Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
85599: BOER, THEO DE - De 100 beste gedichten van 2000 gekozen door Theo de Boer.
79016: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA JR., H. - Kleine Schoolatlas der Vaderlandse en Algemene Geschiedenis.
52182: BOER, J.P. DEN - De geschiedenis van een gelukkig man. Geïll.
86097: BOER, D. DE / HEYTING, HANS / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 3. Met o.a.: Uit Nijeveen ca. 1800-1850. - Een Drens Dreumgedicht bij Harm Tiesing honnerdste geboortedag.
101.502: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA JR., H. - Groote Platen-Atlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis.
86378: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / FUKS, L. / E.A. - Zoals er gezegd is over: Koningen en Kronieken. Phoenix Bijbelpockets deel 9.
86379: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / PRAAG, DRS. H. VAN / E.A. - Zoals er gezegd is over: Jesaja. Phoenix Bijbelpockets deel 10.
86381: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / GOUDOEVER, DR. J. VAN / E.A. - Zoals er gezegd is over: De profeten der ballingschap. Phoenix Bijbelpockets deel 12.
86417: BOER, J.H. DE / VRIES, ANNE DE / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 7. Met o.a.: Het Drentse Schaap. - De Vlaamse naobervisite.
104084: BOER, LEON / OOSTHOEK, JAN WILLEM / NIEKUS, M.J.L.TH. / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 11. met o.a.: Een Oldambster herenboer op het Haagse pluche. - Watervervuiling in de Groninger Veenkolonien 1850-1980. - Steentijdonderzoek in de Wildervanksterdallen.
86689: BOER, JAN / RIJKS, I. / E.A. - Maandblad Groningen, 19e Jaargang no. 12, 1936. December nummer. Met o.a.: L. Leopold (1839-1916). - De toestand van noordelijk Groningen in de 10 e eeuw.
35936: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1986
88100: BOER, W.TH. DE (SAMENSTELLER) - Wolters' Ster Woordenboek Nederlands. In de nieuwe spelling.
87000: BOER DE, PROF.DR. P.A.H - De Boodschap van het Oude Testament
104531: BOER, JAN / BENNEMA, BERT (ILLUSTRATIES) - Aargeloze Grunneger humor.
87067: BOER, A.J. DE - Op en om de Wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied. Landschap, mensen, flora, fauna. Met 114 foto's van de schrijver en anderen.
104532: BOER, JAN / BENNEMA, BERT (ILLUSTRATIES) - Aargeloze Grunneger humor.
29044: BOER, DICK - Het fotoboek.
57459: BOER, DR. M.G. DE - Van oude Voyagiën. Prenten. Drie delen in cassette: Met Tasman en Bontekoe; De wereld om; Op weg naar Indië. Fotomechanische herdruk van de oorspronkelijke uitgave gepubliceerd in 1912 bij H. Meulenhoff - Amsterdam.
26678: BOER, DRS. D. DE / VRIES, DR. JOH. DE - Wij samen onder de Oranjes. 150 jaar Nederlandse samenleving.
54821: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; FUKS, L.; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. Jozef en de aartsvaders. Deel 4. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
47989: BOER ETS VERTAALD - Encyclopedie van de ruimtevaart deel 2, met platen foto's
3731-5329: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 52ste jaargang. Aflevering 4.
34683: BOER DRS. D. DE / VRIES DR. JOH. DE - Wij samen onder de Oranjes. 150 jaar Nederlandse samenleving.
43282: BOER DE MARTINA - Beknopte Italiaanse spraakkunst voor Nederland
44038: BOER DE ENGEL JAN, VAN DER MEULEN CEES - Een schip vis, onze noordzeevisserij in woord en beeld
22723: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Maart 1994. Met o.a. Landschapsvervuiling en Eise Eisenga.
50775: BOER, ADRIAAN - Portret-fotografie voor den amateur. Foto's.
46081: BOER, DR. M.G DE EN HETTEMA JR. H. - Historisch Platenboek der Algemeene Geschiedenis, behoorende bij den tweeden druk van de Algemeene Geschiedenis door Dr. H. Brugmans en Dr. G.W. Kernkamp. Rijk geïll.: 614 afb.
22915: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Juli 1996. Met o.a. Klaas Jansma en Frank Heininga gaat voor de wereldtitel.
4759-3172: BOER JAN / GEEST K. VAN DE / DALTON TILLY. - Op de drempel. 4de deeltje. Leesboekje.
31396: BOER DE DERK - Wielersport, de fiets, uitrusting, tactiek
52152: BOER, JO - Beeld en spiegelbeeld. Roman.
91884: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / SOETENDORP, DR. J. / E.A. - Zoals er gezegd is over: De tijd der Macabeeen. Phoenix Bijbelpockets deel 18.
57394: BOER, DS. C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1. Kaartjes.
91875: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / FRANKEN, DR. H.J. / E.A. - Zoals er gezegd is over: De Richteren. Phoenix Bijbelpockets deel 8.
36166: BOER DE, P.A.H - De boodschap van het Oude Testament
58630: BOER, DS. G. (RED.) - de Waarheidsvriend. Officieel orgaan van de Gereformeerde Bond in de N.H. (Geref.) Kerk. Gebonden. Jaargang 1968 (niet compleet).
58631: BOER, DS. G. (RED.) - de Waarheidsvriend. Officieel orgaan van de Gereformeerde Bond in de N.H. (Geref.) Kerk. Gebonden. Jaargang 1969.
91771: BOER, DR. P.A.H. DE - Gods beloften over land en volk in het Oude Testament.
51248: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
B4408: BOER, BART DE / BUSSEL, FRANS VAN / E.A. / SCHILDKAMP, THEO (ILLUSTRATIES) - Leefwereld. Jaargroep 4.
104074: BOER, JAAP DE / DIJK, TJARKO / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 3. met o.a.: Stad en Stadskolonien, de relatie tussen de stad Groningen en de Veenkolonien in verleden en heden. - Een strovuur en een eendagsvlieg, revolutie en reactie in Groningen 1892-1985.
36874: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
35701: BOER DE H - Vascularized fibular transfer, proefschrift met stellingen
5938: BOER-KALMA / NIEKERK - Choisir et Produire.
97626: BOER, MAAIKE DE / E.A. (RED.) - De honderd Mooiste Plekjes van Groningen en Drenthe.
B4287: BOER, JAN J. DE - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut 't doktershuus.
50620: BOER, DR. M.G DE EN HETTEMA JR., H. - Kleine Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Geschiedenis van het Vaderland.
B4409: BOER, BART DE / BUSSEL, FRANS VAN / E.A. / SCHILDKAMP, THEO (ILLUSTRATIES) - Leefwereld. Jaargroep 3.
94542: BOER, HERMAN PIETER DE / JONCKHEERE, KAREL / E.A. - Van Postiljon en Pleisterplaats. Met de Postkoets van Groningen naar Brussel.
35930: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1981
23211: BOER / KUIPER / ALGRA / E.A. - Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP, opgericht 3 april 1879.
22914: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Augustus 1996. Met o.a. Ad Cameron op Vlieland en Douwe Dwarsgreppel aan Riets Gratama.
22913: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. December 1994. Met o.a. Leeuwarder ambulace en Vlasbouw Munein.
B4364: BOER / WANROOY-OGTEROP / BETLEM / DOLS-BEDAUX - Kosmetische Camouflage en Kosmetische littekenbehandeling.
97697: BOER, JAN J. DE (SAMENSTELLER) - Liesterkralen. Honderd Grunneger gedichten.
3300-5004: BOER J.W. DE - Ras. Het nachttij der Runia's.
57134: BOER, P. DE; BROUWERS, M.P.; KOETZIER, W. - "Basisboek Bedrijfseconomie. Opgaven. (incl. Mout, P.S.J. ""Hometrainer"" - toetsingsprogramma).)
57133: BOER, P. DE; BROUWERS, M.P.; KOETZIER, W. - Basisboek Bedrijfseconomie. Studentenuitwerkingen.
54828: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; GOUDOEVER, DR. J. VAN; PRAAG, DRS. H. VAN E.A. - Zoals er gezegd is over. De Wijsheid. Deel 16. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
45589: E. DE BOER - Onderstelde en vastgestelde wedergeboorte en haar praktische invloed
16592: BOER / CARMIGGELT / SCHMIDT / E.A. - Een witte kerst. En andere kerstverhalen.
3731-5327: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 51ste jaargang. Aflevering 2.
3731-5328: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 52ste jaargang. Aflevering 1
26760: BOER, DR. M.G. DE - Oranje en de welvaart van Nederland.
48972: BOER, JO - De erfgenaam.
54826: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; GOUDOEVER, DR. J. VAN; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. De Profeten der ballingschap. Deel 12. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
2678-1755: BOER A.A. DE - Papiergeld.
3731-5326: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 51ste jaargang. Aflevering 4
17697: BOER, DICK - Het fotoboek.
25421: BOER, RENSKE DE (RED.) / E.A. - Pittig & Gekruid. Overheerlijke pikante recepten.
25422: BOER, RENSKE DE (RED.) / E.A. - Pittig & Gekruid. Overheerlijke pikante recepten.
54825: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; FUKS, DRS. L.; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. Koningen en Kronieken. Deel 9. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
27599: BOER, M.G.L. (RED.) / E.A. - Barth en de Joden. In de Waagschaal Jaargang 21 no. 3
27746: BOER, MAAIKE DE / E.A. (RED.) - De honderd Mooiste Plekjes van Groningen en Drenthe.
27963: BOER, E. DE / FRENS, J.E. / E.A. - De Ratelaar. - Wandeling langs negen en veertig Ratelaars - Eemland fietsland - e.a.
35305: BOER DE J.W - Van vernis stokerij op aarden grond tot chemisch bedrijf, gedenkboek Molyn & co 1828-1953
35445: BOER DE A.H - Onderweg genoteerd, het verhaal van een wereldreis
35505: BOER DE J - Het bos, bosgeest en wandelaar, verzen
35938: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1990
54464: BOERÉ, DR. L.A.; DAAN, DR. A. E.A. - De verlenging van het leven. Nederlands gesprek centrum. Publicatie No. 29. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
31586: BOEREBACH B.M - Vaarwel aan een godvergeten tijd
57026: BOEREFIJN, W.F. / DAM, W. VAN M.M.V. K. NOREL. - Onze scheepvaart. Nederland werkt. Foto's. (Leerleesboek voor de hoogste klassen van de l.s. - scholen voor het VGLO en de laagste klassen van ulo-scholen).
74651: BOEREMA, JANNIE - Dialoog met een eilaand
30257: BOEREMA, JANNIE - Dialoog met een eilaand
30256: BOEREMA, JANNIE - Dialoog met een eilaand
14559: BOEREN, DR. P.C. - Van Maas tot Schelde. Gedichten van Limburgsche en Noord-Brabantsche dichters van 1925-1944.
52410: BOEREN, DR. P.C. - Een Nederlandse wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, hertog van Brabant. ''Die grootste van dit volck''.
53922: BOEREN, DR. P.C. - Sint Willibrord. Apostel van Brabant. Ill. Kaarten. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56918: BOERENDANS, HENRIETTE EN ASSENDELFT, KARIEN VAN - Afbeeldingen
85511: BOERKOEL / DELLEMAN / DEN HARTOGH (RED.) - Sola Gratia. Schets van de geschiedenis en werkzaamheden van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken in Nederland.
45491: G.A.W. BOERKOOL E.O. - Nederlandse Historiën. 6e jaargang. Nr. 4. Geïllustreerd. Ond.: Het jaar 1572 in de Achterhoek; De oude Groninger kerken; Duiventorens in Nederland (II).
45494: G.A.W. BOERKOOL E.O. - Nederlandse Historiën. 6e jaargang. Nr. 7/8. Geïllustreerd. Ond.: Het jaar 1672 in Gelderland; Met veel moeite en pijn kreeg Rotterdam zijn ""Zuiderlijn""; Mr. Jacob Hop; Die zich tot boeren voegt …..; Op reis in de vorige eeuw; Het Veluwse bakhuis: De tweede woning; Scheepsrampen ter haringvisserij.
45498: G.A.W. BOERKOOL E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 3. Geïllustreerd. Ond.: Bewogen jaren: Het grote sterven (pest); Oude Prentenboeken van Blaeu; De Kloosterboerderij Zuidwende; Ver. Hospitaal-Kerkschip ""De Hoop""1898-1973; De ""lieflijke"" Vlist; Naarden - Oranje; Mr. Jonas Daniel Meijer; Sint Anna ter Muiden.
506-5241: BOERMA / FLIER / E.A. - Jubileumnummer. 60 jaar. Nederlandsch maandblad voor philatelie. Waarin opgenomen de philatelist. Philatelie 5.
11428: BOERMA, DRS. C.M. - zie Hem verschijnen. Jezus in de ogen van gewone mensen.
3158-198: BOERMA - Groningen stad en gewest
86245: BOERMA, COEN - Kan ook een rijke zalig worden? Een onderzoek naar bijbelse gegevens over arm en rijk.
59342: BOERMA, W.; BOITEN MBA ING. W.; JANSSENS, DRS. R. (RED.) E.A. - Ieder zijn dagelijks brood. Aspecten van de sociale zekerheid. Groen van Prinsterer Stichting.
70412: BOERMA, DRS. COENRAAD - De arme kant van Europa. De kerken en het probleem van de armoede.
21466: BOERMA, COEN - God is fantstisch. Fantasie als bron van geloof.
14881: BOERMA, A. (RED.) - Haarlemse Filatelistische Vereniging ""Op Hoop Van Zegen"". 1911-1981. Jubileumjaarboek 1981.
95788: BOERMAN, W.E. / HOL / KEUNING / NOOTEBOOM / VINK - Gedenkboek Oestreich. Bundel excursieverslagen 1909-1928. (Op 16 november 1928 aan Prof. Dr. K. Oestreich door zijn leerlingen bij de herdenking van zijn 20 jarig ambtsvervulling aangeboden)
46221: BOERMAN, J.W. EN KNIP, K.M - Dieren in hun omgeving. Toelichting bij schoolplaat, naar oorspronkelijke aquarellen van M.A. Koekkoek: 1. Roofdieren in den winter. Geïll.
86941: BOERMAN, PROF. W.E. / DEURSEN, A. VAN / E.A. - Gedenkboek ter herinnering aan den 70sten verjaardag van R. Schuiling 27 mei 1924 (1854-1924). Met o.a.: Over de regenval in Palestina. - Dooden-Cultus bij de Melanesiers. - Het Delta gebied van de Gelderse IJssel.
59210: BOERMAN, J.W. EN KNIP, K.M. - Dier- en Plantkunde voor leerlingen van M.U.L.O.-scholen. Deel II. Plantkunde. Geïll. Herzien.
49986: BOERMAN, J.W. EN KNIP, K.M. - Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dier- en plantkunde. Deel II. Plantkunde. Afb.
