Music

BIBLIOGRAPHY. Bibliographia Musicologica. A bibliography of musical literature. Utrecht, Joachimstal , 1968 - 1976, In 9 volumes: 1868:142 pp.; 1969:158 pp.; 1970:171 pp.; 1971:151 pp. 1972:170 pp.; 1973:157 pp.; 1974:157 pp.; 1975:159 pp.; 1976:164 pp. Cloth. Hardbound. 8vo. The series BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA, annually published in the period 1968 till 1976, give dates concerning music literature published in the preceding year. The volumes contain works published in the year for the first time, as well as reprints, facsimile-reprints, revised editions, etc. issued in that year. To each volume an index is added. The set is in very good condition. Booknr: 7. € 50

SPRUIT, J.E. Van vedelaars, trommers en pijpers. Utrecht, A. Oosthoek's Uitgeversmaatschappij NV., 1969. Rijk geïllustreerd in zwart wit met (o.m. houtsneden en miniaturen). Gedecoreerde, kartonnen borden. Afwisselend op bruingetint en wit papier. Gebonden. 8vo. 141pp. Het boek schetst de rol die speellieden in vroeger tijd hadden in het dagelijkse leven van hun tijdgenoten, alsmede van de positie die zij in de vroegere samenleving innamen. Het bronnenmateriaal dat hiervoor gebruikt werd, dateert voornamelijk van de 13 tot 16e eeuw. (Goed exemplaar). Booknr: 19. € 8

GIJSSELS, WILLEM. Zij zingen kinderliederen. Brussel, Meuwissen, 1928. Papier. Groot-8vo. 194 pp. Typografisch fraai vormgegeven liedboek met liedteksten in gevarieerde en gekleurde kaders. Papieren omslag heeft aan boven- en onderzijde van de rug een scheurtje van ong. 1 cm. Boek overigens in goede staat. Booknr: 33. € 12

WAGNER, RICHARD. Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg. Romantische Oper in drei Aufzüge. Text von Komponisten. Dresdener und Pariser Fassung. Klavierauszug von Felix Mottl. Nachwort von Werner Wolf. Leipzig, Edition Peters, n.d, Cloth. Hardbound. Small-4to. 271 pp. In very good condition. Booknr: 35. € 9

VERDI, GIUSEPPE. Der Troubadour. Oper in vier Akten. Text von Salvatore Cammarano. Deutsche übersetzung von Klaus Schlegel. Klavierauszug von Kurt Soldan. Leipzig, Edition Peters, 1978. Cloth. Hardbound. Small-4to. 238 pp. In new condition. Booknr: 36. € 10

SELO, HEINZ. Die "Freie Volksbühne" in Berlin. Geschichte ihrer Entstehung und ihre Entwicklung bis zur Auflösung im Jahre 1896. Berlin, "Energiadruck", Gitschinerstrasse 91., 1930. Wrappers. 8vo. 218 pp. (dissertation). Booknr: 84. € 9

POP, J. Schubert als interpretator van gedichten. Muzikale taal en dichterlijke taal. (Schubert als Interpret von Gedichten). Utrecht, Joachimstal Publishers, 1982. Papier. 8vo. 214 pp. (dissertatie) (Mooi exemplaar). Mit einer Zusammenfassung in deutschen Sprache. Een systematisch onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop Schubert in zijn liederen gedichten heeft geïntepreteerd, d.w.z. betekenissen uit de gedichten muzikaal tot uitdrukking heeft gebracht. Na een schets van het historische kader waarbinnen Schubert zijn liederen schreef, wordt de relatie gedicht-componist-luisteraar besproken. 23 liederen worden uitgebreid toegelicht. Met een overzicht van tekst- en lieduitgaven en indexen. Booknr: 125. € 6

PHILLIPS, C. HENRY (& ARTHUR HUTCHINGS). The Singing Church. An outline history of the music sung by choir and people. London, Faber and Faber Ltd., 1943. Cloth. Hardbound. 8vo. 279 pp. The book contents lectures attended and delivered at the College of S. Nicolas, Chislehurst, Kent, during the years preceding 1939. Contents: Pre-reformation services and music/The sixteenth century/the seventeenth century/From Croft to Wesley/Since 1871/An essay on principles and practice. (New and revised edition; a fine copy). Booknr: 141. € 9

MOCQUEREAU, R.P. DOM ANDRÉ. Le nombre musical grégorien ou rythmique grégorienne - théorie et pratique - tome 1. Rome/Tournai, Société de Saint Jean L'Evangéliste, 1908. Hardcover. Rebound. Large 8vo. From the library of Rijksuniversiteit Groningen. 429 pp. Booknr: 142. € 12

MEHRTENS, FRITS Kerk & muziek. 's-Gravenhage, Boekencentrum N.V., 1960. Paperback. Klein 8vo. 150 pp. (Praktisch Theologische Handboekjes, 18). (Goed exemplaar). Mehrtens was, bij leven, cantor en organist te Amsterdam. Veel liedcomposities van zijn hand zijn te vinden in het Liedboek voor de Kerken. Booknr: 147. € 7

KUNST, P.G. Kerkzang in de Nederlanden. Kampen, J.H.Kok, 1981. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 199 pp. Een kroniek van de kerkzang vanaf de Reformatietijd. (Mooi exemplaar). Booknr: 150. € 8

BAKER, THEODORE. On the music of the North American Indians. Theodore Baker's monograph (Leipzig 1882): original German text and English translation by Ann Buckley. Buren, Frits Knuf, 1976. With XLIII musical examples. Paperback. 8vo. 151 pp. (Source materials and studies in ethnomusicology, IX). (A good copy). Booknr: 158. € 9

LUDWIG, FRIEDRICH. Repertorium organum recentioris et motetorum vetustissimi stili. Herausgegeben mit Unterstützung der wissenschaftlichen Gesellschaft und der Cunitz- Stiftung in Strassburg. Band II: Catalogue Raisonné der Quellen. Ein vollständiges musikalisches Anfangs-Verzeichnis sämtlicher organa recentioris stili. Sämtlicher Geschichtlich wichtiger Organa-Teile und sämtlicher Motetten der hier behandelten ältesten motenttenepoche. Hrsg. von Luther A. Dittmer. New York, The Institute of Mediaeval Music, n.d., Cloth. 8vo. XXIII & 155 pp. On every left page music, on the right page text. Booknr: 161. € 14

COEUROY, ANDRÉ. Panorama der Hedendaagsche Muziek. Voor Nederland aangevulde uitgave. Arnhem, Hijman, Stenfertkroese & Van der Zande, 1931. Papier. 8vo. 204 pp. Paar scheurtjes in omslag bij de rug. Overigens in goede staat. Booknr: 163. € 10

LICHTENTHAL, PIETRO. Cenni Biografica intorno al celebre Maestro Wolfgango Amedeo Mozart estratti da dati autentica. Utrecht, Joachimstal, 1967. Paper. 8vo. 40 pp. (Facsimile reprint of the Milan, 1816 edition) (A fine copy). Booknr: 177. € 8

LIEBERWIRTH, STEFFEN. Bruckner und Leipzig. Vom Werden und Wachsen einer Tradtion. Leipzig, Edition Peters, 1990. With 94 illustration. Hardcover. 8vo. 164 pp. (Bilder aus Leipzigs Musikleben). (A very good copy). Inhalt: Leipzig und Bruckner? Bruckner in Leipzig. Für Bruckner eintreten. Ein neuer Vurs im Gewandhaus. Anton Bruckner. Der Durchbruch für Bruckner. Das Ende der Nilisch-Ära. Nikisch Vermächtnis - verpflichtendes Erbe. Im Zeichen einer neuen Zeit. Bruckner in der bildendenKunst. Bruckner und das Dritte Reich. Adagio. Die Wiederaufnahme der Bruckner-Pflege. Unter Kurt Masur. 100 Jahre nach der Uraufführung der Siebenten. Anhang. Booknr: 183. € 6

HYATT KING, A. Händel and his autographs. London, The British Library, 1979. Illustrated with photographs of autographs. Paperback. 8vo. 32 pp. (Good copy). Booknr: 185. € 6

HODSON, PHILLIP. Who's Who in Wagners' Life and Work. London, Weidenfeld and Nicolson, 1984. Cloth. With dustwrappers. 8vo. 182 pp. An A - Z of Wagner's life and work. Booknr: 191. € 10

JAARBERICHT. Jahres-bericht der Wiener Singakademie über das 38. Vereinsjahr 1895-1896. Wien, Im selbstverlage der Wiener Singakademie, 1896. Paperback. 8vo. 22 pp. (Corners rubbed. Front side red spotted. Booknr: 220. € 9

WEYAND, JOOP De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van het Residentie-Orkest. Met een voorgeschiedenis en talrijke afbeeldingen. Met een nawoord van Jhr.Mr. C.J.A. de Ranitz. Den Haag, W.P. van Stockum & Zoon., 1947. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 219 pp. De kwetsbare omslag is op div. plaatsen gerepareerd. Het boek zelf verkeert in uitstekende staat. Booknr: 228. € 10

PIJPER, WILLEM De Quintencirkel. Opstellen over muziek. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeversmij., 1948. Linnen. Gebonden. 8vo. 159 pp. Opstellen over o.m. Diepenbrock, Van Beethoven, Jazz, Tristan, Stravinsky, Milhaud, Honegger, Bartók. (Derde druk). Booknr: 231. € 9

BARTH, HERBERT, DIETRICH MAK & EGON VOSS. Wagner, sein Leben, sein Werk und seine Welt in zeitgenössischen Bildern und Texten. Vorwort von Pierre Boulez. Wien, 1975. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 256 pp. (Light edgewear to dustjacket. Otherwise a good copy). Booknr: 238. € 12

ROBBINS LANDON, H.C. Mozart's Last Year 1791. n.p., Thames and Hudson, 1988. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 240 pp. About "the greatest tragedy in the history of music" (Robbins Landon). (A fine copy). Booknr: 265. € 15

PALUSKI, IWO & PAMELA. Young Liszt. London, Peter Owen Publishers, 1997. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 208 pp. (Fine copy!). The early years of Liszt, from his birth in 1811 on the Esterházy estate at Reidung until 1835, when his fame as a brilliantly gifted pianist and composer had already spread throughout Europe. Booknr: 269. € 12

JALOVEC, KAREL. Italienische Geigenbauer. Praag, Artia, 1957. Illustrated. Cloth. Hardbound. 4to. 453, XXXII pp. A very important reference book with hundreds of pictures of string instruments Booknr: 275. € 65

SACHS, CURT. The rise of music in the ancient world east and west. New York, W.W. Norton, 1943. With 11 plates and many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 324 pp. Contents: The origins of music; The Western Orient; East Asia; India; Greece and Rome; The Greek heritage in the music of the Islam; Europe and the road to major and minor. Booknr: 289. € 10

REESE, GUSTAVE. Music in the Middle Ages. With an introduction of the music of ancient times. London, J.M. Dent & Sons, 1941. With 8 plates and many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XVII, 502 pp. A good copy. Booknr: 291. € 10

STRAETEN, E. VAN DER. The history of the violin. Its Ancestors and Collateral Instruments from earlier times to the present day. New York, Da Capo Press, 1968. Two volumes. Illustrated. Artificial leather. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 416, 473 pp. (Facsimile reprint of the London, 1933 edition). (Dustjacket slightly browned. A good set). Booknr: 293. € 65

CATALOGUE. Musical documents from two centuries (1500 to 1700) in the library of the Utrecht Institute of Musicology. A catalogue edited on the occasion of its fifteenth anniversary. Buren, Frits Knuf, 1980. Richly illustrated with pictures of documents. Wrappers. 8vo. No pagination. Muzikale documenten uit twee eeuwen (1500 -1700) in de bibliotheek van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het vijfigjarig bestaan. (A very fine copy). (ISBN/EAN: 0009060273656) Booknr: 306. € 14

HOUTEN, THEODORE VAN. Silent Cinema Music in the Netherlands. The Eyl / Van Houten Collection of film and cinema music in the Nederlands Filmmuseum. Buren, Frits Knuf, 1992. Illustrated with photographs, musical exmaples. Cloth. Large-8vo. 328 pp. A fine copy of the hardbound edition. Theodore van Houten (Aalsmeer, 9 augustus 1952) is een Nederlands-Brits schrijver, journalist, musicoloog, vertaler, producent en programmamaker. Hij maakte een specialisme van de muziek van de stomme film en schreef daar een studie over, Silent Cinema Music in the Netherlands (1992), waarin de muziekcatalogus van het Nederlands Filmmuseum is opgenomen. Van Houten groeide op in Aalsmeer en bracht in zijn jeugd veel tijd door in Edinburgh, Schotland, waardoor hij meertalig is en zowel in het Nederlands als in het Engels schrijft. Zijn werk ligt vooral op het gebied van de kunst, in het bijzonder muziek, film, theater en de nieuwste geschiedenis. Van Houten studeerde sociaal-cultureel werk, muziekwetenschappen en kunstgeschiedenis in Amsterdam. Hij werkte als redacteur bij Kluwerpers en Frits Knuf Musicology Publishers, waar ook enkele van zijn boeken verschenen. Zijn artikel over Edward Elgars 'enigma', verbonden aan de Enigmavariaties, verscheen in 1976 in Music Review en werd wereldberoemd. De strekking ervan is, dat Elgar zijn fameuze orkestwerk baseerde op een motief uit de 18e-eeuwse hymne Rule, Britannia!. In de Enigmavariaties werden personages muzikaal uitgebeeld. Van Houten suggereerde dat zich daartussen ook twee Britse symbolische figuren bevinden: Britannia (thema) en John Bull, compleet met buldog (Variatie XI). Elgars werk ontstond in 1898-'99 ten tijde van de Tweede Boerenoorlog en heeft een sterk nationalistische strekking. Van Houten werkte bij Het Gelders Orkest als specialist voor nieuwe muziek bij de Rotterdamse Kunststichting en bij het Brabants Orkest. (ISBN/EAN: 0009060276280) Booknr: 307. € 18

METZ, LOUIS. Strijkinstrumenten vroeger en nu. (Geschiedenis, bouw, onderdelen, vioolbouwer, strijkstok, aankoop, verzorging, enz.). Amsterdam, Broekmans & van Poppel, 1974. Geïllustreerd met afbeeldingen in de tekst en 69 platen. Paperback. 8vo. 237 pp. (Rug ontkleurd. Overigens een goed exemplaar). Booknr: 323. € 14

COUTURIER, LOUIS. Over de viool haar makers en virtuozen. Den Haag, J. Philip Kruseman. z.j., Geïllustreerd. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 157 pp. Een kleine twintig virtuozen uit de geschiedenis van de viool worden beschreven: Stradivarius, Guarnerius, Tarisio, Möller, Kunze, Paganini, Kubelik, Thibaud, Zimmerman, e.a. (Bovenrand buitenzijde gebruind; wat roestplekjes op pagina's. Goed exemplaar). Booknr: 324. € 10

SCHEBERA, JÜRGEN. Gustav Brecher und die Leipziger Oper 1923 - 1933. Mit einem Beitrag von Heinrich Creuzburg: Erinnerungen an Gustav Brecher. Leipzig, Edition Peters, 1990. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 144 pp. (Good copy). Booknr: 334. € 8

STIEHLER, INGEBORG. David Oistrach. Begegnungen. Leipzig, Edition Peters, 1989. Illustrated. Cloth. Hardbound. Small-8vo. 152 pp. Booknr: 335. € 12

FORNER, JOHANNES. Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung. Leipzig, Edition Peters, 1987. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo.144 pp. (A very good copy). 1e Auflage. Inhalt: 1853-1860: Verheissungsvoller Auftakt und Enttäuschung. 1861-1873: Brahms meidet die Stadt. 1874-1888: Neunmal zu Gast - Durchbruchg und Anerkunnung. 1889-1896: Pause und Triumph.Anhang. (ISBN/EAN: 0003369000342) Booknr: 336. € 7

OLOF, THEO. Het symfonie-orkest. Utrecht/Aartselaar, A.W. Bruna, 1986. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 159 pp. (Omslag met lichte beschadiging bovenzijde). Opgedragen aan de orkestmusicus Booknr: 337. € 7

RAVENZWAAIJ, G. VAN (ed.). Muzikale ommegang. Met inleidende artikelen van Prof. Dr. R.B.M. Lenaerts, Prof. Dr. K.Ph. Bernet Kempers, G. van Ravenzwaaij en Jos. Smits van Waesberghe S.J. Amsterdam, Nederlandse Keurboekerij, 1948. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 915 pp. Een bespreking van componisten en composities. Booknr: 340. € 8

KOLNEDER, WALTER. Antonio Vivaldi 1678 - 1741. Leben und Werk. Mit 7 Bildern, 15 Faksimiles und einem Anhang mit 154 Notenbeispielen. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1965. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 296 pp. Incl. "Notenanhang" in rear pocket (58 pp.). (Dustjacket with small defects. Else a good copy). Booknr: 341. € 12

SIETZ, REINHOLD. Henry Purcell. Zeit - Leben - Werk. Mit 8 Abbildungen und zahlreichen Notenbeispielen. Leipzig, VEB Breitkopff & Härtel Musikverlag, 1955. Illustrated. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 236 pp. Dustjacket very slightly damaged. Good copy. Booknr: 350. € 12

OTTERBACH, FRIEDEMANN. Schöne Musikinstrumente. München, Schuler Verlagsgesellschaft, 1975. Profusely illustrated. Artificial leather. With dustjacket. Hardbound. 4to. 123 pp. (A very good copy). A survey of musical instruments in different periods. Text in German. Booknr: 353. € 9

GREEN, STANLEY. Encyclopedia of the musical. London, Cassell, 1976. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 488 pp. (A good copy). The book covers 200 musicals from the late nineteenth century to A Chorus Line, with dates of performances in London as well as New York, cast lists, and musical numbers, It also gives the biography of stars, composers, lyric writers and producers, and descriptions and anecdotes of about 1000 songs. Booknr: 359. € 14

EULENBERG, HERBERT. Schattenbilder. 20 Musikerportraits. Düsseldorf - Wien, Econ-Verlag, 1965. Cloth. With (two) dustjacket(s). Hardbound. Small-8vo. 245 pp. The classical portraits of composers by Herbert Eulenberg have been published since 1909. In this edition 20 composers are collected: Beethoven, Bach, Bizet, Brahms, Chopin, Gluck, Händel, Haydn, Liszt, Mozart, Offenbach, Pergolese, Reger, Schubert, Schumann, Johan Strauss, father and son, Wagner, Von Weber, Wolf. Booknr: 373. € 9

DEDDENS, K. & R. HOUWEN. Het nieuwe kerklied 1. Toelichting op Psalm 1- 75 van de Proefbundel uit het Gereformeerd Kerkboek. Enschede, Boersma Boek, 1980. Met muzieknotatie. Paperback. 8vo. 216 pp. (ISBN/EAN: 9789060155417) Booknr: 382. € 9

BIJL, H. VAN DER, JAC. VAN HATTUM & HAN G. HOEKSTRA. Amsterdam bezongen. Bloemlezing verzameld door H. van der Bijl, Jac. van Hattum en Han G. Hoekstra. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1947. Geïllustreerd. Halflinnen. Met stofomslag (bovenzijde beschadigd). Gebonden. 8vo. 224 pp. (Stofosmag aande randen beschadigd. verder goed). Bloemlezing van gedichten over Amsterdam. Van uitvoerige historische aantekeningen voorzien. Booknr: 395. € 8

HOLLANDER, HANS. Musik und Jugendstil. Zürich, Atlantis Verlag, 1975. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 143 pp. (Very good copy). Welcher Art ist Jugendstilhaftes in der Musik? (Mahler, Richard Strauss, Schönberg, Debussy). Booknr: 397. € 9

STÄHLIN, JAKOB VON. Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland. Leipzig, Edition Peters, 1982. Portrait author. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Small-8vo. 192, LXII pp. (Fotomechanischer Nachdruck aus: Johann Joseph Haigold's Beylagen zum Neuveränderten Russland. Riga und Mietau 1769 (Kapitel VIII), Riga und Leipzig 1770 (Kapitel I/II). Nach den Exemplaren der Sächsischen Landesbibliothek Dresden. Mit Nachwort und Registern herausgegeben von Ernst Stöckl). In mint condition. Booknr: 430. € 13

BIJL, THEO VAN DER. De opera's van Mozart. Amsterdam, Nederlandsche Uitgeverij Opbouw, 1943. Geïllustreerd. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 125 pp. (Theaterreeks, 4/5). Goed exemplaar. Booknr: 438. € 6

EINSTEIN, ALFRED. Geschichte der Musik. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij., 1934. Cloth. Hardbound. Small-8vo. 167 pp. Good copy Booknr: 443. € 8

OEHME, FRITZ. Handbuch über ältere, neuere und neueste Orgelwerke im Königreiche Sachsen. Leipzig, Edition Leipzig, 1978. Complete in 4 uniform volumes. Cloth. With dustjacket. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. Volume 1: 310 pp.; Volume 2: 304 pp.; Volume 3: 304 pp.; Volume 4 (Supplement): 176 pp. (Facsimile reprint of the Dresden, 1889-1897 edition. Published in original size). (A very good set!). "Mit ca. 1000 Dispositionen sächsischer Orgeln stellt das Werk eine für seine Zeit einzigartige organologische Bestandsaufnahme einer geschlossenen deutschen Landschaft dar. Für zahlreiche Orgeln, insbesondere des 19. Jahrhunderts, bildet Oehme den einzigen literarischen Nachweis. Booknr: 453. € 25

BACHARACH, A.L. & J.R. PEARCE. The musical companion. Revised edition. London and Sidney, Pan Books, 1973. Paperback. Small-8vo. 799 pp. Some parts: The ABC of Music; The instruments of the Orchestra; Orchestral Music; Opera; The human voice; Chamber Music; The Solo Instrument. Booknr: 456. € 10

RUTZ, HANS. Joseph Haydn dokumente seines Lebens und Schaffens. Auswahl und verbindeter Text von Hans Rutz. Mit 6 Abbildungen. München, Verlag C.H. Beck, 1953. Cloth. With dustjacket. Small-8vo. 159 pp. (Series: Meister der Musik). Booknr: 461. € 8

TELLART, ROGER. Claudio Monteverdi. Paris, La Guilde du Livre, 1964. Illustrated. Cloth. Hardbound. Small 8vo. 190 pp. Life and work of Monteverdi. (Édition hors commerce réservée aux membres de la Guilde du Livre; Volume no 806, exemplaire no 4341). (Musiciens de tous les temps). Booknr: 462. € 8

MARNAT, MARCEL. Antonio Vivaldi. Paris, La Guilde du Livre, 1966. Illustrated. Cloth. Hardbound. Small 8vo. 185 pp. (A good copy). Life and work of Vivaldi. (Édition hors commerce réservée aux membres de la Guilde du Livre; Volume no 721, exemplaire no 3740). (Musiciens de tous les temps). Booknr: 463. € 8

WARRACK, JOHN. Tchaikovsky. London, Hamish Hamilton, 1973. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 287 pp. (Spine-ends top of dustjacket chafed. Else a good copy). Booknr: 473. € 12

MAYER, HANS. Richard Wagner in Bayreuth 1876 - 1976. Stuttgart Zürich London, Belser Internatoinal Publicaitons, 1976. Richly illustrated with many full-page black and white photographs. Cloth. With dustjacket (Upper side dj. a cm is missing). Hardbound. 4to. 248 pp. (A good copy). In English translation. A new interpretation of the history of the Festivals. The author makes clear what obstacles Wagner was confronted with when realizing his idea of a "democratic festival". Following Wagner's death Cosima carried on the "Festival enterprise" transforming it into a ritual of eternal repetition. And about the role and meaning of Siegried, Winifred, Wieland and Wolfgang. Booknr: 475. € 12

MOORE, GERALD. Bin ich zu laut? Erinnerungen eines begleiters. Aus dem Englischen übersetzt von Else und Walter Winter. Tübingen, Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, 1973. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 310 pp. Gerold Moore accomponied Elisabeth Schwarzkopf and Dietrich Fischer-Diskau on the piano. (Book in mint condition). Booknr: 476. € 9

ORGA, ATES. The Proms. London, Book Club Associates, 1975. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 192 pp. (Good copy). A comprehensive and detailed book about history and present of the English Promenade concerts, or "Proms". Booknr: 479. € 8

HALL, ALISON. E.H. Fellowes: An Index to the English Madrigalist and the English School of Lutenist Song Writers . Boston, Music Library Association, 1984. Wrappers. 8vo. 100 pp. (MLA Index and Bibliography Series, 23). (A good copy. Spine discoloured). The index is designed for use with the two collections of English madrigals and lute songs compiled and edited by E.H. Fellowes. The English Madrigal School was first published between 1913 and 1924 in thirty-seven volumes. The English School of Lutenist Song Writers was published between 1920 and 1932, in two series of sixteen volumes each. Booknr: 482. € 25

TAAT, JAN. Amsterdam heeft het Concertgebouw. Amsterdam, 1985. Geïllustreerd. Papier. 4to. 92 pp. Een boek uitgegeven ter ondersteuning van acties om het Concertgebouw te behouden met zijn wereldberoemde orkest. De baten kwamen ten goede aan de actie. (Mooi ex.). (ISBN/EAN: 9789025001308) Booknr: 486. € 9

VENTE, MAARTEN ALBERT. Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden. Utrecht, 1975. Met foto's. Linnen.Transparante omslag. Gebonden. 88 pp. (Mooi exemplaar). Booknr: 493. € 7

HUTCHINGS, ARTHUR. Church music in the nineteenth century. London, Herbert Jenkins, 1967. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 166 pp. (Studies in Church Music, Gen. Editor Erik Routley). (A very good copy). Booknr: 501. € 15

LEMMERS, A.C.A. EN G.F. OOMENS (ed.). Encyclopedie van Orkestinstrumenten. Helmond Antwerpen, Helmond - Standaard, 1982. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 120 pp. (Mooi exemplaar). Aan de hand van fraaie diagrammen en aardige, maar niet ter zake doende illustraties, geeft het boek een schets van het ontstaan, de ontwikkeling en de samenstelling van het symfonie-orkest en een gedetailleerde beschrijving van de instrumenten-groepen en de afzonderlijke instrumenten. De auteur resp. samensteller blijft ongenoemd. Ondanks de aardige opzet en de duidelijke en boeiende lay-out, moet het oordeel negatief zijn, omdat de vertalers resp. bewerkers het Nederlands op een gebrekkige wijze bezigen en, wat erger is, ook ten aanzien van de muzikale termen zeer slordig zijn. Opusnummers worden verkeerd geciteerd, halve noot (kwestie van toonduur) wordt verwisseld met halve toon (toonhoogte), zelfs in het toonbereik wordt de piano een octaaf te kort gedaan, en dat in een op het instructieve gesteld boek. (NBD|Biblion recensie, H. de By). (ISBN/EAN: 9789025269289) Booknr: 504. € 8

LUTEIJN, A.C.M. De orgelpijp uit. Baarn, Bosch & Keuning, 1976. Geïllustreerd. Papier. 8vo (oblong). 96 pp. Aan de hand van een gefingeerd verhaal wordt de geschiedenis van Nederlandse orgels verhaald, en passeren beroemde orgelbouwers en -restaurateurs de revue. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000902464237) Booknr: 513. € 6

RIEHM, W. De bouw en de behandeling van het harmonium door W. Riehm, bewerkt volgens de tweede Duitsche uitgaaf door Jacques Hartog, leeraar voor muziekgeschiedenis aan de Muziekschool, van de afdeling Amsterdam. Met 10 figurentafels. Utrecht, Joachimsthal Publishers, 1981. Met 10 figurentafels. Paperback. 8vo. 55 pp. (Facsimile reprint van de Amsterdam, 1887 editie). (Mooi, nieuw exemplaar). (ISBN/EAN: 0009063830114) Booknr: 516. € 12

CATALOGUE. De orgelmakers Witte. Gorkum, Stichting Orgel Grote Kerk Gorcum, 1978. Geïllustreerd. Papier. 4to. 72 pp. (Mooi exemplaar). Uitgave tot stand gekomen ter gelegenheid van de tentoonstelling "Nederlandse orgelbouw in de 19e eeuw". Booknr: 519. € 7

ORGEL ORGAN ORGUE. Herman van Vliet 25 jaar organist. n.p., z.j. (1985?)., Geïllustreerd. Papier. 8vo. 20 pp. Jubileumbrochure bij jubileum van concertorganist. Booknr: 534. € 6

MOLEN, S.J. VAN DER & PAUL VOGT. De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst. Met foto's van Paul Vogt. Zutphen, De Walburg Pers, 1978. Geïllustreerd. Kunstleer. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 142 pp. (Mooi exemplaar). Klokkestoelen zijn merkwaardige houten constructies in de noordelijke provincies waarin een of meer klokken zijn opgehangen. In dit boek wordt de geschiedenis onderzocht. Verlucht met talrijke foto's. (ISBN/EAN: 0000906011423) Booknr: 553. € 12

CHILTON, JOHN. Sidney Bechet, the wizzard of jazz. London, Macmillan Press, 1987. Richly illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 331 pp. (A very good copy). In this first full-length biography of Sydney Bechet the author puts into perspective the life of a man who was, alongside Louis Armstrong and Bix Beiderbecke, a majore figure in early jazz. (ISBN/EAN: 9780333443866) Booknr: 581. € 15

PICTURAL BIOGRAPHY. Benny, king of swing. A pictural biography based on Benny Goodman's personal archives. With 212 illustrations. Introduction by Stanley Baron. n.p., Thames and Hudson, 1979. With 128 illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. Pages not numbered (± 130 pp.) (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000500012202) Booknr: 588. € 18

DULFER, HANS. Dulfer's Dum Dum. Amsterdam, In de Knipscheer, 1989. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 140 pp. (Mooi exemplaar). Verzameling artikelen van de saxofonist Hans Dulfer. De saxofonist Hans Dulfer is voor liefhebbers van moderne jazz en geimproviseerde muziek geen onbekende. Behalve een rasmuzikant is Dulfer ook een begenadigd schrijver zoals blijkt uit zijn columns in het muziektijdschrift OOR. De beste columns zijn in dit boek gebundeld, afgewisseld met langere verhalen. Dulfer laat weinig heel van de gevestigde muziekorde; zowel de platenmaatschappijen als de media als het overheidsbeleid worden gehekeld. Een interessant boek voor diegenen die meer onder muziek verstaan dan de gemiddelde luisteraar. (NBD|Biblion recensie, B. van Klingeren.) (ISBN/EAN: 0009062653057) Booknr: 595. € 6

MIDDLEBROOK, DIANE WOOD. Maatwerk. Het dubbelleven van jazzmusicus Billy Tipton, die na zijn dood een vrouw bleek te zijn. Vertaald door Carla Benink. Amsterdam, Arena, 1999. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 318 pp. Hoekje achterzijde omslag met vouw. Verder een heel mooi exemplaar. (William Lee "Billy" Tipton (Born Dorothy Lucille Tipton, December 29, 1914 - January 21, 1989) was an American jazz musician and bandleader. He is also notable for the postmortem discovery that although he lived his adult life as a man, he was biologically female at birth.) (ISBN/EAN: 9789070022310) Booknr: 596. € 8

BERG, ERIK VAN DEN & FRANS VAN LEEUWEN (RED.). Jazzjaarboek 7 Amsterdam, Van Gennep, 1988. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 176 pp. Jaaroverzicht met interviews, artikelen, e.d. (Goed exemplaar). Booknr: 598. € 5

ORD-HUME, ARTHUR W.J.G. Barrel Organ.The story of the mechanical organ and its repair. London, George Allen & Unwin, 1978. Illustrated with 115 plates and 144 figures. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 567 pp. (A fine copy!). Booknr: 604. € 30

VENTE, DR. MAARTEN A. Die Brabanter Orgel. Zur Geschichte der Orgelkunst in Belgien und Holland im Zeitalter der Gotik und der Renaissance. Amsterdam, H.J. Paris, 1963. Illustrated. Cloth. Hardbound. With dustjacket. 8vo. 275 pp. (With a summary of 22 pp. in English). (A good copy). Booknr: 619. € 15

AZEVEDO, CARLOS DE . Baroque Organ-Cases of Portugal. Amsterdam, Frits Knuf, 1972. Richly illustrated. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 130 pp. (Bibliotheca Organologica, 50). A very good copy. Booknr: 624. € 13

AUDSLEY, GEORGE ASHDOWN. The organ of the twentieth century. A manual on all matters relating to the science and art of organ tonal appointment and divisional apportionment with compound expression. New York, Dover Publications, 1979. Illustrated by 32 plates and 106 figures. Paperback. 8vo. 519 pp. (Unabridged republication of the New York, 1919 edition). (A very good copy). Booknr: 685. € 16

GAMMOND, PETER. Scott Joplin and the Ragtime Era. London, Angus & Robertson, 1975. Illustrated with photographs and drawings. Wrappers. 8vo. 223 pp. Booknr: 704. € 9

GIER, J. DE (RED.). Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus samengesteld door J. de Gier. Utrecht, HES Uitgevers, 1985. Papier. 8vo. 345 pp. Een representatieve keuze uit wetenschapelijke artikelen en opstellen over het Wilhelmus gedurende de afgelopen 50 jaar. (Verkleuring, zoals gebruikelijk, op de rug. (Mooi exemplaar) Booknr: 725. € 10

MOZART, WOLFGANG AMADEUS & LEOPOLD MOZART. Verzeichnisch aller meiner Werke; Verzeichnis der Jugendwerke W.A. Mozarts. Wien-Wiesbaden, 1956. Illustrated with numerous musical examples. Wrappers. With dustjacket. 8vo. 103 pp. Herausgegeben von E.H. Mueller von Asow. Booknr: 733. € 9

SACHS CURT. Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Hildesheim, Georg Olms, 1967. Illustrated. Paperback. 8vo. 419 pp. (Olms paperbacks, 33). (Facsimile reprint of the Leipzig, 1930 edition). (A good copy). Booknr: 740. € 8

TOBEL, RUDOLF VON. Pablo Casals. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1947. 19 pagina-grote foto's buiten de tekst. Linnen. Gebonden. 8vo. 155 pp. (Goed exemplaar). Een biografie van Pablo Casals. Vertaling Emy Sandberg-Frankamp. Foto's Paul Senn. Booknr: 748. € 12

NOSKE, F.R. La mélodie française de Berlioz à Duparc. Essai de critique historique. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1954. Many musical examples. Wrappers. 356 pp. 8vo. (thesis). Standardwork. (Very good copy). Booknr: 750. € 15

SCHOUTE, RUTGER. Muziek omlijst. 20 portretten in het Amsterdamse Concertgebouw. Haarlem, De Toorts, 1984. Met illustraties. Paperback. 8vo. 127 pp. (Mooi exemplaar). Portretten van o.a. Heuckeroth, Röntgen, Wagenaar, Cuypers, Monteux, Loevensohn. (ISBN/EAN: 0009060204158) Booknr: 831. € 8

ASSELBERGS, ALFONS, J.M. Dr. Jan Pieter Heije of de kunst en het leven (mit deutscher Zusammenfassung). Maastricht, Ver. voor Ned. Muziekgeschiedenis, 1966. Met foto van Heije en met muziekvoorbeelden. Karton. 8vo. VIII; 462 pp. (diss.). Booknr: 851. € 15

ELDERS, W.I.M. Studien zur Symbolik in der Musik der alten Niederländer Bilthoven, A.B. Creyghton, 1968. Illustrated with musical examples. 8vo. 227 pp. (diss./thesis with "stellingen"). (Utrechtse bijdragen tot de muziekwetenschap, 4). (A fine copy!). Booknr: 852. € 25

TAYLOR, PAUL. Popular music since 1955. A Critical Guide to the Literature. London - New York, Mansell Publishing Limited, 1985. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 533 pp. (A good copy). The book brings together for the first time the literature ranging from hero-worshipping fan magazines to serious critical studies. It is a critical bibliographical guide to the literature of contemporary popular music published in English since 1955. (ISBN/EAN: 0000720117275) Booknr: 901. € 14

STEARNS, MARSHALL W. Wezen en geschiedenis der jazzmuziek. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Will G. Gilbert. Antwerpen - Amsterdam, Zuid-Nederlandse Uitgeverij. z.j., Geïllustreerd met vele zwart-wit foto's van jazz-coryfeeën. Linnen. Gebonden. 8vo. 360 pp. Van het titelblad is over de gehele lengte een strook geknipt. Booknr: 902. € 23

HEFELE, BERNARD. Jazz-bibliography. International Literature on Jazz, Blues, Spirituals, Gospel and Ragtime Music with a Selected List of Works on the Social and Cultural Background from the Beginning tot the Present. München, etc., K.G. Saur Verlag, 1981. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. 368 pp. (Text in English and German). (A very good copy). Bibliographical standard work. (ISBN/EAN: 0003598102054) Booknr: 904. € 20

LEVY, LESTER S. Picture the songs. Lithographs from the sheet music of nineteenth-century America. Baltimore - London, The Johns Hopkins University Press, 1976. Richly illustrated in black and white and colour with full-page pictures of lithographs. Cloth. With dustjacket (several tears and chafed). Hardbound. 4to. 213 pp. Booknr: 906. € 19

SCHRETLEN, IGNACE. Voor elk woord een gevoel. Het chanson in de tijd. Vijf nieuwe gezichten in het hedendaagse chanson. Het chanson van dans tot wapen. Westbroek, Harlekijn Holland, 1980. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 96 pp. (Kleuren van het omslag wat gesleten). Monografieën van Maxime Le Forestier, Serge Lama, Alain Souchon, Yves Duteil en Yves Simon (met liedteksten); een essay over de ontwikkeling van het Frans-Canadese lied. (ISBN/EAN: 0009063860129) Booknr: 908. € 8

KAEGI, HEINERICH & PAUL GOODMAN Singing in the dentist chair. Experimenten met / experiments with écriture automatique. Utrecht, Midim-groep i.s.m. Uitgeverij Alexandrië, 1989. Geïllustreerd. Wrappers. 8vo. 76 pp. Genummerde oplage van 250 ex. Dit is nr. 221. Tekeningen/drawings: Geert van der Krans, Twan America, Cees Dolk, Werner Kaegi, Heinerich Kaegl. Ecriture automatique is een schrijftechniek die rond 1920 werd toegepast door de Franse surréalisten (Breton, Soupault): teksten als gedachtenstromen uit het onderbewustzijn. Booknr: 918. € 10

SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. 1. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden. 2. De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziekvoorbeelden. Den Haag, Servire. 1946 en 1948., Compleet in 2 banden. Geïllustreerd, en met muziekvoorbeelden. Rood linnen. Goud beletterd. Gebonden. 8vo. 303 & 200 pp. Goede set. Booknr: 922. € 10

GUTSCHE, HUGO, ERLANK, W.J. DU P. & S.H.EYSSEN (RED.). Die F.A.K.- Volksangundel. Saamgestel deur die redaksiekomitee. Kaapstad, J.H. de Bussy Pretoria, 1940. Halflinnen. Gebonden. Groot-8vo. 435 pp. Derde of Eeufees-uitgawe. F.A.K. staat voor Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. De bundel omvat 372 liederen (tekst en muziek; vierstemmig). (De randen van het ex. zijnwat geschaafd; de linnen rug is aan de achterzijde ingescheurd. Het boek ligt aan de voorzijde los in de band. Het binnenwerk is goed). Booknr: 923. € 10

GEDENKBOEK. BACHVERENIGING. Bachfeest. 1921 - september 1946. De Nederlandsche Bachvereeniging. z.p., 1946. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 79 pp. Naast mededelingen over de Vereniging, een historisch overzicht, uitvoeringen van de Ned. Bachvereniging, een overzicht van programma's en teksten en toelichtingen op de uit te voeren werken. Booknr: 926. € 8

BEETHOVEN, LUDWIG VAN. Briefe. Eine Auswahl. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1969. Geïllustreerd. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 258 pp. A good copy. Booknr: 933. € 9

SCHAEFFNER, GEORG. Claude Debussy und das Poetische. (Aus Igors Papieren). Bern, Verlag A. Francke, 1943. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 418 pp. Spine discoloured. Dustjacket with very small defects. Otherwise a very good copy. Booknr: 939. € 10

LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest. 1888-1978. Amsterdam, 1978. Rijk geïllustreerd. Papier. 8vo (oblong). 144 pp. (Goed exemplaar). Booknr: 947. € 8

MENGELBERG, RUDOLF. Holland als kulturelle Einheit Baden-Baden, Merlin-Verlag, 1928. Cloth. Hardbound. 8vo. 94 pp. Some chapters: Das Recht der kleinen Nationen; Bruderzwist und -liebe; Das Meer als schaffende Element; Hollands staatliche Entwicklung; Holland in der Gegenwart; Architektur; Vergleich mit Flandern; Malerei; Literatur; Musik und Wissenschaft; Holland und Deutschland. (Very good copy). Booknr: 948. € 10

MENGELBERG, RUDOLF. Holland als kulturelle Einheit Baden-Baden, Merlin-Verlag, 1928. Paperback. 8vo. 94 pp. Some chapters: Das Recht der kleinen Nationen; Bruderzwist und -liebe; Das Meer als schaffende Element; Hollands staatliche Entwicklung; Holland in der Gegenwart; Architektur; Vergleich mit Flandern; Malerei; Literatur; Musik und Wissenschaft; Holland und Deutschland. (Good copy) Booknr: 949. € 8

MENGELBERG, WILLEM. Wezen en uitwerking der muziek. Rede, uitgesproken door Willem Mengelberg bij de verleening van den graad van Eere-Doctor door Columbia University. New York City, 1928. Wrappers. 8vo. (Pages not numb.: 11 pp. text) In very good condition Booknr: 951. € 8

CONCERTGEBOUW. 60 jaar Concertgebouw. Jubileum-concerten mei 1948. Volledig programma. Amsterdam, 1948. Geïllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden. Papier. Met stofomslag. 8vo. 56 pp. Uitgebreide beschrijving van de vier orkestconcerten o.l.v. Van Beinum en Monteux, m.m.v. Casadesus en Menuhin (incl. monografieën), en van de kamermuziekconcerten. (Goed ex.). Booknr: 952. € 9

FESTSCHRIFT. Zur Eröffnung des Fest- und Konzertsaales in der Münchener Residenz am 3. März 1953. n.p., Bayerische Verwaltung der Staatl. Schlösser, Gärten und Seen, 1953. With 14 plates in black and white. Paperback. 4to. 20 pp. Booknr: 954. € 12

VELTHOVEN, H. VAN & A.B.M. BRANS Brabant rondom zijn orkest. Tilburg, z.j., Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo (oblong). 200 pp. Monografie over het Brabants Orkest. (ISBN/EAN: 9789026306259) Booknr: 963. € 7

CONCERTGEBOUW. Concertgebouw-Kamermuziek. 32ste seizoen 1951-1952 Amsterdam, Van Munster's Drukkerijen, 1952. Originele omslag. Halflinnen. Gebonden. 8vo. Geen paginanummering. Het boek is een bundeling van de programma's (concerten en liederenavonden) zoals die in het seizoen 1951-52 in de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam zijn uitgevoerd. Met uitvoerenden als Nuovo Quartetto Italiano, Amadeus Kwartet, Gertler Kwartet, Trio Pasquier, Irmgard Seefried, Francis Poulenc, Laurens Bogtman, Felix de Nobel, e.a. De tekst van alle liederen is integraal opgenomen. (Mooi exemplaar). Booknr: 977. € 14

JAMMERS, EWALD. Der Mittelalterliche Choral. Mainz, B. Schott's Söhne, 1954. With many musical examples. Wrappers. With dustjacket. 8vo. 102 pp. (Neue Studien zur Musikwissenschaft, band II). Booknr: 987. € 10

THIEL, EBERHARD. Sachwörterbuch der Musik. Mit 25 Abbildungen. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1962. With 25 illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Small-8vo. 602 pp. (Taschenausgabe Band 210). Mit 2500 Stichwortartikeln aus allen Sparten der Tonkunst. (A good copy). Booknr: 988. € 10

HUMMEL, WALTER. Nannerl. Wolfgang Amadeus Mozarts Schwester. Zürich Leipzig Wien, Amalthea Verlag, 1952. Illustrated in black and white and colour. Cloth. Hardbound. 8to. 103 pp. Spine misses. Cloth spotted on places). A biography of Nannerl by Hummel, member of the international institute Mozarteum in Salzburg. (A fine copy). Booknr: 994. € 8

BROWN, ROSEMARY. Componisten schrijven voort. R.B's ontmoetingen met Liszt, Chopin, Bach, Debussy, Grieg, Berlioz, Rachmaninoff, Schumann, e.a. Deventer, Kluwer, 1971. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 207 pp. Muziek uit het generzijds. Rosemary Brown heeft conctact met overleden componisten en ontvangt van hen nieuwe composities en persoonlijke boodschappen. Oorspronkelijke titel: Unfinished symphonies. (Stofomslag beschadigd; overigens een goed ex.). Booknr: 999. € 8

BERNET KEMPERS, K.PH. Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op 7 October 1946. Rotterdam, W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij., 1946. Papier. Klein-8vo. 30 pp. Booknr: 1018. € 5

MILO, D.W.L. Zangers en speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een calvinistische kerkmuziek. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1946. Met muziekvoorbeeldine in facsimile. Half linnen. Geïllustreerd. Gebonden. 8vo. 274 pp. (Mooi exemplaar). Over zangers en speellieden. De klassieke naam , die ontleend is aan de Statenvertaling, garandeert, dat het zich niet ophoudt met gewone muzikanten, - maar met kerkelijke zangers en musici. Booknr: 1022. € 10

KAY, JULIANE. Mein Sohn Wolfgang Amadeus. Glück und Tragik des Vaters Leopold Mozart. Wien München, Verlag Herold, 1965. Illustrated with 15 full-page photographs. Boards. Hardbound. 8vo. 156 pp. "An Hand der Quellen und mit viel Einfühlungskraft in die so verschiedenen Standpunkte der beiden "Gegenspieler" wird hier versucht, die oft verkannte Haltung des Vaters Leopold Mozart und das Werden des genialen Sohnes darzustellen." Booknr: 1025. € 9

PAHLEN, KURT. Manuel de Falla und die Musik in Spanien. Breigau, Verlag Otto Walter, 1953. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 264 pp. Booknr: 1026. € 10

DICHTER, HARRY & ELLIOTT SHAPIRO. Handbook of early American sheet music. New York, Dover Publications, 1977. Illustrated in black and white. Wrappers. 8vo. XXVII, 287 pp. The book is not a complete history of every sheet of music published in America. It is a cross-selection of the more interesting and important items. (Foreword). One corner lightly bumped. Else a very good copy. Booknr: 1031. € 15

PEETERS, PAUL (RED.) Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste euw. Congresboek, uitgegeven bij gelegenheid van het Eeuwfeestcongres van de Nederlandse Organistenvereniging, 20 t/m 23 juni 1990 te Amsterdam. Deventer, 1990. Geïllustreerd met talrijke foto's van orgels. Papier. 172 pp. 4to. Speciale editie van het tijdschrift Het Orgel. Een greep uit de (wat omvangrijker) artikelen: Het transeptorgel in de Nieuwe Kerk te Amsterdam; De voorgeschiedenis van het 17de-eeuwse Nederlandse orgel; Orgels in Amsterdam (een beknopt historisch overzicht). Booknr: 1039. € 10

GIERVELD, AREND JAN. 250 jaar Hinsz-orgel te Leens. 1733-1983. (Waarin opgenomen: J.S. van Weerden - De Petruskerk van Leens). Leens, 1983. Geïllustreerd. Paperback. 94 pp. 8vo. (Mooi exemplaar). Enkele hoofdstukken: De orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz. (1704-1785); Kroniek van het orgel in de Petruskerk te Leens; De organisten van Stad en Lande; 5 bijlagen. Booknr: 1041. € 8

SEIJBEL, MAARTEN. Zes eeuwen Veluwse orgels. Zalbommel, Europese Bibliotheek, 1975. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 312 pp. Boek verkeert in puike conditie. Booknr: 1042. € 10

EEM, E. VAN. Aantekening van zommige Vernieuwde en Verbeterde Dispositïen in Kerkorgelen alsmede Dispositïen van eenige Kerk-Cabinet en Bureau Orgels en eindelijk Verscheide Schetsen tot zodanige Kerk en Cabinet orgels van onderscheide grooten door E. van Eem organist van de groote Kerk te Dordrecht. Sneek, Boeijenga, 1970. Met een pagina-grote afb. van het orgel in de Laurenskerk te Rotterdam (verwoest in 1940). Papier. 8vo. 35 pp. De uitgave berust op een handschrift bewaard in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. In 1930 is er al eens een beperkte oplaag in stencildruk van verschenen. Booknr: 1044. € 12

EDSKES, C.H. Het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, 1981. Geïllustreerd. Papier. 28 pp. 8vo. Booknr: 1050. € 9

HOVING, M. Het orgel in Nederland. Amsterdam, Allert de Lange, 1966. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 152 pp. (Goed exemplaar). Historisch beeld van het Nederlandse orgel door de tijden heen. Booknr: 1056. € 7

BROUWER, T. Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden. Zutphen, Walburg Pers, 1979. Rijk geïllustreerd. Kunstleer. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 192 pp. Mooi ex. Booknr: 1057. € 15

WELY, M.A. PRICK VAN . Het orgel en zijn meesters. Den Haag, Kruseman's Uitgeversmaatschappij, 1983. Geïllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. 351 pp. (Mooi exemplaar!). Vierde geheel herziene druk van dit standaardwerk op orgelgebied (orgelspel, orgels, orgelbouw, orgelmuziek, orgelcomponisten). (ISBN/EAN: 9789023304623) Booknr: 1059. € 14

LEEUW, TON DE . Die Sprache der Musik im 20. Jahrhundert. Entwicklung, Strukturen, Tendenzen. Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1995. Illustrated with many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 280 pp Important title in very good condition. Booknr: 1064. € 18

RIJNDERS, JAN D.J. & PASCAL A.R. RIJNDERS (RED.) Orgelelfsteden. Alkmaar, Breda, Bolsward, Culemborg, Groningen, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg, Utrecht, Zwolle. Utrecht, Stichting de Nederlandse Bachvereniging. z.j., Geïllustreerd. Paperback. 4to. 65 pp. (Goed exemplaar). In off-set gedrukte publcatie, opgezet i.s.m. N.C.R.V.-televisie. Booknr: 1068. € 6

PERSOONS, GUIDO. De orgels en de organisten van de Onze Lieve Vrouwkerk te Antwerpen van 1500 tot 1650. Brussel, Paleis der Academien, 1981. Geïllustreerd. Papier. Groot-8vo. 287 pp. (Randen bij rug licht geschaafd; stempel op Franse pagina. Goed exemplaar). Booknr: 1069. € 35

VENTE, MAARTEN ALBERT. Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971 Amsterdam, Frits Knuf, 1971. Met 17 afbeeldingen buiten de tekst. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 81 pp. (Bibliotheca Organologica, 49). Mooi uitgevoerd boek op getint papier. Stofomslag op plaats gerepareerd. Verder mooi exemplaar. Booknr: 1073. € 10

JACOB, FRIEDRICH. Die Orgel. Orgelbau und Orgelspiel von der Antike bis zur Gegenwart. Bern und Stuttgart, Hallwag Verlag, 1974. (A good copy). Illustrated in black and white and colour. Hardbound. 8vo (oblong). 96 pp. (Unsere Musikinstrumente, 1). Booknr: 1075. € 8

PETER, HILDEMARIE. Die Blockflöte und ihre Spielweise in Vergangenheit und Gegenwart. Wien, Willy Gerzig, 1953. Illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 80 pp. (A good copy). Booknr: 1077. € 9

GRADENWITZ, PETER. The music of Israel. Its rise and growth through five thousand years. New York, Norton & Company, 1949. Illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket (with defects). Hardbound. 8vo .334 pp. Dustjacket with defects. Else a good copy. Booknr: 1082. € 8

ROTTAUSCHER, ALFRED & BERNHARD PAUMGARTNER. Das Taghorn. Dichtungen und melodien des bayrisch-österreichischen Minnesangs. Eine neuausgabe der alten Weisen für die künstlerische Wiedergabe in unserer Zeit. Mit beigefügter Klavierbegleitung. Buchschmuck nach zeitgenössischen Werken. In drei Bänden. Wien, Carl Stephenson Verlag, 1922. Complete in three volumes. In slipcase. Illustrated in black and white and colour. Hardbound. 4to. Volume I (Allgemeiner Teil) 81pp: Volume II (Die Dichtungen) 121 pp.; Volume III (Die Sangweisen) 75 pp. (A good set). Booknr: 1094. € 25

GEIRINGER, KARL. Johann Sebastian Bach. (Unter Mitarbeit von Irene Geiringer). München, C.H. Beck, 1978. With illustrations in the text, musical examples and plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 377 pp. Zweite, überarbeitete Auflage. (A very good copy). Booknr: 1127. € 14

LEITICH, ANN TIZIA. Premiere in London. Georg Friedrich Händel und seine Zeit. München, Ehrenwirth, 1962. With 19 full-page photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 240 pp. A good copy. Booknr: 1128. € 12

MAINWARING, JOHN. Georg Friedrich Händel. Biographie. Briefe und Schriften. Lindau im Bodensee, Werk-Verlag Frisch & Peneder, 1949. Illustrated with full-page photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 219 pp. (Herausgegeben im Auftrage des Internationalen Musiker-Brief-Archivs von Hedwig und E.H. Mueller von Asow). A good copy. Booknr: 1129. € 6

KAZNELSON, SIEGMUND. Beethovens ferne und unsterbliche Geliebte. Mit 32 Bild-Tafeln und zahlreichen Faksimiles im Text. Zürich, Standard-Buch Verlag, 1954. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 463 pp. (Das wandelnde Geheimnis; Tatsachen und Prophezeiungen aus dem Zeitalter der jüdischen Emanzipation, erster Band). (A good copy). Booknr: 1131. € 15

SPITTA, PHILIPP. Johann Sebastian Bach. Gekürzte Ausgabe mit Anmerkungen und Zusätzen von Wolgang Schmieder. Wiesbaden, Breitkopf und Härtel, 1949. Cloth. Hardbound. With dustjacket. 8vo. 388 pp. Dritte Auflage. (Good copy). Booknr: 1134. € 16

FRANCK, HANS Cantate. Das Leben des Johann Sebastian Bach. Stuttgart, Kreuz-Verlag, 1969. Cloth. Hardbound. 8vo. 543 pp. Booknr: 1135. € 10

PITROU, ROBERT. Jean-Sébastien Bach. Paris, Albin Michel, 1941. With 8illustrations. Paperback. 8vo. 296 pp. A good copy. Booknr: 1138. € 9

DAHMS, WALTER. Schubert. Berlin, Schuster & Loeffler, 1918. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 323 pp. (corners slightly rubbed). A Schubert biography Booknr: 1142. € 8

KNAPP, JULIUS. Weber. Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt/Schuster & Loeffler, 1922. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 294 pp. (Boards faded). Biography of Carl Maria von Weber. Booknr: 1143. € 8

DÜNNEBEIL, HANS. Schrifttum über Carl Maria von Weber. Berlin, Afas-Musikverlag Hans Dünnebeil, 1942. Paperback. 8vo. 40 pp. Bibliography of Carl Maria von Weber: Eigene Schrifte und Briefe; Abhändlungen über Weber und seine Werke; Aufsätze über Weber in Zeitschriften, usw.; Textbücher zu Webers Bühnenwerken. Booknr: 1144. € 8

SCHALLENBERG, EVERT WILLEM. Studiën over Frédéric Chopin. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 178 pp. diss. (Ex. heeft stempels op schutblad en twee papieren plakkers op de voorzijde; overigens een behoorlijk ex.) Het proefschrift bestaat uit twee delen: Chopin en Polen, en Chopin en Romantiek. Booknr: 1145. € 8

FLOWER, NEWMAN. Georg Friedrich Händel zijn persoonlijkheid en zijn tijd. Vertaald door A. Pompe van Meerdervoort. Amersfoort, S.W. Melchior, 1929. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 409 pp. (Goed exemplaar. Rug ontkleurd). Biografie van Händel. Booknr: 1149. € 9

LOESER, NORBERT. Schuberts Klankwereld. Delft, W. Gaade, 1957. Met 8 illustraties. Linnen. Met stofomslag (bovenzijde licht beschadigd). Gebonden. 8vo. 189 pp. (Achter de noten; een serie muziek-monografieën). Aan de orde komen: Schubert als liederencomponist; zijn pianomuziek, kamermuziek, toneel, zijn religieuze muziek en symfonieën. Booknr: 1151. € 6

BRACHVOGEL, A.E. Friedemann Bach. Leipzig, n.d., Cloth. Hardbound. Small-8vo. 511 pp. (A good copy). Kulturhistorischer Roman. Vollständige Ausgabe. Wilhelm Friedemann Bach (22 November 1710 - 1 July 1784), the second child and eldest son of Johann Sebastian Bach and Maria Barbara Bach, was a German composer and performer. Despite his acknowledged genius as an organist, improviser and composer, his income and employment were unstable and he died in poverty. Booknr: 1161. € 8

PFISTER, KURT. Das Leben Rossinis. Gesetz und Triumph der Oper. Bielefeld, Albert Nauck, 1948. Illustrated with full-page photographs. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 162 pp. Spine-ends with small defects. Else a good copy. Booknr: 1162. € 7

STEINITZER, MAX Richard Strauss. Biographie. Berlin und Leipzig, Schuster & Loeffler, 1914. Illustrated with 56 plates. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 272 pp. (A good copy). Fünfte vollständig umgearbeitete Auflage, mit einem Porträt aus dem Atelier Rudolf Dührkoop in Berlin. Booknr: 1165. € 7

MUSCHLER, REINH. C. Richard Strauss. Hildesheim, Franz Borgmeyer, 1924. Illustrated. Cloth (under margins stained; under part spine damaged, not effecting the inside). Hardbound. 8vo. 636 pp. (Lower margins stained; spine damaged, not effecting the inside. Hinges weak). Booknr: 1166. € 8

JACOB, HEINRICH EDUARD. Felix Mendelssohn und seine Zeit. Bildnis und Schicksal eines Meisters Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1959. Illustrated with photographs and many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 432 pp. (Mit Namenverzeichnis). A very good copy. Booknr: 1171. € 16

SMALLMAN, JOHN & E.H. WILCOX. The Art of A Cappella Singing with sixteen representative works. Containing instruction for singers in choral groups, to promote an artistic ensemble; and analysis of the compositions for technique, interpretation, and appreciation. Philadelphia, Oliver Ditson Company, 1933. Cloth. Hardbound. 197 pp. 8vo. A very good copy. Booknr: 1184. € 14

JUBILEUMBOEK. Een spiegel van diamant. Keuze uit 60 jaar R.Ph.O.-programma's. Roterdam, 1978. Paperback. (bovenrand voorzijde en rugzijde licht verschoten). 8vo. 60 pp. Uitgegeven door de Vereniging Vrieden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest t.g.v. het 60-jarig bestaan op 10 juni 1978. (Bovenrand voorzijde en rugzijde licht ontkleurd). Booknr: 1191. € 8

WILLIAMS, W.S. GWYNN (ED.). Un Ar Ddeg O Ganeuon Gwerin Cymru. Eleven folk songs. English translation by Sir. H.I. Bell. Llangollen, N. Wales, The Gwynn Publishing Co., 1958. Wrappers. Large-8vo. 23 pp. (text and music). Arr. by E.T. Davies, Hubert Davies, Arwel Hughes, Enid Parry, D.E. Parry Williams and W. Matthews Williams. Booknr: 1195. € 9

TIERSOT, JULIEN. Mélodies populaires des Provinces de France. Recueillies et harmonisées par Julien Tiersot. (Publiées en six Séries de dix Chansons chacune). Paris, Au Ménestrel, 1887. Paperback. (Cover partly loose). 4to. 47 pp. (text and music). One part of the series, starting with the song: Le mois de Mai. Booknr: 1196. € 18

MAISSEN, ALFONS & WERNER WEHRLI. Canzuns della Consolazium / Geistliche Volkslieder aus romanisch Bünden. Basilea Basel, Schweizerische Gesellschaft für Volkenkunde, 1942. Illustrated. Paperback. 8vo (oblong). 106 pp. (text and music). Text in Italian and German. (A good copy). Booknr: 1203. € 8

ARNDT, WILLY. Altdeutsche Volkslieder für eine Singstimme mit Lautenbegleitung. Wort und Weise bearbeitet, erläutert und zur Laute gesetzt von Willy Arndt. Leipzig, Peters Verlag, 1921. Paperback. 8vo (oblong). 204 pp. (text and music). 68 songs. Book partly printed in two colours. A good copy. Booknr: 1206. € 10

BROM-STRUICK, WILLEMIEN (ED.).. Lied en luit. Nederlandse volksliederen. Rotterdam, W.L. & J. Brusses Uitgevers-Maatschappij, 1929. Linnen. Gebonden. Klein-8vo. 87 pp. Een vijftigtal bekende en minder bekende volksliedjes (tekst en muziek). Booknr: 1209. € 6

REEVES, JAMES (ED.). The idiom of the people. English Traditional Verse edited with an introduction and notes from the manuscripts of Cecil J. Sharp. London Melbourne Toronto, Heinemann, 1958. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 244 pp. (A very good copy). Cecil Sharp collected a lot of folk-songs. In the process of transcribing traditional melodies from the lips of country people, Sharp collected also a mass of traditional poetry. James Reeves has made a thorough study of Sharp's manuscripts, and has chosen one hundred and fifteen sets of folk-song words for publication, annotation and textual comment. (First published in 1958). Booknr: 1226. € 12

MURRAY GIBBON, J. (ED.). Canadian Folk Songs (Old and New). Selected and Translated by J. Murray Gibbon, Harmonizations by Geoffry O'Hara and Oscar O'Brien, Directions by Frank H. Johnston London Toronto, J.M. Dent & Sons, 1929. Halfcloth. Hardbound. 8vo. XXII, 105 pp. (words and music/scores) 30 songs. (A very good copy). Booknr: 1227. € 12

GEIRINGER, KARL. Haydn A creative life in music. London, George Allen & Unwin, 1947. With plates. Cloth. Hardbound. 8vo. 342 pp. (A good copy). Booknr: 1256. € 12

GOLDSCHMIDT, HARRY Franz Schubert. Ein Lebensbild. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1976. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 365 pp (A very good copy). Booknr: 1257. € 9

WERLÉ, HEINRICH (HRSG). Franz Schubert in seinen Briefen und Aufzeichnungen. Auf Grund authentischer Quellen zusammengestellt und erläutert durch Heinrich Werle. Leipzig, S. Hirzel Verlag, 1955. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. Booknr: 1259. € 8

STEFAN, PAUL. Franz Schubert. Mit Abbildungen, Handschrift- und Notenproben. Berlin, Vlolksverband der Bücherfreunde Wegweiser-Verlag, 1928. Illustrated. Halfcloth. Hardbound (spine ends slightly worn). 8vo. 254 pp. A biography of Schubert. Booknr: 1261. € 8

BROWN, MAURICE, J.E. Schubert. Eine kritische Biographie. Ins Deutsche übertragen von Gerd Sievers. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1969. Illustrated with many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 417 pp. Booknr: 1262. € 9

HÖGLER, FRITZ. Joseph Haydn. Ein Künstlerschicksal, erzählt nach alten Schriften, Briefen und Berichten. Der Jugend gewidmet vom Bundesministerium für Unterricht. Wien, Österreichischer Bunderverlag, 1959. Illustrated with photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 95 pp. Text in German Good copy! Booknr: 1263. € 9

TENSCHERT, ROLAND. Joseph Haydn. Berlin, Max Hesses Verlag, 1932. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 267 pp. (Spine faded). A biography of Joseph Haydn. In German. (Good copy). Booknr: 1264. € 7

KOBALD, KARL. Franz Schubert. Wien, Buchgemeinschaft Donauland, 1963. Illustrated with 82 photographs, musical examples, etc. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 423 pp. A biography of Schubert. Booknr: 1266. € 10

KOBALD, KARL. Franz Schubert und seine Zeit. Ein Lebensbild. Mit vielen Abbildungen und zeitgenossische Originalen. Zürich Leipzig Wien, Amalthea Verlag, 1935. Illustrated. Cloth. Hardbound. 309 pp. Booknr: 1270. € 9

STROBEL, HEINRICH. Claude Debussy. Zürich, Atlantis-Verlag, 1940. With portrait of Debussy. Cloth. Hardbound. 8vo. 240 pp. First free endpaper is missing. Else a very good copy. Booknr: 1271. € 8

DAHMS, WALTER. Schubert. Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, 1923. Cloth. Hardbound (spine parly looose). 8vo. 323 pp. A biography of Franz Schubert. Booknr: 1273. € 9

SCHILLING, MARGARETE. Glocken und Glockenspiele. Mit Fotos von Klaus G. Beyer. Rudolstadt, Greifenverlag, 1982. Illustrated with many photographs in black and white. Cloth. Harbound. 8vo (oblong). 175 pp. (A good copy). Booknr: 1292. € 21

MONNIKENDAM, MARIUS. Nederlandse componisten van heden en verleden. Amsterdam, A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij, 1968. Met 17 tekeningen, 64 muziekvoorbeelden en 42 foto's. Linnen. Gebonden. 4to. 280 pp. Met personenregister. mooi ex. Booknr: 1326. € 15

SOTHEBY'S. Catalogue of interesting printed & manuscript music, autograph letters of musicians, actors & actresses, books on music, theatre, the dance and the circus and musical instruments. Days of sale: 13th and 14th March 1978. Londen, 1978. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 85 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1339. € 10

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 20th February 1981 Londen, 1981. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 30 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1341. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of good musical instruments. Day of sale: 19th June 1979. Londen, 1979. Illustrated with photographs of bows, violins, violas and violoncellos. (woodwind, brasswind, free reed, stringed instruments), Wrappers. Large-8vo, 84 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1344. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of highly important musical instruments. Day of sale: 8th November 1979. Londen, 1979. Illustrated with photographs of bows, violins, violas and violoncellos. (woodwind, brasswind, free reed, and stringed instruments). Wrappers. Large-8vo. 143 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1346. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of continental autograph letters and manuscripts, including a section by musicians and composers. Days of sale: 29th and 30th April 1980. Londen, 1980. Illustrated with many pictures of manuscripts. Wrappers. Large-8vo. 252 pp. (With the prices realised). Booknr: 1348. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 24th June 1980 Londen, 1980. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 27 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1349. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 17th September 1981 Londen, 1981. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 27 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1350. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 7th February 1980. Londen, 1980. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 25 pp. (With the prices realised). Booknr: 1352. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 10th January 1980. Londen, 1980. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 23 pp. (With the prices realised). Booknr: 1353. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 29th January 1982. Londen, 1982. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 21 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1355. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of fine musical instruments. Day of sale: 4th June 1982. Londen, 1982. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 81 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1356. € 14

SOTHEBY'S. Catalogue of musical instruments. Day of sale: 23th september 1982. Londen, 1982. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. Large-8vo. 31 pp. (With the prices realised). Booknr: 1357. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of highly important musical instruments. Day of sale: 16th June 1977. Londen, 1977. Illustrated with photographs of violins. violas, violoncellos (bows, woodwind, brasswind, free reed, keyboard instruments). Wrappers. Large-8vo. 69 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 1372. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of important musical instruments, printed & manuscript music, autograph letters of musicians & books on music and musical instruments. Day of sale: 11th and 12th May 1977. Londen, 1977. Illustrated with photographs of bows and violins, manuscripts and other instruments (in black and white and colour). Wrappers. Large-8vo. 154 pp. Booknr: 1375. € 14

SOTHEBY'S. Catalogue of important early musical instruments. Day of sale: 6th May 1976. Londen, 1976. Illustrated with photographs of bows, violins, violas, violoncellos, and double bass (woodwind, brasswind, and keyboard and stringed instruments). Wrappers. Large-8vo. 85 pp. Wit pencil annotations. (With realised prices). Booknr: 1379. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of highly important musical instruments. Day of sale: 8th November 1979. Londen, 1979. Illustrated with photographs of violins. violas, violoncellos (bows, woodwind, brasswind, free reed, stringed and keyboard instruments). Wrappers. Large-8vo. 143 pp. Booknr: 1383. € 12

HUGHES, GERVASE. Sidelights on a century of music (1825-1924). London, MacDonald, 1969. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 204 pp. Hughes pays a.o. attention to several minor, although highly interesting composers (several of whom are normally remembered for one work (Humperdinck, Dukas)). But also to Wagner's piano music, Verdi's string quartets, Wolf's opera Der Corregidor, etc. (with some pencil annotations; a very good copy). Booknr: 1402. € 8

SCHUMANN, ALFRED (HRSG.). Der junge Schumann. Dichtungen und Briefe. Leipzig, Insel Verlag, 1910. Boards, Hardbound. With riboon marker. 8vo. 289 pp. Letters and poetry of Robert Schumann. (A good copy). Booknr: 1412. € 12

FARGA, FRANZ. Der späte Ruhm. Hector Berlioz und seine Zeit. Mit einem Bildnis des Komponisten nach einer Photografie. Zürich und Leipzig, Albert Müller Verlag, 1939. Cloth. Hardbound. 8vo. 270 pp. A good copy. Booknr: 1413. € 8

BRENDEL, ALFRED. Music Sounded Out. Essays, Lectures, Interviews, Afterthoughts. London, Robson Books, 1990. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8to. 258 pp. A fine copy. Booknr: 1480. € 18

ELKIN, ROBERT. Royal Philharmonic. The Annals of the Royal Philharmonic Society. New York Melbourne Sydney Cape Town, Rider and Company, 1946. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 192 pp. With interesting appendices. Booknr: 1483. € 12

STEINHAUSEN, F.A. Die physiologischen Fehler und die Umgestaltung der Klaviertechnik. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1913. Halfcloth. Hardbound. 8to. 248 pp. (A good copy. Spine discoured). Zweite Auflage, bearbeitet von Ludwig Riemann-Essen. Booknr: 1491. € 10

OOST, GERT, WISGERHOF, BERT & PIET HARTEMINK. Er staat een orgel in ... 60 belangrijke orgels uit alle provincies van Nederland. Baarn, Bosch & Keuning z.j., Geïllustreerd met zwart-wit en kleurenfoto's. Paperback. 4to. 127 pp. (Mooi exemplaar). In dit boek wordt een beschrijving gegeven van 60 orgels uit alle provincies van Nederland, en uit alle stijlperiodes van de orgelbouw. De orgels zijn gekozen uit die welke in het radioprogramma van de Tros 'er staat een orgel in...' te horen zijn geweest. Qua opzet verschilt dit boek van vele andere boeken over orgels. In de beschrijvingen worden technische gegevens vermeld, maar vooral ook historische gegevens, anekdotes en een korte beschrijving van de kerk waarin het orgel staat. Zo wordt een duidelijk beeld gegeven van de geschiedenis en het karakter van het orgel. Foto's, waarvan enkele in kleur, van kerk en orgel dragen hiertoe bij. Bij dit boek is ook een serie grammofoonplaten verschenen, zodat de orgels ook te beluisteren zijn (de platen zijn aangeboden in Infono nr. 372). (NBD|Biblion recensie, A. de Jong). (ISBN/EAN: 0009024644488) Booknr: 1494. € 8

JONGEPIER, J. Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. (Mooi exemplaar). De schrijver werd bij het samenstellen van dit boekje gestimuleerd door de sterk toenemende belangstelling voor het orgel. Hij geeft een vrij complete inventarisatie van het aanwezige orgelbestand in de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. Daarbij wordt in het kort ook de ontwikkeling van de Nederlandse orgelbouw van de middeleeuwen tot plm. 1900 behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het orgelfront en aan de opbouw van het orgel. M.n. krijgen vele bekende en minder bekende Nederlandse orgelbouwers en hun producten ruime aandacht. De zeer talrijke illustraties sluiten goed aan bij de tekst. Het is een boeiend samengesteld boek. De doelgroep is niet steeds dezelfde, soms is het de vakman, soms de amateur. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong). (ISBN/EAN: 0009024642590) Booknr: 1499. € 9

CARSPECKEN, FERDINAND. Fünfhundert Jahre Kasseler Orgeln. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte der Stadt Kassel. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1968. Illustrated with 25 full-page black and white photographs. Cloth. With dustjacket. Large-8vo. 162 pp. A perfect copy. Booknr: 1500. € 14

FRÖLICH, HANS, J. Schubert. München Wien, Carl Hanser Verlag, 1978. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 350 pp. A biography. (A good copy). Booknr: 1501. € 8

KLOPPENBURG, W.C.M. De ontwikkelingsgang van de pianomethoden van het begin af tot aan de methode van Deppe (± 1550 tot 1895). Amsterdam, Broekmans & Van Poppel 1951, Geïllustreerd met notenvoorbeelden. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 351 pp. Index. Mooi exemplaar Booknr: 1502. € 18

FESTSCHRIFT. Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, Aedes Academiae Scienriarum Hungaricae, 1957. Illustrated with many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. With ribbon marker. Large-8vo. 535 pp. Text in German, English and French. (Dustjacket with small defects. Else a good copy). Booknr: 1511. € 12

SCHIEDERMAIR, LUDWIG. Deutsche Musik im Europäischen Raum. Geschichtliche Grundlinien. Münster/Köln, Böhlau-Verlag, 1954. Cloth. Hardbound. 8vo. 272 pp. (A very good copy). Das Werk stellt einen Versuch dar, die Bedeutung aufzuzeigen, die der deutschen Musik im Aufbau der europäischen Gesamtkultur zukam. Inhalt: (1) Mittelalterliches Condominium: Gregorianik, Einstimmigkeit, Mehrstimmigkeit, die deutschen Lieder. (2) Aufstieg zur Höhe europäischer Barockmusik: Bach und Händel. (3) Primat der musikalischen Klassik : Mannheimer Instrumentalmusik, Wiener Instrumentalmusik, Gluck. Haydn, Mozart, Beethoven. (4) Variabilität und Faszination Romantischer Musik: Die frühromantischer Oper, Klassisch romantische Sinfonie und klassisch romantisches Lied, Richard Wagner, Neudeutsche Romantik, Brahms und Bruckner, Spiel- und Tanzromantik. (5) Das 20. Jahrhundert: Strauss, Pfitzner, Reger, Die Neue Musik. (6) Rückblick. Index. Booknr: 1514. € 12

ENSCHEDE, J.W. Nederlandsche Musicalia. Alfabetische Titellijst samengesteld door J.W. Enschede 1909. Amsterdam, Johannes Müller, 1910. Papier. 8vo. 60 pp. (Uitgave van: Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis). Een bibliografisch overzicht van muziekuitgaven die in het jaar 1909 in druk zijn verschenen. De tekst is in twee kolommen over de bladsiegel verdeeld. Booknr: 1526. € 14

SCHALLENBERG, E.W. Muziekhistorische perspectieven. Amsterdam - Antwerpen, De Spiegel - Het Kompas, 1939. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 154 pp. (Goed exemplaar; stofomslag met enkele reparaties). Essays over o.m. Schweizer en Bach; Chopinologie; Constantijn Huygens; Johan Wagenaar's Opera's; Betekenis van Puccini; Moessorgskij en Debussy. Booknr: 1527. € 8

REBLING, E. Den Lustelycken Mey. Muziek en maatschapij in de zeventiende eeuw in Nederland. Amsterdam-Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1950. Geïllustreerd. Gebonden. Met stofomslag. 8vo. 180 pp. (met register). De auteur beschouwt het muziekleven niet als autonoom, maar "uitsluitend als een klein onderdeel van het geheel van het historische gebeuren" (voorwoord). (Een goed exemplaar. Stofomslag licht beschadigd). Booknr: 1528. € 8

BANK, J.A. Geschiedenis der Katholieke Kerkmuziek. Deel 1 De Liturgische Muziek. Het Gregoriaans. Amsterdam, Scriptorium en Uitgeverij Annie Bank, 1947. Geïllustreerd. Halflinnen. Gebonden. Klein-4to. 190 pp. Een mooi ex. Booknr: 1529. € 12

COEUVRY, ANDRÉ. Weber. Paris, Librairie Félix Alcan, 1925. Wrappers. 8vo. 187 pp. A biography of Weber. With the signature of Sam Dresden (former owner).(Top of spine misses 15 mm). Booknr: 1539. € 8

MOORTGAT, GABY. Oude orgels in Vlaanderen. B.R.T., 1964. Rijk geïllustreerd. Karton. 8vo. (oblong). 126 pp. Geplastificeerd. Booknr: 1543. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Luister van het orgel. Gemeentemuseum Arnhem. 20.9 27.10 1968. Arnhem, 1968. Geïllustreerd met 33 platen. Karton. 8vo. Zonder paginanummering. Orgel-expositie in Arnhem, m.m.v. Albert Vente. Beschrijving van 131 nummers van de catalogus, waairn het accent met name ligt op orgelkast en -fassade. (Mooi exemplaar!). Booknr: 1544. € 14

MOORTGAT, G. XVIe, XVIIe & XVIIIe eeuwe Franse Orgelmeesters. Brugge, Verbeke-Loys. z.j., Geïllustreerd. Papier (met flappen). 8vo. 107 pp. Mooi ex. Booknr: 1545. € 9

KRIEK, P.H. & HERM. S.J. ZANDT. Organum Novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945. Arnhem, 1964. Geïllustreerd met XXXV platen. Paperback. 8vo. 135 pp. (Mooi exemplaar). Bijdrage aan de beschrijving van de orgelhistorie sinds de Tweede Wereldoorlog. Booknr: 1549. € 9

WILLEMSEN, J.C. Klein-Orgelboek (deel 1). Amersfoort, J.C. Willemsen, Geïllustreerd. Papier. 8vo. Geen paginanummering (ong. 110 pp.) Per twee pagina's wordt een orgel getoond en kort inhoudelijk beschreven. Booknr: 1551. € 8

SEIJBEL, MAARTEN. Orgels in Overijssel. Zaandam, 1965. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 143 pp. Een mooi ex. Booknr: 1555. € 14

BÓNIS, FERENC (HRSG.). Béla Bartóks Leben in Bildern. Budapest, Corvina Verlag, 1964. With 264 illustrations. Cloth. Hardbound. 8vo. (square). Pages not numbered (264 pp.). (A good copy). Booknr: 1556. € 9

VAN DER HARST, HANS. Langs Nederlandse orgels. Zeeland, Brabant, Limburg. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. (Mooi exemplaar). Interessant boek over orgels en hun makers in Zeeland, Brabant en Limburg. De helder geschreven tekst wordt gevolgd door 95 duidelijke foto's van de merkwaardigste instrumenten. Een beperkte literatuurlijst en register op personen en plaatsen completeren het geheel, dat zich beperkt tot de ambachtelijke orgels. De fabrieksorgels van eind vorige eeuw tot op heden en de ambachtelijke orgels van de laatste decennia vallen buiten het bestek van dit boekje. (NBD|Biblion recensie, C. van Haperen). (ISBN/EAN: 0000902464299) Booknr: 1557. € 10

OS, J.F. VAN. Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland Baarn, Bosch & Keuning, 1978. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. (Mooi exemplaar). In dit derde deel van deze serie wordt veel informatie gegeven over de orgelschat van de provincies Groningen, Friesland en Drente. Met name komen daarbij aan de orde de bekendste orgelbouwers en hun instrumenten. Meer dan in de andere delen van de serie wordt hier aandacht besteed aan de (wisselende) funktie van het orgel in de eredienst, met name van belang omdat het Noorden hierbij in de 17e eeuw een bijzondere voorhoede-positie innam. Verder valt op hoe de schrijver vaak met veel succes kan terugvallen op een uitgebreid archief-onderzoek. Het boek sluit met de obligate uitgebreide serie orgelfoto's. Een waardevolle aanwinst van deze serie. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn). (ISBN/EAN: 0000902464268) Booknr: 1559. € 8

ORGEL ORGAN ORGUE. De orgels van de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam. Rotterdam, 1973. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 19 pp. Booknr: 1562. € 8

ORGEL ORGAN ORGUE. Het orgel in de Sint Lambertuskerk te Helmond. Helmond, z.j. (jaren 70), Geïllustreerd. Papier. 8vo. 24 pp. Beschrijving van het orgel. (Geschreven tekst op binnenzijde omslag. Verder en goed ex.). Booknr: 1565. € 8

ORGEL ORGAN ORGUE. De restauratie van het Grote Orgel in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch, Kerkbestuur Parochie Binnenstad, 1984. Geïllustreerd. Papier. Groot-8vo. 24 pp. Booknr: 1566. € 9

BOLT, KLAAS. De historie en samenstelling van het Haarlemse Müller-Orgel. (with English summary; mit deutscher Zusammenfassung). Amsterdam, Arti*Novo, 1985. Geïllustreerd. Papier. Groot-8vo. 60 pp. Booknr: 1567. € 12

SEYBEL, MAARTEN Orgels in Friesland. Deel 1. Baarn, De Praestantpers, 1970. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 173 pp. Goed exemplaar. Booknr: 1569. € 15

JONGEPIER, JAN. Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800. Sneek, Boeijenga, 1970. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. Zonder paginering (±135 pp.) (Mooi exemplaar). Booknr: 1571. € 12

JONGEPIER, JAN. Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar. Alkmaar, 1987. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 208 pp. Prachtig ex. Booknr: 1572. € 32

ORGEL ORGAN ORGUE. Beschrijving van het groot en uitmuntend Orgel, in de St. Janskerk te Gouda. Benevens eenige algemeene Aanmerkingen, tot een Voorberigt dies aangaande. Baarn, De Praestantpers, 1965. Kunstleer. Gebonden. Klein-8vo. 22 pp. (Met 6 pp. Naschrift van A. Bouman). (Mooi exemplaar). Booknr: 1576. € 9

METZ, LOUIS. Over dirigeren, dirigenten en orkesten. Met talrijke foto's (van Maria Austria) en tekeningen. Lochem, De Tijdstroom, 1968. Geïllustreerd. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 371 pp. 2e herziene en uitgebreide druk. Over de geschiedenis van het dirigeren, ontwikkeling der gestiek, de eerste orkestpedagogen, de scheiding componist - vertolker en componist - dirigent. Gevolgd door talrijke levensbeschrijvingen van dirigenten e.d. (Goed exemplaar). Booknr: 1584. € 12

HONDERS, A.C., STEENSMA, R. & J. WIT (RED.). Het lied en de kerk. Hymnologische opstellen. Groningen, Instituut voor Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen+-, 1977. Papier. 8vo. 342 pp. (Studies van het Instituut voor Liturgiewetenschap, 3). (Mooi exemplaar). Booknr: 1610. € 22

PROGRAMMABOEKJE. Het Rotterdams Phiharmonisch in de Doelen '67-'68. Rotterdam, 1967. Geïllustreerd. Papier. 4to (op drie kwart breedte). Geen paginanummering. Programmaseries met afb. van uitvoerenden (o.m. Argerich, Szering), dirigenten (o.m. De Waard, Benzi, Van Otterloo). Booknr: 1611. € 7

ROVAART, M.C. VAN DE. De Koordirigent. Hilversum, Harmonia-Uitgave. z.j., Geïllustreerd. Frontispiece portret auteur. Papier. 8vo. 180 p. Vollledige "handleiding" voor de koordirigent: over onderwerpen als maatslag, inzet, fermate, recitatieven, registers der stemmen, zang en spraak, accentuatie, voorbereiding, repetitie, a cappele zingen, oratoria, operette, solisten, orkest, uitspraak latijn. Booknr: 1614. € 16

KAHN, ALBERT E. & PABLO CASALS. Sarabande. De levensroman van Pablo Casals zoals door hem verteld aan Albert E. Kahn. Den Haag, Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. z.j., Geïllustreerd met veel zwart-wit foto's. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 293 pp. (Stofomslag met lichte beschadigingen op de randen en hoeken; ovejrignes een goed ex. Booknr: 1617. € 12

ADOLF WEISSMANN. STRAUSS, RICHARD (HRSG.). Die Musik. Bizet . Mit 4 Vollbildern, 5 Faksimiles, und zahlreichen Notenbeilagen. Berlin, Verlag Von Marquardt, 1907. Illustrated. Boards. Small-8vo. 104 pp. A good copy. Booknr: 1621. € 12

POLLMANN, JOP Het goede Nederlandsche Volkslied. Met een lijst van Liederen en Canons. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938. Geïllustreerd met notenvoorbeelden. Papier. (met naam van vorige eigenaar op buitenzijde). 8vo. 43 pp. Mede interessant vanwege de keuze van Pollman voor liederen uit een 22-tal zangbundels (van Acht liederen, via Flierefluiter tot Zangzaad). Booknr: 1628. € 9

SOTHEBY'S. Catalogue of Costumes from The Monte Carlo Opera House sold by order of The Societé des Bain de Mer. Day of sale 16th November 1980 Londen, 1980. Illustrated with 44 photographs. Wrappers. Large-8vo. 49 pp. Booknr: 1634. € 14

MAGIDOFF, ROBERT. Yehudi Menuhin. Mensch und Musiker. Mit einem Vorwort des Künstlers, Nachwort von Hildegard Weber. Wiesbaden, Limes Verlag Max Niedermayer, 1958. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 293 pp. A very good copy. Booknr: 1644. € 12

MENUHIN, MOSHE. Die Menuhins. Zürich, SV International Schweizer Verlagshaus, 1985. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 352 pp. With several red pencil underlinings; nevertheless a good copy.. Booknr: 1646. € 8

KNUTTEL, F. Hector Berlioz. 's-Gravenhage, Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon, 1948. Geïllustreerd mer notenvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. 284 pp. (Biografie. Goed exemplaar). Booknr: 1651. € 12

BERBEROWA, NINA. Tsjaikowski. De geschiedenis van een eenzaam leven. Amsterdam, A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij. z.j., Halflinnen. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 256 pp. (Goed exemplaar). Een biografie. Naar het Russisch bewerkt en met aantekeningen voorzien door Dr. J.A. Leerink. Booknr: 1654. € 9

MAREK, GEORGE R. Schubert. London, Robert Hale, 1986. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 254 pp. A biography. (Fine copy) Booknr: 1655. € 9

GROENEWOUD, CO. Klinkend langs de duinvoet. Kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Heiloo, Egmond, Bergen en Schoorl. Schoorl, Pirola, 1987. Rijk geïllustreerd met veel foto's van orgels, kergebouwen, enz. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 108 pp. (Een mooi exemplaar). Dit boek is het eerste van een tweetal over kerkelijke bouwkunst, orgels en klokken in Alkmaar en de omliggende dorpen. In dit boek komen aan bod de plaatsen Heiloo, Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Bergen aan Zee, Bergen, Schoorl en Groet. Het geheel is een expositie in boekvorm en bevat technische beschrijvingen over de orgels en klokken, historische overzichten, fotomateriaal (zwart-wit) en allerlei interessante ontdekkinkjes. Achterin het boek worden de technische termen verklaard. Het boek is in sterke mate beschrijvend. De auteur, organist, componist, beiaard, restaurateur en ijverig speurder, geeft een nauwgezette inventarisatie. Liefhebbers van kerkelijke bouwkunst in het algemeen en met name degenen die interesse hebben voor Alkmaar en omgeving, zullen zich voor deze expositie interesseren. (NBD|Biblion recensie, Redactie). (ISBN/EAN: 9789064550591) Booknr: 1659. € 8

MENUHIN, YEHUDI. Variationen. Betrachtungen zu Musik und Zeit. München Zürich, R. Piper & Co Verlag, 1979. Frontispiece: portrait of Menuhin. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 256 pp. A perfect copy. Booknr: 1690. € 12

BAKKER, DIRK. Een nieuw orgel... voor de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede. z.p., 1999. Gëillustreerd. Papier. 8vo (oblong). 40 pp. (met CD!). Mooi ex. Booknr: 1700. € 9

CATALOGUE. Utrechts Studenten Gregoriaans Koor 1986-1983. Utrecht, 1983. Geïllustreerd. Papier. Groot-8vo. 46 pp. Catalogus van de "Mini-Expositie" 6 november 1983 - 8 januari 1984 in het Rijksmuseum het Catharijneconvent, en bijbehorend concertprogramma. Inhoud (o.m.): USGK: Vijftien jaar Gregoriaans; De wortels van het Gregoriaans; Het Utrechts Kerkenkruis; Toelichting, teksten en vertaligen; Koor en dirigent. Mooi ex. Booknr: 1704. € 7

ORGEL, ORGAN, ORGUE (CATALOGUE). De orgelmakers Bätz. Honderd jaar Utrechtse orgelbouw. Utrecht, 1976. Geïllustreerd. Paperback. 4to. 24 pp. (Goed exemplaar). Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht van 21 november 1975 - 18 januari 1976. Booknr: 1706. € 7

KUNST, JAAP. Een en ander over metriek, rhythmiek en meerstemmigheid. Leiden, E.J. Brill, 1950. Geïllustreerd met 40 (grotere) voorbeelden uit de muziekliteratuur (met name ook die van Ned.-Indië). Papier. 8vo. 48 pp. Jaap Kunst was Algemeen conservator van de Afdeling Culturele en Psychische Anthropologie van het Indisch Instituut te Amsterdam. Mooie Brill-uitgave in zeer goede staat. Booknr: 1720. € 7

MUSIC. Mensch und Musik im Spiegel der Kunst. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Weltverband der Lehrerorganisationen (WCOTP) und der UNESCO. Luzern/Freudenstadt, Kunstkreis-Verlag, 1973. In 2 volumes. Fully illustrated with photographs and tipped in coloured plates. Wrappers. Small-4to (oblong). 103 pp. (total). Contents: a.o. Blinder Harfenspieler, Dionysos und tanzende Satyrn, Himmlische Musikanten, Musik und Architektur, Flötenspiel und Strom, Festscene, David spielt vor Saul, Mangbetu-Harfe, .....uns. (Good set). Booknr: 1723. € 18

BURGESS, ANTHONY. This man and music. New York, Mc Graw-Hill Book Conpany, 1983. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 192 pp. Burgess' first passion has always been music. He was a self-taught composer and longed to compose professionaly. In this book he looks at the role of music in his life and examines the close and mutually enriching relationship between literature and music. (Spine of dustjacket a bit discoloured. Else a good copy). Booknr: 1728. € 14

ROTH, ERNST. The Business of Music. Reflections of a Music Publisher. London, Cassell, 1969. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 269 pp. Roth was publisher, counsellor and friend to composers as Richard Strauss, Stravinsky, Bartók, Kodály and Britten. (A perfect copy). Booknr: 1729. € 12

HELFERT, VLADIMIR. Die schöpferische Entwicklung Friedrich Smetanas. Präludium zum Lebenswerk. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1956. Wrappers. With dustjacket (with small defect). 8vo. 181 pp. Aus dem tschechischen übersetzt von Bruno Liehm. (A good copy). Booknr: 1745. € 10

CLINTON-BADDELEY, V.C. Words for Music. Cambridge, At the University Press, 1941. Halfcloth. Hardbound. 8vo. XI, 167 pp. (Inktspot on the spine; nevertheless a very good copy). Contents: The dispute between Music and Poetry; The Poet's Task; The Voice of Authority; The decline of Song; The Poet and the Theatre; W.B. Yeats and the Art of Song; Index. Booknr: 1750. € 15

UNGER, HERMANN. Musikgeschichte in Selbstzeugnissen. München, Piper & Co, 1928. Cloth. Hardbound. 8vo. 474 pp. Hundreds of quotations about music and musicians. (Binds a little bit loose; else a good copy.) Booknr: 1751. € 9

CARDUS, NEVILLE. Autobiography. London, St. Jame's Place, 1947. Illustrated with photographs. Cloth (faded). Hardbound. 8vo. 288 pp. (Book with traces of use). Sir John Frederick Neville Cardus CBE (3 April 1888 - 28 February 1975) was an English writer and critic, best known for his writing on music and cricket. For many years, he wrote for The Manchester Guardian. He was untrained in music, and his style of criticism was subjective, romantic and personal, in contrast with his critical contemporary Ernest Newman. Before becoming a cricket writer, he had been a cricket coach at a boys' school. His writing about the game was innovative, turning what had previously been in general a purely factual form into vivid description and criticism. Booknr: 1778. € 12

RAY, ROBIN (ED.). Words on music. London, Methuen, 1984. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 170 pp. Ray brings together a collection of anecdotes from letters, record sleeves, diaries, biographies, newspapers and magazines about operas, symphonies, jazz, film music, composers, conductors and performers. A very fine copy. Booknr: 1781. € 12

SPRONK, J.E.W. Bijdrage tot de biografie van Nicolò Paganini. Gorinchem, J. Noorduijn en Zoon, 1965. Geïllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden. Papier. 8vo. 117 pp. Diss. met stellingen. (With: Summary in English; Résumé en français). Inhoud: De biografen; Portretten van Paganini; Lucca; Gierigheid; De critici; De virtuoos; Over de waardering van de componist. Gaaf ex. Booknr: 1784. € 15

MOSER, H.J. Heinrich Schütz. Sein Leben uns Werk. Kassel, Im Bärenreiter-Verlag, 1936. With many illustration in colour and black-and-white. Cloth. Hardbound. Spine gilt lettered. 8to. XVI, 648 pp. Index. A good copy. Booknr: 1787. € 40

BACHMANN, L.G. Bruckner. Der Roman der Sinfonie. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1938. Cloth. Hardbound. Small-8vo. 480 pp. A very good copy. Booknr: 1792. € 9

HARTOG, JACQUES. Robert Schumann en zijne werken. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1910. Geïllustreerd met talrijke afbeeldingen en muziekvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. 294 pp. Uitgegeven t.g.v. de herdenking van zijn honderdste geboortedag. Opgedragen aan de drie dochters van Clara en Robert Schumann. (Mooi ex.). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 1794. € 15

MEIER, JOHN. Das deutsche Soldatenlied im Felde. Strassburg, Verlag von Karl J. Trübner, 1916. Wrappers. 8vo. 76 pp. (unopened). A very fine copy. Booknr: 1802. € 21

SOMBORN, CARL Das Venezianische Volkslied: Die Villotta. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1901. Wrappers. 8vo. 171 pp. (unopened). Under margins partly waterstoned (16 pp.), not effecting the text. A good copy. Booknr: 1803. € 15

HÜRLIMANN, MARTIN (HRSG.). Musiker Handschriften von Schubert bis Strawinsky. Zürich, Atlantis Verlag, 1961. Illustrated with 140 manuscripts (facsimiles) of (66) 19th and (first part of the) 20th century composers. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 184 pp. A very fine copy. Booknr: 1804. € 35

ORGEL ORGAN ORGUE. Die neue Orgel der Lucaskirche. n.p., n.d. (1968), Wrappers. 8vo (oblong). 16 pp. Published in 1968 when the new organ in the "Lukaskirchengemeinde in ...(?) was put into use. Fine copy. Booknr: 1807. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Programma voor de examens Kerkelijk Orgelspel en Kerkelijk Koorleider (cantor). z.p., Gereformeerde Organistenvereniging, 1969. Papier. 8vo. 19 pp. (los bijgevoegd 6 geniete pp. van de Gereformeerde Organisten Vereniging met als onderwerp; "Onze norm-examens".) goed ex. Booknr: 1814. € 7

KOUSEMAKER, ADR. Vragenboekje en Antwoordenboekje (ten dienste van hen, die zich voorbereiden voor het examen "Getuigschrfit Kerkelijk Orgelspel met Pedaal" vanwege de Nederl. Organistenvereniging, of een soortgelijk examen. Rotterdam, Joh. de Heer. z.j., In 2 bandjes. Paperback. 8vo. 46, 66 pp. (Mooie set). Booknr: 1820. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Antwerpse Kathedraalconcerten. XVe Cuclus 1977. Godsdienstige muziek en Orgelmuziek ten tijde van Rubens. Antwerpen, 1977. Geïllustreerd. Papier. Groot-8vo. 8 pp. Zevende concert 5 aug. 1977: The Choir of King's College Chapel Cambridge; Thomas Trotter. Booknr: 1821. € 8

ORGEL ORGAN ORGUE. Internationale orgeldagen Rijnstreek te Arnhem. Grote- of Eusebius-Kerk 20-25 september 1968. Arnhem, 1968. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 36 pp. Met korte biografieën. Gaaf ex. Booknr: 1825. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. Het orgel van de Jacobikerk te Utrecht. Utrecht, z.j. (1981)., Geïllustreerd. Papier. 8vo. 16 pp. Mooi exemplaar. Booknr: 1832. € 9

ELBEN, OTTO. Der volksthümliche deutsche Männergesang. Geschichte und Stellung im Leben der Nation; der deutsche Sängerbund und seine Glieder. Tübingen, Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung, 1887. Wrappers. 8vo. 478 pp. Zweite Auflage. Partly unopened. (A very good copy). Booknr: 1845. € 16

RIEMANN HUGO. Musik-Lexicon. Berlin, Max Hesses Verlag, 1916. Halfleather. Hardbound. Large-8vo. 1276 pp. "Achte, gänzlich umgearbeitete Auflage". A very fine copy. Booknr: 1848. € 18

GOETZ, LEOPOLD KARL. Volkslied und Volksleben der Kroaten und Serben. Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1936. In 2 volumes. Wrappers. 8vo. XII, 226; 248 pp. (partly unopened). (Slavica, 12). Volume I: Die Liebe; Volume II: Die Liebenden. Personen und Schauplatz des Liedes. (A fine set). Booknr: 1862. € 12

PEUKERT, HERBERT. Serbokroatische und Makedonische Volkslyriek. Gestaltuntersuchungen. Berlin, Akademie Verlag, 1961. Wrappers. 8vo. VI, 211 pp. (Lieder Beiheft, 31 pp.) 31 p. songs; text and music. A very fine copy. Booknr: 1920. € 14

ZEITSCHRIFT. Ars Organi. Zeitschrift für das Orgelwesen. 37 Jahrgang Heft 1 März 1989. Kassel, Verlag Merseburger, 1989. Wrappers. 66 pp. Booknr: 1921. € 7

ZEITSCHRIFT. Ars Organi. Zeitschrift für das Orgelwesen. 37 Jahrgang Heft 2 März 1989. Kassel, Verlag Merseburger, 1989. Wrappers. 67-130 pp. Booknr: 1922. € 7

ZEITSCHRIFT. Ars Organi. Zeitschrift für das Orgelwesen. 34 Jahrgang Heft 2 Juni 1986. Kassel, Verlag Merseburger, 1986. Wrappers. 71-132 pp. Booknr: 1923. € 7

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgelklanken uit de Alblasserwaard 2. Alblasserwaard, 1979. Papier. 8vo. 20 pp. (geniete brochure). Informatie over orgelconcerten in de Alblasserwaard: wanneer, waar, door wie en waarop? En biografieën van een dertiental Nederlandse organisten. Booknr: 2042. € 7

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgelklanken uit de Alblasserwaard 3. Alblasserwaard, 1980. Papier. 8vo. 16 pp. (geniete brochure). Informatie over orgelconcerten in de Alblasserwaard: wanneer, waar, door wie en waarop? Korte beschrijving van enkele orgels en biografieën van een aantal Nederlandse organisten. Booknr: 2043. € 7

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgelklanken uit de Alblasserwaard 4. Alblasserwaard, 1981. Papier. 8vo. 16 pp. (geniete brochure). Informatie over orgelconcerten in de Alblasserwaard: wanneer, waar, door wie en waarop? Korte beschrijving van enkele orgels en biografieën van een aantal Nederlandse organisten. Booknr: 2044. € 7

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgelklanken uit de Alblasserwaard 6. Alblasserwaard, 1983. Papier. 8vo. 16 pp. (geniete brochure). Informatie over orgelconcerten in de Alblasserwaard: wanneer, waar, door wie en waarop? Korte beschrijving van enkele orgels en biografieën van Nederlandse organisten. Booknr: 2047. € 5

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgelklanken uit de Alblasserwaard 7. Alblasserwaard, 1984. Papier. 8vo. 12 pp. (geniete brochure). Informatie over orgelconcerten in de Alblasserwaard: wanneer, waar, door wie en waarop? Korte beschrijving van enkele orgels en biografieën van Nederlandse organisten. Booknr: 2048. € 6

ORGEL ORGAN ORGUE. Grote Kerk Gorinchem. Herdenkingscyclus mei - augustus 1987 Gorkum, 1987. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 24 pp. Beschrijving van de concertenserie en informatie over de orgels en organisten die het betreft. (Geniete brochure). Booknr: 2060. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Grote Kerk Gorinchem. Orgelmaand juli 1984. Gorkum, 1984. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 16 pp. Informatie over de concerten, het orgel en de organisten. (Geneite brochure). Booknr: 2061. € 6

ORGEL ORGAN ORGUE. Internationale Orgelwoche Kreuzkirche Bonn. Bonn, 1965. Illustrated. Wrappers. 8vo. 20 pp. Information about the concerts, organs and organists. Booknr: 2063. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Het Orgelblad. z.p., 1967 - 1972, Vijf 8vo-tweerings-multomappen. Met in iedere map thematisch artikelen opgenomen afkomstig uit de jaargangen X t/m XV (1967 -1972) van Het Orgelblad. Inhoud van Map 1: Orgelbouwers (± 100 pp.); Map II: Algemeen Orgelnieuws (± 200 pp.); Map III: Orgelbouwkennis (± 200 pp.); Map IV: Plaat, boek en blad (± 200 pp.). Map V: Algemeen (± 250 pp.). Een mooie set. Booknr: 2076. € 40

BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.). Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I. De Lofzang. De 'Hallel'-psalmen 113-118. Amsterdam, Prof.Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1987. Papier. Groot-8vo. 80, XVI pp. (beschrijvende tekst en muzieknotatie). 1(zelfstandig) deel van een reeks van 3. (Gaaf ex.). Booknr: 2080. € 9

BERNET KEMPERS, K.PH. E.A. Willem Andriessen 1887-1964. 's-Gravenhage, Kruseman Uitgeversmaatschappij N.V., 1964. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 121 pp. Van de luxe, tot 250 ex. gelimiteerde, oplage is dit nr. 7. In het boek is bijgevoegd de aanbiedingsbrief van de uitgeverij, ondertekend door N.H. Witteman (een van de auteurs), alsmede de bedankkaart van de familie en een bidprent "Ter herinnering aan Hendrik Andriessen". (Het stofomslag is aan boven- en onderzijde ingescheurd; aan de bovenzijde ontbreekt een stukje. Het boek zelf is in zeer goede staat). Booknr: 2145. € 25

SAAR, J. DU. Het leven en de composities van Jacobus Barbireau. Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan, 1946. Met muziekvoorbeelden. Papier. 8vo. 210 pp. Barbireau (± 1408 - 1491) was een Vlaams componist van met name kerkelijke werken. Hij was tot aan zijn dood als kapelmeester aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen verbonden. (Mooi ex.). Booknr: 2146. € 18

SANDERS, RONALD. The Days Grow Short. The Life and Music of Kurt Weil. London, Weidenfeld and Nicolson, 1980. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 469 pp. A very fine copy. Booknr: 2192. € 25

STIER-SOMLO, HELENE. Das Grimmische Märchen als Text für Opern und Spiele. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter & Co, 1926. Wrappers. 8vo. 193 pp. (partly unopened). A fine copy. Booknr: 2209. € 28

NEWSOM, JON (ED.). Perspectives on John Sousa. Washington, Library of Congress, 1983. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. VIII, 144 pp. On his composing methods as well as his literary interest and accomplishments. (A very fine copy). Booknr: 2217. € 18

BERGER, KARLHANNS. Die Funktionsbestimmung der Musik in der Sowjetideologie. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1963. Paperback. 8vo. 128 pp. (partly unopened). (Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, philosophische und soziologische Veröffentlichungen, Band 4). Aus dem Inhaltverzeichnis: Der Beschluss des ZK der KPdSU vom 10.2.1948; 1948/1950: Die ersten Auswirkungen des ZK-Beschluss vom 1948; 1950/1953: Die Differenzierung der Theorie unter dem Einfluss von Stalins Linguistikbriefen; 1953/1955: Kritiek und Diskussion nach dem XX. Parteikongress der KPdSU; 1956/1958: XX. Parteikongress - II. Unionskongress des Komponistenverbands - Beschluss des ZK der KPdSU vom 28-5-1958; 1956/1961: Musikaësthetische Veröffentlichungen in der Sowjetunion. Booknr: 2369. € 14

STUCKENSCHMIDT, H.-H. Ravel. Variations sur l'homme et l'oeuvre. Paris, Aux Editions Jean-Claude Lattès, 1981. Illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 271 pp. Traduit de l'allemand par Pierre Landy. (A very good copy). Booknr: 2403. € 15

PALMER, ROY. The sound of history. Songs and social comment. London, Pimlico, 1988. Illustrated with photographs and musical examples. Wrappers. 8vo. XVIII, 361 pp. From the Foreword: This is an examination of songs and the social comment they make. The narrative attemps te tell the history of the songs and to situate them in de context from which they came. Booknr: 2407. € 16

ZAUNSCHIRM, THOMAS (TEXT). Wolfgang Amadeus Mozart - Neue Bilder. Eine internationale Ausstallung. Salzburg, Edition Galerie Thaddeus Ropac1985, 1985. Fully illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. Auflage: 2000. A very fine copy of a beautiful book. Booknr: 2408. € 20

ANGERMÜLLER, RUDOLPH. Figaro. Salzburg, Internationale Stiftung Mozarteum, 1986. Fully illustrated in colour and black-and-white. Boards. Hardbound. 8vo. (oblong).160 pp. (Mit einem Beitrag von Wolfgang Pütz: "Le Nozze di Figaro" auf dem Theater). A beautiful book about the history of Mozart's opera: Le Nozze di Figaro". A very fine copy. Booknr: 2409. € 28

SITWELL, SACHEVERELL. Liszt. London, Columbus Books, 1970. With 12 pp. of photographs. Paperback. 8vo. XXX, 400 pp. With a foreword by Louis Kentner. (A very good copy). Booknr: 2418. € 10

REICH, GÉZA. Wolfgang Amadeus Mozart. Lebensweg in Bildern. Salzburg, Internationale Stiftung Mozarteum. n.d., With 76 plates. Cloth. With dustjacket (defects). Hardbound. Large-8vo. 45 pp. text. Booknr: 2425. € 21

EYLE, WIM VAN (ED.). The Dutch Jazz & Blues Discography 1916-1980. Utrecht, Spectrum, 1981. Illustrated in black-and-white. Boards. Hardbound. 4to. 247 pp. First edition. (A very good copy). (ISBN/EAN: 9789027492760) Booknr: 2460. € 18

MULLER, ELLEN & MAGDA KYROVA. Antoon Molkenboer. Ontwerpen voor muziek en toneel, 1895- 1917. Den Haag, Gemeentedrukkerij., 1983. Geïllustreerd in kleur en zwart-wit. Papier. 4to. 32 pp.. Uitgave van het Haags Gemeentemuseum. (Mooi exemplaar). Booknr: 2461. € 12

DALE, RODNEY. The world of jazz. n.p., Elsevier Dutton, 1980. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 192 p. (incl. index). Rodney Dale looks at the whole jazz-story from its earliest New Orleans period, the Blues and Ragtime, through the eras of the Big Bands, Swing and Modern Jazz. He explains the basis of the different Jazz styles and how the roles of of the music and its performers have changed over the years. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000052570650) Booknr: 2468. € 14

SMITH, CHARLES EDWARD, RAMSY, FREDERIC JR, ROGERS, CHARLES PAYNE & WILLIAM RUSSELL. The Jazz Record Book. Westport Connetticut, Greenwood Press, Publishers, 1978. Cloth. Hardbound. 8vo. XIV, 515 pp. (A very good copy).Facsimile reprint of the Smith and Durrell, 1942 edition. With index of Bands Booknr: 2470. € 18

SEIJBEL, MAARTEN & AART VELDMAN. Orgels rond het IJsselmeer. Houten, Den Hertog, 1984. Rijk geïlustreerd in zwart-wit en kleur. Karton. Gebonden. 8vo. 160 pp. (Mooi exemplaar). In de steden en dorpen rondom de voormalige Zuiderzee worden in vaak historische kerkgebouwen waardevolle kerkorgels bewaard. Deze orgels - vernuftige instrumenten in fraaie kasten - hebben elk hun eigen geschiedenis: die van de vele restauraties en uitbreidingen, van de bouwers en bespelers, enz. Op een bevattelijke wijze en in een heldere schrijftrant bespreekt de auteur (zelf kerkorganist en schrijver van vele orgelboeken) de vele lotgevallen die deze orgels hebben meegemaakt. Hij geeft alle bijzonderheden over de registers en besteedt ook aandacht aan andere bezienswaardigheden in de kerken. Het geheel is verlucht met werkelijk schitterende kleuren- en zwart/wit foto's. Bevat literatuuropgave over de orgels en vermelding van plaatopnamen. (NBD|Biblion recensie, Wout Strootman) (ISBN/EAN: 9789033103728) Booknr: 2472. € 12

SEIJBEL, MAARTEN. Koororgels in Nederland. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1979. Rijk geïllustreerd . Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 151 pp. Sijbel inventariseert en beschrijft zo'n 34 koororgels in Nederlandse kerken die naast het zogenaamde "grote" orgel (nog) in gebruik zijn. (Rug wat ontkleurd, overigens een goed ex.) (ISBN/EAN: 9789028850811) Booknr: 2476. € 12

SPELLMAN, DOREEN & SIDNEY SPELLMAN. Victorian Music Covers. London, Evelyn, Adams & Mackay Ltd, 1969. Illustrated in black-and-white and colour. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 72 pp. (Good copy). Booknr: 2497. € 12

HYATT KING, A. Four Hundred Years of Music Printing. London, Trustees of the British Museum, 1964. Illustrated in black-and-white with 20 full-page pictures of manuscripts (and others). Wrappers. 8vo. 48 pp. The author describes how the four chief processes of printing gradually developed in relation to the art of music itself. (A very good copy). Booknr: 2501. € 12

MUSIC MUZIEK. Het Tienjarig Bestaan van het Residentie-Orkest. z.p., z.d. (1913/1914), Papier. 8vo. 15 pp. (geniete brochure). (Voorzijde heeft grote vlek in de hoek, achterzijde ook iets smoezelig; het boekkatern ligt los in de omslag; het koordje ontbreekt). Booknr: 2522. € 6

MOLKENBOER, P. De geboorte van het Residentie-Orkest. Een herinnering bij het veertigjarig bestaan. z.p., z.j. (1944), Geïllustreerd. Papier. 8vo. 39 pp. Blauwe omslag van de brochure is rondom verschoten. Booknr: 2525. € 8

ESSER, CATEAU. Studies op vocaal-dramatisch gebied. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1903. Papier. 8vo. 54 pp. De brochure van het essay dat aanvankelijk onder de titel "Muzikale tekst-interpretatie" verschenen was in het Maandschrift Sempre Avanti. (Het papieren omslag is op de rug aan de onderzijde over 6 cm beschadigd. Verder ontbreekt aan de onderzijde van de voorkant een hoekje). Booknr: 2526. € 8

PAAP, WOUTER & WILLEM NOSKE. Geschiedenis van het Utrechts Symfonie Orkest. Utrecht, z.j. (1983), Rijk geïllustreerd. Papier. Gebonden in spiraal (buitenste bladen van transparant plastic). 8vo (oblong). 68 pp. (Mooi exemplaar). Uitgave t.g.v. het 170-jarig bestaan van het USO. (Met veel interessant historisch fotomateriaal). Booknr: 2530. € 12

AVERKAMP, ANT. De zangkunst en hare sterren. Met talrijke portretten en afbeeldingen. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman (z.j., Geïllustreerd. Halflinnen. Gebonden. Groot-8vo. 267 pp. (incl. namenregister). (Voor- en achterplat met verkleuringen in de marges. Overigens een goed exemplaar). Booknr: 2544. € 14

HASPELS, JAN JAAP. Daar zit muziek in. Mechanische muziekinstrumenten van speelklok tot pierement. Baarn, Bosch en Keuning, 1981. Geïllustreerd in zwart-wit en kleur. Papier. 8vo. 135 pp. Mooi ex. (ISBN/EAN: 0009024643872) Booknr: 2550. € 6

