Antiquariaat Alfa Haganum
(gesloten antiquariaat) Berberisstraat 16, 2565 XA, Den Haag, The Netherlands. Tel: +31 (0)703 601 285            Email: alfahaganum-n.witte@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
232-384: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenck-waerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
242-174: HOOGEWERFF, G.C., - Met Piet Hein naar de West.
231-311: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
221-367: HOOGEWERFF, G.J., - Journalen van de gedenckwaerdige Reijsen van Willem IJsbrantsz.Bontekoe,1618-1625.
243-369: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
228-273: HOOGEWERFF, G.J., - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland.
239-363: HOOGEWERFF, G.J., - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en van aantekeningen voorzien.
236-248: HOOGH, G.J.M.DE, - Mijn Indische Mariniers Jaren. Naar herinneringen van B.J.van Gils.
243-256: HOOGHIEMSTRA, DANIELA, - De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966).
243-146: HOOGSTRATEN, J.E.VAN (TEN GELEIDE), - Industrie in Nederlandsch-IndiŽ. Bijzonder-nummer van het Economisch-Weekblad voor Nederlandsch-IndiŽ. Mei 1941.
218-491: HOOGSTRATEN, M.VAN, - De molens van Zeeland.
219-13: HOOGTE, A. VAN DER, - Uit Karels H.B.S. jaren.
233-45: HOONING, FROUCK VAN DE, - Enfant terrible.
210-108: HOOP, A. VAN DER, - De nieuwe Moeder de Gans en de Gouden Eieren.
243-237: HOOP, A.N.J.TH. ņ TH. VAN DER, - Indonesische Siermotieven. Ragam-ragam Perhiasan Indonesia / Indonesian Ornamental Design.
243-121: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
244-250: HOOYKAAS, C., - Bagus Umbara Prince of Koripan. The story of a prince of Bal and a Princess of Bali. Illustrated on palm leaves by a Belinese artist. With Balinesete tekst and English translation.
229-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
225-241: HOOYKAAS, C., - De kluizenaar: Doekoeh Siladri. Balisch volksverhaal. vert.en ingel.
219-132: HOOYKAAS, C., - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
237-537: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
232-525: HOOZEE, ROBERT (E.A.), - Ik James Ensor. Tekeningen en prenten.
243-498: HOPPENBROUWERS, PETER, - Een middeleeuwse samenleving. Het land van Heusden, ca. 1360-ca.1515. 2 delen. Deel I: tekst Deel II: bijlagen, noten en verantwoording.
220-56: HOREMANS, J.H., - De diamantraid.
244-579: HORNE, PH., - Henry James. A life in Letters.
240-608: HORNE, PH., - Henry James. A life in Letters.
224-559: HORNMAN, W., - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
208-576: HORNMAN, W., - De Mariniersbrigade. De geschiedenis.
244-207: HORNMAN, W., - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
238-358: HORNMAN, W., - De helden van de Willemsbrug. Rotterdam, mei 1940.
240-224: HORNMAN, W., - De laatste man. Mariniers in de Gordel van smaragd 1952-1950.
236-249: HORNMAN, W., - De hele hap. Gevolgd door: Ik wil leven.
233-48: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Ik wil.
238-381: HORST, H.VAN DER, - Met Louis Couperus naar IndiŽ. Couperus' laatste reis. (soort stripverhaal, teksten ontleend aan 'Oostwaarts')
201-480: HORST, K.VAN DER (SAMENGESTELD DOOR), - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Samengesteld bij het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit 1584-1984.
235-197: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Kitty's leed en vreugde. Van Indisch meisjesleven.
197-457: HORST, H.VAN DER, - Met Louis Couperus naar IndiŽ. Couperus' laatste reis. (soort stripverhaal, teksten ontleend aan 'Oostwaarts')
235-195: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Gulden weken.
241-153: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Een Hollandsch gezin in IndiŽ.
244-196: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Gulden weken.
244-197: HORST-VAN DOORN, C.V.D., - Tante Noep.
235-199: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Tineke. (Een verhaal uit het Indische Kinder-leven).
238-48: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Ik wil.
241-155: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER, - Tineke. (Een verhaal uit het Indische Kinder-leven).
204-317: HORST, D.J.H.TER, - Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier.
219-216: HORST, HERMAN VAN DER, - Faja Lobbi. Impressies van het binnenland van Suriname.
237-171: HORSTING, L.H.C., - Pawiro. Zwerftochten door IndiŽ. Met een woord vooraf van L.C.Westenenk.
233-47: HORSTING-BOERMA, A.A.M., - Edie, de droomster.
229-520: HOTTENTOT, JAN, - Zaandam in oude ansichten. Deel 2.
231-476: HOTTINGA, T., - Honderd jaar Tijdschriftgeschiedenis. De Katholieke Illustratie.
243-187: HOUBEN, V.J.H., - Kraton and Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta 1830-1870.
241-127: HOUBEN, VINCENT, - Van kolonie tot eenheidsstaat. IndonesiŽ in de negentiende en de twintigste eeuw.
230-540: HOUBRAKEN, ARN., - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Bewerkt door P.T.A.Swillens en W.Vogelsang. Woordelijk nagedrukt naar de uitgave van 1718/1721. 3 delen.
239-554: HOUBRAKEN, ARN., - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Bewerkt door P.T.A.Swillens en W.Vogelsang. Woordelijk nagedrukt naar de uitgave van 1718/1721. 3 delen.
206-603: HOUSTON, M.G., - Ancient Greek Roman and Byzantine Costume & Decoration.
222-492: HOUTE DE LANGE, TEN / DE JONGE, - Het dubbele namen boek inclusief Latijnse en Griekse namen. Van Van der Aa Criellaert tot Zwigtman van Noppen.
237-477: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Het Alkmaarse regentengeslacht De Lange. Een geschiedkundige, genealogische, Sociaal-economische, heraldische en iconografische beschrijving van het geslacht De Lange, Ten Houte de Lange, Stuyling(h) de Lange, Tigler de Lange. Uitgewerkt in de vrouwelijke lijn met kwartierstaten.
237-475: HOUTE DE LANGE, C.E.G. TEN, - Familiefonds Hurgronje. De nakomelingen van Isaac Hurgronje (1652-1706) en Josina Phoenix (1663-1711) en de geschiedenis van 225 jaar Familiefonds Hurgronje.
220-511: HOUTEN, U.VAN, - De Hillige Histoarje. Forteld foar it Fryske Folk. It alde Testamint. It Nije Testamint. 2 delen.
198-174: HOUTZAGER, H.L. ONDER RED.VAN, - Delft en de Oost-Indische Compagnie.
209-210: HOUTZAGER, H.L. ONDER RED.VAN, - Delft en de Oost-Indische Compagnie.
223-536: HOUTZAGER, H.L. E.A., - Delft en de Oostindische Compagnie.
209-554: HOUTZAGER, H. / JONKER, M. (REDACTIE), - De snijkunst verbeeld. Delftse anatomische lessen nader belicht. Beschrijving van vier Delftse anatomische lessen en een overzicht van de gezondheidszorg in Delft en heer beoefenaren in de zeventiendde en achttiende eeuw.
233-310: HOUWINK TEN CATE, J., - De mannen van de daad en Duitsland, 1919-1939. Het Hollandse zakenleven en de vooroorlogse buitenlandse politiek.
228-511: HOUWINK, P., - Watertorens in Nederland. (1856-1915).
238-322: HOUWINK, P., - Watertorens in Nederland. (1856-1915).
241-375: HOUWINK, R. HZN., - Voetstappen.
232-612: HOUX KOUNG-OU, , - La famille et l'Institution du marrige et du divorce en Chine. Selon le projet de nouveau code civil chinois avec des fťfťrences aux coutumes et ŗ la lťgislation en vigueur.
244-422: HOVE, JAN JACOB TEN (=DERK GERH.HOEK), - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. In 1647, het laatste jaar van de Spaansche tyrannie, gedrukt bij de Weduwe de Bye. nr. 268 van 325 ex.
226-279: HOVE, JAN JACOB TEN (=DERK GERH.HOEK), - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. In 1647, het laatste jaar van de Spaansche tyrannie, gedrukt bij de Weduwe de Bye. Illegaal uitgegeven. De Jong 404.
233-311: HOVE, JAN JACOB TEN (=DERK GERH.HOEK), - Het raadsel van Arend en Hendrik Goudt. In 1647, het laatste jaar van de Spaansche tyrannie, gedrukt bij de Weduwe de Bye. Illegaal uitgegeven. De Jong 404.
197-108: HOVEN, TH…R»SE, - Aan de Bron. (roman)
224-259: HOVEN, TH…R»SE, - In sarong en kabaai.
212-150: HOVEN, P. VAN DEN, - Achter de keukendeur. Zestien gesprekken over jeugdliteratuur.
244-34: HOVEN, TH…R»SE, - Nonnie en andere verhalen. (verhaal 'Nonnie' speelt in Nederlands IndiŽ)
199-219: HOVEN, TH…R»SE, - Tante Stanny. (Indische weeskinderen in Nederland)
242-325: HOVENS, PIETER / DAHLER, ROB, - Zigeuners in Nederland. Cultuur, geschiedenis en beleid. Sociaal Antropologische Cahiers XXII
233-50: HOVING, J.E., - Witte Dirk.
238-226: HOVINGA, H., - Eindstation Pakan Baroe 1944-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud. derde herziene en uitgebreide druk
240-225: HOVINGA, H., - Met de dood voor ogen. Overleven in de strijd om IndiŽ.
237-328: HOVY, J., - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
244-508: HOWGATE, SARAH, - Lucian Freud Portraits.
200-662: HOWSON, G., - Thief-taker General. The rise and Fall of Jonathan Wild.
230-155: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsburg. Ter gelegenheid van haar Vijftigjarig bestaan 1877 - 1927.
235-368: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
242-384: HOYT, E.P., - De verovering van de Gilbert-eilanden. Een verbeten strijd in de Pacific, 1943.
241-521: HOZEE, ROBERT (INLEIDING), - Tekeningen, pastels en aquarellen uit eigen collectie. Museum voor Schone Kunsten Gent.
211-548: HROCH, M. / SKYBOVA, - Inquisitie en contrareformatie.
241-66: HUBERT VAN BEUSEKOM, ANNA, - Janneke en de klok.
206-444: HUBERTS, W.J.A. / ELBERTS, W.A. / BRANDEN, F.V.D., - Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde.
237-172: HUENDER, W., - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera.
216-549: H‹FFER, M., - De Adelijke Vrouwenabdij van Rijnsburg, 1133 - 1574. Met een inleidend woord van B.Kruitwagen.
232-560: HUGENHOLTZ, F.W.N., - Drie Boerenopstanden uit de veertiende eeuw. Vlaanderen. 1323-1328; Frankrijk, 1358 ; Engeland, 1381.
200-664: HUGHES, R., - De fatale kust. Het epos van AustraliŽ. Vertaald door J.Verheydt.
232-561: HUGHES, R., - De fatale kust. Het epos van AustraliŽ. Vertaald door J.Verheydt.
242-564: HUGHES, L. / MELTZER, M., - A pictorial history of the negro in America.
236-551: HUGO, VICTOR, - Zelf gezien. Gekozen, geannoteerd en vertaald door Greetje van den Berg.
229-490: HUIBERTS, ALBERT H.M., - 350 Jaar familie Huijbers, Huibers, Huiberts, Huijberts. De geschiedenis van een Westfries geslacht.
228-208: HUIGEN, S., - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika.
238-258: HUIJGERS, D. / EZECHIňLS, L., - Landhuizen van CuraÁao en Bonaire.
242-124: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
231-109: HUISKAMP, FR., - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Hierbij: Correcties en aanvullingen en titelregister.
223-424: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Groninger Velksvertellingen eerste deel : Het boek van Trijntje Soldaats. Facsimile herdruk van de uitgave van 1928. Met inleiding :'Na dertig jaar' van K.Heeroma.
199-500: HUIZENGA-ONNEKES, E.J., - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
200-303: HUIZINGA, L., - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopman-huis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
233-313: HUIZINGA, J., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
233-312: HUIZINGA, L., - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der 14e en 15e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden.
194-345: HUIZINGA, J., - Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets. bezorging tekst en ills. van A. v.d. Lem.
240-226: HUIZINGA, L., - Zes kaarsen voor IndiŽ.
231-312: HUIZINGA, J., - Keur van Gedenkwaardige tafereelen uit de Vaderlandsche HistoriŽn. Volgens de beste bronnen bewerkt en naar tijdsorde gerangschikt. Met een inleiding van C.T.van Valkenburg en vertalingen van J.C.Bloem. Een nagelaten werk van de historicus.
231-538: HULKENBURG, A.M., - Keukenhof.
244-208: HULSBOS, J., - Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Ja-panse capitulatie, 1945-1947.
236-562: HULSEW…, A.F.P. VAN, - Remnants of Han Law. Vol I. Introductary studies and an annotated translation of chapters 22 and 23 of the history of the former Han Dynasty.
234-510: HULSKER, J., - Lotgenoten. Het leven van Vincent en Theo van Gogh.
233-250: HULST, WIECHER, - Een vriend aan het Tobameer.
229-572: HULST, DOLF, - De Haagse School De Stijl en Mondriaan.
202-45: HULST (PS.JAN VAN DE CROESE), W.G.VAN DE, - Willem Wijcherts.
202-43: HULST, W.G. VAN DE, - Gerdientje.
