Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Henrik de Groote. Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
Description: Te Amsteldam, By A. Slaats, T. Bliek, en P. Meyer, Boekverkoopers, 1753, 1e druk. Hardcover, xxvi, [32], 270pp, 17,5 x 22 cm.. Nederlandse vertaling door Sybrand Feitama (1694-1758), van de Henriade (1723) van Voltaire (François-Marie Arouet, 1694-1778); een lofdicht over koning Hendrik IV van Frankrijk (roi Henri IV 'le Grand' de France et de Navarre). Geïllustreerd met titelgravure door Cl. Duflos naar ontwerp van N. Verkolje. In het voorwerk een reeks vertalingen van lovende eerdere voorwoorden uit Franse edities en een 'Brief, [over de Henriade] geschreven door den heere Antonio Cocchi, aan de Geheimschryver van Staat te Florence'. Achterin een 'Kort Begrip der Fransche Geschiedenissen' en de Aantekeningen.¶ Sinds 2007 weten we dat Voltaire niet alleen in Nederland woonde, maar dat hij ook de taal machtig was. Mogelijk was hij derhalve ook betrokken bij de vertaling van zijn werk. Dit is de eerste NL editie, gebonden in contemporaine, eenvoudige blauw gekartonneerde boekband, met titel in goudstempel op de rug. Goed - compleet; boekband met algemene slijtage (zie foto's).

Keywords: Frankrijk, Franse, Koningshuis, Grote, De Bourbon, Feitema, Koningen, King Henry IV, ISBN13

Price: EUR 125.00 = appr. US$ 135.86 Seller: Arcana Cabana
- Book number: 2094

See more books from our catalog: ,Oud & Zeldzaam