Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3378: WIRZ, PAUL. - Die religiösen Vorstellungen und die Mythen der Marind-anim von Hollandisch-Sud-Neu-Guinea, sowie die Herausbildung der totemistisch-sozialen Gruppenbildungen.
284710: WIRZ, PAUL. - Bei liebenswürdigen Wilden in Neuguinea.
202025: WIRZ, PAUL. [COLLECTION]. EMST, P.VAN. - In de ban der voorouders. Kunst uit Australisch Nieuw Guinea. Collectie P.Wirz.
5784: WIRZ, PAUL. - Die religiösen Vorstellungen und Mythen der Marind-anim und Herausbildung der totemistisch-sozialen Gruppierungen.
70877: WIRZ, PAUL. - Dämonen und Wilde in Neuguinea.
284775: WIRZ, PAUL. - Antropologische und ethnologische Ergebnisse der Central Neu-Guinea Expedition 1921-1922 [&] Untersuchungen an Schädeln und Skelletteilen aus dem Gebiet der Humboldt-Bai und südlichen Küstengebiet von Holländisch Neu-Guinea [&] Beitrag zur Ethnologie der Sentanier (Holländisch Neuguinea Livr. IV) [&] Die Gemeinde der Gogodára.
15054: WIRZ, PAUL. - Exorcism and the art of healing in Ceylon.
177596: WISCHNITZER, SAUL. - Atlas and laboratory guide for Vertebrate Embryology.
157237: WISDOM, CHARLES. - The Ghorti indians of Guatemala.
156475: WISE, ARTHUR. - Weapons in the theatre.
170050: WISELIUS, SAMUEL I. - Geschied- en rechtskundig Onderzoek, rakende het eigenmatig en afzonderlijk afdanken van Krijgsvolk bij de Staten van Holland met de gevolgen daarvan; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van Prins Willem den Tweede.
169677: WISELIUS, SAMUEL I. - Geschied- en rechtskundig Onderzoek, rakende het eigenmatig en afzonderlijk afdanken van Krijgsvolk bij de Staten van Holland met de gevolgen daarvan; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van PrinsmWillem den Tweede.
18344: WISEMAN, JAMES. - The land of the ancient Corinthians.
293897: WISEMAN, T.P. - Unwritten Rome.
122591: WISGERHOF, BERT. - Utrechts orgellandschap.
272694: WISNEWSKI, GERHARD. - Drahzieher der Macht. Die Bilderberger - Verschwörung der Spitzen von Wirtschaft, Politik und Medien.
258304: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990-1991.
114041: WISSE, JAKOB. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
175801: WISSEKERKE, FREDERIK J.D.C.E. - De Maréchassée.
205409: WISSEKERKE, WILLEM GILLISZ VAN. - Liber Desideratus. Introd. by D.J.Struik.
98022: WISSEL, CURT VON & MAX STEFANI. - Fasanen und andere Hühnervögel. Ein Handbuch für Fasanen-Liebhaber, -Züchter und -Händler. 2. Aufl.
214597: WISSELINGH, E.J.VAN. - De Verovering van Haarlemmermeer, voorafgegaan door bijdragen tot bevordering der christelijke belangstelling in den arbeid der uit- en inwendige zending.
68783: WISSELINGH, E.J.VAN. - Kunstnijverheid. Ontwerpen van G.W.Dijsselhof, C.A.Lion Cachet en T.Nieuwenhuis uitgevoerd in de Werkplaats van E.J.Wisselingh & Co.
174613: WISSELINK, LEO. - Leo Wisselink. Een schilder in Den Haag. Haagse aquarellen 1985-1989. / A painter in The Hague. water-colours of The Hague 1985-1989. 2e druk.
265171: WISSELKERKE, JAN EGTER VAN. - Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874).
2442: MITTEILUNGEN AUS DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN - Year 1952/53 - year 1974.
169902: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787. Opkomst en ondergang van een achttiende-eeuws satirisch politiek-literair weekblad.
267479: WISSING, PIETER VAN. - Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland.
9082: WISSLER, CLARK. - The American indian. An introduction to the anthropology of the new world. 2nd ed.
159033: WISSMANN, HERMANN VON. BECKER, A. A.O. - Hermann von Wissmann. Deutschlands grösster Afrikaner. Sein Leben und Wirken unter Benutzung des Nachlasses.
203679: WISSMANN, HERMANN VON. - Die Mauer der Sabäerhauptstadt Maryab. Abessinien als Sabäische Staatskolonie im 6. Jh. v. Chr.
277184: WISTRAND, P.G. - Svenska Folkdräkter. Kulturhistoriska Studier.
228839: WISWE, MECHTHILD. - Historische Zinngiesserei im südöstlichen Niedersachsen. Meister - Marken - Erzeugnisse.
202762: WIT, ANOUK DE. - Nieuw Sloten. Van tuin tot stad.
33483: WIT, JOHANNES DE. - Die Vorritzungen der etruskischen Grabmalerei.
189037: WIT, FREDERICK DE. HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. (INTROD.). - Nieut Kaert boeck vande XVII Nederlandsche Provincien.
190235: WIT, FREDERICK DE. - Theatrum Ichnographicum Omnium Urbium Belgicarum XVII Provinciarum / Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche provincien in plattegronden. / Le theatre des plans de toutes les vills [....].
174827: WIT, H.C.D.DE. - Ontwikkelingsgeschiedenis van de biologie. Deel I.
200337: WIT, H.C.D.DE. - A Revision of Malaysian Bauhinieae.
20750: WIT, JOHANNES DE. - Spätrömische Bildnismalerei. Stilkritische Untersuchungen zur Wandmalerei der Katakomben und verwandter Monumente.
168979: WIT, WIM DE. - L'Ecole d'Amsterdam. Architecture expressionniste. 1915-1930.
82461: WIT, JACOB DE. - De proportien van het menschlijk ligchaam, geinventeerd en geteekend door Jacob de Wit. Nieuwe uitgave.
249898: WIT, BREGJE DE. - Schoonhoven in bedrijf.
225128: WIT, AAT. - Historie van de Niedorpen en Winkel.
194585: WIT, WIM DE. - Expressionismus in Holland. Die Architektur der Amsterdamer Schule. Mit Beiträgen von Maristella Casciato, Karin Gaillard, [et al.]
242071: WIT, FREDERICK DE. DELFT, MARIEKE VAN & PETER VAN DER KROGT. - Atlas de Wit 1698. Stedenatlas van de Lage Landen. Van Groningen tot Kamerijk. / Atlas des villes des anciens Pays-Bas. De Groningue à Cambrai. / Town atlas of the Low Countries. From Groningen to Cambrai.
33399: WIT, C.DE. - La statuaire de Tell el Amarna.
254651: WIT, PIET & I.BOUMAN. - The Tale of the Przewalski's horse. Coming home to Mongolia.
228831: WIT, H.F.DE. - Gorcums Heren. Regentenpolitiek 1650-1750.
244339: WIT, ARJAAN. E.A. - Klooster Engelendael Leiderdorp 1396-1577.
73394: WIT, JACOB DE. STARING, A. - Jacob de Wit 1695-1754.
149301: WIT, MONICA DE. HOLTER, BEN TEN. - 24 Amsterdamse café's in beeld.
242684: WITCOMB, ALEJANDRO S. FACIO, SARA. - Alejandro S. Witcomb. Nuestro ayer. / Our recent past.
137106: WITGEEST, SIMON. - Het nieuw toneel der konsten, bestaande uyt sesderley stukken : het eerste, handelt van alderley aardige speeltjes en klugjes : het tweede, van de verligt-konst in 't verwen en schilderen : het derde, van het etzen en plaat-snijden : het vierde, van de glas-konst : het vijfde, heeft eenige aardige remedien tegen alderley ziekten : het zesde, is van de vuur-werken.
250706: WITH, WITTE DE. HOBOKEN, W.J.VAN. - Witte de With in Brazilië 1648-1649.
273594: WITH, ÉMILE. - L'Écorce terrestre. Les Minéraux. Leur histoire et leurs usages dans les Arts et Mériers.
35214: WITH, N.D.DE. - Hydromineral regulation in the pulmonate freshwater snail Lymnaea Stagnalis. (Diss.)
75893: WITH, KARL. - Chinesische Kleinbildnerei in Steatit.
231569: WITH, WITTE DE. HOBOKEN, W.J.VAN. - Witte de With in Brazilië 1648-1649.
282868: WITHALL, KEITH. - Studying early and silent Cinema.
3798: WITHERBY, H.F. A.O. - The handbook of British birds.
27036: WITHERBY, H.F. A.O. - The handbook of British birds.
96559: WITHERS, R.M. - Liliums in Australia.
165846: WITHNER, CARL L. - The orchids. Scientific studies.
147645: WITKAMP, F. & R.R.P.V.D.MARK. - Moderne konijnenteelt.
62335: WITKAMP, F., A.O. (EDS). - Gedenkboek van het K.N.I.L. Uitgegeven in opdracht van de Vereniging van oud-onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische leger MADJOE ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. 1911 - 1961.
98466: WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen.
273731: WITKAMP, P.H. - Kaarten der Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden. Vervaardigd naar de Groote Topografische Militaire Kaart van het Ministerie van Oorlog en naar Schetsen der Gemeenten. Gelithografeerd door J.Smulders & Co.
226219: WITKAMP, H. - Een bezoek aan eenige Oudheden in Koetei.
292266: WITKIN, JOEL PETER. CATALOGUS 1983. - Joel Peter Witkin.
225371: WITMAN, BOB & HILDE DE HAAN. - Amsterdamse pleinen.
181370: WITSEN, NICOLAES. WILSON, M.L. A.O. - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expedition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua [...] at the Cape of Good Hope.
222842: WITSEN, NICOLAES. PETERS, MARION. - De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam.
186552: WITSEN, NICOLAES. LOCHER, TH.J.G. & P.DE BUCK. - Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664-1665. Journaal en aentekeningen. Deel II: Journaal, tweede gedeelte: Bezoek aan Patriarch Nikon.
180388: WITSEN, WILLEM. GROOT, IRENE M. DE, A.O. - Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen, tekeningen, prenten, foto's.
209526: WITSEN, WILLEM. HARPEN, N.VAN. - Willem Witsen.
292558: WITSEN, NICOLAES. PETERS, MARION. - 'Mercator sapiens.' (De wijze koopman). Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam.
292317: WITSEN, NICOLAES. - Architectura navalis et regimen nauticum, ofte Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier [...].
191277: WITSEN, NICOLAES. HOVING, A.J. - Nicolaes Witsens Scheeps-bouw-konst open gestelt. Met bijdragen van G.A. de Weerdt en G.J.D.Wildeman en een voorwoord van prof. dr. ir. A Wegener Sleeswyk.
61616: WITSEN, WILLEM. CATALOGUE 1934. - The etched work of Willem Witsen published by E.J.Van Wisselingh & Co. Illustrated catalogue.
61618: WITSEN, WILLEM. KATALOG 1934. - Die Radierungen von Willem Witsen. Verlag von E.J.Van Wisselingh & Co. Illustrierter Katalog.
24171: WITSEN, NICOLAES. LOCHER, TH.J.G. & P.DE BUCK. - Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664-1665. Journaal en aentekeningen.
266730: WITSEN, WILLEM. HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Dordrecht. Wandelen en varen door de stad rond 1900.
242873: WITSEN, WILLEM. HEIJBROEK, J.F. - Willem Witsen en Amsterdam. Twee wandelingen door de stad rond 1900.
242476: WITSIUS, HERMAN. - Aegyptiaca et Dekaphulon. Sive, de Aegyptiacorum sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres, et de decem tribubus Israelis liber singularis. Accessit diatribe de legione fulminatrice Christianorum, sub imperatore Marco Aurelio Antonino. [= 4th ed.].
284251: WITT HUBERTS, FR.DE. - Haarlem's heldenstrijd in beeld en woord. 1572-1573. Verlucht met negentig afbeeldingen.
275582: WITT, JAN LE. READ, HERBERT, A.O. - Jan Le Witt.
110341: WITTE, GASTON F. DE. - Amphibiens et reptiles. 2me éd.
73425: WITTE, EMANUEL DE. MANKE, ILSE. - Emanuel de Witte 1617-1692.
208371: WITTE, FRIDO. MEYER-TÖNNESMAN, CARSTEN & WALTER GRÖLL (EDITS). - Der Maler und Graphiker Frido Witte. Leben in der Heide 1881-1965.
200687: WITTE, GASTON F. & R.LAURENT. - Contributions à la systématique des formes dégradées de la famille des Scincidae apparentées au genre Scelotes Fitzinger.
168103: WITTE, LEENDERT. - Taxonomy and biogeography of West African beach Ostracods.
198710: WITTE, P.DE. - Taalstudie bij de Basakata.
160714: WITTE, ROBERT B. - Das katholische Gotteshaus. Sein Bau, seine Ausstattung, seine Pflege im Geist der Liturgie, der Tradition und der Vorschrift der Kirche.
247786: WITTE DE WITH. L'HONORÉ NABER, SAMUEL P. - Leven en bedrijff van Vice-Admirael de With, Zaliger.
94212: WITTE, GASTON F. DE. - Les Caméléons de l'Afrique Centrale. (Congo, Rwanda, Burundi).
66712: WITTE, GASTON F. DE. - Batraciens et reptiles.
140164: WITTE, GASTON F. DE. - Bactraciens récoltés au Congo Belge par le Dr.H. Schouteden et par M.G-F. de Witte.
39324: WITTE, GASTON F. & R.LAURENT. - Révision d'un groupe de Colubridae Africains. Genres Calamelaps, Miodon, Aparallactus et formes affines.
149212: WITTE, FRITZ. - Die liturgischen Geräte und andere Werke der Metallkunst in der Sammlung Schnütgen in Cöln zugleich mit einer Geschichte des lithurgischen Gerätes.
165135: WITTE, E.TH. - Een keur van Bloemheesters geschikt voor tuinversiering en forceeren.
180919: WITTE, GASTON F. DE. - Reptiles.
167121: WITTE, GASTON F. DE. - Reptiles récoltés au congo Belge.
202122: WITTE, GASTON F. DE. - Reptiles récoltés au Congo Belge & Bactraciens.
243958: WITTE, J.PH.M. & R.V.D.MEIJDEN. - Natte en vochtige ecosystemen.
289846: WITTE, H. - Flora. Afbeeldingen en Beschrijvingen van Boomen, Heesters, Éénjarige Planten, enz. voorkomende in de Nederlandsche Tuinen.
245306: WITTE [FAMILY]. - De orgelmakers Witte.
200640: WITTE, GASTON F. DE. - Reptiles.
120903: WITTE [FAMILY]. TOOM, TEUS DEN. - De orgelmakers Witte. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de orgelbouw in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
240915: WITTEK, MARTIN & GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE. - Manuscrits datés conservés en Belgique. Tome VI: 1541-1600.