JARUSTOWSKI, B. Die dramaturgie der klassischen russischen Opera. Berlin, Henschelverlag, 1957. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 664 pp. A couple of pages have a tear next to the spine. Otherwise a fine copy. Booknr: 2562. € 15

MIES, PAUL. Franz Schubert. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1954. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 225 pp. Herausgegeben im Auftgage des deutschen Schubert-Ausschusses von Walther Vetter. (A good copy). Booknr: 2576. € 7

RUPPEL. H.H. Musik in unserer Zeit. Eine Bilanz von zehn Jahren. München, Prestel-Verlag, 1960. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 299 pp. The critic K.H. Ruppel followed the musical life for the last fourty years. He wrote articles for the Kölnische Zeitung and visited musical and theater activities all over Europe. From the contents: Klassische Tradition und Musik des 20. Jahrhunderts; Stationen des musikalischen Theaters; Festspiele und Festivals; Konzertleben und Musica Viva. (A very fine copy). Booknr: 2580. € 15

FESTSCHRIFT. Te Deum Laudamus. Chor an St. Maria Magdalena Geldern 1877 - 1977. Festschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens. Geldern, 1977. Illustrated. Paper. 8vo (oblong). 24pp. Booknr: 2585. € 10

MUZIEK MUSIC. Willem de Flesch 1687-1761. Concerten, Symposium, Chambres Musicales, Orgel- en Beiaarddag. Donderdag 10 september t/m zondag 20 september 1987: Feschtival Alkmaar. Alkmaar, 1987. Papier. 4to. 166 pp. (excl. enkele tientallen pp. programma-beschrijving). Voordrachten/Essays gehouden in Alkmaar, september 1987, o.m. door Peter Andriessen: Muziek in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw (English translation); Fr. van den Bremt-Purjah: De betekenis van Willem de Flesch voor muziekleven van zijn tijd (English translation); Willem Noske: De techniek in de werken voor strijkinstrumenten van Willem de Flesch en van zijn Nederlandse voorgangers en tijdgenoten (English translation); Gilbert Huybens: De beiaardkunst in de Nederlanden ten tijde van Willem de Flesch (English translation); Jan Jongepier: Het Alkmaarse Orgel in een overgangstijd (English translation). Het ex. vertoont gebruikssporen (was het eigendom van en is van zijn naam voorzien door de musicoloog Willem Noske). Booknr: 2587. € 12

AUBRY, PIERRE. Le Rythme Tonique dans la Poésie Liturgique et dans le Chant des Églises Chrétiennes au Moyen Age. Paris, H. Welter, Éditeur, 1903. Illustrated with musical examples. Paperback. Large-8vo. 84 pp. (partly unopened). Table des matières: Première Partie: Le Chant actuel dans les églises d'Orient; Deuxième Partie: L'Ancienne tradition rythmique l'accent. (Spine-ends with defects. Otherwise a fine copy). Booknr: 2603. € 57

WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. Die Händel-Oper auf der moderne Bühne. Ein Beitrag zu Geschichte und Praxis der Opern-Bearbeitung und Inszenierung in der Zeit von 1920 bis 1956. Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, 1957. Illustrated with 99 plates (photographs). Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 54 pp. text. A fine copy. Booknr: 2609. € 22

DIJK, PETER VAN & ROGÉR VAN DIJK. "Eenen schoonen orgel..." Het Ruprecht-orgel in de Tuindorpkerk te Utrecht. Uitgegeven ter voltooiing van de pijpwerkrestauratie. Utrecht, Orgelcommissie Tuindorpkerk/Stichting De Plantage, 2000. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 80 pp. (Mooi exemplaar). Het orgel dat thans de Utrechtse Tuindorpkerk siert, werd tussen 1704 en 1715 gebouwd voor de Mînderbroederskerk te Roermond. Bouwer was vrijwel zeker de uit Westfalen afkomstige orgelmaker Conradus Ruprecht II. Van zijn belangrijke oeuvre bleef verder slechts enig pijpwerk en een tweetal orgelkasten bewaard, zodat het Utrechtse Tuindorpkerk-orgel als een uniek instrument kan worden bestempeld. (ISBN/EAN: 9789080574649) Booknr: 2632. € 10

KNUTTEL, JOHANNES ADRIANUS NELINUS. Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming. Groningen - Amsterdam, Bouma's Boekhuis/Bert Hagen, 1974. Linnen. Gebonden. 8vo. 543 pp. (Herdruk van de uitgave Rotterdam, 1906). (Heel mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060880412) Booknr: 2643. € 18

WALTHER BOER, C.L. Chansonvormen op het einde van de XVde eeuw. Een studie naar aanleiding van Petrucci's "Harmonice Musices Odhecaton". Amsterdam, H.J. Paris, 1938. Met 33 pp. muziekvoorbeelden. Papier. 8vo. VIII, 127 pp. (diss. met stellingen). Wat roestvlekjes hier en daar en sporen van een nietje op enkele pagina's. Overigens een goed ex.) Booknr: 2724. € 14

ADLER, GUIDO, AVERKAMP, ANT., E.A. (SCHEURLEER, D.F.). Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70sten verjaardag. Bijdragen van vrienden en vereerders op het gebied der muziek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. Frontispice portret van Scheurleer. Geïllustreerd met afbeeldingen en muziekvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. XII, 396 pp. Met bibliografie van de werken van S. (De randen zijn wat gesleten; onderaan de rug witte resten van een sticker; enkele stempels aan binnenzijde). Booknr: 2730. € 25

LENAERTS, R. Het Nederlandsch Polifonies Lied in de Zestiende Eeuw. Mechelen - Amsterdam, Het Kompas - De Spieghel, 1933. Linnen. Gebonden. 8vo. XVIII, 173 pp. (tekst), 129 pp. (met muziekbijlage). (Door het boek heen op plaatsen strepen met zacht potlood in de kantlijn. Verder een heel goed exemplaar). Booknr: 2732. € 25

QUOIKA, RUDOLF. Die altösterreichische Orgel der späten Gotik, der Renaissance und des Barock. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1953. Paperback. 8vo. 73 pp. (A very good copy). Booknr: 2736. € 12

WIRHT, H.F. Der Untergang des Niederländischen Volksliedes. Mit Beilagen. Haag, Martinus Nijhoff, 1911. Wrappers. Large-8vo. XVI, 357 pp. A literary history of the Dutch folksongs from Jacob van Maerlant to Multatuli. Booknr: 2737. € 25

LOEWENFELD, HANS (LEONARD KLEIBER). Leonhard Kleber und sein Orgelltabulaturbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Orgelmusik in beginnenden 16. Jahrhundert. Hilversum, Frits Knuf, 1968. With musical examples. Wrappers. 8vo. ((14) not numbered) and 81 pp. (The text of Kleber is a facsimile reprint of the Berlin, 1897 edition). Notes to Loewenfeld by Peter Williams. (A very fine copy). Booknr: 2742. € 16

DILLE, DENIS (HRSG.). Thematisches Verzeichnis der Jugendwerke Béla Bartóks 1890-1904. Kassel-Basel-Tours-London, Bärenreiter, 1976. Illustrated with 42 pp. pictures and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 295 pp. A very fine copy. Booknr: 2747. € 19

MAAS, C.J. Geschiedenis van het meerstemmig Magnificat tot omstreeks 1525. Groningen, V.R.B., 1967. Met talrijke muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 208 pp. (diss. met stellingen). (Benedenhoekje voorzijde wat vlekkerig/smoezelig, rug licht gebruind; overigens een goed exemplaar). The Magnificat (Latin: [My soul] magnifies) also known as the Song of Mary or the Canticle of Mary is a canticle frequently sung (or spoken) liturgically in Christian church services. It is one of the eight most ancient Christian hymns and perhaps the earliest Marian hymn. Its name comes from the first word of the Latin version of the canticle's text. The text of the canticle is taken directly from the Gospel of Luke (Luke 1:46-55) where it is spoken by the Virgin Mary upon the occasion of her Visitation to her cousin Elizabeth. In the narrative, after Mary greets Elizabeth, who is pregnant with the future John the Baptist, the child moves within Elizabeth's womb. When Elizabeth praises Mary for her faith, Mary sings what is now known as the Magnificat in response. Booknr: 2752. € 12

FISCHER, PIETER. (RED.) Organicae Voces. Festschrift Joseph Smits van Waesberghe. Angeboten anlässlich seines 60. Geburtstages 18. April 1961. Amsterdam, I.M.M. Instituut voor Middeleeuwse Muziekwetenschap, 1963. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 180 pp. (with handwritten signature of Smits van Waesberghe). This copy is from the library of the editor Pieter Fischer, and includes a typed letter, with the handwritten signature of Smits van Waesberge in whitch he expresses his gratitude to Fischer for his contribution to "Organicae Voces". (In rear pocket). (With a bibliography of works published by S. v. W). Contributions in German, English, French and Dutch. (A fine copy). Booknr: 2766. € 35

DIJK, HANS VAN. Jan van Gilse, strijder en idealist. Een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse muziekgeschiedenis in de periode 1900 - 1944. z.p., Frits Knuf, 1988. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 377 pp. Hans van Dijks verkorte versie van zijn gelijknamige proefschrift uit 1979. (Met name de voetnoten zijn weggelaten). Een beeld van de controverse waarin Van Gilse - componist en dirigent van het USU - terecht kwam. (Pas) in 2007 krijgt Van Gilse een blijvend eerbetoon in Utrecht voor zijn bijdrage aan het Utrechtse muziekleven en het Conservatorium! (Een mooi ex.emplaar, met een verweerd plekje onder aan de achterzijde) Booknr: 2801. € 15

LOUPIEN, SERGE (ED.). Country. Les incontournables. Levallois-Perret Cedex, Filipacchi, 1995. Fully Illustrated with full-page photographs in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 237 pp. Monographies of appr. 100 heroes of country, blues, pop and r&b, in the French language. (A fine copy). Booknr: 2813. € 25

AERTS, J. & CH. PHILIPPON. 150 ans de fanfares et harmonies en Belgique. Bruxelles, 1980. Illustrated. Paperback. 4to. 80 pp. (A very good copy). Exposition, Bruxelles, 16 avril au 1er juin 1980. Booknr: 2884. € 10

MERWE, JAAP VAN DE. Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten! Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen. Utrecht/Antwerpen, Bruna, 1974. Rijk geïllustreerd met foto's en liederen, veelal met notenschrift. Paperback. 8vo. 400 pp. (Vouwtje in hoek achterzijde omslag. Verder een goed exemplaar). Overzicht van de socialistische liederencultuur in de 20e eeuw. (ISBN/EAN: 0009022971910) Booknr: 2971. € 10

SASSE, KONRAD (ED.). Händel Bibliographie. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1967. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 432 pp. "Zusammengestellt unter Verwendung des im Händel-Jahrbuch 1933 von Kurt Taut veröffentlichten Verzeichnisses des Schrifttums über Georg Friedrich Händel. Abgeschlossen im Jahre 1961. 2. verbesserte Auflage mit Nachtrag für die Jahre 1962-1965." (A fine copy!). Booknr: 3011. € 25

STEGEMANN, MICHAEL. Camille Saint-Saëns and the French Solo Concerto from 1850 to 1920. Portland, Oregon, Amadeus Press, 1991. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 341 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000931340357) Booknr: 3050. € 15

BORRIS, SIEGFRIED, FOLJANTY, DETLEF, INOUE, TAKESHI & SABURO MOROI. Musikleben in Japan in Gechichte und Gegenwart, Berichte, Statistieken, Anschriften. Kasel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1967. Illustrated. Wrappers. 8vo. 246 pp. A good copy. Booknr: 3062. € 9

SCHULZE, HERBERT. Orgelprojekte 1942-1978. Ein Beitrag zur Kunst der Orgeldisposition und -mensuration. Unter Mitwirkung von Dr. Karl Theodor Kühn. Berlin, Karl H. Henssel Verlag, 1979. Illustrated with 64 pictures. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to.148, XIX pp. (A good copy. Dustjacket with small defect to top). Booknr: 3073. € 18

SMYTH, ALAN (ED.). To speak for ourselves. The London Symphony Orchestra. London, William Kimber, 1970. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. Twenty-one of the musicians and their conductor have been interviewed, about their playing (and their lives). The players were selected as being representative of their instrumental sections within the orchestra. (I: André Previn; II The Strings; III Woodwind; IV: Horns and Brass; V: Timpani, Percussion, Harp) Booknr: 3081. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. Programma orgelfestival Limburg 1994. 1994. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 60 pp. Programma's van de concerten en beschrijving van orgels in Zuid-Limburg. Booknr: 3086. € 6

ORGEL ORGAN ORGUE. Programma orgelfestival Limburg 1993. 1993. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 56 pp. Programma's van de concerten en beschrijving van orgels in Zuid-Limburg. Booknr: 3087. € 6

ELSENDOORN, JO (ED.). Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan. z.p., 1980. Geïllustreerd. Karton. Gebonden. 8vo. 63 pp. Uit de inhoud: Begin; Doel; Concerten in Nederland; Concerten buiten Nederland; In het theater; Grammofoonplaten en radio; Over programmering. Personalia: orkestleden, dirigenten, solisten. Booknr: 3114. € 9

KINSKY, GEORG. Die Originalausgaben der Werke Johann Sebastian Bachs. Ein Beitrag zur Musikbibliographie. Wien Leipzig Zürich, Herbert Reichner Verlag, 1937. With facsimiles. Cloth. Hardbound. 8vo. 134 pp. On the few editions of his work that were published during the life of J.S. Bach. (A good copy). Booknr: 3118. € 12

OVERBEEKE, EMANUEL. Muzikale dubbellevens. Composities met een tweede naam. Utrecht, Kwadraat, 1991. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 388 pp. Register. Veel muziekstukken zijn voorzien van een tweede naam: een extra titel, een ondertitel of een bijnaam. De auteur gaat de ontstaansgeschiedenis hiervan na en plaatst de composities in de tijd. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 9789064811555) Booknr: 3183. € 18

MUSIC MUZIEK. Een spiegel van diamant. Keuze uit 60 jaar R.Ph.O.-programma's. Rotterdam, De Maassad, 1978. Papier. Groot-8vo. 60 pp. (+ 4). Een zestigtal programma's van het Rotterdams Philharmonisch Orkest in facsimile. (Mooi ex.). Booknr: 3209. € 9

WÜRTZ, ROLAND. Das Mannheimer Mozart-Buch. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1979. Illustrated. Paperback. 8vo. 308 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000379590238) Booknr: 3216. € 8

REESER, EDUARD. De klaviersonate met vioolbegeleiding in het Parijsche muziekleven ten tijde van Mozart. Rotterdam, W.L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1939. Met 90 muziekvoorbeelden en een bijvoegsel van 12 sonates. Paperback. Met omslag. 4to. 178 pp. (tekst met register); 102 pp. (sonates). (diss/thesis). Het proefschrift van musicioloog Eduard Reesink. Booknr: 3227. € 45

BUYK, RIEN. Langs kerken en kapellen. Orgeltocht door Nederland. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Geïllustreerd met ongeveer 90 paginagrote foto's. Linnen. Met stofomslag. 4to. VI, 192 pp. (Mooi exemplaar. Kleine beschadiging bovenzijde stofomslag). Provinciegewijs worden orgels besproken en afgebeeld. Booknr: 3231. € 15

LUGARD, G.J. E.A. (RED.). Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie. 1959, 13 Jaargang. Zwolle, Koninklijke Uitgeverij Van de Erven J.J. Tijl, 1959. Geïllustreerd. Gedecoreerde borden. Gebonden. 4to. 138 pp. (Mooi exemplaar). Naast meer topografische en cultuur-historische getinte artikelen een 25 pp. groot en interessant artikel van Henri Th. Timmerman (Zwolle), getiteld "Roem van een barokorgel". (o.a. over Arp Schnitger). Booknr: 3232. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgels uit de St. Lambertuskerk te Helmond Helmond, 1954. Met foto's en tekeningen van meerdere Robustelly-orgels. Papier. 8vo. 16 pp. Uitgave t.g.v. de officiële inspeling van het orgel, na restauratie door de firma L. Verschueren te Heijthuijsen. De tekst is een uittreksel van het grotere artikel van de hand van M.A. Vente, later verschenen in het januari-nummer 1955 van "Brabantia" Booknr: 3241. € 9

KLEIJ, W.D. V.D. & WILLEM HENDRIK ZWART. Kamper Orgels deel I. Kampen, 1975. Geïllustreerd. Papier. 4to. 89 pp. Het orgel in de St. Nocolaas- of Bovenkerk (over de orgels in de geschiedenis, met lijst van organisten en Kamper orgelmakers. (De rug van het boek is op de hoeken geschaafd. Aan de bovenkant een scheurtje in de rug over 2 cm. Overigens een redelijk ex). Booknr: 3243. € 7

ORGEL ORGAN ORGUE. Walcker. Hausmitteilung Juni 1959 Nr. 22. Wien, E.F. Walcker & Cie Orgelbau, 1959. Illustrated. Wrappers. 8vo. 36 pp. Essays: A. Bouman (Vom Wesen der Orgel), Walter Leib (Kennzeichen und Werte der Orgelregistergrupppen), and others. Booknr: 3249. € 12

BAKX, PHONS. De gedachtenverdrijver. De historie van de mondharp. Antwerpen - Baarn, Hadewijch, 1992. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 174 pp. (Mooi exemplaar). Historie van de mondharp en haar mythische karakter. (ISBN/EAN: 9789052401638) Booknr: 3260. € 10

DOBRIN, ARNOLD. Igor Strawinsky. His life and times. New York, Thomas Y. Cromwell Company, 1970. Illustrated with photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. VIII, 197 pp. Dobrin's perceptive account of Stravinsky's life is set against a background of the great cities of Europe, and evokes such legendary figures as Nijinsky, Cocteau and Auden. (a good copy). Booknr: 3265. € 12

BUCHNER, ALEXANDER. Musical Instruments through the Ages. London, Spring Books, 1964. Fully illustrated with 323 full-(or half-)page photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. VX, 37 pp. (text) Dustjacket wirh small defects at the edges. Otherwise a very fine copy. Booknr: 3268. € 22

FROTSCHER, GOTTHOLD. Orgeln. (Orphica Critica). Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1968. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 4to (oblong). 78 pp. (+ LP-disc with musical examples). (Orphica critica, herausgegeben von Karl Breh). (Book and disc both in very fine condition; in a cardbord box).From the contents: Die Klangwelt der Orgel; Die Gliederung der Stimmen; Das Regierwerk; Die raumakoustische Gestaltung der Orgel; Dispositionen; Transportable Orgeln; Das Elektrium; Gattungen und Formen der Orgelmusik; Orgelspiel. Booknr: 3284. € 15

BELLERMANN, HEINRICH. (HUSMANN, HEINRICH (HRSG.). Die Mensuralnoten und Taktzeichen des 15. und 16. Jahrhunderts. Berlin, Walter de Gruyter, 1963. Illustrated with musical examples. Cloth (with glassine dustjacket). Hardbound. 8vo. XII, 142 pp. In cardbord box. A fine copy. 4. erweiterte Auflage. Booknr: 3287. € 16

KUHN, G.J., KUHN, J.R. & FRANS WÄBER. Volkslieder und Gedichte. Bern, Biel, Zürich, Verlag von Ernst Kuhn, 1913. With 2 illustrations. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 186 pp. (A very good copy). Eingeleitet und neu herausgegeben von Heinrich Stichelberger. Booknr: 3293. € 15

REESER, EDUARD (SIGNED - GESIGNEERD - SIGNIERT). Een eeuw Nederlandse muziek 1815 - 1915. Amsterdam, Em. Querido's Uitgeverij, 1950. Met 90 afbeeldingen en 189 muziekvoorbeelden. Linnen. Gebonden.. 8vo. 313 pp. Met een handgeschreven opdracht en signatuur van vertaler Marko Fondse voor Jan Fontijn (o.m. biograaf van Van Eeden). Booknr: 3295. € 18

SCHOUEN, HENNIE. Hugo Wolf. Mensch en componist. Amsterdam, H.J. Paris, 1935. Geïllustreerd. Papier, 8vo. 131 pp. Wat roest op de bladen. Verder goed exemplaar. Booknr: 3296. € 10

GRASBERGER, FRANZ. Das kleine Brahmsbuch. Zürich, Ex Libris, 1973. Illustrated. Boards. Hardbound. Small-8vo. 119 pp. A very fine copy. Booknr: 3297. € 8

CONRAD, LEOPOLD. Musica Panhumania. Sinn und Gestaltung in der Musik. Entwurf einer intentionalen Musikästhetik. Berlin, Walter de Gruyter, 1958. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 377 pp. (A very good copy). Inhalt: 1. Klangdimension. 2. Noesis. 3. Humanitas. 4. Ursprung. 5. Ordnung. 6. Ganzheit. 7. Cusanischer Kreis. 8. Läuterung. Indices. Booknr: 3330. € 15

DIETZ, MAX. Geschichte des musikalischen Dramas in Frankreich während der Revolution bis zum Directorium (1787-1795) in künstlerischer, sittlicher und politischer Beziehung. Hildesheim/New York/Wiesbaden, Georg Olms - Breitkopf & Härtel, 1970. Cloth. Hardbound. Small-8vo. VIII, 472 pp. (Facsimile reprint of the Leipzig, 1893 edition). A perfect copy. Booknr: 3336. € 25

MARTIN, GEORGE. Verdi. His Music, Life and Times. London, Macmillan & Co, 1965. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 522 pp. (A good copy). Booknr: 3337. € 12

ROSS, ANNE. (ED.). The Opera Directory. London, John Calder, 1961. Cloth. Hardbound. 8vo. XII, 566 pp. A functional book with operatic facts and figures: Opera Singers, Operette Singers and others with unspecified voices; Conductors and musical staff including répétiteurs and chorus masters; Producers and designers; Administrative and technical staff; Festivals, Organizations, etc, etc. Booknr: 3394. € 10

AUSTIN, WILLIAM W. Music in the 20th Century. From Debussy through Stravinsky. London, J.M. Dent & Sons, 1966. With photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XX, 708 pp. (A good copy). Booknr: 3402. € 18

BRYMER, JACK. Klarinet. Naarden, A.J.G. Strengholt's Boeken, 1979. Geïllustreerd met foto's, tekeningen en notenvoorbeelden. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 320 pp. (Yehudi Menuhin Reeks, 3). (Mooi exemplaar). Geschreven voor zowel de beginnende als de gevorderde klarinettist. (ISBN/EAN: 0000906010501) Booknr: 3410. € 15

ACHT, ROB VAN, BOUTERSE, JAN & PIET DHONT. Niederländische Doppelrohrblattinstrumente des 17. und 18. Jahrhunderts. Dutch double reed instruments of the 17th and 18th centuries. Laaber, Laaber-Verlag, 1997. Illustrated with photographs and drawings in colour and black-and-white. Black cloth. With dustjacket. Hardbound. 255 pp. Folio (Sizes: 43 x 31 cm. Weight: 4 kg). Last copies: reduced price! Sammlung/Collection Haags Gemeentemuseum. Bilingual. This publication is the second of the series describing catalogues of the world famous collection of Dutch wind instruments from the period 1670-1820 (bilingual German and English). The book gives detailed plans of all the collection of double reed instruments of the Haags Gemeentemuseum. Preface by Han de Vries. From the Introduction: "Commencing with an introductory chapter on the socio-cultural context of windinstrument construction in the Netherlands and Amsterdam's role as a centre of that activity, the book then focuses on tone production, technical aspects and measurement data. (It gives an overvieuw of the Dutch makers of double reed instruments (Abraham van Ardenburg, Willem Beuker, Thomas Boekhout, Richard Haka, Coenraad Rijkel, Johannes van de Knikker, Hendrik & Frederik Richters, Jan Steenbergen, Engelbert Terton, Robert Wijn & W. Wijne), with a brief biographical note on each maker in chronological order of birth day). The playable instruments were tested by oboist Piet Dhont and bassoonist Peter van der Poel, both of whom also make oboes and bassoons". (Beautiful book, mint copy!). (ISBN/EAN: 0003890073212) Booknr: 3473. € 35

PAUMGARTNER, BERNHARD. Erinnerungen. Salzburg, Residenz Verlag, 1969. Illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 209 pp. (Dustjacket with small defects). Bernhard Paumgartner (* 14. November 1887 in Wien; - 27. Juli 1971 in Salzburg), war ein österreichischer Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler, Pädagoge, Gründungsmitglied und Präsident der Salzburger Festspiele. Bernhard Paumgartner war der Sohn des Komponisten und Musikschriftstellers Hans Paumgartner und der bekannten Sängerin Rosa Papier. Er studierte in Wien, unter anderem bei Bruno Walter sowie auf der Universität. Paumgartner leitete das Wiener Tonkünstler-Orchester und wurde 1917 Leiter des Salzburger Mozarteums. In Salzburg hat er maßgeblich an der Gestaltung der Festspiele mitgewirkt und leitete unter anderem Serenadenkonzerte. Zusammen mit Felix Petyrek arbeitete er an der Musikhistorischen Zentrale beim k.u.k. Kriegsministerium. Als Komponist verfasste Bernhard Paumgartner Opern, Kantaten, Lieder und Chöre. Als Herausgeber veröffentlichte er 1922 Das Taghorn, eine Sammlung von Werken der Minnesänger. Er gab die Violinschule von Leopold Mozart sowie Werke von Monteverdi, Locatelli und anderen Meistern des 17. und 18. Jahrhunderts neu heraus. Booknr: 3480. € 10

MERIAN, WILHELM. Basels Musikleben im XIX. Jahrhundert. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1920. Illustrated (with several full-page plates). Original decorated boards. 8vo. 238 pp. A very good copy. Booknr: 3490. € 10

DUNWELL, WILFRID. Music and the European Mind. New York, Thomas Yoseloff, 1962. With 21 illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 208 pp. Flaptext: "Music and the European Mind" presents an outline of the relation of music and the other arts to the ways of life, the thoughts, and the beliefs of the nations of Europe." (A very good copy). Booknr: 3491. € 15

HUGHES, SPIKE. Glyndebourne. A History of the Festival Opera. London, Methuen, 1965. Illustrated (10 illustrations in colour, 93 in black-and-white). Cloth. With dustjacket. Hardbound. Small-4to. 307 pp. Glyndebourne: founded in 1934 by Audrey and John Christie. With: List of operas and casts in chronological order (1934-64); List of artists in principal roles (1934-64); Glynbourne recordings; General index. Booknr: 3529. € 14

RENNER, HANS Oper Operette Musical. Ein Führer durch das Musiktheater unserer Zeit. München, Südwest Verlag, 1973. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 664 pp. Booknr: 3530. € 16

WOLF, GERD & ERST WAELTNER. Opernlexicon. Ein Führer durch die Welt der Oper. München, n.d., Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 512 pp. Afine copy. Booknr: 3531. € 16

BAUMGARTNER, ALFRED. Neuer Konzert Führer. Orchestwerke, Kammermusik, Vokalwerke. Von der Gregorianik bis zur Avantgarde. Wien, Wiener Verlag, 1978. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 672 pp. A fine copy. Booknr: 3532. € 21

CATALOGUE. Catalogue of the Music Library of Edward Francis Rimbault sold at London 31 July - 7 August 1877. With the Library of Dr. Rainbeau. With an introduction by A. Hyatt King. Buren, Frits Knuf, 1975. Paperback. 8vo. 159 pp. (Facsimile reprint of the London, 1877 edition). A fine copy (Wrappers partly discoulered). Booknr: 3533. € 10

TURNER, BRUCE. Hot air, cool music. London Melbourne New York, Quartet Books, 1984. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 248 pp. The autobiography of Bruce Turner, Britain jazz musician. (A fine copy). Bruce Turner (5 July 1922 - 28 November 1993) was an English saxophonist, clarinetist, and bandleader. Born Malcolm Bruce Turner in Saltburn, and educated at Dulwich College, he learned to play the clarinet as a schoolboy and began playing alto sax while serving in the Royal Air Force in 1943 during World War II. He played with Freddy Randall from 1948-53, and worked on the Queen Mary in a dance band and in a quartet with Dill Jones and Peter Ind. He briefly studied under Lee Konitz in New York City in 1950. (ISBN/EAN: 0000704324598) Booknr: 3539. € 14

POLLMANN, J. Ons eigen volkslied. Amsterdam, H.J. Paris, 1936. Papier. 8vo. 247 pp. Een historische blik op het Nederlandse volkslied door kenner bij uitstek Jop Pollmann. (Goed exemplaar.Bovenzijde linnen bij rug licht beschadigd. Enkele namen op schutblad). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, vriend van Pollmann, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 3541. € 18

KNOTH, ROBERT & JAN WILLEM STEENMEIJER. Nederlandse Pophelden gefotografeerd. z.p., Luitingh-Sijthoff, 1993. Gedecoreerde borden. Gebonden. 4to. 111 p. Tevens een overzicht van de grote Nederlandse popartiesten van nu en de afgelopen decennia. (Mooi exemplaar) (ISBN/EAN: 9789024512386) Booknr: 3557. € 15

BAINES, ANTHONY. Woodwind Instruments and their History. London, Faber and Faber Limited. n.d., Illustrated. Cloth. Without dustjacket. Hardbound. 8vo. 382 pp. (A good copy). Booknr: 3560. € 14

HARTOG, JACQUES (SCHUBERTH). Schuberth's Woordenboek voor termen, gebruikelijk op muzikaal gebied. Omgewerkt, verbeterd en aanmerkelijk vermeerderd . Benevens een Aanhangsel bevattende korte medeedelingen omtrent verschillende (vooral Nederlandsche) toonkunstenaars. Haarlem, H.J. Otto, 1891. Linnen. Gebonden. 8vo. 143 pp. Mooi ex.; goud op voorzijde. Booknr: 3562. € 19

DENTON ESSER, GRACE. Madame Impresario. A Personal Chronicle of an Epoch. Yucca Valley Calif., Manzanita Press, 1974. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 230 pp. (Dustjacket with defects and repairs; else a very good copy). "The great personalities of music of both Concert Hall and Opera House are here and will recall to all of us moments of music which we cherish." (flaptext). Examples of the formidable list of artists and events she presented include: Chicago Civic Opera, Philadelphia Orchestra with Stokowski, Boston Symphony with Koussevitzki, Max Reinhardt productions, etc., etc. Booknr: 3605. € 18

BOTTENHEIM, S.A.M. De opera in Nederland. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1946. Geïllustreerd. Halflinnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 271 pp. (Patria, nr. XXXVII). Stofomslag met lichte beschadiging aan bovenzijde rug. Overigens een goed ex. Booknr: 3610. € 12

PLEASANTS, HENRY. Opera in crisis. Tradition, present, future. London, Thames and Hudson, 1989. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 128 pp. Henry Pleasants' essays discusses various aspects of contemporary opera scenes from the viewpoint of one who has been listening to, and writing about, opera in Europe and America for sixty years. (A very fine copy). (ISBN/EAN: 0000050001468) Booknr: 3614. € 12

DENT, EDWARD, J. The rise of romantic opera. Cambridge, Cambridge University Press, 1979. Wrappers. 8vo. X, 198 pp. Edited by Winton Dean. A fine copy. Booknr: 3620. € 16

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: Peter Benoit. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van de Nederlandse componist (beschermd met transparant papier) en handtekening van de componist. 17 pp. tekst over leven en werk van de musicus (in rood kader); gevolgd door "Lijst van compositiën" en de muziek van de compositie "Artevelde's Geest", uit het zanggedicht "De Schelde".(4 pp.) De rug van de omslag is licht beschadigd. Een tekstpagina gebruind. De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3625. € 25

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: Jan Conradus Boers. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van de Nederlandse componist (beschermd met transparant papier) en handtekening van de componist. 16 pp. tekst over leven en werk van de musicus (in rood kader); gevolgd door de compositie "Ständchen von Reinick" (4 pp.). De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3626. € 25

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: Brandts Buys. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van deze Nederlandse componistenfamilie (5 leden) met hun lijsten van gedrukte compositiën. 20 pp. tekst over leven en werk (in rood kader); gevolgd door de compositie "Alaert Beiling" (Fragment uit de Opera), muziek van Henri F. Robert Brandts Buys (4 pp.). De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3627. € 25

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: J.H. Cramer. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van de Nederlandse componist en handtekening van de componist. 11 pp. tekst over leven en werk van de musicus (in rood kader). De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3629. € 25

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: Richard Hol. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van de Nederlandse componist (beschermd met transparant papier) en handtekening van de componist. 19 pp. tekst over leven en werk van de musicus (in rood kader) en de lijst der uitgegeven muziekwerken; gevolgd door de compositie "Fragment uit Floris V, 5e bedrijf" (2 pp.) Tekstpagina gebruind. De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3631. € 25

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: Henri Viotta. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van de Nederlandse componist (beschermd met transparant papier) en handtekening van de componist. 16 pp. tekst over leven en werk van de musicus (in rood kader); gevolgd door de compositie "Albumblad" (1 pp.) De omslag is licht beschadigd. Tekstpagina gebruind. De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3639. € 25

VIOTTA, HENRI. Onze Hedendaagsche Toonkunstenaars: Bernard Zweers, S. van Millingen, Anton Averkamp. (dubbelnummer) Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. z.j. (1892-96?), Papieren omslag (460 x 340 mm) bevattend: op Engels karton geplakt origineel foto-portret (150 x 105 mm) van de Nederlandse componist (beschermd met transparant papier) en handtekening van de componist. 7 pp. tekst over leven en werk van de musicus Zweers (in rood kader) met een lijst van in druk verschenen compositiën; gevolgd door de compositie "Fragment uit het 2e deel (Op het land) van de derde sinfonie (Aan mijn Vaderland)".(2 pp.); 5 pp. tekst over Van Milligen met een lijst van uitgegeven en onuitgegeven werken; gevolgd door de composities " Bagatelle" en "Albumblad"; 5 pp. tekst over Averkamp, gevolgd door de compositie "Rouw", voor altstem met pianobegeleiding op een gedicht van Hélène Swarth (3 pp.) Voor- en achterzijde van de omslag los van elkaar. Enkele tekstpagina's gebruind. De map maakt deel uit van een serie van 20 delen; alle van de hand van Viotta. Booknr: 3641. € 25

GLOCK, WILLIAM. Notes in advance. Oxford New York, Oxford University Press, 1991. With 26 photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XI, 226 pp. (A very good copy). The books includes glimps and in some cases fuller portraits of many of the musicians with whom Glock - as Controller of Music at the BBC (planner of the Proms) - had worked: Igor Stravinsky, Pierre Boulez, Roberto Gerhard, Hans Keller, Elliott Carter, Sir Malcolm Sargent, and many others. Sir William Frederick Glock (3 May 1908 - 28 June 2000) was a British music critic and musical administrator. Glock was born in London. He read history at the University of Cambridge and was an organ scholar at Gonville and Caius College, Cambridge. Glock studied piano with Artur Schnabel in Berlin from 1930 to 1933. Glock was first music critic of the Daily Telegraph in 1934, and then of The Observer (1934-1945). He served in the Royal Air Force during World War II. In 1949 he founded the music journal The Score, and served as its editor until 1961. He later became music critic at the New Statesman, from 1958 to 1959. Glock became the first director of the Bryanston Summer School of Music in 1948. On the encouragement of Schnabel, he founded the Dartington International Summer School in 1953, and was its director until 1979. The summer school put on performances of works by contemporary composers and courses for musicians. Notable participants included the Amadeus Quartet, Nadia Boulanger, Paul Hindemith, Igor Stravinsky, Boris Blacher and Georges Enescu. He later served as Director of the Bath Festival from 1976 to 1984. Glock served as BBC Controller of Music from 1959 to 1972. From 1960 to 1973, Glock was also Controller of The Proms, and took over personal single leadership of The Proms whereas formerly a committee had been in charge of them. During his tenure, Glock arranged performances and commissions of works by many contemporary composers, such as Arnold, Boulez, Berio, Carter, Dallapiccola, Peter Maxwell Davies, Gerhard, Henze, Ligeti, Lutos?awski, Lutyens, Maw, Messiaen, Nono, Stockhausen, and Tippett. Davies dedicated three works to Glock: Symphony No. 1 (1976), Unbroken Circle (1984) and Mishkenot (1988). In Proms programmes Glock expanded as well the presence of music by past composers such as Purcell, Cavalli, Monteverdi, Byrd, Palestrina, Dufay, Dunstaple and Machaut, as well as less-often performed works of Bach and Haydn. (ISBN/EAN: 9780198161929) Booknr: 3647. € 12

LEBRECHT, NORMAN. Mahler Remembered. London Boston, Faber and Faber, 1987. Illustrated. Paperback. 8vo. 322 pp. ISBN 0571146929. (With traces of use: spine discoloured, with pencil underlinings). Booknr: 3661. € 6

BREDSCHNEYDER, FRED. Nieuw Operette en Musical Boek. Tirion, Baarn, 1989. Geïllustreerd. Met stofomslag. Gebonden. 8vo .272 pp. Compleet naslagwerk. Mooi ex. Booknr: 3672. € 21

HORESJ, ANTONIN. Antonin Dvorak. Sein Leben und Werk in Bildern. Artia, Praag, 1955. Fully illustrated. Cloth. Hardbound 4to. Pages not numbered (appr. 250 pp.) Fine copy. Booknr: 3686. € 18

SCHMIEDER, WOLFGANG (HRSG.).- Thematisch-systematisches Verzeichnis der Musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis (BWV). Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1961. Cloth. Hardbound. Large-8vo. XXII; 747 pp. Seperatily added: Albert Schweizer - Johann Sebastian Bach; Gegenüberstellung der im Bach-Werke-Verzeichnis zitierten Seitenhinweise der Ausgaben bis 1937 mit denen des vollständigen Neusatzes des Werkes vom Jahre 1951 (4 pp.). Very fine copy. Booknr: 3769. € 30

TSCHAIKOWSKY-STUDIO INSTITUT INTERNATIONAL (HRSG). Systematisches Verzeichnis der Werke von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Hamburg, Musikverlag Hans Sikorski, 1973. Cloth. Hardbound. Small-4to. 112 pp. A very fine copy. Booknr: 3771. € 60

NOLTHENIUS, HELENE. Concertgebouw spelenderwijs.Vijf beeldvariaties op het thema concertgebouw. Met een zesde variatie 'Ad Libitum' door Paul Cronheim. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1969. Rijk geïllustreerd. Gebonden met stofomslag. Klein-4to. Inclusief grammofoonplaatje (45-toeren) met uitvoeringen door Van Beinum en Mengelberg.174 pp. Variatie 1: De Toonkunst krijgt een huis; 2. En dat huis krijgt zijn orkest; 3. En 't orkest dat wordt beroemd; 4. En nu laten zij het huis alleen; 5. Maar zij keren steeds weer terug; 6. 'ad libidum': Excursie naar de opera. (Rug van stofomslag ontkleurd; overigens een goed ex.). Booknr: 3775. € 12

NELSON, SHEILA M. The Violin and Viola. London, Ernest Benn Limited, 1972. With 24 plates and many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. (From the Series: Instruments of the Orchestra). A very fine copy. Booknr: 3778. € 30

MÖLLER, MAX & MAX MÖLLER. Italiaansche Vioolbouw. Van Gaspar da Salo tot Pressenda. Beknopt overzicht van ontstaan en ontwikkeling der vioolbouwkunst in Italië. Amsterdam, Max Möller N.V., 1938. 39 plates with violins photographed from three directions (front, side, back). Cloth. Hardbound. 8vo. 61 pp. Overview of the old Italian violin-building in accordance with violins from the own collection of father and son Möller, famous Dutch violin-builders. Published by occasion of the 25th anniversary of their business. Limited edition of 1000 copies; this is number 129. (A fine copy). Booknr: 3785. € 175

UPTON, GEORGE P. Theodore Thomas. A Musical Autobiography. New York, Da Capo Press, 1964. Illustrated. Boards. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 69, 378 pp. (Reprint of the original 2-volume edition Chicago, 1905) Thomas was violinist, conductor of the New York Philharmonic (for thirteen seasons) and founder (in 1891) and first conductor of the Chicago Symphony Orchestra .(With a new introduction by Leon Stein. The list of "Concert Programmes 1855-1905" in the 1905-edition was omitted in order to include the new introduction and appendices.) A very fine copy of an interesting title. Booknr: 3895. € 14

PHILLIPS, HARVEY & WILLIAM WINKLE. The Art of Tuba and Euphonium. Secaucus, New Jersey, Summy-Birchard., 1992. Illustrated. Paperback. 4to. 90 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000874876826) Booknr: 3907. € 25

JANSSENS, ROBERT. Geschiedenis van de luit en de gitaar. (History of the lute and the guitar). Antwerpen, Metropolis, 1980. Met 8 platen. Paperback. 8vo. 239 pp. (Mooi exemplaar). Over de geschiedenis, de muziek, de bouwers, enz. van deze instrumenten. Booknr: 3915. € 25

VÉBER, GYULA. Ungarische Elemente in der Opernmusik Ferenc Erkels. Bilthoven, A.B. Creyghton, 1976. With photographs and musical examples. Wrappers. 8vo. 244 pp. (Utrechtse Bijdragen tot de Muziekwetenschap). (Thesis). A very fine copy Booknr: 3927. € 40

CHARBON, MARIE H. Catalogus van de muziekbibliotheek. Amsterdam, Frits Knuf. 1969 en 1973, In 2 banden. Linnen. Gebonden. 8vo. 183, 241 pp. (Catalogi van de muziekbibliotheek en de collectie muziekinstrumenten van het Haags Gemeentemuseum onder redactie van C.C.J. von Gleich). Deel I: Historische en theoretische werken tot 1800; Deel II: Vocale muziek van 1512 tot ca 1650. (Bijzonder goede set). Booknr: 3930. € 20

WATSON, IAN. Song and Democratic Culture in Britain. London, Canberra and New York, Croom Helm/St. Martin's Press, 1983. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 247 pp. An approach to Popular Culture in Social Movements. (A fine copy). Booknr: 3931. € 19

ROCKWELL, JOHN. Sinatra. An American Classic. New York, Rolling Stone Press, 1984. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 251 pp. A fine copy. About Frank Sinatra's art. Booknr: 3947. € 15

BILLETER, BERNHARD. Die Harmoniek bei Frank Martin. Untersuchungen zur Analyse neuerer Musik. Bern, Verlag Paul Haupt, 1971. With musical examples. Paperback. 8vo. 103, 35 pp. (diss./thesis) Fine copy. Booknr: 3952. € 19

FESTSCHRIFT FEESTBUNDEL. Zoltano Kodály Octogenario Sacrum. Budapest, Akadémia Kiadó, 1962. Illustrated with musical examples and photographs (frontispiece photograph of Zoltan Kodaly). Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 399 pp. Contributions concerning the composer Kodaly, in different languages. (Dustjacket with some defects; otherwise a very fine copy). Booknr: 3954. € 19

SEROFF, VICTOR, I. Das Mächtige Häuflein. Der Ursprung der russischen Nationalmusik. Zürich, Atlantis Verlag, 1963. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 233 pp. Translation of: The mighty five (New York 1948): Balakirew, Mussorgsky, Borodin, Cui and Rimsky-Korssakow. (A fine copy). Le Groupe des Cinq, c'est-à-dire « puissant petit groupe » expression de Vladimir Stassov en 1867) désigne un groupe de musiciens russes, romantiques, actifs à l'époque de l'abolition du servage par Alexandre II en 1861. Le groupe prônait une musique spécifiquement nationale basée avant tout sur les traditions populaires russes et détachée des standards occidentaux. En un sens, ils représentaient le mouvement romantique nationaliste russe, poursuivant les mêmes objectifs que le cercle d'Abramtsevo et le Renouveau russe dans le domaine des beaux-arts et de l'architecture. Les membres du groupe, tous autodidactes, se basèrent sur l'idéal de Glinka (1804-1857), considéré par beaucoup comme le fondateur de l'école musicale russe avec Alexandre Dargomyzsky. La rédaction du manifeste fut confiée à César Cui. Rimski-Korsakov reste le membre le plus influent et le plus connu du groupe, et orchestre plusieurs uvres d'autres membres après leur mort. Il en formera les successeurs (Glazounov, Prokofiev, ou Stravinski) via son poste de professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Booknr: 3955. € 12

JUNGBLUTH, AXEL. Jazz Harmonielehre. Funktionsharmonik und Modalität. Mainz London New York Tokyo, Schott, With many musical examples. Paperback. 8vo. 86 pp. (A very good copy). I: Harmonielehre (Akkordskalentheorie); II: Harmonische Bearbeitung (Reharmonisation); III: Funktionsfreie Harmonik (Modalität). (ISBN/EAN: 0003795724120) Booknr: 3958. € 10

VACLAVA HUMLA VACLAV HUML Memorial Vaclava Humla. Zagreb, Hrvatski Gleasbeni Zavod, 1973. Illustrated. Wrappers. 8vo (oblong). Pages not numbered (42 pp.). Monography of the Yugoslavian violin player/musical pedagogue Vaclava Humla (1880-1953). Conductor of the Philharmonic of Lemberg (Lwow). Teacher of many violin players.Text in the Yugoslavian language. (With a loose invitation card for the Memorial Concert Zagreb, 1973). Booknr: 3973. € 15

MINGOTTI, ANTONIO. Gershwin. Eine Bildbiographie. München, Kindlers Klassische Bildbiographien, 1958. Fully illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 143 pp. A very fine copy. Booknr: 3999. € 15

NEUMANN, FRIEDRICH. Die Zeitgestalt. Eine Lehre vom musikalischen Rhythmus in zwei Bänden. Wien, Verlag Paul Kaltschmid, 1959. In 2 uniform volumes. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 176, 160 pp. Volume I: Textband; Volume II: Beispielband. (A good set). Booknr: 4000. € 16

BULMAN, JOAN. Jenny Lind, a biography. London, James Barrie, 1956. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. X, 306 pp. Biography of the Swedish opera-singer Jenny Lind (1820-1887). (Spine-ends of dustjacket damaged; otherwise a very fine copy). Booknr: 4003. € 10

MACDONALD, HUGH. Berlioz. London Melbourne Toronto, J.M. Dent & Sons, 1982. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 261 pp. (The Master Musicians). (A very fine copy). Booknr: 4006. € 22

LOOTENS, L. La Théorie Musicale du Chant Grégorien. Paris, Thorin et Fils, Éditeurs, 1895. With musical examples. Wrappers. 8vo. 432 pp. (partly unopened). A very good copy. Booknr: 4012. € 18

WECHSBERG, JOSEPH. The Waltz Emperors. The Life and Times and Music of the Strauss Family. New York, G.P. Putnam's Sons, 1973. Richly illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 272 pp. A fine copy. Booknr: 4016. € 10

WESSLING, BERNDT W. Leopold Ludwig. Bremen, Carl Schünemann Verlag, 1968. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 133 pp. Biography of the Austrian conductor Leopold Ludwig (1908-1979). (A fine copy). Booknr: 4018. € 15

DENT, EDWARD J. Mozart's Operas. A Critical Study. London, Oxford University Press, 1960. With photographs and musical examples. Paperback. 8vo. XII, 276 pp. Booknr: 4040. € 12

BRAUNBEHRENS, VOLKMAR. Mozart in Wien. Zürich München, Piper, 1986. With 22 plates and 20 pictures in the text. Paperback. 8vo. 508 pp. (A good copy). Booknr: 4049. € 8

VALENTIN, ERICH. Leopold Mozart. Porträt einer Persönlichkeit. München, Paul List Verlag, 1987. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 222 pp. A very good copy. Booknr: 4050. € 12

ORD, JOHN. The Bothy Songs & Ballads of Aberdeen, Banff & Moray, Angus and the Mearns. Edinburgh, John Donald Publishers. n.d., Hundreds of songs, several songs with musical score. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. X, 493 pp. (reprint of the 1930 edition. The Scottish Reprint Library). (A fine copy). Booknr: 4081. € 18

MARTIN, GEORGE. Aspects of Verdi. New York, Dodd, Mead & Company, 1988. Illustrated (musical examples and photographs). Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIV, 304 pp. (A very good copy). Collection of original essays: Verdi and Risorgimento, and the Requiem. The literary Verdi; Verdi and Foods and Cooks; Musical, his opera's. Booknr: 4123. € 12

VERMEULEN, MATTHIJS. De stem van levenden. Arnhem, Stichting Ravenberg Pers, 1981. Paperback. Met stofomslag. 8vo. 146 pp. (Mooi exemplaar). Een verzameling artikelen van de hand van de Nederlandse componist Matthijs Vermeulen over o.m.: Pijper, Stravinsky, Debussy, Massenet, Chopin, Beethoven, Bach, Palestrina, Wagner, Diepenbrock, Bartók, Schönberg . Oplage: 750 ex. Matthijs Vermeulen, naast componist ook bewonderenswaardig auteur over onderwerpen de muziek betreffend, is een nog te weinig begrepen fenomeen. Zijn helder taalgebruik - muzikaal op zichzelve - leent zich uitnemend voor de gedachten, die hij wil uitspreken. Het is vooral de originaliteit, die deze geschriften zo intens boeiend maken. Soms meedogenloos - over Strawinsky - soms verbijsterd - over Beethoven's Hammerklaviersonate - en vaak warm-menselijk, vooral als hij over zijn vriend Pijper spreekt. Deze bundel is zulk een uitzonderlijk verschijnsel in de toch kleine nederlandse muziekwereld, dat de allerdringendste aanbeveling nog te zwak is. (NBD|Biblion recensie, Drs. F. Knuttel.) (ISBN/EAN: 0009070399067) Booknr: 4129. € 10

VERHEYDEN, PROSPER (RED.). (SIGNED - GESIGNEERD) Jef van Hoof. Een bundel studies en schetsen. Antwerpen, De Crans V.Z.W.D., 1950. Papier. 8vo. 190 pp. (gedeeltelijk niet opengesneden). Studies verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951. Bijdragen van diverse auteurs met onderwerpen de muziek betreffende. (Oplage 1000 ex.; dit ex. is gesigneerd door de jubilaris). Jef Van Hoof (Antwerpen, 8 mei 1886 - 24 april 1959), met als volledige naam Josephus Bonifacius Emilius Michaël Van Hoof, was een Vlaams laat-romantisch componist. Vanaf 1903 liet hij zich als componist kennen en in 1906 componeerde hij zijn eerste Vlaamse strijdliederen. In 1909 schreef hij het lied Groeninge op tekst van Guido Gezelle en behaalde er de Prijs van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) mee. In 1911 behaalde hij de Tweede Romeprijs met de cantate Tycho Brahé. Hij werd een grote aanhanger van de Vlaamse muziekbeweging in het kielzog van Peter Benoit. Zijn muziekactiviteiten waren vanaf die tijd sterk verbonden met Vlaamsgezinde organisaties zoals het ANV, het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en de Groeningerwacht, die hij mee oprichtte en waarvan hij het mannenkoor dirigeerde. Hij was ook medestichter van het Genootschap van Vlaamse Componisten (1922), van de Vlaamse Concerten (1926) en van de Nationale Vlaamse Fanfare (1930). In 1916 componeerde hij op tekst van Nico Gunzburg het koorwerk Oproep dat werd uitgevoerd bij de opening van de door de Duitse bezetter georganiseerde Nederlandstalige universiteit Gent. Wegens zijn activistische sympathieën werd hij na de oorlog tot acht maanden cel veroordeeld. Na 1920 bleef hij verder actief in Vlaams-nationalistische organisaties, zoals het Vlaams Nationaal Verbond. Hij trad op als dirigent bij IJzerbedevaarten en Guldensporenvieringen en componeerde verder strijdliederen voor deze gelegenheden. In 1933 was hij medeoprichter van het Vlaams Nationaal Zangfeest dat hij tot in 1936 leidde. In 1916 volgde Van Hoof zijn vader op als titularis van het orgel in de Sint-Michielskerk. Na zijn veroordeling gaf hij privélessen en organiseerde concerten waarbij hij als pianist optrad. In 1924 werd hij leraar harmonie en compositie aan de Mechelse Beiaardschool en in 1936 werd hij leraar aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Begin 1942 werd hij benoemd tot directeur van dit Conservatorium, in opvolging van Flor Alpaerts. Zijn tegenkandidaat was Lodewijk De Vocht, maar Van Hoof haalde het omdat hij door belangrijke figuren uit de collaboratie, zoals Cyriel Verschaeve, gesteund werd. Het was onvermijdelijk dat hij na de Bevrijding werd afgezet en werd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Hij trad nog een paar maal op als dirigent, onder meer op de Dag van het Vlaamse Lied in 1953 en op de Vlaamse dag van de Wereldtentoonstelling in 1958. Booknr: 4130. € 30

KIRCHER, JACQUES. Mélange pour Piano-Forte sur des motifs de l'Opera: "Le Dieu et la Bayadere" par Auber. Bâle, Erneste Knop, Editeur. n.d. (± 1850?), Paper. 4to. 10 pp. A fine copy. Booknr: 4144. € 45

KÄSERMANN, NIKLAUS. Kurze Anweisung zum Singen, vorzüglich für die Schulen im Canton Bern entworfen. Bern, 1792. With musical examples. Wrappers. 8vo. 40 pp. (incomplete!) Käsermann was "Cantor im grossen Münster". (Backwrapper lacks, spine broken; also an unknown amount of pages lacks; rest in good condition). Booknr: 4147. € 25

KREUTZER, CONRADIN. Das Nachtlager in Granada. Romantische Oper in zwei Akten, nach Fr. Kind's Drama bearbeit von Freiherrn von Braun. No. 8 Romanze: Wer klagt am Gitterfenster (sopran). Wien, A.O. Witzendorf, Graben (1834?), Paper. 4to.(oblong) 6 pp. Konrad (Conradin) Kreutzer (1780 - 1849) composed "Das Nachtlager in Granada" in 1834. (Verlags Nummer 2764). Booknr: 4154. € 36

WEBER, CARL MARIA VON. Der Freischütz. Oper in drei Aufzügen. In Musik gesetzt von C.M. von Weber. n.p., n.d. (± 1850), With 2 (full-page) illustrations. Rebound. Boards. Hardbound. 8vo (oblong). 39 pp. libretto + 18 pp. music. A fine copy. Booknr: 4155. € 45

BAINES, ANTHONY. Woodwind Instruments and their History. London, Faber and Faber Limited, 1977. Illustrated. Paperback. 8vo. 384 pp. (A good copy). Booknr: 4158. € 14

MUSIC MUZIEK. Kurt Masur. Gewandhauserkapellmeister in Leipzig. Leipzig, VEB Deutscher Verlag, 1990. Fully illustrated with photographs in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 148 pp. A very fine copy. Booknr: 4165. € 12

HUMMEL, J.N. Rondo du Concert pour le Pianoforte (Oeuv. 110) arrangé à 4 mains pour Pianoforte par F. Mockwitz. Leipzig, C.F. Peters. (1827?), Wrappers. 4to. 21 pp. (Verlags Nummer 1919). Johan Nepomuka Hummel (1778-1837), Hungarian, was conductor and composer. He was very very talented and received for two years lessons from W.A. Mozart. (A fine copy). Booknr: 4166. € 45

HAAN, M.J.M. DE. (ED.). Die Gheestelicke Melody. Leiden, New Rhine Publishers, 1975. Illustrated. Paperback. 4to (oblong). 72 pp. (Second part of a series of facsimile editions edited by M.J.M. de Haan). (Heel mooi exemplaar). Ms. Leiden, University Library, Ltk. 2058. With an Introduction by P.F.J. Obbema. (M.J.M. de Haan: "A rather unknown and recently acquired middle dutch book of songs"). Booknr: 4208. € 12

BARDOS, KORNEL (BÁRDOS, KORNÉL). Volksmusikartige Variierungstechnik in der ungarischen Passionen 15. bis 18. Jahrhundert. Kassel Basel Tours London, Bärenreiter, 1975. With 6 plates (facsimiles) and many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 240 pp. (Musicologia Hungarica, 5). A fine copy. Booknr: 4246. € 18

GOOSSENS, LEON & EDWIN ROXBURGH. Oboe. London, Kahn & Averill, 1993. With photographs and many musical examples. Paperback. 8vo. XV, 238 pp. (Yehudi Menuhin Music Guides) (A good copy). The history of the instrument, chapters on baroque, classical, romantic and twentieth century music. A sectio of reed-making and performing techniques. (ISBN/EAN: 0000356084175) Booknr: 4247. € 15

GOOSSENS, LEON & EDWIN ROXBURGH. Oboe. London, Kahn & Averill, 1977. With photographs and many musical examples. Paperback. 8vo. XV, 236 pp. (Yehudi Menuhin Music Guides) A good copy. Booknr: 4248. € 14

LINDENBURG, C.W.H. Het leven en de werken van Johannes Regis. Amsterdam, Uitgeversbedrijf De Spiegel, 1938. Met muziekvoorbeelden. Papier. 8vo. 103, 14 pp. (diss. met stellingen). Met 14 pp. tekst en muziek: "O Admirabile Comercium". Regis (ca. 1430-ca 1485), Zuid-Nederlander, componist, was een tijdgenoot van Johannes Ockeghem. Een tijd lang was hij secretaris van Dufay. Slechts weinig werken van Regis zijn bewaard gebleven. C.W.H. Lindenberg verzorgde een nieuwe uitgave van zijn werken in 1956. (Van het beschreven ex. zijn de overstekende randen van de zwarte omslag wat "rafelig" aan de langszijden). Booknr: 4252. € 16

ELLINGTON, DUKE. Autobiographie. München, Paul List Verlag, 1974. Richly illustrated in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 347 pp. (A good copy). With indexes: Ehrentitel und Auszeichnungen; Ausgewählte Diskographie; Kompositionen. (German translation of the American original). Booknr: 4255. € 15

SCHMIDT, HEINRICH. Die Orgel unserer Zeit in Wort und Bild. Ein Hand- und Lehrbuch der Orgelbaukunde. München und Berlin, Druck und Verlag von R. Oldenburg, 1922. With 5 plates and 95 figures. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 129 pp. Mit einem Anhang: Das Wichtigste von der Glockenbaukunst (mit 3 Figuren). A fine copy. Booknr: 4257. € 15

WERNER-JENSEN, ARNOLD. Arnold Mendelssohn als Liederkomponist. Winterthur, Amadeus Verlag, 1976. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 190 pp. Arnold Mendelssohn (1855-1933), pupil of Paul Hindemith and member of the Mendelssohn-family, left a large song-oeuvre. (With: Verzeichnis der Lieder). Booknr: 4261. € 16

MARTINU, BOHUSLAV. Bibliographical Catalogue. Praha, Panton, 1990. Paperback. 8vo. 206 pp. Booknr: 4266. € 16

TANNER, LEE. Dizzy. John Birks Gillespie in His 75th Year. San Francisco, Pomegranate Artbooks, 1991. With tenth of full-page photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to (oblong). 86 pp. (A very good copy). The author examines Gillespie's carreer from the 1940s to the present. "The book combines a rich assemblage of photographs by a variety of renowned jazz photographers with memerable quotations both by and about Dizzy" (flaptext). John Birks "Dizzy" Gillespie (/g?'l?spi/; October 21, 1917 - January 6, 1993) was an American jazz trumpeter, bandleader, composer and occasional singer. AllMusic's Scott Yanow wrote, "Dizzy Gillespie's contributions to jazz were huge. One of the greatest jazz trumpeters of all time (some would say the best), Gillespie was such a complex player that his contemporaries ended up copying Miles Davis and Fats Navarro instead, and it was not until Jon Faddis's emergence in the 1970s that Dizzy's style was successfully recreated [...] Arguably Gillespie is remembered, by both critics and fans alike, as one of the greatest jazz trumpeters of all time." Gillespie was a trumpet virtuoso and improviser, building on the virtuoso style of Roy Eldridge but adding layers of harmonic complexity previously unheard in jazz. His beret and horn-rimmed spectacles, his scat singing, his bent horn, pouched cheeks and his light-hearted personality were essential in popularizing bebop. In the 1940s Gillespie, together with Charlie Parker, became a major figure in the development of bebop and modern jazz.[4] He taught and influenced many other musicians, including trumpeters Miles Davis, Jon Faddis, Fats Navarro, Clifford Brown, Arturo Sandoval, Lee Morgan, Chuck Mangione, and balladeer Johnny Hartman. (ISBN/EAN: 9781566403962) Booknr: 4310. € 10

LESTER, JAMES. Too Marvelous for Words. The Life and Genius of Art Tatum. New York Oxford, Oxford University Press, 1994. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 239 pp. (A very good copy). Arthur "Art" Tatum, Jr. (October 13, 1909 - November 5, 1956) was an American jazz pianist. Tatum is widely acknowledged as one of the greatest jazz pianists of all time, and was a major influence on later generations of jazz pianists. He was hailed for the technical proficiency of his performances, which set a new standard for jazz piano virtuosity. Critic Scott Yanow wrote, "Tatum's quick reflexes and boundless imagination kept his improvisations filled with fresh (and sometimes futuristic) ideas that put him way ahead of his contemporarie Booknr: 4316. € 15

PEYSER, JOAN. The memory of all that. The life of George Gershwin. New York London Toronto Sydney Tokyo Singapore, Simon & Schuster, 1993. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 319 pp. A very fine copy. Booknr: 4317. € 13

BIBA, OTTO, HOFMANN, RENATE, KURT & JÜRGEN NEUBACHER. "...in meinem Tönen spreche ich." Für Johannes Brahms 1833-1897. Hamburg, Museum fùr Kunst und Gewerbe Hamburg, 1997. Richly illustrated. Paperback. Small-4to (square). 342 pp. Exhibition catalogue, published hundred years after Brahms dying day (Exhibition: 5.September - 2. November 1997). (A fine copy). Booknr: 4318. € 16

FASMAN, MARK J. Brass Bibliography. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1990. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 452 pp. Sources on the history, literature, pedagogy, performance, and acoustics of brass instruments. (A very fine copy). Booknr: 4324. € 20

SYMONETTE, LYS & KIM H. KOWALKE. Speak low (when you speak love). The letters of Kurt Weil and Lotte Lenya. London, Hamish Hamilton, 1996. With 79 photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 554 pp. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000241132649) Booknr: 4325. € 16

HAMILTON, DAVID (ED.). The Metropolitan Opera Encyclopedia. A complete guide to the world of opera. London, Thames and Hudson, 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 415 pp. A fine copy Booknr: 4335. € 16

GRUN, BERHARD. Die leichte Muse. Kulturgeschichte der Operette. München, Langen Müller Verlag, 1961. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 597 pp. A very good copy Booknr: 4337. € 10

PEYSER, JOAN. Bernstein. A Biography. New York, Beech Tree Books, 1987. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 481pp. Biogaphy of the condictor-composer Leonard Bernstein. (A very fine copy). Booknr: 4338. € 12

KUNZ, HARALD (ED.). Musikstadt Berlin zwischen Krieg und Frieden. Musikalische Bilanz einer Viermächtestadt. Berlin Wiesbaden, Ed. Bote & G. Bock, 1956. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 239 pp. A very fine copy. Booknr: 4339. € 14

BOYDEN, DAVID D. The History of Violin Playing from its origins to 1761 and its relationship to the violin and violin music. London New York Toronto, Oxford University Press, 1965. With 40 plates and 247 musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. XXIII, 569 pp. In slipcase, without gramophone record. (A very fine copy!). Booknr: 4457. € 85

BRINKHOFF, J.M.G.M., AGT VAN, J.J.F.W., MARTENS, ARNOLD, E.A. De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing der restauratie. Nijmegen, Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Nijmegen, 1969. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 196 pp. (Goed exemplaar). 8 bijdragen van verschillende auteurs, waaronder: Het König-orgel van de Stevenskerk (16 pp.), van de hand van Arnold Lemmens. Booknr: 4485. € 12

HUYS, BERNARD. Catalogue des imprimés musicaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Fonds général. Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, 1965. With plates and facsimiles. Paperback. 8vo. XIV (introduction), 422 pp. (catalogue). A very good copy. Booknr: 4497. € 18

LENOIR, YVES (RED.). Documents Grétry dans les collections de la Bibliothèque Royale Albert Ier. Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 1989. With 22 full-page illustrations in black-and-white. Wrappers. Large-8vo. 182 pp. André-Ernest-Modeste Gréty (1741-1813) was a French composer. (A very fine copy). Booknr: 4504. € 16

WAESBERGE, JOSEPHO SMITS VAN (RED.) & HEINRUCUS VON AUGSBURG. Musica Domni Heinrici Augustensis Magistri. DMA A. VII Buren, Frits Knuf, 1977. With 5 plates. Wrappers. 8vo. 53 pp. (Schola Palaeographica Amstelodamensi Conspirante Collectae, auspice Josepho Smits van Waesberghe) For the first time in print: Traktat of Heinricus von Augsburg, an unusual musical theoretical discourse. (A fine copy). Booknr: 4508. € 20

BAINES, ANTHONY. Brass Instruments. Their History and Development. London, Faber & Faber, 1980. With photographs, pictures and musical examples. Paperback. 8vo. 302 pp. Booknr: 4512. € 22

SIEGMUND-SCHULTZE, WALTHER. Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie. Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, 1957. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 184 pp. Dustjacket with defects. Else a good copy Booknr: 4530. € 14

BECKER, CARL FERDINAND. Die Tonwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts oder systematisch-chronologische Zusammenstellung der in diesen zwei Jahrhunderten gedruckten Musikalien. Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1969. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 179 pp (= 358 columns) Zweite, mit einem Anhange vermehrte Ausgabe. (A very fine copy). Booknr: 4551. € 40

SWISS COMPOSERS. 40 Contemporary Swiss composers. 40 Compositores Suizos contemporáneos. Zürich, Bodensee- Verlag Amriswil, 1956. Illustrated with photographs. Paperback. 8vo. 222pp. Bilingual English/Spanish. Booknr: 4560. € 12

EOSZE, LASZLO (EÖSZE, LÁSZLÓ). Zoltan Kodaly. Sein Leben in Bilddokumenten. Budapest, Corvina Kiado, 1982. Fully illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 172 pp. Jubiläumsausgabe zum hundertsten Geburtstag des Komponisten. (A good copy). Booknr: 4572. € 15

INGEN SCHENAU, KARIN VAN (RED.). Orgel Concertgebouw in ere hersteld. Rotterdam, WYT Uitgeefgroep., 1993. Geïllustreerd met foto's. Papier. 8vo. 86 pp. Goed exemplaar. Booknr: 4605. € 14

RUSSELL-SMITH, GEOFFREY. Sound Sense.The instruments of the orchestra and how they work. London, Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd., 1965. Illustrated with photographs of musical instruments. . Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 41, XIV pp. Booknr: 4606. € 8

REIJEN, PAUL WILLEM VAN. Vergleichende Studien zur Klaviervariationstechnik von Mozart und seinen Zeitgenossen. Buren, Frits Knuf, 1988. With musical examples. Hardbound. 8vo. XV, 261 pp. (Keyboard Studies, volume 8). (A good copy of the hardbound edition). Booknr: 4609. € 18

RUTHARDT, ADOLF. Wegweiser durch die Klavierliteratur. Leipzich - Zürich, Gebrüder Hug & Co., 1918. Halfcloth. Hardbound. 8vo. VII, 425 pp. (A good copy). Booknr: 4610. € 12

BONANNI, FILIPPO. Antique Musical Instruments and Their Players. New York, Dover Publications, 1964. With 152 (full-page) plates from Bonanni's 18th Century "Gabinetto Armonico". Wrappers. 8vo. X, 296, III pp. With all the engravings from the revised and enlarged edition as published in Rome in 1723. (A good copy). Booknr: 4618. € 12

HUNT, EDGAR. The Recorder and its Music. London, Barrie & Jenkins, 1962. With 62 figures and XXXIV plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 176 pp. (Margins bumped at one place. Dustjacket partly plasticized. Otherwise a good copy). Booknr: 4619. € 14

LOTTERMOSER, WERNER & JÜRGEN MEYER. Orgelakustik in Einzeldarstellungen. (Teil I). Frankfurt am Main, Verlag Das Musikinstrument, 1966. With photographs and figures. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 175 pp. (Fachbuchreihe Das Instrument - Band 16). (A good copy). Booknr: 4635. € 25

ZITZKE, HANS-JOACHIM. Vorschlag zur Einrichtung einer Kalkulation im Orgelbau. Frankfurt am Main, Verlag Das Instrument, 1975. Paperback. 4to. 36 pp. (A very good copy). Booknr: 4636. € 10

CARSE, ADAM. Musical Wind Instruments. New York, Da Cap Press, 1965. With XXX plates and 41 figures in the text. With dustjacket. Boards. Hardbound. 8vo. XI, 381 pp. (Facsimile reprint of the London, 1939 edition). (A good copy). Booknr: 4638. € 16

STEPHAN, RUDOLF (HRSG.). Mahler-Interpretation. Aspekte zum Werk und Wirken von Gustave Mahler. Mainz London New York Tokyo, Schott, 1985. With musical examples. Wrappers. 8vo. 190 pp. With contributions from a.o. Marius Flothuis: Kapellmeistermusik; Ernst Hilmar: Mahler Beethoven-Interpretation; Arno Forchert: Gustav Mahlers Retuschen im Finale seiner 6. Symphonie; Eduard Reeser: Die Mahler-Rezeption in Holland 1903-1911. (A very fine copy) Booknr: 4654. € 22

JÖRGENSEN, JOHN & ERIK WIEDEMANN. Mosaik Jazzlexikon. Hamburg, Mosaik Verlag, 1966. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 399 pp. Dieses Buch ist Lexikon, Handbuch, Nachschlagewerk, Lehrhilfe, Lernhilfe und jazzhistorische Information zugleich. 38 pp.: Kurzgefasste Geschichte des Jazz; 353 pp.: Biographischer Teil. (A very good copy). Booknr: 4669. € 12

CLUTTON, CECIL & AUSTIN NILAND. The British Organ. London, B.T. Batsford, 1963. With 110 figures and plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 320 pp. (Dustjacket with defects to margins. Else a good copy). Booknr: 4681. € 18

VERLOOP, GERARD (ED.). Small Organs in Holland. A description of some modern instruments. Schagen, Uitgeverij De Mixtuur, 1978. With photographs. Wrappers. 8vo. 132 pp. An impression of one aspect of contemporary organ building in Holland. (A fine copy). Booknr: 4686. € 14

BROUWER, FRANS, EGBERTS REINOUD, HANS JANSSEN, E,A. (RED.) Bachs 'Orgel-Büchlein' in nieuw perspectief. Studies over Bachs 'Orgel-Büchlein'. Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, 1988. With musical examples. Wrappers. 8vo. 260 pp. Verslag van het Internationale Bach-Congres van de Nederlandse Organistenvereniging 1985 te Groningen. With contributions of Werner Breig: Zum geschichtlichen Hintergrund zur Kompositionsgeschichte von Bachs 'Orgel-Büchlein'. (with Summary) in English); Casper Honderse: Het 'Orgel-Büchlein' gehoord vanuit de teksten (Zusammenfassung + Summary). Peter van Dijk & Ferdinand van Ingen: De complete teksten van de koralen die Bach in zijn 'Orgel-Büchlein' toonzette - naar het "Schuldiges Lob Gottes Oder Geistreiches Gesangbuch", Weimar 1713; Peter van Dijk: Bachs registratie-principes, toegespitst op het 'Orgel-Büchlein' (Zusammenfassung & Summary); Jan van Biezen: Maatsoorten en tempo in de eerste helft van de 18de eeuw, in het bijzonder in de orgelwerken van Johann Sebastian Bach (Zusammenfassung & Summary). (A very fine copy). Booknr: 4691. € 14

BROUWER, FRANS. Orgelbewegung und Orgelgegenbewegung. Eine Arbeit über die Ursprünge und die Entwicklung der dänischen Orgelreform bis heute. Utrecht, Joachimsthal, 1981. With 20 plates. Cloth. With dustjacket. 8vo. 112pp. (+ 3 pages Übersicht der in Dänemark tätigen Orgelbauer seit dem 17. Jahrhundert). (Publicaties van het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Groningen, onder redaktie van Paul op de Coul, 1). Very fine copy. Booknr: 4695. € 30

SEIJBEL, MAARTEN. Twee gerestaureerde Friese orgels. Elburg, Stichting tot behoud van het Ned. Orgel. z.j., Papier. 8vo. 11 pp. (met 2-ringsperforatie). Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, publicatie nr. 25 Booknr: 4702. € 9

RUITER, WILLEM DE. Het orgel in de dorpskerk te Ruurlo. Elburg, Stichting tot behoud van het Ned. Orgel. z.j., Papier. 8vo. 16 pp. (met 2-ringsperforatie). Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, publicatie nr. 21. Booknr: 4704. € 9

SEIJBEL, MAARTEN. Twee interessante orgels wachten op restauratie. Elburg, Stichting tot behoud van het Ned. Orgel. z.j., Papier. 8vo. 12 pp. (met 2-ringsperforatie). Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, publicatie. (Het orgel te Eenum en het orgel in de Ned. Herv. Kerk te Vaals). Booknr: 4707. € 9

BINNENDIJK, A.P.G. VAN. De orgels in de St. Catharinakerk te Heusden. Elburg, Stichting tot behoud van het Ned. Orgel. z.j., Papier. 8vo. 19 pp. (met 2-ringsperforatie). Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, publicatie nr. 23. Booknr: 4709. € 9

DONGA, HARRY & PIETER VAN DIJK (RED.). Monumentale orgels van Luthers Amsterdam Zoetermeer, Het Boekencentrum, 1998. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 296 pp. (Mooi, nieuw exemplaar). Over: De voormalige orgels van de Oude Lutherse Kerk aan het Spui; Het Hoornbeeck-orgel van de Nieuwe of Ronde Lutherse Kerk; Het orgel in de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Kloveniersburgwal; Het Bätz-orgel van de Ronde Lutherse Kerk; Het orgel van Johann Frederik Witte in de Oude Lutherse Kerk; De orgelontwerpen van de Ronde Lutherse Kerk; De organisten van het Witte-orgel in de Oude Lutherse Kerk; Technische informatie over de bestaande instrumenten van Bätz. De lutherse kerkgebouwen zijn prominent aanwezig in het Amsterdamse stadsbeeld, Wie kent niet de opvallende koepel van de Ronde Lutherse Kerk aan het Kattengat, die meerdere malen in het brandpunt van de belangstelling stond, En achter de minder kerkse facade van de Oude Lutherse Kerk aan het Spui gaat de eerste galerijen-kerk schuil. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van de orgels in deze kerkgebouwen, Ook zij namen, en nemen nog steeds, een opvallende plaats in binnen het Amsterdamse orgellandschap. Zo hebben de belangrijkste instrumenten van Strumphler en Hoornbeeck lange tijd geklonken in de lutherse kerken van de hoofdstad. Christian Miillers carrière is nauw van het Hoornbeeck-orgel in de Ronde Lutherse Kerk. De opdrachten die de lutherse kerkenraden door de eeuwen heen aan veelal lutherse orgelbouwers verstrekten, hebben allen tot bijzondere i nstrumenten geleid. Aan deze monumentale orgels, zowel de bestaande als de verloren gegane, is dit boek gewijd. Door deskundige auteurs worden de geschiedenis, de eigenschappen en de technische uitvoering van deze instrumenten uitvoerig beschreven. Zowel de bouwers, Duyschot, Hoornbeeck, Strumphler, Bätz en Witte, als de bespelers, Samuel de Langejr" C, F. Hendriksjr. en Cor Kee, komen aan de orde. Uniek is dat de omvangrijke collectie orgelfronten, het resultaat van een internationale inschrijving voor een orgel in de Ronde Lutherse Kerk, in dit boek voor het eerst integraal wordt gepubliceerd en van commentaar voorzien. (ISBN/EAN: 9789023903673) Booknr: 4715. € 12

PIGUET, J.-CLAUDE. Ernest Ansermet et les Fondements de la musique. Lausanne, Payot, 1964. Paperback. 8vo. 113 pp. (A good copy). Ansermet was born in Vevey, Switzerland. Although he was a contemporary of Wilhelm Furtwängler and Otto Klemperer, Ansermet represents in most ways a very different tradition and approach from those two musicians. Originally he was a mathematics professor, teaching at the University of Lausanne. He began conducting at the Casino in Montreux in 1912, and from 1915 to 1923 was the conductor for Diaghilev's Ballets Russes. Traveling in France for this, he met both Debussy and Ravel, and consulted them on the performance of their works. During World War I, he met Stravinsky, who was exiled in Switzerland, and from this meeting began the conductor's lifelong association with Russian music. In 1918, Ansermet founded his own orchestra, the Orchestre de la Suisse Romande (OSR). He toured widely in Europe and America and became famous for accurate performances of difficult modern music, making first recordings of works such as Stravinsky's Capriccio with the composer as soloist. Also, Ansermet was one of the first in the field of classical music to take jazz seriously, and in 1919 he wrote an article praising Sidney Bechet. Booknr: 4765. € 16

TAUBMAN, HOWARD. The Maestro. The life of Arturo Toscanini. New York, Simon and Schuster, 1951. Illustrated with photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. VII, 342 pp. Good copy. Booknr: 4766. € 12

DEAN, WINTON. Georges Bizet. His life and work. London, J.M. Dent & Sons, 1965. With 8 pages of photographs and music examples in the text. Cloth. Hardbound. 8vo. XIV, 304 pp. A very fine copy. Booknr: 4791. € 16

WEAVER, WILLIAM & MARTIN CHUSID (ED.). The Verdi Companion. New York London, W.W. Norton & Company, 1979. Illustrated with photographs and musical examples. Paperback. 8vo. XVI, 366 pp. (A fine copy). An examination of Verdi's canon by a group of experts from various points of view. (ISBN/EAN: 0000393304434) Booknr: 4807. € 12

KOBALD, KARL. Franz Schubert. Wien München Zürich, Amalthea Verlag, 1963. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 423 pp. Fine copy. Booknr: 4808. € 10

MOULE, A.C. A list of the musical and other sound-producing instruments of the Chinese. Buren, Frits Knuf, 1989. Wit XIII plates. Hardbound. 8vo. XVI, 160 pp. (Source Materials in Ethnomusicology, Volume 3). (Corr. reprint of the original ed. Shanghai, 1908). (A very good copy of the hardbound edition). (ISBN/EAN: 0009060275551) Booknr: 4816. € 18

BLEIJ-PEL, MARIJKE (RED.). Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische Gestalte van de Psalmen. I. De Liederen van Opgang. De psalmen 120-134. Amsterdam, Prof.Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1989. Papier. Groot-8vo. 129, XXII pp. (beschrijvende tekst en muzieknotatie). 1(zelfstandig) deel van een reeks van 3. (Gaaf ex.). Booknr: 4823. € 9

RIHSÉ & SEGGERMANN. Klingendes Friesland. Orgeln zwischen Weser und Ems. Cuxhaven, Verlag Oliva, 1963. Fully illustrated with photographs of organs. Small-8vo. 55 pp. (Die kleinen Cux-Bücher). Mit einem Geleitwort von Walter Supper. Booknr: 4824. € 6

RIHSÉ & SEGGERMANN. Klingende Schätze. Orgel-Land zwischen Elbe und Weser. Cuxhaven, Verlag Oliva, 1968. Fully illustrated with photographs of organs. Small-8vo. 55 pp. (Die kleinen Cux-Bücher). Booknr: 4825. € 6

WESTERLING, JAN VAN. Tussen hemel en aarde. 's-Gravenhage, Uitgeverij Boekencentrum, 1978. Paperback. 8vo. 64 pp. Een aantal episoden uit het leven van een kerkorganist. De schrijver is veertig jaar (amateur) organist geweest in een aantal protestantse kerken in Amsterdam, Heemstede en Den Haag. In ruim twintig korte stukjes beschrijft hij zijn ervaringen. Het gaat over zijn jeugd, zijn leermeesters, ontmoetingen met predikanten, organisten, een koster, kerken, orgels. Het geheel heeft een zeer persoonlijke inslag maar is te onvolledig om van memoires te kunnen spreken. Uit de impressies van de schrijver komt een grote liefde voor het orgel en de kerkmuziek naar voren, waarbij de toon wel eens wat aan de dierbare kant is. Het boekje is niet vakgebonden, maar richt zich tot allen die voor het bovengenoemde belangstelling hebben. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn). (ISBN/EAN: 0009023918258) Booknr: 4826. € 7

RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI. Harpe Diem. Phia Berghout's Arpeggio. 's-Gravenhage Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1974. Met fotokatern. Paperback. 139 pp. Levensportret van Phia Berghout, kunstenares, harpiste, pedagoge. Harpiste in het Concertgebouworkest. Booknr: 4848. € 10

MRAZ, GERDA, MRAZ, GOTTFRIED & GERARD SCHLAG (RED.). Joseph Haydn in seiner Zeit. Eisenstad, 20. Mai - 26. Oktober 1982 Eisenstadt, 1982. Illustrated with 56 plates, partly in colour. Wrappers. Large-8vo. 591 pp. Exhibition-catalogue at the occasion of the 250th birthday of Joseph Haydn. Booknr: 4853. € 22

KOSTER, PIET & CHRIS SELLERS. Dizzy Gillespie. A discography. 1937 - 1953; 1953 - 1987. Amsterdam, 1985. In 2 volumes. Ringbinding. 8vo. Pages not numbered (± 160 pp.) (Printed in offset; fine copies). John Birks "Dizzy" Gillespie (October 21, 1917 January 6, 1993) was an American jazz trumpeter, bandleader, composer and occasional singer. All recording sessions of Dizzy Gillespie, except any private recording or live broadcast. Only the original catalogue numbers and recent issues have been stated. Booknr: 4867. € 18

HOFFMANN-ERBRECHT, LOTHAR. Deutsche ind italienische Klaviermusik zur Bachzeit. Studien zur Thematik und Themenverarbeitung in der Zeit von 1720 - 1760. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1954. Cloth. Hardbound. 8vo. 145 pp. About Händel, Mettheson, Telemann, Muffat, Graupner, Giustini, Platti, Paradies, Galuppi, Martini, Hasse, Kellner, W.F. Bach, C.Ph.E. Bach, Müthel. (Mit dem thematischen Verzeichnis der Klavierkompositionen J.A. Hasses). (A fine copy). Booknr: 4869. € 16

NEUPERT, HANNS. Harpsichord Manual. A historical and technical discussion. Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1968. With 24 plates. Wrappers. 8vo. 119 pp. English translation. (Margins lightly chafed). Booknr: 4871. € 12

HELMER, GERT. Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw. Nijmegen, Gebr. Janssen, 1966. Met 4 facsimiles. Papier. 8vo .VII, 175 pp. (diss.). Den gheestelijcken nachtegael, inhoudende geestelijcke lof-sangen op alle de feest-dagen vanden gheheelen jare midtsgaders de lofsangen van de notabelste H.H. maechden, met meerdere andere gheestelijcke liedekens gestelt op twee partijenIn een rugbandje de losse Bijlage van 29 pp. De liederen met muzieknotatie beslaan 62 pp. (Mooi ex.). Booknr: 4872. € 13

LINDE, HANS-MARTIN. Handbuch des Blockflötenspiels. Mainz, B. Schott's Sohne, 1962. With pictures and musical examples. Contemporary cloth with tipped in original frontwrapper. 8vo. 107 pp. From the libray of Cees Otten, flute player in the Royal Concertgebouworkest Amsterdam. With his signature. (A good copy). Booknr: 4875. € 15

CATALOGUE. Muziekhandschriften van Sint-Goedele. Brussel, 1977. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 89 pp. Koninklijke Bibliotheek van België 1977. Tentoonstelling georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek, Afdeling Muziek van 7 februari tot 5 maart 1997. (Mooi ex.). Booknr: 4892. € 9

ENGELBRECHT, CHRISTIANE. Die Kasseler Hofkapelle im 17. Jahrhundert und ihre anonymen Musikhandschriften aus der Kasseler Landesbibliothek. Kassel Basel London New York, Bärenreiter, 1958. With musical examples. Wrappers. 8vo. 192 pp. (Musikwissenschaftliche Arbeiten, Herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung, nr. 14). (A very good copy). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 4894. € 18

HÖFFER VON WINTERFELD, LINDE & HARALD KUNZ. Handbuch der Blockflöten-Literatur. Berlin Wiesbaden, Bote & Bock, 1959. Cloth. Hardbound. 8vo. 139 pp. (A very good copy). Vorwort: "Es registriert (...) die zur Zeit der Drucklegung lieferbare Literatur für und mit Blockflöte...). Booknr: 4896. € 15

COPLAND, AARON & VIVIAN PERLIS. Copland 1900 through 1942. London Boston, Faber and Faber., 1984. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 402 pp. The first volume of his autobiography. (A fine copy). Booknr: 4901. € 15

RUVIRA, JOSEP. Javier Darias. Obra de composicion e investigacion musical. Valencia, 1990, With photographs and musical examples. Wrappers. Large-8vo. 242 pp. In Spanish. (A fine copy). Booknr: 4903. € 20

UNGER-HAMILTON, CLIVE. Keyboard Instruments. The Instruments, The Music & The Musicians. Minneapolis, Control Data Publishing, 1981. Illustrated. Wrappers. Large-8vo. 123 pp. A very fine copy. Booknr: 4954. € 10

LELIEVELD, KAREL (RED.). Mahler Tentoonstelling. Mahler 1860-1911. Mahler en Nederland 1903-1920. 10e symfonie 1910-1986. Den Haag, Stichting Mahler X - Lelieveld, 1986. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 187 pp. 13 -30 november 1986 Muziekcentrum Vredeburg Utrecht. Booknr: 4966. € 10

VERMEULEN, GEBROEDERS. 250 jaar orgelbouwers Vermeulen 1730 - 1980. Weert, Gebr. Vermeulen, 1980. Geïllustreerd. Karton. 8vo. 132pp. (met index). (Goed exemplaar). Booknr: 4970. € 15

PRIESTLY, J.B. Trumpets over the Sea. Being a rambling and egotistical account of The London Symphony Orchestra's engagement at Daytona Beach, Flirida, in July-August 1967. London, Heinemann, 1968. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 159 pp. (Dusjtjacket damaged. Otherwise a good copy). Booknr: 4971. € 10

SMET, ROBIN DE. Published Music for the Viola Da Gamba and other Viols. Detroit, 1971. Wrappers. 8vo. 105 pp. (Detroit Studies in Music Bibliograjphy, 18). A fine copy. Booknr: 4976. € 19

HUTSCHENREUTER, WOUTER. Grepen uit de geschiedenis van de snaarinstrumenten en van het snarenspel. Hilversum, J.J. Lispet. z.j., Geïllustreerd met tekeningen. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 128 pp.(met register). (Musica-Bibliotheek) Randen borden licht geschaafd. Verder een goed exemplaar. Booknr: 4977. € 15

KOX, WIL. Vijftig jaar Kamermuziek in Arnhem. 1946-1996. De geschiedenis van de Arnhemse Vereniging voor Kamermuziek. Arnhem, AVVK, 1996. Geïllustreerd met vele foto's. Gebonden. 8vo. 136pp. Mooi ex. Booknr: 5030. € 10

TIMMER, VICTOR. Paradisiana. Onderzoek naar het werk van een Amsterdams orgelmaker. 1981. Geïllustreerd. Papier. 8vo. pp. 209 - 267. (De Mixtuur, nummer 36 en 37 / november 1981). Over: Andreas Paradijs. Booknr: 5039. € 14

ORGEL, ORGAN ORGUE. De orgels van de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Rotterdam, 1973. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 18 pp. Booknr: 5042. € 8

ERNÉ, HANS (SAMENSTELLER). Oude Oostenrijkse Orgels. Hilversum, 1978. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 24 pp. Een beschrijving uit de gelijknamige serie radio-uitzendingen van de AVRO van 4 februari t/m 1 april 1978. Booknr: 5044. € 6

TIGGELAAR, KOOS. Het orgel van Oostwold. Groningen, 1987. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 32 pp. (Publicatie nr. 13 van de Stichting Groningen Orgelland). Booknr: 5051. € 12

STAM, F.C. ...Wij komen óók voor het orgel... Orgel Westerkerk Amsterdam Amsterdam, z.j., Geïllustreerd. Papier. 8vo. 28 pp. Booknr: 5057. € 7

SUTRO, EMIL. Das Doppelwesen der menschlichen Stimme. Versuch einer Aufklärung über das seelische Element in der Stimme. Berlin, W. Fussinger, 1902. Contemporary halfcloth. Marbled boards. Hardbound. 8vo. XIV, 324 pp. (Original in English: Emil Sutro - Duality of Voice, New York and London (1899)). Booknr: 5069. € 28

ZINGEL, HANS JOACHIM. Harfenmusik im 19. Jahrhundert. Versuch einer historischen Darstellung. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1976. Paperback. 8vo. Illustrated with photographs and musical examples. 8vo. 95 pp. (Veröffentlichungen zur Musikforschung, Band 2.) (Good copy). Booknr: 5071. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. Organ Cases for Parish Churches. Westminster, 1959. Illustrated. Wrappers. 8vo. 23 pp. Notes prepared by the Organs Advisory Committee of the Central Council for the Care of Churches. Booknr: 5084. € 9

ELSENAAR, E. De geschiedenis der slaginstrumenten. Hilversum, J.J. Lispet, 1951. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 59 pp Booknr: 5101. € 8

HAASTERT, J VAN Cornelus Jacobus van Oeckelen, kunstwerker. Leven en werken van een uitvinder van mechanische muziekinstrumenten (Breda, Batavia, Boston/New York (1798 - 1865 ) Utrecht, Ver. v. Nederlandse Muziekgeschiedenis., 1980. Illustrated.Paperback. 8vo. 88 pp. (A very good copy). On i.a. musical instruments invented by Oeckelen, or his father: the "hamaton", the Achordic piano. (Summary in English). Schaars/Rare. Cornelis van Oeckelen (Breda, 12 oktober 1762 - aldaar, 29 augustus 1837) was een Nederlands orgelbouwer. Oorspronkelijk was hij horlogemaker, maar in 1804 begon hij een orgelmakerij. Hij was van katholieken huize. Hij had drie zoons. Latere geslachten bouwden hun orgels vooral voor kerken in Groningen en Drenthe. (ISBN/EAN: 0009063750153) Booknr: 5102. € 14

SIMON, ERNST. Mechanische Musikinstrumente früherer Zeiten und ihre Musik. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel., 1960. Paperback. 8vo. 106 pp. ( very good copy). Mit Komposiitonen für mechanische Muiskinstrumente von Franz Benda, C. Ph. Em. Bach, Leopold Mozart und Beethoven. Including booklet with musical notations. Booknr: 5105. € 12

ANDRIESSEN, JURRIAAN, J.J.C. ALBERDINGK THIJM, E.A. Ricciotti Ensemble. z.p., Wolters Kluwer z.d., Richly illustrated with musical examples. Paperback. 136 pp. Bi - lingual : Dutch - English. Met composities van Jurriaan Andriessen, Wim van Binsbergen, Wim Witteman, Hans Lub, Nedly Elstak, Chiel Meijering, Ron Ford, Leonard van Goudoever, Willem van Manen. Uitgegeven t.g.v. van 100 jaar Kluwer. Booknr: 5111. € 8

GRIFFITHS, PAUL. Modern Music. The Avant Garde since 1945. London - Toronto - Melbourne, J M Dent & Sons, 1981. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 331 pp. Index. (Spine discoulered; otherwise a very good copy. Booknr: 5112. € 12

DAS MUSIKBUCH Das Musikbuch. Eine nach Gruppen und Gattungen geordnete Zusammenstellung von Büchern über die Musiker, die Musik und Instrumente mit erläuternden Einfürungen. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1913. Illustrated with photographs, drawings and musical examples. Paperback. 8vo. III, 390 pp. (Good copy). Booknr: 5113. € 18

WESTRUP, JACK (ED.). Essays Presented to Egon Wellesz. Oxford, Oxford University, 1966. Frontispiece photograph of Wellesz. With musical examples. Cloth. With dustjacket Hardbound. 4to. VIII,188 pp. On Christian chant and opera. Egon Joseph Wellesz (21 October 1885 - 9 November 1974) was an Austrian-born British composer, teacher and musicologist, notable particularly in the field of Byzantine music. Wellesz left Austria for England in the wake of the Anschluss more specifically, Wellesz was in Amsterdam at the time by good fortune, to hear his orchestral piece Prosperos Beschwörungen conducted by Bruno Walter on that day. Altogether he wrote nine symphonies and an equal number of string quartets, the former starting, in 1945, only with his arrival in England and the latter series of works spread throughout his life. Other compositions by him include operas, one of which (Die Bakchantinnen) was revived and recorded a few years ago; an octet with the same instrumentation as Schubert's; piano and violin concertos (one of each); and a suite for violin and orchestra. Stylistically his earliest music, somewhat like that of Ernst Krenek, is in a harsh but recognisably tonal style; there is a definite second period of sorts around the time of the first two symphonies (1940s) in which his music has a somewhat Brucknerian sound in the symphonies sometimes an equal breadth, though still with something of a 20th-century feel and harmonies but after his fourth symphony (the Austriaca) his music is more tonally vague in character, with serial techniques used. This idiom is consistent with hints of tonality, such as can be found in his eighth string quartet. Despite his composing, Wellesz remains best known for his extensive scholarly contributions to the study of Byzantine music. These contributions brought for him an honorary doctorate from Oxford (where he later taught) in 1932. Booknr: 5114. € 10

CHARBON, MARIE H. Catalogus van de Muziekbibliotheek van het Haags Gemeentemuseum. Deel I. Historische en theoretische werken tot 1800. Deel II. Vocale Muziek van 1512 tot ca. 1650. Amsterdam, Frits Knuf, 1969. In 2 banden. Linnen. 8vo. 183, 242 pp. (Nette set). Booknr: 5116. € 20

HUOT - PLEUROUX, PAUL. Histoire de la Musique Religieuse. Des origines à nos jours. Paris, Presses Universitaires de France, 1957. Wrappers. 8vo. 455 pp. Partly unopened. (A fine copy). Booknr: 5127. € 14

LAUX,KARL. Die Dresdner Staatskapelle. Leipzig, VEB Leipzig, 1963. Richly illustrated with photographs. Boards. Hardbound. 8vo. 125 pp. (A very good copy). Booknr: 5143. € 10

SAMAMA, LEO. Vanuit Alexandr Skrjabin. "De verklanking van het onhoorbare". 's-Gravenhage, Het Residentie Orkest, 1986. Geïllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden. Karton. 8vo. 119 pp. Monografie over Skrjabin; zijn muziek, zijn contact met, en beïnvoeding door en van collega-componisten, enz. Deze publicatie begeleidde de programma-serie van het Residentie-orkest in 1986 waarin Skrjabin centraal stond. (Interessante publicatie in goede staat). Booknr: 5180. € 6

MUZIEK, MUSIC. Klankbord. Jubieum Uitgave van de Nederlandse Orkesten. Amsterdam, Vereniging Contactorgaan van Nederlandse Orkesten. z.j. (1979), Geïllustreerd. Paperback. 4to. 80 pp. De publicatie bevat bijdragen over: de geschiedenis van de Nederlandse orkesten en de omroeporkesten; monografietjes van instrumentalisten van de diverse orkesten; Dirigenten en dirigeren; Nederland en zijn concertzalen; het muzikale leven van Maarten 't Hart en Dick Hillenius; De hedendaagse componist en het symphonie-orkest (Loevendie); vraaggesprekken met Dorothy Dorow, Daniël Wayenberg en Herman Krebbers; Concertbezoeker en muziekrecensie; Vraaggesprek met Peter Diamand, general manager van het Royal Philharmonic Orchestra; 21 orkesten in cijfers. (Jubileum-uitgave van het CNO (1954 - 1979). Booknr: 5181. € 9

HINDEMITH. Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith. 1977/VI. Blonay Mainz, Fondation Hindemith - Hindemith-Stiftung, 1977. Ilustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 189 pp. Contributions concerning life and works of Paul Hindemith: a.o. Komponieren um 1915; Letter-Name Mottoes in Hindemith's Gute Nacht; Zu den Kammermusiken von Paul Hindemith; Paul Hindemith und Betold Brecht; Das Philharmonische Konzert von Paul Hindemith. Booknr: 5183. € 10

HINDEMITH. Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith. 1972/II. Blonay Mainz, Fondation Hindemith - Hindemith-Stiftung, 1972. Ilustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 224 pp. Contributions concerning life and works of Paul Hindemith: i.a. Die späte Hindemith; Hindemiths Lehrjahre in Frankfurt; Tradition und Reflexion beim frühen Hindemith; Interpretationsaspekte zum "Ludus Tonalis"; Jugendbriefe von Paul Hindemith. Booknr: 5185. € 10

HINDEMITH. Hindemith-Jahrbuch. Annales Hindemith. 1971/I Blonay Mainz, Fondation Hindemith - Hindemith-Stiftung, 1971. Ilustrated with photographs and musical examples. Wrappers. 8vo. 204 pp. Contributions concerning life and works of Paul Hindemith: i.a. Hindemith Opernprojekte; Hindemiths Kadenzen; Une internview de Paul Hindemith. Booknr: 5186. € 10

DARENBERG, KARL H. Studien zur englischen Musikaesthetik des 18. Jahrhunderts. Cram, Cram, De Gruyter & Co, 1960. Wrappers. 8vo. 130 pp. (Brittannica et Americana, Band 6). From the contents: Die Lehre des Aristoteles; Die Nachahmumungslehre der Musikaesthetik; Die Quellen: Gildon, Malcolm, Hutcheon , Jacob, Pemberton, Lampe, Lockmann, Akenside, Harris, Cooper, Brown, Avison, Hayes, Burke, Gerard, Young, Mainwairing, Goldsmith, Home, Webb, Brown, Webb, Bayly, Burney,Jones, Hawkins, Beattie, Euterpe, Macaulay (all between 1718 to 1780). (Outside partly discoulered, otherwise a very fine copy). Booknr: 5190. € 15

TWITTENHOFF, WILHELM. Die musiktheoretischen Schriften Joseph Riepels (1709 - 1782) als Beispiel einer anschaulichen Musiklehre. Halle/Saale Berlin, Buchhandlung des Waisenhauses, 1935. With musical examples. Wrappers. 8vo. 138 pp. (Beiträge zur Musikforschung, 2). Spine discoulered, outerwise a very fine copy. Booknr: 5191. € 12

GERBER, RUDOLF & GERHARD CROLL (HRSG.). Zur Geschichte des mehrstemmigen Hymnus. Gesammelte Aufsätze. Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1965. With musical examples. Paperback. 8vo. 141 pp. (A very good copy). Booknr: 5192. € 10

PONTÉCOULANT, LE COMTE AD. DE. Organographie. Essai sur la Facture Instrumentale. Art, Industrie et Commence. Amsterdam, Frits Knuf, 1972. In 2 volumes. With figures. Cloth. Hardbound. 8vo. Tome I: VIII, 320 pp.; Tome II: 712 pp. (Facsimile reprint of the Paris, 1861 edition). (Facsimiles of rare books on organs and organbuilding, volume IX). (A very good set!). With an introduction by W.L. Summer and a new index by L.J. Plenckers. Booknr: 5198. € 25

STEIN, HERBERT VON. Dichtung und Musik im Werk Richard Wagners. Berlin, Walter de Gruyter & Co, 1962. With 162 musical examples. Cloth. With transparant dustjacket. Hardbound. 8vo. 323 pp. (A fine copy!). Booknr: 5200. € 20

HAMBURGER, POVL. Studien zur Vokalpolyphonie. Kopenhagen Wiesbaden, Nyt Nordisk Arnold Busck; Breitkopf & Härtel, 1956. With many musical examples. Paperback. 8vo. 109 pp. Vorwort: Die drei Aufsätze, welche den Inhalt der vorliegenden Arbeit ausmachen, beschäftigen sich mit je einem stilistischen Detailproblem - einem melodischen, einem harmonischen und einem rhytmischen - in der Vokalpolyfonie des 16. Jahr.s. Der erste dieser Aufsätze ist in englischer Fassung bereits früher im Druck erschienen (Palestrina) (...); die beiden anderen werden hiermit zum erstenmal vorgelegt. (1.Neues zum "Sprunggesetz; II. Die Halbnotendissonanz in der Vokalpolyphonie; III. Die Anwendung der Pause ; (IV Nachtrag) Booknr: 5203. € 16

PRUETT, JAMES, W. (ED.) Studies in musicology. Essays in the History, Style, and Bibliography of Music in Memory of Glen Haydon. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1969. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 286 pp. The essays include i.a.: An unknown pre-madigalian music print in relation to other contemporary Italian sources (1520-1530); The musical codexex of the sistine chapel; Acatalogue of Tye's Latin music; Opera in FLorence (1646-1731); Pablo Nassare's Escuela Musica. Booknr: 5204. € 16

BERGER, KARLHANNS. Die Funktionsbestimming der Musik in der Sowjetideologie. Berlin Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1963. Paperback. 8vo. 128 pp. (partly unopened). (Osteuropa-Institut an der Freien Universität Berlin, Philisophische und Soziologische Veröffentlichungen, Band 4) Booknr: 5206. € 18

BRINKMANN, REINHOLD. Arnold Schönberg: Drei Klavierstücke Op. 11. Studien zur frühen Atonalität bei Schönberg. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1969. With one plate and 75 musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 140 pp. (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, hrsg. von Hans Heinrich Eggebrecht, Band VII). A very fine copy. Booknr: 5207. € 22

RINGBOM, NILS-ERIC. Über die Deutbarkeit der Tonkunst. Helsinki - Helsingfors, Edition Fazer, 1955. Paperback. 8vo. 263 pp. A fine copy. Booknr: 5209. € 25

STADTLAENDER, CHRIS. Joseph Haydn's Sinfonia Demostica. München, Ernst Heimeran Verlag, 1963. Illustrated. Boards, With dustjacket. Hardbound. 8vo. 119 pp. (A good copy!). Booknr: 5211. € 10

LACHMANN, ROBERT. Musik des Orients. Oosterhout (Nederland), Anthropological Publications, 1966. With 12 illustrations and 14 musical examples. Paperback. 8vo. 136 pp. (Facsimile reprint of the Breslau, 1929 edition). From the contents: Tonsysteme; Instrumentalstimmungen; Gebrachsleitern; Melodiegestalt; Rhythmus; Musikpflege und Musikauffassung. (A fine copy). Booknr: 5213. € 15

GESSNER, ERIKA. Samuel Scheidts Geistliche Konzerte. Ein Beitrag zur Geschichte der Gattung. Berlin, Verlag Merseburger, 1961. With many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 215 pp. (Diss.). (Berliner Studien zur Musikwissenschaft, Band 2). Anhang: Tabellarische Übersicht über Samuel Scheidts Geistliche Konzerte, Teil I - IV und die Lieblichen Krafft-Blümlein. (A very fine copy). Booknr: 5214. € 25

WIESSNER, EDMUND. Kommentar zu Neidharts Liedern. Leipzig, S. Hirzel Verlag, 1954. Cloth. Hardbound. 8vo. 260 pp. A very fine copy. Booknr: 5217. € 15

STEUDE, WOLFRAM. Untersuchungen zur mitteldeutschen Musiküberlieferung und Musikpflege im 16. Jahrhundert. Leipzig, Edition Peters., 1978. With 21 facsimiles of musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 156 pp. "...sechs handschriftliche Sammlungen mit frühprotestantischen Musiziergut werden vorgestellt." (A very fine copy). Booknr: 5239. € 15

BÖTTCHER, HERMANN F. & UWE KERNER. Methoden in der Musikpsychologie. Leipzig, Edition Peters, 1978. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 195 pp. (Musikwissenschaftliche Studienbibliothek Peters). (A fine copy!). "Die Autoren legen ein Kompendium der bis heute im Weltmassstab angewandten empirisch-experimentellen Verfahrensweisen vor, die an Beispielen repräsentativer Untersuchungsergebnisse erläutert werden". Booknr: 5240. € 8

SCHÄFER, ERNST. Laudatio Organi. Eine Orgelfahrt von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Leipzig, Deutscher Verlag für Musik. n.d., With 153 plates in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 203 pp. A very good copy. Booknr: 5348. € 12

MÜLLER, WERNER. Auf den Spuren von Gottfried Silbermann. Ein Lebensbild des berühmten Orgelbauers nach urkundlichen Quellen gezeichnet. Berlin, Evengelische Verlagsanstalt, 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 319 pp. (A good copy). Gottfried Silbermann (14. Januar 1683 in Kleinbobritzsch; - 4. August 1753 in Dresden) gilt als der bedeutendste mitteldeutsche Orgelbauer der Barockzeit. Seine Instrumente nahmen elsässische Einflüsse in den sächsischen Orgelbau auf und waren bereits zu seinen Lebzeiten berühmt. Von insgesamt 50 Orgelneubauten Silbermanns sind 31 erhalten und prägen die Orgellandschaft Sachsen nachhaltig. Die Orgeln, die er und sein Bruder Andreas Silbermann sowie dessen Sohn Johann Andreas Silbermann bauten, sind als Silbermann-Orgeln weltbekannt. Außerdem baute Gottfried Silbermann besaitete Tasteninstrumente, unter anderem Cembali, Clavichorde und Hammerflügel, und trieb deren Weiterentwicklung voran. Booknr: 5352. € 13

LIEBERWIRTH, STEFFEN. Die Gewandhaus-Orgeln. Leipzig, Edition Peters, 1986. With many photographs. Boards. Hardbound. 8vo. 124 pp. A very fine copy Booknr: 5353. € 14

VELDKAMP, J. & BOER, K. DE & JOH. DE HEER.. Zingt allen mee! Verzameld uit: Kun je nog zingen, zing dan mee!; De Harmonium vriend en De Zangbundel van Joh. de Heer en anderen. Slikkerveer, N.V. Klavarskribo, 1934. Linnen. Gebonden. 4to. 80 pp. Een keuze uit deze bekende liedbundels n i e t in het gebruikelijke notenschrift maar in Klavaskribo; voorzien van de liedteksten. Booknr: 5356. € 12

BRANDTS BUYS, JAN W.F. De melodieën der Evangelische Gezangen vierstemmig gezet en voorzien van voor-, tusschen- en naspelen voor Orgel, met of zonder Pedaal, Harmonium of Piano. Slikkerveer, N.V. Klavarskribo. z.j., Linnen. Gebonden. 4to. 201 pp. 192 gezangen n i e t in het gebruikelijke notenschrift maar in Klavaskribo.(Het boekblok ligt nagenoeg los in de band; overigens een goed exemplaar). Booknr: 5357. € 12

UYLDERT, HERMAN. Vorstin van de gospel Mahalia Jackson. Tielt Den Haag, Lannoo, 1962. Met enkele foto's. Pocket. 8vo. 95 pp. Booknr: 5365. € 4

HUTCHESON, ERNEST & RUDOLPH GANZ. The literature of the piano. A guide for amateur and student. London, Hutchinson, 1974. With many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 435, XXXIV pp. Second edition, Revised by Rudolph Ganz. (A very good copy). Booknr: 5367. € 16

LIEBERWIRTH, STEFFEN. Anton Bruckner und Leipzig. Die Jahre 1884 - 1902. Graz Austria, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1988. Illustrated. Paperback. 8vo. 143 pp. (Anton Bruckner Institut Linz - Anton Bruckner Dokumente und Studien, Band 6). A good copy. (ISBN/EAN: 0003201014400) Booknr: 5377. € 12

IRVING, ERNEST. Cue for Music. An autobiography. London, Dennis Dobson, 1959. With 4 photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 189 pp. Ernest Irving (1878-1953) was an English conductor and composer. He composed music for the theatre and film and conducted several film orchestras .(A very fine copy). Booknr: 5412. € 15

VALENTIN, ERICH. Die Entwicklung der Tokkata im 17. und 18. Jahrhundert (bis J.S. Bach). Münster i. Westfalen, Helios-Verlag, 1930. Paperback. 8vo. 145 pp. (Universitas-Archiv Musikwissenschaftliche Abteilung, Band 6). A fine copy. Booknr: 5413. € 14

GILSE-HOOIJER, ADA VAN. Pijper contra Van Gilse. Een rumoerige periode uit het Utrechtse muziekleven. Utrecht, 1963, Paperback. 398 pp. Lichte gebruikssporen. Verder goed ex. Booknr: 5414. € 7

MURZILLI, VINCENTO. Arien des Balcanto. Eine Sammlung der schönsten Arientexte aus der Zeit zwischen 1500 und 1900. Halle (Saale), VEB Max Niemeyer Verlag, 1953. Wrappers. 8vo. 105 pp. Words and music (scores). Booknr: 5415. € 18

HÄUSLER, RUDOLF. Satztechnik und Form in Claude Goudimels lateinischen Vokalwerken. Bern Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1968. With musical examples. Wrappers. 8vo. 136 pp. (A fine copy). Claude Goudimel (c. 1514 to 1520 - between 28 August and 31 August 1572) was a French composer, music editor and publisher, and music theorist of the Renaissance. Goudimel is most famous for his four-part settings of the psalms of the Genevan Psalter, in the French versions of Clément Marot. In one of his four complete editions he puts - unlike other settings at the time - the melody in the topmost voice, the method which has prevailed in hymnody to the present day. In addition he composed masses, motets, and a considerable body of secular chansons, almost all of which date from before his conversion to Protestantism (probably around 1560). Goudimel’s style tends to be homophonic, with an intriguing use of syncopated rhythm to spice up inner parts, especially in the chansons. The widespread claim that he taught Palestrina is now regarded as untenable. Booknr: 5419. € 15

URBAN, G.R. Kinesis and Stass. A study in the attitude of Stefan George and his circle to the musical arts. 's-Gravenhage, Mouton & Co, 1962. Cloth. Hardbound. 8vo. 209 pp. (A very good copy). Booknr: 5425. € 14

BILLARD, FRANÇOIS & GILLES TORDJMAN. Duke Ellington. Seuil, Solfèges, 1994. Illustrated in black-and-white. Paperback. 8vo. 222 pp. (A very good copy). Text in French (ISBN/EAN: 9782020137003) Booknr: 5427. € 9

STAUDT, JAN (ED.). De klankschoonheid der Poolse orgels. Amsterdam, 1975. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 43 pp. Beschrijving van 13 Poolse orgels. Booknr: 5469. € 12

MUSIC MUZIEK. The Musician's Guide. The Directory of the World of Music. Sixth Edition 1980. Chicago Illinois, Marquis Academic Media, 1980. Cloth. Hardbound. 4to. 943 pp. Reference book with: Music Associations/Societies, Music Libraries, Music Periodicals, Opera Companies, Symphony Orchestras, Music Schools, Careers in Music, Music Festivals, etc. With general register. (Sticker of 20 x 30 mm on bottom of spine; otherwise a very fine copy). Booknr: 5477. € 28

HOFMANN, ERNA HEDWIG. Capella sanctae crucis. Der Dresdner Kreuzchor in Geschichte und Gegenwart. Berlin, Union Verlag, 1956. With 58 photographs. Cloth. With dustjacket jacket. Hardbound. 8vo. 221pp. (A fine copy). The Dresdner Kreuzchor is the boys' choir of the Kreuzkirche in Dresden. It has a seven century history. Today the choir has about 150 members from the age of 9-19 from Dresden and the surrounding region. Most of the boys live in a boarding school. The Choir Boys are also called "Kruzianer". The director of the choir is the Cantor Roderich Kreile. From 1971 until 1991 Martin Flämig was the Cantor. The repertoire of the choir includes compositions from the early Baroque (Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach), the early 19th century and modern work. Several recordings are available from Berlin Classics, Deutsche Grammophon and Capriccio. The choir often performs with the Sächsische Staatskapelle Dresden and the Dresden Philharmonic Orchestra. The choir sings Vespers almost every Saturday at 6 pm in summertime and 5 pm in wintertime and on Sunday at 9:30 am in the Church Service. Every year they go on several concert tours in Germany, but also in Europe, Japan, South Korea, Israel, Canada, Latin America and the United States. Altogether the choir performs about 100 times every year, 50 Church Services and Vespers, 10 concerts at their church (including always Bach's Christmas Oratorio and St Matthew Passion and A German Requiem of Brahms) and 40 concert on tours. All in all 150.000 people are visiting the performances of the choir every year. Booknr: 5513. € 18

