Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
432863: SCHAFFER, M. - Djinns, Stars and Warriors. Mandinka Legends from Pakao, Senegal. (African Sources for African History, volume 5.)
9557: SCHAFFERS-BODENHAUSEN, K.; TIETHOFF-SPLIETHOFF, M. - portrait miniatures in the collections of the House of Orange-Nassau.
412122: SCHAFHAUSEN, N.; GRAY, Z.; MARTINEZ, C. (ED.) - Manon de Boer. Contrib. by Sylvia Kristel, Rolnik, Elena Crippa
408168: SCHAFT, M. VAN DER A.O. - Schilders van het Westland. Van 1500 tot heden
430598: SCHAIK, S, VAN; VERMAAT, S. (RED.) - Meesterlijke vrouwen. Kunstenaars (v) uit de Rijkscollectie
410586: SCHAIK, T.VAN - Gewijde aarde. R.K.Begraafplaats St.Barbara, Prisesselaan.
431965: SCHAIK, J. VAN - In het hart is Hij te vinden. Een geschiedenis van de christelijke mystiek.
431910: SCHAIK, T.H.M.; STRENGERS-OLDE KALTER, K. - Arme Roomse Leven. Geschiedenis van de katholieke caritas in de stad Utrecht.
433162: SCHAIK, L. VAN; JOHNSON, A. - Architecture and Design. By Practice, By Invitation. Design Practice Research at RMIT.
4926: SCHAIK, A.H.M. VAN - Bataafs en Rooms. Drie studies over de verhouding van de katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden en Rome aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw.
420516: SCHAIK, T.H.M.VAN - zoen in het hanengeschrei. Een letterkundige wandeling door Utrecht
419460: SCHAIK, T.VAN - mooi geloof. Katholieken in Salland vanaf de reformatie.
19087: SCHAIK, J.W.C. VAN - Nicolaas van der Monde en de Utrechtse gevelstenen.
415311: SCHAIK, P.VAN - Met vallen en opstaan. Geschiedenis van de Hervormde Gemeente te Drachten.
38835: SCHAIK, W.VAN - Boeren, soldaten en heiligen.
34595: SCHAIK, J.W.C. VAN - Kromme Nieuwegracht 29 en zijn bewoners.
3097: SCHAIK, J.W.C.VAN - Boothstraat 6. De geschiedenis van een gebouw.
434772: SCHALANSKY, J.; HAUTH-GRUBBEN, G. (VERT.) - Inventaris van enkele verliezen.
16637: SCHAMA, S. - Landschap en herinnering.
10026: SCHAMA, S. - Rembrandts eyes.
18222: SCHAMA, S. - ogen van Rembrandt.
400638: SCHAMP, TOM. - Artoos by Tom Schamp.
7793: SCHAMPERS, K.; T. SCHOON (EDS.) - Ger van Elk. Sandwiches. Persen, drukken en trekken. Pressing, pushing and pulling
10031: SCHAPELHOUMAN, M., SCHATBORN, P. - Dutch drawings of the seventeenth century in the Rijksmuseum, Amsterdam. Artists born between 1580 and 1600.
8209: SCHAPELHOUMAN, M. - Tekeningen van Noord-en Zuidnederlandse kunstenaars geboren voor 1600. Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam,waaronder de collectie Fodor. Vol.2.
7304: SCHAPELHOUMAN, M.; P. SCHATBORN - Land & water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century
10033: SCHAPELHOUMAN, M. - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600/Netherlandish drawings circa 1600 in het/in the Rijksmuseum.
7475: SCHAPELHOUMAN, M. - Rembrandt en de kunst van het tekenen.
17829: SCHAPELHOUMAN, M.; SCHATBORN, P. - Tekeningen van oude meesters. De verzameling Jacobus A. Klaver.
401844: SCHAPER-OESER, B. - Wüste.
11281: SCHAPER, MG. - Feste stählerne Brücken.
407944: SCHAPIRO, M. - sculpture of Moissac. CLOTH
34045: SCHAPIRO, M. - Modern art. 19th and 20th century. Selected papers.
22506: SCHAPIRO, MEYER - Romanesque art.
17310: SCHAPIRO, M. - Theory and philososphy of art: Style, artist, and society. Selected papers, vol. IV.
408848: SCHARDT, H. - Folkwang Schule für Gestaltung. Werkkunstschule der Stadt Essen.
432833: SCHARER, H. - Ngaju religion. The conception of God among a South Borneo people
4056: SCHARF, A. - Filippino Lippi.
434030: SCHARMER, C.O. - Theory U. Leading from the future as it emerges
10036: SCHATBORN, P. - Figuurstudies.
9670: SCHATBORN, P. - Landschappen van Rembrandt en zijn voorlopers.
853: SCHATBORN, P., ET AL. - Rembrandthuis. De prenten, tekeningen en schilderijen.
8101: SCHATBORN, P. - Seventeenth-century Dutch drawings. A selection from the Maida and George Abrams collection.
417865: SCHATBORN, P.; L. VAN SLOTEN - Old drawings, new names. Rembrandt and his contemporaries
38113: SCHATBORN, P., ET AL. - Rembrandthuis. prenten, tekeningen en schilderijen.
417864: SCHATBORN, P.; L. VAN SLOTEN - Oude tekeningen, nieuwe namen. Rembrandt en tijdgenoten
15949: SCHATBORN, P. - Portretten op papier/portraits on paper. Tekeningen, prenten en fotos in de verzameling van het Rijksprentenkabinet in het Rijksmuseum.
15649: SCHATBORN, P. - Jan Lievens. Prenten & tekeningen/Prints & drawings.
4188: SCHATBORN, P. ET AL. - Tekenen van warmte. 17de-eeuwse Nederlandse tekenaars in Italië.
9647: SCHATBORN, P. ET AL. - Bij Rembrandt in de leer/Rembrandt as teacher.
9719: SCHATBORN, P. - Tekeningen van Rembrandt [en] zijn onbekende leerlingen en navolgers / Drawings by Rembrandt [and] his anonymous pupils and followers.
429703: SCHATZ, L. - Ik heb geen aanleg voor verdriet
421516: SCHATZ, T. - Genius of the system. Hollywood filmmaking in the Studio era.
8073: SCHAUERTE, G. - Terrakotten mütterlicher Gottheiten. Formen und Werkstätten rheinischer und gallischer Tonstatuetten der römischen Kaiserzeit.
422857: SCHAUERTE, TH.; TACKE, A. - Kardinal Albrecht von Brandenburg. Renaissancefürst und Mäzen.
13089: SCHAUM, C.L.J. - Tuinarchitectuur.
4152: SCHAVEMAKER, E. - One hundred master paintings.
401630: SCHAVEMAKER, E. - Eglon van der Neer (1635/36-1703). His life and his work
18546: SCHAVEMAKER, E. - One hundred master paintings. 2003
403728: SCHAYES, A.G.B. - Histoire de larchitecture en Belgique.
432972: SCHEDE, M. - Ruinen von Priene.
428072: SCHEDLER, U - Statuenzyklen in den Schlossgärten von Schönbrunn und Nymphenburg
5558: SCHEEL, O. - Wikinger. Aufbruch des Nordens.
419315: SCHEELE, F. - Ludof Backhuysen. Emden 1630-Amsterdam 1708
416324: SCHEEPSMA, W. - Limburgse sermoenen. De oudste preken in het Nederlands.
23: SCHEERDER, G. - contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwestraatse statie van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800.
11977: SCHEERDER, J. - Henricus van den Wijmelenberg:een religieus emancipator in Oost-Brabant.]
420144: SCHEFER, J.L. - lumiere et la table. Dispositifs de la peinture hollandaise.
5857: SCHEFFCZYK, L. ET AL. - Marienbild in Rheinland und Westfalen.
9465: SCHEFFER, C.; NIEMEIJER, A.F.J. - Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945.
621: SCHEFFER, A. - Scheffer-Album.
428735: SCHEFFERS, A. (RED.) - muntslag ten tijde van Koning Willem 1. Ontwerp en productie van de Nederlandse munten, 1814 - 1839.
419661: SCHEFFLER, G. - Deutsche Künstler um Ludwig I. in Rom.
407392: SCHEFFLER, K. - Talente.
12331: SCHEFFLER, K. - Deutsche Maler und Zeichner im neunzehnten Jahrhundert.
407716: SCHEIBELREITER, G. - barbarische Gesellschaft. Mentalitätsgeschichte der europäischen Achsenzeit 5.-8. Jahrhundert.
410278: SCHEID, S. - Petrarkismus in Lope de Vegas Sonetten.
588: SCHEIJEN, S. - In dienst van Diaghilev.
432620: SCHEIJEN, S. (ED.) - big change. Revolutions in Russian painting 1895-1917
412568: SCHEIJEN, S. - Sergej Diaghilev. Een leven voor de kunst.
433536: SCHEIJEN, S. - avant-gardisten. De Russische revolutie in de kunst 1917-1935
2430: SCHEIL U. - Festschrift Adolf Hofmeister.
430804: SCHEIN, S. - Fideles crucis. The papacy, the West and the recovery of the Holy Land 1274-1314
404704: SCHELER, M. - Vom Umstrurz der Werte. Erster Band.
37779: SCHELER, AUGUSTE (ED.) - Oeuvres de Froissart. Poesies.
1330: SCHELFHOUT, L. - Dienende kunst.
1594: SCHELHAAS, H.; TIGCHELAAR, B. (ED.) - Monumenten in Overijssel.
415809: SCHELL, W. - Theorie der Bewegung und der Kräfte. Ein Lehrbuch der theoretischen Mechanik.
5671: SCHELLART, F.J. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
417938: SCHELLART, R. - Zeven lichte strepen/Seven tiny strokes.
11620: SCHELLART, A.I.J.M.; VRIES, TH. DE - Woonsteden der Oranjes.
3114: SCHELLEKENS, C. - Bloemen van verlangen.
3498: SCHELLENBERG, K. - Dürers Apokalypse.
10037: SCHELLER, R.W. - Exemplum. Model-book drawings and the practice of artistic transmission in the middle ages (ca. 900- ca. 1450).
35769: SCHELLER, R.W. - Opmaak & mis-en-page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst.
2275: SCHELLER, R.W. - Rembrandt en de encyclopedische verzameling.
9794: SCHELLER, R.W. - Nicolaas Rockox als oudheidkundige
434202: SCHELLER, R.W.; BOON, K.G. - graphic art of Albrecht Durer and The Durer School
432480: SCHELLING, F.W.J.VON; DREWS, A. - Schellings Werke. Auswahl in drei Banden. COMPLETE SET
416399: SCHELLMANN, J. - Joseph Beuys. Die Multiples. Werkverzeichnis der Auflagenobjekte und druckgraphik.
9284: SCHELTEMA, P. - archief der ijzeren kapel in de Oude of Sint Nikolaas Kerk te Amsterdam.
419022: SCHELTEMA, C. (ED.) - vesting Naarden. Een halve eeuw restaureren
417784: SCHELTEMA, J.H. - Nederlandsche liederen.
410698: SCHELTEMA, P. - leven van Fredrik Ruijsch.
20491: SCHELTEMA, P. - Rembrand. Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput.
424059: SCHEMBRI, M. (ED.) - Ludus Danielis. (Historiae Musicae Cultores, volume 96)
427087: SCHENCK, E.M. - Bilderratsel
9623: SCHENDEL, A.VAN - dessin en Lombardie jusqua la fin du XVe siecle.
417147: SCHENK, R. - US in NL. Amerikaanse kunst in Nederlandse musea.
10040: SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - Dutch literature in the age of Rembrandt. Themes and ideas.
10041: SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - J. Six van Chandelier.s-Amsterdammers Winter.
20511: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.) - Nederlandse literatuur. Een geschiedenis.
10043: SCHENKEVELD- VAN DER DUSSEN, M.A. - Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt
2400: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, R. (ED.) - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
413143: SCHENKEVELD, D.M. - Studies in Demetrius on style.
2778: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot.
12114: SCHEPELERN, H.D.; HOUKJAER, U. - Kronborg series. King Christian IV and his pictures of early Danish history.
428609: SCHEPENS, L. - Brugge bezet: 1914-1918, 1940-1944. Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen.
9756: SCHEPENS, L. ET AL. - Provinciaal Hof te Brugge.
23938: SCHEPPER, M. DE; NAVE, F. DE - Ex Officina Plantiniana Moretorum. Studies over het drukkersgeslacht Moretus.
6090: SCHEPPER, M. DE (ED.) - hart voor boeken. Rubens en zijn bibliotheek.
423191: SCHEPPER, M.DE ET AL. - 500 jaar Utopia.
5614: SCHERB, J. - Ut pictura visio. Naturstudium und Landschaftbild in Frankreich 1740-1820.
