Antiquariaat Academia
Tollensstraat 21-B, 1053 RS Amsterdam            Email: info@antiquariaatacademia.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8575: VERDONK, J.J. - Petrus Ramus en de wiskunde. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
8615: VERDOONER, DAVE; SNEL, HARMEN - Trouwen in Mokum. Jewish marriage in Amsterdam 1598-1811. ( 2 vol.)
26793: VERDOORN, DR. J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
21204: VERDOORN, DR. J.A. - Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw.
21445: VERGHESE, MARY - Fancy Eggs. (Sugar Art Ideas)
7913: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - P. Vergili Maronis Opera. (edited and annotated by Frederic Arthur Hirtzel) Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis)
14980: VERHAAK S.J., DR. C. - Zeger van Kortrijk commentator van Perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave.
19533: VERHAGEN, JOSJE - Finiteness in Dutch as a second language. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
14658: VERHEUL DZN., J. - De Rotterdamsche Schie 1340-1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden.
12837: VERHEUL DZN., J. - De Ned. Hervormde gemeente en haar oude kerk te Delfshaven. Voorafgegaan door een korte beschrijving van het ontstaan en de opkomst van het voormalige Delfshaven.(Met 17 reproducties naar tekeningen en foto's)
20909: VERHOEF, ESTHER - Agaporniden. Aanschaf, verzorging, voeding, gedrag, kweek. (2e dr.)
9231: VERHOORN, WIM - Hardlopen. Leerplan voor de recreatie-loper.
8310: VERHORST, PATRICK - Transesophageal echocardiography in the management of atrial fibrilation. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
15887: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander VerHuell. Zijn er zoo ?
15888: VERHUELL, ALEXANDER - De Werken van Alexander VerHuell. Afspiegelingen. / Ze zijn er ! ?
4745: VERKAAIK, OSKAR - A People of Migrants. Ethnicity, State and Religion in Karachi. (Comparative Asian Studies 15)
1882: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, DR. E.F. - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneeel.
14462: VERKADE, P. - Muntboek bevattende de namen en afbeeldingenvan munten geslagen in de zeven voormalig Vereenigde Nederlandsche Provincien sedert den vrede van Gent tot op onzen tijd. (reprint)
22036: VERKADE, DR. MARGARETHA A. - Den derden Dach. Ontstaan en ontwikkeling van de Polder Westzaan.
16118: VERKADE, DR. M.A.; GROESBEEK, MR. J.W.; HART, DR. S.; MARS, F. - Zaandam 150 jaar stad 1811-1961. Bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad.
14225: VERKAMMEN, MATTY; VERMEER, EVERT - Om 't Spel en de Knikkers. 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
19326: VERKRUYSSE, DR. P.J.; (EINDRED.) - Dien langen Duyvel van Nieukoop. Twee pamfletten uit 1651 over baljuw Jan van Sevenhoven. (uitgegeven en van commentaar voorzien door een Werkgroep van Amsterdamse neerlandici)
1792: VERKRUYSSE, P.J. - Critisch Bulletin I en II. 1930-1957 Deel I : Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven. Deel II : Index. (Literaire tijdschriften in Nederland. Bibliografische beschrijvingen,analytische inhoudsopgaven en indices,nos. 1 en 2) (2 dln.)
13950: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's IL PASTOR FIDO in de Nederlandse dramatische literatuur. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
20516: VERKUYTEN, M. - Symbool en samenleving. Over symbolen en hun rol in het sociale leven.
18324: VERLEYEN, DR. WILFRIED; VAN EECKHOUDT, LUC - Iconografie van de Sint-Pieters-en-Paulusabdij.
12670: VERLOOY, JAN BAPTIST CHRYSOSTOMUS - Verhandeling op d'Onacht der moederlyke Tael in de Nederlanden (1788).
17004: VERMEER, EVERT - 90 jaren Ajax, 1900-1990.
6856: VERMEEREN, ANNEMIEK - Hypnotics and Antihistamines. Effects on cognitive functions and driving performance. (doctoral thesis Universiteit Maastricht)
17783: VERMEERSCH, JOSE; DELISSEN, NICOLE; DELSING, HUUB; HEINO/WIJHE (RED. EN SAMENSTELLING) - Jose Vermeersch. Beeldbouwer.
15333: VERMEIJEN, L.; AERTS, J. - Hoe wij ze spelen.
16073: VERMET, B.M.; (RED.) - Een eigenzinnig verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
19166: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden. (2e dr.)
20854: VERMEULEN, HANS - De Maasbode. De bewogen geschiedenis van "De beste courant van Nederland
25423: VERMEULEN, MATTHIJS - Mijn geluk, mijn liefde. Brieven aan Thea Diepenbrock 26 mei 1945 - 12 juli 1946. (ingeleid, toegelicht en bezorgd door Odilia Vermeulen)
18429: VERMEULEN, DR. F.A.J. - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk : de monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Tweede aflevering. B. De Tielerwaard. (reprint)
9234: VERMEULEN, DR. ARMAND - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralisator en humanist.
26648: VERMEULEN, MATTHIJS - Het enige hart.
21320: VERMEULEN, C. - Cor Ecclesia. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik'. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
1831: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
14042: VERMOORTEL, PHILIP - De parabel bij Multatuli. GHoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden ?
21061: VERMOTE, GWENNY; BAETEN, CHRISTEL - Harmonies, fanfares en brassbands in de provincie Antwerpen.
13679: VERPLAETSE, R; MUSSEN, M. - Mechanotheraphie.
16348: VERRIJN STUART, C.A.; (VOORBERICHT VAN) - Geschiedenis van de statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. (fotografische herdruk)
4157: VERSCHUREN, HARRY - Jean Pauls "Hesperus" und das zeitgenössische Lesepublikum.
14880: VERSPOOR, DOLF - Saudades van Camoens.
13055: VERSPRILLE, MR. A.J.; E.A.; (RED.) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen.
20526: VERSPRILLE, MR. ANNIE - Leiden in oude ansichten. (9e dr.)
9830: VERSTRAATEN, WIM - Het groot jeneverboek.
3126: VERVAECK, SOLANGE - Bibliografie van de geschiedenis van België. Bibliographie de l'histoire de Belgique. 1831-1865. (Bijdragen Interuniversitair Centrum voor hedendaagse geschiedenis / cahiers Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine, no. 37)
16135: VERVLIET, PROF. DR. H.D.L. - Gutenberg of Diderot ? De typografie als factor in de wereldgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de universiteit van Amsterdam op maandag 16 mei 1977)
21322: VERVLOET, J.J.; (BEWERKT DOOR) - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811). (Hollandse Bronnen, deel 5)
15265: VERWEY, ALBERT - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
26523: VERWILGHEN, ANDRE P. - La Saga Campinoise 1912-1925. Souvenirs de mon enface 1912-1925.
12818: VESTDIJK-VAN DER HOEVEN, A.C.M. - Religieus recht en minderheden. Een onderzoek naar de rechtspositie van de leden der minderheden in relatie tot het eigen religieuze recht van deze minderheden in Nederland.
19132: VESTDIJK, S. - Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthetiek.
16532: VETERMAN, EDUARD - De Krijtkring (Hoei-Lanki). Naar Klabund's bewerking van Li-Hing-Tao's oud-Chineesche tooneelspel.
22103: VETTER, EDDIE - Concentrische cirkels. Modus, affect, sfeer en tijd in een middeleeuws muziektheoretisch gedicht. (proefschrift Universiteit Utrecht)
12118: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer Schilderboek. (2e herziene dr.)
12667: VEURMAN, B.W.W.E. - Adelijn, bruin maagdelijn... Liederen, dansen, spelen.
14267: VEURMAN, B.W.E. - Dokter in West-Friesland. (Stolphoevereeks II)
12527: VEURMAN, B.; BAX, D. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieen en teksten. (met een inleiding en van commentaar voorzien)
9320: VICENC-VIVAS, J. - Historia Economica de Espana. (9. ed.)
15237: VIETH, HARALD - Hier lebten sie miteinander in Harvestehude-Rotherbaum. Jüdische Schiksale. Alltägliches. Heutiges.
11341: VIJFVINKEL, R.; COMPANJE, K.P.; DE GEUS, W.J.; HEGENER, M.M. - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentwerken (1636-1986).
