Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Nieuwe en Oude Reglementen voor de Capiteynen ; Equipagie-meesters ; met haer Assistenten ; mitsgaders de commissarisen ter Monstering ; en Schrijvers ; op 's Landts Oorloghschepen, alles behoorende ter directie van den Raet ter Admiraliteyt in Zeelant , vernieuwt en by den anderen gebracht , om yeder die het aengaen kan , sigh tot narichtingh te dienen.
Description: Middelburg, Bartholomeus de Later, n.d. [c. 1674]. (8),18,4,13,3,7 pp. No covers (as published)* Extremely rare Dutch naval decree, only one other copy known in existance.

Keywords: Navigation Europe Netherlands Scheepvaart Europa Nederland

Price: EUR 500.00 = appr. US$ 543.42 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 294992