Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
242-116: STAMPERIUS, J., - De ondergang van Reimerswaal. Een verhaal voor de Jeugd.
232-70: STAMPERIUS, J., - Het veerhuis aan de Oosterschelde. Een verhaal voor de jeugd.
241-84: STAMPERIUS, J., - De Sasmeester en zijn pleegzoon. Een vertelling.
232-68: STAMPERIUS, J., - De ezel van den bakker.
245-46: STAMPERIUS, J., - De ezeljongen van Arco.
239-376: STANLEY, HENRY M., - Stanley's reizen ontdekkingen en lotgevallen in Midden-Afrika. - 3 delen. Deel I en II : Zes jaren aan de Congo en de stichting van een nieuwen vrijen Staat .Uit het Engelsch vertaald door G.van Rijn. Deel III: Hoe ik Livingstone vond.Uit het Engelsch vertaald door J.Scherpenzeel.
223-601: STAPE, JOHN, - De vele levens van Joseph Conrad. Een biografie. Vertaald door Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap.
237-204: STAPEL, F.W., - Het Bongaais verdrag.
232-172: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ. 2e herziene en bijgewerkte uitgave.
231-362: STAPELKAMP, HERM., - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de Marine.
232-226: STAR, C.VAN DER, - Ontsnapping van Java. Een leven in beeld.
201-229: STAUGAARD, WALTER, - Tjiktjak und andere Erzšhlungen aus Java.
225-204: STAVAST, W. / KOK, G., - Ons eigen boek. Eerste deeltje. 4 druk door L.J. D'Haens en H.Chr.Meyer.
227-191: STAVAST, W. / KOK, G., - Koos en Kees. Leesboekje voor het aanvankelijk onderwijs. Eerste deeltje.
240-204: STAVAST, W. / KOK, G., - Derde taalboekje behoorende bij Ons Eigen Boekje V. Leesboek voor de Hollanfsch-Inlandsche en daarmee gelijkstaande scholen.
240-205: STAVAST, W. / KOK, G., - Soen en Sen. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs op Hollands-Chinese scholen. Deel II.
222-202: STAVAST, W. / KOK, G., - Soen en Sen. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs op Hollands-Chinese scholen. Deel IV.
225-610: STEAD, ALFRED (UITGEGEVEN DOOR), - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten.
237-99: STEBBING, GRACE, - Zoo'n lastige jongen ! Vrij naar het engelsch door Cora.
241-438: STEEGE, J.TER, - De kerke tot Oosterveen. Geschiedenis van de Hervormde gemeente Nieuwleusen.
237-384: STEEN, E. VAN DER, - Cadans. Gedichten
234-258: STEEN, J.H. VAN DER, - Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971.
245-328: STEENKAMP, N., - Doe wel en zie niet om. Ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
239-336: STEENMEIJER, A.G., - Weerklank van Anne Frank. Met flink aantal krantenartikelen bijgevoegd.
232-173: STEIJLEN, FRIDUS, - Memories of 'The East'. Abstracts of the Dutch interviews about the Netherlands Est Indies, Indonesia and New Guinea (1930-1962) in the Oral History Project Collection.
229-191: STEIJN PARV…, D.C., - De toekomstige wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indiť, ingevolge artikel 60 van de grondwet, beschouwd in verband tot hetgeen daaromtrent thans in verordend in onze en in eenige vreemde koloniŽn.
238-512: STEIJN, G.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek (K.M.A.) 1828 - 24 November - 1903.
234-496: STEIJN, G.VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Gedenkboek (K.M.A.) 1828 - 24 November - 1928. toegevoegd : Het voormalig Kasteel van Breda thans Koninklijke Militaire Academie. 1918 4 pp. Met een plattegrond in kleur. Papieren omslag.
243-344: STEIN, HARRY, - Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945. Begleitband zur stšndigen historischen Ausstellung.
241-609: STEINBECK, JOHN, - The acts of King Arthur and his noble Knights. From the Winchester Mss. Of Thomas Malory and other sources. Editedby Chase Horton.
242-573: STEINBERG, I., - Maria Spiridonowa. In strijd met Tsaar en Sowjet. Vertaald en bewerkt door Titia Jelgersma.
237-595: STEINER, RUDOLF, - Der Baugedanke des Goetheanum. Einleitender Vortrag mit Erklšrungen zu den Bildern des Goethanum-Baues gehalten in Bern am 29. juni 1921. FŁr den Druck bearbeitet und mit einem Vorwort versehen von Marie Steiner.
244-333: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
243-310: STEINMETZ, R., - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
198-382: STEINMETZ, F. (BEWERKT DOOR), - Wij brasten vol en stuurden West. De Geheime Missie van Zr.Ms. Lynx. Brieven van een adelborst 1822-1824.
226-305: STEINMETZ, R., - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
237-114: STELLINGWERFF, J., - Kleine geschiedenis van het Groot ABC-boek of Haneboek. (tekstdeeltje en een facsimile deeltje van uitgave van 1781)
220-505: STELLINGWERFF, J. TEN GELEIDE VAN, - Een Vrije Universiteitsbibliotheek. Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der Vrije Universiteit.
219-602: STELLWEG, CRI, - Twee vrouwen over katten. Cri Stellweg verhalen, Henriette Ronner schilderijen.
230-499: STEMERDINK, BR., - Jonkers. 170 jaar Koninklijke Militaire Academie.
224-490: STEMPELS, A. (MET INL.VAN), - Kijk in een jarige krant. N.R.C. 125.
240-623: STENDHAL (=MARIE-HENRI BEYLE), , - Lucien Leuwen. Vertaald en van aantekeningen en een nawoord voorzien door Leo van Maris.
232-609: STENDHAL (= MARIE-HENRI BEYLE), , - Het rood en het zwart. Kroniek van 1830. Vertaling en nawoord van Hans van Pinxteren.
228-75: STER, JAC. VAN DER, - Bonte kralen. Versjes van Jac. van der Ster met plaatjes van Piet Worm.
237-83: STER, JAC. VAN DER, - Bonte kralen. Versjes van Jac. van der Ster met plaatjes van Piet Worm.
241-455: STERCK, J.F.M., - De Heilige stede in de geschiedenis van Amster-dam.
220-555: STERENBORG, T., - De restauratie van de Sint-Janskerk te Gouda, 1964-1980.
244-590: STERNE, LAURENCE, - Tristram Shandy. 3 parts in one.
245-47: STEUNENBERG, D.J., - De smokkelaars van Oldenenk.
231-56: STEUNENBERG, D.J., - De smokkelaars van Oldenenk.
244-439: STEUR, J.A.C.VAN DER, - Oude Gebouwen in Haarlem.
243-311: STEUR, A. G. VAN DER, - Johan van Duvenvoirde en Woude,1547-1610, Heer van Warmond en Admiraal van Holland.
210-576: STEUR, A.G.VAN DER / ZON, J.H.M. VAN DER, - Kadastrale Atlas Zuid Holland 1932. deel 2: Warmond.
245-48: STEVENS, TH., - Op een rijwiel de wereld rond. Naar het engelsch.
216-596: STEVENS, MARYANNE / HOOZEE, ROBERT, - Impressionisme en symbolisme. De Belgische avant-garde 1880-1900.
244-591: STEVENSON, R.L., - Dr. Jekyll and Mr. Hyde. / The Merry Man and other tales.
204-195: STIBBE, D. G., - Neerlands IndiŽ. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 2 delen. 4e geheel herziene druk. Met voorwoord van H.Colijn.
213-232: STIKKER, D.U., - Jhr.Mr.Dr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een levensschets.
243-312: STILTING, A.J., - Geschiedenis van de 'Spoorweg-stakingen' en de totstandkoming der 'Spoorwegwetten' in Nederland 1903.
220-565: STOCKMAN, P. / EVERAERS, P., - Versterckt Zeeland'. 2e herziene uitgave.
217-259: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie.
242-275: STOEL, EVELINE, - Asta's ogen. De levenskracht van een Indische familie.
221-616: STOFFERS, MANUEL, - De middeleeuwse ideeŽnwereld 1000-1300.
234-200: STOKE, MELIS (= HERMAN SALOMONSON), - Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijtig Indische rijmkronieken.Bijeengelezen en ingeleid door Gerard Termorshuizen.
240-259: STOKE, MELIS (= HERMAN SALOMONSON), - De razende berg.
212-405: STOKRAM, A., - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door V.Roeper en L.Schaling.
205-638: STOKROOS, M., - 'In 't nokkend wee der ziele welt een traan'. Oude graftekens op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
214-600: STOKVIS, J.E.-, - Cobra. An International Movement in Art after teh Second World War.
240-382: STOKVIS, BENNO J., - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
211-453: STOKVIS, P. E.A., - Veranderende levens. Nederlandse families na 1850. (over families: Noorlander / Frieswijk / Erasmus / Toorop / de Vos van Steenwijk / Habiboe.
220-417: STOKVIS, BENNO J., - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
235-575: STOL, G., - Zwangerschap en geboorte bij de BabyloniŽrs en in de bijbel. Medede-lingen en Verhandelinge 'Ex Oriente Lux
234-449: STOLK, L., - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. (R.K.ziekenverpleging).
230-536: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
193-612: STOLWIJK, CHR. / HEUGTEN, R., - Theo van Gogh 1857-1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Met een bijdrage van Sj.van Heugten.
229-92: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J., - Smokkelwaar.
236-75: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J., - Grootjes Meiboek.
198-312: STOPPELAAR, J. H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de Tachtigjarigen Oorlog.
208-495: STORM VAN LEEUWEN, J., - Vorstelijke boekbanden uit de Koninklijke Bibliotheek. Een Tentoonstelling van gesigneerde 19e eeuwse banden, voor het merendeel geschonken door de de Nederlandse Koningen.
207-525: STORM VAN LEEUWEN, J., - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
245-329: STOTT, ANNETTE, - Holland Mania. The unknown Dutch period in American art and culture.
238-345: STOUTENBEEK, JAN / VIGEVENO, PAUL, - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
238-237: STOUW-LENGKEEK, ELISE G.VAN DER, - De hel van Tjideng. Herinneringen van Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42-december '45.
232-520: STRAATEN, E. VAN (SAMENGESTELD DOOR), - Theo van Doesburg 1883-1931. met inleiding van W.van Moorsel en J.Leering.
244-97: STRAATEN, E.VAN, - Koud tot op het bot. De verbeelding van de winter in de zestiende en zeventiende eeuw in de Nederlanden.
234-81: STRAATSMA-WIERSMA, T., - Kekke Mekke Mije. In teltsje foar de Bern. (helaas ontbreekt de eerste pagina, wel leuk boekje)
240-86: STRANG, HERBERT (=G.H.ELY EN CH.J.L'ESTRAMGE), - De Heerscher der zeeŽn. Naar het Engelsch.
231-571: STRATEN, H. VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
245-330: STRATEN, MICHIEL VAN, - Zee van ijs. Een waargebeurd overlevingsdrama op een bevroren Zuiderzee.
215-651: STRATEN, H. VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
231-460: STRATEN, H. VAN, - De omgevallen boekenkast.
243-423: STRATEN, H. VAN, - Razernij der liefde. Ontuchtige poŽzie in de Nederlanden. Van Middeleeuwen tot Franse tijd. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
234-417: STRATEN, H. VAN, - De omgevallen boekenkast.
235-421: STRATEN, H. VAN, - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
235-554: STRATEN, H. VAN, - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
237-415: STRATENUS, LOUISE, - Stormen. Roman.
243-424: STRATENUS, LOUISE, - Stormen. Roman.
241-414: STRATINGH, G.A. / VENEMA, C.A., - De Dollard of Geschied,- Aardrijks- en Natuur-kundige beschrijving van dezen Boezem der Eems. Reprint van de uitgave van 1855.
233-579: STRAUSS, BOTHO, - Herkomst. Vertaald door Gerrit Bussink.
237-61: STRETTON, HESBA, - Jessica's eerste gebed.
233-412: STREUVELS, ST., - De vlaschaard.
243-425: STREUVELS, ST., - Open lucht.
235-475: STREUVELS, ST., - Bloemlezing uit de werken van Stijn Streuvels.
237-416: STREUVELS, ST., - De Vlaschaard. Jubileum-Uitgave.
229-431: STREUVELS, ST., - Open lucht.
238-459: STREUVELS, ST., - Sagen uit het Hooge Noorden.
215-496: STREUVELS, ST., - Open lucht.
239-116: STREUVELS, ST., - Prutske's vertelselboek.
242-110: STREUVELS, ST., - Prutske's vertelselboek.
196-419: STREUVELS, ST., - De maanden.
237-417: STREUVELS, ST., - Ingooigem.
236-474: STREUVELS, ST., - Drie Russische novellen. Michail Prischwin / S.Sergejew-Zenskij / Maxim Gorkij.
235-476: STREUVELS, ST. (BEWERKT DOOR), - Een vroolijke knaap. Uit het Noorsch naar BjŲrnstjerne BjŲrnson. Derde herziene uitgaaf.
223-425: STRIEN, T.VAN / LEER,K.VAN DER, - Hofwijck. Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens.
226-306: STRIEN, K.VAN, - De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
244-592: STRINDBERG, AUGUST, - Eenzaam. Vertaald door Cora Polet.