413177: SCHERER, A. - Bibliothek für Prediger. Die sonntage des Kirchenjahres. Erster/zweiter Band.
10971: SCHERER, M.R. - Marvels of ancient Rome.
432037: SCHERF, G. - Augustin Pajou et ses contemporains.
2774: SCHERJON, W. - Catalogue des tableaux par Vincent van Gogh decrits dans ses lettres. Periodes: St.Remy et Auvers sur Oise.
423526: SCHERNER, M. - sprachlichen Rollen im lateinischen Weihnachtslied des Mittelalters
423183: SCHETS, MAARTEN; CONIJN, H. (ED.) - Schoonheid beauty unadorned
434799: SCHEUFLER, P. - Karel Capek. Fotograf/Photographer
414931: SCHEURLEER, D.F. - muziekleven te s Gravenhage in de tweede helft der 18e eeuw.
429607: SCHEURLEER, D. - Nederlandsche Liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken.
13588: SCHEURLEER, D.F. - Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenoten op onze zeehelden en zeeslagen, lof-en schimpduchten, matrozenliederen.
12471: SCHEURLEER, D.F. - Geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen.
25346: SCHIANCHI, L.F. - Galleria Nazionale di Parma.
427318: SCHICK, RUDOLF - Tagebuch-Aufzeichnungen aus den Jahren 1866, 1868, 1869 über Böcklin
2330: SCHICK, I.T. - Battledress. Uniformen van 1700 tot heden.
415375: SCHIEDER, TH. - Staatensystem als Vormacht der Welt. Band 5.
9898: SCHIEDERMAIER, W. - Alte Kapelle in Regensburg.
428636: SCHIEFFER, TH - Urkunden Lothars I. und Lothars II . DRitter Band. Die Urkunden der Karolinger
427998: SCHIEFNER, A.VON; RHYS DAVIDS, C. - Tibetan tales derived from Indian sources.
412490: SCHIERBEEK, B. - Albert van der Weide.
407020: SCHIERBEEK, B. - kleur van Leo Schatz.
408566: SCHIFF, S. - Vera, mevrouw Vladimir Nabokov. Portret van een huwelijk.
430716: SCHIFFER, N.N. - Japanese Porcelain 1800-1950
38111: SCHIJF, H.; VOOLEN, E.VAN (ED.) - Gedurfd Verzamelen. Van Chagall tot Mondriaan.
404752: SCHIJNDEL, M.VAN - Unlocked. No (1). HXBXD
530: SCHILDER, G. - Monumenta Cartographica Neerlandica. II.
433971: SCHILDER, G.; KOK, H. - Sailing for the East. History and catalogue of manuscript charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC) 1602-1799
2519: SCHILDER, G. - Three world maps by Francois van den Hoeye of 1661, Willem Janszoon (Blaeu) of 1607, Claes Janszoon Visscher of 1650.
15557: SCHILDER, M. (ED.) - Amsterdamse kloosters in de middeleeuwen.
1535: SCHILDER, G. - world map of 1624 by Willem Jansz. Blaeu & Jodocus Hondius.
13053: SCHILDER, G. - Monumenta Cartographica Neerlandica I. Plates ?Text.
10588: SCHILDER, G. - world map of 1669 by Jodocus Hondius the Elder & Nicolaas Visscher.
33967: SCHILDERS, M.; HAMMING, A. - From the underworld. Mattie Schilders.
427559: SCHILDGEN, B.D. - Dante and the Orient
431221: SCHILDT, G. - Alvar Aalto. The early years
420734: SCHILFGAARDE, A.P.VAN - archief van de Doornenburg.
525: SCHILFGAARDE, A.P.VAN - Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen.
9650: SCHILLEMANS, R. - Bijbelschilderkunst rond Rembrandt.
6853: SCHILLER, IRIS SARA - fille est une fille...
424974: SCHILLER, F.VON; DEWALD, H.P.; MAYER, A. LIEZEN - lied van de klok
424985: SCHILLER; BORBERGER, R.; - Schillers Werke. Neue illustrirte Ausgabe. COMPLETE SET
423677: SCHILLER, FRIEDRICH - Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung. COMPLETE SET.
430053: SCHILLING, R. - Rites, cultes, dieux de Rome. (Etudes et commentaires, volume 92.)
34029: SCHILLING, J. - Aktionskunst. Identität von Kunst und Leben. Eine Dokumentation.
34641: SCHILLING, K. ET AL. - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein.
422531: SCHILP, T.; WELZEL, B. (ED.) - Die Marienkirche in Dortmund.
422455: SCHILP, T.; WELZEL, B. - Dortmund und die Hanse: Fernhandel und Kulturtransfer.
425383: SCHILPEROORT, T. - Generaal register op de invordering der gemeene middelen over Holland en Westvriesland
3257: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland. Mensen en molens.
14348: SCHILSTRA, J.J. - stolp te kijk.
431290: SCHILT, J.; GAMEREN, D. VAN - Ben Loerakker achitect: eerst structuur dan de vorm
10046: SCHILT, J.; WERF, J. VAN DER - genootschap Architectura et Amicitia. 1885-1990.
407622: SCHILT, R. - Pectinen en pectinesplitsende enzymen.
2563: SCHILTMEIJER, J.R. - Amsterdam omstreeks 1780.
39062: SCHIMA, CHR. - estampie. Untersuchungen anhand der überlieferten Denkmäler--nebst einer edition aller Musikbeispiele und Texte zur Estampie.
434698: SCHIMMEL, P. ET AL. - Robert Rauschenberg. Combines
4669: SCHIMMEL, H.J. - generaal Bonaparte en zijn tijd.
412104: SCHIMMEL, P. - Charles ray.
4338: SCHINDLER, H. - Bayern im Rokoko. Aspekte einer Epoche im Umbruch.
425352: SCHINDLER, H. - Monografie des Plakats.
434913: SCHINKEL, KARL FRIEDRICH - Collected architectural designs
409714: SCHINKEL, K.F.; RAVE, P.O.; BöRSCH-SUPAN, E. - Karl Friedrich Schinkel. Die Provinzen Ost- und Westpreussen und Grossherzogtum Posen.
424657: SCHINNERER,LOUISE - Lehrgänge für Weissstickerei und Knüpfarbeit
422469: SCHIPPER, K. - Jos Klijnen
429195: SCHIPPER, G.; SCHIPPER, N. - Emo achterna. Op de fiets naar Rome in de voetsporen van een Groningse abt.
427384: SCHIPPERS, K. ET AL. - Jaap Hillenius. Poging om dichterbij te komen
35413: SCHIPPERS, K. - Holland Dada.
6788: SCHIPPERS, K. - In het licht van Verwey.
427064: SCHIPPERS, WIM T. - Going to the dogs. Een toneelstuk van Wim T. Schippers
6315: SCHIPPERUS, P.J. - Buren en Oranje.
410092: SCHIRMACHER, E. - Stadtvorstellungen. Die Gestalt dermittelalterlichen Städte.
435000: SCHIRMER, L. - Joseph Beuys. Eine Werkubersicht 1945-1985
426807: SCHIRMER, G. A. - Out of what began. A history of Irish poetry in English.
403930: SCHIRRMACHER, F.W. - Geschichte Castiliens im 12. und 13. Jahrhundert.
427010: SCHJöTH, F. - Chinese currency
727: SCHLüTER, L.L.E. - Niet alleen. Een kunsthistorisch-ethische plaatsbepaling van tuin en huis in het Convivium religiosum van Erasmus.
420478: SCHLöGEL, K. - Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik.
416771: SCHLAYER, C. - Minusio. Chronik aus den letzten Lebensjahren Stefan Georges
428970: SCHLEGEL, FRIEDRICH; BEHLER, E. (ED.) - Studien des klassischen Altertums. Sonderausgabe WB Darmstadt
431647: SCHLEGEL, FRIEDRICH - Kritische Schriften
7741: SCHLEIDEN, M.J. - plant en haar leven.
426357: SCHLEIER, R. - Tabula Cebetis
434287: SCHLEIFER, R. - Modernism and Time. The Logic of Abundance in Literature, Science, and Culture 1880-1930.
2964: SCHLEIFER, S. (ED.) - Omgebouwde ruimten/Convertir lespace/Converted spaces.
433165: SCHLEMMER, T. (ED.) - Letters and Diaries of Oskar Schlemmer.
434360: SCHLESINGER, H. - Syphilis und innere Medizin.
7302: SCHLICK, J. - 150 Handzeichnungen und Aquarelle aus fünf Jahrhunderten.
6104: SCHLICK, J. - Katalog der Gemäldegalerie.
433631: SCHLINGMANN, F. - P.C. Hooft. Een volmaakte Hollandse magistraat die bestuurlijke wijsheid vond in de ultieme bron van de geschiedenis.
21130: SCHLODER, J.E. - Baroque imagery.
16647: SCHLOSS, C.S. - Travel, trade and temptation. The Dutch italianate harbor scene 1640-1680.
10051: SCHLOSSER, J. VON - Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte. Heft V (Vasari) - Heft X (Register).
423805: SCHLOSSER, J.VON - Leben und Meinungen des florentinischen Bildners Lorenzo Ghiberti
432957: SCHLUSSLER FIORENZA, E. - Searching the Scriptures. A Feminist Introduction.
429002: SCHMALENBACH, W. (ED.) - African art from the Barbier-Mueller Collcetion, Geneva
416737: SCHMALENBACH, W. - Amedeo Modigliani. Malerei, Skulpturen, Zeichnungen.
416613: SCHMALENBACH, W. - Julius Bissier.
3936: SCHMECKEBIER, L.E. - Modern Mexican art.
10518: SCHMELZEISEN, K. - Römische Mosaiken der Africa Proconsularis. Studien zu Ornamenten, Datierungen und Werkstätten.
431077: SCHMELZER, BJORN; GARCIA, M. - Time regained. A Warburg atlas for early music
411818: SCHMID, BASTIAN - An der Werkbank.
11516: SCHMID, H.A. - Wandgemälde im Festsaal des Klosters St.Georgen in Stein am Rhein, 1515/16.
415733: SCHMIDT, P. - In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur.
422044: SCHMIDT, K.; FISCHER, H. (ED.) - Haus für den Kubismus. Die Sammlung Raoul La Roche. Picasso, Braque, Léger, Gris - Le Corbusier und Ozenfant.
433760: SCHMIDT, R. - Kamasutram des Vatsyayana. Die Indische Ars Amatoria nebst dem vollstandigen Commentare des Yasodhara
9654: SCHMIDT-DEGENER, F. - Compositie-problemen in verband met Rembrandts schuttersoptocht.
431356: SCHMIDT, O; SCHMITT, E.; MAYER, PH. - Anlagen zur Vermittelung des verkehrs in den Gebauden. treppen, innere Rampen, Sprachrohre, Zimmer-Telegraphen
418217: SCHMIDT, R. - Beiträge zur indischen Erotik. Das Liebesleben des Sanskritvolkes nach den Quellen dargestellt.
417860: SCHMIDT, H.; SCHADEWALDT, H. - Michelangelo und die Medizin seiner Zeit.
415903: SCHMIDT, H. - vergesse Bildersprache christlicher Kunst.
430920: SCHMIDT CRANS, ANNEMIEK - 100 x Sophie.
424132: SCHMIDT DEGENER, F., & DR. H.E. VAN GELDER - Veertig Meesterwerken van Jan Steen afgebeeld in heliogravure
434349: SCHMIDT, R. - Fakire und Fakirtum im Alten und Modernen Indien. Yoga-Lehre und Yoga-Praxis nach den indischen Originalquellen.
403932: SCHMIDT, H.-J. - Politische Theorie und Realgeschichte. Untersuchungen zu Johann Gottlieb Fichtes praktischer Philosophie.
403772: SCHMIDT, H.J. - Alte Seidenstoffe.
401056: SCHMIDT-DEGENER, F. - Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst
38239: SCHMIDT, A.-M. - Poetes du XVIe siecle.
37777: SCHMIDT, V.M. - luchtvaart van Alexander de Grote in de verbeelding van de middeleeuwen.
3541: SCHMIDT, F. - Paleizen voor prinsen en burgers. Architectuur in Nederland in de achttiende eeuw.
34427: SCHMIDT, P. ET AL. - Maya.
20994: SCHMIDT-DEGENER, F - Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst.
12560: SCHMIDT, F.H. - Pieter de Swart. Architect van de achttiende eeuw.
12085: SCHMIDT, W. - Hans Theo Richter. Das graphische Werk.
421410: SCHMIDT-ERNSTHAUSEN, A.A.M. - Archief van de graven van Blois. 1304-1397
11495: SCHMIDT, P. - Adoration of the Lamb
10887: SCHMIDT, A. - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden eeuw.