49962: BOERMAN, J.W. EN KNIP, K.M. - Natuurlijke historie. Beknopt leerboek der dier- en plantkunde. Deel II. Plantkunde. Afb.
87620: BOERMAN, J.W. / KNIP, K.M. - Natuurlijke Historie. Beknopt leerboek der dier- en plantkunde. Deel III: Dier- en plantkunde. Voornamelijk ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdakte.
2598-2488: BOERMAN/KNIP - Plantkunde voor U.L.O.
2585-2960: BOERMAN/KNIP - Dier- en Plantkunde. Deel 1: Dierkunde.
49938: BOERNER, F. - Bloeiende heesters & bomen voor tuinen en plantsoenen. Afb.
92492: BOERNER - C.G. Boerner. - Wer Kauft Liebesgotter? - Allegorien und Apotheosen, Druckgraphik 1500 bis 1800. Ausstellung 4.-24. Februar 1982 in Dusseldorf.
41567: BOERNER PETER - Goethe, mit selbszeugnissen und bilddokumenten
99293: C.G. BOERNER - Chodowiecki bis Klinger die schonsten Neuerwerbungen Graphik und Zeichnungen 1750 bis 1920
53324: BOËRO, S.J.; JOS. - "Martelpalmen geplukt in Japan 1617-1632. Geschiedverhalen van den roemrijken dood der 205 zalige Martelaren van Japan. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Vert.
53336: BOERO, P. JOS, - De lelie van Quito. Vert. Ill.(Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
36523: BOERS, HENDRIKUS - Het goed recht van theologie van het Nieuwe Testament
97331: BOERSEMA, P. - 1944-1969, Vijf en twintig jaren. Deel I, synodocratie.
19092: BOERSMA, TJ. - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
79826: BOERSMA, TJ. - Jeruzalem vandaag, kerk en duizendjarig rijk). Woord en Wereld 3.
86857: BOERSMA, J.W. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 11de jaargang nr. 2. Juni 1994. Met o.a.: Het basement voor een doopvont in de kerk van Feerwerd. - De kerk van Marum aan de Stichting overgedragen.
53990: BOERSMA, JOOP - Nachtregenboog. Roman.
91058: BOERSMA, TJ. - Het evangelie opnieuw ontdekt. De betekenis van Luther voor de reformatie van de kerk.
36387: BOERSMA, TJ - De Bijbel is geen puzzelboek, een confrontatie met de opvattingen van Hal Lindsey
21441: BOERSTRA, J. / ZWEEP, L. VAN DER / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Van Neerlands verleden. Leesboekje geschiedenis. Deel 1 A.
21442: BOERSTRA, J. / ZWEEP, L. VAN DER / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Van Neerlands verleden. Leesboekje geschiedenis. Deel 1 B.
102.937: BOERTIEN, PROF.DR. M. - Israels onafhankelijkheidsverklaring. AO-boekje 1457.
103.024: BOERTIEN, PROF. DR. MAAS - De tempelrol. AO-boekje 1761.
16713: BOERTIEN, PROF. DR. MAAS - De tempelrol. AO-boekje 1761.
25751: BOERTIEN, PROF.DR. M. - Israels onafhankelijkheidsverklaring. AO-boekje 1457.
51314: BOERWINKEL, FEITSE - Einde of nieuw begin? Onze maatschappij op de breuklijn. Een informatie- en werkboek.
81996: BOERWINKEL, FEITSE - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn Bergrede.
24026: BOERWINKEL, FEITSE - Einde of nieuw begin? Onze maatschappij op de breuklijn.
91948: BOERWINKEL, DR. F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants.
54471: BOERWINKEL, DR. F. - Alleen door riskerend vertrouwen. (Dies Anno Domini 1962). Rede. Horstcahiers. Nr. 15 [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
30578: BOERWINKEL FEITSE - Einde of nieuw begin
30584: BOERWINKEL FEITSE - Einde of nieuw begin
86190: BOESAK, ALLAN - Om het zwart te zeggen. Een bundel opstellen over centrale thema's in de zwarte theologie.
21759: BOESAK, ALLAN - Als dit verraad is ben ik schuldig.
3486-1474: BOESAK ALLAN - Als dit verraad is ben ik schuldig
96100: BOESCHOTEN, HENK - EuroEffect (Euro Effect). Beleggen met de nieuwe munt.
91892: BOESER, A.L. (VERTALING) - De Wereldraad van Kerken in New Delhi. Carillon-reeks 24.
5460-3814: BOESER - Het licht der wereld. De derde vergadering te New-Delhi. Carrillon reeks 17.
20819: BOESER - Het licht der wereld. De derde vergadering te New-Delhi. Carrillon reeks 17.
59348: BOESMAN, J. - Wij waren in de wolken. - handtekening. ('n Corona boek!)
82084: BOESMAN, J. - Ballonsport.
48375: E. VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN - Stanley Jones zendeling in Britsch Indie, libellenserie nr 1
74280: BOEVE, ALEX / ATELIER 5 / E.A. - Tjilp in de lente. Tjilp deel 5.
42275: BOEX J.E.G. - De bibliotheque Francoise van Henri Du Sauzet, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor, een wetenschappelijke proeve op het gebied van letteren
54601: BOFF, LEONARDO - Am Rand des Himmels. Geschichten von Gott und Welt.
74297: BOGAARD J. H. UIT DEN - De avonturen van Swiebertje. De landloper die burgemeester en de burgemeester die landloper werd.
74298: BOGAARD, JOHN UIT DEN - De avonturen van Swiebertje.
105541: BOGAARD, JOHN H. UIT DEN - Pas op, Swiebertje.
105542: BOGAARD, JOHN H. UIT DEN - Swiebertje bij Saartje in de keuken.
105543: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Swiebertje op bezoek bij Nicolien.
105544: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Swiebertje als woonwagenkamp.
105545: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Pas op, Swiebertje.
150074: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - De avonturen van Swiebertje.
94079: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Swiebertje op bezoek bij Nicolien.
105546: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Pas op, Swiebertje.
105547: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Swiebertje en de ijspret.
105548: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Swiebertje bij Saartje in de keuken.
150075: BOGAARD, JOHN UIT DEN / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - Swiebertje als woonwagenkrant.
35968: BOGAARD VAN DEN A.P - Goedkoper varen, een praktisch handboek voor watersporters
35969: BOGAARD VAN DEN A.P - Goedkoper varen, een praktisch handboek voor watersporters
26970: BOGAARD, HANS VAN DEN / BERGH, MARIJKE / E.A. - Libertate! De Roemeense revolutie.
8935: BOGAARDS / STEENSTRA - Agressie en geweld. AO-boekje 1447.
8934: BOGAARDS / STEENSTRA - Agressie en geweld. AO-boekje 1447.
5989: BOGAARDS / ENQUIST / JONGE FREEK DE / GRAAF H. DE / VRIESEKOOP B. - Elegance eretribune. Vijf literaire sportverhalen.
85559: BOGAERS, J.E. / BARTEN, J. / E.A. - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Jaargang XXVII, no. 1. Met o.a.: Graven in Hatert. - Honderd jaar ""Kriekende Kriekske"".
56456: BOGAERT, PROF. DR. K.A.M; KUYPERS, DR. S.W.M. - Kosten en effectiviteit.
2340-2593: BOGAERTS - Antieke Mozaieken. Elsevier pocket A 47.
1733-2863: BOGAERTS DR. THEO - Kunst der illusie. Antieke wandschilderingen uit Campanie.
17375: BOGARDE, DIRK - Ten westen van Sunset.
150053: BOGARDUS, LEWIS - social life and personality
55663: BOGARDUS, EMORY S. - The development of Social Thought. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
79553: BÖGEL, BERNHARD / SCHOENENBERGER, TOM / ZEUKE, PETER - Das grosse Sparbuch. Die 666 besten Tipps weniger zu zahlen.
49527: BOGEN, HANS JOACHIM - Moderne biologie. Wegwijzers door de Wetenschap. Afb. Vert.
77578: BOHEMEN, JULIA VAN / BOONSTRA, MARJA - Hoe bevalt Nederland?
79120: BOHL, J.J. - Abbildungen der Trierischen Münzen, 1837.
80887: BÖHL / BUCK / E.A. - Jaarbericht No. 8., van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap. Ex Oriente Lux. Met o.a.: Lunsingh Scheurleer's zwanenzang. - Yazilikaya. - Pdersen's Israel.
86364: BÖHL, DR. F.M.TH. - De Psalmen I. Tekst en Uitleg.
80886: BÖHL / BUCK / E.A. - Jaarbericht Deel II (Nos 6-8) (1939-1942) Voorwerk en slot., van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap. Ex Oriente Lux. Met o.a.: Drie eeuwfeesten. - L.J.F. Janssen en de belangstelling voor de Assyrologie in Nederland in het midden der negentiende eeuw
80891: BÖHL / BUCK / KAMPMAN - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut vaar het Nabije Oosten te Leiden. Tweede Jaargang. Nummers 2, 3, 4, 5, 6.
80890: BÖHL / BUCK / KAMPMAN - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut vaar het Nabije Oosten te Leiden. Eerste Jaargang 1943-1944. Nos 1-6.
80893: BÖHL / BUCK / KAMPMAN - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut vaar het Nabije Oosten te Leiden. Vierde Jaargang. Nummer 3, 4, 5, 6.
80889: BÖHL / BUCK / E.A. - Jaarbericht No. 10., van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap. 1945-1948. Ex Oriente Lux. Met o.a.: Egyptische Archeologie. - Vooraziatische philologie.
80892: BÖHL / BUCK / KAMPMAN - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlandsch Instituut vaar het Nabije Oosten te Leiden. Derde Jaargang. Nummer 6.
80884: BÖHL / BUCK / VOLLGRAFF / E.A. - Jaarbericht No. 2., van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap. Ex Oriente Lux. Met o.a.: De belangstelling voor het Nabije Oosten in Nederland. - Het relief van Koning Sanherib.
53408: BÖHL, DR. F.M.TH. - De Psalmen II. (Tekst en Uitleg ; Praktische Bijbelverklaring) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
94624: BOHLAU, HELENE - Halbtier.
49285: BOHLENS, KLAAS - Tennis. Training, techniek, taktiek. Ill. (Vert.)
58065: BOHLENS, KLAAS - Tennis. Training, techniek, taktiek. Ill. Vert.
57885: BOHLENS, KLAAS - Tennis. Training, techniek, taktiek. Elmar Sport. Ill. Vert.
49286: BOHLENS, KLAAS - Tennis. Training, techniek, taktiek. Ill. (Vert.)
42547: BOHM EWALD - Lehrbuch der Rorschach psychodiagnostik
104326: BOHME, GERNOT - Brieven aan mijn dochter. Over vrouwelijkheid, mannen en een goed leven.
1562-3118: BOHMER GUNTHER - Die Welt des Biedermeier.
19410: BOHN, DR. F.K. - ABC voor de hondenliefhebber.
50863: BOHN, DE ERVEN F. - C.H. Bohn en zijn opvolgers. 1752-1952. Foto's.
49481: BOHN, DR. F.K. - ABC voor de hondenliefhebber. Afb. Vert.
75085: BOHREN, RUDOLF - Dem Worte folgen. Predigt und Gemeinde.
95936: BOHRINGER, J.A. / E.A. - Lenteleven. Godsdienstige Liederen voor de Zondagsschool, de Catechisatie, de Godsdienstoefening voor Jongelieden en het Huisgezin.
20640: BOIEAU-NARCEJAC - Le mauvais oeil, suive de: Au bois dormant.
101.830: BOIJENGA, TJ. - 25 jaar DOMO, 1938-1963.
24606: BOIS / THIJSSEN / BRUGGEN / E.A. - Engelbewaarder. Winterboek.
1969-2882: BOIS-REYMOND IRENA DU - Die graphischen Kunste. Geschichte. Techniken. Gattungen. Hauptmeister. Hermes Hand Lexicon.
38952: BOISSEVAIN, JOODE, TON DE - Het boek voor de kerst, waarheid , legenden en curiositeiten rond stal, boom en kersttafel bijeengebracht
81733: BOISSEVAIN, U.PH. - Levensbericht van Jhr. Dr. Jan Six. (2 februari 1857 - 8 december 1926).
70977: BOISSEVAIN, E. / ROY, N. DE / WAMELINK, T. - Het Boek Vrouw.
53219: BOISSIER, GASTON - La fin du paganisme - etude - sur les dernières luttes religieuses en occident au quatrième siècle. Tome premier et second. (Ex. Uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
56687: BOISSIEU O.P., PATER DE - Bethanië. Een kloosterstichting tot wederopheffing van gevallen vrouwen. Foto. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
76087: BOITEN, LIES / LEOPOLD, J.H. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen.
76312: BOITEN, LIES / HENDRIKSEN, WIM / E.A. - Oosterpoort. Tentoonstelling over de Oosterpoortbuurt te Groningen. Groninger Museum 22 dec 1971- 31 jan 1972.
79806: BOITEN, DRS. H.J. / E.A. - Bijbelstudie in de gemeente. GSEV Reeks 18.
86747: BOITEN, LIES / E.A. - Ach lieve Tijd. Tien eeuwen Groningen, deel 1, de Groningers enen hun rijke verleden. Met o.a.: De naam Groningen. - Een vrije rijksstad. - Het broodoproer. - Regenten en patriotten.
45284: DRS. H.J. BOITEN E.A. - Bijbelstudie in de gemeente. GSEV-reeks, nr. 18. (bevat grafieken).
91014: BOITEN, DR. R.G.H. - Tussen angst en ekstase. Religieuze aspecten van de vraag naar de identiteit van de mens.
91347: BOIVIN, BERTUS (TEKSTEN) / COCK, HARRY (FOTOGRAFIE) - Drenthe voor de boeg. Informatie over het varen door Drentse vaarten en kanalen en over bezienswaardigheden onderweg.
78769: BOIVIN, BERTUS / COCK, HARRY - Assen.
B4448: BOIVIN, BERTUS (RED.) - Een royaal geschenk. 200 jaar geschiedenis van Assen.
42774: BOK EDWARD - Leven worstelen zegepraal, een autobiografie
88842: BOKHORST, G. VAN - Menschen ontmoeten elkander.
27540: BOKHORST, G. VAN - De stille strijder.
35480: BOKHORST VAN G - Onder lage daken
37236: BOKKEL HUININK, TEN H - Over de vertering van rauw zetmeel, proefschrift
53059: BÖKKERINK, JAN - Hengelo van alledag. Vele jaren dagelijks leven vastgelegd door een fotojournalist.
57597: BOKMA, J; PENKALA, E. EN PRAAG, H. VAN - De wereld van het dier ontsloten. Phoenix Pocket no 28. Geïll.
31455: BOKMA T - Storm over de Greide
75325: BOKMA, T. - Heil den Koning. Een vehaal uit den tijd van Salomo.