239-612: STRINDBERG, AUGUST, - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867) Vertaald door E.TŲrnqvist-Verschuur.
239-613: STRINDBERG, AUGUST, - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaald door Marguťrite E TŲrnQvist-Verschuur.
239-614: STRINDBERG, AUGUST, - Verslag van twee huwelijken. Brieven aan Siri von Essen en Harriet Bosse. Vertaling en inleiding van Stella Bromet.
234-149: STROOMBERG, J. (PREFACE), - Handbook of the Netherlands East-Indies. 1930.
240-171: STROOMBERG, J. (PREFACE), - Handbook of the Netherlands East-Indies. 1930.
244-432: STRUICK, J.E.A.L., - Utrecht door de eeuwen heen.
240-338: STRUYKER BOUDIER, H., - Speurtocht naar een onbekende. Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
232-72: STUART, ESM…, - Een Vroolijk drietal.
208-103: STUART, , - Een Vroolijk drietal.
232-73: STUART, ESM…, - Robbedoes. Naar het engels door Claudine Bienfait.
239-176: STUART, IAN CHARLES / SHAW, JUDITH, - Indonesians. Portraits from an Archipelago.
234-128: STUART-FOX, DAVID J., - Pura Besakih. Temple, Religion and Society in Bali.
243-376: STUHLMANN, FRANZ, - Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Ein Reisebericht mit Beitršgen von Dr. Emin Pascha, in seinem Auftrage geschildert. Reprint
244-355: STUIVELING, G. O.R.V., - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen en politiek.
196-424: STUIVELING, G. O.R.V., - Willens en wetens. 12 Essays.
244-522: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian, 1647-1717.
227-582: STULDREHER-NIENHUIS, J., - Verborgen Paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian, 1647-1717.
243-211: STULEMEYER, J.E. (BIJEENGEBRACHT), - Kamptoestanden in Nederlands Oost-IndiŽ en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren. Een doorgaans onbekende historie die toch ons allen aangaat.
243-212: STURLER BOEKWIJT, K.J. DE, - Soldatensouvenirs in Batik, 1945-1950. Catalogus van de batikdoeken op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft. Tekst in Nederlands en in Engels.
243-148: STURLER, J.E.DE, - Geschiedenis van Java, van Thomas Stamford Raffles vertaald , wat betreft onderwerpen, welke voor Nederland en IndiŽ wetenswaarig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk.
233-271: STUTTERHEIM, W. F., - Tjandi Bara-boedoer. Naam - Vorm - Beteekenis.
243-179: STUTTERHEIM, W. F., - De kraton van Majpahit.
243-178: STUTTERHEIM, W. F., - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
225-183: STUTTERHEIM, W. F., - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
245-439: STUTTERHEIM, C. F. P., - Het begrip metafoor.
238-170: STUTTERHEIM, W. F., - Indische Cultuurgeschiedenis. 3 delen. I: De Hindu's / II: Het hinduÔsme in den Archipel / III: De Islam en zijn komst in den Archipel.
232-74: STUVEL, G., - De kist met de koperen spijkers.
239-196: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
238-171: SUCHTELEN, B.C.C.M.M.VAN, - Neerlands nieuwe Eereschuld aan IndiŽ.
233-196: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Djaidin.
220-635: SUGIMOTO, E., - De levensroman van een Japansche prinses. Vertaald door J.E.Kuiper.
244-540: SULLIVAN, M., - Ontmoetingen van Oosterse en Westerse kunst van de zestiende eeuw tot heden.
219-629: SUPERVIELLE, JULES, - De os en de ezel van den Heiligen stal. Uit het fransch vertaald door M.Roelants. Oplage 500 exemplaren maar deze niet genummerd.
221-81: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
241-52: SUTORIUS, ANNA, - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters,
231-59: SUTORIUS, ANNA, - Lief en leed in een groot gezin.
236-121: SUTORIUS, ANNA, - Marijke's verjaarpartij.
241-51: SUTORIUS, ANNA, - Bummie's lief en leed.
236-120: SUTORIUS, ANNA, - een fijne vondst.
231-97: SUTORIUS, ANNA, - Kleuterboekjes. Versjes.
229-105: SUTORIUS, ANNA, - Een Muizenbruiloft. Versjes.
211-119: SUTORIUS, ANNA, - Vlindertjes.
236-76: SUTORIUS, ANNA, - Het boek van kleine Eric. Een groot verhaal voor kleine kleuters,
237-84: SUTORIUS, ANNA, - Het Huis met de Wingerd. (versjes)
242-595: SUTTNER, BERTHA VON, - De Wapens Neergelegd. roman ( 2 delen in 1 band) 7e/2e druk + vervolg: Martha's kinderen.
244-215: SUURLAND, KEES, - Geweren spreken geen Maleisch.
244-593: SVEVO, ITALO, - Bekantenissen van Zeno. Vertaald uit het Italiaans door Janny Tuin
235-184: SWAAN-KOOPMAN, C., - Vrouwen in IndiŽ.
226-154: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep. Met enkele bijgevoegde artikelen.
213-225: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
193-187: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
231-145: SWANENBURG, B.D., - Iwan de verschrikkelijke. Leven en werken van Dr.P.V.van Stein Callenfels die uit beelden en stenen het verleden schiep.
245-331: SWART, K. W., - Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand, 1572-1584. Ingeleid door Alastair Duke en Jon.I.Israel.
239-139: SWART, F. (E.A.) RED., - Gedenkboek. 1902 - 1977. Van de scholen der Carpentier Alting Stichting te Batavia - Jakarta en te Buitenzorg - Bogor.
234-233: SWART, N.L. / RUTGERS, A.A.L., - Handboek voor de rubbercultuur in Nederlandsch-IndiŽ.
243-426: SWARTH, H. (H.LAPIDOTH-SWARTH), - Avonddauw.
243-428: SWARTH, H., - Morgenrood.
243-429: SWARTH, H. (H.LAPIDOTH-SWARTH), - Nieuwe verzen. (Uit: Stille dalen, Najaarsstem-men, Octoberloover, Van Avond en Schemering (Nieuwe Gedichten)
243-427: SWARTH, H., - Eenzamen.
214-252: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
214-180: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
223-153: SWELLENGREBEL, J. L., - Een vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F.Schwartz.
201-272: SWELLENGREBEL, J. L., - Kerk en tempel op Bali.
214-102: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
196-87: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen. Vertaald en bewerkt door D. en G.Betlem.
210-68: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
239-98: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's Reizen naar verschillende verre landen. Nederlandse bewerking van G.Blom.
243-58: SWIFT, JONATHAN, - Gullivers reizen. Naverteld en geÔllustreerd door Rie Cramer.
243-111: SWILDENS, J.H., - Aanleiding tot het verkrijgen van algemene en onmisbare kennis. Een leesboek voor de middelste klasse der Lagere School. (naar voorbeeld van Mr.Colombel: Notions ťlťmentaires et utiles, ou petite encyclopťdie des connaissance usuelles)
220-575: SWITZAR, S., - With Bauer in the East.
241-428: SYBESMA, SYBE / GENT, JACQUES VAN, - Kw‚nskiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen.
230-465: SYME, D.B. / FRENKEL KANTER, C., - 100 Essential books for jewish readers.
245-266: SYPESTEYN, J. W. VAN, - Geschiedkundige bijdragen. I. Willem Frederik, Prins van Nassau en Johan de Witt. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de eerste Stadhouderlooze Regering, gedurende de jaren 1650-1664. II.De geheime handelingen van de Witt enz.. III. Eenige gebeurtenissen gedurende het leven van Prins Hendrik Casimir II van Nassau (1664 - 1696). 3 delen. In 2 banden.
230-263: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen.
223-251: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Hungerpatrouille. Roman aus Niederlšndisch-Indien.
233-261: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld.
237-286: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Kulio. El la Nederlanda lingvo tradukis P.J.Makkinje. (In Esperanto)
244-237: SZEKELY-LULOFS, M.H., - De andere wereld.
240-264: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Ontmoeting met de dood. Uit de map ongeplaatste novellen.
240-261: SZEKELY-LULOFS, M.H., - Doekoen.
236-573: SZUMA CHIEN, , - Selections from records of the historian.
226-551: TAAL, J., - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
240-624: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS, - Kronieken. Ab excessu divi augusti annales. Vertaald door J.W.Meijer.
239-507: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON, - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Rens-woude en Emminckhuysen. (met achterin een stamboom)
230-477: TAETS VAN AMERONGEN, M.J.L. BARON, - Hooge en Vrije Heerlijkheid van Rens-woude en Emminckhuysen. (met achterin een stamboom)
216-609: TAKAGI, SHUNSUKE, - Report of the research of Japanee archives in the European countries.
241-537: TALBOT RICE, TAMARA, - Kunst van Rusland.
228-290: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
219-314: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
212-338: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
204-329: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
195-376: TAMSE, C.A. (O.R.V.), - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
243-307: TAMSE, C.A., - Koningin Sophie, 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedermeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg.
238-473: TANGELDER, F.B.M., - Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw.
200-121: TANTE RIEK (= D.C.QUANJER), , - Zonneschijntje.
238-172: TAS, S., - De onderontwikkelde vrijheid. IndonesiŽ toen en nu.
243-315: TAVERNE, ED, - In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680.
221-181: TAYLOR, JEAN GELMAN, - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ.
231-267: TAYLOR, PAUL MICHAEL, - Fragile Traditions. Indonesian Art in Jeopardy.
241-604: TAYLOR, D.J., - Orwell.
244-317: TAYLOR, A.J.P., - De oorlogsbazen. Zij bepaalden het verloop van de Tweede Wereldoorlog.
235-551: TAYLOR, BASIL (INTRODUCTION), - Painting in England 1700-1850. Collection of Mr. & Mrs. Paul Mellon. 2 volumes. I. Tekst - II. Plates.
226-597: TAYMAN, JOHN, - De kolonie. Het aangrijpende waargebeurde verhaal van de bannelingen op Molokai en Pater Damiaan.
215-149: TEENSTRA, M. D., - De Kinderwereld. Ernst en Luim. Reprint van de uitgave van 1853.
234-205: TEEUW, A., - Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van IndonesiŽ.
213-620: TEEUWEN, TJEU, - Ad Snijders. (m.m.v. Francis Bach Kolling)
202-622: TEGENBOSCH, L., - Kees Verwey. (tentoonstellingscatalogus)
218-584: TEICHINE STAKENBURG, A.J., - Zakkendragers van Rotterdam. Bijgevoegd: Extract uit de Generale Keure en Ordonnantie der stad Rotterdam houdende Lyste Van de Arbeidloonen de Zakkedragers. (reprint)
239-218: TEITLER, G. / HOFFENAAR, J., - De politionele acties. Afwikkeling en verwerking.
224-571: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
244-216: TEITLER, G. / GROEN, P. M. H. , - De Politionele acties.
243-512: TEITLER, G., - Tussen crisis en oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30.
244-176: TEITLER, G., - Het einde van de Padrie-oorlog. Het beleg en de vermeestering van Bonjol 1834-1837. Een bronnenpublcatie.
212-573: TEITLER, G. / KLINKERT, W. (ONDER RED.VAN), - Kopstukken uit de krijgsmacht. Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955.
244-496: TEITLER, G. / HOMAN, C., - Het Korps Mariniers 1942 - Heden.
242-459: TELLEGEN, TOON, - De trein naar Pavlovsk en Oostvoorne. Verhalen en een gedicht.
225-583: TELUSHKIN, DVORAH, - Master of dreams. A memoir of Issac Bashevis Singer.
231-570: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
224-597: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
238-531: TEMPEL, BENNO (REDACTIE), - Schilders van Parijs 1870 1940. De verzameling van Oscar Ghez. Tentoonstelling Kunsthal Rotterdam.
221-433: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen. (Tengnagel 1613-1652)
239-461: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB, - Alle Werken. Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.J.Oversteegen. (Tengnagel 1613-1652)
232-491: TENNENBAUM, SILVIA, - De Wertheims. Twee oorlogen, ťťn familiegeschiedenis.
237-420: TERBORGH, F.C., - De condottiere en andere verhalen.
228-435: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff, Herinneringen en brieven en Het laatste afscheid.
242-453: TERBORGH, F.C., - Slauerhoff herinneringen en brieven.
237-421: TERBORGH, F.C., - De turkenoorlog. Inhoud : Arrigo Bardi / Willem Berchem / Ilonka. (Verzameld Werk deel III)
240-326: TERLOUW, TH. J. A., - De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieŽn in een kikkerland.
241-444: TERMEER, H., - Nijmegen frontstad september 1944 - mei 1945. Politiek en vakbeweging.
241-254: TERMEER, H., - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van gepubliceerde en ongepubliceerde informatie uit heden en verleden. 3de herziene en uitgebreide druk.
216-260: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum.
245-240: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
241-205: TERMORSHUIZEN, G., - Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers. 1905-1942. m.m.v. Anneke Scholte.
220-173: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
234-184: TERMORSHUIZEN, G., - P.A.Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
241-193: TERMORSHUIZEN, G. (SAMENGESTELD DOOR), - Ik ben journalist ex professo. Over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes van den Haag en Godloverige kwezelarij. Een keuze uit Daums Indische journalistiek.
242-248: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum.
