Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Repertorium of generaal register over de ses [eerste] deelen van het Groot Placaatboek, gestelt volgens de jaaren en datums. - [AND:] Repertorium of generaal register over de ses [eerste] deelen van het Groot Placaatboek, gestelt volgens de letters van het A.B.C. [title on spine: Register of the Groot Placaatboek].
Description: In 's Gravenhage, By Jacobus Scheltus, 1752. 2 vols. Unpaginated. Uniform contemp. h.calf, spines raised in compartments & gilt stamped; marbled boards (brown lapwing paper). 16mo. - Both volumes sl. worn along the extremities.* Complete set of two registers for the first six volumes of the Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de [...] Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de [...] Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande [...] Staten van Zeelandt [...] by een gebracht door Cornelis Cau, Simon van Leeuwen, Jacobus Scheltus. [et al.] e.a. ('s-Gravenhage, 1658-1746).

Keywords: History Netherland Law Netherlands Geschiedenis Nederland Justice Nederland ?Stelling Achter Toonbank / ?Stelling Achter Toonbank / IV

Price: EUR 400.00 = appr. US$ 434.74 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 288593