Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Praxis Ivdiciari, in twee onderscheyde deelen vervat. I: Practyk Judicieel ofte Instructie op de forme en manier van Procederen voor Hoven en Recht-Banken, So in 't generaal, als in verscheide particuliere meest voovallende materien, daar bevoegt zyn de voornaamste questien en incidenten op yeder materie passende. In desen Druk vermerdert en verbetert, En verrykt met een Woorden-boek van allerhande Konst en Bastaertwoorden, seer nodig en dienstig tot de Practyk. II: Practyk notariael ofte Instructie tot het maken ende instellen van de voornaamste Instrumenten, en allerley Contracten, Acten, Handedlingen en Sispositien, die voor Notaris en Getuygen, of in 't particulier by partyen opgerecht en gedaan worden, Bekleeds met Reedenen, Rechten en Rechtsgeleerden, van alles dat inde Practyk kan voorvallen. Met Decisien van verscheyden Hoven ende Parlementen dar op gevolgt. 
Description: Utrecht, Jacob van Poolsum, 1729. [2],376,[29] & [4],480,[108] pp. Engr. title. Vellum, raised spine and stamped boards. - Very slightly browned, first free endpaper missing.

Keywords: Law Netherlands Justice Nederland ?Stelling Achter Toonbank / ?Stelling Achter Toonbank / VII

Price: EUR 390.00 = appr. US$ 423.87 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 200382