287032: WITTEL, GASPAR VAN. BRIGANTI, GIULIANO. - Gaspar van Wittel. Opera completa.
241721: WITTEL, GASPAR VAN. MATTHIESEN, PATRICK. (FOREWORD). - Gaspar van Wittel & Il Porto di Ripetta.
274745: WITTELOOSTUIJN, JACO VAN. - Cultureel Erfgoud. Hoe kunst de samenleving kan verwarmen, schokken, verbinden en waarden en normen kan belichten.
122872: WITTELOOSTUIJN, JACO VAN & R. MAAS. - Muziek uit stekels en gaten. Over mechanische muziekinstrumenten, harfenuhren en andere speelklokken, maar in het bijzonder over de speeldoos.
285347: WITTEMAN, MARC (VOORW.). - Nijenrode. Inspiratiebron voor kunst. Geschiedenis van vijf eeuwen en meer.
187968: WITTEN, FREIHERRN VON. - Ueber höhere Landescultur und den vortheilhaften Anbau neuentdeckter Getreidearten.
228687: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Bijdragen tot de Geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden.
49430: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. GEDENKBOEK 1913-1963. - Een halve eeuw militaire luchtvaart 1913 - 1 juli - 1963.
88336: WITTEVEEN, ARJEN. - Fryske boukinst en hwet der mei mank is.
237922: WITTEYER, MARION & P.FASOLD. - Des Lichtes beraubt. Totenehrung in der römischen Gräberstrasse von Mainz-Weisenau.
276439: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Schriften I & II.
281121: WITTGENSTEIN, LUDWIG. WIJDEVELD, PAUL. - Ludwig Wittgenstein. Architekt. 2.Aufl.
196953: WITTGENSTEIN, LUDWIG. ADLER, LEO. - Ludwig Wittgenstein. Eine existentielle Deutung.
295828: WITTGENSTEIN, LUDWIG & FRIEDRICH WAISMANN. BAKER, GORDON. - The voices of Wittgenstein. The Vienna Circle. Ludwig Wittgenstein and Friedrich Waismann.
225464: WITTGENSTEIN, LUDWIG. RHEES, RUSH. - Wittgenstein's On Certainty. There - Like Our Life.
261424: WITTGENSTEIN, LUDWIG. HINTIKKA, JAAKKO. (ED.). - Essays on Wittgenstein in honour of G.H.Wright.
269738: WITTGENSTEIN, LUDWIG. GIBSON, JOHN & WOLFGANG HUEMER. - The Literary Wittgenstein.
256832: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Knipsels.
295615: WITTGENSTEIN, LUDWIG & HANS-GEORG GADAMER. LAWN, CHRIS. - Wittgenstein and Gadamer. Towards a post-analytic philosophy of language.
152584: WITTHOEFT, FRIEDRICH. - Sirventes Joglaresc. Ein Blick auf das altfranzösische Spielmannsleben.
257945: WITTICH, CHRISTOPH. - Het Gelderse Gibea. Apologie voor de Nijmeegse universiteit anno 1656.
29223: WITTING, FELIX. - Westfranzösische Kuppelkirchen.
253369: WITTINGER, MICHAELA. - Christentum, Islam, Recht und Menschenrechte. Spannungsfelder und Lösungen.
126310: WITTKOWER, RUDOLF. - Allegory and the migration of symbols.
232760: WITTKOWER, RUDOLF. - Principî architettonici nell'età dell'Umanesimo.
232878: WITTKOWER, RUDOLF & MARGOT WITTKOWER. - Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dall'Antichità alla Rivoluzione francese.
192007: WITTKOWER, RUDOLF. - Idea and Image. Studies in the Italian Renaissance.
192895: WITTKUGEL, KLAUS. FROMMHOLD, ERHARD. - Klaus Wittkugel.
196099: WITTMANN, ROLAND. - Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht.
235836: WITTMANN, HELGE (EDIT.). - Die Kirche von Kapellendorf. Studien zu Geschichte und Architektur einer ländlichen Pfarr- und Klosterkirche.
287598: WITTOCK, MICHEL. - Bibliophilies et reliures. Mélanges offerts à Michel Wittock.
83171: WITTOP KONING, D.A. - Delftse apothekerspotten / Delft drugjars / Pots de pharmacie de Delft / Delfter Apothekergefäsze.
203520: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
32744: WITTOP KONING, D.A. - De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.
200338: WITTOP KONING, D.A. - De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie 1842-1942. Benevens overzicht der Nederlandsche Pharmaceutische Tijdschriften van 1755 tot heden.
3556: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
204123: WITTOP KONING, D.A. & E.GRENDEL. - De farmacie in boek en prent.
282284: WITTOP KONING, D.A. & G.M.M.HOUBEN. - 2000 jaar gewichten in de Nederlanden. Stelsels, ijkwezen, vormen, makers, merken, gebruik.
97718: WITTOP KONING, D.A. - Apothekerspotten uit de Nederlanden.
20997: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
271728: WITTOUCK, SYLVAIN. - Le pinson du verger. Le pinson du verger disparait. Une perte nationale. La Pie. La pie se multiplie outre mesure au détriment de l'agriculture et du chasseur.
142900: WITTSTOCK, JÜRGEN - Kirchliche Kunst des Mittelalters und der Reformationszeit.
268267: WITTWER, SAMUEL. - Die Galerie der Meissener Tiere. Die Managerie August des Starken für das japanische Palais in Dresden.
225949: WITTWER, SAMUEL. - Een koninklijke dierentuin. Porseleinen beesten uit Meissen.
84402: WITZ, KONRAD. WENDLAND, H. - Konrad Witz Gemäldestudien.
218852: WITZEL, P.MAURUS. - Untersuchungen über die Verbal-Präformative im Sumerischen nebst zahlreichen Hinweisen auf die Verbalaffixe.
261908: WITZEL, P.MAURUS. - Der Drachenkämpfer Ninib.
214627: WITZEL, MAURUS. - Auswahl sumerischer Dichtungen I.
163720: WITZLEBEN, ELISABETH VON. - Bemalte Glasscheiben. Volkstümliches Leben auf Kabinett- und Bierscheiben.
243690: WITZMANN, C. - Unsere Rassekaninchen. [Rassebeschreibung].
160915: WODEHOUSE, P.G. - Carry on, Jeeves. 1st U.K. edition, 2nd printing..
160911: WODEHOUSE, P.G. - Full Moon.
173170: WODEHOUSE, ROGER P. - Hayfever plants. Their appearence, distribution, time of flowering, and their role in hayfever with special reference to North America.
160914: WODEHOUSE, P.G. - Mulliner Omnibus.
221416: WODEHOUSE, P.G. MCILVAINE, EILEEN. - P.G.Wodehouse. A comprehenivfe bibliography and checklist.
257674: WOEL, A.M.VAN DER (TEKST) & LEEUWENSTEIN, D.E. (FOTO.). - Heinenoord, beeld van een gemeente.
234592: WOELK, MORITZ. - Bildwerke vom 9. bis zum 16. Jahrhundert aus Stein, Holz und Ton im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.
77380: WOELMONT, GH.DE. - La chasse vive en faisans, comment la créer l'éleveage scientifique moderne illustré & pratique du Faisan de chasse et son prix de revient.
295656: WOENSEL, PIETER VAN. BAKKER, RENÉ. - Reizen en de kunst van schrijven. Pieter van Woensel in het Ottomaanse Rijk, de Krim en Rusland, 1784-1789.
275945: WOEPCKE, F. - Über ein in der Königlichen Bibliothek zu Berlin befindliches Arabisches Astrolabium.
186904: WOERDEN, H.F. VAN & O.W. BOERS. - Gevelstenen in Amsterdam. Wandelen langs Bijbelse voortstellingen. 2e druk
124149: WOERKOM, DICK VAN. - Ontwerpen en schrijven.
230242: WOERLEE, GEERT F. - Hydrodynamics and Mass Transfer in Packed Columns and their Applications for Supercritical Separations. (Diss.)
166877: WOERTMAN, D.W. & J.HERBERT. - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel.
246905: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde werk. Deel 1 - 8.
285002: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld dichtwerk. Bezorgd Anne Marie Musschoot.
206762: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
161850: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de Kim. Historisch kritische uitgave verzorgd door Leo Jansen.
232592: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. RUTTEN, M. - De lyriek van Karel van de Woestijne.
286034: WOHLERS, J.F.H. NATUSCH, SHEILA. - Brother Wohlers. A biography of J.F.H.Wohlers of Ruapuke.
251639: WOILLEZ, EMMANUEL. - Répertoire archéologique du Département de l'Oise.
273562: WOJTERSKI, TEOFIL W. - Guide de l'excursion internationale de Phytosociologie. Algerie du Nord.
240948: WOLDBYE, VIBEKE (ED.). - Blomster fra Sans og Samling.
212579: WOLDHEK, SIEGFRIED. HART, MAARTEM 'T, MENSJE VAN KEULEN & GERRIT KOMRIJ. - Drie mannetjesputters van de Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen.
212581: WOLDHEK, SIEGFRIED. HART, MAARTEM 'T, MENSJE VAN KEULEN & GERRIT KOMRIJ. - Drie mannetjesputters van de Arbeiderspers bij Scheltema Holkema Vermeulen.
158397: WOLDSTEDT, PAUL. - Quartär.
208126: WOLF, CASPAR. RAEBER, WILLI. - Caspar Wolf 1735-1783. Sein Leben und sein Werk. Ein Beitrag zur Geschichte der Schweizer Malerei des 18. Jahrhunderts.
244743: WOLF, TIM DE. - Discography of music from the Netherlands Antilles and Aruba. Including a history of the local recording studios.
268557: WOLF, R.W.F.VAN DER. - The Case against Charles Taylor.
205250: WOLF, PAUL POLYDOOR DE. - The Noun Class system of Proto-Benue-Congo.
250871: WOLF, THOMAS. - Tragfähigkeiten, Ladungen und Maße im Schiffsverkehr der Hanse, vornehmlich im Spiegel Revaler Quellen.
250022: WOLF, SIMONE RUTH. - Herakles beim Gelage. Eine motiv- und bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen des Bildes in der arcahisch-frühklassisehn Vasenmalerei.
613: WOLF, PAUL. - Wohnung und Siedlung.
176341: WOLF, ALFRED. - Lumpen und Stoffabfälle in der deutschen Kriegs- und Uebergangswirtschaft.
283754: WOLF, MARIËTTE. - Een plek om lief te hebben. Geschiedenis van Carré.
211980: WOLF-HEIDEGGER, G. & A.M.CETTO. - Die anatomische Sektion in bildlicher Darstellung.
157506: WOLF, H.J. - 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire Academie. Gedenkboek.
120212: WOLF, H.C.DE. - De Kerk en het Maagdenhuis.
148046: WOLF, H.C.DE. - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam.
274166: WOLF, A DE. - Voorburg in de jaren dertig, bezetting en bevrijding.
208280: WOLF, ERNESTO [COLLECTION]. STERN, E.MARIANNE & B.SCHLICK-NOLTE. - Frühes Glas der alten Welt .1600 v.Chr. - 50 n.Chr. Sammlung Ernesto Wolf.
280838: WOLF, HEINRICH. - Wegwespen (Hym. Pompiloidea) Finnlands.
126635: WOLF, WILHELM. - Bürgerliche Eigenhäuser in der Vorstadt und auf dem Lande. Gesammelte Entwürfe baureifer Einfamilien- Doppel- und Reihenhäuser mit Grundrissen.
191810: WOLF, ROB. - Heilig Vuur. Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein 1910-2000.
228810: WOLF, GUSTAV. - Das Zeichen Büchlein.
31461: WOLF, G. - Geschichte der Juden in Wien (1156-1876).
230158: WOLF, JAN J. - Differentiation and Integration in Western Kenya. A Study of Religious Innovation and Social Change amoung the Bukusu.
244222: WOLF, WILLEM-JAN VAN DER. - Tadic on Trial. Jurisprudence, court materials and related documents of the Yugoslav Tribunal. Vol. 1: Orders, decisions and other documents.
296232: WOLFENDEN, STUART N. - Outlines of Tibeto-Burman linguistic morphology.
270062: WOLFF, HANS & JAN WOLFF. (EDS). - Het Sparta - boek. Gedenkboek ter gelegenheid van het 40 - jarig bestaan van de Vereeniging Sparta, te Rotterdam, samengesteld onder leiding van D. Hans en Jan Wolff. 1888 - 1 april - 1928.
223753: WOLFF, THEODOR. - Der Marsch durch zwei Jahrzehnte. 1st edit.
18099: WOLFF, MAX & A.KRAUSSE. - Die forstlichen Lepidopteren. Systematische und biologische Übersicht.
208510: WOLFF, P.ODILO. - Der Tempel von Jerusalem und seine Maasse.
7502: WOLFF, WIM & J.POST. - Oosterschelde. Het leven in en om het water.
244062: WOLFF, RICHARD J. - Between Pope and Duce. Catholic Students in Fascist Italy.
252122: WOLFF, HANS. (ED.). - America. Early maps of the New World.
111275: WOLFF, JULIUS. - Till Eulenspiegel. Redivivus. Ein Schelmenlied.
152282: WOLFF, TORBEN. - Danish expeditions on the seven seas. Danske ekspeditioner pa verdenshavene.
280917: WOLFF, BERNARD PIERRE. CHAIX, JEAN-FRANCOIS. - New York Macadam.
44189: WOLFF, PAUL. - Musical instruments from the East- and South-East Asian mainland.
9722: WOLFF, TORBEN. - The natural history of Rennell Island, British Solomon Islands. Volume 1 (Vertebrates).
156102: WOLFF, NIELS L. - Lepidoptera.
77319: WOLFF, MAX & A.KRAUSSE. - Die forstlichen Lepidopteren. Systematische und biologische Übersicht sämmtlicher schädlichen und der harmlosen Arten des deutschen Sprachgebiets unter mit Berücksichtigung wichtiger ausserdeutscher paläarktischer Arten.
95007: WOLFF, W.J. - Stekelhuidigen - Echinodermata. 4e herz. dr.
46478: WOLFF, TORBEN. - The systematics and biology of Bathyal and Abyssal Isopoda Asellota.
152573: WOLFF, C.F. - Futur und Conditional II im Altprovenzalischen.
78784: WOLFF, HELLMUTH C. - Die Musik der alten Niederländer (15. und 16.Jahrhundert).
293548: WOLFF, ANNEMIE & HELMUTH WOLFF. KOOL, SIMON B. - Uit de vergetelheid. De herontdekte fotografie van Annemie en Helmuth Wolff.
276608: WOLFF, D. BUCKLEY, WILFRED. - D.Wolff and the glasses that he engraved.