22610: BOKMA, ELLY - Emancipatie. De stand van zaken. AO-boekje 2716.
31456: BOKMA T - Om 't Berkenhuis
92543: BOKMA, A. (SAMENSTELLER) - Herinnering aan de Friesche Landbouwtentoonstelling 1947.
31457: BOKMA T - De Vagebond
24049: BOL, L.J. - van Eyck. Zwarte beertjes 866.
51341: BOLAND, JOHN - Sneeuw in augustus
17200: BOLAND, JOHN - Kolonel Hyde contra Scotland Yard.
55359: BOLESLAWSKI, ISAAK - Drachenvariante bis Paulsen-System. Sizilianisch. Moderne Theorie der Schacheröffnungen. Afb. Vert.
103660: BOLHUIS, MR. J.J. VAN / SLOTEMAKER, PROF.MR, B.C. / E.A. - Onderdrukking en verzet. Nederland in Oorlogstijd. Deel 1, 2, 3 en 4.
42973: BOLHUIS VAN J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over 1 Johannes 2:28, blijft in Hem, jrg 2 no 1
95164: BOLHUIS, G.H. VAN / E.A. - Utrechtsch Jaarboekje voor 1915, Jaargang 74. Met o.a.: Mengelwerk, Nog iets over Utrecht. - Dr. W.C. Schimmel. (Jaarboek Utrecht)
58629: BOLHUIS, MR. J.J. VAN; BRANDT, DR. C.D.J.; RANDWIJK, H.M. VAN E.A. (RED.) - Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd. Geïll. Vier delen. Compleet.
42953: BOLHUIS VAN J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Lukas 2:29-32, Simeon looft den Heere, jrg 7 no 10
42947: BOLHUIS VAN J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Jesaja 3:10 en 11, een tweevoudig getuigenis Gods, jrg 1 no 5
79991: BOLIER, MR. L. / KRAMER, J. (ILLUSTRATIES) - Terecht.
81652: BOLIER, MR. L. / KRAMER, J. (ILLUSTRATIES) - Terecht.
81653: BOLIER, MR. L. / KRAMER, J. (ILLUSTRATIES) - Terecht.
28077: BOLKESTEIM, G. / TOREN, H. - Hun recht op leren. Onderwijs aan geestelijk zwakke kinderen.
36159: BOLKESTEIN, M.H - De verzoening
81985: BOLKESTEIN, M.H. / THOMAS, J. - Over preken gesproken.
91597: BOLKESTEIN / STRIJD (SAMENSTELLERS) - Keus uit twaalf postillen.
93951: BOLKESTEIN / STRIJD (SAMENSTELLERS) - Keus uit twaalf postillen.
85656: BOLKESTEIN, H. - Sociale politiek en sociale opstandigheid in de oudheid, voor het begin van onze jaartelling.
86243: BOLKESTEIN, PROF.DR. M.H. / STRIJD, PROF.DR. KR. - Keus uit Twaalf Postilles.
86511: BOLKESTEIN, G. / JORRISSEN - Keus uit Jorissen's Werken. : Algemene geschiedenis.
70252: BOLKESTEIN, FRITS - Floris Graaf van Holland. Toneelstuk in vijf bedrijven.
91944: BOLKESTEIN, DR. M.H. / ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. / E.A. - Pastorale zorg aan psychisch gestoorden.
91945: BOLKESTEIN, DR. M.H. / ROSCAM ABBING, PROF.DR. P.J. / E.A. - Pastorale zorg aan psychisch gestoorden.
55085: BOLKESTEIN, FRITS - Onverwerkt verleden.
8670: BOLL HEINRICH. - Niet alleen in de kersttijd. Drie kerstsatiren.
11106: BÖLL, HEINRICH - Eng is de poort.
91536: BOLL, HEINRICH - Drie dagen in maart. Een gesprek met Christian Linder.
28518: BÖLL, HEIMRICH - Roos en dynamiet.
71639: BOLL, HEINRICH - Frauen vor Flusslandschaft.
72267: BOLL, HEINRICH - Hierzulande Aufsatze zur zeit.
81631: BOLL, HEINRICH - Hierzulande Aufsatze zur zeit.
81980: BÖLL, HEINRICH - Huizen zonder vaders.
85249: BÖLL, HEINRICH - Verzamelde Verhalen 1947-1955. Verzamelde Verhalen 1956-1983. 2 delen.
104216: BOLL, HEINRICH - Und sagte kein enziges Wort.
33456: BOLL HEINRICH - Toen de vrede uitbrak
79980: BÖLL, HEINRICH - Billard um halb zehn.
16405: BÖLL, HEINRICH - Huizen zonder vaders.
17518: BÖLL, HEINRICH - Eng is de poort.
97842: BOLL, HEINRICH - Als der Krieg ausbrach.
104273: BOLL, HEINRICH - Und sagte kein einziges Wort.
37182: BOLL, HEINRICH - Je gaat te vaak naar Heidelberg en andere verhalen
37183: BOLL, HEINRICH, LEW KOPELEW - Waarom hebben we op elkaar gecshoten?
55617: BOLLAND, G.J.P.J. - De kerk van Utrecht. Een hoofdstuk uit de geschiedenis des vaderlands. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
98970: BOLLAND / WOLTHUIS, G.W. - Wijsbegeerte van den Godsdienst. Bewerkt naar dictaten, geschriften en brieven van G.J.P.J. Bolland door G.W. Wolthuis.
55685: BOLLAND, G.J.P.J. - Oude gegevens uit het verre verleden der kerk meer bepaaldelijk den Roomschen landgenoot ter overweging voorgelegd. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
84430: BOLLEN, H.A. - Zweden.
51985: BOLLEN, H.A. - Zweden. Geïll. Kaartje.
47297: BOLLERMAN, BROENIN - Het begrafenisfonds Let op uw Einde 1847-1893
102.286: BOLMAN, J. / HAAN, IR. W. DE / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 4, No. 2. Met o.a.: De oorzaken va den lichtschijn bij Katoogen. - Over de Stratigrafie en Tektoniek van het Mangani gebied.
86611: BOLMAN, JOH. - Heemkennis Amsterdam, Deel IV: Wilde planten in en om Amsterdam.
86612: BOLMAN, JOH. - Heemkennis Amsterdam, Deel IV: Wilde planten in en om Amsterdam.
129-2804: BOLMAN JOH. - Wilde planten in en bij Amsrterdam.
50101: W. BOLSCHE - De mensch
50102: W. BOLSCHE - Wat is de natuur
50100: W. BOLSCHE - Het leven der liefde
50099: W. BOLSCHE - Van zonnen en zonnestofjes
49444: BÖLSCHE, W - Het Leven der Liefde in de Natuur. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der Liefde. Naar het Duitsch. (vert.)
104355: BOLT, W. / SCHERINGA, S. - Nederland en Oranje. Leerboek der vaderlandsche geschiedenis, Deel II.
4392-487: BOLT - Suissero
55528: BOLT, JENNY - Om een dakkapel vrede.
95874: BOLT, KLAAS - De historie en samenstelling van het Haarlemse Muller-orgel.
98269: BOLT, JENNY - Om een dakkapel vrede.
22987: BOLT, DS. W.F. / E.A. - Vrede, vraag voor kerk en samenleving. Studierapport van deputaten Oorlogsvraagstuk van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan de Generale Synode van Dokkum (1983).
11542: BOLTEN, D. / E.A. - er was eens… ons land gezien door schilders in vroeger tijden. Delft, Museum Het Prinsenhof. 17 mei-1 augustus
79874: BOLTEN, D. (VOORWOORD) - Je Maintiendrai. Tentoonstelling ter gelegenheid van de vestiging van het Oranje-Nassau Museum in Delft, 15 Mei - 15 Augustus 1960.
8820: BOLTENDAL R. - Heinrich Boll. AO-boekje 1441.
25743: BOLTENDAL, R. - Heinrich Böll. AO-boekje 1441.
3324-5157: BOLTHUIS / BARON VAN HAERSOLTE / STAPHORST VAN / E.A. - Ons Zeewezen. Jaargang 33. Nummer 1 t/m 5
42391: BOM VAN DER J.A - Patienten met nierlijden, een longitudinaal psychologisch onderzoek, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
42390: BOM VAN DER J.A - Patienten met nierlijden, een longitudinaal psychologisch onderzoek, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
78768: BOM, FRITS - Het grote problemenboek. Editie 1983-1984. Honderden antwoorden van de ombudsman.
52634: BOMANS, GODFRIED - Van mens tot mens. Geïll.
57196: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van Tante Pollewop. Geïll. Elsevierpocket D 6.
104815: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 5. De schat van Brederode.
51327: BOMANS, GODFRIED - Een Hollander ontdekt Vlaanderen. (Elsevier Paperbacks)
54075: BOMANS, GODFRIED; CARMIGGELT, SIMON; CHEPAITIS, BARBARA E.A. - Een goed begin … Verhalen voor het Astma Fonds. Ill.
104813: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 3. Oom Ferdinand.
10633: BOMANS GODFRIED - Van mens tot mens.
104814: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 4. De ontsnapte ballon.
57194: BOMANS, GODFRIED - Pa Pinkelman in de politiek. Geïll. Elsevierpocket E 106.
57195: BOMANS, GODFRIED - De avonturen van Pa Pinkelman. Geïll. Elsevierpocket D 1.
103982: BOMANS, GODFRIED - Buitelingen.
104816: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 6. Verdwaald op zee.
33332: BOMANS GODFRIED - Capriolen
57461: BOMANS, GODFRIED - Memoires of Gedenkschriften van Minister Pieter Bas. Geïll.
45380: BOMANS - Pieter Bas. Geïllustreerd.
104818: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 8. Diep onder de aarde.
44545: BOMANS GODFRIED - Pieter Bas
14148: BOMANS GODFRIED - Pieter Bas. Prisma pocket 39.
59113: BOMANS, GODFRIED - De onsterfelijke Pa Pinkelman. Geïll.
104811: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 1. In het sprookjesbos.
104812: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 2. Het onbewoonde eiland.
87462: BOMANS GODFRIED - Noten kraken
33586: BOMANS GODFRIED - Noten kraken
14742: BOMANS GODFRIED - Pieter Bas. Prisma pocket 39.
52633: BOMANS, GODFRIED - Humor is overwonnen droefheid. (Kernachtige uitdrukkingen en aforismen).
104817: BOMANS, GODFRIED / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES) - Pim, Frits en Ida. Deel 7. Alleen in huis.
20811: BOMANS, GODFRIED - Gesprekken met bekende Nederlanders.
21606: BOMANS, GODFRIED - Omnibus. Humor en ernst uit het werk van Godfried Bomans.
33256: BOMANS GODFRIED - Noten kraken
20889: BOMANS, GODFRIED - Wonderlijke nachten. Zwarte beertjes 68.
102.951: BOMANS, GODFRIED - Het Duel. De geschiedenis van vader Oljon. AO-1493.
16017: BOMANS, GODFRIED - Kopstukken.
27948: BOMANS, GODFRIED - Nieuwe buitelingen. Facetten en aspecten.
1736-8605: BOMBE DR. WALTER - Die kunst dem Volke Nr. 19. Domenico Ghirlandajo.
21815: BOMHOF / KROSENBRINK / OSS / STORK (RED.). / MEINEN, GER (ILLUSTRATIES). - Regiotaal. Mozaiek van Gelderse dialekten.
39465: BOMM DE EMMANUEL - Vlaanderen o welig huis, Zooals Vlaamsche schrijvers hun lans zien
51300: BOMMEL, HELMA VAN (PRODUKTIE) - 200 Borduurstekenboek. Geïll.
96055: BOMMEL, JAN VAN (SAMENSTELLER) - Daar Kerkte Rotterdam. Kerken, die in Rotterdam verwoest werden, en hun interieur.
49969: BOMMELJÉ, C. - Cactussen en andere succulenten. Afb.
8612: BON / RUTGERS / KASTEREN / E.A. - Taptoe Lenteboek 2001. Het fruitigste boek van 2001.
93462: BON, ANNEMARIE / LEMMENS, RISKE (ILLUSTRATIES) - Houd de dief!
56237: BON, G.P. - Juliana-Bernhard. 7 Januari 1937. Gedenkboek voor de Nederlandse jeugd. Foto's.
51563: BONAVENTURA, FR. M. - De Bonapartes. Geïll.
53953: BONAVENTURAE, S.R.E. CARDINALIS S. - / Opera Omnia / Sixti V, Pontificis maximi Jussu diligentissime emendata. A.C. Peltier. Tomus Septimus. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55805: BONAVENTURAE, S. - Selecta pro instruendis fratribus ord. Min. Scripta S. Bonaventurae una cum libello speculum disciplinae edita a pp. Collegh S. Bonaventurae. Editio secunda. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57455: BONAVIA, DAVID & RED. TIME-LIFE BOEKEN - Peking. Geïll. Vert.
93456: BOND, MICHAEL / FORTNUM, PEGGY (TEKENINGEN) - Speurneus Paddington.
75033: BOND, EDWARD - Saved.
94545: BOND, EDWARD - Bingo. Scene of money and death.
58796: BOND, RUSKIN (EDITED BY) - The Penguin Book of Indian Railway Stories.
81517: BONDA, H.J. - Volkskracht in gevaar!
89146: BONDA, DRS. H.J. - Antwoord aan Prof. Dr. T.P. van der Kooy.
90573: BONDA, DS. J. (VERTALING EN COMMENTAAR) / SILJEE, BAB (ILLUSTRATIES) - Het Marcus Evangelie.
49102: BONDT, DR. A. DE EN WEGGEMANS, DS. J. - Verbond en Doop. In verband met de huidige leergeschillen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. III. Is de verklaring van 1905 innerlijk tegenstrijdig?
49101: BONDT, DR. A. DE EN WEGGEMANS, DS. J. - Verbond en Doop. In verband met de huidige leergeschillen in de Gereformeerde Kerken in Nederland. I. In alle verbonden zijn twee deelen begrepen.
91633: BONDT, DR. A. DE - Troost en Vrede.
48792: BONDT, DR. A. DE EN WEGGEMANS, DS. J. - Verbond en Doop. In verband met de huidige leergeschillen in de Ger. Kerken in Ned. II. Is de sacramentsbeschouwing van onze synode ongereformeerd?
42626: BONDY, BÜHLER E.A - Moderne entwicklungspsychologie
80931: BONE, STEPHEN - British Weather. Britain in pictures. With 8 plates in colour and 29 illustrations in bclack and white.
50680: BONEBAKKER, IR. J.L.; BOS, PIETER VAN DEN; FLOTHUIS, MARIUS E.A. - Klankbord. Jubileumuitgave van de Nederlandse orkesten. Foto's.
12086: BONECHI, EDOARDO - Florence. A complete guide for visiting the city.
