Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
202-616: KOTTE, W. / LUTZ,H., - Piet Vermeulen. Schilder. Goede oogst.
233-235: KOULEN, INGRID E.A., - The Netherlands Antilles and Aruba. A research Guide.
236-564: KOUNG SHIEN-MING, , - Comment remťdier ŗ la Situation Traqique des Travailleurs Chinois. Une assurance sociale appropriťe ŗ la Chine.
245-249: KOUSBROEK, R., - Terug naar Negri Pan Erkoms.
245-209: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
240-252: KOUSBROEK, R., - Terug naar Negri Pan Erkoms.
240-251: KOUSBROEK, R., - Het meisjeseiland. (zijn mooiste werk verzameld) Samengesteld door Marja Roscam Abbing en Wout Woltz. Met een essay van Hans Ree.
235-431: KOUSBROEK, R., - De archeologie van de auto.
241-102: KOUSEMAKER, E. EN W., - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen.
201-44: KOUWE, C.VAN DER, - De tocht van 'De Wanhoop
239-14: KOUWE, C.VAN DER, - De tocht van 'De Wanhoop
226-413: KOUWENAAR, GERRIT, - Uren en sigaretten. Twee novellen.
214-554: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
241-446: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
226-617: KOUWENHOVEN, A. / FORRER, M., - Siebold en Japan.
233-536: KOWTUN, JEWGENIJ F., - Sangesi. Die Russeische Avantgarde. Chlebnikow und seine Maler.
245-504: KRAAIJEVELD, J. VOORWOORD, - Kraaijeveld, een familiegeschiedenis, Vier eeuwen in vogelvlucht.
244-276: KRAAK, J.H. E.A., - De repatriŽring uit IndonesiŽ. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit IndonesiŽ in de Nederlandse samenleving. uitgave van Instituut voor Sociaal onderzoek van het Nederlandse Volk.
217-70: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
196-43: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
237-130: KRAEMER, H. / ADRIANI,A.E., - Dr.N.Adriani. Schets van leven en arbeid. / Dr. N.Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven.
233-276: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appŤl.
218-286: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appŤl.
243-460: KRALT, P., - Wielbergen en de familie Brantsen. De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis in Angerlo.
244-93: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
243-33: KRAMER, DIET, - Stans van de Vijfjarige.
244-37: KRAMER, DIET, - Razende Roeltje.
232-14: KRAMER, DIET, - Begin.
241-158: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
241-159: KRAMER, DIET, - Vijf rovers en een rovershol.
242-341: KRAMER, F.J.L., - Maria II Stuart . Gemalin van Willem den Derden. Historisch-biographische studie.
234-33: KRAMER, DIET, - Ons honk.
223-41: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
234-163: KRAMER, D., - Het geheim van de gesloten kamer.
240-72: KRAMER, DIET, - Zes + een werd 7.
221-31: KRAMER, J.G., - Jan van Galen. Een historiscch verhaal.
240-195: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
229-63: KRAMER, J.G., - Piet Hein.
241-156: KRAMER, D., - Het geheim van de gesloten kamer.
236-95: KRAMER, DIET, - Bloesem. Een boek voor meisjes. Met bijdragen van Diet Kramer, Mary Pos, N.van Hichtum, Nel van der Vlis e.a.
216-118: KRAMERS JZ., J., - Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd.
241-481: KRANENBURG, F.J. E.A., - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
231-504: KRANENBURG, F.J. E.A., - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
238-150: KREEMER, J., - Bezoarsteenen moestaka's en goeliga's. met ingeplakt artikel.
243-528: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES, - Modern zilver. 1880-1940.
230-321: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschiedenis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloem-bollen tot 1938. 2 delen.
212-327: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschie-denis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938. 2 delen.
205-180: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
234-170: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948. Met opdracht van de schrijver.
237-227: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
237-228: KRETZ, J.TH.W., - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
227-559: KREUKELS, L., - Mijnarbeid : Volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
243-556: KRIELAARS, MICHIEL, - Het brilletje van Tsjechov. Reizen door Rusland.
244-277: KRIELE, PAUL, - De Gruyter's Snoepje van de Week.
215-24: KRIENEN, CH., - Frank Vrijdag.
215-23: KRIENEN, CH., - De zoon van den dorpssmid.
215-26: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
238-55: KRIENEN, CH., - De dure beenen van Frank Kronen.
227-35: KRIENEN, CH., - Kees Lovers.
198-51: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
224-35: KRIENEN, CH., - Een Hollandsche jongen (Haagsch jongensboek)
237-34: KRIENEN, CH., - Het Zeppelin-jong.
216-80: KRIENEN, CH., - Een merkwaardige vacantie. Oorspronkelijk jongensboek.
193-39: KRIENEN, CH., - Zijn wensch vervuld.
242-36: KRIENEN, CH., - Uit de jeugd van Kees Kolving. (Boek was cadeau van zondagsschool)
242-35: KRIENEN, CH., - De weesjongen in den grooten oorlog.
215-27: KRIENEN, CH., - Prettige dagen.
232-16: KRIENEN, CH., - Uit de jeugd van een Gelderschen Jongen.
245-28: KRIENEN, CH., - De gevolgen van een onzinnig verhaal.
226-56: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
224-36: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
216-79: KRIENEN, CH., - De jolige Duinpan.
237-33: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
226-55: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
243-34: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
226-53: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
222-560: KRIKHAAR, D…SIR…E, - Schittering van de Tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
215-600: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
243-526: KRIMPEN, WIM VAN (VOORWOORD), - Jozef en Isaac IsraŽls. Vader en zoon.
210-506: KRIMPEN, J. VAN, - Jan van Krimpen. Tentoonstelling van zijn ontwerpen letters en boeken. Gehouden in Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, in Museum Plantijn-Moretus en Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ.
223-508: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
240-465: KRIMPEN, J. VAN, - Het Huis Enschedť, 1703-1953.
239-542: KRIMPEN, WIM VAN (VOORWOORD), - Fernando Botero.
204-535: KRIMPEN, J. VAN, - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
235-344: KRISTEL, C. (REDACTIE), - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
238-91: KRIWUB (= BRUNO GRIMMER), , - Piet's Avonturen.
244-329: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
240-310: KROGT, M. R. VAN DER, - Hofleveranciers in Nederland. 'Als we zeiden: dat heeft de Koningin ook gehad; dan vloog het de deur uit
240-528: KROL, J., - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
233-264: KROM, N. J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 2 delen.
243-151: KROM, N. J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
238-152: KROM, N. J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
221-192: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
236-200: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
245-494: KRONENBERG, M. E., - Verboden boeken en opstandige drukkers inde Hervormingstijd.
239-344: KROON, J. J. (O.R.V.), - Remembrance and Friendship Bergen N. H. 1939-1945 en de voorgeschiedenis.
228-446: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Ik had het leven me anders voorgesteld. J.Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
245-438: KROON, DIRK (VERZAMELD DOOR), - Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. Opstellen over het proza van J.Slauerhoff.
244-401: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Over Marga Minco. Beschouwingen en interviews.
240-567: KROPHOLLER, A.J., - Onze Nederlandsche baksteen-bouwkunst.
239-571: KROPOTKIN, PETER, - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes, vertaald door F.Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. 2 delen in 1 band
233-569: KROPOTKIN, PETER, - Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door Nicolaas Walter.
238-578: KROPOTKIN, PETER, - Memoires van een revolutionair. Herinneringen 1842-1886. Vertaling uit het engels door Anita C.van deVen, nawoord van Peter Blom.
223-237: KROSS, MARCEL E.A. EINDREDACTIE), - De uitbuiting van Suriname. Uitgegeven door het Aluminuum-Comitť. Bijgesloten : Protest-affiche
231-471: KRUIF, J.DE., - Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw.
236-486: KRUIF, J.DE., - Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw.
238-524: KRUININGEN, HARRY VAN, - Twee en twintig etsen bij minnebrieven van een Franc-tireur - Multatuli -
222-319: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Avec rťsumť franÁais/ Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. 2 delen.
234-472: KRUIZINGA, J.H. E.A., - Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.
224-563: KRULS, H.J., - Generaal in Nederland. Memoires.
237-229: KRULS, H.J., - Op inspectie.
243-50: KRUSEMAN, PHILIP, - Als het 6 december wordt.. 12 oude en nieuwe St.Nicolaasliedjes. Verzameld.
234-319: KRUSENSTERN, A. J. VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806. heruitgave van 'Atlas zur Reise um die Welt' Sint Petersburg, 1814.
244-147: KRUYT, ALB. C., - De To Loinang van den Oostarm van Celebes. Overdruk uit de Bijdragen tot de Taal- Land en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
245-421: KRUYTER, C.W.DE, - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een inter-pretatieve studie.
229-310: KUBBEN, RAYMOND, - De Vrede van Breda. Ginder 't VreÍverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de Vrede van Breda 1667.
242-339: K‹HLER, W.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. / Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600-1735. eerste helft.
226-159: K‹HNE-VAN DIGGELEN, W., - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
240-253: KUHNLE-DEGELER, F., - Bappa Haastert. Een tafereel uit het Dajaksche volksleven. Vertaald door K.J.Brouwer.
208-518: KUILE, E. H. TER, - Kastelen en Adellijke Huizen.
225-134: KUIPER, J., - Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nederland. (16 n.Chr.-1904).
219-20: KUIPER, JOHANNA E., - De zangers van den prins. Verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog.
241-21: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
227-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
239-484: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
219-16: KUIPER, JOHANNA E., - Een wonderlijke kerstvacantie.
238-540: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
224-38: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
218-35: KUIPER, A.C., - Een heldin.
237-519: KUIPER, M., - Historische Topografische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
215-29: KUIPER, JOHANNA E., - De 'Waterhoentjes' (zwemmen)
218-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
245-482: KUIPER, M., - Historische Topografische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
233-94: KUIPER, JOHANNA E., - Van twee kinderen en de blauwe zee.
210-559: KUIPER, M., - Historische Topografische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
238-56: KUIPER, JOHANNA E., - Aslak's Marga.
204-518: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
243-35: KUIPER, A.C., - Elsje.
222-413: KUIPERS, REINOLD, - Rendez-vous met een Remington. Gedichten, met een naschrift van A.Marja.
243-337: KUIPERS, J.B., - Willem III. De weerspannige koning.
233-80: KUIPERS VAN DER KOOGH, E., - Moeder vertelt van 'Een prettige dag'. Nog meer nieuwe verhalen.
238-187: KUIPERS, JAN J.B., - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
240-96: KUIPERS VAN DER KOOGH, E., - Moeder vertelt. Nieuwe verhalen voor kleine kleuters.
241-148: KUIPERS, JAN J.B., - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
242-150: KUITENBROUWER, M., - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
231-536: KUN, L.J.A..VAN DER, - Register IV, bevattende de beschrijving der peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken langs de rivieren de Merwede, de Oud en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Eeeste gedeelte , de merwede van Gorinchem tot Dordrecht. Onder de leiding van L.J.A.van der Gun..bewerkt door Th.Bleckmann en E.Olivier.
231-187: KUNNEMAN, FRANK / JOUBERT, SIDNEY, - Con amore. Opstellen en brieven aangeboden aan mr.E.L.Joubert.
245-262: KUNST, JAAP, - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Third enlarged edition. Edited by E.L.Heins. 2 vols.
214-215: KUNST, JAAP, - De inheemse muziek in Westelijk Nieuw-Guinea.
238-477: KUNST, , - Van Sint Elisabeths Gasthuis tot Gereformeerd Burger Wees-huis 1485-1814.
219-263: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
219-265: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
232-276: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
214-161: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
236-314: KUNST, JAAP, - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Third enlarged edition. Edited by E.L.Heins. 2 vols.
236-315: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
236-316: KUNST, JAAP, - Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores). Musicologisch onderzoek I.
236-317: KUNST, , - The music of Java. Mededeeling nr XLIII van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut
230-555: K‹PER, MARIJKE / ZIJL, IDA VAN, - Gerrit Th. Rietveld, Het volledige werk. 1888-1964
211-250: KUPER, H., - An African aristocracy. Rank among the Swazi.
237-260: KUPER, H., - An African aristocracy. Rank among the Swazi.
238-57: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
213-33: KUYK, N.W.C., - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip.
