Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Oude prentkaarten vertellen over Edam. [Deel 1].
Description: Alphen a./d. Rijn, Repro-Holland, 1971. 1 deel (v./d. 2). [2] blz. tekst & 75 z./w. platen met onderschriften. Karton. - Band licht sleets & wat verschoten; annotatie op schutblad.

Keywords: Postcards Topography Edam Noord-Holland Ansichtkaarten Topografie

Price: EUR 7.50 = appr. US$ 8.15 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 190270