242-25: HULST, W.G. VAN DE, - Inde Soete Suikerbol. Deel 5.
242-26: HULST, W.G. VAN DE, - Inde Soete Suikerbol. Deel 6.
242-28: HULST, W.G. VAN DE, - Zo'n vreemde jongen.
242-24: HULST, W.G. VAN DE, - Inde Soete Suikerbol. Deel 4.
216-213: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
233-189: HULZEN, J. VAN, - Om de Zuid naar de Oost.
228-192: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
218-526: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kloosters en gasthuizen.
221-230: HULZEN, J. VAN, - Onze Westindische geschiedenis.
233-492: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kloosters en gasthuizen.
238-476: HULZEN, A. VAN, - Utrechtse kerken en kerkgebouwen.
239-419: HUNIN, JAN, - Het enfant terrible Camille Huysmans 1871-1968.
202-223: HUNT, MONICA, - Reaction to conquest. Effects of contact with Europeans on the Pondo of South Africa. With an introduction by J.C.Smuts .
239-226: HURLEY, F., - Parelvisschers en Papoea's.
241-615: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
205-646: HUSSUM, W., - Het Paascheiland. Zijn voorouder- en vogelcultuur.
237-476: HUT, L.J. E.A., - Genealogie Hut. (niet in de handel)
220-600: HUVENNE, P., - Pieter Pourbus meester-schilder. 1524-1584.
230-312: HUYGENS, C., - Mijn leven verteld aan mijn kinderen. Bezorgd door Frans Blom. 2 delen. I: Inleiding, teksteditie en vertaling. II: Commentaar en annotatie.
242-327: HUYGENS, CONSTANTIJN, - Mijn leven verteld aan mijn kinderen. Bezorgd door Frans Blom. 2 delen. I: Inleiding, teksteditie en vertaling. II: Commentaar en annotatie.
239-420: HYNCKES, RAOUL, - De vrienden van middernacht.
220-408: IANSEN, S.A.P.J.H., - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
236-423: IANSEN, S.A.P.J.H., - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
239-538: IBELINGS, HANS, - Van Gogh Museum Architecture. Rietveld to Kurokawa. Edited by Andreas BlŁhm. exhibition catalogue.
240-424: IBO, W., - En nu de moraal van dit lied. 75 jaar Nederlands Cabaret.
241-67: IBRAHIM, IBN, - De allerwonderlijkste avonturen van de arme schoenlapper Maroef. Hoe hij vluchtte voor de gerechtsdienaar van de sultan van Cairo enz....
239-593: IBSEN, HENRIK, - De zomer beschrijf je het best op een winterdag. Brieven geselecteerd, vertaald , ingeleid en van commentaar voorzien door Suze van der Poll en Rob van der Zalm in samenwerking met Jeanne Dullaert-van Tol en Sjoukje Marsman.
233-251: IDO, V., - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. 2 delen
239-163: IDRIS, IMRAD E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Dari Sekolah K.W.III ke Yayasan Kawedri. Penilaian dan Peran suatu Sekolah Kolonial dalam rangka Mencerdaskan Dangsa. voorwoord in bahasa en engels.
234-266: IJSSELMUIDEN, P.G.VAN, - Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940.
244-91: IJSSELSTEIN, JENNY, - Cora en Imp naar de wintersport.
233-153: IJZEREEF, W., - De wind en de bladeren. HiŽrarchie en autonomie in Bone en Polombangkeng, (Zuid-Sulawesi)1850-1950.
240-227: IMMERZEEL, B. R. / ESCH, F. VAN ( O.R.V. ), - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting, 1942-1945.
220-220: IMMERZEEL, B. R. / ESCH, F. VAN ( O.R.V. ), - Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting, 1942-1945.
240-300: IMMINK, D.A., - De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij. 1863-1913.
240-66: INGWERSEN, GESINA, - Truitje. met ingeplakte prijs van Zondagsschool.
223-506: IONGH, J.DE, - Van Gelder Zonen,1784-1934.
219-494: IONGH, J.DE, - Van Gelder Zonen,1784-1934.
210-594: ISING, A., - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
239-296: ISRAEL, J.I., - De Republiek 1477-1806. 2 delen. Deel I: tot 1647. Deel II: vanaf 1647.
206-291: ISRAEL, J.I., - De Republiek 1477-1806. 2 delen. Deel I: tot 1647. Deel II: vanaf 1647.
232-485: ISRAEL, J.I., - De Joden in Europa 1550-1750.
239-297: ITERSON, W.VAN, - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een rechtshistorische studie aan de and van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
237-510: ITERSON, P.D.J.VAN / LAAN, P.H.J.VAN DER, - Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1490-1550.
237-298: ITERSON, G. VAN E.A., - Martinus Willem Beijerinck. His life and his work. (microbiologist)
223-26: D'IVOI, PAUL, - Sergeant Kordaat. Naar het Fransch bewerkt door Ed.van den Gheijn jr.
237-330: JACKMAN, S.W., - De Romanov relaties. Uit de privť-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de Grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Koningin Anna Palowna 1817-1855.
230-314: JACKMAN, S.W., - De Romanov relaties. Uit de privť-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de Grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Koningin Anna Palowna 1817-1855.
243-269: JACKMAN, S.W., - ChŤre Annette, of hoe men een goede Koningin van Nederland wordt. De brieven van tsarina Maria Fjodorovna aan haar dochter Anna Paulowna.
240-301: JACKMAN, S.W., - De Romanov relaties. Uit de privť-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de Grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Koningin Anna Palowna 1817-1855.
209-621: JACKMAN, S.W., - Romanov relations. The private correspondence of Tsars Alexander I, Nicholas I and the Grand Dukes Constantine and Michael with their sister Queen Anna Palowna 1817-1855.
192-521: JACKSON, D., - Van beitel tot vulpen. De geschiedenis van het schrift.
242-188: JACKSON, D., - Nachtmerrie op Java. Het leven in de vrouwenkampen tijdens de Japanse bezetting 1942-1945.
244-548: JACOB, H.E., - Mozart mysterie en genade. Vertaald uit het Duits door Johan de Molenaar.
210-574: JACOBS, ANNE E.A. (ONDER REDACTIE VAN), - Zicht op de Oude Kerk. 100 Jaar Laan van Heldenburg.
221-553: JACOBS, JAC., - Het gouden boek der K.A.B. in Limburg. 1900-1950. Vijftig jaren arbeidersbeweging in Limburg.
215-231: JACOBS, E.M., - Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
233-154: JACOBS, H. / ROELANDS,J, - Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-IndiŽ-IndonesiŽ, gebaseerd op VARA-uitzendingen onder de gelijknamige titel. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-IndiŽ-IndonesiŽ.
201-195: JACOBS, G.F., - Wedloop met de moesson. Verslag van een reddingsoperatie op Sumatra.
228-125: JACOBS, E.M., - Koopman in AziŽ. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
239-298: JACOBS, ALETTA, - Herinneringen.
236-199: JACOBS, E.M., - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
244-395: JACOBSEN, R., - Carel van Mander (1548-1606) dichter en Prozaschrijver.
199-286: JACQUINOT DE PRESLE, H.C., - Lessen in de Krijgskunde en Militaire Geschiedenis. Uit het fransch vertaald door L.A.L.Vermasen.
235-226: JAENECKE, H., - Die Weissen Herren. 300 Jahre Krieg und Gewald in SŁdafrika.
230-560: JAFF…, H.L.C, - Willink.
244-514: JAGER, INGRID DE / SCHADEE, NORA, - Tegels uit Rotterdam 1609-1866.
210-295: JAGER, J. L. DE, - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
208-538: JAGER, J. L. DE, - De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijke Nijverdal- ten Cate, 1945-1990.
214-280: JAGER, J. L. DE, - De bank van de gulden. Organisatie en personeel van de Nederlandsche Bank 1814-1989.
200-272: JAGER, J. L. DE, - Proeve over den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen.
240-568: JAGER, MAARTEN E.A., - Kees Maks schilder van het mondaine leven 1876 -1967.
240-487: JAGER, J.T.DE, - Friesland en de Friezen. Leesboek over de geschiedenis van Us Heitel‚n. (met kaartjes) Eerste deeltje.
238-143: JAGT, M.B.VAN DER, - Memoires.
196-148: JAGT, M.B.VAN DER, - Memoires.
243-314: JAGTENBERG, F. J. A., - Jonathan Swift in Nederland ( 1700-1800 ). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
241-618: JAKSTEIN, WERNER, - Des duivels prentenboek. Speelkaarten uit vijf eeuwen. Voorwoord vanH.l.Prenen.
237-225: JALHAY, S.M., - Allen zwijgen. Van Merdeka en Andjing Nica tot Apra.
227-213: JALHAY, S.M., - Allen zwijgen. Van Merdeka en Andjing Nica tot Apra.
212-536: JANSE, H., - Stads- en dorpskerken in Noord-Holland.
229-503: JANSE, H., - Houten huizen. Een unieke bouwwijze in Noord Holland.
207-555: JANSE, H., - Zeven eeuwen bouwen. De bouwwereld in 's-Gravenhage van 1280 tot 1980. M.m.v. G.J.Hartkamp.
229-291: JANSE, J.A., - In Geuren en Kleuren. Een geschiedenis van de Hollandse Bolgewassen.
233-208: JANSEN, L.F., - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr.dr. L.F.Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945. Bewerkt en geannoteerd door G.J.Knaap.
241-401: JANSEN, H., - Christelijke theologie na Auswitz. Deel I: Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
234-267: JANSEN, SUZANNE, - Het pauperparadijs. Een familiegeschiedenis.
239-227: JANSEN VAN GALEN, J., - Ons laatste oorlogje. Nieuw Guinea: De Pax Neerlandici, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
238-545: JANSEN, MARC / REE, ERIC VAN, - Russische schurken.
232-321: JANSEN, G.H., - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
240-391: JANSEN, ENA, - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam. vertaald uit het Afrikaans door Riet de Jong-Goossens.
240-149: JANSEN, G.H., - Vreemde Oosterlingen.
209-579: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250 - 1800. Een analyse van de opbrengst van Tienden.
239-299: JANSEN, G.H., - De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het open-baar lokaal.
213-352: JANSEN, G.H., - Een roes van vrijheid. Kermis in Nederland.
231-488: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J., - Het Waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders.
242-330: JANSMA, T.S., - Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van BourgondiŽ.
241-92: JANSMA, L., - Tjeerd Bottema. Mijn leven.
226-132: JANSSEN, C.W., - De Bataks als exploitanten van hun eigen gebied. Overdruk uit het Koloniaal Tijdschrift.
234-494: JANSSEN, J.A.M.M., - Op weg naar Breda. De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828.
228-549: JANSSEN, HANS E.A., - De Haagse School. Tentoonstelling in Kunsthal Rotterdam / Haags Gemeentemuseum.
242-418: JANSSEN, MIEK, - Aan de bron.
243-394: JANSSEN, FRANS A. / STEK, S.VAN, - Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans. Bibliografie va de afzonderlijk verschenen werken.
240-418: JANSSEN, F.A. / DELVIGNE, R., - Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans.
233-488: JANSSENS, A.M. (VOORWOORD), - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700-1900. Tentoonstelling t.g.v. het 150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht.
235-105: JANUSZEWSKA, HANNA, - Het katje van Krakau
234-565: JANZ, CURT PAUL, - Friedrich Nietzsche. Complete biografie. 2 delen. I: Jeugd / De jaren in Basel 1869-1879. II: Periode van de vrije filosofie / Erkenning / Het tragische levenseinde 1900. Bronnen en register.
234-302: JAPIKSE, N., - Prins Willem III de Stadhouder-Koning. 2 delen.
218-373: JAPIKSE, N., - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. in 5 banden.
218-374: JAPIKSE, N., - Prins Willem III de Stadhouder-Koning. 2 delen.
236-362: JAPIKSE, N., - Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland. in 5 banden.
227-408: JAPIN, ARTHUR, - Alle verhalen.
240-427: JAPIN, ARTHUR, - Een schitterend gebrek.
240-428: JAPIN, ARTHUR, - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
240-425: JAPIN, ARTHUR, - Alle verhalen.
240-426: JAPIN, ARTHUR, - De zwarte met het witte hart.
236-457: JAPIN, ARTHUR, - De zwarte met het witte hart.
235-427: JAPIN, ARTHUR, - Zoals dat gaat met wonderen. Dagboeken 2000-2007.
230-518: JAPPE ALBERTS, W., - Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en belgische provincie Limburg, sedert de vroegste tijden. 2 delen.
242-331: JAPPE ALBERTS, W. E.A., - Welvaart in wording. Sociaal economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen.
220-530: JAPPE ALBERTS, W., - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen.
235-156: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
206-153: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
242-148: JAQUET, F. G. P., - Brieven aan Mevrouw R. M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten.
241-130: JAQUET, L.G.M., - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. Nederland op de tweesprong tussen AziŽ en het Westen.
235-152: JASKI, CH.J., - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
240-150: JASKI, CH.J., - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
204-168: JASPER. J. E. / PIRNGADIE, M., - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. Deel I: het vlechtwerk. reprint van de uitgave van 1912.
221-244: JASPER, J.E. / PIRNGADIE, MAS, - De Inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. I: Het vlechtwerk. facsimile uitgave naar de druk van 1912 in een oplage van 100 genumm.exemplaren.
