Dramatisch Akkoord 1976–1977, (samenst. Jac. Heijer, Alfons van Impen, Walter van der Kooi en Frans redant); A’dam/Antw., Van Kampen/Standaard, 1977, 1e, 176p., ing., € 4,75 [10059]

Een abel spel ende een edel dinc van den Hertoghe van Bruuyswijc, Gloriant, hoe hi wert minnende des roede lioens dochter van Abelant (inl. en aant. H. Godthelp en J. Verjaal); Den Haag, Servire, 1941, 1e, 60p., ing., met stofomslag, Kleine Dietse Keur, € 4,75 [11046]
• [naam op Franse titel]

Een abel spel ende een edel dinc vanden Hertoghe van Bruyswijc: Gloriant, (inl. en toel. J. Notermans); Groningen/Batavia, Wolters, 1948, 1e, 84p., halfl., € 4,75 [11026]
• [schooluitgave]

En een kleine jongen zal ze hoeden (Jesaja 11:7)/Oost (een experiment)/A hard day’s night; A’dam, Int. Theatre & Film Bookshop/Toneelgroep Amsterdam, 1991, 1e, 124p., garenloos, tekstboekje 19, € 4,75 [10242]

Esmoreit/Lippijn, (aant. G. Stellinga); Den Bosch, Malmberg, 1974, 11e, 56p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 3,50 [8907a]

Poppen-, Object- en Beeldend Theater in Nederland, editie 1991, met een bijdrage van Hanny Altena, beschrijving theatergroepen Christien Boer; A’dam, Nederlands Poppenspel Instituut, 1991, 1e, 152p., gecart., € 10,00 [15168]
• [tekst op schutblad]

Restoration comedies, (contains: George Etherege, She would if she could/Charles Sedley, The Mulberry garden/John Dryden, Marriage à la mode/William Wycherley, The country wife/John Vanburgh, The relapse) (ed. Dennis Davison); London etc., Oxford University Press, 1970, 1e, 400p., paperback, € 7,00 [10041a]

Restoration plays, (contains John Dryden, All for you/William Wycherley, The country wife/William Congreve, The way of the world/Thomas Otway, Venice preserved/George Farquhar, The beau stratagem/John Vanbrugh, The provoked wife/George Etherege, The man of mode) (intr. Sir Edmund Gosse); London/New York, Dent Dutton, 1968, 510p., pocket, Everyman’s Library, € 3,50 [10021a]

Three European plays, (contains: Anouilh, Ring round the moon/Betti, The queen and the rebels/Sartre, In camera) (intr. and ed. E.M. Browne); Harmondsworth, Penguin, 1958, 192p., ing., € 3,50 [8547a]

Voetnoten bij modern toneel, essays bijeengebracht door Paul Carter-Harrison; A’dam, Bezige Bij, 1965, 1e, 208p., ing., omslag Karel Beunis, LRP 104, € 5,75 [11423]
• [naam op Franse titel, voorplat licht besch.]

ACHARD, MARCEL, Théatre (2 vol.) (Mademoiselle de Panama/Le corsaire/Petrus/Vouler vous jouer avec moi/Jean de la lune/Colinette); Paris, Gallimard, 1942/1943, 298/232p., ing., € 7,00 [8540]
• [naam op voorplatten]

AISCHYLOS, Prometheus geboeid (-,-; vert. P.C. Boutens); A’dam, Wereldbibliotheek, z.j., 1e, 60p., halfl., € 4,50 [18357]

ALBEE, EDWARD, Kleine Alice (toneel) (Tiny Alice, 1965; vert. Ernst van Altena); A’dam, Van Ditmar, 1965, 1e, 144p., garenloos, omslag Hans Buys, € 5,75 [9541]

ALBEE, EDWARD, Kleine Alice, toneelspel in drie bedrijven (Tiny Alice, 1965; vert. Ernst van Altena); A’dam, Van Ditmar, 1965, 2e (1e = 1965), 144p., garenloos, omslag Hans Buys, € 5,75 [13061]

ALTON, LOUIS D’, Ze kregen wat ze wilden, blijspel in drie bedrijven (–, –; vert. A. Defresne); Zaandijk, Heijnis, z.j., 3e, 96p., ing., Heijnis Toneel Fonds 399, € 3,50 [10326]

ANOUILH, J., Ring round the moon (see: Three European Plays); € 3,50 [8547b]

ANOUILH, JEAN, Becket, of de eer van God (Becket ou l’honneur de Dieu, –; vert. Adriaan Morriën); A’dam, Bezige Bij, 1961, 1e, 176p., garenloos, LP 55, € 3,50 [8839]
• [naam op Franse titel, omslag verstevigd met cellotape]

ANOUILH, JEAN, Le voyageur sans bagage (intr. et ann. G.G. Baardman); z.pl., Wikor, 1967, 1e, 94p., ing., Wikor Theater Bibliotheek 19, € 3,50 [10184]

ANOUILH, JEAN, Ornifle ou le courant d’air; Paris, La Table Ronde, 1955, 1e, 240p., ing., € 7,00 [10286]

ARDEN, JOHN, Three plays (The waters of Babylon/Live like pigs/The happy haven); Harmondworth, Penguin, 1969, 272p., pocket, € 3,50 [10016]
• [naam op Franse titel]

 

BALDERSTON, JOHN L., Berkeley square; London/New York, French, 1928, 1e, 88p., ing., € 4,75 [8509]

BAMBERGER, HELENE S., Zelda; Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1952, 1e, 24p., geniet, € 4,75 [1097]

BARNARD, BENNO, Jefta of Semitische liefdes; A’dam, Het Toneel Speelt, i.s.m. International Theatre and Film Books, (1998), 1e, 128p., ing., € 6,00 [22939]

BARNARD, WILL, De mijter; Bussum, Ons Leekenspel, z.j., 1e, 16p., geniet, De Vrije Reeks 17, Poppenspelen, € 3,50 [10005]

BAUER, W.G.F., De gouden sleutel, kindertoneelstukje in vier bedrijven; Zutphen, Thieme, z.j., 2e, 60p., ing., € 3,50 [10099]

BECKET, SAMUEL, En attendant Godot (intr. et ann. René Smeets); z.pl., Wikor, 1983, 1e, 96p., garenloos, Wikor Theater Bibliotheek 73, € 3,50 [10236]

BECKET, SAMUEL, Fin de partie; Paris, Les Editions de Minuit, 1965, z.dr. (1e = 1957), 114p., ing., € 3,50 [10275]
• [naam op verso voorplat]

BEEX, H., De ballade van Sante Geertruud; Berlicum, Grosfeld, z.j., 1e, 88p., garenloos, € 2,50 [10095]
• [naam op Franse titel en aant. in tekst]

BETTI, The queen and the rebels (see: Three European plays); € 3,50 [8547c]

BISSON, ANDRÉ, De rozenkrans, toneelspel in vier bedrijven naar de roman van Florence Barclay (–, –; vert. Pierre Mols); A’dam, Strengholt, 1956, 1e, 56p., ing., Maestro 352, € 3,50 [10080]

BLIJSTRA, R., Een faust, dialoog; A’dam, Arbeiderspers, 1967, 1e, 72p., ing., omslag Guus Ros, Giraffe, € 4,75 [1673]
• [omslag wat groezelig]

BLIJSTRA, R., Iemand is de ander en andere dialogen; A’dam, Arbeiderspers, 1964, 1e, 96p., ing., met stofomslag (Jacques Batteljee), Giraffe-boek, € 7,00 [2471]

BLIJSTRA, R., Zij van ons, vier dialogen; A’dam, Arbeiderspers, 1965, 1e, 142p., ing., met stofomslag (Jacques Batteljee), € 7,00 [2470]

BÖLL. HEINRICH, Melaatsheid, een toneelstuk (Aussatz, 1969; vert. Jacques Meerman); Bilthoven, Ambo, 1971, 1e, 72p., garenloos, omslag en € 6,00 [15624]

BOUAZZA, HAFID, Apollien, een toneelstuk; A’dam, Prometheus, 1998, 1e, 48p., garenloos, omslag Tessa van der Waals, € 4,00 [23743]
• [als nieuw]

BOUDEWIJN, Boudewijn van Vlaanderen, drama in vijf bedrijven; Bussum, Ons Leekenspel, z.j., 1e, 120p., ing., € 3,50 [10369]
• auteur niet vermeld

BOUDIER-BAKKER, INA, Verleden, drama in drie bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1926, 2e, 72p., linnen, Nederlandsche Bibliotheek, € 3,50 [10089]
• [hoekje uit Franse titel]

BRANACH, KENNETH, Public enemy; London/Boston, Faber and Faber, 1988, 1e, 66p., paperback, € 5,75 [10008]

BRECHT, BERTOLD, De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui (-,-; vert.-); A’dam, International Theatre Bookshop/Publiekstheater, 1983, 1e, 108p., garenloos, tekstboekje 51, € 4,00 [23228]

BRECHT, BERTOLD, Trommelen in de nacht/Man is man (Trommeln in der Nacht, 1920/Mann ist Mann, 1924/1925; vert. Karel Muller/H. Roduin); A’dam, Bezige Bij, 1967, 1e, 192p., ing., omslag Karel Beunis, LRP 233, € 8,00 [18038]
• [als nieuw]

BRECHT, BERTOLT, Der gute Mensch von Sezuan, Parabelstück; Berlin, Suhrkamp, 1964, 101-129 Tausend, 160p., garenloos, geen stofomslag, Edition Suhrkamp 73, € 3,50 [10136]
• [geen stofomslag]

BRECHT, BERTOLT, Der kaukasische Kreidekreis; Berlin, Suhrkamp, 1977, 18e, 120p., pocket, Edition Suhrkamp 31, € 3,50 [10207]
• [geen stofomslag]

BRECHT, BERTOLT, Die Kleinbürgerhochzeit (Einl. und Worterklärungen H.J. Peters); z.pl., Wikor, 1970, 1e, 76p., ing., Wikor Theater Bibliotheek 28, € 2,50 [10227]
• bevat ook Tankred Dorst, Die Kurve

BRECHT, BERTOLT, Lehrstücke; Reinbek, Rowolt, 1966, z.dr., 206p., pocket, Rororo 889, € 3,50 [10285]
• [naam op schutblad]

BREDERO, Klucht van de koe (toel. A. de Bruijn); Zutphen, Thieme, 1964, 3e (1e = 1953), 48p., ing., € 2,50 [10249]
• oblong [rug besch., naam op Franse titel]

BREDERO, Klucht van de koe (toel. A. de Bruijn); Zutphen, Thieme, 1964, 3e (1e = 1953), 48p., ing., € 3,50 [10209]

BREDERO, Klucht van de koe (inl. en aant. Jo Daan); Zwolle, Tjeenk Willink, 1967, 2e, 64p., ing., geen stofomslag, Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde 21, € 2,50 [10247]
• [schutblad vlekkerig]

BREDERO, G.A., Klucht van de koe (toel. A. De Bruijn); Zutphen, Thieme, z.j., 6e herziene, 48p., ing., € 3,50 [8500]

BRIDIE, JAMES, De draak en de duif, spel in twee bedrijven (–, –; vert. Ton Lutz); (Bussum, Ons Leekenspel, z.j., 1e, 58p., geniet, € 2,50 [10240]
• [rug besch.]