15185: VIJSELAAR, JOOST - Krankzinnigen gesticht. Psychiatrische inrichtingen in Nederland 1880-1910.
13090: VILAR, PIERRE - Une histoire en construction. Approche marxiste et problématiques conjoncturelles.
9493: VILLARROEL, FIDEL - The Dominicans and the Philippine Revolution 1896-1903.
10708: VIMALANANDA, TENNAKOON - Buddhism in Ceylon under Christian powers and The Educational and Religious Policy of the British Government in Ceylon 1797-1832.
9553: VINOGRADOFF, PAUL - Villainage in England. Essays in English mediaeval History. (reprint)
16009: VINOGRADOV, V.K.; POGONYI, J.F.; TEPTZOV, N.V. - Hitler's Death. Russia's Last Great Secret from the Files of the KGB.
12306: VIS, DIRK; VIS JCZ., JACOB - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
10362: VIS, G.N.M. - Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar 1744-1994.
24182: VIS, JURJEN - Gaudeamus - Het leven van Julius Rontgen (1855-1932). componist en musicus.
23463: VISSCHER, H.J. - Rotterdammers op de trappen der historie. Een onderzoek naar de sociale mobiliteit van gezinshoofden in Rotterdam rond 1880. (proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam)
26655: VISSER, FRANK - De zaak Antonius van der Waals.
9731: VISSER, INGMAR - Rules and Associations. Hidden Markov models and neural networks in the psychology of learning. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
23280: VISSER, ROGIER - Identities in Early Arabic Journalism. The Case of Louis Sabunji. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5044: VISSER, S.L. - Correlaties tussen de geconditioneerde reaktie van het alfa ritme en kenmerken van het routine elektro-encefalogram bij normale proefpersonen en psychiatrische patienten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
15696: VISSER, HANS - Brieven rond de Vestdijk-biografie.
6019: VISSER, A.J.J. - Lig en donker.
18554: VISSER, DRS. IRMIN - Het Slot te Zeist.
2932: VISSER, H. - Logical analysis and ontological reconstruction. Two programs in the analytical tradition. (proefschrift Katholieke Universiteit Brabant)
23419: VISSER, DRS. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten.
26654: VISSER, FRANK - De bezetter bespied. De Nederlandse Geheime Inlichtingendienst in de Tweede Wereldoorlog.
18167: VISSER, DRS. H.A. - Molens in Noord-Holland in oude ansichten. (2e dr.)
4758: VISVANATHAN, SUSAN - The Christians of Kerala. History, Belief and Ritual among the Yakoba.
23649: VITZTHUM D'ECKSTAEDT, LE COMTE C.F. - Maurice comte de Saxe et Marie-Josephe de Saxe Dauphine de France. Lettres et documents inedits des archives de Dresde.
13876: VLADIMIRSKAJA, N.S.; MORSAKOVA, E.A.; BOBROVNICKAJA, I.A.; MARTYNOVA, M.V.; (AUTOREN) - Das Gold aus dem Kreml. Geschichte der russischen Goldschmiedekunst.
2561: VLEUGELS, RENE M.P. - Industrialization and Secondary Cities in Central Mexico. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
7781: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Vervolg op "De Dageraad der Volksbevrijding". Derde deel. De jaren 1914-1919.
16166: VLIEGENTHART, A.W. - De Galleria Buonarroti. Michelangelo and Michelangelo il Giovane. (Rijksuniversiteit Utrecht)
18790: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtenkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
13542: VOETS, SJEF - Sjef Voets. Beelden-tekeningen. Sculptures-drawings.
6572: VOETS, B. - Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Holland.
4274: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 8e Folge. (1957)
4273: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 10e Folge. (1959)
8961: VOGEL, DR. H.C. CARL ADOLF (HERAUSGEGEBEN VON) - Jagdschätze im Schloß Fuschl.
6608: VOGEL, PROFESSOR DR.-ING. TH. (HERAUSGEB.) - Jahrbuch des Eisenbahnwesens. 9e Folge. (1957)
12056: VOGELAAR, CHRISTIAAN; BAAR, P.J.M. DE; MOERMAN, INGRID W.L.; WETERING, ERNST VAN DER; EKKART, RUDOLF E.O.; SCHATBORN, PETER - Rembrandt & Lievens in Leiden. 'Een jong en edel schildersduo'.
17010: VOGELZANG, FRED - Een aarzelende machtsstrijd : IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788. ( = jaarboek Oud-Utrecht 2004, pp. 63-118)
19221: VOIGT, JOHANNES H.; (HRSG. VON) - Die erforschung Australiens. Der Briefwechsel zwischen August Petermann und Ferdinand von Mueller 1861-1878.
16623: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778. (vertaald door Hanny Vermeer-Pardoen)
13590: VOM SCHEIDT, JüRGEN; (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Der unbekannte Freud. Neue Interpretationen seiner Träume durch E.H. erikson, A. Grinstein, H. Politzer, L. Rosenkötter, M. Schur u.a.
14456: VON STERNBERG, JOSEF - Das Blau des Engels. eine Autobiographie.
20760: VON OLBERG, GABRIELE - Freie, Nachbarn und Gefolgsleute. Volkssprachige Bezeichnungen aus dem sozialen Bereich in den fruhmittelalterlichen Leges.
19952: VON GRUNEBAUM, G.E. - Medieval Islam. A Study in Cultural Orientation. (2nd impression)
6257: VON VOLBORTH, CARL-ALEXANDER - Heraldiek.
20017: VON SACHSEN-WEIMAR, CARL AUGUST; ANDREAS, WILLY; (HRSG. VON) - Politischer Briefwechsel des Herzogs und Grossherzogs Carl August von Weimar. (herausgegeben von Willy Andreas; bearbeitet von Hans Tummler. Band 1. 1778-1790. Band 2. 1791-1807. ( 2 Bde.) (von 3 Bde.)
20650: VON KLEIST, HEINRICH - Gesamtausgabe. Samtliche Werke und Briefe. (Gedichte, Dramen, Erzahlungen, Anekdoten, Kleine Schriften, Briefe 1793-1811) (7 Bde.)
10017: VON BRüCKE, E.; CUMMING, W.; VON HELMHOLTZ, H.; RUETE, C.G. THEOD. - Das Augenleuchten und die Erfindung des Augenspiegels. Mit zwölf Abbildungen im Text.
21282: VON DER MUHL, EMANUEL - Denis Veiras et son Histoire des Sevarambes (1677-1679).
17023: VON GöTZEN, GRAF G.A. - Deutsch-Ostafrika im Aufstand 1905/06. (Mit 6 farbigen Lichtdrucktafeln nach Originalen von Wilhelm Kuhnert, 4 Kartenskizzen und 1 Übersichtskarte.
16185: VON ASTEN, GEORG - Kriegskunst in Aufgaben. Heft 1. Aufklärung. Heft 2. Vorposten, Märsche und Marschsicherung. (2 Hefte in 1 Band)
21404: VON BUNSEN, MARIE - Kaiserin Augusta.
11215: VON GLEICH, C.C.J. - Die sinfonischen Werke von Alexander Skrjabin. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
15340: VON SCHROEDER, LEOPOLD - Arische Religion. Bd. 1. Einleitung. Der altarische Himmelgott. Das höchste gute Wesen. Bd. 2. Naturverehrung und Lebensfeste. (2 Bde.)
18039: VON HABERLER, GOTTFRIED - Prospérité et Dépression. Étude théorique des cycles économiques. (nouvelle édition revue et augmentée)
9275: VON VAUPEL KLEIN, J.C. - Towards a Monograph of Euchirella.
9174: VON LüTGENDORFF, WILLIBALD LEO FREIHERR - Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. (2 Bände) (Nachdruck der 6. durchgesehenen Auflage)
15382: VON HUMBOLDT, ALEXANDER - Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents. (In deutscher Bearbeitung von Hermann Hauff. Nach der Anordnung und unter Mitwirkung des Verfassers. Einzige von A. von Humboldt anerkannte Ausgabe in deutscher Sprache) (4 Teile in 2 Bde.)
16207: VON HOFMANNSTHAL, HUGO; KARG VON BEBENBURG, EDGAR - Briefwechsel.