98404: BONEKAMP, DRS. ALF - Milieu moeilijkheden. Benadering en beinvloeding van kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden.
50894: BONEKAMP, GUNNEVI (SAMENSTELLING) - De Scandinavische Keuken. De Wereld aan Tafel. Verrassende recepten uit Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Geïll.
56119: BONELLI, DOTT. L. (CON NOTE CRITICO - ILL. DEL) - Il Corano. Manuali hoepli. Nuova versione letterale Italiana. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
99466: BONGAERTS, P.E.H. / KALKHOVEN, H. / BERENDES / BRESSERS / E.A. - Een onderzoek naar de Middenstand in een plattelandsgebied van Noordbrabant. Haps - Mill en St. Hubert - Schayk - Wanroy - Zeeland. Sociaal economische publicaties Nr. 2.
73579: BONGERS, DR. H. - Words and Expressions you ought to know.
84143: BONGERS, IR. P. / BRUIN, MR.IR. N.M.B. - Studierapport 12. Voorzieningen voor landbouwwetenschappelijke informatieverzorging. Bibliotheken, documentatiesystemen en informatieverschaffers.
26161: BONHEUR, EVA / CORSEN, OLAF - Het spelletjesboek. Succes No. 59.
17955: BONHOF, J. - Hindoestanen in Nederland. AO-boekje 1855.
103.067: BONHOF, J. - Hindoestanen in Nederland. AO-boekje 1855.
79314: BONIBERGER, PETRA - Window Color. Osterbasteln. Mit Vorlagen in Originalgrösse.
74289: BONINGTON, CHRIS - Everest the Hard Way.
81945: BONINO, JOSÉ MIGUEZ - Theologie van verdrukten. Een boodschap uit Latijns-Amerika.
56132: BONNIÈRES, LOUIS DE - Anthologie des Meilleurs Ecrivains de Lourdes. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
87077: BÖNNINGHAUSEN, HELMUT / U.A. - Westfälischer Heimatkalender 1979, Jahrgang 33. Mit u.a.: Technische Kulturdenkmale im Ruhrgebiet. Qualitäten und Fehlleistungen des Bauens. - Das Werk der Margarete Windthorst.
2438-254: BONS/KLEINBENTINK - Engels Handelswoordenboek
26090: BONSELS, WALDEMAR - Maja, de kleine bij. Succes No. 67.
86451: BONSELS, WALDEMAR - Die Biene Maja und ihre Abenteuer.
37634: BONSELS, M - Die biene Maja und ihre ubenteuer
15700: BONSELS, WALDEMAR - Die Biene Maja und ihre Abenteuer.
5466-3820: BONSEN JAN - Politieke lezing van de Bijbel, een werkboek. Eltheto 59.
51017: BONSMA, H. EN MARÉE, PIET - s-Gravenhage. Foto's.
101.702: BONT, A.L. DE / DAS, DR. G. - Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
99988: BONT, A.L. DE / DAS, DR. G. - Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
58593: BONT-VERMASEREN - Atlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
49263: BONT, A.L. DE - Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis. In ruim 180 kaarten en bijkaarten. Leiddraad bij den schoolatlas. (bijlage)
14968: BONTE WAS, DE - Vrouwenwerk.
76764: BONTEKOE, MR. G.A. / BUNING, DR. L. / E.A. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1973. Cultureel jaarboek voor Drenthe 90e jaargang.
83067: BONTEKOE, MR. G.A. - Het Wapen der Gemeente Vledder.
83158: BONTEKOE, MR. G.A. - Het wapen der gemeente Eelde.
105460: BONTEKOE, MR. G.A. (SAMENSTELLING) - Drentsche Kroniek van het Bevrijdingsjaar. Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1946 II. Ill. Kaart.
45204: MR. G.A. BONTEKOE, DR. L. BUNING, JOH. DRENTHEN E.O. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1975
36511: BONTING, S.L - Evolutie en scheppingsgeloof
75945: BOO, DRS. J.A. DE - Heraldiek.
88650: BOOCH-ARKOSSY, DR. F. - Die Kunst die Portugiesische Sprache.
98685: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
98691: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
98690: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
98687: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
98686: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
98689: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
58997: BOOGAARD, JOHN UIT DEN - Swiebertje krijgt een huis. Geïll.
93218: BOOGAARD, THEO VAN DEN (TEKENINGEN) / SCHIPPERS, WIM T. (TEKST) - Sjef van Oekel zoekt het hogerop.
98688: BOOGAARD, DIEUKE - De verborgen schatten van Blokzijl. Een historische vertelling, geschreven vanuit archeologisch oogpunt.
58995: BOOGAARD, JOHN UIT DEN - Swiebertje en de ijspret. Geïll.
58996: BOOGAARD, JOHN UIT DEN - Swiebertje als woonwagenklant. Geïll.
38670: BOOGH, K.A - De vernieuwing van het nijverheidsonderwijs voor jongens
85696: BOOGMAN, DR. J.C. - Vaderlandsche geschiedenis (na de middeleeuwen) in hedendaags perspectief. Enige kanttekeningen en beschouwingen. Rede.
3770-5324: BOOGMAN / JANSEN / UYTVEN / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 90. Aflevering 1.
3770-5320: BOOGMAN / HOUTTE / JANSEN / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 89. Aflevering 3.
3700-5307: BOOGMAN / HOUTTE / JANSEN / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 89. Aflevering 1, 2 en 3.
3701-5302: BOOGMAN / JANSEN / UYTVEN / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 90. Aflevering 1, 2 en 3.
101.573: BOOIJ, DR. G.E. - De sylllabe in de generatieve fonologie.
96016: BOOIJ, HENDRIK - Van de hak op de tak. Door Hoogeveen in de jaren 1900-1975.
101.564: BOOIJ, DR. G.E. - Hierargische Fonologie.
101.574: BOOIJ, DR. G.E. - Fonologische en fonetische aspecten van klinkerreductie.
57923: BOOIJ, G.E. - Morfologie van het Nederlands. Met een inleiding en een systematische bibliografie.
101.581: AL, B.P.F. / BOOIJ, DR. G.E. - De productiviteit van woordvormingsregels. Enige kwantitatieve verkenningen op het gebied van de nomina actionis.
20675: BOOKER, MICHAEL - Blindganger.
57558: BOOKES, JOHN - OOSTHOEK, H (VERTALING EN BEWERKING) - Het Grote Tuinboek. Afb.
53148: BOOM, DR. B.K. EN KLEIJN, H. - Bomen. Hun vorm en kleur. Met 194 in de natuur genomen kleurenfoto's.
39687: BOOM TEN CORIE - Leven in vreude, Bijbels Dagboek
80630: BOOM, GHISLAINE DE / NEGRIS, G. DE (VERTALING). - De reizen van Karel V.
41420: BOOM JAN - The concept developmental stage, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de universiteit te nijmegen
58590: BOOM, MATTIE - 150 Jaar Fotografie. Geïll. (Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst).
17141: BOOM, S. VAN DEN / BOBELDIJK / E.A. - 100 vragen over Geld en je Nalatenschap.
55854: BOOM, SAK VAN DEN - Kleine reparaties in huis. 2. Zelf doen in 100 tips. Afb.
55842: BOOM, SAK VAN DEN - Eenvoudig onderhoud in huis. Zelf doen in 100 tips. Afb.
6920: BOOMEN GERARD VAN DEN - Afrika wordt vrij. AO-boekje 799.
22751: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Afrika wordt Vrij. AO-boekje 799.
101.770: BOOMEN, G. VAN DER - Syrie. AO-682.
6612: BOOMEN G. VAN DER - Syrie. AO-boekje 682.
102.785: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Geheim Afrika. AO-boekje 437.
6584: BOOMEN G.J. VAN DER - Kasjmir. AO-boekje 646.
58410: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 16e jaargang- nummer 3/4 - juni-augustus 1984. Geïll. O.a.: Themanummer: Visserijgeschiedenis. Tien har Hollandse Historische Vereniging; Een zozeer teniet gegane bedrijfstak, de ec. ontw. v/d No
58417: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 17e jaargang- nummer 6 - december 1985. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Holland over 1984 I N.H.; II Z.-H; Boekennieuws.
58412: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 16e jaargang- nummer 6 - december 1984. Geïll. O.a.: De Amsterdamse scheepvaart en het Noordhollandse platteland in de 16de en 17de eeuw. Het prbleem van de arbeidsmarkt; Overzicht van inventaris
58413: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 17e jaargang- nummer 1 - februari 1985. Geïll. O.a.:Over de vestiging van veren aan de Hellevoetse sluis en de weg van Holland naar Zeeland; Coenraad van Heemskerck 1646-1702. Diplomaat tussen pr
58414: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 17e jaargang- nummer 2 - april 1985. Geïll. O.a.: Maagschap en vriendschap; Gezinsreconstructies van bedeelden in Amsterdam, 1750-1850; Partnerkeuze in Amsterdam in het begin van de 19e eeuw; Mor
58415: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 17e jaargang- nummer 3/4 - juni-augustus 1985. Geïll. O.a.: Themanummer: Hollandse geschiedschrijving van de zeventiende en achttiende eeuw; Een lokaal geschiedschrijver: Hendrik Jacobsz. Soetebo
58407: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 15e jaargang - nummer 6; december 1983. Geïll. O.a.: Lokale en regionale tijdschriften in Holland; Arch. Kroniek van Zuid-Holland over 1982; Overzicht van inventarissen van Hollandse archieven v
58408: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 16e jaargang- nummer 1 - februari 1984. Geïll. O.a.: Homoseksuele relaties in Holland 1n 1776; Een Franse kroniek van de heren van Brederode; Het Sterkenhuis in Bergen, de geschiedenis van een t
58409: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 16e jaargang- nummer 2 - april 1984. Geïll. O.a.: Arch. Verkenningen in Waterland; Verhalende hist. Bronnen; Leidse stadhuisklerken tijdens de Republiek; Een Holl. Kroniek van Willem van berchen;
58411: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 16e jaargang- nummer 5; oktober 1984. Geïll. O.a.: Arch. Kroniek van Holland over 1983. I. N.H.; Bouwen en wonen in twee Leidse Arbeiderswijken; Costverloren, een droogmakerij in het Geestmeramba
58418: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 1 - februari 1986. Geïll. O.a.: De eerste graven van Holland; Egmond, Sint Adelbert en de eerste graven van Holland; De vroedschap der ""stede Beverwyck"" 1642-1794; Geregelde n
58419: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 18 jaargang- nummer 2 - april 1986. Geïll. O.a.: Neutrale Bond en Nederlandsch Boerencomité. Pogingen tot organisatie van Noordhollandse tuinders tijdens de crisisjaren; Het Uitgeester verponding
50727: BOOMGAARD, PETER; POEZE, HARRY A. EN TERMORSHUIZEN, GERARD. (RED.) - Aangeraakt door Insulinde. De boeken van drieëntwintig lezers. Geïll.
58416: BOOMGAARD, DRS. J.E.A. (RED.-SECR.) - Holland. Regionaal-Historisch tijdschrift. Tweemaandelijks. 17e jaargang- nummer 5 - oktober 1985. Geïll. O.a.: In Memoriam Prof. Dr. H.P.H. Jansen; De wandschilderingen van Dirk Dalens III in Leiden; Zestig jaar kerksplitsing te 's-Gravenhage; De relieke
101.491: BOOMKER, HENK / FRANSEN / E.A. - Bewogen Verleden. (inclusief Kalenderover 1995).
103.089: BOOMS, TH. H.A. - Vreemd in Nederland. AO-boekje 1891.
25941: BOOMS, TH. H.A. - Vreemd in Nederland. AO-boekje 1891.
88185: BOOMSMA, PIETER - Het doet je altijd wat. Over Bijbel en bijbelgebruik.
87095: BOOMSMA-ALMA, A.L. - De onweegbare mens. De opgave van de anthroposofische geesteswetenschap voor het heden en de toekomst.
89150: BOOMSMA, D. / BRUIL, P. / E.A. - Een dubbelportret van Atelier Nikle.
46199: BOOMSMA, GRAA; GEERDS, KOOS; VROMAN, LEO; BACKER, MARIJN; HONINGH, CHRIS E.A. - "De Revisor. Tweemaandelijks tijdschrift. 17e jaargang; nr. 1; februari 1990. Haakman, Anton e.a. redactie. Vertaallaboratorium Slauerhoff; Rein Bloem gaat naar Rome; Annelies Schulte Nordholt over Yourcenar; Poëzie en Proza. Geïll.
97141: BOON, K.G. - Stad en Hof in de Nederlandse prentkunst. Towns and Castles in Dutch prints.
102.506: BOON/BRAKEL/BROUWER/DAMES/KOP - Netwerk. VWO bovenbouw, Wiskunde A1 en B1, deel 2.
97148: BOON - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld. Singel 262.
97278: BOON, W. / DEKKER, S. / GAAG, W. V.D. - Niet horen … maar luisteren. Deel 1.
53318: BOON, C.S.S.R., JOZEF EN BRADFER, C.S.S.R., L - De eerste missievlucht naar Kongo. (Verwijderd uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.) Foto's.
103987: BOON, LOUIS PAUL - Geniaal, maar met te korte beentjes. Essays en polemieken.
97575: BOON, RUDI - Over vijf jaar in Johannesburg … Generaties van verzet.
86561: BOON, P. / KOK, J. / E.A. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 47. 1993. Met o.a.: Gebrandschilderde glazen uit de kerk van Hoogwoud. - Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de 16e tot de 20e eeuw.
104018: BOON, BERT / HUIZINGA, MENNO / ZIJLMA, THEO - Sporen van strijd 1945 1995.
15322: BOON, RUDI - Over vijf jaar in Johannesburg… Generatie van verzet.
2288-2252: BOON/BRUYN/LEMMENS - Jheronimus Bosch
58271: BOON, N.J. (DIRECTEUR-UITGEVER) - De Prins der Geïllustreerde Bladen vereerd met inteekening van H.M. de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder. Juli 7 1917 - `Juli 29 1918.
B4502: BOON, GERARD (SAMENSTELLER) - Wereldhandel. De grondstoffen, de schulden, de handel, de technologie, de unctad-conferentie.
B4504: BOON, GERARD / OTTENHOF, JAN (REDACTIE) - Spreekbeursgiganten. Wie bepalen ons nieuws en hoe.
5147-3299: BOON LOUIS PAUL - Avenue-reeks 16. Zestien schetsen van Nederland.
88161: BOON, RONALD - De autoriteit van de naam van Jezus. Geestelijke oorlogsvoering trilogie deel 1.
105369: BOON, LOUIS PAUL - De Kapellekensbaan.
41488: BOON LEO REDACTIE - Kwaliteit van leven en zorg, ontwikkelingen in de gezondheidszorg deel 6
46101: BOON, K.G.; CARMIGGELT, S.; PLEYSIER, ARIE EN WINKLER, JOHAN. (SAMENSTELLERS); MET EEN VOORWOORD VAN E. KUPERS. - Het boek van de arbeid. Geïllustreerd met reproducties in zwart en kleuren.
