Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De gruwel der verwoestingen of Vrankryks moord- en treur-tooneel. Ter eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankryk voorgevallen. Ten leer- en schrikbeeld voor alle volken van Europa, en inzonderheid voor Nederlands ingezetenen.
Description: Te Amsteldam, By J. Peppelenbos, 1794. 135 pp. 16 engr. plts with images of the French revolution, each with a caption. Publisher's wrappers in facsimilé on old paper. - Some foxing & soiling (some pages with some large brown staines). Rare Dutch anonymous publication about the French revolution.

Keywords: History 18th century France Geschiedenis 18e eeuw Frankrijk

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 296966