8528: VON GRUNEBAUM, G.E. - Islam. Essays in the nature and growth of a cultural tradition. ( = The American Anthropologist, vol. 57, no. 2, part 2 / memoir no. 81)
8321: VON MARCHTALER, HILDEGARD - Aus Alt-Hamburger Senatorenhäusern. Familienschicksale im 18. und 19. Jahrhundert.
8189: VON LINNé, CARL - Nemesis Divina. (Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry; ingeleid door J.M.M. de Valk)
7533: VON BüLOW, BERNHARD FüRST - Denkwürdigkeiten. (herausgegeben von Franz von Stockhammern) (4 Bde.)
13539: VON DüRING,MONIKA; DIDI-HUBERMAN, GEORGES; POGGESI, MARTA - Encyclopaedia Anatomica. A Complete Collection of Anatomical Waxes. Museo La Specola Florence.
7384: VON KROSIGK, HANS - Karl Graf von Brühl General-Intendant der königlichen Schauspiele, später der Museen in Berlin und seine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Handschriften des Archivs zu Seifersdorf.
11561: VON DER DUNK, THOMAS - Een Duits architect in Rotterdam in de Republiek. De Reiseanmerkungen van Leonhard Christoph Sturm (1660-1719). ( = Rotterdams Jaarboekje 2004, pp. 157-189)
7274: VON JANSON, SARA - Erinnerungen aus dem Hause Holtzendorff. (Mit 16 Bildtafeln)
7267: VON DER DUNK, HERMANN - Der Deutsche Vormärz und Belgien 1830/48. (Dissertation Rijksuniversiteit Utrecht)
7266: VON SYDOW, ANNA; (HRSG. VON) - Gabriele von Bülow, Tochter wilhelm von Humboldts. ein Lebensbild. Aus den familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder 1791-1887. (15. Auflage)
4457: VON LAIMBECKHOVEN SJ, GOTTFRIED; MALEK, ROMAN; (HRSG. VON) - Gottfried von Laimbeckhoven SJ (17017-1787). Der Bischof von Nanjing und seine Briefe aus China mit Faksimile seiner Reisebeschreibung. Transkribiert und bearbeitet von Stephan Puhl (1941-1997) und Sigismund Freiherr von Elverfeldt-Ulm.
18878: VON MUNCHING, L. L. - De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eeerste Wereldoorlog 1914-1918.
17886: VON MOSER, OTTO - Feldzugsaufzeichnungen 1914-1918 als Brigade-, Divisionskommandeur und als kommandierender General. (Mit 135 Abbildungen, 3 Ubersichts- und 27 Textskizzen) (3. neu ausgestattete Auflage)
6147: VON LANG, JOCHEN; (ED.) - Das Eichmann-Protokoll. Tonbandaufzeichnungen der israelischen Verhöre. Mit 66 faksimilierten Dokumenten. (Nachwort Avner W. Less. Mitarbeit Claus Sybil)
20361: VON EINSIEDEL, WOLFGANG; WOERNER, GERT; GEISLER, ROLF; (RED.) - Kindlers Literatur Lexikon. Band I - VIII. Essays. Werke. Erganzungsband u. Gesamtregister.
13116: VON DER DUNK, THOMAS - Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland.
18722: VON KEPPLER, DR. PAUL WILHELM - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
20168: VON BUCOVICH, MARIO - Berlin. (Mit einem Geleitewort von Alfred Doblin)
2389: VON BAYREUTH, MARKGRäFIN WILHELMINE - Eine Preussische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs. Die Memoiren der Markgrafin von Bayreuth.
19491: VON ARNIM, HANS - Bettina von Arnim.
17947: VON PASTOR, LUDWIG FREIHERR - Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürstlichen Absolutismus. Band XV. Von der Wahl Klemens' XI. bis zum Tode Klemens' XII. (1700-1740). (8. unveränderte Auflage).
21079: VON KüHLMANN, RICHARD - Erinnerungen.
12410: VON WEIDA, MARCUS; VAN DER LEE, ANTHONY - Spigell des ehlichen Ordens (aus der Handschrift herausgegeben von Anthony van der Lee)
12416: VON VELSEN, DOROTHEE - Die Gegenreformation in den Fürstentümern Liegnitz-Brieg-Wohlau. Ihre Vorgeschichte und ihre staatsrechtlichen Grundlagen.
5235: VON WINTERSTEIN, EDUARD - Mein Leben und meine Zeit. Ein halbes Jahrhundert deutscher Theatergeschichte.
11218: VON WINTERFELD, L.; HöMBERG, A.K.; JOHANSEN, P.; THüMMLER; RIERING, B. - Westfalen, Hanse, Ostseeraum.
13387: VON KEYSERLING, LEONIE - Studien zu den Entwicklungsjahren der Brüder Gerlach. Mit Briefen Leopolds von Gerlach und seiner Brüder an Karl Sieveking.
11584: VON DER DUNK, THOMAS H. - Een Duits architect op doorreis. Leonhard Christoph Sturms Reiseanmerkungen over Gelderland. (= Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre, dl. 84, pp. 42-83)
15310: VON HOHENZOLLERN, JOHANN GEORG PRINZ; SCHUSTER, PETER-KLAUS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Manet bis Van Gogh. Hugo von Tschudi um die Moderne.
23268: VON AMSBERG, MARTJE-CHRISTINE - Welle im Strom. Eine Frau gibt nicht auf.
16173: VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij. (Jeugdbibliotheek, deel 1)
5054: VOOGT, JAN - The War in Vietnam. The View from a Southern Community Brownsville, Haywood County, Tennessee. (dissertation Universiteit van Leiden)
7687: VOOREN, STEEF - Van Doon tot Van Duin. Rotterdam de Revue gepasseerd.
6365: VOORHOEVE, PETRUS - Overzicht van de volksverhalen der Bataks. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
18931: VORGRIMLER, HERBERT; BERNAUER, URSULA; STERNBERG, THOMAS - Boodschappers uit hogere sferen. De cultuurgeschiedenis van de engel.
21973: VORSELAARS, AD; VAN HERPT, CAREL; VAN GILS, JEF; E.A. - Molens in Goirle en Riel. Van dorpsfabriek tot levend monument.
17424: VOS, JACQUES - Het huis lijkt wel een schip. Handleiding voor het poezieonderwijs op de basisschool.
20547: VOS, RIK/GEEL,RUDOLF - We hebben ze weer met genoegen bekeken...
3880: VOS, DR. H. - THEMIS.
16496: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
13466: VOS, PAUL; (VERKLARENDE TEKST VAN) - Panorama van Mol.
19868: VOS, RENé - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
21657: VOS, DRS. H.B. - De Nienoord. Huis en historie.
16393: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
21517: VOSMAER, MR. CAREL; STUIVELING, DR.G. - De briefwisseling Vosmaer-Perk uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door Dr. G. Stuiveling.
968: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES; VAN STRAATEN O.E.S.A., MODESTUS; (EDITION ET INTRODUCTION DE) - Gerardus Joannes Vossius. Universalis Philosophiae Akrooteriasmos. Dispute soutenue à l'Université de Leyde le 23 février 1598. Thèses et défense.
4957: VOSSKAMP, WILHELM - Zeit- und Geschichtsauffassung im 17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein.
10192: VOSTERS, JAN - Jan Vosters. Verleden tijd.
8988: VOVELLE, MICHEL - Ville et campagne au 18e siècle (Chartres et la Beauce)
5007: VRANCKEN, RIK - Snellere Duiven.
8233: VREDENBREGT, JACOB - Bawean dan Islam.
12510: VREDENDUIN PZ., J. - Het archief van de Nederduitsch Herv. Gemeente van Zaandijk en de geschiedenis van kerk en gemeente.
4715: VREEDE-DE STUERS, DR. COR - Girl Students in Jaipur. A study in attitudes towards family life, marriage, and career.
14954: VRIES, M. DE; SOETEKOUW, P.M.M.B.; BLEIJENBERG, G.; MEER, J.W.M. VAN DER - Het Post-Cambodja Klachten Onderzoek Fase 1. Een inventariserend onderzoek naar aard, omvang en onstaanswijze.
12967: VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer. 25 januari 1867 - 18 juli 1932.