10282: SCHMIDT, M. - Basler Medeasarkophag.
426423: SCHMIDT, H.W. - Karl Schmidt-Rottluff. Der Maler
432349: SCHMIDT-WIEGAND, R.; MILDE, W. - Gott ist selber Recht. Die vier Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Oldenburg, Heidelberg, Wolfenbuttel, Dresden
14470: SCHMIDT, PH. - illustration der Lutherbibel 1522-1700.
36373: SCHMIED, W. - GegenwartEwigkeit. Spuren des Transzendenten in der Kunst unserer Zeit.
430917: SCHMIED, W. - Rudolf Hausner
408360: SCHMIED, W. - Francis Bacon. Vier Studien zu einem Porträt.
424210: SCHMIED, W - Hundertwasser architectuur. Naar een natuur-en mensvriendelijker manier van bouwen
424634: SCHMIEDEKNECHT, O. - Junks Naturführer Thüringen
426492: SCHMIT - Jaques Villon. Retrospective. Peintre - dessinateur
432587: SCHMITHALS, W. - Einleiting in die ersten Evangelien.
433800: SCHMITT, C. - Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff. (Schriften der Akademie fur Deutsches Recht, nr. 5.)
424370: SCHMITT, J. - raison des gestes dans lOccident medieval. (Bibliotheque des Histoires)
432938: SCHMITT, CARL - internationale rechtliche Verbrechen des Angriffskrieges
433799: SCHMITT, C. - Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis.
433801: SCHMITT, C. - Huter der Verfassung. (Beitrage zum offentlichen Recht der Gegenwart, nr. 1.). ORIGINAL EDITION
433819: SCHMITT, C. - Politische Romantik.
431371: SCHMITT, E.; LANDSBERG, TH. - Raumbegrenzende Konstruktionen (2.Band). 4. Heft. Dacher und Dachformen. Dachstuhl-Konstruktionen
432382: SCHMITT PANTEL, P. - History of Women in the West. From Ancient Goddesses to Christian Saints.
431363: SCHMITT, E.; KOCH, H. - Raum,begrenzende Konstruktionen (2.Band). 2. heft. Einfriedigungen, brustungen und Gelander. Balkone, Altane und Erker. Gesimse
431372: SCHMITT, E.; KOCH, H. - Erhellung der Raume mittels Sonnenlicht (3.Band, Heft 1). Fenster, Thuren und andere bewegliche Wandverschlusse
428345: SCHMITT, M. (ED.) - Object. Image. Inquiry. The Art Historian at work.
431352: SCHMITT, E. - Gebaude fur die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres. 4. Heft. Empfangsgebaude der nBahnhoe und Bahnsteiguberdachungen
432936: SCHMITT, CARL - Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969
434232: SCHMITT, J. - corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age.
433907: SCHMITTHENNER, H. - Chinesische Landschaften und Stadte.
422200: SCHMITZ, H. - Höfe, Kotten und ihre bewohner
430262: SCHMITZ, J.; VOLZ, W. (HG.) - Five angels. Bill Viola im Gasometer. Ein Projekt der RuhrTriennale
38879: SCHMITZ, C.A. - Wantoat. Art and religion of the Northeast New Guinea Papuans.
3613: SCHMITZ, H.P. - Querflöte und Querflötenspiel in Deutschland während des Barockzeitalters.
428637: SCHMOLL EISENWERTH, J.A. ET AL. - Auguste Rodin. Die Bürger von Calais - Werk und Wirkung
4036: SCHNüRER, G. - Kirche und Kultur im Mittelalter.
3911: SCHNüTGEN, A. - Kunsthistorische Ausstellung Düsseldorf 1902. Illustrierter Katalog.
3465: SCHNéEGANS, CH. - Catalogue des sculptures gothiques du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.
417002: SCHNACK, I. - Rainer Maria Rilke. Chronik seines Lebens und seines Werkes 1975-1926. Erweiterte Neuausgabe herausgegeben von Renate Scharffenberg
406356: SCHNACK, A. - fränkische Jahr.
857: SCHNACKENBURG, B. - Gemäldegalerie Alte Meister Kassel. Gesamtkatalog.
16035: SCHNACKENBURG, B. - Gemäldegalerie Alte Meister Kassel. Gesamtkatalog.
432336: SCHNAPP, A - Discovery of the Past. The Origins of Archeology.
36205: SCHNAPPER, A. - J.-L. David und seine Zeit.
24210: SCHNAPPER, A.; SéRULLAZ, A. ET AL. - Jacques-Louis David, 1748-1825.
434653: SCHNEIDER, P. - Matisse
431608: SCHNEIDER, G. - What Happens When Nothing Happens. Boredom and Everyday Life in Contemporary Comics.
9713: SCHNEIDER, C.P. - Rembrandts landscapes. Drawings and prints.
9274: SCHNEIDER. E. - Henk Visch. Skulpturen 1980-1986.
420983: SCHNEIDER, A. ET AL - Cistercienser. Geschichte, Geist, Kunst.
424131: SCHNEIDER, L. - Soldaten-freund. Illustrirte Zeitschrift. Sechzigster Jahrgang1892/93
412930: SCHNEIDER, M. - voorgeschiedenis van de Algemeene Landsdrukkerij.
404156: SCHNEIDER, N. - Portretschilderkunst.
427304: SCHNEIDER-SPELLER, M. (ED.) - Atelier van Lieshout
3348: SCHNEIDER, W. (ED.) - enlightenment in Europe.
3142: SCHNEIDER, J.N. - chiliastische Doctrin und ihr Verhältniss zur christlichen Glaubenslehre.
18207: SCHNEIDER, A. VON - Caravaggio und die Niederländer.
18199: SCHNEIDER, C.P. - Rembrandts landscapes.
423195: SCHNEIDER, P. ET AL. - Alberto Giacometti. Dessins
422835: SCHNEIDER, A. - Hats by Madame Paulette. Paris milliner extraordinaire
429440: SCHNEIDER, H. - Kultur und Denken der Babylonier und Juden
2352: SCHNEIDERS, M.; VEELENTURF, K. - Celtic studies in the Netherlands. A bibliography.
11845: SCHNELL, H. - Wies. Wallfahrtskirche zum gegeisselten Heiland. Ihr Baumeister Dominikus Zimmerman.
421001: SCHNITZER, P. ET AL. - Beiträge zur Geschichte des Klosters Lorsch
7747: SCHNITZLER, H.; BLOCH, P.; HOSTER, J. - Miscellanea pro arte. Hermann Schnitzler.
409410: SCHNITZLER, A. - Gesammelte Werke. Die dramatischen Werke.
428464: SCHNUTGEN, W. - Literatur am klevischen Hof vom hohen Mittelalter bis zur fruhen Neuzeit.
422587: SCHOCH, R. - Praunsche Kabinett. Meisterwerke von Dürer bis Carracci
432983: SCHOCH, R.; MENDE, M.; SCHERBAUM, A. - Albrecht. Durer. Das Druckgraphische Werk. Band II. Holzschnitte und Holzschnittfolgen
407040: SCHOELER, H.VON - Kritik der wissenschaftlichen Erkenntnis.
10408: SCHOEMAKER, L. - Tegen de helling van de Heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen 1600-1900
11348: SCHOEN, F.; SCHUILING, D. - vijfde gevel. De aantasting van het Nederlandse daklandschap.
420919: SCHOENEN, P. - Johann Joseph Couven.
10122: SCHOENEN, P. - Rote Haus in Monschau
17369: SCHOENMAKERS, T.; JAS, J. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
426026: SCHOEPS, H.J. - Salomon Ludwig Steinheim zum Gedenken. Ein Sammelband
429716: SCHOFF, R.L. - Reformations. Three medieval authors in manuscript and movable type
22522: SCHOKKENBROEK, J.C.A., ZONNEVYLLE-HEYNING, C.E. - Kunst op het water. Nederlandse scheepssier 1650-1850.
418271: SCHOKKENBROEK, J.C.A. - Trying-out. An anatomy of Dutch whaling and sealing in the nineteenth century, 1915-1885.
421366: SCHOKKENBROEK, J. - Kapers & piraten. Schurken of hedlen?
432518: SCHOLEM, G.G. - Origines de la Kabbale.
430806: SCHOLEM, GERSHOM - Ursprung und Anfange der Kabbala
431615: SCHOLLER, W. - Academie Royale dArchitecture 1671-1793. Anatomie einer Institution
431546: SCHOLLMAYER, K. - Neuer Schmuck. Ornamentum humanum
14681: SCHOLTE, ROB - Rob Scholte. How to star.
434758: SCHOLTEN, J. - Horizon City. Een onvolledig en historisch niet noodzakelijkerwijs altijd correct portret van en familie van opgejaagde menisten, grootindustrielen, kleinwildjagers, landhuizenbouwers, collectioneurs, polygame avonturiers, dromers en dappere vrouwen.
25236: SCHOLTEN, F. - Willem van Tetrode, sculptor (c.1525-1580)/Guglielmo Fiammingo scultore.
423143: SCHOLTEN, TH. ET AL. - Gerhard Lentink. Beelden, projecten. Sculptures, projects.
6205: SCHOLTEN, F. - Gebeeldhouwde portretten/portait sculptures.
422187: SCHOLTEN, FRITS - Handzaam verzamelen
412854: SCHOLTEN, F.; WERD, G.DE - höhere Wirklichkeit. Deutsche und Französische Skulptur aus dem Rijksmuseum, Amsterdam 1200-1600.
411210: SCHOLTEN, F. ET AL. - Caspar Berger. Imago.
402158: SCHOLTEN, F. - gemeente Rheden op oude kaarten
401572: SCHOLTEN, F. - Delfts. Hoogtepunten van de Nederlandse faience.
36885: SCHOLTEN, F. - Judith Pfaeltzer. Het beeld als landschap/The sculpture as landscape.
423544: SCHOLTEN, G. - Oud-Hollandsch koperwerk/Old-Dutch brassware.
3400: SCHOLTEN, C.L.H. - Haags porselein 1776-1790. Een Hollands product volgens de internationale mode.
430714: SCHOLTEN, F.; WERD, G. DE - hogere werkelijkheid. Duitse en Franse beeldhouwkunst 1200-1600 uit het Rijksmuseum Amsterdam
17492: SCHOLTEN, TH. ET AL. - Museum Beelden aan Zee. Een werk van Wim Quist.
9121: SCHOLTEN, F. - Sumptuous memories. Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture.
578: SCHOLTEN, F. - Adriaen de Vries, 1556-1626. Keizerlijk beeldhouwer. Dutch edition
2274: SCHOLTEN F. ET AL - Adriaen de Vries, 1556-1626. Augsburgs Glanz - Europas Ruhm.
431514: SCHOLTEN, FRITS; GUDRUN SWOBODA E.A. - Caravaggio. Bernini. Vroege barok in Rome
5628: SCHOLTENS, H.J.J. - Uit het verleden van midden-Kennemerland.
414945: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse dialecten. 1. Het Huis-A. 2. Het Huis-B.
414153: SCHOLTMEIJER, H. - Zuidutrechts woordenboek.
12238: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Gelderse dialecten. Veluwe. Het huis.
13729: SCHOLZ, H. - Brouwer invenit. Druckgraphische Reproduktionen des 17.-19. Jahrhunderts nach Gemälden und Zeichnungen Adriaen Brouwers.
425385: SCHOMAKER, JOOST - Rechtkundige aanmerkingen over de ordonnantie waar na in de graafschap Zutphen geheven ende gecolecteert word..
9036: SCHONEVELD, J. - Groninger kerken en hun schilderingen.
38547: SCHONEWILLE, P. - Werken over de grens. 350 jaar geld verdienen in het buitenland
1000: SCHOON, T. ET AL. - Ensor, Hodler, Kruyder, Munch. Wegbereiter der Moderne/Pioneers of modernism.
4396: SCHOON, T.; K. SCHAMPERS E.A. - Kees van Dongen.
420608: SCHOON, P. (ET AL) - Maestros del Siglo de oro holandés en Dordrecht / Masters of the Dutch golden age in Dordrecht. Parallel texts in Spanish and in English
4587: SCHOONBAERT, L.M.A.; CARDYN-OOMEN, D. - Tekeningen, aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw.
4466: SCHOONBAERT, L. ET AL. - Rik Wouters.
416975: SCHOOR, A. V.D. - dorpen van Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie
404064: SCHOOR, A.VAN DER - ontstaan van de middeleeuwse stad Rotterdam.
38889: SCHOOR, F.VAN DER - Shinkichi Tajiri. Machine no. 2
34528: SCHOOR, F.VAN DE - Toon teeken - noteren/noting
2793: SCHOOR, J.VAN - Herman Teirlinck. Brussel 1900.
