Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60807: SLUIS, P. - Succesvol kippenhouden. 100 jarig jubileum september 1823-1923 P.Sluis.
123214: SLUITER, CAREL PHILIP. - Géphyriens (Sipunculides et Echiurides) provenant des campagnes de l'Hirondelle et de la Princesse-Alice.
242596: SLUITER, CAREL PHILIP. - Über einige einfachen Ascidien von der Insel Billiton.
278085: SLUITER, WILLY. LIEFDE-VAN BRAKEL, TINY DE. - Willy Sluiter aan Zee.
243973: SLUITER, CAREL PHILIP. - Bijdrage tot den bouw der kieuwen van Lamellibranchiaten.
218423: SLUITER, WILLY. [SLEIJSTER, AREND-JAN]. - Willy Sluiter en de Kunstvereeniging Katwijk 1908-1910.
139070: SLUITER, CAREL PHILIP. - Géphyriens (Sipunculides et Echiurides) provenant des campagnes de l'Hirondelle et de la Princesse-Alice.
119299: SLUITER, J.W. & H.NIEWEG. - Tram en trein luchtig en grondig bekeken.
295520: SLUKA, KATHLEEN A. - Mechanisms and management of pain for the physical therapist. 2nd ed.
113532: SLUSSER, MARY S. - Nepal Mandala. A cultural study of the Kathmandu Valley.
65406: SLUTER, CLAUS. LIEBREICH, AENNE. - Claus Sluter.
256645: SLUYS, W.G.J.VAN DER. - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
168081: SLUYS, CORNELIS VAN DER. - Onze woning en haar inrichting.
77815: ARCIMBOLDO. LEGRAND & SLUYS. - Arcimboldo et les arcimboldesques.
294799: SLUYSER, MEYER. - Als de dag van gisteren ...
202101: SLUYSER, MEYER. - Amsterdam je hebt een zoute smaak.
189556: SLUYSER, MEYER. - Er groeit gras in de Weesperstraat.
199404: SLUYSER, MEYER. - Als de dag van gisteren ...
199475: SLUYSER, MEYER. - Hun lach klinkt van zo ver ...
201013: SLUYSER, MEYER & FREDERICUS THOMAS. - Twaalf burgemeesters. Vijfhonderd jaar Amsterdam.
198852: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. / Als de dag van gisteren. / Hun lach klinkt van zover. [Omnibus].
296281: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van dr. W. Drees. 3e druk.
266145: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van dr. W. Drees. 10e druk.
275594: SLUYSER, MEYER. - Voordat ik het vergeet. Met een voorwoord van dr. W. Drees. 2e druk.
5285: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 1st ed.
208814: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd revised ed. [= 3rd edition].
5310: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed. [= 4th ed.].
8494: SLUYTERMAN, K. - Old interiors in Holland.
1454: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd revised ed. [= 3rd edition].
166947: SLUYTERMAN VAN LOO, KOENO, A.O. - Wonen in arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.
5319: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed.
208846: SLUYTERMAN, K. - Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroegere eeuwen. 2nd enl. ed.
255205: SLYHOVSKY, MOSHE. - Patroness of Paris. Rituals of Devotion in Early Modern France.
242147: SMALDON, G. - British Coastal Shrimps and Prawns.
210411: SMALL, GEORGE L. - The Blue Whale.
250027: SMALL, DAVID B. (ED.). - Methods in the Mediterranean. Historical and archaeological views on texts and archaeology.
288918: SMALL, ALASTAIR. - Subject and Ruler: The cult of the Ruling Power in classical Antiquity.
163306: SMALL, ALAN A.O. - St. Ninian's Isle and its treasures.
218595: SMALLEGANGE, MATTHEUS. - Nieuwe Cronyk van Zeeland. Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven cronyken van de heeren Jacobius Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert omtrent deses landschaps-oudheden en herkomsten, wateren en stroomen, eilanden, steden en heerlijkheden.
282306: SMALLWOOD, E.MARY. - The Jews under Roman rule. From Pompey to Diocletian. A study in political relations.
282305: SMALLWOOD, E.MARY. - The Jews under Roman rule. From Pompey to Diocletian. A study in political relations.
240875: SMART, C.M. - Muscular churches. Ecclesiastical Architecture of the High Victorian Period.
277346: SMEDAL, GUSTAV. - Acquisition of Sovereignity over Polar Areas.
273745: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
65657: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857. (Diss.)
296132: SMEDT, A. DE & A.MOSTAERT. - Le dialecte Monguor. Parlé par les Mongols du Kansou Occidental. IIe partie: Grammaire.
232487: SMEEKS, HENDRIK. - Een Nederlandsche Bron van den Robinson Crusoe. De Historie van den El-Ho.
260253: SMEETON, C.S. - The Metropolitan Electric Tramways Vol. 2: 1921 to 1933.
12184: SMEETS, F.TH.W., A.B.J.M.GOOSEN & P.M.LE BLANC. - Lemborgh. Het kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
283406: SMEETS, M. (INL.). - Kroniek van het Tilburgse Studenten Corps Sint Olog 1927-1955.
236205: SMELIK, JAN. - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938.
167034: SMET, J.-J.DE - Misiën van den Orégon en reizen naar de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46.
134769: SMET, R.P.DE. - Voyages aux montagnes rocheuses et séjour chez les Tribus Indiennes de l'Órégon. Nouvelle édition.
224590: SMET, JOHAN DE. - Sint-Martens-Latem en de kunst aan de Leie 1870-1970.
215468: SMET, P.A.G.M. DE. - Snuiven en Lavementen in Indiaanse Rituelen.
167730: SMET, A.DE. - De Hollandse kartografie.
128536: SMET, L.H.A.DE - De bodem van Noordbrabant. Toelichting bij blad 8 van de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000.
282408: SMET, GASTON DE. - Tekeningen Dessins Drawings Zeichnungen Gent Gand Ghant Gent. Teksten Rik Clément e.a.
234125: SMET, PIERRE-M. DE. - La saga du rail. Mon histoire 1977-1999.
208563: SMET, ADRIENNE DE. - De Vingerhoed in het kunstambacht.
31783: SMETANA, ALES. - Revision of the tribe Quediini of America north of Mexico (Coleoptera: Staphylinidae).
212628: SMETIUS, JOHANNES. LANGEREIS, SANDRA. (INLEIDING). - Nijmegen, stad der Bataven.
269969: SMETS, MARCEL. - L'avènement de la cité-jardin en Belgique. Histoire de l'habitat social en Belgique de 1830 à 1930.
221112: SMETTAN, HANS. - Die Moose des Kaisergebirges / Tirol inbesondere ihre Verbreitung und ihre Soziologie in höheren Pflanzengesellschaften.
95632: SMEULDERS, L.C.A. - Breda en omstreken in woord en beeld. 4e herz.dr.
263901: SMEULDERS, AD. DOMS, JAN. - Ad Smeulders architect.
256285: SMEUR, ALPHONS J.E.M. - De zestiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken. The sixteenth century arithmetics, printed in the Netherlands. (Diss.)
267905: SMEYERS, MAURITS. - Vlaamse Miniaturen voor van Eyck. (ca. 1380-ca. 1420).
184470: SMEYERS, MAURITS. - Het Leuvense Stadhuis. Pronkjuweel van de Brabantse gotiek.
212902: SMEYERS, MAURICE. (ED.) - Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden. Opgedragen aan Prof.Em.Dr. J.K.Steppe.
237695: SMEYERS, MAURITS & JAN VAN DER STOCK. - Flemish illuminated Manuscrits 1475-1550.
211931: SMEYERS, MAURITS. - Flemish miniatures from the 8th to the mid-16th century. The medieval world on parchment.
124836: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappermeer in woord en beeld. 2e dr.
259992: SMID, MENNO. - Ostfriesische Kirchengeschichte.
265464: SMID, BOUWIEN E. - Diagnostic and Therapeutic Dilemmas in Fabry and Gaucher Disease. (Diss.)
97668: SMIDT, J.T.DE. - Elseviers veldgids. Ecologische beschrijvingen van onze landschappen.
25417: SMIDT, C.M. - Roskilde domkirkes middelalderlige bygningshistorie.
83145: SMIDT, FIRMIN DE. - De Kapel van de metselaarsnering in de Sint-Niklaaskerk te Gent. Gewelfschildering.
25354: SMIDT, FIRMIN DE. - De restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent. Archeologische studie.
25339: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Niklaaskerk te Gent. Archeologische studie.
260341: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
170440: SMIDT, FIRMIN DE. - De restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent. Archeologische studie.
25337: SMIDT, FIRMIN DE. - Het Westportaal van de Sint-Niklaaskerk te Gent.
25350: SMIDT, FIRMIN DE. - De Sint-Jacobskerk te Gent. Archeologische studie.
25361: SMIDT, FIRMIN DE. - De kathedraal te Gent. Archeologische studie.
95235: SMIDT, J.TH.DE. A.O. - Twente-natuurhistorisch III: Heiden, venen en vennen.
260000: SMIDT, J.TH.DE E.A. - Van Tresorier tot Thesaurier-Generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse Ambtsdrager.
86975: SMIESING, P.K. & J.P.BRINKERINK. - Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800.
276384: SMISSAERT, H. - De Twentsche Nijverheid in Beeld.
48577: SMIT, JO. - Terschellinger getij.
295229: SMIT, COR. - De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914. [Diss.]
250711: SMIT, H.J. - Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotlanden Ierland.
258005: SMIT. HONIG, GERRIT J. & EVERT SMIT. - Stamboek Familie Smit.
294502: SMIT, REINDER. (SAMENSTELLER). - Woordenboek van het Drents van Dwingelo. Woorden, spreuken, zegswijzen en gebruiken uit het West-Drents.
127553: LUTKIE & SMIT. - Papier. Waar het honderd jaar om papier gaat.
234457: SMIT, M.D., A.O. - Development of otter-based quality objectives for PCBs.
150697: SMIT-VIS, JOHANNA. - Some aspects of the hibernation in the European hedgehog Erinaceus Europaeus L. (Diss.)
47148: SMIT, C.J. & W.J.WOLFF. - Birds of the Wadden Sea. Final report of the section 'Birds' of the Wadden Sea Working Group.
211928: SMIT, C.J. & W.J.WOLFF. - Terrestrial and freshwater fauna of the Wadden Sea area. Report 10.
269187: SMIT, ROBERT. CATALOGUE - Robert Smit. Brooch Gold.
219954: SMIT, W.A.P. - Folklore. Schetsen uit binnen- en buitenland.
229712: LUTKIE & SMIT. - Papierkroniek van Lutkie & Smit. Service No. 61. Vollege prijscourant dec. 1940.
180140: SMIT, J.P.W.A. - De Brabantsche beelden en teekens van recht.
257907: SMIT, WILFRED. - Pauvre et belle.
192672: SMIT, HENDRIK I.DE. - Levende ziel. Dierenleven in Israël. Dierenleven in de Schrift. De sociale mens.
134725: SMIT, F.G.A.M. - Lopper.
96639: SMIT, F.G.A.M. - Vlooien en luizen.
243588: SMIT, JENNIFER & F.DE ROOY. - Curacao Classics.Visual Arts / Artes Plásticas1900-2010.
193791: SMIT, J.F. - De geschiedenis van de blauwe tram. Een eeuw streekvervoer van Scheveningen tot Volendam. [1e druk].
213868: SMIT, REINDER. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
251458: SMIT, J.G. & JAPIKSE, N., A.O. (ED.). - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670. Deel IV: 1619-1620.
254595: SMIT, W.A.P. - Kalliope in de Nederlanden. Het Renaissancistisch-klassicistische van 1550 tot 1850.
246828: SMIT, ARIAN M.H. - Ontheemde Zaanse molens.
170667: SMIT, E.J.TH.A.M.A. - Tussen toverlantaarn en teletekst. Aspecten van Tiel en Omstreken in de twintigste eeuw.
226059: SMIT, J.G. - Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen.
269700: SMIT, JAN. - 150 jaar Waard en Groet. Boerderijen Boeren en Bunders.
216701: SMIT, J. - Een regentendagboek uit de achttiende eeuw.
287392: SMIT, MAXIME. - De Javastraat. Biografie van een volksstraat.
95256: SMIT, F.G.A.M. - De vlooien (Siphonaptera) van de Benelux-landen.
268521: SMIT, F.G.A.M. - Uniquely Dutch Seventeenth-century Calligraphy on Glass. A preliminary catalogue. Unpublished manuscript. Xerox copy.
154064: SMIT, FRANK. - Van Amsterdamse Huize. Ontwikkeling en identiteit van Het Woonbedrijf Amsterdam.
289020: SMIT, SIMON E. - Den Haag ? Vertel mij wat! 60 jaar in- en afrdrukken van een Haagse fotojournalist.
236775: SMITH, JOHN. - A catalogue raisonné of the works of the most eminent Dutch, Flemish and French painters.
278420: SMITH, JOHN. - A catalogue raisonné of the works of the most eminent Dutch, Flemish and French painters.
34075: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler. (Polygnotos II).
93174: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler. (Polygnotos II).
224164: SMITH, H.S. & W.J.TAIT. - Saqqâra Demotic Papyri I (P. Dem. Saq. I).
238839: SMITH, HARLAN I & G.FOWKE. - Cairns of British Columbia and Washington.
253746: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. 2ndedition. Vol. VXXV: Peucedanum.
253748: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. Vol. XXXIII.
296571: SMITH, GORDON. - Battle atlas of the Falklands War 1982, by land, sea and air.
258692: SMITH, W.STEVENSON. - The Art and Architecture of ancient Egypt.
120761: SMITH, ROBERT HOUSTON. - Excavations in the Cemetery at Khirbet Kufin, Palestine.
253179: SMITH, RACHEL JOANN. - Orexin / hypocretin regulation of cue- and drug-elicited cocaine-seeking.. A dissertation in Neuroscience.
159607: SMITH, MAXWELL. - A review of the Volutidae.
157848: SMITH, MAXWELL. - Trito Helmet and Harp shells.
253747: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. Vol. XXX.
224496: SMITH, A.H. - A catalogue of sculpture in the department of Greek and Roman antiquities, British Museum. Vol. III.
172085: SMITH, W.JOHN. - Communication and relationships in the genus Tyrannus.
