Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
243-247: WACHLIN, ST., - Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by M.Fluitsma and G.Knaap.
211-620: WACHTER, L.DE, - De waarachtige reis van Marco Polo. Naverteld en geillustreerd.
238-239: WACKWITZ, J.G., - Kesilir. Juli 1942 - Sept 1943. Rapport van de Leider der Kolo-nisatie. (gestencilde uitgave)
200-678: WADDELL, H., - Vaganten in de Middeleeuwen. Herdruk van een classic over de studenten en geleerden die in de Mieddeleeuwen rondreisden op zoek naar kennis en cultuur.
241-550: WADE-MATTHEWS, MAX, - Muziek instrumenten. De geschiedenis van de muziek en het orkest. Een geÔllustreerd overzicht van alle belangrijke muziekinstrumenten, van snaar-, blaas-, toets- en slaginstrumenten tot de menselijke stem.
232-135: WAGENAAR, L., - Galle VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
245-339: WAGENAAR, L.H., - Het leven van Graaf Willem Lodewijk, een vader des Vaderlands. 'Uz Heit
195-106: WAGENAAR, JAN, - Het geheim van den boschrand.
244-469: WAGENAAR, C., - Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952.
237-70: WAGENAAR, JAN, - De vlucht van Nol Walders.
206-78: WAGENAAR, JAN, - De bannelingen van de Achterhoek.
243-378: WAGENVOORT, MAURITS, - In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan.
230-192: WAGENVOORT, MAURITS, - Tempel en paleis in Hindoestan. MonographieŽn over Kunst en Cultuur o.r.v. R.M.Noto Soeroto.
242-538: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels.
223-579: WAGNER, ANNA, - Isaac Israels. Met hoeveelheid krantenartikelen.
196-603: WAGNER, ANNA, - Jan Voerman. IJsselschilder.
216-594: WAGNER, ANNA, - Suze Robertson. Haags Gemeentemuseum
229-116: WAGNER, H., - Het dierenrijk. Naar het hoogduits door T.C.Winkler.
209-636: WAGNER, P., - Eros Revided. Erotica of the Enlightenment in England and America.
236-576: WAGNER, WILHELM, - Aufenthalt und Niederlassung Fremder in China.
237-554: WAGTBERG HANSEN, AUDREY M.M.V. ANDR…A KROON, - Henri Verstijnen (1882-1940) Beeldend kunstenaar en theosoof.
239-493: WAHLE, HEDWIG, - Leven uit dezelfde bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis.
243-477: WAIBOER, A.J. E.A., - 100 Jaar Waard en Groet 1844-1944.
233-243: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
230-242: WAL, A. VAN DER / WEL, FR.VAN, - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
230-193: WAL, S. L. VAN DER, - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ.
232-189: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - De opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlands-IndiŽ. Een bronnenpublicatie. / The emergence of the Nationalist Move-ment in the Netherlands-Indies. (With an introduction and survey of the documents in English)
231-158: WAL, S.L. VAN DER (M.INL.V.), - Het onderwijsbeleid in Nederlands-IndiŽ 1900-1940. Education policy in the Netherlands-Indies 1900-1940. (with a preface, introduction and survey of the documents in English)
245-193: WAL, S. L. VAN DER, - OfficiŽle bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. deel 1 t/m 20.
245-364: WAL, JOHAN VAN DER, - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
199-281: WAL, J. DE, - Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden van Drenthe.
243-76: WAL, JO VAN DER, - Het lied van de Kokila.
202-408: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
231-375: WALDA, D., - Gevangen in het Ijs. De overwintering van Willem Barents op Nove Zembla.
239-509: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
237-211: WALL, HANS VAN DER E.A., - Bataviaasch Nieuwsblad 50 Jaren 1895-1935. met artikelen over: De geschiedenis van het Bataviaasch Nieuwsblad / P.A.Daum / F.H.K.Zaalberg / De discretie van den Journalist / Een en ander over de Bataviasche pers enz.
227-169: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk.
241-440: WALL, J.W.M. VAN DE, - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
234-245: WALL, V.I.VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. (meer niet verschenen) Tweede vermeerderde druk.
235-379: WALL, R., - De gouden tijd van de Oceaanstomers.
232-253: WALLE, J.VAN DE, - De Nederlandse Antillen. Land / volk / cultuur. // The Netherlands Antilles. Country / people / culture
240-525: WALLER, H.F., - Korte geschiedenis van de Rhetorijkkamer 'Trou moet Blycken' voorgedragen op 19 november 1903 bij de viering van haar 400-jarig bestaan.
245-256: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941. Aan familie en vrienden. 1919-1941.
243-230: WALRAVEN, WILLEM, - Orientatie - dubbelnummer gewijd aan Willem Walraven. Met : F.Schamhardt : Willem Walraven / Op de grens /De clan / Brieffragmeneten / Boekbespreking / Reiskronieken.
241-210: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941. Biografische inleiding van F.Schamhardt.
237-288: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
237-287: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941.
228-241: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941. Biografische inleiding van F.Schamhardt.
244-532: WALRAVEN, MARIE CHRISTINE, - Jan RoŽde.
234-213: WALRAVEN, W., - Een maand in het boevenpak.
239-267: WALRAVEN, W., - Op de grens. Korte verhalen, brieffragmenten, kronieken.
239-266: WALRAVEN, W., - Brieven. Aan familie en vrienden. 1919-1941.
235-510: WALRAVENS, J., - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
242-479: WALSCHAP, G., - De wereld van Soo Moereman.
237-445: WALSCHAP, G., - Genezing door Aspirine.
242-480: WALSCHAP, G., - Nieuw Deps.
244-417: WALSCHAP, G., - De vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen.
229-457: WALTERS, N., - Nederlands spreekwoordenboek.
231-482: WALTHER, INGO F. / WOLF, NORBERT, - Codices illustres. The world's most famous illuminated manuscripts. 400 to 1600.
214-398: WANINK, G.H., - Twents-Achterhoeks woordenboek. Benevens grammatica.
200-590: WANSINK, H., - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-Ī1650.
242-362: WARD, JAMES PAUL, - The cities and states of Holland (1506-1515). A participative system of government under strain.
211-621: WAREMAN, P., - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
234-274: WARMENHOVEN JR., K.A., - Maria II Stuart, gemalin van Prins Willem III. tekst in 2 kolommen.
232-231: WARMER, JOH.A.G. (ILLS.), - Java, 1942-1945. Kampschetsen uit: Keselir, Banjoe Beri, Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng. tekst van A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Van tekst voorzien door A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Voorwoord van H.A.van Karnebeek.
240-235: WARMER, JOH.A.G. (ILLS.), - Java, 1942-1945. Kampschetsen uit: Keselir, Banjoe Beri, Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng. tekst van A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Van tekst voorzien door A.C.Broeshart en A.N.de Wit. Voorwoord van H.A.van Karnebeek.
