Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104620: BERTIN, EDDY C. - Eenzame bloedvogel.
55158: BERTIN, CÉLIA - Die letzte Bonaparte. Freuds Prinzessin. Ein Leben. Vert. Geïll.
8146: BERTINA B.J. - De zaal loopt leeg. AO-boekje 1342.
8048: BERTINA B.J. - Donker in de zaal. De Nederlandse Speelfilm tot 1940. AO-boekje 1318.
8047: BERTINA B.J. - Donker in de zaal. De Nederlandse Speelfilm tot 1940. AO-boekje 1318.
7632: BERTINA B.J. - Joris Ivens. revolutionair. AO-boekje 1244.
7631: BERTINA B.J. - Joris Ivens. revolutionair. AO-boekje 1244.
14052: BERTINA, B.J. - Weer publiek in de zaal. AO-boekje 1660.
44651: BERTING, BERTOEN, EDELMAN, ANDREA - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXl, no 4, oktober 1954 met o.a. agrarische problemen van Brits Guyana, eigendom en bezit van het land bij de Agni, de localisatie van de industrie lands het Merwedekanaal en de aangrenzende wateren, Wezel de wederopbouw van een verwoeste stad.
74043: BERTINI, H. / GERMER, HEINRICH - Bertini, 25 Clavier-Etuden Op. 100. Collection Litolff No. 511.
74044: BERTINI, H. / GERMER, HEINRICH - Bertini, 48 Clavier-Etuden Op. 29 en 32. Collection Litolff No. 500.
44645: BERTLING. EDELMAN, HOL, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXlX, no 1 januari 1952 met o.a. industrialisatie van de zogenaamde ontwikkelingsgebieden in Nederland, bodemgesteldheid en waterhuishouding van de Gerritsflesch in Kootwijk, om de Perzische olie, Columbus landde op Caicos, de Boschplaat op Terschelling, de nieuwe stuw in de Nijl.
44650: BERTLING, EDELMAN, ANDREA, HESLINGA - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXl, no 1 januari 1954 met o.a. aan de wieg van Rijkswaterstaat, waarnemingen langs de kust van Suriname, het karakter van de Terra bibliotheek, de internationale wereldkaart, onderzoek van het onzerzees relief door explosies, de geologisch-alpinistische exploratie in de Cordillera Blanca, Peru.
44654: BERTLING, ANDREA, HESLINGA, HOL - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXll, no 4 oktober 1955 met o.a Landsmeer in overgangstoestand, de kwartaire rivierterrassen van Zuid-Limburg, het agrarisch herstel en de herverkavelingen in het rampgebied, de kibboets in Israel, de toestand van de Franse landbouw.
44644: BERTLING. EDELMAN, HOL, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXVlll, no 4, oktober 1951 met o.a. de Delf, het landgebruik van Central Pennices, nederzettings en occupatievormen in Suriname, geschillen tussen India en Pakistan over de watervoorziening, verkeerstunnels door de Pyreneeen.
44642: BERTLING. EDELMAN, HOL, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXVll, no 4, juli 1950 met o.a. historisch-geografische schets van een merkwaardig dorp, het visvijverlandschap langs Java's Noordzeekust, de geografie van China, oeververdeling langs de Mississippi.
44653: BERTLING, ANDREA, HESLINGA, HOL - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXll, no 2 april 1955 met o.a. een eeuw goudwinning in Australie, nota betreffende het sociaal geografische onderzoek van Nieuw-Guinea, enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee.
44641: BERTLING. EDELMAN, HOL, DEN HOLLANDER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXVl, no 2 maart 1949, met o.a. over de erosiedalen op de Veluwe, de leemsoort loss, de begrippen luchtsoort en luchtmassa, de ontploffing op Helgoland en de structuur van de aardkorst in NW Europa, vis en visconserven in Marokko, rijsttekort in ZO Azie.
B4870: BERTMANS, MIA - De man naar mijn hart.
51900: BERTO, G. - De hemel ziet rood. Vert.
6888: BERTRAM / OOMS / KATZ / BURNFORD - 4 beroemde boeken. - Vlucht naar de hel. - Een man in de Branding. - De verjaarssurprise. - De ongelooflijke reis. - Het Beste Boek 123.
79108: BERTRAM, FRED / WEBER, ROBERT - Israel's 20-year catalog of coins and currency.
24423: BERTRAM / OOMS / KATZ / BURNFORD - 4 beroemde boeken. - Vlucht naar de hel. - Een man in de Branding. - De verjaarssurprise. - De ongelooflijke reis. - Het Beste Boek 123.
102.462: BERTRAND, CLAUDE ARTHUS / JONES, MARK / ATTWOOD, PHILIP / LAGERQVIST, LARS O. / GILLILLAND, CORY / E.A. - Organe de la Federation Internationale de la Medaille. Medailles 1985.
23742: BERTRAND, COR - Limburg, gelooft een nieuwe toekomst. AO-boekje 1109.
23741: BERTRAND, COR - Limburg, gelooft een nieuwe toekomst. AO-boekje 1109.
55672: BERTRAND-SERRET, RENÉ - Le mythe marxiste des ""Classes"" .(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90645: BERTRAND, DRS. JOAN / GEMERT SMITS JR., JOS VAN (SAMENSTELLERS) - Hedendaagse Marialyriek. Bloemlezing uit de Hedendaagse Mariapoezie.
46650: BERVE, HELMUT - Bloeitijd der Griekse beschaving. Prisma Boek 687
85851: BERVE, HELMUT - Bloeitijd der Griekse Beschaving. Prisma pocket 687.
99103: BERVOETS / OTTEN, F.J.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 88, Nr. 3. Met o.a.: Het Conglomeraat ontward; Aanwijzingen voor inventariseren van familiearchieven. - Onder druk van Haagse kringen; De provincie in een gecentraliseerde staat 1814-1850.
71097: BERWOUTS, KRIS (VERTALER EN SAMENSTELLER). - Swahili Sprookjes.
59792: BES, J. - Scheepvaarttermen. Handboek voor handel en scheepvaart.
51364: BES, J. - Scheepvaarttermen. Handboek voor handel en scheepvaart.
57311: BES, J. - Chartering Practice. Analyses of charter parties.
75346: BESEMER, J. / HEITINK, GERBEN / ROUKEMA-KONING, B. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1989 nr. 5 : Even brak de zon door… Over preken die deprimerend werken. Met o.a.: De predikant zelf in de preek - Preken, die deprimerend werken - Wat is er met ons gevoel gebeurd? Aanzet tot psychologische theorievorming over preken die deprimeren.
75359: BESEMER, J.W. / KNIJFF, H.W. DE / WISSINK, J. / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1993 nr. 2 : Met o.a.: Bidden en danken voor de oogst - De voorzienigheid Gods en de natuur als voedster - Bidden en danken voor wat groeit en geoogst wordt.
103842: BESIER, A.G. - Met recht leven.
56074: BESKOW, NILS - In Gods licht. Afb. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56075: BESKOW, NILS - Voor Gods aanschijn. Afb. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56076: BESKOW, NILS - Gods wegen. Afb. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
96134: BESKOW, ARNE - Look at Norway!
55385: BESKOW, NILS - Jezus onze hoop. Met toelating van den schrijver uit het Zweedsch vertaald door Fr. Andreas (Nic.) Metz. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
84481: BESLOW RUBIN, LILLIAN - Pijn en moeite. Hoe arbeidersgezinnen leven.
54917: BESNIER, MAURICE - Les catacombes de Rome. Avec vingt planches hors texte. Kaartje. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
74707: BESOUW, NELL EN JAN VAN - Nieuwe Kwisvragen voor de Jeugd.
39374: BESOUW, VAN JAN WILLEM - Zoekplaatjes en rijmpjes
54404: BESSE, DOM - Saint Wandrille (VIe-VIIe s.) ""Les Saints"" Troisième édition. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
44586: BESSE, COOLHAAS, KROON, DE GOEJE - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL LlX, No 2, Maart 1942
44585: BESSE, COOLHAAS, KROON, DE GOEJE - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL LlX, No 2, Maart 1942
19660: BESSELAAR H. - Molens van Nederland
94371: BESSELAAR, J.H. - Nederland. Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Elsevier Reisgidsen.
86310: BESSELAAR, A.J. / DELLEMAN, TH. / E.A. - Altijd bereid tot verantwoording. Kort commentaar op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
80399: BESSELAAR, A.T. / DELLEMAN, TH. / E.A. - Het voornaamste stuk der dankbaarheid. Nieuw Commentaar Heidelbergse Catechismus. Deel VI: Zondag 45-52.
90455: BESSELAAR, DS. A.T. / SPOELSTRA, DS. J. - Rome en de reformatie.
1891-2121: BESSELAAR / PET - langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en Belgie
26699: BESSELAAR / PET - langs oude en nieuwe wegen. Zwerven door Nederland en Belgie
77205: BESSELAAR, H. - Molens van Nederland
86309: BESSELAAR, A.T. / DELLEMAN, TH. / E.A. - Het voornaamste stuk der dankbaarheid. Nieuw Commentaar Heidelbergse Catechismus. Deel VI: Zondag 45-52.
26046: BESSELAAR, HERMAN / VEEN, FIEL VAN DER (ILLUSTRATIES). - Vergezichten van dichtbij.
45941: BESSELAR, A.T.; DELLEMAN, TH; FIJN VAN DRAAT, W; ROTHUIZEN, PROF. DR. G. TH.; TROOST, PROF. DR. A. EN VOLTEN, H. (OVERL.) - De Thora in de Thora. II. (Nieuwe commentaar Heidelbergse Catechismus. Deel 5. Zondag 39 - 44)
59072: BESSELL, HAROLD C.S. - Het kringgesprek. Emotionele en sociale opvoeding op school. Deel 3 - Klas 1-3. Bewerking o.l.v. J.J. Dumont. Vert.
14431: BESTEBREURETJE, GER - Heya Keesie. Verkerk Vertelt.
81053: BESTEN, AD DEN / VOETEN, BERT - De muze en het meisje.
58736: BESTEN, HELGA DEN & VRIES, FRIES DE - De Vijf Jaargetijden. Klanken en kleuren. Verzen. Geïll.
61202: BESTEN, G.J.; PAPING, TH. B.; POL, H. (RED.) - Mens & Medemens. Geestelijke stromingen in onze samenleving. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
36095: BESTUUR - Handleiding voor de beheerscolleges der Ned. Hervormde Kerk, aangeboden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der vereeniging
48138: BESTUUR WATERSCHAP ZEGVELDERBROEK - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Zegvelderbroek.
53329: BETHANIË, CONTEMPLATIEVE VAN - Nederlandsche gangmakers. Het heilg paterke van Hasselt; St. Willibrord; Pater Roothaan; St. Hubertus; Een carmelites uit Apeldoorn, Liduina van Schiedam. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90638: BETHANIE BLOEMENDAAL - Het ware licht. Handleiding voor de praktijk van het Geloofsonderricht.
54332: BETHANIÉ (BLOEMENDAAL) - De eerstgeborene. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53402: 'BETHANIË'' (BLOEMENDAAL N.H.) - Het brandende braambosch.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
31825: BETHGE HANS - Arabische nachte
31824: BETHGE HANS - das Turkische liederbuch
31828: BETHGE HANS - Japanischer fruhling
31827: BETHGE HANS - Japanischer fruhling
31823: BETHGE HANS - Satuila, order vom zauber der sudsee
31923: BETHGE HANS - Japanischer fruhling
80609: BÉTHOUART, ANTOINE - Le Prince Eugene de Savoie. Soldat, diplomate et mécene.
106344: BETJE WOLFF EN AAGJE DEKEN / SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR JOHAN VAN NIEUWENHUIZEN. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes.
49923: BETLEM, GUUS - Avontuur op de autobaan.
48834: BETLEM JR., GUUS (VERZMELD DOOR) - Rond Shelter en Kampvuur. Padvindersverhalen. Ill.
7785: BETSY - Maaike. Of zonder tevredenheid geen geluk.
48136: BETSY - Jantje en Kees. Echt gebeurd voor kleine kleuters. Geïll.
1349-308: BETSY - Onze Kroonprinses
98964: BETSY - Na dezen verstaan.
45757: G.T. BETTANY - De godsdiensten der wereld. Deel I en 2 compleet (Voor Nederland bewerkt en op vele punten herzien en uitgebreid door Dr. J.G. Boekenoogen.) Geïll.
102.225: BETTELHEIM, BRUNO - Aufstand gegen die Masse. Die Chance des Individuums in der modernen Gesellschaft.
79519: BETTERIDGE, ANNE - Waar liefde in het spel is…
91137: BETTEX, F. - Van de grootheid des Drieeenigen Gods.
101.269: BETTINK, P.JOH. / KRIJGSMAN, J. - Sleeswijk's Kaart van Ned. Oost-Indie.
57790: BETZ, JOHANNES; DUPUY, BERNARD; DUSS, JOSEF E.A. (UNTER MITARBEIT VON) - Mysterium Salutis. Grundriß Heilsgeschichtlichter Dogmatik. Herausgegeben von Johannes Feiner und Magnus Löhrer. Das Heilsgeschehen in der Gemeinde. Band IV/II.
74198: BETZEMA, JOHAN - Spanningvelden.
61212: BEUDEKER, WIM / DIJK, ANNETTE VAN - Wie ben ik? Levensbeschouwelijke vragen in de praktijk. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61216: BEUDEKER, WIM / DIJK, ANNETTE VAN - Vreemdeling - vluchteling... Het zal jou maar gebeuren! Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61231: BEUDEKER, WIM / DIJK, ANNETTE VAN - Op verkenning. Levensbeschouwingen in theorie. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61232: BEUDEKER, WIM / DIJK, ANNETTE VAN - Mens word je. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
11838: BEUGEL, INA VAN DER - Een vrouw over mannen.
11839: BEUGEL, INA VAN DER - Een vrouw over mannen.
16810: BEUGEL / BRANDS / COHEN / E.A. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
87433: BEUGEL / BRANDS / COHEN / E.A. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
99912: BEUGEL, INA VAN DER / WILDE, DICK DE (ILLUSTRATIES) - Herinneringen van een niemendalletje.
3452-1216: BEUGEL/BRANDS/COHEN/HELDRING/KUIPER/NEUMAN/REVE/RUBINSTEIN/SPIJKERBOER/STADEN/TROKP/WESSELING. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
87939: BEUGEL, INA VAN DER (RED.) - Voor de vrouw die moet zeggen: Je staat er alleen voor.
59344: BEUGEN, DR. M. - Sociale technologie en het instrumentele aspect van agogische actie.
47050: BEUGEN, M. VAN; BURGMANS, A EN SCHAIJK, H. VAN. - Wonen op wielen. Woonwagenbeleid als toetssteen van welzijnsbeleid.
104032: C.F. BEUKEMA EN J. VAN DER VEEN (REDACTIE) - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
104031: C.F. BEUKEMA EN J. VAN DER VEEN (REDACTIE) - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
104030: C.F. BEUKEMA EN J. VAN DER VEEN (REDACTIE) - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
104029: C.F. BEUKEMA EN J. VAN DER VEEN (REDACTIE) - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden.
30782: BEUKEMA HANS - Sail ahoy 1980
85955: BEUKEMA / NIEMEIJER / TAMELING (RED.) / E.A. - Jaarboek Groningen 1973. Met o.a.: Viskerdiek in Winschoot (Winschoten). - Cornelis Jetses, wat is zijn geheim. - Moet het Stadskanaal verdwijnen?
