Klaverblad van vier, vier novellen van Maurits Dekker, B. Stroman, Tonny van der Horst en Piet van Lieshout met houtsneden van Thijs Mauve, Pam G. Rueter, Désiré Acket en Maarten de Jong; A’dam/Antw., WB-Ver., 1952, 1e, 144p., ing., omslag en Sinterklaaspremie, € 2,50 [14093]
• M. 104

Kleine literatuurgeschiedenis in verzen (samenst. Theo Vesseur); A’dam/Antw., WB-Ver., 1953, 1e, 50p., ing., omslag en Kerstpremie, € 2,50 [14016]
• M. 111

Paasgroet 1950; A’dam/Antw., WB-Ver., 1950, 1e, 2p., Paaspremie, € 4,50 [15918]
• M. 88

Ridder Sox, of de trouwlustige totebel, twee luchtige luimen van Geoffrey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van Willem Bilderdijk (toel. en aant. J.J. Mak), A’dam/Antw., WB-Ver., 1956, 1e, 68p., ing., eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [15919]
• M. 127

Terugkeer met vergezicht (bevat o.a. W.R. Baron van Hoëvell: Oproer in Probolinko uit: Uit het Indische leven), A’dam/Antw., WB-Ver., 1960, 1e, 118p., ing., Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 3,50 [14042]
• M. 150

Wijde blik, verhalend proza van zestig jaar Wereld-ibliotheek (samenst. en inl. Jaap Buys); A’dam/Antw., WB-Ver., 1965, 1e, 220p., ing., Sinterklaaspremie, € 3,50 [15920]
• M. 176

Winterboek (samenst. Victor E. van Vriesland); A’dam/Antw., WB-Ver., 1939, 1e, 116p., gecart., Sinterklaaspremie, € 4,50 [14023]
• M. 41

Zojuist verschenen, historische tocht door de wereld van het boek in Woord en Beeld; A’dam/Antw., WB-Ver., 1955, 1e, 144p., ing., Pinksterpremie, € 3,50 [15921]
• M. 121

(zonder titel); A’dam/Antw., WB-Ver., 1961, 1e, 2p., karton, Paasgroet, € 3,50 [15913]
• M. 154

ALINGS JR, WIM, Don Antonio; A’dam/Antw., WB-Ver., 1966, 1e, 64p., ing., Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14060]
• M. 181

ANDREJEF, LEONID, De gouverneur (-,-; vert. Josine C. Termaat); A’dam/Antw.,WB-Ver., 1961, 1e, 70p., ing., omslag en Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14045]
• M. 156

 

BACHÉR, INGRID, Schone vogel Quetzal (Schöne Vogel Quetzal,-; vert. Alex Adema); A’dam/Antw., WB-Ver., 1964, 1e, 100p., ing., omslag Sacha, Paaspremie, € 3,50 [15924]
• M 169

BALZAC, HONORÉ DE, Het huis De kaatsende kat (-,-; vert. R. Jacobsen); A’dam/Antw., WB-Ver., 1950, 1e, 70p., ing., met vast stofomslag (Fons Montens, Kerstpremie, € 2,50 [15925]
• M. 92

BAUER, MARIUS, Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel, gevolgd door enige polimieken tussen socialisten en estheten (inl. G.H. ‘s-Gravesande); A’dam/Antw., WB-Ver., 1964, 1e, 164p., ing., Sinterklaaspremie, € 3,50 [15926]
• M. 171

BLOKKER, J.A., Séjour; A’dam/Antw., WB-Ver., 1951, 1e, 44p., ing., band en Paaspremie, debuut!, € 2,50 [15928]
• M. 95

BÖLL, HEINRICH, De weggooier (Der Wegwerfer,-; vert. Victor E. van Vriesland); A’dam/Antw., WB-Ver., 1961, 1e, 16p., ing., omslag en Nieuwjaarspremie, € 2,50 [14055]
• M. 152