SHAPPIRO, NAT (ED.). Popular Music. An Annoted Index of American Popular Songs. Volume I. 1950-1959. New York, Adrian Press., 1967. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 347 pp. Popular Music is an accurate, informative and expertly selected list of nearly every song that appeared on the popular, rhythm and blues, and country and western-selling record charts, as well as almost every other theatre, film, television, jazz, folk and popular song of significance in this period. (Including copyright dates, authors, composers and current publishers). (A very fine copy!). Booknr: 5514. € 18

SHAPPIRO, NAT (ED.). Popular Music. An Annoted Index of American Popular Songs. Volume II. 1940-1949. New York, Adrian Press., 1965. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XV, 349 pp. Popular Music is an accurate, informative and expertly selected list of nearly every song that appeared on the popular, rhythm and blues, and country and western-selling record charts, as well as almost every other theatre, film, television, jazz, folk and popular song of significance in this period. (Including copyright dates, authors, composers and current publishers). (A very fine copy!). Booknr: 5515. € 18

SHAPPIRO, NAT (ED.). Popular Music. An Annoted Index of American Popular Songs. Volume III. 1960-1964. New York, Adrian Press., 1967. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 335 pp. Popular Music is an accurate, informative and expertly selected list of nearly every song that appeared on the popular, rhythm and blues, and country and western-selling record charts, as well as almost every other theatre, film, television, jazz, folk and popular song of significance in this period. (Including copyright dates, authors, composers and current publishers). (A very fine copy!). Booknr: 5516. € 18

SHAPPIRO, NAT (ED.). Popular Music. An Annoted Index of American Popular Songs. Volume IV. 1960-1964. New York, Adrian Press., 1967. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 335 pp. Popular Music is an accurate, informative and expertly selected list of nearly every song that appeared on the popular, rhythm and blues, and country and western-selling record charts, as well as almost every other theatre, film, television, jazz, folk and popular song of significance in this period. (Including copyright dates, authors, composers and current publishers). (A very fine copy!). Booknr: 5517. € 18

MUSIC MUZIEK. 60 Year of Dutch Chamber Music; 60 Annees de Musique de Chambre Neerlandaise; 60 Jahre Niederländische Kammermusik Amsterdam, Stichting Cultuurfonds BUMA/Stichting Nederlandse Muziekbelangen, 1974. With photographs and musical examples. Wrappers. 4to.131 pp. In 1973 the Dutch Performing Rights Society celebrated its 60th anniversary. They organized a competiton in performing Dutch chamber music. For this aim they selected 60 widely differing compositions (for at least three and not more than six independent instruments) by fifty composers. The composiotins are presented in the first part of the book; the second part contains a complete alphabetical list of Dutch composers (with all their works in these combinations). Booknr: 5544. € 10

STARER, ROBERT. Continuo. A Life in Music. London, André Deutsch Limited, 1987. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 206 pp. Autobiography 0f the jewish American composer and musician Robert Starter, born in Vienna. (A very fine copy). Booknr: 5545. € 18

SHOAF, R. WAYNE. The Schoenberg Discography. Berkeley, California, Fallen Leaf Press, 1986. Wrappers. 8vo. 200 pp. (Fallen Leaf Reference Books in Music, no 5). Complete discography of the music of Arnold Schoenberg: operas, choral works, orchestral works, chamber works, songs, keyboard words, canons, transcriptions arrangements. (A very fine copy). Booknr: 5551. € 18

HARRIES, MEIRION & SUSIE. The Academy of St Martin in the Fields. London, Michael Joseph, 1981. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 278 pp. The story of the Academy from a small conductorless string group of the 50s into the ensemble of the 1980s. Introduction by Alfred Brendel. (A fine copy). Booknr: 5552. € 14

WÖRNER, KARL H. Gotteswort und Magie. Die Oper "Moses und Aron" von Arnold Schönberg. Heidelberg, Verlag Lambert Schneider, 1959. With musical examples. Paperback. 8vo. 93 pp. Booknr: 5553. € 14

SNYDER, LOUIS. Boston Symphony and Its World of Players. Boston, Beacon Press, 1974. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 164 pp. With photographs by Milton Feinberg. (Dustjacket with small defects; otherwise a very fine copy). Booknr: 5558. € 10

GEDENKBOEK MUZIEK MUSIC. Gedenkboek Toonkunstkoor "Bekker" Groningen. 1877-19771. Groningen, 1977. Geïllustreerd. Linnen. 8vo. 161 pp. Booknr: 5564. € 9

NOSKE, F.R. Forma Formans. Een structuuranalytische methode, toegespitst op de instrumentale muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck. Amsterdam, Frits Knuf, 1969. Papier. 8vo (oblong) Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, op maandag 19 mei 1969. Voorzijde gedeeltelijk ontkleurd; overigens een goed ex.). Booknr: 5586. € 10

DORFMÜLLER, JOACHIM. Zeitgenössische Orgelmusik 1960 - 1983. Zürich Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1983. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 443 pp. (A good copy). Booknr: 5587. € 25

HERZ, GERHARD. Bach-Quellen in Amerika. Bach Sources in America. Kassel Basel London New York, Bärenreiter, 1984. With 120 illustrations (fascimiles). Wrappers. 8vo. 312 pp. Published for its Members by the New Bach Society, An International Association Leipzig 1983/84. (A very fine copy). Booknr: 5606. € 18

BOETTICHER, WOLFGANG. Aus Orlando di Lassos Wirkungskreis. Kassel Basel London New York, Bärenreiter, 1963. With 8 plates and 5 pictures in the text. Cloth. Hardbound. 8vo. 209 pp. (A fine copy of this interesting title). Orlande de Lassus (also Orlandus Lassus, Orlando di Lasso, Roland de Lassus, or Roland de Lattre) (1532 (possibly 1530) - 14 June 1594) was a Netherlandish composer of the late Renaissance. He is today considered to be the chief representative of the mature polyphonic style of the Franco-Flemish school, and one of the three most famous and influential musicians in Europe at the end of the 16th century (the other two being Palestrina and Victoria). Booknr: 5611. € 18

HUTCHINGS, ARTHUR. Mozart de mens. Mozart de musicus. Baarn, Phonogram, 1977. In 2 uniforme banden. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 131pp.; 113pp. (De stofomslagen zijn heel licht beschadigd aan de uiteinden; overigens goede set.). (ISBN/EAN: 9789060831861) Booknr: 5616. € 18

DÄHNE, RUDOLF. Die Lieder der Mauramariée seit der Mittelalter.. Halle (Saale), Max Niemeyer Verlag, 1933. With (music) facsimiles. Wrappers. 8vo. 203 pp. (partly unopened). (Romantische Arbeiten, hesausgegeben von Karl Voretzsch, XX). Songs for the unhappy married woman; Lieder für die unglücklich verheiratete Frau . Booknr: 5656. € 25

OPER OPERA Petite Encyclopédie illustrée de l'Opera de Paris. Paris, Théâtre National de l'Opéra de Paris, 1978. Richly illustrated. Wrappers. 8vo. 152 pp. A very fine copy. Booknr: 5658. € 18

MAASFELD, LEO. Mozart Novelletten. Radolfzell-Bodensee, Heim-Verlag Adolf Dressler, 1932. Illustrated. Wrappers. 8vo. 59 pp. Wolfgang und Peterle; Nimrod Mozart; Am Glück vorbei; Einbruch bei Konstanze; Eine Genie arbeitet; Reise nach Prag. (A very fine copy). Booknr: 5665. € 9

WALTHER BOER, C.L. Het Anthonius-Motet van Anthonius Busnois. Amsterdam, H.J. Paris, 1940. Met facsimiles en muziekvoorbeelden. Papier. 8vo. 24 pp. (tekst); 6 pp. (muziek). Openingscollege gegeven op 25 september 1940 als privaat-docent in de Muziek van de Middeleeuwen en van de Renaissance aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Over het tijdperk tussen 1430 en 1600, "het tijdperk der Nederlanders". (Werkexemplaar van de auteur, aangevuld met enkele losse velletjes met aantekeningen van zijn hand). Booknr: 5667. € 15

MECHANISCHE MUZIEKINSTRUMENTEN MECHANICAL MUSICAL INSTRUMENTS. Van onwillige kanaries, fluitende klokken en een pierement. z.p., 1970. Rijk geïllustreerd. Papier. 8vo. (oblong). 66 pp. (Goed exemplaar). Historisch overzicht van mechanische muziekinstrumenten. Uitgave van Philips Ontspannings Centrum t.g.v. de tentoonstelling "Van Speeldoos tot Cassettofoon" (11-2 tot 29 -3 1970). Booknr: 5672. € 9

MUSIC MUZIEK. Wat Toonkunst aan Den Haag bracht in Haar Eerste Eeuw. 1829 - 1929. z.p., 1929. Met foto's. Papier. 8vo. 76; 13 pp. Overzicht van de uitvoeringen en programma's die Toonkunst in een eeuw gegeven heeft, met opsomming van de solisten. De laatste 13 pp. geven het programma van het Feest-Concert. (Mooi ex. van een intrigerende titel). Booknr: 5674. € 18

ABERT, HERMANN. Mozarts Persönlichkeit. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1953. Paperback. 8vo. 42 pp. Booknr: 5675. € 6

MOZART. Gedanken und Aussprüche von Musikern, Dichtern und Musikhistorikern über Wolfgang Amadeus Mozart sowie eigene Reminiszenzen des Meisters. Wien, Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, 1941. With 2 photographs. Wrappers. 8vo. 31 pp. Herausgegeben zur Mozartwoche des Deutschen Reiches (28 November bis 5. Dezember 1941). (Fine copy). Booknr: 5676. € 8

ABRAHAM, GERALD. A Hundred Years of Music. London, Methuen University Paperbacks, 1964. Paperback. 325 pp. Contents: After Beethoven; Wagner and the opera; After Wagner; The music of yesterday and to-day. (A good copy). Booknr: 5677. € 12

LIPPERT, WOLDEMAR. Richard Wagners Verbannung und Rückkehr 1849 - 1862. Dresden, Paul Aretz, 1927. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 263 pp. Booknr: 5679. € 16

FROTSCHER, GOTTHOLD. Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition. Berlin-Schöneberg, Max Hesses Verlag, 1935. In 2 volumes. With musical examples. Black cloth. Hardbound. 1388 pp. (Good set). Booknr: 5688. € 40

SEEBASS, TILMAN & TILDEN RUSSELL. Imago Musicae. International Yearbook of Musical Iconography V, 1988. Basel Kassel London, Bärenreiter-Verlag, 1988. Profusely illustrated. Halfcloth. Hardbound. Large-8vo. 260 pp. (Official Organ of the International Repertory of Musical Iconography). Contents (i.a.): Teviotdale: The Filiation on the Music Illustrations in a Boethius in Milan in the Piacenza "Codice magno"; Van Schaik: The Cymbala in Psalm 80 Initials; a symbolic interpretation; Voutira: Die musizierenden Engel des Genter Altars; Kos: Osten und Westen in der Feld- und Militärmusik an der türkischen Grenze; Slobin: Icons of Ethnicity: Pictorial Themes in Commercial Euro-American Music; Emsheimer: On the Ergology ans Symbolism odf a Shaman Drum of the Khasas. Booknr: 5690. € 35

SEEBASS, TILMAN & TILDEN RUSSELL. Imago Musicae. International Yearbook of Musical Iconography I, 1984. Basel Kassel London, Bärenreiter-Verlag, 1984. Profusely illustrated. Halfcloth. Hardbound. Large-8vo. 269 pp. (Official Organ of the International Repertory of Musical Iconography). Contents (i.a.): Winternitz: Books, Articles, and Reviews since 1940 (compiled by Estrine); Hammerstein: Musik und bildende Kunst; McKinnon: The Fifteen Temple Steps and the Gradual Psalms; Stevens: Hands, Music, and Meaning in Some Seventeenth-Century Dutch Paintings; Wolff: Max Klingers Verhältnis zur Musik. Booknr: 5696. € 35

SEEBASS, TILMAN & TILDEN RUSSELL. Imago Musicae. International Yearbook of Musical Iconography II, 1985. Basel Kassel London, Bärenreiter-Verlag, 1985. Profusely illustrated. Halfcloth. Hardbound. Large-8vo. 304 pp. (Official Organ of the International Repertory of Musical Iconography). Contents (i.a.): Gramit: The Music Paintings of the Capella Palatina in Palermo; Leppert: Men, Women, and Music at Home: The Influence of Cultural Values on Musical Life in Eighteenth-Century England; Petrobelli: On "Reading" Musical Caricatures: Some Italian Examples; Vickers: The Realm of the Senses: Images of the Court Music of Pre-Colonial Bali. Booknr: 5699. € 35

HUL, J. VAN 'T. & P.J. VERGUNST. Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici. Leiden, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, 1992. Met foto's. Karton. Gebonden. 8vo. 200 pp. Interviews met "een dwarsdoorsnede" van een generatie protestants-christelijke kerkorganisten: Willem Vogel, Peter Eilander, Jan Jongepier, Jos van der Kooy, Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Jan Jansen, Kees van Eersel, Gerrit Christiaan de Gier, e.a. (Mooi ex.). Booknr: 5704. € 18

UNVERRICHT, HUBERT. Die Eigenschriften und die Originalausgaben von Werken Beethovens in ihrer Bedeutung für die moderne Textkritik. Kassel - Basel - London - New York, Bärenreiter Verlag, 1960. Illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 84 pp. (Good copy). Booknr: 5713. € 14

LAURENCE, LIONEL DE LA. L'École Française de Violon de Lully à Viotti. Études d'histoire et d'esthétique. Paris, Librairie Delagrave, 1922. In 3 volumes. With 97 illustrations and many muscial examples. Halfcloth (uniform). Hardbound. 8vo. 440; 516; 319 pp. Gilt lettered spine slightly faded. Otherwise a fine set. Booknr: 5731. € 200

NIECKS, FREDERICK. Frederick Chopin as a man and musician. Neptune City, Paganiniana Publications. n.d. (± 1985?), Complete in 2 uniform volumes. With 200 illustrations. Decorated boards. Hardbound. 8vo. XII, 340; VIII, 375 pp. The enlarged and illustrated edition. Important biography of Chopin, including transcripts of his letters, analyses of his works, and a chronology of his compositions. (A fine set). (ISBN/EAN: 0000876666101) Booknr: 5770. € 45

GEMMOND, PETER. The Illustrated Encyclopedia of Recorded Opera. London, Salamander book, 1979. Profusely illustrated in colour and black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 256 pp. A comprehensive guide of operatic works available on record. Booknr: 5775. € 25

WORKING GROUP OF UNION CHECK LIST IN MUSIC LIBRARY ASSOCIATION OF JAPAN. Union Check List of Collected Editions, Historical Sets, and Monuments of Music in Japanese Music Libraries. Tokyo, Music Library Association of Japan, Tokyo, 1983. Wrappers. Large-8vo. XVIII, 541 pp. A very fine copy. Booknr: 5784. € 18

BEEDELL, A.V. The Decline of the English Musician 1788-1888. A family of English Musicians in Ireland, England, Mauritius, and Australia. Oxford, Clarendon Press, 1992. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XV, 329 pp. A social history of music. It focuses on the Castells, a family of English musicians in Ireland, England, Mauritius and Austria over five genrations. Drawn from personal letters and documents, their story, at once picaresque and tragic, is fascinating, and representative of the English musical professional. (Very good copy). Booknr: 5789. € 10

JEPPESEN, KNUD. Kontrapunkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1965. With many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 231 pp. Ins Deutsche übersetzt von Julie Schulz. (A very good copy). Booknr: 5792. € 12

LUKAS, VIKTOR. Orgelmusikführer. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1963. With many musical examples. Cloth. Hardbound. Small-8vo. 271 pp. With a thematic catalogue of the composers of organ music. (Cloth of spine lightly damaged). Booknr: 5803. € 6

SIEGMUND-SCHULTZE (HRSG.). Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel - zwei führende musikalische Repräsentanten der Aufklärungsepoche. Halle, DFH Halle, BT Buchdruck, 1975. Illustrated. Halfcloth. 8vo. 96 pp. (Bericht über das wissenschaftliche Kolloquium der 24. Händelfestspiele der DDR Halle (Saale) - 9./10. Juni 1975). A good copy. Booknr: 5805. € 13

HILMAR, ERNST (RED.). Arnold Schönberg Gedenkausstellung 1974. Wien, Universal Edition AG, 1974. With 8 plates in full-colour, and other illustrations in black-and-white. Paperback. 8vo. 386 pp. Exposition in Vienna (Wien) celebrating the 50th anniversary of Arnold Schönberg. (Good copy). Booknr: 5817. € 10

GERBER, RUDOLF. Christoph Willibald Gluck. Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1950. Illustrated with musical examples. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 227 pp. (A good copy). Biography of composer Gluck. Booknr: 5820. € 14

WURZBACH, CONSTANTIN VON. Mozart-Buch. Wien, Verlag der Wallishansser'schen Buchhandlung (Josef Klemm), 1869. Original (decorated) boards. Hardbound. 8vo. 295 pp. Small parts of the decorated paper missing; two corners slightly bumped. Otherwise a fine copy. (Interesting title). Booknr: 5830. € 130

BUCHNER, ALEXANDER. Mechanical Musical Instruments. London, Batchworth. n.d., With 174 plates and many illustrations in the text. Cloth. Hardbound. Folio. 110 pp. (Translated into English by Iris Urwin). Contents: Theory and Types of Musical Movements; Chimes and Carillons; Comb mechanics; Movements with Free Metal Reeds; Organ Mechanism; Flute-playing Clocks; Barrel Organs; Orchestrions; Mechanical Singing Birds; Androides; Stringed Instruments; Conclusion. (A good copy). Booknr: 5845. € 45

EWEN, DAVID. Composers of Today. A Comprehensive Biographical and Critical Guide to Modern Composers of All Nations. New York, The H.W. Wilson Company, 1934. Illustrated. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 311 pp. Afine copy. Booknr: 5850. € 15

HILLER, LEJAREN, A., JR. Informationstheorie und Computermusik. Mainz, B. Schott's Söhne, 1964. Wrappers. 8vo. 60 pp. (Darmstädter Beiträge zur neuen Musik, Hrsg. von Ernst Thomas). Zwei Vorträge, gehalten auf den "Internationalen Feierkursen für Neue Musik", Darmstadt 1963 Booknr: 5853. € 20

COLLAER, PAUL. La Musique Moderne. Bruxelles, Éditions Meddens, 1963. Illustrated with photographs and musical examples in rear pocket. Cloth. Hardbound. 8vo. 279 pp. Troisième édition, revue en corrigée. Table de Matière (i.a.): Éphémérides; Schoenberg, Webern, Berg, Expressionisme, Atonalité, Dodécaphonisme; Stravinsky, Musique française après Debussy; Satie; Groupe de six: Milhaud, Honegger, Auric, Poelenc; la musique en Russie soviétique; la musique allemande après Richard Strauss. (A fne copy). Booknr: 5855. € 18

BORRIS, SIEGFRIED, KELLER, WILHELM, U.A. Stilporträts der Neuen Musik. Berlin, Verlag Mersseburger, 1961. Illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 95 pp. (Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, Band 2). Seven contributions: Kolneder: Bartók; Zillig: Schönberg; Lindlar: Stravinsky im Spiegel seiner Serialmusik; Keller: Orff; Kolneder: Webern; Borris: Hindemith; Borris: Stilistische Synopsis - Analogien und Kontraste. (A very fine copy). Booknr: 5858. € 15

POUGIN, ARTHUR. Le Violon. Les Violonistes et la Musique de Violon du XVIe au XVIIIe siècle. Paris, Librairie Fischbacher, 1924. With 36 illustrations. Halfcloth. Hardbound. Large-8vo. 358 pp. Table de matières: Préface historique; Ce qu'est le violon; Le Violon: ses origines et sa naissance, le violin en Italie, Le violon en France, Le violon en Allemagne; Notes dagrément: les femmes violonistes, les amateurs de violon, les prix atteints par les chef-d'oeuvre de la grande lutherie italienne; Bibliographie/index. (Original wrapper collated on the boards. Spine cloth-backed. Good copy). Booknr: 5863. € 150

RUPPEL, K.H. (ED.). Musica Viva. München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1959. With more than 200 illustrations and 12 tipped-in coloured plates of Helmut Jürgens. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 230 pp. Über der Münchener MUSICA VIVA, gestiftet in 1945. Mit Beiträgen von Ruppel, Hartmann, Fortner, Ingeborg Bachmann und Haftmann. (A fine copy). Text in Deutsch. Booknr: 5866. € 20

HOELEN, MINKE. Moskou en Wenen: onbekende parallellen in een ontwikkeling naar atonalitiet. Een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van tonaliteit naar dodecafonie in het begin van de twintigste eeuw. Groningen, 1980. Met illustraties. Papier. 4to. 79 pp. (met bijlagen in rugtasje). Scriptie bij gelgenheid van het eindexamen Hoofdvak Theorie aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen (in typoscript). Booknr: 5868. € 15

KOHL, LUDWIG. Musiker-Biographien. Leipzig, Druck und Verlag von Philip Reclam jun. n.d., 3 parts in 1 volume. Halfcloth. Hardbound. Small-8vo. 135, 119, 123 pp. Biographies of Mozart, Beethoven and Haydn. Booknr: 5869. € 10

JOUVE, PIERRE JEAN. Mozarts Don Giovanni. Salzburg und Wien, Residenz Verlag, 1990. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 153 pp. "Eine literarische Nachkomposition".(A very fine copy). Booknr: 5887. € 16

CAFFI, FRANCESCO. Storia della musica sacra nella già Cappella Ducale di San Marco in Venezia dal 1318 al 1797. 2 volumi in 1 volume. Hildesheim New York, Georg Olms Verlag, 1982. Frontispiece Portrait of Adriano Willaert. Cloth. Hardbound. Gilt lettered. 8vo. 468, 291 pp. (Facsimile reprint of the Venice, 1854-55 edition.) (A very fine copy). Booknr: 5888. € 49

BLAUKOPF, KURT. Gustav Mahler. London, Readers Union, 1973. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 279 pp. A biography in the English translation. (Bottom of spine dustjacket with tear (3 cm); otherwise a fine copy). Booknr: 5896. € 15

SILLS, BEVERLY. Bubbles. A Self Portrait by Beverly Sills. New York, Warner Books Edition, 1978. Illustrated. Pocket. 260 pp. Booknr: 5909. € 7

BLANCHINUS, FRANCISCUS. De Tribus Generibus Instrumentorum Musicae Veterum Organicae. Laaber, Laaber Verlag, 1980. With 8 illustrated plates. Paperback. 8vo. 58 pp. (Facsimile reprint of the Rome, 1747 edition). (Dokumente früher Musik und Musikliteratur im Faksimile, Band 3). (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003921518245) Booknr: 5917. € 15

KEMPE-OETTINGER, CORDULA. Rudolf Kempe. Bilder eines Lebens. München, List Verlag, 1977. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 167 pp. (A very fine copy of this photo-biography!). Rudolf Kempe (born 14 June 1910 in Dresden, died 12 May 1976 in Zürich) was a German conductor. Kempe was associated with the Royal Philharmonic (RPO) from 1955. In 1960, he became its Associate Conductor, chosen by the orchestra's founder, Sir Thomas Beecham. From 1961 to 1962 he was Principal Conductor of the RPO, and from 1963 to 1975 its Artistic Director. A member of the RPO later said of Kempe, "He was a wonderful controller of the orchestra, and a very great accompanist ... Kempe was like someone driving a racing-car, following the piano round the bends." Kempe abolished Beecham's male-only rule, introducing women into the RPO: an orchestra without them, he said, "always reminds me of the army." In 1970, the RPO named him Conductor for Life, but in 1975, he resigned his post with the orchestra. From 1965 to 1972 Kempe worked with Tonhalle Orchester Zurich, and from 1967 to his death conducted the Munich Philharmonic, with whom he made international tours and recorded the first quadraphonic set of the Beethoven symphonies. In the final months of his life, Kempe was the chief conductor of the BBC Symphony Orchestra. The opening concert of the Henry Wood Promenade Concerts on 16 July 1976, in which he was to have conducted his BBC forces in Beethoven's Missa solemnis, became a memorial concert for him following Kempe's death in Zürich aged 65. Booknr: 5929. € 14

VELDEN, MAR VAN DER. Een vaste burcht en drie andere cantates van Johan Sebastian Bach. Nijkerk, Callenbach, 1992. Geïllustreerd met muzekvoorbeelden. Pocket. 55 pp. Behandeld worden: Ich hatte viel Bekümmerniss BWV 21, Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80, Gottes Zeit ist der allerbeste Zeit BWV 106, Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140. (Mooi ex.). (ISBN/EAN: 0009026603045) Booknr: 5937. € 8

SPER, FRIEDRICH. Lied und Leid. Auswahl aus "Trutznachtigall", "Güldenem Tugendbuch", Kirchenliedern und "Cautio Criminalis". Berlin, Union Verlag, 1961. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 249 pp. (Dustjacket with one tear. Else very good). Booknr: 5944. € 10

BENNETT, ROY. Keyboard Instruments. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. Illustrated. Paperback. 8vo. 49 pp. An introduction to the main types of keyboard instruments. (Good copy). Booknr: 5946. € 9

SPOTO, DONALD. Lenya, a life. New York, Ballantine Books, 1989. With photographs. Pocket. 338 pp. (Good copy). Portrait of Lotte Lenya, interpreter of the music of her husband, Kurt Weil. The life and public career of the singer and actress whose legend is tied to the music of Kurt Weil and the theatre of Bartolt Brecht. Lotte Lenya (18 October 1898 - 27 November 1981) was an Austrian singer, diseuse, and actress. In the German-speaking and classical music world she is best remembered for her performances of the songs of her husband, Kurt Weill. In English-language film she is remembered for her Academy Award-nominated role in The Roman Spring of Mrs. Stone (1961) and as the sadistic and vengeful Rosa Klebb in the James Bond movie From Russia with Love (1963). Booknr: 5948. € 8

SPOTO, DONALD. Lenya, a life. Boston, Toronto, London, Little, Brown and Company, 1989. With photographs. Cloth. With dustjacket. Harbdound. 8vo. 371 pp. (A good copy). Portrait of Lotte Lenya, interpreter of the music of her husband, Kurt Weil. Lotte Lenya (18 October 1898 - 27 November 1981) was an Austrian singer, diseuse, and actress. In the German-speaking and classical music world she is best remembered for her performances of the songs of her husband, Kurt Weill. In English-language film she is remembered for her Academy Award-nominated role in The Roman Spring of Mrs. Stone (1961) and as the sadistic and vengeful Rosa Klebb in the James Bond movie From Russia with Love (1963). Booknr: 5949. € 15

KLEIN, ELSA VON. Schenkendorfs Liederspiel "Die Bernsteinküste" Halle, Verlag von Max Niemeyer, 1916. Paperback. 8vo. 104 pp. (partly unopened). Good copy. Booknr: 5952. € 110

BROWN, JAMES DUFF. Biographical Dictionary of Musicians. Hildesheim New York, Georg Olms Verlag, 1970. Cloth. Hardbound. 8vo. VI, 637 pp. (Facsimile reprint of the London, 1886 edition). With a Bibliography of English Writings on Music. (A very fine copy of the original printed edition). Booknr: 5968. € 45

BÖTTGER, FRIEDRICH. Die "Comédie-Ballet" von Molière-Lully. Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1979. With musical examples. Wrappers. 8vo. 272 pp. (diss.). (Facsimile reprint of the Berlin, 1930 edition). A very fine copy. Booknr: 5969. € 20

AUDA, ANTOINE. Les modes et les tons de la musique et spécialement de la musique médiévale. Hildesheim New York, Georg Olms Verlag, 1979. With musical examples. Paperback. 8vo. 203 pp. (Facsimile reprint of the Bruxelles, 1910 edition). A fine copy. (ISBN/EAN: 0000347806852) Booknr: 5974. € 14

SZABOLCSI, BENCE. Béla Bartók. Weg und Werk. Schriften und Briefe Budapest, Corvina, 1957. With tipped-in photographs and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 371 pp A very fine copy. Booknr: 5976. € 18

OVERBECK. Die Chorwerke von Thomas Linley dem Jüngeren (1756 - 1778). Analyse, Vergleich, Kompositorisches und Biographisches Umfeld. Hildesheim Zürich New York, Georg Olms Verlag, 2000. With musical examples. Paperback. 8vo. 418 pp. (Hildesheimer Musikwissenschaftliche Arbeiten, Band 6). (A fine copy). Thomas Linley junior ( 7. Mai 1756 in Bath, Somerset; - 5. August 1778 in Grimsthorpe, Lincolnshire) war ein englischer Komponist und Violinist. Thomas Linley war der Sohn des Cembalisten, Komponisten und Gesangslehrers Thomas Linley senior. Er spielte bereits im Alter von 7 Jahren Violinkonzerte und war bereits ein erfahrener Komponist, bevor er nach Italien ging, um bei Pietro Nardini zu studieren. Hier begegnete er unter anderem dem jungen Wolfgang Amadeus Mozart. 1771 kehrte er nach London zurück und wurde schnell eine führende Persönlichkeit im Londoner Musikleben. Hier hatte er durch die Stellung seines Vaters beim Orchester des Theatre Royal Drury Lane (1773), der ab 1774 auch dessen Mitbesitzer und musikalischer Direktor wurde, zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten als Konzertmeister und Violinist und konnte Kompositionen zur Aufführung bringen. In den folgenden Jahren schrieb Linley vielbeachtete Werke, darunter eine Anthem für das Three Choirs Festival ('Let God arise'), das Oratorium The Song of Moses sowie als bedeutendstes Chorwerk die Lyric Ode of the Fairies, Aerial Beings and Witches (Shakespeare Ode). Im Jahr 1775 erreichte er den größten Erfolg seines kurzen Lebens, als der den größten Teil der Musik für das Stück The Duenna seines Schwagers Richard Brinsley Sheridan komponierte, das bereits in der ersten Saison 75 Aufführungen erlebte. Thomas Linley jr. ertrank im Alter von 22 Jahren auf einer Bootsfahrt und wurde in der Kirche von Edenham, Lincolnshire, bestattet. Booknr: 5977. € 18

WOLFRUM, PHILIPP. Johann Sebastian Bach. 48 Preludia. Hildesheim New York Wiesbaden, Georg Olms Verlag - Breitkopf & Härtel, 1978. Two parts in one volume. With photographs, facsimiles and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. I; 184 pp.; II: 217 pp. (Facsimile reprint of the Leipzig, 1910 edition). A fine copy. Booknr: 5979. € 22

BIRTEL, WOLFGANG & CHRISTOPH-HELLMUT MAHLING (HRSG.) Aufklärungen. Studien zur deutsch-französischen Musikgeschichte im 18. Jahrhundert. Einflüsse und Wirkungen. Band 2. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1986. Illustrated with photographs and musical examples. Paperback. 8vo. 243 pp. (Annales Universitatis Saraviensis, Band 20). About 20 essays by specialists, concerning i.a.: French and German opera, Mozarts Così fan tutte, Mannheim und Paris, Hofkapellen, J.S. Bach, C.Ph.E. Bach, Johann Joseph Fux. (A very fine copy). Booknr: 5989. € 22

GOODMAN, ALFRED A. Musik im Blut. Amerikanische Rhytmen erobern die Welt. München, Südwest Verlag Neumann & Co, 1968. Illustrated with photographs. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 223 pp. (Südwest-Bibliothek, Hrsg. von Kurt Seeberger). (Good copy). Booknr: 6051. € 9

ZWEDEN, JAAP VAN & NIELS LE GRANGE. Ouverture. Een muzikale ontdekkingsreis. Naarden, Strengholt, 1993. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 140 pp. Mooi exemplaar (ISBN/EAN: 0009060107810) Booknr: 6095. € 8

NAMENWIRTH, SIMON MICHAEL (ED.). Gustav Mahler. A critical bibliography. Wiesbaden, Otto Harrassowitz., 1987. In 3 uniform volumes. Cloth. Hardbound. 8vo. Volume I: XV, 597 pp.; Volume II: 533 pp.; Volume III: 595 pp. (A very fine set of an important publication! Total weight 4 kg. = extra shippingcosts). Volume I: Texts devoted entirely or predominantly to Mahler. Volume II: Texts entirely or predominantly to Mahler (continued); Volume III: Indices (Author Index, Title Index, Subject Indices: miscellenea, source materials, biography, criticism and analysis, reception). The volumes I and II contain a large collection (in 2536 lemma's) of monographs on Mahler (summarized by the editor), articles from periodicals, annuals and other serials, essays or chapters, reference works and theses. Booknr: 6135. € 65

SCHAFER, WILLIAM J. & JOHANNES rIEDEL. The Art of Ragtime. Form and meaning of an Original Black American Art. Da Capo, 1977. With musical examples. Paperback. 8vo. XIX, 249 pp. First edition of htis title: 1937. (A fine copy). "Everything there is to know about ragtime. A supurb book". (ISBN/EAN: 0000306800578) Booknr: 6167. € 10

SCHERING, ARNOLD. Die niederländische Orgelmesse im Zeitalter des Josquins. Eine stilkritische Untersuchung. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1912. With musical examples. Wrappers. 8vo. 95 pp. A fine copy Booknr: 6171. € 18

HOROWITZ, JOSEPH. Understanding Toscanini. London Boston, Faber and Faber, 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. X, 492 pp. How he became an American culture-God and helped create a new audience for old music. (A very fine copy). Booknr: 6200. € 20

ORGEL ORGAN ORGUE. Bios Journal Volume 2. Organ Studies. Oxford, Positif Press, 1978. Illustrated. Paperback. 8vo. 136 pp. (British Institute of Organ Studies and English Organ Archive). Contributions on i.a.: The era of Smith and Harris; Bernard Smith; four-tower organ-cases; Organo Pneumatico; Organs of St.James's Church; Elgar's Organ Sonata in G. (A very good copy). Booknr: 6212. € 12

WASIELEWSKI, WILH. JOH. V. Die Violine und ihre Meister. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1893. Illustrated. Original gilt decorated cloth. Hardbound. 8vo. XII, 581 pp. Dritte Auflage. (A very fine copy). Booknr: 6216. € 29

LNADOWSKI, MARCEL. Honegger. Bourges, 1957. Richly illustrated. Pocket. 191 pp. (Solfèges, 7) In French language. Booknr: 6261. € 9

GEISSMAR, BERTA. Politiek en dirigeerstok. Amsterdam, Holdert & Co, 1947. Linnen. Gebonden. 8vo. 341 pp. Autobiografie van de voormalige secretaresse van de dirigenten Fürtwängler en Sir Thomas Beecham. Een blik op het muziekleven in Europa tussen 1920 en 1950, vanuit de solistenkamer. Berta Geissmar (* 14. September 1892 in Mannheim; 3. November 1949 in London) war eine Musikwissenschaftlerin und Autorin. Sie war die Privatsekretärin von Wilhelm Furtwängler und musste wegen ihrer jüdischen Herkunft in der Zeit des Nationalsozialismus emigrieren. Booknr: 6264. € 8

STAAR, LARRY. A Union of diversities. Style in the music of Charles Ives. New York Toronto, Schirmer Books, 1992. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 170 pp. A very fine copy. Booknr: 6294. € 18

WESTRUP, J.A. Purcell. Abbeville, J. B. Janin, 1947. Illustrated with musical examples and photographs. Wrappers. 8vo. 263 pp. (Series: La Flur de Pan). (Good copy). Booknr: 6355. € 12

ROBBINS LANDON, H.C. (ED.). The Mozart Compendium. A Guide to Mozart's Life and Music. London, Thames and Hudson, 1990. With photographs and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 452 pp. With some red underlinings om two pages; otherwise a very fine copy. Booknr: 6394. € 16

CORET, ALEXANDER. Melodieën en Muzikanten. Cavalcade van de lichte muziek. Hilversum, W. de Haan, 1965. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 374 pp. (tweekoloms-druk) Geschiedenis van de amusementsmuziek. En de relatie tussen amusementsmuziek en de "serieuze" musicus. (Kleine oneffenheden op de hoekjes van de stofomslag. Overigens een uitstekend ex.). Booknr: 6395. € 8

WILK, MAX. (ED.). Memory Lane. Ragtime, Jazz, Foxtrot and other popular music & music covers. Kent, Optimums Inc and Studio Inernational, 1973. Fully illustrated. Paperback. 4to. 88 pp. Small defect to top of spine; otherwise a fine copy. Booknr: 6398. € 10

BRONNER, SIMON J. Old-Time Music Makers of New York State. New York, Syracuse University Press, 1987. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 252 pp. (Avery good copy). The first book published on the rich legacy of traditional Anglo-American music and dance. (ISBN/EAN: 0000081560216) Booknr: 6400. € 16

ENDRESS, GUDRUN. Jazz Podium. Musiker über sich selbst. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1980. Illustrated. Decorated cloth. Hardbound. 8vo (oblong). Zeichnungen von Herbert Joos. On, mainly, American jazz musicians. (A very fine copy) (ISBN/EAN: 0003421019789) Booknr: 6404. € 12

VIAN, BORIS. Over jazz. Teksten 1946-1958. Amsterdam, Van Gennep, 1984. Paperback. 139 pp. (Rug en randen ontkleurd. Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060125703) Booknr: 6409. € 7

KAHN, ALBERT E. & PABLO CASALS. Pablo Casals. Licht und Schatten auf einem langen Weg. Erinnerungen aufgezeichnet von Albert E. Kahn. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1977. Illustrated. Papaerback. 8vo. 216 pp. Booknr: 6415. € 7

GEISLER, CHR. Vokalnotation. Die verschiedenen Gesang-Schriftsprachen und ihre Beziehungen zu den Naturtönen. Kopenhagen, Ejnar Munksgaard, 1948. With musical examples. Wrappers. 8vo. 86 pp. Partly unopened. (A very fine copy). Booknr: 6426. € 12

GRAS, PIM. Jazz uit het historisch archief. Leiden, Tango, 1974. Met foto's. Paperback. 8vo. 134 pp. (Mooi exemplaar). De auteur behandelt de periode van 1917 tot ca. 1930 uitvoerig (Armstrong, Beiderbecke, Oliver, Fats Waller, e.v.a.) (ISBN/EAN: 0009021810344) Booknr: 6445. € 8

HODEIR, ANDRÉ. The Worlds of Jazz. New York, Grove Press, 1972. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 279 pp. (A good copy). 1. The man who plays jazz. 2. The sense of values. 3. The man who writes jazz. 4. Ethure and Cultics. Booknr: 6447. € 14

STRAUSS, RICHARD. Richard Strauss - Blätter. Wien, Hans Schneider - Tutzing, 1986. Wrappers. 8vo. 194 pp. (Richard Straus-blätter Juni 1986 - Neue Folge Heft 15). With essays about i.a.: Hugo von Hoffmansthal und Richard Strauss: Der Rosenkavalier. Eine Ausstellung in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien; Die sogenannten Antipoden - Hans Pfitzner und Richard Strauss als Zeitgenossen; Richard Strauss's Operas performed in Great-Britain. (A very fine copy). Booknr: 6450. € 10

HILLIER, MARY. Automata & Mechanical Toys. An illustrated history. London, Jupiter Books, 1976. Illustrated in black-and-white and colour. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 200 pp. (A very good copy). On the evolution of mechanical toys. (ISBN/EAN: 0001870630270) Booknr: 6524. € 15

ADEMA, HILDEBRAND (RED.). De Bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland. Utrecht, Stichting Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties, 1994. Geïllustreerd. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 107 pp. Ten geleide: "Een veelkleurig beeld van de Nederlandse koorwereld in de laatste tien jaar". (Mooi exemplaar). Winnaar Ako Literatuurprijs 2006. 'Een verstikkend beeld van een doorsnee vrouwenleven in de jaren vijftig. Een pijnlijk maar prachtig boek.' AKO-jury In De bekoring neemt Hans Mnstermann, meester van de hervonden tijd, opnieuw een duik in het fascinerende verleden van Andreas Klein, de charismatische hoofdpersoon die we kennen uit zijn eerdere romans. Als Andreas' moeder sterft gaan zijn gedachten terug naar een zomerdag, eind jaren vijftig. Hij denkt aan hoe zijn moeder man en kinderen achterliet, vastbesloten om nooit meer terug te keren. Hij ziet haar in de tram, op die zinderende dag, een raadselachtige dame met een koffer, scherp en levensecht. Als in een film beleeft hij, samen met zijn familie, met de buren en die hele wereld van vroeger, de vlucht van zijn moeder. Ze zien hoe zij wegsluipt uit haar alledaagse sleur. Ze voelen het stampende leven dat haar beetgrijpt. De lezer voelt met hen mee ? laat dat maar aan Mnstermann over. (ISBN/EAN: 0009072805038) Booknr: 6562. € 9

JOCHUM, ANNEMARIE. Geige spielen. Ein Ratgeber für Liebhaber. Kassel Basel London New York, Bärenreiter, 1994. With musical examples. Boards. Hardbound. 8vo. 196 pp. A very fine copy. Booknr: 6563. € 18

ZANDER, ERNST. Führer durch die weltliche Chorliteratur mit Orchester. 1. Teil: Oratorien und grosse Chorwerke. Berlin, Deutscher Arbeiter-Sängerbund, 1930. Cloth. Hardbound. 8vo. 179 pp. Booknr: 6564. € 15

ROKSETH, YVONNE. Grieg. Paris, Les Éditions Rieder, 1933. With photographs and facsimiles. Wrappers. 8vo. 85 pp. (partly unopened). (Maitres de la Musique Ancienne et Moderne, 13). Biography of the Scandinavian composer Grieg. Booknr: 6570. € 15

GISKES, JOHAN, HOOGERVORST, SANNIE, KOELEWIJN, JANNETJE & CAS SMITSHUIJSEN. Waar bemoei je je mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging "Het Concertgebouworchest" Zutphen, Walburg Pers, 1991. Geïllustreerd. Karton, met flappen. 8vo. 216 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000906011728) Booknr: 6575. € 10

BONHOTE, FERNAND & FERNAND RAUSSER. Als die Musikdosen spielten. Von den Anfängen bis zum Karussellorgel. Lausanne, Mondo Verlag, 1972. Illustrated with many photographs in colour. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to (square). 175 pp. With gramophone reconrd. (A very good copy). Booknr: 6583. € 15

CORREDOR, J.M.A. Pablo Casals. Gesprekken met Pablo Casals. Haarlem Antwerpen, Gottmer, 1958. Met foto's. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 284 pp. Met een voorwoord van Pablo Casals, discografie en register. Booknr: 6587. € 14

PASCOLI, PIETRO (ED.). Verdi. Album per un maestro. Firenze, Fratelli Alinari, 1991. Fully illustrated in colour (and black-and-white). Paperback. Large-8vo. 109 pp. A cura dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. (Very good copy). Booknr: 6588. € 10

SMITS VAN WAESBERGHE, S.J., JOS. Gregoriaansche Muziek en haar plaats in den katholieken eeredienst. Amsterdam, H.J.W. Becht. z.j., Met foto's en muziekvoorbeelden. Karton. Groot-8vo. 60 pp. (Symphonia-reeks). Goed ex. Booknr: 6589. € 6

DÜRR, ALFRED. Zur Chronologie der Leipziger Vokalwerke J.S. Bachs. Kassel Basel Tours London, Bärenreiter Verlag, 1976. With 6 facsimiles. Wrappers. 8vo. 173 pp. Zweite Auflage: Mit Anmerkungen und Nachträgen verschener Nachdruck aus Bach-Jahr 1957. (A very fine copy). Booknr: 6598. € 18

PANTHALEON VAN ECK, C.L. VAN. J.S. Bach's critique of pure music. Culemborg, Princo/Frits Knuf, 1981. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 170 pp. (A very good copy). A study concerning Bach, especially his Art of Fugue. And about the question: what may have been Bach's message to the musicians of his time and of later generations; and about his attitude towards his music: what should be the relation between emotional impulse and rational thought, between art and science? (From the Preface). Booknr: 6600. € 20

FELLERER, KARL GUSTAV. Palestrina. Leben und Schaffen, Wirken und Werk des grossen Meisters des kirchlichen Tonkunst in neuer Darstellung. Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 1930. With musical examples. Cloth. 8vo. 192 pp. (A good copy). Booknr: 6604. € 10

LEDUC, ALPHONSE (ED.). Musique pour Flûte. Paris, Alphonse Leduc. n.d., Halfcloth. Hardbound. 8vo. Pages not numbered. Introduction in four languages. Full score. Booknr: 6606. € 9

SECREST, MERYLE. Leonard Bernstein. A life. London, Bloomsburry Publishing, 1995. Illustratyed with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 471 pp. Biography of Leonard Bernstein: man, musician, composer, teacher, lover and folk-hero. (A very fine copy. Booknr: 6629. € 15

FURTWÄNGLER, WILHELM & FRANK THIESS (HRSG.). Briefe. Wiesbaden, F. A. Brockhaus, 1980. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 327 pp. Vierte Auflage. (A very fine copy). Booknr: 6630. € 12

COPLAND, AARON. Luister zo naar muziek. Wageningen, N.V. Gebr. Zomer & Keunings, z.j., Met muziekvoorbeelden. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 272 pp. (met register). (Rand stofomslag licht beschadigd. Verder een goed exemplaar). Met onderwerpen als: hoe wij luisteren; het scheppende proces in muziek; de vier elementen van de muziek: ritme, melodie, harmonie en klankkleur; fundamentele vormen; opera en muziekdrama, enz. Booknr: 6662. € 9

NORMAN SEEFF. Hot Shots. Photographs by Norman Seeff New York London, Flash Books, 1974. With 90 pp. photographs. Wrappers. 8vo (square). (Good copy). Photographs of tenth of popstars in black-and-white. Booknr: 6710. € 10

GEDENKBOEK JUBILEUMBOEK. Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931 Amsterdam, Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur (Wereldbibliotheek), 1932. Met illustraties. Linnen. Gebonden. Groot-8vo. 102 pp. Illustratie naar een pastel van Jan Toorop: Dirk Schäfer aan den vleugel (1905). Bijdragen van vrienden en vereerders van de Nederlandse pianist/componist Dirk Schäfer (1873 - 1931), ook bekend van zijn geschriften over muziekesthetiek en pianoïnterpretatie, verzameld in het boek "Het Klavier". Booknr: 6744. € 9

DUNNING, ALBERT. Joseph Schmitt. Leben und Kompositionen des Eberbacher Zisterziensers und Amsterdamer Musikverlegers (1734-1791). Amsterdam, Edition Heuwekemeyer, 1962. With photographs and musical examples. Wrappers. With dustjacket. 8vo. 135 pp. (Beiträge zur mittelrheinischen Musikgeschichte, V). Chapter IV: Die Haydn zugeschrieben Werke Schmitts. Mit Thematisches Werk-Verzeichnis. (Good copy). Booknr: 6746. € 14

SCHAIK, MARTIN VAN. De harp in de middeleeuwen. Studies naar de symboliek van een muziekinstrument. (Mit einer Zusammenfassung in deuutscher Sprache). Utrecht, 1988. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 244 pp. (diss.). Die Harfe im Mittelalter. Studien zur Symbolik eines Musikinstruments. (Dit boek is eveneens leverbaar in Engelse vertaling). Booknr: 6750. € 28

STOCKMANN, DORIS. Der Volksgesang in der Altmark. Von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Berlin, Akademie-Verlag, 1962. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVI, 506 pp. (From the flaptext:) Die Verfasserin versucht am Beispiel einer Landschaft die geschichtlichen Wandlungen volkstümlichen Singens innerhalb eines Jahrhunderts zu verfolgen, das Schwinden überlieferter und das Aufkommen neuer organisierter Formen des Singens mit all ihren Auswirkungen auf Sieggelegenheiten, Singgemeinschaften und Liederrepertoire. (A good copy). Booknr: 6753. € 16

MATTER, FRED. Herschapen schoonheid. Het Bader-Orgel in de St. Walburgiskerk te Zutphen. Zutphen, Walburg Pers/Stichting Hendrick Baederorgel/Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1997. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 256 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000906011969) Booknr: 6763. € 16

VALKENBURG, RIK. Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers. Dordrecht, Uitgeverij J.P. van den Tol, 1980. Met talrijke foto's. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 417 pp. Gesprekken met een keur aan Nederlandse organisten, rijk voorzien van foto's met orgels. Het onderwerp van dit in 1980 verschenen boek is "de organist en zijn orgel". Het boek bevat interviews met een groot aantal bekende en onbekende organisten uit Nederland en Belgie. Onderwerp van gesprek is vaak het funktioneren in de eredienst. Van de orgels wordt de dispositie en een korte beschrijving gegeven. Door de opzet van het boek komen orgels uit verschillende tijden en stijlen aan de orde. Rik Valkenburg heeft meer boeken geschreven die op interviews gebaseerd zijn. Hij is niet afkomstig uit de "orgelwereld". De wijze waarop de interviews zijn weergegeven is soms niet zo prettig om te lezen. Het boek bevat inhoudsopgaven en zal vooral boeiend zijn voor liefhebbers van orgels en orgelmuziek. (NBD|Biblion recensie, A. de Jong). (ISBN/EAN: 9789063890933) Booknr: 6802. € 18

BORWICK, JOHN (ED.). The First Fifty Years. Celebrating the fiftieth anniversary of IFPI (International Federation of Phonogram and Videogram Producers). Hong Kong, IFPI Secretariat, 1983. With photographs. Cloth. Withdustjacket. Hardbound. 8vo. 80 pp. (A very good copy). Second edition. With contributions by George Martin, Yehudi Menuhin, Luciano Pavarotti, Ravi Shankar and several others. Booknr: 6814. € 9

TITULAER, CHRIET. Van Edison tot cd-video. Houten, 1988. Rijk geïllustreerd. Karton. 4to. 128 pp. Geschiedenis van radio- en tv-omroep, en de technische ontwikkelingen daaromheen zoals video, beeldscherm beeldplaat, kabel, cd, enz. enz. (Mooi ex.). Booknr: 6817. € 12

KERKHOF, F. & A. SLEGERS. Het Braille Muziekschrift. Nijmegen, Instituut Henricus voor Visueel Gehandicapten, 1979. Kunstleer. Gebonden. 4to. II, 133 pp. Verzameling van de meest voorkomende muzieknotaties gebaseerd op de besluiten van het Internationaal Congres voor Braille Muziekschrift te Parijs in 1954. Met vele voorbeelden. (Mooi ex.). Booknr: 6822. € 25

EOSZE, LASZLO (EÓSZE, LÁSZLÓ). Zoltán Kodály. Sein Leben in Bilddokumenten. Budapest, Editio Musica, 1982. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 172 pp. Jubiläumausgabe zum hundertsten Geburtstag des Komponisten. Singed with pencil by the author, with a dedication ("Dear Oscar van Lier"). Booknr: 6823. € 15

ARNOLD, WILLIAM HARKNESS. French diction for singers and speakers. Philadelphia, Oliver Ditson Company, 1912. In 14 lessons"" and 35 pp. with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 120 pp. (First print. A very good copy. Booknr: 6825. € 18

ACKERE, J. VAN. De intieme vormen der muziek. De kamermuziek en het lied. Antwerpen Brussel Leuven Gent, Standaard-Boekhandel. z.j., Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 238 pp. (Muziekvoorbeelden bijgevoegd in zelfstandig katern). Booknr: 6827. € 10

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. De lach van Mozart. Een brief en twee naschriften van Wofgang Amadeus Mozart. Maastricht, 1989. Papier. Met omslag. 8vo. 15 pp. Vertaling Rolf Somann en Huib Schwab. Uitgegeven t.g.v. de opening van Artaud op 5 mei. Oplage 250 ex. (Mooi ex.). Booknr: 6833. € 9

BACH-HERDENKING. Bach-Herdenking Feestgids. 1685-1935. Amsterdam, Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst/N.V. Het Concertgebouw Amsterdam/Nederlandsche Bach-Vereeniging, 1935. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 90 pp. (Goed exemplaar). Met bijdragen van o.a. Bernet Kempers, Wagenaar en Dresden. Tevens zijn de feestprogramma's opgenomen zoals die werden uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle. Uitvoeringen o.a. onder leiding van Willem Mengelberg. De bijdragen worden onderbroken door reclame-pagina's. Booknr: 6845. € 12

HAYDN-STUDIEN. Haydn-Studien. Veröffentlichungen des Joseph Haydn-Instituts Köln. Heft 2 München Duisburg, G. Henle Verlag., 1969. Paperback. 8vo. pp. 77 - 131. From the contents: Haydns Oratorien in Russland zu Lebzeiten des Komponisten; Ein Kolloquium über Haydns Oper. (A very fine copy). Booknr: 6864. € 8

HIRSBRUNNER, THEO. Debussy und seine Zeit. Laaber, Laaber-Verlag, 2002. With 30 plates and a couple of musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 263 pp. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000392151861) Booknr: 6865. € 14

BALZ, HANS MARTIN & REIHNARDT MENGER. Alte Orgeln in Hessen-Nassau. Kassel, Merseburger, 1979. Profusely illustrated. Paperback. 8vo (square). 206 pp. (A very good copy). Booknr: 6874. € 16

BIBA, OTTO. Gott erhalte! Joseph Haydns Kaiserhymne. God preserve! Joseph Haydn's Imperial Anthem. Wien München, Ludwig Doblinger, 1982. Paperback. 8vo. 35 pp. Faksimile des Erstdrucks, 1797; Facsimile of the First Edition, 1797. (A fine copy). Booknr: 6881. € 10

WANGERMÉE, ROBERT. De Vlaamse Muziek in de maatschappij van de 15de en 16de eeuw. Brussel, Uitgeverij Arcade, 1965. Geïllustreerd met talrijke ingeplakte kleurenafbeeldingen, en zwart-wit illustraties in de tekst. Halfvellum. Linnen borden. Gebonden. 4to. 344 pp. (Rand van de voorzijde heel licht ontkleurd.Verder een heel mooi exemplaar!). Booknr: 6883. € 20

DIE DREIGROSCHENOPER. Die Dreigroschenoper 63. Staudte + Heckroth + Raguse. Werkbuch zum Film. München, Laokoon-Verlag, 1964. Profusely illustrated in colour and black-and-white. Cloth. Hardbound. 4to (oblong). Pages not numbered. Szenenfotos Ulrich-Film/Bruno Bernard. (A very good copy). Booknr: 6898. € 12

STRAWINSKI, VERA, MCCAFFREY, RITA & ROBERT CRAFT. Igor und Vera Strawinsky. Ein Fotoalbum 1921 bis 1971. Herrsching, Schuler Verlagsgesellschaft, 1982. With 258 photographs in black-and-white. Cloth. Dustjacket. Hardbound. 4to (square). 144 pp. Text aus Interviews mit Strawinsky 1912-1963; Fotos und Faksimiles; Bildlegenden von Robert Craft. (Spine-ends of dj with small defects, otherwise a very good copy). Booknr: 6930. € 18

TYRRELL, JOHN. Janácek's Operas. A documentary Account. London Boston, Faber and Faber, 1992. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXV, 404 pp. Chief literary documents relating to the genesis and early performances of each of Janacek's nine operas. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000069109148) Booknr: 6933. € 25

WOLFF, PAUL, & ROB VAN ACHT (ED.). A checklist of Musical Instruments from the East- and South-East Asian Mainland. The Hague, 1989. Richly illustrated. Paperback. 8vo (oblong). 231 pp. (A very good copy). Musical Instrument Collection, Musical Department Haags Gemeentemuseum, volume 4. with: Lenders and former owners, idiophones, membranophones, chordophones, aerophones and index of instrument names and regional index. Booknr: 6934. € 12

HESSEN, RO VAN, RIJKE, MIRJAM DE & SASKIA VAN WIEL. Beyond Biography. Seventh International Congres on Women in Music. Utrecht, 1991. With photographs. Wrappers. 8vo. 103 pp. Muziekcentrum Vredenburg Utrecht (The Netherlands): 29 May through 2 June 1991. In Dutch and English. With the complete programm and tenth of biographies (50 pp.) of international women composers and performers (30 pp.). (A very fine copy). (ISBN/EAN: 0009073950015) Booknr: 6940. € 10

TIJDSCHRIFT MAGAZINE. Van Speelklok tot Pierement. Utrecht, Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, 1982. Geïllustreerd. Papier. 4to. 16 pp. Inhoud: Mozart mechanisch in StP opent nieuwe perspectieven; Een museumklok onder de loupe: de Haydn-klok; Toekomstige huisvesting Museum StP in de Buurtkerk; Het buikorgel: een stukje straatcultuur. Booknr: 6959. € 5

TIJDSCHRIFT MAGAZINE. Van Speelklok tot Pierement. Utrecht, Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, 1982. Geïllustreerd. Papier. 4to. 16 pp. Inhoud: Het museum in de periode 1958-1968; De lange Gavioli; De rol van de mechanische muziekinstrumenten en automaten in literatuur en "klassieke muziek". Booknr: 6960. € 5

TIJDSCHRIFT MAGAZINE. Van Speelklok tot Pierement. Utrecht, Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, 1983. Geïllustreerd. Papier. 4to. 24 pp. Inhoud: De eerste jaren Achter den Dom; Restaureren is ...vakkennis, teamwork en liefde voor het instrument!; Twee vroege speeldozen van één maker. Een poging tot beschrijving en vergelijking; Van Speelklok tot Pierement in Japan; Een museumstuk onder de loupe: de automatische vioolspeler. Booknr: 6961. € 6

TIJDSCHRIFT MAGAZINE. Van Speelklok tot Pierement. Utrecht, Stichting Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, 1981. Geïllustreerd. Papier. 4to. 20 pp. Inhoud: Het ontstaan van het Nationaal Museum; De Speeldoos; De automatische fluitspeler van de gebroeders Musa; Een museumstuk onder de loupe. Booknr: 6962. € 6

TIJDSCHRIFT MAGAZINE. Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Arnhem, 1976. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 64 pp. 39e Jaargang, 1976 no. 1/2: Inhoud, o.m.: Het "Gavioli"-orgel van het Nederlands Openluchtmuseum; De restauratie van het orgel; Levensloop van een museummolen. Booknr: 6963. € 9

HÖCK, MICHAEL & WOLFGANG KIECHLE. Die Orgel im Dom zu Freiburg. Freiburg, n.d., Illustrated. Wrappers. 8vo. pp. Festschrift zur Einweihung der erneuerten Domorgel. Booknr: 6978. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Orgel in der Basikila Walldürn. Walldürn, 1975. Illustrated. Wrappers. 8vo. 8 pp. Erbaut 1723 von Johann Christian Dauphin rekonstruiert 1975 von Hans Th. Vleugels. Booknr: 6979. € 5

ORGEL ORGAN ORGUE. Die grosse Orgel zu Weingarten. Wingarten, 1975. Illustrated. Wrappers. 8vo. 8 pp. (With some pencil in margin). Booknr: 6981. € 6

WÖRSCHING, JOSEPH & PAUL SMETS (HRSG.). Die Orgelwerke der Abtei Ottobeuren. Mainz, Im Rheingold-Verlag, 1964. Illustrated. Wrappers. 8vo. 23 pp. Dritte, unveränderte Auflage. Booknr: 6985. € 9

MATTHEWS, BETTY. The organs and organists of the Wimborne Minster 1408-1972. Bournemouth, Kenneth Nummery, Illustrated. Wrappers. 8vo. 22 pp. Booknr: 6991. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. The organs and organists of Wells Cathedral. The Friends of Wells Cathedral, 1974. Illustrated. Wrappers. 8vo. 32 pp. Booknr: 6993. € 12

JORDA, THOMAS, (RED.). Pfarrenkirche Baden St. Stephan. Festschrift zur Orgelweihe. Illustrated. Wrappers. 8vo. 32 pp. Booknr: 6994. € 10

BÖSKEN, FRANZ. Die Orgeln der evangelischen Marienstifskirche in Lich. Mainz, Druckhaus Schmidt & Co, 1962. With 2 illustrations. Wrappers. 8vo. 55 pp. (Beiträge zur mittelreinischen Musikgeschichte, No. 2). A very fine copy. Booknr: 7000. € 22

ZANDT, HERMAN S.J. Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme inzonderheid in de Nederlandse Hervormde Kerk. Bedum, Uitgeverij Profiel, 1995. Geïllustreerd met afbeeldingen en notenvoorbeelden. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 623 pp. Om vergelijkingsmogelijkheden te scheppen met de situatie in Nederland, wordt ook ruime aandacht besteed aan de Reformatie in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. (Standaardwerk; in prachtige staat). (ISBN/EAN: 9789052941288) Booknr: 7023. € 45

JACQUOT, JEAN. La Musique Instrumentale de la Renaissance. Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 1955. With many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 394 pp. Cloth foxed. Otherwise a very good copy of a hard to find title. Booknr: 7080. € 28

KRAUS, CARL VON (ED.) Des Minnesangs Frühling. Stuttgart, S. Hirzel Verlag, 1965. Cloth. Hardbound. 8vo. XVIII, 309 pp. Nach Karl Lachmaan, Moriz Haupt und Friedrich Vogt, neu bearbeitet von Carl von Kraus. 33. Auflage. (A very fine copy). Booknr: 7086. € 12

SIDANER, ANNICK LE (PHOTOGRAPH) & ALAIN DUAULT (TEXT). Don Giovanni. Choses Vue Le Différence, 1980. Fully illustrated with photogrpahs. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 158 pp. Mozart - Bejard. Booknr: 7095. € 25

DOORNINK, H.W. De rhythmopee van Johann Seb. Bach. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1946. Met notenvoorbeelden, 9 getekende figuren in de tekst en 4 platen in kleur (waarvan 1 uitvouwbaar), Halflinnen. Gebonden. 8vo. 67 pp. Uit de bibliotheek van Eduard Reeser (met ex-libirs). Mooi ex. Booknr: 7096. € 15

KRETZSCHMAR, HERMANN. Bach-Kolleg. Vorlesungen über Johann Sebastian Bach gehalten an der Universität zu Berlin. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1922. With musical examples. Rebound in halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 90 pp. A fine copy. Booknr: 7099. € 15

SCHMIDT, GÜNTHER. Die Musik am Hofe der Markgrafen von Brandenburg-Unsbach. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1956. Paperback. 8vo. 174 pp. Vom ausgehenden Mittelalter bis 1806. Mit Beiträgen zur deutschen Choralpassion, früdeutschen Oper und vorklassischen Kammermusik. (A fine copy). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 7106. € 45

SOR, FERNANDO. Seguidillas for voice and guitar or piano. London, Tecla Editions, 1976. In 2 volumes. Part I: cloth with dustjacket. Part II: wrappers. 8vo (oblong). Pages not numbered. Edited by Brian Jeffery. Booknr: 7120. € 18

BREDSCHNEYDER, FRED. Elseviers grote boek voor Operette- en Musical. Elsevier, Amsterdam Brussel, 1972. Geïllustreerd. Gebonden. 8vo .272 pp. "Een gids door de wereld van operette en musical, geïllustreerd met vele foto's en geschreven portretten. Voorwoord Robert Stolz". (Mooi ex.). (ISBN/EAN: 0009010010929) Booknr: 7160. € 18

STRAUSS, RICHARD & ANTHONY BURGESS. Der Rosenkavalier. Comedy for Music in three acts. Boston Toronto, Little, Brown and Company, 1982. With photographs. Wrappers. 8vo. XIX, 203 pp. (The Metropolitan Opera Classics Library, no. 1). Hugo von Hoffmansthal's story has been specially adapted for this volume by Anthony Burgess. The book includes the complete libretto in German and English, with photographs selected from the Metropolitan Opera's current production. Booknr: 7166. € 16

RIANER, OSKAR. Musikalische Graphik. Studien und Versuche über die Wechselbeziehungen zwischen Ton- und Farbharmonien. Wien Leipzig New York, Deutscher Verlag für Jugend und Volk Gesellschaft, 1925. With 37 illustrations in the text and VIII full-page coloured plates. Boards. Hardbound. 8vo. 116 pp. Spine-ends carefully repaired. A fine copy. Booknr: 7169. € 25

FRASER, NORMAN (ED.). International Catalogue of Recorded Folk Music. Catalogue International de la Musique Folklorique enregistree. Oxford, Oxford University Press, 1954. Wrappers. 8vo. XII, 201 pp. With a preface by Vaughan Williams. (Backside of coverloose; spine and margins discoloured and worn; otherwise a good copy). Booknr: 7187. € 9

SMIT DUYZENDKUNST, INGRID. De uitvoeringspraktijk van het recitatief in de 17e en 18e eeuw. Utrecht, 1973. Met muziekvoorbeelden. Linnen gelijmde rug. Tekst in typoscript. 8vo. 64 pp. (Scripta Musicologica Ultrajectina - Werkstukken van Utrechtse Musicologen, IV). Studie onder auspiciën van K. Vellekoop. Booknr: 7190. € 30

BECK, HERMANN. Die Venezianische Musikerhochschule im 16. Jahrhundert. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1968. With many musical examples. Paperback. 8vo. 52 pp. (Fine copy). Booknr: 7193. € 9

OLTHUIS, KEES (COMPONIST) & RUUD VAN MEGEN (LIBRETTIST). Opera François Gyon. Delft, Meinema, 1996. Geïllustreerd. Papier. Met omslag. 8vo. 88 pp. Programmaboek bij de wereldpremière van de opera François Gyon, uitgevoerd door Koor en Orkest van het Delfts Studenten Muziek Gezelschap Krashna Musika in mei 1996. (Mooi ex.). Booknr: 7197. € 8

BLAASINSTRUMENTEN. Internationale tentoonstelling van moderne blaasinstrumenten. 's-Gravenhage, Dienst voor Schone Kunsten, 1951. Met enkele pagina-grote afbeeldingen van instrumenten en een geïllustreerd overzicht van de stands. Papier. 8vo. Zonder paginanummering. Gemeentemuseum 's-Gravenhage 27 juli - 4 september 1951.(fluiten, klarinetten, hobo's, engelse hoorns, fagotten, saxofoons, blokfluiten, trompetten, cornets, bugels, althoorns, corhoorns, tenorhoorns, waldhoorns, trombones, tuba's, bassen. Booknr: 7205. € 10

MARCUSE, SIBYL. Musical instruments. A comprehensive dictionary London, Country Life Limited, 1964. With plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 608 pp. (Dustjacket with tear and small part missing. Else a good copy). A complete and authoritative record of the world's musical instruments, giving details of when, where, how and by whom thousands of instruments have been used. Booknr: 7206. € 18

BAINES, ANTHONY. Catalogue of Musical Instruments. Volume II: Non-Keybord Instruments. London, Her Majesty's Stationery Office, 1968. With 138 plates with photographs in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 121 pp. text (Margins of dustjacket chafed. Else a good copy). Victoria and Albert Museum. Contents: Stringed Instruments and Wind Instruments. Booknr: 7208. € 18

WEIDEMANN, CARLA. Leben und Wirken des Johann Philip Förtsch (1652 - 1732).. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1955. Wrappers. 8vo. 47 pp. (Schriften des Landesinstitut für Musikforschung, Band 6). Förtsch war Musiker, Dichter, Arzt und Staatsmann. (A very good copy). Johann Philipp Förtsch (14 May 1652 - 14 December 1732) was a German baroque composer, statesman and doctor. Förtsch was born in Wertheim and possibly received his musical education from Johann Philipp Krieger. Moving to Hamburg in 1674 to write librettos he then became in the 1680s one of the main composers in the heyday of the Oper am Gänsemarkt. In later life he returned to medicine. Booknr: 7216. € 12

WACKERNAGEL, PHILIP. Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert. Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1961. Cloth. Hardbound. 8vo. X, 718 pp.(Facsimile reprint of the Frankfurt am Main, 1855 edition). (A very fine copy). Booknr: 7227. € 75

SOTHEBY'S. Catalogue of Good Musical Instruments. Comprising violins, violas, violoncellos, bows, wind and stringed instruments. Day of sale: 7th October 1976 Londen, 1976. Illustrated with photographs of a ceterone, violins, violoncellos . Wrappers. 8vo, 29 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7268. € 6

SOTHEBY'S. Catalogue of Good Musical Instruments. Day of sale: 12th December 1978 Londen, 1978. Illustrated with photographs of vioins and bows. Wrappers. 8vo. 27 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7275. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments comprising keyboard instruments, violins, violas, viooncellos, double bass and bows. Day of sale: 23rd October 1980. Londen, 1980. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. 8vo, 31 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7276. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments Part I. Day of sale: 3rd November 1982. Londen, 1982. Illustrated with photographs of guitars, bows, violins, viola. Wrappers. 8vo, 29 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7277. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments. Day of sale: 19th October 1978. Londen, 1978. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. 8vo. 27 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7278. € 10

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments comprising violins, violas, violoncellos, bows, wind and stringed instruments. Day of sale: 16th February 1978 Londen, 1978. Illustrated with photographs of guitars, bows, violins, violoncellos. Wrappers. 8vo. 43 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7280. € 14

SOTHEBY'S. The James Macgillivray Collection of Musical Instruments. Day of sale: 8th November 1979. Londen, 1979. Illustrated with photographs of oboes, flutes, clarinets, horns, sarrusophones. Wrappers. 8vo. 25 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7281. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments comprising woodwind, brasswind, free reed, stringed instruments, violins, violas, violoncellos and double-basses, and bows. Day of sale: 18th September 1980. Londen, 1980. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. 8vo, 30 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7282. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments comprising violins, violas, violoncellos, bows, wind and stringed instruments. Day of sale: 20th September 1979. Londen, 1979. Illustrated with photographs of bows and violins. Wrappers. 8vo. 22 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7283. € 12

SOTHEBY'S. Catalogue of Musical Instruments. Day of sale: 6th October 1977. Londen, 1977. Illustrated with photographs of violins. Wrappers. 8vo. 26 pp. With pencil annotations. (With the prices realised). Booknr: 7284. € 12

BLUM, DIETER & EMANUEL ECKHARDT. Das Orchester. Die Innenwelt der Berliner Philharmoniker. Stuttgart, Scripta Verlags-Gesellschaft, 1983. With photographs and drawings. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 228 pp A very fine copy. Booknr: 7298. € 15

RACZ, GYULA. Handbuch der Schlagzeugpraxis. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1982. With photographs and musical examples. Wrappers. 8vo. 100 pp. (Musikpädagogische Bibliothek, Leo Kestenberg , herausgeber, nr. 21). (A very good copy). With "Analyses, Beispiele aus der Sololiteratur" (Milhaud, Stockhausen, Lachenmann, Smith Brindle, Fink, Wittingen and Gümbel). Booknr: 7330. € 14

SUPPAN, WOLFGANG. Komponieren für Amateure. Ernest Majo und die Entwicklung der Blasorchesterkomposition. Tutzing, Hans Schneider, 1987. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 233 pp. Mit Anhang: Thematisches Verzeichnis sämtlicher Kompositionen von Ernest Majo (± 70 pp.). (Dustjacekt with some small defects; otherwise a fine copy). Booknr: 7332. € 18

SADIE, STANLEY (ED.). Puccini and his Operas. New York, St Martin's Press, 2000. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIV, 187 pp. Contents: Operas, Italian Contemporaries and their operas, Literary figures. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000312244185) Booknr: 7379. € 14

WAGNER, GOTFRIED. The Wagner Legacy. An autobiography. Bodmin, MPG Books, 2000. With photographs. Wrappers. 8vo. 319 pp. Gottfried Wagner is Richard's great-grandson. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0001860742513) Booknr: 7381. € 15

NESTLER, GERHARD. Geschichte der Musik. Gütersloh, Verlagsgruppe Bertelsmann. n.d., With 301 illustrations and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 638 pp. Flaptext: "Die grossen Zeiträume der Musik von den Anfängen bis zur elektronischen Komposition. Epochen und Meister im Raum der kulturellen und historischen Entwicklung." Booknr: 7387. € 9

BALFOUR, REX. The Bryan Ferry Story. London, Michael Dempsey, 1976. With photographs. Paperback. 128 pp. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000086044015) Booknr: 7411. € 8

GRAHAM, SAMUEL. The Authorized History of Fleetwood Mac. New York, Warner Books, 1978. With photographs. Pocket. 173 pp. Including an album of photographs. A complete discography. (A very fine copy). Booknr: 7413. € 9

SÁNDOR, FRIGYES. Music Education in Hungary. London, Corvina Press, 1975. Illustrated with many musical examples (and photograph and facsimiles). Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 310 pp. About the successfull music education in Hungary and the methods and curriculum used. Booknr: 7435. € 16

BLOEMHOFF, SIETSKE A. Klokkestoelen van Stellingwarf in woord en beeld. Stichting Stellingwarver Schrieversronte, Oosterwoolde, 1988. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 85 pp. Mooi ex. Booknr: 7452. € 18

GLEICH, CLEMENS VON. Bekende pianisten uit het verleden. Famous pianists from the past. 's-Gravenhage, Haags Gemeentemuseum Den Haag - Nijgh en Van Ditmar, 1984. Geïllustreerd. Papier. 8vo. (vierkant). 63 pp. Text in Dutch and English. (A good copy). Booknr: 7484. € 9

LEDUC, ALPHONSE (ED.). Musique pour Piano Paris, Alphonse Leduc. n.d., Halfcloth. Hardbound. 8vo. Pages not numbered. Introduction in four languages. Full score. Booknr: 7509. € 14

LEDUC, ALPHONSE (ED.). Musique pour Trompette.. Paris, Alphonse Leduc. n.d., Halfcloth. Hardbound. 8vo. Pages not numbered. Introduction in four languages. Full score. Booknr: 7510. € 15

LEDUC, ALPHONSE (ED.). Musique pour Saxophone. Paris, Alphonse Leduc. n.d., Halfcloth. Hardbound. 8vo. Pages not numbered. Introduction in four languages. Full score. Booknr: 7511. € 16

ELSENAAR, E. De clarinet. Hilversum, J.J. Lispet, 1953. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 80 pp. (Mooi exemplaar). Booknr: 7516. € 10

MAHLER, ALMA. Gustav Mahler. Memories and Letters. London, John Murray, 1968. Illustrated. Wrappers. 8vo. XXX, 342 pp. Enlarged edition, revised and edited by Donald Mitchell. (Small defect to bottom of spine). Booknr: 7519. € 12

SIKEMEIER, J. Beethoven - Haydn - Mozart, zooals zij er in werkelijkheid uitzagen. Oostburg, A.J. Bronswijk, 1948. Met 65 afbeeldingen. Linnen. Gebonden. 8vo. 120 pp. Vergelijkende beschouwingen van authentieke beeltenissen dezer toondichters met 65 portretten. (Mooi ex.). (Beethoven, Haydn and Mozart, as they looked in reality: 65 authenthic portraits of these composers). Booknr: 7531. € 10

SOUREK, OTAKAR (HRSG.). Dvorak. In Briefen und Erinnerungen. Prag, Artia, 1954. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. 250 pp. Good copy.Text in German. Booknr: 7539. € 15

ASMA, FEIKE (SAMENSTELLER). Jan Zwart. 1877 - 1937. Een profeet op de orgelbank. z.p., Comité Jan Zwart Herdenking 1937-1957, 1957. Geïllustreerd met notenvoorbeelden en foto's. Linnen. Gebonden. 8vo. 247 pp. (Goed exemplaar). Gedenkboek t.g.v. de officiële herdenking van het leven en werk van de organist Jan Zwart, gedurende het jaar 1957. Booknr: 7549. € 16

STORY, ROLALYN M. And so I sing. African- American Diva's of Opera and Concert. New York, Amistad, 1993. Illustrated with photographs. 8vo. XXII, 236 pp. A very fine copy. Booknr: 7560. € 10

MARSH, ROBERT C. Dialogues and Discoveries. James Levine: His Life and His Music. New York, Simon & Schuster, 1998. With photographs. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 331 pp. A very fine copy. Booknr: 7561. € 16

(MOZART, WOLFGANG &) GEORGE THOMPSON (ILLUSTRATOR). The Magic Flute. An opera in two acts. Fully illustrated. n.p., Pagoda Books - Simon & Schuster, 1987. Illustrated. Boards. With dustjacket. Hardbound. 4to (oblong). 93 pp. Introduced by Bernard Haitink. Edition with fully illustrated libretto, published in association with The Royal Opera House, Covent Garden. ISBN 0671652966. (A fine copy). Booknr: 7564. € 18

OSBORNE, CHARLES. Negentiende eeuwse Operagebouwen. Nieuwkoop, UItgeverij Heuff, 1981. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo (oblong). 128 pp. Een verzameling prentbriefkaarten van commentaar voorzien door Charles Osborne. (Mooi ex.). Booknr: 7565. € 14

GILLESPIE, JOHN. Five Centuries of Keyboard Music. An Historical Survey of Music for Harpsichord and Piano. Belmont, California., Wadsworth Publishing Company, 1965. With photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XIII, 463 pp. (Spine discoloured. Small defect to one side of top of spine. Otherwise a fine copy). Booknr: 7567. € 12

GAVOTY, BERNARD. Arthur Rubinstein. Genève, René Kister., 1955. Illustrated with photographs. With dustjacket. Wrappers. 8vo. 31 pp. (Series: Les Grands Interprètes). Portraits de Roger Hauert, critique musical du "Figaro". (Dustjacket with small defects). Booknr: 7574. € 9

STAVEACRE, TONY. The Songwriters. London, British Broadcasting Corporation, 1979. With photographs. Cloth. Withdustjacket. Hardbound. 8vo. 191 pp. On the songwriters Leslie Stuart, Lionel Monckton, Noël Coward, Ray Noble, Ivor Novello, Lionel Bart, John Lennon and Paul McCartney, Tim Rice and Andrew Lloyd Webber. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000563176385) Booknr: 7613. € 13

KENNEDY, MICHAEL. Portait of Elgar. London - New York- Toronto, Oxford University Press, 1973. Frontispiece: Picture of Edward Elgar 1904. With XIV photographs. 8vo. VIII, 324 pp. Booknr: 7662. € 18

PUTTERFORD, MARK & XAVIER RUSSELL. Metallica. A visual documentary. London, Omnibus Press, 1992. Fully illustrated in black-and-white and colour. Wrappers. 4to. 88 pp. A very fine copy. (ISBN/EAN: 0000711930813) Booknr: 7743. € 9

VERRE, TONY VAN. Herman Krebbers. Portret van een kunstenaar. Amsterdam, Meulenhoff, 1981. Geïlustreerd. Met flappen. Paperback. 8vo. 133 pp. (met discografie). (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009029011572) Booknr: 7750. € 7

HAEIN, EMMANUEL (ED.). De problematiek van de gemeentezang in de Gereformeerde Kerken en de liturgische rijkdom van het Geneefse Psalter (1926). Bronuitgave, inleiding en vertlaing. Baarn, Gooi en Sticht., 1995. Met muziekvoorbeelden. Karton. 4to. 131 pp Le problème du chant choral dans les églises réformées et le trésor liturgique de la cantilène huguenote. Bronuitgave, verzorgd en ingeleid door Jan R. Luth. Uitgegeven onder auspiciën van het Nederlands Insittuut voor Kerkmuziek. (Gaaf ex.). Booknr: 7752. € 14

WELCH, CHRISTOPHER, & M.A. OXON. Lectures on the recorder in relation to literature. London New York Toronto, Oxford University Press, 1961. With 63 figures. Dustjacket. Hardbound. 8vo. IX, 191 pp. (Facsimile reprint of the 1911 edition). (Plasticized. But nevertheless a good copy). A photographic reprint of the first three of "Six lectures on the Recorder and other Flutes". originally published in 1911.These first three lecutres still remain, after fifty years, the fullest discussion of the recorder's early history and its place in literature. Booknr: 7761. € 14

SCHMIDT, HANS (HRSG.) Beethovens Beziehungen zu Koblenz und Ehrenbreitstein. Koblenz, Deinhard-Stiftung. n.d., With photographs. Wrappers. 8vo. 64 pp. A fine copy. Booknr: 7771. € 10

WEINSTAT, HERTZEL & BERT WECHSLER. Dear Rogue. A Biography of the American Baritone Lawrence Tibbitt. Portland, Oregon, Amadeus Press, 1996. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 283 pp. A very fine copy. Booknr: 7794. € 15

LEEWES, GERRY. Muziek voor rust en ontspanning, genezing, meditatie, yoga, massage, dromen, dans en beweging, romantische momenten. Grammofoonplaten, muziekcassettes en compact discs. Den Haag, Icarus, 1986. Paperback. 154 pp. New-age-muziek: kosmische rock, spirituele pop, kosmische folk, meditatieve (space)-jazz, klassieke muziek, muziek uit Afrika, Egypte, India, Indonesië, Iran, Japan, Tibet, Zuid-Amerika, natuurgeluiden. (Mooi ex.). Booknr: 7814. € 9

FRIIS, NIELS. Buxtehude Hans By Og Hans Orgel. Helsingør, 1960. With 6 plates. Paperback. 8vo. 32 pp. Helsingør Sct. Mariae Kirkes Orgelkistorie i tre Aarhundreder. (A very good copy). Booknr: 7863. € 10

SNOWMAN, DANIEL. Plácido Domingo's Tales from the Opera London, BBC Books, 1994. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. VI, 186 pp. A very fine copy. Booknr: 7901. € 10

SCHÖNNHERR, MAX & KARL REINÖHL (HRSG.) Johann Strauss Vater. Ein Werkverzeichnis. London Wien Zürich, Universal Edition, 1954. With illustrations and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 368 pp. (Das Jahrhundert des Walzes, I. Band). With indexes. (A very good copy). Booknr: 7904. € 12

LEITICH, ANN TIZIA. Lippen schweigen, flüstern Geigen. Ewiger Zauber der Wiener Operette. Wien Hannover Basel, Forum Verlag, 1960. Richly illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 268 pp. A fine copy. Booknr: 7905. € 12

GÉROLD, THÉODORE. La musique au moyen age. Paris, Librairie Honoré Champion, 1983. Illustrated with musical examples. Paperback. XI, 443 pp. (Les Classiques Français du Moyen Age). A very fine copy. Booknr: 7964. € 18

STRAVINSKY, IGOR & ROBERT CRAFT. Memories and Commentaries. London, Faber and Faber, 1960. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 183 pp. A couple of pages with pencil annotations in text and margin. Otherwise a fine copy. Booknr: 7966. € 15

GROENVELD, S. Muziek bij het Lam. Orgels, organisten en orgelmuziek in de doopsgezinde Singelkerk te Amsterdam. Amsterdam, Verenigde Doopsgezinde Gemeente, 1970. Geïllustreerd. Paperback. 99 pp. With an English summary. Booknr: 8032. € 8

MÜNGER, FRITZ. Schweizer Orgeln von der Gotik bis zur Gegenwart. Bern, Verlag Krompohlz & Co, 1973. With 75 full-page plates and 8 drawings. Cloth. With dustjacket. Harddbound. 8vo. 44 pp. (text). (A very good copy). Booknr: 8069. € 15

WEGNER, MAX. Die Musikinstrumente des alten Orients. Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1950. With 10 plates and one folded plate. Wrappers. 73 pp. (Orbis Antiquus, Heft 2). Booknr: 8072. € 12

MANGA, JÁNOS. Ungarische Volkslieder und Volksinstrumente. Budapest, Corvina Verlag, 1969. With 32 pp. photographs. Boards. Hardbound. 8vo. 81 pp. A very fine copy. Booknr: 8073. € 9

JENKINS, JEAN (ED.). Ethnic Musical Instruments. Identification - Conservation. Instrumensts de Musique Ethnique. London, Hugh Evelyn for the International Council of Museums, 1970. Richly illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 59 pp. (A good copy). Booknr: 8074. € 12

LIGTVOET, A.W. Exotische en oude europese instrumenten. Exotic and ancient european musical instruments. 's-Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar. n.d., With 25 illustrations. Wrappers. 8vo. 51 pp. (Spine a little bit chafed. Else good). Booknr: 8075. € 7

GEIRINGER, KARL. Joseph Haydn. Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1932. With 78 illustrations in the text and 7 tipped-in plates. Cloth. Hardbound. 4to. 160 pp. (with index). (Hinges weak. Inside good). Booknr: 8082. € 7

GEIRINGER, KARL. Musical Instruments. Their History in Western Culture from the Stone Age to Present Day. London, Geoge Allen & Unwin, 1945. With LXV plates and 14 figures in the text. Green cloth, gilt lettered. Hardbound. 8vo. 340 pp (A good copy). Booknr: 8092. € 15

OSTEN, ELISABETH V.D. (HRSG.). Singende Völker. Volkslieder aus Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel, 1957. 167 songs with scores. Halfcloth. Boards. 8vo. 175 pp. (A good copy). Als Beispielsammlung zur Harmonie- und Melodielehre "Der musikalische Satz" zusammengestellt, bearbeitet und herausgegeben von Elisabeth von der Osten. Booknr: 8143. € 8

WOLFE HOWE, M.A. DE. The Tale of Tanglewood. Scene of the Berkshire Festivals. New York, The Vanguard Press, 1946. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 101 pp. With an introduction by Serge Koussevitzky. (Dustjacket with traces of use; otherwise a fine copy). Booknr: 8157. € 10

GULBENKIAN FOUNDATION. Training Musicians. A Report to the Calouste Gulbenkian Foundation on the training of professional musicians. London, Calouste Gulbenkian Foundation UK and Commentwealth Branch, 1978. Paperback. 8vo. 144 pp. (Good copy). Booknr: 8159. € 9

PROGRAM. III Miedzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im H. Wieniawskiego. Poznan, 1957. Illustrated. Wrappers. 8vo. Without pagination (± 110 pp.). (A good copy). Booknr: 8240. € 8

ISTEL, EDGAR. Nicolo Paganini. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1919. Frontispiece portrait of Paganini. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 60 pp. (Kleine Musikerbiographien). German script. (A fine copy). Booknr: 8241. € 25

SIROLA, BOZIDAR. Fuckalice. Sviraljke od kore svjezeg drveta. Zagreb, 1932. With 28 illustrations. Wrappers. 8vo. 38 pp. (Etnoloska Biblioteka, 15 ). "Fuckalice" sind Pfeifen, die man aus der Rinde grüner Zweige einiger Holzarten jeden Frühling verfertigt. (A fine copy). Booknr: 8242. € 10

OTT, ALFONS. Tausend Jahre Musikleben. 800 - 1800. München, Prestel Verlag, 1963. With 92 illustrations, some tipped-in. Boards. Hardbound. 8vo. (square). 80 pp. (text). (A good copy). Booknr: 8243. € 10

PAGANINI ENSEMBLE. Paganini Ensemble. Amsterdam, The Fruit of Idea & Art. z.d., Geïllustreerd. Ringbinding. 8vo. (vierkant). Zonder paginering (32 pp.). In opdracht van C & A uitgegeven boekje over het Paganini Ensemble. Rijk geïllustreerd. Met gegevens over het muziekgezelschap en de afzonderlijke leden ervan. Booknr: 8244. € 8

JÄGER, EBERHARD. Die Orgeln des ehemaligen Kreises Springe. Berlin, Pape Verlag, 1975. With 22 plates. Wrappers. 8vo. IX, 273 pp. (Norddeutsche Orgeln, Band 9). (A very good copy). Ein Beitrag zur Geschichte vom Wandel des Klanideals. Mit einem Anhang Die Glocken des ehemaligen Kreises Springe. Booknr: 8249. € 16

SCHMID, ERNST FRITZ. Die Orgeln von Amorbach. Eine Musikgeschichte des Klosters. Mainz, B. Schott's Söhne, 1963. Wrappers. With dustjacket. 8vo. 132 pp. (Beiträge zur Mittelreinischen Musikgeschichte, nr. 4). Zweite Auflage. Bearbeitet von Franz Bösken. Booknr: 8250. € 14

REUTER, RUFOLF. Die Orgel in der Denkmalpflege Westfalens 1949 - 1971. Kassel Basel Tours London, Bärenreiter, 1971. Richly illustrated. Wrappers. 4to. 96 pp. (A very good copy). Booknr: 8254. € 12

RÁCZ, ISTVÁN (HRSG.). Lauft Ihr Hirten Allzugleich. Weinachtsspiele Krippenfiguren. Haydn-Sonate. Olten und Freiburg, Urs Graf-Verlag, 1964. Illustrated. Cloth. With jacket. Hardbound. 8bo. With Harmonia-Mundi gramophone-record). (Dreiklang Text Bild Ton, Band 4). From the collection and with the signature of Marius Flothuis. Booknr: 8260. € 9

LOAF, MEAT & DAVID DALTON. Meat Loaf, to hell and back. An autobiography. New York, Harper Collins Publishers, 1999. Richly illustrated with photographs. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 290 pp. (A very good copy). Marvin Lee Aday was shunned in childhood for being overweight and nicknamed "Meat Loaf". Little did his tormenters know that someday this misfit would become a rock star and record the third bestselling album of all time. Now, Meat Loaf tells the life story of his triumph over adversity. Illustrated with dozens of never-before-seen photo (ISBN/EAN: 9780060988760) Booknr: 8267. € 12

HINTON, BRIAN. Let them all talk. The Music of Elvis Costello. London, Sanctuary Publishing, 1999. Illustrated with photographs. Wrappers. 8vo. 478 pp. A very good copy. (ISBN/EAN: 0001860741967) Booknr: 8275. € 10

EGGAR, ROBIN. Tom Jones. The Biography. London, Hodder Headline Book Publishing, 2000. Illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 376 pp. A fine copy. Booknr: 8276. € 18

MATTER, JEAN. Connaissance de Mahler. Documents, analyses et synthèses. Lausanne, Editions l'Age d'Homme, 1974. Frontispiece : Photograph of buste of Mahler by Gérard Liardon. Wrappers. 8vo. 240 pp. (Supplément thématique with musical examples). Margins slightly chafed. Booknr: 8291. € 18

SLEZAK, LEO. Mein Lieber Bub. Briefe eines besorgten Vaters. München, R. Piper & Co, 1966. Frontispiece. Cloth. Hardbound. 8vo. 322 pp. A fine copy. Booknr: 8294. € 13

RICHTER, KARL (HRSG.). István Kertész. Augsburg, Schroff-Druck Verlagsgesellschaft, 1974. Richly illustrated with photographs. With dustjacket. Hardbound. 8vo (square). 180 pp. Biography of the conductor Kertesz. (A fine copy). Booknr: 8298. € 14

WELCH, C.E. Two Cathedral Organists. Thomas Weelkes (1601-1623) and Thomas Kelway (1720-1744). The Chicester City Council, 1957. Wrappers. 8vo. 12 pp. Booknr: 8305. € 9

LEPINE, DAVIDL The music and organs of the Cathedral and Parisch Church of Saint Michael in Coventry. Shrewsbury, Wilding & Son, 1962. Illustrated. Wrappers. 8vo. 16 pp. Booknr: 8308. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. Jan Zwart 1877 - 1937. Geïllustreerd. Karton. 4to. Zonder paginering (32 pp.) Stichting Nationale Jan Zwart Herdenking 1987. Booknr: 8311. € 6

ORGEL ORGAN ORGUE. Oldeholtpade Sint Stephanus. 1994. Illustrated. Wrappers. 8vo. 4 pp. Met los bijgevoegd foto van kabinetorgel. Booknr: 8313. € 5

ORGEL ORGAN ORGUE. Altbayerische Orgeltage. Tagungsbericht über das vierte Orgeltreffen der Gesellschaft der Orgelfreunde zugleich das zweite Treffen Altbayern in Freising von 11. bis 15. September 1956. Berlin, Verlag Merseburger, 1958. Illustrated. Wrappers. 8vo. 48 pp. Über: die Orgel als Ganzheit, altbayerische Orgeln, Frühe Orgelkunst im süddeutschen Raum, Raumakustik und Erdmagnetismus, die physikalischen uns physiologischen Grundlagen der mechanischen Spieltraktur. Booknr: 8320. € 10

WAGNER, RICHARD. Entwürfe, Gedanken, Fragmente. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1885. Rebound in cloth (with original wrappers mounted on cloth). Hardbound. 8vo. 170 pp. Title-page loose. Otherwise a good copy. Booknr: 8331. € 15

NEITZEL, OTTO. Richard Wagners Opern. In Text, Musik und Szene. Stuttgart, Magnus-Verlag. n.d., With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 332 pp. A fine copy. Booknr: 8335. € 10

RÜTZOW, SOPHIE. Richard Wagner und Bayreuth. Ausschnitte und Erinnerungen. München, Verlag Knorr & Hirth, 1943. With 62 illustrations. Rebound in halfcloth. Hardbound. 8vo. 207 pp. A fine copy. Booknr: 8336. € 9

ALTHAUS, HORST. Richard Wagner. Genie und Ärgernis. Bergisch Gladbach, Gustav Lübbe Verlag, 1980. With photographs. Cloth. With dustjackets. Hardbound. 8vo. 400 pp. A fine copy. Booknr: 8337. € 10

FISCHER, PIETER (ED.) The Theory of Music. From the Carolingian Era up to 1400. Volume II Italy. Descriptive Catalogue of manuscripts München Duisburg, G. Henle Verlag, 1968. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 148 pp. (Répertoire International des Sources Musicales - RISM). A fine copy. Booknr: 8342. € 20

GRAHMANN. Samuel Scheidt. Festschrift aus Anlass des 350. Geburtstages 1587 - 1937. Wolfenbüttel und Berlin, Georg Kallmeyer Verlag, 1937. Illustrated with 4 plates. Wrappers. 8vo. 52 pp. (Schriftenreihe des Händelhauses in Halle, Heft 2). Inhalt: Ein Gegenwort von Arnold Schering; Samuel Scheidt und das Hallische Musikleben seiner Zeit; Eine Studie über die Zusammenhange von Erb- und Bildungskräften; Veranstaltungsplan. (Cover brown spotted to margins; otherwise a fine copy). Booknr: 8350. € 18

STEIN, ERWIN. Orpheus in New Guises. London, Rockliff, 1953. With 7 illustrations (of Berg, Mahler, Schoenberg, Webern, Britten), and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. VII, 167 pp. 23 essays on these composers. Booknr: 8353. € 20

ERNI, JÜRG. Basel und seine Musik. Basel, 1979. Illustrated. Boards. 8vo. 67 pp. A very fine copy. Booknr: 8382. € 10

WORBS, HANS CHRISTOPH. Gustav Mahler. Berlin, Max Hesses Verlag, 1960. Illustrated with musical examples. Boards. Hardbound. 8vo. 108 pp. ( Heses Kleine Bücherei, Band 6). A very fine copy. Booknr: 8417. € 12

MOSER, HANS JOACHIM. Corydon das ist Geschichte des mehrstemmigen Generalbassliedes und des Quadlibets im deutschen Barock. Braunschweig, Henry Litolff's Verlag, 1933. In 2 volumes. With illustrations and musical examples. Cloth. Hardbound. 4to. V, 99, 214 pp. Volume II contains the "Beispiele" (Examples) for four voices. (A very good set). Booknr: 8434. € 38

WINSTOCK, HERBERT. Rossini. A Biography. London Melbourne Cape Town, Oxford University Press, 1968. Illustrated. Cloth. 8vo. XVIII, 560, XLVI pp. (index). A fine copy; spine discoloured. Booknr: 8444. € 26

HOLLANDER, HANS. Die Musik in der Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Köln, Arno Volk Verlag Hans Gerig, 1967. With 28 plates. Wrappers. 8vo. 171 pp. Über die Weckselwirkungen und Überschneidungen don Künste (Dichtung/Musik, Musik/Malerei, ...) in die allgemeine Kulturgeschichte: Fin-de-siècle, Impressionismus, Futurismus, Dadaismus, Kubismus, Surrealismus, Expressionismus; Die Avantgarde, unds...). Booknr: 8445. € 10

PRÜFER, ARTHUR. Johan Herman Schein. Leipzig, Von Breitkopf & Härtel, 1895. Wrappers. 8vo. 145 pp. Spine broken. Top and bottom of spine missing. Insidevery good. Booknr: 8451. € 10

SPECHT, RICHARD. Gustav Mahlers VIII. Symphonie. Thematische Analyse. Leipzig Wien, Universal - Edition, 1912. Frontispiece tipped-in portait of the composer. With musical examples. Contemporary halfcloth. 8vo. 48 pp. (Universal Edition No. 3399.) A fine copy. Booknr: 8452. € 12

NOACK, ELISABETH. Wolfgang Carl Briegel. Ein Barockkomponist in seiner Zeit. Berlin, Verlag Merseburger, 1963. Illustrated with 2 photographs, and musical examples. Wrappers. 8vo.144 pp. A fine copy. Booknr: 8459. € 15

PAULSEN, WOLFGANG (HRSG.). Aspekte des Expressionismus. Periodisierung. Stil. Gedankenwelt. Die Vorträge des Ersten Kolloquiums im Amherst/Massachusetts. Heidelberg, Lothar Stiehm Verlag, 1968. Wrappers. 8vo. 174 pp. (Poesie und Wissenschaft VIII). (A good copy). Inhalt: 1. Von Georg Büchner zu Samuel Beckett. Zum Problem einer literarischen Formidee. 2. Das Drama des Expressionismus und die Metaphysik der Enttäuschung. 3. Dialogführung und Dialog im expressionistischen Drama. Ein Beitrag zur Bestimmung des Begriffs 'expressionistisch' im deutschen Drama. 4. Gustav Mahler und der Expressionismus. 5. Zur Struktur von Barlachs Dramen. 6. Brechts Anfänge. 6. Kaiser und Witkewicz. Der Expressionismus und seine Zurücknahme. Booknr: 8460. € 10

STARKE, DAVID. Frobergers Suitentänze. Darmstadtt, Tonos, 1972. With musical examples. Wrappers. 8vo. 62 pp. Sarabande, Courante, Gigue. Allemande - Trauerstücke. (A very fine copy). Booknr: 8464. € 12

BOWLER, DAVE & BRYAN DRAY. Bon Jovi. Runaway. 's-Gravenhage, BZZTôH, 1995. Met platen. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 196 pp. (Mooi exemplaar). Tekst in het Nederlands. (ISBN/EAN: 9789055012596) Booknr: 8473. € 8

REITH, NICOLE ELISE. Walking on the Waves of Sound. Aspects of Orality in the Writings of Zora Neale Hurston. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 1997. Wrappers. 8vo. 198 pp. (Thesis). (A fine copy). Zora Neale Hurston (January 7, 1891[1][2] - January 28, 1960) was an American folklorist, anthropologist, and author during the time of the Harlem Renaissance. Of Hurston's four novels and more than 50 published short stories, plays, and essays, she is best known for her 1937 novel Their Eyes Were Watching God. Booknr: 8474. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. Programma orgelfestival Limburg 1992. 1992. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 44 pp. Programma's van de concerten en beschrijving van orgels in Zuid-Limburg. Booknr: 8493. € 8

SMIT, JAN. Wat harmonie vermag. Herinneringen en felicitaties bij de 70e verjaardag van Klaas Jan Mulder. Utrecht, De Banier, 2000. Rijk geïllustreerd. Karotn. Gebonden. 8vo (vierkant). 237 pp. (Mooi exemplaar. Exlibris op schutblad). Klaas Jan Mulder (1930) is een in bepaalde, vooral traditioneel protestantse, kringen populair musicus. Hij is organist, pianist, koordirigent en trad in de jaren '80 op met de groep Kajem. Vooral liefhebbers van de meer populaire orgelbespelingen en massale koorzang kennen Mulder. Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag verscheen dit boek. Vrienden, kennissen, collega's en familieleden halen herinneringen op aan Mulder en typeren hem als mens en musicus. Talloze foto's en afbeeldingen van documenten, zoals krantenknipsels en brieven, zijn ter illustratie opgenomen. Een cd met enkele orgelopnamen van Mulder is bijgevoegd. Het boek geeft een breed beeld van Klaas Jan Mulder maar is verre van objectief. Het is uitsluitend interessant voor de liefhebbers van Mulder. Het boek is gebonden, rijk geïllustreerd (zw.w.) en klassiek van vormgeving.(Biblion recensie, Anje de Heer) (ISBN/EAN: 9789033626975) Booknr: 8498. € 10

PROCHÁZKA, JAROSLAV. Leos Janácek. n.p., Artia., 1958. Paperback. With dustjacket. 8vo. 87 pp. Published: "Zur dreissigsten Wiederkehr seines Todestags". Catalogue. Verzeichnis der im Druck erschienenen Werke Janaceks. Booknr: 8507. € 12

STEDRON, BOHUMIR (HRSG.).. Leos Janácek in Briefen und Erinnerungen. Prague, Artia, 1955. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. 246 pp. Index. (A very good copy). Booknr: 8511. € 16

BEHN, FRIEDRICH. Musikleben im Altertum und frühen Mittelalter. Stuttgart, Hiersemann Verlag, 1954. With 217 pictures on 100 plates. Gilt decorated cloth. 8vo. 180 pp. Inhaltsverzeichnis: Vorgeschichtliche Kulturen; Mesopotamien; Ägypten; Phöniker und Hebräer; Das übrige Vorderasien; Sassaniden; Der griechisch-römische Kulturkreis; Italiker und Etrusker; Germanen und Kelten geschichlicher Zeit. (A fine copy). Booknr: 8552. € 40

SCHMITZ, HANS-PETER. Die Tontechnik der Père Engramelle. Ein Beitrag zur Lehre von der musikalischen Vortragskunst im 18. Jahrhundert. Kassel und Basel, Bärenreiter, 1953. With 7 plates/Tafel. Paperback. 8vo. 24 pp. A good copy. Booknr: 8561. € 18

D'AMICO, LELE. Gioacchino Rossini. Torino, Edizioni Arione. n.d., With 28 plates. Boards. Hardbound. Small-8vo. 56 pp. (Collezione 'I Maestro della Musica' Nr. 5). In Italian. Booknr: 8604. € 10

HOLZBAUER, HERMANN (ED.). Johann Anton Fils (1733-1760). Ein Eichstätter Komponist der Mannheimer Klassik. Tutzing, Hans Schneider, 1983. With plates and musical examples. Wrappers. 8vo. 108 pp. A fine copy. Booknr: 8605. € 18

WHITTAKER, W. GILLIES. The Cantates of Johann Sebastian Bach. Sacred and Secular. London New York Toronto, Oxford University Press, 1959. In 2 volumes. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XIV, 717; 754 pp. A fine set. Booknr: 8613. € 125

GERBER, RUDOLF. Bachs Brandenburgische Konzerte. Eine Einführung in ihre formale und geistige Wesensart. Kassel Basel, Bärenreiter, 1951. Illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 58 pp. Loose added: 4 pp. handwritten commentary by Eduard Reeser. Booknr: 8616. € 16

TERRY, CHARLES SANFORD. The Music of Bach. An Introduction. New York, Dover Publications, 1963. With musical examples. Wrappers. 8vo. 114 pp. (Good copy). Unabridged and unaltered republication of the work first published by the Oxford University Press in 1933. Booknr: 8617. € 10

GRÖNINGER, EDUARD. Repertoire-Untersuchungen zum mehrstemmigen Notre Dame-Conductus. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1939. Cloth. Hardbound. 8vo. 163 pp. (Kölner Beiträge zur Musikforschung, hrsg. von Theodor Kroyer, Band II) Cloth of spine chafed on places. Otherwise a good copy. Booknr: 8640. € 12

LEICHTENTRITT, HUGO. Geschichte der Motette. Leipzig, Von Breitkopf & Härtel, 1908. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 453 pp.( Kleine Handbücher de Musikgeschichte nach Gattungen. Herausgegeben von Hermann Kretzschmar. Band II). A very fine copy. Booknr: 8710. € 25

WAGNER, PETER. Geschichte der Messe. I.Teil: Bis 1600. Leipzig, Von Breitkopf & Härtel, 1913. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. VIII, 548 pp.(Kleine Handbücher der Musikgeschichte nach Gattungen. Herausgegeben von Hermann Kretzschmar. Band IX, 1). A fine copy. Booknr: 8711. € 45

SCHMITZ, EUGEN. Geschichte der Kantate und des geistlichen Konzerts. I.Teil: Geschichte de weltlichen Solokantate. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1914. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. VI, 327 pp.(Kleine Handbücher der Musikgeschichte nach Gattungen. Herausgegeben von Hermann Kretzschmar. Band V). A very good copy. Booknr: 8712. € 18

KEILER, ALLAN. Marian Anderson. A singer's journey. New York London Sydney Singapore, Scribner, 2000. With 32 photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 447 pp. (A fine copy of the hardbound edition!). Marian Anderson (February 27, 1897 - April 8, 1993)[1] was an African-American contralto and one of the most celebrated singers of the twentieth century. Music critic Alan Blyth said "Her voice was a rich, vibrant contralto of intrinsic beauty." Most of her singing career was spent performing in concert and recital in major music venues and with famous orchestras throughout the United States and Europe between 1925 and 1965. Although offered roles with many important European opera companies, Anderson declined, as she had no training in acting. She preferred to perform in concert and recital only. She did, however, perform opera arias within her concerts and recitals. She made many recordings that reflected her broad performance repertoire of everything from concert literature to lieder to opera to traditional American songs and spirituals. (ISBN/EAN: 0000684807114) Booknr: 8722. € 18

DIETRICH, FRITZ. Geschichte des deutschen Orgelchorals im 17. Jahrhundert. Kassel, Im Bärenreiter-Verlag, 1932. With musical examples, and "Notenbeilage" in rear pocket. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 106 pp. (Heidelberger Studien zur Musikwissenschaf, hrsg. von Heinrich Besseler, Band I). With 11 musical appendices: Scheidt, Weckmann, Scheidemann, Buxtehude, Erich, Vetter, Armsdorff, Alberti, J.M. Bach, Buttstedt. (Cloth a bit browned in places, otherwise a fine copy). Booknr: 8757. € 24

STAHL, WILHELM. Dietrich Buxtehude. Kassel, Im Bärenreiter-Verlag. n.d., With 12 plates. Wrappers. 8vo. 55 pp. (A fine copy). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 8758. € 18

HILMAR, ERNST. Verzeichnis der Schubert-Handschriften in der Musiksammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek. Kassel Basel Tours London, Bärenreiter, 1975. With musical examples and 4 facsimiles. Paperback. 8vo. XV, 144, 105 pp. ("Wasserzeichen"). (Catalogus Musicus. Eine musikbibliographische Reihe hrsg. von der Internationalen Vereinigung der Musikbibliotheken und der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft). (A very good copy). Booknr: 8763. € 25

LEICHTENTRITT, HUGO. Geschichte der Motette. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopd & Härtel, 1908. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 453 pp. (Kleine Hand bücher der Musikgeschichte, Hrsg. von Hermann Kretzschmer, Band II). (A very good copy). Booknr: 8765. € 22

DAVID, JOHANN NEPOMUK. Die dreistimmigen Inventionen von Johann Sebastian Bach. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1959. With musical examples.With dustjacket. Wrappers. 36 pp. (Kleine Vandenhoeck-Reihe 75-77). (A fine copy). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 8767. € 18

WEGNER, MAX. Das Musikleben der Griechen. Berlin, Walter de Gruyter & Co, 1949. With 32 pp. with plates in black-and-white. Cloth. Hardbound. 8vo. 232 pp. Inhalt: Mythen, Instrumente, Gesang, Bräuche, Stätten, Ton, Geschichte, Eigenart. (A fine copy). Booknr: 8774. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Haarlemse Orgelmaand juli 1971. Haarlem, 1971. Geïllustreerd. Papier. 8vo. (oblong). 37 pp. O.a. over improvisatie. Beschrijving van orgels in Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en Beverwjk. Programma-overzichten. (Gaaf ex.) Booknr: 8776. € 12

(CLEMENTI) Drei wesentlich verschiedene opus 1 von Munze Clementi. Apeldoorn, Clementi-Archiv, 1961. Wrappers. 8vo. 32 pp. (Blätter aus dem Clementi-Archiv Wenum 1. Jahrgang 1. Heft). Booknr: 8781. € 8

SPIVACKE, HAROLD. Paganiniana. Washington, 1954. With 12 full-page plates. Wrappers. 8vo. 19 pp. (text). (As printed in The Library of Congress Quarterly Journal Current Acquisitions Vol. II, No. 2 - February 1945. Reprinted 1954). The Library of Congress. The Gertrude Clarke Whitthall Foundations. (A fine copy). Booknr: 8782. € 10

ROSENBERG, RICHARD. Die Klaviersonaten Ludwig von Beethovens. Studien über Form und Vortrag. Olten Lausanne, Urs Graf Verlag, 1957. In two volumes. With many musical examples. Cloth. With glassine jacket.. Hardbound. 4to. ( Band I: X, 1-208. Band II: 211-454). Mit einem Geleitwort von Carl Jakob Burckhardt. (A fine set). Booknr: 8815. € 45

PRÜFER, ARTHUR. Johan Herman Schein und das weltliche deutsche Lied des 17. Jahrhunderts. Mit einem Anhange: Schein's Stellung zur Instrumentalmusik. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1908. Wrappers. 8vo. 96 pp. (Publikationen der Internationalen Musikgesellschaft. Beihefte. Zweite Folge. Heft VII.) (Slightly worn, but interesting copy. Front wrapper loose. Added handwritten notes on paper by the Dutch musicologist Eduard Reeser). Booknr: 8833. € 15

SCARLATTI, D. & A. LONGO (ED.). Indice Tematico delle Sonate per Clavecimbalo. Milano, G. Ricordi & C., 1952. Musical examples. Wrappers. Small-4to. 36 pp. (Opera Complete per Clavecimbalo rivedute da Alessandro Longo. E.R. 1912). Wrappers partly browned; else a fine copy.. Booknr: 8840. € 15

LEMACHER, HEINRICH. Handbuch der Hausmusik. Graz Salzburg Wien, Verlag Anton Pustet, 1948. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XV, 454pp. First Edition. (A good copy). Booknr: 8843. € 14

DÜRRENMATT, HANS-RUDOLF. Die Durchführung bei Johann Stamitz (1717 - 1757). Beiträge zum Problem de Durchführung und analytische Untersuchung von ersten Sinfoniesätzen. Bern und Stuttgart, Verlag Paul Haupt, 1969. With musical examples. Wrappers. 8vo. 155 pp. ( Publikationen der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft. Serie II Vol. 19). A very fine copy. Booknr: 8844. € 15

MIROW, FRANZ. Zwischenaktsmusik und Bühnenmusik des deutschen theaters in der klassischen Zeit. Berlin, Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergeschichte, 1927. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XII,163 pp. A very good copy. Booknr: 8846. € 16

KERST, FRIEDRICH (HRSG.). Mozart. The man and the artist revealed in his own words. New York, Dover Publications, 1965. Wrappers. 8vo. 99 pp. (Facsimile reprint of the London, 1926 ediiton). Booknr: 8850. € 7

SCHÖNFELDT, CHRISTL. Die Wiener Philharmoniker. Wien, Bergland Verlag, 1956. With 8 plates. Wrappers. With glassine jacket. 8vo. 112 pp. (Österreich-Reihe, Band 25/26). A fine copy. Booknr: 8868. € 7

TURNER, BARRIE CARSON. The Living Violin. A Complete Companion to Listening, Learning, and Playing. (+ CD). New York, Alfred A. Knopf, 1996. Illustrated. Boards. With dustjacket. Hardbound. 8vo (square). 48 pp. Includes a full-length Audio CD. (A fine copy). Booknr: 8878. € 9

AULICH, BRUNO. Alte Musik für Hausmusikanten. München, Heimeran Verlag, 1968. With XVII plates; and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo (square). 288 pp. Für Leute die alte Musik stilgerecht spielen wollen. 2. verbesserte Auflage. (A very fine copy). Booknr: 8882. € 10

TUBEUF, ANDRÉ. Mozart. Chemin et chants. Paris, Les Édiitons Arthaud, 1990. Profusely illustrated in full-colour with photographs, facsimiles, stage-situations, etc. Cloth. With dustjacket. Hardbound. In decorated slipcase. 4to. 207 pp. A very fine copy. Text in French. (A fine copy). Booknr: 8884. € 18

MEYER, ERNST H. (& DIANA POULTON, ED.) Early English Chamber Music. From the Middle Ages to Purcell. London, Lawrence and Wishart, 1982. With many musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVI, 363 pp. New edition, edited by the author and Diana Poulton. (A very fine copy). Booknr: 8949. € 22

SCHECK, GUSTAV. Die Flöte und ihre Musik. Mainz, B. Schotts Söhne, 1981. With illustrations and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 262 pp. (Dustjacket with small defect; else a very good copy). Booknr: 8954. € 20