30783: BEUKEMA HANS - Sail ahoy 1980
25651: BEUKEMA / NIEMEIJER / TAMELING (RED.) / E.A. - Jaarboek Groningen 1973.
106372: BEUKEN, DR. W.H. (UITGEGEVEN DOOR) - Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen.
106371: BEUKEN, DR. W.H. (INLEIDING) - Vanden Levene Ons Heren. Bloemlezing uit het Middeleeuwse gedicht.
85590: BEUKEN, DR. W.H. (INLEIDING) - Vanden Levene Ons Heren. Bloemlezing uit Middeleeuwse Gedicht.
74993: BEUKEN, DR. W.H. (AANTEKENINGEN) - Die eerste bliscap van Maria en Die sevenste bliscap van onser vrouwen.
26627: BEUKENKAMP, P. / BOSCH / E.A. - Wereld in delen. Deel 1. aardrijkskunde voor Mavo, Havo en Vwo.
80321: BEUKERS, E. / MAANDAG, B.H.L. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 12, No. 3. Met o.a.: Gelooft Paul Veyne in zijn eigen mythen? - De klassenstrijd in de Oudheid.
33036: BEUKERS HENRIETTE - Wandkleden maken, stap voor stap in vele technieken
87493: BEUKERS, HENRIETTE - Volg het Stramien. Informatie over borduurwerk op stramien.
59559: BEUMER, G.G.C. E.A. (RED.) - Wat zullen we morgen eten...? Geïll.
6250: BEUMER M.G. - Snelheid betrapt. De Stroboscoop. Gezichtsbedrog in dienst der techniek. AO-boekje 324.
B4636: BEUMERS, GODFRIED - Een hellehond van pluche. Mijn verhaal van een transplantatie.
7135: BEUNDERS DR. B.J.W. - Bestrijding van , pokken, AO-boekje 903.
6424: BEUNDERS DR. B.J.W. - Fluor voor tanden. AO-boekje 548.
76062: BEUNJE, HENK - Pop.
48022: BEUNKE, H.E. - Walcherse vertellingen. Tekening.
95589: BEUNKE, H.E. - Walchersche Vertellingen, Schetsen en Novellen.
92380: BEURDEN, A.F. VAN / BLOMMAERT, PROF.DR. W. / LAAN, K. TER (RED.) / E.A. - Eigen Volk. Zesde Jaargang, 1934. Algemeen folkloristisch en dialectisch maandschrift voor Groot-Nederland. Met o.a.: De Germaansche doodengod Henne. - Iets van supernormaal begaafden. - Het wapen Over de Linden en het Oera Linda Boek.
77571: BEURS, STEF DE - Speaking Circles. Bijzondere ontmoetingen.
94539: BEURSKENS, HUUB / BRACHES, ERNST / E.A. - Goed gebundeld 1989. Nederlandse verhalen van nu.
18314: BEURSKENS / BIESHEUVEL / E.A. - Goed Gebundeld 1988.
1506-4731: BEURSKENS HUUB - Huub Beurskens. Schrijver zonder stoel. Essays.
81641: BEUS, DR. CH. DE - Paulus. Apostel der vrijheid. Onderzoek naar achtergronden en inhoud van de Brief aan de Galaten, in het bizonder m.b.t. het apostolaat en Paulus' verhouding tot de Joodse wet.
61033: BEUS, DR. CH. DE; FLESSEMAN-VAN LEER, DR. E. E.A. - Op het spoor van Israël. Studies ten dienste van het gesprek met Israël. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
82046: BEUS, DR. J.G. DE - De toekomst van Het Westen.
7559: BEUSEKOM PROF. DR. IR. H.G. VAN - De stad van morgen. stedenbouw. AO-boekje 1231.
7558: BEUSEKOM PROF. DR. IR. H.G. VAN - De stad van morgen. stedenbouw. AO-boekje 1231.
80524: BEUSEKOM, DR. J.H. / DEKKER, DR. J.H. / E.A. - Terzake 1: Presentie en pretentie.
24931: BEUSEKOM, DR. IR. H.G. VAN - John R. Mott.
80526: BEUSEKOM, DR. J.H. / DEKKER, DR. J.H. / E.A. - Terzake 3: Oecumene.
80525: BEUSEKOM, DR. J.H. / DEKKER, DR. J.H. / E.A. - Terzake 2: Over schaalvergroting.
57111: BEUSEKOM, - FRETZ, GERARD VAN - De demokratisering van het geluk.
95111: BEUSEKOM, B.C. VAN / BARDET, IR. J.D.M. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 46, nr. 5. Met o.a.: Gedachten over Utrechts binnenstad (1). - Utrecht als vesting.
26688: BEUSEKOM, MR. E. VAN - Historie in Woord en Beeld. Geillustreerd Tijdschrift voor Geschiedenis. Jaargang 2. Juni 1939 t/m April 1940.
59491: BEUSEKOM, W. VAN - Leer mij ze kennen ... de Stichtenaren. Geïll.
49340: BEUSEKOM, DR. G. VAN - De wonderen der levende natuur. Over dieren en planten van land en zee. Ill. (De Phoenix Bibliotheek)
55674: BEUTH, LOD. S. - Wortels van het onbehagen. Ecosofische beschouwingen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
17957: BEUTH, LOD. S. - Inflatie, de lessen uit haar geschiedenis. AO-boekje 1857.
25919: BEUTH, LOD. S. - Inflatie, de lessen uit haar geschiedenis. AO-boekje 1857.
16063: BEUVING, ANTON - Vuur aan bakboord.
50580: BEUVING, ANTON - De lading brandt!
52297: BEUZEKOM, G. V. - Hoort Zijn stem. Bijbels dagboek voor jonge mensen. Met een voorwoord van Ds. D. Hakkenberg.
103913: BEVELAND, JANNEKE VAN / MAREE, PIET (ILLUSTRATIES) - Kabouter Liebreng.
88288: BEVELANDER, WIM / E.A. - Opwekking Kids 18. Zing mee met de allerleukste opwekkingsliedjes, nr. 252-263.
88289: BEVELANDER, WIM / E.A. - Opwekking Kids 18. Zing mee met de allerleukste opwekkingsliedjes, nr. 252-263.
88291: BEVELANDER, WIM / E.A. - Opwekking Kids 18. Zing mee met de allerleukste opwekkingsliedjes, nr. 252-263.
88290: BEVELANDER, WIM / E.A. - Opwekking Kids 18. Zing mee met de allerleukste opwekkingsliedjes, nr. 252-263.
86035: BEVERS, AD. / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES) - Plicht gebood.
2543-4173: BEVERSLUIS MARTIEN - Canzonen.
99000: BEVERSLUIS, M. - Spiritualisme en Spiritisme. Kerk en Secte, Serie III, No. 5, No. LVI.
50829: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Cracht van 't Landt bestaedt. Het eerste Elckerlyc-boek. Hymne indramatischen vorm geschreven t.g.v. de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard.
49979: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Witte Bloem. No. 1 der serie ''Vrije Stemmen''. Afb.
48793: BEVERSLUIS, MARTIEN - Het zingende woord. Inleiding tot de dichtkunst en haar techniek.
966-1238: BEVERSLUIS M. - Lijdende Liefde. Een levensbeeld van den mensch Jezus.
84071: BEVERSLUIS, DS. K.A. - Jezus en het Christendom. Lesboekje voor de catechisatie.
53863: A.S.K.B. (BEWERKT DOOR) - Roman-Repertorium. Titellijst I. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53872: A.S.K.B. (BEWERKT DOOR) - Lectuur-Repertorium. Auteurslijst 1938-1946. Supplement II. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
81329: BEYER, H.W. - Der Schrift und die Bergpredigt nach Luthers Deutung.
77088: BEYER, F. / DEMEUR, C. / HERZ, H. / SCHUBERT, C. / WALLERSTEIN, A. / MOZART, W.A. / - Les bal d'énfants - Six nouvelles danses - Six amusements - Les soirees enfantines - Nouvelles danses - Danses Élégantes - Türkischer March - Sonates in quatre mains. (pour piano)
84422: BEYERHAUS, PETER - Die Selbständigkeit der jungen Kirchen als missionarisches Problem.
102.832: BEYERINK / E.A. - De grote berg. AO-boekje 956.
17393: BEYERMAN, IRENE / E.A (VERTALERS) - Korte verhalen uit Afrika, Azie en Lalijns-Amerika.
73283: BEYERMAN, IRENE / E.A. (VERTALING) - Korte verhalen uit Afrika, Azie en Latijns-Amerika.
98975: BEYERMAN, DR. J.A. - De Remonstrantsche (Remonstrantse) Broederschap. Kerk en Secte, Serie I, No. 1, No. XXVII.
27109: BEYERMAN, MR. J.J. - De historische schoonheid van Dordrecht. Heemschutserie deel 24.
71477: BEYERS, LEO - De wind komt niet uit de bomen.
6766: BEYERSDORF DR. PETER - Het praktische Spanielboek. Vraagbaak voor Spanielliefhebbers.
105056: BEYHAUT, GUSTAVO (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 23. Sud- und Mittelamerika II. Von der Unabhagigkeit bis zur Krise der Gegenwart.
8417: BEYNON HANS C. - Indonesie. AO-boekje 1374.
85191: BEYNON RAY, MARIE - Artsen van de ziel. Ontwikkelingsgeschiedenis der psychologie, psychiatrie en psychotherapie.
25718: BEYNON, HANS C. - Indonesie. AO-boekje 1374.
36499: BEYSCHLAG, KARLMANN - In de wereld niet van de wereld
3989-4522: BEZEMER PROF. T.J. - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht.
48943: BEZEMER, A.P; BEZEMER, C; BRUINIUS, T.L. E.A. - Laten wij ons bekeren. De Gereformeerde Kerken na ''Zuidhorn''. Een oproep tot reformatie. Brochure nr 2.
51735: BEZEMER, T.J. (BEWERKT DOOR) - Door Nederlandsch Oost-Indië. Schetsen van land en volk. Met een inleiding van J.F. Niermeyer, en ongeveer 300 illustraties en kaarten.
103853: BEZEMER, P.J. / HENNEPE, G. TER / MIDDELDORP, A.W. - Kind school en natuurkunde. Natuurkunde onderwijzen op de basisschool, dat gaan we proberen.
52695: BEZEMER, MR. IR. J.; BLOKLAND, DR. J. (VZ); DRAL, IR. D.A. E.A. - Verkeer in beweging. Overheid en mobiliteit. Groen van Prinsterer-reeks 63
1363-4743: BEZEMER PROF. T.J. - Proza en Poezie van oud- en nieuw- Java.
36545: BEZEMER, CORNELIS - Dit is het Woord dat onder u verkondigd is, preken
51929: BHATTACHARYA, BHABANI - De wereld wacht een wonder. Het ontroerend verhaal van Meera, dochter van India. Vert.
105065: BIANCO, LUCIEN (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 33. Das moderne Asien.
29165: BIANCOLLI, LOUIS / BAGAR, ROBERT - The Victor Book of OPERAS.
14336: BIANQUIS, MARIE MERLE - De roeping der vrouw volgens den Bijbel.
73620: BIBBY, GEOFFREY - Opgegraven verleden. Meulenhoff pocket 21/22.
73252: BIBESCO, PRINCESS MARTHE - Carlota. The story of Charlotta and Maximilian of Mexico, a historical romance.
42614: BIBESCO MARTHE PRINCESSE - Begegnung mit Marcel Proust
41964: BIBESCO M.P, RECHEL MERTENS - Begegnung mit Marcel Proust
50561: BIBLIOTHÈQUE D*M*C - Point de Croix. Nouveaux Dessins. (Ire Série). Afb.
35734: BICK L - Common bleeding and clotting disorders, the medical clinics of North America
15091: BICKHAM, JACK M. - In Montana staat een galg. Lasso-serie 12.
10439: BICKHAM / SMITH / STEWART / PARK - Het Beste Boek. - Billy's droom. - Als een adelaar in de lucht. - Bezeten. - Goudkoorts.
98996: BICKNELL YOUNG C.S.B. - Christian Science. Kerk en Secte, Serie III, No. 1, No. LV.
1931-1091: BIDWELL SHELFORD - World War 3. A military projection founded on today's facts.
18806: BIE, WIM DE - Meneer Foppe en het gedoe.
99002: BIE, DR. J.P. DE - De Orthodoxe Kerk in Rusland. Kerk en Secte, Serie III, No. 7, No. XIX.
55058: BIE, DR. J.P. DE - De Orthodoxe Kerk in Rusland. Serie III. No. 7 Kerk en Secte. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60718: BIE, DRS. H.J. DE EN HOEK, DR. J. (RED.) - De Geest en het werk in de kerk. Boeket uit eigen hof voor Ds. C. den Boer. Portret. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
15370: BIE, WIM DE - Meneer Foppe en het gedoe.
61071: BIE, PETER DE; CRIJNS, HUB; KWARTEN, SYLVIA EN NOORDEGRAAF , HERMAN (RED.) - Armoede opgelost...? Vergeet het maar! Kerkelijke campagne tegen verarming in Nederland. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
96482: BIE, OSCAR - Het Klavier en zijn Meesters. (met vele illustraties)
14724: BIE, WIM DE - Morgen zal ik mijn mannetje staan. Het De Bie dossier, 1939-1997.
87126: BIE, WIM DE - De Boekcorner van… Goos Verhoef! De verzamelde lectuurkritieken van een tabakswinkelier.
18506: BIE, WIM DE - Schoftentuig.
27819: BIE, PETER DE / DIJK, TON VAN / MOLENAAR, BERT - Bouke, 18-2-1951 tot 4-8-1979. Leven en dood met heroine.
47103: BIEDER, DR. THEOL. WERNER - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Brief an die Kolosser.
47106: BIEDER, DR. THEOL. WERNER - Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. Brief an Philemon.
58580: BIEDERMANN, ULF - Coca-Cola. Meer dan honderd jaar een ongelooflijk succes. Geïll. Vert.
99935: BIEGEL / SWILDENS - Verlengd bestaan.
14512: BIEGEL, PAUL - Het eiland daarginds. Kinderboekenweek 1989.
31068: BIEGEL PAUL - Het eiland daarginds
329-4126: BIEGEL / WILMINK / BRUIJN / DE HEIJ - Een tijdje later.
99895: BIEGEL / SWILDENS - M'n bril in de ijskast. Briefwisselingen van twee journalisten die dagelijks ervaren hoe oud ze zijn.
55270: BIEGEL, S. - Handleiding der gezondheidsleer i.v.m. de Nederlandsche wetgeving. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99913: BIEGEL / SWILDENS - Een vinger in de pap.
82940: BIEGEL, PAUL / TJONG-KHING, THÉ (ILLUSTRATIES) - Swing.
28042: BIEGEL, PAUL / TJONG-KHING, THÉ - Swing.
87039: BIEGEL, ANNE / HÜSTEGGE, GEERT (ILLUSTRATIES) - t Tuinkruidenboekje.