206-480: JASPERS, G.J., - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
235-310: JAVA, MELATI VAN (= NICOLINE M.C.SLOOT), - Hortense de Beauharnais. Koningin van Holland.
236-594: JEBB, R.C., - Schets der Helleensche of Grieksche letterkunde. Vrij bewerkt naar H.C.Muller.
243-28: JEHU, FELICIE, - Zonnekind.
243-26: JEHU, FELICIE, - Blind Zuske.
215-15: JEHU, FELICIE, - Wies ongeluk.
216-70: JEHU, FELICIE, - De Tweelingen Beb en Bob.
244-92: JEHU, FELICIE, - Nel de ontembare.(niet heel veel over schastsen)
216-73: JEHU, FELICIE, - Treeske de Wildebras.
242-29: JEHU, FELICIE, - Nel's Dochtertje.
243-27: JEHU, FELICIE, - Onze Nan is een beste.
218-26: JEHU, FELICIE, - Het onderwijzeresje.
218-23: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal.
234-27: JEHU, FELICIE, - Nel's Dochtertje. de band is van Gebr. Kluitman
216-68: JEHU, FELICIE, - De 'Jongens' van Professor van Leuven.
216-69: JEHU, FELICIE, - De drielingen.
237-27: JEHU, FELICIE, - De vijf Macleods. Naar het engelsch van Christina Cowans Whyte.
236-42: JEHU, FELICIE, - De club van zes.
235-51: JEHU, FELICIE, - Nel de ontembare.
240-526: JELLES, J.G.G., - Geschiedenis van beheer en gebruik van het Noordhollands duinreservaat.
244-328: JELLICOE, ADMIRAAL, - The grand Fleet 1914-16. Its Creation, Development and Work.
229-264: JESSUP, H. I., - Court arts of Indonesia. (Met Nederlandse bijlage catalogus 28 pags.)
217-451: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U., - Scheppen riep hij gaat van Au. 11 Interviews met W.F.Hermans, Gerrit Achter,berg, Lucebert, Pierre Kemp, Harry Mulisch, Louis Paul Boon, Richard Minne, Jan Wolkers, Hugo Claus, G.K.van het Reve, Leo Vroman.
221-401: JEU, ANNELIES DE, - 't Spoor der dichteressen. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
235-428: JEU, ANNELIES DE, - 't Spoor der dichteressen. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
238-577: JEVDOKIMOV, N. E.A., - God in Sovjetrusland Vier verhalen : N.Jevdokimov: De zondares / L.Slavin :Een onwelgevallig offer / Vasili Sjoeksjin : Een potige kerel / Joeri Kazakov :De pelgrim. Vertaald en met nawoord van Charles B.Timmer.
244-580: JEVDOKIMOV, N. E.A., - Sterf niet voor je dood. Een Russische sage.Vertaald door Koosje van Landeghem.
215-655: JEYES, S.H., - The life and times of the right honourable the Marquis of Salisbury, K.G. A historiy of the conservative party during the last forty years. 4 vols.
241-568: JEYES, S.H., - The life and times of the right honourable the Marquis of Salisbury, K.G. A historiy of the conservative party during the last forty years. 4 vols.
244-139: JOBSE, P. / FRAASSEN, CH.F.VAN, - Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942. 4 delen.
241-523: JOBSE, JONNEKE, - De Stijl Continued. The Journal Structure (1958-1964). An Artists' Debate.
225-215: JOEKES, D.W., - Door het oog van de naald.
230-458: JOFFO, J., - Vergeet niet dat je Falkenstein heet. Roman.
205-105: JOHANNES, , - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
242-443: JONCKBLOET, W.J.A., - Vanden Vos Reinaerde, uitgegeven en toegelicht.
224-317: JONCKERS NIEBOER, J.H., - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen. 1832 -1938. 2e geheel herziene druk. Reprint van de uitg.van 1938.
197-274: JONCKERS NIEBOER, J.H., - Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen. 1832 -1938. 2e geheel herziene druk. Reprint van de uitg.van 1938.
239-11: JONG, A.M. DE, - Een Bataafs Driemanschap.
243-297: JONG, FR.DE., - J. Saks literator en marxist. Een politieke biografie.
239-294: JONG, J. A. B. M. DE, - Hendrik Hoogers. Patriot en Kunstenaar, 1747-1814.
225-341: JONG, L.DE, - De Duitse Vijfde Colonne in de Tweede Wereldoorlog.
230-496: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie eeuwen Kluishistorie.
230-219: JONG, L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11: Nederlands IndiŽ. In 5 banden.
239-159: JONG, J.J.P. DE, - Avondschot. Hoe Nederland zich terugtrok uit zijn Aziatisch imperium.
241-380: JONG, O.DE, - Pier en oceaan.
242-512: JONG, DIRK DE, - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandistiene belletrie. Ingeleid door door H.de la Fontaine Verwey en Gerrit Kamphuis.
206-214: JONG, TH.P.M. DE, - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied. (1780-1830). Met een woord vooraf van H.Baudet.
244-454: JONG, J.J.DE, - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780.
226-403: JONG, A.M. DE, - Flierefluiters tussenkomst.
203-408: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-edite naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
225-342: JONG, L.DE / STOPPELMAN, W.F., - El leon rampante. Historia de la resistencia de Holanda contra los nazis.
239-369: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-editie naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
244-140: JONG, J.DE, - Het Geestesleven der Volken van IndonesiŽ.
233-455: JONG, M. DE, - Het geheim van het Oera-Linda-Boek.
244-353: JONG, M.J.G.DE, - Maurice Gilliams, een essay.
213-201: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
232-323: JONG, AD DE, - De dirigenten van herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940.
224-367: JONG, L.DE, - De bezetting na 50 jaar. 3 delen.
238-324: JONG, FR.DE., - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.
231-530: JONG, J.J.DE, - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad. Gouda 1700-1780.
220-103: JONG, E.DE / SLEUTELAAR, H., - Nieuwe Sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien.
233-275: JONG, G.F. DE (BEWERKT DOOR), - De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900. Een bronnepublicatie. Eerste deel 1803-1854.
208-356: JONG, A.P.DE (SAMENSTELLING EN REDACTIE), - Vlucht door de tijd. 75 Jaar Nederlandse luchtmacht.
232-367: JONG, G.DE E.A., - Naar eer en geweten. Gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-1945.
194-427: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-edite naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
222-557: JONG, E.DE / DOMINICUS-VAN SOEST, - Aardse Paradijzen. I De tuin in de Nederlandse kunst 15e tot 18e eeuw. Tentoonstelling Noorbrabants Museum / Frans Halsmuseum.
229-370: JONG, DIDERIK DE, - Nieuwe beschryving der walvisvangst en haringvisschery met veele byzonderheden daar toe betrekkelyk. Met XXI fraaye Kaarten en Plaaten vercierd. Facsimile-editie naar de uitgave van 1792. 4 delen in 1 band.
220-104: JONG, E.DE / SLEUTELAAR, H., - Sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht, bewerkt en van aantekeningen voorzien.
213-202: JONG, J.DE, - Het Geestesleven der Volken van IndonesiŽ.
240-429: JONG, MELS DE, - A.M. de Jong, schrijver. Biografie. Documentatie Joh.van der Bol.
217-564: JONG, T.DE, - Pro Patria 1949-1966.
240-228: JONG, J.J.P. DE, - Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indone-sische revolutie 1945-1947.
240-151: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
231-418: JONG, O.DE, - Cirkel in het gras. roman.
229-212: JONG, J.J.P. DE, - Diplomatie of strijd. Het Nederlands beleid tegenover de Indone-sische revolutie 1945-1947.
234-137: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
242-189: JONG, L.DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11: Nederlands IndiŽ. In 5 banden. Extra: De staat, Dr.L de Jong en IndiŽ. Het proces van het Comitť Geschiedkundig Eerherstel Nederlands-IndiŽ tegen de Staat de Neerlanden over deel 11A van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 29 maart 1986 - 10 april 1990. Met een ebschouwing van dr. Th.Stevens. (uitgeverij Moesson)
241-131: JONG, J.J.P. DE, - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950.
214-325: JONGE, J. C. DE, - Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Heruitgave van de uitgave van 1858. 6 dln. (incl. Inleiding / register-deel)
215-201: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
230-235: JONGE, JOSIEN DE, - Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911/1980. samenstelling oeuvrecatalogus Colette HenriŤtte, voorwoord van Marc Simon.
243-328: JONGE, J. A. DE, - Wilhelm II. Keizer van Duitsland, koning van Pruisen, Banneling in Doorn.
230-542: JONGE, C.H.DE, - Nederlandse tegels.
233-532: JONGE, C.H.DE, - Oud-Nederlandsche majolica en Delftsch aardewerk. De opntwikkelingsgeschiedenis van omstreeks 1550-1800. Met een afzonderlijk hoofdstuk over de techniedk van H.W.Mauser. (pag.
215-329: JONGE, J. C. DE, - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen Luitenant-Admiralen van Zeeland.
233-558: JONGE, J. A. DE, - Wilhelm II. Keizer van Duitsland, koning van Pruisen, Banneling in Doorn.
244-270: JONGE, J. A. DE, - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. met een ten geleide van W.J.Wieringa.
243-510: JONGE, J. A. DE, - Zonder Vrees en Zonder Blaam. 175 jaar Koninklijke Marechaussee.
244-141: JONGE, B.C.DE, - Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L.van der Wal.
221-566: JONGE, C.H.DE, - Een eeuw Nederlandsche mode.
217-332: JONGE, J. A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
194-350: JONGE, J. A. DE, - Korps Rijkspolitie 1945-1994.
201-336: JONGE, C.H.DE, - Een eeuw Nederlandsche mode.
205-613: JONGE, C.H.DE, - Delfter Keramik
240-303: JONGE, JAN AART DE, - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914.
239-300: JONGE, A.A.DE, - Crisis en critiek der democratie. Anti-democratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat in Nederland tussen de wereldoorlogen.
243-238: JONGE, NICO DE / DIJK, TOOS VAN, - Vergeten eilanden. Kunst & Cultuur van de Zuidoost-Molukken.
238-53: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Tom Welders.
238-52: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Job uit de woonschuit.
229-58: JONGEJAN-DE GROOT, C.TH., - Overschot.
233-156: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes uit het leven van den koppensneller en zijne omgeving. (Ons Mooi Indie)
224-176: JONGEJANS, J., - Uit Dajakland. Kijkjes uit het leven van den koppensneller en zijne omgeving. (Ons Mooi Indie)
230-543: JONGH, E.DE (MET INL.VAN), - Tot lering en vermaak. Betekenis van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Catalogus van tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam.
237-478: JONGH, G.J.W.DE, - Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van het geslacht Mackay van Ophemert en van leden van aanverwante geslachten.
243-29: JONGH, LEIDA DE (= A. DONNAY), - Thommy een meisjesleven. Oorspronkelijk verhaal.
207-605: JONGH, E.DE, - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
214-128: JONGH, J.W.DE, - Woord naast beeld. Geillustreerd leesboek bij de Neerlandsch Historieplaten. M.m.v. J.Dijkstra.
225-132: JONGH, J.W.DE / OTTE,J., - Lesstof voor het geschiedenisonderwijs op de Lagere School. 2 delen.
231-92: JONGH, J.W.DE, - Illustratief teekenen op het zwarte bord III: Geschiedenis.
224-539: JONGSMA, H., - Kasteelen buitenplaatsen en parken van Nederland. Deel I. o.a. Het Loo / Middachten / Amerongen / Zuylestein / Wijchen / Heeswijk / Rechteren / Heringa State e.v.a.
244-437: JONGSTE, J.A.F.DE, - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751.
236-501: JONGSTE, P.F.B / WIJNGAARDEN, G.J.VAN, - Archeologie in de Betuweroute : Het erfgoed van Eigenblok. Nederzettingsterreinen uit de Bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen)
236-502: JONGSTE, P.F.B / WIJNGAARDEN, G.J.VAN, - Archeologie in de Betuweroute: Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath.
244-271: JONKER, J. / SLUYTERMAN, KEETIE, - Thuis op de wereldmarkt. Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen.
211-318: JONKER, JOOST / LUITEN VAN ZANDEN, J., - Geschiedenis van Koninklijke Shel. I:Van nieuwkomer tot marktleider 1890-1939. II: Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie 1939-1973. III: Concurreren in turbulente markten 1973-2007. IV: J.Luiten van Zanden: Bijlagen. Cijfers, toelichting, bibliografie en index.
235-153: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands IndiŽ. Memoires.
235-154: JONKMAN, J.A., - Nederland en IndonesiŽ beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands Parlement. Memoires van mr.J.A.Jonkman.
244-142: JONKMAN, J.A., - Het oude Nederlands IndiŽ. Memoires.
203-635: JONKMAN, M. / RAAD, J.DE, - De onstuitbare verzamelaar J.F.S.Esser.
243-549: JOO EE, KHOO, - The straits Chinese. A cultural history.
241-294: JOOSSE, K., - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
243-435: JOOSTEN, J.M. (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT), - De brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen. 1892-1904. Met ter inleiding fragmenten uit het dagboek van Henri Borel 1890-1892.
241-410: JOOSTING, J.G.C. / POELMAN, H.A. (ONDER RED.VAN), - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. Jaarboekje voor geschiedenis, taal, en oudheidkunde der provincie Groningen.
233-559: JORDAN, MICHAEL, - Islam an illustrated history.