252437: SMITH, EDWARD E. & STEPHEN M. KOSSLYN. - Cognitive Psychology. Mind and Brain.
209164: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. 2nd rev. ed.
67609: SMITH, WILLIAM S. - A history of Egyptian sculpture and painting in the Old Kingdom.
199634: SMITH, J.J. - Ericaceae.
284374: SMITH, JEREMY & M.ILIC. - Khrushchev in the Kremlin. Policy and government in the Soviet Union, 1953-1964.
223484: SMITH, RAY WINFIELD. [COLLECTION]. CATALOGUE 1957. - Catalogue des Verres antiques de la collection Ray Winfield smith.
211741: SMITH, THOMAS. - The Nepal years. Narrative of a five years residence at Nepal.
208998: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. [1st ed.].
281303: SMITH, BRIAN A. - Your rays cover the earth like a net: Literary and iconographic portrayals of the sun-god in ancient Mesopotamia.
205754: SMITH, SIDNEY. - Cuneiform texts from Cappadocian tablets in the British Museum. Vol. V.
279833: SMITH, KEN & J.HALL. - Königsindischer Angriff. Ein komplettes Angriffsprogramm für Weiss.
276950: SMITH, RAY. - Nieuw handboek voor de kunstenaar. Complete gids voor gereedschap, matriaal en techniek.
100442: SMITH, SIDNEY. - The statue of Idri-Mi.
269192: SMITH, KIKI. COLOMBO, PAOLO, A.O. - Kiki Smith.
296508: SMITH, PETER C. - Petlyakov PE-2 'Peshka.'
148468: SMITH, G.ELLIOT & W.R.DAWSON. - Egyptian mummies.
60989: SMITH, MALCOLM. - The British amphibians & reptiles. [1st ed.].
30458: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java. Figuren-Atlas. Heft 2.
250608: SMITH, WILLIAM. (EDITED). - A dictionary of Greek and Roman geography.
19255: SMITH, E.BALDWIN. - Architectural symbolism of imperial Rome and the middle ages.
193610: SMITH, WALTER. - The Muktesvara Temple in Bhubaneswar.
65611: SMITH, WORTHINGTON G. - Synopsis of the British Badidiomycetes. A descriptive catalogue of the drawings and specimens in the department of botany British Museum.
195729: SMITH-VANIZ, WILLIAM F. & V.G.SPRINGER. - Synopsis of the Tribe Salariini, with description of 5 New Genera and 3 New Species (Pisces: Blenniidae).
290246: SMITH, ALAN R. READ, ROBIN. - Fifties motor racing. The GP scene through the lens of Alan R. Smith.
291479: SMITH, J.L.B. - Ichthyological Bulletins 1-20, 1956-2961.
181281: SMITH. SMITH, LOUIS ALB. - Smith. Vlissingen-Veere.
165984: SMITH, MAXWELL. - World-wide sea shells. Illustrations, geographical range and other data covering more tahn sixteen hundred species and sub-species of molluscs / An illustrated catalog of the recent species of the Rock shells. Muricidae, Thaisidae and Coralliophilidae.
295341: SMITH, RAY. PELLIZZI, FRANCESCO. - Ray Smith. [1st edition].
172630: SMITH, LYMAN B. & R.J.DOWNS. - Pitcairnioideae & Tillandsioideae (Bromeliaceae).
219171: SMITH, J.J. - Ericaceae.
42411: SMITH, J.J. - Orchidaceae.
100304: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
30181: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
177329: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
152197: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
28848: SMITH, J.J. - Die Orchideen von Java.
191953: SMITH, HOBART M. - Handbook of amphibians & reptiles of Kansas.
208889: SMITH, H.SUTTON. - Yakusu. The very heart of Africa. Being some account of the Prostestant mission at Stanley Falls, Upper Congo.
175284: SMITH, HARLAN I. - Shell-Heaps of the Lower Fraser River, British Columbia.
59451: SMITH, HARLAN I. - Shell-Heaps of the Lower Fraser River, British Columbia.
158959: SMITH, HOBART M. - Notes on Mexican snakes of the genus Geophis.
192766: SMITH, JOHN B. & H.G.DYAR. - Contributions toward a monograph of the Lepidopterous Family Noctuidae of boreal North America. A revision of the species of Acronycta (Oschsenheimer) and of certain allied genera.
106106: SMITH, HOBART M. - Handbook of amphibians & reptiles of Kansas. 2nd edit.
47407: SMITH, GUY N. - Animals of the countryside.
191695: SMITH, GILBERT M. - Marine Algae of the Monterey Peninsula California.
62903: SMITH, FREDERICK. - Catalogue of the British bees in the collection of the British Museum. 2nd ed.
173247: SMITH, G.F. & D.B.LOWE. - Androsaces.
79601: SMITH, G.M. - Cryptogamic Botany. (5th & 7th impr.)
70453: SMITH, EDWIN W. - The Ila-speaking peoples of Northern Rhodesia.
221869: SMITH, EDWIN W. - African ideas of God. A symposium.
184243: SMITH, CHRISTOPHER W. GORDON-BROWN, A. - Christopher Webb Smith. An Artist at the Cape of Good Hope 1837-1839.
210085: SMITH, DAVE. - Image.
206304: SMITH, ANNIE L. - A monograph of the British Lichens. A descriptive catalogue of the species in the department of botany, British Museum.
291593: SMITH, J.L.B. & M.M.SMITH. - The Fishes of Seychelles.
229269: SMITH, VINCENT A. - The Jain Stûpa and other antiquities of Mathurâ.
172715: SMITH, A.J.E. - The moss flora of Britain and Ireland.
199272: SMITH, ALAN. - Clocks and watches.
107472: SMITH, ANDREW. KIRBY, PERCIVAL R. - Andrew Smith and Natal. Documents relating to the early history of that province.
172860: SMITH, ANNIE L. - A Handbook of the British Lichens.
66414: SMITH, DICK. - Condor journal. The history, mythology and reality of the California Condor.
28353: SMITH, GRAHAM. - The Casino of Pius IV.
187661: SMITH, H.CLIFFORD. - Catalogue of English furniture & woodwork.
212419: SMITH, H.EASOM. - Bantams for everyone. 2nd edition.
145690: SMITH, H.R.W. - The Hearst Hydria. An attic footnote to Corinthian history.
215718: SMITH, H.R.W. - Der Lewismaler. (Polygnotos II).
159973: SMITH, CECIL H. - Catalogue of Greek and Etruscan vases in the British Museum.
250198: SMITH, HARLAN I. - Archaeology of the Gulf of Georgia and Puget Sound.
111747: SMITH, JANET A. - Mountain holidays.
274084: SMITH, DAMIAN J. - Crusade, Heresy and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon (c.1167-1276).
279102: SMITH, CHARLES E. - From the Deep of the Sea being the Diary of the late Charles Edward Smith M.R.C.S. Surgeon of the Whale-ship Diana, of Hull.
245344: SMITH, LYMAN B. - The Bromeliaceae of Brazil.
187869: SMITH, J.L.B. - The sea fishes of Southern Africa.
114628: SMITH, J.L.B. - The sea fishes of Southern Africa.
133150: SMITH, JAMES & A.S.BARNES. - St. Peter in Rome.
189101: SMITH, J.L.B. & M.M.SMITH. - The fishes of Seychelles.
8233: SMITH, G.ELLIOT. - Elephants and ethnologists.
209584: SMITH, BERTRAM G. - The natural history of the frilled shark Chlamydoselachus Anguineus.
163703: SMITH, J.L.B. - The South African fishes of the families Sparidae and Denticidae.
219499: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. 2nd edition. Vol. VIII: Cryptogamia Filices - Cryptogamia Characea - Cryptogamia Musci.
169983: SMITH, J.J. - Beiträge zur Kenntnis der Saprophyten Javas. XII-XIV: Burmannia tuberosa Becc.
136830: SMITH, LESLEY & JANE H.M.TAYLOR. - Women and the book. Assessing the Visual Evidence.
118608: SMITH, LYMAN B. - The Bromeliaceae of Brazil.
189: SMITH, MAXWELL. - East coast marine shells. Descriptions of shore mollusks together with many living below tide mark, from Maine to Texas, incl.Florida.
165754: SMITH, MARGARETH M. & P.B.N.JACKSON. - Common and scientific names of the fishes of southern Africa.
67878: SMITH, MAXWELL. - East coast marine shells. Descriptions of shore mollusks together with many living below tide mark, from Maine to Texas, incl.Florida.
236898: SMITH, PAPYRUS EDWIN. - Ein medizinisches Lehrbuch aus dem alten Ägypten. Wund- und Unfallchirurgie, Zaubersprüche gegen Seuchen, verschiedene Rezepte.
165755: SMITH, MARGARET M. - Common and scientific names of the fishes of southern Africa. I: Marine fishes.
252789: SMITH, WALKER O. A.O. - Arctic Oceanography: Marginal Ice Zones and continental Shelves.
253749: SMITH, JAMES EDWARD. - English Botany; or, coloured figures of British plants with their essential characters, synonyms, and places of growth. Vol. XXIV.
10707: SMITH, WHITNEY. - Spectrum Vlaggenboek.
291467: SMITH, GILBERT MORGAN. - Phytoplankton of the Inland Lakes of Wisconsin.
241469: SMITH, JOHN B. - Contributions toward a monograph of the Lepidopterous Family Noctuidae of temperate North America. Rvision of the species of the genus Agrotis.
285658: SMITH, LESLIE. - Flour milling technology. 3rd rev. edition.
269737: SMITH, P. CHRISTOPHER, A.O. - Symposium on Philosophical Hermeneutics and Critical Legal Theory.
280836: SMITH, DOUGLAS GRANT. - Pennak's Freswater Invertebrates of the United States. Porifera to Crustacea.
245603: SMITH, JOHN. - Old scottish clockmakers from 1453 to 1850. 2nd edition.
137255: SMITH, ERIC. - Clocks. Their working and maintenance.
155069: SMITH, GEORGE. - A Narrative of an exploration visit to each of the consular cities of China and to the Islands of Hong Kong and Chusan.
168553: SMITH, G.ELLIOT. - The Royal mummies.
37103: SMITH, SIDNEY (PREFACE). - Assyrian sculptures in the British Museum. From Shalmaneser III to Sennacherib.
244227: SMITH, LYMAN B. & R.J.DOWNS. - Tillandsioideae. (Bromeliaceae).
268250: SMITH, DAVID. CARANDENTE, GIOVANNI. - Voltron.
40972: SMITH, STUART. - The yellow Wagtail.
215477: SMITHERS, REAY H.N. - The mammals of Botswana.
198277: SMITHERS, G.V. - Kyng Alisaunder.
269364: SMITHSON, ALISON & P. - Ordinariness and Light. Urban theories 1952-1960 and their application in a building project 1963-1970.
274365: SMITHSON, ROBERT. - Retrospektiivinen näyttely.
276793: SMITS, JAN M. - Contract law. A comparative introduction.
268839: SMITS, JANINE. - Draden van tijd. Tapestry of time.
242347: SMITS, E.J.F. & W.J.FORMSMA. - Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard.
244884: SMITS, J. - De Verenigde Nederlanden op zoek naar het oude Egypte (1580-1780). De traditie gevolgd en gewogen. / Les Provinces-Unies à la recherche de l'Égypte des pharaons (1580-1780). [Diss.].
20249: SMITS, F.N. - Beknopte geschiedenis van Eindhoven.
74091: SMITS, K. - De iconografie van de nederlandsche primitieven.
255461: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de Gemeente Nuenen c.a.
94081: SMITS, K. - De iconografie van de nederlandsche primitieven. (Diss.)
202188: SMITS, J.C.J. - Gedenkboek van het Koloniaal-Militair Invalidenhuis Bronbeek.
253037: SMITS, ELISABETH. - Leven en sterven langs de Limes. Het fysisch-antropologisch onderzoek van vier grafveldpopulaties uit de noordelijke grenszone van Germania inferior in de Vroeg- en Midden- Romeinse tijd.
283294: SMITS, JAKOB. NAVE, FRANCINE DE, A.O. - Jakob Smits. Etser & lithograaf.
257083: SMITS, JAKOB. VANBESELAERE, W. - Jakob Smits.
288325: SMITS, JAN. - Verhandeling over den alouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het gemeen en van de stad Dordrecht in het bijzonder : voorgelezen op den 20sten januarij 1824, in de vergadering van het Wetenschappen Letteroefenend Genootschap, Diversa sed una, te Dordrecht.
168879: SMOLAR-MEYNART, ARLETTE, A.O. - Het Paleis van Brussel. Acht eeuwen kunst en geschiedenis.
265132: SMOOK, RUDGER A.F. - Binnensteden veranderen. Atlas van het ruimtelijk veranderingsproces van Nederlandse binnensteden in de laatste anderhalve eeuw.
287916: SMORENBERG, DIRK. RAASSEN-KRUIMEL, EMKE. - Dirk Smorenberg. In de ban van de natuur.
282461: SMUK, PÉTER. - The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013.
278951: SMULDER, ROLAND F.M. - 20 years international circusfestivals.
224723: SMULDERS, B.J. A.O. - Avifauna van Walcheren.
213506: SMULDERS, W.H.M. - De literaire misleiding in de donkere kamer van Damokles. (Diss.)
146718: SMUTS, FRANCOIS (EDIT.). - Stellenbosch drie eeue. Amptelike Gedenkboek.
225676: SMYTH, RICHARD. LÖWE, J.ANDREAS. - Richard Smyth and the language of Orthodoxy. Re-imagining Tudor Catholic Polemicism.
98339: SMYTHIES, BERTRAM E. - The birds of Borneo. [3rd. rev. ed.]
103928: SMYTHIES, BERTRAM E. - The birds of Borneo. 1st ed.
289238: SNAPPER, ISIDORE. BERGHOUT, ARIE. - Heer en meester aan het ziekbed. Leven en werk van Isidore Snapper (1889-1973) Internist.
296054: SNEATH, DAVID. - Changing Inner Mongolia. Pastoral Mongolian society and the Chinese state.
178113: SNEEP, J., H.A.TREU EN M.TYDEMAN. (EDS). - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
184360: SNEL, HARMEN & JITS VAN STRATEN. - Index van de joodse begraafplaats Muiderberg van 1812 tot 1850 / [Index of the Jewish cemetery Muiderberg between 1812 and 1850].