428246: SCHOOR, H. VAN DER (SAMENST.) - Monchengladbach in Utrecht
14127: SCHOOTEN, C.J.F. VAN; WüSTEFELD, W.C.M. (ED.) - Goddelijk geschilderd. Honderd meesterwerken van Museum Catharijneconvent.
425263: SCHOPENHAUER, A.; FRAUENSTADT, J - die vierfache Wurzel des satzes vom zureichenden Grunde
422961: SCHORSKE, C.E. - Fin-de-siecle Vienna. Politics and culture.
5396: SCHOTEL, G.D.J. - Bijdrage tot de geschiedenis der kerkelijke en wereldlijke kleeding.
13955: SCHOTEL, G.D.J. - openbare eeredienst der Nederlandse Hervormde Kerk in de 16e, 17e en 18e eeuw.
16654: SCHOTEL, G.D.J. - oud-hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw.
414881: SCHOTT, H. - Playing the harpsichord.
429669: SCHOTT, A. - Vergleiche in den akkadischen Konigsinschriften
8727: SCHOTTMüLLER, F. - Fra Angelico da Fiesole. Des Meisters Gemälde.
14027: SCHOUTE, R. VAN; PATOUL, B. DE - Vlaamse primitieven.
432686: SCHOUTE, P.H. - Leerboek der kosmografie
35561: SCHOUTE, R.VAN; HOLLANDERS-FAVART, D. (ED.) - attribution en peinture. Apport du dessin sous-jacent. Colloque IV, 1981.
1257: SCHOUTEET, A. - Catalogus van oude plannen en tekeningen van Brugse huizen en gebouwen op het stadsarchief van Brugge.
20267: SCHOUTEET, A. - Vlaamse primitieven te Brugge. Bronnen voor de schilderkunst te Brugge tot de dood van Gerard David. COMPLETE SET
427724: SCHOUTEN, MARIEN - vieze tafeltje
427348: SCHOUTEN, M.; SCHAMPERS, K. (ED.) - Marien Schouten. Tekeningen en schilderijen, 1985 - 1989. Drawings and paintings.
6602: SCHOUTEN, J. - Heksenwaan en heksenwaag in oude prenten.
4884: SCHOUTEN, J. - chirurgijnskamer in het Catherina-Gasthuis te Gouda.
34199: SCHOUTEN, J. - Gouda, tekeningen en prenten.
2859: SCHOUTEN, J. - rod and serpent of asklepios.Symbol of medicine.
14115: SCHOUTEN, P. ET AL. - Tegenwoordige staat van Friesland.
12282: SCHOUTEN, J. - Wie waren zij? Een reeks Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten.
10950: SCHOUTEN, J. - Zo zagen zij Gouda.
10066: SCHOUTEN, J. - slangestaf van Asklepios. Symbool der geneeskunde.
13474: SCHOUTEN, M. G.C. - Spiegel van de natuur. Het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief
427083: SCHRA, E. - Peter Brook en het eiland van verbeelding.
427699: SCHRöDER, K.A. - Andy Warhol. Popstars. Zeichnungen und Collagen/Drawings and collages
8957: SCHRöDER, K.A.; WIDAUER, H. - Peter Paul Rubens.
4529: SCHRöDER, H. - Kunst im alten Schloss.
4096: SCHRöDER, K.A.; BISANZ-PRAKKEN, M. (ED.) - Rembrandt.
401192: SCHRöDER, TH. - Jacques Callot. Das gesamte Werk.
1819: SCHRöDER, G. ET AL. - Würth collection. Inside outside overview.
2263: SCHRADE, H. - Werk des Künstlers. Studien zur Ikonographie und Formgeschichte. Hubert Schrade.
431015: SCHRAENEN, G. - Ulises Carrion. We have won! Havent we?
421657: SCHRAVEN, M. - Festive funerals. Funeral apparati in early modern Italy, partic. Rome.
426235: SCHRECKENBERG, H.; SCHUBERT, K. - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity. (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, sections 1 & 2)
39208: SCHREIBER, R. - Erzherzog Leopold Wilhelm. Ein Galerie nach meinem Humor.
4273: SCHREINER, L.; TIMM, R. - Gemälde des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts in der niedersächsischen Landesgalerie Hannover.
8479: SCHREINER, L. - Gemälde des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts in der Niedersächsischen Landesgalerie Hannover,
12089: SCHRENK, K. ET AL. - Eugene Delacroix.
7021: SCHRETLEN, H. - Loving art. De Willem & Anna Singer Collectie.
420502: SCHRETLEN, H. ET AL. - Singer Laren. Themanummer
418181: SCHREUDERS, P. - Voor verbetering vatbaar.
16347: SCHREURS, E. - schatkamer van Alamire. Muziek en muziekminiaturen uit Keizer Karels tijd
429083: SCHRIEVER, G; VERMEULEN, A. (RED.) - Alex Vermeulen. Fuga futuri
418752: SCHRIJNEN, J.; MOHRMANN, CHR. - Studien zur Syntax der Briefe des hl. Cyprian. Zweiter Teil
418677: SCHRIJNEN, J. - Collectanea schrijnen. Verspreide opstellen.
418630: SCHRIJNEN, JOS - Verzameling van opstellen door oud-leerlingen
3399: SCHRIJVER, E. - A.D.Copier. Glas.
9822: SCHRIKKER, K. - memoires van de beeldhouwer.
7335: SCHRIKS, C. - Charles Gl.Behrens.
433264: SCHRODER, S.F. (ED.) - Verwandelte gotter. Antike Skulpturen des Museo del Prado zu Gast in Dresden
434035: SCHRODER, K.A. - Richard Gerstl 1883-1908
430018: SCHRODER, K.A. (HRSGB.) - Lovis Corinth
434920: SCHRODER, B. - Claes Oldenburg: the sixties
423945: SCHROETER-REINHARD, A. - Ethica des Peter Abelard
6122: SCHROETER-BIELER, L. - Skandinavien. Der Himmel über Europas Wiege. Gestalten auf nordischen Felsbildern der Bronzezeit.
431158: SCHROOTEN, P. (RED.) - [Antwerps katedraalkoor]. Gouden jubileum gedenkboek […] 1927-1928 1977-1978
404268: SCHROVER, M. ET AL. - Van Trajanus tot Tajiri. Collectie Museum het Valkhof Nijmegen.
35263: SCHROVER, O (ED.) - Innerlijke spiegels. Wederzijds, kunst in context.
426450: SCHUBART, W. - Einfuhrung in die Papyruskunde
434987: SCHUBERT, M. (ED.) - Materialitat in der Editionswissenschaft
33831: SCHUBERT, D. - Gemälde des Braunschweiger Monogrammisten. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Malerei des 16. Jahrhunderts.
423806: SCHUBERT, E. - Von der Kirchenfamilie zur Kathedrale und andere Aufsatze
2193: SCHUBERT, O. - Geschichte des Barock in Spanien.
430513: SCHUBERT, M. - Isenheimer Altar. Geschichte, Deutung, Hintergrunde
431346: SCHUBERT, A.; SCHMITT, E. - Gebaude fur die Zwecke der Landwirtschaft ( 3 Halbb). 1. Heft. Stalle fur Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremisen. Rindvieh-, Schaf- und Hofscheunen
430759: SCHUBERT, U. - Judische Buchkunst. COMPLETE SET
423835: SCHUBRING, P. - Italienische Studien. Paul Schubring zum 60. Geburtstag gewidmet
10069: SCHUBRING, P. - Die italienische Plastik des quattrocento.
10070: SCHUBRING, P. - Sixtinische Kapelle.
7303: SCHUBRING, P. - Plastik Sienas im Quattrocento.
5498: SCHUBRING, P. - Donatello. Des Meisters Werke.
434269: SCHUDT, L. - Italienreise im 17. und 18. Jahrhundert
5721: SCHUHMACHER, W. - Biblische Bilder in altem Eisen. Zum geschichtlichen Werden der Eifeler Herd- und Ofenplatten aus theologisch-pastoraler Sicht.
418867: SCHUHMANN, K. - Sankt Ziegenzack springt aus dem Ei. texte, Bilder zum Dadaismus
428914: SCHUIJT, W.J. - Doctrinael des tijts.
18997: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - raadhuizen van de stad Groningen.
428779: SCHULENBURG, ST. GRAF, VON DER - Monche, Monster, schone Damen. Japanische Malerei, Buch-und Holzschnittkunst des 16. bis 18. Jahrhunderts in Frankfurt am Main
434863: SCHULLER, G. - Early Jazz. Its Roots and Musical Development. SIGNED BY AUTHOR
426469: SCHULMAN, D. - Raoul Dufy. Les peintures de la collection du Centre Pompidou, Musee national dart moderne.
426218: SCHULMAN - Schulman b.v. Numismatists.
429433: SCHULMANN, D. - Raoul Dufy. Les peintures de la collection du Centre Pompidou
10079: SCHULTE, A.G. (ED.) - Ruines in Nederland.
2579: SCHULTE NORDHOLT, H. - Brieven uit Italië . Aan mijn vroegere studenten. Over leven en werk
420848: SCHULTE, A.G. - Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
423658: SCHULTE NORDHOLT, H. - Evocatie van het geschonden verleden
8793: SCHULTE, A. - Wir machen die Sachen die nimmer vergehen. Zur Geschichte der Papiermacherei.
421512: SCHULTE, A. - Kerken in Gelderland.
10885: SCHULTE, B.P.M. - Hermanni Boerhaave Praelectiones de morbis nervorum 1730-1735. Een medisch-historische studie van Boerhaaves manuscript over zenuwziekten.
409360: SCHULTE, A.G. - Kerken in Gelderland.
3141: SCHULTZE, J.; WINTHER, A. - Kupferstich vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
430449: SCHULZ-HOFFMANN, C. - Mythos Italien. Wintermarchen Deutschland
15553: SCHULZ, R.; SEIDEL, M. - Egypte. Het land van de faraos.
18131: SCHULZ, W. - holländische Landschaftszeichnung 1600-1740.
4412: SCHULZ, W. - Aert van der Neer (1604-1677).
3634: SCHULZ, B. - Das war ein Vorspiel nur.... Bucherverbrennung Deutschland 1933. Voraussetzungen und Folgen.
13006: SCHULZ, F.T. - Germanische Museum von 1902-1927.
432347: SCHULZ, CHARLES M. - Snoopy. Peanuts compleet. Alle dagstroken. 1950 tot 1952, 1953 en 1954, 1955 en 1956.
426433: SCHULZ-VANSELOW, H.; LIND, H. - Lyonel Feininger und Pommern
9965: SCHULZE ALTCAPPENBERG, H.TH. - Disegno. Der Zeichner im Bild der frühen Neuzeit.
5054: SCHULZE ALTCAPPENBURG, H.TH. - Facetten des Barock. Meisterzeichnungen von Gianlorenzo Bernini bis Anton Raphael Mengs aus dem Kunstmuseum Düsseldorf/Akademiesammlung.
418274: SCHULZE, S. (ED.) - painters garden. Design, inspiration, delight.
411362: SCHULZE-DöRRLAMM, M. - Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes.Die Salier.
36811: SCHULZE-DöRRLAMM, M. - Kaiserkrone Konrads II. (1024-1039). Die salier
421579: SCHUMACHER, TH. - Grossbaustelle Kölner Dom. Studien zum Kölner Dom 4.
8019: SCHUMACHER, B. - Philips Wouwerman. The horsepainter of the Golden Age.
420582: SCHUMACHER, U; LOTZ, R. - Malerei ist gesteigertes Leben. Emil Schumacher im internationalen Kontext.
416957: SCHUMACHER, G.-H. - Kopf- und Halsregion der Lederschildkröte.
421527: SCHUMACHER, R. - Kunstkritiek als exact vak? De kunsthistoricus als criticus 1960-2005
429151: SCHUMACHER, A. (ED.) - Florence and its painters. From Giotto to Leonardo da Vinci
421293: SCHUMANN, H.W. - Buddhistische Bilderwelt. Ein ikonographisches Handbuch des Mahayana- und Tantrayana-Buddhismus.
322: SCHUNICHT-RAWE, A.; LüPKES, V. (ED.) - Handbuch der Renaissance. Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich.
430024: SCHUNKE, M.; SCHULTE, E.; SCHUMACHER, U. - Prometheus Anatomische atlas. Algemene anatomie en bewegingsapparaat + Hasls en inwendige organen + Hoofd en neuroanotomie
400666: SCHUPPERT, D. - image de la societe roumaine dans loeuvre comique de Vasile Alecsandri et de Ion Luca Caragiale.