176285: WOLFF, MELCHIOR DE. - Stadsgezichten 1860-1975. Amsterdam in de verbeelding.
293452: WOLFF, O.L.B. & W.H. BARTLETT. - Die Donau und ihre Ufer.
294685: WOLFF-BEKKER, ELIZABETH. HANOU, ANDRÉ. - De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente (1772). Uitgegeven, met inleiding en commentaar door André Hanou.
242782: WOLFF, P.DE. (FOREWORD). - Amsterdam gedurende den Tweeden Wereldoorlog. Statistisch jaarboek der gemeente Amsterdam 1940-1944. Uitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente. 30ste jaargang 1940-1944. / Amsterdam pendant la deuxieme guerre mondiale. Aannuaire statistique de la ville d'Amsterdam. Publié par le bureau municipal de statistique. 30ième Année 1940-1944.
40246: WÖLFFLIN, HEINRICH. - Die Bamberger Apokalypse. Eine Reichenauer Bilderhandschrift vom Jahre 1000. 2.Aufl.
80936: WÖLFFLIN, HEINRICH. [FESTSCHRIFT]. - Festschrift Heinrich Wölfflin zum 60. Geburtstag. Beiträge zur Kunstgeschichte und Geitesgeschichte.
68882: WÖLFFLIN, HEINRICH. [FESTSCHRIFT]. - Festschrift Heinrich Wölfflin zum 70. Geburtstage.
155354: WOLFRAM VON ESCHENBACH. – HAAS, ALOIS M. - Parzivals tumpheit bei Wolfram von Eschenbach.
152539: WOLFRAM VON ESCHENBACH. – KITTELMANN, FEODOR. - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
295827: WOLFREYS, JULIAN. - Occasional deconstructions.
263769: WOLFRUM, SOPHIE. A.O. - Performative Urbanism. Generating and Designing Urban space.
230637: WOLFS, S.P. - Middeleeuwse dominicanessenkloosters in Nederland.
54022: WOLFS, PETRUS F. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
242428: WOLFSBERGER, JOSEF. - Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes.
242427: WOLFSBERGER, JOSEF. - Die Macrolepidopteren-Fauna des Monte Baldo in Oberitalien.
111415: WOLFSON, FREDA. - Pageant of Ghana.
234347: WOLFSON, D.L., A.O. - Rapport der Commissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 19 Juli 1883, no. 16, tot reorganisatie van 's Rijks Werven.
101059: WOLISETSCHLÄGER-MAYER, INGE. - Die Kunstdenkmäler des Gerichtsbezirkes Murau.
220983: WOLKERS, JAN. - Wintervitrines.
203962: WOLKERS, JAN. STEENHUIS, PAUL, MURK SALVERDA & ERNA STAAL. - Jan Wolkers.
150863: WOLKERS, JAN. - Drie originele foto's gemaakt door Igmar Bjökstén, met bijschriften: Jan Wolkers med tvillingarna Bob och Tom, Texel, Holland 1982 / Karina och Jan Wolkers met tvillingarna Tom och Bob, Texel 1982 / Jan Wolkers, holl. förf. Texel/Holland 1981. [afm. foto's 23,5x17,5 cm].
288077: WOLKERS, JAN. BLOM, ONNO. - Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers.
239351: WOLLEY, JOHN &.A.NEWTON. - Ootheca Wolleyana: an illustrated catalogue of the collection of birds' eggs. Vol. I.
278312: WOLLHEIM, GERT H. WIESE, STEPHAN VON. - Gert H.Wollheim 1894-1974. Monographie und Werkverzeichnis.
159792: WOLLMANN, RUDOLF. - Die elektrische Modelleisenbahn.
266731: WOLLMANN, H. - Retiarier-darstellungen aus roemischen Tonlampen.
201124: WOLS [= PSEUD. OF O.A.W.SCHULZE]. - Wols Photographien.
277395: WOLSELEN, G.J. - Krigen i China i 1860 med Beskrivelse af Landet og Indbyggerne.
259860: WOLTER, BETTINA-MARTINE. - Deutsche Palastbaukunst 1750-1850. Theorie - Entwurf - Baupraxis.
65589: WOLTER, MEISTER. BUSCH, HARALD. - Meister Wolter und sein Kreis. Kirchliche Holzskulpture und Malerei des XVI.Jahrhunderts in Hilderheim vor der Einführung der Reformation (1542).
252217: WOLTER, KARL KURT. - Die Postzensur. Handbuch und Katalog. Geschichte, Typen der Stempel und Briefverschlüsse .
156470: WOLTER, GUNDULA. - Die Verpackung des männlichen Geschlechts. Eine illustrierte Kulturgeschichte der Hose.
200303: WOLTERINCK, MARCEL. HAJE, ALEXANDER. - Wolterinck's world elements and world essence
285418: WOLTERINCK, MARCEL. KRANENDONCK, SIGURD. - Wolterinck's world. Outside in.
134473: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Bewoners van de Karpaten.
170719: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Rivièra bij Beaulieu.
170725: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Rijn bij Bingen.
170734: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - In de Minahasa. Celebes.
170724: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Vesuvius tijdens een uitbarsting. Italië.
170717: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De St. Gotthardspoorweg bij Wassen.
192960: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Dam te Amsterdam, 1666.
292547: WOLTERS, MATHIAS JOSEPH. - Codex diplomaticus lossensis ou recueil et analyse de Chartes servant de preuves a l´histoire de l´ancien Comté de Looz.
292541: WOLTERS, MATHIAS JOSEPH. - Recherches sur l'ancienne Ammanie de Montfort, comprenant les Comunes de St.-Odilienberg, Echt, Nieustadt, Linne, Vlodorp, Posterholt et Roosteren. [Bound with:] Notice historique sur l'ancienne Abbaye Noble de Milen près de St. Trond.
107582: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Het Maasdal bij de St.Pietersberg.
218955: WOLTERS, WOLFGANG. - Plastische Deckendekorationen des Cinquecento in Venedig und im Veneto. [Diss.]
45185: WOLTERS, X.F.M.G. & A.W.SLEUTJES. - De kleine Friese klok. Het schippertje. Zelf thuis te bouwen.
123201: WOLTERS, J. - Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest.
292542: WOLTERS, MATHIAS JOSEPH. - Recherches sur l'ancienne Avourie de la ville de Ruremonde et sur les Familles de Vlodorp et de Cortenbach [&] Notice historique sur la Ville de Maesyck.
221178: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Pas op!
170721: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De missie in Insulinde. Kerk in Lomblem.
221295: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - [De spoorhaven te Rotterdam.]
135960: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Te midden van sneeuw en ijs.
134463: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Tweelingvulkaan Gedeh-Pangerango, Java.
170735: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Wachtkamer van een Postkantoor.
170718: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Rhônegletscher.
137529: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Rhônegletscher.
154434: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Onder de dadelpalmen.
123237: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Onder de dadelpalmen.
135977: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Eene vergadering van de nationale Synode te Dordecht.
217967: WOLTERS, W. - Typologie van landelijke nederzettingen in Nederland.
70556: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
154425: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Noord-Amerikaanse Woudbewoners.
154426: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - In het Duin.
170732: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Het lage Noorderstrand.
221289: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De IJsseldelta bij Kampen.
292544: WOLTERS, MATHIAS JOSEPH. - Notice historique sur l'ancien Chapitre Impérial de Chanoinesses à Thorn dans la Province actuelle de Limbourg [&] Notice historique sur l'ancien Comté de Hornes et sur le anciennes Seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich.
292546: WOLTERS, MATHIAS JOSEPH. - Recherches sur l'ancien Comté de Gronsveld et sur les anciennes Seigneuries d'elsloo et de Randenraedt & Notice historique sur l'ancien Comté de Duras en Hesbaie.
170727: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Rivièra bij Beaulieu.
170720: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Rivièra bij Beaulieu.
126394: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Oliestad Balik Papan.
166505: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - Bijplaat: Reptiliën. [Reptiles].
170750: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Oliestad Balik-Papan.
170716: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Chineesche kamp te Batavia.
170730: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Chineesche kamp te Batavia.
170733: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Chineesche kamp te Batavia.
142423: WOLTERS, PAUL & GERDA BRUNS. - Das Kabirenheiligtum bei Theben. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet von Paul Wolters. Fertiggestellt von Gerda Bruns. Band I.
221183: SCHOOLPLAAT WOLTERS. - De Dam en het Damrak te Amsterdam.
242713: WOLTHEKKER, DIRK. (RED.). - Een keten van macht. Amsterdam. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850.
274981: WONDER, PIETER CHRISTOFFEL. BERGVELT, ELLINOOR, A.O. - P.C.Wonder (1777 - 1852). Een Utrechter in London.
263961: SMITHRAY WONFIELD A.O. - Akhematen Temple Project. Volume I: The temple discoveries.
246440: WONG, K.M. & R.C.K.CHUNG. - Nastional Parks of Sarawak.
289017: WONG, ANITA Y.F., A.O. - Yixing purple clay wares. The K.S. Lo Collection. Flagstaff House Museum of Tea Ware. 2nd ed.
205198: NATIONALE WONINGRAAD. - Grensverleggend bouwen. Filmwijk-Almere.
151074: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
123315: WONINK, HARRY. - Het landschap van Twente.
25664: WONINK, HARRY. - Zwerftochten door Drenthe, Overijssel en Gelderland.
217661: WOOD JONES, FREDERIC. - The Mammals of South Australia. I-III.
249084: WOOD, SUSAN E. - Imperial women. A study in public images, 40 B.C. - A.D. 68.
199574: WOOD, ERNEST. - An Englishman defends mother India. 2nd edition.
194970: WOOD, MARK & FR.QUEIROGA. - Current research on the Romanization of the Western Provinces.
205102: WOOD, DIANA. - The church and the arts. Papers read at the 1990 summer meeting and the 1991 winter meeting of the Ecclesiastical History Society.
48437: WOOD, FORREST G. - Dolfijnen bij de marine.
292832: WOOD, JEREMY. - Speed on the Downs. Lewes Speed Trials 1924-1939.
260153: WOOD, CHRIS. - Street Trams for London.
293239: WOOD, IAN. (ED.) - Franks and Alamanni in the Merovingian Period.
248130: WOOD, BRIDGET. - De kronieken van de wolflijn, deel 1-3.
249598: WOOD, SUSAN. - Roman Portrait Sculpture 217-260 A.D. The Transformation of an Artistic Tradition.
287430: WOOD, PHILIP J. (INTROD.). - Tanker Chartering.
294513: WOOD, A.A. - Magic lanterns how made and how used with practical hints to unpractised lecturers.
18712: WOODBURY, RICHARD B. & AUBREY S.TRIK. - The ruins of Zaculeu Guatemala.
102316: WOODBURY & PAGE. WACHLIN, STEVEN. - Woodbury & Page Photographers Java. With contributions by MArianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
111421: WOODCOCK, HUBERT B.DRYSDALE & W.T.STEARN. - Lilies of the world. Their cultivation & classification.
51954: WOODFORDE, JOHN. - Die merkwürdige Geschichte der falschen Zähne.
212134: WOODHOUSE, L.G.O. - The butterfly fauna of Ceylon. 2nd abridged edition.
147974: WOODHOUSE, L.G.O. - The butterfly fauna of Ceylon. 2nd abridged edition.
168635: WOODROGFFE, JOHN. - S'Akti and S'Akta. Essays and adresses on the Sakta Tantrasastra.
216922: WOODS, KIM. - Imported images. Netherlandish late Gothic sculpture in England c. 1400 - c. 1500.
206810: WOODS, JOSEPH. - Observations on the species of Fedia.
293255: WOODS-MARSDEN, JOANNA. - Renaissance self-portraiture. The visual construction of identity and the social status of the artist.
163874: WOODS, J. - Vieuws in London, Westminster and their vivinities.
263828: WOODS, LEBBEUS. - TEN Arquitectos. Taller de Enrique Norten Arquitectos, S.C.
154574: WOODSON, CARTER G. - The Negro in our history. 7th edition.
146386: WOODSON, ROBERT E. A.O. - Rauwolfia. Botany, Pharmacognosy, Chemistry & Pharmacology.
156591: WOODWARD, S.P. - Manuel de Concgyliologie ou histoire naturelle des mollusques vivants et fossiles.
159587: WOODWARD, B.B. - Catalogue of the British species of Pisidium (recent & fossil) in the collections of the British Museum (Natural History), with notes on those of Western Europe.
170325: WOODWARD, JOHN & G.BURNETT. - Woodward's a treatise on Heraldry. British and foreign.
285941: WOODWARD, JENNIFER. - The Theatre of Death. The Ritual Management of Royal Funerals in Renaissance England 1570-1625.
26101: WOODWARD, C.S. - Oriental ceramics at the Cape of Good Hope 1652-1795. An account of the porcelain trade of the Dutch East India Company with particcular reference ro ceramics with the V.O.C. monogram, the Cape market, and South African collections.
208982: WOOLDRIDGE, S.W. &F.GOLDRING. - The Weald.
155712: WOOLEY, R.V.GIFFARD. - Roses and how to excel with them.
225887: WOOLLETT, ANNE T. & A. VAN SUCHTELEN. - Rubens en Brueghel, een artistieke vriendschap.
246771: WOOLLETT, ANNE T. & A. VAN SUCHTELEN. - Rubens & Brueghel een artistieke vriendschap. Met bijdragen van Tiarna Doherty, Mark Leonard en Jørgen Wadum.
67567: WOOLLEY, C.LEONARD. - Karanòg. The town.
4240: WOOLLEY, C.LEONARD & R.D.BARNETT. - Carchemish. Report on the excavations at Djerabis on behalf of the British Museum.
160570: WOOLLEY, KEN. - Ken Woolley and Ancher Mortlock & Woolley. Selected and current works.
208808: WOOLLEY, C.LEONARD, A.O. - The Royal cemetery. A report on the predynastic and Sargonid Graves excavated between 1926 and 1931.
30099: WOOLLEY, C.LEONARD, A.O. - The Royal cemetery. A report on the predynastic and Sargonid Graves excavated between 1926 and 1931.Ur Exscavations 2).
100123: WOOLLEY, C.LEONARD. - The buildings of the third dynasty.
12967: WOOLLEY, C.LEONARD & D.RANDALL-MACIVER. - Karanòg. The Romano-Nubian cemetery.
112176: WOOLLEY, C.LEONARD. - Ur Excavations IX: The Neo-Babylonian and Perisan periods.
221415: WOOLMAN, MATT & J.BELLANTONI. - Moving type. Designing for Time and Space.
213667: WOOLWARD, FLORENCE H. - The Genus Masdevallia.
262106: WOOT, PHILIPPE DE. - Riviermonden van het vlakke land. Trekvogels, liefdes en nesten.
