Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Hamer Maandblad 3e Jaargang Nummer 8. Mei 1943.
Description: Den Haag, Uitgeverij "Hamer, 1943, 1e druk. Geniet omslag, 32pp, 27 x 36 cm.. Nationaalsocialistisch volkskundig (lees: fout propaganda) tijdschrift uit de Nazi Bezettingstijd in de Tweede Wereldoorlog. Geďllustreerd met zwart-wit foto's en reproducties. Dit nummer bevat o.a. artikelen over / van :  Latvia (de boeren cultuur in Letland), het raadsel der Runen, het Friesche Oelebord, Meifeest en Meiboom.¶ Zeldzaam. Niet in de openbare collecties. Cf. Groeneveld p. 155. Hamer verscheen in 4 jaargangen vanaf oktober 1940 t/m (ten minste augustus) 1944, onder redactie van Nico de Haas en Gerda Schaap. Het magazine verkondigde de culturele denkbeelden van de Nederlandsche SS en zij had tot taak de volkskunde in Nederland te populariseren met fotoseries over oude gebruiken, klederdrachten, folklore, versierde gevelstenen, runen en verloren gewaande Germaanse goden en sym­bolen. Als documentatie zelfs nog wel nuttig maar de toon van de tekst is vaak vrij 'zurig' en doorspekt van anti-Amerikaanse en anti-semitische retoriek vol van het superieure arische ras, 'Bloed en Bodem' en de nadelen van kapitalisme. Naast de reguliere nummers werden ook diverse extra themanummers uitgegeven. Goed.

Keywords: Fascisme, Fotografie, Nederlandse, Foute, NSB, Collaboratie, Tijdschriften, Sibbekunde, Archeologie, Maandbladen, Magazines, Ambacht, Anti-semitisme ISBN13

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 2804

See more books from our catalog: ,Geschiedenis