Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het groote tafereel der dwaasheid, vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der Actie-, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland en de Nederlanden, gepleegt in den jaare MDCCXX : zynde een verzameling van alle de conditien en projecten van de opgeregte compagnien van assurantie, navigatie, commercie &c. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H. Staten van eenige provintien zyn verworpen : als meede konst-plaaten, comedien en gedigten, door verscheidene liefhebbers uytgegeeven tot beschimpinge deezer verfoeijelyke en bedrieglyke handel, waar door in dit jaar, verscheidene familien en persoonen van hooge en lage stand zyn geruineerd, en in haar middelen verdorven, en de opregte negotie gestremd, zo in Vrankryk, Engeland als Nederland
Description: N.pl., 1720. [reprint: Amsterdam, Van Hoeve, 1980]. [386] pp. B./w. plts, incl. one fold. map. h.calf. Folio.Reprint of the famous Dutch satirical work on the South Sea Bublle. - Printed in a limited and numbered edition of 350 copies.

Keywords: Economy History wijk Economie Geschiedenis wijk

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 282729