68529: WORCESTER, DEAN C. - The non-christian peoples of the Philippine Islands.
235754: WORCESTER, G.R.G. (ILLS.). CATALOGUS 1950. - Tentoonstelling van Chinese Scheepvaart. Sjoeng fung tê li (Gunstige wind en behouden vaart).
276781: WORCH, ECKHARD. - Adsorption. Technology in Water Treatment. Fundamentals, Processes, and Modeling.
163524: WORDE, WYNKYN DE. - Sermo die lune in ebdomada Pasche by Richard Fitz-James. Printed at Westminster by Wynkyn de Worde about the year 1495.
163521: WORDE, WYNKYN DE. - The assemble of goddes by John Lydgate. Printed at Westminster by Wynk yn de Worde about the year 1500.
163518: WORDE, WYNKYN DE. - A ryght profytable treatyse compendiously drawen out of many and dyvers. A wrytynges of holy men by Thomas Betson. Printed in Caxton's house by Wynkyn de Worde about 1500.
258447: WORDEN, BLAIR. - God's Instruments. Political Conduct in the the England of Oliver Cromwell.
295345: WORDEN, ROBERT L. - Mongolia. A country study.
190239: WORDSWORTH, CHRISTOPHER. - Athens and Attica: Journal of a residence there.
271590: WORDSWORTH, CHRISTOPHER. - Greece: Pictorial, Descriptive and Historical.
195623: WÖRISHÖFFER, S. - Das Naturforscherschiff oder Fahrt der jungen Hamburger mit der Hammonia nach den Besitzungen ihres Vaters in der Südsee.
241020: WORKMAN, WILLAM HUNTER & WORKMAN, FANNY BULLOCK. - Through town and jungle. Fourteen thousand milles a-wheel among the temples and people of the Indian plain.
232809: MUQARNAS. AN ANNUAL OF THE VISUAL CULTURE IN THE ISLAMIC WORLD. - Vol. 15.
215893: MUQARNAS. AN ANNUAL OF THE VISUAL CULTURE IN THE ISLAMIC WORLD. - Vol. 7.
173975: DOLLS HOUSE WORLD. - Nr 1 (1989) - Nr. 36 (1995).
249464: MUQARNAS. AN ANNUAL OF THE VISUAL CULTURE IN THE ISLAMIC WORLD. - Vol. 11.
174017: DOLLS HOUSE WORLD. - Nr 88 (Jan. 2000) - 129 (June 2003).
185165: MUQARNAS. AN ANNUAL OF THE VISUAL CULTURE IN THE ISLAMIC WORLD. - Vol. 22.
185168: MUQARNAS. AN ANNUAL OF THE VISUAL CULTURE IN THE ISLAMIC WORLD. - Vol. 19.
253155: MUQARNAS. AN ANNUAL OF THE VISUAL CULTURE IN THE ISLAMIC WORLD. - Vol. 12.
227388: WORM, PIET. AAFJES, BERTUS. - Peter-Kersen-Eter.
157706: WORM, OLE. BENEDIKTSSON, J. - Ole Worm's correspondence with Icelanders.
284535: WORM, PIET. - De speelgoed-beer van Sibiella : ofwel: Hoe een arm, vergeten vrouwtje door middel van haar oude speelgoed-beer, met het ene slappe oor en het stopje op zijn buik, weer gelukkig werd. Een boek van Piet Worm.
244840: WORMALD, FRANCIS. - Collected Writings.
219814: WORMALD, FRANCIS & PH.M.GILES. - A descriptive catalogue of the additional illuminated Manuscripts in the Fitzwilliam Museum (exlcluding the McClean collection).
51338: WORMER, JOE VAN. - The world of the Canada Goose.
6295: WORMINGTON, H.M. - Prehistoric Indians of the Southwest.
246960: WORMSER, C.W. - Drie en dertig jaren op Java. Deel 1: In de rechterlijke macht.
200106: WOROWSKY, W.W. (ORGAN.). - Gosudarstwennoje Izdatelstwo. Pjotr Let.
98994: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland.
210212: WORP, K.A. - Fünfzehn Wiener Papyri.
264169: WORPOLE, KEN. - Contemporary Library architecture. A planning and design guide.
278219: WORRINGER, CHRISTOPH. ARNHOLD, HERMANN & E.FRANZ. (EDITED). - Christoph Worringer.
239244: WORTEL, TH.P.H. - Alkmaar in oude ansichten.
268796: WORTELKAMP, ISA. - Sehen mit dem Stift in der Hand. Die Aufführung im Schriftzug der Aufzeichnung.
212303: WÖSSNER, ULRICH. - Zur Deutung des Göttertanzes in Indien und Griechenland. Eine religionsphänomenologische Betrachtung.
45486: LOWET DE WOTRENGE. - Essai sur la porcelaine dite de Bruxelles.
228615: WOTRUBA, FRITZ. SEMFF, MICHAEL. - Fritz Wotruba. Zeichnungen und Steine.
263043: WOTSCHKE, PETER (HRSG.). - Prozess-- und Projektmanagement. Herausforderungen und Lösungsansätze.
235050: WOUD, AUKE VAN DER. - Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.
246423: WOUDE, C.VAN DER. - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ’t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen: Alckmaar-Beleg, en ’t Octroy van de Scher-meer. [...] Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
275967: WOUDE, B.A.L.VAN DER, A.O. - Het 4e en 5e veendistrict 1826/1926.
254732: WOUDE, A.S.VAN DER. - Die Messianischen Vorstellungen der Gemeinde von Qumrân.
263824: WOUDE, HENK VAN DER. - Community architecture in Nederland.
60487: WOUDE, D.M.VAN DER. - Vrouwen in de hardrijdersbaan. 2e dr.
76573: WOUDE, S.VAN DER (ED.). - Studia Bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey. A collection of essays and studies in bibliography and allied subjects.
150629: WOUDE, ELIZABETH VAN DER. MULLER, KIM I. - Elisabeth van der Woude. Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar eis naar de Wilde Kust 1676-1677.
208418: WOUDE, A.S.VAN DER, A.O. - Bijbels handboek I & II.
260186: WOUDE, S.VAN DER. - Harlingen toendertied.
217985: WOUDE, E.VAN DER. - Perspectivische verschijnselen. Projectie en doorsnede. Het natuur- en geheugenteekenen voor de Lagere School en voor Kweek- en Normaalscholen. 2e druk.
245756: WOUDE, SIEM VAN DER & I.DE JONG. - Het fryslân boek.
188108: WOUDE, HENRI VAN & WILLY SLUITER (ILLS). - Pau Li. De kleine Chinees.
66110: WOUDEN, A.M.M.VAN DE. - Uit Lekkerkerks verleden.
252838: WOUDENBERG, NOUT VAN & L. LIJNZAAD. (EDITED). - Protecting Cultural Property in Armed Conflict. An Insigt into the 1999 Second Protocol the the Hague Convention in the Event of Armed Conflict.
285944: WOUDHUIZEN, FRED C. - Etruscan as a Colonial Luwian Language (Linguistica Tyrrhenica III).
191817: WOUDSMA, J. - The Royal Tropical Institute. An Amsterdam Landmark.
200994: WOUDSMA, J. - Een markant gebouw in Amsterdam-Oost. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen.
163708: WOUDT, T. - Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten.
13132: WOUDT, KLAAS. - De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming.
238547: WOUDT, K. & ZONJEE, J.J. - Blees aan de Westzijde. 1883-1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
271717: WOUTERS, FRANS. - Door tien eeuwen Graafse historie.
147182: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
258154: WOUTERS, H. HAERDEN, FERNAND. - H. Wouters.
168000: WOUTERS, RIK. AVERMAETE, ROGER. - Rik Wouters.
289606: WOUTERS, J & TH.VAN OORT. - Lion Toys innovatie op schaal 1946 - 2001.
203432: WOUTERS, G. & L.GEENS. - La Garde Civique et ses origines.
246309: WOUTERS, A.PH.F. & P.H.A.M.ABELS. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621.
26033: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
271872: WOUTERSEN, KEES & M.PLATTEEUW. - Atlas of the birds of Huesca. Birdwatching in the central Spanish Pyrenees and the Ebro Valley. / Atlas de las aves Huesca. Observación de aves en el Alto Aragón.
281158: WOUTERSEN, KEES & M.PLATTEEUW. - Atlas of the birds of Huesca. Birdwatching in the Central Spanish Pyrenees and the Ebro Valley. / Atlas de las aves Huesca. Observación de aves en el Alto Aragón.
229545: WOUWERMAN, PHILIPS. DUPARC, FREDERIK, A.O. - Philips Wouwerman 1619-1668.
196251: WOUWERMAN, PHILIPS. SCHUMACHER, BIRGIT. - Philips Wouwerman (1619-1668). The horse Painter of the Golden Age.
200977: WOYDAK, HORST. - Hymenoptera Acaleata Westfalica Familia: Sphedidae (Grabwespen).
223162: WRAIGHT, RALPH DENZIL. - The String of Italian keyboards instruments c. 1500-c. 1650. [Thesis].
192884: WRANGEL, C.G. - Das Buch vom Pferde. Ein Handbuch für jeden Besitzer und Liebhaber von Pferden. 2. ver. Aufl.
271186: WRANGEL, CARL GUSTAV. - Ungarns Pferdezucht in Wort und Bild. Band IV: Die ungarisache Landespferdezucht. Die Privatgestüte. 2.Teil).
224357: WRANGELL, F.P.DE. - Le Nord de la Siberie. Voyage parmi les peuplades de la Russie asiatique et dans la mer glaciale. Traduit du russe par Le Prince Emmanuel Galitzin.
120433: WRANGHAM, RICHARD & D.PETERSON. - Agressieve mannetjes. Over mensapen en de oorsprong van geweld bij de mens.
54339: WRANGHAM, E.A. [COLLECTION]. CATALOGUE 1972. - Inro. Catalogue of an exihibition of Japanese Inro from the collection of E.A.Wrangham.
256400: WRANGHAM, E.A. (COLL.). - The Edward Wrangham Collection of Japenese Art.
133449: WRAY, NICK. - Grow something different.
213953: WREDE, HENNING. - Der Antikengarten der del Bufalo bei der Fontana Trevi.
269659: WREDE, WALTHER. - Attika.
142122: WREDE, HENNING. - Consecratio in Formam Deorum. Vergöttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit.
29070: WREN, CHRISTOPHER. SEKLER, EDUARD. - Wren and his place in european architecture.
259732: WREN, CHRISTOPHER. JEFFERY, PAUL. - The City Churches of Sir Christopher Wren.
262971: WRIEDT SORENSEN, L. A.O. - Panayia Ematousa
41274: WRIGHT, J.V. - The Nodwell site.
85291: WRIGHT, FRANK LLOYD. WIJDEVELD, H.TH. (INTROD.). - The work of Frank Lloyd Wright. The Wendingen edition.
279884: WRIGHT, C.E. - The fate of the Zeppelin L32. An account of the destruction of the German airship L32 brought downover billericay during the first world war.
295039: WRIGHT, ARNOLD & OLIVER T. BREAKSPEAR. - Twentieth century impressions of Netherlands India. Its history, people, commerce, industries and resources.
162223: WRIGHT, FRANK LLOYD. - An autobiography.
279037: WRIGHT, G.FREDERICK & W. UPHAM. - Greenland Icefields and Life in the North Atlantic with a new discussion of the Causes of the Ice Age.
29005: WRIGHT, FRANK LLOYD. - When democracy builds. Revised edition.
149940: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Usonien.
148743: WRIGHT, FRANK LLOYD. - An architecture for democracy. The Martin County Civic center.
192035: WRIGHT, FRANK LLOYD. SCULLY, VINCENT. - Frank Lloyd Wright.
29035: WRIGHT, FRANK LLOYD. MOSER, WERNER M. - Sechzig Jahre lebendige Architektur / Sixty years of living architecture. Ein Bilderbericht.
20845: WRIGHT, FRANK LLOYD. FRIES, H.DE. - Frank Lloyd Wright. Aus dem Lebenswerke eines Architekten.
191836: WRIGHT, MAGNUS VON. LEIKONA, ANTO A.O. - Magnus von Wright. Dagbok 1824-1834. Vol. 2.
259548: WRIGHT, LEWIS. - The illustrated book of poultry. With practical schedules for judging, constructed from actual analysis of the best modern decisions. Revised ed.
147078: WRIGHT, THOMAS. - Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art. Nouvelle édition revue et corrigée.
26398: WRIGHT, THOMAS. - Histoire de la caricature et du grotesque dans la littérature et dans l'art.
152759: WRIGHT, THOMAS., - Early travels in Palestine, comprising the narratives of Aculf Willibald Bernard Seawulf Sigurd Bejamin of Tudela Sir J.Maundeville de la Brocquière, and Maundrell.
44073: WRIGHT, R.P. - Catalogue of the roman inscribed and sculptured stones in the Grosvenor Museum, Chester.
191764: WRIGHT, MAGNUS VON. LEIKONA, ANTO A.O. - Magnus von Wright. Dagbok 1824-1834.
191837: WRIGHT, MAGNUS VON. LEIKONA, ANTO A.O. - Magnus von Wright. Dagbok 1824-1834. Vol. 3.
148884: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Die Zukunft der Architektur.
197393: WRIGHT, FRANK LLOYD. - An Organic Architecture. The architecture of Democracy.
157052: WRIGHT, FRANK LLOYD. - An Organic Architecture. The architecture of Democracy.
165533: WRIGHT, FRANK LLOYD. FUTAGAWA, YUKIO. (EDITED & PHOTOGRAPHED) - Houses.
155362: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Genius and the mobocracy.
157134: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Frank Lloyd Wright. Three numbers from Architectural Forum.
165716: WRIGHT, FRANK LLOYD. PFEIFFER, BRUCE BROOKS. - Frank Lloyd Wright. Taliesin.
15667: WRIGHT, FRANK LLOYD. CATALOGUS 1952. - Frank Lloyd Wright.
169813: WRIGHT, FRANK LLOYD. CATALOGUE 1986. - Frank Lloyd Wright. Architectural drawings and decorative art / Architekturzeichnungen und Innendekoration.
213147: WRIGHT, FRANK LLOYD. ARCHITECTURAL FORUM.THE - Vol. 88, nr. 1: Frank Lloyd Wright.
70233: WRIGHT, FRANK LLOYD. ARCHITECTURAL FORUM.THE - Vol. 88, nr. 1: Frank Lloyd Wright.
129803: WRIGHT, BARTON. - Pueblo cultures.
93475: WRIGHT, ALBERT H. & A.A.WRIGHT. - Handbook of frogs and toads. The frogs and toads of the United States and Canada. 3rd edition.
84946: WRIGHT, ALBERT H. & A.A.WRIGHT. - Handbook of snakes of the United States and Canada.