211-32: KUYK, N.W.C., - Billy komt logeeren.
217-72: KUYK, N.W.C., - De club der Jonge Kaninefaten.
239-80: KUYK, N.W.C., - Het kan verkeeren.
237-35: KUYK, N.W.C., - Het kamp in de duinen.
237-36: KUYK, N.W.C., - Hoe Pootige Kees beroepsspeler werd.
234-35: KUYK, N.W.C., - Op weg naar huis.
219-25: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
217-73: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
236-50: KUYK, N.W.C., - Hoe Pootige Kees beroepsspeler werd.
235-54: KUYK, N.W.C., - Een wandeltocht met avonturen.
235-55: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
243-396: KUYLE, A. (L.M.A.KUYTENBROUWER), - De Bries.
236-599: KUYLE, A. (L.M.A.KUYTENBROUWER), - Weerlicht.
243-464: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Nederland. Naar officieele bronnen bewerkt. Negende deel Groningen. Reprint van de uitgave van Hugo Suringar, Leeuwarden
242-193: KUYPERS, C.A., - Klinische waarnemingen bij beri-beri in een Japans krijgsgevangenkamp te Singapore 1944-1945.
245-440: KWAKERNAAK, ARJAN VOORWOORD, - Hendrik Tollens Cz. 1780-1856.
228-322: KWIET, K., - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een Nationaal-socialistische orde.
245-513: LAAN, K. TER, - Groninger encyclopedie. 2 delen in 1 band.
219-26: LAAN, DICK, - Rudi's Spaansche avonturen.
238-430: LAAN, K. TER, - Multatuli encyclopedie. uitg.door het Multatuli-Genootschap onder redactie van Chantal Keijsper.
245-30: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
217-499: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
229-549: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. (Exemplaar van G.N.Honig) Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940.
240-477: LAAN, K. TER / SPITZEN, G.W. / STEL,G, - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger Volkstaal.
241-497: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940.
203-532: LAAN, K. TER, - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
242-39: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
245-29: LAAN, DICK, - Circusjong.
204-608: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
235-56: LAAN, DICK, - Circusjong.
235-57: LAAN, DICK, - Het geheim van den zwarten monnik.
244-287: LAAR, H.J.M.VAN DE, - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
233-436: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciŽn van het Koninklijk Huis. Reprint van de uitgave van 1913.
215-617: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciŽn van het Koninklijk Huis. Reprint van de uitgave van 1913.
218-592: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding.
244-476: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.
204-267: LADVOCAT, L'ABB…, - Dictionaire historique portatif. Contenant l'histoire des patriarches, des Princes Hebreux. Des Empereurs, des Rois, et des grands Capitaines, des Dieux, des Heros de l'antiquitť payenne etc. 2 volumes.
217-547: LAERE, R. VAN, - Marinus 'nen boer, die een aardig pijpke buurten kon over kwalen 'kwelen' 'n paddescheet en andere ongemakken.
236-618: LAGENDIJK, J.C., - Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht.
211-606: LAGERL÷F, SELMA, - Oud en nieuw. Naar het Zweedsch door Margarethe Meijboom.
232-17: LAGERL÷F, SELMA, - Niels Holgersson's wonderbare reis. naar het zweeds door Margeretha Meijboom.
244-99: LAGERS, J.J., - De Helden van Asgard. Noorsche Sagen. Uit het Engelsch A.en E. Keary.
221-106: LAGRANGE, HILDA, - De Zeekoning.
231-365: LAING PURVES, DAVID / COCHRANE, R., - The English circumnavigators ; The most remarkable voyages round the world by English sailors. Drake's Voyages / Dampier's Voyage / Anson's Voyage / Cook's Voyages
235-544: LAING, JANE (HOOFDREDACTIE), - Kunst in het juiste perspectief. Een compleet overzicht van de belangrijkste kunstwerken, kunstenaars en stromingen door de eeuwen heen.
218-575: LAMBERTS, J.H., - Onderzoek naar den voedingstoestand van Rotterdamsche schoolkinderen.
232-267: LAMBERTZ, L., - Taboe op Bali en andere verhalen over IndonesiŽ.
218-113: LAMBRECHTS-VOS, ANNA, - Het boekje van tante An. Versjes en muziek.
214-111: LAMBRECHTS-VOS, ANNA, - Het boekje van Tante An. (Versjes en muziek) met (gestempelde?) signatuur van de componiste.
196-527: LAMBREGTS, L., - Een steen in de vijver. Ontstaan groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
233-57: LAMERS, JAN (PSEUDONIEM: HEER HALEWIJN), - Het geheim van Eemdale.
225-540: LAMMENS, ANDR…, - Schoonheid in hout. Het meubel in de geschiedenis.
203-300: LAMMERS, F.J., - Alexander. De vergeten Kroonprins.
244-509: LAMPERT, CATHERINE, - Lucian Freud : recent work.
239-423: LAMPO, H., - Arthur. De Belofte. Met voorwoord van Colin Wilson
198-442: LAMPO, H., - Arthur. De Belofte. Met voorwoord van Colin Wilson
245-154: LAMSTER, J.C., - Java. 2 delen. plaatjesalbums.
193-125: LAMSTER, J.C., - Bali.
231-126: LAMSTER, J.C., - J.B.van Heutsz.
245-153: LAMSTER, J.C., - Gids in het Volkenkundig Museum. VIII. Nieuw Guinee.
243-153: LAMSTER, J.C., - The East Indies. Giving a description of the native population of Netherlands-India and of its civilization. Translated by Fay Cooper Cole. Droste-plaatjesalbum.
243-152: LAMSTER, J.C., - IndiŽ'. Gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en van hare beschaving. Droste-plaatjesalbum.
228-194: LAMUR, H.E., - The Demographic evolution of Surinam 1920-1970. A socio-demographic analysis.
232-268: LANDEAU, E., - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug') Establishment-varia, opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
241-260: LANDHEER, TON, - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell 1760-1832.
243-276: LANDMAN, J.W. E.A., - De Glazen Koets. De trots van de Koninklijke Stallen.
203-411: LANDSTROM, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies in woord en beeld.
219-362: LANDSTROM, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies inb woord en beeld.
199-416: LANDSTROM, B., - Het Schip. De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies inb woord en beeld.
228-490: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
232-501: LANDWEHR, J., - Vergeten cultuurdragers.De familie Campagne en hun boekenfonds, honderd jaar uitgeven in Tiel, 1819-1919. (inleiding en catalogus)
223-509: LANDWEHR, J., - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
243-456: LANDWEHR, J., - German emblem Books 1531-1888. A bibliography.
218-132: LANE, MARG., - The Tale of Beatrix Potter. A.biography.
210-627: LANES, SELMA, - The art of Maurice Sendak.
217-334: LANGE, C.J.DE, - De Geschiedenis van de Broederschap der Notarissen in Nederland gedurende de eerste honderd jaar van haar bestaan. 1843 december 1943.
219-27: LANGE-PRAAMSMA, M.DE, - Goud-Elsje. Deel 1 van de Goud-Elsje serie.
237-37: LANGE-PRAAMSMA, M.DE, - Moeder Els. Deel 10 van de Goud-Elsje serie.
233-549: LANGE, DANIňL ADOLPHUS, - De doorgraving der landengte van Suez, in hare staatkundige gevolgen beschouwd. Uit het Engelsch.
238-58: LANGE-PRAAMSMA, M.DE, - Nog is het lente voor Goud-Elsje. Deel 4 van de Goud-Elsje serie.
244-148: LANGENDIJK, A., - Schakel tussen twee Werelden. RepatriŽrings- en troepensche-pen naar en van IndiŽ. 1945-1951.
242-340: LANGENDIJK, A., - Bibliographie van den Schoolstrijd 1795-1920. Met een voorwoord van A. Goslinga.
227-637: LANGENHOFF, J.J., - Het Chinesche feest Tshit-Njet-Pan en het Genootschap Thien-Thy-Fory overdruk uit?
224-303: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
231-293: LANGEVELD, H., - Hendrikus Colijn 1869-1944. 2 delen. I: Dit leven van krachtig handelen. 1869-1933 / II: Schipper naast God. 1934-1944
226-123: LANGEVELD, HENK, - Sulawesi. Rencontres Forvites & Provoquťes. Avant-Propos William Klein.
210-570: LANNOY, KATHINKA, - Skriebltje. Een verhaal uit Scheveningen.
214-283: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
204-319: LANS, N., - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
210-596: LANSCHOT, F.J.VAN (BIJDRAGEN VAN O.A.), - De St.Janskerk te 's Hertogenbosch door vrienden van het bouwwerk.
245-210: LANZING, LOU, - Kura. De Noorderzon Boven De Gordel van Sumatra.
244-210: LANZING, F., - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL. 1890-1914.
235-237: LANZING, F., - De Nisero-affaire.
222-165: LAPIAN, ADRIAN B., - Orang laut - Bajak laut - Raja laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi. Abad XIX.
202-649: LARSEN, NIELS-ERIK, - Grafematische analyse van een Middelnederlandse tekst. Het grafeemsysteem van de Vroegmiddelnederlandse Statuten van de Gentse Leprozerie uit 1236.
243-154: LARSON, GEORGE D., - Prelude to revolution. Palaces and politics in Surakarta, 1912-1942.
195-552: LASEUR, W.A. / HEEL, J.VAN, - Het Museum Meermanno--Westreenianum 1848-1960. Een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners.
240-542: LASONDER, L.W.A.M., - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
245-536: LASONDER, L.W.A.M., - De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarisssen, die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche eilanden 1456-1811 (1852).
239-580: LASSON, FRANS / SELBORN, CLARA, - Karen Blixen. Een schrijvers-leven in beeld. (fotobiografie)
244-390: LAST, JEF (BIJEENGEBRACHT EN GEREDIGEERD, - Marianne.
244-392: LAST, J., - Verleden tijd. Verzen.
240-254: LAST, J., - Liedjes op maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld ingeleid en toegelicht door H.A.Poeze.
244-389: LAST, JEF, - Das erste Schiff auf der Newa. Aus dem Hollšndischen Łbersetzt von Gerda Kautsky-Brunn.
244-391: LAST, J. (VERT.DOOR), - Oog in oog. (gedichten).
244-388: LAST, J. (VERT.DOOR), - Bakboordslichten Verzen.
220-303: LATIF, S.M., - Bunga anggerik. Permata belantara Indonesia. (about cultivating orchids)
237-230: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
223-349: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
227-216: LAURENS, B., - De vreetpatrouille. Verhalen.
227-217: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
237-231: LAURENS, B., - Het peloton. Roman over de Nederlandse soldaat in Nederlands-IndiŽ.
228-324: LAURENS, B., - Hun armoe en hun grauw gezicht. Hongerwinter '44-'45.
228-330: LAURENS, B., - Rotterdam, geblaakte stad.
206-604: LAUREYS, D., - De Mindere Broeders van Franciscus 1842 - 1992. 150 Jaar Minderbroeders in Vlaanderen.
236-335: LAUTS, , - Levensschets van Koning Willem III tot aan de inhuldiging.
227-218: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
234-171: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
240-229: LAVALEIJE, THEO E.A., - In naam van de keizer. Jongens in de kampen te Bandoeng, 1942-1945 (2602 - 2605).
209-616: LAWRENCE, T.E., - ArabiŽ in opstand. Bewerking van R.H.G.Nahuys.
240-611: L…AUTAUD, PAUL, - Literair dagboek 1893-1921 / Lichtzinnige herinneringen / Onvoltooid verleden tijd. In memoriam. Jeugdliefde
238-274: LECHNER, J., - Uit de verte. Een jeugd in IndiŽ 1927-1946. met een nawoord van G.Termorshuizen.
238-153: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
227-150: LECLERCQ, JULES, - Un sejour dans l'ile de Java. La pays - Les habitants - Le systeme colonial.
238-252: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
231-596: LEE CARRELL, JENNIFER, - The Speckled Monster. A historical tale of battling smallpox.
203-655: LEE, CHR., - This sceptred isle: Twentieth Century.
238-555: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
236-263: LEE, T.VAN DER, - CuraÁaose vrijbrieven 1722-1863. Met indices op namen van vrijgelatenen en hun voormalige eigenaren. Verzameld en bewerkt.
