Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34747: BOUREANU RADU - Holbein
54621: BOURG, DOM DU - Saint Odon. (879-942) ""Les Saints"". [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
74531: BOURGONJE, FLEUR - Spoorloos.
84905: BOURGONJE, FLEUR - De verstoring.
33525: BOURGONJE FLEUR - Wat het water gaf
1594-2412: BOURLIERE FRANCOIS - De dierenwereld van Europa en Azie. Parool/Life natuurserie
10252: BOURNE PETER - Ravenel, Getrouw tot in de dood…Het Mexicaanse avontuur en zijn proloog. Historische roman.
46699: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIII - No. 2; Juni 1980. Ds. H. v.d. Schaaf: Col. 2:6 en 7; Dr. G. de Ru: Jezus, de Zoon van God; Prof.Dr. W.H. Velema: Uitgangspunten voor een bijbels arbeidsethos e.o.
46698: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DRS. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIII - No. 1. Maart 1980. Ds. L. Westland: Meditatie: ''Zo laat ons dan tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende''. Dr. H. Bout: In memoriam Ir. G.B. Smit; Prof. Dr. C. Graafland: Ursinus, Woelderink en Miskotte over Zondag 2 van de H.C. e.o.
46706: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXV- No. 2. Juni 1982. O.a.: Dr. T. Brienen: Med. over Lukas 15:8-10; Dr. Maarsingh: De Amsterdamse school; Drs. J. van Oort: De Heilge Geest en de Oude Kerk: leer, belijdenis, ervaring. II.
46701: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIII - No. 4; Dec. 1980: Prof. Dr. J.P. Versteeg: Meditatie over Titus 2:11-13; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Het theologisch karakter van de kerkgeschiedenis; Drs. A. de Reuver: De mens naar Gods beeld, een Bijbelse verkenning e.o.
46722: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXX - No. 2 - juni 1987. O.a.: Ds. J. Jonkman: Med.; Prof. Dr. C. Graafland: Gereformeerde Scholastiek VI. De invloed van de scholastiek op de Nadere Reformatie (I); Dr. J. Hoek: Het gezag van de Schrift in de ethische vragen van vandaag; Dr. A. van Brummelen: Gemeenzaamheid met het Heilige; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Reflexen.
46723: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXX - N0. 3 - Sept. 1987. Speciaal nummer aangeboden aan Dr. H. Bout. (T.R. 30 jaar). O.a.: Dr. A. van Brummelen: Boutade voor Bout; Prof. Dr. C. Graafland: Med.; Ds. C. den Boer: Van catechetenopleiding naar MO-theologie;; Prof. Dr. W.H. Velema: Preken over Psalmen; Drs. H.J. de Bie: Achtergronden van de Dankliederen van Qumran (1QH); Dr. A. Noordegraaf: Psalm 118:22, 23 in het N.T.; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Bucers commentaar op de Psalmen; Dr. J. de Gier: 'En wat zij zongen hoorde ik dat psalmen waren'; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen. (Foto Dr. H. Bout)
49211: BOUT, D.C.A. - Groeiende arbeid op Jappen. Foto's; kaartje.
46713: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVII - No. 2 - juni 1984. O.a.: Ds. J. Jonkman: Med.; Dr. C.A. Tukker: De theologie van Huldrych Zwingli; Dr. J. de Gier: Het Wilhelmus: lied van twee vaderlanden; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Reflexen.
46720: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIX - No. 4 - Dec. 1986. O.a.: Ds. P. den Butter: Med.; Dr. L.G. Zwanenburg: De Doleantie en de huidige kerkelijke situatie; Drs. F.G. Immink: Schepping, natuur en Openbaring; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen. Bijlage: Inhoudsopgave 1985.
46717: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVIII - No. 2 - Juni 1985. O.a.: Prof. Dr. J.P. Versteeg: Med.; Prof. Dr. M.J.G. van der Velden: Gestalten van het antwoord; Prof. Dr. K. Runia: Prediking en politiek-sociale vragen; Drs. A. de Reuver: Prediking en aanvechting; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Reflexen.
46716: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVIII - No. 1. mrt. 1985. O.a.: Ds. G. Spilt: Med.; Prof. Dr. H. Jonker: Theologie en literatuur; Prof. Dr. W. van 't Spijker: De invloed van Bucer op Calvijn blijkens de Institutie; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen. (Bevat Inhoudsopgave 1984.)
46725: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXI - No. 1 - maart 1988. O.a.: Ds. A.J. Zoutendijk: Med.; Dr. A. Noordegraaf: Johannes 13 en het diakonaat; Dr. S. Meijers: Wet en evangelie; Prof. Dr.W.H. Velema: Kanttekeningen bij kanttekeningen; Drs. G.L. Born: Gebod en samenleving; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen. Bijlage: Inhoudsopgave jaargang 1987.
46703: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIV - No. 2; juni 1981: O.a.: Drs. J.W. Maris: Meditatie over 2 Tim. 3:16/17; Prof. Dr. W. van 't Spijker: De synode van Middelburg 1581; Drs. H. J. de Bie: 'Tussen' en 'achter' de testamenten.
46715: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVII - No. 4 - dec. 1984. O.a.: Drs. W. van Heest: Med.; Ds. L.J. Geluk / Prof Dr. W. van 't Spijker: Een discussie over de Afscheiding; Prof. Dr. W.H. Velema: Miskotte als prediker; Dr. A. Noordegraaf: Reflexen.
46718: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVIII - No. 3 - Sept. 1985. O.a.: Ds. A. Beens: Med.; Prof. Dr. L. Floor: Leer en leven; Dr. W. de Greef: Calvijn over de cultus Dei spiritualis; Dr. L. Westland: Eredienst en maatschappij; een praktisch-theologische studie; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen.
46721: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXX - No. 1 - maart 1987. O.a.: Ds. A.C. Kortleve: Med.; Prof. Dr. C. Graafland: Gereformeerde Scholastiek V. De invloed van de scholastiek op de Gereformeerde Orthodoxie.; Prof. Dr. W.H. Velema: Ervaring in de prediking: verrijking of vervlakking; Drs. B. Loonstra: De historische wortels van de leer aangaande het verbond; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen. Inhoudsopgave 1986.
46726: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXXI - No. 3 - Sept. 1988. O.a.: Dr. A. van Brummelen: Med.; Prof. Dr. S. van der Linde: Puritanisme en piëtisme; Dr. S. Meijers: De klassieke verzoeningsleer in de ethische branding; enkele stellingen; Dr. H. Bout: Reflexen; Dr. H. Bout: Personalia.
46704: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIV - No. 3; sept. 1981. O.a.: Ds. L. Kievit: Med. over Gen. 4:25; Drs. F.G. Immink: Kunnen we weten dat God bestaat?; Drs. A. Noordegraaf: De gereformeerde zede - een afgedane zaak? Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen
46708: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXV - No. 4; Dec. 1982. O.a.: Ds. J. Brons: Med. over Lukas 2:22-24; Drs. W. Janse: De verhouding tussen 'vlees' en 'geest' in 1 Petrus; Drs. B. Plaisier: De belijdenis in de jonge kerken; Dr. S. Meyers: Een logische reflex.
46714: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVII - No. 3 - Sept. 1984. O.a.: Ds. J. Westland: Med.; Dr. A. Noordegraaf: Medisch-ethisch handelen rondom het levenseinde in het perspectief van de Christelijke hoop; Dr. A. van Brummelen: Luther en de preek; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen.
46710: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXVI 0 No. 2 - juni 1983. O.a.: Ds. K. Boersma: Meditatie; Prof. Dr. W. van 't Spijker: Bucer en de twist over het doctoraat in Bazel. (plm. 1535); Prof. Dr. S. van der Linde: Luther en het gereformeerd protestantisme
46705: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXV - No. 1; maart 1982. O.a.: Ds. T. Poot: Med.: Voor en na de bevrijding; Prof. Dr. S. van der Linde: Jean Taffin: eerste pleiter voor 'Nadere Reformatie' in Nederland; Drs. J. van Oort: De Heilige Geest en de oude kerk: leer, belijdenis, ervaring I; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen
46707: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXV - No. 3. Sept. 1982. O.a.: Ds. G. Hette Abma: Med. over Lukas 18:8b; Dr. Jac. J. Rebel: Pneumatologie en pastoraat; Drs. B. Plaisier: De belijdenis in de jonge kerken; Prof. Dr. H. Jonker: Reflexen.
46700: BOUT, DR. H; BRUMMELEN, DR. A. VAN; GRAAFLAND, PROF. DR. C. E.A. (RED.) - "Theologia Reformata; Driemaandelijks tijdschrift. Jaargang XXIII - No. 3; Sept. 1980.: Ds. G. Biesbroek: Meditatie over Efeze 3:10; Prof. Dr. B.J. Oosterhoff: Uitleg van de H.S. en de konsekwenties hiervan voor de prediking; Dr. H. Bout: Peccatum Originale; e.o.
4388-444: BOUTEN DR. J. - Scene from Shakespeare
17028: BOUTEN, DR. J. - An elementary history of English Literature.
89690: BOUTENS, P.C. (GEDICHT) / VOSSEN, A. VAN DER (HOUTSNEDEN) - Een nieuwe lente op Hollands Erf. Aan Prinses Juliana der Nederlanden bij haar Huwelijk met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Rijmprent op 7 Jan. Door de regeering uitgereikt aan de Nederlandsche Jeugd.
38900: BOUTENS, P.C - Beatrijs, met eene teekening van Rie Kramer
38901: BOUTENS, P.C - Beatrijs, met eene teekening van Rie Kramer
986-4191: BOUTENS P.C. - Tusschenspelen.
22522: BOUTENS / LAGERLÖF / AAFJES / E.A. - Groot Vacantieboek.
70327: BOUTENS, P.C. - Mijn hart wou nergens tieren.
45439: P.C. BOUTENS. (MET EENE TEEKENING VAN RIE CRAMER). - Beatrijs
B4172: BOUTER, HUGO - Abba, Vader. Meditaties over de rijkdommen van Gods Vadernaam.
24344: BOUTER, CHR. / NAUTA, I. - Hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis. 3de deel: Nieuwste geschiedenis. Ten behoeve van het christelijk voortgezet onderwijs.
71716: BOUTS, AXEL - Trits.
53232: BOUVIER, MGR. J.-B. - Traité dogmatique et pratique des indulgences, des confréries et du jubilé a l'usage des ecclésiastiques. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
76795: BOUVY, MARCEL - Kleine kwalen aanpakken. Met een kritisch oordeel over zelfzorggeneesmiddelen.
76829: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Beeldhouwkunst. Kerkelijke Kunst 2.
76830: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Edelsmeetkunst. Kerkelijke Kunst 3.
77401: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 1. Schilderkunst.
77403: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Kerkelijke kunst 3. Edelsmeetkunst.
81245: BOUVY, D. (VOORWOORD) - Beeldhouwkunst van de Middeleeuwen tot Heden, uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.
96290: BOUVY, D. (VERANTWOORDING) - Van Willibrord tot Wereldraad. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen. Aartsbisschoppelijk Museum 12-8 / 15-10-1972.
55569: BOUVY, J. - De heilige Joseph. Zijn leven. De ster der negentiende eeuw. Afb.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
71565: BOUWENS, MIEN / ALINDO, ADRI (ILLUSTRATIES). - Een centje maar….
57639: BOUWENS, JAN E.A. - Spitfires contra Stuka's. De slag om Engeland. Dossier 1940-1945. Foto's. Euro-book.
19802: BOUWER, LENZE L. - Met Pasen wil ik zingen, paasliederen van W. Barnard. AO-boekje 2012.
85989: BOUWER, KLAAS - Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents Plateau. Proefschrift. (Brink en streek.)
101.810: BOUWERS, LENZE L. - Met Pasen wil ik zingen. Paasliederen van W. Barnard. AO-2012.
55499: BOUWERS, LENZE L. - Strips. Kleinbeeldcahiers. Voer voor luie lezers?
90988: BOUWERS, LENZE L. - Neem dit van me aan…
54312: BOUWHOF, A.A.D. EN STROOMBERG, DR. MR. J. - Leerboek van de organisatie en techniek van de handel. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
94452: BOUWHOF / LAGERWERFF / KREDIET / HOOGHEID - Boekhouden. deel 4.
94385: BOUWHOF / LAGERWERFF / KREDIET / HOOGHEID - Nieuw Leerboek van het Boekhouden. Deel III (2e stuk).
89764: BOUWMAN MIES - Juliana 75 Nationaal fotoalbum.
98591: BOUWMAN, MIES - Stukjes van Mies.
76222: BOUWMAN, JAAP / HOEF, KEES V.D. - Groningen straat- en marktleven, zo was het.
76251: BOUWMAN, JAAP / HOEF, KEES V.D. - Groningen straat- en marktleven, zo was het.
31185: BOUWMAN MIES - Moeders mooiste
81943: BOUWMAN-MEEUSE, ANNELIES - Werken met groepen in de catechese. Wekplaats catechese.
54139: BOUWMAN, GIJS - Met Lukas op weg. Cahier voor levensverdieping. Nr. 21.
57171: BOUWMAN, RICHARD - Solozeilen. Typen - toertochten - races - bekende zeilers. Afb.
16900: BOUWMAN, CARA ELLA - Een bres in de muur. Verhalen en gedichten uit China.
57991: BOUWMAN, B.E. - TH. A. VERDENIUS - Hauptperioden der deutschen Literaturgeschichte. Bearbeitet von J.H. Schouten. Ill.
56357: BOUWMAN, C.B. - Duitse staande jachthonden. Foto's.
16354: BOUWMAN, MIES - Mies.
5972: BOUWMAN PIETA EN JAAP - Ondermode voor mannen.
26903: BOUWMAN, MIES - Juliana 75. Nationaal fotoalbum.
11304: BOUWMEESTER, AART - Opera in uitvoering. Operaproduktie in Nederland.
94420: BOUWMEESTER, H. - Prisma-Schaakboek 5. Prisma pocket 1018.
45486: H. BOUWMEESTER; M.M.V. B. KIEBOOM. - Prisma-schaakboek 5. Topprestaties van vijftig grote meesters. Geïllustreerd.
94421: BOUWMEESTER, H. - Schaakjaarboek. Prisma pocket 1617.
59291: BOUWMEESTER, DS. G. - Caspar Olevianus en zijn Reformatorische arbeid. (Reformatorische stemmen). Afb.
36122: BOUWMEESTER, AART - Opera in uitvoering. Operaproduktie in Nederland.
52612: BOUWMEESTER, H. - Schaakjaarboek 1975. Overzicht van de belangrijkste en internationale toernooien en andere schaakevenementen anno 1974. Met personenregister. Prisma-boek 1667. Diagrammen
59292: BOUWMEESTER, DS. G. - Zacharius Ursinus en de Heidelbergse Catechismus. (Reformatorische stemmen). Afb.
57192: BOUWMEESTER, H. / KIEBOOM, B. - Prisma schaakboek. Facetten van het Nederlandse schaakleven. Prisma-schaakboek 9. Afb.
94419: BOUWMEESTER, H. - Prisma-Schaakboek 4. Prisma pocket 899.
57169: BOUWMEESTER, H. - Prisma Schaakboek. 6. Uit de toernooipraktijk. Geïll.
24315: BOUWMEESTER, PIET - U weet het niet van mij… Politiek - journalistieke herinneringen.