430612: SCHURER, E.; VERMES, G. MILLAR, F.; BLACK, M. - history of the Jewish people in the age of Jesus Christ. COMPLETE SET
411216: SCHURINK, H.J.A.M. - Van heidedorp tot industriestad. Verkenningen in het verleden van Tilburg.
432918: SCHUSSLER FIORENZA, E. - Searching the Scriptures. Volume 1. A feminist introduction. Volume 2: A Feminist Commentary. COMPLETE SET
422951: SCHUSTER, E. - Mensch und Tod. Graphiksammlung Universität Düsseldorf
429234: SCHUSTER, P.K. ET AL. - Views on Europe. Europe and German painting in the nineteenth century
425620: SCHUSTER, P.K. - Delaunay und Deutschland
406118: SCHUT, J. ET AL. - Jutphaas…verleden tijd.
24216: SCHUT, J.; WAARD, G.H.P.DE - Van ridderhofstad tot buitenplaats.
431501: SCHUTTE, T. - Thomas Schutte. [Figur]
7262: SCHUTTE, O. - gemeentewapens van Achterhoek en Liemers.
432282: SCHUTTEN, J.; RIEDER, F. - raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel.
3542: SCHUTTER, F.DE - vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
434487: SCHUTZ, K. - Vermeer. The Complete Works.
423302: SCHUTZE, S. - Caravaggio. The complete works
4759: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435.
7800: SCHUURMAN, A.; J. DE VRIES; A.V.D. WOUDE - Aards geluk. Nederlanders en hun spullen van 1550 - 1850.
2674: SCHUURMAN, A.J. - Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
11243: SCHUURMAN, P.; LOCKE, J. - Of the conduct of the understanding by John Locke.
16119: SCHUYF, J. - Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden.
434083: SCHUYT, K. - Spinoza en de vreugde van het inzicht. Persoonlijke en politieke vrijheid in een stabiele democratie.
2127: SCHUYTER, J. DE - Antwerpsche poesje. Zijn geschiedenis en zijn speelteksten.
431722: SCHVEY, H.I. - Oskar Kokoschka. The painter as playwright
404468: SCHWAB, G. - Einfamilienhäuser 51-100.
404466: SCHWAB, G. - Einfamilienhäuser 1-50
3642: SCHWABE, B. ET AL. - Jacob Burckhardt, vorträge, 1844-1887. Im Auftrage der historischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel herausgegeben von Emil Dürr. Vierte Auflage.
420400: SCHWAGERMANN, D. - spiegel van Roger Raveel.
38171: SCHWAN, E. - Grammatik des Altfranzösischen.
428469: SCHWANDER, M. - Luciano Fabro
38493: SCHWANN, M. - Rheinlande von Mainz bis Koblenz. Die Thäler der Lahn und der Nahe.
422356: SCHWARTZ, GARY - Jheronimus Bosch. De wegen naar hemel en hel
427252: SCHWARTZ, H-P. (HRSG.) - Kunstlerhauser. Eine Architekturgeschichte ders Privaten
9704: SCHWARTZ, G. - Rembrandt. Zijn leven. Zijn schilderijen. Een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen afgebeeld.
6279: SCHWARTZ, G. - Nachtwacht.
420673: SCHWARTZ, G. - grote Rembrandt
3083: SCHWARTZ, L.A. - Dutch drawings in the Teyler Museum. Artists born between 1740 and 1800.
1981: SCHWARTZ, M. - Information, transmission, modulation, and noise. A unified approach to communication systems.
12465: SCHWARTZ, G. - Night Watch.
10506: SCHWARTZ, G. - Dutch world of painting
10086: SCHWARTZ, L. (ED.) - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
434871: SCHWARTZ, C. - Gershwin. His Life and Music. With an appreciation by Leonard Bernstein.
17602: SCHWARTZ, G., M.J BOK. - Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd.
418243: SCHWARZ, D. - Gerhard Richter. Zeichnungen 1964-1999. Werkverzeichnis.
413917: SCHWARZ, E. - Zur germanischen Stammeskunde.
411396: SCHWARZ, D. - James Bishop. Bilder und Arbeiten auf Papier.
427118: SCHWARZ, D. (RED.) - Marisa Merz
418783: SCHWARZ, A. - complete works of Marcel Duchamp.
431286: SCHWARZBURG, G - Flamische Tapisserien des 16. Jahrhunderts. Schlossmuseum Arnstadt
428565: SCHWEBEL, OSKAR - Tod und ewiges Leben im deutschen Volksglauben
426153: SCHWEIGER, W.J. - Wiener Werkstätte. Design in Vienna 1903-1932.
5026: SCHWEINFURTH, G. - Auf unbetretenen Wegen in Aegypten.
62: SCHWEITZER, A. - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.
405288: SCHWEITZER, V. - Marina Tsvetajeva, een biografie.
5696: SCHWEITZER, G.J. - Dordrechts Museum. Schilderijen II. 1700-1850.
35034: SCHWEITZER, B. - Else Ringnalda. Beelden en bronnen/ Sculptures and sources
179: SCHWEITZER, G.J. - Verzameling van Bilderbeek.
19906: SCHWEITZER, A. - Joh.Sebastian Bach.
420844: SCHWEIZER, W. - Münchhausen und Münchhausiaden. Werden und schiksale einer deutsch-englischen burleske.
11809: SCHWENCKE, J. - exlibris in Tsjechoslowakije.
9002: SCHWENCKE, J. - bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste twintig jaar.
7287: SCHWENCKE, J. - Oud-Den Haag in prent.
6291: SCHWENCKE, J. - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met bibliografie van het exlibris in Nederland en België 1837-1946.
2205: SCHWENCKE, J. - exlibris in Duitsland.
4377: SCHWENCKE, J. - exlibris als boekversiering en verzamelobject.
4072: SCHWENCKE, J. - Hedendaagse Engelse exlibris.
3229: SCHWENCKE, J. - Exlibriskunde. Een nieuwe kunstwetenschap met bibliografie van het exlibris in Nederland en België 1837-1946.
2558: SCHWENCKE, J. - Het exlibris als boekversiering en verzamelobject.
430491: SCHWENCKE, J. - Tranquillo Marangoni. En italiensk traeskaerer. Een Italiaanse xylograaf/An Italiab wood-engraver
5509: SCHWOB, M. - Vies imaginaires.
6560: G.C.SCIOLLA (ED.) - Disegno. Le collezioni pubbliche italiane. Parte prima.
419636: SCIOLLA, G.C. - Quei leggierissimi tocchi de penna o matita. Le collezioni di disegni in Piemonte.
3914: SCIOLLA, G.C. - Da Leonardo a rembrandt. Disegni della Biblioteca Reale di Torino.
3731: SCIOLLA, G.C. - Drawing. Public collections in Italy.
429863: SCIPIO, G.DI; SCAGLIONE, A. - Divine Comedy and the encyclopedia of arts and sciences. Symposium Hunter College, New York 1983
415499: SCOPA, RENZO; PAOLINI, G. ET AL. - Contrasto del Ricco e del Povero. Anonimo Umbro del secolo XIII.
434473: SCOTT, K. (ED.); WARWICK, G. (ED.) - Commemorating Poussin. Reception and Interpretation of the Artist.
420627: SCOTT, AMY - Taos Society of Artist. MAsters and masterworks
2829: SCOTT, R.T.; SCOTT, A.R. (ED.) - Eius Virtutis Studiosi: Classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown (1908-1988).
427151: SCOTT, D. - Paul Delvaux. Surrealizing the Nude.
428992: SCOTTI, R. - Ernst Ludwig Kirchner. The photographic work
404492: SCOTTI, R. (ED.) - Passage 1988-1998. Die Pappeln von Stefan Pietryga.
413161: SCOUëZEC, G., LE; MASSON, J.-R. - Pierres sacrees de Bretagne. Calvaire et enco paroissiaux.
430624: SCREECH, M. - Laughter at the Foot of the Cross.
419124: SCRIBNER, CH - Triumph of the Eucharist. Tapestries designed by Rubens.
415561: SCRIVO, L. - Sintesi del Futurismo. Storia e documenti.
431457: SCULLY, V. - villas of Palladio
4666: SCURI, P. - Design of enclosed spaces.
3081: SCURI, P. - Design of enclosed spaces.
433811: SEARIGHT, S.; WAGSTAFF, M. (ED.) - Travellers in the Levant: Voyagers and Visionaries.
425640: SEARS, F.W. - introduction to thermodynamics, the kinetic theory of gases and statistival mechanics
6810: SECKEL, D. - Buddhistische Kunst Ostasiens.
432327: SECORD, J. - Victorian Sensation. The Extraordinary Publication, Reception, and Secret Authorship of Vestiges of the Natural History of Creation.
400109: SECRET, J. - perigord. Chateaux, manoirs et gentilhommieres.
400698: SECRET, J. - Perigord roman.
9894: SED-RAJNA, G. - bible hebraïque.
430688: SED-RAJNA, G. - Ancient Jewish art. East and West
3899: SED-RAJNA, G. - Hebrew bible in medieval illuminated manuscripts.
415259: SEDEJ, I. ET AL. - naïeve schilderkunst.
18162: SEEFELDER, M. - Indigo.
9086: SEEKLES, J.J. - Inventaris van het familie-archief en collectie Gelderman 1532-1988.
12367: SEELIG, G. - Abraham Bloemaert, 1566-1651. Studien zur Utrechter Malerei um 1620.
3535: SEELIG, L. - Kirchliche Schätze aus bayerischen Schlössern. Liturgische Gewänder und Geräte des 16.-19. Jahrhunderts.
426111: SEELIG, G. A.O. - Medusas menagerie. Otto Marseus van Schrieck and the Scholars
11085: SEELIG, L. - Friedrich und Wilhelmine von Bayreuth. Die Kunst am Bayreuther Hof 1732-1763.
6051: SEGAL, S. - fruitful past. A survey of the fruit still lifes of the Northern and Southern Netherlands from Brueghel till van Gogh.
3303: SEGAL, S.; M. ELLENS; J. DIK - verleiding van Flora. Jan van Huysum 1682-1749
10111: SEGAL, S. - Prosperous past. Sumptuous still life in the Netherlands 1600-1700.
7792: SEGAL, S. - Jan Davidsz. de Heem en zijn kring.
418811: SEGAL, S. - Flowers and nature. Netherlandish flower painting of four centuries. Hardcover edition
17678: SEGAL, S. - tulp verbeeld. Hollandse tulpenhandel in de 17de eeuw.
1728: SEGAL, S. - bloemrijk verleden. Overzicht van de Noord-en Zuidnederlandse bloemschilderkunst, 1600-heden.
430474: SEGAL, C. - Orpheus. The Myth of the Poet.
419748: SEGAL, S. ET AL. - Zeventiende-eeuwse bloemstukken. Schilderkunst en plantkunde.
10112: SEGAL, S. - Tulips portrayed. The Tulip trade in Holland in the 17th century.
1005: SEGAL, S.; L. HELMUS - Jan Davidsz de Heem und sein Kreis.
434724: SEGHERS, R. - Jacques Brel. De definitieve biografie.
39674: SEGHERS, PIERRE - Poemes choisis 1939-1952.
424708: SEGHERS, R. - Jacques Brel. Leven en liefde
8803: SEGMILLER, L. - Stilmerkmale und Stilunterschiede.
422813: SEGRè, E. - Mind Always in Motion. The autobiography of Emilio Segrè
34390: SEGUENZA, G. - Monografia delle spiriferina dei vari piani del lias messinese
425846: SEGUR, LE COMTE DE - Marechal de Segur (1724-1801)
425845: SEGUR, LE COMTE DE, M. - Memoires ou souvenirs et anecdotes. Tome premier/Second
425853: SEGUR, MARQUIS, DE - royaume de la Rue Saint-Honore. Madame Geoffrin et sa fille
400217: SEIBT, W. - Helldunkel. Von der Griechen bis zu Correggio.
19829: SEIBT, F. ET AL. - Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen.
9858: SEIDEL, M.; MARIJNISSEN, R.H. - Bruegel.
5234: SEIDLITZ, W.VON - Entstehen und Vergehen der Alpen.
17681: SEIDLITZ, W.VON - Radierungen Rembrandts. Mit einem kritischer Verzeichnis.
10848: SEIDLITZ, W. VON - Kritisches Verzeichnis der Radierungen Rembrandts.
33835: SEIFERTOVA, H. - Et in Hollandia ego. Holländische malerei des 17. und 18. Jahrhunderts aus den Sammlungen der Nationalgalerie Prag.
159: SEIFERTOVA, H. - Dialog mit alten Meistern. Prager Kabinettmalerei 1690-1750.
38994: SEIGNOLLE, C. - Contes populaires de Guyenne..
35825: SEIJBEL, M.; VELDMAN, A. - Orgels rond het IJsselmeer.
