Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel:(31) 20 623 11 91, Fax: (31) 20 623 28 09            Email: kok@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49627: BROMMER, FRANK. - Hephaistos. Der Schmiedegott in der antiken Kunst.
189983: BROMMER, FRANK. - Die Parthenon-Skulpturen. Metopen - Fries - Giebel - Kultbild.
145689: BROMMER, FRANK. - Herakles. Die zwölf Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur.
106591: BROMMER, FRANK. - Der Parthenonfries.
192690: BROMMER, FRANK. - The sculptures of the Parthenon. Metopes - Frieze - Pediments - Cult-statue.
11728: BROMMER, FRANK. - Die Skulpturen der Parthenon-Giebel. Katalog und Untersuchung.
240495: BROMMER, BEA, A.O. - Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Deel V: Afrika. / Comprehensive atlas of the Dutch United East India Company. Vol. V: Africa.
64605: BROMMER, FRANK. - Die Metopen des Parthenon. Katalog und Untersuchung.
128664: BROMMER, FRANK. [FESTSCHIFT]. HÖCKMANN, URSULA & ANTJE KRUG. (ED.). - Festschrift für Frank Brommer.
23745: BROMMER, BEA. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
296409: BRONCARD, YVES. - Last steam locomotives of France.
98244: BRÖNDSTED, PETER O. - Die Bronzen von Siris. Eine archäologische Untersuchung.
71254: BRONDSTED, JOHANNES. - Danmarks oldtid.
136649: BRONDSTED, JOHANNES. - Danmarks oldtid.
53232: BRONDSTED, J., E.DYGGOVE & F.WEILBACH. - Recherches à Salone.
148832: BRONEER, OSCAR. - Topography and architecture.
148843: BRONEER, OSCAR. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. I, part IV. The South Stoa and its roman successors.
151588: BRONEER, OSCAR. - Temple of Poseidon.
148830: BRONEER, OSCAR. - Terracotta lamps.
90320: BRONEER, OSCAR. - Corinth. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies at Athens. Vol. X. The Odeum.
285350: BRONGERS, J.A (ED.), A.O - Flehite. Historisch Jaarboek Voor Amersfoort en omstreken 2017.
25655: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw. / A contribution to the history of Dutch archaeology in the first half of the nineteenth century.
190208: BRONGERS, J.A (ED.), A.O - Flehite. Historisch Jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003.
55234: BRONGERS, GEORG A. - Pijpen en tabak.
78748: BRONGERS, GEORG A. - Van gouwenaar tot bruyère pijp.
259936: BRONGERS, J.A. E.A. - Amersfoortse opstellen. Historie archeologie monumentenzorg.
126544: BRONGNIART, ALEXANDRE-THEODORE. CATALOGUE 1986. - Alexandre-Théodore Brongniart 1739-1813. Architecture et décor.
248709: BRONGNIART, A. & D.RIOCREUX. - Description méthodique du Musée Céramique de la Manufacture Royale de Porelaine de Sèvres.
280535: BRONS, HANS. JOLLES, ALLARD. - Amsterdam vanuit de lucht. 2nd ed.
228660: BRONS, HANS. JOLLES, ALLARD. - Amsterdam vanuit de lucht. 2nd ed.
249436: BRONS, HANS. DIJK, RIA VAN. - Almere vanuit de lucht.
123102: BRÖNSTED, H.V. - Sponges.
287073: BRONSTEIN, DAVID. - The Chess Struggle In Practice. Candidates Tournament Züruch 1953.
224719: BRONSWIJK, J.E.M.H.VAN A.O. - De Teken (Ixodida) van de Benelux-landen.
179804: BRÖNTE. SPARK, MURIEL. - The Brönte letters.
257959: BRONTË, DE GEZUSTERS. - Verwoeste levens.
247779: BRONTË, EMILY. - Woeste Hoogten. Vertaald door Frans Kellendonk. 7e dr.
67970: BRONZINO, AGNOLO. MCCOMB, ARTHUR. - Agnolo Bronzino. His life and works.
270184: BRONZINO, AGNOLO. SMYTH, CRAIG HUGH. - Bronzino as draughtsman. An introduction. With notes on his Portraiture and Tapestries.
234818: BROOD, PAUL. - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
258625: BROOD, HERMAN. WESSEL, GERARD. - Gerard Wessel fotografeert Herman Brood. 1e dr.
269584: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
196188: BROOD, PAUL, A.H. HUUSSEN JR. & J. VAN DER KOOI. (EDITOR-IN-CHIEF). - Nieuwe Groninger encyclopedie.
271322: BROODTHAERS, MARCEL. BOWNES, ALAN. (FOREWORD). - Marcel Broodthaers.
296766: BROOK, TIMOTHY. - The confusions of pleasure. Commerce and culture in Ming China.
148011: BROOK, GEORGE & BERNARD, HENRY M. - Catalogue of the Madreporarian Corals in the British Museum. Vol. I-VI.
98794: BROOKE, MICHAEL. - The Manx Shearwater.
246709: BROOKE, ALAN ENGLAND & N.MCLEAN. - The Old Testament in Greek. According to the text of Codex Vaticanus, supplemented from other unicial Manuscripts, with a critical Apparatus containing the variants of the Chief Ancient Authorities for the Text of the Septuagint. Vol. I: The Octateuch. Part I. Genesis.
119118: BROOKE, GEORGE C. - English coins from the seventh century to the present day. 2nd ed.
2104: BROOKE, JOCELYN. - The wild orchids of Britain.
239848: BROOKE, GEORGE J. & HELEN K.BOND. (EDS). - The Allegro Qumran Photograph Collection.
281279: BROOKMAN, WILLIAM R. - The Umma Milling Industry: Studies in Neo-Sumerian Texts (Cuneiform).
243161: BROOKS, DOUGLAS A. (ED.) - Shakespeare after 9/11. How a Social Trauma Reshapes Interpretation.
286301: BROOKS, TERRY. - De reis van Jerle Shannara, 1-3.
248098: BROOKS, TERRY. - Shannara 1-3.
286300: BROOKS, TERRY. - Het erfgoed van Shannara, 1-4.
286299: BROOKS, TERRY. - De hoge druïde van Shannara, 1-3.
261995: BROOKS, RICHARD. - Birding on the Greek Island of lesvos.
283625: BROOME, MICHAEL. - A Handbook of Islamic Coins.
283966: BROOMHALL, SUSAN. - Ordering Emotions in Europe, 1100-1800.
209666: BROOS, BEN. - Liefde, list & lijden. Historiestukken in het Mauritshuis.
160622: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
193917: BROOS, BEN. - De Rembrandt a Vermeer. Les peintres hollandais au Mauritshuis.
296888: BROOS, MARIUS. - Antwerpen op het spoor.
260401: BROOS, KEES. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
115809: BROOS, KEES & F.BOOL. - De nieuwe fotografie in Nederland.
287660: BROPHY, MICHAEL & MARY GALLAGHER. - Sens et présence du sujet poétique. La Poésie de la France et du monde francophone depuis 1980
278719: BROSENS, KOENRAAD. (EDITED). - Flemish Tapestry in European and American Collections. Studies in Honour of Guy Delmarcel.
282644: BROSH, NA'AMA. (ED.). - Jewellery and goldsmithing in the Islamic world. International Symposium. The Israel Museum, Jerusalem, 1987.
31458: BROSIO, VALENTINO. - Le veilleuses luci dell' ottocento.
115021: BROSIO, VALENTINO. - Dortu Tinelli Richard. Porcellane e maioliche dell'Ottocento a Torino e Milano.
164338: BROSSE, JACQUES. (ED.). - Dictionnaire des Églises de France, Belgique, Luxembourg, Suisse. [title of volume I: Histoire générale des Église de France, Belgique, Luxembourg, Suisse.].
237996: BROST, F.B. & R.D.COALE. - A guide to shell collecting in the Kwajalein Atoll.
279187: BROSTED, JENS. - Ulgunik. A Report on Integration and Village Organization in Alaska.
257621: BROTHERS, DENIS J. - Phylogeny and classification of the aculeate hymenoptera, with special reference to mutillidae.
49058: BROTHERUS, V.F. - Die Laubmoose Fennoskandias.
296809: BROTSCHI, PETER. - Rotoren und Flügel. Lufttransporte in der Schweizer Armee. / Transports aeriens de l'armee Suisse.
214079: BROUCHOVEN, JAN VAN. SCHRYVER, REGINALD DE. - Jan van Brouchoven. Graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa.
164231: BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS. - Het zegenpralent Kenenmerlant, vertoont in 100 Heerlycke gezichten Van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen [...] Beginnende met Kastrikum, [...] Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelzang, en einigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom.
191569: BROUET.AUGUSTE. GEFFROY, GUSTAVE. - Auguste Brouet. Catalogue de son oeuvre gravé. Estampes.
267734: BROUSKARI, MARIA S. - Musée de l'Acropole. Catalogue desciptive.
278378: BROUWER, JOKE A.O. - Vital Beauty. Reclaming aesthetics in the tangle of technology and nature.
271999: BROUWER, HAN. - Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849.
294425: BROUWER, CHRISTIEN. - Anatomische sekse als uitvinding in de botanie. Hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735).
205169: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Deel I - 1875-1939.
124567: BROUWER, H. - Supplement-beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, registers van overledenen en bescheiden behorende tot de gaardersarchieven in Zuid-Holland daterende van vóór de invoering van de burgerlijke stad.
243737: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo.
242741: BROUWER, HARRY. - Vooran over ebbingenpoorten brugge/ Bewonersgeschiedenis van 1621-2003.
230257: BROUWER, JAN. - Beknopt handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Zeemacht.
244377: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel IV: Stad Groningen / Gorecht.
276755: BROUWER, ADRIAAN. SCHOLZ, HORST. - Brouwer Invenit. Druckgraphische Reproduktionen des 17,-18. Jahrhunderts nach Gemälden und Zeichnungen Adriaen Brouwers.
222168: BROUWER, H.A. - Geologische onderzoekingen in den oostelijken Oost-Indischen Archipel.
221661: BROUWER, T. - Orgelluiken in Nederland.
115708: BROUWER, W.D. - Bibliografie van de Nederlandse landbouwgeschiedenis.
63515: BROUWER, BARON DE. AUCTION CATALOGUE 1947. - Bibliothèque du Baron de Brouwer. 2 vols. I: Livres anciens & romatiques. II: Livres modernes.
8904: BROUWER, BASTIAAN J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de indonesische beweging. (Diss.)
146902: BROUWER, C. - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Begien und Holland.
170854: BROUWER, DOEKE. - Bijdrage tot de anthropologie der Aloreilanden.
91258: BROUWER, G.A. A.O. - Griend. Het vogeleiland in de Waddenzee. Historisch-geographisch, hydrographisch en biologisch beschreven.
241649: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo. Deel II: Westerkwartier.
222123: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Under leadership of H.A. Brouwer. [Text by D. Tappenbeck ... et al.]
151794: BROUWER, H.A. - Practical hints to scientific travellers.
222125: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. III.
222126: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. III.
243740: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
243738: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel II: Westerkwartier.
243739: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
222127: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. IV.
222124: BROUWER, H.A. - Geological Expedition of the University of Amsterdam to the Lesser Sunda Islands in the south eastern part of the Netherlands East Indies 1937. Vol. II.
228368: BROUWER, T. - Sleutelstad-orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
38688: BROUWER, G.A. - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland.
235643: BROUWER, JAAP, O.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel III: Oldambt / Westerwolde.
286666: BROUWER, C.G. - Dutch Yemeni Encounters. Activities of the United East India Company (VOC) in South Arabian Waters since 1614.
286665: BROUWER, C.G. - Al-Mukha. The complex overseas commerce of a Yemeni coastal city as described by dealers of the VOC, 1614-1640. Porcelains, dyes, minerals, aromatics, stimulants, foods & slaves.
139504: BROUWER, L. - Tussen vloot en politiek. Een eeuw marinestaf 1886-1986.
216937: BROUWER, JAN. - Beknopt handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Zeemacht.
258427: BROUWER, L.E.J. & C.S. ADEMA VAN SCHELTEMA. - Droeve snaar, vriend van mij. Brieven.
7181: BROUWER, G.A. - Historische gegevens over onze vroegere ornithologen en over de avifauna van Nederland. (Diss.)
274713: BROUWER, ADRIAAN. BODE, W.VON. - Adriaen Brouwer. Sein Leben und Werke.
286664: BROUWER, C.G. - Al-Mukha. The transoceanic trade of a Yemeni staple town as mapped by merchants of the VOC,1614-1640. Coffee, spices & textiles.
245730: BROUWER, J. & R.H.NIJHOFF. - Oude prentbriefkaarten vertellen over Ederveen en De Klomp.
230928: BROUWER, JAN. - Beknopt handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Zeemacht.
96099: BROUWER, LEONARD C. - Nutrient cycling in pristine and logged tropical rain forest. (Diss.)
33523: BROUWER, ADRIAAN. KNUTTEL, GERARD. - Adriaen Brouwer. The master and his work.
288681: BROUWER, H.A. - Gesteenten van Oost-Nederlandsch Timor.
214449: BROUWER, H.H.J. - Bona Dea. The sources and description of the cult.
238698: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. 1e dr.
255881: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee. 4e dr.
135020: BROUWERS, JEROEN. - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten. Synopsis.
248371: BROUWERS, JEROEN. - Hamerstukken. Alle polemieken en korzeligheden.
258630: BROUWERS, JEROEN. - Alleen voor Vlamingen.
294936: BROUWERS, HENDRICK. HEIJER, HENK DEN. - Goud en Indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643. Bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer.
208632: BROUWERS, ADRIAAN. EGGEN, JOKE, A.O. - Over een nieuwe horizon schouwen. Seeing beyond a new horizon.
288893: BROUWERS, J.H. [FESTSCHRIFT]. ORBÁN, A.P. & M.G.M.VAN DER POEL. (EDS). - Ad Litteras. Latin studies in Honour of J.H.Brouwers.
168178: BROVARSKI, EDWARD, A.O. - Berseh Reports I. Report of the 1990 field season of the joint expedition of the Museum of Fine Arts, Boston, University Museum, University of Pennsylvania, Leiden University.
293011: BROWN, DAVID. - Tirpitz the floating fortress.
297048: BROWN, WILLIAM A. & URGUNGE ONON. - History of the mongolian people's republic.
292171: BROWN, KATHARINE REYNOLDS, A.O. - From Attila to Charlemagne. Art of the Early Medieval Period in The Metropolitan Museum of Art.
276656: BROWN, DENNIS, A.O. - Arc-Continent Collision.
170255: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
296672: BROWN, EDWARD. - An account of Several Travels Through a great part of Germany: In Four Journeys. I. From Norwich to Colen. II. From Colen to Vienna, with a particuar Description of that Imperial city. III. From Vienna to Hamburg. IV. From Colen to London. Wherein The Mines, Baths, and other Curiosities of those Parts are Treated of.
188505: BROWN, LOUISE N. - Block printing and book illustration in Japan.
169535: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
12009: BROWN, W.LL. - The Etruscan lion.