12066: VRIES, LYCKLE DE - Jan van der Heyden.
11355: VRIES, LYCKLE DE - Diamante gedenkzuilen en leerzaeme voorbeelden. Een bespreking van Johan van Gools Nieuwe Schouburg.
21483: VROLIJK, MARJAN - Recht door Gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567). (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
12100: VROOM, W.H.; DE BRUYN KOPS, MR. C.J.; VAN THIEL, DR. P.J.J.; E.A.; (SAMENGESTELD DOOR) - Het Vaderlandsch Gevoel. Vergeten negentiende-eeuwse schilderijen over onze geschiedenis.
18408: VROON, DR. A. - Carel Willem Pape, 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. XCI)
23729: VROON, DR. A. - Ingelijfd bij het Franse keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de periode 1810-1814.( = Historische Reeks Land van Heusden en Altena, jrg. 8 /1997/)
23607: VROON, DR. A. - Carel Willem Pape, 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
2684: VROONHOVEN, L.V. - Onderdrukking en vorming. Ontwikkeling aan een periferie: boeren in Puno, Peru. 2 dln. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen)
24183: VUYK, SIMON - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820.
23796: VUYK, SIMON - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860.
2161: VUYK, TRUDEKE - Children of One Womb. Descent, Marriage and Gender in Central African Societies. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
23470: VUYK, SIMON - De dronken Arminiaanse dominee. Over de schaduwzijde der verlichte remonstranten.
11824: WäTJEN, HERMANN - Der deutsche Anteil am Wirtschaftsaufbau der Westküste Amerikas. [im 19. Jh.]
6940: WAAL, CARLA - Harriet Bosse. Strindbergh's Muse and Interpreter.
19341: WAASDORP, JOOP - De verhalen. (2e dr.)
20612: WACHTER, KENNETH W.; (ED.) - Statistical Studies of Historical Social Structure.
10710: WADLER, JOYCE - Liaison. The gripping real story of the diplomat spy and the Chinese opera star whose affair inspired "M. Butterfly".
21790: WAGEMAKER, ALLARD - Afghanistan 2001-2011. Gewapende interventie en staatsvorming in een fragiele staat. (proefschrift Universiteit Leiden)
2035: WAGEMAKERS, A.J.M. - Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919. (proefschrift Katholieke Universiteit Tilburg)
21259: WAGENAAR, C.G. - De Joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5de eeuw voor Christus. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
10744: WAGENAAR, JOHANNES; VAN BENTHEM, JAAP - Johan Wagenaar (1862-1941). Leven en werk van een veelzijdig kunstenaar.
23953: WAGNER, ANTHONY RICHARD - English Genealogy.
6279: WAITE, ARTHUR EDWARD - The Doctrine and Literature of the Kabalah. (photomechanical reprint)
6440: WAITE, EDGAR R. - The Reptiles and Amphibians of South Australia.
19086: WAKE, JEHANNE - Kleinwort Benson. The history of two families in banking.
4311: WAKKER, GERRY - Conditions and conditionals. An investigation of ancient Greek. (Amsterdam Studies in Classical Philology, no. 3)
16700: WALBURGH SCHMIDT, HAKS - Het Dertiende Peloton. Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166. Slag bij Arnhem 1944.
13823: WALDMAN, DIANE - Enzo Cucchi.
13139: WALK, JOHN - Fenton Special Orders 1940-1980.
24373: WALLERSTEIN, IMMANUEL - The Modern World-System. Vol. 1. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century.
24064: WALLERSTEIN, IMMANUEL - Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750. ( = Het moderne wereld-systeem dl. II).
20901: WALLY, DR. BARBARA - Jacobo Borges. Der Himmel senkte sich.
19598: WALSH, AMY; BUIJSE, EDWIN; BROOS, BEN - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etser.
11517: WALSH, FRANK - Sin and Censorship. The Catholic Church and the Motion Picture Industry.
14938: WALTER, DR. MARäUSCHLEIN - Ferdinand von Rayski. Sein Leben und sein Werk. (Mit 196 Abbildungen, darunter 21 farbigen Wiedergaben, einem Gesamtverzeichnis der Werke und einer Stammtafel)
8465: WALTHAUS, RINA - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden)
20861: WALVIS, JAAP - Het Goudsche Aartspriesterdom 1712. Bezorgd en inhgeleid door J.J. Hallebeek en M.F.G. Parmentier.
19729: WANSINK, DR. H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575-±1650.
26586: WARD, GERALD W.R.; HOSLEY JR., WILLIAM N.; (EDS.) - The Great River. Art & Society of the Connecticut Valley, 1635-1820.
20152: WARD, GERALD W. R.; HOSLEY JR, WILLIAM N.; (EDS.) - The Great River. Art & Society of the Connnecticut Valley, 1635-1820.
21385: WARNCKE, CARSTEN-PETER - Het Ideaal als Kunst. De Stijl 1917-1931.
5369: WARNER, W. LLOYD; LUNT, PAUL S. - The Social Life of a Modern Community. (Yankee City Series Vol. 1)
7299: WARREN JR., DONALD - The Red Kingdom of Saxony. Lobbying Grounds for Gustav Stresemann 1901-1909.
12099: WASSENBERGH, DR. A. - De portetkunst in Friesland in de zeventiende eeuw.
15444: WASSING, RENE; WASSING-VISSER, RITA - Adoeh, Indie ! Het beste van Hein Buiteweg.
1154: WATERBOLK, PROF. DR. E.H. ; E.A. - Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
7501: WATERFIELD, GORDON - Professional Diplomat. Sir Percy Loraine of Kirkharle Bt. 1880-1961.
6847: WATERSCHOOT, W. - Jan van der Noot "Stammbuch". ( = Studia Germanica Gandensia, vol. XII, 1970, pp. 25-110.)
1409: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van dere Noot. (Publicaties : Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, nr. VIII)
8786: WATSON-WILLIAMS, HELEN - Andre Gide and the Greek Myth. A Critical Study.
17695: WATSON, LYALL - De helse Mens. Naar de bronnen van ons kwaad. De evolutie van de biologie, antropologie en psychologie.
19645: WATSON, WILLIAM - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
17613: WATT, DONALD CAMERON - How War Came. The immediate origins of the Second World War 1938-1939
8649: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie : Versailles en de Duitse revolutie.
11192: WAUTERS, BART - De controverse rond de jurisdictie van de nuntius. Het placet op de geloofsbrieven van Spinelli, Valenti-Gonzaga, Tempi en Crivelli, 1725-1749.
13394: WAYNE, KENNETH - Modigliani & the Artists of Montparnasse.
11197: WEBB, R.K. - Harriet Martineau. A Radical Victorian.
20915: WEBER, EUGEN; (INTRODUCTION BY) - Journal of Contemporary History. Vol. 17, no. 1 /January 1982/ (Special Issue : Decadence)
7401: WEBER, JOHANN - Eötvös und die ungarische Nationalitätenfrage.
13693: WEBER, ANDREA - Language-Specific Listening: The case of Phonetic Sequences. (proefschrift Universiteit Nijmegen)
18296: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690. ( Verhandelingen der K.N.A.W., Afd. Letterkunde, N.R. dl. 112 / Werken uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiedenis, dl. XV)
15581: WEBSTER, JEAN; VAN DER POLL, JAAP - Vadertje Langbeen. (Daddy-long-legs). Een vrolijke geschiedenis in vier bedrijven naar Jean webster door Jaap van der Poll. (2e dr.0
20196: WEDEKIND, DR. W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
11737: WEEDA, ITEKE; (SAMENGESTELD DOOR) - Spiritualiteit en wetenschap.
14455: WEEHUIZEN, DRS. RIFKA M.; (RED.) - Toekomst @werk.nl.. Reflecties op Economie, Technologie en Arbeid.
13364: WEELINK-GOUDSWAARD - Schilderen met de roller.
15912: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld. De poezie van Albert Verwey.
10877: WEHR, GERHARD - Jung. A Biography. (translated from the German by David M. Weeks)
16979: WEICHOLD, ARTHUR - Wilhelm Gotthelf Lohrmann 1796-1840. Lebensbild eines hervorragenden Geodäten, Topographen, Astronomen, Meteorologen und Förderers der Technik. Mit 205 Bildern.