277403: WRIGHT, FRANK LLOYD. SERGEANT, JOHN. - Usonien Houses. the Case for Organic Architecture.
182047: WRIGHT, IRENE A. - Further English voyages to Spanish America 1583-1594. Documents from the archives of the Indies at Seville illustrating English voyages to the Caribbean, the Spainish main, Florida, and Verginia.
256463: WRIGHT, RITA P. - The Ancient Indus. Urbanism, Economy, and Society.
126327: WRIGHT, PHILIP A. - Old farm implements.
93492: WRIGHT, ALBERT H. & A.A.WRIGHT. - Handbook of snakes of the United States and Canada.
122743: WRIGHT, ALBERT H. - Life-histories of the frogs of Okefinokee Swamp, Georgia.
168922: WRIGHT, G.N. - Ireland illustrated in a series of views of cities, towns, public buildings, streets, docks, churches, antiquities, abbeys, towers, castles, .....
190993: WRIGHT, FRANK LLOYD. - The life-work of the American architect Frank Lloyd Wright with contributions by Frank Lloyd Wright. Introduction by architect H.Th.Wijdeveld.
224917: WRIGHT, FRANK LLOYD. - The Natural House.
85540: WRIGHT, FRANK LLOYD. - The life-work of the American architect Frank Lloyd Wright with contributions by Frank Lloyd Wright. Introduction by architect H.Th.Wijdeveld.
35626: WRIGHT, J.V. - The Laurel tradition and the Middle Woodland period.
62549: WRIGHT, N.PELHAM. - Orquideas de Mexico.
93222: WRIGHT, FRANK LLOYD. - The life-work of the American architect Frank Lloyd Wright with contributions by Frank Lloyd Wright. Introduction by architect H.Th.Wijdeveld.
265466: WRIGHT, MAGNUS VON & W.VON WRIGHT. - Svenska Faglar efter naturen och pa sten ritade. Med text [and biography of the brothers Wright] by Einar Lönnberg.
221804: WRIGHT, LEWIS. - The practical poultry keeper: A complete and standard guide to the management of poultry, whether for domestic use, the markets, or exhibition.
228577: WRIGHT, FRANK LLOYD. LONG, DAVID G. DE. (ED.). - Frank Lloyd Wright and the living city. Essays by Jean-Louis Cohen, David G. De Long, [et al.]
222712: WRIGHT, ARTHUR F. & DENIS TWITCHETT. - Perspectives on the T'ang.
240961: WRIGHT, CHRISTOPHER. - Old Master Paintings in Britain. An Index of Continental Old Master Paintings executed before c.1800 in Public Collections in the United Kingdom.
231830: WRIGHT, FRANK LLOYD. WILK, CHRISTOPHER. - Frank Lloyd Wright: The Kaufmann Office.
149013: WRIGHT, W.H.K. - Journal of the Ex Libris Society.
294207: WRIGHT, ARNOLD & H.A.CARTWRIGHT. (EDS). - Twentieth Century Impressions of Hongkong, Shanghai, and other Treaty Ports of China: Their History, People, Commerce, Industries and Resources.
248423: WRIGHT, W.H.K. (EDIT.). - Journal of the Ex Libris Society I - XVIII.
284109: WRIGHT, G.ERNEST. - Biblical archaeology. Revised & expanded edition [= 3rd ed.].
112252: WRIGHT, LAWRENCE. - Clockwork man.
232402: WRIGHT, I[RENE] A. - Documents concerning English voyages to the Spanish main, 1569-1580. I. Spanish documents selected from the archives of the Indies at Seville. II. English accounts, Sir Francis Drake revived, others reprinted.
293888: WRIGHT, I[RENE] A. - Documents concerning English voyages to the Spanish main, 1569-1580. I. Spanish documents selected from the archives of the Indies at Seville. II. English accounts, Sir Francis Drake revived, others reprinted.
163981: WRIGHT, WILHELM VON. FRIES, B., A.O. - Skandinaviens Fiskar. Andra upplagan. Bearbetning och fortsättning af F.A. Smitt.
189262: WRIGT, E.W. (ED.). - Lewis & Dryden's marine history of the Pacific Northwest. An illustrated review of the growth and development of the maritime industry [...].
223218: WROTH, WARWICK. - Catalogue of the Greek coins of Crete and the Aegean Islands.
223212: WROTH, WARWICK. - Catalogue of the Greek Coins of Troas, Aeolis and Lesbos.
223220: WROTH, WARWICK. - Catalogue of the Coins of Parthia.
223189: WROTH, WARWICK. - Catalogue of the Greek coins. Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and the Kindom of Bosporus.
272999: WRZODEK, G. - Die Entwicklung der Handfeuerwaffen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und ihr heutiger Stand.
290639: WTEWAEL, JOACHIM. LOWENTHAL, ANNE W. - Joachim Wtewael and Dutch mannerism.
73457: WTEWAEL, JOACHIM. LINDEMAN, C.M.A.A. - Joachim Anthonisz Wtewael.
76793: WTEWAEL, JOACHIM. LOWENTHAL, ANNE W. - Joachim Wtewael and Dutch mannerism.
9729: WTTEWAALL, B.W.G. - Nederlands klein zilver 1650-1880.
256246: WTTEWAALL, B.W.G. - Nederlands klein zilver en schepwerk 1650-1880. [3rd, completely revised and expanded edition].
269435: WTTEWAALL, B.W.G. - Nederlands klein zilver en schepwerk 1650-1880. [2nd revised and enlarged edition].
234715: WU CH'ENG. GEDALECIA, DAVID. - A solitary crane in a spring grove. The Cunfucian Scholar Wu Ch'eng in Mongol China.
198349: WUILLEUMIER, HÉLÈNE. - Étude historique sur l'Emploi et la Signification des Signa.
16499: WUKETITS, FRANZ. - Schlüssel zur Biologie.
180107: WULFF, OSKAR. - Altchristliche und Mittelalterliche byzantinischen und italienischen Bildwerke. Teil II: Mittelalterliche Bildwerke. 2. Aufl.
86949: WULFF, OSKAR. - Die neurussischen Kunst, im Rahmen der Kulturentwicklung Russlands von Peter dem Grssen bis zur Revolution.
47991: WULFF, ADOLF. - Bibliographia Agrogeologica. Essay of a systematic bibliography of agro-geology.
157748: WULFF, K. - Über das Verhältnis des Malayo-Polynesischen zum Indochinesischen.
150229: WULFF, JUAN H. - Totenkult der Naturvölker des südlichen Südamerika. (Diss.)
1800: WULFF, O. & W.F.VOLBACH. - Spätantike und koptische Stoffe aus ägyptischen Grabfunden in den Staatlichen Museen Kaiser-Friedrich-Museum / Ägyptisches Museum Schliemann-Sammlung.
80942: WULFF, OSKAR. - Grundlinien und kritische Erörterungen zur Prinzipienlehre der bildende Kunst.
209734: WULFFTEN PALTHE, A.W.VAN. - De eerste eeuw van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia. 1894-1994.
105661: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang, Negerenglische SprüchWörter enthaltend. + Kurzgefasste Neger-Englische Grammatik.
77161: WULP, F.M.VAN DER. - Diptera Neerlandica. De tweevleugelige insecten van Nederland. Deel 1. (All published).
151331: WUMKES, G.A. - Brodders yn de fryske striid.
96456: WUMKES, G.A. - Stads- en dorpskroniek van Friesland (1700-1800).
158275: WUNDERLICH, PAUL. RADDATZ, FRITZ J. - Paul Wunderlich. Lithographies 1959-1973. Texte von Fritz J. Raddatz.
194361: WUNDERLICH, PAUL. RIEDIGER, CARSTEN. - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
188931: WUNDERLICH, GERT. - Von zart bis extrafett. Typo-Grafik von Gert Wunderlich 1957-1998. Ein Beitrag für die Buch- und Schriftkunst in der Buchstadt Leipzig.
270706: WUNDT, E., A.O. - Kochbuch der Haushaltungs- und Kochschule des Bad. Frauenvereins, Abt. I. 6. Aufl.
206509: WÜNSCHE, OTTO. - Die verbreitesten Pilze Deutschlands. Eine Anleitung zu ihrer Kenntnis.
222315: WÜNSCHE, AUG. - Die Pflanzenfabel in der Weltliteratur.
258754: WURLITZER. - Model 1600, 1650, 1600A and 1650A of 1953 and 1954. Service Manual, Parts Catalog and Brochures.
258751: WURLITZER. - Model 1800 of 1955. Wurlitzer Phonograph Service Manual & Parts Catalog.
258753: WURLITZER. - [Model] 2400, 2400S, 2404, 2404S, 2410, 2410S. Service Manual & Parts List.
258750: WURLITZER. - Model 1250. Service Instructions & Parts Catalog.
258766: WURLITZER. - Model 1100. Service Instructions and Parts Catalog. Part No. 298 S.
258865: WURLITZER. - Model 1015 Commercial Phonograph. Service Instructions and Parts Catalog.
258767: WURLITZER. - Model 2100 of 1957. Service Manual, Parts Catalog and Brochure. Extended and revised edition.
258736: WURLITZER. - The Jukebox Service Manual Supplement for the Model 1050 of 1973-1974. Part No. 1050S. Revised and extended edition..
258769: WURLITZER. - Model 1400 and 1450 Phonographs. Service Instructions and Parts Catalog.
258752: WURLITZER. - [Model] 1700 and 1700HF of 1954. Service Manual & Parts Catalog.
258770: WURLITZER. - Model 2104 of 1957. Service Manual Parts Catalog and Brochure. Extended and revised edition.
228453: WURMBACH, EDITH. - Das Wohnungs- und Kleidungswesen des Kölner Bürgertums um die Wende des Mittelalters.
65583: WÜRPEL-SUHL, RICHARD. - Die Plastik der Johanniskirche zu Barby.
26869: WURSTER, WOLFGANG W. - Der Apollontempel.
27162: WURSTER, WOLFGANG W., A.O - Die spätrömische Akropolismauer. Architektur und Spolien von Wolgang W.Wurster. Inschriften von Florens Felten. / Die christliche Siedlung von Florens Felten.
159780: WÜRTENBERGER, FRANSZEPP. - Das holländische Gesellschaftsbild. (Diss.)
238105: WURTZ, CHARLES B. - The American Camaenidae (Mollusca: Pulmonata).
33725: WURZ, R. - Ursprung der Spirale und der Volute. Entwicklung im Orient.
33720: WURZ, ERWIN. - Plastische Dekoration des Stützwerkes in Baukunst und Kunstgewerbe des Altertums.
30377: WURZ, ERWIN & R.WURZ. - Die Entstehung der Säulenbasen des Altertums unter Berücksichtigung verwandter Kapitelle.
12398: WURZ, ERWIN. - Plastische Dekoration des Stützwerkes in Baukunst und Kunstgewerbe des Altertums.
161074: WURZBACH, ALFRED VON. - Die Holländischen Landschafter und Thiermaler. Ein Beitrag zu einer kritischen Geschichte der holländischen Malerei.
203702: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon, auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet.
73465: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexicon, auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitet.
169192: WÜRZNER, M.H. - Aspecten van het Interbellum in de periode tussen de twee wereldoorlogen. Beedlende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur.
228569: WÜST, WALTER. - Die Vogelwelt des Augsburger Westens. Grundlagen zu einer Avifauna der stadt und ihres westlichen umlandes.
72667: WÜST, WALTER. - Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit.
172608: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent.
119023: WÜSTEFELD, W.C.M. - Middeleeuwse boeken van het Catharijneconvent.
247436: WÜSTENFELD, F. - Die Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke.
235814: WÜSTENFELD, F. (TRANSL.). - Das Heerwezen der Muhammedaner und der Arabische Übersetzung der Taktik des Aelianus.
35983: WUTT, KARL. - Pashai. Landschaft . Menschen . Architektur.
208887: WUTTKE, HEINRICH. - Die Karten der seefahrenden Völker Südeuropas bis zum ersten Druck der Erdbeschreibung des Ptolemäus. Zur Geschichte der Erdkunde im fessten Drittel des Mittelalters.
277940: WYATT, COLIN. - North of sixty.
108290: WYBRANDS, AEM.W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw. Bijdragen tot de geschiedenis van kerk en beschaving in Nederland.
181577: WYBRANDS, C.N. - Het Amsterdamsche toneel van 1617-1772. Bewerkt naar meerendeels onuitgeven, authentiek bescheiden.
273274: WYBRANDS, W. - Gesta Abbatum orti sancte mari. Gedenkschriften van de Abdij Mariengaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde Handschrift.
17935: WYCHERLEY, R.E. - Literary and epigraphical testimonia.
191531: WYCK, H.W.M.VAN DER & J.ENKLAAR-LAGENDIJK. - Overijsselse buitenplaatsen.
222515: WYCK, H.W.M.VAN DER & J.ENKLAAR-LAGENDIJK. - Zuylesteyn.
258159: WYCKAERT, MAURICE. - Wyckaert.
237711: WYELANT, GUILLAUME.BOUSMANNE, BERNARD. - Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur. Willem Vretlant. Un aspect de l'enluminure dans le Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et Charlers le Téméraire.
220480: WYFFELS, A. A.O. - Der Vrijheid laatste Hope.
242563: WYGODZINSKY, PEDRO W. & K.SCHMIDT. - Revision of the New World Enicocephalomorpha (Heteroptera).
242495: WYGODZINSKY, PEDRO & S.COSCARÓN. - Revision on the Black Fly genus Gigantodax (Diptera: Simuliidae).
96955: WYK, J.VAN. - Nieuw handleiding tot de aardrijkskunde, gedeelte gevolgd naar Cannabich's Lehrbuch, en verder uit de beste berigten en bijzondere mededeelingen.
188435: WYK, P.VAN. - Trees of the Kruger National Park.
189288: WYK, P.VAN. - Trees of the Kruger National Park. Vol. I.
17089: WYK, J.VAN. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek; volgens de nieuwste staatkundige veranderingen, en de laatste, beste en zekerste berigten.
130863: WYK, J.VAN. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek.
96954: WYK, J.VAN. - Algemeen aardrijkskundig woordenboek volgens de nieuwste staatkundige veranderingen & supplement op het algemeen aardrijskundig woordenboek.
149734: WYKE OF LIVERPOOL, JOHN. - A catalogue of tools for watch and clock makers.
264977: WYLDE, LEE. - V-Ray My Way. A Practicval Designer's Guide to Creating. Realistic Imagery Using V-Ray and 3ds Max.
208915: WYLIE, ALEXANDER. - Chinese Researches.
268331: WYLLER, SVERRE. - Sverre Wyller. Window scenes painting 1987-91. Vindusmotiver maleri 1987-91.
2282: WYLLIE, IAN. - The Cuckoo.
