Riddertijd, dagelijks leven in de Middeleeuwen; Bussum, Unieboek, (1975), 1e, 378p., linnen, met stofomslag, Grote Tijdperken uit de Geschiedenis (National Geographic Society), € 10,00 [16859]

 

BASCHWITZ, KURT, Heksen en heksenprocessen, de geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding (Hexen und Hexenprozesse, 1963; vert. Thérèse Cornips); A’dam, Arbeiderspers, 1964, 1e, 488p., linnen, met stofomslag (Hans Barvelink), bibliogr., € 12,50 [11264]

BATTUM, ANNET VAN, Erasmus, rebel tegen wil en dank; A’dam, Moussault, 1969, 1e, 144p., linnen, omslag en € 7,00 [16858]

BAUER, C., De slag bij Arnhem, de mythe van het verhaal weerlegd; A’dam/Brussel, Elsevier, 1963, 1e, 288p., linnen, omslag Hans Buys, krtn., € 7,50 [19074]

BLEICH, H.M., Herrijzen met vallen en opstaan, een buitenlandse correspondent over het na-oorlogse Nederland; A’dam, De Bussy, (1969), 1e, 218p., garenloos, De Bussy Paperbacks 32, € 6,50 [16795]
• [rug verkleurd, naam op Franse titel]

BRONGERS, E.H., Grebbelinie 1940; Baarn, Hollandia, 1971, 1e, 284p., linnen, krtn, € 7,50 [19077]

BROUWER, J., De onoverwinnelijke vloot, naar berichten van opvarenden en tijdgenoten; A’dam, Van Kampen, 1938, 1e, 208p., halfl., geen stofomslag, Patria XIII, ex libris, € 6,00 [16781]

BROUWER, J., Montigny, afgezant der Nederlanden bij Philips II; A’dam, Meulenhoff, (1941), 1e, VI+238p., halfl., € 7,00 [20764]

BRUGMANS, I.J., Stapvoets voorwaarts, sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw; Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1970, 1e, 128p., gecart., Fibula-reeks 19, € 7,00 [20743]

BUSKEN HUET, CD., Het land van Rembrand, studiën over de Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw; Haarlem, Tjeenk Willink, 1941, 6e (1e = 1882-1884), 644p., linnen, € 12,50 [16195]

 

CAZAUX, YVES, De geboorte van een natie, de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw (Naissance des Pays-Bas,-; vert. Paul Theunissen); Antw./Kampen, De Nederlandsche Boekhandel/Kok Agora, (1985), 1e, 312p., garenloos, € 9,50 [16773]

CERAM, C.W., Goden, graven en geleerden, geschiedenis der archeologie (Götter, Gräber und Gelehrte,-; vert. Hermien Manger); A’dam, Van Ditmar, 1961, 9e, 368p., linnen, geen stofomslag, krtn., € 7,00 [16833]
• [naam op schutblad]

 

DOWD, DAVID L., De Franse revolutie (-,-; vert.-); Den Haag, Gaade, z.j., 1e. 154p., linnen, met stofomslag, Naar Wijder Horizon 12, € 10,00 [16793]
• [naam op titelpag.]

DRIESSEN, JOZIEN, Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden; Utr./Antw., Kosmos/Z&K, 1996, 1e, 136p., garenloos met flappen, omslag Marjolijn Delver, € 7,00 [16843]
• [als nieuw]

DUNK, H.W. VAN DER, Elke tijd is overgangstijd, opstellen over onze omgang met de geschiedenis; A’dam, Prometheus, 1996, 1e, 304p., garenloos, omslag Marten Jongema, € 12,50 [20750]
• [als nieuw]

DUYVENDAK, J.J.L., Wegen en gestalten der Chineesche geschiedenis; A’dam/Brussel, Elsevier, 1948, 2e herziene, 356p., linnen, geen stofomslag, krtn., € 10,00 [6832]

 

ENNO VAN GELDER, H.A., Nederland sinds de zestiende eeuw; A’dam, Van Kampen, 1937, 1e, 208p., linnen, met stofomslag, Patria VIII, € 9,50 [16788]