193-19: J÷RGENSEN, G., - Flemming. vertaald uit het deens.
231-420: JORIS, LIEVE, - Terug naar Kongo. / De poorten van Damascus.
244-484: JORISSEN, TH., - Memorien van Mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van BabyloniŽnbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz. enz. 1734 1755. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen.
233-512: JORISSEN, F., - Spelevaart en watersport in Dordt. Uitg.t.g.v. het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Dordrechtsche Roei- & Zeilvereeniging.
216-571: JORISSEN, P. (TEN GELEIDE), - Kunstschatten uit de St.-Servaas. Heiligdomsvaartjaar 1976. inleiding in 4 talen.
223-545: JORISSEN, F., - Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard. Februari 1331 - Februari 1955.
223-544: JORISSEN, F. (INLEIDING), - Het eiland IJsselmonde zoals het was. 1900-1940.
227-143: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE, - Unity in diversity, Indonesia as a field of anthropological study.
217-520: JOUSMA, J.A.J., - Oudheid van Vlaardingen.
235-155: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
244-143: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
228-127: JOUSTRA, M., - Batakspiegel.
237-578: JOYCE & CO., , - Venetiaanse brieven.
240-609: JOYCE, JAMES, - Ulysses. Vertaald door Paul Claes en Mon Nys.
241-569: JUDD, DENIS, - Gevallen tronen. Verdwenen vorstenhuizen.
209-604: JUFFERMANS, A.P.J., - Albert Roelofs 1877-1920.
207-606: JULLIAN, PH., - The Orientalists. European painters of Eastern Scenes.
242-190: JUNGSLAGER, G., - Forlorn hope. The desperate battle of the Dutch against Japan December 1941-March 1942.
212-172: JUNGSLAGER, G., - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren twintig.
241-570: JUSTE, TH., - Lťopold Ier et Lťopold II, Rois des Belges. Leur vie et leur rŤgne.
244-227: JUYNBOLL, H.H., - Supplement op den catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek. 2 delen. deel I: Madoeressche handschriften, Oudjavaansche inscripties en oud- en middeljavaansche gedichten. Deel II: Nieuwjavaansche gedichten en oud-, middel- en nieuwjavaansche prozageschriften.
221-243: JUYNBOLL, H.H., - Een Balineesche doek. Met voorstelling uit het oud-Javaansche heldendicht Bharata-yuddha.
212-611: JUYNBOLL, TH.W., - Handbuch des Islšmischen Gesetzes. Nach der Lehre des SchšfiÔtischen Schule. Nebst einer Allgemeinen Einleitung.
230-565: KAAK, HEINRICH / SCHATTKOWSKY, MARTINA, - Herrschaft. Machtentfaltung Łber adligen und fŁrstlichen Grundbesitz in der FrŁhen Neuzeit.
235-117: KAAM, B. VAN, - Ambon door de eeuwen.
200-667: KAEMMEL, OTTO, - Geschichte des Mittelalters. 2 Bnd. I: Von der VŲkerwanderung bis zu den KreuzzŁgen. II: DIESTEL,G. Von den KreuzzŁgen bis zum Zeitalter der Renaissance.
242-586: KAFKA, F., - Verzameld Werk.
223-604: KAFKA, F., - Letters to Felice. Edited by Erich Heller and JŁrgen Born, Translated by James Stern and Elisabeth Duckworth.
240-610: KAFKA, F., - Amerika. Bezorgd door Max Brod. Vertaald door Nini Brant en Hans Hom
234-28: KAISER, ELSA, - De twee zusjes.
196-38: KAISER, ELSA, - De twee zusjes.
234-513: KAISER, FRANZ W. / HASAN, DAVID (VOORWOORD), - Russische Avant-Garde 1900-1930. - Russian Avant-Garde 1900-1930. Tentoonstellingscatalogus.
221-191: KALFF, S., - De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch overzicht der O.-I. Compag-nie.
237-392: KALFF, G., - Nederlandsche dichters der 17de eeuw. 2 delen. I: Vondel - Cats. II: Huygens - Hooft - Camphuysen.
227-410: KALFF, G., - Het lied in de middeleeuwen. Reprint van de uitgave van 1884.
242-257: KALFF, S., - Oost-Indisch landjuweel. (bundeling van korte artikelen van div. auteurs).
212-197: KALFF, S., - De 'Loffelycke Compagnie'. Historisch overzicht der O.-I. Compag-nie.
240-430: KALFF, G., - StudiŽn over Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw. Vondel, Cats, Huygens, Hooft, Camphuysen.
206-410: KALFF, G., - Frederik van Eeden psychologie van den Tachtiger.
220-522: KALKWIEK, W.F., - Groeien in de tijd. 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme.
240-488: KALMA, J.J., - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de 17e ieu.
231-315: KALMANN, ARJEH / OVEREEM, BRAND, - Beschouw ons maar als een uitzondering. (over bijzondere Nederlanders)
225-133: KALSBEEK, F. E.A., - Van Strijd en Zegen. Gedenkboek van het Christelijk onderwijs. Uitgegeven t.g.v. vijftigjarig bestaan v.d.Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen. 1854-1904.
233-317: KALSHOVEN - BRESTER, H., - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
242-333: KALSHOVEN - BRESTER, H., - Ik denk zoveel aan jullie. Een briefwisseling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949.
234-229: KALSHOVEN, L.G.E., - De plagen van de cultuurgewassen in IndonesiŽ. Met mede-werking van J.van der Vecht. 2 delen.
240-504: KALVEEN, C.A.VAN, - Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe. 1483-1520. Proefschrift met de Stellingen.
223-193: KAMERLING, G., - Onze Oost. Beknopt geschiedkundig overzicht van Nederlandsch-IndiŽ.
240-152: KAMERLING, R. N. J. ( O.R.V.), - De N.V.Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-IndiŽ. Bedrijfsvoering in het onbekende.
243-293: KAMIBAYASHI, Y., - Johannis de Rijke de ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
237-542: KńMINK, HELEN / SLOMP, MARGO, - Vrijheid en verscheidenheid. 75 Jaar de Ploeg. Warffum 5-9-'93 - 6-11-'93 Museum het Hoogeland.
214-213: KAMMA, F.C., - Kruis en Korwar. Een honderdjarig vraagstuk op Nieuw Guinea.
215-167: KAMP, A. F., - De standvastige tinnen soldaat. N. V. Billiton Maatschappij, 1860-1960.
217-454: KAMP, A.VAN, - Mens, durf te leven! Figuren uit het Nederlandse cabaret tussen 1900 en 1940.
202-148: KAMP, A. F., - De standvastige tinnen soldaat. N. V. Billiton Maatschappij, 1860-1960.
193-239: KAMPEN, A. VAN, - Demonen. Reizen in de vůůr-Tijd / Hart zonder haat / Prauw aan boord. Drie verhalen uit Nieuw Guinea.
241-464: KAMPEN, A. VAN, - Variaties op 't thema Nieuwediep. Journalistiek werk over den Helder en het zoute water.
231-317: KAMPINGA, H., - De opvattingen over onze oudere Vaderlandsche Geschiedenis bij de Hollandsche Historici der XVIe en XVIIe eeuw.
231-318: KAMPINGA, H., - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis bij de Hollandse Historici der 16e & 17e Eeuw. Vermeerderd met een register van personen door E.O.G.Haitsma Mulier.
239-301: KAMPINGA, H., - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis bij de Hollandse Historici der 16e & 17e Eeuw. Vermeerderd met een register van personen door E.O.G.Haitsma Mulier.
238-134: KAMSTEEG, A. / HEHUAT, M.EN H., - Ambon nu. Ambon sekarang.
235-118: KAMSTEEG, A. / HEHUAT, M.EN H., - Ambon nu. Ambon sekarang.
214-148: KAN, J.VAN, - Uit de Ceilonsche rechtsgeschiedenis. Overdruk bijlagen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Ned.IndiŽ deel 102 afl.3 en 4.
238-145: KAN, J.VAN, - Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van Justitie des kasteels Batavia. (overdruk bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch IndiŽ)
242-191: KAN, W., - Burmadagboek, 1942-1945. o.r.v. F. Ruhl.
244-209: KAN, W., - Burmadagboek, 1942-1945. o.r.v. F. Ruhl.
215-572: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor. (Korte inleiding en tekeningen met onderschrift die Kantor in verschillende kampen heeft gemaakt.)
230-459: KANTOR, ALFRED, - Het boek van Alfred Kantor. (Korte inleiding en tekeningen met onderschrift die Kantor in verschillende kampen heeft gemaakt.)
244-272: KAPPEN, O.VAN, - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - ca.1750).
196-345: KAPPEN, O.VAN, - Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420 - ca.1750).
241-480: KARSTEN, G., - Noordhollandse plaatsnamen.
238-146: KARTINI, RADEN ADJENG, - Habis Gelap Terbitlah Terang. Boeah pikiran. Dimejaloekan olťh Empat Saudara.
241-181: KASTEEL, P.A. (VOORWOORD), - Oranje en de zes Caraibische parelen. Officieel Gedenkboek t.g.v. het gouden Regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina Helena, Pauline, Maria. 1898-31 augustus-1948.
221-231: KASTEEL, P.A. (VOORWOORD), - Oranje en de zes Caraibische parelen. Officieel Gedenkboek t.g.v. het gouden Regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina Helena, Pauline, Maria. 1898-31 augustus-1948.
223-39: KńSTNER, ERICH, - De burgers van Schilda. Naverteld. Geautoriseerde bewerking van Ben van Eysselsteijn.
239-12: KńSTNER, ERICH, - De burgers van Schilda. Naverteld. Geautoriseerde bewerking van Ben van Eysselsteijn.
239-13: KńSTNER, ERICH / EYSSELSTEIJN, BEN VAN, - Leven en daden van de roemrijke ridder Don Quichotte. Naverteld.
224-181: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. 2 delen in 3 banden. Deel I: Grondslagen en richtlijnen van koloniaal beleid. Deel II:De overheidszorg in Nederlandsch-IndiŽ.
236-147: KAT ANGELINO, P.DE, - Mudra's op Bali. Handhoudingen der priesters. (uitgever was Adi Poestaka, strookje overgeplakt)
243-239: KAT ANGELINO, P.DE, - Mudras auf Bali. Handhaltungen der Priester.
243-149: KAT ANGELINO, P.DE, - Batikrapport.3 delen. I: West-Java II: Midden-Java III: Oost Java.
203-282: KATE, J.J.L.TEN, - De Durgerdamsche visschers. Een gedicht.
228-286: KATE, H. TEN, - Lindor Serrurier herdacht. (Nederlands museumantropoloog / conservator Japan Ethnographisch Museum Leiden / Lector algemene volkenkunde en Japanse taal- en letterkunde Leiden)
227-261: KATS, J., - Wajong-Wong-Spelen gehouden op 3, 4, 5 en 6 September 1923 in de kraton te Jogjakarta. In opdracht van Z.H.den Sultan Hamengkoe Boewana VIII. Bewerkt en met een inleiding voorzien.
218-278: KATS, J., - Wajong-Wong-Spelen gehouden op 3, 4, 5 en 6 September 1923 in de kraton te Jogjakarta. In opdracht van Z.H.den Sultan Hamengkoe Boewana VIII. Bewerkt en met een inleiding voorzien.
195-181: KATZ, R., - Heitere Tage mit braunen Menschen.
239-341: KAUFMAN, D. / HORN, M., - De Canadezen in Nederland, 1944-1945. Een bevrij-dingsalbum. Met een voorwoord van Evert Werkman.
221-629: KEAY, JOHN, - India. A history.
243-267: KEBLUSEK, M. / ZIJLMANS, J., - Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia.
242-432: KEIJSPER, CHANTAL (REDACTIE), - K.ter Laan's Multatuli encyclopedie.
214-430: KEIJSPER, CHANTAL (REDACTIE), - En ik heb ze bewaard voor jou.. 100 Literaire collecties voor de toekomst behouden. Project Metamorfoze.
230-286: KEIKES, W., - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje 1871-1881. Reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
236-338: KEIKES, W., - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje 1871-1881. Reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
236-531: KEIMPEMA, ALBERT VAN, - Jopie Huisman. De Andere Kant.
239-468: KEIZER, MADELON DE, - Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd.
225-344: KEIZER, M. DE, - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogtijd.
237-414: KELK, C. J., - Leven van Slauerhoff.
223-507: KELK, C.J. E.A., - De Nederlandsche Boekverkoopersbond. 1907 - 1947. Uitgegeven t.g.v. de herdenking van het veertigjarig bestaan.
234-80: KELLER, GERARD, - Jan Goudvink. Gerard Keller's prentenboeken voor zijn kinderen. (naar William Cowper's : John Gilpin)
219-101: KELLER, G., - De geschiedenis van een ondeugend meisje. Door haar zelve verteld. Uit het engelsch.
209-23: KELLY, ERIC P., - De smid van Wilna. Een verhaal over Polen in het jaar 1832. vertaald door W.Fick-Lugten.
243-150: KEMMERLING, G.L.L., - Vulkanen van Flores. kaarten behoorende bij vulkanologische en seismologische mededeelingen.
231-549: KEMMERS, W. H. (O.R.V.), - Van crisis tot kracht. Gedenkboek t.g.v. het 75-jarig bestaan van de bond Westland ( 1889- 1964 ).
200-169: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
244-377: KEMP, PIERRE, - Garden 36, 22, 36 inches.
