AISCHYLOS, Perzen (-,-; vert. en inl. Evert Straat); Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1963, z.dr., 64p., pocket, Ooievaar 167, € 4,00 [19768]
• [hoekje uit Franse titel]

 

EURIPIDES, Alcestis (-,-; bew. Ted Hughes, vert. Bernard Dewulf); A’dam/Antw., Atlas, (2006), 1e, 112p., garenloos, € 7,00 [20892]

EURIPIDES, Bakchanten (-,-; vert. en voorw. Gerard Koolschijn); A’dam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, (1999), 1e, 104p., garenloos, € 6,00 [20731]

EURIPIDES, Ifigeneia in Taurië (-,-; vert. M. Nijhoff); A’dam, Querido, 1963, 2e (1e = 1951), 76p., garenloos, Boekvink, € 6,00 [18141]

 

GUERBER, H.A., De mythen van Griekenland en Rome (bew. B.C. Goudsmit); Zutphen, Thieme, 1939, 1e, 402p., linnen, € 8,00 [21520]
• [naam op schutblad]

 

HERAKLIOS, De strijd van Mohammed tegen de Christenen, Swahili-epos (-,-; vert. J. Knappert); A’dam, Meulenhoff, (1977), 1e, 212p., linnen, met stofomslag, Oosterse Bibliotheek 4, € 10,00 [18363]

HOMERUS De wil van Zeus (Ilias) (-,-; vert. Jan van Gelder); Den Haag, Bert Bakker, 1975, 4e (1e = 1962), 368p., garenloos, Tintagel-reeks, € 7,00 [3026]
• [ondersnede vlekkerig, verder keurig]

HOMERUS Ilias en Odyssea (-,-; vert. Frans van Oldenburg Ermke); Den Haag, Ten Hagen, (1959), 1e, 768p., nepleer, met stofomslag, € 7,50 [4464]
• [datum op schutblad]

HOMERUS, De Ilias (-,-; vert. C. Vosmaer); Leiden, Sijthoff, z.j., 3e, 440p., linnen, € 10,00 [20097]
• [voorwerk en scharnier vóór los]

HOMERUS, Ilias (naverteld door Onno Damsté); ‘s-Gravenhage, Boucher, 1948, 1e, 286p., linnen, € 7,50 [16687]
• [naam op titelpag., voorplat wat krom]

HOMERUS, Ilias (-,-; metrische vert. Aegidius W. Timmerman); A’dam, Paris, z.j., 3e, 452p., ing. met flappen, € 9,25 [3720]
• [mooi expl.]

HORATIUS, Oden en Epoden (-,-; vert. in proza en aant. W.G. van der Weerd); A’dam, Versluys, 1907, 1e, 232p., linnen, € 9,25 [3024]
• [band vlekkerig, overigens mooi expl.]

 

JANSSEN, H.H., Latijnse letterkunde; z.pl., Bohn, Scheltema & Holkema, 1979, 2e (1e = 1956), 314p., ing., € 8,00 [1130]

 

LIVIUS, Hannibals tocht over de Alpen (-,-; vert. W.P. Theunissen); Bussum, Fibula-Van Dishoeck, (1972), 1e, 136p., linnen, met stofomslag (Hans Kresse), Fibula Klassieke reeks 5, krtn., € 8,00 [15107]

LIVIUS, Hannibals tocht over de Alpen (-,-; vert. W.P. Theunissen); Houten, De Haan, 1988, 3e (1e = 1987, eerder Fibula-Van Dishoeck 1972), 136p., linnen, met stofomslag (Robert Nix), De Haan Klassieken, krtn., € 8,00 [20735]
• [als nieuw]

 

OVIDIUS NASO, P., Het boek der liefdeszangen (Amores,-; bew. J. Meihuyzen); A’dam, Strengholt, (1941), 1e, 160p., halfl., ex libris, € 8,00 [1491]
• [datum op schutblad]

 

PETRONIUS, Satyricon (-,-; vert. en toel. A.D. Leeman); A’dam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996, 4e (1e = 1966), 176p., garenloos, € 10,00 [21079]

PLATO, Verdediging van Socrates (-,-; vert. en inl. A. Rutgers); A’dam, Mij voor Goede en Goedkoope Lectuur, z.j., 1e, XXVIII+52p., linnen, € 4,50 [4075]

PLATOON, De staat (politeia), gesprek over de rechtvaardigheid in mens en gemeenschap (-,-; vert. H.M. Boissevain); A’dam/Antw., Wereldbibliotheek, 1948, 1e, 248p., gecart., met stofomslag, € 7,00 [23214]

PLUTARCHUS, De wetgever van Sparta/De priesterkoning van Rome (-,-; vert. en toel. C.M. Stibbe); Hilversum/Antw., De Haan/Standaard, 1966, 1e, 208p., pocket, Phoenix Klassieke Pockets 11, krt., € 4,50 [1020]
• [naam op Franse titel, hier en daar een leesstreepje]

 

ROSS, LEO, De fabels van Lokman, naar het Latijn van Thomas Erpenius; ‘s-Gravenhage, Boucher, 1964, 1e, geen paginering, ing. met flappen, € 7,00 [15765]

 

VERGILIUS MARO, PUBLIUS, Veel werd hij over land en zee gedreven, het epos van Aeneas I (-,-; vert. en inl. Anton van Wilderode); Leuven, Davidsfonds, 1987, 6e (1e = 1962), 236p., ing., omslag Gergie de Maeyer, € 8,00 [20730]

 

XENOPHON, Het gastmaal (-,-; vert. H.H.J. Brouwer); Bussum, Fibula-Van Dishoeck, (1973), 1e, 64p., garenloos, omslag Chris de Goede, Fibula-klassieke reeks 7, € 7,00 [17715]