13328: WEIDE, SUSANNE - Pottenbakkerij de Vier Paddestoelen 1920-1950.
13601: WEIDEGER, PAULA - History's Mistress. A new interpretation of a nineteenth-century ethnographic classic.
6580: WEIHSMANN, HELMUT; SCHMIDT-BRüMMER - Monster am Highway. Die Architektur der Zeichen.
13649: WEIL, GOTTHOLD - Grundriss und System der altarabischen Metren.
13826: WEINER, ANNETTE B. - The Trobianders of Papua New Guinea.
26722: WEINFURTER, STEFAN; MEERTENS, A.H. CHRETIEN; (VERTAALD EN INGELEID DOOR) - De kloostergebruiken van de Augustijner Koorheren van Rolduc.
26614: WEINTRAUB, STANLEY - Long Day's Journey into War. Pearl Harbor and a World at War, December 7, 1941.
8489: WEINTRAUB, STANLEY - The last great cause. The intellectuals and the Spanish Civil War.
21355: WEINTRAUB, STANLEY - The London Yankees. Portraits of American Writers and Artists in England 1894-1914.
20659: WEIR, SHELAGH - Embroidery from Palestine.
6643: WEISBERG, RICHARD H. - Vichy Law and the Holocaust in France. (2nd printing)
15452: WEITZMANN, KURT W. - Studies in the Arts at Sinai. Essays.
9660: WELCH JR., RICHARD E. - George Frisbie Hoar and the Half-Breed Republicans.
21433: WELCKER, DR. J.M. - De Vermaning aan het Meerpad. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwendam 1843-1993.
20871: WELKER, P.M.H. - Urkunden und Aufstellungen zur Genealogie und Geschichte der Familie Welcker (nach alterer Schreibung Welker)
4002: WELLEK, RENE; WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur.
6416: WELLEK, RENE; WARREN, AUSTIN - Theorie der literatuur.
21024: WELLEN, GERARD - De verbeelding van het woord. I. De oudchristelijke wereld (200-600). Een iconografische studie..
26857: WELLING, DOLF - Isaac Israels. The Sunny World of a Hague Cosmopolitan. Part One.
17428: WELLS, H.G. - The Passionate Friends. A Novel.
21683: WELLS, STEPHANIE A. - The Earring Style Book. Making Designer Earrings, capturing style, and getting the look for less. 40 designs for any occasion.
20357: WELSCHINGER, HENRI - Le Roi de Rome (1811-1832). (Avec portrait d'apres Isabey)
5360: WELSH, DAVID J. - Russian Comedy 1765-1823.
9562: WENDE, MICHAEL - Metaphysik und Mensch. Das System der Philosophie von Hegel und die Eröffnung der Möglichkeit des Menschen. eine intentionale Interpretation der "Enzyklopädie".
24252: WENDELAAR, MR. W.C. - De familie Wendelaar.
5934: WENDELL, CHARLES - The Evolution of the Egyptian National Image. From its Origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid.
6904: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Johanna, nagelezen en getoetst.
13812: WENSKUS, REINHARD - Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Querfurt.
17571: WERFF, EGBERT VAN DER; OVERBEEK, RITA; HAVINGA, BEA - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
23327: WERKGROEP 100 JAAR KATHOLIEK LAGER ONDERWIJS NOORDWIJK - 100 Jaar Katholiek Lager Onderwijs Noordwijk 1882-1982. Foto's en feiten.
23860: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Boss 1898-1937).
21183: WERKMAN, HANS - De haven uitgraven. De wereld van J.K. van Eersbeeek, schrijver (Meindert Bos 1898-1937).
21082: WERNER, DENNIS - Amazon Journey. An Anthropologist's Year Among Brazil's Mekranoti Indians.
5030: WERNER, HANS-GEORG - E.T.A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk.
4718: WERTHEIM, WIM F. - Comparative essays on Asia and the West. (Comparative Asian Studies 12)
20863: WERTHEIM, W.F.; WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H. - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706.
14074: WERTHEIM AYMES, C.A.; VAN SCHILFGAARDE, DR. P. - De symboliek van haas en anjer sinds de oudste beschavingen.
8336: WESSELING, BERBER - Leven, Liefde en dood : motieven in antieke romans. (proefschrift Rijksuniversiteit Groningen)
10355: WEST, REBECCA - The Young Rebecca. Writings of Rebecca West 1911-17. (selected and introduced by Jane Marcus)
2303: WESTEN, A.C.M. VAN - Unsettled: Low-income housing and mobility in Bamako, Mali. (Netherlands Geographical Studies 187)
20691: WESTENDORP-OSIECK, BETSY - Aquarellen, Tekeningen en Pastels.
13215: WESTERMAN, INGMAR - Authority and Utility. John Millar, James Mill and the Politics of History c. 1770-1836. (dissertation Universiteit Amsterdam
14281: WESTERMANN, DR. J.C.; GREUP, MR. G.M. - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan . Dl. 1 1811-1922. Dl. 2 1922-1936. (2 dln.)
14716: WESTERS, MARNIX FERDINAND - Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het Liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena.
16208: WESTERVELD, PETER D. - Het devolutierecht in het Overkwartier van gelder. Een studie aan de hand van het Gelderse Land- en Stadsrecht (1620) en enkele achttiende-eeuwse rechtsgeleerde adviezen.(= Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,deel 129, pp. 67-156)
902: WESTHOFF, HANNEKE - Natuurlijk geboortenregelen in de twintigste eeuw. De ontwikkeling van de periodieke onthouding door de Nederlandse arts J.N.J. Smulders in de jaren dertig. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
5155: WESTHOFF, HANNEKE - Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw.
13958: WESTLAKE, RAY - Collecting Metal Shoulder Titles.
16678: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
4550: WETEREING, JAN WILLEM VAN DE - Moord op afstand.
9563: WETTSTEIN, RONALD HARRI - Eine Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentativ-rekonstruierender Aktualisierungs- und Erweiterungsversuch von Kants kritischer Theorie.
8246: WEVERBERGH, JULIEN - Ufo's in het verleden. Een documentatie.
25386: WEYERMAN, JACOB CAMPO; NIEUWEBOER, ADELE; (INGELEID DOOR) - De Rotterdamsche Hermes, Behelzende een' schat van zeer geestige en kortswylige Aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt.
19981: WHITAKER, STEVE - Striptekentechnieken. (Een praktische gids voor professionele striptekentechnieken, met inspirerende richtliojnen voor hun toepassing)
414: WHITE, GERALD T. - Formative Years in the Far West. A History of Standard Oil Company of California and predecessors Through 1919.
8745: WHITE, STEPHEN - Gorbachev in power.
10422: WHITE, RUTH; SWAINSON, MARY - Seven Inner Journeys.
5731: WHITE, GEOFFREY M.; KIRKPATRICK, JOHN; (ED. BY) - Person, Self, and Experience. Exploring Pacific Ethnopsychologies.
5082: WHITE, SARAH C. - Arguing with the Crocodile. Gender and Class in Bangladesh.
15210: WHITEHEAD, JOHN - Guardian of the Grail. A New Light on the Arthurian Legend.
13266: WHITEHOUSE, P.B. (ED.) - Railway Relics and Regalia.
11536: WHITFORD, FRANK - Oskar Kokoschka. A Life.
18086: WICHERS HOETH, MR. L. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht. (onder red. van prof. mr. Ch. Gielen en mr. drs. N. Hagemans) (8e druk)
23871: WICHERS HOETH, A.W. - Van Heekeren & Co. en hunne voorgangers 1720-1929.
5814: WICKRAMANAYAKE, B.W.E. - Rural Industries in Transition. A Case Study of Southern Sri Lanka.(Proefschrift Erasmus Universtiteit Rotterdam)
10729: WIDDOWSON, ROSALIND - Zwangerschapsyoga.
14933: WIEBERDINK, G.L. - Historische Atlas Drenthe. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
11886: WIEBERDINK, G.L.; (SAMENGESTELD DOOR) - Historische Atlas Noord-Brabant. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
21297: WIECHMANN, A.; PALM, L.C.; (RED.) - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum 1750-1837.
21680: WIECHMANN, ANTON - De verzameling medicijnen van een Amsterdamse stadsdokter.