102202: WYLLIE, ROBERT E. - The romance of military insigna. How the United States Goverment recognizes deeds of heroism and devotion to duty.
128906: WYMAN, LELAND C. - Sandpaintings of the Navaho Shootingway and the Walcott Collection.
236939: WYMAN, LELAND C. - Beautyway: A Navaho ceremonial.
16706: WYMER, JOHN. - Lower palaeolithic archaeology in Britian as represented by the Thames Valley.
287762: WYNANTS, MARLEEN & GOEDELE NYTTENS. - Age - From the anatomy of life to the architecture of living.
110206: WYNDHAM, H.A. - The Atlantic and slavery.
7273: WYNHOFF, IRMA, J.VAN DER MADE & CHRIS VAN SWAAY. - Dagvlinders van de Benelux. [1e druk].
127501: WYNHOFF, IRMA, (A.O.) - Veldgids dagvlinders. 1e druk.
182830: WYRALL, EVERARD. - The History of the King's Regiment (Liverpool) 1914-1919.
50297: WYRSCH, JOHANN MELCHIOR. FISCHER, PAUL. - Der Maler Johann Melchior Wyrsch von Buochs, 1732-1798. Sein Leben und Werk.
163581: WYRSCH, JAKOB. - Gesellschaft, Kultur und psychologische Störung.
248886: WYTHOFF, HENRIËTTE. - Een kippengeschiedenis.
251570: WYTSMAN, P. - Genera Avium.
254124: WYTTENBACH, DANIEL ALBERT. - Filomathias ta sporadën. Miscellaneae doctrinae. Prums [-tertius].
214423: WYTZES, J. - Der letzte Kampf des Heidentums in Rom.
244938: XAGORARI, MARIA. - Untersuchungen zu frühgriechischen Grabsitten. Figürliche plastische Beigaben aus geschlossenen Grabfunden Attikas und Euböas des 10. bis 7. Jhs. v. Chr
200362: XAVER, FRANZ. SCHUTHAMMER, GEORG. - Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. Band II/3: Japan und China 1549-1552.
282642: XELLA, PAOLO. - I testi rituali di Ugarit. [Parte] I: Testi.
230709: XENOFON. KOOLSCHIJN, GERARD & NICHOLAAS MATSIER. - Anabasis. De tocht van de tienduizend. 2e herz. dr.
197700: XENOPHON. SCHARR, ERWIN. - Xenophons Staats- und Gesellschaftsideal und seine Zeit.
253786: XENOPHON. - Quae Extant. Ex Librorum scriptorum fide et virorum doctorum coniecturis recensuit et interpretatus est Io Gottlob Schneider.
222929: XENOPHON. - Anabasis I. Buch I-VII.
198328: XENOPHON. PIERLENONI, GINUS. - Xenophontis Opuscula.
288629: XHAYET, GENEVIÈVE & ROBERT HALLEUX. - Études sur les fonts baptismaux de Saint-Barthélemy à Liège.
167552: CORPUS NUMMERORUM SAECULORUM IX-XI. - Catalogue of coins from the Viking Age found i Sweden. ÖSTERGÖTLAND 1. Älvestad-Viby.
189907: XIAONENG, YANG. - Sculpture of Xia & Shang China.
227043: XILIN, QIN. YANG, LIU. EDITED. - Qin Xilin and his ceramic art.
285103: XIMENEZ, S. - L'Asie mineure en ruines.
288356: XINJIAN, LU & ANNESAS APPEL. VRIES, HERMAN DE & H.PEETERS. - Nulnu. Zeronow.
215501: XIXING, LI. (ED.) - The Shaanxi bronzes.
162385: CONGRESO XXXV. - XXXV congreso internacional de Americanistas, Mexico, 1962.
294629: XYNGOPULOS, ANDREAS. - Les miniatures du roman d'Alexandre le Grand dans le Codex de l'Institut Helle´nique de Venise. / Hai mikrographiai tu mythistore¯matostu M. Alexandru eis ton ko¯dika tu helle¯niku institutu te¯s Benetias
250891: LLOYD'S REGISTER OF YACHTS. - 1980.
185807: YACOUB, MOHAMED. - Splendeurs des mosaïques de Tunisie.
185830: YACOUB, MOHAMED. - Pieces maitresses des musées de Tunisie.
295624: YADAV, S.R. - Nepal. Feudalism and rural formation.
289021: YADIN, YIGAEL. - Die tempelrolle. Die verborgene Thora vom toten Meer
19928: YADIN, YIGAEL, A.O. - Hazor II. An Account of the Second Season of Excavations, 1956.
258286: YADIN, YIGAEL. - The Temple Scroll.
258282: YADIN, YIGAEL (DEDICATED TO); BEN-TOR, A., A.O. (EDIT.). - Eretz-Israel. Archaeological, Historical and Geographical studies. Vol. 20: Yigael Yadin Memorial Volume.
233062: YADIN, YIGAEL. - Hazor. The head of all those Kingdoms, Joshua 11:10. With a chapter on Israelite Megiddo.
210271: YAGINUMA, TAKEO. - Spiders of Japan in colour.
165374: D'YAKONOV, A.M. - Sea Stars (Asteroids) of the USSR seas.
281294: YALCIN, SERDAR. - Seals, Identity and Patronage in the Ancient Near East (ca. 1550-1050 BC).
99737: YALDIZ, M. - Archäologie und Kunstgeschichte Chinesisch-Zentralaseins (Xinjiang).
271184: YALE. - Yale. Katalog Nr. 131 - Catalogue G 38. Dezember 1938.
271185: YALE. - Yale. Katalog - Catalogue H 36. Septembre 1936.
269786: YALE. - Yale. Katalogue - Catalogue G 38.Dezember 1938.
181845: YALOURIS, NIKOLAOS. - Die Skulpturen des Asklepiostempels in Epidauros.
195562: YAMADA, CHRISABUROH. - Japon et occident. Deux siècles d'échanges artistiques.
203845: YAMADA, CHISABUROH F. EDITED. - Dialogue in Art. Japan and the West.
216519: YAMADA, CHISABUROH F. ED. A.O. - Dialogue in Art. Japan and the West.
227445: YAMAHA. - Owner's service manual / Manuel d'atelier du proprietaire / Fahrer- und Wartungs-Handbuch / Manual de servicio del propietario. WR426F(N) / WR400F(N).
193794: YAMAMOTO, CHIKYO. - Introduction to Buddhist art.
183883: YANAGI, SOETSU. - Shiko Munakata wood-block prints. Chronologically arranged (1935-1958).
179467: YANS, MAURICE. - L'Equité et le droit Liégeois du Moyen Age. Etude historique des successions.
256109: YANTE, JEAN-MARIE. - Le Luxembourg mosellan. Productions et échanges commerciaux 1200-1560.
281755: YAQQIM-ADDU. BIROT, MAURICE. - Lettres de Yaqqim-Addu. Gouverneur de Sagarâtum. Transcrites et traduites par Maurice Birot.
211722: YARDI, M.R. - The Mahabharata, its genesis and growth. A statistical study.
289481: YARDLEY, ELIZABETH. - A Motor Tour through France and England.
280850: YARON, REUVEN. - The laws of Eshnunna. 2nd rev. edition.
206801: YARRELL, WILLIAM. - Description of the Organ Voice in a new species of Wild Swan (Cygnus Buccinator, Richardson).
206800: YARRELL, WILLIAM. - Descriptions of three British species of fresh-water Fishes belonging to the genus Leuciscus of Klein.
6583: YARROW, H.C. - A further contribution to the study of the mortuary customs of the North American Indians.
266588: YASTREBOVA, V.N. - [Lyadinsky Tomnikovsky and burial of the Tambov province.]
265906: YATES, FRANCES A. - La Philosophie occulte à l'époque élisabéthaine.
268750: YATES, MIKE. - Traveller's Joy. Songs of English and Scottish Travellers and Gypties 1965-2005.
161253: YAUVILLE, M.D' - Traité de Vénerie.
246718: YAUVILLE, M.D'. - Traité de Vénerie.
272115: YAVETZ, ZVI. - Cesar et son Image. Des limites du charisme en politique.
288735: YAVETZ, ZWI. - Julius Caesar and his public image.
283260: YAVUZ, HAKAN. - Said Nursi and the Turkish Experience.
244736: YAXIONG DU. - Ritual Music in a North china Village: The Continuing Confucians and Buddhist Heritage.
162865: YAZ. - 1968 Yaz calismalari / 1968 Summer work.
193221: YAZDANI, G. - Bidar. Its history and monuments.
285568: YAZIR, MAHMUD. - Eski Yazilari Okuma Anahtari.(Origin of old writing).
243383: YBAÑEZ, MIGUEL. - Interiores de interiores. XXX 2002.
3092: YDE, JENS. - Material culture of the Waiwái.
109229: YDE-ANDERSEN, D. - Bornholmere og andre gamle ure.
112540: YDE-ANDERSEN, D. - Bornholmere of andre gamle ure. 2nd ed.
7175: YDEMA, M., A.O. - Kultuurpatronen. Bulletin van het Delfts Etnografisch Museum, Deel 8. / Patterns of culture. Bulletin of the Ethnographical Museum in Delft, Vol. 8).
264446: YEANG, KEN & A.SPECTOR. - Green Design from Theory to Practice.
264435: YEANG, KEM. - The Green Skyscraper. The Basis for Designing Sustainable Intensive Buildings.
226049: FLANDERS ARCHITECTURAL YEARBOOK. - 06 07
294108: YEATES, STEPHEN J. - The Tribe of Witches. The Religion of the Dobunni and Hwicce.
242564: YEATES, DAVID K. - The Cladistics and classification of the Bombyliidae (Diptera: Asiloidea).
271889: YEATMAN-BERTHELOT, DOSITHÉE. - Atlas des Oiseaux de France en Hiver.
187531: YEATS, JACK B. ROSENTHAL, T.G. - The art of Jack B. Yeats.
278112: YEATS, JACK B. PYLE, HILARY. - Jack B.Yeats. His Watercolours, Drawings and Pastels.
172415: YEFIMOVA, L. & R.BELOGORSKAYA. - Russian embroidery and lace.
295383: YENKIMALEKI, MAHMOOD. - Effect of prosody awarness training on the quality of consecutive interpreting between English and Farsi. [Diss.]
173042: YEO, PETER F. - Hardy geraniums.
278796: YEPES, THOMAS. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E. (TEXT). - Thomas Yepes.
34639: YERBURY, F.R. (ED.). - Old domestic architecture of Holland. Being a series of photographs by the editor [F.R.Yerbury], with introductory notes by D.F.Slothouwer and measured drawings by E. R. Jarrett.
282794: YESCOMBE, E.R. - Priciples of Project Finance. 2nd edition.
292012: YETKIN, SERARE. - Early Caucasian Carpets in Turkey.
30886: YETKIN, SUUT KEMAL. - l'Architecture Turque en Turquie.
225804: KIM TSCHANG YEUL. - Kim Tschang Yeul.
269298: YEUNG, Y.M. & T.K.Y.WONG. - Fifty Years of Public Housing in Hong Kong. A Golden Jubilee Review and Appraisal.
279900: FENG YI. - [Old Sigarette Brands.]
260191: YINGCHAO, ZHOU. GLIBOTA, ANTE. - Zhou Yingchao.
205367: YK, CORNELIS VAN. - De Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt : vertoonende naar wat regel, of evenredenheyd, in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd
189236: YNTEMA, DOUWE. - In search of an ancient countryside. The Amsterdam Free University Field Survey at Oria Province of Brindisi South Italy (1981-1983).
122775: YOCHELSON, ELLIS L. - Permian Gastropoda of the southwestern United States. 1. Euomphalacea, Trochonematacea, Pseudophoracea, Anomphalacea, Craspedostomatacea, and Platyceratacea.
61719: YOHE, S. & H.MCCOY JONES. - Turkish rugs.
286971: YOKOYAMA, SHINICHI. - The Classic Bowed Stringed Instruments from the Smithsonian Institution, Photographed by Shinichi Yokoyama.
192359: YON, MARGUERITE. - Le Centre de la ville. 38e-44e Campagnes (1978-1984).
190265: YON, MARGUERITE. - Kinyras. L'archeologie francaise à Chypre / French archaeology in Cyprus.
256218: YON, MARGUERITE. - The City of Ugarit at Tell Ras Shamra.
227924: YON, MARGUERITE. - Manuel de céamique chypriote I: Problèmes historiques, vocabulaire, méthode.
215118: YON, MARGUERITE, A.O. - Salamine de Chypre II: La Tombe T.I. du XIe Siècle av. J.-C.
240919: YON, MARGUERITE; A.O. - Céramique Mycéniennes d'Ougarit.
154940: YONGE, C.M. - Pioneers and founders or recent workers in the Mission field.
44797: YONGE, C.M. - The sea shore. [1st ed.].
174661: YONGE, C.M. - The sea shore.
290846: YONGE, ENA L. - A catalogue of early globes made prior to 1850 and conserved in the United States. A preliminary listing.
202700: YONGTANG, DOQSHI A.O. - Chinees-Zaiwa woordenboek.
190878: YONGXIANG, ZHANG (ED.). - The Emperor's Tomb of the Prosperous Period of the Tang Dynasty.
239511: YOON, YEOLSU. - Handbook of Korean art. Folk painting.
263006: MYUNG-HEE KWANG & SANG-OOK YOON. - Electromagnetic Fields. Principles, Engineering Applications and Biophysical Effects.
279111: YORGA, BRIAN W.D. - Washout: A western Thule Site on Herschel Island, Yukon Territory.
186429: INVENTORY OF THE HIST. MONUMENTS IN THE CITY OF YORK. - Eburacum. Roman York.
26408: YORKSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND TOPOGRAPHICAL JOURNAL, THE. - Vol. 3.
244935: YOSHIDA, DAISUKU. - Untersuchungen zu den Sonnengottheiten bei den Hethitern. Schwurgötterliste, helfende Gottheit, Feste.
153118: YOSHIDA, TOSHIO. - Chusib-Ji. Glittering relics of the Middle-Ages.
266832: YOSHINOBU, INOURA. - A History of Japanese Theater up to Noh and Kyogen.
243393: YOSHITOSHI, TAISO. SCHAMONI, WOLFGANG, A.O. - Taiso Yoshitoshi 1839-1892. Ein Holzschnittmeister an der Schwelle zur Neuzeit.
233416: YOSHITOSHI, TAISO. ING, ERIC VAN DEN & ROBERT SCHAAP. - Beauty & Violence. Japanese prints by Yoshitoshi. 1839-1892.
56912: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - YOUGOSLAVIE. - Yougoslavie. Zagreb - Musée National. By V. Hoffiller.
