Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 't Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig Bezoek hunner Doorlugtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zyne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768.
Description: Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768 [herdruk Alphen a./d. Rijn, 1971/72]. 74 blz. Z./w. illustr. Imit. leer.

Keywords: Topography Amsterdam Topografie

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 201061