187320: BROWN, CHARLES H. - Nicholls's Seamanship and nautical knowledge for Second Mates', Mates'and Masters' examinations.
40203: BROWN, LESLIE. - African birds of prey. 1st ed.
136939: BROWN, LESLIE. - African birds of prey.
271001: BROWN, LESLIE. - Eagles of the world.
19260: BROWN, W.NORMAN - A Pillared Hall from a temple at Madura,India in the Philadephia Museum of Art.
159320: BROWN, FRANK EDWARD. [FESTSCHRIFT]. SCOTT, RUSSELL T. & ANN REYNOLDS SCOTT. (EDS). - Eius Virtutis Studiosi. Classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown (1908-1988).
271352: BROWN, PHILIP. - The Scottis Ospreys. From Extinction to Survival.
103362: BROWN, J.MACMILLAN. - The Dutch East. Sketches and pictures.
173923: BROWN, N.E. - DR.A.TISCHER & M.C.KARSTEN. - Mesembryanthema. Descriptions, with chapters on cultivation and general ecology. English, German & Dutch language.
21896: BROWN, N.E., DR.A.TISCHER & M.C.KARSTEN. - Mesembryanthema. Descriptions, with chapters on cultivation and general ecology.
150814: BROWN, VALERIE K. - Grasshoppers.
201047: BROWN, WILLIAM EDWARD. - A history of Russian literature of the Romantic Period.
73083: BROWN, CHRISTOPHER. - '...Niet ledighs of ydels...' Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw.
143942: BROWN, FRANK E., A.O. - Cosa III: The building of the forum. Colony, municipium, and village.
17881: BROWN, A.C. - Catalogue of Italian terra-sigillata in the Ashmolean Museum.
181294: BROWN, ANDREW. - The Rows of Chester. the Chester Rows research project.
64233: BROWN, BLANCHE R. - Anticlassicism in Greek sculpture of the fourth century B.C.
89269: BROWN, C.L.M. - The conquest of the air. An historical survey.
229265: BROWN, W.NORMAN. - A Pillared Hall from a Temple at Madura, India in the Philadelphia Museum of Art.
264064: BROWN, ARTHUR. TILMAN, JEFFREY T. - Arthur Brown Jr. Progressive Classicst.
293012: BROWN, DAVID. - Die Tirpitz. Eine schwimmende Festung und ihr Schicksal.
180744: BROWN, LESLIE & D.AMADON. - Eagles, Hawks and Falcons of the world.
244345: BROWN, SHIRLEY ANN. - The Bayeux Tapestry. History and bibliography.
30775: BROWN, LESLIE. - British birds of prey. A study of Britains's 24 diurnal raptors. Impression October.
23383: BROWN, LESLIE H., A.O. - The birds of Africa. Vol. 1.
136822: BROWN, CHRISTOPHER. - Utrecht painters of the Dutch Golden Age.
248881: BROWN, WILLIAM HARVEY. - On the South African Frontier. The adventures and observations of an American in Mashonaland and Matabeland.
154127: BROWN, ROXANNA M. - The ceramics of South-East Asia. Their dating and identification. [2nd ed.].
214457: BROWN, FRANK E. A.O. - Cosa II: The temples of the Arx.
278685: BROWN, R.N.RUDMOSE. - Spitsbergen. An Account of Exploration, Hunting, the Mineral Riches & future potentialities of an Arctic Archipelago.
261880: BROWN, LESLIE & D.AMADON. - Eagles, Hawks and Falcons of the world.
282467: BROWN, IONA ROZEAL. CHRISTIAN, MARY, A.O. - Iona Rozeal Brown.
107142: BROWN, BRYAN T., S.W.CAROTHER & R.R.JOHNSON. - Grand Canyon birds. Historical notes, natural history, and ecology.
263973: BROWN-MANRIQUE, GERARDO. - Architekturführer Tessin und Lombardei. Die neuen Bauten.
178224: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaars.
271241: BROWN, LESLIE. - Birds of Prey.
282823: BROWN, ROBERT - Researches into the origin of primitive constellations of the Greeks, Phoenicians and Babylonians.
16021: BROWN, LESLIE. - Roofvogels.
277635: BROWN, R.N.RUDMOSE. - Spitsbergen. An account of exploration, hunting, the mineral riches & future potentialities of an Arctic Achipelago.
296823: BROWN, JAMES AMBROSE. - Eagles strike. The campaigns of the South African Air Force in Egypt, Cyrenaica, Libya, Tunisia, Tripolitania and Madagascar 1941-1943.
267039: BROWN, CLIFFORD M. & G.DELMARCEL. - Tapestries for the Courts of Frederico II, Ercole, and Ferrante Gonzaga, 1522-63.
237248: BROWN, DAVID T. - Cannabis. The Genus Cannabis.
136052: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren. Met een [...] inleiding van Jelle van der Meulen en Dick Welsink.
34566: BROWN, ROY, A.O. - Tracks & signs of the birds of Britain an Europe. An Identification guide.
218909: BROWN, LESLIE. - British birds of prey. A study of Britains's 24 diurnal raptors. Impression October.
261491: BROWN, R.H. - The Fayûm and Lake Moeris. With a prefatory note by Col. sir Colin Scott-Moncrieff.
245240: BROWN, L.CARL & M.S.GORDON. - Franco-Arab Encounters. Studies in Memory of David C.Gordon.
249232: BROWN, JAMES. CATALOGUE 1983. - James Brown 1983.
51016: BROWN, HENRY. [LENNEP, JACOB VAN, E.A.] - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
76511: BROWN, F.MARTIN & BERNARD HEINEMAN. - Jamaica and its butterflies.
157135: BROWN, CHRISTOPHER. - Dutch landscape. The early years. Haarlem and Amsterdam 1590--1650.
90049: BROWNE, CHARLES A. - A source book of agricultural chemistry.
94126: BROWNE, EDAED T. & R.ATHEY. - Vascular plants of Kentucky. An annotated checklist.
229875: BROWNE, E. (A.O.) - Casas latinoamericanas. / Latin American Houses.
82609: BROWNE, ROLAND A. - The rose-lover's guide. A practical handbook on rose growing.
240853: BROWNING, ROBERT. SNITSLAAR, LOUISE. - Sidelights on Robert Browning's 'The Ring and the Book'.
294749: BROWNING, ELIZABETH BARRETT. FRANKLIN, COLIN. - Elizabeth Barrett Browning at the mercy of her publishers.
208405: BRUCE, N. - Cryptophagidae (Coleoptera Polyphaga).
64352: BRUCE-MITFORD, RUPERT. - Aspects of Anglo-Saxon archaeology. Sutton Hoo and other discoveries.
176164: BRUCE, C.D. - A Journey Across Asia from Leh to Peking.
86325: BRUCE-MITFORD, RUPERT. - The Sutton Hoo ship-burial. Vol. 3: Late Roman and Byzantine silver, hanging-bowls, drinking vessels, cauldrons and other containers, textiles, the lyre, pottery bottle and other items. Edited by Angela Care Evans.
273593: BRÜCHER, HEINZ. - Tropische Nutzpflanzen. Ursprung, Evolution und Domestikation.
260979: BRUCKMÜLLER, ERNST. - Sozial-Geschichte Österreichs.
223585: BRUCKNER, GENE. - The Civic World of Early Renaissance Florence.
218054: BRUCKNER, ANTON. RIETMÜLLER, ALBRECHT. - Bruckner-Probleme. Internationales Kolloquium 7.- 9. Oktober 1996 in Berlin.
230762: BRUCKNER, B. - Die Luft Pistole. Pistolen, Technik, Schiessen, Entwicklung bis zur olympischen Disziplin.
276233: BRUCKSCHEN, MARINA. - Glasfunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Braunschweig. Bedeutung, Verwendung und Technologie von Hohlglas in Norddeutschland.
263415: BRÜDERLIN, MARKUS. (EDIT.) - Archiskulptur. Dialoge zwischen Architektur und Plastik vom 18. Jahrhundert bis heute.
294487: BRÜDERLIN, MARKUS. (ED.) - Interieur Exterieur. Living in Art. From Romantic Interior Painting to the Home Design of the Future.
12066: BRUECKNER, A. - Polyklets Knochelwerfer.
36975: BRUECKNER, A. - Lebensregeln auf athenischen Hochzeitsgeschenken.
36981: BRUECKNER, A. - Anakalyptera.
224498: BRUECKNER, ALFRED. - Athenische Hochzeitsgeschenke.
232397: BRUECKNER, A. - Polyklets Knochelwerfer. [a.o.]
205691: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Breugel.
151808: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Pieter Brueghel.
160153: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. SEIDEL, MAX, A.O. - Bruegel.
210168: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. SEIDEL, MAX, A.O. - Bruegel.
207630: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Unser Bruegel.
143684: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. MARIJNISSEN, R.H. - Bruegel.
240528: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. MIELKE, HANS. - Pieter Bruegel. Die Zeichnungen.
141896: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Notre Bruegel.
171882: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Onze Bruegel.
244007: BRUEGEL / BRUEGHEL [FAMILY]. BRINK, PETER VAN DEN. - De Firma Brueghel.
280319: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. CLAESSENS, BOB & JEANNE ROUSSEAU. - Pieter Brueghel.
4064: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. STRIDBECK, CARL G. - Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen Problemen bei Pieter Bruegel d. Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen Romanismus.
226213: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. SEIPEL, WILFRIED. - Pieter Bruegel the elder at the Kunsthistorisches Museum in Vienna.
279613: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. JONG, JAN DE, A.O. (ED.). - Pieter Bruegel.
58112: BRUEGEL THE ELDER, PIETER. GRAULS, JAN. - Volkstaal en volksleven in het werk van Pieter Bruegel.
63992: BRUEGHEL THE YOUNGER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Breughel the younger (1601-1678). The paintings with oeuvre catalogue. [= Jan Brueghel der Jüngere (1601-1678). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog].
22559: BRUEGHEL THE YOUNGER, PIETER. MARLIER, GEORGES. - Pierre Brueghel le jeune. Edition posthume mise au point et annotée par Jacqueline Folie.
201461: BRUEGHEL THE ELDER, JAN & JAN BUEGHEL THE YOUNGER. DENUCÉ, J. - Briefe und Dokumente in Bezug auf Jan Breugel I & II.
242064: BRUEGHEL THE YOUNGER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Jüngere (1601-1678). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog.
259305: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Kritischer Katalog der Gemälde. Band IV: Jan Brueghel d. Ä. als Mitarbeiter. Kat. 585-810. Addendum Kat. Add. 1-30.
78324: BRUEGHEL THE ELDER, JAN. ERTZ, KLAUS. - Jan Brueghel der Ältere (1568-1625). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog.
181144: BRUGEROLLES, EMMANUELLE. - Les dessins de la collection Armand-Valton. La donation d'un grand collectionneur du XIXe siècle à l'École des Beaux-Arts.
248209: BRUGGE, JAN. SMIT-MULLER, ROEL H. - Jan Brugge 1918-2000.
58164: BRÜGGE, ROGER VAN. HASSE, C. - Roger van Brügge. Der Meister von Flemalle.
224262: BRUGGE, JEROEN TER. (ED.) - Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland circa 1870-2009.
69584: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. 2e dr.
73919: BRUGGEMAN, L. - Tuinboek voor de tropen. 4e druk.
283232: BRUGGEMAN, JEAN. - Lille, terre de moulins.
185070: BRUGGEMAN, M.L.A. - Indische tuinbloemen.
210451: BRUGGEMAN, M.L.A. - Indische tuinbloemen.
69586: BRUGGEMAN, L. - Indisch tuinboek. 1e dr.
290083: BRÜGGEMANN, CARL. - Die Naturgeschichte in getreuen Abbildungen und mit ausführlicher Beschreibung derselben Amphibien.
242075: BRÜGGEMANN, HANS. BÜNSCHE, BERND. - Das Goschhof-Retabel in Schleswig. Ein Werk des Hans Brüggeman.
216304: BRÜGGEMANN, HANS. ALBRECHT, UWE A.O. - Der Bordesholmer Altar des Hans Brüggemann. Werk und Wirkung.
235868: BRÜGGEMANN, HANS. RICHTER, JAN FR. - Hans Brüggemann.
227339: BRUGGEN, CASPER VAN. - Verget ons niet. Het Papoea Vrijwilliger Korps (1961-1963).
285328: BRUGGEN, CASPER VAN. - Vergeet ons niet. Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963).
284423: BRUGGEN, H.W.E.VAN. - Monograph of the genus Aponogeton (Aponogetonaceae).
35161: BRUGGEN, A.C.VAN. - Studies on the land molluscs of Zululand, with notes on the distribution of land molluscs in Southern Africa.
161548: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN & CAREN BUSCHMAN. - De Ploeg 75. 1918-1993. Een kroniek van de Groninger Kunstkring.
94961: BRUGGENCATE, A.TEN. - Hollandsche molens. Tielemans en Dros 1877 - Leiden - 1927. 1e druk.
204536: BRUGGER, ANDREAS. HOSCH, HUBERT. - Andreas Brugger (1737-1812). Maler van Langenargen.
207957: BRUGGHEN, J.J.L.VAN DER. BROUWER, J - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J. J. L. Van der Brugghen (1804-1863). (Diss.)
221861: BRUGMAN, J. - An introduction to the history of modern Arabic literature in Egypt.
194896: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. 3e, ongewijzigde druk.
286017: BRUGMANS, H. - Van raadhuis tot paleis. Documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadhuis tot Koninklijk Paleis.
106476: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. 2e herz. & bijgew. druk.
8819: BRUGMANS, H. & O.OPPERMANN. - Atlas der Nederlandsche palaeographie.
280257: BRUGMANS, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw.
291749: BRUGMANS, H. & A.W.WEISSMAN. - Het stadhuis van Amsterdam.
204258: BRUGSCH, HEINRICH. - Die Aegyptologie. Abriss der Entzifferungen und Forschungen auf dem Gebiete der Ägyptischen Schrift, Sprache, Altertumskunde, Religion, Staatswesen, Wissenschaften und Künsten.
235877: BRUGSCH, KARL H. - Thesaurus Inscriptionum Aegyptiacarum. Altägyptische Inschriften.
255149: BRUGSCH-BEY, HEINRICH. - Geschichte Aegypten's unter den Pharaonen. Nach den Denkmälern.
189247: BRUGSCH, HEINRICH. - Geographische Inschriften altägyptischer Denkmäler, gesammelt während der auf Befehl Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen unternommen wissenschaftlichen Reise in Ägypten.
280437: BRUGSMA, BEREND. - [Schoolprentenreeks - Schulbilder - Schoolplates]
262268: BRUHL, ADRIEN. - Liber Pater. Origine et expansion du Culte Dionysiaque a Rome et dans le Monde romain.
250099: BRÜHL, CALRICHARD. - Palatium und Civitas. Studien zur Profantopographie spätantiker Civitates vom 3. bis zum 13. Jahrhundert. Band II: Belgica I, beide Germanien und Reatia II.
112938: BRUHN, KLAUS. - The Jina-Images of Deogarh. Edited for the Institute of South Asian Archaeology , University of Amsterdam.
48199: BRUHN, WOLFGANG & M.TILKE. - A pictorial history of costume. A survey of costume of all periods and peoples from antiquity to modern times including national costume in Europe and non-European countries.