BRIGHOUSE, HAROLD, Hobson’s keuze, blijspel in vier bedrijven (–, –; vert. Antoinette Westerling); Utr., Ned. Amateur Toneel Unie, z.j., 1e. 118p., garenloos, Nederlandse Bibliotheek voor het Amateur Toneel, € 3,50 [10011]

BÜCHNER, GEORG, Werke und Briefe (Nachwort Fritz Bergemann); München, DTV, 1977, 12e (1e = 1965), 384p., pocket, € 2,50 [10151]
• [leesvouwen, aant. in potlood]

BÜCHNER, GEORG, Woyzeck, ein Fragment (Einl. und Worterklärungen von der Wikor-Arbeitsgruppe Bernardus College Heerlen); z.pl., Wikor, 1977, 1e, 88p., garenloos, Wikor Theaterbibliotheek 52, € 3,50 [10245]

BURGWAL, De dool naar het geluk, een dramatische fantasie in drie bedrijven; z.pl., z.j., 1e, 60p., geniet, € 3,50 [10239]
• [tekst op schutblad]

BURKUNK, WIM, De vrijer in de put, commedia dell’arte in een bedrijf; Berlicum, Grosveld, z.j., 1e, 36p., geniet, € 3,50 [10074]

 

CALDERON DE LA BARCA, PEDRO, De rechter van Zalamea/De wonderdadige magiër/Pas op de stille waters (El alcalde de Zalamea/El magico prodigioso/Guardate del aqua mansa, –; vert. Bernard Verhoeven); Bussum, Ons Leekenspel, z.j., 1e, 288p., linnen, met stofomslag, € 9,25 [10194]

CAMPTON, DAVID, Even zitten (Resting place, –; vert. Beb de Beer); Bussum, Toneelcentrale, z.j., 1e, 16p., geniet, € 2,50 [10084]

CAROLL, PAUL VINCENT, Zijne excellentie de gouverneur (–, –; vert. M. Straub); Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1955, 1e, 12p., geniet, € 3,50 [10102]

CASSY, ROSEMARY, De fluwelen handschoen, spel in drie bedrijven (The velvet glove, –; vert. Ferd. Sterneberg); Zwolle, Tijl, z.j., 1e, 72p., ing., € 4,75 [10083]

CHASALLE, F. (= Constant van Wessem), en C.J. KELK, Harlekijn, commedia dell’arte-stuk in twee bedrijven; De Vrije Bladen, jrg. 9, nr 10, 1e, 48p., ing., € 9,25 [7545]
• [roest]

CLAUS, HUGO, Acht toneelstukken; A’dam, Bezige Bij, 1973, 4e (1e = 1966), 416p., garenloos, omslag Tessa Fagel, LRP 175, € 8,00 [11921]

CLAUS, HUGO, Blindeman (toneel); A’dam, Bezige Bij, 1985, 1e, 104p., garenloos, omslag Leendert Stofbergen, Bbtoneel € 7,50 [20087]

CLAUS, HUGO, De dans van de reiger, een filmverhaal, met illustraties uit de film; A’dam, Bezige Bij, 1966, 1e, 120p., ing., omslag en GRP 11, € 8,00 [22248]

CLAUS, HUGO, Het Goudland, spel naar de roman van Hendrik Conscience; A’dam/Antw., Bezige Bij,/Contact, 1966, 1e, 160p., garenloos, omslag Hugo Claus, LRP 237, € 8,00 [13686]

CLAUS, HUGO, Het Huis van Labdakos (naar een scenario van Franz Marijnen); A’dam,Bezige Bij, 1977, 1e, 128p., garenloos, omslag Nico Dresmé, € 7,00 [18779]

CLAUS, HUGO, Het leven en de werken van Leopold II, 29 taferelen uit de Belgische oudheid (toneel); A’dam, Bezige Bij, 1970, 1e, 136p., 136p., garenloos, LRP 347, € 13,75 [11940]
• [klein vouwtje in benedenhoek achterplat, verder als nieuw]

CLAUS, HUGO, Pas de deux, toneelspel in twee delen; A’dam, Bezige Bij, 1973, 1e, 112p., garenloos, omslag Tessa Fagel, € 7,00 [5598]
• [naam op Franse titel, iets schuin]

CLAUS, HUGO, Serenade; A’dam, Bezige Bij, 1984, 1e, 80p., garenloos, BBToneel, € 8,50 [13327]
• [schrijfspoor in ballpoint op voorplat, verder keurig]

CLAUS, HUGO, Serenade; A’dam, Bezige Bij, 1984, 1e, 78p., garenloos, BBToneel, € 9,25 [1193]

CLAUS, HUGO, Suiker; pocket, De Bezige Bij Dar Pocket, € 3,00 [20592]

CLAUS, HUGO, Suiker; A’dam, Bezige Bij, 1959, 3e (1e = 1958), 176p., garenloos, LP 17, € 4,75 [8837]
• [naam verso voorplat]

CLAUS, HUGO, Vrijdag, toneelstuk in vijf scènes; A’dam, Bezige Bij, 1970, 2e (1e = 1969), 144p., garenloos, omslag Tessa Fagel, LRP 323, € 7,00 [22436]

COLLEM, A. VAN, De soldaten, een visioen; Bussum, Van Dishoeck, 1927, 1e, 24p., halfl., € 5,75 [10406]

CONGREVE, WILLIAM, The way of the world (see: Restoration plays); € 3,50 [10021g]

CONGREVE, WILLIAM, The way of the world; see: Four English comedies of the 17th and 18th centuries; € 2,50 [10017c]

CORNEILLE, Le Cid; Paris, Bordas, 1980, 2e (1e = 1962), 128p., pocket, € 2,50 [10056]

CORNEILLE, PIERRE, Polyeucte; Paris, Larousse, z.j., z.dr., 106p., ing., Classiques Larousse, € 2,50 [10001]
• [besch.]

CORSO, ARTURO, Harlekijn, noch knecht, noch meester (–, –; vert. Filip van Luchene); Deurne, Int. Nieuwe Scene, z.j., 1e, 78p., geniet, € 4,75 [10085]

COWARD, NOEL, Home chat; London, Martin Secker, 1927, 1e, 88p., ing., € 4,75 [8552]
• [naam op schutblad, iets roest en licht besch.]

COWARD, NOEL, Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (Blithe spirit, –; vert. Gerard Rekers); A’dam, Strengholt, 1955, 1e, 82p., ing., Maestro 140, € 3,50 [10093]
• [rug verstevigd]

CREMER, J.J., Emma Berthold/Boer en edelman/Titulair/Gedichtjes; Leiden, Sijthoff, z.j., 4e, 304p., gecart., € 3,50 [1098]

CROISET, MAX, Oidipoes en zijn moeder, toneelspel in drie bedrijven; ‘s-Graveland, De Driehoek, z.j., 1e, 84p., ing., € 7,00 [8757]

CROISET, MAX, Toneelwerken (Hamlets vrouw/Kettingreactie/Sonja); ‘s-Gravenhage, Stols/Barth, (1960), 1e, 256p., linnen, met (licht besch.) stofomslag, € 11,50 [14529]

 

DEFRESNE, A., Het eeuwige toeval?, toneelspel in drie bedrijven; A’dam, Querido, 1958, 1e, 66p., ing. met flappen, € 6,25 [12233]

DELFT, HEB VAN, Hoera voor zon en regen, een vrolijk spel voor de Lagere Schooljeugd in twee bedrijven; A’dam, Strengholt, 1961, 1e, 40p., ing., Maestro 656, € 3,50 [10077]

DELFT, HEP VAN, Hoe Jan Klaassen de kous op de kop kreeg, een vrolijk spel voor de Lagere Schooljeugd in twee bedrijven; A’dam, Strengholt, 1961, 1e, 48p., ing., Maestro 647, € 2,50 [10079]
• [besch.]

DORST, TANKRED, De vrouw van Hsueh Li, spel in een bedrijf (Grosse Schmahrede an der Stadsmauer,– vert. Anty Westerling); Utr., Ned. Amateur Toneel Unie, z.j., 1e, 42p., garenloos, Nederlandse Bibliotheek voor het Amateur Toneel, 1959, € 3,50 [10010]
• [gebruiksvouwen]

DORST, TANKRED, Die Kurve; zie: Bertolt Brecht, Die Kleinbürgerhochzeit, € 2,50 [10227b]

DOUDART DE LA GRÉE, MARIE-LOUISE, De 50-ste voorstelling, eenacter; A’dam, Strengholt, z.j., 1e, 24p., geniet, Maestro 711, € 3,50 [10078]

DRESSELHUYS, MARY, Jons; A’dam, Balans, (1990), 1e, 108p., garenloos, omslag Robert Nix, € 6,00 [16370]
• [naam op Franse titel]

DRINKWATER, JOHN, Abraham Lincoln (vert. P. Fijn van Draat); Utr., Kemink, z.j., 1e, 88p., linnen, € 7,00 [10415]

DRUTEN, JOHN VAN, After all; London/New York, French, 1932, 1e, 80p., ing., € 4,75 [8507]
• [slightly damaged]

DRUTEN, JOHN VAN, There’s always Juliet; London/New York, French, 1932, 1e, 88p., ing., € 4,75 [8508]

DRYDEN, JOHN, All for love (see: Restoration plays); € 3,50 [10021d]

DRYDEN, JOHN, Marriage à la mode (see: Restoration comedies); € 7,00 [10041e]

DUIN, LIEKE VAN, en NORALY BEYER, Stagedoor Colloquium, verslag van een internationaal colloquium over migrantentheater op 13, 14 en 15 december 1984 in het Soeterijn te Amsterdam; A’dam, Nederlands Theater Instituut, 1984, 1e, 60p., garenloos, € 4,50 [2392]

DUMAS en GAILLARDET, De toren van Nesle (–, –; vert. M.G.L. van Loghem, inl. L. Simons); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 90p., gecart., Toneelbibliotheek, € 4,75 [10397]
• [naam op Franse titel]