227-440: WARNAR, GEERT, - Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
225-555: WARNCKE, CARSTEN-PETER, - Het ideaal als kunst. De Stijl 1917-1931.
203-418: WARNER, O., - Great sea battles.
228-606: WARNER, MARINA, - Keizerin op de drakentroon.
215-539: WARNERS, J.D.PH., - Het Nederlandse kwatrijn.
243-79: WARNSINCK, MARGOT, - Tanden op elkaar.
203-419: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
241-59: WARNSINCK, MARGOT, - Het sein staat op veilig.
237-359: WARNSINCK, J.C.M., - Abraham Crijssen. De verovering van Suriname en zijn aanslag op VirginiŽ.in 1667.
244-336: WARNSINCK, J.C.M., - De vloot van den Koning-Stadhouder, 1689-1690.
237-372: WARNSINCK, J.C.M., - Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. fotomchanische herdruk.
208-431: WARNSINCK, J.C.M., - Admiraal de Ruyter, de zeeslag op Schooneveld juni 1673.
226-363: WARNSINCK, J.C.M., - De zeeoorlog van Holland en Zeeland tegen de Wendische steden der Duitsche Hanze. 1438-1441. Rede.
226-361: WARNSINCK, J.C.M., - De geschiedenis van ons zeewezen. Rede.
231-376: WARNSINCK, J.C.M., - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
211-381: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen. Tweede vermeerderde druk.
209-380: WARNSINCK, J.C.M., - Van vlootvoogden en zeeslagen.
235-274: WARNSINCK, W.H., - Uit den vreemde. PoŽzij.
197-364: WARREN, C. E. / BENSON, J., - Above us the waves. The story of Midger Submarines and Human Torpedoes.
213-524: WARREN, H., - Geheim dagboek 1984-1987. (16e deel)
233-485: WARTENA, R., - Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen,1625-1975.
245-66: WAS-OZINGA, A., - Babs van Oudenaerde.
203-201: WASSENAAR-JELLEMA, H.C., - Van Oost naar West. Relaas van de repatriŽring van 1945 tot en met 1966.
217-598: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
220-610: WASSENBERGH, A., - De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
243-190: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Met andere ogen. 400 Jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken, Tentoonstelling Volkenkundig Museum Nusantara.
234-246: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Weefsels en adatkostuums uit IndonesiŽ. Catalogus van tentoonstelling in Volkenkundig Museum Nusantara Delft.
243-246: WASSING-VISSER, R. (MET INLEIDING VAN), - Sieraden en lichaamsversiering uit IndonesiŽ. Tentoonstelling Volkenkundig Museum Nusantara, Delft.
245-123: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
202-154: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
244-252: WASSING - VISSER, R., - Koninklijke geschenken uit IndonesiŽ. Historische banden met het Huis Oranje-Nassau. (1600-1938)
240-133: WASSING, R. / WASSING-VISSER,R., - Adoeh, IndiŽ!. Het beste van Hein Buitenweg.
208-319: WATER, J.W. TE, - Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. 4 delen in 3 banden.
238-306: WATER, J.W. TE, - Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat in de jaaren 1565-1567. 4 delen in 3 banden.
241-430: WATERBOLK, H.T., - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentsche gemeente. Ingeleid door E.J.Eggink
242-481: WATERDRINKER, PIETER, - De correspondent.
228-501: WATERSCHOOT, JOS VAN, - Hooggeleerde exlibris. (46 boekmerken van professoren)
226-365: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, J.M.N.TH VAN, - Onder het Teeken van den Islam. Reisherinneringen.
226-364: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, J.M.N.TH VAN, - Onder het teeken van den Islam. Reisherinneringen.
207-622: WATTEL, J., - Harem- en Parda-systeem.
235-576: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE, - Theorie en practijk van het Britsche vakverenigingswezen door sidney en Beatrice Webb. Vertaald door Henri Polak. 2 deln
226-366: WEBER, R.E.J., - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeeroovers. 1609-1621.
244-180: WEBER-VAN BOSSE, A., - Een jaar aan boord H.M.Soboga. Herdruk van de uitgave van 1903.
235-553: WEBER, EVA, - Art Deco in America.
237-295: WEBSTER, CHARLES, - The young reporter or How to write Short-Hand. A complete phonographic teacher. Being an inductive exposition of phonography. Intended as a school-book, and to afford complete and thorough instruction to those who have not the assistance of an oral teacher. Revised by J.Graham.
206-259: WEEDA, P., - Pieter van den Broek in AziŽ, of geschiedenis der Togten en Verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus.
211-535: WEEDA, K.A. (INLEIDING), - Zuiderzeemuseum. Veelzijdig verzameld.
216-492: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
236-494: WEEKHOUT, I., - Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw.
233-480: WEEL, A.J.VAN, - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek.
201-555: WEEL, HELEEN VAN DER, - Een beeld van een toren. Een geschiedenis van de Haagse Toren. Geschreven en getekend.
244-471: WEEL, HELEEN VAN DER, - De oude kerk op Scheveningen. Het reilen en zeilen van een visserskerk in verleden en heden. Geschreven en getekend.
239-534: WEEL, A.VAN DER, - Haagse hervormde kerken en kapellen.
223-558: WEELE, J.P. VAN DER, - De SociŽteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege 1837-1937. In opdracht van het bestuur samengesteld bij het honderd-jarig bestaan en voorafgegaan door een geschiedkundig overzicht der voordien bestaan hebbende rijscholen 1636-1830.
235-523: WEERD, EVERT DE / CREBOLDER, GERJAN, - Ede in Wapenrok. Twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente Ede.
235-524: WEERD, EVERT VAN DE, - Garnizoensleven. Garnizoen Ede 1906-2006. Historische Cahiers Ede.
235-525: WEERD, EVERT VAN DE, - Panorama van 100 jaar Garnizoen Ede 1906 - 2006.
219-251: WEERLEE, DUCO VAN, - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
203-121: WEG, S.VAN DER / WEG-LAVERMAN, J.VAN DER, - Hundert jier Nynke fan Hichtum. Monuminten yn berneliteratuur - Monumenten in kinderliteratuur.
222-245: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
234-215: WEGENMAN, WILLEM, - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H.Valckenier Kips.
245-67: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - De Boschjes-club.
243-80: WEHL, NANNIE, VAN (= S.LUGTEN-REYS), - Anneke van den dokter.
228-474: WEIJDE, BERT, - Onder het ijs. Psychiatrisch dagboek. Dromen en beschouwingen.
237-447: WEIJDE, BERT, - Onder het ijs. Psychiatrisch dagboek. Dromen en beschouwingen.
214-399: WEIJNEN, A., - Onderzoek naar de dialectgrenzen in Noord-Brabant in aansluiting aan geographie, geschiedenis en volksleven.
