Aleph Books
Vismarkt 9, 3511KR Utrecht, The Netherlands. Tel.: 030 - 2322069 / 0514 - 521613 Fax: +31 30 2318797            Email: info@alephbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9895: LAVERGNE-DUREY, V.; BUIJS, H. - Catalogue sommaire illustre des peintures du Musee des Beaux-Arts de Lyon. I. Ecoles etrangeres XIIIe-XIXe siecles.
2452: LAVERGNE-DUREY, V. - Chefs-doeuvre de la peinture italienne et espagnole.
430278: LAVERY, B. - Varen. 5000 jaar maritiem avontuur
21913: LAVIN, I. (ED.) - World art. Themes of unity in diversity. Acts of the XXVIth International Congress of the History of Art.
655: LAVRENTIEV, A. - Varvara Stepanova. Une vie constructive
429051: LAVRENTIEV, A. - Varvara Stepanova. A constructivist life
11259: LAWAETZ, H. - Peter v.Scholten.
2608: LAWALL LIPSHULTZ, S. - Selected works. The Minneapolis Institute of Arts.
416749: LAWNER, L. - cortigiane. Ritratti del rinascimento.
431055: LAWNER, L. - Harlequin on the moon
426833: LAWNER, L. (ED.) - I modi. The sixteen pleasures. An erotic album of the renaissance
433905: LAWRENCE, T.T.; GARNETT, D. (ED.) - Letters of T.E. Lawrence of Arabia.
418176: LAWRENCE, T. (ED.) - Ellesmere collection. Vol. II. Drawings by Giulio Romano and other sixteenth-century masters.
425063: LAWRENCE, T.E. - Seven pillars of wisdom. A triumph
408752: LAWRENCE, D.H. - Etruscan places.
2019: LAWRENCE, A.W. - Greek architecture.
422033: LAWRENCE, D.H. - Heart of Man. An illustrated Selection.
433351: LAWRENCE, C.H. - St Edmund of Abingdon. A Study of Hagiography and History.
6571: LAWRENTJEW, A.N. - Russisches Design. Tradition und Experiment. 1920-1990.
430425: LAWRENTJEW, A.N. - Warwara Stepanowa. Ein Leben fur den Konstruktivismus
416065: LAWRENTJEW, M.A.; SCHABAT, B.W. - Methoden der komplexen Funktionentheorie.
404662: LAWSON, J. - Lectures concerning oratory
402984: LAYER, K. - Volkskunst en kunstnijverheid in Hongarije.
427907: LAYTON, R. - Anthropology of Art
404410: LAYTON, B. - Nag Hammadi Codex II, 2-7. Volume two.
404408: LAYTON, B. - Nag Hammadi Codex II, 2-7. Volume One.
1860: LAZREG, N.B.; MATTINGLY, D.J. - Leptiminus (Lamta): a roman port city in Tunesia. Report no.1.
421353: LEACH, B. - Potters work.
425804: LEADBEATER, CH.W. - science of the sacraments
433223: LEADER, D. - nieuwe zwart. Rouw, melancholie en depressie.
434662: LEAL, B. ET AL. - Picasso. The monograph 1881-1973
434415: LEAL, B.; PIOT, C; BERNADAC, M.-L. - Picasso. La monographie 1881-1973
424049: LEAMAN, O. - An introduction to medieval Islamic philosophy.
432192: LEAMER, L. - paper revolutionaries. The rise of the underground press
431524: LEAUTAUD, P. - Literair dagboek 1893-1921. Prive-domein nr 20.
426671: LEAUTAUD, PAUL; DORMOY, M. - Correspondance generale de Paul Leautaud 1878-1956
426923: LEAUTAUD, P.; BILLY, A. - Correspondance 1912-1955
411516: LEAUTAUD, PAUL - point. Pages de journal.
419593: LEAUTAUD, P. - Brieven aan mijn moeder.
431485: LEAUTAUD, P. - Journal litteraire.
423112: LEBEAU, CHRIS - Nieuwe damastontwerpen van Chris Lebeau.
430835: LEBEDEVA, I. ET AL (ED.) - Nikolai Suetin 1897-1954
10535: LEBEER, L. - geest van de graveerkunst in de XVe eeuw.
8709: LEBEER, L. - Etskunst.
20507: LEBEER, L. - Bijdragen tot de geschiedenis van de grafische kunst opgedragen aan prof. Dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag
4400: LEBEER, L. - Honderd twintig tekeningen van Vlaamse en Hollandse meesters van de 16de tot de 18de eeuw.
16427: LEBLANC, C. - Art nouveau & design. Sierkunst van 1830 tot Expo 58.
430606: LECOMBRE, S. - Zadkine sur papier
39684: LECOMTE, G. - A. Delaherche.
423478: LECOUTEUX, C. - monstres dans la pensee medievale europeenne
564: LEDEBOER, A.M. - Notices bibliographiques des livres imprimes avant 1525 dans la bibliotheque publique de Deventer.
434163: LEDEBOER, A. - Chronologisch register behoorende bij de alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert het jaar 1440 tot het begin dezer eeuw.
433491: LEE, H. - Edith Wharton.
429435: LEE, F.G. - directorium Anglicanum: being a manuel of directions for the right celebration of the Holy Communion
6588: LEE, A.N.VAN DER ET AL. - Bossche bouwstenen. I.
420248: LEE, J.VAN DER - Wees huys in Hoorn. Geschiedenis van het Mariaklooster.
430324: LEE, P.; MEHRING, CHR - Zeichnen ist eine andere Art von Sprache. Neuere amerikanische Zeichnungen aus einer New Yorker Privatsammlung.
434966: LEE, W.F. III - MF Horn. Maynard Fergusons Life in Music. The Authorized Biography.
17229: LEE, L. ET AL. - Gebrandschilderd glas: schilderen met licht.
11634: LEE, E. - Sixtus IV and men of letters.
419342: LEE, A. VAN DER - Marcus von Weida.
12361: LEE, SHERMAN E. - art oriental.
424474: LEEFLAF, H.; ZAAL, R, - Meseta. Noord-Spaanse tekeningen van Rein Dool
433157: LEEFLANG, M. (ED.) - King Christian II of Denmark in Portraits. A Portrait by Joos van Cleve Rediscovered.
664: LEEFLANG, H; G. LUIJTEN - Hendrick Goltzius (1558-1617). Tekeningen, prenten en schilderijen.
419741: LEEFLANG, M.; MEUWISSEN, D. - Ondertekend. Onderzoek naar de ondertekening van de schilderijen van Jacob Cornelisz. van Oostsanen.
423276: LEEFLANG, T. - Lees feestelijk, groei geestelijk!. Stripcultuur in Nederland.
36695: LEEGWATER, A. - Kroniek van 60 jaar vrijwillige brandweer te Beemster 1924-1984.
421560: LEEGWATER, D. - Fort bij Rijnauwen. Van artilleriesteunpunt tot infanteriesteunpunt.
9803: LEEMAN, F.; PENNOCK, H. - Museum Mesdag. Catalogue of paintings and drawings.
8404: LEEMAN, F. - Anamorfosen. Een spel met waarneming, schijn en werkelijkheid.
8976: LEEMAN, F.; PENNOCK, H. (ED.) - Ottocento/Novecento. Italiaanse kunst 1870-1910.
8406: LEEMAN, F.W.G. - Alciatus emblemata. Denkbeelden en voorbeelden.
8405: LEEMAN, F., VOS, R. - nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in de 16de eeuw in Nederland.
435003: LEEMAN, F.; JANSEN, H. ET AL. - Mondrian.
1717: LEEMAN, F. - Aan tafel met van Gogh.
435118: LEEMAN, F. - Raoul Dufy 1877-1953
420969: LEEMANS, H. - Sint-Gummaruskerk te Lier.
38399: LEEMANS, C. - Etudes archeologiques, linguistiques et historiques.
214: LEEMANS, I. - woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans, 1670-1700.
3985: LEEMHUIS, F. - Koran.
434931: LEEN, F. ET AL. - Rik Wouters,. Retrospectieve
433482: LEEN, F.; VANDEPITTE, F. - Panamarenko. De retrospectieve!
415921: LEENDERTZ, P. - Valkhof te Nymegen.
431584: LEENEN, C. - Jos. Bedaux (1910-1989). Architect
420005: LEER, K.VAN DER - Hofwijckstraat. Verleden en heden van een straat apart.
110: LEER, K. VAN DER - Historische wandelingen in Voorburg en omgeving. Vorstelijke dieren en andere prentkunst. Grafiekcollectie Gerard Duijvenstein.
402878: LEERING, J. - Theo van Doesburg 1883-1931.
2866: LEERING, J.L. - Moholy-Nagy
431840: LEERINK, MARGOT - In Culemborg verzameld. Schilderkunst uit kasteel en weeshuis (1500-1800)
429046: LEERMAKERS, I.; WELLING, F.I. - Door gangen en poorten naar de Leidse hofjes. Through passages and gates to the Leiden hofjes
4251: LEESBERG-TERWINDT, J.H.M. - Poppenhuizen/Dolls houses.
10202: LEEUW, R. DE ET AL. - Meesters van de romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850. GEBONDEN
419879: LEEUW, K.DE; SUERMONDT, R.; TOPS, E. - Bezielde beelden. Martien Coppens.
13600: LEEUW, R.DE - Krabbels en kapitale tekeningen.
428967: LEEUW, G.VAN DER - Phänomenologie der Religion
8678: LEEUW-MARCAR, A. - Willem Sandberg. Portret van een kunstenaar.
8407: LEEUW, R. DE - collectie Europa. verzamelen van buitenlandse kunst in Nederland.
7206: LEEUW, R.DE; TILBORGH, L.VAN; ESNER, R. (ED.) - Van Gogh Museum Journal 1995, 2001, 2002, 2003
7532: LEEUW, R. DE; SILLEVIS, J.; DUMAS, CH. - Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
16649: LEEUW, M.DE; PRUIJS, M. (ED.) - gouden bocht van Amsterdam.
426220: LEEUW, N.R. - Brazilië. Een land der toekomst
400764: LEEUW, R.DE - Van Gogh Museum. Schilderijen en pastels.
17488: LEEUW, R. DE ET AL - kunst van het tentoonstellen. De presentatie van beeldende kunst in Nederland van 1800 tot heden.
7857: LEEUW, R.DE - Herinneringen aan Italië. Kunst en toerisme in de 18de eeuw.
17101: LEEUW, G.VAN DER - Beknopte geschiedenis van het kerklied.
2401: LEEUWE, H.DE - Amsterdamse schouwburg in 1795. Het eerste jaar der Bataafse vrijheid.
7006: LEEUWEN, A.J.C.VAN - Pierre Cuypers. Architect 1827-1921.
14730: LEEUWEN, B.VAN - Houtzaagmolen De Ster. De opkomst , ondergang en wederopbouw van een molen in Utrecht.
421443: LEEUWEN-CANNEMAN, M.VAN - vriendschap van s Lands financién. Briefwisseling Elias Canneman en Isaac Gogel.
8465: LEEUWEN, TH. A.P. VAN - skyward trend of thought. Five essays on the metaphysics of the American skycraper.
420803: LEEUWEN, C. G. VAN - Denkbeelden van een vliesridder. Instruction dun jeune Prince van Guillebert van Lannoy.
433263: LEEUWEN, F.C.VAN; OOSTDAM, D.; VINK, S.A. - Dutch envoys in Arabia. 1880-1950. Photographic impressions
414395: LEEUWEN, W.VAN - spoor van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen.
10832: LEEUWEN, H.VAN - Hans van Leeuwen collection. Part I: 16th and 17th century Dutch and Flemish master drawings.
1335: LEEUWENBERG, J. - Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum.
431322: LEEUWENBURGH, B. - noodlot van een ketter. Adriaan Koerbach, 1633 - 1669.
419529: LEEUWENBURGH, B. - noodlot van een ketter. Adriaan Koerbagh 1633-1669.
421393: LEEUWENHOEK, A,VAN - Opuscula Selecta Neerlandicorum de Arte Medica. IX. Fourteen unpublished letters of Anthony van Leeuwenhoek from the year 1674-1678.
34145: LEEWEN, SIMON, VAN - Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden.