60881: BIEHL, PETER U.A. - Symbole geben zu lernen. II. Z.B.: Brot, Wasser und Kreuz. Beiträge zur Symbol- und Sakramentendidaktik. WdL 9. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60885: BIEHL, PETER U.A. - Symbole geben zu lernen. Einführung in die Symboldidaktik anhand der Symbole Hand, Haus und Weg. Geïll. WdL 6. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
42583: BIELENBERG CHRISTABEL - The past is myself
51471: BIELFELD, HORST - Cavia's. Alles over * aanschaf * verzorging * voeding * ziekten * hun taal.Geïll.
50864: BIEMANS, MAUP - De Moderne Feestleider. Een practisch boekje om alle mogelijke feesten op een uitnemende manier te doen slagen.
81303: BIEMOND, HENK - Woordenboek Automatisering.
58589: BIEMOND, DR. A. - Hersenziekten. Diagnostiek en therapie. Geïll.
71773: BIENEK, HORST - Die erste Polka.
55207: BIENEK, HORST - Tijd zonder klokken. Vert.
55221: BIENKOWSKI, PIOTR (EDITED BY) - The Art of Jordan. Treasures from an ancient land. Afb.
4695-3207: BIERBRAUER J. / TOORNSTRA J. - De vertaling Frans-Nederlands. Vertalingen ter oefening voor het schriftelijk examen Mulo. 1940.
79929: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. - Het Tragische. Schuld, noodlot en bevrijding.
19388: BIERENS, DR A. / VELDHUYZEN, W.F. - Het menselijk lichaam.
40929: BIERENS DE HAAN, J.D - Hoofdfiguren der geschiedenis van het wijsgeerig denken, tijdperk van Cartesius tot Kant
91136: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. - Het rijk van den Geest.
45061: BIERENS DE HAAN, DE BOER, VAN DAMME, DIRKS E.A. - Haerlem, jaarboek 1956 met o.a. Henri Johan Wouter Benjamin Disselkoen, ds. Marie Gerard Blauw, Dr. Krelage, Carel Lodewijk Alphenaar
57921: BIERENS DE HAAN, DR. J.D.; BRUGMANS, DR. H.J.F.W.; JOSSELIN DE JONG, DR. J.P.B. DE E.A. - Geschiedenis der Wetenschappen. 1.
101.866: BIERENS DE HAAN, DR. J.D. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij, van Plato en Kant.
1745-788: BIERENS DE HAAN DR. J.A./KOK A.A. - HEEMSCHUT.
47199: D.BIERENS DE HAAN - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance, met 210 afbeeldingen op 155 platen
5020-2851: BIERENS DE HAAN DR. J.D. - Innerlijk bestand zijn.
84073: BIERENS DE HAAN, DR. J. - Vergezichten. Studies: Met o.a.: Het Raadsel van de Mensch. - Geboorte en dood. - De schoonheid van het begrip.
55065: BIERHORST, DR. A. EN VELDHUYZEN, W.F. (OPNIEUW BEWERKT DOOR) - Het menselijk lichaam. Een leerboek voor verplegenden. Met gekleurde en zwarte afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
42260: BIERKENS P.B - Inleiding tot de ontwikkelingspsychologie en karakterkunde, voor de tweede leerkring vierde deel b
42400: BIERKENS P.B - Het denken van de psycholoog, een verkenning van het psychodiagnostisch redeneerproces, academisch proefschrift ter verkrijging van de gtraad van doctor in de sociale wetenschappen
106526: BIERMANN, WOLF - Voor mijn kameraden.
94570: BIERNATH, HORST - De liefde wandelde door het zuiden.
17542: BIERNATH, HORST - Eine Jugend in Ostpreußen. - Abschied und Wiedersehen.
18209: BIERNATZTI, J.C. - Die Schiffbrüchigen auf der Hallig.
57768: BIERSMA, ROB & OOSTERBAAN, WARNA - Ik kan alles. Survivalgids voor het dagelijks leven. Ill.
84395: BIESANTZ, DR. H. - Sesam Kunstgeschiedenis, deel 3: Kretenzisch-Myceense Kunst. - Griekenland.
55593: BIESEN, J.J.H. VAN DEN - The total collision cross section in the glory region. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen a/d R.U te Leiden. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9122: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
11236: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
98815: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa. Die leefde als een dier, want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch.
8485: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
254-4218: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
89895: BIESHEUVEL, J.M. - BulkBoek 111. Jaargang 10. Wilde zwanen.
10549: BIESHEUVEL / DIS / FRERIKS / E.A. - Door het oog van de schrijver. Nederlandse en Vlaamse schrijvers kiezen hun favoriete verhaal.
33339: BIESHEUVEL, PORTNOY, E.A - Heerlijke verhalen
39157: BIESHEUVEL, J.M.A - De steen der wijzen
17388: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
18516: BIESHEUVEL, J.M.A. / PORTNOY / E.A. - Heerlijk weer verhalen.
16801: BIESHEUVEL / DIS, A. VAN / FRERIKS / E.A. - Door het oog van de schrijver.
16532: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
16411: BIESHEUVEL J.M.A. - Een overtollig mens.
58083: BIESHEUVEL, MR. J.S. - De geschiedenis der familie Biesheuvel. Afb.
80488: BIESTERFELD, P. / KUYPER, H.H. - Kerkelijk Handboekje. Bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van beekenis voor de Regeering der Kerken.
40133: BIESTERVELD, P - De Jongelingsvereeniging en de kerk
2552-4046: BIEZEN JAN - Wit Requiem voor een zwarte liefde.
97525: BIEZEN, J. VAN - 102 Gezangen. Koraalboek.
2846-4141: BIEZEN JAN - Ballade van het kille noorden.
60534: BIEZEVELD, KUNE; MISSET-VAN DE WEG, MAGDA; SPEELMAN, GÉ; EYNDE, INE VAN DEN; VERMEIJ, MIRJAN (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie. Deel VI. IIMO research Publication 53. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
53347: BIGELMAIR, ANDREA - Die Afrikalegende. Sonderabdruck. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
30431: BIGGER J.W - Microben belagers der mensheid
29013: BIGGERS, EARL DERR - The house without a key.
29655: BIGGERS, E.D. - De zeven sleutels van Baldpate.
29141: BIGGERS, EARL DERR - Charlie Chan. The Chinese Parrot.
57115: BIGOT, L.C.T. / HEES, GILLES VAN / BEWERKT DOOR PRINS, DR. F.W. - Verleden en heden. Pedagogiek. Serie leerboeken ten dienste van kweekscholen. Beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Foto's.
56445: BIGOT/KOHNSTAMM/PALLAND/; PALLAND, DRS. B.G. EN JONGES, J. - Beknopt leerboek der psychologie. Afb.
59093: BIGOT, L.C.T. / HEES, GILLES VAN. BEWERKT DOOR PRINS, DR. F.W. - Verleden en heden. Pedagogiek. Serie leerboeken ten dienste van kweekscholen. Geïll.
92039: BIGOT/KOHNSTAMM/PALLAND - Beknopt leerboek der psychologie.
1216-1397: BIGOT/KOHNSTAMM/PALLAND - Beknopte leerboek der psychologie.
1022-3077: BIHALJI-MERIN OTO - Die Naiven der Welt.
34949: BIHALJI-MERIN OTO - Die Naiven der Welt.
20773: BIJBAU / VOORST VAN BEEST (VOORZITTER EN SECRETARIS) - Raad van beheer voor de predikantstraktementen in de Nederlands Hervormde kerk. Jaarverslag 1936.
49408: H.W.S. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Nieuwe liederenbundel voor zondagschool en huisgezin. De muziek bewerkt door C. Pameijer.
88180: BIJGAART, ARJAN VAN DEN - Heerschappij, leiding en misleiding. Aan wie vertrouwt u de heerschappij over uw geloof toe?
815-1641: BIJHOUWER/HULSKER/OORTHUYS - De schoonheid van ons land. Land en volk. De Steden.
B42802: BIJL, DOUWE VAN DER / OVEN, FLOOR VAN / SIJENS, DOEKE - Door gevleugelde voeten betreden. Een literaire wandeling door de stad Groningen.
43249: BIJL S , LENTINK JOH - Kanaries plaatjesalbum met 11 platen plaatje 1 onbreekt
43179: BIJL S DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Lucas 15:7, waarom blijdschap in de hemel, jrg 67 no 15
72248: BIJL DS. C. / SCHUTTE, DS. T. / E.A. - Bijbels Dagboek 2000. Kracht voor elke dag.
B4280: BIJL, DOUWE VAN DER / OVEN, FLOOR VAN / SIJENS, DOEKE - Door gevleugelde voeten betreden. Een literaire wandeling door de stad Groningen.
99020: BIJL IR., J.G. / TESCH, DR. P. - Congres International de Georgphie Amsterdam 1938. Excursion B 2, Polders et Dunes. (met twee uitvouwbare kaarten, waarvan 1 in kleuren.
B4118: BIJL, J. / KNOTTNERUS, I. / GELUK / E.A. - Eenheid in verscheidenheid. Ontwikkelingen en tendensen in het algemeen maatschappelijk werk.
95942: BIJL, THEO VAN DER - De opera's van Mozart.
57835: BIJL, ANNE VAN DER / VERMEER, JAN - Wees wakker! Leven naar Zijn verwachting. Ill.
B42801: BIJL, DOUWE VAN DER / OVEN, FLOOR VAN / SIJENS, DOEKE - Door gevleugelde voeten betreden. Een literaire wandeling door de stad Groningen.
80718: BIJLEVELD / BERG / AALDERS / ATTEMA / E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 8. Met o.a.: Christendom en Islam in Afrika. - Ethiek en prediking. - Prediking en inteligentsia. - Hindoeisme en Boeddhisme.
86488: BIJLL, H. VAN DER / E.A. - Amsterdam Bezongen. Bloemlezing.
11394: BIJLSMA, PROF. DR. R. - Het oude boek en de nieuwe mens. De Bijbel: cultuurdocument en geloofsboek.
36382: BIJLSMA, FRANS - Jezus en Marx, Aartsvaders
91228: BIJLSMA, DR. R. - Schriftgezag en Schriftgebruik.
94054: BIJLSMA, DR. R. - Meebelijden en meewerken.
80004: BIJLSMA, DR. R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles.
81629: BIJLSMA, DR. R. - Opstanding en Nieuw Leven in de Bijbel.
60619: BIJLSMA, PROF. DR. R. - De preek. Gemeente van Christus nù. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36685: BIJLSMA, DR. R. - Aan de basis. Handboek voor de bijbelles op de basisschool. 1. Didactiek van de bijbelles
82483: BIJLSMA, DR. R. - Kleine Catechetiek.
84440: BIJLSMA, DR. R. - Kleine Catechetiek.
55258: BIJLSMA, DR. U.G. - Elementaire geneesmiddelleer. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16942: BIJLSMA, KOOS - Wandelgids Schiermonnikoog.
86346: BIJLSMA, ADY - Zelfhulp in de verslavingszorg.
21200: BIJLSMA, R. - Bijbels bestek.
27631: BIJLSMA, R. - Bijbels bestek.
27632: BIJLSMA, R. - Grondlijnen voor de catechisatie.
27633: BIJLSMA, R. - Eenvoudig Bijbels bestek.
57456: BIJMAN, S.C. (GESCHREVEN EN VERZAMELD DOOR). - Op de goede weg. 125 Jaar Katholiek Onderwijs Uitghuizen. Geïll.
45933: BIJTEL, W. VAN DEN (VDM) - De gekroonde Zaligmaker. Leerrede naar Hebr. 2:9a. No. 41 van de wekelijksche volks-leerredenen, van Ned. Hervormde Predikanten die als eenige fondament ter zaligheid prediken: Jezus Christus en dien gekruisigd.
81273: BIJTELAAR, B.M. / KUYPER, W. / E.A. - Amstelodamum 69ste Jaarboek, 1977. Met o.a.: De doopkapel van de Oude Kerk. - Wat een mooi stadhuis! Plattegrond en herkomst van het Monogrammist ontwerp.
45140: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXLX, geschreven in het frans en engels
45143: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXXLL, geschreven in het frans, duits en nederlands. Inhoud: the suovetaurilia in Roman art, la sculpture hellénistique, Athena im Gigantenkampf: Elfenbeingruppe aus Paestum, l'Aurige de Delphes, la peinture grecque et l'art romain, scaenae frons? e.a.
45144: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXXLX, geschreven in het frans, engels, duits en nederlands. Inhoud: les origines de l'art du Bas Empire, souvenirs, zwei Bildwerke aus dem hethitischen Imperiummin Leiden, un vase chalcidien au Allard Pierson Museum a Amsterdam, the use of the sling in the Balearic Isles, Pythagoras: ein Phantom? Leonine brows and the shadow of Pyrgoteles, wannfing ders Vierte Stil an? e.a.
45142: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXXL, geschreven in het frans, engels en nederlands. Inhoud: fashion in womens hair-dress in the first century of the Roman Empire, Nike pouring a libation, a bronze ""head of Trajan"" at Nijmegen, le probleme des sarcophages romains, les chaudrons a protomes de griffons et la chronologie de l'art grec au VLLme siecle av. J.Chr. e.a.
45149: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXVLLL, geschreven in het nederlands en frans. Inhoud: o.a. les bols mégariens, les sculptures du Temple d'Asclépios e Epidaure, la derniere période de l'histoire de Pompéji, a fragment of a Hellenistic megalography from Pompeji, boekbesprekingen
45147: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXLLL, geschreven in het nederlands. Inhoud: o.a. Plato en de kunst, Ethos, de sculptuur van het Parthenon, de kunst van het portret gedurende den Hellenistischen tijd, boekbespreking
45148: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXLX, geschreven in het nederlands, duits, engels en frans. Inhoud: o.a. studiereizen naar Griekenland en Italie, parthenonische morgenmusik, zum krater von VLX, sur l'amphore de crésus, au Louvre, eine Phadragruppe, a Fragmentary onos in the Allard Pierson Museum, democritus misunderstood? a portrait of Alexander the Great
45145: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXXLV, geschreven in het frans, duits en nederlands. Inhoud: untersuchungen zur Deutung und Motivgeschichte des Bassaefrieses, puer Pileatus, un cercueil cinéraire romain d'éterre a Stein, terrakottafiguren der Artemis in Tarent e.a.
45146: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXXV, geschreven in het frans, engels en nederlands. Inhoud: Claudius oder Tiberius?, Sophists and Coins, das werdende Geschehen, compendiaria, le début des sarcophages romains, boekbesprekingen e.a.