BOMANS, GODFRIED, Het doosje (novelle); A’dam/Antw., WB-Ver., 1966, 2e (1e = 1956 Nederlandse Vereniging voor Druk- en Boekkunst), 64p., ing., Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie, € 3,50 [15929]
• oorspr. In Propria Cures (1938), M. 182

BOUTENS, P.C., De wraak, een Chineesch sprookje; A’dam/Antw., WB-Ver., 1949, 1e, 16p., geniet, Kerstpremie, € 2,50 [14090]
• M. 84

BRUNE, JOHAN DE, Bancket-Werck van goede gedachten (bloemlezing, samenst. P.J. Meertens); A’dam/Antw., WB-Ver., 1943, 1e, 56p., gecart., omslag, Kerstpremie, € 2,50 [15930]
• M. 61

 

COHEN, JOSEF, De tocht van de dronken man; A’dam/Antw., WB-Ver., 1950, 1e, 70p., ing., omslagill. C. van Velzen, Tweede Sinterklaaspremie, € 2,50 [15932]
• M. 91

 

DUINKERKEN, ANTON VAN, Twee vierkante meter; A’dam/Antw., WB-Ver., 1957, 1e, 70p., ing., omslag A. van Heusden, Paaspremie, € 2,50 [14004]
• M. 130

 

EYK, HENRIETTE VAN, De spookdiligence; A’dam/Antw., WB-Ver., 1953, 1e, 88p., ing., Pinksterpremie, € 2,50 [15936]
• M. 109

 

FRANCK, HANS, Johan Sebastiaan’s pelgrimstocht (Die Pilgerfahrt nach Lübeck,-; vert. Th. Van Berkel Jr.); A’dam/Antw., WB-Ver., 1956, 1e, 80p., ing., Paaspremie, € 3,50 [15519]
• M. 124

FRANCK, HANS, Johan Sebastiaan’s pelgrimstocht (Die Pilgerfahrt nach Lübeck,-; vert. Th. van Berkel Jr.); A’dam/Antw., Wereldbibliotheek-Vereniging, 1956, 1e, 80p., ing., Paaspremie, € 6,00 [18302]
• M 124 [naam op schutblad]

FRANK, BRUNO, Zestienduizend francs (Sechzehntausend Francs, 1940; vert. Jaap Buys); A’dam/Antw., WB-Ver., 1967, 1e, 64p., ing., omslag en Eerste Paas- en Pinksterpremie, € 2,50 [15937]
• M. 185

FRANKLIN, BENJAMIN, Een praktische moralist (-,-;l vert. en inl. Jaap Buys); A’dam/Antw., WB-Ver., 1967, 1e 64p., ing., omslag Th. Ross, Eerste Sinterklaas en Kerstpremie, € 2,50 [15912]
• M. 187

 

GARNETT, DAVID, De tweelingen van de Ark van Noach (-,-; vert. J.H. Westerhuis); A’dam/Antw., WB-Ver., 1965, 1e, 118p., garenloos, Pinksterpremie, € 2,50 [15938]
• M. 175

GRILLPARZER, TRANZ, De arme speelman (-,-; vert. Victor E. van Vriesland); A’dam/Antw., WB-Ver., 1958, 1e, 80p., ing., omslag en Paaspremie, € 2,50 [14015]
• M. 136

 

HAGELSTANGE, RUDOLF, Het gebeurde in Askelon (Es war im Wal zu Askelon,-; vert. A.J. Richel); A’dam/Antw., WB-Ver., 1973, 1e, 84p., ing., Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie, € 3,50 [14056]
• M. 216

HAUSMANN, MANFRED, Sterrensagen (Sternnsagen, 1965; vert. Alex Adema (= Johan de Molenaar), A’dam/Antw., WB-Ver., 1966, 1e, 88p., garenloos, omslag en Pinksterpremie, € 2,50 [14057]
• M. 180

HOFFMANN, E. TH, Mademoiselle de Scuderi, vertelling uit de tijd van Lodewijk XIV (Das Fräulein von Scuderi, 1819; vert. M.G. Middendijk-Pauw); A’dam/Antw., WB-Ver., 1962, 1e, 96p., ing., omslag en Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14074]
• M. 161

HÖLDERLIN, FRIEDRICH, ROEL HOUWINK, Friedrich Hölderlin, een portret van den dichter uit zijn leven en werken; vert. gedichten George de Sévooy, A’dam/Antw., WB-Ver., 1943, 1e, 88p., ing., band en Sinterklaaspremie, € 2,50 [15940]
• M. 60 [rugje besch.]