417919: LEEWENS, H. - Oosterse Wijsheid, Westerse Renaissance.
11971: LEFAIVRE, L.; TZONIS, A. - oorsprong van de moderne architectuur. Een geschiedenis in documenten.
431841: LEFAIVRE, L.; TZONIS, A. - Emergence of Modern Architecture. A Documentary History from 1000 to 1810.
434258: LEFEBVRE, H. - Rhythmanalysis. Space, time and everyday life
39690: LEFEVRE, F. - Georges Bernanos.
432377: LEFFTZ, M.; HOOREBEECK, C. VAN - Antiquite de papier. Le livre dart, temoin, exceptionnel de la frenesie de savoir (XVIe-XIXe siecles).
433867: LEFKOWITZ, M.R. (ED.); MACLEAN ROGERS, G. (ED.) - Black Athena Revisited.
416101: LEFSCHETZ, S. - Introduction to topology.
435091: LEGGETT, B.J. - Larkins Blues. Jazz, Popular Music, and Poetry.
435073: LEGMAN, G. - Horn Book. Studies in erotic folklore and bibliography.
434991: LEGMAN, G. - Rationale of the dirty joke. An analysis of sexual humor. First series
5936: LEGNER, A. - Kunst der Gotik aus Böhmen, präsentiert von der Nationalgalerie Prag.
369: LEGNER, A. - Spätgotische Skulpturen im Schnütgen-Museum.
4083: LEGNER, A. (ED.) - Ornamenta ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik.
417776: LEGOUIS, P. - Andrew Marvell. Poet, puritan, patriot. Pierre.
1951: LEGRAND, C. ET AL. - paysage en Europe du XVIe au XVIIIe siecle.
418448: LEGRAND, F.-C. - symbolisme in België.
407504: LEHAMN, A.L.; RICHARDSON, B. - Oskar Schlemmer.
8473: LEHEL, F. - Notre art dement. Quatre etudes sur lart pathologique.
422337: LEHMANN, A.S. - Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek. Vol. 58. Body and embodiment in Netherlandish art.
721: LEHMANN, J.M. - Gemäldegalerie alte Meister Schloss Wilhelmshöhe.
2504: LEHMANN, M. - Hagadah Schel Pesach.
417948: LEHMANN, E. - Frankfurter Maler Victor Müller, 1830-1871.
421004: LEHMANN, E.; SCHUBERT, E. - Dom und Severikirche zu Erfurt,
427900: LEHMANN, K-D.; SCHAUERTE, G. (EDS.) - Cultural Assets - Transferred and Missing. An Inventory of the Prussian Cultural Heritage Foundation 60 Years after the End of World War II
16121: LEHMANN-HAUPT, H. - introduction to the woodcut of the seventeenth century.
423433: LEHMANN, P. - Parodie im Mittelalter
428819: LEHMBERG, S.E. - Cathedrals under siege. Cathedrals in English Society, 1600-1700
414979: LEHNEMANN, W. - Irdentöpferei in Westfalen 17. bis 20. Jahrhundert.
6761: LEHNERT, G. (ED.) - Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes.
413001: LEHNI, N. A.O. - Erotique Rodin
4557: LEHNING, A.; HELMOND, T.VAN - Voor Arthur Lehning. Over Buonarroti...
12559: LEHR, A. - Beiaardkunst in de Lage Landen.
420410: LEHR, A. - geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk.
433731: LEIBOVITZ, ANNIE - Pelgrimage
5293: LEIDELMEIER, F.; CINGEL, D. VAN DER - Art nouveau en art deco in Nederland. Verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1890 tot 1940.
8839: LEIDELMEIJER, F. ET AL. - Art Nouveau tijdens de laatste tsaren.
404104: LEIDINGER, G. - Chronik und Stamm. Beilage: Stammbaum in vier Tafeln.
6973: LEIGHTON, J. ET AL. - Van Gogh Museum. Een portret/a portrait.
4690: LEIJERZAPF, I.TH. - fotografisch museum van Auguste Gregoire. Een vroege Nederlandse fotocollectie.
18507: LEIJERZAPF, I. ET AL. - Roots + turns. 20th century photography in the Netherlands.
435010: LEIRIS, MICHEL ET AL. - Alberto Giacometti
432623: LEIRIS, M. - Francis Bacon. Full face and in profile
11433: LEIRIS, A. DE - From Delacroix to Cezanne. French watercolor landscapes of the nineteenth century.
431483: LEIRIS, M.; LIMBOUR, G - Andre Masson and his Universe.
425881: LEIRIS, M. - Francis Bacon
36897: LEISMANN, B. ET AL. - Expressionismus und Westfalen.
1078: LEISTRA, J.E.P. - Contouren van de kunstgeschiedenis. Het Musée de Peinture et de Sculpture (1828-1834)
430409: LEITH, J.A. - Space and revolution. Projects for monuments, squares and public buildings in France 1789-1799.
425762: LEITZMANN, A. - Briefe und Tagebücher georg Forsters von seiner Reise am Niederrhein, in England und Frankreich im Frühjahr 1790
11813: LEJARD, A. - meuble.
434574: LEJEUNE, R.; STIENNON, J. - Roelandsage in de middeleeuwse kunst. COMPLETE SET
400820: LEJEUNE, R. - lai dIgnaure ou lai du prisonnier. Renaut de Beaujeu.
12048: LEJEUNE, R. - Honore Daumier.
2213: LEKKERKERK, P. - Paleis Noordeinde.
404060: LEKKERKERKER, C.; LAMSTER, J.C.; KLEIWEG DE ZWAAN, J.P.; RUINEN, W. - Gids in het Volkenkundig Museum. V. Java en de koperkamer; VI. Praehistorie en anthropologie
435101: LEKKERKERKER, C. - Indie. 620 plaatjes op 200 cartons
413103: LELONG, G. - Daniel Buren.
422784: LELYVELD, TH. B. VAN - Javaansche Danskunst
401008: LEM, A.VAN DER - Johan Huizinga. Leven en werk in beelden & documenten.
434786: LEM, A. VAN DER - Opstand in de Nederlanden 1568-1648. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld.
434373: LEMAIRE, T. - val van Prometheus. Over de keerzijden van de vooruitgang.
426630: LEMAIRE, G.G. - cafes litteraires
8592: LEMAIRE, R.M. - Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur/Deel 1. Provincie Brabant/Arrondissement Leuven.
37867: LEMAIRE, T. - Claude Levi-Strauss. Tussen mythe en muziek.
414081: LEMAITRE, M. - Yport et les communes du canton de Fecamp autour des annees 1900.
8439: LEMMEN, H. VAN - Nederlandse tegel.
9191: LEMMENS, G.TH.M. ET AL. - Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen in Nijmegen.
422111: LEMMENS, P. (ED.) - Christian Rohlfs, 1849-1938. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, prenten uit de collectie van het Karl Ernst Osthaus Museum Hagen.
8966: LEMMENS, G.TH - Commanderie van St.Jan van 1196 tot 1974.
10747: LEMMENS, G. ET AL. - Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen.
20371: LEMMENS, G.; BOGAERS, J. - Nijmeegs zilver 1400-1900.
404708: LEMMENS, G.; WERD, G.DE - Miniaturen und Inkunabeln.
18288: LEMMENS, G. - oude vechtjas. Nijmegen tweeduizend jaar vestingstad en garnizoenstad.
14399: LEMMENS, G. - vrede van Nijmegen.
18196: LEMMENS, G. - Walter Pompe. Beeldhouwer 1703-1777.
432214: LEMMINK, J.PH.S.; KONINGSBRUGGE, J.S.A.M. VAN (ED.) - Baltic affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800. Essays
415951: LEMNIUS, SIMON; VORBERG, G. - Monachopornomachia. Der Mönchshurenkrieg.Threni/Von der Gardao.
422644: LEMOINE, S. (ED.) - From Puvis de Chavanees to Matisse and Picasso. Toward modern art.
418276: LEMOINE, S. - Francois Morellet. Dessins/Zeichnungen.
415909: LEMOINE-ISABEU, C. - Cartographie belge dans les collections espagnoles XVIe au XVIIIe siecle.
430547: LEMOINE, S. - De Puvis de Chavannes a Matisse et Picasso. Vers lart moderne
7679: LENAERTS, K. (ED.) - Art Nouveau België/Belgique
6521: LENAERTS, R.B. - muziek en tijd van Philippus de Monte (1521-1603).
420463: LENDERING, J; BOSMAN, A. - Rand van het rijk. De Romeinen en de Lage Landen.
16535: LENIASHIN, V. (ED.) - Soviet art, 1920s-1930s. Russian Museum, Leningrad.
433373: LENIAUD, J.-M. - cathedrales au XIXe siecle
420045: LENIAUD, J.M. - Sainte Chapelle.
8468: LENINGRAD. - Catherine the Great. Treasures of imperial Russia from the State Hermitage Museum, Leningrad.
17153: LENNEP, J.VAN; MAK, G. - Lopen met van Lennep. De zomer van 1823. Dagboek van zijn voetreis door Nederland.
9792: LENNEP, M.VAN ET AL. - Vedute 1991-2001
411408: LENNEP, J.VAN - Onze voorouders. Eerste deel. Alwart/Brinio.
33840: LENNEP, J.VAN; GOUW, J.TER - uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd/Het boek der opschriften.
434977: LENS, JENNY - Punk pioneers
4324: LENSEN, L.; HEITLING, W.H. - Stad in de middeleeuwen. Dagelijks leven in Zutphen.
400193: LENSHOEK-SMEETS, M.; IMMERSEEL, R.VAN - Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge.
6004: LENSSEN, J. (ED.) - Domschatz Würzburg.
422491: LENTJES, E. (RED.) - Kleur.
410570: LENYGON, F. - Furniture in England from 1660 to 1760.
4292: LENZ, C. - Adam Elsheimer. Die Gemälde im Städel.
432967: LENZ TIEDE, D. - Charismatic Figure as Miracle Worker.
418433: LENZ, W. VON - Great piano virtuosos of our time from personal acquaintance. Liszt, Chopin, Tausig, Henselt.
426106: LENZ, CHR. - Adolf Friedrich Graf von Schack. Kunstsammler, Literat und Reisender
1362: LENZ, CHR. (ED.) - Adolf Friedrich Graf von Schack. Kunstsammler, Literat und Reisender.
421167: LEO, F. - Geschichte der romischen literatur. Ersten band: die archaise literatur.
418678: REIMBALDUS LEODIENSIS - Opera omnia. Corpus Christianorum
423952: LEONARDI, C.; ORLANDI, G. - Aspetti della letteratura latina nel secolo XIII. Convegno Perigia 1983
432504: LEONTYEVA, G. - Karl Briullov. The painter of Russian romanticism
420644: LEOPARDI - Frederik Ruysch en zijn mummies en andere dialogen
402280: LEOPARDI, G. - Zangen. I canti.
428902: LEPAPE, C.; DEFERT, TH. - From the Ballets Russes to Vogue. The art of Georges Lepape
419094: LEPAPE, C.; DEFERT, TH. - Georges Lepape ou lelegance illustre.
420745: LEPOETER, G.J. - geheimen van de kerk van Kapelle onthuld.
415317: LEPOETER, G.J. - kerk te Kapelle in de loop der eeuwen.
8472: LEPORINI, H. - Künstlerzeichnung.
37337: LEPPER, B. - Stiftung Welker. Gemälde aus drei Jahrhunderten.
423346: LEPPERT, R. - Sight of sound. Music, representation, and the history of the body
4810: LEPPIEN, H.R. - Entdeckungen in der Hamburger Kunsthalle. Essays zu Ehren von Helmut R.Leppien.
422411: LEPRETTE, V.; VIENOT, A. (ED.) - Dialogues de paix. Dialogues of peace.
37591: LEPROHON, P. - Presences contemporaines. Cinema.
417921: LEQUIN, F. (ED.) - Private correspondence of Isaac Titsingh. Volume 1 (1785-1811).
429064: LEQUIN, F. - Varia Titsinghiana. Addenda & corrigenda
11908: LERI, J.-M. - Paris des illusions. Un siecle de decors ephemeres, 1820-1920.
9440: LERNER, A. (ED.) - Hirshhorn museum and sculpture garden.