45154: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXLL, geschreven in het nederlands. Inhoud: o.a. de sculpturengalerij van het Rijksmuseum van Oudheden, een klassicistische reliefplaat uit de vroege negentiende eeuw, nieuwe oudheidskundige gegevens door bodemkundig onderzoek, recente onderzoekingen, nieuwe boeken, boekbespreking
45153: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXL, geschreven in het nederlands. Inhoud: o.a.Griekse Ceramiek, een terracottafiguur uit Tarente in den stijl van Scopas, 2 Tarentijnsche stukken uit de Thorvaldsen Museum, de Lakonische vazen, boekbesprekingen, nieuwe boeken, American Journal of Archaeology 1941-1945
45152: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XX, geschreven in het nederlands. Inhoud: o.a. een vrouwekop uit Pompeji, aantekeningen uit het Archaeologische Instituut te Utrecht, de chronologie van de Griekse kunst gedurende de 7e en de 6e eeuw, onderzoekingen over de kunst van de 4e eeuw, de oude geschiedenis en de archaeologie, boekbesprekingen
45151: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXVVLL, geschreven in het nederlands, frans en duits. Inhoud: o.a. Untersuchungen zur Datierung und Bedeutung der Tazza Farnese, le trésor de Ziwiyé, Apulische Schalengriffe verschiederner Formen, Recherches sur l árt du Bas-Empire, le territoire de la tribu des Ménapiens, boekbesprekingen
45141: PROF. DR. A.W BIJVANCK - Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, jaargang XXX, geschreven in het frans, engels en nederlands. Inhoud: a roman relief in Copenhagen with chair, sceptre and wreath and its historical associations, das photografieren von Vasen mit reflexarmen Licht, auteurs et exécuteurs de projets de sculptures, la bataille d""Alexandre, Platon et l'art grec, die Ranken der Ara Pacis, de opstelling van de verzameling vazen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
46237: BIJVOET, TH. A.P.; HAFKAMP, H.; HEIJBROEK, J.F. E.A. (RED.); SCHOUTEN, DENNIS; KEYSER, MARJA; KUIPERS, REINOLD E.A. (AUTEURS). - "De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek & prent. 10de jaargang; nr. 3; februari 1994. Terug naar de toekomst. Science fiction in Nederlandse uitgeversreeksen; De helse vruchtboom of hoe R.C. Meijer in het boekenvak terechtkwam, 1847-1857;Gerezen wit 95 & 96.; Catalogi e.o. Geïll.
46236: BIJVOET, TH. A.P.; HAFKAMP, H.; HEIJBROEK, J.F. E.A. (RED.); LIESHOUT, MAURICE VAN; MATTHEY, IGNAZ; HEIJBROEK, J.F.; KUIPERS, REINOLD (AUTEURS). - "De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek & prent. 10de jaargang; nr. 2; december 1993; De lotgevallen van dr. N.G. van Huffels. Grafische Studieverzameling; 'Heerlijke'boeken voor de hertog. Hertog August en de verkoop van de bibliotheek van Adriaan Pauw; Gerezen wit 93 & 94; Catalogi e.o. Geïll.
11127: BIK M. - Rijn is anders. AO-boekje 1603.
11126: BIK M. - Rijn is anders. AO-boekje 1603.
24458: BIKKER, DIK / HOL, JAN - 10 jaar Willem Wever. Een bloemlezing uit 500 radio-uitzendingen.
48852: BIKKER, DIK EN HOL, JAN - 10 jaar Willem Wever. Een bloemlezing uit 500 radio-uitzendingen. Ill.
74985: BILDERDIJK, MR. W. / BOSCH, DR. J. (AANTEKENINGEN) - De ondergang der eerste wareld.
72995: BILDERDIJK, W. - Ridder Sox en Koekeloer.
97819: BILDERDIJK / VALK, DR. J. VAN DER (INLEIDING EN AANTEKENINGEN) - Bilderdijk. Bloemlezing uit zijn gedichten. Deel I.
14905: BILDERDIJK, W. - Ridder Sox en Koekeloer.
3346-419: BILHMANS ALFR. - La Lettonie d'aujourd'hui. Latvija, Lettonie.
84362: BILLERBECK, EWALD (TEKST) / HERZOG, ULRICH W. (DIRECTEUR, VOORWOORD) - The High Mech Booklet. Hoe Oris zijn wijzers op de toekomst richt. Met o.a.: Het Oris mechanisme. - De geschiedenis van Oris, Hoe de mechanische horloges in Hölstein leerden lopen.
42672: BILLETDOUX R - Mijn nachten zijn mooier dan jouw dagen
9704: BILLINGTON RACHEL - A Woman's Age.
56747: BILLOT S.J., LUDOVICO - Quaestiones De Novissimis. Editio tertia et emendata. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56737: BILLOT S.J., LUDOVICO - De Virtutibus Infusis. Commentarius in secundam partem S. Thomae.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
60760: BILSEN O.F.M., DR. TH.J.C. VAN - Kerk op weg. Verwachtingen, veranderingen, vernieuwingen, moeilijkheden, toekomst. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
95645: BILT, LUCJAN - The Origins of Polish Socialism. The history and ideas of the first Polish Sociast Party 1878-1886.
106321: BILT, E.F. VAN DE (AANTEKENINGEN) - Elckerlyc.
51138: BILT, DR. J. VAN DER - Sterrenkunde. Met 137 afbeeldingen.
54162: BILZ, JAKOB - Einführung in die Theologie. Herders Theologische Grundrisse. [Theologische enzyklopädie] (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
77121: BILZER, BERT / WINZER, FRITZ - Meisterwerke. Aus der Schatzkammer europäischer Malerei.
19395: BINCHY / KEYES / KELLY / PARSONS / E.A. - Alleen voor jou. 16 Ierse verhalen.
44281: BINCHY MAEVE - Het huis op Tara Road
95904: BINCHY, MAEVE - Quentins.
28447: BINCHY, MAEVE - Het huis op Tara Road.
44298: BINCHY MAEVE - De spiegel van het meer
44280: BINCHY MAEVE - Echo's onder de oude beuk
82578: BINDER, FRANZ / WAHLER, JOSEF - Handbuch der gesunden Ernährung. Von Ahornsirup bis Zusatzstoffe.
93072: BINET, LEON - Gerontologie et Geriatrie.
56110: BINET, R.P. ETIENNE - Marie. Chef-d' oeuvre de Dieu. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
50621: BING, VALENTYN EN UEBERFELDT, BRAET VON. - Nederlandsche Kleederdragten en zeden en gebruiken naar de natuur geteekend.
17799: BINGHAM, JOHN - Pion van spionnen. Thriller. Zwarte beertjes 1821.
94384: BINGHAM, CHARLOTTE - Waar vind ik…. Hem!
4263-1480: BINGHAM/MOORE/GUSTAD - Gesprekstechnieken. Het interview in organisatie en bedrijf.
72318: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg, Derde reeks.
94763: BINNENDIJK, D.A.M. (SAMENSTELLER) - Dichters van dezen tijd.
51365: BINNENDIJK, D.A.M. EN BRUNT, N. (VERZAMELD EN VERTAALD DOOR) - Demonie en droom. De onsterfelijken. Vertellingen der Duitsche Romantiek. Houtgravures.
21984: BINNENDIJK, H.J. - Terreur en lawaai. Gevolgen van geluidshinder. AO-boekje 2583.
106519: BINNENDIJK, D.A.M. / HALL, MR. J.N. VAN - Dichters van deze tijd.
49740: BINNING, MR. HUGO: IN ZYN LEVEN DIENAAR DES EUANGELIUMS TOT GOVEN IN SCHOTLAND. - Ettelijke gronden Van de Christelijke Religie, Klaarlijk geopent, en zonderling tot de Praktijk overgebracht. Vertaalt en Toegeëigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door Jacobus Koelman. Met eene Leven Beschrijvinge van den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: De eerste, over der Vromen wandel met, en onkennisse omtrent God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk.
39133: BINOER, JORAM - Ik, mijn eigen vijand
48033: BINS, P.G. - Prisma-Toeristengids Overijssel-Gelderland-Utrecht.
58064: BINS, P.G. - Reisboek voor Friesland. Met plattegronden van 7 steden, kaart van Friesland en 52 foto's.
88784: BINSBERGEN, P.B. (VOORWOORD) - Het Nederlands Draver-Stamboek. Deel VI. 1973-1978.
8351: BINSCH / BUSCH / ANDERSON / E.A. - Zo doe je dat! Meer dan 10000 tips voor huis, tuin, hobby en vrije tijd.
19316: BIORN, MERETE / HESSELDAHL, HANNE - Ovebog i Dansk. For Udlaendinge.
56680: BIOT, R ET GALIMARD, P., DOCTEURS - Guide médical des vocations. Sacerdotales et religieuses. Nouvelle édition. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
41696: BIRAN SIGMUND - Melancholie und todestriebe
8098: BIRCH CLAIRE - Lucy Hill. Detective te paard. Op vals spoor.
17738: BIRCH, CLAIRE - Lucy Hill op vals spoor.
99064: BIRCH, BEVERLEY - Louis Pasteur. De Franse scheikundige die met zijn experimenten voor een grote medische doorbraak zorgde.
17766: BIRCH, CLAIRE - Lucy Hill op jacht.
50601: BIRCHER-REY, HEDY - Eenvoudige recepten van soepen - sausen - salades. (Vert.)
92905: BIRFELDER, MARY-ROSE - Het eiland, de jongen en de reis.
81999: BIRKHOLD, ROLAND - Finland. Reisgids met tips van kenners.
70000: BIRKNER, FR. - Graaf en pechvogel.
10029: BIRMINGHAM STEPHEN - The American Will.
17347: BIRNIE / HANSEN / ELLIOTT / E.A. - Vlucht naar de vrijheid. Ware verhalen over grote ontsnappingen.
93372: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse letterkunde.
41530: BIRRELL T.A - Engelse letterkunde
41858: BIRREN E JAMES, SCHAIE WARNER K - Handbook psychology of aging
42277: BIRREN, BUTLER, GREENHOUSE, SOKOLOFF, YARROW - Human aging 1, a biological and behavioral study
42112A: BIRREN PH.D, JAMES E - Relations of development and aging, a symposium presented before the Gerontological society at the 15th annual meeting, Miami Beach, Florida
41617: BIRREN, KENYON, RUTH, SCHROOTS, SVENSSON - Aging and biography explorations in adult development
41857: BIRREN E JAMES, SCHAIE WARNER K - Handbook psychology of aging
41827: BIRT THEODOR - Romeinsche karakterbeelden, levensbeschrijvingen uit de romeinsche geschiedenis, vertaald door Singels
36866: BISCHOF, MAX - Architektonische stilproben, ein leitfaden mit historischm uberblick der wichtisten baudenmaler
43478: BISCHOFF DAVID - Hackers
73844: BISCHOFF, DAVID - WarGames.
24510: BISHOP, EDWARD - De Slag om Engeland. Bloed, zweet en tranen.
17492: BISHOP, EDWARD - De Slag om Engeland. Bloed, zweet en tranen.
31566: BISHOP GEORGE - Die schonsten klassischen automobile der welt
85886: BISMARCK, OTTO VON - Gedanken und Erinnerungen. Dritter Band.
3240-735: BISMARCK OTTO VON - Gedanken und Erinnerungen von Otto Furst von Bismarck.
55736: BISON, S. - Het verhoorde kindergebed. Een verhaal voor de jeugd. Geïll.
53378: BISPING, DR. AUG. - Erklärung des Briefes an die Römer. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
39935: BISSCHOP / SUURMEIJER / VELLEKOOP / E.A. - Adieu Zuiderdiep. Rust er een embargo op een canard? Met bijlage
17987: BISSCHOP / SUURMEIJER / VELLEKOOP / E.A. - Adieu Zuiderdiep. Rust er een embargo op een canard?
56857: BISSCHOP, LODE - Uitersten binnenste buitersten
97760: BISSCHOP / SUURMEIJER / VELLEKOOP / E.A. - Adieu Zuiderdiep. Rust er een embargo op een canard?
22073: BITCH, JORGEN - De Heilige Sangai. Naar het land van de Jivaro's.
72860: BITSCH, JORGEN - Ik trok door wijde steppen… Een reis door onbekend Mongolie.
41897: BITTER WILHELM DR - Krisis und zukunft der frau, psychotherapie, religion, gesellschaft
B4821: BITTER/OSTKAMP/ROEDEMA - De Beerput als Bron. Archeologische vondsten van het dagelijks leven in het oude Alkmaar.
41467: BITTER WILHELM - Einsamkeit in medizinisch psychologischer theologischer und soziologischer sicht
74182: BITTERMIEUX, C. / DONKER, ANTHONIE / E.A. - Martinus Nijhoff.
54763: BITTREMIEUX, J. - De Mediatione universali. B.M. Virginis quoad gratias. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56624: BIVORT DE LA SAUDÉE, J. DE - Communisten bestrijden den godsdienst. 1917 - 1937. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
74100: BIZET, G. - Carmen. Opera en 4 actes. Repertoire Choudens. Choer D'Hommes.
48060: BLAAK, JAN A. - Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden …
80300: BLAAS, P. / OERLEMANS, J.W. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 5, No. 3. Met o.a.: Een eeuw Franse geschiedschrijving 1870-1970. - Het neostoicisme in de zeventiende eeuw.
22540: BLAAUW, HENRIETTE / FEIJTER, MIEP (ILLUSTRATIES). - Bellen Blazen.
93457: BLAAUW, HENRIETTE / NOORDEN, FRANS VAN (ILLUSTRATIES) - Robinson Crusoe.
49164: BLAAUW, HENRIËTTE. (BEWERKING) - Tot 't Einde Getrouw. Ill. (Lilliput-Bibliotheek voor de Jeugd).
46663: BLAAUW, DR. A.F.H. - Vraagboekje over De Bijbelsche Geschiedenis, met een overzicht van de Kerkgeschiedenis volgens het Leerboek van W. Leipoldt. Kaartje
31024: BLAAUW HENRIETTE - Onder een dak
B4809: BLAAUWEN, ABRAHAM L. DEN - Meissen Porcelain in the Rijksmuseum.
11869: BLAAUWENDRAAD / GERLACH / VROMAN / EN VELE ANDEREN. - Achter gewone woorden. De beste poezie uit tien jaar De Tweede Ronde.
92985: BLACK, CAMPBELL - Raiders of the lost ark.
97284: BLACK, PETER - Kerstliederen voor accordeon.
33664: BLACK HERMINA - Robin Halston huisarts
72830: BLACK, PENNY - Een Geurend Huis. Een creatieve gids met geurende en decoratieve ideeen voor elke kamer in huis.
72831: BLACK, PENNY - Potpourri. Buitengeuren voor binnengebruik.
30483: BLACK PENNY - Potpourri
98548: BLACK, JONATHAN - Het recht van de rijken.
33483: BLACK JONATHAN - Het recht van de rijken
16509: BLACK, JONATHAN - De Rovers.
79665: BLACKBURN, JULIAN - Psychology and the social pattern.
24731: BLACKER, IRWIN R. / ECKHOLM, GORDON - Cortés en de ondergang der Azteken.
503-2053: BLACKMAN AUDREY - Boetseren met kleirollen
74989: BLACKMORE, R.D. - Lorna Doone.
35472: BLACKMORE J - gids, Rottweiler, geschiedenis, pup, etz
89318: BLACKSTOCK, L.S. - Ruy Lopez: Breyer System.
104461: BLADERGROEN, WILHELMINA J. - Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.
37851: BLAGOJEVIC, S, DEMIROVIC, H - Bloedverwanten, de Joegoslavische oorlog en de Europese vrede
27815: BLAIBERG, DR. PHILIP - Als ik naar mijn hart kijk…
71242: BLAINE, SARA - De terugkeer van dokter Wawick.
15969: BLAIR, JOAN - Bloemen voor Susan.
97633: BLAIR, JOAN EN CLAY - Terugkeer van de Kwai-Rivier
95448: BLAKE, BUD - Tijger. Vakantiepret.
105835: BLAKE, WENDON / CHEREPOV, GEORGE - Schilderen als Hobby 3. Olieverf, Algemene techniek.
104346: BLAKE, WENDON / CHEREPOV, GEORGE - Schilderen als Hobby 3. Olieverf, Algemene techniek.