HORODISCH, ABRAHAM, De legende van Rabbi Elia den Eenvoudige (-,-; vert. Victor E. van Vriesland); A’dam/Antw., WB-Ver., 1960, 1e, 16p., geniet, Nieuwjaarsgroet, € 2,50 [14000]
• M. 146

 

IRVING, WASHINGTON, Rip van Vinkel; A’dam/Antw., WB-Ver., 1957, 1e, 48p., ing., Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [15041]
• M. 134

 

JEURISSEN, ALFONS, Broeder Bertus; A’dam/Antw., WB-Ver., 1975, 1e, 64p., ing., omslag E. Molhuijsen, Tweede Voorjaarspremie, € 3,50 [14046]
• M. 220

JONCKHEERE, KAREL, De kolibri fluistert, Indiaanse sprookjes; A’dam/Antw., WB-Ver., 1951, 1e, 48p., ing., Pinksterpremie, € 2,50 [14110]
• M. 97 [naam op Franse titel]

 

KIPLING, RUDYARD, Het wenshuis, en andere verhalen (-,-; vert. Theun de Vries); A’dam/Antw., WB-Ver., 1972, 1e, 80p., ing., omslag Otto Hetterscheid, Najaarspremie, € 3,00 [15942]
• M. 212

 

LANGE, HERBERT, Een geheel bijkomstige figuur (Eine völlig nebensächliche Figur,-; vert. M.G. Binnendijk-Paauw); A’dam/Antw., WB-Ver., 1956, 1e, 46p., ing., Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14006]
• M. 128

LIN TSIN SEN, De liefdespijl (-,-; vert. Th. Van Berkel); A’dam/Antw., WB-Ver., 1948, 1e, 42p., ing., Sinterklaaspremie, € 2,50 [14002]
• M. 78

LOREIS, HECTOR-JAN, Van hongerlijder tot verzetsleider; A’dam/Antw., WB-Ver., 1974, 1e, 164p., ing., omslag Otto Hetterscheid, Voorjaarspremie, € 3,50 [14050]
• M. 217

 

MARWITZ, ROLAND, Ontkiemend zaad (Die Wandlung, (1963); vert. Pieter Grashoff); A’dam/Antw., WB-Ver., 1966, 1e, 70p., ing., omslag en Derde Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [15943]
• M. 183

MELVILLE, HERMAN, Billy Budd, voormarsgast; wat hem overkwam in het jaar van de Grote Muiterij (-,-; vert. Johan M. Palm); A’dam/Antw., WB-Ver., 1950, 1e, 96p., ing., Pinksterpremie, € 3,50 [14082]
• M. 89 [naam op Franse titel]

MOK, M., Berijmde bokkesprongen (voorw. J.A. Blokker); A’dam/Antw., WB-Ver., 1962, 1e, 52p., ing., omslag en Pinksterpremie, € 2,50 [15944]
• M. 160

MONTANELLI, INDRO, De dag van het feest (Giorno di festa,-; vert. Rein Valkhoff); A’dam/Antw., WB-Ver., 1958, 1e, 104p., ing., omslagill. Lou Strik, Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [15946]
• M. 138

MULTATULI, De kleine Wouter, fragmenten uit De Geschiedenis van Woutertje Pieterse (inl. Garmt Stuiveling); A’dam/Antw., WB-Ver., 1960, 1e, 72p., ing., Pinksterpremie, € 2,50 [14039]
• M. 149

