Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments / door last der [...] Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael [...] uyt de oorspronckelicke talen in onze Nederlandscht tale getrouwelick over-geset; met nieuw bygevoeghde verklaringen [...] ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van druckfouten.
Description: Dordrecht & Amsterdam, Jacob Pieter Keur & Pieter Rotterdam, 1710. [XXIV],332,[II],144;[XIV],169;[II],58 folia. Copper-engraved folded maps & plates. Original blindstamped leather with brass hinges, locks and corner-pieces. - Two brass corner-pieces missing; spine partly repaired & worn; new endpapers; some skillfull repairs of the maps (mostly in the folds).* Worldmap is present.

Keywords: Theology Bible Theologie Bijbel

Price: EUR 1500.00 = appr. US$ 1630.27 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 292039