Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geschied- en rechtskundig Onderzoek, rakende het eigenmatig en afzonderlijk afdanken van Krijgsvolk bij de Staten van Holland met de gevolgen daarvan; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van PrinsmWillem den Tweede.
Description: Brussel, Brest van Kempen, 1828. 196 blz. Opn. geb. in h.linn.Last pp. little spotted.

Keywords: History Netherland Geschiedenis Nederland

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)
- Book number: 169677