Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
98974: BARTH, A. - Confrontatie met de problemen der eeuwigheid. De Joods-traditionele levensorientatie in verband met onze tijd bezien.
90283: BARTH, KARL - Weihnacht.
80442: BARTH, D. FRITZ - Einleitung in das Neue Testament.
80457: BARTH, KARL - Dogmatik im Grundriss. Vorlesungen gehalten im Sommersemester 1946 an der Universität Bonn.
82496: BARTH, DR. C. - Toyohiko Kagawaga. Christen en hervormer.
82580: BARTH, DR. C. - Toyohiko Kagawa. Christen en hervormer.
86362: BARTH, KARL - Dogmatik im Grundriss.
58140: BARTH, DS. J.D. - Het boek Ruth. 21 meditaties.
57353: BARTH, KARL - De Zondag. Vert. (Nieuwe serie: Onze tijd.)
91781: BARTH, KARL - Rudolf Bultmann. Ein Versuch, ihn zu verstehen. Theologischen Studien Heft 34.
53671: BARTH, KARL - Dogmatique. Troisième volume. La doctrine de la création. Tome quatrième. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53670: BARTH, KARL - Dogmatique. Premier volume. La doctrine de la parole de Dieu. Prolégomènes à la Dogmatique. Tome deuxième. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53664: BARTH, D. KARL - Die Lehre vom Worte Gottes. Prolegomena zur christlichen Dogmatik. I. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55866: BARTHE, HERVÉ LA EN RENOY, GEORGES - Het Vorstenhuis van België in oude prentkaarten. Eerste editie.
19091: BARTHEL, DR. MANFRED - Wat werkelijk in de Bijbel staat. Een nieuw licht op het Boek der Boeken.
58188: BARTHEL, DR. W. - Das Ries und sein Werden. Die Gesteine und Versteinerungen des Rieses. Band 2. Rieser Schriften 4. Afb.
2515-3091: BARTHEL GUSTAV - Martin Knoller Maler. Seine Olskizzen zu der Fresko-Malerei in den Kuppeln der Abteikirche Neresheim.
76136: BARTHEL, DR. MANFRED - Wat werkelijk in de Bijbel staat. Een nieuw licht op het Boek der Boeken.
91812: BARTHELEMY, D. / BEEK, M.A. / GISPEN, W.H. / E.A. / HULST, A.R. - Ubersetzung und Deutung.
95689: BARTHLOTT, WILHELM - Cacteeen. Soorten, herkomst, verzorging. (Met 115 kleurenfoto's)
92729: BARTHOLOMEW, JOHN - The Citizen's Atlas of the World.
99456: BARTHOLOMEW, JOHN - The Citizen's Atlas of the World.
49571: BARTIER, JOHN - Karel de Stoute. Iconografische documentatie.
95427: BARTL, ULLA (ILLUSTRATIES) / SCHLEICHER, WOLFGANG - Freddie en Lisa in de speeltuin.
95429: BARTL, ULLA (ILLUSTRATIES) / SCHLEICHER, WOLFGANG - Bij Julia en Alex thuis.
95428: BARTL, ULLA (ILLUSTRATIES) / SCHLEICHER, WOLFGANG - Annie en Dannie spelen in de zandbak.
95430: BARTL, ULLA (ILLUSTRATIES) / SCHLEICHER, WOLFGANG - Tim en Sonja in de tuin.
90273: BARTLEMA, DS. R. - Wereldoverwinnend geloof. Twintig preken over Hebreen 11 en Hebreen 12:1 en 2.
71972: BARTLETT, GEORGE A. - Is marriage necessary.
94960: BARTMAN / TOUSSAINT - Haarlem. Zwarte beertjes 446.
361-1955: BARTMAN / TOUSSAINT - Haarlem
54173: BARTMANN, DR. BERNHARD - Lehrbuch der Dogmatik. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. [Theologische Bibliothek]. (Afgeschreven - uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55681: BARTMANN, PROF. DR. BERNHARD - Verlossing - zonde - verzoening. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
74714: BARTOCCINI, RENATO - Les Peintures Etrusques de Tarquinia.
46816: BARTOLINI, ROBERTO - Florenz und seine Hügel. Neues Heft. 208 Farbenansichten; 240 Seiten. Met plattegrond.
90210: BARTSCH, HANS-WERNER - Christus ohne Mythos. Die Botschaft der Evangelien.
90173: BARTSCH, DR. THEOL. HANS WERNER (HERAUSGEBER) - Kerygma und Mythos. Ein theologisches Gesprag.
88527: BARTSCH, DIPL.-ING. HANS-JOCHEN - Mathematische Formeln.
85862: BARTSTRA, DR. J.S. - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot Heden. 5 delen. Deel I: 1648-1763. II: 1763-1815. III: 1815-1871. IV: 1871 tot heden. V: Tabellen.
80068: BARTSTRA, DR. J.S. - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot Heden. 5 delen.
80573: BARTSTRA, DR. J.S. / BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De pelgrimstocht der mensheid deel IV: Rede, romantiek, revolutie, restauratie, liberalisme, nationalisme.
46428: BARTSTRA, DR. J.S. EN BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. J.W. (OVERL.) - De pelgrimstocht der mensheid. Geïllustreerde wereldgeschiedenis. IV. Rede, Romantiek, Revolutie, Restauratie, Liberalisme, Nationalisme. Phoenix Standaardwerken 1.
94208: BARTSTRA, J.S. - Tabellen van: Handboek tot Staatkundige Geschiedenis. Genealogische tabellen G 1 t/m G 7 en Synchronistische tabellen S 1 t/m S 36.
104512: BARTSTRA, G.J. / STAPERT, D. / E.A. - Paleo-Aktueel 1. Met o.a.: Het BAI op Java: verkenningen in het pleistoceen van Sangiran. - Een vindplaats van de Ahrensburg-traditie bij Oudehaske (Fr.)
6341: BARUCH J.Z. / JORDAN DRS. H.J. - Met de band op het hart. Het handschrift van ons hart. AO-boekje 481.
88870: BARUCH, J.Z. / E.A. - Met de band op het hart... AO-boekje 481.
89668: BARUCH, DR. / LALABUSCHAGNE, C.J. / E.A. - De bijbel. Band 4 Nr. 59. Zeewier op mijn hoofd. Met o.a.: Protest tegen sociaal onrecht in de 8ste eeuw eeuw voor Christus. - Nineve werd een wildernis. - Jona, een universeel boek.
6340: BARUCH J.Z. / JORDAN DRS. H.J. - Met de band op het hart. Het handschrift van ons hart. AO-boekje 481.
6342: BARUCH J.Z. / JORDAN DRS. H.J. - Met de band op het hart. Het handschrift van ons hart. AO-boekje 481.