185846: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - YOUGOSLAVIE. - Sarajevo. Musée national de la république socialiste de Bosnie-Herzégovine. Fasc. unique. par Maja Parovic-Pesikan.
272242: YOUNG-HOON, KO. - Ko Young-Hoon. This is a Stone Stone & Book,
295121: YOUNG, JAMES E. - The texture of memory. Holocaust memorails and meaning.
144314: YOUNG, WILLAIM J. - Applications of Science in examination of works of art.
120136: YOUNG, GORDON. - The hill tribes of northern Thailand. A socio-ethnologicalreport).
197971: YOUNG, A.MORGAN. - Japan under Taisho Ternno 1912-1926.
284417: YOUNG, GILLIAN. - Orchids in line. I: Paphiopedilum species.
291503: YOUNG, FILSON. - The happy motorist. An introduction to the use and enjoyment of the motor car.
271011: YOUNG-SUK, KIM & SON KYONG-JA - An illustrated History of Korean Costume.
77271: YOUNG, DAVID A. - Taxonomic study of the Cicadellinae (Homeoptera: Cicadellidae) Part 1: Proconiini.
69562: YOUNG, DAVID A. - The leafhopper tribe Alebrini (Homoptera, Cicadellidae).
190165: YOUNG, EUAN. - Skua and penguin: predator and prey.
69416: YOUNG, JOHN H. & SUZANNE HALSTEAD YOUNG. - Terracotta figurines from Kourion in Cyprus.
275111: YOUNG, G.DOUGLAS. - Concordance of Ugaritic.
56629: YOUNG, STANLEY P. & E.A.GOLDMAN. - The Puma. Mysterious american cat.
230886: YOUNG, NORMAN. - The complete Rosarian. The development, cultivation and reproduction of roses. Edited by L.A. Wyatt.
294058: YOUNG, FILSON. - Cornwall and a light car.
244868: YOUNGER, JOHN G. - Bronze age Aegean Seals in their middle phase (ca. 1700-1550 B.C.).
250068: YOUNGER, JOHN G. - Music in the Aegean Bronze Age.
45034: YOUNGHUSBAND, GEORGE & C.DAVENPORT. - The crown jewels of England.
147400: YOUNGSON, A.J. - The making of classical Edinburgh 1750-1840.
236001: YOUSSEF, MICHAEL. - Revolt against Modernity. Muslim Zealots and the West.
233562: YPEREN, T.A. VAN & R. GIEL. (ED.) - Classificatiesystemen voor psychischestoornissen en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van icd, dsm en mac.
148211: YPERSELE DE STRIHOU, ANNE & PAUL. - Laken. Résidence impériale et royale.
140866: YPERSELE DE STRIHOU, ANNE & PAUL. - Laken. Een huis voor keizer en koning.
226236: YPERSELE DE STRIHOU, ANNE VAN. - De kerkschat van de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal te Brussel.
5340: YPMA, Y.N. - Friesland annis domini 1940-'45. Bijdrage tot de geschiedenis van het georganizeerde verzet in Friesland.
243609: YPPEN, GRETE. AIGNER, CARL & E.VOGGENEDER. - Grete Yppen. Vom Klang des Malens.
171883: YSBRANT (VAN WYNGAARDEN). - Ysbrant.
267032: YSSELDIJK, W.E.P.VAN. - De geschiedenis van Kapelle (Z.-B.). (Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore).
91645: YSSELDIJK, W.E.P.VAN. - De geschiedenis van Kapelle (Z.-B.). (Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore).
15365: YSSELDIJK, W.E.P.VAN. - 1000 jaar Yerseke.
201321: YSSELSTEYN, G.T.VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
33963: YSSELSTEYN, G.T.VAN. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der Kunstnijverheid.
52573: YSSELSTEYN, G.T.VAN. - White figurated linen damask from the 15th to the beginning of the 19th century.
268552: YU, JASMIN. - Museum Display Design.
208496: WANG QING YU (EDIT.). - Dazu rock carvings of China.
289013: LIU LIANG-YU. - Sung Wares.
289016: LIU LIANG-YU. - Ming Official Wares.
236367: YUHUAN, CHEN (EDIT.). CATALOGUE 2003. - Souvenir from Canton - Chinese Export Paintings from the Victoria and Albert Museum.
248949: YULE, PAUL. - Figuren, Schmuckformen und Täfelchen der Harappa-Kultur.
226518: YULE, PAUL. - Lothal. Stadt der Harappa-Kultur in Nordwestindien. Nach den Arbeien von S.R. Rao.
208638: YULE, HENRY. - A Narrative of the Mission to the Court of Ava in 1855. Together with the Journal of Arthur Phayre.
295279: YUN, WU. MEYERE, JAN DE. - Wu Yun's way. Life and works of an eighth-century Daoist master.
152085: YUTANG, LIN. - Imperial Chinese art.
238367: WANG YUYI. - Old Beijing in Genre Painting.
32790: YZERMAN, M.J. - Waterschap De Regge.
164341: ZAAIJER, T. - Untersuchungen über die Form des Beckens javanischer Frauen.
188126: ZAAL, WIM. - Het Huis aan de bocht. Herengracht 476.
240285: ZAAL, RIK. - Heel Nederland. Een gids. [SET].
260524: ZAAR-GÖRGENS, MARIA. - Champagne - Bar - Lothringen. Papierproduktion und Papierabsats vom 14. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts.
271255: ZÁBA, ZBYNEK. - Les Maximes de Ptahhotep.
122347: ZABA, ZBYNEK. - The rock inscriptions of Lower Nubia (Czechoslovak concession). With contributions by Fritz Hintze (Meroitic and Carian inscriptions), Latin inscriptions and those in Greek contributed by the author. Followed by a palaeography of the ancient Egyptian rock texts here published by Zbynek Zaba and Miroslav Verner.
242707: ZABALLOS, J.P. & C.JEANNE. - Nuevo catalogo de los Carabidos (Coleoptera) de la Peninsula Iberica.
160023: ZACCAGNINI, CARLO. - Ville di Roma.
254430: ZACHMANN, F. - Das Geländezeichnen im Dienste der Armee. Für Offiziersaspiranten - Einj. - Freiwillige und Unteroffiziere.
256923: ZACHMANN, PATRICK. - Photographies.
294496: ZADEH, SUSAN A. (CHIEF ED.). - Eyemazing Issue 6 Spring 2005.
294495: ZADEH, SUSAN A. (CHIEF ED.). - Eyemazing Issue 8 Fall 2005.
296345: ZADKINE, OSKAR. BOOL, FLIP, A.O. - Zadkine aan zee. / Zadkine by the Sea.
100608: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE N. & ANTIONETTE M. GERHARTL-WITTEVEEN. - The figural bronzes.
50561: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE N., W.J.T.PETERS & W.A. VAN ES. - Roman bronze statuettes from the Netherlands. Vol. I & vol. II.
213863: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE N. & ANTIONETTE M. GERHARTL-WITTEVEEN. - The figural bronzes.
288083: ZADOKS-JOSEPHUS JITTA, ANNIE N. - Ancestral portraiture in Rome and the art of the last century of the republic.
272859: ZADOW, ASTOLF. - Unser Luftgau Belgien - Nordfrankreich.
247444: ZAFER, IBN & AMARI, MICHELE (TRANSL.). - Solwan el Mota', ossiano Conforti Politici di Ibn Zaber, arabo siciliano del XII Secolo. Versione Italiana di Michele Amari.
293636: ZAGATO. MARCHIANO, MICHELE. - Le Zagato. Fiat 8VZ - Alfa 1900 SSZ.
177222: ZAHLHAAS, GISELA. - Schmuck der Antike aus einer norddeutschen Privatsammlung.
149231: ZAHN, G.P. - De geschiedenis der verlichting van Amsterdam.
279503: DEUTSCHE ZAHNÄRTZLICHE WOCHENSCHRIFT. ORGAN DES VEREINSBUNDES DEUTSCHE ZAHNÄRTZE. - Jrg, VIII, 1905.
279504: DEUTSCHE ZAHNÄRTZLICHE WOCHENSCHRIFT. ORGAN DES VEREINSBUNDES DEUTSCHE ZAHNÄRTZE. - Jrg, VII, 1904.
171290: ZAHRADNÍK, JIRÍ. - Der Kosmos-Insektenführer. Ein Bestimmungsbuch mit 1000 farbigen Abbildungen. 5., überarb. und verb. Aufl.
9600: ZAHRADNÍK, JIRÍ. - Insekten 1.Teil: Aleyrodina (Mottenläuse).
291570: ZAHRADNIK, JIRI. - Käfer Mittel- und Nordwesteuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde.
96684: ZAHRADNÍK, JIRÍ. - Schildläuse unserer Gewächshäuser.
277680: ZAICH, KATJA B. - Ich bitte drengend um ein Happyend. Deutsche Bühnenkünstler im niederländischen Exil 1933-1945.
102461: ZAJADACZ-HASTENRATH, SALOME. - Chaukhandigräber. Studien zur Grabkunst in Sind und Baluchistan.
65602: ZAJADACZ-HASTENRATH, SALOME. - Das Beichtgestühl der Antwerpener St. Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den südlichen Niederlanden.
40320: HILLE ZAKALBUM. - De Hoge Veluwe.
203849: ZALINGE, PIET VAN. - Het Frettenboek. 4e druk.
271870: ZALLES, JORJE & L.L.BILDSTEIN. (EDITED). - Raptor watch. A global directory of raptor migration sites.
285168: ZALM, PIM VAN DER & WILLEM RAAPHORST SR. - Groeten uit Nieuwerkerk aan den IJssel.
250642: ZALOSCER, HILDE. - Une collection de Pierres sculptées au Musée copte du Vieux-Caire (Collection Abbâs el-Arabi).
296048: ZAMCARANO, C.Z. - The Mongol chronicles of the seventeenth century. Translated by Rudolf Lowenthal.
123: ZAMPETTI, PIETRO. - A dictionary of Venetian Painters 2: 16th century.
280682: ZAMPIERI, GIROLAMO. - Vetri antichi del Museo Civico Archeologico di Padova.
91837: ZANCANI MONTUORO, P. & U.ZANOTTI-BIANCO. - Heraion alla foce del sele.
253572: ZANDBERGEN, GIJS. - Alleen op kop. Interviews met Ab Geldermans, Jan jansen, Gerben Karstens, Henk Nijdam, Peter Post, Jo de Roo, Jos van Vleuten, Huub Zilverberg, Bart Zoet en Joop Zoetemelk.
211772: ZANDBERGEN, H. A.O. - De stoomtrams van Drenthe en Oost-Groningen.
214383: ZANDE, JOANNES VANDEN. - Pharmacopoeia Brugensis.
154065: ZANDE, JOANNES VANDEN. - Pharmacopoeia Brugensis.
249326: ZANDEE, J. - The Teachings of Sylvanus (Nag Hammadi Codex VII, 4).
28432: ZANDEE, J. - Death as an Enemy According to Ancient Egyptian Conceptions. (Diss.)
285839: ZANDEN, SJEF V.D. E.A. - Geschiedenis van Leende.
168886: ZANDER, ENOCH. - Das Leben der Biene.
168885: ZANDER, ENOCH. - Das Leben der Biene.
135668: ZANDER, GIUSEPPE. LUCIANI, ROBERTO A.O. - Giuseppe Zander architetto. Note e disegni dall'archivio privato.
149921: ZANDER, ROBERT. - Schmarotzende Pflanzen.
13450: ZANDER, ENOCH. - Leitfaden einer zeitgemässen Bienenzucht. 5. Aufl.
13577: ZANDER, ENOCH. - Die Brutkrankheiten und ihre Bekämpfung.
168884: ZANDER, ENOCH. - Die Faulbrut.
10137: ZANDER, ENOCH. - Zeitgemässe Bienenzucht. Heft II: Zucht und Pflege der Bienen- königin.
226907: ZANDERINK, RENÉ. - Van stal gehaald. 70 authentieke huisdierrassen - van paarden tot pluimvee opnieuwe gewaardeerd.
59746: ZANDOMENEGHI. CINOTTI, MIA. - Zandomeneghi.
78934: ZANDSTRA, EVERT. - Het Princehof.
216077: ZANDVLIET, KEES. - De groote waereld in 't kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie.
274604: ZANDVLIET, ROBERT. - Fries.
223112: ZANELLA, GRAZIELLA C. - L'Architettura del Collegio tra XVI e XVIII Secolo in area Lombarda.
133621: ZANELLA, VANNI A.O. - Il monastero Matris Domini in Bergamo.
193060: ZANEN, GER., PIET BREMER & HUUB VAN DER AA. (ED.). - Paddestoelen in Flevoland.
187174: ZANEN, G. VAN (ED). - Dubbelschroef Motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
190270: ZANEN, W.D. VAN. - Oude prentkaarten vertellen over Edam. [Deel 1].
157186: ZANEVELD, J.S. - The charophyta of Malaysia and adjacent countries. (Diss.)
130171: ZANGHERI, PIETRO. - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna.
212372: ZANKER, PAUL. - Klassizistische Statuen. Studien zur Veränderung des Kunstgeschmacks in der römischen Kaiserzeit.
110747: ZANKER, PAUL. - Wandel der Hermesgestalt in der attischen Vasenmalerei.
280124: ZANKER, PAUL. - Studien zur Veränderung des Kunstgeschmacks in der römischen Kaiserzeit.
216520: ZANKER, PAUL. - Pompeji. Stadtbilder als Spiegel von Gesellschaft und Herrschaftsform.
237510: ZANKER, PAUL. - Pompeji. Stadtbild und Wohngeschmack.
253130: JAARBOEK ZANNEKIN. - Deel 35: De Nederlanden Extra Muros.
241355: ZANNI, ANNALISA. - La tunica dell' Egitto cristiano.Restauro e iconografia dei tessuti copti del Museo Poldi Pezzoli.
214716: ZANTEN, MIEKE M.VAN. - Orgelluiken. Traditie en iconografie. De Nederlandse beschilderde orgelluiken in Europees perspectief.
242785: ZANTEN, J.H.VAN. (FOREWORD). - De bevolking van Amsterdam. Deel IV: Statistische studie over huwelijk, echtscheiding, geboorte, sterfte, vestiging en vertrek (naar aanleiding van de cijfers, voorkomende in deel I dezer serie, Statistische Mededeeling No. 97).
287441: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 4th reprint ed.
296204: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Volledige herdruk van alle afleveringen in e´e´n band, met addenda en gei¨ntegreerd register. [2e druk].
211902: ZANTKUIJL, H.J. & M.L.STOKROOS. - De Jordaan. 28000 meter gevelwand. Uitgave t.g.v.h. 25-jarig bestaan van het gemeentelijk bureau monumentenzorg te Amsterdam.
210673: ZANTKUYL, HENK, A.O. - De ontwikkeling van het woonhuis tot 1940 in Hoorn.