PERTI, G.A. Tre Cantate Morali e Storiche per voci e archi. Bologna, Forni Editore, 1969. Red cloth. Hardbound. 4to. (oblong). Without pagination (38 pp.). (Facsimile reprint of the "partitura autografa dell'archivo musicale di S. Petronio in Bologna). (Bibliotheca Musica Bononienses, Sezione IV N. 85). A beautifull copy. Booknr: 8958. € 25

ABER, ADOLF. Johannes Brahms. Verzeichnis seiner Werke (mit Einführung). Leipzig, C.F. Peters. n.d., Paperback. 8vo. 49 pp. Booknr: 8964. € 18

NIEMÖLLER, KLAUS WOLFGANG. Nicolaus Wollick (1480-1541) und sein Musiktraktat. Köln, Im Arno Volk-Verlag, 1956. Wrappers. 8vo. 350 pp. Spine discoloured; otherwise a fine copy. 1480 zu Serouville in Lothringen, gest. 1541, französischer Musikgelehrter, ab 1513 Sekretär und Historiker am Hof des Herzogs Anton von Lothringen. Er schrieb Teil 1 und 2 des Universitätslehrbuches "Opus Aureum musicae" (Köln 1501). Teil 3 und 4 dieses in zahlreichen Auflagen erschienenen Buches schrieb Wollicks Lehrer Melchior Schanpecher. Booknr: 8972. € 18

WINRAM, JAMES. Violin Playing and Violin Adjustment. Edinburgh London, William Blackwood and Sons, 1908. With plates and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 126 pp. With handwritten signature and dedication by the author. (A fine copy). Booknr: 9024. € 65

CUYPERS, JOZEF (COMPONIST COMPOSER). (SIGNED - GESIGNEERD) Jozef Cuypers. z.p., z.j. (± 1951), Karton. 8vo. 23 pp. 5 (Ierse?) muziekstukken voor piano, gecomponeerd door de Belgische componist Jozef Cuypers. De componist heeft zelf met pen boven de titels de Nederlandse benaming van de stukken geschreven, te weten: 1. De uitwijkeling, 2. Mary, 3. Het dal in de heide, 4. Op een klaren, zomerschen morgen, 5. De leeuwerik. Op het schutblad draagt de componist het geheel op aan "Kolonel Walther Boer, ter herinnering aan ons ontmoeten te Brussel in Juli, 1951". (Walther Boer is de naam van de Nederlandse musiciloog). Jozef Cuypers (1899-1978), woonde lange tijd in Ierland, waar hij muziekleraar en organist was. Hij publiceerde 3, door de Ierse regering uitgebrachte, bundels Ierse volksliederen en zette Vlaamse teksten van Gezelle en Alice Mahon op muziek. (Curieus item!). Booknr: 9035. € 25

GIROD, P.L. Connaissance Pratique de la Facture des Grandes Orgues. Buren, Frits Knuf Publishers, 1989. With 4 plates. Cloth. Hardbound. 8vo. 129 pp. (Facsimile edition of the edition, Namur 1875). (Bibliotheca Organologica, Volume 67). (A very good copy). Table, i.a.: Des qualités d'un bon orgue; Des facteurs; De mécanisme; De la fabrication et de la distinction des jeux; Dénomination et discussion des jeux; Emplacement, entretien, buffet, étendue et dimension des orgues; Commande. - Réception. - Mode de paiement d'un orgue; Composition d'un orgue; Organistes, leur formation, genre de musique qu' ils doivent adopter. (ISBN/EAN: 0009060276051) Booknr: 9055. € 12

DULICZ, MICHAELIS BULIOWSKI DE. Brevis de emendatione organi musici tractatio. Kurze Vorstellung von Verbesserung des Orgelwerkes. Buren, Frits Knuf, 1988. With musical examples and folded plates. Cloth. Hardbound. Small-8vo. (12), 121, (11) pp. (Facsimile reprint of the edition 1680). (Bibliotheca Organologica. Facsimiles of rare books on organ and organbuilding, Volume 68). (A very good copy). Booknr: 9060. € 15

ROBBINS LANDON, H.C.& DONALD MITCHELL (ED.). The Mozart Companion. London, Faber and Faber, 1965. With musical examples. Paperback. 398 pp. Contributions by a range of well-known Mozart-specialists. on subjects as Mozart Portraits, Mozart's style and Influence, The Keyboard Music, The Serenade for Wind Bandk, the Symphonies, etc. (Good copy). Booknr: 9098. € 14

COLLIER, JAMES LINCOLN. Louis Armstrong. A biography. London and Sydney, Pan Books, 1983. With 16 plates. Paperback. 8vo. 383 pp. (A good copy). "Well-researched, informative, perceptive, gripping...". (ISBN/EAN: 9780330286077) Booknr: 9099. € 7

KLOPPENBURG, W.C.M. De ontwikkelingsgang van de pianomethoden van het begin af tot aan de methode van Deppe (± 1550 tot 1895) - Band I; Overzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd (1886 - 1976) - Band II. Amsterdam, Spectrum / Broekmans & Van Poppel 1951/1977, Twee banden, in uiterlijk van eklkaar verschillend. Band I: Geïllustreerd met notenvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. 351 pp. Band II: Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 154 pp. (Een mooie set). Booknr: 9106. € 20

SCHNEIDEREIT, OTTO. Operettenbuch. Berlin, Henschelverlag, 1955. With drawings. Cloth. With dustjacket. Ribbon marker. 8vo. 575 pp. Booknr: 9116. € 8

ERMAN, HANS. Geflügelte Melodien. Ein Zitatenschatz von der Oper bis zur leichten Muse. Tübinen und Basel, Horst Erdmann Verlag, 1968. With 32 plates. Cloth. Hardbound. 8vo. 356 pp. About thousand quotations from operas, their origin, their history. (Spine a little bit discoloured. Otherwise a very fine copy). Booknr: 9117. € 16

STUBER, ROBERT. Die Klavierbegleitung im Liede von Haydn, Mozart und Beethoven. Eine Stilstudie. Biel, Graphische Anstalt Schüler, 1958. With musical examples. Wrappers. 8vo. 131 pp. (diss.). A fine copy. Booknr: 9122. € 25

WELY, M.A. PRICK VAN . Het orgel en zijn meesters. Den Haag, Kruseman's Uitgeversmaatschappij, 1975. Geïllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 386 pp. (Mooi exemplaar). Derde geheel herziene druk van dit standaardwerk op orgelgebied (orgelspel, orgels, orgelbouw, orgelmuziek, orgelcomponisten). Booknr: 9123. € 10

WICHMANN, KURT. Der Ziergesang und die Ausführung der Apoggiatura. Ein Beitrag zur Gesangpädagogiek. Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1966. Cloth. Hardbound. 8vo. 288 pp. With booklet (with facsimiles) in rear pocket. (A fine copy). Apoggiatura: leaning note; grace note; note of embellishment usually one step above (sometimes, though seldom, it is one step below) the main note. Before an even or unaltered note, the appoggiatura generally receives its face value, that is one-half the value of the note that follows; before a dotted note it receives more than its face value, that is to say that it should be given two-thirds of the value of the following note. If the note is of the same pitch as the principal note of the appoggiatura, the grace note receives the entire value of its principal note, but is carried to the next note with strong portamento. Booknr: 9126. € 38

HOPPIN, RICHARD H. Medieval Music. New York London, W.W. Norton & Company, 1978. With musical lexamples and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXIII, 566 pp. (The Norton Introduction to Music History, volume 1). First volume in the new Norton Introduction to Music series. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000393090906) Booknr: 9132. € 22

SCHROEDER, CARL. Handbuch des Dirigierens und Taktierens (Der Kapellmeister und sein Wirkungskreis). Berlin, Max Hesses Verlag, 1927. Illustrated with musical examples and drawings. Boards. Small-8vo. 104 pp. (Max Hesses Illustrierte Handbücher, Band 14). A very fine copy. Booknr: 9135. € 9

VESTER, FRANS. Drei Vorlesungen. Buren, Frits Knuf, 1988. Paperback. 8vo. 33 pp. (Münchner Flötentage 1988, 24. - 28. 5. 1988). Drei Lesungen: 1. Anmerkungen zur Wiedergabe der Flötenmusik W.A. Mozarts. 2. Acht Statements und eine Coda zur wiedergabe der Musik des 18. Jahrhunderts. 3. "Sind Bedenken gegen den Vortag alter Musik auf der Böhmflöte berechtigt?" (Über die Verwendung der Böhmflöte in alter Musik). (A fine copy). Booknr: 9141. € 10

REESER, EDUARD (ED.). De muzikale handschriften van Alphons Diepenbrock. Amsterdam, G. Alsbach, 1933. Met 2 portretten en vier facsimile's. Papier. Groot-8vo. 67 pp. (Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, XLIII). Gecatalogiseerd en ingeleid door Ed. Reeser. Booknr: 9144. € 14

GRAAF, G.A.C. DE. (ED.). Literatuur over het orgel. Literature on the organ. Literatur über die orgel. Ouvrages sur l'orgue. Literatura sobre el organo. Letteratura sull'organo. Amsterdam, 1957, Papier. 8vo. 71 pp. Ruim 1250 titels van boeken, brochures en overdrukken, betrekking hebbend op het gebruik, de geschiedenis en de bouw van het orgel. (With introductory pages in English, French, German, Spanish and Italian. Booknr: 9173. € 9

BURGMEIN, J. & A. EDEL (ILLUSTRATIONS). Le Roman de Pierrot en de Pierriette. Historiettes Musicales. Milan Rome Naples, Éditions Ricordi. n.d., With 4 full-page coloured illustrations, and illustration around the musical score. Clothbacked. 4to. 75 pp. Contents: Sérenade de Pierrot á Pierrette; Duo Amoureux; Bal de Noces; Cortège Nuptial. (With traces of use. One page loose; 2 pages with a tear (a couple of cm). All together a good copy). Booknr: 9176. € 35

SCHMIDT, GUSTAV FRIEDRICH. Georg Caspar Schürmann. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1933. Two parts in one volume. With musical examples. Original cloth. Hardbound. 8vo. Part I: 267 pp.; Part II: 490 pp. Schürmann (1672-1751), German singer, conductor and composer. From 1707 he entered the service o f the Duke of Wolfenbüttel, where he remained till his death, engaged in the composition and production of German operas, in which he himself took a leading part as alto singer and also from time to time acted as Kapellmeister. (A very fine copy). Booknr: 9178. € 65

ODDENS, B.J. & T.P. GLASZ. (RED.) Het Nederlands Studentenorkest. 1952-1992. z.p., 1992. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 143 pp. (Mooi exemplaar. Paar aantekeningen in potlood door een van de oprichters van het orkest. Met een opsomming van alle tournees, en de orkestbezettingen. Booknr: 9192. € 13

ODDENS, B.J. & T.P. GLASZ. (RED.). Het Nederlands Studentenorkest. 1952-1997. z.p., 1997. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 160 pp. (Met 2 CD's). 9e lustrum. Met een opsomming van alle tournees, en de orkestbezettingen. (Mooi ex.). Booknr: 9193. € 15

KENNEDY, NIGEL. Always playing. London, Weidenfeld and Nicolson, 1991. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 154 pp. In English. (A fine copy). Booknr: 9194. € 12

LEIMER-GIEDEKING & KARL LEIMER. Rhythmik, Dynamik, Pedal und andere Probleme des Klavierspiels. Mainz, B. Schott's Söhne, 1938. With musical examples. Wrappers. With dustjacket. 8vo. 69 pp. A small piece of dustjacket (1 cm) lacks. Otherwise a good copy. Booknr: 9217. € 12

REIMANN, MARGARETE. Untersuchungen zur Formgeschichte der französischer Klavier-Suite mit besonderer Berücksichtigung von Couperins "Ordres". Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1940. With musical examples. Paperback. 8vo. 127 pp. (Kölner Beiträge zur Musikforschung, Band III). A fine copy. Booknr: 9218. € 15

BACH, JOHANN SEBASTIAN (ALFRED DÜRR, HRSG.) Weihnachts-Oratorium Christmas Oraotrio. BWV 248. Urtext der Neuen Bach-Ausgabe. Urtext of the New Bach Edition. (Partitur). Kassel Basel London New York, Bärenreiter, 1988. Paperback. 8vo. VII, 312 pp. (Bärenreiter Studienpartituren Study scores, 85). "The Neue Bach-Ausgabe, commonly seen as the work of the century of Bach research and Bach cultivation, has been internationally recognized ever since its first preparations in the Bach-Year 1950" (flaptext). (A very good and clean copy). (ISBN/EAN: 9789070022334) Booknr: 9228. € 25

PANTHALEON VAN ECK, C.L. VAN. J.S. Bach's critique of pure music. Culemborg, Princo/Frits Knuf, 1981. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 170 pp. A study concerning Bach, especially his Art of Fugue. And about the question: what may have been Bach's message to the musicians of his time and of later generations; and about his attitude towards his music: what should be the relation between emotional impulse and rational thought, between art and science? (From the Preface). Included a letter in typoscript by the author directed to prof. Reeser, Dutch musicilogist. (A good copy). Booknr: 9279. € 18

SEIJBEL, MAARTEN. Grepen uit de orgelgeschiedenis van Friesland II. Elburg, Stichting tot behoud van het Ned. Orgel. z.j., Papier. 8vo. 10 pp. (met 2-ringsperforatie). (Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel) Booknr: 9296. € 9

PSALMEN, PSAUMES. Vier psalmen op Chrustus den Messias. Haarlem Antwerpen, Gottmer, 1948. Geïllustreerd. Paperback. 4to. 16 pp. Vier Psalmen, een keuze uit het "Boek der Psalmen" van Th. Stallaert CssR., werden door Gottmer t.g.v. Kerstmis 1948 aangeboden aan vrienden en relaties. Typografie Karel Janout, illustraties van Jan Konupek. Beperkte oplage. Nummer 13. Booknr: 9303. € 15

HESS, HEINZ. Die Opern Alessandro Stradellas. Leipzig, Druck und Verlag con Breitkopf & Härtel, 1906. With musical examples. Wrappers. 8vo. 93 pp. (Publikationen der Internationalen Musikgesellschaft, Beihefte zweite Folge, III). (Cover parlt loose; else a good copy). Alessandro Stradella (Nepi, 3 April 1639 - Genoa, 25 February 1682) was an Italian composer of the middle baroque. He enjoyed a dazzling career as a freelance composer, writing on commission, and collaborating with distinguished poets, producing over three hundred works in a variety of genres. Stradella was an extremely influential composer at the time, though his fame was eclipsed in the next century by Corelli, Vivaldi and others. Some of his music was exploited by George Frideric Handel, for example in Israel in Egypt. Probably his greatest significance is in originating the concerto grosso: while Corelli in his Op. 6 was the first to publish works under this title, Stradella clearly uses the format earlier in one of his Sonate di viole. Since the two knew each other, a direct influence is likely. Stradella wrote at least six baroque operas including a full-length comic opera Il Trespolo tutore. He also wrote more than 170 cantatas, at least one of which was based on a poem by Sebastiano Baldini, and six oratorios. Stradella composed 27 separate instrumental pieces, most for strings and basso continuo, and typically in the sonata da chiesa format. Booknr: 9330. € 14

GERBER, RUDOLF. Der Operntypus Johann Adolf Hasses und seine textlichen Grundlagen. Leipzig, Fr. Kistner & C.F.W. Siegel, 1925. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. VII, 191 pp. (Berliner Beiträge zur Musikwissenschaft, Hrsg. von Hermann Abert, Band II). First edition. From the library of the Dutch musicologist Eduard Reeser. Johann Adolph Hasse (baptised 25 March 1699 in Bergedorf, Germany - 16 December 1783 in Venice) was an 18th-century German composer, singer and teacher of music. Immensely popular in his time, Hasse was best known for his prolific operatic output, though he also composed a considerable quantity of sacred music. Married to soprano Faustina Bordoni and a great friend of librettist Pietro Metastasio, whose libretti he frequently set, Hasse was a pivotal figure in the development of opera seria and 18th-century music. Hasse was born in Bergedorf, near Hamburg. Booknr: 9333. € 25

KRACAUER, SIEGFRIED. Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. (Ein Gesellschaftsbiographie). Zürich, Schweizer Druck- und Verlagshaus, 1962. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 367 pp. (A very good copy). Booknr: 9345. € 14

MYERS, ROLLO (ED.). Richard Strauss & Romain Rolland. Correspondence, diary & essays. London, Calder and Boyars, 1968. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 239 pp. Together with Fragments from the Diary of Romain Rolland and other essays and an Introduction by Gustave Samazeuilh. Booknr: 9346. € 18

STEWART, TONY. (ED./DESIGNER). Cool Cats. 25 years of Rock 'n' Roll Style. London, Eel Pie Publishing, 1981. Fully illustrated. Wrappers. 4to. 159 pp. Stewart in his Introduciton: "The idea behind this book was to show how rock 'n' roll style got off the street into the stage and back again". (About the fifties, sixties, seventies and eighties). A fine copy. Booknr: 9365. € 12

LANG, ELTJO DE. Fugue on "Glenn Gould". n.p., 1989. Scores. Paperback. 8vo. 12 pp. (A very good copy). "Fugue on "Glenn Gould", a composition by Eltjo de Lang, was published in the spring of 1989. This publication is meant for members of the Glenn Gould Society only. Of this bibliophile booklet five hundred numbered and signed copies were printed. This is number 418". (A very fine copy). Booknr: 9372. € 15

LONGYEAR, REY M. Nineteenth-Century Romanticism in Music. New Jersey, Prentice-Hall, 1973. With musical examples. Wrappers. 8vo. XIV, 289 pp. Second edition. Booknr: 9379. € 16

EECKELOO, JOHAN. Pieter Hubertus Anneessens (1810-1888) Belgisch orgelbouwer. Brussel, 1993. Met 33 platen in zwart-wit. Karton. 8vo. 196 pp. (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten van België, Klasse der Kunsten, Jaargang 55, nr. 56). (Mooi exemplaar. Omslag voorzijde ontkleurd aan de randen). De familie Anneessens is een Vlaams geslacht van orgelbouwers, afstammelingen van Frans Anneessens. In 1830 werd het familiebedrijf Anneessens opgericht door Pieter-Hubertus (uit Londerzeel) te Ninove. Later vestigde deze familie zich aan de Franse grens. Ze bouwden en restaureerden kerkorgels. Het bedrijf is vandaag nog steeds in Menen gevestigd onder de naam 'Andriessen Orgelbouw Anneessens bvba'. Enkele voorbeelden van orgels van hun hand zijn: het orgel in de Sint-Michielskerk in Roeselare en het orgel van de O.L.V. Sint-Pieterskerk in Gent. Booknr: 9390. € 15

HARTMANN, RUDOLF. Richard Strauss. Richard Strauss. Opéras de la création à nos jours. Fribourg (Suisse), Office du Livre, 1980. Richly illustrated. Linnen. With dustjacket. Hardbound. 4to. 284 pp. A very fine copy. Booknr: 9419. € 18

KILLER, HERMANN. Albert Lortzing. Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1938. With 20 musical examples and 16 plates. Cloth. Hardbound. 8vo. 122 pp. (Series: Unsterbliche Tonkunst. Lebens- und Schaffensbilder grosser Musiker). Albert Lorzing (1801-1851): German actor, singer, librettist and composer. (Spine slightly discoloured; otherwise a fine copy). Booknr: 9442. € 10

WALTER, BRUNO. Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken. Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1947. Paperback. 8vo. 461 pp. (Ophaaltje aan bovenzijde rug. Verder een goed exemplaar). Booknr: 9480. € 9

CHAILLEY, JACQUES (ED.). L'influence de la musique et de la danse sur la mise en scène théâtrale et de l'art du comédien. Du XVIIe siècle à nos jours. Paris, 1963. Illustrated. Wrappers. 8vo. pp. 245 - 309. (Publications de la Société d'Histoire du Théâtre, Volume II). Actes du IIIe Congres International d'Histoire du Théâtre. Contributions in English and French. Booknr: 9481. € 14

LIEDERBUCH LIEDERENBOEK LIEDBOEK LIEDBUNDEL. Sammlung von Liedern und Gedichten in Schrift & Mundart für Kleinkinderschulen & Haus. Zürich, Schw. Lüthi, Kinderlehrerin, 1901. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 127 pp. (A very good copy). Auf Wunsch der Kleinkinderlehrerinnen-Conferenz des Ct. Zürich zusammengestellt. Zweite und verbesserte Auflage. Autograf von A. Herzig, Zürich. 200 Lieder und Gedichten in Autograf gedruckt. Booknr: 9485. € 15

LEEUWE, H.H.J. DE. Multatuli en de Muziek. z.p., 1991. Papier. 8vo. ± 36 pp. Overdrukken uit "Over Multatuli" 1990-1991. Geniete bundeling. Booknr: 9490. € 7

WESTER, BERTIL. (SIGNED - GESIGNEERD) Stora Kopparbergs Kyrkas Orgel. Stockholm, Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, 1943. With 20 figures in the text and 4 folded plates. Wrappers. Large-8vo. 24 pp. (Dalarne Falu Domsagas Norra Tingslag Och Falu Stad, 1.) With a dedication and the signature of the author. (A small corner of the front wrapper lacks. Otherwise a good copy). Booknr: 9494. € 22

SCHÄFER, JOHANNES. Nordhäuser Orgelchronik. Geschichte der Orgelwerke in der tausendjährigen Stadt Nordhausen am Harz. Berlin Halle/Saale, Buchhandlung des Waisenhauses G.m.b.H., 1939. With 8 plates. Wrappers. 8vo. 96 pp. Booknr: 9495. € 15

BORNEFELD, HELMUT. Orgelbau und neue Orgelmusik. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1952. Wrappers. 8vo. 31 pp. Small tear to cover. Booknr: 9496. € 12

GELDERMAN, BERT Publicatie van de orgelgeschiedenis van de Grote- of Johanneskerk betreffende Het Johann Heinrich Holtgräve-Orgel. Heerde, 2001. Rijk geïllustreerd. Harde kunststof-binding. 4to. 164 pp. (Mooi exemplaar). Uit het kerkmuzikale verleden van Hervormd Heerde. Booknr: 9498. € 12

BORNEFELD, HELMUT. Das Positiv. Kassel, Im Bärenreiter-Verlag, 1947. With 9 pictures. Paperback. 8vo. 47 pp. 2. Auflage. (Good copy). Helmut Bornefeld was a German organist and composer. He studied organ, piano, and composition at the Hochschule für Musik in Stuttgart from 1924 to 1931. Until 1936 he taught music in Esslingen and conducted the Esslinger Chamber Choir. To avoid the restrictions imposed on musicians and composers by the Hitler regime he turned to sacred music and passed the 'A' examination for church music in 1937. He became Kanor (organist and choirmaster) in Heidenheim. Helmut Bornefeld's compositions include numerous sacred and secular choral pieces, chamber music, and organ pieces. Booknr: 9500. € 10

SMITS VAN WAESBERGHE, J.M.A.F. De melodieën van Hendrik van Veldekes liederen. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1957. Papier. 8vo. 31 pp. (Goed exemplaar). Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de eenstemmige muziek en in de muziektheorie der Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam op maandag 4 bovember 1957. Booknr: 9510. € 8

SEIFFERT, MAX (& C.F. WEITZMANN (HRSG.). Geschichte der Klaviermusik. 1. Band Die ältere Geschichte bis um 1750. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1899. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. X, 461 pp. (A very good copy). Herausgegeben als dritte, vollständig umgearbeitete und erweiterte Ausgabe von C.F. Weitzmann's Geschichte des Klavierspiels und der Klavierliteratur. Nebst einem Anhange: Geschichte des Klaviers von Oskar Fleischer. (Band I = all published). Booknr: 9525. € 18

BODKY, ERWIN. Der Vortrag alter Klaviermusik. Berlin-Schönenberg, Max Hesses Verlag, 1932. With musical examples and drawings in the text. Cloth. Hardbound. 8vo. 112 pp. Booklet with musical examples in rear pocket. (Pencil annotations in margin and text). Booknr: 9526. € 8

TOVEY, DONALD FRANCIS. A Musician Talks. London, Geoffrey Cumberlege Oxford University Press, 1946. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 89 pp. "One of the greatest talkers about music of all time". With a biographical foreword. (Margins slightly browned, otherwise a fine copy). Booknr: 9528. € 10

DRAUDIUS, GEORG (& KONRAD AMELN (HRSG.). Verzeichnisse deutscher musikalischer Bücher 1611 und 1625. Bonn, Überreicht vom Deutschen Musikverleger-Verband, 1957. Wrappers. 8vo. IX pp. (Einleitung); other pages not numbered. (Facsimile reprint of the edition Frankfurt am Main, 1611 und 1625). A fine copy. Booknr: 9529. € 14

FEDER, GEORGE (HRSG.). Haydn-Studien. Band IV. München Duisburg, G. Henle Verlag. 1976-80., With musical examples. Thre magazines l oose collected in original grey cloth. Hardbound. 8vo. 346 pp. (with index). Veröffentlichungen des Joseph Haydn-Instituts - Köln. Contents: Rudolph Angermüller: Haydns "Der Zerstreute" in Salzburg (1776). Otto Biba: Beispiele für die Besetzungsverhältnisse bei Aufführungen von Haydns Oratorien in Wien zwischen 1784 und 1808. Georg Feder: Zwei unbekannte Haydn-Briefe. Stephen C. Fischer: A Group of Haydn Copies for the Court of Spain: Fresh Sources, Rediscovered Works, and New Riddles. Sonja Gerlach: Haydns Orchestermusiker von 1761 bis 1774. Gudrun Henneberg: Heinrich Christoph Kochs Analysen von Instrumentalwerken Joseph Haydns. Christa Landon: Ein Dokument zur "Schöpfung". Karl Marx: Über thematische Beziehungen in Haydns Londener Symphonien. Ulrich Tank: Die Dokumente der Esterházy-Archive zur fürstlichen Hofkapelle in der Zeit von 1761 bis 1770. Hans Walter: Das Posthornsignal bei Haydn und anderen Komponisten des 18. Jahrhunderts. A Resumé of the Haydn-Pleyel "Trio Controversy" with Some Added Contributions; Haydn-Abschriften von Johannes Brahms; Ein Kanon-Autograph von J. Haydn in Leningrad; Ein Haydn-Zitat bei Bossler; Die zwölf Deutschen Tänze Hob. IX:13 - echt oder gefälscht? Booknr: 9546. € 20

BUCHNER, ALEXANDER. Musikinstrumente im Wandel der Zeiten. Praag, Artia, 1957. Fully illustrated with 323 full-(or half-)page photographs. Cloth. Hardbound. 4to. VX, 50 pp. (text) (Good copy). Booknr: 9631. € 18

ULDALL, HANS. Klavierkonzert der Berliner Schule. Leipzig, Verlag von Breitkopf & Härtel, 1928. With musical examples. Wrappers. 8vo. VIII, 119 pp. (Sammlung musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen, 10. Heft). Mit kurzem Überblick über seine allgemeine Entstehungsgeschichte und spätere Entwicklung. Booknr: 9642. € 18

JAEKEN, RIET. Evolutie van de speeltechniek en van de methoden voor piano van Mozart tot Varró (ca. 1770 - 1930). Brussel, AWLSK, 1990. With musical examples and other illustrations in the text. Paperback. 8vo. 178 pp. (Verhandelingen van de Koniklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België). (A vey good copy). Booknr: 9644. € 18

KAHL, WILLY. Das lyrische Klavierstück Schuberts und seiner Vorgänger seit 1810. Köln, n.d., With musical examples. Wrappers. 8vo. pp. 54-127. Nachdruck. Booknr: 9645. € 16

DAFFNER, HUGO. Die Entwicklung des Klavierkonzerts bis Mozart. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1901. Paperback. 8vo. 102 pp. (Publikationen der Internationalen Musikgesellschaft, Beihefte Zweite Folge, IV). Good copy. Booknr: 9646. € 18

SZABOLCSI, BENCE & DÉNES BARTHA (HRSG.). Bericht über die Internationale Konferenz zum Andenken Joseph Haydns. Budapest, Akadémia Kiadó Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1961. With musical examples and facsimiles. Cloth. Hardbound. 8vo. 186 pp. Veranstaltet von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Budapest 17. -22. September 1959. Twenty-four contributions concerning Joseph Haydn and his music. (Spine discoloured, otherwise a fine copy). Booknr: 9650. € 22

PROGRAMMAHEFT. Gustav Mahler. Achte Symphonie Es-Dur. Bonn, 1974, With musical examples. Wrappers. 8vo. 63 pp. Programmaheft Konzerte der Stadt Bonn 1973/74. Booknr: 9651. € 7

COERS, F.R. FRZN. (ED.). Liederboek van Groot-Nederland. Derde Boek. Amsterdam, C.A.J. van Dishoeck, 1897. Linnen. Goudbeletterd. Gebonden. Groot-8vo. XIX, VII, 159, 34 pp. Nederlandse, Friese, Zuidafrikaanse (historische) liederen ondergebracht in diverse categorieën, met muzieknotatie. Met omvangrijke voorrede. Het derde deel van een reeks van vier delen. Booknr: 9654. € 12

FOREMAN, LEWIS. Systematic discography. London, Clive Bingley, 1974. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 144 pp. )(A very good copy). The book underlines the importance of recorded sound in the documentation of twentieth century history and human endeavour, and discusses the manufacture and physical problems involved in the storage of historic recordings. The major part of the book is concerned with the theoretical and practical aspects of arranging and organising discographies, methods of dating recordings, and various approaches to different subjects, including wild life recording, folk music, etc. Booknr: 9673. € 15

METZGER, HEINZ-KLAUS & RAINER RIEHN (HRSG.). Modest Musorgskij. Aspekte des Opernwerks. München, 1981. Illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 110 pp. (Musik-Konzepte, 21. Edition text + Kritik). (A very good copy). Booknr: 9680. € 10

ALBERTSON, CHRIS. Bessie. A biography. London, Barrie & Jenkins, 1972. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 253 pp. (Small corner of dustjacket lacks; otherwise a good copy). On Bessy Smith. Bessie Smith (April 15, 1894 - September 26, 1937) was an American blues singer. Nicknamed The Empress of the Blues, Smith was the most popular female blues singer of the 1920s and 1930s.[1] She is often regarded as one of the greatest singers of her era and, along with Louis Armstrong, a major influence on other jazz vocalists. Booknr: 9709. € 12

BÉRANGER, P.- J. DE. Chansons de P.- J. de Béranger. Anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire. Paris, Perrotin, Librairie / Le Chevalier, Libraire, 1866. With 161 illustrations/lithographs and vignettes. Original black cloth. Gilt decorated. Hardbound. Large-8vo. VIII, 648 pp. Ornée de 161 dessins inédits et de vignettes nombreuses. (A good copy). Booknr: 9737. € 20

REIJEN, PAUL WILLEM VAN. Vergleichende Studien zur Klaviervariationstechnik von Mozart und seinen Zeitgenossen. Buren, Frits Knuf, 1988. With musical examples. Wrappers. 8vo. XV, 261 pp. (diss. met stellingen - thesis). (A very good copy). Booknr: 9757. € 18

KENDALL, ALAN. Vivaldi. London, Chappell & Company, 1978. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 128 pp. Vivaldi's life and times. All aspects of Venetian musical life are given extensive coverage, as well as the the chronology of Vivaldi's operatic and instrumental output. (A very fine copy). Booknr: 9772. € 12

ROBINSON, PAUL. Stokowski. London, MacDonald and Jane's, 1977. With photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 154 pp. (Series: The art of the conductor, II). With a discography by Bruce Surtees. (A fine copy). Leopold Anthony Stokowski (18 April 1882 - 13 September 1977) was a British conductor of partly Polish descent. One of the leading conductors of the early and mid-20th Century, he is best known for his long association with the Philadelphia Orchestra and for appearing in the film Fantasia. He was especially noted for his free-hand conducting style that spurned the traditional baton and for obtaining a characteristically sumptuous sound from the orchestras he directed. In America, Stokowski performed with the Cincinnati Symphony Orchestra, the Philadelphia Orchestra, the NBC Symphony Orchestra, New York Philharmonic Symphony Orchestra, the Houston Symphony Orchestra, the Symphony of the Air and many others. He was also the founder of the All-American Youth Orchestra, the New York City Symphony, the Hollywood Bowl Symphony Orchestra and the American Symphony Orchestra. He conducted the music for and appeared in several Hollywood films, including Disney's Fantasia, and was a lifelong champion of contemporary composers, giving many premieres of new music during his 60-year conducting career. Stokowski, who made his official conducting debut in 1909, appeared in public for the last time in 1975 but continued making recordings until June 1977, a few months before his death at the age of 95. Booknr: 9800. € 10

DIBELIUS, ULRICH. Moderne Musik 1945 - 1965. Voraussetzungen Verlauf Material. München, R. Piper & Co, 1972. With 31 illustrations and 45 musical examples. Wrappers. 8vo. 392 pp. i.a. about Messiaen, Orff, Stockhausen, Boulez, Cage, Kagel and Berio. Mauricio Kagel (December 24, 1931 - September 18, 2008) was a German-Argentine composer. He was notable for his interest in developing the theatrical side of musical performance (Grimshaw 2009). Many of his later pieces give specific theatrical instructions to the performers (Kennedy & Bourne Kennedy 2006), such as to adopt certain facial expressions while playing, to make their stage entrances in a particular way, to physically interact with other performers and so on. His work is comparable to the Theatre of the Absurd.[citation needed] Staatstheater (1971) is probably the piece that most clearly shows his absurdist tendency. This work is described as a "ballet for non-dancers", though in many ways is more like an opera, and the devices it uses as musical instruments include chamber pots and even enema equipment. As the work progresses, the piece itself, and opera and ballet in general, becomes its own subject matter.[citation needed] Similar is the radio play Ein Aufnahmezustand (1969) which is about the incidents surrounding the recording of a radio play. Kagel also made films, with one of the best known being Ludwig van (1970), a critical interrogation of the uses of Beethoven's music made during the bicentenary of that composer's birth (Griffiths 1978, 188). In it, a reproduction of Beethoven's studio is seen, as part of a fictive visit of the Beethoven House in Bonn. Everything in it is papered with sheet music of Beethoven's pieces. The soundtrack of the film is a piano playing the music as it appears in each shot. Because the music has been wrapped around curves and edges, it is somewhat distorted, but Beethovenian motifs can still be heard. In other parts, the film contains parodies of radio or TV broadcasts connected with the "Beethoven Year 1770". Kagel later turned the film into a piece of sheet music itself which could be performed in a concert without the film - the score consists of close-ups of various areas of the studio, which are to be interpreted by the performing pianist. Other pieces include Con Voce (With Voice), where a masked trio silently mimes playing instruments and Match (1964), a tennis game for cellists with a percussionist as umpire (Griffiths 1978, 188) (for Siegfried Palm[citation needed]), also the subject of one of Kagel's films and perhaps the best-known of his works of instrumental theatre (Griffiths 1981, 812). Kagel also wrote a large number of more conventional, "pure" pieces, including orchestral music, chamber music, and film scores. Many of these also make references to music of the past by, amongst others, Beethoven, Brahms, Bach, and Liszt (Warnaby 1981, 38; Decarsin 1985, 260). He has been regarded by music historians as deploying a critical intelligence interrogating the position of music in society (Griffiths 1978, 188). Booknr: 9811. € 12

SCHNEBEL, DIETER. Mauricio Kagel. Musik Theater Film. Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1970. With 127 illustrations (photographs, drawings, etc.). Wrappers. 8vo. 338 pp. (DuMont Dokumente: eine Sammlung von Originaltexten, Dokumenten und grundsätzlichen Arbeiten zur Kunstgeschichte, Archäologie, Musikgeschichte und Geisteswissenschaft). (A fine copy). Mauricio Kagel (December 24, 1931 - September 18, 2008) was a German-Argentine composer. He was notable for his interest in developing the theatrical side of musical performance (Grimshaw 2009). Many of his later pieces give specific theatrical instructions to the performers (Kennedy & Bourne Kennedy 2006), such as to adopt certain facial expressions while playing, to make their stage entrances in a particular way, to physically interact with other performers and so on. His work is comparable to the Theatre of the Absurd.[citation needed] Staatstheater (1971) is probably the piece that most clearly shows his absurdist tendency. This work is described as a "ballet for non-dancers", though in many ways is more like an opera, and the devices it uses as musical instruments include chamber pots and even enema equipment. As the work progresses, the piece itself, and opera and ballet in general, becomes its own subject matter.[citation needed] Similar is the radio play Ein Aufnahmezustand (1969) which is about the incidents surrounding the recording of a radio play. Kagel also made films, with one of the best known being Ludwig van (1970), a critical interrogation of the uses of Beethoven's music made during the bicentenary of that composer's birth (Griffiths 1978, 188). In it, a reproduction of Beethoven's studio is seen, as part of a fictive visit of the Beethoven House in Bonn. Everything in it is papered with sheet music of Beethoven's pieces. The soundtrack of the film is a piano playing the music as it appears in each shot. Because the music has been wrapped around curves and edges, it is somewhat distorted, but Beethovenian motifs can still be heard. In other parts, the film contains parodies of radio or TV broadcasts connected with the "Beethoven Year 1770". Kagel later turned the film into a piece of sheet music itself which could be performed in a concert without the film - the score consists of close-ups of various areas of the studio, which are to be interpreted by the performing pianist. Other pieces include Con Voce (With Voice), where a masked trio silently mimes playing instruments and Match (1964), a tennis game for cellists with a percussionist as umpire (Griffiths 1978, 188) (for Siegfried Palm[citation needed]), also the subject of one of Kagel's films and perhaps the best-known of his works of instrumental theatre (Griffiths 1981, 812). Kagel also wrote a large number of more conventional, "pure" pieces, including orchestral music, chamber music, and film scores. Many of these also make references to music of the past by, amongst others, Beethoven, Brahms, Bach, and Liszt (Warnaby 1981, 38; Decarsin 1985, 260). He has been regarded by music historians as deploying a critical intelligence interrogating the position of music in society (Griffiths 1978, 188). Booknr: 9813. € 16

KLÜPPELHOLZ, WERNER. Mauricio Kagel 1970-1980. Köln, DuMont Buchverlag, 1981. With 104 photographs, musical examples, drawings, etc. Wrappers. 8vo. 301 pp. (A fine copy). Mauricio Kagel (December 24, 1931 - September 18, 2008) was a German-Argentine composer. He was notable for his interest in developing the theatrical side of musical performance (Grimshaw 2009). Many of his later pieces give specific theatrical instructions to the performers (Kennedy & Bourne Kennedy 2006), such as to adopt certain facial expressions while playing, to make their stage entrances in a particular way, to physically interact with other performers and so on. His work is comparable to the Theatre of the Absurd.[citation needed] Staatstheater (1971) is probably the piece that most clearly shows his absurdist tendency. This work is described as a "ballet for non-dancers", though in many ways is more like an opera, and the devices it uses as musical instruments include chamber pots and even enema equipment. As the work progresses, the piece itself, and opera and ballet in general, becomes its own subject matter.[citation needed] Similar is the radio play Ein Aufnahmezustand (1969) which is about the incidents surrounding the recording of a radio play. Kagel also made films, with one of the best known being Ludwig van (1970), a critical interrogation of the uses of Beethoven's music made during the bicentenary of that composer's birth (Griffiths 1978, 188). In it, a reproduction of Beethoven's studio is seen, as part of a fictive visit of the Beethoven House in Bonn. Everything in it is papered with sheet music of Beethoven's pieces. The soundtrack of the film is a piano playing the music as it appears in each shot. Because the music has been wrapped around curves and edges, it is somewhat distorted, but Beethovenian motifs can still be heard. In other parts, the film contains parodies of radio or TV broadcasts connected with the "Beethoven Year 1770". Kagel later turned the film into a piece of sheet music itself which could be performed in a concert without the film - the score consists of close-ups of various areas of the studio, which are to be interpreted by the performing pianist. Other pieces include Con Voce (With Voice), where a masked trio silently mimes playing instruments and Match (1964), a tennis game for cellists with a percussionist as umpire (Griffiths 1978, 188) (for Siegfried Palm[citation needed]), also the subject of one of Kagel's films and perhaps the best-known of his works of instrumental theatre (Griffiths 1981, 812). Kagel also wrote a large number of more conventional, "pure" pieces, including orchestral music, chamber music, and film scores. Many of these also make references to music of the past by, amongst others, Beethoven, Brahms, Bach, and Liszt (Warnaby 1981, 38; Decarsin 1985, 260). He has been regarded by music historians as deploying a critical intelligence interrogating the position of music in society (Griffiths 1978, 188). Booknr: 9814. € 15

BATTOCK, GREGORY. Breaking the Sound Barrier. A Ctitical Anthology of the New Music. New York, Dutton, 1981. Illustrated with figures and musical examples. Paperback. 8vo. 351 pp. Booknr: 9815. € 18

WOUTERS, JOS. Negen portretten van Nederlandse componisten; Nine portraits of Dutch composers. Amsterdam, Donemus, 1971. With phtotographs and musical examples. Wrappers. 8vo. 167 pp. (Nederlandse Componisten Galerij. Dutch Composers' Gallery, deel 1/part 1). A number of essays on Dutch composers: Jan van Vlijmen, Ton de Leeuw, Henk Badings, Kees van Baaren, Guillaume Landré, Willem Pijper, Hendrik Andriessen, Oscar van Hemel, Jan Pieterszoon Sweelinck. (Text in English and Dutch). Booknr: 9846. € 8

BOEHM, THEOBALD. The Flute and Flute Playing in Acoustical, Technical and Artistic Aspects. New York, Dover Publications, 1964. Illustrated with 50 figures. Paperback. 8vo. 197 pp. (Anabridged reduplication of the edition, 1922). (A good copy). Booknr: 9848. € 16

GURLITT, WILIBALD. Johann Sebastian Bach. Der Meister und sein Werk. Kassel Basel Tours, Deutscher Taschenbuch Verlag -Bärenreiter Verlag, 1980. Illustrated. Wrappers. 8vo. 110 pp. Mit einem Vorwort Alfred Dürr. Booknr: 9850. € 6

HINLOPEN, FRANCINA. De geschiedenis van de harp en haar betekenis in de eredienst van Israël. Kampen, J.H. Kok, 1977. Met 5 illustraties. Karton. 8vo. 32 pp. De auteur is een leerlinge van Rosa Spier. (Mooi exemplaar). Booknr: 9851. € 7

GOLDRON, ROMAIN. Die nationalen Schulen. Zürich, Editions Rencontre, 1966. With 89 illustrations. Boards, Hardbound. 8vo (square). 120 pp. (Illustrierte Geschichte der Musik, 10). A fine copy. Booknr: 9857. € 10

HATTINGBERG, MAGDA VON. Hugo Wolf. Wien, Eduard Wancura Verlag, 1953. With plates with photograhs and facsimiles; musical examples in the text. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 157 pp. (Dustjacket with defects to extremities. Else good0. Booknr: 9859. € 12

HANSLICK, EDUARD. Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst. Leipzig, Rudolf Weigel, 1854. Contemporary halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 104 pp. (A facsimile copy is also available in our catalogue!). N.B. The offered copy contains two essays on musical aesthetics! 1.Eduard Hanslick (Prague 1825- Vienna 1904) was an Austrian critic and writer on aesthetics. His first publication was: "Vom Musikalisch-Schönen", a literary product of lasting value, here offered, in the first edition. (Condition of the book: under outer margins discoloured (waterstained), not effecting the text; otherwise fine). Hanslick's publication here has been bound in together with: 2. Franz Brendel - Grundzüge der Geschichte der Musik. Leipzig 1855. Verlag von Heinrich Matthes. Vierte vermehrte Auflage. (Brendel was a German critic. During the time he was teaching musical history and aesthetics in Mendelsohn's newly established Conservatory, he wrote in 1848 "Grundzüge der Geschichte der Musik. The offered copy is the 4th enlarged edition of 63 pp. Booknr: 9868. € 125

VETH, CORNELIS. Muziek en Musici in de Caricatuur. 's-Gravenhage, J. Philip Kruseman. z.j. (1927)., Rijk geïllustreerd. Bordeaux-rood linnen. Goud gedecoreerd. Gebonden. 4to. 222 pp. Inleiding van Johan Wagenaar. Met (meerdere) afbeeldingen van Mahler, Mengelberg, Caruso, Berlioz, Offenbach, Richard Strauss, Richard Wagner, en tekeningen van vele anderen. Met de handtekening van de musicoloog Piet Tiggers. (De beschadigde stofomslag wordt pro forma bijgeleverd. Het boek zelf verkeert in heel goede staat). Booknr: 9869. € 20

SCHUTTE, RUTGER. Zangwijzen van Stichtelijke Gezangen bij verscheidene gelegenheden gedicht door Rutger Schutte Predikant te Amsterdam: naar den besten Italiaanschen smaak in Musiek gebragt, voor de zang, clavecimbael, en basso continuo. Deel I, II en III. Laaber, Laaber-Verlag, 1979. Ingenaaid. 8vo. 144 pp. (Facsimile reprint of the Amsterdam, 1760 edtion); (Dokumente früher Musik und Musikliteratur im Faksimile, nr. 11). Zangbundel (eerste deel van drie) met op iedere pagina een lied met muzieknotiatie Bevat zowel wereldlijke als geestelijke liederen. Rutger Schutte (Diepenheim 1708 - Amsterdam 1784) was een predikant aan wiens rechtzinnigheid niet getwijfeld hoefde te worden. Van het invoeren van gezangen in de kerk was hij derhalve geen warm voorstander. Wel voerde hij een krachtig pleidooi voor het zingen van stichtelijke liederen in de huiselijke kring. Tussen 1762 en 1765 gaf hij drie bundels "Stichtelijke gezangen" uit. (Na zijn dood nog met een vierde vermeerderd). Zijn liederen zijn heel zingbaar en werkten eraan mee dat naast de psalmen ook andere liederen de belangstelling wekten van de Gereformeerden. (Een heel mooi ex.) Booknr: 9888. € 15

SCHÜTZE, FRIEDRICH WILHELM. Handbuch zu der praktischen Orgelschule. Buren, Uitgeverij Knuf, 1987. With musical examples. Wrappers. 8vo. 98 pp. (Facsimile reprint of the seventh edition Waldenburg in Sachsen, ± 1875). (Bibliotheca Organologica. Facsimiles of rare books on organ and organbuilding, volume 80). A very good copy! Booknr: 9889. € 12

KÖRNER, WOLFRANM & INGRID UND ALBRECHT SCHOLZ. Dies Bildnis ist bezaubernd schön. Musikalisches im Exlibris. Berlin, Edition Q, 1991. Richly illustrated in colour and black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVI, 130, VI pp. History of ex-libris and modern ex-libris. (A very fine copy). (ISBN/EAN: 0003928024051) Booknr: 9891. € 15

KOCH, KLAUS-PETER (ED.). Verzeichnis der Werke Samuel Scheidts (SSWV). Halle an der Saale, Händel-Haus, 1989. Frontispiece portrait of Samuel Scheidt. Wrappers. 8vo. 96 pp. (Schriften des Händel-Hauses Halle, 6). A very fine copy. Booknr: 9892. € 23

GEORGII, WALTER. Klaviermusik. Zürich Freiburg i. Br., Atlantis Verlag, 1950. With 329 musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XII, 652 pp. (A good copy). Mit Teilen über die Geschichte der Musik für Klavier zu zwei, drei, vier, fünf und sechs Händen, und zu einer Hand. Booknr: 9894. € 18

RIETSCHEL, D.G. Die Aufgabe der Orgel im Gottesdienste bis in das 18. Jahrhundert. Geschichtlich dargelegt. Buren, Frits Knuf, 1979. Paperback. 8vo. 72 pp. (Facsimile reprint of the edition Leipzig, 1892). (Bibliotheca Organologica, fascimiles of rare books on organs and organbuilding. Volume LIII). (A very good copy).. Booknr: 9896. € 10

LÜHNING, HELGA (HRSG.). Leonore und Fidelio. Ausstellung des Beethoven-Hauses. Bonn, Beethoven-Haus, 1997. With musical examples and facsimiles. Wrappers. 8vo. 40 pp. Katalog mit Dokumente aus den Sammlungen des Beethoven-Hauses. ( A very fine copy). Booknr: 9898. € 9

J.J.H.R. Bemerkungen üiber die Flöte und Versuch einer kurzen Anleitung zur bessern Einrichtung und Behandlung derselben (1782). Buren, Frits Knuf, 1980. With VII plates with facsimiles and musical examples. Cloth. Hardbound. Gilt lettered. 8vo. 62 pp. (Facsimile reprint of the edition, 1782). (The Flute Library, volume 13, ed. Frans Vester). (A very good copy). Eingeleitet von Karl Ventzke in Deutsch und Englisch. Booknr: 9904. € 22

CLINTON, J. A Code of Instructions for the Fingering of the Equisonant Flute. Buren, Frits Knuf, 1990. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 4to. XII, 34 pp. (Facsimile reprint of the edition London, 1860). (The Flute Library, volume 14, ed. Rien de Reede). With an introduction by Karl Ventzke. (A very fine copy). Booknr: 9905. € 20

BALFOORT, DIRK J. De Hollandsche vioolmakers. Amsterdam, H.J. Paris, 1931. With 99 plates of instruments, documents, etc., and illustrations in the text. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 48 pp. (text). Preface by Alfred E. Hill (in English); Text in Dutch. (Owners entry on title-page. No foxing (!). A very good copy of a hard to find title). Booknr: 9908. € 225

BECHLER, LEO & BERNHARDT RAHM. Die Oboe und die ihr verwandten Instrumente nebst biographischen Skizzen der bedeutendsten ihrer Meister. Buren, Frits Knuf. n.d., With musical examples ans other illustrations. Paperback. 8vo. 98, 32 pp. Anhang: Musikliteratur für Oboe und Englisch Horn. (A very fine copy). Booknr: 9909. € 12

SCHERING, ARNOLD. Die niederländische Orgelmesse im Zeitalter des Josquins. Eine stilkritische Untersuchung. Amsterdam Wiesbaden, Frits Knuf - Breitkopf und Härtel, 1971. With musical examples. Wrappers. 8vo. 95 pp. (Facsimile reprint of the edition Leipzig, 1912). (Bibliotheca Organologica. Facsimies of rare book on organ and organbuilding, volume XVI). A very fine copy. Booknr: 9910. € 15

LANGEGGER, FLORIAN. Mozart Vater und Sohn. Eien psychologische UIntersuchung. Zürich, Atlantis Musikbuch-Verlag, 1986. Illustrated with fith facsimiles of letters. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 164 pp. About the real relations between W.A. Mozart and his father, particulary based on their correspondence. (A very fine copy). Booknr: 9911. € 15

HUNKEMÖLLER, JÜRGEN. W.A. Mozarts frühe Sonaten für Violine und Klavier. Untersuchungen zur Gattungsgeschichte im 18. Jahrhundert. Bern München, Francke Verlag, 1970. With musical examples. Boards. Hardbound. 8vo. 144 pp. (Neue Heidelberger Studien zur Musikwissenschaft, herausgegeben von Reinhold Hammerstein, Band 3). (A fine copy). Booknr: 9913. € 15

WEBER, WILHELM (HRSG.). Mozart und Slevogt. Ein Beitrag zum Mozart-Gedenkjahr. Ausstellung. Homburg, 1956. Illustrated with "Zeichnungen, Radierungen, Gemälde". Wrappers. 8vo. 51 pp. Catalogue of the exposition in the Museum der Stadt Homburg (Saar) 29. September bis 15. October 1956. (.A fine copy). Booknr: 9916. € 12

CRAFT, ROBERT (ED.). Selected correspondence. Volume I. London, Faber and Faber, 1982. With photographs and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIX, 471 pp. Volume I of III. Letters to Maurice Delage, Jean Cocteau, Ansermet, Nadia Boulanger, Lincoln Kirstein, W.H. Auden, a.o. Booknr: 9928. € 20

JANSEN, HANS. Relata Refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuziek. Zoetermeer Woerden, Boekencentrum SLUB, 1997. Met muziekvoorbeelden. Karton. 8vo. 212 pp. Essays gegroepeerd rond de thema's: *Kerkmuziek en Bijbel, *Kerkmuziek en Kerkelijk Jaar, *Liturgica, *Kerklied, *Personalia (J.H. Schein, Monteverdi, Johann Nepomuk David, Distler, Mehrtens), *Diversen. (Mooi ex.) (ISBN/EAN: 9789023906247) Booknr: 9960. € 14

SCHRIPSEMA-DE GRAAF, C.G. (ED.). Kerklied in beweging. Bijdragen over de geschiedenis van het Kerklied sinds de Reformatie. 's-Gravenhage - Heerenveen, Uitgeverij Groen, 1999. Met foto's en muziekvoorbeelden. Karton. 8vo. 140 pp. Met 10 bijdragen van specialisten over o.m.: Reformatie en Kerklied, Geestelijk lied in de vroegreformatorische tijd, Händel en het Kerklied, Hasper en de bundel Gezangen van het Hersteld Verband, Het aandeel van Vlaamse componisten in de bundel Geestelijke Liederen van ds. Hendrik Hasper, Hasper en het kerklied in Indonesië. (Mooi ex.). (ISBN/EAN: 0009789058298) Booknr: 9962. € 10

BRANDT, MAARTEN. Wegen naar Boulez. De meester in dialoog met traditie. Gesprekken met Pierre Boulez. Kampen, Kok Lyra, 1995. Karton. 8vo. 224 pp. (Mooi exemplaar). Met een voorwoord van Ed Spanjaard. Gesprekken van de musicoloog Brandt met Boulez over o.m. Boulez' relatie met het traditionele muzikale erfgoed, en de problemen van het creatieve proces tijdens het componeren. De componist, dirigent en essayist Pierre Boulez (1925) behoort tot de meest spraakmakende muzikale persoonlijkheden van deze tijd. In dit boek voert Maarten Brandt een aantal openhartige gesprekken met hem. Wat hierin wel heel duidelijk wordt: dat Boulez een unieke relatie met het traditionele erfgoed heeft. Hij ervaart dit niet als een loden last, maar als een mechanisme dat hem voortdrijft om ongekende domeinen te verkennen. Ook gaat Boulez uitvoerig in op de problemen van het creatieve proces tijdens het componeren. Verder komt het muziekleven aan de orde, waarbij hij de heersende trends meer dan eens van prikkelend commentaar voorziet. Wegen naar Boulez is een 'must voor zowel musici als muziekliefhebbers. Een spannende ontmoeting met een fascinerend musicus en een medium om de eigen opinie te toetsen en te scherpen. Recensie(s): Pierre Boulez (1925) is als componist, dirigent en essayist een centrale figuur in de muziek van de twintigste eeuw. Hoe centraal, bleek wel uit de talloze activiteiten die er in 1995 ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag werden georganiseerd. Dit boek gaat over Boulez. Of liever, het kijkt met Boulez naar de muziek van de afgelopen honderd jaar. Het is namelijk geen monografie, maar een lange reeks gesprekken, waarin de musicoloog Maarten Brandt met de meester van gedachten wisselt over allerlei aspecten van de moderne muziek in het algemeen en over diens eigen composities in het bijzonder. Verder bevat het boek een korte levensbeschrijving, een lijst van de door Boulez in Nederland gedirigeerde concerten, en een discografie. Door de opzet van het boek werkt het als een kaleidoscoop: veel flonkerende stukjes, maar weinig samenhang. De uitvoerige index ondervangt dat bezwaar ten dele. (Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen.) (ISBN/EAN: 9024273730) Booknr: 9978. € 15

RAMPAL, JEAN-PIERRE & DEBORAH WISE. Music, My Love. New York, Random House, 1989. With photographs. Halfcloth. Hardbound. 8vo. XXV, 193 pp. (Auto)biography of the French flute-player Jean-Pierre Rampal. (A fine copy). Booknr: 9986. € 14

BENNETT, JOHN R. Smetana on 3000 records. n.p., The Oakland Press, 1974. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 465 pp. "A book for gramophone lovers and record collectors and for musically minded people who wish to know something more of the (...) Czech composer Smetana" (flap). All singers who have recorded his music have been listed with a great amount of (unknown) facts; included are all known recordings of Smetana's choral and instrumental output with all his piano music. There are musical examples of every operatic number from each of the eight operas. (A small piece of the dustjacket lacks; otherwise a fine copy). Booknr: 9987. € 15

WYZEMA, THÉODORE & G. DE SAINT-FOIX. Wolfgang Amédé Mozart. Tome I: L'Enfant-Prodige. Paris, Desclée De Brouwer, 1936. Illustrated with musical examples, eight portraits and four facsimiles. Wrappers. 8vo. XIV, 526 pp. Sa vie musicale et son oeuvre de l'enfance á la pleine maturité. (1756 - 1773). Essai de biographie critique suivi d'un oeuvre complète du maitre. (The offered copy is the first volume of the series of 5 in total). (Spine a bit worn). Booknr: 9988. € 23

KNOCK, NICOLAAS ARNOLDI. Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welken in de Provincie Friesland, Groningen en Elders aangetroffen worden. Kunnende dit Werk verstrekken tot een vervolg van het Werk van den Heer J. HESS. Sneek, De Motor, 1959. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 64 pp. (Facsimile reprint van de editie van 1774) Een jaar na de invoering van de Staatsberijming van de psalmen gaf de Goudse organist Hess zijn 'Dispositie' uit. Het "Register van de Orgelen in dit werkje voorkomende" is vervallen. In de plaats daarvan werd een alfabetisch register van plaatsnamen in hedendaagse spelling toegevoegd. (De rug van het boekje is verstevigd met een strook wit plakplastic. Overigens een goed ex. Booknr: 9990. € 14

FELLERER, KARL GUSTAV. Studien zur Orgelmusik des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Buren, Fritsk Knuf, 1980. With 29 full-page musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 135 pp. (Facsimile reprint of the ediiton Kassel, 1932). (Bibliotheca Organologica, facsimiles of rare books on organs ans organbuiling, volume XXXXVIII). (A very good copy). Inhalt: 1. Einzelformen der Orgelmusik (die Fuge, das freie Präludium und Charakterstück, das liturgische Gebrachsstück; 2. Zyklische Formen der (Orgelmusik (Präludium und Fuge, das Voluntary, das Versett, die Sonate, die Orgelmesse); 3. Die Orgel in Verbindung mit anderen Instrumenten (das Konzert, die Orgel im instrumentalen Ensemble). Register. Booknr: 10003. € 16

FANTEL, HANS. Johann Strauss. Father and Son, and Their Era. London, David & Charles : Newton Abbot, 1971. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 246 pp. (Dustjacket with small defects. One photograph marked with red pencil; otherwise a good copy). (ISBN/EAN: 0000715354213) Booknr: 10017. € 12

WARRACK, JOHN. Tchaikovsky Symphonies & Concertos. Londen, BBC, 1974. With musical examples. Paperback. 8vo. 64 pp. (BBC Music Guides). Revised edition. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000563127732) Booknr: 10047. € 8

NUTEN, PIET. Hullebroeck en zijn beteekenis. Antwerpen, De Sikkel, 1939. Met foto's en muziekvoorbeelden. Papier. Groot-8vo. 230 pp. Hullebroeck (1878 - 1965(, Belgisch componist van o.m. liederen; hartstochtelijk pleitbezorger voor het Vlaamse lied. Het aangeboden boek van Nullen is het belangrijkste werk over Hullebroeck en zijn muziek. Zijn composities omvatten zangspelen (onder andere Sepp’l, Knokkelbeen, Het meisje van Zaventem) en een zeer groot aantal volks-, strijd- en kunstliederen (onder andere Tinneke van Heule, Hemelhuis, De gilde viert, Marleentje, De Blauwvoet, Moederke alleen). Met talloze zangavonden en voordrachten propageerde hij het Vlaamse lied, dat voor hem niet alleen een artistieke heropleving tot doel had, maar ook de bewustwording van de nationale identiteit. Hij publiceerde hiertoe onder andere een Notenleer door het Volkslied en werkte mee aan de Vlaams Nationale Zangfeesten. Hullebroeck was begaan met het sociaal statuut van de kunstenaar en stichtte het Genootschap der Vlaamsche componisten, de Federatie van Vlaamsche Kunstenaars en de Nationale Vereniging voor Auteursrechten (NAVEA), die in 1945 werd omgedoopt tot Belgische Auteurs Maatschappij. Booknr: 10074. € 15

HORSBRUGH, IAN. Leos Janacek. The field that prospered. London New York, David & Charles - Charles Scribner's Sons, 1981. With photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 327 pp. Dustjacket a bit browned to the margins, else a fine copy. (ISBN/EAN: 0000068417443) Booknr: 10076. € 16

BARTOS, FRANTISEK. Bedrich Smetana. Letters and Reminiscenses. Prague, Artia, 1955. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 293 pp. Translated from the Czech. (On two pp. of the index a couple of underlinings in red; otherwise a fine copy). Booknr: 10079. € 12

RIMSKY-KORSAKOV, NILOLAY. Priciples of orchestration. New York, Dover Publications, 1964. With musical examples drawn from his own works. Paperback. 8vo. XII, 152, 337 pp. (With appendix). (Unabridged and corrected reduplication of the Edition Russe de Musique, 1922). In two volumes, bound as one. Edited by Maximilian Steinberg. (Outside with light traces of use. A fine copy). (ISBN/EAN: 0000486212661) Booknr: 10090. € 15

WIECK, FRIEDRICH. Clavier und Gesang. Didaktisches und polemisch. Peer (Belgium), Alamire Muziekuitgeverij, 1995. Paperback. 8vo. VI, 133 pp. (Facsimile reprint of the ediiton Leipzig, 1853). (Treatises series). Introduction by Gretha Haenen. Friedrich Wieck - father of the famous Clara Wieck - teached the pianoforte on a sytem of his own. He embodied his views on the pianoforte and singing in 1853 in the pamphlet entitled "Clavier und Gesang". Among Wieck's pupils may be mentioned Hans von Bülow. His best pupil and his greatest glory was his daughter Clara. He caused her much unhappiness however, by his stubborn opposition to her marriage to Robert Schumann. (The offered copy is in very fine condition). (ISBN/EAN: 0009068530933) Booknr: 10091. € 20

MOZART. W.A. Don Juan. Oper in zwei Aufzügen. Vollständiger Clavier-Auszug mit ital. u. deutsch. Texte. Braunschweig, G.M. Meijer jr. (n.d. - ± 1840/1850), Halfleather. Boards red cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo (oblong). 183 pp. Editor's number: No. 116. Zweite verbesserte Auflage. (Boards with defects on three places: cloth chafed to extremities. Inside: pages browned. A good copy: fresh, without annotations, solid bound). Booknr: 10140. € 40

MOZART. W.A. Cosi fan tutte. Weibertreue. Komische Oper in zwei Aufzügen. Clavier-Auszug mit ital. u. deutsch. Texte. Braunschweig, G.M. Meijer jr. (n.d. - ± 1840/1850), Halfleather. Boards red cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo (oblong). 191 pp. Editor's number: No. 140. (Small) defect to cloth backside. Otherwise a fine copy: fresh, without annotations, and solid bound). Booknr: 10141. € 90

EIDAM, KLAAS. Das wahre Leben des Johann Sebastian Bach. München Zürich, Piper, 1999. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. 429 pp. ISBN3492040799. (A very fine copy). Booknr: 10155. € 16

BERENDT, J.E. Jazz in foto's. 's-Gravenhage Bandung, Uitgeverij W. van Hoeve, 1954. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. (vierkant). 79 pp. (Enkele mineure reparaties aan de stofomslag. Overigens een heel goed ex.). Foto's van jazz-musici gemaakt in jazz-centra als Harlem, Broadway, Greenwich Village, Chicago, New Orleans, Calofornië. Met een beknopte discografie. Nederlandse bewerking is van de hand van Rolf ten Kate. Foto's van Skippy Adelman, Bill Gottlieb, Otto F. Hess, Jean Pierre Leloir, Herman Leonard, Rothschild, Robert Ruthardt, Francis Wolff. Booknr: 10162. € 18

LEURIDANT, FÉLICIEN. L'Abbeé Pagès et ses chansons. Paris, Edouard Champion, 1932. Frontispiece portrait of Abbé Pagès. With illustrations. Paperback. 8vo. 111 pp. Limited edition of 125 copies; this is number 64. Printed on "papier vergé d'Ingres". (Wrappers partly browned; wear to extremities. Otherwise a good copy). Booknr: 10177. € 35

SPECHT, RICHARD. Gustav Mahler. Berlin und Leipzig, Schuster & Loeffler, 1918. Cloth. Hardbound. 8vo. 295 pp. Fünfte bis achte Auflage. (Good copy). Booknr: 10179. € 12

MEER, JOHN HENRY VAN DER (SIGNED - GESIGNEERD). Johann Josef Fux als Opernkomponist. z.p., 1961. With a couple of musical examples. Wrappers. 4to. 258 pp. (thesis). Fux (1660-1741), Austrian organist and composer.Thesis in typoscript. With a handwritten dedication on the title-page by the author, with his signature. (Wrappers a bit browned to margins. Otherwise a good copy). Johann Joseph Fux (Hirtenfeld bij Langegg, 1660 - Wenen, 13 februari 1741) was een componist, muziektheoreticus en muziekpedagoog uit het Keizerrijk Oostenrijk. Hij is bekend als auteur van Gradus ad Parnassum, een werkstuk in contrapunt en een enorm invloedrijk werk over de Renaissance-polyfonie (Palestrina). Bijna alle cursussen over renaissance-contrapunt zijn schatplichtig aan dit werk. Booknr: 10180. € 25

MOLENAAR, HENNIE. Berlioz. Haarlem, J.H. Gottmer, 1994. Geïllustreerd. Karton. 8vo. 256 pp. (met register) (serie: In de Spiegel van zijn Tijd). De levensloop van Debussy wordt gevolgd aan de hand van tijdgenoten en kunstbroeders als: Ernest Legouvé, Joseph d'Ortique, Henri-Auguste Barbier en Ernest Reyer: een biografisch portret. (Rug verkleurd. Overigens een mooi ex.) (ISBN/EAN: 9789025726300) Booknr: 10208. € 9

GOLDSMITH, MARTIN. The inextinguishable Symphony.A true story of music and love in Nazi Germany. New York, etc., John Wiley & Sons, 2000. Illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 346 pp. (with index). "The riveting and emotinal tale of Günther Goldschmidt and Rosemarie Gumpert, two courageous Jewish musicians who struggled to perform under unimaginable circumstances - and found themselves falling in love in a country bent on destroying them". Non-fiction. (A very fine copy). Set against the grim backdrop of Nazi Germany, this work tells the riveting tale of two Jewish musicians who strove to perform under unimaginable circumstances and fell in love. In 1936, Gunther Goldschmidt and Rosemarie Gumpert - along with countless other Jews - were banned from all German orchestras except those organised by the Jewish Kulturbund. Created under the auspices of Goebbels' Ministry of Information and Propaganda to show the outside world how well Jews were treated under the Third Reich, the Kulturbund backfired on the Nazis, becoming a haven for Jewish artists and offering much-needed spiritual enrichment for a besieged people. Simply told by their son, Martin Goldsmith, here is a poignant account of how a flautist and a violinist overcame impossible odds to remain together. (ISBN/EAN: 0000471350974) Booknr: 10210. € 18

WOLF, STEFAN. Beethovens Neffenkonflikt. Eine psychologisch-biographische Studie. München, G. Henle Verlag, 1995. With plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 300 pp. (Veröffentlichungen des Beethoven-Hauses in Bonn. Neue Folge. Vierte Reihe: Schriften zur Beethoven-Forschung, XII). (A fine copy). Booknr: 10211. € 20

KAPP, JULIUS. Berlioz. Eine Biographie. Berlin und Leipzig, Verlegt bei Schuster & Loeffler, 1917. With 70 plates. Frontispiece tippe-in portrait of the composer. Halfcloth. Hardbound. 8vo. 267 pp. (with index). In German. Erste bis dritte Auflage. (A fine copy). Booknr: 10215. € 20

JONGEPIER, JAN. Het Van Hagerbeer/Schnitger-orgel in de Grote- of St. Laurenskerk te Alkmaar. Alkmaar, 1987. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 208 pp. (Benedenhoek licht gebutsts; overigens een goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009090016627) Booknr: 10219. € 12

MONTARGIS, FRÉDÉRIC. De Platone Musico. Thesim probonebat. Utrecht, Joachimsthal Publishers, 1976. With musical examples. Wrappers. 8vo. 62 pp. (Facsimile reprint of the Parisiis, 1886 edition). (A very fine copy!). In Greek and Latin. Booknr: 10247. € 9

STERBA, EDITHA & RICHARD STERBA. Beethoven and his nephew. A Psychoanalytical Study of their Relationship. London, Dennis Dobson, 1957. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 351 pp. A very copy. Booknr: 10248. € 16

RACEK, HAN Beethoven. A Ceske Zeme. Praze, Statni Pedagogicke Nakladatelstvi V, 1964. Illustrated with 54 plates. Wrappers. 8vo. 138 pp. In Czech. (Good copy). Booknr: 10269. € 10

MARLIAVE, JOSEPH DE. Les Quatuors de Beethoven Paris, René Julliard, 1960. Illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 408 pp. Introduction et notes de Jean Escarra; Préface de Gabriel Fauré. Edition Nouvelle. Booknr: 10277. € 15

VINK, FRANS. Beethoven's Negen Symphonieën. Den Haag, Selecta, 1927. Karton. 8vo. 58 pp. "Leidraad ter algemeene oriëntering en voorbereiding tot waardering tijdens concertbezoek van de uitvoering dezer meesterwerken". Tweede druk. Booknr: 10278. € 12

MIES, PAUL (HRSG.). Beethoven's Geburtshaus in Bonn. Bonn, Verlag des Beethovenhauses, 1979. Illustrated. Wrappers. 8vo. 52 pp. A fine copy. Booknr: 10281. € 5

ATHOMAS, WOLFGANG A. Beethoven und die unsterbliche Geliebte: Amalie Sewald. Goethe / Therese Brunswik und anderes. München, Wunderhorn-Verlag, 1910. Paperback. 8vo. 70 pp. Mit benutzing unbekanntes Materials. (Spine damaged; wrappers browned). From the library of Sem Dresden. Booknr: 10283. € 10

SCHMIDT, F.A. & FR. KNICKENBERG. Das Beethoven-Haus in Bonn und seine Sammlungen. Bonn, Verlag des Beethovens-Hauses, 1927. Illustrated. Wrappers. 8vo. 208 pp. (incl. 2 Beilagen). Zweite umgearbeitete und ergänzte Auflage. Booknr: 10286. € 9

BECKING, GUSTAV. Studien zu Beethovens Personalstil. Das Scherzothema. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1921. Illustrated with musical examples. Contemporary halfcloth. Hardbound. 8vo. 166 pp. (Abhandlungen der Sächs. Staatl. Forschungsinstutute zu Leipzig. Forschungsinstitut für Musikwissenschaft, Heft II). Mit einem bisher unveröffentlichen Scherzo Beethovens. (A very good copy) Booknr: 10292. € 18

CASSIRER, FRITZ. Beethoven und die Gestalt. Ein Kommentar. Stuttgart Berlin und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1925. Fully illustrated with musical examples. Contemporary halfcloth. Hardbound. 4to. XII, 258 pp. The author discusses the following opus-numbers: 55, 57, 72, 58, 67, 68, 95, 101, 106, 110, 125, 132, 130, 135. (Probably to hide a couple of annotations on the title-page, a strip of paper has been (decently) mounted on this page. Otherwise a fine copy of an interesting title!). Booknr: 10293. € 39

KORTE, WERNER. Ludwig van Beethoven. Eine Darstellung seines Werkes. Berlin-Schöneberg, Max Hesses Verlag, 1936. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. VIII, 205 pp. Spine and margins discoloured; otherwise a good copy. Booknr: 10295. € 10

UNGER, MAX (HRSG.). Eine Schweizer Beethovensammlung. Katalog. Zürich, Verlag der Corona, 1939. Illustrated with XVI plates (facsimiles). Cloth. Hardbound. Large-8vo. 235 pp. (A very good copy). Mit: Schriftstücke von Beethovens Hand, Schriftstücke von Zeitgenossen, Eigenhändige Niederschriften von Werken Beethovens, Abschriften von Werken Beethoven, Teilweise von seiner Hand, Abschrfiten und Auszüge Beethovens aus Werken anderer Tonsetzer, Zeiutgenössische Abschriften von Werken Beethovens, Skizzen Beethovens, Musikhandschriften von Zeitgenossen Beethovens, Erst- und Frühdrucke von Werken Beethovens, Beethovenbilder. Personenverzeichnis. Booknr: 10299. € 35

SANDBERGER, ADOLF. Forschungen, Studien und Kritieken zu Beethoven und zur Beethovenliteratur. München, Drei Masken Verlag, 1924. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 364 pp. (Ausgewälte Aufsätze zur Musikgeschichte. Zweiter Band). Vorlesungen an der Universität München Seit 1899. Booknr: 10301. € 16

CHOP, MAX. Erläuterungen von Beethovens Symphonien. Geschichtlich und musikalisch analysiert. Leipzig, Verlag von Philipp Reclam, 1910. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. Small-8vo. 103 pp. (Erläuterungen zu Meisterwerken der Tonkunst, 18. Bd.). Symphonien 1 - 3 (op. 21, 36, 55). Spine discoloured. Booknr: 10303. € 10

SULLIVAN, J.W.N. Beethoven. His spiritual development. New York, Alfred A. Knopf, 1947. Cloth. Hardbound. 8vo. XI, 262 pp. Cloth frontside and first free endpages stained. Booknr: 10304. € 10

SPECHT, RICHARD. Bildnis Beethovens. Hellerau, Avalun-Verlag, 1930. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 313 pp. (Good copy). Booknr: 10306. € 10

WILLIAM, R. VAUGHAN. Some thoughts on Beethoven's Choral Symphony. With writings on other musical subjects. London New York Toronto, Oxford University Press, 1953. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. V, 172 pp. (Spine-ends of dustjacket with small defects. Otherwise a very good copy). Booknr: 10309. € 14

HENNING, RUDOLF & UTA (HRSG.). Zeugnisse alter Musik. Graphik aus fünf Jahrhunderten zusammengetragen... Herrsching / Ammersee, Verlag Manfred Pawlak, 1975. With 84 full-page plates. Boards. Hardbound. 4to. 30 pp. text. Illustrations from the European musical culture between 1400 and 1900, with illustrations after a.o. etchings. Booknr: 10342. € 18

FRAENKEL, GOTTFRIED S. (ED.). Pictorial and Decorative Title Pages from Music Sources. 201 examples from 1500 to 1800. New York, Dover Publications, 1968. Fully illustrated in black-and-white. Wrappers. 4to. 230 pp. Selected, Introduced and Annotated by Fraenkel. With a list of dimensions, and index. (A fine copy). Booknr: 10343. € 22

HAYDN, J. La Création. Oratorio de Haydn. Avec les textes allemand et français. Arrange pour le Clavecin par F. Ries. Chez N. Simroc à Bonn. Bonn, N. Simrock. n.d. (1820?), Halfleather. Boards. 4to (oblong). 135 pp. "The Creation" was first given in public in 1799 on Haydn's-nameday. The score was first engraved in 1800. This copy of "La Création" - with publishers-number 109 - is probably from 1800 (possibly 1801). Although published in Bonn, the original price was given in French Francs (!), because of the French occupation of Germany. (A leather piece to the bottom of the spine (2 cm) lacks. The margins of the boards are slightly chafed. Inside fine. A good copy). Booknr: 10346. € 140

VEHODA, MIROSLAV. Cantiones medii et renascentis Bohemorum aevi. Prague, Artia, 1965. With 24 full-page coloured illustrations. Full scores. Cloth. With dustjacket. In original box. 4to (square). With separate text-book in rear pocket. (A good copy). Introduction "Latin hymns of the Bohemian Gothic and Renaissance Periods" in German, French and English. Booknr: 10348. € 18

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. Kammermusik. Serie VIII. Klaviertrios. (Werkgruppe 22. Abteilung 2). Kassel Basel London Paris New York, Bärenreiter, 1966. In 3 volumes. With facsimiles. Wrappers. 4to. Volume I: XX, 272 pp. Volume II: 43 pp. (Violoncello. Viola). Volume III: 60 pp. (Violino (Flauto). Clarinetto). (Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie VIII: Kammermusik, Abteilung 2: Klaviertrios). Vorgelegt von Wolfgang Plath und Wolfgang Rehm. BA 4545. (A very fine set). Booknr: 10349. € 45

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. Kammermusik. Serie VIII. Sonaten und Variationen für Klavier und Violine. Band 1. (Werkgruppe 23). Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1964. In 2 volumes. With facsimiles. Volume 1: Cloth. Hardbound. 4to. XIX, 179 pp.; Volume 2: Wrappers. 4to. 63 pp. (Violino). Together in cardboard slipcase. (Neue Ausgabe Sämtlicher Werke. Serie VIII: Kammermusik: Sonaten und Variationen für Klavier und Violine). Vorgelegt von Eduard Reeser. BA 4539. (A very fine set). Booknr: 10351. € 50

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. Kammermusik. Serie VIII. Quintette, Quartette und Trios mit Klavier und mit Glasharmonika. Abt. 1: Quartette und Quintette mit Klavier und mit Glasharmonika. (Werkgruppe 22). Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1957. In 2 volumes. With facsimiles. Volume 1: Cloth. Hardbound. 4to. XIV, 168 pp.; Volume 2: 8 separate wrappers. with musical parts of together 83 pp. (1.Violino 2. Viola 3. Violoncello 4. Flauto 5. Oboe 6. Clarinetto in Si/B 7. Fagotto 8. Corno in Mi/Es). 4to. All together in cardboard slipcase. (Neue Ausgabe Sämtlicher Werke. Serie VIII: Kammermusik: Quintette, Quartette und Trios mit Klavier und mit Glasharmonika. Abt. 1: Quartette und Quintette mit Klavier und mit Glasharmonika). Vorgelegt von Hellmut Federhofer. BA 4539. (A very fine set). Booknr: 10354. € 50

UDINE, JEAN D' La belle Musique. n.p., Maison Devambez et Chez Heugel & Cie, 1909. With 4 beautifull full-colour plates (with protective tissue), illustrations in the text and scores. Wrappers. 8vo. 81 pp. (Binding a little bit loose; small piece to top of spine misses; a brown spot (1 cm x 1 cm) on frontside. Else a good copy). Entretiens pour les enfants. Calligraphiés et ornés par l'auteur. Illustrés par André Devambez. Table: Qu'est-ce que la Musique; La Mesure; La Hauteur des Sons; La Mélodie; La Polyphonie; La Symphonie; Le Sentiment musical. Booknr: 10360. € 25

CHIMAER VAN OUDENDORP, JOHANNA. Elza en Nora of Arbeid Adelt. Operette voor kinderen in zes tafereelen. Schiedam, H.A.M. Roelants. z.j. (1930?), Met muzieknotatie. Papier. 4to. 44 pp. (De papieren rug in ingescheurd, waardoor het geheel wat losjes in de band zit). Booknr: 10364. € 10

OMMER, GUSTAV, K. Neue Orgeln im Ruhrgebiet. Von 1945 bis zur Gegenwart. Duisburg, Verlag Fachtechnik / Mercator Verlag, 1984. With more than hundred photographs in black-and-white and colour. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 272 pp. (Loose added: "Zusammenstellung der umfangreicheren Disposiitonen zu dem Buch" (16 pp.). (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003874631206) Booknr: 10376. € 18

SCHMIEDEL, GOTTFRIED. Die Beatles. Ihr Leben und ihre Lieder. Leipzig, Edition Peters, 1983. Illustrated. Boards. Hardbound. Large-8vo. 200 pp. Mit 10 Sätzen für Gitarre und hinweisen für die Interpretation der Songs von Thomas Buhé und 12 Fotografiken von Sylvia-Marita Plath. Booknr: 10377. € 9

LIEDERN UND GESÄNGEN. Orpheus. Tenore. Sammlung von Liedern und Gesängen für vier Männerstimmen. Erster bis zehnter Band (erste und zweite Folge). Leipzig, Friedlein & Hirsch. n.d. (1830?), Halfcloth. Hardbound. Small-8vo (oblong). XII, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 57, 56 pp. Enthaltend gegendreihundert und funfzig der beliebtesten Compositionen älterer und neuerer Zeit. Neue wohlfeile Gesammt-Ausgabe. In vier Stimmheften A, B,C, D. Diese Edition umfasst nur B, Tenore II. Booknr: 10430. € 15

RICHOLSON SOLLITT. Mengelberg. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1931. With 8 photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 167 pp. Dutch translation by J.G. Märkelbach (of English original). Biography. (Spine slightly discoulered). Booknr: 10431. € 18

KEHRER, JUDOK. Joh, Seb. Bach als Orgelkomponist und seine Bedeutung für den kath. Organisten. Buren, Frits Knuf, 1986. With musical examples. Cloth. Hardbound. Small-8vo. 175 pp. (Facsimile reprint of the edition Regensburg, 1920). (Bibliotheca Organologica, volume 79). One page loose added in photocopy, because of misprint. (A fine copy). Booknr: 10433. € 12

MATTHES, WILHELM. Was gescha in Bayreuth von Cosima bis Wieland Wagner? Ein Rechenschaftsbericht. Augsburg, Verlegt bei Dr. Bernd Wissner Edition Helma Kurz, 1996. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 270 pp. A very fine copy. Booknr: 10436. € 14

MONNIKENDAM, MARIUS. Strawinsky. Haarlem, Gottmer, 1966. Met foto's en muziekvoorbeelen. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 278 pp. (Componistenserie, deel 3). (Lichte beschadigingen aan de randen van de omslag. Verder een mooi exemplaar Booknr: 10438. € 9

LIPPMANN, FRIEDRICH (HRSG.). Analecta Musicologica. Band 17. Studien zur Italienisch-Deutschen Musikgeschichte XI. Köln, Arno Volk Verlag Hans Gerig., 1976. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 329 pp. From the Contents: Das italienische Rezitativ bei den deutschen Komponisten des Spätbarock; Eighteenth-Century Pasticcio: the Historian's Godian Knot; Salieris Gesellschaftmusik; Pfitzner - Goethe - Italien; Die Wurzeln des Silla-Liedchens im Palestrina; Die Beziehungen zwischen Pietro Mascagni und Benito Mussolini; Bibliographie der italienischen Literatur zur Szenographie des Musiktheaters. (A very fine copy). Booknr: 10442. € 25

I. RICHTER, E.F. - II. WALTHER EDMUND EHRENHOFER. I. Kathechismus der Orgel. - II. Taschenbuch des Orgelbau-Revisors. Buren, Uitgeverij Frits Knuf, 1980. Illustrated. Paperback. 8vo. I. : VIII, 152; II. : V, 322 pp. (Two facsimile reprints together in one volume). (Bibliotheca Organologica, volume VXII). (A fine copy). Booknr: 10443. € 25

JARCZYK, MICHAEL. Die Chorballade im 19. Jahrhundert. München Salzburg, Musikverlag Emil Katzbilcher, 1978. Wiht musical examples. Wrappers. 8vo. 189 pp. (Berliner musikwissenschaftliche Arbeiten, 16). From the contents: Die Oper im Konzertsaal; Stilistische Einflüsse der Oper auf das Oratorium; Schumanns Einfluss auf der Entwicklung des Gattungsstils; Analysen: Robert Schumann - op. 139/ op. 140. Analyse Max Bruch - op. 24. (A very fine copy). Booknr: 10468. € 20

COLLIER, JAMES LINCOLN. Benny Goodman and the Swing Era. New York, Oxford University Press, 1989. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 404 pp. (A very good copy). Born of poor Jewish immigrant parents in Chicago in 1909, Beny Goodman joined the local synagogue band at the age of ten with two of his brothers. As he was the smallest of the three he was given a clarinet. Within a decade he was a musical legend, constantly in demand for radio shows and guest appearances with America's leading jazz orchestras. In 1934 he formed his own band, and by the mid-1930s, Benny Goodman was hailed as the undisputed 'King of Swing'. James Lincoln Collier brilliantly recreates the colourful popular music world of the 1920s and 1930s, when the music industry was just expanding, radio was the great source of musical entertainment, and swing bands were first finding national audiences. He also offers perceptive insights into the character and music of a man whose magic transformed the Depression years into the Swing Era. (ISBN/EAN: 9780195052787) Booknr: 10469. € 18

SEIJBEL, MAARTEN Orgels in Friesland. Deel 1. Baarn, De Praestantpers, 1970. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 173 pp. (Stickertje op voorzijde. Stempel op schutblad. Overigens een heel goed exemplaar). Van zo'n 56 Friese orgels wordt een beschrijving gegeven. Booknr: 10528. € 10

JONGEPIER, JAN. Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800. Sneek, Boeijenga, 1970. Geïllustreerd. Papier (met flappen). Groot-8vo. Geen paginanummering (ong. 135 pp.) Bovenzijde stofomslag licht beschadigd; twee stickers op stofomslag. Stempel op titelpagina. Booknr: 10538. € 15

DORGELO, WILLEM JAN HZN. Orgel, Organisten en Kosters van de Grote- of Martinikerk te Bolsward. Zaandam Leeuwarden, Uitgeverij Interboek, 1996. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 100 pp. (Mooi exemplaar). Booknr: 10600. € 14

KOLNEDER, WALTER. Harmonielehre für Geiger und Spieler anderer Melodieinstumente. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1984. With 500 illustrations and musical examples. Wrappers. 8vo. 135 pp. (Musikpädagogische Bibliothek, Band 29). A fine copy. Booknr: 10636. € 20

ARGENT, MARK (ED.). Recollections of R.J.S. Stevens. An organist in Geogian London. Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press., 1992. Illustrated. Hardbound. With dustjacket. 8vo. XIX, 314 pp. (A very good copy). Music in Georgian and Victorian London. The career of Stevens, organist and composer in the late Baroque and early Romanticism. Richard John Samuel Stevens (27 March 1757 in London, England - 23 September 1837 in Peckham near London) was an English composer and organist. In 1801 Stevens was appointed Gresham Professor of Music in London. In 1808 he received yet another appointment, as music master at Christ's Hospital. Besides being valuable in themselves, these appointments helped him to attract the wealthy pupils on whom his living substantially depended. In 1810 Stevens married Anna Jeffery, after a long courtship; in 1811 they had a son, Richard George, who entered Gray’s Inn in 1834. He embarked on the life of a gentleman of leisure, made possible by a substantial bequest from one of his father’s friends in 1817. Stevens’s chief claim to attention is as a composer of glees. He was not prolific, considering the length of his life; the bulk of his composing was done between 1780 and 1800. Stevens was more careful than many contemporaries in his choice of texts, and devoted special attention to Shakespeare. Of his 15 Shakespearean glees, composed between 1782 and 1807, five are among his best-known pieces: Ye spotted snakes (1782, rev. 1791), Sigh no more, ladies (1787), Crabbed age and youth (1790), Blow, blow, thou winter wind (1793) and The cloud-cap’t towers(1795). Among Stevens’s compositions that did not outlive him were some anthems, including several for Christ's Hospital; three keyboard sonatas; an opera entitled Emma; and a few songs and hymn tunes. Stevens was a professional member of the Anacreontic Society and it is through his journal accounts that we know that John Stafford Smith wrote their club song The Anacreontic Song, which, considerably altered and with new words, is now the national anthem of the USA, The Star Spangled Banner. (ISBN/EAN: 0000809317907) Booknr: 10668. € 16

NICHOLSON, ROBERT. Mississippi The Blues Today. New York, Da Capo Press, 1998. Illustrated. Wrappers. 8vo. 192 pp. Photographs by Logan Young. (A fine copy). Booknr: 10674. € 16

WARNER, JAY. The Da Capo Book of American Singing Groups. A history 1940-1990. New York, Da Capo, 2000. Illustrated. Wrappers. Large-8vo. XVII, 543 pp. A fine copy. Booknr: 10676. € 16

JORGENSON, DALE A. The life and legacy of Franz Xaver Hauser. Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1996. Illustrated. Hardbound. With dustjacket. 8vo. XII, 297 pp. A forgotten leader in the nineteenth-century Bach Movement. (A fine copy). Booknr: 10680. € 18

LACOMBE, HERVÉ. The Keys to French Opera in the Nineteenth Century. Berkeley Los Angeles London, University of California Press, 2001. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XV, 415 pp. Translated from the French. (A fine copy). Booknr: 10684. € 25

DOME, MALCOLM (ED.). AC DC. The Kerrang files! London, Virgin Books, 1995. Illustrated. Wrappers. 8vo. 251 pp. The definitive history. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000863699081) Booknr: 10691. € 10

GELLER, DEBBIE (ANTHONY WALL, ED.). In My Life. The Brian Epstein Story. New York, Thomas Dunne Books, 2002. Illustrated. Wrappers. 8vo. 180 pp. Brian epstein in the center of the Beatles-story. (A fine copy). Booknr: 10692. € 8

WURFBAIN, F.L. Over violen. Praatjes en wenken. Lochem, De Tijdstroom. z.j., Karton. Eigenrijdse binding. Met behoud van voorzijde omslag. 8vo. 131 pp. Mooi exemplaar. Booknr: 10702. € 15

BRAUNBEHRENS, VOLKMAR. Salieri. Een musicus in de schaduw van Mozart. Baarn, De Prom, 1989. Geïllustreerd. Karton. 8vo. 243 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 9789068011944) Booknr: 10728. € 9

BUTZBACH, FRITZ. Studien zum Klavierkonzert Nr.1, fis-moll, op. 1 von S. V. Rachmaninov. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1979. With many musical examples. Paperback. 8vo. II, 321 pp. (Kölner Beitrage zur Musikforschung, Band 109). (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003764922070) Booknr: 10735. € 15

BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). Eduard van Beinum Haarlem Antwerpen, Uitgeverij J.H. Gottmer. z.j., Met foto's. Linnen. Gebonden. 8vo. 115 pp. Goed ex. Booknr: 10771. € 10

FRIIS, NIELS. Orgel bygning i Danmark. Renaissance, Barok og Rokoko. København, 1949. Illustrated. Wrappers. 8vo. 182 pp. (A good copy). Booknr: 10876. € 18

CARDUS, NEVILLE. Kathleen Ferrier. Herinneringen. Amsterdam, Scheltens & Giltay. z.j., Met foto's. Linnen. Gebonden. 8vo. 125 pp. Schutblad vol handtekneingen van allerlei onbekende gevers. (Goed exemplaar). Booknr: 10877. € 9

BAUMGARTNER, ALFRED. Propyläen Welt der Musik. Die Komponisten. Berlin, Frankfurt am Main, 1989. Complete in 5 volumes. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 3100 pp. Ein Lexikon in fünf Bänden. Two-columns lexicon: each lemma gives: Zeit und Umwelt, Leben, Werke, (Literatur). A fine set, in the original cardboard-box. (ISBN/EAN: 9783549078303) Booknr: 10879. € 75

PAAP, WOUTER. Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen. Utrecht- Antwerpen, Spectrum, Geïllustreerd met foto's. Papier. 8vo (vierkant). 112 pp. (Moi exemplaar). Booknr: 10918. € 6

(INCISORIA MUSICALE DI TONI). I cento anni della casa Curci 1860-1960 Milano, Edizioni Curci, 1960. With (recto) appr. 40 full-page coloured illustrations of sheet-music engravings. Verso: tipped in composer-portraits. Blue cloth. Gilt lettered. Hardbound. 4to. 72 pp. text. The Hundred Years of the Curci house: a family with many musical talent: music engravers composers, music publishers, etc. (Extra: loose added wrapper of 8 pages with a summary in English, German and French). (Cloth discoulered. Otherwise a good copy). Booknr: 10957. € 45

HULL. J. VAN 'T & P.J. VERGUNST (RED.). Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici. Leiden, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, 1992. Met foto's. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 200 pp. (Mooi exemplaar). Dwarsdoorsnede van een generatie kerkorganisten. Interviews met organisten (Vogel, Eilander, Jongepier, Mulder, enz.), voorzien van een beknopte biografie. Ons land telt naast vele fraaie kerkorgels een keur van goede en bekende organisten. Zij bespelen niet alleen 's zondags die instrumenten, maar verzorgen daarnaast door de week talloze orgelconcerten. Dit boek bevat uitvoerige interviews met 23 van deze protestants-christelijke kerkmusici, van bekende orgels als van de St. Bavo in Haarlem, de Dom in Utrecht, de St. Jan in Gouda, de Laurenskerk in Rotterdam, de St. Joriskerk in Amersfoort etc. Enkele namen: Willem Vogel, Hans van Nieuwkoop, Jos van der Kooy, Dirk Jansz. Zwart, Klaas Jan Mulder, Aart Bergwerf. Men komt heel wat aan de weet over de persoon van de organist, over zijn opvattingen over orgels, componisten en kerkmuziek. (Vrouwelijke organisten ontbreken in de rij...) De ene musicus heeft daarbij wel wat meer te vertellen dan de ander. Over het algemeen hebben de gesprekken een redelijk niveau, zijn goed en vlot weergegeven. Een prettig en gevarieerd boek voor belangstellenden. (Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn.) (ISBN/EAN: 0009050302491) Booknr: 10962. € 10

ORGEL ORGUE ORGAN. Orgelexcursie Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Leiden, 1983. Met foto.'s Geniete brochure. 8vo. 12 pp. Bezoek aan 4 Leidse kerken en hun orgels: Pieterskerk, Marekerk, Hartebrugkerk, Hooglandse Kerk. Booknr: 10965. € 9

ZOUTENDIJK, JOHAN, E.A. Boudelo's Kerk en Orgel. Belsele, A. de Belie, 1993. Geïllustreerd. Paperback. 4to. 63 pp. (Mooi exemplaar). Uitgave van de Culturele Kring Boudeloo. Booknr: 10971. € 10

SEIJBEL, MAARTEN Orgels in Friesland. Deel 1. Baarn, De Praestantpers, 1970. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 173 pp. Booknr: 10976. € 22

SPANGENBERG, CYRIACUS (& ADELBERT VON KELLER, HRSG.). Von der Musica und den Meistersängern. Hildesheim, georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966. With one illustration. Cloth. Hardbound. 8vo. 172 pp. (Facsimile reprint of the edition, Stuttgart 1861. Cyriak (Cyriacus) Spangenberg (1528-1604) was a German theorist and composer. The work on the Meistersinger is an important musical treatise. He also compiled the "Eislebener Gesangbüchlein" in 1568, and a psalter in 1582. (The offered copy is in fine condition). Booknr: 11037. € 25

VOSSLER, KARL. Salvatore Di Giacomo ein neapolitanischer Volksdichter in Wort, Bild und Musik. Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1908. Illustrated with photographs and musical scores. Wrappers. 8vo. 90 pp. Festgabe für Frits Neumann. Partly unopened. New wrappers. (Minor traces of waterstain to the bottom of a couple of pages). Booknr: 11040. € 35

PÈRISSAS, MADELEINE (ED.). De Tircis á Bonaparte. 50 chansons de la cour et de la ville. Paris, Les Editions Ouvrières, 1945. Illustrated. With full scores. Original wrappers. 8vo. 144 pp. (Les Étapes du Chant Français, XVIII ème siècle). Recueillies et harmonisées par Madeleine Pèrissas. (A good copy). Booknr: 11041. € 12

TAPPERT, WILHELM. Wandernde Melodien. Eine musikalische Studie. Oosterhout Niederlande, Anthropological Publications, 1965. Profusely illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 95 pp. (Facsimile reprint of the edition Leipzig 1890 (zweite vermehrte und verbesserte Auflage). "Die Melodien wandern, sie sind die unermüdlichsten Touristen der Erde!". (Interesting title!). Booknr: 11048. € 18

DONISCH, MAX (HRSG.). Bericht über die Arbeitstagung des deutschen Fachbereits. München Berlin, Verlag von R. Oldenbourg, 1940. With 12 plates. Paperback. 8vo. 115 pp. (Schriften zur Sing- und Sprechkultur, Hrsg. von Internationalen Rat für Sing- und Sprechkultur Siz Deutschland, Band I). Wien am 3. und 4. April 1940. (Good copy). Booknr: 11049. € 18

SCHUH, PAUL. Joseph Andreas Anschuez (1722-1855) Der Gründer des Koblenzer Musikinstituts Köln, Arno Volk-Verlag, 1958. With 8 pp. musical examples. Wrappers. 8vo. 140 pp. (Beiträge zur Rheinischen Musikgeschichte, Heft 25). (A good copy). Booknr: 11054. € 10

DOKKUM, J.D.C. VAN. De Muziekschool der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst te Utrecht bij haar 40-jarig Jubileum 1875 - 1 December - 1915. Utrecht, 1915. Met een vijftal foto's. Papier. 8vo. 55 pp. Het boekje heeft zwaar te lijden gehad van vocht. De omslag is gevlekt en gebobbeld. Op de tekstpagina's zijn vochtsporen zichtbaar. Enkele foto's zijn aan de vouwrand verkleefd. Desondanks een interessant item! Booknr: 11056. € 10

ISTEL, EDGAR (HRSG.). E.T.A. Hoffmanns musikalische Schriften. Stuttgart, Druck und Verlag von Greiner und Pfeiffer. (1906), Illustrated and with a couple of musical examples. Original halfcloth. Gilt decorated spine, boards and endpapers. Hardbound. 8vo. 310 pp. (A fine copy). Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (24 January 1776 - 25 June 1822), better known by his pen name E. T. A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann), was a German Romantic author of fantasy and horror, a jurist, composer, music critic, draftsman and caricaturist. He is the subject and hero of Jacques Offenbach's famous but fictitious opera The Tales of Hoffmann, and the author of the novelette The Nutcracker and the Mouse King, on which the famous ballet The Nutcracker is based. The ballet Coppélia is based on two other stories that Hoffmann wrote. Also Schumann's Kreisleriana is based on one of Hoffmann's characters. Booknr: 11057. € 9

STODDARD, TOM. Jazz on the Barbary Coast. Berkeley, Heyday Books, 1998. Illustrated. Paperback. 8vo. 223 pp. (A very good copy). Barbary Coast in San Francisco was one of the centers of jazz in the early 1900s. The book captures the energy of the black scene of this era through the firsthand accounts of the men who were at the heart of it. (ISBN/EAN: 9788190771041) Booknr: 11077. € 13

WEBBER, JULIAN LLOYD & MARGARET CAMPBELL. Julian Lloyd Webber: married to music. London, Robson Books, 2001. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 205 pp. The authorised biography. (A fine copy). Julian Lloyd Webber (born 14 April 1951) is a British solo cellist who has been described as the "doyen of British cellists". Julian Lloyd Webber is the second son of the composer William Lloyd Webber and his wife Jean Johnstone (a piano teacher). He is the younger brother of the composer Andrew Lloyd Webber. Lloyd Webber was a scholar at the Royal College of Music in London and completed his studies with Pierre Fournier in Geneva in 1973. He made his professional debut at the Queen Elizabeth Hall, London in September 1972 when he gave the first London performance of the cello concerto by Sir Arthur Bliss. Today, at fifty, Julian Lloyd Webber enjoys an international reputation as one of our leading British cellists. But behind that success there is a strange dysfunctional family. He and his brother Andrew were totally undisciplined and had no role models. Their father, William, was a brilliant composer who considered himself a failure and became an alcoholic whilst their mother was totally dedicated to her teaching. Drawing on exclusive interviews with both his ex-wives, his brother Andrew, and those closest to his parents, renowned authority on string players Margaret Campbell gives a frank and honest account of the psychological effect of his childhood upon the development of his career, his obsession with the cello and the drive to succeed, while Julian talks openly about the failure of his two marriages and his hopes for the future. (ISBN/EAN: 0001861054009) Booknr: 11079. € 20

HOFFMANN-ERBRECHT, LOTHAR. Henricus Finck - musicus excellentissimus (1455-1527). Köln, Gitarre und Lauter Verlagsgesellschaft, 1982. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 244 pp. (A fine copy). Henricus (Heinrich) Finck was a German composer of a.o. songs/Lieder. He was Kapellmeister and Singermeister. (Contents: Leben und Umwelt, Werk und Überlieferung. Werkverzeichnisse). (ISBN/EAN: 0003885830035) Booknr: 11089. € 20

GILSE VAN DER PALS, N. VAN. N.A. Rimsky-Korssakow Opernschaffen nebst Skizze über Leben und Wirken. Hildesheim New York, Georg Olms, 1977. Profusely illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. V, 691 pp. (Facsimile reprint of the edition Paris-Leipzig, 1929) A fine copy. Booknr: 11090. € 50

STEGERS, TED & GERRIT VERWEY (ED.). Muziekvereniging "Zuilens Fanfare Corps" 1900-2000. Een eeuw achter de muziek aan. Utrecht, 2000. Geïllustreerd. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo (oblong).136 pp. Gaaf ex. Booknr: 11167. € 22

WESTERING, JAN VAN. Tussen Hemel en Aarde. 's-Gravenhage, Uitgeverij Boekencentrum, 1978. Karton. 8vo. 64 pp. (Mooi exemplaar). Uit het leven van een kerkorganist; en over kerkmuziek. De schrijver is veertig jaar (amateur) organist geweest in een aantal protestantse kerken in Amsterdam, Heemstede en Den Haag. In ruim twintig korte stukjes beschrijft hij zijn ervaringen. Het gaat over zijn jeugd, zijn leermeesters, ontmoetingen met predikanten, organisten, een koster, kerken, orgels. Het geheel heeft een zeer persoonlijke inslag maar is te onvolledig om van memoires te kunnen spreken. Uit de impressies van de schrijver komt een grote liefde voor het orgel en de kerkmuziek naar voren, waarbij de toon wel eens wat aan de dierbare kant is. Het boekje is niet vakgebonden, maar richt zich tot allen die voor het bovengenoemde belangstelling hebben. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong Ozn). (ISBN/EAN: 0009023918258) Booknr: 11183. € 8

SEELINGER, HERMANN. Antike Tragödien im Gewande moderner Musik. Ästhetische und metrische Studien. Leipzig, Druck von Breitkopf & Härtel, 1905. With musical examples throughout the text and 11 pages with scores ("Music in Oedipus"). Contemporary halfcloth. Hardbound. 8vo. 72 pp. A fine copy. Booknr: 11198. € 20

BARTHOLOMÄUS, EDMUND. Tanz-Album. n.p., n.d., Original gilt decorated cloth. Pages throughout gilt edged. Hardbound. 8vo. 67 pp. A fine decorated book with 12 full-score polonaises, menuettes, i.a. Booknr: 11200. € 15

TELLINGEN, N. VAN. H. Hasper, een omstreden hymnoloog. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1980. Met foto's. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo. 181 pp. (index). Over leven en werk van kerkmusicus/hymnoloog Hendrik Hasper, vernieuwer van het kerklied. (ISBN/EAN: 9789060478172) Booknr: 11246. € 8

DEDDENS, K. Muziek-mixturen. Grepen uit de muziekgeschiedenis. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1978. Met foto's. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo. 276 pp. (register). Aardige inleiding in de muziekgeschiedenis aan de hand van thema's als: kerkzang en kerkmuziek vóór de Reformatie; J.P. Sweelinck en zijn tijd en school; Twee groten der Hoog-Barok; Achtergronden van drie Weense klassieke meesters; Tweemaal vier componisten uit de romantiek,... (Mooi ex.). (ISBN/EAN: 9789060477915) Booknr: 11252. € 12

ZEVENBERGEN, G.E. Kleine geschiedenis van het kerklied. z.p., Commissie voor de Kerkmuziek van de Hervormde Kerk. z.j. (1969), Met muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 108 pp. (Paar vlekjes op het omslag. Lichte, maar talrijke potloodonderstrepingen in de tekst. Verder goed exemplaar). Booknr: 11256. € 7

O'DELL, DENIS & BOB NEAVERSON. At Apple's Core. The Beatles from the inside. London, Peter Owen, 2002. Richly illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 220 pp. (A fine copy). O'Dell - i.a.. associate porducer of a number of Beatles-films - describes as a longtime friend his relationship with the Fab Four. (ISBN/EAN: 0000720611164) Booknr: 11262. € 12

LOTTI, GIORGIO & RAUL RADICE. La Scala. From backstage to performance. The life of the most famous Opera House in the world. New York, Park Lane, 1977. With 353 illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 235 pp. Booknr: 11307. € 30

JACOBS, ARTHUR. The Penguin Dictionary of Musical Performers. London, Viking, 1990. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 250 pp. (Spine a lightly discoloured. Otherwise a very good copy of the hardbound version). (ISBN/EAN: 9780670807550) Booknr: 11308. € 14

GAMMOND, PETER. The Illustrated Encyclopedia of Opera. London, Peerage Books, 1979. With hundreds of illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 256 pp. A fine copy. Booknr: 11309. € 25

KABISCH, THOMAS. Liszt und Schubert. München Salzburg, Musikverlag Emil Katzbilcher, 1984. With musical examples. Paperback. 8vo. 153 pp. (Berliner Musikwissenschaftliche Arbeiten, hrsg. von Carl Dahlhaus und Rudolf Stephan, 23). Einleitung: Von den "Kinderjahren"abgesehen hat Liszt sich in jedem Abschnitt seines Lebens mit Schubert beschäftigt, als Pianist, Komponist, Schriftsteller und Herausgeber. (A very good copy). Booknr: 11310. € 14

DEMUS, JÖRG, HÖCKER, KARLA, U.A. (HRSG.). Dietrich Fischer-Dieskau. Berlin, Rembrandt Verlag, 1966. Profusely illustrated. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 88 pp. A fine copy. Booknr: 11311. € 12

WOLF-EBERHARDT VON LEWINSKY. Dietrich Fischer-Dieskau. Tatsachen - Meinungen - Interviews. Mainz, Schott - Piper, 1988. With photographs. Paperback. 8vo. 180 pp. (Name on first free endpaper. Good copy). (ISBN/EAN: 9783795782665) Booknr: 11312. € 9

VOGG, HERBERT (HRSG.). Helmut Eder bei Doblinger. Ein kommentiertes Verzeichnis. München, Ludwig Doblinger, 1986. With musical examples and facsimiles. Wrappers. 8vo. 148 pp. Kommentierte Verzeichis der im Verlag Doblinger erschienenen Kompositionen von Helmut Eder, mit Entstehungsjahr, genaue Besetzung, Aufführungsdauer, Datum und Interpreten der Uraufführung. Mit Zitaten aus dem Briefwechsel zwischen Komponisten Eder und dem Verlagsleiter Herbert Vogg. (A fine copy). Booknr: 11380. € 25

KRIEKEMANS, JOHAN. Also sprach Zarathustra. Symfonisch gedicht voor groot orkest (vrij naar Nietzsche) Opus 30. Een interpretatie. Wolvertem, Uitgeverij Libri Musicae, 1992. Met foto's en muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 143 pp. (Goed exemplaar). Pleidooi voor de figuur en het symfonisch werk van Richard Strauss. Met aandacht voor de betekenins van het programmatische karakter van zijn werk. Gedemonstreerd aan de hand van - met name - zijn bekendste symfonische gedicht: Also sprach Zarathustra. (ISBN/EAN: 0009073737028) Booknr: 11382. € 9

KOLNEDER, WALTER. Aufführungspraxis bei Vivaldi. Zürich, Amadeus Verlag, 1973. Red cloth. With musical examples. Hardbound. 8vo. 96 pp. A fine copy. Booknr: 11383. € 15

KUNITZ, HANS. Oboe. Leipzig, VEB Breitkopf Musikverlag, 1973. With musical examples. Wrappers. With dustjacket. 8vo. p. 60 -110 .(Die Instrumentation. Ein Hand- und Lehrbuch, Teil III).hobo (A very good copy). Booknr: 11389. € 9

MOZART. W.A. Cosi fan tutte. Weibertreue. Komische Oper in zwei Aufzügen. Clavier-Auszug mit ital. u. deutsch. Texte. Braunschweig (Rotterdam), G.M. Meijer jr. (n.d. - ± 1840/1850) (In het Muziek en Instrumenten Magazijn van L. Plattner), Green cloth. Frontside gilt lettered. Hardbound. 8vo (oblong). 191 pp. Editor's number: No. 140. Cloth occasionaly foxed. Inside beautifull, fresh, without annotations, and solid bound). Booknr: 11405. € 35

HARRIS, KENN. Opera Recordings. A Critical Guide. London, David and Charles Newton Abbot, 1973. Cloht. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 328 pp. (A very good copy). Preface: "The book serves two purposes: one is, through the the listing of all available recordings of each of the 76 operas covered herein to inform the reader of each of his possible choises. The second and principal one is, through the evaluations of many if not all recordings, to give the reader an idea of which of these recordings he should own and for what reasons". Booknr: 11407. € 10

ANTEK, SAMUEL. So war Toscanini. Rüschlikon Zürich Stuttgart Wien, Albert Müller Verlag, 1963. With 84 photographs by Robert Hupka, and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 200 pp. Text in German. With discography. (Dustjacket with a couple of repaired (small) defects; otherwise a fine copy). Booknr: 11413. € 15

EINSTEIN, ALFRED. Mozart. Sein Charakter Sein Werk Stockholm, Bermann-Fischer-Verlag, 1968. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 522 pp. A good copy. Booknr: 11421. € 10

BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). Eduard van Beinum Haarlem Antwerpen, Uitgeverij J.H. Gottmer. z.j., Met foto's. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 115 pp. Goed exemplaar Booknr: 11423. € 9

BRADDON, RUSSELL. Joan Sutherland. London, The Quality Book Club, 1962. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 256 pp. (with appendices). Booknr: 11431. € 9

HAMADOWSKY, FRANZ. Richard Strauss und Salzburg. Wien, Residenz Verlag, 1964. With 16 plates, and illustrations in the text. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 122 pp. (A very good copy). Booknr: 11432. € 12

JOHN, NICHOLAS. Salome / Elektra. Richard Strauss. London New York, John Calder Riverrun Press, 1988. Illustrated with photographs and musical examples. Wrappers. 8vo. 144 pp. (Series: English National Opera, The Royal Opera, 37). A fine copy. Booknr: 11440. € 16

MCCARTHY, ALFRED J. (ED.). Jazzbook 1955. London, Cassell and Company, 1955. With 23 photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. X, 173 pp. A collection of articles by thirteen contributors, written on different aspects of Jazz, from Big Bill Broonzy's 'Blues in 1890' to post-war developments. With lists of Jazz magazines, Jazz clubs in Great Britain, recording companies, record magazines. Booknr: 11504. € 10

TUKSAR, STANISLAV. Croatian Renaissance Music Theorists. Zagreb, 1980. With a couple of musical examples. Wrappers. 8vo. 151 pp. (with index). About: a.o. Pavao Skalic, Faustus Verantius, Francesco Patrizi, Michele Monaldi, Nicoló Vito di Gozze. (A fine copy). Booknr: 11505. € 15

GLEICH, C.C.J. VON & LEO J. PLENCKERS. Catalogus van de muziekinstrumenten Deel I: Hoorn- en Trompetachtige blaasinstrumenten. Amsterdam, Frits Knuf, 1970. Met VIII platen met afbeeldingen. Karton. 8vo. 69 pp. tekst (85 pp. in totaal).. (Goed exemplaar). Publicatie van een deel van de collectie van het Haags Gemeentemuseum. Booknr: 11506. € 9

KINKELDEY, OTTO. Orgel und Klavier in der Musik des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Instrumentalmusik. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1910. With "Notenbeilage" (85 pp.). Paperback. 8vo. 321 pp. (with index). (A good copy). From the library of Eduard Reeser; with some annotations and underlinings by the same. Booknr: 11508. € 18

WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. Die Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert). Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1956. With hundreds of musical examples and 10 plates. Cloth. Hardbound. 8vo. 272 pp. Contents: Die Messe, Die Motette, Die Chanson: Obrecht, des Prez, Brasart, Dufay, Weerbecke, Longaval, Orlando, Palestrina, etc. etc. (A fine copy). Booknr: 11509. € 16

CANAVE, PAZ CORAZON G. A re-evaluation of the role played by Carl Philipp Emmanuel Bach in the development of the clavier sonata. Washington, 1956. With musical examples. Wrappers. 8vo. 185 (16) pp. A fine copy. Booknr: 11522. € 45