DÜRRENMATT, FRIEDRICH, Het huwelijk van de heer Mississippi (Die Ehe des Herrn Mississippi,-; vert. Dolf Verspoor); A’dam, Van Ditmar, 1962, 1e, 72p., ing., omslag Hans Buys, € 4,50 [20139]

DÜRRENMATT, FRIEDRICH, Het huwelijk van de heer Mississippi (Die Ehe des Herrn Mississippi, (1960); vert. Dolf Verspoor); A’dam, Van Ditmar, 1962, 1e, 72p., garenloos, omslag Hans Buys, € 4,50 [20508]

 

EES, JAN VAN, Truba/Het ouwe liedje/Nummero 174, drie een-acters; z.pl., Tooneelfonds Bredero, z.j., 1e, 40p., geniet, € 3,50 [10031]

ELIOT, T.S., De cocktailparty, een blijspel (-,-; vert. M. Nijhoff); A’dam, Querido, 1951, 1e, 160p., gecart., € 7,00 [22004]

ELIOT, T.S., Murder in the cathedral; Stockholm/London, Continental Book Comp., 1948, 90p., ing., met stofomslag, Zephyr Books 85, € 4,75 [8551]

ENZENBERGER, HANS MAGNUS, Mensenvriend, komedie (Der Menschenfreund, 1984; vert. T. Muizelaar en J. Heijer, naw. H.M. Enzenberger); A’dam, Bezige Bij, 1986, 1e, 148p., garenloos, omslag Frits Stoepman, € 5,75 [5968]
• [als nieuw]

ETHEREGE, GEORGE, She would if she could (see: Restoration comedies); € 7,00 [10041d]

ETHEREGE, GEORGE, The man of mode (see:Restoration plays); € 3,50 [10021h]

EURIPIDES, Alkestis; vert. J. Berlage; Zutphen, Thieme, z.j., 1e. XXV+62p., ing., Klassieke Schrijvers, € 4,00 [23241]

EURIPIDES, Medea (-,-; vert. Klaas Timmermans); A’dam/Eindhoven, Int. Theatre & Film Books/Het Zuidelijk Toneel, 1993, 1e, 74p., garenloos, Het Zuidelijk Toneel 7, € 7,00 [19764]
• [als nieuw]

EVERAERT, CORNELIS, Esbatement vanden visscher, zie: Een speel van drie minners; € 3,50 [10208]

EYKMAN, KAREL E., François Villon, een openluchtspel geschreven voor het lustrum 1961 van het Utrechtsch Studenten Corps; A’dam, Bezige Bij, 1961, 1e, 80p., garenloos, omslag en € 4,00 [23238]

 

FABRICIUS, JOHAN, De Koning gaat voor, tooneelspel in vijf bedrijven; Den Haag, Leopold, 1938, 1e, 92p., ing., omslag en € 9,25 [5751]
• [roest, nog niet opengesneden]

FARQUHAR, GEORGE, The Beaux Stratagem (see: Restoration plays); € 3,50 [10021c]

FERMAUD, MICHEL, Zachtjes met de deuren (les portes claquent, –; vert. Alfred Pleiter); A’dam, Strengholt, z.j., 1e, 72p., ing., Maestro 654 € 4,75 [10401]

FINKERS, HERMAN, Ich bin ein Almeloër, teksten naast het theater; Amersfoort, Novella, 1996, 3e (1e = 1996), 144p., garenloos, € 6,00 [16524]

FO, DARIO, Einer für alle, alle für einen!/Zufälliger Tod einer Anarchisten (Tutti uniti! Tutti insieme!/Morte accidentale di un anarchico, 1970/1971; vert. Peter O. Chotjewitz, Vorbemerkung Helga Jungblut und Peter O. Chotjewitz); Berlin, Rotbuch Verlag, 1978, 1e, 192p., garenloos, € 4,75 [6728]
• Nobelprijs voor Literatuur 1997

FORD, JOHN, Toch zonde van die hoer (‘T is pity she’s a whore, –; vert. Joël Hanssens); A’dam, Int. Theatre & Film Bookshop/Het Zuidelijk Toneel, 1991, 1e, 124p., garenloos, € 4,75 [11048]

FRAYN, MICHAEL, Wilde honing (vert. Peter Verstegen); A’dam, International Theatre Bookshop/Haagse Comedie, 1987, 1e, 112p., garenloos, tekstboekje 47, € 4,75 [8553]

FRENCKEN, F., Gekruisigd, Bijbelsch tooneelspel; ‘s-Hertogenbosch, Theulings, 1913, 1e, 96p., ing., € 4,75 [11371]
• [roest, band los]

FRENCKEN, F., Pilatus, een treurspel; Oosterhout, De Hoog, 1916, 1e, 104p., ing., € 4,75 [11.370]

FRY, CHRISTOPHER, A sleep of prisoners, a play; London, Oxford University Press, 1952, fourth impression(first+1951), 54p., cloth, dustjacket, € 7,00 [23235]

FRY, CHRISTOPHER, De jongen met de kar/Sint Cuthman van Sussex (The boy with a car, (1939); bew. en inl. Bert Voeten); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1958, 1e, 60p., ing., met stofomslag, Wending-Toneelbibliotheek II/3, € 4,50 [13139]

FRY, CHRISTOPHER, Droom der gevangenen (A sleep of prisoners, –; bew. Bert Voeten); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, z.j., 1e, 68p., ing., met stofomslag, Wending Toneel-bibliotheek, € 4,75 [10395]
• [naam op titelpag.]

FRY, CHRISTOPHER, Droom der gevangenen (-,-; bew. Bert Voeten); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, z.j., 1e, 68p., ing., Wending Toneel-Bibliotheek, € 4,00 [23234]
• [naam op titelpag.]

FRY, CHRISTOPHER, Droom der gevangenen (A sleep of prisoners, –; bew. Bert Voeten); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, z.j., 1e, 68p., ing., met stofomslag, Wending Toneel-bibliotheek, € 4,75 [8843]

FRY, CHRISTOPHER, Droom der gevangenen (A sleep of prisoners,-; bew. en inl. Bert Voeten); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, z.j., 1e, 68p., ing., met stofomslag, Wending-Toneelbibliotheek I/1, € 4,50 [13138]

FRY, CHRISTOPHER, Venus bespied, een blijspel (–, –; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1962, 1e, 128p., garenloos, omslag en LP 103, € 4,75 [8831]
• [naam op Franse titel]

 

GALSWORTHY, JOHN, Three plays (Escape/The eldest son/The skin game); London, Pan, 1948, 220p., pocket, € 3,50 [8532]

GARDINER, JOHN en ANDREW PAR, De Dracula Spectacula Show, een spookachtige musical (–, –; vert. G. van Opstal, liedjes G. Reiding); Bussum, Toneelcentrale, z.j., 1e, 68p., garenloos, € 3,50 [10103]

GELBER, JACK, De appel (The apple,-; vert. G.K. van het Reve); A’dam, Bezige Bij, 1962, 1e, 68p., garenloos, omslag Karel Beunis, LP 104, € 4,50 [13141]

GELDHOF, RUDY, De geit; Antw., Soethoudt, (1975), 1e, 32p., garenloos, € 3,50 [10192]
• [naam op Franse titel]

GELDHOF, RUDY, Het souper, toneelspel in 2 bedrijven; Antw., Nieuw Vlaamsch Toneel De Waag, 1979, 1e, 48p., garenloos, € 3,50 [10108]
• [naam op titelpag.]

GENET, JEAN, Het balkon, toneelspel in negen taferelen (-,-; vert. Hans Croiset); A’dam, Bezige Bij, 1961, 1e, 136p., garenloos, omslag Karel Beunis, € 4,50 [20520]
• [naam verso titelpag.]

GHÉON, H., Het duivelsbrugje; Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, z.j., 1e, 24p., geniet, € 3,50 [10191]
• [naam op titelpag.]

GHÉON, HENRI, De honger der kleinen (Les petits clercs de Santarem,– vert. Josef Boon); Brugge/Brussel, De Kinkhoren, 1945, 1e, 108p., ing., Opbouwen 6e reeks, nr. 47, € 4,75 [10114]

GHÉON, HENRI, De kruisweg (Le chemin de croix, –; vert. Speekaert, inl. Jozef Boon); Brugge/Bussum, Desclée de Brouwer, 1956, 2e, 40p., ing. met flappen, Opbouwen, 5e reeks, nr. 40, € 4,75 [10189]

GHÉON, HENRI, Epiphania, de drie koningen (–, –; bew. Anton van de Velde); Bussum, Ons Leekentoneel, z.j., 1e, 24p., geniet, € 3,50 [10112]

GHÉON, HENRI, Het spelletje van Sint Andries (–, –; vert. René Willem); Brugge/Brussel, De Kinkhoren, 1947, 1e, 40p., ing., Opbouwen, 7e reeks, nr. 51, € 3,50 [10113]
• [licht besch.]

GHÉON, HENRI, La farce du pendu dépendu, miracle en trois actes (ann. J.W. Marmelstein); A’dam, Meulenhoff, z.j., 1e, 106p., gecart., € 2,50 [10107]
• [aant. in potlood, besch.]

GINALSKI (= PETER WATERKOORT), Een te veel/Het laatste hoofdstuk, twee eenakters; Nijm., Fragamanta, (1992), 1e, 28/20p., geniet, bibliofiele uitgave, € 5,75 [10374]

GIRAUDOUX, JEAN, De engel van het kwaad (Pour Lucrèce,-; vert. Max Nord); A’dam, Bezige Bij, 1961, 1e, 128p., garenloos, omslag Karel Beunis, LP 65, € 4,50 [13131]

GOETHE, J.W., Torquato Tasso, ein Schauspiel; Stuttgard, Reclam, z.j., z.dr., 96p., pocket, Universal Bibliothek 88, € 2,50 [1015]

GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON, Egmont, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen; Hamburg, Hamburger Lesehefte Verlag, z.j., z.dr., 112p., ing., Leseheft 62, € 3,50 [10166]

GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand; Hamburg, Hamburger Lesehefte Verlag, z.j., z.dr., 96p., ing., Leseheft 9, € 3,50 [10164]

GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON, Iphigenie auf Tauris; Leipzig, Reclam, 1979, z.dr., 80p., garenloos, Universal Bibliothek 83, € 3,50 [10163]

GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON, Iphigenie aus Tauris; Hamburg, Hamburger Lesehefte Verlag, z.j., z.dr., 64p., ing., € 3,50 [10109]

GOETZ, RUTH en AUGUSTUS, De erfgename (The heiress, –; bew. Tom Geraerds); A’dam, Strengholt, z.j., 1e, 80p., getypte tekst in spiraalband, Maestro 1871, € 2,50 [10421]

GOGH-KAULBACH, ANNA VAN, Fortuna, comedie in vier bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 96p., linnen, Tooneelbibliotheek, € 4,75 [10033]

GOLDONI, CARLO, De Hollandse dokter (Il medico olandese,-; vert. en inl. Verhaart-Bodderij/J. Dankmeyer); Delft, Mycofarm, 1968, 1e, 86p., garenloos met flappen, met aanbiedingskaartje, maar zonder het grammofoonplaatje, € 4,00 [21771]

GOLDSMITH, OLIVER, She stoops to conquer/The good-natured man (intr. H. Morley); London etc., Cassell, 1913, z.dr., 192p., cloth, Cassell’s National Library, € 2,50 [10405]
• [damaged.]