21990: BOUWMEESTER, PIET - Whiplash. AO-boekje 2593.
58999: BOUWMEESTER, H. / RUITER, T. DE - Prisma schaakboek voor de jeugd.
34739: BOUWS/KEYZER/SCHERER/WOUDENBERG/GOOYER. - Kijk op Utrecht
34740: BOUWS/NIEMAN/MEEDER/SCHERER/VOOGEL. - Kijk op Zuidholland
34741: BOUWS/SCHILSTRA/BESSELAAR/SCHERER/KEYZER/LINGL/HEYDEN. - Kijk op Noordholland
12060: BOUWS/SCHERER/LINGL/MEEDER/REYNTJES. - Kijk op Drenthe
34742: BOUWS/NAAIJKENS/SCHERER/WOLF/TILLEMA/SMITH - Kijk op Noordbrabant
52165: BOUWS, E. - Varen met motorboten. De Alkenreeks. Nr. 105. Foto's.
54-1685: BOUWS/SCHILSTRA/BESSELAAR/SCHERER/KEYZER/LINGL/HEYDEN. - Kijk op Noordholland
6359: BOUWS TOM - Margaretha… de vrouw die vrede zocht. AO-boekje 498.
6360: BOUWS TOM - Margaretha… de vrouw die vrede zocht. AO-boekje 498.
101.750: BOUWS/KEYZER/SCHERER/VOOGEL/GROOTHUIS/NIJKAMP/TERPSTRA. - Kijk op Friesland.
96127: BOUWS/SCHERER/LINGL/MEEDER/REYNTJES. - Kijk op Drenthe
47464: E. BOUWS - Varen met motorboten, Alkenreeks no 105, met foto's
4093-1695: BOUWS/SCHERER/LINGL/MEEDER/REYNTJES. - Kijk op Drenthe
4107-1687: BOUWS/KEYZER/SCHERER/VOOGEL/GROOTHUIS/NIJKAMP/TERPSTRA. - Kijk op Friesland
52-1689: BOUWS/NIEMAN/MEEDER/SCHERER/VOOGEL. - Kijk op Zuidholland
47-1693: BOUWS/SCHERER/BINS/RIETSCHOTEN-SONNEVELDT/HEYDEN. - Kijk op Zeeland
48-1692: BOUWS/SCHERER/BINS/RIETSCHOTEN-SONNEVELDT/HEYDEN. - Kijk op Zeeland
49-1694: BOUWS/SCHERER/LINGL/MEEDER/REYNTJES. - Kijk op Drenthe
50-1691: BOUWS/SEEBUS/SCHERER/TILLEMA/GAZENBEEK. - Kijk op Gelderland
51-1688: BOUWS/KEYZER/SCHERER/WOUDENBERG/GOOYER. - Kijk op Utrecht
25379: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Noord-Holland.
25380: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Zuid-Holland.
25381: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Gelderland.
25382: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Utrecht.
26792: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Utrecht.
26793: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Gelderland.
26794: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Zeeland.
26795: BOUWS, TOM (RED.) - Kijk op Noord-Holland.
79815: BOUWSMA, DS. O.W. / E.A. - Vertel het aan de mensen. Evangeliseren als levensstijl. GSEV Reeks 28.
73651: BOUYHUYS, MIES / VOGES, CARLA (ILLUSTRATIES). - Mies Bouyhuys vertelt… 36 verhaaltjes voor de kleintjes.
73652: BOUYHUYS, MIES / BEWRG, WILLY (ILLUSTRATIES). - 42 Nieuwe Verhaaltjes.
46342: BOVEN, MIEP VAN - Anneke's jeugdjaren.Geïll.
97244: BOVEN, KEES VAN / BOVEN, JACCO VAN (ILLUSTRATIES) - Peeland an d'achterdeure.
46407: BOVEN, MARGRIET VAN (DIR. NOORDBRABANTS MUSEUM); VERWERS, W.J.H. (PROV. ARCHEOLOOG VAN NOORD-BRABANT). - Noord-Brabant. Archeologische cahiers - 4. Geïll.
9196: BOVENS G.A.J. - Boren buitengaats. AO-boekje 1519.
96175: BOVENS, G.A.J. (TEKST) / NAEREBOUT, G.J. FRANS (ILLUSTRATIES) - Op de Lange Deining.
96179: BOVENS, G.A.J. (TEKST) / NAEREBOUT, G.J. FRANS (ILLUSTRATIES) - Havens achter de kim. Plaatjesalbum.
92482: BOVENS, G.A.J. (TEKST) / NAEREBOUT, G.J. FRANS (ILLUSTRATIES) - Op de Lange Deining.
25771: BOVENS, G.A.J. - Boren buitengaats. AO-boekje 1519.
82074: BOVERI, MARGRET - Der Verrat im 20. Jahrhundert. I: Für und gegen die Nation. Das sichtbare Geschehen.
82075: BOVERI, MARGRET - Der Verrat im 20. Jahrhundert. II: Für und gegen die Nation. Das unsichtbare Geschehen.
11389: BOVET, DR. TH. - Christen zijn in deze wereld.
84433: BOVET, DR. TH. - Christen zijn in deze wereld.
48822: BOVET, TH, - Practische zielzorg. (Vert)
49386: BOVINI, GIUSEPPE - Die Kunstdenkmäler von Ravenna. Ill.
25337: BOWDEN / HUIG / STEINBACH / E.A. - Mens en energie.
50819: BOWEN, MARJORIE. - De Nederlanden. (gezien door de oogen eener Engelsche). Causerieën over de elf provinciën. Tweede deel. Foto's.
23941: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden. Causerieen over de elf provincien. Deel 1.
24353: BOWEN, MARJORIE - Voor God en de koning. Historische roman.
26406: BOWEN, MAJORIE - Dei Gratia. Deel 1: Uit de diepte. - Deel 2: De Nieuwe Republiek. - Deel 3: De Ban.
56897: BOWEN, ELIZABETH - The Shelbourne. A Centre in Dublin Life for more than a Century. Foto / Afb.
56910: BOWEN, E.G. E.A. - The land of the Red Dragon. Geïll.
15316: BOWEN, MARJORIE - De Nederlanden, causerieen over de elf provincien. Deel 1.
24595: BOWEN, MARJORIE - Ik zal handhaven.
21936: BOWEN, MAJORIE - De Nederlanden causerieen over de elf Provincien. Deel 2.
17022: BOWEN, MARJORIE - I wil maintain.
42435: BOWERS, JACKSON, KNIGHT, LESHAN - Counseling the dying
88474: BOWLER, M.G. - Gravitation and Relativity.
B4429: BOWMAN, J.H. - Essential cataloging.
48550: C.M. BOWRA - Classical Greece
58662: BOWRA, C.M. EN DE REDACTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll. Het oude Griekenland.
55918: BOXER, C.R. - Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800. Afb. Vert.
25384: BOXER, ARABELLA / ZWART, FON - Elegance Kookboek.
96032: BOXMA, WILLEM - De Overijsselse Vechtstreek.
23578: BOXMA, WILLEM - De Overijsselse Vechtstreek. Nederland in miniatuur.
27507: BOXMA, WILLEM - Het Geuldal. Nederland in miniaturen.
27508: BOXMA, WILLEM - De Alblasserwaard. Nederland in miniaturen.
88849: BOY, IDA - Vor der Ehe.
38384: BOYADJIAN, N - From Holy Pictures to the healing Saints, Faith and the Heart
36257: BOYD, MALCOLM, RED. - Ondergrondse kerk, nieuwe vormen van christelijke gemeenschap in Amerika
57266: BOYLE, PAUL; HALFACREE, KEITH AND ROBINSON, VAUGHAN - Exploring Contemporary Migration.
5148-3300: BOYNTON GRACE M. - De Riviertuin.
8633: BRAADBAART S. - Ouder worden. AO-boekje 1404.
25724: BRAADBAART, S. - Ouder worden. AO-boekje 1404.
44148: BRAAK C DR - Het klimaat van Nederland
41511: BRAAK VAN DER HANS - De dood incognito
47726: BRAAKENSIEK GREIVE HILVERDINK WITKAMP - Amsterdam gids met platen herdruk van 1882
24137: BRAAKENSIEK / GREIVE / HILVERDINK / WITKAMP (HOUTSNEDEN). - Amsterdam. Gids met platen.
73835: BRAAKHEKKE, JOOP - Kookschrift van een kookgek.
86040: BRAAKSMA, L. / WERKMAN, E.J. / MULDER, DR. R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 2. Met o.a.: De Drentse vlag. - De volkstelling van 1795 in Drente. - Bij het 140 jarig bestaan van Assen.
86401: BRAAKSMA, L. / WERKMAN, E.J. / MULDER, DR. R.D. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 2. Met o.a.: De Drentse vlag. - De volkstelling van 1795 in Drente. - Bij het 140 jarig bestaan van Assen.
87199: BRAAKSMA, S. - Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus rede in Mattheus 24.
90114: BRAAKSMA, FRANCIEN / HES, HENRY / E.A. (SAMENSTELLERS) - De Halve Waarheid en 59 andere realistische verhalen en tekeningen verzameld door schrijverskollektief ""de kleine k"".
95456: BRAAM, SUZANNE (BEWERKING) / CRIMER, LILIANE (ILLUSTRATIES) - Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
95467: BRAAM, SUZANNE (BEWERKING) / CRIMER, LILIANE (ILLUSTRATIES) - Het lelijke eendje.
54196: BRAAM, G.P.A.; COOLEN, J.A.I.; NAAFS, J. - Ouderen in Nederland. Sociologie van bejaarden, bejaardenzorg en -beleid. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
95466: BRAAM, SUZANNE (BEWERKING) / CRIMER, LILIANE (ILLUSTRATIES) - De drie biggetjes.
59121: BRAAM, F. - LUIS, R. - LUKKES, H. (SLUIS, A. VAN DER: ZWEMMEN) - Lichamelijke opvoeding op de basisschool. Onderwijsleerstof. Geïll.
54586: BRAAM, ARJAN; HAMELEERS, JOB; KRIJGER, FEMKE E.A. - Onbekende havens. Gedichten uit Ithaka. 1998 - 2001.
6348: BRAAM A. VAN - Nationaal Budgetonderzoek.naar de allerlaatste gegevens. AO-boekje 488.
47751: A. VAN BRAAM - Westzaandam in de tijd van de republiek
53912: BRAAM-VOETEN, M.W.J.A. - Van Taaltheorie naar Taaltherapie. Evaluatie en analyse van een congruentie- en een capaciteitentherapie bij kinderen met taalstoornissen. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99685: BRAAMS, E.M.J. / BIJKER, A. / E.A. - Gedruckt tot Groningen. Keuze van vijfenzestig uitgaven verschenen in Groningen 1603-1798. Catalogus van de tentoonstelling bij het afscheid van F.C. Willemse als medewerker van de Universiteitsbibliotheek.
93390: BRAAMS, ARTS WIEBE / E.A. - Al uw vragen over de overgang.
12085: BRAASEM, W.A. - Behouden Bezit. Speurtocht naar schoonheid in oude stadjes en kleine musea.
78903: BRAASEM, W.A. / RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE - Hoorn.
84610: BRAASEM, W.A. / RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE - Hoorn.
86147: BRAASEM, W.A. / HIJMERSMA, HERBERT J. / E.A. - Oud-Nieuws. Vrienden van Antiek. 10e jaargang nr. 2. Met o.a.: Hoogtij op ikonen. - De geschiedenis van glas. - Bijbels en burgers.
37887: BRAASEM, W.A. - Behouden Bezit. Speurtocht naar schoonheid in oude stadjes en kleine musea.
58485: BRAASEM, W.A. & RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE - Hoornse Herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje. Geïll. / Plattegronden.
19369: BRAAT, PADDY - Ontvoerders op het spoor.
72654: BRAAT, DRS. J. / NIEMEIJER, DR. J.W. / E.A. - Honderd jaar Rijksmuseum 1885-1985.
90034: BRAAT, L.P.J. / ALBERTI, RAFAEL / HORNSTRA, DR. L. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 6, 1952. Met o.a.: Mexico in Parijs. - Het Prado. - Abstract ballet, gedanst drama en pantomime.
46178: BRAAT, PADDY - Ontvoerders op het spoor. Oorspronkelijk verhaal. Voor jongens van 12 - 18 jaar. Ill.
5577-4334: BRABANT AD VAN - Groeiend Erfdeel.
17505: BRACEWELL, MICHAEL - Slopende zaken.
21889: BRACHIN, P. - Anton van Duinkerken.
10637: BRACK PAT EN BEN - Ik wil je niet kwijt. Hoe een ernstige ziekte de band tussen moeder en kind beinvloed.
28818: BRACKERT, HELMUT (HERAUSGEGEBEN, ÜBRESETZT UND MIT EINEM ANHANG VERSEHEN). - Das Nibelungenlied. Teil 1 und 2.
80870: BRACONIER, L.H.M. / SCHOOT, DR. E. VAN DER / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 14. Met o.a.: De behandeling van de psychisch gestoorde delinquent. - Evangelie, mens en misdaad.
56697: BRADA O.P., PATER M - Anno Sjoerd Brandsma. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
105310: BRADBURY, RAY - De laatste Martiaan. Prisma pocket 940.
105308: BRADBURY, RAY - Lang na middernacht. Prisma pocket 1878.
16569: BRADDON, RUSSELL - Joan Sutherland.
103530: BRADEER / DE BONO / LAURIER - Het Computerboek. Wat iedereen over computers en hun toepassing moet weten.
40841: BRADFORD, E - English Victorian jewellery
41517: BRADFORD SAHRAH - Disraeli
72801: BRADLEY, JOHN - Das Dritte Reich. Die deutsche Illusion eines 1000jährigen Imperiums von den Anfängen bis 1945.
39554: BRADLEY, J.E - Witte bomen
14490: BRADLEY, JOHN - Brandpunt. Oost-Europa, de weg naar democratie.
54697: BRADLEY, ELLIOT. (RED.) - Trucks, reuzen van de weg. Afb. Vert.
36901: BRADLEY HELEN - Miss Carter came with us
36902: BRADLEY HELEN - And Miss Carter wore pink, scenes from an Edwardian Childhood
36903: BRADLEY HELEN - In the beginning seat Great-Aunt Jane
53710: BRADLEY, MARION - Nevelen van Avalon. Vert.
14488: BRADLEY, JOHN - Brandpunt. Oost-Europa, de weg naar democratie.
14489: BRADLEY, JOHN - Brandpunt. Oost-Europa, de weg naar democratie.
25373: BRADLEY, HELEN - And Miss Carter Wore Pink. Scenes from an edwardian childhood.
B4533: BRAECKMAN, JOHAN - Darwins moordbekentenis. De ontwikkeling van het denken van Charles Darwin.
80307: BRAEMBUSSCHE, A.A. VAN DEN / BOER, W. DEN / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 8, No. 3. Met o.a.: Kritische bedenkingen bij Topolski's Methodologie of History. - Herodotus spiegel en Thucydides.
107-3923: BRAHMS JOHANNES - Sonate Violine. Op. 100.
108-3922: BRAHMS JOHANNES - Sonate Violine. Op. 108.
56089: BRAHMS, JOHANNES - Walzer. Klavier zu 2 Händen. Opus 39.