239-177: TERMORSHUIZEN, G., - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. m.m.v. Anneke Scholte. Met opdracht van de schrijver.
238-280: TERMORSHUIZEN, G., - Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers. 1905-1942. m.m.v. Anneke Scholte.
242-138: TERMORSHUIZEN, GERARD / VEER, COEN VAN 'T, - Een groots en meeslepend leven. Dominique Beretty - Indisch persmagnaat. (m.m.v. Sjoerd Meihuizen)
236-281: TERMORSHUIZEN, G. (ONDER RED.VAN), - Rondom Daum. Met opdracht van de schrijver.
198-164: TERPSTRA, H., - De Nederlanders in Voor-IndiŽ.
232-176: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
231-148: TERPSTRA, H., - Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie.
232-515: TERRASSE, MICHEL, - Bonnard at le Cannet. Preface by Jean Leymarie. Translated by Sebastian Wormell.
236-79: TERVOOREN, LINA, - De oude klok van Sonnehof.
230-469: TERWEN, J.L., - Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven. Herdruk van de uitgave van 1858.
218-585: TERWEN, J.L., - Rotterdam voorgesteld in eene reeks van naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven. reprint naar de uitgave van 1858.
193-509: TESNI»RE, MARIE-H…L»NE (EDITED BY), - Creating French Culture.Treasures from the BibliothŤque nationale de France.
242-74: TETZNER, LISA, - Levende bezems. 4 delen in 1 band. I: De man met het litteken II: De verkochte jongens III:Het verbond der zwartgezichten IV: Het huis op de heuvel. Nederlandse vertling van Annie Winkler-Vonk.
245-77: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
216-102: TETZNER, LISA, - Sprookjesboek. Vertaald en bewerkt door Marie W.Vos en Aar van de Werfhorst. 2 delen.
238-513: TEUPKENS, J.F., - Kleeding en wapenrusting van de Koninklijke Nederlandsche Troepen. Facsimile-uitgave van het in 1823 verschenen boek met inleiding van H.L.Zwitzer.
234-202: TEWES, C., - In naam der koningin. Geschreven voor televisie-film, gebaseerd op ' De hongertocht' van M.H.Szekely-Lulofs.
219-303: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. 5 delen. (deel I in het engels) I: 1547-1606. II: Oorlog 1588-1609. III:Bestand. IV: Documentatie. V: Stambomen, kaarten en register.
242-299: TEX, URSULA DEN, - Anna Baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van stand.
244-306: TEX, J. DEN, - Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674.
243-316: THEISSING, EUGENIA E.A.J.M., - Over Klopjes en Kwezels.
232-577: THESIGER, WILFRED, - De Moeras-Arabieren.
245-332: THEUNISSEN, H. E.A., - Topkapi & Turkomania. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
240-524: THEUNISSEN, B. E.A., - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum, 1750-1837. (Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het Teylers Museum te Haarlem)
235-332: THEUNISSEN, H. E.A., - Topkapi & Turkomania. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
226-253: THIEME, F.W., - Waarom en omdat! Eene verzameling van wetenschappelijk gerangschikte vragen en antwoorden over de belangrijkste verschijnselen in de natuur. Naar de tweede Hoogduitschen druk.Vermeerderd met eenige hoofdstukken over Elektriciteit, Galvanismus en magn
211-319: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
241-241: THIENEN, F. W. S. VAN / DUYVETTER, J., - Klederdrachten.
229-284: THIERRY, AUG., - Histoire de la Conquete de l'Angleterre par les Normands. 4 vols.
245-515: THIJSSE, JAC.P., - Friesland.
234-203: THIJSSEN, JEROEN, - Solitude . Een Indische familiegeschiedenis. (roman)
237-423: THIJSSEN, TH., - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen. Bezorgd en van nawoord voorzien door Peter-Paul de Baar en Bob Grootendorst.
243-433: THIJSSEN, TH., - Het taaie ongerief.
239-463: THIJSSEN, TH., - School-land. (De roman van een klas)
228-440: THIJSSEN, TH., - In de ochtend van het leven. Jeugdherinneringen. Bezorgd en van nawoord voorzien door Peter-Paul de Baar en Bob Grootendorst.
243-59: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
232-75: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
215-72: THIJSSEN, TH., - Jongensdagen.
243-431: THIJSSEN, J., - Een bonte bundel.
209-434: THIJSSEN, TH., - Egeltje. Een bundel vrolik proza.
242-519: THOMAS, A.G., - Great Books and Book Collectors.
203-525: THOMAS, A.G., - Great Books and Book Collectors.
220-622: THOMASSEN, EJNAR, - Dostojevski.
227-369: THOMPSON, R.WARDLAW, - My trip in the 'John Williams
241-508: THOMPSON, GEORGE, - England and Germany in the war. Letters tot the Department of State.
214-606: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
244-594: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
228-593: THOMSON, J.JAC., - De Russische ziel en de Westersche cultuur.
228-540: THOMSON, BELINDA / HEUGTEN, SJRAAR VAN, - Van Gogh schilder. De meesterwerken / Van Gogh tekenaar. De meesterwerken. 2 delen.
238-173: THUNG, P.J., - Alles is eenmalig. Verhalen en filosofie uit de driehoek Holland-IndiŽ-IndonesiŽ.
241-513: TIBBE, LIESKE E.A., - Jac.van den Bosch 1868-1948.
236-537: TIBBE, LIESKE, - R.N.Roland Holst 1868 - 1938. Arbeid en schoonheid vereend. Opvattingen over Gemeenschapskunst.
237-426: TICHELEN, H.VAN, - Van over de Theems en van over de Rijn. Rijmpjes en verzen naar het Engels en het Duits bewerkt. met opdracht voor Cor Bruijn van de auteur.
237-424: TICHELEN, H.VAN, - Late Oogst. Losse opstellen. met opdracht van de auteur. (voor Cor Bruijn)
228-108: TICHELEN, H.VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
237-425: TICHELEN, H.VAN, - Van een kleine wereld. Tweede herziene uitgave. Met opdracht en muzikale bijdragen van J.H.Gunning. met opdracht voor Cor Bruijn van de auteur.
237-116: TICHELEN, H.VAN, - In vollen groei. Een woord ten afscheid van het Stedelijk Schoolmuzeum te Antwerpen. met opdracht van de auteur. (voor Cor Bruijn)
237-117: TICHELEN, H.VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
237-115: TICHELEN, H.VAN, - Een blik terug. Een vluchtig levensbeeld. met opdracht voor Cor Bruijn van de auteur.
219-128: TICHELEN, H.VAN, - Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten, ouders, bibliotekarissen. Omvattende tevens omstandige lijsten van aan te bevelen werken, naar de verschillende genres en naar den leeftijd der kinderen ingedeeld.
231-149: TICHELMAN, F., - Socialisme in IndonesiŽ. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. 1897-1917. Deel I. Bronnenpublicatie.
233-179: TICHELMAN, G.L. (REDACTIE), - Tropisch Nederland in zakformaat. 10 deeltjes. Rubber / De Java Suiker industrie / De Tabakscultuur in Ned.-IndiŽ / Cocos- en Oliepalmcultuur / De thee / Koffiecultuur in N.I. / De vezelstoffen van N.I. / Kina / Specerijen /Ind.voedingsgewassen. Uitgegeven door het Koloniaal Instituut.
238-174: TICHELMAN, G. L., - Indonesische bevolkingstypen.
238-281: TICHELMAN, G. L., - Indonesisch dossier. Een kleine bundel verzen van dn grooten Archipel.
216-161: TICHELMAN, G. L., - Indonesische bevolkingstypen.
245-175: TIDEMAN, J., - Gids in het Volkenkundig Museum. IX, Celebes.
236-185: TIDEMAN, J., - Djambi. uitgave van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut'Amsterdam. Mededeelingen no XLII
218-197: TIELE, P.A., - De oudste kaarten van den Maleischen Archipel. / J,Kuyper : Het bevolkingscijfer van Nederlandsch Oost-IndiŽ / C.Snouck Hurgronje : Een en ander over het inlandsch onderwijs in de Padangse Bovenlanden / W.P. Weitzel: Geschiedkundig overzicht van de expeditie naar Tomorie op Celebes in het jaar 1856. en andere artikelen.
237-85: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
224-101: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
208-131: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
245-85: TIENHOVEN, A.B.VAN, - De schatten van Jantje.
229-581: TILANUS, LOUK E.A., - Rodin de denker.
213-625: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
234-521: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
234-522: TILBORGH, LOUIS VAN / JANSEN, GUIDO, - Op zoek naar de Gouden eeuw. Nederlandse schilderkunst 1800-1850.
245-176: TILL, MARGREET VAN, - Banditry in West java 1869-1942. Translated by David McKay & Beverley Jackson.
243-180: TILL, MARGREET VAN, - Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942.
235-186: TILLEMA, H. F., - Zonder tropen geen Europa ! (Weerslag van een reis die Tillema maakte door de hele Archipel)
193-193: TILLEMA, H. F., - Ons Indisch boekje. Deeltje II.
238-175: TILLEMA, H. F., - Ons Indisch boekje. Deeltje II.
241-242: TIMMER, RIJK, - Profeet in eigen land. Philips van Leiden en het publiek belang.
241-610: TIMMER, CH.B., - Halverwege. 7 moderne Russen. Vertaald en ingeleid.
214-626: TIMMER, CH.B., - Halverwege. Zeven moderne Russen. Vertaald.
214-627: TIMMER, CH.B., - Rusland zwart op wit. Tien essays over Russische schrijvers.
241-587: TIMMER, CHARLES B., - Geld en goed bij Dostojevski. 4 essays.
234-573: TIMMER, CHARLES B. (SAMENGESTELD DOOR), - Russische notities. Een nieuwe bundel.
229-440: TIMMERMANS, F., - Boudewijn.
243-213: TIMMERMANS, FRANS, - Hop en palmen. Herinneringsboek van Schijndelse militaire in Nederlands-IndiŽ 1945-1950. Elke persoon apart besproken.
227-500: TIMMERMANS., P., - Historisch Album Drenthe.
234-418: TIMMERMANS, AEGIDIUS W., - Tim's herinneringen.
196-430: TIMMERMANS, F., - Met Felix Timmermans door Vlaanderenland. (6 romans in 1 band)
216-523: TIMMERMANS, J., - Kroniek van Nymegen.
231-461: TIMMERMANS, F., - Lierke-Plezierke. Beschrijving van den Folkloristischen Stoet die de stad zal rond gaan, t.g.v. vijftigjarig huwelijksfeest van Peborg-Verstraeten, gevierd door de De heyderstraat en Klein VenetiŽ te Lier op 11 en 17 Juni met medewerkingg van 't Stadsbestuur.
240-448: TIMMERMANS, F., - Pallieter.
225-98: TIMMERMANS, ALPHONS, - Bijbel voor de Jeugd. 12 delen.
243-437: TIMMERMANS, F., - De Krabbekoker. nr 242 van 250 ex.
243-436: TIMMERMANS, F., - Bij de krabbekoker.
234-82: TIMMERMANS, F., - Vertelsels. (tweede bundel)
235-480: TIMMERMANS, F., - Bij de krabbekoker.
217-593: TIMMERS, J.J.M., - De kunst van het Maasland. (Romaanse periode)
244-541: TIMMERS, J.J.M., - De kunst van het Maasland. (Romaanse periode)
240-177: TIRTOPRODJO, SUSANTO (VOORWOORD), - Zeven jaar Republik Indonesia.
242-596: TISMA, ALEKSANDAR, - De Kapo. Roman. Uit het Servokroatisch vertaald door Reina Dokter..
234-574: TISMA, ALEKSANDAR, - Die wij liefhebben. Roman. Uit het Servokroatisch vertaald door Reina Dokter.
242-599: TISMA, ALEKSANDAR, - Het gebruik van de mens. Roman. Uit het Servokroatisch vertaald door Tom Eekman.
242-597: TISMA, ALEKSANDAR, - De school der goddeloosheid. Verhalen.. Uit het Servokroatisch vertaald door Reina Dokter..
242-598: TISMA, ALEKSANDAR, - Die wij liefhebben. Roman. Uit het Servokroatisch vertaald door Reina Dokter.
215-610: TISSING, H., - Inventaris van het familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912.
235-350: TJEPKEMA, A. / WALVIS,J., - Ondergedoken'. Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
239-532: TOEBES, C.J., - Haagse hervormde historiŽn.
241-206: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - Arok. Historische roman uit IndonesiŽ. vertaald uit het Indonesisch door H.Maier.
241-207: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - De stroom uit het noorden. Vertaald uit het Indonesisch door Henk Maier.
241-208: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - In de fuik. Vertaald uit het Indonesisch door Alfred van der Helm en Angela Rookmaaker. vertaald door A.van der Helm en A.Rookmaaker.
234-204: TOER, P.A., - Een koude kermis, een novelle. en Dageraad. Korte verhalen van de revolutie. vertaald door A.van der Helm en A.Rookmaaker.
239-264: TOER, PRAMOEDYA ANANTA, - The mute's soliloquy. Translated by Willem Samuels. with underlinings and notes with pencil.
239-263: TOER, P.A., - Midah, het liefje met de Gouden Tand. vertaald door A.Rookmaaker en A.van der Helm.