234-523: WEISBERG, GABRIEL P. E.A. (REDACTIE), - De oorsprong van L'Art Nouveau - Het Bing Imperium.
241-189: WEL, F.J.VAN / VERVOORN, A.J., - Het Nederlands in Suriname. - Het Nederlands in de Surinaamse letterkunde.
243-327: WELCKER, J.M., - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. With a summary in English.
234-298: WELCKER, J.M., - Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914. With a summary in English.
245-546: WELLING, DOLF, - Floris Arntzenius.
240-626: WELLS, H.G., - De Droom. Vertaald door A.Moresco. 1e Nederlandse uitgave.
234-299: WELS, C.B. E.A., - Vaderlands Verleden in veelvoud. Opstellen over de Nederlandse Geschiedenis na 1500. 2 delen.
239-85: WELSENES, CHR. VAN, - De mooiste overwinning.
234-69: WELSENES, CHR. VAN, - De mooiste overwinning. (voetbal)
199-502: WELSENES, CHR. VAN, - Groninger land. Beeld en tegenbeeld.
242-543: WELSH, ROBERT E.A., - Mondriaan aan de Amstel 1892/1912.
209-588: WELTERS, A., - Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad Welters. Verzameld t.g.v. zijn 80e verjaardag.
230-564: WEMYSS REID, THOMAS, - The life of William Ewart Gladstone.
243-463: WENDELAAR, W.C., - De familie Wendelaar.
234-442: WENNEKES, W., - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
245-195: WENNEKES, W., - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
245-196: WENNEKES, W., - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
238-193: WENNEKES, W., - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
204-548: WENNEKES, W., - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat.
221-628: WENSINCK, A.J. / KRAMERS, J.H., - HandwŲrterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam. Herausgegeben.
224-573: WENTHOLT, G.J.M., - Priesters in krijgstenue. De aalmoezeniers in de Nederlandse krijgsmacht.
219-370: WENTHOLT, L. R., - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
206-577: WERINGH, K.VAN, - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
244-364: WERKMAN, H., - Een calvinist leest Maarten 't Hart.
230-361: WERKMAN, E., - Dat kan ons niet gebeuren..
233-342: WERKMAN, H.N., - Brieven van H.N.Werkman 1940-1945. Bezorgd door J.Martinet.
242-396: WERKMAN, H.N., - Brieven van H.N.Werkman 1940-1945. verzorgd door J.Martinet.
245-426: WERKMAN, H., - De wereld van Willem de Mťrode.
240-436: WERKMAN, H., - De wereld van Willem de Mťrode.
231-430: WERKMAN, H., - De Mťrode en de jongens. Biografische frag-menten.
231-431: WERKMAN, H., - Het leven van Willem de Mťrode.
242-279: WERMESKERKEN, H. VAN, - De Tante uit IndiŽ.
244-246: WERMESKERKEN, H. VAN, - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman.
219-557: WERMESKERKEN, C.VAN, - Benoordenhout belicht. Momentopnamen 1890 - 1940.
199-265: WERMESKERKEN, H. VAN, - Suikerfreule. Een vroolijke Indische roman. Filmeditie.
244-245: WERMESKERKEN, H. VAN, - Roemah Angker. Roman van stille kracht en Indisch bijgeloof.
244-244: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
239-268: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
236-305: WERMESKERKEN, H. VAN, - Een Indisch binnenhuisje.
244-418: WERNDLY, J. (EEN WOORD VOORAF), - Kunst en harmonie. Noord- en Zuid-Nederlandsche PoŽzij. Bijdragen van S.J.van den Bergh, W.J.Hofdijk, C.Verhulst en W.J.van Zeggelen.
244-219: WERTHEIM, W.F. E.A., - Tien jaar onrecht in IndonesiŽ. Militaire dictatuur en internationale steun.
231-160: WERTHEIM, W., - Terug in AziŽ. 1956/1957.
244-428: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld. Nr 44 van 50 genumm. Exemplaren
238-374: WERUMEUS BUNING, A., - De Ruijter's Afrikaansche Reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
238-375: WERUMEUS BUNING, A., - Onze Voorouders op den Oceaan. San-Salvador, - Gibraltar en De Slag bij Duins.
226-367: WERUMEUS BUNING, A., - Marine-schetsen.
226-368: WERUMEUS BUNING, A., - Onze Marine-Glorie (1639-1673). Episoden uit het zeeheldentijdperk.
240-114: WERUMEUS BUNING, A., - Een kritiek oogenblik. Eene vertelling van mijn vriend Anton Oostlandt. (scheepvaart) met signatuur van de schrijver.
236-586: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - De wereld van den dans.
235-511: WERUMEUS BUNING., J. W. F., - De ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld. Nr 44 van 50 genumm. Exemplaren
240-552: WESCHER, PAUL, - Jean Fouquet et son temps.
237-212: WESSELING, H.L., - IndiŽ verloren Rampspoed geboren. En andere opstellen over de geschiedenis van de Europese Expansie.
234-543: WESSELING, H.L., - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
244-559: WESSELING, H.L., - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
245-337: WESSELS, L.H.M., - Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie.
222-571: WESSEM, J.N.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Grafiek. Nederlandse grafiek na negentienvijfenveertig.
221-422: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
235-470: WESSEM, C. VAN, - Slauerhoff. Een Levensbeschrijving.
245-237: WEST, MARTIN, - Abantu. An introduction to the black people of South Africa.
243-486: WEST DE VEER, J.F.VAN, - De rechtbank te 's-Gravenhage van 1811-1966. ( met een register van de leden van de Rechterlijke macht in die periode)
242-179: WESTEN, INA VAN, - De Indische Club.
238-194: WESTENDORP BOERMA, J.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.C.Baud 1829-1832 en 1834-1836. 2 delen.
234-157: WESTENDORP BOERMA, J.J. (UITGEGEVEN DOOR), - Briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.C.Baud 1829-1832 en 1834-1836. 2 delen.
194-286: WESTERBAEN, JAKOB, - Alle de gedichten van Iakob Westerbaen, Heer van Randtwiick. 1e en 2e deel . (van 3 delen) Inhoud deel I: Minne-dichten, Brieven van Doorluchtige vrouwen, Helden-dichten, Mengel-dichten. (Ockenburgh, &c., genoemd, maar niet in dit deel aanwezig) deel II: Lof der Sotheid, De ses comedien van Terentius, Seneecaas Troas, Avond-schoolen,Of de Minne-kunst, Farrago Latina.
240-563: WESTERINK, GERAART E.A., - Otto B.de Kat. Leven en werk 1907-1995. Leven - Werk - Context - Bijlage - Oeuvrecatalogus
228-145: WESTERLINGK, T., - Het Indische dagboek van Dr.Peter Fabrizius.
212-140: WESTERMAN, J.C. / WESTERMAN, M, - Bybelsche Gedichtjes.