99762: BRAHN, O.K. / DAM, C.C. VAN / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 3, Nr. 2. Met o.a.: De Hoge Raad heeft opnieuw een witte plek op de landkaart van de zekerheidseigendom ingekleurd. - Aansprakelijkheid van ouders.
58845: BRAIN, LORD - Diseases of the nervous system. Geïll.
89873: BRAIN, RALPH / THOMAS, J.W. - Oxford. The golden guide. A selection of photographs from a vast collection of pictures of university and city buildings by J.W. Thomas, Hon. M.A., Oxon.
58582: BRAIN, THE LATE LORD AND WALTON, JOHN N. (REVISED BY) - Brain's Diseases of the nervous system. Geïll.
23094: BRAITHWAITE, MAX - Avontuur in een goudmijn.
88144: BRAK, MW. M.E. / LEEDE, DRS. H. DE / E.A. - Geroepen tot getuigen. Serie: De gezonden gemeente.
80421: BRAKE, NETTIE VAN DE / TIELENS, DAATJE / E.A. - Sterven bij het leven. Krisisverwerking als stervensbegeleiding.
92167: BRAKE, NETTIE VAN DE / TIELENS, DAATJE / E.A. - Sterven bij het leven. Krisisverwerking als stervensbegeleiding.
40275: BRAKEL, LOUWMANS, RUCKERT, REDACTIE - De laatste elfstedentocht 1985, verslag van een titanenstrijd
37237: BRAKELL BUYS VAN W.R - Ter herdenking van Dr.J.D. Bierens de Haan
55956: BRAKKEE O.P., C.F.J. (TEKST) - Met het oog op de ramen van de Dominicanenkerk te Zwolle. Foto's.
77093: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 1-32.
77094: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 33-61.
77095: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 94-122.
77096: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 150-177.
77097: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 178-208.
77098: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 210-241.
77100: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 272-306.
77099: BRAKMAN, P.C. - Voorspelen der Gezangen, voor de Ned. Herv. Kerk. Gezang 242-271.
79773: BRAKSMA, S. - Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus rede in Mattheus 24.
30138: BRALS-LUINGE ALI - En toen, en toen
91478: BRAMLY, SERGE - Leonardo. De cultuur van de Renaissance in Italie, 1452-1519.
59313: BRAMMER, LAWRENCE M. - Het helpende contact. Vormen en functie. Vert.
84470: BRAMMER, LAWRENCE M. - Het helpende contact. Vormen en functie.
85172: BRAMMER, LAWRENCE M. - Het helpende contact. Vormen en functie.
56936: BRANCH, TAYLOR - De geschiedenis van een droom. Amerika onder Martin Luther King en de Kennedy's. Vert.
15569: BRAND, DRS. G. - The Top of Holland.
103903: BRAND, BILLY - De Spookruiters van de Lobo Vallei.
84387: BRAND, J.W. - De Automobiel en zijn behandeling.
41422: BRAND GERD - Welt, ich und zeit, nach unveroffentlichen manuskripten Edmund Husserls
21602: BRAND, BILLY / STRAATEN, G. VAN (ILLUSTRATIES). - De nachthawk. Onrust in de ratelslangvallei.
49547: BRAND, PROF. DR. W E.A. - Elseviers Maandblad. De Kern; 33ste jaargang1963. Kennis achter het nieuws. Afb.
53977: BRAND, ANTON & MULDER, GEORGE - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners. Kaarten, tekeningen, foto's.
17670: BRAND, ANNIEK VAN DEN / SCHWARTZ, KOOS - Nederland wordt harder en leuker. Visies van vooraanstaande ondernemers op de nieuwe eeuw.
58789: BRANDARIS - Konijnenrassen. Natuur en Sport No. 12. Geïll.
71657: BRANDENBURG, RAINER - Vera Wesskamp. Die Geschichte einer starke Frau.
54020: BRANDENBURG, DIETRICH - Die Baumeister des Propheten. Städtebau und Kultur der islamischen Völker. Afb.
37023: BRANDENBURG, ANGENIES, REDAKTIE - Tijd als kritische factor, Coopers & Lybrand Dijker van Dien eeuwboek 1893-1993
93884: BRANDENBURG, ANGENIES - Annie Romein-Verschoor. Deel II: Noten en commentaar.
74543: BRANDON, JAY - In staat van beschuldiging.
8557: BRANDS GERARD - Padden verhuizen niet graag. Avonturen met dieren. Jeugdsalamander.
72776: BRANDS, G. (RED.) / E.A. - Vogels. Tijdschrift voor vogelbescherming. November/december 1983 No. 18 t/m November/december 1986 No 36.
22116: BRANDS / LIEVE - Gouden Aren. Deel 1.
77047: BRANDS, JAN / MERTENS, ANTHONY (SAMENSTELLERS) - Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th.
82622: BRANDS, M.C. / FOREEST, H.A. VAN / HALL-NIJHOFF, E. VAN / HARTGERINK-KOOMANS, M. / TIJN, TH. VAN - Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 17: Een spoorlijn voor Nederlands Limburg 1835-1856. - Tien jaar liberale oppositie in Amsterdam 1844-1854. - Pierre Bayle en het (historisch) Pyrrhonisme. - Een hof in Holland. - Drie grote Nederlander
27159: BRANDS, L.L.TH. - In de schaduw van de dood. Sterven als menselijk gebeuren.
8031: BRANDSMA J.A. - Kerk en wereld in Latijns-Amerika. AO-boekje 1309.
11875: BRANDSMA, DR. W.L. - Kleine dichterkleur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
95821: BRANDSMA, DR. W.L. - Dichterkeur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
86839: BRANDSMA, TRUUS / SCHAIK, REMI VAN / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 11de jaargang nr. 4. December 1994. Met o.a.: Doxalen in de Groninger Ommelanden. - Nogmaals ""Gronings Mariabeeld in Bilzen?"". - De kerk van Niehove in gebruik genomen.
54141: BRANDSMA, TITUS - Mystiek leven / Een bloemlezing. Samengesteld en ingeleid door Bruno Borchert. Spiritualiteit. Teksten van & over innerlijk leven. Deel 21.
15616: BRANDSMA, G. - Raketten en geleide projectielen.
2863-4188: BRANDSMA DR. W.L. - Kleine Dichterkleur. Een keuze uit verzen dezer eeuw.
25715: BRANDSMA, J.A. - Kerk en wereld in Latijns-Amerika. AO-boekje 1309.
53070: BRANDT, WILLEM - Zuid-Afrika. Een reisjournaal. Ill.
92462: BRANDT / BROEK / E.A. - Wereldgeschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden. 10 delen.
39254: BRANDT C.D.J, HAAN DE, REDACTIE - Het vreemde woord, geïllustreerd vreemde woorden boek
73481: BRANDT CORSTIUS, DR. J.C. / STUIVELING, DR. G. (SAMENSTELLERS). - Klein Verzenboek.
74793: BRANDT, WILLEM - Reizend achter het heimwee.
81089: BRANDT CORSTIUS, DR. J.C. (SAMENSTELLER) - Het laat seizoen. Dewedergeboorte der Nederlandse poezie 1880 / 1900. Prisma pocket 73.
85827: BRANDT CORSTIUS, DR. J.C. - Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur. Prisma pocket 399.
89841: BRANDT, HENRY - Nomades du soleil.
50971: BRANDT-VAN DER VEEN, DR. J. (UITGEGEVEN DOOR) - Het Thorbecke-archief. 1798 - 1872. Derde deel. 1825 - 1830.
16951: BRANDT, WILLEM - De wildernis
46432: BRANDT, PROF. DR. C.D.J. - De pelgrimstocht der mensheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis. V. De moderne tijd. Phoenix Standaardwerken 1.
35983: BRANDT HEINZ - Das Kloster Haina, die Zisterzienserabtei im hessischen Kellerwald
981-755: BRANDT W. - Indonesie's voltooid verleden tijd.
31208: BRANDT C.D.J, HAAN DE, REDACTIE - Het vreemde woord
52402: BRANDT, PROF. DR. C.D.J. - Kruisvaarders naar Jeruzalem. Geschiedenis van de eerste kruistocht. Phoenix-pocket no 53. Foto's.
49414: BRANDT CORSTIUS, DR. J.C EN STUIVELING, DR. G. (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Klein verzenboek. Bongerd-boekjes o.l.v. Dr. G. Stuiveling
2426-938: BRANDT/BROEK VAN DEN/COHEN/DUYVENDAK/KRIEGER/LOHUIZEN-DE LEEUW/OBBINK. - Wereld Geschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden.
948-937: BRANDT/BROEK VAN DEN/COHEN/DUYVENDAK/KRIEGER/LOHUIZEN-DE LEEUW/OBBINK. - Wereld Geschiedenis. De geschiedenis der mensheid van de oudste tijden tot heden.
59306: BRANDTS BUYS, HANS - Johann Sebastian Bach. 48 Preludia. Afb. (Gottmer Muziek Pockets).
51249: BRANDTS, JAN - De groote bankroof. (detective-roman)
41270: BRANDTSTADTER J, GRASER H - entwicklungsberatung unter dem aspekt der lebensspanne
42287: BRANDYS KAZIMIERZ - Die sehr alten beiden
52658: BRANIGAN, PROF. K. (ADVISEUR) - Spectrum Atlas van de Archeologie. Geïll. Vert.
95322: BRANN, PROF.DR. M. - Ein kurzer gang durch die Judische geschichte.
6807: BRANS DR. L.M. - Griep of Influenza. AO-boekje 748.
88883: BRANS, DR. L.M. - Griep. AO-boekje 748.
21836: BRANT, WALTER - Wie was Jezus van Nazareth? Wat zeggen ons de Dode Zee-rollen?
93958: BRANTSEN, CARLO - Auto'02. Compleet overzicht van alle leverbare modellen en de toekomstplannen per merk.
104128: BRASON, JOHN - Kessler.
20178: BRASON, JOHN - Kessler.
81438: BRASSINNE, JOSEPH - Les Jésuites Anglais de Liege et leur Orfevrerie.
53750: BRASZ, PROF.DR. H.A.; KLEIJN, PROF. MR.; E.A. - Inleiding tot de bestuurswetenschap. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89153: BRAUKMULLER, HEIDE - Kommunale Selbstverwaltungstatigkeit der Gemeinden Gieten (Drenthe, Niederlande) und Oberrheiderland (Kreis Leer, Niederasachsen, Deutschland). Politikwissenschaft Bd. 30. Ein Vergleich unter Berucksichtigung der Auftragsverwaltung.
72243: BRAUM, DR. ERICH / PAYSAN, KLAUS - Aquariumvissen in kleuren. Met 135 kleurenfoto's.
73679: BRAUM, E. / PAYSAN, K. - Aquariumvissen in kleuren. Met 135 kleurenfoto's.
58992: BRAUMANN, FRANZ - Raiffeisen. Levensroman van een groot pionier. Bewerkt en vertaald.
35727: BRAUN FALCO, PLEWIG, WOLFF - Dermatologie und venerologie, 4 vollstandig uberarbeitete und erweiterte auflage, mit 850 grostenteils farbigen abbildungen
55913: BRAUN, JOSEPH - Tracht und Attribute der Heiligen in der Deutschen Kunst. (niet compleet). Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
87010: BRAUN, HERBERT - God and Christ: Existence and province.
51449: BRAUN, LILY - In de schaduw der titanen. (Vert.)
87412: BRAUN, ANNE - Historische Zielscheiben.
88564: BRAUN, KAREL / E.A. - Alle tot nu toe bekende schilderingen, Het komplete werk van Michelangelo. Meesters der Schilderkunst.
88565: BRAUN, KAREL / E.A. - Alle tot nu toe bekende werken, Het komplete werk van Durer. Meesters der Schilderkunst.
88567: BRAUN, KAREL / E.A. - Alle tot nu toe bekende schilderijen, Het komplete werk van Monet. Meesters der Schilderkunst.
24701: BRAUN, HARALD - Nachtwake.
71388: BRAUN, LILIAN JACKSON - De kat die van achteren naar voren las. Zwarte beertjes 2340.
31872: BRAUN FELIX - Der tausenjahrige rosenstrauch, deutsche gedichte
86367: BRAUNBURG, RUDOLF / BREINHOLST, WILLY / FOLLETT, KEN / E.A. - LeseSommer. Sechs Bestseller Autoren in einem Band. Met o.a.: Dschungelflucht. - Die Liebesinsel. - Der Mann aus St. Petersburg.
80564: BRAUNFELS, WOLFGANG / PETERICH, ECKHART - Kleine Italienische Kunstgeschichte.
37800: BRAUNFELS, WOLFGANG - Kunstgeschiedenis van Italie
71156: BRAUNFELS, WOLFGANG / PETERICH, ECKART - Kunstgeschiedenis van Italie. Prisma pocket 750.
56993: BRAUNIUS, D.S. E.A. (RED.) - In al haar pracht. Sint Walburgiskerk Zutphen.Foto's.
87079: BRAUWERE, G.L.A. DE (VERANTWOORDING) - Contour onzer Beeldende Kunst 1956. Tentoonstelling onder auspicien van ""de Kring"" 28 april - 6 Juni 1956.
49927: BRAVE-MAKS, M. - Prins Bernhard in oorlogstijd. Foto's.
72710: BRAVENBOER, S.K. - Elseviers Cactussen boek.
73912: BRAY, LYS - Groene tuinen.
59181: BRAY, JAMES & KELLY, JOHN - Stiefouders en stiefkinderne. De valkuilen en de oplossingen.
51379: BRAY, MAYNARD EN MENDLOWITZ, BENJAMIN ((TEXT AND PHOTOGRAPHS). - The Guide to Wooden Boats. (Schooners, ketches, cutters, sloops, yawls and cats)
56607: BRAY, WARWICK. (TEXT) - Catalogus. Gold of El Dorado. Afb. From the exhibition Gold of El Dorado: The heritage of Colombia.
90042: BRAYBROOKE, NEVILLE / BRUGMAN, TIL / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 17de jaargang no. 2, 1957. Met o.a.: Edith Sitwell. - Het geheim der Monniken.
102.066: BREARLEY, MOLLY / HITCHFIELD, ELIZABETH - Een inleiding tot het werk van Piaget.
51393: BREASHEARS, DAVID AND SALKELD, AUDREY - Last Climb. The legendary Everest Expeditions of George Mallory. Foto's.
71640: BRECHT, BERTOLT / DORST, TANKRED - Die Kleinburgerhochzeit - Die Kurve.
71673: BRECHT, BERTOLT - Herr Puntila und sein Knecht Matti.
79977: BRECHT, BERTOLT - Leben des Galilei.
79981: BRECHT, BERTOLT - Der kaukasische Kreidereis.
85030: BRECHT, BERTOLD - Drei Groschen Roman.
56977: BRECHT, BERTOLT - Der Kaukasische Kreidekreis. Foto's.
93872: BRECHT, BERTOLT - Driestuiversproces. Een sociologies experiment.
6185: BRECHT BERTOLT - Der Kaukasische Kreidereis.
28772: BRECHT, BERTOLT - Drei Groschen Roman.
49422: BRECHT, BERTOLT - Pauken und Trompeten. Ein Stück.
31909: BRECHT BERTOLT - Gedichte und lieder aus stucken
31915: BRECHT BERTOLT - Uber politik auf dem theater
19857: BREDEMEIJER / TOSSERAM - Kern-Geografie. 1 Europa, voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs.