425965: LERNHOUT, G. - beknopte geschiedenis van het boek.
11618: LEROI, A - Mutanten. Over de (mis)vorming van het menselijk lichaam
411072: LEROUX-DHUYS, J.F. - Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur
400506: LERUP, LARS. - After the city.
400504: LERUP, LARS ET AL. - Snooze. Immersing architecture in mass culture.
8474: LESCOURRET, M.-A. - Pieter Paul Rubens. De biografie.
417260: LESGER, CLé - winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1520-2000
434340: LESLIE, S. - Ghost Book.
404686: LESLIE, C.R. - Memoirs of the life of John Constable.
418268: LESNIKOWSKI, W. - East European Modernism. Architecture in Czechoslovakia, Hungary & Poland between the wars.
434261: LESPINASSE, R.DE - metiers et corporations de la ville de Paris. III. Tissus, etoffes, vetements, cuirs et peaux, metiers divers. XIV-XVIIIe siecle. Collection de documents
434262: LESPINASSE, R.DE - metiers et corporations de la ville de Paris. II. Orfevrerie, sculpture, mercerie, ouvriers et metaux, batiment et ameublement. Collection de documents
425950: LESTER, T. - vierde werelddeel
5324: LESTOCQOUY, J. - villes de Flandre et dItalie sous le gouvernement des patriciens (XIe-XVe siecles).
11306: LESTRADEN, M. ET AL. - Gestel in Bergen.
404290: LESTRIEUX, E.DE - Potsierlijk. Stillevens in bloei.
411460: LESURE, F. - Bibliotheque musicale de la comtesse de chambre. Theorie musicale, arts du spectacle: danse, ballet, opera.
434989: LETOUZEY, Y. - jardin des plantes a la croisee des chemins avec Andre Thouin
422924: KERVYN DE LETTENHOVE - Commentaires de Charles-Quint.
413343: LETTINCK, N. - Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw.
12239: LETZE, O.; GREWENIG, M.M. (ED.) - Leonardo da Vinci. Uitvinder, wetenschapper en kunstenaar.
430241: LETZTER, J.; ADELSON, R. - Women Writing Opera. Creativity and Controversy in the Age of the French Revolution.
12813: LEUFTINK, A.E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
431802: LEUILLIOT, P. - Jacobins de Colmar. Proces-verbaux des sceances de la societe populaire, 1791 - 1795. (Publications de la faculte des lettres de luniversite de Strasbourg, fascicule 9.)
432128: LEUPEN, B. - Kader en generieke ruimte. Een onderzoek naar de veranderbare woning op basis van het permanente
431163: LEUPEN, B.: MOOIJ, H. - ontwerpen van woningen. Een handboek
4670: LEUR, C.L. DE - geschriften van Mr.Dr.S.Muller Fz., 1872-1914. Bibliografisch overzicht.
3971: LEURS, C. - origines du style gothique en Brabant. Premiere partie: larchitecture romane. Tome II: Larchitecture romane dans lancien duche.
422470: LEUVEN, B. VAN - Tuinarchitecten en hun creaties/Architectes de jardin et leurs creations
411898: LEUVENSTEIJN, J.A.VAN - kluchten van Gerrit Hendericxsz van Brueghel. I/II (of 3).
417200: LEVACK, B. P. - Heksenjacht in Europa 1450-1750.
4195: LEVASSEUR, L.; MORICHON DE BRUYNE, A. - Promenades en Seine-et-Marne avec les peintres.
428499: LEVEE, JAC. - Jac. Levee catalogus 1935. Zaal-café, tuin-serre, kantoor, woonhuis
428498: LEVEE, JAC. - Jac. Levee catalogus 1934. Zaal-café, tuin-serre, kantoor, woonhuis
19162: LEVENSON, J.A. - Circa 1492. Art in the age of exploration.
6039: LEVER, J.; RICHARDSON, M. - art of the architect. Treasures from the RIBAs Collections.
11440: LEVER, J.; RICHARDSON, M. - The art of the architect. Treasures from the RIBAs Collections.
1831: LEVERKUS, E. - Honda motoren. Reparatie en onderhoud aan CB 750 / CB 450 / CB 350 / CB 250
8487: LEVEY, M. - La peinture a Venise au XVIIIeme siecle.
8484: LEVEY, M. - Painting at court.
413877: LEVEY, M. - Florence. A portrait.
23296: LEVEY, M. - Burlington Magazine. A centenary anthology.
16138: LEVEY, M. - Painting in eighteenth-century Venice.
433203: LEVI-STRAUSS, C. - Homme Nu. Mythologiques.
425345: LEVI, ELIPHAS - Cours de philosophie occulte. Lettres au baron Spedalieri. Tome I.
3487: LEVI-STRAUSS, C. - world on the wane.
428912: LEVI, P. - Frontiers of Paradise. A Study of Monks and Monasteries.
9026: LEVIE, S.H. - Maler Daniele da Volterra.
10013: LEVIE, CL. ET AL. - Recherches dArchéologie et dHistoire de lArt (Antiquté).
431817: LEVINE, L. - House
431588: LEVINE, DAVID - Caricatures and watercolours by David Levine
432571: LEVINE, L.I. - Judaism & Hellenism in Antiquity. Conflict or Confluence?
433837: LEVINS, P.; WHEATLEY, H.B. - Manipulus vocabulorum. A dictionary of English and Latin words
417303: LEVITICUS, F.; POLAK, H. - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid.
3992: LEVRON, J. - Grands travaux, grands architects du passe.
407802: LEVY-BRUHL, L. - Denken der Naturvölker.
428933: LEVY, S. (ED.) - Lettres inedites dOdilon Redon a bonger, jourdain, vines.
5843: LEVY, A. - groene goud. Groene jade in Birma.
424642: LEVY, E. - Cinema of outsiders. The rise of American Independent Film.
15815: LEVY-VAN HALM, K.; RUNIA, E.; SLIGGERS, B.; SNOEP, D. (ED.) - trots van Haarlem. Promotie van een stad in kunst en historie.
422715: LEVY, E. - Propaganda and the Jesuit Baroque
421810: LEWENS, T. (ED.) - Risk: philosophical perspectives.
434860: LEWIEN, L. - Chet Baker Blue Notes. Engel mit gebrochenen Flugeln. Eine Hommage.
3965: LEWILLIE, L.; NOëL, F. - sport dans lart belge de lepoque romaine a nos jours.
403516: LEWIN, L. - Gifte in der Weltgeschichte. Reprint.
434394: LEWIN, E. (ED.); LEAP, W.L. (ED.) - Out in Public. Reinventing Lesbian/Gay Anthropology in a Globalizing World. Readings in Engaged Anthropology.
428554: LEWIS, E. - Alexander of Aphrodisias. On Aristotles Meteorology 4
434489: LEWIS, C.S. - Studies in Words.
426213: LEWIS, E. - Alexander of Aphrodisias. On Aristotles Meteorology 4
419978: LEWIS, J. - Whom God wishes to destroy...Francis Coppola and the New Hollywood.
429417: LEWISON, J. - Ben Nicholson
414981: LEWISON, J. - Anish Kapoor. Drawings.
424747: LEWITT, SOL - Sol Lewitt. Wall pieces
434171: BILDER-LEXIKON - Bilder-Lexikon. Kulturgeschichte/Literatur und Kunst/Sexualwissenschaft/Erganzungsband/Sexualforschung. Ein Sammelwerk Sittengeschichtlicher Bilddokumente aller Volker und Zeiten. COMPLETE SET
12489: LEYENAAR, T.; SOLIS, F. (ED.) - Kunstschatten uit het oude Mexico. Een goddelijke reis.
420697: LEYENAAR, T; PARSONS, L. - Ulama - het balspel bij de Mayas en Azteken. Ulama - the ballgame of the Mayas and Aztecs.
2133: LEYMARIE, J. - French painting.
5397: LEYMARIE, J. (ED.) - Qui était Le Corbusier ?
4307: LEYMARIE, J. - Dutch painting.
418516: LEYMARIE, J. - Futurisme 1909-1916
1359: LEYMARIE, J. - Hommage a Pablo Picasso. Peintures, dessins, sculptures, ceramiques.
12491: LEYMARIE, J. - Esteve. Collages 1965-1973.
35203: LEYTEN, H. - Tengenenge. Een beeldhouwersgemeenschap in Zimbabwe.
419660: LHOMME, F. - Raffet. Les artistes celebres.
34135: LHOMME, F. - Raffet.
8320: LHOTE, H. - decouverte des fresques du Tassili.
11229: LHOTE, A. - Écrits sur la peinture.
5510: LHOTSKY, A. (ED.) - Karl V.
5297: LIBBRECHT, U.J. - Ferdinand Verbiest. Een Vlaamse zendeling aan het Chinese hof.
428724: LICHTBLAU, E. - Nazis in Amerika. Hoe Amerika een thuishaven bood aan Hitlers mannen.
421615: LICHTENBERG, G.CH.; PROMIES, W. - Schriften und Briefe. COMPLETE SET
10346: LICHTENBERG, R. VON - Ueber den Humor bei den deutschen Kupferstechern und Holzschnittkünstlern des 16. Jahrhunderts.
427682: LICHTENBERGER, E. - Wirtschaftsfunktion und Sozialstruktur der Wiener Ringstrasse. Band VI.
1514: LICHTENSTEIN, S. - Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage in Thomas Manns Der Erwählte.
428332: LICHTERT, KATRIEN (ED.) - Adriaen Brouwer. Meester van emoties. Tussen Rubens en Rembrandt
428333: LICHTERT, KATRIEN (ED.) - Adriaen Brouwer. Master of Emotions. Between Rubens and Rembrandt
410046: LICHTWARK, A. - Ornamentstich der deutschen Frührenaissance.
14984: LIDDELL, H.G.; SCOTT, R. - Greek-English lexicon. A supplement
410304: LIDDELL, H.G.; SCOTT, R. - Greek-English lexicon.
405392: LIDO, SEGE - danse.
37761: LIE, O.S.H. - middle Dutch prose Lanselot. A study of the Rotterdam fragments..and Dutch Lancelot en prose tradition. Middelnederlandse Lancelotromans III.
428956: LIEB, M.; MASON, E.; ROBERTS, J. (ED.) - Oxford handbook of the reception history of the bible
8503: LIEB, N. - Barockkirchen zwischen Donau und Alpen.
12657: LIEB, N. - Barockkirchen zwischen Donau und Alpen.
4489: LIEB, N.; DIETH, F. - vorarlberger Barockbaumeister.
434678: LIEBER, E. - Willem de Kooning. Reflections in the studio
433059: LIEBER, H-J. - Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart.
4465: LIEBERGEN, L.VAN; PRINS, W. (ED.) - Antonius. De kleine en de grote.
11790: LIEBERGEN, L.VAN - Birgitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst en cultuur van haar kloosterorde.
3545: LIEBERGEN, L.VAN; PRINS, W. - Clara (1193-1253) in de Nederlanden.
35309: LIEBERGEN, L.VAN - Juan de la Cruz. Een Spaanse mysticus en de karmel in Nederland.
18291: LIEBERGEN, , L.VAN - Modeste Barok. Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.
12552: LIEBERGEN, L. ET AL. - Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de reformatie.
17279: LIEBERGEN, L.VAN - Iconen in de abdij. Een keuze uit de collectie iconen van het Museum voor Religieuze Kunst te Uden.
413157: LIEBERMANN, W. - Art of the twenties.
4058: LIEBETRAU, PREBEN - Oosterse tapijten in kleur.
421796: LIEBMANN, M. - Western European sculpture from Soviet Museums. 15th and 16th centuries.
425964: LIEBOWITZ, D.; PEARSON, C. - laatste expeditie van Stanley. Een waanzinnige tocht door Congo.
9434: LIEBURG, M.J.VAN; TOELNNER, R. (ED.) - Deutsch-Niederländische Beziehungen in der Medizin des 17. Jahthunderts. Vorträge 1981.
5664: LIEBURG, M.J.VAN - medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967).
406606: LIEBURG, F.A.VAN - Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw.
35795: LIEBURG, M.J.VAN - Coolsingelziekenhuis te Rotterdam, 1839-1900.