105057: BARUDIO, GUNTER (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 25. Das Zeitalter des Absolutismus und der Aufklarung, 1648-1779.
37240: BARUSKE HEINZ - Volkssprookjes en legenden uit Skandinavie
37487: BARUSKE, HEINZ - Volkssprookjes en legenden van de Eskimo's
33482: BARWICK JAMES - De schaduw van de wolf
16128: BARY, ERICA - Die Flammenbäume. Erlebtes vom Fezzan bis Kamerun.
48554: W.G. DE BAS - Gedenkboek 1898-1923, uitgegeven ter gelegenheid van de zilveren regeeringsfeest van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina
89693: BAS, W.G. / KALMIJN, L.M. - Oranjelente.
102.336: BAS, W.G. DE - Quatre-Bras en Waterloo. Voorspel en geschiedenis der krijgsbedrijven van 15 tot en met 18 juni 1815.
17298: BASCH, RACHEL - Vlak voor haar ogen.
103678: BASELER, MARJA / STAM, DAGMAR (ILLUSTRATIES) - Super doe-boek.
19655: BASFORD - Wereld der Wetenschap. De Wereld der Natuurkunde. De Rusteloze Materie.
58977: BASFORD, B.SC., LESLIE / KOGAN, M.SC., PHILIP (HOOFDRED. FOUNDATIONS OF SCIENCE - WERELD DER WETENSCHAP) - De Metalen en hun Bewerking. Grondslagen van de metaalbewerking. Wereld der wetenschap. De wereld der techniek. Geïll.
87302: BASFORD, LESLIE - De Leer der Beweging. Wereld der Wetenschap. De Wereld der Natuurkunde.
87547: BASFORD - Wereld der Wetenschap. De Wereld der Techniek. Mens en Industrie.
87548: BASFORD - Wereld der Wetenschap. De Wereld der Techniek. De mens bouwt zijn wereld. Grondslagen van de toepassing der technische wetenschappen.
87549: BASFORD - Wereld der Wetenschap. De Wereld der Techniek. De metalen en hun bewerking. Grondslagen van de metaalbewerking.
87559: BASFORD - Wereld der Wetenschap. Wetenschappelijke Ontdekkingen en hun Betekenis. Aan de grenzen der wetenschap. Overzicht van het wetenschappelijk speurwerk.
87560: BASFORD - Wereld der Wetenschap. Wetenschappelijke Ontdekkingen en hun Betekenis. De geschiedenis der wetenschap. Pioniers der wetenschap.
59960: BASFORD, B.SC., LESLIE / KOGAN, M. SC., PHILIP (HOOFDRED.) - De Auto. (Grondslagen van de automobieltechniek). Foundations of Science. Wereld der Wetenschap. Geïll. Vert.
54820: BASHIR, G.A.; BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; DELFGAUW, PROF. DR. B. E.A. - Zoals er gezegd is over: De Vloed en de Toren. Deel III. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
72244: BASHIR, G.A. / BOER, DR. P.A.H. DE / E.A. - Zoals gezegd is over De vloed en de toren.
54818: BASHIR, G.A.; BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; DELFGAUW, PROF. DR. B. E.A. - Zoals er gezegd is over: De Schepping. Deel 1. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
54819: BASHIR, G.A.; BOER, PROF. DR. P.A.H. DE; DELFGAUW, PROF. DR. B. E.A. - Zoals er gezegd is over: Het Paradijs. Deel 2. Phoenix Bijbelpockets. GeÎll.
48547: BASIL DAVIDSON - African Kingdoms
16962: BASILEA SCHLINK, M. - Hij heeft mij geroepen.
48635: BASILIA SCHLINK, M. - New Age gezien vanuit Gods Woord. Vert.
56583: BASS, GEORGE F. (HOOFDRED.) - Geschiedenis van de Scheepvaart weerspiegeld in de scheepsarcheologie. 505 ill. Vert.
82278: BASS, ELLEN - Of seperateness and merging.
60189: BASSET, LYTTA - ""Ik oordeel niemand"". Het evangelie meer dan moraal.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.) Vert.
1295-2771: BASSIN ALEKSANDER - Magyar Viktor. Yugoslav Naive Art.
55684: BASSO, LELIO (EDITED BY) - Theory and practice of liberation at the end of the XXth century. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
101.420: BASTET, F.L. / BOSCHLOO, PROF. A.W.A. / E.A. - Tussen twee werelden. Vensters en deuren in de kunst. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 24, nr. 6.
80061: BASTIAANSE, FRANS - Nederlansche (Nederlandse) Letterkunde, deel 4.
84593: BASTIAANSE, FRANS - Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche Letterkunde. Deel I.
25317: BASTIAANSE, ALLETTI - De Provincie Noord-Holland. Reizen door de Benelux.
89041: BASTIAANSE, FRANS - Verzamelde Gedichten. Deel I: 1890-1913.
21155: BASTIAANSE, PROF. DR. / MULDER, D. / DIJK, PROF. DR. K. / PLOEG, DR. H.M. VAN DER - Mensen bij Gijzeling. - Gijzelingen. - Terrorisme. - Gijzelaars en hun familie. - De hulpverleners.
22851: BASTIAANSE, ALLETTIE (RED.). / E.A. - Reizen door de Benelux. De Provincie Nederlands Limburg.
55870: BASTIAENSEN, JEAN - Prins Filip & Prinses Mathilde. Foto's.
3462-515: BASTIDE FRANCOIS-REGIS - Saint-Simon Memoires 1691-1694.
103331: BASTIN, MARJOLEIN (ILLUSTRATIES) / BUISSINK, FRANS (TEKST) - Vier Seizoenen.
11858: BASTIN, MARJOLIJN / BOUMA, HANS - Seizoensgewijs.
58592: BASTIN, MARJOLEIN - Dagboek. Geïll.
103.191: BASTIN, MARJOLEIN (ILLUSTRATIES) / BUISSINK, FRANS (TEKST) - Klein Herbarium.
33080: BASTMEIJER D.J - Automobiel-dieselmotoren deel 3
53720: BASTOVÁ, MARKÉTA; CVACHOVÁ (TEXT) - Das Prager Loreto. Ein Führer durch einen Wallfahrtsort. Afb. Vert.
31398: BASTYRA J, BRADLEY C - Ik kan koken
55782: BATCHELOR, JOHN UND LOWE, MALCOLM V. - Flugzeuge Enzyklopädie. 1848 - 1939. Afb.
31934: BATE L - Intermezzo in Meisenheim
85316: BATELAAN, P.H.S. EN VRIES, J. DE (SAMENSTELLERS). - Van de morgen tot morgen.
