Almanak van OLVrouw van het HHart; Tilburg, Missiehuis Missionarissen van het Heilig Hart, 1940, jrg.50, 1e, 96p., geniet, € 10,00 [21357]

Een reis naar Indië; Zaandam, Keg’s Theehandel, z.j., 1e, 38p., gecart., band en € 20,00 [23340]
• met alle plaatjes!

Oorlogsreportages uit Nederland en Nederlands-Indië (samenst. en inl. Addie Schutte); A’dam, Prometheus, 1995, 1e, 200p., garenloos, omslag Gerard Hadders, € 6,00 [14903]
• [leesvouwen]

ALKEMA, B., Ons Insulinde, hoe we ‘t verkregen en wat het door ons werd; Deventer, Dixon, 1917, 2e herziene en vermeerderde (1e = 1916), 336p., linnen, € 7,00 [21363]

 

BERG, N.P. VAN DEN, Uit de dagen der Compagnie, geschiedkundige schetsen; Haarlem, Tjeenk Willink, 1904, 1e, 420p., ing., € 25,00 [23418]
• [rug met cellofaan herteld]

BEZEMER, K.W.L., Zij vochten op de zeven zeeën, verrichtingen en avonturen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog (voorw. A. de Booy); Zeist, De Haan, 1957, z.dr., 396p., linnen, € 7,00 [22728]

BJERRE, JENS, De laatste kannibalen van Nieuw-Guinea (-,-; vert. J.F. Kliphuis); A’dam, Scheltens & Giltay, z.j., 1e, 204p., linnen, geen stofomslag, A-4 formaat, krtn., € 9,25 [16095]

BOOMGAARD, PETER, Historicus in een papieren landschap, oratie; Leiden, KITLV, 1996, 1e, 32p., geniet, € 4,00 [21507]

BUITENWEG, HEIN, en WILLEM KROLS, Wat wij in ons hart sloten; Den Haag, Servire, z.j., 1e, 156p., linnen, met stofomslag, € 12,50 [18436]
• [naam op Franse titel]

BUUR, DOROTHÉE, Alfabetisch persoonsnamenregister behorende bij J.C. Hooykaas’ Repertorium op de Koloniale Literatuur in mengelwerken en tijdschriften van 1595-1865, uitgegeven met een index op schepen; Leiden, KITLV, 1981, 1e, 224p., garenloos, € 15,00 [21482]

 

DENNINGHOFF STELLING, LEX, Langs tijgerpaden; Den Haag, Moesson, (1966), 1e, 234p., pocket, € 9,00 [19204a]

DERKSEN, ELLEN, e.a., Met kruiden en een korrel zout, smaak en geschiedenis van de Indische keuken; Den Haag, Tong Tong, 1994, 1e, 192p., ing., € 10,00 [23393]
• [als nieuw]

DOEL, H.W. VAN DEN, Het Rijk van Insulinde, opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie; A’dam, Prometheus, 1996, 1e, 348p., ing., omslag Erik Prinsen, € 12,00 [23766]

DUYVENDAK, J.PH., Inleiding tot de etnologie van de Indische archipel; Groningen/Batavia, Wolters, 1935, 1e, 204p., linnen, Indische Cultuurhistorische Bibliotheek I, € 7,00 [21477]
• [band vlekkerig]

 

FEUILLETAU DE BRUYN, W.K.H., Tien moeilijke jaren voor landbouw en industrie in Nederlandsch-Indië 1930-1940; Deventer, Van Hoeve, (1941), 1e, 116p., halfl., Over Oost en West, € 6,00 [21367]

FISCHER, H.TH. Inleiding tot de culturele anthropologie van Indonesië; Haarlem, Bohn, 1952, 3e, 256p., linnen, met stofomslag, Volksuniversiteitsbibliotheek, Tweede Reeks, nummer 5, € 10,00 [21491]

 

GAASTRA, F.S., De geschiedenis van de VOC; Haarlem/Antw., Fibula-van Dishoeck/Standaard, (1982), 1e, 164p., linnen, met stofo0mslag, keurig, € 8,00 [23588]