92833: BLAKE, MICHAEL - De dans van de wolf.
36680: BLAKE, CARSON, E - De kerk in de komende tien jaar
104501: BLAKE, WENDON / PETRIE, FERDINAND - Tekenen als Hobby 1. De beginselen van het tekenen.
84447: BLAKE, EUGENE CARSON (GENERAL SECRETARY) - Drafts for sections. Uppsala, Sweden 1968. Prepared for the Fourth Assembly of the World Council of Churches.
35217: BLAKE WENDON - Akwarel algemene techniek, schilderen als hobby deel 1
35218: BLAKE WENDON - Akwarel algemene techniek, schilderen als hobby deel 1
37778: BLAKEMORE, HAROLD - Latijns Amerika, de moderne wereld
72706: BLAKER, M. - Schilderen met olieverf. Een handboek voor beginners
34462: BLAMAN ANNA - Verhalen
104248: BLAMAN, ANNA - De Verliezers.
76884: BLAMAN, ANNA - De verliezers.
46133: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood. Meulenhoff Editie E 14.
18486: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend.
70508: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood.
28313: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend.
95026: BLANCHARD, ALICE - Onder de huid.
80109: BLANCHARD, JOHN - Levensbelangrijke vragen.
49348: BLANCHEMAIN, P (PAROLES DE) - Monsieur Printemps. La Poupeé modèle. Journal des petites filles. Ill.
79153: BLANCHET, ADRIEN - Les Monnaies Grecques.
21369: BLANKE, NICO - Onze rechtshandige maatschappij. AO-boekje 2454.
21370: BLANKE, NICO - Onze rechtshandige maatschappij. AO-boekje 2454.
26169: BLANKENBERG, HUUB / TASELAAR, KLAAS - Historisch reisboek voor Nederland.
102.484: BLANKENSTEIN, DR. M. VAN / EKKER, A. / EUWE, DR. M. / E.A. - De Stem van Nederland. Jaargang 7, No. 14. Met o.a.: Novemberherineringen, uit de kraamkamer van revoluties. - Stalin roert zich. - Het rechtsgeding te Gronau. - Schaakproblemen.
102.485: BLANKENSTEIN, DR. M. VAN / ROTHSTEIN, ANDREW / EUWE, DR. M. / E.A. - De Stem van Nederland. Jaargang 7, No. 6. Met o.a.: Intiem relaas der Indonesische Revolutie. - Rusland en de wereld, gezien door Russische oogen. - Dr. Euwe's opinie over Botwinnik, Botwinnik's meening over Euwe. - Schaakrubriek.
48245: J.C. BLANKENSTEIN E.A - Grafische en aanverwante technieken, met foto's
87616: BLANKER, GEORGETTE - Luchtkastelen. Meisjesroman.
22344: BLANKERT, J.C. - Ondernemen is meer… over maatschappelijk verantwoord ondernemen. AO-boekje 2633.
38583: BLANKERT, E.J.M - Scalae Romanae, Farrago, bloemlezing uit Latijnse dichters
50152: J.C. BLANKERT INLEIDING - 20 jaar Pum. Wereldwijd ervaring delen
4849-2365: BLANKERT DR. ALBERT - The Hoogsteder Mercury. 13 / 14, 1992.
60792: BLANKESTEIJN, DS. H.R. / OVERBOSCH, DS. W.G. - Brandend braambos. 1. De nevenruimten. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
8354: BLANKMAN / LAMMERS / DIEPEN-SALET / E.A. - Uw Goed Recht. Wegwijs in de doolhof van het recht.
80588: BLANSHARD, PAUL - Vaticaan en Vrijheid.
35551: BLANTON, GORDON - Nu of nooit, prisma no 657
76248: BLAS, GEERT - Olle Jonges. Kluchtspul in ain bedrief oet de olle tied.
57426: BLASE, TREESKE & HOHMANN, ANNEKE - Bladwijzer. Afb.
37554: BLASER, WERNER - Objective architektur, beispiel skin and skeleton
49256: BLAU, DR. J.N. - Alle over hoofdpijn en migraine. (vert.)
25109: BLAUW, JAN - Goede grond.
36099: BLAUW M.J.E. - Goed op koers. 125 jaar economische ontwikkeling in de Veenkolonien en Oostelijk Groningen.
92459: BLAUW, M.J.E. - Goed op koers. 125 jaar economische ontwikkeling in de Veenkolonien en Oostelijk Groningen.
75796: BLAUW, M.J.E. - Goed op koers. 125 jaar economische ontwikkeling in de Veenkolonien en Oostelijk Groningen.
28017: BLAUWKOUS, WOUT / BLOKKER, JAN / E.A. - Cursief.
58758: BLAUWKUIP, J. - Eetbare paddenstoelen met Recepten. Geïll. Natuurwetenschappelijke handboeken.
89011: BLECOURT, MR. A.S. DE - Het Stadtsmeierrecht in de Groninger Veenkolonien. Compleet met bijlagen.
97711: BLÉCOURT, MR. A.S. DE - Fivelgoer Landleven.
52411: BLEEKER, PROF. DR. C.J. - Op zoek naar het geheim van de godsdienst. Inleiding tot de godsdienstwetenschap. Meulenhoff*Pockets.
42739: BLEEKER W PROF - Weer en klimaat
91135: BLEEKER C.J - Het geloof waaruit wij leven
91133: BLEEKER, DR. C.J. / DIJKEMA, F. / E.A. - Christologische studien.
92010: BLEEKER, DR. L.H.K. - Job. Tekst en Uitleg, Praktische Bijbelverklaring.
82510: BLEEKER, DR. C.J. - Op zoek naar het geheim van de godsdienst.
91924: BLEEKER, PROF.DR. C.J. - Op zoek naar het geheim van de godsdienst. Inleiding tot de godsdienstwetenschap.
91922: BLEEKER, DR. C.J. - Het Christendom en de godsdiensten der aarde. Wat de geschiedenis verhaalt.
90346: BLEEKER, DR. C.J. / DIJKEMA, F. / E.A. - Christologische studien.
90325: BLEEKER, DR. C.J. - Het Christendom en de godsdiensten der aarde. Wat de wetenschap leert, wat het geloof getuigt.
27586: BLEEKER, PROF.DR. C.J. - De structuur van de godsdienst. Hoofdlijnen ener fenomologie van de godsdienst.
84118: BLEEKER, DR. C.J. - Wat gelooft de mensheid?
4755-3168: BLEES GREET - Drie waterlandertjes. 2. Drie min een. Leesboekje.
19982: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Wankel evenwicht.
72403: BLEI-STRIJBOS, CORRY - De moed om opnieuw te beginnen.
60393: BLEI, KAREL - Geloven op gezag. Tussen individualisering en fundamentalisme.
36766: BLEI STRIJBOS, C.B - Ouwe Toon en zijn vriendjes
23093: BLEI-STRIJBOS, CORRIE - Het gezin aan de overkant.
59325: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Blijf van dat hert af! Geïll.
72354: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Leven bij de dag.
36745: BLEI STRIJBOS, C.B - Vossesporen
72374: BLEI-STRIJBOS, CORRY - Brieven zonder antwoord.
36738: BLEI STRIJBOS, C.B - Riet is zo alleen
93935: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten voor Zondagsschool en Kinderkerk. Deel 3.
75227: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten. Voor zondagsschool en kinderkerk. Deel 2.
91830: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten. Deel 1, 2, 3 en 4.
60649: BLEIJ, WONNO; BOENDERMAKER, JOOP E.A. - Zingt voor de Heer een nieuw gezang. 25 Jaar Liedboek voor de Kerken. Interk. stichting voor het Kerklied. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
46099: BLEIJ, WONNO E.A. - Zingt voor de Heer een nieuw gezang. 25 jaar Liedboek voor de Kerken.
75228: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten. Voor zondagsschool en kinderkerk. Deel 4.
75226: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten. Voor zondagsschool en kinderkerk. Deel 1.
81953: BLEIJ, DS. W. - Kinderdiensten, voor Zondagsschool en Kinderkerk. Deel 1.
81248: BLEKKINK, E.J. / KOPPENOL, C. (ILLUSTRATIES). - De Deserteurs van 1812.
58156: BLENK, C.; BOER, C. DEN; EXALTO, K. E.A. (RED.: GRAAF, IR. J. V.D. EN KOLE, I.A.) - Het gezin vandaag en morgen.
58295: BLENKINSOP, R.J. - The steam scene. Volume Five. Photos.
58291: BLENKINSOP, R.J. - The steam scene. Volume One. Photos.
58292: BLENKINSOP, R.J. - The steam scene. Volume Two. Photos.
58293: BLENKINSOP, R.J. - The steam scene. Volume Three. Photos.
58294: BLENKINSOP, R.J. - The steam scene. Volume Four. Photos.
81389: BLERCK, H.J.J.C.M. VAN - Bouwen aan het Drentse landschap. Een spanningsveld tussen ontwerp en verzorging.
6895: BLES / CLARK / LEHMANN / LAWRENCE - 4 beroemde boeken. - Een kind in oorlog. - Chinees vuurwerk. - Dagmar. - De witte poema. - Het Beste Boek 153.
97302: BLES, DR. CH. - Populair Geneeskundige Encyclopaedie. (met afbeeldingen tussen de tekst)
71336: BLES, NOUD - De Weelde.
38265: BLES, NOUD - Hoofdstuk Lammers op meer manieren aangesneden, boekje voor het bloeden bij het afscheid van Prof. Dr. H.J. Lammers als anatoom
54666: BLESS S.J., DR. W.; LEEUWEN S.J., DR. H. VAN (RED.) - Geloofsverkondiging voor volwassenen. Begeleidingsmap. I. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
19391: BLESS, PASTOOR H. - Godsdienstleer voor Katholieke Verplegenden.
54754: BLESS R.K. PR., H. - Pastoraal psychiatrie. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
79963: BLEUEL, H.P. - Een staat van fatsoen.
22335: BLEUMINK, ANDRÉ - Survivalrun. AO-boekje 2614.
4444-554: BLEXTOON/VELLEKOOP - Wij zijn Muzikanten
10468: BLICKENDORFER HANS - De schaduw van de oorlog.
19082: BLICKENSDÖRFER, HANS - De schaduw van de oorlog.
71735: BLICKENSDORFER, HANS - Der grosse Tag. Erlebnisse bei einer Fernseh-Show.
20795: BLICKENSDÖRFER, HANS - De man met de Baskenmuts.
18077: BLICKENSDÖRFER, HANS - De schaduw van de oorlog.
34454: BLICKENSDORFER HANS - Renner in opspraak, doping, afzien, combines, waterdragers, vals plat, gele trui
38089: BLIJDERVEEN, VAN WILLEM - Ijslans, Dominicus reeks
81370: BLIJDESTIJN, H - Natuurleven in Nederland
31503: BLIJDESTIJN H - Natuurleven in Nederland
42780: BLIJSTRA R - Tegenzin en tegenstand
42770: BLIJSTRA R - De oude dame en de tafelronde
37168: BLIJSTRA, R - Nederlandse bouwkunst na 1900
37172: BLIJSTRA, R - Metamorfose
37175: BLIJSTRA, R - De stem in de woestijn
20801: BLIJSTRA, R. - Diagnose.
37166: BLIJSTRA, R - Iemand is de ander
37173: BLIJSTRA, R - Een Faust
90024: BLIJSTRA, R. / MOLENAAR, JOHAN DE / E.A. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1, Nr. 8. Met o.a.: De Stem in de woestijn. - Het Teken.
37567: BLIJSTRA, R - Een schot in de bergen
15246: BLINK / EIGENHUIS / MEYER - Op Zonnige Wegen. 1.
95705: BLINK TVD, EIGENHUIS J - Op zonnige wegen, voor de lagere school deel 1, nieuwe uitgave verzorgt door Gilles van Hees, illustraties door H Meyer
44215: BLINK TVD, EIGENHUIS J - Door bloeiende velden, leesboek lagere school, illustraties Jetses en Schröder, tweede deeltje
44217: BLINK TVD, EIGENHUIS J - Door bloeiende velden, leesboek lagere school, illustraties Jetses en Schröder, derde deeltje
55502: BLINK, DS. J. VAN DEN - Mijn lichten branden.
44189: BLINK TVD, EIGENHUIS J - op zonnige wegen, voor de lagere school deel 2, nieuwe uitgave verzorgt door Gilles van Hees, illustraties door H Meyer
44190: BLINK TVD, EIGENHUIS J - op zonnige wegen, voor de lagere school deel 2, nieuwe uitgave verzorgt door Gilles van Hees, illustraties door H Meyer
104835: BLINK T. VAN DEN / EIGENHUIS J. / MEYER, H. (ILLUSTRATIES) - Op zonnige wegen. Deel 3. Leesboeken voor de lagere school.
104836: BLINK T. VAN DEN / EIGENHUIS J. / MEYER, H. (ILLUSTRATIES) - Op zonnige wegen. Deel 4. Leesboeken voor de lagere school.
91921: BLINZLER, JOSEF - Johannes und die Synoptiker. Stuttgarter Bibel-studien 5.
106641: BLISH, JAMES - Het helse paasvuur.
106445: BLISH, JAMES - De Goddeloze Tuin van Eden.
58667: BLITZER, CHARLES EN DE REDACTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll. De eeuw der koningen.
11195: BLIX, KAREN - Een lied van Afrika. Out of Africa. Een exclusieve uitgave van Safari.
95070: BLIXEN, KAREN - Een lied van Afrika. (Out of Afrika)
15968: BLOCH, ARTHUR - Murphy's Law.
16587: BLOCH, ROBERT - TwilightZone.
88648: BLOCH, DR. LEO - Romische Alterstumkunde.
46038: BLOCK, THOMAS - Vrije val
44451: BLOCK LAWRENCE - Hier komt een held aan, zwarte beertjes nr 1563
35606: BLOCK L - De twaalf swingers, zwarte beertjes no 1514
40805: BLOCK CHAJIM - Priester der liebe, Die welt der Chassidim
73939: BLOEM, MARION - Lange reizen korte liefdes.
2767-4135: BLOEM REIN - Scenarios.
85252: BLOEM, MARION - Ver van familie.
51512: BLOEM, BARBARA - Kampeerkookboek. Frankrijk. Geïll.
102.154: BLOEM, J.C. - Ongewild Archief.
41179: BLOEM J.C - de dichter en de dood
47033: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk. Ooievaar 78.
73629: BLOEM, MARION - Matabia, of een lange donkere nacht. Vroege Lijsters 1985-1.
84827: BLOEM, P.A. / WISBORG, ED - Beursplein 5, Drempelvrees? Basishandboek voor de belegger.
31498: BLOEMEN C - Het Limburgs archiefwezen
79584: BLOEMEN, DR. E.A.S. / E.A. - Neha-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 59, 1996. Met o.a.: De Kamers van Koophandel in Belgie. - Zieken- en begravenisfondsen in de negentiende eeuw. - De aanleg van verharde wegen in Groningen en Drenthe.
21091: BLOEMENDAAL-ELZINGA, B. VAN - Komt allen tezamen… een spel.
38443: BLOEMERS, KOOIJMANS, SARFATIJ - Verleden land, archeologische opgravingen in Nederland
92538: BLOEMERS, J.H.F. / E.A. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
52060: BLOEMERS, J.H.F.; LOUWE KOOIJMANS, L.P. EN SARFATIJ, H. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland. Geïll.