197-583: LEEDEN, C.B.VAN DER, - De ontwikkeling van Diakoniehuis tot Gemeentelijk Tehuis voor Ouden van Dagen te Rotterdam. 1906 - 1956.
216-81: LEEDEN, P. VAN DER, - Tom Prins op expeditie naar donker Afrika.
200-635: LEEFLANG, H. / LUIJTEN, G., - Hendrick Goltzius. (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
245-348: LEEFLANG, TH., - De bioscoop in de oorlog.
229-608: LEEFLANG, TH., - Gevallen engel. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
245-568: LEEMAN, FRED E.A., - Odilon Redon en Emile Bernard. Meesterwerken uit de collectie van Andries Berger.
211-372: LEEMAN, F.W.G., - Van Barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 Jaar Zeevaart. Gedenk-schrift van de Kon.Rotterdamsche Lloyd. T.g.v. het 75-jarig bestaan als Naamloze Vennoot-schap en het 100-jarig bestaan van de fa. Willem Ruys & Zonen in 1961.
220-593: LEEMAN, FRED / PENNOCK, HANNA, - Museum Mesdag Catalogue of Paintings and Drawings. With contributions by Saskia de Bodt and Ronald de Leeuw.
221-520: LEEMANS-PRINS, E.C.M., - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland. Een bundel studiŽn.
238-214: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
199-221: LEEMBRUGGEN, C.A., - Vacantie-avonturen op Goenong Tiga.
241-477: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
234-463: LEENDERS, J., - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
219-293: LEENDERTSE, M.J. (REDACTIE), - De hechte band tusschen vorstenhuis en vaderland. Samengesteld t.g.v. den vijfenvijftigsten jaardag van hare majesteit Koningin Wilhelmina. met inleiding van D.Fock.
235-424: LEENDERTZ, P., - Bibliographie der werken van P.C.Hooft.
238-354: LEENE, G.A.H., - De kapiteins Christiansen. Naar de logboeken verteld.
228-319: LEENINGA, J.J. / WESTRA, E.J., - En tůch staat de Martini. Groningen onder duitsch schrikbewind.
214-117: LEENT, F.H.VAN, - De Vluchteling in 't Gebergte. Eene episode uit troebele dagen.
237-89: LEENT, F.H.VAN, - Een Man van Karakter. Een verhaal. (Prins Eugenius van Savoye)
219-105: LEENT, F.H.VAN, - Wat een jongen worden kan. Schetsen uit het leven van Michiel Adriaanszn.de Ruijter.
230-112: LEENT, F.H.VAN, - Onze Hartediefjes.
227-111: LEENT, F.H.VAN, - Mijn broeder en ik. Eene vertelling voor meisjes.
238-92: LEENT, F.H.VAN, - Speel-tyd.
237-90: LEENT, F.H.VAN, - Mijn broeder en ik. Eene vertelling voor meisjes.
242-422: LEENT, F.H.VAN, - Herdenken. Proza en poŽzie. Bijeenverzameld.
237-333: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
243-285: LEER, KEES VAN DER / SPLIETHOFF, MARIEKE, - Prinses Marianne kunstenaars, dominees en een pelfrimage.
243-284: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
239-305: LEER, K. VAN, - Marianne, een Oranjeprinses, trouw tot in de dood.
240-535: LEER, K. VAN, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelije dieren en andere prentkunst.
213-585: LEER, K. VAN, - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelije dieren en andere prentkunst.
244-279: LEERS, J.F.C. (VOORWOORD), - Naamregister der Hervormde predikanten in het Koningrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West-Indische bezittingen, alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de hoogescholen en athenaeen met aanwijzing hunnen vroegere en tegenwoordige standplaatsen; benevens de namen der kandidaten.
238-154: LEERTOUWER, L., - Het beeld van de ziel bij drie Sumatraanse volken.
237-391: LEEUW, KEES DE, - Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans. Jacob van Schivichaven 1866-1935. m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema.
238-526: LEEUW, RONALD DE (VOORWOORD), - Monet in Holland.
234-398: LEEUW, KEES DE, - Een nuchtere romanticus. Leven en werk van Ivans. Jacob van Schivichaven 1866-1935. m.m.v. Erna Kok en Charlotte Sienema.
216-589: LEEUW, R.DE / SILLEVIS,J. / DUMAS,CH., - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
231-426: LEEUW, AART VAN DER, - De opdracht. gedrukt in zwart en geel.
236-539: LEEUW-MARCAR, ANK, - Willem Sandberg, portret van een kunstenaar.
243-277: LEEUWEN, THIJS VAN / STOFBERG, ALBERTO, - De Gouden Koets. Van Amsterdams geschenk tot nationaal symbool. The Golden Coach. From Amsterdam's gift to national symbol.
233-561: LEEUWEN, RICHARD VAN, - De wereld van Sjahrazaad.
243-278: LEEUWEN, THIJS VAN E.A., - Pracht en Praal op Prinsjesdag.
234-458: LEEUWEN, J.A.VAN E.A., - Licht en schaduw. Gedurende vijftig jaar onder onze kranken 1882-1932. Gedenkboek t.g.v. het Vijftigjarig bestaan van de Chr.Vereniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte te Haarlem en Heemstede.
240-230: LEEUWEN, A. VAN, - Bandjir. Vuurstorm over Java. Een oorlogsroman die echt gebeurd moet zijn tijdens het drama in IndonesiŽ.
229-493: LEEUWEN-CANNEMAN, M.C. VAN, - Inventaris van het archief van de familie Vosmaer 17e-20ste eeuw.
235-546: LEEUWEN, WILFRED VAN / ROMERS, H., - Een spoor van verbeelding. 150 Jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
221-260: LEFEVRE PONTALIS, M. A., - Jean de Witt. Grand Pensonnaire de Hollande. 2 delen.
245-211: LEFFELAAR, H.L. / WITSEN,E.VAN, - Werkers aan de Burmaspoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven 414 kilometer en 200.000 doden.
230-221: LEFFELAAR, H. L., - De Japansche regeering betaalt aan toonder. Een oorlog die niet verdween.
244-280: LEG»NE, SUSAN, - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
228-195: LEGENE, P.M., - Suriname land mijner dromen. 3e herziene en uitgebreide druk.
245-563: LEGIERSE, TH…R»SE E.A., - Gran Pavese. The Flag Project. 50 artists -50 Flags / Vlaggenprojekt . 50 Kunstenaars- 50 vlaggen
245-554: LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE (MET INLEIDING VAN), - Ensor, naargeestig en charmant. Catalogus van de geciteerde werken door Catherine Fache.
232-548: LEHNING, A., - Michel Bakounine et l'Italie 1871-1872. Textes etablis et annotťs. 2 vol. I. La polťmique avec Mazzini ecrits et martťriaux II. La premiŤre internationale en Italie et le conflit avec Marx.
211-607: LEHR, ANDRE, - De geschiedenis van het Astronomische Kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek.
241-547: LEHR, ANDRE, - Beiaardkusnt in de Lage Landen.
235-170: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
223-201: LEIDELMEIJER, M., - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw.
232-330: LEIJNSE, ELISABETH, - Cťcile en Elsa strijdbare freules. Een biografie. (Cťcile Goekoop-de Jong van Beek schreef : Hilda van Suylenburg / Elsa trouwde met Alphons Diepenbrock)
228-210: LEIPOLDT, LOUIS, - Oom Gert vertel en ander gedigte. Met 'n inleiding van J.J.Smith.
237-206: LEKKERKERKER, C., - Land en volk van Sumatra.
237-177: LEKKERKERKER, C., - Land en Volk van Java. Deel I. Inleiding en algemeene beschrijving. Verder niet verschenen.
239-230: LELIE, FRANS, - Kapers op Nieuw-Guinea. (jeugdboek)
239-17: LELIE, FRANS, - Groene slangen. (jeugdboek)
195-49: LELIE, FRANS, - Groene slangen. (jeugdboek)
233-399: LELYVELD, ELLEN VAN, - Altijd piano. Muziek in het leven van Hella Haasse.
233-266: LELYVELD, TH.B., - De Javaansche danskunst. Ingeleid door Prof.Dr.N.J.Krom.
236-349: LEM, A. VAN DER, - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving.
224-615: LEMAIRE, G…RARD-GEORGES, - OriŽntalisme. Het beeld van het morgenland in de schilderkunst. Met voorwoord van GeneviŤve Lacambre.
230-566: LEMAIRE, CLAUDINE (ONDER LEIDING VAN), - Karel Alexander van Lotheringen. I: Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. II19:38:46 Mens, veldheer, grootmeester. Tentoonstellingscatalogus Paleis van Karel van Lotharingen / Koninklijke Bibliotheek. 2 delen.
226-350: LEMKE, HANS, - Die Reisen des Venezianers Marco Polo im 13. Jahrhundert.
241-443: LEMMENS, G.TH.M., - Het Stadhuis van Nijmegen.
226-347: LEMMERS, A., - Techniek op schaal. Modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885.
225-135: LENDERS, J. E.A., - De burger en de volksschool. Culturele en mentale achtergronden van een onderwijshervorming Nederland 1780-1850.
228-325: LENNEP, G.L.VAN, - Verklarend oorlogswoordenboek.
239-501: LENNEP, J.VAN / HOFDIJK,W.J., - Merkwaardige kasteelen in Nederland. 3 delen. reprint van de uitgave van 1883/1884.
235-316: LENNEP, J. VAN / GOUW,J.TER, - De Uithangtekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. 2 delen. / Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven. Herdrukken van de uitgaven van 1868/1869.
241-571: LENSEN, LEO / HEITLING, WILLY, - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, boos-wichten, martelaren en hun rechters.
241-601: LEONOW, LEONID, - De Dassen (Barsoeki). Uit het Rusisch vertaald door Ljoeba Dworson en Lida Polak.
240-612: LEOPARDI, GIACOMO, - Gedachten. Vertaald en van een nawoord voorzien door Frans van Dooren.
234-534: LEOPOLD III, , - Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap.
242-423: LEOPOLD, J.H., - Schrijversprentenboek deel 15, gewijd aan J.H.Leopold. Met bibliografie.
204-75: LEOPOLD, MARIE, - Dolly. Het leven van een witten poedel door hem zelf verteld.
204-76: LEOPOLD, MARIE, - Een jolig troepje.
238-93: LEOPOLD, MARIE, - Goede vriendjes.
243-397: LEOPOLD, J.H., - Verzamelde verzen. Deel I: De tijdens het leven gepubliceerde poŽzie.
234-488: LEQUIN, FR. / MEIJER, A., - Samuel van de Putte, een mandarijn uit Vlissingen. (1690-1745).
234-272: LESGER, C. / NOORDEGRAAF, L., - Ondernemers & bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd.
240-155: LEUFKENS, H., - Impressies van Batavia. Eng./ Duitse/ Franse/ Italiaans/ Ned. bijschriften.
194-431: LEUFTINK, A.E., - Chirurgijns 'Zee-Compas'. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
244-281: LEUPEN, P., - Philip of Leyden. A fourteenth Century Jurist. A study of his life and treatise 'De cura reipublicae et sorte principantis with supplement comprising Appendix I and notes.
195-186: LEUR, J.C.VAN, - Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatische handel.
236-398: LEUS, H. / WEVERBERGH, J, - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
220-138: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
241-103: LEUVELINK, H. / LINDERS,J./ZOETE,JOH.DE, - Kleur voor kinderen. Het kinderboek in een Haagse tentoonstelling van 1893.
217-550: LEVELT, H., - Oudenbosch in verleden en heden. Voorafgegaan door een beknopte geschiedenis der St.Bernaarts-Abdij bij Antwerpen. Met inleiding van J.van Ginniken.
234-273: LEVIE, S.H. (VOORWOORD), - Het Vaderlandsch gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis. Tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.
196-630: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
203-677: LEVITICUS, F., - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid. Met mede-werking van Henri Polak.
218-173: LEVYSSOHN NORMAN, BEETS, D., - Verslag van het Centraal Comitť voor de noodlijdenden door de uitbarsting op Krakatau. (eerste stuk)
223-512: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
228-327: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
206-481: LEWIN, LISETTE, - Het clandestiene boek 1940-1945.
242-568: LEWIS, MATTHEW GREGORY, - De monnik. Vertaald door Ineke Mertens, ingeleid door Ivo Gray.
