Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
233-286: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Puntdichten. Verhandeling over het puntdicht en puntdichten 2 delen.
229-117: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. (C.F.T.Voigt)
223-273: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
238-348: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
206-344: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
199-489: WITTE, ALDERT, - De vormgeving van het boek.
244-560: WITTEMANS, FR., - Geschiedenis der Rozenkruisers. Met een woord vooraf van W.H.Denier van der Gon.
238-514: WITTERT VAN HOOGLAND, R. W. C. G. A., - Een Halve Eeuw Militaire Luchtvaart, 1913-1963.
238-349: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
228-148: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
231-163: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
244-182: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
242-489: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
242-490: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
237-453: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Nagelaten Gedichten.
231-466: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Zes duizend en ťťn dag verhalen.
235-517: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Afwykingen.
215-622: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
239-390: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
239-510: WOLF-CATZ, H., - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
228-502: WOLF, M., - Het Nederlands persmuseum. Liefdewerk oud papier.
238-496: WOLF, H.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
239-389: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
244-56: WOLF, H.DE / SCHEFFER,J., - Met Ab en Eef langs veld en dreef. 5 delen compleet. Uitgave van Gebr.van der Spek Zoetermeer, Margarinefabrieken.
204-344: WOLF, MARIňTTE, - Het geheim van De Telegraaf. De geschiedenis van een krant.
236-478: WOLF, KAREL DE, - Uit het leven van Toontje Tuymelaere en Maatje Muis. Dit nr. 34 van de 100 exemplaren op Oud-Hollandsch papier.
235-380: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
232-616: WOLFERSTAN, BERTRAM, - The Catholic Church in China from 1860 to 1907.
242-491: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. Naverteld door mevr. Van Westrheene. 2 delen.
215-547: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
237-456: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van den heer Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
241-228: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Economische liedjes. 3 delen.
243-341: WOLFS, S.P., - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
224-575: WOLFSBERGEN, L. (VOORWOORD), - Marius Bauer oriŽntalist. 1867-1932.
223-480: WOLKERS, J., - De walgvogel.
242-363: WOLTJER, J. J., - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse opstand 1555-1580.
242-602: WOOLF, VIRGINIA, - The letters of Virgina Woolf. Volume three 1923-1928. Edited by Nigel Nicolson and Joanne Trautmann.
242-603: WOOLF, VIRGINIA, - The letters of Virgina Woolf. Volume two 1912-1922. Edited by Nigel Nicolson and Joanne Trautmann.
235-603: WOOLF, VIRGINIA, - Mrs Dalloway. Vertaald door Nini Brunt.
193-105: W÷RISH÷FFER, S., - De diamanten van den Peruaan. Tochten door BraziliŽ en Peru. naar het Duitsch.
195-110: W÷RISH÷FFER, S., - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. Naar het duits.(speelt in Brits-Borneo)
242-95: W÷RISH÷FFER, S., - Aan land gespoeld. Tafereelen uit het zeemansleven. Naar het duitsch door J.J. Schwencke.
232-121: W÷RISH÷FFER, S., - Robert de scheepsjongen. Tochten en Avonturen van een Duitschen Matroos. Eenige onverkorte Nederlandsche uitgaaf.
195-212: WORMSER, C.W., - Drie en Dertig Jaren op Java. 3 delen. I: In de rechterlijke macht. II: In de bergen. III: In het dagbladwezen.
234-220: WORMSER, C.W. (PS. BOEKAN SOENA), - Het geheim der TempelruÔne. Indische detective roman. (titel op stofomslag: Het geheim van de tempelruÔne)
210-281: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
221-197: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
199-268: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
231-210: WORMSER, J.A., - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid. De levensgeschiedenis van General Joubert. Aan de jongens van Hollandschen stam verhaald.
200-351: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
227-529: WORP, J. A., - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-1772. Uitg. met aanvulling tot 1872 door J.F.M.Sterck.
219-478: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
244-429: WOUD, ELISABETH (= YDA ELISABETH ANDREA), - Levensbegin. Gedichten.
234-306: WOUD, A. VAN DER, - De Bataafse Hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis. 1750-1850.
237-149: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
244-314: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
242-364: WOUDE, A.M.VAN DER, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 delen.
203-155: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
229-552: WOUDT, K. / ZONJEE, J.J., - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
237-483: WOUT, J.J. VAN 'T, - Het geslacht van 't Wout. 1490-1997. Vijf eeuwen familie-geschiedenis inclusief complete genealogie van 1652 tot 1997.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
243-506: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
238-199: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
243-351: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
238-130: WOUTERS, MARIE-JOS…, - Sinterklaas lexicon. Sinterklaas van A tot Z.
238-607: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
225-142: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
244-551: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
236-578: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
244-451: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
241-582: WULF, J., - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
233-511: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
241-405: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
241-542: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
226-514: W‹STEFELD, W.C.M., - Middeleeuwse Boeken van Het Catherijnenconvent.
