18.5 x 24 cm). With a letterpress title-page in red and black with Picart's engraved "device, 1 title-print and 42 lion prints in 6 series, on 37 leaves, all engraved by Bernard Picart after drawings made by himself (8, all from life), Rembrandt (18), Charles le Brun (6), Albrecht Dürer (1), Paulus Potter (1) and unattributed (8). Late 19th-century pimpled red cloth with the spine at the head of the pages. Rebacked in red cloth.
H4MFOFCVLPJB: [PICHON, THOMAS]. - Lettres et memoires pour servir à l'histoire naturelle, civile et politique de Cap Breton, ...The Hague, Pierre Gosse; London, Jean Nourse [printed in England], 1760. 12mo. Half brown morocco (ca. 1885?), by Frank J. Pfister in New York, gold-tooled spine, round gold stamp of Henry Gurdon Marquand on the front.
I25D7GU9X1DL: PIEDMONT, ALEXIS OF (GIROLAMO RUSCELLI). - De secreeten ... inhoudende seer excellente ende wel geapprobeerde remedien, tegen veelderhande krancheden, wonden ende andere accidenten: met de maniere van distilleren, perfumeren, confituyren maecken, te verwen, coloeuren ende gieten.Amsterdam, Hendrick Laurensz., 1636. 2 parts in 1 volume. 8vo. Modern sheepskin.
I8NC6N0QEACG: PIETRASANTA, SILVESTRO. - De symbolis heroicis libri IX.Antwerp, Balthasar Moretus, 1634. 4to. With an integral engraved allegorical title-page by Cornelius I Galle after a drawing by Peter Paul Rubens, the Plantin-Moretus woodcut device facing the colophon, an engraved portrait and engraved coat of arms of the dedicatee, the future Cardinal Pier Luigi Carafa, 7 full-page engraved family trees, about 270 engraved emblematic devices with mottos and a few other engraved and woodcut illustrations in the text. Contemporary Italian gold-tooled red goatskin morocco, gilt and gauffered edges. Rebacked with the original back strip laid down.
A2FEIZINTMYH: PIGAFETTA, FILIPPO AND DUARTE LOPEZ. - Relatione del reame di Congo et delle circonvicine contrade tratta dalli scritti & ragionamenti di Odoardo Lopez. Rome, Bartolomeo Grassi, [1591]. 4to. With an integral engraved architectural title-page (with the coat of arms of the dedicatee Antonio Migliore, Bishop of San Marco), large folding engraved general map of Africa (64×44 cm), large folding engraved map of the Congo (43.5×51.5 cm) and 8 numbered folding engraved plates of plants, animals and inhabitants of the country, by Natalis Bonifazio. Contemporary limp sheepskin parchment.
HALCSZKGO2PH: PIKE, ZEBULON MONTGOMERY. - Reize naar Nieuw-Mexico en de binnenlanden van Louisiana, voorgegaan door eenen togt naar de bronnen der Mississippi.Amsterdam, Cornelis Timmer (colophon: printed by A. Breeman & Co.), 1812. 2 volumes. 8vo. With 3 engraved folding maps: the first two showing the interior of Louisiana and the third the Mississippi River. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
3799: PILE, ALFRED. - Culture pratique du rosier dans l'Afrique du Nord. ... augmenté d'une notice: les ennemis du rosier par Théophile Pagliano.Tunis, G. Finzi, [1926]. 8vo. With numerous illustrations in text, including botanical drawings and reproductions of photographs, some full-page, and 2 folding plates. Original publisher's printed paper wrappers, with advertisements printed on the paste-down.
22308: PINDAR. - Olympia. Pythia. Nemesa. Isthmia. Callimachi hymni qui inveniuntur. Dionysius de situ arbis. Licophronis Alexandra, obscurum poema (in Greek).Venice, Aldus Manutius, Andrea Torresano and company, January 1513. Small 8vo. With Aldus's woodcut dolphin and anchor device on title, flanked by "AL … DUS". Full-grained red morocco (ca. 1870s?), title in gold on spine, richly gold-tooled turn-ins, gilt edges, signed “CHAMBOLLE-DURU”.
22992: PINTER VON DER AU, JOHANN CHRISTOPH. - Neuer, vollkommener, verbesserter und ergäntzter Pferd-Schatz.Frankfurt am Main, Johann Philipp Andrea for Georg Heinrich Oehrling, 1688. 2 parts in 1 volume. Small folio (31.5 x 20.5 cm). With engraved frontispiece and 25 engraved folding plates (with figured numbered 1-40). 19th-century half calf.
H6OGJH78SEA5: PINTO, FERNÃO MENDES AND JAN HENDRIK GLAZEMAKER (TRANSLATOR). - De wonderlyke reizen van Fernando Mendez Pinto; die hij in de tijt van eenëntwintig jaren in Europa, Asia en Afrika... gedaan heeft.Amsterdam, printed for Jan Rieuwertsz I and Jan Hendricksz Boom, 1653. 4to. With an engraved title-page and 7 engraved plates. Modern vellum.
L4PCMMOJ18LT: PIRI REIS (PAUL KAHLE, ED.). - Bahrije. Das türkische Segelhandbuch für das Mittelländische Meer vom Jahre 1521.Berlin and Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1926-1927. 3 volumes. Large 8vo (26 x 18 cm). Volume 1 with 137 reproductions of manuscript pages of Ottoman Turkish text and maps and volume 2 with 4 plates. Publisher's original printed wrappers.
J26EBDD2OXM8: PIRSCHER, KARL DIETRICH. - Abbildungen Herzoglich-Braunschweigischer Gestüt-Pferde … 1tes Heft.Braunschweig, 1827-1828. Oblong 1mo (47.5 x 63 cm). First instalment of 6 lithographed plates of horses, plus 1 additional lithographed view, all beautifully coloured by a contemporary hand with highlights in gum arabic, and including two with the captions and artist’s name in manuscript. All loosely preserved in a proof state of the original publisher's lithographed paper wrappers, including a list of plates. Preserved in a modern portfolio.
H8BGVAMJWXUB: PITHOIS (PITHOYS), CLAUDE. - Cosmographie ou doctrine de la sphere. Avec un traitté de la geographie. Sedan, François Chayer, 1661. 8vo. Near contemporary half vellum.
KC4B75RDX774: PIUS V, POPE. - Freiheit und Bulla des allerheiligsten in Gott vatters und Herren, Herren Pii, des namens fünfften Bapsts, uber die Erhoehung und Schoepffung des durchleüchtigsten Fürsten und Herren, Herren Cosmi Medices, Hertzogen zu Florentz, &c. Zu einem Groszhertzoge und koenigmässigem, der provintz Ethrurien, ime underworffen. Geschehen zu Rom, den 27. Augusti. Anno M.D. LXIX.[Germany], 1570. Small 4to (20 x 15 cm). With a woodcut figure of the Pope on the title-page. Set in Schwabacher gothic type with fraktur headings and incidental roman. Half maroon goatskin morocco (1930s?), gold-tooled spine.
A6KDVO01U79O: PLACENTIUS, JOHANNES LEO. - Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Traiectensium, ac Leodiorum, & rerum domi, bellique gestarum compendium. Antwerp, Willem Vorsterman, [1530?; preface dated 14 September 1529]. Small 8vo (13.5 x 10 cm). Title with woodcut coat-of-arms of Cardinal Everard van de Marck in a 4-piece woodcut border, a large woodcut coat of arms on the last page, 2 woodcut illustrations, one showing Mary and Jesus with Saint Anne (63 x 42 mm), and the other a bishop in his study (45 x 43 mm), each in the same 4-piece woodcut border (different from that on the title-page). Capitals rubricated throughout, some woodcuts also rubricated and some headings and other words underlined in red. Vellum (ca. 1700?).
I17F9ASINHNG: PLAGGE, MARTIN WILHELM. - Receptboek volgens de Pharmacopoea Belgica. Een zakboekje tot dagelijksch gebruik voor geneesheeren en heelmeesteren.Rotterdam, widow of Johannes Allart, "1829" (preface: 1830). 8vo. Later half calf.
L4NBANWANWJD: [PLAGUE]. - Papers relating to the modern history and recent progress of Levantine plague; prepared from time to time by direction of the president to the local government board, with other papers. Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty, 1879. C.-2262.London, George Edward Eyre & William Spottiswoode, 1879. Folio. With two folding lithographed maps, one centered on the Middle East and the other detailing the seats of the plague in Mesopotamia and south-west Persia.Original publisher’s blue printed paper wrappers.
F5OGBDYNZ8OA: [PLAN - AMSTERDAM CITY HALL]. [CAMPEN, JACOB VAN]. - Le pavé de la grand' sale des bourgeois. [Amsterdam, Gerard Valk, 1719]. Very large engraved folding plan comprising 1 1/2 sheets (measuring 46 x 83 cm as assembled), engraved by Danckert Danckertsz. and his father after drawings by Jacob Vennekool, including the two hemispheres of the world map and a celestial map of the constellations of the northern hemisphere (each 10 cm in diameter).
B2JH719LG7AK: PLANA, GIOVANNI ANTONIO A. - [Drop title]: Équation de la courbe formée par une lame élastique, quelles que soient les forces qui agissent sur la lame.Including: Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux differences partielles du second et du troisième ordre.[Turin, Félix Galetti, 1811?]. 4to. With folding engraved plate by Amati & Tela. Contemporary wrappers.
ABC_45832: PLANELLI, ANTONIO. - Dell'opera in musica trattato del cavaliere Antonio Planelli dell'ordine Gerosolimitano.Napels, Donato Campo, 1772. 8vo. Contemporary half vellum with a 19th-century spine label.
L7UDJ3ZMEMIH: PLATEARIUS, MATTHAEUS, AND OTHERS. - Le grant herbier en Francoys contenant les qualitez vertus et proprietez des herbes arbres gommes semences huylles et pierres precieuses extraict de plusieurs traictez de medecine. Comme de Avicenne Rasis, Constantin, Isaac, Plataire, et Ypocras selon le commun usaige. Imprime nouvellement a Paris. 47. xliii.Paris, (colophon: printed by Estienne Groulleau), [ca. 1550?]. Small 4to (20 x 14.5 cm). With about 300 woodcut illustrations in the text (nearly all botanical, with a few animals, including an elephant) including a few repeats (2 on the title-page, 4 facing the first page of text and at least 1 in the text). Later sheepskin parchment.
L3ID4I6MJKWZ: PLAUTUS, TITUS MACCIUS. - La comedia ..., intitulada Milite glorioso, traduzida en lengua Castellana.Including: La comedia ..., intitulada Menechmos, traduzida en lengua Castellana.Antwerp, Martin Nuyts (Martinus Nutius), 1555. 2 plays in 1 volume. Small 12mo (12.5 x 7.5 cm). With 2 title-pages, each with Nuyts's woodcut device, and a different woodcut showing the same device and motto on the last printed page. Late 18th-century gold-tooled mottled sheepskin (blue on beige).
ICFDDC72EA5O: PLEKHANOV, GEORGI. - Ferdinand Lassal, ego zhizhn i deyatelnost.Geneva, Osvobozdenie truda, 1887.With:(2) MARX, Karl. Nisceta filosofii. Geneva, Osvobozdenie truda, 1886.(3) PLEKHANOV, Georgi. Nashi raznoglasiia. Geneva, Osvobozdenie truda, "1884" [=1885].3 works in 1 volume. Contemporary black half sheepskin.
17919: PLEMP, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Amsterodamum monogrammon.Including:-Quisquiliae seu elegiarum liber unus.-Emblemata quinquaginta.Amsterdam, Joannes Walschart, 1616. With woodcut coat of arms on title-page, woodcut on individual title-pages and 51 woodcut emblems with a diameter of ca 73 mm.With: (2) PLEMP, Cornelis Gijsbertsz. Musius, sive rhythmi cum poematiis.Amsterdam, Joannes Walschart, 1618. With woodcut device on title-page, a woodcut illustration in text (same in ad 1), and some woodcut initials, head- and tailpieces.2 works in 1 volume. 4to. 19th-century boards.
LB5G8KQ5OPPB: PLENCK, JOSEPH JAKOB AND A. SCHRAGE (TRANSL.) - Heelkundige artzeny-winkel of chirurgyns-apotheek. Vervattende alle beproefde en hedendaagsch gebruikelyke bereide en samengestelde heelmiddelen, ter geneezing van uitwendige ziekten.Antwerp, C.H. de Vos, 1798. 8vo. Contemporary calf, heavily restored.
6842: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS. - Epistolarum libri X. Panegyricus Traiano principi dictus. De viris illustribus in re militari, & in administranda Rep. Item Suetonii Tranquilli De claris grammaticis & rhetoribus. Julii Obsequentis Prodigiorum liber. ...Basel, (colophon: Andream Cratandrum, March) 1526. 8vo. With publisher's woodcut Fortuna device on verso of the last leaf and fine decorated woodcut initials. Contemporary blind-panel-stamped calf over wooden boards, with 4 different blind-stamped rectangular panels (2 on each board), each with 6 or 8 birds and animals in floral decoration, surrounded by text, 1 panel signed by Anthoine de Gavere, gilt and gauffered edges.
S1601: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS. - Historiae mundi libri XXXVII.Lyon, Jean Frellon, 1563. Folio. With Frellon's woodcut printer's device on the title-page (and a repeat on the half-title). 18th-century mottled calf, gold-tooled spine.
K7GAXLMCHM25: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS (PLINY THE ELDER). - Historiarum naturae libri XXXVII, post omnes omnium editiones, ...Paris, Jean Parvum (index: Jean Petit), 1532. Folio. 18th-century cat's paw calf, richly gold-tooled spine.
I44FL3PUPRNN: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS (PLINY THE ELDER) - The Historie of the World, commonly called the Naturall Historie.London, Adam Islip, 1634. 2 parts in one volume. Folio (23.5 x 32 cm). Elaborate woodcut device on title-page; woodcut initials, head- and tailpieces. Contemporary calf, spine in six compartments, tooled and lettered in gilt.
I1IAH7BK1EO8: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS. - Naturalis historiae opus ...(Colophon: Cologne, Eucharius Cervicornus, 1524.) Folio. With both title-page and part-title in a decorated woodcut border in four pieces. Calf (ca. 1700?), with gold-tooled spine; rebacked with original backstrip laid down.
I1IA4OJ0TJOW: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS. - Opus divinum, cui titulus historiae naturalis, multoqua[m] antehac unqua[m] prodiit in luce[m] castigatius, una cu[m] annotationibus Hermanolai Barbari ...Paris, Jean Petit (colophon: Nicolaus Sauetier), 1526. 2 parts in 1 volume (bound in reverse order). Folio. With title-page to the main work (bound second) printed in red and black and title-page to the index (bound first), each in a four-piece woodcut border. Contemporary or near contemporary calf, with the boards richly blind-tooled in a panel design; rebacked with part of the original backstrip laid down.
ABC_45843: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS (PLINY THE ELDER) (HERMOLAUS BARBARUS & JOHANNES BAPTISTA PALMARIUS, EDS.). - C. Plinii secundi Naturae historiarum [= Historia naturalis] libri. xxxviii. e castigationibus hermolai barbari quam emendatissime editi.[colophon:] Venice, Johannes Alvisius, 18 May 1499. Small folio. With lombardic initials and rubricated throughout. Set in roman types with the title and running heads in a larger rotunda gothic. Late 18th-century brown sheepskin over wooden boards, with traces of former clasps.
17634: PLUTARCHUS. - Aureus libellus, Peri paidoon a'googès, id est, de educatione liberorum, tum interpretatione Latinam, ad verbum ferè applicatam, & paraphrasi Gallico-Germanicam… Petit livret de Plutarche,… Das güldene Büchlein Plutarchi, von der Kinderzucht. Frankfurt, Erasmus Kempffer, 1612. 8vo. Set in 2 columns. Contemporary green vellum.
764: PLUTARCHUS. - Moralia, quae usurpantur. sunt autem omnis elegantis doctrinae penus: id est, varij libri: morales, historici, physici, mathematici, deniq; ad politiorem litteraturam pertinentes & humanitatem: omnes de Graeca in Latinam linguam transscripti. Basel, Thomas Guarini, 1570. Folio. With woodcut printer's device on title-page and repeated on last page, some mathematical woodcuts in text and numerous historiated woodcut initials. Early 17th-century Jesuit prize binding in richly gold-tooled light brown calf, sides with arabesques in the style of Gascon, richly gold-tooled double borders and inner panel with small bands in a geometrical pattern.
H6OFI7AUIASW: POCOCKE, RICHARD. - Beschryving van het Oosten, en van eenige andere landen, …Utrecht, Gijsbert Tieme and Abraham van Paddenburg; Rotterdam, Jacobus Bosch and Reinier Arrenberg; Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1776-1786. 3 volumes (in 6 parts) bound as 6. 4to. With 205 engraved folding plates (irregularly numbered I-CIII), including maps, plans, views and other illustrations, depicting temples, antiquities, plants, animals, etc. Contemporary half calf.
FBJDK7M9SETA: POCOCKE, EDWARD. - Specimen historiae arabum; ... Accessit historia veterum Arabum ex Abu'l Feda: cura Antonii I. Sylvestre De Sacy. Edidit Josephus White, ...Oxford, Clarendon Press [= Oxford University Press], 1806. 4to. Title-page with engraved view of the Clarendon Building, aquatint author's portrait and 1 full-page etched plate. Contemporary boards.
6731: POIRTERS, ADRIAAN. - Het masker vande wereldt afgetrokken.Antwerp, widow and heirs of Jan Cnobbaerts, [1646]. 4to. With engraved title-page by Antony van der Does and 13 engraved emblems and 8 engravings in text by Frederic Bouttats. 18th-century half calf.
K75EL0UZLXEL: [POISONOUS PLANTS]. - Die Giftpflanzen des Elsasses.Strasbourg, F.G. Levrault, 1825. 8vo. With a lithographed half-title, title-page and 37 lithographed plates. Original publisher's printed boards.
6001: POISSONNIER-DESPERRIERES, GABRIEL ADRIEN MARIE. - Vie politique et militaire du général A.M.G. Poissonnier-Desperrières …, écrite par lui-même, et publiée de son vivant.Paris, C.J. Trouvé, 1824. 8vo. With lithographed frontispiece-portrait of Dapuhin by Constans after a drawing by Eugénie Lebrun. Contemporary richly gold-tooled straight grained orange/brown morocco, gold- and blind-tooled boards with the arms of William I on each side, gold-tooled spine with plumed helmets, a dark-brown title-label and the name of the binder ("SIMIER.R.DU.ROI"), gold-tooled board edges and turn-ins, gilt edges.
L12F60FHQ0DF: POLO, MARCO. - Reisen, en beschryving der Oostersche lantschappen; ...Including:-HETOUM of Corycus. Historie der Oostersche lantschappen; ...-[BRACCIOLINI, Poggio, and Girolamo di SANTO STEFANO]. Reysen naar Indien, en d'oostersche landen; gedaan by Nicolaus Venetus, en Jeronymus van St. Steven.-[Anonymous VOC officer in Formosa]. Verhaal van de verövering van 't eylant Formosa door de Sinesen.Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1664. With 4 engraved plates. With:(2) BOURGES, Jacques de. Naaukeurig verhaal van de reis des Bisschops van Beryte uit Frankryk te lant en ter zee naar China.Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1669. With 8 half-page engraved illustrations in text.(3) Verhaal van drie voorname reizen naar Oostindien, te weten van Johan Jacobsz Saar, Volkert Evertsz, en Albrecht Herport.Comprising:-SAAR, Johann Jacob. De reisbeschryving ... naar Oostindien, sedert ... 1644. tot ... 1659. ...-OLEARIUS, Adam. De beschryving der reizen van Volkert Evertsz. [= Volquard Iversen] naar Oostindien. ... uitgevaren in ... 1655. en in ... 1668 ... gekeert.-HERPORT, Albrecht. De beschryving der Oostindische reizen ... sedert ... 1659. tot ... 1668. ...Amsterdam, Jan Rieuwertsz & Pieter Arentsz, 1671 (works 2 and 3 dated 1670 on their title-pages). With 8 engraved plates, the last 4 sometimes attributed to Romeyn de Hooghe or his school.3 editions (the 1st containing 4 works and the 3rd containing 3 works) in 1 volume. 4to.Contemporary vellum.
HBAAD7RNMBG1: [POMARIUS (VALERIUS), PETRUS]. - Enchiridion medicum, dat is: een kort begrijp van den gantschen loop der medicyne.Amsterdam, widow of Joost Broersz., 1659. 4to. Contemporary vellum.
G9JEUNGG8CB7: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOHAN LIDIUS CATHRINUS. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863.) Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking. ... Leiden, Van den Heuvel and Van Santen, 1867-1868. 2 volumes. 8vo. Each volume with a different double-tinted lithographed view as frontispiece, further with a large folding tinted lithographed map of Japan and the Chinese coast, 2 lithographed views and 10 chromolithographed costume plates by P.W.M. Trap (the chromolithographs finished by hand). Original publisher's blind- and gold-blocked maroon cloth, marbled edges, green ribbon markers.
H7KDHVPEEDL7: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOHAN LIDIUS CATHRINUS. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863.) Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking. ... Eerste[-tweede] deel.Leiden, Van den Heuvel and Van Santen, 1867-1868. 2 volumes bound as 1. 8vo. Each volume with a different double-tinted lithographed view as frontispiece, further with a large folding tinted lithographed map of Japan and the Chinese coast, 2 lithographed views and 10 chromolithographed costume plates finished by hand. 19th-century light brown half sheepskin, rebacked, with the original backstrip laid-down.
18818: PONA, FRANCESCO. - Cardiomorphoseos sive ex corde desumpta emblemata sacra. Verona, superiorum permissu, 1645. 4to. With engraved allegorical title-page (signed ''G.G.'' below right) showing King David and Saint Paul holding a heart, with the arms of the dedicatee, Cardinal Jules Mazarin, at the foot, 101 engraved emblems in text, each on the theme of the heart, with a letterpress title in any of about 7 different woodcut panels, and a letterpress explanation below, continuing onto the verso. Each is printed from an oval plate (10.5 x 8 cm). Contemporary sheepskin parchment.
15245: PONS, FRANÇOIS RAYMOND JOSEPH DE. - Voyage a la partie orientale de la Terre-Ferme, dans l'Amérique méridionale, fait pendant les années 1801, 1802, 1803 et 1804: contenant la description de la Capitainerie générale de Caracas, composée des Provinces de Venezuela, Maracaïbo, Varinas, la Guiane Espagnole, Cumana et de l'Ile de la Marguerite; ...Paris, F. Buisson (back of half-title: Imprimerie de Fain et compagnie), 1806. 3 volumes. 8vo. With 4 folding engraved maps, including a large map of Caracas and surroundings and 3 smaller showing groundplans of Caracas, Puerto Cabello and La Guaira. All engraved by J.B. Tardieu. Contemporary half calf.
5650: PONTOPPIDAN, ERIK AND HAND DE HOFMAN. - Den Danske Atlas, eller Konge-Riget Dannemark, med dets naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Vaexter, Dyr og andre Affödninger, dets gamle Tildragelser og naervaerende Omstaendigheder i alle Provintzer, Staeder, Kirker, Slotte og Herre-Gaarde. Forestillet ved en udförlig Lands-Beskrivelse, ... Tomus I[-VII].Copenhagen, Andreas Hartvig Godiche, Royal University Printer (vols. I-V) and heirs (vols. VI-VII), 1763-1781. 7 volumes. 4to. With 296 mostly folding engraved maps, plans and views of Denmark and Danish cities, castles, houses and gardens, including engraved plates showing Danish antiquarian relics, plants, animals and costumes. Contemporary uniform calf, richly gold-tooled spines.
21269: PORCIA, JACOPO DI (JACOBUS PURLILLARUS). - De liberorum educatione. (Colophon: Strasbourg, Johannis Schot for Georg Übelin, 10 August 1510). 4to. With charming woodcut vignette at end showing a running hare between ornamental flowers. Later boards.
S1408: PORTA, GIAMBATTISTA DELLA. - Phytognomonica … Octo libris contenta; in quibus nova, facillimaque affertur methodus, qua plantarum, animalium, metallorum; rerum denique omnium ex prima extimae faciei inspectione quivis abditas vires assequatur. Frankfurt, Johann Wechel and Peter Fischer, 1591. 8vo. With title-page printed in red and black, woodcut printer's device, woodcut author's portrait on the back of the title-page and 32 woodcuts in text illustrating plants and their similarity to the various parts of the body. Later vellum.
4680: PORTAL, PAULUS. - De practyk der vroed'meesters, en vroed'vrouwen, of de wyse van een vrouw' te helpen in haar kinderbaren. Uyt de Franse in de Nederduytse tale overgeset.Amsterdam, Timotheus ten Hoorn. 1690. 8vo. With an engraved portrait of the author facing the title page and 8 full-page engraved plates of embryos and a placenta. Contemporary vellum, purple library stamp on the front board.
5727: PORTER, ROBERT KER. - Travelling sketches in Russia and Sweden, during the years 1805, 1806, 1807, 1808.London, for John Stockdale (back of title-page: Strahan and Preston), 1813. 2 volumes bound as 1. 4to. With 41 etched plates (12 sepia washed views, 1 uncoloured portrait, and 28 aquatint costume-plates) by J.C. Stadler after drawings by the author. Contemporary half cloth.
G7TGHSIBAK7I: [PORTLAND MUSEUM]. [LIGHTFOOT, JOHN]. - A catalogue of the Portland Museum lately the property of the Duchess Dowager of Portland, deceased: which will be sold by auction ...With: (2) A catalogue of a very valuable collection of cameos, intaglios, and precious stones, and other curiosities; being part of a late much celebrated cabinet, many out of the Arundel collection; which will be sold by auction ...[London, Skinner and Co., 1786]. 2 works in 1 volume. 4to. With full-page engraved frontispiece showing the interior of the Portland Museum with numerous objects from its collection. Contemporary gold-tooled vellum.
I7DA2EVCF777: PORTLOCK, NATHANIEL. - Reis naar de noord-west kust van Amerika. Gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 en 1788.Amsterdam, Matthijs Schalekamp, 1795. 4to. With folding engraved map (34.5 x 46 cm) showing the routes of the ships King George and Queen Charlotte, 1 plate with engraved music and 8 folding engraved plates (last plate partly hand-coloured). Modern red half leather.
I18BANB4CQTU: [PORTO – PHARMACOPOEIA]. PORTUGAL, ANTONIO RODRIGUES.N - Pharmacopea Portuense, em a qual se achaõ muitas das compoziçoens que estaõ mais em uzo, e se naõ achaõ nas nossas pharmacopeas portuguezas, tiradas das pharmacopeas de Londres, de Edinburgo, de Pariz, de Fuller, da Medulla, e de outros varios authores.Porto, Francisco Mendes Lima, 1766. 8vo. Contemporary mottled, tanned sheepskin.
I14GSHQ8NCJE: [PORTUGAL - PAMPHLET]. - Noticia breve das novidades da Azia mandadas de Ali-Xarife da cidade de Babilonia; para Soliman morador na Corte de Constantinopla, e desta para a cidade de Sevilha a hum contratador de vidros.(Colophon: Madrid, heirs of Juan Garcia Infanzon, 1742). 4to (20 x 14.5 cm). Disbound.
I17ERD520PLV: [PORTUGAL – PHARMACOPOEIA]. SANTO ANTONIO, CAETANO DE. - Pharmacopea Lusitana reformada methodo pratico de preparar os medicamentos na fórma Galenica, & Chimica.Lisbon, Monastery of São Vicente de Fóra, 1711. Small folio (29 x 21 cm). With engraved arms as fronstipiece. Modern sheepskin, gold-tooled spine.
L37BRZNC2B8G: [PORTUGAL - COLONIAL POWER]. - Rellacão do que conué fazerce para consservacão da fortaleza de Dio, e augmento da quelle Povo, e comercio e da fazenda Real.[Lisbon?, ca. 1680?]. Folio. Manuscript report in brown ink on laid paper, in a legible hand.
G9AH2T67K7JP: POSTEL, GUILLIAUME. - De la republique des Turcs: & là ou l'occasion s'offrera, des meurs & loy de tous Muhamedistes, ...Including: -Histoire et consideration de l'origine, loy, et coustume des Tartares, Persiens, Arabes, Turcs, & tous autres Ismaelites ou Muhamediques, dits par nous Mahometains, ou Sarrazins.-La tierce partie des orientales histoires, ou est exposee la condition, … de l'empire Turquesque: …Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1560. 3 parts in 1 volume. 4to. With Marnef's printer's device on title-page (repeated on the 2 part-titles). Contemporary blind- and gold-tooled calf, restored and rebacked with a large part of the original backstrip laid-down, modern endpapers.
KBKGL3YA882L: POTOCKI, JÓZEF AND PIOTR STACHIEWICZ. - Notatki mysliwskie Z Afryki: Somali.Warsaw, Gebethner & Wolff, 1897. Large 4to (40 x 31 cm). With a colour-printed frontispiece, 18 photogravure plates (5 double-page), 5 numbered full-page tinted plates, and ca. 60 illustrations in text (mostly tinted). Publisher's original pictorial beige cloth, with a lion's head on the front board and zebra-patterned endpapers.
K6SCIA3579X8: PRAETORIUS, JOHANN. - Storchs u. Schwalben Winter-Quartier. Das ist, eine ungemeine Vergnügung der curiosen Gemüther, durch einen vollständigen physicalischen Discurs, von obgedachten Sommer-Boten, wie auch andern unstetlebenden Vögeln und Thieren: ...Frankfurt and Leipzig, Christian Weidmann, 1676. 8vo. With the title-page printed in red and black. Contemporary calf, richly gold-tooled spine and board-edges.
18016: PRAETORIUS, JOHANN. - Philologemata abstrusa de pollice: in quibus singularia animadversa vom Diebes-Daüme, et manu: item de patibulo, virgula Mercuriali, alruna, esu casei magico &c. Gerrae profanorum refutatae, cum revelata origine vera et admiranda superstitionum; et virga critica castigata habentur aliquot loca ambigua primaria celeberrimorum grammaticorum.Leipzig, Elias Fiebig; printed in Zagan (now in Poland) by Johann Ockel, 1677. Small 4to (19.5 x 16 cm). With a woodcut illustration on title-page showing a hand with turned up thumb, and one woodcut in text (p. 195) showing a hand divided into alphabetical compartments. 18th-century vellum.
L36DA1K61Z1P: [PRAGUE - PHARMACOPOEIA]. - Dispensatorium medico-pharmaceuticum Pragense, juxta quod per totum regnum bohemiae praepranda et dispensanda venint. Authoritate et mandato … Prague (Staré Mesto: the old city centre), [Joannes Julius Gerzabek], 1739. With an allegorical frontispiece.With: (2) Taxa seu valor omnium medicamentorum, tam simplicum, quam compositorum, chymicorum, atque galenicorum in Officinis Pragensibus prostantium ... Der Werth oder Preiss aller Artzneyen, so wohl einfachen als zusammen gesetzten …Prague (Staré Mesto: the old city centre), [Joannes Julius Gerzabek], 1737. 2 complementary publications in 1 volume. Folio. Contemporary overlapping vellum.
G1AC8PXY252D: PRATILLI, FRANCESCO MARIA. - Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi. Libri IV.Naples, Giovanni di Simone, 1745. Folio. With engraved illustration on title-page, 3 folding engraved maps and 1 full-page engraved map in text. Contemporary vellum.
EBLBODAMZ2KR: [PRAYERBOOK - RUSSIAN ORTHODOX - KIEV LITURGY]. - Posledovanie na den' s[via]tyia Paskhi i na vsiu svetluiu sedmitsu [=Order for the Holy Day of Easter and for the whole of Easter week]. Kiev, Pechersk Lavra (Monastery of the Caves), [ca. 1801]. 8vo in 4s (18.5×11.5 cm). Easter liturgy in Old Church Slavonic, with title-page and about 20 other pages printed in red and black, the title in a woodcut border and with a woodcut Paschal lamb, a full-page engraving of Jesus's Resurrection on the back of the title-page, and all pages after the title-page with borders made up of 4 woodcut strips. Set in 3 sizes of Old Slavonic poluustav cyrillic type. Printed on laid paper with a blue-green cast. Contemporary gold-panel-stamped and gold-tooled calf by the Kiev Monastery of the Caves, with a panel stamp of Jesus on the front board and a panel stamp of Maria on the back, gilt edges.
18196: [PRAYERBOOK - SPANISH AMERICAN]. - Novena del Señor de las piedades patron jurado de la valerosa ciudad de La Paz, que se venera en la iglesia auxîliar de los curas rectores, al cuidado del Colegio Seminario de ella. Reimpresa á solicitud de su humilde mayor domo Estavan de Asin.Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1798. Small 8vo (15 x 10 cm). Modern red sheepskin.
G92FKAZYM6XY: [PRAYERS - CHRISTIAN - MAORI]. - He inoi ma nga tamariki.[Napier?, printed by Robert Coupland Harding?, 1889?]. 8vo (18 x 12.5 cm). Single leaf, printed on 1 side.
1439: PREISSLER, JOHANN DANIEL. - Gründliche Anleitung, welcher man sich im Nachzeichnen schöner Landschafften oder Prospecten bedienen kan, den Liebhabern der Zeichen-Kunst mitgetheilet und eigenhändig in Kupffer gebracht, … Sechste Auflage.Nürnberg, [for the author], 1766. Folio. With numerous models of landscapes and views, including introductory studies of single leaves and trees, on 16 numbered engraved plates. Modern blue boards.
E8DG136WTNHS: PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Gobe-mouche yetapa, femelle (= plate 296 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1824. Watercolour of a bird on unwatermarked wove paper (ca. 48 x 34.5 cm), standing on a branch signed: "JG Prêtre/ 1824". With plate number and bird name in pencil in lower left corner.
E88BO3FFSVEW: PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Traquet oreillard, Traquet à queue noire & Traquet leucomèle (= plate 257 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1823. Watercolour of 3 birds on unwatermarked wove paper (ca. 48 x 35 cm), all standing on a branch, the lowest branch signed: "JG Prêtre/ 1823". With plate number in pencil in the lower left corner.
E8EE2FTH4G5B: PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Oiseau-mouche superbe, mâle, Oiseau-mouche huppe-col blanc, mâle & Oiseau-mouche écussonné, mâle (= plate 299 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1824. Watercolour of 3 birds on wove paper (ca. 48 x 34.5 cm), all standing on a branch, the middle branch signed: "J.G. Prêtre/ 1824". With the birds numbered in pencil and the plate number and bird names in pencil in the lower left corner.
E89CH81RIA1Q: PRÊTRE, JEAN GABRIEL. - [Souimanga de Kuhl, mâle & femelle & Souimanga à ventre écarlate, mâle (= plate 376/388 from Temminck's Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux ...)]. [France], 1825. Watercolour of 3 birds on unwatermarked wove paper (ca. 48 x 35 cm), all standing on a branch, the upper branch signed: "JG Prêtre 1825". With the birds numbered in pencil, the plate number and bird names in pencil in the lower left corner, and the upper bird encircled and with added correct plate number.
A6HBE45M5FFF: [PRÉVOST D'EXILES, ANTOINE FRANÇOIS]. - Voyages du Capitaine Robert Lade en differentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amerique: contenant l'histoire de la fortune, & les observations sur les colonies & le commerce des Espagnols, des Anglois, des Hollandois, &c. Ouvrage traduit de l'Anglois.Paris, Claude Simon for François Didot, 1744. 2 volumes. 12mo. With two folding engraved maps by F. Desbruslins after Jacques-Nicolas Bellin, showing the American Atlantic coast and the route of the journey. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine.
ABC_45630: PRINCE FREDERIK. - Frederik, Prins der Nederlanden, grootmeester nationaal der Orde van V.·.M.·. [= Vrijmetselarij] in het Koningkrijk der Nederlanden aan de S.·.P.·.R [maltese cross] [= Soeverein Prinsen van het Rozenkruis] behorende tot de kapittels, gevestigd in de noordelijke provintien van het Koninkrijk der Nederlanden. [dated at the head:] In het O.·. [= Oosten] van 's Gravenhage den [manuscript: “24”] Januarij 1820, P.S. [= profane stijl].The Hague, [24] January 1820. 8vo. Contemporary stiff marbled paper wrappers.
1358: [PRINT ALBUM]. - Spiegel der natuur en school ter teekenkunde, bevattende LXXVI. Afbeeldingen van Landschappen, Landsdouwen, Watergezichten, enz. enz. Allen zoo veele Studiën van Silvestre, Perelle, Quinault, Du Moulin, Della Bella, Zaftleven, Almeloveen, Van Schyndel, Nolpe, Vermeulen, Visscher en Schenk, ten dienste van Teekenaaren, Plaatsnijders, Goud- en Zilversmeden en drijvers: bijzonder nuttig voor hun, die zichzelven het teekenen willen leeren zonder hulp van meester. Vooräfgegaan de eerste beginselen der Teekenkunst.Amsterdam, Jan Steven van Esveld-Holtrop, [ca. 1808-1833]. Oblong 8vo. With 76 full-page engraved plates in various styles and sizes. The last 6 folding. Contemporary half calf with gold-tooled spine, blue title-label and marbled sides.
J4KFBSDT2LDV: [PRINT]. DUTTON, THOMAS GOLDSWORTH. - Clipperfregatschip met hulpstoomvermogen "Utrecht", kapitein A. Hoogenstraten.London, William Foster, 1869. Double-tinted lithograph, finished in colour (ca. 48 x 66.5 cm) in a passepartout and framed (ca. 67.5 x 88.5 cm).
I31CYM5QKKFG: [PRINT - WARSHIP]. PAYNE, JOHN. - The true portraicture of His Ma[jes]ties. royall ship the Soveraigne of the Seas built in the yeare 1637. [London, Peter Pett, 1637/38]. Large engraving (66.5 x 91 cm), printed from two plates on two sheets, assembled to make a single print. With title in English across the head, a slightly different Latin title across the foot (both outside the image area), Payne's name and privilege to the right of the Latin title, and two decorated cartouches with laudatory verses in the upper corners. In passepartout (not mounted) and easily detachable framed (90 x 114 cm).
ABC_45802: PRIOR, JAMES. - Beschrijving eener reis naar de Indiesche zee met het fregat de Nisus en naar de Kaap De Goede Hoop, de eilanden Bourbon, Mauritius en andere; naar Madras, de eilanden Java, Sint Paul en Amsterdam gedurende de jaren 1810 en 1811.Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820. With a view of Mauritius on the engraved title-page. Contemporary half calf, black morocco spine label, marbled sides.
FAS9ES01U79O: PRISSE D'AVENNES, ACHILLE CONSTANT THÉODORE ÉMILE. - Oriental album. Characters, costumes, and modes of life, in the valley of the Nile. London, James Madden, 1848. Imperial folio (52.5 x 37.5 cm). With an additional decorative title-page, separately chromolithographed in black, gold and 7 colours, tinted and hand-coloured lithographed frontispiece portrait of the dedicatee, and 30 tinted and hand-coloured lithographs. Numerous wood-engraved illustrations in the text. Modern half calf, richly gold-tooled spine.
G1AEY9MP8EP8: PRISSE D'AVENNES, ACHILLE CONSTANT THÉODORE ÉMILE. - Oriental album. Characters, costumes, and modes of life, in the valley of the Nile. London, James Madden (back of title-page: printed by John Wertheimer & Co.), 1851. Super Royal folio (33 x 45.5 cm). With 31 tinted and hand-coloured lithographed plates, including the frontispiece, and a black-and-white illustration on the title-page. Contemporary gold-tooled red half morocco.
G5KFMNCDMSG7: [PROCLAMATION]. - Placcaet van … den Staten Generael ... daer by de Spaigniaerts ende alle heure goederen, voor goede prinse verclaert worden.The Hague, Aelbrecht Hendricksz, 1599. 4to. With the woodcut arms of the States General on the title-page. 19th-century blue paper wrappers.
H41CDA95VBRW: PROKESCH, ANTON, RITTER VON OSTEN. - Das Land zwischen den Katarakten des Nil. Mit einer Karte, ...Vienna, Carl Gerold, 1831. 12mo (the book) and 17.5 x 25 cm (the folder with the folded map). With a separate large folding lithographed map (98 x 69 cm; image area 93 x 64 cm) assembled from 2 sheets, with the cultivated areas along the river hand-coloured in green as published, also showing 17 floor plans of temples and a plan of a Roman wall. The book in the publisher’s original light green paper wrappers and the map in a matching green paper folder.
K3D9M4LU8KNH: PROKESCH, ANTON, RITTER VON OSTEN. - Mehmed-Ali Vize-König von Aegypten. Aus meinem Tagebuche 1826-1841.Vienna, Wilhelm Braummüller (colophon: Adolf Holzhausen), 1877. 8vo. Contemporary blind-blocked cloth.
9A5BDK01U79O: [PROPAGANDA FIDE]. - Africa [-] Greci - Italo Greci [-] Armeni di Venezia [-] varie.[Rome and perhaps elsewhere, ca. 1758-1764 (transcribing original documents going back to at least 1664)]. 4to. Collection of manuscript transcriptions of about 30 letters and other documents. Contemporary Italian sheepskin parchment over flexible boards.
4844: [PROSTITUTION]. - Les filles en cage, ou Déguerpissons! Par un abonné au cachet des maisons de plaisir de la capitale.Paris, Peytieux (colophon: Sétier), 1830. 8vo. With a lithographed title-page with an illustration and a small woodcut decoration on the letterpress title-page. Later black half morocco.
I14CHIG4XIGB: [PRUSSIA - PHARMACOPOEIA]. [LINK, HEINRICH FRIEDRICH]. - Pharmacopoea Borussica. Editio quarta.Berlin, Academia Regiae Scientarium, 1827.With: (2) [LINK, Heinrich Friedrich]. Appendix ad pharmacopoeam Borussicam. Editionis quartae.Berlin, Carolus Fridericus Plahn (back of title-page: printed by G.C. Nauk), 1829. 2 works in 1 volume. 4to. Contemporary half sheepskin parchment, gold-tooled spine.
S1909: PRZEWALSKI, NICOLAI MICHAILOVICH. - Wissenschaftliche Resultate der von N.M. Przewalski nach Central-Asien unternommenen Reisen auf Kosten einer von seiner Kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Thronfolger Nikolai Alexandrowitsch gespendeten Summe herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Zoologischer Theil. Band III, Abth. 2. Fische. Bearbeitet von S. Herzenstein. Lieferung 1[-3].St. Petersburg, for the Royal Academie of Science, 1888-1891. 3 parts in 1 volume. Folio. With 3 title-pages, recto printed in cyrillic, verso in German, and 25 lithographed plates by R. and I. (or J.) Koch, and several illustrations in text. Later cloth.
K4UDI85BRSYJ: [PSALTER & NEW TESTAMENT - SAMOAN]. - O le feagaiga fou a lo tatou alii o Iesu Keriso, ua faasamoaina.Including: O le tusi o Salamo.Cambridge, C.J. Clay, 1868. Small 4to (18 x 14.5 cm). Contemporary darkblue, textured sheepskin, gilt edges.
GATFZDJYIQ5C: [PUCKEY, WILLIAM GILBERT AND WILLIAM COLENSO (TRANS.)]. - Ko nga upoko ewitu o te Pukapuka a te Poropiti a Raniera: me te Pukapuka ano hoki a te Poropiti a Hona: … Paihia (New Zealand), "Perehi o nga Mihanere" (= Missionary Press [operated by William Colenso]), 1840. Large 12mo (20 x 12 cm). Contemporary grey paper wrapper.
S3041: PUGET, LOUIS DE. - Observations sur la structure des yeux de divers insectes, et sur la trompe des papillons, contenuës en deux lettres au R.P. Lamy, ... Lyon, Leonard Plaignard, 1706. 8vo. With 3 folding engraved plates with 16 figures (original-size and microscopic views), woodcut cipher-monogram (JC for Jean Caffin?) on title-page, woodcut head- and tailpieces, decorated initial letters, and cast fleurons. Contemporary French calf, richly gold-tooled spine.
ABC_45276: [PUNJAB-BRITISH SECRETARIAT]. - Press lists of old records in the Punjab Secretariat - Volume VII. - North-West Frontier Agency. Correspondence with Government, 1840-1845. Lahore, printed by the superintendent, Government Printing, Punjab, 1915. 1 volume bound as 2. Folio. With an addendum slip facing p. 197. Brown calf, with “Book 1” and “Book 2” in gold on the spines.
G2BGW9XJGGJT: [PURCHAS, SAMUEL], JOHN SANDERSON, HENRY TIMBERLAKE AND OTHERS. - Seer gedenckwaerdige vojagien, van Johan Sanderson, Hendrick Timberly, en Capt. Johan Smith, door Europa, Asia en America. …Amsterdam, Joachim van Dyck, 1678. 4to. With engraved title-page, letterpress title-page with a woodcut floral ornament, 4 folding engraved illustration plates (including 1 with 4 small views). 18th-century half vellum.
L72EVGQNIG9W: PURDY, JOHN. - The new sailing directory for the Caribbee or West-India Islands, from Porto-Rico to Trinidad, inclusive: with the coasts of Guyana, from the Maranon to the Orinoco, the Colombian or Leeward Isles, from Margarita to Curazao, and the coast of Venezuela, from the Gulf of Paria to La Guayra. Including descriptions of the navigation described in the work, and equally adapted to the particular plans of all the principal harbours, by which the general chart is accompanied.London, printed [by J. Rider] for R.H. Laurie, chart-seller of the Admiralty, 1839. 8vo. With 12 steel-engraved coastal profiles. Contemporary half black cloth, marbled sides.
K7BC2AQBMYTE: PURKINJE, JAN EVANGELISTA. - De cellulis antherarum fibrosis nec non de granorum pollinarium formis. Commentatio phytotomica. Vratislaviae [Wroclaw], sumtibus J.D. Gruesonii [= J.D. Grueson], 1830. 4to (24 x 19.5 cm). With 18 lithographic plates showing cell structures of plants.Contemporary green cloth, gold-tooled borders and a blind-tooled frame with a gold-tooled centrepiece, gilt edges.
I1TG729PBDLD: PUTMAN, EDUARDUS AND ABRAHAM LENERTSZ VROLINGH. - Putmans manuael, dat is een kleyn pest-boecxken ... gecorrigeert ende vermeerdert ...Antwerp, Marcelis Parijs, 1663 (colophon: 1662). 8vo. Later boards, covered with decorated paper.
K89BCTDVBULN: QUENSTEDT, FRIEDRICH AUGUST VON. - Handbuch der Mineralogie.Tübingen, H. Laupp, 1855. Large 8vo (22.5 x 15 cm). With numerous wood-engraved illustrations in text. Contemporary boards covered with paste-paper.
K8KBINU1UAUY: QUENSTEDT, JOHANN ANDREAS. - Antiquitates biblicae et ecclesiasticae, accedit ejusdem autoris tractatus de antiquis ritibus sepulchralibus Graecorum, Romanorum, Judaeorum & Christianorum ...Wittenberg, Christian Schrödter, 1688.With: (2) PFEIFFER, Johann Philipp. Libri IV, antiquitatum Graecarum gentilium sacrarum, politicarum, militarium & oeconomicarum.Königsberg; Leipzig, Heinrich Boye, 1689. With an engraved title-page, engraved author's portrait as frontispiece and title-page printed in red and black. 2 works in 1 volume. 4to. Contemporary vellum.
K899NFWBU4RE: QUENSTEDT, FRIEDRICH AUGUST VON. - Das Flözgebirge Würtembergs. Mit besonderer Rücksicht auf den Jura.Tübingen, H. Laupp, 1851. 8vo. Contemporary boards covered with paste-paper.
K8GG3HCH6177: QUILLIAM, ANDREW. - An abridged collection of photographs, taken in various departments of some of the hospitals which I have attended whilst a student 1940-43.[England], 1940-1943. With 137 gelatin silver prints (including many repeats) and 161 celluloid negatives, most of them measuring ca. 5.5 x 8 cm, but some larger formats. Five albums of varying sizes with photographs, one box with some loosely inserted photographs and 2 albums with negatives.
8BFG3801U79O: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS. - [Institutiones oratoriae]. (Colophon: Venice, "aedibus Aldi et Andreae soceri" [= Aldus Manutius & Andre Torresani d'Asola], August 1514). 4to. With Aldus's famous woodcut anchor device on the title-page, repeated on the back of the last text page. Gold-tooled red morocco (ca. 1700), rebacked and given a black morocco spine label in the 19th century.
8BGE7R1IF05P: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS. - Institutionum oratorium libri XII diligentius recogniti M D XXII. Index capitum totius operis. Conversio dictionum Graecarum, quas ipse author in latinum non transtulit. (Colophon: Venice "In Aedibus Aldi, et Andreae soceri" [= André d'Asola & sons], January 1521 [= 1522]). Narrow 4to in 8s (21 x 13 cm). With Aldus's anchor and dolphin publisher's device on the first and last pages. Set entirely in a single size of Aldine italic, with some headings, running heads, etc., set in its (upright) capitals. Gold-tooled red morocco (ca. 1700), each board with delicate centre-piece a petit fers, rebacked in gold-tooled red morocco.
L1SF96MILEY5: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS. - [De institutione oratoria]. (Colophon: Florence, Filippo I Giunta, October 1515). Small 8vo (14.5 x 10 cm). With a title-page containing only the author's name, but with the title in the heading to liber I, and Giunti's woodcut device on the verso of the otherwise blank final leaf. Set entirely in an Aldine-style italic (with upright capitals). Vellum (ca. 1850?).
L3IAB9SKQR6T: QUINTINIE, JEAN-BAPTISTE DE LA. - Trattato del taglio de gl'alberi fruttiferi del fù monsu' della Quintinye'.Bassano, Giovanni Antonio Remondini, 1697. 8vo. With an engraved frontispiece, a woodcut mongram on title-page and 11 folding engraved plates. Contemporary vellum.
ABC_45862: QUINTINYE, JEAN BAPTISE DE LA. - Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec un traité des orangers, et des réflexions sur l’agriculture. Nouvelle édition revue, corrigée, et augmentée d’une instruction pour la culture des fleurs.Paris, La Compagnie des Libraires Associés, 1756. 2 volumes. Large 4to. With 13 engraved plates (2 folding), 13 woodcut illustrations in the text, woodcut and engraved headpieces, tailpieces and woodcut initials. Contemporary mottled calf, brown morocco spine label with title in gold, red edges.
ABC_45226: [QUR’AN]. - al-Qur’an.Morocco, (19th century). 2 volumes. 12mo (11.5 x 11 cm). Arabic manuscript written in a maghribi script in black ink on paper with 11 lines per page, diacritics in red, yellow, green and blue, surah headings in red and occasional words in red or blue, each volume opening with an illuminated panel containing an inscription in gold thuluth script with decorations in gold and several colours, the text blocks in a frame of red and blue rules with gold decorations in the head, foot and fore-edge margins.Contemporary gold- and blind-tooled dark red morocco with a central medallion (blind) and border (gold). Stored in a contemporary painted wooden box.
K2JGEJLEHQYJ: [QURAN]. - Mahomets Alkoran, door de hr. Du Ryer uit d'Arabische in de Fransche taal gestelt; benevens een tweevoudige beschyving van Mahomets leven; en een verhaal van des zelfs reis ten hemel, gelijk ook zyn samenspraak met de Jood Abdias.Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1698. 8vo. With an integral engraved title-page (dated 1696), engraved by J. Lamsvelt, and 6 engraved plates showing the Prophet Mohammed, engraved by Caspar Luyken. Contemporary blind-tooled vellum.
K3DEMUUB4LE6: [QURAN - ARABIC]. HINCKELMANN, ABRAHAM, ED. - Al-Coranus s. lex Islamitica Muhammedis.Hamburg, “officina Schultzio-Schilleriana” [= the widow of Gottfried Schultz & Benjamin Schiller], 1694. 4to. With woodcut Arabic half-title. Set in roman, italic and Arabic types with incidental fraktur, Greek and Hebrew. Contemporary vellum.
867G1M0BWJBF: [QURAN]. - De Arabische Alkoran, door de Zarazijnsche en de Turcksche prophete Mahometh.Hamburg, for Barent Adriaensz. Berentsma, 1641.With:(2) [MOHAMMED]. Historie van den oorsprongh, geslacht, geboorte, opvoedinge, en leere des grooten valschen propheets Mahomets. Amsterdam, Broer Jansz., 1640. With engraved frontispiece and 9 engraved illustrations in the text. (3) [OTTOMAN EMPIRE]. Prophetien, of voorseggingen der beyde Keyseren Severi en Leonis, die beyde in Orienten geregeert hebben. Amsterdam, Broer Jansz., 1640. With 15 numbered engraved illustrations. 3 works in 1 volume. 4to. 18th-century calf with the coat of arms of Aaron de Joseph de Pinto stamped in gold on both boards, gold-tooled spine.