GLISSENAAR, FRANS, Voorheen Nederlands Indië, een reis door de geschiedenis; A’dam/Antw., Contact, 1994, 1e, 248p., garenloos, omslag Pieter van Delft, krtn., € 8,00 [13437]

GONGGRYP, Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië; Wijk en Aalburg, Picture Publ., (1992), 2e (1e = 1934), 1582p., linnen, met stofomslag, krtn, € 30,00 [19682]

GOOR, J. VAN (red.), Imperialisme in de marge, de afronding van Nederlands-Indië; Utr., Hes, 1986, 1e, 322p., garenloos, € 10,00 [21485]
• [aant. in potlood]

GOUDOEVER, W.A. VAN, Malino maakt historie, een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstuele redevoeringen ter conferentie van Malino 15-25 juli 1946; Batavia-C., Regeerings Voorlichtingsdienst, 1946, 1e, 64p., ing., € 7,00 [14905]

GRAAF, H.J. DE, Nederlanders over de zeeën, 350 geschiedenis van Nederland buitengaats; Utr., Den Haag, 1955, 2e geheel herziene druk, 260p., gecart., geen stofomslag, € 4,00 [21368]

GRANT, BRUCE, Indonesië (Indonesia,-; vert. Addy Kaiser); Hilversum/Antw., De Haan/Standaard, 1965, 1e, 224p., garenloos, € 4,50 [21494]
• [naam op schutblad]

GREVE, RUUD, Keris, beschouwingen en verhalen over de krissen van Indonesië; Driebergen, Zevenster, (1992), 1e, 128p., ing., € 7,00 [23822]
• [onderstrepingen]

GROENEBOER, KEES, Weg tot het Westen, het Nederlands voor Indië 1600-1950, een taalpolitieke geschiedenis; Leiden, KITLV, 1993, 1e, 580p., ing., Verhandelingen van het KITLV 158, krtn., € 10,00 [21483]

 

HAALMEIJER, HANS, en DIK VUIK, Fluiten, katten en fregatten, de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602-1798; Haarlem, De Bier Maritiem, (2002), 1e, 144p., ing., omslag Studio Eric Wondergem, € 15,00 [23332]
• [als nieuw]

HALL, C.J.J. VAN, Insulinde, werk en welvaart; Naarden, In den Toren, (1942), 1e, 192p., halfl., met stofomslag, krt., € 7,00 [21370]

HALL, C.J.J. VAN, Insulinde, werk en welvaart; Naarden, In den Toren, 1946, 4e (1e = 1942), 192p., halfl., krt., € 6,00 [21493]

HAMAKER SR, C.M., De raswaan in het internationaal verkeer, zijn wezen, groei en werking, zijn beteekenis voor de huidige wereldordening en zijn bestrijding; ‘s-Gravenhage, Adipoestaka, 1931, 1e, 44p., ing., Stichting Nederlandsch-Indonesisch Verbond, Serie: van onderzoek en opbouw nr. 1, € 10,00 [21501]

HANSEN, ERIC, Vreemdeling in het woud, te voet door Borneo (Stranger in the forest, (1988); vert. Ingrid Toth); Utr., Spectrum, (1988), 1e, 260p., garenloos, Schrijvers over de Wereld, krtn., € 8,00 [21452]
• [als nieuw]

HEEMSKERK, G., e.a., Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden, reizen in Azië 1770-1830; A’dam, Veen, 1992, 1e, 168p., ing., Schrijversprentenboek 32, € 12,00 [21503]
• [als nieuw]

HELSDINGEN, W.H. VAN, m.m.v. H. HOOGENBERK (samenst.), Daar werd wat groots verricht, Nederlandsch-Indië in de XX-ste eeuw; A’dam, Elsevier, 1941, 1e, 528p., halfl., € 6,00 [21488b]

HELSDINGEN, W.H. VAN, m.m.v. H. HOOGENBERK (samenst.), Daar werd wat groots verricht, Nederlandsch-Indië in de XX-ste eeuw; A’dam, Elsevier, 1941, 1e, 528p., linnen, € 6,00 [21487]