74179: BATELAAN, P.H.S. EN VRIES, J. DE (SAMENSTELLERS). - Van de morgen tot morgen.
20399: BATELAAN, DS. J. / KOOIJ, DS. A.P. VAN DER - In Zijne voetstappen. Het leven en sterven van ds. A.P. van der Kooij.
18913: BATES, H.E. - Dat ene ogenblik.
21616: BATES, H.E. - Vlucht uit Birma. Prisma pocket 670.
34722: BATES M - De dierenwereld van Zuid-amerika, Parool/life natuurserie
5976: BATES H.E. - De Charmeuse en andere verhalen. Prisma pocket 1227.
73189: BATES, H.E. - Fair stood the wind for France.
54580: BATIFFOL, MGR. PIERRE - Leçons sur la messe. Quatrième édition. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53170: BATIFFOL, PIERRE - Etudes d'histoire et de Théologie positive. Première série. La discipline de l'arcane, les origines de la pénitence, la hiérarcie primitive, l'agape. (Afk. uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53413: BATIFFOL, M. L'ABBÉ PIERRE - Six Leçons sur les Evangiles.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53214: BATIFFOL, PIERRE - Le siège apostolique. (359-451) (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53215: BATIFFOL, PIERRE - l'Eglise naissante et le catholicisme. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53213: BATIFFOL, PIERRE - l'Eglise naissante et le catholicisme. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
25396: BATLLE HUGUET, PEDRO - La Catedral de Tarragona.
53590: BÁTORI, INGRID IN VERBINDUNG MIT KERBER, DIETER UND SCHMIDT, HANS JOSEF (GESAMTREDAKTION) - Geschichte der Stadt Koblenz. Twee delen. Deel 1: Von den Anfängen bis zum Ende der kurfürstlichen Zeit. Deel 2: Von der Französischen Stadt bis zur Gegenwart. Foto's.
53617: BÁTORI, INGRID UND SCHMIDT, HANS JOSEF (TEXT) UND STIEBEL, HELKE (FOTOGRAFIE) - Koblenz? Koblenz!
71827: BATTERSBY, ALBERT - Netwerk, moderne planningsmethoden. Marka pocket 56.
72822: BATTISTI, EUGENIO - De Sixtijnse kapel.
9657: BATTLE LOIS - War Brides.
98840: BATTUM, ANNET VAN / VENEMA, REINTJE (ILLUSTRATIES) - Jeanne D'Arc.
9290: BAUD FRANCIS - De menselijke verhoudingen. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 70.
9253: BAUD FRANCIS - Fysionomie en karakter. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
17041: BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal. Poésies.
71411: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal. Edition 1861, suives de Pieces condamnees nouvelles fleurs du mal, Les Epaves et Poemes Posthumes.
27904: BAUDET / BOUMAN / E.A. - De gids. 135 Jaargang no. 4. - Twintig jaar later - Over een vervavagend berip en voortdurende werkelijkheden - e.a.
54612: BAUDHUIN, H.E. KANUNNIK - Handleiding der ascetiek. Vert. en bewerkt. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
38949: BAUDIN, LOUIS - Zo leefden de Inca's, voor de ondergang van hun rijk
36557: BAUDIN, LOUIS - Zo leefden de Inca's, voor de ondergang van hun rijk
50623: BAUDOT DE JUILLY, NICOLAS (1678-1759) - Germaine de Foix, Reine dÉspagne. Nouvelle historique.
84287: BAUDOUIN, FRANS - Het Rubenshuis. Beknopte Gids. Stad Antwerpen kunsthistorische musea.
82263: BAUER, C. / BOER, M. DE / E.A. - Energie.
43399: BAUER GERHARD - Voetballen serie sport in beeld
81343: BAUER, W.G.F. - Joppie bij de zigeuners. Tooneelstuk voor kinderen in vijf bedrijven.
99945: BAUER, J.J. / BERREVOETS, J.M. - Lichaamsoefeningen voor de Lagere School I. (theorie, oefenstof en lesvoorbeelden)
50808: BAUER, C.M.H. - Twee zwervelingen in Amerika. Platen.
16343: BAUER, C. - De groene boogschutter.
24524: BAUER, C. - Paniek.
16085: BAUER, DR. ERNST W. / SCHNARE, K. - Das bild der Natur. 4 Bücher. - 1: Aus dem Reich der Tiere. - 2: Aus der weiten Welt. - 3: Aus dem leben der Pflanzen. - 4: Säugetiere unserer Heimat.
37538: BAUER, CLEMENCE M.H - Twee zwervelingen in Amerika
78810: BAUM, VICKI - Hart tegen hart.
78968: BAUM, VICKI - De vreemde nacht.
17423: BAUM, VICKI - Helene Willfüer.
28408: BAUM, VICKI - Hart tegen hart.
71748: BAUM, VICKI - Rendezvous in Paris.
89470: BAUM, VICKI - Sjanghai Hotel.
71984: BAUM, VICKI - Waarom vanavond niet?
78807: BAUM, VICKI - Waarom vanavond niet?
78808: BAUM, VICKI - Caralinda.
78809: BAUM, VICKI - Shanghai-Hotel. Deel 2: De Stad.
78806: BAUM, VICKI - Toneelingang.
55457: BAUM, O.S.A., GREGORY - l'Unité Chrétienne d'après la doctrine des papes de Léon XIII a Pie XII. Unam Sanctam. 35. Traduit de l'anglais. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
94216: BAUM, VICKI - Cahuchu. De levensroman van Rubber.
51896: BAUM, VICKY - Ulle, de dwerg. Vert.
73448: BAUM, VICKI - De vreemde nacht.
71749: BAUM, VICKI - Menschen im Hotel.
55720: BAUMANN, DR. E.D. - Studiën over de Hippocratici. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). C74+C74
98063: BAUMANN, DORIS / GROSSMANN, ELSBETH - Heimatwerk. Stickheft I.
30437: BAUMANN E.D - Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde
16131: BAUMANN, HANS - Gold und Götter von Peru.
31819: BAUMBACH, RUDOLF - Lieder eines Fahrenden gesellen
31820: BAUMBACH, RUDOLF - Zlatorog, eine alpensage
31818: BAUMBACH, RUDOLF - Mein Fruehjahr, gesammelte gedichte
29175: BAUMGART - Kalender der Kunstgeschiedenis. Prisma pocket 960.
84424: BAUMGARTEN, D.O. - Neue Bahnen. Der Unterricht in der christlichen Religion im Geist der modernen Theologie.
99641: BAUMGARTEN, PAUL MARIA - Die Katholische Kirche, Unserer Zeit und ihre Diener in Word und Bild. Band III: Das Wirken der Katholische Kirche auf dem Erdenrund, unter besonderer berucksichtigung der Heidenmissionen.