88611: SNELDERS, H.A.M. & K.VAN BERKEL. - Natuurwetenschappen van Renaissance tot Darwin. Thema's uit de wetenschapsgeschiedenis.
122417: SNELL, WALTER H. & E.A.DICK. - The Boleti of northeastern North America.
272154: SNELL, D. - The E.A.Hoffman collection and other american collections.
262837: SNELLEN, MAURITS. - De Nederlandsche Pool-expeditie 1882-83. Beschreven door Dr. Maurits Snellen, uitgegeven door de zorg van den Luitnt. ter Zee 1ste klasse B.J.G.Vlock.
184865: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Gedaantewisseling en levenswijze der insecten.
80045: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
165707: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De Insecten. Hunne gedaanteverwisseling en levenswijze.
65285: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Laatste lijst van nederlandsche schildvleugelige insecten (Insecta Coleoptera).
197206: SNELLEN, MAURITS. - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht.
127202: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
214402: SNELLEN, P.C.T. - De vlinders van Nederland. Microlepidoptera, systematisch beschreven.
234332: SNELLEN, MAURITS & HENRI EKAMA. - Rapport sur l'expédition polaire néerlandaise qui a hiverné dans la Mer de Kara en 1882/83.
36093: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
277978: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De gelede dieren.
277979: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - De dieren van Nederland. Overzigt der gelde dieren. [Deel I].
14487: SNELLER, Z.W. - Rotterdams bedrijfsleven in het verleden.
101917: SNELLGROVE, DAVID L. - Four Lamas of Dolpo. Tibetan biographies. Vol. I: Introduction & Translations.
208530: SNELLGROVE, DAVID L. (ED.) - The image of the Buddha.
295412: SNELLGROVE, D.L. - The Hevajra Tantra. A critical study.
229691: SNELLGROVE, DAVID L. & T.SKORUPSKI. - The cultural heritage of Ladakh. Vol. I: Central Ladakh.
296243: SNELLGROVE, DAVID L. - The nine ways of Bon. Excerpts from gZi-brjid. Translated and edited by David L. Snellgrove.
33374: SNIJDER, G.A.S. - Kretische Kunst. Versuch einer Deutung.
154528: SNIJDERS, BEN. HEIJ, JAN JAAP A.O. - Ben Snijders.
99275: SNIJDERS, RIEN & K.DANSEN. - Het Geldersch landschap. 60 jaar bescherming van natuur en cultuur.
248914: SNIJDERS, H.J. & E.B.RANK-BERENSCHOT. - Goederenrecht.
10375: SNIJDERS, RIEN. - De Veluwezoom.
247698: SNIJDERS, RIEN. - In het land van de Bergse Maas.
249962: SNIJDERS, C.J. - Veldversterkingskunst. Leerboek voor de Cadetten van alle wapens. 2e, omgew. druk.
246090: SNIPPENDAAL, JOHANNES. BOUMAN, FERRY, BOB BALJET & ERIK ZEVENHUIZEN. (EDS). - Kruidenier aan de Amstel. De Amsterdamse Hortus volgens Johannes Snippendaal (1646).
180814: SNODGRASS, ANTHONY. - La Grèce archaïque. Les temps des apprentissages.
159019: SNODGRASS, R.E. - The feeding aparatus of biting and sucking insects affecting man and animals.
295985: SNOEK, OTTO. - Ukranian crossroads.
186148: SNOEK, JAN. - Zeefdrukken.
210653: SNOEP-REITSMA, ELLA. - Verschuivende betekenissen van zeventiende eeuwse Nederlandse genrevoorstellingen / Shifting meanings of seventeenth-century Dutch genre paintings.
282963: SNOEP, D.P. (INTR.). - Relation du Voyage de sa Majesté brittanique en Hollande et de la Reception qui luy a été faite.
248214: SNOEREN, PIET. VORST, MICHEL VAN DER. - Piet Snoeren.
195659: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften. (Gesammelte Schriften). Vol. V: Geschriften betreffende taal- en letterkunde.
247431: SNOUCK HURGRONJE, C. - Selected works. Oeuvres choissies.
181477: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
245332: SNOUCK HURGRONJE, C. KONINGSVELD, P.SJ.VAN. - Minor German Correspondences of C.Snouck Hurgronje from libraries in France, Germany, Sweden and The Netherlands.
29573: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
8525: SNOUCK HURGRONJE, C. - De Atjèhers. Uitgegeven op last der Regeering.
181476: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners.
34629: SNOUCK HURGRONJE, C. - Verspreide geschriften. (Gesammelte Schriften).
60238: SNOUCK HURGRONJE, C. - The Achehnese. Transl.by A.W.S. O'Sullivan. With an index by R.J.Wilkinson.
296539: SNOUCK HURGRONJE, ROBIN. - Klaar voor onder water. Honderd jaar Nederlandse onderzeeboten.
228340: SNOW, D.W. - Proceedings of the XIV International Ornithologial Congress, Oxford 1966.
293237: SNOWDON, NIGEL & DIANA BURNETT. SMALL, STEVE. - Formula One through the lens. Four decades of motor sport photography by Nigel Snowdon and Diana Burnett.
113861: SNOY, PETER. - Bagrot. Eine Dardische Talschaft im Karakorum.
169742: SNY, W.S. - Carbine & Lance. The story of old Fort Sill.
281288: SNYDER, JOHN W. - A catalogue of the Cuneiform Tablets in the Davenport Public Museum
138736: SNYDER, GEORGE S. - Oude Hemelkaarten. Hoogtepunten uit tien eeuwen cartografie.
146376: SNYDER, THOMAS. - Annotated, subject-heading bibliography of termites 1350 B.C. to A.D. 1954.
51335: SNYDER, L.L. - Arctic Birds of Canada.
176879: SNYDERS, FRANS. ROBELS, HELLA. - Frans Snyders. Stilleben- und Tiermaler 1579-1657.
223346: SOANE, JOHN. - John Soane.
160899: SOBEK, WERNER. BLASER, WERNER. - Werner Sobek. Art of Engineering. Ingenieur-Kunst.
222274: SOBOTKA, BRUNO J. - Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern.
222275: SOBOTKA, BRUNO J. - Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen.
222276: SOBOTKA, BRUNO J. - Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen-Anhalt.
254616: SOCHA, BERTHOLD. BÖNNIGHAUSEN, HELMUT. A.O. - Berthold Socha: Bestandaufnahme. Stillgelegte Anlagen aus Industrie und Verkehr in Westfalen.
206156: SÔCHÔ, TAKEBE. FORRER, MATTHI. - Takebe Sôchô 1761-1814 from the collection of Shôzaburô Masuda.
157276: MÉMOIRE JUBILAIRE. CINQUANTENAIRE DE LA FONDATION DE LA SOCIÉT'T. -
230088: JOURNAL OF THE EX LIBRIS SOCIETY. - Vol. I & II (1892-1893).
214169: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 20, 1931-1932: Vertue Note Books II.
207257: REINARDUS. YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY. REINARDUS. YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL REYNARD SOCIETY. - Volume 19.
162442: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 37 (1967-68 / 1968-1969).
214170: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 27, 1938 -1949.
214164: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 38, 1960 -1962.
151698: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 54 (1989-90).
151753: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 44 (1979-80).
151754: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 51 (1986-87).
151755: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 52 (1987-88).
151756: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 53 (1988-89).
151781: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 43 (1978-79).
66317: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 39 (1971-72 / 1972-73).
151793: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 42 (1977-78).
152293: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 31 (1957-58 / 1958-59).
151701: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 46 (1981-82).
151692: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 50 (1985-86).
151699: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 55 (1990-91).
256026: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 66 (2001-2002).
34348: THE CONDOR. A BI-MONTHLY MAGAZINE OF WESTERN ORNITHOLOGY / JOURNAL OF THE COOPER ORNITHOLOGICAL SOCIETY. - Vols 24 - 84 (1922-1982).
159838: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 33 (1960-61 / 1961-62).
198552: ORCHIDS. THE MAGAZINE OF THE AMERICAN ORCHID SOCIETY - Vol. 9 [1940-41] - Vol. 74 [2005].
214166: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 42, 1968 -1970.
189068: TAWANTA. PROCEEDINGS OF THE DUTCH ARCHAEOL. & HIST. SOCIETY. - Vol. 26-31 (1994-1999).
189069: TAWANTA. PROCEEDINGS OF THE DUTCH ARCHAEOL. & HIST. SOCIETY. - Vols. I-IX, (1969-1977).
48355: PROCEEDINGS OF THE HAMPSHIRE FIELD CLUB AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. - Vol. 24 (1967).
138680: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 29 (1954-1955).
151779: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 34 (1962-63).
245458: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 68, 2003-2004.
256025: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 65 (200-2001)
256027: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 70 (2005-2006).
256028: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 71 (2006-2007)
280812: WALPOLE SOCIETY. - Vol. 49, 1983.
151691: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 56 (1991-92).
152292: TRANSACTIONS OF THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY. - Vol. 30 (1955-57).
83257: PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE ANTIQUARIAN SOCIETY. - Vol. 78 (1989).
188596: SOCRATES. MONTUORI, MARIO. - Socrates. An approach.
219664: SOCRATES. DELATTE, A. - Le troisième livre des Souvenirs socratiques de Xénophon. Étude critique.
165562: SODEN, WOLFRAM VON. - Zweisprachigkeit in der geistigen Kultur Babyloniens.
239910: SODEN, WOLFRAM VON & WOLFGANG RÖLLIG. - Das Akkadische Syllabar. 4., durchgesehene und erw. Aufl.
166324: SODEN, WOLFRAM VON. [FESTSCHRIFT]. DIETRICH, MANFRED & W.RÖLLIG. (EDS). - Lisan mithurti. Festschrift Wolfram Freiherr von Soden zum 19.6.1968 gewidmet von Schülern und Mitarbeitern. Unter Mitwerkung von M. Dietrich. Herausgegeben von W. Röllig.
220526: SODEN, WOLFRAM VON. - Einführung in die Altorientalistik.
239966: SODEN, WOLFRAM VON. - Aus Sprache, Geschichte und Religion babyloniens.
277811: SODEN-FRAUNHOFEN, ALFRED. MEIGHÖRNER-SCHARDT, WOLFGANG. - Alfred Graf von Soden-Fraunhofen. Bilder eines Lebens.
240588: SODEN, WOLFRAM VON. - Bibel und Alter Orient. Altorientalische Beiträge zum Alten Testament.
87623: SÖDERBERG, BERTIL. - Les instruments de musique au Bas-Congo et dans les regions avoisinantes.
177092: SÖDERLIND, MARTIN. - Late Etruscan votive heads from Tessennano. Production, distribution, sociohistorical context.
289758: SÖDERSTRÖM, CLÄRENORE. KUBALL, MICHAEL. - Söderströms Photo-Tagebuch 1927-1929. Die erste Autofahrt einer Frau um die Welt.
40712: SÖDERSTRÖM, A. - Studien über die Polychätenfamilie Spionidae. (Diss.)
292762: SODI, BOSCO. - Yugen.
103155: SODY, HENRI J.V. - Das javanische Nashorn. Rhinoceros sondaicus. Historisch und biologisch.
88466: SODY, HENRI J.V. BECKING, J.H. - Henri Jacob Victor Sody (1892-1959). His life and work. A biographical and bibliographical study.
291301: SOEDARPO, MINARSIH. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinnering van een Indonesische vrouw 1924-1952.
238238: SOEKMONO, R. - Pengatar Sejarah Kebudayaan Indonesia.
91421: SOEN, JEF VAN. - Groot keukenboek. Keus van voorschriften tot het toebereiden van allerlei spijzen. Vijfde uitgave.
176267: SOEST, PIERRE V. & H.V.D. WAARSENBURG. - De Wijn is een spotter.
284586: SOEST, J.L.VAN. - Taraxacum species from India, Pakistan and neighbouring countries.
74095: SOEST, PIERRE VAN. CATALOGUE 1963. - Pierre van Soest.
279234: SOETEMAN, CORNEILLE. - Reflets de la Philatelie en Belgique et au Congo Belge.
278128: SOETEMAN, CORNEILLE. - First Stamp of Belgium. 150th Anniversary.
95929: SOETENDORP, J. - Symboliek der Joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het Joodse leven.
285323: SOETENS, JOHAN. - In glas verpakt. Kunst, kitsch en koopmanschap.
244141: SOETENS, JOHAN & JOB MEIHUIZEN. - Glas op celluloid. Nederlandse cineasten en de glasfabrieken 1918-1958. / Glass on celluloid. Dutch filmmakers and the glassfactories 1918-1958.
275895: SOETERS VAN ELDONK ARCHITECTEN. BUCHANAN, PETER, A.O - Soeters Van Eldonk Architecten. Dialogue with people and places, 1995-2009.
211034: SOETERS VAN ELDONK ARCHITECTEN. BUCHANAN, PETER, A.O - Soeters Van Eldonk architecten. Dialoog met mensen en plekken, 1955-2009.
124087: SOETHOUT, E.M. - Vele vaders en moeders. Herinneringen aan het Maagdenhuis als weeshuis.
233321: SOFFICI, ARDENGO. CAVALLO, LUIGI. - 5 Xilografie e 4 puntesecche di Ardengo Soffici con le lettere di Picasso. A cura di Luigi Cavallo con la collaborazione della Galleria Michaud.
154711: SOGA, JOHN HENDERSON. - The Ama-Xosa: Life and customs.
275625: SOHMER, S.H. & A.P.DAVIS. - The Genus Psychotria (Rubiaceae) in the Philippine Archipelago.
124772: SÖHN, GERHART. - Von Mokka bis Espresso.
118137: SÖHNGEN, J.N.G. - Uit de Meijerij. Schetsen uit het Noordbrabantse volksleven.
81958: SÖHNGEN, SIEGFRIED. - Französischen Theater in Berlin im 19. Jahrhundert.
39818: SOIL DE MORIAMÉ, E.J. - Inventaire des objets d'art & d'antiquité existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Tournai. Tome 4: Arrondissement d'Ath.
39777: SOIL DE MORIAMÉ, E.J. - Inventaire des objets d'art & d'antiquité existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Mons. Tome 1: Arrondissement de Soignies. Cantons de Soignies - Enghien - La Louvière - Le Roeulx.