245-413: LEY, J.S. DE / LUGER,B., - Walden in droom en daad. Walden/dagboek en notulen van Frederik van Eeden e.a. 1898/1903. Inleiding en commentaar.
223-318: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
239-306: LEYDEN, PHILIPPUS DE, - De cura reipublicae et sorte principantis. Uitgegeven door R. Fruin en P.C.Molhuysen.
216-237: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
211-252: LEYDS, W. J., - De eerste annexatie van de Transvaal.
237-261: LEYDS, W. J., - Die erste Annexion Transvaals.
244-228: LEZER, L., - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K. N. I. L.
241-269: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Wibaut de machtige. Een biografie.
224-451: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter 1864-1927.
236-448: LIAGRE B÷HL, F.M.TH. DE, - Herman Gorter 1864-1927. Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd.
238-155: LIAW YOCK FANG, , - Undang-undang Melaka (Law in Melaka) A critical edition. text in English and Indonesian.
242-589: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH, - Gekleurde schaduwen. Brieven 1770/1799. Samengesteld en ingeleid door Cyrille Offermans, vertaald door Marion Offermans.
232-493: LICHTENSTEIN, H., - Raoul Wallenberg. Retter von hunderttausend Juden. Ein Opfer Himmlers und Stalins. Mit einem Vorwort von Simon Wiesenthal.
207-245: LICHTVELD, L., - Suriname op de tweesprong.
229-230: LICHTVELD, NONI, - Anansi tussen god en duivel.
208-128: LIDOW (=ALIDA C.B.WALTHER), , - Het maanboek.
202-565: LIEBURG, M. J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam, (1467-1967). Een kort historisch overzicht.
223-559: LIEBURG, M. J. VAN, - Gilden, Gestichten en Gezondheidszorg. Vijftien opstellen over de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam.
218-586: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Sophia Kinderziekenhuis, 1863-1975.
210-568: LIEBURG, M. J. VAN, - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, 1839-1900. De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
245-526: LIEBURG, M. J. VAN, - Over weldoeners en wezen, bejaarden en bedeling. Uit de geschiedenis van de katholieke wezen- en bejaardenzorg te Delft.
244-465: LIEBURG, F.A.VAN E.A., - De Laurens in het midden. Uit de geschiedenis van de Grote kerk van Rotterdam.
209-27: LIEFDE, J.L.F. DE, - Onder zes nichtjes en neefjes.
239-191: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal.
230-277: LIEM TJOE ING, , - Lukisan-lukisan Koleksi Adam Malik. Wakil Presiden Republik Indonesia / Paintings from the Collection of Adam Malik Vice President of the Republic of Indonesia.
233-341: LIEMPT, AD VAN, - De oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de N.P.S. m.m.v. Hans Blom.
227-421: LIER, R.VAN, - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch. Uitgegeven onder het teken van Het Swarte Schaap.
245-349: LIESHOUT, J.VAN, - Overloon. Van slagveld tot Liberty Park.
241-170: LIESKER, HANS (SAMENGETELD), - Je denk, ken niet maar kŤn !! Vijf en twintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en jongens uit de burgerkampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ en de vrijheidsstrijd van IndonesiŽ in de jaren veertig en vijftig. Uitgave van de Stichting Jongens Japanse kampen Tjimahi/Bandoeng '42-'45.
238-259: LIEUW, GERDA. H. (VOORWOORD), - Nos futuro. Wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
227-596: LIEVERLOO, KARIN VAN / ROELOFS, PIETER, - Antoon van Welie 1866-1956. De laatste decadente schilder.
245-306: LIGTENBERG, LUCAS, - De Nieuwe Wereld van Peter Stuyvesant. Nederlandse voetsporen in de Verenigde Staten.
241-442: LIGTERINK, G.H., - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
233-159: LIGTHART, TH. E.A. (ONDER RED.VAN), - De Indische bodem.
202-118: LIGTHART, JAN, - In Zweden.
201-52: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Een zomervacantie bij de grenzen.
244-198: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Bewerkt door A.F.Ph.Mann.
211-35: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Pim en Mien. 4 deeltjes in 1 band.
242-134: LIGTHART, J. / CASIMIR,R (ONDER RED.VAN), - School en Leven. Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin. 12e jaargang - september 1911 - augustus 1912.
242-133: LIGTHART, J. / CASIMIR,R (ONDER RED.VAN), - School en Leven. Weekblad voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin. Vijfde Jaargang september 1903 - augustus 1904 + Wetenschappelijk bijblad 191 p. + omslagen met feuilleton.
240-198: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Bewerkt door A.F.Ph.Mann. Eerste, Tweede en derde stukje
240-197: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Ot en Sien in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Bewerkt door A.F.Ph.Mann.
228-25: LIGTHART,J - SCHEEPSTRA, H., - Het boek van Ot en Sien'. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder Reprint van de 1e druk t.g.v. het 125-jarig bestaan van de fa.J.B.Wolters.
209-28: LIGTHART, J. / SCHEEPSTRA,H., - Het boek van Ot en Sien. Uitgave voor de huiskamer van 'Nog bij Moeder' reprint.
243-279: LIJNDRAJER, PIETER, - De ontwikkeling der Stadhouderlijke macht onder Frederik Hendrik. (Proefschrift)
225-350: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
244-393: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
215-398: LIMBURG STIRUM (SAMENGESTELD DOOR), S.J. GRAAF VAN, - Varen in Oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche Koopvaardij in den Tweeden Wereldoorlog.
228-505: LIMBURG STIRUM, C.J. GRAAF VAN, - Iconografie van het Geslacht van Limburg Stirum.
222-257: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Het Leesgezelschap te Diepenbeek.
199-290: LIMBURG BROUWER, P.VAN, - Handboek der Grieksche Mythologie ten dienste der Latijnsche scholen en gymnasiŽn.
229-577: LINDE-BEINS, RENSKE VAN DER/ MAURER, ONNO, - Jakob Nieweg in stille bewondering.
241-243: LINDEBOOM, G.A. / LIEBURG, M.J.VAN (EINDREDACTIE), - Gedenkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken 1884-1984.
244-149: LINDEBOOM, L., - Oude K. P. M. - schepen van 'Tempo Doeloe' / Old K.P.M.-ships from the past. 12 delen. Complete reeks. (deel 11 titel foutief: Oude K.M.P.-schepen)
200-652: LINDEMAN, C.M.A.A., - Joachim Anthonisz Wtewael. met een voorwoord van W.Vogelsang.
243-36: LINDEN VAN SNELREWAARD-BOUDEWYNS, N. VAN DER, - Jantje in Modderstad. Kinderzangspel in vier bedrijfjes. Woorden van Tante Lize (E.C.J. Dopheide/Witte) Vertaald uit het Duits van Ottilia Wildenborg De inleiding met de tekst en aanwijzingen, is van 1903 maar het is dan al opgevoerd in Rotterdam en Amsterdam. Hoewel niet vermeld, is het afgaande op de uitgever,de 4de druk
245-96: LINDEN, J. TER E.A., - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
234-435: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
231-477: LINDEN, F.VAN DER, - In linnen gebonden van 1840 tot 1940. m.m.v. Albert Struik.
219-121: LINDEN, J. TER E.A., - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden.
218-287: LINDENBORN, M., - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendings-vereeniging.
245-307: LINDERS, JOKE, - Witte zuster in donker Afrika. Portret van een boerenfamilie.
242-131: LINDERS, JOKE, - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs. Schrijversprentenboek.
239-447: LINDERS, JOKE, - An Rutgers van der Loef. Biografie.
238-129: LINDERS, JOKE, - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G.Schmidt - de geschiedenis van haar schrijverschap. Met opdracht van de schrijfster aan Tonke Dragt.
243-91: LINDGREN, ASTRID, - Alle verhalen.
244-150: LINDSAY, CHARLES, - Mentawai schamane. Wšchter des regenwalds. Menschen, Natur und Geister im Urwald Indonesiens. Foto's und TagebuchzŁge. ‹bersetzt von Malte Heim. Mit einem wissenschaftlichen essay von Reimar Schefold.
232-248: LINKER, O.B. O.R.V., - Opstellen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te CuraÁao.
243-348: LINKS, KAREL, - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. uitgegeven 'Bovengronds
219-106: LINSCHOTEN, J.H.VAN, - De helden der PyreneŽn, een feit uit de Fransche gods-dienstoorlogen tijdens Richelieu. naar het duitsch van Gottfried Flammberg. (=J.J.A. Ebrard)
237-335: LINT, J. G. DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
239-308: LINT, J. G. DE, - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
243-155: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
238-156: LION CACHET, F., - Een jaar op reis in dienst van de zending.
231-213: LION CACHET, J., - Tiyo Soga, de eerste Kaffer-zendeling. Eene bladzijde uit de geschiedenis der zending in Kafferland. Naar het engelsch van J.A.Chalmers. (verschenen in 1877)
245-234: LION CACHET, F., - De worstelstrijd der Transvalers. Aan het volk van Nederland verteld.
202-165: LIP, F.A.W. VAN DER, - Nederlandsch-Indisch Herinnerings-Album aan de verloving en het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. met Maleische tekst van Armijn Panť. (met foto's van de feestelijkheden in verschillende plaatsen)
237-79: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Driesje Dribbel bij de Dwergen. Verteld en geteekend.
238-94: LISTAL, ALFRED, - Van de Wortelkindertjes.
227-103: LISTAL (= W.F.GOUWE), ALFRED, - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.
244-485: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - ...die jakken en rokken dragen' Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Tentoonstellingscatalogus. Noordbrabants Museum
238-579: LJESKOV / SALTIKOV / TSJECHOV / PLATONOV, , - Een Rus ontmoet een Duitser. Vier verhalen. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord van Charles B. Timmer.
228-578: LJESKOW, N.S., - Romans en verhalen. Vertaald door Tom Eekman.
218-604: L÷B, KURT, - De onbekende Jan Sluijters. Boekgrafiek oorlogsprenten affiches postzegels.
226-588: LOCHER, J.L., - Co Westerik. Catlogus tentoonstelling Berlin - Saarbr'cken - 's-Gravenhage 1983-1984
222-418: LODEIZEN, H., - Het innerlijk behang en andere gedichten.
228-417: LODEIZEN, H., - Vezamelde gedichten.
228-416: LODEIZEN, H., - De wanhoop is tijdelijk voorbij. Gekozen en ingeleid door Bart Moeyaert.
231-428: LODEIZEN, H., - Londenvaarder.
224-186: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
244-151: LODERICHS, M.A. E.A., - Medan. Beeld van een stad.
221-406: LODEWICK E.A., H. J. M. F., - Ik probeer mijn pen. Atlas van de Nederlandse Letterkunde.
235-258: LOEB…R, J.A., - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-IndiŽ.
233-161: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ.
202-166: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
197-142: LOEBIS, M., - Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu.
196-151: LOEBIS, M., - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesie.
242-194: LOEBIS, M., - Kampdagboek.
229-248: LOEBIS, M., - Een tijger valt aan. Roman uit het Indonesische oerwoud.
243-106: LOENEN, JOH.VAN, - Drie vrienden.
244-455: LOENEN, J.B.VAN, - Beschrijving en kleine Kroniek van de Gemeente Hillegom.
222-562: LOEWENSTEIN, FRITZ E., - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister.
234-36: LOFTING, HUGH, - De dierentuin van Doctor Dolittle. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
234-37: LOFTING, HUGH, - De geschiedenis van Doctor Dolittle. Zijnde het verhaal van zijn eigenaardig huiselijke leven en van zijn verbazingwekkende avonturen in den vreemde. Nooit tevoren in druk verschenen. Hollandsche bewerking van G.W.Elberts.
241-22: LOFTING, HUGH, - The story of Doctor Dolittle being the history of his peculiar life at homeand astonishing adventures in foreign parts never before printed.
229-249: LOFTS, NORA, - De zilveren notemuskaat. Vertaald door S.Franke.
235-172: LOHANDA, MONA, - Growing pains. The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942.
206-107: L÷HR, J.A.C., - Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van Kleinen Andries. Uit het Hoogduitsch.
193-44: LOHSZ, HEDWIG, - Op bezoek in dierenland. Bewerkt door Diet Kramer.