GOLDSMITH, OLIVER, She stoops to conquer; see: Four English comedies of the 17th and 18th centuries, € 2,50 [10017b]

GOOS, MARIA, Familie; A’dam, Het Toneel Speelt/International Theatre and Film Books, 2000, 1e, 148p., ing., € 6,00 [22971]

GRAFT, GUILLAUME VAN DER, Het eerste kwartier, eenakter voor drie engelen; z.pl., z.dr., z.j., 22p., geniet, € 2,50 [10333]
• uit:Te vroeg en te laat

GREEN, JULIEN, Het Zuiden (Sud,-; vert. Max Nord); A’dam, Bezige Bij, 1960, 1e, 160p., garenloos, omslag Karel Beunis, LP 54, € 4,50 [13123]
• [naam op Franse titel]

GREEN, JULIEN, Het Zuiden, toneelstuk in drie bedrijven (Sud, –; vert. Max Nord); A’dam, Bezige Bij, 1960, 1e, 116p., garenloos, omslag Karel Beunis, LP 54, € 2,50 [8832]
• [naam op verso voorplat en omslag verstevigd met cellotape]

GRUMBERG, JEAN-CLAUDE, Het atelier (L’Atelier, –; vert. Janine Brogt); Eindhoven, Het Zuidelijk Toneel, 1980, 1e, 120p., garenloos, tekstboekje 8, € 3,50 [10380]

 

HAASSE, HELLA S., Hoe de schout zichzelf aan de schandpaal bracht (toneel); Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1951, 1e, 12p., geniet, € 40,00 [23096]
• [naam op titelpag.]

HAASSE, HELLA S., Momentopname van Ida Wassermann, in: 25 jaar Haagse Comedie; -s-Gravenhage/R’dam, Nijgh & Van Ditmar, (1972), 1e, 144p., ing., € 5,00 [23090]

HARTMAN, OLOV, Profeet en timmerman (Profet och timmerman,-; vert. W.H. Molijn); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, z.j., 1e, 40p., ing., Wending Toneel-Bibliotheek, € 4,00 [23240]

HEBBEL, FRIEDRICH, Gyges en zijn ring, een tragedie in vijf bedrijven (–, –; vert. Barber van de Pol); A’dam, Int. Theatre & Film Bookshop/Toneelgroep Amsterdam, 1992, 1e, 128p., garenloos, tekstboekje 21, € 4,75 [10160]

HEIJERMANS, HERMAN, Bloeimaand, tooneel-studies III; Bussum, Van Dishoeck, 1905, 1e (?), 144p., ing., € 5,75 [5609]

HEIJERMANS, HERMAN, De meid, komedie-van-haat in twee bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1931, 3e, 80p., linnen, Tooneelbibliotheek, € 3,50 [10206]
• [rug iets besch.]

HEIJERMANS, HERMAN, De opgaande zon; A’dam, Mij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, 1932, 4e, 172p., linnen, Wereldbibliotheek, € 4,75 [10167]

HEIJERMANS, HERMAN, Eva Bonheur, genoeglijk toneelspel in drie bedrijven; A’dam, Querido, 1949, 1e, 112p., linnen, € 7,00 [14775]
• [naam op titelpag.]

HEIJERMANS, HERMAN, Feest, een gevangenisschets in één bedrijf; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 28p., linnen, Tooneelbibliotheek, € 5,75 [8632]

HEIJERMANS, HERMAN, Nummer tachtig, dramatische fantasie in één bedrijf; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 2e herziene (1e = 1898), 32p., linnen, Tooneelbibliotheek, € 4,75 [8631]
• [naam op schutblad]

HEIJERMANS, HERMAN, Op hoop van zegen, spel van de zee in vier bedrijven; A’dam, Querido, 1981, 28ste (1e = 1901), 80p., garenloos, Boekvink, € 4,75 [13187]

HEIJERMANS, HERMAN, Toneelwerken (3 dln.); A’dam, Van Oorschot, 1965, 1e, 2392p. + aantek., linnen, met (besch.) stofomslagen, € 20,50 [6278]
• samen

HELLINGA, GERBEN, Mensch durf te leven; A’dam, Publiekstheater, 1979, 1e, 136p., garenloos, tekstboekje 27, € 4,75 [10116]

HENDRICKSZ. VAN BREUGHEL, GERRIT, Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer met een jonge boerrin zijn wijff ende een aerdige weerdin, zie: Een speel van drie minners; € 3,50 [11051]

HERMANS, WILLEM FREDRIK, Drie drama’s; A’dam, Bezige Bij, 1962, 1e, 168p., ing., LP 76, € 4,50 [20833]
• [naam op titelpag. en rugje wat besch.]

HERZBERG, ABEL J., Sauls dood, drama in zeven tonelen; A’dam, Arbeiderspers, 1959, 2e (1e = 1958), 76p., ing., met stofomslag, Boekvink, € 4,75 [8729]
• [schutblad ontbreekt]

HOCHHUTH, ROLF, Artsen, 5 bedrijven (toneel) (Ärztinnen, 1980; vert. M. Klaarhamer); A’dam/Antw., Elsevier/Manteau, 1982, 1e, 176p., garenloos, omslag Robert Nix, € 7,00 [14474]
• [als nieuw]

HOCHHUTH, ROLF, De plaatsbekleder (toneel) (Der Stellvertreter, 1963; vert. Gerrit Kouwenaar); A’dam, Contact, z.j., 1e, 320p., garenloos, € 6,25 [13011]
• [naam op schutblad]

HOCHHUTH, ROLF, De vroedvrouw (Die Hebamme, –; vert. Otto Dijk); Maasbree, Corrie Zelen, z.j., 1e, 176p., ing., omslag Math Everaerts, € 5,75 [8449]
• [naam op Franse titel]

HOCHHUTH, ROLF, Tell 38 (Tell 38, (1977/1979); vert. W. Wielek-Berg); A’dam/Antw., Elsevier/Manteau, 1980, 1e, 144p., garenloos, € 7,00 [14445]

HOOFT, P.C., Geeraert van Velsen (toel. F.A. Stoett); Zutphen, Thieme, z.j., z.dr., 136p., linnen, Klassiek Letterkundig Pantheon, € 3,50 [10188]
• [naam op schutblad]

HOOFT, P.C., Warenar (inl. en toel. Aug. Keersemaekers); A’dam, Wereldbibliotheek, 1966, 2e, 124p., ing. met flappen, Klassieke Galerij 115, € 3,50 [10347]

HOORNIK, ED., De zeewolf, toneelstuk in 3 bedrijven; A’dam, Querido, 1955, 1e, 96p., ing. met flappen, € 5,75 [5238]
• [omslag licht besch.]

HOUSMAN, LAURENCE, Victoria Regina; Leipzig etc., Albatros, z.j., 5e (1e = 1938), 480p., ing., with dust jacket, Albatros Modern Continental Library 274, € 5,75 [8518]
• [naam op schutblad]

HUGO, VICTOR, Ruy Blas, drame en cinq actes (ann. J.L.P.M. van Dijck); A’dam, Meulenhoff, z.j., 3e, 156p., gecart., Les Meilleurs Auteurs Français, € 3,50 [10073]

 

IBO, WIM, Brieven aan jou, een bundel herinneringen; A’dam/Antw., Kosmos, (1980), 1e, 176p., ing., omslag, € 7,50 [16143]

IBO, WIM, Brieven aan jou, een bundel herinneringen; A’dam/Antw, Kosmos, (1980), 1e, 176p., ing., omslag en € 7,50 [18643]

IBSEN, HENRIK, Mededingers naar de Kroon (–, –; vert. Marg. Meyboom); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 152p., linnen, Wereldbibliotheek, € 4,75 [10204]

IBSEN, HENRIK, Mededingers naar de Kroon (–, –; vert. Marg. Meyboom); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 152p., halfl., Wereldbibliotheek, € 4,75 [10205]

IONESCO, EUGÈNE, Le rhinocéros (ann. H. Th. Vlaanderen); A’dam, Meulenhoff Educatief, 1978, 5e (1e = 1961), 126p., garenloos, schooluitgave, € 3,50 [11044]

 

JANSEN, FONS, Andere teksten; Nijmegen/Brugge, Gottmer/Orion, (1978), 80p., ing., € 6,00 [16032]

JASIÉNSKI, BRUNO, Het bal van de etalagepoppen –, –; vert. Tineke van Dijk); A’dam, Int. Theater Bookshop/Haagse Comedie, 1983, 1e, 60p., garenloos, tekstboekje 22, € 3,50 [10340]

JELLICOE, ANN, Slimme Els, lachende Hans, zwijgzame Peter/Wat doen we met het monster (–, –; vert. Robert Grijsen); Bussum, Toneelcentrale, z.j., 1e, 36p., geniet, € 2,50 [10382]

JONSON, BEN, Three comedies (Volpone/The alchemist/Bartholomew fair) (ed. Michael Jamieson); Harmondsworth, Penguin, 1970, 496p., pocket, € 3,50 [10014]

JONSON, BEN, Volpone (ed. Philip Brockbank); London/New York, Ben/Norton, 1977, 4e (1e = 1968), 170p., ing., € 3,50 [10393]
• [schutblad ontbreekt]

JONSON, BEN, Volpone; see: Four English comedies of the 17th and 18th centuries, € 2,50 [10017d]

 

KAN, WIM, De dagboeken, 1968-1983, de televisietijd (samenst. en inl. Frans Rühl); A’dam, Balans, (1989), 1e, 298p., garenloos, met stofomslag (Robert Nix), € 9,25 [19117]

KING, NORMAN, In de schaduw van twijfel (The shadow of doubt, –; vert. Alfred Pleiter); Nijm., Toneelfonds Carolus, z.j., 1e, 84p., ing., € 3,50 [10436]

KLABUND, Die Kreidekreis, Spiel in 5 Akten; Wien, Phaidon, 1929, 1e, 104p., linnen, in cassette, € 9,25 [8529]