242-419: KEMP, PIERRE, - Schrijversprentenboek 7 Pierre Kemp.
194-184: KEMP, P.H.VAN DER, - Oost-IndiŽ's geldmiddelen Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton.
221-171: KEMP, P.H. VAN DER, - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
200-168: KEMP, P.H. VAN DER, - Java's landelijk stelsel. 1817-1819. Naar oorspronkelijke stuk-ken.
244-378: KEMP, PIERRE, - Vijf families en ťťn poederblauw.
218-168: KEMP, P.H. VAN DER, - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
240-269: KEMP, P.H. VAN DER, - Resumť van Gewestelijke rapportenover de kunstnijverheid in Nederlandsch-IndiŽ.
238-415: KEMPENAER, A.DE, - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr.J.I.van Doorninck's Vermomde en naamlooze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
232-216: KEMPERMAN, J., - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
242-192: KEMPERMAN, J., - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen.
242-334: KEMPERS, B., - Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen.
244-273: KEPPER, G. L., - Nederland en zijne bewoners.
237-175: KERCHMAN, F.W.M. (SAMENSTELLING), - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-IndiŽ. 1905-1930. Uitgegeven door de Vereeniging voor Locale Belangen te Semarang.
212-173: KERCHMAN, F.W.M. (SAMENSTELLING), - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-IndiŽ. 1905-1930. Uitgegeven door de Vereeniging voor Locale Belangen te Semarang.
232-149: KERCKHOFF, E.VAN, - Java. Beelden van volksleven en bedryf. Geteekend en toegelicht.
206-605: KERCKVOORDE, M., - Louise van Orlťans. Het vergeten leven van Louise-Marie, eerste koningin van BelgiŽ.
239-521: KERDIJK, F., - Haagse straatnamen.
232-334: KERKHOFF, JACQUELINE, - Maria van Hongarije en haar Hof 1505- 1558.
243-271: KERKLAAN, M. (SAMENGESTELD DOOR), - Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen 300 Brieven over het roomse huwelijksleven.
233-93: KERKMEYER-BAKKER, JOH.W., - Hannie's poppen. Een nieuwe vertelling.
229-176: KERN, R.A., - De Islam in IndonesiŽ.
219-151: KERN, H., - Verhandelingen der Kon.Akademie van Wetenschappen. Hierin o.a. : H.Kern: De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in IndonesiŽ en PolinesiŽ. / W.Pleijte: Over drie handschriften op papyrus / J.Kappeijne van de Cappello: Beschouwingen over de Comitia.
208-171: KERN, H., - De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in indonesiŽ en PolynesiŽ. Artikel in: Verhandelingen der Kon.Akademie van Wetenschappen. Samen met W.Pleijte: Over drie handschriften op papyrus / J.Kappeijne van de Cappello: Beschouwingen over de Comitia.
236-217: KERN, J. H. O., - De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden (bewerkt door) door H. ten Brink.
211-443: KERNKAMP, J.H., - Inventaris der familiepapieren Meerman, van Westreenen, Dierkens en van Damme. Aanwezig in het Museum Meermanno-Westreenianum.
238-478: KERNKAMP, G. W., - Acta et Decreta Senatus. VroedschapsresolutiŽn en andere bescheiden betreffende de Utrechtsche Academie. 3 delen.
244-434: KERNKAMP, G. W., - De Utrechtsche Academie 1636 - 1815. 2 delen.
218-574: KERSBERGEN, A.TH.C., - Katholiek Kralingen in den loop der tyden. Gedenkschrift. T.g.v. het Derde Eeuwfeest van het Herstel van den Eeredienst en het Tweede Eeuwfeest van het Herstel der Eenheid in de Parochie van H.Lambertus te Rotterdam.
240-527: KERSBERGEN, L.C., - Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Noord-Hollandsche Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose. 1908 - 4 mei - 1933.
211-289: KERSJES, B. / HAMER, C.DEN, - De Tjandi Mendoet voor de Restauratie. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
244-557: KERSSEMAKERS, AGNES M.L., - Social Liberation from the French Revolution to the Middle of the Twentieth Century. Some 9000 printed Books and Pamphlets in first and early editions, Papers and Periodicals, Almanacks, Broadsides, Posters, Prints and Caricatures, Photographs, Manuscripts and Memorabilia
229-491: KERSSENS, D., - De behouden Stam. Genealogie van de families Kerstiens Kerstens Kerssen en Karstens.
238-356: KERSTEN, FELIX, - Klerk en beul. Himmler van nabij.
212-585: KERSTEN, MICHIEL C.C. (E.A.), - Delftse Meesters, tijdgenoten van Vermeer. Een andere kijk op perspectief, licht en ruimte.
241-524: KERSTEN, MICHIEL, - De Nederlandse kopergravure (1900-1975).
242-335: KERVERLING BUISMAN, F., - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
238-300: KERVYN DE LETTENHOVE, LE BARON, - Les Huguenots et Les Gueux. …tude historique sur vingt-cinq annťes du XVIe siŤcle (1560-1567) 6 delen.
223-581: KESEL, W.G.DE, - Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
228-320: KESSEL, J., - De man die Nederland redde.
200-668: KESSEL, P.J., - Duitse studenten te Padua. De controverse Rome-VenetiŽ en het protestantisme in de tijd der Contra-Reformatie.
240-305: KESSEL, INEKE VAN / TELLEGEN, NINA, - Afrikanen en Nederland.
240-512: KETNER, F., - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw.
244-386: KETS, ANNEMARIE E.A., - De wereld van Klikspaan. Diverse artikelen in het tijdschrift De Negentiende Eeuw. 27e jrg. Nr.3-4.
244-383: KEULEN, MENSJE VAN, - Pension. Werd eerder als 'Fragmente I-IV' gepubliceerd in Maatstaf. Deze uitgave met een illustratie van de schrijfster, in oplage van 200 door de schrijfster genummerde en gesigneerde exemplaren waarvan de nrs 1-75 niet voor de handel. Dit is nr 108
244-382: KEULEN, MENSJE VAN, - De avonturen van Anna Molino.
243-395: KEULEN, MENSJE VAN, - Bleekers zomer. Een kleine roman.
243-379: KEUNING, N., - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
240-335: KEUNING, N., - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends. Tweede herziene druk.
236-495: KEUNING, P., - Kinderen in verstand en in boosheid. Van menschen uit het Gronin-gerland.
222-495: KEUZENKAMP, J.H., - Gemeentewapens in Nederland. Naar het officiele register van de Hoge Raad van Adel.
224-599: KHAN-MAGOMEDOV, SELIM OMAROVICH, - Alexandr Vesnin and Russian Constuctivism.
215-204: KIELICH, W., - Volken en stammen van IndonesiŽ. Religie, kunst, animisme, voorouderverering, magie, feesten en geesten in het huidige IndonesiŽ.
233-111: KIELSTRA, E. B., - Beschrijving van den Atjeh-oorlog. Met gebruikmaking der officieele bronnen, door het departement van koloniŽn daartoe afgestaan. 3 delen.
240-306: KIERS, J., - De Bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en Land- voogd historisch verklaard.
209-173: KI»S, CH., - Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-IndiŽ.
235-159: KI»S, CH., - Wat de meeste Nederlanders niet weten omtrent Nederlandsch-IndiŽ.
233-51: KIEVIET, C.JOH., - De twee neven.
229-59: KIEVIET, C.JOH., - Jachtavonturen met Oom Theo en Aboe Do. (titel op de band: Avonturen met Oom Theo en Aboe Do) (achterin 16 pags.met 96 plaatjes van dieren)
237-30: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
215-17: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
233-52: KIEVIET, C.JOH., - Toen Dik Trom een jongen was.
227-30: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
197-45: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
197-46: KIEVIET, C.JOH., - Het vroolijke trio.
243-103: KIEVIET, C.JOH., - Fulco de Minstreel. Een historisch verhaal uit den tijd van graaf Jan I.
218-33: KIEVIET, C.JOH., - Uit het leven van Dik Trom. Goedkope, gewijzigde uitgave.
243-31: KIEVIET, C.JOH., - De Woelwater.
244-35: KIEVIET, C.JOH., - Het kamp in het spookbosch. Avonturen van vier Z.K.C-ers.
241-13: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
234-29: KIEVIET, C.JOH., - De Kennemer Vrijbuiter.
234-30: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
193-25: KIEVIET, C.JOH., - Wilde Bob.
224-29: KIEVIET, C.JOH., - Het badreisje van Cor Slung.
241-16: KIEVIET, C.JOH., - Jaepie-Jaepie.
241-15: KIEVIET, C.JOH., - Het badreisje van Cor Slung.
243-97: KIEVIET, C.JOH., - Kleine Olle en zijn Ekster.
237-29: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
213-25: KIEVIET, C.JOH., - Het slot op den Hoef. Een verhaal uit den tijd van Ada van Holland.
241-10: KIEVIET, C.JOH., - Ab en z'n Vrienden.
232-11: KIEVIET, C.JOH., - Jongens van Oudt Holland. met voorwoord van G.J.Honig en nawoord van de schrijver.
242-30: KIEVIET, C.JOH., - Benito, de jonge zwerver. 3 delen. (speelt gedeeltelijk in IndiŽ). Plaatjesalbums van n.v.Paul C.Kaiser, Biskwie-, koek- en beschuitfabrieken.
244-77: KIEVIET, C.JOH., - Nog niet te laat. Een verhaal.
241-14: KIEVIET, C.JOH., - De zoon van Dik Trom.
236-43: KIEVIET, C.JOH., - Ab en z'n Vrienden.
236-44: KIEVIET, C.JOH., - Frits Wardland.
244-284: KIKKERT, J.G., - Louis Bonaparte, Koning van Holland 1778-1846.
230-348: KIKKERT, J.G., - Koning Willem III. 1817-1890. Biografie.
243-335: KIKKERT, J.G., - Geld, macht & eer. Willem I Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843.
230-325: KIKKERT, J.G., - Lodewijk Napoleon, Koning van Holland.
208-577: KIKKERT, J.G., - Bericht van de 10-Daagse veldtocht. BelgiŽ en Noord-Brabant in de frontlijn.
244-274: KIKKERT, J.G., - Gespannen stilte. De Patriotten en het einde van de Republiek 1780-1795.
243-272: KIKKERT, J.G., - De val van de Republiek.
243-273: KIKKERT, J.G., - Geen Revolutie in Nederland. Impressies van Nederland tussen de Franse tijd en de eerste Wereldoorlog, 1813-1914.
241-256: KIKKERT, J.G., - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet. Het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
240-313: KIKKERT, J.G., - Louis Bonaparte, Koning van Holland 1778-1846.
229-333: KIKKERT, J.G., - Wilhemina. Vorstin tussen verleden en toekomst.
236-363: KIKKERT, J.G., - Koning Willem III. 1817-1890. Biografie.
197-140: KILLINGRAY, D., - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
226-575: KINDEREN-BESIER, J.H.DER, - Mode-Metamorphosen. De kleedij onzer voorouders in de zestiende eeuw. M.m.v. Cato Neeb.
208-610: KINGSFORD SMITH, CHARELS, - M'n ouwe kist. ('The old Bus'). Met introductie door Ph.Game en voorwoord van B.Stephan.
222-235: KINKELDER, HEIN, - Het verboden huwelijk.
241-600: KIPLING, RUDYARD, - Wee Willie Winkie and other stories / Under the Deodars / Phantom Rickshaw. (first three in one edition?)
241-599: KIPLING, RUDYARD, - Twenty poems.
242-33: KIPLING, RUDYARD, - Flinke zeelui. naar het engelsch door A.J.C.M.Tervooren.
244-581: KIPLING, RUDYARD, - Collected stories. Selected and introduced by Robert Gottlieb.
222-55: KIS,SANDOR (= L.G.WELDERING / M.WELDERING-FEKETE), , - Mariska in Scheveningen.
224-183: KIS-NOVAK, JOWA IMRE A.O., - Banua Toraja. Changing patterns in architecture and symbolism among the Sa'dan Toraja Sulawesi Indonesia.
240-493: KISMAN, A.K., - Hamburgerstraat Zakelijk bekeken.
219-532: KISMAN, A.K., - Hamburgerstraat Zakelijk bekeken.
235-106: KIST, J., - De ware geschiedenis van Zoetje Suikerpeer.
206-39: KIST, J., - De ondergang vanhet rijk van Montezuma.
207-556: KIST, FL., - Honderd jaar Den Haag. Honderd jaar Onderlinge 's-Graven-hage. 1895-1995. Samengesteld door Wim de Koning Gans en Alje Olthof.
244-293: KISTEMAKER, R. E.A (REDACTIE), - Peter de Grote en Holland. Culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Rusland en Nederland ten tijde van tsaar Peter de Grote.
204-519: KISTEMAKER, R. / LEVIE, T., - Exodo. Portugezen in Amsterdam 1600-1680.
229-492: KITS NIEUWENKAMP, H.J.M.W., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
224-501: KITS NIEUWENKAMP, H., - Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment-genealogieŽn, enz. Gedocumenteerd bewerkt en verzameld. Deel I.
233-435: KITS NIEUWENKAMP, H.J.M.W., - Europeesche 'Totemdieren' en eenige andere symbolen. Heraldische sprokkels.
200-487: KITTEL, RUD, - Geschichte des Volkes Israel. Band I. Palšstina in der Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis zum Tode Josuas. Band II. Das Volk in Kanaan. Geschichte der Zeit zum Babylonischen Exil.