36480: BOON, RUDOLF - Een afgeschreven zaak?, de Protestantse kerken in Nederland
35293: BOON - boon's geillustreerd Magazijn, achtste jaargang eerste deel
35294: BOON - boon's geillustreerd Magazijn, waarschijnlijk achtste jaargang tweede deel
101.863: BOONE, ING. J.M. / MULDER, IR. J. / BOENDER, IR. J.P. / E.A. - Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen. (Achtergronden).
45813: IR. L.J. BOONE (VOORZITTER PROGRAMMACIE. IOP MILIEUTECHNOLOGIE / ZWARE METALEN) - Eindrapport IOP Milieutechnologie / Zware Metalen
48124: BOONE-SWARTWOLT, I.C. DE EN RIEMENS-REURSLAG, J. - Het rosarium. Bloemlezing literatuur over het kind.
71418: BOONEN, JOHAN - Medea.
83169: BOONEN, JAAK - Geldjan.
74641: BOONSTRA, J. / MEIJER, L. - Reken maar. Rekenmethode voor de Lagere School.
26401: BOONSTRA, J. / KLEIN, W.A. - De wereld om ons heen. Deel 1. Natuurkunde voor de lagere school.
21876: BOONSTRA, DS. S.A. / E.A. - Gezin en ruimte.
55919: BOONSTRA, HANNEKE (TEKST) - Martinikerkhof23, 50 jaar Radio Noord. 1946-1996Foto's.
96130: BOONSTRA, ROMMERT / SCHERER, KEES - Uit langs het water. Recreatie rond en op het water in Nederland. Met unieke auto-, fiets- en wandeltochten.
25733: BOONSTRA, J. - Indo-China, geweld zonder weerga. AO-boekje 1418.
73649: BOORER, LESLEY - Het huis in het bos.
34786: BOORER W, E, A - Honden, met 135 foto's in kleur
97745: BOOST, ROLF - Aan de achterkant van de armoe.
54071: BOOST, ROLF - Wat je zegt dat ben je zelf en andere herinneringen aan de Jaren 50. Ill.
29513: BOOST, ROLF - Wat je zegt dat ben je zelf en andere herinneringen aan de Jaren 50.
89595: BOOST, ROLF - Verslik u niet. Kritische handleiding voor het gebruik van medicijnen.
92559: BOOSTEN / KERSTEN / ALEXANDER - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Ger Boosten.
81698: BOOSTER, N. - 125 jaar Van Rijn. Te s'-Gravenzande.
39592: BOOT, KOSTER, LAENDERS - Technologie, deel 2, serie M.T.O
45093: BOOT, WILLIGE, VLUGT, BRUCH, VAILLANT E.A. - Haerlem, jaarboek 1941 met o.a. Mr. J.B. Bomans, J.A. Fontein, het Comansgilde en het Comanshofje te Haarlem, geschilderde wapenruitjes van het Comansgilde, het Huis Swanenburg te Halfweg, Sandenhoeff
84329: BOOT, D. / KOSTER, L. / LEENDERS, J. - Technologie 2.
88191: BOOT, NELLY / BRAK, MARJA - Als een stad op een berg. Evangelisatie vanuit de gemeente.
B4121: BOOT H - Enkele reis naar het verre oosten
23664: BOOT / DENTERS / E.A. (RED.) - Grensverlegging. Een verkenning langs de grenzen van bestuurlijke vernieuwing. Rapport in opdracht van de VGS.
30839: BOOT C - Electrische uitrusting van het vliegtuig
30189: BOOT H - Enkele reis naar het verre oosten
20786: BOOT / HAPPEE / JONG, DS. S. DE / E.A. - Bijbelse Dagkalender 1999. 53e Jaargang.
32130: BOOT M - Der Grundstock 2B
36078: BOOT H - Enkele reis naar het verre oosten
54365: BOOTS, J. M. A. - Rechtsproblemen rond de gemeenschap van personen. Academisch Proefschrift. RKU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
14129: BOOVEN, HENK - Tropenwee.
18946: BOOY, THIJS - Gereformeerd: hoe lang nog?
55165: BOOY, THIJS - De levensavond van Koningin Wilhelmina.
74275: BOOY, THIJS - Het is stil op het Loo… Overpeinzingen in memoriam koningin Wilhelmina.
91925: BOOY, THIJS - Morgen zal alles anders zijn. Over de toekomst van Nederland.
80494: BOOY, THIJS - Kerk en Jeugd.
51509: BOOY, THIJS - Europese jeugd. Een marsroute.
58869: BOOY, THIJS - En dan zijn er nog de generaties ... Beeld van de Nederlandse generaties in deze eeuw.
53145: BOOY, H. TH. DE; BRUINS SLOT, DR. J.A.H.J.S.; GERRETSON, PROF. DR. C. E.A. - Menschen in de schaduw. Ill.
48329: DE BOOY, BRUINS SLOT, GERRETSON E.A - Menschen in de schaduw met platen
24306: BOOY, H. TH. / BRUINS SLOT, DR. J.A.H.J.S. / E.A. - Menschen in de schaduw.
53622: BOOY, H. TH. DE - Strandrovers, jutters en redders. Voorgeschiedenis en geboorte van het reddingwezen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Ooievaars.
47850: H. TH. DE BOOY - Tuschen mijnen en grondzeeen
31049: BOOY DE TH - Het spook van Inish Murray
21086: BOOY, THIJS - Dit is de nacht…
26200: BOOY, THIJS - West-Europese jeugd.
27382: BOOY, THIJS - Morgen zal het anders zijn. Over de toekomst van Nederland.
87503: BOOZ, ELISABETH B. - A Guide to Tibet.
92169: BOPP, JORG / E.A. - De angst voor de vrede.
80417: BOPP, JÖRG / BOSSE, HANS / HUBER, WOLFGANG - De angst voor de vrede.
81314: BOPP, DR. LINUS - Das Jugendalter und sein Sinn. Eine Jugendkunde zur Grundlegung der Jugendführung.
42587: BOPP LINUS - Zin en zending van de ouderdom
28474: BORCH, F.C. TER / HERMANS / MULISCH / E.A. - De beste korte verhalen van De Bezige Bij.
25364: BORCH, GERARD TER - Gerard Ter Borch, Zwolle 1617 - Deventer 1681. Tentoonstelling Mauritshuis 9 maart 1974 tor 28 april 1974.
74810: BORCHERS, ELISABETH / SCHLOTE, WILHELM (ILLUSTRATIES) - Brieven aan Sara.
8013: BORCHERT DRS. J.G. - Winkels wankelen. AO-boekje 1302.
8012: BORCHERT DRS. J.G. - Winkels wankelen. AO-boekje 1302.
7550: BORCHERT DRS. J.G. - Swaziland. Apart? AO-boekje 1227.
71653: BORCHERT, WOLFGANG - Die Hundeblume und andere Erzahlungen.
71654: BORCHERT, WOLFGANG - Die Hundeblume und andere Erzahlungen.
4421-538: BORDEAUX H. - La peur de vivre
73071: BORDEN, J. VAN DER / HEY, J. LA - Scheepswerktuigkunde. Stoomturbines, Deel 1.
96240: BORDESE, LUIGI / PLOUVIER, D' - Jeanne d'Arc a Rouen. Scene dramatique.
75088: BORDEWIJK, F. / WESTENDORP, FIEP (ILLUSTRATIES) - Veuve Vesuvius.
57490: BORDEWIJK, F. - Karakter. Roman van zoon en vader. Foto.
89055: BORDEWIJK, MR.DR. H.W.C. - Leerboek der Landhuishoudkunde. Deel II.
57468: BORDEWIJK, F. - De Golbertons. Roman.
42646: BORDEWIJK, HEERDEN VAN JAAP, BERKEL, LEIBOVICI E.A - Biografie Bulletin met o.a Biografie en psychoanalyse, Lodewijk van Deyssel etc
95057: BORDEWIJK, F. - Vijf fantastische vertellingen.
57402: BORDEWIJK, F. - Tijding van ver. Roman.
28291: BORDEWIJK, F. - Tien verhalen.
57465: BORDEWIJK, F. - Lente. 7 Verhalen.
50749: BORDEWIJK, F. - De wingerdrank. Nimmer Dralend Reeks No. 25)
78785: BOREK - Die Briefmarken West-Europas, 6. Sonder-Heft, Sonder April 1933.
78786: BOREK - Die Briefmarken des Deutschen Reiches, 3. Sonder-Heft, Sonder-Angebot Mai 1933.
78786: BOREK - Richard Borek's Europa-Liste für Briefmarken. Europa-Liste. 10. Jahrgang, 1928/29.
78890: BOREK - Richard Borek's Europa-Liste für Briefmarken. Europa-Liste. 13. Jahrgang, 1932.
22929: BOREK - Briefmarken-Katalog Deutschland 1972. 48. Jahrgang. Mit Münzen und Ersttagsbriefen.
99707: BORG, MW. DR. S.J. TER / BOSBOOM, JAN / STERKENBURG, ING. G.J. / E.A. - Groninger Landschap. Jaargang 3, Nr. 2 en Jaargang 4, Nr. 1. Met o.a.: De rentmeesters van de Ennemaborg. - Erfbeplatingen.
95712: BORG, J. TER / WIERSINGA, A. - Kijkjes in onze geschiedenis.
30849: BORG TER M, SMIT A.W - Non provocative defence as a principle of arms reduction
1645-717: BORG RONALD - Peterborough land of shining waters.
79817: BORGDORFF-HENDRIKS, DRS. J.C.P. / E.A. - Conflicthantering. GSEV Reeks 32.
45316: DRS. J.C.P. BORGDORFF-HENDRIKS E.A. - Conflicthantering. GSEV-reeks nr. 32.
38276: BORGER, J.J - Francois Haverschmidt de dominee, de dichter, de mens
52502: BORGER, FRANK - Trektochten. Handboek en routegids. Elmar Sport. Geïll.
9454: BORGERS / JONCKHEERE / E.A. - Speels A B C der Nederlanden.
26618: BORGERS, GERRIT / JONCKHEERE / E.A. - Speels ABC der Nederlanden.
85519: BORGERS, GERRIT (SAMENSTELLER) - De muze viert feest.
37314: BORGERS, E.A - Speels ABC der Nederlanden, ter gelegenheid van de boekenweek 31 maart tot en met 7 april 1962
70992: BORGGREVE, R. / TEUTEM, E. VAN - Varia Pratique, voor de handelscorrespondent.
8020: BORGHARDT MARYKE - Underground. AO-boekje 1304.
8019: BORGHARDT MARYKE - Underground. AO-boekje 1304.
8018: BORGHARDT MARYKE - Underground. AO-boekje 1304.
8017: BORGHARDT MARYKE - Underground. AO-boekje 1304.
84493: BORGHSTIJN, MIJNIE / HOOGLAND, GERA / KOUDIJS, JOKE / E.A. - Ongewenste intimiteiten in de gezinsverzorging. Studiedag ""drie jaar na gepakt"" van diskussie naar beleid, 22 mei in krasnapolsky.
1553-3031: BORGIOLI/CAPPELLI/WEISSCHER - De Wonderlijke Natuur. Op de Scheiding van land en water.
41907: BORLE, NOLEN - Dictionnaire pratique, Francais-Hollandes, Hollandes-Francais
210-2839: BORLETTI IDA NOBLE - Blij wonen met bloemen. De decoratieve kunst van het bloemen schikken.
19478: BORMAN, RUUD - In en om het Gooi.
39520: BORMAN, R - Van Flevomeer tot Ijsselmeer
34989: BORMAN RUUD - In en om het Gooi
5641-4636: BORMANN ARNOLD / MAI SIEGFRIED / NIER HELMUT - Akkordeon. Wo im die alte Muhle steht. Foxtrot.
7345: BORN WINA - Rum. Voor zeehelden en boekaniers. AO-boekje 1093.
7344: BORN WINA - Rum. Voor zeehelden en boekaniers. AO-boekje 1093.
71545: BORN, WINA - 250 goede wijnen.
93996: BORN, DS. E.TH. VAN DEN / HOLWERDA / E.A. - De verborgenheid der Godzaligheid. Advent.
72687: BORN, WINA - Het volkomen wijnboek.
72806: BORN, WINA - Rood, wit en rosé. Een richtingwijzer in de wereld van de wijn.
82210: BORN, WILNA EN HAN - Vis op tafel. Vissen, wijnen, sauzen.
35713: BORN G, RABELINK T, SMITH T - Endothelium and cardiovascular disease, clinician's manual
51079: BORN, WINA - Over Heerlyck Duurstede. De geschiedenis van een restaurant aan de Lek, bij Wijk bij Duurstede. Foto's.
89674: BORN, WINA - Rood, wit en rose.
48917: BORN, WINA EN SALOMONSON, TOUSSIE - van Aardappelsla tot Zigeunerfondue. Ill.
89672: BORN, WINA - Wijn, wijn en wijn.
89583: BORN, WINA - Wina Born's Wijnboek. Voor feestelijk wijndrinken. Proeven - kiezen - kopen - bewaren.
89589: BORN, WIM - 50 nieuwe grill- en barbecue-recepten.
59147: BORN, WINA - Koken met wijn. Geïll.
29348: BORN, WINA / JOHNSON, HUGH - Spectrum Wijnatlas.
53762: BORN, KARL - Die waarheid oor die spade reën gemeentes van Suid-Afrika. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97330: BORN, DS. E.TH. VAN DEN / HOLWERDA, DS. B. / VEENHOF, DS. C. / VEER, DS. M.B. VAN 'T - De verborgenheid der godzaligheid. De hoogtijden van het kerkelijk jaar.
26928: BORN WINA - Het volkomen wijnboek.
58028: BORNE, DRS. J.C.C.F.M. VAN DEN E.A. (AUTEUR(S) - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau. Deel 53. 1999. Ill.
53940: BORNE, P. FIDENTIUS VAN DEN - Die Franziskus-Forschung in ihrer Entwickelung dargestellt. Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar. München. IV. Reihe Nr. 6. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53939: BORNE, O.F.M., P. DR. FIDENTIUS VAN DEN - De H. Franciscus van Assisi. Nr. 53. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53322: BORNE, O.F.M., P. DR. FIDENTIUS VAN DEN - De H. Franciscus van Assisi. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
27212: BORNEMARK, KJELL-OLOF - Uitkering aan een deserteur.
20062: BORNEWASSER / GROOT, A. DE / VALK, J.P. DE - Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de Negentiende Eeuw. Mengeling uit het Leesmuseum. Nummer 27, September 1987.