H4GD9LIIY5ST: [QURAN - ARABIC & LATIN]. MARRACCI, LUDOVICO, ED. - Alcorani textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus summa fide, ... Eadem fide, ... in Latinum translatus; appositis unicuique capiti notis, atque refutatione: ...[vol. 2 title:] Refutatio Alcorani, in qua ad Mahumetanicae superstitionis radicem securis apponitur; ...Padova, Typographia Seminaria, 1698. 2 volumes bound as 1. Folio (35.5 x 25 cm). Blind-tooled vellum (ca. 1800?), reusing and retooling vellum from a slightly earlier blind-tooled binding.
K2NG1EC6V6WR: [QURAN]. - Mahomets Alkoran, door de hr. Du Ryer uit d'Arabische in de Fransche taal gestelt; benevens een tweevoudige beschrijving van Mahomets leven; en een verhaal van des zelfs reis ten hemel, gelijk ook zyn samenspraak met de Jood Abdias.Amsterdam, Timotheus ten Hoorn, 1696. 8vo. With an integral engraved title-page, engraved by J. Lamsvelt, and 6 engraved plates showing the Prophet Mohammed, engraved by Caspar Luyken. Contemporary vellum.
J1JGUCWIUUXK: RABBÉN, JOHAN AND CARL ADOLPH AGARDH. - Dissertatio botanica, sistens caricographiam scanensem.Lund, Berling, 1806 [handwritten correction: 1807]. 4to. Bound as sewn.
K69C2D7T77OO: RABENHORST, LUDWIG AND GEORG WINTER. - Kryptogamen-Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Zweite Auglage ... Erster band: Pilze.Leipzig, Eduard Kummer, 1884 (Weinheim, J. Cramer, 1963). 8vo. Modern black half calf.
L7NBLF1PS3N8: [RACE HORSES - RUSSIA]. - [12 photographs of race horses].[Russia, ca. 1900]. Each photo ca. 27 x 37 cm. Pasted on cardboard.
H9TEK7X1EFK4: RADERMACHER, JACOBUS CORNELIS MATTHIEU DE. - Naamlyst der planten, die gevonden worden op het eiland Java. Met de beschryving van eenige nieuwe geslagten en soorten, … Batavia, Egbert Heemen (vols. 1-2) and Pieter van Geemen (vol. 3), 1780-1782. 7 parts in 3 volumes, bound as 1. 4to. Lacking pp. 85-102 in vol. 3. Contemporary stiff paper wrappers.
J7KGLU3FHQYW: RAFFLES, SIR THOMAS STAMFORD AND JACQUES EDUARD DE STURLER. - Geschiedenis van Java ... vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.The Hague and Amsterdam, Van Cleef, 1836. 8vo. With folding letterpress table. Modern half parchment, gold-tooled spine, gilt upper edge.
ABC_45156: RAGHEB-BIN-RAFIQ, MUHAMMED & BERNARD RAWDON REILLY. - Treaty of friendship and mutual co-operation between His Majesty in respect of the United Kingdom and of India and the king of the Yemen (with exchange of notes). London, Her Majesty's Stationery Office, 1934. With a woodcut British Royal arms on the title-page.In a blue paper wrapper.
G2PEK0DXFFRQ: RAIMONDI, EUGENIO. - Delle caccie ... libri quattro ...(Colophon: Naples, Lazaro Scoriggio, 1626). 4to. With an engraved title-page and 13 full-page engraved illustrations (plus 8 repeats) on integral leaves. Contemporary limp sheepskin parchment.
C63G93TH4G5B: RAINSFORD, MARCUS. - St. Domingo, of het land der zwarten in Hayti en deszelfs omwenteling. ... Naar het Engelsch. Met platen en kaarten.Amsterdam, Johannes Allart, 1806. 2 volumes. 8vo. With engraved frontispiece, 8 numbered engraved plates and 5 unnumbered folding engraved plates, the folding plates for a map of Haiti (20.5 x 44 cm), a plan of "Kaap François" (Cap-Haïtien), and a facsimile of a 3-page letter from Toussaint l'Ouverture to Edward Tyrell Smith. Contemporary stiffened sprinkled paper wrappers.
18057: RAMEAU, PIERRE. - Le maître a danser. Qui enseigne la maniere de faire tous les differens pas de danse dans toute la regularité de l'art, & de conduire les bras à chaque pas.Paris, Jean Villette, 1725. 8vo. With etched frontispiece and 59 etched plates (including 3 double-page and 1 larger folding) showing 2 couples dancing the minuet before King Louis XV and his court, individuals and couples demonstrating dance positions, dance steps, positions and movements of the hands and arms during the dance, drawn and mostly etched by the author. Further with numerous charming woodcut headpieces and tailpieces (2 signed "V.LS" or "V.LS in"), woodcut decorated initials, and decorations built up from cast fleurons. Green morocco (ca. 1900?), gold-tooled spine, gold-tooled turn-ins, fillets on board edges, curl-marbled endpapers, gilt edges (stamp on endleaf: "Gloss. Elldt Jnr"?).
64TC1INFMRTG: [RAMÍREZ Y FITA, CAYETANO?]. - Exposicion que hase [sic] el Canton provincia de Porto-viejo, de los motivos legales y políticos que há tenido para declararse unanimente incorporada a la Republica de Colombia segun la ley fundamental del estado dictada por el Congreso general, y sancionada por el voto de los pueblos.Lima, San Jacinto, [1822]. 4to. Side stitched.
JB7C58SDENRP: [RAMPOLDI, GIOVANNI BATTISTA]. - [Annali Musulmani].[Tuscany?, ca. 1825]. 4to (20.5 x 14 cm). Manuscript in Italian, written in dark brown ink on (mostly) laid paper. Contemporary or near contemporary half maroon cloth.
88VG9MA06EZ4: [RANDON DE BOISSET, PIERRE LOUIS PAUL]. - Catalogue des tableaux & desseins précieux des maîtres célebres des trois écoles, figures marbres, de bronze & de terre cuite, estampes en feuilles & autres objets du cabinet de feu M. Randon de Boisset, receveur géneral des finances. … On a joint à ce catalogue celui des vases, colonnes de marbres, porcelaines, des laques, des meubles de boule & d'autres effets précieux, par C.F. Julliot. La vente se fera le jeudi 27 février 1777 ... Vêndome.Paris, London, Amsterdam, Brussels, 1777. 2 parts in 1 volume. 12mo. Contemporary red morocco, richly gold-tooled spine and turn-ins, gold fillets on boards and board edges, gilt edges.
B4EB0DQXA54Z: RANGO, KONRAD TIBURTIUS. - De capillamentis seu vulgô Paruquen, liber singularis.Magdeburg, Tobias Schröter and Johan Müller, 1663. With an engraved frontispiece by A. Fröhlich after the author and an engraved title-page. With:(2) CRUSIUS, Jacobus Andreas. De nocte et nocturnis officiis, tam sacris, quam prophanis, lucubrationes historico-philologico-juridicae; ...Bremen, Jacob Köhler, 1660.(3) WERNER, Johann Nicolaus. Corpusculum philologicum variis rerum & verborum observationibus refertum; ...Arnstadt, Caspar Freyschmid, 1662. 3 works in 1 volume. 12mo. Contemporary vellum.
KANEADBCD8QB: RAPIN, RENÉ. - Hortorum libri IV. cum disputatione de cultura hortensi.Paris, Imprimerie Royale (colophon also naming the printer Sébastien Cramoisy), 1665. 4to. With an engraved frontispiece; the engraved arms of Louis XIV on the title-page; 2 engraved armorial headpieces; 5 further engraved headpieces with pictorial scenes; 3 large engraved tailpieces with baroque decoration; 7 engraved decorated initials. Early 18th-century gold-tooled tan calf.
KCID8GS8BIJ6: RAPP, WILHELM. - Ueber die Polypen im Allgemeinen und die Actinien insbesondere. Weimar, Landes-Industrie-Comptoirs, 1829. 4to. With 3 engraved plates, printed in colour and finished by hand, by Charles Node, dated 1826. Contemporary purple/brown boards.
ABC_45282: RAPP, WILHELM LUDWIG. - Ueber die Polypen im Allgemeinen und die Actinien insbesondere. Naturhistorischer Versuch.Weimar, Verlag der Grossherzorgl. Sachs, privileg. Landes-Industrie-Comptoirs, 1829. 4to. With 3 beautifully coloured engraved plates of Actiniae (Actinia) by Charles Node-Véran, dated Sète, 1826. Half green sheepskin, marbled paper sides, manuscript title on spine.
V6013: RAPP, OTTO. - Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie.Erfurt, by the author, 1933-1935. 3 volumes. Folio (30 x 21.5 cm). With 8 plates with half-tone reproductions of photographs (3 group and 57 individual portaits), and 8 maps. Modern cloth.
K7GFD8IHMM0V: RATZEBURG, JULIUS THEODOR CHRISTIAN (EDGAR BOURÉE DE CORBERON, TRANSL.). - Les hylophtires et leurs ennemis, ou description et iconographie des insectes les plus nuisibles aux forèts, ainsi que des autres animaux causant des dégâts dans les bois, avec une méthode pour apprendre à les détruire et à ménager ceux qui leur font la guerre.Nordhansen, Leipzig, B.G.H. Schmidt, 1842. Large 8vo. With 4 folding tables, 2 woodcuts in text and 6 full-page engraved plates, one with useful insects and five with harmful insects, all six hand-coloured by the publisher. Original green publisher's printed paper wrappers over stiff boards.
I4MFD3F2MI10: RAUNKIAER, BARCLAY. - Gennem Wahhabiternes land paa kamelryg. Beretning om den af det Kongelige Danske Geografiske Selskab planlagte og bekosterde forskningsrejse i Ost- og Centralarabien 1912.Copenhagen, Gyldendalske boghandel, Nordisk forlag, 1913. 8vo. With a frontispiece showing the author in Arab garb, 88 illustrations in text, most of them reproductions of drawings and photographs by the author, and a folding map loosely inserted in a pocket at the end. Publisher's green cloth.
1230: RAUSCH DE TRAUBENBERG, FRANCISCUS. - Elementa architecturae, ad structura oeconomicas applicatae, in usum academiarum per Regnum Hungariae et eidem annexas provincias.Budapest, Typis Regiae Universitatis, 1779. With numerous architectural illustrations and figures on 11 folding engraved plates. With: (2) BAUMEISTER, Friedrich Christian. Philosophiae moralis institutiones ius naturae, ethicam, et politicam complexae.Budapest, Typis Regiae Universitatis, 1779. 2 works in 1 volume. 8vo. Contemporary marbled calf.
F56BKEBV62VD: RAVASI, FRATELLI. - Catalogo 1913 ... Placche ferro smaltato e lettere rame ... Milan, Ravasi brothers (colophon: Stabilimento Grafico Matarelli), 1913. Oblong 8vo (16.5 x 24 cm). With very large, loosely inserted, oblong folding tinted lithographed poster (61 x 90.5 cm), showing types and other decorations in full size in black and white on a green-grey background, and 100 numbered half-tone illustrations in text. Also with a tipped in circular letter on pink paper introducing the catalogue, by Luigi and Giovanni Ravasi. Stapled in publisher's gray paper wrappers, printed in blue.
M1LECX5UAX1N: RAY, JOHN. (JOHANNES RAIUS). - Methodus plantarum, emendata et aucta. In quâ notae maxime characteristicae exhibentur, quibus stirpium genera tum summa, tum infima cognoscuntur & à se mutuo dignoscuntur ... Accedit methodus Graminum, Juncorum et Cyperorum specialis. Eodem auctore"London" & Amsterdam, "Samuel Smith & Benjamin Walford"; J. & G. Janssonius van Waesberge [printed in Leiden], 1703. 8vo. With an integral engraved frontispiece portrait of the author and an inserted letterpress hierarchical table (folded up at the foot). Contemporary calf, rebacked.
ABC_45875: RAYMUNDUS DE SABUNDE, (RAYMOND OF SABUNDE). - Theologia naturalis sive liber creaturarum specialiter dehomine et denatura eius inquantum homo ....[colophon:] Strasbourg, Martin Flach, 21 January 1496. Folio. With paragraph marks in red (one in blue on the first page of the "Tabula") and red lombardic 3-, 4-, 5- and 7-line initials in spaces left for the purpose (with printed guide letters), one time - opening the "Prologus" - in red and blue. Contemporary half calf over wooden boards sewn on 3 supports, manuscript title on spine and on one of the edges, contemporary clasps with the initial M.
H2HFDEQPJ62B: RAYNAL, GUILLAUME THOMAS FRANÇOIS. - Wysgeerige en staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën.Amsterdam, Matthijs Schalekamp, 1792-1803. 10 volumes bound as 9. 8vo. With 2 different engraved author's portraits, 8 engraved plates (5 as frontispieces), 12 engraved folding maps and 23 letterpress folding tables. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
L1TD25Y44IWG: RAZZI, SILVANO. - Vite di cinque huomini illustri, M. Farinata degl'Uberti, Duca d'Athene, M. Salvestro Medici, Cosimo Med. il piu vecchio, e Francesco Valori.Florence, Bernardo Giunta the younger and heirs of his brothers, 1602. 4to. With the Giunta's woodcut device on the title-page. 17th-century(?) sheepskin parchment, later endpapers.
6034: [REBOUL, GUILLAUME]. - La cabale des Reformez, tiree nouvellement du puits de Democrite.Montpellier [= Lyon?], “chez Le Libertin, imprimeur juré de la saincte Reformation” [= Jacques Roussin?], 1597. With: (2) REBOUL, Guillaume. Apologie ... sur La cabale des Reformez.[Lyon?, Jacques Roussin?], 1598. 2 works in 1 volume. 8vo. 17th-century gold-tooled calf; rebacked, preserving most of the backstrip.
M24AG7P9SDMC: [RECIPE BOOK - TWENTE] - [Recipe book].[Twente, ca. 1865]. 4to. with many added notes. Contemporary half calf.
I48GDGKRTVBO: REDELYKHEID, CORNELIS. - De nieuwe versterkte facen en flancquen, of Verhandeling om de facen ... bestendiger ... te doen zyn ... Opgesteld ten nutte der krygsbouwkunde, en derzelver min of meer gevorderde bearbeiders.Amsterdam, printed for the author [by Izaak and Johannes Enschedé in Haarlem?], sold by Jan Punt junior, [1759]. Large 4to (23.5 x 20 cm). With 3 folding engraved plates with 14 numbered figures drawn by the author and executed by Jan Punt and 2 engravings in text. 19th-century half parchment.
A6BB941ITPKJ: REDELYKHEID, CORNELIS. - De nieuw uitgevonden sluis met in- en uitschuivende deuren. With: (2) REDELYKHEID, Cornelis. De nieuw uitgevonden diep-machine. The Hague, Hendrik Christoffel Gutteling; Amsterdam, Jacob Yntema & Jacob Tieboel; for the author, 1774. 2 works in 1 volume. Large folio (49.5 x 31 cm). Ad 1 with 6 large folding engraved plates and ad 2 with 3 large folding engraved plates. Contemporary half calf.
97AE2SR1MSG6: REDELYKHEID, CORNELIS. - De nieuwe versterkte facen en flancquen, of verhandeling om de facen, door middel van het metzelwerk, en derzelver zamenstel, tegen de vyandlyke artillery en mines bestendiger en geduurzaamer te doen zyn dan de tegenwoordige.Amsterdam, printed for the author [by Izaak and Johannes Enschedé in Haarlem?], sold by Jan Punt junior, [1759]. Large 4to (26.5 x 20 cm). With 3 numbered folding engraved plates with 14 numbered figures drawn by the author and executed by Jan Punt and 2 engravings in text, all made for the present edition. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine, gold-tooled boards and board edges.
S2002: REDOUTÉ, PIERRE JOSEPH AND CLAUDE ANTOINE THORY. - Les roses.Antwerp, De Schutter, 1974-1978. 4 volumes. Large folio (55 x 36 cm). A complete facsimile of the first edition (Paris, Firmin Didot, 1817-1824) with additions from the third edition, portraits, and extensive new material including commentaries, biographies and bibliographies, and an English summary of Thory's text. With 179 colour plates. Finely bound in red half morocco.
ECCBQ7D2JIJ8: REEHORST, KAREL PIETER TER. - Woordenboek der zee-, stoom- en scheepsbouwkundige-termen, in de Hollandsche, Fransche en Engelsche talen. - Dictionnaire Français-Hollandais, des termes techniques employés dans la marine à voiles et à vapeur, dans l'architecture navale et commettage. - Dictionary of nautical-, steam- and shipbuilding-terms, in the English and Dutch.Amsterdam, widow of G. Hulst van Keulen, 1845[-1847]. 3 volumes. 8vo. Contemporary blue stiff paper wrappers.
ABC_45913: REENEN, JACOB VAN (EDWARD RIOU, ED.). - A journal of a journey from the Cape of Good Hope, undertaken in 1790 and 1791, by Jacob van Reenen, and others of his countrymen, in search of the wreck of the honourable the East India Company's ship the Grosvenor; to discover if there remained alive any of the unfortunate sufferers. With additional notes, and a map.London, G. Nicol, 1792. 4to. With a folding map (43 x 56 cm). 19th century half blue morocco.
LBSD41NRGEY2: [REGELEMT - FIRING SALUTES]. - Reglement, ten opzigte van het saluut, waar naar alle zoo vlag-officieren als capiteinen en anderen commandeerende eenige schepen, fregatten, of mindere vaartuigen van oorlog, van den staat, zig zullen hebben te reguleeren. Gearresteert by haar Hoog Mogende resolutie van 6 July 1795. Het eerste jaar der Bataafsche vryheid.[1795]. 4to. Sewn upon two supports.
LBBAXBK13CG2: REGO, SEBASTIÃO DO. - Vida do veneravel padre Joseph Vaz.Lisbon, José Antonio Silva, 1745. Narrow 4to (20.5 x 14.5 cm). With a woodcut decoration on the title-page. Dark blue morocco (ca. 1875/95), gilt edges.
DBSGIMC3UKU0: [REICHARD, HEINRICH AUGUST O.]. - Malerische Reise durch einen großen Theil der Schweiz vor und nach der Revolution. Jena, H.W.Ch. Seidler, 1805. 8vo. With engraved frontispiece with 4 medallion portraits, engraved title-page with the title on a rock in an alpine scene, 54 numbered engraved plates (1 folding) and 2 folding leaves with built-up letterpress music. With the 4 costume plates hand-coloured. Later 19th-century half cloth.
S1679: REICHENBACH, HEINRICH GOTTLIEB L. - Monographia Generis Aconiti iconibus omnium specierum coloratis illustrata Latine et Germanice elaborata. Volumen I [all published].Leipzig, F.C.G. Vogel, 1820[-1821]. Folio. With 18 numbered hand-coloured plates (6 engraved and 12 lithographed), and 1 uncoloured engraved plate. Modern blue cloth.
H8R9G2BV97NM: REIN, JOHANNES JUSTUS. - Japan: travels and researches. Undertaken at the cost of the Prussian government. ... Translated from the German. With twenty illustrations and two maps.London, Hodder and Stoughton (back of title-page: Butler & Tanner, The Selwood printing Works, Frome, and London.), 1888. 8vo. With 8 wood engraved plates, 3 lithographed maps, 4 small engravings in text and 5 black and white phototypes and 2 tinted, lithographed folding maps. Modern half morocco.
ABC_45227: REINAUD, [JOSEPH TOUSSAINT]. - Description des monumens Musulmans du cabinet de M. le Duc de Blacas.Paris, Imprimerie Royale, 1828. 2 volumes. 8vo. With 10 engraved plates (2 folding). Contemporary half mottled calf, gold-tooled spines, marbled endpapers and edges.
J82GHNWR3LYC: REINHARD, JOHANN CHRISTOPH. - Etymologia Graeco-Latina oder lexicon manuale philologicum, darin die der Latinitaet oft vorkom[m]ende griechische Wörter mit ihren Grund-Nahmen in Benennung der Kräuter, Thiere &c.Including: Etymologia Graeco-Latina, das ist Gründliche erklährung derer Griechschen und Lateinischen Wörter.Frankfurt an der Oder, Johann Gottfried Conradi (part 1); Tobias Schwartzen (part 2), (1721). 2 parts in 1 volume. 8vo. With the title-page printed in red and black. Contemporary vellum.
LAGBKKB6VNSK: REITZ, JOHANN FREDERIK, AND OTHERS. - Oude en nieuwe staat van't Russische of Moskovische Keizerryk, behelzende eene uitvoerige historie van Rusland en deszelfs groot-vorsten; benevens de beschryvinge van dat uitgestrekte ryk, de zeden en godsdienst der inwoneren: zyne opkomst en voortgang in koophandel, kunsten, land- en zeemacht, oproeren, oorlogen en verdere wisselvalligheden, tot dezen tegenwoordigen tydt toe.Utrecht, Johannes Broedelet, 1744. 4 volumes. 4to. With 4 folding maps, 3 folding plates and a folding letterpress table. Early 19th-century half red sheepskin.
1064: [RELIGION - POETRY]. - Bybelsche keurstoffen.Rotterdam, Philippus Losel, 1732. 8vo. With an engraved title-page and an engraved vignette on the title-page, both by Frans van Bleyswyck. Contemporary gold-tooled red morocco, richly gold-tooled spine with short-title, sides with gold-tooled fillets and an ornament in the centre, gold-tooled board edges, gilt edges.
L2F9MTNGS4Y7: REMBRANDT VAN RIJN. - [Abraham's sacrifice].[Amsterdam], Rembrandt, 1655. 4to leaf (16.5 x 14 cm). Etching and drypoint on European laid paper (plate size 15.7 x 13.2 cm). Mounted with 2 hinges on a piece of thick cardboard.
E14DU30BWJBF: REMY, JULES (TRANSLATOR). - Ka Mooolelo Hawaii[.] Histoire de l'archipel Havaiien (Iles Sandwich)[.] Texte et traduction précédés d'une introduction sur l'état physique, moral et politique du pays.Including: REMY, Jules (translator). Moolelo Hawaii[.] Histoire Havaiienne.Paris, A. Franck; Leipzig, Franck'sche Verlags-Buchhandlung (back of half-title: printed by Jules Claye), 1861-1862. 2 parts in 1 volume. 8vo. With original Hawaiian text on the left and the French translation on the right page. Modern brown half morocco, with the original printed wrappers bound in.
ABC_45229: RENAN, JOSEPH ERNEST. - Mission de Phénicie.Paris, Imprimerie Impériale/Nationale, 1864-1874. 14 volumes bound as 13 (7 of text and 7 of plates, the latter bound as 6). Folio (27,5 x 36,5 and 37 x 55,5 cm). With 70 engraved and lithographed numbered plates (including 1 folding), 1 folding map, and 8 plans(including 3 folding), a few in contemporary hand colouring, and several illustrations in the text.Contemporary wrappers. Plates stored in two half cloth portfolios.
I2PDBKU7X78X: RENOU (RENODAEUS), JEAN DE. - Institutionum pharmaceuticarum. Libri quinque quibus accedunt de materia medica. Libri tres. Omnibus succedit officina pharmaceutica, sive antidotarium ab eodem auctore commentariis illustratum.Paris, Laurentius Archiatrus(?), 1608. 4to. 2 parts in 1 volume. With an engraved title-page and engraved author's portrait, both dated 1608 and engraved by Léonard Gaultier, engraved title-page to the second part by Jaspar Isaac, and numerous woodcut initials, head- and tailpieces. Contemporary calf, restored and rebacked, with part of the original backstrip laid down.
22126: RENOUARD DE SAINTE-CROIX, FELIX. - Voyage commercial et politique aux Indes Orientales, aux Iles Philippines, a la Chine, avec des notions sur la Cochinchine et le Tonquin, pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807.Paris, Clament frères (printed by Crapelet), 1810. 3 volumes. 8vo. With 2 folding engraved maps (India and Southeast Asia, coloured in outline), and 4 folding letterpress tables. Contemporary gold-tooled tree calf.
A1VEKBYNZ8OA: REPTON, HUMPHRY AND JOHN ADEY. - Fragments on the theory and practice of landscape gardening. Including some remarks on Grecian and Gothic architecture, collected from various manuscripts, in the possession of the different noblemen and gentlemen, for whose use they were originally written; the whole tending to establish fixed principles in the respective arts.London, printed by T. Bensley and Son for J. Taylor, 1816. Large 4to (36 x 29 cm). With 42 aquatint plates (including 21 hand-coloured, 14 with overslips and 3 double-page), and 9 aquatint and 15 wood-engraved illustrations and figures in text. Early 20th-century half morocco, blind- and gold-tooled spine.
A1UG102DAUG3: REPTON, HUMPHRY. - Observations on the theory and practice of landscape gardening including some remarks on Grecian and Gothic architecture, collected from various manuscripts, in the possession of the different noblemen and gentlemen, for whose use they were originally written.London, printed by T. Bensley for J. Taylor, 1803. Large 4to (35 x 26 cm). With stipple engraved portrait of the author, 27 aquatint plates (15 hand-coloured or tinted and some with movable overlays), 11 aquatints in text and numerous woodcuts and wood engravings in text. Early 20th-century brown half morocco, richly gold-tooled spine (Sangorski & Sutcliffe).
S382: REUBELT, JOHN ADAM. - Kurzgefaßtes Handbuch der Naturgeschichte. Enthaltend wissenschaftliche und populäre Beschreibungen von dem Menschen, den Säugethieren, Vögeln, Amphibien, Fischen, Weich- und Gliederthieren.Pottsville [Pennsylvania], C.W. Günther and the author, 1848. 8vo. With numerous woodcuts in text, depicting men and animals. Contemporary black half sheepskin.
K9KEB6ZTIW7D: REYMANN, DANIEL GOTTLOB. - Karte eines Theils von Neu oder West Gallicien welcher die Woywodschaften Sendomier und Krakau enthält nebst einem Theil von Alt Gallicien in XII Blatt, entworffen von Daniel Gottlob Reymann Königl: Preuss: Plan Kammer Inspector und Ingénieu Géographe.[Berlin, S. Schropp & Comp.,] 1797. Engraved map in 12 sheets, cut into 49 (7 x 7) sections (each ca. 22 x 21 cm) with a total size of 154 x 154 cm. Scale ca. 1:180,000. Partly hand-coloured in outline. Mounted on linen.
22642: [REYNARD THE FOX]. - The most delectable history of Reynard the Fox. Newly corrected and purged...London, Thomas Ilive for Edward Brewster,1701.With:(2) [REYNARD THE FOX]. The most pleasant and delightful history of Reynard the Fox. The second part. ...London, Anne Maxwell and Robert Roberts for Edward Brewster, 1681.(3) [REYNARD THE FOX, ADDITIONS]. The shifts of Reynardine the son of Reynard the Fox, ...London, Thomas James for Edward Brewster and Thomas Passenger, 1684. 3 parts in 1 volume. 4to.With woodcut of King Lion's court on title-page, 61 woodcuts in text of part 1 (including 23 repeats), 15 woodcuts in part 2, all repeated from part 1. Late 18th-century calf.
483: [REYNARD]. - Reyneke Vosz de olde, nye gedrucket, mit sidlykem vorstande unde schonen Figuren, erlüchtet unde vorbetert.(Colophon: Rostock, Stephan Mölleman for Laurentz Albrechts, in Lübeck), 1592. Small 4to (20 x 16 cm). With letterpress title-page printed in red and black in an illustrated woodcut border (partly coloured by an early hand), 53 small woodcut costume-figures and 44 large woodcut illustrations in text. Blind-tooled vellum (dated 1603), with central oval ornament and the letters "MEL" and "IPR" and the year "16 ... 03".
H92G8B8D3GF7: REYNING, JAN ERASMUS (AS TOLD TO DAVID VAN DER STERRE). - Zeer aanmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reining, meest in de West-Indien en ook in veel andere deelen des werelds. &c. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691. 4to. With an engraved frontispiece signed by Caspar Luyken and 6 engraved plates (including 2 folding) one by Jan Luyken (unsigned). 18th-century marbled wrappers. In a modern black cloth clamshell box.
6BTGHEZB13VJ: [RHETORICIANS]. - Spelen va[n] sinne byde[n] .xix. gheconfirmeerden cameren van rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende, verthoont, volghende den octroye vander K. Maiesteyt, Grave va[n] Vlaendren, onsen gheduchte[n] Heere, schepenen der selver stede, en[de] camere van rhetorijcke vander heylige drievuldicheyt, gheseyt de fonteynisten, verleent, en[de] der charte uutghesonde[n] op de questie, welck den mensche stervende, meesten troost is: die selve spele[n] beghinnende by ordre, so hier na volcht, de[n] .xii. junij, int jaer m.ccccc.xxxix. En[de] werde[n] volspeelt en[de] gheeyndt, den .xxiii. vanden jare en[de] maent voorsz. (Colophon: Antwerp, [Matthias Crom], 25 October 1539). 8vo. 18th-century half vellum.
H3HEU9A4RJ5G: RHIJN, LEONARD JOHANNES VAN. - Reis door den Indischen Archipel, in het belang der evangelische zending.Rotterdam, M. Wijt & zonen, 1851. 8vo. With 1 chromolithographed and 4 lithographed folding maps and 8 tinted lithographed illustrations. Rebacked in modern half cloth and the original gold-tooled green sheepskin backstrip laid down.
14701: [RHINE VALLEY]. - Der Rhein und seine Umgebungen, nebst einer Karte des Rheinlaufes von Schaffhausen bis zur Nordsee.Mainz, David Kapp, 1850. Large lithographed folding map (121 x 22 cm) of the Rhine by Johann J. Lehnhardt, decorated with views and plans, partly hand-coloured, with a smaller 8vo letterpress booklet. Half cloth (22.5 x 11.5 cm).
89LE6EED2GIG: RHODES, ALEXANDRE DE. - Relation des progrez de la Foy au Royaume de la Cochinchine vers les derniers quartiers du Levant. Envoieé au R.P. General de la Compagnie de Jesus.Paris, Sebastien and Gabriel Cramoisy, 1652. Small 8vo (17 x 11 cm). Modern boards.
I21CHCBCH43T: RHUMEL (RHUMELIUS), JOHANN PHARAMUND. - Medicina spagyrica oder spagyrische Artzneykunst. In welcher I. Compendium Hermeticum, … II. Antidotarium chymicum, … III Jatrium chymicum, … mit Hinzuthuung Pharmacopoea chymica und Herbarii Hermetica zusammen gelesen, und in gewisse Ordnung gebracht. [Engraved title-page:] Medicina spagyrica tripartita.Frankfurt, Johann Hüttner, 1648. 12mo. With an engraved frontispiece by Sebastian Furck (with his monogram at the foot), including portraits of Hermes Trismegistus and Arnaldus de Villa Nova. Contemporary vellum.
D96AL27EYIKD: RHYNE, WILLEM TEN. - Verhandelinge van de Asiatise melaatsheid, na een naaukeuriger ondersoek ten dienste van het gemeen.Amsterdam, Abraham van Someren, 1687. With an ornament on the title-page. With: (2) BEINTEMA VAN PEIMA, Joannes Ignatius Worp. Tabacologia, ofte korte verhandelenge over de tabak, desselvs deugd, gebruyk, ende kennisse: waar door aangeweesen wordt een wegh om lang, vroolijk, ende gesond te leeven.The Hague, Levijn van Dijck, 1690. Lacking frontispiece. 2 works in 1 volume. 8vo. Contemporary vellum.
HCHC2GNURG4K: [RICETTARIO FIORENTINO]. - Ricettario fiorentino di nuovo illustrato.(Colophon: Florence, Pietro Cecconcelli, 1623). Folio. With an elaborate architectural engraved title-page, 3 woodcut illustrations in text and a woodcut device above the colophon. 19th-century vellum.
HCH9W9ZQH3E0: [RICETTARIO FIORENTINO]. - Ricettario utilissimo et molto necessario à tutti gli spetiali, che uogliono preparar le medicine regolatamente...Venice, Vincenzo Valgrisi, 1558. 12mo. Later half sheepskin parchment, decorated paper sides.
I17FMMNROLHB: [RICETTARIO FIORENTINO]. - Ricettario Fiorentino nuovamente compilato e ridotto all'uso moderno diviso in due parti.Florence, Gaetano Cambiagi, 1789. Large 4to (28 x 21 cm). With engraved illustration on title-page and a decorated engraved initial. 19th-century sheepskin parchment.
G7GEFEW09VO1: RICH, CLAUDIUS JAMES AND SIEGMUND FERDINAND VON PERGER. - Sammlung und Darstellung verschiedener Pferde intressanter Zuchten, Landeskarten und Rassen ... Vienna, Müllersche Kunsthandlung, 1815. Oblong folio (31 x 42.5 cm). Engraved print series, including a title-page engraved by Dorneck and 6 numbered engravings of horses engraved by Siegmund Ferdinand von Perger, hand-coloured and loose as issued.
23506: RICHARDSON, JOHN. - Arctic searching expedition: a journal of a boat-voyage through Rupert's Land and the Arctic Sea, in search of the discovery ships under command of Sir John Franklin. With an appendix on the physical geography of North America.London, Longman, Brown, Green and Longmans, 1851. 2 volumes. 8vo. With a tinted lithographed frontispiece in each volume, 8 tinted lithographed plates, a folding lithographed map (41 x 50.5 mm) of British North America, coloured by hand in blue and pink, 8 wood-engraved illustrations in text and some letterpress tables. Contemporary half calf, gold-tooled spines.
D9LCK6ZOP9W8: RICHARDSON, WILLIAM. - Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzaamen brieven geschreven uit Petersburg.Amsterdam, J. Yntema, 1784-1785. 2 parts in 1 volume. 8vo. Contemporary blind-stamped vellum.
5581: [RICHER, ADRIEN]. - Vies des plus célebres marins. Paris, Berlin, 1789. 13 parts in 11 volumes. 18mo in 6's. With 10 engraved frontispiece portraits. Original blue boards.
D1QH7F01U79O: [RICKMAN, JOHN]. - Troisieme voyage de Cook, ou Journal d'une expédition faite dans la Mer Pacifique du Sud & du Nord en 1776, 1777, 1778, 1779, & 1780 ... Seconde edition.Paris, Belin, 1783. 8vo. With folding engraved plate, illustrating the death of Captain James Cook, and folding engraved chart, depicting the route of Cook's expedition. Modern half calf.
9AO9MA223STD: RIDINGER, JOHANN ELIAS. - Vorstellung der Pferde, nach ihren Hauptfarben, und derselben verschiedenen Abtheilungen, Complexion, und der daraus entspringenden Beschaffenheit. | Description du cheval, selon ses poils principaux, & leurs diverses divisions, sa complexion, & les qualités qui en resultent.[Augsburg, Martin Elias Ridinger and Johann Jakob Ridinger, 1770 or ca. 1768]. 4to. With an engraved allegorical frontispiece, 50 plates with captions in German and French, conceived, drawn and engraved by Ridinger. All plates, including frontispiece, beautifully coloured by a contemporary hand as published, some highlighted with white chalk.Mottled, tanned half sheepskin (ca. 1840); recased.With: (2) RIDINGER, Johann Elias. [Die guthe Gestalt eines Pferdes| La beauté et les parties exterieures du Cheval].[Augsburg, ca. 1765]. Drawing in pen and brown ink, ink washes and white chalk on grey-blue paper (24 x 17 cm, frame of pen-drawn rules 18.5 x 13.5 cm, with an empty panel at the foot for the title), for the second plate of Vorstellung der Pferde. With the small ink stamp of an eagle (9.5 x 7 mm) from the collection of Aldalbert Freiherr von Lanna (1836-1909). In a passe partout.
16103: RIDLEY, WILLIAM. - Kamilaroi, Dippel, and Turrubul: languages spoken by Australian Aborigines.Sydney, Thomas Richards (New South Wales government printer), 1866. 4to. With an armorial vignette printed in several colours and gold (the unofficial “Advance Australia” Australian coat of arms), 4 fine full-page wood engravings of plants and flowers. Original publisher's maroon textured cloth.
H8R9L0YQ8MW6: RIEMER, JACOB DE. - Beschryving van 'sGraven-hage, behelzende deszelfs oorsprong, benaming, gelegentheid, uitbreidingen, onheilen en luister, mitsgaders stigtinge van het hof, der kerken, kloosters, kapellen, godshuizen, en andere voornaame gebouwen...Delft, Reinier Boitet (part 1); The Hague, Johannes de Cros (part 2), 1730-1739. 2 parts in 3 volumes. Folio. With engraved frontispiece, engraved dedication in volume 1 and 3, and a total of 57 engraved plates, mostly folding. Contemporary red half sheepskin.
L79DCU5WAW3M: RIHANI, AMEEN. - Around the coasts of Arabia.London, Constable & Co., 1930. 8vo. With a pictorial map as frontispiece, 31 photographic half-tone plates and a full-page map on an integral leaf. Original publisher’s black cloth, with title in gold on spine.
G69I86IF1Z51: RIPA, CESARE. - Iconologia, of uytbeeldingen des verstands: … Om uyt te drucken, en te vinden, 't begrip van alle sinnebeelden, invallen, devijsen of sinteykenen. …Amsterdam, Dirck Pietsz. Pers, 1644. 4to. With engraved allegorical frontispiece and 196 emblematic woodcut illustrations (ca. 8.5 x 6 cm) in the text by Jan Christoffel Jegher. Parchment (ca. 1725?).
17878: RISNER, FRIEDRICH. - Opticae libri quatuor ex voto Petri Rami novissimo Fridericum Risnerum per ejusdem in mathematicis adjutorem olim conscripti, ...Kassel, Wilhelm Wessel (sold by Johann Berner in Frankfurt), 1615. 4to. With numerous optical, astronomical and mathematical woodcut diagrams in text, woodcut headpieces, tailpieces and initials, and headpieces built up from cast fleurons. 18th-century tan calf, gold-tooled double fillets, re-backed in sheepskin.
ABC_45516: RIVETT-CARNAC, JOHN HENRY; ARCHIBALD CAMPBELL CARLLEYLE; RAJA RAJENDRALAL MITRA; AND OTHERS. - [Manuscript spine title:] Indian antiquities.[Various places, various publishers, 1877-1903]. About 40 publications in 1 volume. Large and occasionally small 8vo. About 40 archaeological works, most written by John Harry Rivett-Carnac, on prehistoric remains in India and on Indian culture, along with loosely inserted prints, with 41 (lithographed?) plates (some folding) showing monoliths, gorges, tumuli, cup-marks, ancient rock carvings, stone implements, spindle whorls and flint tools, all found in India, but also Buddha and Hindu sculptured figures and ancient coins of important Indian dynasties. Also included are 2 lithographs (one of a sculpted Hindu group near Kanouj) and 3 photographic collotypes reproductions of ancient coins. Half black morocco, green cloth sides, title and author's name in gold on spine.
H6MF5MLBBKBO: ROBERTS, DAVID, GEORGE CROLY AND WILLIAM BROCKEDON. - The Holy Land, Syria, Idumea, Arabia, Egypt & Nubia.London, Day & son (vol. 3: New York, D. Appleton & Co.), 1855-1856. 6 volumes bound as 3. Imperial 8vo (30 x 22 cm). With 250 numbered plates (including 6 tinted lithographed title-pages, 2 stone-engraved maps and 239 tinted and double-tinted lithographed and 2 chromolithographed views). Contemporary, richly gold-tooled reddish-brown morocco, gold-tooled turn-ins, marbled endpapers, gilt and gauffered edges. With thin paper guard leaves facing each plate.
G1ADR2DR8JGZ: ROBERTS, A. - The adventures of (Mr T. S.) an English merchant, taken prisoner by the Turks of Argiers, and carried into the inland countries of Africa.London, Moses Pitt [printed by William Wilson?], 1670. Small 8vo. Blind- and gold-tooled calf (ca. 1800).
F6EG2BCFFZDL: ROBERTS, JAMES. - The sportsman's companion: or portraitures, pedigrees and performances, of the most eminent race horses & stallions, represented in variety of attitudes. London, J. Barker, [1798?]. 8vo (22.5×15 cm). With a letterpress title-page, 40 numbered plates of famous race horses drawn by James Roberts and engraved by Henry Roberts, each with a portrait of the horse and rider (ca. 8.5×12 cm), detailed information about the horse and owner and most with an engraved vignette at the foot, engraved index leaf, and publisher's 4-page letterpress catalogue (with woodcut of 2 cocks fighting). Contemporary tan laid paper wrappers.
89IGW3UCAGWQ: ROBERTSON, WILLIAM. - L'histoire de l'Amérique ... Traduite de l'anglais.Paris, Panckoucke, 1778. 4 volumes. 12mo. With 4 title-pages, each with a different woodcut vignette, 4 folding engraved maps depicting the Gulf of Mexico (33 x 49 cm), South America (46 x 33 cm), Mexico (30 x 39 cm), and the northwestern part of South America (39 x 25 cm) and 1 folding engraved plate illustrating the chronology of Mexicans (27 x 24.5 cm). Contemporary French calf, gold-tooled spines with red morocco labels, marbled endpapers and edges.
14769: ROBERTSON, WILLIAM. - Desseins d'architecture, représentans des sièges de jardins, des portes de maisons de campagne, des entrées de parcs, des volières, des temples, . . . London, printed by A. Dulau & Co. and Leonardo Nardini, and sold by Rudolph Ackermann there and J.G. Beygang in Leipzig, 1800. Oblong Imperial 4to (28×38 cm). With 24 numbered aquatint plates, subtly coloured by hand. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
23342: ROBINSON, FREDERICK. - The projection of the sphere.(Great Britain?, 1797-1798). 4to. With 1 folding leaf with 13 diagrams, including 3 three-dimensional ones, numerous diagrams in text, some full-page, some with different colours of ink. Contemporary vellum, blind-stamped double fillets along edges.
74LCHJ01U79O: ROCKSTROH, HEINRICH. - Magazijn van belangrijke en leerzame kunststukjes, voor jonge lieden.Zaltbommel, Johannes Noman, 1828. 12mo. With a hand-coloured lithographed frontispiece, 6 lithographed plates, and many smaller wood engraved illustrations in text. Original publisher's printed paper boards.
HA8DIUNED5A1: RODRIGUES GIRÃO, JOÃO. - Litterae Iaponicae annorum M.DC.IX et X. ad R. admodum piae mem. p. Claudium Aquavivam generalem praepositum Societatis Iesu A.R.P. Provinciali eiusdem in Iapone Societ. Missae.Antwerp, Petrus and Johannes Bellerus, 1615. 8vo. With woodcut printer's device on title-page. Modern limp parchment, gilt edges.
G2PE6S6Q85VW: [RODRIGUES, JOSÉ FRANCISCO AND JOÃO RODRIGUES] ("CESAR FIOSCONI, E JORDAM GUSERIO"). - Espingarda perfeyta, & regras para a sua operaçam . . .Lisbon, António Pedroso Galrão, 1718. 4to. With full-page frontispiece showing the crowned Portuguese coat of arms, title-page with engraved decorative cartouche, 12 engraved plates (including 4 folding) by Manuel Freire and 1 engraved illustration in the text. Contemporary limp sheepskin parchment.
H68EF5SC3PRL: [RODRIGUES GIRÃO, JOÃO AND JEAN VIREAU? (TRANSLATOR)]. - Histoire de ce qui s'est passé au royaume du Japon l'annee 1624.Paris, Sebastien Chappelet, 1628. 8vo. With a woodcut Jesuit seal on the title page. Contemporary tanned sheepskin, blind-stamped with a fleur-de-lys.
22925: RODRIGUEZ DE SAA Y MENEZES, JUAN. - Rebelion de Ceylan, y los progressos de su conquista en el gobierno de Constantino de Saa, y Noroña.Lisbon, Antonio Craesbeeck de Mello, 1681. Small 4to (19.5 x 14 cm). 18th-century limp sheep parchment.
D6OG99AJSZ1C: ROEMER, FRIEDRICH ADOLPH. - Die Versteinerungen des Norddeutschen Oolithen-Gebirges.Hanover, Hahn, (colophon: printed by Jänecke brothers), 1836. Large 4to (32.5 x 26 cm). With 16 lithographed plates. Original publisher's printed boards.
21281: ROGEL, HANS THE ELDER. - Capital und Versal Buech, allerhanndt grosser und kleiner Alphabeth, zue den Hauptschrifften und Büechern, dessgleichen in Canntzleyen unnd gemein, zuegebrauchen ganntz zierlich geordiniert. Augsburg, Johann Jacob Schönig, [1680/94, printed from the woodblocks of 1568]. Oblong folio (21 x 34 cm). With a richly calligraphic woodcut title-page (18 x 28 cm), with text in white fraktur lettering on black, with a white panel at the foot with the letterpress imprint in a fraktur type; and 9 (of 10) full-page woodcuts (about 17 x 25.5 cm) showing alphabets in white on black, one dated 1568: 8 with decorated gothic capitals (versals: 22-150 mm) and 1 with textura capitals, textura lowercase and roman capitals, all versos blank. With a small and perhaps fragmentary manuscript on parchment (2 ll., 11.5 x 13.5 cm, written on both sides): a Protestant copybook written (soon?) after 1557, probably in Basle or vicinity, with 7 writing samples, including alphabets of capitals and minuscules, the first two pages in fraktur gothic styles, and the last two in humanistic styles. Vellum (ca. 1985?), in a cloth slipcase.
H1ELY1VAKKZL: ROLAND HOLST, RICHARD NICOLAÜS. - Over de monumentale schilderkunst en hare beinvloeding door de maatschappij.[Laren?, 1910].With: (2) ROLAND HOLST, Richard Nicolaüs. Over het rythmische en het naturalistische element in de monumentale schilderkunst.[Laren?, 1914]. Small 4to. Neatly written in dark brown ink on machine-made wove paper without watermark. Loosely inserted is a newspaper clipping with an article about Roland Holst's lectures in Paris, from the Nieuwe Rotterdamse Courant, 28 November 1923. Sewn in quires and each essay formerly glued (now loose) in dark grey thick paper wrappers.
61KHJE5ZG5BM: ROLEWINCK, WERNER. - Formula vivendi canonico[rum] sive vicario[rum] seculariu[m] aut etiam alio[rum] devoto[rum] presbiterorum. (Colophon: Delft, [Christiaen Snellaert], April 1496). 4to (19.5×13.5). With the main text in a rotunda type (64G), quire signatures in a slightly larger rotunda (82G), title and text opening in a larger textura (145G) and a few small printed "Lombardic" uncial initials. Rubricated throughout, with 1 4-line and a few smaller red "lombardic" uncial initials written or drawn in the blank spaces provided, red paragraph marks; type area 14.5×9 cm. Half vellum (ca. 1900?).
H4EC6J1929WL: ROLLIN, CHARLES. - Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, de Macedoniens, des Grecs. … Nouvelle edition.Paris, printed for the widow of Estienne & her children and the Estienne brothers; by (the widow of) F.A. Quillau and the widow of Simon, 1748-1769. 13 volumes bound as 14. 12mo. With 3 engraved maps, 2 engraved folding plates and 1 engraved folding plan. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spines and binding edges; only volume 11 (bound as 2 volumes) in a different but closely matching binding.
A7GHT301U79O: ROMAGNESI, HENRI. - Nouvel atlas des champignons.[Paris], Bordas, 1956-1967. 4 volumes. 4to. With 316 numbered chromolithographed plates after Chenantais and lithographed by Mourlot, 39 full-page black and white illustrations, and 68 illustrations in the text. Publisher's original cloth (each volume a different colour), in the chromolithographed green dust jackets.
L3LEN89INLTK: ROMÉ DE L'ISLE (DELISLE), JEAN-BAPTISTE LOUIS. - Essai de cristallographie, ou description des figures géométriques, propres à differens corps du regne minéral, connus vulgairement sous le nom de cristaux.Paris, Didot, Knapen & Delaguette, 1772. 8vo. With 2 folding letterpress tables and 10 folding engraved plates. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine.
K88GUB6E61VY: RÖMER, FRITZ & FRITZ SCHAUDINN (EDITORS). - FAUNA ARCTICA. Eine Zusammenstellung der arktischen Tierformen, mit besonderer Berücksichtigung des Spitzbergen-Gebietes auf Grund der Ergebnisse der Deutschen Expedition in das Nördliche Eismeer im Jahre 1898. Herausgegeben von F. Römer und F. Schaudinn..Jena, G. Fischer, 1902-1933. 6 volumes. Large-4to (360 x 280mm). With 2 photogravure portraits (of both editors), 8 lithographed maps, 49 (a few chromo-) lithographed plates and 609 figures in the text. Contemporary half cloth (volumes II-IV & VI) & wrappers (remainder).
L6CF7ZA1GYWT: ROMIEUX, OSMOND. - [Watercolour views of sea-coasts in New Caledonia and Peru].[New Caledonia & Peru], [1855/60?]. Album: full-sheet leaves (oblong 1mo) (39.5 × 52.5); drawings: oblong folio and oblong 4to. An album with 21 watercolour drawings on paper with views of sea coasts from the shore (24 × 31 cm to 29.5 × 46.5 cm), one with a 22nd watercolour drawing on the back with a similar view, and one with about 15 human figure drawings in graphite pencil on the back. All bear the artist’s stamp on the front (Lugt 3703) and 4 are signed or initialled by the artist. Richly gold- and blind-tooled green goatskin morocco, white watered silk endleaves.
ABC_45551: ROO, L.W.G. DE. - De verkoop van opium op Java. Open brief aan Dr. H.J.A.M. Schaepman lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.Including: Verklaringen van opiumschuivers uit verschillende streken der residentiën Pasoeroean, Besoeki en Rembang.Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1892. 4to. Half green cloth, marbled paper sides, title in gold on spine.
124: ROORDA, TACO. - Grammatica Arabica, breviter in usum scholarum academicarum conscripta ... Adiuncta est brevis chrestomathia, edita et lexico explanata a P. Cool.Leiden, Samuel and Johannes Luchtmans, 1835. 8vo. With numerous words an passages in Arabic type. Contemporary half cloth.
18958: ROQUES, PIERRE. - Le vray pietisme ou traité, dans lequel on explique la nature & les éffets de la piété; la juste étendue du renoncement au monde; où l'on remonte à la source générale du peu de vertu qu'il y a entre les Chrétiens, où l'on indique les moyens d'acquérir une piété solide; & où l'on fait connoître comment la piété nous dispose à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme nous en matière de religion.Basle, Jean Brandmuller, 1731. 4to. With engraved frontispiece portrait of the author by F.A. Störcklein. Contemporary vellum, with large embroidered coat of arms on front board (17.5 x 15.5 x 1 cm), with silver and gold thread.
GBCGR3U5NQ61: RÖSEL VON ROSENHOF, AUGUST JOHANN; CHRISTIAN FRIEDRICH CARL KLEEMANN (TRANSL.). - De natuurlyke historie der insecten.Haarlem and Amsterdam, C.H. Bohn and H. de Wit (vols. 2-4: C.H. Bohn (and son) and H. Gartman), [1765-1788]. 4 volumes (the fourth in 2 parts). Large 4to (27.5 x 21.5 cm). With 3 hand-coloured engraved frontispieces, an engraved author's portrait and 359 hand-coloured engraved plates on 288 leaves, protected by tissue guards. Modern half sheepskin(?) with red 19th-century gold-tooled spine-labels. Nearly wholly untrimmed.