99640: BAUMGARTEN, PAUL MARIA / SCHLECHT, JOSEPH - Die Katholische Kirche, Unserer Zeit und ihre Diener in Word und Bild. Band II: Deutschland, die Schweiz, Luxemburg, Ostereich-Ungarn.
42591: BAUMGARTEN FRANZISKA - Die regulierungskräfte im seelen leben
75207: BAUMHAUER, E.H. VON - Sur un Meteorographe Universel destine aux observatoires solitaires. Et Le Meteorgraphe Universel a l'Exposition Universelle de Paris 1878.
93135: BAUNARD, MGR. - Le Vieillard. La vie Montante. Pensees du soir.
51126: BAUR, DR. FRANK - Uit Gezelle's leven en werk. (Davidsfonds Volksreeks Nr. 232.
90268: BAUTZ, FRIEDRICH WILHELM (HERAUSGEGEBEN) - Das Wort vom Kreutz. Evangelische und katholische Theologen verkundigen Christus, den Gekreuzigten.
90131: BAUWENS, JAN / TERLOUW, PIET / EBELING, H.C. - De para's van Arnhem. Dossier 1940-1945.
53157: BAUWENS, JAN; TERLOUW, PIET EN EBELING, H.C. (SAMENSTELLING DOSSIER 1940-1945). - Dossier 1940 - 1945. Alarm in mei '40. Foto's.
55244: BAUWENS, J. - Koningen & Koninginnen. Prinsen en Prinsessen. 150 jaar België. Foto's.
59039: BAUWENS, JAN; TERLOUW PIET; EBELING, H.C. (SAMENSTELLING) - Dossier 1940-1945. Alarm in mei '40. Geïll.
88467: BAUWENS, JAN / TERLOUW, PIET / EBELING, H.C. - Dossier 1940-1945. Spitfires contra Stuka's. De slag om Engeland.
53139: BAUWENS, JAN; TERLOUW, PIET EN EBELING, H.C. (DOSSIER 1940 - 1945). - Göring. Noem me Herr Meyer. Foto's.
58002: BAUWENS, JAN E.A. - Spitfires contra Stuka's. De slag om Engeland. Dossier 1940-1945. Ill.
53154: BAUWENS, JAN; TERLOUW, PIET EN EBELING, H.C. (SAMENSTELLING DOSSIER 1940-1945). - Dossier 1940 - 1945. Morgen is het oorlog. Foto's.
53155: BAUWENS, JAN; TERLOUW, PIET EN EBELING, H.C. (SAMENSTELLING DOSSIER 1940-1945). - Dossier 1940 - 1945. Hitler, de korporaal-veldheer. Foto's.
53156: BAUWENS, JAN; TERLOUW, PIET EN EBELING, H.C. (SAMENSTELLING DOSSIER 1940-1945). - Dossier 1940 - 1945. Churchill, de man van het V-teken. Foto's.
23573: BAUWENS / TERLOUW / EBELING - Tito de partizaan. Dossier 1940-1945
15614: BAVEL, THEO VAN - Klein vaarbewijs 1. Vragenderwijs.
19139: BAVEL / BRAAM / WILK / E.A. (RED.) - Vrije geneesmiddelen Encyclopedie.
14573: BAVEL / BRAAM / WILK / E.A. (RED.) - Vrije geneesmiddelen Encyclopedie.
49114: BAVINCK, DR. J.H. - Het raadsel van ons leven.
38832: BAVINCK, J.H - Flitsen en fragmenten
38993: BAVINCK, J.H - Alzoo wies het woord
104302: BAVINCK, DR. J.H. - Levensvragen.
49705: BAVINCK, DR. H. - Magnalia Dei. Onderwijzing in de Christelijke Religie naar Gereformeerde Belijdenis.
49733: BAVINCK, C.B. (PRED.) - Kwijnend en bloeiend geloofsleven.
89159: BAVINCK, BERT / SCHOEMAKER, TOM - Een schreeuw om recht: Het verhaal van Job in woord en beeld.
86341: BAVINCK, DR. J.H. - Menschen rondom Jezus.
45579: DR. J.H. BAVINCK - Religies en wereldbeschouwingen. (uit de serie: Bijbel en Kerk); geïllustreerd.
40115: BAVINCK, J.H - Onze kerk zendingskerk, zendingsreeks
26474: BAVINCK / GROOT / VRIJER - Het geloof en zijn moeilijkheden.
90401: BAVINCK, DR. J.H. - Alzo wies het Woord. Een studie over de voortgang van het Evangelie in de dagen van Paulus.
93342: BAVINCK, DR. H. - De offerande des lofs.
24467: BAVINCK, DR. J.H. - Stille tijd in vrije tijd.
99240: BAVINCK / EDELKOORT / E.A. - Bijbel met Kanttekeningen. In 8 delen. (De grote originele uitgave, in donker groene linnen banden)
31585: BAVINCK J.H - Ons zendingsboek
36671: BAVINCK, J.H - Onze kerk, zendingskerk, zendingsreeks
45435: DR. J.H. BAVINCK. - Alzoo wies het Woord. Een studie over den voortgang van het evangelie in de dagen van Paulus. Met 22 afbeeldingen en 3 kaartjes.
21609: BAVINCK / GROOT / VRIJER - Het geloof en zijn moeilijkheden.
36506: BAVINCK / GROOT / VRIJER - Het geloof en zijn moeilijkheden.
16133: BAVOIS / PLASMANS / WOODS / E.A. - Het Beste Gezondheidsboek.
7587: BAX / TERLOUW / HIDDING / E.A. - Keramika. No. 3. 1999. Met o.a. Nanne Ottema. Porselein verzameling.
7586: BAX / TERLOUW / HIDDING / E.A. - Keramika. No. 2. 2000. Met o.a. tentoonstelling, De Leiden Painter. Friesland op tegels.
79365: BAX, ANNELIES / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 2, 1999. met o.a.: Tentoonstelling: Delta Ceramics. - Tentoonstelling: Veronika Pöschl.
79366: BAX, ANNELIES / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 3, 1999. met o.a.: Nanne Ottema (1874-1955) een kleurrijk verzamelaar. - Nieuwe aanwinst Betty Woodman.
79369: BAX, ANNELIES / TERLOUW, WILLEM / E.A. - Keramika No. 2, 2000. met o.a.: Tentoonstelling: De Leiden Painter. - Tentoonstelling: Friesland op tegels.
21831: BAX, JAN / WILLEMS, LUDO (SAMENSTELLERS). / WILLEMS, LUDO (FOTO'S). - Praten over Wim Kan met Wim Aantjes, Frans Andriessen, Godfried Bomans, e.a.