5811-5339: BORNEWASSER / DUNK / JONGSTE DE - Tijdschrift voor geschiedenis. 92ste jaargang. Aflevering 1
91994: BORNHAUSER, HANS / BREIT, HERBERT / U.A. - Neue Calwer Predigthilfen. Erster Jahrgang. Band A: Advent bis Himmelfahrt. - Band B: Exaudi bis Ende des Kirchenjahres.
81622: BORNKAMM, GÜNTHER / LOEWENICH, WALTHER VON / E.A. - De geloofsbelijdenis. Pogingen tot een nieuw verstaan.
91734: BORNKAMM, G. / KLAAS, W. - Mythos und Evangelium. Zum Programm R. Bultmanns.
11765: BOROVSKY, NATASHA - Prinses aan het keizerlijk hof.
10170: BOROVSKY NATASHA - Prinses aan het keizerlijk hof.
16580: BOROVSKY, NATASHA - Prinses aan het keizerlijk hof.
73385: BORREBACH, HANS - Fototips.
78683: BORREBACH, HANS - Filteren, scherpstellen en belichten.
78692: BORREBACH, HANS - Dichtbijfotografie. Vanaf macro tot portret.
81552: BORREBACH, HANS - Uw eigen fotostudio thuis.
54192: BORRET S.J., MR. DR. ARN. - Sociologie. De wetenschap van de normen der samenleving. Berchmanianum - serie. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56873: BORROW, GEORGE - Wild Wales: The people's language & scenery.
74895: BÖRSCHE-SUPAN, EVA - Europese stijlen. In de bouw-, beeldhouw- en schilderkunst van Karel de Grote tot heden.
41317: BORSCHEID PETER - Geschichte des alters 16 - 18. Jahrhundert, studien zur geschichte des alltags
7642: BORST DR. J.R. - Koolmonoxide en hart ziekten. AO-boekje 1249.
7641: BORST DR. J.R. - Koolmonoxide en hart ziekten. AO-boekje 1249.
74851: BORST, DR. J.C. - Eens een dief, altijd een dief…!? Een Christelijke handreiking bij het pastoraat aan gevangenen en hun familieleden.
56964: BORST, MR. P. E.A. (RED.) - Geen uur zonder drukwerk. Drukkersweekblad en autolijn kerstnummer 1962. Print round the clock. Afb.
416-1832: BORST A. ROBBERT DE - Uw nieuwe huis. Beoordeling, bouw en oplevering.
35708: BOS J.C - De invloed van de benaderwijze van de heup op de loopfunctie na een totale heuparthroplastiek, proefschrift
7845: BOS / ZEEMAN - Atlas der gehele aarde.
93609: BOS, G. - God heeft naar ons omgezien.
7810: BOS P.R. / NIERMEYER J.F. - Beknopt Leerboek der Land- en volkenkunde.
102.245: BOS, BEN - Schrijven met schrijvers. Kern-serie 22.
45799: E.T. BOS EN K.M. HINDRIKS - Goed en gezond. Voedingsleer en warenkennis voor het N.O. voor meisjes. Geïll.
99104: BOS-ROPS, J.A.M.Y. / PLANTINGA, J.N. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 88, Nr. 4. Met o.a.: Meer doen met minder middelen. - Openbaarheid versus privacy?
527-1595: BOS/BALEN - Kleine Schoolatlas der geheele Aarde
51486: BOS, P.R. - NIERMEYER, J.F. - Aardrijkskunde voor de hoogere lerjaren van de M.S. Geïll.
74207: BOS, JAN L. / KAM, JAN VAN DER (FOTO'S) - Die vreemde vogels. Zonderlinge zaken uit Nederlands vogelleven, door onderzoekers waargenomen tot ver in de jaren zeventig.
76738: BOS, ARIEJAN / GRONINGEN, HANS VAN / E.A. - Het Paardloze Voertuig: De Auto in Nederland een eeuw geleden.
77533: BOS, M.R.W. / KLOMPIEN, MARTEN / WIJNEN, DS. P. VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 10. Met o.a.: Interim balans van een bedreigde maatschappij: Vijf jaar Noord-Groningen - Landweg te Paddepoel (olieverf en papier) - Het gerestaureerde kerkje van Huizinge..
B42738: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B42732: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B42733: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B42736: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B42734: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B42735: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B42737: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
B4273: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
105174: BOS-VISSER, ELLY - Frans Hals.
79216: BOS, P.R. / KWAST, B.A. / PELDER, F. - Nederland in Woord en Beeld. De Rijn bij Rhenen. Compleet met 12 foto's.
79217: BOS, P.R. / KWAST, B.A. / PELDER, F. - Nederland in Woord en Beeld. De IJseldelta bij Kampen. Compleet met 12 foto's.
97240: BOS, J.M. / KLIJN, E.M.CH.F - Nederlands Openluchtmuseum. Gids 1981.
80467: BOS, J. / EIKELBOOM, DS. H.J. / E.A. - Aan de werkers van het elfde uur.
93572: BOS, R. - De landen van Europa, geschetst naar hunne natuurlijke landschappen. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Europa, hoofdzakelijk bestemd voor zelfwerkzaamheid.
49678: BOS, H - Het omstreden Zuid-Afrika
98420: BOS, DR. K. - Technisch Engelsch. Deel III A: Bouwkunde, Weg- en Waterbouwkunde. Ten dienste van het Middelbaar Technisch Onderwijs. Voortgezette cursus.
24615: BOS, R. / HOUWEN, K.G. / MULDER, J. - Op reis door ons vaderland. Deel 3. Geillustreerd aardrijkskundig leesboek voor de lagere school.
37936: BOS, H - De Mr. H. Bos, Bibliotheek van de Vrije Universiteit
85990: BOS, PETER TE (ONTWERP) - Noord-Holland en de Monumenten.
48020: BOS, R - Op reis door Europa. Geïll. Leesboek t.g.b. het Aardrijksk. Onderwijs in de lagere school. Eerste deeltje.
57706: BOS, DRS. J; NIJKEUTER, DRS. H.; SANDEN, DR. W.A.B. VAN DER E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie. 1998. Ill.
57708: BOS, DRS. J; NIJKEUTER, DRS. H.; SANDEN, DR. W.A.B. VAN DER E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse Volksalmanak. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie. 2001. Ill.
86776: BOS, ERIC / VOORINTHOLT, J. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Mei 1984. Met o.a.: Groningers in Garnwerd. - Granieten kerken in Jeverland en Harlingerland.
86777: BOS, ERIC / VOORINTHOLT, J. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Mei 1984. Met o.a.: Groningers in Garnwerd. - Granieten kerken in Jeverland en Harlingerland.
101.296: BOS ZEEMAN - De geillustreerde atlas
B42731: BOS, JAN / FOORTHUIS, WILLEM (REDACTIE) - Drentse Biografieen 4. Levensbeschrijving van bekende en onbekende Drenten.
58270: BOS - NIERMEYER (HERZIEN DOOR KWAST, B.A. EN EIBERGEN, P). - Schoolatlas der gehele aarde. Vijf-en-dertigste verbeterde en vermeerderde druk met een alfabetisch register van namen.
52206: BOS, R - R. Bos' Tweede Teekenatlas. (Europa en de Werelddeelen) In 29 gekleurde kaarten.
55754: BOS-GOEDHART, COBY - Suus de muis. Geïll.
90116: BOS, K.D. - De voorouders en de nakomelingen van Thamme Jans Tammes en Janna Harms Bos.
15151: BOS, JAN L. - Greenpeace. AO-boekje 1714.
15152: BOS, JAN L. - Greenpeace. AO-boekje 1714.
94663: BOS, J.M. / KLIJN, CH.F. (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Gids Rijksmuseum voor Volkskunde. Het Nederlands Openluchtmuseum. Arnhem 1973.
46404: BOS, R. - Buiten Nederland. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Europa en de Werelddelen. Ook bestemd voor zelfwerkzaamheid. Geïll.
99124: BOS-ROPS, J.A.M.Y. / SIGMUND, PETER / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 93, Nr. 4. Met o.a.: Beheren van cultureel erfgoed. - Een Europese kijk op Noord-Amerika. - Conservering en restauratie VI.
31630: BOS F - De vreemde woorden
103.032: BOS, MR. H.H. - De accountant en zijn beroep. AO-boekje 1776.
53111: BOS, MR. E. E.A. - Samenwonen verplicht. Aanzet voor een regeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen. (Groen van Prinsterer-reeks 76).
93337: BOS, G.A.M. - Zorgen van en voor chronisch zieken. (Care for the chronically ill). Proefschrift.
16736: BOS, MR. H.H. - De accountant en zijn beroep. AO-boekje 1776.
102.137: BOS / NIERMEYER / BALEN / EIBERGEN - Kleine schoolatlas der gehele aarde.
17983: BOS, HAN - Muziek Wijzer. 1. Beknopte biografieen van Bach tot Bartok. Ooievaar pocket 35.
49666: BOS, DR. G. - Isaäc da Costa: 'Al Gods wegen zijn Israëlitisch'.
17150: BOS, LEONTINE VAN DEN (RED.) - Babyboekje, van kinderen en ouders van nu.
16183: BOS, MR. E. / E.A. - Samenwonen verplicht. Aanzet voor een regeling van niet-huwelijkse samenlevingsvormen.
57103: BOS, DS. C.G. - Geloven en belijden. 2. Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Artikelen 20 - 37.
101.417: BOS, SASKIA / BOOL, FLIP / E.A. - Zonder aanzien des persoons. De verbeelding van de staatsmacht. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 24, nr. 3.
15153: BOS, JAN L. - Greenpeace. AO-boekje 1714.
26051: BOS, P.R. / NIERMEYER, J.F. - Leerboek der land en volkenkunde.
26911: BOS / BALEN - Kleine schoolatlas der gehele aarde.
26946: BOS, JAN L. / KOETZIER, BERT - Leven en overleven.
35258: BOS-ROPS, BRUGGEMAN M - Archief wijzer, handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland
49244: BOSBOOM-TOUSSAINT; BUSKEN HUET; GORTER - "Drie vergeten novellen. Een nacht in een armstoel; Dokter George; Een praatje. (Nederlandsche Bibliotheek). Foto.
51180: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De Delftsche wonderdokter.
50734: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - De Delftsche Wonderdokter. Met Illustratiën. Tweede deel.
59268: BOSC, PETRUS DU - Predikatie: De veroordeling door de Ninevieten. Matthëus 12:41. Het Heil verkondigd. 53e predikatie.
95865: BOSCH-NORD THOMPSON, N.H. VAN DEN / HART, G. 'T H. / E.A. - Haerlem Jaarboek 1967. Met o.a.: Van handelsgilde tot gezelligheidsgilde; het Haarlemse schonenvaardersgilde. - Geschiedenis van de kleine en grote Haarlemmersluis te Spaarndam.
51414: BOSCH, DS. B.M. VAN DEN; MEIJEREN, DS. K. VAN; BOELE, DS. C. E.A. - Een handvol koren. Dagboek. 2011.
8114: BOSCH A. TEN - Ten Bosch. Viertalig technisch woordenboek. Engelsch-Nederlands.
20328: BOSCH J. VAN DEN - Dat was gezelschap. Proza en Poezie van 1200 tot 1600. Salamander pocket 301.
40055: BOSCH, HAM VAN DER, E.A - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998
29480: BOSCH, HANS VAN DEN / ERNST, HARRY - Friesland Post. December 1985. Jaargang 12.
75865B: BOSCH VAN ROSENTHAL , BURGEMEESTER VAN GRONINGEN (VOORWOORD) / WIJTENHORST, J.P. / E.A. - Groningen. Uitgegeven met instemming en medewerking van het Gemeentebestuur van Groningen, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar en van de Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer.
2536-4356: BOSCH J.H. VAN DEN - Gedichten. Voor H.B.S. en Gymnasium met aantekeningen.
58037: BOSCH, HANS VAN DEN / SCHEPS, DICK - Onbekende kanten van bekende planten. Geloof, bijgeloof, geneeskracht en keukengebruik. Ill.
85709: BOSCH, A.C. (SAMENSTELLER) - Palet. Eenvoudige poezie uit deze eeuw.
85710: BOSCH, A.C. (SAMENSTELLER) - Palet. Eenvoudige poezie uit deze eeuw.
92187: BOSCH, DS. A.C.D. VAN DEN - Vernieuwd geloven. Eerlijke antwoorden op kritische vragen.
34685: BOSCH VAN DEN HANS, DIJK VAN H, OTTER G - Het complete kamerplantenboek
90797: BOSCH, DS. A.C.D. - Het Onze Vader vandaag.
46327: BOSCH, JAN - Achter 't hek. Foto's.
99201: BOSCH, D.W. / DEGENHARDT, W. - Natuurlijke historie voor de Nederlandsche scholen. Eerste stukje: Het Dierenrijk. (Met 76 tusschen den tekst geplaatste afbeeldingen)
98352: BOSCH, HIERONYMUS / ROTHE, HANS (EINFUHRUNG) - Hieronymus Bosch. Garten der Luste. 53 Tafeln.
71179: BOSCH, DR. K.D. / BAKKER, PIET / E.A. - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bloemlezing van artikelen, reportages, essays, poezie en tekeningen
2989-2981: BOSCH/FELDER/GONGGRIJP - Ontdek het Mergelland. Nederlandse Landschappen.
23877: BOSCHMA, HILBRANDT - Terug naar de levende Christus!
23836: BOSCHMA, HILBRANDT - Om den Wiehmenhof.
49916: BOSCHMA, HILBRANDT - Oorlog en Christendom. Getuigenissen uit diepbewogen dagen.
87546: BOSCHMA, C. / E.A. - Leeuwarden 1881.
93621: BOSCHMA, HILBRANDT - Heldengestalten uit Israels geestelijke worstelstrijd.
24105: BOSCHMA, HILBRANDT - Wanneer de rogge stuift….
48831: BOSCHMA, HILBRANDT; EERBEEK, J.K VAN E.A. - Wolken, wind en water. Foto's.
25500: BOSCHMA, HILBRANDT - De Tragedie van het Godsrijk. Blikken in de Geschiedenis der Christelijke Kerk.
25632: BOSCHMA, HILBRANDT - Heldengestalten uit Israels geestelijke worstelstrijd.
3483-1501: BOSGRA/DIJK - Kolonialisme en vrijheidsstrijd in Angola Mozambique Guinee-Bissau.
3513-1222: BOSGRA/DIJK - Angola Mozambique Guinee.
26064: BOSHOUWERS, DRS. W.F.P. - De Staatsinrichting. Prisma pocket 1155.
39718: BOSIGER, GUILCHER - Hoe de vogels geboren worden
15378: BOSKER, JANNES - De Lellebellen. Klucht in twee bedrijven.
77012: BOSKER, JURRIE - Hoog Wotter.
B42652: BOSKER, JURRIE - Hoog Wotter.
B42651: BOSKER, JURRIE - Hoog Wotter.
B4265: BOSKER, JURRIE - Hoog Wotter.