244-238: TOER, P.A., - De stroom uit het noorden. Vertaald door Henk Maier.
239-615: TOERGENJEV, IVAN S., - Herinneringen.
223-613: TOERGENJEV, IVAN S., - Herinneringen.
224-514: TOLBOOM, J.G. / TOLBOOM-VAN DEN BERG,S.W., - Genealogie Tolboom. Tolboom komt van de boom van de tol van Seevenhuisen.
231-587: TOLKIEN, J.R.R., - In de ban van de ring. De reisgenoten - De twee torens - De terugkeer van de koning - Aanhangsels. Vertaald door max Schuchart.
232-76: TOLLENAAR, EMMY, - Nannie van Heusde.
236-80: TOLLENAAR, EMMY, - Jij dappere kleine Marlon!
229-607: TOLSTOI, L., - Mijn evangelie. Vertaald door L.S.A.M.RŲmer.
220-627: TOLSTOI, L., - De kozakken. (Kozaki) Uit het Russisch door R.L.
228-595: TOLSTOJ, L.N., - Oorlog en vrede. 2 delen.
230-589: TOLSTOJ, L.N., - Bibliographie der Erstausgaben deutschsprachichiger ‹bersetzungen und der seit 1945 in Deutschland, ÷sterreich und der Schweiz in Deutscher Sprache erschienenen Werke. Mit einem einleitenden Artikel von Anna Seghers.
237-589: TOLSTOY, LEO, - Tales of Sevastopol.
238-346: TOM, D A.O., - The Netherlands and Australia. Two hundred years of friendship.
210-527: TOMBROCK, W., - Uit de Friesche middeleeuwen. nr.167 van de 230 genummerde en gesigneerde exemplaren.
232-77: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - Naar de Kopermijnrivier. Een oorspronkelijk jongensboek.
230-64: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - De bannelinge.
230-65: TOMKINS, DAVID (=J.W.N.LE HEUX), - Naar de Kopermijnrivier. Een oorspronkelijk jongensboek.
215-214: TOMLINSON, H.M., - Malay waters. The story of little ships coasting out of Singapore and Penang in peace and war.
231-62: TOMSON, WALTER, - Orpa het eiland in den Niger.
243-61: TOMSON, WALTER, - Wegen door de wildernis.
238-104: TOONDER STUDIO'S, , - Arretje Nof. 2e serie. 8 delen compleet.
245-314: TOONEN, HANS, - Nederlands eerste Hollywood-ster. Hein van der Niet alias Frits van Dongen alias Philip Dorn. Scheveningen 1901 - Los Angeles 1975.
240-449: TOORN, WILLEM VAN, - Gedichten 1960-1997.
209-572: TOORN, R.A.VAN DEN, - Lief en leed. Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties.
211-75: TORNIUS, VALERIAN, - Eliza. Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap.
230-69: TORNIUS, VALERIAN, - Eliza. Bewerkt door D.A.Cramer-Schaap.
245-584: TOUSSAINT RAVEN, J. E., - Heksenvervolging.
245-177: TOUWEN-BOUWSMA, ELLY, - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, IndonesiŽ. Een historisch-antropologische studie.
206-609: TOYNBEE, ARNOLD, - A study of history. A new edition revised and abridged by the author and Jane Caplan.
241-187: TRAA, A. VAN, - Suriname, 1900-1940.
203-666: TREASE, G., - De Huurlingen. Avontuur en hartstocht van de Condotterie.
231-63: TREFFERS, J., - De kostelooze.
237-63: TREFFERS, J., - Het zoontje van den directeur.
230-70: TRELKER, A., - Een prettige logť.
243-62: TREMILLE, JEANETTE, - De Baronieclub.
218-199: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
227-166: TREUB, M., - Korte geschiedenis van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. / De beteekenis van tropische botanische tuinen. Redevoering. / Verslag omtrent den staat van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg over het jaar 1894. samen in 1 band.
244-533: TREUHERZ, JULIAN E.A., - Dante Gebriel Rossetti.
239-293: TRICHT, H. W. VAN, - Het leven van P. C. Hooft.
210-428: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
239-178: TRICHT, B. VAN, - Levende antiquiteiten in West-Java.
234-396: TRICHT, H. W. VAN, - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 delen. I: 1599-1630 II: 1630-1637 III:1638-1647.
224-448: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
212-323: TRICHT, H. W. VAN, - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. 3 delen. I: 1599-1630 II: 1630-1637 III:1638-1647.
232-433: TRICHT, H. W. VAN, - Louis Couperus. Een verkenning.
245-360: TRIENEKENS, GERARD, - Voedsel en honger in oorlogstijd 1940-1945. Misleiding, mythe en werkelijkheid.
210-365: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen in 2 banden.
242-356: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen + Naam- en zaakregister door L.J.Klein.
235-333: TROELSTRA, P.J., - Gedenkschriften. 4 delen + Naam- en zaakregister door L.J.Klein.
229-114: TROMP, TH.M., - Fernando de Kaapsche olifantenjager. Een verhaal voor jongens.
225-490: TROMP, HEIMERICK E.A., - Historische Buitenplaatsen in particulier bezit.
212-507: TROMP, H., - Kastelen langs de Wetering. 3 delen.
232-527: TROMP, M. HARPERTSZ., - De strijd om de Echte Vincent van Gogh. De kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap. 1900-1970.
226-204: TRY ELLIS, W.CH.DE LA, - Antilliana. Verzameld werk van W.Ch.de la Try Ellis. (1881-1977) Uitgegeven door J.E.Spruit en J.Voges.
236-574: TSHOņ TSOE KOņN, , - De feestdagen der Chineezen. Naar den Maleischen tekst bewerkt door J.W.Young. uitg.van Tijdschrift Indische Taal- Land en Volkenkunde.
215-673: TSJECHOW, ANTON, - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren.
215-672: TSJECHOW, ANTON, - De kus en andere verhalen.
241-613: TSJECHOW, ANTON, - Wanjka en Kasjtanka. Verhalen over kinderen en dieren.
239-618: TSVETAJEVA, MARINA I., - Selected poems. Translated by Elaine Feinstein.
242-357: TUCHMAN, B., - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
203-667: TUCHMAN, B., - Sand gegen den Wind. Amerika und China, 1911-1945.
235-210: TUCKERMAN, I., - Tjideng zwart op wit. Vrouwenkamp Tjideng 1942 - 1945.
234-587: TUER, A.W., - Old London Cries and the cries of to-day with Heaps of Quaint Cuts inclding Hand-coloured Frontispice : by Andrew W. Tuer.
202-114: TUER, A.W., - Forgotten Childrens's Books.
222-601: TUFFRAU, PAUL, - La Lťgende de Guillaume d'Orange. Renouvellťe.
203-416: TUIKWERD, F.VAN, - s.s.Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de n.v. Maildienst Holland-Amerika Lijn.
243-320: TURKSMA, L., - Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik Graaf Verhuell, 1764-1845.
241-257: TURKSMA, LEO, - Wisselend lot in een woelige tijd. Van Hogendorp, Krayenhoff, Chassť en Janssens, generaals in Bataafs-Franse dienst.
226-584: TURLE, GILLIES, - The art of the Maasai. 300 Newly descovered objects and objects and works af art.
205-64: TURNER, LILIAN, - Betty. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts. Met een voorrede van N.van Hichtum.
234-66: TURNER, ETHEL, - Nicola Silver. vertaald door Frederika Quanjer
242-117: TURNER, LILIAN, - Zeven kleine AustraliŽrs. Naar de 3de Engelsche druk bewerkt door Marie ten Brink.
206-67: TURNER, LILIAN, - De meisjes Perry. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts.
231-64: TURNER, LILIAN, - De meisjes Perry. Naar het Engelsch bewerkt door G.W.Elberts.
242-552: TUSSENBROEK, O. VAN, - Gebruiks- en Siervoorwerpen in het Binnenhuis.
199-601: TUSSENBROEK, O. VAN, - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis.
200-400: TYDEMAN, G.F., - Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier.
241-177: UBELS, GEERT, - ..ik heb ze nu ťťn voor ťťn recht voor God gezet. Nederlands-IndiŽ, een gezin in oorlogstijd.
244-573: UGLOW, JENNIFER, - George Eliot. Haar leven en werk. Vertaald door Ank van Wijngaarden.
229-327: UHL, FRANS, - De wereld in een kinderhand. Spel & speelgoed uit vroeger eeuwen.
245-468: UIJENKRUIER, DEBBY, - Een ansicht uit de Medine. Joods leven in de provincie. Een selectie uit de verzameling Jaap van Velzen.
233-180: UILKENS, J. A., - Een bezoek aan 't paleis te Buitenzorg in den jare 1900 en zoveel.
237-552: UITERT, E.VAN / WOLK,JOH.VAN DER E.A., - Vincent van Gogh, Schilderijen. Vincent van Gogh, tekeningen. 2 delen. Tentoonstelling Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum KrŲller MŁller. 30 maart - 29 juli 1990.
204-643: UITERT, E.VAN / WOLK,JOH.VAN DER E.A., - Vincent van Gogh, Schilderijen. Vincent van Gogh, tekeningen. 2 delen. Tentoonstelling Rijksmuseum Vincent van Gogh / Rijksmuseum KrŲller MŁller. 30 maart - 29 juli 1990.
218-617: ULAR, ALEXANDER, - Csaar en volk. Bewerkt door A.Th.C.Thompson.
243-562: ULAR, ALEXANDER, - Csaar en volk. Bewerkt door A.Th.C.Thompson.
242-277: UMIJATI, SRI / GRIJS, LOUISE DE, - Belajar. Leerboek Bahasa Indonesia.
217-528: UNGER, W.S., - De monumenten van Middelburg.
222-574: UNTERREINER, KATRIN / AALDERS, PATRIC, - Sisi, Sprookje & Werkelijkheid. Met een bijdrage over het verblijf van Sisi in nederland door Anne-Dirk Renting - paleis Het Loo.
241-564: UNTERREINER, KATRIN / AALDERS, PATRIC, - Sisi, Sprookje & Werkelijkheid. Met een bijdrage over het verblijf van Sisi in nederland door Anne-Dirk Renting - paleis Het Loo.
225-253: UTAMI, AYU, - Het getal Fu. Vertaald uit het Indonesisch door Maya Sutedja-Liem.
234-206: UTAMI, AYU, - Het getal Fu. Vertaald uit het Indonesisch door Maya Sutedja-Liem.
236-477: UYT DEN BOGAARD, CATO, - Sprokkels voor verstand en hart. (op elke pagina een spreuk) Boekje is geheel in schrijfschrift.
245-433: VAARTJES, G…, - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff.
224-462: VAARTJES, G…, - Rebel & dame. Biografie van Top Naeff.
242-426: VAARTJES, G…, - Herman de Man. Een biografie.
240-431: VAARTJES, G…, - Herman de Man. Een biografie.
221-618: VAILLANT, GEORGE C., - Aztecs of Mexico. Origin, rise and fall of the Aztec Nation.
242-162: VALENTYN, FR., - Beschryving van Oud en Nieuw Oost-IndiŽn, vervattende Een naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens Eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, banda, Timor, en Solor, Java, en alle eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende: het Nederlands Comptoir op Suratte, en de levens der Groote Mogols; etc.. 5 dln in 8 bnd. Reprint van de uitgave van 1724. + R.R.F.Habiboe: Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn.
245-441: VALERIUS, ADRIAEN, - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. inleiding, biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P. J. Meertens / N. B. Tenhaeff en Mevr. A. Komter-Kuipers.
240-450: VALERIUS, ADRIAEN, - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626. inleiding, biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door P. J. Meertens / N. B. Tenhaeff en Mevr. A. Komter-Kuipers.
211-603: VALK, J.G. VAN DER, - Ernst Kapp, 1808-1896. De beteekenis van zijn denkbeelden van de 20e eeuw.
245-417: VALK, ARNO VAN DER, - W.F.Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland. (met buitenlandse interviews)
238-307: VALK, J.P. DE / KAPPELHOF, A.C.M., - Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1902 -1947.
223-550: VALK, J. VANDER, - Noordwyksche Arkadia. In dichtmaat uitgebreid. Herdruk van de uitgave van 1748.
232-81: VALKEMA BLOUW, J.P., - Uit 't leven van Kapitein Prum. Een boek voor jongens. Een boek voor jongens.
232-78: VALKEMA BLOUW, J.P., - De gekantelde karos. Een boek voor jongens.
232-79: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het eiland der apen. Een boek voor jongens.
230-73: VALKEMA BLOUW, J.P., - De gestolen Rembrandt. 't Verhaal van een ontvreemd meesterwerk.
245-49: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het smokkelschip Beredino. Een boek van avontuur.
194-93: VALKEMA BLOUW, J.P., - Het goud van de Melusco. Een boek van avontuur.
224-515: VALKENBURG, C.C.VAN, - Liber Amicorum. Jhr.Mr. C.C.van Valkenburg.
245-507: VALKENBURG, C.C.VAN, - Liber Amicorum. Jhr.Mr. C.C.van Valkenburg.
227-74: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - In en om Stamboel.
237-65: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - Peter.
245-50: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - In en om Stamboel.
195-99: VALKENSTEIN, KEES (= ALFONS VAN LIER), - Peter.
