Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Nederlandse Delta. een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water. (2e gewijzigde druk); De 'Zelandia Descriptio'. Het panorama van Walcheren uit 1550. 92 dln. in casette)
Description: Maastricht / Yerseke / 's-Gravenhage, Natuur en Techniek / Het delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek / De Deltadienst van Rijkswaterstaat, 1983. geb (casette), 511pp. plus III,18 pp.. ISBN: 907015725X

Keywords: Zeeland, milieu, Delta-gebied, landschap, eb, vloed, stromingen, bodem, visserij, schelpdiere, flora, fauna, vogels, watervogels, vissen 907015725X

Price: EUR 17.00 = appr. US$ 18.48 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 14450

See more books from our catalog: Flora/Fauna/Biology