242-94: WESTERMAN, PERCY F., - De schat van den zeekapitein. Vertaald door R.H.G.Nahuys.
243-81: WESTERMAN, PERCY F., - Als de zee roept. Een spannend boek voor oudere jongens. Bewerkt door R.H.G.Nahuys.
234-300: WESTERMANN, J.C., - The Netherlands and the United States. Their relations in the beginning of the nineteenth century.
241-478: WESTEROP, R., - Hoorns Buitensingel in rym beschreven. reprint van de uitgave van 1728.
243-231: WESTLAND, CORA (C.WISBOOM VERSTEGEN-KAUTZMAN), - De levensroman van Andries de Wilde.
232-547: WESTPHAL, UWE, - Het Bauhaus
236-505: WESTSTRATE, H.A., - Gelderland in den Patriottentijd.
218-558: WEYAND, J., - De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het veertigjarig jubileum van het Residentie-Orkest. Voorwword van C.J.A. de Ranitz.
230-511: WEYER, A. VAN DE, - De religieuze practijk in een Brabantse industriestad. Een sociografisch onderzoek in Tilburg.
244-305: WEYERMAN, JACOB CAMPO, - De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Backersbek, &c. 2 delen.
244-464: WEZELAAR-DOBBELMAN, L., - Louis Dobbelman 1837-1901. Yankee en Rotterdammer.
210-635: WHEEN, FRANCIS, - Marx een biografie.
239-356: WHITING, CH., - '44 In combat on the western front from Normandy to the Ardennes.
229-363: WHITING, CH. W. / TREES, W., - Van Dolle Dinsdag tot Bevrijding ons langste oorlogsjaar.
213-105: WIBAUT- B.V.B., M./ TILANUS,L., - Een zonnig thuis. (De familie Mulder).
208-213: WICHMAN, A., - De Heer J.G.F.Riedel en de meren van Noord en Centraal-Celebes.
206-347: WICKEVOORT CROMMELIN, H.S.M. VAN, - Johan de Witt en zijn tijd.
233-103: WIEBENGA, NEL, - Guus en de eikelmannetjes.
224-528: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING), - HistorIsche Atlas van Zuid-Holland. Chromotopische Kaart des Rijks. 1 : 25.000
220-146: WIEDER, F.C., - Dr.Ir.J.W.IJzerman, persoonlijke herinneringen. (Met lijst van zijn geschriften)
221-591: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
211-544: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
194-620: WIEFFERING, F., - Glorieuze Orgeldagen. (draaiorgels)
236-577: WIEGER, LEON, - Folk-lore Chinois moderne. tekst Chinees/Frans
244-61: WIEGMAN, JAN, - Versjes die wij nooit vergeten. Verzameld en verlucht. Een groot boek voor kleine kleuters.
241-538: WIEL, R. VAN DER, - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
235-513: WIEL, R. VAN DER, - Ewijkshoeve, tuin van tachtig.
234-544: WIELAND, C.M., - Geschiedenis van de Abderiten. Vertaald door I,C.van Deventer. 2 delen in 1 band.
229-259: WIELENGA, D.K., - Marapoe. Een verhaal uit Soemba.
242-435: WIEREMA, THIJS (INLEIDING), - Nescio.
222-344: WIERINGA, F. ( O.R.V. ), - Republiek tussen Vorsten. Oranje / Opstand / Vrijheid / Geloof.
240-182: WIERINGA, SASKIA ELEONORA, - The politicization of gender relations in Indonesia. The Indonesian Women's Movement and Gerwani until the New Order State.
227-495: WIERSMA, J.P., - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940).
240-490: WIERSMA, J.P., - Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940).
216-103: WIERSMA, J.P., - Friese Volkssprookjes. Verzameld en ingeleid. Met inleiding van P.Sipma.
205-603: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
204-619: WIERSUM, E., - De archieven der Rotterdamsche gilden.
225-141: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
231-114: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOHANNA, - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van FrŲbel.
244-220: WIEST, ANDREW - MATTSON, GREGORY LOUIS, - De oorlog in de Pacific. 1941-1945. Een gedetailleerd overzicht van alle militaire gebeurtenissen en ontwikkelingen van de oorlog in de Stille Oceaan.
239-87: WIJCHGEL, NETTY, - Verdere avonturen en overwinning van het dolle freuletje.
245-510: WIJCK, H.W.M.VAN DER, - De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling bescherming en herstel.
241-539: WIJDEVELD, H.TH., - De landhuizen van / The country house of H.Th.Wijdeveld. Tekstredaktie Bart Lootstra Jaargang 37 / 3-4 Forum.
242-482: WIJDEVELD, GERARD, - Zomerwolk.
243-101: WIJGA, JAN, - Van Arie tot Zus. Spellen en tellen met rijmpjes en prentjes. Geteekend door Jan Wijga.
242-506: WIJK, J.VAN / JAEGER, J., - Atlas der geheele aarde ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de Aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 Kaarten, de Wereldkaart, de Werelddeelen, de Landen van Europa, de ProvinciŽn van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen. Fotografische herdruk naar de uitgave van J.Oomkens Jzn, Groningen.
208-362: WIJK, L.VAN (INLEIDING), - Pictures of the spirit. Een kijk op het blauwe gevoel.
227-456: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers.
220-487: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met registers. / C.B.van Haeringen : Supplement. Herdruk 1971
235-514: WIJK, N. VAN, - Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal. met supplement van C.B.van Haeringen. 2 delen in 1 band.
215-232: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
224-574: WIJN, J.W., - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
244-181: WIJN, J.J.A. (O.R.V.), - Tot in de verste uithoeken....' De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962.
200-514: WIJNBERG, A.V. (INLEIDING), - Groningen. Uitgave van de Commissie Plan 1913.`Met artikelen van een aantal auteurs.
228-310: WIJNEN, H. VAN, - Vorst Willem, het is alles uw schuld! Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen, 1787-1795.
228-309: WIJNEN, H., - De prins-Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
226-414: WIJNGAARDS, N., - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
237-544: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN, - Joris Minne. Met uitgebreide bibliografie
241-60: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Op den rand van het nest.
221-96: WIJSMAN-GOEDKOOP, E., - Mies en Loes. Een kostschoolverhaal voor meisjes.
230-98: WILDE, HAN DE, - Oepidoepie Niemendal.
230-96: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag lacht weer.
230-97: WILDE, HAN DE, - Kabouter Smulgraag wordt mager!
232-477: WILDE, OSCAR, - De Bajesballade. Herdichting van Oscar Wilde's Ballad of Reading Gaol door A.Marja.
233-449: WILDE, I.DE, - Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919.
231-484: WILDENBERG, I.W., - Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
243-567: WILDEROTTER, H. / POHL, KL.D. (HERAUSGEGEBEN), - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. Im exil.
241-581: WILHELM, K., - Luise von Kobell und die KŲnige von Bayern.
