ACCORD, CLARK, De koningin van Paramaribo, kroniek van Maxi Linder; A’dam, Vassallucci, 1999, 7e (1e = 1999), 300p., gecart. maar garenloos, met stofomslag (René Abbühl), € 7,00 [16316]
• [als nieuw]

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN, ELIAS BREDSDORFF, Hans Christian Andersen, the story of his life and work 1805-75; London, Phaidon, 1975, 1st, 376p., cloth, with dustjacquet, € 12,50 [14174]

 

BADEN-POWELL, TON KOOT, B.-P. de Chief, 80 romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell (voorw. J.J. Rambonnet); Nijkerk, Callenbach, z.j., 1e, 144p., gecart., € 7,00 [9635]

BEAUFORT, HENRIËTTE L.T. DE, Cornelis van Vollenhoven 1874–1933; Haarlem, Tjeenk Willink, 1955, 2e, 216p., linnen, met stofomslag, € 7,00 [3833]

BEAUFORT, HENRIËTTE L.T. DE, Gijsbert Karel van Hogendorp, grondlegger van het Koninkrijk; Den Haag, Leopold, 1963, 3e herziene (1e = 1950), 344p., ing., € 7,00 [1262]
• [cellofaan rug kraakt]

BEAUFORT, HENRIËTTE L.T. DE, Gisteren en vandaag (essays); Haarlem, Tjeenk Willink, 1961, 1e, 208p., linnen, met stofomslag, € 7,00 [3920]
• naast Schweitzer ook Daendels, Herzl, Henri Dunant e.a. [naam op titelpag.]

BEAUFORT, HENRIËTTE L.T. DE, Rembrandt; Haarlem, Tjeenk Willink, 1957, 3e, 160p., linnen, met (licht besch.) stofomslag, € 7,00 [3665]

BOKHOVEN, COCKY VAN, Johannes Vermeer (novelle); Breda, De Geus, (1996), 1e, 96p., garenloos met flappen, omslag Robert Nix, € 5,75 [7498]
• Vermeer

BOLDINGH-GOEMANS, W.L., Christine de Pizan 1364-1430, haar tijd, haar leven, haar werken; R’dam/’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1948, 1e, 300p., linnen, € 10,00 [20240]

BOUMAN, P.J., Anton Philips, de mens/de ondernemer; A’dam, Meulenhoff, (1956), 1e, 296p., linnen, € 7,00 [2957]
• Anton Philips [deel stofomslag geplakt op verso voorplat]

BRAIDER, DONALD, Het levensverhaal van Peter Paulus Rubens, hofschilder en diplomaat (An epic joy,-; vert. P.A. Zandstra); Den Haag, Stok, z.j., 1e, 332p., geb., Forum Boekerij, € 8,00 [20246]

BROEKEMA, PAULINE, Benjamin, een verzwegen dood; A’dam/Antw., Arbeiderspers, (2001), 1e, 278p., garenloos met flappen, omslag Steven van der Gaauw, € 8,00 [20091]

BROM, GERARD, Alfons Ariëns (2 dln.); A’dam, Urbi et Orbi, 1941, 1e, 632/742p., linnen, € 25,00 [19443]

BROUWER, JOHAN, Philips Willem, de Spaansche Prins van Oranje; Zutphen, Thieme, z.j., 7e, 392p., halfl., € 5,75 [5848]
• Philips Willem van Oranje [naam op schutblad]

BUSKEN HUET, CONRAD, Portretten van Nederlanders (bloemlezing) (inl. W.H. Staverman); A’dam, Elsevier, 1940, 1e, 272p., linnen, Bibl. der Ned. Letteren, € 7,00 [3580a]
• behalve Erasmus ook Hooft, Cats, De Genestet en Potgieter [rug verkleurd]

BUSKEN HUET, CONRAD, C.G.N. DE VOOYS, Conrad Busken Huet; Den Haag/Antw., Daamen/De Sikkel, 1969, 1e, 244p., gecart., met (besch.) stofomslag, Nederlanders van de 19e Eeuw, € 11,50 [3052a]
• Conrad Busken Huet

 