39822: SOIL DE MORIAMÉ, E.J. - Inventaire des objets d'art & d'antiquité existant dans les édifices publics des communes de l'arrondissement judiciaire de Tournai. Tome 5: Arrondissement de Soignies. Canton de Lessines.
8966: SOKOLOWSKY, ALEXANDER. - Geflügelhaltung, Haus- und Pelztierzucht. Eine ummfassendes Werk für den praktischen Tierzüchter, Siedler, Landwirt und Kleintierhalter, mit einem Anhang über Ratschläge zur ersten Behandlung erkrankter Tiere und einer tierärztlichen Hausapotheke.
265133: SOLÀ, MANUEL DE. ZARDINI, MIRKO. - Manulel de Solà. Progettare città / Designing Cities.
292567: SOLANDER, DANIEL. DUYKER, EDWARD & P.TINGBRAND. - Daniel Solander. Collected Correspondence 1753-1782.
278922: SOLBERG, O. - Beiträge zur Vorgeschichte der Ost-Eskimo. Steinerne Schneidegeräte und Waffenschärfen aus Grönland.
148901: SOLBRIG, OTTO T. A.O. - Topics in plant population biology.
253497: SOLDANI, RENZO. NEGRI, RINO. - Soldani.
253544: SOLDANI, RENZO. ANCILOTTI, LUCIANO A.O. - Il Conte di Cireglio. Dai duelli pistoiesi ai tronfi su Coppi e Bartali.
250101: SÖLDNER, MAGDALENE. - Bios Eudaimon. Zur Ikonographie des Menschen in der rotfigurigen Vasenmalerei Unteritaliens. Die Bilder aus Lukanien.
237940: SOLEM, ALAN A.O. - World-wide snails. Biogeographical studies on non-marine Mollusca.
237932: SOLEM, ALAN. - Endodontoid Land Snails from Pacific Islands (Mollusca: Pulmonata: Sigmurethra. Part I: Family Endodontidae).
238010: SOLEM, ALAN. - Some non-marine Mollusks from Thailand, with notes on classification of the Helicarionidae.
288603: SOLER SANTALÓ, JULIO. - Huesca Pueblos y Gentes. Fotografies 1902-1913.
173094: SOLGER, F. A.O. - Dünenbuch. Werden und Wandern der Dünen, Pflanzen- und Tierleben auf den Dünen, Dünenbau.
161080: SOLIER, RENÉ DE. - L'art fantastique.
244066: SOLINGE, HANNA VAN & MARLENE DE VRIES. - De joden in Nederland anno 2000. Demografisch profiel en binding aan het jodendom.
171258: SOLJAN, T. - Fishes of the Adriatic. (Ribe Jadrana).
166263: SOLLBERGER, EDMOND. - Ur excavations texts VIII: Royal Inscriptions II.
173858: SÖLLE, DOROTHEE, HERBERT HAAG, A.O. - Kom mijn geliefde kom. Liefde in de bijbel. [Vert. uit het Duits: Maarten van der Marel].
192810: SOLLE, H.M.R.A. - De geschiedenis van de Rotterdamse elektrische tramlijnen.
181399: SOLLER, AUGUST. GRUNDMANN, GÜNTHER. - August Soller 1805-1853. Ein Berliner Architekt im Geiste Schinkels.
248845: SOLLER, AUGUST. GRUNDMANN, GÜNTHER. - August Soller 1805-1853. Ein Berliner Architekt im Geiste Schinkels.
257737: SOLLY, RAY. - Athel Line. A fleet history.
247693: SOLMS-LAUBACH, H. - Weizen und Tulpe und deren Geschichte.
219513: SOLMS, E.DE & W.WITTERS. - Vierges gothiques et de la première Renaissance. Les vierges mères. 2e édit.
202708: SOLNIT, DAVID B. - A grammatical sketch of Eastern Kayah (Red Karen).
201890: SOLNIT, DAVID. - Eastern Kayah Li. Grammar, texts, glossary.
199244: SOLOMON, W.E.GLADSTONE. - Mural Paintings of the Bombay School.
188945: SOLOVEITCHIK, JOSEPH B. MUNK, REINIER. - The rationale of halakhic man. Joseph B. Soloveitchik's conception of Jewish thought.
249205: SOLOVIEV, CAPITAINE. - Impressions d'un Chef de Compagnie (Guerre russo-japonaise).
295829: SOLOVIEVA, EKATERINA. - The earth's circle. Kolodozero.
272642: SOLTIKOW, MICHAEL. - Ich war mittendrin. Meine Jahre bei Canaris.
292671: SOLTIS, ANDREW. - Winning with the King's Gambit. Vol. One & Two.
279840: SOLTIS, ANDREW. - Bird - Larsen Angriff. Ein komplettes Eröffnungsprogramm für Weiss.
165658: SOLYMAN, TOUFIC. - Die Entstehung und Entwicklung der Götterwaffen im alten Mesopotamien und ihre Bedeutung.
189872: SOMARÉ, GRATA & LEONARDO VIGORELLI. - The Nagas. Disciplined Forms of Beauty.
180438: SOMER, KEES. - Westergasfabriek. Het terrein en de gebouwen. Een cultuurhistorische verkenning.
271054: SOMEREN, VERNOND D. - A bird watcher in Kenya.
247974: SOMEREN, J.F.VAN. - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg of Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van Nederlanders.
104841: SOMEREN, J.F.VAN. - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg of Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van Nederlanders.
269089: SOMEREN, COR VAN. - Het Vlisboek.
187922: SOMERFIELD, ELIZABETH. - The popular Boxer.
202289: SOMLÓ, FELIX. - Der Guterverkehr in der Urgesellschaft.
294865: SOMMER, GIORGIO. - Pompei.
90743: SOMMER, K.A. - Bauernhof-Bibliographie.
284466: SOMMER, GIORGIO. - [Four original photographs]
195723: SOMMER, JAN. SAUNERON, SERGE. - Voyages en Egypte des années 1589, 1590 & 1591. Le Venitien anonyme / Le seigneur de Villamont / Le Hollandais Jan Sommer.
236165: SOMMER, JOHANNES. - Das Deckenbild der Michaeliskirche zu Hildesheim.
227795: SOMMER, MONIKA (HRSG.). - Hieronymus Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien.
226640: SOMZÉE [COLLECTION]. FURTWÄNGLER, ADOLF. - Collection Somzée. Monuments d'art antique.
219301: SON, C.VAN. - Plaatjes-album vaderlandsche historie. Serie I.
187554: SON, G.VAN. - The butterflies of Southern Africa. Part IV: Nymphalidae: Nymphalinae. Revised and edited by L. Vári.
241623: THOMAS COOK & SON. - Ceylon. Information for Travellers Landing at Colombo.
268928: SONDEREN, PETER. A.O. - The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw.
279526: SONG, XI. - Zi zai rong yan. San shi san guan yin pu sa he xin jing.
266530: SONGU, FILIZ. - East Greek, Boeotian, Laconian and Chalcidian pottery, a Caeretan Hydria & Campana dinos. With contributions by J.M.Hemelrijk.
215684: SONKLAR, C. VON. - Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen.
267879: SONNEMANS, GERARD (RED.). - Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 1994.
25369: SONNEN, MAX. - Die Weserrenaissance. Die Bauentwicklung um die Wende des XVI und XVII Jahrhunderts an der oberen und mittleren Weser und in den angrenzenden Landesteilen.
25377: SONNEN, MAX. - Die Weserrenaissance. Die Bauentwicklung um die Wende des XVI und XVII Jahrhunderts an der oberen und mittleren Weser und in den angrenzenden Landesteilen. 3.Aufl.
156043: SONNEUR. - Hippische herfst.
283490: SONNEVELD, W. - Fragmenten uit de historie van Berkel en Rodenrijs.
522: SONNIN, ERNST.G. HECKMANN, HERMANN. - Sonnin. Baumeister des Rationalismus in Norddeutschlands.
259447: SONNIN, ERNST GEORGE. HECKMANN, HERMANN. - Die Gutachten des Baumeisters Ernst George Sonnin.
127464: SUTTON & SONS. - The culture of vegetables and flowers from seeds and roots.
291807: SONTAG, SUSAN. MOSER, BENJAMIN. - Sontag. Haar leven en werk.
115324: SOOM, ARNOLD. - Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert.
235967: SOOT-RYEN, TRON. - A Report on the Family Mytilidae (Pelecypoda).
170295: SOOTHILL, ERIC & RICHARD SOOTHILL. - Wading birds of the world.
74798: SOOTHILL, ERIC & RICHARD SOOTHILL. - Wading birds of the world.
60384: SOPERS, P.J.V.M. - Schepen die verdwijnen. 2e dr. Bewerkt door H.C.A.Van Kampen.
254178: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). - Tragoedias VII, ad optimorum exemplarium fidem recensuit Rich. Franc. Phil. Brunck [etc.]
267888: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). BOUTENS, P.C. - Koning Oidipoes herzien door P.C.Boutens.
237009: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). KOOLSCHIJN, GERARD. - Elektra / Filoktetes. Vertaald [uit het Grieks] door Gerard Koolschijn.
198290: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). NUCHELMANS, JAN C.F. - Die Nomina des Sophokleischen Wortschatzes. Vorarbeiten zu einer sprachgeschichtlichen und stilistischen Analyse.
274064: SOPHOCLES (OR SOPHOKLES). JEBB, R.C. - Sophocles. The plays and the fragments. Part IV: The Philoctetes.
288894: SOPHOKLES. KRAAN, GUUS VAN DER. - Sophokles' Philoktetes. Opkomsten & Afgangen. Een interpretatie.
161077: SOPUPAULT, PHILIPPE. - Histoire de l'Insolite.
263013: SOREK, RONIT. - Jacobs's Dream. Steinhardt in Prints, Drawings, and Paintings.
190747: SOREN, DAVID. (ED.). - The Sanctury of Apollo Hylates at Kourion, Cyprus.
61752: SOREN, DAVID & J.JAMES. - Kourion. The search for a lost Roman city.
152457: SORENSEN, PER, - Archeological excavations in Thailand II: Ban-Kao.
137315: SORENSEN, ARNE. - Funktionalisme og samfund.
37708: SORENSEN, THORVALD. - A revision of the Greenland species of Puccinellia Parl. with contributions to our knowledge of the arctic Puccinella flora in general.
241080: SORENSEN, HANS GERHARD. WEXELSEN, EINAR. (EDITED). - Hans Gerhard Sorensen 1923-1999.
295769: SORENSEN, PER K. - Tibetan Buddhist historiography. The mirror illuminating the royal genealogies. An annotated translation of the XIVth century Tibetan chronicle: rGyal-rabs gsal-ba'i me-long.
236985: SORENSEN, HENDRIK HJORT. - The iconography of Korean Buddhist painting.
232277: SORET, HIPPOLYTE-AIMABLE. - Revue analytique des Tissus anciens et modernes. Méthode Soret.
238544: SORGATO, DAVID. - Baluch. From the David Sorgato collection.
222146: SORIANO GARCÉS, V. - Arena Circonifera de Vigo.
278143: SOROLLA, JOAQUÍN. DIEZ, JOSÉ LUIS & J.BARÓN. - Joaquín Sorolla 1863-1923.
259153: SOROLLA, JOAQUÍN. PONS-SOROLLA, BLANCA. - Joaquín Sorolla.
54137: SORTAIS, GASTON. - Le maître et l'élève. Fra Angelico et Benozzo Gozzoli.
41221: SÓS, ÁGNES. - Die Ausgrabungen Géza Fehérs in Zalavar. - [AND] Sándor Bökönyi. Die Wirbeltierfauna der Ausgrabungen in Zalavar.
296741: SOSABOWSKI, STANISLAW. - Freely I served. With a foreword by General Sir Richard Gale. [1st U.S. edition].
234108: SOSNO, SACHA. CATALOGUE 1975. - Sosno. Video / Obliteraties / Interventies / Relaties.
74104: SOSSON, JEAN-PIERRE. - Les Primitifs Flamands de Bruges. Apports des archives contemporaines (1815-1907).
196050: SOTGIU, GIOVANNA & M.DE SPAGNOLIS. - Per la diffusione del culto di Sabazio. Testimonianze dalla Sardegna & Il Mitreo di Itri.
296670: SOTIRIOU, GEORGIOU & MARIAS. - I Basiliki Tou Agiou Dimitriou Thessalonikis. Lefkoma & Keimenon. [The Basilica of Agios Dimitrios in Thessaloniki]
287627: SOTIROUDIS, P. - Katalogos ellinikon cheirografon. [A Catalogue of Greek Manuscripts at the Library of Simonopetra Monastery, Mount Athos].
276996: SOTO, HERNANDO DE. BALEN, W.J.VAN. - De tocht naar Florida in 1539 zijnde de Geschiedenis van den Adelantado Hermando de Soto, Gouverneur en Oppperbevelhebber van het Rijk van Florida, en van andere heldhaftige Spaanse en Indiaanse krijgslieden. Geschreven door den Inca Garcilaso de la Vega, kapitein van zijne majesteit [...]. Naar het oud Spaansch bewerkt door W.J. van Balen.
241044: SOTO, FERDINANDO DE. HAKLUYT, RICHARD. - The Discovery and Conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards his followers.
191692: SOTROPA, VALERIU. - Le droit romain en Dacie.
221866: SOUEN K'I. - Courtisanes chinoises à la fin des T'Ang entre circa 789 et le 8 janvier 881. Pei-Li Tsche (Anecdotes du quartier du Nord). Traduit du chinois et annoté par Robert des Rotours.
180346: SOUER, HERMAN. - Zwerftochten langs Amsterdamse gevelstenen.
288483: SOUER, HERMAN. - Mee in Mokum. Stadswandelingen door Amsterdam. Omgeving Leidseplein - Oud-Zuid - Hofjes van de Jordaan. 4e herz. dr.
236225: SOUILAMAS, NACIRA GUÉNIF. - Des beurettes aux descendants d'immigrants nord-africains.
271924: SOUKIASSIAN, GEORGES A.O. - Les Ateliers de Potiers d'Ayn-Asil. Fin de l'ancien Empire première période intermédiaire.