BARFORD, PHILIP. Keyboard Musik of C.P.E. Bach. Considered in relation to his musical aesthetic and the rise of the sonata principle. London, Barrie and Rockliff, 1965. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 186 pp. Cloth lightly spotted on places. Otherwise a fine copy. Booknr: 11526. € 30

WYLER, ROBERT. Form- und Stiluntersuchungen zum ersten Satz der Klaviersonaten Carl Philip Emanuel Bachs. Biel, Graphische Anstalt Schüler, 1960. With musical examples. Wrappers. 8vo. 159 pp. (Good copy). Booknr: 11527. € 18

NAUMANN, HANS Strukturkadenzen bei Beethoven. Ein Beitrag zur Geschichte der harmonischen Sprachformen von Haydn, Mozart, Beethoven. Meissen, Druck M. Bohlmann, 1931. With 10 pp. "Notenbeispiele" and musical examples in the text. Contemporary halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 72 pp. (thesis). A very good copy. Booknr: 11528. € 25

KUNST, JAAP. Sociologische Bindingen in de Muziek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. Paperback. 8vo. 25 pp. Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van lector in de ethno-musicologie aan de Universiteit van Amsterdam vanwege het Koninklijk Instituut voor de Tropen op Dinsdag 27 Januari 1953. Booknr: 11602. € 8

ALTHAUS, HORST. Richard Wagner. Genei und Ärgernis. Bergisch Gladbach, Gustav Lübbe Verlag, 1980. With 16 plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 400 pp. Biographie. Bietet Einführung in die Persönlichkeit, das Werk und die Zeit des Theaterkomponisten Wagners. (A fine copy). Booknr: 11604. € 12

DEGERING, HERMANN. Die Orgel, ihre Erfindung und ihre Geschichte bis zur Karolingerzeit. Buren, Frits Knuf, 1989. With 8 plates. Paperback. 8vo. 86 pp. (Facsimile reprint of the edition, Münster 1905). (Bibliotheca Organologica, volume 64). (A fine copy). Booknr: 11652. € 16

MEIDEN, J.A. VAN DER. Calvijn en het Kerklied. Een studie van H. Hasper. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1987. Met illustraties. Karton. Gebonden. 8vo. 184 pp. (met register). Beknopte uitgave van Hasper's tweedelige standaardwerk: "Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst", oorspronkelijk verschenen in 1955 en 1975. In het hier aangeboden boek is o.m. de volledige facsimile-reproduktie van Calvijns eerste kerkboek opgenomen. Het bevat 19 psalmen en enkele andere liederen en verscheen in 1539 in Straatsburg. (Mooi ex.). Booknr: 11662. € 12

DIJK, ANTOINETTE VAN & W. HESKES. Als we zingen, zijn we blij! 24 Kinderliedjes met pianobegeleiding. Amsterdam, Scheltens & Giltay. z.j. (1929?), Tekeningen van W. Heskes. Halflinnen. Kartonnen borden. Gebonden. 4to (Oblong). (2 pp. met een scheurtje van enkele cm's. Randen van het karton was geschaafd; aan voorzijde los in band. Al met al: redelijk exemplaar). Booknr: 11668. € 10

SUÈR, HENK. De Pianist. 's-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôH, 1981. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 119 pp. (Goed exemplaar). Over piano's, pianisten, stuntels en virtuozen, fraudeurs en verleiders. (ISBN/EAN: 0009062910955) Booknr: 11687. € 6

HARRAP'S REFERENCE. Harrap's Illustrated Dictionary of Music & Musicians. London, Harrap Books, 1989. With over 200 photographs and line illustrations. Cloth. Wit dustjacket. Hardbound. 8vo. 469 pp. Concise coverage (with 3000 entries) of composers, performers, musical terms, opera and dance, non-Western music, musical instruments around the world, notation. (A fine copy). Booknr: 11695. € 23

JOST, EKKEHARD (HRSG.). Darmstädter Jazzforum 89. Hofheim, Wolke Verlag, 1990. With phtographs, musical examples and facsimiles. Wrappers. 8vo. 237 pp. Beiträge zur Jazzforschung: i.a. improvisierte Musik in der Folge des Free Jazz; Sowjetischer Jazz; Zur Improvisationsweise des Kornettisten Bix Beiderbecke; Cecil Taylor - Solo; Jazzscene in der DDR; Ernst Jandl; a.o. (All contributions in German. (A fine copy). Booknr: 11714. € 12

WAESBERGHE, JESEPHO SMITS VAN (HRSG.). Divitiae Musicae Artis (DMA). De Numero Tonorum Litterae Episcopi A. Ad Coepiscopum E. Missae AC Commentum Super Tonos Episcopi E. (ad 1000) Buren, Frits Knuf. 1975, With musical examples and facsimiles. Wrappers. 8vo. 99 pp. Schola Palaeographica Amstelodamensi Conspirante Collectae took the initiative to publish the complete series Divitiae Musicae Artis (DMA): This is volume 1. DMA.A.I: De Numero Tonorum Litterae Episcopi A. Ad Coepiscopum E. Missae AC Commentum Super Tonos Episcopi E. (ad 1000). (A fine copy). Booknr: 11717. € 18

LYDON, MICHAEL. Ray Charles. Man and Music. New York, Riverhead Boos, 1998. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 436 pp. (A very good copy). Charles' tumultuous career on the road and in the recording studio. (ISBN/EAN: 9781573221320) Booknr: 11725. € 15

DISCOGRAPHY. DISCOGRAFIE. The Art of Record Buying. A list of recommended microgroove recordings. Hove, King, Thorne & Stace, 1980. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 273 pp. (A good copy). From the title page: "1980 is the golden jubilee year of EMG handmade gramophones Ltd. with "The Monthly Letter" reaching its fiftieth year of publication. This makes the 1980 edition of the "Art" very special". For lovers of classical music. Booknr: 11754. € 10

BECKING, GUSTAV. Studien zu Beethovens Personalstil. Das Scherzothema. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1921. With musical examples. Paperback. 8vo. 166 pp. (Abhandlungen der Sächs. Staatl. Forschungsinstitute zu Leipzig. Forschungsinstitut für Musikwissenschaft, Heft II). "Mit einem bisher unveröffentlichten Scherzo Beethovens". (Wrapper with defects to margins; Cover repaired. Booknr: 11755. € 22

FELLERER, KARL GUSTAV. Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte. Augsburg, Benno Filser Verlag, 1929. Cloth. Hardbound. 8vo. 192 pp. With appr. 70 pp. with Orgel-Dispositionen. Über i.a. Orgel in Schlosskirche zu Grüningen, S. Giovanni im Lateran, in Rom, Domrogel zu Brescia, Orgel in San Marco di Milano, Orgel in Hessen uffm Scholsse, .... Booknr: 11756. € 8

STEVENSON, VICTOR (ED.). The Music Makers. New York, Harry N. Abrams, 1979. Profusely illustrated. Artificial leather. Gilt lettered en decorated. With dustjacket. 4to (square). 255, (9) pp. The enitre history of music from its earliest origins to the present day, the entire Western musical heritage. (A fine copy). Booknr: 11771. € 25

FARNETH, DAVID (ED.). Lenya. The Legend. A Pictiorial Autobiography. Woodstock & New York, The Overlook Press, 1998. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 254 pp. (A fine copy!). The biography of Lotte Lenya celebrates the private life and public career of the singer and actress whose legend is tied to the music of Kurt Weil and the theatre of Bartolt Brecht. Lotte Lenya (18 October 1898 - 27 November 1981) was an Austrian singer, diseuse, and actress. In the German-speaking and classical music world she is best remembered for her performances of the songs of her husband, Kurt Weill. In English-language film she is remembered for her Academy Award-nominated role in The Roman Spring of Mrs. Stone (1961) and as the sadistic and vengeful Rosa Klebb in the James Bond movie From Russia with Love (1963). Born Karoline Blamauer in 1898, Lenya began her career as an actress and dancer in Zurich. In 1920's Berlin she met and married the young composer Kurt Weill, and the two of them brought their talents to American theater when they left Nazi Germany. This first visual biography of the extraordinary performer is an intimate and revealing portrait that Lenya fans and theater buffs won't want to miss. 80 color photos. 350 illustrations (ISBN/EAN: 0000879518251) Booknr: 11788. € 25

KÖHLER, LOUIS. Leicht fassliche Harmonie- und Generalbasslehre. Berlin, Gebrüder Borntraeger, Ed. Eggers, 1871. With many musical examples. Contemporary halfcloth. 8vo. VI, 133 pp. "Ein theoretisch-praktisches Handbuch zum Gebrauch für Musikschulen, Privat- und Selbstunterricht. Zweite durchgearbeitete Auflage". (Protective paper on (back) board lacks to places. Otherwise a good copy). Booknr: 11823. € 25

SCHMITZ, HANS-PETER. School of Flute-Playing. I and II. Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter. n.d., With figures and musical examples. Two uniform quires (as issued). 8vo. I.: 51 pp.; II.: 24 pp. Editors numbers 3299a and 3300a. Booknr: 11834. € 14

TRADE CATALOGUE. HANDELSCATALOGUS. Frank Hubbard. Harpsichord Makers. Massuchusetts, n.d., Illustrated. 8vo. 20 pp. (A very good copy). Harpsichord kits: an introduction to18th Century French Harpsichord in kit form. Booknr: 11838. € 8

ROBBINS LANDON, H.C. (ED.). Studies in eighteenh-century music. A tribute to Karl Geiringer on his seventieth birthday. London, George Allen and Unwin, 1970. Frontispiece portrait of Geiringer. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 425 pp. (index). Studies about the works of composers as J.S. Bach, C.P.E. Bach, Haydn and Händel as well as about Leonardo Leo, Johann Mattheson, Piccinni, Clementi, and so on by contributors as Jacques Chailly, Felleler, Van Hoboken, Laszlo Somfai, and others. (A very good copy). Karl Geiringer (1899-1989)[1] was a musicologist, educator, and biographer of composers. He was educated in Vienna but at the beginning of the Nazi years he emigrated to England and ultimately the United States, where he had a lengthy and distinguished career at several universities. He was a noted authority on Brahms, Haydn, and the Bach family, and a prolific author. He died in 1989 at the age of 89. Booknr: 11883. € 25

VOGEL, OTTO A.H. Mairenorgel Ottobeuren. Augsburg, Verlag Die Brigg, 1957. Richly illustrated in black-and-white and colour. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. Large-8vo. Without pagination. (Very good copy). Booknr: 11884. € 10

MIRANDOLLE, WILLEM. De grondslagen van het muziekonderwijs. In 't bijzonder voor de violoncellist. Den Haag, J. Philip Kruseman. z.j., Met figuren en andere illustraties. Linnen. Gebonden. 8vo. 191 pp. Stofomslag met diverse reparaties; overigens een goed ex. Booknr: 11932. € 18

GROSSE-WEISCHEDE, A. Orgelbau, Orgelton und Orgelspiel. Buren, Frits Knuf, 1985. With figures and musical examples. Paperback. 8vo. VI, 183 pp. (Reprint of the edition, Bochum 1910). (Bibliotheca Organologica, 25). (A very good copy) (ISBN/EAN: 0009060272323) Booknr: 11983. € 18

EDGE, KEVIN The Art of Selling Songs. Graphics for the Music Business 1690-1990 London, Futures Publications, 1991. Illustrated in colour and black-and-white. Stiff wrappers. 4to. 152 pp. A survey from the commercial graphics designed to package and sell music. (A fine copy). Booknr: 11996. € 15

HARTMANN, RUDOLF (ED.). Opera. 1976. With 213 photographs, 53 in colour. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 268 pp. Interviews and Reports compiled and adapted by Wolfgang Haefeli. Contents: chapters about Stage design, Première and Opera Production. Extended chapters dealing with selected operas: Don Giovanni, Die Zauberflöte, Fidelio, Il Barbiere di Seviglia, Don Pasquale, Don Carlos, Die Meistersänger von Nürnberg, Götterdämmerung, Les Contes d' Hoffmann, Pelléas et Mélisande, Die Frau ohne Schatten. (Appendices). A fine copy. Booknr: 11997. € 22

KRALIK, HEINRICH. Die Wiener Oper. Wien, Verlag Brüder Rosenbaum, 1962. Purple cloth. Gilt lettered and decorated. Hardbound. 4to. 189 pp. Contents: Die Chronik, Das Ensemble, Das Repertoire. (A fine copy). Booknr: 11999. € 20

PRAWY, MARCEL. Die Wiener Oper. Geschichte und Geschichten. Wien München Zürich, Verlag Fritz Molden, 1969. With 40 coloured illustrations and 386 in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 228 pp. Dustjacket with edgewear. Otherwise a good copy. Booknr: 12000. € 20

KRUCKENBERG, SVEN. Het Orkest. Houten, Gaade Uitgevers, 1994. Rijk geïllustreerd, met name in kleur. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 236 pp. Hoofdstukken over: 1. De geschiedenis van het symfonieorkest; 2. De dirigent; 3. De instrumenten. (Personen- en Zakenregirster). Degelijk van inhoud met uitvoerige informatie. (Mooi ex.) (ISBN/EAN: 9789060175835) Booknr: 12001. € 22

VÉBER, GYULA (ED.). Aspecten van het muziekleven in Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk in de tweede helft van de 17e eeuw. Utrecht Amsterdam, Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit - Sweelinck Conservatorium, 1981. Met XXIV platen, en muziekvoorbeelden. Karton. 4to. 129 pp. Met bijdragen over operamuziek, kerkmuziek en orgelmuziek, zoals: Kerkmuziek in Wenen en omgeving in de 17e eeuw; Orgelmuziek en orgels in Oostenrijk in de tweede helft van de 17e eeuw; Zuid-Duitse orgelmuziek in de 17e eeuw (door Frits Zwart). (Goed ex.). Booknr: 12003. € 14

JANACEK, LEOS. Das Schlaue Füchslein. Oper in 3 Akten nach Tesnohlideks Novelle. n.p., Universal Edition UE 17420. n.d., Scores. Wrappers. 4to. 183 pp. Klavierauszug mit Singstimmen von Bretislav Bakala. Deutsche Übersetzung von Hans Hartleb. (A fine copy). Booknr: 12004. € 45

MOSER, HANS JOACHIM. Dokumente der Musikgeschichte. Ein Quellen-Lesebuch. Wien, Verlag Paul Kaltschmid, 1954. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 299 pp. (with index). Musikgeschichte in Wortzeugnissen. History of music in tenth of documents, stories, quotations, etc. (Dustjacket with defects to margins; otherwise a good copy). Booknr: 12006. € 12

NÖSSELT, HANS-JOACHIM. Ein ältest Orchester 1530-1980. 450 Jahre Bayerisches Hof- und Staatsorchester. München, Bruckmann, 1980. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 255 pp. Mit einem Geleitwort von Wolfgang Sawallisch. (A fine copy). Booknr: 12014. € 24

PEDDEMORS, ARIE & LEO SAMAMA (ED.). Mozart and the Netherlands. A bicentenarian Retrospect. Zutphen, Walburg Pers, 2003. With photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 320 pp. Contents: Mozart Studies, The Mozart on Travel; Mozart for keyboard, winds and musical box; Mozart Reception and Inspiration; De Nederlandse Mozart Vereeniging; Appendices. (Fine copy). (ISBN/EAN: 0009057302246) Booknr: 12021. € 15

MAJER, KARL-ULRICH (ED.). Pierre Boulez und die Wiener Philharmoniker. Salzburger Festspiele 1996 Klagenfurt, Verlag Ritter, 1995. With 44 photographs and facsimiles. Stiff wrappers. 4to. 95 pp. Concert in the Grosses Festspielhaus, 16. August 1996, concductor Pierre Boulez, Wiener Philharmoniker. Program: Cerha - Impulse; Mahler - Symphony nr. 7. (Fine copy of an interesting item). Booknr: 12054. € 25

ROBBINS LANDON, H.C. Das Mozart-Kompendium. Sein Leben - seine Musik. München, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur, 1991. With facsimiles and photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 556 pp. a fine copy. Booknr: 12059. € 25

VETTER, EDDIE. (SIGNED - GESIGNEERD) Eenentwintig componisten van de twintigste eeuw in tekst en beeld. Baarn, Stichting Lieve, 2000. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to (oblong). 111 pp. "Opgedragen aan Herman Krebbers, wegens zijn verdiensten voor het Nederlandse muziekleven en wegens zijn werk bij het Koninklijk Concertgebouworkest en zijn werk bij de opleiding van jonge violisten uit de hele wereld". Verschenen in een gelimiteerde oplage, hors commenrce. Op de franse pagina: drie fraaie handgeschreven opdrachten gericht aan "Gérard" door onder meer Herman Krebbers, met handtekeningen. (Bijzonder mooi exemplaar). Booknr: 12060. € 45

EHRMANN, ALFRED VON. Johannes Brahms. Thematisches Verzeichnis seiner Werke. Darmstadt, 1980. With scores. Blue cloth, gilt lettered. Hardbound. 8vo. 180 pp. (Facsimile reprint of the edition, Leipzig 1933). Ergänzung zu Johannes Brahms Weg, Werk und Welt. (A fine copy). Booknr: 12108. € 50

WEBERS, CARL MARIA VON. Mein vielgeliebter Muks. Hundert Briefe von Webers an Caroline Brandt aus den Jahren 1814-1817. Berlin, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1986. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 653 pp. (in slipcase). A beautiful copy. Booknr: 12143. € 24

CLARSON-LEACH, ROBERT. Berlioz. His life and times. New York, Midas Books Hippocrene Books, 1983. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 124 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 9789025721893) Booknr: 12145. € 14

OLIVIER, ANTJE. Mendelssohn Schwester Fanny Hensel. Musikerin - Komponistin - Dirigentin. Düsseldorf, Droste Verlag, 1997. Illustrated with photographs, drawings and musical examples. Cloth. With dustjacket. With riboon marker. Hardbound. 8vo. 221 pp. A fine copy. Booknr: 12214. € 15

HÜBNER, PAUL (HRSG.). Reisebriefe von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mainz, Drei-Brücken-Verlag. n.d., Illustrated with photographs, drawings and musical examples. Boards. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 406 pp. (Facsimile reprint of the edition, n.p. 1862). Mit Nachwort. (Dustjacket damaged to margins; outer hinges weak; inside good). Booknr: 12216. € 14

ELVERS, RUDOLF (ED.). Felix Mendelssohn. A Life in Letters. New York, Fromm International Publishing Corporation, 1990. Illustrated. Wrappers. 8vo. 334 pp. (With indexes). A fine copy. Booknr: 12218. € 12

ADAIR, YVONNE. Music through the Percussion Band. London Paris Bonn, Boosey, 1952. With XXII plates and many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 225 pp. A comprehensive scheme of work from the eariest stages, with games and exercises for playing, listening, reading and conducting. Booknr: 12228. € 10

REBSCHER, GEORG. Lambert de Sayve als Motettenkomponist. Oberstedten, 1959. With musical examples. Paperback. 8vo. 212 pp. (thesis). Lambert de Sayve (or: Sayfe, Sayne) was a member of a Netherlands 16th - 17th-century family of musicians. Lanbert (1549 - 1614) was a singer and composer. His music appeared in many contemporary collections. (A fine copy). Booknr: 12229. € 15

KAISER, JOACHIM. Mein Name ist Sarastro. Die Gestalten in Mozarts Meisteropern von Alfonso bis Zerlina. München Zürich, Piper, 1984. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 299 pp. (A very good copy). Ein "Who is who" bei Mozart: "eindringliche und einfühlsame Portäts aller jener Menschen, die Mozart in seinen sieben grossen Opern erschuf". Booknr: 12245. € 13

ANGELMÜLLER, RUDOLPH & OTTO SCHNEIDER (HRSG.). Mozart-Jahrbuch 1975: Mozart-Bibliographie. Mozart-Bibliographie 1971-1975 + Mozart-Bibliographie 1981-1985. Kassel Basel Tours London, Bärenreiter, 1976. Thre volumes. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. VII, 362 pp. (2-column). (Added: the seperate publications: Mozart-Bibliographie 1971-1975. Paperback. 68 pp. and: Mozart-Bibliographie 1981 - 1985. 121 pp.) Bibliographie alphabetisch nach Authoren; Personen-Register; Werke nach KV-Nummer; Addenda. (A fine copy). Booknr: 12246. € 18

HYATT KING, ALEC. A Mozart Legacy. Aspects of the British Library Collections. London, The British Library, 1984. With 57 illustrations (photographs, facsimiles, musical examples). Stiff wrappers. 8vo. 110 pp. The Mozart collections dat back to 1765 when the composer - 9,5 years old - visited the British Museum. Booknr: 12247. € 10

JAHN, OTTO (& HERMANN DEITERS, HRSG.) W. A. Mozart. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel. 1905-07., In 2 volumes. Frontispiece lithograph with portrait of Mozart. With (facsimiles of) musical examples. Halfleather (volume I); Cloth (volume II). 8vo. Volume I: XLII, 852 pp.; Volume II: XIV, 911, 37 pp. (= Noten-Beilagen). Vierte Auflage. (Margins llightly trimmed; top of leather-spine of volume II with defects to outer hinges (2 cm). Corner of free endpaper volume I lacks. Otherwise inside good. A good set). Booknr: 12250. € 45

ELLIOT, J.H. Berlioz. London - New York, J.M. Dent & Sons - Octagon Books, 1972. With musical examples and photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 243 pp. (The Master Musicians Series). (Dustjacket with small defects; spine of dj discoloured. Otherwise a good copy). Booknr: 12255. € 9

BODIFÉE, GERARD, E.A. (RED.). Vereerde Meester. Kapellen, DNB/Uitgeverij Pelckmans, 1991. Met foto's. Karton. 8vo. 99 pp. Bundeling van journalistieke bijdragen over Mozart, verschenen in De Standaard naar aanleiding van het Mozartjaar. Booknr: 12266. € 9

HAUSSWALD, GÜNTER. Mozarts Serenaden. Ein Beitrag zur Stilkritik des 18. Jahrhunderts. Wilhelmshaven, Heinrichshoven's Verlag, 1975. With 63 musical examples. Wrappers. 8vo. 176 pp. (Reprint of the edition, 1951). A good copy. Booknr: 12268. € 9

HILDESHEIMER, WOLFGANG. Mozart. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1980. Wrappers. 8vo. 415 pp. Important biography. Booknr: 12271. € 9

TELEMANN, GEORG PHILIPP. Telemann zum 300. Geburtstag 1681-1981. Kirchenmusik in Ausgaben des Hänssler-Verlages. Neuhausen-Stuttgart, Hänssler-Verlag, 1981. With full score and facsimile. Paperback. 8vo. 96 pp. Zweite, erweiterte Ausgabe. (A fine copy). Booknr: 12273. € 7

FAGE, ADRIEN DE LA. Essais de Diphthérographie Musicale ou notices, descriptions, analyses, extraits et reproductions de manuscrits relatifs a la pratique, a la théorie et a l'histoire de la musique. Amsterdam, Frits A.M. Knuf, 1964. With 131 pp. scores. Black cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. 568 pp. text. (Unchanged reprint of the original edition, Paris 1864). Adrien de la Fage (1801-1862): Oeuvres Posthume. (A fine copy). Rare. (ISBN/EAN: 9789026104732) Booknr: 12275. € 95

WEBER-KELLERMANN, INGEBORG. Ludolf Parisius und seine altmärkische Volkslieder. Berlin, Akademie-Verlag, 1957. Frontispiece portrait of Parisius. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. (8), 793 pp. (A very good copy). Herausgabe der Melodien von Erich Stockmann. Ludolf Parisius sammelte aus mündlicher Überlieferung die Volkslieder seiner altmärkischen Heimat, 782 handschriftliche Liedaufzeichnungen: Balladen, Liebes- und Soldatenlieder, Lieder der Bauern und Handwerker und solche religiösen und geselligen Charakters. Mit ausführlichem Kommentar. Neben seinen politischen Schriften war er auch als juristischer Autor unter anderem als Kommentator der Gesetzgebung zum Genossenschaftswesen tätig. Außerdem bemühte sich Parisius um den Erhalt des Volksgutes seiner altmärkischen Heimat. So stammen mehrere altmärkische Volkslied- und Geschichtssammlungen aus seiner Hand. Erwähnenswert sind neben anderen die Bände Im Wald und auf der Heide (1876) und Bilder aus der Altmark (1882/1883). Booknr: 12281. € 25

OORSCHOT, JAN VAN & FRANS KRÄMER (RED.). Eindhoven Muziekstad. (met CD's). Hapert/Eindhoven, Kempen Pers, 1992. Geïllustreerd. Kartonnen borden. 4to. 211 pp. (in bijbehorend foudraal). (Mooie set!). De uitgave is verschenen ter gelegenheid van de opening van het "Muziekcentrum Anton Philips" te Eindhoven op 2 september 1992. Incl. bijbehorend plastic "tasje" met 2 CD's en CD-boekje. De 2 CD's bevatten Symphonie no. 3 van Gustav Mahler. Uitvoerenden zijn Het Brabants Orkest, m.m.v. van o.m. Jard van Nes, onder leiding van Arpád Joó. Het boek besteeedt aandacht aan o.m. de muziekbeoefening in Eindhoven sinds 1960, Het Brabants Orkest; aan de ontwikkeling van opname-apparatuur: van radiolamp naar Compact Disc en verder; Het Symfonisch orgel in het Muziekcentrum. (ISBN/EAN: 9789074271134) Booknr: 12306. € 20

REID, ROBERT H. (ED.). The Gramophone Shop. Encyclopedia of Recorded Music. New York, Crown Publishers, 1948. Cloth. Hardbound. 8vo. XII, 639 pp. All listings of serious music currently to be found in the catalogues of the world's record manufacturers. Third edition, revised and enlarged. From the library of Piet tiggers. With his signature. (Top of spine with light defect. Else a good copy). Booknr: 12339. € 14

FORTLAGE, C. Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt. Aus den Tonleitern des Alypius zum ersten Male entwickelt. Amsterdam, Verlag P. Schippers, 1964. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 4to. V, 140 pp. (Facsimile reprint of the edition, Leipzig 1847). (A very good copy) Booknr: 12341. € 45

FRIIS, NIELS. Domkirken vor frue kirkes orgel. København, Th. Frobenius, 1965. Illustrated. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 51 pp. Booknr: 12354. € 12

RIEMANN (WILIBALD GURLITT, HRSG.). Riemann Musik Lexikon. Personenteil A - K + Personenteil L - Z. Mainz, B. Schott's Söhne, 1959. In 2 volumes. Purple cloth. Spine gilt lettered. With dustjacket. Hardbound. Large 8vo. Volume I: XV, 986 pp.; Volume II: XV, 976 pp. Two "Personenteile" complete. Without however the seperate "Sachteil A - Z". Zwölfte völlig neubearbeitete Auflage. (A very fine set!) Booknr: 12441. € 48

SCHWEITZER, ALBERT (STEFAN HANHEIDE, HRSG.). Aufsätze zur Musik. Kassel Basel, Bärenreiter, 1988. Frontispiece photograph of Schweitzer. Stiff wrappers. 8vo. 254 pp. Eine Probe von Schweizers - Verehrer von J.S. Bach - Verständnis der Musik Bachs. Wichtige, zum Teil unveröffentlichte oder erstmal übersetzte musikalische Aufsätze Schweitzers zusammen. Er enthält als Schwerpunkte Texte über Bach und Arbeiten zum Themenkreis der Orgel, z. B. das Gutachten über die Schitger-Orgel in St. Jacobi in Hamburg von 1928. Doch Schweitzer war nicht nur ein Kenner und Verehrer Bachs und ein Spezialist auf dem Gebiet der Orgel. Als Wagnerianer besuchte er regelmässig die Bayreuther Festspiele und zeichnete lebendige Porträts von Cosima und Siegfried Wagner. (A fine copy). Booknr: 12604. € 22

WHITTON, KENNETH S. Dietrich Fischer-Diskau. Ein Leben für den Gesang. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1984. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 315 pp. Inscriptions with pencil (only) in Diskographie (small stripes, crosses; otherwise a good copy. Booknr: 12606. € 10

HUBER, ANNA GERTRUD. Johann Sebastian Bach als Meister der "Gemüths-Ergoetzung". Zürich, Speer-Verlag, 1948. With XVII plates with a.o. musical examples. Wrappers. 8vo. 72 pp. Wrappers partly browned; otherwise a good copy. Booknr: 12607. € 16

CLEMENCIC, RENÉ. Alte Musik Instrumente. Stuttgart, Parkland Verlag. n.d. (1975?), Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo (square). 119 pp. Viele alte (und manchmal unbekannte) Musikinstrumente: Zinke und Krummhörner der Renaissancezeit, Theorbe und Drehleier des Barocks, Glasharmonika und Harfenlyra des 18. Jahrhunderts und die älteste Hammerklavier, uns. (Cloth a bit discoloured). Booknr: 12609. € 10

HAAN, HILDE DE, HAAGSMA, IDS, E.A,. (RED.). K & W herbouwd voor de kunsten. Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Faculteit Muziek, 1991. Mooi geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag . Gebonden. 4to. 47 pp. Over de herbouw en ingebruikneming van Neerlands oudste concertgebouw, het 'Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen' te Utrecht. (Mooi exemplaar). Booknr: 12635. € 18

LONDEIX, JEAN-MARIE. 125 ans de Musique pour Saxophone. Répertoire général des oeuvres et des ouvrages d'enseignement pour le saxophone. (125 years of Music for Saxophone. General repertoire of pieces and educational literature for the saxophone). Paris, Éditions Musicales, 1971. Gilt boards. Black lettered. Hardbound. 8vo. 398 pp. Jean-Marie Londeix, famous saxoponist himself and writer on theory of the saxophone, is honorary President od the Association of Saxophonists of France (ASAFRA) and President of the International Saxophone Committee of the World. (Reference work in fine condition). Booknr: 12639. € 20

ROSE, AL. Eubie Blake. New York, Schirmer Books, 1979. Illustrated. Cloth. With dustjacket. 8vo. XVI, 214 pp. (A couple of stamps with ex-libris. Dustjacket with small repairs. Otherwise a good copy). A biography of one of the pioneers and giants of black entertainment in America, Eubie Black. He knew and worked with Scott Joplin, James Reese Europe, Bert Williams, William Marion "Pop" Cook, Al Jolson, etc. Booknr: 12640. € 12

WALDO, TERRY. This Ragtime. New York, Hawthorn Books, 1976. Illustrated. Cloth. With dustjacket. 8vo. X, 244 pp. With a foreword by Eubie Blake. (Dustjacket with repairs. Otherwise a fine copy). Booknr: 12652. € 12

MUNDY, SIMON. Bernard Haitink. Amsterdam, Sijthoff, 1987. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 243 pp. (met bijgewerkte discografie) Geautoriseerde biogafie van dirigent Bernard Haitink (Concertgebouworkest, Covent Garden, ...). (Mooi ex.) (ISBN/EAN: 0009021838451) Booknr: 12718. € 8

ROOSE, P. & BRAEKMANS, J. De Van Peteghem-orgels van Lippelo en Malderen; Het Van Peteghem-orgel van de St.-Michielskerk te Keerbergen. Grimbergen, 1996. Karton. 8vo. p. 97 -144. Nummer 3 van Orgelkunst, XiXde jaargang, september 1996. Naast de twee genoemde artikelen, bevat de afelvering nog enkele andere bijdragen. ((Koffie)vlek op rechter benedenhoek buitenzijde, voortgezet op eerste pagina's. Bruikbaar ex.). Booknr: 12724. € 9

(ROUSSEL, ALBERT). Catalogue de l 'oeuvre Albert Roussel. Paris - Bruxelles, Editor, 1947. Illustrated. Paperback. 8vo. 138 pp. Not only a thematic catalogue. Also chapters concerning the man and his music. Booknr: 12730. € 20

TSCHEUSCHNER, ECKART. Die Neresheimer Orgeltabulaturen der Fürstlich Thurn und Taxisschen Hofbibliothek zu Regensburg. Erlangen, 1963. With extended "Notenanhang" (musical examples). Clothbacked. Paperback. 8vo. (thesis). 217 pp. (+ Notenanhang). (A very good copy). Booknr: 12733. € 16

VESTDIJK,S. Het eerste en het laatste. Grondslagen ener praktische muziekesthethiek. Den Haag, Bert Bakker Daamen, 1956. Linnen. . Met stofomslag. 8vo. Gebonden. 207 pp. Essays over muziekpsychologie, musicologen en Bach. (1e druk). (Stofomslag aan uiteinden beschadigd). Booknr: 12738. € 15

SHIPTON, ALYN. Fats Waller. His Lifes and Times. Tunbridge Wells - New York, Spellmount - Universe Books, 1988. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 134 pp. (With bibliography and index) (A very good copy). Fats Waller - 285 pounds - was the greatest of the Harlem 'stride ' pianists, composed hundreds of songs, led a band and made 400 recordings. (ISBN/EAN: 9780946771499) Booknr: 12747. € 14

BOSCHOT, ADOLPHE. Portraits de Musiciens. I et II. Paris, Librairie Plon, 1947. In 2 uniform volumes. Illustrated. Wrappers. 80. 232, 224 pp. In volume II 45 pp. with: Notes on Mozart. (Volume II with traces of use). Booknr: 12750. € 16

JOHN, HANS. Der Dresdner Kreuzchor und seine Kantoren. Berlin, Evangelische Verlagsanstalt, 1982. With 14 plates and extended "Schallplattenverzeichnis". Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 167 pp. The history of the Dresdner Kreuzchor, from the 16th (!) century. (Dustjacket with defects; otherwise a fine copy). Booknr: 12751. € 9

FISCHER, HANS. Vergleichende Musikkunde. Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1960. With musical examples. Wrappers. 8vo. 87 pp. (Martens Münnich - Beiträge zur Schulmusik, Hrsg. von Wilhelm Drangmeister und Hans Fischer/Hermann Rauhe, Nummer 7). (A good copy). Contributions by specialists: Bach und Händel: Beispiel einer stilkundlichen Vergleichung; Vom Biedermeier zur Romantik; Zwei Goetische Gedichten in Vertonungen von Zelter und Wolf; uns. Booknr: 12757. € 10

KRAMARS, JOACHIM. Das Streichquartett. Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1961. With musical examples. Wrappers. 8vo. 77 pp. (Martens Münnich - Beiträge zur Schulmusik, Hrsg. von Wilhelm Drangmeister und Hans Fischer/Hermann Rauhe, Nummer 9). Das Streichquartett der Klassik, der Romantik, in der Neuen Musik, Besondere Spieltechniken, Die Chronologie des Streichquartetts. Booknr: 12758. € 10

SCHMIDT, HUGO-WOLFRAM. Die Suite. Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1968. With musical examples. Paperback. 8vo. 83 pp. (Martens Münnich - Beiträge zur Schulmusik, Hrsg. von Wilhelm Drangmeister und Hans Fischer/Hermann Rauhe, Nummer 22). The "Suite" in all her aspects in musical history. (A good copy). Booknr: 12760. € 10

WOLL, ERNA. Buchprogrammiertes Musiklernen. Wolfenbüttel, Möseler Verlag, 1970. With musical examples. Wrappers. 8vo. 83 pp. (Martens Münnich - Beiträge zur Schulmusik, Hrsg. von Wilhelm Drangmeister und Hans Fischer/Hermann Rauhe, Nummer 23). (A good copy). Booknr: 12761. € 10

TREZZINI, LAMBERTO (ED.). Due Secoli di Vita Musicale. Storia del Teatro Communale di Bologna. Bologna, Teatro Comunale di Bologna, 1987. In 3 uniform volumes. With dustjacket. Illustrated. Volume I: XVI, 249 pp. Volume II: XIX, 362 pp; Volume III: XIII, 381 pp. In original slipcase. Secunda edizione. Volume I without dustjacket. With extended "Indice dei nomi, and other seperated indices, such as: Opere, Balletti, Autori, Librettisti e autori versioni ritmiche, Coreografi, assistenti alla coreografia, soggrettisti dei balletti, maitres de ballet, Cantati e attori (voici recitanti), Complessi vocali, Strumentisti e complessi cameristici, Complessi strumentali, Musicisti jazz, Complessi Jazz, Direttori d'orchestra". (A fine set). Booknr: 12795. € 35

WAGNER, RICHARD. Magisches Feuer. Richard Wagners Lebenskampf geschildert von ihm selbst. Tübingen, Heliopolis Verlag, 9157. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 324 pp. Aufzeichnungen, Briefen und Schriften von Wagner. (A fine copy). Booknr: 12800. € 13

BARRETT, ALEX & GILBERT H. BEARD. English Church Composers. London, Sampson Low, Marston & Co . n.d., Cloth. Hardbound. 8vo. 187 pp. Spine discoulered. Booknr: 12802. € 10

BLUNT, WILFRID. John Christie of Glyndebourne. New York, Theatre Arts Books, 1968. With 16 plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 303 pp. (with index). John Christie, founder of the Glyndebourne Festival Opera House. (Dustjacket with a small part missing. Otherwise a fine copy). Booknr: 12804. € 10

MITCHELL, ADRIAN & PETER SCHAT. Houdini, a circus opera. Amsterdam, Clowns Publishers of Humor Music. n.d., Illustrated. Stiff wrappers. 8vo. 45 pp. Opera on the world-famous self-liberator Houdini, liberating himself after being locked in a water torture cell. Music by Peter Schat, words by Adrian Mitchell. Nederlandse Operastichting 1974-1976. With advertisements concerning Houdini, introduction to the libretto and the libretto. Booknr: 12837. € 16

DONEMUS AMSTERDAM General Catalogue Dutch Contemporary Music. Volume I: Orchestral Music, Volume II: Chamber Music. Amsterdam, Donemus, 1982. In 2 uniform volumes. Stiff wrappers. 8vo. 104, 176 pp. A fine set. The third volume of the series: Vocal Music, is not available. Booknr: 12838. € 15

MOERGASTEL, PIETER VAN & WIM RIKSEN (ED.). Oscar van Hemel 1892 - 1981. Catalogus Koorwerken. Tilburg, Brabants Conservatorium, 1990. Paperback. 4to. 42 pp. Opsomming van alle koorwerken van de hand van de Vlaamse componist Oscar van Hemel voor gemengd koor, mannenkoor, vrouwenkoor en kinderkoor. Met index op beginregels. (Met enkele stempels op schutblad; overigens mooi ex.). Booknr: 12839. € 12

TORSTENSSON, KLAS. The Expedition. Opera by Klas Torstensson. Volume I. Libretto. Volume II. Synopsis and Historical Background. n.p., Klas Torstensson. 1994/1999., In 2 uniform volumes. Illustrated. Ringbinding. Wrappers. 4to. I: 27; II: 24 pp. Torstensson (1951), Swedish composer, living and working in Holland since 1973. Studied musicology in Gothenburg and electronical music in Utrecht. For a period he was associated with the Stichting Asko. "The Expedition" deals with the tragical North Pole expedition in 1897, written for soloists, orchestra and live-electronic music. Peter Eötvös conducted the worldpremière in 1999 (Concertgebouw Amsterdam). Performances in Germany, Sweden and Norway followed. (A fine set, in offset). Booknr: 12844. € 25

MAASSEN, GERARD & GEERT VAN DEN DUNGEN. Een wonder van klank. Het Nederlands Kamerkoor 1937 - 1997. Zutphen, Walburg Pers, 1997. Met foto's. Karton. Gebonden. 4to. 224 pp. Met lijst van dirigenten en discografie. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 9789060119990) Booknr: 12847. € 14

NÉ, Y. Liggen in een gras. Gedichten en tekeningen. Breda, Uitgeverij Van Kemenade, 1996. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. Zonder paginering (± 120 pp.). Een beeldend en dichterlijk commentaar op de compositie Topos van Daan Manneke. Geschreven voor tien stemmen, met tekstfragmenten uit de Illuminations van Arthur Rimbaud. De bijbehorende CD met muziek van Daan Manneke ontbreekt. (Mooi exemplaar). Booknr: 12851. € 16

VITA, MIRELLA & ERNST MEIER. La Musica Scizzera per arpa. Die schweizerische Harfenmusik. Udine, Pizzicato, 1993. Illustrated. Paperback. 8vo. 118 pp. (A very good copy). Fonti musicali, dizionario enciclopedico e repertorio da concerto. Musikalische Quellen, Lexikon, Konzertrepertoire. Swiss Harp Music. Text in Italian and German. (ISBN/EAN: 9788877363701) Booknr: 12853. € 15

MULLER, THEO (RED.). Hans Koolmees Festival. Rotterdam, 1999. Met foto's. Karton. 8vo. 96 pp. Theater Lantaren/Venster Rotterdam 19 t/m 22 mei 1999. Tekstbijdragen van Martin van Amerongen. Teksten, biografie, werkenlijst, toelichtingen, e.d.. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 9789074560481) Booknr: 12858. € 9

SEIDL, MATHES & STEINBECK, HANS. Schweizer Komponisten unserer Zeit. Winterthur, Amadeus Verlag, 1983. With tenth of photographs. Stiff wrappers. 8vo. 247 pp. Biographien, Werkverzeichnisse mit Diskographie und Bibliographie. Biographies, catalogues d'oeuvres avec discographie et bibliographie. Booknr: 12862. € 20

RAUCHHAUPR, URSULA VON (HRSG.). Schoenberg, Berg, Webern. Die Streichquartette. Eine Dokumentation. Hamburg, Deutsche Grammophon Gesellschaft, 1971. Illustrated with 8 pp. full-page portrait-photographs and tenth of musical examples. Wrappers. With dustjacket. 8vo. 185 pp. Briefe, Aufsärze, Vorträge, Bilder, Skizzen. (A fine copy). Booknr: 12875. € 25

GILLER JR., LEJAREN A. Informationstheorie und Computermusik. Mainz, B. Schott's Söhne, 1964. Illustrated with musical examples, photographs and figures. (Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik). Zwei Vorträge, gehalten auf den :"Internationalen Ferienkursen für Neue Musik", Darmstadt 1963. Booknr: 12892. € 15

VERDONSCHOT, LEON. Volumia! De weg naar succes. Utrecht/Antwerpen, Hot Lava, 1999. Geïllustreerd. Karton. 8vo. 127 pp. (Goed exemplaar). De ontstaansgeschiedenis van Volumia! is als een modern sprookje. Niet door slimme marketeers bedacht, maar ontstaan uit pure liefde voor de muziek. Was de groep enkele jaren geleden nog volslagen onbekend, nu is het de populairste band van Nederland en ook in Vlaanderen zijn ze uiterst succesvol. Honderdduizenden exemplaren van hun album gingen over de toonbank. Hoe werd de groep zo succesvol in zo'n korte tijd? Hoe werden ze ontdekt? Wat doet het succes met de leden van de band? Leon Verdonschot sprak uitvoerig met alle leden en schreef hun ervaringen op in Volumia! De officiële biografie. - Een uniek boek voor alle fans van Volumia! en dat zijn er vele; meer dan 300.000 albums zijn er verkocht! - Meer dan 150 kleurenfoto's Leon Verdonschot is als journalist verbonden aan Nieuwe Revu. NBD|Biblion recensie: De uit Limburg afkomstige popgroep Volumia! staat centraal in dit boek. Na een algemeen relaas over hoe de band evolueerde van een op studentenfeesten spelende amateur-groep naar professionaliteit worden de groepsleden een voor een geïntroduceerd. Er wordt vrij diep gegraven in het verleden en de motivatie, zodat het niet blijft bij oppervlakkig fanclubproza. De tekst en de foto's (veelal in kleur) vormen een perfecte balans. (Biblion recensie, R.J.L. Verhoek) (ISBN/EAN: 9789021586465) Booknr: 13031. € 6

LELAND, GODFREY. Hans Breitmann's Ballads. New York, Dover Publications, 1965. Wrappers. 8vo. XXVII, 260 pp. (Facsimile reprint of the edition, 1914). With an introduction by Elizabeth Robins Pennell. In the time of the Cicil War a journalist named Leland began his letters with verses on the life and adventures of a fictitious German-American, he called "Hans Breitmann". Later on the ballads were published. Booknr: 13308. € 10

BAMBERG, HEINZ. Beatmusik. Kulturelle Transformation und musikalischer Sound. Pfaffenweiler, Centaurus-Verlaggesellschaft, 1989. With musical examples. Paperback. 8vo. 154 pp. (Musikwissenschaftliche Studien, Herausgegeben von H.H. Eggebrecht, Band 13). Text in German. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0003890853528) Booknr: 13341. € 10

ARMANDO, WALTER G. Paganini. Eine Biographie. Hamburg, Rütten & Loening Verlag, 1960. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 381 pp. Dustjacket with light traces of use. Otherwise a good copy. Booknr: 13342. € 10

SCHMIEDEL, GOTTFRIED. Peter Schreier. Eine Bildbiograhie. Berlin, Henschelverlag, 1990. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo (square). 199 pp. Biography in photographs of singer/conductor Peter Schreier. (A good copy). Booknr: 13344. € 10

DÜRR, WALTER. Zeichen - Setzung. Aufsätze zur musikalischen Poetik. Kassel Basel London New York Prag, Bärenreiter, 1992. With musical examples. Paperback. 8vo. 295 pp. Das Buch enthält die wichtigsten Aufsätze und Reden Walter Dürrs über "Sprache und Musik"in den drei Bereichen: 1. Zeichen-Setzung: u.a. Die italienische Canzonette und das deutsche Lied im Ausgang des XVI. Jahrhunderts, "Musik und Sprache". Zur Deklamation und Semantik in Schuberts Kammermusik. 2. Franz Schubert in der Entwicklung des romantsichen Liedes: u.a. "Lieder für den verbannten Freund, "Schubert - Schumann - Wolf". 3. Kleine musikalische Dramaturgie: u.a. "Sprachliche und musikalische Determinanten in der Monodie. Beobachtungen an Monteverdi's "Orfeo", "Zur Dramaturgie des "Titus". Mozarts Libretto und Metastasio". (A fine copy). (ISBN/EAN: 0003761810474) Booknr: 13346. € 15

(TULLBERG, HELEN (TRANLSATOR). The Manufacture of Musical Instruments. Wilts, Picton Print, 1975. With XXII full-page plates. Wrappers. Clothbacked. Folio. No pagination. Plates and text reproduced from the originals: i.a. suite de l'orgue (11 plates); Lutherie. Instruments Anciens et Modernes, de Percussion, à cordes et à pincer; etc. With commentary by Timothy Davies, professional lutenist. (A good copy). Booknr: 13349. € 35

HERRIOT, ÉDOUARD. La vie de Beethoven. Paris, Librairie Gallimard, 1929. Halfleather. Marbled boards. Hardbound. Spine gilt lettered. 8vo. 435 pp. (Vie des Hommes Illustres, 30). A good copy. Booknr: 13352. € 15

KRUG, WALTHER. Beethovens Vollendung. Eine Streitschrift. München, Allgemeine Verlagsanstalt, 1925. Original halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 272 pp. Inhalt: Die Einheit, Die Sonaten, Die Symphonien, Neunte Symphonie, Die grosse Messe, Die Kammermusik. Booknr: 13353. € 13

HEVESY, ANDRÉ Beethoven. Vie intime. Paris, Éditions Émile-Paul Frères, 1927. Halfleather. Marbled boards. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. 215 pp. Information taken from only two sources: 'le dépôt du Ministère de la Police à Vienne', and: 'les papiers de la comtesse Thérèse Brunsvik.' (Underlinings with pencil in the text; otherwise a good copy). Booknr: 13356. € 14

KOBALD, KARL. Beethoven. Seine Beziehungen zu Wiens Kunst und Kultur, Gesellschaft und Landschaft. Zürich Leipzig Wien, Amalthea-Verlag, 1923. Illustrated. Cloth. Gilt decorated boards. Hardbound. 8vo. 434 pp. A good copy. Booknr: 13357. € 9

BURK, JOHN N. The Life and works of Beethoven. New York, The Modern Library, 1943. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. VIII, 483 pp. i.a. more than hundred of his works analyzed. (Dustjacket damaged; otherwise a very good copy). Booknr: 13358. € 10

VINCENT, J.P. & P. DE KLEER. Paedagogische vraagstukken behandeld ten dienste van allen, die zich voorbereiden voor een piano-paedagogisch examen. Den Haag, J. Philip Kruseman. z.j., Met talrijke muziekvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. 135 pp. Over vingerzettingen en -oefeningen, instrumentale effecten; pralltrillers en mordenten bij Bach; Czerny, Clementi en Cramer, enz. (Kneep achterzijde wat zwak op enkele plaatsen; overigens een goed ex.). Booknr: 13413. € 8

POTH, ADOLPHE. De ontwikkelingsgang van het maçonnieke lied. 's-Gravenhage, Maçonnieke Srichting Ritus en Tempelbouw, 1956. Met XII afbeeldingen (met name titelbladen) en talrijke muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 108 pp. Met index. (Mooi exemplaar) Booknr: 13465. € 15

ANDERSSON, TON, ENGELKES, MARIUS & BERT SCHOUTEN (RED.). Opgegraven historie en vertelde geschiedenis. 50 jaar Radio Kamerorkest. z.p., 1995. Met talrijke zwart-wit afbeeldingen. Paperback. 4to (oblong). 205 pp. De geschiedenis van het Radio Kamer Orkest van 1945 tot 1995, het repertoire, de dirigenten, de tournees, de discografie. (Mooi exemplaar; de cd ontbreekt). Booknr: 13470. € 13

DENNIS, DAVID, B. Beethoven in German Politics 1870-1989. New Haven - London, Yale University Press, 1996. With 24 figures. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 251 pp. The book chronicles the exploitations of Beethoven's life and work by German political parties from the founding of the modern nation to the East German Revolution of 1989. (A fine copy). Booknr: 13493. € 18

CHRISTIANS, F. WILHELMS (HRSG.). Opern-Zeiten. Entwürfe, Erfahrungen, Begegnungen mit Friedrich Götz. Eine Künstbiographie in 107 Beiträgen zum 65. Geburtstag. Berlin, Propyläen Verlag, 1995. Illustrated. Cloth. with dustjacket. Hardbund. 8vo (square). 304 pp. A fine copy. Booknr: 13497. € 20

WOUTERS, JOS. Five Centuries of Dutch Music. A short general survey of the history of Dutch Music from Jacob Obrecht to Willem Pijper. Hilversum, Radio Nederland Wereldomroep. n.d., With plates. Paperback. 8vo. 64 pp. A good copy. Booknr: 13514. € 7

OOSTENDORP, HANS (ED.). 50 jaar Muziekuitgeverij Annie Bank 1941 - 1991. Amstelveen, Muziekuitgeverij Annie Bank, 1991. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. Zonder paginering (28 pp.). Goed exemplaar. Booknr: 13519. € 8

TUSLER, ROBERT L. Three concerns. A farewell address delivered June 2, 1983 at the University of California at Los Angeles. Los Angeles, 1983. Wrappers. 8vo. 16 pp. With a forword by Murray C. Bradshaw. (With a handwritten dedication signature by the author. (A fine copy). Booknr: 13520. € 9

ALPHENAAR, CAREL. Zing je moerstaal. Hilversum, Centrum Nederlandse Muziek, 1997. Met portretfoto van Jan van Gilse, en andere illustraties. Paperback. Met stofomslag. 8vo. 26 pp. (Jan van Gilse Lezing 1997). Genummerde oplage 500 exemplaren. (Mooi exemplaar). Booknr: 13528. € 6

DANISKAS, JOHN. Nederlandsche Componisten van de XIXe en XXe eeuw. Den Haag, De Hofstad. z.j., Paperback. 8vo. 32 pp. (Nêerlands Muziekleven 3, onder redactie van Willem Pijper). (Wit stickertje op voorzijde). Booknr: 13532. € 5

BAAREN, KEES VAN. Het Concertwezen in Nederland. Den Haag, De Hofstad. z.j., Paperback. 8vo. 30 pp. (Nêerlands Muziekleven 4, onder redactie van Willem Pijper). (Wit stickertje op voorzijde). Booknr: 13533. € 5

KASANDER, J. Uitvoerende en paedagogische toonkunst. Den Haag, De Hofstad. z.j., Paperback. 8vo. 36 pp. (Nêerlands Muziekleven 6, onder redactie van Willem Pijper). (Wit stickertje op voorzijde). Booknr: 13534. € 5

BRANDTS BUYS, M.A. De Koorzang in Nederland. Den Haag, De Hofstad. z.j., Paperback. 8vo. 30 pp. (Nêerlands Muziekleven 7, onder redactie van Willem Pijper). (Wit stickertje op voorzijde; omslag mist op drie plaatsen een hoekje). Booknr: 13535. € 5

WENNEKES, EMILE. 'Frisia non cantat', en meer van dat soort malligheden. Utrecht, Universiteit Utrecht Faculteit der Letteren. z.j., Paperback. 8vo. 32 pp. (Oratie 13 september 2001). Mooi exemplaar. Booknr: 13536. € 9

GROOT, R. DE. Beheersing en overgave in recente Nederlandse muziekdrama's. Utrecht, Faculteit der Letteren. z.j., Met muziekvoorbeelden. Paperback. Met omslag. 36 pp. (Oratie 16 november 1994). 400 genummerde exemplaren, nr. 115. (Mooi exemplaar). Booknr: 13537. € 10

KUYPERS, KATRIJN (RED.). Brabant 200. Composities voor koor. Een overzicht van koorcomposities van Brabantse componisten in de afgelopen 200 jaar. BCN. (1996)., Ringbinding. 4to. 45 pp. Overzicht van composities voor koor. (Mooi exemplaar). Booknr: 13538. € 18

GROOT, ROKUS DE. Het naamloze lied van Gassir, de Held. Hilversum, Centrum Nederlandse muziek, 1994. Met portretfoto van Jan van Gilse, en muziekvoorbeelden. Paperback. Met stofomslag. 8vo. 23 pp. (Jan van Gilse Lezing 1994). Over Van Gilse's vocale composities. Genummerde oplage 500 exemplaren. (Mooi exemplaar). Booknr: 13541. € 6

SENNER, WAYNE M., ROBIN WALLACE & WILLIAM MEREDITH (ED.). The Critical Reception of Beethoven's Compositions by his German Contemporaries, Volume 1. n.p., Nebraska Press, 1999. Cloth. Silver lettered. Hardbound. Large-8vo. XVIII, 260 pp. (with indices). A fine copy. Booknr: 13676. € 45

DESMAREST, HENRY (JANOT XAVIER & JEAN DORON, ED.). Henry Desmarest: Messe à deux choeurs. Versailles, Éditions du Centre de Musique Baroque de Versailles, 2000. With facsimiles and full score. Stiff wrappers. 4to. LXXIII, 230 pp. (Musica Gallica Patrimoine Musical de France. Monumentales V. 1). A fine copy. Booknr: 13700. € 35

KNEVEL, PAUL & MARG VAN DER BURGH. Muziek, Oorlog en Vrede. Muzikaal commentaar op vijf eeuwen oorlog. Bussum - Delft, Thoth - Legermuseum, 2001. Rijk geïllustreerd. Paperback met flappen. 8vo. 127 pp. Met bijdragen van Paul Knevel, Bente-Helene van Lambalgen, Leo Samama en Noor Kamerbeek. (Zonder CD!). (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 9789068682939) Booknr: 13742. € 10

MITCHELL, DONALD. Op weg naar Mahler: 1936 - 2003. Feestrede ter gelegenheid van honderd jaar Mahler-traditie in Nederland, uitgesproken door Donald Mitchell. Bussum Amsterdam, Uitgeverij Thoth - Koninklijk Concertgebouworkest, 2003. Frontispiece portret Mahler. Paperback met flappen. 8vo. 47 pp. Uitgesproken op 2 mei 2003 in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Vertaling Frits van der Waa. (Mooi exemplaar). Booknr: 13748. € 12

BOSSUYT, IGNACE. Wolfgang Amadeus Mozart - Concerti voor blazers. Leuven, Davidsfonds, 1996. Met muziekvoorbeelden. Paperback. Met flappen. 8vo. 74 pp. Luistergids. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 9789061519669) Booknr: 13750. € 10

BODIN, THIERRY (ED.). In memoriam Albi Rosenthal 5.10 1914 - 3.8. 2004. A catalogue presented as a tribute in gratitude. Oxford and Stuttgart, 2004. Illustrated. Wrappers. 8vo. 100 pp. Catalogue of music books. Published at the occasion of the Albi Rosenthal Memorial Concert Londen, 5 November 2004. (From the library of harpsichordist and conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman, with his signature and ex-libris). (A fine copy). Booknr: 13828. € 20

CAPELLI, GIANNI. Il Theatro Regio die Parma. Architettura - Scene - Spettacoli. Parma, Azzali Editori, 1991. Profusely illustrated. Cloth. with dustjacket. Hardbound. 4to. 222 pp. A fine copy Booknr: 13835. € 18

DELALANDE, MICHEL-RICHARD (& JAMES R. ANTHONY, ED.). De profundis. Grand Motet for Soloists, Chorus, Woodwinds, Strings, and Continuo. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1980. Full score. Cloth. Gilt decorated. Hardbound. 4to. 172 pp. A very good copy. Booknr: 13839. € 25

CRIVELLI, LUIGI (ED.). San Simpliciano e il organo Ahrend. Comitato per L' Organo in San Simpliciano - Amilcare Pizzi Editore, 1991. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 95 pp. (A very good copy). Collocato in cantoria, sulla controfacciata, l'organo si articola in Hauptwerk (grand'organo), Brustwerk (organo positivo collocato di fronte all'esecutore), Ruckpositiv (positivo tergale), torri laterali del pedale. In prospetto sono collocati il Principale 16' (Pedale), il Principale 8' (HW) ed il Principale 4' (RW). Le tastiere in bosso ed ebano sono di 51 tasti (DO1 - RE5). I modiglioni laterali sono finemente intarsiati in legno. I tasti sono incernierati con pergamena. La pedaliera è di 30 note (DO1 - FA3). I comandi dei registri sono disposti a pomello ai lati della tastiera (HW,BW,Ped) e ai lati del Positivo Tergale (RW). La disposizione fonica dell'organo è di elegante qualità, anche se abbastanza forte da riempire molto bene l'ambiente. Pur non essendo una copia di un organo antico esistente Ahrend nella sua progettazione si è ispirato allo strumento suonato da Bach a Muhlhausen che unisce caratteri della tradizione tedesca settentrionale ad elementi più moderni ed innovativi tipici dell'area in cui Bach visse. Il numero totale di canne è di 2040. La pressione dell'aria è di 71 mm in colonna d'acqua e l'alimentazione è data da un grande mantice a lanterna in legno di rovere. Booknr: 13841. € 16

SOCIETÀ FILARMONICA TRENTO. Duecento Anni di Concerti 1795 - 1995. Tentro, C.M.T. 19 - Socità Filarmonica di Trento - Sezione studi musicali trentini, 1995. Illustrated. Boards. Hardbound. 4to. 414 pp. A fine copy. Booknr: 13844. € 18

MAHLER, ALMA MARIA (HRSG.). Gustav Mahler Briefe 1879 - 1911. Berlin Wien Leipzig, Paul Zsolnay Verlag, 1925. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. XIV, 494 pp. Appr. 30 pp. slightly waterstained, without effect on the text. Otherwise a good copy. Booknr: 13860. € 16

SÖHNER, P. LEO. Die Geschichte der Begleitung des gregorianischen Chorals in Deutschland vornehmlich im 18. Jahrhundert. Augsburg, Dr. Benno Filser Verlag, 1931. With musical examples. Contemporary cloth (with original wrapper collated on it). Hardbound. 8vo. 129 pp. (thesis). From the library of the Dutch harpsichordist and conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman. With his annotations on the first free endpaper and a couple of underlinings in text and margins. (A good copy). Booknr: 13889. € 25

HOOGHE, KAREL D' (RED.). Het Rococo-orgel in Vlaanderen. z.p., C.V. Kunstenaarsverbond, 1973. Geïllustreerd. Paperback. 4to. pp. 321 - 416. (Goed exemplaar). Onder meer enkele bijdragen over de orgelbouwers Van Pethegem. (Uitgave van Vlaanderen, voorheen West-Vlaanderen, No. 129, Jaargang 21- 1973. Tweemaandelijks tijdschrift). Booknr: 13899. € 12

WILBERT, HERMANN-JOSEF. Die Messen des Adriano Banchieri. Mainz, 1969. With musical examples. Wrappers. 8vo. 173 pp. (thesis). Geburtsjahr 1568. (From the library of the Dutch harpsichordist and conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman. With his (tipped-in) ex-libris and annotations on first free endpaper). (A good copy). Booknr: 13909. € 18

WINTERFELD, CARL VON. Zur Geschichte heiliger Tonkunst. Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966. Two parts in one volume. With musical examples. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. I: XVI, 465 pp.; II: XX, 371 pp. (Facsimile reprint of the edition, Leipzig 1850). A fine copy. Booknr: 13910. € 35

EINSTEIN, ALFRED. Essays on music. New York, W.W. Norton & Company, 1962. Wrappers. 8vo. XIII, 265 pp. Introduction by Paul Henry Lang. (From the library of the Dutch harpsichordist and conducotr of the Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman, with his ex-libris and annotations on the first free endpaper). Booknr: 13913. € 12

LIEBSCHER, JULIA. Das Italienische Kammerduett (ca. 1670 - 1750). Tutzing, Verlegt bei Hans Schneider, 1987. Cloth. Hardbound. 8vo. 252 pp. (Münchener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, Band 42). A fine copy. Booknr: 13916. € 45

DETLEFSEN, HANS PETER. Musikgeschichte der Stadt Flensburg bis zum Jahre 1850. n.p., 1961. Wrappers. 8vo. 316 pp. (Schriften des Landesinstituts für Musikforschung, Kiel, XI). From the library of the Dutch harpsichordist and conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman. With his signature, ex-libris and annotations on the first free endpaper. (A good copy). Booknr: 13923. € 20

KARSON, BURTON L. Festival Essays for Pauline Alderman. A Musicological Tribute. Brigham, Young University Press, 1976. Cloth. Hardbound. 8vo. XI, 279 pp. (A very good copy). Pauline Alderman PhD. (b. January 16, 1893 in Lafayette, Oregon - d. October 11, 1983 in Los Angeles, California) was an American musicologist and composer. She was the founder and the first Chairwoman of the Department of Music History and Literature (musicology) at the University of Southern California, between 1952-60. Alderman received training in piano and organ, as well as in English and German literature in her youth. Her first teaching career started at the McMinnville junior high school in 1916 where she taught English literature. Alderman further taught history and music in Portland and attended summer music classes at the University of California in Berkeley in 1918. Between 1920-23 she became a student of Carolyn Alchin, while she was teaching at the Ellison-White Conservatory of Music, then newly founded Conservatory in Portland. Booknr: 13925. € 16

BACHMANN, ALBERTO. An Encyclopedia of the Violin. New York, Da Capo Press, 1976. Illustrated with photographs and musical examples. Paperback. 8vo. XIV, 470 pp. (Facsimile reprint of the edition, 1925). Original Introduction by Eugène Ysaÿe. (A good copy). Booknr: 13942. € 20

HOPMAN, J.E. Het oude orkest ligt achter de kerk. Verhalen rond orgels, organisten, orgeltrappers, voorzangers en kerkgangers van de Noorderkerk in Spakenburg (1800 - 1997). Spakenburg, Historische Vereniging ' Bunscote ', 1997. Rijk geïllustreerd. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo. 331 pp. (Mooi exemplaar). Na een historisch overzicht van zo'n 220 pp. volgen persoonlijke herinneringen van organisten, bijlagen (met dispostieis van de vier Noorderkerk-orgels), verklarende woordenlijst en geraadpleegde literaturr. (ISBN/EAN: 0009071084140) Booknr: 13944. € 18

BLUM, DAVID. Casals et l 'art de l ' interprétation. Paris, Éditions Buchet/Chastel, 1980. Profusely illustrated with musical examples. Wrappers. 8vo. 262 Préface de Paul Tortelier. (A good copy). Booknr: 13945. € 18

KINSKY, GEORG & HANS HALM (HRSG.). Das Werk Beethovens. Thematisch-Bibliographisches Verzeichnis seiner sämtlichen vollendeten Kompositionen. München-Duisburg, G. Henle Verlag, 1955. Cloth. Hardbound. 8vo. XXII, 808 pp. Nach dem Tode des Verfassers abgeschlossen und herausgegeben von Hans Halm. (Plasticized copy; plastic removed from the spine. Stamps on the title page). Booknr: 13972. € 80

KENYON, NICHOLAS (ED.).. Musical Lives. Intimate biographies of the famous on the famous. Oxford, Oxford University Press, 2002. Paperback.. 8vo. 313 pp. (Fine copy). On singers, conductors, instrumentalists, etc. of the 20th century. (ISBN/EAN: 0000198605285) Booknr: 13974. € 12

SNOWMAN, DANIEL. Domingo. Eine Biographie. Zürich, Schweizer Verlagshaus., 1992. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 339 pp. Text in German. (A fine copy). Biography of opera-singer and conductor Plácido Domingo. Plácido Domingo is a world-renowned, multifaceted artist. Recognized as one of the finest and most influential singing actors in the history of opera, he is also a conductor and a major force as an opera administrator in his role as general director of two companies: LA Opera and Washington National Opera. As a singer, his repertoire encompasses 134 roles, a number unmatched by any other tenor in history, with more than 3500 career performances. His more than 100 recordings of complete operas, compilations of arias and duets, and crossover discs include DG’s anthology of the complete Verdi arias for tenor and EMI’s albums of Wagnerian roles that he has not sung on stage: Siegfried in both Siegfried and Götterdämmerung, and Tristan in a complete recording of Tristan und Isolde. His work in the recording studio has earned him 12 Grammy Awards, three of which are Latin Grammys, and he has made more than 50 music videos. In addition to three feature opera films Carmen, La Traviata and Otello he voiced the role of Monte in Disney’s Beverly Hills Chihuahua, played himself on The Simpsons, and his telecast of Tosca from the authentic settings in Rome was seen by more than one billion people in 117 different countries. His appearances around the world with his colleagues José Carreras and Luciano Pavarotti in the now legendary The Three Tenors concerts are one of the great musical success stories of the 1990s. (ISBN/EAN: 0003726366334) Booknr: 14038. € 12

ANDREWS, H.K. An Introduction to the Technique of Palestrina. London, Novello and Company, 1958. With many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 256 pp. (A couple of minor underlinings in the text. Else a very good copy). Booknr: 14041. € 16

ADLER, GUIDO, AVERKAMP, ANT., E.A. (SCHEURLEER, D.F.). Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70sten verjaardag. Bijdragen van vrienden en vereerders op het gebied der muziek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. Frontispice portret van Scheurleer. Geïllustreerd met afbeeldingen en muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. XII, 396 pp. Met bibliografie van de werken van S. (Uit de bibliotheek van Ton Koopman, clavecinist en dirigent van het Amsterdam Baroque Orkest. Met zijn ex-libris). (Goed exemplaar). Booknr: 14114. € 18

SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGICA (ED.).. Actes del I Symposium de musicologia Catalana. Joan Cererols et son temps. Barcelona, Institut D'Estudis Catalans, 1985. Illustrated. Wrappers. 8vo. 107 pp. (Uit de bibliotheek van Ton Koopman, clavecinist en dirigent van het Amsterdam Barok Orkest / From the library of Ton Koopman, harpsichordist and conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra. With his ex-libris). Text in Spanish. (A very good copy). Booknr: 14121. € 12

SCHÜTZ, HEINRICH (EHMANN, WILHELM, HRSG.). Der 103. Psalm. Nun lob, mien Seel, den Herren (SWV 41) aus den "Pslamen Davids", 1619 für zwei vierstimmige Favorit-, zwei fünfstimmige Capell-Chöre und Babsso Continuo. Kassel Basel London New York, Bärenreiter, 1963. With full score. Stiff wrappers. Large-8vo. 55 pp. Bärenreiter-Ausgabe 3465. (Uit de bibliotheek van Ton Koopman, clavecinist en dirigent van het Amsterdam Barok Orkest / From the library of Ton Koopman, harpsichordist and conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra. With his pencil annotations on the front side). (A very good copy). Booknr: 14124. € 14

REICHART, JOHANN FRIEDRICH. Briefe, Die Musik betreffend. Berichte, Rezensionen, Essays. Leipzig, Verlag Philipp Reclam jun., 1976. Paperback. 8vo. 325 pp. Johann Friedrich Reichardt (1752 - 1814) galt zu seiner Zeit als der stärkste Liederkomponist in Deutschland. Booknr: 14159. € 8

NEWCOMB, WILBURN WENDELL. Studien zur englischen Lautenpraxis im elisabethanischen Zeitalter. Beiträge zur Kenntnis des spezifischen Instrumentalstils zwischen Spätrenaissance und Frühmonodie. Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1968. With musical examples. Paperback. 8vo. 135 pp. (A fine copy). Booknr: 14181. € 22

BREIG, WERNER ( HRSG.). Schütz - Jahrbuch 1982/83. Bericht über das Musikwissenschaftliche Symposium zum Schütz-fest Karlsruhe 1981. Kassel Basel London, Bärenreiter., 1983. With musical examples. Wrappers. 8vo. 113 pp. A fine copy. Booknr: 14183. € 9

BRESALUR, EMIL (JACQUES HARTOG, ED.). De Methodiek van het Piano-Onderwijs, behandeld in afzonderlijke opstellen door Professor Emil Breslau. Amsterdam, Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, 1890. Met muziekvoorbeelden en andere afbeeldingen. Linnen. Rug goud beletterd. Gebonden. 8vo. 531 pp. (Goed exemplaar). Booknr: 14190. € 18

MITCHELL, DONALD & EDWARD R. REILLY (ED.). & GUSTAV MAHLER. Gustav Mahler. Facsimile edition of the Seventh Symphony. Amsterdam, Rosbeek Publishers, 1995. 2 volumes in origninal gilt lettered (blue cloth) slipcase. Wrappers. With dustjacket. Folio (40 x 30 cm) . Volume I: 98 pp. (Commentary volume); Volume II: 307 pp. (Facsimile volume). Mahler, speaking about his Seventh: "This is my very best work, and its mood is predominantly cheerfull!". In the Seventh Symphony of 1904-05, Mahler presented the reverse side of his Sixth Symphony. It is the most maverick of his symphonies, the most glamorously scored, the most romantic (in the two Nachtmmusik movements!) and the most problematic. (text after Michael Kennedy). (The beautifull set is in fine condition). Booknr: 14200. € 95

NATIONALE FORSCHUNGS- UND GEDENKSTÄTTEN JOHANN SEBASTIAN BACH (HRSG.) Beiträge zur Bach-Forschung, 7. Leipzig, Edition Peters, 1989. Illustrated with musical examples, facsimiles and photographs. Wrappers. 8vo. 103 pp. A good copy. Booknr: 14215. € 16

HOUTSMULLER, BAREND. The other side of the light (photographs). Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1985. With many photographs in black-and-white. Boards. Hardbound. 8vo. 71 pp. A very good copy). Zestig foto's zwart/wit (±16,5 x 11 cm) gebonden in een stevige kaft, samen met een kort verhaal van Thomas Verbogt over een ongelukkig aflopende ontmoeting tussen een jongen en een meisje (inleiding/ in Engels). De foto's ademen een sfeer van landerig weggepiekerde zondagmiddagen. Veelal naakten van voor zich weg starende vrouwen. Mooi verlicht, maar zeker niet 'The other sight of light', meer 'A sight on woman'. Recenter werk van Houtsmuller toont de weerslag van letterlijk "schrijven met licht", dit prikkelt de nieuwsgierigheid veel meerdan dit boekje. Dit soort werk is al eerder vertoond en Houtsmuller is er niet in geslaagd om in dit genre nieuwe wegen aan te geven. Het is een fraai boekje voor een kleine kring van liefhebbers. (NBD|Biblion recensie, H. van Wayenburg). (ISBN/EAN: 9789035102620) Booknr: 14311. € 9

(EROTISCHE PHOTOGRAPHIE). Erotische Photographie in Amerika heute. Berlin, Taco Verlagsgesellschaft und Agentur, 1986. With many photographs. Wrappers. 4to. 71 pp. Without pagination (± 129 pp.). A good copy. Booknr: 14312. € 10

FREYSTÄTTER, WILHELM. Die musikalischen Zeitschriften. Seit ihrer Entstehen bis zur Gegenwart. Chronologisches Verzeichniss der periodischen schriften über Musik. Amsterdam, Frits Knuf, 1971. Wrappers. 8vo. 139 pp. (Unchanged reprint of the original edition 1884). A fine copy. Booknr: 14340. € 15

SCHICKEL, RICHARD & MICHAEL WALSH. Carnegie Hall. The first hundred years. New York, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1987. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 263 pp. A fully illustrated history of t h e center of the American cultural life: Carnegie Hall. With composers, conductors, performers, impressarios, etc. (A fine copy). Booknr: 14342. € 30

BROWN, JOHN HULLAH. Instrumental Music in Schools. London, Sir Isaac Pitman & Sons, 1938. With plates and musical examples. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. XI, 190 pp. With a.o. chapters on: the evolution of violin instruction, violin class, practical guidance for violin-class teachers, the viola, the cello, the double-bass. (A good copy). Booknr: 14384. € 30

TAPPOLET, WILLY. Notenschrift und Musizieren. Das Problem ihrer Beziehungen vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Berlin - Lichterfelde, Robert Lienau, 1967. With XIV plates. Wrappers. 8vo. 80 pp. A very good copy. Booknr: 14398. € 16

GRAY, MICHAEL. Beecham. A centenary discography. London, Duckworth, 1979. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 129 pp. All the commercial recordings known to have been made by Beecham as a conductor, pianist, and speaker. (Fine copy). (ISBN/EAN: 0000715613928) Booknr: 14401. € 15

HÖWELER, CASPAR & JULES CUYPERS(RED.). Veertig negro spirituals. Hilversum, Harmonia, 1971. Met volledige muzieknotiatie. Paperback. 8vo. 76 pp. Verzameld en bewerkt voor gemengd koor. Booknr: 14402. € 6

DOMMEL-DIÉNY, A. (SIGNED - GESIGNEERD) Abrégé d' Harmonie Tonale. n.p., Éditions A. Dommel - Diény, 1974. With many musical examples. Wrappers. 8vo. 135 pp. Contribution à une recherche de l'interpretation. With a dedication adressed to Nancy van der Elst, by the author and his signature. (A fine copy). Booknr: 14406. € 16

LEMMENS, H.A.J. (ED.). Lectures and discussions of the Symposium " Medical and Sociological Aids to Performing Musicians". (World Harp Congress 1983, Maastricht. The Netherlands). Maastricht, 1983. Wrappers. 8vo. 56 pp. (A very good copy). Booknr: 14407. € 9

KRÜGER, WALTHER. Allmacht und Ohnmacht in der Neuesten Musik Karlheinz Stockhausen. Wilhelmhaven, Wilhelmshofen's Verlag, 1974. Paperback. 8vo. 195 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0003795901707) Booknr: 14408. € 7

RADECKE, EWALD. (SIGNED - GESIGNEERD) Das Musikkollegium Winterthur und Ernst Radecke 1893 - 1920. Wintterthur, 1950. Frontispiece portrait of Ersnt Radecke. Wrappers. 8vo. 82 pp. Ein historisch-biographischer Beitrag zur Musikgeschichte Winterthurs. With a handwritten dedication by the "Verfasser" adressed to "Meinem lieben Freunde Joachim Röntgen". (Wrapper partly browned). Radecke, Ewald. conductor. died: 06 Jun 1979, Winterthur, Switzerland. Booknr: 14410. € 25

LARGE, NIELS LE. (SIGNED - GESIGNEERD) Orkestraal verhaal. Over muzikanten, hun instrumenten & hun muziek. Haarlem, J.H. Gottmer, 1992. Met talrijke illustraties. Paperback. 8vo. 192 pp. (Mooi exemplaar). Le Large was een kwart eeuw slagwerker bij het Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam. Over muziek schrijven in een tijd van de mechanische weergave krijgt een extra dimensie, wanneer een orkestlid rapporteert vanuit de keuken van het menu. Het verbaast de lezer des te meer, wanneer uitgerekend een slagwerker (van het concertgebouworkest) dat doet. Hij geeft blijk van een scherpe observatie en luisterspanning, van waaruit hij het klinkend gebeuren van noot tot noot blijft volgen. Zowel het instrumentaal-technische als het artistiek-menselijke en klein-menselijke leert hij vanuit zijn verhoogde speelplek 'over'zien. De rake typering van dit bedrijf en van aspecten van de instrumentale en orkestrale geschiedenis maken dit orkestraal verhaal tot een onverwachte doorlichting van het aktieve musiceren. Frappant is eveneens het woordgebruik. Omdat het met name ook om instrumentalisten en hun instrumenten gaat (elk wordt apart besproken), zijn de illustraties zeer verhelderend. Het onvermijdelijke vakjargon wordt in een verklarende woordenlijst verduidelijkt. Voor een breed publiek. (Biblion recensie, L.P.M. Lindeman.) (ISBN/EAN: 9789025724887) Booknr: 14416. € 10

(KLARINET-MUZIEK). Klarinet-Muziek. Overzicht der meest gangbare methodes, studiewerken, solo's, duo's, trio's met of zonder begeleiding. Wormerveer, Molenaar's Muziekcentrale. z.j., Paperback. 8vo. 17 pp. 2e uitgave. (Goed exemplaar). Booknr: 14418. € 6

KUNITZ, HANS. Klarinette. Die Instrumentation. Ein Hand- und Lehrbuch. Teil IV. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1961. With many musical examples. Paperback. With dustjacket. 8vo. pp. 111-261. (Spine-end dustjacket with tear. Else good). Booknr: 14419. € 12

BIERMANN, JOHANN HERMANN. Organographia Hildesiensis Specialis. Buren, Frits Knuf, 1981. With plates. Paperback. 8vo. (46 pp.) & 32 pp. (Facsimile reprint of the edition, Berlin n.d.). (Bibliotheca Organologica, Volume XXIX). A fine copy. Booknr: 14421. € 20

LEIMER-GIEDEKING & KARL LEIMER. Rhythmik, Dynamik, Pedal und andere Probleme des Klavierspiels. Mainz, B. Schott's Söhne. n.d., With musical examples. Paperback. With dustjacket. 8vo. 69 pp. (Fist published 1938). A very good copy. (ISBN/EAN: 0003795725224) Booknr: 14427. € 9

HILLENACHER, P.-L. Charles Gounod. Biographie Critique. Paris, Henri Laurens, Éditeur. n.d., With 12 plates. Halfleather. Marbled boards. Hardbound. 8vo. 126 pp. (Les Musiciens Célèbres). A fine copy in a beautifull private binding (including the origninal wrappers). Booknr: 14466. € 18

TONNARD, FERNAND F.-J. Gossec. Musicien hennuyer de la Révolution française. Bruxelles, Librairie Vanderlinden, 1938. Illustration by René Dehalu. Original wrappers. 8vo. 123 pp. Gossec, 1737 - 1829), successfull Netherlands composer. (A fine copy). Booknr: 14469. € 16

EICHELBERGER, HEINZ A. Die diatonische Mundharmonika. Ein Spielanleitung für Instrumente mit zehn Luftkanälen (20 Tönen). Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1984. Illustrated with "Mundharmonika-Modelle", 11 figures and scores. Paperback. 8vo (oblong). 27 pp. (Good copy). Booknr: 14478. € 10

NADEL, IRA B. Various Positions. A life of Leonard Cohen. London, Bloomsbury Publishing, 1996. With photographs. Paperback. 8vo. 327 pp. A very good copy. (ISBN/EAN: 0000747531676) Booknr: 14479. € 10

SCHAIK, DELIA VAN. Zangers gehoord. Onderzoek naar professioneel zingen in Nederland. Hilversum, 1988. Paperback. 8vo. 141 pp. Goed exemplaar. Booknr: 14649. € 10

MÜLLER-BLATTAU, JOSEPH. Geschichte der Fuge. Kassel Basel Paris London New York, Bärenreiter, 1963. Paperback. 8vo. 184 pp. Mit einem Notenanhang und einer Thementafel. Booknr: 14662. € 12

COORST VADER, P.J.F. VAN. Luthers waardering van de kerkmuziek. Amsterdam, De Hervormde Jeugdraad. z.j., Papier. 8vo. 31 pp. Goed exemplaar. Booknr: 14668. € 6

SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. De uitzonderijke plaats van de Ars Musica in de ontwikkeling der wetenschappen gedurende de eeuw der Karolingers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1947. Paperback. 8vo. 33 pp. Openbare les bij de toelating tot privaatdocent in de eenstemmige muziek en de muziektehorie der middeleeuwen aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. (Goed exemplaar). Booknr: 14671. € 6

BAILEY, TERENCE. The Fleury play of Herod. Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1965. With facsimile and scores. Paperback. With dustjacket. 8vo. 72 pp. Dramatizations of the events surrounding Christ's life. (A good copy). Booknr: 14673. € 15

LAYCOCK, JOLYON (ED.). A noise in your eyes. An international exhibiiton of sound sculpture. Bristol, Arnolfini, 1985. Wrappers. 8vo (oblong). 60 pp. An international exhibition of sound producing sculptures and installations. (A good copy). Booknr: 14676. € 9

FANELLI, ANDRÉ, SPORTIS, FÉLIX W, HESS, JACQUES B, CULLAZ, MAURICE & GUY REYNARD (ED.). Encyclopédie Jazz Hot / L' Instant. Saint-Antoine, Editions de L' Instant. 1989 - 90, In 8 uniform volumes. Profusely illustrated in black-and-white. Stiff wrappers. Paperback. 8vo. 142, 106,124, 104, 124, 105, 121, 123 pp. Volume 1: Blues; Volume 2:New Orleans; Volume 3:Middle Jazz; Volume 4: Bebop; Volume 5: Gospel; Volume 6: Rhythm ' n' Blues; Volume 7: Free Jazz; Volume 8:Fusion. Text in French. (A fine set!). Booknr: 14718. € 35

SCHAEFFER, EMIL (HRSG.). Richard Wagner und Bayreuth. 84 Bilder. Eigeleitet von Oscar Bie. Zürich - Leipzig, Orell Füssli Verlag, 1931. With 84 black-and-white photographs. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 16 pp. (text). (A good copy). Booknr: 14762. € 15

TUUK, F. VAN DER. Geschiedenis der Vereeniging "De Harmonie" te Groningen. z.p., Geïllustreerd. Papieren omslag. Geniet. 56 pp. 4to (oblong). Mooi exemplaar. Booknr: 14763. € 8

DAVID, T. & ARTHUR MENDEL. The Bach Reader. A life of Johann Sebastian Bach in letters and documents. London, J.M. Dent & Sons, 1966. With 16 pp. facsimiles of scores, and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 474 pp. Enlarged with a Supplement. (Spine with two small repairs; otherwise a very good copy). Booknr: 14783. € 18

N.N. Catalogus bij de expositie van huispijprogels, harmoniums, clavecimbels in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam in het kader van de Orgelmaand Rotterdam 1979. Rotterdam, 1979. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 40 pp. Goed exemplaar. Booknr: 14797. € 10

WULLINK, H.C.J. De negentiende eeuwse orgelgeschiedenis van de Onze Lieve Vrouwekerk te Zwolle. Stichting Drents - Overijsselse Kerken, 1994. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 36 pp. Het Maarschalkerweerdorgel. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 9789074834049) Booknr: 14801. € 8

GRATIA, L.- E. L' étude du piano. Comment réaliser un maximum de progrès a l'aide d'un minumum de travail. Paris, Librairie Delagrave, 1931. With 57 figures. Wrappers. 8vo. 226 pp. (A good copy). Booknr: 14851. € 12

CATALOGUE "G". Herschell-Spillman Company. Amusement Outfitters. Manufacturers of Steam or Electric Galleries, Twentieth Century Merry-Go-Rounds, Carousselles, Park Swings, Striking Machines, Doll Racks, Ocean Waves, Mountain-Valley Railways, etc. n.p., The Vestal Press. n.d., Illustrated. Paperback. 8vo. 30 pp. (Reprint of the edition North Tonawanda, 1873). (A very good copy). Booknr: 14866. € 8

KYRIALE. Kyriale seu Ordinarium Missae - juxta editionem Vaticanum a ss. pp. pio x evulgatam. Romae, Sumptibus et Typis Eboraci et Cincinnati, 1911. With scores. Original cloth. Hardbound. 8vo. 148 pp. A good copy. Booknr: 14909. € 10

LEBRECHT, NORMAN. Mahler Remembered. London - Boston, Faber and Faber, 1987. Illustrated. Wrappers. 8vo. 322 pp. A profile of Mahler by using previously unpublished documents. (ISBN/EAN: 9789025723675) Booknr: 14913. € 15

DIJK, PETER VAN, LEUSSINK, JOS, & VINCENT SIPP. Orgels in de Elzas. Een beknopte geschiedenis van de orgelbouw in de Elzas, geïllustreerd aan de hand van een aantal bewaard gebleven instrumenten. Hilversum, KRO, 1985. Paperback. 8vo. 116 pp. (Mooi exemplaar). De ontstaansgeschiedenis van het boek is nauw verbonden met het opnameproject dat de KRO realiseerde in 1984. (ISBN/EAN: 9789027479471) Booknr: 14988. € 12

JAMMERS, EWALD. Ausgewählte Melodien des Minnesangs. Tübingen, Niemeyer Verlag, 1963. With scores. Wrappers. 8vo. XII, 289 pp. Einführung, Erläuterungen und Übertragung von Ewald Jammers. Booknr: 15001. € 15

HÖFER, CONRAD. Georg Bleyer, ein Thüringischer Tonsetzer und Dichter der Barockzeit. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1941. With 8 plates. Wrappers. 8vo. 101 pp. A good copy. Booknr: 15003. € 12

WELLESZ. EGON. Die Ballett-Suiten von Johann Heinrich und Anton Andreas Schelzer. Ein Beitrag zur Geschichte der Musik am österreichischen Hofe im 17. Jahrhundert. Wien, Alfred Hölder, 1914. With musical examples. Wrappers. 8vo. 84 pp. (Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 176. Band, 5. Abhandlung). A good copy. Booknr: 15004. € 12

KRAUSS, FRIEDRICH S. (HRSG.). Der Volksmund. Alte und neue Beiträge zur Volksforschung Leipzig, Deutsche Verlagsaktiengesellschaft, 1906. With score. Contemporary cover. Paperback. 8vo. XXIII, 160 pp. (A good copy). Booknr: 15006. € 12

DUBAL, DAVID. Evenings with Horowitz. A personal portrait. New York, A Birch Lane Press Book, 1991. With photographs. Halfcloth. With dustjacket. Hardbond. 8vo. XXVI, 321 pp. (Dustjacket with small repairs; small part missing of backside. Else a fine copy). (ISBN/EAN: 9781558720946) Booknr: 15055. € 15

JOHN, NICHOLAS (ED.). Manon - Massenet. London - New York, John Calder - Riverrun Press, 1984. Illustrated. Wrappers. 8vo. 112 pp. (English National Opera. Opera Guide 25. The Royal Opera). Manon Lescaut: a general survey, two essays about this opera, etc., and the libretto. Booknr: 15076. € 12

BIEZEN, JAN (RED.). Willem M. Roggeman. Antwerpen, 1979. Paperback. 8vo. 56 pp. (Dimensie. Derde Jaargang nummer 3, april 1979). Themanummer gewijd aan Willem M. Roggeman. (Bruin vlekje op voorzijde, overigens een goed exemplaar). (ISBN/EAN: 9789064120022) Booknr: 15079. € 7

EIMERT, HERBERT. Lehrbuch der Zwölftontechnik. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1962. With 82 musical examples. Wrappers. 8vo. 64 pp. Good copy. Booknr: 15103. € 10

SPEETS, D. Koper-blaasinstrumenten. Speciaal bugel, althoorn (hieronder begrepen cor of z.g. stellahoorn), tenorhoorn, bariton en bassen en de slaginstrumenten. Hilversum, J.J. Lispet. z.j. (± 1948), Met muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 44 pp. Mooi ex. Booknr: 15106. € 9

BERLIOZ, HECTOR. Instrumentationslehre. Ein vollständiges Lehrbuch zur Erlangung der Kenntniss aller Instrumente und deren Anwendung, nebst einer Anleitung zur Behandlung und Direction der Orchesters. Leipzig, Peters, 1881. With 70 musical examples. Paperback. 8vo. 222, 65 pp. Dritte Auflage. (Sticker and stamp on outside and inside cover. Spine partly replaced c.q. strenghened with white cloth. Inside good). Booknr: 15108. € 35

ANROOY, PETER. Inleiding tot de jeugdconcerten. Den Haag, Uitgave der Vereen. voor Jeugdconcerten, 1927. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 60 pp. Over de geschiedenis en de samenstelling van het orkest en de diverse instrumenten. (Goed exemplaar). Booknr: 15113. € 9

BRINKKEMPER, DICK. Vijftig Jaar Volendams Opera Koor 1951 - 2001. Volendam, 2001. Geïllustreerd. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo. 167 pp. Mooi exemplaar. Booknr: 15299. € 10

KNEPLER, GEORG. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin, Henschel Verlag, 1961. Complete in 2 volumes. With more than 200 plates, and many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 1033 pp. With "Notenbeilage" (60 pp.) in rear pocket. Volume I: Frankreich - England. Volume II: Österreich - Deutschland. (A good set). (Set weights 3 kg). Booknr: 15302. € 18

ZSCHACKE, GÜNTER. Carl Maria von Weber. Romantiker im Aufbruch. Lübeck, Verlag Max schmist-Römhild, 1985. Illustrated with photographs and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 328 pp. Top of dustjacket with smmal repair; otherwise a fine copy. Booknr: 15320. € 15

SCHWARZKOPF, ELISABETH. On and off the record. A memoir of Walter Legge. New york, Faber and Faber, 1982. Wit photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XI, 292 pp. With an introduction by Herbert Karajan. ISBN 057111928x. (A fine copy). Harry Walter Legge (1 June 1906 - 22 March 1979) was an influential English classical record producer, most notably for EMI. His recordings include many sets later regarded as classics and reissued by EMI as "Great Recordings of the Century". He worked in the recording industry from 1927, combining this with the post of junior music critic of The Manchester Guardian. He was assistant to Sir Thomas Beecham at the Royal Opera House, Covent Garden, and in World War II played a role in bringing music to the armed forces and civilians. After the war, Legge founded the Philharmonia Orchestra and worked for EMI as a recording producer. In the 1960s he quarrelled with EMI and resigned. He attempted to disband the Philharmonia in 1964, but it continued as an independent body without him. After this he had no permanent job, and confined himself to giving masterclasses with, and supervising the recordings of, his second wife, Elisabeth Schwarzkopf. (ISBN/EAN: 0000057111928) Booknr: 15322. € 18

BRONNENMEYER, W. Vom Tempel zur Werkstatt. Geschichte der Batreuther Festspiele. Bayreuth, Niehrenheim Verlag, 1970. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 224 pp. Good copy. Booknr: 15324. € 14

WALTER, BRUNO. Briefe 1894 - 1962. Frankfurt am Main, Fischer Verlag., 1969. Cloth. Hardbound. With ribbon marker. XVI, 8vo. 461 pp. Cloth of boards a bit smoothy/spotted; otherwise a good copy. Booknr: 15325. € 14

SACHS, HARVEY (ED.). The letters of Arturo Tascanini. New York, Alfred A. Knopf, 2002. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXIII, 468 pp. A fine copy. Booknr: 15326. € 16

ENGEL, ADALBERT. Frans Liszt. Der virtuose Klang der Menschlichkeit. Gernsbach, Casimir Katz Verlag, 1989. Colth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 519 pp. Liszt-biography. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0003925825304) Booknr: 15327. € 15

BLADES, JAMES & JOHNNY DEAN. How yo play drums. New York, St. Martin's Press, 1992. With illustrations and many musical exemplas. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 112 pp. A new way to learn to play drums. (A fine copy) (ISBN/EAN: 0000312085028) Booknr: 15329. € 14

DEMARQUEZ, SUZANNE. Manuel de Falla. Barcelona, Editorial Labor, 1968. Illustrated. Wrappers. 8vo. 271 pp. Biography in the Spanish language! (A good copy). Booknr: 15331. € 10

HOUTEN, KEES VAN. Van Taal tot Klank. De universele Bach voor de kenner en liefhebber. Boxtel, z.j., Met foto's en muziekvoorbeeldien. Paperback. 8vo. 256 pp. Veerien hoofdstukken die over diverse aspecten van Bach en zijn muziek handelen, door Bach-kenne Van Houten. (Twee vlekjes op omslag. Verder een goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009080414166) Booknr: 15349. € 22

BERLIOZ, HECTOR. A travers chants. Paris, Gründ, 1971. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. with dustjacket. Hardbound. 8vo. 488 pp. (Oeuvres Littéraires, édition du centenaire, sous les auspices de l ' assocation Nationale Hector Berlioz). Preface de Jacques Chailley. (A good copy). Booknr: 15410. € 20

MILLER, PHILIP L. Vocal Music. The guide to long-playing records. New York, Alfred A. Knopf, 1955. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVI, 381, XXII pp. (Dustjacket with repairs; book in very good condition). List of the best (available) recordings of vocal music (opera, oratoria, cantata, and song) on longplaying records. Preserved alfabetically by composers, compositions. Each recording is discussed briefly. Booknr: 15441. € 12

GRASBERGER, FRANZ & OTHMAR WESSELY (HRSG.). Schubert-Studien. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der wissenschaften, 1978. With 11 illustrations in the text and 7 plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 298 pp. (Veröffentlichungen der Kommission für Musikforschung, Heft 19). (Dustjacket a bit chafed; otherwise a good copy). Festgabe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Schubert-Jahr 1978: Franz Schubert in den musikalischen Abendunterhaltung der Gesellschaft der Misikfreunde; Zwei unbekannte Klavierwerke Franz Schuberts; Aus Schuberts erstem Publikationsplan: zwei Hefte mit Liedern von Goethe; Zur Analyse und Deutung des Schubert-Liedes; Zur Satztechnik in Schuberts VI. Symphonie. Inerpretation uns analyse; Zur Semantik von Schuberts Hargenspieler-Gesängen, undsoweiter. Booknr: 15447. € 19

ROSENBERG, ALFONS. Don Giovanni. Mozarts Oper und Don Juans Gestalt. München, Prestel Verlag, 1968. With 24 (partly folded) plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 342 pp. A fine copy. Booknr: 15448. € 20

BOYS, MALCOLM. Johann Sebastian Bach. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1985. With musical examples and illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 375 pp. Mit einem Vorwort von Dietrisch Fischer-Dieskau. (A fine copy). Booknr: 15455. € 18

THE ALLMAN BROTHERS BAND. The Allman Bros. Band. Complete. New York, No Exit Music Co, 1974. Six full colour photographs with members of the band and thirty songs with words and scores. Wrappers. 4to. 152 pp. (A very good copy). Booknr: 15501. € 30

JACOBI, ERWIN, R. Die Entwicklung der Musiktheorie in England nach der Zeit von Jean-Philippe Rameau. Zweiter Teil + Faksimile-Ergänzungsband zum Zweiten Teil. Strasbourg, P.H. Heitz, 1960. Two uniform volumes. Wrappers. 8vo. pp. 39 - 225 and 150, 16 pp. (Very good set!). These copies of 1960 content Band 39 and 39a of the Collection d' Études Musicologiques (Sammlung Musikwissenschaftlicher Abhandlungen) + 16 pp. of G.A. Macfarren (ed.) : Alfred Day's "Treatise on Harmony" . Volume I (= Band 35) lacks: this volume consists of one chapter of appr. 35 pp.). (The set is in good condition). Booknr: 15526. € 16

MAEYER, RENÉ DE (ED.). The Brussels Museum of Musical Instruments. Bulletin. Volume VII - 1/2 - 1978 Buren, Frits Knuf, 1978. Illustrated. Paperback. 8vo. 52 pp. (A very good copy). With 2 contributions: 1. Bálint Sárosi: The Hungarian bagpipe. 2. Marianne Bröckner: Die Sachpfeifen Italiens. Booknr: 15529. € 9

HALLAUER, R. (HRSG.). Denkschrift zur Feier des 75 jährigen Bestandes der Basler Liedertafel 1851 - 1927. Basel, Verlags-Druckerei G. Böhm, 1927. With photographs. Paperback. 8vo. 277 (Needle hole in a couple of pages. Else good). Booknr: 15588. € 10

ROE, L. MCDERMOTT The John McCormack Discography Bolton Lancashire, The Oakwood Press, 1971. Paperback. 8vo (oblong). 93 pp. (Sticker on wrapper and first free endpaper. All mentioned disc-titles numbered with pencil). Complete discography of the Irish born American tenor John McCormack(1884 - 1945). Booknr: 15591. € 9

STUCKENSCHMIDT, H.H. (HRSG.). Aus Oper und Konzert 1956 Hannover, Deutsche Grammophon Gesellschaft, 1956. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. IX, 540 pp. Schallplattenkatalog Deutsche Grammophon Gesellschaft. 1956. (A good copy). Booknr: 15601. € 10

CHAILLEY, JACQUES. Histoire Musicale du Moyen Age. Paris, Presses Universitaires de France, 1950. Wrappers. 8vo. 355 pp. A good copy. Booknr: 15604. € 18

DESMETTRE, AUROY, B & J. AUROY . Les Beaux Disques expliqués aux Enfants. Paris, Librairie Fernand Nathan, 1935. Illustrated with musical examples and drawings. Paperback. 8vo. 63 pp. On musical pieces by 23 composers. (As for the wrapper: light traces of use. Inside good). Booknr: 15608. € 12

COLOMB, L.-C. La Musique. Paris, Librairie Hachette, 1886. Illustrated with 109 engravings ("dessinées sur bois"). Halfcalf. Spine gilt lettered. Marbled boards. Hardbound. 8vo. 317 pp. Troisième édition, revue en corrigée. More than 100 pp. with tex and illustrations concerning musical instruments. (A good copy). Booknr: 15609. € 12

DURGA, S.A.K. Voice Culture. With special reference to South Indian Music. Bombay & Baroda, Indian Musicological Society, 1978. With illustrations in the text and plates. Paperback. 8vo. 117, XVI pp. Booknr: 15619. € 18

ARENS, ANTON. Die Psalmen im Gottesdienst des Alten Bundes. Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des christlichen Psalmengesanges. Trier, Paulinus-Verlag, 1968. Paperback. 8vo. XIX, 228 pp. (Trierer Theologische Studien, Band 11). A good copy: Booknr: 15631. € 15

JEPPESEN, KNUD. Kontrapunkt. Lehrbuch der klassischen Vokalpolyphonie. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1956. With many musical examples. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 231 pp. Ins Deutsche übersetzt von Julie Schulz. Booknr: 15632. € 10

HÜRLIMANN, MARTIN (PAUL SACHER). Zehn Jahre Collegium Musicum Zürich. Leitung Paul Sacher. Die Konzerte des Kammerorchesters Collegium Musicum Zürich 1941 - 1951. Zürich, Atlantis Verlag, 1951. Wit photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 55 pp. A very good copy. Booknr: 15637. € 12

GRIESBACHER, P. Polyphonie. Historische Entwicklung und systematische Bewertung ihrer Formfaktoren mit besonderer Rücksicht auf moderne Komposition und Praxis dargestellt Regensburg, Alfred Coppenrath's Verlag (H. Pawelek), 1912. With musical examples. Contemporary halfcloth. Marbled boards. Hardbound. 8vo. VII, 468 pp. (Kirchenmusikalische Stilistik und Formenlehre II). First free endpaper misses a small corner (with name of former owner). (A good copy). Booknr: 15657. € 18

PIRIE, PETER J. The English Musical Renaissance. London, Victor Gollancz, 1979. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 270 pp. On the period from 1890 (Elgar) to 1978. (Sticker on frontside dustjacket; else a very good copy). (ISBN/EAN: 0000575026790) Booknr: 15659. € 16

HYATT KING, A. Printed Music in The British Museum. An account of the collections, the catalogues, and their formation, up to 1920. London, Clive Bingley, 1979. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 210 pp. ISBN 0 85157 287 1. (Traces of a sticker on the cover. Otherwise a good copy). Booknr: 15682. € 19

KUNITZ, HANS. Klarinette. Leipzig, VEB Breitkopf Musikverlag, 1973. With musical examples. Paperback. With dustjacket. 8vo. p.111 - 261. (Die Instrumentation. Ein Hand- und Lehrbuch, Teil IV Klarinette). A good copy. Booknr: 15698. € 9

BRAUERS, JAN. Von der Äolsharfe zum Digitalspieler. 2000 Jahre mechanische Musik, 100 Jahre Schallplatte. München, Klinkhardt & Biermann, 1984. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 279 pp. (A very good copy). Booknr: 15700. € 15

KUBY, ERICH. Richard Wagner & Co. Zun 150. Geburtstag des Meisters. Hamburg, Nannen, 1963. Paperback. 8vo. 155 pp. (A good copy). Booknr: 15938. € 9

ALBAN BERG, ERICH (HRSG.). Alban Berg. Leben und Werk in Daten und Bilders. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1976. Profusely illustrated. Paperback. 8vo. 257 pp. ISBN 3 458 01894 8. (A good copy). Booknr: 15939. € 9

SUÈR, HENK. De wedstrijdpianist. Abcoude, Uitgeverij Uniepers, 1991. Linnen. Gebonden. 8vo. 119 pp. M.m.v. Wibi Soerjadi. (Zonder bijbehorende CD). (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009068251007) Booknr: 15941. € 7

BUCHNER, ALEXANDER. Handbuch der Musikinstrumente. Hanau/M, Verlag Werner Dausien, 1981. With 413 illustrations (coloured and black-and-white). Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 351 pp. (A very good copy). Über Die Entwicklung der Musikinstrumenten von der Urzeit bis zur Gegenwart; National- und Volksinstrumente; Mechanische Instrumente; Elektrische Instrumente. (ISBN/EAN: 0003768441695) Booknr: 15945. € 15

WINN, JAMES ANDERSON. Unsuspected Eloquence. A history of the Relations between Poetry and Music. New Haven and London, Yale University Press., 1947. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIV,380 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000300026153) Booknr: 15983. € 25

GRESS, FRANK-HARALD & HEINRICH ALBRECHT. Die Geschichte der Jahn-Orgel in der St. Marienkirche zu Pirna. n.p., n.d., Photograph. Folded 4to. 12 pp. Teil I: 1842 - 1960. Teil II: 1967 - 1979. (Good copy). Booknr: 16007. € 6

BROPHY, BRIGID. Mozart The Dramatist. The value of his operas to him, to his age and to us. New York, Da Capo Press, 1988. Paperback. 8vo. 332 pp. (A good copy). Mozarts five most celebrated operas set in the context of the thought and literature of his time. Revised edition. (ISBN/EAN: 0000306803895) Booknr: 16050. € 15

KENTNER, LOUIS. Piano. Naarden, A.J.G. Strengholt's Boeken, 1977. Met foto's en muziekvoorbeelden. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. . 218 pp. (Yehudi Menuhin Music Guides, 1.). Vertaling onder supervisie van en met voorwoord van Daniel Wayenberg. Over het pianospelen (techniek, pedaalgebruik, e.d.), het instrument, de grote componisten van pianomuziek. Goede inleiding. (Goed exemplaar). Booknr: 16051. € 10

LARKIN, COLIN. The Virgin Encyclopedia of Popular Music. Concise edition. London, Virgin Publishing, 1997. Cloth. With dustjacket. Hardbounf. Thick-8vo. 1343 pp. Over 3000 entries. Lemmata including albums/compilations/ bibliography. (A very good copy. Weight over 2 kg.). (ISBN/EAN: 0001852277459) Booknr: 16061. € 25

KLOPPENBURG, W.C.M. De Pedalen van de Piano. Inleiding tot het Pedaalgebruik. Amsterdam, Broekmans & Van Poppel, 1951. Met foto's en muziekvoorbeelden. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 47 pp. (Mooi exemplaar). Booknr: 16126. € 9

OVERBEEKE, EMANUEL. Chopin. De man en zijn muziek. Utrecht, Kwadraat. z.j. (2000?), Rijk geïllustreerd. Kartonnen borden. 8vo. 119 pp. (Mooi ex.) (ISBN/EAN: 0009064813272) Booknr: 16130. € 12

HEK, YOUP VAN 'T. Liedjes van A tot Z. (Met CD). Amsterdam, Thomas Rap, 2003. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo (vierkant). 109 pp. (met CD). (Mooi exemplaar). Al Van 't Heks liedjes, alfabetisch op een rij, mppo vpr, gegeven. Liedjes om te lezen. Met de bijzondere CD: Zeeuws Avontuur. (ISBN/EAN: 0009060052145) Booknr: 16196. € 7

HAUERT, ROGER (PHOTOGRAPHS) & BERNARD GAVOTTY (TEXT). Rubinstein. Genève, Éditions René Kister, 1955. Illustrated. Boards. With dustjacket. Paperback. Large-8vo. 32 pp. (series: Les Grands Interprètes). Dustjacket with defects to margins. Else a good copy. Booknr: 16273. € 10

VELT, CHRIS IN 'T. Over Opera en Opera's. Een inleiding. Utrecht/Antwerpen, Kosmos - Z&K, 1995. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo. 192 pp. Informatieve inleiding voor beginnende operaliefhebber. Voorwoord van Bernard Haitink. (Twee onderstrepingen in inhoudsopgave met pen. Verder een goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0000902152564) Booknr: 16278. € 15

LEEUW, TON DE . Experimentele Muziek. z.p., Algemeene Vereeniging Radio Omroep. z.j., Met figuren, foto's en (uitvouwbare) muziekvoorbeelden. Geniet. 8vo. 32 pp. Een lezingenreeks in het seizoen 1957-'58 voor de A.V.R.O. microfoon gehouden. Booknr: 16410. € 18

GRIEBEL, OTTO & ERWIN SCHULHOFF. Zehn Themen. Originallithographien. (In eiem einmaligen Auflage von 15 numerierten und signierten Exemplaren gedruckt. Die Lithographien wurden von Otto Griebel mit der Hand aquarelliert, diese Exemplar trägt die nr. 4). Heemstede, A-Z produkties. n.d. (1995?), Met tien kleurenlithografieën op de linker pagina's en bijbehorende composities voor piano op de rechter. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo (vierkant). Zonder paginering. (Met CD in rugtasje). Tekst van Werner Herbers en Eric van 't Groenewout. Tien pianostukken van de componist Otto Griebel, voorzien van een kleurenlithogafie door Erwin Schulhoff. (Heel mooi exemplaar). Booknr: 16419. € 45

VALLAS, LÉON. Claude Debussy. His life and works. New York, Dover Publications, 1973. With photogrpahs. Paperback. 8vo. 275 pp. LXXXII pp. with scores (=List of Works). (Unabridged reduplication of the edition, New York 1933). Translated from the French. (Long side chafed; traces of white sticker on wrapper. Inside fine). Booknr: 16426. € 12

LIEVENSE, W. De familie Mozart op bezoek in Nederland. Een reisverslag. Hilversum, Frits A.M. Knuf, 1965. Met 36 paginagrote platen. Paperback. Met stofomslag. 8vo. 48 pp. (Goed exemplaar). Booknr: 16428. € 9

LEEUWEN, JOS VAN (RED.). Sjostakovitsj. Haarlem, J.H. Gottmer, 1987. Geïllustreerd. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 224 pp. (Gottmer componistenreeks). Exemplaar verkeert in nieuwstaat (echter zonder stofomslag).. Booknr: 16507. € 12

LEEUWEN, JOS VAN (RED.). Tsjaikovski. Haarlem, J.H. Gottmer, 1987. Geïllustreerd. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 208 pp. (Gottmer Componistenreeks). (Exemplaar verkeert in mooie staat). Leven en werken van de beroemde Russische componist zijn op toegankelijke, vertellende wijze beschreven door Wilson Strutte, Engels publicist. De Nederlander Jos van Leeuwen voegde daar nog vier hoofdstukken aan toe met systematische gegevens over werken, levensloop, personen en bibliografie, waardoor het mogelijk iets té populaire boek een extra dimensie kreeg. De auteur is een verteller, hij maakt met smaak en kennis van zaken gebruik van de vaak gossip-achtige bronnen, voornamelijk de brieven van Mevr. von Meck en broer Modeste. Het relaas is chronologisch opgebouwd en daardoor soms wat saai, want er werd nu eenmaal veel gereisd en veel werken zijn vergeten. Het is een boek voor de gemiddelde concertbezoeker en muziekliefhebber, en, door de registers, ook van belang voor de insider. (Biblion recensie, Redactie..) (ISBN/EAN: 0009025720293) Booknr: 16510. € 10

LEEUWEN, JOS VAN (RED.). Mozart. Haarlem, J.H. Gottmer, 1986. Geïllustreerd. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 224 pp. (Gottmer componistenreeks). Exemplaar verkeert in nieuwstaat (echter zonder stofomslag).. Booknr: 16511. € 9

LEEUWEN, JOS VAN (RED.). Haydn. Haarlem, J.H. Gottmer, 1988. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 224 pp. (Gottmer componistenreeks). (Mooi exemplaar. Randen en rug stofomslag op plaatsen ontkleurd). Booknr: 16519. € 12

VOETEN, JESSICA.(RED.). Een Nederlands Wonder. Vijftig jaar Holland Festival. 1947 - 1997. Amsterdam, Stichting Holland Festival, 1997. Met talrijke illustratied in kleur en zwart-wit. Halflinnen. Kartonnen borden met reliëf. Gebonden. 4to. 240 pp.. Met bijdragen van Hans Abbing, Jan Blokker en Abram de Swann. (ISBN/EAN: 0009060119851) Booknr: 16598. € 20

GRUBB, SUVI RAJ. Kann der Partitur lesen? fragte Otto Klemperer. Erinnerungen eines Musikproduzenten. Zürich, International Schweizer Verlagshaus, 1986. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbond. 8vo. 297 pp. (A very good copy). In den sechziger Jahre gab es in ganz Europa für viele Künstler der klassischen Musik nu eine Adresse für Schallplatteneinspielungen: EMI/His Masters Voice an der Abbey Road in London. Und der Grund für eine Reise nach London waren zwei Männer. Der legendäre Walter Legge und sein Assistent, der aus Indien emigrierte Suvi Raj Grubb, der von 1963 an die Produktion der Schallplattenaufnahmen überwachte und damit massgeblich zum Erfolg der Künstler und des Label beitrug. Grubb gibt seine Erinnerungen. (ISBN/EAN: 0003726366016) Booknr: 16761. € 15

KOK, AAFJE (RED.) (NEDERLANDSE BACHVERENIGING). Orpheus. Glucks Orfeo, Euridice, Rossi's Orefeo. Utrecht, De Nederlandse Bachvereniging, 2004. Geïllustreerd. Kartonnen borden. Gebonden. 8vo (oblong).97 pp. (Mooi exemplaar). Begeleidend boek bij de uitvoeringen door de Nederlandse Bachvereniging van Orpheus-opera's van Rossi en Gluck. Een mooi document rond het Orpheus-thema, met essays en programmatoelichtingen. (ISBN/EAN: 0009090186883) Booknr: 16762. € 10

NESTJEW, I. Prokofjew. Der Künstler und sein Werk. Berlin, Henschelverlag, 1962. With musical examples. Cloth. Hardbond. 8vo. 449 pp. (Good copy. Cloth brown spotted to margins). Booknr: 16867. € 16

REICH, WILLLI. Alban Berg. Leben und Werk. Zürich, Atlantis Verlag, 1963. With photogrpahs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 214 pp. In German. (A good copy). Booknr: 16881. € 18

CARNER, MOSCO. Alban Berg. The Man and The Work. Mew York, Holmes & Meier Publishers, 1983. With photogrpahs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XX, 314 pp. Second, revised edition. (A fine copy). Booknr: 16882. € 18

VALLAS, LÉON Claude Debussy et son temps. Paris, Éditions Albin Michel, 1958. Wrappers. 8vo. XVIII, 441 pp. A good copy. Booknr: 16910. € 14

