Beatrijs (uitg. naar het Haagse handschrift door C.G. Kaakebeek, met een paraphrase door Jan Ligthart); Groningen/Den Haag, Wolters, 1925, 7e, 72p., ing., Van Alle Tijden 2, € 6,00 [17431]

Beatrijs (inl. en aant. W.H. Beuken); ‘s-Hertogenbosch, Malmberg, 1955, 1e, 40p., ing., Malmberg’s Nederlandse Schoolbibliotheek, € 4,00 [22712]

Marieke van Nieumerhen (inl. en aant. Gerard Knuvelder); ‘s-Hertogenbosch, Malmberg, 1955, 1e, 68p., ing., Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek, € 4,00 [20777]

 

BEETS, NICOLAAS, De man van smarten, de heer der heerlijkheid; Utr., Bijleveld, 1892, 2e, 260p., linnen, € 11,50 [7151]
• [mooi expl.]

BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G., H. REESER, De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812–1851; Haarlem, Tjeenk Willink, 1962, 1e, 363p., linnen, geen stofomslag, € 11,50 [4484a]

BUSKEN HUET, CONRAD, Portretten van Nederlanders (bloemlezing) (inl. W.H. Staverman); A’dam, Elsevier, 1940, 1e, 272p., linnen, Bibl. der Ned. Letteren, € 5,75 [3580b]
• over Erasmus, Hooft, Cats, De Genestet en Potgieter [rug verkleurd]

BUSKEN HUET, CONRAD, C.G.N. DE VOOYS, Conrad Busken Huet; Den Haag/Antw., Daamen/De Sikkel, 1969, 1e, 244p., gecart., met (besch.) stofomslag, Nederlanders van de 19e Eeuw € 11,50 [3052b]

 

CONSCIENCE, HENDRIK, De schat van Felix Roobeek (roman); Deurne, Baart, 1984, z.dr. (1e = 1878), 272p., garenloos, omslag Jan Vanriet, € 7,00 [11284]
• [als nieuw]

 

ETT, HENRI A., Verjaard briefgeheim, brieven aan B. Huydecoper (verz., inl., aant. Henri A. Ett); A’dam/Antw., Wereld-Bibliotheek, 1956, 1e, 146p., gecart., Wereldboog 79, € 4,00 [8111]

 

HEINSIUS, N., De vermakelijke avonturier, bevattende de wispelturige levensloop van Mirandor, behelzende verscheidene vermakelijke ontmoetingen, aangename amourettes en nuttige opmerkingen op de dagelijkse wereld, tot aanwijzing en bestraffing der meest in zwang zijnde leugens, zwakheden en zotte (bew. C.J. Kelk); A’dam, Van Ditmar, 1963, 10e naar de voorlaatste van 1756(1e = 1695), 280p., garenloos, € 7,00 [15856]
• [als nieuw]

HILDEBRAND (Nicolaas Beets), Camera obscura; Haarlem, Bohn, 1939, 39ste (1e = 1839), 438p., linnen, met (besch.) stofomslag € 7,00 [3909]

HILDEBRAND, Camera obscura, met de Verspreide Stukken (inl. en noten Marijke Stapert-Eggen); Wageningen, Veen, z.j., 2e,(1e = 1977), 448p., garenloos, Amstelpaperback 50, € 7,50 [14165]
• [klein vouwtje in voorplat, overigens keurig]

HOOFT, P.C. (samenst. M. Nijhoff), P.C. Hooft’s Nederlandse Historiën in het kort; A’dam/Brussel. Elsevier, 1947, 1e, 360p., linnen, € 10,00 [21517]

 

KLIKSPAAN (J. KNEPPELHOUT), Studenten-typen (bezorgd door Marijke Stapert-Eggen); Utr./Antw., Veen, 1982, z.dr. (1e = 1841), 632p., linnen, met stofomslag (Stephan Saaltink), € 20,00 [20937]
• facs. van 1e druk [als nieuw]

 

LIMBURG BROUWER, P. VAN, Diophanes (roman); Leiden, Sijthoff, z.j., z.dr. (1e = 1838), 252p., linnen, Romantische Werken van P. van Limburg Brouwer, € 7,00 [3738]
• [mooi expl.]

 

MAURIK JR, JUSTUS VAN, Van Allerlei Slag, novellen en schetsen; A’dam, Scheltema & Holkema, 1881, 1e, 238p., linnen, € 16,00 [3430]
• [naam op schutblad, overigens mooi expl.]

MAURIK, JUSTUS VAN, Goede oude tijd, een bundel verhalen (samenst. en bew. H. Hardon); Den Haag, Van Hoeve, z.j., z.dr. (1e = ?), 140p., garenloos, omslag en Kramers Pockets van Formaat 20 € 5,75 [6830]

MAURIK, JUSTUS VAN, Goede oude tijd, een bundel verhalen samengesteld en bewerkt door H. Hardon; Den Haag, Van Hoeve, z.j., 1e, 140p., garenloos, omslag en Kramers pockets van formaat 20, € 7,00 [11668]

MULTATULI, Woutertje Pieterse (naw. Dik van der Meulen); A’dam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2012, z.dr., 760p., linnen, omslag Nick Lambrecht, € 8,00 [23497]
• [iets holgelezen]

 

PAALTJENS, PIET (François Haverschmidt); Steek af naar de diepte (gekozen door Rob Nieuwenhuys, ingeleid door Pieter van Tilburg); ‘s-Gravenhage, BZZTH, 1982, 1e, 48p., garenloos, omslag Jack Prince € 4,75 [7213]

 

TINBERGEN, D.C., De Nederlandse literatuur in de middeleeuwen; Den Haag, Servire, 1947, 1e, 128p., halfl., met stofomslag, € 4,50 [16826]
• [naam op schutblad]

 

VONDEL, JOOST VAN DEN, De werken van Vondel, volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien delen (levensbeschrijving, geschied- en boekkundige toelichting, literatuuropgave enz. Door J.F.M. Sterck, taalkundige bewerking door H.W.E. Moller, letterkundige inleidingen C.R. De Klerk, LR.B.H. Molkenboer, J. Prinsen JLZN en L Simons); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1927, 1e, linnen, met stofomslagen, € 340,50 [12389]