ERASMUS, Moriae Encomium,DAT IS De Lof der Zotheid (Laus Stultitiae,-; vert. J.M. Vermeer-Pardoen); Utr., Spectrum, 2001, 3e (1e = 1992), 288p., garenloos, omslag Karel van Laar, € 8,00 [23305]
• [als nieuw]

ETIENNE, ROBERT, Het dagelijks leven in Pompeji (La vie quotidienne à Pompéi, (1966); vert. M.G.A. Heyligers-Cramerus); Baarn, Hollandia, (1968), 2e (1e = 1966), 384p., linnen, met stofomslag, Hollandia Zo Leefden, woordenlijst, krtn., € 9,50 [16838]
• [als nieuw]

 

FLACELIERE, ROBERT., Zo leefden de Atheners ten tijde van Pericles (La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, 1959; vert. E. Leeflang); Baarn, Hollandia, (1959), 1e, 286p., garenloos, omslag Wouter van Leeuwen, Hollandia Zo Leefden, € 7,50 [16767]

FRIEDRICH, OTTO, Vóór de zondvloed, Berlijn in de jaren twintig (Before the deluge, 1972; vert. C.E. van Amerongen-van Straten); Baarn, Het Wereldvenster, (1978), 1e, 340p., linnen, met stofomslag (Letty Krijger-Annokkee), krtn., € 10,00 [11694]

 

GEORGE, MARGARET, De autobiografie van Hendrik VIII, becommentarieerd door zijn hofnar (The autobiography of Henry VIII, 1986; vert. J.J. de Wit); A’dam, De Boekerij, 1987, 1e, 672p., garenloos, omslag Caroline Torenbeek, € 10,00 [11268]

GEYL, P. De patriottenbeweging 1780-1787; A’dam, Van Kampen, 1947, 1e, 216p., halfl., met stofomslag, Patria XL, € 8,00 [20069]

GEYL, P., Amerikaanse figuren; A’dam, Wereldbibliotheek, 1961, 1e, 120p., gecart., Wereld-boog 147, € 4,50 [20752]

GEYL, P., Franse figuren; A’dam, Wereldbibliotheek, 1959, 1e, 128p., gecart., Wereld-boog 128, € 4,50 [20753]

GEYL, P., Napoleon, voor en tegen in de Franse geschiedschrijving; Utr., Oosthoek, 1946, 1e, 530p., linnen, ingekleurde uitslaande krt., € 10,00 [16371]

 

HEISSIG, W., Een volk zoekt zijn geschiedenis, de Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd (Ein Volk sucht seine Geschichte, 1964; vert. A. Frans Lenders); Zeist, N.I.B., z.j., 1e, 304p., gecart., geen stofomslag, krt., € 8,00 [16830]

HORNE, ALISTAIR, De 42 dagen, Frankrijk/Duitsland 1940 (To lose a battle, (1969); vert. H. Swalef/R.W. Th. Löbler); Meppel, Boom, 1970, 2e (1e = 1969), 408p., linnen, met stofomslag, krtn., € 6,00 [19070]

HUGENHOLTZ, F.W.N., Ridderkrijg en burgervrede, West-Europa aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog; Haarlem, Tjeenk Willink, 1959, 1e, 184p., linnen, met stofomslag, € 8,00 [20737]
• [als nieuw]

HUIZINGA, J., Geschonden wereld, een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving; Haarlem, Tjeenk Willink, 1945, 2e, 206p., halfl., € 7,50 [16467]

 

ISACKER, K. VAN, Geschiedenis voor mensen; Antw., De Nederlandsche Boekhandel, 1964, 1e, 54p., ing. met flappen, € 7,00 [16791]

 

JANSEN, AB A., Wespennest Leeuwarden, de geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945, deel I: 1940-1942; Baarn, Hollandia, 1977, 2e (1e = 1976), 316p., linnen, met stofomslag (Wouter van Leeuwen), € 7,00 [19071]

JONES, JAMES, The thin red line, een handvol helden (The thin red line, (1962); vert. J.F. Kliphuis); A’dam, Luitingh-Sijthoff, (1999), 2e (1e = 1977), 480p., garenloos, omslag Wouter van der Struys, € 8,00 [19060]
• [als nieuw]