244-572: KITTON, FREDERIC G., - Dickens and his illustrators. Cruikshank, Seymour, Buss, 'Phizz,' Cattermole, Leech, Doyle, Stanfield, Maclise, Tenniel, Frank Stone, Landseer, Palme, Topham, Marcus Stone and Luke Fildes.
242-387: KLAASSE, P., - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse. Inleiding van Jan H.de Groot en Ed Hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
214-309: KLAASSE, P., - Wij waren getuigen. Dertig tekeningen van Piet Klaasse. Inleiding van Jan H.de Groot en Ed hoornik. Gedichten van Theun de Vries.
203-409: KLAASSEN, M.J.C., - Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857.
198-368: KLAASSEN, M.J.C. / BOSSCHER, PH.M., - Gedenkboek Korps Officieren van de Technische dienst de Koninklijke Marine 1 januari 1824 - 1 januari 1977. + Aanvullingen en verbeteringen hierop.
230-351: KLAAUW, B.VAN DER / RIJNHOUT, B., - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de gootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
213-399: KLAAUW, B.VAN DER / RIJNHOUT, B., - Luchtbrug Market Garden. Nieuwe feiten, cijfers en verslagen over de voorbereiding en de uitvoering, de verliezen en het verraad van de gootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
196-523: KLAVER, E. H., - Herinneringen van een friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925.
233-53: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Langs moeilijke wegen.
208-53: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Buurtgenootjes.
205-51: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - De schat in de vluchtgang.
240-95: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Uit lichte landen. Oorspronkelijke sprookjes.
240-67: KLEI, JAC. VAN DER (=JAAP VAN BOYL), - Dat lieve, goeie Steendam. Een vroolijk verhaal.
240-249: KLEIAN, J., - De zonen van Timah.
234-111: KLEIJNTJENS, J. / KNIPPENBERG, H.H., - Geldersche Sagen. Uit Droom- en Fantasie-wereld.
243-133: KLEIN, N.M., - Aan de Natie. Nog een ernstig woord over IndiŽ.
193-504: KLEIN, P.W. / KLEIN-MEIJER, M.A.V., - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek. 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming.
242-218: KLEIN, W. C. ( O.R.V.), - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea. 3 delen.
235-119: KLERCK, E.S.DE, - De Atjeh-oorlog. In opdracht van de regering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Deel I: Het ontstaan van den oorlog. (meer niet verschenen).
233-461: KLEY, K.VAN DER, - Het Drentse volkskarakter.
234-514: KLEYKAMP, C.G. / WILLINK,L., - De Kunst in nood. 6 delen in map. geheel compleet met lijst van personen die het verschijnen mogelijk hebben gemaakt.
242-149: KLEYN, R.H., - Het gewestelijk bestuur op Java. (hierbij is vreemd genoeg bijgebonden van B.BjŲrnson: Godse. Roman). 261+253 p.
221-576: KLINGE, MARGRET, - Teniers de Jonge. Schilderijen tekeningen. Tentoonstellingscatalogus
241-496: KLINKENBERG, W., - Adieu Zaandam 21/X/1811 - 31/XII/1973. Uitgegeven in opdracht van het gemeentebestuur.
217-534: KLINKERT, W. / HOOF, J.P.C.M.VAN, - Breda als militaire stad. (uitgave van : Sectie Militaire Geschiedenis.)
239-303: KLOEK, ELS (SAMENGESTELD DOOR), - Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.
234-238: KLOES, J.A.VAN DER / RUIJVEN, J.N.VAN, - Het bouwen in Overzeesche gewesten. 3e afdeeling : Onderwerpen uit den huizenbouw. 2e verbeterde uitgave.
227-580: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche school. Herdruk van de uitgave van 1943.
241-526: KLOMP, D.A., - In en om de Bergensche school.
219-412: KLOOS-REIJNEKE VAN STUWE, J., - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. eindredactie J.de Boer.
227-412: KLOOS, WILLEM, - Zelfportret. Samengesteld en van aantekeningen voorzien door Harry G.M.Prick.
226-447: KLOOS, W., - Jacques Perk en zijn beteekenis in de historie der Nederlandsche literatuur. Een studie.
235-430: KLOOS-REIJNEKE VAN STUWE, J., - Het menschelijke beeld van Willem Kloos. eindredactie J.de Boer.
235-160: KLOOSTER, H.A.J., - IndonesiŽrs schrijven hun geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk, 1900-1980.
243-274: KLOOSTER, L.J. / BOUMAN, J.J. (SAMENGESTELD DOOR), - Oranje in beeld. Een familiealbum uit de 19e eeuw.
229-177: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J., - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten enz. 3e Verbeterde druk. / Planten-Atlas behoorende bij de Wenken en Raadgevingen betreffende het gebruik van Indische Planten, Vruchten enz. 2 delen. De map bevat 18 platen in kleurensteendruk waarop 131 afbeeldingen, index op binnenplat, uitgevoerd door P.W.M.Trap te Leiden.
231-211: KLOPPERS, P.J., - Alles zal rech kom ! Schetsen uit den strijd tusschen Boer en Brit.
233-522: KLOSSOWSKI DE ROLA, STANISLAS, - Balthus.
226-410: KL÷TERS, J., - Huilen is voor jou te laat... Levensliederen & smartlappen. Bijeengebracht en ingeleid.
243-282: KLUIT, M. E., - Cornelis Felix van Maanen. Tot het herstel der onafhankelijkheid. 9 september 1769 - 6 december 1813.
210-575: KLUIT-DE GROOT, B.F.A.VAN DER (MET VOORWOORD VAN), - Gebor-gen Hoofdstukken. Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
243-275: KLUVELD, A., - Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionisten, 1890-1940.
238-480: KLUYT, J.A. / LAAN, KO VAN DER, - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Vijftig jaar lief en leed, handel en wandel, spel en bedrijf, stilte en rumoer, proza en poŽzie in westelijk Amsterdam.
200-49: KNAAP, A.J. VAN DER, - Het raadsel van den Zwartenhoek.
244-36: KNAAP, A.J. VAN DER, - De onzichtbare wreker. Een fantasie voor het groeiend geslacht.
228-321: KNAP, HENRI, - Vreemdeling, bericht de Spartanen. Een poging tot verduidelijking van de houding van het Nederlandse volk in de jaren 1940-1945.
234-318: KNAP, G. H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856-1956.
196-341: KNAP, W., - Prins Willem I. (de Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching.
242-555: KNAP, G. H., - Valentine Prax en Ossip Zadkine. Portret van een kunstenaarshuwelijk.
235-313: KNAPEN, B., - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
209-299: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
211-290: KNAUD, J.M., - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
242-420: KNEPPELHOUT, J., - Verhalen.
244-384: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studentenleven.
244-385: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studenten-Typen.
222-410: KNEPPELHOUT, J. (PS. KLIKSPAAN), - Studenten-Typen. December 1839 - Mey 1841. Bezorgd door Marijke Stapert-Eggen.
243-258: KNEVEL, P., - Het Haagse Bureau. 17de-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang.
235-314: KNIBBE, W. A., - De vestiging der Monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch i.v.m. de wordingsgeschiedenis de Regeerings-reglementen van 1830 en 1836.
215-372: KNIPPENBERG, H. / HAM, W. VAN DER, - Een bron van aanhoudende zorg. 75 jaar Ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 1918-1993.
201-624: KNIPPENBERG, H.W.TH., - Het kind in Neerlands beeldende kunst. 2 delen.
234-72: KNIPPING, B., - Harp van Erin. Twaalf Ierse sprookjes.
243-555: KNODT, MANFRED, - Die Regenten von Hessen-Darmstadt.
230-544: KNOL, META E.A., - Beyond the Dutch. IndonesiŽ, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
227-185: KNOL, CHR.G. (BEWERKT DOOR), - De Tyran van Celebes. 2 delen.
229-573: KNOL, MARGRIET, - Klaas van Leeuwen. 1868-1935. Tentoonstelling Drents Museum.
235-161: KNOL, K.G. / MOEREELS,A.J.P. / LEKKERKERKER,C., - Kaart en tekst. Eerste atlas van Nederlandsch-Indie voor de Indische Lagere School. Met medewerking van K.J.Danckaerts.
232-510: KNOL, MARGRIET E.A., - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956. Met een bijdrage van Floris B.Bakels.
242-388: KNOOP, HERM., - Een theater in Dachau.
211-295: KNOPP, GUIDO, - Chronologisch overzicht van de werkzaamheden der Jezuieten in de missie van N.O-I. Bij de 75sten verjaardag van hun aankomst in de nieuwe missie 1859-9 juli-1934.
211-160: KNOX, R., - An historical relation of Ceylon.
234-93: KNUIVERS, T. / HELGE, J.E., - Beginselen der natuurkunde. Een leesboek voor de hoogste klasse der volksscholen. 2e herziene druk.
207-144: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Neder-landsche kinderboeken.
241-17: KNUTTEL-FABIUS, E., - Kinnie en haar vrienden.
219-496: KNUTTEL., G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
216-77: KNUTTEL-FABIUS, E., - Liefde.
198-123: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
234-433: KNUTTEL., G., - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
219-120: KNUTTEL-FABIUS, E., - Oude Kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken. reprint van de uitgave van 1906.
238-504: KOCH, H. W., - Europa in Oorlog, 1618-1815.
214-589: KOCH-GR‹NBERG, THEODOR, - Anfšnge der Kunst im Urwald. Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in BrasiliŽn gesammelt.
215-597: KOCH, THEODORE WESLEY (NOTES GATHERED BY), - The Florentine Book Fair; The book section of the Exposition of Decorative Arts; The German Book Exhibit at Columbia University. With inscription of the author to the Library of the Peace Palace.
227-573: KOCH, ANDR…, - Industrieel ontwerper W.H.Gispen. (1890-1981). Een modern ecleticus.
227-501: KOCH, A.C.F. (ONDER RED.VAN), - In en om het Deventer Stadhuis.
240-307: KOCH, E.M.F., - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600. Samenvatting in duits. Met bijbehorende diskette.
234-269: KOCH, JEROEN, - Abraham Kuyper een biografie.
209-597: KOCH, ANDR…, - Industrieel ontwerper W.H.Gispen. (1890-1981). Een modern ecleticus.
242-226: KOCK, P. P. DE, - Ons Drie Eeue. / Our three Centuries.
232-500: KOCK, ST.DE E.A., - Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996.
241-433: KOCKS, G.H. (REDACTIE), - Gemeente Vries het land van de Zweedse Kornoelje.
234-466: KOEKKOEK, G., - t Laer' ... Verhalen uit het oudste dorp in het Gooi....
241-482: KOEKKOEK, G., - t Laer' ... Verhalen uit het oudste dorp in het Gooi....
229-61: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Toppie Brons.
242-34: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Twee heerlijke vacantiemaanden.
219-17: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Eddy en Freddy.
241-18: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - De Avonturen van Max en Kees.
240-68: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Twee heerlijke vacantiemaanden.
221-25: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - Eddy en Freddy.
232-12: KOEKOEK., P. (= CH.KRIENEN), - De Avonturen van Max en Kees.
240-308: KOELEWIJN, J., - Een nationale waan. Het Fokker-sentiment of waarom Fokker failliet ging.
238-371: KOELMANS, L., - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
224-545: KOEMAN-POEL, G.S., - Weesper Molens. Weesp, wind, Wieken, Werk.
241-277: KOENDERS, PIETER, - Homoseksualiteit in bezet Nederland. Verzwegen hoofdstuk.
215-104: KOENEN, M., - Marie Koenen vertelt aan de kinderen.
228-53: KOENEN, M., - Marie Koenen vertelt aan de kinderen.
243-90: KOENEN, M., - Sproken en legenden.
240-271: KOENEN, H. J., - Hieronymus van Alphen, als Christen, als Letterkundige en Staatsman.
241-349: KOENEN, M., - Stralend in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de klassieke oudheid.
243-527: KOENRAADS, J.P., - Gooise Schilders.
238-327: KOERS, N.H., - Vier eeuwen domineesland. Catalogus van gelijknamige tentoon-stelling Catharijneconvent Utrecht.
220-351: KOERS, N.H., - Vier eeuwen domineesland. Catalogus van gelijknamige tentoon-stelling Catharijneconvent Utrecht.
239-545: KOESEN, WIM, - Verborgen vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven.
225-450: KOETSVELD, C.E. VAN, - Nalezing van een tachtigjarige. Nieuwste schetsen en phantasien. (titel op de band : Schetsen en PhantasiŽn)
243-104: KOETSVELD, C.E. VAN, - De goede grootmoeder. Vertellingen voor kleine kinderen.
243-105: KOETSVELD, C.E. VAN, - Sprookjes in de trant van Andersen.
206-449: KOETSVELD, C.E. VAN, - Schetsen.
235-163: KOHLBRUGGE, J.H.F., - Blikken in het zieleleven van de Javaan en zijner overheer-schers.
244-114: KOHLENBERG, K.F., - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland.
239-343: KOHNSTAMM, MAX, - Brieven uit 'Hitlers Herrengefšngnis' 1942-1944. Bezorgd en van een inleiding voorzien door Edmond Hofland.
230-125: KOK, TRUIDA, - Flora van Marxveld.
226-286: KOK, G.CHR., - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden)
224-33: KOK, TRUIDA, - Jona en Sari.