HOOGERWERF, EVERT-JAN, Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942, geannoteerde bibliografie; Leiden, KITLV, 1990, 1e, 252p., ing., Werkdokumenten 3, € 7,00 [22671]

HOOGSTRAATEN, M.G., Nederlanders in Nederlands-Indië, een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuidoost-Azië tussen 1569 en 1950; Zutphen, Thieme, (1986), 1e, 120p., garenloos, € 7,00 [21324s]

 

JONGE, HUUB DE, Handelaren en handlangers, ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura; Dordrecht, Foris, 1988, 1e, 210p., ing., Verhandelingen KITLV 132, € 10,00 [22707]

 

KAMERLING, R.N.J. (red.), Indonesië toen en nu; A’dam, Intermediair, 1980, 1e, 304p., ing., omslag Jaap Lievense, € 7,00 [21504]

KIELICH, WOLF, Volken en stammen van Indonesië; A’dam, Amsterdam Boek, 1981, 1e, 160p., ing., € 10,00 [14589]

KIELSTRA, E.B., De vestiging van het Nederlandse gezag in den Indische Archipel; Haarlem, Bohn, 1920, 1e, 248p., linnen, Volksuniversiteitsbibliotheek 5, € 7,00 [21497]

KOENTJARANINGRAT, Anthropology in Indonesia, a bibliographical review; ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975, 1e, 344p., ing., KITLV Bibliographical Series 8, € 15,00 [21480]

KREUGER, S.C.P., Zr.Ms.Onrust, verraad en ondergang in Borneo; A’dam, Van Soeren, 1994, 1e, 80p., garenloos, krtn., € 10,00 [21373]
• [als nieuw]

KÜHR, E.L.M., Schetsen uit Borneo’s Westerafdeeling (inl. Hans Claessen en Harry Poeze); Leiden, KITLV, 1995, 1e, 92p., ing., omslag Rita DeCoursey, krt., € 10,00 [21362]
• [aant. in potlood, verder als nieuw]

 

MACKINNON, K., Indonesië, natuur en natuurbehoud; Weert, M&P (voor WNF), 1985, 1e, 194p., linnen, met stofomslag, € 7,00 [9087]
• [nieuw]

MAIER, HENK, DON VAN MINDE, en HARRY POEZE, Wisseling van de wacht, Indonesiërs over de Japanse bezetting 1942-1945; Leiden, KITLV, 1995, 1e, 180p., ing., woordenlijst, € 7,00 [22727]

MANDERS, JO, Samoerai, zwaard des doods, Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren; Nijm., Thieme, z.j., 1e, 268p., garenloos met flappen, omslag en € 14,00 [22641]

MANDERS, JO, Samoerai, zwaard des doods, Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren; Nijm., Thieme, z.j., 1e, 268p., garenloos met flappen, omslag en € 13,75 [11410]

MEIJER, J., Indië en de Vliegende Hollander (voorw. Hans Martin); Deventer, Van Hoeve, z.j., 1e, 120p., halfl., Over Oost en West, krtn., € 7,00 [14611]
• [naam op Franse titel]

MENKMAN, W.R., De Nederlanders in het CaraÏbische Zeegebied, waarin vervat De geschiedenis der Nederlandsche Antillen; A’dam, Van Kampen, 1942, 1e, 292p., halfl., met stofomslag, krtn., € 8,00 [21495]

MOLLEMA, J.C., De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij; ‘s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922, 2e bijgewerkte, 196p., halfl., krtn. en uitslaande bijlagen, € 15,00 [21510]

 

NEILEN s.c.j., PATER M., Schone Sahari, en andere legenden van Zuid-Sumatra; R’dam, Missieprocureur, z.j., 1e, 88p., ing., € 8,00 [21316S]

NIEUWENHUYS, ROB, Komen en blijven, Tempo Doeloe - een verzonken wereld, fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920; A’dam, Querido, 1982, 1e, 192p., linnen, met (licht besch.) stofomslag, € 20,00 [21749]