19671: RÖSEL VON ROSENHOF, AUGUST JOHANN. - Historia naturalis ranarum nostratium in qua omnes earum proprietates, praesertim quae ad generationem ipsarum pertinent, fusius enarrantur. | Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes worinnen alle Eigenschaften derselben, sonderlich aber ihre Fortpflanzung, umständlich beschrieben werden.Nuremberg, Johann Joseph Fleischmann, [1753]-1758. 2 parts in 1 volume. Royal folio (48 x 33 cm). With hand-coloured engraved frontispiece and 2 sets of the 24 engraved plates. Each of the 24 plates is present twice: beautifully hand-coloured with the figures still unnumbered, and in black and white with the figures numbered (and key letters added) but with Rösel's name erased. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
A8EGJZ5O5SL3: ROSEMONDT, GODSCHALC. - Confessionale sive libellus modum confitendi pulcherrime co[m]plecte[n]s, necessarius atq[ue] utilis, & cuilibet recte confiteri vole[n]ti, & ipsis sacerdotibus, qui aliorum confessiones audire habe[n]t. Editus a celeberrimo academie Lovanien[sis]. ... Denuo ab eodem recognitus et castigatus anno mil. CCCCC. XIX. men. Junii. die. xxvii.(Colophon: Antwerp, Michiel Hillen van Hoochstraten, 8 July 1519). Small 8vo (14 x 10 cm). Title-page in red & black with a red woodcut rebus of the author's name at the foot. 17th-century(?) vellum with the vellum.
ABC_45507: ROSEN VON ROSENSTEIN, NILS. - Hus- och Rese-Apoteque, pä Hennes Kongl. Maj. Nädigste Befallning upsatt af Archiatern och Riddaren --.Stockholm, Carl Gottlieb Ulfs, 1772. 8vo. Engraved title-page with calligraphic lettering and vignette: a coach driving through a Swedish landscape. Wrappers covered with marbled paper.
5977: [ROSNEL, PIERRE DE]. - Le mercure indien, ou, Le tresor des Indes.Paris, Robert Chevillon, 1667. Small 8vo. With an engraved coat of arms on the title-pages. Later vellum.
L95G43JXR69R: ROSSER, WILLIAM HENRY. - Short notes on the winds, weather, & currents, together with general sailing directions and remarks on making passages; to accompany a chart of the Indian Ocean. With two[=three] illustrations.London, James Imray and son (back of title-page: printed at the Tower press), 1866. 8vo. With 3 folding lithographed charts (the first as frontispiece and the third possibly extra added). Modern brown cloth, spine with a long vertical leather title-label.
ABC_45171: ROSSER, WILLIAM HENRY. - Short notes on the winds, weather, & currents, together with general sailing directions and remarks on making passages; to accompany a chart of the Indian Ocean.London, James Imray & son, 1878. 8vo. With 2 folding maps. Original publisher’s blue wrappers.
6177: ROSSETTI, DONATO. - Antignome fisico-matematiche con il nuovo orbe, e sistema terrestre.Livorno, Giovanni Vincenzo Bonfigli, 1667. 4to. With 66 woodcut diagrams and other illustrations in text. Contemporary limp sheepskin parchment, with 2 fastenings made from loops of braided cord on the front cover but only traces of thongs on the back.
21646: [ROSSI, GIOVANNI GHERARDO DE]. - Scherzi poetici e pittorici. (Colophon: Parma, Giambattista Bodoni, 1795). 8vo (22 x 14 cm). With engraved title-page and 40 engraved plates (plate size: ca. 7 x 11 cm). Richly gold-tooled red morocco by Rémy Petit (active 1855-1900), spine with 5 raised bands resulting in 6 compartments, one with black title-label and the other five gold-tooled with black oval inlays; the sides with gilt triple fillet borders, corner ornaments with same oval inlays and a central oval ornament (gold on green); further with gilt fillets on board edges and richly gold-tooled turn-ins with a floral motive, gilt edges.
LA9GXF84KO71: [RÖSSIG, CARL GOTTLIEB] AND JAN BAPTIST VAN WINTERSHOVEN. - Handboek voor liefhebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers, of aanleiding tot de kennisse van alle in- en uitlandsche boomen en heesters, welke bij ons in de opene lucht kunnen gekweekt worden.Utrecht, Gijsbert Tieme van Paddenburg and son, 1795. 8vo. Small woodcut device on title-page and a small woodcut tailpiece.Contemporary, stiff, sprinkled paper wrappers, letterpress spine label.
FCEKYS01U79O: ROTH, JOHANN MICHAËL. - Augsburgische Sammlung derer wegen des höchstbetrübten Untergangs der Stadt Lissabon, … anbey hat man die Stadt Augsburg in Grundriß mit 48. Prospecten der schönsten Gebäude denselben mit beygefüget … Augsburg, Johann Michael Roth, [ca. 1756]. 1mo (50 x 38.5 cm). With engraved title-page, an engraved report on the earthquake and resulting tsunami; and in the first part 60 engraved views, maps and plans on 13 leaves (4 large folding).Including:(2) [MAP]. KRAUS, Johann Thomas. Accurata recens delineate ichnographia … metropolis Augustae Vindelicorum … = Neu verfertigt accurater Grund Riß der … Statt Augspurg, …Augsburg, Matthäus Seutter, [ca. 1750]. Large engraved map on a folding sheet (50 x 61 cm) at a scale of about 1:4000.(3) WEYERMANN, Jakob Christoph. Prospectus praecipuorum aedificorum et locorum intra et extra urbem Augustam Vindelicorum …Augsburg, Matthäus Seutter, 1742. 4 large uncut folding sheets (each 40 x 70 cm) containing the engraved title-page and 47 engraved views of buildings in and around Augsburg (each 16 x 13.5 cm).Gold on black gold brocade paper wrapper, probably from the publisher. The whole is kept is a finely produced modern tanned sheepskin box with the form of a book.
I17B62NI99SY: [ROTTERDAM - PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Roterodamensis Galeno-chymica, of Rotterdamsche Galenische en chymische apotheek.Rotterdam, Barent Bos and widow of Elias Yvans, 1709. 8vo. With woodcut device on title-page. Contemporary half calf, gold-tooled spine with a tulip motif.
I17B9NCEHPFJ: [ROTTERDAM - PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Roterodamensis Galeno-chymica, of Rotterdamsche Galenische en chymische apotheek.Amsterdam, Gerrit de Groot, 1736. 12mo. With engraved frontispiece. Contemporary(?) plain paper wrappers, without spine. Preserved in a modern dark green cloth box.
66PGFZJTM38O: ROTTIER, JACQUES. - Catalogue d'une très-belle collection de tableaux, dessins encadrés, médailles, bronzes, ivoires, marbres et objets d'art, délaissés par M. Jacques Rottier, avocat et amateur distingué a Gand.Ghent, D.J. Vanderhaeghen, 1834. With folding engraved plate as frontispiece.With: (2) VAN ROTTERDAM. Catalogue d'une précieuse collection de tableaux des écoles Flamande, Hollandaise et Italienne délaissés par Mr. Van Rotterdam.Ghent, widow of L. De Busscher-Braeckman, 1835. (3) BALLIN, H. Catalogue d'une belle collection de tableaux des écoles Flamande et Hollandaise délaissés par feu le notaire H. Ballin à Gand. Antwerp, H.P. Vanderhey, 1838. With an engraved plate loosely inserted. (4) MAES, Marie. Catalogue d'une belle collection de tableaux des écoles Flamande et Hollandaise délaissés par feu Marie Maes. Ghent, F.E. Gyselynck, 1837. (5) VRANCKEN, Petrus Jacobus Franciscus. Catalogue d'une précieuse collection de tableaux des écoles Flamande, Hollandaise et Française délaissés par Mr. P.J.F. Vrancken à Lokeren. Antwerp, H.P. Vander Hey, 1838. With 3 illustrations on 2 engraved plates. (6) SCHAMP D'AVESCHOOT, Jean. Catalogue des tableaux des écoles Flamande, Hollandaise, Italienne, Française et Espagnole, qui composent la magnifique galerie délaissée par M. Schamp d'Aveschoot. Ghent, Librairie Générale de H. Hoste, 1840. 6 catalogues in 1 volume. 8vo. Interleaved. Contemporary half tanned sheepskin.
J3LEQD63X359: ROUSSEAU, HENRI-ÉMILIEN. - [Bedouin falconer].[Morocco, 1920s]. Oil on wooden panel (21 x 16 cm), signed at the lower left "Henri Rousseau". Contemporary gilded wooden frame (33 x 28 cm).
21797: ROUSSEAU, JEAN BAPTISTE. - Odes sacrées ..., détachées du corps de ses ouvrages.Brussels, Gilles Stryckwant, 1738. 4to. With a woodcut coat of arms of Austria on title-page. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine and board edges.
L6QELATS29BD: ROUSSIN, ALBIN-REINE. - Le pilote du Brésil, ou description des côtes de l'Amérique Méridionale comprises entre l'ile Santa-Catharina et celle de Maranaõ, avec les instructions nécessaires pour atterrir et naviguer sur ces côtes; ...Paris, Imprimerie Royale, 1827. 8vo. Modern half calf, marbled sides.
23423: ROUTIER, GASTON. - Le Mexique[.] Limites géographiques. Orographie. Hydrographie. L' agriculture, la flore, la faune et les mines. L' industrie et le commerce. Paris, H. Le Soudier, 1891. 8vo. With a lithographed folding map of Mexico (34.5 x 46 cm). Contemporary half red morocco, gold-tooled spine.
A17DGIQUOC5R: [ROYAL PRUSSIAN ASIATIC TRADING COMPANY]. - Ausführliche Nachricht von der Octroyrten Königlich Preußichen Asiatischen Compagnie in Emden nach Canton in China.Emden, [Johann?] Brantgumm, 1751. 4to. Disbound.
K2FB9FP6XMET: [ROYAL ASIATIC SOCIETY]. - Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.London, 1824-1834. 3 volumes in 8 parts. 4to. With 80 lithographed plates, including several folding plates and 2 chromolithographed plates, and some smaller illustrations in text. Contemporary blue and grey paper wrappers, kept in two modern half morocco boxes.
K3NAZ0R8AJUJ: RUDOLF, ARCHDUKE OF AUSTRIA AND HUNGARY. - Voyage en Orient. Traduit de l’Allemand. Illustrations d’après les dessins originaux de Franz von Pausinger.Vienna, Imprimerie Imperiale et Royale de la Cour et de l’État, 1885. Folio. With 37 etched plates.Contemporary calf, richly gold-tooled front board, spine label, gilt edges.
FA8CAH01U79O: RUEFF, GOTTLOB ADOLF VON. - Race, Haar und Gang des Pferdes. Eine hippologische Monographie.Ravensburg, Eugen Ulmer, 1874. Oblong 8vo (17 x 25.5 cm). With 32 chromolithographed plates (in black with 3 or 4 colour tints) with showing horses in full profile, drawn and lithographed by C.H. Votteler and printed by J.C. Henzler (Stuttgart). Original publisher's gold- and blind-blocked maroon cloth.
E4IGP2PR2ETV: RÜFF (RUEFF), JACOB. - 't Boeck vande vroet-wijfs. Amsterdam, Broer Jansz., 1633. 4to. With woodcut illustration on title-page and 35 woodcut illustrations in text, several full-page. Contemporary vellum.
87IFM4PH6BFH: RUGENDAS, JOHANN MORITZ. - Voyage pittoresque dans le Bresil ... Traduit de l'Allemand par Mr. de Golbery. Paris, Engelmann & Cie., 1835. 4 parts in 1 volume. Imperial folio (54 x 36 cm). With lithographed half-title and title-page showing a wide variety of decorative lettering, 100 full-page lithographed plates by V. Adam, Villeneuve, Bonnington, A. Joly and others after Rugendas, numbered in 4 parts (30, 20, 30, 20). Contemporary half red sheepskin, gold-tooled spine.
J8GC1XGTPS3V: RULAND, MARTIN. - Curationum empyricarum & historicarum, in certis locis & notis personis optimè expertarum, & ritè probatum, centuriae decem. Quibus adiuncta de novo eiusdem authoris medicina practica; cum indice rerum omnium uberrimo.Including:Medicina practica recens et nova, continens omnes totius humani corporis morbos, per alphabeticum ordinem collectos: ...Appendix de dosibus, seu justa quantitate, ac proportione medicamentorum compositorum omnium quae hodie officini parata extant: ...Rouen, Johannis Berthelin, 1650. 2 parts in 1 volume. 8vo. With a woodcut device on title-page and 2 divisional title-pages, each with the same woodcut device. Contemporary limp sheepskin parchment.
23544: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. - d'Amboinsche rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van aleerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weete raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche zee vindt: daar benevens zommigen mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden.Amsterdam, Jan Roman de jonge, 1741. Royal folio (44 x 27.5 cm). With engraved title-page, engraved author's portrait, 60 engraved plates and 5 engraved vignettes. Contemporary red half roan (sheepskin).
I69CM2H92PWU: RUMPHIUS, GEORG EVERARD. - Thesaurus imaginum piscium testaceorum; ... ut et cochlearum; ... quibus accedunt conchylia, ... denique mineralia; ...The Hague, Pieter de Hondt, 1739. Large folio (44.5 x 27 cm). With an engraved title-page, engraved portrait of the author, and 60 numbered engraved plates with hundreds of figures, coloured in an early hand. Recased in contemporary sprinkled calf, gold-tooled board edges. Rebacked with a gold-tooled spine.
L78EJCSVB2PB: RUMPHIUS, GEORG EVERHARD. - d'Amboinsche rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt; daar beneven zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde, die in d'Amoinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden.Amsterdam, François Halma, 1705. Folio. With engraved title-page, letterpress title-page printed in red and black, with Halma's engraved device, engraved author's portrait, 60 engraved plates, a floral woodcut tailpiece (plus a repeat), three engraved headpieces and two engraved tailpieces. With an additional 19th-century engraving added after plate XLIX. Contemporary calf, rebacked.
18774: [RUSSIA - CUSTOMS ADMINISTRATION]. - Tarif général ou table alphabétique des droits que payeront les marchandises dans tous les ports et aux douanes des frontières de l'Empire de Russie, excepté à celles d'Astracan, du gouvernement d'Oufa et de Sibérie. Composé dans la Comission de Commerce l'année 1782.St. Petersburg, J.J. Weitbrecht, 1783. 8vo. Contemporary half calf, marbled sides, sprinkled edges.
433: RUTILIUS LUPUS, PUBLIUS AND 15 OTHERS (FRANÇOIS PITHOU, ED.). - [Antiqui rhetores Latini.] ... Omnia ex codd. manusc. emendatiora vel auctiora. Paris, Adrien Périer (ex officina Plantiniana), 1599. Large 4to. Set in roman types with incidental italic, Greek and Hebrew. Contemporary gold-tooled calf with 18th-century restorations, with the arms of Aire-sur-la-Lys (an eagle) flanked by "S.P.Q. ... Arien[sis]". Rebacked with the original backstrip laid down.
M2AEA5KLH35R: RUYTER, MICHIEL DE. - Journael, gehouden op 's landts-schip de Spiegel, van 't gene gepasseert en verricht is op de vloot van haer ho. mo. de heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, soo in de Middellantsche Zee, als op de kusten van Africa en America. Onder 't beleydt van den ed. manhaften heer Michiel de Ruyter, als admirael, en de heer Jan Cornelis van Meppelen, als vice-admirael, in den jare 1664 en 1665.Amsterdam, Jacob Vinckel, 1665. 4o. With an engraved title page by Pieter van de Voorde. Modern half vellum.
M269HHJ54XZA: RYAN, WILLIAM REDMOND. - Avonturen gedurende een tweejarig verblijf in Californië en zijne mijnen.Haarlem, A.C. Kruseman, 1850. 2 volumes bound as 1. 8vo. With two lithographed title pages and 20 lithographed illustrations on 10 plates, all drawn by Carel Christiaan Anthony Last after the author. Modern half cloth.
K3MFW2VEINL1: SA'DI SHIRAZI AND STEPHEN SULIVAN (TRANSLATOR). - Select fables from Gulistan, or the bed of roses. Translated from the original Persian of Sadi.London, J. Ridley, 1774. 8vo. Modern half calf (period style), gold-tooled spine.
18919: SABBATTINI, NICOLA. - Pratica di fabricar scene, e machine ne'teatri.Pesaro, Flaminio Concordia, 1637. 4to. With the woodcut coat of arms of the dedicatee Cardinal Grimaldi on the title-page and 49 woodcut diagrams and illustrations of decors and stage settings in the text, many illustrating the use of perspective to give an illusion of three dimensions and some showing mechanical systems, such as screens raised and lowered with pulleys. Decorated paper wrappers (ca. 1700?).
F7F92EA5LQQ2: SABUNDE (SEBONDE), RAYMOND OF AND MICHEL DE MONTAIGNE (TRANSLATOR). - La theologie naturelle ... traduite en François ...Rouen, Jean de la Mare, 1641. 8vo. Contemporary limp sheepskin parchment.
6462: SACCHINI, FRANCESCO. - De ratione libros, cum profectu legendi libellus, accessit ejusdem de vitanda moribus noxia lectione oratio. Leipzig, heirs of Johannes Grossius, 1711. 8vo. Modern wrappers.
K7AAPD33381H: SACHS, JULIUS. - Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860.München, R. Oldenbourg, 1875. 8vo. Contemporary half cloth, marbled sides, gold-tooled title on spine.
I6EE3KZTXN5Q: SADIQ BEY, MUHAMMAD, CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE AND AL-SAYYID ‘ABD AL-GHAFFÂR. - [5 photographic lantern slides of Mecca and Medina (silver gelatin glass positives), taken in the years 1880 to 1889].Stuttgart, Lichtbilderverlag Theodor Benzinger, [ca. 1910]. 5 glass positive lantern slides (8.5 x 10 cm), each with a black paper mask, paper tape around the edges, a letterpress slip at the foot giving the publisher's name and city, and a slip at the head with the manuscript title. Kept in a contemporary purpose-made wooden box with brass fittings, with the word "Mekka" on the top of the hinged lid.
K89BFTDW5RQG: SAGE, BALTHAZAR-GEORGES. - Élémens de minéralogie docimastique ... Seconde édition. Paris, Imprimerie Royale, 1777. With an engraved frontispiece portrait of B.G. Sage by J. Beauvarlet after F.G. Colson and 2 tables (1 folding).With: (2) SAGE, Balthazar-Georges. Mémoires de chimie. Paris, Imprimerie Royale, 1778. With 1 folding table. 2 works in 3 volumes (ad. 1 in 2). 8vo. Contemporary mottled calf, gold-tooled spines with red and black labels, marbled edges, marbled endpapers.
K89C3MB3ETFA: SAGE, BALTHAZAR-GEORGES. - Description méthodique du Cabinet de l'École Royale des Mines.Paris, Imprimerie Royale, 1784. 8vo. Contemporary half calf, paste paper sides.
19736: SAGRA, RAMÓN DE LA. - Cuba en 1860 o sea cuadro de sus adelantos en la poblacion, la agricultura, el comercio y las rentas publicas. Supplemento a la primera parte de la Historia politica y natural de la Isla de Cuba.Paris, Simon Raçon and co. for L. Hachette and co., 1862. Folio. With some letterpress tables in text. Contemporary red cloth.
L6D9JJJQJ3D4: [SAINT HELENA - ALMANAC]. - The Saint Helena almanac and annual register for the year of our lord 1850, … Containing a detailed account of the public departments and local institutions.Saint Helena, George Gibb, Government office, [1849]. 8vo. With title-page printed in orange, with the woodcut royal arms of the United Kingdom. Later black half morocco, gold-tooled spine.
I6EF9WFGHE5V: [SAINT HELENA]. [BELLASIS, GEORGE HUTCHINS, AFTER]. - [Jamestown, Saint Helena, seen from the sea in 1805].[Place of production unknown, ca. 1815? after an 1806 print]. Oil painting on a thin brass plate (11.5 x 15.5 cm) showing the town of Jamestown on the island Saint Helena in the South Atlantic Ocean, with 2 ships and a smaller sailboat in the bay before the town, the fortress on the promontory to the left, the houses, governor's residence and church in the centre with the valley and mountains behind. In an ebonized wooden frame and gilt inner frame (24 x 27.5 cm).
22102: SAINT-HILAIRE, AUGUSTE DE. - Mémoire sur le système d'agriculture adopté par les Brésiliens, et les résultats qu'il a eus dans la province de Minas Geraes.(Colophon: Paris, A. Pihan de La Rorest, imprimeur de la Cour de Cassation), [1837 or soon after]. 8vo. Contemporary blue paper wrappers.
B22GJLYNZ8OA: SAINT-SIMON, MAXIMILIEN HENRI, MARQUIS DE. - Histoire de la guerre des Bataves et des Romains, d'après César; Corneille Tacite &c. Avec les planches d'Otto Vænius, gravées par A. Tempesta ...[Amsterdam], for the author, 1770. Royal folio (47 x 33 cm). With 6 large folding engraved maps, 36 numbered engraved full-page illustration plates on 29 leaves, and 4 large engravings used as head and tailpieces. With the 6 folding maps coloured by a contemporary hand. Contemporary French mottled calf, gold-tooled spine.
D97GAINF4ITH: [SAINT-HILAIRE, ÉMILE-MARCO DE]. - L'arte di fumare e prender tabacco senza racar dispiacere alle belle ...Milan, Giovanni Pirotta, 1828. Small 8vo. Contemporary paper wrappers, pasted on top of the original lithographed wrappers.
15113: SAINT-HILAIRE, AUGUSTE DE, ADRIEN DE JUSSIEU AND JACQUES CAMBESSEDES. - Plantes usuelles des Brasiliens. Paris, Grimbert (printed by Casimir), 1824-1828. In 14 instalments. Large 4to (29.5 x 22.5 cm). With 70 lithographed botanical plates, all by Langlumé. Original publisher´s blue printed wrappers, the back wrapper with lists of Gimbert´s publications (4 versions). Preserved in a modern green morocco box, with transparent acrylic windows for sides.
4820: [SAINT-SIMON, MAXIMILIEN HENRI, MARQUIS DE]. - Des jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture.Amsterdam, (colophon fol. X4v: printed by Klaas Eel, 28 March), 1768. 4to. With engraved illustration by J. van Hiltrop on title-page and 10 numbered engraved plates by Jacob vander Schley, with details of several specimens and the last plate showing the layout of flower beds by Voorhelm, Kreps and Cock. Contemporary mottled, tanned sheepskin, gold-tooled spine.
ABC_45870: SAITO, CHOSHU, YUKITAKA SAITO & GHESSIN SAITO; HASEGAWA SETTAN (ILLS). - Edo Meisho Zue [Famous Sights in and about Edo].[Tokyo, Suharaya Itachi, Tenpo 5-7 = 1834-1836]. 7 maki (chapters) in 20 volumes. Small 4to (22.5 x 18.5 cm). Printed from woodblocks on Japanese paper. With ca. 600 black and white woodcut illustrations by Hasegawa Settan, mostly double-page with a few single-page. Original publisher's blue wrappers with blind stamped pine branch decorations and paper title labels. In 2 modern Japanese dark purple cloth maru chitsu (wrap-around cases), each containing 10 volumes.
5431: SALA, ANGELO. - Ternarius Bezoarticorum ou trois souverains medicaments Bezoardiques, contre tous venins et empoisonnements tant externes que internes: corruption de sang, & autres humeurs.Leiden, Govert Basson, 1616. 4to. With engraved allegorical title-page in architectural setting with Andromachus and King Mithridates flanking the title. Modern vellum.
6895: [SALAZAR, DIEGO DE]. - Tratado, de re militari ...Brussels, Rutger Velpius, 1590.With: (2) LONDONNO, Don Sancho de. El discurso sobre la forma de reduzir la disciplina militar, a meyor y antiguo estado, ...Brussels, Rutger Velpius, 1589. 2 works in 1 volume. 4to. The first work with 8 letterpress plans of military formations; the second work with a woodcut arabesque tailpiece. Contemporary gold-tooled limp vellum, each side with a centrepiece in a frame. The centrepiece on the front is an oval device (possibly that of Maria Manrique de Lara y Mendoza (1538-1608)).
M26H386J65YS: SALE, SIR ROBERT H. (AND OTHERS). - The defence of Jellalabad, ... drawn on stone by W.L. Walton.London, Joseph Hogarth, Henry Graves & Co., and sold by Hullmandel & Walton, [1845/46]. 1mo (full-sheet leaves) (54 x 37 cm). With a lithographed frontispiece portrait of Sale by Thomas Fairl and after a painting by Scarlet Davis, a lithographed illustrated title-page, a lithographed dedication to Queen Victoria (reproducing Sale’s hand-written and signed dedication), a double-page “Plan of Jellalabad” (51.5 x 60 cm, lithographed by S. Leith in Edinburgh) and 34 tinted lithographic views of the city and its fortifications (in landscape format) on 22 leaves. Gold-tooled red goatskin morocco, richly gold-tooled turn-ins, gold-tooled board edges, yellow endpapers, gilt edges.
5791: SALIGNIACO, BARTHOLOMEUS DE. - Itinerarij Terre Sancte: inibique sacrorum locorum: ac rerum clarissima descriptio: omnibus sacre scripture tractatoribus utilissima: peramena auditoribus.Lyon, Gilbertus de Villiers, 1525. 8vo. With woodcut coat of arms of Cardinal Jean de Guise of Lorraine on the title-page, a full-page woodcut of the crucifixion, 10 small woodcuts of Christ's passion in the text, and small woodcut initials throughout. 18th-century red morocco, gold-tooled spine, boards and board edges, and richly gold-tooled turn-ins, gilt edges.
HBUD8FCEXJPX: SALLANDER, HANS. - Bibliotheca Walleriana the books illustrating the history of medicine and science collected by Dr. Erik Waller and bequeathed to the library of the Royal University of Uppsala.Stockholm, Almquist & Wiksell, 1955. 2 volumes. With 55 plates. Original publisher's printed paper wrappers.
17646: SALLE, JEAN BAPTISTE DE LA. - Les règles de la bien-seance et de la civilité Chretienne. Divisées en deux parties. Pour l'instruction de la jeunesse.Rouen, François Oursel, 1729. 8vo. With ornamental woodcut on title-page and some woodcut initials, head- and tail-pieces. Main text in civilité type. Contemporary calf, gold-tooled spine.
A63DCGPURW6R: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De coniuratione Catilinae. Eiusdem de bello Iugurthino. Eiusdem oratio contra M.T. Ciceronum. M.T. Ciceronis oratio contra C. Crispum Sallustium. Eiusdem orationes quator contra Lucium Catilinam. Porcii Latronis declamatio contra Lucium Catalinam orationes quaedam ex libris historiarum C. Crispi Sallustii.(Colophon: Venice, Aldus Manutius & Andreas Asulanus (Torresanus) Socer, April 1509). 8vo. Woodcut Aldine printer's device on title and verso of last page. 18th-century vellum with title in ink on spine, red painted edges.
C8KGJSLLGCMP: SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, JOSEPH. - Observationes botanicae in Horto Dyckensi notatae. Cologne, Th. Fr. Thiriart, 1820-1822. 3 volumes. Small 8vo (15.5 x 9.5 cm). Contemporary green paper wrappers.
C1FGFKHIMO03: SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, JOSEPH. - Verzeichniss der verschiedenen Arten und Abarten des Geschlechts Aloe, welche von den Herren von Willdenow, Haworth, de Candolle und Freiherrn von Jacquin beschrieben worden sind, oder noch unbeschrieben in den Gärten Deutschlands, Frankreichs und der Niederlanden sich befinden. [Schloss Dyck, near Dusseldorf, 1817]. 8vo. Original blue coated paper wrappers.
C8KG92TORMFW: SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, JOSEPH. - Liste des plantes grasses, cultivées dans les jardins de M. le Comte de Salm, à Dyck. [Schloss Dyck, near Düsseldorf, 1809]. 4to. Unbound.
C8KGDZXNCZIZ: SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, JOSEPH. - Catalogue Raisonné des Espèces et variétés d'Aloès décrites par Ms. Willdenow, Haworth, De Candolle et Jacquin, et de celles, non décrites, existantes dans les Jardins de l'Allemagne, de la France et du Royaume des Pays-Bas.[Schloss Dyck, Düsseldorf, 1817]. 8vo. Paper wrappers.
S2456: SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, JOSEPH. - Index plantarum succulentarum in Horto Dyckensi cultarum.Aachen, J.J. Beaufort, 1834. 8vo. Contemporary brown/yellow wrappers.
S2453: SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, JOSEPH. - Index plantarum succulentarum in horto Dyckensi cultae.Aachen, Beaufort filii, 1822. 8vo. Contemporary wrappers.
H7DF9M272KBQ: SALMON, THOMAS AND MATTHIAS VAN GOCH. - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; … I. deel. Behelzende ... China en Japan, als mede ... de Ladrones, Filippynsche en Molukkische eilanden, en ... Makassar. Amsterdam, Isaak Tirion, 1736. 8vo. With engraved frontispiece, 3 engraved folding maps and 7 other engraved plates (including 5 folding). The maps show: (1) China (2) Japan and (3) the Philippines, including the greater part of Indonesia. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
G48G4AT5KUFU: SALMON, THOMAS. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren; ... IV. deel. Behelzende den tegenwoordige staat van Persia, Arabia, en het Asiatisch Tartaryen. Amsterdam, Isaak Tirion, 1732. 8vo. With engraved title-page, 3 engraved maps and 9 engraved plates (7 folding). The 3 large folding maps depict Persia, Arabia and Tartary and the illustrations include a Persian hunting scene and a view of the Kaaba in Mecca. Later 18th-century half calf, richly gold-tooled spine.
8C4CINWZQS0D: SALMON, THOMAS AND MATTHIAS VAN GOCH. - Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; … I. deel. Behelzende de tegenwoordige staet der keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische eilanden, en van Makassar. Amsterdam, Isaak Tirion, 1729. 6 parts in 1 volume. 8vo. With engraved frontispiece by Jan Caspar Philips, 3 engraved folding maps and 7 engraved plates (2 full-page and 5 folding, including 4 signed by Philips and dated 1728-1729). The maps show: (1) China, (2) Japan and (3) the Philippines, including the greater part of Indonesia. Contemporary blind-tooled vellum.
E9KG2ZCAXE78: [SALTPETRE]. - Instruction sur la fabrication du salpêtre brut.[Paris, Régie des poudres et salpêtres, 1794]. 8vo. With engraved folding plate by N. Ransonnette (23.5 x 32 cm). Later marbled paper-covered boards.
12192: SALVÁ Y MALLEN, PEDRO. - Catálago de la biblioteca de Salvá."Valencia, Ferrer de Orga, 1782" (=Barcelona, Porter Libros, 1963). 2 volumes. 4to. Many illustrations in text. Original publisher's printed paper wrappers.
18825: SALVIANI, IPPOLITO (HIPPOLITO). - Aquatilium animalium historiae, liber primus [all published], cum eorumdem formis, aere excusis.Rome, Hippolito Salviani, 1554 (colophon: January 1558). Folio. With an engraved title-page and 98 figures on 81 full-page engravings (plate size 33 x 22.5 cm) printed on integral leaves, a Salviani's woodcut device on the last page, and about 100 decorated pictorial woodcut initials (2 series) including repeats. Recased in 18th-century(?) sheepskin parchment.
B5QAZR01U79O: SALVIN, FRANCIS HENRY AND WILLIAM BRODRICK. - Falconry in the British isles.London, John van Voorst, 1855. 4to (29 x 19.5 cm). With 24 hand-coloured lithographed plates by William Brodrick. Original publisher’s blind- and gold-blocked cloth, front board with title and large illustration of a falcon.
I3DCAJ7F8OFP: SAN ROMÁN DE RIBADENEYRA, ANTONIO DE. - Jornada y muerte del Rey Don Sebastian de Portugal, sacada de las obras del Franchi, ciudadano de Genoua, y de otros muchos papeles autenticos, ...[false imprint:] "Valladolid" [= unidentified place in Iberia], heirs of Juan Íñiguez de Lequerica [= unknown printer & publisher], “1603” [= ca. 1670?]. Small 4to (19 x 14 cm). With the woodcut coat of arms of the dedicatee Juan Fernández de Velasco, Duke of Frías, on the title-page. Mottled tanned sheepskin (ca. 1800?), gold-tooled spine.
14731: SÁNCHEZ DE ARÉVALO, RODRIGO (RODERICUS SANCIUS OR ZAMORENSIS). - Speculum vit[a]e human[a]e. Rome, Joannes Philippus de Lignamine, 31 July 1473. Small folio (26.5 x 20 cm). With spaces left for 2 large (6-line) and about 80 small (3-line) initials. Text block 19.5 x 11.5 mm with 31 lines per page. Set in a single roman type throughout (Lignamine 125R). Limp sheepskin parchment (ca. 1740/50).
5C8G6MOZMOJ3: SANCTA CLARA, ABRAHAM À. - Huy! und Pfuy! der Welt. Huy, oder Anfrischung zu allen schönen Tugenden. Pfuy oder Abschreckung von allen schändlichen Lastern. Durch unterschiedliche sittliche Concept, Historien, und Fabeln vorgestellt. Worinnen der Poet, Prediger, und waserley Standes-Personen für ihren Kram etwas finden können.Nuremberg, Christoph Weigel; Würzburg, Martin Frantz Hertzen, 1707. Folio. With engraved allegorical title-page and 100 engraved emblems in text (measuring 10.5 x 12 cm). Contemporary vellum.
B64C7BHVT055: SANDAHL, OSKAR THEODOR. - Des bains d'air comprimé. Court aperçu de leurs effets physiologiques et thérapeutiques précédé d'une description de l'établissement médico-pneumatique de Stockholm.Stockholm, P.A. Norstedt & Söner, 1867. 8vo. With 1 double-page lithographed plate and 1 mounted illustration, (possibly an original photograph of a lithograph), 1 illustration in text. Publisher's original grey wrappers with illustration on front wrapper.
H8IAREARF78Q: SANTA ANNA, JOAQUIM JOSÉ DE. - Elementos de cirurgia ocular oferecidos a sua Alteza Real o Senhor D. João Principe do Brazil.Lisbon, Simão Thaddeo Ferreira, 1793. Small 4to (20.5 x 15 cm). With the woodcut coat-of-arms of Portugal on the title-page and 3 engraved illustration plates, printed on fold-out leaves so that they can be viewed while reading the book. At least the first was drawn by (Henrique José da?) Silva (1772-1834) and engraved by Gregorio Francisco de Queiroz (1768-1845). Contemporary tanned sheepskin, gold-tooled spine.
ABC_45770: SANTBECH, DANIEL. - Problematum astronomicorum et geometricorum sectiones septem ...Basel, Henrichum Petri, 1561. Folio in 6s. With numerous woodcut illustrations in the text. Re-used vellum from an earlier musical manuscript.
18827: [SANTE, GERRIT VAN]. - Naamlyst gesteld naar 't alphabeth van alle de commandeurs, die sederd den jaare 1700. op Groenland en sedert den jaare 1719. op de Straad Davids, voor Holland hebben gevaren.Zaandam, for the author, by Jan Broekhuysen, 1753. 8vo. Contemporary decorated paper wrappers, preserved in half cloth chemise and matching slipcase.
A6JFEY01U79O: SAPPHO [=VINCENZO MARIA IMPERIALE]. - La Faoniade. Inni ed odi di Saffo tradotti dal testo Greco in metro Italiano da S.I.P.A.Parma, Giambattista Bodoni, 1801. 8vo. Contemporary half calf.
LCCBMFWBQ8EK: SARRE, FRIEDRICH AND HERMANN TRENKWALD. - Alt-orientalische Teppiche.Vienna & Leipzig, Anton Schroll & Co. and Karl W. Hiersemann for the Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, 1926-1928. 2 volumes bound as 4. Imperial folio (60.5 x 44 cm). With 120 collotype plates (67 colour and 53 black & white, 7 of the latter double-page) by Max Jaffé (1845-1939), and 14 wood-engraved full-page illustrations on the integral leaves. Later half calf with cloth sides.
A33BTC01U79O: SARYCHEV, GAVRIIL ANDREEVICH. - Reis in het Noordoostelijke Siberie, en op de IJszee en den Noordoostelijken oceaan. Uit de Hooguitsche vertaling van Johann Heinrich Busse overgezet door N. Messchaert.Amsterdam, Johannes Allart, 1808. 2 volumes. 8vo. With large folding map showing the northeastern part of Siberia and the northwest coast of the United States (ca. 47 x 78 cm) engraved by C. van Baarsel, 15 plates (10 folding engraved plates, 5 full-page hand-coloured aquatint plates), and 1 folding table. Contemporary boards covered with marbled paper, uncut, in box.
DBOGN601U79O: SARYCHEV, GAVRIIL ANDREEVICH. - Reis in het Noordoostelijke Siberie, en op de IJszee en den Noordoostelijken oceaan.Amsterdam, Johannes Allart, 1808. 2 volumes. 8vo. With a large folding engraved map by C. van Baarsel after Sarychev, 10 engraved folding plates, 5 hand-coloured aquatint plates and a folding table. Contemporary half sheepskin.
L95FL4P9FMHF: [SAUDI ARABIA – MAP]. - Road map of Saudi Arabia: accurate and most up to date road map.[Saudi Arabia, 1960s]. Colour-printed folding map (48 x 69.5 cm) of the Arabian peninsula (scale: ca. 1: 5,000,000), with on the back a city map of Jeddah, a plan of the main business quarter of Riyadh, a city plan of Dammam(?), a distance table and 8 photographic city views.
L95FAMFT0CG1: [SAUDI ARABIA – MAP]. - Road map of Saudi Arabia: accurate and most up to date road map.Karachi, Pakistan, printed at Golden block works, [1970s]. Colour-printed folding map (48 x 69.5 cm) of the Arabian peninsula (scale: ca. 1:5,000,000), with on the back a city map of Jeddah, a plan of the main business quarter of Riyadh, a city plan of Dammam(?), a distance table and 8 photographic city views.
8A2BBHNTU56Q: SAUMAISE, CLAUDE DE. - De modo usurarum liber. Leiden, Bonaventura and Abraham Elzevier, 1639. 8vo. With title-page in red and black with woodcut publisher's device. Contemporary vellum.
K79EXWRCU2LB: SAUVAGES DE LACROIX, FRANÇOIS BOISSIER DE. - Methodus foliorum, seu plantae florae Monspeliensis, juxta foliorum ordinem, ad juvandam specierum cognitionem, digestae. ... Methode pour connoître les plantes par les feüilles.The Hague, 1751. 8vo. With folding engraved plate. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine.
17056: SAVAGE, WILLIAM. - Practical hints on decorative printing, with illustrations engraved on wood, and printed in colours ...London, printed by the Type Press [and by John Johnson] and published for the proprietor by Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown; Robert Triphook and 4 others, “1822” [= 1818-1823]. 2 parts in 1 volume. Large 4to (28 x 23 cm). With 2 colour-printed letterpress title-pages (one printed in gold), a colour-printed frontispiece and 34 other wood-engraved illustration plates, mostly printed in colour; 2 leaves of type specimens, 6 leaves showing 18 colour ink swatches, and 9 pages showing 9 of the woodblocks after they were defaced to make a reprint impossible. Dark blue half goatskin morocco (ca. 1950) by Banyan-Rivière in Bath, gold-tooled spine. Copy no. 58, signed by the author.
GA9E606HIUWT: SAVARY, (NICOLAS) CLAUDE ÉTIENNE. - Brieven over Egypte. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1788-1789. 3 volumes. 8vo. With 4 numbered engraved folding plates, including maps of Egypt and northern Egypt, a plan of Alexandria, and a cross-section of the Great pyramid. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spines and binding edges.
F7BGMB59HWF5: SAVARY, CLAUDE-ETIENNE. - Morale de Mahomet; ou recueil des plus pures maximes du Coran.Constantinople; Paris, Lamy, 1784. 18mo. Brown morocco (ca. 1865?), gold-tooled spine.
22407: SAVARY, JACQUES. (= JACQUES TIMENT). - Album hipponae sive hippodromi leges. Ad Christianissimum et invictissimum Galliae et Navarrae regem Ludovicum XIV deo-datum.Caen, Claudius Le Blanc, 1662. 4to. With a woodcut title-vignette and several woodcut initials, head- and tailpieces. 19th-century marbled paper over boards, red sprinkled edges.
21746: SAVARY, JACQUES AND PHILEMON LOUIS SAVARY. - Dictionnaire universel de commerce.Amsterdam, Janssonius van Waesbergen, 1726-1732. 4 volumes bound as 3. 4to. With a folding engraved portrait of the dedicatee, Jan Six de Vromade, by Houbraken, and 3 large allegorical engraved headpieces. Main text printed in two columns. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spines and board edges.
ABC_45278: SAVIGNY, J.B.H. & ALEXANDER CORRÉARD. - Schipbreuk van het Fregat Medusa, op deszelfs togt naar de Senegal, in het jaar 1816. Of volledig berigt van de merkwaardige voorvallen op het vlot, in de woestijn Sahara, te Str. Louis, en in het leger bij Daccard, benevens eenige landhuishoudkundige berigten nopens de westelijk kust van Afrika, van Kaap Blank tot aan den mond van de Gambia. Met eene afbeelding van het vlot.Haarlem, widow of A. Loosjes, 1818. 8vo. With a plate showing the raft (18.5 x 9.5 cm) with the caption: “Honderd en vijftig menschen zochten hun behoud op deze machine, slechts vijftien vonden redding na een lijden van dertien dagen”. Gold-tooled red morocco.
D52ECA01U79O: SAVIGNY, MARIE JULES-CÉSAR LELORGUE DE. - Histoire naturelle et mythologique de l'Ibis.Paris, Allais (back of half-title: Imprimerie de H.L. Perronneau), 1805. 8vo. With 6 engraved plates, including 4 hand-coloured (2 folding) by Bouquet after Redouté and Barraband. 19th-century dark red half sheepskin.
21773: SCALETTA, CARLO CESARE. - Scuola mecanico-speculativo-pratica in cui si esamina la proporzione, che ha la potenza alla resistenza del corpo grave; per l'uso civile, e militare utile e necessaria ad ogni matematico, ingegnerio, architetto, machinista, e bombardiere, ... Edizione prima Veneta.Venice, Antonio Mora, 1745. Folio. With engraved frontispiece and 12 numbered engraved plates with hundreds of figures. Contemporary sheepskin parchment.
K5MAZ0Q1BBYC: SCALIGER, JOSEPH JUSTUS. - Opus de emendatione temporum: hac postrema ed., ex auctoris ipsius ms., emend., magnáque acces. auctius. Add. veterum Graecorum fragmenta selecta.Including: Computus Arabicus ecclesiae Antiochenae.Geneva, Pierre de la Rovière, 1629. Folio. With title-page printed in red and black and with woodcut printer's device and several woodcut initials. Set in roman and italic types with long passages set in Greek, Arabic and Hebrew and shorter passages in Syriac. The long passages in Samaritan and Ethiopic, printed from meticulous woodblocks. Contemporary blind-tooled vellum.
21793: SCARLATINI, OTTAVIO. - Homo et eius partes figuratus & symbolicus, anatomicus, rationalis, moralis, mysticus, politicus, & legalis, collectus et explicatus cum figuris.Augsburg & Dillingen, Johann Caspar Bencard, 1695. 2 volumes bound as 1. Large folio (37 x 23 cm). With a finely engraved emblematic frontispiece by the Augsburg engraver Leonhard Heckenauer (1655-1704), 2 title-pages with the same large engraved brooding chicken emblem and 42 engraved emblems in decorative cartouches in the text (plate size mostly 14 x 13 cm, but that on p. 232 of vol. 1 3.5 x 8.5 cm) perhaps also by Heckenauer. Contemporary vellum.
S2044: SCHACHTZABEL, EMIL. - Illustriertes Prachtwerk sämtlicher Tauben-Rassen. Hundert farbige Bildertafeln mit über 400 nach der Natur aufgenommenen Darstellungen nebst Musterbeschreibungen ...Würzburg, H. Stürtz, [ca. 1910]. Oblong 8vo. With 100 chromolithographic plates. Original publisher's decorated blue cloth.
K79FEANEEDP9: SCHAEFFER, JACOB CHRISTIAN. - Isagoge in botanicam expeditiorem iconibus aeri incisis et pictis illustrata.Regensburg, F. Zunkel, 1759. 8vo. With engraved illustration on title-page and 4 hand-coloured engraved plates. Modern reddish brown cloth.
J9CG67W21PZ5: SCHARSTRÖM, THEODORO AND JACOB GEORG AGARDH. - Novitae florae Sveciae ex Algarum familia, quas in itineribus ad oras occidentales Sveciae annis 1832-35 collegit et cum observationibus diagnosticis et geographicis, ...Lund, Berling, 1836. 4to. Disbound.
98SC6Y474I77: SCHEFFER, JOHANNES GERHARD. - Waarachtige en aen-merkens-waardige historie van Lapland: ... Met noch een kort bericht van den toestand der Finnen. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1682. 4to. With engraved frontispiece and 16 engraved plates by Jan Luyken, and 1 folding engraved map. Contemporary vellum.
I95CNDJHXN2M: SCHELENZ, HERMANN. - Geschichte der Pharmazie.Berlin, Julius Springer, 1904. Contemporary brown cloth (24.5 x 16.5 cm).
87BBGH2XUOX9: SCHELTEMA, JACOBUS. - Peter de Groote, keizer van Rusland in Holland en Zaandam in 1697 en 1717.Amsterdam, Hendrik Gartman, 1814. 2 volumes. 8vo. With 2 engraved title-pages showing a portrait of Peter the Great, 1 letterpress title-page and 2 half-titles, and 3 engraved plates. Mid-19th-century tree calf, each board with a gold-tooled fillets, gold-tooled spines and board edges, antique spot marbled endpapers (with shell spots, the colours different in the 2 volumes), green ribbon markers.
84DEPP01U79O: SCHENCK DE TAUTENBURCH, FREDERICUS. - Enchiridion veri praesulis secundum apostolicam traditionem. Antwerp, Michiel Hillen van Hoochstraten, 1526With:(2) ISIDORUS Hispalensis. De officiis ecclesiasticis libri duo ante annos D. CCCC. ab eo aediti, & nunc ex vetusto codice in lucem restituti.Antwerp, Johannes Graphaeus for Johannes Steelsius, 1534.(3) WICELIUS, Georgius. Loci ex sacris literis de bonis operibus.Ad haec praeconium Evangelicae gratiae. Theies aliquot. Praecatio pro ecclesia. Matth. v. Quisquis fecerit & docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum.Antwerp, Johannes Graphaeus for Johannes Steelsius, 1534.(4) AMBROSIUS. De his qui mysteriis initiantur, cum nonnullis aliis hac tempestate scitu dignissimis. Claruit sub Theodosio imperatore clementissimo. Anno domini CCCLXXX. Antwerp, printed by Johannes Graphaeus for Johannes Steelsius, 1534. 4 works in 1 volume. 8vo. With the title-page of Enchiridion within a fine woodcut border, with the portrait of Virgilius Maro, and several decorated woodcut initial letters. 19th-century half calf.
5728: SCHENK, PIETER. - Roma aeterna, sive ipsius aedificiorum Romanorum, integrorium collapsorumque, conspectus duplex.[Amsterdam, Pieter Schenk, ca. 1705]. 2 works in 1 volume. Oblong 4to. With engraved title-page and 100 engraved views of the city of Rome.With: (2) Jan van CALL. Admirandorum quadruplex spectaculum.Amsterdam, Petrus Schenk, [ca. 1705]. 4 parts in 1 vol. With richly engraved allegorical title-page, engraved dedication to Frederik Duke of Saxony, mezzo-tint portrait of the Duke, 4 engraved part-titles and 4 series of engraved views. Contemporary half calf, gold-tooled spine with brown morocco label, sprinkled edges.
I17BFLN65KGL: SCHERER, ALEXANDER NICOLAUS. - Codex medicamentarius Europaeus. Sectio septima. Literaturam pharmacopoearum exhibens.Leipzig & Soravia, Friedrich Fleischer, 1822. Large 8vo. Contemporary half calf, green paper over boards, gold-tooled spine.
L6OB1JU32FHR: SCHLATTER, MICHAEL. - Getrouw verhaal van den waren toestant der meest herderloze gemeentens in Pensylvanien en aangrensende provintien. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1751. 4to. Finely bound in early 20th-century(?) gold-tooled, tan goatskin morocco, green morocco label covering the entire spine, gold-tooled turn-ins, gold fillets on board edges, with the original Dutch-marbled wrappers bound in.
ABC_45290: SCHLEGEL, HERMANN & VERSTER VAN WULVERHORST, ABRAHAM HENRIK. - Traité de fauconnerie.Leiden & Düsseldorf, Arnz & Co., 1844-1853. Elephant folio (55.5 × 73.5 cm). Tinted lithographed title-page with a pictorial border comprising 11 scenes of hawking by J. B. Sonderland, 2 hand-coloured lithographed plates of falconry equipment by Portman and Von Wouw, and 10 (of 12) hand-coloured lithographed plates of hawks by Wendel after Joseph Wolf (8 mounted on paperboard). Stored loosely in the original publisher’s cloth-backed printed boards.
7BAFJ0SUFIAQ: SCHLOSSER, JOHAN ALBERT. - Epistola ad … Ferdinandum Dejean, … de Lacerta Amboinensi. | Brief ... aan … Ferdinand Dejean, … Behelzende eene naauwkeurige beschrijving der Amboinsche haagdis.Amsterdam, for the author, 1768. With a folding engraved plate of the Amboinese lizard in two copies, one coloured by a contemporary hand. With: (2) BODDAERT, Petrus. Epistola ad … Johannem Burmannum, … De Chaetodonte argo. | Brief … aan Johannes Burmannus, … Behelzende eene naauwkeurige beschrijving van den gevlakten klipvisch.Amsterdam, Cornelius van Tongerlo, 1770. With a folding engraved plate, coloured by a contemporary hand.(3) BODDAERT, Petrus. Epistola ad … W. Roëll, … De Testudine cartilaginea. | Brief … aan … W. Roëll, … Behelzende eene naaukeurige beschrijving van de kraakbeenige schildpad.Amsterdam, Cornelius van Tongerlo, 1770. With a folding engraved plate, coloured by a contemporary hand.(4) BODDAERT, Petrus. Epistola ad … Johannem Oosterdyk Schacht, … De Rana bicolore. | Brief … aan .. Johannes Oosterdyk Schacht, behelzende eene naaukeurige beschrijving van den twee-koleurige kikvorsch. Amsterdam, M. Magerum, 1772. With 3 folding engraved plates, coloured by a contemporary hand. (5) BODDAERT, Petrus. Epistola ad … Hier. Dav. Gaubium, … De Chaetodonte diacantho. | Brief … aan … Hieronimus David Gaubius, … behelzende eene naauwkeurige beschrijving van den tweedoornigen klipvisch.Amsterdam, M. Magerum, 1772. With a folding engraved plate, coloured by a contemporary hand. 5 works in 1 volume. Large 4to (31 x 25.5 cm). Contemporary half calf.
74RGR4TJFQ5L: SCHLOSSER, JOHAN ALBERT. - Epistola ad virum expertissimum, peritissimumque Ferdinandum Dejean, … de Lacerta Amboinensi, novae plane hujus speciei, pulcherrimae et hucusque fere incognitae, accuratam descriptionem ac fidelem a peritis artificibus elaboratam delineationem aeri incisam, sistens. - Brief … Behelzende eene naauwkeurige beschrijving der Amboinsche haagdis. Benevens eene zeer wel-gelijkende afbeelding deezer vostrekt-nieuwe, fraaije en tot heden toe genoegzaam onbekende soort, door bekwaame kunstenaars vervaardigd.Amsterdam, for the author, 1768. With a beautiful large hand-coloured engraved folding plate (28.5 x 49.5 cm) of an Ambonese lizard by Simon Fokke after Gerrit Dadelbeek. With: (2) BOLTEN, Joachim Frederick. Ad illustrem sytematis naturae authorem Carolum a Linné … epistola de novo quodam zoophytorum genere. - Uitvoerige beschryving en naauwkeurige natuurlyk gekleurde afbeelding van een nieuwelyks ontdekt geheel onbekend plant-dier. Uit het Hoogduitsch vertaald.Amsterdam, Jan Christiaan Sepp, 1771. With a large folding engraved plate (43 x 27.3 cm), hand-coloured and printed in gold, by Franz Nikolaus Rolffsen after H. Fischer. 2 works in 1 volume. Royal 4to (29 x 24 cm). Contemporary calf.
S1221: SCHMIDT, JOHANNES. - Havundersøgelser [A collection of more than 60 papers on fishes]. "1902"[=1904]-1927. 64 papers bound in 1 volume (33.5 x 28 x 15 cm). 4to and 8vo. With a manuscript title-page, portrait of the author in grey washes, manuscript letter, and numerous illustrations in text, plates, tables and maps (many folding). Contemporary fish-skin, with the spine and front boards decorated with bands of eelskin.