MUSSET, ALFRED DE, De geschiedenis van een witte merel (-,-; vert. en inl. André Vlaanderen); A’dam, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1949, 1e, 52p., ing., € 3,50 [19362]
• M 81

 

PAPA, KATINA, Onder de moerbeiboom (Sty sykamiu apo kato,-; vert. M. Blijstra-van der Meulen); A’dam/Antw., WB-Ver., 1964, 1e, 52p., ing., omslag en Kerstpremie, € 2,50 [15951]
• M. 172 [naam op Franse titel]

PIRNADELLO, LUIGI, De medailles (-,-; vert. H.P. Berdenis van Berlekom); A’dam/Antw., WB-Ver., 1961, 1e, 42p., ing., omslag, Pinksterpremie, € 2,50 [15952]
• M. 155

PLATO, Crito (-,-; vert. S. Koperberg); A’dam/Antw., WB-Ver., 1950, 1e, 32p., ing., omslagill. En Paaspremie, € 2,50 [14058]
• M. 87 [naam op titelpag., rug besch.]

POTGIETER, E.J., Marten Harpertsz 1607-1609; A’dam/Antw., WB-Ver., 1942, 1e, 72p., ing., omslag en Sinterklaaspremie, € 3,50 [14012]
• M. 58 [naam op pag. 5]

 

RENARD, JULES, Natuurlijke historietjes (Histoires naturelles, 1896; vert. Carel Scharten); A’dam/Antw., WB-Ver., 1955, 1e, 56p., ing., Kerstpremie, € 2,50 [14009]
• M. 123

ROTHMANN, MARIE E., Goedgeluk (voorw. Jan Greshoff); A’dam/Antw., WB-Ver., 1958, 1e, 80p., ing., Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14007]
• M. 139

 

SCHENDEL, ARTHUR VAN, Over boeken; A’dam/Antw., WB-Ver., 1954, 1e, 34p., ing., Eerste Pinksterpremie, € 2,50 [14051]
• M. 115

SCHMITZ, MARIE, Verlos ons van den boze; A’dam/Antw., WB-Ver., 1954, 1e, 104p., ing., band Pam G. Rueter, Sinterklaaspremie, € 2,50 [14073]
• M. 117 [naam op schutblad]

SCHNURRE, W., Vriendschap met Adam, en vijf andere vertellingen (-,-; vert. K.J.A. Janson/Pieter Grashoff); A’dam/Antw., WB-Ver., 1967, 1e, 80p., ing., omslag en Tweede Paas- en Pinksterpremie, € 3,50 [15954]
• M 186

SEGAL, ERICH, Love story (Love story,-; vert, W. Wielek-Berg); A’dam/Antw., WB-Ver., 1970, 1e, 96p., ing., omslag Aldert Witte, Sinterklaaspremie, € 3,50 [15955]
• M. 203

SEGHERS, ANNA, Het echte blauw, een vertelling uit Mexico (Das wirkliche Blau, 1967; vert. Pieter Grashoff); A’dam/Antw., WB-Ver., 1968, 1e, 80p., ing., omslag en Tweede Voorjaarspremie, € 3,50 [14038]
• M. 191

STEVENSON, R.L., De fles van Satan (The Bottle Imp,-; vert. Jan Spierdijk); A’dam/Antw., WB-Ver., 1955, 1e, 56p., ing., Sinterklaaspremie, € 2,50 [14047]
• M. 122

STREUVELS, STIJN, De rampzalige kaproen, een middeleeuwse boerenroman door Wernher de tuinder; A’dam/Antw., WB-Ver., 1957, 1e, 62p., ing., Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [15958]
• M. 133

 

TAGORE, RABINDRANATH, Zwervende vogels (Stray birds,-; vert. -); A’dam, Wereldbibliotheek-Vereniging, 1941, 1e, 104p., gecart., Pinksterpremie, € 3,50 [17434]
• M 52 [naam op schutblad]