NIEUWENHUYS, ROB, Met vreemde ogen, Tempo doeloe, een verzonken wereld, fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920; A’dam, Querido, 1998, 2e herziene (1e = 1988), 192p., ing., € 15,00 [21826]
• [als nieuw]

NIEUWENHUYS, ROB, en FRITS JAQUET, Java’s onuitputtelijke natuur, reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn; Alphen a/d Rijn, Sijthoff, (1980), 1e, 152p., linnen, geen stofomslag, A-4 formaat, € 15,00 [21970]

 

PALTE, J.G.L., en G.J. TEMPELMAN, Indonesië; Bussum, Romen, (1975), 1e, 222p., ing., omslag en Panorama van de wereld, € 6,00 [21492]
• [naam op Franse titel]

PIAZZINI, GUY, Expeditie Apokajan, naar waranen en dajaks (-,-; bew. M. Meijer); A’dam, Holland, z.j., 1e, 324p., linnen, met stofomslag, € 15,00 [17131]

POLLMANN, TESSEL, en JUAN SELEKY, Terug op de Molukken; A’dam, Arbeiderspers, 1982, 1e, 176p., linnen, met stofomslag (Hans Spanjersberg), krtn., A-4 formaat, € 13,75 [12200]

 

RICKLEFS, M.C., A history of modern Indonesia, c.1300 to the present; London, (1990), 6e (1e = 1981), 336p., paperback, Macmillan Asian Histories Series, € 7,00 [21484]

RIJNEVELD, J.C. VAN, Celebes,of Veldtocht der Nederlanders op het eiland Celebes in de jaren 1824-1825; Breda, Broese, 1840, 1e, 338p., halfl., uitslaande krtn., € 300,00 [21577]

ROEPER, VIBEKE, en DIEDERICK WILDEMAN, Om de Zuid, de eerste schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz; Nijm., SUN, (1997), 1e, 248p., ing., omslag en krtn, € 15,00 [23399]

ROUFFAER, G.P., Ethnografie van de kleine Soenda-eilanden in beeld; ‘s-Gravenhage, KITLV van Nederlandsch-Indië, 1937, 1e, 64p., € 15,00 [21490]
• [omslag los en aant.]

 

SAULNIER, TONY, Tussen hemel en moeras, zeven maanden dwars door onbekende gebieden van Nieuw-Guinea (-,-; vert, M. van Dijk-Fibbe); Lochem, De Tijdstroom, (1962), 1e, 312p., linnen, € 15,00 [23264]

SCHERMERHORN, W., Het dagboek van Schermerhorn:: geheim verslag van Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië 20 september 1946-7 oktober 1947 (2 dln.) (voorw. Mr. Dr. C. Smit); Groningen, Wolters-Noordhoff, 1970, 1e, 956p., linnen, € 10,00 [23099]

SCHULTE NORDHOLT-ZIELHUIS, O., Het dagelijks leven in Indië 1937-1947 (samenst. en inl. H. Schulte Nordholt); Zutphen, Walburg Pers, (1999), 1e, 256p., ing., omslag en woordenlijst, € 15,00 [21980]
• [als nieuw]

SPRUYT, J., en J.B. ROBERTSON, History of Indonesia, the timeless islands; Melbourne, Macmillan, 1973, 2e (1e = 1967), 222p., ing., € 7,00 [21506]

STAPEL, F.W., HANS MARTIN, en H. HOOGENBERK (samenst.), Indië schrijft zijn eigen geschiedenis; A’dam, Elsevier, 1943, 1e, 276p., halfl., krtn., € 4,50 [21486]

STARK, E., Uit Indië, Egypte en het Heilige Land, brieven aan zijne vrienden; (herzien door S.W. Visser te Weltevreden, met illustraties naar schilderijen en aquarellen van de auteur en pentekeningen van H. Meijer); Amersfoort, P.Dz. Veen, 1926, 3e, 240p., halfl., geen stofomslag, € 12,50 [14248]

STEUR, J.J., Herstel of ondergang, de voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795; Utr., Hes, 1984, 1e, 324p., garenloos, € 10,00 [21505]