206-612: WILHELM, K., - Luise von Kobell und die KŲnige von Bayern.
243-568: WILHELM, KEIZER, - Gedenkschriften van Keizer Wilhelm. Feiten en personen 1878-1918. Vertaling Ch.F.Haje.
241-160: WILKENS, DUCO, - De verlaten kampong.
245-68: WILKESHUIS, C., - Aanpakken maar..!
234-535: WILKINSON, RICHARD, - Lodewijk XIV. Vertaald door Rob Hartmans.
242-574: WILKS, BRIAN, - Jane Austen.
223-108: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen. Reprint van de uitgave van 1917.
203-111: WILLEBEEK LE MAIR, H., - Hollandsche kinderliedjes. Geharmoniseerd door J.RŲntgen.
239-394: WILLEKENS, E., - Profiel van Hendrik Conscience 1812-1883. Hij leerde zijn volk lezen.
239-253: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver. (Jan Boon)
242-270: WILLEMS, WIM, - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver. (Jan Boon)
238-196: WILLEMS, WIM, - Sporen van een Indisch verleden. 1600-1942.
230-228: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
235-189: WILLEMS, WIM E.A., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
239-183: WILLEMS, WIM E.A., - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
238-195: WILLEMS, W. / LUCASSEN, L., - Het onbekende vaderland. De repatriŽring van Indische Nederlanders (1946-1964). Artikel: 'B.R.Rijkschroeff : Oudere Indische Nederlanders' bijgesloten.
238-286: WILLEMS, W. / MOOR,J.DE, - Vijand zonder uniform.
242-522: WILLEMSE, F.C., - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
243-82: WILLEMSE, WILLY / MAREE,PIET, - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
227-272: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
218-280: WILLEMSEN, MARIE-ANTOINETTE, - Een missionarisleven in brieven. Willem van Bekkum, IndiŽ 1936-1998.
243-451: WILLEMSEN, AUGUST, - Braziliaanse brieven.
242-484: WILLEMSEN, AUGUST, - De val.
237-451: WILLEMSEN, AUGUST, - Vrienden, vreemden, vrouwen.
230-140: WILLIAMS, H., - Ceylon pearl of the East.
220-192: WILLINCK, G.D., - Het rechtsleven bij de Minangkabausche MaleiŽrs.
243-545: WILLINK, JOOST (INTRODUCTION), - Silver of a New Era. International Highlights of Precious Metalwork from 1880 to 1940.
233-543: WILLINK, SYLVIA / VLASBLOM, VINCENT, - Een eeuw Williink (1900-1983).
237-240: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
232-234: WILMAR, H.A., - Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. (ongeveer de helft heeft betrekking op IndiŽ)
239-476: WILMINK, WILLEM, - De liedjes voor kinderen. Liedjes uit de Stratemakeropzeeshow.
237-452: WILMINK, WILLEM, - Bzzlletin-nummer 161-162 gewijd aan Willem Wilmink. bijdragen van Joke Linders, Kees Fens, Harry Bekkering, Tim Krabbť e.a.
239-184: WILS, ESTHER (SAMENSTELLING), - Wonen in IndiŽ. House and home in the Dutch Indies.
245-197: WILS, ESTHER (SAMENSTELLING), - Wonen in IndiŽ. House and home in the Dutch Indies.
229-575: WILSON, SARAH, - Matisse.
225-328: WILSON, CH., - Geschiedenis van Unilever. 3 delen. I: Lever Brothers. II: Jurgens en van den Bergh / Unilever. (Nederl.bewerking: Jane de Iong) III: Unilever in de Tweede IndustriŽle Revolutie 1945-1965 (Nederl.bewerking H.Baudet)
217-260: WILTON VAN REEDE, THEO, - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit IndonesiŽ. Met handtekening van de schrijver.
242-551: WILTON, ANDREW, - The Life and Work of J.M.W.Turner.
245-69: WIN, ONNO, - Met de Trekpot op Avontuur.
217-408: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
211-383: WINDE, H.DE, - Rederij T.Muller.
239-611: WINEAPPLE, BRENDA, - Sister Brother. Gertrud and Leo Stein.
238-536: WINGEN, ED E.A., - Hommage aan Kees Verwey. 2 delen. I: Leven en werk van de schilder. II: Het atelier van de schilder. exemplaar no. 88
243-452: WINGERDE, GERARD VAN, - De Hondsdagen. Beeld & dichtbudel.
224-508: WINKEL-RAUWS, H., - Wel en Wee van het geslacht 'Rauws
226-369: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
244-337: WINKEL-RAUWS, H., - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
242-485: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
235-515: WINKELS, P.J.A., - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880 - 1895.
213-550: WINKLER, JOHAN, - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis.
242-486: WINTER, L.DE, - God's Gym.
242-487: WINTER, L.DE, - Zionoco.
232-254: WINTER, P.J.VAN, - De Westindische Compagnie ter Kamer Stad en Lande.
208-363: WINTER, R. DE, - Hendrik Walaardt Sacrť 1873-1949 Leven voor de luchtvaart.
239-198: WINTER, MINNIE DE, - Alles om Renťe.
241-271: WINTER, J.M.VAN, - Convivium aangeboden aan prof.jkvr.dr. J.M.van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
223-272: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN EN MERKEN, L.M.VAN, - TooneelpoŽzy. Tweede deel. Samen met : Artemines. Treurspel. Onder de zinspreuk, La vertu pour guide. Te Amsterdam by J.Helders en A.Mars, 1785.
221-601: WINWAR, FR., - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd.
242-488: WISPELAERE, PAUL DE, - Het verkoolde alfabet. dagboek 1990-1991.
238-197: WISSELINK, LEO, - Indisch pigment. (reisverslag met afb.van zijn schilderijen)
245-499: WISSING, PIETER VAN, - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
234-219: WIT, AUGUSTA DE, - De godin die wacht. 2 delen in 1 band.
238-243: WIT, HENK DE, - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuidoost-AziŽ.
230-156: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
206-151: WIT, A. DE, - Facts and fancies about Java.
228-147: WIT, AUGUSTA DE, - Java. Feiten en fantasiŽn. In het Nederlandsch overgezet onder toezicht van de schrijfster door Cornelie van Oosterzee.
245-264: WITH, K., - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekŁrzte Ausgabe.
227-270: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
199-213: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java.
235-267: WITH, K., - Java. Brahmanische, Buddhistische und Eigenlebige Architectur und Plastik auf Java. Geist, Kunst und Leben Asiens Band I: Java.
224-348: WITHUIS, JOLANDE, - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001) Het leven van een verzetsheld.
233-332: WITHUIS, JOLANDE, - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001) Het leven van een verzetsheld.
217-189: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
231-162: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
209-212: WITKAMP, F. E.A. (O.R.V.), - Gedenkboek van het K.N.I.L. uitg. i.o.v. Ver.van Oud-Onderofficieren van het K.N.I.L. 'Madjoe' t.g.v. haar 50-jarig bestaan,1911-1961.