SCHOENBERG, ARNOLD. (STEIN, ERWIN (ED.). Arnold Schoenberg. Letters. London, Faber and Faber, 1974. Paperback. 8vo. 309 pp. Index. (A good copy). Booknr: 16911. € 16

CLAYSON, ALAN. Jacques Brel. Chessington, Castle Communications, 1996. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 207 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0001860741366) Booknr: 17023. € 8

(SAITENKLAVIERE). Katalog der Sammlung Alter Misikinstrumenten 1. Teil. Saitenklaviere. Wien, Kunsthistorisches Museum, 1966. With 32 plates. 8vo. 95 pp. (Text). (Führer durch das Kunsthistorisches Museum, Nr. 14). (A very good copy). Booknr: 17096. € 12

WAESBERGHE, JESEPHO SMITS VAN (HRSG.). (SIGNED - GESIGNEERD). Divitiae Musicae Artis (DMA). De Numero Tonorum Litterae Episcopi A. Ad Coepiscopum E. Middae AC Commentum Super Tonos Episcopi E. (ad 1000). Buren, Frits Knuf., 1975. With musical examples and facsimiles. Wrappers. 8vo. 99 pp. Schola Palaeographica Amstelodamensi Conspirante Collectae took the initiative to publish the complete series Divitiae Musicae Artis (DMA): This is volume 1. DMA.A.I: De Numero Tonorum Litterae Episcopi A. Ad Coepiscopum E. Missae AC Commentum Super Tonos Episcopi E. (ad 1000). With an extended dedication, with the signature of the author. (A fine copy). Booknr: 17099. € 25

JANSZ, ERNST & HENNY VRIENTEN. Dit is Alles. De teksten van Doe Maar en andere stukken. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar., 2000. Paperback. 8vo. 150 pp. (Mooi exemplaar). 'Dit is alles' is het definitieve liedtekstboek van Doe Maar, sinds Henny Vrienten, zich bij de band aansloot. Het boek bevat behalve de Doe Maar-teksten van Jansz en Vrienten ook de teksten van hun soloalbums ('Geen ballade', 'Mijn hart slaapt nooit' en 'De overkant'). Uiteraard staan in dit boek ook de teksten van de nieuwe cd 'Klaar'. is dit alles. ga zitten want ik wil 's met je praten ik ben allang niet meer zo blij als toen nee schrik maar niet ik wil je niet verlaten er is iets en ik kan er nix aan doen we komen niets te kort we hebben alles 'n kind 'n huis 'n auto en elkaar maar weet je lieve schat wat het geval is ik zoek iets meer ik weet alleen niet waar is dit alles is dit alles wat er is we zijn nu net een stuk in dertien delen aan 't eind zijn we allemaal de klos en leven trouw het leven van zovelen ik wil iets meer ik wil een beetje los is dit alles is dit alles wat er is (ISBN/EAN: 0009038836961) Booknr: 17111. € 7

BROPHY, BRIGID. Mozart The Dramatist. The value of his operas to him, to his age and to us. New York, Da Capo Press, 1964. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 328 pp. Mozarts five most celebrated operas set in the context of the thought and literature of his time. (Dustjacket a bit worn, else a good copy). Booknr: 17151. € 14

HOURLIER, DOM JACQUES. Entretiens sur la spirutalité du chant grégorien. Solesmes, 1985. Paperback. 8vo. 76 pp. A good copy. Booknr: 17226. € 8

SIERPÍNSKI, ZDZISLAW (ED.).. Karol Szymanowski. An anthology Warsaw, Interpress Publishers, 1986. With many photographs. Boards. Hardbound. 4to. 216 pp. On the Polish composer Szymanowski. Text in English. (Lower spine-end and one margin a bit chafed. Else a good copy). Booknr: 17272. € 20

STUIP, R.E.V. (RED.). Meer dan muziek alleen. In memoriam Kees vellekoop. Hilversum, Verloren, 2004. Geïllustreerd. Paperback. 375 pp. (Serie Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek nr. 20). (Mooi exemplaar). Bundel met bijdragen van collega's. Alle romdom "oude muziek". Diverse aspecten van de middeleeuwse muziek worden behandeld. (ISBN/EAN: 0009065507760) Booknr: 17327. € 14

(FRÖHLICH, MARTIN). Gottfried Semper 1803 - 1879. Baumeister zwischen Revolution und Historismus. München, Callwey Verlag, 1979. With 649 illustraions/photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 355 pp.(Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Institut für Denkmalpflege - Arbeitsstelle Dresden). ISBN 3766705229. (A Good copy) Booknr: 17382. € 45

VERDI, GIUSEPPE. Luisa Miller. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting. z.j., Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 100 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820514) Booknr: 17397. € 6

MOZART, W.A. Die Zauberflöte. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1995. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 80 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820840) Booknr: 17398. € 6

SCHÖNBERG, ARNOLD. Erwartung. Die glückliche Hand. Von heute auf morgen. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 19950824. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 96 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000905082084) Booknr: 17400. € 8

TSJAIKOVSKI, PJOTR ILJITSJ. Mazeppa. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1991. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 104 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820549) Booknr: 17401. € 7

OFFENBACH, JACQUES. Les Brigands. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1992. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo (leporello). 18, 61 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). Booknr: 17408. € 6

STRAUSS, JOHAN Die Fledermaus. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting. z.j., Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 112 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820417) Booknr: 17410. € 6

STRAUSS, RICHARD. Die Frau ohnen Schatten. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1992. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo (oblong). 87 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820492) Booknr: 17413. € 8

SZYMANOWSKI, KAROL. Krol Roger. Koning Roger. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 2000. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 74 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050821200) Booknr: 17416. € 8

JANSEN, GUUS & FRISO HAVERKAMP. Noach. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1994. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 53 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). Booknr: 17417. € 6

STRAVINSKI, IGOR. Bijbelse stukken. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1999. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 96 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050821103) Booknr: 17427. € 8

MASSENET, JULES. Werther. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1996. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 64 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820875) Booknr: 17432. € 8

VERDI, GIUSEPPE. Falstaff. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1994. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo (oblong). 128 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000905082076) Booknr: 17436. € 8

MOZART, W.A. Il re pastore. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1994. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 80 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820727) Booknr: 17437. € 8

JANSSEN, GUUS & FRISO HAVERKAMP. Hier. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 2000. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 95 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050821146) Booknr: 17440. € 7

VELLEKOOP, CORNELIS (SIGNED - GESIGNEERD) Dies ire dies illa. Studien zur frühgeschichte einer Sequenz. Bilthoven, A.B. Creyghton, 1978. Illustrated with pictures and musical examples. Cloth. Gilt lettered. 8vo. 262 pp. (Utrechtse Bijdragen tot de Muziekwetenschap, uitgegeven vanwege het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht). (A fine copy!). Signed by the author, with handwritten dedication. "Der Text des Dies ire, in der Welt des 12. Jahrhunderts entstanden, fängt an mit einer Beschreibung der angsterregenden Ereignisse am Jüngsten Tag. (...) Das Dies ire wurde 1570 offiziell als Sequenz in die Requiem-Messe aufgenommen." (Diese Erforschung beschränkt sich hauptsächlich auf die Frühgeschichte bis ca. 1400, aber weist auch kurz auf die grosse Rolle welche die Sequenz seither gespielt hat). Met opdracht en handtekening van de auteur. Pifferari ist die italienische Bezeichnung für die Hirten aus der Campagna, die um die Weihnachtszeit nach Rom kamen und dort vor den Marien-Bildern musizierten. Als Pifferari gelten die Hirten aus dem Volskergebirge und den Abruzzen, „welche in der Adventszeit ehedem nach Rom kamen, um hier vor den Marienbildern an den Straßenecken mit ihrer wunderlichen Schalmei (piffero), mit Dudelsack (zampogna) und monotonem Gesang zu musizieren. Ihre Lieder und Weisen sind uralt; nach jedem Vers folgt ein Adagio, an dessen Schluss der Piffero mit schrillem Triller einfällt. Die Pifferari, gewöhnlich ein Alter mit Kragenmantel, Spitzhut und dem Dudelsack und ein schwarzlockiger, in ein Fell gehüllter Junge mit der Schalmei, beide Sandalen tragend, gehörten zu den malerischsten Gestalten Roms“ (Meyers Konversationslexikon, 4. Aufl. 1885-1892, hier Bd. 13). Die Pifferari, ein fester Bestandteil des römischen Volkslebens, sind oft beschrieben und bildlich festgehalten worden. Der Komponist Hector Berlioz ließ sich durch die altertümliche Musik der Hirten musikalisch anregen Booknr: 17447. € 35

STRAUSS, JOHAN Die Fledermaus. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting. z.j., 1987. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 68 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820131) Booknr: 17498. € 8

BERLIOZ, HECTOR. Benvenuto Cellini. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1991. Geïllustreerd. Paperback 8vo. 104 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820395) Booknr: 17501. € 8

ROSSINI, GIACCHINO. Le Comte Ory. Mélodrama bouffe en deux actes. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1990. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 87 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000905082031) Booknr: 17505. € 6

SCHNITTKE, ALFRED. Life with an idiot. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1991. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 112 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820476) Booknr: 17506. € 8

ZEMLINSKY, ALEXANDER VON. Der Kreidekreis. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1986. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 101 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820034) Booknr: 17507. € 8

KETTING, OTTO - TOER VAN SCHAIK. Ithaka (De Nederlandse Opera). Zoals Orpheus (Het Nationale Ballet). Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1986. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 96 pp. Openingsprogramma Het Muziektheater. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). Booknr: 17509. € 8

TSJAIKOVSKI, P.I. Jevgeni Onjegin. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1986. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 83 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820028) Booknr: 17510. € 7

MITCHELL, DONALD. Gustav Mahler. The Early Years. London, Rockliff, 1958. Illustrated with musical examples and photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. XVIII, 275 pp. A good copy. Booknr: 17513. € 18

WIEFFERING, F. (GESIGNEERD - SIGNED). Glorieuze orgeldagen. Utrecht, A. Oosthoek, 1965. Met honderd foto's. Paperback. 8vo. 216 pp. (Goed exemplaar). Gesigneerd door de auteur. Over het draaiorgel, en zijn rol in het volksverleden. Booknr: 17550. € 8

HUIJBERS, BERNARD. Bestaan, ik heb je lief. Dertig liederen. Aalsmeer, Dabar-Luyten, 1997. Paperback. 8vo. 100 pp. (Mooi exemplaar). Dertig liederen met muzieknotatie. Een keuze uit zijn repertoire. Bernard Huijbers, bekend geworden als componist en vertolker van eigentijdse religieuze liederen, is al jaren hartochtelijk op zoek naar een nieuw verstaan van wat mensen 'God' plegen te noemen. Deze is voor hem niet langer een persoon, maar een deel van onze werkelijkheid, de grond van ons bestaan, de kracht die ons het leven mogelijk maakt. Zo wil hij HET BESTAAN omarmen en bevechten. Zijn nieuw verworven levensweg heeft hij vorm gegeven in talloze liederen. Enkele daarvan worden nu voor het eerst in druk uitgegeven. Het merendeel van de liederen is eenvoudig zingbaar in religieuze bijeenkomsten, al dan niet ondersteund door een koor. Recensie(s): De bundel bevat dertig recentere liederen van Bernard Huijbers, die overigens eerder al elders gepubliceerd zijn. Huijbers is een van de grote motoren achter de vernieuwing van de kerkmuziek in Nederland en daarbuiten. Tegenwoordig, 75 jaar oud, uit de kerkelijke 'scene' getreden, levend in Frankrijk, is hij nog volop in actie. Als zinzoeker, componist en dichter inspireert hij veel mensen die op moderne wijze religieus willen leven. De teksten die Huijbers schreef of koos gaan niet over God, maar over geloven: geloven dat het leven waarde heeft. Ik vind ze soms wat uitleggerig en soms ook 'geitenwollensokken-achtig'. Maar de melodieën van Huijbers zijn altijd jong. Een goede uitgave. (Biblion recensie, W.M. Speelman.) (ISBN/EAN: 0009064163286) Booknr: 17599. € 8

OOST, GERT (RED.). Klerke-Werk. Liber Amicorum voor Albert de Klerk. Aangeboden ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag op 4 oktober 1992. Utrecht, Nederlands Instituut voor Kerkmuziek - Hogeschool voor de Kunsten, 1992. Met foto's en muzieknotaties. Paperback. 4to. 152 pp. (Met biografie, werkenoverzicht en discografie van De Klerk). Bijdragen van diverse specialisten op het gebied van orgel- en kerkmuziek. Aangevuld met composities (voor orgel) van Kees Weggelaar, Leo van Doeselaar, Wilem Vogel, Hillen en Maurice Pirenne. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009030406860) Booknr: 17603. € 12

LOAF, MEAT & DAVID DALTON. Meat Loaf, to hell and back. An autobiography. New York, Harper Collins Publishers, 1999. Richly illustrated with photographs. Paperback. 8vo. 290 pp. A good copy (ISBN/EAN: 0000060988762) Booknr: 17631. € 16

PARKYN, GEOFF (ED.). U2. Popdossier. Amsterdam, Loeb, uitgevers, 1988. Met talrijke foto's in zwart-wit. Paperback. 4to. 94 pp. Goed exemplaar. (ISBN/EAN: 0009062139671) Booknr: 17649. € 15

HOELTERHOFF, MANUELA. Bartoli bespied. Achter de schermen van de opera. Amsterdam, Cargo, 2000. Met fotokatern. Paperback. 8vo. 271 pp. Een reis van twee jaar met de mezzo-spraan Cecilia Bartoli. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009023453646) Booknr: 17737. € 8

BRÜMMEL, WOLF-DIETRICH & FRIEDRICH VAN BOOTH. Robert Stolz. Een leven in 3/4 maat. Een componist verovert de wereld. Amsterdam, A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij, 1967. Me tientallen zwart-wit foto's. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 199 pp. (met register). Een biografie in woord en beeld. (Omslag aan achterzijde wat gebruind. Een goed exemplaar). Robert Stolz (Graz, 25 augustus 1880 - West-Berlijn, 27 juni 1975) was een Oostenrijks componist en dirigent. Hij schreef meer dan 60 operettes en talrijke filmmuziek. Hij wordt nog steeds de koning van de Weense operette genoemd. Vele nu nog bekende en geliefde "schlagers" kwamen van zijn hand, bijvoorbeeld: "Adieu, mein kleiner Gardeoffizier", "Du sollst der Kaiser meiner Seele sein", "Im Prater blüh'n wieder die Bäume" en "Zwei Herzen im Dreivierteltakt". Robert Stolz bleef tot op hoge leeftijd actief in de muziek en heeft ook vele televisieoptredens gedaan samen met de tenor Rudolf Schock. Booknr: 17826. € 10

KATALOG. Bielefelder Katalog 2006. Klassik. Bild- und Tonträger, Hörbücher. Nürnberg, New Media Verlag, 2006. With CD-Rom. Paperback. 4to. 1676 pp. (A very good copy). Europas grösstes Nachschlagwerk für Klassik-Tonträger mit unübertroffener Datenqualität. Rund 46.000 Einträge, über 4450 Neueinträge, über 1500 Hörnbücher. (ISBN/EAN: 0003926886447) Booknr: 17867. € 15

ROSE, BERNARD & JAMES ELLISON. Immortal Beloved. Het verbrgen liefdeleven van Ludwig van Beethoven. 's-Gravenhage, BZZTôH, 1995. Paperback. 8vo. 207 pp. Mooi exemplaar. (ISBN/EAN: 0009055011975) Booknr: 17894. € 6

KOP, G.C. Studiën over mens en klavier. Bijdrage tot de kennis van de musicerende persoon. Amsterdam, Allert de Lange, 1950. Linnen. Gebonden. 8vo. 91 pp. (Katern met composities in rugtasje). De auteur legt een accent op de vingeroefeningen, de manuale zijde van de techniek, belangrijk voor de technische vorming van de pianist. (Rug wat ontkleurd, verder een goede exemplaar). Booknr: 17944. € 7

KUTSCH, K.J. & LEO RIEMENS. Unvergängliche Stimmen. Sängerlexikon. München - Bern, Francke Verlag, 1975. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 731 pp. Biographien berühmter Sängerinnen und Sänger. Die grosse Edition! (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003772011454) Booknr: 18030. € 20

THE ROLLING STONES). Rolling Stones Complete. London, E.M.I. Music Publishing, 1981. With full scores and photographs. Paperback. 8vo. 180 & 193 pp. (A good copy!). "Words and Music to 193 Stones songs, plus a lyric section, discography and many photographs". First edition. (ISBN/EAN: 0000711900973) Booknr: 18048. € 19

PELGER, LIES & RENÉE WAALE.(RED.). De mooiste liedjes van Louis Davids. Amsterdam, De Harmonie, 1980. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 216 pp. (Randen rug met lichte slijtplekken. Verder een goed exemplaar). Keuze uit zijn liedjes met commentaar. Bijna vanzelf ga je zitten neurien als je dit boek leest: De olieman heeft een Fordje opgedaan, Naar buiten, Had je niet die mooie blauwe oogen etc. Maar terwijl je alleen de refreintjes uit je hoofd kent, krijg je hier de hele tekst onder ogen. Aan de liedjes gaat een informatieve, hoewel misschien hier en daar aanvechtbare inleiding vooraf en erna volgen annotaties, waarin woorden worden verklaard en toespelingen, voor zover nog als zodanig te herkennen, worden verduidelijkt. Het bijzonder fraaie, veelkleurige omslag en de heldere typografie maken van dit boek ook uiterlijk een begerenswaardig bezit. (NBD|Biblion recensie, Dick Welsink). (ISBN/EAN: 0009061690617) Booknr: 18077. € 6

MANN, WILLIAM. The Operas of Mozart. London, Cassell, 1977. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 656 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000304293814) Booknr: 18128. € 22

LINDLAR, HEINRICH (HRSG.) & (FORTNER, WOLFGANG). Wolfgang Fortner. Eine Monographie. Werkanalysen, Aufsätze, Offene Briefe 1950 - 1959. Rhein, Musikverlag Rodenkirchen, 1960. With musical examples and facsimiles. Paperback. 8vo. 160 pp. (Schriften zur deutschen Musik der Gegenwart, 4). (A good copy). Wolfgang Fortner (Leipzig, 12 oktober 1907 - Heidelberg, 5 september 1987) was een Duits componist en dirigent. In 1935-1936 stichtte Fortner het Heidelbergs Kamerorkest, waarmee hij moderne muziek van zichzelf en anderen uitvoerde. Hij reisde voor concerten naar Scandinavië, Nederland en Griekenland. In dat jaar nam hij de leiding van het orkest van de Hitlerjugend te Heidelberg. In 1940 werd hij soldaat bij de medische dienst. In 1941 werd hij lid van de NSDAP met nummer 7818245.[1] In dat jaar gaf hij het Heidelberger Liederbuchs für den genesenden Soldaten uit, maar zonder eigen composities. Na de oorlog: Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij als meeloper aangeduid. In 1954 werd hij professor voor compositie, eerst aan de Nordwestdeutsche Musikakademie Detmold, vanaf 1957 tot zijn emeritaat in 1973 aan de Hochschule für Musik Freiburg te Freiburg im Breisgau. Onder zijn leerlingen noemen wij de componisten Günther Becker, Arthur Dangel, Friedhelm Döhl, Hans Ulrich Engelmann, Diego H. Feinstein, Peter Förtig, Volkmar Fritsche, Hans Werner Henze, Milko Kelemen, Rudolf Kelterborn, Karl Michael Komma, Arghyris Kounadis, Ton de Kruyf, Uwe Lohrmann, Wolfgang Ludewig, Bruce MacCombie, Roland Moser, Diether de la Motte, Nam June Paik, Graciela Paraskevaídis, Robert HP Platz, Rolf Riehm, Wolfgang Rihm, Griffith Rose, Mauricio Rosenmann, Dieter Schönbach, Rolf Schweizer, Manfred Stahnke, Henk Stam, Peter Westergaard, Hans Zender, Bernd Alois Zimmermann, Heinz Werner Zimmermann, de dirigenten Thomas Baldner en Arturo Tamayo en de vertaler Hans Wollschläger. Booknr: 18132. € 10

CHAILLEY, JACQUES. Histoire Musicale du Moyen Age. Paris, Presses Universitaires de France, 1950. Paperback. 8vo. 355 pp. A good copy. Booknr: 18134. € 16

DIJK, HANS VAN (RED.). Mémoires Jan van Gilse. (1917 - 1922). Zutphen., Walburg Pers, 2003. Kartonnen borden. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 635 pp. (Mooi exemplaar). Jan Pieter Hendrik van Gilse (1881-1944) mag gerekend worden tot Nederlands belangrijkste componisten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Als dirigent was hij te gast bij alle Nederlandse symfonieorkesten van zijn tijd; ook trad hij veel in het buitenland op. Bij het Utrechts Stedelijk Orkest was hij chef-dirigent van 1917 tot 1922. Hij beperkte zich daar niet tot artistieke taken maar deed ook in sociaal en maatschappelijk opzicht zeer veel voor de status van zijn orkestleden. Van Gilse was initiatiefnemer tot en mede-oprichter van het 'Genootschap van Nederlandse Componisten', het BUMA en enkele instellingen tot propaganda van Nederlandse muziek. Tijdens de oorlogsjaren was hij een der kopstukken in het kunstenaarsverzet. Zijn Memoires zijn meer dan het verslag van een periode uit een veelzijdig artistiek leven. Zij geven een uniek en kleurrijk beeld van een belangrijk stuk Nederlandse cultuurgeschiedenis tussen 1900 en 1932. Van Gilse beschrijft als persoonlijk bij de feiten betrokken getuige de zaken die hem aan het hart gaan: het muziekleven, de orkesten, de mensen. Hij plaatst zijn onderwerpen in een brede context en lardeert deze met tientallen uitwijdingen en kostelijke anekdotes, variërend van politiek tot psychologische beschouwingen over vriend en vijand. Een belangrijke plaats geeft hij zijn conflict met de muziekcriticus Willem Pijper, dat - mede wegens de inerte houding van zijn orkestbestuur - tot zijn vertrek uit Utrecht leidde. (ISBN/EAN: 0000905730225) Booknr: 18183. € 18

BOKUM, JAN TEN. Jan Brandts Buys. 1868 -1933. componist. Een Nederlander in Oostenrijk. Zutphen, Walburg Pers, 2003. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 304 pp. (Mooi exemplaar). De Nederlandse componist Jan Brandts Buys (1868-1933) schreef muziek voor een breed publiek, maar succes oogstte hij vooral buiten zijn eigen land. In deze kleurrijke biografie ontrukt musicoloog Jan ten Bokum de componist Brandts Buys aan de vergetelheid. Een componist spreekt vooral via de muziek. Veel aandacht gaat dan ook uit naar de werken van Brandts Buys. Met name de kamermuziek en opera's, zoals zijn bekendste komische opera 'Die Schneider von Schönau', zijn rijk geïllustreerd met voorbeelden. De heldere uitleg van muzikaal jargon maakt dit boek voor iedereen toegankelijk. De levenswandel van Brandts Buys voert van zijn geboortestad Zutphen via Frankfurt, het bruisende Wenen, waar traditionele en progressieve stromingen in de muziek tegen elkaar opbotsen, naar Salzburg en het rustige Dubrovnik. We leren niet alleen de mens achter de componist kennen - een introverte man, die zijn onzekerheid achter een façade van grand seigneur van de belle époque verbergt. Dit boek schetst ook een interessant sfeerbeeld van het culturele leven in Europa rond het fin de siècle. Dr. Jan ten Bokum (1942) studeerde muziekwetenschap en piano en promoveerde in 1972 op een proefschrift over de Nederlandse componist Johannes Gijsbertus Bastiaans en de Nederlandse Bachrenaissance in de 19de eeuw. Van zijn hand verscheen een boek over Muziek in de IJsselsteden en diverse artikelen in vakbladen en muziekencyclopedieën. Jan Brandts Buys (1868-1933) is een weinig bekende componist uit Zutphen die van 1892 tot 1933 in Oostenrijk woonde en werkte. Daar stond hij bekend als een "Altmeister", een componist die in ouderwetse stijl schreef. In de standaardwerken (Grove; Reeser) vallen hem nietszeggende stukjes ten deel. Slechts een enkele compositie is op cd verschenen en in druk is maar een pianostuk leverbaar. Maar bladmuziek van een groot aantal composities zijn wel in de betere muziekbibliotheek te vinden. Toch componeerde Brandts Buys misschien wel de succesvolste Nederlandse opera uit de geschiedenis: 'Die Schneider von Schonau' uit 1915. Zeventig operahuizen hebben deze komische opera op de planken gebracht. Dat was een belangrijke reden voor de musicoloog Jan ten Bokum om een biografie van Brandts Buys te schrijven. Hierin behandelt hij leven en werk afzonderlijk. Beide zijn uitstekend beschreven met veel aandacht voor historische en sociale omstandigheden. Voor een goed begrip van de werkbesprekingen is enige kennis van muziektheorie nodig, ongeveer zoveel als in gedegen toelichtingen van orkestseries. De biografie bevat een uitputtende werkenlijst en een persoonsregister. Paperback met zwartwitfoto's; kleine druk. (Martin Kaaij). (ISBN/EAN: 0009057302365) Booknr: 18184. € 16

MARTIN, RUSSEL. Beethovens haar. Amsterdam, Manteau - Anthos, 2000. Paperback. 8vo. 271 pp. Mooi exemplaar. (ISBN/EAN: 0009076341931) Booknr: 18238. € 12

ROVAART, M.C. VAN DE. De Koordirigent. Hilversum, Harmonia-Uitgave. z.j., Geïllustreerd. Frontispiece portret auteur. Halflinnen. 8vo. 180 p. Vollledige "handleiding" voor de koordirigent: over onderwerpen als maatslag, inzet, fermate, recitatieven, registers der stemmen, zang en spraak, accentuatie, voorbereiding, repetitie, a cappele zingen, oratoria, operette, solisten, orkest, uitspraak Latijn. Booknr: 18318. € 12

HONGRE, BRUNO & PAUL LIDSKY. L 'Univers de Jacques Brel. Pari, L'Harmattan, 1998. Paperback. 8vo. 126 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0002738467458) Booknr: 18321. € 7

WHITTAKER, W. GILLIES. The Cantates of Johann Sebastian Bach. Sacred and Secular. Volume I and II. London New York Toronto, Oxford University Press, 1978. Complete in 2 volumes. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XIV, 717; 762 pp. Spines a bot discoulered. Else a good set. (ISBN/EAN: 0000019315238) Booknr: 18324. € 60

(COMMISSIE VOOR DE KERKMUZIEK VAN DE NEDERLANDSE HERVORMDE KERK). Orgel- of pianobegeleiding Liedboek voor de Kerken. z.p., z.j., In 10 katernen. Geniet. 4to. ± 160 pp. Oplopend tot deel 10 worden van de eerste 166 gezangen uit het Liedboek voor de Kerken zettingen gepresenteerd bij de melodieën van de gezangen. Zettingen o.m. van M. Kooy, W. Vogel, J. Geraedts. (Goede set) Booknr: 18394. € 40

KUNST, JAAP. Ethnomusicology. A study of its nature, its problems, methods and representative personalities to which is added a bibliography + Supplement to the third edition of Ethnomusicology The Hague, Martinus Nijhoff, 1959. In 2 volumes. With 64 photographs. Paperback. 8vo. I : X, 303pp. II: 46 pp. Third edition. The wrapper with photographs has been strenghened with cellotape. Booknr: 18396. € 20

KUNST, JAAP. De volken van den Indischen Archipel. Leiden, E.J. Brill, 1946. Met 27 afbeeldingen en uitvouwbare topografische kaart. Paperback. 8vo. 8 pp. (tekst). Jaap Kunst - muziekethnoloog- was Algemeen conservator van de Afdeling Culturele en Psychische Anthropologie van het Indisch Instituut te Amsterdam. (Brill-uitgave in goede staat). Booknr: 18397. € 8

MATTHEWS, BETTY. The Organs and Organists of Exeter Cathedral. Exeter, Dean and Chapter of The Cathedral Church of St. Peter . n.d., Illustrated. Wrappers. 8vo. 30 pp. Booknr: 18398. € 12

LINDLAR, HEINRICH (HRSG.). Hermann Reutter. Werk und Wirken. Festschrift der Freunde. Mainz London Paris New York, B. Schott's Söhne, 1965. With 2 plates. Paperback. 8vo. 119 pp. Inhaltverzeidhnis: Erinnerungen, Sprache und Musik im Werke Hermann Reutters, Reutters Liedschaffen, das Chorwerk, die Bühnenwerke, Acht Klavierkonzerte, Klavier-, Kammer- und Orchestwerke, (...). (A fine copy). Hermann Reutter (17 June 1900 in Stuttgart - 1 January 1985 in Heidenheim an der Brenz) was a German composer and pianist. Booknr: 18456. € 18

BARBIER, JEAN-JOËL. Au piano avec Erik Satie. Garamont, Librairie Ségiuier - Vagabondes, 1986. Paperback. 8vo. 219 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0002906284114) Booknr: 18458. € 15

BÉRANGER, P.- J. DE. Chansons de P.- J. de Béranger. Anciennes et posthumes. Nouvelle édition populaire. Paris, Perrotin, Librairie / Le Chevalier, Libraire, 1866. With 161 illustrations/lithographs and vignettes. Original red cloth. Gilt lettered. Hardbound. Large-8vo. VIII, 648 pp. (gilt edged) Ornée de 161 dessins inédits et de vignettes nombreuses. (A good copy). Booknr: 18464. € 95

SCHOTT, HOWARD. Playing the harpsichord. London and Boston, Faber and Faber., 1971. With musical examples and photographs. Paperback. 8vo. 223 pp. (A good copy. Spine discoloured). With a new introduction. (ISBN/EAN: 0000571113753) Booknr: 18483. € 14

NEUPERT, HANNS. The chavichord. Kassel Basel London Paris New York, Bärenreiter, 1965. VII pp. with plates. Wrappers. 8vo. 80 pp. Translated in English from the second German edition. (A good copy). Booknr: 18484. € 18

SCHOTT, HOWARD. Cembalo spielen. Cembalomusik, Spieltechnik, Instrumentkunde. München Zürich, Artemis Verlag, 1983. With musical examples and photographs. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 264 pp. Aus dem Englischen übertragen, mit einer Bibliographie. (Only)In the bibliography some annotations with pencil and marker. Else a good copy). (ISBN/EAN: 0003760819850) Booknr: 18487. € 20

BILLETER, BENHARD. Anweisung zum Stimmen von Tasteninstrumenten in verschiedenen Temperaturen. Kassel, Verlag Merseburger, 1982. With musical examples. Paperback. 8vo. 40 pp. Zweite, verbesserte Auflage. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003875371607) Booknr: 18493. € 10

HUBBART, FRANK. Harpsichord Regulating and Repairing. Boston, Tuners Supply Inc., 1981. Illustrated. Paperback. 8vo. 48 pp. A good copy. Booknr: 18495. € 18

FISCHER, J. CREE. Piano Tuning. A Simple and Accurate Method for Amateurs. New York, Dover Publications, 1975. Illustrated. Paperback. 8vo. 201 pp. (Reduplication of the work originally published in Philadephia in 1907). (A good copy). (ISBN/EAN: 0000486232670) Booknr: 18500. € 9

MATTHAY, TOBIAS. First principles of pianoforte playing. (Being an extract from the authors "The Act of Touch"). London, Bosworth & Co, 1905. Illustrated. Paperback. 8vo. VIII, 128 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000486232670) Booknr: 18501. € 15

HOLLFELDER, PETER. Das grosse Handbuch der Klaviermusik. Historische Entwicklungen, Komponisten mit Biographien und Verzeichnissen, Nationale Schulen. Wilhelmshaven, Florian Noetzel Verlag, 1996. Cloth. Hardbound. Without dustjacket. 8vo. 1457 pp. (A good copy). Ein Standardwerk über die Welt der Klaviermusik: das große Handbuch der Klaviermusik ist das Ergebnis 15-jähriger Recherchen über die Entwicklung und Literatur der Klaviermusik von den Anfängen der Musik für Tasteninstrumente im 14. Jahrhundert bis zur jüngsten Gegenwart. Nach kurzgefaßten musikgeschichtlichen Würdigungen der einzelnen Jahrhunderte, Epochen und Länder werden die Komponisten von Klaviermusik in chronologischer Folge mit Kurzbiographien und Verzeichnissen ihrer Klavierwerke zu zwei und vier Händen, für zwei Klaviere sowie für Klavier und Orchester mit Entstehungs- und Erscheinungsjahren vorgestellt. Herausragenden Komponisten ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem neben Lebenslauf und Werkverzeichnis auch ihre Bedeutung für die Entwicklung der Klaviermusik dargestellt und eine ausgiebige Bibliographie zur weiteren Vertiefung angeboten wird. Bei Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts verweisen die Werkverzeichnisse überdies auf die Gattung Kammermusik mit Klavier(ab drei Spieler). Enge Zusammenarbeit mit europäischen und außereuropäischen Musikverlagen, Komponistenverbände, Music Information Centers, Universitäten, Musikbibliotheken und Autoren ermöglicht erstmals eine annähernd lückenlose Erfassung der Klaviermusik aller nationalen Schulen der Welt. (ISBN/EAN: 0003930656493) Booknr: 18555. € 14

CHAILLEY, JACQUES. Histoire Musicale du Moyen Age. Paris, Presses Universitaires de France, 1950. Paperback. 8vo. 355 pp. A good copy. Booknr: 18558. € 15

WIECK, FRIEDRICH. Klavier und Gesang. Didaktisches und Polemisches. Leipzig, Verlag von Leuchart, 1878. Contemporary halfcloth. Mardbled boards. Hardbound. 8vo. 195 pp. Friedrich Wieck (1785 - 1873) was a pianist and musical teacher. He was the father of Clara Wieck. Mendelssohn endeavoured to secure him as professor of the pianoforte in the Leipzig Conservatory, without success. He embodied his views on the pianoforte and singing in a pamphlet entitled "Clavier und Gesang" (1853, 2nd ed. 1875; third ed. 1878). Among Wiecks pupils may be mentioned Hans von Bülow. But his daughter Clara was his best pupil and his greatest glory. He caused her much unhappiness however by his subborn opposition to her marriage to Robert Schumann. (Signature of musicologist Wouter Paap on first free endpaper; a good copy). Booknr: 18561. € 85

SILVA, ANIL DE (HRSG.). Mensch und Musik im Spiegel der Kunst. I und II. Luzern/Freudenstadt, Kunstkreis-Verlag, 1966. In 2 uniform volumes. Illustrated with plates in colour and black-and-white. Paperback. 4to (oblong). 103 pp. A good set. Booknr: 18569. € 12

ARNOLD, F.T. The Art of Accompaniment from a thorough-bass as practised in the XVIIth & XVIIIth Century. Volume I and II. New York, Dover Publications, 1965. Complete in 2 uniform volumes. With musical examples. Paperback. 8vo. XXV, 918 pp. (A good set). Booknr: 18583. € 35

RIEDEL, FRIEDRICH WILHELM. Quellenkundliche Beiträge zur Geschichte der Musik für Tasteninstrumente in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Kassel Basel, Bärenreiter-Verlag, 1960. Paperback. 8vo. 224 pp. (Schriften des Landesinstituts für Musikforschung Kiel, Band 10). (A fine copy). Uit de bibliotheek van Gerrit Vellekoop, grondlegger van de goede, pedagogische blokfluitles op school, en schrijver van een aantal voortreffelijke blokfluit/AMV-methodes, tevens oprichter van de Vereniging voor Huismuziek. Met zijn exlibris. From the library of Gerrit Vellekoop, author of magnificent recorder methods for educational purposes. Founder of the "Vereniging voor Huismuziek". With his exlibris. Booknr: 18586. € 25

MISCHIATI, OSCAR. L ' organo della chiesa di San Marco a Milano. Milano, 1975. With 15 plates. Paperback. 8vo. 62 pp. )A very good copy). Booknr: 18663. € 18

LOVISA, FABIAN R. Musikkritik im Nationalsozialismus. Die Rolle deutschsprachiger Musikzeitschriften 1920 - 1945. Laaber, Laaber-Verlag, 1993. With a few illustrations and facsimiles. Boards. Hardbound. 8vo. 434 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0003890072933) Booknr: 18682. € 45

DAVIS, LAURENCE. The Gallic Muse. London, J.M. Dents & Sons, 1967. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXV, 230 pp. The period covered here is from 1865 to 1965 and presents a series of French composers: Fauré, Duparc, Debussy, Satie, Ravel and Poulenc. (A good copy). Booknr: 18686. € 12

BÜCHNER, GEORG. Woyzeck. Leipzig, Insel-Verlag, 1984. Nach den Handschriften neu hergestellt und kommentiert von Henri Poschmann. Erste Auflage. (Good copy). Libretto. Booknr: 18782. € 8

ROYEN, H.J. (ED.). Historie en kroniek van het Concertgebouworkest 1888 - 1988. Deel I: Voorgeschiedenis / 1888-1945; Deel II: 1945-1988. Zutphen, De Walburg Pers. 1988 - 1989., In 2 volumes. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 254, 286 pp. (text in 2 columns). An interesting set on the history of the Concertgebouw, its orchestra and its conductors. (Top of spine of volume 2 lightly bumped). Booknr: 18786. € 25

ECK, TON VAN, BOOGAARTS, LOOYENGA, ARJEN & PAUL MOREL (ED.). Het Smits-orgel in De Duif. Amsterdam, Vereniging Vrienden van Stadsherstel, 2006. Met tientallen afbeeldingen. Paperback. 8vo (vierkant). 92 pp. Nieuwsbrief nr. 62/september 2006). Over: Bouw en restauraties, Nabloei van de barok: het orgelfront in de Duif (met voorbeelden van andere creaties van Smits). Bijlagen. (Mooi exemplaar). Booknr: 18858. € 8

RICHTER, MAX. Moderne Orgelspielanlagen in Wort und Bild nebst einer kurzen Erläuterung der heutigen Orgelregister zum Studium für angehende Organisten. Leipzig, Verlag von Paul de Wit, 1906. With plates and musical examples. Original cloth. Hardbound. 4to. 86 pp. (with Register). Complete with 5 folded plates in rear pocket. (Spine ends with small defects; else a good antiquarian copy). Vorwort: "Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich im Orgelbau ein Mächtiger Umschwung vollzogen: man verliess das System der mechanischen Spielbahrkeit einer Orgel und ging zur sogenannten reinen Pneumatik über. (...) Durch die Annahme der Pneumatik ist aber eine so grosse Vielgestaltigkeit entstanden, dass die Frage nach Vereinheitlichung in der Anlage letzgenannter Einrichtingen als beinahe akut bezeichnet werden muss. Meinem Bestreben, diese Einheit anbahnen zu helfen, d.h. allgemein geltente Grundsätze für die Masse der Klaviaturen, für die Form una Anbringung der Vorwort: "Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich im Orgelbau ein Mächtiger Umschwung vollzogen: man verliess das System der mechanischen Spielbahrkeit einer Orgel und ging zur sogenannten reinen Pneumatik über. (...) Durch die Annahme der Pneumatik ist aber eine so grosse Vielgestaltigkeit entstanden, dass die Frage nach Vereinheitlichung in der Anlage letzgenannter Einrichtingen als beinahe akut bezeichnet werden muss. Meinem Bestreben, diese Einheit anbahnen zu helfen, d.h. allgemein geltente Grundsätze für die Masse der Klaviaturen, für die Form una Anbringung der Registerzüge und Spielhilften zu schaffen, sind die nachfolgenden Darlegungen zuzuschreiben." (Spine ends with small defects; else a good antiquarian copy).Registerzüge und Spielhilften zu schaffen, sind die nachfolgenden Darlegungen zuzuschreiben." Vorwort: "Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich im Orgelbau ein Mächtiger Umschwung vollzogen: man verliess das System der mechanischen Spielbahrkeit einer Orgel und ging zur sogenannten reinen Pneumatik über. (...) Durch die Annahme der Pneumatik ist aber eine so grosse Vielgestaltigkeit entstanden, dass die Frage nach Vereinheitlichung in der Anlage letzgenannter Einrichtingen als beinahe akut bezeichnet werden muss. Meinem Bestreben, diese Einheit anbahnen zu helfen, d.h. allgemein geltente Grundsätze für die Masse der Klaviaturen, für die Form una Anbringung der Registerzüge und Spielhilften zu schaffen, sind die nachfolgenden Darlegungen zuzuschreiben." Booknr: 18870. € 45

ACQUOY, J.G.R. Middeleeuwsche Geestelijke Liederen en Leisen. Met eene Klavier-Begeleiding naar den aard hunner tonen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. Paperback. 4to. XII, 56 pp. Vierentwintig liederen en leisen met pianobegeleiding en inleiding. (Het omslag is los en mist de rug. De katernen missen onderling verband. Binnenwerk in goede staat). Booknr: 18928. € 35

WOLF, JOHANNES. 25 driestemmige oud-Nederlandsche liederen uit het einde der vijftiende eeuw. Amsterdam - Leipzig, G. Alsbach & Cie - Breitkopf & Härtel, 1910. Halflinnen. Papieren borden. 4to. 35 pp. (Uitgave XXX der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis). "Naar den Codex London Britisch Museum Add. Mss. 35087. Met muzieknotatie voor drie stemmen. Inleiding in Duits/Deutsch en Nederlands. (Goed exemplaar). Booknr: 18929. € 18

ROBERTY, MARC. Eric Clapton. (Deutsche Auflage). Rastatt, Omnibus Press, 1990. Illustrated. Paperback. 4to. 127 pp. German edition/Deutsche Auflage. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003811830767) Booknr: 18932. € 9

TORCHI, LUIGI. L 'arte Musicale in Italia dal secolo XIV al XVIII. Volume III. Nuova Serie. Composizioni per organo o cembalo. Milano, G. Ricordi & C., Full score. Red decorated cloth. Hardbound. 4to. 438 pp. Number 103034. (L'Arte Musicale Italia. Pubblicazione nazionale delle più importanti opere musicali italiane dal secolo XIV al XVIII, tratte da codici, antichi manoscritti ed edizioni primitive, scelte, trascritte in notazione moderna, messe in partitura, armonizzate ed annotate da Luifi Torchi). (A fine copy). Booknr: 18936. € 85

TORCHI, LUIGI. L 'arte Musicale in Italia dal secolo XIV al XVIII. Volume VI. Nuova Serie. La musica scenica. Secolo XVII. L'Opera in Musica - Il Poema sinfonico-drammatico in genere rappresentativo. Milano, G. Ricordi & C., Full score. Red decorated cloth. Hardbound. 4to. 239 pp. (cardbord slipcase). Number 109115. (L'Arte Musicale Italia. Pubblicazione nazionale delle più importanti opere musicali italiane dal secolo XIV al XVIII, tratte da codici, antichi manoscritti ed edizioni primitive, scelte, trascritte in notazione moderna, messe in partitura, armonizzate ed annotate da Luifi Torchi). (A fine copy). Booknr: 18938. € 75

MÖLLER, MAX & MAX MÖLLER. Italiaansche Vioolbouw. Van Gaspar da Salo tot Pressenda. Beknopt overzicht van ontstaan en ontwikkeling der vioolbouwkunst in Italië. Amsterdam, Max Möller N.V., 1938. 39 plates with violins photographed from three directions (front, side, back). Cloth. With dustjacket (!) Hardbound. 8vo. 61 pp. Overview of the old Italian violin-building in accordance with violins from the own collection of father and son Möller, famous Dutch violin-builders. Published by occasion of the 25th anniversary of their business. Limited edition of 1000 copies; this is number 809. (A fine copy). Booknr: 18953. € 325

ERNST, FRIEDRICH. Bach und das Pianoforte. Frankfurt am Main, Verlag Das Musikinstrument. n.d., Paperback. 8vo. 23 pp. (Schriftenreihe Das Musikinstrument, 6). (Good copy!). Booknr: 18962. € 14

OVERATH, JOHANNES, HRSG. Misices Aptatio. Liber Annuarius - 1984/1985 - Jahrbuch. Köln, Institut für hymnolische und musikethnologische Studien, 1985. Paperback. 8vo. 355 pp. "Beiträge über die geistigen und künstlerischen Grundlagen der europäischen Musikkultur". With contributions by specialists on religious music/ church music: Orgelkunst, Cantus Romanus, Kyrillos und Methodius in der Musikgeschichte, Gregorianischer Choral, Gregorianik, Gregorianische Musik, Liturgie und Tonkunst, etc. (A good copy). Booknr: 19016. € 15

MEFFEN, JOHN. A Guide to Tuning Musical Instruments. London, David & Charles, 1982. With photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 160 pp. Tuning keyboard instruments, brass and woodwind instruments, stringed instruments and percussion. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000715381695) Booknr: 19107. € 20

ARION. Arion. Sammlung ausgelesener Gesangstücke mit Begleitung des Piano-forte. 13 - 18 Heft. Dritter Band. Branuschweig, Fr. Busse. n.d. (± 1935)., Full score. Paperback. 8vo (oblong). 119 pp. Spine lacks (Hinges weak. Pages throughout brown spotted). Booknr: 19115. € 35

HERRMANN, E. Rare Violins. Meistergeigen 1927-28. Berlin - New York, Emil Herrmann, Titlepage + 49 pp. with photographs of violins and violas; three views from different positions of each instrument. On each page the name of the violin builder and the name of the (famous) former owner of the string instrument. In grey portfolio. Catalogue of the legendary colection of string instruments of Emil Herrmann (1888- 1963). The set is possibly incomplete. All plates loose in portfolio. (A good set). Booknr: 19117. € 85

GOLSTEIJN, JIP. Popscore. Tien jaar popjournalistiek. Interviews en reportages. Amsterdam, TeleBoek, 1979. Met foto's. Paperback. 8vo. 299 pp. Alle groten van de popmuziek (hier zo'40 in getal) moesten geloven aan Jip Golsteijn! Booknr: 19118. € 8

BOUDEWIJNS, LEO. De geest van Maju. Muziekverhalen anekdotes uit de platen- en CD-wereld. Baarn, De Prom, 2001. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 174 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009068017438) Booknr: 19151. € 7

VRIESLANDER, OTTO. Carl Philipp Emanuel Bach. München, R. Piper Verlag, 1923. Illustrated with portraits, facsimiles and (folded) musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 176 pp. ( Spine discoloured. Else a good copy). Booknr: 19169. € 15

FRIEDRICH, OTTO. Glenn Gould. A life in variations. New York, Vintage Books, 1989. Illustrated. Paperback. 8vo. XVII, 441 pp. Wrapper with traces of fold. (ISBN/EAN: 0000679732071) Booknr: 19172. € 14

DEBUSSY, CLAUDE. Pelléas et Mélissande. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1993. Geïllustreerd. Paperback 8vo. 88 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820603) Booknr: 19181. € 8

ROSSINI, GIOACCHINO. Il Barbiere di Siviglia Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1989. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 104 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820212) Booknr: 19183. € 7

MONTEVERDI, CLAUDIO. L'Incoronazione di Poppea. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1993. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 128 pp. Programmaboek. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Omslag met wat kleine gebreken. Verder een mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820700) Booknr: 19191. € 8

VERDI, GIUSEPPE. Don Carlos. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1987. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 92 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009030820158) Booknr: 19194. € 8

BUSONI, FERRUCCIO. Doctor Faust. Amsterdam, De Nederlandse Opera Stichting, 1987. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo. 99 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009050820115) Booknr: 19195. € 8

GILBERT & SULLIVAN. The Mikado. Enschede, Nationale Reisopera, 2004. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 8vo (oblong). 51 pp. Programmaboek van de Nederlandse Opera. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). Booknr: 19198. € 8

MONTEVERDI, CLAUDIO. Combattimenti Enschede, Nationale Reisopera, 1998. Geïllustreerd. Paperback. 8vo 52 pp. Programmaboek. Inhoud: 1. Enkele essays m.b.t. de uit te voeren opera, 2. De korte inhoud van de opera; 3. Het libretto. (Mooi exemplaar). Booknr: 19199. € 8

FISCHER-DISKAU, DIETRICH. Fern die Klage des Fauns. Claude Debussy und seine Welt. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1993. With illustatins and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 493 pp. A very good copy. (ISBN/EAN: 0003421066515) Booknr: 19222. € 18

KLOTZ, HANS. Das Buch von der Orgel. Über Wesen und Aufbau des Orgelwerkes, Orgelphlege und Orgelspiel. Kassel Basel Paris London, Bärenreiter-Verlag, 1988. With 12 plates and many illustrations. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 242 pp. Zehnte, neu bearbeitete Auflage. (A fine copy). Booknr: 19234. € 12

HINDEMITH. Aufgaben für Harmonieschüler (Traditional Harmony).. Mainz, B. Schott's Sohne, 1949. With musical examples. Paperback. 8vo. 213 pp. A good copy. Booknr: 19351. € 12

STUDER, WAYNE. Rock on the wild side. Gay Male Images in Popular Music of the Rock Era. San Francisco, Leyland Publications, 1994. Illustrated. Paperback. 8vo. 287 pp. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000943595460) Booknr: 19489. € 8

LARKIN, COLIN (ED.). Stage Musicals. The Guinness Who's who of stage musicals. London, Guinness Publishing, 1994. Illustrated. Paperback. 8vo. 382 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 9780851127569) Booknr: 19492. € 14

BARTY-KING, HUGH. The Drum. A Royal Tournament Tribute to the Military Drum. London, The royal Tournament, 1988. Illustrated. Paperback. 8vo. 128 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0000951358804) Booknr: 19508. € 8

STRAVINSKY, IGOR, CRAFT, ROBERT, BOULEZ, PIERRE & KARLHEINZ STOCKHAUSEN, A.O. Avec Stravinsky. Monaco, Éditions du Rocher, 1958. With photographs. Paperback. With dustjacket. Large-8vo. 215 pp. Textes de Stravinsky, Craft, Boulez & Karlheinz Stockhausen. Lettres inédites de Debussy, Ravel, Satie, Dylan Thomas. Avec quatorze photographies et un dessin d'Alberto Giacometti. (A good copy). Booknr: 19517. € 15

THIBAUT, JEAN-BAPTISTE. Monuments de la Notation Ekphonètique et Hagiopolite de l'Eglise Grecque. Hildesheim - New York, Georg Olms Verlag, 1976. With 80 illustrations in the text and XXVIII plates. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 4to. 148 & 11 pp. (Facsimile reprint of the edition, Petersburg 1913). Jean-Baptiste Thibaut (1872-1938), musicologist and Assumptionist Father, made the study of Byzantine chant and its notation his special province. (A fine copy). Booknr: 19617. € 35

FRANK MARTIN GESELLSCHAFT. Frank Martin. Die Welt eines Komponisten. Lausanne, Société Frank Martin, 1984. Illustrated. Paperback. 8vo. XVI, 177 pp. Katalog der Ausstellung zum Gedenken an den zehnten Todestag von Frank Martin. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003254001141) Booknr: 19624. € 18

BEECHAM, SIR THOMAS. Frederick Delius. London, Hutchinson, 1959. Illustrated. Cloth. Hardcover. 8vo. 227 pp. (with index). Biography of British composer Delius by (conductor) Thomas Beecham. Booknr: 19635. € 14

PETEANI, MARIA VON. Franz Lehár. Seine Musik - Sein Leben. Wien - London, Glocken Verlag, 1950. With illustrations, facsimiles and musical examples. Cloth Gilt lettered. Hardbound. 8vo. 272 pp. With: Werke-Verzeichnis/Thematic Catalogue and Index. (A good copy). Booknr: 19665. € 15

BRAUNBEHRENS, VOLKMAR. Maligned Master. The real story of Antonio Salieri. New York, Fromm International Publishing, 1992. With 16 plates and musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. X, 276 pp. Translated from the German by Eveline Kanes. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000859679748) Booknr: 19673. € 15

MONTPARKER, CAROL. A Pianist's Landscape. Portland, Amadeus Press, 1998. Cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. 297 pp. (A good copy. Without the dustjacket). The esays describe the life of Montparker as a pianist (practising, performing, teaching and writing). Carnegie Recital Debut in 1976. Earlier parts of the book originally appeared in Clavier Magazine. Booknr: 19675. € 14

WOLF, ERICH. Der Klavierunterricht. Ein Leitfaden durch die Unterrichtspraxis. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1963. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. VI, 156 pp. (incl. wrapper in rear pocket: " Beispiele...."). (A good copy). Booknr: 19677. € 12

KÜHN, DIETER. Clara Schumann, Klavier. Ein Lebensbuch. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1996. With plates. Cloth. hardbound. With ribbon marker. 8vo. 544 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0003100415035) Booknr: 19685. € 14

OSBORNE, CHARLES. The Dictionary of the Opera. New York, Rein Publishers, 2001. Illustrated. Paperback. 8vo. 383 pp. (A very good copy). Entries on nearly 300 composers, 800 singers, as well as conductors, producers, set designers, librettists, and others. (ISBN/EAN: 0001556491088) Booknr: 19690. € 12

CASADESUS, JEAN-CLAUDE. Le plus court chemin d'un coeur à un autre. n.p., Éditions Stock, 1998. With 32 pp. with photographs. Paperback. 8vo. 215 pp. Biography of conductor Casadesus. (ISBN/EAN: 0002253148792) Booknr: 19692. € 10

SCHNOOR, HANS. Die Stunde des Rosenkavalier. Dreihundert Jahre Dresdner Oper. München, Süddeutsche Verlag, 1968. With 42 illustrations in the text and 3 coloured plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 227 pp. A good copy. Booknr: 19693. € 10

HANSLICK, EDUARD. Over het begrip schoon in de muzijk. Bijdrage tot Herziening van de Schoonheidsleer der Toonkunst . 's-Gravenhage, D.N.F. Kiehl, 1892. Oorspronkelijk linnen. Gebonden. 8vo. XXVIII, 244 pp. Tekst in rood kader. Vom Musikalisch-Schonen: Ein Beitrag zur Revision der Aesthetik derTonkunst - met toestemming van den auteur naar de laatste uitgave voor Nederland bewerkt en geannoteerd door Daniël Kiehl als Over het begrip van schoon in de muzijk: Bijdrage tot herziening van de schoonheidsleer der toonkunst. Den Haag: D.N.F. Kiehl, 1892. (Wat roestvlekjes op de pagina's door het boek heen. Verder een goed exemplaar). Booknr: 19707. € 35

AGOULT, MARIE D'. Memoiren. Band I und II. Dresden, Carl Reissner-Verlag, 1928. Complete in 2 volumes. Frontispiece portraits of d'Agoult and Franz Liszt. Original cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. 257, 223 pp. Small defect to cloth at bottom of spine of volume one; blak spot at spin-end. Else a good set. Marie Catherine Sophie, Comtesse d'Agoult (December 31, 1805 - March 5, 1876), was a French author, known also by her pen name, Daniel Stern. She was born in Frankfurt am Main, Germany, as Marie Catherine Sophie, Vicomtesse de Flavigny, the daughter of Alexander Victor François de Flavigny (1770 - 1819), a footloose émigré French aristocrat, and his wife Maria Elisabeth Bethmann (1772-1847), a German banker's daughter. The young Marie spent her early years in Germany and completed her education in a French convent after the Bourbon Restoration. She entered into an early marriage of convenience with Charles Louis Constant d'Agoult, Comte d'Agoult (1790-1875) on May 16, 1827, thereby becoming the Comtesse d'Agoult. They had two daughters, Louise (1828-1834) and Claire (1830-1912). They were divorced on August 19, 1835. From 1835 to 1839 she lived with virtuoso pianist and composer Franz Liszt, who was five years younger, and was then a rising concert star. She became close to Liszt's circle of friends, including Frédéric Chopin, who dedicated his 12 Études, Op. 25 to her (his earlier set of 12 Études, Op. 10 had been dedicated to Liszt). D'Agoult had three children with Liszt; however, she and Liszt did not marry, maintaining their independent views and other differences while Liszt was busy composing and touring throughout Europe. Booknr: 19708. € 28

BREUER, HANS (HRSG.). Der Zupfgegenhansl. Mainz, B. Schott's Söhne. 1911 (?), With musical scores. Cloth. Hardbound. 8vo. 195 pp. German songs with scores. (A good copy). Booknr: 19727. € 10

STICHTING GRONINGER ORGELLAND. Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. (5 banden). Groningen, 1994-1998, 1994. In uniforme 5 banden. Rijk geïllustreerd. Paperback. 8vo. 155, 169, 217, 175 en 207 pp. (Project van de Stichting Groningen Orgelbezit). (Set verkeert in mooie staat). Deel I: Hunsingo; Deel II: Westerkwartier; Deel III: Oldambt/Westerwolde; Deel IV: Stad Groningen/Gorecht; Deel V: Fivelingo. Booknr: 19730. € 45

SYNODE). Evangelische Gezangen, om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.. Amsterdam - Haarlem - Groningen, P. den Hengst en Zoon - Johannes Enschede en Zonen - R.J. Schierbeek en M. van Heyningen ...., 1821. Met muzieknotatie bij de liederen. Halfkalfsleer. Gebonden. Groot-8vo (27 x 22 cm). 155 pp. (Randen van de borden met gebruikelijke (lichte) slijtage. Binnenwerk heel goed. Goed exemplaar). Booknr: 19791. € 25

TURNER, BARRIE CARSON. The Living Flute. A Complete Companion to Listening, Learning, and Playing. New York, Alfred A. Knopf, 1996. Illustrated. Boards. With dustjacket. Hardbound. 8vo (square). 48 pp. Includes a full-length Audio CD from EMI. (A very good copy). (ISBN/EAN: 9780679881780) Booknr: 19839. € 10

GILLESPIE, JOHN. Five Centuries of Keyboard Music. An Historical Survey of Music for Harpsichord and Piano. New York, Dover Publications, 1972. With photographs and musical examples. Paperback. 8vo. XIII, 463 pp. (Unabridged reduplication of the edition, Belmont 1965). (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000048622855) Booknr: 19849. € 15

HINE, AL. Help! Red de Beatles. Den Haag, Nederlandse Boekenclub, 1965. Met 8 pp. foto's uit de film. (Reeks no. 74 "Dit is de meest dwaze film die ooit gemaakt werd met Ringo, Paul, George en John in de hoofdrollen". Vertaling P. Zandstra. (Goed exemplaar). Booknr: 19853. € 10

THAUT, MICHAEL. Das grosse Fiddlebuch. Bad Godesberg, Voggenreiter-Verlag, 1981. With illustrations by Jürgen Pankarz. Scores. Paperback. 4to. 199 pp. Incl. the gramophone disc with "Musikbespiele" (musical examples). Songs from all kinds of countries. Each song starts with a short text-introduction. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003802400976) Booknr: 19856. € 18

MAREL, CARLA VAN DE. Antiscene. Ondergrondse rockcultuur in Rotterdam 1983 - 2003. Rotterdam, Duo/Duo, 2007. Volledig geïllustreerd met foto's van Carla van de Marel in zwart-wit. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo (vierkant). Zonder paginering. Mooi exemplaar. (ISBN/EAN: 9789072971838) Booknr: 19857. € 18

BANOWETZ, JOSEPH. The Pianist's Guide to Pedaling. Bloomington, Indiana University Press, 1985. Profusely illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 309 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000253344948) Booknr: 20033. € 19

SCHARWENKA, XAVER. Methodik des Klavierspiels. Systematische Darstellung der technischen und ästhetischen Erfordernisse für einen rationellen Lehrgang. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1922. With musical examples. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 156 pp. (Handbücher der Musiklehre, Band III). A good copy. Booknr: 20041. € 15

MITCHELL, MARK. Virtuosi. A Defense and a (sometimes erotic) celebration of great pianinst. Bloomington, Indiana University Press, 2000. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 193 pp. (index). (Good copy). In the literature on piano virtuosos, this is something new. In entertaining essays rich with anecdote, the author peers into the many domains of virtuoso lore. These include the odd practice habits of the greats, child prodigies, encores, seating arrangements, portrayals of virtuosos in literature and on film, and the erotics of musical performance. The defence in the title is there for a reason: for centuries, the artistic merit of performers with superior technique has almost ipso facto been called into question. Mitchell launches a counterattack.Heightening the literary character of the volume, the author includes a few short pieces on, for example, the genesis of his obsession with the piano and its champions, the particularities of concert-going in Italy (where he now lives), and road trips to hear the titans perform. With its personal tone, its wit, and its wealth of entertaining (and enlightening) trivia on the famous and the obscure, this book addresses itself to the lover of serious music. Virtuosi features equally intriguing illustrations: rare portraits of long-forgotten female prodigies, historic concert programs and concert announcements, and still images from a now-lost 1927 film drama about Beethoven. (ISBN/EAN: 0000253337577) Booknr: 20043. € 18

ECCARIUS-SIEBER, A. Handbuch der Klavierunterrichtslehre. Anleitung zum Erteilen eine gutes Klavierunterrichtes. Quedlinburg, Chr. Griedr. Vieweg's Buchhandlung, 1900. Profusely illustrated with drawings and musical examples. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. 129 pp. Half of free endpaper removed. Cloth browned. Booknr: 20044. € 14

LENSELINK, SAMUEL JAN. De Nederlandse psalmberijmingen in de 16e eeuw van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk. Assen, Van Gorcum & Comp. - Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, 1959. Paperback. 8vo. XII, 600 pp. Rug en borden goud beltterd. Register. (dissertatie met stellingen - thesis). (Bijzonder mooi exemplaar, uit de bibliotheek van prof. C.B. van Haeringen). Booknr: 20064. € 35

SOLTI, SIT GEORG. Solti on Solti. A memoir. London, Chatto & Windus, 1997. With photographs. Cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. IX, A good copy. (ISBN/EAN: 0000701166304) Booknr: 20068. € 12

HILDEBRANDT, D. Pianoforte. A social history of the piano. New York, George Braziller, 1988. Cloth. Hardbound. Spine gilt lettered. 8vo. IX, 207 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000807611824) Booknr: 20069. € 14

GÖLLERICH, AUGUST (JERGER, WILHELM, ED.). The Piano Master Classes of Franz Liszt 1884 - 1886. Diary notes of August Görrelich. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1996. Profusely illustrated. With musical examples. Cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. XII, 209 pp. (A fine copy) (ISBN/EAN: 0000253332230) Booknr: 20073. € 39

MARX, ADOLF BERNHARD (GUSTAV BEHNCKE, HRSG.). Anleitung zum Vortrag Beethovenscher Klavierwerke. Berlin, Verlag von Otto Janke, 1912. With musical examples. Boards Hardbound. 8vo. VII, 156 pp. (Fourth edition. First edition 1863). Spine strengthened with s strip of brown paper. Boards partly discoloured. Booknr: 20076. € 12

SPIEGL, FRITZ. Lives, Wives and Lovers of the Great Composers. London - New York, Marion Boyars, 1997. Cloth. Hardbound. 8vo. 256 pp. From Bach to Von Weber. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000714529176) Booknr: 20077. € 15

COOPER, MARTIN. Beethoven. The Last Decade 1817 - 1827. London New York Toronto, Oxford University Press, 1970. With photographs, musical examples and facsimiles. Cloth. Hardbound. 8vo. X, 483 pp. With a medical appendix by Edward Larkin. 1817-1827: the period of i.a. the Ninth and the Missa Solemnis. (A good copy). Booknr: 20086. € 16

BRONKHORST, P.J.A. Muziek in kort bestek. Boxtel, Uitgeverij voor Schoolmuziek, 1979. Geïllustreerd met notenvoorbeelden. Paperback. 8vo. 72 pp. Een elementaire inleiding in muziektheorie. Met oefeningen. (Goed exemplaren). Booknr: 20146. € 7

JEWELL, DEREK. Duke. A portrait of Duke Ellington. London, Pavilion Books, 1986. With photographs. Paperback. 8vo. 200 pp. (A good copy). A biography. (ISBN/EAN: 9781851450916) Booknr: 20151. € 10

SANFORD, HERB. Tommy & Jimmy. The Dorsey Years. New York, 1972. With photographs. Paperback. 8vo. 305 pp. (with index). Introduction Bing Crosby. A portrait of The Jazz Age, when big bands like the Dorseys' were king. (A good copy). Booknr: 20154. € 16

HUNEKER, JAMES. Chopin. The man and his music. New York, Dover, 1966. With musical examples. Paperback. 8vo. 239 pp. (Unabridged reduplication of the work published in 1900). A good copy. Booknr: 20156. € 12

JOS VAN DER ZANDEN. Mozart in de Lage Landen.Zonder CD. [Amsterdam] : Pimento. z.j., Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 160 pp. (Zonder bijbehorende CD!). (Mooi exemplaar). Vanaf zijn kinderjaren was hij al een genie: Wolfgang Amadeus Mozart, geboren op 27 januari 1756 in Salzburg. Van de 13.097 dagen van zijn korte leven was Wolfgang Amadeus Mozart 3720 dagen op reis. In 1763 startte bij zijn eerste grote reis door West-Europa die hem onder meer langs Amsterdam, Antwerpen, Den Haag en Brussel voert. Al op 6-jarige leeftijd had hij zich aan zijn eerste compositie gewaagd, en in de Lage Landen legt het geniet de bouwstenen voor zijn indrukwekkende oeuvre. NBD|Biblion recensie: Op jonge leeftijd bezocht Mozart enkele grote steden in Belgie en Nederland, waar hij als muzikaal wonderkind voor notabelen en adellijke personen optrad. Deze bezoeken maakten onderdeel uit van een omvangrijke concerttournee van de familie Mozart door heel West-Europa. Voor het Mozartjaar 2006, waarin de 250ste geboortedag van de componist wordt herdacht, verschijnt dit eenvoudig te lezen boekje. De auteur is een Nederlandse musicoloog, gespecialiseerd in de muziek van Mozarts tijd. Hij beschrijft op levendige wijze de lotgevallen van het gezin in de Lage Landen. Daarbij maakt hij gebruik van o.m. brieffragmenten en krantenberichten. In Nederland werden Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam aangedaan. In Den Haag maakte de familie enkele spannende weken mee toen Wolfgang en zijn oudere zuster Nannerl (ook een muzikaal wonderkind) ernstig ziek werden en er voor hun leven werd gevreesd. Onderweg componeerde Wolfgang allerlei muziekwerkjes, waarvan er enkele te horen zijn op de bijgeleverde audio-cd. Zeer lezenswaardig voor de muziekliefhebber! (Biblion recensie, Wout Strootman) (ISBN/EAN: 0009049900119) Booknr: 20380. € 8

LENAERTS, R. Het Nederlandsch Polifonies Lied in de Zestiende Eeuw. Mechelen - Amsterdam, Het Kompas - De Spieghel, 1933. Paperback. Groot-8vo. XVIII, 173 pp. (tekst), 129 pp. (muziekbijlage). De "oversized" omslag heeft lichte beschadigingen aan de randen. Omslag gebruind. Verder een goed ex. Booknr: 20864. € 30

A.J. JOLLES (1958-) ; JAAP VAN BEUSEKOM (1949-). Hey ho , let's go ! : poppodia in Nederland. Rotterdam : NAI Uitgevers, 2007. Geïllustreerd. Paperback. Met flappen. 4to. 218 pp. (Heel mooi exemplaar). In afzonderlijke hoofdstukken komen aan de orde: 013-Tilburg; HMH-Amsterdam; P60-Amstelveen; Mezz-Breda; Paard van Troje-Den Haag; Paradiso-Amsterdam; Now&Wow-Rotterdam; Effenaar-Eindhoven- Patronaat-Haarlem; Dynamo-Eindhoven; P3-Purmerend; Waerdse Tempel-Heerhugowaard; De Melkweg-Amsterdam; Atak-Enschede; Tagrijn-Hilversum; Metropool-Hengelo; Tivoli/Vredenburg-Utrecht. (ISBN/EAN: 0009056625543) Booknr: 21652. € 20

PALMEN, CONNIE. Lucifer. Amsterdam, Ptometheus, 2007. Halflinnen. Kartonnen borden. Gebonden. Met stofomslag. 8vo. 351 pp. (5e druk. ISBN 9789044609998). Lucifer is een spannende roman over een tragische liefdesverhouding en een dramatische dood. De roman is geïnspireerd op een ware gebeurtenis in het leven van de Nederlandse componist Peter Schat (1935-2003). Met Lucifer zoekt Connie Palmen opnieuw de grenzen op van het schemergebied tussen feit en fictie. Eerste druk. (Mooi exemplaar). Lucifer is een spannende roman over een tragische liefdesverhouding en een dramatische dood. De roman is geïnspireerd op een ware gebeurtenis in het leven van de Nederlandse componist Peter Schat (1935-2003). Met Lucifer zoekt Connie Palmen opnieuw de grenzen op van het schemergebied tussen feit en fictie. 'Sommige mensen kunnen in een oogopslag een hele omgeving in zich opnemen, maar dat kan ik niet. Eerst moet ik de verlegenheid en lichte weerzin tegen onverwachte ontmoetingen overwinnen om gehoor te geven aan de roep van de wereld en eropaf te koersen. Worstelend met die tegenstrijdigheid kon ik alleen de straat oversteken door mijn ogen strak gericht te houden op de man die zijn hand de lucht in stak en me daarmee persoonlijk lonkte en leidde. Zo liep ik op die dag in juli naar het kleine gezelschap toe. Ik wist niet dat ik op dat moment op mijn verhaal afstevende en dat daar, op een terras in Amsterdam, de speurtocht begon die me een jaar lang volledig in beslag zou nemen. Het zou een tocht zijn langs de afgronden van een turbulent huwelijk en een evenzo turbulente tijd, een zoektocht naar de betekenis van een eenzame zin in een dodenadvertentie en van een kunst die zelfs atheïsten in het bestaan van God doet geloven: de muziek. Afstevenen op een verhaal is een misleidende uitdrukking, alsof een verhaal kant-en-klaar op straat ligt en opgeraapt kan worden. Zo is het niet. Verhalen worden gemaakt en juist daarom zijn ze interessant. Alles wat gemaakt wordt onthult de maker.' 'Vijfentwintig jaar geleden las ik een zin in de krant. Dit verhaal gaat over die zin, of liever over de zoektocht naar de betekenis ervan. Was ze omringd geweest door andere zinnen, in een column, in een recensie van een toneelstuk of desnoods in een beschouwend stuk over de een of andere ster, dan had ze me niet vijfentwintig jaar achtervolgd. Ongetwijfeld was ze dan bij de eerste lezing van haar raadselachtigheid beroofd door een gezelschap van zinnen dat haar betekenis inperkte en een duiding gaf die andere duidingen uitsloot. Dat was niet het geval. Het was een eenzame zin. Toch was het de omgeving die haar het mysterie verleende waardoor ze me nooit losliet. Ze was omkaderd door een zwarte rand. Ze stond in de kop van een rouwadvertentie.' Connie Palmen (25 november 1955) schreef de uiterst succesvolle romans: De wetten, De vriendschap, I.M. en Geheel de uwe. Ook schreef zij drie veelgeprezen essaybundels, waaronder Een kleine filosofie van de moord. Haar nieuwste roman heet Lucifer. Booknr: 21670. € 12

ROREM, NED. Settling the sconre. Essays on music. San Diego New York London, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1988. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVII, 366 pp. A chapter on American composers: i.a. Gerswin, Copland, Flanagan. On Debussy, Ravel and Poulenc; Germans, Russinan and other Europeans, Popular music, Of songs and words, Odds and endings. "Collection of essays destined to become a classic of music literature". (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000151808953) Booknr: 22808. € 15

SALMON, PAUL G. & ROBERT G. MEYER. Notes from the Green Room. Coping with Stress and Anxiety in Musical Performance. New York, Lexington Books, 1992. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. X, 228 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0000669250104) Booknr: 22809. € 18

KAISER, JOACHIM. Mein Name ist Sarastro. Die Gestalten in Mozarts Meisteropern von Alfonso bis Zerlina. München Zürich, Piper, 1984. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 299 pp. Ein "Who is who" bei Mozart: "eindringliche und einfühlsame Portäts aller jener Menschen, die Mozart in seinen sieben grossen Opern erschuf". (A very good copy). Booknr: 22816. € 13

WRIGHT, DONALD (ED.). (SIR NEVILLE CARDUS). Cardus on Music. A centenary collection. London, Hamish Hamilton, 1988. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. VXI, 336 pp. (with index). Chapters on: Cardus the Mancunian, Mozart and Schubert, Beethoven, Goethe's Faust, Berlioz, Wagner, Bruckner, Mahler, Elgar, Richard Strauss, Sibelius, Toscanini, Furtwängler, Bruno Walter, Beecham, Klemperer, Barbirolli, Karajan. Foreword by Daniel Barenboim. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000241122856) Booknr: 22817. € 15

HETHERINGTON, JOHN. Melba. A biography. New York, Farrar, Straus & Giroux, 1968. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 310 pp. (with index). (Dustjacket with repairs on places. Book in very good condition). The last days of the Golden Age of Grand Opera flickered out when Dame Nellie Melba die died in 1931.... She had been one of its great stars along with such singers as Caruso, Jean and Edouard de Reszke, Tetrazzini, Sembrich, Calvé and Plançon.. Dame Nellie Melba GBE (19 May 1861 - 23 February 1931), born Helen "Nellie" Porter Mitchell, was an Australian operatic soprano. She became one of the most famous singers of the late Victorian Era and the early 20th century. She was the first Australian to achieve international recognition as a classical musician. Melba studied singing in Melbourne and made a modest success in performances there. After a brief and unsuccessful marriage, she moved to Europe in search of a singing career. Failing to find engagements in London in 1886, she studied in Paris and soon made a great success there and in Brussels. Returning to London she quickly established herself as the leading lyric soprano at Covent Garden from 1888. She soon achieved further success in Paris and elsewhere in Europe, and later at the Metropolitan Opera, New York, debuting there in 1893. Her repertoire was small; in her whole career she sang no more than 25 roles and was closely identified with only ten. She was known for her performances in French and Italian opera, but sang little German opera. During the First World War, Melba raised large sums for war charities. She returned to Australia frequently during the 20th century, singing in opera and concerts, and had a house built for her near Melbourne. She was active in the teaching of singing at the Melbourne Conservatorium. Melba continued to sing until the last months of her life and made a legendary number of "farewell" appearances. Her death, in Australia, was news across the English-speaking world, and her funeral was a major national event. Booknr: 22819. € 16

MOORE, GERALD. Abschiedskonzert. Weitere Erinnerungen. Kassel Basel Tours London, Bärenreiter Verlag, 1978. Papaerback. 8vo. 185 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0003761817630) Booknr: 22995. € 7

SHARPE, A.P. Geschiedenis van de Spaanse gitaar. Nijmegen, Van Teeseling, 1975. Met illustraties in de tekst en 16 platen met afbeeldingen van gitaren. Paperback. 8vo. 85 pp. (Rand bij rug licht geschaafd. Verder een goed exemplaar). Oorspr. titel: The Story of the Spanish Guitar. Booknr: 23000. € 25

MERWE, JAAP VAN DE (RED.). Groot Geïllustreerd Keukenmeiden Zangboek. Oude liedjes, verzameld, geordend en ingeleid door Jaap van de Merwe. Utrecht/Antwerpen, A.W. Bruna, 1976. Geïllustreerd. Met muzieknotiatie. Paperback. 8vo. 256 pp. Goed ex.emplaar. Lichte rugvouw). (ISBN/EAN: 0009022973166) Booknr: 23025. € 8

PAAP, WOUTER. De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon. z.j., Met 44 notenvoorbeelden en de volledige tekst van de Passie in Duits. Halflinnen. Kartonnen borden. 8vo. 84 pp. (Collegium Musicum, deel 1). Goed exemplaar. Booknr: 23092. € 7

KENYON, NICOLAS. Simon Rattle. The Making of a Conductor. London Boston, Faber and Faber, 1989. Illustrated. Paperback. 8vo. IX, 246 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000571147976) Booknr: 23100. € 12

JONGEPIER, JAN. Het Haupt-orgel in de Hervormde Kerk te Markelo. Elburg, Stichting tot behoud van het Ned. Orgel., 1996. Papier. 8vo. 23 pp. (met 2-ringsperforatie). Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel, publicatie nr. 45. Booknr: 23101. € 10

SNOEIJER, T. Het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te IJsselmuiden. Utrecht 1716-1880; IJsselmuiden 1885-1985. IJsselmuiden, 1985. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 36 pp. Booknr: 23102. € 12

VLIET, HERMAN VAN & EVERHARD ZWART. Herdenking 80 ste geboortedag Feike Asma. z.p., 1992. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 16 pp. Booknr: 23103. € 10

KROON, MAARTEN DE (RED.). Tsjaikovski's Muziek van de Dans. Amsterdam, Nederlands Balletorkest, 1996. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 64 pp. Mooi exemplaar). Met 7 bijdragen op gebied van muziek en dans, o.m. van Peter Schat. Verschenen ter gelegenheid van de première van Tsjaikovski's Notenkraker bij het Nationaal Ballet en het Nederlands Balletorkest in een nieuwe choreografie van Toer van Schayk onder de oorspronkelijke titel Notenkraker en Muizenkoning. (ISBN/EAN: 0009080345814) Booknr: 23120. € 6

HERMAN, GARY. Rock ' n ' Roll Babylon London, Plexus, 1982. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 190 pp. A look at the whole phenomenon of rock stardom, its highs and lows, its absurdities and tragedies, its pleasures and pressures, the parts played by the groupies, the druggies, the business, media, religion and the fans. (Good copy Sticker on dustjacket. ). (ISBN/EAN: 0000859650405) Booknr: 23207. € 10

BAKER, GLENN A. The Monkees. The true story of the Monkees. London, Plexus, 1997. Illustrated. Paperback. Large-8vo. 144 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000859652920) Booknr: 23208. € 9

HAMMOND, HAARY & GERED MANKOWITZ. Pop Star Portraits of the 50s, 60s, 70s, & 80s. London, Treasure Press, 1984. With many full-page photographs in black-and-white. Boards. Hardbound. 4to. 160 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0001850514585) Booknr: 23210. € 10

ROSEBERRY, ERIC. Shostakovich. London New York Sydney, Omnibus Press, 1982. Profusely illustrated with photographs. Paperback. 8vo. 191 pp. (The Illustrated Lives of the Great Composers). (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000711902585) Booknr: 23214. € 10

FLEETWOOD MAC. My twenty-five years in Fleetwood Mac. London, Weidenfeld and Nicolson, 1992. Richly illustrated with photographs. Boards. 4to (square). 199 pp. With discography. Without CD. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000297813366) Booknr: 23227. € 15

MUZIEK KUNST. Capriccio. Muziek en kunst in de 20ste eeuw. Overeenkomsten raakpunten affiniteiten. Brussel, 1986. Overvloedig geïllustreerd in leur en zwart-wit. Paperback. Met flappen. 4to. 129 pp. Catalogus bij expostie Brussel - Paleis voor Schone Kunsten 22-2-1986 tot 6-4-1986. Booknr: 23411. € 16

SADIE, STANLEY. The Billboard encyclopedia of classical music. New York : Billboard Books, 2004., With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 480 p. : ill. ; 26 cm. Rev. ed. of: The Billboard illustrated encyclopedia of classical music. 2000. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000082307644) Booknr: 23483. € 25

REICH, WILLY (HRSG.). Johann Sebastian Bach. Leben und Schaffen. Einige Aussagen, Berichte der Zeitgenossen, Bekenntnisse der Späteren. Zürich, Conzett & Huber, 1957. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Small-8vo. 278 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0003717510282) Booknr: 23537. € 12

REICH, WILLY (HRSG.). Johann Sebastian Bach. Leben und Schaffen. Einige Aussagen, Berichte der Zeitgenossen, Bekenntnisse der Späteren. Zürich, Conzett & Huber, 1957. Illustrated. Cloth. Small-8vo. 278 pp. With light traces of waterstain on a couple of pages. A good copy. (ISBN/EAN: 0003717510282) Booknr: 23538. € 8

HÖWELER, CASPER. Bach's Matthäuspassion als belijdend geestelijk drama. Zeist, Uitgeversmaatschappij, 1958. Paperback. Met stofomslag. 8vo. 95 pp. Goed exemplaar. Booknr: 23539. € 6

CHRISTOPHER ANDERSEN. Jagger unauthorized. New York, NY : Delacorte Press, 1993. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 440 pp. Met lit. opg., reg. (ISBN/EAN: 0000385308256) Booknr: 23682. € 15

ABRAMSZ., S. Geïllustreerde kinderliedjes. Met begeleiding van piano. Woorden en nuziek. Tweede bundel. Zutphen, P. van Belkum Az. z.j., Geïllustreerd. Geniet. 4to. 18 pp. (Goed exemplaar). Booknr: 24400. € 6

ABRAMSZ., S. Geïllustreerde kinderliedjes. Met begeleiding van piano. Woorden en uziek. Eerste bundel. Zutphen, P. van Belkum Az. z.j., Geïllustreerd. Geniet. 4to. 18 pp. (Goed exemplaar). Booknr: 24401. € 6

KIMBALL, ROBERT & ALFRED SIMON. The Gershwins. London, Jonathan Cape, 1974. Profusely illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 292 pp. Interesting item. with i.a. lyrics of Gershwin's songs. (Dustjacket with smalle repairs. A good copy). (ISBN/EAN: 0000002240104) Booknr: 24409. € 14

STERN, ISAAC (& CHAIM POTOK). Isaac Stern. Mijn eerste 79 jaar. 's-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôh, 1999. Met foto's. Paperback. 8vo. 414 pp. (Rugvouwen, verder goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0000905501687) Booknr: 24879. € 7

ERMEN, REINHARD (HRSG.): Von Schütz bis Schonberg : Autobiographische Skizzen europaischer Musiker. Kassel : Baerenreiter, 1988., 1988. Cloth. Without dustjacket. Hardbound. 8vo. 287 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003761808976) Booknr: 25011. € 10

ALFRED BAUMGARTNER. Musik der Romantik. [Salzburg] : Kiesel, 1983. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 744 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0003702340041) Booknr: 25013. € 12

BAUMGARTNER, ALFRED. Musik des 20. Jahrhunderts. [Henndorf?] : Kiesel, c1985., 1985. Illustrated. Cloth. Without dustjacket. Hardbound. 8vo. 744 p. : ill., ports. ; 25 cm. Includes bibliographical references and index. (Good copy. Spine a bit discoloured). (ISBN/EAN: 0000370234005) Booknr: 25016. € 10

BERMAN, BORIS. Notes from the pianist's bench. New Haven : Yale University Press, c2000., 2000. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. Without dustjacket. 8vo. xi, 223 p. : ill. ; 25 cm. (A very good copy). Includes bibliographical references (p. 211-213) and index. Boris Berman (born Moscow, April 3, 1948) is a Russian pianist and pedagogue. He was a student of Lev Oborin at the Moscow Conservatory. He made his debut in Moscow in 1965. He joined an early music ensemble, at the time the only one in Russia, as a harpsichordist. At the same time he worked with contemporary composers such as Alfred Schnittke and Edison Denisov. He played in the first Russian performances of works by Arnold Schoenberg, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio and György Ligeti. He also was a guest soloist with several orchestras, including the Moscow Philharmonic and the Moscow Chamber orchestras. (ISBN/EAN: 0000300083750) Booknr: 25017. € 14

COOK, CLIFFORD A. Suzuki education in action: a story of talent training from Japan. New York, Exposition Press [c1970], 1970. Cloth. Hardbound. 8vo. 114 p. 21 cm. (A good copy). Dustjacket a bit worn to margins). (ISBN/EAN: 0000682471925) Booknr: 25019. € 10

JACOBS, ARTHUR. The Penguin dictionary of musical performers. London : Viking, 1990., 1990. Illustrated. Cloth. Hardbound. Without dustjacket. 8vo. xiii, 250p. ; 24cm. (A good copy). "A biographical guide to significant interpreters of classical music -- singers, solo instrumentalists, conductors, orchestras and string quartets -- ranging from the seventeenth century to the present day". (ISBN/EAN: 0000670807559) Booknr: 25021. € 10

KARL GEIRINGER (1899-) ; HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-) ; ROGER EDDINGTON CHAPMAN (1916-). Studies in eighteenth-century music: a tribute to Karl Geiringer on his seventieth birthday. London : Allen & Unwin, 1970. Illustrated with musical examples. . Cloth. Hardbound. 8vo. 425 pp. (A very good copy). "A selected bibliography of the works of Karl Geiringer in honour of his seventieth birthday, compiled by Martin A. Silver": p. [407]-419. (ISBN/EAN: 0000004780016) Booknr: 25024. € 18

KENNEDY, MICHAEL. KENNEDY, JOYCE BOURNE. The Oxford dictionary of music. Oxford - New York : Oxford University Press, 1994., 1998. Illustrated. Cloth. Without dustjacket. Hardbound. 8vo. xv, 985 p. : ill. ; 24 cm. (A very good copy). Reviews of The Oxford Dictionary of Music 'For anyone interested in music, whether as a student, concert-goer, record collector or radio 3 listener ...it is a welcoming book - I which the author shares his enthusiasm for the obvious as well as the obscure.' THES '...a comprehensive and useful resource for accurate and concise definitions and biographical sketches.' Choice ' ...a labour of love, ...lively information about people, particularly the living, ...up-to-date and, frankly, indispensable.' The Times 'without question the most comprehensive, detailed, reliable one-volume reference work on music available in the English Language.' Music & Musicians The Oxford Dictionary of Music is the indispensable guide for all music lovers and performers, both amateur and professional. It brings together an unrivalled collection of entries - 12,500 in all - which cover musical subjects of all kinds in an authoritative and accessible way.;Composers and performers: 5,000 entries on composers - most with up-to-date and comprehensive worklists - conductors, and performers, with particular attention paid to contemporary musicians in all fields: John Mark Ainsley, Daniel Barenboim, Myung-Whun Chung, Placido Domingo, Evelyn Glennie, Anne-Sophie Mutter, Trevor Pinnock Directors and critics: producers and designers of international repute from across the centuries; writers and scholars; musical journals and other publications Individual works and places: titles and descriptions of individual works, opera, and ballet; specific orchestras and companies from around the world combine with entries on famous opera-houses, concert-halls, and musical festivals such as those in Aldeburgh and Edinburgh Musical terms and styles: terms such as musique concrete, chromaticism, preparation, and tutti; forms ranging from operatic, orchestral, vocal, film scores, to song-cycles, chamber, hymns, barber-shop, and oratorios; invaluable general themes, like musicology, Byzantine music, acoustics, absolute pitch; musical examples are given where helpful Instruments: from the familiar members of the orchestra - strings, wind, and brass instrument (ISBN/EAN: 0000198691629) Booknr: 25025. € 15

LEON PLANTINGA PSEUD. VAN HENRY L. MOSES EN LUCY G. MOSES. Romantic music: a history of musical style in nineteenth-century Europe. New York [etc.] : Norton, 1984. Illustrated. With musical kexamples. Cloth. Hardbound. 8vo. 523 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000393951960) Booknr: 25026. € 15

PAUL HENRY LANG (1901-1991). ALFRED MANN (1917-). Musicology and performance. New Haven, CT [etc.] : Yale University Press, 1991. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 254 pp. Index. (ISBN/EAN: 0000300068050) Booknr: 25028. € 25

SEEGER, HORST. Das grosse Lexikon der Oper: Über 12000 Stichwörter und Aufklärungen Herrsching : Pawlak, 1978. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 598 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000388199243) Booknr: 25030. € 8

ALAN TURNER PEACOCK (1922-) ; RONALD WEIR. The composer in the market place. An economic story. London : Faber Music, 1975. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 171 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000571100112) Booknr: 25034. € 12

KLAUS WOLTERS. Das Klavier: eine Einführung in Geschichte und Bau des Instruments und in die Geschichte des Klavierspiels. Bern [etc.] : Hallwag, 1975. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 91 pp. Met lit.opg. (Good copy). (ISBN/EAN: 0003444100876) Booknr: 25043. € 7

LENZ, WILHELM VON. BAKER, MADELEINE R., TR. The great piano virtuosos of our time from personal acquaintance: Liszt, Chopin, Tausig. Henselt. Translated from the German by Madeleine R. Baker. New York, Da Capo Press [1973, c1899], 1976. Cloth. Hardbound. 8vo. 169 pp. 21 cm. (A good copy). First publication, New York 1899. (ISBN/EAN: 0000306705281) Booknr: 25044. € 15

MEGLA, GERHARD K. Musik im Spiegel der Philatelie. Tübingen : E. Wasmuth, c1984., 1984. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 168 p. : col. ill. ; 27 cm. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003803030285) Booknr: 25046. € 14

PETER CLIVE. Mozart and his circle: biographical dictionary. London : Dent, 1993. With 27 illustrations. Cloth. Hardbound. 8vo. XII, 242 pp. (A very good copy). The book provides information on some 280 persons with whom Mozart came into personal or professional contact - sovereigns, court, officials, patrons, theatre managers, publishers, singers, actors, writers, librettists, piano makers, pupils, physicians, friends and members of his family. (ISBN/EAN: 0000046086078) Booknr: 25050. € 18

RICHTER, ARND. Mendelssohn : Leben, Werke, Dokumente. Zürich : Atlantis Musikbuch, c2000., 2000. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 449 p : ill. ; 22 cm. ( A good copy). Includes bibliographical references (p. 428-431) and index. Discography: p. 400-414. (ISBN/EAN: 0003254002431) Booknr: 25052. € 15

SONNECK, OSCAR GEORGE THEODORE. LICHTENWANGER, WILLIAM. Oscar Sonneck and American music. Urbana : University of Illinois Press, c1983., 1983. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. xxii, 277 p. : ill. ; 24 cm. (A good copy). 'A gathering of those writings on American music by Oscar Sonneck first published in scattered and sometimes obscure sources, followed by comments on his life and work by Herbert Putnam, Carl Engel, Otto Kinkeldey, Gilbert Chase, and H. Wiley Hitchcock. With a bibliography of his writings and musical compositions, and of writings about him, by Irving Lowens.'. (ISBN/EAN: 0000252010213) Booknr: 25056. € 15

(RIEMANN). Brockhaus Riemann Musiklexikon. Schott, c1989., 1992. Complete in 5 volumes. Illustrated. With musical examples. Paperback. 8vo. Appr, 1200 pp. A good set. (ISBN/EAN: 0003795783011) Booknr: 25061. € 30

N.N. The romantic era. London : Faber and Faber, 1981., 1965. Paperback. 8vo.xiv, 167 p. ; 20 cm. (ISBN/EAN: 0000057111654) Booknr: 25062. € 16

N.N. The Renaissance. London : Faber and Faber, 1981., 1981. Paperback. 8vo.xiv, 175 p. : music ; 20 cm. Includes index. Source readings in music history, first published in England in 1952 as one volume by Faber and Faber Ltd. First published in Faber paperbacks in 1981 as five separate volumes. (ISBN/EAN: 0000571116515) Booknr: 25065. € 16

BRENDEL, ALFRED. Musical thoughts & afterthoughts. London : Robson, 1976 (1982 [printing]), 1976. With musical examples. Paperback. 8vo.168 p.; 24cm. Includes index. Bibliography: p162-165. (With light traces of use). (ISBN/EAN: 0000860511871) Booknr: 25067. € 12

DAVID ROWLAND (1939-2007). The Cambridge companion to the piano. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1998. Illustrated. With musical examples. Paperback. 8vo. 244 pp. (A good copy). Part I: Pianos and pianists. Part II: Repertory. (ISBN/EAN: 0000052147986) Booknr: 25069. € 12

FRANZ LISZT (1811-1886). A.F. OPHOF. Brieven van een reiziger. Amsterdam [etc.] : Atlas, 1994. Paperback. 8vo. 176 pp. (Mooi exemplaar). Vert. van:Lettres d'un bachelier ès musique, 1835-1841. - Pantin : Castor Astral, 1991. - (Les inattendus ; 13. Musique ; 1). (ISBN/EAN: 0000902540085) Booknr: 25073. € 8

GARTENBERG, EGON. Mahler: the man and his music. London : Panther, 1985., 1985. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. x, 406 p. : ill., music ; 24 cm. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000586066160) Booknr: 25076. € 9

HINSON, MAURICE. The pianist's bookshelf. A practical guide to books, videos, and other resources. Bloomington : Indiana University Press, c1998., 1998. Paperback. 8vo. XII, 323 p. ; 24 cm. Indices. Includes bibliographical references and index. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000025321145) Booknr: 25081. € 10

JAMES FRISKIN ; IRWIN FREUNDLICH. Music for the piano: a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952. New York : Dover Publications, 1973. Paperback. 8vo. 434 pp. (Good copy). Corrected reprint : the Field of music, ... - Holt, Rinehart and Winston, 1954. Dover collections for the piano. (ISBN/EAN: 0000486229181) Booknr: 25082. € 12

JOHN LADE. Building a library : a listener's guide to record collecting. Oxford [etc.] : Oxford University Press, Paperback. 8vo. '... scripts from "Building a Library", the regular feature of BBC Radio 3's "Record Review"'. Met discografie. (ISBN/EAN: 0000193113244) Booknr: 25084. € 14

KENTNER, LOUIS. Piano. London : Kahn & Averill, 1991., Illustrated with musical instruments. Paperback. 8vo. xi, 204 p, [2] p of plates : ill ; 22 cm. (Yehudi Menuhin Music Guides). (A good copy). Originally published: London : Macdonald and Jane's, 1976. Bibliography and discography: p190-198. (ISBN/EAN: 9781871082180) Booknr: 25088. € 10

MICHAEL KENNEDY (1926-). Mahler. London : Dent, 1974. Illustrated. With musical examples. Paperback. 8vo. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000460021613) Booknr: 25092. € 10

NEWMAN, WILLIAM S. The pianist's problems: a modern approach to efficient practice and musicianly performance. New York : Da Capo Press, [1986], 1984. Illustrated. With musical examples. Paperback. 8vo. xiii, 210 p. : ill. ; 22 cm. (Good copy). Reprint. Originally published: New York : Da Capo Press, 1984. (ISBN/EAN: 0000306802694) Booknr: 25093. € 12

NICHOLS, ROGER. Mendelssohn remembered. London : Faber, 1998., 1997. Illustrated. Paperback. 8vo. 360p : 8ill. ; 21.5 cm. (ISBN/EAN: 0000571178618) Booknr: 25095. € 16

NICOLAS SLONIMSKY (1894-). Lexicon of musical invective: critical assaults on composers since Beethoven's time. Seattle [etc.] : University of Washington Press, 1994. Paperback. 8vo. 325 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000295785799) Booknr: 25096. € 12

ROESELER, ALBRECHT [HRSG.]. Eine kleine Lachmusik : [Musikeranekdoten aus unserer Zeit]. München Zürich Piper, 1990. Illustrated. Paperback. 8vo. 117 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000349210939) Booknr: 25099. € 6

TERRY, CHARLES SANFORD. The Music of Bach : an introduction. New York : Dover Publications, 1963., 1963. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 104 p. ; 22 cm. First published: London: Oxford University Press, 1933. (ISBN/EAN: 0000486210758) Booknr: 25103. € 10

WAGNER, GOTTFRIED. L' Héritage de Wagner. Paris : NiL Ed., 1998. Illustrated. Paperback. 8vo. 422 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0002841111016) Booknr: 25105. € 12

WATERMAN, FANNY. Fanny Waterman On piano teaching and performing. [ On piano teaching and performing. ]. London : Faber Music, 1983., 1983. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 47p. : ill., music ; 20cm. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000571100503) Booknr: 25107. € 7

LAWTON, GEORGE. Within the Rock of Ages. The Life and Work of Augustus Motague Toplady. Cambridge, James Clarke & Co, 1983. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 249 pp. (Dustjacket and top of margin of first free endpaper lightly waterstained. Else a good copy). Notes from Dr. Julian's Hymnology: Toplady was born at Farnham in Surrey on Nov. 4th. 1740. His father, Richard Toplady, was a Major in the British Army, and was killed at the siege of Carthagina (1741) soon after the birth of his son. His widowed mother placed him at the renowned Westminster School, London. Bye and bye, circumstances led her to Ireland, and young Augustus was entered at Trinity College, Dublin, where he completed his academic training, ultimately graduating M.A. He also received his "new birth" in Ireland under remarkable conditions, as he himself tells us with oddly mixed humility and lofty self estimate as "a favourite of heaven". "Strange that I who had so long sat under the means of grace in England, should be brought right unto God in an obscure part of Ireland, midst a handful of people met in a barn, and by the ministry of one who could hardly spell his own name. Surely it was the Lord's doing and it is marvellous. The regenerating Spirit breathes not only on whom, but likewise when and where and as HE listed". The present writer [Julian] happens to know that the lay preacher, a Wesleyan Methodist, was Janus Norris, and his text Eph. 6: 13; and that he was not the illiterate man Toplady's words would have us believe. Likewise he had far more brain power than his convert, and was a born orator, though retired and lowly minded. Toplady received orders in the Church of England on June 6th. 1772 and after some time was appointed to Broadhembury. His "Psalms and Hymns of 1776" bears that he was then "B.A." and Vicar of Broadhembury. Shortly thereafter he is found in London as minister of the Chapel of the French Calvinists in Leicester Fields. He was a strong and partisan Calvinist, and not well informed theologically outside of Calvinism. We willingly, and with a sense of relief, leave unstirred the dust of oblivion that has gathered on his controversial writings, especially his scurrilous language to John Wesley because of his Arminianism, as we do John Wesley's deplorable misunderstanding and misrepresentation of Calvinism. Throughout Toplady lacked the breadth of the divine Master's watchword "Forbid him not, for he that is not against us is for us" Luke 9: 50. He was impulsive, rash-spoken, reckless in misjudgement; but a flame of genuine devoutness burned in the fragile lamp of his over taxed and wasted body. He died on Aug. 11th. 1778. . . his "Rock of Ages", a song of grace that has given him a deeper and more inward place in millions of human hearts from generation to generation than almost any other hymnologist of our country, not excepting Charles Wesley . . . Regarded critically, it must be stated that the affection with which Toplady is named, and the glow and passion of his faith and life and yearning after holiness, have led to an over exaltation of him as a hymn-writer. Many of his hymns have been widely used. . (ISBN/EAN: 0000227678362) Booknr: 25126. € 18

(THE NEW GROVE) Early romantic masters. 1. London : Macmillan, 1985., Illustrated. Paperback. 8vo. 392 p. (ISBN/EAN: 0000333385462) Booknr: 25133. € 10

(THE NEW GROVE) High Renaissance masters : Josquin, Palestrina, Lassus, Byrd, Victoria. London : Macmillan, 1984., Illustrated. Paperback. 8vo. 300p : ill, facsims,music, 2 ports ; 21cm. At head of title: The new Grove. Includes bibliographies and index. (ISBN/EAN: 0000333382382) Booknr: 25136. € 10

(THE NEW GROVE) High Renaissance masters : Josquin, Palestrina, Lassus, Byrd, Victoria. London : Macmillan, 1984., Illustrated. Paperback. 8vo. 300p : ill, facsims,music,2ports ; 21cm. At head of title: The new Grove. Includes bibliographies and index. (ISBN/EAN: 0000333382382) Booknr: 25138. € 10

(THE NEW GROVE) Modern masters : Bartok Stravinsky Hindemith. London : Macmillan, 1984., Illustrated. Paperback. 8vo. 292p : ill., music,ports. ; 21 cm. First published in the New Grove dictionary of music and musicians, edited by Stanley Sadie, 1980. Includes index. At head of title, The New Grove. (ISBN/EAN: 0000333376846) Booknr: 25140. € 10

JENS PETER LARSEN. GEORG FEDER. The new Grove Haydn. London : Papermac Macmillan, 1982. Illustrated. Paperback. 8vo. Met lit. opg. - Met lijst van Haydns werken. Eerder verschenen in:The new Grove dictionary of music and musicians. - London, 1980. (ISBN/EAN: 0000333341988) Booknr: 25147. € 10

NEIGHBOUR, O. W (OLIVER WRAY). The New Grove second Viennese school : Schoenberg, Webern, Berg. London : Papermac/MacMillan, c1983., Illustrated. Paperback. 8vo. 201 p. : ill., ports. ; 20 cm. First published in the New Grove dictionary of music and musicians , 1980; first published in paperback with additions, 1983, by PAPERMAC, a division of MacMillan. Includes bibliographies and index. (ISBN/EAN: 0000333353846) Booknr: 25149. € 10

STANLEY SADIE. GEORG FEDER. The new Grove Mozart. London : Papermac, 1982. Illustrated. Paperback. 8vo. Met lit.opg. - Index. - Met lijst van Mozart's werken. Eerder verschenen in:The new Grove dictionary of music and musicians. - London : MacMillan, 1980. (ISBN/EAN: 0000333341996) Booknr: 25150. € 10

WARRACK, JOHN. Early romantic masters 2 : Weber, Berlioz, Medelssohn. London : Macmillan, 1985., Illustrated. Paperback. 8vo. 314p. : ill., facsims.,music,ports. ; 21cm. At head of title: The new Grove. Includes bibliography and index. (ISBN/EAN: 0000333390148) Booknr: 25151. € 10

WINTON DEAN. ANTHONY HICKS. The new Grove Händel. London : Papermac, 1982. Illustrated. Paperback. 8vo. Lit. opg. - Index. - Met lijst van Handels werken. Eerder verschenen in:The new Grove dictionary of music and musicians. - London, 1980. (ISBN/EAN: 0000333341961) Booknr: 25152. € 10

(JAZZ). Jazzjaarboek 5. Amsterdam : Van Gennep, 1982. Illustrated. Paperback. 8vo. 160 pp Verschijnt jaarlijks. Niet verder verschenen. Verschenen : Jaarboek 1 / red. Rudy Koopmans en Paul Syrier. - 1982. - ISBN 90-6012-528-2 (ISBN/EAN: 0009060126874) Booknr: 25156. € 5

(JAZZ). Jazzjaarboek 4. Amsterdam : Van Gennep, 1985. Illustrated. Paperback. 8vo. 124 pp Verschijnt jaarlijks. Niet verder verschenen. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060126483) Booknr: 25157. € 5

(JAZZ). Jazzjaarboek 2. Amsterdam : Van Gennep, 1983. Illustrated. Paperback. 8vo. 164 pp Verschijnt jaarlijks. Niet verder verschenen. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060125681) Booknr: 25159. € 5

(JAZZ). Jazzjaarboek 6. Amsterdam : Van Gennep, 1987. Illustrated. Paperback. 8vo. 174 pp Verschijnt jaarlijks. Niet verder verschenen. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060127285) Booknr: 25160. € 5

COOPER, GROSVENOR & LOENARD B. MEYER. The rhythmic structure of music. London : Chicago U.P., 1963., 1963. With musical examples. Paperback. 8vo. Ix, 212 p. Includes index of music examples. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000226115224) Booknr: 25165. € 14

FORSYTH, CECIL. Orchestration. New York : Dover Publications, 1982., 1982. Illustrated. With musical examples. Paperback. 8vo. xi, 580 p., [12] p. of plates : ill., music ; 22 cm. (A very good copy). Reprint of: 2nd ed. London : Macmillan, 1935. (ISBN/EAN: 0000486243834) Booknr: 25169. € 10

HENDRICUS ANTONIUS GERARDUS SUÈR (1932-). De pianist. 's-Gravenhage : BZZTôH, 1981. Illustrated. Paperback. 8vo. 119 pp. Gedeeltelijk eerder verschenen in het weekblad "De Tijd". (ISBN/EAN: 0009062910955) Booknr: 25175. € 9

KRAUSE, ERNST. Puccini : Beschreibung eines Welterfolges. Müchen ; Zürch : Piper, 1986. Illustrated. With musical examles. Paperback. 8vo. 425 pp. (A good copy). Überarbeitete Neuausgabe. (ISBN/EAN: 0003492105343) Booknr: 25179. € 8

REED, JOHN. Schubert. New York : Oxford University Press, 1997., 1997. With musical examples. Paperback. 8vo. 270 pp. Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0000198164947) Booknr: 25181. € 18

ROBERT LAYTON (1930-). Sibelius. London [etc.] : Dent, 1978. With photographs and musical examples. Paperback. 8vo. 210 pp. 1e dr.: 1965. Bibliogr.: P. 195-202. - Met repertoirelijst en indices.(Spine discoloured). (ISBN/EAN: 0000460021931) Booknr: 25183. € 9

SLENCZYNSKA, RUTH. Music at your fingertips : aspects of pianoforte technique advice for the artist and amateur on playing the piano. New York : Da Capo Press, 1976., 1976. With musical examples. Paperback. 8vo. [1], 160p. : ill., music ; 22cm. (A good copy). Revised ed. originally published : New York : Cornerstone Library, 1968. (ISBN/EAN: 0000306800349) Booknr: 25186. € 10

(JAZZ). Jazzjaarboek 3. Amsterdam : Van Gennep, 1984. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 168 pp. Verschijnt jaarlijks. Niet verder verschenen. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060126076) Booknr: 25189. € 5

(JAZZ). Jazzjaarboek 1. Amsterdam : Van Gennep, 1982. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 138 pp. Verschijnt jaarlijks. Niet verder verschenen. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060125282) Booknr: 25190. € 5

(JAZZ). Jazz Years. Pan Books., 1986. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 310 pp. (ISBN/EAN: 0000330303082) Booknr: 25191. € 12

BERT VUIJSJE (1942-). SIMON KORTEWEG ; JOHAN VAN DER KEUKEN (1938-2001). Jazzportretten. Amsterdam : Van Gennep, 1983. Paperback. 8vo. 142 pp. De meeste interviews in dit boek werden, doorgaans in iets andere vorm eerder gepubliceerd in Jazzwereld, Haagse Post, Oor en Jazz NU. (ISBN/EAN: 0000906012569) Booknr: 25193. € 8

CATTIN, GIULIO. Music of the Middle Ages. Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, c1984-1985., 1982. With musical examples. Paperback. 8vo.; 23 cm. English version of: Il Medioevo. Vol. 2 by F. Alberto Gallo. Orig. title: Il Medioevo, I Includes bibliographies and indexes. (ISBN/EAN: 0000052128483) Booknr: 25198. € 20

CESAR BRESGEN (1913-). Die Improvisation in der Musik. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1986. With musical examples. Paperback. 8vo. 116 pp. Met lit.opg. en reg. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003795903823) Booknr: 25199. € 12

CHARLES EDWARD IVES (1874-1954). JOHN KIRKPATRICK. Memos. London : Calder & Boyars, 1973. Illustrated. Paperback. 8vo. 355 pp. Met indices. A fine copy. (ISBN/EAN: 0000071450954) Booknr: 25200. € 25

FREIHERR CARL MARIA FRIEDRICH ERNST VON WEBER (1786-1826). Kunstansichten : ausgewählte Schriften. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1978. With musical examples. Paperback. 8vo. 322 pp. (A good copy). Oorspr. uitg.: Leipzig : Reclam, 1975. Met index. Collectie Ernest Bour. (ISBN/EAN: 0003795902487) Booknr: 25206. € 7

GRÉTRY, ANDRÉ ERNEST MODESTE. GÜLKE, PETER. Memoiren : oder, Essays über die Musik. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1978., 1978. With musical examples. Paperback. 8vo. 502 pp. 18 cm. Translation of Mémoires. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003795902479) Booknr: 25208. € 9

HASE, HELLMUTH VON, B. KÖCHEL, LUDWIG, RITTER VON. Der kleine Köchel : chronologisches und systematisches Verzeichnis sämtlicher musikalischen Werke von Wolfgang Amade Mozart. Wiesbaden : Breitkopf & Härtel ; New York : sole agents in USA, C. F. Peters, 1977., 1988. With musical examples. Paperback. 8vo. 97 p. ; 21 cm. 'Thematische Anfänge der Werke mit gleichem Titel und gleicher Tonart': p. 75-97. (ISBN/EAN: 0000376510020) Booknr: 25209. € 15

INGE LIEVAART (1917-). Anno Domini : gedichten en liedteksten voor de christelijke feesten. 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1975. Paperback. 8vo. 88 pp. (Goed exemplaar). Bloemlezing van eerder versch. gedichten. Bloemlezing uit werk dat door de jaren heen is ontstaan, gegroepeerd rond het onderwerp "christelijke feesten". Het Kerstfeest krijgt een ruime plaats toebedeeld, verder Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, het jaareinde en de toekomstverwachting. Bij de liedteksten staat een verwijzing naar de toonetting. Verscheidene gedichten en liedteksten zijn geschikt voor kinderen. De teksten onderscheiden zich in de "persoonlijke" gedichten en in de gedichten en liederen die kunnen functioneren in een groep. (NBD|Biblion recensie, M. Cossee-Bommelje) (ISBN/EAN: 0009023909380) Booknr: 25212. € 6

JOHN SCHAEFER. New sounds : a listener's guide to new music. New York [etc.] : Harper & Row, 1987. Paperback. 8vo. 297 pp. Met disocgr. en index. (ISBN/EAN: 0000060970812) Booknr: 25214. € 20

JONES, MORLEY. Jazz. New York : Simon and Schuster, c1980., 1980. Geïillustreerd. Paperback. 8vo. 133 p. : ports. ; 24 cm. Cover title: The Simon & Schuster listeners guide to jazz. (ISBN/EAN: 0000671254456) Booknr: 25215. € 8

LABAN JASPER VAN DER KLOOSTER (1932-2002). Mozart en Oranje en andere bijdragen over het Huis van Oranje in de 18e eeuw. Zutphen : Walburg Pers, 1992. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 119 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060117409) Booknr: 25216. € 8

MALCOLM GILLIES. Bartók remembered. London [etc.] : Faber and Faber, 1990. Illustrated. Paperback. 8vo. 238 pp. Met lit. opg. en index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000571142443) Booknr: 25217. € 12

MICHAEL KUGLER (1942-). Die Musik für Tasteninstrumente im 15 . und 16 . Jahrhundert. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1975. With musical examples. Paperback. 8vo. 217 pp. Met verklarende woordenlijst, lit.opg. en reg. (ISBN/EAN: 0003795901227) Booknr: 25218. € 8

MOZART, WOLFGANG AMADEUS. KUNZE, STEFAN. Briefe. Stuttgart : Reclam, 1987., 1987. Illustrated. Paperback. 8vo. 447 p. : ill. ; 16 cm. Includes bibliographical references. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000315008430) Booknr: 25219. € 7

ORREY, LESLIE. A concise history of opera. London, Thames and Hudson [1972], 1979. Illustrated. Paperback. 8vo. 252 p. illus. (part col.) 22 cm. ( a good copy). Bibliography: p. 244. (ISBN/EAN: 0000500201242) Booknr: 25220. € 8

ORREY, LESLIE. MILNES, RODNEY. Opera, a concise history. New York, N.Y. : Thames and Hudson, 1987., 1987. Illustrated. Paperback. 8vo. 252 p. : ill. (some col.) ; 21 cm. Rev. ed. of: A concise history of opera. (ISBN/EAN: 0000500202176) Booknr: 25221. € 8

RUDOLF ROMKE KOOPMANS (1932-1983). DEREK BAILEY ; STANLEY CROUCH. Jazz op avontuur 1970-1980. Amsterdam : Van Gennep, 1982. Paperback. 8vo.140 pp. Met lit. opg. (ISBN/EAN: 0009060125274) Booknr: 25222. € 8

SAINT-SAËNS, CAMILLE. (ROLLAND, ROMAIN). Musikalische Reminiszenzen. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1979., 1979. With musical examples. Paperback. 8vo. 252 p. ; 18 cm. (A good copy). Selections from Harmonie et mélodie, Portraits et souvenirs, École buissonnière, and Au courant de la vie. (ISBN/EAN: 0003795902746) Booknr: 25223. € 7

BERNARD JACOBSON. Conductors on conducting. London : Macdonald and Jane's, 1979. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 237 pp. (A good copy). Originally published: Frenchtown, N.J. : Columbia Publishing Co., 1978. Met lit.opg. en index. James Levine on Verdi and Mozart, Nikolaus Harnoncourt on Bach, Sir Charles Mackerras on Handel, Colin Davis on Berlioz, Bernard Haitink on Mahler, Jose Serebrier on Ives, Sir Adrian Boilt on Elgar, Carlo Maria Giulini on Brahms. (ISBN/EAN: 0000354044168) Booknr: 25234. € 16