36164: BAX, H - Geloof op grond van ervaring, vrije geluiden serie vijfde reeks
25489: BAX, JACK (TEXT) / BREEDVELT, JAN (BILDER) - Rotterdam, mit grünen konturen.
73911: BAXENDALE, MARTIN - Venster tuinen.
24520: BAXTER, L.D. - Op leven en dood.
50575: BAXTER, JAMES K. - New Zealand in colour. Photographs.
54956: BAYARD, LE CHANOINE - Saint Cyprien. Correspondance. Tome I. Texte etabli et traduit. Collection des Universités de France. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
90036: BAYENS, HANS / REVE, K. VAN 'T / FLOTHUIS, MARIUS / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 13de jaargang no. 2, 1953. Met o.a.: Nederlandse wandtapijten. - Ostrowski. - Willem Pijper en de Symphonie.
25789: BAYENS, N. - Computers in zakformaat? AO-boekje 1546.
8803: BAYER DRS. A.E. - Oeganda. AO-boekje 1431.
25740: BAYER, DRS. A.E. - Oeganda. AO-boekje 1431.
80312: BAYERTZ, K. / ROSSEM, M. VAN / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 10, No. 2. Met o.a.: Darwinisme als Weltanschauung. - De New York Intellectuals 1930-1980.
35712: BAYLISS J, DAVIES SW - Clinician's manuel on chornic heart failure
71562: BAYNES, H. / MOSS, H.ST.L.B. - Byzantium. An introduction to East Roman civilisation.
93124: BAZIN, J.-FR. / QUENARDEL, F.O. / E.A. - L'ABCdaire des Cisterciens et du monde de Citeaux.
17881: BAZNA / PHILLIPS, C.E. LUKAS / CAPKA EN MC DONALD / MC CORMAC / MERRIAM. - Oorlogsomnibus. - Ik was Cicero. - De raid op St. Nazaire. - De bloedrode nacht. - Singapore zal je graf zijn. - Het Ardennenoffensief.
514-4084: BAZNA ELYESA / NOGLY HANS - Ik was Cicero. Prisma pocket 1274.
16458: BAZNA / PHILLIPS, C.E. LUKAS / CAPKA EN MC DONALD / MC CORMAC / MERRIAM. - Oorlogsomnibus. - Ik was Cicero. - De raid op St. Nazaire. - De bloedrode nacht. - Singapore zal je graf zijn. - Het Ardennenoffensief.
55548: BEADLE, MURIEL - De kat. Het standaardwerk over de Felis Domestica. Tekeningen. Vert.
35263: BEAFGRT DE, E.A REDACTIE - De Gids, zes en vijfstigste jaargang vierde serie tiende jaargang, tweede deel
23280: BEAFORT, MR. W.H. DE - Staatkundige opstellen.
46034: BEALE, M.A., F.INST.PET., A.M.I.MECH.E., E.S.L. AND WATSON, B.A. P. - Free-piston Gas-generators and their applications. A. paper presented in 1956 to the Diesel Engineers and Users Association. London S.W. S246. Foto's, uitgewerkte tekeningen; los als bijlage: Reprint from The Petroleum Times, September 28, 1956: The Free-Piston Engine enFree Piston Turbine - propulsion machinery max. 2000 HP. ''Dieselstoom'' - Groningen.
90191: BEAMARCHAIS - Le barbier de Seville.
101.324: BEAMER, LISA / ABRAHAM, KEN - Let's Roll. Gewone mensen, buitengewone moed. Lisa Beamer haar verhaal van 11 September 2001.
98369: BEASJOU, JAN / WORIES, JOHN H. (SAMENSTELLERS) - Het beste uit Elseviers Magazine 1964-1984. twintig jaar hoogtepunten uit de weekblad journalistiek.
89206: BEASJOU, JAN / WORIES, JOHN H. - Het beste uit Elseviers Magazine 1964-1984. twintig jaar hoogtepunten uit de journalistiek.
24221: BEASJOU, JAN / WORIES, JOHN H. - Het beste uit Elseviers Magazine 1964-1984. twintig jaar hoogtepunten uit de journalistiek.
21714: BEASJOU, JAN / WORIES, J.H. (SAMENSTELLERS). - Het beste uit Elseviers Magazine. 1964-1984.
59028: BEATTIE, ROD - The Death Railway. A Brief History. Geïll.
104198: BEATTIE, MELODY - Op weg naar jezelf. Ontdek je emotionele en spirituele kracht.
51077: BEAUFORT, BINNERT PHILIP DE - Kerstmis in Scheveningen.
24610: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Wilhelmina 1880-1962.
84192: BEAUFORT, PROF.DR. L.F. DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 12. Met o.a.: De secretarissen van Amsterdam sedert 1813. - Osdorp in aanbouw.
84193: BEAUFORT, PROF.DR. L.F. DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 13. Met o.a.: The Diligent City. - de Amsterdamse drukker en uitgever Doen Pieterszoon.
89751: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE / CORWIN, H.M. / E.A. - Overijssel. Jaarboek voor cultuur en historie, 1961. Met o.a.: Rutger Jan Schimmelpennick 1761-1825. - Oldenzaal, oude veste.
85867: BEAUFORT, PROF.DR. L.F. DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 5. Met o.a.: Gemeentelijk schooltoezicht in Amsterdam. - Het Duivelseiland. - De Zuiderkerk te Amsterdam.
85870: BEAUFORT, PROF.DR. L.F. DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 12. Met o.a.: De Provinciehuizen aan de Prinsengracht. - De gevelsteen als document.
23517: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Rondom de Kroon. Historishe vertelling.
51553: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Gijsbert Karel van Hogendorp. Foto's.
1366-317: BEAUFORT HENRIETTE L.T. DE - Wilhelmina 1880-1962
59148: BEAUFORT, HENRIETTE L.T DE - Wilhelmina. 1880 - 1962. Een levensverhaal.
47323: DE BEAUFORT MOL ETCREDACTIE - Ons Amsterdam maandblad 13e jrg compleet 1961
27912: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. DE - Rondom de Kroon. Historiele vertelling.
95980: BEAULIEU, MICHELE - Le costume moderne et contemporain.
58745: BEAUMARCHAIS, CARON DE - Le barbier de Séville. Comédie en quatre actes. (Les meilleurs auteurs Français).
2372-4297: BEAUMONT ELLIE - Mons. Cryptogame. En zijn metamorphose. Curiosa Typografica 4.
58314: BEAUTEMENT, MARGARET; LOWCOCK, EILEEN (TEKST) - Naaldkunst. Het grote borduurboek. Afb. Vert.
