Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschiedenis der Staats-omwenteling in Nederland voorgevallen in het jaar achttienhonderd dertien. Met portretten. [Complete set : 4 hoofddelen in 2 volumes]..
Description: Te Amsterdam, Bij P. den Hengst en Zoon en J. van der Hey, 1814-1817, 1e druk. Hardcovers, xvi, [248], 86, vi, [280]; iv, [324], xvi, [140]pp, 14,5 x 23,5 cm.. Contemporain verslag van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden na de mislukte veldtocht naar Rusland van Napoleon Bonaparte in 1812 en diens nederlaag in de volkerenslag bij Leipzig (1813). Geillustreerd met 2 titelgravures en 11 kopergravures met portretten van o.a. Prins Willem Frederik van Oranje Nassau (Koning Willem I), het Driemanschap 'Voorlopig Bewind' van 1813 (Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum) en een zeer jong ogende Prins Frederik (1797-1881) die in hetzelfde jaar (1816) als waarin dit portret werd gemaakt, grootmeester van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren werd. Het 'Aanhangsel' bevat o.a. weergaven van Franstalige correspondentie van Lodewijk Napoleon en Generaal Comte De Molitor. Achterin het tweede deel een 'Bladwyzer voor het geheele werk'.¶ Gebonden editie in twee oorspronkelijk kartonnen boekbanden met titelvignet op de ruggen. Dit is het belangrijkste werk van de Friese historicus Herman Bosscha (1755-1819). Het NNBW noemt dit werk een 'bron van betekenis', 'het is opmerkelijk en te waardeeren dat [Bosscha] reeds zoo kort na de gebeurtenissen over zooveel stukken heeft kunnen beschikken. Niet alles is evenwel door hem gebruikt' [immers]: 'als half-officieel geschiedschrijver moest hij velen van hooge positie ontzien'. Er is ook kritiek: 'In veband daarmede is de vorm van zijn geschiedenis niet aangenaam en zelfs rommelig'. Goede set - COMPLEET. Boekbanden met slijtage rondom, binnenwerk met vlekjes. Zie foto's.

Keywords: Nederlandsche, Nationale, Canon, Koningshuis, Politiek, Contemporary account of the beginning of Kingdom of The Netherlands ISBN13

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 3232

See more books from our catalog: ,Oud & Zeldzaam