417350: SEIJLHOUWER, J.F.; BUIS, H. - Kalenders 1800-2000
417219: SEIP-HORNIX, E.A.M. - Clifford algebras of quadratic quaternion forms.
432367: SEIPEL, W. (HRGB.) - Munzen und Poesie. Der Griechische Dichter Konstantinos Kavafis
432493: SEIPEL, W. (ED.) - Henry Moore 1898-1986. Eine Retrospektive zum 100. Geburtstag
434711: SEIPEL, W. ET AL. - Francis Bacon and the tradition of art
9844: SEIPEL, W. (ED.) - Pieter Bruegel d. Ä. Beiheft: ergänzende Leihgaben zur Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien.
8092: SEIPEL, W. (ED.) - Herrlich Wild. Höfische Jagd in Tirol.
406558: SEIPEL, W. - Pieter Bruegel d.Ä. im Kunsthistorischen Museum Wien.
404026: SEIPEL, W. - Alfred Kubin.
400189: SEIPEL, W. - Vom Mythos der Antike.
39214: SEIPEL, W. (ED.) - Additionen. Neuerwerbungen des kunsthistorischen Museums 1990-2008.
10400: SEIPEL, W. (ED.) - Szenen aus dem Buch Tobias. Aus der Tapisseriensammlung des Kunsthistorischen Museums.
431659: SEIPEL, W. (HRSGB.) - Santiago Calatrava. Wie ein Vogel. Like a bird
426418: SELIGMAN, G. - Roger de La Fresnaye. Avec un catalogue raisonne.
1972: SELIGMANN, S. - Zauberkraft des Auges und das Berufen.
14513: SELING, H. - Kunst der Augsburger Goldschmiede 1529-1868. Meister, Marken, Werke.
3288: SELLINK, M. - Pieter Bruegel de Oude, Meestertekenaar.
16592: SELLINK, M. - Nederlandse tekeningen uit de negentiende eeuw 2 / Nineteenth-century Dutch drawings II. 1800-1850.
410236: SELLINK, M. - Bruegel. Het volledige werk. Schilderijen, tekeningen, prenten
4602: SELLO, G. - Grandville. Das gesamte Werk.
23689: SELM, B. VAN DER - Inzichten en vergezichten.
35408: SELWYN, D.G. - library of Thomas Cranmer.
9596: SELZ, P. ET AL - Ferdinand Hodler.
431673: SEMBACH, K-J. - Henry van de Velde
415467: SEMBACH, K.J. - Marlene Dietrich. Portraits 1926-1960.
34655: SEMOLUE, J. - Bresson.
433363: SEMPE, J.J. - little bit of Paris
419571: SEMPER, H. - Fortleben der Antike in der Kunst des Abendlandes. Führer zur Kunst, Bändchen 3.
435039: SEMPRUN, J. ET AL. - Nicolas de Stael. Retrospectiva
35064: SENANCOUR, DE - Obermann. Avec une preface de Sainte-Beuve
430756: SENDREY, A. - Musik in Alt-Israel
409334: SENENKO, M. - Holland XVII-XIX centuries. Collection of paintings. State Pushkin Museum of Fine arts.
406756: SENENKO, M.S. ET AL. - Rembrandtin aika/ Rembrandts tid/ The age of Rembrandt.
434183: SENNETT, R. - Wonen of leven. De stad van morgen.
431190: SENS, B.I. - Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850-1945
17179: SEPP, J.CHR. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zakatlas...van de Vereenigde Nederlanden.
413201: SERAFIJN, Q.S.; SIEZEN, M. - Doorsneden landschap/Streekroman
11432: SERBELJ, F. - Kreuzweg des Malers Anton Cebej im Rahmen der Überlieferung.
12794: SERENI, E. - Histoire du paysage rural italien.
433286: SERENY, G. - Albert Speer: His Battle with Truth.
22543: SERLIO, S. - five books of architecture. unabridged reprint of the English edition of 1611.
432599: SERNEE, J.; DROSSAERS, S.; FEITH, W. - archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland. (Algemeen Rijksarchief.)
431816: SEROTA, N. (HRSGB.) - Donald Judd
434517: SEROTA, N. (ED.) - Cy Twombly. Cycles and seasons
39821: SERPER, A. - Rutebeuf, poete satirique.
409762: SERRA, ROBERT; COURTOIS, G. - Ecrits et entretiens 1970-1989.
3912: SERRA, J.B. ET AL. - Portugals Moderne 1910-1940. Kunst in der Zeit Fernando Pessoas.
3726: SERRA, R.M. - Arte moderna a Torino. Fondazione de Fornaris.
19125: SERRALLER, F.C. - Spanish flower painting in the golden age.
425165: SERRANO, A. - America and other work
432825: SERRANO, V. ET AL. - Juan Gris. Peintures et dessins 1887-1927
4657: SERRURE, C.P. - Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis.
419521: SERRURIER, L.J.J. ET AL. - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 1839-1889.
9366: SERULLAZ, M. - Dessins du Louvre. Ecole francaise.
33876: SERULLAZ, M. - Dessins du Musee des Beaux-Arts de Dijon.
5229: SESTIERI, G. - Roma. Paesaggi, vedute e costumi. Dipinti e disegni.
424588: SETRIGHT, L.J.K. - Dive on! A social history of the motor car
420542: SEUMEREN, M.VAN - Gooise vrouwen in de kunst, 1850-2010.
12596: SEUNTJES, W. - On yawning or the hidden sexuality of the human yawn.
434649: SEUPHOR, M. - Piet Mondrian. Life and work
434408: SEUPHOR, M. - art abstrait. COMPLETE SET 5 VOLUMES
428050: SEUPHOR (INTROD.) - Overzicht. Collection complete 1921-1925
432096: SEVCIK, A.K. (ED.) - Inside Rembrandt 1606-1669.
421449: SEVCIK, A.K. (ED.) - Schalcken. Gemalte Verführung
422445: SEVCIK, ANJA K. (RED.) - Schalcken. Kunstenaar van het verleiden.
432306: SEVENS, T. - Ons vaderland tijdens de Fransche overheersching op het einde der XVIIIe eeuw (1792-1802)
406802: SEVENSMA, T.P. - Codices perizoniani. IV.
430674: SEVENTER. J.P.L. VAN (RED.) - Henk Helmantel
428388: VAN SEVEREN, M. - Maarten Van Severen
39556: SEVY, L.DE - Saut dobstacles et galop de course. Etude cinematographique.
427082: SEWALL, R.B. - life of Emily Dickinson. COMPLETE SET
430661: SEWELL, D. - Thomas Eakins
4222: SEYDEWITZ, R. AND M. - Dresdener Kunstschätze. Zur Geschichte des Grünen Gewölbes und der anderen dresdener Kunstsammlungen.
39060: SEYDOU, CHR. - geste de Ham-Bodedio ou Hama le Rouge.
429577: SEYMOUR, CH - sculpture of Verrocchio
427905: SEYSS-INQUART, A. - Vier Jahre in den Niederlanden. Gesammelte Reden
420192: SGARBI, V. - maestri bolognesi alle grandi mostre della secessione romana 1913-1916.
3632: SGARBI, V. - Carpaccio.
413745: SGARD, J. - sainte face de Claude Mellan.
412478: SHACHAR, I. - Jewish year.
430828: SHACKELFORD, G.T.M.; FRECHES-THORY, C. - Gauguin Tahiti
433079: SHADOWA, L.A. (ED.) - Tatlin.
431312: SHAKESPEARE, W.; EIKEBOOM, R.; DE ROY VAN ZUYDEWIJN, H. - Shakespeare. Toneel en sonetten. (klasiekers lezen in de oorspronkelijke taal.)
434088: SHAKESPEARE; HABERMAN, D. (DESIGNED) - Othello
415981: SHAKESPEARE; ROWSE, A.L. - annotated Shakespeare. 3 vols. Complete set.
35047: SHAKESPEARE; DENNIS, J. - Julius Caesar.
279: SHAKESPEARE, W. - dramatic works of William Shakespeare from the correct edition of Isaac Reed, Esq.
435096: SHAKSPERE, WILLIAM; MOULIN, J.; VLOTEN, J.VAN; KOK, A.S. - Othello, Macbeth, De storm, Romeo en Julia/Richard III, Antonius en Cleopatra, Koning Lear, De koopman van Venetie
416089: SHANKS, D. - Solved and unsolved problems in number theory.
425242: SHAPIRO, S. - American in China. Thirty years in the Peoples Rupublic.
402038: SHAPIRO, N.R. - fabulists French. Verse fables of nine centuries,
427560: SHAPIRO, M - De vulgari eloquentia. Dantes book of exile
39296: SHAPLEY, C.S. - Studies in French poetry of the fifteenth century.
433401: SHARP, A. - Discovery of Australia.
402422: SHARP, D.; COOKE, C. - modern movement in architecture. Selections from the DOCOMOMO Registers.
402588: SHARP, D. ET AL. - Pel and tubular steel furniture of the thirties.
434090: SHARPE, S.; JOLOWICZ, H. - Geschichte Egyptens
433394: SHARPE, J. (ED.); KAMPEN, K. VAN (ED.) - Bible as Book. The Manuscript Tradition.
426212: SHARPLES, R.W. - Alexander of Aphrodisias. Quastiones 1.1-2.15
429566: SHATTUCK, G.C. - Peninsula of Yucatan. Medical, biological, meteorological and sociological studies.
430194: SHAW, BERNARD ET AL. - Fabian essays in socialism
434862: SHAW, A. - Honkers and Shouters. The Golden Years of Rhythm and Blues.
261: SHAW, J.BYAM. - Disegni veneti della collezione Lugt.
429017: SHAW, J. - Miracles in Enlightenment England.
421483: SHAWE-TAYLOR, D. ; Q. BUVELOT - Vermeer en zijn tijdgenoten. Hollandse genrestukken uit de Royal Collection. Dutch ed., accomp. Masters of the Everyday: Dutch artists in the age of Vermeer. GEBONDEN
401006: SHEARMAN, J. - maniërisme.
4854: SHERATON, THOMAS - cabinet-maker and upholsterers drawing-book.
432866: SHETLER, J. - Telling Our Own Stories. Local Histories from South Mara, Tanzania. (African Sources for African History, Volume 4.)
38728: SHIELDS, H. - livre de Sibile by Philippe de Thaon.
433859: SHIELDS, C. E.A. - John Constable
7617: ABD-RU-SHIN - In het licht der waarheid. De graalboodschap I.
38651: SHINER, H. - Andre Derain. Sculpture/Sculptuur.
432384: SHIPLEY DUCKETT, E. - Anglo-Saxon Saints and Scholars.
433017: SHOFNER, R.D. - Anselm Revisited. A Study of the Role of the Ontological Argument in the Writings of Karl Barth and Charles Hartshorne.
429549: SHONE, R. - Sisley
412386: SHONIBARE, YINKA - Double dress.
5887: SHONO, MASAKO - Japanische Lackkunst der Gegenwart. A family of Kyoyo craftsmen.
421766: SHRADER-FRECHETTE, K.; WESTRA, L. (ED.) - Technology and values.
432209: SHUKER, R. - Popular Music. The Key Concepts.
431091: SIBBELEE, H.; VERSPAANDONK, J.; KOLDEWEIJ, J. - koorbanken van Oirschot en Aarschot
432991: SIBETH, A. - Batak. Peoples of the Island of Sumatra
418065: SICKMAN, L.; SOPER, A. - art and architecture of China.
426774: SIDER, S. - Cebes tablet. Facsimiles of the Greek text, and of selected Latin, French, English, Spanish, Italian, German, Dutch and Polish translations
414439: SIEBELHOFF, R. - Jan Toorop in Katwijk aan Zee.
422146: SIEBMACHERS, J. - Wappenbuch, Herausgegeben von Horst Appuhn
426840: SIEDENBURG, F.; R. EKKART; C. VAN DEN DONK - Pastels. Het pastelportret in Nederland
10765: SIEFERT, H. - Zum Ruhme des Helden. Historien- und Genremalerei des 17. und 18. jahrhunderts.
402910: SIEFF, JEAN LOUP - Jean Loup Sieff. 40 years of photography.
419924: SIEGEL, J. - Desire and excess. The nineteenth-century culture of art.
433226: SIEGELMAN, E.Y. - Metaphor and Meaning in Psychotherapy.
36579: SIEGENBEEK, M. ET AL. - Maerlants Wapene Martijn naar het Zutphensche handschrift/Aanteekeningen
12606: SIEPMANN, E. - Kunst und Alltag um 1900. Drittes Jahrbuch des Werkbund-Archivs
420797: SIERKSMA, F. - Tibets terrifying deities. Sex and aggression in religious acculturation.