BROOKES, CHRISTOPHER. His own man: the life of Neville Cardus. London : Methuen, 1985., 1985. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. 280 p., [8] p. of plates : ill. ; 23 cm. Includes index. (A very good copy). Sir John Frederick Neville Cardus, CBE (3 April 1888 - 28 February 1975) was an English writer and critic. Cardus spent the Second World War years in Australia, where he wrote for The Sydney Morning Herald and gave regular radio talks. He also wrote books on music, and completed his autobiography. After his return to England he resumed his connection with The Manchester Guardian as its London music critic. (ISBN/EAN: 0000413509400) Booknr: 25235. € 10

CRABBE, JOHN. Hector Berlioz: rational romantic. London : Kahn and Averill, 1980., Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. 143 p. ; 23 cm. Includes index. (A good copy). On the ideas, beliefs and feelings of a creative artiste. (ISBN/EAN: 0000900707534) Booknr: 25236. € 10

FɁNELON, FANIA. ROUTIER, MARCELLE, JOINT AUTHOR. Playing for time. An extraordinary, personal account od the women's orchestra in Auschwitz-Birkenau. New York : Atheneum, 1977, c1976., 1977. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. LX, 262 p. ; 22 cm. (A very good copy). Fania Fénelon (born Fania Goldstein; 2 September 1922 – 19 December 1983) was a French pianist, composer and cabaret singer. Under her pseudonym of "Fénelon" (which she took up after the war), Fania Goldstein became a well known cabaret singer. In 1966 she went with her African-American "life-partner" to East Berlin. (She never divulged his identity, but Aubrey Pankey, a baritone who chose to live in East Germany due to American racism and his own Communist sympathies, fits many of the details.) After her partner's death she returned to France. Between 1973 and 1975 she wrote the book Sursis pour l'orchestre, in which she described her experiences. The book was based on her diary from the concentration camps. It was remarkably frank on many sensitive topics: the degrading compromises survivors had to make, the black humor of inmates (the orchestra women are often depicted as laughing hysterically over gruesome sights), the religious and national tensions among inmates, and the normality of prostitution and lesbian relationships (this last perhaps the most controversial, since it was the most heavily cut in translation). Many of her fellow survivors of the women's orchestra took issue in private with her portrayal of them, particularly Anita Lasker-Wallfisch and Violette Jacquet. Almost all survivors who read the book disagreed with its negative portrayal of Alma Rosé, the orchestra's kapo and conductor. The book would be translated into German and English in slightly abridged editions. Fania Fénelon told the press at the time that she was writing another book about her life after the camps, but this never appeared. (ISBN/EAN: 0000068910796) Booknr: 25239. € 15

FITZLYON, APRIL. Maria Malibran: diva of the romantic age. London : Souvenir Press, 1987., 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. 330 p., [16] p. of plates : ill. ; 25 cm. Includes index. (A good copy). Maria Malibran (24 March 1808 - 23 September 1836) was a mezzo-soprano who commonly sang both contralto and soprano parts, and was one of the most famous opera singers of the 19th century. Malibran was known for her stormy personality and dramatic intensity, becoming a legendary figure after her death at age 28. Contemporary accounts of her voice describe its range, power and flexibility as extraordinary. (ISBN/EAN: 0000285650300) Booknr: 25240. € 20

FORRESTER, MAUREEN. MCDONALD, MARCI. Out of character : a memoir. Toronto : McClelland and Stewart, c1986., 1986. Boards. Hardbound. 8vo. pp. 326 p., [16] p. of plates : ill., ports. ; 24 cm. A very good copy. (ISBN/EAN: 0000771032277) Booknr: 25241. € 18

GRINDEA, CAROLA (ED.).. Tensions in the Performance of Music. A Symposium. London, London : Kahn & Averill, 1978, 1978. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 128 pp. (A good copy). The vitally important collection of essays concerns itself with the problems resulting from "too much tension at the wrong time and in the wrong place" during a performance. (ISBN/EAN: 0000900707445) Booknr: 25243. € 14

HORNE, MARILYN. SCOVELL, JANE. Marilyn Horne, my life. New York : Atheneum, 1983., 1984. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. xvii, 258 p., [32] p. of plates : ill. ; 25 cm. Includes index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000068911401) Booknr: 25245. € 18

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-). BABET MOSSEL (1948-). Mozart: de gouden jaren 1781-1791. Baarn : Bosch & Keuning, 1990. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. Zonder stofomslag. 4to. pp. 272 pp. (Goed exemplaar). Met lit. opg., reg. Vert. van:Mozart : the golden years. - London : Thames & Hudson, cop. 1989. Alleen een wetenschapper van het niveau van Robinson Landon, publicist, journalist en documentalist, kan de ambitie waarmaken om temidden van de menigte musicologische mozartiana een werk voor de 'gewone lezer' te schrijven. En daarin is Landon volkomen geslaagd. Reeds de keuze om de qua aantallen en kwaliteit van composities Mozarts rijkste levensjaren te kiezen, van 1781 tot aan zijn dood in 1991 geeft het bewijs. Dan is het zaak om de steeds rijper geworden werken te taxeren en de levensomstandigheden van Mozart mee op te nemen in het totale tableau. Hij schuwt dan ook niet a.h.v. muziekvoorbeelden vorm- en stijlanalyses te verwoorden. Een uitzonderlijk element is de boeiende keuze van illustratief materiaal. Niet in de sfeer van bladvulling, maar als historisch gefundeerde inzichtverschaffing. Juist die vragen van: hoe was die tijdgeest toen, hoe het maatschappelijk leven, hoe de instrumentbouw, hoe de ontstaansgang van een compositie en hoe zijn privé- en persoonlijke relaties: de auteur verrast telkens door de goed leesbare detailleringen. En ook wie nog meer diepgang verkiest vindt in de aanhangsels alle gewenste verwijzingen. (Biblion recensie, L.P.M. Lindeman.) (ISBN/EAN: 0009024647118) Booknr: 25246. € 8

MELTZER, MILTON. Violins & shovels : the WPA arts projects. A New Deal for America's Hungry Artists of the 1930's. New York : Delacorte Press, c1976., 1976. Illustrated. Halfcloth. Withhout dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. 160 p., [12] leaves of plates : ill. ; 22 cm. Includes index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000440093163) Booknr: 25249. € 12

OSBORNE, CHARLES. Verdi: a life in the theatre. New York : Knopf : Distributed by Random House, 1987., 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. xii, 360 p., [16] p. of plates : ill., ports. ; 25 cm. Includes index. (A very good copy!). (ISBN/EAN: 0000394541103) Booknr: 25250. € 18

SACHS, HARVEY. Arthur Rubinstein: a life. London : Weidenfeld & Nicolson, 1996., 1996. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. xviii, 525p.,[32]p. of plates : ports. ; 24cm. (A very good copy). Originally published as: Rubinstein. New York : Grove Press, 1995. Bibliography: p499-504. Pianist Arthur Rubinstein (1887-1982), apart from being a world-renowned performer for more than 65 years, also wrote a bestselling autobiography, My Young Years. Sachs, author of an admired study of Toscanini, is therefore up against formidable competition--and comes out of it with great credit. His study is detailed, fair-minded and vivid. Rubinstein was vastly egocentric in his private life, yet appeared genuinely transformed by his music-making, which seemed often to come across better on recordings than in person and helped make him the bestselling classical pianist ever. A tireless womanizer, he was middle-aged before he married a woman 22 years his junior and had children. In the last decade of his life, he began a liaison with a young English concert promoter, Annabelle Whitestone (now married to British publisher Sir George Weidenfeld). Rubinstein seems never to have overcome his sad childhood, but the pleasure he gave and continues to give to millions was his true legacy. The book includes an outstanding review, by the author, of Rubinstein's recordings and a fine discography by Donald Manildi. (ISBN/EAN: 0000297815857) Booknr: 25253. € 15

SAMUEL LIPMAN. Music after modernism. New York : Basic Books, 1979. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 256 pp. Includes index. (Good copy. spine of dustjacket discoloured). (ISBN/EAN: 0000465047408) Booknr: 25254. € 12

SILLS, BEVERLY. LINDERMAN, LAWRENCE. Beverly: an autobiography. Toronto ; New York : Bantam Books, 1987., 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. xii, 356 p., [30] p. of plates : ill. ; 25 cm. Includes index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000553051733) Booknr: 25258. € 18

STEGEMANN, MICHAEL. PAULY, REINHARD G. Camille Saint-Saëns and the French solo concerto from 1850 to 1920. Portland, Ore. : Amadeus Press, c1991., 1991. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. 341 p. : music ; 24 cm. Translation of: Camille Saint-Saëns und das französische Solokonzert von 1850 bis 1920. (A good copy. Spine of dustjacket discoloured. ). (ISBN/EAN: 0000931340357) Booknr: 25259. € 13

TISCHLER, BARBARA L (SIGNED - GESIGNEERD). An American music: the search for an American musical identity. New York : Oxford University Press, 1986., 1986. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. Viii, 225 p., [10] p. of plates : ill., ports. ; 24 cm. (A very good copy). Includes index. (Signed by the author with a dedication). A fascinating picture of American concert music ans how it has evolved into major cultural force that it is today. (ISBN/EAN: 0000195040236) Booknr: 25260. € 18

CAIRNS, DAVID. Responses: musical essays and reviews. New York, Knopf; [distributed by Random House] 1973., 1973. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. xiv, 266 p. 23 cm. (ISBN/EAN: 0000394485203) Booknr: 25264. € 18

HAMANN, BRIGITTE. Nichts als Musik im Kopf : das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Wien : Ueberreuter, c1990., 1990. Illustrated. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. 232 p. : ill. (some col.), music ; 25 cm. Includes index. (ISBN/EAN: 0003800023210) Booknr: 25268. € 18

HENRY BERNARD LEVIN (1928-2004). Enthusiasms. London : Cape, 1983. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 264 pp. Met reg. (ISBN/EAN: 0000224021141) Booknr: 25270. € 16

OTTO E. SCHUMANN (1897-1981). Handbuch der Klaviermusik. Wilhelmshaven : Heinrichshofen, 1976. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 707 pp. 1e uitg. 1963. (ISBN/EAN: 0003795900069) Booknr: 25273. € 18

SCHAEFER, CAMILLO. Gewaltig viele Noten-- : die Musik der Habsburger. Wien : Ueberreuter, c1996., 1996. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 203 p. ; 22 cm. Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0003800035952) Booknr: 25275. € 15

WILHELMUS HERMANUS THIJSSE (1916-). Muziek van toen tot nu : een overzicht van de historie der toonkunst. [Naarden] : Strengholt, 1978. Geïllustreerd. Met muziekvoorbeelden. Gebonden. 8vo. 167 pp. Met lit.opg. en reg. (ISBN/EAN: 0009060104196) Booknr: 25277. € 12

WILLIAM MANN (1924-) ; JAMES GALWAY (1939-). James Galway's Music in time. Bussum : Van Holkema & Warendorf, 1982. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. Groot- 8vo. 383 pp. (Mooi exemplaar). Met lit. opg., reg. Vert. van uitg.: Music in time. - London : Beazley, cop. 1982. Een boek over muziek en mannen en vrouwen die de muziek geschreven en gespeeld hebben. Een beeld van de ontwikkeling van de Westerse muziek door fluitist James Galway. (ISBN/EAN: 0009026947283) Booknr: 25278. € 12

OPER Reclams Opern- und Operettenführer. Stuttgart : Philipp Reclam, [1991], 1988. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 718; 382 pp. 16 cm. Originally published in two volumes, vol. 1 published as Reclams Opernführer: Stuttgart: Philipp Reclam, 1969; vol. 2 published as Reclams Operettenführer: Stuttgart: Philipp Reclam, 1953. (ISBN/EAN: 0003151068928) Booknr: 25279. € 14

ADRIAAN CORNELIS VOS (1903-). Joh . Seb . Bach : de Thomascantor van Leipzig , zijn voorouders en nakomelingen. Franeker : Wever, 1975. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 244 pp. Met lit.opg. (ISBN/EAN: 0009061352282) Booknr: 25280. € 9

HELEN HENRIETTA METZELAAR (1949-) , E.A. (RED.) Zes vrouwelijke componisten. [Hilversum] : Centrum Nederlandse Muziek Zutphen : Walburg Pers, 1991. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 256 pp. Over: Gertrude van den Bergh, Catharina van Rennes, Elisabetj Kuyper, Henriëtte Bosmans. Met lijst van werken. Uitg. in samenw. met de Stichting Vrouw & Muziek. Met lit. opg., reg. Collectie Musica Neerlandica. (Goed ex.). (ISBN/EAN: 0009060117336) Booknr: 25284. € 12

KWIATKOWSKI, GERHARD. Schulerduden : die Musik. Mannheim : Bibliographisches Institut, 1979., 1979. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 464 pp. (ISBN/EAN: 0003411017481) Booknr: 25286. € 15

MAX FAVRE. Tendenzen und Verwirklichungen : Festschrift des Schweizerischen Tonkünstlervereins aus Anlass seines 75-järigen Bestehens ( 1900-1975 ). Zürich : Atlantis, 1975. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 302 pp. (ISBN/EAN: 0003761104626) Booknr: 25287. € 18

RICHARD SHEAD (1932-). ANTHONY DYMOKE POWELL (1905-2000). Constant Lambert. London : Simon Publications, 1973. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 208 pp. Bibliogr.: p. 193-196. - Index. List of works and recordings: p. 175-192. Leonard Constant Lambert (23 August 1905 - 21 August 1951) was a British composer and conductor. Lambert, the son of Russian-born Australian painter George Lambert, was educated at Christ's Hospital and the Royal College of Music. Lambert was a prodigy, writing orchestral works from the age of 13, and at 20 received a commission to write a ballet for Sergei Diaghilev's Ballets Russes (Romeo and Juliet). For a few years he enjoyed a meteoric celebrity, including participating in a recording of William Walton's Façade with Edith Sitwell. Lambert's best known composition is The Rio Grande (1927) for piano and alto soloists, chorus, and orchestra of brass, strings and percussion. It achieved instant success, and Lambert made two recordings of the piece as conductor (1930 and 1949). He had a great interest in American Negro music, and once said that he would have ideally liked The Rio Grande to feature a black choir. (ISBN/EAN: 0000903620014) Booknr: 25291. € 18

WAGNER, RICHARD. Schriften eines revolutionären Genies. München ; Wien : Langen Müller, 1976., 1976. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 325 p. ; 20 cm. 'Chronologisches Verzeichnis der literarischen Arbeiten Wagners': p. 318-320. (ISBN/EAN: 0003784416462) Booknr: 25292. € 16

WERNER OEHLMANN ; CHRISTIANE BERNSDORFF-ENGELBRECHT (1923-). Reclams Klaviermusikführer. Stuttgart : Reclam, 1968. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 812 pp. Met lit.opg. en reg. (ISBN/EAN: 0003150101123) Booknr: 25293. € 15

CHARLES OSBORNE (1927-). The complete operas of Mozart : a critical guide. London : Gollancz, 1978. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 349 pp. Met lit.opg. en index. (ISBN/EAN: 0000575022213) Booknr: 25296. € 20

GERIGK, HERBERT. Woordenboek der muziek. Amsterdam : A.J.G. Strengholt, c1970., 1966. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 198 p. : ill. ; 22 cm. Translation of: Fachwörterbuch der Musik. (ISBN/EAN: 0000906010174) Booknr: 25300. € 16

GRUBER, GERNOT. Mozart and posterity. London : Quartet, 1991., 1991. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. pp. Ix, 277p. (ISBN/EAN: 0000704370034) Booknr: 25301. € 20

HERMANN PREY (1929-1998). ROBERT D. ABRAHAM (1930-). Premierenfieber. München : Kindler, 1975. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 370 pp. Discografie: p. 345-366. (Licht traces of use). (ISBN/EAN: 0003463008211) Booknr: 25302. € 10

JOHANNES CHRYSOSTOMUS WOLFGANG GOTTLIEB MOZART (1756-1791). LUCAS BUNGE (1929-). Mozart in zijn brieven : een bloemlezing. Utrecht : Bohn , Scheltema & Holkema, 1977. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 301 pp. Met lit. opg., index. (ISBN/EAN: 0009031302295) Booknr: 25303. € 18

MARK C. GRIDLEY (1947-). Jazz styles. Englewood Cliffs ; London [etc.] : Prentice-Hall, 1978. Illustrated. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 410 pp. Bibliogr.: p. 407-409. - Discogr.: p. 355-406. - Index. (ISBN/EAN: 0000135098858) Booknr: 25304. € 25

NICHOLS, ROGER. Ravel remembered. New York : Norton, 1988, c1987., 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. xxviii, 203 p. : ill. ; 21 cm. Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0000039302573) Booknr: 25305. € 20

RIEZLER, WALTER. Beethoven. Zürich : Atlantis-Musikbuch-Verl., 1983. Illustrated. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 360 pp. (ISBN/EAN: 0003254000420) Booknr: 25307. € 20

SNOWMAN, DANIEL. The world of Placido Domingo. London : Bodley Head, 1985., 1985. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 298p, [8]p of plates : ill., ports. ; 24cm. Includes index. (ISBN/EAN: 0000370305221) Booknr: 25309. € 18

ANTJE OLIVIER (1944-). SEVGI BRAUN. Mendelssohns Schwester Fanny Hensel : Musikerin , Komponistin , Dirigentin. Düsseldorf : Droste, 1997. Illustrated. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 221 pp. Titelp. vermeldt abusievelijk: "Mendelssohn Schwester Fanny Hensel". Met lit. opg., reg. (ISBN/EAN: 0003770010752) Booknr: 25311. € 20

BREUNING, GERHARD VON, B. Memories of Beethoven : from the house of the black-robed Spaniards. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1992., 1992. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. xi, 154 p. : ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references (p. 119-143) and index. (ISBN/EAN: 0000521417104) Booknr: 25312. € 18

FIFIELD, CHRISTOPHER. Max Bruch : his life and works. New York : G. Braziller, 1988., 1988. Illustrated. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 351 p., [8] p. of plates : ill. ; 24 cm. Includes index. (ISBN/EAN: 0000807612049) Booknr: 25313. € 20

GROUT, DONALD JAY. PALISCA, CLAUDE V., JOINT AUTHOR. A history of western music. New York : Norton, c1980., 1980. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. xii, 849 p. : ill. ; 24 cm. Includes index. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000393951367) Booknr: 25314. € 16

HEADINGTON, CHRISTOPHER. Chamber music. Poole : Blandford, 1982., 1982. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 138p. : ports. ; 23cm. Includes index. (ISBN/EAN: 0000071371252) Booknr: 25315. € 12

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-). The Mozart compendium : a guide to Mozart's life and music. London : Thames and Hudson, 1990. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 452 pp. Index Met lit. opg., reg. 1e uitg.: 1990. (ISBN/EAN: 0000500014817) Booknr: 25316. € 25

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-) ; M.M.C. MENGELBERG. Het Mozart compendium: volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Baarn : Tirion, 1990. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 463 pp. Met lit. opg., reg. Vert. van:The Mozart compendium. - London : Thames and Hudson, 1990. HET MOZART COMPENDIUM, het meest complete naslagwerk over alle facetten van Wolfgang Amadeus Mozart, biedt een heel nieuwe benadering in de muziekliteratuur. De bekende musicoloog en Mozartkenner H. C. Robbins Landon verzamelde de meest recente bijdragen van een twintigtal deskundigen van naam uit verschillende landen. Zij schreven over de meest uiteenlopende onderwerpen: de historische achtergronden van Mozarts werken, zijn uiterlijk en karakter, zijn huwelijk en sociale contacten, zijn stijl en de invloed die hij onderging, de achtergronden van het muzikale leven in Europa, de literatuur die aan hem gewijd is en natuurlijk het bronnenonderzoek. Bovendien worden al Mozarts werken - van opera´s, concerten, symfonieën en kamermuziek tot religieuze werken en balletten - in de rangschikking van Köchel van informatie voorzien, wordt nieuw licht geworpen op onbekende, omstreden of verloren gegane werken en wordt aandacht besteed aan de wijze van uitvoeren. NBD|Biblion recensie: Ruim twintig voornamelijk engelstalige experts schrijven onder hoofdredactie van de fameuze musicoloog Robbins Landon over allerlei aspecten van Mozarts tijd, zijn leven en zijn werk: historische en muzikale achtergronden van zijn tijd, Mozart als mens en zijn kijk op de wereld, de invloeden die hij onderging en die hij uitoefende, en natuurlijk vooral zijn muziek. Alle werken, ook de onzekere, onechte en verloren gegane, worden kort besproken. Het peil van al deze verhandelingen ligt hoog tot zeer hoog, zonder dat daardoor de leesbaarheid wordt geschaad. Op elke denkbare vraag over Mozart vindt men hier een (meestal beknopt) antwoord of minstens een verwijzing naar de plek waar een antwoord te vinden is. Voor wat betreft de Nederlanden zorgde mw. M. Mengelberg, eindredactrice van de Nederlandse uitgave, voor goede aanvullingen. De vertalingen zijn goed tot zeer goed. Een monumentaal naslagwerk dat tevens vele goed leesbare interessante hoofdstukken bevat. (Biblion recensie, Hans Wagemans.) (ISBN/EAN: 0009051212593) Booknr: 25317. € 15

KOESTENBAUM, WAYNE. The queen's throat : opera, homosexuality, and the mystery of desire. New York : Poseidon Press, c1993., 1993. Illustrared. With dustjacket. Cloth. Hardbound. 8vo. 271 p.: ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references (243-255 p.) and index. (ISBN/EAN: 0000671754572) Booknr: 25319. € 20

PETER FRANK PETERS (1960-). Eeuwige jeugd : een halve eeuw Stichting Gaudeamus. Amsterdam : Donemus, 1995. Geïllustreerd. Kartonnen borden. 8vo. 252 pp. Met lit.opg. en reg. (ISBN/EAN: 0009074560202) Booknr: 25320. € 12

RICHARD H. HOPPIN. Medieval music. New York [etc.] : Norton, 1978. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 566 pp Bibliogr.: p. [531]-551. - Index. Hoort bij: Anthology of medieval music, 1978. Met lit.opg. en index. (ISBN/EAN: 0000393090906) Booknr: 25321. € 25

SZABOLCSI, BENCE. Geschichte der ungarischen Musik. Budapest : Corvina-Verlag, 1975. Illustrated. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 263 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0009631366537) Booknr: 25322. € 14

TOBLER, JOHN. The rock lists album. London : Plexus, c1982., 1982. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 159p ; 23cm. (ISBN/EAN: 0000859650499) Booknr: 25323. € 18

YEHUDI MENUHIN (1916-1999). GEORGE STEINER (1929-) ; VERALIND L. KELK. Onvoltooide reis : herinneringen. Rotterdam : Donker, 1977. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 339 Vert. van:Unfinished journey. (ISBN/EAN: 0009061001455) Booknr: 25325. € 18

BÁLINT SÁROSI. CHRISTIAN KADEN ; IMRE ORMAY. Zigeunermusik. Zürich : Atlantis Musikbuch-Verlag, 1977. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 307 pp. Met lit.opg. en index. Vert. van:Cigányzene ... . - Budapest : Gondolat, 1971. (ISBN/EAN: 0003761105037) Booknr: 25327. € 15

CHRIS NICKSON. ELLEN SEGEREN. Soundgarden : de koning van de metal. 's-Gravenhage : BZZTôH, 1996. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 234 pp. Uitg. voor Free Record Shop en Fame Music. Met discogr. Vert. van:Soundgarden. - Cop. 1995. (ISBN/EAN: 0009055012858) Booknr: 25328. € 13

DAVE BOWLER ; BRYAN DRAY. COLINE LUGASSY. R.E.M . : van subcultuur naar internationaal podium. 's-Gravenhage : BZZTôH, 1995. Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 224 pp. Uitg. voor Free Record Shop en Fame Music. Met discogr., lit. opg. Vert. van:REM-documental. - London : Boxtree, 1995. (ISBN/EAN: 0009055012254) Booknr: 25329. € 13

HAMILTON, DAVID. The listener's guide to great instrumentalists. United States : Facts on File, 1982., 1982. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 136 p. : ill. ; 24 cm. 'A Quarto book.'. (ISBN/EAN: 0000871965682) Booknr: 25330. € 10

JOSEPH HOROWITZ (1948-). Understanding Toscanini : how he became an American culture-god and helped create a new audience for old music. New York : Knopf, 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 492 pp. "A Borzoi book". (ISBN/EAN: 0000394529189) Booknr: 25331. € 18

OCHLEWSKI, TADEUSZ [HRSG.] ; MICHALSKI, GRZEGORZ [MITVERF.]. Geschichte der polnischen Musik. Warschau : Verl. Interpress, 1988. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 219 pp. (ISBN/EAN: 0008322322550) Booknr: 25333. € 18

REISSINGER, MARIANNE. Gölz Friedrich : Künstler wider Willen. [Berlin] : Quadriga, c2000., 2000. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 286 p., [32] p. of plates : ill. ; 22 cm. Includes index. (ISBN/EAN: 0003886793451) Booknr: 25336. € 20

ROBERT HARTFORD. Bayreuth : the early years : an account of the early decades of the Wagner festival as seen by the celebrated visitors & participants. London : Gollancz, 1980. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 284 pp. Met lit.opg. en index. (ISBN/EAN: 0000575028653) Booknr: 25337. € 18

STORR, ANTHONY. Music and the mind. London : HarperCollins, 1992., 1992. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. xii, 212 p. ; 24 cm. Paperback in smaller format. Jacket title: Music & the mind. Includes bibliography and index. Dates of available copies: 1992, 1993, 1997. (A couple of pencil lines in the margin. Else a good copy). (ISBN/EAN: 0000000215398) Booknr: 25338. € 18

BARBARA SCHWENDOWIUS ; WOLFGANG DÖMLING (1938-). Johann Sebastian Bach : Zeit , Leben , Wirken. Kassel [etc.] : Bärenreiter, 1976. Illustrated. Cloth. Hardbound. 4to. 179 pp. Met lit.opg. en index. (ISBN/EAN: 0003761805462) Booknr: 25340. € 18

CLIVE UNGER-HAMILTON ; PETER VAN DER SPEK (1932-). De grote concerten en hun vertolkers. Utrecht : Het Spectrum, 1990. Illustrated. Cloth. Hardbound. 4to. 223 pp. Met discografie, reg. (ISBN/EAN: 0009027425787) Booknr: 25342. € 15

FRED BREDSCHNEYDER (1927-). Robert Stolz in Holland : gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest van zijn geboorte ( 25 aug . 1880-25 aug . 1980 ). Bussum : Gooise Uitgeverij, 1980. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 119 pp. Met biografische gegevens en discografie. (ISBN/EAN: 0009026984308) Booknr: 25345. € 12

FRIEDRICH, GÖTZ Zeit für Oper : Gölz Friedrichs Musiktheater, 1958-1990. Frankfurt/M. : Propyläen, c1991., 1991. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 304 p. : ill. (some col.) ; 29 cm. Includes indexes. (ISBN/EAN: 0003549066902) Booknr: 25346. € 20

JANNY DE JONG ; PETER VAN DER SPEK (1932-) ; ARDY VAN DIJK. De grote symfonieën : de grote orkesten, de grote dirigenten. Utrecht : Het Spectrum, 1988. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 252 pp. Aan alle grote componisten wordt een hoofdstuk gewijd. Met discogr., reg. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009027420807) Booknr: 25347. € 15

ROBIN MAY. HERMA VAN WIJK. De opera. Alphen aan den Rijn : Atrium, 1987. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to.156 pp. Met lit. opg., reg. Vert. van:A guide to the opera. - Londen : Hamlyn, cop. 1987. Alleen verkrijgbaar voor de bij ICOB aangesloten winkels. (ISBN/EAN: 0009061132622) Booknr: 25350. € 15

RUDOLF HARTMANN (1900-). Richard Strauss : die Bühnenwerke von der Uraufführung bis heute. Fribourg : Office du Livre München [etc.] : Piper, 1980. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 227 pp. Literatuuropgave: p. 270. (ISBN/EAN: 0003492025676) Booknr: 25351. € 22

SEEBOHM, ANDREA. Die Wiener Oper : 350 Jahre Glanz und Tradition. Wien : Ueberreuter, c1986., 1986. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 275 p. : ill. (some col.) ; 27 cm. Includes index. (Good copy). (ISBN/EAN: 0003800032198) Booknr: 25353. € 10

TRUUS DE LEUR (1936-) ; HENRIETTE STRAUB ; IAN BORTHWICK. Keep these letters, please !: a written portrait of the Concertgebouw Orchestra 1904-1921. Amsterdam : Royal Concertgebouw Orchestra Bussum : Thoth, 1998. Illustrated. Cloth. Hardbound. 4to. 125 pp. Uitg. ter gelegenheid van het afscheid van Willem Wijnbergen, zakelijk directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest. Met lit. opg. (ISBN/EAN: 0009068682024) Booknr: 25354. € 16

WENDY THOMPSON (1952-). JAN J. VAN GESTEL ; WILLEM WITTEVEEN. Mozart : mens en muzikaal genie. Amsterdam : De Lantaarn, 1990. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to.128 pp. Met index. Vert. van:Mozart: a bicentennial tribute. - London : The Apple Press, 1989. (ISBN/EAN: 0009070485826) Booknr: 25355. € 12

WILHELM, KURT. Richard Strauss : an intimate portrait. London : Thames and Hudson, 1989., 1984. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 312 p : ill (some col.), music, facsims, ports ; 27cm. Translation of: Richard Strauss persönlich, (ISBN/EAN: 0000500014590) Booknr: 25356. € 20

MIDGLEY, RUTH (ED.). Encyclopedie van muziekinstrumenten. Met meer dan 4000 originele tekeningen. Helmond, Uitgeverij Helmond, 1994. Geïllustreerd. Kartonnen borden. 4to. 320 pp. (met register). (Mooi exemplaare). Inhoud: Aërofonen, Idiofonen, Membranofonen, Chordofonen, Mechanische en elektrische insturmenten, Instrumenten uit verschillende werelddelen, Instrumenten door de eeuwen heen, Muzikale ensembles, Bouwers, virtuozen, schrijvers. Literatuur. (ISBN/EAN: 0009025295177) Booknr: 25389. € 14

HUMMEL, WALTER. W.A. Mozarts Söhne. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1956. With plates and facsimiles. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. 383 pp. On Karl und Wolfgang. (A good copy). Booknr: 25391. € 20

DODD, PHILIP. El Libro del Rock. Barcelona, etc., Pavilion Books, 2001. Profusely ilustrated with photographs in colour and black-and-white. Boards. With dustjacket. Hardbound. 4to. 512 pp. Translation of: "The Book of Rock". Monographs of hundreds of pop-artists/groups with a large photograph. (A fine copy!). (ISBN/EAN: 0008466604391) Booknr: 25393. € 35

GRIDLEY, MARK C. Jazz styles : history & analysis. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1994., Paperback. 8vo. xxii, 442 p. : ill. ; 26 cm. (A very good copy). Includes bibliographical references (p. 406-411) and index. (ISBN/EAN: 0000131022458) Booknr: 25559. € 12

GRIDLEY, MARK C. Jazz styles : history & analysis. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1988., 1988. Paperback. 8vo. xviii, 445 p. : ill., music Includes index. (Traces of use). (ISBN/EAN: 0000135092175) Booknr: 25561. € 15

GRIDLEY, MARK C. Jazz styles: history & analysis. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1985., 1985. Illustrated. Paperback. 8vo. xvii, 445 p. : ill., music ; 24 cm. Discography: p. 432. (Wrapper with light traces of use). Second edition. The great jazz styles, how are they made and how to listen to them. (ISBN/EAN: 0000135091349) Booknr: 25562. € 14

GRIDLEY, MARK C. Concise guide to jazz. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1992., 1992. Paperback. 4vo. x, 228 p. : ill., portraits. (A very good copy). Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0000131750925) Booknr: 25563. € 12

MEGILL, DONALD D. DEMORY, RICHARD S. Introduction to jazz history. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1989., 1989. Illustrated. Paperback. 8vo. x, 292 p. : ill. ; 24 cm. (A fine copy). Includes index. (ISBN/EAN: 0000134854756) Booknr: 25564. € 12

MEGILL, DONALD D. DEMORY, RICHARD S. Introduction to jazz history. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1984., 1984. Paperback. 8vo. Ix, 259 p. : ill. ; 24 cm. Includes index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000134854411) Booknr: 25565. € 12

MEGILL, DONALD D. DEMORY, RICHARD S. Introduction to jazz history. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1993., 1993. Illustrated. Paperback. 8vo. pp. xii, 337 p. : ill. ; 24 cm. Includes bibliographical references (p. 318-319) and index. (Good copy). Third edition. (ISBN/EAN: 0000134818547) Booknr: 25566. € 14

TANNER, PAUL. GEROW, MAURICE. Jazz. Dubuque, Iowa : W.C. Brown, c1988., 1988. Illustrated. Paperback. 4vo. xiv, 265 p. : ill. ; 28 cm. (A good copy). Rev. ed. of: A study of jazz / Paul O.W. Tanner, Maurice Gerow. 5th ed. c1984. (ISBN/EAN: 0000697036634) Booknr: 25567. € 12

TANNER, PAUL. GEROW, MAURICE. A study of jazz. Dubuque, Iowa : W.C. Brown, c1984., 1984. Illustrated. Paperback. 4to. pp. xiii, 242 p. : ill. ; 28 cm. + 1 sound disc (33 1/3 rpm. ; 7 in.). (Good copy. One corner lightly bumped). Includes index. (ISBN/EAN: 0000697035670) Booknr: 25568. € 10

WERLIN, JOSEF. Wörterbuch der Abkürzungen : über 38000 Abkürzungen und was sie bedeuten. Mannheim : Dudenverlag, c1987., 1987. Paperback. 8vo. 300 p. ; 19 cm. At head of title: Duden. (ISBN/EAN: 0000341102741) Booknr: 25569. € 13

JACQUES KLÖTERS (1946-). (ED.). Omdat ik zoveel van je hou: Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958. [Amsterdam] : Nijgh & Van Ditmar, 1991. Linnen. Gebonden. 8vo. 341 pp. Met lit. opg., reg. 3e dr. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009023669134) Booknr: 25582. € 8

LIEBERMANN, ROLF. Und jedermann erwartet sich ein Fest. Musiktheater. Frankfurt, etc., Propyläen, 1981. Profusely illustrated with photographs and facsimiles. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 254 pp. On Rolf Liebermann, since 1973 director of the Théâtre National de l'Opera" in Paris. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0003549066538) Booknr: 25595. € 16

OBERDORFER, ALFO & SIBYLLE ZAVRIEW. Verdi. Autobiographie à travers la correspendance. Milan, Rizzoli Editoire, 1984. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 398 pp. (Small tear in dustjacket closed. Else a very good copy). (ISBN/EAN: 9782709603430) Booknr: 26161. € 14

CHAILLEY, JACQUES. 40.000 years of music. Men in search of music. New York, Ferrar, Straus & Giroux, 1964. With plates and musical examples. Paperback. 8vo. 229 pp. (A good copy). Booknr: 26359. € 12

BANK, JAN & TOM VAN NOUHUYS. De metamorfose van het Concertgebouw. 25 jaar succesvol cultureel ondernemerschap. Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 168 pp. De metamorfose van het Concertgebouw. 25 jaar succesvol cultureel ondernemerschap.In het seizoen 1981-'82 vond er een directiewisseling plaats bij het Concertgebouw. Twee onbekenden in de wereld van de klassieke muziek werden verantwoordelijk voor de best bezochte concertzaalvan Nederland: Martijn Sanders, tot die tijd directeur van een bioscoopconcern,en Erik Gerritsen van het ministerie van Financiën. Maar het Concertgebouw was niet zonder zorgen. Al snel werd bekend dat de fundering het dreigde te begeven. De noodzakelijke renovatie werd aangegrepen om het gebouw uit te breiden en te moderniseren. En daar bleef het niet bij. In de decennia die volgden ontwikkelde het Concertgebouw zich van zalenexploitant tot programmeur van de grootste solisten ter wereld, en niet te vergeten tot succesvol fondsenwerver. Dit boek laat zien hoe het Concertgebouw in 25 jaar tijd tot de drukst bezochte concertzaal ter wereld kon uitgroeien. Anno 2006 biedt het Concertgebouw topkwaliteit tegen redelijke prijzen, mede dankzij vaste sponsoren. De combinatie van creatief en zakelijk succes maakt deze ontwikkeling tot een unieke prestatie. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009046801373) Booknr: 26360. € 8

WESLEY, SAMUEL (ELIZA WESLEY, ED.). Letters referring to the works of John Sebastian Bach. London, William Reeves, 1878. Original wrappers. Paper. 8vo. 60 pp. Introduction: "....By Samuel Wesley's discernmernt and zealous perseverance Bach's transcedent genius was made known and appreciated by the English Musical World." An important document. (Second edition. Margins of cover discoloured. Else a good copy). Booknr: 26567. € 45

WIJK, FRANK VAN. Van Hagerbeer/Schnitger Orgel 1646/1725. Grote Sint Laurenskerk Alkmaar-Holland. Alkmaar, 2002. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 16 pp. Goed exemplaar. Booknr: 26586. € 12

BAGLIVI, ANTHONY (ED.). The American Organist. March 1985, vol. 19, no. 3 n.p., 1985. Illustrated. Paper. 4to. p. 65 - 140. A special J.S. Bach-edition of 70 pp. Booknr: 26587. € 16

FRITS A. MEHRTENS (1922-1975). GERRIT NICOLAAS LAMMENS (1923-1985). Muziek op woorden. Baarn : Ten Have, 1976. Paperback. 8vo. 125 pp. Deels eerder versch. art. Posthuum. Collectie Musica Neerlandica. (Some annotations with pencil in the text. Else a good copy). (ISBN/EAN: 0009025940897) Booknr: 26772. € 7

ADRIANUS JOHANNES MARIA BLIJLEVENS (1930-) ; GERARD MARIA LUKKEN (1933-). Advent en Kerstmis vieren : modellen van vieringen uit 25 jaar werkmap liturgie ( 1966-1990 ). Deel 1 en 2. Baarn: Gooi & Sticht, 1994. Compleet in 2 delen. Met muzieknotatie. Paperback. 8vo. z.p. (Mooie set). Met lit. opg. De tijd van Advent en Kerstmis is een belangrijke periode in het jaar: het burgerlijk jaar stevent op een afronding af en het nieuwe liturgische jaar begint. Die periode krijgt in de liturgie dan ook veel aandacht. Ruim van tevoren komen van alle kanten suggesties op liturgische werkgroepen en voorgangers in de vieringen af, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op boeiende en verantwoorde bijeenkomsten. Ook de redactie van de werkmap Liturgie voorzag haar abonnees in de voorbije jaren graag van teksten en modellen van vieringen die ergens in den lande waren gehouden en aan hun doel hadden beantwoord. En omdat de redactie bij voorkeur kiest voor vieringen die wat experimenteel zijn in de keuze van vorm en inhoud, hebben ze toen misschien niet de herkenning gekregen die ze verdienen. Daarom heeft de redactie nu uit 25 jaar werkmap Liturgie die vieringen geselecteerd die naar haar idee nog steeds kunnen boeien Ze heeft ze in twee delen bijeengebracht: vieringen voor de Advent (deel 1) en vieringen voor de kersttijd (deel 2). De twee delen hebben een vanzelfsprekende titel meegekregen: Advent en Kerstmis vieren. (ISBN/EAN: 0009030407611) Booknr: 27006. € 12

CROWTHER, BRUCE. Gene Krupa. Spellmount - New York, Tunbridge Wells - Universe Books, 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 144 pp. (Jazz Lifes & Times). (A very good copy). Eugene Bertram "Gene" Krupa (January 15, 1909 - October 16, 1973) was an American jazz and big band drummer, band leader, actor, and composer, known for his highly energetic and flamboyant style. (ISBN/EAN: 9780946771370) Booknr: 27107. € 12

SHIPTON, ALYN. Fats Waller. Spellmount - New York, Tunbridge Wells - Universe Books, 1988. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 134 pp. (Jazz Lifes & Times). (A very good copy). Thomas Wright "Fats" Waller (May 21, 1904 - December 15, 1943) was an influential American jazz pianist, organist, composer, singer, and comedic entertainer, whose innovations to the Harlem stride style laid the groundwork for modern jazz piano, and whose best-known compositions, "Ain't Misbehavin'" and "Honeysuckle Rose", were inducted into the Grammy Hall of Fame posthumously, in 1984 and 1999. (ISBN/EAN: 9780946771499) Booknr: 27108. € 12

HILLMAN, CHRISTOPHER. Bunk Johnson. Spellmount - New York, Tunbridge Wells - Universe Books, 1988. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 128 pp. (Jazz Lifes & Times). A very good copy. (ISBN/EAN: 0000946771391) Booknr: 27109. € 10

APPELBAUM, SAMULE & SADA. The way they play. Book III. Neptune City, Paganiniana Publications, 1975. With many photographs. Boards. Hardbound. 8vo. 320 pp. (A good copy). llustrated discussions with famous artists and teachers. On violinists, violists, cellists, teachers On fingering and phrasing. Encounters with the string "greats" of the world. The authors performed with them, dined with them, were backstage with them throughout concerts, turned pages for them, and talked, talked, talked. This book's purpose is two-fold: to bring the performer clors-up to the reader, the student, the young artist; and for the authors to relive their own beautifull years in the aura of these special people.... (ISBN/EAN: 0000876664478) Booknr: 27198. € 25

GRÜNZWEIG, WERNER, SCHRÖDER, GESINE & MARTIN SUPPRR (HRSG.). Schebel 60 Hofheim, Wolke Verlag, 1990. Illustrated with photographs and musical examples. Paperback. 8vo. 374 pp. Contributions by experts concerning the musician Dieter Schnebel and his music: John Cage, a.o. (A fine copy). Dieter Schnebel (born 14 March 1930 in Lahr/Baden) is a composer. From 1976 until his retirement in 1995, Schnebel served as professor of experimental music at the Berlin Hochschule der Künste. Schnebel has become one of the many important postmodern composers through a unique craft, challenging our definitions of music, its limits, and even its unusual sound capabilities from humans themselves. But before developing into a professional expresser of music as an art form, Schnebel underwent vigorous studies in various fields. He began with a general private music study with Wilhelm Sibler from 1942 until 1945, when he started piano lessons with Wilhelm Resch, and continued study with him until 1949 at the age of 19. He continued then with music history through 1952, under Eric Doflein. Simultaneously he began composition (in 1950) under several musicians, including Ernst Krenek, Theodor W. Adorno, and Pierre Boulez. This led to his attendance at the University of Tübingen, where he studied musicology under Walter Gerstenberg, as well as theology and philosophy, while picking up further piano study as well. In 1955 however, the degree he left with was in fact theology, but with a dissertation about Arnold Schoenberg. Soon after, Camilla Riegger became his wife (in 1956), which led to a son and daughter. He became a minister, and taught theology and religion until 1963, when he added philosophy and psychology to his teaching practices. Then in Berlin, starting in 1970, he became a professor of experimental music and music research, with subsequent visits to the U.S. for other opportunities. Since 1976 he’s been teaching composition on and off in Berlin. Invited by Walter Fink, he was the sixth composer featured in the annual Komponistenporträt of the Rheingau Musik Festival in 1996. (ISBN/EAN: 0003923997361) Booknr: 27290. € 16

BONO, THE EDGE, ADAM CLAYTON, LARRY MULLEN JR. U2 by U2. London, HarperCollinsPublishers, 2006. Profusely illustrated with photographs. Paperback. 4to. 352 pp. A complete king size U2- story. (A fine copy). (ISBN/EAN: 9780060776749) Booknr: 27953. € 18

LEO BOUDEWIJNS. Een fonografisch geheugen. [Baarn] : De Prom, 1997. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 156 pp. Gedeeltelijk eerder verschenen in diverse tijdschriften. (Mooi exemplaar). Boudewijn's vroegste ervaringen met de grammofoonplaat worden afgewisseld met jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, waarin de muziek steeds een belangrijke rol speelt. Hij beschrijft met smaak en kennis vAn zaken enkele hoogtepunten uit de grillige historie van de fonografie en besteedt en passant aandacht aan zijn radioactiviteiten. In een aantal karakteristieke vedettenportretten is hij niet de cynische criticus, maar eerder de liefdevolle beschouwer. (ISBN/EAN: 0009068015354) Booknr: 27995. € 8

GOERTZ, WOLFRAM & REINER LUYKEN (HRSG.). Yehudi Menuhin. ( Die Zeit Klassik-Edition. 20 grosse Interpräten in 20 Bänden, Band 1). Mit CD. Hamburg, Gerd Bucerius.n.d., Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 64 pp. (with CD - Brahms, Beethoven, Bruch. Violinkonzerte). (A fine copy). Booknr: 28058. € 12

THE TEMPEST- A DRAMATIC OPERA). (LOON, MARGO VAN, NYSINGH, ALINE & KARIN RIJPMA, RED). The Tempest or the enchanted island. A Dramatic opera. Text: Dryden - D'Avenant. Music: Purcell, De Flesch, Banister, Hart, Lully. Utrecht, 1995. Illustrated. Ringbinding. 8vo (oblong). 96 pp. Programmaboek met lbretto synopsis, de muziekgschiedenis, enz. Tekst in Nederlands. (Mooi exemplaar). Booknr: 28126. € 9

VELLEKOOP, K. & H. WAGENAAR - NOLTHENIUS (RED.). Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit "Een Schoon Liedekens-Boek" van 1544. (Deel I: Liederen). Amsterdam, Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1972. Alleen deel I (van in totaal 2 delen) 87 liederen. Met muzieknotatie. Paperback. 8vo. XV, 207 pp. Rugranden licht geschaafd, Verder een goed exemplaar. Booknr: 28127. € 18

SCHOLES, PERCY A. Dictionary of Music. London, etc., Oxford University Press, 1964. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXX, 636 pp. Information about music, its structure, instruments, performance, and about composers. (A good copy). Booknr: 28135. € 15

CARDUS, NEVILLE & RUDOLF SCHWARZ. Gustav Mahler. His mind and music. Volume I: the first five symphonies. With over 400 musical examples arranged into short score. Cloth. Hardbound. 8vo. 190 pp. With over 400 musical examples arranged into short score. (A good copy). Booknr: 28166. € 19

MATTER, JEAN. Mahler. Le démoniaque. Lausanne, Éditions Foma, 1959. With musical examples. Paperback. 8vo. 217 pp. (A good copy). Booknr: 28176. € 15

BRENDEL, ALFRED. Nachdenken über Musik. München Zürich, R. Piper & Co, 1978. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 228 pp. About: Beethoven, Schubert (Klaviersonaten), Liszt, Busoni, Edwin Fischer. (And an interview with Bredel). (ISBN/EAN: 0003492022650) Booknr: 28199. € 14

ADORNO, THEODOR W. Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1963. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 247 pp. Margins of dustjacket a bit worn. Else a good copy. Booknr: 28200. € 22

THOMAS, LEWIS. Late nights thoughts on Listening to Mahler's Ninth Symphony. Torjonto, etc., Bantam Books, 1984. Paperback. 8vo. 168 pp. (Light traces of use. Else a good copy). Booknr: 28425. € 8

(MEINERS, ANONIA & SOPHIE ZEITZ, HRSG.). (C. BECHSTEIN PIANOFORTEFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT ). Klavierwelten. Faszination einses Instruments. Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 2003. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 143 pp. Bechstein: 150 Jahre Musikkultur zwischen Kunst en Kommerz. (ISBN/EAN: 0003875849639) Booknr: 28694. € 30

OLOF, THEO. Wolfgang Amadeus Mozart. Geniaal componist. Bussum, Strengholt, 1991. Met foto's en muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 127 pp. (Mooi excemplaar). (ISBN/EAN: 0009060107365) Booknr: 28929. € 7

STERN, ISAAC (& CHAIM POTOK). Isaac Stern. Mijn eerste 79 jaar. 's-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôh, 1999. Met foto's. Paperback. 8vo. 414 pp. Lichte rugvouw. Goed exemplaar. (ISBN/EAN: 0000905501687) Booknr: 29129. € 9

FAAS, THIJS. Kiezen uit klassieke muziek. Utrecht - Antwerpen, Kosmos - Z&K Uitgevers, 1996. (Op 1 p. een kleine aantekening met pen, verder een heel mooi exemplaar). 'Kiezen uit klassieke muziek' is een boek voor iedereen die nog niet veel van klassieke muziek weet, maar er wel zo nu en dan naar wil luisteren. Auteur en muziekdeskundige Thijs Faas maakt je wegwijs in het enorme aanbod van muziekstukken en uitvoeringen. Toegespitst op uiteenlopende gelegenheden en stemmingen helpt 'Kiezen uit klassieke muziek' je een keuze te maken voor de juiste muziek op het juiste moment. Of je nu muziek zoekt voor in de auto, tijdens een receptie of 'gewoon' op een zonnige zondagochtend, voor ieder muziekmoment tref je in dit boek suggesties aan, voorzien van leuke anekdotes en interessante wetenswaardigheden. (ISBN/EAN: 0009021527995) Booknr: 29130. € 8

ALEC HYATT KING (1911-). Mozart wind and string concertos. London : British Broadcasting Corporation, 1978. Illustrated. Paperback. 8vo. 76 pp Met index. (ISBN/EAN: 0000563127708) Booknr: 29137. € 10

BEGO, MARK. Madonna : blonde ambition. New York : Harmony Books, c1992., 1992. Illustrated. Paperback. 8vo. xi, 308 p. : ill. ; 23 cm. Discography: p. 279-282. (ISBN/EAN: 0000517582422) Booknr: 29141. € 10

CRICHTON, RONALD. Falla. London : British Broadcasting Corp., 1982., 1982. Illustrated. Paperback. 8vo. 104 p. : ill., facsim., music ; 20 cm. Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0000563178205) Booknr: 29145. € 9

EBERHARD FREITAG (1946-). TH.J.A. DUQUESNOY (1942-1994). Arnold Schönberg. Amsterdam : Contact, 1991. Illustrated. Paperback. 8vo. 192 pp Rug- en omslagtitel: Schönberg. Met lit. opg., discogr., reg. Vert. van:Arnold Schönberg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1973. (ISBN/EAN: 0009025468780) Booknr: 29146. € 8

HARMAN, ALEC. Late Renaissance and baroque music, (c.1525-c.1750). Part Two. London : Barrie & Rockliff, 1969., 1969. Illustrated. Paperback. 8vo. x,352 p. : ill, music. (ISBN/EAN: 0000021466581) Booknr: 29148. € 14

HELM, EVERETT. Bela Bartok in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1975., 1977. Illustrated. Paperback. 8vo. 156p. : ill., facsims.,ports. ; 19cm. Originally published 1965. Includes bibliographies. (ISBN/EAN: 0003499501074) Booknr: 29149. € 7

HERMAN PASSCHIER (1919-) ; ARIE PEDDEMORS. Pro Mozart : aspecten van zijn leven en werk. Kampen : Kok Lyra, 1994. Paperback. 8vo. 192 pp Keuze uit de meest boeiende artikelen van tien jaargangen Nederlandse Mozart Vereniging, met bijdragen van o.m. Frédéric Bastet, Herman van den Dunk, Marius Flothuis, Etty Mulder, Bernhard Paumgarter, e.a. Met lit. opg. (ISBN/EAN: 0000902427253) Booknr: 29150. € 8

JOS VAN DER ZANDEN ; FRITS BLOEMINK. Mozart op weg. Haarlem : Holland, 1991. Illustrated. Paperback. 8vo. 128 pp Bew. van de teksten van de gelijknamige serie uit het KRO-radioprogramma Aubade, seizoen 1990-'91. 1e dr.: 1991. (ISBN/EAN: 0009025106544) Booknr: 29153. € 8

LEO BOUDEWIJNS. De tovercirkel : verhalen. Baarn : Fontein, 1991. Paperback. 8vo. 127 pp Gesigneerd met opdracht. (ISBN/EAN: 0009026105320) Booknr: 29156. € 12

MACDONALD, HUGH. Berlioz orchestral music [by] Hugh Macdonald. London, British Broadcasting Corporation, 1969., 1974. Illustrated. Paperback. 8vo. 64 p. music. 20 cm. Traces of fold in one corner of cover. Else a good copy. (ISBN/EAN: 0000563084553) Booknr: 29157. € 8

MATTHEWS, DENIS, COMP. Keyboard music. Harmondsworth, Penguin, 1972., 1972. Illustrated. Paperback. 8vo. 386 p. music. 19 cm. Bibliography: p. 60-67. (ISBN/EAN: 0000140212507) Booknr: 29159. € 8

MATTHEWS, DENIS. Beethoven piano sonatas. [London] : Ariel Music, 1986, c1967., 1986. Illustrated. Paperback. 8vo. 55p. music ; 20cm. Originally published: London : British Broadcasting Corporation, 1967. Dates of available copies: 1986. (ISBN/EAN: 0000563205105) Booknr: 29160. € 9

MATTHEWS, DENIS. Brahms piano music. [London] : Ariel Music, 1986, c1978., 1986. Illustrated. Paperback. 8vo. 76p. : music ; 20cm. Originally published: London : British Broadcasting Corporation, 1978. Includes index. Dates of available copies: 1986. (ISBN/EAN: 0000563205113) Booknr: 29161. € 9

MICHAEL STEGEMANN (1956-). DIK LINTHOUT (1943-2008). Antonio Vivaldi. Amsterdam [etc.] : Contact, 1993. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 188 pp Met bibliogr., discogr., lit. opg., reg. Vert. van:Antonio Vivaldi : mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1990. - Oorspr. uitg.: 1985. - (Rowohlts Monographien ; 338). (ISBN/EAN: 0009025404138) Booknr: 29163. € 8

MITCHELL, DONALD. The language of modern music. London : Faber, 1976., 1966. Paperback. 8vo. 168 pp (ISBN/EAN: 0000571065708) Booknr: 29164. € 12

PHILIP RADCLIFFE (1905-). Schubert piano sonatas. London : British Broadcasting Corporation, 1980. Illustrated. Paperback. 8vo. 56 pp (ISBN/EAN: 0000563073942) Booknr: 29168. € 9

SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS. VAKTAALBURO. Musiekwoordeboek. Kaapstad : Tafelberg, [1973], 1973. Paperback. 8vo. [26], 107 p. ; 22 cm. Includes bibliographical references (p. [23-25]). (ISBN/EAN: 0000624002985) Booknr: 29174. € 9

ULRICH MICHELS ; GUNTHER VOGEL (1929-1988). dtv-Atlas zur Musik : Tafeln und Texte. 2 volumes. München : Deutscher Taschenbuch Verlag Kassel [etc.] : Bärenreiter [ etc .], 1986. Complete in 2 volumes. Paperback. 8vo. 591 pp Met lit. opg. en index. (Plasticized) (ISBN/EAN: 0003423030224) Booknr: 29178. € 15

WAGNER, RICHARD. The Flying Dutchman: an opera in three acts. [London] : Pagoda, c1987., 1987. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 69 pp. : col.ill. ; 26x28cm. (oblong). Published in association with Royal Opera House. Translated from the German. (ISBN/EAN: 0000671652958) Booknr: 29180. € 18

WILLIAMS, PETER F. Bach organ music [by] Peter Williams. London, British Broadcasting Corporation, 1972., 1972. Illustrated. Paperback. 8vo. 71 p. music. 20 cm. Includes bibliographical references. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000563103485) Booknr: 29185. € 8

WIM BRANDSE (1933-). Componistenwijzer voor Gelderland. Arnhem : Gelderse Culturele Raad, 1987. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 52pp Met bibliogr., index. (ISBN/EAN: 0009070543109) Booknr: 29186. € 8

BRAM VAN DER LELIJ. Componeren in Nederland. Utrecht : Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, 1996. Paperback. 4to. 220 pp. (oblong). Verslag van een evaluatie-onderzoek van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Met lit. opg. (ISBN/EAN: 0009073259169) Booknr: 29218. € 14

EGGEBRECHT, HANS HEINRICH. Meyers Taschenlexikon Musik in 3 Bnden. Mannheim : Bibliographisches Institut, c1984., 1984. Complete in 3 volumes. 8vo. ± 1000 pp. ill. ; 20 cm. (Plasticized) A good set. (ISBN/EAN: 0003411019964) Booknr: 29219. € 24

ELMER SCHÖNBERGER (1950-). Histoire d'Oor. Amsterdam : Bakker, 1993. Paperback. 8vo. 72 pp. Geschreven in opdracht van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst. (ISBN/EAN: 0009035113233) Booknr: 29220. € 8

HANS HIERCK. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 1829-2004 : 175 jaar impuls en vernieuwing. Delfzijl : De Marne, 2004. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 144 pp Bevat tevens in keerdruk : Muziekfeest 13 november 2004. (ISBN/EAN: 0009090187332) Booknr: 29222. € 8

MARIUS HENDRIKUS FLOTHUIS (1914-2001). KATHLEEN MARY FERRIER (1912-1953). Brieven in opmaat van Kathleen Ferrier , Piet Tiggers , Hendrik Andriessen , Eduard van Beinum , Jozef Krips , Matthijs Vermeulen , Halina Lukomska , Willem Pijper en anderen. Utrecht [etc.] : Veen, 1990. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 141 pp. (ISBN/EAN: 0009020419404) Booknr: 29229. € 8

PAUL WITTEMAN (1946-). Erfstukken. [Amsterdam] : Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2006. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 60 pp. Uitg. ter gelegenheid van de Boekenweek 2006. (ISBN/EAN: 0009059650301) Booknr: 29233. € 5

PAYNE, ANTHONY. FRANK BRIDGE TRUST. Frank Bridge : radical and conservative. London : Thames Pub., c1984., 1984. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 111 pp. : ill., music ; 22 cm. 'Published in conjunction with the Frank Bridge Trust' (ISBN/EAN: 0000905210255) Booknr: 29234. € 15

PETER GAMMOND (1925-). Scott Joplin and the Ragtime era. London : Abacus, 1975. Illustrated. Paperback. 8vo. 223 pp. Oorspr. uitg.: London : Angus & Robertson. Met lit.opg.: p. 189-192, en discografie. (One corner with fold). (ISBN/EAN: 0000349114129) Booknr: 29235. € 8

NEWMAN, WILLIAM S. The sonata in the classic era. New York : W.W. Norton, 1983., 1983. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. xxii, 933 p. : ill., map ; 21 cm. Includes index. (Dustjacket with small defects to margins. Else a very good copy). (ISBN/EAN: 0000039395286) Booknr: 29272. € 35

(DE NEDERLANDSE TOP 40 - TIPPARADE). De Nederlandse TOP 40 en Tipparade. De eerste, de beste. Ongeveer 60 afleveringen (van 6 pp. per stuk) van de gedrukte TOP 40. (Periode 1977 - 1982). Booknr: 29273. € 15

ELIAS, NORBERT. Mozart. Portrait of a genius. Berkeley, University of California Press, 1993. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 152 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0000520084756) Booknr: 29496. € 10

BROUGHTON, SIMON, A.O. (ED.). World Music. The Rough Guide. London, The Ruogh Guide, 1995. Illustrated. Paperback. 8vo. 697 pp. Salsa to Soukous, Cajun to Calypso...the complete handbook. (A good copy). (ISBN/EAN: 0001858280176) Booknr: 29617. € 28

RIPIN, EDWIN, A.O. The New Grove Early Keyboard Instruments. London, Macmillan Press, 1989. Illustrated. Paperback. 8vo. 313 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000393305155) Booknr: 29620. € 12

GAY, PETER. Mozart. London, Weidenfeld & Nicolson, 1999. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 159 pp. "More than an engrossing biography, this is a meditation on the nature of genius and, for any music lover, offers a wealth of insights about one of the greatest figures in western civilisation". (flap). (A good copy). (ISBN/EAN: 0000297643460) Booknr: 29672. € 8

SCHELLBERG, DIRK. Didgeridoo. Rituele oorsprong van verschillende speelwijzen. Diever, Binkey Kok, 1994. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 146 pp. (Mooi exemplaar). In de scheppingsmythen van de oorspronkelijke bewoners van Australië speelt de didgeridoo een belangrijke rol: de klank van dit blaasinstrument hielp om de wereld en alle dingen daarin, te laten ontstaan. De diepe, vibrerende tonen van deze holle blaaspijp roepen een gevoel van aardse kracht op en bereiken daarmee ook steeds meer mensen buiten Australië. Het instrument zelf is geniaal in zijn eenvoud. Het bestaat uit een ongeveer polsdikke buis, oorspronkelijk van eucalyptushout dat op natuurlijke wijze door termieten is uitgehold, die meestal is voorzien van een mondstuk van bijenwas. De rijkdom aan klankvariaties die een geoefende speler uit dit ogenschijnlijk simpele instrument weet te halen opent voor de toehoorders soms hele nieuwe ervaringswerelden. Dit boek vertelt iets meer over de wereld van de didgeridoo: zijn oorsprong, de verhalen eromheen, de bespelers. Aan bod komen niet alleen Australische musici en bands, waarvan sommige langzamerhand ook in het westen bekendheid krijgen, de ervaringen van westerse therapeuten die nieuwe toepassingsmogelijkheden in de oeroude klank hebben ontdekt, worden eveneens besproken. Aan diegenen die, gefascineerd door de klank en de mogelijkheden, zelf een didgeridoo zouden willen bezitten, worden bruikbare aanwijzingen gegeven met betrekking tot de bouw of de aanschaf van een eigen instrument en het bespelen ervan. Voor alles echter biedt dit boek enig inzicht in de achtergronden en leefomstandigheden van de oeroude cultuur waaruit de didgeridoo is voortgekomen: die der Aborigenes. (ISBN/EAN: 0009074597122) Booknr: 29911. € 7

KIRKPATRICK, JOHN (ED.). Charles E. Ives Momos. London, Calder & Boyars, 1972. With photographs. Paperback. 8vo. 355 "A source book incorporating all the most important unpublished writings of America's great composer". (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000071450954) Booknr: 29966. € 18

RICH, ALAN (ED.). The Simon & Schuster Listener's Guide to Jazz. New York, 1980. Illustrated. Paperback. 8vo. 133 pp. On jazz-music and recordings. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000671254456) Booknr: 29971. € 7

LEEUWEN, JOS VAN (RED.). Brahms. Haarlem, J.H. Gottmer, 1986. Geïllustreerd. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 256 pp. (Gottmer componistenreeks). Exemplaar verkeert in goede staat. Booknr: 29972. € 12

LINDMAYR, ANDREA. Quellenstudien zu den Motetten von Johannes Ockeghem. Laaber, Laaber-Verlag, 1990. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 268 pp. Fine copy. (ISBN/EAN: 0003890072046) Booknr: 30095. € 25

CARL, BEATE. Olivier Messiaens Orchesterwerk Des canyons aux étoiles. Studien zu Struktur und Konnex. Band 1 und 2. Kassel, etc., Bärenreiter, 1994. Complete in 2 volumes. With musical examples. Paperback. 8vo. 248, 74 pp. Band 1: Text. Band 2: Notenbeispiele. (A fine set!). (ISBN/EAN: 0003761811721) Booknr: 30097. € 20

PEETERS, FLOR & MAARTEN ALBERT VENTE. Die Niederländische Orgelkunst vom 16. bis 18. Jahrhundert. Antwerpen, Mercator Fonds, 1971. Profusely illustrated with full-page, coloured, tipped-in photographs. Halfvellum. Cloth. Decorated boards. Hardboud. 4to (square). 341 pp. Standaardwork. Text in German/Deutsch. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0009060172604) Booknr: 30125. € 30

HENRY WISNESKI. ARTHUR GERMOND. Maria Callas: the art behind the legend. New York : Doubleday, 1975. Profusely illustrated. Halfcloth. Boards. With dustjacket. Hardbound. 4to. 422 pp. Bibliography: p. 397-399. "Discography of private recordings": p. [385]-396. (A good copy!). (ISBN/EAN: 0000385078374) Booknr: 30148. € 35

SINATRA, TINA. My Father's Daughter. A Memoir. New York, etc., Simon & Schuster, 2000. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 313 pp. (Indix). (A fine copy). In this startling and remarkably outspoken memoir, Tina Sinatra reveals tu us an acutely restless, lonely and conflicted man - espacially in affairs of the heart. (ISBN/EAN: 0000684870762) Booknr: 30177. € 10

BUSONI, FERUCCIO. Selected letters. London Boston, Faber and Faber, 1987. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVIII, 446 pp. Translated and edited by Antony Braumont. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000571145116) Booknr: 30195. € 25

MAYERS, DAN E. (ED.). The International Shakuhachi Society. Volume 1. Sussex, Wadhurst, 1987. With musical examples, Japanese text, etc. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 195 pp. The margins of the boards are chafed, the dustjacket has defects to the margins: traces of use. Booknr: 30196. € 25

THOMSON, JOHN M. Your book of the recorder. London, Faber and Faber, 1968. With photographs and musical examples. Boards. 75 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000571082770) Booknr: 30198. € 10

MEYER, ERNST H. (& DIANA POULTON, ED.) Early English Chamber Music. From the Middle Ages to Purcell. London, Lawrence and Wishart, 1951. With many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XVI, 363 pp. A good copy Booknr: 30203. € 12

HUYS, BERNARD. Catalogue des imprimés musicaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Fonds général. Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, 1965. Contemporary cloth (including frontcover). Hardbound. 8vo. XIV (introduction), 422 pp. (catalogue). A very good copy. Booknr: 30213. € 22

NEWMAN, ERNEST (HEYWORTH, PETER, ED.). Berlioz. Romantic & classic. London, Victor Gollancz, 1972. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 288 pp. Writing by Ernest Newman on Berlioz: General essays, Berlioz and the Academics, Berlioz as Melodist, Individual Works, Les Troyens, Berlioz' Writings, Barzuin's "Berlioz and the Romantic Century". (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000575013656) Booknr: 30215. € 15

VRANKEN, JAAP. Het contrapunt. Hedendaagsche muziek en polyphone vormen (motet, koraalvoorspel, fuga, etc.). Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan, 1948. Met talrijke muziekvoorbeelden. Linnen. Gebonden. 8vo. 217 pp. Goed exemplaar. Booknr: 30216. € 15

HEARTZ, DANIEL. Pierre Attaingnant Royal Printer of Music. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 451 pp. (Decent annotations in the margin with pencil. Else a good copy). Pierre Attaingnant (or Attaignant) (c. 1494 - late 1551 or 1552) was a French music printer, active in Paris. Attaingnant is considered to be first large-scale publisher of single-impression movable type for music-printing, thus making it possible to print faster and cheaper than predecessors such as Ottaviano Petrucci. Attaingnant is often falsely attributed with being the first to develop this technique; however, sufficient evidence exists to suggest that John Rastell, an English printer in London, was the first to use single-impression printing in 1520. He published over 1500 chansons by many different composers. In this collections the Paris composers, like Claudin de Sermisy, Pierre Sandrin and Pierre Certon, are prominently present, but Clément Janequin is at the top of the list with five books of chansons, dedicated to his chansons only. He acquired royal privileges for his music books, which were renewed many times. Eventually he was named imprimeur et libraire du Roy en musique (Royal music-printer and librarian). Booknr: 30217. € 45

SCHERING, ARNOLD. Die niederländische Orgelmesse im Zeitalter des Josquins. Eine stilkritische Untersuchung. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1912. With musical examples. Contemporary cloth. Hardbound. 8vo. 95 pp. A good copy. (Met de handtekening van Cees Otten, fluitist van het Booknr: 30219. € 12

KÖCHEL, LUDWIG RITTER VON. Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1937. Cloth. With musical examples. Hardbound. Large-8vo. XLIX, 984 pp. Dritte Auflage. (Hinges frontside broken. With annotatations on places with pencil by traverso-player Cees Otten (Concertgebouworkest). A good copy). Booknr: 30462. € 45

GROEN, MARIEKE. "The spark that set the flame". U2: het complete verhaal. Eindhoven, Kempen Uitgevers, 1993. Profusely illustrated with photographs. Paperback. 4to. 173 pp. U2: the complete story, in Dutch. (Rare). (A good copy). (ISBN/EAN: 0000907471421) Booknr: 30557. € 45

STROBEL, HEINRICH. Claude Debussy. Zürich, Atlantis-Verlag, 1961. With portrait of Debussy. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 260 pp. Durchgesehene 5. Auflage 1961. (A good copy. Two tears of dustjacket closed). Booknr: 30570. € 13

BERLIOZ, HECTOR. (CSICSERY-RÓNAY, ELIZABETH). The art of music and other essays. (A travers chants). Bloomington : Indiana University Press, 1994., Illustrated. Decorated boards. 8vo. 274 pp. xiv, 274 p. : ill. ; 25 cm. (A good copy). Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0000253311640) Booknr: 30660. € 12

HEISTER, HANNS-WERNER. Musik im Exil : Folgen des Nazismus für die internationale Musikkultur. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1993., Paperback. 8vo. 523 pp. : ill. ; 19 cm. (A very good copy). Includes bibliographical references and index. (ISBN/EAN: 0003596109078) Booknr: 30662. € 12

SHAWN, ALLEN. Arnold Schoenberg's journey. New York : Farrar, Straus and Giroux, 2002., Illustrated. Cloth. with dustjacket. XX, 340 pp. : ill. ; 22 cm. Includes bibliographical references and index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 9780374105907) Booknr: 30666. € 12

HANS HEINZ STUCKENSCHMIDT (1901-1988). Die Musik eines halben Jahrhunderts : 1925-1975 : Essay und Kritik. München [etc.] : Piper, 1976. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 359 pp. Met lit.opg. en reg. Herdrukken. (Spine and margins dustjacket discoloured. Else a very good copy). Hans Heinz Stuckenschmidt (1 November 1901 - 15 August 1988) was a German composer, musicologist, and historian and critic of music. Stuckenschmidt was born in Strasbourg. At as early an age as 19, he was the Berlin-based music critic/correspondent for the Prague-based periodical Bohemia, and lived as a freelance music writer in Hamburg, Vienna, Paris, Berlin and Prague, becoming personally acquainted with numerous composers of avant-garde music. Amongst his most prominent musical productions were the "new music" concert cycle in Hamburg, and the 1927-8 concerts of the Berlin November Group with Max Butting. In 1929, Stuckenschmidt became the successor to Adolf Weissmans as the music critic at the Berliner Zeitung am Mittag. Due to political pressure owing to the newly empowered Nazi regime, he left the paper, later moving to Prague. At the end of the 1930s, he was conscripted into the armed forces as an interpreter. After the end of the war, Stuckenschmidt became the director of "new music" at the RIAS American-run radio station in Berlin, and in 1947, the music critic of the Neuen Zeitung and of the influential Berlin Newspaper Der Tagesspiegel, later also becoming a professor at the Music Department of the Technische Universität Berlin. Amongst his most prominent work were things written on Arnold Schoenberg, Boris Blacher, Ferruccio Busoni and Maurice Ravel. Stuckenschmidt received numerous honours for his work, and was a member of the Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt. In Darmstadt he also taught at the Darmstädter Ferienkurse. He died in Berlin, aged 86. (ISBN/EAN: 0003492022243) Booknr: 30675. € 18

JOSEPH DE MARLIAVE. JEAN ESCARRA (1885-) ; HILDA ANDREWS. Beethoven's quartets. New York : Dover, 1961. Illustrated. Paperback. 8vo. 379 pp. (A very good copy). Fotomech. reporint of the edition.: Oxford University Press, 1928. Vert. van: Les quatuors de Beethoven. - 1925. (ISBN/EAN: 0000486206947) Booknr: 30678. € 18

MAX ROSTAL (1905-1991). GÜNTER LUDWIG. Ludwig van Beethoven: die Sonaten für Klavier und Violine: Gedanken zu ihrer Interpretation. München [etc.] : Piper, 1981. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 194 pp. (A fine copy!). Max Rostal (7 July 1905 - 6 August 1991) was a violinist and a viola player. He was Austrian-born, but later took British citizenship. Max Rostal was born in Cieszyn and studied with Carl Flesch. He won the Mendelssohn Scholarship in 1925.[2] From 1930 - 33 he taught at the Berlin Hochschule, from 1944 to 1958 at the Guildhall School of Music, and then at the Musikhochschule Köln (1957-82) and the Conservatory in Bern (1957-85). His pupils included Yfrah Neaman, Howard Leyton-Brown, Igor Ozim, Edith Peinemann, Bryan Fairfax and members of the Amadeus Quartet. He died in Bern. Rostal played a wide variety of music, but was a particular champion of contemporary works such as Béla Bartók's Violin Concerto No. 2. He made a number of recordings. He premiered Alan Bush's Violin Concerto of 1946-48 in 1949. He was the dedicatee of Benjamin Frankel's first solo violin sonata (1942), and he also made the premiere recording. He played in a piano trio with Heinz Schröter (piano) and Gaspar Cassadó (cello), who was replaced in 1967 by Siegfried Palm. He edited a number of works for Schott Music, and produced piano reductions as well. (ISBN/EAN: 0003492027180) Booknr: 30682. € 16

MCLAUGHLIN, TERENCE. Music and communication. London, Faber, 1970., Illustrated. Cloth. With dustjacket. 8vo. 112 pp. 23 cm. (A vfery good copy). Includes bibliographical references. Professor Terence McLaughlin (1949 - 2006). (ISBN/EAN: 0000571093523) Booknr: 30683. € 12

WILLI SCHUH (1900-1986). Richard Strauss: Jugend und frühe Meisterjahre: Lebenschronik 1864-1898. Zürich [etc.] : Atlantis-Verlag, 1976. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 573 pp. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003761104901) Booknr: 30688. € 16

WILLIAM STEIN NEWMAN. The sonata in the classic era. New York : Norton, 1972. Illustrated. Paperback. 8vo. 917 pp. (A good copy). The Second volume of: A History of the sonata Idea. (ISBN/EAN: 0000393006239) Booknr: 30690. € 18

QUANTZ, JOHANN JOACHIM. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversière zu spielen. Kassel Basel London, Bärenreiter, 1964. Folded plates. Decorated boards. Hardbound. 8vo. (14), 334 pp. (+ Exempel). (Documenta Musicologica, II). (A good copy). Reprint der 3. Auflage Berlin 1789. Mit einem Vorwort von Hans-Peter Schmitz. Mit einem Nachwort, Bemerkungen, Ergänzungen und Registern. Booknr: 30724. € 30

BOYDEN, MATTHEW. Richard Strauss. Boston : Northeastern University Press, 1999., Illustrated. Cloth. With dustjacket. 8vo. Viii, 431 p. : ill. ; 24 cm. (A very good copy). Includes bibliographical references (p. [408]-413) and index. A revealing biography that shatters myths about this great composer and reveals the social, political and cultural influences that shaped his talent. (ISBN/EAN: 9781555534189) Booknr: 30776. € 18

JOHN HAMILTON WARRACK (1928-). Carl Maria von Weber. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1976. Illustrated. Paperabck. 8vo. 411 pp. 1e dr.: London : Hamilton, 1968. (Spine and margins discoloured. Else a good copy). Met lijst van werken, lit.opg. en index. (ISBN/EAN: 0000521291216) Booknr: 30779. € 18

SPENCER, TERENCE. It was thirty years ago today. (The Beatles). 's-Gravenhage, Uitgeverij BZZTôh, 1994. Met talrjke foto's in zwart-wit. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 4to. 222 pp. (Mooi exemplaar!). Tekst in het Nederlands. Mooie collectie niet eerder vertoonde foto's van The Beatles. Backstage, op het podium, achter de coulissen, zich aankledend, liggend, voor de show, na de show, enz., enz. (ISBN/EAN: 0009055010774) Booknr: 31084. € 10

LAUER, ERICH. Mozart wie ihn niemand kennt. Frankfurt am Main, Verlag Friedrich Hofmeister, 1958. Profusely illustrated with musical examples. Decorated boards. Hardbound. 8vo (oblong). 84 pp. (A very good copy). Mozart als Lehrer im Kontrapunkt, Mozart als Schüler Bachs in der Fugentechnik, Ein anonymes Stammbuchblatt Mozarts. Nach seienem fast vergessenen Übungsheft von 1784 dargestellt von Erich Lauer. Booknr: 31195. € 12

SEIFFERT, MAX (& C.F. WEITZMANN (HRSG.). Geschiedenis der Klaviermuziek. 1e deel: De oudere Geschiedenis tot omstreeks 1750. 's-Gravenhage, G.H. van Eck, 1899. Met muziekvoorbeelden. Eigentijds halflinnen. Gemarmerde borden. Gebonden. 8vo. 490 pp. (De rug is inwendig op enkele plaatsen gebroken. Verder een goed exemplaar). Uitgegeven als derde, geheel omgewerkte en veel vermeerderde uitgave van C.F. Weitzmann's Geschiedenis van het Klavierspel en der Klavierliteratuur, met een aanhangsel: Geschiedenis van het Klavier door Oskar Fleischer. Booknr: 31197. € 15

ROVAART, M.C. VAN DE. De Koordirigent. Hilversum, Harmonia-Uitgave. z.j., Geïllustreerd. Frontispiece portret auteur. Paperback. 8vo. 180 p. Vollledige "handleiding" voor de koordirigent: over onderwerpen als maatslag, inzet, fermate, recitatieven, registers der stemmen, zang en spraak, accentuatie, voorbereiding, repetitie, a cappele zingen, oratoria, operette, solisten, orkest, uitspraak Latijn. (Klein ophalltje aan bovenzijde rug. Verder goede ex.). Booknr: 31199. € 10

GLASTRA VAN LOON, OTTO. Onder de stenen lier. Het Concertgebouworksest. Amsterdam, Uitgeverij Ploegsma, 1969. Met talrijke illustraties. Gedecoreerd fluweel. Met transparanten omslag. Gebonden. 8vo. 160 pp. Lief, leed en luim in tachtig jaar samenspel van wereldberoemde muziekmakers. (Mooi exemplaar). Booknr: 31200. € 9

NEUPERT, HANNS. Das Cembalo. Kassel Basel London Paris New York, Bärenreiter, 1966. XVII pp. with plates. Paperback. 8vo. 112 pp. Vierte ergänzte Auflage. (A very good copy). Booknr: 31203. € 15

WORBS, HANS CHRISTOPH. Gustav Mahler. 1860-1960. Den Haag, H.J. Dieben. (1960)., Met foto's en 9 pp. muziekvoorbeelden. Gebonden. Met stofomslag. 8vo. 90 pp. Uitgebracht ter gelegenheid van Mahlers 100ste geboortedag. Leven en werk van Mahler. Vertaling Marius Monnikendam. (Mooi exemplaar). Booknr: 31210. € 10

HINDLEY, GEOFFREY (ED.). The Larousse Encyclopedia of Music. London, etc., Hamlyn, 1976. Profusely illustrated. Paperback. 4to. 576 pp. A very fine copy. (ISBN/EAN: 0000600354911) Booknr: 31215. € 12

BIJL, THEO VAN DER. De opera's van Verdi. Amsterdam, z.j., Geïllustreerd. Halflinnen. Gebonden. 8vo. 155 pp. (Heel goed exemplaar). Over ontstaan, inhoud, en de muzikale stijl van Verdi's opera's in relatie tot het leven van de componist. Booknr: 31248. € 7

SCHIPPER, T.I.D. & C.J.L.M. DE BRAUFORT-SICKINGHE (RED.). Kinderliedjes uit Afrika. Den Helder, Dinky Druk. z.j., Geïllustreerd. Paperback. 4to. 36 pp. (Mooi exemplaar0. Thematisch gerangschikte liedteksten. O.m. Swahili kinderliedjes. Genummerde oplage: 300 ex. Nr. 154. (ISBN/EAN: 0009080105260) Booknr: 31291. € 10

DURLACHER, JESSICA. Arthuro d'Alberti. Met CD. Amsterdam, Uitgeverij 521, 2006. Linnen. Met stofomslag. Geobnden. 8vo. 107 pp. (Mooi exemplaar). Muziek, altijd is er muziek. Onder leiding van haar vader, de schrijver G.L. Durlacher, daveren de symfonieën, de pianoconcerten en de kwartetten door het huis, de gehele kindertijd van Jessica Durlacher lang. Dat haar grootvader Arthur in 1945, vermoord in Bergen-Belsen, operazanger was, leek hierbij altijd een gegeven van ondergeschikt belang. Dan beseft Durlacher dat klassieke zang de enige muziekvorm is waarnaar bij haar thuis nooit werd geluisterd en zij besluit achter het geheim van de muziek in haar familie aan te gaan. In Arthuro d'Alberti komt zij achter de tragische geschiedenis van haar grootvader.NBD|Biblion recensie: In deze speciaal voor de boekenweek geschreven novelle haalt dochter Jessica herinneringen op aan haar jeugd, waarin haar vader door zijn kampervaringen op een eigenzinnige manier met muziek omging. Ook probeert zij de zangcarriere van haar grootvader Arthur Durlacher, die zich Arthuro d'Alberti noemde, te reconstrueren. Dit valt nog niet mee aangezien Arthur de Tweede Wereldoorlog niet heeft overleefd, zij hem dus nooit heeft gekend en haar vader bovendien niet graag over hem praat. Langzaam ontvouwt zich toch het beeld van Arthur als operazanger die zelfs tijdens zijn verblijf in kamp Westerbork gezongen heeft, omdat daar een heus theater stond. Op de bijgevoegde cd staan enkele van de klassieke muziekstukken die haar vader graag draaide, afgewisseld met de Nederlandstalige liedjes van Johnny & Jones, die gezongen werden met een Amerikaans accent tussen de barakken van Westerbork. Ook een van de cabaretliedjes uit dat kamp, waaraan Arthur mee heeft gedaan, staat op de cd. (Biblion recensie, J.A.M. van den Broek) (ISBN/EAN: 9789049999735) Booknr: 31320. € 8

DOMINGO, PLÁCIDO. Mijn eerste veertig jaar. Autobiografie. z.p., Uitgeverij Conserve, 1990. Met fotokatern. Paperback. 8vo. 349 pp. Goed exemplaar. (ISBN/EAN: 0009071380866) Booknr: 31366. € 7

GAMMOND, PETER (ED). The Decca Book of Jazz. London, Frederick Muller, 1958. With plates (many photographs in black-and-white). Green, decorated cloth. Hardbound. 8vo. 431 pp. (with index). (A good copy). 25 chapters on all sides and aspects of jazz. Booknr: 31367. € 15

SCHMID, ERNST FRITZ. Musik an den schwäbischen Zollernhöfen der Renaissance. Beiträge der Kulturgeschichte des deutschen Südwestens. Kassel - Basel - London - New York, Bärenreiter, 1962. With 26 plates, and illustrations in the text. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXVIII, 730 pp. (index). (Dustjacket with two repairs. A good copy!). Booknr: 31369. € 45

CASTRO, ALICIA. Anacaona. Het bewogen leven van een Cubaanse muzikante en haar salsaband. Amsterdam, Uitgeveirj Sirene, 2006. Met foto's. Paperback. 8vo. 319 pp. (Goed exemplaar). Cuba, 1932. Elf muzikale zusjes richten een orkest op: 'Anacaona', naar een beroemde indiaanse verzetsstrijdster. Ze treden elke avond op in de straatcafés van Havana, waar ze mambo, son, jazz en andere populaire muziekstijlen spelen voor een enthousiast publiek. Met hun meeslepende muziek en hun ondeugende teksten veroveren ze binnen een mum van tijd de harten van de Cubanen. Ze weten zelfs internationaal door te breken met concerten in New York en Parijs. In 1959, na de machtsovername van Fidel Castro, verlaten vele musici Cuba. Het legendarische nachtleven van Havana ligt braak, maar stukje bij beetje vinden de achtergebleven artiesten hun plek onder het nieuwe regime. Nu, ver over de tachtig, kijkt Alicia Castro, saxofoniste, bassiste en latere leidster van het orkest, terug op de opwindendste tijd van haar leven. Vol passie vertelt ze over de successen en terugslagen, over fans, de liefde en over haar Cuba. (ISBN/EAN: 0009058313824) Booknr: 31384. € 8

KLÖTERS, JACQUES. (ED.). In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp. (Met CD). Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1998. Paperback. 8vo. 256 pp. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0000903884011) Booknr: 31482. € 8

FLOTHUIS, MARIUS. (GESIGNEERD - SIGNED). Brieven in opmaat. Amsterdam, Veen, uitgevers, 1990. Paperback. 8vo. 141 pp. (Goed exemplaar. Rug ontkleurd). Gesigneerd door de auteur met opdracht voor Annet Bleich. Brieven aan componist/musicoloog/orkestdirecteur Flothuis, geschreven (1936-1977) door musici zoals Kathleen Ferrier en Eduard van Beinum, en door auteurs als Ingeborg Bachmann en Langston Hughes. Muziek en literatuur zijn de voornaamste onderwerpen, maar ook veel en velerlei menselijke aspecten worden soms heel treffend zichtbaar. Elke brief is van voldoende toelichting voorzien; de niet-nederlandstalige brieven zijn zowel in vertaling als in facsimile afgedrukt. Voor belangstellenden een sympathieke brievenbundel die weinig voorkennis vereist. (Biblion recensie, Hans Wagemans.) (ISBN/EAN: 0009020419404) Booknr: 31621. € 15

MEIJER, HENK (MARTIN DE BOER & ROB GOORHUIS, RED.). De componistenhemel. Bilthoven, 2006. Met afbeeldingen deels in kleur en notenvoorbeelden. Paperback.126 pp. 8vo. Belevenissen van overleden componisten in de speciaal voor hen gereserveerde afdeling vanhet Hiernamaals. Daardoorheen de geschiedenis van Hanneke, aan het begin van het boek een schultere muziekschoolleerling, aan het eind een gevierd concertpianiste. Te danken o.a. aan de adviezen van haar vriend Wolfgang die haar met enige regelmaar uit de componistenhemel komt opzoeken. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 9789090204031) Booknr: 31673. € 8

SIEGMUND-SCHULTZE. Johann Sebastian Bach. Leipzig, Verlag Philipp Reclam, 1984. Illustrated. Paperback. 8vo. 276 pp. A good copy. Booknr: 31691. € 8

HASPER, H. (GESIGNEERD - SIGNED). Het rhythme in den zang der gemeente bij den eeredienst der Protestantse Kerken. Liturgisch-hymnologische studie. Baarn, Bosch & Keuning, 1934. Met muzieknotaties. Paperback. Met flappen. Groot-4to. 156 pp. (Goed exemplaar). "Over het rhythme in den zang der gemeente en het herstel der oude kerktoonsoorten. Driehonderd oude en nieuwe melodieën. Harmonisaties voor orgel en koor door Cesar Hinderdael". (Op het omslag een kleine adressticker van Dr. Joh. Wagenaar te 's-Gravenhage die Hasper en Hinderdael van suggesties heeft voorzien bij het gereedkomen van het boek. Aan hem is ook de door Hasper met de hand geschreven en gesigneerde brief geadresseerd die bijgevoegd is. Deze brief (op Hasper's briefpapier) geeft inzicht in het uiteindelijke verschijnen van het boek, en zijn dank aan Wagenaar. (Zeer interessant item voor kerkhistoricus). Booknr: 31698. € 75

SCHALLENBERG, E.W. Joh. Seb. Bach. Amsterdam, Uitgeverij H.J.W. Becht. z.j., Geïllustreerd. Gedecoreerde borden. Gebonden. Groot-8vo. 60 pp. (Symphonia-reeks. Een serie bijdragen tot de kennis der muziekgeschiedenis). Goed exemplaar. Booknr: 31702. € 7

ALKEMADE, FRANS, AMELSVOORT, HERMAN VAN, E.A. (RED.). Perpetuum Mobile. Een geschiedenis van het USKO. Utrecht, 1990. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 160 pp. Lustrumboek uitgegeven ter gelegenheid van het negende lustrum van het Utrechts Studenten Koor en Orkest. Utrecht, 9 november 1990. (Goed ex.). Booknr: 31705. € 12

LAMBOOY, TH. P.A. Leeuwarden musiceert Deel I: Anderhalve eeuw muziekleven in de Friese hoofdstad 1780-1940. Deel II. Leeuwarder muziekleven 1940-1985. Drachten Leeuwarden, Miedema Pers A.J. Osinga Uitgeverij, 1986. Compleet in 2 banden. Band I: Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 242 pp. Band II: Geïllustreerd. Gedecoreerde borden. 8vo. 144 pp. (Fryske Akademy nr. 653). (Mooie set). Onder meer met een hoofdstuk over de orgels in Leeuwarden. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009060664566) Booknr: 31713. € 16

WOTQUENNE, ALFRED. Catalogue Thématique des oeuvres de Chr. W. v. Gluck. Zürich - New York - Wiesbaden, Georgs Olms Verlag - Breitkopf & Härtel, 1983. With a portrait of the composer. With 181 pp. with musical examples. Paperback. 8vo. XI, 246 pp. With indices. (Unveränderte Nachdruckauflage der Ausgabe Leipzig 1904). (Mint copy!). (ISBN/EAN: 0003487016109) Booknr: 31742. € 35

ROKSETH, YVONNE. La musique d'orgue au XVe siècle et au début du XVIe. Hildesheim - Zürich - New York, Georg Olms Verlag, 1996. With musical examples in the text and VIII plates. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. XII, 413 pp. (Nachdruck der Ausgabe Paris 1930). (Very good copy!). Table de matières: L'orgue au XVe siècle dans les églises et les chapelles principières. L'orgue sous Louis XII et François I-er. Échanges de musique vers l'an 1500 entre les divers pays d' Occident. Rôle de l'orgue dans les cérémonies religieuses. Répertoire de l'organiste avant 1530. Les tablatures françaises de 1531. Système rythmique, tonal, harmonique et mélodique des tablatures de 1531. Appendice 1, 2. Bibliographie. (ISBN/EAN: 0003487100363) Booknr: 31743. € 25

VOAKE, CHARLOTTE, WASSELIN CHRISTIAAN & WARRE BORGAMSN. Hector Berlioz. Met CD. Tielt, Lannoo, 1998. Geïllustreerd in kleur. Met ingesproken teksten. Gedecoreerde borden. Gebonden 8vo. 14 pp. (Nieuwstaat). Wist je dat de vader van Hector Berlioz wilde dat hij dokter werd, net als hijzelf? Dat Berlioz vanaf zijn eerste communie voor altijd bezeten was door muziek? Zing jij in een koor? Heb je wel eens in lege flessen geblazen om rare geluiden te produceren? Bij elk boekje hoort een cd, verzorgd door Erato, met daarop de volledige tekst uit het boek en uitvoeringen van de aangehaalde muziekstukken door internationaal gerenommeerde orkesten en solisten. Als je deze cd's beluistert, word je misschien ook zelf een groot muzikant! NBD|Biblion recensie: Boek met bijbehorende cd over leven en werken van Hector Berlioz. Het boek bevat korte teksten over met name de jeugd van Berlioz en gaat in op de achtergronden van enkele van zijn werken (De Trojanen, La Damnation de Faust bijv.). Het geheel is geillustreerd met tekeningen, afbeeldingen van schilderijen en foto's. Op de bijbehorende cd wordt de tekst van het boek voorgelezen, afgewisseld met muzikale fragmenten uit zijn werk. De uitvoeringen zijn van hoog niveau en vormen het belangrijkste deel van de informatie, die soms wat beperkt is, met name over de late levensjaren van Berlioz. Al met al een zeer bruikbare uitgave voor kinderen die willen kennismaken met leven en werk van deze beroemde Franse componist. Vanaf ca. 9 jaar; voorlezen vanaf ca. 7 jaar. (Biblion recensie, Marion Captein-Goedhart) (ISBN/EAN: 9789020939576) Booknr: 31948. € 7

KRAUSE, ERNST. Werner Egk. Oper und Ballett. Berlin, Henschelverlag, 1971. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 232 pp. Biographie des Komponisten Werner Egk. Werner Egk, the so-called Komponist des Wiederaufbaus (Composer of the Reconstruction), is best remembered for the role he played in rebuilding the musical landscape of a physically devastated and culturally demoralized post-war Germany. Appointed Director of the Berlin Music Academy, President of German Composers’ Association, and holder of numerous other positions of influence in musical associations in West Germany until his death in 1983, Egk’s career under the Nazis was largely ignored, regarded as a footnote to an otherwise great career. (Dustjacket. with defects. Else a good copy). Booknr: 32189. € 12

GILDER, ERIC. The Dictionary of Composers and their music. A listenrer's Companion New York, etc., Wings Books, 1985. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 592 pp. A perfect gift for an admirer of classical music, this indispensable volume condenses seven hundred years of classic music history and covers periods from Baroque to Contemporary, in an easy-to-use format. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0000517092956) Booknr: 32195. € 15

MAGEE, BRYAN. Facetten van Wagner. Muziek en opvattingen onder de loep. Kampen, La Rivière & Voorhoeve, 1992. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 94 pp. (register). (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009038403143) Booknr: 32199. € 8

SANDISON, DAVID & DAVID OXTOBY. Rock Visions. The Art of David Oxtoby. Oxford, Phaidon Press, 1978. 80 pp. with painted, etched portraits of pop-heroes in colour or black-and-white. Paperback. 4to. 80 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0000714818542) Booknr: 32213. € 9

KOBBÉ. Tout L 'Opéra. Dictionnaire de Monteverdi à nos jours. Paris, 1999. With musical examples. Paperback. 8vo. 1065 pp. (India paper). A very good copy of this interesting item. (ISBN/EAN: 0978222108807) Booknr: 32367. € 15

(DVORAK). Antonin Dvorak. Bibliograpficky Katalog - Bibliographical catalogue. Praha, Mestska knihovna, 1991. Paperback. 8vo. 187 pp. A good copy. (ISBN/EAN: 0008085041073) Booknr: 32369. € 12

HANS CONRAD FISCHER (1926-) ; ERICH KOCK (1925-). Beethoven. Den Haag [etc.] : Nederlandse Boekenclub. z.j., Geïllustreerd. Linnen. Gebonden. 8vo. 208 pp. Licentieuitg. van de Nederlandse Boekenclub. Bibliogr.: p. 202-204. Vert. van:Ludwig van Beethoven. (ISBN/EAN: 0009023001370) Booknr: 32850. € 10

HERMAN PASSCHIER (1919-2009) ; ARIE PEDDEMORS. Pro Mozart: aspecten van zijn leven en werk. Kampen : Kok Lyra, 1994. Paperback. 8vo. 192 pp. Keuze uit de meest boeiende artikelen van tien jaargangen Nederlandse Mozart Vereniging, met bijdragen van o.m. Frédéric Bastet, Herman van den Dunk, Marius Flothuis, Etty Mulder, Bernhard Paumgarter, e.a. Met lit. opg. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000902427253) Booknr: 32851. € 8

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-). JET VAN DER MIJN. 1791, Mozarts laatste jaar. Baarn : Sesam/Bosch & Keuning, 1990. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 244 pp. (Goed exemplaar). 1e dr. Nederlandse uitg.: Baarn : Bosch & Keuning, 1988. Met lit. opg., reg. Vert. van:1791, Mozart's last year. - London : Thames & Hudson, 1988. (ISBN/EAN: 0009024648068) Booknr: 32852. € 7

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-). BABET MOSSEL (1948-). Mozart: de gouden jaren 1781-1791. Baarn : Bosch & Keuning, 1990. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 272 pp. Met lit. opg., reg. Vert. van:Mozart : the golden years. - London : Thames & Hudson, cop. 1989. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009024647118) Booknr: 32853. € 15

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-). JOHANN PEZZL (1756-1812) ; JET VAN DER MIJN. Mozart en Wenen : met fragmenten uit Johann Pezzls ' Schets van Wenen ' ( 1786-1790 ): met 32 illustraties. Baarn : Bosch & Keuning, 1991. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 208 pp. Met lit. opg., reg. Vert. van:Mozart and Vienna. - London : Thames and Hudson, 1991. (ISBN/EAN: 0009024648610) Booknr: 32854. € 9

HOWARD CHANDLER ROBBINS LANDON (1926-) ; M.M.C. MENGELBERG. Het Mozart compendium: volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Baarn : Tirion, 1990. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 463 pp. Met lit. opg., reg. Vert. van:The Mozart compendium. - London : Thames and Hudson, 1990. (Goed exemplaar). HET MOZART COMPENDIUM, het meest complete naslagwerk over alle facetten van Wolfgang Amadeus Mozart, biedt een heel nieuwe benadering in de muziekliteratuur. De bekende musicoloog en Mozartkenner H. C. Robbins Landon verzamelde de meest recente bijdragen van een twintigtal deskundigen van naam uit verschillende landen. Zij schreven over de meest uiteenlopende onderwerpen: de historische achtergronden van Mozarts werken, zijn uiterlijk en karakter, zijn huwelijk en sociale contacten, zijn stijl en de invloed die hij onderging, de achtergronden van het muzikale leven in Europa, de literatuur die aan hem gewijd is en natuurlijk het bronnenonderzoek. Bovendien worden al Mozarts werken - van opera´s, concerten, symfonieën en kamermuziek tot religieuze werken en balletten - in de rangschikking van Köchel van informatie voorzien, wordt nieuw licht geworpen op onbekende, omstreden of verloren gegane werken en wordt aandacht besteed aan de wijze van uitvoeren. NBD|Biblion recensie: Ruim twintig voornamelijk engelstalige experts schrijven onder hoofdredactie van de fameuze musicoloog Robbins Landon over allerlei aspecten van Mozarts tijd, zijn leven en zijn werk: historische en muzikale achtergronden van zijn tijd, Mozart als mens en zijn kijk op de wereld, de invloeden die hij onderging en die hij uitoefende, en natuurlijk vooral zijn muziek. Alle werken, ook de onzekere, onechte en verloren gegane, worden kort besproken. Het peil van al deze verhandelingen ligt hoog tot zeer hoog, zonder dat daardoor de leesbaarheid wordt geschaad. Op elke denkbare vraag over Mozart vindt men hier een (meestal beknopt) antwoord of minstens een verwijzing naar de plek waar een antwoord te vinden is. Voor wat betreft de Nederlanden zorgde mw. M. Mengelberg, eindredactrice van de Nederlandse uitgave, voor goede aanvullingen. De vertalingen zijn goed tot zeer goed. Een monumentaal naslagwerk dat tevens vele goed leesbare interessante hoofdstukken bevat. (Biblion recensie, Hans Wagemans.) (ISBN/EAN: 0009051212593) Booknr: 32855. € 15

JOS VAN DER ZANDEN ; FRITS BLOEMINK. Mozart op weg. Haarlem : Holland, 1991. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 128 pp. Bew. van de teksten van de gelijknamige serie uit het KRO-radioprogramma Aubade, seizoen 1990-'91. 1e dr.: 1991. (ISBN/EAN: 0009025106544) Booknr: 32856. € 7

KARLA HÖCKER (1901-). HENK DE RIJK ; SUSANNE STOLZENBERG. Het leven van Wolfgang Amadé Mozart. Baarn : Hollandia, 1976. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 149 pp. Vert.van: Das Leben des Wolfgang Amadé Mozart. (ISBN/EAN: 0009060459423) Booknr: 32857. € 7

MAURITS SCHMIDT (1948-). Het geheim van Naarden: zwerftocht door een Matthäus-traditie. Utrecht : Impress. z.j., Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 96 pp. Goed exemplaar. (ISBN/EAN: 0000906402037) Booknr: 32858. € 8

WOLFGANG HILDESHEIMER (1916-1991). HANS HOM. Mozart. Amsterdam : De Arbeiderspers, 1991. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 435 pp. 1e dr. Nederlandse uitg.: 1979. Met lit. opg., reg. Vert. van:Mozart. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 1977. (ISBN/EAN: 0000902951972) Booknr: 32861. € 9

ALEXANDER WALTER WITESCHNIK (1909-). B.C.J. OLEFF-POULUS. Muziekbrevier : kleine geschiedenis van de muziek en van de toehoorder. Rotterdam : Ad . Donker, 1974. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 325 pp. Met lit.opg. Vert. van:Musica du Portion vom Himmel. - Wien : Paul Neff. (ISBN/EAN: 0009061001315) Booknr: 32863. € 8

ARTHUR DE BUSSY. Mozart : lijnen van een portret. Alphen aan den Rijn : Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn, 1988. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 43 pp. Uitg. bij gelegenheid van een Mozart-projekt dat georganiseerd werd van 31 oktober 1987 tot en met 31 januari 1988 door de Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn. 14 tot 20 jarigen. (ISBN/EAN: 0009090019561) Booknr: 32865. € 7

BARTHOLOMEUS ANTONIUS WILHELMUS CHABOT (1954-). PIETER CRAMER. Broodje gezond. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1998. Paperback. 8vo. 454 pp. 1e dr.: 1996. Met lichte gebruikssporen. (ISBN/EAN: 0009038813937) Booknr: 32866. € 9

CARL EMIL SEASHORE (1866-1949). Psychology of music. New York : Dover Publications, 1967. Illustrated. Paperback. 8vo. 408 pp. Fotomech. herdr. van de uitg. [New York] : McGraw-Hill Book Company, 1938. Met lit. opg. (ISBN/EAN: 0000486218511) Booknr: 32867. € 18

DONALD SPOTO (1941-). L.C. VAN DER SLUIJS. Lotte Lenya , een leven : biografie. Breda : De Geus, 1993. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 471 pp. Omslagtitel: Lotte Lenya. Met discogr., filmogr., lit. opg. Vert. van:Lenya, a life. - Boston, MA : Little, Brown, 1989. (ISBN/EAN: 0009052261709) Booknr: 32868. € 8

EVA WEISSWEILER (1952-). Komponistinnen aus 500 Jahren : eine Kultur- und Wirkungsgeschichte in Biographien und Werkbeispielen. Frankfurt a.M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 1981. Illustrated. Paperback. 8vo. 400 pp. Literatuuropgave: p. 387-392. (ISBN/EAN: 0003596237149) Booknr: 32869. € 8

JURRIAAN S. FRANSMAN. Op zoek naar Mozart. Amsterdam : International Theatre bookshop/Holland Festival, 1982. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 92 pp. Uitg. in samenw. met het Holland Festival en het Instituut voor Theaterwetenschap. Met lit. opg. (ISBN/EAN: 0009064030049) Booknr: 32870. € 8

WOLFGANG BIRTEL ; CHRISTOPH-HELLMUT MAHLING. Aufklärungen. Heidelberg : Winter, 1986. Illustrated. Paperback. 8vo. 243 pp. "Die vorliegende band faßt die Referate und Diskussionen eines Kolloquiums zusammen, das vom 6. bis 8. April 1981 an der Universität des Saarlandes mit dem Thema 'Frankreich und Deutschland in der Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts. Einflüsse und Wirkungen' durchgeführt wurde." - Vorw. (ISBN/EAN: 0003533037746) Booknr: 32871. € 18

WIELE, JAN BAPTIST STAPPART VAN DER. (ED. B.A. MENSINK & J.A.J. BÖHMER). Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi. Op alle de zonnen-dagen des jaars. Zwolle, Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1968. Met muzieknotatie. Linnen. Gebonden. 8vo. 407 pp. Mooi exemplaar. Booknr: 32890. € 12

BÜCKEN, ERNST. Die Musik des Rokokos und der Klassik. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1979. Profusely illustrated with musical examples, photographs, facsimiles, etc. in the text and XIII plates. Green cloth. Hardbound. 8vo. 247 pp. (Handbuch der Musikwissenschaft, Herausgegeben von Ernst Bücken). A very good copy. (ISBN/EAN: 0003799707360) Booknr: 32910. € 14

BÜCKEN, ERNST. Die Musik des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1979. Profusely illustrated with musical examples, photographs, facsimiles, etc. in the text and XX plates. Green cloth. Hardbound. 8vo. 320 pp. (Handbuch der Musikwissenschaft, Herausgegeben von Ernst Bücken). A very good copy. (ISBN/EAN: 0037997027298) Booknr: 32912. € 14

BÜCKEN, ERNST. Geist und Form im musikalischen Kunstwerk. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1979. Profusely illustrated with musical examples, photographs, facsimiles, etc. Green cloth. Hardbound. 8vo. 195 pp. (Handbuch der Musikwissenschaft, Herausgegeben von Ernst Bücken). A very good copy. (ISBN/EAN: 0003799707344) Booknr: 32915. € 15

HAAS, ROBERT. Aufführungspraxis der Musik. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1979. Profusely illustrated with musical examples, photographs, facsimiles, etc. in the text and XVII plates. Green cloth. Hardbound. 8vo. 298 pp. (Handbuch der Musikwissenschaft, Herausgegeben von Ernst Bücken). A very good copy. (ISBN/EAN: 0003799707271) Booknr: 32916. € 15

WEBER, EDITH (ED.). La Résonance dans les Échelles Musicales. Paris, Éditoins du Centre National de la Recherche Scientifique, 1963. With musical exemplas. Cloth. Hardbound. 4to. 402 pp. With extended index. With gramophone-records in rear pocket. (Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique - Sciences Humaines). (A very good copy). Un grand nombre de spécialistes étrangers et français, appartenant à des disciplines très différentes: acoustique, physique, physiologie, esthétique, composition, musicologie, ethnomusicologie, et leurs communications! Booknr: 32967. € 65

HAAS, ROBERT. Die Musik des Barocks. Wiesbaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1979. Profusely illustrated with musical examples, photographs, facsimiles, etc. in the text and XV plates. Green cloth. Hardbound. 8vo. 290 pp. (Handbuch der Musikwissenschaft, Herausgegeben von Ernst Bücken). A very good copy. (ISBN/EAN: 0000379970728) Booknr: 32975. € 16

MALM, WILLIAM P. Japanese music and musical instruments. Rutland - Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1964. With plates and musical examples. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. 298 pp. (A very good copy). Booknr: 32977. € 18

KUSCHE, LUDWIG. Frans Liszt. Porträt eines Übermenschen. München, Süddeutscher Verlag, 1961. Illustrated. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 135 pp. Good copy. Booknr: 32981. € 9

STUCKENSCHMIDT, H.H. Maurice Ravel. Variationen über Person und Werk. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1966. Cloth. Hardbound. 8vo. 321 pp. (Good copy). Booknr: 32983. € 10

PIDOLL, CARL VON. Elly Ney. Gedanken über ein Künstlerin. Leipzig, Helingsche Verlagsanstalt, 1942. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 176 pp. German romantic pianist who specialized in Beethoven, and was especially popular in Germany. (Top of spine clumsy strenghtened with brown tape. Else a good copy). Booknr: 32984. € 8

GEIER, MARTIN. Kurze Beschreibung des Herrn Heinrich Schützens. Chur-Fürstl. Sächs. ältern Kapellmeisters geführten müheseeligen Lebenslauf. Mit einem Nachwort von Dietrich Berke. Kassel, etc., Bärenreiter, 1972. Paperback. 8vo. 16 pp. (Faksimile-Nachdruck (1672) mit einem Nachwort von Dietrich Berke). Good copy. Booknr: 32990. € 9

HAUERT, ROGER & BERNARD GAVOTY. Alfred Cortot. Genf - Frankfurt am Main, Verlag R. Kister - Wilhelm Limpert Verlag, 1955. With photographs. Paperback. With dustjacket. 8vo. 32 pp. (Serie: Die grossen Interpreten). (Spine of dustjacket strenghtened with cellotape. Inside good) Booknr: 33000. € 10

BACH, J.S. (MAUERSBERGER, ERHARD (HRSG.). IV. Internationales Bachfest der DDR. Leipzig 6. bis 12. Dezember 1981 in Verbindung mit dem 56. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft. Leipzig, 1981. Illustrated. Paperback. 8vo. 198 pp. Mit: Übersicht über die Veranstaltungen, Einleitungen, Texte. (Good copy). Booknr: 33001. € 12

MACHABEY, ARMAND. Genèse de la Tonalité Musicale Classique des Origines au XVe Siècle. Paris, Richard-Masse Éditeurs, 1955. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 303 pp. (A good copy). Booknr: 33002. € 25

REINHARD, KURT. Chinesische Musik Eisenach - Kassel, Im Erich Röth-Verlag, 1956. With musical exemples, plates and and illustrations in the text. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 246 pp. (Dustjacket with small defect to margins. Good copy). Booknr: 33003. € 10

(BACH, J.S.). 49. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft Frankfurt (Oder) 10. bis 13. Oktober 1974. Frankfurt (Oder), 1974. Illustrated. Paperback. 8vo. 115 pp. Mit: Übersicht der Veranstaltungen. (Good copy). Booknr: 33004. € 7

SÁNDOR, FRIGYES. Musikerziehung in Ungarn. Budapest, Carvina Verlag, 1966. Decorated boards. Hardbound. 8vo. With ribbon marker. 301 pp. (Good copy). Das Wesentliche der Musikerziehung Ungarn in einem Wort aus zu drücken könnte es nur das Wort "" Gesang" sein. Booknr: 33010. € 10

ENGELBREGTS, J.H.A. Het Utrechts psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960). The Utrecht Psalter. One century of critical investigation (1860-1960) Utrecht, Haentjens Dekker & Gumbert, 1964. Met 9 pp. platen. Paperback. 8vo. 176 pp. Met register. (thesis - diss. met stellingen). Summary in English. (Mooi exemplaar). The Utrecht Psalter (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Rhenotraiectinae I Nr 32.) is a ninth century illuminated psalter which is a key masterpiece of Carolingian art; it is probably the most valuable manuscript in the Netherlands. It is famous for its 166 lively pen illustrations, with one accompanying each psalm and the other texts in the manuscript (Chazelle, 1055). The extent of the dependence of these on earlier models has been the subject of art historical controversy. The psalter spent the period between about 1000 to 1640 in England, where it had a profound influence on Anglo-Saxon art, giving rise to what is known as the "Utrecht style". It was copied in full a number of times in the Middle Ages. A complete facsimile edition of the psalter was made in 1875 (Lowe, 237), and another in 1984 (Graz). (Wikepedia). Booknr: 33190. € 18

TARNÓCZY, TAMÁS & JÜRGEN MEYER. Einführung in die musikalische Akustik. Budapest, Akadémia Kiadó, 1991. With 225 illustrations in the text. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 505 pp. Index. Text in German. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0009630557185) Booknr: 33191. € 65

A.C.A. LEMMERS ; G.F. OOMENS. Encyclopedie van orkestinstrumenten. Helmond : Helmond Antwerpen : Standaard Uitgeverij, 1982. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 120 pp. Vert. van:c Orchestral instruments. - [S.l.] : Diagram, 1982. (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009025269281) Booknr: 33316. € 10

ROBERT CHESTERMAN (1931-). LINDA SLOKKER. In gesprek met dirigenten. Kampen : Luister, 1991. Paperback. 8vo. 182 pp. Aan deze vertaling is toegevoegd een interview met Bernard Haitink, afgenomen door Annemiek Schrijver voor TROS-Radio 4. - Ondertitel op omslag: Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Herbert von Karajan, James Levine, Riccardo Muti, Bernard Haitink, Sir Georg Solti. - Uitg. in samenw. met het tijdschrift Luister. Vert. van: Conductors in conversation. - London : Robson books, cop. 1990. (Rug wat ontkleurd. Verder mooi ex.). (ISBN/EAN: 0009038401558) Booknr: 33323. € 10

WILHELM FREYSTÄTTER. Die musikalischen Zeitschriften seit ihrer Entstehung bis zur Gegenwart : chronologisches Verzeichnis der periodischen Schriften über Musik. Amsterdam : Frits Knuf, 1963. Paperback. 8vo. 139 pp. Reprod. v.d. uitg.: "München, Riedel 1884"; 1e dr. v.d. reprod. 1963. (ISBN/EAN: 0009060271394) Booknr: 33324. € 12

HAID, HUGO (HRSG.). Dank an Edwin Fischer. Wiesbaden, F.A, Brockhaus, 1963. With 35 photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 164 pp. Good copy. Edwin Fischer (October 6, 1886 -January 24, 1960) was a Swiss classical pianist and conductor. He is widely regarded as one of the greatest traditional Germanic repertoire interpreters of the twentieth century. He is also regarded as one of the finest piano pedagogues of modern times. Booknr: 33652. € 9