76668: BOSMA, J.Y. / OORTHUYS, CAS / E.A. - Koers Noord. Fotoboek.
B4381: BOSMA, NANNE - De emigrant.
82125: BOSMA, NANNE - De vergeten soldaat.
30661: BOSMA JAN - Loofhout gewassen tweede bundel
90941: BOSMA, T.O.G.M. - Acta Contracta. De synode van Groningen-Zuid 1978 in kort bestek.
41138: BOSMA A HARKE - Identity development in adolescence
71140: BOSMA, HANNAH / PISTERS, PATRICIA - Madonna. De vele gezichten van een popster.
9038: BOSMAN ANTHONY - Renoir. Zwarte beertjes 360.
9037: BOSMAN ANTHONY - Renoir. Zwarte beertjes 360.
89969: BOSMAN, ANTHONY (RED.) / VRIEND, J.J. / PAAP, WOUTER / E.A. - Jaarboek der Nederlandse Kunst I. 1947. Met o.a.: Aspecten van de Nederlandse architectuur. - Het Nederlandse muziekleven na de oorlog.
46207: BOSMAN, PERRY (EINDREDACTIE); LUITES, MARJON J.; SCHOTANUS, FRANS; LUBBERS, NICOLE EN SIKKEL, MANON: TEKST. - De laatste Gulden. Gedenkboek bij het afscheid van de gulden. (Incl. Luxe Munthouder - waarin stuiver, dubbeltje en kwartje van het jaar 2000). Afb.
87331: BOSMAN, W. / SLOOTEN, B. / E.A. - De Hollandsche Molen. Jaarboekje 1983. Met o.a.: Molens en filatelie. - Het begrip watermolen.
52509: BOSMAN, TH. J EN GRAVELAAR, N.L.W.A. (REDACTEUREN) - De hoofdakte. 12e jaargang. (1906)
57068: BOSMAN, PETER - De fret als gezelschapsdier. Foto's.
15400: BOSMANS, PHIL. - bloemen van geluk, moet je zelf planten! Spreuken van bond zonder naam.
73069: BOSMANS, PHIL - Zomaar voor jou. Vrede en alle goeds. Woorden van vrede en goedheid.
92126: BOSMANS, PHIL. - bloemen van geluk. Moet je zelf planten! Spreuken van bond zonder naam.
103334: BOSMANS, ANNEMIE / STOOP, GERD - Ik leer lezen en schrijven. Mijn speel- en oefenboek voor thuis. 6-7jaar.
55051: BOSMANS, PHIL - In LIEFDE weer MENS worden. Pleidooi voor een nieuwe levensstijl. Geïll.
98288: BOSMANS, PHIL. - Bloemen van geluk. Moet je zelf planten! Spreuken van bond zonder naam.
98300: BOSMANS, PHIL. - Zomaar voor jou. Vrede en alle goeds.
70560: BOSMANS, PHIL - Zomaar voor jou. Vrede en alle goeds.
21540: BOSSARD, ROBERT - Wegen ter zelfverwerkelijking.
94766: BOSSCHA, J. - Schets der Algemeene Geschiedenis en van die des Vaderlands. (Compleet met de 5 kaarten)
56659: BOSSCHE, LOUIS VAN DEN - Isabelle des anges. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
43477: BOSSCHE VANDEN F DR - Training fysiologische grondbeginselen
9857: BOSSE MALCOLM - The War Lord.
80949: BOSSE, MALCOLM - The War Lord.
102.268: BOSSE, P.M. / SIEVERS, F. / WIJFFELS, F.C.M. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 15, 16, en 17. April 1936 t/m December 1938. Met o.a.: Nederlandsch Indische steenkolen. - Boorstofbestrijding. - De strijd tegen mijngas.
92519: BOSSELAAR, J. - Stedelijke rioleringen. Handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleringen.
103901: BOSSEMA, CORIEN - Een Vrouw van Alledag.
99493: BOSSENBROEK, DR. MARTIN - Weerzien met Indie. 2: Op reis naar Indie.
101.303: BOSSENBROEK, MARTIN - Weerzien met Indie. 12: Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
99523: BOSSENBROEK, DR. MARTIN - Weerzien met Indie. 39: Ons Indie als nationaal symbool.
99521: BOSSENBROEK, DR. MARTIN - Weerzien met Indie. 37: Indie in de Nederlandse wetenschap.
101.306: BOSSENBROEK, MARTIN - Weerzien met Indie. 15: Kapers op de Koloniale Kust.
99518: BOSSENBROEK, DR. MARTIN - Weerzien met Indie. 34: Zending en missie.
56831: BOSSERS, C.S.S.R., A - Leven van den H. Alphonsus de Liguori. Stichter van de Congregatie des allerheiligsten verlossers. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
104274: BOSSERT, HELMUTH TH. - Folk Art of Europe.
6893: BOSSINK / SPENCER / CORNWELL / BECKWITH - 4 beroemde boeken. - De koning van het meer. - Een tweede kans. - De genadeloze jacht. - Parels voor Anna. - Het Beste Boek 161.
54806: BOSSUET - Oeuvres choisies de Bossuet. Quatrième partie. Ecriture sainte. II. Méditations sur l' évangile. I. Sermon sur la montagne - Préparation è la dernière semaine. La dernière semaine du Sauveur. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55851: BOSSUET - Méditations sur l' évangelie. Nouvelle édition. Tome second.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53178: BOSSUET - Oraisons funèbres. Nouvelle édition. Revue sur celle de 1789. Avec une introduction des notes philologiques, historiques et littéraires et un choix de documents historiques par P. Jacquinet. (Afk, uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
2943-2379: BOSSUM BUISMAN J.H. / BAARD H.P. / DINGJAN A. - Teylers Museum. Frans Halsmuseum.
57939: BOSTON, MR. - Deluxe Official Bartender's Guide. Ill. (New World Wide Edition)
91474: BOSWELL, JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
102.307: BOT, IR. A.C.W.E. / HOUBOLT, J.J.H.C. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 9. Met o.a.: Preliminary note on age determinations of magmatic rocks by means of radio activity. - The stereoscopic polarizing microscope: a tool for the sedimentary geologist.
74476: BOT EN KLASENS (VOORWOORD) / DRISS, A. (INLEIDING) - Romeise Mozaieken uit Tunesie.
31980: BOT J, FORBES R.J RED. - Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopeadie. Deel 9, Waterbouwkunde en wegenbouw etc
31981: BOT J, FORBES R.J RED. - Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopeadie. Deel 8, Techniek
88300: BOTER, IRIS / BORKENT, RIA - Kerstverhalen. God laat de mensen niet alleen. Kinderbijbelliedjesleesboekje. Met: Zacharias en Elisabeth en Kerst.
89313: BOTERMANS, NICOLETTE - Achterhoek en Liemers. Een gids voor het hele gezin.
37222: BOTH, H.L - Arbeiders in Zijn oogst
50932: BOTHA EN SMUTS (GENERAAL) - Generaal Botha en generaal Smuts verzekeren aan Groot-Britannië den loyalen steun van de Zuid-Afrikaansche Unie. Redevoeringen gehouden in het Parlement der Z.A. Unie.
23640: BOTHENIUS BROUWER, A.J. - Drie afstammelingen van den Zwijger.
58245: BOTHOF, NEL EN DIJK, JOOP VAN - Vlechten met pitriet. Afb.Vrije Tijd Reeks. Nr. 21.
76824: BOTIG, KLAUS - Malta. Het eiland en zijn bevolking - Culturele hoogtepunten - Overzichtelijke kaarten.
87933: BOTIG, KLAUS - Kreta. Globus reisgids.
70504: BOTING, HARRY - Wie geeft me jatmous? Ervaringen van een Amsterdamse taxichauffeur.
11993: BOTKE / MEINEMA - Op stap in stad en lande. 3. Onbekende historische plekjes in Groningen.
74007: BOTKE, Y. / BENTHEM OOSTERHUIS, DR. R.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 12 nr. 4. Met onder andere: Gotisch Erkenstein. - De grote veldheer Karel Rabenhaupt.
77353: BOTKE, Y. / FORMSMA, W.J. / HARTONG, O.A.M.W. / E.A. - Gebundelde inventarissen deel 3. De archieven van de classes van Appingedam en Loppersum, Middelstum, Winschoten en van de Hervormde Gemeenten Appingedam, Kolham, Loppersum, Meeden, Midwolda (Old.) en Westeremden.
B4259: BOTKE, IJNTE - Wie aan Groningen denkt. Beeldvorming en identiteit van de provincie Groningen in de 19e en 20e eeuw.
86804: BOTKE, Y. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Vierde jaargang nr. 1. Maart 1987. Met o.a.: Onder de klokslag / Saaxumhuizen. - Een monument voor Jan van Julsingha 1762-1857 in de kerk .
86805: BOTKE, Y. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Vierde jaargang nr. 1. Maart 1987. Met o.a.: Onder de klokslag / Saaxumhuizen. - Een monument voor Jan van Julsingha 1762-1857 in de kerk .
B31982: BOTKE, Y. / MEINEMA, J. / E.A. - Op stap in stad en lande 2. Onbekende historische plekjes in Groningen.
B31981: BOTKE, Y. / MEINEMA, J. / E.A. - Op stap in stad en lande 2. Onbekende historische plekjes in Groningen.
99696: BOTKE / MEINEMA - Op stap in stad en lande. 3. Onbekende historische plekjes in Groningen.
30369: BOTMAN JAN - De filosofie der relativiteit
45513: DR. J. BOTS S.J. - Opgang, neergang en herrijzenis van de Nederlandse religieuzen.
93879: BOTS, DR. J. - Mij geschiede naar uw woord. Meditaties bij het zondagsevangelies van het jaar C.
37697: BOTS, HANS, KERKHOFF, TOON - De Nijmeegse Pallas, de geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679
35694: BOTS R.A.A - De operatieve behandeling van de osteochondrosis dissecans van de distale femurepifyse, proefschrift
102.305: BOTTEMA, IR. J.A. / BROCHU, M. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 7. Met o.a.: De betekenis van de boorspoeling in de moderne aardolie boortechniek. - Pendages du precambrien sur l'Est Bouclier canadien.
53716: BOTTEMA, SYTZE - Uierzalf met suiker. De 25 beste columns uit Noorderbreedte.
56930: BOTTEMA, FIONNA / STENVERT, NATASCHA - Bange Muis. Afb.
52655: BOTTEMA, S EN CLASON A.T. - Het schaap in Nederland. Geïll.
22532: BOTTER, RIA / NIEUWENHUIS, JAN (RED.) - Mijn wereld. Een boek voor meisjes.
29473: BOTTICELLI - Meisterwerke der Malerei. Roberto Salvini Botticelli. 10 Farbtafeln.
94506: BOTTOME, PHYLLIS - Uit de wereld van het onbewuste.
18210: BOTTOME, PHYLLIS - Eldorado Jane. De roman van een ontspoord mensenkind.
25391: BOTTOMS, DAVID / HELENA AND BILLINGS / COOPER, ED / E.A. - Georgia on my mind. The best of Georia in words and photographs. With an introduction by David Bottoms.
74977: BOTTRALL, RONALD - Art centres of the world, Rome.
36441: BOUCHETTE, HENRI - Ambt en mythe
1314-575: BOUCKAERT - Nieuwe Medische Winkler Prins
54899: BOUCKAERT, J.P. - Hoe de mens geboren wordt. Geïll. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
24-231: BOUCKAERT - Nieuwe Medische Winkler Prins
85797: BOUCOURECHLIEV, ANDRE - Schumann.
24178: BOUDENS, ROBRECHT - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk.
84882: BOUDEWIJN, BÜCH / BROKKEN, JAN / BARNARD, BENNO / E.A. - Op reis met… Boudewijn Büch, Jan Brokken, Benno Barnard, e.a.
76055: BOUDEWIJNS, LEO - Een fonografisch geheugen.
78570: BOUDIER-BAKKER, INA - De eeuwige andere.
78579: BOUDIER-BAKKER, INA - Het spiegeltje. Prisma pocket 369.
21448: BOUDIER-BAKKER, INA - Aan den groten weg.
52171: BOUDIER-BAKKER, INA - Kinderen
98676: BOUDIER-BAKKER, INA - Goud uit stro. Amsterdamse gezinsroman uit de jaren 1830-'31.
56424: BOUDIER-BAKKER, INA; COOLEN, ANTOON; DUIKERKEN, ANTON VAN E.A. (BIJDRAGEN) - De Gouden Kroon. 50. 1898 - 1948. Gedenkboek bij gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Foto's.
98119: BOUDIER-BAKKER, INA - Goud uit Stro. Amsterdamse gezinsroman uit de jaren 1830-'31.
98730: BOUDIER-BAKKER, INA - Finale.
56244: BOUDIER-BAKKER, INA, COOLEN, ANTOON, DUINKERKEN, ANTON VAN E.A. - De gouden kroon. Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina.
16891: BOUDIER-BAKKER, INA - Een vriendschap.
4085-6121: BOUDIER-BAKKER INA - Altijd elders. Salamander pocket .
55652: BOUËSSÉ. O.P., HUMBERT - Un seul chef ou Jésus-Christ. Chef de l' Universe et Tête des Saints. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
89944: BOUGLIONE - Les 4 freres Bouglione du cirque d'hiver de Paris.
53836: BOUHOURS - Het leven van den Heiligen Ignatius, stichter van de Societeit van jesus. Uit het Fransch vertaald door Mr. B. Berends.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
80416: BOUHUIJS, DRS. K. / DEURLOO, DR. K.A. - In de ark in de kark, zei de dominee. Wat ze een getuigenis noemen.
91864: BOUHUIJS, K. / DEURLOO, K.A. - Taalwegen en dwaalwegen. Bijbelse trefwoorden. Carillon-reeks Speciaal nummer 18.
4690-3218: BOUHUIJS MIES - Jacht op een pony!
73587: BOUHUYS, MIES / SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, ATIE - Rood-wit-blauw. Bloemlezing kindergedichten. Deel II.
77087: BOUHUYS, MIES / WORM, PIET - De man van Nazareth. Gezinsboek over leven, land en volk van Jezus.
95670: BOUHUYS, MIES - Floroskoop. Januari.
105534: BOUHUYS, MIES / WESTENDORP, FIEP (ILLUSTRATIES) - De Pim-en-Pomnibus.
14333: BOUHUYS, MIES / DANIELS / EVENHUIS / HULST / E.A. - Kerstverhalen.
57073: BOUHUYS, MIES - Mies Bouhuys vertelt … 36 verhaaltjes voor de kleintjes. Geïll.
26629: BOUHUYS, MIES - Holland. Text in English, Dutch and German.
105535: BOUHUYS, MIES / WESTENDORP, FIEP (ILLUSTRATIES) - De Pim-en-Pomnibus.
