Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Biblia Sacra, dat is alle de Heylige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, / nu op een nieuw met groote naerstigheyt oversien, en naer den laetsten Roomschen text verbetert, door de doctoren der H. Godtheyt, inde vermaerde Universiteyt van Loven. In den iare M.D. XCI
Description: Antwerpen, Jan Moerentorf [Plantin-press], 1690. 2 vols. in 1. Unpag. Copper-engraved title-page. Raised full leather (blindstamped decorated) binding with origincal brass catchers (clasps missing). Folio. - Spine with repairs and worn along the edges.* Originally published by Plantin in 1599.

Keywords: Theology Bible Theologie Bijbel

Price: EUR 750.00 = appr. US$ 815.14 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 278852