20067: BRUHN, ADA. - Oltos and early red-figure vase painting.
282764: BRUHNS, K[ARL CHRISTIAN]. - Atlas voor de sterrenkunde, met verklarenden tekst door K. Bruhns. Uit het Hoogduitsch overgezet door en met een toevoegsel van P.J. Kaiser
57332: BRUHNS, LEO. - Würzburger Bildhauer der Renaissance und des werenden Barock 1540-1650.
9010: BRUIGOM, A.P. - Wandeling door Broek in het begin van de twintigste eeuw. [1e druk].
285523: BRUIJN, HANS. BOLTEN-REMPT, JETTEKE, A.O. - De magie van verf. Hans de Bruijn en de herschepping van de romantische traditie.
121466: BRUIJN, W.K.DE. - De Nederlandse florijn in al zijn facetten.
269300: BRUIJN, PI. BROUWERS, RUUD E.A. - Pi de Bruijn. Engagement + Stedenbouw.
109233: BRUIJN, ANTON. - Spiegelbeelden. Werra-Keramiek uit Enkhuizen 1605.
250703: BRUIJN, JAAP R. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken.
236217: BRUIJN, PETRA DE. - The Two Worlds of Esber. Western Orientated Verse Drama and Ottoman Turkish Poetry by Abdülhakk Hamid (Tarhan).
243700: BRUIJN, J.G., DE. - Inventaris van de Prijsvragen uitgegeven door de Maatschappij der Wetenschapen 1753-1917.
266417: BRUIJN, ANTON. - Pottersvuren langs de Vecht. Aardewerk rond 1400 uit Utrecht. Met bijdragen van H.J.E. van Beuningen en drs. T.J.Hoekstra.
249299: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het onstond. Hoe het groeide. 2e, herz. druk.
262805: BRUIJN, JAAP R. - Commanders of Dutch East India Ships in the 18th Century.
296140: BRUIJNE, ANTONIUS DE & BASTIAAN GERARDUS BALJÉ. MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878. De dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan Gerardus Baljé. Ingeleid en geannoteerd door W.F.J. Mörzer Bruyns.
188877: BRUIJNE, DICK, DORINE VAN HOOGSTRATEN, A.O. - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
274329: BRUIJNING, C.F.A. - Studies on Malayan Blattidae.
187373: BRUIJNS, ELLIE. - Historisch overzicht Blokkerse Oldtimer Club. 1989-1995-2005.
171858: BRUIJNZEEL, L.A. - Hydrological and biogeochemical aspects of man-made forests in South-Central Java, Indonesia.
60211: BRUIN, GERRIT DE. - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland. Beschreven door Dr. G. de Bruin en verlucht door W.G. van de Hust Jr.
20770: BRUIN, RENGER E.DE. - Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813. / Burghers in the council chamber: Utrecht 1795-1813, the sovereignty of the people and the composition of the town council.
257731: BRUIN, C.C. DE. - Het epistolarium van Leningrad. Epistolarium Leningradiense.
257729: BRUIN, C.C.DE. - T leven ons heren Ihesu Cristi. Het pseudo-bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jesus.
257730: BRUIN, C.C. DE. - Het lectionarium van Gruuthuse.
257732: BRUIN, C.C. DE. - De zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Tweede stuk. Novum Testamentum in linguam Belgicam meridionalem versum. Pars Secunda.
122305: BRUIN, CLAAS. - Noordhollandsche arkadia. Verrijkt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen.
211060: BRUIN, ALEXANDER DE. - De Schatten der Pellicanisten. Over de blazoenen, het glas- en zilverwerk, en de wandtapijten, van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet Blycken.
272137: BRUIN, M.P.DE & M.H.WILDEROM. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. [Deel] I - III.
217528: BRUIN, RENGER E.DE. - Wij en onze opvolgers zullen iedereen recht doen. Het Utrechtse provinciebestuur in historisch perspectief.
9402: BRUIN, M.P.DE & T.KANNEGIETER. - Zeeland bij gaslicht.
177458: BRUIN, M.P.DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
265780: BRUIN, M.P.DE & M.H.WILDEROM. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. [Deel] I: Noord--Beveland.
222279: BRUIN, JAN & JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
235752: BRUIN, ANDRÉ DE & COK DE BRUIN. - 125 jaar Woerden 1871-1996. Een gemeenschap in Beweging.
257733: BRUIN, C.C. DE. - De zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Eerst stuk. Novum Testamentum in linguam Belgicam meridionalem versum. Pars Prior.
254566: BRUIN, KEES. - Kroon op het werk: onderscheiden in het koninkrijk der Nederlanden
228835: BRUIN, ELLEN DE, E.A. - Vogelen in Amsterdam.
259331: BRUIN, HAN E.A. - Van Logement naar Parlement 1617-2004. Een nieuw gebruik van het Logement van Amsterdam en het Algemeen Rijksarchief.
284118: BRUIN, ROB DE, A.O. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
257726: BRUIN, C.C.DE. - Het nieuwe Testament van de moderne devotie. Novum Testamentum Devotionis Modernae.
245830: BRUIN, TIMO DE. - Verleden en heden van Nieuwkoop in beeld.
257223: BRUIN, C.C.DE. - Fragmenten.
257402: BRUIN, C.C.DE. - Het Amsterdamse Lectionarium.
284323: BRUIN, W.K.DE. - In 't Bloembollenland. 19 glass projector-negatives showing bulb-cultivation.
225616: BRUIN, C.C.DE. (PREF.). - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. [Orig. title on spines: Bible in duytsche].
167718: BRUINE, M.DE - Inventaris. Archief gemente Vlissingen.
122605: BRUINEMAN-KAARSGAREN, J. & C.D.V.VLIET. - Dorp met de Groene Spieghel. Honderdvijftig jaar Bussum.
256093: BRUINING, ALBERT. - Verzamelde studiën.
232178: BRUINING, P. - Eenige denkbeelden betrekkelijk het militaire wezen en de opleiding bij de marine.
124056: BRUINS, B. & C.VAN DOORN. - Olifanten.
214441: BRUINS, EVERT MARIE & MARGUERITE-MAGGIE RUTTEN. - Textes mathématiques de Suse.
270904: BRUKNER, BRUNO. - Faustfeuerwaffen. Technik und Schiesslehre.
252590: BRULEY, DUANE A.O. - Oxygen Transport to Tissue VI.
209456: BRÜLL, HEINZ. - Das Leben europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften.
53151: BRÜLL, HEINZ. - Das Leben deutscher Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften. 2. Aufl.
30798: BRÜLL, HEINZ. - Das Leben europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften. 3.Aufl.
282293: BRULLER, JEAN. - Un homme coupé en tranches. Avec dix-huit eaux-fortes gravées par l'auteur. [First edition].
263697: BRULLET, MANUEL. MOSTAFAVI, MOHSEN & J.QUETGLAS. - Manuel Brullet.
248658: BRÜLLS, HOLGER. - Neue Dome. Wiederaufnahme romanischer Bauformen und antimoderne Kulturkritik im Kirchenbau der Weimarer Republik und der NS-Zeit.
275478: BRULOOT, GEERT E, A, - Foot Print. The tracks of shoes in fashion.
264167: BRULS & CO. EIJKELENBERG, JACQUES. - Bruls en Co. Projecten tot 2007.
108693: BRUMFIELD, WILLIAM, C. - Reshaping Russian architecture. Western technology, utopian dreams.
239465: BRUMFIELD, WILLIAM C. & M.M.VELIMIROVIC. (EDITED). - Christianity and the Arts in Russia.
197491: BRUMMACK, JÜRGEN. - Die Darstellung des Orients in den deutschen Alexandergeschichten des Mittelalters.
173800: BRUMMEL, L. - Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek.
176344: BRUMMER, ERNEST [COLLECTION]. AUCTION CATALOGUE 1979. - The Ernest Brummer Collection.
96713: BRUN, RUDOLF. - Die Raumorientierung der Ameisen und das Orientierungsproblem im Allgemeinen. Eine kritisch-experimentelle Studie; zugleich ein Beitrag zur Theorie der Mneme.
265832: BRUN, ANNIE LE. - Petits en Grands Théâtres du Marquis de Sade.
101304: BRUN, CARL. - Schweizerisches Künstler-Lexikon.
219972: BRUN, VINCENZ. - Alkibiades. 1st edit.
157220: BRUN, R. - Biologische Paralellen zu Freuds Trieblehre. Experimentelle Beiträge zur Dynamik und ökonomie des Triebkonflikts.
254781: BRUN, VIGGO & TR. SCHUMACHER. - Traditional Herbal Medicine in Northern Thailand.
244541: BRUN, LOUIS-AUGUSTE. HERDT, ANNE DE. - Louis-Auguste Brun 1758-1815, dit Brun de Versoix. Catalogue des peintures et dessins.
174166: BRUNA, DICK. BROEK, JOOP VAN DEN. - Passagiers voor Casablanca.
174158: BRUNA, DICK. - Calendar 1985.
168022: BRUNA, DICK. - A collection of 30 different paperbacks (zwarte beertjes) by various authors all with front covers illustrated by Dick Bruna.
272066: BRUNAUX, JEAN-LOUIS, A.O. - Archéologie de la Picardie et du Nord de la France. Hommages à Germaine Leman-Delerive.
220889: BRUNCKHORST, FRIEDL. - Architektur im Bild. Die Darstellung der Stadt Venedig im 15. Jahrhundert.
64755: BRUNDIN, LARS. - Chironomiden und andere Bodentiere der südschwedischen Urgebirgsseen. Ein Beitrag zur Kenntnis der bodenfaunistischen Charakterzüge schwedischer Oligotropher Seen.
271447: BRUNEAU, PHILIPPE. - Recherches sur les Cultes de Délos à l'Époque hellénnistique et à l'Époque impériale.
211911: BRUNEAU, PHILIPPE, A.O. - Sculpture. The great art of antiquity from the eight century BC to the fifth century AD. [Title on slipcase: Sculpture from antiquity to the present].
250223: BRUNEL, OLIVIER., SPIES, MARIJKE. - Bij Noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
158099: BRUNEL, A. - Le métabolisme de l'Azote d'origine purique chez les chapignons.
236527: BRUNELLESCHI, FILIPPO. KLOTZ, HEINRICH. - Die Frühwerke Brunelleschis und die mittelalterliche Tradition.
212793: BRUNELLESCHI, FILIPPO. CATALOGUE 1977. - Filippo Brunelleschi: L'uomo e l'artista. Mostra documentaria.
156119: BRUNELLESCHI, FILIPPO. CATALOGUE 1979. - Filippo Brunelleschi 1377-1446.
214850: BRUNELLESCHI, FILIPPO. BARTOLI, LANDO. - La Rete Magica di Filippo Brunelleschi. Le Seste, il Braccio, le Misure.
48550: BRUNELLESCHI, FILIPPO. - La sua opera e il suo tempo.
171121: BRUNELLESCHI, FILIPPO. RAGGHIANTI, CARLO L. - Filippo Brunelleschi. Un uomo un universo.
161598: BRUNELLESCHI, FILIPPO. LUPORINI, EUGENIO. - Brunelleschi. Forma e Ragione.
30624: BRUNELLESCHI, FILIPPO. BATTISTI, E. - Filippo Brunelleschi.
90865: BRUNELLESCHI, FILIPPO. BATTISTI, E. - Filippo Brunelleschi. Das Gesammtwerk.
251474: BRUNERO, GIOVANNI. DELFINO, CARLO A.O. - Giovanni Brunero. Il ciclismo delle strade bianche.
253946: BRUNERT, MARIA-ELISABETH. - Die Beratungen des Fürstenrates in Osnabrück 7: Juli - September 1648.
90072: BRUNÉS, TONS. - The Secrets of Ancient Geometry and its Use.
254919: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar.
254920: BRUNHOFF, JEAN DE. - De reis van Babar.
191224: BRUNI, STEFANO. - I Lastroni a Scala.
83823: BRUNIES, STEFAN. - Der Schweizerische Nationalpark. 4.verbess.& ergänzte Aufl.
262533: BRUNING, GERARD. [SCHOOR, FRANK VAN DE (ED.)]. - Gerard Bruning 1930-1987. Beeldhouwer, schilder, graficus, fotograaf, schrijver.
275260: BRUNINGS, P(ETER) F(REDERIK). - Onze krijgsmacht met bijschriften van P. F. Brunings.
266506: BRUNINGS, P(ETER) F(REDERIK). - Onze krijgsmacht.
44083: BRUNINGS, P(ETER) F(REDERIK). - Onze krijgsmacht.
285649: BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden. 1600-1978.
296785: BRUNISHOLZ, ALBERT & CARL HILDEBRANDT. - Die Geschichte der Kriegsmaterialverwaltung 1850-1975 / L'histoire de l'intendance du matériel de guerre 1850-1975.
128668: BRUNN, WILHELM A. VON. [FESTSCHRIFT]. LORENZ, HERBERT. (ED.). - Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm A.v.Brunn.
91032: BRUNN, WILHELM A.VON. - Steinpackungsgräber von Köthen. Ein Beitrag zur Kultur der Bronzezeit Mitteldeutschlands.
203995: BRUNN, HEINRICH. - Geschichte der griechischen Künstler. Band I: Die Bildhauer. 2. Aufl.
218695: BRUNNARIUS, MARTIN. - The Windmills of Sussex.
135383: BRUNNER, H. - Vecchi argenti europei. Storia e splendori dell'argenteria da tavola in Europa.
250417: BRUNNER, AUGUST. LEUNISSEN, JAN GERHARD. - Mensbeeld en verlossing bij August Brunner. Sleutels tot een filosofie van de geest.
208417: BRUNNER-TRAUT, EMMA. - Die altägyptische Grabkammer Seschemnofers III. aus Gisa. Eine Stiftung des Geheimen Hofrats Dr. h. c. Ernst von Sieglin an die Tübinger Universität. 2., verb. Aufl.
186362: BRUNNER-TRAUT, EMMA. - Die altägyptische Grabkammer Seschemnofers III. aus Gisa. Eine Stiftung des Geheimen Hofrats Dr. h. c. Ernst von Sieglin an die Tübinger Universität. [1.Aufl.].
162962: BRUNNER, HELLMUT. - Altägyptische Erziehung.
255159: BRUNNER, HELLMUT. - Hieroglyphische Chrestomathie.
112190: BRUNNER, HELLMUT. - Die Anlagen der Agyptischen Felsgräber bis zum Mitteleren Reich.
175333: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. Zur Besinnung über den Christusglauben.
36065: BRUNNER, G. A.O. - Thieme's handboek voor het zoetwateraquarium.
288180: BRUNNER-TRAUT, EMMA. - Die altägyptische Grabkammer Seschemnofers III. aus Gisa. Eine Stiftung des Geheimen Hofrats Dr. h. c. Ernst von Sieglin an die Tübinger Universität. [1.Aufl.].
244833: BRUNNER, UELI. - Die Erforschung der antiken Oase von Marib mit Hilfe geomorphologischer Untersuchungsmethoden.