BUSCH, FRITZ. Aus dem Leben eines Musikers. Zürich, Rascher Verlag, 1949. With 8 illustrations. Cloth. Hardbound. 8vo. 223 pp. (Cloth browned to margins. Else a good copy). Fritz Busch (13 March 1890 - 14 September 1951) was a German conductor. Busch was born on March 13. 1890 in Siegen, Province of Westphalia, the son of a former itinerant musician. His brothers were also musicians, the violinist Adolf Busch and the cellist Hermann Busch. He attended the Cologne Conservatory in 1906 where he studied conducting with Fritz Steinbach. He served as conductor at Deutsches Theater, Riga in 1909, and from 1911 to 1912 toured as a pianist. Busch was hired as the music director by the city of Aachen in 1912, and worked there until the beginning of World War I, when he enlisted. At the end of the war, he returned to Aachen where he conducted the Aachen Municipal Opera. However six weeks later, he was appointed music director of the Stuttgart Opera. There he became known for his efforts to increase the breadth of the repertoire including featuring new composers, such as Paul Hindemith and Hans Pfitzner. His performances, including modern stagings and set designs by Adolphe Appia for Richard Wagner's Ring Cycle operas, led to his increasing renown. In 1922 he was appointed the music director of the Dresden State Opera. During his tenure of 11 years he kept the opera at the highest level, combining innovative, provocative stagings, with prominent artists engaged to design costumes and sets. He premiered works by Richard Strauss (Intermezzo (1924) and Die Ägyptische Helena (1928), Ferruccio Busoni (Doktor Faust (1925), Hindemith (Cardillac (1926), and Kurt Weill (Der Protagonist (1926). In 1924 he made his only appearance at the Bayreuth Festival conducting Die Meistersinger. Upon arrival, he decided to attend to a chorus rehearsal that was in progress, only to be dragooned into the tenor section by the chorus master Hugo Rüdel who had mistaken him for a member of the choir. His 1932 Salzburg Festival production of Mozart's Die Entführung aus dem Serail, which was designed by Carl Ebert and was sung by a carefully selected cast, was a highly successful collaboration. Nazi regime: Five weeks after Hitler came to power in 1933, Busch was removed from his post at the Dresden State Opera in a politically motivated dismissal. The March 1933 dismissal was humiliating: Nazis in the front rows shouted "Out with Busch" at the beginning a performance of Rigoletto, leading to his replacement as conductor by Kurt Striegler. The Nazis charged that despite his high salary, Busch had taken frequent leaves from the opera to take up guest conducting jobs elsewhere, although these had been built into his contract. Not himself Jewish, he counted many Jews among his friends and was opposed to dictatorship. The Nazis noted that his elder brother, the violinist Adolf Busch, had married a Jewish woman, and from his home in Basel was open about his dislike of the Nazis. Booknr: 33657. € 10

STUCKENSCHMIDT, H.H. Ferruccio Busoni. Zeittafel eines Europäers. Zürich, Atlantis Verlag, 1967. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 179 pp. Good copy. Booknr: 33661. € 12

NEY, ELLY. Erinnerungen und Betrachtungen. Mein Leben aus der Musik. Aschaffenburg, Paul Pattloch Verlag, 1957. With photographs. Cloth. Hardbound. 386 pp. 8vo. Memories of pianist Elly Net. (Good copy. Spine a bit discoloured). Elly Ney (27 September 1882 - 31 March 1968) was a German romantic pianist who specialized in Beethoven, and was especially popular in Germany. She was born in Düsseldorf, where her mother was a music instructor and her father was a registrar. Her grandmother introduced her to the works of Beethoven, and supported her piano playing. She studied at Cologne with Isidor Seiss and Karl Bötcher. After winning the Mendelssohn Scholarship in 1901, she studied in Vienna with Theodor Leschetizky and Emil von Sauer. She taught at the Cologne Conservatory for three years, then became a touring virtuoso. In 1927 she was given the honorary freedom of Beethoven's birthplace Bonn. In 1932 she founded the Elly Ney Trio with Wilhelm Stross (violin) and Ludwig Hoelscher (cello): in quintets the group recorded with Florizel von Reuter (violin) and Walter Trampler (viola). She traveled to many parts of the world, including the USA, playing in Carnegie Hall in New York. Nazi links:During the Third Reich she joined the Nazi Party in 1937, participated in "cultural education" camps, and became an honorary member of the League of German Girls. She held anti-Semite views. Ney was awarded the War Merit Cross, 2nd Class for care for troops. After the war, the city of Bonn imposed a stage ban on her. In 1952 a request for lifting the ban was rejected, stating that Ney was a "pronounced National Socialist". Booknr: 33662. € 14

HOROWITZ, JOSEPH. Conversations with Arrau. New York, Alfred A. Knopf, 1982. With musical examples. Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. XV, 317 pp. Conversations with the pianist Claudion Arrau. (Text on spine faded. Else good). Booknr: 33663. € 15

ESSEN, BERTHA VON. Bouw en geschiedenis van het klavier. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1948. Geïllustreerd met meer dan veertig afbeeldingen en figuren. Linnen. Gebonden. 8vo. 172 pp. (Buitenzijde ietwat smoezelig/vlekkerig. Achterzijde boekblok ruim in band). Booknr: 33664. € 5

LIEBERMAN, FREDRIC Chinese Music. An annotated Bibliography. New York, Society foro Asian Music, 1970. Paperback. 8vo. 157 pp. Including the (loose) First Supplement of 32 pp. (A good copy). Booknr: 33667. € 12

LEBMANN, DIETER. Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1958. With musical examples. Paperback. 8vo. 143 pp. (Good copy. Spine ends a bit worn). Booknr: 33669. € 10

KELDYSCH, JURI. Geschichte der russischen Musik. Band 1. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel, 1956. With musical examples. Paperback. 8vo. 148 pp. (Good copy). Booknr: 33673. € 8

(SITAR). Sitar. z.p., Exotic Music Society, e.a. z.j., Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 12 pp. Over het Indiase snaarinstument de sitar. Booknr: 33675. € 7

WULFF, K. "Musik" und "Freude" im Chinesischen. København, Levin & Munksgaard, 1935. Paperback. 8vo. 38 pp. Text in German/Deutsch. Good copy. Booknr: 33676. € 9

KUNST, J. De waardering van exotische muziek in den loop der eeuwen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. Paperback. 8vo. 48 pp. Sommige pagina met bruine plekjes. Booknr: 33677. € 8

DARRELL, R.D. Schirmer's Guide to Books on Music and Musicians. A practical bibliography. New York, G. Schirmer, 1951. Colth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 402 pp. (Spine ends dustjacket a bit worn. Else a good copy). Booknr: 33678. € 10

SHERRINGTON, UNITY & GUY OLDHAM (ED.). Music Libraries and Instruments. Papers read at the Joint Congress, Cambridge 1959. New York, Hinrichsen Edition, 1961. With 179 plates. Cloth. Hardbound. 8vo. 300, XVI pp. (The first free endpaper has been removed. Else a good copy). Hinrichsen 's Eleventh Music Book. Papers read at the Joint Congress, Cambridge, 1959. On: Music and musicology; Music Librarianship; Record Libraries; Collections of Music and Musical Instruments; Musical Bibliography; Classification of Music; Microfilms; Barrel Organ and Wind Instruments; Representations of Instruments and musicians; Exhibition catalogue. Text in English and German. Booknr: 33683. € 10

SARDA, ANTONIO. Lexico Technologico Musical en varios idiomas. Madrid, Unio Musical Espanola, 1929. Illustrated. Paperback. 8vo. 193 pp. Booknr: 33684. € 10

ABRAHAM, GERALD. Studies in Russian Music. Rimsky-Korsakov and his contemporaries. London, William Reeves, 1965. With musical examples. Cloth. hardbound. 8vo. VI, 355 pp. (Good copy). Booknr: 33685. € 15

SOUBIES, ALBERT. Histoire de la Musique en Russie. Paris, Société Française d'Éditions d'Art, 1898. Illustrated. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. 303 pp. (A good copy). Booknr: 33686. € 16

WELCH, CHRISTOPHER. Lectures on The Recorder in relation to literature. London, Oxford University Press, 1961. With 63 illustrations. Cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. XIV, 191 pp. With a new introduction by Edgar Hunt. A photographic reprint of the first three of "Six lectures on the Recorder and other Flutes". originally published in 1911.These first three lecutres still remain, after fifty years, the fullest discussion of the recorder's early history and its place in literature. Booknr: 33738. € 19

N.N. Komponisten und Musiwissenschaftler der Deutschen Demokratischen Republik. Kurzbiographien und Werkverzeichnisse. Berlin, Verlag Neue Musik, 1959. With portrait-photographs. Paperback. 8vo. 200 pp. (A good copy). Booknr: 33740. € 10

PRAJNANANANDA, SWAMI. Historical development of Indian Music. Calcurra, K.L. Mukhopadhyay, 1960. With 17 plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXII, 438 pp. The book deals with the historical development of different ingredients of Indian music, together with the Padavali-Kirtana and musical manuscripts of Bengal. It also deals with the historical evolution of Ragas, Dhatus, rhythm and tempo, and Veena, together with the notes and scales of the Vedic music. (Dustjacket with small defects; book in very good condition). Booknr: 33743. € 10

SEAMAN, GERALD R. History of Russian Music. Volume 1: From its origin to Dargomyzhsky. Oxford, Basil Blackwell, 1967. With musical examples in the text and 12 plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XV, 351 pp. Index. Sergeevich Dargomyzhsky (1804-1869). (Spine of dustjacket discoloured. Else a good copy). Booknr: 33744. € 24

OLDMAN, C.B. (ED.). Catalogue of printed books in the British Museum. Accessions Third Series - Part 291B Books in the Hirsch Library with supplementary list of music. London, The Trustees of the British Museum, 1959. Text in 2 columns. Cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 4to. 542 pp. (A very good copy). Booknr: 33746. € 18

SAMBAMOORTHY, P. South Indian Music. Book III. Madras, The Indian Music Publishing House, 1964. Cloth. Hardbound. 8vo. 435 pp. (Appendices). Sixth edition. Revised and enlarged. Good copy. Booknr: 33747. € 10

MAEGAARD, JAN & DAN FOG-OLSEN (ED.). Danish music. Catalogue 1871 - 1956. Copenhagen, Knud Larsen Musikforlag, 1956. Paperback. 8vo. 64 pp. Good copy. Booknr: 33749. € 9

(MAEGAARD, JAN & DAN FOG-OLSEN (ED.). Danish music. Catalogue. Supplement 1968. Copenhagen, Knud Larsen Musikforlag, 1968. Paperback. 8vo. p. 70 - 104. Good copy. Booknr: 33750. € 7

PERIS, JOSÉ. Musica para Niños. Pérez, Doncel, 1965. With scores. Illustrated. Decorated boards. Hardbound. 8vo. 168 pp. Text in Spanish. (Good copy). Booknr: 33751. € 9

GOSVAMI, O. The Story of Indian Music. Its growth and Synthesis. Bombay, etc., Asia Publishing House, 1961. With plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 332 pp. Index. (A good copy). Booknr: 33752. € 10

SLUIS, ANNE VAN DER. Van toeten en blazen. Instrumentaal muziekonderwijs in de klassesituatie binnen het reguliere onderwijs. Heerenveen, De Haske, 1988. Geniet. 8vo. 89 pp. (Goed exemplaar) Booknr: 33753. € 6

BÉLA BARTÓK). Béla Bartók. A memorial review. Including articles on his life and works reprinted from TEMPO, the quarterly review of contemporary music. A Chronological Listing of Works; Bartók on records. New York, Boosey & Hawkes, 1950. Illustrated with photograhps and musical examples. Paperback. 8vo. 95 pp. (A good copy). Booknr: 33755. € 9

(FOUNDOUKIDIS, E.). Musique et chansons populaires. Folklore Musical. Répertoire international des collections et centres de documentation avec notices sur l 'état actuel des recherches dans les différents pays et références bibliographiques. (Seconde partie). Paris, Département d' Art, d' Archéologique et d' Ethnologique, 1939. Paperback. 8vo. XIII, 329 pp. (A good copy). Collections nationales: Australie du Sud, Autriche, Brésil, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Grèce, Hongrie, Lithuanie, Suisse, Yougoslavie. Collections internationales: Allemagne, Autriche, France. Booknr: 33757. € 25

GANZER, KARL & LUDWIG KUSCHE. Vierhändig. München, Heimeran Verlag, 1954. Illustrated with "Sonate á quatre mains" (Mozart) in full score (15 pp.). Halfcloth. Hardbound. 8vo (square). 166 pp. (text). Quatre mains. (A good copy). Booknr: 33758. € 9

EÖSZE, LÁSZLÓ. Zoltán Kodály. Sein Leben in Bilddokumenten. Budapest, Corvina Kiadó, 1982. Fully illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 172 pp. Index. Jubiläumausgabe zum hundertsten Geburtstag des Komponisten. (Good copy). Zoltán Kodály (Hungarian: Kodály Zoltán, 16 December 1882 - 6 March 1967) was a Hungarian composer, ethnomusicologist, pedagogue, linguist, and philosopher. He is best known internationally as the creator of the Kodály Method. (ISBN/EAN: 0009631315525) Booknr: 33760. € 12

WALLISCH, HEINZ. 125 jaar symfonieorkest in Groningen. 1862 - 1987 in vogelvlucht. Groningen, Noordelijk Filharmonisch Orkest, 1987. Geïllustreerd. Geniet. 8vo. 44 pp. Van Orchest der Vereeniging 'De Harmonie"via N.V. Groninger Orchest Vereeniging tot Noordelijk Filharmonisch Orkest. Met een inleiding over het verschijnsel orkest. (Goed ex.). Booknr: 33763. € 6

PINGLE, B.A. History of Indian Music. With particular reference to theory and practice. Calcutta, Susil Gupta, 1962. With folded plate. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 124 pp. (Good copy. Spine of dustjacket a bit discoloured). Booknr: 33764. € 9

GARDANVSKÝ, CENEK (ED.). Contemporary Czechoslovak composers. Prague - Bratislava, Panton, 1965. Cloth. With dustjacket. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. 562 pp.. Interesting alphabetically survey of contemporary Czechoslovak composers including small biography and thematic catalogue of their compositions. (Good copy). Booknr: 33766. € 18

VERDI. (WERFEL, FRANZ & PAUL STEFAN, E.D.). Verdi. The man in his letters. New York, L.B. Fischer, 1942. Illustrated. Cloth. Hardbound. 8vo. 467 pp. (Hinges front side a bit weak. Dedication on free endpaper. Cloth lightly browned. Else good). Booknr: 33768. € 15

SMITH. WILLIAM C. A Bibliography of the Musical Works published by John Walsh during the years 1695 - 1720. London, University Press Oxford, 1948. With 38 plates/facsimiles. Halfcloth. Hardbound. 8vo. XXXIV, 215 pp. (In the text very light underlinings on places. Else a good copy). Booknr: 33769. € 125

APRAHAMIAN, FELIX. Essays on Music. An anthology from "The Listener". London, Cassell, 1967. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 259 pp. Contributions from the BBC magazine The Listener, concerning music of Albéniz, Bach, Bartok, Beethoven, Berlioz, Bizet, Borodin, Brahms, etc. etc. (Good copy). Booknr: 33770. € 10

PERLIS, VIVIAN (& AARON COPLAND). Copland since 1943. New York, St. Martin's Press, 1989. With musical examples and photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XII, 463 pp. A good copy. Booknr: 33772. € 15

RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI. Harpe Diem. Phia Berghout's Arpeggio. 's-Gravenhage Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1974. Met fotokatern. Paperback. 139 pp. Levensportret van Phia Berghout, kunstenares, harpiste, pedagoge. Harpiste in het Concertgebouworkest. (Mooi exemplaar). Booknr: 33790. € 8

ANSERMET, ERNEST Entretiens sur la musique. Neuchatel, A la Baconnière, 1963. With musical examples. Paperback. With dustjacket. 8vo. 186 pp. Written by the well-known Swiss conductor and musicologist Ernest Ansermet. (Langages). Booknr: 33792. € 10

ANSERMET, ERNEST Entretiens sur la musique. Neuchatel, A la Baconnière, 1967. Frontispiece portrait of Ansermet. With musical examples. Paperback. With dustjacket. 8vo. 186 pp. Written by the well-known Swiss conductor and musicologist Ernest Ansermet. With chapters on "Le Musicien Frank Martin". (Langages). Booknr: 33794. € 12

BERENDT, E. & JÜRGEN UHDE (HRSG.). Prisma der gegenwärtigen Musik. Tendenzen und Probleme des zeitgenossischen Schaffens. Hamburg, Im Furche-Verlag, 1959. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 259 pp. (A good copy). Einzelstellungen von Adorno Doflein, Eimert, Köberle, Krenek, Prieberg, Strobel, Syuckenschmidt, Traub, Tröller, Werner Zommerman. Booknr: 33795. € 10

CARDUS, NEVILLE. The delight of music: A Critic's Choice. The selected criticisms of Neville Cardus. London, Victor Gollanz, 1966. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 160 pp. Attractive selection from Neville Cardus' writings in The Gardian. On: Weingarttner, Toscanini, Walter, Furtwängler, Beecham, Lambert, Sargent, Walton, Stravinsky, Schnabel, etc. (Good copy). Booknr: 33801. € 9

WALKER, ALAN. An anatomy of musical criticism. London, Barrie and Rockliff, 1966. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 114 pp. Good copy. Booknr: 33803. € 9

VOIGT, HANS. Neue Musik. Seit 1945. Stuttgart, Philipp Reclam jun., 1975. With 229 musical examples. Paperback. 8vo. 488 pp. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage. (Good copy). Teil I: Stationen und Situationen. Teil II: Technik und Handwerk. Teil III: Werkbesprechungen. Teil IV: Komponisten. (ISBN/EAN: 0003150102030) Booknr: 33804. € 12

CARNER, MOSCO. Of men and music. Collected essays and articles. London, Joseph Williams . n.d., With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 182 pp. Booknr: 33806. € 9

CARDUS, NEVILLE. Composers Eleven London, Jonathan Cape, 1958. Illustrated by Milein Cosman. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 255 pp. On Schubert, Wagner, Brahms, Mahler, Strauss, César Franck, Debussy, Elgar, Delius, Sibelius, Bruckner. Eleven biographies. (Revised edition). (Good copy). Booknr: 33808. € 12

CARDUS, NEVILLE. Talking on Music. London, Collins, 1957. Cloth. Hardbound. 8vo. 320 pp. (Good copy). On Toscanini, Thomas Beecham, contemporary English composers. Booknr: 33809. € 9

GEORGII, WALTER. Klaviermusik. 1.Teil: Geschichte der Musik für Klavier. 2. Teil: Geschichte der Musik für Klavier zu vier Händen. Anhang: Übersicht über die Musik für Klavier zu einer Hand. Zürich Freiburg, Atlantis-Verlag, 1950. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. XV, 656 pp. Cloth at bottom of spine chafed. Booknr: 33810. € 10

STRAVINSKY, IGOR & ROBERT CRAFT. Igor Stravinsky. Memories and commentaries. London, Faber and Faber, 1960. With photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. 183 pp. (Top of dustjacket lacks. Else a good copy). Booknr: 33814. € 12

VERMEULEN, MATTHIJS. Klankbord. Amsterdam - Mechelen, De Spiegel - Het Kompas. z.d. (± 1928)., Halflinnen. Gebonden. 8vo. 92 pp. (De rug ontbreekt. Benedenhoekje voorzijde beschadigd). Over Bach, Bruckner, Mahler, Diepenbrock, Stravinsky, e.a. Booknr: 33815. € 6

OSBORNE, CHARLES. Negentiende eeuwse Operagebouwen. Nieuwkoop, UItgeverij Heuff, 1981. Geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo (oblong). 128 pp. Een verzameling prentbriefkaarten van commentaar voorzien door Charles Osborne. (Scheurtje in omslag hersteld. Goed ex.). Booknr: 33828. € 10

MEGLA, GERHARD K. Musik im Spiegel der Philatelie. Tübingen : E. Wasmuth, c1984., 1984. Illustrated in full colour. Cloth. Hardbound. 8vo. 168 p. : col. ill. ; 27 cm. Includes indexes. (A fine copy). (ISBN/EAN: 0003803030285) Booknr: 33843. € 16

TAYLOR, HAROLD. The pianist's talent. A new approach to piano playing based on the principles of F. Matthias Alexander and Raymond Thiberge. Long Beach, Centerline Press, 1979. Illustrated. Paperback. 8vo. 95 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000900707747) Booknr: 34183. € 8

WITTEMAN, PAUL. In hoger sferen. De muziekkeuze van Paul Witteman. (Met CD). Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2005. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 190 pp. Register. (Nieuwstaat). Na het grote succes van Hoor en Wederhoor slaagt Paul Witteman er met In hoger sferen opnieuw in om de lezer en luisteraar aan te steken met zijn enthousiasme voor klassieke muziek. Hij beschouwt het als een missie om zoveel mogelijk mensen te wijzen op de juweeltjes van schoonheid die de klassieke muziek te bieden heeft. In zijn stukken voor de Volkskrant, en tijdens lezingen en concerten weet hij met succes het misverstand weg te nemen dat klassieke muziek alleen toegankelijk is voor de elite. Hij vertelt over zijn persoonlijke ervaringen met bepaalde composities die hem in hoger sferen brengen en noteert spelenderwijs de belangrijkste wetenswaardigheden over zijn favoriete componisten en hun beste werk. Wittemans liefde voor muziek is zo aanstekelijk omdat hij elke vorm van deftigheid vermijdt. Wie zijn verhalen leest wil zo snel mogelijk de noten horen en de gevoelservaring van de schrijver delen. Daarom is er een cd bij het boek gevoegd met meesterwerken die je niet vaak genoeg kan horen. De keuze van Witteman is de keuze van een gepassioneerd muziekliefhebber en getalenteerd verteller. NBD|Biblion recensie: Paul Witteman, televisiecoryfee en begenadigd interviewer, stamt uit een muzikale familie (van moederszijde gelieerd aan bijvoorbeeld componist Hendrik Andriessen) waar muziek een levensvoorwaarde was. Dat is het nog steeds voor Witteman, dat blijkt uit de hier gebundelde stukken (uit oorspronkelijk De Volkskrant) over klassieke muziek. De titel van deze verzameling is vreselijk en de ondertitel 'De muziekkeuze van Paul Witteman' doet vermoeden dat het hier weer om zo'n 'bekende Nederlander' productie gaat. Het doel is echter zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met hoogtepunten uit de klassieke muziek, dus vooruit dan maar. De stukken over Wittemans voorkeuren zijn prettig en integer geschreven. Vaak is er een klein-biografische ingang, waarna componist en compositie voor het voetlicht komen - een muzikale anekdote of ontroering - waarop een stuk eindigt met een (dikwijls erg) nadrukkelijke slotzin. De aanstekelijke voorkeuren van Witteman zijn interessant. Bij dit boek is een cd toegevoegd met fragmenten uit besproken stukken. Eerder verscheen het vergelijkbare 'Hoor en wederhoor'*. (Biblion recensie, Jos Radstake). (ISBN/EAN: 0009050187374) Booknr: 34254. € 8

LEMACHER, HEINRICH. Spasso Ostinato Köln, Musikverlag Hans Gerig, 1964. Illustrated. Paperback. 8vo. 108 pp. A good copy. Booknr: 34305. € 9

JARDILLIER, ROBERT. Pelléas. Paris, Éditions Claude Aveline, 1927. Illustrated. Paperback. 8vo. 138 pp. (La Musique Moderne IV, André Coeuroy). Table: La génération de Pelléas; Magister Claudius Somnium Dat; Genèse et révélation; La Nouveauté de Pelléas. (Top of spine misses 1 cm ; else a good copy). Booknr: 34307. € 15

LANG, PAUL HENRY. Stravinsky. A new appraisal of his work. With a complete list of works. New York, The Norton Library, 1963. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 121 pp. A good copy. Booknr: 34308. € 12

STRAWINKSY, IGOR. König Oedipus. (Oedipus Rex). Oratorische Oper in zwei Akten nach Sophokles. London, etc., Boosey & Hawkes. n.d., Illustrated. Paperback. 8vo. 27 pp. (A good copy). Text bilingual. Booknr: 34310. € 7

VERSCHAEVE, CYRIEL. Uren bewondering voor groote kunstwerken. Toonkunst. Brugge, Uitgave Zeemeeuw, 1936. Paperback. 8vo. 160 pp. Z 40A-3: bneige plat 1 cm zw. tekst.Over Benoit, Wagner's Meistersinger, Wagner's Parcifal, Bach's Mattheüs, Beethoven's Missa Solemnis, Bach's Magnificat, Beethoven's Negende, Vijfde en zesde en zevende. Booknr: 34311. € 16

ALKER, HUGO. Blockflöten-Bibliographie. (1) Aufführungspraxis - Literatur - Spielgut. (2) Ergänzungen und Nachträge. Anhang: Instrumentkunde. Wien, Universitätsbibliothek. 1960-1961, 2 volumes. Illustrated. Paperback. 8vo. 96, 111 pp.pp. With pencil-crosses in the margins in vollume (1). Else a good set. Booknr: 34312. € 30

GOLÉA, ANTOINE. Esthétique de la musique contemporaine. Paris, Presse Universitaires de France, 1954. Paperback. 8vo. 205 pp. (Bibliothèque Internationale de Musicologie). Booknr: 34313. € 13

STEPHAN, RUDOLF, Neue Musik. Versuch einer kritischen Einführung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1958. Illustrated with musical examples. Paperback. With dustjacket. 8vo. 74 pp. A good copy. Booknr: 34314. € 12

ADORNO, THEODOR W. Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. Göttingen, Vandenhoeck 7 Ruprecht, 1956. Paperback. With dustjacket. 8vo. 125 pp. Booknr: 34315. € 14

COOVER, JAMES & COLVIG, RICHARD. Medieval and Renaissance Music on Long-Playing Records. Detroit, 1964. Paperback. 8vo. 122 pp. (Detroit Studies in Music Bibliography). Pencil-crosses in the margins. Booknr: 34316. € 10

DELANNOY, MARCEL. Honegger. Flore, Éditions Pierre Horay, 1953. Illustrated with photographs and musical examples. Paperback. 8vo. 250 pp. A good copy. Booknr: 34317. € 15

HOPKINS, ANTONY. Talking about symphonies. London, Mercury Books, 1964. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 157 pp. On symphonies of Haydn, Beethoven, Brahms, Sibelius, Stravinsky. (A good copy). Booknr: 34318. € 12

REESER, EDUARD & WOUTER PAAP. Contemporary Music from Holland. Amsterdam, Donemus, 1953. Illustrated with phtofographs. Paperback. 8vo. 50 pp. A good copy. Booknr: 34321. € 9

VETSERA, WALTER. Musik ohne Mythos. Zeitnahe Vorträge über ein zeitnahes Thema in Gegenwartsfragen der Kunst. Hamburg - London, N. Simrock, 1957. Paperback. 8vo. 107 pp. A good copy. Booknr: 34322. € 12

DILLE, DENIJS. Bela Bartok. Brussel, N.I.R., 1947. Geïllustreerd met foto's. Paperback. 8vo. 91 pp. (Tweekleurendruk). Met name de composities van Bartok komen aan de orde. (Goed ex.). Booknr: 34323. € 12

HENZE, HANS WERNER. LABANYI, PETER. Music and politics : collected writings, 1953-81. London : Faber & Faber, 1982., Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 286 pp., [8] p. of plates : ill. ; 23 cm. Henze is one of today's most distinguished and controversial composers. He describes i.a. his break with Boulez, Stockhausen and the "Darmstadter School". Includes index. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000571117198) Booknr: 34394. € 20

BARTH, HERBERT (HRSG.). Bayreuther Dramaturgie. Der Ring des Nibelungen. Stuttgart Zürich, Belser Verlag, 1980. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 445 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0003763090398) Booknr: 34398. € 16

PHOTOGRAPHS OF WOLFGANG SAWALLISCH. Wolfgang Sawallisch: 3 (real) photographs. n.p., n.d., Three black-and-white photographs of conductor-in-action Wolfgang Sawallisch. Sizes: 24 cm x 18 cm. Goed set. Booknr: 34400. € 15

WEISS, GÜNTER, GRUBER, GERNOT & ROBERT MÜNSTER (HRSG.). Richard Wagner und die Musikhochschule München, die Philosophie, die Dramaturgie, die Bearbeitung, der Film. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1983. With muscial examples. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. 154 pp. (Schriftenreihe der Hochschule für Musik, Band 4). Essays: i.a. Wagners Naturphilosophie; Wagner und Hebel, Die musikalische Darstellung der Natur in "Tristan und Isolde"; Die Wagner-Bearbeitungen Frans Liszts; Wagners "Kunstwerk der Zukunft". (A very good copy). (ISBN/EAN: 0003764922680) Booknr: 34402. € 13

ESCHER, BEATRIJS (RED.). Rodolf Escher / Het oeuvre. Catalogue raisonné. Amsterdam, Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1998. Met 25 platen. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 295 pp. (Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, 8). Minutieuze en volledige beschrijving van het werk van de Nederlandse componist Rodolf Escher. Hét naslagwerk m.b.t. Escher. (Rug ietsje ontkleurd. Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009063751621) Booknr: 34405. € 25

EINSTEIN, ALFRED. Beispielsammlung zur Musikgeschichte. Leipzig und Berlin, Verlag und Druck con B.G. Teubner, 1930. Fully illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. IV, 152 pp. (A good copy). Vierte wesentlich erweiterte Auflage. Booknr: 34468. € 12

LUKAS, VICTOR. Orgelmusikführer. Stuttgart, Philipp Reclam Jun., 1963. Profusely illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 270 pp. (A very good copy). Inhalt: Orgel solo; Orgel mit Instrumenten; Weitere Orgelkomponisten und ihre Werke; Fachwort-Erklärungen; Die Orgel; Chronologisches Verzeichnis aller angeführten Komponisten; Verzeichnis der Komponisten und Werke. Booknr: 34470. € 7

FALLERSLEBEN, HOFFMANN VON (HRSG.). Antwerpener Liederbuch vom Jahre 1544. Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare. Hannover, Carl Rümpler, 1855. Frontispiece facsimile of title page of the original "Een schoon liedekens Boeck, etc...". Cloth. Professionally bound in (with original frontwrapper). Hardbound. 8vo. VIII, 344 pp. (Horae Belgicae, Pars XI. Studio Atque Opera Hoffmanni Fallerslebensis). (A very good copy). Text of course in old-Dutch (Middelnederlands). From the collection of Cees Otten, traverso-player of the Royal Concertgebouw Otchestra; his name on first free endpaper. (Very good copy). Booknr: 34471. € 75

MELLERS, WILFRED. Studies in Contemporary Music. London, Dennis Dobson, 1947. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 216 pp. (Dustjacket with small defects. Else a good copy). The first part of the book deals with the French tradition as exemplified in the works of Satie, Fauré, Debussy, Roussel and Koechlin. Part II is devoted to Central European composers such as Mahler, Wellesz and Kodaly, while the third part deals with the various facets of English musical culture: Holst, Rubbra, Rawsthorne, Bax. Booknr: 34472. € 12

BEKKER, PAUL. Briefe an zeitgenössische Musiker. Berlin-Schöneberg, Max Hesses Verlag, 1932. Cloth. Hardbound. 8vo. 191 pp. Letters to Strauss, Furtwängler, Hindemith, Kerstenberg, Schönberg, Schreker, Pfitzner, Krenek, Weil, Schnabel, etc. (A good copy). Booknr: 34473. € 12

TOVEY, DONALD FRANCIS. A Musician Talks. 2. Musical Textures. London, Geoffrey Cumberlege - Oxford University Press, 1946. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIV, 89 pp. (A good copy). Contents: Musicla textures; Musical rhetoric; Musical shapes; Absolute Music. Booknr: 34474. € 12

DOLMETSCH, ARNOLD. The interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries. Revealed by contemporary evidence. London, Novello and Company. n.d., Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo .X, 493 pp. (Handbooks for Musicians, edited by Ernest Newman). (Spine discoloured and with a white spot on it. Else a good copy). Booknr: 34475. € 16

KLOIBER, RUDOLF. Handbuch derSymphonischen Dichtung. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 1967. Profusely illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 228 pp. (Underlinings and annotations in the text. Else a good copy). Booknr: 34477. € 14

SMITH. WILLIAM C. & CHARLES HUMPHRIES (ED.). A Bibliography of the Musical Works published by John Walsh during the years 1721- 1766. London, University Press Oxford, 1968. Gilt lettered cloth. Hardbound. 8vo. XX, 351 pp. In the text very light underlinings on places. A good copy. Booknr: 34478. € 20

INSTONE, ANNA & HERBAGE, JULIAN (ED.). Selections from the BBC Programme Music Magazine. London, Salisbury Square, 1953. Illustrated with musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 128 pp. (Index). On i.a. Bartok, Liszt, Menuhin, Purcell, Beethoven, Elgar. (Top of dustjacket misses a piece. Else a good copy). Booknr: 34484. € 10

MYERS, RLLO H. (ED.). Twentieth century music. London, John Calder, 1960. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 243 pp. (Dustjacket with small defects. Else a good copy). Contents: Part I: How it started: The Nineteenth-Century Pioneers; Part II: A Survey of Contemporary Music in Europe, U.S.A., and Latin America. Booknr: 34485. € 14

DEMUTH, NORMAN. Musical Trends in the 20th Century. London, Salisbury Square, 1952. Illustrated with musical examples and photogrpahs. Cloth. Hardbound. 8vo. XVII, 359 pp. A chapter for all modern 20th century composers. Booknr: 34486. € 15

ZILLIG, WINFRIED. Variationen über neue Musik. München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1959. With photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 283 pp. (Dustjacket with small defects. Else a good copy). Sammlung zeitgenössischeer Komponisten-Porträts: Strawinsky, Schönberg, Bartok, Hindemith, Krenek, Orff, u.a. Booknr: 34490. € 12

TIPPETT, MICHAEL. Moving into aquarius. London, Routledge and Kegan Paul, 1959. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 157 pp. (A good copy). "The autoboigraphy of a mind". Booknr: 34491. € 12

CARUDS, NEVILLE. Talking of music. London, Readers Union Collins, 1957. Illustrated with musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 320 pp. Index. (A good copy). On: Conducting and conductors (Toscanini, Beecham, Malcolm, Furtwängler; Composers: Mahler, Stravinsky, Bruckner, etc. About opera; Tradition and experiment; English music. Booknr: 34492. € 14

BARZUN, JACQUES (ED.). Pleasures of Music. An Anthology of writing about music and musicians from Cellini to Bernard Shaw. London, Michael Joseph, 191952. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 520 pp. Index. (A good copy). Chapters: Fiction. Criticism. Composers and performers. Some premières. The Musical Life. Apropos of instruments. Fantasies and confessions. Correspondence. Maxims and Good Stories. Booknr: 34493. € 18

BACH-HERDENKING. Bach-Herdenking Feestgids. 1685-1935. Amsterdam, Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst/N.V. Het Concertgebouw Amsterdam/Nederlandsche Bach-Vereeniging, 1935. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 90 pp. Met bijdragen van o.a. Bernet Kempers, Wagenaar en Dresden. Tevens zijn de feestprogramma's opgenomen zoals die werden uitgevoerd in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Zwolle. Uitvoeringen o.a. onder leiding van Willem Mengelberg. De bijdragen worden onderbroken door reclame-pagina's. (Goed ex.). Booknr: 34542. € 18

MARSALIS, WYNTON & FRANK STEWART. Sweet swing blues on the road. New York, etc., W.W. Norton & Company, 1994. Profusely illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 190 pp. (Good copy). By Wynton Marsalis, world famous trumpeter and Stewart, award-winning photographer. An interplay of word and image. Travelling with his band! (ISBN/EAN: 0000393033514) Booknr: 34707. € 14

CABALLERO, ANGEL ALVAREZ. El cante flamenco. Madrid, Alianza Editorial, 2004. With many photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 438 pp. Index. (A fine copy). Important work on flamenco and its history. Text in Spanish (!). (ISBN/EAN: 0008420643254) Booknr: 34746. € 25

VALKENBURG, RIK. Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers. Dordrecht, Uitgeverij J.P. van den Tol, 1980. Met talrijke foto's. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 417 pp. (Goed exemplaar). Gesprekken met een keur aan Nederlandse organisten, rijk voorzien van foto's met orgels. (ISBN/EAN: 0009063890931) Booknr: 34760. € 15

BARLOW, HAROLD & SAM MORGENSTERN (ED.). A Dictionary of Opera and Song Themes. (Originally published as: A Dictionary of Vocal Themes). London, Ernest Benn Limited, 1956. Cloth. Hardbound. With dustjacket. Hardbound. 8vo. (8), 548 pp. Over 8000 salient and rememberable themes from operas, oratorias, Lieder and art songs, as well as miscellaneous vocal pieces. (Spine ends of dustjacket a bit worn. Else a good copy). Booknr: 34801. € 30

CHOPIN (THOMAS HIGGINS, ED.). Chopin. Preludes, Op. 28. An authoritative score, historical background, analysis, views and comment. New York, W.W. Norton, 1973. Score. Paperback. 8vo. 101 pp. (Norton Critical Scores). (Good copy). (ISBN/EAN: 0000393096998) Booknr: 34810. € 10

BRENDEL, ALFRED. Musical thoughts & afterthoughts. London : Robson, 1977. With musical examples.Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 168 pp. Includes index. Bibliography. (Spine a bit discoloured. Else a good copy). (ISBN/EAN: 0000903895439) Booknr: 34812. € 115

LAMBALGEN, BENTE-HELENE VAN. Lekker gespeeld. Het menselijke en muzikale gezicht van een temperamentvol orkest. Kroniek Radio Filharmonisch Orkest 1945-1997. Amsterdam, Ambo, 1997. Geïllustreerd. Paperback met flappen. 8vo. 227 pp. (Zonder bijbehorende CD "De chef-dirigenten 1945 -1997"). (Mooi exemplaar). Het Radio Filharmonisch Orkest werd in 1945 opgericht. Zonder overdrijving kan worden geconstateerd dat het RFO zeker de laatste jaren hard op weg is naar de top van de Europese orkesten. Toch is het voor veel muziekliefhebbers een onbekend orkest: de eerste decennia van zijn bestaan kwam het nauwelijks de studio uit, pas de laatste jaren neemt, tot vreugde van de musici, het aantal publieksconcerten toe. Het RFO voert de meeste stukken slechts éénmaal uit en neemt zeer regelmatig Nederlandse en/of wereldpremières voor zijn rekening. Het 'ijzeren repertoire' verschijnt daarentegen zelden op de lessenaars. Het orkest heeft mede daarom een grote betekenis in de muziekcultuur; het is immers vrijwel voortdurend bezig met bijzonder en zeer regelmatig ook (voor Nederland) nieuw werk. Maar de geschiedenis van een orkest bestaat niet alleen uit repertoire, het is eerst en vooral de geschiedenis van de mensen die die muziek tot klinken brengen. Lekker gespeeld is dan ook geenszins een tradition Recensie(s): Eind 1995 bestond het Radio Filharmonisch Orkest 50 jaar, en dit is het jubileumboek. Men vindt hier dan ook lijsten van (gast)dirigenten, orkestleden, uitgevoerde Nederlandse werken, en nog veel meer soortgelijke gegevens. Maar veruit het grootste deel van het boek is een verslag van een jaar omgang met het orkest: een alleraardigst verhaal over succes en teleurstelling, samenwerking en conflicten, kameraadschap en rivaliteit. Heel duidelijk wordt hoe zo'n orkest van een kleine honderd mannen en vrouwen in elkaar zit en hoe het werkt, met zijn instrumentengroepen die ieder hun aanvoerders hebben. Ook dirigent Edo de Waart komt helder in beeld. Er zijn tientallen portretjes van musici, die vaak onderling sterk verschillend over hun werk blijken te denken. Kortom, een bijzonder interessant, menselijk boek, dat bovendien royaal is uitgegeven op zwaar papier, waardoor de vrij talrijke zw.w. foto's uitstekend tot hun recht komen. In het boek zit ook een cd waarop men elke chef-dirigent met het orkest aan het werk hoort. (Biblion recensie, Hans Wagemans.) (ISBN/EAN: 0009026314582) Booknr: 34817. € 10

SCHULLER, GUNTHER. Horn Technique. London, etc., Oxford University Press, 1974. Illustrated. Paperback. 8vo. 118 pp. List of contents: The instrument and the mouthpiece; Tone production; Warm-up and other basics; Legato; Legato tonguing; Staccato; the art of practising, etc. (Very good copy!). (ISBN/EAN: 0000193187019) Booknr: 34822. € 14

HAENCHEN, HARTMUT. Mahler. Wenen - Amsterdam. (Fictieve brieven. Fiktive Briefe): Deel 2: Das klagende Lied. Amsterdam, Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. Eén deel (de complete set telt 13 uniforme banden). Met talrijke illustraties. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 64 pp. In het kader van het project Mahler - Wenen - Amsterdam (1999-2000) van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) schreef (toenmalig) chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009076718016) Booknr: 34825. € 6

HAENCHEN, HARTMUT. Mahler. Wenen - Amsterdam. (Fictieve brieven. Fiktive Briefe): Deel 3: Mahler - Symphonie no. 1. Amsterdam, Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. Eén deel. (de complete set telt 13 uniforme banden). Met talrijke illustraties. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 64 pp. In het kader van het project Mahler - Wenen - Amsterdam (1999-2000) van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) schreef (toenmalig) chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009076718016) Booknr: 34826. € 6

HAENCHEN, HARTMUT. Mahler. Wenen - Amsterdam. (Fictieve brieven. Fiktive Briefe): Deel 5: Mahler - Symphonie no. 3. Amsterdam, Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. Eén deel. (de complete set telt 13 uniforme banden). Met talrijke illustraties. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 88 pp. In het kader van het project Mahler - Wenen - Amsterdam (1999-2000) van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) schreef (toenmalig) chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009076718016) Booknr: 34828. € 6

HAENCHEN, HARTMUT. Mahler - Wenen - Amsterdam. (Fictieve brieven. Fiktive Briefe): Deel 6 : Mahler - Symphonie no. 4. Amsterdam, Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. Eén deel. (de complete set telt 13 uniforme banden). Met talrijke illustraties. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 76 pp. In het kader van het project Mahler - Wenen - Amsterdam (1999-2000) van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) schreef (toenmalig) chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009076718016) Booknr: 34829. € 6

HAENCHEN, HARTMUT. Mahler. Wenen - Amsterdam. (Fictieve brieven. Fiktive Briefe): Deel 7 : Mahler - Symphonie no. 5. Amsterdam, Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest, 1999. Eén deel. (de complete set telt 13 uniforme banden). Met talrijke illustraties. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 100 pp. In het kader van het project Mahler - Wenen - Amsterdam (1999-2000) van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) schreef (toenmalig) chef-dirigent Hartmut Haenchen als toelichting op het symfonische werk van Gustav Mahler een serie fictieve brieven van Mahler aan een vriend, op basis van zorgvuldige historische documentatie. Deel 1 van de reeks van 13 banden heeft een algemeen thema. Deel 2 bevat brieven rond "Das klagende Lied". De delen 3 t/m 13 bevatten brieven die in oplopende volgorde rond één van de tien symfonieën gegroepeerd zijn. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009076718016) Booknr: 34830. € 6

PETZOLDT, RICHARD. Johann Sebastian Bach 1685-1750. Sein Leben in Bildern. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1952. With 46 plates. Boards. Hardbound. 8vo. 34 pp. Good copy. Booknr: 34837. € 7

KOOLE, A. Bach's geestelijke en vocale muziek. Amsterdam, Bigot & Van Rossum. z.j., Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo. 118 pp. (Caecilia-Reeks no. 8). Over de cantates, oratoria, Magnificat, de motetten, de passies, De Hoogmis. Met register. (Goed exemplaar). Booknr: 34843. € 6

DUYZENTKUNST, IGRID SMIT & KEES VELLEKOOP (RED.). Bachboek. Utrecht, Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit Utrecht, 1975. Linnengeplakte rug. 4to. 74 pp. (typoscript). Een selektie van de belangrijkste boeken en artikelen over Bach: bronnenlijsten, bibliografie, edities. Booknr: 34846. € 20

SASS, AUG. LEOP. Das Geheimnis auf der Violine und dem Cello in kurzer Zeit einen schönen, blühenden, das Orchester beherrschenden Ton......zu bekommen. Wien, etc., Bosworth, 1907. Illustrated. Paperback. 8vo. 23, 9 pp. Booknr: 34914. € 16

SCHNOOR, HANS. Harmonie und Chaos. Musik der Gegenwart. München, J.F. Lehmann's Verlag, 1962. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 266 pp. Der Verfasser schildert seine Begegnungen mit überragenden Persönlichkeiten wie Strauss, Karl Straube und Busoni. Grossen Meistern des Taktstockes wie Furtwängler, Knappertsbusch, Kleiber, Elmendorff, Böhm, Brecher widmet er persönlich gehaltene Abschnitte. (A very good copy). Booknr: 34934. € 9

WELLEK, ALBERT. Typologie der Musikbegabung im deutschen Volke. Grundlegung einer psychologischen Theorie der Musik und Musikgeschichte. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1970. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVI, 337 pp. Gegenwartsprobleme der Musikpsychologie und -Asthetik. Zweite, durchgesehene und ergänzte Auflage. (Dustjacket discoloured to the margins. Else a good copy). (ISBN/EAN: 0003406100287) Booknr: 34935. € 12

HARSKAMP, JACO TEUNIS. Individualisme en idolatrie: de problematiek van creatieve ontmoediging. Een musico-literair onderzoek naar de competatieve verhoudingen tussen kunstenaars, met speciale aandacht voor het intellectuele bonapardisme van de eerste helft, en het Franse wagnerisme in de late tweede helft van de negentiende eeuw. z.p., 1976. Paperback. 4to. 153 pp. (thesis/diss. met stellingen). Goed ex. Booknr: 34952. € 18

MACHABEY, ARMAND (ED.). La Revue Musicale. Année 1953-1954. Numéro Spécial. no. 222. La Musique Religieuse française. Paris, 1953-54, Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 167 pp. 12 contributions by specialists concerning the religious French music of the 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and 18th century (i.a. Jacques Chailley). (Spine ends a bit worn). Booknr: 34955. € 16

CIOTTI, IGNAZIO. La Vita Artistica del Teatro Massimo di Palermo (1897 - 1937). Palermo, Tipolitografia Priulla, 1984. Illustrated. Paperback. 4to. 127 pp. (Seconda Edizione). With: Prospetti della Stagioni Liriche dal 1897 al 1937 and: Programmi dei Concerti organizzati durante la Stagioni Liriche o a Seguito delle Stess, and: Indice dei Principali Artisti, and: Programmi dei Concerti. (A very good copy). Booknr: 34956. € 15

MELCHIORRE, VITO A. (ED). Il Theatro Petruzzelli di Bari. Bari, Adda Editore, 1981. Profusely illustrated, i.a. with "L 'Album dei Ricordi": ± 70 reproductions of affiches/posters/aanplakbiljetten/Plakate. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 141 pp. A very good copy. Booknr: 34957. € 19

VERWEY, A. Vioolbouw. Bijdrage tot de oplossing van het probleem der oude meesterviool. Voor vioolbouwers, musici en voor hen, die belangstellen in de viool als physisch apparaat. 's-Gravenhage, G.H. van Eck & Zoon, Uitgevers, 1927. Papier. 8vo. 64 pp. Het omslag is bruin gespikkeld. Verder een goed ex. Booknr: 34960. € 25

CHARPENTIER, MARC-ANTOINE David and Jonathas. Tragédie en musique. (William Christie - Académie baroque européenne d'Ambronay). Ambronay, 1994. Illustratated. Paperback. 8vo. Without pagination (40 pp.). The complete original text in facsimile, with English translation. Added: Summary in Dutch. Booknr: 34961. € 8

OLOF, THEO & TON SMITS. ABC voor Donateurs van het Concertgebouw. Amsterdam, Geïllustreerd. Paperback. 8vo. Zonder paginering (32 pp.). Wervend "ABC-boekje" met tekeningen betrekking hebben op de muziek. (Goed exemplaar). Booknr: 34963. € 8

(ELSENDOORN, JO, RED.). "Opera". Tijdschrift. 1960-1968. Amsterdam, 1960-1968, 8 nagenoeg complete jaargangen van het maandblad "Opera" in 6 (identieke) banden. Met talrijke foto's. Linnen. Gebonden. 8vo. Tussen de 2000 en 2500 pp. Het tijdschrift "Opera" verschijnt 10 keer per jaar. Medewerkers o.m. K.Ph. Bernet Kempers, Cor van Berkel, Lex van Delden, Leo Hanekroot, J. Reichenfeld, Leo Riemens, Fr. W.S. van Thiemen. De aangeboden reeks - per jaargang of delen daarvan ingebonden - vangt aan bij 1960 - nr. 4 en eindigt bij seizoen 1967/68 no. 6. In een enkele band ontbreekt soms een aflevering. De set geeft een kaleidoscopisch beeld van de operawereld in de jaren '60. (Nette set). Booknr: 34971. € 45

TEUCHERT, EMIL & E.W. HAUPT (HRSG.). Musik-Instrumentkunde in Wort und Bild. Band III: Messingblas- und Schlaginstrumente. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel, 1928. With 85 illustrations, 5 folded "Tabelle" and many musical examples. Paperback. 8vo. IX, 217 pp. (Good copy. Spine ends a bit worn). Booknr: 34972. € 18

PINCHERLE, MARC. Les Instruments du Quatuor. Paris, Presses Universitaires de France, 1948. With 3 plates and one page with musical examples. Paperback. 8vo. Du violon, de l 'alto, de la violoncelle, de la contrabasse. (Good copy). Booknr: 34977. € 8

POTHIER, DOM JOSEPH. Der Gregorianische Choral. Seine ursprüngliche Gestalt und geschichtliche Überlieferung. Druck und Verlag der Gesellschaft S. Jean L' Evang. Desclée, Lefebvre, 1881. Profusely illustrated with musical examples. Contemporary halfcloth. Marbled boards. Hardbound. 8vo. 273 pp. Good copy. Booknr: 34978. € 45

(PAYOLA). Payola. Popliterair Tijdschrift. Jrg. 1 - volume 1. Amsterdam, Uitgeverij Podium, 1997. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 120 pp. (Mooi exemplaar!). Met o.m. bijdrage van Martin Bril: Heimat Elvis. De verloren jaren in Duitsland. (ISBN/EAN: 0009057590220) Booknr: 35139. € 5

HOUTSMULLER, BAREND. The other side of the light (photographs). Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1985. With many photographs in black-and-white. Boards. Hardbound. 8vo. 71 pp. (A very good copy). Zestig foto's zwart/wit (±16,5 x 11 cm) gebonden in een stevige kaft, samen met een kort verhaal van Thomas Verbogt over een ongelukkig aflopende ontmoeting tussen een jongen en een meisje (inleiding/ in Engels). De foto's ademen een sfeer van landerig weggepiekerde zondagmiddagen. Veelal naakten van voor zich weg starende vrouwen. Mooi verlicht, maar zeker niet 'The other sight of light', meer 'A sight on woman'. Recenter werk van Houtsmuller toont de weerslag van letterlijk "schrijven met licht", dit prikkelt de nieuwsgierigheid veel meerdan dit boekje. Dit soort werk is al eerder vertoond en Houtsmuller is er niet in geslaagd om in dit genre nieuwe wegen aan te geven. Het is een fraai boekje voor een kleine kring van liefhebbers. (NBD|Biblion recensie, H. van Wayenburg). (ISBN/EAN: 9789035102620) Booknr: 35426. € 12

ZIMMERMAN, REINER (HRSG.). Charles-Camille Saint-Saëns. Musikalische reminiszenzen. Mit einer Studie von Romain Rolland: Camille Saint-Saëns. Wilhelmshaven, Heinrichshofen's Verlag, 1979. Paperback. 8vo. 252 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0003795902746) Booknr: 35482. € 7

NICHOLS, ROGER. The life of Debussy. Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Illustrated. Paperback. 8vo. 183 pp. (series: Musical Lives). A good copy. (ISBN/EAN: 0000521578876) Booknr: 35490. € 14

STORMS, GER. Pop in de klas. Geschiedenis van de popmuziek. Liedjes en improvisaties. Katwijk, Servire, 1981. Met talrijke foto's en muziekvoorbeelden. Paperback. 8vo. 191 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0000906325167) Booknr: 35497. € 8

WHITE, JOHN. Billie Holiday. Her life & times. London, etc., Omnibus Press, 1987. Illustrated. Paperback. 8vo. 144 pp. A very good copy. (ISBN/EAN: 0000711912920) Booknr: 35499. € 9

VÉBER, GYULA (RED.). Aspecten van het muziekleven in Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oostenrijk in de tweede helt van de 17e eeuw. Utrecht - Amsterdam, Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit - Sweelinck Conservatorium, 1981. Met XXIV platen van muziekvoorbeelden, facsimiles, e.d. En talrijke bijlagen. Paperback. 4to. 129 pp. (Arcadia-Boek). Bundel met essays rond allerhande thema's (orgel, opera, muziekonderwijs, recitatief, instrumentatie, zangers, kerkmuziek, e.d.) de tweede helft van de 17e eeuw betreffend. (Goed exemplaar). Booknr: 35500. € 15

(CIERE, W. (ARRANGEUR) Volksliederen van alle landen en Volkeren. Voor piano-Solo en Zang en libitum. Hymnes Nationaux. National -Hymnen. National Airs of All Nation. Band 2: De landen buiten Europa. 25 volksliederen op muziek voor piano. Paperback. 4to. 32 pp. Omslag iets smoezelig, met lichte beschadiging. Verder goed. Booknr: 35715. € 7

CONCERTGEBOUWORKEST. (SIGNED - GESIGNEERD). 80 jaar Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Jubileumconcert. Amsterdam, 1969. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. z.p. (Mooi exemplaar). Naast zijn fotoportret de handtekening van Victor B orge, tevens van een opdracht voorzien (na de pauze voerde hij "Comedy in music" op) Booknr: 35718. € 14

ROWLEY, GILL & CHESTER FISHER (RED.). Het Muziekboek. Rondreis door de wereld van de muziek in woord en beeld. Wageningen, Zomer & Keuning, 1977. Met talrijke (typen) illustraties. Linnen. Met stofomslag. Gebonden 4to. 191 pp. (Mooi exemplaar). Hoe is muziek ontstaan? Hoe werkt muziek? Over stromingen. Instrumenten. Luisteren naar muziek. Componisten. (ISBN/EAN: 0009021050722) Booknr: 35735. € 9

BLOKHUIS, LEO. Het plaatjesboek. Een muzikale ontdekkingsreis. Met CD. Amsterdam, Ambo, 2007. Uitbundig geïllustreerd. Paperback. 8vo. 203 pp. (Wijnvlekje op titelblad. Verder mooi exemplaar). Wist u dat "The House of the Rising Sun" teruggaat tot een melodie uit de zeventiende eeuw? En wist u dat Robert Johnsons 'Crossroads Blues' gaat over het moment waarop hij zijn ziel aan de duivel verkocht in ruil voor succes en virtuositeit; en dat Eric Clapton ooit tijdens een interview zijn gesprekspartner wegstuurde omdat deze Robert Johnson niet kende? En wist u dat een van de mooiste versies van "You'll Never Walk Alone" werd opgenomen door Aretha Franklin? En weet u waar Bob Dylan zijn inspiratie voo r"Don't Think Twice, It's Allright" vandaan haalde? In Het plaatjesboek neemt Leo Blokhuis ons mee op een reis door de geschiedenis van de popmuziek, aan de hand van vijftien klassieke liedjes. Gaandeweg passeren talloze zangers, muzikanten, producers, labels en stromingen de revue. Ook bevat het boek een groot aantal prikkelende lijstjes; van de beste drinkliedjes tot de mooiste Italiaanse hits. De verhalen zijn bijzonder aanstekelijk verteld, en leiden tot steeds weer nieuwe muzikale ontdekkingen. Het boek is vormgegeven door de auteur en voorzien van prachtig full-color beeldmateriaal. De bijbehorende cd bevat de mooiste, bijzonderste of zeldzaamste versies van de bekende nummers die in het boek aan de orde komen. Leo Blokhuis is de auteur van Grijsgedraaid (30.000 exemplaren verkocht). Tien jaar lang maakte hij samen met Jan Douwe Kroeske De 2 meter sessies. Hij maakt samen met Mart Smeets het radioprogramma For the Record en heeft een radioprogramma op kx. Met Matthijs van Nieuwkerk presenteert hij het televisieprogramma Top 2000 a gogo. Samen schreven zij het Klein abc van de popmuziek. (ISBN/EAN: 9789026320903) Booknr: 36071. € 10

GOEHR, LAELIA, AMIS JOHN AND SIR YEHUDI MEHUHIN. Musicians in camera. Photographs by Laelia Goehr. London, Bloomsbury Publishing, 1987. Profusely illustrated with photographs in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 191 pp. Photographs of almost all well-known conducutors with a short characteristic. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000747500428) Booknr: 36206. € 22

DUFALLO, RICHARD. Trackings. Composers Speak with Richard Dufallo. New Yor, etc., Oxford University Press, 1989. Illustrated with photographs. Halfcloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XIII, 418 pp. In this collection of interviews and conversations, American conductor and composer Richard Dufallo meets some of the leading figures in contemporary classical music, including Aaron Copland, Karlheinz Stockhausen, Sir Peter Maxwell Davies, and Sir Michael Tippett. The ideas, prejudices, working methods, and goals of such modern composers as William Schuman, Pierre Boulez, and Krzysztof Penderecki are revealed in a book that will appeal to a broad range of music lovers. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000019505816) Booknr: 36207. € 18

ELDER, DEAN. Pianists at Play. Interviews, master lessons and technical regimes with Artur Rubinstein, Robert Casadesus, Claudia Arrau, Rudof Serkin, Lili Kraus, Gina Boulanger, Rosalyn Tureck, Alicia de Larrocha, Paul Badura-Skoda, Támas Vásary, Martha Argerich, Alfred Cortot, Jorge Bolet, Walter Gieseking and many other great pianists. London, Kahn & Averill, 1982. With photographs and musical examples. Paperback. 4to. 324 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0001871082102) Booknr: 36210. € 25

WEINGARTNER, FELIX. On the performance of Beethoven's Symphonies. New York, Edwin F. Kalmus. (n.d. - facsimile of 1906), With many musical examples. Paperback. 8vo. 195 pp. Good copy. Booknr: 36213. € 10

FRANKEN, H. Daar is uit 's werelds duist're wolken. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 7 pp. Bladmuziek- Sheet music. (Licht van boven (Kerstfantasie, Gezang 299). Goed exemplaar). Booknr: 36295. € 6

LANDSMAN, SIMON. De Heer is mijn Heder. (Muzikale gedachten over De Heer is mijn Herder). Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 8 pp. Bladmuziek- Sheet music. no. 149.(Vlekte aan langszijde. Verder goed exemplaar). Booknr: 36298. € 6

GROOTHENGEL, J.G. Meester, men zoekt u wijd en zijd. Gezang 227. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 8 pp. Bladmuziek- Sheet music. no. 425. (Goed exemplaar). Booknr: 36299. € 6

BERG, JAN J. V.D. "Een roze fris ontloken". "Kot en laat ons Christus eren". Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 9 pp. Bladmuziek- Sheet music. no 424. (Goed exemplaar). Booknr: 36300. € 6

FRANKEN, H. Paasfantasie. (Muziek voor na de kerkdienst). Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen.z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 8 pp. Bladmuziek- Sheet music. no 151. (Goed exemplaar). Booknr: 36301. € 6

BONSER, JAC. Een naam is onze hope. (Fantasie, Fugato en Koraal). (Opus 205). Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 4 pp. (Muziek voor na de kerdienst). Bladmuziek- Sheet music. no. 198. (Goed exemplaar). Booknr: 36302. € 6

FRANKEN, H. Dominus Rex. Hemelvaartsfantasie voor orgel (harmonium). Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 8 pp. Bladmuziek- Sheet music. no. 157. (Goed exemplaar). Booknr: 36303. € 6

HEKHUIS, J. Jezus leeft en wij met hem. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 9 pp. (Muziek voor na de kerkdienst). Bladmuziek- Sheet music. no. 288. (Goed exemplaar). Booknr: 36305. € 6

BRUIN, BRAM. Italiaaanse meesters. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 32 pp. Bladmuziek- Sheet music. 20 werken van Corelli tot Paradisi. (Goed exemplaar). Booknr: 36306. € 10

BRUIN, BRAM. Joh. Seb. Bach. Werken voor orgel (en elektronisch orgel). Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen.z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 33 pp. Bladmuziek- Sheet music. 24 werken van Bach in bewerking van Bram Bruin. (Goed exemplaar). Booknr: 36307. € 10

BRUIN, BRAM. Kerstkoralen van Hoh. Seb. Bach. Valet will ich dir geben (Hoe zal ik u ontvangen). Allein Gott in der Höh' sei Ehr'. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 8 pp. (Muziek voor na de kerkdienst). Bladmuziek- Sheet music. (Goed exemplaar). Booknr: 36309. € 8

GRINGHUIS, GEERT. Beveel gerust uw wegen. Psalm 130. Komt laat ons voortgaan kinderen. Amersfoort, Muziekuitgeverij J.C. Willemsen z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. pp. Bladmuziek- Sheet music. no. 460. (Goed exemplaar). Booknr: 36310. € 6

VOGEL, WILLEM. Heft op uw hoofden (lift up your heads) en Psalm 43. Voor orgel (organ) manualiter. Goes, Edition Ars Nova. z.j., Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 8 pp. (Muziek voor de eredienst). Bladmuziek- Sheet music. no.335. (Goed exemplaar). Booknr: 36312. € 8

DEAN, FOLK. Kerstliederen voor piano. Amsterdam, Muziekuitgeverij XYZ, Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 20 pp. Bladmuziek- Sheet music. 19 kerstliederen. no. 705. (Goed exemplaar). Booknr: 36317. € 7

BOELEE, HANS. Looft God met zingen en spelen. Deel 2. Gemengd koor, gemeentezang, koperkwartet en orgel. Hilversum, Harmonia-Uitgave, Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 24 pp. Psalm 8, 72, 118, 136, 147 en 150. Bladmuziek- Sheet music. (Goed exemplaar). Booknr: 36320. € 10

SCHNEIDER, MARTIN G. EN JOHN MÒHRING. Dank u. Voor elektronisch orgel, piano, gitaar en zang. Rotterdam, Joh. de Heer, Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 5 pp. Bladmuziek- Sheet music. no. 1253. (Goed exemplaar). Booknr: 36321. € 6

POST, PIET. Daar is uit 's werelds duist're woken. Cantate. Sopraansolo, Gemengd koor, strijkers en orgel. Hilversum, Harmonia-Uitgave, Voorzijde met illustratie. Geniet. Papier. 4to. 16 pp. Bladmuziek- Sheet music. (Goed exemplaar). Booknr: 36324. € 10

MACIEJEWSKI H.M. Górecki. His music and our times. London, Allegro Press, 1994. With appr. 20 full-page photographs. Paperback. 8vo. 67 pp. (A good copy). Biography of important Polish composer Gorecki. (ISBN/EAN: 0000950561967) Booknr: 36474. € 10

RIESS, CURT Wilhelm Furtwängler. A Biography. London, Frederick Muller, 1955. Cloth. Hardbound. 8vo. 240 pp. (A good copy). Furtwängler is most famous for his performances of Beethoven, Brahms, Bruckner, and Wagner. However, he was also a champion of modern music, notably the works of Paul Hindemith and Arnold Schoenberg, and conducted the world premiere of Sergei Prokofiev's Fifth Piano Concerto (with the composer at the piano) on October 31, 1932 as well as performances of Béla Bartók's Concerto for Orchestra. Booknr: 36961. € 18

REICH, WILLLI. Alban Berg. Leben und Werk. Zürich, Atlantis Verlag, 1963. With photographs and musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 214 pp. In German. (Dustjacket with very smalle defects. A good copy). Booknr: 36964. € 20

MENDELSSOHN BARTHOLDY, PAUL & CARL (HRSG.) Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Leipzig, Hermann Mendelssohn, 1872. Illustrated. Cloth. Spine gilt lettered. Hardbound. 8vo. IV, 269, IV, 337 pp. Spine ends worn. Else a good copy. Booknr: 36967. € 35

NOSKE, F.R. Beschouwingen over de periodisering der muziekgeschiedenis. Leiden, Universitaire Pers, 1965. Geniet. 8vo. 23 pp. Rede bij aanvaarding ambt buitengewoon hoogleraar. (Wat potloodkruisjes bij de aantekeningenparagraaf. Verder goed ex.). Booknr: 36971. € 9

SOUBIES, ALBERT. Histoire de la Musique Allemande. Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1895. Illustrated. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. 296 pp. A very good copy. Booknr: 36977. € 18

FUCHS, HANNS. Richard Wagner ud die Homosexualität. Unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen Anomalien seiner Gestalten. Berlin, Verlag von H. Barsdorf, 1903. Decorated cloth. Hardbound. Spine gilt lettered. 8vo. VIII, 278 pp. Erste Auflage. (A very good copy). Booknr: 36978. € 70

HINDEMITH, PAUL. Unterweisung im Tonsatz. III Übungsbuch für den zweistimmigen Satz. Mainz, B. Schott's Söhne, 1939. With many musical examples. Wrappers. 8vo. 189 pp. Neue, erweiterte Ausgabe. (A very good copy). Booknr: 36979. € 10

KENDE, GÖTZ KLAUS. Richard Strauss und Clemens Krauss. Ein Kúnstlerfreundschaft ud ihre Zusammenarbeit an "Capriccio" (op. 85) Konversationssstück für Musik. München, Drucke zur Münchener Musikgeschichte, 1960. Illustrated. Paperback. 8vo. 24 pp. Nach einem Vortrag. Booknr: 36981. € 12

BERGER, ANTON. Richard Strauss als geistige Macht. Versuch eines philosophischen Verständnisses. n.p., Internationale Richard struass Gesellschaft. n.d., With manuscript fascilies. Paperback. 8vo. 60 pp. Fine copy. Booknr: 36982. € 12

KRISS, RUDOLF. Die Darstellung des Konzils von Trient in Hans Pfitzners musikalischer Legende "Palestrina". n.p., 1949. Paperback. 8vo. 32 pp. Good copy. Booknr: 36983. € 10

(HAAGS GEMEENTEMUSEUM) Schönberg / Webern / Berg. Portretten - partituren - documenten. 's-Gravenhage, Gemeentemuseum, 1969. Met 160 afbeeldingen. Paperback. Met stofomslag. 8vo. z.p. Haags Gemeentemuseum 28 februari - 28 april 1969. (Goed exemplaar). Booknr: 36987. € 10

DEUTSCH, OTTO ERICH. Schubert: a documentary biography. London, J.M. Dent & Sons, 1946. With 4 coloured plates and 36 black and white plates & 42 line drawings. Decorated cloth. Hardbound. 8vo. XXXII, 1040 pp. First edition. (Spine browned; else a good copy). Booknr: 36989. € 55

WILLEMZE, TH. Spectrum Muziek Lexicon. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1975. In 2 banden. Geïlustreerd. Linnen. Gebonden. Samen 1053 pp. Uitvoerig muzieklexicon. (Hoekje geknip uit schutblad deel 1. Verder goede set). Booknr: 36990. € 20

KRAUSE, ERNST. Richard Strauss. Gestalt und Werk. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel, 1970. With photographs. Colth. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. 614 pp. Index. Booknr: 36991. € 15

BRUNING, O.F.M., E. De Middelnederlandse Liederen van het onlangs ontdekte Handschrift van Tongeren (omstreeks 1480). Antwerpen - Amsterdam, Standaard Boekhandel, 1955. Met facsimiles, muzieknotatie, e.d. Ingebonden, met op de voorzijde het oorspronkelijke omslag geplakt. 8vo. 58 pp. In de kantlijn door het boek heen potloodkruisjes van de hand van Kees Otten, fluitist bij het Concertgebouworkest. Booknr: 36992. € 10

EICHBORN, HERMANN LUDWIG. 1. Die Trompete in alter und neuer Zeit. Ein Beitrag zur Musikgeschichte und Instrumentationslehre. 2. Zur Geschichte der Instrumental-Musik. Eine productive Kritik. 3. Das alte Clarinblasen auf Trompeten. 3 titles of Hermann Eichborn bound together. With musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. Volume 1. IV, 118 pp.; Volume 2. 66 pp.; Volume 3. 50 pp. From the library of Kees Otten, recorder player of the Concertgebouworkest Amsterdam. Booknr: 36993. € 75

EIJDEN, MIRJAM VAN (RED.) Componistenportretten. Muziekcentrum Vredenburg. Rotterdam, De Maasstad, 2000. Paperback. 4to. 92 pp. Binnen het muziekgebouw Vredenburg (nu onder restauratiehamer) van architect Herzberger plaatsten beeldhouwers een beeldenreeks van componistenportretten van alle grote (en minder grote) componisten. Het boek is - naast de beschrijvende teksten - verlucht met foto's in kleur en zwart-wit. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009090140077) Booknr: 36996. € 9

HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH. (FREDERICK HUDSON, HRSG.). Sechs Concerti Grosso Opus 3. Basel - London - New York, Bärenreiter, 1959. Full score. With facsimiles of the autograph. Blue cloth. Silver lettered. Hardbound. 4to. XVI, 127 pp. (Hallische Händel-Ausgabe (Kritische Gesamtausgabe) Herausgegeben von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft. Serie IV: Instrumentalmusik. Band II). A very good copy. Booknr: 36998. € 40

HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH. (JOHANN PHILIPP HINNENTHAL, HRSG.). Sechs Sonaten für Violine und bezifferten Bass. Basel - London - New York, Bärenreiter, 1955. Full score. With facsimiles of the autograph. Blue cloth. Silver lettered. Hardbound. 4to. VII, 52 pp. (Hallische Händel-Ausgabe (Kritische Gesamtausgabe) Herausgegeben von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft. Serie IV: Instrumentalmusik. Band 4). A very good copy. Booknr: 37005. € 25

HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH. (KONRAD AMELN, HRSG.). Das Alexander-Fest oder Die Mach der Musik. Ode zu Ehren heiligen Cäcilia von John Dryden. Basel - London - New York, Bärenreiter, 1957. Full score. With facsimiles of the autograph. Blue cloth. Silver lettered. Hardbound. 4to. XII, 155 pp. (Hallische Händel-Ausgabe (Kritische Gesamtausgabe) Herausgegeben von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft. Serie I: Oratorien und grosse Kantaten. Band I). A very good copy. Booknr: 37011. € 55

HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH. (REDLICH, HANS FERDINAND, HRSG.) Water Music. Wassermusik. Music for the Royal Fireworks. Feuerwerksmusik. Basel - London - New York, Bärenreiter, 1962. Full score. With facsimiles of the autograph. Blue cloth. Silver lettered. Hardbound. 4to. XIX, 123 pp. (Hallische Händel-Ausgabe (Kritische Gesamtausgabe) Herausgegeben von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft. Serie IV : Instrumentalmusik. Band 13). A very good copy. Booknr: 37012. € 25

STONIMSKY, NICOLAS. Lexicon of Musical Invective. Critical assaults on composers since Beethoven's time. New York & London, W.W. Norton & Company, 2000. Paperback. 8vo. XIV, 325 pp. A collection of nasty barbs about composers (including Wagner and Brahms) and their works, culled mostly from contemporaneous newspapers and magazines, that makes for hilarious reading. To find a particular barb the reader must consult the invecticon at the back of the book. (A good copy). (ISBN/EAN: 9780393320091) Booknr: 37076. € 10

BERLIOZ, HECTOR. (NEWMAN, ERNEST, ED.). The momoirs of Hector Berlioz from 1803 to 1865 comprising his travels in Germany, Italy, Russia and England. New York, Tudor Publishing (1935), With a couple of illustrations. Cloth. Hardbound. 8vo. XXIII, 533, XIII pp. Outer hinges weak, with defects. Some pencil in the margins. Else a good copy. Booknr: 37077. € 12

RUTTENCUTTER, HELEN DREES. Previn New York, St. Martin's /Marek, 1985. Illustrated. Cloth. Withdustjacket. Hardbound. 8vo. 234 pp. (Good copy). Previn, one of the great musicians of our era: composer, jazz pianist, conductor. The musical director of the London Symphony Orchestra. A biography. (ISBN/EAN: 0000312642083) Booknr: 37081. € 15

BOOKSPAN, MARTIN & ROSS YOCKEY. André Previn. A biography. New York, Doubleday & Company, 1981. Illustrated with photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 398 pp. Index. The biography of one of international music's most celebraqted personalities, André Previn, one of the great musicians of our era: composer, jazz pianist, conductor. The musical director of the London Symphony Orchestra. ((A closed tear in dustjacket. Else a good copy). Booknr: 37083. € 15

BEINUM, BART VAN (I.S.M. TON BRAAS & ODILIA VERMEULEN). Eduard van Beinum. Over zijn leven en werk. Bussum, Uitgeverij Thoth, 2000. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 351 pp. (Rugvouw. Verder een goed ex.). )Edward van Beinum. Over zijn leven en werk verschijnt rond de honderdste geboortedag van de dirigent Edward van Beinum(3 september 1900-13 april 1959). In deze gedocumenteerde biografische schets vertelt zijn zoon bart van Beinum over het leven van zijn vader, een dirigent van internationale standaard die op verscheidene gebieden van de orkestliteratuur een klank en interpretatie heeft weten te bereiken die uniek in de wereld is te noemen. De verhalen over diens jeugd gaan geleidelijk over in het beschrijven van de muzikale ontwikkeling van de toekomstige dirigent. Het dirigentschap van het koninklijk concertgebouworkest(1931-1959) wordt uitvoerig besproken, met veel aandacht voor de composities die Beinum liet spelen. Een ruime plaats is ingeruimd voor de recensies van tijdgenoten, die op een harmonische manier zijn ingeweven in de tekst. Het boek eindigt met de tragische dood van de dirigent te midden van zijn geliefde orkest: in het harnas. NBD|Biblion recensie: Omvangrijke biografie van de Nederlandse dirigent Eduard van Beinum (1900-1959). Als dirigent was Van Beinum autodidact. Hij volgde een opleiding tot pianist, maar werd koordirigent. Daarnaast dirigeerde hij een amateur symfonie-orkest en ontdekte zijn liefde voor de orkestliteratuur. Na een vast dirigentschap bij de Haarlemsche Orkest Vereeniging kreeg hij zijn eerste gastdirectie bij het Concertgebouworkest in 1929. In de jaren daarna nam zijn carriere een snelle wending: een vaste benoeming bij het Concertgebouworkest volgde en ook vele gastdirecties in binnen- en buitenland. Van Beinum was vooral een Bruckner-vertolker, maar tevens een belangrijk pleitbezorger van de toenmalige avant-garde muziek. Van Beinums biografie werd met liefde geschreven door zijn zoon Bart (eveneens musicus). Hij tekent zijn vader als iemand die naast zijn carriere ook altijd oog bleef houden voor zijn familie en voor zijn geliefde Gelderland, waar hij geboren was. De lezer krijgt ook een indruk van het Nederlandse muziekleven in de eerste helft van de twintigste eeuw. Veelvuldig worden recensies van Van Beinums concerten geciteerd. De biografie is vlot en goed leesbaar geschreven. Van Beinum stierf overigens in het harnas, tijdens een orkestrepetitie. Met zw.w. foto's en register. (Biblion recensie, Wout Strootman). (ISBN/EAN: 0009068682636) Booknr: 37085. € 13

PEYSER, JOAN. Boulez, composer, conductor, enigma. New York - London, Schirmer Books, 1976. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 303 pp. Piere Boulez, called "the prototype and guiding light of this whole generation", composer/conductor of unrivaled influence and the most eminent, provocative practioner in the new music world. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000028717007) Booknr: 37088. € 16

LANG, KLAUS. The Karajan Dossier. London - Boston, Faber and Faber, 1992. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XVIII, 233 pp. In English. (A good copy). (ISBN/EAN: 0000571164080) Booknr: 37089. € 15

SCHNEIDER, DAVID. The San Francisco Symphony. Music, Maestros, and Musicians. Novato, Presidio Press, 1983. Illustrated. Paperback. 8vo. XII, 328 pp. With appendices. Revised edition. Foreword by Edo de Waard. (A good copy). An updated edition of this fascinating behind-the-scenes look at a modern major symphony orchestra. (ISBN/EAN: 0000891412964) Booknr: 37092. € 18

(SCHWEIZERISCHEN TONKÜNSTLERVEREIN). 40 Schweizer Komponisten der Gegenwart. 40 compositeurs suisses contemporains. Amriswil, Bodensee-Verlag, 1956. Illustrated. Paperback. 8vo. 236 pp. (A good copy). Booknr: 37093. € 14

HINES, ROBERT STEPHAN (ED.). The Composer's Point of View. Essays on Twentieth-Century Choral Music by those who wrote it. Westport, Freenwood Press, Publishers, 1980. With more than 80 pp. with musical examples (= Part 4). Cloth. Hardbound. 8vo. XIV, 342 pp. With cataluge of composer's work. A collection of essays by twentieth-century composers in which each composer discusses a large choral work he has written, along with the principles that guided the composition. Section I: United States Composers. II. English composers. III. Continental European composer's. IV. Musical Examples. (A good copy). (Interesting item!). (ISBN/EAN: 0000313224617) Booknr: 37095. € 28

CARLINKSY, DAN & ED GOODGOLD. The armchair conductor. How to lead a Symphony Orchestra in the privacy of your own home. New York, Dell Publishing, 1991. Profusely illustrated. Paperback. 8vo (oblong). 96 pp. Bottom lightly waterstained. (ISBN/EAN: 0000440504155) Booknr: 37096. € 8

JELLINEK, GEORGE. Callas. Portrait of a Prima donna. New York, Ziff-Davis Publisiing Company, 1960. With many photographs. Cloth. Hardbound. 8vo. XII, 354 pp. A good copy. Booknr: 37100. € 10

BÄCKER, URSULA. Frankreichs Moderne von Claude Debussy bis Pierre Boulez. Zeitgeschichte im spiegel der Musikkritik. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1962. Paperback. 8vo. 314 pp. (Kölner Beiträge zur Musikforschung, Band XXI). With an extended handwritten dedication by the Dutch composer Willem Strietman. (A good copy). Booknr: 37104. € 30

HOLROYDE, PEGGY. Indian music. A vast Ocean of Promise. London, George Allen and Unwin, 1972. With 28 plates and many musical examples. Cloth. Hardbound. 8vo. 291 pp. (With glossary). Foreword by Ravi Shankar. Including a study of the Hindu background and to the feeling and growth of the aesthetic principles behind the music. (Good copy). (ISBN/EAN: 0000047800208) Booknr: 37105. € 18

BLYTH, ALAN (ED.). Choral Music on record. Cambridge, etc., Cambridge University Press, 1991. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. VIII, 309 pp. Index. Following the successful volumes of Song on Record, this book surveys all the recordings of major choral works from the Monteverdi Vespers to Britten's War Requiem. Discussion of the various interpretations on record is preceded, in each chapter, by informed criticism of the work concerned, including - where appropriate - a clarification of editions, revisions, etc. (all the many changes in Messiah are, for instance, described in detail). The coverage of recordings is exhaustive and its value is enhanced by detailed discographies, with numbers of each recording. Each contributor is an authority within his or her specialist area and, collectively, their insights and observations make the book invaluable to record collectors, music lovers and all with an interest in changing tastes and styles of musical performance. (A very good copy). (ISBN/EAN: 0000521363098) Booknr: 37107. € 25

KENNEDY, RICK & RANDY MCNUTT. Littel Labels - Big Sound. Small record companies and the rise of American Music. Bloomington, Indiana University Press, 1999. Illustrated. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. XXIII, 198 pp. (A very good copy). 'There would be no record business as we know it without the passion of these pioneers. Today's leaders and label heads pale in comparison to these legendary giants. Show me a man today who could stand up to a Syd Nathan or a Don Robey, and I'll show you a man behind bars - not behind a desk. Why, without Sam Phillips, the founder of Sun Records and the man who unearthed Elvis, Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Rufus Thomas, and Howling Wolf to name but a few, there might not even have been any rock 'n' roll, electric blues, or rockabilly music' - Al Kooper, from the Foreword.From the 1920s through the 1960s, scores of small, independent record companies nurtured distinctly American music: jazz, blues, gospel, country, rhythm and blues, and the 1950s offspring of R&B, rock n' roll. Operated by families or individuals, often on the fringe of mainstream culture, these labels fostered America's musical voice by discovering original artists who would become giants of popular culture. Little Labels - Big Sound profiles ten such companies. Louis Armstrong, Hank Williams, James Brown, Roy Orbison, and other musicians, black and white, brought regional American styles to a world audience and won enduring fame for themselves.But often forgotten are the colorful owners of small record labels who first recorded these musicians and helped to popularize their sound before the dominant, more bureaucratic competitors knew what had happened. And yet, so many of these small labels crashed and burned almost as fast as they rose. Sometimes, their owners were visionaries. Ross Russell, a record-store owner in Los Angeles in the mid-1940s, risked his last dollar to create Dial Records because he was convinced that an obscure jazz saxophonist named Charlie Parker was creating a music revolution with his bebop jazz.Because Sam Phillips of Sun Records in Memphis recorded white country and black R&B singers in the early 1950s, he knew exactly what he was looking for when a shy, teenaged Elvis Presley walked into his storefront studio in 1954 and asked to make a record. Other owners had little appreciation for the music but were street-smart entrepreneurs. The white-owned 'race' labels of the 1920s, for example, recognized in black consumers a market that had been ignored by the major companies that dominated the recording business. Some small record companies have been extensions of a nightclub, record store, or booking agency. Influencing the development of music wasn't what these record label owners had in mind: they were trying to earn a living. While most of these record labels are long gone, the music that they produced on primitive equipment remains fresh - and bigger than life. (ISBN/EAN: 0000253335485) Booknr: 37296. € 20

POORT, JOOST & RUDOLF VAN DEN BOSCH (RED.). Lofzang. Amsterdam, Uitgeverij NRC Boeken, 2009. Paperback. Met flappen. 8vo. 158 pp. (Mooi exemplaar). Cadeau voor Kasper Jansen. Een keuze uit zijn muziekbijdragen van zijn hand in het NRC Handelsblad. (ISBN/EAN: 9789079985036) Booknr: 37302. € 10

(N.N.). Goed gek met de Monkies. z.p., Raybert roductions - Rotogravure Pers, 1967. Volledig geïllustreerd met foto's in kleur. Gedecoreerde borden. Gebonden. 4to. 91 pp. Hier zijn ze dan! Die knots, knotsgekke knullen met hun apestreken. (Goed exemplaar). Booknr: 37309. € 9

NAASTEPAD, TH. J.M. Op de dorsvloer. Toespraken en nieuwe liederen uit het leerhuis. Hilversum-Antwerpen, Uitgeverij Paul Brand, 1964. Linnen. Gebonden. 8vo. 336 pp. (Goed exemplaar). Booknr: 37324. € 9

RIEMANN, HUGO. Studien zur Geschichte der Notenschrift. Hildesheim - New York - Wiesbaden, Georg Olms Verlag - Breitkopf & Härtel, 1970. With 12 plates, and many musical examples in the text. Colth. Hardbound. 8vo. XVI, 316 pp. (Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1878). (A fine, beautifull copy of the hardbound edition by Georg Olms Verlag). Übersicht: A. Buchstaben: Entwickelung des modernen Tonsystems aus dem Antiken (griechisch/lateinisch). B. Neumen: Tonverhältnisse als höher und tiefer anschaulich gemacht. (Die Neumennotirung ohne Lienen; Mit Linien und Schlüssel). C. Noten: Darstellung des Rhythmus durch die Gestalt der Tonzeichen (Mensur, Tripelakt, Taktzeichen, Notulae rubrae). Booknr: 37357. € 60

BADALÍ, ENRICO. Strumenti musicali, musici e musica nella celebrazione delle feste ittite. Heidelberg, Carl winter Universitätsverlag, 1991. Cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. XXIII, 387 pp. (A beautifull, fine copy of the hardbound edition). Includes German summary: p. 368-372. Texte der Hethiter. Teil der Zusammenfassung: "Die Musik war nicht nur ein typisches Phänomen des Zweistromenlandes; die hurritische Kultur hat uns "musikalische" d.h. mit Noten in einem eigenen Tonsystem versehene Tontafelsn hinterlassen. Durch die Vermittlung der Babylonier und Hurriter kommen wir der hethitischen Kultur immer näher." Includes bibliographical references: p. 374-385. (ISBN/EAN: 0000353304380) Booknr: 37359. € 50

METZGER, HEINZ-KLAUS & RAINER RIEHN. (HRSG.). Fryderyk Chopin. Musik-Konzepte 45 Edition Text + Kritik. München, 1985. Illustrated with many musical examples. Paperback. 8to. 108 pp. 5 Essays on Chopin . (Musik-Konzept ist eine Reihe über Komponiste; nr. 45 ). (A good copy). (ISBN/EAN: 0003883771988) Booknr: 37623. € 15

METZGER, HEINZ-KLAUS & RAINER RIEHM (HRSG.). Rudolf Kolisch. Ein Gespräch mit Berthold Türcke. Musik-Konzepte 29/30. Edition Text + Kritik. München, 1983. Illustrated with many musical examples. Paperback. 8to. 130 pp. Essays. (Musik-Konzept ist eine Reihe über Komponiste; nr. 29/30). (Good copy). (ISBN/EAN: 0003883771333) Booknr: 37625. € 15

DEAN, WINTON. Georges Bizet. Eine Biographie. Leben und Werk. München, Knaur, 1988. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 397 pp. A fine copy. (ISBN/EAN: 0003426023938) Booknr: 37626. € 8

NÉMETH, AMADÉ. Ferenc Erkel. Sein Leben und Wirken. n.p., Corvina Kiadó, With photographs and musical examples. Paperback. 8vo. 237 pp. Very good copy. (ISBN/EAN: 0009631306496) Booknr: 37627. € 10

GIROUD, FRANÇOISE. Alma Mahler of de kunst te worden bemind. z.p., Rainbow, 1989. Met foto's. Paperback. 8vo. 256 pp. Alma en haar beroemde geliefden: Mahler, Kokoschka, Gropius, Werfel. Almna Mahler, zon en inspiratiebron, beul! (Goed exemplaar). (ISBN/EAN: 0009068011588) Booknr: 37629. € 6

SCHWANDT, CHRISTOPH. Georges Bizet. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek, Rowohlt, 1991. Illustrated. Paperback. 8vo. 160 pp. (A good copy). (ISBN/EAN: 0003499503751) Booknr: 37631. € 6

NICE, DAVID. Edward Elgar. An essential guide to his life and works. London, 1996. Paperback. 8vo. 108 pp. (Good copy). (ISBN/EAN: 0001857939778) Booknr: 37633. € 8

STRAWINKSKY, IGOR UND VERA & ROBERT CRAFT. Igor und Vera Strawinsky. Ein Fotoalbum 1921 bis 1971. Herrsching am Ammersee, Schuler Verlagsgesellschaft. n.d. (1982), With 258 photographs, etc. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to (square). 144 pp. (Very good copy). Text aus Interviews mit Strawinksky 1912 - 1963. Fotos und Faksimiles, ausgewälhlt von Vera Strawinsky und Rita MacCaffrey. Bildlegendebn von Robert Craft. (ISBN/EAN: 0003779651990) Booknr: 37718. € 20

MITCHELL, JACK. Icons & Idols. A photographer's chronicle of the arts, 1960 - 1995. New York, Amphoto Art, 1998. Fully illustrated with photographs in black-and-white. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 4to. 160 pp. Index. (Fine copy). Forword by Edward Albee. Over the years, Jack Mitchell, one of the premier arts photographers of this century, has photographed the greatest actors, dancers, painters, composers, writers, choreographers and musicians of his day. This book chronicles his work. It contains portraits - each with a caption offering behind-the-scene glimpses of his subject's lives - of luminaries such as: Mikhail Baryshnikov, Lauren Bacall, Alfred Hitchcock, Twyla Tharp, Jack Nicholson, Robert Rauschenberg, Meryl Streep, Luciano Pavarotti, Tommy Tune, Julie Andrews, Philip Glass, and John Lennon and Yoko Ono. A beautifull book. (ISBN/EAN: 0000817440259) Booknr: 37826. € 25

CLAYTON, MARIE. Elvis Presley. Unseen Archives. Bath, Parragon, 2005. Profusely illustrated with photographs in colour and black-and-white. Decorated boards. Hardbound. 4to. 383 pp. (A very good copy). With extended Chronology. Over 400 photographs document the important events in his life and career; his early concerts, the movies, his time in the army, his marriage to Priscilla and more. (ISBN/EAN: 0001405456876) Booknr: 37827. € 16

DOLL, SUSAN. Elvis. A Tribute to his Life. Lincolnwood, Publications International, 1989. With appr. 500 photographs. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Folio. 256 pp. (A very good copy). "There is only one king". (ISBN/EAN: 0000881766658) Booknr: 37828. € 20

AZEVEDO, CARLOS DE . Baroque Organ-Cases of Portugal. Amsterdam, Frits Knuf, 1972. Richly illustrated. Cloth. Hardbound. Large-8vo. 130 pp. (Bibliotheca Organologica, 50). Booknr: 37867. € 8

SACHS CURT. Handbuch der Musikinstrumentenkunde. Hildesheim, Georg Olms, 1967. Illustrated. Paperback. 8vo. 419 pp. (Olms paperbacks, 33). (Facsimile reprint of the Leipzig, 1930 edition). A good copy. Booknr: 37869. € 10

SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. 1. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden. 2. De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziekvoorbeelden. Den Haag, Servire. 1946 en 1948., Compleet in 2 banden. Geïllustreerd, en met muziekvoorbeelden. Rood linnen. Zonder stofomslag. Goud beletterd. Gebonden. 8vo. 303 & 200 pp. Goede set. Booknr: 37978. € 10

SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. 1. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden. 2. De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziekvoorbeelden. Den Haag, Servire. 1946 en 1948., Compleet in 2 banden. Geïllustreerd, en met muziekvoorbeelden. Rood linnen. Goud beletterd. Gebonden. 8vo. 303 & 200 pp. Goede set. Booknr: 37979. € 12

SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. 1. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden. 2. De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziekvoorbeelden. Den Haag, Servire. 1946 en 1948., Compleet in 2 banden. Geïllustreerd, en met muziekvoorbeelden. Rood linnen. Goud beletterd. Gebonden. 8vo. 303 & 200 pp. Goede set. Booknr: 37980. € 13

SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. 1. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden. 2. De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziekvoorbeelden. Den Haag, Servire. 1934, 1948., Compleet in 2 banden. Geïllustreerd, en met muziekvoorbeelden. Rood linnen, goud beletterd en grijs linnen, rood beletterd. Gebonden. 8vo. 303 & 200 pp. Goede set. Booknr: 37981. € 9

SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN. 1. Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek. Met een aantal verluchtingen en ruim 200 muziek-voorbeelden. Den Haag, Servire., 1946. Alleen deel 1: Instrumentale muziek. Geïllustreerd, en met muziekvoorbeelden. Rood linnen. Goud beletterd. Gebonden. 8vo. 303 pp. Goed ex. Booknr: 37982. € 7

LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest. 1888-1978. Amsterdam, 1978. Rijk geïllustreerd. Papier. 8vo (oblong). 144 pp. Mooi exemplaar. Booknr: 37983. € 9

LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest. 1888-1978. Amsterdam, 1978. Rijk geïllustreerd. Papier. 8vo (oblong). 144 pp. Nieuw exemplaar. Booknr: 37984. € 12

LANSINK, LYDIA & JAN TAAT. Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. Negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest. 1888-1978. Amsterdam, 1978. Rijk geïllustreerd. Papier. 8vo (oblong). 144 pp. Mooi exemplaar. Booknr: 37985. € 10

CONCERTGEBOUW. 40 jaar Concertgebouw Kamermuziek. Gedenkboek 1920-1960. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen, 1960. Rijk geïllustreerd met historisch interessante foto's van componisten, uitvoerenden, e.a. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 164 pp. Ten geleide van Dr. Rudolf Mengelberg. 92 pp. van het boek zijn gereserveerd voor een compleet (geïllustreerd) programma-overzicht van uitvoeringen tussen 1920 en 1960. (Mooi ex.). Booknr: 37986. € 12

MENGELBERG, WILLEM. Wezen en uitwerking der muziek. Rede, uitgesproken door Willem Mengelberg bij de verleening van den graad van Eere-Doctor door Columbia University. New York City, 1928. Wrappers. 8vo. (Pages not numb.: 11 pp. text) In good condition Booknr: 37988. € 6

MENGELBERG, WILLEM. Wezen en uitwerking der muziek. Rede, uitgesproken door Willem Mengelberg bij de verleening van den graad van Eere-Doctor door Columbia University. New York City, 1928. Wrappers. 8vo. (Pages not numb.: 11 pp. text) In very good condition Booknr: 37989. € 5

CONCERTGEBOUW. 60 jaar Concertgebouw. Jubileum-concerten mei 1948. Volledig programma. Amsterdam, 1948. Geïllustreerd met foto's en muziekvoorbeelden. Papier. Met stofomslag. 8vo. 56 pp. Uitgebreide beschrijving van de vier orkestconcerten o.l.v. Van Beinum en Monteux, m.m.v. Casadesus en Menuhin (incl. monografieën), en van de kamermuziekconcerten. (Goed ex.). Booknr: 37990. € 8

BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). Eduard van Beinum Haarlem Antwerpen, Uitgeverij J.H. Gottmer. z.j., Met foto's. Linnen. Gebonden. Met stofomslag. 8vo. 115 pp. Goed ex. Booknr: 37994. € 12

BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). Eduard van Beinum Haarlem Antwerpen, Uitgeverij J.H. Gottmer. z.j., Met foto's. Linnen. Gebonden. 8vo. 115 pp. Goed ex. Booknr: 37995. € 9

TAAT, JAN. Amsterdam heeft het Concertgebouw. Amsterdam, 1985. Geïllustreerd. Papier. 4to. 92 pp. Een boek uitgegeven ter ondersteuning van acties om het Concertgebouw te behouden met zijn wereldberoemde orkest. De baten kwamen ten goede aan de actie. (Mooi ex.). (ISBN/EAN: 9789025001308) Booknr: 37996. € 8

NOLTHENIUS, HELÈNE. Mozart miniatuur. Met illustraties ter beschikking gesteld door het Mozarteum te Salzburg. Baarn, Philips' Phonografische Industrie, 1956. Geïllustreerd. Gebonden. 8vo. 64 pp. (Mooi exemplaar). Booknr: 37997. € 7

BERNET KEMPERS, K.PH. & MARIUS FLOTHUIS (RED.). Eduard van Beinum Haarlem Antwerpen, Uitgeverij J.H. Gottmer. z.j., Met foto's. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 115 pp. Goed ex. Booknr: 37998. € 10

OLOF, THEO. Het symfonie-orkest. Utrecht/Aartselaar, A.W. Bruna, 1986. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 159 pp. (Bovenzijde omslag beschadigd. Verder een mooi ex.) Opgedragen aan de orkestmusicus Booknr: 38000. € 8

ELSENDOORN, JO (ED.). Het NederlandsKamerorkest 1955-1980. Een jubileumuitgave bij het vijfentwintigjarig bestaan. z.p., 1980. Geïllustreerd. Karton. Gebonden. 8vo. 63 pp. Uit de inhoud: Begin; Doel; Concerten in Nederland; Concerten buiten Nederland; In het theater; Grammofoonplaten en radio; Over programmering. Personalia: orkestleden, dirigenten, solisten. (Voorzijde wat ontkleurd. Verder een mooi ex.). Booknr: 38001. € 8

MIDDLEBROOK, DIANE WOOD. Maatwerk. Het dubbelleven van jazzmusicus Billy Tipton, die na zijn dood een vrouw bleek te zijn. Vertaald door Carla Benink. Amsterdam, Arena, 1999. Geïllustreerd. Paperback. 8vo. 318 pp. Mooi exemplaar. (ISBN/EAN: 9789070022310) Booknr: 38003. € 10

WAGNER RICHARD. Richard Wagner an Mathilde Wesendonk. Tagebuchblätter und Briefe 1853 - 1871. Leipzig, Verlag vom Breitkopf & Härtel, 1913. With facsimiles. Cloth. Hardbound. With ribbon marker. 8vo. 366 pp. (Richard Wagners Briefe in Originalausgaben, V). (A good copy). Booknr: 38004. € 16

SIEGMUND-SCHULTZE, WALTHER. Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie. Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, 1957. With musical examples. Cloth. Without dustjacket. Hardbound. 8vo. 184 pp. A good copy Booknr: 38005. € 12

SIEGMUND-SCHULTZE, WALTHER. Mozarts Melodik und Stil. Eine Studie. Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, 1957. With musical examples. Cloth. With dustjacket. Hardbound. 8vo. 184 pp. A very good copy Booknr: 38006. € 15

MIES, PAUL. Franz Schubert. Leipzig, VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1954. Illustrated with photographs and musical examples. Cloth. Hardbound. 225 pp. Herausgegeben im Auftgage des deutschen Schubert-Ausschusses von Walther Vetter. (A very good copy). Booknr: 38007. € 10

BROUWER, T. Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden. Zutphen, Walburg Pers, 1979. Rijk geïllustreerd. Kunstleer. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 192 pp. Goed ex. Booknr: 38009. € 13

BROUWER, T. Sleutelstad-Orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden. Zutphen, Walburg Pers, 1979. Rijk geïllustreerd. Kunstleer. Met stofomslag. Gebonden. Groot-8vo. 192 pp. Mooi ex. Booknr: 38010. € 14

LINDLAR, HEINRICH (HRSG.). Kontrapunkte. Band 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. (Studien zur deutschen Musik der Gegenwart) Rodenkirchen / Rhein, Musikverlag P.J. Tonger. 1958- 1964/65., Seven volumes of eight). Illustrated. Paperback. 8vo. ± 1000 pp. Volume 1 misses. Contents i.a. 77 Premieren. Ein Opera-Journal; Lebensraum der Musik; Karlheinz Stockhausen; Anton Webern (Einführung in Werk und Stil); Wolfgang Fortner; Hermann Erpf; Die Stimme der Komponisten). (A very good set!). Booknr: 38011. € 45

WORBS, ERICH. Beethoven. Novellen und Verse aus seinem Mythos. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1928. Blue cloth. Hardbound. 8vo. 94 pp. A good copy. Booknr: 38013. € 10

BARANYAI, G.L. DE. Ludwig van Beethoven. München, Beethoven-Geseelschaft, 1970. With 99 full-page plates. Cloth. With dustjacket. Hardbound. Large-8vo. 108 pp. text. (Top of spine of dustjacket with defects. Else a very good copy) Booknr: 38014. € 12

BEETHOVEN. Beethoven-Haus in Bonn. 1889-1904. Bonn, Verein Beethoven-Haus, 1904. Illustrated . Cloth. Hardbound. 8vo. 111 pp. Good copy. Text on first free endpaper. Booknr: 38015. € 12

FICHTER, BERNHARD. Die achte Symphonie. Eine Beethoven-Novelle. Regensburg, Gustav Bosse Verlag, 1928. Blue cloth. Hardbound. 8vo. 75 pp. A good copy. Booknr: 38016. € 10

DAHMS, WALTER. Mendelssohn. Berlin, Schuster & Loeffler. n.d. (1920?), Halfcloth. Boards. Hardbound. 8vo. 202 pp. Good copy. Booknr: 38020. € 10

VENTE, MAARTEN ALBERT. Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971 Amsterdam, Frits Knuf, 1971. Met 17 afbeeldingen buiten de tekst. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 81 pp. (Bibliotheca Organologica, 49). Mooi uitgevoerd boek op getint papier. Goed exemplaar. Booknr: 38022. € 9

SEIJBEL, MAARTEN. Zes eeuwen Veluwse orgels. Zalbommel, Europese Bibliotheek, 1975. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 312 pp. (Mooi exemplaar). Booknr: 38023. € 12

VENTE, MAARTEN ALBERT. Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971 Amsterdam, Frits Knuf, 1971. Met 17 afbeeldingen buiten de tekst. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 81 pp. (Bibliotheca Organologica, 49). Mooi uitgevoerd boek op getint papier. Stofomslag. Mooi exemplaar. Booknr: 38024. € 9

VENTE, MAARTEN ALBERT. Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971 Amsterdam, Frits Knuf, 1971. Met 17 afbeeldingen buiten de tekst. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 81 pp. (Bibliotheca Organologica, 49). Mooi uitgevoerd boek op getint papier. Mooi exemplaar. Booknr: 38025. € 10

SEIJBEL, MAARTEN. Zes eeuwen Veluwse orgels. Zalbommel, Europese Bibliotheek, 1975. Rijk geïllustreerd. Linnen. Met stofomslag. Gebonden. 8vo. 312 pp. (Boek verkeert in mooie staat). (ISBN/EAN: 0009028850465) Booknr: 38026. € 10

VENTE, MAARTEN ALBERT. Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971 Amsterdam, Frits Knuf, 1971. Met 17 afbeeldingen buiten de tekst. Linnen. Zonder stofomslag. Gebonden. 8vo. 81 pp. (Bibliotheca Organologica, 49). Mooi uitgevoerd boek op getint papier. Goed exemplaar. Booknr: 38027. € 10

JAKOB, FRIEDRICH. Het Orgel. De orgelbouw en het orgelspel van de oudheid tot heden. Helmond - Antwerpen, Uitgeverij Helmond - Standaard Uitgeverij, 1977. Geïllustreerd. Gedecoreerde borden. Gebonden. 8vo (vierkant). 8vo. 96 pp. (Mooi exemplaar). (ISBN/EAN: 0009025266614) Booknr: 38028. € 8

PETER, HILDEMARIE. Die Blockflöte und ihre Spielweise in Vergangenheit und Gegenwart. Wien, Willy Gerzig, 1953. Illustrated with musical examples. Paperback. 8vo. 80 pp. (A very good copy). Booknr: 38029. € 12

LEHR, ANDRÉ & J.W.C. BESEMER. Zingende torens. Gelderland & Limburg. Zutphen, Walburg Pers, 1990. Geïllustreerd. Papier. Groot-8vo. 111 pp. ( Mooi exemplaar). Het carillon is een typisch Nederlands muziekinstrument. Ons land heeft ruim 200 beiaarden, waarvan ca. 50 historische betekenis hebben. Ter gelegenheid van het Achtste Wereld Beiaardcongres dat in juli '90 in Zutphen plaatsvond, verscheen het eerste deel van de serie Zingende Torens van Nederland. In dit boek worden de beiaarden uit de provincies Gelderland en Limburg beschreven: bouwgeschiedenis van de kerk, geschiedenis en typering van het carillon, gegevens over de luidklokken en informatie over bespelingen komen aan de orde. Verder is een uitstekende inleiding over de beroemde 17e-eeuwse klokkengieters Hemony opgenomen. Het boek is in de eerste plaats een naslagwerk, maar door opzet en vormgeving is het voor een breed publiek interessant. De serie Zingende Torens zal uit acht delen bestaan. Het is een heruitgave van een in de jaren 1966-'76 verschenen losbladige uitgave; ook de jongste ontwikkelingen in de beiaardbouw zijn opgenomen. (Biblion recensie, A. de Jong.) Booknr: 38036. € 7

JONGEPIER, J. Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. (Goed exemplaar). De schrijver werd bij het samenstellen van dit boekje gestimuleerd door de sterk toenemende belangstelling voor het orgel. Hij geeft een vrij complete inventarisatie van het aanwezige orgelbestand in de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. Daarbij wordt in het kort ook de ontwikkeling van de Nederlandse orgelbouw van de middeleeuwen tot plm. 1900 behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het orgelfront en aan de opbouw van het orgel. M.n. krijgen vele bekende en minder bekende Nederlandse orgelbouwers en hun producten ruime aandacht. De zeer talrijke illustraties sluiten goed aan bij de tekst. Het is een boeiend samengesteld boek. De doelgroep is niet steeds dezelfde, soms is het de vakman, soms de amateur. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong). (ISBN/EAN: 0009024642590) Booknr: 38037. € 10

JONGEPIER, J. Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. (Mooi exemplaar). De schrijver werd bij het samenstellen van dit boekje gestimuleerd door de sterk toenemende belangstelling voor het orgel. Hij geeft een vrij complete inventarisatie van het aanwezige orgelbestand in de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. Daarbij wordt in het kort ook de ontwikkeling van de Nederlandse orgelbouw van de middeleeuwen tot plm. 1900 behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het orgelfront en aan de opbouw van het orgel. M.n. krijgen vele bekende en minder bekende Nederlandse orgelbouwers en hun producten ruime aandacht. De zeer talrijke illustraties sluiten goed aan bij de tekst. Het is een boeiend samengesteld boek. De doelgroep is niet steeds dezelfde, soms is het de vakman, soms de amateur. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong). (ISBN/EAN: 0009024642590) Booknr: 38038. € 9

JONGEPIER, J. Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. Rug verstevigd met transparant plastic. (Redelijk ex.) De schrijver werd bij het samenstellen van dit boekje gestimuleerd door de sterk toenemende belangstelling voor het orgel. Hij geeft een vrij complete inventarisatie van het aanwezige orgelbestand in de provincies Noord-, Zuid-Holland en Utrecht. Daarbij wordt in het kort ook de ontwikkeling van de Nederlandse orgelbouw van de middeleeuwen tot plm. 1900 behandeld. Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van het orgelfront en aan de opbouw van het orgel. M.n. krijgen vele bekende en minder bekende Nederlandse orgelbouwers en hun producten ruime aandacht. De zeer talrijke illustraties sluiten goed aan bij de tekst. Het is een boeiend samengesteld boek. De doelgroep is niet steeds dezelfde, soms is het de vakman, soms de amateur. (NBD|Biblion recensie, Drs. K. de Jong). Booknr: 38039. € 6

VAN DER HARST, HANS. Langs Nederlandse orgels. Zeeland, Brabant, Limburg. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. Rug voorzien van transparant plastic. Goed exemplaar. Interessant boek over orgels en hun makers in Zeeland, Brabant en Limburg. De helder geschreven tekst wordt gevolgd door 95 duidelijke foto's van de merkwaardigste instrumenten. Een beperkte literatuurlijst en register op personen en plaatsen completeren het geheel, dat zich beperkt tot de ambachtelijke orgels. De fabrieksorgels van eind vorige eeuw tot op heden en de ambachtelijke orgels van de laatste decennia vallen buiten het bestek van dit boekje. (NBD|Biblion recensie, C. van Haperen). (ISBN/EAN: 0000902464299) Booknr: 38040. € 7

CARSPECKEN, FERDINAND. Fünfhundert Jahre Kasseler Orgeln. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte der Stadt Kassel. Kassel und Basel, Bärenreiter-Verlag, 1968. Illustrated with 25 full-page black and white photographs. Cloth. With dustjacket. Large-8vo. 162 pp. A very good copy. Booknr: 38041. € 15

BANK, J.A. Geschiedenis der Katholieke Kerkmuziek. Deel 1 De Liturgische Muziek. Het Gregoriaans. Amsterdam, Scriptorium en Uitgeverij Annie Bank, 1947. Geïllustreerd. Halflinnen. Gebonden. Klein-4to. 190 pp. Een mooi ex. Booknr: 38045. € 12

ORGEL ORGAN ORGUE. Luister van het orgel. Gemeentemuseum Arnhem. 20.9 27.10 1968. Arnhem, 1968. Geïllustreerd met 33 platen. Karton. 8vo. Zonder paginanummering. (Mooi exemplaar). Orgel-expositie in Arnhem, m.m.v. Albert Vente. Beschrijving van 131 nummers van de catalogus, waairn het accent met name ligt op orgelkast en -fassade. Booknr: 38047. € 10

ORGEL ORGAN ORGUE. Luister van het orgel. Gemeentemuseum Arnhem. 20.9 27.10 1968. Arnhem, 1968. Geïllustreerd met 33 platen. Karton. 8vo. Zonder paginanummering. (Mooi exemplaar). Orgel-expositie in Arnhem, m.m.v. Albert Vente. Beschrijving van 131 nummers van de catalogus, waairn het accent met name ligt op orgelkast en -fassade. Booknr: 38049. € 9

(HYMNS). Hymns. Ancient and Modern. New Standard. Melody Edition. n.p., Hymns Ancient & Modern Limited, 1984. Red cloth. Gilt lettered. Hardbound. 8vo. LXVI. 841 pp. (A fine copy). With scores. (ISBN/EAN: 0000907547389) Booknr: 38085. € 15

KRIEK, P.H. & HERM. S.J. ZANDT. Organum Novum. Orgelbeweging in Nederland sedert 1945. Arnhem, 1964. Geïllustreerd met XXXV platen. Paperback. 8vo. 135 pp. (Mooi exemplaar). Bijdrage aan de beschrijving van de orgelhistorie sedert de Tweede Wereldoorlog. Booknr: 38314. € 10

WILLEMSEN, J.C. Klein-Orgelboek (deel 1). Amersfoort, J.C. Willemsen, Geïllustreerd. Papier. 8vo. Geen paginanummering (ong. 110 pp.) Per twee pagina's wordt een orgel getoond en kort inhoudelijk beschreven. Booknr: 38315. € 9

SEIJBEL, MAARTEN. Orgels in Overijssel. Zaandam, 1965. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 143 pp. Een mooi ex. Booknr: 38317. € 12

SEIJBEL, MAARTEN. Orgels in Overijssel. Zaandam, 1965. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 143 pp. Een mooi ex. Booknr: 38318. € 13

SEIJBEL, MAARTEN. Orgels in Overijssel. Zaandam, 1965. Geïllustreerd. Papier. 8vo. 143 pp. Een mooi ex. Booknr: 38319. € 13

AUDSLEY, GEORGE ASHDOWN. The organ of the twentieth century. A manual on all matters relating to the science and art of organ tonal appointment and divisional apportionment with compound expression. New York, Dover Publications, 1979. Illustrated by 32 plates and 106 figures. Paperback. 8vo. 519 pp. (Unabridged republication of the New York, 1919 edition). Booknr: 38323. € 18

JONGEPIER, JAN. Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800. Sneek, Boeijenga, 1970. Geïllustreerd. Papier (met flappen). Groot-8vo. Geen paginanummering (ong. 135 pp.) Mooi ex. Booknr: 38324. € 15

JONGEPIER, JAN. Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800. Sneek, Boeijenga, 1970. Geïllustreerd. Papier (met flappen). Groot-8vo. Geen paginanummering (ong. 135 pp.) Mooi ex. Booknr: 38325. € 16

JONGEPIER, JAN. Frieslands Orgelpracht. Deel I 1500 - 1800. Sneek, Boeijenga, 1970. Geïllustreerd. Papier (met flappen). Groot-8vo. Geen paginanummering (ong. 135 pp.) Goed ex. Booknr: 38326. € 12

JONGEPIER, J. Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. Booknr: 38327. € 9

JONGEPIER, J. Langs Nederlandse orgels. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Baarn, Bosch & Keuning, 1979. Geïllustreerd met 95 pp. foto's. Papier. 8vo. 160 pp. Booknr: 38328. € 10

FELLERER, KARL GUSTAV. Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte. Augsburg, Benno Filser Verlag, 1929. Cloth. Hardbound. 8vo. 192 pp. With appr. 70 pp. with Orgel-Dispositionen. Booknr: 38331. € 9

FELLERER, KARL GUSTAV. Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte. Augsburg, Benno Filser Verlag, 1929. Paperback. 8vo. 192 pp. With appr. 70 pp. with Orgel-Dispositionen. Booknr: 38332. € 7

FELLERER, KARL GUSTAV. Orgel und Orgelmusik. Ihre Geschichte. Augsburg, Benno Filser Verlag, 1929. Cloth. Hardbound. 8vo. 192 pp. With appr. 70 pp. with Orgel-Dispositionen. Booknr: 38333. € 8

WIEFFERING, F. Glorieuze orgeldagen. Utrecht, A. Oosthoek, 1965. Met honderd foto's. Linnen. Met stofomslag. 8vo. 216 pp. Over het draaiorgel, en zijn rol in het volksverleden. (Naam en opdracht op schutblad. Rug omslag beschadigd). Booknr: 38334. € 10

WIEFFERING, F. Glorieuze orgeldagen. Ut