38983: BREDEMEIJER, KRUIJT, TOSSERAM - Kern geografie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, deel 4 B, Nederlandse gemenebest I, Indoneschie, Suriname en Curacao, sociaal-geografisch beschouwd
101.603: BREDEMEIJER, M.R. / E.A. - Werken in het verbond. Handleiding ten dienste van leid(st)ers en ouderbesturen.
73368: BREDENHOF, W.H. - The Gospel under the Southern Cross.
29921: BREDERO, G.A. / KEERSMAEKERS, PROF.DR. A. (SAMENSTELLER) - G.A. Bredero Toneelspelen
85661: BREDERO, A.H. - Etudes sur la ""vita prima"" De Saint Bernard.
21276: BREDERO, G.A. / RIJNBACH (TEKSTVERZORGING). - Groot lied-boek van G.A. Bredero naar de oorspronkelijke uitgave van 1622. Tekstverzorging en inleiding van Dr. A.A. Rijnbach.
11797: BREDERO, G.A. / DAAN DR. JO - G.A. Bredoroods Meulenaer. Gemaekt in t'Iaer 1613. De Meulenaer, bewerkt en ingeleid door dr. Jo Daan.
14748: BREDERODE, J. KAREL - Wat een zwerver droomde en zag.
71357: BREDERODE, G.A. / RIJNBACH, DR. A.A. (TEKSTVERZORGING). - Groot Lied-Boek van G.A. Brederode. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
46665: BREDIUS, HENRIETTE - Wat weent gij? Joh. 20:15. Een overwinningswoord voor bedroefden op den Paaschmorgen. Vrij naar het Fransch van Frank Thomas.
22732: BREDSCHNEIDER, FRED. - Robert Stolz in Holland. Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest van zijn geboorte. 25 aug. 1880 - 25 aug. 1980.
15444: BREE, J. LA - Voor en na tafel.
26687: BREE, GIJS VAN / E.A. - Grote monumenten in Roermond - Het Stadhuis.
101.617: BREE, C. VAN - Variatie en verandering in het Vlaardings.
79638: BREE, HAN VAN / E.A. - Het aanzien van 1991. twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
70604: BREE, LETTY VAN / LEEUWEN, NANS VAN - De Proef.
23216: BREE / CROMBACH / E.A. - Grote monumenten in Roermond - De Kathedraal.
46876: BREE, C. VAN, DAAN, JO, FEITSMA, A. E.A. (RED.) BIJLAGE - Taal en Tongval. Tijdschrift voor dialectologie. 46ste jaargang. Afl. 2. Geïll.
56416: BREE, HAN VAN - Het aanzien van Claus. 1926 - 2002. Foto's.
80755: BREEBAART, DR. A.B. / DESPRETZ-VAN DE CASTEELE, S. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 78ste jaargang. Aflevering 3. Met o.a.: Tyran en monarch in de Griekse wereld van de 4e eeuw voor Christus. - Het protectionisme in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de tweede helft der 17e eeuw.
80808: BREEBAART, A.B. / DITTRICH, Z.R. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 91ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: Het Hellenisme van de vierde eeuw en het nieuwe Rome. - J. Krizanic als hervormer van de Russische autocratie.
29562: BREEDEN, STANLEY EN KAY - Ons leven met buurman Kangoeroe.
7475: BREEDVELD - Hexspoor.
33530: BREEDVELD WALTER - Het stille eiland, roman
28280: BREEDVELD / GOSLINGA - Breedveld & Goslinga. Commentator in verkiezingstijd.
96816: BREEJEN, VERKAIK EN SCHINKEL-KEIZER (ILLUSTRATIES) / I.D. PRODUCTIES (TEKSTBEWERKING) - Onze Vriendjes de Dieren.
11604: BREEN-ENGELEN, R.A. - Het meisje Zus. De jonge mevrouw Zo en Zo.
11603: BREEN-ENGELEN, R.A. - Het meisje Zus. De jonge mevrouw Zo en Zo.
97750: BREESE, GERALD - Urbanization in Newly Developing Countries.
98772: BREGENDAHL, MARIE - Holger en zijn vrouw.
26002: BREGGERSMA, STIJN - Afscheid van een dagboek.
49158: BREGMAN, C EN SCHIPPER, DRS. J. - Moderne literatuur gewikt en gewogen. Een kritische analyse. Ill. (Kompas serie.)
55076: BREGSTEIN, PHILO EN BLOEMGARTEN, SALVADOR (SAMENSTELLING); BLOEMGARTEN-BARENDS, JOKA (TEKSTVERZORGING) - Herinnering aan Joods Amsterdam.
58609: BREGSTEIN, PHILO & BLOEMGARTEN, SALVADOR - Herinnering aan Joods Amsterdam.
26130: BREGSTEIN, PHILO - Om de tijd te doden.
93003: BREHM (BEWERKING DR. THEO JAHN) - Brehms dierenleven in kleuren.
57247: BREHM, WALTER - Skiën. Training, techniek, taktiek. Geïll. Vert. (Elmar Sport)
48180: BREHM, A.E. - Het leven van de dieren. Bewerkt door Dr. W. Koch. Met 318 platen. Eerste deel - Zoogdieren I.
97528: BREHM / JAHN, DR. THEO (BEWERKING) - Brehms Dierenleven in Kleuren. (Der farbige Brehm)
29796: BREHM, ALFRED EDMUND / MENZEL-TETTENBORN, DR. HELGA - Das neue Tierreich, nach Brehm. Mit über 400 Zeichnungen im Text und auf 32 Farbtafeln.
10783: BREHM DR. P. - Het praktische Herdershondenboek. Vraagbaak voor herdershondenliefhebbers.
101.848: BREIJ, BERT - Een kwestie van principe. Getuigenis voor stakers. De fascinerende strijd van de Industriebonden in 1973.
20620: BREILLAT, PIERRE - Une ville, pas comme les aurtes VERSAILLES.
72052: BREINHOLST, WILLY - Kijk eens, mama. Een boek voor aardige ouders.
102.065: BREINHOLST, WILLY - Dit zijn de Scandinaviers. Een humoristische karakteristiek van de Scandinavische landen en hun bewoners.
76337: BREKEL, A.J.P. / E.A. - Bibliografie van Groningen 1983.
77168: BREKEL, A.J.P. / E.A. - Bibliografie van Groningen 1983.
88681: BREKILIEN, YANN - Le Breton langue celtique.
95950: BREMAN, PAUL - Spirituals. Noordamerikaanse geestelijke volksliederen. Muziek en tekst, met inleiding, vertaling en toelichting.
54457: BREMAN-SCHOUTEN, MEVR. C.E.; DUPUIS, ARTS, P.J.F. E.A. - Conceptieregeling. Nederlands gesprek centrum. Publicatie No. 8. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
75408: BREMER, DRS. J.T. / HILLE, H. / BIJL, DS. S. / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 21e jaargang no. 4. Met o.a.: De kerk in het midden - Verenigingsperikelen in ""Vrije Gemeenten""1. - Oorlog en vrede. Laatste periode uit de ambtsbediening van Ds. Van Willemswaard 1914-1927.
77570: BREMER, RIA / BEEX, DR. L.A.V.M. - Borstkanker en Hormoontherapie.
83181: BREMER, RIA - Hoofdpijn. De meest gestelde vragen over hoofdpijnen helder en overzichtelijk beantwoord.
5711-5137: BREMER / LAANSMA / MEYER / GRAAF DE / MEIMA-HEIDA / DEMOED - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 25e jaargang no.1-maart 1991
2042-2271: BREMER F.C.A. - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
35483: BREMER F.C.A. - Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
70394: BREMER, RIA - Deskundigen over astma en andere longziekten. De meest gestelde vragen over astma en COPD helder en overzichtelijk beantwoord.
99657: BREMMER, H.P. / SCHENDEL, DR. A. VAN / E.A. - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad Jaargang 7, No. 9, 1 September 1946.
73305: BREMMER, R.H. (VOORWOORD) - Woord en Kerk. Schetsen. 1955.
73315: BREMMER, R.H. (VOORWOORD) - Terug naar het Woord. Schetsen. 1951.
38188: BREMMER, KOOL, BRINKMAN, REDACTIE - Een staatman ter navolging, Groen van Prinsterer, herdacht, 1876-1976
37599: BREMMER, DRS. C. / KUIPER, PROF. DR. D.TH. / POSTMA, MR. DR. A. - Pieter Sjoerds Gerbrandy. Herdenkingsbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Gerbrandy.
97336: BREMMER, R.H. / BOEFT, DS. F.A. DEN - Bondsgids 1954: De daden des Heeren gedenken. - Tien jaren Vrijmaking.
56117: BREMOND, HENRI - L' Inquiétude Religieuse. Premier série. Aubes et Lendemains de Conversion. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
55554: BREMOND, HENRI - Le Bienheureux Thomas More (1478-1535). Cinquième édition. ""Les Saints"". (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54766: BREMOND, HENRI - Introduction à la Philosophie de la Prière. (Etudes et documents pour servir a l' histoire du sentiment religieux.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
48085: BRENNER, E.C. EN EELAART, A.W.A. VAN DEN (RED) - Oranje-Nassau Post. Sluitingsnummer. Mijnzetel Oranje-Nassau I en Centr. Bovengrondse bedrijven v.d. O.-N. mijnen. Geïll.
53134: BRENNER, M.D., CHARLES - An Elementary Textbook of Psychoanalysis. Revised and Expanded Edition.
96097: BRESKVAR, BORIS - Tennis met Boris Becker.
96225: BRESLAUR, EMIL - Klavierschule. Opus 41. Band I, Heft 1, 2, 3, 4.
96224: BRESLAUR, EMIL - Klavierschule. Opus 41. Band I, Heft 3.
11477: BRESLOW RUBIN, LILLIAN - Hoe arbeidersgezinnen leven.
55989: BRESSER, PETER; GERVERS, JULES; HERMSEN, STEF EN TINNEVELT, JAN. - De Zwanenburg. Van burcht tot buurt. Foto's en kaartjes.
58130: BRETAUDEAU, J; RIBBENS, L. EN NAGELS, LUCIENNE - Bomen. Tekeningen, foto's. Ned. bewerkt.
58750: BRÈTE, JEAN DE LA - Mon Oncle et mon Curé. Sixième édition revue par J.C.A. Havinga. Edition abrégée et annotée par L.M.J. Hoog. (Lectures classiques. No. 29.) Afb.
50713: BRÊTE, JEAN DE LA / SEIFFERT, WILHELMINA - Reine de Conprat (Mon oncle et mon curé) Serie Pronkjuweeltjes. Geïll.
49613: BRÊTE, JEAN DE LA - Mijn oom en mijn pastoor. Vert.
99218: BRETECHER, CLAIRE - Die verdoemde Band en andere morele vertellingen.
12047: BRETON, GUY - Liefdesschandalen uit de Franse Historie, tijdens de regering van Lodewyk 15 en Lodewyk 16.
105685: BRETT, MICHAEL - Op een oortje na gekilld. Zwarte beertjes 1394.
58116: BRETT, MOLLY - De ondeugende streken van Basje. A.V.I. 6 / Niveau 40-50. Ill.
58117: BRETT, MOLLY - Twee in een tent. A.V.I.: 4 / Niveau: 30-40. Ill.
58111: BRETT, MOLLY - Buffie de beer. A.V.I.: 4. Niveau 30-4-. Ill.
44468: BRETT MICHAEL - Mes goed al goed, zwarte beertjes nr 1517
105686: BRETT, MICHAEL - Een man een man, een moord een moord. Zwarte beertjes 1376.
58114: BRETT, MOLLY - Beertjes te koop. A.V.I. 7 / Niveau 40-50. Ill.
58115: BRETT, MOLLY - Het slordige egeltje. A.V.I. 6 / Niveau 40-50. Ill.
105688: BRETT, MICHAEL - Honger maakt blauwe bonen zoet. Zwarte beertjes 1660.
105689: BRETT, MICHAEL - Liever dood dan bloot. Zwarte beertjes 1659.
58108: BRETT, MOLLY - Haasje Haast. A.V.I. 4. Niveau: 30-40. Ill.
58109: BRETT, MOLLY - Mik in de dierenwinkel. Ill.
105683: BRETT, MICHAEL - Mes goed al goed. Zwarte beertjes 1517.
105684: BRETT, MICHAEL - Kill jij of kill ik? Zwarte beertjes 1377.
105687: BRETT, MICHAEL - Al is de killer nog zo snel. Zwarte beertjes 1516.
52163: BRETTENTHALER, JOSEF - Salzburgs Syn Chronik. Eine gleichlaufende Darstellung historischer Ereignisse und Daten der Stadt und des Landes Salzburg in Beziehung gesetzt zur Geschichte Oesterreichs, des deutschen Raumes und der Welt. Geïll.
46242: BREUGEL, C. VAN - Word (1) Babbage katernen. Geïll.
99238: BREUGEL / SEIDEL / L.R. - Pieter Breugel. Afbeeldingen en tekst.
46243: BREUGEL, C. VAN; BEZEMER, J; KATS, K. - Word (2) Babbage katernen. Geïll.
98845: BREUGEL, C. VAN / KATS, K. - Babbage 5 Plus vor Windows. Werkboek.
92369: BREUGELMANS, R. (EINDREDACTIE) - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk. Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Universoteitsbibliotheek te Leiden.
94972: BREUKER, PH.H. / ZONDERGELD, G.R. / E.A. - It beaken. Jiergong 43, 1981, nr2. Met o.a.: Friesch jierboeckjen (1828-1835). - It Fryske Folk en Frysk Folksbled.
42101: BREUKERS E.M.J DR - Levensvormen, de karakterleer van Ludwig Klages
4109-2041: BREUKINK / HUSTINX / VAN DER MEER - Catalogus Personen Auto Rai Amsterdam. 7 t/m 17 februari 1985.
91632: BREUNESE, DRS. HANS / JONKER, DRS. EVERT - Handleiding bij ""De gaarde een woestijn?"". Een verkenning van de milieucrisis en de verantwoordelijkheid van de kerk, ten behoeve van het gesprek in de gemeenten.
27545: BREUNESE, HANS / CASTRO, EMILIO / OPOCENSKA, JANA / E.A. - Kom Heilige Geest, vernieuw de hele schepping. Zes bijbelstudies over het thema van de Zevende Assemblée van de Wereldraad van Kerken.
2153-1385: BREUNG PROF. - Geneeskunde. Indrukken van een toerist.
179-1632: BREURE-SCHEFFER J.M. - Alles over doe het zelf. Creatieve Woninginrichting.
25456: BREURE-SCHEFFER, J.M. (RED.) - Creatieve Woninginrichting. Alles over doe-het-zelf.
26941: BREURE-SCHEFFER, J.M. (RED.) - Keuken, Badkamer en Sanitair. Alles over doe-het-zelf.
34495: BREYTENBACH BRENTEN - De andere kant van de vrijheid, essays en werkboek
42020: BREYTSPRAAK LINDA M - The development of self in later life
44300: BRIAN D'AMATO - Modelleren met menselijk vlees
45715: BRIAR WHITEHEAD - Als je vandaag zijn stem hoort
80547: BRIAULT, E.W.H. / HUBBARD, J.H. - An introduction to Advanced Geography.