153921: SOULANGE-BODIN, HENRY. - Les Chateaux du Berri.
97149: SOULIER, GUSTAVE. - Les influences orientales dans la peinture Toscane.
296884: SOULILLOU, JACQUES. - Douala. Un siècle en images. 2e édition revue et augmentée.
194062: SOUNDARA RAJAN, K.V., - Indian temple styles. The personality of Hindu architecture.
262213: SOURDEL, DOMINIQUE. - Les cultes du Hauran à l'Époque romaine.
12127: SOURGET, PATRICK ET ÉLISABETH. - Manuscrits et livres précieux de la Renaissance au Cubisme.
283287: SOURITZ, ELIZABETH. - Soviet Choreographers in the 1920s.
192391: SOUROUZIAN, HOURIG. - Les Monuments du roi Merenptah.
276670: SOURRIS, JAMES C. CATALOGUE 2012. - Ten years Contemporary Art. The James C. Sourris AM Collection.
159236: SOUSTELLE, GEORGETTE. - Tequila ; un village nahuatl du Mexique oriental.
3466: SOUSTELLE, JACQUES. - La famille Otomi-Pame du Mexique central.
228928: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
151004: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles.
187317: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
21152: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
187263: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles. 1st series.
45644: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British Isles. 1st series.
152600: SOUTH, RICHARD. - The moths of the British isles.
238889: SOUTH, RICHARD. - The butterflies of the British Isles.
244149: SOUTH, RICHARD. - The caterpillars of the British moths. Serie. II.
255619: SOUTHBY, LOGI. - The White Dragon. Written and illustrated by Logi Southby.
296980: SOUTHERN, R.W. - Scholastic humanism and the unification of Europe. Vol. I & II.
102349: SOUTHERN, H.N. - The handbook of British mammals.
296971: SOUTHERN, R.W. BARTLETT, R.J. (ED.) - History and historians. Selected papers of R. W. Southern.
295832: SOUTHERN, RICHARD. - Changeable scenery. Its origin and development in the British theatre. [1st ed.].
157335: SOUTHERN, TERRY. - The Rolling Stones on Tour. 2nd edition.
184789: SOUTHWOOD, T.R.E. - Land and water bugs of the British Isles.
263286: SOUTO DE MOURA, EDUARDO. - Eduardo Souto de Moura 2009-2014. Domesticar la arquitectura / Domesticating architecture.
278546: SOUVENIR. - The Lapps. Souvenir presented to members of the 11th Geological Congress.
294155: SOUVESTRE, PIERRE. - Histoire de l'Automobile.
256269: SOUZA, PHILIP DE. - Piracy in the Graeco-Roman World.
176019: SOUZA NUNES, JOSÉ MARIA DE. - Real Forte Príncipe da Beira.
252910: SOWERBY, JOHN EDWARD. - English botany; or coloured figures of British plants. 3rd edition. Vols 1-2 & 4-10.
237111: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monograph of the genus Columbella.
237117: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monographs of the genera Fissurella, Fissurellidea, Clypidella, Macrochisma & Pupillaea.
237115: SOWERBY, G.B. - Thesaurus Conchyliorum or Monographs of Genera of Shells. Monograph of the genus Cancellaria. & An update of G.B. Soweby's Monograph of the cancellaria by A. Verhecken.
224600: SOWERBY, JAMES, A.O. - English Botany or coloured figures of British plants. 3rd edition.
155661: SOWERS, ROBERT. - Farbiges Glas als Element der Architektur.
285609: SÖZEN, METIN. - Anadolu Medreseleri. Selcuklu ve Beylikler devri. (Anatolian Madrasah Architecture).
203121: SÖZEN, METIN. - The evolution of Turkish art and architecture.
254225: SPAAIJ, RAMÓN. - Understanding Football Hooliganism. A Comparison of Six Western European Football Clubs.
220263: SPAAN, KLAAS. - Zo zag ik mijn dorp. Deel 2.
219776: SPAAN, GERARD VAN. - Beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen [...]. Voor onze tijd bewerkt door Mr. H.C.Hazewinkel.
224313: SPAAN, A.A.H. & G.J. LEYGRAAFF. - Tuigage, laden, lossen en onderhoud van binnenvaartschepen.
217384: SPAAN, GERARD VAN. - Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III. boeken. : Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen [...] : Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelyke voorvallen. : Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging [...]. 3e druk.
219775: SPAAN, GERARD VAN. - Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III. boeken. : Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen [...] : Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelyke voorvallen. : Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging [...] / Verzien met authent?ke stukken, handvesten en privilegien door Geraard van Spaan. 2e druk.
170665: SPAANDER, INEKE & P.V.D.VELDE. - Reünie op 't Duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland.
275911: SPAANS, PIET & GIJSBERT VAN DER TOORN. - Vertel mij wat van Scheveningen... Deel 1: Over het dorp. Deel 2: Over de Visserij.
237687: SPAANS, PIET. - Mooi-Tooi. Beelden rond de Scheveningse vrouwen in klederdracht.
224725: SPAANS, A.L. A.O. - De Vogels van Vlieland.
185228: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900.
181422: SPADA, LEONELLO. MONDUCCI, E. - Leonello Spada.
226325: SPADEA, ROBERTO. - Il Tesoro di Hera. Scoperte nel Santuario di Hera Lacinia a Capo Colonna di Crotone.
197314: SPADING, KLAUS. - Holland und Hanse im 15. Jahrhundert.
283881: SPAEN [LA LECQ], W[ILLEM] A[NNE] VAN. - Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland door W.A. van Spaen in 1795. Eerste deel.
107612: SPAENDONCK, GERARD VAN & CORNELIS VAN SPAENDONCK. BOVEN, MARGRIET VAN & SAM SEGAL. - Gerard & Cornelis van Spaendonck. Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs. 2e druk.
267284: SPAGNOLIS, MARISIA DE & E.DE CAROLIS. - Museo nazionale Romana. I Bronzi IV,1: Le Lucerne.
291791: SPAGNOLIS, MARISIA DE & E.DE CAROLIS. - Le Lucerne di Bronzo di Ercolano e Pompei.
288231: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. & Y.N.YPMA. - Tietjerksteradeel. Bydrage ta de sosiale skiednis fan de Wâlden.
227293: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Espagne. Madrid: Musée Archéologique National Fasc. 1. By J.R. Mélida.
34771: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Madrid: Museo Arqueológico Nacional. By J.R. Mélida.
294680: SPAIN, EDWARD. - The Journal of Edward Spain. Merchant Seaman and sometimes Warrant Officer in The Royal Navy describing the conditions of life at sea during the American Revolution and the wars with France with an engraving by Richard Stafford.
245863: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Madrid: Musée Archéologique National 2. By J.R. Mélida.
34767: CORPUS VASORUM ANTIQUORUM - SPAIN. - Madrid: Musée Archéologique National 1. By J.R. Mélida.
187896: SPALDING, VOLNEY M. - Distribution and movements of Desert plants.
156402: SPALLANZANI, MARCO. - Produzione commercio e consumo dei pannio di lana.
156403: SPALLANZANI, MARCO. - La lana come materia prima. I fenomeni della sua produzione e circolazione nei secoli XIII-XVII.
115615: SPAMER, ADOLF. - Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum XX. Jahrhundert.
229598: SPAMER, ADOLF. - Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum XX. Jahrhundert.
295027: SPANJAARD, HELENA. - Moderne Indonesische schilderkunst.
210565: SPANJAARD, HELENA. - Het Ideaal van een moderne Indonesische Schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele indentiteit.
204273: SPANJE, T.VAN. - Handboek voor den horologiemaker. Leiddraad voor ieder die kennis wilbekomen van de werking en zamenstelling der uurwerken.
203286: SPANNAGEL, FRITZ. - Das Drechslerwerk. Ein Fachbuch für Drechsler, Lehrer und Architekten. Auch ein Beitrag zur Stilgeschichte des Hausrats. 2. Aufl.
83534: SPANOS, PETER Z. - Untersuchungen über den bei Homer depas amphikypellonm genannten Gefässtypus.
246552: SPAPENS, PAUL & KEES VAN KEMENADE. - 'De Grens Gemarkeerd'. Grenspalen en grenskantoren aan de landzijde.
288540: SPAPENS, PAUL & PIET HORSTENS. - Tappen uit een geheim vaatje. De geschiedenis van de illegale alcoholstokerijen in Nederland.
36308: SPARKS, JOHN & T.SOPER. - Uilen. Natuurlijke en onnatuurlijke historie.
172023: SPARKS, JOHN & T.SOPER. - Penguins.
217373: SPARKS, JOHN. - The Discovery of Animal Behaviour.
58005: SPARKS, JOHN & T.SOPER. - Uilen. Natuurlijke en onnatuurlijke historie.
146566: SPARLING, H.HALLIDAY. - The Kelmscott Press and William Morris master-craftman.
236064: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
5280: SPARREBOOM, MAX. - De amfibieën en reptielen van Nederland, België en Luxemburg.
288747: SPARREBOOM, ANNA. - Venationes Africanae. Hunting Spectacles in Roman North Africa: Cultural Significance and Social Function. [Diss.]
160815: SPARROW, WALTER S. - British sporting artists. From Barlow to Herring.
230868: SPARTA. GRAUS, J., W. JANSSEN & G.E.KLEINGELD. (EDS). - Spartaan. Gedenkschrift bevattende Sparta's Geschiedenis van 1948 tot 1963. Met tevens herinneringen en cijfers uit vroegere jaren van Sparta's historie, verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan op 1 april 1963.
219389: SPASH, CLIVE L. - Ecological economics. Critical concepts in the Environment. Vol. I: Foundations. Fine.
28161: SPASSKY, I.G. - The Russian monetary system. A historico-numismatic survey. Translated from the Russian by Z.I.Gorishina and rivised by L.S.Forrer. Revised and enlarged edition.
119336: SPASSOVA, MARIANA - Molecular basis of cytoplasmic male sterility in sunflower. (Diss.)
237611: SPÄTH, THOMAS A.O. - Frauenwelten in der antike. Geslechterordnung und weibliche Lerbenspraxis.
292165: SPATHARAKIS, IOANNIS. - Byzantine Wall Paintings of Crete. Vol II: Mylopotamos Province.
241552: SPATHARAKIS, IOANNIS. - The left-handed evangelist. A contribution to palaeologan iconography.
295678: SPATHARIJ, N.G. HILL-PAULUS, BEATE. - Nikolaj Garvrilovic Spatharij (1636-1708) und seine Gesandtschaft nach China.
286706: SPAYTH, HENRY. - The Game of Drauhgts. [4th edition.].
122616: SPEAR, NATHANIEL. - A treasury of archaeological bells.
262757: SPEAR, PERCIVAL. - The Nabobs. A study of the social life of the English in 18th century India.
230026: SPECHT, AUGUST & JOHANN FRIEDRICH NAUMANN. - Die Vögel Europas. Band 1, Lfg. 2-5 & Band 2, Lfg.1-4. Gemeinverständlich dargestellt von Otto Buchner.
262520: SPECHT, RUDOLF. - Vogels van maand tot maand. Zang, broedzorg, trek, overwinteren. [subtitle on frontcover: Met tips voor waarnemingen, determinatie, fotografie].
221624: SPECHT, CASPER. - De ridder-matige huysen en gesighten in de provincie van Utrecht. Geteekend en in t' licht gebracht door C.Specht.
90873: ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE. - Centaire 1865-1965.
24619: SPECK, E. - Handelsgeschichte des Altertums. Band I: Die orientalischen Völker.
196530: SPECK-STERNBURG, FREIH.V. - Zweites Verzeichniss der Gemälde-Sammlung sowie der vorzüglichsten Handzeichnungen, Kupferstiche, Kupferstichwerke und plastischen Gegenstände des Freih. v.Speck-Sternburg.
249706: SPECK, FRANK G. - The Double-Curve Motive in Northeastern Algonkian Art.
280654: SPECKAERT, HANS. SIROKÁ, EVA JANA. - Northern artists in Italy ca. 1565-85: Hans Speckaert as a draughtsman and a teacher. (Volumes I-III).
155091: SPECKENBACH, KLAUS. - Studien zum Begriff 'edelez herze' im Tristan Gottfrieds von Straßburg.
287123: SPECKMANN, J.D. - Marriage and Kinship among the Indians in Surinam.
62594: SPEEK, B.J. & G.SPEEK. - Thieme's vogeltrekatlas. Terugmeldingen van 181 vogelsoorten verzameld in 301 geografische kaarten. 1e dr.
267421: SPEELBERG, FEMKE. - Scraps of inspiration: Photographs and Graphics in a Designer's Album, 1870-1905.
90200: SPEELMAN, CORNELIS J. STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
136116: SPEER, ALBERT. JUCKEL, LOTHAR & D.PRAECKEL. - Stadgestalt Frankfurt. Speers Beiträge zur Stadtenwicklung am Main 1964-1995.
250914: SPEERSTRA, HYLKE. - Wie zee houdt wint de prijs. 150 jaar Koninklijk Zeemanscollege De Groninger Eendracht.
232480: SPEERSTRA, HYLKE. - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855 - 1980.
97390: SPEET, BERT & D.V.D.POL. - Van Burgers naar Buitenlui. Na honderdtwaalf jaar Amsterdam verhuist het Burgerziekenhuis naar Almere. Een tijdsbeeld.
203166: SPEET, B.M.J. - Zutphen stad met een rijke historie.
258071: SPEHR, JOHANNES. RIESE, UTE. - Windeinschlag / Siedeln in den Lüften.
200872: SPEIDEL, MICHAEL P. - The religion of Iuppiter Dolichenus in the Roman Army.
131057: SPEIER, MARTIN.A.O. - Vegetationskundliche und paläoökologische Untersuchungen zur Rekonstruktion prähistorischer und historischer Landnutzungen im südlichen Rothaargebirge.
85893: SPEISER, E.A. - Excavations at Tepe Gawra. Vol. I: Levels I-VIII. With a chapter by Dorothy Cross and occasional notes by Paul Beidler and Charles Bache.
56478: SPEISER, E.A. - Excavations at Tepe Gawra. Vol. I: Levels I-VIII.
119590: SPEISER, WERNER. - Lackkunst in Ostasien. Lackkunst in Ostasien. Herausgegeben im Auftrage der Herbol-Werke, Herbig-Haarhaus AG, Köln.