212-106: LOKHORST, EMMY VAN, - Na vieren. Verhalen, versjes, gezelschapspelletje, grapjes, raadsels, wedstrijdopgaven, enz.
214-112: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
201-54: LOKHORST, EMMY VAN, - Jessy en de anderen.
239-433: LOKHORST, E.VAN / VOETEN,B., - In Memoriam M.Nijhoff. Uitgave van de Gids met bijdragen van A.Roland Holst/ B.Voeten / A.Donker / G.Knuvelder / J.Engelman / Th.de Vries e.a. Bijgevoegd enige krantenartikelen en een geschreven kaart van Georgette Nijhoff-Hagendoorn.
244-38: LOKHORST, EMMY VAN, - Onwankelbaar. (over de laatste oorlogswinter)
238-417: LOKHORST, EMMY VAN, - De zonnewijzer.
245-82: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
220-116: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
239-109: LOKHORST, EMMY VAN, - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester - Klein duimpje.
241-420: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
220-512: LOLKAMA, J., - Triomf en Tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
244-39: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - De ongeluksvogel.
234-39: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Baby' .
244-40: LOMAN, MIES (= HANS DE LA RIVE BOX), - Nora's geheim.
203-516: LOMMEN, M. (SAMENGESTELD EN INGELEID), - Jan van Krimpen 1892-1958. Een keuze uit de collectie.
244-582: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH, - The poetical works of Henry Wadsworth Longfellow.
242-424: LONGOS, , - De treffelijke historie van Daphnis en Chloť zijnde de klassieke herdersroman van Longos. Overgebracht uit het Fransch van Amyox door J.Brouwer.
226-230: LOO, VILAN VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen~Schoevers, journaliste en declamatrice in Indie. Biografie.
231-214: LOO, C.J.VAN DER, - De geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) aan het volk verteld.
245-599: LOO, P.J. VAN, - Geschiedenis van het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland.
239-248: LOO, VILAN VAN DE, - IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
239-255: LOO, VILAN VAN DE, - Vier generaties vrouwengeschiedenis in het werk van Linscholte. Verzamelde romans en verhalen met een biografische inleiding.
244-226: LOO, VILAN VAN DE, - Somewhere in IndiŽ'. In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920).
245-600: LOO, P.J. VAN, - Geschiedenis van het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland.
236-619: LOO, P.J. VAN, - Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
240-156: LOOHUIS, J.G., - De verhouding tusschen den Tropischen landbouwgordel en industriecentra der gematigde zone in hare beteekenis voor het huidige aspect van het koloniale vraagstuk in Zuid-Oost-AziŽ.
243-465: LOON JZ., J. VAN, - Studentenliederen.
241-421: LOON, J.VAN / BOER, M. DE, - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op ť nij biwirke en neigien fen T.E.Halbertsma en W.Faber.
243-534: LOONSTRA, M., - Uit Koninklijk bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: De verzamelingen van de Oranjes.
213-554: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
214-547: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
227-514: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
233-483: LOOPER (O.R.V.), B. / RIEMENS, J.C., - Geschiedenis in Zutphen. Opstellen aange-boden aan M.M.Doornink-Hoogenraad.
243-240: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
245-423: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
237-512: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
228-414: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
206-564: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis van Katholiek Scheveningen.
206-501: LOOS, J. C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S.Catharina-Kerk te Amsterdam.
233-270: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der tekeningen met medewerking van W.Fruin-Mees door P.C.Bloys van Treslong. Uitg.t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Kon.Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
201-248: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
235-259: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden.
235-260: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogds-portretten en compagnieschilders. Deel I: tekst, deel II: platen.
231-421: LOOS, WIEPKE (BEZORGD DOOR), - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865. Brieven en dagboek.
216-251: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - Johannes Rach aan de Kaap. Artikel in Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. / V.E.Korn: Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving / F.S.Eringa: Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal / P.Donatus Dunselman : Adatgebruiken Kendajan-Dajak's van West-Borneo in acht te nemen na een brand / L.M.Coster-Wijsman : Illustraties bij het Javaanse verhaal Pandji Djajaksuma.
244-497: LOOS, WIEPKE / TUYL VAN SEROOSKERKEN, CAREL (REDACTIE), - Waarde heer Allebť. Leven en werk van August Allebť (1838-1927). Tentoonstellingscatalogus.
236-444: LOOS, K., - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
235-534: LOOS, W. / JANSEN, G., - Breitner en zijn tijd. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1880-1900.
211-507: LOOSJES, A., - 's-Gravenhage in beeld.
231-271: LOOSJES, VINCENT, - De veldslag bij Waterloo en dichtproeven.
237-526: LOOSJES, A., - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen, Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan, Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, Westknollendam en Nauwerna. Uit oorspronkelijke handschriften. Met aantekeningen tot dezer tijd vermeerderd door Petrus Loosjes. Reprint van de uitgave van 1794 bij F.Bohn en A.Loosjes.
221-318: LOOSJES, A., - Kerken en godshuizen in Nederland. Samengesteld uit 'Sprokkelingen in Nederland
211-486: LOOSJES, A., - Noord-Holland in Beeld, landelijk.
232-456: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Het leven van Maurits Lijnslager. Een Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17de eeuw. 3 dln. (herdrukt naar de derde uitgaaf van 1823).
236-332: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Al de dramatische werken.
236-333: LOOSJES PZ., ADRIAAN, - Het vaderland aangevallen en verlost . In zes zangen.
216-134: LOOTS, STAF, - Vlaamse kinder- en jeugdboeken van 1830 tot heden. Bibliografie met biografische gegevens. Deel I: 1830-1930. (met los namenregister)
228-523: LOOTSMA, S., - Friesch-Doopsgezinde gemeente West Zaandam. 1687-1937. Gedenkboek ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van 'Het Nieuwe Huys
244-330: LOOTSMA, S., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Walvisvaart. (meer speciaal de Zaansche).
230-403: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
227-422: LOOY, JACOBUS VAN, - Wie dronk toen water. Bloemlezing uit de briefwisseling met August Allebť gedurende zijn Prix de Rome-reis 1885-1887. verzorgd door F.P.Huygens.
237-393: LOOY, JACOB VAN (VERTAALD DOOR), - Naar het u lykt. Blyspel van William Shakespeare.
224-609: LOTH, D., - Philips II of Spain.
202-324: LOTTH…, ERNST, - Charme et lumiere des Pays-Bas.
196-50: LOTZ, ALICE, - Mijn Mary * Max. (Jongeman moet een maand als dame verkleed in Brussel doorbrengen)
238-5: B.B. (= LOUISE ADRIANA JOHANNA DE NEVE), LOUISE, - Wilde rozen.
224-112: LOUWERSE, P., - Konijntje-Wijsneus. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje. Is overdruk uit : Voor de Kinderkamer XII.
221-128: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
244-79: LOUWERSE, P., - Vertel Avonden. Nieuwe vertellingen voor het Jonge Volkje. Begint met : Jan met de pijp. 2e verbeterde druk.
236-128: LOUWERSE, P., - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw Zeeland. Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek 'The web of the spider
199-50: LOUWERSE, P., - De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zede-kundig verhaal.
238-96: LOUWERSE, P., - Voor kinderoog en kinderoor.
235-202: LOUWERSE, P., - Mannen van sta-vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
239-192: LOUWERSE, P., - De vlinderjagers op de Caraibische eilanden. Vrij bewerkt naar het Engelsche boek: The Butterfly Hunters van E.Murray-Aaron.
217-126: LOUWERSE, P., - De schippersjongen of Leiden in strijd en nood. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
201-125: LOUWERSE, P., - Hier is wat! Nieuwe vertellingen voor het jonge volkje.
237-91: LOUWERSE, P., - Een gelukkig huisgezin en andere verhalen in proza en berijmd. 2 delen in 1 band. Verzameld.
223-126: LOUWERSE, P., - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden. Naar het engelsche jongensboek 'The log of a Jack Tar' M.m.v. J.Brouwer.
208-231: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
244-78: LOUWERSE, P., - Ver van Huis. Nieuwe Vertellingen voor 't Jonge Volkje.
235-201: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
213-252: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost of Vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
225-64: LOUWERSE, P., - Lachen en Leeren. Vertellingen uit het leven der Viervoetige Dieren.
238-95: LOUWERSE, P., - Van hier en daar, van overal. (gedichtjes)
195-58: LUBER, JET, - De zeedistel.
243-201: LUBIS, MOCHTER, - Schemer over Djakarta. Roman.
245-521: LUCASSEN, J.M. E.A., - Gedenkboek van Beverwijk. Uitgave t.g.v. Herdenkingsfeesten 1927.
243-281: LUCASSEN, L., - En men noemde hen Zigeuners... De geschiedenis van Kaldarasch, Ursari, Lowara en Sinti in Nederland (1750-1944).
231-327: LUCASSEN, J., - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees pers-pektief, 1600-1900.
244-518: LUCEBERT, JENSEN, JENS CHRISTIAN / SZ…KEZZY, KARIN, - Van de maltentige losbol - gedichten en gouaches + Op bezoek bij Lucebert. 2 dln.
239-559: LUCEBERT, , - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten. Samenstelling : Jan Martinet.
229-586: LUCHT, CHRISTIAAN E.A., - De gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek. (Salomon - Maurits - Elchanon)
224-521: L‹CKE, C., - Haarlemmermeer 1852-2002. 150 Jaar wonen en werken.
243-122: LUERAS, L., - Bali. Hemel op aarde.
214-527: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
233-464: LUGARD, JR., G. J., - Deventer MozaÔek. Facetten van Deventer in heden en verleden.
231-18: LUGER, JOH., - De veertien dagen van Tom en Thys. Journalisten-detectives.
242-524: LUGT, FRITS, - Mit Rembrandt in Amsterdam. Die Darstellungen Rembrandts vom Amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung. Mit einem Zusatz Łber einige in Utrecht und Gelderland Zeichnungen. (deutsch von Erich Hanke)entstandene
240-337: L‹HRS, C., - Mijn zuster Anna Blaman.
245-100: LUIJTERS, GUUS, - In de ban van Jules Verne. Een biografische schets met artikelen en bijdragen van het Jules Verne Genootschap.
245-529: LUIK, A. / KNAAP, TH.VAN DER, - De geschiedenis van den Haagschen Reinigingsdienst. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan,1871 - 1 Juli - 1946 + Herdenking van het 75-jarig bestaan van den Haagschen Reinigingsdienst. 16 pp.
211-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
235-609: LUIKEN, JAN, - Schriftuurlyke Geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. 2 delen. herdruk van de uitgave van 1712.
221-173: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
234-138: LUINENBURG, O./ NEEF,J.DE (ONDER RED.VAN), - Java. Plaatjesalbum 'Onze zendingsvelden
243-156: LULIUS VAN GOOR, M.E., - Korte Gids voor de tempelbouwvallen in de Prambanan-vlakte, het DiŽngplateau en Gedong Sanga. 2e druk
237-278: LULOFS, MADELON, - Hungerpatrouille. Roman aus Niederlšndisch IndiŽ. Einzig berechtigte ‹bersetzung auf den Hollšndischen von Emil Charlet. Originaltitel : De Hongertocht.
237-280: LULOFSOVņ, MADELON, - Guma klesŠ..Translation Lida FaltovŠ. (Rubber)
238-228: LUMIERE, CORNEL, - De Tolk Krijgsgevangene aan de river Kwai. Met voorwoord van Wim Kan.
240-231: LUMIERE, CORNEL, - De Tolk Krijgsgevangene aan de river Kwai. Met voorwoord van Wim Kan.
241-104: LUNENBORG, H. (SAMENSTELLING), - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Neder-landse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoon-stelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 1989. (titelbeschrijvingen van de tentoongestelde boeken)
216-359: LUNSHOF, H.A., - De stuurman van 'De Groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
243-535: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chine de Commande.
219-593: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chine de Commande.
236-533: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Chinees porcelein en aardewerk.
235-261: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. / POSTHUMUS MEYJES,G.H.M., - Goud uit Java / Gold from Java. tekst in 2 talen.
245-460: LUSTIGER, ARNO, - Rotbuch : Stalin und die Juden. Die tragische Geschichte des JŁdischen Antifaschistischen Komitees und der sowjetischen Juden.