230-76: VALKHOFF, REIN, - De uitvindingen van Empie Pit. 5 delen. I: Over den hoofdpersoon in het jaar 3001 II: De Edisonschool en de multi-multi-millionaire III: Per 'Paparisidorus' naar het onbekende IV: De komeet met de wonderlijke geluiden V: De verbrande paperassen en het afscheid van Emoie Pit.
233-102: VALKHOFF, REIN, - Bob en Ben op stap met de K.L.M.
243-64: VALKHOFF, REIN, - Het Meezennest in de Alpen.
231-65: VALKHOFF, REIN, - Bob en Ben op stap met de K.L.M.
239-66: VALKHOFF, REIN, - De bokkenrijders van Terblijt.
242-111: VALKHOFF, REIN, - Bob en Ben op stap met de K.L.M. (compleet met prijsvraagformulier)
237-482: VALSTAR, V.PH., - Geslacht Valstar.
218-563: VALSTAR, V.PH., - Grepen uit Naaldwijks kerkelijke en gemeentelijke leven.
199-550: VALSTAR, V.PH., - Grepen uit Naaldwijks kerkelijke en gemeentelijke leven.
243-318: VALVEKENS, EM., - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje. Maart 1576-1585.
212-556: VANDEBEECK, TH. / GRAUWELS,J., - De boerenkrijg in het Departement van Nedermaas.
221-557: VANDEBEEK, TH. / GRAUWELS, J., - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. Met voorwoord van L.Roppe en L.Rogier.
233-556: VANDEKERCKHOVE, LIEVEN, - Van straffen gesproken. De bestraffing van zelfdoding in het oude Europa.
217-182: VANDENBOSCH, AMRY, - The Dutch East Indies.
237-209: VANDENBOSCH, AMRY, - The Dutch East Indies.
245-400: VANDENBROUCKE, J., - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Schrijversprentenboek.
243-384: VANDENBROUCKE, J., - Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Schrijversprentenboek.
206-225: VANDERCOOK, J. W., - Tam-Tam. Oerwoudstaat in Suriname.
228-203: VANDERCOOK, J. W., - Tam-Tam. Oerwoudstaat in Suriname.
220-252: VANDERCOOK, J. W., - Tam-Tam. Oerwoudstaat in Suriname.
235-377: VANDERSMISSEN, H. E.A., - Redders. 175 Jaar Koninklijke Nederlandse Redding-maatschappij. 1824 - 1999.
208-496: VANDREY, M., - Am Anfang war die Presse! Zeitungen, Redakteure, Verleger und Leser; leicht karikiert.
230-178: VANVUGT, E., - Nestbevuilers. 400 Jaar Nederlandse critici van het koloniale bewind in de Oost en de West.
230-176: VANVUGT, E., - Een propagandist van het zuiverste water. H.F.Tillema (1870-1952) en de fotografie van Tempo Doeloe.
241-258: VANVUGT, E., - Bloed aan de klomp. De eerste vaderlandse schandaalkroniek: Nederlandse schurken in het buitenland.
231-255: VANVUGT, E., - De val van Bali. Historische reisroman.
244-239: VANVUGT, E., - De val van Bali. Historische reisroman.
243-181: VANVUGT, E., - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit IndonesiŽ.
241-146: VANVUGT, E., - De schatten van Lombok. Honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit IndonesiŽ.
241-144: VANVUGT, E., - Een propagandist van het zuiverste water. H.F.Tillema (1870-1952) en de fotografie van Tempo Doeloe.
210-592: VANWESENBEEK, C., - Bergen op Zoom, stad aan het water. 100 Jaar toerisme en recreatie, 1894-1994.
217-533: VANWESENBEEK, C., - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een regio op Brabants Westrand.
200-475: VASALIS, M. (=M.DROOGLEVER FORTUYN LEENMANS), - De vogel Phoenix. Gedichten.
243-439: VASALIS, M. (=M.DROOGLEVER FORTUYN LEENMANS), - Briefwisseling 1951-1987 M.Vasalis / Geert van Oorschot.
232-557: VAZQUEZ DE PRADA, V., - Filips II heerser van een wereldrijk.
195-628: VAZQUEZ DE PRADA, V., - Filips II heerser van een wereldrijk.
211-618: VECHT, C. F. PH. D. VAN DER, - De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der Groote Pyramide. De goddelijke boodschap der groote pyramide. Bewerkt naar The Great Pyremid its divine message. By D.Davidson and H.Aldersmith.
245-594: VECHT, C. F. PH. D. VAN DER, - De Steenen Spreken. De goddelijke boodschap der Groote Pyramide.
239-490: VEDDER, A. (VOORWOORD), - De Joden in Nederland na de tweede wereldoorlog. Een demografische analyse.
229-275: VEEGENS, D. J., - Haarlemsche Vertellingen uit den ouden tijd.
243-51: VEEKEN-BAKKER, JOHANNA, - De zak van Sinterklaas. Een bundel Sinterklaasliedjes.
211-142: VEEN, C.F.VAN, - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten.
220-139: VEEN, C.F.VAN, - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten.
207-149: VEEN, C.F.VAN, - Drie eeuwen Noord-Nederlandse kinderprenten.
245-540: VEEN, A. VAN DER, - Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant.
224-341: VEEN, HENK VAN DER, - Watertorens in Nederland.
241-57: VEENBAAS, JOH., - Een zomervacantie bij den vuurtoren.
237-326: VEENENDAAL, A. J., - Inventaris van het archief van Anthonie Heinsius, Raadpensionaris van Holland en West-Friesland (1682) 1689-1720.
235-286: VEENENDAAL, A.J., - Het dagboek van Gisbert Cuper. Gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706.
245-178: VEER, P. VAN 'T, - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. (Dirk van Hogendorp - F.W.Junghuhn - W.R.Baron van HoŽvell - S.E.W.Roorda van Eysinga - H.H.van Kol)
245-432: VEER, P. VAN 'T, - Het leven van Multatuli.
232-181: VEER, P. VAN 'T, - Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten over heldendaden en oorlogsmisdaden, impressies van diverse tropische taferelen en verslagen van krijgsraadzaken, alles voorzien van talrijke schimpscheuten op Nederlandse politieke, diplomatieke en journalistieke milieus, enz.
238-131: VEER, JANNEKE VAN DER, - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouter en detectives.
193-348: VEER, H. DE, - De 'Mijnheers' en hun polderland, door den bril van een Duitscher bekeken.
241-108: VEER, JANNEKE VAN DER, - Van Arendsoog en Joop ter Heul. Oude kinderboeken over bakvissen, Hollandsche jongens, cowboys, kabouter en detectives.
236-188: VEER, P. VAN 'T, - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de negentiende eeuw. (Dirk van Hogendorp - F.W.Junghuhn - W.R.Baron van HoŽvell - S.E.W.Roorda van Eysinga - H.H.van Kol)
236-189: VEER, P. VAN 'T, - Je moet er geweest zijn. Documentaire roman uit de koloniale nadagen van het eiland Boela, met gebruik van authentieke rapporten over heldendaden en oorlogsmisdaden, inpressies van diverse tropische taferelen en verslagen van krijgsrasadzaken, alles voorzien van talrijke schimpscheuten op Nederlandse politieke, diplomatieke en journalistieke milieus, enz.
242-447: VEGT, J. VAN DER, - De brekende spiegel. Ontwikkeling, samenhang, achtergronden bij A. Roland Holst.
231-452: VEGT, J. VAN DER, - A.Roland Holst. Biografie.
245-361: VELD, REN…E IN 'T / DONGELMANS, MAARTEN JAN, - 30 April 1945. Raadsels rond de dood van Hitler.
204-200: VELDE, J.J.VAN DE, - Brieven uit Sumatra 1928-1949.
235-187: VELDE, P.VAN DER, - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ. (ook verschenen als proefschrift).
233-181: VELDE, P.VAN DER, - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ. (ook verschenen als proefschrift).
245-180: VELDE, P.VAN DER, - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ. (ook verschenen als proefschrift).
244-307: VELDE, C.A. VAN DER, - De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan, zijne ontwikkeling en zijne beteekenis. Uitgegeven door de Nederlandschen Diamantbewerkersbond.
245-179: VELDE, P.VAN DER, - Een Indische liefde. P.J.Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-IndiŽ. (ook verschenen als proefschrift).
221-548: VELDEN, G.M. VAN DER, - De Kosterij van Bokhoven 1369-1969.
244-217: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English.
236-256: VELDEN, D. VAN, - De Japanse Interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog. with a summary in English
242-520: VELDHOEN, L. / OUDENAARDEN, J., - Met vlinderstrik en boerenzakdoek. Donker, een Rotterdamse uitgeversfamilie. Jubileumuitgave.
243-243: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
208-208: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A., - De berg van Java als spiegel van het Javaanse wereldbeeld. Tentoonstellingscatalogus.
235-347: VELDHUIZEN, G.VAN, - Zeven Dagen Rotterdam.
230-529: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedag van de Limburger in de jaren dertig.
204-626: VELLENGA, S.Y.A., - Katholiek Zuid Limburg en het fascisme. Een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburgers in de jaren dertig.
222-529: VELTENAAR, C., - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschap-pelijk - Kerkelijk.
243-503: VELTHOVEN, H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. 2 delen.
219-122: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
241-105: VELTMAN-VAN DEN BOS, A.J., - Petronella Moens (1762-1843) De vriendin van 't Vaderland.
243-563: VELUWENKAMP, JAN WILLEM, - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
245-51: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Bakvischjes.
231-66: V…MOR, ELLA ( = ANNIE VAN ESSEN-BOSCH)., - Een meisjeshuishouding.
221-494: VEN, D.J. VAN DER, - Met de gaostok door Twente en Salland. Levende folklore 1916-1966.
211-461: VEN, D.J. VAN DER, - In de ban van burchten kastelen en paleizen.
197-298: VEN, D.J. VAN DER, - De haard in ons volksleven.
242-358: VEN, JEROEN M.M. VAN DE, - In facie ecclesiae. De Katholieke huwelijksliturgie in de Nederlanden, van de 13e tot het einde van het Ancien Rťgime.
196-335: VEN, D.J. VAN DER, - Het vendelzwaaien herleeft.
238-347: VEN, G.P.VAN DE, - Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland.
229-330: VEN - TEN BENSEL, E.VAN DER, - De volksdans in Nederland.
204-336: VEN - TEN BENSEL, E.VAN DER, - De volksdans in Nederland.
233-541: VENEMA, A., - De Ballingen. 1914-1921. Frits van den Berghe, Gustave DeSmet en Rik Wouters in Nederland.
210-630: VENEMA, A., - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
201-493: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel IV: Uitgevers en boekhandelaren.
227-565: VENEMA, A., - De Amsterdamse Joffers.
202-620: VENEMA, A., - De Ballingen. 1914-1921. Frits van den Berghe, Gustave DeSmet en Rik Wouters in Nederland.
223-336: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
194-533: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1. Het systeem.
194-534: VENEMA, A., - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 2. De harde kern.
240-327: VENEMA, A., - Verleden tijd. Memoires.
210-629: VENEMA, A., - De Ploeg 1918-1930.
236-541: VENEMA, ADRIAAN, - De Bergense School.
235-492: VENEMA, ADRIAAN, - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 3 B: S.Vestdijk.
235-552: VENEMA, A., - Kunsthandel in Nederland 1940-1945.
244-441: VENETIEN, J.VAN, - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen. Uitg.t.g.v. het 50-jarig bestaan van Kon.Ned. Hoogovens.
245-218: VENKEN, J. (BEWERKT DOOR), - Mariniers in aktie op Oost-Java. Met zware marsbepakking, memoires van Willem Moraal uit 1946-1949.
243-507: VENNE, J. M. VAN DE, - Geschiedenis van het kasteel van Valken-burg, zijn Heren en hun Drossaarden.
228-254: VENSELAAR, CARY, - Indonesisch schetsboek. Java en Bali.
241-261: VERBERCKMOES, JOHAN, - Schertsen, schimpen en schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw.
227-340: VERBERNE, L.G.J., - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
219-316: VERBERNE, L.G.J., - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw.
245-498: VERBIJ-SCHILLINGS, J., - Het Haagse handschrift van heraut Beyeren. Hs.Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 131 G 37.
234-292: VERBURG, M. E., - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898.
244-308: VERBURG, M. E., - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898.
215-317: VERBURG, GO, - Anak anak mas.(roman)
193-93: VERCOE, A.GUY, - De luchtpiraat. Bewerkt door R.H.G. Nahuys.
237-590: VERCORS (= JEAN MICHEL BRULLER), , - Le silence de la mer. Rťcit. (texte original)
233-493: VERDAM, P.J. (WOORD VOORAF), - Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht. 1375 - 1975. Met bijdragen van W.Jappe Alberts, J.den Tex, D.J.Roorda, Mv.d.Bijl e.a.
224-342: VERDAM, J., - Over bezweringsformulieren.
236-555: VERDI, GIUSEPPE, - Autobiografie in brieven. Gekozen, bezorgd en vertaald door Yolanda Bloemen.
238-179: VERDOORN, J.A., - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch IndiŽ. Een sociaal-medische studie.
245-52: VER»L, BAREND, - De groote spelbreker.