255969: BRUNNER-TRAUT, E. & H.BRUNNER. - Die Egyptische Sammlung der Universität Tübingen.
192493: BRUNNER, HELLMUT. - Die südlichen Räume des Tempels von Luxor.
269764: BRUNNER, WENNER. SEGAL, JOES. - Werner Brunner. Und dann und wann ein weisser Elefant. / And now and then an elepahnt all white.
249565: BRUNNER, HELLMUT. - Das hörende Herz. Kleine Schriften zur Religions- und Geistesgeschichte Ägyptens.
215596: BRUNNSAKER, STURE. - The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes. A Critical Study of the Sources and Restorations. 2nd ed.
37256: BRUNNSAKER, STURE. - The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes.
37274: BRUNNSAKER, STURE. - The Tyrant-Slayers of Kritios and Nesiotes. A Critical Study of the Sources and Restorations. 2nd ed.
209781: BRUNO, CRISTÓVAO. - Arte de Navegar (1628).
124793: BRUNO, VINCENT J. - Form and colour in Greek painting. A study of the colour harmonies and shading techniques used by the major painters of ancient Greece.
49769: BRUNO, C. - Tatoués, qui êtes-vous...?
256934: BRUNO, GIORDANO. - Italiaanse dialogen.
273103: BRUNON, JEAN & RAOUL BRUNON. - Les Mameluks d'Egypte. / Les Mamaluks de la Garde Impériale.
296583: BRUNON, JEAN, A.O. - Le livre d'or de la Légion Étrangère. Édition du cent cinquantième anniversaire (1831-1981).
260464: LANCELOT-BRUNON. - L'Aube, images de spn passé. Les fortifications, les rues et les maisins anciennes.
269964: BRUNON, JEAN & RAOUL BRUNON. [COLLECTION]. - Bonaparte et son Armée après Marengo. XXII Miniatures originales peintes sous le Consulat.
278329: BRUNOVSKÝ, ALBÍN. LINDNER, GERD. (EDITED). - Albin Brunovský. Labyrinth der Welt.
37072: BRUNS, G. - Staatskameen des 4. Jahrhunderts nach Christi Geburt.
80877: BRUNS-ÖZGAN, CHRISTINE. - Lykische Grabreliefs des 5. und 4. Jahrhunderts v.Chr.
218700: WESTPHAL-HELLBUSCH & I.BRUNS. - Metallgefässe aus Buchara.
131161: BRUNS, GERDA. - Küchenwesen und Mahzeiten.
153347: BRUNS, HERBERT. - Schutztrachten im Tierreich.
206015: BRUNS, IVO. - Das literarische Porträt der Griechen im 5. und 4. Jahrhundert vor Christi Geburt.
73119: BRUNS, HANS. - Der Jagdfasan. Einbürgerung und Aufzucht als Jagdwild im Pacht- und Eigenjagdrevier.
270737: BRUNSAUT, EUGEN. - Was soll ich morgen kochen? beantwortet für einfache bürgerliche Hausmannskost und für die feinere Küche für den Haushalt des Fleischersgewerbe. 3 Aufl.
295137: BRUNSCHWIG, HIERONYMUS. - Liber de arte Distillandi de Compositis. / Das buch der waren kunst zu distillieren die Composita vn simplicia vnd dz Buch thesaurus pauperu. Ein schatz d'arme genat Micariu. Die brosamlin gefallen vo de bu¨chern d'Artzny und durch Experiment von mir Iheronimo brunschwick vff geclubt von geoffenbart zu trost dene die es begere. [Colophon: Vnd hie dis buch seliglich getruckt von gendigt in d'keisserlichen frye stat Strassburg vff sant Mathis abent in dem Jar M.V. vnd XII].
252481: BRUNSCHWIG, JACQUES., A.O. - Le Savoir Grec. Dictionnaire critique.
252271: BRUNSTING, A. E.A. - Typisch Hollands. Zuiderzeetradities op verschillende manieren bekeken.
249836: BRUNT, INEKE. - Stadstuinen Almere Hout. Ymere Stimuleringsprijsvraag 2005.
264815: BRUNTON, WINIFRED. - Kings and Queens of ancient Egypt.
193295: BRUNZEL, RUTH L. - Zuni. Ceremonialism - Origin Myths - Ritual Poetry - Katcinas.
259607: BRUSATIN, MANLIO & G.PIZZAMIGLIO. - The Baroque in Central Europe. Places, Architecture and Art.
136897: BRUSATIN, MANLO & G.PAVANELLO. - Il Teatro la Fenice. I profetti l'architettura le decorazioni.
289063: BRUSCHETTI, PAOLA. - Il Lampadario di Cortona.
278317: BRUSEN, CLAUS (INTROD.). - Imaginaire II Magic Realism 2010.
281886: BRUSSE, PAUL. - Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land.
185457: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Un historique concernant l'existence de soixante quinze ans de Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
182515: BRUSSE, PAUL, A.O. - Tien eeuwen Maartensdijk. Een landelijke gemeente in Midden-Nederland.
260530: BRUSSE, W.L. & J.BRUSSE. FAASSEN, SJOERD VAN. - W.L. & J.Brusse's Uitgeversmaatschappij 1903-1965.
212819: BRUSSE'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ. FAASSEN, SJOERD VAN A.O. (ED.) - W.L. & J. Brusse's uitgeversmaatschappij 1903-1965.
242262: BRUSSEAUX, GÉRARD & J.NEL. - Revision de la liste-inventaire de Charles E.E. Rungs (1988) des Lépidoptères de Corse.
225139: BRUSSEL, P.T.VAN (AFTER). - Nederlandsch bloemwerk door een gezelschap geleerden.
66857: BRUTELLE, CHARLES-LOUIS L'HÉRITIER DE. - Sertum Anglicum 1788. Facsimile with critical studies and a translation.
137809: BRUTON, ERIC. - Dictionary of clocks and watches.
125444: BRUTON, ERIC. - The longcase clock.
144129: BRUTON, M.N. & K.H.COOPER. - Studies on the ecology of Maputaland.
236295: BRUTON, ERIC. - The longcase clock. 2nd edit.
189109: BRUTON, M.N. & K.H.COOPER. - Studies on the ecology of Maputaland.
160797: BRUTON, ERIC. - The longcase clock.
214814: BRUTUS. - Atjehsche Omtrekken.
278572: BRUUN, DANIEL. - Om Eskimoerne i Gronland. En Oversigt over indholdet af nyere litteraere Arbejder.
277318: BRUUN, DANIEL. - Mellem Fangere og Jaegere. Piger og Koner.
267529: BRUUN, MALTHE C. FRENZEL, REINHARD. - Malthe Conrad Bruun (Malte-Brun). Frankreichs bedeutendster Geograph im ersten Viertel des 19. Jharhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der graphichen Wissenschaft. (Diss.)
113484: BRUUN, PATRICK. - The Constantinian coinage of Arelate.
296417: BRUUN-PETERSEN, JENS & JOHN POULSEN. - Internationale tog via Gedser.
296763: BRUUN, OLE & OLE ODGAARD. - Mongolia in Transition. Old patterns, new challenges.
296381: BRUUN-PETERSEN, JENS & ULRIK TARP JENSEN. - Danske personvogne.
195068: BRUUN, ANTON F., A.O. - The Galathea deep sea expedition 1950-1952.
277830: BRUUN, DANIEL. - The Icelandic Colonization of Greenland and the finding of Vineland.
180995: ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. - Tome 40.
247469: ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. - Tome 8, 1894. .
66479: BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE (ET DE PRÉHISTOIRE) DE BRUXELLES. - Tome 42 (1927) - Tome 80 (1969).
6775: BRUYCKER, JULES DE. ROY, GRÉGOIRE LE. - l'oeuvre gravé de Jules De Bruycker avec une notice critique et biographique.
231643: BRUYÈRE, BERNARD. A.O. - Tell Edfou 1937.
259455: BRUYÈRE, ANDRÉ. - Soils. Saint-Marc Venise.
256872: BRUYÈRE, BERNARD. - Rapport sur les fouilles de Deir El Médineh (1935-1940). Partie IV.
159027: BRUYÈRE, BERNARD. - Fouilles de Clysma-Qolzoum (Suez) 1930-1932.
255713: BRUYÈRE, BERNARD. - Rapport sur les fouilles de Deir El Médineh (1945-1947). Constructions et Trouvailles.
255712: BRUYÈRE, BERNARD. - Rapport sur les fouilles de Deir El Médineh (1933-1934). I: La Nécropole de l'Ouest.
93635: BRUYÈRE, JEAN DE LA. - The editions originales of his immortal caracteres.
141490: BRUYÈRE, BERNARD. A.O. - Tell Edfou 1937.
265226: BRUYN, GERD DE. - Die Diktatur der Philanthropen. Entwicklung der Stadtplanung aus dem utopischen Denken.
247478: BRUYN, GÜNTER DE. - Verschoven stad. Een jeugd in Berlijn.
258535: BRUYN, E.B.DE. - Uit een leven.
147337: BRUYN, JOSUA. - Van Eyck problemen. De levensbron. Het werk van een leerling van Jan van Eyck.
222047: BRUYN, JEAN-PIERRE DE. - De Dendermondse Schilderschool.. Een kunsthistorische benadering.
132324: BRUYN, MARIANNE A.DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
264647: BRUYN, E.B.DE. - Uit een leven.
288786: BRUYN, CORNELIS DE. - Cornelis de Bruyn''ün Yakin-Dogu Gezisi. / Le Voyage au Levant de Cornelis de Bruyn.
158629: BRUYNE, R.H.DE - Schelpen van de nederlandse kust.
180309: BRUYNE, RYKEL DE & TELLO NECKHEIM. - Van Nonnetje tot Tonnetje. De recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
288996: BRUYNE, DEES DE. DAELE, JAN EMIEL, A.O. - Dees de Bruyne.
260416: BRUYNE, R.H.DE, E.A. - Nederlandse Naamlijst van de Weekdieren (Mollusca) van Nederland en België.
201271: BRUYNINX, ELZE & W.VAN DAMME. - De etnografische verzamelingen van de Universiteit Gent. Oceanië / The ethnographic collections of the University of Ghent. Oceania.
168873: BRY, THÉODORE DE. HARIOT, THOMAS. - Wunderbarliche, doch warhafftige Erklärung von der Gelegenheit und Sitten der Wilden in Virginia, welche newlich von den Engelländern, so im Jar 1585 vom Herrn Reichard Greinvile, [...] is erfunden worden [...] erstlich in Engelländischer Sprache beschrieben durch Thomam Hariot und newlich durch Christ. P. in Teutsch gebracht.
221121: BRY, THÉODORE DE. HARIOT, THOMAS. - Wunderbarliche, doch warhafftige Erklärung von der Gelegenheit und Sitten der Wilden in Virginia, welche newlich von den Engelländern, so im Jar 1585 vom Herrn Reichard Greinvile, [...] is erfunden worden [...] erstlich in Engelländischer Sprache beschrieben durch Thomam Hariot und newlich durch Christ. P. in Teutsch gebracht.
228439: BRY, THÉODORE DE. - Conquistadores. Azteken en Inca's. Conquistadores. Aztecs and Incas.
168867: BRY, THÉODORE DE. - India Orientalis. Teil I.
236320: BRY, THÉODORE DE. - Americae pas qvarta. De ontdekking van de Nieuwe Wereld / The discovery of the New World / La decouverte du Nouveau Monde.
279124: BRYAN, WILLIAM A. - Natural History of Hawaii. Being an Account of the Hawaiian People, the Geology and Geography of the Islands, and the Native and Introduced Plants and Animals of the Group.
292428: BRYANT, PETER. - Can-Am Challenger. The cockney F1 mechanic who designed and built America's best Can-Am cars.
287600: BRYANT, LYNNE. A.O. - Arcaid Images. Architectural Photography Awards 2012-2015.
266790: BRYANT, LAWRENCE M. - The King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual, and Art in the Renaissance.
170677: BRYK, FELIX. - Die von Lundblad gesammelten Grossschmetterlinge der iberischen Halbinsel.
146000: BRYK, FELIX. - Lepidoptera Parnassiidae pars II (Subfam. Parsnassiinae).
234043: BRYMNER, WILLIAM. BOUTILIER, ALICIA & PAUL MARÉCHAL. - William Brymner, peintre, professeur et confrère.
185455: BRYSON, DAVID. - Queen Jeanne and the Promised Land. Dynasty, Homeland, Religion and Violence in 16th Century France.
242623: BRYSON, NORMAN, A.O. - Visual theory. Painting and Interpretation.
200260: DU BUAT-NANÇAY, LOUIS-GABRIEL. - Principes d'hydraulique : vérifiés par un grand nombre d'expériences faites par ordre du gouvernment : ouvrage dans lequel on traite du mouvement uniforme & varié de l'eau dans les rivières, ls canaux, & les tuyaux de conduite [...].
15058: BUB, HANS. - Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel, 2.Teil: Stelzen, Pieper und Würger (Motacilidae und Laniidae).
117738: BUB, HANS & R.DE VRIES. - Das Planberingungs-Programm am Berghänfling (Carduelis f. flavirostris). I: Durchführung und Ringfunde.
171779: BUB, HANS. - Lerchen und Schwalben (Alaudidae und Hirundinidae). 2. Aufl.
261860: BUB, HANS. - Vogelfang und Vogelberingung. Teil III: Fang Schlagnetzen, Kätscher und hand, Greifvogel- und Wasservogelfang, Abend- und Nachtfang, Fang an der Tränke. 2, neubearb. Aufl.
46599: BUB, HANS. - Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel, 1.Teil: Lerchen und Schwalben. Alaudidae und Hirundinidae.
37430: BUB, HANS. - Vogelfang und Vogelberingung. Teil 4.
148800: BUBBERMAN, F.C., A.O. - Schakels met het verleden. De geschiedenis van de kartografie van Suriname. Links with the past. The history of the cartography of Suriname. Eslabones con el pasado. La historia de la cartografía de Suriname 1500-1971. Edited by C. Koeman.
63506: BUBE, WILHELM. - Die Ländliche Volks-Bücherei. Ein kritischer Wegweiser und ein unter fachmännischer Mitwirkung bearbeiteter Führer durch die Heimatliteratur.
63485: BUBE, WILHELM. - Die Jugendbücherei. Ein Wegweiser mit Inhalts und Werturteilen.
92265: BUBERL, PAUL. - Die Denkmale des politischen Bezirkes Hallein.
86763: BUBERL, PAUL. - Die Miniaturhandschriften der Nationalbibliothek in Athen.
261575: BUC'HOZ, PIERRE JOSEPH. - Histoire des Insectes utiles et nuisibles à l'homme, aux béstiaux, à l'agriculture et aux Jardinage [...]. 2ème édit.
272564: BUCCELLATI, GIORGIO. - A structural rammar of Babylonian.
218511: BUCCELLATI, GIORGIO. - Tre saggi sulla Sapienza mesopotyamica.
239998: BUCCELLATI, GIORGIO. - Approaches to the Study of Ancient Near East. A Volume of Studies Offered to Ignace Jay Gelb, On The Occasion of His Sixtieth Birthday, October 14, 1972.