15776: WIEG, PETER - Chinesische Dschunken. (Bibliothek der Schiffstypen)
4689: WIEL, J.C.W. VAN DE - Leergang in den Gregoriaanschen zang. Voor Seminaria en Opleiding van Directeuren en Organisten.
365: WIELENGA, JOHAN WILLEM FRISO - West-Duitsland en de Bondsrepubliek 1949-1955. (proefschrift Amsterdam)
7085: WIENTZEK, DR. HORST - Wetter - Stadt an der Ruhr.
1042: WIERDELS, FERD. J.A.M. - Een "Opkomende Zon". Noodzakelijk verweer tegen de grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
11131: WIERINGA, IR. H. - Waterstaat in Overijssel. (Uitgegeven ter gelegenheid van honderd jaar provinciale waterstaat in Overijssel , 1882-1982)
10384: WIERTZ-BOUDEWIJN, E.M. - Theater over vrede en politiek geweld. Een onderzoek naar de weerslag van het pacifisme op het theater in Nederland in de periode 1945-1970. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
16918: WIJMER, D.J.; E.A.; (RED.) - Utrecht in 1832. Grondgebruik en eigendom. Dl. 1. Tekst. Dl. 2. Kaarten. Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht, Zuilen. (Kadastrale Atlas provincie Utrecht, dl. 6) ( 2 delen)
11785: WIJNAENDTS FRANCKEN, DR. C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
14218: WIJNAND, J.H. - Het Gouden Boek van A.F.C.. (samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Amsterdamsche Football Club 1895-1945.)
20522: WIJNAND,GEORGE - 't Was goed genoeg! Vijftienmaal vijf jaar voetbalvreugd' en -leed 1895 A.F.C. 1970.
26662: WIJNANDS, D.O.; ZEVENHUIZEN, E.J.A.; HENIGER, J. - Een Sieraad voor de Stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638-1993.
625: WIJNBEEK, J.; E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde grondslag 1888-1913.
626: WIJNBEEK, J.; E.A. - Gedenkboek ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1928.
5561: WIJNGAARDS, DR. N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
14515: WIJNSMA, AREND JAN - De Waag in Makkum. (Monument van de Maand, jrg. 3, deel 4)
19996: WIJSENBEEK-OLTHUIS, THERA; (RED.) - Het Lange Voorhout. Monumenten, Mensen en Macht.
24024: WILBER, DONALD N. - Iran. Past and Present.
6462: WILCOCKS, ROBERT - Jean-Paul Sartre ; A Bibliography of International Criticism.
18707: WILCOX, JOY - Printed Rag Toys.
13980: WILDE, OSCAR - Ernst. Klucht in 3 bedrijven door Oscar Wilde, vrij bewerkt door Charivarius. (Dilettanten-Tooneel, onder redactie van G. Nolst Trenité)
20442: WILDEMEERSCH, GEORGES; (HOOFDRED.) - Het teken van de ram. Jaarboek voor de Claus-studie., dl. 2 (1996)
17503: WILDEROM, WIM; WILDEROM, ELIZE - Assendelft in vervlogen jaren. Deel 3.
19806: WILHOLT, NANSKE - Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum.
4448: WILKES, G.A.; (ED.) - Fulke Greville, Lord Brooke. The Remains. Being Poems of Monarchy and Religion.
21040: WILKIE, WILLIAM - The Cardinal Protectors of England. Rome and the Tudors before the Reformation.
2833: WILKINSON, ALAN G. - Henry Moore Remembered. The Collection at the Art Gallery of Ontario in Toronto.
19601: WILKINSON, ROSEMARY - Traditionele en moderne Quilts te maken in een weekend.
12732: WILKINSON-LATHAM, JOHN - British Cut and Thrust Weapons.
11326: WILLEKENS, DR. EMIEL - Emanuel Hiel. Dichter en flamingant tussen Dender en Zenne, 1834-1899.
16152: WILLEMS, BERT - Tussen Kalmoes en Korstmos. Gedichten. (Muzesprokkels nr. 11)
11161: WILLEMS, JAN FRANS - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). (met een inleiding en aantekeningen uitgegeven door Ada Deprez)
18894: WILLEMSEN, CEES - De belofte van het hiernumaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999.
12433: WILLEMSEN, CEES - Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967.
22136: WILLIAM BEIK - Absolutism and Society in Seventeenth-century France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc.
21692: WILLIAMS, ROBERT C. - Russian Art and American Money 1900-1940.
21615: WILLIAMS, IOLO - Early English Watercolours and some Cognate Drawings by Artists born not later than 1785. (reprint)
25404: WILLIAMS, MARY E.; (ED.) - Culture Wars. Opposing Viewpoints.
19193: WILLIS, ROBERT E. - The Ethics of Karl Barth.
7529: WILSON, CHARLES; (DE IONGH, JANE; BAUDET, DR. H.; NEDERLANDSE BEWERKING DOOR) - Geschiedenis van Unilever. Een beeld van economische groei en maatschapelijke verandering.+ Unilever in de Tweede Industriele Revolutie 1945-1965. (3 dln.)
20295: WILSON, EDWINA H. - The Duchess of Windsor, nee Wallis Warfield.
2312: WILSON, MONICA - For Men and Elders. Change in the Relations of Generations and of Men and Women among the Nyakyusa-Ngonde People 1875-1971.
8372: WILSON, CHARLES; (DE IONGH, JANE; BAUDET, DR. H.; NEDERLANDSE BEWERKING DOOR) - The History of Unilever. A study in economic growth and social change. (3 vol.)
14743: WILSON, THOMAS - Churchill and The Prof.
2536: WILSON, GODFREY & MONICA - The Analysis of Social Change. Based on Observations in Central Africa.
5227: WILSON, EDWARD M. - Spanish & English literature of the 16th & 17th centuries. Studies in discretion, illusion and mutability.
15464: WILSON, M.L.; TOUSSAINT VAN HOVE-EXALTO, TH; RIJSSEN, W.J.J. VAN - Codex Witsenii. Annotated watercolours of landscapes, flora and fauna observed on the expidition to the Copper Mountains in the country of the Namaqua undertaken in 1685-6 by Simon van der Stel, Commander at the Cape of Good Hope.
10790: WILTON, ANDREW; LYLES, ANNE - The Great Age of British Watercolours 1750 - 1880.
20772: WINANT, LEWIS - Early Percussion Firearms. A history of early Percussion Firearms Ignition -from Forsyth to Winchester. 44/40.
16295: WIND, DIANA A.; (SAMENGESTELD DOOR); DEN BOON, TON; HEMAN, SUZANNA; POOT, JURRIE; HOFMAN, PETER; OFFERMANS, CYRILLE; WIND, DIANA A.; (ESSAYS DOOR) - Lucebert Schilder Dichter Fotograaf. / Lucebert Maler Lyriker Fotograf.
4611: WINEAPPLE, BRENDA - Schwester Bruder Gertrude und Leo Stein.
21084: WINEAPPLE, BRENDA - Sister, Brother. Gertrude and Leo Stein.
422: WINKEL-RAUWS, DR. H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627. (Werken uitg. d. de Commissie voor Zeegeschiedenis van de KNAW, no. XI)
4153: WINKELMAN, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floryris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans.
26475: WINKELMAN, DR. P.H. - Remonstranten en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
141: WINKLER, JOHN J. - The Constraints of Desire. The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece.
9029: WINOCK, MICHEL - Nationalism, Anti-Semitism, and Fascism in France.
19331: WINSEMIUS, MR. J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
6713: WINTON, ALISON - Proust's Additions. The Making of 'A la recherche du temps perdu'. (2 vol.)
11761: WINZEN, MATTHIAS; ZILCH, HARRIET - Stephan Balkenhol.
15288: WIRTH, GüNTHER - Feurige Spuren. Der Maler Gustav Schopf.
9632: WISE, GENE - American Historical Explanations. A Strategy for Grounded Inquiry.
8302: WISEMAN, JAMES; (ED.) - Studies in the Antiquities of Stobi. Volume II.
8159: WISSELINK, LEO - Leo Wisselink: Een schilder in Den Haag/ A painter in The Hague.