3127: LIEBURG, M.J.VAN - bevordering en volmaking der proefondervindelijke wijsbegeerte. De rol van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
428853: LIEBURG, M.J.VAN - Met het beste wat men heeft en kent . De geschiedenis van het Diakonessenhuis 1844-1999
8506: LIEDTKE, W.A. - Architectural painting in Delft. Gerard Houckgeest - Hendrick van Vliet - Emanuel de Witte.
9142: LIEDTKE, W.A. - Flemish paintings in the Metropolitan Museum of Art.
419303: LIEDTKE, W. ET AL. - Masterworks from the Musee des Beaux-Arts, Lille.
410238: LIEDTKE, W. - Vermeer. Het volledige werk
18432: LIEFDE-VAN BRAKEL, T. DE; MEDDENS-VAN BORSELEN, A. - Wind en wilgen. Jan Willem van Borselen, 1825-1892. Schilder van het Hollandse polderlandschap.
432630: LIEFDE-VAN BRAKEL, T. DE - B.J.Blommers (1845-1914)
9333: LIEFKES, J.R. - Museum Mr.Simon van Gijn. Catalogus van de glasverzameling.
434055: LIEFKES, R. - Copier. Glasontwerper/glaskunsyenaar. Glass designer/glass artist
16175: LIEFKES, R. - A.D.Copier. Glass designer / glass artist
433646: LIEFTINCK, G.I.; GUMBERT, J.P. - Manuscrits dates conserves dans Les Pays-Bas. COMPLETE SET
406798: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in finibus belgarum ante annum 1550…asservantur. Pars I.
4662: LIELL, H.F.J. - Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben.
432694: LIENDEN, A. VAN (RED.) - Imprtessionisme & meer. Een prachtige reis. Een keuze uit de verzameling van de John & Marine van Vlissingen Art Foundation
6008: LIENEMAN, J.E. - Over de helderheid der kleuren.
407270: LIER, J.VAN - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
2432: LIER, J.VAN; TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
15615: LIESHOUT, J.VAN - Atelier van Lieshout. A Manual.
13406: LIESHOUT, J. VAN - aal van Oranje.
422428: LIESS, R. - Zum Logos der Kunst Rogier van der Weydens. Die Beweining Christi in Brüssel und London
10583: LIESS, A. (ED.) - Bayern und Sachsen in der Geschichte.
432973: LIETZMANN, H. - Kleine Schriften 1. Studien zur spatantiken religionsgeschichte.
8364: LIEVENS, R. - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften.
428067: LIEVENS, R. - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa
3050: LIFAR, S. - Traite de danse academique.
433219: LIGHT, M.; CHAIKIN, A. - Full moon
413459: LIGT, BART, DE - Mobilisatie tegen den oorlog!
413463: LIGT, BART, DE - Godsdienst-vervolgingen in Sovjet-Rusland.
413455: LIGT, BART, DE - Christensocialisme en S.D.A.P
3321: LIGTENBERG, R. - Over de legende der drie levenden en der drie dooden.
420807: LIGTENBERG, R. - Romanische Steinplastik in den Nordlichen Niederlanden. Band 1 - die reliefplastik und der bauornamentik.
429945: LIGTENDAG, W.A. - Wolden en het water. De landschaps-en waterstaats-ontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870
421773: LIGTHART, A. - Door het oog van Cornelis Springer 1871-1891. Een ontdekkingstocht langs de steden rondom de Zuiderzee.
405356: LIJN, P.VAN DER - keienboek.
19597: LIKHACHOV, D. ET AL. - Novgorod icons 12th-17th century.
428922: LILIEN, E.; GUTMANN, J. - Jerusalem. (Library of Jewish Art.)
433590: LILLE, ALAN, OF - Plaint of Nature.
433589: LILLE, ALAN, OF - Anticlaudianus or the Good and Perfect Man.
424816: LIMA, M. - Visual complexity. Mapping patterns of information
420728: LIMBURG BROUWER, P.VAN - Boergoensche charters, 1428-1482
415551: LIMONGELLI, L. - Filippo Strozzi. Primo cittadino dItalia.
426414: LIMOUZI, S.; FRESSONNET-PUY, L. - Jean Puy
429910: LINACRE, V. - general rule. A guide to customary weights and measures
19905: LINCOLN, E. - invention of the Italian renaissance printmaker.
427147: LIND, L. - Letters of Giovanni Garzoni. Bolognese Humanist and Physician. (1419 - 1505) (Philological Monographs by the American Philological Association, number 33)
14133: LINDBERG,D.C. - Pioniers van de Westerse wetenschap.
415511: LINDBLAD, J.TH. - Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700.
427478: LINDBOE, O. - fantastic world of Claus Brusen
419339: LINDE, C. VAN DER - Roman Catacombs and Demography. A case study of the Liberian region in the catacombs of st Callixtus in Rome.
416556: LINDE-BEINS, R.VAN DER - Willem van Dam. Geboren tekenaar, gerijpt als schilder.
416242: LINDE, H.M. - Handbuch des Blockflötenspiels.
402088: LINDE, M. - Edvard Munchs Brev.
3593: LINDE, S.VAN DER - 1000 jaar dorpsleven aan de Vecht. Loenen aan de Vecht 953-1953.
34602: LINDEBOOM, G.A. - Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde.
19000: LINDEBOOM, G.A. - geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland.
94: LINDEMAN, C.M.A.A. - oorsprong, ontwikkeling en beteekenis van het romanisme in de Nederlandse schilderkunst.
8518: LINDEMAN, C.M.A. - Joachim Anthonisz Wtewael.
4786: LINDEMANN, B.W. - Dumpfe Stuben , Licht, Himmel. Bauern und Hirten in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts.
429061: LINDEMANN, I. (RED.) - Arthur Kopcke. Bilder und Stucke
12526: LINDEMANN, G. - Prints & drawings. A pictorial history.
9656: LINDEN, F.-K., FREIHERR, VON - Zisterzienser in Europa.
742: LINDEN, L.F.VAN DER - Alkmaar.
35460: LINDEN, F.K.VON - Abbayes cisterciennes en Europe.
16363: LINDEN, F. VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840-1940.
14688: LINDEN, F.VAN DER - grafische technieken.
12432: LINDEN, L.F.VAN DER - Steenwijk.
4901: LINDEN, R.VAN DER - Mariabedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes.
15455: LINDEN, F. VAN DER; STRUIK, A. S.A. - jas van het woord. De boekband en de uitgever 1800-1950.
413451: LINDGREN, W. - Mineral deposits.
10162: LINDSAY, M. - castles of Scotland.
416079: LINDSEY, C,H.; MEULEN, S.G.VAN DER - Informnal introduction to ALGOL 68.
420460: LINDWER, W. (RED.) - Jersusalem with love, Art, photos and souvenirs, 1799-1948.
421020: LINEPHTY, M.G. - oeuvre dillustration du maitre anglais Frank Brangwyn
418165: LINGS, M. - quaranic art of calligraphy and illumination
8522: LINK, L. - devil. Mask without a face.
3158: LINKS, J.G. - Canaletto.
419578: LINNAEUS - Bibliotheca Botanica. Recenfes Libros plus mille de plantis huc usque editos, fecundum Syftema Auctorum Naturale in classes, ordines, genera & species.
36637: LINNAEUS; FREDBäRJ, T. - Carolus N.Linnaeus. Örtabok 1725.
414973: LINNIG, J. - Catalogue dune belle collection destampes et livres a gravures provenant du cabinet de feu Mr le Chevalier J.Camberlyn
418124: LINSE, U.; HAERDTER, M. ET AL. - Wohnsitz: Nirgendwo.
430475: LINSSEN, C.; SCHOOTS, H.; GUNNING, T. - gaat om de film! Een nieuwe geschiedenis van de Nederlandse Filmliga, 1927 - 1933.
419092: LINTERS, A. - Industria. Industriële architectuur in België.
3355: LINTUM, C., TE - groote markt van Haarlem in den loop der tijden.
421223: LIPKE, J. (ED.) - Christian Schad. Retrospectief.
6170: LIPMAN, J.; ARMSTRONG, T. - American folk painters of three centuries.
430630: LIPOVSKY, S. - mir lebn ejbig. Jiddische, Hebreeuwse en Ladino liederen.
426358: LIPP, F.C. ET AL. - Tracht in Österreich. Geschichte und Gegenwart
2531: LIPPENS, GUIDO - Spiegelingen.
417888: LIPPERHEIDE - Katalog der freiherrlich von Lipperheideschen Kostümbibliothek. Erster band. RARE ORIGINAL EDITION.
3750: LIPPINCOTT, K.; ECO, U.; GOMBRICH, E.H. - verhaal van de tijd.
433846: LIPPMANN, F. - Kunstbuchlein des Hans Brosamer von Fulda nach den alten Ausgaben in Lichtdruck nachgebildet
11694: LIPPMANN, F. - Kupferstich.
433549: LIPTON, L. - holy barbarians. The first complete story of the Beat Generation
412948: LIPTON, M. - Tigerteppiche aus Tibet.
406366: LISCH, F.; REUL, X.DE; DESOR, E. - Pfahlbauten in Meklenburg/Lage de la pierre et lhomme prehistorique en Belgique/Les palafittes ou constructions lacustres du Lac de Neuchatel.
10919: LISDONK, M.L. VAN DE - Alcuins de sanctis euboricensis ecclesiae vers 1-604: de bronnen van een carolingisch epos.
35410: LISKA, P. (ED.) - Milan Kunc.
431946: LISKEN-PRUSS, M. - Gonzales Coques (1614-1684). Der Kleine van Dyck.
432201: LISMAN, A., L. WEVERS (TEKST); J. VAN DE WATER (FOTOGRAFIE) - Kasteel Heemstede. Het Stichtse Landsiraad bij Houten
2835: LISMAN, A.J.A.M. - buitenplaats Vreedenhoff aan de Vecht.
425285: LISMAN, ANTHONY; JEROEN DE WATER (FOTOGRAFIE) - buitenplaats in detail. VreedenHoff aan de Vecht
9266: LISMAN, A.J.A.M.; MUNNIG SCHMIDT, E.; WYCK, W.H.M. VAN DER - Gezigten aan De Rivier de Vecht. Petrus Josephus Lutgens/Lutgers, 24 augustus 1808 - 19 april 1874.
434787: LISPECTOR, C.; LEMMENS, H. (VERT.) - ontdekking van de wereld. Prive-domein nr. 286.
427388: LISSAGARAH - Geschichte der Kommune von 1871
415057: LISZT, F.; PRAHACS, M. - Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835-1886.
7254: LIT, R. VAN; PLUIJMEN, E. - Sint Sebastiaansdoelen. Haags Historisch Museum.
409212: LIT, R.VAN - Op hoge poten. De geschiedenis van de Haagse ooievaar.
16620: LIT, R. VAN - Wassenaarse oudheden.
425238: LITH, H. VAN - Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront, 1914 - 1918.
411688: LITH, S.M.E.VAN - Glas aus Asciburgium.
9261: LITTA, V. (ED.) - I Papiri Ercolanesi. II (indice topografico e sistematico).
425433: MEMOIRES LITTERAIRE - Memoires pour servir a lhistoire litteraire des six-sept provinces des Pays-Bas, de la principaute de Liege, et quelques contrees voisines
417569: LITTLEFIELD, D.; JONES, W. - grootste bouwwerken van de moderne tijd. 100 jaar bijzondere bouwkundige prestaties.
402592: LITTLETON, H. ET AL. - Sybren Valkema
419570: LITTMANN, E. (ED.) - Arabische Geisterbeschwörungen aus Ägypten.
2506: LITTMANN, E. - Arabische Geisterbeschwörungen aus Ägypten.
434870: LITWEILER, J. - Freedom Principle. Jazz After 1958.
7962: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F. - Jordanus Hoorn. Een Amersfoortse kunstenaar in zijn tijd, 1753-1833.
24395: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
13696: LIVINGSTON, J. - art of Richard Diebenkorn.
434686: LIVINGSTONE, M. - Kitaj
9271: NACHTIGäLLER R. ET AL. - Documenta IX.
39366: LLINARES, A.; LULLE, R. - livre du gentil et des trois sages. Raymond Lulle.
39330: LLINARES, A.; LULLE, R. - Livre d Evast et de Blaquerne. Raymond Lulle.