STOKRAM, ANDRIES, Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem (opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Wibeke Roeper en Ludian Schaling); A’dam, Terra Incognita, 1991, z.j. (1e = 1663), 72p., garenloos, € 7,00 [21500]

STUTTERHEIM, W.F., Tjandi Bara-Boedoer, naam, vorm, betekenis; Weltevreden, Kolff, 1929, 1e, 86+66p., gecart., € 50,00 [23339]

 

TERWEN-DE LOOS, J., Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost, catalogus; A’dam, Rijksmuseum, 1972, 1e, 88p., ing., € 8,00 [21508]

TILLEMA, H.F., Ons Indisch Boekje, deeltje 3; Assen, Torenlaan, (1941), 1e, 158p., ing., omslag Jan Otter, € 10,00 [23269]

TREUB, M.W.F., Nederland in de Oost, reisindrukken; Haarlem, Tjeenk Willink, 1923, 1e, 416p., linnen, € 15,00 [17107]
• [stempel op schutblad]

 

VADERS, GER., De verliezers, Indonesië op het tweede gezicht; A’dam, Metz, (1993), 1e, 144p., garenloos, omslag Marit van der Meer, € 7,00 [23387]

VANVUGT, EWALD, De schatten van Lombok, honderd jaar Nederlandse oorlogsbuit uit Indonesië; A’dam, Mets, (1994), 1e, 136p., ing., omslag Karel Meijer, € 10,00 [18116]

VEER, PAUL VAN ‘T, Daendels, maarschalk van Holland; Zeist/Antw., De Haan, 1963, 1e, 224p., garenloos, Grote Phoenix Pocket 89, € 4,75 [13223]

VIEGEN, JOS, Oorsprongs- en afstammingslegenden van den marindinees (Zuid Nieuw-Guinea); Leiden, Brill, 1912, 1e, 18p., geniet, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, deel XXIX (1912), nr. 2 (15 maart), € 8,00 [21499]

VISSER, HANS G., Groeten van Java, ontmoetingen met het moderne Indonesië; Naarden, Lunet, (1989), 1e, 128p., gecart., omslag en woordenlijst, € 10,00 [17226]
• A4-formaat

VOS, WILLEM, Batavia, de herbouw van een Oostindiëvaarder, bestek en beschrijving van een Retourschip; A’dam, Stichting Nederland bouwt V.O.C.-retourschip, (1990), 1e, 60p., Batavia-cahier 1, A4-formaat, € 8,00 [20553]

VRIES, DOLF DE, Indonesië in een rugzak; Houten, Unieboek, 1993, 7e (1e = 1991), 200p., garenloos, omslag Jack Botermans, € 6,00 [22550]
• [tekst op Franse titel]

 

WAASING. RENÉ, en RITA WASSING-VISSER, Adoeh. Indië, het beste van Hein Buitenweg; Alphen a/d Rijn, ICOB, 1992, 1e, 112p., gecart., A-4, € 10,00 [14397]

WADIA, A.S., The Belle of Bali, being impressions of a pleasure cruise to the Dutch East Indies, via Cochin, Colombo, Penang and Singapore; London, Dent, 1936, 1e, 112p., cloth, with dust jacquet, € 15,00 [21509]

WORMSER, C.W. (samenst.), Zóó leven wij in Indië; Deventer, Van Hoeve, 1943, 2e, 230p., linnen, € 7,00 [21496]

WORMSER, C.W. (samenst.), Zóó leven wij in Indië; Deventer, Van Hoeve, 1945, 4e (1e = 1942), 320p., linnen, geen stofomslag, € 8,00 [21301]
• [kop wat besch., roest, naam op schutblad]

WORMSER, C.W., (samenst.), Wat Indië ontving en schonk; A’dam, Werelbibliotheek, 1946, 1e, 300p., linnen, € 8,00 [21573]
• [naam op schutblad, overigens mooi expl.]

 

ZIMMERMAN, A., Amsterdam-Djakarta; A’dam, IVIO, z.j., 1e, 16p., geniet, AO-reeks 959, € 2,50 [14573]