237-296: VERENET, G.C. (R…DIG… PAR), - Le Robinson Hollandais ou Journal d'un naufragť. Ouvrage amusant et moral en prose et en vers.
242-460: VERGEER, CH., - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de tachtigers.
235-482: VERGEER, CH., - Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de tachtigers.
231-525: VERHAAR, HERMAN / DOOL, RICHARD VAN DEN (SAMENGESTELD DOOR), - Den Haag in tekst & beeld.
205-432: VERHALLEN, FR., - Michel van der Plas. Van veel te veel een spaarzaam deel.
228-449: VERHEUL, KEES, - Antwoord van een buitenstaander en andere opstellen.
215-503: VERHEUL, J., - Verlaat debuut.
237-436: VERHEUL, KEES, - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
245-469: VERHEY, ELMA, - Om het Joodse kind. (over Joodse onderduikkinderen)
200-625: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
222-543: VERHOEFF, L., - Jan Soldaat in oude prenten.
233-127: VERHOEVEN, PAULJAC (VOORWOORD), - Bronbekers in beeld. Een ontmoeting tussen hedendaagse beeldende kunst en een bijzonder militair archief.
244-309: VERHOEVEN, D. E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998.
225-186: VERHOEVEN, J., - Tot welzijn van Java. Eenige causerieŽn bij gelegenheid van het vijf-en-twintigjarig bestaan van den Zendingspost Tjideres (West-Java) met 'kiekjes
235-520: VERHOEVEN, BERNARD, - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten.
241-487: VERHOOFSTAD, P.M., - Katholiek Purmerend.
214-332: VERHOOG, P. / KOELMANS, L., - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665.
244-218: VERHOOG, A., - Onze laatste oorlog. De voorgeschiedenis van en de strijd om de onafhankelijkheid van IndonesiŽ.
244-71: V…RIT…, MARCELLE, - Zonnige sprookjes. Nederlandse tekst van M.Clarenbeek-van Klaveren.
244-70: V…RIT…, MARCELLE, - De koning, de beer en het egeltje en andere sprookjes van Marcelle Vťritť. Nederlandse tekst van Gaby Monden.
244-444: VERKADE, M. A., - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
221-590: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, E.F., - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel.
241-255: VERKADE, W., - Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke. (1798-1872).
209-546: VERKADE, C., - Een leven in Biskwie en Chocolade.
245-524: VERKADE, M.A. E.A., - Zaandam 150 jaar stad. 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
225-574: VERKERK PISTORIUS, A.W.P., - De grondslagen van het Britsch-Indisch beheer.
234-131: VERKERK PISTORIUS, A.W.P., - Ceylon. Indische volksbelangen.
236-575: VERKRUYSEN, H.C., - Dialektiek van Oostersche kunst, leidraad bij eenen cursus over China en IndiŽ.
244-177: VERKUYL, J., - Gedenken en verwachten. Memoires.
228-298: VERKUYLEN, C.M.F., - Schilderachtige ophelderingen. Het gezagsherstel in Nederlands-IndiŽ in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860) Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem.
197-586: VERLAAN, J.J. (TEN GELEIDE), - Niet alleen het verleden telt... Oproep aan hen die de fakkel van het geloof verder willen dragen. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Rooms-Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Scheveningen 1912-1987.
210-637: VERLINDEN, C., - Koloniale expansie in de 15e en 16e eeuw.
244-470: VERMAAS, J.C., - Geschiedenis van Scheveningen. 2 dln.
193-548: VERMEULEN, D., - Op zoek naar Vlielands verleden.
245-219: VERMOLEN, JULIKA, - De Dampit Affaire. Een vergeten drama op Oost-Java tijdens de Japanse bezetting. Een historisch onderzoek in opdracht van de Stichting Strafkamp Dampit.
244-52: VERNE, JULES, - De strijd tusschen Noord en Zuid. I : Overrompeling eener plantage.
244-82: VERNE, JULES, - De wonderstraal gevolgd door Tien uren op jacht.
244-51: VERNE, JULES, - Avonturen van drie Russen en drie Engelschen, gevolgd door : De Blokkadebrekers.
239-72: VERNE, JULES, - Michael Strogoff, de koerier van de Czaar.
242-78: VERNE, JULES, - De goudschat van Klondike. Vertaling van Frans van Manen.
244-54: VERNE, JULES, - Michael Strogoff. De koerier van de Czaar.
238-76: VERNE, JULES, - Uit liefde voor de vlag. (Face au Drapeau) vetaald door H.B.J.Houbaer.
218-86: VERNE, JULES, - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. Naar de 20e Fransche uitgave door Gerard Keller.
242-75: VERNE, JULES, - 1792 Op weg naar Frankrijk. gevolgd door: Gil Braltaer.
245-54: VERNE, JULES, - Het stoomhuis I. De ijzeren reus. II: De waanzinnige der Nerbudda. Gevolgd door Dokter Ox.
242-80: VERNE, JULES, - De Loods van den Donau. Een nagelaten werk.
239-68: VERNE, JULES, - Een kapitein van vijftien jaar I: De Walvischjagers. II: In slavernij. Gevolgd door Een overwintering in het ijs.
240-88: VERNE, JULES, - De kinderen van kapitein Grant. Deel IV: AustraliŽ
235-82: VERNE, JULES, - De Loods van den Donau. Een nagelaten werk.
224-621: VERRIER, MICHELLE, - The OriŽntalists.
243-415: VERRIPS, G., - - Denkbeelden uit een dubbelleven. Biografie van Karel van het Reve.
243-332: VERROEN, DOLF, - Wachten op de keizer.
206-489: VERSCHAFFEL, T., - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
243-457: VERSCHAFFEL, T., - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
242-361: VERSCHOOR, I. H. PH., - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee.
234-588: VERSPAANDONK, J. A. J. M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
229-610: VERSPAANDONK, J. A. J. M., - Het Hemels Prentenboek. Devotie- en bidprentjes vanaf de 17e eeuw tot het begin van de 20e eeuw.
230-241: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
238-263: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
210-231: VERSTEEG, A.H. / SCHINKEL, K., - The archaeology of St.Eustatius the Golden Rocksite.
228-332: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
235-351: VERSTIJNEN, M.L., - Mijn oorlogskroniek. Met de ontsnapping Buchenwald-Colditz 15-12 april 1945.
242-212: VERSTRAATEN, TON, - Ooggetuigen. Krijgsgevangen in IndiŽ en Japan (1942-1945).
200-651: VERSWIJVER, GUSTAAF A.O., - Treasures from the Africa-Museum Tervuren.
237-297: VERTOT, L'ABB… DE, - Origine de la Grandeur de la Cour de Rome: et de la nomination aux eveche's et aux AbbaÔes de France.
238-180: VERVOORT, HANS, - Kind van de Oost.
243-322: VERWEY, G., - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking.
236-607: VERWEY, ALB., - Aarde. Gedichten.
235-345: VERWEY, M.G., - Leiden in bezettingstijd. Herinneringen van een gemeentebestuurder. Met voorw.van A.van de Sande Bakhuyzen, nawoord van S.Mok.
237-441: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
245-444: VESTDIJK, S., - Het genadeschot.
245-443: VESTDIJK, S., - De filosoof en de sluipmoordenaar.
205-474: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
207-498: VESTDIJK, S., - Juffrouw Lot. roman.
238-462: VESTDIJK, S., - Lier en lancet. Essays over: Emily Dickkinson, James Joyce, Paul Valery, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, J.Greshoff, Hendrik de Vries, Jan Engelman, E. du Perron, J.Slauerhoff e.a.
243-444: VESTDIJK, S., - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziek-esthetiek.
229-443: VESTDIJK, S., - De fantasia en andere verhalen.
230-429: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
237-438: VESTDIJK, S., - De Vliegende Hollander. (gedichten)
237-437: VESTDIJK, S., - De koperen tuin.
228-455: VESTDIJK, S., - De hotelier doet niet meer mee. roman.
228-459: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
242-461: VESTDIJK, S., - Het schuldprobleem bij Dostojewski. Essay, later verschenen in 'De Poolsche Ruiter
242-462: VESTDIJK, S., - Nagelaten gedichten. bezorgd door T.van Deel, G.Middag en H.T.M. van Vliet.
242-463: VESTDIJK, S., - Sint Sebastiaan. De geschiedenis van een talent. (= 2e druk) / Surrogaten voor Murk Tuinstra. De geschiedenis van een vriendschap. (= 1e druk) deel 1 en 2 van de Anton Wachter - romans.
221-453: VESTDIJK, S., - De held van Temesa. Een roman uit Groot-Griekenland, (528-484 v.Chr.).
205-483: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
243-443: VESTDIJK, S., - De zwarte ruiter.
243-441: VESTDIJK, S., - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek.
243-442: VESTDIJK, S., - De toekomst der religie.
205-478: VESTDIJK, S., - Gestalten tegenover mij.
237-439: VESTDIJK, S., - Narcissus op vrijersvoeten. reprint van de uitgave van 1938.
240-454: VESTDIJK, S., - Muiterij tegen het etmaal. 2 delen. I: Proza / II: PoŽzie en essay.
240-455: VESTDIJK, S., - Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738.
240-456: VESTDIJK, S., - Schrijversprentenboek S.Vestdijk. met bibliografie.
243-445: VESTDIJK, S., - Keurtroepen van Euterpe. Acht essays over componisten.
243-446: VESTDIJK- VAN DER HOEVEN, M., - Afscheid van Simon. Leven met een nalatenschap.
235-488: VESTDIJK, S., - Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven. (Basis voor de Anton Wachter-reeks)
235-490: VESTDIJK, S., - Schrijversprentenboek 2 gewijd aan Simon Vestdijk.
208-595: VETH, C., - Een eeuw Nederlandsche caricatuur.
238-282: VETH, B., - Het leven in Nederlandsch-IndiŽ.
239-533: VETH, CORNELIS E.A., - La Haye. Physionomie d'une ville.
238-181: VETH, P.J., - Het paard onder de volken van het Maleische ras.
238-283: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-IndiŽ. Met aanvullingen van H.Kern en F.P.H.Prick van Wely. Bezorgd door N.van der Sijs. Met een levensschets van P.J.Veth door P.van der Velde.
239-347: VEUR, M.W.G. VAN DER, - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren. (1939-1944).
241-492: VEURMAN, B. / BAX, D., - Liederen en dansen uit West-Friesland. MelodieŽn en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
212-596: VEURMAN, B.W.E., - Volendammer schilderboek.
230-457: VEY MESTDAGH, J.H.DE, - Joden in Groningen. Tentoonstellings-catalogus gehouden in het Rijksarchief en in Provinciehuis Groningen.
236-590: VIERECK, GEORGE SYLVESTER, - Schijnwepers. De problemen van onze tijd en gesprekken met grooten onzer dagen. Nederlandsche bewerking door Johan W.Schotman.
224-250: VILLIERS, O.T.DE, - Met de Wet en Steyn in het veld. Avonturen ervaringen en indrukken.
237-591: VILLON, FRAN«OIS, - Les oeuvres de FranÁoys Villon. Les lais, Le testament, Poťsies diverses, Le jargon. Illegale uitgave, de Jong 871.
242-163: VINGBOONS, JOHANNES, - Verzameling van Pas-kaarten, dienende tot de Vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de Pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname Eylanden, Steden en Sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar 't Leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't Alphabeth. Reprint . Met een Ten geleide en beschrijving van de opgenomen kaaarten door J.van Bracht.
227-452: VINKENOOG, S. (INLEIDING), - De beweging van Tachtig. Schrijversprentenboek.
242-467: VINKENOOG, S., - Weergaloos. Ontdekkingsreizen naar de waarheid.
229-449: VINKENOOG, S. (INLEIDING), - Schrijversprentenboek 22 gewijd aan De beweging van Tachtig.
242-553: VINKENOOG, S., - Het verhaal van Karel Appel. Een portret van waarneming.
243-215: VINKENOOG, S. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Verbannen uit IndiŽ (1936-1945).
243-447: VINKENOOG, S., - Eerste persoon meervoud (autobiografisch).
235-495: VINKENOOG, S. (INLEIDING), - Schrijversprentenboek 22 gewijd aan De beweging van Tachtig.
225-524: VIOLLET LE DUC, , - De geschiedenis van een stadhuis en van eene kathedraal. Uit het Fransch door Th. Molkenboer, voorwoord van P.J.H.Cuypers.
225-567: VIOTTA, HENRI, - Handboek der Muziekgeschiedenis. 2 delen.
243-65: VIRULY, A. / FEIJTER, J.M.DE, - Kinderen mogen vliegen. Een boek voor jongens en meisjes. (een rondreis door Nederland)
209-635: VIRULY, A., - Logboek. Vliegtuig Douglas P.H.-A.K.E.
229-495: VIS, D. / VIS,J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
233-452: VIS, D., - De Johannes Kerkhoven polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
211-455: VIS, D. / VIS,J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
245-525: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche Volksleven in zijn historische ontwikkeling.
244-72: VISKOVATOV, P, - Babushka Tatyana . (Omaatje Tatjana) (De illustratator was werkzaam op het consulaat in Moskou, hij had echter een opleiding aan de Rijks Academie in Amsterdam, leerling van o.a. August Allabť)
243-66: VISSCHER, G.J., - Het vetgemeste varkentje. 11 Ware geschiedenissen van onze munten.