S949: SCHMIEDEKNECHT, OTTO. - Opuscula ichneumonologica.Blankenburg, 1902-1927[-1936]. 6 volumes + 25 supplement volumes. 8vo. Contemporary half cloth; supplement volumes original publisher’s printed-paper wrappers.
L3IFR0N85T9J: SCHNURRER, CHRISTIAN FRIEDRICH VON. - Bibliotheca Arabica.Halle, I.C. Hendel, 1811. 8vo. Set in roman types, with occasional passages in Arabic, Hebrew, Syriac and Greek. Contemporary calf, gold-tooled spine.
EBECSA5DFJ62: SCHOKKER, H.W. [AND JOHN W. GRIFFITHS]. - Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen, ... Met eenen atlas van 60 [=69] platen. Amsterdam, Kraay brothers, 1861. 2 volumes. Large 4to (32 x 25 cm). With a chromolithographed view of the ship Nightingale as frontispiece, 2 folding tables, and 8 white on black lithographed illustrations and numerous tables in text. Further with 69 white on black lithographed plates (numbered as 60: I-LX) in the atlas volume, lithographed by Emrik & Binger, Haarlem. Contemporary half morocco, gold-tooled spine.
HCLG9DN38OLL: SCHÖNBORN, SAMUEL. - Manuale medicinae practicae Galeno-chymicae accessere purgantia. Secundum humores peccantes disposita.Strasbourg, Eberhard Zetzner, 1657. 12mo. With engraved title-page. Modern boards.
H15AI95X9ZY2: SCHOOCK, MARTINUS. - Imperium maritimum.Amsterdam, Johannes Janssonius, 1654. 12mo. With woodcut vignette on title-page. Contemporary sheepskin parchment.
ABC_45505: SCHOON, THEODORUS. - Defensio medica ofte den doctor van de nieuwe mode Schoon, naakt vertoont, nevens syne kueren, tot des selfs verdedigingh, tegens de frivole snapperyen der plamoters: wegen syn E. weergalooze tractaat, geintituleert, Den apotheker in ’t hembd. Door een beminnaar der waarheyt en rechtzinnige geneeskunde.The Hague, Gillis van Limburg, 1696. With: (2) SCHOON, Theodorus. De apotheker in ‘t hembd, of de wederspannige knegt tegen syn meester.The Hague, Engelbregt Boucquet, 1696.8vo. Modern black marbled stiff paper wrappers, red sprinkled edges.
ABC_45824: SCHOOTEN THE ELDER, FRANS VAN. - Table des sinus des tangentes et secantes pour le rayon 10000000.Rouen, David Berthelin et Jacques Lucas, 1672. 12mo. With a woodcut frontispiece, numerous tables and geometrical figures in the text. Contemporary calf, red title shield, red sprinkled edges.
DALCKLQCVYWX: [SCHOTANUS, CHRISTIAAN]. - Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers. [Franeker], Johannes Wellens, [1664]. Folio. With engraved title-page, full-page engraved coat of arms of the province of Friesland, and 46 engraved maps and plans (4 large folding maps, 31 double-page maps and 11 double-page city plans) by Jacob van Meurs after Bernardus Schotanus à Sterringa. Contemporary blind-tooled vellum.
19909: [SCHOUMAN, AERT]. - [Proboscidea louisianica].[Netherlands, 2nd half of the 18th-century]. Watercolour on laid paper (40.5 x 27 cm) of a flowering Proboscidea louisianica, with fruit and a horned seedpod on the ground. In passepartout (55 x 40 cm).
K6BBNDACJWRW: SCHROETER, JOSEPH. - Die Pilze Schlesiens.Breslau, J.U. Kern, 1889-1897. 2 volumes bound in 1. 8vo. Modern black half calf, with the original printed paper front wrapper of the second part bound in.
A4990501U79O: SCHUBERT, FRIEDRICH THEODOR. - Anleitung zu der astronomischen Bestimmung der Länge und Breite,...St. Petersburg, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1803. 4to. With 2 folding engraved plates depicting 10 figures, and 12 tables in text. Original green boards.
6915: SCHÜBLER, JOHANN JAKOB. - Grondige en duydelyke onderwyzing der volkomen kolommen-ordening, zoo als men dezelve in de heedendaagse-boukunst, gewoon is te gebruyken. ... Including: Het tweede deel van het Grondig onderwys ..., waar in voorgestelt word zes nieuwe geinventeerde portaalen met sierlyke balkons op vrystaande kolommen; ...Amsterdam, Petrus II Schenk, 1728. 2 volumes bound as 1. Folio (33.5 x 20.5 cm).. With 2 title-pages, each with the same large engraved illustration of an Amsterdam patrician's residence, 2 engraved architectural frontispieces, and 34 illustration plates (I-XVII, I-XVII), al engraved after the author's drawings, mostly by Renz and Montalegre (the second frontispiece by Johann Christoph Weigel). Modern maroon half calf.
K89CQAREFDXC: SCHUL[T]ZE, HEINRICH. - Der Gold- & Silberarbeiter und Juwelier nach allen seinen praktischen Verrichtungen. Ein vollständiges Handbuch dieses Gewerbes...Ilmenau, B.F Voigt, 1823. 8vo. With 8 tables on separate leaves (6 on 3 folding plates bound at the end of the book), 109 tables in the text and 4 lithographed folding illustration plates signed by Uckermann. Contemporary marbled paper over boards, gold-tooled spine with light brown label.
F92FJB9V6DE2: SCHULTENS, ALBERT. - Institutiones ad fundamenta linguæ Hebrææ. Cluj-Napoca (Kolozsvár, Klausenburg), Sándor (Alexander) Szathmári Pap, 1743. 4to. Set in roman and italic types with extensive Hebrew, incidental fraktur, Greek (2 sizes) and Arabic, and one 3-letter word in Samaritan. Contemporary gold-tooled sprinkled tanned sheepskin, each board with the Diesbach Belleroche coat of arms, probably a son of Nicolas de Diesbach Belleroche (1668-1735) in Switzerland.
S951: [SCHULTZ, ERNST CHRISTOPH]. - Portrait d'un monstrueux serin de Canarie, il est sorti de la partie inférieure de son bec une longue corne tortillée. Traduit de l'Allemand.Hamburg, J.P.C. Reuss, [ca. 1780]. 4to. With a finely hand-coloured engraved plate. Original printed boards.
K8NFWEKXOOEP: SCHÜTZERCRANTZ, ADOLF ULRIK. - Reseminnen från Orienten.Stockholm, L.J. Hjerta, 1839. Folio. With 6 lithographed plates by Schützercrantz. Original publisher's printed paper wrappers mounted on a larger sheet serving as a folder.
22500: SCHYNVOET, SIMON. - Voorbeelden der lusthof-cieraaden, zynde piramiden, eerzuylen en andere bywerken.[Amsterdam, H. de Wit, 1704 or soon after]. Large folio (38 x 27 cm). A richly decorated print-series of garden and park ornaments, with 30 engraved plates (plate size ca. 31 x 20.5 cm) showing commemorative columns or obelisks for various occasions, drawn and engraved by Jacobus Schynvoet and Jan Goeree and a few others after designs by Simon Schynvoet. Modern half cloth.
78HDY83VJP3O: SCOT, REGINALD (REYNOLD) AND THOMAS AND GOVERT BASSON (TRANSLATORS). - Ondecking van tovery.(Colophon: Leiden, Willem Christiaens, 1637). 8vo. With an engraved title-page by Experiens Sillemans, and 2 full-page engraved portraits of Jeanne d'Arc. Contemporary vellum.
J8I9ZWYDE414: [SCRAP ALBUM]. VISSCHER, J. (COMPILER OR RECIPIENT). - [Ausschneidebilder].[The Netherlands?], 28 January 1777 (some of the prints themselves: Augsburg, Martin Engelbrecht, [ca. 1750?]) 4to. A scrap album containing about 330 cut-out images from engraved prints, most neatly and uniformly coloured by a contemporary hand (probably for the publisher or publishers). Contemporary half roan sheepskin, sewn on 2 vellum tapes, red-sprinkled paper sides, red-sprinkled edges, with a heart-shaped paper label on the front board with the manuscript inscription, “J. Visscher” above the date (1 above 28, flanked by “17 ... 77”).
JAIAAQ7BXV3W: SCRIBANI, CHARLES. - Antverpia.Including: [SCHONDONCK, Gilles]. Hê prôtogeneia kai epistrephomonê tychê tês Anbersês.Antwerp, Jan Moretus I, 1610. With an engraved printer's device on title-page and a woodcut printer's device on the otherwise blank page following the main part.With: (2) SCRIBANI, Charles. Origines Antverpiensium.Antwerp, Jan Moretus I, 1610. With an engraved printer's device on title-page, woodcut printer's device on the otherwise blank last page, folding engraved map of Antwerp and 6 double-page engraved plates. 2 works in 1 volume; 1st work in 2 parts. 4to. Contemporary vellum.
L85EIN5EE1CA: SCRIBONIUS LARGUS ( JEAN RUEL ED.). - De compositionibus medicamentorum liber unus, ...(Colophon: Paris, Simon Du Bois, October 1528). Folio (29 x 20 cm). With Du Bois's woodcut tree and 2 birds device at the end with motto, about 40 woodcut decorated initials (7 series?) plus about 100 repeats. Set in roman types with some preliminaries in an Aldine-style italic (with upright capitals) and occasional words in Greek. Recent parchment.
H8IAZBVNADWN: SCRIVERIUS, PETRUS. - Batavia illustrata, seu de Batavorum insula, Hollandia, Zelandia, Frisia, territorio Traiectensi et Gelria, scriptores varii notae melioris, nunc primùm collecti, simulqùe editi.Leiden, Lodewijk Elzevier [printed by Jan Paets Jacobszoon], 1609. 4to (19.5 x 14 cm). With many woodcut illustrations in text. Early 18th-century calf, richly gold-tooled spine with a red title-label and the crowned monogram of the Duke de La Force and the Duke’s coat of arms in gold on the sides (probably of a later date).
S1604: SCROPE, GEORGE JULIUS POULETT. - The geology and extinct volcanos of central France. ... Second edition, enlarged and improved.London, John Murray, 1858. Large 8vo (22 x 14 cm). With 17 lithographed plates printed in brown (including the frontispiece), mostly folding and including one in colour, two folding chromolithographed maps inserted in a pocket at the back paste-down, and many woodengraved illustrations in text. Contemporary green half morocco, gold-tooled spine, bound by J. Adams.
I4BADDTCB1JE: SÉA. - Mémoire sur la fortification permanente, pour servir a la construction d'un front de fortification sur le terrain, ... Nouvelle édition.Saint Petersburg, Pluchart et comp., 1818. 2 volumes. Large 4to (26 x 21.5 cm & 27.5 x 22 cm). With 20 (of 21?) engraved plates (13 double-page and 7 large folding), and 3 full-page tables. Contemporary half-calf, gold-tooled spines.
I45A4CVFDU99: SÉBAH, PASCAL, AND OTHERS. - [Photograph album with views of Egypt and Switzerland].Egypt and Switzerland, [1880s-1890s]. 4to (29.5 x 23.5 cm). 50 photographs of Egypt (albumen prints and cyanotypes) and approximately 40 albumen prints of Switzerland. Contemporary black half morocco.
J3HGA8OYHYKW: SEBAH, PASCAL, LEHNERT & LANDROCK, WILHELM HAMMERSCHMIDT, SCHROEDER & CIE AND ENRICO VAN LINT. - [Photographs, mostly of Egypt].[Egypt and elsewhere], [ca. 1860-ca. 1914]. With 9 carte de visite albumen prints (ca. 8.5 x 5.5 cm) by Hammerschmidt and Van Lint, two albumen prints (9.5 x 12.5 cm) by Sébah mounted on paper, one silver gelatin print (8.5 x 11.5 cm) by Lehnert & Landrock and one silver gelatin print (27 x 21 cm) by Schroeder & Cie in a passepartout.
21114: SEBASTIANI, PIETRO DE’. - Nuovo metodo, che facilita la lingua Toscana disteso con regole grammaticali, ...Rome, Paolo Moneta, 1683. Small 12mo (14 x 8 cm). Contemporary marbled wrappers.
M23NGJ7IKRQ5: SECUNDUS, JANUS (JOANNES OR JAN EVERAERTS). - Opera. Nunc primum in lucem edita.Utrecht, Herman van Borculo, 1541. With Van Borculo’s winged stag and book device on the title-page and another on the verso of the otherwise blank last leaf. Small 8vo (16 x 10.5 cm). Contemporary vellum wrapper.
H8RBJ2BK148F: SEGALEN, VICTOR, GILBERT DE VOISINS AND JEAN LARTIGUE. - Mission archéologique en Chine (1914). L'art funéraire a l'époque des Han.Paris, Paul Geuthner, 1923-1935. 1 text volume (4to) and 2 atlas volumes (38.5 x 28 cm). With 121 illustrations in text and 144 collotype plates in the atlas. Text volume in original printed paper wrappers. Atlas in original half cloth, printed paper sides.
96L99A01U79O: SEITZ, ADALBERT. - Les macrolépidoptères du globe. Révision systématique des macrolépidoptères connus jusqu'à ce jour publiée avec le concours des spécialistes les plus renommés.Stuttgart, A. Kernen; Paris E. Le Moult, 1908-1945 (with the impressum "Paris, Cabinet Entomologique, E. Le Moult" pasted on most title-pages). 16 parts and 4 supplements. Folio (32 x 26 cm). With 1266 beautiful chromolithographed plates depicting numerous butterflies. Parts I-V, IX & XIII (7 parts in 9 volumes) are bound in contemporary marbled light brown calf. The other parts are unbound.
I16AF7I2LO90: SELIGMANN, JOHANN MICHAEL, GEORGE EDWARDS AND MARK CATESBY. - Sammlung verschiedener ausländischer und seltener Vögel, ... [erste-neunter … Theil].Nuremberg, Johann Joseph Fleischmann, 1749-1776. 9 parts in 3 volumes. Folio. With 3 different engraved frontispieces, 1 large engraved folding map, 445 (of 473) engraved illustration plates numbered in 5 series plus 1 plate by Seligmann numbered "115" in part 4 but not normally included. With all the usual illustration plates (plus the map) coloured by a contemporary or near contemporary hand, but the extra plate uncoloured. Near contemporary uniform gold-tooled calf, gilt edges.
23016: SEMALLÉ, RENÉ DE. - Les Indiens des États-Unis. Including: SEMALLÉ, René de. [Drop-title:] Note sur les Indiens de l'Amérique du Nord.Paris, A. Marc (colophon of second offprint: E. Martinet), 1869. 2 offprints published as 1. 8vo. Original publisher's letterpress printed wrappers.
A4EGN4A2G73N: SENNEVOY, JULES DENIS DE, BARON DU POTET. - Manuel de l'étudiant magnétiseur, ou nouvelle instruction pratique sur le magnétisme, fondée sur 30 années d'observation; suivi de la 4e édition des expériences faites en 1820 à l'Hôtel-Dieu de Paris.Paris, Germer Baillière, 1846. 8vo. With 2 wood engraved illustrations in text showing the magnetizing of a woman. Contemporary boards.
DAB9ERTH4G5B: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, . . .Amsterdam, Jan Christiaan Sepp & son, 1762-1860. 8 volumes. 4to. With 8 engraved and lithographed frontispieces, and 400 hand-coloured engraved and lithographed plates, the plates and frontispieces hand-coloured as published. Volumes 1-6: contemporary half calf, gold-tooled spine. Volumes 7-8: half black cloth (ca. 1900).With: (2) SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, Samuel Constant, and others. Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche vlinders, . . .Amsterdam, Jan Christiaan Sepp & son (vol. 1), Martinus Nijhoff (vols. 2-4), 1860-1900. 4 volumes. 4to. With 200 hand-coloured lithographed plates. Half black cloth (ca. 1900), uniform with volumes 7-8 of the Sepp.
H2OCN7LVDUVV: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen.Amsterdam, Jan Christiaan Sepp (vol. 1), Jan Christiaan Sepp & son (vols. 2-8), 1762-1860. 8 volumes. 4o. With 8 engraved and lithographed frontispieces, and 400 engraved and lithographed plates, all hand-coloured and occasionally heightened with gum arabic, as published. 19th-century grained sheepskin.With:(2) SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, Samuel Constant, and others. Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche vlinders, ...Amsterdam, Jan Christiaan Sepp & son (vol. 1), Martinus Nijhoff (vols. 2-4), 1860-1900. 4 volumes. 4o. With 200 hand-coloured lithographed plates. 19th-century grained sheepskin (matching ad 1).(3) BRANTS, Antonius. Nederlandsche vlinders beschreven en afgebeeld door Mr. A. Brants[.] Derde serie van Sepp’s Nederlandsche insecten[.] Afl. 1-2[- 9-10]The Hague, Martinus Nijhoff, [1905]-1928. 10 instalments in 5 volumes. 4o. With 10 folding, hand-coloured lithographed plates. Original publisher’s printed wrappers.(4) SNELLEN, Pieter Cornelius Tobias. Determinatie der Lepidoptera, afgebeeld in het werk, getiteld Beschouwing der wonderen Gods …Amsterdam, Jan Christiaan Sepp & son, 1862. 4o. Interleaved with blank leaves. With two loosely inserted contemporary manuscripts containing additions (20-page & 12-page respectively). Contemporary half cloth.
K7DD3HZG2WKS: [SERMON ON KINGS AND WHORES]. - Koninglyke dwaesheid, of het gevaer van de verleidingh der hoeren. Vertoont in een predikaetie uitgesprooken te Oxfordt, ... Uit het Engelsch vertaalt.Haarlem, Jan van Lee, 1743. 4to. With a woodcut emblematic device on title-page. Contemporary marbled paper wrappers.
18924: [SERRARIUS, PETRUS]. - Goddelycke aandachten ofte vlammende begeerten eens boetvaerdige geheijligd en lief-rijcke ziele.Amsterdam, Salomon Savrij, [1653]. 16mo. With engraved title-page, 46 engraved emblems and a full-page woodcut endpiece. Contemporary vellum.
K89C8LDE5TAM: SERRES, MARCEL DE. - Géognosie des terrains tertiaires, ou tableau des principaux animaux invertébrés du Midi de la France.Montpellier and Paris, Pomathio-Durville, 1829. 8vo. With 3 large folding tables and 6 lithographed plates depicting shells. Publisher's printed paper wrappers with shell ornaments on the front and back.
2216: [SERVASANCTUS DE FAENZA AND OTHERS] (SPURIOUSLY ATTRIBUTED TO SAINT BONAVENTURA). - [Sermones de tempore et de sanctis]. (Colophon: Zwolle, [Johannes de Vollenhoe], 1479). Small (Chancery) folio (27.5 x 20.5 cm). With one 5-line and hundreds of 2- and 3-line spaces left for initials, filled in with manuscript "Lombardic" capitals in red; manuscript paragraph marks in red; and capitals rubricated throughout. Set entirely in a single textura gothic type (103 mm/20 lines) in 2 columns of 39 lines to the page. Early 18th-century tanned sheepskin.
ABC_45231: SEYFFARTH, GUSTAV. - Beitraege zur Kenntniss der Literatur, Kunst, Mythologie und Geschichte des alten Aegypten. Erstes Heft: Bemerkungen ueber die Aegyptischen Papyrus auf der Koeniglichen Bibliothek zu Berlin.Leipzig, Joh. Ambros. Barth (colophon: printed by W. Haack), 1826. With 4 lithographed folding plates.With: (2) Beitraege ... zweites, drittes, viertes, fünftes Heft. = Systema astronomiae Aegyptiacae quadripartitum ...Leipzig, Joh. Ambros. Barth, 1833. With a general title-page, a Latin title-page and 4 part-titles, a hand-coloured frontispiece and 10 large folding plates, lithographed throughout. 5 parts in 2 volumes. 4to (22.5 x 26.5 cm). Contemporary richly gold- and blind-tooled polished red morocco in the Romantic style (by the Leipzig master Anton Stumme with his ticket on the first free endleaf).
L12G3746UHWJ: SHARAF AD-DIN ALI YAZDI. - Histoire de Timur-Bec, connu sous le nom du grand Tamerlan, empereur des Mogols et Tartares.Delft, Reinier Boitet, 1723. 4 volumes. 12mo. With an engraved portrait of Timur and 5 folding engraved maps. Contemporary mottled calf, gold-tooled spines.
95PC2KFTKYRG: [SHERWOOD, MARY MARTHA (CAROLINE PHEBE KEITH, TRANSLATOR)]. - Hang- le zaeh-lok. [= Hengli shilu ("A record of Henry", a translation of The history of little Henry and his bearer)]. [Shanghai, Mission Press, 1856]. 8vo (23.5 x 14 cm). With each page printed from a separate woodblock on the outside of double leaves of Chinese paper (with their folds at the fore-edge). Original brown Chinese paper wrappers without a spine.
CBUB9S1EKBV5: [SHIPWRECKS]. - Merkwaardige schipbreuken en andere lotgevallen ter zee. Uit het Hoogduitsch.Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1822. 8vo. With engraved title-page with aquatint vignette by W.H Hoogkamp after J. van Meurs. Contemporary wrappers.
ABC_45270: SHUR, CHAIM. - New Outlook Middle East Monthly [15 issues].Tel Aviv, Tatzpiot Ltd (under auspices of Jewish-Arab Institute at Givat Haviva), 1984-1985. Original wrappers, staplebound.
ABC_45267: SHUR, CHAIM. - New Outlook Middle East Monthly [9 issues].Tel Aviv, Tatzpiot Ltd (under auspices of Jewish-Arab Institute at Givat Haviva), 1986. 9 volumes. Original wrappers, staplebound.
23072: SICARD, ADRIEN. - Monographie de la canne a sucre de la Chine dite sorgho a sucre.Marseille, Arnaud et compagnie, 1856. 8vo. With a hand-coloured plate entitled "Specimen de couleurs obtenues de la canne a sucre de la Chine (dite Sorgho à Sucre)", showing 21 colours that can be extracted from the sugarcane. Original publisher's printed paper wrappers.
1108: SICHEM, CHRISTOFFEL II VAN. - 't Schat der zielen, dat is: Het geheele leven ons Heeren Jesu Christi naer de vyer Evangelisten. Naer vervolgh des tijdts by een ghevoeght, in seven stucken verdeelt. Met seer schoon figuren verciert, gesneden door C. van Sichem, voor P. J. P[aets].Amsterdam, Pieter J[acobsz]. P[aets], 1648. With 686 woodcuts, many full-page, by Christoph van Sichem (many with his monogram), after his own designs and after drawings and paintings by Aldegrever, Goltzius, Dürer, Bloemaert, the Wierix brothers, Lucas van Leyden, Maarten van Heemskerck, Joannes Stradanus, etc. 17th-century vellum, manuscript title on smooth spine.
J47EB7AY5EWT: SIEBOLD, ALEXANDER FREIHERR VON. - Ph. Fr. von Siebold's letzte Reise nach Japan 1859-1862 ... von seinem ältesten Sohne.Berlin, Kisak Tamai, 1903. 8vo (22.5 x 14 cm). With title-page in Japanese and German, 2 half-tone plates showing photographic portraits of Philip von Siebold (1 with his son Alexander) and 3 photographic views in the text. Original publisher's printed cloth-covered paper wrappers, with publisher's advertisements printed on paste-downs.
I3MF3W9EXBAX: SIKE (SIECKE), HEINRICH (EDITOR). - Evangelium infantiae. Vel liber apocryphus de infantia servatoris. Ex manuscripto edidit, ac latina versione & notis illustravit ... Utrecht, François Halma, Willem vande Water, 1697. 8vo. With the main text in Arabic with a parallel Latin translation on the facing pages. Contemporary vellum.
H8PAV7LC5D8A: SILVA, LUIZ AUGUSTO REBELLO DA (ET AL.). - Corpo diplomatico Portuguez contendo os actos e relações politicas e diplomaticas de Portugal.Lisbon, Typographia da Academia Real das Sciencias / Imprensa Nacional, 1862-1959. 15 volumes (final volume in 2 parts). Small folio (22.5 x 28.5 cm). Uniformly bound in half tan sheepskin, decorated paper sides, gold-tooled spines, decorated endpapers, sprinkled edges. Some original publisher’s printed wrappers bound in.
KA8C8KR82HZ0: SILVESTRE DE SACY, ANTOINE-ISAAC, AND OTHERS. - Mémoires de littérature, tirés des registres de l'Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres.... tome quarante-huitième.Including: SILVESTRE DE SACY, Antoine Isaac. Mémoire sur divers événemens de l'histoire des Arabes avant Mahomet.Paris, Imprimerie Impériale, 1808. 4to. Set in roman, italic, Greek and Arabic type. With a folding engraved plate of a Greek inscription and 5 letterpress tables. Contemporary half calf.
ABC_45232: SILVESTRE DE SACY, [ANTOINE ISAAC]. - Mémoires sur les antiquités de la Perse et sur l’histoire des Arabes avant Mahomet.Paris, E. Duverger & J. J. Marcel, Imprimerie Impériale, (1808-1809). Large 4to (220 x 274 mm). With 4 tables. Later red half morocco over marbled boards with gilt title to spine.
23066: [SILVESTRE, CHARLES-FRANÇOIS?]. - l[']Art de bien dessiner a la plume nouvellement mis au jour pour l[']utilité de la jeunesse.Including:(2): [SILVESTRE, Charles François]. Diverses figures Turcs propre à dessiner a la plume.(3): [SILVESTRE, Charles François]. Second livre de figures Turcs propre à déssiner à la plume.(4): [SILVESTRE, Charles François?]. Diverses figures de caprice propre a dessigner a la plume.[Paris?, ca. 1700?]. 4 parts in 1 volume. Oblong 16mo (13 x 16 cm). Each part with engraved title-page and each with 11 unnumbered engraved plates. Contemporary French sprinkled, gold-tooled calf.
S978: SIMONIN, LOUIS LAURENT. - La vie souterraine ou les mines et les mineurs.Paris, L. Hachette and company (back of half-title: Imprimerie generale de Ch. Lahure), 1867. Large 8vo (26.5 x 16.5 cm). With the title-page printed in red and black, 10 chromolithographed plates depicting minerals, some highlighted with silver (including the frontispiece), 30 (chromo)lithographed maps and 163 wood engraved illustrations in text (36 full-page). Contemporary half sheepskin.
GCTHLCVR423X: SIMPLICIUS OF CILICIA. - Commentarius in Enchiridion Epicteti, ex libris veteribus emendatus. Cum versione Hieronymi Wolfii, et Cl. Salmasii animadversionibus, et notis quibus Philosophia Stoica passim explicatur & illustratur.Leiden, Johannes Maire, 1640. 4 parts in 1 volume. 4to. With three title-pages. Set in roman, Greek and Arabic types. Contemporary French pointillé binding in the style of "Le Gascon", richly gold-tooled in concentric panels on both covers, and in the six compartments of the spine, the second with the title.
D8BAMHRZH1LS: SINCERUS, JODOCUS (JUSTUS ZINZERLING). - Itinerarium Galliae.Amsterdam, Jodocus Janssonius, 1655. 12mo. With engraved frontispiece and 22 folding engraved plates. Contemporary motted, tanned sheepskin.
L6IBGMM5FCVL: [SINGAPORE - PHOTOGRAPHS]. [SACHTLER, AUGUST, AND OTHERS]. - [Views of Singapore and surroundings].[Singapore, ca. 1870]. 20 large uniform albumen prints (21 x 27 cm), all but 1 in landscape format. Each print mounted on paperboard (24.5 x 32.5 cm) with a manuscript series number and a German caption. Kept in a modern black cloth clamshell box.
CC8ER5ZF1Q3L: SKJÖLDEBRAND, ANDERS FREDERIK, COMTE ERIK JOHANSEN DAHLBERG AND JOHANN PHILIP LEMBKE. - Batailles de Charles X Gustave Roi de Suède... Stockholm, A.F. Skjöldebrand, 1806. Oblong large folio (52 x 68 cm). With an engraved title with aquatint vignette, engraved portrait by Sandrart after a painting by Ehrenstrahl, and 11 aquatint plates after drawings by Count Dahlberg and paintings by Lembke, engraved by Skjöldebrand, numbered I-XII, all in sepia. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
D4TG3TIBBS3O: SKJÖLDEBRAND, ANDERS FREDERIK. - Description des cataractes et du canal de Trollhätta en Suède; avec un précis historique.Stockholm, Charles Delén, 1804. 4to. With an aquatint title-page and 12 aquatint plates, including 1 map, all drawn and engraved by the author. Contemporary grey-blue wrappers.
J5NAUPWZ2V29: [SLAVE TRADE]. HOUSE OF COMMONS. - [General title-page]: Reports from committees: eighteen volumes. [no. 16]. Slave trade. Session 18 November 1847 - 5 September 1848.London, 1848. 5 parts in 1 volume. Folio. Red cloth.With: (2) HOUSE OF COMMONS. First [Second] report from the select committee on the slave trade; together with the minutes of evidence, and appendix. [London], 24 May 1849. 2 parts in 1 volume. Folio. With a folding lithographed map. Modern blue half calf, gold-tooled spine.
K3KE5D3YPFT3: [SLAVE TRADE]. - Class A. Correspondence with the British Commissioners at Sierra Leone, Havana, the Cape of Good Hope, Loanda, and New York; and reports from British Vice-Admiralty courts, and from British naval officers, relating to the slave trade. From January 1 to December 31, 1867.London, Harrison and sons, 1868. Folio. Modern blue paper wrappers.
ABC_45244: [SLAVERY - SAUDI ARABIA]. - The Anti-slavery reporter and aborigines' friend Series VI.London, Anti-slavery and Aborigines Protection Society, 1961. Original pictorial wrappers.
H8RAMZNBH6AV: SLICHTENHORST, AREND VAN. - XIV. boeken van de Geldersse geschiedenissen. Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste deel verhandeld de land-beschrijvingh.Arnhem, Jacob van Biesen, 1654. Folio. With engraved title-page, large folding engraved map and 20 double-page maps and in the text 28 woodcut coats of arms, woodcut medals, and letterpress genealogical tables. Contemporary blind-tooled vellum, rebacked with modern vellum, modern endpapers.
ABC_45642: [SMEEKS, HENDRIK]. - Beschreibung des mächtigen Königreichs Krinke Kesmes, welches eine grosse Insul, nebst vielen dazugehörigen kleinen Eylanden, in sich fasset, und zusammen ein Theil des unbekannten Südlandes, so unter dem Tropico Capricorni gelegen ist, ..., wegen der ungemeinen Curiosität ins Teutsche übersetzet.Leipzig, Georg Christoph Wintzer, 1721. 2 parts in 1 volume. 8vo. With 2 titles printed in red and black, 1 engraved frontispiece (lacks 1 frontispiece), 6 full-page engraved plates. Contemporary calf.
6455: SMIT, JACOB LEVI. - Horologie- en uurwerkmakers handboek.Nijmegen, widow of J.C. Vieweg and son, 1826. 8vo. With 4 letterpress folding tables, and numerous illustrations and figures on 16 folding plates, lithographed by Guillaume Philidor van den Burggraaf, Brussels. Modern half tanned sheepskin.
ABC_45161: SMITH, WILLIAM ROBERTSON. - Kinship and marriage in early Arabia.Cambridge, C.J. Clay and son, Cambridge University Press Warehouse, 1885. 8vo. Contemporary brown cloth, lettering in gold on the spine.
K2KBN8BHU6RK: SMITH, EDGAR. - Descriptions of five new shells from the Island of Formosa and the Persian Gulf, and notes upon a few known species.Including: BOCK, Carl. Descriptions of two new species of shells from China and Japan.[London], 18 June 1878. With a chromolithographed plate depicting 14 shells. Modern paper wrappers.
J95E3FE9AHQM: SMITS, JAN. - Verhandeling over de inbraak en overstrooming van den grooten Zuid-Hollandschen waard, op den 18 November 1421.Dordrecht, Blussé and Van Braam, 1822. 8vo. With a large folding lithographed map. Contemporary stiff wrappers covered with marbled paper.
3904: [SMOUT, ADRIAAN JORISZOON (REPLY TO)]. - Voorlooper. Over Adriani Smoutii schriftuerlyck jae, dienende tot openinge ende recht verstandt van synen toe-eyghen-brief aen de E.M. Heeren Staten, aengaende de questie: of de vyf verschillighe poincten de salicheyt raecken of niet. Ghestelt door eenen lief-hebber der waerheyt, tot dienste van alle ghetrouwe ondersaten ende vreed-lievende menschen hier te lande.Rotterdam, Matijs Bastiaensz., [1613]. 4to. Disbound.
L6DB0OCTZ9D7: SNEYD-KYNNERSLEY, THOMAS ALFRED. - Log of H.M.S. Cumberland [commanded by] Captain J.B. Dickson bearing the flag of Rear Admiral Provo W.P. Wallis, … commencing 5th April 1857, ending 30th April 1858.With:(2) SNEYD-KYNNERSLEY, Thomas Alfred. Log of H.M.S. Siren . 16 guns, commanded from May 1st to May 8th 1858 by Captain J.H. Selwyn, from May 9th 1858 to [27th July 1858] by Com[ande]r G.M. Balfour.(3) SNEYD-KYNNERSLEY, Thomas Alfred. Journal of T.A. Sneyd Kynnersley acting mate H.M.S. Siren, 16 [guns], commencing July 28 1858, ending [11 April 1860].[In the Atlantic, along the European, African and especially the South American coasts, 1857-1860]. Small folio (32 x 20.5 cm). Three English manuscript ships' logs written in a single album in black ink on laid paper with a blue cast, with 3 hand-lettered title-pages, 2 sea charts showing the routes and 8 colour views (in watercolour, coloured pencil and sepia and black ink, mostly ships on the South American coast, but also camps) are drawn on 9 separate leaves, and 6 sea charts showing the routes and about 15 views drawn directly on the album leaves, mostly in black ink, but including a colour plan of one of the ships. Contemporary black half sheepskin.
LBCC9XKJ3BF4: SOARES, DIOGO. - Relação de secrataris Diogo Soares.[Madrid?], 16 July 1631. Folio. Sewing removed.
EAUC121WXHOD: SÖDERSTROM, JAN GEORG KARL. - A. Sparrman's ethnographical collection from James Cook's 2nd expedition (1772-1775).Stockholm, Aktiebolaget Thule, 1939. 4to (29 x 22.5 cm). With 24 full-page numbered collotype plates, reproducing photographs of artifacts, and a few line illustrations in the text. Original publisher's green textured cloth.
H74DZNIHVXHC: SOEMMERRING, SAMUEL THOMAS VON, THE YOUNGER. - Vom Hirn und Rückenmark.Mainz, P.A. Winkopp & Komp. (colophon: printed by Johann Joseph Alef), 1788. Small 8vo (15.5 x 9.5 cm). Near contemporary boards.
5904: SOLÍS Y RIBADENEYRA, ANTONIO DE. - Histoire de la conqueste du Mexique, ou de la Nouvelle Espagne par Fernand Cortez.Paris, Compagnie des Libraires, 1730. 2 volumes. 12mo. With 14 engraved maps, views and plates (12 folding). Contemporary mottled calf, gold-tooled spine.
97CDKPZRRNOY: SOLORZANO PEREIRA, JUAN DE. - Traduccion de la dedicatoria real i epistolas proemiales del segundo tomo del Derecho, i gobernierno de las Indias Occidentals.[Madrid], Francisco Martinez, 1639. Folio. With an elaborate engraved architectural title-page by Roberto Codier. Spanish sheepskin parchment (ca. 1700?).
G2EAFQXVUPZ7: SOMERVILLE, WILLIAM. - Field-sports. A poem. Humbly address'd to His Royal Highness the Prince.London, printed [by Willam Bowyer] for J. Stagg, 1742. Folio. With large woodcut headpiece and woodcut factotum. 19th-century gold-tooled mottled calf, gold-tooled turn-ins. Rebacked, with the original back-strip laid down.
FA9CJY9V6DE2: SOMMER, JOHANN GOTTFRIED. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol.Amsterdam, Ten Brink and De Vries, 1825-1827. 4 volumes. 8vo. With 4 engraved title-pages, each with one of two aquatint views, plus 10 aquatint views on 8 plates, all by H.W. Hoogkamp. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
425: SOMMERHAUSSEN, HARTOG. - Hebreeuwsch spel- en lees-boekje voor eerstbeginnenden.Amsterdam, Belinfante & Comp., J. van Embden & son, S.A. Proops, 5570 [=] 1810. 2 parts in 1 volume. Small 8vo (15.5 x 9.5 cm). With the authenticating oval stamp at the foot of the last page of the main text in part 2. Set in roman and italic type with 3 sizes of (sephardic) meruba Hebrew plus alphabets of rabbinical (semi-cursive), Yiddisch and script Hebrew types, and printed on Dutch wove paper. Publisher's original yellow, printed paper wrappers over thin boards.
1490: [SONGBOOK - DUTCH]. - Eerste [-Tweede] deel van 't nieu geusen liet boeck, waerinne begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564. uit alle oude geusen liet-boecken by een versamelt. Verciert met schoone oude refereynen en[de] liedekens, te voren noyt in eenige liet-boecken ghedruct. Met de figuren der gouverneurs.Amsterdam, Gerrit van Breugel, 1616. 2 parts in 1 volume. 8vo. Title-page printed in red and black with borders built up from typographic ornaments, woodcut on title-page, and 10 small woodcut portraits in text of the two parts together. Later limp sheepskin parchment, with remnants of ties.
17532: SONNAVILLE, LOUIS DE, S.J. - De nieuwe muziekleermiddelen van het systeem-Sonnaville.[Leiden, Johannes Eggers, ca. 1895]. 25 items in 1 box. All items in a green half cloth box (37 x 29 x 4 cm) which opens at the front and can be closed with cloth strings, with a letterpress title-label mounted on top.
9A8FDY1UV32D: SONNERAT, PIERRE. - Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, fait par ordre de Louis XVI, depuis 1774 jusqu'en 1781; dans lequel on traite des moers, de la religion, des sciences et des arts des Indiens, des Chinois, des Pégouins et des Madégasses; suivi d'observations sur le Cap de Bonne-Espérance, les îles de France et de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines et les Moluques, et de rechereches sur l'histoire naturelle de ces pays, etc, etc. … Nouvelle édition.Paris, Dentu, 1806. 4 text volumes (8vo) and 1 atlas (4to). With 140 numbered engraved plates: a double-page plan of the city of Pondichéry, India, 19 double- and 120 single-page views and plates. Contemporary red half sheepskin (text) and modern red half cloth (atlas).
LB5GIA2WUY60: [SOPHIE, JACQUES]. - Noodighe op-rechtinghe van 't collegie de medecyne, opentlyck bewesen aen d'inwoonders der stadt van Brussel, met 't verhael van alle swarigheden daer-overgeresen, ende weder legginge van d'op-sprake, daer-tegen onglanghs voor ghewendt.Brussels, Guilliam Scheybels, 1660. 4to. With an emblematic woodcut on the last page.
15321: SOSSA (SOSA), FRANCISCO DE. - Relacion de las fiestas, sermon y oracion Latina certamen poetico, y poesias hechas en esta ciudad de Valladolid, en la solemnidad de la beatificacion del B. Padre Ignacio fundador de la esclarecida religion de la Compania de Jesus. En veynte y tres de Noviembre de 1610.Valladolid, Juan Godinez de Millis, 1610. With:(2) OLIVA, Luis de la. Sermon que predico ... en el Collegio de la Compañia de Jesus de Xerez de la Frontera, en 14. de Febrero, ... que se hizo la fiesta de la beatific. del Beato Padre Ignacio, fundador y patriarca de su religion.Sevilla, Luys Estupiñan, 1610. (3) VALDERRAMA, Pedro de. Sermon que predico ... en la fiesta de la beatificacion del glorioso patriarcha San Ignacio, fundador de la inclita orden de la Compañia de Jesus. ...Sevilla, Luys Estupiñan, 1610. With woodcut of Saint Augustine on title-page.(4) GALVARRO Y ARMENTO, Juan . Sermon, que predico ... en la fiesta de la beatificacion del Beatissimo P. Ignacio, fundador de la sagrada religion de la Compañia de Jesus, que hizo el collegio, y casa de provacion de Montilla. ...Córdoba, Francisco de Cea, 1610. With woodcut of Saint Augustine on title-page. (5) SANCHEZ LUZERO, Gonzalo. Sermon que predico ... en la fiesta que hizo la inclita ciudad de Granada, en el Collegio de S. Pablo de la Compañia de Jesus, a la solemnidad de la beatificacion del glorioso San Ignacio ... en 20. de Febrero, ... [1]610Sevilla, Luys Estupiñan, 1610. 5 works in 1 volume. 4to. Contemporary sheepskin parchment.
K6CFLKWO3UCQ: SOTHEBY'S. - The library of the Earls of Macclesfield removed from Shirburn Castle. Part two: Science A-C; part four: Science D-H; part five: Science I-O; Part six: Science P-Z plus addenda.With: The library of the Earls of Macclesfield … Part one: Natural history.London, Sotheby’s, 2004-2005. 5 volumes. 4to (27.5 21.5 cm). Original decorated blue cloth.
LC4ENOLIV4DL: SOTHEBY, CHARLES. - [engraved title-page:] A plan of mathematical learning taught in the Royal Academy Portsmouth performed by [in pencil: Charles Sotheby] a student there.[Portsmouth], “177 ” [recté 1795-1798]. 2 volumes. Imperial 4to (37.5 x 27 cm). Manuscript school exercises with a pre-printed engraved title-page with a blank space for the student to add his name, with 4 full-page and 1 larger folding nautical charts (some partly in colour), 7 full-page fortification plans (in black ink with 1 to 3 colours), 4 full-page astronomical diagrams (2 also with yellow), a full-page compass rose, 23 pen and ink wash views in the text (9 x 15 cm to 12.5 x 22 cm, 1 also with blue washes), and numerous other diagrams (including maps in the surveying section) and some illustrations in the text. Near contemporary (ca. 1803) blind- and gold-tooled half calf, blue sprinkled edges.
22401: [SOUTH AMERICA]. [QUESNEL, EDOUARD]. - Voyage dans l'Amerique du Sud 1864-1865.[Various places in South America], 1864-1865]. Oblong 1mo (ca. 33.5 x 52 cm). Album with 98 watercolours (the majority ca. 20 x 33 cm) mounted on the thick album leaves and mostly signed with monogram "E", titled and dated in ink on the mounts. Contemporary blind- and gold-tooled green sheepskin (Maison Alphonse Giroux, Paris).
ABC_45916: SOYTER, MAGNUS. - [Collection of watercolour drawings with manuscript captions].[Augsburg], 1849-1853. 13 loose wove paper folio leaves and 1 loose wove paper bifolium. Large folio (55 x 35 cm). With 64 watercolours and manuscript captions on 15 leaves (each leaf drawn on one side only).
D95ATVMFQHCT: SPAAN, GERRIT VAN. - Gedenkwaardige geschiedenissen, volgens den rang der jaren, van het begin des werelds, tot het einde van 't jaar zeventien-honderd: behelzende, duure tyden, hongersnooden ... gevolgd van aarbevingen, donder blixem ... nevens goê-koop koorn en wyn.Rotterdam, Pieter van Veen, 1701. 8vo. Contemporary half calf.
792BKEJ1OIBA: SPAAN, GERRIT VAN. - Het koddig en vermakelyk leven van Louwtje van Zevenhuizen, of het schermschool der huislieden, vervat in twee deelen. Waar agter gevoegt is de Afrikaansche en Aziaansche weg-wijzer, ...Rotterdam, Pieter de Vries, 1752. 4 parts in 2 volumes, bound as 1. 8vo. With engraved allegorical frontispiece, a letterpress general title-page, 4 part-titles. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine.
DAABXGDWYKFM: SPAENDONCK, GERARD VAN. - Reine-marguerite. Aster chinensis L. [From: Fleurs dessinées d'après nature,… Recueil utile aux amateurs, aux jeunes artistes, aux élèves des écoles centrales et aux dessinateurs des manufactures].[Paris, 1799-1801]. Stipple engraving on unwatermarked wove paper (56 x 37.5 cm), printed in colour à la poupée and finished by hand, of a Callistephus chinensis showing three fully opened and two half opened flowers, signed "P.F. Le Grand sculp."In passepartout.
DAAB5NRV8KPF: SPAENDONCK, GERARD VAN. - Grande Capucine. Tropaeolum majus L. [From: Fleurs dessinées d'après nature,… Recueil utile aux amateurs, aux jeunes artistes, aux élèves des écoles centrales et aux dessinateurs des manufactures].[Paris, 1799-1801]. Oblong folio. Stipple engraving on unwatermarked wove paper (38 x 55.5 cm), printed in colour à la poupée and finished by hand, of a branch of the Tropaeolum majus showing three flowers and six buds in various stages. In passepartout.
DAA9MLAV59JY: SPAENDONCK, GERARD VAN. - Chène commun. Quercus robur L. [From: Fleurs dessinées d'après nature,… Recueil utile aux amateurs, aux jeunes artistes, aux élèves des écoles centrales et aux dessinateurs des manufactures].[Paris, 1799-1801]. Stipple engraving on unwatermarked wove paper (56 x 36.5 cm), printed in colour à la poupée and finished by hand, of a Quercus robur including two acorns, an empty shell and two buds, signed "P.F. Le Grand sculp." In passepartout.
DAAFJE5ODVIO: SPAENDONCK, GERARD VAN. - Mufle de veau. Antirrhinum majus. L. [From: Fleurs dessinées d'après nature,… Recueil utile aux amateurs, aux jeunes artistes, aux élèves des écoles centrales et aux dessinateurs des manufactures].[Paris, 1799-1801]. Stipple engraving on unwatermarked wove paper (54.5 x 36.5 cm), printed in colour à la poupée and finished by hand, of a Antirrhinum majus showing a branched stem with flowers in various stages, signed "P.F. Le Grand sculp." In passepartout.
DAABPF3CYDLT: SPAENDONCK, GERARD VAN. - Neflier cultivé. Mespilus germanica. L. [From: Fleurs dessinées d'après nature,… Recueil utile aux amateurs, aux jeunes artistes, aux élèves des écoles centrales et aux dessinateurs des manufactures].[Paris, 1799-1801]. Stipple engraving on unwatermarked wove paper (56.5 x 42 cm), printed in colour à la poupée and finished by hand, of a Mespilus germanica, showing a branch with five medlars in various sizes, signed "P.F. Le Grand sculp." In passepartout.
KA2DB3JRYAJ9: SPANGENBERG, CYRIACUS. - Jagteuffel. Bestendiger und Wolgegründter bericht, wie ferrn die Jagten rechtmessig und zugelassen. Und widerumb, warinn sie ... gottloss, gewaltsam, unrecht und verdamlich seind, ... (Colophon: Frankfurt am Main, heirs of Georg Raben and Weygand Hanen), 1566. 8vo. With the title-page printed in red and black and with a woodcut illustration. 18th-century vellum.
M1TL33CDUD1Y: [SPANISH TYRANNY]. - Warachtighe beschrijvinghe ende levendighe afbeeldinghe vande meer dan onmenschelijcke ende barbarische tyrannije bedreven by de Spaengiaerden inde Nederlandes: onder de regieringen van den Keyser Carel V. Philips II. en Philips III. Coningen van Spaengien. [Half-title:] De onmenschelicke, barbarische, en grouwelijcke tyerannije der Spangniaerden in Nederlandt.[Northern Netherlands (Amsterdam?)], [printed by Barent Otsz.?], 1621. Oblong 4to (18 x 22 cm). With an integral engraved frontispiece (15.5 x 20 cm, with 1 large and 3 small views of Spanish atrocities), letterpress title-page with a small bear as ornament (a mounted casting made from a woodcut), 36 full-page engraved city views on integral leaves showing Spanish atrocities (plate size about 13.5 x 16.5 cm, irregularly numbered 3 to 236 and not quite in numerical order), each with a 4-line Latin caption engraved in 2 columns, and 3 engraved portraits on integral leaves (plate size 14 x 12.5 cm). Early 18th-century vellum, sewn on 3 vellum tapes laced through the joints.
5537: SPARRMAN, ANDERS. - Voyage au Cap de Bonne-Espérance, et autour du monde avec le capitaine Cook, et principalement dans le pys des Hottentots et des Caffres.Paris, Buisson, 1787. 2 volumes. 4to. With a large folding engraved map, an engraved view of the Cape of Good Hope, and illustrations on 15 engraved plates (5 folding). Contemporary half, tanned sheepskin; rebacked with the original gold- and blind-tooled backstrip laid down.
G8VJM9LOG0V0: SPARWENFELD, JOHAN GABRIEL, DONOR (ERIC BENZELIUS & OLAUS CELSIUS, COMP.). - Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscript. & partim impressorum, Arabicorum, Persicorum, Turcicorum, Graecorum, Latinorum, &c. Uppsala, Johan Henrik Werner (printer to the University), 1706. 4to. Later paper wrappers.
689A52SG7PUR: [SPEELMAN, CORNELIS JANSZOON]. - Journal, oder kurtze Erzehlung des Anfangs, Fort- und Aussgangs des Krieges, welcher zwischen dem König und mehrerer Regierunge des Reichs Macassar und der Oost-Indischen Compagnie der Vereinigten Niederlanden in den Jahren 1666, 1668 und 1669 geführet worden.Hamburg, Gottfried Schulken, 1670. 4to. Disbound, preserving the original endpapers.
F7TF81I3XBY9: [SPEER, DANIËL]. - Zwey nachdänkliche Traum-Gesichte, von dess Türcken Untergang. Zweifels ohn von göttlicher Direction. Herauss gelassen von mehrmals zugetroffen erfahrnem Designante Somniatore. [Ulm, Matthäus Wagner], 1684. 4to. With engraved frontispiece, allegorically illustrating the Ottoman defeat in 1683. Modern wrappers.
HBAAYX84753S: SPIEGEL, ADRIAAN VAN DE. - Isagoges in rem herbariam libri duo. Including: VORSTIUS, Adolphus. Catalogus plantarum horti academici Lugduno Batavi, …Leiden, Elzevier, 1633. 24mo (10.5 x 5.5 cm). With engraved title-page. Contemporary calf, rebacked in the late 19th-century (?).
F65I2KFKWOQZ: SPILBERGEN, JORIS VAN AND STEVEN VAN DER HAGEN. - Historis journael van de voyage gedaen met 3 schepen uyt Zeelant naer d'Oost-Indien onder het beleyt van den commandeur Joris van Spilbergen, syn eerste reyse. In den jare 1601. 1602. 1603. 1604. Als meede beschrijvinge van de tweede voyage ghedaen met 12 schepen na d'Oost-Indien onder den admirael Steven vander Hagen. Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 4to. With a woodcut of 2 ships on the title-page and a folding engraved plate with 6 illustrations (each about 8 x 9 cm). Modern brown goatskin.
B86DJ001U79O: SPILBERGEN, JORIS VAN AND JACOB LE MAIRE. - Miroir Oost & West-Indical, auquel sont descriptes les deux dernieres navigations, faictes es années 1614. 1615. 1616. 1617. & 1618.Amsterdam, Johannes Janssonius [printed by Izaak Elzevier?], 1621. Oblong 4to (17.5 x 23 cm). With 24 (of 25) engraved plates, including 5 double-page and 10 larger folding. Modern vellum.
K4U923K3PAYC: SPINKS, WALTER. - [Album of watercolours drawn aboard HMS Myrmidon].On board HMS Myrmidon, [1884-]1886[-1887]. Oblong 4to (17.5 x 25 cm). With 25 watercolours (including 1 double-page) and 13 pencil drawings, most of them captioned in pencil. Contemporary half-sheepskin album.
14736: SPINNIKER, ADRIAAN. - Leerzaame zinnebeelden, ... Tweede druk.Haarlem, Jan Bosch, 1757. With engraved frontispiece and 50 beautifully engraved emblems in text. With: (2) SPINNIKER, Adriaan. Vervolg der Leerzaame zinnenbeelden, Spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen.Haarlem, Jan Bosch, 1758. With same engraved frontispiece (with revisions), 30 engraved emblems in text and 4 engraved emblems on plates with letterpress text. 2 volumes bound as 1. 4to. Contemporary gold-tooled, tanned sheepskin.