180202: SPEISER, WERNER, A.O. - Arts de la Chine. Peinture - Calligraphie - Estampages - Estampes.`[First ed.].
227947: SPEISER, FELIX. - Ethnology of Vanuata. An early twentieth century study. Transl. by D.Q.Stephenson.
229566: SPEISER, FELIX. - Im Düster des brasilianischen Urwalds.
24112: SPEISSER, FELIX. - Südsee-Urwald Kannibalen. Reise-Eindrücke aus den Neuen Hebriden.
257536: SPEK, J.A. - Den Haag, zo was het. Deel 2.
125107: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
194291: SPEK, DICK VAN DER. - NZH-Railatlas 1881-1961. In kaart, woord en beeld van Scheveningen tot Volendam en Alkmaar.
198842: SPEK, THEO. - Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie.
219802: SPEKSNIJDER, AAD. (RED.). - Rotterdam 1950-'60.
274686: SPELEERS, LOUIS. - Le Costume oriental ancien.
239343: SPELEERS, LOUIS. - Le Papyrus de Nefer Renpet. Un Livre des Morts de la XVIIIme dynastie aux Musées royaux du Cinquantenaire à Bruxelles.
34742: SPELEERS, LOUIS. - Catalogue des intailles et empreintes orientales des Musées Royaux du cinquantenaire.
37071: SPELEERS, LOUIS. - Les fouilles en Asie antérieure à partir de 1843.
106465: SPELTZ, ALEXANDER. - Ornements polychrome dans tous les styles historiques. Premièr partie: l'Antiquité.
265826: SPENCE, SARAH. - Rhetorics of Reason and Desire. Vergil, Augustine, and the Troubadours.
248415: SPENCER, A.J. - Excavations at Tell El-Balamun 1991-1994.
271519: SPENCER, PATRICIA. - The Egypt Exploration Society - the early years.
248741: SPENCER, A.J. - Excavations at Tell El-Balamun 1995-1998.
192452: SPENCER, A.J. - Excavations at El-Ashmunein. II: The Temple Area.
244916: SPENCER, A.J. - Excavations at El-Ashmunein. III: The Town.
171457: SPENCER, BALDWIN & F.J.GILLEN. - The Arunta. A study of a Stone Age people.
284678: SPENCER, BALDWIN. - Wanderings in wild Australia.
295743: SPENGEN, WIM VAN & LAMA JABB. (EDS.) - Studies in the history of Eastern Tibet. PIATS 2006: Tibetan Studies: Proceedings of the 11th seminar of the international association for Tibetan studies, Königswinter 2006.
191084: SPENSER, EDMUND. LEWIS, C.S. - Spenser's images of life.
134307: SPENTER, ARNE. - Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter (1926-1977).
152582: SPENZ, FRIEDRICH. - Die syntaktische Behandlung des achtsilbigen Verses in der Passion Christi und im Leodegar-Liede. Mit besonderer Berücksichtigung der Cäsurfrage.
223228: SPERLICH, MARTIN A.O. (ED.) - Schloss Charlottenburg - Berlin - Preussen. Festschrift für Margarete Kühn.
268023: SPERLING, JUTTA GISELA. - Medieval and Renaissance Lactations. Images, Rhetorics, Practices.
122497: SPEUR, N.J. - Speur-tocht door Alkmaar.
202093: SPEUR, N.J. - Alkmaar in oude ansichten. Deel 2.
223462: SPEYER, WILHELM. - Der Hof der schönen Mädchen. Roman aus dem Jahre 1805. 1st edit.
284448: SPEYK, J.C.J. VAN. C. A. DEN TEX. - Redevoering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J.C.J. van Speyk, opgerigt in het Burgerweeshuis der stad Amsterdam, uitgesproken dor Mr. C. A. den Tex, als tijdelijk voorzitter van het collegie van regenten van dat gesticht, op 20 October 1831.
247260: SPHINX, CÉRAMIQUE & MOSA. - N.V.Kristal-, Glas-en Aardewerkfabrieken De Spinx v/h. Petrus Regout & Co Maastricht Holland. Sanitär Feuerton -Badewannen.
205873: SPHINX, CÉRAMIQUE & MOSA. SZÉNÁSSY, ISTVÁN L., A.O. - Sphinx Céramique Mosa 1947-69.
98694: SPHYROERAS, VASILIS, A.O. - Maps and map-makers of the Aegean.
155294: SPICER, EDWARD H. - Potam. A Yagui village in Sonora.
236107: SPIEGEL, JOACHIM. ALBERTS, J.E. - Die Idee vom Totengericht in der ägyptisceh Religion.
193173: SPIEGEL, FRIEDRICH. - Die altpersischen Keilschriften. 2. verm. Aufl.
294511: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Kort Begrip / Leerende recht Duidts spreken. Oock Waarheit van Valsheit te scheyden. Tweespraack vande nederduytsche letterkunst. Ruygh-bewerp, vande Redenkaveling. Kort Begrip des Redenkavelings, in slechten Rym. Rederijck-kunst, in rijm op 't korst vervat.
231585: SPIEGEL, L.P.VAN DE. SCHOTANUS, F.B. - Raadspensionaris L.P. van de Spiegel 1737-1800. Tussen twee republieken. Deel III - IV.
250193: SPIEGELBERG, WILHELM. - Der demotische Text der Priesterdekrete von Kanopus und Memphis (Rosettana).
256215: SPIEGELBERG, WILHELM. - Koptisches Handwörterbuch.
249265: SPIEGELBERG, WILHELM. - Demotische Grammatik.
100589: SPIEGL, WALTER. - Glas des Historismus. Kunst - und Gebrauchsgläser des 19. Jahrhunderts.
287689: DE SPIEGLER, PIERRE & PH.GÉMIS. - Quand la Wallonie était francaise. Plans par masses de cultures (1802-1808). Tome I: Province de Namur. (Département de Sambre-et-Meuse - Départemet des Ardennes).
241566: SPIELMANN, HEINZ, A.O. (EDIT.). - Deutsche Keramik 1900-2000. Geschichte und Positionen des Jahrhunderts.
288282: SPIER, JO. BOSSARD, J.C. - 'Aen d'Amstel en het IJ. 100 jaar bouwen en brouwen. Uit de geschiedenis van de Amstelbrouwerij, 1870-1970. [Title on cover: 100 jaar Amstelbrouwerij].
257194: SPIER, JO. - Om den hoek van Europa. N.V.Stoomvaart My Nederland.
264718: SPIER, JEFFREY. - Late Byzantine Rings, 1204-1453.
242971: SPIER, JO. - Gaudeamus! De Amsterdamsche universiteitsfeesten van 27 Juni - 2 Juli 1932. Met foto's en teekeningen van Jo Spier.
235147: SPIER, JO. - West.
79334: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 5de dr.
43233: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 1e dr.
184394: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 2e herz. dr.
95587: SPIERDIJK, C. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk 1300-1900. 4e dr.
206093: SPIERDIJK, C. - Horloges en horlogemakers.
56655: SPIERDIJK, C. - Horloges en horlogemakers.
230167: SPIERENBURG, MARJA. - Strangers, Spirits and Land-Reforms. Conflicts about Land in Dande, Northern Zimbabwe.
294246: SPIERING, MENNO & MICHAEL WINTLE. - European Identity and the Second World War.
294245: SPIERING, MENNO & MICHAEL WINTLE. - Ideas of Europe since 1914. The Legacy of the First World War.
250487: SPIERINGS, M.H.M. - Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch (1367-1400). [Diss.].
37823: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek I. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
188488: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek I. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
66184: SPIES, GERD. - Braunschweiger Fayencen.
168969: SPIES, GERD. - Braunschweiger Goldschmiede.
169762: SPIES, GERD. - Brunswiek 1031. Braunschweig 1981. Die Stadt Heinrichs des Löwen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
241841: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek [I]. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht.
213580: SPIES, PAUL, E.A. - Het grachtenboek. (I: 4 eeuwen, II: 6 eeuwen) Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht / in de middeleeuwse stadskern.
247584: SPIES, PAUL, A.O. - The canals of Amsterdam. Four centuries of Amsterdam canals in pictures. Facades, interiors and life on the canal side.
233171: SPIES, MARIJKE. - Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance Poetry and Poetics.
71332: SPIESS, F. - Die Meteor-Fahrt. Forschungen und Erlebnisse der Deutschen Atlantischen Expedition 1925-1927.
70731: SPIETH, J. - Die Religion der Eweer in Süd-Togo.
219156: SPIKMANS, FRANK. & JAN KRANENBARG. - Herkenning zoetwatervissen.
245238: SPIL, RUUD. STRIKWERDA, REINER. - Ruud Spil. Veeschilder.
44238: SPILBERGEN, JORIS VAN. POSTHUMUS MEYJES, R. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
296317: SPILBERGEN, JORIS VAN. WARNSINCK, J.C.M. - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617.
284129: SPILBERGEN, JORIS VAN & JACOB LE MAIRE. VILLIERS, J.A.J. DE. - The East and West Indian Mirror, being an account of Joris van Speilbergen's voyage round the world (1614-1617), and the Australian navigations of Jacob le Maire. Transl. with notes and an introd. by J.A.J. de Villiers.
269257: SPILJARD, PETRA. - Achter de voordeur. Een portret van de eerste bewoners van Vrijburcht.
259566: SPILMAN, HENDRIKUS & CORNELIS VAN NOORDE. - Verzaameling van zes- en zestig aangenaame gezichten in de vermakelijke Landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar 't leeven getekend door de beroemde konstenaars H.Spilman en C.V.Noorde, nevens eene afbeelding van ghet laatst aangelegde Bosch in het Haarlemsche Hout.
123615: SPILMAN, HENDRIKUS & CORNELIS VAN NOORDE. - Aangenaame gezichten in der vermakelyke landsdouwen van Haarlem.
97148: SPILMAN, HENDRIKUS. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noordbrabant.
232649: SPIN, JACOB. WANING, C.J.W.VAN. - Jacob Spin. A pictorial of the Netherlands under sail.
74144: SPIN, JACOB. WANING, C.J.W.VAN. - Scheepsportretten. Glorie uit de negentiende eeuw. Vastgelegd door Jacob Spin.
19842: SPINAGE, C.A. - The book of the Giraffe.
291572: SPINAGE, C.A. - Elephants.
118208: SPINAZZOLA, VITTORIO. - Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli.
35873: SPINAZZOLA, V. - Pompei alla luce degli scavi nuovi di Via dell'Abbondanza (anni 1910-1923).
163804: SPINDEN, HERBERT J. - A study of Maya art. Its subject matter and historical development.
223131: SPINDLER, ALBERT. - Typen. Pressendrucke des deutschen Sprachraums seit 1945.
283968: SPINKS, JENNIFER & D.EICHBERGER. - Religion, the Supernatural and Visual Culture in Early Modern Europe. An Album Amicorum for Charles Zika.
124407: SPINNER, J.R. - Die Jungfernschaft. Virginität und Defloration als Kulturprobleme.
291106: SPINNIKER, ADRIAAN. - Leerzame zinnebeelden. - [AND:] [...] Vervolg der Leerzame Zinnebeelden. / Spiegel der boetvaardigheid en genade, [...].
223096: SPINOSA, NICOLA. - Pittura napoletana del Settecento dal Rococò al Classicismo.
274213: SPINOZA, BENEDICTI DE. SCHUYT, KEES. - Spinoza en de vreugde van het inzicht.
291048: SPINOZA, BENEDICTI DE. AKKERMAN, F. A.O. - Briefwisseling.
245167: SPINOZA, BENEDICTI DE. KROP, HENRI. - Ethica. vertaald en ingeleid door Henri Krop.
295449: SPINOZA, BENEDICTI DE. BARTUSCHAT, WOLFGANG. - Baruch de Spinoza. Politischer Traktat. Lateinisch - Deutsch. Neu übersetzt, herausgegeben, mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Wolfgang Batuschat.
251213: SPINOZA, BENEDICTI DE. KROP, HENRI. - Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland.
294935: SPINOZA, BENEDICTI DE. RULER, HAN VAN & CORINNA VERMEULEN. (EDS). - Ethica. Vertaling Corinna Vermeulen. Redactie & annota Han van Ruelen & Corinna Vermeulen. Nawoord Han van Ruler & Leen Spruit.
256818: SPINOZA, BENEDICTI DE. - Opera Quotquot Reperta Sunt. Recognoverunt. I-IV.
295906: SPINOZA, BENEDICTI DE. RENZ, URSULA. - Die Erklärbarkeit von Erfahrung. Realismus und Subjektivität in Spinozas Theorie des menschlichen Geistes.
247977: SPINOZA, BENEDICTI DE. SUCHTELEN, NICO VAN. - Ethica. Uit het latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen.
255212: SPINOZA, BENEDICTI DE. - Spinoza. Sämmtliche Werke übersetzt von J.H.Kirchmann & C.Schaarschmidt.
295916: SPINOZA, BENEDICTI DE. OFFENBERG, A.K. - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K.Offenberg.
284175: SPINOZA, BENEDICTI DE. KOISTINEN, OLLI & JOHN BIRO. - Spinoza. Metaphysical Themes.
295685: SPINOZA, BENEDICTI DE. LEBUFFE, MICHAEL. - From bondage to freedom. Spinoza on human excellence.
196563: SPIRO, NETA. - What contributes to the perception of musical phrases in western classical music?
153017: SPIRO, MELFORD E. - Kinship and marriage in Burma. A cultural and psychodynamic analysis.
280763: SPIT, CHANTAL & JARING LOKHORST. - Sweet & Sour.
295909: SPITS, ELISABETH, DIEDERICK WILDEMAN & SARAH BOSMANS. (EDS). - Verzamelaars verzameld. Een eeuw collectioneren in het Scheepvaartmuseum.
295910: SPITS, ELISABETH, DIEDERICK WILDEMAN & SARAH BOSMANS. (EDS). - Verzamelaars verzameld. Een eeuw collectioneren in het Scheepvaartmuseum.
218544: SPITSCHKA, WILHELM. - Neue Gewebe. Ein Nachtrag zum Textilatlas mit einem Anhang: Bezeichnungen der einzelnen Gewebe und ihre Erkennungsmerkmale.