434494: LLOYD, C. - Cezanne. Drawings and Watercolours.
8535: LLOYD, J. - Vincent van Gogh en het expressionisme.
434996: LLOYD, J.; HELLER, R. - Munch and expressionism
434458: LLOYD, J.; PFEIFFER, I. - Richard Gerstl
431887: LLOYD WRIGHT, F. - Studies and executed builings by Frank Lloyd wright
5393: LLOYD, CH. - Queens pictures. Royal collectors through the centuries.
418874: LLOYD, CHR. - structures of history.
428: LLOYD, J. - Vincent van Gogh and expressionism.
3297: LLOYD, CH. - Enchanting the eye. Dutch paintings of the golden age.
14914: LLOYD WILLIAMS, J. - Rembrandts women.
11187: LLOYD, CHR. - geschiedenis van de Koninklijke collectie in Groot-Brittannië. Rembrandtlezing 2005
431889: LLOYD WRIGHT, F. - work of Frank Lloyd wright. The Wendingen edition
431888: LLOYD WRIGHT, F. - Architecture. Man in possession of his earth
430787: LOADES, D - Henry VIII
425413: LOBATTO, R. - Tafels bevattende de quadraten en cubieken der getallen van 1 to 10000 etc
428942: LOBATTO, L. - Lies Lobatto in beeld.
421756: LOCATELLI, R.; COURTIEU, J. (ED.) - L’Abbaye de Baume-les-Messieurs.
409628: LOCH, VALENTINUS - Vetus testamentum graege iuxta LXX interpretes. Textum et codice vaticano edidit.
3404: LOCHE, R.; PIANZOLA, M. - tableaux remis par Napoleon a Geneve.
15751: LOCHER, J.L. - Constant. Aquarellen/Watercolors, 1975-1995.
15305: LOCHER, H. - Stilstaan bij wat zichtbaar is.
424876: LOCHER - SCHOLTEN, E.; RIETBERGEN, P. (RED.) - Hof en handel. Aziatische vorsten en de V.O.C., 1620 - 1720.
408706: LOCHER, H. - J.C.J. Vanderheyden. Licht, tijd en ruimte.
424601: LOCHER - SCHOLTEN, E.; RIETBERGEN, P. (RED.) - Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC, 1620 - 1720.
13996: LOCHER, J.L. ET AL. - Gerrit Veenhuizen. Werk uit de periode 1975-1995.
13029: LOCHER, J.L. - Wout van Heusden.
424461: LOCHER, H. ET AL. - Jan Snoeck
431261: LOCK, P. - Franks in the Aegean 1204-1500
421765: LOCKHART, T. - Moral uncertainty and its consequences..
424072: LODDER, F.J. - Lachen om List en Lust. Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen.
7347: LODDERS, T. - glasraam voor de bank-The glass window for the bank. Karel Appel.
431386: LODERICHS, M. (RED.) - Catalogus Museum Bronbeek. Het verhaal van Indie. Deel 1.
11619: LODEWIJK, T. - boek van de tulp.
421735: LODI, GABOR; SCHUITENMAKER, L. - Filographie. Filosofie van denken in vormen.
406832: LODRUP, H.P. - Gustav Vigeland.
39178: LODS, J. - pieces lyriques du Roman de Perceforest. Edition critique.
427420: LOEB, F. (ED.) - Formes rituelles II. Victor Brauner- arts primitifs. (Bohm, Kalinowski, Courtin, Morel, Pons.)
421010: LOEFF, K. - Harmelen. Geschiedenis en architectuur.
421907: LOEFF, J. - zeilsport
35283: LOERAKKER - Bert Loerakker. Tweeeenheid.
3868: LOESCHER, F. - Vergrössern und Kopieren auf Bromsilberpapier.
430326: LOEVENDIE, T. - Memoires van een componist.
36171: LOEWENTHAL, R. - Turkic languages and literatures of Central Asia.
432941: LOFSTEDT, B. - Studien uber die Sprache der Langobardischen Gesetze
8538: LOGA, V. VON - Spanische Plastik vom fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert.
8542: LOGAN, A.M.S. - cabinet of the brothers Gerard and Jan Reynst.
5181: LOGAN, A.M. - Dutch and Flemish drawings and watercolours. The collection of the Detroit Institute of Arts.
414349: LOGHEM, J.B.VAN - Bouwen/Bauen/Batir/Building - Holland.
33874: LOGHEM, J.B.VAN - Acoustisch en thermisch bouwen voor de praktijk.
422417: LOH, M.H. - Titian remade. Repetition and the transformation of aerly modern Italian art
2659: LOHBERG, G. - Ernst Ludwig Kirchner. Kunst und Technik der Radierung.
433307: LOHMEYER, E. - Probleme Paulinischer Theologie.
419116: LOHSE BELKIN, K. - Rubens.
411846: LOHSE, R.P. - Richard Paul Lohse
10332: LOHSE BELKIN, K.; DEPAUW, C. - Beelden van de dood. Rubens kopieert Holbein.
9609: LOHUIZEN-MULDER, M. VAN - Raphaels images of justice, humanity, friendship. A mirror of princes for Scipione Borghese.
414239: LOHUIZEN, KADIR, VAN - WWW.Tibet,Chin.Com
37129: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E.VAN - Indo-Aziatische sculpturen. Collectie Gedon (München)
431538: LOHUIZEN, K. VAN - Diamond Matters. Van de mijnen naar de jetset.
302: LOIRE, S. - Guerchin en France.
39096: LOKE, M. - versions neerlandais de Renaud de Montauban.
431621: LOKEREN, A. VAN ET AL - Messager des sciences historiques ou archives des Arts et de la Bibliographie de Belgique.
427939: LOKHORST, M. VAN - Cultuur en ontspanning
18252: LOKIN, D. - Maerten van Heemskerck. De bewening van Christus.
407984: LOKIN, D.; K. VAN SCHOOTEN (ED.) - Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela
406990: LOKIN, D. - bewening van Christus. Maerten van Heemskerck.
406132: LOKIN, D. ET AL. - Nias tribal pleasures. Cosmic reflections in stone, wood and gold.
425855: LOLIEE, F. - Talleyrand et la societe francaise
420769: LOLKAMA, J. - Triomf en tragiek in de historie van de Elfstedentocht.
432219: LOMAX, JOHN; ALAN; SEEGER, CH. - Best loved America folk songs (Folk song: U.S.A.)
431806: LOMAZZO, G. - Trattato dellarte de la pittura.
755: LOMAZZO, GIOVAN PAOLO; KLEIN, R. - Idea del tempio della pittura.
417563: LOMMATZSCH, E. - Kleinere Schriften zur romanischen Philologie
8894: LOMMEL, A. - Welt der frühen Jäger. Medizinmänner, Schamanen, Künstler.
426848: LOMMEN, M. - boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
9694: LOMMEN, M. (ED.); B. NEUMANN (PHOTOGRAPHY) - Bijzondere_ collecties. Naar een nieuwe bibliotheek
14535: LOMMEN, M. (ED.) - Bram de Does. Letterontwerper & typograaf/Typographer & type designer.
406624: LONDEN, S.VAN - Meesters van de lange nacht. ecologie en mythologie van de Inuit.
416632: LONDON, DAVID - Five years apart.
412956: DE LONG, D.G. - Frank Lloyd Wright and the living city.
9536: LONG, B.S. - Catalogue of water colour paintings by British artists and foreignes working in Great Britain.
59: LONG. B.S. - Catalogue of the Jones Collection. Part III. Paintings and miniatures.
12631: LONG, B.O. - problem of etiological narrative in the old testament.
423542: LONGERE, J. - Abbaye parisienne de Saint-Victor au moyen age. XIIIe Colloque Paris 1986-1988
410742: LONGHI, R. - Caravage.
3643: LONGHI, R. - Proporzioni. Studi di storia dellarte. I.
20258: LONGO, ROBERT - Magellan.
8753: LOO, V.VAN DE - vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland.
7833: LOO, HULIN, DE - Pedro Berruguete et les portraits dUrbin.
429562: LOO, BART VAN - Bourgondiërs. Aartsvaders van de Lage Landen
414345: LOO, H.VAN DER - Buurt in balans. Levensstijlen in nieuw Oudwijk.
428167: LOO, H. VAN; REIJNAERDTS, T. - Orgellandschap Maas-Rijn
431466: LOOCK, U. ET AL - Luc Tuymans
421242: LOOCK, U. ET AL. - Luc Tymans.
418996: LOOCK, U. ET AL. - Thomas Schütte.
413163: LOOCK, U. ET AL. - Ahlam Shibli. Trauma. Peuple et culture Correze.
433306: LOOFS, F. - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte. 1. und 2. Teil: Alte Kirche, Mittelalter und Katholizismus bis zur Gegenwart.
9562: LOOMAN, T.M. - Gids voor den bijbellezer.
427508: LOOMES, B. - Lancashire Clocks and Clockmakers.
411700: LOON, A.J.A. VAN ET AL. - lindeboom. Jaarboek II, V, VI.
10415: LOONSTRA, M. - Uit koninklijk bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes.
430617: LOOPIK, M. VAN - Terugblik op de toekomst. Messianisme, een joodse visie op tijd en geschiedenis. Een studie over messianisme en tijdservaringin de joodse liturgie.
430578: LOOREN DE JONG, H.; BEM, S. - Kernthemas in de psychologische wetenschap. (Wetenschapsfilosofie in context.)
433452: LOOS, I. DE - Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middeleeuwse liederen.
6129: LOOS, W. - Aquarellen van de Haagse School. De collectie Drucker-Fraser.
8437: LOOS, W. ET AL. - Voor en na Waterloo. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1800-1830.
6459: LOOS-DIETZ, E.P. DE - Vroeg-Christelijke ivoren. Bijdrage tot de studie der stijlontwikkeling op den overgang van de vierde naar de vijfde eeuw.
6272: LOOS, W.; TUYLL VAN SEROOSKERKEN, C.VAN - Waarde heer Allebé. Leven en werk van August Allebé (1838-1927).
6191: LOOS, W.F.ET AL. - Abraham Willet. Kunstverzamelaar in Amsterdam.
15715: LOOS, W. ET AL. - Langs velden en wegen. De verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw.
20979: LOOS, W.; G. JANSEN - Breitner en zijn tijd. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1880-1900/Breitner and his age.
431435: LOOS, A. - Ornament en misdaad (1908) (nr 380)
432420: LOOS, W. (RED.) - Ysbrant
36027: LOOS, W. - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
19926: LOOS, W. - galante tijdperk. Schilderijen uit de collectie van het Rijksmuseum, 1700-1800.
12558: LOOS, W.; G. JANSEN; W. KLOEK - age of elegance. Paintings from the Rijksmuseum in Amsterdam, 1700-1800
10445: LOOS, W.; RIJDT, R.-J., TE;HETEREN, M. VAN - Niederländische Landschaftsmaler. Meisterwerke des 18. und 19. Jahrhunderts.
803: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Leo Gestel als modernist.
417319: LOOSJES, V. - Geschiedenis van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1815-1915.
4116: LOOSJES, A. - Zeeland in beeld.
10946: LOOSJES. A. - Landelijk Nederland in beeld: Overijsel, Limburg, Noord-Brabant, Friesland/Groningen
8655: LOOSJES-TERPSTRA, A.B. - Moderne kunst in Nederland 1900-1914.
400558: LOOTSMA, B. - Archilab 2004. Orleans. The naked city/La ville nu.
37377: LOOY, J.VAN - Ode aan Rembrandt. Tijdzang.
414359: LOPER, B. - Tot nut en zegen der arbeidende klasse. De David Evekink Stichting te Zutphen.
435078: LOPES, P. - Rise of a Jazz Art World.
434101: LOPEZ-REY, J. - Velazquez. Painter of painters. Catalogue raisonne/Werkverzeichnis
5997: LOPEZ DE TORO, J. - Spaanse en Vlaamse miniaturen uit Spanje.
412502: LOPEZ, S. - Standplaats. Sebastian Lopez, Albert van der Weide, Jan van Delft.
433343: LORAUX, N. - Invention of Athens. The Funeral Oration in the Classical City.