78UGK856Q9C8: SPINNIKER, ADRIAAN. - Vervolg der leerzaame zinnebeelden, spiegel der boetvaardigheid en genade en eenige stichtelyke gezangen.Haarlem, Jan Bosch, 1758. 2 parts in 1 volume. 4to. With engraved frontispiece, engraving on title-page, 30 engraved emblems in text (ca. 10 x 12.5 cm) by Vincent vander Vinne in the first part, and 4 engraved emblems in text (10 x 12.5 cm) by Jan Caspar Philips in the second part. Contemporary marbled wrappers.
A6CA75ZOP9W8: [SPLENDID CEREMONY - MECHELEN]. - Prael-treyn verrykt door ry-benden, praelwagens, zinne-beelden en andere oppronkingen toegeschikt aen het duyzend-jaerig jubilé van den … heyligen Rumoldus.Mechelen, J.-F. vander Elst, [1775?]. With engraved coat of arms, engraved headpiece, and 16 engraved plates (14 folding).With:(2) [SPLENDID CEREMONY - BRUSSELS]. Beschryvinge van de ry-bende ofte cavalcade, verciert met praelwagens … ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig jubilé van het alderheyligst sacrament van mirakel binnen Brussel den 16 en 29 julii 1770.Brussels, J. vanden Berghen, [1770]. With 5 numbered folding engraved plates.(3) [MEYER, Jean Thomas]. Beschryvinge van het zeven honderdjaerig jubilé van den heyligen Macarius. Ghent, Jean Meyer, [1767]. With 15 mostly folding engraved plates, including a large folding plate showing fireworks (36.5 x 48 cm). 3 works in 1 volume. 4to. Contemporary calf, gold-tooled spine.
5AHFMI01U79O: [SPLENDID CEREMONIES]. - [Triumphal arches and catafalques (elaborate funeral biers) erected in the years 1715, 1721-1723 and 1737]. [Sienna, ca. 1728, with 1 addition ca. 1737]. Folio (ca. 29 x 21 cm). 8 original drawings in black ink with ink washes plus 1 additional line drawing of a catafalque added about a decade later. Never bound, but formerly sewn.
K6BBTF8SRVLW: SPRENGEL, KURT POLYCARP JOACHIM. - An introduction to the study of cryptogamous plants. In letters.London, J. White, 1807. 8vo. With 10 hand-coloured folding engraved plates. Contemporary calf.
L14C44K6RE5X: SPRENGEL, KURT. - Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde.Halle, Gebauerschen Buchhandlung, 1821-1828. 5 volumes bound as 6. 8vo. With 4 engraved frontispieces. Contemporary dark gray paste-paper boards, with letterpress title-labels on spine.
C8PC10DXFFRQ: ST. LO, GEORGE. - England's safety: or, a bridle to the French King. Proposing a sure method for encouraging navigation, and raising qualified seamen ...London, William Miller, 1693. 4to. With a pseudo-heraldic woodcut frontispiece (17 x 12 cm) with letterpress title and motto ("This encouraged, England must flourish."), with as bearing an anchor topped by the royal crown, and other nautical attributes, supported by 2 men, one with a globe and the other with a quadrant, each with a compass at his feet. The British flag flies above it with ships in the background. Set in roman and italic types. 18th-century blue paper wrappers, side stitched through 4 holes, with manuscript title-label on front.
G62H5DIG9JPO: STADEN, HANS. - Beschrijvinghe van America, wiens inwoonders, wildt, naeckt, seer godloos, ende wreede menschen-eters zijn; hoe hy selve onder de Brasilianen lange gevangen geseten heeft, die hem dagelijcks dreygden doot te slaen en t'eten: …Including: Avontuerlijcke, vreemde, ende waerachtighe beschryvinge van het landt America, alwaer Hans van Staden onder de Brasilianen, Tuppin Imbas ghenaemt, lange gevangen geseten heeft, ...Amsterdam, Jan Jacobsz. Bouman, 1660. 2 parts in 1 volume. 4to. With 2 title-pages, the first printed in red and black, each with a different large (7 x 13 cm) woodcut illustration; and 17 smaller (5 x 6.5 cm) woodcut illustrations (plus 12 repeats) in the text, mostly of Brazilian Indians. 20th-century dark brown calf, with older stiff paper wrappers bound in.
ABC_45154: STANLEY, EDWARD. - A familiar history of birds.London, Longmans, Green and Co. (at the end: printed by Spottiswoode and Co.), 1865. 8vo. With engraved frontispiece, title-vignette, 2 engraved plates and 102 illustrations in the text.Contemporary gold-tooled calf, probably a school prize binding, with “King Edward's School Bruton” and its "Sealle of the Skolle of Brew" in a frame, the seal showing a Brewer’s tonne (Brew-ton), richly gold-tooled spine with a red morocco label, edges gilt over a fore-edge painting showing a falconry hunting scene.
K5MABE3DUEBG: [STATES GENERAL - ALGIERS - TREATY]. - Tractaat tusschen haar hoog mogende de heeren Staaten Generaal ... en de regeeringe van Algiers. Geslooten in het jaar 1757.With: (2) Ampliatie tot het tractaat van vrede tusschen ... de Staaten Generaal ... en den Dey en regeering van Algiers. Exhibitum den 10 October 1760.Middelburg, Johan Bakker, [1758]. 4to. With the woodcut coat of arms of the Dutch admiralty on the title-page. Contemporary marbled wrappers.
K5MA7TN6ZXX1: [STATES GENERAL - TREATY - MOROCCO]. - Tractaat van vreede en commercie, geslooten tusschen sijne Majesteit den Keiser van Marocco en de … Staaten Generaal der Vereen. Nederlanden.Including:[drop-title:] Formulier van het pasport …[drop-title:] Translaat van de brief van Muley Abdala, Keiser van Marocco, …The Hague, Jacobus Scheltus, 1777. Small 4to. With the woodcut arms of the States General on the title-page. Disbound.
H7EF5GTTQELM: STAVORINUS, JOHAN SPLINTER. - Voyages par le Cap de Bonne-Espérance dans l'archipel des Molucques, de 1768 a 1771 et de 1774 a 1778 …Paris, Maradan, 1805. 3 volumes. 8vo. With 4 engraved plates (3 folding) and 5 folding engraved maps. 19th-century gold-tooled half sheepskin.
K7OE4HCQKX7J: STEENSTRA, PYBO. - Verhandeling over de klootsche driehoeks-meeting. Bevattende alle de regelen, die men nodig heeft, om, op de kortste en gemakkelykste wyze, allerlei soortAmsterdam, J.W. Yntema & Comp., 1801. 8vo. With numerous woodcut geometrical illustrations in text. Contemporary blue paper wrappers.
3555: STEENWIJK, FRANS VAN. - Klaudius Civilis, in zestien zangen, ... Amsterdam, Pieter Meijer, 1774. Large 4to. With engraved frontispiece by Reinier Vinkeles, included both uncoloured and beautifully hand-coloured and highlighted with gold. Near contemporary half calf (ca. 1800), richly gold-tooled spine.
H7RBM33W6TKB: STEIN, MARC AUREL. - On ancient Central-Asian tracks. Brief narrative of three expeditions in innermost Asia and north-western China.London, MacMillan and Co., 1933. With frontispiece, map and 147 illustrations (some folding). Original publisher's brown/red cloth.
K7B9HBE4TYDT: STEINBART, JOHANN CHRISTIAN - Anweisung zum Seidenbau, wie solcher auf das leichteste und vortheilhafteste zu treiben sey. Aus den richtigsten und zuverlässigsten, theils fremden, theils eigenen vieljährigen Erfahrungen des Züllichauischen Waysenhauses mitgetheilet.Züllichau, R.S. Frommann, 1761. 8vo (17.5 x 10 cm). Contemporary wrappers, stapled.
9071: STENGEL, GEORG. - Ova paschalia sacro emblemate inscripta descriptaque.Ingolstadt, (colophon: widow of Joan. Simonis Knab), 1672. 2 parts in 1 volume. 8vo. With engraved title-page, engraved vignette on the title-page of the second part, and 103 engravings in the text (portrait of Ferdinand III of Bohemia and, 100 engraved emblems and 2 others). Contemporary sheepskin parchment.
F49AY16596KH: STENGEL, JOHANN PETERSON. - Gnomonica universalis, sive praxis amplissima geometricè describendi horologia solaria, stabilia quidem juxta omnes species, in quâcunque superficie planâ intra sphaeram rectam & obliquam, tum reflexa, et portatilia, in figuris 233 [= 232]. Ulm, Matthäus Wagner, 1679. 4 parts in 3 volumes. Small 8vo (16 x 9.5 cm). With engraved frontispiece and 105 engraved plates, showing 232 sundials and related mathematical and astronomical figures. 19th-century boards covered with marbled paper, in matching marbled box.
61MF4123SY47: STENO, NICOLAUS (NIELS STENSEN). - Elementorum myologiae specimen: seu musculi descriptio geometrica. Cui accedunt canis carchariae dissectum caput, et dissectus piscis ex canum genere.Amsterdam, Johannes Janssonius van Waesberge and the widow of Elizeus Weyerstraet, 1669. With many woodcut diagrams and other illustrations in the text and 7 engraved folding plates with figures and tables.With: (2) HOBOKEN, Nicolaas. Anatomia secundinae humanae, quindecim figuris ad vivum propriâ autoris manu delineatis, illustrata. ... Cum annexo S. Specilegio epistolarum, rem potissimum generatoriam referentium.Utrecht, Joannes Ribbius, 1669. With an engraved frontispiece, a full-page portrait of Nicolaas Hoboken by C. Hagens facing the frontispiece and 15 figures on 8 engraved folding plates.8vo. Contemporary vellum, title in ink on spine, blue edges.
LA2B8PVT8AKR: STENT, GEORGE CARTER. - A Chinese and English Vocabulary in the Pekinese dialect. Second edition.Shanghai, (American Presbyterian Mission Press), 1877. 8vo. Contemporary half leather, slightly worn, spine cracked. One page loose.
815GIKFFSVEW: STERBEECK, FRANCISCUS VAN. - Theatrum fungorum, oft het tooneel der campernoelien waer inne vertoont wort de gedaante, ken-teeckens, natuere, crachten, voetsel, deught ende ondeught.Antwerp, Joseph Jacobs, 1675. 4to. With folding engraved portrait of the dedicatee (the Antwerp city physician Joh. van Buyten) by Arn. van Westerhout after Car. E. Biset, and 36 mostly folding engraved plates by P. van Sickeleers. Contemporary vellum.
ABC_45748: STERN, IRMA. - Visionen. Zehn Steinzichnungen.Berlin, Hesperiden Verlag, 1920. Plates ca. 33 x 25 cm. With a lithographed title-page and 10 lithographed plates, monogrammed on the stone. With a folio folded sheet with the letterpress title-page on recto and colophon on verso. In the original publisher’s paperboard portfolio with the lithographed title on the front cover.
I44EE8UGV899: STEVIN, SIMON. - La castrametation, ...Rotterdam, Jan van Waesberge, 1618. With: (2) STEVIN, Simon. Nouvelle maniere de fortification par escluses. ...Rotterdam, Jan van Waesberge, 1618. 2 works in 1 volume. Folio. With more than 50 woodcut illustrations in the text (many full-page or nearly full-page). Contemporary sheepskin parchment.
6237: STEVIN, SIMON. - Kurtzer doch gründlicher Bericht von Calculation der Tabularum Sinuum, Tangentium und Secantium. Sampt deroselben gebrauch in Solvierung oder aufsrechnung aller flachen Triangel.Nuremberg, Simon Halbmayern, 1628. 2 parts in 1 volume. 12mo. With several woodcuts in text. Contemporary boards.
6132: STEVIN, SIMON. - Les oeuvres mathematiques … Ou sont inserées les memoires mathematiques, esquelles s'est exercé le tres-haut & tres-illustre prince Maurice de Nassau, ... Le tout reveu, corrigé, & augmenté par Albert Girard, …Leiden, Bonaventure and Abraham Elzevier, 1634. 6 parts in 1 volume. Folio. With hundreds of woodcut mathematical, astronomical, geometrical and cosmographical illustrations, figures, and tables in text. Contemporary vellum.
K7ABLTHA3IG8: [STIEGLITZ, CHRISTIAN LUDWIG]. - Descriptions pittoresques de jardins du goût le plus moderne. Ornée de XXVIII planches. Deuxième edition revue et corrigée.Leipzig, George Voss, 1805. 4to. With 28 plates engraved by Schumann, Hüllmann and Darnstedt after designs by Karl August Benjamin Siegel. Later sheepskin parchment, with the title-wrapper bound in.
BCNA1WMFQHCT: STIRLING-CLARKE, J. - Le cheval et l'amazone. Traité complet de l'équitation des dames.Bruxelles, Widow Parent & sons; Paris, Auguste Goin; Leipzig, Ch. Muquardt, 1861. 8vo. With a chromo-lithographed frontispiece, 3 chromo-lithographed plates and several woodcut illustrations in text. Original publisher's light green printed paper wrappers.
G84BEU1EVFHI: STIRLING, WALTER FRANCIS. - Arab Types. Syria, [ca. 1918-ca. 1921]. Oblong album (18 x 26 cm). An album containing 14 black and white photographic portraits (mostly about 17 x 12 cm) plus a smaller print of one. Mounted in a ca. 1930 album of black paper leaves (boards covered with black cloth).
K4QBE8QS6PRF: STIRNN, JOHANNES. - Tractatio juridica de eo quod justum est circa nuptas, vom Recht der Ehe-Weiber; in celeberrima Marburgensium universitate anno 1693. edita.Halle, Hendel, 1734. 4to. Strip of marbled paper on spine.
4799: STOBAEUS, KILIAN. - Opuscula in quibus petrefactorum, numismatum et antiquitatum historia illustratur, in unum volumen collecta.Danzig, G.M. Knochium, 1752-1753. 2 parts in 1 volume. 4to. With 17 numbered figures, including engravings and woodcuts, some with letterpress texts and several folding, plus several unnumbered woodcut illustrations in text. Contemporary half calf.
K4HG7AXDTUUD: STOKRAM, ANDRIES. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem, nevens noch zes andere schepen, onder't gebiedt van den heer Arnout de Vlaming van Outshoorn, van Batavia na het vaderlandt afgevaren, op den 23. december 1661. van welcke gemelte schepen noch drie vermist worden. Amsterdam, Jacob Venckel, 1663. Small 4to (19.5 x 16 cm). Modern marbled wrappers.
ABC_45813: STOLLS, MAXIMILIAN. - Lehrbegriffe von den äusserlichen Arzneymitteln, oder deutsche Materia Chirurgica. Angehenden Wundärzten zum Besten übersezt, von Johann Gottfried Essig.Augsburg, in der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 1789. 8vo. With woodcut printer’s device on title. Contemporary half white paper over boards covered with blue paper.
L56E01WQGU55: STÖRCK, ANTON VON. - Libellus, quo demonstratur; Cicutam non solum usu interno tutissime exhiberi, sed & esse simul remedium valde utile in multis morbis, qui hucusque curatu impossibles dicebantur. Including: Libellus secundus.Vienna, Johannis Thomae Trattner, 1760. 2 parts in 1 volume. 8vo. With a folding engraved plate. Contemporary calf, gold-tooled spine.
K75BVJ39AB6E: STÖRCK, ANTON VON. - Libellus, quo demonstratur, stramonium, hyosciamum, aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominibus, verum & ea esse remedia in multis morbis maxime salutifera.Naples, Benedicti Gessari, 1762. With 3 folding engraved plates.With: (2) STÖRCK, Anton von. Supplementum necessarium de cicuta, ubi simul jungitur cicutae imago aere excusa.Naples, Benedicti Gessari, 1762. With a folding engraved plate. 2 works in 1 volume. 8vo. Contemporary vellum.
2136: STRAAT, PIETER. - D'Oranjeboom verheerlykt [above:] Geslachtboom van de huizen van Oranje en van Nassau, ...(Colophon: Amsterdam, Hendrik de Leth), [1747]. 4to. With an engraved armorial title-page by Hendrik de Leth, with the subtitle in a banderol at the head, a crowned tree representing the family tree of the houses of Orange and Nassau (with 27 family coats of arms), a wreath with an orange tree, the 7 arms of the Dutch provinces and military attributes, the whole beautifully hand-coloured as published. Contemporary gold-tooled calf, by the Van Damme bindery in Amsterdam, each board in a panel design with a figure of Athena as centre-piece, 2 urns with flames and 2 (pommegranate?) flowers as cornerpieces for the inner border, larger pommegranate cornerpieces for the next border, the whole in a third border (withflower and pommegranate roll), a rosette and fillets in each of the spine compartments, gold-tooled board edges, gilt edges, marbled endpapers.
I7CG2FIH9J9J: STRABO. - Rerum geographicarum libri XVII.Paris, typis Regiis [Fédéric Morel], 1620. 2 parts in 1 volume. Folio. With title-page printed in red and black with the engraved coat of arms of Louis XIII, and several woodcut initials, head- and tailpieces. Contemporary gold-tooled parchment, gilt edges.
BCACGDSUFIAQ: STRABO, WALAHFRID, ED. FRIEDRICH ANTON REUSS. - Hortulus. Carmen ad cod. ms. veterumque editionum fidem recensitum, lectionis varietate notisque instructum. Accedunt analecta ad antiquitates florae Germanicae et capita aliquot macri nondum edita.Including: MACER, Aemilius. De viribus herbarum. Chapter IX (from the "editio principe Neapolitana, 1477") and chapter X (from a 1508 manuscript).Würzburg, J. Stahel, 1834. 8vo. Contemporary boards. Kept in fine modern half black morocco clamshell box.
9072: STRADA, JACOBUS DE [AND BENJAMIN BRAMER]. - Künstliche Abriss allerhandt Wasserkünsten auch Wind- Ross- Handt- unnd Wasser-Mühlen, beneben schönen und nutzlichen Pompen, und andern Machinen, damit das Wasser in die höhe zu erheben, auch lustige Brunnen dergleichen vor diesem nie gesehen worden.Frankfurt am Main, Gerhardo Grevenbruch, 1618. 2 parts in 1 volume. Small folio (29.5 x 18.5 cm). With 2 engraved title-pages by Matthias Merian, 2 large engraved coats of arms and 100 double-page plates. Contemporary vellum, rebacked.
LC3DDP68ISNR: STRADANUS, JOHANNES (JAN VAN DER STRAET). - Venationes ferarum, avium, piscium. Pugnae bestiariorum: & mutuae bestiarum, ...Antwerp, Johannes Galle, ca. 1665/75 [engraved 1578-ca. 1596/1612]. Oblong 1mo (26.5 x 36 cm). With an engraved title-print and 104 numbered engraved prints (plate size 21.5 x 29.5 cm; image size 20.5 x 29.5 cm), each with a verse caption in 2 columns in the foot of the plate (mostly 4 lines, occasionally 2 lines). Half parchment (ca. 1880?).
K6BBB825YM3G: STREINZ, WENZEL MATERN. - Nomenclator fungorum exhibens ordine alphabetico nomina tam generica quam specifica ac synonyma a scriptoribus de scientia botanica fungis imposita.Vienna, Carolus Gorischek, 1862. Large 8vo (24.5 x 15 cm). Contemporary paste-paper board, rebacked with cloth.
H6PGG18IDRLJ: STRUYS, JAN JANSZ. - Drie aanmerkelyke reizen, door Italien, Griekenland, Lyfland, Moscovien, Tartaryen, Meden, Persien, Oostindien, Japan, en verscheiden andere gewesten.Including: HEIDEN, Frans Jansz. van der. Vervaarlyke schipbreuk van 't Oostindiesch jacht Ter Schelling, onder het land van Bengale, …Amsterdam, Steven van Esveldt, 1746. 4to. 2 parts in 1 volume. Part 1 with an engraved title-page, 19 engraved folding plates and 1 engraved folding map; part 2 with an engraved title-page and 12 engraved plates. 19th-century red half sheepskin.
F12ECZ68YIM5: STUART, CHARLES BEEBE. - The naval and mail steamers of the United States. ... Illustrated with thirty-six[!] fine engravings. Second edition. New York, Charles B. Norton; London, Sampson Low, son & Co. (back of title-page: printed by Baker, Godwin & Co., New York), 1853. Large 4to (34 x 27 cm). With chromolithographed frontispiece to the first and tinted lithographed frontispiece to the second part, steel-engraved author's portrait and 32 plates (somewhat irregularly numbered 1-31), including 6 double-page engraved plates and 4 tinted lithographs all printed by Sarony & Major, New York. Publisher's richly gold- and blind-blocked textured cloth.
K6LBL2QOS8H5: STUART, MARTINUS. - De mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol.Zaltbommel, Johan Noman and son, 1835-1836. 6 parts in 3 volumes. 8vo. With a hand-coloured engraved frontispiece, 6 engraved illustrated title-pages, each with a different hand-coloured vignette, 41 hand-coloured engraved plates by Lodewijk Portman after Jaques Kuyper (all 48 showing tone, possibly mixing crayon manner with aquatint) and 1 folding engraved plate (numbered pl. 1 & pl. 2). Contemporary dark green half sheepskin, gold- and blind tooled spine.
LB6B17HS923H: STUART, JAMES. (J.M. VERSTEEGH, TRANSL.). - Drie jaren in Noord Amerika.Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1835-1836. 3 volumes. 8vo. With an engraved title-page in each volume, showing indigenous Americans stopping of an execution of two Europeans with a raiding convoy in the background, lithographed by Hilmar Johannes Backer (1804-1845) after a design by Haatje Peters Oosterhuis (1799-1854). Also with a frontispiece showing the Niagara Falls, a lithograph by Hilmar Johannes Backer. Contemporary half calf, brown marbled-paper sides.
K4UA1JJ2AUYT: STUCKI, JOHANN WILHELM. - Carolus Magnus redivivus, hoc est, Caroli Magni Germanorum, Gallorum, Italorum, et aliarum gentium monarchae potentissimi, cum Henrico M. Gallorum & Navarrorum rege florentissimo comparatio: utriusq[ue] regis historiam breviter complectens, quam regum & principum speculum possis appellare.(Colophon: Zürich, Johann Wolf), 1592. Small 4to (19.5 x 15 cm). With a woodcut portrait of Charlemagne and Henry IV on title-page, two woodcut initials and a woodcut printer's device on the last leaf. 19th-century half calf, gold-tooled spine.
K5RBCX6ULFL9: STURM, JACOB [ERNST HANS LUDWIG KRAUSE EDS.]. - Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. 1. Abteilung: Phanerogamen.Stuttgart, Verlag von K.G. Lutz, 1900-1907. 15 volumes. Small 8vo. With 832 coloured plates, 56 uncoloured plates and 397 figures in the text. Original publisher’s decorated cloth.
20840: SUAREZ DE FIGUEROA, CHRISTOBAL (THOMASO GARZONI). - Plaza universal de todas ciencias, y artes, parte traduzida de Toscano, y parte compuesta por el doctor Christoval Suearez de Figueroa.Perpignan, Luis Roure, 1630 (colophon: 1629). 4to. With title printed in woodcut border with large woodcut coat of arms; interesting woodcut initials and head- and tailpieces. Contemporary mottled calf.
14743: SUETONIUS TRANQUILLUS, GAIUS. - Caesarum XII libri, iam denuo bonorum exemplarium & commentariorum ope emendati, cum M. Antonii Coccii Sabellici commentariis, nihil annotatu dignum dissimulantibus. Jo. Baptistae Egnatii Veneti, annot. in Suetonium. Annotata in eundem, & loca aliquot restitutae per D. Erasmum Roterodamum.Antwerp, Jan van der Loe, 1548. 8vo. With woodcut device on title-page and numerous woodcut initials in text. Later marbled boards.
BC4CEFFPKJIQ: [SULZER, FRANZ JOSEPH (SUBJECT)]. - Der irrende Don Quitschot unsrer zeit, oder Beylage zu den dreyen Sendschreiben des k.k. Rittmeisters, und Auditors bey dem löblichen Dragoner Regimente Savoyen, J. Sulzers über seine litterarische Reise an Herrn Prediger Theodor Lang zu Cronstatt in Siebenbürgen.[Vienna?], 1783. 8vo. Later plain boards.
J7LBFAHOHWXF: SUMNER, CHARLES. - White slavery in the barbary states.London, Sampson Low, son and company, 1853. 8vo. With 37 wood-engraved illustrations in text. Original publisher's gold- and blind-blocked pink cloth, bound by "Bone and son", London.
J1JGG05YMGXS: SUNDEVALL, CARL JACOB AND CARL FREDRIC FALLÉN. - Specimen academicum genera araneidum Sveciæ exhibens.Lund, Berling, 1823. 4to. Disbound.
J1OFWE8BQ4EH: [SUNQUA?]. - [Chinese fish and seashells].[Guangzhen (Canton)?, Sunqua?, ca. 1845/55?]. Oblong folio album (26.5 x 34.5 cm). 14 drawings depicting 72 fish and seashells in coloured gouaches, the fish with gold and silver speckles to give a metallic effect to the scales, executed on pith paper (18 x 29 cm), framed with 4 strips of blue silk, and with a loose tissue leaf inserted before each drawing. Contemporary boards, covered with yellow-green silk.
K35EBDZ3PKSR: [SUPPORT COMMITTEE FOR THE LIBERATION MOVEMENT IN THE GULF]. - The Gulf Solidarity. Volume 2. 1-2. Nov-Dec 1973. Accomplishments of the revolution. Who rules Oman today? Oil and our national battle. News from the Gulf.San Francisco, CA, November-December 1973. 4to (21.5 x 18 cm). With 2 reproductions of photographs and 1 map. Original printed paper wrappers.
K35FNHRXEKM3: [SUPPORT COMMITTEE FOR THE LIBERATION MOVEMENT IN THE GULF]. - The Gulf Solidarity. Iranian invasion - 1 year after. Volume 3: 2-1.San Francisco, CA, spring 1975. 4to (28 x 21.5 cm). With an illustration on the wrappers and some reproductions of photographs and some maps in the text. Original printed paper wrappers.
21742: SUSAN, ISSACHAR BEN MORDECAI IBN. - [in Hebrew:] Sefer Ibur shanim.Venice, Giovanni di Gara, [5]339 [= 1578/79]. Small 4to (19.5 x 15 cm). With the title set in an elaborate woodcut architectural arch and 6 round woodcut calendrical or astrological diagrams with text. Set entirely in Hebrew type, the main text in semi-cursive (rabbinical) and the headings in meruba, each of the two styles in at least 3 sizes. Contemporary limp sheepskin wrap-around cover with flap and fastened with strap.
ABC_45491: SVINYIN, PAVEL PETROVIC (HERE PAUL SWININ, ELSEWHERE SVIN'IN OR SUININE). - Tafereelen uit eene reis naar Noord-Amerika.Haarlem, A. Loosjes Pz., 1818. Large 8vo. Contemporary half calf, marbled sides.
CC2B6DY0632M: SWAGERS, EDOUARD. - Collection complète des oiseaux d'Europe, dessinés et coloriés d'après nature.Amiens, printed by R. Machart, 183[3]. 4to. With 87 fine hand-coloured lithographed plates, and 11 descriptive letterpress double-leaves. Loose as issued, with original publisher's letterpress printed wrappers for 1 part loosely inserted. In modern clam-shell box.
J47E18G2DTIO: SWAMMERDAM, JAN. - Biblia naturae; sive historia insectorum, in classes certas redacta, nec non exemplis, et anatomico variorum animalculorum examine, aeneisque tabulis illustrata. Insertis numerosis rariorum naturae observationibus. Omnia in lingua Batava.. Acc. praefatio, in qua vitam auctoris descripsit H. Boerhaave. Latinam versionem adscripsit H.D. Gaubius. | Bybel der natuure ... of historie der insecten, tot zeekere zoorten gebracht: door voorbeelden, ontleedkundige onderzoekingen van veelerhande kleine gediertens, als ook door kunstige kopere plaaten opgeheldert. ...Leiden, Isaac Severinus, Boudewijn Jansz. van der Aa and Pieter Jansz. van der Aa, 1737-1738. 3 volumes. Folio. With 4 title-pages printed in red and black, each with one of two different engraved vignettes, and with 53 folding engraved plates. Contemporary blind-tooled vellum.
K89GTDS3YCS5: SWAMMERDAM, JAN. - Histoire generale des insectes. Ou l'on expose clairement la manière lente & presqu' insensible de l'accroissement de leurs membres, & ou l'on decouvre evidemment l'erreur ou l'on tombe d'ordinaire au sujet de leur prétendué transformation.Utrecht, Guillaume de Walcheren, 1682. Small-4to. With a woodcut title-vignette, 1 folded table and 13 engraved plates (10 folding) with meticulous illustrations of insects’ metamorphoses and the gradual growth of their limbs. 18th-century marbled boards, manuscript spine label.
S866: SWAMMERDAM, JAN. - Historia insectorum generalis in qua verissimae mutationum, seu lentae in membra epigeneseos rationes, duce experientia, redduntur, recepta vulgo insectorum metamorphosis solide refutatur ... adjicitur dilucidatio.Leiden, Johannes van Abkoude, 1733. 4to. With 13 engraved plates (of which 8 folding), and 1 folding table. Early 19th-century red half morocco.
ABC_45668: [SWANENBURG, ISAAC CLAESZ. VAN (AFTER); DOLENDO, ZACHARIAS?]. - Vertoninghe der tegenwoordighe stant int vrye-Nederlandt.[The Netherlands], 1618. (ca. 22 x 29,5 cm). Engraved print on paper. In passe-partout.
I14ADEA13ESB: [SWEDEN – PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Svecica.Stockholm, Henric Fougt, 1775. 8vo. With the engraved arms of the Collegium Medicum on title-page. Contemporary half calf, richly gold-tooled spine.
I17B8GF4DA3P: [SWEDEN – PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Svecica. Una cum pharmacopoea pauperum Holmensi. Editio quarta emendata.Leipzig, Magnus Swederus, 1787. 8vo. Contemporary bands.
J8GF70F8BNDN: [SWEDEN – PHARMACOPOEIA]. - De Zweedsche apotheek, naar de tweede verbeterde druk, uit het Latijn vertaald.Amsterdam, Harmanus Keyzer, 1790. Large 8vo (21.5 x 13.5 cm). Contemporary red half sheepskin.
K4QE85PSAMF1: [SWETNAM, JOSEPH] AND WILLEM CHRISTIAENS (TRANSLATOR). - Recht-banck, tegen de luye, korzelighe, en wispeltuyrighe vrouwen.Leiden, Willem Christiaens van der Boxe, 1641. Small 4to (18.5 x 14 cm). With a woodcut on the title-page showing several women assaulting and name-calling a writer. Decorated paper over boards (ca. 1900).
L3QC9GSAA23H: [SWIFT, JONATHAN]. - Travels into several remote nations of the world. In four parts. By Lemuel Gulliver.London, Benjamin Motte, 1726. 4 parts in 2 volumes. 8vo. With an engraved frontispiece portrait of Gulliver, 5 engraved maps and one engraved plate. 19th-century gold-tooled calf, richly gold-tooled spines, gilt edges.
23535: SWINDEN, JAN HENDRIK VAN, PIETER NIEUWLAND AND GERARD HULST VAN KEULEN. - Almanach ten dienste der zeelieden voor het jaar 1788.Including:(2) Over het bepalen der lengte op zee door de afstanden van de maan tot de zon, of vaste sterren, ...(3) Van tafelen, ten dienste der zeelieden, en voor al ter bevordering van het bepaalen der lengte op zee, door de afstanden van de maan tot de zon, of de vaste sterren; ...Amsterdam, Gerard Hulst van Keulen, 1787-1788. 3 parts in 1 volume. 8vo. With three title-pages with woodcut printer's device, mathematical figures in the text, letterpress tables, and 4 large printed folding tables. Contemporary half vellum.
3478: SWINDEN, TOBIAS. - Recherches sur la nature du feu de l'enfer et du lieu où il est situé.Amsterdam, 1757. With 2 folding engraved plates. 19th-century vellum.
K1UDLAE0WFPL: SWINGLE, WALTER TENNYSON. - The date palm and its culture. ... (Reprint from Yearbook of Department of Agriculture 1900).[Washington, Government printing office, 1900]. With 9 plates with black and white photographic reproductions.With:(2) SWINGLE, Walter Tennyson. The date palm and its utilization in the southwestern states.Washington, Government printing office, 1904. With a wood engraved device of the United States department of agriculture on title-page, 21 (of 22) plates (including 2 chromolithographed maps) and 10 illustrations in text.(3) FAIRCHILD, David Grandison. Persian Gulf dates and their introduction into America.Washington, Government printing office, 1903. With the same wood engraved device on title-page and 4 plates with reproductions of photographs.(4) KEARNEY, Thomas Henry. Date varieties and date culture in Tunis.Washington, Government printing office, 1903. With the same wood engraved device on title-page and 10 plates with reproductions of photographs.4 works in 1 volume. 8vo. Modern blue cloth, each work with its original printed paper wrappers bound in.
ABC_45835: SWINHOE, ROBERT. - The natural history of Hainan.Including:(2) SWINHOE, Robert. On the ornithology of Hainan [extracts from "The Ibis" for January 1870 (plate IV), April 1870 (plate IX) & July 1870 (plate X)].(3) SWINHOE, Robert. On the cervine animals of the island of Hainan (China) [extract from the Proceeding of the Zoological Society of London, January 13, 1870].(4) SWINHOE, Robert. On the mammals of Hainan [extract from the Proceeding of the Zoological Society of London, April 28, 1870].(5) SWINHOE, Robert. List of reptiles and batrachians collected in the island of Hainan (China), with notes [extract from the Proceeding of the Zoological Society of London, April 28, 1870].(6) ADAMS, Henry. Descriptions of a new genus, and eighteen new species of mollusks [extract from the Proceeding of the Zoological Society of London, January 13, 1870].London, Horace Cox, [1870]. 7 parts in 1 volume. 12 mo. With 5 hand-coloured lithographed plates depiciting birds, the Hainan hare and mollusks and 5 black & white text illustrations depicting antlers. Contemporary half morocco, gold tooled spine.
I18C224G2BUO: [SWITZERLAND - PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Helvetica, in duas partes divisa, quarum prior materiam medicam, botanico-physico-medice descriptam, posterios composita & praeparata, modum praeparandi vires & usum exhibet.Including: Syllabus medicamentorum simplicium et compositorum, in Pharmacopoea Helvetica comprehensorum, ...Basel, Johann Rudolf Imhof and sons, 1771. 3 parts in 1 volume. Folio. With engraved frontispiece. Near-contemporary half vellum.
K58BI6OHR7UF: [SWITZERLAND - ENGLAND]. HVM. - [Album with 63 watercolour views of Switzerland and England].Switzerland and England, 1857-1868. Oblong folio (28 x 35 cm). With 63 watercolours on wove paper, inserted into an album via small slits in each corner. Some captioned in English below. With on paste-down and watercolours 8, 31 and 58 the unidentified monogram "HVM". Contemporary dark purple, tanned sheepskin.
L6OA29G2EFHN: SZYMANSKI, FÉLIX. - Essai sur la guerre dans le Soudan.Lyon, Imprimerie Mougin-Rusand, 1888. Large 8vo (24.5 x 16 cm). With 2 large folding chromolithographed maps (50 x 60 cm; map images 44 x 58 cm; scale 1: 1,000,000), 4 wood-engraved illustrations in the text and 3 original photographic albumen prints (10.5 x 13 cm) mounted on paperboard plates. Contemporary gold-tooled, black goatskin morocco (signed at the foot of the front turn-in by Lucien Magnin in Lyon), richly gold-tooled spine, richly gold-tooled turn-ins, double fillets on board edges, gilt edges.
K64BRH14FD7Z: TABERNAEMONTANUS, JACOBUS THEODORUS. - [Engraved general title-page:] New vollkommen Kräuter-Buch, darinnen uber 3000. Kräuter, mit schönen und kunstlichen Figuren, … [Letterpress title-page:] New vollkommenlich Kräuter-Buch, …Basel, Jacob Werenfels for Johann Königs, 1664. 3 parts in 1 volume. Folio. With a general engraved title-page (a letterpress title in richly engraved borders), 3 letterpress part-titles, and more than 2400 woodcut illustrations in text. Contemporary richly blind-tooled pigskin.
J319XIYNI4LA: [TACHARD, GUY]. - [Drop-title:] Breve ragguaglio di quanto è accaduto in Roma à Sig: Mandarini venuti co[n] il P: Guido Tasciard della compagnia di Giesù, inviato straordinario dal rè di Siam dopo l'Udienza hauuta da N.S. Innocenzo XI.(Colophon: Rome, Domenico Antonio Ercole, 1689). Small 4to (21.5 x 15.5 cm). With decorated woodcut initial on the first page. Disbound.
H6TB9DI76B54: TACHARD, GUY - Voyage de Siam des Peres Jesuites, envoyés par le Roy, aux Indes à la Chine. Avec leurs observations astronomiques, & leurs remarques de physique, de géographie, d'hydrographie, & d'histoire. Enrichi de figures.Amsterdam, Pieter Mortier, 1688. With engraved frontispiece, 29 (of 30) engraved plates and maps (some folding); lacking plate 13, and plate 25 heavily damaged, both provided in facsimile.With:(2) TACHARD, Guy. Second voyage du pere Tachard et des jesuïtes envoyés par le roy, au royaume de Siam. Contenant diverses remarques d'histoire de physique, de geographie, & d'astronomie.Amsterdam, Pieter Mortier, 1689. With engraved frontispiece, engraving in text and 6 engraved folding plates.(3) CHOISY, François Timoléon de. Journal ou suite du voyage de Siam en forme des lettres familieres fait en M.DC.LXXXV et M.DC.LXXXVI.Amsterdam, Pieter Mortier, 1688. 3 works in 1 volume. 12mo. Contemporary calf.
93SAPJYNZ8OA: TACHARD, GUY. - Voyage de Siam des Peres Jesuites, envoyés par le Roy, aux Indes à la Chine. Avec leurs observations astronomiques, & leurs remarques de physique, de géographie, d'hydrographie, & d'histoire. Enrichi de figures. Amsterdam, Pieter Mortier, 1688. 12mo. With a woodcut illustration of a printing office as publisher's device on the title-page, engraved frontispiece and 30 engraved plates (17 double page). Also with 1 decorative woodcut initial, 1 factotum (plus repeats), 1 headpiece and 1 tailpiece. Contemporary vellum.
HCHA93U91U2I: TACHENIUS, OTTO. - Hippocrates chimicus, qui novissimi viperini salis antiquissima fundamenta oftendit ...Hannover, Thomas Heinrich Hauenstein, 1668. With a woodcut device on title-page and a woodcut endpiece on last page.With: (2) TACHENIUS, Otto. Antiquissimae Hippocratiae medicinae clavis manuali experiential in naturae fontibus elaborate, quaper ignem& aquam inaudita method, occulta naturae, & artis, compendiosa operandi ratione manifesta fiunt, dilucidè aperiuntur. Seneca in epistola.Frankfurt, Johann Peter Zubrod, 1669.2 works in 1 volume. 12mo. Contemporary vellum.
HCHD84UPJKK3: TACHENIUS, OTTO. - Hippocrates chimicus, qui novissimi viperini salis antiquissima fundamenta ostendit. … Editio tertia, caeteris magis emendate ac indice locupleti donata.With: (2) TACHENIUS, Otto. Antiquissime Hippocraticae medicinae clavis, ... Editio tertia, ...Leiden, Felix Lopez De Haro and Adrianus Severinus, 1671 (engraved title-page: 1672). 2 works in 1 volume. 12mo. With newly engraved pharmaceutical title-page with a portrait of Hippocrates. Contemporary mottled calf, rebacked with modern endpapers.
4265: TACQUET, ANDRÉ. - Opera mathematica, quorum elenchus in fine praefationis typographia ad lectorem exhibetur. Opera sane aurea in lucem publicam & usum erudita posteritatis gratulantibus litteratorum geniis edita.Antwerp, Henricus & Cornelius Verdussen, 1707. Folio. With a richly engraved allegorical frontispiece illustrating light refraction through lenses and the teaching of drawing with compasses, large engraved publisher's device on title-page, title in red and black, and numerous illustrations and figures on 87 folding engraved plates. Contemporary richly blind- and gold-tooled vellum over wooden boards, on the front board, the coat-of-arms of the Cartusiae Maurbacensis as centrepiece on the back board, red edges, two metal clasps.
K5UFICQTZ9A1: [TAFEREEL DER DWAASHEID]. - De vervallen actionisten hersteld, door den triompheerden Arlequin. [The ruined share-holders restored by the triumphant Harlequin].[Amsterdam, ca. 1720]. Bifolium (31.5 x 40 cm). Engraved print, with title on top and engraved verse in Dutch below, in 4 columns. The illustration coloured by hand. In passepartout (40 x 50 cm).
H6FEGV30PFJI: [TAFEREEL DER DWAASHEID]. LAW, JOHN (SUBJECT). - Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den jaare MDCCXX.[Amsterdam], 1720 [= ca. 1740?]. Folio. With letterpress title-page printed in red and black, 77 engraved plates (including 2 made up of 4 separate prints each, mounted to form 2 leaves together). Most are double-page and several are larger folding sheets, and they include 4 maps and the plate with the complete set of 52 playing cards. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine with modern title-label.
FB4F8TZOP9W8: [TAFEREEL DER DWAASHEID]. - [Collection of satirical plates and illustrated poems related to Het groote tafereel der dwaasheid].Including: -11 very rare broadsheets, each of the first 10 with a satirical poem and 1 or more woodcut illustrations, the last with a verse by Joost van den Vondel and an engraved illustration.[Netherlands, ca. 1720] (items 1-10); Rotterdam, Pieter vander Veer, 1721 (item 11). 1mo. Modern green half cloth.-8 engraved prints with letterpress text by Jan de Ridder.[Netherlands, ca. 1720]. Folio. Modern green half cloth.-45 engraved satirical plates (including 2 made up of 4 separate prints each, and with a duplicate plate).[Netherlands, ca. 1721]. Various formats. Each in passepartout.-12 separate prints (a few with letterpress text) and 2 copies of an engraved map in 2 parts, showing the coast of South America and the South Sea.[Netherlands, ca. 1721]. Various formats. The whole kept together in a large 20th-century green half cloth portfolio (50×70 cm).
ABC_45664: TAGORE, SOURINDRO MOHUN. - Fifty tunes, composed and set to music.Kolkata (Calcutta), published by the author, printed by I.C. Bose & Co., 1878. 4to. With a wood-engraved title-vignette depicting instruments and the author's initials. With each page in a decorative letterpress border, with the music rendered in Western letterpress musical notation with built-up notes. Printed on wove paper. Contemporary gold-tooled green sheepskin, made in Calcutta for the author, probably for presentation, the front board with the author's family crest and motto (the Hindu god Vishnu in a sunburst with a motto in Bengali: “always be truthful”).
J4PG53IL968J: TAGORE, SOURINDRO MOHUN (SAURINDRA MOHANA THAKURA). - Victoria Sámrájyan, or Sanskrit stanzas [with a translation] on the various dependencies of the British Crown, each composed and set to the respective national music in commemoration of the assumption by ... Queen Victoria of the diadem - "Indiae Imperatrix." ... Second edition.Calcutta (Kolkata), published by the author, printed by I.C. Bose & Co. (The Stanhope Press), 1882. Royal 8vo (23.5 x 15 cm). With more than 25 woodcut tailpieces (plus a couple repeats) showing Indian musical instruments. Contemporary gold-tooled green sheepskin, made in Calcutta for the author, probably for presentation, each board with a decorative roll outer border, a thick-thin inner border with 4 large waterlily cornerpieces, the front board with the author's family crest and motto, the back board with an ornamental centrepiece, title in the 2nd of 5 fields on the spine, the others with decorations, gold-tooled board edges and turn-ins, gilt edges.
J53AGXMLRX1C: TAGORE, SOURINDRO MOHUN (SAURINDRA MOHANA THAKURA). - A few specimens of Indian songs.Calcutta (Kolkata), published by the author, printed by I.C. Bose & Co. (The Stanhope Press), 1879. Royal 8vo (23.5 x 15 cm). Set in Devanagari (for Sanskrit and Hindi), Bengali (for Bengali) and roman types with incidental italic and textura gothic. The present copy has the dedication leaf for Lord Robert Bulwer-Lytton, Viceroy and Governor-General of India, printed in blue with an elaborate red border built up from typographic ornaments. Contemporary gold-tooled green sheepskin, made in Calcutta for the author, probably for presentation, each board with a decorative roll outer border, a thick-thin inner border with 4 large waterlily cornerpieces, the front board with the author's family crest and motto, the back board with an ornamental centrepiece, title in the 2nd of 5 fields on the spine, the others with decorations, gold-tooled board edges and turn-ins, gilt edges.
L37DKOYB3D8U: TARENGHI, ENRICO. - [Carpet sellers and a dromedary beside the Nile].[Rome?, late 19th century?]. Watercolour on a large sheet of paper (image size: 74.5 x 52 cm), signed at the foot right: "E. Tarenghi". Contemporary (?) gilt wooden frame (89.5 x 66 cm), behind plastic.
FBNIUMR1MSG6: TASSO, TORQUATO. - Il Re Torrismondo tragedia.Venice, Fabio & Agostino Zoppini, 1588. 12mo or long 24mo in 12s (13.5×7 cm). With the Zoppinis' woodcut device on the title-page, a woodcut headpiece, several woodcut tailpieces, several woodcut decorated initials (3 series), and cast fleurons. Gold- and blind-tooled overlapping sheepskin (ca. 1900?).
J7OCKW2MDXY8: TAUNTON, THOMAS HENRY. - Portraits of celebrated racehorses of the past and present centuries in strictly chronological order, commencing in 1702 and ending in 1870[,] together with their respective pedigrees and performances recorded in full.London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1887-1888. 4 volumes. 4to. With a frontispiece in each volume, and a total of 459 (of 460) plates (mostly collotypes and engravings, a few line- and photo-engravings). Original publisher's red half sheepskin, cloth sides with a racehorse in gold on front boards.
I1IDUAUBJOSL: TAVARES, FRANCISCO. - Medicamentorum sylloge, propriae pharmacologiae exempla sistens in usum Academicarum praelectionum. Hanc editionem curavit Jacobus d’Ancona. Juxta exemplar Conimbrieense, ex Typographia Academico-Regia. A.C. MDCCLXXXVIII.Amsterdam, Johannes de Coster, 1791. 8vo. Mottled calf, gold-tooled spine.
J6MB6RXSCVBC: TAVERNIER, JEAN-BAPTIST AND JAN HENDRIK GLAZEMAKER (TRANSLATOR). - De zes reizen van de heer J. Bapt. Tavernier, Baron van Aubonne, die hy, gedurende de tijt van veertig jaren, in Turkijen, Persiën, en in d'Indiën, langs alle de wegen, die derwaarts strekken, gedaan heeft. Eerste [Tweede; Darde] deel; ...Amsterdam, widow of Johannes van Someren, 1682. 3 parts in 2 volumes. 4to. With an engraved frontispiece and engraved author's portrait in volume one, two folding engraved maps in volume 2, and a total of 68 engraved plates, including 27 folding. Some of the plates signed by Jan Luyken. Contemporary or near contemporary vellum, modern endpapers.
F2R9GBSOFHAK: TAYLOR, ELLEN M. - Madeira: Its scenery and how to see it. With letters of a year's residence, and lists of the trees, flowers, ferns, and seaweeds.London, Edward Stanford, 1882. 8vo. With a wood-engraved frontispiece, a lithographed folding map of the island of Madeira and a lithographed folding plan of the city of Funchal. Also with a publisher's advertisement at the end with "books useful for visitors to Madeira" from the publisher Trübner and Co., London. Original publisher's black- and gold-blocked green cloth.
23449: TEELLINCK, WILLEM. - Zephaniae waerschouwinge, om te voor-comen den onder-gang Jerusalems: oock passende op de tegenwoordige ghelegentheyt onses weerden Vader-lants.Middelburg, Hans van der Hellen for Marten Jansz. Brandt, Amsterdam, 1623. 4to. With Brandt's charming woodcut device on title-page. Contemporary half calf.
ABC_45831: TEENSTRA, MARTEN DOUWES. - De Nederlandsche West-Indische eilanden in derselver tegenwoordigen toestand.Amsterdam, C.G. Sulpke, 1836-1837 2 vols. 8vo. With a hand-coloured aquatint view of St. Eustatius on the engraved title-page of volume 1, an engraved full-page plan of Philipsburg on St. Maarten and 3 folding printed tables. Modern cloth with original printed paper wrappers preserved.
J2SFV5JBU9CR: TEIVE, DIOGO DE (JACOBO TEVIO). - Com[m]entarius de rebus in India apud Dium gestis anno salutis nostrae M. D. XLVI.Coimbra, (colophon: produced by João de Barreira and João Álvares, printers to the King), 1548. Small 4to (19 x 13 cm). With woodcut arms of King João III of Portugal on title-page. Set in Peter Schoeffer the younger's Parangon (121 mm/20 line or 18 point) italic and with an extremely early use of Claude Garamont's Canon roman (not previously recorded before 1549). Contemporary richly black-tooled calf, rebacked, with the original backstrip laid down.
K3NEC1BXPBLO: TEIXEIRA, PEDRO, [MIR KHWAND AND TURAN SHAH]. - Relaciones de Pedro Teixeira d'el origen descendencia y succession de los reyes de Persia, y de Harmuz, y de un viage hecho por el mismo autor dende la India Oriental hasta Italia por tierra.Antwerp, Hieronymus Verdussen, 1610. 8vo. With a woodcut on title-page. 17th century mottled calf, richly gold-tooled spine, red edges.
A49GBGOX0243: [TELESFORO DA COSENZA]. - Livre merveilleux, contenant en bref la fleur et substance de plusieurs traittez, tant des propheties & revelations, qu'anciennes croniques, faisant mention de tous les faictz de l'Eglise Universelle, co[m]me des scismes, discords & tribulations advenir en l'Eglise de Rome, & d'un temps auquel on ostera & tollira aux ge[n]s d'eglise & clergé, ... Paris, Thibault Bessault, 1565. 8vo. With Bessault's woodcut device on the title-page. 18th-century French grained red morocco (ca. 1745?), gold-tooled spine with pointillé ornaments, each board framed with thin-thick-thin fillets with a rosette(?) stamped over their intersections at the corners, gold-tooled turn-ins, gold fillets on the board edges, gilt edges.
22367: TELESIO, BERNARDINO. - De colorum generatione opusculum.Naples, Josephus Cacchius, 1570. 4to. With large woodcut device on title. Modern vellum, preserved in an orange half morocco box.
D329MFC3UKU0: [TEMMINCK, COENRAAD JACOB]. - Las posesiones holandesas en el archipiélago de la India.Manila, Miguel Sanchez, 1855. 8vo. Modern red half calf, preserving the original pink lithographed wrappers.
3504: TENSINI, FRANCESCO. - La fortificatione guardia difesa et espugnatione delle fortezzi esperimentata in diverse guerre.Venetia, Antonio Bariletti, 1630. Large folio (38 x 27.5 cm). With richly engraved allegorical frontispiece, engraved portrait of the author, and 48 fine engraved fortification plates (11 double-page), by Fillippo Sadeler. Contemporary calf, gold-tooled fillets on boards, richly gold-tooled spine, Rebacked, with the original backstrip laid down, later endpapers.
F4QFG1YNZ8OA: TERENCE (TERENTIUS AFER, PUBLIUS). - Comoediae sex, ... commentario perpetuo illustratae. Accedunt interpretes vetustiores, Aelius Donatus, ... Frid. Lindenbruchii observationes ... Curavit Arn. Henr. Westerhovius. The Hague, Pierre Gosse, 1726. 3 parts in 2 volumes, bound as 1. 4to (26 x 21.5 x 12 cm). With 2 title-pages printed in red and black, each preceded by the same frontispiece, and a full-page portrait of Terence. Mottled richly gold-tooled calf (1771 or shortly before), each board with the crowned Zwolle coat of arms above a panel with "ZWOLLÆ." as centrepiece. The binding was made by the First Zwolle Prize bindery, tentatively associated with Simon Clement, with the manuscript prize inscription from the rector of the Zwolle gymnasium dated summer 1771.
L59CNBKDPSCK: [TERRA-COTTA DEMON]. - [Humbaba, demon guardian of the Forest of Cedars].[Elam? (on the northwest Gulf coast, now in Iran), soon after 2000 BC]. Terra-cotta face (8.5 x 7.5 x 2.5 cm) in bas-relief, slightly concaved on the back.