285218: SPITZER, MICHAEL. - Music as Philosophy. Adorno and Beethoven's Late Style.
296987: SPITZER, MICHAEL. - De muzikale mens. Een wereldgeschiedenis.
228076: SPITZER [COLLECTION]. - Catalogue des Armes & Armures faisant partie de la collection Spitzer.
128839: SPITZING, GÜNTHER. - Das indonesische Schattenspiel. Bali Java Lombok.
156344: SPITZLBERGER, GEORG. - Die römischen Ziegelstempel im nördichen Teil der Provinz Raetien.
94026: SPITZWEG, CARL. KATALOG 1967-1968. - Carl Spitzweg und sein Freundekreis.
295381: SPIVAK, MICHAEL. - Combined answer book for calculus. 3rd & 4th editions.
80444: SPIVEY, NIGEL J. - The Micali painter and his followers.
295918: SPIVEY, NIGEL [J.] - Understanding Greek sculpture. Ancient meanings, modern readings.
218008: SPLITTER, RÜDIGER. - Die Kypseloslade in Olympia. Form, Funktion und Bildschmuck: Eine archäologische Rekonstruktion mit einem Katalog der Sagenbilder in der korinthischen Vasenmalerei und einem Anhang zur Forschungsgeschichte.
160222: SPOCZYNSKA, JOY O - An age of fishes. The development of the most successful Vertebrate.
243018: SPOEK, G.L. - Spinachtigen - Arachnida III. De Hooiwagens (Opilionida) van Nederland. 2e herz. druk.
49000: SPOEK, G.L. - Spinachtigen - Arachnida III. De Hooiwagens (Opilionida) van Nederland.
234456: SPOELSTRA, KAMIEL. - Dawn and Dusk. Behavioural and molecular complexity in circadian entrainment.
271214: SPOERRI, DANIEL. CATALOGUS 1971. - Wenn alle Künste untergehn, die edle Kochkunst bleibt bestehn. & Hommage à Isaac Feinstein.
213511: SPOERRI, DANIEL. CATALOGUE 1972. - Cnacarchives 2: Daniel Spoerri. Publié à Paris en 1972 à l'occasion de l'exposition Spoerri 28 janvier 1972 à 6 mars 1972.
190538: SPOGDON, KENTRO ODYSSEIAKON. - Iliadakai Odysseia Mythos kai istoria. Apo ta praktika tou d'Sunedriou gia ten Odysseia, 9-15 septembriou 1984.
152308: SPONENA, FREDERICO & A.GALLEGO., - La musica en el museo del Prado.
177680: SPONSEL, JEAN LOUIS. - Das Grüne Gewölbe zu Dresden. II: Gefässe Figuren und Uhren aus Gold und Silver verrziert in reiner Metall-Technik, oder besetzt mit Juwelen Kameen und Email.
33535: SPONSEL, JEAN LOUIS. - Das Grüne Gewölbe zu Dresden. I. Geräte und Gefässe in Silber- und Goldfassung. Aus Holz und Stein, Perlmutter und Muscheln, Ton und Glas, Bergkristall und Halbedelsteinen, Strausseneiern und Kokosnüssen.
69032: SPOOR, C. - Kroniek van Nootdorp.
219480: SPOOR, S.H. SPOOR-DIJKEMA, MANS. - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H.Spoor, Legercommandant in Nederlands-Indië, opgetekend door zijn weduwe.
254004: SPOORMANS, HUUB. - Met uitsluiting van voorregt. Het onstaan van de liberale democratie in Nederland.
215092: SPORN, KATJA. (ED.). - Europas Spiegel. Die Antiksammlung im Suermondt-Ludwig-Museum Aachen.
258965: SPÖRNDLY, MIGG. - Handboek voor de banketbakker met alle grondrecepten. Translated from the Swedish. 1st Dutch edition.
211853: SPÖRNDLY, MIGG. - Handboek voor de banketbakker met alle grondrecepten. Translated from the Swedish. 1st Dutch edition.
295311: FIA ANNUAIRE DU SPORT AUTOMOBILE. FIA YEAR BOOK OF AUTOMOBILE SPORT. - [13th ed.], 1978 - 19th ed., 1986 + 21ste ed., 1988 - 23rd ed., 1991.
253797: GAZETTA DELLO SPORT. - Numero Ricordo del IIo Giro d'Italia. 18 Maggio - 5 Giugno 1010.
254916: SPORT, LO. SPORT, LO. SETTIMANALE SPORTIVO A COLORI. - Anno III, 1953 num. 27-52.
178236: HOCKEY SPORT. - Jrg. 19, 1951-1952. (Nr. 1 - 39).
251722: SPORTALBUM. - Sportalbum 3.
129102: SPORTIEF. - Jrg. 3 (1948).
246737: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1901.
221340: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1897.
281205: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1903.
281382: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1897. [October - December]
246732: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1904
246733: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1912
246734: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1910.
281208: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1899.
281206: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1900.
281192: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1907.
246735: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1906.
245105: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1907.
245106: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1902
281204: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1901.
281193: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1898.
281199: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1906.
281209: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1908.
281211: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1904.
281271: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1896.
221341: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1898.
221342: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1900.
281201: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1902.
292065: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1911.
281260: SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ. REVUE HEBDOMADAIRE DE TOUS LES SPORTS ET DE L'ELEVAGE. - 1895.
288830: GEILLUSTREERDE SPORTWERELD. - Jrg. 13, 1933. (Nr. 611 - 662).
7960: SPRANG, ALFRED VAN. - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie [...].
276574: SPRANGERS, BARTHOLOMÄUS. OBERHUBER, KARL. - Die stilistische Entwicklung im Werk Bartholomäus Sprangers. (Diss).
176577: SPRATT, H.PHILIP. - Transatlantic Paddle Steamers. 2nd edit.
85080: SPRECHER, S. - Schachkunst in der UdSSR. Übersetzt aus dem Russischen von P.Pschebilski.
88919: SPREHN, C. - Urtiere - Hohltiere - Würmer: Trematoda und Cestoidea.
88926: SPREHN, C. - Urtiere - Hohltiere - Würmer: Parasitische Nematoden.
291546: SPREINAT, ANDREAS. - Kaiserbuntbarsche des Malawisees.
246125: SPRENGER, A.M. - Het leerboek der fruitteelt.
127203: SPRENGER, A. - Die Post- und Reiserouten des Orients.
258881: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen.
256062: SPRENGER, ARNOLD A.O. - Alte Meistergeigen. Beschreibungen - Expertisen. Band I: Venezianer Schule.
288422: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche Spreekwoorden en spreekwoordelijke Zegswijzen, bijzonder van De Scheepvaart en het Scheepsleven ontleend.
294308: SPRINGER, LEONARD A. MOES, CONSTANCE D.H. - L.A. Springer. Tuinarchitect, dendroloog.
253310: SPRINGER, ROBERT. - The Lyrics in African American Popular Music. Le texte dans la musique populaire afro-américaine.
273446: SPRINGER, PETER. - Kreuzfüsse. Ikonographie und Typologie eines hochmittelalterlichen Gerätes.
112552: SPRINGER, VICTOR G. - Revision of the Circumtropical shorefish genus Entomacrodus (Blenniidae: Salarinae).
195728: SPRINGER, VICTOR G. - Revision of the Fish Genus Ecsenius (Blenniidae, Blenniinae, Salariini).
29937: SPRINGER, ALBERT. - Orchideen im Zimmer und Garten. Ein Leitfaden für den Orchideenfreund.
286908: SPRINGER, F. - Het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Toespraak uitgesproken tijdens de persbijeenkomst op maandag 19 februari ter gelegenheid van de boekenweek 1990.
222552: SPRINGER, FRANK. - American Silurian Crinoids.
249072: SPRINGER, CORNELIS, A.O. - Nieuwe gezichten van Amsterdam en omstreken: naar de natuur geteekend.
200634: SPRINGLOVÁ, BOHUMILA. - Essai monographique du genre Eumolpus (Coleoptera Phytophaga).
280919: SPRINGS, ALICE. HONNEF, KLAUS. - Alice Springs. Portraits.
9271: SPROCKHOFF, ERNST. - Die Kulturen der jüngeren Steinzeit in der mark Brandenburg.
158116: SPROEMBERG, HEINRICH. - Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag.
171547: SPROUT, L.B. - New species of Indo-Australian Geometridae.
195076: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw. Curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten.
5314: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1975-1985.
183313: SPRUIT, RUUD. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
167900: SPRUIT, W.A. - Het dorpse Sint-Aagtenkerke en het stedelijke Beverwijk.
34798: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G. - Nederlandse keramiek 1900-1975.
228755: SPRUIT, RUUD. - Indonesische Impressies. Oosterse thema's in de westerse schilderkunst. / Indonesian Impressions. Oriental themes in western painting.
190678: SPRUIT, W.A. - Over wateren en wegen. Zestig jaar georganiseerd vervoer in en om de Wijk.
36253: SPRUNT, ALEXANDER. - North American birds of prey.
35452: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - Praktische duiventeelt. Vademecum voor de liefhebber.
35462: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduif van A-Z. Theorie en praktijk. Handboek voor de postduivenliefhebber. 3rd rev. edit.
35461: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduivenrassen. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerige standaard. 2e druk.
45874: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De structuurduiven. Volledige beschrijving met uitvoerigen standaard van alle Meeuwen- en Trommelaarrassen, Pauwstaart, Raadsheer en Moorkop.
35553: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De kleurduiven. Volledige beschrijving van alle rassen met uitvoerigen standaard.
217522: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - De postduif van a-z. Theorie en praktijk. Vijftig jaar postduiven-ervaring. Handboek voor de postduivenliefhebber. 4e dr.
274917: SPRUYT, C.A.M. [OR: SPRUIJT, C.A.M.]. - J. Pedersen Bjergaard's praktische Hoenderteelt. 3e herz. druk bewerkt door C.A.M. Spruijt.
49148: SPUHLER, FRIEDRICH. - Islamic carpets and textiles in the Keir collection. Translated by G. & C.Wingfield Digby.
136309: SPUHLER, FRIEDRICH A.O. - De Danske kroningstaepper.
155153: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas.
29189: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas. Kleinschmetterlinge. 3.Aufl. von E.Hofmann's Werk: Die Gross-Schmetterlinge Europas bearb. von A.Spuler. Unv. Nachdruck der Seiten 188-523 des 2.Banden und der Tafeln 81-91 des 3.Bande.
221092: SPULER, ARNOLD. - Die sogenannten Kleinschmetterlinge Europas einschliesslich der primitiven Familien der sogenannten Grossschmetterlinge, sowie der Nolidae, Syntomidae, Nycteolidae und Arctiidae.
270839: SPULER, ARNOLD. - Die Schmetterlinge Europas.
232220: SPUTH, ERNST. - Die koenigliche Porzellan-Manufactur in Berlin. Innere Ausschmückung der Verkaufsräume.
230872: SPUY, K.R.VAN DER. - How to grow roses in Southern Africa. 2nd edition.
264059: SPUYBROEK, LARS. BROUWER, JOKE. (A.O.) - The Architecture of Continuity. Lars Spuybroek.
199152: SPYCKET, AGNÈS. - La statuaire du Proche-Orient Ancien.
293938: SPYKER. OUDE WEERNINK, WIM. - Spyker. Made in Holland.
215319: SPYROPOULOS, THEODOROS & J.CHADWICK. - The Thebes Tablets II. Including Indexes.
190853: SQUARCIAPINO, MARIA FL. - Sculture del Foro Severiano di Leptis magna.
196024: SQUARCIAPINO, MARIA FLORIANI. - I culti orientali ad Ostia.
249776: SRÁMKOVÁ, ALENA. - Alena Srámková.
261705: SREÇKOVIÇ, S. - Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije. [Ottoman money minted in Yugoslavia].
229705: SREENIVASACHAR, P. - The Archaeologican Bulletin No. II. [Pre-historic sites and sculptures in the Districts of Hyderabad, Mahbubnagar, Medak, ...].
261201: SREENIVASAN, GOVIND P. - The Peasants of Ottobeuren, 1487-1726.
166289: SRGV - Standard 94.
189819: SRINIVAS, M.N. - Religion and Society among the Coorgs of South India.
193209: SRINIVASAN, P.R. - Bronzes of South India.
292342: SRINIVASAN, P.R. - Bronzes of South India.
156719: SRINIVASAN, P.R. - Beginnings of the traditions of South Indian temple architecture.
229706: SRINIVASAN, K.R. - The Harappan and the Vedic Cultures: Musings on Some oot problems.
194218: SRINIVASAN, K.R. - The Dharmaraja Ratha & its sculptures Mahabalipuram.
192150: SRIVASSTAVA, K.M. - Apasarases at Angkor Wat in Indian context.
229250: SRIVASTAVA, A.L. - Life in Sanchi sculpture.
158313: SRIVASTAVA, PRASHANT. - Aspects of ancient indian numismatics.
212475: SRIVASTAVA, BALRAM. - Trade and commerce in ancient India (From the earliest times to c. A.D.300).
195595: SRIVASTAVA, K.M. - New Era of Indian Archaeology.
291226: SRIVASTAVA, M.C.P. - Mother Goddess in Indian Art, Archaeology & Literature.
222312: SRIVASTAVA, DAYANAND. - Nepali language its history and development.
252960: ACTA XIV CONGRÉS INTERNATIONAL D'ARQUEOLOGIA CL`SSICA. - La ciutat en el món romà. La ciudad en el mundo romano. Vol. I: Ponències - Ponencias.
286096: ST.GERMAIN, SOPHYA (INTROD.). - A Dialectical Theory of Everything. Meta-Genealogies of the Universe and of its sub-Universes. A Graphical Manifesto. Volume 0: Foundations.
242458: [ERN[E]ST AUGUST I, DUKE OF SAXE-WEIMAR-EISENACH]. - Zu dem hoechsten alleinigen Jehovah gerichtete theosophische Herzens Andachten oder Fürstliche selbst abgefasste Gedanken, wie wir durch Gottes Gnade uns von dem Fluch des Irdischen befreyen [...] sollen; nebst einigen [...] philosophischen Betrachtungen.
286737: ST.-FORT, RAYMOND. - L'evolution du jeu de dames en Haiti.