434625: LORCA, F.G. - Verzamelde gedichten
433123: LORD, J. - Giacometti. A Biography.
39128: LORE, P.M. - Carnival and contradiction: the poetry of the women troubadors.
9256: LORENTZ, S.; ROTTERMUND, A. - Klassizismus in Polen.
427005: LORENTZ, H.A. - Stralingstheorie (1910-1911)
422702: LORENZ, S.; SIEBENMORGEN, H. (ED.) - Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten. COMPLETE SET
9782: LORENZ, A. - Maler tom Ring.
7551: LORENZ, K.Z. - foundations of ethology.
418771: LORIE, L. - Spiritual terminology in the latin translations of the Vita Antonii
405128: LORM, DE - Gelders zilver.
5533: LOSSE, V. - Westfälische Galerie in Kloster Bentlage.
35192: LOSSOW, H. - Michael Willmann, 1630-1706. Meister der Barockmalerei.
39270: LOTH, J. - Mabinogion du Livre Gouge de Hergest avec les variantes du Livre Blanc de Rhydderch. Complete set.
10879: LOTSY, J.P. - Vorlesungen über Deszendenztheorien mit besonderer Berücksichtigung der botanischen Seite der Frage.
13772: LOTTMAN, E.B.M. - Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas.
2146: LOUëT FEISSER, J.J.J. - Amsterdamsche straatnamen en hun beteekenis.
408202: LOUIS, A. ET AL. - Luister en rampspoed van Mechelen ten tijde van Rembert Dodoens
431172: LOUIS, R. - Anton Bruckner
7624: LOUP, W.LE - John Steinmetz 1795-1883. Brugs prentenverzamelaar.
432627: LOUTER, J. ET AL - Volop zomer. Schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959)
420567: LOUW, H. V.D.; W. V.D. BELT - Willeke van Tijn. Schilderijen en tekeningen 1992-2000
433979: LOUWE KOOIJMANS, L. - Onze vroegste voorouders. De geschiedenis van Nederland in de steentijd van het begin tot 3000 vC.
15806: LOUWE KOOIJMANS, L.P. ET AL. - Deae nehalenniae.
418969: LOVIBOND, J.W. - Light and colour theories and their relation to light and colour standardization.
24101: LOWDEN, J. - Octateuchs. A study in Byzantine manuscript illustration.
6020: LOWENFELD, V. - nature of creative activity. Experimental and comparative studies of visual and non-visual sources of drawing, painting, and sculpture by means of artistic products of weak sighted and blind subjects and of the art of different epochs and cultures.
422369: LOWENTHAL, A.W. (ED.) - object as subject. Studies in the interpretation of still life.
8674: LOWENTHAL, A.W. - Joachim Wtewael. Mars and Venus surprised by Vulcan.
8673: LOWENTHAL, A.W. - Joachim Wtewael and Dutch mannerism.
21965: LOWENTHAL, A. - Netherlandish mannerism in British collections.
434345: LOWITH, K. - Hegel zu Nietzsche. Der revolutionare Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts.
434356: LOWITH, K. - Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche.
433150: LOWITH, K. - Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen.
1954: LOX, H. - Van stropdragers en de pot van Olen. Verhalen over Karel.
431484: LOYA, Y., KLEIN, R. - Wereld van het koraalrif. Encyclopedie van de onderwaterwereld
418237: LOYRETTE, H. - Impressionnisme. Les origines 1859-1869
425526: LOZANO, L.M. - Diego Rivera. The complete murals.
431078: LOZE, P. - Belgie Art Nouveau. Van Victor Horta tot Antoine Pompe
423525: LUB, J.J. - Sinte Augustijns Hantboec. 2 delen
417354: LUBACH, D. - Catalogue de la Bibliotheque de Musee Teyler a Harlem.
6915: LUBBERS, A. - Hengelo Gld. in oude ansichten.
4574: LUBELL, C. (ED.) - illustrated guide to textile collections in French museums. Volume 3. France.
426408: LUCAS, A. - Ancient Egyptian Materials & Industries.
431736: LUCAS, C. - Structure of the Terror. The Example of Javogues and the Loire. (Oxford Historical Monographs.)
400714: LUCAS, P.; GAAG, L.VAN DER - Principles of expert systems.
35151: LUCASSEN, J. ET AL. - Industrial design in pictures. Teachers work.
13458: LUCASSEN - Julia Winter. Construction.
11166: LUCASSEN, J.M.W.G. - Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in europees perspektief, 1600-1900.
12207: LUCCO, M. - dipinti. Catalogo del Museo Civico di Belluno.
15580: LUCEBERT - Centraal Museum mededelingen.
6825: LUCEBERT - Troost de hysterische robot.
404072: LUCEBERT - Van de afgrond en de luchtmens.
407926: LUCEBERT ET AL. - Nederlandse bijdrage tot de internationale ontwikkeling sedert 1945
423075: LUCEBERT - Lucebert
423073: LUCEBERT - Lucebert
13946: LUCHINAT, C.A. - Renaissance Florence. The age of Lorenzo de Medici 1449-1492.
421804: LUCHT, CHR. ET AL. - gebroeders Verveer. Haagse meesters van de romantiek
431649: LUCIANI; LUCIANUS; DINDORF, G. - Samosatensis opera. Luciani. RARE COMPLETE SET
427231: LUCIE-SMITH, E. - Rustin
33837: LUCIE-SMITH, E. - Kunst nu.
408120: LUCIE-SMITH, E. - Adam. Het mannelijk naakt in de kunst.
410896: LUCIE-SMITH, E. - Moderne kunst.
428479: LUCIE-SMITH, E. - Chadwick
402862: LUCIE-SMITH, E. - Jan van Riet.
16399: LUCIE-SMITH, E. - Kunstenaars van de 20ste eeuw.
428871: LUCINI, M.C. (RED.) - Settecento a Roma
8268: LUCKA, E. - grosse Zeit der Niederlande.
417059: LUCKE, M.; HüNEKE, A. - Erich Heckel. Lebesstufen.
1919: LUCKE, M. ET AL. - Animo Italo-Tedesco. Studien zu den Italien-Beziehungen in der Kulturgeschichte Thüringens.
11264: LUCKHARDT, J.; LESCHHORN, W. (ED.) - Herzog Anton Ulrich-Museum und seine Sammlungen 1578, 1754, 2004.
427794: LUCKOW, D. (HRSG.) - beunruhigenden Musen. Hans-Peter Feldmann in der Antikensammlung der Kunsthalle zu Kiel
421971: LUCRETIUS - Over de natuur
427893: LUDEWIG, A-D. ET AL (HRSG.) - Aufbruch in die Moderne. Sammler, Mazene und Kunsthandler in Berlin 1880-1933
13858: LUDWIG, H. - Malerei der Gründerzeit. Vollständiger Katalog.
416839: LUDWIG, C. - Maxfield Parrish
431140: LUGAND, J. A.O. - Languedoc Roman. Le Languedoc Mediterraneen
429038: LUGINBüHL, Y (ED.) - Mediterranean landscape
9856: LUGT, F. - Italiaanse tekeningen in Nederlands bezit.
7786: LUGT, F.; REITSMA, E. - Rembrandt. Een biografie door/a biography by/Une biographie par Frits Lugt. 1899.
7515: LUGT, F. - Mit Rembrandt in Amsterdam. Die Darstellungen Rembrandts vom amsterdamer Stadtbilde und von der unmittelbaren landschaftlichen Umgebung.
5948: LUGT, FRITS - Collection Warneck. Tableaux anciens et modernes.
411254: LUGT, F. ET AL. - Canon van Oegstgeest. Episodes uit de geschiedenis van een dorp.
2390: LUGT, F. I.A. - Hollandse tekeningen uit de gouden eeuw. Keuze uit openbare en particuliere Nederlandse verzamelingen.
16428: LUGT, F. - Inventaire general des dessins des écoles du Nord. Maitres des anciens Pays-Bas, nés avant 1550.
1463: LUGT, F. - Hommage a Frits Lugt.
427606: LUHNING, A. (ED.) - Gemessene Zeit. Uhren in der Kulturgeschichte Schleswig-Holsteins.
425932: LUIJT, J. - gevelsteen tot edelsteen. Wandelelnd langs Utrechtse goud- en zilvernijverheid
4610: LUIJT, J. - Jan Noyons. Edelsmid.
21099: LUIJTEN, H. ; J. CATS - Jacob Cats. Sinne- en minnebeelden.
9876: LUIJTEN, G. - Van Pisanello tot Cezanne. Keuze uit de verzameling tekeningen in het Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam.
4316: LUIJTEN, G. ET AL. - Dawn of the golden age. Northern Netherlandish art, 1580-1620. Hardcover
1496: LUIJTEN, G. ET AL. - glorie van de gouden eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Tekeningen en prenten.
431382: LUIJTEN, HANS - Alles voor Vincent. Het leven van Jo van Gogh-Bonger
427516: LUIJTEN, G.; SCHUCKMAN, C. (EDS.) - New Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450-1700. The Muller Dynasty Part 1. Jan Ewoutsz. Harmen Jansz. Muller
277: LUIJTEN, G. - From Pisanello to Cezanne. Master drawings from the Museum Boymans-van Beuningen.
12865: LUIJTEN, G. - Rembrandts etsen.
423637: LUIKEN, JAN - Jan Luiken. Het menselyk bedrijf. Tekeningen in pen en penseel
11736: LUIKEN, JOHANNES. - Drie honderd zeven en dertig konstplaaten en rymen. Luikens schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen uit het Oude- en Nieuwe testament.
1480: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - kerk en toren te Eenrum.
5207: LUKATIS, C.; OTTOMEYER, H. (ED.) - Mit Pinsel, Feder und Stift. Meisterzeichnungen der Graphischen Sammlung. Staatliche Museen Kassel.
429189: LUKKASSEN, S. - Avondland en identiteit
425208: LULOF, P.S. - Etrusken. Vrouwen van aanzien, mannen met macht
425398: LULOFS, J. - Grond-beginselen der wynroey- en peil-kunde ten dienste der landgenooten
425243: LUMINET, J. - bibliotheek van Alexandrie. Roman over de antieke wereld.
10272: LUMMEL, H.J.VAN - Nieuw geuzenlied-boek.
5543: LUNA, J.J. - Guia actualizada del Prado.
431165: STICHTING LUNDBECK - Inside out 1/2. Kunst en psychiatrie
39336: LUNDQUIST, E.R. - mode et son vocabulaire. Quelques termes de la mode feminine au moyen age.
20068: LUNGHI, E. - Basilica of St.Francis at Assisi. The frescoes by Giotto, his precursors and followers.
10719: LUNGHI, E. - Immagini di Assisi nellarte. Vedute della cita di San Francesco nell pittura umbra dei secoli XIII-XVIII.
10114: LUNSINGH SCHEURLEER, P.C.M. - Miniaturen uit India. Verzameling Formijne
14366: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H.; POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (ED.) - Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning.
7469: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chinese porselein in the collectie Frits Lugt.
6260: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Wat potters bakten.
3430: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Oud Delfts aardewerk. Collectie M.G.van Heel.
17446: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. - Aspecten van westerse zetelsymboliek. Rede.
15205: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Delft. Niederländische Fayence.
126: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chinese porseleinkast.
3477: LUQUE, J.F.DE - Granada y sus contornos.
410514: LURIE, D.J. - 17th century Dutch family portraits.
408346: LURIJA, A.R. - Grondslagen van de neuropsychologie.
4717: LURKER, M. - Symbol, Mythos und Legende in der Kunst.
428584: LURZ, M. - Heinrich Wolfflin. Biographie einer Kunsttheorie
430361: LUSERKE, M. - aristotelische Katharsis. Dokumente ihrer Deutung im 19. und 20. Jahrhundert
14544: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Utrecht.
12111: LUTGERS, P.J. - Gezigten in de omstreken van Haarlem.
422136: LUTGERT, W. H. - 322 Squadron, Sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis.
426854: LUTH, J. ET AL. - kerklied. Een geschiedenis
417745: LUTHER, G. - Heinrich Aldegrever.
417618: LUTHER, G. - Barocker Expressionismus? Zur problematik der beziehung zwischen der bildlichkeit expressionistische und barocker lyrik.