59016: BRICKELL, CHRISTOPHER - Snoeien. Hagen, fruitbomen, kleinfruit etc. Geïll. Vert. (Groenboekerij stap-voor-stap gids).
89490: BRICKHILL, P. / STEINBECK, J. / ARKELL, R. / ARLEY, C. - 4 beroemde boeken, Het beste boek: - Bommen op de Roerdam. - Ten Oosten van Eden. - De klokken van Merriford. - De vrouw in het spel.
104121: BRICKHILL, PAUL - Reach for the sky. The story of Douglas Bader.
26355: BRICO, REX - Af en toe een oase. Gesprekken met profeten, prelaten en andere wegbereiders, 1972-1987.
71265: BRIDGES, ROY - De vaten van Tyrus.
55217: BRIDGES, T.C. - Martijn Crusoë. Geïll. Vert. In de Vacantie. Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie A. - Jongensboeken. Leeftijd 12 - 16 jaar.
93155: BRIDOUX, A. - Le souvenir.
53627: BRIEDÉ, DR. ALFREDA - Eet goed en wordt slank. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
101.764: BRIELLE JR., DR. H.H. / DAFRIEL, P. - Vondel ontmasker? AO-554.
6435: BRIELLE DR. H.H. VAN / DAFRIEL P. - Vondel, ontmaskerd?, AO-boekje 554.
6436: BRIELLE DR. H.H. VAN / DAFRIEL P. - Vondel, ontmaskerd?, AO-boekje 554.
18917: O'BRIEN, TIM - In het atoomtijdperk.
73797: O'BRIEN, JACK / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - Flits van de zwarte rivier. Junior jongensboekenserie no. 63.
79290: O'BRIEN, EDNA - Am Fluss.
80937: O'BRIEN, KATE - English Diaries and Journals. Britain in pictures. With 8 plates in colour and 19 illustrations in bclack and white.
99859: O'BRIEN, EDNA - Een Heidens Oord, jaren van onschuld.
48189: O'BRIEN, ROBERT (EN DE RED. VAN TIME-LIFE UITGAVEN). - Machines. Kleine Wetenschapserie. Geïll. Vert.
35560: O'BRIEN E - Meisje met groene ogen, prisma no 2047
81649: BRIET, DS.H.C. / TROELSTRA, DR. A. - Het Boek der Richteren. Debora - Gideon - Jefta - Simson - Geen Koning.
36897: BRIGANTI GIULIANO - Glanzvolles Europa, beruhmte veduten und reiseberichte des 18. Jahrhunderts
28568: BRIGGS, ARGY E.M. - Als een wortel uit dorre aarde.
41173: BRIGGS JULIA - a woman of passion, the life of e. Nesbit 1854-1924
71252: BRIGGS, ARGYE M. - Het derde kind.
45835: BRIGITTE PETER - Der schlafende Bumerang. Foto's.
51895: BRIL, MARTIN - Stadsogen. Nieuwe Amsterdamse miniaturen.
39056: BRILJANT, RICHARD - Roman art from the Republic Constantine
8870: BRILL YVONNE - Bianca wint een paard.
7762: BRILL YVONNE - Bianca neemt een hindernis.
103973: BRILL, YVONNE - Bianca naar manege. Het Zilveren Paard.
38895: BRILL, W.G - De geschiedenis der volken in schetsen, inleiding der geschiedenis van het Israelitische volk
72520: BRILL, YVONNE / BEHRENS, HERRY (ILLUSTRATIES). - Bianca naar de duinruiters.
72530: BRILL, YVONNE / BEHRENS, HERRY (ILLUSTRATIES). - Mieke en Meta treden op.
82117: BRILL, E.J. - Fonds-Catalogus van de N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill. Niet-Oostersche uitgaven.
53038: BRILL, WILLY - Jiddisje recepten voor een goed leven. Recepten: Onno van Dijk. Geïll.
54746: BRILLANT, MAURICE - Le plus bel Amour. La vie intérieure pour notre temps. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
49783: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De bekering als evangelisatie-probleem.
90406: BRILLENBURG WURTH, PROF.DR. G - Schuld en straf. In het licht van de Bijbelse verkondiging.
91628: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De Antithese in dezen tijd.
42247: BRIM G ORVILLE, KAGAN JEROME - Constancy and change in human development
9380: BRIMHALL'S JOHN - Exercises in Rhytm.
80558: BRINCKMANN, A.E. - Italianen, Franschen, Duitsers.
14744: O'BRINE, MANNING - Dodelijke afrekening. Geheim agent Mills.
96486: BRINK, DR. E.A.B.J. TEN - De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij 1854-1884. Een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Nederland.
88698: BRINK, H.W. VAN DEN - Veluwe. Speeltuin van Europa?
38863: BRINK, SCHIMMEL, BERG, PAPENDRECHT, KRAEMMERER, REDACTIE - Neerland's pen en stift, verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken, geillustreerd door Nederlandsche kunstenaars
97128: BRINK, G. VAN DEN (DIREKTIE MAKELAAR) - Catalogus veilinggebouw De Zwaan Amsterdam, 30 en 31 oktober 1978. Catalogus van 4700 etsen hhofdzakelijk exlibris afkomstig uit nalatenschap van wijlen de heer H.M. Hirsch en collectie art-deco en art-nouveau gebrandschilderde ramen, eikeouten deuren en marmeren schoorstenen.
78733: BRINK, J.D. VAN - Het Postzegelboek. Een handboek voor den postzegelverzamelaar.
78745: TEN BRINK - Ten Brink's nieuwe zakatlasje van Nederland voor sport en op reis. Met een uitvouwbare kaart per provincie.
42695: BRINK P, BENSCHOP S - sieraden, werkboek voor vervaardigen van sieraden
48733: BRINK, J.E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
80113: BRINK, J.E. VAN DEN - De tweede bergrede. Toelichting op Mattheus 24-25.
10622: BRINK JOS - De leukste thuis.
81984: BRINK, DR. L. - De Eredienst. Een liturgische catechese.
2096-1514: BRINK/HARRIS - de rassenstrijd in Amerika
16717: BRINK-POORT, MARTHA VAN - 100 jaar verpleegstersopleiding. Anna Reynvaan. AO-boekje 1764.
20574: BRINK, DRS. W.J. VAN DEN - Panda's, bijzondere gasten in Nederland. AO-boekje 2174.
52622: BRINK, DR. JAN TEN - Romans en novellen. 6 - 8. Eerste volledige uitgave. IV, V en VI. (De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen).
89065: BRINK, PROF.DR. JAN TEN / SCHIMMEL, H.J. / BERG, JOAN (RED.) - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift. Deel IV, Juli-December 1892. Verzameling van Nederlandsche letterkunkundige kunstwerken.
52176: BRINK, DIRK VAN DEN - Roep der ruimten. Geïll.
103.039: BRINK-POORT, MARTHA VAN - Margaret Mead. AO-boekje 1789.
42092: BRINK VAN DEN H.W - Veluwe speeltuin van nederland?
52079: BRINK, DR. JAN TEN; BULL, A.J. DE; CALCAR, MEVR. ELISE VAN E.O. - Fantasia. Nieuwe bundel Proza en Poëzie. Opgedragen aan Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden.
97485: BRINK, DS. W.C. V.D. / DONDORP, DS. A. - Bij het Keerpunt. 6 preken van 29 April 1945 tot 6 Mei 1945, waaronder Programma van den Dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding.
16701: BRINK-POORT, MARTHA VAN - Aletta Jacobs. AO-boekje 1754.
22295: BRINK, DS W. VAN DEN / E.A. - Appel en ""voorstel"".
41184: BRINK ALIJD - Kwestie van tijd, Gerontologische gedichten
46591: BRINK, J.E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes.
70378: BRINK, W.T.J. VAN DEN - 120 vragen over CARA. Astma, Chronische bronchitis, Emfyseem.
20924: BRINK, TIJS VAN DEN - Byzantijnse kunst. AO-boekje 2217.
58147: BRINK, J.E. VAN DEN (TOELICHTENDE VERKLARING VAN) - De brieven van Petrus.
16718: BRINK-POORT, MARTHA VAN - 100 jaar verpleegstersopleiding. Anna Reynvaan. AO-boekje 1764.
57072: BRINK, RIET VAN DEN - Balkie in de wijde wereld. Geïll.
97998: BRINK, JOS - Mijn hart een woordkuil. Stukjes van de kerk.
15730: BRINK / JOAO TORRES / E.A. - Taalgids Portugees. Prisma taalgids.
16760: BRINK-POORT, MARTHA VAN - Margaret Mead. AO-boekje 1789.
87617: BRINKE, DR. J.S. TEN / VISSCHER, DR. H.S. (SAMENSTELLERS) - Expressie en proza. Korte verhalen, romanfragmenten en prozagedichten uit de moderne literatuur om te lezen en voor te dragen.
87593: BRINKER POST, MARY - Annie Jordan: A novel of seattle.
8690: BRINKGREVE-WICHERINK TINE / WIEGMAN JAN - Lies en Loek op de H.B.S.
15076: BRINKGREVE, DIEN - Stien en haar buurtjes.
99517: BRINKGREVE, DRS. FRANCINE - Weerzien met Indie. 33: Geboorte, huwelijk en dood.
96203: BRINKGREVE, GEURT / HENSELMANS, JAN / E.A. - Heemschut. Jaargang 46. Met o.a.: De Zaanse Schans. - Ravensdoncken het Eindhovense stadscentrum.
99506: BRINKGREVE, DRS. FRANCINE - Weerzien met Indie. 22: Beeldende kunst.
54532: BRINKHOF, J.J. - Een studie over het Peculium in het klassieke Romeinse recht. Proefschrift. KU te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
85544: BRINKHOFF, DR. J.M.G.M. / DANIELS, M.P.M. / POST, DR. R.R. / E.A. - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang I, II en III. Met o.a.: Van Kalverbos tot Kelfkensbos.- Het Kanishuis. - Het Karolingische paleis op het Valkhof.
85550: BRINKHOFF, J.M.G.M. / LEMMENS, DRS. G.TH. / E.A. - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang XXI, no. 4. Met o.a.: Bij de opening van het nieuwe Nijmeegse museum. - Geschiedenis van de Commanderie.
44673: G. BRINKHUIS - Jaarboek Oud-Utrecht overdruk, kroniek van Utrecht over 1944
38410: BRINKHUIZEN, CEES, LAARHOVEN VAN JAN, EN ANDERE - Mensen over God
94780: BRINKMAN, J. / HOEKSTRA / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 3. Met o.a.: Stinseplanten op kasteel Zuylen. - Schaakstuk.
76807: BRINKMAN-SALENTIJN, JANNEKE (SAMENSTELLING EN ILLUSTRATIES). - Bloemen voor Oma. De mooiste gedichten voor grootmoeders.
34451: BRINKMAN M, TIMMERMAN B - Van Christelijke Lyceum tot Carolus Clusius College
81811: BRINKS, HERRO - Eifel. Kosmos reisgids.
89793: BRINKSMA, B. / E.A. - Jaarverslag 1973 Fries Scheepvaartmuseum en Oudheidkamer.
90772: BRINSMEAD, ROBERT D. - Dit is echt leven.
29745: BRINTON, CRANE - Geschiedenis van de moraal. Deel 2. Prisma pocket 747.
58190: BRINTON, CRANE - Geschiedenis van de moraal. I. (Prisma-boeken). Vert.
2126-929: BRINTON/CHRISTOPHER/WOLFF, WERELDGESCHIEDENIS - Erfenis der Eeuwen. Geschiedenis en beschaving van het Westen.
42291: BRION MARCEL - Dumont dokumente, kultur und geschichte, geschichte der abstrakten kunst
30739: BRIOT CHARLES - Cours de Cosmografie
B41643: BRISCOE, SUSAN - 300 Quilttips & Technieken. Onmisbaar handboek met tips voor verschillende quiltmethoden.
10391: BRISKIN JAQUELINE - Honora.
10385: BRISKIN JAQUELINE - Honora.
10386: BRISKIN JAQUELINE - Honora.
10104: BRISKIN JAQUELINE - Honora.
2753-296: BRISSAC - Claire Marie de Nassau Princesse de Ligne
22458: BRISTOW, GWEN - Als de katoen rijpt…
78949: BRISTOW, GWEN - Morgen is voor eeuwig.
16314: BRITSEMMER / NOY / FRANSSEN-SEEBREGTS - Licht en Gezond. Bijzondere recepten uit de internationale keuken.
16317: BRITSEMMER / NOY / FRANSSEN-SEEBREGTS - Gerafineerde Groentegerechten. Bijzondere recepten uit de internationale keuken.
80576: BRITTON, KARL - John Stuart Mill.
57000: BRIVATI, BRIAN - Lord Goodman. Foto.
71062: BRJANTSJEW, GEORGI - Het Wespennest.
99613: BROBERG, KJELL / JONGENEEL, W. / TEMMINGH, ALEX (VERTALING) - Auto's uit de jaren '50. 200 merken uit de hele wereld!
57147: BROCHER, TOBIAS - Groepsdynamica in het vormingswerk. Vormingswerk. Theorie & praktijk
56634: BROCK, JAN - Missionarissen en hun opvolgers. Ontmoetingen in Indonesië. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56300: BROCK, JAN - Tekenen van hoop. Missionarissen in Angola en Moçambique. Mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
42838: BROCKDORFF VAN THORA - Portioenkoela, merkwaardige belevenissen met mensen en dieren
42170: BROCKLEHURST J.C - Textbook of geriatric medicine and gerontology
57156: BROCKMAN, JOHN (SAMENSTELLING) - Ik geloof dat …, maar heb geen bewijs. De belangrijkste denkers over wat zij zeker menen te weten.
38209: BROCKMEYER, NORBERT - Sociaal-economische geschiedenis van de oudheid
71216: BROCKMEYER, NORBERT - Sociaal-economische geschiedenis van de oudheid.
73048: BROCX, IR. W.L. - Beknopte coordinatenleer.
41569: BROD MAX - Verzweiflung und erlosung im werk Franz Kafkas
42447: BRODSKY JOSEPH - Gedichte, nobelpreis für literatur 1987
25083: BRODY, ILES - De Windsors. Einde ener illusie.
22451: BROECK, WALTER VAN DEN - Brief aan Boudewijn.
56672: BROECKAERT O.F.M., P. DR. NORBERTUS - Mgr. Trudo Jans. Een Limburgsch Martelaar. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56903: BROEDER, DIRK L. - Toerist in Wales. Foto's.
101.741: BROEDER, E. DEN / JONKERS, A. / SENGERS, G. - Mensenwerk of gekkenwerk? Documentatie over mensen en meningen binnen de psychiatrie.
56678: BROEDERS, T.W. - Geert Groote en zijn invloed op het onderwijs. No. 61. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
22282: BROEK, C. V.D. - Tusschen pool en evenaar. Aardrijkskundige schetsen voor het voortgezet onderwijs. Deel 1: Europa.
6508: BROEK DR. P. VAN DEN - Stotteren. AO-boekje 609.
75990: BROEK, JAN VAN DEN / WOLTJER, PIET (TEKSTEN) - Een Raad voor de Stad. Een bundel teksten en opstellen voor de tentoonstelling: Een Raad voor de Stad, Stadhuis Groningen 29 april - 30 mei 1986.
