ALBACH, BEN, Jan Punt en Marten Corver Nederlandsch Tooneelleven in de 18e eeuw; A’dam, Van Kampen, 1946, 1e, 208p., halfl., geen stofomslag, Patria XXXVI, € 5,75 [8639]

 

BECKETT, SAMUEL, GEORG HENSEL, Samuel Beckett; Velber, Friedrich, 1968, 1e, 132p., garenloos, Friedrichs Dramatiker des Welttheaters Band 62, € 3,50 [10402]

BOON, DRIES, De aankleding van het lekespel, deel I: De Oudheid; Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1952, 1e, 88p., linnen, Speelmanreeks II, € 4,75 [10277]
• [naam op schutblad]

BRADBROOK, M.C., Themes and Conventions of Elisabethan tragedy; Cambridge, Cambridge University Press, 1973, 1e, 280p., ing., € 4,75 [4326]

BRECHT, BERTOLT, Bertolt Brecht in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten (dargestellt von Marianne Kesting); Hamburg, Rowohlt, 1979, 10e (1e = 1959), 190p., pocket, Rororo, € 3,50 [8541]

BULTHUIS, RICO, Het moderne poppenspel, techniek en theorie; A’dam, Heijnis, 1961, 1e, 164p., linnen, met stofomslag, € 9,25 [4724]
• [naam op schutblad]

 

CARELSEN, FIE, Ik heb ze gekend, mijn gouden uren bij het Nederlandse toneel; Den Haag, Ad. Stok, z.j., 1e, 136p., ing., met stofomslag, € 11,50 [8610]

CUNNINGHAM, JOHN E., Elisabethan and Early Stuart Drama; London, Evans, 1970, 2e (1e = 1965), 128p., paperback, Literature in Perspective, € 4,75 [11027]
• [onderstrepingen in potlood]

 

DRESSELHUYS, MARY, Zonder souffleur, de onweerstaanbare toneelmemoires van Mary Dresselhuys; A’dam, Balans, (1997), 1e, 96p., garenloos, omslag Ron van Roon, € 7,25 [13049]

DUBOIS, PIERRE H., Kaleidoscoop van een acteur, profiel van Paul Steenbergen; ‘s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, (1985), 1e, 216p., gecart., omslag Kees van der Hoeven, € 9,25 [9929]

 

GREGOR, JOSEPH, Weltgeschichte des Theaters; Wien, Phaidon, 1933, 1e, 830p., linnen, € 18,25 [8544]

 

HARTEN, JAAP, Else Mauhs, de ontvoering van een legende; A’dam, Querido, 1984, 1e, 152p., garenloos, omslag Barbara van Dongen Torman, € 7,00 [7915]

HEIJERMANS, H., SCHILP, C.A., Herman Heijermans; A’dam, Moussault, 1967, 1e, 196p., garenloos, omslag en € 8,00 [9443b]

HEIJERMANS, HERMAN, ROB EHRENSTEIN, Dokumentatie bij ‘Schakels’ van H. Heijermans; z.pl., z.j., 1e, 18p., geniet, € 2,50 [10152]

HEIJERMANS-JURGENS, ANNIE, Herman Heijermans’ laatste levensjaren; A’dam, Querido, 1965, 1e, 56p., garenloos, omslagill. J. Toorop, Boekvink, € 2,50 [10312]
• [besch.]

HEIJERMANS-JURGENS, ANNIE, Herman Heijermans’ laatste levensjaren; A’dam, Querido, 1965, 1e, 56p., garenloos, omslagill. J. Toorop, Boekvink, € 2,50 [10311]
• [besch.]

 

ROOIJEN, MAURITS VAN, Theater nu; R’dam, Shell, 1988, 1e, 128p., garenloos, Shell-journaal van het Nederlands Toneel in twee bedrijven, € 4,75 [10320]

RUYS, COR, GENE RUYS (samenst.), Cor Ruys, acteur, regisseur, toneelleider, 1889–1952; A’dam/Zutphen, Toneelmuseum/De Walburg Pers, 1974, 1e, 56p., garenloos, € 5,75 [6635]
• [naam op Franse titel]

 

SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN, Uit de stalles, reacties op toneel; A’dam, Moussault, 1966, 1e, 216p., ing., € 7,00 [11146]
• [naam op Franse titel]

SCHENDEL, ARTHUR VAN, Shakespeare; A’dam, Meulenhoff, 1922, 2e (1e = 1910), 208p., linnen, geen stofomslag, € 7,00 [1045]

SCHENDEL, ARTHUR VAN, Shakespeare; A’dam, Meulenhoff, 1922, 2e (1e = 1910), 208p., halfl., met (besch.)stofomslag, € 7,00 [7830]

SHAKESPEARE, L.C. KNIGHTS, Some Shakespearean themes and An approach to Hamlet; Harmondsworth, Penguin, 1970, 3e (1e = 1959), 232p., ing., Peregrine Book € 4,75 [4320]

SHAKESPEARE, WILLIAM, LAURENCE LERNER (ed.), Shakespeare’s tragedies, an anthology of modern criticism; Harmondsworth, Penguin, 1971, 320p., pocket, € 3,50 [10019]

SIMON, KARL G., Avant Garde, Theater aus Frankreic, modern oder mode?; Berlin, Rembrandt, (1962), 1e, 32p.+32p. foto’s, gecart., € 5,75 [10325]

SIVIRSKY, ANTAL, en ALBERT VOGEL, School der voordrachtkunst; Groningen, Wolters-Noordhoff, 1968, 3e (1e = 1959), 232p., ing., € 7,00 [11043]

 

VRIES, HENRI DE, Mijn mémoires; Maastricht, Leiter-Nypels, z.j., 1e, 168p., linnen, met stofomslag, € 11,50 [9985]

 

WILDER, THORTON, HEINZ BECKMANN, Thorton Wilder; Velber, Friedrich, 1966, 1e, 140p., garenloos, Friedrichs Dramatiker des Welttheaters 16, € 4,75 [10040]

WILLIAMS, RAYMOND, Drama from Ibsen to Brecht; Harmondsworth, Penguin, 1973, (1e = 1952 Chatto & Windus), 412p., pocket, € 3,50 [10018]

WOUDE, JOHAN VAN DER, Eduard Verkade en het toneel; ‘s-Gravenhage/R’dam, Nijgh en Van Ditmar, (1965), 2e (1e = 1962), 200p., ing., € 4,75 [5210]