KLIEVINK, JAN, Ikke...ikke...ikke..., musical voor middelbare scholieren en ouders van schoolgaande kinderen; Amersfoort, Kopse Hof, 1980, 1e, 50p., geniet, € 2,50 [10383]

KOMRIJ, GERRIT (bewerker), Abele spelen; ‘s-Gravenhage, SDU, 1989, 1e, 352p., linnen, met stofomslag, € 12,50 [19149]

KOMRIJ, GERRIT, De redders (toneel); A’dam, Int. Theatre Bookshop/Zuidelijk Toneel Globe, (1984), 1e, 120p., garenloos, omslag Anthon Beeke, tekstboekje 27, € 4,50 [16149]

KOMRIJ, GERRIT, Het chemisch huwelijk (toneel); A’dam/R’dam, International Theatre Bookshop/Zuidelijk Toneel Globe, (1982), 1e, 106p., garenloos, omslag Anthon Beeke, tekstboekje 17, € 7,00 [22098]
• [als nieuw]

KOMRIJ, GERRIT, Het chemisch huwelijk (toneel); A’dam, International Theatre Bookshop/Zuidelijk Toneel Globe, 1982, 1e, 108p., garenloos, omslag Anton Beeke, tekstboekje 17, € 7,00 [15704]

KOOLHAAS, A., Niet doen Sneeuwwitje/Noach, toneel; A’dam, Van Oorschot, 1978, 2e (1e = 1966/1970), 248p., ing., omslag Gerrit Noordzij, € 7,50 [19514]
• [als nieuw]

KRASNA, NORMAN, Per luchtpost (Dear Ruth, –; vert. P. van Doornewaard); Beverwijk, Kinheim, z.j., 4e, 80p., ing., € 3,50 [10412]

KROETZ, FRANZ XAVER, Mensch Meier, Volksstück in drei Akten (Einl. Bente Bakke/Hein Jonkman); Den Haag, Wikor, 1980, 1e, 124p., garenloos, Wikor Dramatische Bibliotheek 61, € 2,50 [10358]
• [besch.]

KUNDERA, MILAN, Jacques en zijn meester, hommages aan Denis Diderot in drie bedrijven; (Jacques et son maître, 1981; vert. Ivo Gay); Baarn, Ambo, 1986, 1e, 88p., ing. met flappen, € 6,50 [14290]
• [als nieuw]

 

LAAR, JEAN VAN, De gebroken spiegel, sensatieklucht in een bedrijf; uitg. onbekend, 116p., getypte tekst in spiraalband, € 2,50 [10422]

LAMAN TRIP-DE BEAUFORT, H., Willem van Oranje, historisch toneelspel in vijf bedrijven; A’dam, Meulenhoff, 1916, 1e, 116p., linnen, € 9,25 [7555b]

LANGENDIJK, PIETER, Xantippe, of Het booze wyf; Zutphen, Thieme, z.j., 1e, 76p., ing., Klassiek Letterkundig Pantheon, € 3,50 [8513]

LANGENDYK, PIETER, Krelis Louwen, of Alexander de Groote op het poëetenmaal; Zutphen, Thieme, z.j., 1e, 96p., ing., Klassiek Letterkundig Pantheon, € 4,75 [8524]

LENGYET, MELCHIOR, Ninotchka; 104p., ing., € 2,50 [10432]
• [titelpag. mist info over uitgever etc.]

LESAGE, ALAIN-RENÉ, Turcaret (–, –; vert. Peter Verstegen); A’dam, Publiekstheater, 1982, 1e, 96p., garenloos, tekstboekje 41, € 4,75 [10004]

LINNEBANK, GEES, De muisjes; A’dam, Int. Theatre & Film Bookshop, 1992, 1e, 180p., garenloos, omslag Adriaan van Steenis, € 4,75 [10202]

LIPPIJN, Esmoreit/Lippijn (aant. G. Stellinga); Den Bosch, Malmberg, 1974, 11e, 56p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 3,50 [8907b]

LOGGEM, MANUEL VAN, De Chinese fluitspeler, toneelspel in drie bedrijven; Bussum, Kroonder, 1947, 1e, 84p., gecart., geen stofomslag, Bayard-reeks 21, € 5,75 [2906]
• [naam op verso voorplat, rug wat verkleurd]

LOGGEM, MANUEL VAN, Jeugdproces, toneelstuk in drie bedrijven; A’dam, Bezige Bij, 1963, 1e, 96p., garenloos, omslag Karel Beunis en J. Cursto, LP 113, € 4,75 [4644]

 

MARIVAUX, Le jeu de l’amour et du hasard; Paris, Larousse, z.j., z.dr., 114p., ing., Classiques Larousse, € 2,50 [10350]

MARIVAUX, Le triomphe de l’amour; Paris, L’Arche, 1956, z.dr., 80p., ing., € 3,50 [10430]

McENROE, ROBERT E., De zilveren fluit (–, –; vert. Paul van der Lek); Oudenbosch, Mesef, z.j., 1e, 102p., ing., Elite Reeks 6, € 3,50 [10043]

M’CLELLAND, ALLAN, Bloomsdag, toneelstuk naar de roman Ulysses van James Joyce (-,-; vert. Gerardine Franken, aant. en naw. John Vandenbergh); A’dam, Bezige Bij, 1965, 1e, 156p., ing., omslag Karel Beunis, LRP 160, € 6,00 [23236]
• [leesvouw en naam op Franse titel]

MILLER, ARTHUR, Na de zondeval, toneelspel in twee bedrijven (After the fall, –; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1965, 2e (1e = 1964), 120p., garenloos, omslag en LP 128, € 3,50 [8833]
• [naam op Franse titel]

MILNE, A.A., Four plays (To have the honour/Ariadne, or business first/Portrait of a gentleman in slippers/Succes); London, Chatto & Windus, 1931, 3e (1e = 1926), 266p., cloth, no dust jacket, Phoenix Library, € 5,75 [8523]
• [naam op schutblad]

MOLIÈRE, De mensenhater (Le misantrope,-; vert. Gerrit Komrij); Eindhoven, Zuidelijk Toneel Globe, z.j., 1e, 70p., geniet, € 6,00 [17707]

MOLIÈRE, J.-B.P., De misanthroop (–, –; vert. W.J. Wendel); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 96p., linnen, Wereldbibliotheek, € 3,50 [10353]
• [naam op schutblad]

MOLIÈRE, J.-B.P., De misanthroop (–, –; vert. W.J. Wendel); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 96p., halfl., Wereldbibliotheek, € 3,50 [10411]

MOLIÈRE, J.-B.P., De misanthroop (–, –; vert. W.J. Wendel); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 96p., linnen, Wereldbibliotheek, € 3,50 [10354]
• [naam op schutblad]

MOLIÈRE, J.-B.P., Dokter uit-en-aan (Le médecin vouant, –; vert. Martin J. Premsela); A’dam, Strengholt, z.j., 1e, 20p., geniet, Maestro 533, € 3,50 [10361]
• [naam op Franse titel]

MOLIÈRE, J.-B.P., Geleerde dames (–, –; vert. W.J. Wendel, inl. J.N. van Hall); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 112p., linnen, ex libris, € 4,75 [10392]
• [naam op schutblad en titelpag.]

MOLIÈRE, J.-B.P., L’Avare Paris, Larousse, z.j., z.dr., 96p., ing., Classiques Larousse, € 2,50 [11049]
• [hier en daar een aant. in potlood]

MOLIÈRE, J.-B.P., L’Avare; Paris, Larousse, 96p., Classiques Larousse, € 2,50 [881]

MOLIÈRE, J.-B.P., Le bourgeois gentilhomme (Notices et commentaire Albert Dory); A’dam, Meulenhoff, 1963, 1e, 122p., ing., schooluitgave, € 2,50 [10359]

MOLIÈRE, J.-B.P., Le malade immaginaire; Paris, Larousse, 172p., Classiques Larousse € 2,50 [3691]

MOLIÈRE, J.-B.P., Le tartuffe; Paris, Larousse, 114p., Classiques Larousse, € 2,50 [880]

MOLIÈRE, J.-B.P., Le tartuffe; ‘s-Gravenhage, Wikor, z.j., 1e, 100p., ing., Wikor Bibliothèque Dramatique 16, € 3,50 [10427]

MOLIÈRE, J.-B.P., Les femmes savantes; Bruxelles etc., Didier, 1965, z.dr., 96p., ing., € 4,75 [2797]

MOLIÈRE, J.-B.P., Les fourberies de Scapin (intr. et ann. J.A. Verschoor); ‘s-Gravenhage, Wikor, 1968, 1e, 56p., ing., Wikor Bibliothéque Dramatique 22, € 2,50 [10437]
• [aant. in potlood]

MOLIÈRE, J.-B.P., Les fourberies de Scapin; Paris, Larousse, z.j., z.dr., 98p., ing., Classiques Larousse, € 2,50 [10408]

MOLIÈRE, J.-B.P., Les Précieuses ridicules/Le médecin malgré lui (intr. et ann. C.J.A. van den Akker et H.B.A. van Ginneken); z.pl., Wikor, 1972, 1e, 72p., garenloos, Wikor Bibliothèque Dramatique 34, € 2,50 [938]
• [besch.]

MOLIÈRE, J.-B.P., L’Étourdi, ou les contre-temps; Paris, L’Arche, 1950, 3e, 80p., ing., Collection de Répertoire, € 3,50 [10435]

MOLIÈRE, J.-B.P., Monsieur de Pourceaugnac/La comtesse d’Escarbagnas; Paris, Larousse, 106p., Classiques Larousse, € 2,50 [879]

MOOR, GUIDE DE, en WATZE TIESEMA, De gelaarse kat (naar Ludwig Tieck); A’dam, International Theatre & Bookshop./Haagse Comedie, 1981, 1e, 108p., garenloos, omslag Reinald van Lamsweerde tekstboekje ‘82-’83, nr. 19, € 4,00 [21739]

MULISCH, HARRY, Tanchelijn, kroniek van een ketter, geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven; A’dam Bezige Bij, 1961, 4e (1e = 1960), 148p., garenloos, LP 30, € 3,50 [10052]
• [naam op titelpag., voorplat licht besch.]