JONG, L. DE, De Bezetting, beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, gepresenteerd op de televisie; Den Haag/Antw., Nederlandse Boekenclub, 1973, 2e (1e = 1966), 816p., linnen, geen stofomslag, € 12,50 [19069a]

 

LAMB, CHARLES, Tussen de hemel en de zee, de luchtoorlog boven het Middellandsezeegebied (War in a stringbag, (1977); vert. Lex van Haaften); z.pl., In den Toren, (1980), 1e, 352p., linnen maar garenloos, met stofomslag, € 8,00 [19061]

LE ROY LADURIE, EMMANUEL, De boeren van de Languedoc (Les paysans de Languedoc, (1969); vert. Barbara Herklots en Margot Versteeg); A’dam, Bert Bakker, 1986, 1e, 328p., garenloos, omslag Rick Vermeulen, € 7,00 [11263]

LE ROY LADURIE, EMMANUEL, De eeuw van de familie Platter (1499-1628), I, de schooier en de geleerde (Le siècle des Platter, (1995); vert. Marianne Gaasbeek e.a.); A’dam, Bert Bakker, 1996, 2e (1e = geb.ed.), 464p., garenloos, omslag Gerard Hadders, € 10,00 [16770]
• [als nieuw]

LE ROY LADURIE, EMMANUEL, Het carnaval van romans, van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580 (Le Carnaval de Romans, (1979); vert. Frans de Haan en Barbara Herklots); A’dam, Bert Bakker, 1985, 1e, 428p., garenloos, omslag Helen Howard, bibliogr., noten, € 9,50 [16849]
• [als nieuw]

LE ROY LADURIE, EMMANUEL, Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën (1294-1324) (Montaillou, (1975); vert. Claire den Boer en Roland Fagel); A’dam, Bert Bakker, 1984, 8e (1e = 1984), 504p., garenloos, omslag Helen Howard, bibliogr., noten, € 7,00 [16848]

 

MARTIN, BERNARD, Slavenhandel (John Newton and the slave track, (1961); vert. M.M. Bosch- de Pijper/C.M.H. Bosch); Bussum, Fibula-van Dishoeck, 1974, 1e, 80p., garenloos, omslag H.G. Kresse, Fibula Oriëntatie-reeks € 4,00 [20742]

MATTINGLY, GARRET, De ondergang van de Spaanse Armada, de mislukte aanval van Filips II op Engeland 1587-1589 (The defeat of the Spanish Armada, 1959; vert. G.W.M. van Kalmthout); A’dam, Agon, (1988), 3e geheel herziene (1e = 1959), 368p., ing., omslag Rob Buschman, bibliogr., € 7,50 [16775]

MAX, FRÉDÉRIC, Gevangenen van de Inquisitie, het relaas van slachtoffers van de Spaanse, Portugese en Romeinse Inquisities, vertaald, geannoteerd en voorafgegaan door een historisch overzicht door - (Prisonniers de L’Inquisition, 1989; vert. Ivo Gay); Baarn, Ambo, (1991), 1e, 328p., garenloos, omslag Harm Meijer, noten, € 9,50 [16860]

McKEE, ALEXANDER, De race naar de Rijnbruggen 1940-1944-1945 (The race for the Rhine Bridges, (1971); vert. E. Swildens); Baarn, Hollandia, 1972, 1e, 416p., linnen, geen stofomslag, € 7,50 [19078]

MEES, W.C., Lamoraal van Egmond; Assen, Van Gorcum/Prakke & Prakke, 1963, 1e, 294p., linnen, met stofomslag, Van Gorcum’s Historische Bibliotheek, 70, € 12,00 [21514]

MITTERMAIER, KARL, Niccoló Machiavelli, denker en cynicus, biografie (Machiavelli: Moral und Politik zu Beginn der Neuzeit, 1990; vert. C.W. van der Wal); Baarn, Tirion, (1992), 1e, 432p., linnen, met stofomslag (Rob Buschman), € 17,50 [16764]
• [als nieuw]

