Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wat wij misten. Uitgegeven door den Nederlandschen dambond. Dit boek omvat in hoofdzaak de kopy die in Het Damspel zou zijn opgenomen, ware het niet, dat dit orgaan onder druk van de Duitsche bezetting niet is verschenen in de periode van mei 1943 tot en met september 1956.
Description: Dordrecht, De Nederlandschen Dambond, [1946]. 240 pp. Diagrams. Soft cover. Cover dam.

Keywords: Sports Checkers Sport Dammen

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 62416