CALCAR, ELISE VAN, M. BEVERSLUIS, Levensschets van Elise van Calcar-Schiötling; A’dam, N.V.V.R.T., 1922, 1e, 92p., linnen, € 9,50 [13299]
• Elise van Calcar-Schíötling (1822-1904) was een in haar dagen bekend schrijfster, pionierster van de Fröbel-opvoedingsmethode, baanbreekster op het gebied vande vrouwenbeweging en spraakmakend spiritiste [hoekje uit frontispiece en schutblad ontbreekt]

CALMEL, MIREILLE, Het bruidsbed (roman); (Le lit d’Alienor, (2001); vert. Richard Kwakkel); Vianen/Antw., Areopagus, (2001), 1e, 432p., gecart., met stofomslag (Marry van Baar), € 9,25 [14163]
• over Eleonor van Aquitanië [als nieuw]

CERVANTES, SEBASTIÁN JUAN ARBÓ, Cervantes (–, –; vert. G.C. Mohr-Horsman, voorw. C.F.A. van Dam); A’dam, Van Breda, 1947, 1e, 380p., linnen, € 11,50 [2382]

CRICK, JEF, Petrus Paulus Rubens, de roman van zijn leven; Tilburg/Antw., Nederland’s Boekhuis/Boekuil en Karveel, 1947, 2e (1e = 1943), 280p., linnen, € 12,50 [20244]

CURIE, EVE, Madame Curie, haar leven en werk (La vie de Madame Curie, –; vert. Willy Corsari); Den Haag, Leopold, 1955, 25ste, 320p., linnen, geen stofomslag, € 4,75 [8853]
• Madame Curie

 

DAMME, DANIEL VAN, Erasmus (Portrait d’Erasme, –; vert. O. de Marez Oyens-Schilt); Utr./Antw., Spectrum, (1960), 1e, 192p., garenloos, Pictura 17, € 4,75 [9433]
• Erasmus [naam op Franse titel, vouwtje in achterplat, overigens keurig]

DAVENPORT, MARCIA, Mozart (Mozart, 1932; vert. Hermien Manger, voorw. auteur); Den Haag, Leopold, 1956, 1e, 428p., linnen, met stofomslag, € 11,50 [13901]

DELBÉE, ANNE, Camille Claudel, een vrouw (Une femme,-; vert. Michel Perqui); Breda, De Geus, z.j., 12e (1e = 1989), 468p., garenloos, omslag Robert Nix, € 7,00 [23757]

 

EXEL, PHILIP, Bredero, roman uit Amsterdams prille bloeitijd; Bussum, Kroonder, 1942, 1e, 280p., halfl., € 7,00 [9390]
• Bredero

EYSSELSTEIJN, BEN VAN, De poorten der genade, roman; Den Haag, Leopold, (1964), 1e, 456p., linnen, met stofomslag, € 8,00 [11052]
• over emir Boabdil, de laatste moslimvorst in het Alhambra [mooi expl.]

 

FRANZERO, L.M., Gedenkschriften van Pontius Pilatus (The memoires of Pontius Pilate,-; vert. J.A. Meijers); A’dam, Moussault, z.j., 1e, 318p., linnen, € 8,00 [20241]

 

GEZELLE, GUIDE, HENRI BRUNING, Guide Gezelle, de andere; Den Haag/Antw., Daamen/De Sikkel, 1954, 1e, 376p., linnen, met stofomslag, € 12,50 [13830]

 

HAASSE, HELLA S., Het woud der verwachting, het leven van Charles van Orléans (roman); A’dam, Querido, 1972, 9e (1e = 1949), 580p., linnen, € 8,00 [15565]

HALLEMA, A., Hugo de Groot, het Delftsch orakel 1583–1645; ‘s-Gravenhage, Stols, 1946, 2e (1e = 1942), 208p., halfl., € 9,25 [9437]
• Hugo de Groot, Van Dijk 574 [naam op schutblad]

HALLEMA, A., Hugo de Groot, het Delftsch orakel 1583-1645, een levensschets van een groot Nederlander uit de zeventiende eeuw; ‘s-Gravenhage, Stols, 1946, 2e verbeterde (1e = 1942), 208p., halfl., € 7,00 [19310]
• Van Dijk 574