203-293: VISSCHER, L.G., - Verhandelingen, kleine opstellen en verspreide geschriften.
210-589: VISSCHER, CLAES / ROMAN, ZACH., - Visscher - Romankaart van Zeeland. / Speculum Zelandia. Facsimile uitgave.
209-619: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
239-573: VISSCHER, H., - Inleiding op de godsdienstgeschiedenis van de natuurvolkeren.
244-303: VISSER, PIET, - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Met medewerking van Mary Sprunger & Adriaan Plak.
242-91: VISSER, P., - Het Slot Brederode.
237-66: VISSER, F., - Loek's filmcarriŤre.
243-67: VISSER, P., - Heemskerck op Nova Zembla. Historisch verhaal.
243-68: VISSER, P., - Taco de Minstreel. Historisch verhaal.
220-136: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
221-636: VISSER, J.TH.DE, - Mohammed - Christus. Vier Schetsen van eene reis in het Oosten.
194-206: VISSER, H.G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.
238-125: VISSER, GERDA DE (ONDER RED.VAN), - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
229-450: VISSER, T., - Dr.Willem Royaards.
242-90: VISSER, P., - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin de XVe eeuw. (1402-1417). Voor de rijpere jeugd.
245-55: VISSER, P., - De laatsten der Arkels. Historisch verhaal uit het begin de XVe eeuw. (1402-1417). Voor de rijpere jeugd.
238-183: VISSER, CAROLIJN / MALKO, SASZA, - En nog steeds hebben wij twee vaderlanden. Op avontuur in Nederlands-IndiŽ.
230-184: VISSER, H.G., - Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.
235-244: VISSER, HANS G., - IndiŽ in Holland. Schrijvers over hun Rijk van Insulinde.
236-257: VISSER, J.G., - De Haantjes in vogelvlucht. Het Veluwebataljon 1-8 R.I. in IndiŽ 1945-1948.
235-334: VISSER, C.CH.G., - De Lutheranen in Nederland tussen katholocisme en calvinisme 1566 tot heden.
230-187: VISSERING, C.M., - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
243-182: VISSERING, C.M., - Een reis door Oost-Java.
221-183: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroefonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
204-618: VISSERING, JAAP, - Rotterdam. Fotografische impressies van Martin Kers.
244-178: VISSERING, G., - Geweldige natuurkrachten. (Uitgegeven ten bate van het Smeroe-fonds) (Over de Smeroe en de Kloet)
235-584: VITOUX, FR…D…RIC, - Het leven van Celine. Vertaald door Jan Versteeg.
223-596: VLAANDEREN, ANDR…, - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
244-493: VLEESHOUWER, M. (INLEIDING), - Sittardse Cultuur dragers. 1299-1999.
238-494: VLEESHOUWER, M. (INLEIDING), - Sittardse Cultuur dragers. 1299-1999.
214-183: VLEMING, J.L., - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
236-325: VLEMING, J.L., - Het Chineesche zakenleven in Nederlandsch-IndiŽ.
231-71: VLETTER, A.C.C. DE, - Ver van huis.
224-131: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
245-58: VLETTER, W.DE, - Hein past op de dubbeltjes.
230-84: VLETTER, A.C.C. DE, - Achttien jongens en 'n ouwe kar.
245-57: VLETTER, A.C.C. DE, - De stad van karton.
237-455: VLETTER, A. DE, - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
245-59: VLETTER, A.C.C. DE, - Het betooverde kasteel.
237-67: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven Robinsons
238-77: VLETTER, W.DE, - Hein past op de dubbeltjes.
245-60: VLETTER, A.C.C. DE, - Om 't kampvuur.
237-100: VLETTER, A.C.C. DE, - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
223-157: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
242-92: VLETTER, A.C.C. DE, - Wereldkampioen. (over wielrennen) Veel verbeterde en omgewerkte uitgave voor jonge menschen. (in 1905 ook verschenen als : Twee Helden)
239-84: VLETTER, A.C.C. DE, - De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers.
243-69: VLETTER, A.C.C. DE, - Admiraal Snor.
244-105: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia / Djakarta / Jakarta. Beeld van een metamorfose.
245-63: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens en 'n ouwe schuit.
245-64: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven Robinsons
232-89: VLETTER, A.C.C. DE, - Zeven jongens in de knel.
244-55: VLETTER, A.C.C. DE, - Op de balken.
215-90: VLETTER, A.C.C. DE, - Groote Broer.
243-71: VLETTER, A.C.C. DE, - De lange mid-voor van T.T.T. Een verhaal voor voetballiefhebbers.
242-137: VLETTER, M. E. DE E.A., - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
236-81: VLETTER, W.DE, - Hein past op de dubbeltjes.
239-180: VLEUTEN, DIEDERIK VAN, - Daar werd wat groots verricht.
241-147: VLEUTEN, DIEDERIK VAN, - Daar werd wat groots verricht.
243-324: VLIEGEN, W. H., - Klanken van strijd. Artikelen en schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H.Vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging. 9 sept.1883- 9 sept.1908.
203-354: VLIEGEN, W. H., - Die Onze Kracht Ontwaken Deed. Geschiedenis der Sociaal-democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan (vervolg op de Dageraad der Volksbevrijding). 3 delen in 2 banden.
244-335: VLIET, A.P.VAN, - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
230-432: VLIET, H. T. M. VAN, - Tussen twee generaties. Briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman. (1922-1940).
234-384: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
237-270: VLIET, C. VAN DE, - Dolf de Boerenheld. Een verhaal uit den vrijheidsoorlog der Zuid-Afrikaansche Republieken.
240-379: VLIET, H. T. M. VAN, - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925).
240-378: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
242-413: VLIET, H. T. M. VAN, - Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten.
232-434: VLIET, H. T. M. VAN, - Louis Couperus en L.J.Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
242-278: VLIJMEN, B.R.F.VAN, - Heinde en verre. Letterkundige proeven. (2 verhalen spelen zich af in Ned.IndiŽ)
245-65: VLIJMEN, FRITS VAN (= J.C.J.BEDAUX), - De club van 4 en 5.
233-498: VLIS, J.A. VAN DER, - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving. met blad met aanvullingen en verbeteringen.
241-262: VLIS, I. VAN DER, - Weeshuizen in Nederland. De wisselende gestalten van een weldadig instituut. M.m.v. Thijs Rinsema
217-360: VLIS, I. VAN DER, - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
236-361: VLIS, I. VAN DER, - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem (1669-1671).
211-135: VLOTEN, J.VAN, - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld. Met melodiŽn bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
229-276: VLOTEN, J.VAN, - Leven en werken van W. en O.Z.van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
237-68: VLOTEN, HENK VAN, - De held.
202-536: VLUGT-FLENTROP, C.DE (VOORWOORD), - Huldeblijk aan H.M.de Koningin van de Amsterdamsche vrouwen. 6 september 1898-1938.
216-572: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
211-516: VOETS, B., - Zo zag ik Maas en Tricht.
208-385: VOGEL, A., - Je Maintiendrai. Een boek voor Leger en Volk. 2 delen in 1 band.
208-283: VOGEL, J.PH., - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit.
244-241: VOGEL, J.PH., - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit.
216-267: VOGEL, J.PH., - De zegelring van R‚ksjasa. Door Wisj‚khadatta. Uit het Sanskrit en Pr‚krit in het Nederlands vertaald.
236-438: VOGEL, L., - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubli-ceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
236-616: VOGEL, ALBERT, - Het Japansch tooneel.
242-471: VOGELS, FRIDA, - De harde kern. Deel I. Kanker / De naakte waarheid.
243-244: VOGLER, E. B., - De Monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en -nissen in de Hindoe-Javaanse Bouwkunst.
198-531: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
211-456: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON, - Heraldiek. Geschreven en geÔllustreerd.
235-352: VOLDER, K., - Werken in Duitsland 1940-'45.
234-234: VOLKER, T., - Van oerbosch tot cultuurgebied. Een schets van de beteekenis van de tabak, de andere cultures en de industrie ter Oostkust van Sumatra. Uitgave van de Deli Planters Vereeniging.
220-309: VOLKER, T., - From primeval forest to cultivation. A sketch of the importance of the tobacco, other cultivatiosn and the industry of the East Coast of Sumatra.
243-585: VOLKOV, SOLOMON, - Sjostakovitsj en Stalin. De kunstenaar en de Tsaar. Sovjetcultuur in de jaren '30 en '40. Vertaald door Henne van der Kooy.
238-189: VOLLENHOVEN, C.VAN, - De IndonesiŽr en zijn grond. Onveranderde herdruk.
243-72: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA, - Duvel. Mia Mol's laatste schooljaar.
215-367: VOLLGRAFF, C.W., - Herdenking van Johan Huizinga.
241-263: VOLMULLER, H.W.J. SAMENGESTELD DOOR, - Nijhoffs Geschiedenis-lexicon. Nederland en BelgiŽ.
243-189: VOLZ, WILHELM, - Noord- Sumatra. Band II: Die Gajo-Lšnder. Mit Kartebeilage 1 und 2.
237-442: VONDEL, JOOST VAN DEN, - Gysbreght van Aemstel. uitgave t.g.v. 350ste geboortedag van Vondel, tekstverzorging N.A.Donkersloot, inleiding van Anton van Duinkerken, typografie van C.Nypels.
216-364: VONK, P.G., - De victorieuze zeeslag op Schoneveld. Het hol van de Ruyter.
207-545: VONS, P. E.A., - Een kerk en een handvol huizen. Grepen uit de geschie-denis van het dorp Velsen.
238-482: VOOGD, A.DE, - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748.
239-491: VOOLEN, EDWARD VAN / MEIJER, PAUL, - Synagogen van Nederland. Met een bijdragen van Hans van Agt, fotografie Willy Lindner.
226-493: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
226-494: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Maritiem Museum 'Prins Hendrik
209-475: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. E.A., - De Blaeu's. Beschrijvers van land- hemel- en waterwereld. Tentoonstellingscatalogus Amsterdams Historisch Museum.
240-502: VOORDEN, F.W. VAN, - Schakels in stedebouw. Een model voor analyse van de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteiten van 19e-eeuwse stadsuitbreidingen op grond van een onderzoek in Gelderse steden.
195-301: VOORHELM SCHNEEVOOGT, G., - Voorlezingen in 't Volksonderwijs van het departement Haarlem der Mij. Tot Nut van 't Algemeen. 2 stukjes in in band. I: Over zoogenoemde doodsvoorteekens. II: Over de geestverschijningen.
217-521: VOORHOEVE, C.H., - Het verhaal achter de straatnaam. Een geÔllus-treerde historie van Voorburgse straten.
243-286: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden, Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses. 1810-1883.
241-179: VOORHOEVE, R., - Het geheim van de kloof. Avonturen in de oerwouden van Nieuw-Guinea.
238-334: VOORHOEVE, C.H., - Prinses Marianne der Nederlanden, Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses. 1810-1883.
243-313: VOORST VADER, H. VAN / DUYCKINCK,S., - Leven en laten leven. Een biografie van Ir. Adriaan Stoop, 1856-1935.
215-519: VOOYS, C.G.N. DE, - Verzamelde Taalkundige Opstellen. 3 delen.
243-326: VORST, M.TH.J.VAN DER, - Holland en de troebelen in de Hollandse zending 1702-1727.
224-516: VORSTERMAN VAN OYEN, A. A., - Dictionaire Nobiliaire. Rťpertoire des Gťnťalogies et des documents Gťnťalogique qui se trouve dans la BibliothŤque , les collections et les Archives de A.A.Vorsterman van Oyen. / Catalogus van Boeken, platen, enz. verkrijgbaar bij het Genealogisch en heraldisch Archief te 's-Gravenhage, alsmede Supplement op den in 1884 verschenen Dictionaire Nobiliaire.
230-191: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
245-523: VOS, J.L.M., - Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren de Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jarig onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam. (tekst in 2 kolommen)
228-301: VOS, H. DE, - Geschiedenis van het Socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. 2 delen.
245-362: VOS, REN…, - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
242-472: VOS, MARGOT, - De nieuwe lent.
242-473: VOS, MARGOT, - Vlammende verten.
219-552: VOS, G.J., - Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren de Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jarig onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam. (tekst in 2 kolommen)
238-126: VOS, RIK / GEEL,RUDOLF, - We hebben ze weer met genoegen bekeken. Cornelis Jetses, uitgeverij Wolters en het Nederlandse taalonderwijs. Tentoonstellingscatalogus
235-211: VOS, REN…, - Tropen jaren. Crandendonckse Jongens in IndiŽ en Nieuwe-Guinea 1945-1962.
245-86: VOS, BENNO, - Het prentenboek van Gijsbert Jan.
244-442: VOS, G.J., - Amstels Kerkelijk leven van de eerste zestig jaren de Vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jarig onafgebroken bestaan van den Kerkeraad en van de Classis van Amsterdam. (tekst in 2 kolommen)
209-211: VOS, H. B., - Kratonkoetsen op Java.
234-324: VOS VAN STEENWIJK, A.N. DE, - Het marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog.
235-499: VOS, JAN C. DE, - Euphrosyne. Toneelspel in ťťn bedrijf van Franz Gensichen. vertaald.