93508: ZANTWIJK, R.A.M.VAN. - Servants of the saints. The social and cultural indentity of a Tarascan community in Mexico.
162889: ZANTWIJK, R.A.M.VAN. - Los Servodores de los Santos. La indentidad social y cultural de una comunidad Tarasca en Médxico.
41589: ZANTWIJK, R.A.M.VAN. - Lastdragers en hoofden. De sociale en culturele eigenheid van een Taraskische gemeenschap. (Diss.)
29008: ZANTWIJK, R.A.M.VAN. - Handel en wandel van de Azteken. De sociale geschiedenis van voor-Spaans Mexico.
289232: ZANUSSO, MARCO. BURKHARDT, FRANCOIS. - Marco Zanusso. Design.
214869: ZANZU, GIOVANNI & G.TOLA. - Pittura del Cinquecento a Cagliari e provincia.
272223: ZAO WOU-KI. CORTANZE, GÉRARD DE. - Zao Wou-Ki.
290541: ZAO WOU-KI. DAIX, PIERRE. - Zao Wou-Ki. L'Oeuvre 1935-1993.
103644: ZAPF, HERMANN. CATALOGUS 1968-1969. - Hermann Zapf. Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
237521: ZAPPERI, ROBERTO. - Eros e Controriforma. Preistoria della galleria Farnese.
151985: ZAPPEY, W.M., A.O. - Loosdrechts porselein 1774-1784.
72962: ZAPPEY, W.M., A.O. - Loosdrechts porselein 1774-1784.
264295: ZAREFSKY, DAVID. - Political argumentation in the United States.
291631: ZARIQUIEY ALVAREZ, RICARDO. - Crustáceos Decápodos mediterráneos.
205315: ZARKA, CHRISTIAN. - Berry.
213443: ZARMAS, PIERIS. - Studien zur Volksmusik Zyperns.
46082: ZARNOWSKA, E. - La nature-morte hollandaise. les principaux représentants, ses origines, son influence. Introduction de E.Zarnowska.
272956: ZASTROW, KAI (ÉDIT.). - Every day is not like everyday. Day 120 April 30. Queensday / Koninginnedag / Holland.
217109: ZASTROW, OLEG & S.DE MEIS. - Oreficeria in Lombardia dal VI al XIII Secolo Croci e Crocifissi.
217134: ZASTROW, OLEG. - L'Oreficeria in Lombardia.
241959: ZATLOUKAL, PAVEL. - Pribehy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Morave a ve Slezsku.
241159: ZATTA, ONTONIO. - L'augusta ducale basilica dell'evangelista San Marco nell'inclita dominante di Venezia . Colle notizie del suo innalzamento, sua architettura, musaici, reliquie, e preziosità che in essa si contengono; arricchite di alcune annotazioni, e adornate di varie tavole in rame dissegnate da celebre architetto ed incise da perito artefice.
238977: ZAUBITZER, KARL. - Chronik des Landesverbandes Thüringer Rassegeflügelzüchter e. V.
65592: ZAUNER, FRANZ A. BURG, HERMANN. - Der Bildhauer Franz Anton Zauner und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Klassizismus in Österreich.
182138: ZAUZICH, KARL-TH. - Papyri von der Insel Elephantine.
77895: ZAVA BOCCAZZI, FRANCA. - La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia.
191840: ZAY, E. - Histoire monétaire des colonies francaises d'après les documents officiels.
272692: ZAYAS, ALFRED M.DE. - Die Wehrmachtuntersuchungsstelle. Unveröffentlichte Akten über alliierte Völkerrechtsverletzungen im Zweiten Weltkrieg. 3. Erg. Augl.
194150: ZAYDAN, JURJI. MARGOLIOUTH, D.S.(TRANSL.). - Umayyads and Abbassids being the fourth part of Jurji Zaydan's history of islamic Civilization.
98769: ZAZOFF, PETER. - Etruskische Skarabäen.
122270: ZAZOFF, PETER & HILDE ZAZOFF. - Gemmensammler und Gemmenforscher. Von einer noblen Passion zur Wissenschaft.
283367: ZAZZO, ANNE. - Lingerie. Eine illustrierte Gewchichte vom Mittelalter bis heute.
262225: ZBISS, SLIMANE-MOSTAFA. - Inscriptions de Monastir.
293432: ZBOROWSKI, ELLIOT & LOUIS ZBOROWSKI. WILSON, DAVID. - The Racing Zborowskis.
46475: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - NEW ZEALAND. - Attic protogeometric, geometric and black figure; Cirinthian). By J.R. Green.
263153: ZECCHI, MARCO. - A Study of the Egyptian God Osiris Hemag.
181426: ZECCHINELLI, MARIUCCIA BELLONO A.O. - Artigianato Lombardo III: L'Opera Tessile.
272713: ZEDIKER, GLEN D. - Competitive AR15. The mouse that roared.
291535: ZEE, DE. ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 61 (1939).
54853: ZEE, G. VAN DER. - 1000 jaar Harderwijk kerk en bethel.
230589: ZEE, P.VAN DER. - Het Kompas. Leerboek voor Koopvaardij-Officieren.
230958: ZEE, DE. TIJDSCHRIFT GEWIJD AAN DE BELANGEN DER NEDERLANDSCHE STOOM- EN ZEILVAART. / ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 31 (1909) - year 77 (1956).
230961: ZEE, DE. ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 51 (1929).
230960: ZEE, DE. ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 52 (1930).
230964: ZEE, DE. ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 53 (1931).
230963: ZEE, DE. ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 54 (1932).
230962: ZEE, DE. ZEEVAARTKUNDIG TIJDSCHRIFT. - Year 55 (1933).
259933: ZEEBOUT, AMBROSIUS. - Tvoyage van Mher Joos van Ghistele. Uitgegven met inleiding, aantekeningen en een onderzoek naar de bronnen door R.J.G.A.A.Gaspar. [sic].
266415: TIJDSCHRIFT VOOR ZEEGESCHIEDENIS. - Jrg. 1, nr. 1 (apr. 1982) - jrg. 21, nr. 2 (sept. 2002).
175939: ARCHIEF. VROEGERE EN LATERE MEDEDEELINGEN VOORNAMELIJK IN BETREKKING TOT ZEELAND. - 1938.
175938: ARCHIEF. VROEGERE EN LATERE MEDEDEELINGEN VOORNAMELIJK IN BETREKKING TOT ZEELAND. - 1940.
46377: ARCHIEF. VROEGERE EN LATERE MEDEDEELINGEN VOORNAMELIJK IN BETREKKING TOT ZEELAND. - 1949-1950.
238303: ZEELENBERG, J. - Oudenhoorn. Een agrarische dorp.
252474: ZEEMAN, MICHAEL. - Aan mijn voormalig vaderland. De beste essays en kritieken.
103394: ZEEMAN, J. - De Nederlandse stoelklok. 1e druk.
184124: ZEEMAN, REINIER. HOLLSTEIN, F.W.H. - The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700: Reinier Zeeman, part II.
48372: ZEEMAN, J. - De Nederlandse stoelklok. 2e bijgew. & herz.dr.
244162: ZEEMAN, JAAP. - Het klokkenlexicon. Handboek voor de terminologie van klokken en horloges.
273649: ZEEMAN, J.H. - De Kustvaart in Nederlandsch-Indië, beschouwd in verband met het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824.
184545: ZEEUW, A.DE. - De Vereenighde Nederlanden in Caert gebraght. Tentoonstelling van 16de- en 17de-eeuwse landkaarten en stadsgezichten van de Noordelijke Nederlanden uit particulier bezit.
233561: ZEEUW, J.DE. - Persoonlijkheidsdiagnostiek volgens de vlekkenmethode. Een inleiding. Rorschachs 'Psychodiagnostik' 1921-1986.
284312: ZEEVAT, CAROLINE & A.WITHAGEN. - Wilde venkel & rabarber en andere culinaire genoegens uit de volkstuin.
242686: BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET ZEEWEZEN. - Deel 7.
242687: BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET ZEEWEZEN. - Deel 3.
242685: BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN HET ZEEWEZEN. - Deel 6.
212150: REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE / BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE. - Vol. 146, 2000.
217277: REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE / BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE. - Vol. 126, 1980 - 142, 1996.
217279: REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE / BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NUMISMATIEK EN ZEGELKUNDE. - Vol. 144, 1998.
293186: ZEGGELAAR, GERRIT VAN, A.O. - Terugblikken op Waterland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Amsterdam-Noord. [Redactie: Dimphéna Groffen & Magriet Roever].
264256: ZEGHER, CATHERINE & M.WIGLEY. - The Activist Drawing. Retracing Situationist Architectures from Constant's New Babylon to Beyond.
109351: ZEH, ERNST. - Hanauer Fayence. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Keramik.
35467: ZEH, ERNST. - Hanauer Fayence. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Keramik. 2.Aufl.
83739: ZEH, ERNST. - Hanauer Fayence. Ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Keramik.
270509: ZEHFUSS, HANS & H.OSTROW. - Pilze in naturnahen Wäldern der Pfalz.
147585: ZEIJL, GERARD VAN A.O. - Architectuur in zuidoost Brabant.
242286: ZEILER, KIK. TUPAN, HARRY (EDIT.). - Kik Zeiler. Made in Mokum. Schilderijen.
161817: ZEILER, FRITS D. - Hoog en vrij. Schetsen uit de geschiedenis van de heerlijkheid Bergen tot 1798.
245451: ZEILER, FRITS D. & GERRIT J.PERFORS. - De wind- en watermolens in Overijssel.
251897: ZEILER, FRITS D. - Onder de hei. Archeologische en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi.
13035: ZEILLER, MARTIN. - M.Z. Topographia Germaniae-inferioris [...] das ist Beschreibung und abbildungen der fürnembsten örter in den Niderländischen XVII Provincien [...]. .
232263: ZEILLER, L. - Segel-Jolle. Anleitung zum Selbstbau einer regattaberechtigen 15 qm Jolle im Skipjak-Typ.
221882: ZEINSTRA, JURJEN. - De invloed van de Amsterdamse School in Friesland.
289140: ZEISCHKA, ANNETTE A.O. - Licht durch die Jahrtausende. Die Lampen-Sammlung Karl-Adolph Mummenthey im Städtischen Museum Simeonstift Trier.
170241: ZEISS. - Objectifs photographiques et appareils optiques Auxiliaires pour la photographie.
210602: ZEISS. - Mikroskope und mikroskopische Hilfsapparate. 35. Ausgabe.
226425: ILLUSTRATION 63. EINE ZEITSCHRIFT FÜR DIE BUCHILLUSTRATION UNSERER ZEIT (LATER: ZEITSCHRIFT FÜR DIE BUCHILLUSTRATION). - Jahrg. 2, Heft 1 (April 1965) - 40, Heft 4 (2003)
198326: ZEITLIN, MAURICE. - Le Style administratif chez les Assyriens. Choix de lettres assyriennes et babyloniennes.
276026: KLASSIK UHREN. JOURNAL FÜR SAMMLER KLASSISCHER ZEITMESSER. - 1995.
280043: ALTE UHREN UND MODERNE ZEITMESUNG. - 1988.
280511: ALTE UHREN UND MODERNE ZEITMESUNG. - 1991.
280289: ALTE UHREN UND MODERNE ZEITMESUNG. - 1990.
280042: ALTE UHREN UND MODERNE ZEITMESUNG. - 1987.
279978: ALTE UHREN UND MODERNE ZEITMESUNG. - 1986.
280488: ALTE UHREN UND MODERNE ZEITMESUNG. - 1989.
321: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 51 (1919).
68523: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 54 (1922).
68527: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 45 (1913).
21682: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - General Register zu Band XXI - XXXIV (1889-1902).
68525: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 50 (1918).
93192: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 47 (1915).
84986: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 6 (1914).
21672: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 46 (1914).
86604: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 9 (1917).
86602: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 7 (1915).
85640: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 7 (1915).
84996: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 51 (1976).
86606: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 6 (1914).
85504: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 19 (1928).
84994: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 10 (1918).
84998: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 1 (1909) - 10 (1918).
86600: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 19 (1928).
86678: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 49 (1974).
86292: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 50 (1975).
85508: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 3 (1910).
84991: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 3 (1911).
21645: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 62 (1930).
192310: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 62 (1930) & 63 (1931).
21657: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 48 (1916).
21661: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 93 (1968).
21630: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 49 (1917).
192345: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 49 (1917) - 51(1919).
93193: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 48 (1916).
93215: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 56 (1924).
93210: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 58 (1926).
21634: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 59 (1927).
93214: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 60 (1928).
84989: PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT. - Band 18 (1927).
21642: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 61 (1929).
193893: ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT. - Jrg. 81, 1971.
193892: ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT. - Jrg. 95, 1985.
93197: ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE. ORGAN DER BERLINER GESELLSCHAFT FUR ANTHROPOLOGIE , ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE. - Jahrg. 57 (1925).
185010: (LEIPZIGER) ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Band 147. Nr. 3810 -3835. (6. Juli 1916 - 28. December 1916).
235462: LLOYD-ZEITUNG. - Die Fortschritte des Deutschen Schiffbaues unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Flotte des Norddeutschen Lloyd. / The Progress Of German Shipbuilding. With Special Reference To The Evolution Of The Fleet Of The Norddeutscher Lloyd.
18528: 1936. BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - 2.Olympia-Sonderheft.
175060: 1936. BERLINER ILLUSTRIRTE ZEITUNG. - Olympia-Sonderheft.
32365: ZELLER, ADOLF. - Die Geschichte der Wohnbaukunst der Stadt Hildesheim.
120668: ZELLER, MAGNUS. CASANOVA, GIACOMO. - Die Flucht aus den Bleikammern Venedigs.
130153: ZELLER, REIMAR. - Das Automobil in der Kunst 1886-1986.
210020: ZELLER, ADOLF. - Stadt Hildesheim. II: Regierungsbezirk Hildesheim : 4: Stadt Hildesheim. Bürgerliche Bauten.
32210: ZELLER, ADOLF. - Stadt Hildesheim. 1: Kirchliche Bauten. 2: Bürglichen Bauten. (Regierungsbezirk Hildesheim, Teil 4).
184587: ZELLER, EMIL & JOSEF HARDEGGER. - 1986-1986. 100 Jahre Eisenbahn in Appenzell Innerrhoden.
152647: ZELLER, PAUL. - Die täglichen Lebensgewohnheiten im altfranzösischen Karls-Epos.
206094: ZELLER, ALFRED P. - Pendules et Horloges.
185074: ZELM VAN ELDRIK, J.A.VAN. - Moed en deugd. Ridderorden in Nederland.
155886: ZELM VAN ELDIK, J.H.VAN. - Het onderzoek van papier.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

4/6