11833: BEAUVOIR, SIMONE DE - De schone schijn.
84678: BEAUVOIR, SIMONE DE - Eine gebrochene Frau.
85236: BEAUVOIR, SIMONE DE - Mémoires d'une Jeune Fille rangée.
28456: BEAUVOIR, SIMONE DE - Ein sanfter Tod.
20545: BEAUVOIR, SIMONE DE - La force de l'age.
8293: BEAZLEY / BECKERS / SUURMEIJER / E.A. - Spectrum Reis en Vakantie Atlas.
104328: BEBB, DAVID L. - Klusjes. Tuinieren met plezier.
79072: BECERRA DE JENKINS, LYLL - Ist ein Held zu feiern?
26480: BECH, DS. L. / E.A. - Voor mij hoeft het niet meer…
83184: BECHTOLD, THEO (TEKST) - Hoe wordt een Gloeilamp gemaakt?
8688: BECK CH. - Een kampeertocht van ""De Watervogels"".
103.100: BECK, DRS. H.L. - Een eerste kennismaking met de Islam. AO-boekje 1903.
30502: BECK C.H - Untertage ubertage Bergarbeiterleben heute
11335: BECKEL / ZWITTKOVITS - Europa vanuit de ruimte.
238-2080: BECKEL / ZWITTKOVITS - Europa vanuit de ruimte.
30462: BECKEL / ZWITTKOVITS - Europa vanuit de ruimte.
79132: BECKENBAUER, EGON - Standard- Münzkatalog Deutschland seit 1871, mit Kolonien, Danzig und Saarland. Abbildungen aller Münztypen in Originalgrösse. Praxisgerechte Bewerttungen von 4 Erhaltungsgraden., Typentabelle, Konkordantztabellen, Beckenbauer-Jaeger.
90954: BECKER, W. / GUDJONS, H. / KOLLER, D. - Groepsdynamika. Haar grenzen en mogelijkheden in het licht van de Bijbel.
28709: BECKER, LOIS - Wanda.
71789: BECKER, JUREK - Irrefuhrung der Behorden.
17147: BECKER, DR. HORST J. / E.A. - Langenscheidts Srachführer Italienisch.
40880: BECKER J - Besneden en begraven…vijf eeuwen Joden in Tiel en het Gelders rivieren gebied
36109: BECKER, WILHARD - Offensief van de liefde, ervaringen binnen het krachtenveld van God
55716: BECKER, U. - Over sterren gesproken … Afb. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88359: BECKERS, BARBARA - Corel WordPerfect 8.0 in 20 stappen. Dubbelboek.
3780-4660: BECKET WALTER - Liszt. Muziek pocket 2.
80945: BECKH, PROF.DR. HERMANN - Boeddha en zijn leer. Grote Phoenix Pocket no. 59.
8101: BECKMAN THEA - Wonderkind.
8732: BECKMAN THEA - Het wonder van Frieswijck.
7743: BECKMAN THEA - Wij zijn wegwerpkinderen.
10944: BECKMAN THEA - Zwerftocht met Korilu. Vroege Lijsters 1994-1.
82033: BECKMAN THEA - Het wonder van Frieswijck.
54977: BECKMAN, THEA - Stad in de storm. De jonge lijsters. 199902.
25151: BECKMAN, H. / SCHOUWENBURG, C.T. - Actueel vennootschapsrecht voor BV en NV. Vennootschaps-, jaarrekening- en fiscaalrechtelijke aspecten.
36791: BECKMAN, LOON, ROOD, SLEE, ZANGER - Lijsterwijzer, een boekje open over deze schrijvers, met foto, s, vroege lijsters nr 6
99028: BECKMANN, W. - Kweken van grasparkieten.
103813: BECKY GOLDSMITH / LINDA JENKINS - Applique Delights. 100 irresistible blocks from Piece O'Cake Designs.
47561: BECKY SHARP, THACKERAY, EMILY BRONTE, CHARLES DICKENS - Thackeray, De Woeste hoogte, Meneer Scrooge, Het grote boek voor meisjes
98714: BEDEL, AUGUST - Die Frau und der Sozialismus.
79548: BEDFORD, SIMI - Yoruba-Mädchen, tanzend…
46870: BEDFORD, JOHN - All kinds of small boxes. Collectors' pieces 4. Geïll.
46815: BEDOYERE, MICHAEL DE LA - Catharina van Siëna. (De zonnewijzer) Vertaald uit het Engels.
5151-3303: BEEBE WILLIAM - Acht Hondered Meter onder de Zeespiegel.
97488: BEEBE, WILLIAM - Acht Hondered Meter onder de Zeespiegel.
82587: BEECH, H.R. - Gedragstherapie.
10947: BEECHER-STOWE HARRIET - De hut van Oom Tom.
94397: BEECHER-STOWE, H. / ZEEUW, P. DE (BEWERKING) / ROOTHCIV (ILLUSTRATIES) - De Hut van Oom Tom.
28549: BEECHER, JOHN - Een schip voer uit. De geschiedenis van het ss. Booker T. Washington.
72111: BEECHER-STOWE HARRIET - De hut van Oom Tom.
46070: BEECHER-STOWE, H. (NAVERTELD DOOR P. DE ZEEUW J.GZN.) - De hut van oom Tom. Geïll. (Serie Oud Goud Deel II)
56378: BEECHER-STOWE, H. - De negerhut van Oom Tom. Geïll. Vert.
5537-3992: BEECHER STOWE H. - De hut van oom Tom. Kramers pocket 10.
74743: BEECHY, WINFRED / TAYLOR, MARY P. (ILLUSRATED). - The Rich Mrs. Robinson.
88038: BEEFTINK, JONATAN - Opa Fonkel en de schatkamer der wijsheden.
88037: BEEFTINK, JONATAN - Opa Fonkel en de schatkamer der wijsheden.
54395: BEEK, J. TER EN STAADEGAARD, J.M. - Bestekken - Begrotingen - Bouwadministratie. (Bouwen. Serie voor het M.T.O.)
7023: BEEK H.H. - Ons menselijk brein. AO-boekje 854.
8794: BEEK A. VAN - Schaak. AO-boekje 1424.
8793: BEEK A. VAN - Schaak. AO-boekje 1424.
8792: BEEK A. VAN - Schaak. AO-boekje 1424.
11538: BEEK, JOOST VAN - Shell-journaal van de Nederlandse harmonie- en fanfare-orkesten.
1173-1778: BEEK PROF. DR. M.A. - Israel.
19399: BEEK, JOOST VAN - Shell-journaal van de Nederlandse harmonie- en fanfare-orkesten.