ABC_45557: [TESSARI, LUDOVICO AND CAROLUS LINNAEUS]. - Materia medica contracta: synonyma, natalia, pharmaceutica, qualitates, principia, praeparata, vires, usus communes, usus praecipuos, composita, doses, judicium complectens.Venice, Nicolaus Pezzana, 1762. 3 parts in 1 volume. 8vo. With an allegorical title-vignette ("Nimis augusta foramina cribri"), headpieces built up from typographic ornaments, woodcut tailpieces and decorated initials. Contemporary sprinkled calf over boards, light brown spine label with title in gold, blue sprinkled edges.
K51EGMDSKF86: [TETRAPTYCH ICON]. - [Incipit:] Kr[es]tou tvoemou pokli[!]naemsya vl[adi]koi s[vya]toe voskresenie tvoe slavim [= We bow before your cross, master, and praise your holy resurrection].[Moscow or vicinity?, ca. 1810?]. A Russian Orthodox brass icon comprising 4 panels hinged to each other (15 x 9.5 x 1.5 cm closed; 15 x 35.5 x 0.5 cm open), each of the 4 interior sides with 5 relief scenes with a blue enamel background (1 scene in the onion-dome top and 1 in each of the 4 quarters of the square body), each scene with an inscription above it. Further with a brass relief veneration of the cross on the front of the exterior in a decorated architectural frame, with an oval at the head bearing the text transcribed above.
D7QCQFYD4ZB1: [TEXAS REPUBLIC]. - Ordinances and decrees of the consultation, provisional government of Texas and the convention, which assembled at Washington March 1, 1836. By order of the secretay[!] of State. Houston, National Banner Office (printed by Niles & Company). 1838. 8vo. Modern brown half morocco (SANGORSKI & SUTCLIFFE, London).
H18CARZM7N1R: [TEYSSIER DES FARGES, GEORGE AIMÉ]. TOUCHSTONE, S.F. (PSEUDONYM). - Les chevaux de course[:] pedigree - description - historique. 60 portraits en couleur par V.-J. Cotlison, L. Pénicault et Le Nail. Texte orné de 182 vignettes … = Historique des étalons pur-sang Anglais et Français et des juments Françaises les plus célèbres ayant paru sur le turf de 1764 à 1887.Paris, J. Rothschild, 1889. Oblong folio (24.5 x 37 cm). With 2 title-pages in red and black, each with a different vignette; 60 chromolithographed plates, highlighted with gum arabic and lithographed by Thurwanger, each facing an inserted letterpress leaf with a pedigree of the horse portrayed. Further with 182 lithographed vignettes in the text. Contemporary gold- and blind-blocked brown morocco, with the original publisher's front wrapper (lithographed and hand-coloured) mounted on the front board in a wide decorated gold frame, gold-tooled turn-ins, gilt edges, white glazed endpapers with a watered-silk pattern, signed on the front board, "A SOUZE A. LENEGRE REL.", meaning Auguste Souze and Antoine Lenègre the younger in Paris.
22346: [THE GREAT TURKISH WAR]. - Traduction d'un exemplaire en langue Turque contenant le detail & la description des processions des jeunes, & des penitences que le grand seigneur dit Mahomet Soliman, Empereur Turk du soleil levant, & du couchant, souverain seigneur des seigneurs, & veritable successeur de la race du grand prophete Mahomet, a commandé de faire en tout son empire.Bordeaux, Pierre Abegou, 1687. 4to. With an engraved frontispiece portrait of the Holy Roman Emperor Leopold I and (extra added) a portrait of the Polish King Jan III Sobieski, by F. Jollain, inserted as a second frontispiece. Marbled wrappers.
I189CFH4I2MC: [THE HAGUE - PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Hagiensis communi Collegii Medici ejusdem loci opera adornata.The Hague, Johannes Tongerloo, 1659. 4to. With the woodcut coat-of-arms of The Hague on the title-page. 17th-century(?) boards covered with marbled paper.
I1795LJUO2NI: [THE HAGUE - PHARMACOPOEIA]. COLLEGIUM MEDICORUM. - Pharmacopoea Hagana ex auctoritate magistratus poliatrorum opera instaurata et aucta.The Hague, Frederik Boucquet, 1738. 4to. With frontispiece engraved by David Coster and 2 folding engraved tables of pharmacological symbols with their meanings. Contemporary vellum.
I17AG1QFJYOO: [THE HAGUE - PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Hagiensis Communi Collegii Medici ejusdem loci opera adornata.The Hague, Johannes Tongerloo, 1659. Small 8vo With the woodcut coat-of-arms of The Hague on title-page.Modern boards covered with grey paper, preserving the original endpapers.
J8GFS103QSKC: [THE HAGUE - PHARMACOPOEIA]. - Haegsche apotheek op het gezag der magistraet, door den arbeid der stads-soctoren, volgens, den laetsten vernieuwen en verbeterden Latynsche druk vertaeld.Including: Nareede van den boekverkooper.The Hague, Johannes de Cros, 1762. 4to. With the title-page printed in red and black with an engraved view of The Hague and a frontispiece engraved by David Coster showing the god of medicine Asklepios. Contemporary red half sheepskin.
K9KGNOXQTMG3: [THE HAGUE - PHARMACY]. - Lyst der medicamenten, welke in de stads apotheecq van 'sGravenhage, moeten worden gevonden tot gebruyk der zieke armen, en buyten welke medicamenten geene anderen door stads doctoren of chirurgyns voor de voors. zieken geordonneert zullen mogen worden.The Hague, Cornelis van Zanten, 1749 (changed in ink to 1748). 4to. With woodcut coat-of-arms of The Hague on the title-page. Bound as sewn.
ICFB4KD12N5L: THEOBALD, JOHN (EDITOR) [AND JOHN PRINGLE (COMPILER)]. - Medulla medicinae universae: or, a new compendious dispensatory: compiled … for the use of the military hospital abroad... The sixth edition.London, J. Whiston, B. White and R. Baldwin, 1761. 12mo (16.5 x 9.5 cm). Contemporary calf, with gold fillets.
74RD10G5BNTU: THEOCRITUS, HESIOD, AND OTHERS. - [Indication of contents in Greek followed by Latin:] Haec insunt in hoc libro. Theocriti Eclogae triginta. Genus Theocriti & De inventione bucolicorum. Catonis Romani sententiae paraeneticae Distichi. Sententiae septem sapientum. De invidia. Theognidis megarensis siculi sententiae Elegiacae. Sententiae monostichi per capita ex variis poetis. Aurea carmina Pythagorae. Phocylidae Poema admonitorium. Carmina Sibyllae erythraeae De Christo Jesu domino n[ost]ro. Differentia vocis. Hesiodi Theogonia. Eiusdem Scutum Herculis. Eiusdem Georgicon libri duo.Venice, Aldus Manutius, February "1495" [=1496]. Folio. With 8 fine woodcut headpieces (2 by the famous Poliphilus master) plus 29 repeats, and 23 woodcut outline interlaced initials (3 series: 3-line, 5-line and 7-line) plus 16 repeats. Modern red morocco, gold- and blind-blocked.
18860: THEODOSIUS. - Sphaericorum libri tres, nunquam antehac graece excusi. Paris, André Wechel, 1558. Small 4to (21 x 14 cm). With woodcut publisher's Pegasus device on title-page (repeated on last page), numerous woodcut mathematical diagrams in text, woodcut headpieces and decorated initials. 18th-century tanned sheepskin, gold-tooled spine and board edges.
ABC_45929: THEOPHYLACTUS, BISHOP OF OHRID. - In omnes Divi Pauli epistolas enarrationes, dilige[n]ter recognitae. Christophoro Porsena Romano interprete.Cologne, Petrus Quentell, September 1527. 4to. With one 9-line and several 6-line historiated woodcut initials; rubricated throughout. Contemporary blind-tooled calf over wooden boards. With the original catchplates (clasps missing) and protective iron strips on the lower edges and corners.
21180: THEVENOT, MELCHISEDECH. - L'art de nager, demontré par figures, avec des avis pour se baigner utilement. Paris, Thomas Moette, 1696. 12mo. With 35 engraved plates of people swimming by Charles Moette. Contemporary calf.
F6BA0XRBPUPB: THÉVENOT, MELCHISEDEC JEAN-BAPTISTE. - Alle de gedenkwaardige en zeer naauwkeurige reizen …; mitsgaders de voornaamster byzonderheden van d'Archipel, Konstantinopolen, 't Heilige Land, Egypten, de woestynen van Arabie, Mekka … Amsterdam, Gerrit Bos, 1731. 4to. With engraved title-page, standing portrait of the author in Eastern garb, 19 engraved plates (including 2 folding) drawn, etched and engraved by Jan Luyken. 18th-century half calf, sprinkled-paper sides, refurbished in the 19th century and with a 20th-century spine label.
17041: [THOMAS À BECKET]. [DIEGO AFONSO DE MIRANDA, TRANSLATOR]. - Historea da vida e martyrio do glorioso Sancto Thomas Arcebispo, Senhor de Cantuaria, Primas de Inglaterra, legado perpetuo da sancta see apostolica, trelada da novamente de Latim em lingoagé Portugues.(Colophon: Coimbra, João Alvarez, printer to the University, 12 November) 1554. 4to. With several woodcut decorated initials. With the 4 preliminary leaves in facsimile. 20th-century Portuguese tree calf, gold-tooled spine, red spine label, brown sprinkled edges, marbled endpapers.
17996: THOMAS, ANTOINE, THE KANGXI EMPEROR AND OTHERS. - Brevis relatio eorum, quae spectant ad declarationem Sinarum Imperatoris KamHi circa caeli, Cumfucii, et avorum cultum, datam anno 1700. ...Augsburg and Dillingen, Johann Kaspar Bencard, 1703. Small 8vo (15.5 x 9 cm). Contemporary sheepskin parchment.
K64AEII3I7X2: THOMAS, WILLIAM, CAPTAIN. - Good newes from sea, being a true relation of the late sea-fight, betweene Captain William Thomas, captain of the 8th Whelp, now imployed for the service of the King and Parliament, against Captaine Polhill, captaine of the ship call'd the May flower Admirall of Falmouth, with the taking of the said ship. London, Lawrence Blaiklock, 26 June 1643. Small 4to (19 x 14 cm). Dark blue half morocco (ca. 1870), gold-tooled spine, gilt edges, marbled boards with gold fillets, bound by Riviere, with the binder's stamp on flyleaf.
S955: THOMPSON, WILLIAM. - The new and complete bird-fancier, or Bird-fancier's recreation and delight ... assisted by G. Wright, ... A new edition, corrected and improved. London, H. Hogg (printed by Rider and Weed), [1816/17]. 12mo. With a hand-coloured engraved frontispiece illustrating 12 songbirds. Modern marbled boards.
ABC_45561: THOMSON, ALEXANDER. - Dissertationes medicae. I. De motu, quo renituntur canals, in fluida corporis animalis. II. De aquarum mineralium examine, & origine. III. De martis, & aquarum mineralium. IV. De mercurii. V. De opii. VI. De morbis animi. Introductio exhibet ideam progressus medicinae, hodiernum ejus statum, & quemobrem, à detecto sanguinis circuitu, ars hactenus fere inexculta subsistat.Leiden, Frederik Haring, 1705. 8vo. With a woodcut title vignette and woodcut initials. Contemporary calf, title in gold on spine.
677EWLH2DN7S: THON, CHRISTIAN FRIEDRICH GOTTLIEB (DIRK BOMHOFF HZ., TRANSL.). - Volledige jagersschool of kort begrip der geheele jagt. Een hand- en leerboek in alphabetische orde voor jagers, vogelaars, landbouwkundigen en liefhebbers van de natuurlijke historie ...Arnhem, J.G. Meijer, 1835. 8vo. With frontispiece, illustrated title-page and 2 folding plates, one showing the tracks of various animals and hunting spears and knives and the other showing different sorts of traps. Original publisher's green boards.
LBSFOD5NER1N: THOU (THUANUS), JACQUES-AUGUSTE DE. - Hieracosophioy, sive de re accipitraria libri tres.Paris, Mamert Patisson, King’s Printer “in officina Robert Estienne”, 1584. Small 4to (22 x 15 cm). With the late Robert I Estienne's large woodcut device on the title-page. With the poem and Thou's 11-page verse letter to Philippe Huralt in italic type and the preliminaries and some end matter in roman. Half parchment (ca. 1892).
E4BF131DOXZX: THÜMMEL, HANS WILHELM VON. - Historische, statistische, geographische und topographische Beiträge zur kenntniss des herzogthums Altenburg. Altenburg, 1818. Folio. With 38 hand-coloured engraved portraits (a few with signatures of the subjects), 1 uncoloured engraved portrait, engraved map of the area by L. Michaelis after A. Krehan, small engraved map in text showing the districts Paditz and Kotteritz, and 1 engraved text. Contemporary boards.
ABC_45514: THUNBERG, CARL PETER (PRAESES) AND PETRUUS MAGNUS ACKSELL. - Fauna Chinensis. Quam venis. exp. Facult. Med. Upsal. Praeside C.P. Thunberg … P.P. Petrus Magnus Acksell a Sacris Med. Theolog. Gestricio Helsingus. In Audit. Botanico die XII Junii MDCCCXXIII.Uppsala, Palmblad et C, [1823]. 4to. Unbound.
S540: THUNBERG, CARL PETER. - Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. Uppsala, Joh. Edman, 1788-1793. 4 volumes. 8vo. With 9 full-page and 1 folding engravings, depicting African and Japanese weapons and ornaments. Early 19th-century half calf.
H7FABCXL1TQK: THUNBERG, KARL PETER. - Travels in Europe, Africa, and Asia …London, W. Richardson and J. Egerton (vols I-III) and F. and C. Rivington (vol. IV), [1793?]-1795. 4 volumes. 8vo. With 11 engraved plates (1 folding). Contemporary gold-tooled tree calf, green ribbon markers.
FA7FOWKLY36G: THUNBERG, CARL PETER AND JONAS NICLAS AHL. - Specimen ichthyologicum de Muraena et Ophichtho, ... in audit. Horti Botanici, d. 27 Jun. 1789. ... Uppsala, Johan Edman, [1789]. 4to. With 2 engraved plates by Ahl, showing 4 different species of Muraena. Disbound.
5667: [THURAH, LAURIDS DE]. - Den Danske Vitruvius … | Le Vitruve Danois … | Der Dänische Vitruvius.Copenhagen, Ernst Henrich Berlings, 1746-1749. 2 volumes. Imperial folio (48 x 30.5 cm). With richly engraved architectural frontispiece, and 281 engraved and etched plates, including 5 double-page, with architectural plans, designs and views of the Danish castles, manors, public buildings, churches, etc., including beautiful bird's-eye views of houses and gardens, views of the city of Copenhagen, etc., as well as interior architectural designs for mantelpieces, doorways, altars, pulpits, etc., by Michael Keijl and C.L. Wüst, after the drawings by L. de Thurah (Thieme & Becker attribute the views to J.J. Bruun). 20th-century half brown goatskin, gold-tooled spine.
K6FDK89EU4EB: THURET, GUSTAVE ADOLPHE AND JEAN-BAPTISTE ÉDOUARD BORNET. - Études phycologiques. Analyses d'algues marines.Paris, G. Masson (back of half-title: E. Martinet), 1878. Folio. With 51 engraved plates. Later black half sheepskin.
E8UE0U2XUOX9: THUYS, JACQUES. - Ars notariatus. Dat is: Conste en[de] stijl van notarischap: begrepen in Theorijcke ende Practijcke... Desen derden druck, grootelijcken vermeerdert ende verbetert ...Antwerp, Arnout s'Conincx, 1590. Small 8vo (15.5 x 10 cm). With woodcut publisher's device (with letterpress motto "Virtute et constantia") on title-page, a woodcut tail-piece and woodcut decorated initials (3 series). Set in textura types with incidental roman, with sample documents set in civilité with incidental italic. 17th-century parchment.
K7GC5A5HYM7X: TIGNY, F. MARTIN GROSTÊTE DE. - Histoire naturelle des insectes, composée d'après Réaumur, Geoffroy, Degeer, Roesel, Linnée, Fabricius, et les meilleurs ouvrages qui ont paru sur cette partie; rédigée suivant la méthode d'Olivier.Paris, Deterville, 1801. 10 volumes bound as 5. 12mo. With 110 engraved plates, including 106 coloured by a contemporary hand. Contemporary green half calf, gold-tooled spines.
96LEWGGE41JO: TIMKOWSKI, EGOR FEDOROVITCH. - Voyage à Peking, à travers la Mongolie en 1820 et 1821. Paris, Dondey-Dupré père et Fils, 1827. 2 text volumes (8vo) and one atlas volume (folio). With lithographed title-page, 3 lithographed maps and plans, 8 lithographed plates with copies after Chinese and other drawings. Text volumes in contemporary half calf and atlas in original brown wrappers.
J1OC9CGSTGII: TINGQUA. - [Twelve Chinese gods].[Guangzhen (Canton)], Tingqua, [ca. 1870?]. Imperial 4to album (33 x 24.5 cm). 12 drawings in numerous brightly coloured gouaches plus gold and silver, on pith paper (30 x 21.5 cm), each drawing mounted by its corners in an album of mulberry-bark(?) paper and framed with 4 strips of blue silk, and with a loose tissue leaf inserted before each drawing and an extra blank album leaf before the first drawing. Contemporary rice-straw(?) pasteboards, with the contemporary "Tingqua" label.
KBSD1P6ZDLWJ: TIRION, ISAAK. - Nieuwe en beknopte hand-atlas. Bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste landkaarten; ... na de alderlaatste ontdekkingen van De L'Isle en anderen opgesteld.Amsterdam, [widow of] Isaak Tirion, [1770]. Folio (42 x 26.5 cm). With 109 engraved maps (106 double-page and 3 larger folding; plate size mostly ca. 30 x 34 cm), all coloured as published. Contemporary half calf.
H7FCBFETIKOX: TITSINGH, ISAAC. - Bijzonderheden over Japan behelzende een verslag van de huwelijks plegtigheden, begrafenissen en feesten der Japanezen …The Hague, Widow J. Allart, 1824-1825. 2 volumes. 8vo. With engraved title-pages and 4 folding, etched (and partly aquatint) plates, all in original publisher's hand-colouring. 19th-century half cloth.
H61BFWWJLAPY: TITSINGH, ISAAC. - Cérémonies usitées au Japon, pour les mariages, les funérailles, et les principals fêtes del'année; … Orné de 24 gravures, faites d'après des peintures japonaises.Paris, Nepveu (back of half-title: printed by d’Hautel), 1822. 3 volumes. 18mo. With 23 (of 24?) etched plates (including 3 as frontispiece, and 17 folding), all but one in contemporary hand-colouring. Late 19th-century, gold-tooled brown half morocco, gilt edges.
21507: TJASSENS, JOHAN. - Zee-politie der Vereenichde Nederlanden verthoont in een tafel, ende twee kleyne boecken … Waer achter ghevoecht zijn eenighe saecken tot onderrechtinge en kennisse tot de politie dienende.The Hague, Johan Veely, 1652. 4to. Contemporary vellum.
S1771: TOKUNAGA, SHIGEYASU (EDITOR). - Report of the first scientific expedition to Manchoukuo under the leadership of Shigeyasu Tokunaga. June - October 1933. Section V [Zoology]. Tokyo, Office of the Scientific Expedition to Manchoukuo, Faculty of Science and Engineering, Waseda University, 1934-1939. 12 volumes (26.5 x 19 cm). With many illustrations in text, 287 full-page plates (126 coloured) and a folding table. Original publisher's stiff printed wrappers.
E3TH5II5O4P3: TOLL, WYNAND AND JAN LEENDERTSZ. TIMMERMAN (BROKERS). - Executie van een Sneker vaertuyg, genaemt een kof, gevoert by Pieter Martensz. Hollander, op den 28 november, 1698. [Amsterdam, 1698]. Half-sheet (ca. 33 x 21 cm).
988FIHY3BYBS: TOLLEN, GERRIT VAN DER, AND SHOEI MOTOKI. - Kaigan hojutsu biyo.Edo (Tokyo), Kyoto & Osaka, Yamazakiya Seishichi and others, Kaei 5 [= 1852]. 5 volumes. (26 x 18 cm). With about 65 woodcut illustration figures (including 6 double-page, each printed from 2 separate woodblocks) showing views and diagrams including coastal fortresses, cannons and their carriages, mortars, tools, shot, incendiary projectiles and ships. Contemporary black paper wrappers, bound in the traditional Japanese manner, in a modern Japanese black cloth maru chitsu (wrap-around case).
S821: TONINI, FERDINAND. - Prospetto cromo-litografíco confrontativo tolto dal vero dei funghi mangerecci coi funghi velenosi o sospetti i più comuni ... Como, printed by the sons of Carlantonio Ostinelli (lithographed by Vasalli, Milano), 1845. Oblong 4to (25.5 x 35.5 cm). With lithographed and letterpress title-page, and 15 partly hand-coloured lithographs on 8 leaves with descriptive letterpress text. Original printed wrappers, with a wide variety of decorative types and borders.
F45C7VWR5F56: TOPINARD, PAUL. - Étude sur les races indigènes de l'Australie.Paris, A. Hennuyer, 1872. 8vo. Contemporary blue half cloth.
21824: TORELLI, GUISEPPE. - De nihilo geometrico, libri II. Verona, Augostino Carattoni, 1758. With a woodcut vignette on the title-page (with a globe, book and instruments), and many fine-line diagrams in text.With:(2) SALADINI, Girolamo. Elementa geometriae infinitesimorum. Libri tres.Bologna, Tommaso d'Aquino, 1760. Title-page with an engraved vignette of a putto with drafting instruments and an armillary sphere, and with numerous diagrams on 9 folding engraved plates.(3) CARNOT, Lazare. Oeuvres mathématiques.Basel, J. Decker, 1797. With a stipple-engraved (and aquatint) frontispiece portrait of Carnot by Jean Jacques de Mechel, and 6 diagrams on a folding engraved plate. 3 works in 1 volume. 8vo. Contemporary half tanned sheepskin, gold-tooled spine.
D1OCWDPH6BFH: TORÉN, OLOF. - Voyage de Mons. Olof Torée[,] Aumonier de la Compagnie Suedoise des Indes Orientales, fait à Surate, à la Chine &c.Milan, Reycends brothers, 1771.With:(2) ECKEBERG, Carl Gustaf. Précis historique de l'économie rurale des Chinois.Milan, Reycends brothers, 1771.(3) BLACKFORD, Dominique de. Précis de l'état actuel des colonies Angloises dans l'Amérique Septentrionale. Milan, Reycends brothers, 1771. 3 works in 1 volume. 12mo. Contemporary French mottled calf, gold-tooled spine.
21524: TORÉN, OLOF. - Voyage de Mons. Olof Torée aumonier de la Compagnie Suedoise des Indes Orientales, fait à Surate, à la Chine &c. depuis le prémier avril 1750. jusqu'au 26. juin 1752.Milan, Les Freres Reycends, 1771. 12mo. Contemporary blue paper wrappers.
I3IBUUQYI836: [TORINUS (THORER), ALBANUS (ED).]. - De re medica huic volumini insunt ...(Colophon: Basel, Andreas Cratander, 1528). Folio. With woodcut printer's device on title-page, repeated on final page, 2 pages with 4-piece decorative woodcut borders (some blocks initialled I.F.) and numerous woodcut decorated initials. 18th-century half calf, with marbled paper in a tree pattern on sides, gold-tooled spine with the coat of arms of the Russian Tsars.
K2QFFYILM5XM: TORNBERG, CARL JOHAN. - Numi Cufici regii numophylacii Holmiensis, quos omnes in terra Sueciae repertos.Uppsala, Leffler and Sebell, 1848. 4to. With 14 lithographed plates. Contemporary blind-blocked cloth.
81BC2UE3T91C: TORNERO, RECAREDO SANTOS. - Chile ilustrado. Guia descriptivo del territorio de Chile de las capitales de provincia, de los puertos principales.Valparaiso, Librerias i ajencias del Mercurio, 1872. 4to. Double-tinted lithographed frontispiece with portrait of president Frederico Errazuriz by Lasnier and printed by Lemercier, 9 double-tinted lithographs lithographed by Lasnier or F. Sorrieu and printed by Lemercier of some important Chilean people and buildings, and more than 200 engravings in the text: views, landscapes, building, natives, costumes, etc. Contemporary grained cloth.
LCFF6NQTH7L8: TORQUEMADA, JUAN DE (JOHANNES DE TURRECREMATA). - [Expositio super toto psalterio, incipit:] Ad sanctissimum ac beatissimum dominum dominum Pium Secundum Pontificem Maximum editio in librum psalmorum quem alii soliloquium dicunt incipit feliciter … [colophon:] Explanatio in psalterium …(Colophon: Augsburg, printed by Johann Schüssler), [1470/71]. Folio (30 x 22 cm). Set in a single type, largely a rotunda gothic but with some roman influences with 35 lines per page, with about 150 manuscript "Lombardic" initials in red ink, the lines introducing the commentary for each psalm underscored and with manuscript paragraph marks, both in red ink. Late 19th-century(?) half vellum, boards covered with 2 leaves from a Latin Vulgate Bible printed on vellum.
18832: TORRENTINUS, HERMANNUS (HERMAN VAN DER BEKE). - Elucidarius poeticus co[n]tinens historias poeticas, fabulas, insulas regiones, urbes, fluvios, mo[n]tesq[ue] insigniores, atq[ue] huiusmodi alia, …Antwerp, Michiel Hillen van Hoogstraten, 1527. With the title in an elaborate woodcut border. With: (2) [FIOCCHI, Andrea Dominico (Andras Dominicus FLOCCUS)] under the name of Lucius FENESTELLA. De magistratibus, sacerdotiisq[ue] Romanorum libellus, iamprimum nitori restitutus.[Cologne, Hero Fuchs, 1527]. With the title in a finely cut 4-piece woodcut border. 2 editions in 1 volume. 8vo. 16th-century(?) limp vellum (formerly used for a slightly thinner book). The binding is an interesting example of a spine reinforced with a horizontal metal rod at the central sewing support to give more support and prevent the bookblock from becoming concaved or developing sharp kinks; probably bound in Flanders.
17975: TORRENTINUS, HERMANNUS (HERMAN VAN DER BEKE). - Elucidarius poeticus continens historias poeticas, fabulas, insulas, regiones, urbes, fluvios, montesq[ue] insigniores, atq[ue] huiusmodi alia, omnib[us] adolescentibus in poesi versantibus oppidoquam necessarius, ...Cologne, Eucharius Cervicornus (colophon: Godefried Hittorp), July 1529. With the title in an elaborate woodcut architectural borde. Set in roman types with 8 and 14 mm roman capitals used as initials.With: (2) FREUDENBERG, Aethon Johann von. De abusu & impostura medicantiu[m] libellus perquam utilis jucundusq[ue] omnibus, quibus cum medicis erit negocium.Marburg, Eucharius Cervicornus, 1538. With 1 woodcut decorated initial (white on black with floral decoration) and a vine-leaf ornament (Vervliet 7). Set in roman type with the dedication in an Aldine-style italic and with occasional words in Greek. 2 works in 1 volume. 8vo. Sheepskin parchment (ca. 1700?).
K5S9RMSZQ15T: TORREY, JOHN. - A flora of the State of New York, comprising full descriptions of all the indigenous and naturalized plants hitherto discovered in the state; with remarks on their economical and medicinal properties.Albany, Carroll and Cook, 1843. 2 volumes. 4to. With a lithographed general title-page in each volume and 162 hand-coloured lithographed plates. Original publisher's blind- and gold-blocked cloth.
CCKDEE01U79O: TORSELLINI (TURSELLINUS), ORAZIO. - Het leven vanden heylighen Franciscus Xaverius die den eersten vande Societeyt Jesu het H. Evangelie in Indien ende Japonien heeft ghepredickt. Antwerp, Cornelis Woons, 1646. 8vo. Contemporary vellum.
D1VB9MZIY9EO: TORSELLINI (TURSELLINUS), ORAZIO. - Apostolisches Leben und Thaten deß heiligen Francisci, der Francisci Xaverii, der Societet Jesu, Indianer Apostels.München, Sebastian Rauch, 1674. 4to. With engraved frontispiece by Melchior Küsell after J. M. Tobrias and an extra frontispiece by the same engraver bound in after page 512. Contemporary vellum with two clasps.
DBGC6VTDMSGH: TOSTATUS (TOSTADO DE MADRIGAL), ALFONSO. - Super Leviticum in sensu litterali nova et hactenus abscondita a se edita commentaria. (Colophon: Venice, Petrus Liechtenstein, 1529). With title-page printed in red and black with a large woodcut containing the coats of arms of the Emperor Charles V (Charles I of Spain) and two bishops (the author and perhaps a relative), leaf 2 with a woodcut of the author writing at his desk, with his arms, and a woodcut initial with the other bishop's arms inside the letter, the arms in the initial and some lines of text printed in red. Printed in two columns. With: (2) TOSTATUS, Alfonso. Opus super Deuteronomium.(Colophon: Venice, Petrus Liechtenstein, 1528). With title-page printed in red and black, leaf 1 with a woodcut of the author writing at his desk, with his arms (not the same woodcut as in ad 1), and a woodcut initial with the other bishop's arms as in ad 1. Printed in two columns. 2 works in 1 volume. Folio. Contemporary blind- and gold-tooled tanned sheepskin over wooden boards; each board in a panel design with 2 (on the back board 3) different vine rolls, rules, and on the front board a central medaillon depicting Bathsheba kneeling before King David playing his harp, and a half dozen separate stamps, with author and title at the head, "Thostati Super Leviti et Deuteronomy" and the binding date MDXXXII (1532); blind-tooled spine, remnants of brass anchor plates on the back board (for straps?), catch plates on the front board lacking.
I14BNBAMKKG8: [TOULOUSE - PHARMACOPOEIA]. PURPAN, PONS-FRANÇOIS. - Codex medicamentarius, seu, pharmacopoea Tolosana, amplissimi senatus autoritate munita, ex mandato noblissimorum et vigilantissimorum capitolinorum in lucem edita.Toulouse, Arnaldus Colomerius, 1648. Small 4to (22 x 18 cm). With woodcut device on title-page, including the arms of Toulouse. Early boards, rebacked.
LC9FR9F41NKC: TOURNEFORT, JOSEPH PITTON (CLAUDE AUBRIET, ILLUSTRATOR). - Elemens de botanique, ou methode pour connoître les plantes.Paris, Imprimerie Royale, 1694. 8vo. With 3 engraved title pages, engraved royal arms on the title page, 2 engraved headpieces, 2 engraved initials and 451 engraved botanical plates.Early 19th-century red morocco.
K38FC4TLP8Q5: [TOUSTAIN-RICHEBOURG, HENRI DE]. - [Manuscript travel guide to Egypt].[France?, 1850s]. With 17 pages of text written with pen and ink in French and 4 pages of annotations in pencil. Unbound, pages later inexpertly sewn together.
J7KGMTU1IEVG: [TRANSVAAL ROYAL COMMISSION]. - Report of the commissioners appointed to inquire into and report upon all matters relating to the settlement of the Transvaal territory. Part 1[-2].With:- Further correspondence respecting the affairs of the Transvaal and adjacent territories.- Further correspondence respecting the affairs of the Bechuanaland and adjacent territories.- Report of the commissioners appointed to determine land claims and to effect a land settlement in British Bechuanaland.- Correspondence respecting the affairs of Pondoland [3 parts].London, George Edward Eyre and William Spottiswoode, 1882-1888. 2 volumes. Folio. With a total of 21 folding lithographed maps, many coloured in outline. Contemporary brown cloth.
K7B9FA33YOBF: TRATTINNICK, LEOPOLD. - Botanisches Album, oder Sammlung ausgewählter, naturgetreuer Abbildungen, der merkwürdigsten Pflanzen, Blumen, Früchte, Sträucher u.s.w. nebst deren Benennung. Zusammengetragen aus Leop. Trattinnick's ... sämmtlichen botanischen Werken.Vienna, R. Sammer, [ca. 1850]. 4to. With 150 engraved plates, a few printed in light-green. Contemporary blue/green stiff paper wrappers.
22404: [TRAVEL - BRAZIL - EUROPE - AFRICA]. - Aanmerkingen van eenen reiziger, over Hollandt, Duitschlandt, Italie, Spanje, Portugaal, Brazilie, Africa. En eenige eilanden in de Middelandsche Zee ... Amsterdam, Andriaan Wor, heirs of Gerard Onder de Linden, for the translator, 1729. 4to. 19th-century white half parchment.
A4NG4OWZQS0D: [TREATY]. - Tratado de amizade, navegação, e commercio entre as muito altas, e muito poderosas senhoras Dona Maria I, Rainha de Portugal, e Catharina II. imperatriz de todas as Russias, assinado em Petersburgo pelos plenipotenciarios de huma, e outra corte em 9/20 de Dezembro de M.DCC.LXXXVII. e ratificado por ambas as magestades.Lisbon, Regia Officina Typografica, 1789. 4to. With woodcut Portuguese royal arms on title-page. Contemporary gold brocade paper wrappers.
J8PEDPNGXA49: TREW, CHRISTOPH JACOB, [C.G. VON MURR AND OTHERS]. - Hortus nitidissimis omnem per annum superbiens floribus sive Amoenissimorum florum imagines ... Volumen [I-]II. | Der das ganze Jahr hindurch im schönsten Flor stehende Blumengarten, oder Abbildungen der lieblichsten Blumen, ... [Erster-]Zweyter Band.Nürnberg, [Johann Michael Seligman], Adam Ludwig Wirsing, [1750-1768-]1772[-1774]. 2 volumes bound as 1. Imperial folio (52.5 x 37 cm). With 119 engraved plates (numbered as 120) showing 128 flower varieties, painted by Georg Dionysius Ehret and others and engraved by Seligmann and Wirsing. With the plates printed on the better quality Dutch paper and coloured by hand for the publisher. Lacking 1 title-page and 1 text leaf. Contemporary mottled calf, each board with a gold-tooled roll border; the richly gold-tooled spine with a large thistle.
15311: TRIGAULT, NICOLAS. - La vie du P. Gaspar Barzee Zelandois, de la Compagnie de Jesus. ... En la conqueste d'un Nouveau Monde à la foy Chrestienne, soubs les estandarts du bon Jesus, en l'Inde Orientale.Douai, Noel Wardavoir, 1615. Small 8vo (14.5 x 9 cm). Contemporary limp vellum.
J8FE2D1A5PL3: TROMMSDORFF (TROMSDORFF), JOHANN BARTHOLOMÄUS. - Zak-boek voor practiserende artzen, ter vermyding van scheikundige en pharmaceutische misslagen in het voorschryven van geneesmiddelen. … Volgens den laatsten druk uit het Hoogduitsch vertaald.Including: DURING, Josephus Philippus. Over zommige dwalingen, welke men in het voorschryven der geneesmiddelen moet vermyden.FOCKEMA, Sybrandus. Over de voornaamste mercurial geneesmiddelen.Groningen, J. Oomkens, 1804. 8vo. Page numbering switches to 173 after page 272. Modern half cloth.
JC9HWVGG8URE: [TROMMSDORFF, JOHANN BARTHOLOMÄUS?]. - Leerstelsel der algemeene en artsenijmengkundige proefondervindelijke scheikunde.Including: [GRAHAM, Thomas?]. De bewerktuigde lighamen: scheikundige beschouwing aangaande de voornaamste bestaandeelen der planten benevens de meest belangrijkste[!] producten welke men door derzelver ontleding bekoomt.[Amsterdam?], 19 October 1830. 4to. Manuscript in Dutch, written in black ink in a Latin hand on laid paper. Near contemporary half tanned sheepskin.
ABC_45588: TROTSKY, LEON. - Tuda i Obratno: vmesto predislovija. I. Ot Peterburga do Berezzova. Sovet raboc?ich deputatov po etapam. II. Moj pobeg. - 800 verst na olenjach. [There and back again] [text in Russian in Cyrillic type].St. Petersburg, Shipovnik, 1907. With a lithographed device on the front cover. Original publisher's printed wrappers.
H7RF13XC1LPL: TSCHEPE, P. ALBERT S.J. - Histoire du Royaume de Ou (1122 - 473 av. J.- C.). Variétés Sinologiques no.10.Shanghai, Librairie de la Mission Catholique, 1896. 8vo. With 17 illustrations in text and one folding map. Publisher's printed paper wrappers.
J3AB9G6C7E9R: [TUCKER, CHARLOTTE MARIA] AND THEODORUS MATTHIJS LOOMAN. - Abbeokoeta; of de dageraad tusschen de keerkringen: eene schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba. Uit het Engelsch naar den vijfden druk vertaald, en tot op den jongsten tijd bijgewerkt.Amsterdam, H. Höveker (back of half-title: for the "Vereeniging ter bevordering van Christelijke lectuur"), 1860. 12mo. With chromolithographed frontispiece, 3 lithographed maps (2 double-page and 1 folding), 1 chromolithographed plate and 8 wood-engraved plates. Contemporary half cloth.
8BRD6GS01IG0: TUCKEY, JAMES HINGSTON. - Bericht von einer Reise nach Neu-Süd-Wallis um zu Port-Philipp in der Bass's Strasse eine Kolonie anzulegen. Gethan in dem Schiffe Kalkutta in den Jahren 1802, 1803 und 1804.Weimar, Im Verlage des F.G. priv. Landes-Industrie-Comptoirs 1805. 8vo. Contemporary blue paper over boards.
23517: TULLY, [RICHARD]. - Narrative of a ten years' residence at Tripoli in Africa: from the original correspondence in the possession of the family of the late Richard Tully, esq. the British consul. Comprising authentic memoirs and anecdotes of the reigning Bashaw, his family, and other persons of distinction; also, an account of the domestic manners of the Moors, Arabs, and Turks. London, Henry Colburn, 1817. Large 4to. Engraved coloured frontispiece of Sidy Hassan, late Bey of Tripoli, folding engraved map (220 x 390 mm) of the regencies of Tripoli and Tunis, signed "Neele scuplt. Strand", 6 full-page plates of the Triumphal Arch of Tripoli, Arabs recreating in the desert, a Bedouin woman, officers of the Grand Seraglio, a guard of Tripoli, and an Egyptian puppet- shew, all engraved by Hoovell & Son and beautifully coloured by hand. Contemporary calf, spine with title lettered in gold, gilt fillet border on covers, marbled edges.
21429: TURGOT, ANNE ROBERT JACQUES. - Mémoire sur les colonies Américaines, sur leurs relations politques avec leurs métropoles, et sur la manière dont la France et L'Espagne ont dû envisager les suites de l'indépendance des Etats-Unis de l'Amérique.Paris, Pierre-Samuel Dupont, 1791. 8vo. 19th-century half calf, gold-tooled spine.
21550: [TURKEY - SPAIN]. - Les presens inestimables envoyez par le grand Turc au Roy d'Espagne. Ensemble ce qui s'est passé depuis le 24. Iullet, tant à l'armee Hollandoise qu'Espagnolle au Pays-Bas.Lyon, Claude Armand dit Alphonse, 1625. 8vo. Modern marbled boards.
K88EJRZH8B96: TURTON, WILLIAM AND JOHN EDWARD GRAY (EDITOR). - A manual of the land and fresh-water shells of the British Islands, with figures of each of the kinds.London, Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1840. 8vo. With 12 hand-coloured engraved plates and some small wood-engraved illustrations in text. Original publisher's gold- and blind-blocked cloth.
C5JGY701U79O: TWIST, JOHAN VAN. - Generale beschrijvinghe van Indien. Ende in 't besonder kort verhaal van de regering, ceremonien, handel, vruchten en geleghentheydt van 't Koninckrijck van Gusuratten, staende onder de beheerschinghe van den Groot-Machtighen Koninck Cajahan: anders genaemt den grooten Mogor ... Hier achter is by-gevoeght de aenwijsinge van meest alle kusten, drooghten ende reeden, om door gantsch Indien te zeylen.Amsterdam, for Joost Hartgers, 1648. 4to. With woodcut printer's device on the title-page. 19th-century marbled wrappers.
E4HED101U79O: UCHIDA MASAO. - Yochi shiryaku [Compendium of world geography]. [Tokyo], Meiji 4 [= 1871]. (25.5 x 17 cm). With the title and all text in Japanese, printed from woodblocks on rice paper, with 1 double-page, 2 full-page and 2 half-page maps and 12 full-page and 23 half-page illustrations of architecture, people and costumes, topography, plants and animals. Original publisher's heavy paper wrapper.
5406: UDAGAWA, GENSHIN. - Ihan Teiko.Edo (Tokyo), 1805. 2 volumes: 3 parts in 1 text volume., and 1 atlas volume. Text volume (8vo), atlas vol. large 8vo (30 x 21 cm). With numerous anatomical illustrations on 16 engraved plates, mounted on thick paper, by the Japanese artist Aodo Denzen. Both volumes in contemporary Japanese book-bindings; rice-paper (text) and boards (atlas).
H6FFJ3MNBWEZ: UKHTOMSKY (UCHTOMSKIJ), ESPER ESPEROVICH AND HERMANN BRUNNHOFER (TRANSLATOR). - Orientreise seiner kaiserlichen Hoheit des Grossfürsten-Thronfolgers Nikolaus Alexandrowitsch von Russland, 1890-1891.Leipzig, F.A. Brockhaus, 1894-1899. 2 volumes. 4to. With engraved portrait of Nicholas, 7 photogravures, 541 wood engravings after drawings and photographs and 5 chromolithographed maps. Publisher's cloth, richly blocked in black, gold and grey, gilt edges.
1884: [ULENSPIEGEL]. - Histoire de la vie de Tiel Wlespiegle, contenant ses faits & finesses, ses aventures, & les grandes fortunes qu'il a euës, ne s'étant jamais laissé tromper par aucune personne. Nouvelle traduction de l'Alemand en François; où l'on a ajoûté à cette edition, plusieurs pieces qui n'ont point encore paru en François jusques à present.Amsterdam, Nicolas Chevalier, 1702. 12mo. With engraved title-page showing an owl looking at itself in a mirror with Ulenspiegel wearing a fool's cap watching. Black morocco by Hippolyte Duru, with his stamp ("DURU 1849") on flyleaf, blind-tooled fillets on spine and boards, richly gold-tooled turns ins, gilt edges.
M1NEPG7VWDCN: ULLOA, ALFONSO DE. - Historie, ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de hooge ende seer vrome daden vanden selven Prince, maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven.Amsterdam, Jacob Pietersz. Paets [printed by Isaac Jansz. Canin in Dordrecht?], 1610. Folio. With the engraved architectural frame on the title-page signed with a BD monogram (Baptista van Doetecum?) and 16 full-page and 2 smaller engraved portraits of contemporary lords and rulers by Nicolaes de Clerck (1569/70-1623). Contemporary vellum.
G1AE9KG3FPA3: [ULLOA, ALFONSO DE]. - La historia dell'impresa di Tripoli di Barbaria, fatta per ordine del Sereniss. Re Catolico, l'anno M.D.LX. Con le cose avenute a Christiani nell'Isola delle Zerbe. Nuovamente mandata in luce. Venice, Francesco Rampazetto, 1566. 4to. 18th-century(?) sheepskin parchment.
8BGGA0JMB8EQ: ULPIANUS OF EMESA AND VALERIUS HARPOCRATION. - Commentarioli in olynthiacas, philippicasque Demosthenis orationes. Enarrationes saneque necessariae in tredecim orationes Demosthenis. ...Dictionarium decem Rhetorum. [preceded by the titles in Greek].(Colophon: Venice, heirs of Aldus Manutius, and his father-in-law Andrea Torresano d’Asola [& sons], June) 1527. Folio (31 x 21 cm). With Aldus's famous woodcut dolphin device on the title-page and an older but very similar version on the verso of the otherwise blank last leaf. Set in Greek type (the Upianus in 1 column; the Harpokation in 2 columns) with incidental roman. Recased in 18th-century vellum over flexible boards.
F6LGTFMWLRBM: [URQUHART, DAVID]. - Turkey and its resources: its municipal organization and free trade; the state and prospects of English commerce in the East, the new administration of Greece, its revenue and national possessions.London, Saunders and Otley (back of title-page: printed by Botson and Palmer), 1833. 8vo. With lithographed map as frontispiece. Contemporary boards.
G4OIHMCSXLDN: URRETA, LUIS DE. - Historia de la Sagrada Orden de Predicadores, en los remotos Reynos de la Etiopia. Valencia, Juan Chrysostomo Garriz, 1611. Small 4to (21 x 15 cm). With woodcut arms of the Dominican order on title-page, and a variant version on the last page, and 3 woodcuts in text (2 saints and the Cross). Further with 24 decorated woodcut initials in two series, including 11 repeats. Contemporary gold-tooled mottled calf, each board with the coat of arms of the French Seguier family, rebacked with original gold-tooled backstrip laid-down.
H3EN1CBRVI2I: [USSELINCX, WILLEM?]. - Discours by forme van remonstrantie: vervatende de noodsaeckelickheyd vande Oos-Indische[!] navigatie.[Amsterdam?], 1608. Small 4to. 20th-century half brown sheepskin, marbled sides.
F2BGWFMSDMKH: [USSELINCX, WILLEM]. - Naerder bedenckingen, over de zee-vaerdt, coophandel ende neeringhe, als mede de versekeringhe vanden staet deser vereenichde landen, inde teghenwoordighe vrede-handelinghe met den Coninck van Spangnien ende de aerts-hertoghen. [Amsterdam?], 1608. Small 4to (19 x 14.5 cm). Modern plain paper boards.
ICL9VEWAKMUS: USTERI, MARTIN (ARTIST) AND MARQUARD WOCHER (ENGRAVER). - L'oraison dominicale d'un habitant d'Unterwalde; suite de sept scènes de la Révolution helvétique.Basel, the author and Schoell et Cie, 1803. 4to (29.5 x 22 cm). With 8 brush etchings or aquatints, including the title page, mounted on green paper with letterpress captions, interleaved with tissue guards. Contemporary gold-tooled calf, black sheepskin spine-label, gilt edges.
I17ECDD8KWQ3: [UTRECHT - PHARMACOPOEIA]. - Pharmacopoea Ultrajectina nova. Utrecht, Jacob van Poolsum, 1749. 8vo with 4to interleaving (22.5 x 17 cm). With a large engraved allegorical vignette on the title-page by Jan Goeree and an alphabetical list of pharmacological symbols on 2 folding engraved plates. Interleaved, with manuscript Dutch translations of the headings and texts on the interleaves and extensive additions and notes, mostly on the interleaves but sometimes also on the leaves of the printed book. Half reddish brown parchment (ca. 1790).
6198: [UTRECHT - LAW]. - Costumen, usantien pollitien ende stijl van procederen der stadt jurisdictie, en[de] vrijheyt va[n] Utrecht gheapprobeert en[de] ghedecreteert, . . .[Colophon:] Amsterdam, printed by Willem Jacobsz. and sold at Utrecht by Jan van Gelre, 1550. 4to. With the title and the arms of the city of Utrecht in red and black in a 4-piece woodcut frame with figures and decoration, the arms repeated below the red and black colophon with the publisher's authenticating signature in dark brown ink; 3 different woodcut coats of arms for the Habsburg Holy Roman Emperor Charles V, each with a different bearing: 2 small in the text, with his motto "plus oultre", and a full-page one on the verso of the last leaf. Late 18th-century boards, marbled paper sides.
91NASH3LS7HE: [UTRECHT]. PRONK, CORNELIS. - Gezigt op de Leidschevaart & Catrijnepoort te Utrecht.[Utrecht, ca. 1730]. 23 x 29 cm. Washed pen and ink drawing on paper.
I14GKNDIXH75: [UTRECHT - PHARMACOPEIA]. - Pharmacopoea ultrajectina nova.Utrecht, Jacob van Poolsum, 1749. 8vo. With engraved printer’s device by J. Goeree, woodcut initials and head- and tail-pieces and 2 engraved tables with the chemical symbols of the various ingredients. Later half pigskin, boards covered with sprinkled yellow paper.
J9DCGJIDPIHD: UTTERBOM, JOANNES AND ENGELBER JÖRLIN. - Specimen botanico-oeconomicum, de usu quarundam plantarum indigenarum prae exoticis.Lund, Berling, 1769. 4to. Disbound, red sprinkled edges.
C99G57HZ87FO: UYTENBOGAERT (WTENBOGAERT), JOHANNES. - Johannis Uytenbogaerts leven, kerckelijcke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh ... Tweeden druck, daer eenige stucken van nieuws by gedaen zijn, ende alles dat nodigh was, uyt het Latijnsch ende Fransch overgheset.[No place, no publisher], 1646. 4to. With an engraved portrait of the author by Wilhelm Delff after Michiel van Mierevelt, with a 6-line verse by Caspar Barlaeus underneath. Contemporary vellum.
C97G4AYK6PVE: UYTENBOGAERT (WTENBOGAERT), JOHANNES AND BERNARD DWINGLO. - Oorspronck ende voortganck der Nederlantsche kerckelijcke verschillen tot op 't Nationale Synodus van Dordrecht.Amsterdam, Cornelis de Leeuw, 1648. 2 parts in 1 volume. Small folio (28.5 x 19.5 cm). 18th-century half vellum.
22546: VADIANUS, JOACHIM (JOACHIM VON WATT). - Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et Europae compendiariam locorum descriptionem continens, praecipue autem quorum in actis Lucas, passim autem evangelistae & apostoli meminere.Zurich, Christoph Froschauer, 1534. Folio. With woodcut printer's device on title-page, numerous decorated woodcut initials and a double page woodcut world map "Typus cosmographus universalis" after Sebastian Münster. Modern calf.
F12G7ZJWFLDA: VAENIUS, OTTO (OTTO VAN VEEN). - Emblemata sive symbola a principibus, viris eeclesiasticis, ac militaribus, aliisque usurpanda. Devises ou emblemes pour princes, gens d'eglise, gens de guerre, & aultres.Brussels, Huybrecht Anthoon, 1624. 4to. With engraved device on title-page, and 207 numbered emblems on 23 engraved plates. 19th-century brown half cloth.
6787: VAENIUS, OTTO (OTTO VAN VEEN). - Le theatre moral de la vie humaine, representée en plus de cent tableaux divers, tirez du poëte Horace ... et expliquez en autant de discours moraux par le sieur de Gomberville. Avec la table du philosophe cebes. Brussels, François Foppens, 1672. Folio. With engraved illustration on title-page, engraved author’s portrait, 103 engraved emblems by Pierre Daret after Otto Vaenius, and an engraved folding plate. 18th-century gold-tooled tree calf.
GBN9SNWUBQCC: VAERNEWIJCK, MARCUS VAN. - Die historie van Belgis, diemen anders namen mach: Den spieghel der Nederlantscher audtheyt.Ghent, widow of Gheeraert van Salenson, 1574. Small folio (28 x 19.5 cm). With Salenson's woodcut device, the woodcut coat-of-arms of the author on the back of the title-page, and woodcut illustrations in the text (7 coats of arms, including 1 block repeated but with an added crown; and about 16 mostly pictorial illustrations plus about 38 repeats). 19th-century boards covered with paper.
KAHH1ZBZQ6KS: [VAIRASSE D'ALAIS, DENIS]. - Histoire des Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troisiéme continent, communément appellé la Terre Australe.Amsterdam, Etienne Roger, 1702. 2 volumes bound as 1. 12mo. With engraved frontispiece (repeated in volume 2) and 2 title-pages printed in red and black. Contemporary mottled, tanned sheepskin; rebacked, with the original backstrip laid down, with a new red title-label.
GA19J6RR5B3J: VAIRASSE D'ALAIS, DENIS. - Historie der Sevarambes, volkeren die een gedeelte van het darde vast-land bewoonen, gemeenlyk Zuid-land genaamd, ...Amsterdam, Willem de Coup, Willem Lamsvelt, Philip Verbeek, and Joannes Lamsvelt, 1701. Small 4to (20 x 16 cm). With engraved frontispiece drawn and engraved by Joannes Lamsvelt and 16 plates engraved for this edition, at least mostly by Lamsvelt, after those of the first Dutch edition. Recased in contemporary(?) vellum, new endpapers.