271776: BUCCELLATI, GIORGIO. - Terqua Preliminary Reports, no. 10. The Fourth Season: Introduction and the Stratigraphic Record.
275935: BUCCELLATI, MARIO & GIANMARIA BUCCELATII. LUZZATTO, SYLVIA. - Buccellati. Timeless Art.
294146: BUCCIALI. HUET, CHRISTIAN. - Bucciali.
251655: BUCER, MARTIN. AUGUSTIJN, CORNELIS A.O. - Martini Buceri opera latina.
284041: BUCER, MARTIN. FRIEDRICH, REINOLD A.O. - Martin Bucer Briefwechsel / Correspondance. Band IX: September 1532 - Juni 1533.
287470: BUCERIUS, SANDRA M & M.TONRY. - The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration.
179825: BÜCH, BOUDEWIJN. - Weerzien. 1e druk.
238743: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het ijspaleis. Eilanden, derde deel. 1e dr.
236639: BÜCH, BOUDEWIJN. - De Antiquaar.
187669: BÜCH, BOUDEWIJN. - Dood Kind en andere lamenti . 2e druk. Tweede, met zeventien gedichten, vermeerderde druk.
195664: BÜCH, BOUDEWIJN. - De taal als blauw. 1e druk.
199019: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het androgyn in ska en andere gedichten. 1e druk.
181905: BÜCH, BOUDEWIJN. - Een kleine blonde dood. De oerversie.
239247: BÜCH, BOUDEWIJN. - Leeg en Kaal. Eilanden, vijfde deel. 1e dr.
187694: BÜCH, BOUDEWIJN. - Plinius Pinguïn. 1st [& only] ed.
159862: BÜCH, BOUDEWIJN. - 'Onder dit schrijven vallen my de oogen toe.' Willem Bilderdijk in Haarlem.
239250: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links! Een rode burleske. 1e dr.
205588: BÜCH, BOUDEWIJN, A.O. - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen.
222631: BÜCH, BOUDEWIJN. - Boekenpest. 1e druk van de handelseditie.
239105: BÜCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel. 1e druk.
238174: BÜCH, BOUDEWIJN. - Bibliotheca Didina et Pinguina. The Library of Boudewijn Büch. Vols I-III.
152862: BÜCH, BOUDEWIJN. - Links. Een rode burlesque. 1e dr.
149861: BÜCH, BOUDEWIJN. - Openbaar boekbezit. Over verre leeszalen, bibliotheken en vergeten pennevoerders.
239253: BÜCH, BOUDEWIJN. - De hel. 1e dr.
214361: BÜCH, BOUDEWIJN. - Boekenkast op reis. 1e druk.
158439: BUCH, JOSEPH. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990.
257768: BÜCH, BOUDEWIJN. - Agendanotities.
79662: BUCH, RICHARD. - Die Blätterpilze des nortwestlichen Sachsens. Ein Beitrag zur Kenntnis der Blätterpilze Deutschlands.
295721: BUCHANAN-HAMILTON, FRANCIS (LATER CALLED FRANCIS HAMILTON). - An account of the Kingdom of Nepal and of the territories annexed to this dominion by the House of Gorkha.
212472: BUCHANAN, FRANCIS. - An account of the district of Purnea in 1809-1810.
212473: BUCHANAN, FRANCIS. - An account of the district of Shahabad in 1812-13.
212187: BUCHANAN, FRANCIS. - Journal of Francis Buchanan kept during the survey of the district of Shahabad in 1812-1813.
162287: BUCHANAN, BRIGGS. - Catalogue of ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. 2: The prehistoric stamp seals.
285669: BUCHANAN, R. - Praktische Bijdrage tot de Bouwkunst der Molens en Machinen betrekkelijk de gaande werken. Naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgave van Tredgold.
267487: BUCHANAN, BRIGGS. - Catalogue of ancient Near Eastern Seals in the Ashmolean Museum. Vol. III: The Iron Age Stamp Seals (ca. 1200-350 BC.)
286147: BUCHANAN, ROBERTSON. - Praktische Beiträge zur Mühlen- und Maschinen Baukunst. Nach der zweiten von Thomas Tredgold verbesserten und vermehrten Ausgabe.
283851: BUCHBINDERLEHRLING, DER. MONATSCHRIFT FÜR DIE DEUTSCHEN / SCHWEIZERISCHEN UND OESTERREICHISCHEN BUCHBINDERLEHRLINGE. - Jrg. 6, 1932.
203597: BUCHEL, PETI & BERT HOGERVORST. - Het Kerend Tij. De rol van de gebruiker bij de herontwikkeling van havenpanden in Noord-West Europa / The Turning Tide. The user's role in the redevelopment of harbour buildings in North-West Europe.
260839: BUCHEL, MICHIEL. - Panorama Nemo.
54847: BUCHER, BRUNO. - Die Glassammlung des K.K.Oesterreich. Museums. Geschichtliche Uebersicht und Katalog.
55289: BUCHERER, MAX. - Spitzenbilder, papierschnitte, porträtsilhouetten.
201465: IMPRIMATUR. EIN JAHRBUCH FÜR BÜCHERFREUNDE. - Band X, 1951.
257409: BUCHHEIM, LOTHAR.G. - Die Künstlergemeinschaft Brücke. Gemälde, Zeichnungen, Graphik, Plastik, Dokumente.
270821: BUCHHEISTER, G.A. - Vorschriftbuch für Drogisten. Die Herstellung der gebräuchlichen Handverkaufsartikel. 3. verm. Aufl.
189951: BUCHHEIT, HANS & R.OLDENBOURG. - Das Miniaturenkabinett der Münchener Residenz.
205840: BUCHHOLTZ, AREND. - Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588-1888.
235259: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER. (EDITED). - Archaeologia Homerica. Die Denkmäler und das frühgriechische Epos. Vols II & III (G-N2 & O-T).
143216: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER & J.WIESNER. - Kriegswesen I: Schutzwaffen und Wehrbauten.
215540: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER, A.O. - Jagd und Fischfang. Mit einem Anhang: Honiggewinnung.
212505: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER. - Methymna. Archäologische Beiträge zur Topographie und Geschichte von Nordlesbos. Mit einem Beitrag über die methymnäischen Münzen von Peter Robert Franke.
244776: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER. [FESTSCHRIFT]. ÅSTRÖM, PAUL & DIETRICH SÜRENHAGEN. - Periplus. Festschrift für Hans-Günter Buchholz zu seinem achtzigsten Geburtstag am 24. Dezember 1999.
276747: BUCHHOLZ, KLAUS A.O. - Biocatalysts and Enzyme Technology.
73067: BUCHHOLZ, HANS-GÜNTHER & VASSOS KARAGEORGHIS. - Altägäis und Altkypros.
226806: BUCHI, EZIO. - Lucerne del Museo di Aquileia. Vol. I: Lucerne romane con Marchio di Fabbrica.
243498: BUCHINGER, MARIE-LUISE & M.CANTE. - Landkreis Potsdam I: Nördliche Zauche.
243499: BUCHINGER, MARIE-LUISE & M.CANTE. - Landkreis Teltow-Fläming. Teil I: Stadt Jüterbog mit Kloster Zinna und Gemeinde Niedergörsdorf.
193831: BUCHMANN, HEINRICH. - Dampflokomotiven in den USA. 1825-1950. Band 2: Die technische Hochblüte der Dampftraktion 1921-1950.
157405: BÜCHNER, G. VIEHWEG, WOLFRAM. - Georg Büchners Dantons Tod auf dem deutschen Theater.
265790: BUCHNER, RODOLF. - Quellen zur Karolinischen Reichsgeschichte.
82037: BUCHNER, E. & K.FEUCHTMAYR. - Augsburger Kunst der Spätgotik und Renaissance.
151873: BÜCHNER, JOACHIM. - Die Spätgotische Wandpfeilerkirche Bayerns und Österreichs.
57333: BUCHNER, OTTO. - Die mittelalterliche Grabplastik in Nord-Thüringen mit besonderer Berücksichtigung der erfurter Denkmäler.
76552: BUCHNER, PAUL. - Studien an intracellularen Symbionten. 1. Die intracellularen Symbionten der Hemipteren.
139042: BUCHNER, EDMUND. - Die Sonnenuhr des Augustus. Nachdruck aus RM 1976 und 1980 und Nachtrag über die Ausgrabung 1980/1981.
288836: BUCHNER, GEORG W. - Georg W. Buchner. Neuere Bauten und Entwürfe.
272920: BUCHNER, ALEX. - Der deutsche Griecheland-Feldzug. Operationen der 12. Armee 1941.
247096: BUCHNER, PAUL. - Tier und Pflanze in intrazellularer Symbiose. [2e. umgearb. erw. Auflage]
270138: BÜCHSENSCHÜTZ, B. - Besitz und Erwerb im griechischen Alterthume.
226368: BUCHWALD, N.FABRITIUS. - Sclerotiniaceae Daniae. En floristk-systematisk Oversigt over de i Danmark fundne Knolbaegersvampe. I: Ciboria, rutstroemia, Myriosclerotinia g.n. og Sclerotinia.
233801: ARCHIV FÜR GESCHICHTE DES BUCHWESENS. - Band 62.
280770: BUCK, ELMAR. - Vision Raum Szene. Gemälde Graphik Skulptur Plakat Foto Film in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung Schloss Wahn Universität zu Köln.
179463: BUCK, H.DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
241184: BUCK, AUGUST. - Biographie und Autobiographie in der Renaissance. Arbeitsgespräch Wolfenbüttel 1982.
201753: BUCK, PETER. - The coming of the Maori.
209545: BUCK, WILLIAM R. - Pleurocarpous mosses of the West Indies.
225379: BUCK, SIEGFRIED DE. - Ring.
279838: BÜCKER, STEFAN. - Englund Gambit. 1.d4 e5. Drei Gambits in einem. Hartlaub-Gambit, Solller-Gambit, Englund-Gambit.
218233: BUCKLER, W.H. - Sardis. Vol. VI: Lydian Inscriptions II. A collection of the texts in Lydian Script found at Sardis and elsewhere.
281856: BUCKLEY, FRANCIS. - A history of old English glass.
276593: BUCKLEY, WILFRED, A.O. - European Glass. A brief outline of the History of Glass Making, with Notes of Various Methods of Glass Decoration.
279519: BUCKLEY, WILFRED. - Diamond engraved glasses of the sixteenth century with particular reference to five attributed to Giacomo Verzelini.
234061: BUCKLEY, ROSS P. - International Financial System. Policy and Regulation.
85397: BUCKLEY, WILFRED. - The art of glass. Illustrated from the Wilfred Buckley collection in the Victoria and Albert Museum London,
241260: BUCKTON, DAVID & T.A.HESLOP. (EDITED). - Studies in Medieval Art and Architecture presented to Peter Lasko.
224206: BUCKTON, GEORGE BOWDLER. - Monograph of the British Aphides.
130881: BUCOVALA, M. - Vase antice de Sticla la Tomis.
276597: BUCOVALA, M. - Vase antice de sticla la Tomis.
283442: BUCQUOYE, MONIEK E. - Van bakeliet tot composiet. Design met nieuwe materialen. / From bakelite to composite. Design in new materials.
261088: BUDAJ, MAREK. - Kosicky Zlaty Poklad. / The Kosice Gold Treasure.
230482: BUDD, PAUL. A.O. EDITED. - Archaeological Sciences 1989. Proceedings of a conference on the application of scientific techniques to archaeology, Bradford 1989.
282564: BUDDE, ILLA. - Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf.
67576: BUDDE, LUDWIG & RICHARD NICHOLLS. - A catalogue of the Greek and Roman sculpture in the Fitzwilliam Museum, Cambridge.
99598: SCHWAIGHOFER-BUDDE - Pflanzen der Heimat. Tabellen zur Bestimmung einheimischer Samenpflanzen und Gefässsporenpflanzen.
115237: BUDDE, LUDWIG. - Die attischen Kurois.
590: BUDDE, LUDWIG. - Severisches Relief in Palazzo Sacchetti.
153975: BUDDE, LUDWIG. - Die Entstehung des antiken Repräsentationsbildes.
155368: BUDDEN, LIONEL B. - The book of the Liverpool School of architecture.
280814: BUDDIES, HOBBY. SPRECHER, URSALA & A.CORTELLINI. - Hobby Buddies. Freizeitfreunde.
156000: BUDDINGH, C. - Gorgel rijmen.
169081: BUDDINGH, C. - Dagboeknotities 1967-1972.
115958: BUDDINGH, BERNARD R. - Van punt en Snoa. Ontstaan en groei van Willemstad, Curacao vanaf 1634, De Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israël-Emanuel 1730-1732.
231433: BUDDINGH, S.A. - Neêrlands Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden, Talau-eilanden, Ternate, Gilolo en omliggende eilanden, Banda-eilanden, Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, Zuidkust van Ceram, Boeroe, Boano, Banka, Palembang, Riouw, Benkoelen, Sumatra's west-kust, Floris, Timor, Rotty, Borneo's west-kust en Borneo's zuid- en oost-kust; gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857.
238937: BUDDINGH, C. - De laarzen der Mohikanen of Niet goed geld terug.
135593: BUDEN, DONALD W. - The birds of the Southern Bahamas. An annotated check-list.
173361: BUDERUS. - Ersatzteil-Preisliste. Buderus-Lollar-Kessel. Ausgabe 1940.
271923: BUDGE, E.A.WALLIS. - The Nile. Notes for travellers in Egypt. 10th edition.
184631: BUDGE, E.A.WALLIS. - Egyptian sculptures in the British Museum.
284258: BUDGE, ERNEST A. - The History of Esarhaddon (Son of Sennacherib) King of Assyria, B.C. 681-668.
271547: BUDGE, E.A.WALLACE - A history of Egypt from the end of the neolithic Period to the death of cleopatra VII b.c. 30. Vol. III: Egypt under the Amenemhats and Hyksos.
188946: BUDGE, E.A.WALLIS. - A History of Egypt. From the End of the Neolithic Period to the Death of Cleopatra VII. B.C. 30.
266855: BUDGE, E.A.WALLACE - The Sarcophagus of Anchnesraneferab, Queen of Ajmes II, King of Egypt. About B.C. 564-526.
142489: BUDGE, E.A.WALLIS. - Assyrian sculptures in the British Museum. Reign of Ashur-Nasir-Pal.
258874: BUDGE, E.A.WALLIS. - An Egyptian Hieroglyphic Dictionary with an Index of English words, King List, and geographical list with Indexes, list of Hieroglyphic Characters, coptic and Semitic Alphabets, etc.
221173: BUDGE, E.A.WALLIS. - The book of the dead: facsimiles of the papyri of Hunefer, Anhai, Kerasher and Netchemet with supplementary text from the papyrus of Nu; with transcripts, translations, etc.
271549: BUDGE, E.A.WALLIS. - The Egyptian Heaven and Hell.
271548: BUDGE, E.A.WALLACE - Annals of the Nubian Kings witth a sketch of the history of the Kingdom of Napata.
166161: BUDGE, E.A.WALLIS & L.W.KING. - The Annals of the Kings of Assyria. The Cuneiform texts with translations, transliterations etc. from the original documents. Vol. I (all publ.).