HARRISON, C., Freud, roman naar zijn leven (Freud, 1984; Michael Eenhoorn); A’dam, Wereldbibliotheek, 1984, 1e, 224p., garenloos, omslag Martin Luys, € 7,00 [23736]
• [keurig]

 

JONG, A.M. DE, De dolle vaandrig, roman van Breêro’s leven (2 dln); A’dam, Strengholt, (1947), 1e, 320/336p., halfl., € 11,50 [6019]
• Bredero

JONG, DAVID DE, Een burgerkoning, roman van een Amsterdamsch diplomaat uit de Gouden Eeuw; A’dam, Contact, (1947), 1e, 532p., halfl., € 7,00 [6829]
• Van Beuningen [naam op schutblad, rug en hoekjes licht besch.]

 

KELK, C.J., Jan Steen (roman); A’dam, Meulenhoff, (1972), 6e (1e = 1932), 256p., garenloos, € 4,75 [5909]
• Jan Steen [lichte leesvouwen, overigens keurig]

KELK, C.J., Jan Steen (roman); A’dam/Antw., Contact, 1948, z.dr. (1e = 1932), 280p., gecart., € 4,75 [2867]
• Jan Steen

KELK, C.J., Jan Steen; A’dam/Mechelen, De Spiegel/Het Kompas, 1932, 1e, 340p., ing., € 11,50 [11574]

KELK, C.J., Jan Steen; A’dam/Mechelen, De Spieghel/Het Kompas, 1934, 2e (1e = 1932), 336p., halfl., geen stofomslag, € 7,00 [0637]
• Jan Steen

KRANENDONK, A.G. VAN, Shakespeare en zijn tijd; A’dam, Querido, 1947, 2e herziene, 276p., linnen, geen stofomslag, € 7,00 [9520]
• Shakespeare [hoekje uit schutblad]

 

LAST, JEF, Het eerste schip op de Newa (roman); A’dam, Arbeiderspers, 1945, 1e, 278p., halfl., € 7,00 [6137]
• Peter de Grote

LAST, JEF, Het eerste schip op de Newa (roman); A’dam, Arbeiderspers, 1945, 1e, 278p., halfl., € 7,00 [2281]
• Peter de Grote

LAST, JEF, Leeghwater maalt de meren leeg; A’dam, Arbeiderspers, 1942, 1e, 148p., linnen, met stofomslag, ARBO, € 8,00 [2280]
• Leeghwater

 

McCORD, MARGARET, Zingen voor Koningin Victoria, het leven van Katie Makanya (The calling of Katie Makanya, a memoir of South Africa, 1995; vert. Maaike Post en Arjen Mulder); A’dam/Den Haag, Van Gennep/Novib-Ncos, 1998, 1e, 416p., garenloos, € 7,00 [18630]
• [als nieuw]

MENS, JAN, Meester Rembrandt (roman); A’dam/Antw., Kosmos, z.j., 7e, 416p., linnen, met (besch) stofomslag, € 5,75 [2041]
• Rembrandt

MOERKERKEN, P.H. VAN, Achter het mombakkes; A’dam, Van Oorschot, 1950, 1e, 154p., linnen, met stofomslag, € 8,00 [8032b]
• Shakespeare

MURE, PIERRE LA, Moulin Rouge (Moulin Rouge,-; vert. A. van Mancius); Laren, Luitingh, z.j., 1e, 384p., linnen, met stofomslag, € 7,00 [11030]
• over Henri de Toulouse Lautrec

 

NABER, JOHANNA W.A., Het leven en werken van Jetje de Bosch Kemper; Haarlem, Tjeenk Willink, 1918, 1e, 244p., linnen, € 17,50 [15182]
• Nederlands feministe; nam o.a. het initiatief tot de oprichting van de Amsterdamsche Huishoudschool in 1891

NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE, Rahel (roman in dagboekvorm); ‘s-Gravenhage/R’dam, Nijgh & Van Ditmar, (1974), 1e, 212p., ing., Nijgh & Van Ditmar paperbacks 135, € 7,00 [8613]
• [doorgehaalde naam op Franse titel]

NIEUWENHUIS, WILLEM, Chesterton (-,-; -); Roermond, Romen, 1927, 1e, 160p., ing., € 10,00 [20243]
• [roest]