MUSSET, ALFRED DE, Les caprices de Marianne; Paris, Larousse, z.j., z.dr., 96p., garenloos, Classiques Larousse, € 2,50 [10349]

MUSSET, ALFRED DE, Lorenzaccio (–, –; vert. Hans Croiset); A’dam, Bezige Bij, 1962, 1e, 168p., garenloos, LP 933, € 5,75 [10343]

 

NAEFF, TOP, Willem Royaards, de tooneelkunstenaar in zijn tijd; ‘s-Gravenhage, Daamen, 1947, 1e, 368p., linnen, met (licht besch.) stofomslag, € 13,75 [11096]

NICHOLSON, NORMAN, De profeet uit de bergen (The old man of the mountains,-; vert. Ted Logeman); ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1961, 1e, 124p., ing., met stofomslag, Wending-Toneelbibliotheek IV/2, € 4,50 [13140]

NOOTEBOOM, CEES, De zwanen van de Theems, toneelstuk in drie episoden; A’dam, Querido, 1963, 2e (1e = 1959), 72p., garenloos, omslag Mart Kempers, Boekvink, € 6,00 [20749]
• [naampje op Franse titel]

NORÉN, LARS, Een vreselijk geluk (toneel) (En Fruktansvärd Lycka,-; vert. Kars Woudstra, inl. Janine Brogt); A’dam, Int. Theatre Bookshop/Zuidelijk Toneel Globe, 1982, 1e, 92p., garenloos, omslag Anthon Beeke, tekstboekje 16, € 4,50 [16111]

 

O’NEILL, EUGENE, Het begeren onder de olmen (Desire under the elms, 1924; vert. Arne Sierens); A’dam/Eindhoven, International Theatre & Film Books/Het Zuidelijk Toneel, 1992, 1e, 92p., garenloos, € 6,00 [20861]
• [als nieuw]

O’NEILL, EUGENE, Long day’s journey into night; London, Cape, 1992, (1e = 1956), 160p., paperback, JCP 46, € 4,75 [10115]
• 12 copies available

O’NEILL, EUGENE, Strange interlude; Hamburg etc., Albatros, (1933), 1e, 312p., ing., Albatros Modern Continental Library 68, € 5,75 [8519]
• [naam op Franse titel]

OOSTRA, R., De toverfluit, een spel naar een sprookje van Grimm; Nijm., Toneelfonds Carolus, z.j., 1e, 24p., geniet, € 3,50 [10423]

OTWAY, THOMAS, Venice preserved (see: Restoration plays); € 3,50 [10021e]

 

PINTER, HAROLD, Het verjaardagsfeest/De huisbewaarder/De collectie -,-; vert. Gerard reve); A’dam, Bezige Bij, 1980, 1e, 246p., garenloos, € 7,50 [17662]
• [als nieuw]

PINTER, HAROLD, The birthday party; London, Methuen, 1970, (1e = 1960), 88p., paperback, € 3,50 [10022]

PLAUTUS, De bluffer/De leugenaar (–, –; vert. J. Hemelrijk sr.); Hilversum/Antw., De Haan/Standaard, 1966, 1e, 160p., garenloos, Phoenix Klassieke Pockets 9, € 4,75 [10039]

PLAUTUS, Het kabeltouw/De geboorte van Hercules (vert. J. Hemelrijk sr., naw. A.D. Leeman); Zeist/Antw., De Haan/Standaard, 1964, 1e, 126p., garenloos, Phoenix Klassieke pockets 2, € 4,75 [4115]

POLA, ALEXANDER, Kapstokken voor een grapjas (voorw. Toon Hermans); R’dam, Wyt, z.j., 1e, geen paginering, gecart. maar garenloos, omslag en € 4,50 [16082]

POLET, SYBREN, De koning komt voorbij, drama in drie stadia; A’dam, Bezige Bij, 1965, 1e, 128p., ing., omslag Leendert Stofbergen, LRP 150, € 7,00 [7271]
• [nieuw]

 

RATTIGAN, TERENCE, The Winslow boy, with two other plays: French without tears/Flare path; London, Pan Books, 1954, 252p., pocket, € 3,50 [8555]

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE, De opstandelingen, een lyrisch treurspel in 3 bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1918, 3e (1e = 1910), 128p., ing., Nederlandsche Bibiliotheek LXXXIII, € 3,50 [12372]

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE, Der Vrouwen Weg, spreekkoor; R’dam, Brusse, 1933, 1e, 32p., ing. met flappen, € 8,00 [12374]

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE, Thomas More, een treurspel; R’dam, Brusse, 1921, 3e (1e = 1912), 160p., ing. met flappen, € 7,00 [12370]

ROSTAND, EDMOND, Cyrano de Bergerac, comédie héroïque en cinq actes (aant. M. Hoving en J. Bitter); Zwolle, Tjeenk Willink, z.j., 9e, 212p., ing., schooluitgave, € 3,50 [902]

 

SAGAN, FRANÇOISE en CLAUDE CHABROL, Landru, scenario (–, –; vert. Remco Campert); Brussel/Den Haag, Manteau, z.j., 1e, 88p., garenloos, GMP 9, filmeditie, € 4,50 [20141]

SAGAN, FRANÇOISE en CLAUDE CHABROL, Landru, scenario (–, –; vert. Remco Campert); Brussel/Den Haag, Manteau, z.j., 1e, 88p., garenloos, GMP 9, filmeditie, € 4,75 [10068]

SAGAN, FRANÇOISE, Het flauwgevallen paard (Le cheval évanoui, 1966; vert. Remco Campert); Brussel/Den Haag, Manteau, 1967, 1e, 88p., garenloos, omslag Stefan Mesker, MP 55, € 2,50 [10128]
• [schutblad ontbreekt]

SANDEAU, Mademoiselle de la Seiglière (mit Anmerkungen zum Schulgebrauch herausgegeben von F. Fischer); Bielefeld/Leipzig, Verhagen & Klasing, 1887, 1e, 148p., halfl., Théatre Français, XIII Folge, I Lieferung, € 2,50 [10118]

SARMENT, JEAN, Het reisje naar Biarritz, toneelstuk in een bedrif; A’dam, Strengholt, z.j., 1e, 42p., ing., Maestro 126 € 4,75 [10235]

SARTRE, JEAN-PAUL, De gevangenen van Altona (Les séquestrés d’Atona,-; vert. Gerrit Kouwenaar); Utr., Bijleveld, 1965, 3e (1e = 1962), 176p., garenloos, € 7,00 [18032]
• [naam op Franse titel]

SARTRE, JEAN-PAUL, De vliegen/Met gesloten deuren/De eerbiedige lichtekooi, Vuile handen (-,-; -); A’dam, Bezige Bij, 1983, 10e (1e = 1965), 264p., garenloos, omslag Frits Stoepman, € 7,00 [19006]

SARTRE, JEAN-PAUL, In camera (see: Three European plays); € 3,50 [8547d]

SASSEN, AD., Het spel van Sint Joris, vrolijk wagenspel in een bedrijf; Utr., Spectrum, z.j., 1e, 16p., ing., Toneelfonds ‘Het Landjuweel’, € 2,50 [10178]

SAUNDERS, JAMES, Een geur van bloemen (–, –; vert. Jacoba van Velde); A’dam, Van Ditmar, 1965, 1e, 80p., garenloos, omslag Hans Buys, Studio reeks 2, € 3,50 [10177]
• [naam op Franse titel]

SCHEFFER, D.H., Het lied van alle tijden, een liefde tijdens de Franse Revolutie, romantisch toneelspel in drie bedrijven; Zaandijk, Heijnis, z.j., 2e, 128p., ing., € 3,50 [10069]

SCHILLER, FRIEDRICH VON, Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel (bearb. Kurt Sternelle); Hamburg, Hamburger Lesehefte Verlag, 1960, z.dr., 112p., ing., Leseheft 61, € 3,50 [10127]
• [naam op titelpag.]

SCHILLER, FRIEDRICH, List en Liefde (Kabale und Liebe,-; bew. Eric Schneider); A’dam, International Theatre Bookshop/Publiekstheater, 1977, 1e, 88p., garenloos, € 4,00 [23239]

SCHILLER, FRIEDRICH, Maria Stuart; Hamburg, Hamburger Lesehefte Verlag, z.j., z.dr., 112p., ing., Leseheft 12, € 3,50 [10182]

SCHILLER, FRIEDRICH, Wilhelm Tell (für den Schulgebrauch neu bearbeitet und herausgegeben von P. Kieft); Zutphen, Thieme, z.j., 9e, 124p., linnen, € 5,75 [10009]

SCHWARTZ, OTTO en GEORG LENGBACH, De verloofde van mijn vrouw, klucht in drie bedrijven (–, –; vert. J. Keulemans); Alkmaar, Vink, z.j., 1e, 92p., garenloos, nr 1862, € 4,75 [10125]

SCRIBE, EUGÈNE, De beer en de Pasja, een dwaas kluchtspelletje naar een vaudeville van –; (–, –; bew. Jaap van de Merwe); Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, z.j., 1e, 20p., geniet, € 3,50 [1096]
• [naam op titelpag.]

SEDLEY, CHARLES, The Mulberry garden (see: Restoration comedies); € 7,00 [10041f]

SHAKESPAERE, WILLIAM, Wat u maar wilt (Twelfth night or What you will,-; vert. en naw. Dolf Verspoor); A’dam, Van Ditmar, 1963, 1e, 104p., garenloos, € 6,00 [20883]

SHAKESPEARE, Droom van een midzomernacht (-,-; vert. Dolf Verspoor); A’dam, Publiekstheater, 1973, 1e, 80p., garenloos, tekstboekje 1973/1974 I, € 4,50 [20748]

SHAKESPEARE, Macbeth; (-,-; vert., inl. en toel. F. Etienne en P. Vanderschaeghe); Brugge, Desclée De Brouwer, 1960, 1e, 132p., ing., € 6,00 [19347]

SHAKESPEARE, WILLIAM, As you like it (ed. T.J.B. Spencer); Harmondsworth, Penguin, 1968, 208p., pocket, New Penguin Shakespeare 14, € 3,50 [10028]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Coriolanus (-,-; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1960, 1e, 186p., garenloos, LP 63, € 4,50 [18991]
• [naam op Franse titel]

SHAKESPEARE, WILLIAM, De koopman van Venetië (-,-; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1959, 2e geheel herziene (1e = 1959), 136p., garenloos, € 4,50 [18169]