TAGORE, RADINDRANATH, De riviertrap, en andere verhalen (Mashi,-; vert. Johan de Molenaar); A’dam/Antw., WB-Ver., 1961, 1e, 72p., ing., omslag en Tweede Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14108]
• M. 157

TAGORE, RADINDRANATH, De vier hoofdstukken (-,-; vert. Johan de Molenaar); A’dam/Antw., WB-Ver., 1966, 1e, 96p., garenloos, omslag en Paaspremie, € 2,50 [14120]
• M. 179

THACKERAY, W.M., Een dineetje bij de familie Timmins (-,-; vert. Jan Spierdijk); A’dam/Antw., WB-Ver., 1963, 1e, 62p., ing., omslag en Pinksterpremie, € 2,50 [15960]
• M. 165

TREVES, LUISA, De brief van Don Juan, blijspel in één bedrijf; A’dam/Antw., WB-Ver., 1952, 1e, 48p., ing., Pinksterpremie, € 2,50 [15962]
• M. 103

 

VELDE, RINK VAN DER, De fuik (De fûke,-; vert. uit het Fries Jan J. Bijlsma); A’dam/Antw., WB-Ver., 1970, 1e, 104p., ing., omslag en Eerste voorjaarspremie, € 3,50 [14116]
• M. 200

VERWEY, ALBERT, Nieuwjaarsmorgen (toel. Maurits Uyldert); A’dam/Antw., WB-Ver., 1955, 1e, geen paginering, ing., Nieuwjaarspremie, € 2,50 [14065]
• M. 119 [naam op schutblad]

VONDEL. JOOST VAN DEN, O Kerstnacht, schooner dan de daegen; A’dam/Antw., WB-Ver., 1952, 1e, 18p., garenloos, Nieuwjaarspremie, € 2,50 [15963]
• M. 100 [kop besch.]

VOSMAER, JACOB, Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg; A’dam/Antw., WB-Ver., 1953, 1e, 130p., ing., Kerstpremie, € 2,50 [15964]
• M. 110

VRIES, THEUN DE, Meester en minnaar, vijf verbeeldingen rond Rembrandt van Rijn; A’dam/Antw., WB-Ver., 1972, 1e, 80p., ing., omslag O. Hetterscheid, eerste voorjaarspremie, € 3,50 [15965]
• M. 209

VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Agesilaos; A’dam/Antw., WB-Ver., 1962, 1e, 32p., ing., Nieuwjaarspremie, € 2,50 [14019]
• M. 158

VRIESLAND, VICTOR E. VAN, Kortschrift (aforismen); A’dam/Antw., WB-Ver., 1954, 1e, 22p., ing., Nieuwjaarspremie, € 2,50 [15966]
• M. 112

 

WIT, AUGUSTA DE, Een witte angora, en enige mensen; A’dam/Antw., WB-Ver., 1961, 1e, 52p., ing., omslag en Paaspremie, € 3,50 [14018a]
• M. 153

WOESTIJNE, KAREL VAN DE, Verhalen; A’dam/Antw., WB-Ver., 1959, 1e, 144p., ing., omslag en Eerste Sinterklaas- en Kerstpremie, € 2,50 [14005]
• M. 144

WOLFF-BEKKER, ELISABETH, De menuet en de domineespruik (inl. en aant. P. Minderaa); A’dam/Antw., WB-Ver., 1954, 1e, 22p., ing., Kerstpremie, € 2,50 [14076]
• M. 118

 

ZÚBEK, L’UDO, De verborgen bron (Skryty Pramen,-; vert. Marianna Vlasta van Brakel-Polak); A’dam/Antw., WB-Ver., 1967, 1e, 96p., ing., Tweede Sinterklaas- en kerstpremie, € 3,50 [15969]
• M. 188

ZWEIG, STEFAN, De legende van de derde duif (-,-; vert. Paul Huf); A’dam/Antw., WB-Ver., 1953, 1e, 14p., garenloos, omslag en Nieuwjaarspremie, € 2,50 [15970]
• M. 107