2873: LUTHER, G. - Heinrich Aldegrever. Ein westfälischer Kupferstecher des 16. Jahrhunderts.
433581: LUTHMER, F. - Gold und Silber. Handbuch der Edelschmiedekunst.
7796: LUTJEHARMS, J.L. - geschiedenis der oude kerk van Warmenhuizen (St.Ursula).
9047: LUTTERVELT, R. VAN - hollande en fleurs.
431310: LUTZ, H. - Markt & muze. Een gouden koppel. 50 jaar kunstmanifestatie Utrecht.
11384: LUTZEIER, S. - Modernes Glas von 1920 bis 1990.
423711: LUXEMBURG - ALBERS, A. VAN - Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken.
4560: LUYCKS, I. ET AL. - Niko de Wit. Beeldhouwer.
430897: ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, NURIA - Espacio aéreo de Tonino
433179: LYDON, J. - Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs. The Authorised Autobiography Johnny Rotten of the Sex Pistols.
420851: LYNA, F.; EEGHEM, W.VAN - Jan van Stijevoorts Refreinenbundel anno 1524
422169: LYNA, F. (ED.) - Gelre, B.R. Ms. 15652-56
430507: LYNCH, G. - Old and new Japan. The romantic story of a romantic people. ORIGINAL EDITION
402728: LYNCH, J.H. - medieval church. A brief history.
5386: LYNDEN-DE BRUïNE, A.M.,VAN - in vogelvlucht door Europa. De reisjournalen van Dionysia Catharina Temminck-Cau (1807-1824).
8174: LYON, D. - Corbusier. Leven en werk.
431284: LYONNET, J.P. - Robert Mallet Stevens. Architecte
406024: LYONS, R.; MAHFOUZ, N. - Egyptian time.
39406: LYONS, F. - elements descriptifs dans le roman daventure au XIIIe siecle.
34614: LYONS, A.S. - Medicine. An illustrated history.
420475: LYTLE, M. (ED.) - Lizzadro collection. Chinese jades and other hard stone carvings.
3488: MüLLER, CHR. - Hans Holbein d.J.. Zeichnungen aus dem Kupferstichkabinett Basel.
9576: MöLLER, H.-H. - Vieweg-Haus in Braunschweig.
8221: MâLE, E. - Art religieux du XIIe siècle en France. Étude sur les origines de liconographie du Moyen Age.
8090: MüNSTER, SEBASTIAN - Cosmographei oder Beschreibung aller Länder (Bazel 1550)
7932: MöLLER, HORST (ED.) - Francia. Forschungen zur Westeuropäishen Geschichte. Band 18/1
6995: MüLLER, W.J. - Maler Georg Flegel und die Anfänge des Stillebens.
7068: MüLLER, J. - Pieter Bruegel invenit. Das druckgraphische Werk.
6623: MöSSINGER, I.; RITTER, B. - Ernst Ludwig Kirchner. Die Deutschlandreise 1925/1926.
6118: MöSSINGER, I. ET AL. - Edvard Munch in Chemnitz.
5917: MüLLER, F.G.J.M. - Imago explicatu difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani.
15487: MüLLER-TAMM, P. - Henri Matisse. Figur, Farbe, Raum/Figure, color, space.
517: MüLLER, L. - Fortegnelse over Thorvaldsens vaerker. Förste afdeling. Anden Afdeling. Fortegnelse over Malerierne og tegningerne.
4733: MüHLBRECHT, O. - Bücherliebhaberei in ihrer Entwickelung bis zum Ende des XIX.Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des Bücherwesens.
10648: MöBIUS, F. - Architecture religieuse en Allemagne. Saxe, Thuringe, Brandebourg, Mecklembourg.
419406: MüNZ, L. - Rembrandts etchings. 2 vols. Reproductions of the whole original etched work.
419207: MüNCHING, L.L.VON - geschiedenis van de Batavier lijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn 1830-1958.
416530: MüNGER, F. - Choralbearbeitungen für Orgel. Verzeichnis der Chorälen.
421036: MüNZEL, G. - Skulpturenzyklus in der Vorhalle des Freiburger Münsters.
420380: MüTHERICH, F.; DACHS, K. (ED.) - Regensburger Buchmalerei. Von fruhkarolingischer Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters.
402388: MüLLER-JONAK, T. - Englische Grabdenkmäler des Mittelalters 1250-1500
423222: MöSSINGER, I.; K. SAGNER - Honoré Daumier. Ein Spotter ist es, und scharf sein Scherz Lithographien, Skulpturen, Gemälde. Cest un satirique, un moqueur. Lithographies, sculptures, peintures.
38061: MöNIG, R. ET AL. - Robert Indiana. Der amerikanische Maler der Zeichen.
34903: MüNTER, G.W. - Geschichtliche Grundlagen zur Geisteslehre des Menschen.
22136: MüLLERHEIM, R. - Wochenstube in der Kunst. Eine kulturhistorische Studie.
22134: MüLLENMEISTER, K.J. - Meer und Land im Licht des 17.Jahrhunderts. Seestücke und Flusslandschaft/Tierdarstellungen in Werken niederländischer Künstler.
422219: MáLYUSZ, E. - Kaiser Sigismund in Ungarn, 1387-1437.
12579: MüLLERS, W. - Bataveraufstand, 69/70 n.Chr. Zerstörung und Schlacht von Vetera.
10318: MüHLESTEIN, H.; SCHMIDT, G. - Ferdinand Hodler, 1853-1918. Sein Leben und Werk.
412370: MAëS, G. - Invention interpretation reproduction. Gravures des anciens Pays-Bas (1550-1700).
420897: MAAL, R.J.VAN DER - Van Baerne tot Baarn
414339: MAAN, D. - Paul Schuitema. Visual organizer.
3184: MAANDAG, B. - Rotterdam hoogbouwstad.
419573: MAANEN, R. VAN - Kleurenatlas, schets van kleur in Nederland.
403392: MAANEN, R.C.J.VAN - Inventaris van het stadsarchief van Leiden 1574-1816.
16207: MAAR, F.E.R. DE - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst. [Dentistry]
411090: MAARLEVELD, TH.J. - Archeologie onder water. Het verleden van een varend volk.
36615: MAARSEN, I. - Tentoonstelling van Joodsche gebruiksvoorwerpen in het huisgezin.
18125: MAARSEVEEN, M.P.VAN ET AL. - Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster, 1621-1648.
11144: MAARSEVEEN, M.P. - Vermeer in Delft. Een schilder en zijn stad.
421634: MAAS, P. - Djenne. Chef-doeuvre architectural
428135: MAAS, W. (ET AL.) - Green Dream. How Future Cities Can Outsmart Nature.
424327: MAAS, N.; KUYPER, F. (RED.) - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniging van Antiquaren 1935 – 1995.
11684: MAAS, E. - Kneppelhout en de Veluwse schildersbent.
5534: MAAS, R. - fluit.
431753: MAAS, W.; SVERDLOV, A.; WAUGH, E. (ED.) - Visionary cities
406482: MAAS, N. - Nederlandsche spectator.
10651: MAAS, N. - literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire
423750: MAAS, W.; JOUBERT, M. - NL28 Olympic fire. Future games.
426404: MAAS, J. - Gambart. Prince of the Victorian art world.
12468: MAASKANT-KLEIBRINK, M. - Griekse archeologie. De Mykeense en geometrische perioden.
426950: MAASS, E. - Griechen und Semiten auf dem Isthmus von Korinth
3830: MAASS, F.; ROST, L. - ferne und nahe Wort. Festschrift Leonhard Frost.
417217: MAAZEN, H. - Homology stability for the general linear group.
385: MABBERLEY, D. - Ferdinand Bauer. The nature of discovery.
432771: MAC GREGOR MATHERS, S.L. - book of the sacred magic of Abramelin the Mage
34269: MACAGY, J. - Illusionism & trompe loeil.
411724: MACANDREW, H. - Italian drawings in the Museum of Fine arts Boston.
8355: MACAULAY, R.; BENY, R. - Schoonheid van ruïnes.
406592: MACAULAY, TH.B. - Critical and historical essays contributed to the Edinburgh Review.
425882: MACAULAY, J. - Gothic revival 1745-1845
428882: MACCHI, J.D. - Israël et ses tribus selon Genese 49
38813: MACCOBY, H. - sacred executioner. Human sacrifice and the legacy of guilt.
419427: MACCULLOCH, D. - The Reformation. A History.
426585: MACCULLOCH, D. - Reformation. Europes house divides 1490-1700
39236: MACCURDY, E. ; VINCI - carnets de Leonard de Vinci.
433009: MACDONALD, N.B. - Karl Barth and the Strange New World within the Bible. Barth, Wittgenstein, and the Metadilemmas of the Enlightenment.
434534: MACDOUGALL, S.; DICKSON, R. - Bomberg
420245: MACDOUGALL, E.B. (ED.) - Fountains, Statues, and flowers. Studies in Italian gardens 16th and 17th c.
427235: MACEL, C. ET AL. - Jean-Marc Bustamante
429174: MACGREGOR, NEIL - Leven met Goden
432498: MACGREGOR, A. - Curiosity and enlightenment. Collectors and collections from the sixteenth to the nineteenth century
430413: MACH, E. - Popular-wissenschaftliche Vorlesungen
426607: MACHAMER, P.; MCGUIER, J. - Descartess Changing Mind.
431712: MACHARACKOVA, M. (ED.) - Jiri Kroha (1893-1974). Architect, artist, designer, theoretician. A 20th- century metamorphosis
411870: MACHEN, C.H. - Warmond voorheen en thans. De ruïne van warmond. De geschidenis der Oude Sint-Matthijskerk.
434622: MACHIAVELLI, N. - Discorsi. Gedachten over staat en politiek
434525: MACIOCE, S. - Giovanni Baglione ( 1566-1644), Pittore e biografo di artisti
433039: MACKEN, J. S.J. - Autonomy Theme in the Church Dogmatics. Karl Barth and His Critics.
10516: MACKENZIE, I. - British prints. Dictionary and price guide.
406098: MACKOR, A.R. - Meaningful and rule-guided behaviour: a naturalistic approach.
8720: MACLAREN, N.; BROWN, C. - Dutch school, 1600-1900.
21955: MACLAREN, N.; BROWN, CHR. - Dutch school, 1600-1900. National Gallery catalogues.
4388: MACLAREN, N.; BRAHAM, A. - Spanish school.
6457: MACLEAN, J. - Geschiedenis der gasverlichting in Nederland.
428349: MACLEAN, I. - Woman Triumphant. Feminism in French Literature, 1610 - 1652.
433775: MACLEOD, R. (ED.) - Library of Alexandria. Centre of Learning in the Ancient World.
36007: MACLEOD, FIONA ; SHARP, W. - Winged destiny. Studies in the spiritual history of the Gael
431136: MACMULLEN, R. - Romanization in the Time of Augustus.
428350: MACMULLEN, R. - Romanization in the Time of Augustus.
435098: MACPHERSON, JAMES; CAMPBELL, H. - poems of Ossian
4635: MACROPEDIUS, G.; SLITS, F. - Georgius Macropedius. Ode aan de stad Utrecht.
418049: MACROPEDIUS, GEORGIUS; DEKKER, W.H.J. (ED.) - Verzameld toneel. Deel Koren & liederen
1485: MACROPEDIUS, G.; BLOEMENDAL, J. - Georgius Macropedius. Verzameld toneel.
7025: MACWHINNEY, B. - emergence of language.
406418: MADELIN, L. - Histoire du consulat et de lempire.
425619: MADESTA, A. (ED.) - Arnulf Rainer.
430532: MADESTA, A. (ED.) - Markus Lupertz. Mythos und Metamorphose. Myth and Metamorphosis
432311: MADIGAN, D. - Mondo Lucha a Go Go. The Bizarre and Honorable World of Wild Mexican Wrestling.
4792: MADSEN, K. - Fortegnelse over malerisamlingen pa nivaagaard.
431219: MAEGHT, A. - Eduardo Chillida
422915: MAERE, J. DE - Neurosciences et Connoisseurship. La physiologie neuronale du Beau et l’attribibution des tableaux anciens.