J1IB99GRMUIG: [VAIRASSE D'ALLAIS, DENIS AND THOMAS SMITH]. - Geographisches Kleinod, aus zweyen sehr ungemeinen Edelgesteinen bestehend; darunter der Erster eine Historie der New-gefundenen Völcker Sevarambes genannt, ... Der Ander aber vorstellet die seltzamen begebenheiten herren T.S. eines englischen Kauff-Herrens...[Sultzbach], printed by Abraham Lichtenthaler, 1689. 4to. With engraved frontispiece, 16 engraved plates and some woodcut initials. Contemporary vellum.
I7JD63PR1EKO: VALENTIJN, FRANÇOIS. - Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyt in die gewesten, ... Te zamen dus behelzende niet alleen een zeer nette beschhryving van alles, wat Nederlands Oost-Indiën betreft, maar ook 't voornaamste dat eenigzins tot eenige andere Europeërs, in die gewesten, betrekking heeft.Dordrecht, Johannes van Braam; Amsterdam, Gerard onder den Linden, 1724-1726. 5 volumes. Folio. With engraved frontispiece, engraved dedication to Egidius van den Bempden, engraved author's portrait, 265 engraved plates (many folding), 8 letterpress folding tables, and 80 engravings in text. Contemporary calf, gold-tooled spine with a floral/ornithological tool in 5 of 7 compartments, gold-tooled board edges. Bound by the so-called Pentateuch Bindery, located in Amsterdam.
23004: VALENTINI, GEORG WILHELM VON. - Précis des dernières guerres des Russes contre les Turcs, avec des considérations militaires et politiques; traduit de l'Allemand ... par Eugène de la Côste.Paris, Firmin Didot, Anseling & Pochard, Ponthieu (facing the title-page: printed by Firmin Didot), 1825. 8vo. With 5 maps on 4 folding engraved plates and several diagrams in the text showing troop formations. Contemporary tan half calf.
H7FG3QD61R9L: VALERIANI, DOMENICO AND GIROLAMO SEGATO. - Nuova illustrazione istorico-monumentale del basso e dell'alto Egitto.Including: Atlante monumentale del basso e dell'alto Egitto.Florence, Paolo Fumagalli, 1836-1837 (text) & 1837-1841 (plates). 2 text volumes (8vo) and 2 plates volumes (large folio). With engraved portrait of Segato as frontispiece in the first text volume and the plate volumes with 160 engraved and aquatint plates (7 double-page), including 51 tinted and/or coloured by a contemporary hand; many plates contain multiple illustrations, making 309 illustrations in total. Contemporary green (text vols.) and brown (plates vols.) half morocco.
9A5DT201U79O: VALIGNANO, ALESSANDRO AND LUÍS FRÓIS. - Copia di due lettere annue scritte dal Giapone del 1589. & 1590. L'una dal P. Viceprovinciale al P. Alessandro Valignano, l'altra dal P. Luigi Frois al P. Generale della Compagnia di Giesu. Et dalla Spagnuola nella Italiana lingua tradotte dal P. Gasparo Spitilli della Compagnia medesima. ... Con licentia de' superiori.Rome, Luigi Zanetti, 1593. Small 8vo (15 x 10.5 cm). Limp sheepskin parchment (ca. 1700?).
F4PBLDQ58VPF: VALLE, PIETRO DELLA. - De volkome beschryving der voortreffelijke reizen van de deurluchtige reisiger Pietro della Valle, edelman van Romen, in veel voorname gewesten des werrelts, sedert het jaer 1615, tot in 't jaar 1626 gedaan … Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1666 (each volume title: Abraham Wolfgang, widow of Jan Hendriks Boom, Jan Rieuwertsz., 1664-1665). 6 volumes bound as 1. 4to. With 25 engraved plates. 19th-century vellum.
F7FGH682NVTQ: VALLE, PIETRO DELLA. - Vierde[-zeste en leste] deel der voortreffelyke reizen van de deurluchtige reisiger Pietro della Valle, Edelman van Romen, in veel voorname gewesten des werrelts, sedert het jaar 1615, gedaan: namelijk in Turkijen, Egipten, Palestina, Persien, Oostindien, en in verscheide andere lantschappen, daar in hij al ’t aanmerkingswaerdige, dat ’er is, naerstiglijk opgespeurt, en naaukeurig aangemerkt, en veel treffelijke dingen, tot noch toe onbekent, ten toon gestelt heeft.Amsterdam, widow of Jan Hendriksz. Boom, Jan Rieuwertsz and Abraham Wolfgang, 1665. 3 (of 6) volumes bound as 1. 4to. With 3 title-pages, 13 full-page engraved plates (1 crudely hand-coloured).Contemporary vellum, manuscript spine title, later endpapers.
S396: VALLEMONT, PIERRE LE LORRAIN DE. - Merckwürdigkeiten der Natur und Kunst, in Zeugung, Fortpflantzung und Vermehrung der Gewächse; Oder Der Ackerbau und die Gärtnerey in ihrer Vollkommenheit. Welchen beygefüget eine kurtze Unterweisung die Obst-Bäume recht zu beschneiden. Beyde aus dem Frantzösischen ins Deutsche übersetzet.Budißin, Johann Georg Hüneln, 1714. 2 parts in 1 volume. 8vo. With title-page printed in red and black, 12 engraved plates and 1 small engraving and 7 woodcuts in text. Contemporary vellum.
K5JC2R60YVVF: VALMONT DE BOMARE, JACQUES-CHRISTOPHE. - Mineralogie, ou nouvelle exposition du regne minéral. ... Avec un dictionnaire nomenclateur et des tables synoptiques.Paris, Vincent, 1762. 2 volumes. 8vo. With 11 folding letterpress tables. Contemporary marbled calf, gold-tooled spines.
6285: VALSALVA, ANTONIO MARIA. - Opera. Hoc est tractatus de aure humana editione … et dissertationes anatomicae, ... Omnia recensuit, & auctoris vitam addidit Joannes Baptista Morgagnus.Leiden, Johannes Hasebroek, 1742. With title-page printed in red and black and 13 folding engraved plates.With: (2) DUVERNEY, Guichard Joseph. Tractatus de organo auditus, continens structuram, usum et morbos omnium auris partium.Nürnberg, printed by Johann Zieger for Johann Michael Spörlin, 1684. With 16 folding engraved plates, unsigned, but attributed to Sebastien le Clerc (1637-1714). 2 works in 1 volume. Small 4to (20.5 x 16.5 cm). Contemporary vellum.
ABC_45255: VAN RIJN VAN ALKEMADE, J. - Lijst van Apotheek-etiquetten, bestaande zoowel uit de officieele als uit de meest gebruuikelijke officinale namen of synoniemen der geneesmiddelen volgens de Pharmacopoea Neerlandica, editio altera, en in verband met Art. 6 der Wt van 1 Juni 1865, Staatsbl. no. 61.The Hague, J. Smulders & Comp, ca. 1872-1875. 4to. Blue wrappers.
K65EE8ULHWPX: VAN ESPEN, ZEGER BERNARD. - Opera, quaecunque hactenus in lucem prodeunt, omnia. Tomus primus [-secundus] . Continens … juris ecclesiastici universi.Louvain, 1721. 2 volumes. Folio. With the title-pages printed in red and black. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spines.
739GQK0R9M18: VANCOUVER, GEORGE. - Reisen nach dem nördlichem[!] Theile der Südsee während der Jahre 1790 bis 1795. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Joh. Friedr. Wilh. Herbst.Berlin, (colophon: printed by Johann Wilhelm Schmidt) for the Vossische Buchhandlung, 1799-1800. 2 volumes. 8vo. With a large folding engraved map (52 x 42 cm) by Ferdinand Sprögel (Berlin, 1800) of the northwest coast of America, and 2 folding aquatints. Contemporary half calf.
H6HB4J18PDZ9: [VARTHEMA, LUDOVICO DI, PIETRO MARTIRE D’ANGHIERA AND OTHERS]. - The history of travayle in the West and East Indies, … London, Richard Jugge, 1577. Narrow 4to (19 x 13.5 cm). With a woodcut celestial map of the South Polar sky in the text. With 14 leaves in a 19th-century facsimile. Gold- and blind-tooled maroon morocco (ca. 1860?), in allusive style. In a modern clam-shell box.
A3IAZNNTU56Q: VASSE, JACQUES-ABRAHAM-ANTOINE. - Souvenir de Beloeil, dédié à son Altesse Sérénissime la Princesse de Ligne, née Princesse Lubomirska.Brussels, Deltombe, 1853. Oblong 1mo (34 x 50.5 cm). With 12 double-tinted lithographed plates (each ca. 24 x 32 cm), by Van der Heecht, Gerlier and Gratry after drawings by Antoine Vasse (11) and Van der Heecht (1) and printed by J. Lots. Contemporary brown half sheepskin.
K7B9J8Q8E4P7: VAUCHER, JEAN PIERRE ÉTIENNE. - Monographie des Orobanches.Genève, heirs J.J. Paschoud and G. Fick, 1827. 4to. With 16 hand-coloured folding lithographed plates. Publisher's original brown printed wrappers.
89P9CFYNZ8OA: VAUX, JAMES HARDY. - Memoirs of James Hardy Vaux, a swindler and thief, now transported to New South Wales for the second time, and for life. Written by himself. Second edition.London, Whittaker, Treacher, & Arnot, 1830. 12mo. Publisher's green cloth.
C91G9U9C81WO: VEER, GERRIT DE (ET AL.). - Verhael van de eerste schip-vaert der Hollandische ende Zeeusche schepen door 't Way-gat, by Noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien, na de coninckrijcken Cathay ende China. Met drie schepen, uyt Texel gezeylt in den jare 1594. Hier achter is by-ghevoeght de beschrijvinghe van de landen Siberien, Samoyeda, ende Tingoesa. Seer vreemt en vermaackelijck om lesen. Amsterdam, for Joost Hartgers, 1648. 4to. With woodcut illustration on title-page and a double-page engraved plate with 6 illustrations. Old marbled wrappers.
73OAH3OZMOJ3: VEER, GERRIT DE. - Tre navigationi fatte dagli Olandesi, e Zelandesi al settentrione nella Norvegia, Moscovia, e Tartaria verso il Catai, e regno de' Sini, doue scopersero il Mare di Veygatz, la Nuova Zembla. Venice, Giovanni Battista Ciotti, 1599. 4to. With an engraved plate on title-page, full-page engraving of a compass and 31 half-page engraved maps and plates in text. Later vellum.
2428: [VEERE - FISHERY]. - Nieuwe ordonnantie doen maaken, en emaneren by burgemeesters en regeerders der stadt Vere. Op den visch-tol, afslag der visch, en wat verder daar toe zyn relatie is hebbende. [Middelburg], Suenonius Mandelgreen, [24 December 1746]. With:(2) Ordonnantie op den afslag der Verschen visch, binnen de stadt Vere, gelyk mede op den pligt van den keurmeester en den afslager.Middelburg, widow of Jakobus Pauwelsen, [6 July 1754, published 25 July]. (3) Ordonnantie op den afslag der Verschen visch, binnen de stad Vere.Vere, Chrristiaan Hendrik Held, [18 May 1771]. (4) [MANUSCRIPT]. Extract uit de notulen van weth[ouders] en raad der stad Vere.[Veere?], [18 July 1772-19 June 1773, 7 April 1787]. (5) Reglement voor die van de haven der stad Vere ter vis-vangst vaaren.Middelburg, Adriaan de Vin, [1 June 1774].With a woodcut Veere coat of arms on the title-page of each of the 4 printed ordinances (3 different blocks). 5 items in 1 volume. 4to. Contemporary marbled wrapper backed with plain paper.
18951: VEGIO, MAFFEO. - De liberorum educatione aurei libri sex noviter recogniti Francisci Philelphi. poete. Oratoris. philosophique prestantissimi. Succincto cum iudice [recté indice]: et brevibus marginariis annotationibus obscurarum sensa dictionum aperientibus. Nicolai Bonespei trecensis campani cura superadditis.(Colophon: Paris, “apud Gourmontios” [= the brothers Robert, Gilles and Jean de Gourmont], 1508). Small 4to (19 x 13 cm). With numerous printed so-called Lombardic initials, but also with 2 spaces (with guide letters) left for manuscript initials (not filled in). Set in a roman type with the beginning of the title and one heading in a large rotunda gothic type with decorated capitals. Blind-tooled calf (19th century? in a "Medieval" style).
ABC_45667: [VELDE, JAN II VAN DE, AND JAN JANSZ. STARTER]. - AMNH?TIA ofte Vergetelheyd. Vermanende inwoonders der Vereenighde Nederlanden tot eendracht ende vergetelheyd van al de bitterheden, die onder de naem van Remonstranten, Arminianen, &c. in hare gheherberght zijn geweest ende noch souden moghen wesen.[Utrecht, Jan Amelisz., 1623]. Oblong 1mo (full sheet) broadside. Etched print (plate size 19.5 x 26 cm) with letterpress text on paper. Mounted on a paper support.
19003: VELDE, CHARLES WILLIAM MEREDITH VAN DE. - Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven.Amsterdam, Frans Buffa en Zonen (printed by C.A. Spin), [1844-45]. Large folio (52 x 35 cm). With woodengraved view of the Palace at Buitenzorg on title, signed by P. Lauters and W. Brown, and 50 full-page lithographed views and plates (ca. 22 x 31 cm) by P. Lauters after the designs by the author. Contemporary green half morocco.
699F59HCTT53: VENATOR, ADOLPHUS (ADOLPHUS DE JAGER). - Nootvvendigh historisch verhael, van allen swaricheyden, verschillen, ende proceduren, soo wel in kercklijcken, als politijcken saken, etlijcke jaren herwaerts binnen der stadt Alckmaer voorghevallen ...Alkmaar, printed by Jacob de Meester; Amsterdam, sold by Willem Jansz. Blaeu, 1611. 4to. With the woodcut coat of arms of Alkmaar in a laurel wreath with a banderole “Alckmaer”, and a larger Alkmaar arms supported by lions on the last (otherwise blank) page. Contemporary vellum.
22935: VÉNEGAS, MIGUÉL AND ANDRÉS MARCOS BURRIEL. - Histoire naturelle et civile de la Californie, contenant une description exacte de ce pays, de son sol, de ses montagnes, lacs, rivières & mers, de ses animaux, végétaux, minéraux, & de sa fameuse pêcherie des perles; les moeurs de ses habitans, leur religion, leur gouvernement, & leur façon de vivre avant leur conversion au Christianisme; un detail des différens voyages, & tentatives qu'on a faites pour s'y établir, & reconnoître son Golfe & la côte de la Mer du Sud.Paris, Durand, 1767. 3 volumes. 8vo. With a folding engraved map of California. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spines, gold-tooled binding edges.
21806: VENEL, JEAN-ANDRÉ. - Nouveaux secours pour les corps arrêtés dans l'oesophage; ou description de quatre instrumens plus propres qu'aucun des anciens moyens à retirer ces corps par la bouche.Lausanne, François Grasset & compagnie, 1769. 12mo (16.5 x 9 cm). With a folding engraved plate by Chovin after designs by the author. Modern boards.
ABC_45745: VENETUS, PAOLO NICOLETTI [AND RESTORO D'AREZZO]. - Summa philosophie naturalis ... una cu[m] libro de co[m]positione mundi qui astronomie ianua nuncupari potest ... [at the head of the page:] Primus liber incipit De co[m]positione mu[n]di.Paris, Jean Lambert (colophon: printed by Thomas Kees, 14 November 1513). Small 4to (28 x 20.5 cm). With 55 woodcut illustrations in the text, including 12 northern and 12 southern pictorial constellations with stars. Flexible wrap-around paperboards (ca. 1750?), sewn on 3 tanned leather supports.
78CAPB8HI9JL: [VENICE - COUNCIL OF TEN]. - Sententia dell' Eccelso Conseglio di Diece. Contra Anzolo Badoer cavalier. | Sententie vanden Hoogen Raedt van de Thiene. Teghens Anzolo Badoer ridder.The Hague, Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1612. 4to. With a woodcut vignette on title-page, 2 woodcut decorated initials (2 series, both arabesque). With the Italian text in italic, the Dutch text in textura and with incidental roman. Sewn in later plain paper wrapper.
DBGAX2A4YIT7: VENTURINI, KARL HEINRICH GEORG (MARTINUS GERARDUS ENGELMAN, TRANSL.). - Geschiedenis van den oorlog, in de jaren 1812-1815. Amsterdam, C. & H. Timmer, 1816-1819. 8 parts in 4 volumes. 8vo. Each volume with an engraved vignette showing a different scene from the Northern Liberation War, by P. Velijn. Contemporary half calf.
E27CWIY3NDE0: VÉRANY, JEAN BAPTISTE. - Mollusques Méditeranéens première partie. Céphalopodes de la Méditerranée. Genoa, imprimerie des Sourds-Muets, [1847]-1851. Large 4to (35.5 x 27.5 cm). With 45 (numbered as 41) lithographed plates (44 chromolithographed), by Armanino after Verany. Unbound, uncut and deckles intact, with separate uncut original tinted lithographed wrappers. In modern cloth box.
HCH9M157RMJ4: VERBRUGGE, JOHANNES. - Examen chirurgicum, oder vollkommene praxis chirurgico-medica in welcher nebst einer kurtzen, iedoch vollständigen anatomie alle chirurgicalische fundamenta ...Dresden, Johann Christoph Zimmerman, 1704. 8vo. With title-page printed in red and black. Contemporary boards, spine covered with white paper.
L26EDKMH5S6R: VERHAEREN, ÉMILE. - Les plaines. Paris, Henri Piazza (colophon: printed by G. Kadar, Paris, 15 February 1934). 4to (23 x 16 cm). With an original watercolour drawing (10 x 10 cm), 35 colour collotype facsimiles of watercolour drawings (1 as frontispiece, the others in the text), some finished by hand, and 70 plates repeating the 35 illustrations: once in black and white and once in colour, all by Henri Cassiers. Contemporary (1934) gold-blocked brown morocco by George Canape and Georges Corriez in Paris, each board with an unidentified (prince's or duke's?) coat of arms in the centre in a frame of rose branches (the roses in red), spine with author and title in gold and rose branches in red and gold, gold fillets on board edges, turn-ins in gold with red roses, decorated cloth doublures and free endleaves (yellow background with multi-coloured flowers all woven), gilt edges.
14759: VERMAARSCH, JOOST. - Eerste deel der bouw-kunst, ofte Grondige bewijs-redenen, over den sin ende practijck van den autheur Vincent Scamozzi, waer in grondigh wert bewesen, dat men door den middel van den autheur Scamozzi, Palladio en Vinjola hare vijf colommen kan uytwercken; als oock van alle de voornaemste meesters der bouw-kunst, ende dat alleen met het verdeelen van een duym-stock, of voet-maet.Amsterdam, Hendrick Doncker, 1678. 4to. With an engraved architectural frontispiece by G. Wingendorp, engraved vignette with carpenters' and masons' tools on title-page, and hundreds of diagrams, measured drawings of columns, architectural ornament and other architectural elements, orthographic projections, etc., on 46 engraved plates (including 5 folding). 19th-century half cloth, paste-paper sides.
ABC_45611: VERMEULEN, ADRIAAN THEODOOR. - [Three original manuscript documents (Attestaties de Vita)]Serambang & Soerabaya (Indonesia) , 1805, 1811 & 1814. Folio & 4to. Three manuscript certificates, written in ink on paper, folded.
K6DGB07FM5KL: VERNAY, CHARLES. - Poésies nationales et religieuses Françaises, Italiennes, Turques et Persanes, 195 pièces orientales, leur traductions, et le texte Turc et Persan de 57 pièces ...Paris, Albert Franck (on back of half-title: printed by Firmin Didot frères), 1860[-1861]. With a lithographed portrait of the author, 5 lithographed facsimiles of the author's autograph manuscripts and 4 of the letterpress pages printed in gold. Extra-illustrated with 3 lithographed and 4 engraved Royal folio illustration plates (including 2 portraits of the Ottoman Sultan Abdulmejid I).With: (2) VERNAY, Charles. Poésies Turques et Persanes (cent quarante et une pièces) ...Paris, Albert Franck (below frame: lithographed by [Mathieu] Masson), "1858-1859" [= AH 1275]. With a letterpress wrapper-title in French, printed in gold, a lithographed Turkish and Persian wrapper-title (dated "1275" and "1858") and text in Turkish and Persian, lithographed from the autograph manuscript in Arabic script, all printed in gold, and a lithographed portrait of the author (the same as in ad 1).(3) VERNAY, Charles. Nouvelles poésies Persanes et Turques ...Paris, Albert Frank, July 1860 (colophon: lithographed by [Mathieu] Masson, r. de Valois 48, Paris). A large 4to bifolium, with a lithographic facsimile of a 4-page autograph manuscript in Arabic script, printed on blue paper.(4-18) VERNAY, Charles. [Miscellaneous publications in various formats, some letterpress, others lithographed facsimiles of the author's autograph manuscripts in French, Turkish and Persian, and including a 1-leaf autograph manuscript in Persian].Paris, Firmin Didot frères and others, 1851-1858. 18 publications in 1 volume. Royal folio (49.5 x 34.5 cm) with a few items in smaller formats. Contemporary diced, richly gold-tooled calf, each board with a double frame of rolls and stamps, a crescent moon and star inside each corner of the inner frame, blind-tooled turn-ins, green silk brocade endleaves.
K8NBR8LK60H7: VERNER, WILLOUGHBY. - Sketches in the Soudan.London, R.H. Porter (back of title-page: printed by Taylor and Francis), 1885. Oblong large 4to (30 x 40 cm). With a lithographed title-page, a small printer's device on the back of the title-page, 37 tinted lithographed plates by J.G. Keulemans, and one chromolithographed map. Contemporary boards, with a lithographed camel's head on the front board.
KA9DGKWBRI2A: VERNET, ANTOINE-CHARLES-HORACE (CARLE). - Chef de Mamelucks.Paris, Jazet and Bance & Aumont, [1821]. Aquatint print (image size: 48.5 x 39 cm, not including title and imprint; paper size: 55 x 45 cm), engraved by Jean Pierre Jazet after Vernet.
H1QAZFGTJFQ4: VERPLANCKE, JEAN FRANÇOIS, AND KAREL AENAES DE CROESER. - Descriptio genealogica antiquissimae nobilisquae familiae nomine Van den Heede.Bruges, 1775 (with additions to 1783). Royal folio in 4s (44 x 28 cm). Manuscript in black and brown ink on paper, nearly every page with a pre-printed letterpress border of rococo fleurons, with illustrations in coloured gouaches and/or watercolour. With an architectural title-page, 14 small coloured coats of arms and a coloured map; and the text illustrated with about 140 coats of arms (including about 8 blank shields), all but 1 of the arms coloured and about 20 full-page and elaborately decorated; and 5 full-page manuscript cartouches with text. Contemporary mottled, tanned sheepskin, richly gold-tooled spine.
ABC_45429: VERSTER VAN WULVERHORST, ABRAHAM HENDRIK VAN. - Two signed autograph letters to Hermann Schlegel.Noordwijk, 10 March and 9 October 1834. Folio (23 x 38.5 cm & 26 x 44 cm). 2 autograph letters, each written on a single leaf and folded for posting with the address and remnants of a seal.
6040: [VERVOORT, FRANS]. - Dat vyants net, der booser wercken raet, visioenen, ende met alder sijnder verholender stricken, leerende hoe wi de werelt, den vyant, ende ons selven sullen sterven, kennen, ende leerende hoe wi die werelt, den vyant, ende ons selven sullen sterven, kennen, ende overwinnen.Antwerp, Jan van Ghelen, (colophon: 1561). 8vo. With the title in a four-piece woodcut border by Pieter van den Borcht (with his initials at the foot), Jan van Ghelen's woodcut device on verso of last leaf, a full-page armorial view (dated 1552) on the last leaf, and 20 mostly full-page woodcut illustrations by Pieter van der Borcht in text. Modern half vellum.
L6JFF5BJN72B: VESDIN (VEZDIN), FILIP (PAULINUS A SANCTO BARTHOLOMAEO). - Viaggio alle Indie Orientali umiliato alla Santita di N. S. Papa Pio Sesto pontefice massimo …Rome, Antonio Fulgoni, 1796. 4to. With 12 engraved illustration plates (6 with 2 illustrations each to make 18 in total), engraved roundel portraits of Pope Pius VI (on the title-page) and the author (above the opening of the main text) and some small woodcut illustrations of "Indian hieroglyphs". Set in roman and italic types with occasional words in Greek, Arabic, East Syriac, Devanagari and more extensive texts in Malayalam, plus a Malabar song with a double staff made with built-up round-head music notes. Contemporary half calf, gold-tooled spine.
G51C4JN6Y1BW: VESPUCCI, AMERIGO. - Be [! = De] ora Antarctica per regem Portugallie pridem inventa.[Paris, Tross, 1872]. Facsimile of the 1505 edition with 1 diagram constructed from rules and type. Printed on vellum. Wrapper made from 18th-century French marbled paper backed with (and the book interleaved with) 19th-century wove paper.
91IHRJN6Y1BW: [VIANEN, JAN VAN (ILLUSTRATOR)]. - Emblemata amatoria. Emblemes d'amour en quatre langue.London, "Chez l'Amoureux", [ca. 1690]. 8vo. With engraved title-page, 45 engraved emblems by Jan van Vianen and 46 engraved leaves with a poem facing the emblems and title-page. Contemporary calf with gold-tooled spine and sides.
93SEBIPER487: VIAUD, PIERRE (AND JEAN GARPARD DUBOIS-FONTANELLE). - Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud; natif de Rochefort, capitaine de navire.Bordeaux, the Labottiere brothers; Paris, Lejay, 1780. With: (2) [POIVRE, Pierre]. Voyage d'un philosophe, ou observations sur les moers & les arts des peuples de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amerique.Yverdon, 1768. 2 works in 1 volume. 8vo. Contemporary gold-tooled tree calf, richly gold-tooled spine; very subtly rebacked, preserving original backstrip.
22959: VICUÑA MACKENNA, BENJAMIN. - Pájinas de mi diario durante tres años de viajes. 1853. - 1854. - 1855. ... California. - Mejiico. - Estados-Unídos. - Canada. - Islas Britanicas. - Francia. - Italia. - Alemania. - Paises-Bajos. - Costas del Brasil. - Provincias del Plata.Santiago, Imprenta del Ferrocarril, 1856. 4to. Contemporary half green sheepskin, marbled edges.
17039: VIDAL, EMERIC ESSEX. - Picturesque illustrations of Buenos Ayres and Monte Video, consisting of twenty-four views: accompanied with descriptions of the scenery, and of the costumes, manners, &c. of the inhabitants of those cities and their environs.London, R. Ackermann (printed by L. Harrison), 1820. Elephant 4to (36.5 x 30 cm). With 24 unnumbered hand-coloured aquatint plates, including 4 folding, all drawn by Vidal and executed by G. Maile, T. Sutherland, G. Bluck and D. Havell. 20th-century gold-tooled, black morocco.
I18957UJ8GC4: [VIENNA - BRUSSELS - PHARMACOPOEIA]. - Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense, in quo hodierna die usualiora medicamenta secundum artis regulas componenda visuntur.Brussels, Carolus de Vos and Andreas de Vos, 1747. Large 8vo (20 x 11.5 cm). Contemporary calf.
I17EJREN6MV6: [VIENNA - LOUVAIN - PHARMACOPOEIA]. - Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense, in quo hodierna die usualiora medicamenta secundum artis regulas componenda visuntur.Leuven, Joannes Franciscus van Overbeke, 1774. 8vo. Contemporary cat's paw calf.
GCDICHQG92QU: [VIENNA - SIEGE]. - [Report of the dire situation during the siege of Vienna, still in progress, incipit:] Obschon Röm. Keyserl. Maj. bevor der Ao. 1664. mit dem Gross-Turcken geschlossene Stillestand der Wassen zu Ende gelauffen, bereits Ao. 1682. im Monat Majo den Hn. Grafen Albert Caprara nach Constantinopel angefertiget, ...[Passau?], [late August 1683]. Broadside (29 x 32 cm). With a large woodcut decorated initial (a 53 mm gothic O), the text set in 2 columns with a band of cast fleurons across the head, another between the columns and a rule at the foot.
17090: VIÈTE, FRANÇOIS. - Principes de cosmographie, tirez d'un manuscrit de Viette, & traduits en François. Corrigées et augmentées.Paris, Jean Behourt, 1647. 12mo. With 2 woodcut illustrations in the text (a geocentric universe and a simple geometric figure). Contemporary limp sheepskin parchment.
91I90T01U79O: [VIEW - NETHERLANDS - LEIDEN]. SCHENK, LEONARDUS [AND ABRAHAM RADEMAKER]. - Gesigt van de stadt Leyden beroemt door syn hooge schoole geleege in Holland op den verstopten Ryn. | Vue de la ville de Leide fameuse par son academie située en Hollande sur le Rhin bouché.[Amsterdam], Leonardus Schenk, [ca. 1728/36]. Large engraved wall print on 2 sheets (together 57.5 x 97 cm) showing the Leiden city wall between the Koepoort and Zijlpoort, with various windmills and prominent buildings in the background identified by name. The title appears in a banderole at the head, with putti on either side holding the arms of Leiden and Holland. Leonardus Schenk's name appears as engraver and publisher at the right end of the banderole. Framed (82.5 x 121 cm).
J8AAJA8OWE10: [VIEW - JAPAN]. OCHIAI YOSHIIKU (UTAGAWA YOSHIIKU). - Kiyoko zuga [= Representation of Nagasaki harbour].[Nagasaki, ca. 1880?]. A large watercolour painting of Nagasaki harbour (image size: 49.5 x 87.5 cm), probably on mulberry bark paper, with one large Asian ship, more than a dozen small Asian boats, and a steam boat in the background, all rendered following Western conventions of perspective. In a passe-partout in a modern wooden frame painted gold (95 x 125 cm), behind glass.
I81FAMEX9DBV: [VIEW - UTRECHT]. BOS, JAN AND PIETER WILHELMUS VAN DE WEIJER. - Panorama van Utrecht vervaardigd in het etablissement van P.W. van de Weijer.Utrecht, widow of Herfkens and son, 1859. Oblong concertina-fold book (9 x 18.5 cm). With 32 wood-engraved views, each measuring 7.5 x 18 cm, coloured by a contemporary hand. Contemporary gold-blocked red cloth.
E1Q9EQ01U79O: [VIEW - NETHERLANDS - AMSTERDAM]. OTTENS, REINIER AND JOSUA OTTENS. - Amsterdam.[Amsterdam], Reinier and Josua Ottens, [ca. 1730]. Large engraved panorama on 4 sheets (ca. 42 x 218 cm as assembled). With title in banner at top centre, arms of the city at top right, city seal at top left and the primary locations with captions. Mounted and framed.
DB9FTP3RHVIK: [VIEW - NETHERLANDS - AMSTERDAM]. BAST, PIETER. - Amstelredam.[Antwerp], Pieter Bast, 1599. Large engraved panorama on 2 sheets (ca. 27 x 76 cm as assembled). Framed.
A2RGD4WT38YE: [VIEW - NETHERLANDS - LEIDEN]. SCHENK, LEONARDUS [AND ABRAHAM RADEMAKER]. - Gesigt van de Visbrug, de Waag en Vismarkt, te sien naar de Hooglandsche kerk en Stadhuys tooren, tot Lyden. | Vüe du Visbrug, du Pois et Poissonerie, vers l'eglise de Hooglande et la tour de la Maison de Ville a Leide.[Amsterdam], Leonardus Schenk, [ca. 1728/35]. Large engraved wall print on 2 sheets, (together 58 x 97 cm) the sheets overlapping each other slightly, showing the traditional business centre of the city of Leiden. The title, both in Dutch and French, is printed in a banderole at the head, with putti on each side supporting the arms of Leiden and Holland. Leonardus Schenk's name appears as engraver and publisher at the right tip of the banderole. In black passepartout and gilt frame (82 x 121 cm).
J68AIMO7W1D1: [VIEW - MIDDLE EAST]. - [Mountainous landscape with Middle Eastern and classical Roman ruins, 6 shepherds with their flocks, several figures riding dromedaries and one riding a donkey, (date?) palms, lakes, etc.]. [Palestine?, ca. 1910?]. An enormous panoramic view drawn in coloured gouaches on a single, continuous roll of paper (70 x 583 cm), the drawing running to the edges of the paper.
B4S9HJ01U79O: [VIEW - DRAWING - NETHERLANDS - BERGEN OP ZOOM]. SLUYTER, H.A. - Gezigt der stad Bergen op Zoom. [Netherlands], 1793. Drawing in ink and watercolour (30.5 x 47 cm) on paper, signed and dated by H.A. Sluyter, 1793. With title in large panel at the bottom.
B3QFFOIPSB1L: [VIEWS - NETHERLANDS - HEEMSTEDE]. MOUCHERON, ISAAC DE. - Plan ou veüe de Heemstede, dans la province d'Utrecht | Afbeeldinge van Heemstede, in de provincie van Utrecht.[Amsterdam], Nicolas Visscher, [ca. 1700]. Very large etched bird's-eye view of the Heemstede estate and gardens (99 x 71 cm) engraved by Daniël Stoopendaal and printed on 2 2/3 sheets from 2 copper plates. Framed.
5AFG3N3RHVIK: VIGERIUS, MARCUS. - Decachordum Christianum Julio II. Pont. Max. dicatum. Controversia de excellentia instrumentorum Dominicae passionis, per eundem Dn. Marcum Vigerium discussa.[Hagenau, printed by Th. Anselm & Joh. Albertus for Joh. Koberger, Nuremberg, 1517]. Folio. With title in woodcut border by Urs Graf and 10 beautiful full-page woodcuts (ca. 13.9-14.4 x 9.7-10.2 cm) by the "Master I S with the shovel", a pupil of Hans Schäufelein. Contemporary calf over wooden boards, blind-tooled side, two brass clasps. Leaves from a 14th-century liturgical manuscript pasted on the inner sides of the boards. From the "Koberger Werkstatt".
G9I9YDWPH4S7: VIGNOLA, GIACOMO BAROZZI DA. - Regola delli cinque ordini d'architettura ... | Regel vande vijf ordens der architecture ... | Reigle des cinq ordres d'architecture … | The rule of the V. orders of architecture … Utrecht, Crispijn van de Passe, 1629. With full-page engraved author's portrait and 42 numbered engraved plates, versos with letterpress text in Italian, Dutch, French, and German and/or English. Plates III and XXXIIII are cancels.With:(2) VIGNOLA, Giacomo Barozzi da. La ii parte dell architetura dell Vignola e'altri famossi architetti | Het tweede deel van de architectura …[Amsterdam, Johannes Jansonius and Jan van Hilten?, ca. 1642]. With engraved title-page and 42 numbered engraved plates. Plates 1-13 with letterpress text printed on the verso describing the facing page.(3) PASSE, Crispijn van de. Oficina arcularia in qua sunt ad spectantia diversa eximia exempla... | Bouticque menuserie ... | Schriner Laden ... | Schrinwerckers winckel. Amsterdam, Crispijn van de Passe, 1642. With engraved title-page and 46 engraved plates. 3 complementary works in 1 volume. Folio. Contemporary vellum.
ABC_45809: VILLA, ESTEBAN DE (ESTEVÃO DE VILAS). - Exame de boticarios ...Lisbon, Manoel Fernandes da Costa, 1736. 8vo. With woodcut ornamental headpieces, tailpieces and initials. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine, red sprinkled edges.
A5QGMGIBBS3O: VILLARDITA, GIUSEPPE. - Trattato della scherma Siciliana ove si mostra di seconda intentione con una linea retta; difendersi di qualsivoglia operatione di resolutione, che operata per ferire à qualunque, ò di punta, ò taglio, che accadesse in accidente di questionarsi. Con expressione di tutte le regole che nascono di seconda operatione.Palermo, Carlo Adamo, 1673. 12mo. Late 19th-century half tanned sheepskin.
ABC_45736: VINNE, JAN VAN DER. - Bijdragen tot de kennis van het Rijk van China, voorgelezen in de Algemene vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op den 25sten mei 1842.Batavia, [Landsdrukkerij/Drukkerij van het Bat. Genootschap], 1842. 8vo. Half green cloth, marbled sides.
19908: [VINNE, JAN JANSZ. VAN DER]. - [Celosia cristata].[Lekzigt near Dordrecht?, 1780?]. Watercolour on a half sheet of laid paper (42.5 x 27.5 cm), mounted on wove paper. In a passepartout.
19906: VINNE, JAN JANSZ. VAN DER. - [Passiflora caerula or blue passion flower].[Lekzigt, near Dordrecht?, ca. 1780?]. Folio. (43 x 27.5 cm). Watercolour drawing on laid paper, signed on the back by the artist, "J. van der Vinne Jzn.". Attached by the top corners to a (19th-century?) wove millboard mount kept in a modern passe-partout.
19907: [VINNE, JAN JANSZ. VAN DER]. - [Tiger lily].[Netherlands, ca. 1780?]. Watercolour on a half sheet of laid paper (42.5 x 27.5 cm), mounted on wove paper. In a passepartout.
I44B12Q21OB3: VIRGIN, JOHAN BERNHARD AND JOSEPH VON XYLANDER (TRANSLATOR). - Vertheidigung der Festungen im Gleichgewichte mit dem Angriffe derselben. ... Mit 14 Planen.München, Joseph Lindauer, 1820. 8vo. With 14 folding engraved plates. Contemporary tanned half sheepskin.
JAIA2TV76I4Y: [VIRGINIA]. [GOODACRE, WILLIAM (AFTER)]. - Die naturliche Brucke in Virginien: Vereinte Staate.[Austria?, ca. 1840s-1850s]. Pen, black ink and watercolour on paper (59 x 44 cm), framed in a passe-partout (75.5 x 58 cm).
L42H1275IU7V: VISSCHER, CLAES JANSZ. - Justitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in s'Gravenhaech.[Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, 1623]. Engraved print (26.5 x 32 cm) mounted on a large sheet of 18th-century(?) laid paper (50.5 x 33 cm), with manuscript text in three columns with the title: Cort verhaal ende waerachtige afbeeldinge der justitie geschiet in s'Gravenhage, over seeker, conspirateurs, diens conspiratie deur Gods voorsienigheid ontdekt is den 6e. February 1623.
L4OBDGT3RAY7: VISSCHER, CLAES JANSZ. [AND SIMON FRISIUS]. - t' Arminiaens testament.[Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, 1618]. Large 1mo broadsheet (66.5 x 46.5 cm), with engraved illustration (53 x 45.5 cm) at the head (with Visscher's name in the plate at lower right) and a letterpress verse text below.
89FG86W528LR: VISSCHER, ROEMER. - Zinne-poppen; alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: door zijn dochter Anna Roemers.Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1669. 12mo. With engraved emblematic title-page, an emblem on the back of A5, and 193 engraved emblems by Claes Jansz. Visscher, in text. With 2 engraved emblems pasted on first blanks (including a repeat of the emblem on A5). Contemporary vellum, green ties.
L4NFK9NJAJI0: VISSCHER, CLAES JANSZ. - Cort verhael ende afbeeldinghe der justitie, geschiet den 5. mey 1623. in 'sGravenhaghe.Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, 1623. Engraved illustration (26.5 x 14.5 cm), giving four circular portraits and 10 separate scenes, flanked by a letterpress description in Dutch.
ABC_45672: VISSCHER II, CLAES JANSZ. - Treves endt.[Amsterdam], Claes Jansz. Visscher II, [1621]. Oblong 1mo (full-sheet) broadside (26.5 x 36.5 cm). With an etched plate (17 x 36 cm), with 20 verses (6 lines each) printed letterpress below in 5 columns. Divided into two parts (upper part with pictorial image 17.5 x 36.5 cm; lower part with text 9 x 36.5 cm) and mounted on a paperboard support.
74MG4AQU5D8M: VISSCHER, ROEMER. - Zinne-poppen; alle verciert met rijmen, en sommighe met proze: door zijn dochter Anne Roemers.Amsterdam, Sander Wybrantz. and Andries Vink, 1678. With engraved title-page, an engraved emblem on the back of A5, and 193 engraved emblems by Claes Jansz. Visscher.With: (2) VISSCHER, Roemer. Brabbelingh... By hem selven oversien, en meer als de helft vermeerdert.Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1669. 2 works in 1 volume. 12mo. Contemporary vellum.
L4NG212P13X9: VISSCHER, CLAES JANSZ. - Hendrick Danielsz Slatius, gewesene predicant tot Bleijswyck, naert 'tleven afgebeelt den 12 maert 1623.[Amsterdam, Claes Jansz. Visscher, 1623]. Engraved illustration (22 x 12.5 cm), with an engraved title in Dutch at the head and Visscher's name at the foot, and with two letterpress poems in French on the left signed "A. Lancel."(measuring 24.5 x 25 in tital). Mounted on a larger blank leaf (36 x 41 cm).
H8RB0B4GA4W9: VISSCHERS, PIETER JOZEF. - Onuitgegeven brieven van eenige paters der Societeit van Jesus, missionarissen in China van de XVIIde en XVIIIde eeuw, met aantekeningen.Arnhem, Josue Witz, 1857. 12mo. Blue paperboard wrappers.
4670: VIVIANI, VINCENZO. - De maximis, et minimis geometrica divinatio in quintum conicorum Apollonii Pergaei adhuc desideratum.Florence, Joseph Cocchini, 1659. 2 parts in 1 volume. Folio. With 2 title-pages printed in red and black, each with a woodcut printer's device, 4 folding plates (2 engraved and 2 woodcut), and numerous woodcut geometric and perspective diagrams in text. Contemporary paper boards.
18857: VIVIERS, EMMANUEL DE. - Recueil des memoires curieux. Tirez des Journaux Historiques de 1719. 1723. 1724. & 1725.Paris, Etienne Ganeau, "MDXXV" [=1725]. 12mo. With woodcut vignette on title-page, a woodcut headpiece and a decorated woodcut initial. Contemporary brown calf, gold-tooled spine.
23479: [VLIEGER, SIMON DE]. - [Hilly and wooded landscape with a bridge over a stream in the foreground].[The Netherlands?, ca. 1620/40]. 43 x 56 cm. Landscape drawing in black chalk(?) and white chalk on paper. Under glass in a black and gold wooden frame.
ABC_45546: [VOC - SAILOR'S MANUAL]. - Korte onderwysinge in de mond examen, zijnde al het geene een stuurman nodig is te weten van het loopen der stroomen, banken, ... als mede goede ankergronden, de winden uit Texel na de Indien: het verleggen der compassen ... in korte vragen en antwoorden.Amsterdam, widow of Gerard Hulst van Keulen, 1806. 8vo. With a contemporary letterpress advertisement mounted on the inside of front board: "By den Mathematischen Instrumentmaker A. van Santen ... te Rotterdam, word het navolgende gemaakt, verkogt, gerepareerd, hersteld en schoongemaakt, als: compassen, sextanten, octanten, zeemeters of patentloggen .... Verkoopt verder alle soorten van zeeboeken, zeekaarten van alle zeeen ...”. Decorated stiff paper wrappers.
LC4D1MQ3QGJ6: [VOC - COLONIAL TRADE] - [Drop-title:] Generale carga, ofte lading van twee- en-twintig Oost-Indische retour scheepen; te weeten, Valkenisse, Steenhoven; … van Batavia; ... van Ceylon, voor de Kamer Amsterdam, ... Delft; ... Rotterdam; ... Hoorn en Enkhuyzen, ... zynde de Bataviase schepen, op den eersten December 1720 vertrokken, en die van Ceylon op den 15 November 1720, en alle behouden in de havenen dezer landen gearriveert.Amsterdam, Jacobus van Egmond, [1721.]. 1 leaf (21 x 8 cm). Text printed on both sides, each in a border built up from typographic ornaments.With: (2) Prys-courant. Van de koopmanschappen, verkogt door de bewindhebberen van de generale Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, in de respectieve kameren, en ten dage als volgt: …Amsterdam, Nicolaas Byl, 25 May 1781. 1 leaf (20.5 x 8 cm). Text printed on one side. (3) Prys-courant der ruwe suikers. Amsterdam, printed for A.E. de Wit & sons, 1853. 1 leaf (17.5 x 8 cm). Text printed on one side.
L6P902G9YCGW: [VOC]. - Crimineele procedures by, mitsgaders voor en ten overstaan van den hogen scheeps krygsraad in Texel gehouden, tegens zommige der muitelingen van het O.I. Comp. schip Neyenburg, in den voorleden jaare 1763. uit Texel na Batavia uitgevaren. [volume 2:] Vervolg der crimineele procedures, …Amsterdam, Petrus Schouten, 1764. 2 volumes bound as 1. Folio. Contemporary red half roan (sheepskin), marbled sides.With: (2) FOKKE, Simon. De lighamen der muitelingen van 't Oost-Ind. Comp. schip Nyenburg ten toon gesteld, op de zeeduinen, bezuiden Kykduin.[Amsterdam, Frans Houttuyn, 1764]. Oblong 4to. Engraving (16.5 x 23 cm), with caption below.
G47AIOT8Y8FP: [VOC - WIC]. - Nederlandsche reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des aardkloots. ... Met plaaten. Eerste[-veertiende of laatste] deel.Amsterdam, Peterus Conradi; Harlingen, W. van der Plaats, 1784-1787. 14 volumes bound as 6. 8vo. With 2 engraved folding maps, 1 engraved folding city plan and 61 engraved plates (56 folding) including many topographic views. Uniform half tree calf (ca. 1820?), gold-tooled spines.
V4601: [VOC - WIC]. - Discours op verscheyde voorslaghen rakende d'Oost en West-Indische trafyken. Het eerste deel. Waerinne ghehandelt wert van 't prolongeren of vernieuwen van 't Oost-Indische octroy.[No place], 1645. 4to. Modern boards, red spine.
A3QBK5HVT055: [VOC]. - Octroy, by de hoog mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden verleend aan de Oostindische Compagnie. In dato den 20 Maart 1602. Mitsgaders reglement, limitatie, ampliatie en continuatien van het voorschreeve octroy, ...The Hague, Jacobus Scheltus, 1743. 2 volumes. 4to. Contemporary marbled wrappers.With: (2) Prolongatie van het octroy voor de Oostindische Compagnie, voor den tyd van twaalf jaaren, en sulks tot den jaare 1754 incluis.(Colophon:) The Hague, Jacobus Scheltus, 1743.
JAVD19JLBZPK: [VOC]. - Octroy, by de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden verleend aan de Oostindische Compagnie. In dato den 20 maart 1602. mitsgaders reglement, limitatie, ampliatie en continuatien van het voorschreeve octroy, tot den jaare 1700 incluys. … En nog prolongatie en publicatie voor den tyd van twintig jaaren, en sulks tot den jaare 1774 incluys.The Hague, Jacobus Scheltus, 1748[-1755?]. 4to. Later half vellum.
ABC_45371: [VOC-WIC SHARES FRAUD]. - Relaes en contradictie op de motiven, om het koopen en verkoopen van Oost- en West-Indische actien, die niet getransporteert werden, ende optie partyen te beswaeren met eeen impost by de Heer Nicolaes Muys van Holy, advocaet tot Amsterdam, onwetende voorgestelt, en daer en boven getoont waer in waerlyyk Hollants intrest en welvaren bestaende is.[Amsterdam or Rotterdam?, 1687]. 4to. Later decorated paper wrappers.
J4BFK0HZB258: [VOC & WIC]. - Schaede die den staet der Vereenichde Nederlanden, en d'inghesetenen van dien, is aenstaende, by de versuymenisse van d'Oost en West-Indische negotie onder een octroy en societeyt te begrijpen.The Hague, Jan Veely, 1644. 4to. With a letterpress motto in a woodcut border on the title-page, 1 woodcut decorated initial and bands of arabesque fleurons. Modern brown cloth, short-title in gold on spine, with 19th-century front wrapper bound in.
ABC_45663: [VOC - TEA]. HERMAN DE HOOGH. - Proef, taxatie en prys lyst der theën, dewelke verkogt en opgehouden zyn by d'Oostyndi Compagnie kamer Hoorn op den 12. Octo. 1790, aangebragt van China per 't schip Blitterswyk.Amsterdam, 1790. Folio (37.5 x 24 cm). Manuscript in brown ink on paper. Single sheet.
L73F2JRXUYKA: [VOC - SHIPWRECK & PIRACY]. - Twee-rampspoedige zee-reyzen, den enen ... met een Fransch Oost Indiesch Compagnie-schip, genaamt Le Prince, ... Den anderen, met het Hollandsche Oost-Indische Compagnie schip, genaamt Rustenwerk, ...Amsterdam, Bernardus Mourik, [1752 or soon after]. 4to. With 2 etched plates, the publisher's woodcut BM cypher monogram on the title-page, a woodcut tailpiece and 2 woodcut decorated initials. Boards covered with modern pink decorated paperl.
E51BW3BBNOWB: [VOC - SHIPWRECK & PIRACY]. - Twee-rampspoedige zee-reyzen, den enen ... met een Fransch Oost Indiesch Compagnie-schip, genaamt Le Prince, ... Den anderen, met het Hollandsche Oost-Indische Compagnie schip, genaamt Rustenwerk, ...Amsterdam, Bernardus Mourik, [1752 or soon after]. 4to. With 2 etched plates. Disbound.
K3KBSWH101PT: [VOC]. - Missive van bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie, in dato den 21. april 1742., vervattende de poincten die zullen konnen dienen tot redres in de administratie en beheeringe van de zaecken van de Oost-Indische Compagnie, &c; relatyf tot de Staeten Notulen van den 2. Augustus 1742.[The Hague, 1742]. Folio (30.5 x 19.5 cm). Disbound.
ABC_45921: [VOC & WIC]. - Ooghen-salve tot verlichtinghe, van alle participanten, so vande Oost, ende West-Indische Compaignien, mitsgaders verscheyden notabele consideratien, aengaande de Vereeninghe van de Oost- ende-[!] West-Indische Compaignien, met malkanderen. The Hague, “Lieven de Lange” [Ludolph Breeckevelt?], April 1644. Small 4to. With a woodcut factotum opening the text and a square decoration built up from typographic acorns and ornaments on the title-page. Modern half red faux snakeskin.
ABC_45613: [VOC]. - Octroy bij haar Mogende verleend aan de Oostindische Compagnie dezer landen op ’t Regt van de Successien Ab intestato in Oost Indien, en op de reyse gints en herrewaarts in dato 10e Januarij 1661.[Amsterdam], [Johannes Allart], [1661?]. Folio. Disbound, folded.
ABC_45580: [VODDIGEL, JAN SIMON & FERDINAND KARL KLIMSCH]. - [Album von Wiesbaden].Wiesbaden, C.W. Kreidel, [1852]. Small oblong folio (30 x 23 cm). Suite of 10 steel-engraved views, all finely hand-coloured and highlighted with gum arabic, tipped onto thick brown leaves with printed decorative borders and captions. Contemporary decorated red cloth, gold-tooled spine, new endpapers.
C1JEFY1IF05P: VOLKAMER (VOLCKAMER), JOHANN CHRISTOPH. - Nürnbergische Hesperides, oder Gründliche Beschreibung der Edlen Citronat- Citronen- und Pomeranzen-Früchte, .../ Continuation der Nürnbergischen Hesperidum, ...Nuremberg, Frankfurt, Leipzig, the author, son and heirs of J.A. Endters, 1708-1714. 8 parts plus 6 appendices in 2 volumes. Folio. With 6 engraved allegorical frontispieces with garden scenes, 4 engraved part-titles, and 235 other engraved plates by the finest German artists and engravers (8 double-page & 13 larger folding). Contemporary richly blind-tooled pigskin over wooden boards.
ABC_45670: [VONDEL, JOOST VAN DEN]. - Medaellie voor de Gommariste kettermeester en inquisiteur te Dordrecht.[1630]. Broadside (33 x 20.5 cm). Mounted on paperboard support.
L4H9PUM21I92: VOORST, N.T. VAN - Ordonnantie op den impost van het ooft en fruyt. Geärresteerd by de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht op den 14 february en van den stadhuize (more solito) gepubliceerd den 19 maart 1785.Utrecht, Godart van den Brink Jansz., 1785. Small 4to (21 x 16.5 cm). With woodcut arms of Utrecht on title-page. Sewn.
2101: VORSTERMAN VAN OYEN, ABRAHAM ANTONIE. - Geslacht Vorsterman. Hiertoe behooren Willem en Lucas Vorsterman.Amsterdam, The Hague, Brussels, Vienna and other places, 1880s and 1890s. Numerous contemporary notes and letters, several with envelopes.With:(2) [HUNTING]. Extract uit de resolution van de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar edele groot mog. Vergadering op dingsdag den 8 septermber 1778.[The Hague,] 1778.(3) [HUNTING]. Extract uit de resolution van de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar edele groot mog. Vergadering op dingsdag den 18 april 1780.[The Hague,] 1780.Preserved in a contemporary portfolio, probably re-used multiple times by the compiler.