230-473: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
239-502: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
221-505: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
210-537: LUTTERVELT, R.VAN, - De Buitenplaatsen aan de Vecht.
238-215: LYNCH, HANS (= J.N.VAN HELVERT), - De wraak van Stalen Hand.
244-598: LYONS, ALBERT S. / PETRUCELLI, R.J., - Medicine. An illustrated History.
233-486: MAAL, R.J.VAN DER O.R.V., - van Baerne tot Baarn.
237-548: MAAN, DICK, - Paul Schuitema. Beeldend organisator.
226-571: MAAR, F.E.R.DE, - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst.
241-572: MAAR, F.E.R.DE, - Een gebit zonder eind. Grepen uit 50 eeuwen geschiedenis van de mondhygiŽne.
244-296: MAARSEVEEN, J.G.S.J.VAN, - Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909. 4 delen. I: 1851-1884. II: 1885-1897. III: 1898-1909. IV: Bijlagen.
229-480: MAARTENSE, KAREL, - De Conste van Geometria.
244-211: MAAS, PETER F. / OERLE, J.E.C.M., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
221-463: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
244-394: MAAS, NOP, - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met medewerking van Frank Engering.
242-195: MAAS, P.F., - IndiŽ verloren rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen. M.m.v. J.E.C.M.van Oerle.
238-390: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
193-442: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
217-619: MAAS, NOP (SAMENGESTELD EN TOEGELICHT), - Een bezoek bij graaf Leo Tolstoi en andere teksten.
221-631: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
240-392: MAAS, W., - Jacques Gans. Biografie.
203-678: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
207-500: MAAS, N., - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire. Met medewerking van F.L.Bastet en J.F.Heijbroek.
231-553: MAAS, R., - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
239-309: MAAS, A.J., - Nationale Ontwapening? De lucht- en gasoorlog en Prof.Dr.D.van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Met voorwoord van Generaal C.J.Snijders.
204-662: MAAS, R., - Arabisme, islam en christendom. Conflicten en overeenkomsten.
235-404: MAAS, NOP (UITGEG.INGELEID EN TOEGELICHT, - Marcellus Emants. Aante-keningen. met medewerking van P.H.Dubois.
230-113: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Bij Grootemoes. Versjes.
224-96: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Wilde Heintjes droom.
224-95: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Voor Broertjes en Zusjes.
199-111: MAATHUIS-ILCKEN, S., - Praatjes en plaatjes voor kleine maatjes.
242-196: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van B.V.A.RŲling.
242-198: MAC GILLAVRY, A., - Want ik heb uw vader gekend.
242-197: MAC GILLAVRY, A., - Syndromen.
243-566: MACDONOGH, GILES, - The last Kaiser William The Impetuous.
239-125: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
233-82: MAC…, J., - De nieuwe Moeder de Gans. Sprookjes uit de nieuwe doos. Voor de Nederlandsche jeugd bewerkt door P.J.Andriessen.
219-108: MAC…, J., - De historie van twee appeljongens of Hoe een grootpapa zijnen kleinkinderen rekenen leerde. Een heel leerzaam verhaal. Naverteld voor onze kinderen door P.J.Andriessen.
197-624: MACHIAVELLI, N., - Geschichte von Florenz.
219-363: MACINTYRE, D., - Kriegsschiffe in 5000 Jahren.
197-347: MACINTYRE, D., - Abenteuer der Segelschiffahrt.
197-349: MACINTYRE, D. / BATHE, B. W., - Het Oorlogsschip. Een geÔllustreerde geschiedenis.
217-604: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
239-572: MACINTYRE, BEN, - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche. Vertaald door Kees van Ginneken.
240-628: MACKENZIE, NORMAN & JANE, - The time-traveller. The lif of H.G.Wells.
236-136: MACKENZIE, DONALD A., - Egyptian Myth and Legend. With historical narrative notes on race problems, comparative beliefs etc.
236-620: MACKEY, ALBERT G., - Lexicon of Freemasonry. Containing definitions of all its communicable terms, notices of its traditions and antiquities, together with an account of all the rites and mysteries of the ancient world.
232-603: MACLAREN, IAN, - Harten van goud. Schetsen uit Schotland. Vertaald door W.van nes.
214-604: MACMIUNN, G., - The Crimea in perspective.
238-332: MAESSCHALCK, E., - Maria van BourgondiŽ een begeerde bruid.
242-425: MAEYER, A.DE / ROEMANS, R. (BEZORGD DOOR), - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aanteekeningen bij de oorspronkelijke tekst. + aantekeningen bij de tekst
230-367: MAHAN, A.T., - The influence of Sea Power upon history 1660-1783. reprint of the 5th edition (1894).
245-251: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Verzameld werk.
231-241: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjies. Een bundel vertellingen.
231-242: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Tjoek. Vertellingen.
231-243: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Verzameld werk.
242-260: MAHIEU, V. (=J.J.TH.BOON), - Schat, schot, schat. Zes vertellingen.
244-583: MAHLER-WERFEL, ALMA, - Diaries 1898-1902. Selected and translated by Antony Beaumont from the German edition transcribed and edited by Antony Beaumont and Susanne Rode-Breymann.
242-199: MAHLER, E., - De Witte Karbouw. Herinneringen aan een oorlog in de tropen.
223-605: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
231-578: MAHLER, ALMA, - Mijn leven. Vertaald door Willem van Toorn.
239-18: MAHLER, S., - Het raadsel van Europa.
224-239: MAIER, H./ MINDE,D.VAN / POEZE,H., - Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945.
238-580: MAJAKOWSKIJ, WLADIMIR, - Meine Entdeckung Amerikas.
227-314: MAK, J. J., - De Rederijkers.
244-282: MAK, G. / MATHIJSEN, M. (BEZORGD DOOR), - De zomer van 1823. Lopen met van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland.
245-308: MAK, GEERT / BANK,JAN E.A., - Verleden van Nederland.
243-157: MAK, HENK / NIX, CARL, - Wajang foxtrot. IndiŽ in klank en beeld. Met cd.
230-35: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
228-26: MAKKUM, HEIN VAN, - De ondergang van de Ph 24.
239-19: MAKKUM, HEIN VAN, - PH 24 antwoordt niet!!
217-622: MALAPARTE, CURZIO, - Dagboek van een vreemdeling in Parijs.
234-601: MALCOLM, NORMAN, - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht van Georg Henrik von Wright.
235-612: MALCOLM, NORMAN, - Ludwig Wittgenstein. Een biografisch essay. Met een kort levensbericht van Georg Henrik von Wright.
244-83: MALIEPAARD, J. / ZWAAP,R., - De vader van Pietje Bell. Leven en werk van Chris van Abkoude (1880-1960). Met bibliografie, met foto van elk boek.
203-179: MALKO, S. / VISSER, C., - Herinneringen aan ons IndiŽ.
197-124: MALONEY, M. C., - English illustrated books for children.a descriptive companion to a selection from the Osborne collection.
231-22: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe vrije bewerking voor de jeugd naar hector Malot's 'Sans Famille' door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink. 2 delen in 1 band.
237-93: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Vertaling van Gerard Keller. 2 delen.
240-73: MALOT, HECTOR, - Alleen op de wereld. Nieuwe bewerking door J.M.Bloemink-Lugten en F.H.N.Bloemink.
203-497: MAN, HERMAN DE, - De koets.
230-552: MAN, JACQUELINE DE, - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsthistorie en esthetica 1670-1820.
242-200: MAN, J.TH.A.DE, - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde. 1942 - 1946.
198-638: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
238-420: MAN, HERMAN DE, - Aart Luteyn de andere. Rijnvaart.
206-619: MAN, HENDRIK DE, - Herinneringen van Hendrik de Man.
238-421: MAN, HERMAN DE, - Kapitein Aart Luteyn. Beurtvaart.
234-537: MANDELA, NELSON, - De lange weg naar de vrijheid. De autobiografie.
236-613: MANDELE (PS. E.C.V.D.M.), E.C.VAN DER, - Het wetboek van mevrouw Etiquette voor heeren. In zestien artikelen.
237-580: MANDELSJTAM, OSIP, - De Egyptische postzegel. Uit het Russisch vertaald door Tom Eekman en Charles B.Timmer met een nawoord van Tom Eekman.
239-597: MANDELSTAM, NADEZHDA, - Hope against hope. A memoir / Hope Abandoned. A memoir. Translated from the Russian by Max Hayward, with an Introduction by Clarence Brown. 2 volumes.
245-564: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders.
245-565: MANDER, C. VAN, - Het Schilderboek. Het leven der doorluchtige Nederlandsche en Hoogduitsche schilders. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door A.F. Mirande en G.S.Overdiep.
230-222: MANDERS, JO, - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratie-kampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld.
231-244: MANDERS, JO, - Crisis.
225-461: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
202-494: MANDOS, H. / MANDOS-VAN DE POL, M., - De Brabantse Spreekwoorden. Uitdruk-kingen in Brabant gebruikt en opgetekend.
243-473: MANEN, D. VAN, - Aanzienijk vlek in 't Stichtse. Kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840.
243-554: MANEN, HANS PETER VAN, - Kaspar Hauser. Zijn leven en zijn plaats in de geschiedenis.
245-495: MANGUEL, ALBERTO, - De bibliotheek bij nacht. - De liefde voor boeken en de kunst van het verzamelen. Vertaald door Ton Heuvelmans.
225-314: MANNING, A.F. ( O.R.V.), - Erfgoed van Nederland. Wat ons bleef uit een roerig verleden.
240-559: MANS, VEERLE E.A., - Margareta de Heer (ca.1600 - ca 1665). Dť Friese kunstenares van de zeventiende eeuw.
235-291: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
243-261: MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE, - Een allerneeteligst caracter'. Het leven van Judith van Dorth (1747-1799). (Zij werd geexecuteerd o.a. voor het dragen van Oranje)
233-552: MANSEL, PHILIP, - Constantinople City of the World's Desire.
240-74: MANSERGH, JESSIE (MW.G.DE HORNE-VAIZEY), - Een jonge heethoofd. vertaald uit het engels door Cora.
244-95: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates.
234-40: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates.
244-94: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker of De Zilveren Schaatsen. Volledige vertaling van Anita van der Ven, nawoord van Joop Voorn.
228-27: MAPES DODGE, MARY, - Hans Brinker or The Silver Skates. A story of life in Holland.
240-513: MARCUS, LIDWIEN, - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad van Amsterdam.
209-337: MARE, A.J.DE, - Over twee exemplaren van de van Sichem's 'Gouverneurs en Gouvernantes'. Overdruk uit Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde V.
244-68: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden. Met muziek.
226-105: MAR…E, PIET, - Versjes van lang geleden met foto's van heden. Met muziek.
211-38: MAR…E, PIET / PRINSEN GEERLINGS, BERT, - Wij vliegen. (Met vier losse werktekeningen voor het bouwen van vliegtuigmodellen)
235-63: MAR…E, PIET, - Wij knutselen.
227-315: MARGRY, P. J. E.A., - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer.
244-285: MARGRY, PETER JAN / CASPERS, CHARLES, - 101 Bedevaartplaatsen in Nederland.
221-575: MARIEN, MARCEL E., - Victor Stuyvaert, houtsnijder miniaturist.
240-157: MARIJAM, SITI (MET INL.VAN), - De Indonesische vrouw. 1898 -1948. o.a. over Kartini, De vrouw uit de desa, De vrouw in de 2e wereldoorlog, Vrouwen en geldzaken, etc.
236-506: MARIS, A. J., - Eemnes. Rechtsgeschiedkundige ontwikkeling van Gemeente en Waterschap.
243-475: MARJOT, JACQUELINE, - īt Bonte Paard. De herberg van Jan Roest.
238-216: MARLE-HUBREGTSE, M.J.VAN, - Ams houdt van IndiŽ.
241-573: MARONIER, J.H., - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal.
231-215: MARQUIS, T.G., - Canada's sons on Kopje and Veldt. A historical account of the Canadian contigents. With an introduction chapter by Georg Munro Grant.
225-480: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
205-488: MARRES, R., - Enkele aspecten van de Anton Wachter cyclus van S.Vestdijk: De vertelsituatie en de hoofdmotieven.