244-104: VOSKUIL, R. P. G. A. E.A., - Bandoeng. Beeld van een stad.
239-472: VOSKUIL, J.J., - Binnen de huid.
239-473: VOSKUIL, J.J., - De buurman.
230-132: VOSKUIL, R. P. G. A., - Batavia. Beeld van een stad.
243-245: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M, - Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie. M.m.v. J.H.J.Leeuwrik en Titus M.EliŽns. Uitgave van Haags Gemeente-museum.
198-187: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M, - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie 17de en 18de eeuw. Uitgave van Haags Gemeente-museum.
242-474: VOSKUIL, J.J., - De buurman.
242-475: VOSKUIL, J.J., - De moeder van Nicolien.
242-476: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 2. Vuile handen.
240-120: VOSKUIL, R. P. G. A., - Batavia beeld van een stad.
241-392: VOSKUIL, J.J., - Terloops. Voettochten 1957-1973.
204-501: VOSKUIL, J.J., - De moeder van Nicolien.
204-503: VOSKUIL, J.J., - Requiem voor een vriend.
242-477: VOSKUIL, J.J., - Het Bureau 7. De dood van Maarten Koning.
208-467: VOSMAER, C., - Een zaaier. StudiŽn over Multatuli's werken.
223-457: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
241-393: VOSMAER,C. - MAAS, N. E.A., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een docu-mentaire.
231-465: VOSMAER, C., - Gedichten.
235-500: VOSMAER, C., - Amazone.
235-502: VOSMAER, C., - Nanno. Eene Grieksche idylle.
235-503: VOSMAER, C., - Vogels van diverse pluimage. Novellen, beelden en studiŽn. 2 delen in 1 band.
239-406: VOSMEER DE SPIE, (PSEUDONIEM VAN M.WAGEVOORT), - Louis Couperus en Majesteit.
234-471: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Geschiedenis van Gooiland. Deel IV. De laatste 50 jaar, 1925-1975.
227-343: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Het maatschappelijk leven in Nederland in de gouden Eeuw.
241-265: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
193-353: VRANKRIJKER, A. C. J. DE, - De motiveering van onzen Opstand. De theorieŽn van het verzet der Nederlandsche Opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
244-242: VREDENBREGT, J., - De Deftige Kolonie en andere verhalen.
244-445: VREDENDUIN PZ., J., - De overstroming van januari 1916 en hare gevolgen voor den polder Westzaan.
220-185: VREEDE, A.C., - Bijdragen tot de Javaansche etymologie.
238-190: VREEDE - DE STUERS, C., - l' …mancipation de la femme IndonŽsienne.
243-73: VREEKEN, A., - Aalsveensche jongens.
236-82: VREEKEN, A., - Aalsveensche jongens.
233-484: VREESE, W.DE, - De opkomst van Zutphen.
196-514: VREESE, W.DE, - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiŽn. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht.
245-381: VREUGDENHIL, A., - Koningen Scheepsbouwers en zeevaarders.
242-164: VRIES, H.M.DE (EDITED AND COMPILED BY), - The Importance of Java seen from the air. A book devoted to the interests of the islands of Java. With the co-operation of the Military Air Force, the State Railways, the Municipalities and numerous private concerns. Translation by H.J.Bridge.
244-530: VRIES, R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk. Met een bijdrage van den schilder, overgenomen uit Cultureel IndiŽ.
245-445: VRIES, MARLEEN DE, - Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800.
238-441: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A.van Oorschot de uitgever van poŽzie.
213-521: VRIES, HENDRIK DE, - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946.
245-335: VRIES, JAN DE / WOUDE, AD VAN DER, - Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei.
239-474: VRIES, J. W. DE E.A., - Het verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands.
238-549: VRIES, THEUN DE, - De U.S.S.R. na 40 jaar. Een fotoreportage. Met foto's van Jan Sibbelee en persfotografen uit de U.S.S.R.
241-87: VRIES, W.P.DE, - De Verovering van Mejico. Een verhaal van den tijd der groote ontdekkingen.
219-456: VRIES, THEUN DE, - Sint-Petersburg. Roman. (over de Dekabristenopstand)
237-381: VRIES, TH.DE, - De dood. Een gedicht.
245-571: VRIES, J.DE E.A. (O.R.V.), - Pieter Haverkorn van Rijsewijk. 1839-1919. I: Joke Haverkorn v. Rijsewijk : Een biografische Schets II: Saskia de Bodt: P.H. als museumdirecteur III:Friso Lammertse: P.H. en de oude meesters IV: Peter Hoogstrate: P.H. en de biliotheek van het Museum Boijmans V: Jan de Vries : Er zijn veel schilders, verscheidene kunstenaar, weinig genieŽn VI: Bijlagen
244-537: VRIES, R.W.P.DE, - W.H.Singer Jr n.a. The man and the artist.
215-530: VRIES, TH.DE, - Eroica. roman.
203-684: VRIES, J. DE, - Edda. Vertaald en van inl. voorzien.
219-457: VRIES, THEUN DE, - Amazones en bojaren. Uit de memoires van prinses Dasjkova.
207-361: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Repu-blikein zonder Republiek.
228-508: VRIES, H. DE, - Wapens van de Nederlanden. De historische ontwikkeling van de heraldische symbolen van Nederland, BelgiŽ, hun provincies en Luxemburg.
244-318: VRIES, THEUN DE E.A. REDACTIE, - De vrije katheder. De nummers 1 t/m 8 verschenen illegaal en ontbreken aan deze jaargang, welke loopt van Juni 1945 t/m April 1946
237-443: VRIES, TH.DE, - Sint-Petersburg. Roman.
233-354: VRIES, N.A.DE, - De Nieuwe wereld. Amerika 1923. Reisbrieven.
217-597: VRIES, R.W.P.DE, - Nederlandsche grafische kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw.
215-531: VRIES, TH.DE, - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
215-533: VRIES, TH.DE, - Pan onder de mensen. & Bruiloftslied voor Swaantje.
245-101: VRIES, LEONARD DE, - Bloempjes der Vreugd voor de Lieve Jeugd. Bouquet van de mooijste Verhaaltjes & vrolijkste Vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave ouders. Compleet met het los bijgevoegde Rijnspoorweg-spel.
217-595: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
241-86: VRIES, JERONIMO DE, - Almanak voor de jeugd voor 1871. Nieuwe serie zesde jaargang.
238-191: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
206-610: VRIES, THEUN DE, - Baron. Roman. De wonderbaarlijke Michel Baron, zijn leermeester Moliere en de praalzieke Zonnekoning.
215-583: VRIES, S.PH.DE, - JŁdische Riten und Symbole.
223-489: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
241-580: VRIES, PH.DE / LUYKX,TH. O.R.V., - Historische W.P. Encyclopedie. 3 delen.
238-483: VRIES, TH.DE / SCHAAP, D., - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976 Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal.
231-157: VRIES, D. H. DE, - Een Amsterdamse koopman in de Molukken, 1883-1901. Met inl. van R. Wallis de Vries.
218-295: VRIES, TJ.S.DE (ONDER REDACTIE VAN), - Een open plek in het oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de Gereformeerde kerken.
239-492: VRIES, S.PH.DE, - Joodse riten en symbolen.
218-479: VRIES, THEUN DE, - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. 3 delen. 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
232-476: VRIES, THEUN DE, - Terug uit Irkoetsk.
237-210: VRIES, DIRK DE (TEN GELEIDE), - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie.
219-455: VRIES, THEUN DE, - Leerschool der Barbaren. Karel de Grote.
196-462: VRIES, THEUN DE, - 1848. Een spook waart door Europa / Nieuwe rivieren / Hagel in het graan.
239-285: VRIES, T.DE, - Mr. G.Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
242-93: VRIES, ANNE DE, - Reis door de nacht. 4 delen in 1 band. 1. De duisternis in. 2. De storm steekt op. 3. Ochtendgloren. 4. De nieuwe dag. (Dit boek is geschreven op verzoek van Stichting 1940-1945)
240-89: VRIES, ANNE DE, - Jaap en Gerdientje. 4 delen in 1 band.
199-602: VRIES, A. B. DE, - Jan Vermeer van Delft.
199-488: VRIES, JERONIMO DE, - Wat zijn boeken?
240-521: VRIES, B.DE, - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobilitiet in Amsterdam 1850-1895.
244-403: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
226-162: VRIES, DIRK DE (TEN GELEIDE), - Gordel van smaragd. 180 foto's over land en volk van Indonesie.
241-249: VRIES, TH.DE, - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder Republiek.
244-416: VRIES, THEUN DE, - Februari. Roman uit het bezettingsjaar 1941. 3 delen. 1: De vreemde wet. 2: De vogelvrijen. 3: De opstand.
209-449: VRIES, HENDRIK DE, - Toovertuin. Romancen / sproken / arabesken.
206-622: VRIES, H. DE, - Naar CaliforniŽ. Reisherinneringen. 2 delen.
204-392: VRIES, SANDRA DE, - De lucht in gevlogen de hemel ingeprezen. Eerbewijzen voor van Speyk.
244-407: VRIES, GERT JAN DE, - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A.van Oorschot de uitgever van poŽzie.
238-436: VRIES, TH.DE, - M.Nijhoff, wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
236-536: VRIES, R.W.P.DE, - Jan Poortenaar en zijn werk. (schilderijen, aquarellen, litho's, houtsneden, etsen)
236-617: VRIES, H. DE, - Naar CaliforniŽ. Reisherinneringen. 2 delen.
239-574: VRIES, THEUN DE, - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
243-449: VRIES, HENDRIK DE, - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Toegel. door J. van der Vegt.
235-504: VRIES, HENDRIK DE, - Iberia. Krans van reisherinneringen.
235-505: VRIES, HENDRIK DE, - Keur uit vroegere verzen. 1916-1946.
245-446: VRIESLAND, VICTOR E.VAN, - Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essay-istisch proza. 2 delen. Dundrukuitgave.
207-421: VRIESLAND, V. E. VAN, - F.Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk. Met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
222-546: VRIEZE, JOHN, - Catharina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage. With english summeries.
245-470: VRIEZEN, TH.C., - De literatuur van Oud-IsraŽl.
232-492: VRIEZEN, TH.C., - De godsdienst van IsraŽl.
235-353: VRIJ, SJ.DE, - Op de golflengte van Radio Herrijzend Nederland. Artikelen en repor-tages.
239-238: VRIJBURG, B., - Nieuw-Guinea in verband met kolonisatie.
242-478: VROMAN, L., - De mooiste gedichten. Uit Hollands Maandblad.
243-520: VROOM, N.R.A. (INLEIDING), - A.M.Cassandre. Tentoonstelling Rijksakademie van Beeldende Kunsten. (tekst Frans en Nederlands)
244-380: VROOMEN, PIM DE, - Pierre Kemp, bevonden en gewogen. Opstellen over zijn poŽzie.
241-266: VRUGT, M. VAN DE, - De criminele ordonnantiŽn van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
240-343: VUGS, R., - F.Bordewijk. Biografie.
245-255: VUYK, B., - Verzameld Werk. (Duizend eilanden / Het laatste huis van de wereld / Het hout van Bara en vijftien verhalen)
234-211: VUYK, B., - Het hout van Bara.
244-310: VUYK, S., - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek 1780-1800.
238-238: VUYK, B., - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
244-243: VUYK, B., - Het hout van Bara.
235-212: VUYK, B., - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
234-210: VUYK, B., - Gerucht en geweld.
234-212: VUYK, B., - Het laatste huis van de wereld.
234-209: VUYK, B., - De wilde groene geur.
214-239: VUYK, B., - De wilde groene geur.
235-245: VUYK, B., - Reis naar het vaderland in de verte.
243-287: WAAGENAAR, S., - De echte Mata Hari niet zo onschuldig...
245-336: WAAL, H.VAN DE, - Drie eeuwen Vaderlandsche Geschieduitbeelding 1500 - 1800. Een iconologische studie. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: noten registers en platen.
220-188: WAAL, E.DE, - Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 2 delen. O.a. Het ontwerp van wet op in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ / Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ / De kleine verpachte middelen op Java / De nieuwe inrichting van het gewestelijk bestuur op Java / Onze financiŽle politiek jegens Nederlandsch IndiŽ / Een handuitgaaf der Indische begrooting voor 1887, met eenige opmerkingen.
244-319: WAALEWIJN, A., - Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd.
214-479: WAALS, JACQELINE E. VAN DER, - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacquline van der Waals.
244-349: WAARD, E. DE (REDACTIE), - Chr.J.van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
241-620: WAARD, C.DE, - De uitvinding der verrekijkers. Eene bijdrage tot de beschavings-geschiedenis.
239-311: WAARD, J.A.DE, - De portretten van Marnix van St.Aldegonde. Een ikonografische verkenning. Met voorwoord van R.E.O.Ekkart.
240-545: WAARD, C.DE, - Regestenlijst van de Charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784.
233-388: WAARSENBURG, H. VAN DE, - A. den Doolaard. Portret van een kunstenaar. Gesprekken over zijn leven en werk.
215-538: WAARSENBURG, H. VAN DE, - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
243-75: WAART, WILLEM DE, - De verdwenen H.B.S.-er.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

6/28