36401: BLOEMHOF, F - De Bijbelse boodschap, deel 1, 2 en 3
75224: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Deel 2, voor Havo en Mavo.
81523: BLOEMHOF, DR. F. - Wat maakt gij van uw huwelijk?
75232: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Serie A, deel 3.
75237: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Deel 3, voor Havo en Mavo.
75238: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Deel 4, voor Havo en Mavo.
75236: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Deel 3, voor Gymnasium en Atheneum.
75182: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Serie A, deel 2.
75258: BLOEMHOF, DR. F. - Eenvoudig leerboek der Geschiedenis.
75225: BLOEMHOF, DR. F. - De Bijbelse Boodschap. Deel 2, voor Gymnasium en Atheneum.
101.442: BLOEMHOFF, HENK / BLOEMHOFF, SIETSKE (EN VELE ANDEREN) - Stellingwarfs Woordendoek. Diel 1: A-E, Diel 2: F-K, Diel 3: L-R, Diel 4: S-Z.
101.577: BLOEMHOFF, HENK / NIEBAUM, HERMANN - Nedersaksische lexikografie.
9094: BLOEMINK F.H.N. - Nieuwe Oogst. Bloemlezing voor het lager onderwijs. achste stukje.
95728: BLOEMINK, F.H.N. / RIE CRAMER EN B. MIDDERINGH-BOKHORST / E.A. (ILLUSTRATIES) - Oogst. Deeltje 2. Bloemlezing voor het lager onderwijs.
22542: BLOEMINK, F.H.N. - Riet en Ied.
95727: BLOEMINK, F.H.N. / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - Oogst. Voorloopertje B. Bloemlezing voor het lager onderwijs.
95723: BLOEMINK, F.H.N. / RIE CRAMER, J.H. ISINGS, SIJTJE AAFJES EN B. MIDDERIGH-BOKHORST / E.A. (ILLUSTRATIES) - Nieuwe Oogst. Deeltje 3. Bloemlezing voor het lager onderwijs.
21326: BLOEMINK, F.H.N. - Oogst. 5de deeltje.
50579: BLOEMINK, F.H.N. - wim en de maan. ''om zelf te lezen!'' Geïll.
21322: BLOEMINK, F.H.N. - Oogst. Voorlopertjes D.
44181: BLOEMINK F.H.N - Nieuwe oogst deel 6, bloemlezing, 5e leerjaar met platen van Guus Hens e.a e.a
21327: BLOEMINK, F.H.N. - Oogst. 6de deeltje.
21320: BLOEMINK, F.H.N. - Oogst. Voorlopertjes A.
21325: BLOEMINK, F.H.N. - Nieuwe oogst. Deeltje 4.
21321: BLOEMINK, F.H.N. - Oogst. Voorlopertjes C.
49506: BLOHM, HANNELORE EN CREMER, PROF. DR. MED. HANS-DIEDRICH - Het complete afslankboek. Afb. Vert.
49684: BLOIS, DRS. K.F. DE; BOUT, DR. C.G E.A. - Kenya van a to z. Afb.
52643: BLOIS, L. DE EN SPEK, R.J. VAN DER - Een kennismaking met de oude wereld. Afb.
7016: BLOK DR. D.P. - Onze voornaamste voornamen. Enquete 1961. AO-boekje 845.
19251: BLOK, ELS - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
51462: BLOK, DS. P. - Nalezing op de Sabbat. Wekelijkse meditaties.
57101: BLOK, DS. M.J.C. - De brief aan de Hebreeën.
101.812: BLOK, HANNA - De Tempelberg. AO-2326.
76681: BLOK, PROF.DR. P.J. / FEITH, MR. J.A. / E.A. - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Bij de reductie werd de stad Groningen en de Friesche Ommelanden tussen Eems en Lauwers in de Unie van Utrecht opgenomen. In dit boek komt o.a. het beleg van Groningen uitgebreid aan de orde.
34572: BLOK W, SLUIJS VAN DER L.M - Leerboek der natuurkunde voor M.U.L.O, deel 2
45198: M.J.C. BLOK - Maar één keer jong. De tien geboden door Spreuken belicht.
59402: BLOK, L. (N.H. PRED.) - De eerste en de laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering. Geïll.
61044: BLOK, HANNA; EVERS, LOU EN HOOFD, HENNY VAN HET - Van matzes, mitswes en mezoezes. Leer- en lesboek over jodendom. Geïll. Ringband. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
103560: BLOK, DS. M.J.C. - De Brief aan de Galaten. 7 schetsen.
51398: BLOK, DR. M.C. EN PAUL, DR. IR. H. (EINDRED.) - Biotechnologie in de landbouw. Een studie verricht in opdracht van de sectie Landbouw en Visserij v/d RMU.
91929: BLOK, DS. M.J.C. - Door lijden tot overwinning.
58154: BLOK, DS. L. - De Eerste en de Laatste. Belijdenis des geloofs en Avondmaalsviering. Ill.
24788: BLOK C. - Doolhof of museum. Een leidraad voor de museumbezoeker. Fibulareeks 4.
85470: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon De Ruyter. Met 14 afbeeldingen.
57688: BLOK, HENK - Volleybal. Ill.
58143: BLOK, DS. L; BOER, DS. C. DEN; HOVIUS, DS. W.C. EN POORT, DS. J.J. - Gods Verbondsgeheimenissen. Viertal lezingen.
48832: BLOK, COR - Piet Mondriaan. Een catalogus van zijn werk in Nederlands openbaar bezit.Ill.
2408-2780: BLOK C. - Beeldspraak. Beeld, teken en werkelijkheid in de kunst.
82670: BLOK, COR / DIPPEL, RINI / E.A. - Museumjournaal serie 19, no. 1, 1974. Met o.a.: Een aura van verwarring. - Rini Dippel.
8908: BLOKKER WILHELMINA - Een stapje verder.
28512: BLOKKER, WILHA. / AAFJES, SIJTJE (ILLUSTRATIES). - Mijn eigen leesboekjes. IIB. Een stapje verder.
82606: BLOKKER, JAN - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
249-584: BLOKKER - Het boek van het jaar 1998
B4245: BLOKKER, JAN - Is m'n haar eigenlijk al weer kort genoeg?
59370: BLOKKER, WILHELMINA - een stap-je ver-der. Geïll. (mijn eigen leesboekjes).
22432: BLOKKER, JAN - Is m'n haar eigenlijk al weer kort genoeg?
72893: BLOKKER, J.A. - Séjour.
150070: BLOKKER, WILHELMINA / STRAATEN, GERARD VAN (ILLUSTRATIES) - ik ga le-zen. Mijn eigen leesboekjes.
33689: BLOKKER JAN - Ga direct naar de gevangenis ganiet langs af u ontvangt geen F.200, -
84864: BLOKKER, JAN - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af u ontvangt geen f. 200, -
15714: BLOKLAND, J.J.M. / WYRWAS, M.A.M. - Besturing flessenbaan bij Nutricia. eindopdracht Schakeltechniek.
52699: BLOKLAND, DR. J.; EVERTSE, MR. K.L.; LANGERVELD, IR. S. E.A. - Bewoonbaar en betaalbaar. Volkshuisvesting en overheidsbeleid. Groen van Prinsterer Stichting.
7012: BLOM F.H. - Russische olie. AO-boekje 843.
103915: BLOM, TOOS / KOOIJMAN, RIE (ILLUSTRATIES) - Limmele Hompe's vuurtje.
97235: BLOM, AD VAN DER - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
43288: BLOM TOOS - Saartje van de Anna Maria Louise, met afbeeldingen van R Westra
82413: BLOM, DRS. N. VAN DER / JONG, H. DE / E.A. - Rotterdams Jaarboekje 1977. Met o.a.: Over de familie Rabus. - Onderzeeboot bedolven in gedempte Oortershaven? Een politierapport.
6311: BLOM J. - Ikonen en hun makers. AO-boekje 439.
38511: BLOM, VAN DER AD - Een andere kijk op kunst, gevaar voor kinderen
79744: BLOM, MARJA / WIEDIJK, C.H. / E.A. - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme. Met o.a.: De Italiaanse socialistische Partij na de Tweede Wereldoorlog. - De politieke leerschool van Koos Vorrink.
6312: BLOM J. - Ikonen en hun makers. AO-boekje 439.
99118: BLOM, I.W.L.A. / KUYS, J. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 92, Nr. 2. Met o.a.: Het beheer van de handelscorrespondentie tot cica 1900. - Gelderse domeinen en Bourgondisch bestuur.
3843-1134: BLOM/DONKERS. - De geschiedenis van de gereformeerde kerk van Schiedam.
3770-5313: BLOM / EVERAERT / HAITSMA MULIER / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 100. Aflevering 2.
35264: BLOM VAN , E.A REDACTIE - De Gids, vijf en tachtigste jaargang, eerste deel
88869: BLOM, J. - Ikonen en hun makers. AO-boekje 439.
5852: BLOMEIJER DR. UDOLPH - Die Cultur der Landwirthschaftliche Nutzpflanzen.
88948: BLOMKWIST, J.G. - Cervantes en zijn Don Quichot. AO-boekje 1747.
103808: BLOMMERT / JANSSENS / OUDEJANS (REDACTIE) / HUYSMANS / E.A. - Tussen gisteren en morgen. Feestboek voor een bisschop.
49488: BLOND, GEORGES - Het grote avontuur. De trek der dieren. Vert.
96803: BLONK-QUAK, A.J. / ASSELT, TINY VAN (ILLUSTRATIES) - Cokkie wil een jongen zijn.
85892: BLONK, DR. A. / ROMEIN, DR. JAN - Rondgang door de Algemene en vaderlandse Geschiedenis. Deel I: Oudheid, middeleeuwen en nieuwe geschiedenis.
87488: BLONK, DR. A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede.
14257: BLOOM, DR. ARNOLD - Suikerziekte en hoe ermee te leven.
41334: BLOOM SHOLOM - Death, dying and terminal illness
96497: BLOOMGARDEN, RICHARD - The easy guide to Merida Yucatan and nearby archaeological zones.
60450: BLOOMQUIST, KAREN L. (EDITED BY) - Lutheran Ethics at the Intersections of God's One World. LWF Studies, 2005. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
81612: BLOS, WILHELM - De Fransche Omwenteling.
56681: BLOSII, VEN. LUDIVICI - Statuta Monastica. Nunc primum edidit. Scripta Monastica. N. 10. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
45748: M.C. BLÖTE-OBBES - Kijken en Maken. (Sieraden en Versierselen). Afbn.
58041: BLÖTE-OBBES, M.C. - Kijken en Maken. De Feesten van het Jaar. Ill.
60618: BLOTH, PETER C. - Praktische Theologie. Urban-Taschenbücher. Kohlhammer. Grundkurs Theologie, band 8. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
56172: BLÖTZER S.J., JOSEPH - Die Katholikenemanzipation in Grossbritannien und Irland. Ein Beitrag zur Geschichte religiöser Toleranz. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
76661: BLOUW, ING. P.H. / KLAVERDIJK, ING. S. - Gas en licht rondom de Martini. De energievoorzienibg van de stad Groningen, van 1854-1991.
4137-2811: BLUCHEL KURT - De ondergang der dieren.
4240-2812: BLUCHEL KURT - De ondergang der dieren.
96668: BLUHER, HANS - Secessio Judaica.
53758: BLUM, FRED - Ethics of industrial man. An empirical study of religious awareness and the experience of society. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53771: BLUM, FRED H. - Work and Community. The Scott Bader Commonwealth and the Quest for a New Social Order. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
28668: BLUMENBERG, WERNER - Het leven van Karl Marx.
102.345: BLUMENFELD, ERWIN - Durch tausendjahrige Zeit. Erinnerungen.
17489: BLUMENSON, MARTIN - De geallieerden. Op weg naar het hart van het Reich.
17498: BLUMENSON, MARTIN - Eisenhower. Een man die succes had.
4684-3219: BLUMENTHAL / KADELBURG - De Ongeluksvogel. De dame uit Ostende. Klucht in drie bedrijven.
3263-2280: BLUMMER DR. H. - Das kunstgewerbe im Altertum.
21149: BLUNDELL, NIGEL / BLACKHALL, SUSAN - De ondergang van het Britse Koningshuis. Van Willem de Veroveraar, prins Edward VIII en Elisabeth II tot Diana.
55860: BLUNT, WILFRIED - Ludwig II. König von Bayern. Afb. (Heyne Biographien). - Met kopie Zeitung 16. Juni 1886)
91721: BLUYSSEN (IMPRIMATUR) - Brood van eeuwig leven. Deel II: Van Pasen tot Avent. (Zomer).
37685: BLUYSSEN, JAN - De vele wegen en de ene weg.
27229: BLUYSSEN, JAN - De vele wegen en de ene weg.
27317: BLUYSSEN, MGR. J.W.M. - De vele wegen en de ene weg.
72025: BLY, NELLIE - Oprah! Het ware verhaal.
72010: BLYTHE, PETER - Stress. Onderkennen en overwinnen.
42442: BLYTHE RONALD - The Penguin book of diaries
102.344: BLYTON, ENID - De vreemde waarschuwing. De vijf detectives deel 14.
56342: BLYTON, ENID - De vijf op de smokkelaarsrots. Vert.
56343: BLYTON, ENID - De vijf en het geheim van de oude toren. Vert.
104492: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf weer op Kirrin-eiland.
104174: BLYTON, ENID - De vijf in een kampeerwagen
56344: BLYTON, ENID - De vijf en het circusmysterie. Vert.
87450: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf en het geheim van de oude toren.
31104: BLYTON ENID - De vijf en de schat in de bergen
87447: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf als detectives.
87448: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf en de verdwenen geleerden.
99951: BLYTON, ENID - De ontvoerde prins.
87446: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf en de schat in de bergen.
87445: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf en de verdwenen piloot.
87443: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf en het geheimzinnige spoor.
87441: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf weer op Kirrin-eiland.
87439: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf op de smokkelaarsrots.
87438: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf gaan er vandoor.
31027: BLYTON ENID - De vijf als detectives
31070: BLYTON ENID - De vijf in een kampeerwagen
87449: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De Vijf op de oude boerderij.
B4406: BLYTON, ENID / BERG, WILL (ILLUSTRATIES) - Robbert Jan en de geheimzinnige Mister X.
150077: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De vijf in de knel.
150078: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De vijf op trektocht.
52970: BLYTON, ENID - Lang leve het circus. Valken serie.
53047: BLYTON, ENID - De vijf en het geheim van de oude toren. Vert.
150076: BLYTON, ENID / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES) - De vijf en de spooktrein.
434-4109: BLYTON ENID - De dolle tweeling in opstand.
97198: BO YIN RA - Het Geheim.
59738: BOARDMAN, JOHN; GRIFFIN, JASPER; MURRAY, OSWYN - Greece and the Hellenistic World. The Oxford History of the Classical World.
99845: BOAS-KOOPMAN, RITA - Eerste man. Roman van een taxichauffeur. Met 12 foto's.
57323: BOASSON, HERMAN - Uit het nabijeverleden. Kampepisoden en Kampbegrippen.
16855: BOAST, PHILIP - Een regelrechte nachtmerrie. Detective.