MOLLEMA, J.C., De Nederlandse vlag op de wereldzeeën (2 dln.: deel I Op gegist bestek, deel II De vlag in sjouw) (herzien door A.H.J. Th. Koning); A’dam, Scheltens & Giltay, z.j., z.dr., 232/180p., linnen, met stofomslagen, Westertorenreeks, krtn, € 15,00 [16844]

MUNTENDAM, J., Loon naar werken, enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken; Deventer, Kluwer, 1971, 1e, 156p., ing., € 10,00 [20741]

 

ORIGO, IRIS, De koopman van Prato (The merchant of Prato, 1957; vert. Koen van Gulik); A’dam, Contact, 1985, 1e, 400p., garenloos, omslag Pieter van Delft, bibliogr., noten, € 10,00 [16856]

 

PHILLIPS, MARK, In de schaduw van e Medici, uit de memoires van Marco Parenti (The memoir of Marco Parenti, 1987; vert. Gerda Pancras); Houten, De Haan, 1989, 1e, 300p., garenloos, omslag Marius van Leeuwen, € 9,25 [9535]

 

RELIQUET, PHILIPPE, De magie van het kwaad, Gilles de Rais en de Middeleeuwen 1404-1440 (Le Moyen Age: Gilles de Rais, 1982; vert. R. de Roo-Raymakers); A’dam/Brussel, Elsevier, 1985, 1e, 272p., ing., omslag Rob Buschman, € 10,00 [16805]
• [als nieuw]

ROMEIN, JAN en ANNIE, Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (4 dln); A’dam, Querido, 1946, 5e (1e = 1938-1940), 284/324/284/344p., linnen, € 25,00 [21524]

ROOY, P. DE, Een revolutie die voorbij ging, Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer; Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1971, 1e, 112p., gecart., Fibula-reeks 50, € 7,00 [20744]

RYAN, CORNELIUS, Een brug te ver, operatie Market-Garden september 1944 (A bridge too far, (1974); vert. Ton Stam); Bussum, Van Holkema & Warendorf, (1974), 1e, 512p., linnen, met stofomslag, € 7,00 [19075]

 

SPENCE, JONATHAN., Het geheugenpaleis van Matteo Ricci (The memory palace of Matteo Ricci, 1984; vert. Jacob Groot); A’dam/Brussel, Elsevier, 1987, 1e, 352p., ing., bibliogr., noten, € 10,00 [16841]
• [als nieuw]

 

TUCHMAN, BARBARA W., Het eerste saluutschot, de Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek (The first salute, (1980); vert. Rein van Essen/Tom van Son); Antw., Standaard, (1980), 1e, 368p., linnen, met stofomslag (Roland van Helden), € 7,00 [20763]
• [als nieuw]

 

WAGENAAR, AAD, Rotterdam mei ‘40, de slag, de bommen, de brand; A’dam, Arbeiderspers, 1970, 1e, 384p. + 32p. foto’s, linnen, met stofomslag (Helmut Salden), krtn., € 7,00 [19068]

WALCH, JAN, Karel de Stoute; A’dam, Meulenhoff, z.j., 1e, 248p., linnen, met (besch.) stofomslag, Historie en Memoiren, € 6,00 [16787]

WIJNEN, H.A. VAN, Vorst Willem, het is alles uw schuld, Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen 1787-1795; A’dam, Sijthoff, (1987), 1e, 192p., ing., omslag Koos van der Bijl, € 7,50 [16774]

WRIGHT, JONATHAN, De Jezuïeten, missie, mythen en methoden (The Jesuits, (2004); vert. Ton Heuvelmans); A’dam, Bert Bakker, 2004, 1e, 328p., garenloos, € 12,00 [21293]

WU, HARRY, met GEORGE VECSEY, Troublemaker, zijn eenzame strijd tegen de schending van de mensenrechten in China (Troublemaker, (1996); vert. Jan Bos, voorw. Max van der Stoel); De Bilt, Bosch & Keuning, (1996), 1e, 304p., garenloos met flappen, omslag Jan de Boer, € 9,25 [14943]