Antiquariaat Schuhmacher NVvA/ILAB

Geldersekade 107, 1011 EM Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31206221604 | Fax: +31206206620
email: schuhmacher@xs4all.nl


Antiquariaat Schuhmacher is gevestigd in een 17de eeuws huis tussen CS en Nieuwmarkt op de Gelderschekade, op de hoek van de Rechtboomsloot. Het heeft een voorraad van meer dan 100.000 delen, ten dele opgeslagen op andere locaties, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit Nederlandse literatuur met een nadruk op de periode na 1870. Wij trachten grofweg 'alles' uit die periode in voorraad te hebben, dus ook boeken van schrijvers die nu zgn. vergeten, bijna vergeten of domweg niet in de 'mode' zijn. Ook boeken met opdrachten, handschriften, tijdschriften en bibliofiele uitgaven op het gebied van de Nederlandse literatuur zijn bij ons in grote hoeveelheden voorradig. Juist door de grootte van de voorraad is het niet mogelijk om meteen alles tevoorschijn te toveren - vandaar bij een meer gespecialiseerde belangstelling graag een afspraak van tevoren (tel.: 020-6221604, fax: 020-6206620, e-mail: schuhmacher@xs4all.nl).
Naast deze voorraad die niet in een database zit, hebben wij boeken op het gebied van de hierboven aangekondigde onderwerpen Neerlandistiek, Germanistiek, Romanistiek, die wel in onze database opgenomen zijn.
Ook een interessante collectie Avant Garde en Geïllustreerde boeken, vooral uit de periode vóór WO II behoort tot onze voorraad.

Vanaf medio 2005 zullen door ons Vlugschriften, elk gewijd aan één schrijver of onderwerp, worden verspreid per e-mail. Bij belangstelling is uw e-mail adres voldoende voor toezending.

Openingstijden: do. t/m za. van 11 - 18 uur & op afspraak.

Antiquariaat Schuhmacher, established 1952, situated in the center of Amsterdam between the Central Station and the Nieuwmarkt, is specialist in Dutch literature mainly out of print, also Autographs and Periodicals (all not in database); apart from that scholarly books on Dutch, Germanic, Romance, English Language & Literature, Philology. These are on-line.
Other subjects are: Fine printing & Typography of the Netherlands; XXth Century Art: Avant Garde books and documents, Illustrated Books (modern).
Large stock: over 100.000 Vols. (partly in storehouse).
Specialized catalogues are being issued irregularly. We have a long tradition of scholarly catalogues - as only antiquarian bookdealer we were awarded the highly esteemed Laurens Jansz Coster prize for our work in the bibliography of Dutch literature. From mid 2005 onwards specialized 'Shortlists' on our subjects will be issued by email. If interested please give your e-mail address and subject.

Businesshours: Thursday thru Saturday from 11 am - 6 pm and on appointment.

Voorwaarden
Alle boeken zijn volledig beschreven, inclusief alle gebreken.,br> Alle boeken zijn compleet en op zijn minst in goede staat. Kleine gebreken, zoals naam op schutblad of lichte beschadigingen die normaal zijn voor gebruikte boeken zijn niet altijd aangegeven.
Prijzen zijn netto en in euro. Wij zijn van BTW vrijgesteld. Verzendkosten, bank- en chequekosten worden tegen kostprijs doorberekend. U ontvangt vooraf een opgave van het totaalbedrag per email.
Boeken worden geleverd tegen vooruitbetaling. Aan instellingen, bibliotheken en bekende klanten kan met factuur worden geleverd.

Betaling kan geschieden via bank- of giro-overschrijving:
Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam
Postbank Acc. no. 388801
ABN-Amrobank Acc. no. 545310342

Customers Abroad:
Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam, The Netherlands
Postbank: IBAN: NL II PSTB 0000-388801 & BIC: PSTBNL21
ABN/Amro: IBAN: NL 09 ABNA 0545310342 & BIC: ABNANL2A

Geleverde boeken blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaats gevonden.
Het verzenden van de bestelde boeken is voor risico van de verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen, indien boven de € 500,-, te verzekeren en/of aangetekend te verzenden. De kosten hieruit voortvloeiend worden doorberekend aan de koper.
Elke aankoop kan binnen 7 dagen na ontvangst aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt.
Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten + retourporto gerestitueerd. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.

Antiqbook Home Page        Other Antiqbook Booksellers
Antiquariaat Schuhmacheris an Antiqbook participant