244-80: MARRYAT, KAPITEIN, - De lotgevallen van Pieter Simpel. Herzien door P.J.Andriessen.
243-108: MARRYAT, KAPITEIN, - Lotgevallen van Jack Rustig, zijn zeeleven en zwerftochten als Adelborst. Een verhaal voor jongelieden. Uit het Engelsch.
244-286: MARSILJE, J.W. E.A., - Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland.
242-427: MARSMAN, H., - Schrijversprentenboek 4 gewijd aan H.Marsman.
225-462: MARSMAN, H., - De anatomische les.
235-435: MARSMAN, H., - Porta Nigra.
226-351: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
219-364: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Aanzien van de oude visserij. ....met de beste groeten van....
219-365: MARTENS, R. / WESTRA, L., - Binnenvaart onder stoom... Met de beste groeten.
209-617: MARTENS, S.W.P., - De Katharen. De opgang en vernietiging van een vredelievende ketterse sekte in de middeleeuwen.
225-611: MARTI, SAMUEL / PROKOSCH KURATH, GERTRUDE, - Dances of Anahuac. The Choreography and music of precortesian dances.
233-236: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen.
225-379: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
244-331: MARTIN, COLIN, - Het fortuin van de Armada.
234-322: MARTIN, C. / PARKER,G., - The Spanish Armada.
235-296: MARTIN, H., - Erasmus en zijn tijd. Historische schets.
238-248: (ARION), FRANK MARTINUS, - Ilusion di un anochi. 16 Sonet di amor.
242-56: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Puck van Holten.
227-44: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
241-25: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
214-59: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
230-37: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
230-38: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
230-36: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
242-50: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Het nieuwe begin.
245-33: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
239-20: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop van Dil - ter Heul.
242-49: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Het hoogfatsoen van Herr Feuer. Herinneringen uit mijn duitschen kantoortijd.
242-44: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De enige weg.
242-47: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Herinneringen. Verzamelde schetsen.
241-24: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
245-32: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop en haar jongen.
234-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Herinneringen. Verzamelde schetsen.
242-51: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Mensen uit een klein dorp. (14 korte verhalen)
240-75: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Caprices. (Deze 3e druk is oorspronkelijk uit 1935, blijkbaar in de oorlog opnieuw in omloop gebracht want boek heeft nu een K-nummer)
240-77: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Een zomerzotheid.
227-46: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke.
242-58: MARXVELDT,C.VAN / BELINFANTE-BELINFANTE, E., - Confetti.
238-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
242-41: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Carrousel. - Samengesteld en bewekt door Jan van Marxveldt.
244-41: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Rekel.
236-55: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - De toekomst van Marijke.
236-58: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Joop ter Heul's problemen.
236-60: MARXVELDT, CISSY VAN (= SIETSKE BEEK DE HAAN ), - Marijke's bestemming.
212-286: M¬S R¬NOE, (= E.OVERDUIJN HEYLIGERS), - Wat niet mocht. Indische roman.
237-263: MASDORP, D., - Sandilli of Zoeloe-koning en Engelschman. Een verhaal uit den Kafferoorlog.
226-432: MASOCH, SACHER, - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Vertaald door Multatuli en Marie Anderson. Inleiding en annotaties door J.Kortenhorst en J.J.Oversteegen.
226-352: MASTERS, D., - When Ships Go Down. More wonders of salvage.
231-458: MATHIJSEN, M., - De brieven van de Schoolmeester. Documentair-kritische uitgave. 2 delen. I: Brieven en documenten. II:Toelichtingen.
236-462: MATHIJSEN, M., - De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers.
237-351: MATTENS, REGINA, - Laat ons nu eerst het Te Deum zingen. De Dominicanessen van Neerbosch en de Tweede Wereldoorlog.
233-550: MATTHEWS, OWEN, - Stalin's Children. Three generations of love and war.
227-365: MATTHEWS, T.T., - Thirty years in Madagascar.
193-241: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
207-222: MATTHIESSEN, P., - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk.
225-380: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
215-434: MATTINGLY, G., - De Spaanse Armada. Zeven dagen die wereldgeschiedenis maakten.
237-581: MAUGHAM, W. S., - The Complete Short Stories. 3 delen.
243-158: MAURIK, JUSTUS VAN, - Indrukken van een 'TÚtÚk'. Indische typen en schetsen.
237-540: MAURON, CHARLES, - Vincent et Theo van Gogh. Une symbiose. / samen met : TRALBAUT, Mark Edo : Vincent Theo Johanna.
240-129: MAXANDREA, ( P.J.VAN HOEK), - De Dajaks in de binenlanden van Ned.Borneo. Populaire beschrijving van land en volk.
239-25: MAY, KARL, - Van Bagdad naar Stamboel. Vertaling van R.Gehrels.
239-23: MAY, KARL, - De slavenkaravaan.
239-22: MAY, KARL, - De slaaf van Harar. naar het 340ste duizendtal der duitsche uitgave. Door C.van der Tonge-Koster.
224-53: MAY, KARL, - Winnetou's testament.
204-82: MAY, KARL, - In de Schuilhoeken van den Balkan. Naar het 45e duizendtal der Duitsche uitgave. vertaald door Cath.A.Visser.
239-24: MAY, KARL, - Door het land der Skipetaren.
235-65: MAY, KARL, - In de gewelven van Ortry. Naar het 180ste duizendtal der duitsche uitgave door C.van der Tonge-Koster.
235-66: MAY, KARL, - In het land van den Mahdi. Naar het vijf en twintigste duizendtal der duitsche uitgave door C.v.d.Tonge-Koster.
230-162: MAYER, L.TH. / MOLL, J.F.A.C.VAN, - De Sedekahs en slametans in de desa en de daarbij gewoonlijk door den Javaan gegeven andere festiviteiten. fotografische herdruk van de uitgave van 1909.
244-322: MAZUR, TAMARA P., - Life and deeds of Admiral Cornelius Cruys. (catalogue of documents of RGAVMF)
217-232: MC LEOD, CYNTHIA, - Tweemaal MariŽnburg.
193-616: MCCONNELL, J., - Treasures of Eton. (Sculpture / Litrature / Silver / Pictures etc)
226-600: MCCRORY, DONALD P., - No ordinary man. The life and times of Miguel de Cervantes.
239-583: MCCRORY, DONALD P., - No ordinary man. The life and times of Miguel de Cervantes.
225-381: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
204-384: MCGEOCH, I., - An affair of changes. A submariner's Odyssey, 1939-44.
215-435: MCKEE, A., - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
239-26: MEADE, L.T., - Een gezellige kostschool. Uit het engelsch door J.van der Hoeven.
239-27: MEADE, L.T., - Een kleine ondeugd? Uit het Engelsch door mevr.J.van der Hoeven.
239-29: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
200-56: MEADE, L.T., - Een gezellige Kostschool. Uit het Engelsch door mw.J.van der Hoeven.
219-40: MEADE, L.T., - Molly op de kostschool. naar het engelsch door J.van der Hoeven.
239-28: MEADE, L.T., - Kitty O'Hara. bewerkt door ThťrŤse Hoven.
228-611: MECHANICUS, PHILIP, - Een volk bouwt zijn huis. Palestijnsche reisschetsen.
241-462: MEDDENS, H., - De Rijp: hondenwagens stapvoets!
237-363: MEDINE, PIERRE DE, - L'Art de naviger de Maistre Piere de Medine, Espaignol : contenant toutes les reigles, secrets, & ensignemens necessaires, ŗ la bonne naugation, traduit de Castillan en FranÁoys, avec augmentation & illustration de plusieurs figures & annotations, . reprint van de uitgave van 1554.
232-157: MEEL, P. VAN, - Tanda Mata K. N. I. L. foto's en verhalen als herinnering aan het Kon. Ned. Ind. Leger.
215-215: MEER, H.J.VAN DER, - Op de waterscheiding. Een Nederlander in de Kentering der Tijden. 1906-1956.
239-312: MEER, TH.VAN DER, - Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd.
239-30: MEER-PRINS, L.VAN DER, - Jolet op de viersprong.
237-39: MEEREN, W.VAN DER, - Het geheim van de barnsteenhoeve.
235-391: MEERKERK, J.B., - Conrad Busken Huet.
231-101: MEERTEN, A.B.VAN, - Fabelkunde voor jonge lieden. 2 delen. (verschillende uitgevers)
223-127: MEERTEN, A.B.VAN, - Album versjes. Gedichtjes, gedachten en bloemenspraak.
200-125: MEERTEN, A.B.VAN / ROBID… VAN DER AA, - Tijdwinst in Ledige Uren. Verhaaltjes en gedichtjes.
237-94: MEERTEN, A.B.VAN, - Vader Oscar of een oog van God. Het middel, ook voor jonge lieden, om altijd vrolijk en gelukkig te leven. Nieuwe uitgave. Boek is beloning van de kerkenraad der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente voor Cornelia Rappard.
243-109: MEERTEN, A.B.VAN / ROBID… VAN DER AA, - Schetsen aan het kinderlijk leven ontleend. ( verhaaltjes / gedichten)
211-448: MEERTENS, P. J., - Zeeuwse Familienamen.
232-403: MEERTENS, P. J., - Achterberg in kaart. (bibliografie).
244-397: MEERTENS, P. J., - Letterkundig Leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
243-288: MEES, H. (VERZORGD DOOR), - Herinneringen van Mr. W.C.Mees. (1882-1970)
231-333: MEES, W.C., - Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen ter gelegenheid van haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920. Dit exemplaar aangeboden aan : Johannes Hubertus Bosschart.
223-330: MEES, W.C., - Philips Willem van Oranje.
211-449: MEESTERS, G. L. E.A. (O.R.V.), - Voorouders en hun werk.
244-199: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Menno's Indisch-Prenten-Boek. Uit het dagelyksche Indische leven van het Indische kind. Met versjes voor de jeugd.
224-187: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Nederlands IndiŽ zoals het was. Menno's Indische prentkrabbels. (dit exemplaar met veel persoonlijke aantekeningen van G.J.van Maarseveen)
236-319: MEETEREN BROUWER, M. VAN, - Nederlands IndiŽ zoals het was. Menno's Indische prentkrabbels. (dit exemplaar met veel persoonlijke aantekeningen van G.J.van Maarseveen)
224-329: MEEUWEN, P. G. M. VAN, - Het Haagsche Huwelijksverdrag.
240-532: MEEUWES, M., - De Wijnhavenpanden. Geschiedenis van de bouw, sloop, herbouw, bewoning en het gebruik van acht bijzondere panden in het Centrum van Rotterdam en hun directe omgeving.
224-605: MEHRING, FRANZ, - karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
232-562: MEHRING, FRANZ, - Karl Marx. Geschiedenis van zijn Leven. Vertaald door Jan Romein.
245-350: MEIHUIZEN, J., - Smalle marges. De Nederlandse advocatuur in de Tweede Wereldoorlog.
242-344: MEIJ, J.C.A. DE, - De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572.
237-40: MEIJBOOM - ITALIAANDER, J., - De Gevonden schat.
222-64: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
234-139: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. M.m.v. F.A.J.Heckler.
223-419: MEIJER, JAAP, - Jacob IsraŽl de Haan en het Hebreeuws. Onze taal als een bare schat.
245-442: MEIJER, MAAIKE, - M.Vasalis. Een biografie.
221-414: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
221-415: MEIJER, J., - De dichter in depot. Perkmanuscripten en hun lotgevallen. (in typeschrift)
242-202: MEIJER RANNEFT, J.W. (TEN GELEIDE VAN), - Zwart op Wit. Liquidatie van een Imperium.
234-475: MEIJER, D.H., - De vrijbuiters van Leiden. Tafereelen ontleend aan de geschiedenis van Leidens beleg en ontzet in 1574. Voor jonge lieden.
239-31: MEIJER, J.D., - Woudloopers.
202-54: MEIJER, W. / HULZEN, JOH.VAN, - Het wijde leven. Leesboek voor de Christelijke School. 10 deeltjes. (eerste 4 deeltjes wat groter dan de anderen.
219-155: MEIJER, H., - De Deli-Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
233-518: MEIJER, H.G. / VIS, R., - Het Vliegerkruis. Voor initiatief, moed en volharding.
242-201: MEIJER, REMCO, - Oostindisch doof. Het Nederlandse debat over de dekolonisatie van IndonesiŽ.