SHAKESPEARE, WILLIAM, De koopman van Venetië (The merchant of Venice,-; vert. Bert Voeten); Den Haag/A’dam, Het Nationale Toneel/International Theatre and Film Bookshop, 1992, 2e (1e = 1959), 112p., garenloos, € 6,00 [20774]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Driekoningenavond, of wat gij wilt (-,-; vert. L.A.J. Burgersdijk); Leiden, Sijthoff, 1952, 1e, 104p., ing., William Shkaespeare’s Toneelspelen 3, € 4,50 [18168]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Droom van een midzomernacht (-,-; vert. Dolf Verspoor); A’dam, Publiekstheater, 1973/1974, 1e, 80p., garenloos, € 4,50 [18174]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Een winteravondsprookje (-,-; vert. L.A.J. Burgersdijk); Leiden, Sijthoff, 1952, 1e, 116p., ing., William Shakespeare’s Toneelspelen 11, € 4,50 [18166]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Hamlet (-,-; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1958, 2e (1e = 1958), 208p., ing., LP 9, € 5,00 [23237]
• [naam op Franse titel]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Hamlet, Prins van Denemarken (Hamlet,-; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1959, 3e (1e = 1958), 208p., garenloos, LP 9, € 6,00 [21662]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Hamlet, Prins van Denemarken (-,-; vert. Bert Voeten); A’dam, Bezige Bij, 1959, 3e (1e = 1958), 208p., garenloos, LP 9, € 6,00 [21622a]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Henry IV, Part I (ed. P.H. Davison); Harmondsworth, Penguin, 1968, 256p., New Penguin Shakespeare 18, € 3,50 [10029]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Julius Caesar (-,-; vert. L.A.J. Burgersdijk); Leiden, Sijthoff, 1952, 1e, 104p., ing., William Shakespeare’s Toneelspelen 9, € 4,50 [18167]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Koning Lear (-,-; vert. L.A.J. Burgersdijk); Leiden, Sijthoff, 1952, 1e, 140p., ing., William Shakespeare’s Toneelspelen 8, € 4,50 [18165]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Leer om leer (-,-; vert. Hans Andreus); A’dam, Van Ditmar, 1964, 1e, 112p., garenloos, € 4,50 [18170]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Measure for measure (ed. T.J.B. Spencer); Harmondsworth, Penguin, 1968, 192p., New Penguin Shakespeare 15, € 3,50 [10030]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Othello (ed. Kenneth Muir); Harmondsworth,Penguin, 1968, 240p., pocket, New Penguin Shakespeare 7, € 3,50 [10026]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Richard II (-,-; vert. Gerrit Komrij); A’dam, Bert Bakker, 1990, 1e, 96p., linnen, met stofomslag (Anthon Beeke), € 7,00 [19079]

SHAKESPEARE, WILLIAM, Storm, een spel van tooverij (-,-; vert. M. Nijhoff); Maastricht/Brussel, Stols, (1937), 2e (1e = 1930), gecart., Kaleidoscoop 34/35, € 7,00 [20902]
• Van Dijk 228

SHAKESPEARE, WILLIAM, Titus Andronicus (-,-; vert. W. Courteaux); Antw., De Nederlandsche Boekhandel, 1962, 1e, 100p., ing., Klassieke Galerij 147, € 4,50 [18171]

SHAW, GEORGE BERNARD, Dorpsvrijage (toneel) (Village wooing,-; vert. en bew. A. Viruly); Utr., Bosch, 1957, 1e, 36p., ing. met flappen, Het Model voor de Uitgever, € 7,00 [13787]

SHAW, GEORGE BERNARD, Majoor Barbara (–, –; vert. Peter Verstegen); A’dam, Publiekstheater, (1975), 1e, 88p., garenloos, tekstboekje 10, € 4,75 [10141]

SHAW, GEORGE BERNARD, Major Barbara; Harmondsworth, Penguin, 1975, (1e = 1907), 160p., pocket, € 3,50 [10013]

SHAW, GEORGE BERNARD, Mevrouw Warren’s bedrijf (Mrs Warrens profession, –; vert. J.A. Simons Meer, inl. L. Simons); A’da/Antw., Wereldbibliotheek, z.j., 4e, 112p., ing., omslag Fons Montens, Wereld-boog 14, € 3,50 [10259]

SHAW, GEORGE BERNARD, Pecunia non olet, een spel in drie bedrijven, gevolgd door Helden en Caesar en Cleopatra (–, –; vert. Willem Sonius); A’dam, Cohen, z.j., z.dr., 168p., linnen, geen stofomslag, € 5,75 [1405]
• [naam op Franse titel]

SHAW, GEORGE BERNARD, Plays pleasant (Arms and the man/Candida/The man of destiny/You never can tell); Harmondsworth, Penguin, 1958, 320p., pocket, € 2,50 [10156]

SHAW, GEORGE BERNARD, Pygmalion (ann. J.A.G. van Heijenoort); A’dam, Meulenhoff, 1964, 1e, 114p., ing., schooluitgave, € 3,50 [10213]

SHAW, GEORGE BERNARD, Pygmalion; London, Constable, 1938, 6e (1e = 1920), 294p., ing., with dust jacquet, € 4,75 [5705]

SHAW, GEORGE BERNARD, Pygmalion; Harmondsworth, Penguin, z.j., z.dr., 160p., pocket, PL 3, € 2,50 [10216]
• [besch.]

SHAW, GEORGE BERNARD, Saint Joan, a sceenplay (ed. and intr. Bernard F. Dukore); Seattle/London, University of Washington Press, 1968, z.dr., 162p., garenloos, WP 56, € 7,00 [10223]
• [as new]

SHAW, GEORGE BERNARD, Saint Joan; Harmondsworth, Penguin, 1951, 192p., pocket, Pl 5, € 2,50 [10310]
• [besch.]

SHAW, GEORGE BERNARD, Saint Joan; Harmondsworth, Penguin, 1964, 160p., pocket, Pl 5, € 2,50 [10309]
• [besch.]

SHAW, GEORGE BERNARD, You never can tell, a comedy in four acts; London, Constable, 1921, z.dr., 120p., cloth, no dust jacquet, € 2,50 [10155]
• [aant. in potlood]

SHERIDAN, R.B., The school for scandal; in: Four English comedies of the 17th and 18th centuries, Harmondsworth, Penguin, 1970, 416p., pocket, € 2,50 [10017e]

SIMONS-MEES, J.A., Een paladijn, fantastische comedie in vier bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1919, 2e, 144p., linnen, Nederlandsche Bibliotheek, € 4,75 [10051]

SIMONS-MEES, JOSINE A., Het einde, tooneelspel in drie bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 136p., linnen, Nederlandsche Bibliotheek, € 4,75 [10100]
• [naam op Franse titel]

SOPHOCLES, Koning Oedipoes (-,-; vert. Jan Engelman); A’dam, Querido, 1963, 2e (1e = 1955), 78p., garenloos, Boekvink, € 6,00 [19012]

SOWERBY, Rutherford en zoon (–, –; vert. J. Kuylman); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 92p., gecart., Tooneelbibliotheek, € 3,50 [10175]

SOYINKA, WOLE, Requiem voor een futuroloog (toneel) (Requiem for a futurologist, (1985); vert. Marijke Emeis); A’dam, Theathergroep De Nieuw Amsterdam/Novib/Wereldvenster, (1991), 1e, 64p., garenloos, € 5,75 [15163]

STEEN, TON VAN, Bloemen in de regen, improviseren tot de produktie er op volgt (werkverslag); Bussum, Instituut voor Expressie, (1975), 1e, geen paginering, garenloos, D.O.E. 4., € 3,50 [10149]
• [hoekje uit titelpag.]

STENDHAL, Racine et Shakespeare (extraits) (ed. René Ternois); Paris, Larousse, (1936), 7e, 108p., ing., Classiques Larousse, € 2,50 [10176]

STERNHEIM, CARL, Bürger Schippel, Komödie; Darmstadt und Neuwied, Luchterhand, 1984, 8e (1e = 1962), 92p., garenloos, Sammlung Luchterhand 243, € 3,50 [10123]

STEVENS, LESLIE, Huwelijkslessen (The marriage go round, –; vert. Pim Dilckers); Zaandijk/Utr., Heijnis/Nederlandse Bibliotheek voor het Amateurtoneel, z.j., 1e, 110p., geniet, € 3,50 [10086]

STUIVELING, GARMT, Erasmus, spel van het humanisme; A’dam, Querido, 1954, 2e, 156p., gecart., € 6,00 [20755]
• [naam op schutblad]

SUCHTELEN, NICO VAN, Het daghet in het Westen, kluchtspel in twee bedrijven; A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 80p., linnen, Tooneelbibliotheek, € 4,75 [10101]

SUCHTELEN, NICO VAN, Oorlog, feestgelag ter herdenking en huldiging van Desiderius Erasmus etc.; A’dam, Wereldbibl., 1936, 1e, 144p., linnen, geen stofomslag, € 9,25 [5649]
• [naam op schutblad]

SUTRO, ALFRED, Hebben de eer u kennis te geven... (A marriage has been arranged, –; vert. Louis Povel); Zwolle, Tijl, z.j., 1e, 40p., ing., Tijl’s Toneelfonds 29, € 3,50 [10179a]
• bevat tevens: Marjorie Whyte, De duivel is oud!

SWAAN, MICHIEL DE, De verheerlijckte schoenlappers of de gecroonde leersse (ed. J. Kuypers); Antw., De Sikkel, z.j., z.dr., 68p., ing., Onze Bibliotheek IV, € 3,50 [10183]

SYLVANUS, ERWIN, Korczak en de kinderen (Korczak und die Kinder,-; vert. H. Roduin en E. van Paridon); A’dam, Bezige Bij, 1960, 1e, 88p., garenloos, omslag Karel Beunis, LP 47, € 4,00 [23230]
• [naam op Franse titel]

 

TAUSCHINSKI, OSCAR JAN, Balans, spel in drie bedrijven (–, –; vert. Johan van Os); Bussum, Ons Leekenspel, z.j., 1e, 42p., geniet, € 2,50 [10159]

TERENTIUS, Het meisje van Andros, blijspel in vijf bedrijven (–, –; vert. TH. P.H. van Raalte), voorw. J. de Decker); Zutphen, Thieme, 1932, 1e, 104p., linnen, € 4,75 [10233]
• [schutblad ontbreekt, voorplat wat groezelig en rug iets besch.]

THOMAS, BASIL, Het boek van de maand, blijspel in 3 bedrijven (–, –; vert. Anty Westerling); Nijm., Toneelfonds Carolus, z.j., 1e, 102p., ing., € 3,50 [10137]

THOMAS, BASIL, Het boek van de maand, blijspel in 3 bedrijven (–, –; vert. Anty Westerling); Nijm., Toneelfonds Carolus, z.j., 1e, 102p., ing., € 3,50 [10138]

TOORN, WILLEM VAN, Een dichteres van Malta, vier verhalen, een toneeltekst en een interview; A’dam, Querido, 1988, 1e, 120p., garenloos, omslag J. Tapperwijn, € 7,00 [1849]
• [als nieuw]

TREVES, LUISA, Om Nausikaä, blijspel in drie bedrijven; A’dam, Strengholt, (1965), 1e, 72p., ing., Maestro 706, € 4,75 [10231]

TREVES, LUISA, De keuze van Beatrice, toneelstuk in één bedrijf; Het Model voor de Uitgever, 1952, 1e, 44p., ing. met flappen, € 9,25 [8603]
• [rug licht besch.]