273230: BUDIHARDJO, EKO. - Architectural conservation in Bali.
249544: BUDISCHOVSKY, MARIE-CHRISTIANE. - La Diffusion des Cultes isiaques autour de la Mer Adriatique. I: Inscriptions et Monuments.
288409: BUDZYNSKA, KATARZYNA, A.O. (EDS). - Pragmatics and dialectics of argument.
220838: BUECKELAER, JOACHIM. DVORAK, MAX. - Ein Stilleben des Bueckelaer oder Betrachtungen über die Entstehung der neuzeitigen Kabinettmalerei.
287335: BUELENS, JAN & M.RIGAUX. - From Social Competition to Social Dumping.
229337: BUELENS, GEERT. - Europa Europa! Over de dichters van de Grote Oorlog.
281265: BUELENS, GEERT. - Het lijf in slijk geplant. Gedichten uit de Eerste Wereldoorlog.
118632: BUEN, FERNANDO DE. - Gobius de la Peninsula Ibérica y Baleares. Grupos Lesuerii, Coloniabus, Affibnis y Minutus.
211933: BUENDIA, J.R. A.O. - Paintings of the Prado.
259812: BUENDÍA, JOSÉ ROGELIO. - La Ermita de San Antonio de la Florida. Historia e Itinerario artístico.
263292: BUENEN, GERARD. - De Glazen Boerderij. Biografie van een gebouw.
181345: BUEREN, TRUUS VAN. - Macht en onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan. De commandeursportretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
284262: BUEREN, TRUUS VAN. - Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueeerde geestelijke instellingen. [Diss.].
293378: BUEREN, TRUUS VAN, A.O. - Reformations and their Impact on the Culture of Memoria.
294387: BUEREN, TRUUS VAN & CORINNE VAN DIJK. - Overgeschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst. De Reformatie van de Utrechtse Jacobikerk.
234868: BUEREN, TRUUS VAN, A.O. - Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen.
190982: BUFFA, FRANCOIS & FILS. - Album de costumes des Pays-Bas.
283351: BUFFET, BERNARD. BUFFET, ANNABEL & J.CL.LAMY. - Bernard Buffet. The secret studio. Photographs by Luc Fournol and Benjamin Auger.
193347: BUFFET, BERNARD. PICHON, YANN LE. - Bernard Buffet.
294054: BUFFET, BERNARD. BUFFET, ANNABEL. - L'Automobile.
295734: BUFFETRILLE, KATIA. - Pèlerins, Lamas et visionnaires. Sources orales et écrites sur les pèlerinages Tibétains.
297077: BUFFETRILLE, KATIA & HILDEGARD DIEMBERGER. (ED.) - Territory and identity in Tibet and the Himalayas.
136093: BUFFI, JEAN-P. ADAMI, VALERIO A.O. - Jean-Pierre Buffi. Projets et réalisations.
255535: BUFFON, G.L.L. - De Hamster.
280557: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres complètes de Buffon, suivies de ses continuateurs Daubenton, Lacépède, Cuvier, Duméril, Poiret, Lesson et Geoffroy-St.-Hilaire.
280556: BUFFON, G.L.L. - Histoire naturelle, générale et particulière.
189448: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 48: Oiseaux XII.
189449: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 49: Oiseaux XIII.
189450: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 50: Oiseaux XIV.
189455: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière Tome 42. Oiseaux VI.
189456: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière Tome 51: Oiseaux XV.
189454: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière Tome 53. Oiseaux XVII.
189453: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et partiuculière. Tome 38 Oiseaux II..
189445: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 45: Oiseaux IX..
189447: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle générale et particulière. Tome 47: Oiseaux XI.
202674: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres complètes de Buffon avec des extraits de Daubenton. Tome 8: Histoire naturelle des Oiseaux.
88900: BUFFON, G.L.L. CUVIER, JEAN N.L.F. - Oeuvres complètes de Buffon avec les supplémens, augmentées de la classification de G. Cuvier. Tomes 1 - 9.
152289: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres completes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classification de Cuvier. Tome V & VI: Oiseaux.
284512: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres completes de Buffon avec la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier et annotées par M.Flourens.
285144: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle. Oiseaux.
152288: BUFFON, G.L.L. - Oeuvres completes de Buffon avec des extraits de Daubenton et la classificaion de Cuvier. Tome III & IV: Mammifères.
285147: BUFFON, G.L.L. - Histoire Naturelle. Quadrupedes.
285394: BUFFON, G.L.L. - Histoire naturelle. Matieres générales. Tome I, III-X & XII-XXIV.
255534: BUFFON, G.L.L. - De Hond.
252708: BUFFON, G.L.L. & L.J.M. DAUBENTON. - Histoire naturelle, générale et particulière, avec description du cabinet du roi. Nouvelle édition.
159219: BUFFON, G.L.L. HEIM, ROGER. - Buffon.
255533: BUFFON, G.L.L. - De Axis.
255536: BUFFON, G.L.L. - De Hyaena.
290472: BUGATTI. LEGUILLON, GEORGES J. & PAUL BOEGLIN. - La Reine du Musée de Mulhouse.
294471: BUGATTI. ULRICH, MICHAEL. - The Race Bugatti Missed. The Paris-Madrid Road Race and its Most Famous Non-Starter. / Das Rennen, das Bugatti verpasste. Das Strassenrennen Paris-Madrid und sein berühmtester Nichtstarter.
293330: BUGATTI. CESARI, GENE. - Bugatti Memories.
266422: BUGATTI. [FAMILY]. PAPPERS, DAPHNE & WIM OUDE WEERNINK. (ED.). - Bugatti. Auto's, meubels en beelden van de familie Bugatti. Een rijk geïllustreerd verhaal over een artistieke familie.
294221: BUGATTI. SIMON, BERNHARD & JULIUS KRUTA. - The Bugatti Type 57S. Evolution - Prototypes - Racing Cars - Production.
294579: BUGATTI. VENABLES, DAVID. - Bugatti. A Racing History.
291502: BUGATTI, ETTORE. WAGNER, ROLAND, A.O. - Centanaire Ettore Bugatti 1881-1981.
293504: BUGATTI. HALLUMS, E. - The Quality of Work & the Quality of Art. A Study on Bugatti.
290153: BUGATTI. PRICE, BARRIE. - 57. The Last French Bugatti.
294011: BUGATTI & ELIZABETH JUNEK. TREUDL, SYLVIA. - Bugatti. Mein Leben ... Elizabeth Junek.
292412: BUGATTI. HUCKE, MONIKA & UWE HUCKE. - Bugatti. Dokumentation einer Automobilmarke. 2. erweiterte Aufl.
294220: BUGATTI & LUCIEN WURMSER. WURMSER, ALFRED. - Lucien Wurmser mécanicien de Grand prix. Itinéraire d'une passion.
295694: BUGATTI. CONWAY, HUGH & MAURICE SAUZAY. - Bugatti.
293346: BUGATTI, REMBRANDT. CATALOGUE 1988. - Rembrandt Bugatti. An exhibition of sculpture.
293513: BUGATTI. DEJEAN, PHILLIPE. - Carlo-Rembrandt-Ettore-Jean Bugatti.
290154: BUGATTI. GARNIER, PAT, A.O. - Automobily Bugatti v ceskych zemích. / Voitures Bugatti aux pays tchèques.
178211: BÜGE, SIEGFRIED R. - Der Pappband. Ein Brevier für Buchbinder und Bücherfreunde.
205129: BUGENHAGEN, D.JOH. GEISENHOF, GEORG. - Bibliotheca Bugenhagiana. Bibliographie der Druckschriften des D.Joh.Bugenhagen.
37262: BUHL, MARIE-LOUISE & S.HOLM-NIELSEN. - Shiloh. The Danish Excavations at Tall Sailun, Palestine, in 1926, 1929, 1932 and 1963. The Pre-Hellenistic Remains.
275734: BÜHLER, ALFRED. - Kunst der Südsee. Beschreibender Katalog von Alfred Bühler. / Art of Oceania. Descriptive catalogue by Alfred Bühler.
1982: BÜHLER, ALFRED. - Ikat Batik Plangi. Reservemusterungen auf Garn und Stoff aus Vorderasien, Zentralasien, Südosteuropa und Nordafrika.
208260: BÜHLER, ALFRED. - Materialien zur Kenntnis der Ikattechnik.
168909: BÜHLER, G. - The laws of Manu.
23761: BÜHLER, ALFRED. [FESTSCHRIFT]. SCHMITZ, CARL A. & R. WILDHABER. (EDS). - Festschrift Alfred Bühler. Herausgegeben von Carl A. Schmitz & R. Wildhaber.
54300: BÜHLER, WILHELM. - Aus der ABC-Stube der Kultur. Holzschnitt von 1464. Original im Museum zu Basel. Sprechendes Alphabet.
189116: BÜHLER, ALFRED. - Festschrift Alfred Bühler. Herausg.v. Carl A.Schmitz & R.Wildhaber.
154652: BÜHLMANN, P.WALBERT. - Die christliche Terminologie als missionsmethodisches Problem. Dargestellt am Swahili und an anderen Bantusprachen.
201848: BÜHNEMAN, GUDRUN. - The Iconography of Hindu Tantric deities.
180764: BUHOT, FÉLIX. MACKEAN FISHER, J. & C. BAXTER. - Félix Buhot. Peintre-graveur, prints, drawings, and paintings.
160447: BÜHRING, JOACHIM. - Die Kunstdenkmäler des Landkreises Hameln-Pyrmont im Regierungsbezirk Hannover. (Die Kunstdenkmäler des Landes Niedersachsen).
181064: BÜHRMANN.G.H. - 1906 GHB 1931. 25 jaar jubileum van de heer Bührmann.
220405: BUICK. - Buick.
237587: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
279956: BUIJNSTERS, PIET J. - Het verzamelen van boeken. 2nd. rev. & enl. ed.
230996: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
282958: BUIJNSTERS, PIET J. & LEONTINE BUIJNSTERS-SMETS. - Papertoys. Speelprenten en papieren speelgoed in Nederland (1640-1920).
220920: BUIJNSTERS, PIET J. & LEONTINE BUIJNSTERS-SMETS. - Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de 19de eeuw.
17483: BUIJS, JAN W.E. REHORST, CHRIS. - Jan Buijs architekt van de volharding. De architectuur van het bureau Ir.J.W.E.Buijs en J.B.Lürsen.
173570: BUIJS, HELEEN. - Nederlandse Realisten na 1950.
232668: BUIJS BALLOT, [C.H.D.]. (PREFACE). - Zeilaanwijzingen van het kanaal naar Java. Uitgegeven door het Kininklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.
222204: BUIJS, H. A.O. - Vormen van Figuratie. Figuratie en traditie in de Nederlandse beeldende kunst (1945-2000). 25 jaar Museum Henriette Polak in Zutphen.
200088: BUIJS, HANS & MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD. - Tableaux flamands et hollandais du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
70909: BUIJS, G. & J.W.H.VAN VEEN. - Moderne Chrysantenteelt.
180356: BUIJSEN, EDWIN. - Between fantasy and reality. 17th century Dutch landscape painting.
216133: BUIJSEN, EDWIN. - Tussen fantasie en werkelijkheid. 17e eeuwse Hollandse landschapschilderkunst / Between fantasy and reality. 17th century Dutch landscape painting.
295074: BUIJSEN, EDWIN. - Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700.
178269: BUIJSSE, CHRISTIANE A.O. - De Generatie van 1900 in Nederland en België.
159141: BUIJTENEN, M.P.VAN & H.T.OBREEN. - Westergo's IJsselmeerdijken. I: Dijkage in ontwikkeling. II: Inventarissen van de archieven.
137546: BUIKS, CHR. & S.GEERTS. - Het stroomgebied van de Mark en Aa of Weerijs ten zuiden van Breda.
226360: BUIS, JAAP. - Anderhalve eeuw Schovenhorst. Biografie van een levend landgoed.
286216: BUIS, J. - Historia forests: Nederlandse bosgeschiedenis.
246495: BUIS, JAAP. - Holland houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos.
169383: BUISE, M.A. & F.L.L.TOMBEUR. - Vogels tussen Zwin en Saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen.
285227: BUISHAND, TJERK, A.O. - Groenten uit alle windstreken. Een geïllustreerde gids, met beschrijvingen en aanwijzingen voor het gebruik van ruim 400 soorten en rassen.
269047: BUISKOOL, H. E.A. - Oudeschans.
43341: BUISKOOL, J.A.E. - De staatsinstellingen van Suriname in de hoofdzaken mede vergeleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen.
273680: BUISMAN, G. & SCHOLTEN, A. - Practisch handboek voor den brood- en banketbakker. [4e herz.druk.]
197911: BUISMAN, HENDRIK. - Handzeichnungen alter Meister der holländischen Schule. Museum Teyler Haarlem.
288232: BUISMAN, SJOERD. STIGTER, ANTOINETTE DE (INTROD.). - Sjoerd Buisman. Groeiwerken 1967-1997.
296494: BUISSINK, FRANS, A.O. - Grote Historische topografische Atlas. +/- 1894-1933. Noord-Holland. Schaal 1: 25.000. [Samenstelling en redactie, Frans Buissink, Anoek van der Leest, en Huib Stam; eindredactie, Thijs Caspers].
293956: BUITEN, HANS & JAN KORSTEN. - Land in aanleg. De Dienst Landelijk Gebied en de inrichting van het platteland.
249792: BUITENDIJK, K. - Het Plan. Almere, stad aan het water.
121131: BUITENDIJK, A.M. - Fauna van Nederland. Afl. XI: Collembola (pi).
199915: BUITENDIJK, A.M. - Fauna van Nederland. Afl. XI: Collembola (Pi).
275266: BUITENDIJK, A.M. - Voorlopige catalogus van de acari in de collectie-Oudemans.
295720: BUITENWEG, HEIN. - Bandoeng.
221985: JARDIN BOTANIQUE BUITENZORG. - Contributions à l'etude de la Flore des Indes Neerlandaises. I-XX. (1921-1929).
222584: BUITER, HANS. - Fabriekswerk. Industrieel erfgoed in de provincie Utrecht.
252934: BUITER, HANS. - The History of the Power Cable in the Netherlands.
296215: BUITING, WIM. VEELEN, MARTIN VAN, A.O. (FOREWORD). - Dagboek van Wim Buiting 03-02-1927 - 22-05-1949. Pionier van 5-5 R.I. Geschreven vanaf zijn aankomst in Indie¨ op 12 januari 1948 tot 20 april 1949.
203820: BUITING, HENNY. - Richtingen en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland (SDP).
244983: BUITRON-OLIVER, DIANA. - The Sanctuary of Apollo Hylates at Kourion: Excavations in the Archaic Precinct.
86413: BUITRON-OLIVER, DIANA. - The Greek miracle. Classical sculpture from the dawn of democracy. The fifth century b.c.
229997: BUIZER, D.A.G. - De Nederlandse Zakpijpen (Manteldieren) en Mantelvisjes. Tunica, Ascidiacea en Appendicularia.
247926: BUJAK, ADAM. SZCZUCKA, ANNA. - Poland's wooden places of worship. / Drewniane swiatynie w Polsce.