82: MAERLANT, JACOB, VAN - Spiegel historiael, met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten
406216: MAERTENS, H. ET AL. - Memling in Brugge/a Bruges/in Bruges/in Brügge
39704: MAETERLINCK, M. - epistres de Seneque. Introduction.
429946: MAEYER, J. DE ET AL. (RED.) - Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 september 1996
9905: MAGAGNATO, L. - Dipinti dei Bassano. Recentemente restaurati.
1794: MAGAGNATO, L.; FIOCCO, G. - Altichiero a Pisanello.
423360: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1995 - volume CXXXVII - 137, 1995. Monthly issues January, February, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423352: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1985 - volume CXXVII - 127, 1985. Monthly issues January, February, March, April, May, June, August, September, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423357: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1990 - volume CXXXII - 132, 1990. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, October. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423372: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2007 - volume CXLIX - 149, 2007. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423354: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1987 - volume CXXIX - 129, 1987. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423366: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2001 - volume CXLIII - 143, 2001. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423367: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2002 - volume CXLIV - 144, 2002. Monthly issues February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423364: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1999 - volume CXLI - 141, 1999. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423368: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2003 - volume CXLV - 145, 2003. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423353: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1986 - volume CXXVIII - 128, 1986. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423358: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1993 - volume CXXXV - 135, 1993. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423377: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2012 - volume CLIV - 154, 2012. Monthly issues January, February, March, April, May, July, August, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423351: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1984 - volume CXXVI - 126, 1984. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423362: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1997 - volume CXXXIX - 139, 1997. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423369: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2004 - volume CXLVI - 146, 2004. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423375: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2010 - volume CLII - 152, 2010. Monthly issues January, February, April, May, June, July, August, September, October, November. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423371: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2006 - volume CXLVIII - 148, 2006. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423359: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1994 - volume CXXXVI - 136, 1994. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423378: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2013 - volume CLV - 155, 2013. Monthly issues January, February, March, May. Each issue separately available: EURO 10,-
423355: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1988 - volume CXXX - 130, 1988. We have: issues February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423349: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1978 - volume CXX - 120, 1978. Monthly issues January, February, March, April, May, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423333: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1977 - volume CXIX - 119, 1977. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423335: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1982 - volume CXXIV - 124, 1982. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423337: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1980 - volume CXXII - 122, 1980. Monthly issues January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423338: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1981 - volume CXXIII - 123, 1981. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423356: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1989 - volume CXXXI - 131, 1989. Monthly issues January, February, March, April, May, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423373: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2008 - volume CL - 150, 2008. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423370: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2005 - volume CXLVII - 147, 2005. Monthly issues January, February, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423374: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2009 - volume CLI - 151, 2009. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423376: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 2011 - volume CLIII - 153, 2011. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
423350: BURLINGTON MAGAZINE - Burlington Magazine 1983 - volume CXXV - 125, 1983. Monthly issues January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Each monthly issue separately available: EURO 10,-
420741: MAGDELIJNS, J.R.M. ET AL. - Kapittel van Lebuinus in Deventer. Nalatenschap van een immuniteit in bodem.
426685: MAGNéE, R. M. H. - Willem M. Dudok
7978: MAGNAGUAGNO-KORAZIJA, E. - Eros und Gewalt. Hendrik Goltzius.
405104: MAGNE, L. - Decor de la pierre.
434742: MAGNI AUSONI, D.; (AUSONIUS) - D.Magni Ausoni. Burdigalensis OPERA OMNIA ex editione bipontina. COMPLETE SET
412762: MAGNIN, CH. - Histoire des marionnettes en europe depuis lantiquite jusqua nos jours.
418654: GREGORIUS MAGNUS - Expositiones in canticum canticorum. Corpus Christianorum.
1742: MAGNUSSEN, B. - Att illustrera fäderneslandet. En studie i Erik Dahlberghs verksamhet som tecknare.
405544: MAGRITTE - remaining contents of the studio of Rene Magritte.
430406: MAGUIRE, H. - icons of their bodies. Saints and their images in Byzantium
16213: MAGURN, R.S. - letters of Peter Paul Rubens.
7739: MAHAFFY, J.P. - plate in Trinity College Dublin. A history and a catalogue.
426133: MAHAFFY, J.P. - Problems in Greek history
471: MAHLER, ALMA - Gustav Mahler. Erinnerungen und Briefe.
415637: MAHON, D. - Guercino. Catalogi critico dei disegni
415525: MAHON, D.; GNUDI, C. - Guercino. Catalogo critico dei dipinti.
3396: MAHON, D.; EKSERDJIAN, D. - Guercino drawings from the collections of Denis Mahon and the Ashmolean Museum.
428095: MAHONY, PATRICK - Freud as a writer
422660: MAI, E. - Capriccio als Kunstprinzip
36549: MAI, E.; SCHüTZ, K.; VLIEGHE, H.; STUKENBROCK, C. (ED.) - Malerei Antwerpens - Gattungen, Meister, Wirkungen. Internationales Kolloquium, Wien 1993.
7336: MAI, E.; REES, J. (ED.) - Kunstform Capriccio. Von der Groteske zur Spieltheorie der Moderne.
420415: MAI, E. (ED.) - Venus, Bilder einer Göttin.
17454: MAI, E. - Unsere Düsseldorfer Schule ist und kann nichts anders sein als eine veredelte niederländische. Über die Beziehungen der Düsseldorfer Maler zur niederländischen Malerei des 17.Jahrhunderts.
427762: MAI, E.; WEBER-WOELK, U. - Venus. Vergeten mythe. Voorstellingen van een godin van Cranach tot Cezanne
4140: MAI, E.; VLIEGHE, H. (ED.) - Von Bruegel bis Rubens. Das goldene Jahrhundert der flämischen Malerei.
3969: MAI, E. - Flämische Malerei von 1550 bis 1650.
16206: MAI, E.; S. PAARLBERG; G.J.M. WEBER - Kroon op het werk. Hollandse schilderkunst 1670-1750.
10458: MAI, E. ET AL. - Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest.
19955: MAI, E. ; K. MICHIELS; C. STUKENBROCK; W. GRIMM - Gillis Mostaert (1528-1598). Ein Antwerpener Maler zur Zeit der Bruegel-Dynastie
10019: MAI, E. - Roelant Savery in seiner Zeit, 1576-1639.
14583: MAI, E. (ED.) - Holland nach Rembrandt. Zur niederländischen Kunst zwischen 1670 und 1750.
434551: MAIBAUM, K. ET AL. - Wenzel Hablik. Expressionistische Utopien. Malerei, Zeichnung, Architektur
430187: MAIER, J. - Jesus von Nazareth in der talmudsichen Uberlieferung
413083: MAILLET, B.G. - Intérieurs dEglises 1580-1720. La peinture architecturale des écoles du nord
434917: MAIOCCHI, M.C. - Toulouse-Lautrec et Paris a la fin du XIXe siecle
434475: MAISELS, C.K. - Emergence of Civilization. From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities, and the Stsate in the Near East. FIRST EDITION HARDBACK
3688: MAIURI, A. - peinture romaine.
419131: MAIZELS, J. - Fantasy worlds.
404170: MAJEWSKI, W. - dierlijke en plantaardige in de hedendaagse Belgische kunst.
17879: MAJOR, E.; GRADMANN, E. - Urs Graf.
406970: MAK, J.J. - Dit is een suuerlijc boecxken. Het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden.
22018: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen.
423344: MAK, GEERT - levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis
3385: MAK VAN WAAY, S.J. - Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers. 1870-1940
417581: MAK, GEERT - In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. GEBONDEN
12378: MAK, G. - stadspaleis. De geschiedenis van het Paleis op de Dam.
424568: MAK, GEERT - Reizen zonder John. Op zoek naar Amerika. GEBONDEN
433464: MAKAROVA, NATALIA - dance autobiography
2000: MAKES, F. - Enzymatic examination of the authenticity of a painting attributed to Rembrandt.
22019: MAKKEN, B. - iconografie van het slot Loevestein.
431272: MAKOWSKI, C. - Albrecht Durer. Le songe du docteur et la sorciere. Nouvelle approche iconographique
414243: MAKS, C.J. ET AL. - onafhankelijken.
428449: MALAUREILLE, P. - Qraqueles. Les animaux en ceramique 1920-1940
5108: MALE, E. - Art religieux du XIIIe siècle en France. Etude sur liconographie du Moyen Age et sur ses sources dinspiration.
411170: MALE, E. - art religieux de la fin du moyen age en France. Etude sur liconographie du Moyen Age.
410534: MALE, E. - art religieux du XIIe siecle en France/Lart religieux du XIIIe siecle en France/Lart religieux de la fin du moyen age en France. Etudes sur liconographie du moyen age.
7783: MALECKI, H. - Familie des Pieter Jan Foppesz. Genese und Bedeutung der Kasseler Familienbildes des Maerten van Heemskerck.
8284: MALFATTO, L. - Da tresori privati a bene pubblico. La collezioni antiche della Biblioteca Berio di Genova.
407574: MALGOUYRES, P.; SENECHAL, P. - Peintures et sculptures dItalie. Collections du XVe au XIXe siecle du Musee Calvet, Avignon.
420830: MALGRAS, G.J. (ED.) - imagerie populaire francaise. 2 vols.
34801: MALHERBE - Poesies de Malherbe
428510: MALHERBE, F. - Humor in die algemeen en sy uiting in die afrikaanse letterkunde.
4111: MALIN, G. - Liechtensteinische Staatliche Kunstsammlung. Bestandskatalog.
35327: MALINOVSKY - Lise Malinovsky/Knud Odde.
435106: MALINOWSKI, B. - Argonauts of the Western Pacific
433473: MALINOWSKI, BRONISLAW - Coral gardens and their magic. A study of the methods of tiling the soil and of agricultural rites in the Trobriand Islands. COMPLETE ORIGINAL SET
6760: MALKE, L.S. - Italienische Zeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts aus eigenen Beständen.
6102: MALKE, L.S. - Europäische Moderne. Buch und Graphik aus Berliner Kunstverlagen 1890-1933.
17116: MALKE, L.S. - Dantes Göttliche Komödie. Drucke und Illustrationen aus sechs Jahrhunderten.
39825: MALKIEL, M.R.L.DE - idee de la gloire dans la tradition occidentale.
8982: MALLARME, C. - légende dorée de Mie-Seulette.
426636: MALLARME; SCHWARZ, DIETER - interviews de Mallarme
402784: MALLARME, S. - Vers et prose. Morceaux choisis.
426068: MALMBERG, E. - Larsson - Liljefors - Zorn. En afterblick
2768: MALMBORG, B. VON - Gripsholm. Ett slott och dess konstskatter.
421006: MALOUF, G. - Turquoise. Een culinaire reis door Turkije.
416786: MALRAUX, A. - Stimmen der Stille.
38577: MALRAUX, A. - Psychologie de lart. La monnaie de labsolu.
19984: MALRAUX, A. - Dessins de Goya au Musée du Prado.
431032: MALSCH, F. (ED.) - Tony Oursler [Dummies, clouds, organs, flowers, watercolors, videotapes, alters, performances and dolls]
424349: MALTBY, J. - Prayer book and people in Elizabethan and early Stuart England. HARDBACK
6429: MALVASIA, C.C.; MARZOCCHI, L. - Scritti originali del Conte Carlo Cesare Malvasia spettanti alla sua Felsina Pittrice.
409440: MAMEROT, S.; DELCOURT, TH. ET AL. - chronicle of the crusades. Les passages doutremer. The expeditions to Outremer. Facsimile of the manuscript of 1474, illuminated by Jean Colombe. LARGE EDITION
411448: MAMMUCARI, R. - Viaggio a roma e nella sua campagna.
8739: MAN, J. DE (ED.) - Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica, 1670-1820.
1007: MANCA, J. (ED.) - Titian 500
430096: MANCALL, P. - Hakluyts Promise. An Elizabethans Obsession for an English America.
2134: MANCINI, G. - Cortona nel medio evo.
10538: MANDACH, A. VON - Trajan- und Herkinbald-Teppich. Die Entdeckung einer internationalen Portraitgalerie des 15. Jahrhunderts.
421119: MANDACH, C.VON ET AL. - Niklaus Manuel Deutsch

Next 1000 books from Aleph Books[an error occurred while processing this directive]

4/6