TSJECHOW, ANTON, De kersentuin (-,-; vert.-); A’dam, International Theatre Bookshop/Publiekstheater, 1977, 1e, 70p., garenloos, tekstboekje 16, € 4,00 [23231]

TSJECHOW, ANTON, Platonow (-,-; vert.-); A’dam, International Theatre Bookshop/Publiekstheater, 1978, 1e, 232p., garenloos, tekstboekje 22, € 4,00 [23232]

 

ULSEN, HENK VAN, Job op Schokland; Kampen, Kok, (1992), 1e, 48p., garenloos, omslag Dik Hendriks, € 6,00 [21609]

ULSEN, HENK VAN, Job op Schokland; Kampen, Kok, 1992, 1e, 48p., garenloos, omslag Dik Hendriks, € 7,00 [21214]
• [als nieuw]

UNGER, HELLMUTTH, Moederlegende, een modern mysteriespel in vijf bedrijven (–, –; vert. Henri Dekking); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1924, 1e, 72p., linnen, Tooneelbibliotheek, € 4,75 [10220]

 

VANBRUGH, JOHN, The provoked wife (see: Restoration plays); € 3,50 [10021b]

VANBURGH, JOHN, The relapse (see: Restoration comedies); € 7,00 [10041c]

VANDELOO, JOS, De week van de kapiteins, televisiespel/eenakter; Brussel/Den Haag, Manteau, 1969, 1e, 88p., garenloos, MP 69, € 6,00 [16388]
• [als nieuw]

VANDELOO, JOS, De week van de kapiteins, televisiespel/eenakter; Brussel/Den Haag, Manteau, 1969, 1e, 88p., garenloos, MP 69, € 6,00 [18142]

VANDELOO, JOS, Waarom slaap je, liefje?, een toneelstuk in twee bedrijven; Brussel/A’dam, Manteau, 1979, 3e (1e = 1972), 112p., garenloos, omslag Robert Nix, € 7,00 [16384]

VEEN, BAREND VAN DER, Koningspruimen, of Driemaal is scheepsrecht; Utr., Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1954, 2e, 24p., geniet, € 2,50 [10302]
• [los in omslag]

VEEN, G. VAN, Zwart Jan, wagenspel in een bedrijf; Oudenbosch, Mesef, z.j., 1e, 50p., geniet, € 3,50 [10145]

VELDE, ANTON VAN DE, De zonderlinge gast, boosaardig dramatisch spel; Brussel etc., De Kinkhoren, 1948, z.dr., 104p., ing. met flappen, Opbouwen, 8e reeks, nr. 60, € 4,75 [10257]
• [naam op Franse titel]

VELDE, ANTON VAN DE, Hans Worst, spel in drie kapittels; Antw./Bussum, Vlaamsche Boekcentrale/Ons Leekenspel, z.j., 1e, 96p., ing. met flappen, omslaglino B. Max, € 7,00 [11050]
• [naam op Franse titel]

VELDE, ANTON VAN DE, Radèske!, ‘n kwajongensspel, (dansen en deuntjes Jos. de Klerk); Antw., Vlaamse Boekcentrale, 1938, 2e, 88p., ing. met flappen, € 4,75 [10244]
• [rug besch.]

VELDE, ED. VAN DE, Het hundje van den Hertog, vermakelijk detectivespel voor jongels in drie bedrijven; Berlicum, Grosfeld, z.j., 1e, 112p., geniet, € 2,50 [10265]
• [bibliotheekstempel en wat groezelig]

VERSCHAEVE, CYRIEL, Elijah; Brugge, Zeemeeuw, 1936, 1e, 88p., linnen, geen stofomslag, € 5,75 [4761]
• [naam op schutblad]

VESSEUR, THEO, Het gevleugelde paard, toneelstuk in drie bedrijven; Purmerend, Muusses, 1948, 1e, 68p., ing., € 4,75 [10135]

VOGES, HENK, De vingermannetjes, toneelspel voor de jeugd; Bussum/A’dam, Toneelcentrale, z.j., 1e, 48p., geniet, Het Goede Repertoire, € 3,50 [10293]

VONDEL, JOOST VAN DEN Vondels spelen, deel I, nr 2 (Palamedes/Gijsbrecht van Aemstel/Maagden); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 80p., linnen, Nederlandsche Bibliotheek, € 4,75 [8534]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gijsbrecht van Aemstel, d’ondergang van zijn stad en zijn ballingschap; (inl. en aant. C.H.PH, Meijer) Zutphen, Thieme, z.j., 1e, 118p., ing., Klassiek Letterkundig Pantheon 40, € 4,75 [4509]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gysbrecht van Aemstel (inl. en aant. J.J. Mak); ‘s-Hertogenbosch, Malmberg, 1956, 2e herziene, 88p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 2,50 [8514]
• [besch.]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gysbrecht van Aemstel (aant. J.J. Mak); Den Bosch, Malmberg, 1964, 6e, 88p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 3,50 [10296]
• [naam op titelpag.]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gysbrecht van Aemstel (inl. en aant. J.J. Mak); ‘s-Hertogenbosch, Malmberg, 1966, 7e, 88p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 3,50 [8515]
• [als nieuw]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gysbrecht van Aemstel (aant. J.J. Mak); Den Bosch, Malmberg, 1975, 12e, 88p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 3,50 [10295]
• [naam op titelpag.]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gysbrecht van Aemstel (inl. en aant. C.H.PH. Meyer); Zutphen, Thieme, z.j., 13e, 118p., gecart., woordenlijst, € 4,50 [20775]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Gysbrecht van Amstel; ‘s-Hertogenbosch, Mariënburg, z.j., z.dr., 92p., ing., GGG 418, € 2,50 [10297]
• [potloodaant. en wat los in de band]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Hierusalem verwoest (inl. en toel. C.R. de Klerk); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 90p., ing., € 3,50 [3870]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Joseph in Dothan (uitg. J.J. Borger en F.J. Schmit); Groningen, Noordhoff, 1948, 2e, 112p., ing., € 3,50 [10221]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Joseph in Dothan (inl. en aant. J.D.P Warners/F.L. Zwaan); Zutphen, Thieme, z.j., z.dr., 120p., ing., Klassiek Letterkundig Pantheon 33, € 3,50 [10294]
• [schutblad vlekkerig]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Joseph in Dothan, treurspel; Zutphen, Thieme, z.j., z.dr., 120p., linnen, Klassiek Letterkundig Pantheon 33, € 4,75 [10272]
• [naam op schutblad]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Joseph in Dothan; ‘s-Hertogenbosch, Malmberg, z.j., z.dr., 84p., ing., GGG 398, € 4,75 [10308]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Lucifer; ‘s-Hertogenbosch, Mariënburg, z.j., z.dr., 92p., ing., GGG 207, € 4,75 [10270]

VONDEL, JOOST VAN DEN, Salomon (inl. en toel. C.R. de Klerk); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 76p., ing., € 3,50 [3865]

VONDEL. JOOST VAN DEN, Noah, of Ondergang der eerste wereld (inl. en toel. C.R. de Klerk); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, 70p., ing., € 3,50 [3864]

VRIES, HENRI DE, Mijn mémoires; Maastr., Leiter-Nypels, z.j., 1e, 168p., gecart., € 7,00 [17416]

 

WEDEKIND, FRANK, Slot Wetterstein (–, –; vert. Monika The en Janine Brogt); A’dam, Int. Theatre & Film Bookshop/Toneelgroep Amsterdam, 1990, 1e, 206p., ing., tekstboekje 13, € 4,75 [10290]

WEISS, PETER, Gezang van de Lusitaanse bullebak (–, –; vert. Christine Cornelius/Ton Mensenkamp); A’dam, Angola Comité, z.j., 1e, 64p., garenloos, € 4,75 [9979]

WEISS, PETER, Het onderzoek, oratorium in elf zangen (Die Ermittlung, –; vert. Gerrit Kouwenaar); A’dam, Meulenhoff, (1965), 1e, 224p., garenloos, omslag W. Hussem, E 99, € 7,00 [11130]

WHYTE, MARJORIE, De duivel is oud! zie: Alfred Sutro; € 3,50 [10179b]

WINGERD, WIL DE, Hans en Grietje, kindertoneelstukje in vier bedrijven naar het bekende sprookje van de gebroeders Grimm; Alkmaar, Ons Jeugdtoneel, z.j., 1e, 40p., geniet, nr 1069, € 3,50 [10124]

WINKELER, J.B., Het is vaak mis met kerst!, Kerstspel in één bedrijf; Berlicum, Grosveld, z.j., 1e, 20p., geniet, € 2,50 [9586]

WOLFF, RUTH, De troonsafstand (–, –; vert. Peter Verstegen); A’dam, Int. Theatre Bookshop/Haagse Comedie, 1985, 1e, 144p., garenloos, tekstboekje 34, € 4,75 [10243]

WOLFF, RUTH, De troonsafstand (The abdication, –; vert. Peter Verstegen); A’dam, Int. Theatre Bookshop/Haagse Comedie, 1985, 1e, 144p., garenloos, tekstboekje 34, € 4,75 [8538]

WOLKERS, JAN, Wegens sterfgeval gesloten, commedia della morte; A’dam, Meulenhoff, 1973, 6e (1e = 1963), 56p., garenloos, E 94, € 7,00 [21619]

WOUDSTRA, KARST, Een zwarte pool; A’dam/Den Haag, Theater & Film Bookshop/Het Natrionaal Toneel, 1992, 1e, 148p., garenloos, tekstboekje 24, € 6,50 [13265]

WUNDERINK, BERT, Jenny komt vanavond, spel in een bedrijf; Bussum, Ons Leekenspel, z.j., 1e, 34p., geniet, € 2,50 [10303]
• [rug besch., aant.in inkt]

WYCHERLEY, WILLIAM, The country wife (see: Restoration plays); € 3,50 [10021f]

WYCHERLEY, WILLIAM, The country wife (see: Restoration comedies); € 7,00 [10041b]

 

YEATS, WILLIAM BUTLER, Enkele gedichten, gevolgd door De gravin Catelene (een drama) (-,-; vert. A. Roland Holst); ‘s-Gravenhage, Boucher, 1958, 1e, 96p., ing. met flappen, Het Nieuwe Voorhout, € 8,00 [15139]
• opl. 500 expl. [rug verkleurd]