228-317: KOK, R. / SOMERS,E., - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
228-18: KOK, TRUIDA, - Het hoofd omhoog.
221-27: KOK, R. / SOMERS,E., - Willy Denewoudt.
235-315: KOK, G.CHR., - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven (1428-heden)
244-145: KOKS, J.TH., - De Indo.
230-31: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Van blond en bruin.
230-28: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Oud-Hindoesch keurjuweel. Fragmenten uit Ramajana en Mahabharta.
230-24: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Kerstrozen voor kinderen, geplukt door Nellie. / Voor de hťťle kleintjes. Kleine vertellinkjes / Van 't zelfde ras. Vijf verhalen voor de rijpere jeugd. 6 deeltjes in 1 band.
244-60: KOL, NELLIE VAN, - Voor Allemaal Wat. Verhaaltjes en versjes. Bewerkt door Nellie.
230-30: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Tooverlantaarn der eeuwen. 2 delen.
238-83: KOL, NELLIE VAN, - Nellie's Groote Vertelselboek. 4 delen in 1 band. Sprookjes en Vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N.van Hichtum.
230-29: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Toen 't oorlog was. Vertellingen van oom George. 6 deeltjes in 1 band.
230-32: KOL (PS. NELLIE), NELLIE VAN, - Van de reis meÍ thuisgebracht. Vertrouwelijk gekeuvel met grootere kinderen.
212-554: KOLDEWEIJ, A.M., - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De Geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht. Deel I.
216-556: KOLDEWEIJ, A.M., - In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance.
237-511: K÷LKER, A.J., - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdragen tot de kennis van het Humunisme in Noord-Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
231-535: K÷LKER, A.J., - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die Steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19e eeuw.
242-389: KOMPAGNIE, JAN H., - De Oorlogsgids. Met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief.
234-268: KOMPAGNIE, JAN H., - Pop-gids . Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief.
215-472: KOMRIJ, G., - De buitenkant. Een abecedarium.
238-416: KOMRIJ, GERRIT, - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de stront.
195-338: KOMRIJ, G., - Het boze oog. (over horizonvervuiling)
226-349: KOMROFF, MANUEL, - The travels of Marco Polo (The Venetian).
224-88: K÷NIG, ALEXANDER, - Arabische nachtvertellingen. Naar het Duitsch, vertaling van J.Wierenga.
225-372: KONINCKX, C., - The first and second charters of the Swedish East India Company. (1731-1766). A Conribution tot the Maritime, Economic and Social History of the North--Western Europe in its Relationships with teh Far East.
227-186: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
244-275: KONING, J.C.DE, - De klokken luiden. Ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van hare Majesteit Koningin Wilhelmina 6 september 1923. Werelduitgave, Oplage 200 exemplaren, deze geen nummer maar wel signatuur van de uitgever.
239-522: KONING GANS, W. DE, - Dit is ons huis' de mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen.
228-209: KONING, WILLY DE, - Naar die oŻ Transvaal.
235-257: KONING, JOHAN, - Nederlandsch Oost-IndiŽ. Land van gewijde rust 'De Gordel van Smaragd'. Platen-album met 12 kleuren-reproducties in de oorspronkelijke kleuren naar schilderijen van L. J. Eland.
238-212: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
234-161: KONING-COUTERIER, JEANNE, - Lousje's kunstreis door IndiŽ.
231-127: KONING, J., - Mooi en nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Met medewerking van D.Wouters.
212-175: KONING, B. (GEN.MAJOOR), - De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische onderneming.
244-387: KONINGH, JOKE (VOORWOORD), - Wij hadden warmen menschenharten'. In de buurt van de tachtigers: Culturele vernieuwers in Amsterdam Oost. Bijdragen van Harry Gosen, Ben Speet, Kees Joosse, Elisabeth Augustin, Jan Wolkers e.a.
227-364: KONINGS, CHRIS, - De 'Nieuw Amsterdam
227-167: KONINGSBERGER, V,J., - Prof.Dr. Melchior Treub (26 Dec.1851-3 Oct.1910). Rede t.g.v. van zijn 100-jarige geboortedag in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
199-545: KONINGSVELD, A. / JACOBS, J. A., - Een Kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
240-250: KOOIJ VAN ZEGGELEN, M. C., - De Hollandsche Vrouw in IndiŽ. Indrukken van een zwervelinge.
214-214: KOOIJMAN, S., - De kunst van Nieuw-Guinea.
234-462: KOOIJMANS, L., - Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn 1700-1780.
208-461: KOOIMAN, G., - Schrijversgezichten. Geportretteerd. m.i.v. A. Nuis.
221-403: KOOIMAN, G., - Schrijversgezichten. Geportretteerd. m.i.v. A. Nuis.
243-199: KOOISTRA, JACK, - Laatste bericht. Ereveld van IndiŽ en Nieuw Guinea. Opgedragen aan ruim 5300 slachtoffers.
237-332: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE, - Vader & zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen. Tekst in Nederlands en Engels. (inleiding t/m pag.54.)
224-93: KOOLHAAS, A., - Stiemer en Stalma. (stripverhaal) Uitgave van Nieuwe Rotterdam-sche Courant.
235-164: KOOLHOF, SIRTJO / OOSTINDIE, GERT, - Koloniaal dodenkabinet.
214-553: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Alkmaarders.
196-567: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Wormers..
241-527: KOOLWIJK, H., - Keur van 125 jaar schenkingen. Stedelijk Museum Alkmaar 1875-2000.
212-539: KOOLWIJK, H., - Kent u ze nog.. de Wormers..
236-532: KOOLWIJK, T.VAN / SCHIRKS, CHR., - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
213-591: KOOPMAN, B.G., - Marsch- en transportdienst voor onderofficieren en korporaals. Tiende herziene druk bijgewerkt tot 1900.
244-66: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - De Wonderbare Historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam. Neef van 'Den Man met het Houten Hoofd'. Manuel naverteld. (= E.L.V.J. L'…pine) Absurdistisch verhaal ten tijde van de veldtochten van Napoleon.
217-125: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Cornelia. Een geschenk voor moeders. (veel over opvoeding)
235-112: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Kappipo. Met inleiding door R.Koopmans van Boekeren. I: De lotgevallen van den kleinen Kappipo. Eerste uitgave (in kinderhandschrift geschreven) / II + III Tweede volledige bewerking van de Lotgevallen van den kleinen Kappipo. / Bijvoegsel. curieus kinderboek, zgn. geschreven door 8-jarige.
243-480: KOOPMANS, BOTINE, - Architctuur en stedebouw in den Haag.1850-1940.
201-552: KOOPMANS, BOTINE, - Op straat gezet. Historisch straatmeubilair in den Haag.
242-337: KOOPMANS, J.W., - De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588.
234-94: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - De Wonderbare Historie van den dapperen kapitein Jan Kanon, geboren te Amsterdam. Neef van 'Den Man met het Houten Hoofd'. Manuel naverteld. (= E.L.V.J. L'…pine) Absurdistisch verhaal ten tijde van de veldtochten van Napoleon.
208-486: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD), - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
242-513: KOOPS, W.R.H. (VOORWOORD), - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
238-521: KOOPS-STANGE, I.G.R. (ONDER REDACTIE VAN), - Gerrit van Houten 1866-1934.
220-302: KOORDERS, S.H. (ONDER RED.VAN), - Album Natuurmonumenten van Nederlandsch-IndiŽ. Album-serie 1. Plaat 1-12. (met beschrijvingen).
224-638: KOOTEN, KEES VAN / BIE, WIM DE, - Ons kent ons. De types van van Kooten en de Bie. De foto's van Roel Bazen.
237-543: KOOTEN, TOOS VAN (REDACTIE), - Bart van der Leck. Met voorwoord van Evert J.van Straaten. Tekst bij schilderijen Jaap Bremer.
242-421: KOOTEN, KEES VAN, - Hilaria.
235-227: KOOY, G.A., - Een eeuw boerenleven in Zuidoost-Transvaal. Een onderzoek ter verdere toetsing van een gezinssociologische hypothese.
243-228: KOP, H.VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872 - 1955.
235-236: KOP, H.VAN DER, - Omie en Eddie. Een Indisch familieleven 1872 - 1955.
230-541: KOPLAND, R., - Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
236-45: KOPPEN, LOUISE, - Op 'Hartenstein Uit het hoogduitsch door R.Erdbrink.
204-318: KOPPERS, G.P., - Vijftig jaar inspectie voor het brandweerwezen.
229-553: KORF, JAN / SANTE, J.W.VAN, - Zaandam in oude ansichten.
235-200: KORFF, A.B., - Een vacantiereisje naar Java.
244-146: KORN, V.E., - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
232-327: KORNAAT, K., - De pen in de aanslag. 100 Jaar belasting in de politieke prent.
238-328: KORNAAT, K., - De pen in de aanslag. 100 Jaar belasting in de politieke prent.
240-309: KORNAAT, K., - Gezien door het oog van de naald. 150 Jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland.
208-134: KORNEL (= JAN ROELINK), INA J., - Die bange maanden.
238-505: KORS, A., - 't Is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Met bijdragen van Steven Derix.
212-566: KORS, A., - 't Is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Met bijdragen van Steven Derix.
231-424: KORTEWEG, A. (VERANTWOORDING), - 't Is vol van schatten hier. I:Nederlandse literatuur van 1750 to 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. II: Nederlandse literatuur na 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum. 2 delen.
219-245: KORTHUIS, P., - Menschen in malaise.
237-385: KOSSMANN, A., - Het vuurwerk. Gedichten.
238-329: KOSSMANN, E.H., - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
218-486: KOSSMANN, E.F., - De Boekverkoopers Notarissen en Cramers op het Binnenhof.
234-532: KOSSMANN, E.H., - Vergankelijkheid en continuiteit. Opstellen over geschiedenis.
242-414: KOSSMANN, ERNESTINE (SAMENGESTELD DOOR), - Het den Haag van Louis Couperus. Met foto's van Henk Platenburg en Martin van Thiel.
230-320: KOSSMANN, E.H., - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
243-536: KOSTENEVICH, ALBERT, - Matisse tot Malevich. Pioniers van de moderne kunst uit de Hermitage. Tentoonstelling Hermitage Amsterdam.
207-115: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het huisje van Tom-Tim.
196-41: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - De branie.
232-13: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Jos, de branie.
228-20: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het jaar van Juup en Toby.
231-94: KOSTER, MAREN (=MARIA JONGKEES), - Het huisje van Tom-Tim.
202-616: KOTTE, W. / LUTZ,H., - Piet Vermeulen. Schilder. Goede oogst.
233-235: KOULEN, INGRID E.A., - The Netherlands Antilles and Aruba. A research Guide.
236-564: KOUNG SHIEN-MING, , - Comment remťdier ŗ la Situation Traqique des Travailleurs Chinois. Une assurance sociale appropriťe ŗ la Chine.
212-237: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
240-252: KOUSBROEK, R., - Terug naar Negri Pan Erkoms.
240-251: KOUSBROEK, R., - Het meisjeseiland. (zijn mooiste werk verzameld) Samengesteld door Marja Roscam Abbing en Wout Woltz. Met een essay van Hans Ree.
228-169: KOUSBROEK, R., - Het Oostindisch kampsyndroom.
235-431: KOUSBROEK, R., - De archeologie van de auto.
241-102: KOUSEMAKER, E. EN W., - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen.
201-44: KOUWE, C.VAN DER, - De tocht van 'De Wanhoop
239-14: KOUWE, C.VAN DER, - De tocht van 'De Wanhoop
226-413: KOUWENAAR, GERRIT, - Uren en sigaretten. Twee novellen.
214-554: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
241-446: KOUWENBERG, L.J.N., - Alkmaar verlicht. Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
226-617: KOUWENHOVEN, A. / FORRER, M., - Siebold en Japan.
233-536: KOWTUN, JEWGENIJ F., - Sangesi. Die Russeische Avantgarde. Chlebnikow und seine Maler.
217-70: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
196-43: KRAAN, H.J., - Kees Koepel. Oorspronkelijk verhaal voor de jeugd.
237-130: KRAEMER, H. / ADRIANI,A.E., - Dr.N.Adriani. Schets van leven en arbeid. / Dr. N.Adriani zooals wij hem zien uit zijn brieven.
233-276: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appŤl.
218-286: KRAEMER, H., - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appŤl.
243-460: KRALT, P., - Wielbergen en de familie Brantsen. De lotgevallen van een landgoed en Victoriaans landhuis in Angerlo.
244-93: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
243-33: KRAMER, DIET, - Stans van de Vijfjarige.
244-37: KRAMER, DIET, - Razende Roeltje.
232-14: KRAMER, DIET, - Begin.
241-158: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
241-159: KRAMER, DIET, - Vijf rovers en een rovershol.
242-341: KRAMER, F.J.L., - Maria II Stuart . Gemalin van Willem den Derden. Historisch-biographische studie.
234-33: KRAMER, DIET, - Ons honk.
223-41: KRAMER, J.G., - Helden der Noordpool.
234-163: KRAMER, D., - Het geheim van de gesloten kamer.
240-72: KRAMER, DIET, - Zes + een werd 7.
221-31: KRAMER, J.G., - Jan van Galen. Een historiscch verhaal.
240-195: KRAMER, DIET, - Thuisvaart.
229-63: KRAMER, J.G., - Piet Hein.
241-156: KRAMER, D., - Het geheim van de gesloten kamer.