231-491: WITKAMP, P.H., - Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M.A.Sipman.
194-287: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
215-652: WITSEN ELIAS, J.S., - Beeldhouwkunst . Koorbanken koorhekken en kansels.
233-286: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Puntdichten. Verhandeling over het puntdicht en puntdichten 2 delen.
229-117: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Maurits en Augusta of de kinderen zoo als zij behooren te zijn. Een leesboek voor ouders en kinderen. Uit het Hoogduitsch. (C.F.T.Voigt)
223-273: WITSEN GEYSBEEK, P.G. / ENGELBERTS GERRITS, G., - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis. 8 delen. (compleet)
238-348: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
206-344: WITT HUBERTS, FR.DE, - Uit de jeugdjaren van Stadhouder Willem III.
199-489: WITTE, ALDERT, - De vormgeving van het boek.
244-560: WITTEMANS, FR., - Geschiedenis der Rozenkruisers. Met een woord vooraf van W.H.Denier van der Gon.
238-514: WITTERT VAN HOOGLAND, R. W. C. G. A., - Een Halve Eeuw Militaire Luchtvaart, 1913-1963.
238-349: WITTOP KONING, D.A. (BEW.DOOR), - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
228-148: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
231-163: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
244-182: WOELDERS, M.O., - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
245-447: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Altijd maar bijeenblijven. Brieven aan C.A.J.van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen en Jan Robert.
242-489: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Janus met het dubbele voor-hoofd.
242-490: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Wiekslag om de kim. Inhoud: Het menselijk brood / De modderen man / God aan zee / Het bergmeer.
237-453: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Nagelaten Gedichten.
231-466: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Zes duizend en ťťn dag verhalen.
235-517: WOESTIJNE, K. VAN DE, - Afwykingen.
245-448: WOLF, KAREL DE, - Uit het leven van Toontje Tuymelaere en Maatje Muis. Dit nr. 34 van de 100 exemplaren op Oud-Hollandsch papier.
215-622: WOLF, RUTH, - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
239-390: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
239-510: WOLF-CATZ, H., - Kleine geschiedenissen van grote kastelen. Hun ridders, hun vrouwen, hun schatten.
228-502: WOLF, M., - Het Nederlands persmuseum. Liefdewerk oud papier.
238-496: WOLF, H.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek 1828 -1978.
239-389: WOLF, RUTH, - Van alles het middelpunt. Over leven en werk van Carry van Bruggen.
244-56: WOLF, H.DE / SCHEFFER,J., - Met Ab en Eef langs veld en dreef. 5 delen compleet. Uitgave van Gebr.van der Spek Zoetermeer, Margarinefabrieken.
204-344: WOLF, MARIňTTE, - Het geheim van De Telegraaf. De geschiedenis van een krant.
236-478: WOLF, KAREL DE, - Uit het leven van Toontje Tuymelaere en Maatje Muis. Dit nr. 34 van de 100 exemplaren op Oud-Hollandsch papier.
235-380: WOLF, A.L.DE, - Oorlogsschepen der Belligerenten.
232-616: WOLFERSTAN, BERTRAM, - The Catholic Church in China from 1860 to 1907.
242-491: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. Naverteld door mevr. Van Westrheene. 2 delen.
215-547: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
245-572: WOLFF, CHRISTOPH, - Johann Sebastian Bach. Zijn leven, zijn muziek, zijn genie.
237-456: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Historie van den heer Willem Leevend. 8 delen in 3 banden.
241-228: WOLFF, B. / DEKEN, A., - Economische liedjes. 3 delen.
243-341: WOLFS, S.P., - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen.
224-575: WOLFSBERGEN, L. (VOORWOORD), - Marius Bauer oriŽntalist. 1867-1932.
223-480: WOLKERS, J., - De walgvogel.
242-363: WOLTJER, J. J., - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse opstand 1555-1580.
235-603: WOOLF, VIRGINIA, - Mrs Dalloway. Vertaald door Nini Brunt.
193-105: W÷RISH÷FFER, S., - De diamanten van den Peruaan. Tochten door BraziliŽ en Peru. naar het Duitsch.
195-110: W÷RISH÷FFER, S., - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. Naar het duits.(speelt in Brits-Borneo)
232-121: W÷RISH÷FFER, S., - Robert de scheepsjongen. Tochten en Avonturen van een Duitschen Matroos. Eenige onverkorte Nederlandsche uitgaaf.
195-212: WORMSER, C.W., - Drie en Dertig Jaren op Java. 3 delen. I: In de rechterlijke macht. II: In de bergen. III: In het dagbladwezen.
234-220: WORMSER, C.W. (PS. BOEKAN SOENA), - Het geheim der TempelruÔne. Indische detective roman. (titel op stofomslag: Het geheim van de tempelruÔne)
210-281: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
221-197: WORMSER, C.W. (SAMENGESTELD DOOR), - Wat IndiŽ ontving en schonk.
199-268: WORMSER, C.W., - Het Hooge heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
231-210: WORMSER, J.A., - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid. De levensgeschiedenis van General Joubert. Aan de jongens van Hollandschen stam verhaald.
200-351: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
227-529: WORP, J. A., - Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg, 1496-1772. Uitg. met aanvulling tot 1872 door J.F.M.Sterck.
219-478: WORP, J. A., - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. 2 delen. (reprint van de uitgave van 1903/1907, Langerveld, Rotterdam).
244-429: WOUD, ELISABETH (= YDA ELISABETH ANDREA), - Levensbegin. Gedichten.
234-306: WOUD, A. VAN DER, - De Bataafse Hut. Verschuivingen in het beeld van de geschiedenis. 1750-1850.
245-127: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
237-149: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
244-314: WOUDE, A.M.VAN DER E.A., - Dertig jaar agrarische geschiedenis.
242-364: WOUDE, A.M.VAN DER, - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. 3 delen.
203-155: WOUDE, J. VAN DER, - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
245-91: WOUDE, JOHANNA VAN, - Tom en ik.
204-671: WOUDENBERG, A., - Buiten de bandijken ( rivierwerken c.a ). m. m.v. G. van Wieringen.
229-552: WOUDT, K. / ZONJEE, J.J., - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
237-483: WOUT, J.J. VAN 'T, - Het geslacht van 't Wout. 1490-1997. Vijf eeuwen familie-geschiedenis inclusief complete genealogie van 1652 tot 1997.
208-479: WOUTERS, D. / MOORMANN,J., - Het straatlied. Nieuwe Bundel. Schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
243-506: WOUTERS, H.H.E, - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
238-199: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
243-351: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING), - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
238-130: WOUTERS, MARIE-JOS…, - Sinterklaas lexicon. Sinterklaas van A tot Z.