245262: BUKHSH, S.KHUDA. - Essays: Indian and Islamic.
295431: BULAG, URADYN E. - Nationalism and hybridity in Mongolia.
111303: BULARD, MARCEL. - Peintres murales et mosaïques de Délos.
200564: BULARD, MARCEL. - Description des revêtements peints à sujets religieux.
206461: BULFINCH, CHARLES. KIRKER, HAROLD. - The architecture of Charles Bulfunch.
209789: BULGAKOV. SMELIANSKY, ANATOLY. - Is Comrade Bugakov Dead? Mikhail Bulgakov at the Moscow Art Theatre.
257843: BULHOF, ILSE N. - The Language of Science. A Study of Relationship between Literature and Science in the Perspective of a Hermeneutical Ontology. With a Case Study of Darwin's The Origin of Species. 
31996: BULHOF, FRANCIS (ED.) - Nijhoff, Van Ostaijen, De Stijl. Modernism in the Netherlands and Belgium in the first quater of the 20th century. Six essays.
277244: BULIARD, ROGER. - Inunuak. Mgr. Pierre Falleize, premier missionaire et évêque des Esquimaux du cuivre.
62567: BULLARD, WILLIAM R. - The Cerro Colorado site and pithouse architecture in the southwestern United States priot to a.d.900.
37062: BULLE, HEINRICH. - Tarentiner Apollonkopf.
37051: BULLE, HEINRICH. - Eine Skenographie.
156356: BULLE, HEINRICH & H.WIRSING. - Szenenbilder zum griechischen Theater des 5. Jahrhunderts v. Chr.
100054: BULLEID, ARTHUR & H.S.G.GRAY. - The Meare Lake village. A full description of the excavations and the relics from the eastern half of the west village 1910-1933.
278640: BULLEN, FRANK T. - Kaskelottens Togt. Jorden rundt efter Spermhvaler.
286026: BULLER, JAMES. - Forty years in New Zealand including a peronal Narrative, an Account of Maoridom, and the Christianization Colanization of the Country.
148651: BULLET, PIERE. STRANDBERG, RUNAR. - Pierre Bullet et J.-B.de Chamblain à la lumière des dessins de la collection Tessin-Harleman du Musée National de Stockholm.
37276: BULLETIN OF THE BYZANTINE INSTITUTE, THE. - Vol. I.
100871: BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF WATCH AND CLOCK COLLECTORS, INC. - Vol. I (1944) - III (1949).
211127: BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF WATCH AND CLOCK COLLECTORS, INC. - Vol. I (1944) - VIII (1957).
175046: 1964. BULLETIN. - IX. Olympische Winterspiele. Bulletin I-XIII.
153264: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 21, 1937. (Numbers 1 & 2).
153271: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 31, 1947 (Numbers 1 & 2).
153268: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 30, 1946.`(Numbers 1 & 2).
153266: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 27, 1943. (Numbers 1 & 2).
153267: BULLETIN OF THE NEEDLE AND BOBBIN CLUB, THE. - Vol. 28, 1944. (Numbers 1 & 2).
227957: AMERICAN ORCHID SOCIETY BULLETIN. - Year 9 (1940/41), no. 1 - 75 (2006), nr. 6.
209530: BULLETIN OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF WATCH AND CLOCK COLLECTORS, INC. -
165721: BULLIVANT, LUCY. - International Interiors 4.
94100: BULLOCH, DAVID K. - The Undertwater maturalist. A layman's guide to the vibrant world beneath the sea.
210139: BULMER, W. (PRINTED BY). - A description of the collection of ancient Terracottas in the British Museum. With engravings.
284803: BÜLOW, W.VON. - Der Stammbaum der Könige von Samoa auf Grund einheimischer Ueberlieferungen zusammengestellt, nebst erläuternden Bermerkungen und einem Nachtrag: Die Haarpflege der Samoaner.
158386: BÜLOW, W.V. - Beiträge zur Ethnographie der Samoa-Inseln.
154691: BULPIN, T.V. - To the banks of the Zambezi.
296244: BULSTRODE, BEATRIX. - A tour in Mongolia.
281111: BULT, EPKO. - IHE Delft prospers on a cesspit. Archaeological research between Oude Delft and Westvest. / IHE Delft bloeit op een beerput. Archeologisch onderzoek tussen Oude Delft en Westvest.
126168: BULTE, MARCEL & A.NEEVEN. - Garnizoensstad Haarlem.
204346: BULTERMAN, P.R. - Nederlands-Indië. Japanse bezetting 1942-'45. Postwaardestukken / Dutch East Indies. Japanese occupation 1942-'45. Postal stationery.
209123: BULTINGAIRE, LÉON. - Les Vélins du Muséum d'histoire Naturelle de Paris. Fleurs exotiques.
244042: BULTINK, MARCA. (EDITED). - Blauwe ader van de Bollenstreek. 350 jaar Haarlemmertrekvaart-Leidsevaart 1657-2007. Geschiedenis, betekenis en toekomst.
130412: BULTSMA, P. - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drente Friesland Groningen.
271752: BUM-JOO, YOO. - Vögel Koreas. 45 Jahre gelebte Vogelbeobachtung - Geschichten über Vögel.
296728: BUMA, B.HOPERUS. (VOORWOORD). - Smellingera-land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland.
171948: BUMP, GARDINER A.O. - The Ruffed Grouse. Life history, propagation, management.
278424: BUNBURY, ALISA. - This Wondrous Land. Colonial Art on Paper.
154749: BUNBURY, E.H. - A history of ancient geography among the Greeks and Romans from the earliest ages till the fall of the Roman empire. Volume 1.
95258: BUND, C.F.V.D. - De Nederlandse amfibieën.
98855: BUND, KONRAD. - Frankfurter Glockenbuch.
12838: BUNDGAARD, J.A. - Parthenon and the Mycenaean city on the heights.
270777: BUNGARTZ, JEAN. - Die Jagdbaren Thiere Europas und die zur Jagd gebräuchlichen Hunderacen.
283971: BUNGE, KIRSTIN A.O. - The Concept of Law (lex) in the Moral and Political Thought of the School of Samanaca.
162531: BUNKE, H., A.O. - Neubeginn und Tradition. Bücher und Buchgestaltung vor dreißig Jahren.
215557: BUNKER, EMMA C., A.O. - Chinese bronzes. Selected articles from Orientations 1983-2000.
64914: BUNT, ALEID W.VAN DE. - Oud Zeist.
269599: BUNT, ALEID VAN DE. - Wageningen / Rhenen in oude ansichten.
126841: BUNT, CYRIL G.E. - Persian fabrics.
242444: BUNT, H.G.VAN DE, A.O. - Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.
293903: BUNTHOF, A. & Y.M. VISSCHER. - Mens en recht. 9e dr.
262462: BUNUEL, LUIS. PEREZ TURRENT, TOMÁS. - Bunuel over Bunuel.
260545: BUNUEL, LUIS. YASHA, DAVID. - Bunuel. La mirada del siglo.
193143: BUNZEL, RUTH L. - Zuni (Cermonalism - Origin Myths - Ritual - Katcinas.
267841: BUNZEL, RUTH. - Zuni Katcinas. An analytical study.
259239: BUONTALENTI, BERNARDO. FARA, AMELIO. - Bernardo Buontalenti. L'architettura, la guerra e l'elemento geometrico.
76665: BURA, FABIAN. - Die olympischen Spiele auf den Briefmarken der Welt.
259561: BURATTI, CARLO. PEZONE, MARIA GABRIELLA. - Carlo Buratti. Architettura tardo barocca tra Roma e Napoli.
128599: BURBANK, LUTHER. HOWARD, WALTER L. - Luther Burbank. A victim of hero worschip.
87435: BURBERRY, H.A. - The amateur orchid cultivators' guide book. 3rd ed.
164118: BURBIDGE, NANCY T. - Australian grasse. Vol. 3: The east coast from South-East Queensland to Victoria.
124918: BURBIDGE, R.BRINSLEY. - A dictionary of British flower, fruit. and still life painters.
111054: BURBIDGE, FREDERICK W. - Die Orchideen des temperirten und kalten Hauses. Ihre Cultur und Beschreibung etc. nebst einer Synopsis aller bisher bekannten Cypripedien. Aus dem Engl. übers. von M.Lebl. 2.Aufl.
210382: BURCH, J.B. - Freshwater Unionacean Clams (Mollusca: Pelecypoda) of North America.
270622: BURCHARD, LUDWIG. - Die holländischen Radierer vor Rembrandt. 2. verm. Aufl.
274446: BURCK, W. - Sur les Sapotacées des Indes Néerlandaises et les origines botaniques de la Gutta-Percha.
283771: BURCKHARDT, JACOB. - Das Altarbild - Das Portät in der Malerei - Die Sammler. Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien.
283775: BURCKHARDT, JACOB. - Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Malerei.
283776: BURCKHARDT, JACOB. - Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Architektur und Skulptur.
214304: BURCKHARDT, J. - Gesamtausgabe.
18875: BURCKHARDT, RUDOLF F. - Gewirkte Bildteppiche des XV. und XVI. Jahrhunderts im historischen Museum zu Basel.
283773: BURCKHARDT, JACOB. - Die Baukunst der Renaissance in Italien. Nach der Erstausgabe der Geschichte der Renaissance in Italien.
283772: BURCKHARDT, JACOB. - Aesthetik der bildenden Kunst - Über das Studium der Geschichte. Mit dem Text der Weltgeschichtlichen Betrachtungen in der Fassung von 1905.
231522: BURDETT, RICKY & DEYAN SUDJIC. (ED.). - The endless city. The Urban Age Project by the London School of Economics and Deutsche Bank's Alfred Herrhausen Society.
288358: BUREN, DANIEL. - Daniel Buren: een fresco. Libretto 1 nr. 1.
14824: BUREN, E.DOUGLAS VAN. - Figurative terra-cotta revetments in Etrutia and Latium in the VI. and V. centuries B.C.
144552: BUREN, E.DOUGLAS VAN. - Greek fictile revetments in the archaic period.
294149: BÜREN, GUIDO VON, A.O. - Renaissance am Rhein.
268195: BUREN, DANIEL. CATALOGUS 1976. - Vanaf.
146524: BURFORD, ALISON. BURFORD, ALISON. - Craftsmen in greek and roman society.
212887: BURG, MARGREET VAN DER. - een half miljoen boerinnen in de klas. Landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909.
284478: BURG, P.VAN DER. - Handboek voor den schilder. De Hout- en Marmernabootsing, zoals die wordt geleerd op de schilderschool de vermeerderde en zorgvuldig 4e herziene druk. Met beschrijving van een aantal Hout- en Marmersoorten, volgens methode bewerkt, en volledige behandeling van het Huis- en Decoratie-Schildervak.
200999: BURG, G. VON. & W. KNOPFLI. - Die Vögel der Schweiz. XVI. Lieferung : Stelz-, Rallen- und Schnepfenvögel sowie Regenpfeifer und Verwandte. (Katalog der Schweizerischen Vögel von Studer und Fatio).
30145: BURGEFF, HANS. - Saprophytismus und Symbiose. Studien an tropischen Orchideen.
284421: BURGEFF, HANS. - Die Wurzelpilze der Orchideen. Ihre Kultur und ihr Leven in der Pflanze.
30137: BURGEFF, HANS. - Samenkeimung der Orchideen und Entwicklung ihrer Keimpflanzen.
194555: BURGEMEESTER, J.W.F. - Combino's in Amsterdam. Een nieuwe generatie lagevloertrams voor het Amsterdamse vervoerbedrijf.
224518: BURGEON, L. - Coléoptère - Fam.Scarabéidae. Sous-Famille Cetoniinae.
86365: BURGEON, L. - Coléoptères - Buprestides. (Catalogues raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
86366: BURGEON, L. - Coléoptères-Carabides. (2me partie). (Catalogue raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
86368: BURGEON, L. - Coléoptères-Carabides. (3me partie). (Catalogue raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
202129: BURGEON, L. - Coléoptères-Carabides. (Catalogue raisonnés de la Faune Entom. du Congo Belge).
86364: BURGEON, L. - Les Histeridae du Conge Belge. (Catalogues raisonnés de la Fauna Entom. du Congo Belge).
202126: BURGEON, L. & R.KLEINE. - Les Cicindelinae du Congo Belge & Les Lycides du Congo Belge.
261264: BURGER, ARNOLD C.M. - Het Kasteel van Egmond. Een schets van de ontwikkeling van het Slot Slot op de Hoef.
174379: BÜRGER, MANFRED. - Lexikon der Hundehaltung.
287912: BURGER, GERBRAND. - Part of Something.
161764: BÜRGER, OTTO. - Beiträge zur Kenntnis des Teuerdank.
174594: BURGER, FRIEDRICH. - Unter den Kannibalen der Südsee. Studienreise durch die Melanesische Inselwelt.
171642: BURGER, JOANNA & M.GOCHFELD. - The Black Skimmer. Social dynamics of a colonial species.
209276: BURGER. - Verluchte Kronijk van den geslachte Burger - Hendrik en zijne huisvrouw Pleyte Gesina Maria - mitsgaders van de goede stede Amstelredam - bijzonderlijk van de aan de Keizersgracht staande huizinge van ouds genoemd de Wildeman - gedurende de halve eeuwe A.D. 1893-1943.
123809: BURGER, C.P. - De poolzee-reizen van 1595-1596.
254260: BURGER VAN SCHOORL, DIRK. - Chronyk van Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, florizante staat uytvoerig wert gehandelt [...]
177363: BURGER, JOANNA, A.O. - Behavior of Marine Animals. Vol. 4: Marine Birds.
135270: BURGER, LILLI. - Die Himmelskönigin der Apokalypse in der Kunst des Mittelalters.
188614: BURGERS, G.-J.L.M. - Constructing Messapian Landscapes. Settlement dynamics, social organization and culture contact in the margins of Graeco-Roman Italy.
157151: BURGERS, JAN. - Portret van Amstel en Spaarne.
266091: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs. Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
153619: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst.
256543: BURGERSDIJK, DIEDERIK & W.WAAL.(RED.). - Constantinopel. Een mozaïek van de Byzantijnse metropool.
286015: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst.
261888: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. Deel 2: Vogels.
274149: BURGERSDIJK, DIEDERIK, A.O. - Sicilië en de zee.
243974: BURGERSDIJK, L.A.J. - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. Deel 3: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren.
279761: BURGESS, GRAHAM K. - The Classical King's Indian.
229320: BURGESS, JAS. - Report on the Elura Cave Temples and the Brahmanical and Jaina Caves in western India completing the results of the 5th,6th, and 7th season's operations. 1877-1880.
296944: BURGESS, STANLEY M. & EDUARD M. VAN DER MAAS. (EDS.) - International dictionary of pentecostal charismatic movements. Revised and expanded edition.
211216: BURGESS, JAMES. - Report of the First Season's operations in the Belgâm and Kaladgi Districts, 1874.
883: BURGESS, JAS. - On the Muhammadan Architecture of Bharoch, Cambay, Dholka, Champanir and Mahmudabad in Gujarat.
208495: BURGESS, C.M. - Cowries of the world.