38568: SIERKSMA, K. - Liudger Thiadgrimszoon. Leven en voortleven van een Christus-prediker (642-809).
427768: SIESLING, J.L. - Richard Texier. Peintures sur Ingres
17554: SIESLING, J.L. - Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste Avondmalen. Een iconografische studie.
18723: SIEVERS, J. - Pieter Aertsen. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Kunst im XVI. Jahrhundert.
434253: SIGEL, B.; JONG, E.D. DE - Seeuferweg in Zurich. Eine Spazierlandschaft der Moderne von 1963
12223: SIGGEL, A. - Katalog der arabischen alchemistischen Handschriften Deutschlands. Gotha.
6522: SIGMOND, J.P. - Kijken naar geschiedenis. Onderzoeken en tentoonstellen van historische voorwerpen.
7146: SIGMOND, J.P.; ZUIDERBAAN, L.H. - Dutch discoveries of Australia. Shipwrecks, treasures and early voyages off the west coast.
433862: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800.
429115: SIGMOND, J.; SINT NICOLAAS, E. - Kijken naar geschiedenis. Onderzoeken en tentoonstellen van historische voorwerpen.
428220: SIGURDSON, R. - Jacob Burckhardts Social & Political Thought.
429817: SIGUROSSON, G.; OLASON, V. - manuscripts of Iceland
430554: SIJENS, D. E.A. - Jaap Min. Wat zich schildert tussen polder en duin
419421: SIJENS, D. I.A. - Gerrit Benner
36993: SIJMONS, A.H.; EEGHEN, I.H.VAN - Jacob Aertsz. Coloms kaart van Holland 1681.
36991: SIJMONS, A.H.; KöLKER, A.J. - Jacob Aertsz. Coloms kaart van Holland 1639.
36967: SIJMONS, A.H.; WERNER, J.W.H.; AUGUSTEIJN - Historische plattegronden van Nederlandse steden. Gelderland. 2 vols. Deel 8,1: De steden van De Veluwe; Deel 8,2: De steden van het Rivierengebied. Beschreven door Joost Augusteijn.
433064: SIJMONS, J. - Phanomenologie und Idealismus. Struktur und Methode der Philosophie Rudolf Steiners.
4066: SIJS, N. VAN DER - Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen
16320: SIJS, N. VAN DER. - Wie komt daar aan op die olifant?. Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië
424000: SILAGI, F.G. - Liturgische Tropen. Referate zweier Colloquien 1983/1984
4889: SILCOX, D.P. - David Milne. An introduction to his life and art.
430664: SILLEVIS, J. - Twee eeuwen Haagse kunst 1801-2001
11555: SILLEVIS, J.; D. DEKKERS; W. DE VLIEGER-MOLL; H. TE NIJENHUIS - Jozef en Isaac Israëls. Vader & zoon
33853: SILLEVIS, J.; H. KRAAN - school van Barbizon. Franse meesters van de 19de eeuw.
13907: SILLEVIS, J. ET AL. - Haager Schule in München. Meisterwerke der holländischen Malerei des 19.Jahrhunderts.
6259: SILLEVIS, J. ET AL. - Johan Barthold Jongkind.
6298: SILLEVIS, J.; DORN, R.; KRAAN, H. - De Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
5984: SILLEVIS, J. - arte dell acquerello olandese dell ottocento della collezione del Rijksprentenkabinet ad Amsterdam.
21360: SILLEVIS, J. - Door Holland met de trekschuit. Een tocht langs Hollandse steden en dorpen met de 18de eeuwse kunstenaarsfamilie La Fargue.
414477: SILLEVIS, J. - Eppe de Haan in Pietrasanta.
413729: SILLEVIS, J. - Fernando Botero.
402793: SILLEVIS, J.; H. KRAAN - Barbizon School
1607: SILLEVIS, J. - Hollandse aquarellen uit de 19e eeuw uit het Prentenkabinet-Rijksmuseum Amsterdam.
15280: SILLEVIS, J.; DORN, R.; KRAAN, H. - Haagse School. De collectie van het Haags Gemeentemuseum.
10107: SILLEVIS, J.; I. SMETS; J. STUMPEL - schilderkunst der Lage Landen 3. De negentiende en de twintigste eeuw
11802: SILLEVIS, J. ET AL. - Ecole de la Haye. Les maitres hollandais du 19eme siecle.
10360: SILLEVIS, J. ET AL. - feest van kleur. Post-impressionisme uit particulier bezit.
418244: SILLEVIS, J. ET AL. - Rodin
417750: SILLEVIS, J. - Jongkind, een hollander in Frankrijk
7808: SILLEVIS, J. - naakte waarheid. Courbet en het 19e-eeuwse naakt.
400610: SILLEVIS, J. ET AL. - gouden eeuw van Denemarken, 1800-1850.
18266: SILLEVIS, J. ET AL. - Gustave Moreau.
5517: SILOS, GIOVANNI MICHELE; BONSANTE, M.B. - Pinacoteca sive Romana Pictura et Sculptura (1673).
412452: SILVA TAROUCA, ENST GRAF; SCHNEIDER, C. - Unsere Freiland-Stauden/Laubgehölze/Nadelhölzer.
428699: SILVER, GEORGE - Paradoxes of Defence, 1599. (Shakespeare Association Fascimiles no. 6.)
432025: SILVERBERG, R. - Realm of Prester John.
406294: SILVESTRE, ARMAN. - Conte de lArcher.
416710: SIM - Geschiedenis der Dordrechtsche Football-Club. 50 jaar D.F.C. Herdenkingsboek, 1883-1933
24574: SIMANE, J.; MäRKER, P. - Landschaftszeichnungen der Niederländer 16. und 17. Jahrhundert aus der Graphischen Sammlung des Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
433565: SIMENON, G. - Je me souviens...
17321: SIMINS, R. - Bijgeloof en lepra in de atlantische negerzones.
420161: SIMMONS, G. - Peckinpah. A portrait in montage.
432905: SIMMONS, J.; WOOD, D. (ED.) - Kierkegaard and Levinas. Ethics, Politics and Religion. (Indiana Series in the Philosophy of Religion.)
424533: SIMON, J. (ED.) - Handel. A celebration of his life and times 1685 – 1759.
429275: LUCIE & SIMON - Vertiges du quotidien
406114: SIMON, K. - Gonzaga. Macht, intrige en cultuur in een Italiaanse renaissance-stad.
37165: SIMON THOMAS, M.; GIERSBERGEN, W.VAN - Jac. Jongert 1883-1942. Proeven is koopen.
415469: SIMONE, F. - Umanesimo rinascimento barocco in Francia.
17997: SIMONETTI, F.; ZANELLI, G. - Joos van Cleve a Genova. Intorno al ritratto di Stefano Raggio.
434339: SIMONIN, A. - Touchez pas au Grisbi!
411042: SIMONIS, M.; SNELLEN, E. - ABC van S&B
417314: SIMONS, W. J. - Omgang met boeken. Bijeengebracht en gecommentarieerd door Wim J. Simons.
429913: SIMONS, L.M.R. - Flamma aeterna. Studie over de betekenis van het eeuwige vuur in de cultus van de Hellenistisch-Romeinse oudheid
419248: SIMONS, L.; COENEN, F.; STEENHOFF, J.W. ET AL. - Ploeg. Geillustreerd Maandbald van de Wereld-Bibliotheek
34682: SIMONS, L. ET AL. - Op harpen en snaren. Volksmuziek..in Vlaanderen.
425397: SIMONS, NOEL ET AL. - Convoluut besluiten/reglementen betreffende belastingstelsel onder Willem I. (i.a. patenten/Fonds pensioenen ambtenaren/Personele belasting)
433257: SIMONS, W.; DORP, D. VAN (RED.) - Praktijkgericht onderzoek in de ruimtelijke planvorming. Methoden voor analyse en visievorming.
429529: SIMONS, W.ET AL. - Pand. Acht eeuwen geschiedenis van het Oud Dominicanenklooster te Gent
418804: SIMPSON, E. - spoils of war. World war II and its aftermath
423058: SIMPSON, R. - Carl Nielsen, symphonist
433270: SIMSON, O. VON - Sacred fortress. Byzantine art and stagecraft in Ravenna
423822: SIMSON, O.VON - Von der Macht des Bildes im Mittelalter
433942: SINCLAIR, J. - Sun Ra. Interviews & Essays
420032: SINCLAIR, K. - gele rivier. Een reis door 500 jaar China.
434892: SINCLAIR, J.; LEVIN, R. - Music and Politics.
405162: SINDEREN, W.VAN (ED.) - Laszlo Moholy-Nagy. De kunst van het licht.
420610: SINDEREN, W. VAN - Vier evangelisten.
405710: SINDEREN, W.VAN (ED.) - Salut au monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu/Die friesische Landschaft in der Malerei.
403838: SINGELENBERG, P. - H.P.Berlage. Idea and style. The quest for modern architecture.
38887: SINGELENBERG-VAN DER MEER, M. - Mobach. Pottenbakkers in Utrecht.
430932: SINGER, P. - Writings on an Ethical Life.
424519: SINGER, B. - Melodrama and modernity. Early sensational cinema and its contexts.
4021: SINGER, H.W. - Zeichnungen von Albert Besnard.
433686: SINGER, I.B. - Old Love.
414969: SINGH, M. - Himalayan art.
431548: SINGLETON, E. - Dutch and Flemish furniture
403636: SINGOR, H.W. - Oorsprong en betekenis van de hoplietenphalanx in het archaische Griekenland.
12963: SINIBALDI, G. - Disegni italiani di cinque secoli.
427726: SINISALO, S. ET AL. - mondes interieurs. Le symbolisme finlandais
20707: SINKE, H. - Middelburg. Architectuur en stedebouw 1850-1950.
9331: SINT NICOLAAS, E. ET AL. - ambassadeur, de Sultan en de kunstenaar. Op audiëntie in Instanbul.
11625: SIOEN, GERARD; BEC, S. - Provence. Plurielle et singuliere.
8285: SION, MARIE ALINE, DE - forteresse Antonia a Jérusalem et la question du prétoire.
12698: SIP, J. - Holandske krajinarstvi 17.stoleti.
10341: SIP, J. - Holandske malirstvi 17. stoleti.
434379: SIRAJ AL-HAQQ KUGLE, S. - Living Out Islam. Voices of Gay, Lesbian, and Transgender Muslims.
423618: SIRNA, G.C.. - In praise of the needlewoman
420340: SISI, C. - Ottocento ad Arezzo. La collezione Bartolini
431603: SISIJS, N. VAN DER - Nederlandse woorden wereldwijd.
419328: SITT, M. - Segeln, was das Zeug hält. Niederländische Gemälde des goldenen Zeitalters.
411600: SITTE, CAMILLO; WOUD, A.VAN DER - stedebouw volgens zijn artistieke grondbeginselen.
10173: SIX, J. - Bibliographie der geschriften van Jhr.Dr. Jan Six.
427392: SIX, JAN - Rembrandts portret van een jonge man
423149: SIZA, A.; GUELL, X. (ED.) - Francesco Venezia.
421409: SIZOO, H.; VRIES, H.DE - Collection dart/Een galerie
413977: SJöBERG, U. - Krig och kärlek pa tapeter
12938: SJöBLOM, A. - koloristische Entwicklung in der niederländischen Malerei des XV. und XVI. Jahrhunderts.
434968: SJOGREN, T. - Chet. The Music of Chesney Henry Baker. A Discography.
10547: SKöLD, O. - Rembrandt.
404200: SKARBEK, J. - Steam age in the land of the dragon. Joseph Skarbek and his China pictures 1906-1090.
233: SKEDSMO, T. - Olaf Schous gaver til Nasjonalgalleriet.
432476: SKEHAN, P.; LELLA, A. DI (ED.) - Wisdom of Ben Sira. Volume 39 Anchor Bible
409490: SKELTON, R.A. - Explorers maps.
10177: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
36834: GIESBERS-MüSKENS ET AL. - woordenschat van het Groesbeeks.
410124: SKERST, H.VON - Gralstempel im kaukasus. Urchristentum in Armenien und Georgien.
427361: SKIERKA, V. - Liebschaften und Greuelmärchen. Die unbekannten Zeichnungen von Heinrich Mann
435087: SKOVGAARD, I.; TRABERG, E. - Some Clark Bars. Sonny Clark - A Discography.
1045: SKOVGAARD, B. - N.A.Abildgaard, Tegninger.
4622: SKROBUCHA, H. - Icons in Czechoslovakia.
425892: SLAA, W. TE - Ferdinand Bol. Het huis, de collectie, de kunstenaar
402028: SLACHMUYLDERS, R.; MOOR, M.DE - 80 topwerken in het Stedelijk Museum te Diest.