235-247: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
243-559: YOESSOEPOFF, PRINS FELIX, - De dood van Raspoetin. Vertaling door G.de Ridder.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
238-515: YOUNG, P., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
232-575: YOUNG, G.F., - The Medici.
242-497: YPES, CATHARINA, - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
233-544: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
239-239: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. (jeugdboek)
239-199: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
239-88: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
242-365: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
231-348: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
230-592: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
230-572: ZAMOYSKI, ADAM, - 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
235-91: ZANDEN, PIET VAN DER, - Geurt Boots vaart naar IndiŽ. Historisch verhaal voor jongens over de eeste zeereis naar Oost-IndiŽ. Kwartjesboek' no.44 A
233-482: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
240-90: ZANDSTRA, E., - De Friezen van het Flevomeer. Met voorwoord van D.L.Daalder.
243-191: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
237-338: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
231-378: ZANEN, G., - Dubbelschroef Motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. met toevoeging van 4 getypte stukken van de Rotter-damsch Lloyd betreffende : De Willem Ruys in cijfers / De proviandvoorraad / Omschrijving van de decoratieve werken aan boord / De geschiedenis van de Rott.Lloyd
238-200: ZANTEN, WIM VAN, - Tembang Sunda. An ethnomusicological study of the Cianjuran music in West Java.
239-329: ZANTEN, JEROEN VAN, - Koning Willem II 1792-1849.
240-291: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
244-183: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
230-463: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
231-202: ZEE, H. VAN DER, - Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland. 1609-1674. (Noord-Amerika)
239-496: ZEE, RUTH VAN DER, - Erika's verhaal. Vertaling van Bette Westera.
239-497: ZEE, SYTZE VAN DER, - Vogelvrij. De jacht op de joodse onderduiker.
236-208: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
238-79: ZEEUW, P.DE, - Pekbroekie. De lotgevallen van Steven van der Hagen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
239-200: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
230-208: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. vervolg op: De schat van den armen jongen.
232-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
242-182: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
242-181: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
229-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
227-250: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
239-201: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
233-108: ZELLING, E.J., - De spelend lerende Jan; of eerste leesboek voor de Lieve Kleinen met prentjes.
230-199: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
230-175: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
237-207: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
204-196: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
244-184: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
237-463: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid (gedichten).
232-478: ZERNIKE, E., - Een sprookje.
242-499: ZIELENS, LODE, - Te laat voor muziek.
227-441: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
231-457: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
239-575: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - De Amerikaanse prinses.
231-166: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
240-536: ZIJLMANS, JORI, - Leidens ontzet. Vrijheidsstrijd en volksfeest. De 3Oktobercollectie in Museum de Lakenhal.
241-212: ZIKKEN, A., - Indische jaren. Het verhaal van Tjisaroea. Roman.
239-269: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
239-270: ZIKKEN, A., - Eilanden van vroeger.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
227-253: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
232-272: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
238-289: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
239-576: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
237-465: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
230-270: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
230-271: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
232-271: ZONNEVELD, J.I.S., - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar IndiŽ.
239-272: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
239-271: ZONNEVELD, P.VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
231-527: ZONNEVELD, SJAAK, - Herinneringen van mijn moeder.
240-267: ZONNEVELD, P.VAN, - Orientatie. Literair-Cultureel tijdschrift in IndonesiŽ (1847-1953).
227-255: ZONNEVELD, P.VAN, - De tuin van de Indische Romantiek. (negende Bart van Selm-lezing)
237-73: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - De vier Uiltjes.
227-496: ZOON, J.H., - Friesland tussen hoop en vrees.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
226-371: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
231-379: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
235-248: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
235-249: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
227-256: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Indisch letterland. Proza uit twee eeuwen Nedelands-Indische literatuur.
236-579: Z‹RCHER, E., - In de uiterste diaspora : de Joden van Kaifeng.
241-109: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
240-386: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
233-417: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
231-468: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
244-419: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
242-215: ZWAAG, J. VAN DER, - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
228-180: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
238-244: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
232-236: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. 3 delen. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. Deel II: Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945. Deel III: Geallieerd intermnezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946.
240-422: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
240-236: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
238-245: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
237-242: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
234-307: ZWAGER, H. H., - Nederland en de Verlichting.
237-506: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
241-366: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
240-594: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
242-216: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
242-166: ZWEERS, LOUIS, - Voorbije reizen. Foto's van Alphons Hustinx Behalve Nederlands-IndiŽ ook Afghanistan, India, Pakistan, Ghana e.a.
244-529: ZWEERS, LOUIS (SAMENSTELLING EN TEKST), - Willem van de Poll 1895-1970. (fotograaf) Tentoonstellingscatalogus.
244-221: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
237-241: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
243-218: ZWEERS, L., - Agressie II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
243-219: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
238-201: ZWEERS, LOUIS, - IndiŽ in vervlogen tijden.
243-217: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
237-243: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
239-202: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
241-415: ZWERVER, JAN, - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
214-199: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
240-237: ZWITZER, H.L., - Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong + Kedoengdjatti.
[an error occurred while processing this directive]

4/6