47896: BOB TADEMA SPORY - Indonesische sagen en verhalen
48581: BOB WOODWARD - Dekmantel, de geheime oorlogen van de CIA, met foto's
49298: BOB FISHER - Small boat racing with the champions. Ill.
88646: BOBATTA, DR. H. - Englische Chrestomathie.
39198: BOCCACCIO, DI GIOVANNI - De Decamerone, twintig, twintig, dertig en dertig verhalen
55304: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Verhalen uit Boccaccio's Decamerone. Geïll. Vert.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
28293: BOCCACCIO, GIOVANNI - Decamerone II. Derde en vierde dag.
93134: BOCHNER, RUTH / HALPERN, FLORENCE - L'Application clinique du Test de Rorschach.
57618: BOCHNER, MD, FELIX; CARRUTHERS, MD, GEORGE; KAMPMANN, MD, JENS E.A. - Klinisch-farmacologisch handboek. Vertaald en bewerkt door Dr. L. Offerhaus.
58938: BOCHOVE, JET VAN / HOLZENSPIES, CARRY - Borstkanker. Wat is het / Wat gaat er met je gebeuren / war vind je hulp / wat kan je zelf doen.
90970: BOCHOVE, RIEK VAN - Verwachting en hoop bij ziekte.
22122: BOCHOVE, H.T. VAN - Gemeente in veelvoud. De dialoog als kerkelijke omgangsvorm.
11423: BOCK, A. DE - Het schoonste lied van de wereld. Kerstvertelling.
11422: BOCK, A. DE - Het schoonste lied van de wereld. Kerstvertelling.
14919: BOCK, P.A. DE - Het schoonste lied ter wereld. Kerstvertelling.
54868: BOCK, IRMGARD - Kommunikation und Erziehung. Grundzüge ihrer Beziehungen. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
30795: BOCK BRUNO, BOCK KLAUS - Die roten handelsflotten
60853: BOCK, BEN DE (RED.) - Ziel en zaligheid. Over theologie en spiritualiteit. Opstellen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
16972: BOCK, EUG. DE - Hendrik Conscience.
4268-4429: BOCK EUGEEN DE - Nu hoort ik zal een nieuwe zang bezingen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd.
57791: BÖCKLE, FRANZ; BREUNING, WILHELM; FEINER, JOHANNES E.A. (UNTER MITARBEIT VON) - Mysterium Salutis. Grundriß Heilsgeschichtlichter Dogmatik. Herausgegeben von Johannes Feiner und Magnus Löhrer. Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte. Band V.
98871: BOCKLING, ANNEMIEK / ASSELT, TINY VAN (ILLUSTRATIES) - Prikkeltje krijgt een baasje.
92922: BOCKOVEN, GEORGIA - Waar liefde sluimert.
30825: BOCZEK HELENA - Wojna i dziecko
22305: BODAAN, LOOURENS A. - Wat de lens niet zeggen kon. Even praten bij wat platen. Koraalreeks.
96188: BODDY, BILL - Onvergetelijke automobielen.
103526: BODE / WEMMERS / VAN ZWIETEN (RED.) - Het Jaar 2012. Emoties in nieuws en sport.
61478: BODE, C. DE - Zijt getrouw. Kerkgeschiedenismethode. Deel 4 voor de 5e en 6e klas. Geïll.
31905: BODE DIETRICH - Gedichte des Expressionismus
27270: BODE, EMILE - Paars! Dagboeknoties op de vierkante kilometer.
82315: BODE, NORBERT / STUIVENBERG, RICHARD / AUDI, PIERRE / E.A. - Holland Festival. 31 Mei - 22 Juni 2008.
29467: BODECHTEL, J. / E.A. - De aarde vanuit de ruimte.
60694: BODELSCHWINGH, GUSTAV V. - Friedrich v. Bodelschwingh. Ein Lebensbild. Portret. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
11766: BODELSEN, ANDERS - Neem eens een getal in je gedachten. Zwarte beertjes 1287.
91290: BODEWES J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie. Met losse krantenknipsels.
57203: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie. Geïll.
99684: BODEWES J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie. Met losse krantenknipsels.
59653: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van schoenerkapitein tot stadsfotografie. Geïll.
9302: BODIN LOUIS - De Intelectuelen Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 82.
102.027: BOECKEL, JOHANNES F. - Meditationspraxis. Techniken und Methoden.
97026: BOEDIJN, K. - Vogelalbun No. 1. Plaatjesalbum. (Met 144 plaatjes, 4 plaatjes ontbreken)
79927: BOEF, C. DE - Verslag van de begrafenis van C. de Boef. Geboren 17 November 1904 te Poederoijen - overleden 29 Juni 1977 te Werkendam. Met een preek van Ds. Karels op de eerste zondag na de begrafenis.
81664: BOEF, A. / ENCKEVORT, P. VAN - Laudate Dominum. Internationaal liedboek - Mehrsprachiges Gesangbook - Polyglot hymnbook. (6 talig)
79926: BOEF, C. DE - Verslag van de begrafenis van C. de Boef. Geboren 17 November 1904 te Poederoijen - overleden 29 Juni 1977 te Werkendam. Met een preek van Ds. Karels op de eerste zondag na de begrafenis.
16554: BOEF, H.A. DEN / SNOEK, KEES - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
87094: BOEHMER, KONRAD - Is er nog toekomst voor de Nederlandse muziek?
58003: BOEHN, MAX VON - De Mode. Menschen und Moden in sechzehntenJahrhundert. Nach Bildern und Stichen der Zeit. Ill.
49449: BOEHN, MAX VON - Carl Spitzweg. Künstler-Monographien. Mit 161 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnugen, darunter 10 farbigen Tert- und 8 farbigen Einschaltbildern
94705: BOEKE, R. - Hogebeintum en zijn kerk.
91928: BOEKE, DR. R. - Dit zal u een teken zijn.
81339: BOEKE, R. / AMSTUTZ, DR. JAKOB / E.A. - 7 Zwitsers geven antwoord op de vraag: Wat is Wat wil Het Vrijzinnig Protestantisme?
81987: BOEKE, DR. R. - Dit zal u een teken zijn.
30642: BOEKE J - Algemene biologie
45266: DR. J. BOEKE - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid, biologisch beschouwd. Met afbeeldingen.
16282: BOEKE PROF. DR. J. - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid, biologisch beschouwd.
3739-1089: BOEKE/HERINGA/GROOT - Leerboek algemene Weefselleer. Deel 2.
3761-1069: BOEKE/HERINGA - Leerboek algemene Weefselleer. Deel 1.
5061-3059: BOEKE PROF. DR. J. - Problemen der onsterfelijkheid. Leven, dood, levensduur en onsterfelijkheid, biologisch beschouwd.
B4501: BOEKEN, LUDI / WINTER, STEVEN DE / BARTLETT, SARAH (REDACTIE) - Een kwestie van smaak. De voedingsindustrie, de plantages, de groene revolutie, het graanwapen.
B4503: BOEKEN, LUDI / WINTER, STEVEN DE / BARTLETT, SARAH (REDACTIE) - De medicijnenmarkt. De geneesmiddelen industrie, haar markt in de derde wereld.
40757: BOEKENOOGEN, J.G - Godsdiensten der wereld, 2 delen compleet
82449: BOEKENOOGEN, J.G. (VOORBERICHT) - Catalogus der werken over De Doopsgezinden en hunne Geschiedenis. Aanwezig in de bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
98543: BOEKHOFF, HERMANN (ZUSAMMENSTELLER) / VOSS, KARL (ZEICHNUNGEN) - Westermanns Weihnachtsbuch.
102.459: BOEKHOFF, HERMANN / JOOP, GERHARD / WINZER, FRITZ - Palaste Schlosser Residenzen. Zentren europaischer Geschichte.
54429: BOEKHOLT, J.T; THIJSSEN, A.P.; DINJENS, P.J.M.; HABRAKEN, N.J. - Denken in varianten. Het methodisch ontwerpen van dragers. Afb.
B4167: BOEKHOLT, ALBERT - Maskers en Poppen. Een cursus in het maken van maskers en poppenkastpoppen voor het poppenspel.
101.829: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858.
94296: BOEKHOLT DR. P TH.F.M - Dr. Naarding 1939-1947 verslag
56317: BOELAARS, DR. J. - Tot mensen gezonden. Mensen met een missie. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56191: BOELAARS OFM.CAP, HUUB - Reisimpressies Chili en Tanzania. Bezoeken aan onze Nederlandse kapucijnenmissionarissen 1995-1996. Foto's, kaartjes. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
101.424: BOELEMA, IDA / BLOTKAMP, CAREL / E.A. - Terug naar de werkelijkheid. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 4.
82566: BOELEN, K.W.J. / ZWANIKKEN, G.J. - Psychische stoornissen bij bejaarden.
41729: BOELEN, ZWANIKKEN - Psychische stoornissen bij bejaarden
8800: BOELENS K. - Friese-taalpolitiek. AO-boekje 1427.
8799: BOELENS K. - Friese-taalpolitiek. AO-boekje 1427.
93417: BOELENS, WIM - Tafel en Gastheer. Toenadering bij interkommunie en ambt.
93418: BOELENS, WIM - Tafel en Gastheer. Toenadering bij interkommunie en ambt.
26530: BOELENS, JAN - Landmensen. Sociale roman uit Groningen.
89295: BOELES, MR. P.C.J.A. - 62ste Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap van Geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden over het jaar 1889-1890. en: Het Archief van wijlen Mr. W.B.S. Buma.
57737: BOELMANS, H.; MEURS, P.A. V.; POSMA, A. - Schoolatlas. Een methode voor het onderwijs in de Aardrijkskunde v/d Lagere School. Deel III - Nederland in de wereld. 6e leerjaar, V.G.L.O. en A.V.O. Nijverh.sch.
51031: BOELMANS, H; MEURS, P.A. VAN EN POSMA, A. - Schoolatlas voor Openbare Scholen. Deel III - Nederland in de wereld.
94882: BOELRIJK, LIES - Nederland Museumland 1998. Gids met meer dan 1150 musea, oudheidskamers, kastelen, dierentuinen, hortussen.
104846: BOELSMA, H. / POSMA, A. / VEENENDAAL, JAAP (ILLUSTRATIES) - Lichtende Verten. Deeltje 4A.
104847: BOELSMA, H. / POSMA, A. / VEENENDAAL, JAAP (ILLUSTRATIES) - Lichtende Verten. Deeltje 4B.
56555: BOEN, ALBERT - Wat zijn de Begijntjes? Platen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103.179: BOENDERMAKER, DR. J.P. - Gevangen in vrijheid, Martinus Luther. AO-boekje 1998.
27620: BOENDERMAKER, J.P. / WESTRA, G.H. - Dagvaarding. Jesaja lezen naar de Eerste Dag toe.
87025: BOENHEIM, DR. CURT - Introduction to present day psychology.
49135: BOENHOEFFER, DIETRICH - Ein Stundenbuch. Wer ist und wer war Jesus Christus? Seine Geschichte und sein Geheimnis.
101.731: BOER, J. DE (SAMENSTELLING EN UITVOERING) - Kring van Draaiorgelvrienden, 1954-1979, 25 jaar.
92692: BOER, NICO DE - 600 Vistips.
7183: BOER- DEN HOED PROF. DR. P.M. - Raadsel der Runen. AO-boekje 971.
54827: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; GOUDOEVER, DR. J. VAN; PRAAG, DRS. H. VAN E.A. - Zoals er gezegd is over Opbouw na de Ballingschap. Deel 13. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
9447: BOER DERK DE - Wielersport. De fiets. Uitrusting. Tactiek.
7184: BOER- DEN HOED PROF. DR. P.M. - Raadsel der Runen. AO-boekje 971.
6790: BOER-VAN DEN BRINK / E.A. - Grote Rampen. De vernietigende kracht van de natuur.
58816: BOER, J. DE; BRUIN, T. DE; FLUSSER, PROF. DR. D. E.A. - Zoals er gezegd is over DE BERGREDE. Phoenix Bijbelpockets. Deel 21.
14000: BOER, ADRIAAN - Vergroten. Een praktische handleiding voor het maken van grote foto's naar kleine negatieven.
54582: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; FUKS, DRS. L; PRAAG, DRS. H. VAN E.A. - Zoals er is gezegd over Jeremia. Deel 11. Phoenix Bijbelpockets. Afb.
99646: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA JR., H. - Groote Platen-Atlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis.
55765: BOER, DS. C. DEN / TEEUW, DRS. A.A. - Hoop doet leven. ""Leven vanuit het einde"" / ""Sterven is niet het einde"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 26 okt. 1996.
40928: BOER, DE TJ - Amerikaansche denkers
79016: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA JR., H. - Kleine Schoolatlas der Vaderlandse en Algemene Geschiedenis.
35932: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1983
35934: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1984
35937: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1987
96975: BOER, DR. M.G. DE - Van oude voyagien.
57681: BOER, G.J. DE - Scheepvaart 89. Ill. (Grote alken no.; 849)
77435: BOER, JOHAN / GROOT, JAPPIE / HAJEMA, LUUK - PronkJewail Magazine. 6e jaargang. Met o.a.: Nieuwbouw Museum - De GKB affaire - Nieuwe wethouder Swaak - Parkplan Noorddijk - Afscheidsintervieuw Gietema - Nieuwe wethouder Smink - DSW Stadspark - Ambulance naar Moermansk.
57128: BOER, J. - Opbouwwerk. Verkenningen op het gebied van ""community organization"" in nederlandse verhoudingen. Sociale bibliotheek.
72788: BOER, DRS. D. DE / VRIES, DR. JOH. DE (SAMENSTELLERS) - Moderne Geschiedenis van Nederland.
96779: BOER, CLAUDIA DE / STRAATEN, HARMEN (ILLUSTRATIES) - De heks.
102.135: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA JR., H. - Groote Platen-Atlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis.
55377: BOER, B.E. DE EN VRIES, P.J.W. DE (SAMENSTELLERS). - Leerboek voor de voetverzorging. Deel 1. Voetverzorging Theorie en Praktijk. Afb.
57132: BOER, P. DE; BROUWERS, M.P.; KOETZIER, W. - Basisboek Bedrijfseconomie. Geïll.
52704: BOER, DRS. R. DE; GROOS, DRS. J. VAN; KIEVIT, A. DE E.A. - Perspectief voor jongeren. Overheid en Jeugdbeleid. Groen van Prinsterer-reeks 73
96762: BOER, CLAUDIA DE / EGERAAT, ELS VAN (ILLUSTRATIES) - Hoor jij dat ook?
B4566: BOER, E.A. DE / VOORBERG, P.L. / VRIES, K. DE / WESTERT, J. - Zondag Heerlijke Dag.
54822: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; CAZELLES, PROF. DR. H.; DRUK, J. E.A. - Zoals er gezegd is over. De Woestijn. Deel 6. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
54823: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; FRANKEN, DR. H.J.; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. De Intocht. (Jozua). Deel 7. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
49809: BOER, DS. C. DEN; BRUMMELEN, DR. A. VAN EN EXALTO, DRS. K. - Transponeren. Homiletische handreiking. 1.
49810: BOER, DS. C. DEN; BRUMMELEN, DR. A. VAN EN EXALTO, DRS. K. - Transponeren. Homiletische handreiking. 2.
81630: BOER, PROF.DR. P.A.H. / SOETENDORP, DRS. J. / E.A. - Zoals er gezegd is over Jozef en de Aartsvaders.
