Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Proeven van Lieuwe van Aitzema 1600-1669. Opstellen, voortgekomen uit een werkcollege onder leiding van Dr. E.H. Waterbolk, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Description: Ljouwert / Leeuwarden, Fryske Akademy, 1970. Ppb., 187 pp.

Keywords: geshiedenis, Nederland, 17e eeuw, historiografie, Staten-Generaal, diplomatie, buitenlandse politiek, Staten van Friesland, John Thurloe, Oliver Cromwell, Quakers, mr. Coenraad Burgh, Moskovie, Moscovie, Rusland, familie Van Aitzema

Price: EUR 9.00 = appr. US$ 9.78 Seller: Antiquariaat Academia
- Book number: 1154

See more books from our catalog: Algemene Geschiedenis Nederland