5084: WIT, JOOP DE - Poverty, Policy and Politics in Madras slums. Dynamics of survival, gender and leadership. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21190: WITHERS, CHARLES W.J.; WOOD, PAUL; (EDS.) - Science and Medicine in the Scottish Enlightenment.
26789: WITKAM, H.J. - De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596. Tweede deel (nrs. 302-636) (en anders).
15967: WITSTEIN, S.F.; GROOTES, E.K.; E.A. - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein + en E.K. Grootes ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
10754: WITTE, ELS; MARES, ANN; (RED.) - 19 Keer Brussel. (Brusselse Thema's no. 7.)
17696: WITTE-RANG, GREETJE; WOLTERS, HIELKE; E.A. - Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering.
17215: WITTKOWER, RUDOLF - Allegory and the Migration of Symnols. ( with 251 illustrations)
17153: WITTLICH, PETR; BYDZOVSKA, LENKA; SRP; KAREL; BREGANTOVA, POLANA - Jan Preisler 1872-1918.
15349: WITTOP KONING, DR. D.A. - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland.
15608: WITTWER, SAMUEL - Ein königlicher Tiergarten. Tiere aus Meissner Porzellan.
12369: WITVLIET, THEO - De weg van de zwarte Messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding.
16905: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825. (Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, , deel 72)
16787: WOERD, TRUDY VAN DER - Chinees Sprookje. Li-Wang en het Lotusmeer. Naverteld en geillustreerd met chinese schilderingen op zijde door Trudy van der Woerd.
14208: WOIDICH, MANFRED; (ED.) - Amsterdam Middle Eastern Studies.
20355: WOIDICH, MANFRED; (ED.) - Amsterdam Middle Eastern Studies.
17884: WOLBRINK, ROEL - Het blauwe boekje. Kledingvoorschriften. De juiste kleding voor het juiste moment.
1691: WOLF, MANFRED - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. (proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden)
15103: WOLF, ERIC R. - Peasants.
21028: WOLFE, MARTIN - The Fiscal System of Renaissance France.
11142: WOLFENSBERGER, HEINZ - Mundartwandel im 20. Jahrhundert. Dargestellt an Ausschnitten aus dem Sprachleben der Gemeinde Stäfa.
15983: WOLFF, OTTO - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten. (Unveränderter Offsetnachdruck der ersten Auflage)
15984: WOLFF, OTTO - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten. (Unveränderter Offsetnachdruck der ersten Auflage)
15985: WOLFF, OTTO - Ouvrard. Speculator of Genius 1770-1846.
11373: WOLFF, EUGENE - Anatomy for Artists. Being an Explanation of Surface Form. (3rd edition)
6914: WOLFS, DR. S.P. - Studies over Noordnederlandse Dominicanen in de middeleeuwen.
4469: WOLFS O.P., P.F. - Das Groninger "Religionsgespräch" (1523) und seine Hintergründe. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
5111: WOLFSKEHL, KARL - Karl und Hanna Wolfskehl Briefwechsel mit Friedrich Gundolf 1899-1904; 1905-1931. Herausgegeben von Karlhans Kluncker. ( = Castrum Peregrini Hefte CXXIII-CXXIV-CXXV u. CXXVI-CXXVII-CXXVVIII) (2 Bde.)
23595: WOLFSKEHL, KARL; WOLFSKEHL, HANNA; KLUNCKER, KARLHANS; (HERAUSGEGEBEN VON) - Karl und Hanna Wolfskehl. Briefwechsel mit Friedrich Gundolf. Band 1. 1899-1904. Band II. 1905-1931. ( = Castrum Peregrini Bd. CXXIII-CXXVIII) (2 Bde.) (herausgegeben von Karlhans Kluncker)
12908: WOLKERS, JAN - Tarzan in Arles.
17441: WOLKERS, JAN - Wolkers in Wolkersdorf.
4209: WOLTERS, FRIEDRICH - Frühe Aufzeichnungen nach Gesprächen mit Stefan George zur "Blättergeschichte". Mit einer Einleitung herausgegeben von Michael Philipp. ( = Castrum Peregrini, Heft CCXXV, pp. 4-61)
18033: WOLTHERS, DAISY - Vestdijk in kaart. (gevolgd door : Vestdijk in beeld)
17333: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. (6 dln.) Deel 1. 1871-1874. Deel 2. 1874-1880. Deel 3. 1881-1885. Deel 4. 1886-1890. Deel 5. 1891-1894. Deel 6. 1895-1898. (complete set)
2213: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Derde deel 1881-1885. (R.G.P. Grote Serie, dl. 122 )
2215: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vierde deel 1886-1890. (R.G.P. Grote Serie, dl. 126)
2216: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vijfde deel 1891-1894 (R.G.P. Grote Serie, dl. 132 )
2217: WOLTRING, DR. J.; (UITG. D.) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A 1919-1930. Deel II. 1 juli 1920 - 31 augustus 1921. Deel III 1 september 1921-31 juli 1922. Deel IV. 1 aug. 1922 - 30 sept. 1923 (R.G.P. Grote Serie, dln. 162, 173 en 181)
17331: WOLTRING, DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A : 1919-1930. Delen I t/m VI. 1juli 1919 - 31 augustus 1925) (6 dln.) (RGP Grote Serie nos. 156, 162, 173, 181, 192 en 220)
17334: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffendede buitenlandse politiekvan Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Delen 1 t/m 5. 1871-1894. (5 dln.) (RGP, Grote Serie, nos. 107, 118, 122, 126 en 132)
17335: WOLTRING, DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode A : 1919-1930. Deel I. 1 juli 1919- 1 juli 1920) (RGP Grote Serie no. 156)
21877: WOOD, JAMES B. - The Nobility of the Election of Bayeux. Continuity through Change.
11414: WOODBRIDGE, SALLY (TEXT); BARNES, RICHARD (PHOTOGRAPHY) - Bernard Maybeck. Visionary Architect.
4531: WOODFIELD, JAMES - English Theatre in Transition 1881-1914
8021: WOOLF, STUART - A History of Italy 1700-1860. The social constraints of political change. (reprint)
16200: WORM, PIET - Lieve God.
9061: WORSLEY, PETER - The Three Worlds. Culture & World Development.
12567: WORTEL, TH.P.; KOHNE, G.; (RED.) - De Speelwagen (Populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier), 9e Jaargang (1954)
21911: WORTEL, TH.P.; KOHNE, G.; (RED.) - De Speelwagen (Populair maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier), 10e Jaargang (1955)
14005: WOUTERS, H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht. (proefschrift Katholieke Universiteit te Nijmegen)
17427: WOUTERS, D. - Neerlandia I en II. Letterkundig Leesboek voor Gymnasia, H.B.S., Kweek-, Normaal- en M.U.L.O. Scholen. Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. (met een inleiding van P. Oosterlee) (met teekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters)
24384: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
10945: WROE, ANN - The perfect Prince. The Mystery of Perkin Warbeck and his quest for the Throne of England.
13223: WU XIAO AN - Chinese family Business Networks in the Making of a Malay State : Kedah and the Region c. 1882-1941. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
5847: WUISMAN, J.J.J.M. - Sociale veranderingen in Bengkulu. Een cultuur-sociologische analyse. (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden).
14054: WUITE, ROEL - Het Kortenbosch. Biografie van een Haagse arbeidersstraat, van 1648 tot 1873.
18291: WULFSOHN, LIONEL - Rustenburg at war. The story of Rustenburg and its Citizens in the First and Second Anglo-Boer Wars.
19259: WUMKES, A.D. - Betsy Rezora Akersloot-Berg. (2e dr.)
21177: WUNNENBERG, KATHRIN; HABER, J.; KNUPFER, K.-H. - Bibliothek Dr. Heinz Frowein. Ein Jahrhundert Deutscher Buchkunst. (Auktion Katalog 90 ; d.d. 27. September 2003)
11988: WURFBAIN, M.L.; E.A. - Stedelijk Museum de Lakenhal. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
5939: WURM, STEPHEN A. - New Guinea and Neighboring Areas: A Sociolinguistic Laboratory.
5421: WURMSER, ANDRé - La Comédie inhumaine. Édition définitive. (Bibliothèque des Idées)
9126: WYMANS, GABRIEL - Inventaire analytique du chartier de la Trésorerie des comtes de Hainaut.