L289NG0VRZYP: [VOU, JOHANNES DE AND ROMEYN DE HOOGHE]. - Caart van de stad Rotterdam, en gezigt langs de Maas, benevens de afbeeldingen van de voornaamste publique gebouwen.[Rotterdam, ca. 1791]. With letterpress title-page printed in red, engraved strips to be mounted above the map (together 25 x 164 cm), with the Rotterdam coat of arms flanked by six coats of arms of Burgomasters and other city officials and 10 smaller coats of arms of the "Stadsheerlijkheden"; a large engraved map of Rotterdam (108 x 120 cm); a large engraved panoramic view of Rotterdam (24.5 x 226.5 cm); and 13 engraved views of major buildings in the city (each 17.5 x 24 cm).With:(2) Namen en wapens der edelen groot achtbaren heeren raden in de vroedschap der stad Rotterdam, nevens het jaar waar in hun edelen groot achtbaren zyn aangesteld.With letterpress title-page printed in red and 130 engraved coats of arms of members of the Rotterdam vroedschap from 1694 to 1791 (each ca. 11.5 x 8.5 cm).(3) Pensionarissen der stadt Rotterdam. ... Secretarissen der stadt Rotterdam.With 38 original paintings in coloured gouaches of coats of arms of 13 pensionaries (appointed 1672-1788) and 25 Secretaries (appointed 1669-1788) of Rotterdam.[Rotterdam, 1791? (most plates engraved 1694)]. 3 parts in 1 volume. Royal double folio (1mo) (57 x 43.5 cm). All engravings hand-coloured by the publisher with gouaches and gold. Contemporary gold-tooled vellum, with the Rotterdam coat of arms on both boards.
GBLBOEC0YYV0: [VOYAGES]. - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen tot nut en vermaak voor alle klassen van lezers, … [part-titles:] Nieuwe reisverhalen. Een tijdschrift, ...Amsterdam, widow G.A. Diederichs and son (parts 1-12), Diederichs brothers (parts 13-24), 1820-1826. 24 parts intended as 12 volumes, here still in parts (as published). 8vo. With 23 aquatint frontispieces and 1 folding engraved map. Original publisher's green and blue stiff paper wrappers printed letterpress, many lined with the publisher's advertisements.
L59A7HA549B6: VREDEMAN DE VRIES, JAN (HANS), ANTONIO LABACCO, GIACOMO BAROZZIO DA VIGNOLA AND OTHERS. - [Collection of architectural and decoration prints including fortification plans, garden plans and architectural decoration].Antwerp, Venice, Rome, various publishers, [engraved] 1561-1585, [printed 1580-ca. 1600]. Large folio & small 1mo (38.5 x 27 cm). Collection of 4 separately published prints (3 large full-sheet & 1 small full-sheet), plus 67 prints from 9 series (including 3 double-page prints and a 1½-sheet plan of classical Roman ports printed from 2 copperplates). Contemporary or near contemporary limp sheepskin parchment (ca. 1600?).
A13FSPCDMSG7: VRIES, KLAAS DE. - Schat-kamer ofte konst der stier-lieden, …Amsterdam, Joannes Loots, 1702. With woodcut illustration of a ship's pilot with a plumb line and navigational instruments by Adriaan Le Duc (1693-1729) on title-page, 4 engraved plates (3 folding and 1 full-page). Further with many woodcut illustrations (mostly diagrams), and letterpress tables of tides and solar and lunar positions.Including: (2) VLACQ, Adriaen. De Tafelen der sinuum, tangentium en secantium, ofte der hoekmaten, raaklynen en snylynen. Amsterdam, Joannes Loots, 1702. Primarily with letterpress tables of logarithms and trigonometric functions, the present copy lacking those for logarithms. 2 parts in 1 volume. 8vo. Contemporary vellum.
F6JDRNMFQHCT: VRIES, KLAAS DE. - Schat-kamer ofte konst der stuur-lieden; … tweeden druk verbetert … en vermeerdert … Amsterdam, Joannes Loots, "171 " (changed to "1707" by stamping with printing types). With woodcut illustration of a ship's pilot with a plumb line and navigational instruments by Adriaan Le Duc (1693-1729) on title-page, 4 engraved plates (3 folding and 1 full-page). Further with many woodcut illustrations (mostly diagrams), and letterpress tables of tides and solar and lunar positions.Including: (2) SCHOOTEN, Frans van, and Adriaen VLACQ. De tafelen der sinuum, tangentium, en secantium, ofte der hoekmaten, raaklynen en snylynen, ... achter de selve de logarithmi ...Amsterdam, Joannes Loots, 1707. With letterpress tables of logarithms and trigonometric functions. 2 parts in 1 volume. 8vo. Modern brown goatskin morocco.
ABC_45884: VRIES, KLAAS DE; EVERT FLORYN (ED.); S. HOLLANDER (REV.). - Schat-kamer of kunst der stuurlieden, inhoudende: een duidelyke onderwysinge in de navigatie, aangaande het gene de stuurlieden noodwendig behooren te weten.Amsterdam, widow of Gerard Hulst van Keulen, 1812. With 4 folding plates (1 of a compass and the other 3 on drawing "flat" maps and maps with an enlarged latitude), many mathematical and geographical woodcuts in the text, some tables in the text.With: (2) FLORYN, Evert. Tafelen, bevattende de sinussen, tangenten en secanten, van minuut tot minuut voor ieder boog van het quadrant, in hunne natuurlyke getallen, op een' radius van 10.000.000, ... als mede de logarithmen der gewoone getallen, in hunne natuurlyke orde van opvolging, van 1 tot 10.000.Amsterdam, widow of Gerard Hulst van Keulen, 1815. The whole work consisting of tables and with some woodcut tailpieces.With: (3) Geographische tafel behelzende de graden der breedte op poolshoogte en lengte of middag-cirkel van de meest bekende steden, rivieren, kapen, baayen. ...Amsterdam, widow of Gerard Hulst van Keulen, 1812.3 works in 1 volume, the first in 2 parts. Large 8vo. Contemporary goatskin parchment over stiff boards, blue sprinkled edges.
J2OC9AHFE1AW: VRIES, HUGO DE AND DANIEL TREMBLY MACDOUGAL (EDITOR). - Species and varieties. Their origin by mutation.Chicago, Open Court publishing company; London, Kegan Paul, Trench, Trübner and co., 1905. Large 8vo (22 x 14 cm). Later red cloth, with the original backstrip laid down.
L4GEMALL109T: VRIESE, WILLEM HENDRIK. - Hortus Spaarn-Bergensis. Enumeratio stirpium quas, in villa Spaarn-Berg prope Harlemum, alit Adr. van der Hoop.Amsterdam, Johannes Müller (back of title-page: printed by C.A. Spin), 1839. 8vo. With 2 double-page chromolithographed plates. Original publisher's stiff printed wrappers.
K9ECML3VUA3U: VRIJDAG ZIJNEN, THEODOOR DANIEL. - De in den handel voorkomende kina-basten, pharmacologisch behandeld en toegepast op de soorten welke in de Pharmacopoea Belgica vermeld zijn.Rotterdam, P.H. van den Heuvell (back of half-title: The Hague, A.D. Schinkel), 1835. 8vo. Contemporary half calf.
16995: [VULPIUS, JOHANN] “MATTIAS DANNEWALDT” (PSEUDONYM). - Cometologia oder historischer Discurs, was von vielen hundert Jahren her, auff cometische Erscheinungen sich begeben, ingleichen deroselben kürtzliche Betrachtung, und was etwa der im Decembr. dieses 1664sten Jahres entstandene Comet vor muthmaßliche Bedeutung nach sich ziehen möchte. ..[false imprint:] Leipzig, Christian Kirchner, [1665]. 4to. With a woodcut frontispiece with 4 views of the comet, as seen from Leipzig, Hamburg, Augsburg and Nuremberg. Modern boards.
EBCEBNTH4G5B: WAD, GREGERS. - Fossilia Aegyptiaca Musei Borgiani Velitris. Velletri, 1794. 4to. Contemporary boards.
I339LW9JRCQJ: [WAFA]. WELSCH (VELSCHIUS), GEORG HIERONYMUS (ED.). - Commentarius in Ruzname naurus sive tabulae aequinoctiales novi Persarum & Turcarum anni. Nunc prima editae...Augsburg, Theophilius Goeblius (Gottlieb Goebel) and Joannis Schönigkius, 1676. 4to. With engraved frontispiece and 22 engraved plates by Melchior Haffner. Contemporary calf.
66PAN13MAV59: WAGNER, JOHANN LUDWIG. - Mémoires de M. Wagner, sur la Russie, la Sibérie et le royaume de Cassan.Bern, Emanuel Haller, 1790. 8vo. With an engraved portrait of Johann Ludwig Wagner and 2 engraved plates by Balthasar Anton Dunker (1746-1807). Contemporary boards covered with sprinkled paper.
V3389: WAHLENBERG, GEORG. - Flora Upsaliensis enumerans plantas circa Upsaliam sponte crescentes. Enchiridion excursionibus studiosorum Upsaliensium accommodatum.Uppsala, Academy Typographorum, 1820. 8vo. With a folding engraved map (29 x 39 cm) and its accompanying letterpress leaf (with the book's corrigenda on the reverse). 19th-century half tanned sheepskin, gold-tooled spine.
K8EC5DDV9IXJ: WALBEEK, WILLEM. - Livre d'ecrire ... a l'ecole de Monsieur Hermanus vander Laan ...Haarlem, 30 October 1749-13 January 1750. Folio (31 x 20 cm). Manuscript calligraphic copy-book with Dutch texts (except for the French title-page and colophon), written in black ink on laid paper, with a calligraphic title-page followed by 43 pages of calligraphic examples on 23 leaves. An additional loosely inserted leaf has one additional full-page example, also by Walbeek. Contemporary decorated paper wrappers (block-printed flower pattern with a dotted background).
EBD9HN01U79O: [WALDENSIANS]. - Recit de ce qu'il y a de plus considerable aux affaires des eglises reformées des vallées de Piedmont, depuis les massacres de l'année 1655. [Amsterdam, Abraham Wolfgang(?), after 1663]. 4to. Contemporary wrappers.
19654: WALDORP, JAN GERARD. - [Design for the frontispiece of Betje Wolff's Proeve over de opvoeding].[Amsterdam, 1779]. Drawing in black ink with grey watercolour washes (14 x 9 cm) on laid paper, tipped onto a larger leaf (30 x 21.5 cm).
CCKFNAXVUPZ7: WALKER, GEORGE AND WILLIAM BOYS. - Testacea minuta rariora, nuperrime detecta in arena littoris Sandvicensis; ... | A collection of the minute and rare shells lately discovered in the sand of the sea shore near Sandwich.London, J. March, [1784]. 4to. With 3 engraved plates depicting 90 species of shells. Later purple, gold-tooled half morocco.
K7A9BZGSOC28: WALLERIUS, JOHAN GOTTSCHALK (PRAESES) AND GUSTAF ADOLF GYLLENBORG. - Agriculturae fundamenta chemica, Åkerbrukets chemiska grunder, ...Uppsala, 1761. 4to. Contemporary stiff paper wrappers.
22360: WARIUS, PIETER. - Nieuwe verklaring over de proportionaal passer, waar in aangewesen word, hoe dezelve is te tekenen, en hoe tafeltjes daar toe dienende konnen werden berekent, vervolgens der zelver veelvuldig en nuttig gebruyk, zoo in de tel- als meetkonst; ...Amsterdam, Joannes Loots, 1708. 4to. With a large folding engraved plate illustrating the scales on the sector and 12 smaller folding engraved plates showcasing several of the calculations. Contemporary calf, gold-tooled spine.
K1TEA4WEA6ZR: [WATER MANAGEMENT]. - [Collection of 27 Dutch works on water management, 1772-1895].
H6GG4NKNREO3: [WATER, JONA WILLEM TE]. - Bericht wegens het verongelukte Oost-Indische schip Woestduin; en de reddinge der schepelingen door de gebroeders Naerebout.Middelburg, Pieter and Jan Gillissen, 1780. 8vo. With engraved double portrait on title-page, showing the Naerebout brothers. 19th-century paperboard wrappers.
8BTEX9MFQHCT: [WATER, JONA WILLEM TE]. - Bibliotheca te Waterana, sive catalogus librorum selectorum, ... Que omnia per septuaginta circiter annos collegit vir celeberrimus Jona Guilielmus te Water, ...Leiden, Samuel and Johannes Luchtmans, 1823. 2 parts in 1 volume. 8vo. Later dark red half cloth.
19623: [WEAVING]. - Schnürungsbuch. “Vaals-Aachen” [on the Dutch-German border], Höhere technische Schule für Tuchfabrikation, [ca. 1900]. Oblong folio (24 x 32 cm). Manuscript in German, written in black ink in a neat and legible Latin hand on paperboard leaves, comprising short instructional texts and about 2000 colour-coded weaving patterns and small samples of woven cloth mounted on both sides of the leaves. Contemporary beige half cloth.
I1TD20WYSW5X: WECKER, JOHANNES JACOB. - De secretis libri XVII. ex variis authoribus collecti, methodicéque digesti, & aucti.Basel, Johannes Rudolphus Genath, 1662. 8vo. With woodcut device on title-page and numerous woodcut illustrations in text. Modern sheepskin parchment.
I1TAA9FNVONO: WECKER, JOHANNES JACOB. - Antidotarium generale ... nunc primum laboriose congestum, methodicè digestum. Cum elencho locupletissimo.Basel, Eusebius Episcopius and son, 1576. 4to. With woodcut device on title-page and larger variant on last page. Contemporary limp sheepskin parchment.
K88B515Y8KRT: WEISMANN, AUGUST. - Studien zur Descendenz-Theorie. I. Ueber den Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge.Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1875. With 2 chromolithograph plates.With: (2) WEISMANN, August. II. Ueber die letzten Ursachen der Transmutationen.Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1876. With 5 chromolithograph plates. 2 volumes bound as 1. 8vo. Modern cloth, gold-tooled spine.
KCBBX41FGQSN: WEITZEL, AUGUST WILHELM PHILIP. - Batavia in 1858. Of schetsen en beelden uit de hoofdstad van Neêrlandsch Indië.Gorinchem, J. Noorduijn & son, 1860. 8vo. With a lithographed map as frontispiece and a lithographed title-page with a small harbour view. Contemporary half sheepskin.
S2859: WELD, ISAAC. - Voyage au Canada, dans les années 1795, 1796 et 1797; ... et enrichi d'une carte générale du pays, et de onze planches offrant les points de vue les plus remarquables, et notamment le fameux Saut de Niagara. Tome premier[-troisième].Paris, Gérard (printed by Munier), An XI [1802/1803]. 3 volumes. 8vo. With 11 engraved plates and a loosely inserted folding engraved map. Contemporary uniform tree calf, gold-tooled.
I95FN4V8Y96B: [WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY]. - A catalogue of printed books in the Wellcome Historical Medical Library.London, the Wellcome Historical Medical Library, 1962-1976. 3 volumes (of 5). Original publisher's dark blue cloth (29.5 x 21 cm).
L8T8KHT16YIR: WELLHAUSEN, JULIUS (MARGARET GRAHAM WEIR, TRANSLATOR). - The Arab kingdom and its fall.Calcutta, University of Calcutta (printed by Bhupendra Lal Banerji), 1927. 8vo. Modern cloth.
S959: WENZEL, GOTTFRIED IMMANUEL. - Neue auf Vernunft und Erfahrung gegründete Entdeckungen über die Sprache der Thiere.Vienna, Anton Doll, 1800. 8vo. With an engraved frontispiece. Contemporary boards, richly gold-tooled spine.
K6PF9V8BHFDT: WERNDLY, GEORGE HENRIK. - Maleische spraakkunst, uit de eige schriften der Maleiers opgemaakt; met eene voorreden, behelzende eene inleiding tot dit werk, en een dubbeld aanhangsel van twee boekzalen van boeken, in deze tale zo van Europeërs, als van Maleiers geschreven.Amsterdam, printed by Rudolf and Gerard Wetstein for the VOC (Dutch East India Company), 1736. 8vo. With a woodcut device of the VOC, showing a ship, on the title-page and with passages in Malayan type (in both Arabic and roman characters). Modern calf.
C9FAJXI3XBY9: WESTENBERG, GEORGE PIETER. - Woody landscap with a road and huts.[Haarlem?, after 1838]. 18 x 23,5 cm. Pen and brown ink and black wash, mounted on cardboard. Signed "G.P. Westenberg. f" in the lower left.
ABC_45605: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden.widow of E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, J. de Jongh, 1729 (vols. 1-3); Dordrecht, Ab Blussé & son, 1769 (vol. 4). 4 volumes. 4to. With an engraved frontispiece, title-pages in red and black and with engraved vignettes, a folding portrait of Willem Karel Hendrik Friso (1711-1751), Prince of Orange and from 1747 hereditary Stadtholder Willem IV, a portrait of the author, 40 engraved plates by Houbraken with multiple portraits of artists on each plate, 1 plate with a night scene, 1 mezzotint and 118 engraved vignettes. Contemporary blind-tooled vellum with manuscript titles on spines.
7A4G0405PBEJ: [WHALING]. - Seylen in 't ys, en soeken na de walvis. | La navigation dans la glace, et chercher du baleine.| Il veleggiare nel ghiaccio, & cercare del baleno. | Das Seeglen ins Eiß, und suchen des Wallfisches.Augsburg, Georg Balthasar Probst, [ca. 1745]. Etched print (plate size: 31 x 42 cm) on watermarked laid paper (32 x 45 cm).
K3E9LKC5GXWM: WHIDBEY, JOSEPH. - An account of the sinking of the Dutch frigate Ambuscade, of 32 guns, near the Great Nore; with the mode used in recovering her… Communicated by the Right. Hon. Sir Joseph Banks, Bart. …[London, William Bulmer & Co], 1803. Large 4to (27.5 x 21.5 cm). With a folding engraved plate illustrating the account. Disbound.
KCAGNS7KM5LY: [WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER]. - Utopiaansch weekblad nos. 3-9 & 11-13.Amsterdam, A. Vink, [1820-1821]. 10 (of 14) parts, lacking parts 1, 2, 10 & 14, supplied in photocopy. 8vo. With a woodcut illustration as headpiece on the opening page of 9 of the 10 parts. Later green cloth.With: (2) [WIBMER, Jean-Baptiste Didier]. Utopiaansche courant no. 6Amsterdam, H. Moolenijzer, "Dageraad, den 44 Stoeborn A[nn]o. 5569" [= 1819]. Folio broadsheet (44 x 26.5 cm). With a woodcut illustration as headpiece. Folded and unbound.
ABC_45753: [WIC - MINUTES]. [STATES GENERAL]. - [Collection of 9 sets of manuscript minutes from sessions of the States General concerning the Dutch West India Company (WIC) in the West Indies (1720-1738), covering Africa, the Caribbean, Guinea, Brazil, Surinam and other regions].[The Hague?], 1720-1738. Small folio. 9 sets of minutes, all written in one or two contemporary 18th-century hands. One in an 18th-century paper wrapper; the others in modern paper wrappers.
M2HAPKP4XOLO: [WIC - SLAVE TRADE]. - Ample deductie, continerende de justificatie van het goet reght, de generale geoctroyeerde West-Indische Compagnie, deser Vereenigde Nederlanden competerende, tot den privativen handel op de goud-custe van Guinea. Op ende jegens de ongefondeerde praetensien en sustenuen van de churfurstelycke Brandenburgse Africaensche Compagnie.[The Netherlands, 1685]. Folio. Modern black cloth with gilt title on spine, marbled endpapers.
KCKFKWB4W9BT: [WIC - MANUSCRIPT]. - Poincten van deliberatie op welke de Heeren Gecommitteerden uyt de resp[ectiev]e ... cameren van de generale geoctr[oyeerd]e West Indische Compagnie, door prosidiale camer beschreven sijn, ter vergaderinge van de Thienen, omme sig op den 4e ... July te laten vinden tot Amsterdam, ende dinsdagh daeraenvolgende sullende wesen den 5 dito, precise int besoigne te treeden.Amsterdam, 10 June 1678. Folio (36.5 x 24 cm). Manuscript in Dutch, written on laid paper in dark brown ink. Sewn, with the final blank and its conjugate stub forming a wrapper.
K5TAD1TQ3VW1: [WIC]. - Kort discours, ofte naardere verklaringe van de onderstaende V. poincten, 1 aengaende de verlichtinghe die desen staat heeft ghenooten door de oprechtinghe en oorloghen van de West-Indische Compagnie. ...[The Netherlands], 1644. Small 4to (18.5 x 14 cm). Modern wrappers.
K5TDIHHCJA82: [WIC]. - Vertooch aen de hoogh en mogende heeren Staten Generael ... nopende de voorgaende ende tegenwoordighe proceduren van Brasil. Midtsgaders de documenten daer toe dienende.Amsterdam, Johannes van Marel, 1647. Small 4to (18 x 14.5 cm). Modern plain paper wrappers.
I6L94BAKI3TI: [WIC]. - Copye vande resolutie van de heeren burghemeesters ende raden tot Amsterdam op't stuck vande West-Indische Compagnie. Genomen in August 1649.Utrecht, Jan Havick, 1649. 4to. Modern brown half morocco.
I18EWWG0BP34: [WIC - BRAZIL]. - Articulen van vrede ende confoederatie, gheslooten tusschen den doorluchtighsten Coningh van Portugael, ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde.The Hague, Hillebrant van Wouw, 1663. 4to. With woodcut device on title-page. Stiff plain paper wrappers.
ABC_45612: [WIC - MANUSCRIPT]. - [Request for indemnity by the directors of the West India Company, addressed to the Dutch States General, for damages incurred when Portuguese ships attacked two WIC ships off the African west coast].[ca 1725-1726]. Folio (33 x 26 cm). Manuscript in Dutch (contemporary fair copy of the submitted request).
K5MCCM62BPJ1: [WIC - CONSIDERATIEN - SPAIN]. - Consideratien ende redenen der e. heeren bewind-hebberen vande geoctrojeerde West-Indische Compagnie ... nopende de teghenwoordighe deliberatie over den treves met den koning van Hispanjen. Mitsgaders conscientieuse bedenckinghen op dese vraghe, of men in goeder consientie magh treves maecken met den coningh van Spangjen. ... Noch de remonstrantie van zijne koninglijke majest. van Bohemen, ...Haarlem, Adriaen Roman, 1629. 4to. Modern red half leather.
A5EACBUCAGWQ: [WIC - BRAZIL - EXTRACT]. - Extract eens briefs uyt Vlissingen, inhoudende een roef-praatje, t'scheep voor-gevallen, tusschen Dort en Ter Vere.The Hague, D.H. van Waalsdorp [= Antwerp, H. Verdussen], 1650. Small 4to (17 x 14 cm). With a woodcut device on title-page. 19th-century red sprinkled paper wrappers.
B32D19U6QRO5: [WIC]. - Consideratien op de cautie van Portugael.[Amsterdam?], [Johannes van Marel (pseudonym)?], 1647. Small 4to (20 x 15.5 cm). Later blue paper wrappers.
ABC_45375: [WIC]. SPRANCKHUYSEN, DIONYSIUS. - Triumphe van weghen de gheluckighe ende over-rijcke victorie welcke de Heere onse God op den 8.en Septembris des jaers 1628. verleent heeft aen de vlote vande West-Indische Compagnie, onder het beleydt vanden Heer Generael Pieter Pietersz. Heyn, teghen de Silver-Vlote onser vyanden, komende van Nova Hispania, in en omtrent de haven van Matançe.Delft, Jan Andriesz. Kloeting, 1629. Small 4to. With woodcut decorated initials and decorations built up from typographic ornaments.Modern plain paper wrappers.
23357: [WIC - BRAZIL -EXAMEN]. - Examen vande valsche resolutie vande heeren burgemeesters ende raden tot Amsterdam. Op 't stuck vande West-Indische Compagnie.Amsterdam, Abraham de Bruyn, 1649. Small 4to (19x 14.5 cm). Later blue paper wrappers.
1993: WICHERS, WICHER. - [Manuscript letter to Hans Hartwich, Capiteyn op s'landts oorlogschip Harderwijk]. The Hague, 29 July 1690. Small folio (31 x 20.5 cm). Manuscript letter in in 7 lines on one page, with the signatures of Wicher Wichers and François Fagel, followed by two blank pages, and the name of the addressee in manuscript on the fourth page with a seal.
I1TF4YGW2NC5: WICHMANS, AUGUSTINUS FRANCISCUS. - Apotheca spiritualium pharmacorum contra luem contagiosam aliosque morbos, ... Including: [WICHMANS, Augustin]. Diarium ecclesiasticum de sanctis contra pestem tutelaribus, ...Antwerp, Hieronymus Verdussen, 1626. 2 parts in 1 volume. 4to. With Verdussen's woodcut lion device on title-page. Contemporary blind-tooled pigskin over wooden boards (front board with gold-tooled initials "G*F*A*G" -- George Falb, Abbot of Göttweig Abbey -- and date "1630"), with 2 strap fastenings with engraved brass clasps and catchplates, and brass anchorplates.
H6PG9CBD3TJB: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN. - Een herlevend volk: schets van de Japanners en hun land.Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1895. 8vo. Original publisher's decorated green cloth.
J768R5G4WDSO: WILBERFORCE, WILLIAM. - Lettre a son excellence monseigneur le Prince de Talleyrand Périgord,... au sujet de la traite des negres.London, Schulze & Dean, 1814. Large 8vo. Contemporary half tanned sheepskin, gold-tooled spine.
H8R96Y0TI3OS: WILKEN, G.A. - Plechtigheden en gebruiken bij verlovingen en huwelijken bij de volken van den Indischen Archipel.The Hague, M. Nijhoff, [1886-1889]. 8vo. 2 parts in 1 volume. Later paper wrappers.
E45GGM3MAUFM: WILLEM FREDERIK OF ORANGE. - [Autograph letter, signed, to Frederica Louisa of Hesse-Darmstadt].Berlin, 2 October 1791. 4to (23 x 18.5 cm). Autograph letter in French, in ink on laid paper, signed and dated.
L4NAWTFDX1JD: WILLEMSZ., ARENT. - Bedevaart naar Jerusalem volbracht en beschreven in het jaar 1525.Haarlem, W. Küppers, 1884. 8vo. With a lithographed plate. Original publisher's cloth, gold-blocked spine.
KA2CMA0A64IT: [WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE]. - Haga Comitis illustrata; of het verheelykt en verligt 's Gravenhage: bestaende in eene naeuwkeurige verzameling van ... afbeeldingen, der aldaer te zien en geillumineerd geweest zynde decoratien en zinnebeelden, benevens de verdere vreugde-bedryven en illuminatien, ter geleegenheid der allerheughelykste verkiezinge, proclamatie en installatie van ... Willem Carel Hendrik Friso.The Hague, Anthoni de Groot and sons, 1751. With title-page printed in red and black with woodcut arms of William IV, first page of the dedication printed in red and black (including a woodcut initial printed in red) with a large engraved armorial headpiece, 2 engravings in text, each showing the front and back of a medallion, and 116 engraved illustrations on 16 leaves.With: (2) Nette afbeelding en ampele beschryving der eere-poorten, opgerecht by de blyde te rug komst van …. Willem Karel Hendrik Friso … uyt Zeeland, en deszelfs intreede in 's Gravenhage, op den 6 juny 1747. The Hague, heirs of Anthoni de Groot, 1766. Title-page with the woodcut arms of William IV, and 37 numbered illustrations on 10 engraved plates. 2 works in 1 volume. 1mo (49 x 38 cm). Contemporary boards, spine lined with cloth.
K6QERIJQW2VM: [WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE]. - Haga Comitis illustrata; of het verheelykt en verligt 's Gravenhage: bestaende in eene naeuwkeurige verzameling van ... afbeeldingen, der aldaer te zien en geillumineerd geweest zynde decoratien en zinnebeelden, benevens de verdere vreugde-bedryven en illuminatien, ter geleegenheid der allerheughelykste verkiezinge, proclamatie en installatie van ... Willem Carel Hendrik Friso.The Hague, Anthoni de Groot and sons, 1751. With title-page printed in red and black with woodcut arms of William IV, first page of the dedication printed in red and black (including a woodcut initial printed in red) with a large engraved armorial headpiece, 2 engravings in text, each showing the obverse and reverse of a medallion, and 116 engraved illustrations on 16 leaves.With: (2) Nette afbeelding en ampele beschryving der eere-poorten, opgerecht by de blyde te rug komst van …. Willem Karel Hendrik Friso … uyt Zeeland, en deszelfs intreede in 's Gravenhage, op den 6 Juny 1747.The Hague, heirs of Anthoni de Groot, 1766. Title-page with the woodcut arms of William IV, and 37 numbered illustrations on 10 engraved plates. 2 works in 1 volume. 1mo (49 x 38 cm). Contemporary half sheepskin parchment.
F9BD7TWT38YE: [WILLIAM IV OF ORANGE]. MEIJER, JAN. - Billyke traanen, uitgestort op het overlyden van zyne doorluchtigste hoogheid Wilhem Carel Hendrik Friso.Amsterdam, Theodorus Crajenschot, 1751. 1mo broadside (53 x 39 cm). With an engraved mortuary vignette.With:(2) OMMERING, Adriaan van. Op het schielyk afsterven van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso.Amsterdam, Andries & Jacobus Stanhoffius, 1751. 1mo broadside (49 x 33 cm).(3) KLOEKHOF, Cornelis Albertus. Treurzang op het afsterven van syne doorlugtigste hoogheyd Willem Carel Hendrik Friso.Utrecht, Nicolaas van Vucht, 1751. 1mo broadside (52.5 x 39 cm).(4) Op het allersmartelykste en voor den lande allerdroevigst afsterven van zyne doorluchtige hoogheid Willem Carel Hendrik Friso.Amsterdam, Antoni Waldorp, [1751]. 1mo broadside (52 x 38 cm).
ABC_45673: [WILLIAM III, COUNT OF HOLLAND]. [SILLEMANS, EXPERIENS?]. - Justitie van Willem de Goede Grave van Holl[and]. etc. over de[n] Bailju van Zuyt-Hollant.Amsterdam, Hugo Allard the elder, [ca. 1660/80?]. Broadside (40 x 50.5 cm). An engraved print with extensive engraved texts in Dutch, the central scene (33.5 x 30.5 cm) flanked by 6 smaller scenes, with the title above the central scene, 2 verse couplets below each smaller scene and the story in prose in the foot of the engraving.
K6QEWFNHGDNC: [WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE]. - Haga Comitis illustrata; of het verheelykt en verligt 's Gravenhage: bestaende in eene naeuwkeurige verzameling van ... afbeeldingen, der aldaer te zien en geillumineerd geweest zynde decoratien en zinnebeelden, benevens de verdere vreugde-bedryven en illuminatien, ter geleegenheid der allerheughelykste verkiezinge, proclamatie en installatie van ... Willem Carel Hendrik Friso.The Hague, Anthoni de Groot and sons, 1751. With title-page printed in red and black with woodcut arms of William IV, first page of the dedication printed in red and black (including a woodcut initial printed in red) with a large engraved armorial headpiece, 2 engravings in text, each showing the front and back of a medallion, and 116 engraved illustrations on 16 leaves. Contemporary half calf.
J3TGFTBFFUB5: WILLIAMS, E.M., R.A. - [Portrait of a man in traditional Arab garb].Tripoli, 1914. Oil on canvas (51 x 40.5 cm), with artist's name, place and date on the back.
I3EC46WBX1PA: WILLIAMS, WILLIAM LEONARD. - First lessons in the Maori language: with a short vocabulary.London, Trübner & Co. (colophon: Berlin, printed by Unger brothers), 1862. 8vo. Contemporary red cloth (bound by Edmonds & Remnants, London).
21825: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER. - Aanteekeningen op eene reize van Parijs naar Napels, door het Tirolsche en van daar door Zwitserland en langs den Rhijn terug naar Holland.Haarlem, Adriaan Loosjes, (back of half-title parts 2-4: Utrecht, G. Post), 1811-1813. 4 parts in 2 volumes. Large 8vo. With an engraved title-page to the first part (with a stipple-engraved medallion portrait of the author) and 13 engraved plates by J. P. Visscher Bender. Contemporary half calf, gold-tooled spines.
I7QFD31K639Y: WILLINCK, ISAAC PETRUS MARIE. - Reize om Kaap Hoorn langs de westkust van Zuid-Amerika, door de Stille Zuid-Zee naar de Philippijnsche Eilanden en verder door de Chinesche Zee naar Batavia, gedaan in de jaren 1823 en 1824, met Z.M. korvet Lynx.Breda, Broese and comp., 1835. 1 of 2 volumes. Large 8vo (22 x 13 cm). With a lithographed frontispiece and lithographed title-page with illustration. Later half sheepskin.
I8MGKU56OFAL: WILSON, HORACE HAYMAN. - The history of British India. From 1805 to 1835.London, James Madden and co. (back of title-page: printed by S. & J. Bentley, Wilson and Fley), 1845-1848. 3 volumes. 8vo. Contemporary blind-blocked cloth.
ABC_45495: WILSON, HORACE HAYMAN. - A dictionary in Sanscrit and English; translated, amended, and enlarged, from an original compilation, prepared by learned natives for the college of Fort William.Calcutta, printed at the Education Press, 1832. Large 4to. Contemporary half green morocco with marbled sides, gilt edges.
KC4CWHI878AH: WIMPFELING, JAKOB (JACOBUS WIMPHELINGIUS). - Ad Julium. II. Po[n]tifice[m] Max[imum]. Querulosa excusatio Jacobi Wimphelingii ad instantiam fratru[m] Augustine[n]sium ad curiam romana[m] citati: ut propria in persona ibide[m] compareat: proptereaq[ue] scripsit divum Augustinum non fuisse monachum vel fratrem mendicante[m].[Strasbourg, Jean Prüss the elder, ca. 1507]. 4to (21 x 15 cm). With a large woodcut decorated initial. Set in 2 sizes of roman type with a few words in a large textura gothic type. With the initial coloured brown by an early hand. Boards covered with grey laid paper (1940s?).
K7AFLIAGCTXC: WINCKLER, EMIL. - Geschichte der Botanik.Frankfurt a.M. Literarische Anstalt (J. Rütten), 1854. 8vo. Later blue wrappers, manuscript title on the spine.
6239: WINCKLER, JOHANN HEINRICH. - Nieuwe natuurkundige ontdekkingen, aangaande de eigenschappen, werkingen, en oorzaaken der electriciteit, of uitlokkings-kragt.Including:(2) WINCKLER, Johann Heinrich. De eigenschappen der electrische stoffe, en van het electrische Vuur.(3) WAITZ, Jacob Sigismund von. Verhandeling over de electriciteit, en derzelver oorzaken.Amsterdam, H.W. van Welbergen, 1751. 3 parts in 1 volume. 8vo. With 11 engraved folding plates. Contemporary calf, gold-tooled spine.
G5OEJB01U79O: WIT, FREDERICK DE. - Atlas maior. Amsterdam, Johannes Covens & Cornelis Mortier, [ca. 1725]. Imperial folio (53 x 35.5 cm). With engraved title-page and 76 double page (or in 8 cases larger folding) engraved maps, the title-page and all maps and their decorations coloured by a contemporary hand. Half tanned sheepskin (ca. 1900), gold-tooled spine.
H6TCIF8G41N1: WITGEEST, SIMON [= WILLEM GOEREE?]. - Het natuurlyk tover-boek, of 't nieuw speel-toneel der konsten. Verhandelende over de agt hondert natuurlijke tover-konsten, ... Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1686. 8vo. With engraved frontispiece and over 50 woodcut illustrations in the text. Contemporary vellum.
ABC_45272: WITGEEST, SIMON [= WILLEM GOEREE?]. - Het natuurlyk tover-boek, of ’t nieuw speel-toneel der konsten; verhandelende vijf hondert natuurlijke tover-konsten, so uyt de gogel-tas, als kaaertspelen, mathematische konsten … Mitsgaders een tractaat van het blanket-werck … wateren, poederen, en balsemen … om het aensicht, hals en handen, wit en sagt te maken.Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1684. 8vo. With engraved frontispiece in 5 compartments showing magic tricks, and 40 small woodcuts illustrating the various magic tricks in the text.Contemporary vellum, title in ink on spine.
ABC_45273: WITGEEST, SIMON [= WILLEM GOEREE?]. - Het nieuw’ vermeerdert natuerlyck Tover-Boeck of Speel-Toneel der konsten. Bevattende aenstrent 2000 naturelycke Toover-konsten en potsen, soo uyt de Goochel-tas als kaert-spel en terelingh: van de mathesis, van schryven, inckten, verven, schilderen, vergulden, verlacken, …, als mede allen slagh van vuurwercken … Den X. druck.Amsterdam, Jan ten Hoorn (sold by Emanuel de Grieck, Brussels), 1715. 8vo. Title-page in red and black, with an engraved frontispiece containing 5 compartments showing tricks by Harrewijn after the frontispieces in the original editions by Jan van Hoorn in Amsterdam, 57 charming woodcuts illustrating the various tricks in the text (7 full-page in the last section on fireworks). Contemporary vellum, blind-tooled with a centrepiece on both sides.
878: [WITSEN GEYSBEEK, PETER GERARDUS]. - Reizen naar vreemde landen, in het hoekje van den haard.Amsterdam, Diederichs brothers, [1829]. 16mo. With 12 double-page aquatint views by W.H. Hoogkamer, 6 in grey tint and 6 in sepia. Original publisher's printed yellow paper covered boards.
E3JDL72NMI2U: WITSEN, NICOLAAS. - Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten. Beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen.Amsterdam, Gaspar Commelin, Broer & Jan Appelaer [printed by Christoffel Cunradus], 1671. Folio. With etched frontispiece by Romeyn de Hooghe, title-page in red and black, and 114 engraved plates by "P.L." after the drawings by Witsen (numbered I-CIX and A-E: 1 double-page and 8 on slips of a half-page or smaller). 18th-century tanned half sheepskin (rebacked with the original gold-tooled backstrip laid down).
ABC_45157: [WITU PROTECTORATE]. - Correspondence respecting the punitive expedition against Witu of November 1890. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. December 1890.London, printed for Her Majesty's stationery office by Harrison and sons, St. Martin's lane, n.d. [presented 1890]. Large 4to. Sewn.
64LCM0ZOP9W8: WOLSON (WILSON), THOMAS. - De metselaar ontmomd, of het rechte geheim der vrye metselaren ontdekt, in allen deele oprechtelyk en zonder achterhouding, door een gewezen vryen metselaar. ... Derde druk.Arnhem, Jacob Nijhoff, 1753. 8vo (16.5 x 10 cm). With a woodcut freemasonry device on title-page and 3 folding engraved plates. Contemporary marbled paper wrappers.
V6703: WOOD, HORATIO C., JR. - A contribution to the history of the fresh-water algae of North America.Washington, 1871. 4to. With 21 partly coloured lithographs. Modern green cloth.
A4HF6A01U79O: WOODWARD, JOHN. - Geographie physique ou essay sur l'histoire naturelle de la terre.Including: Réponse aux observations du docteur Camerarius, concernant l'essay sur l'histoire naturelle de la terre.Des fossiles de toute espece.Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1735. 3 texts in 1 volume. 8vo. With a folding engraved plate. Contemporary mottled calf, gold-tooled spine and board edges.
K3NB1CBGQQA2: [WORLD MAP - ISLAMIC MANUSCRIPT]. - [Map of the world centred on the Arabian/Persian Gulf, showing at least 7 mosques or minarets].[Northern India or Kashmir?, ca. 1770/80 copy of a 16th-century(?) original]. Colombier folio (50 x 42 cm). Oval manuscript map in ink and watercolour (blue, brown, green and red; map image including water 29.5 x 38 cm, the land alone 22 x 30.5 cm) on a half sheet of extremely large European laid paper, with dozens of features labelled in Persian (written in black ink in the nastaliq script) and with animals (including elephants and a dragon), people and 4 European ships. Framed, in a passe-partout.
93TC6ZCFFZDL: [WOUDENBERG]. WICART, NICOLAAS. - [View of Woudenberg].[Netherlands, ca. 1780]. Drawing (24.5 x 36 cm) in black ink with grey watercolour washes on laid paper (37.5 x 49 cm), signed at the foot left: ''N. Wicart, ad vivum'', with on the back in a 19th-century hand: "'t dorp Woudenberg''.
G9RH68FKVGOF: WRIGHT, WILLIAM. - A grammar of the Arabic language, translated from the German of Caspari, and edited, with numerous additions and corrections, ... vol. I[-II]. London, Edinburgh, Williams and Norgate (back of title-page: printed by Friedrich Nies (Karl Berend Lorck), Leipzig), 1859. 8vo. Set in roman, italic and Arabic type. Contemporary half mottled, tanned sheepskin.
ABC_45885: WÜSTENFELD, FERDINAND (TRANSL.); ABU ABDALLAH AL-DIMASCHKÍ (ED.); ZUBAIR IBN BAKKAR. - Die Familie el-Zubeir. Der Tod des Muc'ab ben el-Zubeir aus den Muwaffakîjat des Abu Abdallah el-Dimaschkí. Arabisch und Deutsch.Göttingen, Dieterich'sche Verlags-Buchhandlung, 1878. Large 4to. With 1 folding genealogical table of the Zubayr family bound at the end of the book. Contemporary half blue cloth, decorated paper sides, grey spine label with title in gold.
L4NCL2J06HLA: XAVERY, GERARD JOSEPH. - Het nieuw geopend Italiaans tóneel, vertonende de wonderlijke ziekte bezwangerheid en baring van Arlequin: benevens de opvoeding van des zelfs jongen zoon.With: (2) XAVERY, Gerard Joseph. Het Italjaansch tooneel voortreffelijk in 16 verbeeldingen uytgevoert ..., verrijkt met Nederduytsche en Fransche vaarzen door Florentius H. J. van Halen.Amsterdam, Petrus Schenk II, [1728?] & [1735?]. Royal 4to (30.5 x 26 cm). With 2 engraved title-prints, each followed by 16 numbered prints (pictorial images ca. 15 x 19 cm; plate size ca. 23.5 x 21 cm), with verses engraved in the feet of the plates. With all 34 engravings coloured by a contemporary hand and varnished, probably for the publisher. Contemporary vellum.
9B1EHL01U79O: [XAVIER, JEROME, AND OTHERS]. - Raguagli d'alcune missioni fatte dalli padri della Compagnia di Giesu nell'Indie Orientali, cioè nelle provincie di Goa, e Coccinno, e nell'Africa in Capo Verde.Rome, Bartolomeo Zannetti, 1615. Small 8vo (14.5 x 9.5 cm). Modern marbled boards.
G8SFYP363S8R: XAVIER, HIERONYMOUS (JERÓNIMO DE EZPELETA Y GOÑI) AND ABD AL-SATTAR (TRANSLATORS) AND LUDOVICUS DE DIEU (ED.). - Historia Christi Persice conscripta.With: (2) XAVIER, Hieronymous (Jerónimo de EZPELETA Y GOÑI). Historia S. Petri Persice conscripta.(3) DIEU, Ludovicus de. Rudimenta linguae Persicae. Leiden, Bonaventura and Abraham Elzevier, 1639. 3 works in 1 volume. 4to. Vellum (ca. 1700?).
S1608: YARROW, HENRY CRÉCY AND GEORGE MONTAGUE WHEELER. - Reports upon the zoological collections obtained from portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873, and 1874.Washington, Government printing office, 1875. Large 4to (29.5 x 23 cm). With 45 lithographed plates (including 28 chromolithographed). Brown cloth.
9CIGNCC3E9X8: YK, CORNELIS VAN. - De Nederlandsche scheepsbouw-konst open gestelt. Vertoonende naar wat regel ... in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd. Delft, Andries Voorstad, for Jan ten Hoorn, Amsterdam, 1697. Folio. With engraved frontispiece, with two views of ship-building yards, and numerous detailed illustrations of ship-building on 22 engraved plates by and after Jan and Caspar Luyken (including 13 double-page and once 2 plates on 1 page). 18th-century half calf.
988CD0X03ZAY: YOSHIO NANKO. - Rigaku nyushiki ensei kansho zusetsu.Nagoya, Kansho juku, Bunsei 6 [= 1823]. 3 vols. With 10 astronomical illustrations (mostly double- or 1½-page (including a terrestrial map in 2 hemispheres) and 2 dials with rotating parts (all in vol. 1), 10 seals integral to the text woodblocks and a red (owner's?) seal at the end of vol. 1. Original grey paper wrappers in traditional Japanese style (25 x 17 cm).
KCBD7TRVAE7V: YOUNG, GEORGE. - The life and voyages of captain James Cook, drawn up from his journals, and other authentic documents; and comprising much original information.Paris, Baudry (back of half-title: printed by J. Smith), 1836. 12mo. 19th-century tanned half sheepskin, with "Lycée de Versailles" in gold on front board.
F7TDMDY9EU08: YPEY, NICOLAAS. - Grondbeginzelen der kegelsneeden, bevattende de eerste en voornaamste eigenschappen van de parabola, ellips en hyperbola. Ten dienste der leerlingen opgesteld.Amsterdam, Yntema and Tieboel, 1769. 8vo. With 7 engraved folding plates, head- and tailpieces built up from cast typographic ornaments. Contemporary half calf, sprinkled-paper sides.
6008: YSERMANS, JOAN. - Triumphus Cupidinis. In-houdende veel schoon stichtighe, en[de] seer vermaeckelijcke liedekens, en[de] andere ghedichten, verciert met veel loffelijcke sententien, als oock sommighe epitalamien, bruyloft-liedekens en andere poëmata.Including: -Ecomium matrimonii. In-houdende een bruy-loft spel, epithalamien ende sommighe liedekens.-Nederlantsche poëmata. In-houdende sommighe sonetten, liedekens, graf-dichten ende andere. Antwerp, widow of Jacob Mesens, 1628. 3 parts in 1 volume. Small oblong 8vo (8.5 x 12.5). With richly engraved allegorical frontispiece by Anthoni Spirincx and many songs accompanied by music scores. Contemporary sheepskin parchment.
5850: ZABALETA [ZAVALETA], DIEGO ESTANISLAO DE. - Exhortacion Cristiana dirigida a los hijos y habitantes de Buenos-Ayres el 30 de Mayo de 1810 en la solemne accion de gracias por la instalacion de su Junta Superior Provisional de gobierno.Buenos-Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, [1810]. Small 4to. Half green morocco, green cloth sides, title in gold on spine.
ABC_45295: ZAMAKHSHARI, ABU AL-QUASIM MAHMUD IBN UMAR (HENDRIK ALBERT SCHULTENS, EDITOR). - [Al-Kalim al-nawabigh]. Anthologia sententiarum Arabicarum. Cum scholiis Zamachsjarii.Leiden, Jean Le Mair (colophon: printed by Daniel van Damme), 1772. 4to. With the large engraved arms of Willem V, Prince of Orange, above the dedication.Vellum, manuscript spine title.
H3VDFMC9UYLV: ZANGAKI, GEORGIOS AND CONSTANTINOS. - Album a photographies de la Terre Sainte arrangées par Boulos Méo Jérusalem.[Jerusalum, Boulos Méo, ca. 1890?]. Oblong album (34 x 46.5 cm) with 48 large albumen photographic prints (ca. 22.5 x 28 cm), signed and captioned in the negative (in French), mounted on both sides of the album's leaves. Some with hand-written captions in pencil (in French) on the mount. Original publisher's grained goatskin(?) spine and sheepskin board edges, each board with a 5 mm thick bevelled and carved panel of olive(?) wood mounted on it, with a mozaic inlaid floral border in black, red, green and beige around the carved border, that on the front with a carved Jerusalem cross in the centre, that on the back with the title "Jerusalem" stencilled in black textura lettering, blue watered silk endleaves.
H4MF7VDJLTRU: ZAVALA, LORENZO DE. - Viage a los Estados-Unidos del Norte de America.Paris, Jacques-Albert Decourchant, 1834. 8vo. Contemporary Spanish-American tree sheepskin, gold-tooled spine.
H3HC7P3GQERX: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS. - De valkenvangst.The Hague, W.P. van Stockum, 1841. 8vo. With a wood-engraved frontispiece by "I.B." (=Johannes Bosboom). Contemporary boards (rebacked in modern dark brown half morocco).
14869: ZEHENDTNER VOM ZEHENDTGRÜB, PAUL. - Ordenliche Beschreibung mit was stattlichen Ceremonien und Zierlichheiten, die Röm. Kay. May. unser aller gnedigster Herr, samt etlich andern Ertzhertzogen, Fürsten und Herrn, den Orden dess Guldin Flüss, in disem [15]85. Jahr zu Prag und Landshüt, empfangen und angenommen. Dillingen, Johann Mayer, 1587. 4to (20 x 15.5 cm). With title printed in red and black, 7 full-page engraved illustrations (showing the collar (chain) of the Order, the Emperor Rudolf II in his robes and 5 coat-of-arms), and 13 large folding engraved plates showing the splendid ceremonies held at Prague and Landshut, probably all drawn by Anthony Boys. Contemporary gold-tooled tanned sheepskin; rebacked with most of the original backstrip laid down.
14852: ZEHENTNER, PAUL. - Promontorium malae spei: impiis periculose navigantibus propositium. Sive, signum & nota reprobationis: procrastinatio poenitentiae, scripta cautelae hominum, emendatione[m] vita[e] cunctantium, spe aliquando resipiscendi.Graz, [heirs of Georg] Widmanstetter for Sebastian Haupt, 1643. Large 4to (25.5 x 19 cm). With an engraved allegorical frontispiece and a richly designed armorial and emblematic dedication plate, both by David Tscherning. Contemporary, richly gold-tooled black morocco, each board in a panel design of rolls and stamps with a large built-up centrepiece in a double frame of multiple decorative rolls (the diagonals connecting the inner and outer frames possibly intended to give the effect of a three-dimensional niche), and the spine treated as a single field with built-up decorations in a frame of multiple rolls, gold fillets on turn-ins, the whole with hundreds of impressions of dozens of stamps and rolls, gilt edges, traces of 2 pair of ties.
L9IAI6Y6SG6I: ZHU XI (CHU HSI). - [In Korean:] Sohak eonhae [In Chinese:] Xiaoxue jizhu [= Elementary learning]. [Korea], [1744?]. Folio (32.5 x 21.5 cm). With the pages printed in pairs (each page 17 x 10 characters) from 2-page woodblocks, each in a frame of thick rules, with thin rules between the columns, the title and leaf number between the pages on the fore-edge fold, with 2 decorations (4 leaves in white on black above the title and below the leaf number). Printed on Asian (probably paper mulberry bark) paper, with clear chainlines (about 20 mm apart) and laidlines (about 2.1 mm apart), with the text in a mixture of hanja (Chinese characters) and hangul (the Korean alphabet). Contemporary Korean spineless wrappers with an embossed diaper pattern (made from interwoven diagonal triple lines) on the inside (mostly covered by the paste-down), side-stitched and oversewn through 5 holes, with manuscript title on the front wrapper and the spine edge.
L2KCV86RAGND: ZIMMERMAN, W.F.A. (PSEUDONYM OF CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER). - Californie en de goudkoorts. Togten in het westen van Noord-Amerika. Het leven en de zeden der goudgravers, Mormonen en Indianen.Amsterdam, P.M. van der Made, 1864. 2 volumes. 8vo. With a tinted lithographed frontispiece to each volume. Publisher's original printed stiff paper wrappers.
6568: ZIMMERMANN, I.C.E. - Anatomische Darstellungen zum Privat-Studium.Leipzig, Wilhelm Lauffer, (1828-1833). Small folio. With 78 anatomical plates by J.F. Schröter after Zimmermann, numbered I-LXXVIII: 4 lithographed and 74 engraved, all but 2 coloured by hand. Contemporary half calf.
G6QD45L0E47F: ZINNER, ERNST. - Deutsche und Niederländische astronomische Instrumente des 11.-18. Jahrhunderts. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1956. With 80 numbered plates. Half cloth.

Next 1000 books from A. Asher & Co. B.V.[an error occurred while processing this directive]

4/6