234-538: MEIJER, F., - Schipper, zeil de haven binnen, alles is al verkocht. Handel en transport in de Oudheid.
221-416: MEIJER, J., - Manupilaties met de Mathilde I en II. De bronnen tot november 1881; de editie van 1882. 2 delen. (in typeschrift)
245-310: MEIJER DREES, M., - Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650.
240-478: MEIJER WIERSMA, KLAAS, - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
235-528: MEIJER, JR., D. C. E.A., - Onder Neerlands Vlag. Album ter herdenking van 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Militairen Bond, 1874-1899.
218-289: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
233-277: MEIJERING, M. E.A. (INLEIDING), - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen Zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
200-617: MEIJLER, H. S. R., - Ik zou wťťr zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade.
214-149: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P., - Ceylon - Nederland in het verleden. 1602-1796. Tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief 's-Grevenhage.
226-291: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
239-314: MEILOF, J., - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959.
240-432: MEINDERTS, A. E.A. (O.R.V.), - Den Haag, je tikt er tegen en het zingt. Literair den Haag vanaf 1750. Schrijversprentenboek 41.
244-42: MEINEN, G.J., - Twee zwervers. Een verhaal voor jongens.
205-210: MEINTJES, J., - De Boerenoorlog in beeld.
225-113: MEISTER, FRIEDRICH, - In 't vaarwater van den zeeroover. De avonturen van twee voormalige schoolkameraden in twee wereldzeeŽn en de wildernissen van Zuid-Amerika. Vertaald door H.ten Brink.
240-256: MELANTJONG, (= M.A.N.CATENIUS), - NjaÔ Blanda.
213-122: MELATI VAN JAVA, (= N.M.C.SLOOT), - Eigen schuld. Een verhaal voor meisjes.
225-560: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
212-603: MELCHIOR, EDUARD A., - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst.
232-19: MELCHIOR, EDUARD A., - Met vol-gas over de oceaan.
216-615: MELLEMA, R.L., - Een interpretatie van de Islaam. 2e ongewijzigde druk.
244-466: MELLES, J., - Het huys van Leeninge. Geschiedenis van de oude Lombarden en de stedelijke bank van lening te Rotterdam. 1325-1950 .
235-318: MELLING, ANTOINE-IGNACE, - Lettres de Hollande et des villes Ansťatiques. La correspondance dķn artiste-voyageur avec sa famille ŗ Paris en 1812. Prťsentťe par C.Boschma. Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812. Met inleiding en aantekeningen van C.Boschma.
225-382: MELO, FR.M.DE, - De strijd in het Engelsche kanaal tusschen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639. Vertaald uit het Portugeesch door M.de Jong.
244-584: MELVILLE, HERMAN, - Tales, poems, and other writings. Edited, with an Introduction and Notes by John Bryant.
244-585: MELVILLE, HERMAN, - The Piazza Tales.
232-535: MENDAX, FRITS, - Uit de wereld der vervalsers.
238-110: MENKENS - VAN DER SPIEGEL, D., - Evacuť-tje.
231-191: MENKMAN, W.R., - De West-Indische Compagnie.
245-227: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
221-233: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
228-197: MENKMAN, W.R., - De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied; waarin vervat de geschiedenis der Nederlandse Antillen.
241-437: MENSEMA, A.J., - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwikkeling en gebruik.
243-466: MENSONIDES, S.S. E.A., - Winsums verleden.
231-597: MERCIER, MARIO, - Chamanisme et Chamans. Le vťcu dans l'expťrience magique.
235-535: MERCUUR, TH. (MET VOORW.VAN), - Willem Frederik Hendrik Brunet de Rochebrune 1905-1990. uit de collectie van mevrouw Brunet de Rochebrune-van Lier.
236-202: MERENS, A., - Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt.
223-265: MERKEN, LUCRETIA VAN, - David. In twaalf boeken. (de titelplaat vermeld 1766)
242-428: MERODE, W. DE, - Schrijversprentenboek 18 Willem de Mťrode.
245-424: M…RODE, WILLEM DE, - Gedichten. Ingeleid door K.Heeroma. 3 delen.
245-425: M…RODE, WILLEM DE, - Verzamelde gedichten. Samengesteld en ingeleid door Hans Werkman.
240-435: MERODE, W. DE, - Verzamelde Gedichten. 2 delen.
236-463: MERODE, W. DE, - De overgave.
236-464: MERODE, W. DE, - Schrijversprentenboek 18 Willem de Mťrode.
239-346: MERRIDALE, CATHERINE, - Ivans oorlog. Leven en dood in het Rode Leger, 1939-1945.
219-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
237-43: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Evert van den Parlevinker.
201-66: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
233-61: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
239-32: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Van Kezen, Pruisen en Oranjeklanten.
193-53: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - De kornet van Maurits' ruiterij.
201-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Luyt Lievensz, de liedjeszanger.
235-437: MERWE, J. VAN DE, - Gij zijt kanalje! Heeft men ons verweten. Het proletarierslied in Nederland en Vlaanderen.
235-67: MERWE, H.TE (=N.HEINER), - Oranje-Aert de Prinsenbode.
243-38: MERWEDE, FRANS VAN DE, - De man die van de wereld viel, Een modern avontuur voor jongens en allen die het in hun hart nog bleven.
196-181: MES, G.M., - Onder de baobab. (Zuid-Afrika)
237-264: MES, G.M., - Onder de baobab.
213-334: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden Bruiloft. Met een voorbericht van H.Tollens.
240-437: MESSCHERT, WILLEM, - De gouden bruiloft.
231-501: MESSING, F.A.M., - Werken en leven in Haarlem. (1850-1914). Een sociaal-economische geschiedenis van de stad. Avec sommaire en franÁais.
224-594: METKEN, G‹NTER, - De prerafaŽlieten. Ethisch realisme en ivoren toren in de 19e eeuw.
244-152: METZ, E., - Mangkoe - Nagaran. (Vorstendom op Java)
238-158: METZ, E., - Mangkoe-Negaran. Analyse eines Javanischen FŁrstentums.
242-429: METZ-KONING, MORIE, - Dominee Geeston.
236-593: METZ-KONING, MORIE, - Van de zonnebloem die de zon wilde zijn.
237-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
208-487: MEULEN, R. VAN DER, - Boekhandel en bibliographie. Theorie en practijk. Geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen.
245-430: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
245-431: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
194-232: MEULEN, D. VAN DER, - Hoort gij de donder niet? Begin van het einde onzer gezagvoering in IndiŽ. Een persoonlijke terugblik.
245-429: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli een zelfportret. Het leven van Eduard Douwes Dekker, door Multatuli verteld. Samengesteld door Dik van der Meulen, Cees Fasseur en Hans van den Bergh.
239-430: MEULEN, D. VAN DER, - Multatuli. Leven en dood van Eduard Douwes Dekker. 3 delen in 2 banden.
240-471: MEULEN, R. VAN DER, - Een veertigjarige uitgeversloopbaan. A.W.Sijthoff te Leiden 1851 - 1 Januari - 1891.
228-480: MEURER, PETER H. / STOPP, KLAUS, - Topographica des NŁrnberger Verlages David Funck.
200-671: MEY, L.M.VAN DER, - Nehru's droom voorbij. 1962 Als keerpunt in India's verhouding tot China.
233-489: MEYER, G. M. DE / GRAAFHUIS, A., - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schut-meestersrekeningen van 1428-1528; hun informatie en de informetica.
240-103: MEYER, CO, - Van drie stoute kippetjes.
235-173: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D., - Twee gouverneurs en een equipagemeester. In en om Malakka 1778-1823.
241-172: MEYER, D.H., - Japan wint den oorlog! Documenten over Java.
241-602: MEYER, JUSTUS, - De schoonheid van Shakespeare.
233-495: MEYERE, J.A.L.DE / RUIJTER, J.M.M., - De Lekpoort te Vianen. Aspecten uit de historie van ons stadje aan de Lek.
229-502: MEYERINK JR., JAC.C., - GeÔllustreerde gids voor Haarlem en omgeving.
225-352: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
232-371: MEYERS, J., - Mussert, een politiek leven.
196-502: MEYIER, K. A. DE, - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschrif-ten ( voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek ter Leiden ).
244-586: MEYRINK, G., - Der Golem. Roman. EinfŁhrung von Hugo Stener-Prag
244-523: MICHAEL, PRINCE OF GREECE, - Jewels of the Tsars. The Romanovs & Imperial Russia.
202-55: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
239-33: MICHAňLIS, KARIN, - Bibi en Ole. vertaald door G.W.Elberts.
244-399: MICHAELIS, HANNY, - Tegen de wind.
241-548: MICHEELS, PAULINE, - Muziek in de schaduw van het Derde Rijk.De Nederlandse symfonie-orkesten, 1933-1945. (with a summery in english)
238-422: MICHEELS, PAULINE, - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005.
225-609: MICHEL, PETER, - Rig-Veda. Das heilige Wissen Indiens. Herausgegeben und eingeleitet. 2 Bšnde : I. Erster bis achter Liederkreis II: Neunter und zehter Liederkreis.
239-560: MICHENER, JAMES A., - The Hokusai Sketch-Books. Selections from the Manga.
245-461: MICHMAN, JOSEPH / BEEM, HARTOG / MICHMAN, DAN, - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Vertaald uit het Hebreeuws door Ruben Verhasselt. Aanvullend onderzoek en beeldresearch Victor Brilleman. Eindredactie Joop Sanders en Edward van Voolen.
245-462: MICHMAN, JOSEPH, - The History of Dutch Jewry during the Emancipation Period 1787-1815.
242-430: MIDDAG, I., - Rarewoordenboek. Van bereshit tot zeeajuin.
230-115: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Hoe Wortelmannetje de wereld zag.
230-116: MIDDERIGH-BOKHORST, B., - Wortelmannetje geeft een feest. Verteld en getekend.
245-343: MIDDLEBROOK, MARTIN, - Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem. Herdenkingseditie - 60 jaar na dato.
225-487: MIEDEMA, N., - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereld-bibliotheek-Vereniging 1925-1986.
195-478: MIERLO, J. VAN, - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse PoŽzie.
237-179: MIERT, H.VAN., - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
243-159: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
209-180: MIERT, H.VAN., - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930.
217-603: MIGLIORINI, ELIO A.O., - L'Italia in Africa. 2 vols. I: Il territorio e le popolazioni. II: LEONE, Enrico de : Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione geografica politica ed economica.
239-232: MIKLOUCHO-MACLAY, NIKOLAI, - Bei den Papuas. Die ReisetagebŁcher des Nikolai Mikloucho-Maclay. Nach einer alten ‹bersetzung bearbeitet.
219-156: MIKSIC, JOHN, - Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. 2 delen in 1 band. I: Oude geschiedenis. II: onder red.van Ant.REID: Vroeg-moderne gescheidenis.
207-275: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
217-263: MIKSIC, J., - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
202-167: MILES (PSEUDONIEM), , - Herinneringen uit den van Heutsztijd. Uitgave van het hoofdbestuur der Europeesche onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang te Bandoeng.
219-235: MILLIN, S. G., - Rhodes.
235-540: MILLMAN, IAN, - Georges de Feure. 1868-1943. 19the-century Masters-4.
242-59: MILNE, A.A., - Winnie-the-Pooh.
245-97: MILNE, A.A., - Winnie-The-Pooh. The complete collection of stories and poems.
218-600: MILNER, JOHN, - Russian Revolutionary Art.
242-345: MILO, T.H., - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E.Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
239-34: MINCO, MARGA, - Kijk 'ns in de la.
244-400: MINCO, MARGA, - Storing. Verhalen.
245-351: MINCO, BILL, - Koude voeten. Begenadigd tot levenslang. Het relaas van een joods scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel - Untermassfeld - Mauthausen - Auschwitz - Dachau.
245-463: MINCO, BILL, - Koude voeten. Begenadigd tot levenslang. Het relaas van een joods scholier uit het Geuzenverzet. Oranjehotel - Untermassfeld - Mauthausen - Auschwitz - Dachau.
222-426: MINCO, M., - De andere kant. Verhalen.
238-423: MINCO, M., - Het bittere kruid / Verhalen / Een leeg huis.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

6/28