56731: BOUIX, LE P. MARCEL (PUBLIÉS PAR). - Le purgatoire - par le père Munford et Le purgatoire par Sainte Catherine de Gênes. Edition Augmentée. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56657: BOUIX, LE P. MARCEL - Oeuvres spirituelles du père Jean-Joseph Surin de la Compagnie de Jésus. Traité inédit de l' amour de Dieu. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
49038: BOUIX-LEEMAN, DANIELLE E.A. - Conjugaison. (10.000 verbes; 115 conjugaisons)
55570: BOUIX, S.J., P.M. - De H. Josef, volgens de Heiligen en de Meesters van het geestelijk leven. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94846: BOUKEMA, NIEK / LUYKX, P. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 58, nr. 7/8. Met o.a.: Gerard Grassere. - De panden Wittevrouwenkade 1 en 6, monumenten uit twee perioden der 19e eeuw.
59212: BOUKES, F. - Modern volleybal. Geïll.
20558: BOULAN, H.R. / HOVINGH, M. - Prosateurs contemporains.
92289: BOULAND, BRIGITTA (RED.) - Tropische Vogels. De Wonderlijke Natuur.
99627: BOULAND / NEVEN / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Het Exotische Plantenrijk.
10805: BOULAND / HOEK / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Riffen, Koralen en Diepzee.
35-2163: BOULAND-DE RUYTER / WOLDRING / VERMEULEN - De provincie Antwerpen. Reizen door de Benelux.
1623-2164: BOULAND-DE RUYTER / WOLDRING / VERMEULEN - De provincie Antwerpen. Reizen door de Benelux.
2064-2090: BOULAND-DE RUYTER. - De fijne Franse Keuken. Koken zonder grenzen. De komplete wereld van de kookkunst.
10803: BOULAND / NEVEN / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Het Exotische Plantenrijk.
10802: BOULAND / BRINK / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Bomen.
10801: BOULAND/BRINK/WEISSCHER - De Wonderlijke Natuur. De Duistere Wereld der Grotten.
1558-3029: BOULAND/BRINK/WEISSCHER - De Wonderlijke Natuur. De Duistere Wereld der Grotten.
4089-3028: BOULAND/BRINK/WEISSCHER - De Wonderlijke Natuur. De Bloeiende Dierenwereld.
25471: BOULAND / HOEK / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Riffen, Koralen en Diepzee.
25472: BOULAND / HOEK / E.A. - De Wonderlijke Natuur. Het Leven der Roofvogels.
22984: BOULANGER, GISELE - Kijk op antiek.
55254: BOULAY, R.P.D. - Le Bienheureux Jean Eudes. Vie populaire illustrée de dix-sept gravures. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41599: BOULDING ELISE - children's rights and wheel of life
54619: BOULENGER, L' ABBÉ A. - La doctrine catholique. Manuel d' instruction religieuse. Premiëre partie: Le Dogme. (Symbole des Apôtres). Cours supérieur. 261 blz.; Seconde partie: La Morale 261 blz.; troisième partie: Les moyens de sanctification. 221 blz.; quatrième partie: La liturgie: 160 blz. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55290: BOULGAKOFF, L' ARCHIPRÊTRE SERGE - l' Orthodoxie. Les religions. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56655: BOULLAYE, S.J., H. PINARD - L' Etude comparée des Religions. I. Son histoire dans le monde occidental; II. Ses Méthodes; III. Tables Alphabétiques. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
58912: BOULLE, PIERRE - De Brug over de Kwai. Het drama van de Birma-spoorweg. Geïll. Vert.
59169: BOULTON, SUSIE - Algarve. Insight Pocket Guides. Geïll. Vert.
98294: BOUMA, HANS / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - Kind van dromen.
92693: BOUMA, HANS (TEKSTEN) - Als de natuur je lief is. 15 jaar Wereld Natuur Fonds.
6985: BOUMA HANS - Lieve aarde.
15424: BOUMA, DR. C. - Het Evangelie naar Johannes. Deel 1. Korte verklaring der Heilige schrift.
19930: BOUMA, HANS - Brieven aan Irene.
19734: BOUMA, DR. C. - God met Neerland.
19243: BOUMA, HANS / DESSENS, EVELYNE - Gewoon een wonder.
19056: BOUMA DR.P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
18994: BOUMA H. - De vereniging van 1892.
36140: BOUMA, HANS, DICKE OTTO - Een kind is ons geboren, een boek voor kerst met bijdragen van o.a Godfried Bomans, Buskes, Smit, Jager, Huuh Oosterhuis
29882: BOUMA, DR. C. - Korte Verklaring. Johannes. Deel 1.
29883: BOUMA, DR. C. - Korte Verklaring. Johannes. Deel 2.
51492: BOUMA, HANS - Wie liefheeft, leeft voorgoed. Liederen, belijdenissen, gebeden, gedichten, notities.
45303: DR. C. BOUMA - Johannes. Dl. 2. Korte Verklaring der Heilige Schrift.
95064: BOUMA, HANS - Wie liefheeft leeft voorgoed. Liederen, belijdenissen, gebeden, gedichten, notities.
73544: BOUMA, HANS / HAEN, JAN (ILLUSTRATIES). - Ieder mens een verhaal.
73682: BOUMA, HANS - Zo teder als je bent.
58826: BOUMA, HANS - Het is tijd om mens te worden. Bijbelse verkenningen.
75271: BOUMA, DR. C. - Korte Verklaring. Het Evangelie naar Johannes. II
76728: BOUMA, HANS - Zeebeulen en landdieven, protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde.
90946: BOUMA, HANS - Hoop doet leven.
93305: BOUMA, H. / SCHILDER, J.N. / E.A. - Gezinsvorming.
52389: BOUMA, DR. C. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Johannes. Tweede deel. H. 9:1-21:25
19920: BOUMA, HANS / WEIJLAND, W.P. - Met het oog op Israel.
16156: BOUMA, HANS / DESSENS, EVELYNE - Voor moeder.
81420: BOUMA, IR. G.J.A. / LINDE, H. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 41, 1978, no. 1. Met o.a.: Het Friese Paard. - De zaagrichting van de paltrok houtzaagmolens.
26620: BOUMA, HANS / STEFFEN, WIM - Dromen over Gelderland.
36443: BOUMA, HANS, DESSENS, EVELYNE - Vriendschap is geluk hebben
24309: BOUMA, HANS / VOOUS, PROF. DR. K.H. (TEKST). / BASTIN, MARJOLEIN / POORTVLIET, RIEN (ILLUSTRATIES). - Prins Bernhard als natuurbeschermer.
85425: BOUMA, DR.P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
92124: BOUMA, HANS - Het lef om te dromen. Bijbelse verkenningen, belijdenissen, liederen.
86273: BOUMA, HANS - Hoe blijf je er mens bij? Notities over huwelijk en gezin.
88034: BOUMA, HANS - Zo klein als je bent.
52732: BOUMA, HANS - Leve het oude ambacht. Met foto's van Cas Oorthuys en Ernst Niewenhuis.
11732: BOUMA, HANS / DESSENS, E. - Vriendschap is geluk hebben.
51104: BOUMA, HANS EN BOUMAN, BERT - Blij met een dooie mus. Een bijdrage in de strijd tegen de milieuverwoesting. Geïll.
88488: BOUMA, HANS - Hoopvol leven.
29787: BOUMA, HANS / LANGE, RONALD DE - Ook dit is…. Canada.
30570: BOUMA HANS - Licht in mijn ogen
57447: BOUMA, DR. C. - Belijdenis en daarna.
965-1723: BOUMA DR.P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
45302: DR. C. BOUMA - Johannes. Korte Verklaring der Heilige Schrift.
88078: BOUMA, HANS / DESSENS, EVELYNE - Gewoon een wonder.
15425: BOUMA, DR. C. - Het Evangelie naar Johannes. Deel 2. Korte verklaring der Heilige schrift.
87940: BOUMA, HANS / BOS, ALLARD (ILLUSTRATIES) - Lopen op lucht.
87942: BOUMA, HANS - Honger en dorst. Een Bijbels dagboek.
92125: BOUMA, HANS - God wonend bij mensen. Belijdenissen, liederen, gebeden, liturgieen, gedichten, notities.
1549-3025: BOUMA/DIEREN/DIJKHUIZEN. - Geef om de natuur. Redding van een bedreigde planeet.
52388: BOUMA, DR. C. - Korte Verklaring der Heilige Schrift met Nieuwe Vertaling. Johannes. Eerste deel. H. 1:1-8:59
34515: BOUMA HANS E.A - Nieuwe vooruitgang
21424: BOUMA, DRS. J. - Chloor. AO-boekje 2488.
15909: BOUMA, HANS - Samen mens.
21423: BOUMA, DRS. J. - Chloor. AO-boekje 2488.
25297: BOUMA, HANS - Lieve aarde.
4525-1162: BOUMA HANS - God draagt hem in zijn hart. Bijbelse verkenningen.
224-3036: BOUMA/DIEREN/DIJKHUIZEN. - Geef om de natuur. Redding van een bedreigde planeet.
14855: BOUMA DR.P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
26897: BOUMA/DIEREN/DIJKHUIZEN. - Geef om de natuur. Redding van een bedreigde planeet.
35235: BOUMA, HANS (SAMENSTELLING) - Een huis van vriendschap, voor Terre des Hommes
35270: BOUMA J - In gesprek met moslims
36141: BOUMA, HANS, DICKE OTTO - Een kind is ons geboren, een boek voor kerst met bijdragen van o.a Godfried Bomans, Buskes, Smit, Jager, Huuh Oosterhuis
7430: BOUMAN S.M. - Aden en de Britse problemen. AO-boekje 1164.
14001: BOUMAN, DR. P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
94476: BOUMAN, PROF.DR. P.J. - Cultuur Geschiedenis van de Twintigste Eeuw. Prisma pocket 1000.
28733: BOUMAN, INA - Dames aan de Maas.
71605: BOUMAN, P.J - Anton Philips. Prisma pocket 1186.
71855: BOUMAN, DR. P.J. - Economische sociale geschiedenis in hoofdlijnen.
72510: BOUMAN, PROF.DR. P.J. - Van Renaissance tot Wereldoorlog. Prisma pocket 345.
72622: BOUMAN, JAN - Merkwaardigheden in Nederland. De afbeeldingen in dit boek verscheen eerder in De Volkskrant van 9 nov. t/m 11 dec. 1965.
72941: BOUMAN, PROF.DR. P.J. - In de ban van de geschiedenis.
72991: BOUMAN, DR. J. - Een onzer dagen. 't Voorhistorisch heden.
39971: BOUMAN, P.J - Bloedbank Groningen 1940-1965, 25 jaar
90415: BOUMAN, PROF.DR. P.J. - In de ban der geschiedenis. Prisma pocket 780.
77383: BOUMAN, J. - Oude Auto's en hhun makers.
53032: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Evenwicht tussen stad en platteland. Actie Rechtsgelijkheid Stad en Plattelandf.
80555: BOUMAN, DR. P.J. - Een hanvol mensen. Uit de tijd der beide oorlogen.
24598: BOUMAN, DS. D. - New age, Op weg naar een nieuwe wereld?
82026: BOUMAN, DR. H. - Ambtelijke willekeur en corruptie in Nederland.
55062: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19e en 20ste eeuw. Geïll.
85313: BOUMAN, DR. P.J. - Algemene Maatschappijleer. Een eerste inleiding tot de sociologie.
102.147: BOUMAN, JAN (RED.) - Oranje 1940-'45. Herinneringsalbum vol fotoflitsen van onze Koninklijke Familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
52401: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Prisma Boeken. Foto's.
4843-2282: BOUMAN PROF. DR. P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Prisma-pocket 1000.
48640: BOUMAN, DS. D. - New Age. Op weg naar een nieuwe wereld?
93671: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. In Westeuropees perspectief.
52436: BOUMAN, P.J. - Anton Philips. De mens, de ondernemer. Prisma Boek. Foto's.
35548: BOUMAN PROF. DR. P.J. - In de ban der geschiedenis, prisma no 780
29291: BOUMAN, JAN (RED.) - Oranje 1940-'45. Herinneringsalbum vol fotoflitsen van onze Koninklijke Familie tijdens de Tweede Wereldoorlog.
24902: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Van renaissance tot wereldooorlog. Een cultuursociologische studie.
87512: BOUMAN, DR. J. - Een onzer dagen. 't Voorhistorisch heden.
52062: BOUMAN, JAN - Nederlandse monumenten in beeld. Tussen schietlood en waterpas. Afb.
59270: BOUMAN, D. - Predikatie: Het nieuwe schepsel in Christus. 2 Korinte 5:17. Nieuwjaar. Bibliotheek voor het late nageslacht.
59269: BOUMAN, DIONISIUS. - Predikatie: Henochs wandel ter navolging. Genesis 5:24. Het Heil verkondigd. 16e predikatie.
4752-6097: BOUMAN / MANEN / REULEN - Voedingsmiddelengids. Weet wat u eet.
24857: BOUMAN, DR. P.J. - Eén onzer dagen. 't Voorehistorisch verleden.
54303: BOUMAN, JOH.; KLERK, C.; VLIET, S.J. VAN DE - Handelsrekenen. I. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54304: BOUMAN, JOH.; KLERK, C.; VLIET, S.J. VAN DE - Handelsrekenen. IIA. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54305: BOUMAN, JOH.; KLERK, C.; VLIET, S.J. VAN DE - Handelsrekenen. IIB. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
85459: BOUMAN, DR. P.J. - Een handvol mensen.
3214-2018: BOUMAN J. - Oude auto's en hun makers.
55787: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's troon. Ons vorstenhuis in de 19de en 20ste eeuw. Foto's.
5892: BOUMAN PROF. DR. P.J. - Anton Philips.De mens / De ondernemer.
53043: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Foto's.
17155: BOUMAN, HANS - Een dag van 48 uur. Reizen in vier continenten.
48790: BOUMAN, DR. P.J. - Vijfstromenland. Balans der Werelddelen.
1798-667: BOUMAN/DIEPENHORST - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden
1633-4884: BOUMPHREY GEOFFREY - The Shell Guide to Britain.
94319: BOUND, J. - Operatie H. Bom.
80246: BOUNDS, E.M. - Prediger und Gebet.
42515: BOURBECK CHRISTINE - Das alter im lichte der seligpreisungen
57208: BOURDALOUE - Oeuvres de Bourdaloue. Tome troisième. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57209: BOURDALOUE - Oeuvres de Bourdaloue. Tome quatrième. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55356: BOURDALOUE - Oeuvres de Bourdaloue. Avent. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57206: BOURDALOUE - Oeuvres de Bourdaloue. Tome premier. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57207: BOURDALOUE - Oeuvres de Bourdaloue. Tome deuxième. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55331: BOURDALOUE - Choix de sermons de Bourdaloue. I. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57210: BOURDALOUE - Oeuvres de Bourdaloue. Tome cinquième. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

12/15