42663: BEEK VAN WIM - De nationale tuinengids
93556: BEEK, DR. M.A. - De betekenis van het Oude Testament voor deze tijd. Het Boek der Boeken, deel II.
93555: BEEK, DR. M.A. - De betekenis van het Oude Testament voor deze tijd. Het Boek der Boeken, deel II.
98988: BEEK, N. VAN - Het Baptisme in Nederland. Kerk en Secte, Serie II, No. 3, No. XXIX.
79094: BEEK, MARCEL VAN DER, DRS. / E.A. - De muntslag ten tijde van Koning Willem I. ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1814-1839.
60329: BEEK, DR. W.E.A. VAN - Spiegel van de mens. Religie en antropologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24003: BEEK, PROF. DR. M.A. - Israel. Land, volk, cultuur.
105758: BEEK, JOHAN VAN DER (REDAKTIE) / BLONK, ARTHUR (FOTOGRAFIE) - Architectuurgids Groningen 1900-1990.
83183: BEEK, PROF. DR.IR. W.J. - Vertoog en Ironie. Een bundeling publikaties van Prof. dr. ir. W.J. Beek. Aangeboden bij zijn afscheid als voorzitter van de Directie van het Unilever Research Laboratorium Vlaardingen.
84446: BEEK, PROF.DR. M.A. - Wegen en Voetsporen van het Oude Testament.
43243: BEEK, GENNEP, HEERING, MONNICH E.A - Ethiek als waagstuk
60385: BEEK, P. VAN (EINDRED.) - Gids van Afscheidings archieven. 1834 - 1892. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36108: BEEK, BOOGERT, HOOGEWOUD, SAMENGESTELD - De wereld van de Bijbel, tentoonstelling ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
86852: BEEK, AART VAN / PLOEG, KEES VAN DER / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Negende jaargang nr. 4. November 1992. Met o.a.: Een orgel uit Bolsward in de Der Aa-kerk. - De lotgevallen van het orgel in Solwerd.
90263: BEEK, PROF.DR. M.A. - Wegen en voetsporen van het Oude Testament.
25132: BEEK, PROF. A. - Zei moeder altijd… Beter kleine baas dan grote knecht: Over het besturen van professionele organisaties.
104236: BEEK, DR. M.A. - Israel. Land, volk, cultuur.
59192: BEEK, GERDA VAN & MAST, MICHIEL VAN DER - Het Spuikwartier door de eeuwen heen. Van ambachtelijk tot ambtelijk. Geïll.
57268: BEEK, A. M.M.V. LEIJNSE, W. - Hoofdlijnen van de administratieve organisatie.
45700: F. VAN BEEK, MEVR. P.A.J. VAN DIJKE-REIJNOUDT, MEVR. B.W. HULSMAN, MEVR. M. QUIST, MEVR. J. VAN ROSSUM, DR. R. SELDENRIJK, MEVR. W.S. VAN WETTEN. - Gewoon meedoen. (Leven met een lichamelijke handicap). Serie: Praktisch & Pastoraal.
22768: BEEK, PROF. DR. M.A. - Opgravingen in Jeruzalem. AO-boekje 915.
98123: BEEK, PROF.DR. M.A. / E.A. - Anthropologische verkenningen. Een bundel voorstudien voor een vrijzinnig christelijke menschbeschouwing.
60400: BEEK, J. VAN (SAMENGESTELD DOOR) - Inhoudsregister van De Saambinder. Jaargangen 1 - 23. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
91231: BEEK, DR. M.A. - Das Danielbuch. Sein historischer Hintergrund und seine literarische Entwicklung.
42437: BEEK, BRONGERSMA, BRONKHORST E.A - Europa op het eerste gezicht, schetsboek over een werelddeel
16535: BEEK, GEERT VAN - Een vrouw vloog naar Engeland. Verhalen.
96154: BEEK, GERDA VAN / MAST, MICHIEL VAN DER - Van Ambacht tot Ambtelijk. Het Spuikwartier door de eeuwen heen.
22003: BEEK, DR. A. VAN DE (RED.) - Lichtgeraakt. Wetenschapsbeoefenaren over de relatie van hun gelovig christen-zijn en hun werk.
58475: BEEK, BERT VAN; JACOBI, HANS EN SCHARLOO, MARJAN - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de lage landen. Geïll.
59875: BEEK, JOHAN TER - Heerlijk eenvoudig.
16696: BEEK, M. VAN / LENDFERS, J. - Vondel en het gezag. AO-boekje 1751.
25872: BEEK, M / LENDFERS, JEANNE - Vondel en het gezag. AO-boekje 1751.
59044: BEEKE, ANTHON (ONTWERP) - Van Willibrord tot Wereldraad. Aartsbisschoppelijk Museum. Utrecht. 12-08 tot 16-10 1972. Geïll. Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen.
39314: BEEKE, TER K - Regenboog, schetsen van ter Beeke, ingeleid door van Hulzen
43215: BEEKENKAMP G.H DS, DE LIND VAN WIJNGAARDEN DR - Tot de wet en tot de getuigenis 12e jrg 3 juli 1918, leeredenen
30032: BEEKHUIS-SNIEDER - Inventaris van het archief van Meppel 1421-1813
31383: BEEKHUIS-SNIEDER - Inventaris van het archief van Meppel 1421-1813
99361: BEEKHUIS, PROF.MR. J.H. / E.A. (ANNOTATIES) - Jurisprudentie en annotaties. Ars Aequi. Privaatrecht II, 1973-1977.
54860: BEEKHUIS, PROF. MR. J.H.; CLEVERINGA, PROF. MR. R.P.; DORHOUT MEES, PROF. MR. T.J. E.A. (ANNOTATIES) - "Privaatrechtelijke jurisprudentie; gepubliceerd in Ars Aequi 1950 - 1968. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99074: BEEKHUIZEN, J.F.H.H. (VOORWOORD) - Amsterdam. Oude Kunst in De Nieuwe Kerk. 5E Kunst en Antiekbeurs 1987.
1424-2232: BEEKHUIZEN - Amsterdam. Oude kunst in de Nieuwe Kerk. 3e kunst en antiekbeurs 1985.
44166: BEEKHUIZEN WES - Groen was mijn dorp, Renkum met foto's
8578: BEEKMAN J.H. - De hoenderwereld. Verzorging, fokkerij, broeden, huisvesting, voer, rassen, ziekten.
44610: BEEKMAN, MOLENGRAAFF, NIERMEYER E.A REDACTIE - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel XXVII 1910 no 2, met o.a Duinvlakten en windkuilen, de vaarwaters naae Soerabaja, Azie --> regenval, Poolstreken, natuur-en wiskundige aardrijkskunde
56942: BEEKMAN, L. - Reisgids Zuid-Engeland. Foto's.