238-607: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
221-585: WOUTERS, D., - Het nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
225-142: WOUTERS, D./VISSER,W.J., - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
199-214: WOUTERS, D., - Insulinde. Schetsen van land en volk van Nederlandsch O. IndiŽ. m. m. v. J. v. Hulzen en J. Koning.
221-541: WOUTERS, TH. A., - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912.
244-551: WOUTERS, K.C.A.T.M., - Ongewenschte muziek. De bestrijding van jazz en moderne amusementsmuziek in Duitsland en Nederland 1920-1945.
224-251: WOUW, L.A.F.H., - Christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het duits van F.Klinck-LŁtetsburg
236-578: WU YUZHANG, , - Recollections of the Revolution of 1911. A great democratic revolution of China.
244-451: WUITE, R., - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
241-582: WULF, J., - Wijsbegeerte en beschaving in de middeleeuwen.
233-511: W‹LLSCHLEGER, L., - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage. (1612-1618)
196-343: W‹PPERMANN, GENERAAL, - Nederland voor Honderd Jaren, 1795-1813.
241-405: WURMBRAND, MAX / ROTH, CECIL, - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums ‹berleben.
241-542: W‹RZNER, M.H. E.A. (ONDER RED.VAN), - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
224-478: W‹STEFELD, W.C.M., - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
226-514: W‹STEFELD, W.C.M., - Middeleeuwse Boeken van Het Catherijnenconvent.
235-247: WYBRANDS, K., - Tropenstijl !'. CauserieŽn en opstellen.
245-508: WYNAENDTS VAN RESANDT, W., - Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht van Hasselt van Ī 1530-1934.
243-559: YOESSOEPOFF, PRINS FELIX, - De dood van Raspoetin. Vertaling door G.de Ridder.
211-598: YONGE, CHARLOTTE MARY, - Life of John Coleridge Patteson. Missionary Bishop of the Melanesian Islands. 2 vols.
200-681: YOUNG, G.F., - The Medici.
238-515: YOUNG, P., - The machinery of War. An illustrated history of weapons.
218-390: YOUNG, D., - Rommel, der WŁstenfuchs.
232-575: YOUNG, G.F., - The Medici.
245-591: YOURCENAR, MARGUERITE, - Als pelgrim en als vreemdeling. Vertaald door Judith Moesman en Paul Beers.
242-497: YPES, CATHARINA, - Legenden van Sint-Franciscus. Uit het Italiaans.
233-544: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - White figurated linen damask. From the 13th to the beginning of the 19th century.
203-356: YSSELSTEYN, G.T.VAN, - Van linnen en linnenkasten.
239-239: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. (jeugdboek)
239-199: ZAAIER, A. (=A.J.DE NEEF), - Twee Hollanders in het oerwoud.
239-88: ZAALBERG, M.P., - Do Brouwer's verloving.
212-142: ZACHARIń, A., - Geschiedenis der Romeinen. Een leesboek voor de Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Eerste stukje.
242-365: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
231-348: ZAHN, E., - Regenten, Rebellen en Reformatoren. Een visie op Nederland en de Nederlanders.
230-592: ZAMJATIN, JEVGENIJ, - Teken van leven. Keuze en nawoord van C.J.Pouw.
230-572: ZAMOYSKI, ADAM, - 1812 Napoleons fatale veldtocht naar Moskou.
235-91: ZANDEN, PIET VAN DER, - Geurt Boots vaart naar IndiŽ. Historisch verhaal voor jongens over de eeste zeereis naar Oost-IndiŽ. Kwartjesboek' no.44 A
233-482: ZANDSTRA, E., - Gelderse kastelen. Het kwartier Zutphen. Documentatie J.G.Buurman.
240-90: ZANDSTRA, E., - De Friezen van het Flevomeer. Met voorwoord van D.L.Daalder.
243-191: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
245-309: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
237-338: ZANDVLIET, K., - Maurits Prins van Oranje. Met bijdragen van A.Eyffinger, S.Groenveld e.a.
213-240: ZANDVLIET, K., - De Nederlandse ontmoeting met AziŽ 1600-1950. m.m.v. van velen. uitgave naar aanleiding van tentoonstelling in Rijksmuseum.
206-238: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes. Uitgave van Museon.
216-148: ZANEN, MARCO, - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes, 1905-1907.
231-378: ZANEN, G., - Dubbelschroef Motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V. met toevoeging van 4 getypte stukken van de Rotter-damsch Lloyd betreffende : De Willem Ruys in cijfers / De proviandvoorraad / Omschrijving van de decoratieve werken aan boord / De geschiedenis van de Rott.Lloyd
238-200: ZANTEN, WIM VAN, - Tembang Sunda. An ethnomusicological study of the Cianjuran music in West Java.
239-329: ZANTEN, JEROEN VAN, - Koning Willem II 1792-1849.
240-291: ZAPPEY, W. M., - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
221-336: ZEE, H. EN B. V.D., - William and Mary.
244-183: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
230-463: ZEE, N.VAN DER, - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
231-202: ZEE, H. VAN DER, - Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland. 1609-1674. (Noord-Amerika)
239-496: ZEE, RUTH VAN DER, - Erika's verhaal. Vertaling van Bette Westera.
239-497: ZEE, SYTZE VAN DER, - Vogelvrij. De jacht op de joodse onderduiker.
236-208: ZEE, D. VAN DER, - De S.D.A.P. en IndonesiŽ.
209-333: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
217-522: ZEEUW, P.W.DE, - De keuvels van Overmase. Klederdracht van de Zuidhollandse eilanden.
238-79: ZEEUW, P.DE, - Pekbroekie. De lotgevallen van Steven van der Hagen.
219-188: ZEGGELEN, M. VAN, - Dona Alve.
239-200: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
230-208: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. vervolg op: De schat van den armen jongen.
232-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
245-199: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
209-227: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
203-297: ZEGGELEN, W.J.VAN, - Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II.
242-182: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
218-222: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
242-181: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
219-186: ZEGGELEN, M. VAN, - De schat van den armen jongen.
229-206: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op De schat van den armen jongen.
227-250: ZEGGELEN, M. VAN, - Onderworpen. Schetsen uit Celebes.
245-70: ZEGGELEN, M.C. VAN, - Pim's verjaardag.
239-201: ZEGGELEN, M. VAN, - Het zeerooversjongetje.
219-187: ZEGGELEN, M. VAN, - Din en Aroe naar het land van beschaving. Vervolg op: De schat van den armen jongen.
217-500: ZEILER, F.D., - De Viaan. 'een Sijpschen molen anno 1579 op den Bergermeer opge-richt
233-108: ZELLING, E.J., - De spelend lerende Jan; of eerste leesboek voor de Lieve Kleinen met prentjes.
245-341: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN, - Moed en deugd. Ridderorden in Nederland. De ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving. 2 delen.
245-173: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes. Reisbrieven.