14323: SLAGER, K. - ramp. Een reconstructie. 200 ooggetuigen over watersnood 1953.
434944: SLAGTER, E. - Geer van Velde en het licht
6849: SLAGTER, E.; M. PETERS - Bram van Velde 1895-1981. De kracht van kleur
1963: SLAGTER, E. - Gerrit Benner. Werken uit de periode 1944-1948. Collectie Rie Gubitz-Vellinga.
408508: SLAGTER, P.J. - Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands.
197: SLAGTER, E. - Tekst en beeld. Cobra en vijftig. Een bibliografie.
13370: SLAGTER, E. - Corneille. Corneilles weergaloze werkelijkheid.
429642: SLATER, N. - Aan tafel. Een kookboek vol snelle gerechten. 600 ideen voor een heerlijke maaltijd.
34296: SLATKES, L.J. - Dirck van Baburen. A Dutch painter in Utrecht and Rome.
1402: SLATKES, L.J.; W. FRANITS - paintings of Hendrick ter Brugghen (1588-1629). Catalogue raisonné
427683: SLAVICEK, L. - Flemish paintings of the 17th and 18th centuries. Illustrated summary catalogue
18068: SLAVICEK, L. - Barocke Bilderlust. Holländische und flämische Gemälde der ehemaligen Sammlung Nostitz aus der prager Nationalgalerie.
6454: SLECHTE, C.H. - Den Haag in pen en penseel. Drie eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografisch-historische atlas van het Gemeentearchief.
430882: SLECHTE, H. - Vis in beeld
3659: SLEEUWENHOEK, H.; DAM, A. VAN - prachtvol lustoord. De Stichtse lustwarande herontdekt.
401892: SLEPER, JACKIE; TROTTA, G. ET AL. - Paintings & objects. Jackie Sleper.
433135: SLESIN, S. ET AL - Japanese style
14566: SLESIN, S. - Wonen & leven in Midden-Europa.
39116: SLETSJOE, L. - mystere dAdam. Edition diplomatique..
433176: SLIEKER, G. - Willem Uppink (1767-1849). Behangsel- en landschapsschilder
424707: SLIGGERS, B. - Herkomst: Boudewijn Büch
9205: SLIGGERS, B. - schetsboek van Cornelis van Noorde, 1731-1795. leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
5988: SLIGGERS, B.C.; BESSELINK, M.H. (ED.) - verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
5286: SLIGGERS, B.C. ET AL. - Brinkmann aan de Grote Markt. 4000 jaar geschiedenis hartje Haarlem.
405354: SLIGGERS, B.C. - Westerveld. Van buitenplaats tot begraafplaats.
38631: SLIGGERS, B.C. ET AL. - Haarlemse Oude Gracht.
3769: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos, 1750-1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
2824: SLIGGERS, B.C.; STEUR, A.G. VAN DER - Portretten van honderdjarigen.
2172: SLIGGERS, B.C. - portretoeuvre van J.P.Visser Bender (1785-1813), in het bijzonder zijn Haarlemse typen.
1996: SLIGGERS, B. - Meerminnen en meermannen van Duinkerke tot Sylt.
19731: SLIGGERS, B. (ED.) - verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en dichtlievend genootschap te Haarlem, 1789-1869.
16387: SLIGGERS, B.C.; WERTHEIM, A.A. (ED.) - Op het strand gesmeten. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
1291: SLIGGERS, B.C. - loop van het Spaarne. De geschiedenis van een rivier.
434950: SLIGGERS, B. - Onder de toonbank. Pornografie en erotica in de Nederlanden
10180: SLIGGERS, B.C. - Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne.
434785: SLIJPER, B. - Hemelbestormers. De revolutie van de Tachtigers.
476: SLIJPER, E.J. - Walvissen.
9974: SLIVE, S.; H.R. HOETINK - Jacob van Ruisdael, 1628/29 - 1682.
9686: SLIVE, S. - Rembrandt and his critics, 1630-1730.
9661: SLIVE, S. - Drawings of Rembrandt. With a selection of drawings by his pupils and followers.
7710: SLIVE, S. - Frans Hals.
7716: SLIVE, S. ET AL. - Frans Hals.
22560: SLIVE, S. - Shop talk. Studies in honor of Seymour Slive. Presented on his seventy-fifth birthday.
15442: SLIVE, S. - Frans Hals.
4484: SLOAN, S. - Sloans victorian buildings.
24445: SLOAN, A.; GWYNN, K. - Decoratieve verftechnieken ter verfraaiing van het interieur.
472: SLOB, W.; HERENIUS, A. - Paarden en Oranje-Nassau.
420555: SLOET, P. (ED.) - Dick Stolwijk en Carré.
410522: SLOOS, L. P. - Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland.
434324: SLOOTEN, J.VAN - 50 jaar nummer -1-hits. 1956-2006
7549: SLOT, E. - Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën. 1490 -Amsterdam- 1990.
415789: SLOT, B.J. - origines du Koweit.
17632: SLOTEN, L. VAN - Ferdinand Bol (1616-1680). Etsen in eigen huis/Etchings in the artists home.
421825: SLOTERDIJK, P. - Kritiek van de cynische rede. 2 delen.
16683: SLOTHOUWER, D.F. - paleizen van Frederik Hendrik.
408586: SLOTHOUWER, D.F. - Bouwkunst der Nederlandsche renaissance in Denemarken.
430767: SLOTKI, I.W.; EPSTEIN, I. - Sukkah. Hebrew-English editio of the Babylonian Talmud. Moed Katan.
10185: SLUIJTER, E.J. - Heydensche Fabulen in de Noordnederlandse schilderkunst circa 1590-1670. Proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie.
8424: SLUIJTER, E.J. ET AL. - Leidse fijnschilders. Van Gerrit Dou tot Frans Mieris de Jonge, 1630-1760.
8438: SLUIJTER, E.J.; J.M. MONTIAS; BIRGIT VAN DEN HOVEN I.A. - werkelijkheid achter vernis. Zeventiende-eeuwse schilderkunst.
8213: SLUIJTER, E.J. - Belering en verhulling?
420348: SLUIJTER, ERIC JAN - Rembrandts rivals. History painting in Amsterdam 1630-1650
16479: SLUIJTER-SEIJFFERT, N.C. - Cornelis van Poelenburch (ca.1593-1667).
11685: SLUIJTER-SEIJFFERT, N. - Schilderijen uit de collectie van het Mauritshuis in het Johan de Witthuis.
3848: SLUIJTER-SEIJFFERT, N.C. - Van decor naar design. Kunstenaars in de Goudse aardewerkindustrie 1898-1940
421912: SLUIJTER-SEIJFFERT, N. - Cornelis van Poelenburch 1594/5-1667. The paintings
9023: SLUYS, W.G.J. VAN DER - land van de Bijbel
402544: SLUYS, C.VAN DER - Onze woning en haar inrichting.
10188: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen.
409834: SLUYTERMAN, K. - coöperatieve alternatief. Honderd jaar RAbobank 1898-1998.
434125: SLY, D. - Philo s Perception of Women.
421344: SMALHOUT, B. (ET AL.) - AZU gezien. Een foto-impressie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht aan de Catharijnesingel.
9560: SMAN, G.J. VAN DER - eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten uit de renaissance.
423647: SMAN, G.J. VAN DER - Caravaggio and the painters of the North.
430805: SMART, J.J.C - Ethics, persuasion and truth
16797: SMEDT, H.J.DE - Zilver. Collectie Centraal Museum.
416478: SMEE, S. - Lucian Freud, 1996-2005.
421351: SMEENK, C.; VOUTE, A. - Vleermuizen.
424881: SMEETS, MARK - triomf van het tekenen
400676: SMEETS, J.R. - fragment de la chevalerie de Judas Machabee de Gautier de Belleperche.
34680: SMEETS, J.R. - bible de Mace de la Charite.I. Genese, Exode.
16332: SMEETS, F.TH.W.; GOOSEN, A.B.J.M.; BLANC, P.M.LE - Lemborgh. Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
433236: SMEIJSTERS, H. - Doorlopen en stilstaan. Zoeken naar het goede leven. Een pleidooi voor een Nieuwe Romantiek.
433101: SMEJKAL, F.; CVACHA, R (ED.) - Devetsil. Czech Avant-Garde Art, Architecture, and Design of the 1920s and 30s.
7400: SMEKENS, F. - Oudheidkundige Musea. Vleeshuis. IV. Glas, Ceramiek.
11361: SMEKENS, F. - Oudheidkundige Musea. Vleeshuis. VI. IIzersmeedwerk.
18491: SMET, R. DE (ED.) - Jugendstil.
434362: SMET, R. DE - Hadrianus Beverlandus (1650-1716). Non unus e multis peccator. Studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland. Auteursexemplaar.
2937: SMET, J. DE - Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Lelie 1870-1970.
14408: SMETIUS, JOHANNES; NELLISSEN, L. - Johannes Smetius. Nijmeegse oudheden/Antiquitates Neomagenses.
11727: SMETIUS, J. - Nijmegen, stad der Bataven. Deel I (Inleiding) en deel II (vertaling).
37936: SMEYERS, M.; J. VAN DER STOCK - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550
10193: SMEYERS, M. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament. In cassette
10824: SMEYERS, M. - Flemish miniatures from the 8th to the mid-16th century.. The medieval world of parchment.
21991: SMEYERS, M. - Vlaamse miniaturen voor van Eyck (ca.1380 - ca.1420).
704: SMEYERS, M. ET AL. - Dirk Bouts. Een Vlaams primitief te Leuven.
423504: SMEYERS, J. - Misschien het tedere begrijpen. Dichter bij kunst
434368: SMEYERS, M.; CARDON, B. (ED.) - Flanders in a European perspective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad. Proceedings Colloquium Leuven 1993
13890: SMEYERS, M. ET AL. - Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw.
12911: SMEYERS, M. - Dirk Bouts. Schilder van de stilte.
12188: SMEYERS, M. ET AL. - Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor van Eyck (1350-1420).
417426: SMIDT, D. - Asmat art. Woodcarvings of Southwest New Guinea.
7103: SMIDT, FIRMIN DE - restauratie van de Sint-Niklaasttoren te Gent. Archeologische studie.
6127: SMIDT, FIRMIN, DE - Twee H.sacramentstorentjes in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
4850: SMIDT, FIRMIN DE - verhoudingssysteem van Dbeweerp vanden beelfroete van Gent.
4826: DE SMIDT, FIRMIN - Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
417131: FIRMIN DE SMIDT - Enkele XIIIde-eeuwse steenhouwersmerken in de Sint-Niklaaskerk te Gent.
415803: SMIDT, FIRMIN DE - Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
415793: SMIDT, FIRMIN, DE, - Sint-Niklaaskerk te Gent. Archeologische studie
422646: SMIDT, T. ET AL. - König Lustik!? Jerome Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen.
11132: SMIESING, P.K.; BRINKERINK, J.P. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakpijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
425728: SMIJERS, A. ET AL - Kongress-Bericht Internationale Gesellschaft für Musikwissenschafr Utrecht 1952
416099: SMIRNOV, V.I.; LEBEDEV, N.A. - Functions of a complex variable. Constructive theory.
431961: SMIT, N. - Schijnbare eenvoud. Hein Salomonson. Architect 1910-1994
21438: SMIT, L. (ED.) - sprong over het IJ. Visionaire ontwerpen van Jan Galman (1807-1891).
9702: SMIT-MULLER, R.H. - J.P.Nagelhout. Medicus, mecenas, collectioneur.
7661: SMIT, J. - grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens.
1597: SMIT, C. - Diplomatieke geschiedenis van Nederland, inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk.
412418: SMIT, J.W. - Studies on the language and style of Columba the Younger (Columbanus)
404538: SMIT, C.J.; WIJNGAARDEN, A.VAN - Threatened mammals in Europe
34777: SMIT, M. - deuren van de Dom.
34540: SMIT, C.G. - Notulen gehouder ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door hans Bontmantel.
209: SMIT, J.; B. VAN STRAALEN - IJzergieterijen langs de oude IJssel 1689-heden
434776: SMIT, T. - verloren tuinen van Heligan.
429535: SMITH, N.K. - Here I stand. Perspective from another point of view
432857: SMITH, N. - Genesis of the Creole Languages of Surinam.
426824: SMITH, L. (ED.) - New Italian Poetry. 1945 to the Present, a Bilingual Edition.
432598: SMITH, T. - Vitruvius on Architecture.
416509: SMITH, R. - Nieuw handboek voor de kunstenaar. Matewriaal, werkwijze, technieken
429113: SMITH, A. - Edward Burne-Jones

Next 1000 books from Aleph Books[an error occurred while processing this directive]

4/6