75997: BROEK, DRS. J.F.J. VAN DEN / E.A. - Bibliografie van Groningen 1986.
77020: BROEK, DRS. J.F.J. VAN DEN / E.A. - Bibliografie van Groningen 1987.
88879: BROEK, DR. C.J.H. VAN DEN - Levensstof. AO-boekje 720.
6660: BROEK DR. C.J.H. VAN DEN - Levensstof. AO-boekje 720.
6661: BROEK DR. C.J.H. VAN DEN - Levensstof. AO-boekje 720.
50505: BROEK, DR. A.J.P. VAN DEN - Oudste geschiedenis van den mensch. Afb.
49980: BROEK, M. VAN DEN EN SCHENK, P.J. - Ziekten en beschadigingen der tuinbouwgewassen. Ten dienste van tuinbouwscholen en -cursussen en de practijk. Ib. Dierlijke en plantaardige parasieten in boomkweekerijen, bloemisterijen en tuinen. Afb.
54789: BROEK, J.G. LE SAGE TEN - Cronologische volgorde der Roomsche Paussen van den H. Petrus tot op Pius VIII. (Den derden Hoogduitschen druk gevolgd.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
99495: BROEK, DRS. SANDRA VAN DEN - Weerzien met Indie. 4: Stille krachten.
44634: BROEK, EDELMAN, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, LXV, no 3, mei 1948 met o.a. de Semeroe-eruptie van 1941, de zonnevlekkenperiode en de 3 jarige periode in de luchtdruk te Batavia en De Bilt, het havenverkeer Rotterdam, Antwerpen en Hamburg, de zoutindustrie van Indonesie, ontdekking van delfstoffen om Frans Indo China, nieuwe goudaders in Congo.
16556: BROEK, JOOP VAN DEN - Passagiers voor Casablanca.
6686: BROEK DR. P. VAN DEN - Baby's ruimtevaart. AO-boekje 741.
35316: BROEK VAN DEN, BOEKE J, BARGE J - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch deel 2, Myologie, Angiologie
35368: BROEK VAN DEN, BOEKE J, BARGE J - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch deel 4, zenuwstelsel
35369: BROEK VAN DEN, BOEKE J, BARGE J - Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch deel 5 zintuigen
52265: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Sluier van de nacht.
19984: BROEKE-BRUINS INE TEN - Het hart van een maanroos.
19981: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Als de echo in het dal.
19975: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Een duif in de rotskloof.
19958: BROEKE-BRUINS, INE TEN - De vlucht van de vuurvogel.
72230: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Drijven op de wind, Trilogie: Als de echo in het dal - De vlucht van de vuurvogel - Een duif in de rotskloof.
72368: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Een zilveren zoom.
20417: BROEKE, J.W. TEN - Kraaien Mieke.
10137: BROEKE-BRUINS INE TEN - Herfstdroom.
10223: BROEKE-BRUINS INE TEN - Als de echo in het dal.
92959: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Bloem van belofte.
10112: BROEKE-BRUINS INE TEN - Het hart van een maanroos.
10100: BROEKE-BRUINS INE TEN - Wimpers van de Dageraad.
17340: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Sluier van de nacht.
27877: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Een vlinder in de schemering.
28196: BROEKE-BRUINS, INE TEN - Een vlinder in de schemering.
2514-723: BROEKHUIJZEN/DEURSEN VAN/MUIDERMAN - Van de Noordkaap tot de Bosporus.
49674: BROEKHUIS, DR.J - Daniël. Bijbelstudies.
86121: BROEKHUIZEN, J.T.M. / ALPHEN, J.M. VAN / E.A. - Tabula Batavorum. Mededelingenblad van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Jaargang 11, Nr. 2. Met o.a.: Derunderpest in 1866 en 1867. - David van Bourgondie en de Grift. - De oorlog in Midden Nederland 1939-1945.
50851: BROEKHUIZEN, HERMAN. - Kleuterdeuntjes. Liedjes uit het radioprogramma ''Kleutertje Luister''. Geïll.
35702: BROEKHUIZEN H - Femoral fractures, indications and biomechanics of external fixation, proefschrift
22144: BROEKHUYSEN / DEURSEN / MUIDERMAN - Met open oogen de wereld door.
17891: BROEKHUYSEN, M. / RIJNJA, G. - Vrijwilligerswerk. AO-boekje 1800.
25882: BROEKHUYSEN, MARELI / RIJNJA, GUIDO - Vrijwilligerswerk. AO-boekje 1800.
30592: BROEKMAN R.W - Van stenen tafelen tot computer
54639: BROEKMAN PR., I.C.M. - Klare waarheid. Enige hoofdzaken van onze katholieke geloofsleer.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
7438: BROEKMEIJER DR. M.W.J.M. - Ontwikkelingshulp. Met vallen en opstaan. AO-boekje 1169.
11052: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Zuid-Oost-Azie. AO-boekje 1572.
11051: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Zuid-Oost-Azie. AO-boekje 1572.
97115: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Zuid-Oost-Azie. AO-boekje 1572.
79565: BROEKMEYER, M.W.J.M. - Hollanders in de lucht. Grepen uit de Nederlandse luchtvaart.
102.924: BROEKMEYER, DR. M.J. - Joegoslavie. AO-boekje 1413.
51092: BROEKS, DRS. E.A. - Nederlands - Chinees. Pocket Woordenboek
58905: BROER, A.L. - Italië. Spiegel van schoonheid. Geïll.
8208: BROERE MARC / DRIFT ROY VAN DER - Afrika Voetbalt!
39272: BROERE, MARC - Heimwee naar de horizon, Romantiek en tragiek van het zeemansbestaan
79964: BROERE, P. - Om Lutske it kantine famke.
70679: BROERE, PIET - Dorp aan de zee, een Groninger roman 1e deel.
37460: BROERE PIET - Dorp aan de zee, een Groninger roman 1e deel
55525: BROERE, PIET - Mijn gedichten.
31142: BROERE MARC, DRIFT VAN DER ROY - Afrika voetbal
95579: BROERS, H.J. - Utrecht. Historische wandelingen.
10195: BROERSEN JAC. - De drie Dekkers. Witte raven S 214.
75291: BROERSMA, DS. A. / KEULEN, DS. D. VAN / E.A. - Dag in Dag uit 1991. Bijbels dagboek.
97187: BROERSMA, DR. R. / BUSKEN HUET, G. - Brieven over het Leycestersche tijdvak uit de papieren van Jean Hotman.
55175: BROGLIE, EMMANUEL DE - St. Vincent de Paul. (1576-1660) ""Les Saints"". (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89125: BROGLIE, LOUIS DE - La mecanique ondulatoire du photon. Une nouvelle theorie de La Lumiere. Tome premier: La lumiere dans le vide. Tome second: Les interactions les photons et la materie.
53427: BROISE, RENÉ-MARIE DE LA - La Sainte Vierge. ''Les Saints'' (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
82908: BROK-TEN BROEK, J. - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in de jaren 1954-1956.
55975: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar-bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren a/d K.U. te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
88269: BROKERHOF-VAN DER WAA, GREET / AMSTEL, GERARD VAN / E.A. - Bundel - De Lichtstad. 25 (bijbel-)verhalen, liedjes en gedichten bij de adventskalender.
99111: BROKKEN, H.M. / HIJMA, B. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 90, Nr. 3. Met o.a.: De archieven van de Staten van Holland. - De acquisitie van agrarische archieven.
56764: BROKS, PAUL - Het land van de stilte. Neurologische vertellingen. Vert.
73034: BROLSMA, U - Stereometrie, voor kweekscholen van scheepswerktuigen en andere technische scholen
81186: BROLSMA, R. - Folk fan Fryslan.
84925: BROLSMA, J.U. / PROP, J. / E.A. - Natuur en techniek, Jaargang 52, no. 4. Met o.a.: Verkeersveiligheid in een haven. - Longtransplantatie.
51978: BROLSMA, R. - Menschen tusschen de wouden.
35315: BROLSMA U - Stereometrie, voor kweekscholen van scheepswerktuigen en andere technische scholen
85355: BROM GERARD - Geschiedschrijvers van onze Letterkunde.
85475: BROM, GERARD / JOHANNES KARDINAAL DE JONG (VOORWOORD) - Alfons Ariens.
55600: BROM, PROF. DR. G.; WEVE O.P., PROF. MAG. DR.; DIEPENBROCK PR., MR. A. - "(Resp.: De eer van God; De Godsonteering; Terugkeer naar God. Redevoeringen gehouden op den 7en Nederl. Katholiekendag. (17 - 18 mei 1937). (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54792: BROM, GERARD - Wereld-apostolaat. (Geet-Grote-Genootschap.) Nr. 3.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
21624: BROME, VINCENT - Wanhoop en ellende.
81065: BROMFIELD, LOUIS - Atlantische Nacht.
57601: BROMFIELD, LOUIS - Animals And Other People. Drawings.
23152: BROMFIELD - Omnibus. - Ellen - Lily - Olivia.
42184: BROMLEY D.B - Behavioural gerontology, central issues in the psychology of ageing
36666: BROMLEY, BRITTEN - Jeugd en sexualiteit, een studie over 1300 studenten
41824: BROMLEY D.B - De psychologie van ouder worden
41823: BROMLEY D.B - De psychologie van ouder worden
41821: BROMLEY D.B - The psychology of human ageing
41466: BROMLEY D.B - Gerontology, social and behavioural perspectives
53893: BROMLEY, DOROTHY EN BRITTEN, FLORENCE HAXTON. - Jeugd en sexualiteit. Een studie over 1300 studenten. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
29295: BRON, G. (RED.) - Nederlanders in bezet gebied. Een herinneringsboek aan bezettingstijd en bevrijding.
104127: BRONDER, DIETRICH - Bevor Hitler Kam. Eine historische Studie.
16028: BRONGER. - De vallende dood. Detecive.
104510: BRONGERS, J.A. / WOLTERING, P.J. - De Prehistorie van Nederland. Economisch, technologie.
92410: BRONGERS, J.A. (RED.) - Voordrachten gehouden tijdens de Keramologische dag 21 april 1982 te Amersfoort. Nederlandse Archeologische Rapporten 1.
74037: BRONGERS, G.A. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 2. Met onder andere: Johan Dijkstra 1896-1978.
77400: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten.
87166: BRONGERS, G.A. - Pijpen en tabak.
57114: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten. Afb.
56387: BRONGERSMA, DR. L.D. - VENEMA, G.F. - Het witte hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte. Kaartjes. Foto's.
57316: BRONGERSMA, DR. E. - Portret van Portugal. Foto's.
52043: BRONGERSMA, DR. E. - Portret van Portugal. Foto's; kaart.
55656: BRONGERSMA, E. - De opbouw van een corporatieven staat. Staatkundige en maatschappelijke grondbeginselen der Portugeesche grondwet van 19 maart 1933. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtsgeleerdheid a/d R.K. Universiteit te Nijmegen. (Afgeschr
7533: BRONKHORST HANS - Frankrijks vijfde republiek. AO-boekje 1217.
18935: BRONKHORST, DR. A.J. - Illegalen van Oud-Israel. Het boek Richteren.
46595: BRONKHORST, DRS. J.C. - Bloed, zweet en vrede? (Een korte geschiedenis van het joodse volk en het Arabisch-Israëlisch conflict.)
76057: BRONKHORST, DAAN (SAMENSTELLER) - Liefde kon maar beter naamloos zijn. Honderdvijftig dichteressen voor Amnesty International.
52111: BRONKHORST, ELISE - Schakeltjes in en om ons huis. 1. Nieuwe serie leeslesjes. Geïll.
58964: BRONKHORST, PROF. DR. A.J. - De geschiedenis van Israël van Alexander de Grote tot Bar Kochba. BBB.
90395: BRONKHORST, PROF.DR. A.J. - Het Concilie en de Oecumene.
90396: BRONKHORST, PROF.DR. A.J. - Het Concilie en de Oecumene.
52727: BRONKHORST, DAAN E.A. (RED. EN VERT.) - Politieke moorden en 'verdwijningen' in de jaren negentig. Foto's.
10750: BRONKHORST DAAN - Vrijheid hoe maak je het? Amnestie International. Poeziebndel.
55318: BRONNE, CARLO - Beloeil et la Maison de Ligne. Afb.
43123: BRONSGEEST J.C.J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Johannes 5:4b, dit is de overwinning van de wereld, jrg 68 no 21
43181: BRONSGEEST, JOH DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Ezechiël 47:9-12, de levensstroom, jrg 67 no 17
88526: BRONSTEIN, I.N. / SEMENDJAJEW, K.A. - Taschenbuch der Mathematik. Fur Ingenieure und Studenten der Technischen Hochschule.
71021: BRONSVELD, CATHARINA - Dat vergeet ik nooit.
51994: BRONSVELD, CATHARINA EN BLOCXMAN, JAN - Bij den Kerstboom. Drie Kerstvertellingen.
53138: BRONSWIJK, H.A. E.A. - Integratie als uitdaging. Groen van Prinsterer-reeks 80.
94010: BRONSWIJK, A.C. - Op zoek naar verloren diepte.
26036: BRONSWIJK, DRS. ALFRED C. / JONG, DRS. KLAAS DE - Verkenningen. Een godsdienstpedagogisch denk- en werkboek voor kerk en school.
72169: BRONTE, CHARLOTTE - Jane Eyre.
72033: BRONTE, EMILY - Wilde Hoogten.
77619: BRONTE, CHARLOTTE - Vilette. Meisjeskostschool in Brussel.
71514: BRONTE, CHARLOTTE - Jane Eyre.
98612: BRONTE, EMILY - Het huis der stormen. (Wuthering Heights)
6004: BRONTE EMILY - Wilde Hoogten.
27745: BROOD, PAUL / STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS) - Waterboek. ""En ze willen nog meer water hebben"".
88975: BROOD, PAUL - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822
99137: BROOD, PAUL / BOVEN, M.W. VAN / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 97, Nr. 1. Met o.a.: Honderd jaar Nederlands Archievenblad. - De rechtbanken van koophandel, 1811-1838.
99105: BROOD, P. / THOMASSEN, THEO / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 89, Nr. 1. Met o.a.: Het van-congres. - De resoluties van de Staten-Generaal tabellarisch geiventariseerd.
88730: BROOD, P. - Inventaris van de doop-, trouw-, overlijdens- en begraafregisters van voor 1811 in de provincie Drenthe, tevens bevattende Registers van aanneming van geslachtsnamen in origineel en in kopie. Rijksarchief Drenthe.
36661: BROOKE, CHRISTOPHER - De middeleeuwse samenleving
80314: BROOKMAN, F.H. / JANSSEN PERIO, E.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 10, No. 4. Met o.a.: De geschiedenis van de natuurwetenschappen. - Kaufmanns gehumaniseerde Nietsche.
18543: BROOKNER, ANITA - Een vriendin uit Engeland.
18336: BROOKNER, ANITA - Een voorbeeldige liefde.
18454: BROOKNER, ANITA - Een vriendin uit Engeland.
18380: BROOKNER, ANITA - Een ongelukkige verbintenis.
91540: BROOKNER, ANITA - Family and friends.
16420: BROOKNER, ANITA - Familie en vrienden.
17399: BROOKNER, ANITA - Hotel du Lac.