230052: BURGESS, JAS. (EDITED). - Epigraphia Indica: A collection of Inscriptions supplementary to the corpus Inscriptionum Indicarum of the Archaeological Survey. Vol. II.
189643: BURGGRAEVE, GUIDO & MICHEL DECLEER. - Het Zwin. Leven tussen Land en Zee.
294751: BURGHAH, EDWARD. PARRY, NICHOLAS. - Providence improved. A manuscript by Ed. Burghah, (Burghall) the puritanical vicar of Acton. Begun in 1628, and ended 1663.
259241: BURGHEIM, ALFRED. - Der Kirchenbau des 18. Jahrhunderts im Nordelbischen.
118090: BÜRGIN. GURTNER, OTHMAR. - Bürgin.
110384: BURGKMAIR, HANS D.Ä. SCHWISOW, THEODOR. - Studien über Hans Burgkmair d. Ae. als Maler. (Diss.)
228267: BURGMAN, PAUL. - Denaturation of membrane proteins and hyperthermic cell killing. (Diss.)
296336: BURGT, FLIP VAN DER. - Kruisgang.
160927: BURKARD MEYER STEIGER. WEISS, KLAUS-D. - Burkard Meyer Steiger & Partner.
249925: BURKART-BAUER, MARIE-FLEUR. - Chinesische Jaden aus drei Jahrtausenden.
15114: BURKART, WALO. - Crestaulta. Eine bronzezeitliche Hügelsiedlung bei Surin im Lugnez.
80646: BURKE, VICTOR. - Revision on the fishes of the family Liparidae.
253452: BURKE, THOMAS E. - Mohawk Frontier. The Dutch Community of Schenectady, New York, 1661-1710.
240018: BURKE, MADELEINE LURTON. - Textes administratifs de la Salle 111 du Palais.
275216: BÜRKEL, HEINRICH. BESCH, INGEBORG. - Heinrich Bürkel. Zwischen München und Rom. Bilderbuch des Biedermeier.
213306: BURKEN, F.J. VAN. - Doorn in oude ansichten deel 2.
246002: BURKENS, M.C. A.O. - Beginselen van de democratische rechtsstaat. 6e dr.
260157: BURKHALTER, PAUL. - Devonport Dockyard Railway.
296546: BURKHARDT, HANSJAKOB. - Befestigung Seesperre Nas. Infanterie- / Artilleriewerke Ober- und Unter Nas mit Seehindernis an der Vierwaldstättersee-Eingangspforte zum Reduit. Und: Schweizer Marine auf dem Vierwaldstättersee. Einsatz der Motorboottruppen und der Lastschiffdetachemente - Entwicklung und Beschaffung der Patrouillenboote P-41 und P-80.
151956: BURKHARDT, G.E. - Kleine Missions-Bibliothek. Band II: Afrika & Die evangelische Mission auf dem Festland und den Inseln von Ostafrika.
151957: BURKHARDT, G.E. - Kleine Missions-Bibliothek. Band III: Asien I: Vorder-Indien.
294758: BURKI, URS. [COMTE, ANATOLE, A.O.] - [Der Künstler Urs Burki. Chaos und Ordnung. Werke von 1973 bis 2016. Künstlermonografie].
182362: BURKILL, I.H. - The Botany of the Abor expedition.
262904: BURKILL, H.M. - The useful plants of West Tropical Africa. 2nd. Edition.
182442: BURKUNK, MARLIN. - 'Toets en proef der loffelijcker bouwkonst' Stadsherstel op de Wallen en in de Haarlemmerbuurt.
64349: BURLAMACCHI, MAURIZIO. - Le antiche case del Bagno all Villa in terra di Lucca.
133085: BURLAND, COTTIE A. - Dieux et démons.
26958: BURLEIGH, THOMAS D. - Birds of Idaho.
262673: BURLET, JÜRG. - Geschichte der eidgenössischen Militáruniformen 1852 bis 1992. Ein Leitfaden für Sammler, Historiker und Freunde alter Uniformen und Militaria.
291322: BURLINGTON. - Exhibition of English Embroidery executed prior to the middle of the XVI Century.
188867: BURM, PAUL. - 100 kilometer Amsterdam. Zes wandel- en fietstochten door de stad.
239546: BURMAN, PETER. (EDITED). - Treasures on Earth. A good housekeeping guide to churches and their contents.
197215: BURMEISTER, KARL H. & W.DOBRAS. - Die Wiegendrucke der ehemals reichsstädtischen Bibliothek Lindau auf der Grundlage des bestehenden handschriftlichen Kataloges.
217829: BURNBY, JUANITA G.L. - A Study of the English Apothecary from 1660 to 1760.
216473: BURNE-JONES, E. CATALOGUE 1992. - Burne-Jones 1833-1898. Dessins du Fitzwilliam Museum de Cambridge.
293821: BURNELL, JOHN. SHEPPARD, SAMUEL T., A.O. - Bombay in the days of Queen Anne. Being an account of the settlement written by John Burnell with an introduction and notes by Samuel T.Sheppard. To which is added Burnell' s Narrative of his adventures in Bengal with an introd. by William Foster, notes by Evan Cotton and L.M.Anstey.
186898: BURNES, ALEXANDER. - Cabool. Being a personal narrative of a journey to, and residence in that city, in the years 1836, 7, and 8.
187394: BURNES, JAMES. - A visit to the Court of Sinde.
296753: BURNES, ALEXANDER. - Travels into Bokhara and a voyage on the Indus. Vol. I-III.
291058: BURNET, JOHN. EDWARDS, A.TRYSTAN (PREFACE). - The architectural work of sir John Burnet and Partners.
205738: BURNET, JOHN. - L'Aurore de la philosophie grecque.
111081: BURNETT, JOH. H. - The vegetation of Scotland. [1st ed.]
220339: BURNETT, GILBER THOMAS. - The Cyclopaedia of useful & ornamental plants used in the arts, in medicine, and for ornament, with a scientific and popular description of each plant...
127220: BURNEY, JAMES. - A chronological history of North-Eastern voyages of discovery; and of the early eastern navigations of the Russians.
87320: BURNHAM, DOROTHY K. - To please the Caribou. Painted Caribou-skin coats worn by the Naskapi, Montagnais, and Cree hunters of the Quebeck-Labrador Peninsula.
260145: BÜRNHEIM, HERMANN. - WEG. Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft. Die Geschichte einer bedeutenden Privatbahn.
196598: BÜRNHEIM, HERMANN. - Localbahn A.-G. München.
243445: BURNIE, DAVID. - Les fleurs de Méditerranée. Le guide visuel de plus de 500 espèces de fleurs sauvages.
239479: BURNIM, KALMAN A. & J.BASKETT. - Brief Lives: Sitters and artists in the Garrick Club Collection. With contributions by Edward A. Langhans.
281237: BURNS, MARGARET MCCUNN. - Chinese and Japanese porcelain in Dutch and Flemish still life paintings, 1600-1720.
216235: BURNS, JASPER. - Great Women of Imperial Rome. Mothers and Wives of the Caesars.
224056: BURNS, ROBERT I. - The worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror.
260735: BURNS, ROBERT I. - El Papel de Xàtiva.
278132: BUROLLET, THÉRÈSE. - Musée Gognacq-Jay. [Tome] II: Porcelaines.
236290: BUROLLET, P.A. - Le Sahel de sousse. Monographie phytogéographique.
46167: BUROW, J. - Der Antimenesmaler.
187947: BURR, MALCOLM. - In Bolshevik Siberia. the land of ice and exile.
295234: BURRARD, S.G. & H.H.HAYDEN. - Geography and geology of Himalayan mountains and Tibet.
135243: BURRAS, J.K. - Manual of climbers and wall plants.
274400: BURRI, ALBERTO. CALVESI, MAURIZIO. - Alberto Burri.
282947: BURRI & FONTANA. CORÀ, BRUNO. - Butti e Fontana 1949-1968.
127322: BURRIS-MEYER, HAROLD & E.C.COLE. - Theatres & auditoriums.
282471: BURROUGHS, COURTNEY. - 44th International Congress and Exposition on Noise Control engineering (Internoise 2015). Implement Noise Control Technlogy. Congress San Francisc 2015).
249551: BURROUGHS, EDGAR RICE. - Tarzan Triomphator (Tarzan Triumphant). Naar de Amerikaansche uitgave bewerkt door W.J.A.Roldanus Jr. [1e Ned. druk].
227390: BURROW, J.A. - A Reading of Sir Gawain and the Green Knight .
153527: BURROWS, MILLAR. - The Dead Sea scrolls of St. Mark's Monastry.
121960: BURROWS, GUY. - The land of the pigmies.
257404: BURRY, JANE & MARK BURRY. - De nieuwe mathematica van de hedendaagse architectuur. Bouwen in de 21ste eeuw.
145909: BURSIAN, ALEXANDER. - Die Häuser- und Hüttensteuer in Deutsch-Ostafrika.
285586: BURSSENS, HERMAN, A.O. - African Faces. An hommage to the African mask. / Un hommage au masque africain.
219575: BURSSENS, HERMAN. - Yanda-beelden en mani-sekte bij de Azande (Centraal-Afrika). [TWO VOLUME SET].
217914: BURSSENS, HERMAN. - Yanda-beelden en mani-sekte bij de Azande (Centraal-Afrika)
105885: BURT, CHARLES E. - A study of the Teiid lizards of the Genus Cnemidophorus with special reference to their phylogenetic relationships.
210290: BURT, CHARLES E & M.D. - Pacific Island Amphibians and Reptiles in the Collection of the American Museum of Natural History.
82054: BÜRTEL, HEINRICH. BUERTEL, L.V. - Heinrich Bürtel 1802-1869. Ein Malerleben der Biedermeierzeit.
232613: BURTHE D'ANNELET, [JULES-LOUIS-CHARLES] DE. - A travers l'Afrique Francaise du Cameroun à Alger par le Congo, le Haut-Oubanghi-Chari, le Ouadaï, l'Ennedi, le Borkou, le Tibesti, le Kaouar, le Zinder, l'Aïr, le Niger, le Ahaggar et le pays Ajjer.
30831: BURTON, JOHN A. - Owls of the world, their evolution, structure and ecology.
209614: BURTON, PHILIP J.K., A.O. - Birds of Prey. American nature guides.
39384: BURTON, MAURICE. - Elseviers zoogdierengids.
95005: BURTON, MAURICE. - Sponges.
56562: BURTON, JANE & J.TAYLOR. - Dierenleven in de duisternis. Tussen schemer en dageraad.
172422: BURTON, RICHARD F. - The lands of Cazembe. Lacerda's journey to Cazembe in 1798. translated [from the Portuguese] and annotated by R.F. Burton ; also journey of the pombeiros P.J. Baptista and Amaro José, across Africa from Angola to Tette on the Zambeze, trans. by B.A. Beadle and a résumé of the journey of MM. Monteiro and Gamitto by C.T. Beke.
206577: BURTON, RICHARD F. - Personal narrative of a pelgrimage to Al-Madinah & Meccah.
172462: BURTON, MAURICE. - Sponges.
246157: BURTON, ROBERT. - Mijn vogeltuin. Gids voor het creëren van een vogelvriendelijke tuin.
154738: BURTON, W.G. - The Patato. A survey of its history and of factors influencing its yield, nutritive value and storage.
107556: BURTON, ROBERT. - The life and death of whales. 2nd rev. and enl.ed.
154904: BURTT-DAVY, JOSEPH. - Maize. Its history, cultivation, handling, and uses with special references to South Africa.
231555: BURUKOVSKII, R.N. - Key to Shrimps and Lobsters.
74592: BURVENICH, FRED., A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
236723: BURVENICH, FRED., A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
74590: BURVENICH, FRED. A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
236724: BURVENICH, FRED., A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
236727: BURVENICH, FRED., A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
236728: BURVENICH, FRED., A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
236729: BURVENICH, FRED., A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
74596: BURVENICH, FRED. A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture, de floriculture et de culture potagère.
155101: BURWASH, DOROTHY. - English Merchant Shipping 1460-1540.
212063: BURY, POL. BALTHASAR, ANDRÉ & JACQUES DUPIN. - Derriere le Miroir 178.
221708: BURY, VISCOUNT & G.LACY HILLIER. - Cycling.
191169: BUSANA, MARIA S. A.O. - Via per Montes Excisa. Strade in galleria e passaggi sotteranei nell'Itaia romana.
260803: BUSBY, LOUISE & D.BROAD. - Inland Waterways of the Netherlands.
270672: BUSCH, WILHELM. NÖLDEKE, OTTO. - Wilhelm Busch. Sämtliche Werke.
221188: BUSCH, WERNER A.O. - Kunst als Bedeutungsträger. Gedenkschrift für Günter Bandmann.
276524: BUSCH, A.I. A.O. - Vergaard - bewaard - beheerd. Het cultuurbezit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
184972: BUSCH, SILVIA O. - Medieval Mediterranean ports. The Catalan and Tuscan coasts, 1100 to 1235.
140557: BUSCH, WILHELM. NÖLDEKE, OTTO. - Sämtliche Werke.
157682: BUSCH, WILHELM. - Schnaken & Schnurren. Eine Sammung humoristischerkleiner Erzählungen in Bildern. I. Teil (27 Aufl.) & II. Theil (22 Aufl.).
296191: BUSCH, HEINRICH. (ED.) - Monumenta Serica. Journal of Oriental studies. Vol XIX - 1960.
223010: BUSCH, GÜNTHER. - Hinweis zur Kunst. Aufsätze und Reden.
249967: BUSCHHAUSEN, HELMUT. - Die süditalienische Bauplastik im Königreich Jerusalem von König Wilhelm II. bis Kaiser Friederich II.
276065: BÜSCHING, D.A.F. - Neue Erdbeschreibung des ersten des ersten Theils zweyter Band welcher das ganze russische Reich, Preussen, Polen, Hungarn, und die europaïsche Türken, mit den dazu gehörigen und einverleibten Ländern, enthält.
75822: BUSCHINGER, ALFRED. - Staatenbildung der Insekten.
235359: BUSCHKENS, W.F.L. - The Family System of the Paramaribo Creoles.
276390: BUSCHOF, HERMANN. - Erste Abhandlung über die Moxibustion in Europa.
206443: BUSCHOR, ERNST. - Altsamische Standbilder IV.
33862: BUSCHOR, ERNST. - Bronzekanne aus Samos.
118064: BUSCHOR, ERNST. - Die Tondächer der Akropolis. I.[Band], Simen, [I.Heft:] Text.
215115: BUSCHOR, ERNST. - Altsamische Standbilder. [Heft 1 - 3].
1049: BUSCHOR, ERNST. - Grab eines attischen Mädchens. 2. Aufl.
11875: BUSCHOR, ERNST. - Maussollos und Alexander.
20587: BUSCHOR, ERNST. - Die Tondächer der Akropolis. I.[Band], Simen, [I.Heft:] Text. + [II.Heft:] Tafeln.
231160: BUSCHOR, ERNST & RICHARD HAMANN. - Die Skulpturen des Zeustempels zu Olympia.

Next 1000 books from Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.[an error occurred while processing this directive]

6/28