241-157: KRAMER, DIET, - 't Boek van Bob en Bep.
236-95: KRAMER, DIET, - Bloesem. Een boek voor meisjes. Met bijdragen van Diet Kramer, Mary Pos, N.van Hichtum, Nel van der Vlis e.a.
216-118: KRAMERS JZ., J., - Fabelen voor de Nederlandsche Jeugd.
241-481: KRANENBURG, F.J. E.A., - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
231-504: KRANENBURG, F.J. E.A., - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
238-150: KREEMER, J., - Bezoarsteenen moestaka's en goeliga's. met ingeplakt artikel.
243-528: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES, - Modern zilver. 1880-1940.
230-321: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschiedenis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloem-bollen tot 1938. 2 delen.
212-327: KRELAGE, E. H., - Drie eeuwen bloembollenexport. De geschie-denis van den bloembollenhandel en der Hollandsche bloembollen tot 1938. 2 delen.
205-180: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
234-170: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948. Met opdracht van de schrijver.
237-227: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M., - Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninklij-ke Marine in de Nederlandsch-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948.
237-228: KRETZ, J.TH.W., - In de klauwen van den Jap en den Extremist.
227-559: KREUKELS, L., - Mijnarbeid : Volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940.
243-556: KRIELAARS, MICHIEL, - Het brilletje van Tsjechov. Reizen door Rusland.
215-24: KRIENEN, CH., - Frank Vrijdag.
215-23: KRIENEN, CH., - De zoon van den dorpssmid.
215-26: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
238-55: KRIENEN, CH., - De dure beenen van Frank Kronen.
227-35: KRIENEN, CH., - Kees Lovers.
198-51: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
224-35: KRIENEN, CH., - Een Hollandsche jongen (Haagsch jongensboek)
237-34: KRIENEN, CH., - Het Zeppelin-jong.
216-80: KRIENEN, CH., - Een merkwaardige vacantie. Oorspronkelijk jongensboek.
193-39: KRIENEN, CH., - Zijn wensch vervuld.
242-36: KRIENEN, CH., - Uit de jeugd van Kees Kolving. (Boek was cadeau van zondagsschool)
242-35: KRIENEN, CH., - De weesjongen in den grooten oorlog.
215-27: KRIENEN, CH., - Prettige dagen.
232-16: KRIENEN, CH., - Uit de jeugd van een Gelderschen Jongen.
226-56: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
224-36: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
216-79: KRIENEN, CH., - De jolige Duinpan.
237-33: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
226-55: KRIENEN, CH., - Karel Vermeer.
243-34: KRIENEN, CH., - Freek van den groentenboer.
226-53: KRIENEN, CH., - Het geheim van de Telegraaf. Oorspronkelijk jongensboek.
222-560: KRIKHAAR, D…SIR…E, - Schittering van de Tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
215-600: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
243-526: KRIMPEN, WIM VAN (VOORWOORD), - Jozef en Isaac IsraŽls. Vader en zoon.
210-506: KRIMPEN, J. VAN, - Jan van Krimpen. Tentoonstelling van zijn ontwerpen letters en boeken. Gehouden in Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, in Museum Plantijn-Moretus en Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ.
223-508: KRIMPEN, H.VAN, - Boek over het maken van boeken.
240-465: KRIMPEN, J. VAN, - Het Huis Enschedť, 1703-1953.
239-542: KRIMPEN, WIM VAN (VOORWOORD), - Fernando Botero.
204-535: KRIMPEN, J. VAN, - Over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
235-344: KRISTEL, C. (REDACTIE), - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
238-91: KRIWUB (= BRUNO GRIMMER), , - Piet's Avonturen.
225-374: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
244-329: KROESE, A., - Neerland's Zeemacht in Oorlog.
240-310: KROGT, M. R. VAN DER, - Hofleveranciers in Nederland. 'Als we zeiden: dat heeft de Koningin ook gehad; dan vloog het de deur uit
240-528: KROL, J., - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
233-264: KROM, N. J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. 2 delen.
243-151: KROM, N. J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
238-152: KROM, N. J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
221-192: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
236-200: KROMHOUT, R. (REDACTIE), - Het machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
239-344: KROON, J. J. (O.R.V.), - Remembrance and Friendship Bergen N. H. 1939-1945 en de voorgeschiedenis.
228-446: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Ik had het leven me anders voorgesteld. J.Slauerhoff in vraaggesprekken en herinneringen.
244-401: KROON, DIRK (BEZORGD DOOR), - Over Marga Minco. Beschouwingen en interviews.
238-578: KROPOTKIN, PETER, - Memoires van een revolutionair. Herinneringen 1842-1886. Vertaling uit het engels door Anita C.van deVen, nawoord van Peter Blom.
239-571: KROPOTKIN, PETER, - Gedenkschriften van een Revolutionair. Met inleidend woord van Georg Brandes, vertaald door F.Domela Nieuwenhuis. Eenige door den schrijver geautoriseerde uitgave. 2 delen in 1 band
233-569: KROPOTKIN, PETER, - Memoires van een revolutionair. Ingeleid en geannoteerd door Nicolaas Walter.
223-237: KROSS, MARCEL E.A. EINDREDACTIE), - De uitbuiting van Suriname. Uitgegeven door het Aluminuum-Comitť. Bijgesloten : Protest-affiche
231-471: KRUIF, J.DE., - Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw.
236-486: KRUIF, J.DE., - Liefhebbers en gewoontelezers. Leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw.
238-524: KRUININGEN, HARRY VAN, - Twee en twintig etsen bij minnebrieven van een Franc-tireur - Multatuli -
222-319: KRUISHEER, J.G., - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299. Avec rťsumť franÁais/ Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache. 2 delen.
234-472: KRUIZINGA, J.H. E.A., - Watergraafsmeer. Eens een parel aan de kroon van Amsterdam.
224-563: KRULS, H.J., - Generaal in Nederland. Memoires.
237-229: KRULS, H.J., - Op inspectie.
243-50: KRUSEMAN, PHILIP, - Als het 6 december wordt.. 12 oude en nieuwe St.Nicolaasliedjes. Verzameld.
234-319: KRUSENSTERN, A. J. VON, - Atlas van een reis om de wereld 1803-1806. heruitgave van 'Atlas zur Reise um die Welt' Sint Petersburg, 1814.
244-147: KRUYT, ALB. C., - De To Loinang van den Oostarm van Celebes. Overdruk uit de Bijdragen tot de Taal- Land en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ.
229-310: KUBBEN, RAYMOND, - De Vrede van Breda. Ginder 't VreÍverbont bezegelt. Essays over de betekenis van de Vrede van Breda 1667.
242-339: K‹HLER, W.J., - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezinden in de zestiende eeuw. / Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Tweede deel 1600-1735. eerste helft.
226-159: K‹HNE-VAN DIGGELEN, W., - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
240-253: KUHNLE-DEGELER, F., - Bappa Haastert. Een tafereel uit het Dajaksche volksleven. Vertaald door K.J.Brouwer.
208-518: KUILE, E. H. TER, - Kastelen en Adellijke Huizen.
225-134: KUIPER, J., - Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs in Nederland. (16 n.Chr.-1904).
219-20: KUIPER, JOHANNA E., - De zangers van den prins. Verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog.
241-21: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
227-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
239-484: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
219-16: KUIPER, JOHANNA E., - Een wonderlijke kerstvacantie.
238-540: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
224-38: KUIPER, JOHANNA E., - Renzo en Lucia. Een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw.
218-35: KUIPER, A.C., - Een heldin.
237-519: KUIPER, M., - Historische Topografische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
215-29: KUIPER, JOHANNA E., - De 'Waterhoentjes' (zwemmen)
218-36: KUIPER, A.C., - Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool.
233-94: KUIPER, JOHANNA E., - Van twee kinderen en de blauwe zee.
210-559: KUIPER, M., - Historische Topgrafische Kaarten Zuid-Holland. Bladen van de Chromo-topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. 1894-1923.
238-56: KUIPER, JOHANNA E., - Aslak's Marga.
204-518: KUIPER, ARIE, - Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J.Herzberg.
243-35: KUIPER, A.C., - Elsje.
222-413: KUIPERS, REINOLD, - Rendez-vous met een Remington. Gedichten, met een naschrift van A.Marja.
243-337: KUIPERS, J.B., - Willem III. De weerspannige koning.
233-80: KUIPERS VAN DER KOOGH, E., - Moeder vertelt van 'Een prettige dag'. Nog meer nieuwe verhalen.
238-187: KUIPERS, JAN J.B., - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
240-96: KUIPERS VAN DER KOOGH, E., - Moeder vertelt. Nieuwe verhalen voor kleine kleuters.
241-148: KUIPERS, JAN J.B., - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
242-150: KUITENBROUWER, M., - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001.
231-536: KUN, L.J.A..VAN DER, - Register IV, bevattende de beschrijving der peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken langs de rivieren de Merwede, de Oud en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Eeeste gedeelte , de merwede van Gorinchem tot Dordrecht. Onder de leiding van L.J.A.van der Gun..bewerkt door Th.Bleckmann en E.Olivier.
231-187: KUNNEMAN, FRANK / JOUBERT, SIDNEY, - Con amore. Opstellen en brieven aangeboden aan mr.E.L.Joubert.
214-215: KUNST, JAAP, - De inheemse muziek in Westelijk Nieuw-Guinea.
238-477: KUNST, , - Van Sint Elisabeths Gasthuis tot Gereformeerd Burger Wees-huis 1485-1814.
219-263: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
219-265: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
232-276: KUNST, JAAP, - Een en ander over de Javaansche wajang.
214-161: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
236-314: KUNST, JAAP, - Music in Java. Its history, its theory and its technique. Third enlarged edition. Edited by E.L.Heins. 2 vols.
236-315: KUNST, JAAP, - Muziek en dans in de Buitengewesten.
236-316: KUNST, JAAP, - Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores). Musicologisch onderzoek I.
236-317: KUNST, , - The music of Java. Mededeeling nr XLIII van Kon.Vereeniging 'Koloniaal Instituut
230-555: K‹PER, MARIJKE / ZIJL, IDA VAN, - Gerrit Th. Rietveld, Het volledige werk. 1888-1964
211-250: KUPER, H., - An African aristocracy. Rank among the Swazi.
237-260: KUPER, H., - An African aristocracy. Rank among the Swazi.
238-57: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
213-33: KUYK, N.W.C., - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip.
211-32: KUYK, N.W.C., - Billy komt logeeren.
217-72: KUYK, N.W.C., - De club der Jonge Kaninefaten.
239-80: KUYK, N.W.C., - Het kan verkeeren.
237-35: KUYK, N.W.C., - Het kamp in de duinen.
237-36: KUYK, N.W.C., - Hoe Pootige Kees beroepsspeler werd.
234-35: KUYK, N.W.C., - Op weg naar huis.
219-25: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
217-73: KUYK, N.W.C., - Drie Vroolijke Wandelaars op weg naar huis.
236-50: KUYK, N.W.C., - Hoe Pootige Kees beroepsspeler werd.
235-54: KUYK, N.W.C., - Een wandeltocht met avonturen.
235-55: KUYK, N.W.C., - Vacantiedagen op het water.
243-396: KUYLE, A. (L.M.A.KUYTENBROUWER), - De Bries.
236-599: KUYLE, A. (L.M.A.KUYTENBROUWER), - Weerlicht.
243-464: KUYPER, J., - Gemeente-atlas van Nederland. Naar officieele bronnen bewerkt. Negende deel Groningen. Reprint van de uitgave van Hugo Suringar, Leeuwarden
242-193: KUYPERS, C.A., - Klinische waarnemingen bij beri-beri in een Japans krijgsgevangenkamp te Singapore 1944-1945.
228-322: KWIET, K., - Rijkscommissariaat Nederland. Mislukte poging tot vestiging van een Nationaal-socialistische orde.
213-34: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
219-26: LAAN, DICK, - Rudi's Spaansche avonturen.
238-430: LAAN, K. TER, - Multatuli encyclopedie. uitg.door het Multatuli-Genootschap onder redactie van Chantal Keijsper.
242-37: LAAN, DICK, - De raad van zeven.
217-499: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
239-16: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
229-549: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. (Exemplaar van G.N.Honig) Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940.
240-477: LAAN, K. TER / SPITZEN, G.W. / STEL,G, - Laandjebloumen. Bloemlezing uit de letterkundige voortbrengselen in de Groninger Volkstaal.
241-497: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940.
203-532: LAAN, K. TER, - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
242-39: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
204-608: LAAN, R., - Wessanen's Koninklijke Fabrieken. Eertijds Wessanen & Laan Wormerveer. 1765-1940. (met losse Engelse bijlage).
235-56: LAAN, DICK, - Circusjong.
235-57: LAAN, DICK, - Het geheim van den zwarten monnik.
235-58: LAAN, DICK, - Tarakanner tegen wil en dank.
244-287: LAAR, H.J.M.VAN DE, - Opperbankier en Wetenschapsman Willem Cornelis Mees. 1813-1884.
233-436: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciŽn van het Koninklijk Huis. Reprint van de uitgave van 1913.
215-617: LAARS, T. VAN DER, - Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland. Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne provinciŽn van het Koninklijk Huis. Reprint van de uitgave van 1913.
218-592: LAARSE, R.VAN DER, - Bevoogding en bevinding.

Next 1000 books from Antiquariaat Alfa Haganum[an error occurred while processing this directive]

4/6