80580: BOER, DR.IR. H. DE (RED.) - Schriftelijk rapporteren. Een praktische handleiding bij het samenstellen van rapporten, nota's, memoranda, scripties, dissertaties, zakelijke correspondentie en dergelijke.
99990: BOER / HETTEMA - Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Geschiedenis van het Vaderland.
15567: BOER, PAUL DEN - Het Huis int Noorteijnde. Het Koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien.
88100: BOER, W.TH. DE (SAMENSTELLER) - Wolters' Ster Woordenboek Nederlands. In de nieuwe spelling.
88101: BOER, W.TH. DE (SAMENSTELLER) - Wolters' Ster Woordenboek Nederlands. In de nieuwe spelling.
54824: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; FRANKEN, DR. H.J.; FUKS, DRS. L. E.A. - Zoals er gezegd is over. De Richteren. Deel VIII. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
22724: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Februari 1994. Met o.a. Rintje Ritrsma en De Trochdriuwers.
77683: BOER, JOHAN / FORMSMA, DR. W.J. / SMIT, J. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 11. Met o.a.: Parodieen in de Groninger dichtkunst - Appingedam en de oorkunde van 1057 - Noagedachtenis van Jelte Dijkstra - Culturele kroniek.
86378: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / FUKS, L. / E.A. - Zoals er gezegd is over: Koningen en Kronieken. Phoenix Bijbelpockets deel 9.
104055: BOER, JAN J. / RUYG, PIETER (PLOATJES) - Kromme Jurrie en aander verhoalen.
8469: BOER DICK - Zelf ontwikkelen en vergroten.
85599: BOER, THEO DE - De 100 beste gedichten van 2000 gekozen door Theo de Boer.
87000: BOER DE, PROF.DR. P.A.H - De Boodschap van het Oude Testament
52182: BOER, J.P. DEN - De geschiedenis van een gelukkig man. Geïll.
101.502: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA JR., H. - Groote Platen-Atlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis.
86417: BOER, J.H. DE / VRIES, ANNE DE / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 7. Met o.a.: Het Drentse Schaap. - De Vlaamse naobervisite.
104084: BOER, LEON / OOSTHOEK, JAN WILLEM / NIEKUS, M.J.L.TH. / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 11. met o.a.: Een Oldambster herenboer op het Haagse pluche. - Watervervuiling in de Groninger Veenkolonien 1850-1980. - Steentijdonderzoek in de Wildervanksterdallen.
35936: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1986
86689: BOER, JAN / RIJKS, I. / E.A. - Maandblad Groningen, 19e Jaargang no. 12, 1936. December nummer. Met o.a.: L. Leopold (1839-1916). - De toestand van noordelijk Groningen in de 10 e eeuw.
104531: BOER, JAN / BENNEMA, BERT (ILLUSTRATIES) - Aargeloze Grunneger humor.
104532: BOER, JAN / BENNEMA, BERT (ILLUSTRATIES) - Aargeloze Grunneger humor.
29044: BOER, DICK - Het fotoboek.
57459: BOER, DR. M.G. DE - Van oude Voyagiën. Prenten. Drie delen in cassette: Met Tasman en Bontekoe; De wereld om; Op weg naar Indië. Fotomechanische herdruk van de oorspronkelijke uitgave gepubliceerd in 1912 bij H. Meulenhoff - Amsterdam.
71599: BOER, HERMAN PIETER DE / OTTERSPOOR, MICKY - De verbazing. Het vreemde des levens.
26678: BOER, DRS. D. DE / VRIES, DR. JOH. DE - Wij samen onder de Oranjes. 150 jaar Nederlandse samenleving.
61371: BOER, MARTEN LUITZEN DE; FINK, FOEKJE GRETA; STEENSMA, AUKE; TJERKSTRA, WILLEM - Leven met Toekomst. 3. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
54821: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; FUKS, L.; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. Jozef en de aartsvaders. Deel 4. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
47989: BOER ETS VERTAALD - Encyclopedie van de ruimtevaart deel 2, met platen foto's
3731-5329: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 52ste jaargang. Aflevering 4.
105788: BOER-OVERDUIN, G. - Jan Willem bouwt een vlot.
34683: BOER DRS. D. DE / VRIES DR. JOH. DE - Wij samen onder de Oranjes. 150 jaar Nederlandse samenleving.
43282: BOER DE MARTINA - Beknopte Italiaanse spraakkunst voor Nederland
44038: BOER DE ENGEL JAN, VAN DER MEULEN CEES - Een schip vis, onze noordzeevisserij in woord en beeld
22723: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Maart 1994. Met o.a. Landschapsvervuiling en Eise Eisenga.
61372: BOER, MARTEN LUITZEN DE; FINK, FOEKJE GRETA; STEENSMA, AUKE; TJERKSTRA, WILLEM - Leven met Toekomst. Geloofsopvoeding. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
50775: BOER, ADRIAAN - Portret-fotografie voor den amateur. Foto's.
61373: BOER, MARTEN LUITZEN DE; FINK, FOEKJE GRETA; STEENSMA, AUKE; TJERKSTRA, WILLEM - Leven met Toekomst. Zicht op zondag 1993 - 1994. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
88349: BOER, P. DE / BROUWERS, M.P. - Bedrijfseconomische thema's.
86381: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / GOUDOEVER, DR. J. VAN / E.A. - Zoals er gezegd is over: De profeten der ballingschap. Phoenix Bijbelpockets deel 12.
46081: BOER, DR. M.G DE EN HETTEMA JR. H. - Historisch Platenboek der Algemeene Geschiedenis, behoorende bij den tweeden druk van de Algemeene Geschiedenis door Dr. H. Brugmans en Dr. G.W. Kernkamp. Rijk geïll.: 614 afb.
22915: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Juli 1996. Met o.a. Klaas Jansma en Frank Heininga gaat voor de wereldtitel.
4759-3172: BOER JAN / GEEST K. VAN DE / DALTON TILLY. - Op de drempel. 4de deeltje. Leesboekje.
60726: BOER, M.G.L. DEN (BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR) - Afgaande op het Koninkrijk. Herinneringen aan-, artikelen, lezingen en een levensschets van dr. J. Van der werf. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
31396: BOER DE DERK - Wielersport, de fiets, uitrusting, tactiek
52152: BOER, JO - Beeld en spiegelbeeld. Roman.
57394: BOER, DS. C. DEN - Aantekeningen bij het Nieuwe Testament. Deel 1. Kaartjes.
36166: BOER DE, P.A.H - De boodschap van het Oude Testament
73205: BOER, DR. L.E.M. / WISSEN, B. VAN - Notogae. Een zoogeografisch overzicht van Australie, Nieuw-Guinea en Nieuw-Zeeland,
58630: BOER, DS. G. (RED.) - de Waarheidsvriend. Officieel orgaan van de Gereformeerde Bond in de N.H. (Geref.) Kerk. Gebonden. Jaargang 1968 (niet compleet).
58631: BOER, DS. G. (RED.) - de Waarheidsvriend. Officieel orgaan van de Gereformeerde Bond in de N.H. (Geref.) Kerk. Gebonden. Jaargang 1969.
73049: BOER, A.J. DE - Meetkunde. Voor het lager nijverheidsonderwijs.
51248: BOER, R.C. - Ibsen's drama's.
B4408: BOER, BART DE / BUSSEL, FRANS VAN / E.A. / SCHILDKAMP, THEO (ILLUSTRATIES) - Leefwereld. Jaargroep 4.
104074: BOER, JAAP DE / DIJK, TJARKO / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 3. met o.a.: Stad en Stadskolonien, de relatie tussen de stad Groningen en de Veenkolonien in verleden en heden. - Een strovuur en een eendagsvlieg, revolutie en reactie in Groningen 1892-1985.
83126: BOER, H.W.J. DE / METSELAAR, B. - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 21e jaargang no. 2- 1987. Met: De Prinsengracht te gracht in? - Twee maal spanning in de G 4.
78691: BOER, DICK - Mijn kleinbeeldcamera. Het maken van pakkende foto's met moderne camera's.
81143: BOER, DR. M.G. DE / HETTEMA, H. - Kleine Schoolatlas der Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis.
36874: BOER, DE M.G, HETTEMA, H - Kleine platen atlas, ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland
35701: BOER DE H - Vascularized fibular transfer, proefschrift met stellingen
5938: BOER-KALMA / NIEKERK - Choisir et Produire.
97626: BOER, MAAIKE DE / E.A. (RED.) - De honderd Mooiste Plekjes van Groningen en Drenthe.
86097: BOER, D. DE / HEYTING, HANS / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 3. Met o.a.: Uit Nijeveen ca. 1800-1850. - Een Drens Dreumgedicht bij Harm Tiesing honnerdste geboortedag.
B4287: BOER, JAN J. DE - Swaalfienusten aan de geude. Verhoalen uut 't doktershuus.
50620: BOER, DR. M.G DE EN HETTEMA JR., H. - Kleine Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Geschiedenis van het Vaderland.
77287: BOER, JAN / GRIEP, NICL (J. DIJKSTRA) / JENSEMA, SIEN / E.A. - Maandblad Groningen, letterkundig tijdschrift. 29e jaargang no. 1, november 1947. Met o.a.: Hou wordt n gedicht geboren - Metini na de bevrijding - Dijkstra, leider der jongeren.
60626: BOER, TJEERD DE - Hoe zullen wij over God spreken? De poëtische theologie van het alledaagse van Rubem Alves. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad Doctor a/d V.U. Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
61374: BOER, MARTEN LUITZEN DE; FINK, FOEKJE GRETA; STEENSMA, AUKE; TJERKSTRA, WILLEM - Leven met Toekomst. Werkboek 3. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B4677: BOER, JOS C. - Biografie van de filosoof.
79566: BOER, BURGEMEESTER O.G. (VOORWOORD) - Gids voor de gemeente Norg.
B4409: BOER, BART DE / BUSSEL, FRANS VAN / E.A. / SCHILDKAMP, THEO (ILLUSTRATIES) - Leefwereld. Jaargroep 3.
60831: BOER, P.F. DE - Binding en wering. De ""zaak kandidaat H.J. Schilder"" in de tijd van de Vrijmaking van 1944. Doktoraalskriptie Kerkgeschiedenis. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94542: BOER, HERMAN PIETER DE / JONCKHEERE, KAREL / E.A. - Van Postiljon en Pleisterplaats. Met de Postkoets van Groningen naar Brussel.
84485: BOER DICK - Zelf ontwikkelen en vergroten.
74312: BOER, G.J. DE - Scheepvaart 1988.
61424: BOER, KOOS - Open doel. Levenbeschouwelijke en ethische vorming voor l-onderwijs. Deel 1. Leerl. boek. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61423: BOER, MARTEN LUITZEN DE - FINK, FOEKJE GRETA - STEENSMA, AUKE - TJERKSTRA, WILLEM - Leven met Toekomst. Zicht op zondag 1992 - 1993. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
35930: BOER DE G.J, JANSEN - Scheepvaart 1981
106674: BOER, HERMAN PIETER DE / ANDREA, PAT (PENTEKENINGEN). - De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen.
23211: BOER / KUIPER / ALGRA / E.A. - Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP, opgericht 3 april 1879.
80303: BOER, W. DE / HAITSMA MULIER, E.O.G. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 7, No. 2. Met o.a.: Van Gibbon tot Rostovtzeff. - Vijfentwintig jaar Baronthese.
91771: BOER, DR. P.A.H. DE - Gods beloften over land en volk in het Oude Testament.
91875: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / FRANKEN, DR. H.J. / E.A. - Zoals er gezegd is over: De Richteren. Phoenix Bijbelpockets deel 8.
81735: BOER, DICK - Vergroten.
22914: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. Augustus 1996. Met o.a. Ad Cameron op Vlieland en Douwe Dwarsgreppel aan Riets Gratama.
22913: BOER / ERNST / KNOL (RED.). - Friesland Post. December 1994. Met o.a. Leeuwarder ambulace en Vlasbouw Munein.
88103: BOER, W.TH. DE (SAMENSTELLER) - Wolters' Ster Woordenboek Nederlands. Met handig snelzoeksysteem.
B4364: BOER / WANROOY-OGTEROP / BETLEM / DOLS-BEDAUX - Kosmetische Camouflage en Kosmetische littekenbehandeling.
97697: BOER, JAN J. DE (SAMENSTELLER) - Liesterkralen. Honderd Grunneger gedichten.
3300-5004: BOER J.W. DE - Ras. Het nachttij der Runia's.
57134: BOER, P. DE; BROUWERS, M.P.; KOETZIER, W. - "Basisboek Bedrijfseconomie. Opgaven. (incl. Mout, P.S.J. ""Hometrainer"" - toetsingsprogramma).)
57133: BOER, P. DE; BROUWERS, M.P.; KOETZIER, W. - Basisboek Bedrijfseconomie. Studentenuitwerkingen.
45589: E. DE BOER - Onderstelde en vastgestelde wedergeboorte en haar praktische invloed
39863: BOER, MAAIKE DE / E.A. (RED.) - De honderd Mooiste Plekjes van Groningen en Drenthe.
39860: BOER, J JAN, BOEKHOVEN TOOS - De hoanetree
B4786: BOER, EDZE DE / BOS, LIEFKE E. / MULDER-STEENBRINK, OKTJE T. - Het Bierumer Boerderijenboek.
16592: BOER / CARMIGGELT / SCHMIDT / E.A. - Een witte kerst. En andere kerstverhalen.
3731-5327: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 51ste jaargang. Aflevering 2.
3731-5328: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 52ste jaargang. Aflevering 1
26760: BOER, DR. M.G. DE - Oranje en de welvaart van Nederland.
54826: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; GOUDOEVER, DR. J. VAN; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. De Profeten der ballingschap. Deel 12. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
86379: BOER, PROF.DR. P.A.H. DE / PRAAG, DRS. H. VAN / E.A. - Zoals er gezegd is over: Jesaja. Phoenix Bijbelpockets deel 10.
2678-1755: BOER A.A. DE - Papiergeld.
3731-5326: BOER DE / COHEN / DILLEN VAN - Tijdschrift voor geschiedenis. 51ste jaargang. Aflevering 4
17697: BOER, DICK - Het fotoboek.
25421: BOER, RENSKE DE (RED.) / E.A. - Pittig & Gekruid. Overheerlijke pikante recepten.
25422: BOER, RENSKE DE (RED.) / E.A. - Pittig & Gekruid. Overheerlijke pikante recepten.
54825: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE.; FUKS, DRS. L.; KATER, DS. H.J. E.A. - Zoals er gezegd is over. Koningen en Kronieken. Deel 9. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
27599: BOER, M.G.L. (RED.) / E.A. - Barth en de Joden. In de Waagschaal Jaargang 21 no. 3
27746: BOER, MAAIKE DE / E.A. (RED.) - De honderd Mooiste Plekjes van Groningen en Drenthe.
105871: BOER, JAN / BENNEMA, BERT (ILLUSTRATIES) - Aargeloze Grunneger humor.
27963: BOER, E. DE / FRENS, J.E. / E.A. - De Ratelaar. - Wandeling langs negen en veertig Ratelaars - Eemland fietsland - e.a.
35305: BOER DE J.W - Van vernis stokerij op aarden grond tot chemisch bedrijf, gedenkboek Molyn & co 1828-1953

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9