167328: STAAL, GERT. - Bouw, heer & meester. De architectuur van kantoorgebouwen. 1e druk.
283423: STAAL, HANNEKE & H.TEN WOLDE. - Op de vleugelen des tijds. Bedrijvigheid in Joure tussen 1877 en 1920.
265471: STAAL, JAN FREDERIK. BAKX, HANS WILLEM. - Jan Frederik Staal 1979-1940. De wil van het gebouw en de wil van de tijd.
219831: STAAL, JAN FREDERIK. (INTROD.). - Rijksgebouwen, C.J. Blaauw, J. Crouwel, J.M. Luthmann.
211312: STAAL, GERT & H.WOLTER. - Holland in vorm. Dutch design 1945-1987.
58701: STAAL, JAN FREDERIK. STEUR, A.J.VAN DER. - [Architectonische projecten van architect J.F.Staal. / The architecture of J.F. Staal].
263352: STAAL, GERT. - Opera Works. Opera graphic, three-dimensional and interactive design.
260604: STAALDUINEN, MARK VAN. - Content-based Paper Retrieval. Towards Reconstruction of Art History. (Diss.)
227679: STAALMAN, G. - Handleiding tot het verkrijgen van Maten en Modellen van Zeilen en het bewerken daarvan voor Zeevarenden en Zeilmakers.
32972: STAALMAN, G. & H.P.V.D.AARDWEG. - Amsterdam à la carte. Gids voor stadgenoot en vreemdeling. Met bijdragen van Antoon Coolen, Sam Goudsmit, [...].
227678: STAALMAN, G. - Leerboek voor den zeilmaker om door eigen oefening het berekenen der zeilen te leeren.
122838: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
169936: STAATS EVERS, J.W. - Beschrijving van Arnhem.
270271: [ALBUM]. STAATSPOORWEGEN. - Nederland.
39309: STAAV, ROLAND & T.FRANSSON. - Nordens Faglar.
230280: STAB S.A. - Stab S.A. Paris. Fabrication d'accastillage miniature en bronze pour maquettes de bateaux anciens et modernes.
290565: STABEL, PETER & F.VERMEYLEN. - Het fiscale vermogen in Brabant, Vlaanderen en de heerlijkheid Mechelen: de Honderdste Penning van de hertog van Alva (1569-1572).
259550: STABENOW, JÖRG. - Die Architektur der Barnabiten. Raumkonzept und Indentität in den Kirchenbauten eines Ordens der Gegenreformation 1600-1630.
277196: STABLES, GORDON. - To Greenland and the Pole. A Stody of Adventure in the Arctic Regions.
277345: STABLES, GORDON. - To Greenland and the Pole. A story of adventure in the Arctic Regions.
253517: STABLINSKY, JEAN. DERUYK, RENÉ & J.Y.HERBEUVAL. - Les secrets du sorcier Jean Stablinski.
262275: STABOLIDIS, NIKOLAOS CHR. - O vomos Tou Dionysou Stin Ko. Simboli sti meleti ellinistikis plastikis kai Architektonikis.
141706: STACCIOLI, ROMOLO A. - Modelli di Edifici Etrusco-Italica. I modelli votive.
272131: STACE, STATIUS. FRÈRE, HENRI & IZAAC, H.J. - Silves. Livres I-V. Collection Université de France).
148882: STACE, CLIVE A. - Plant taxonomy and Biosystematics.
165001: STACH, JAN. - The Apterygotan fauna of Poland in relation to the world-fauna of this group of insects.Family: Sminthuridae.
165002: STACH, JAN. - The Apterygotan fauna of Poland in relation to the world-fauna of this group of insects.Family: Onychiuridae.
291521: STACK, EDWARD. & CHARLES LYALL. - The Karbis.
197467: STACY, JOHN E. - Studies in the Genus Oncidium. I.
252242: STADELMAIER, P.RUPERT. - Von der Münzgeschichte an Diemel und Glinde.
249416: STADELMANN, RAINER. - Syrisch-Palästinensische Gottheiten in Ägypten.
269055: STADES-VISCHER, ELISABETH & KAREN VEENLAND-HEINEMAN. - Woudenberg. De geschiedenis en architectuur.
277454: STADLING, J. - Genom Sibirien pa spaning efter Andrée.
226308: STADSCAHIERS - Buitenruimte - Binnenwereld. Ontwerpen aan opdrachtgeverschap. 2008 2009. [Transformatie van de naoorlogse stad.]
221303: STADT, E.G.VAN DE. AKKERMAN, WILLEM, THEO VAN HARPEN & JAN BRIEK. - E.G. van de Stadt. Yacht design pionier.
180262: STAECK, WOLFGANG. - Cichliden. Verbreitung - Verhalten - Arten.
262816: STAEHELIN, ELISABETH & B.JAEGER. - Ägypten-Bilder. Akten des Symposions zur Ägypten-Rezeption, Augst 1993.
152991: STAELENS, XAVIER. - Dieksjenèèr van 't (H)essels. Nederlands-Hasselts woordenboek. 3e verb. dr.
213645: STAEWEN, C. & F.SCHÖNBERG. - Kulturwandel und Angstentwicklung bei den Yoruba Westafrikas.
83954: STAFELT, M.G. - Plant ecology. Plants, the soil and man. Transl. by Dr. Margaret S. Jarvis and Dr. Paul G. Jarvis.
230990: STAFFORD, FRANCIS E. CATALOGUE 2001. - The Origin of Modern China: Record from an American Photographer.
217662: STAFFORD, FREDERICK H. - The History of the Worcester. The offical account of the Thames Nautical Training College, HMS Worcester 1862-1929.
154832: STAFFORD, W.G. - Native law as practised in Natal.
286253: STAGENGA, WILLEM.. - De Friese Koe. Een geschiedenis in woord en beeld.
248456: STAGER, LAWRENCE E. & A.M.WALKER. - American Expedition to Idalion, Cyprus 1973-1980.
281248: STAGL, JUSTIN. - Der Geschlechtsantagonismus in Melanesien.
229943: STAGNI, SIMONETTA. - Piccoli artifici. Miniature e ritrattini dalle raccolte civiche.
149602: STAHL, FRITZ. - Das Grosskraftwerk. Architekturgestaltung von Klinngenbergu. Issel.
284184: STAHL, SIEGFRIED. - Deutsche Fliesen. Fayence-Fliesen des 18.Jahrhunderts.
273892: STAHLECKER, ADRIAN. - Film en kunst in ballingschap 1933-1945. Duitse artiesten en kunstenaars op de vlucht voor het naziregime.
206889: STÄHLER, KLAUS. - Eine Sammlung griechischer Vasen. Die Sammlung D.J. in Ostwestfalen.
206893: STÄHLI, ADRIAN. - Die Berner Abguss-Sammlung.
215826: STÄHLI, ADRIAN. - Die Verweigerung der Lüste. Erotische Gruppen in der antiken Plastik.
288634: STÄHLI, MARLIOS & H.HÄRTEL. - Die Handschriften im Domschatz zu Hildesheim.
162309: STÄHLIN, FRIEDRICH, A.O. - Pagasai und Demetrias. Beschreibung der Reste und Stadtgeschichte.
222547: STAHLSCHMIDT, J.C.L. - Surrey Bells and London Bell-Founders. A contribution to the comparative study of bell inscriptions.
288800: STAIKOS, KONSTANTINOS SP. - Greek philosophical editions in the first century of printing.
43134: STAINTON, H.T. - Insecta Britannica. Lepidoptera: Tineina.
172969: STAINTON, J.D.A. - Forests of Nepal.
239103: STAKENBURG, ARNOLD J. TEYCHINÉ. - Zakkendragers van Rotterdam.
274151: STAL, KEES & DICK BRONGERS. - Een 'spatieus huys' aan het Voorhout. Het huis van Pulchri Studio en zijn geschiedenis.
241262: STAL, JACQ. EWALS, LEONARDUS J.I. - Jacq Stal. Tussen naturalisme en expressionisme.
287547: STALDER, HANS ANTON. - Mineralienlexikon der Schweiz.
147315: STALEY, ALLEN. - The Pre-Raphaelite Landscape.
282238: STALKNECHT, H.A. - Mensen van mondig geloof. De lange geschiedenis van de Sint Michaëlparochie te Zwolle.
205001: STALLA, GERHARD. - Bibliographie der Ingoldstädter Drucker des 16. Jahrhunderts.
204987: STALLA, GERHARD. - Der Ingolstädter Buchdruck von 1601 bis 1620. Die Offizinen Adam Sartorius, Andreas Angermaier & Elisabeth Angermaier.
295786: STALLYBRASS, [SARAH]. STALLYBRASS, EDWARD & JOSEPH FLETCHER. - Memoir of Mrs. Stallybrass.
135087: STALS, JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et littéraire.
225070: STAM, MART. RÜMMELE, SIMONE. - Mart Stam.
191105: STAM, J.W.E. - Moderne inzichten in de duivensport.
224689: STAM, MART. CRIMSON. - Mart Stam's Trousers: Stories behind the Scenes of Dutch Moral Modernism.
276022: STAM, HUIB. (FOREWORD). - Grote historische topografische atlas. +/- 1897-1914. Utrecht. Schaal I : 25.000.
287775: STAMBAUCH, JOHN E. - Sarapis under the early Ptolemies.
123865: STAMHUIS, L. - Taikens van taikens. Karakteristieke groninger landschappen en dorpsgezichten.
247792: STAMKART, F.J. - Over de afwijkingen van het Kompas voortgebragt door de aantrekking van ht Scheeps-IJzer.
232088: STAMKART, E.J. - De regeling van Kompassen aan boord van ijzeren en houten schepen.
122317: STAMM, JAKOB. - Schaffhauser Deckenplastik.
99783: STAMM, OTTO. - Spätrömische und frühmittelalterliche Keramik der Altstadt Frankfurt am Main.
253948: STAMM, VOLKER. - Grundbesitz in einer spätmittelalterlichen Marktgemeinde. Land und Leute in Gries bei Bozen.
268137: STAMM, LIESELOTTE E. - Die Rüdiger Schopf-Handschriften. Die Meister einer Freiburger Werkstatt des späten 14. Jahrhunderts und ihre Arbeitsweise.
278700: STAMM, GERHARD. - Karlsruher Tulpenbuch. Eine Handschrift der Badischen Landesbibliothek.
240541: STAMMEL, JOSEF. KATALOG 1996. - Josef Stammel 1695-1765. Barockbildhauer im Auftrag des Benediktinerstiftes Admont.
238895: STAMP, L.DUDLEY. - Britain's structure and scenery. 3rd ed.
165991: STAMP, DUDLEY. - Nature conservation in Britain. [2nd impression]
204581: STAMP, L.DUDLEY. - Britain's Structure & Scenery. 5th edition.
121126: STAMP, L.DUDLEY. - Britain's structure and scenery.
208979: STAMP, L.DUDLEY. - Man & the Land.
73022: STAMP, L.DUDLEY. - Britain's structure and scenery. 3rd ed.
13968: STAMP, L.DUDLEY. - Britain's structure and scenery.
285983: STAMPA, GASPARA. - The Complete Poems. The 1554 Edition of Rime, a billingual edition.Translated by Jane Tylus.
236170: STAMPFLE, FELICE. - Netherlandish drawings of the fifteenth and sixteenth centuries and Flemish drawings of the seventeenth and eighteenth centuries in the Pierpont Morgan Library.
82898: STAMPFUSS, RUDOLF. - Das germanische Hügelgränerfeld Diersfordt.
287288: STAMPOLIDIS, NICHOLAS CHR. & Y.TASSOULAS. - Magna Graecia. Athletics and the Olympic Spirit on the Periphery of the Hellenic World.
102416: STANDEN, EDITH A. - European Post-Medieval tapestries and related hangings in the Metropolitan Museum of Art.
14074: STANDFUSS, M. - Handbuch der paläarktischen Gross-Schmetterlinge für Forscher und Sammler. 2. gänzlich umgearbeitete und durch Studien zur Descendenztheorie erweiterte Auflage des Handbuches für Sammler der europäischen Gross-Schnetterlinge.
187850: STANDING, PERCY CROSS. - Cricket of to-day and yesterday.
172772: STANDLEY, PAUL C. - The flora of Barro Colorado Island, Panama.
172771: STANDLEY, PAUL C. - The Rubiaceae of Columbia.
210405: STANER, P. & A.DE CRAENE. - Les Eriosema de la Flore Congolaise.
296661: STANFORD, WALTER. MACQUARRIE, J.W. - The reminiscences of sir Walter Stanford.
145508: STANFORD, CRAIG. - Significant others. The Ape-Human continuum and the Quest for human nature.
210659: STANFORD, CRAIG B. - Chimpanzee and Red Colobus. The Ecology of Predator and Prey.
162824: STANFORD, THOMAS. - Catalogo de Grabciones del laboratorio de Sonido del Museo Nacional de Antropologia.
26409: STANGE, EWALD. - Geld- und Münzgeschichte der Grafschaft Ravensberg.
242636: STANILAND, KAY. - In royal fashion. The clothes of princess Charlotte of Wales & Queen Victoria 1796-1901.
296731: STANKIEWICZ, RYSZARD, A.O. - Atlas linii kolejowych Polski 2011.
277300: STANLEY, HENRY M. - I det morkeste Afrika eller opsogelsen og befrielsen af samt tilbagetoget med Emin Pascha.
252166: STANLEY, LIZ. - Mourning becomes... Post/memory, commemoration and the concentration camps of the South African War.
277574: STANLEY, HENRY M. - Congofloden og Grundlaeggelsen af den frie Congostat en beretning om arbeide, forskning og opdagelse.
222667: STANLEY, HENRY M. - Dans les ténèbres de l'Afrique. Recherche, délivrance et retraite d'Emin Pacha. Traduit de l'Anglais.
4198: STANLEY, HENRY M. - Dans les ténèbres de l'Afrique. Recherche, délivrance et retraite d'Emin Pacha. Traduit de l'Anglais.
145984: STANNARD, LEWIS J. - The phylogeny and classification of the North American genera of the Suborder Tubulifera (Thysanoptera).
153854: STANNER, W.E.H. - Australian aboriginal studies. A symposium of papers presented at the 1961 research conference.
276526: STANNUS, CRAYDON. - Old Irish Glass. New edition.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

6/28