58930: BROOKS, MITCHELL - Hollandse gids voor Parijs. Met bijzonderheden over Nice, de omstreken van Parijs en diverse streken in Frankrijk.
97932: BROOKS, MAGGIE - Loose Connections.
91758: BROOME, JOHN R. - The Reformers: Knox.
91760: BROOME, JOHN R. - The Reformers: Luther.
91759: BROOME, JOHN R. - The Reformers: Calvin and Zwingli.
49219: BROOME, DAVID EN MURPHY, GENEVIEVE - Barrage. 's-Werelds grootste springruiter zelf aan het woord. Foto's. (Vert.)
49234: BROOME, DAVID EN MURPHY, GENEVIEVE - Barrage. 's-Werelds grootste springruiter zelf aan het woord. Foto's. (Vert.)
51304: BROOS, WIM; HARTINGSVELDT, A.VAN; HEERDE, G. VAN E.A. - Hoor, de klokken luiden. Kerstvertelboek. Geïll.
34744: BROOS WIM, NIEL VAN G, HORDIJK R, E.A - Kijk op Nijmegen
49532: BROOS, W - Henk slaat zijn vleugels uit. (Haan's bibliotheek voor de jeugd)
51961: BROOS, WIM - Kijk op Nijmegen. Foto's.
21292: BROOS, BEN / BUVELOT / E.A. - Uit de schatkamer der Verzamelaar. Hollandse Zeventiende-eeuwse Schilderijen uit Nederlands Particulier Bezit.
20732: BROPHY, JOHN - In het duister van de nacht.
24265: BROPHY, JOHN - Vrouwen die het teken dragen.
104173: BROPHY, JOHN - Fysionomie.
98770: BROPHY, JOHN - Vrouwen die het teken dragen.
53865: BRORS S.J., FR. H. - Klipp und Klar. Apologetisches-Taschenlexikon für Jedermann. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
51319: BROUWER, ABE - De gouden swipe.
7366: BROUWER PROF. DR. J.H. - Gysbert Japicx. Fries dichter. AO-boekje 1126.
7365: BROUWER PROF. DR. J.H. - Gysbert Japicx. Fries dichter. AO-boekje 1126.
20337: BROUWER, ABE - De zandduivel.
102.284: BROUWER, J. / BOLMAN, J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 3, No. 3. Met o.a.: Bijdrage tot de kennis van het hoogterras in mariene facies in den ondergrond van 's-Gravenhage. - Het ontstaan van asterie en lichtstrepen.
38922: BROUWER, SCHOONHOVEN, RANDWIJCK, BIJEENGEBRACHT - Uit de nalatenschap van Dr. H, Kraemer
104373: BROUWER, DR. A.M. - De Bergrede.
75179: BROUWER, B.H. - Contact met de Bijbel. Oude Testament. Deeltje 1. Een serie werkschriften ten dienste van het Bijbelonderwijs.
90316: BROUWER, PROF.DR. A.M. - Levenszekerheid. Overdenkingen.
77342: BROUWER, JOTHEA / BRONTS, KOOS / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Deel 6: Aardappelen en stoomkracht.
77626: BROUWER, AB DE - Bezig zijn met sieraden. Prisma pocket 1587.
79004: BROUWER, G.J. / CAMPERT, REMCO / E.A. - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen Letter, Beeld en Band. Tentoonstelling. Amsterdam, 11 Juni - 11 September 1960.
91837: BROUWER, DR. A.M. - De Moderne Richting. Eene historisch-dogmatische studie.
93612: BROUWER, DR. A.M. - Paulus de Apostel I: de Brieven aan de Thessalonicensen.
77341: BROUWER, JOTHEA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Deel 5: De ""Toekomst"". De geschiedenis van de strokartonindustrie.
80622: BROUWER, DR. J. - De Onoverwinnelijke Vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
89960: BROUWER, DR. FOP. I. / E.A. - Logboek natuur. Een verkenning van twaalf Nederlandse natuurgebieden.
49753: BROUWER, DR. A.M.; GUNNING, J.W.; LIMBURG, A. E.A. - De Protestantse Zending. Monographieën.
84276: BROUWER, INGEBORG A. - Folic acid, folate and homocysteine: Human intervention studies. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen.
84421: BROUWER, PROF.DR. A.M. - Wereldeinde en wereldgericht, in het licht van den Bijbel.
50887: BROUWER, HERMY - Koken met kruiden. Culinaire Boekerij. Foto's.
52283: BROUWER, DR. A.M. - De gelijkenissen.
93675: BROUWER, DR. A.M. - De Vier Evangelisten.
24195: BROUWER, ABE - Tusken dea en libben.
55083: BROUWER, DR. C. EN RAS, DR. G. - Das Wunderhorn. Erzählungen, Geschichten und Gedichte fürs ERSTE Jahr. Mit Hilfsbuch. Mit Zeichnungen.
55084: BROUWER, DR. C. EN RAS, DR. G. - Das Wunderhorn. Erzählungen, Geschichten und Gedichte fürs ZWEITE Jahr. Mit Wörterverzeichnis. Mit Zeichnungen.
93613: BROUWER, DR. A.M. - De Vier Evangelisten.
44603: BROUWER, DE BAKKER, OESTREICH, HOEKSEMA, GEIJSKES - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, Deel LXlV, No. 1, Januari 1947
93614: BROUWER, DR. A.M. - De Gelijkenissen.
88192: BROUWER, SIGMUND - Cyber Quest. De Tombe van de Farao. Boek 1.
22562: BROUWER, DR. K.J. - Dr. A. C. Kruyt, dinaar der Toradja's.
87472: BROUWER, REIN - De Zegen.
102.317: BROUWER, PROF.DR.IR. H.A. / STRAATEN, DR. L.M.J.U. VAN / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 19, No. 8. Met o.a.: Contribtions a la geologie de la Corse. - Accumulation of fine grained sediments in the Dutch Wadden Sea.
91631: BROUWER, DS.MR. C. - Vrede en vrijheid. Duel om het kernwapen.
21719: BROUWER, REIN - Sterker door strijd.
56995: BROUWER, P. - Een Godvreezend Kanonnen-koning of een Amsterdamsche koopman der 17e eeuw. Afb.
57948: BROUWER, J. - Mijmeren aan het water.
17846: BROUWER, ELS - De Lepelaars.
54002: BROUWER, REIN - En groot werd het leven.
93626: BROUWER, DR. A.M. - Paulus de Apostel II: De mensch en zijn tijd.
101.769: BROUWER, DR. F. - Rekenwonder. AO-648.
30184: BROUWER ROEL - Hoe het nooit verdwijnt
30185: BROUWER ROEL - Hoe het nooit verdwijnt
47860: L. BROUWER, DELFOS ETC - Tussen vloot en politiek een eeuw marinestaf 1886-1986, met foto's
103682: BROUWER, REIN - Groningen en Ommelanden in grootvaders tijd.
54351: BROUWER, PROF. DR. A.M. - De wording der kerk. Inleiding tot de Handelingen der Apostelen, Hoofdstuk 1-15, den brief a/d Galaten en de brieven a/d Thessalonicensen. Libellen-serie Nr. 173. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
70832: BROUWER, JOUKE - De nieuwe aarde.
70987: BROUWER, ABE - De nieuwe boer van Lyklamastate.
36652: BROUWER, C - Het Koninkrijk God in gelijkenissen
15647: BROUWER, DR. FOP. I. / E.A. - Logboek natuur. Een verkenning van twaalf Nederlandse natuurgebieden.
31991: BROUWER DE MARIE - Door God in gerechtigheid en barmhartigheid, leven op de grondslagen van een bijbelse spiritualiteit
35444: BROUWER I. FOP, BOOL C.H - Landbouw plantkunde en erfelijkheidsleer, Nederlandse land en tuinbouwbibliotheek
35980: BROUWER D.J, TYDEMAN - Zeevaartkundige tafelen, 2 delen
54850: BROUWERS, J. - Tien roemvolle pausen. Afb. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54583: BROUWERS, J. - Volkskatechismus. Gods Woord voor iedere gelovige.
98301: J. BROUWERS PR. - Dagboek van een dorpsherder. Tweede deel 1976-1981.
27980: BROUWERS, MARJA / E.A. - BZZLLETIN. Literair magazin. Jaargang 15. nr. 140. Joods-Amerikaanse Literatuur.
72160: BROWN, J.D. / DUETZ, F.J. (ILLUSTRATIES) - Dominee in Dixie.
73549: BROWN, WILFRED - Nieuwe wegen in het bedrijfsbeleid.
73556: BROWN, PAM / CLARKE, JULIETTE (ILLUSTRATIES). - Voor een heel bijzondere Moeder.
58521: BROWN, PAULINE - Naaldkunst technieken. Geïll. Vert.
43333: BROWN J.R, HARRIS B - Eurly Shakespere
46627: BROWN, KENNETH P. - Doeltreffend spreken. (Op vergaderingen en in het openbaar; een praktische wegwijzer.)
22552: BROWN, HARRY - Opmars zonder genade. Prisma pocket 563.
41333: BROWN PETER - The book of Kells, 48 pages and details in colour from the manuschript in Trinity college Dublin
55015: BROWN, MICHÈLE - Prince Charles. A biography. Foto's.
43440: BROWN SANDRA - De obsesie
98866: BROWN, DAN - De Da Vinci Code.
20531: BROWN, CARTER - L'épouse du dimanche.
95390: BROWN WATSON - Mijn vriendjes. Het Lammetje.
99811: BROWN KLAPTHOR, MARGARET - The First Ladies.
98109: BROWN, U.S. - Al Capone.
95391: BROWN WATSON - Mijn vriendjes. Ina de Bij.
59017: BROWN, M.B.I.M., M.R.I.N., T. NIGEL / COTTER, CHARLES H. (EDITED BY) - Brown's Nautical Almanac. Daily Tide Tables for 1982. (First pubished in 1858). Geïll.
57313: BROWN, MICHAEL (SAMENGESTELD DOOR) - Legenden van de Zee. Afb. Vert.
18691: BROWN, CLAUDE - Mijn Harlem.
98015: BROWN, ELAINE - Toch niet alleen.
70798: BROWN, HARRY - Opmars zonder genade. Prisma pocket 563.
26789: BROWN, CHRISTOPHER (SAMENSTELLER) - Schilders van de Gouden Eeuw. 109 reproducties.
9680: BROWNE GERALD A. - 19 Purchase Street.
19245: BROWNE, JULES / SINCLAIR, MICK - Scandinavie. Denmark, Norway, Sweden, Finland. The Rough Guide.
52162: BROWNE, LIONEL - Bruggen. Hoogtepunten uit de architectuur. Foto's. Vert.
70810: BROWNE, GERALD - Het Smaragd Syndicaat.
18169: BROWNE, GERALD A. - 19 Purchase Street.
42448: BROWNFIELD C.A - Isolation, clinical and experenmental approaches
38573: BROWNING, R - Love Lyrics, the arden books
58931: BROWNING, BARRETT - Collection of British Authors. Tauchnitz edition. Vol. 1248. Aurora Leigh. In one volume.
57480: BROWNLEE, WALTER - De eerste reis om de wereld. Geïll. Vert.
7014: BRUBAKER DR. CAROL - Zag ik de laatste Pygmeeen? AO-boekje 844.
72938: BRUBAKER, DR. CAROL - Tamtams van leven en dood.
88884: BRUBAKER, DR. CAROL - Zag ik de laatste pygmeeen? AO-boekje 844.
22757: BRUBAKER, DR. CAROL - Zag ik de laatste Pygmeeen? AO-boekje 844.
88626: BRUBAKER, DR. CAROL - Geesten van het Woud.
88627: BRUBAKER, DR. CAROL - De Visser van de Geest.
88587: BRUBAKER, DR. CAROL - Verboden Paradijs. Wilde dieren en luipaardmannen in het land van de Grote Geest.
88528: BRUBAKER, DR. CAROL - Aktaion in de wildernis.
7969: BRUCE JEAN - O.S.S. viert 1 april. Zwarte beertjes 417.
7392: BRUCE JEAN - Alles naar wens voor O.S.S. 117. Zwarte beertjes 640.
7391: BRUCE JEAN - O.S.S. 117 viert 1 april. Zwarte beertjes 417.
18771: BRUCE, JEAN - Dodendans voor O.S.S. 117. Zwarte beertjes 1425.
28361: BRUCE, JEAN - Paniek op wake. Zwarte beertjes 765.
74351: BRUCE, JOSETTE - O.S.S. 117 in Hamburg. Zwarte beertjes 1133.
16337: BRUCE, JEAN - OSS 117 in Mexico. Zwarte beertjes 1424.
35622: BRUCE J - Met dank aan de dood, zwarte beertjes no 925
16421: BRUCE, JEAN - O.S.S. maakt 'n ommetje. Zwarte beertjes 1242.
44449: BRUCE JEAN - Weense wals voor o.s.s. 117, zwarte beertjes nr 736
18487: BRUCE, JEAN - OSS 117 contra X. Zwarte beertjes 1011.
18485: BRUCE, JEAN - Pingpong in Hongkong. Een OSS 117 verhaal. Zwarte beertjes 1438.
44036: BRUCE LEE - De wijsheid van Bruce Lee, de geschiedenis van zijn leven en zijn Jeet Kune Do, super kung fu no 2
35629: BRUCE J - Onheil uit Calcutta, zwarte beertjes no 735
35649: BRUCE J - OSS 117 speelt hoog spel, zwarte beertjes no 895
28362: BRUCE, JEAN - O.S.S. Grijpt in. Zwarte beertjes 641.
45067: BRUCH, KRELAGE, PEEREBOOM, KURTZ E.A. - Haerlem, jaarboek 1938 met o.a. Mr. Joh. Enschede, mejuffrouw Carelsen, Quirinus Talesius, belastingoproeren in Haarlem in 1748 4n 1750, Haarlemse herinneringen uit het dossier -Broekmyer
45066: BRUCH, KRELAGE, PEEREBOOM, KURTZ E.A. - Haerlem, jaarboek 1938 met o.a. Mr. Joh. Enschede, mejuffrouw Carelsen, Quirinus Talesius, belastingoproeren in Haarlem in 1748 4n 1750, Haarlemse herinneringen uit het dossier -Broekmyer
29512: BRUCKNER, K. - De schooiertjes van Napels. Dukaatboek Nr. 1-3, lektuur in krantvorm.
86175: BRUCKS, GEORGE / MIDDEN, PIET VAN - Ik zie je zitten.
4530-1160: BRUCKS - God mag het weten.
39365: BRUENS, VAN SLEEUWEN, SAMENGESTELD - Promenade, twintig Brabantse dichters over s-Hertogenbosch
22350: BRUG, LUUK - Om de gunst van de kiezer. Honderd jaar verkiezingsstrijd. AO-boekje 2644.
39251: BRUG, S.L - De parasitologische diagnostiek van de menselijke faeces
104503: BRUGGE, TINE / STRALEN, MARTIN VAN - Mensenwerk. Handleiding.
56283: BRUGGEMAN, J. EN VEN, A.J. VAN DE - Inventaire. Des pièces d'archives Françaises …. (ancient fonds d' Amersfoort) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90501: BRUGGEMANNS / FREERK HAYE HAMKENS (HERAUSGEBER) - Der Bordesholmer Altar. Meister Bruggemanns. Mit 48 Bildtafeln.