230-199: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
230-175: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
237-207: ZENTGRAAFF, H.C. / GOUDOEVER,W.A. VAN, - Sumatraantjes.
244-184: ZENTGRAAFF, H.C., - Op Oude Paden. 2 delen.
217-190: ZENTGRAAFF, H.C., - Atjeh.
237-463: ZERNIKE, E., - Dralend afscheid (gedichten).
232-478: ZERNIKE, E., - Een sprookje.
227-441: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
217-468: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt. + mapje met 4 fotokaarten.
231-457: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
239-575: ZIJL, ANNEJET VAN DER, - De Amerikaanse prinses.
231-166: ZIJLMANS, G.C., - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java. 1945-1950.
240-536: ZIJLMANS, JORI, - Leidens ontzet. Vrijheidsstrijd en volksfeest. De 3Oktobercollectie in Museum de Lakenhal.
241-212: ZIKKEN, A., - Indische jaren. Het verhaal van Tjisaroea. Roman.
239-269: ZIKKEN, A., - De atlasvlinder.
239-270: ZIKKEN, A., - Eilanden van vroeger.
204-256: ZIKKEN, A., - Terug naar de atlasvlinder. Een reis door Sumatra.
227-253: ZOBELTITZ, F. VON, - Het heilzame vergift. (gedeeltelijk Ned.IndiŽ).
232-272: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
238-289: ZOETE, BERYL DE / SPIES, WALTER, - Dance and drama in Bali. With a preface by Arthur Waley.
211-463: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
224-548: ZOETMULDER, S.H.A.M. E.A., - De Brabantse Molens.
239-576: ZOFF, O., - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden. Vert.door J.C.van der Does. Inleiding van A.A.van Schelven.
237-465: ZONDERLAND, DAAN (=DAAN VAN DER VAT), - Redeloze rijmen. Opgedragen aan al mijn vrienden die Piet heten
220-488: ZONDERVAN, H., - Algemeen verklarend woordenboek. 5e druk van Kramer's Alg.Kunstwoordentolk. Herzien en vermeerderd.
230-270: ZONNEVELD, P.VAN, - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandsche literatuur.
230-271: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
232-271: ZONNEVELD, J.I.S., - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar IndiŽ.
239-272: ZONNEVELD, P.VAN, - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over IndonesiŽ.
239-271: ZONNEVELD, P.VAN, - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
231-527: ZONNEVELD, SJAAK, - Herinneringen van mijn moeder.
240-267: ZONNEVELD, P.VAN, - Orientatie. Literair-Cultureel tijdschrift in IndonesiŽ (1847-1953).
227-255: ZONNEVELD, P.VAN, - De tuin van de Indische Romantiek. (negende Bart van Selm-lezing)
245-71: ZOOMERS-VERMEER, J.P., - De vier Uiltjes.
227-496: ZOON, J.H., - Friesland tussen hoop en vrees.
202-368: ZUIDERENT, AD (SAMENGESTELD DOOR), - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneelkunst.
226-371: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
219-358: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
231-379: ZUIDHOEK, A., - Zeerovers van de Gouden Eeuw.
211-369: ZUIDHOEK, A., - Piet Hein en de Zilvervloot.
235-248: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van smaragd.
227-256: ZUIDINGA, R.H. (SAMENGESTELD DOOR), - Indisch letterland. Proza uit twee eeuwen Nedelands-Indische literatuur.
236-579: Z‹RCHER, E., - In de uiterste diaspora : de Joden van Kaifeng.
245-593: ZUSAK, MARKUS, - De Boekendief. Wanneer de Dood een verhaal vertelt, kun je maar beter luisteren.
241-109: ZUURVEEN, TOOS, - Van Zedenleer tot Bruintje Beer.
240-386: ZUYDAM, W., - Justus van Effen, een bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden.
233-417: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
245-449: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
231-468: ZUYLEN, BELLE VAN, - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. vertaling en voorwoord van Greetje van den Bergh.
244-419: ZUYLEN, BELLE DE (ISABELLE DE CHARRIERE), - Oeuvres completes. 10 delen. Dundrukuitgve.
242-215: ZWAAG, J. VAN DER, - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ.
193-473: ZWAAN, J., - Dagh-Werck van Constantijn Huygens.
228-180: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
238-244: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
232-236: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ 1940-1946. 3 delen. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942. Deel II: Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945. Deel III: Geallieerd intermnezzo 15 augustus 1945 - 30 november 1946.
240-422: ZWAAN, F. L., - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
240-236: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
238-245: ZWAAN, J., - Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peloton.
220-231: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel I: Gouvernementeel intermezzo 1940-1942.
220-232: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
209-214: ZWAAN, J., - Nederlands-IndiŽ, 1940-1946. Deel III: Geallieerd intermezzo 15 Augustus 1945-30 November 1946.
237-242: ZWAAN, J. E.A., - Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
234-307: ZWAGER, H. H., - Nederland en de Verlichting.
237-506: ZWART, KERST, - Graafschapsche geschiedenissen.
241-366: ZWART, DIRK, - Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K.Heeroma als literator.
240-594: ZWART, A. / BRAUN, K., - Heksen, ketters en inquisiteurs. Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen.
242-216: ZWART, H., - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars.
209-97: ZWART, KERST, - Lief en leed in een klein wereldje. Vertellingen van Tsjerk.
245-472: ZWARTS, J., - Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland. Met inleiding van H. Brugmans.
242-166: ZWEERS, LOUIS, - Voorbije reizen. Foto's van Alphons Hustinx Behalve Nederlands-IndiŽ ook Afghanistan, India, Pakistan, Ghana e.a.
244-221: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
211-206: ZWEERS, L., - Standplaats in de tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. (niet beperkt tot Ned.IndiŽ /IndonesiŽ) (uit o.a. Geillustreerde bladen, met foto's van Alfred van Sprang, Jan Stevens, Hugo Wilmar, Peter Pennarts, Willem van de Poll, Ed.v.d.Elsken en Cas Oorthuys)
237-241: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
243-218: ZWEERS, L., - Agressie II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie.
243-219: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
238-201: ZWEERS, LOUIS, - IndiŽ in vervlogen tijden.
243-217: ZWEERS, L., - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
237-243: ZWEERS, L., - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Sumatra.
239-202: ZWEGERS, B.V., - Mensen en wilde dieren. (2 hoofdstukken Ned.-IndiŽ)
233-588: ZWEIG, S., - Schaaknovelle. Vertaald door Willem van Tootn.
241-415: ZWERVER, JAN, - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
245-220: ZWITZER, H.L., - Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong + Kedoengdjatti.
214-199: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
240-237: ZWITZER, H.L., - Mannen van 10 jaar en ouder. De jongenskampen Bangkong + Kedoengdjatti.
235-190: ZWITZER, H.L./ HESHUSIUS,C.A., - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, 1830-1950.
[an error occurred while processing this directive]

6/28