16511: WYNDHAM, H.A. - A Family History 1410-1688. The Wyndhams of Norfolk and Somerset. idem 1688-1837. The Wyndhams of Somerset, Sussex and Wiltshire. ( 2 vol.)
6269: WYNNE, KLAAS; MüLLER, MICHIEL - Time resolved Raman spectroscopy in simple liquids. (doctoral thesis Universiteit van Amsterdam)
21119: WYSS, DR. HEINZ - Der Narr im schweizerischen Drama des 16. Jahrhunderts.
19559: XENOPHON - Het gastmaal. (vertaling H.H.J. Brouwer)
11290: YADIN, YIGAEL - Hazor. The head of all those Kingdoms. Joshua 11 : 10. The Schweich Lectures 1970.
4018: YAMAMOTO, TOSHIKATSU; MARIC-OEHLER, WALBURG - Yamamoto Neue Schädelakupunktur Ynsa.
14363: YANG O-HAI - 100 Flowers. Chinese Techniques For Painting Flowers.
17805: YAO HUA TAN - Non-Monotonic Reasoning : Logical Architecture and Philosophical Applications. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
21377: YARD, SALLY - Willem de Kooning.
8987: YATES, FRANCES; (INTRODUCTION BY) - La ioyeuse Entree de Charles IX Roy de France en Paris, 1572. A Facsimile.
12070: YDEMA, ONNO - Carpets and their Datings in Netherlandish Paintings 1540 - 1700.
6803: YEATS, W.B. - Autobiographies. (new edition)
19164: YEGAR, MOSHE - The Muslims of Burma. A Study of a Minority Group.
2626: YEPES, JOSE ANTONIO GIL - The Challenge of Venezuelan Democracy.
2640: YNTEMA, DOUWE - The Matt-painted pottery of southern italy. A General Survey of the Matt-Painted Pottery Styles of Southern Italy during the Final Bronze Age and the Iron Age. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
21094: YOGEV, GEDALIA - Diamonds and Coral. Anglo-dutch Jews and Eighteenth-Century Trade.
10148: YOUNG-BRUEHL, ELISABETH - Anna Freud. A Biography.
20094: YOUNG, WILLIAM - Portugal onder de heerschappij van Dom Miguel door een' ooggetuige; benevens een Verhaal van des Schrijvers Gevangenschap en vervolging als Staatsgevangene in dat Rijk.
13833: YOUNG-EISENDRATH, POLLY - Hags and Heroes. A Feminist Approach to Jungian Psychotherapy with Couples.
14414: YUNG, JUDY - Unbound Feet. A Social History of Chinese Women in San Francisco.
23985: ZAHLAN, ROSEMARIE SAID - The origins of the United Arab Emirates. A political and social history of the Trucial States.
15808: ZAHN, ERNST - Het gezin van Lukas Hochstraszer. (veretaling van Anna van Gogh-Kaulbach; met een voorrede van Augusta de Wit) (2e dr.)
4644: ZANDT, GERTRUD J. - Die Sprache von "Karl und Galie". Eine Vorstudie.
4869: ZANTWIJK, RUDOLF VAN - 'Met mij is de zon opgegaan.' De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse rijk.
16670: ZAREMBKA, PAUL; (ED.) - The Hidden History of 9-11-2001. (Research in Political Economy, vol. 23)
13400: ZAYED, FERNANDE - Huysmans. Peintre de son époque (avec des documents inédits).
19661: ZEGERS, G.D. - Sint Vencentius in Utrecht. Geschiedenis der Utrechtse Sint Vincentiusvereniging 1849-1949
3077: ZEHDER, HUGO - Wassily Kandinsky. Unter autorisierter Benutzung der russischen Selbstbiografie.
24003: ZEINE, ZEINE N. - The Emergence of Arab Nationalism. With a Background Study of Arab-Turkish Relations in the Near East.
12160: ZEIST, L.S. - Rinze Hamstra 1895-1974.
26537: ZELEN, JOYCE - The Venetian Print Album of Johann Georg I Zobel von Giebelstadt. (= Bulletin van het Rijksmuseum, vol. 63 /2015/, no. 1, pp. 2-51)
23610: ZELLER, GASTON - Les institutions de la France au XVIe siecle.
21438: ZEVENBERGEN, IGOR; STOLZENBACH, OLAF - Archeologie. No. 4.
16217: ZEVENBERGEN, AERNOUT - Vlekken van een luipaard. over mannen in Afrika.
24287: ZEVENBOOM, K.M.C. - Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat. Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R. dl. LXVI, no. 1)
14380: ZIEGLER, PHILIP - Melbourne. A Biography of William Lamb 2nd Viscount Melbourne.
17478: ZIEGLER, PETER A. - Evolution of Laurussia. A Study of Late Palaeozoic Plate Tectonics.
14090: ZIERMANN, MARTIN - Elephantine XVI. Befestigungsanlagen und Stadtentwicklung in der Frühzeit und im Alten Reich.
22217: ZIJLSTRA-ZWEENS, H.M. - Of his array telle I no lenger tale. Aspects of costume, arms and armour in Western Europe 1200-1400. (proefschrift Rijksuniversiteit Groninggen)
8062: ZILCZER, JUDITH - The Noble Buyer": John Quinn, Patron of the Avant-Garde.
13511: ZILLNER, DIAN - Dolls and Accessories 0f the 1930s and 1940s. With Price Guide.
16486: ZOMERDIJK, DR. H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. LI)
12020: ZONNEVELD, J.J.M. - Angore metuque. Woordstudie over de angst in De Rerum Natura van Lucretius. (proefschrift R.K. Universiteit Nijmegen)
16232: ZU EULENBURG-HERTEFELD, PHILIPP - Aus 50 Jahren. Erinnerungen, Tagebücher und Briefe aus dem Nachlass des Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld. (2. Auflage)
19665: ZU STOLBERG-WERNIGERODE, OTTO GRAF - Die unentschiedene Generation. Deutschlands konservative Fuhringsschichten am Vorabend des Ersten Weltkrieges.
21228: ZUBER, ROGER; BOTS, HANS; LEROY, PIERRE; THOMANN, MARCEL; FEENSTRA, ROBERT; NELLEN, HENK J.M. - XVIIe Siecle, no. 141 Octobre/Decembre 1983, pp. 433-502). Numero special. Hugo Grotius.
9809: ZUDEICK, PETER - Der Hintern des Teufels. Ernst Bloch - Leben und Werk.
19541: ZUIDERVAART, H.J. - Mr. Johan Adriaen van de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en liefhebber van nuttige wetenschappen.
26835: ZUIDERVAART, H.J. - Schelluinderberg. De geschiedenis van een buitenplaats en pastorie in de omgeving van Gorinchem.
16610: ZUIDINGA, ROBERT-HENK; (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Grenzeloos letterland. Nederlanders schrijvend in het buitenland.
16655: ZUIDWEG, ING. B. - De verhoging van de Hondsbossche Zeewering. Verhoging Hondsbossche Zeewering Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Uitvoering bestek nr. 160.
20419: ZUNNEBERG, DR.H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht)
10849: ZURING, DR. J. - De heilige genezers Cosmas en Damianus in Nederland.
18821: ZWAAL, PETER; DE BROCK, PETER - Amstel, het verhaal van ons bier 1870-heden.
338: ZWAAN, J. - Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid. (proefschrift Amsterdam)
9653: ZWAANSTRA, H. - Reformed Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918. (dissertation Vrije Universiteit Amsterdam)
17034: ZWANEVELD, AGNES M. - A Bookseller's Hobby-Horse, and the Rhetoric of Translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the First Dutch Edition of 'Tristam Shandy' (1776-1778). (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
4769: ZWART, FRANK DE - Mobiele Bureaucratie. Manipulaties met Overplaatsingen van Ambtenaren in India. (proefschrift Universiteit van Amsterdam)
14649: ZWITZER, H.L. - Comptabiliteit in uniform. 250 Jaar Militaire Administratie 1795-1995.
16124: ZYLSTRA, BERNARD - From Pluralism to Collectivism. The Development of Harold Laski's Political Thought.
[an error occurred while processing this directive]

6/28