20149: BRUGGEN, H.W.E. VAN - Orchideeen. AO-boekje 2095.
20148: BRUGGEN, H.W.E. VAN - Orchideeen. AO-boekje 2095.
103556: BRUGGEN, PROF.DR. J. VAN - De Brieven aan de Gemeente te Thessalonica. Schetsen over 1 en 2 Thessalonicenzen.
75959: BRUGGEN CATE TEN, BUCK DE - De Rijks Universiteit te Groningen, geschiedenis, 4 talig, Nederlands, Engels, Duits en Frans
79805: BRUGGEN, DRS G. VAN / E.A. - Samen werken aan ontwikkeling. GSEV Reeks 17.
47046: BRUGGEN - DE HAAN, CARRY VAN - De verlatene. Een roman uit het Joodsche Leven.
82128: BRUGGEN, PROF.DRS. J. VAN - De brieven aan de gemeente te Thessalonica. Schetsen over 1 en 2 Thessalonicenzen.
84569: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier Jaargetijden.
84638: BRUGGEN, KEES VAN - De Droge Koetsjes. Of de levensavond buiten.
26417: BRUGGEN, H.M. VAN / BIJL, W.J. VAN DEN / TAZELAAR, C. - Handleiding behorende bij de doos van Pandora. Aardrijkskunde, Nederland. Met 125 tekeningen.
103555: BRUGGEN, PROF.DR. J. VAN - Het Amen der Kerk. De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht.
58987: BRUGGEN, J. VAN - Het leven is de moeite waard. Pastorale handreiking voor verplegenden.
47036: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden. (Salamander.)
45978: BRUGGEN, DS. J. VAN EN BOUMA, DS. H. - De weg van uw redding. (Pinksterpreek van ds. J. van Bruggen en Toespraak van ds. H. Bouma, gehouden voorafgaande aan de begrafenis van Ds. J. van Bruggen op zaterdag 12 juni 1965.)
22561: BRUGGEN, G. VAN - Leven achter prikkeldraad. Verhalen uit een Cambodjaans vluchtelingenkamp.
46748: BRUGGEN, CARRY VAN - Avontuurtjes
47060: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden.
57610: BRUGGEN, CARRY VAN - Het huisje aan de sloot. Salamander. Klassiek.
21236: BRUGGEN, CARRY VAN - De verlatene. Een roman uit het Joodse leven.
93941: BRUGGENCATE, K. TEN - Wolters Woordenboek Nederlands-Engels.
73968: BRUGGENCATE, C. TEN EN VRIES, D. DE (TEKSTEN) / BOER, BERT DE E.A. (FOTOGRAFIE). - Kunst aan de kust. Beeldende Kunstenaars in en om Delfzijl.
6880: BRUGMAN / FORSYTH / LESLIE / DUNMORE - 4 beroemde boeken. - Lever nooit de liefde in. - Het vierde protocol. - Ringo, De rovende wasbeer. - Vleugels uit het verleden. - Het Beste Boek 122.
86301: BRUGMAN, PATER / LUYKEN, JAN / E.A. - Van Passie en Pasen. Lijdens- en opstandingsverzen van Nederlandsche dichters
42321: BRUGMAN GERARD - Wisdom Source of narrative coherence en eudaimonia, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
27773: BRUGMAN / FORSYTH / LESLIE / DUNMORE - 4 beroemde boeken. - Lever nooit de liefde in - Het vierde protocol - Ringo, de rovende wasbeer - Vleugels uit het verleden. - Het Beste Boek 122.
19625: BRUGMANS, POF. DR. H. - Het Zilveren Getij. Gedenkboek. Uitgegeven bij het 25-Jarig huwelijk van H.M. de Koningin Wilhelmina.
7383: BRUGMANS /BOSKMA/SOETENDORP. - Spectrum Jaarboek 1979
76295: BRUGMANS / BREE/ KUIPER / E.A. - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1836-1961.
79910: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Kantelend tijdperk. Wereldbeeld 1919-1939.
80587: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Europese momentopnamen.
80797: BRUGMANS, I.J. / PARKER, G. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 89ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: De jeugd van Thorbecke. - Francisco de Lixalde and the Spanish Netherlands 1567-1577.
81309: BRUGMANS, DR. H. - Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland.
84530: BRUGMANS, DR. H. - Geschiedenis van den Wereldoorlog 1914-1918.
86550: BRUGMANS, DR. H. - Diderot (1713-1784).
80287: BRUGMANS, PROF.DR. H. - De Middeleeuwen. Algemeene cultuurgeschiedenis.
15044: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Europese momentopnamen.
54052: BRUGMANS, DR. H. EN KERNKAMP, DR. G.W. - Algemeene Geschiedenis. Nieuwe Geschiedenis. Van: De aanvang van den nieuwen tijd. 1483-1517 (Eerste boek) t/m De voorboden der omwenteling. (1783-1789) Zesde boek).
54050: BRUGMANS, DR. H. EN KERNKAMP, DR. G.W. - Algemeene Geschiedenis. Oude Geschiedenis. Van: De oostersche volken tot den tijd van Darius (ong. 4000 - ong. 500 v. Chr. (Eerste boek) t/m Het Romeinsche Rijk (Tiende boek).
54051: BRUGMANS, DR. H. EN KERNKAMP, DR. G.W. - Algemeene Geschiedenis. Middeleeuwen. Van Odoaker tot Heraclius; 476 - 641 (Eerste boek) t/m Lodewijk XI en zijn tijd; 1461 - 1483 (Negende Boek)
486-565: BRUGMANS /BOSKMA/SOETENDORP. - Spectrum Jaarboek 1979
54053: BRUGMANS, DR. H. EN KERNKAMP, DR. G.W. - Algemeene Geschiedenis. Nieuwste geschiedenis. Van: De Fransche Revolutie (1789-1799) Eerste boek t/m Overzicht van de jaren 1919-1926. Zesde boek.
52747: BRUGMANS, DR. H. - Zoekend Frankrijk. De Franse litteratuur tussen twee wereldoorlogen.
87327: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - 1863 Begin van twee Banken. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank.
2422-1650: BRUGMANS PROF. DR. H. - Geschiedenis van Amsterdam. Van den oorsprong af tot heden. ( 8 delen in 4 banden )
6358: BRUGMANS PROF. DR. H. - Europa's eenheid. AO-boekje 497.
94746: BRUGMANS, PROF.DR. H. - De Middeleeuwen.
37647: BRUGMANS, HENDRIK - Denkend aan Europa, de charma van een vaderland
58817: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw. 1813-1870. Aula-boeken.
24079: BRUGMANS, DR. HK. - Met Vondel door Amsterdam. Heemkunde Amsterdam.
15555: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - 1863 Begin van twee Banken. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank.
27248: BRUGMANS, PROF.DR. H. - Nederland door de eeuwen heen. Geillustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Deel 1 en 2.
27757: BRUGMANS, PROF.DR. H. / KERNKAMP, PROF.DR. W. - Algemene Geschiedenis. Deel 3: Nieuwe geschiedenis
50834: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het Onderwijsterrein. 1836-1961. Geïll.
24532: BRUGSMA W.L. - Een mooie toekomst achter ons.
3254-1286: BRUGSMA W.L. - Een mooie toekomst achter ons.
85763: BRUHNS, LEO - Christliche frühzeit und Mittelalterliche Dome. Mit 133 Bildern.
71621: BRUIGGS, ARGYE M. - t Is mijn broeder.
104374: BRUIJEL, F.J - Tijden en jaren, het natuurjaar in de Bijbel
48725: BRUIJEL, F.J. - Bijbel en natuur. Studies over planten en dieren uit de Heilige Schrift. Ill.
36660: BRUIJEL, F.J - Tijden en jaren, het natuurjaar in de Bijbel
8125: BRUIJN COR - Heert, mijn zoon, waar ben je?
8119: BRUIJN COR - Simon en Johannes.
11093: BRUIJN, COR / PIECK - Een gave van God.
19333: BRUIJN COR - Omnibus. - Simon en Johannes. - De vogels van Mijnheer Dupont. - De vuistslag.
18810: BRUIJN, COR - Omnibus. - Vlucht naar het eiland. - De zwarte madonna. - Simon en Johannes.
22285: BRUIJN, COR - De zwerftocht van Eggejan Korse. II: Ver van huis.
39837: BRUIJN, DE J - Plakkaten van stad en lande, overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795, Reeks historia agriculturae XIV
75850: BRUIJN, DE J - Historia agriculturae XIV, plakkaten van stad en lande, overzicht van groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
1486-4967: BRUIJN COR / PIECK ANTON - Arjen
78820: BRUIJN, A. DE / HOEK, A. VAN DER (SAMENSTELLERS) - Griezelverhalen. Prisma pocket 380.
37456: BRUIJN, DE J - Historia agriculturae XIV, plakkaten van stad en lande, overzicht van groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
31086: BRUIJN COR - Keteltje volledige uitgave
23136: BRUIJN, COR - Omnibus. - Vlucht naar het eiland. - De zwarte madonna. - Simon en Johannes.
51506: BRUIJN, COR - De zwerftocht van Eggejan Korse. Deel II. Ver van huis. Geïll.
86154: BRUIJN, ERIK / KEYSER, C. / E.A. - Oud-Nieuws. Vrienden van Antiek. 11e jaargang nr. 5. Met o.a.: Merklappen. - De Tibetaanse Kunst. - Maastrichts zilver.
86750: BRUIJN, DE J - Historia agriculturae XIV, plakkaten van stad en lande, overzicht van groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
86751: BRUIJN, DE J - Historia agriculturae XIV, plakkaten van stad en lande, overzicht van groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
23244: BRUIJN, COR / POEDER, HENK (ILLUSTRATIES). - Het vonkende vuur.
59007: BRUIJN, COR - Sil de strandjutter.
94201: BRUIJN, COR - Omnibus: Arjen - Zaanse Ouverture (Simon en Johannes) - Het Zeewijf.
31447: BRUIJN A, BUNTE H - Tweeduizend eeuwen Nederland
98942: BRUIJN, COR - Sil de Strandjutter.
49225: BRUIJN, COR - Heert, mijn zoon, waar ben je? Ill.
150068: BRUIJN, COR / PIECK, ANTON (ILLUSTRATIES) - Sil de Strandjutter.
33374: BRUIJN DE J, PUCHINGER G, INGELEID, VERZORGT EN TOEGELICHT - Briefwisseling Kuyper-Idenburg
89354: BRUIJN, DRS. H. DE / HOEKSTRA, B. / E.A. - Jaarboek Twente 1963, Jaarboek 2. Met o.a.: Textielindustrie en wetenschap. - Vleermuizen in Twente.
30217: BRUIJN DE ANITA - Wuivend onkruid
57900: BRUIJN, DR. J.V. DE - Het verdwenen volk. Ill. Kaarten.
95109: BRUIJN, A. / SCHAVERBEKE, W.F VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 46, nr. 3. Met o.a.: Utrechtse misbaksels uit 1400. - Utrechts onbestorven verleden II: Armenzorg.
33666: BRUIJN DE JAC, NOORDANUS P.M - leerboek voor de bloemsierkunst
15843: BRUIJN, COR - De triomf van Roel en Knoet.
30218: BRUIJN DE ANITA - Wuivend onkruid
98757: BRUIJN, COR / ROSSEM, RU VAN (ILLUSTRATIES) - Wendelmoet.
10250: BRUIJN COR - Omnibus. - De vogels van Mijnheer Dupont. - Simon en Johannes.
71320: BRUIJN, COR - Omnibus: Arjen - Zaanse Ouverture (Simon en Johannes) - Het Zeewijf.
17044: BRUIJN, D. DE (NAAR HET HOOGDUITSCH BEWERKT) - De avonturen van den Baron von Münchhausen.
70591: BRUIJN, FRANS DE - Droogbloemen. Kweken - plukken - drogen - bewerken.
27958: BRUIJN, COR - Sil de Strandjutter. Nederlandse Keur 13.
22254: BRUIJNE, P.J.O. DE - Ter zake met de Trouw dominee.
24657: BRUIJNE, DS. P.O.J. DE - Pastorale hinkstapsprongen.
97532: BRUIJNE / HOEKVELD / SCHAT - Geografische Verkenningen 1: Op zoek naar een geografisch wereldbeeld.
105461: BRUIJNE, MARIJKE DE (TEKST) / PLIEGER-VAN DER HEIDE, RIPPEN, VAN BRUGGEN (MUZIEK). - Als de graankorrel sterft. Oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen. Partituur.
97870: BRUIJNE, G.A. DE - Geografische Verkenningen 5: Paramaribo. Stadsgeografische studies van een ontwikkelingsland.
97120: BRUIJNE, G.A. DE / WISSINK, G.A. / HOEKVELD, G.A. - De stad in nieuwe vormen. (overdruk uit: Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, Deel LXXVIII, No. 2, 1963.)
90796: BRUIJNE, DS. P.J.O. DE - Mensen onderweg. 52 weekend-meditaties.
97869: BRUIJNE / HOEKVELD / PLOEGER / SCHAT - Geografische Verkenningen 2: Perspectief op de tweedeling van de wereld.
51454: BRUIJNE, PETER J.O. - Loutervuur. De Tsjoegoejevka Christenen. Zij overwonnen de KGB door eenheid.
8565: BRUIN H. DE - Job.
15281: BRUIN, JAN DE - Frits en Frans en de rode olifant.
36568: BRUIN, PÉ DE - Geen recht op de dag van morgen.
76900: BRUIN, STEPHE (VERTALING) - Alles over de verzorging van honden.
53818: BRUIN, S.J., P.B. - Sociologische Beginselen. Leiddraad bij de studie der sociale quaestie. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79892: BRUIN, HENK DE (VERTALING) / SHELLEY - Shelley's Juliaan en Maddalo.
36085: BRUIN DE CHRIS - Het einde is het einde niet
82457: BRUIN, L.H. DE / DIJKSTRA, L. / E.A. - Hedendaagse Kunst in Friese Kerken. Met o.a.: Wandschilderingen en schilderijen. - Wandkleden. - Gekleurde ramen. - Moderne Kruiswegen.
46566: BRUIN, L.H. DE; DIJKSTRA, L; NEINERS, A.E.H.; SCHWARZ, M.H. EN WATER, C.R.TH. VAN DE (E.O) - Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 4. Ringband. Geïll. O.a.: Hedendaagse kunst in Friese kerken.
84633: BRUIN, J. DE / GEIJS, J.H. - De moderne gemeentelijke dienst voor sociale zaken.
86022: BRUIN, DS. J. DE - De geschiedenis van onze Kerk (De Mariakerk) te Ruinen.
86525: BRUIN, RENGER / E.A. - Kasteel Amerongen, Bulletin. Zomer 1998. Met o.a.: Nieuwbouw op het oude Kasteel terrein. - Ophoging kaden rond Kasteel Amerongen. - Restauratie: Fase III, bastion en brug 1.
55010: BRUIN, S.J., P.B. - Sociologische beginselen. Leiddraad bij de studie der sociale quaestie. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
24304: BRUIN, H. DE / COOLEN, ANTOON / HOUWINK, ROEL / E.A. - Menschen van de straat. Een bundel novellen.
71194: BRUIN, STEF DE / SANDIJCK, TOM - 70 Jaar op de Hollanderdijk. De geschiedenis van de Hollanderwijk in woord en beeld.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

12/15