NOORDERVLIET, NELLEKE, Tine, of De dalen waar het leven woont, roman; A’dam, Meulenhoff, 2000, 93(1e = 1987), 202p., garenloos, omslag Isabelle Vigier, € 7,00 [23734]
• [als nieuw]

NORD, MAX, Klaus Barbie, een van ons; Utr., Kwadraat, 1989, 1e, 240p., garenloos, omslag Rinke Doornekamp, € 5,75 [6647]
• Klaus Barbie

 

OOSTENDORP, THEO J., Chamberlain; Eindhoven, Poirtersfonds, z.j., 1e, 280p., linnen, met stofomslag, € 9,25 [9456]
• Chamberlain

 

P.H. RITTER Jr., Vertelster weerspiegeld, leven en werken van Ina Boudier-Bakker; A’dam, Nederlandsche Keurboekerij, 1931, 1e, 268p., linnen, geen stofomslag, € 11,50 [5337a]
• Ina Boudier-Bakker [naam op schutblad, iets roest]

PIÉRARD, LOUIS, Vincent, een kunstenaarsleven (-,-; -, voorw. J. Greshoff); Arnhem, Hijman/Stenfert Kroese/Van der Zande, 1929, 1e, 176p., halfl., € 7,00 [21105]

POLDERMANS, JOOST, Vincent, roman over het leven van Vincent van Gogh (Vincent,-; vert. Marijke van der Merwe); Den Haag, Kruseman, 1963, 1e, 308p., nepleer, met stofomslag, € 7,00 [14843]

 

RILKE, RAINER MARIA, CHR. ROOSEBOOM, Rainer Maria Rilke, de levensgang van een dichter (-,-; vert. en inl. Johan Winckler); A’dam, Meulenhoff, z.j., 1e, 328p., linnen, met stofomslag, € 12,50 [17241]

RITTER JR, P.H., De zwerver met de tooverfluit, de levensroman van Hans Christiaan Andersen; Utr., De Haan, 1938, 1e, 192p., linnen, € 9,25 [11109]

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE, Gandhi; A’dam, Ploegsma, 1947, 1e, 212p., halfl., geen stofomslag, Daad en Droom III, € 9,25 [12382]
• [voorplat wat vlekkerig]

ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE, K.F. PROOST, Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap; Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1937, 1e, 288p., linnen, met vier portretten, € 9,25 [14286]

ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE, Vaderland in de verte (roman); A’dam, Querido, 1975, 5e (1e = 1948), 480p., linnen, met stofomslag (Ary Langbroek), € 7,00 [3291]
• [als nieuw]

ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE, Vaderland in de verte, historische roman; A’dam, Querido, 1948, 1e, 476p., linnen, geen stofomslag, € 7,00 [4012]

 

SCHARTEN-ANTINK, C. en M., De groote Zorzi; A’dam, Wereldbibliotheek, 1938, 1e, 448+32p., linnen, € 9,25 [2214]
• [naam op schutblad]

SCHARTEN-ANTINK, C. en M., De groote Zorzi; A’dam, Wereldbibliotheek, 1938, 1e, 448+32p., linnen, € 9,25 [4017]
• [naam op schutblad]

SCHILP, C.A., Herman Heijermans; A’dam, Moussault, 1967, 1e, 196p., garenloos, omslag en € 8,00 [9443a]
• Herman Heijermans

SCHLICHTING, TH.H., Sint Thomas More; R’dam, Thijmfonds, (1935), 1e, 224p., linnen, € 7,00 [8192]
• Thomas More

SCHWEITZER, ALBERT, Uit mijn leven en denken (–, –; vert. J. Eigenhuis-van Gendt); Haarlem, Tjeenk Willink, 1932, 1e, 248p., linnen, € 9,25 [7329]
• Schweitzer [naam op Franse titel, iets roest]

SPENDER, STEPHEN, Binnenwereld, een autobiografie; (World within world, 1951; vert. Eva Wolff); A’dam, Amber, 1990, 1e, 336p., garenloos, omslag Bert Willem van der Hout, € 8,25 [13466]

STONE, IRVING, Het leven van Vincent van Goch (biografische roman) (Lust for life, 1934; vert. L.J.A.M. Berkhout-Willemse); Utr., Bruna, 1989, z.dr. (1e = 1936 Hollandia Baarn), 440p., garenloos, omslag Karel van Laar, € 7,50 [13322]
• [leesvouwen]

STONE, IRVING, Het leven van Vincent van Gogh (Lust for life,-; vert. C.J.A.M. Berkhout-Willemse); Utr./Aartselaar, Bruna, (1981), z.dr. (1e = 1973), 440p., linnen, met stofomslag (Dick Bruna), € 7,00 [20370]

STONE, IRVING, Het leven van Vincent van Gogh (Lust for life,-; vert. L.J.A.M. Berkhout-Willemse); Utr./Aartselaar, Bruna, (1981), 1e, 440p., linnen, met stofomslag (Dick Bruna), € 9,50 [17203]
• [mooi expl.]

 

TIMMERMANS, FELIX, Pieter Bruegel, zo heb ik u uit uw werken geroken (roman); Brussel/A’dam, Reinaert, 1966, z.dr. (1e = 1928), 256p., ing., omslag Luc Verstraete, € 5,75 [8594]
• Pieter Breugel [als nieuw]

TIMMERMANS, FELIX, Pieter Bruegel, zoo heb ik u uit uw werken geroken (roman); A’dam, Van Kampen, z.j., 6e herziene (1e = 1928), 212p., linnen, Holland Bibliotheek, € 7,00 [5982]
• Pieter Breugel [naam op schutblad, rug wat verkleurd, overigens mooi expl.]

TOONDER, MARTEN, Vroeger was de aarde plat/Het geluid van bloemen, autobiografie Deel I 1912-1939; Deel II 1939-1945; A’dam, Bezige Bij, 1992, 2e (1e = 1992), 304/464p., garenloos, € 10,00 [22969]
• samen:

TROYAT, HENRI, Nicolaas II, de laatste Tsaar (Nicolas II, le dernier tsar, –; vert. Théo Buckinx); Baarn, De Prom, (1994), 1e, 288p., garenloos, € 9,25 [5869]
• Nicolaas II [als nieuw]

 

UHLENBUSCH, H.P., Opdat Rubens leve, roman (Rubens muss leben,-; vert. J.W. de Groot-Canté); Bussum/Antw., Kroonder/De Internationale Pers, z.j., 1e, 320p., linnen, € 8,00 [20247]

 

VELDE, ANTON VAN DE, De rechtvaerdige trou, evocatie van Vondel’s leven; Tielt, Lanno, z.j., 1e, 346p., halfl., met stofomslag, € 7,00 [20159]

VETH, JAN, Rembrandts Leven en Kunst (inl. en toel. J.Q. van Rechteren Altena); A’dam, Becht, 1941, 2e, 248p., linnen, € 16,00 [7332]
• Rembrandt [naam op schutblad, mooi expl.]

VRIES, THEUN DE, Vincent in Den Haag, roman uit de jaren 1881–1883; Den Haag/Antw., Nederlandsche Boekenclub, 1972, 4e (1e = 1963 o.d.t. Ziet, een mens!), 240p., gecart., € 7,00 [16488]

VRIES, THEUN DE, Vincent in Den Haag, roman uit de jaren 1881-1883; A’dam, Querido, 1972, 4e (1e = 1963 o.d.t. Ziet, een mens!), 240p., gecart., € 7,50 [17195]

 

WALCH, JAN, Karel de Stoute; A’dam, Meulenhoff, z.j., 1e, 248p., linnen, Historie en Memoiren, € 5,75 [2767]
• Karel de Stoute [band erg vlekkerig]

WESSEM, E. VAN, Een Prince van Orangiën; Utr., Spectrum, z.j., 1e, 212p., ing., met (besch.) stofomslag, € 7,00 [9452]
• Willem van Oranje

 

ZEGGELEN, MARIE C., VAN, Maria van Oranje (roman); A’dam, Scheltema en Holkema, (1933), 1e, 264p., linnen, € 11,50 [2514]
• later verschenen o.d.t. Maaike van Oranje [naam op schutblad, iets roest, overigens keurig]

SUYIN, HAN, De geschonden boom (The crippled tree,-; vert. A. Gerzon Laffé); Haarlem, Gottmer, 1967, 1e, 456p., linnen, met stofomslag (G. Milbert), € 8,00 [20773]