44620: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel L no. 2, 1933 met o.a. benamingen van vergletscheringstypen, Magdalenien van Elspeet, bij het aanstaande verbod der oude maten, geboorteoverschotten in Europa, onderzoek naar Siberie, Christenen in Irak.
53228: BEEKMAN, NICO - De biecht van een dominee. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
44615: BEEKMAN, VAN EERDE, MOLENGRAAFF - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel XXXlII 1916 no 3b, met o.a. de Kalkbergen van Koeripan, de oudste Hollandsche wereldkaart, de oude beddingen der Beneden-Saadang-rivier
44626: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel Lll no 5, met o.a.een halve eeuw wereldexploitatie, glacial periods and mountain building, Boegineesche zeekaarten van de Ind Archipel, expeditie door de Dankali-woestijn, het Jezuietenrijk in Paraquay.
45622: A.A. BEEKMAN E.A. (RED.) - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie. Deel XXVI. (1909); No. 6 (15 November) Kaart.
44625: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel Lll no 4, 1935 met o.a. een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het midden van de 17e eeur, over enkele fossiele zoogdieren van Java, de Graubunder Passen, de eerste jaren van het IJsselmeer.
44609: BEEKMAN, MOLENGRAAFF, NIERMEYER E.A REDACTIE - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, tweede serie deel XXVII 1910 no1, met o.a Mijnbouwland ned, Celebes, Indie, Nieuw Guinea, strijd om Noordpool
44616: BEEKMAN, VAN EERDE, MOLENGRAAFF - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel XXXlll 1916 no 5, met o.a. de oorzaak der getijen, de geomorphologische betekenis van het stollingsgesteenten in het meddendeel van de Ned.Ind Archipel, exploratie van Zuid Afrika in de 17e en 18e eeuw, het Panamakanaal.
44624: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel Lll no 3, 1935 met o.a. het Nederlandse gedeelte van de Tabula Peutingeriana, de stuwen in de Overijsselsche Vecht, Maleische vegetatieschetsen, Eritrea, beschrijving van Lissabon, de grote uitbarsting van de Merapi 1872.
44622: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel Ll no 6, 1934 met o.a. de onderbouw van Nederland, Eindhovens groei sociaal-geografisch beschouwd, op zoek naar de bekende soldaat in het onbekende graf, Romeinse aardoliewinning aan de Golf van Suez, overzicht van Geologische Publicaties over Nederland en Kolonien.
44627: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel Lll no 1, met o.a.het ontstaan van blauwe bladen in gletschers, de Noord- en Zuidhorner Gast, over het ontstaan van de Ind. Archipel, Maleische vegetatieschetsen, het landschap Bone, de vaart rond Siberie.
44613: BEEKMAN, MOLENGRAAFF, NIERMEYER E.A REDACTIE - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel XXVII 1910 no 5, met o.a. bijdrage tot de kennis van het eiland Taliaboe der Soela-groep, de diluviale IJstijd, goudwinning in Patagonie, Spitsbergen-conferentie
44614: BEEKMAN, MOLENGRAAFF, NIERMEYER E.A REDACTIE - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel XXVII 1910 no 6, met o.a. over pleistoceen en plioceen in den Nederlandschen bodem, celebes en Halmahera, het meer Anak Laoet op Poeloe Weh, de hertog van Mecklenburg weer naar Afrika, de Pan-Amerikaansche spoorweg.
44623: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel Lll no 1, 1935 met o.a. het ontstaan van blauwe bladen in gletschers, de Noord- en Zuidhorner Gast, het landschap Bone, Ned. Oost Ind. Hoogste bergtop bereikt, gevaar voor opdrogen van het Tsaadmeer.
44621: BEEKMAN, EERDE, VAN HINTE, LAMSTER - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede Serie deel L no. 1, 1933 met o.a. Zwitserse landkaarten, het barnsteeneiland Austeravia en de barnsteenrivier Eridanus, Hellevoeterland op het eiland Voorne, standaardtijden in Ned.Ind., bevolking van Finland.
28166: BEEKMAN, L. - Zuid-Engeland. Kosmos reisgidsen.
89048: BEEKUM, JAN VAN - Prelude. Speel- studieboek voor de beginnende schuiftrombonist.
49429: BEEKUM, JAN VAN - Divertimento. Muziek voor het v.o.
49409: BEEKUM, JAN VAN - De minstreel. Liederenbundel voor het v.o. Deel 1.
19657: BEELAERTS VAN BLOKLAND (INLEIDER) - Vijftig Jaren. Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. 1898-1948.
56603: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. MR. F.; ALBARDA, IR. J.W. E.A. (REDACTIERAAD) - Vijftig jaren. Officieel gedenkboek t.g.v. het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena, Pauline, Maria. 1898 - 31 augustus - 1948. Afb.
54840: BEELEN, JOANNES THEODORUS (VERT. ETC. DOOR) - De Epistels en Evangeliën op alle Zondagen en op de voornaamste Feestdagen van het kerkelijk jaar naar den Latijnschen tekst van het Romeinsche missaal op nieuw in het Nederduitsch vertaald en in doorlopende aanteekeningen uitgelegd. (Afkomstig uit de Bib
56282: BEELEN, JOANNES THEODORUS - De Spreuken van Salomo naar den Latijnschen tekst der Vulgaat in het Nederlandsch vertaald en in doorloopende aanteekeningen uitgelegd door Joannes Theodorus Beelen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56261: BEELEN, JOANNES THEODORUS - Het Boek der Wijsheid naar den Latijnschen tekst der Vulgaat in het Nederlandsch vertaald en in doorloopende aanteekeningen uitgelegd. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53444: BEELEN, JOANNES THEODORUS - Het Boek der Psalmen naar den Latijschen tekst der Vulgaat in het Nederduitsch vertaald en in doorloopende aantekeningen uitgelegd. Eerste en tweede deel. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
97164: BEELS / PESKENS - Over het Exlibris.
90143: BEEM / MEERDINK-VAN DEN BAN / E.A. - Het Gemeentelid. Zijn plaats in het gemeenteleven en den gemeentearbeid. Rapport van de Interkerkelijke Commissie voor Leekenarbeid.
44178: BEEM PALEOLOGO, VEN MOURIK - En nu lezen, deel 3, illustraties van Leeuwen, 4e leerjaar
44179: BEEM PALEOLOGO, VEN MOURIK - En nu lezen, deel 4, illustraties van Leeuwen, 5e leerjaar
31757: BEEM-PALEOLOGO VAN T - En nu lezen
23007: BEEMT, FRED VAN DEN / HELING, MENNO (RED.). - Agenda Drents Museum 1997. Met afbeeldingen.
150066: BEEN, JOH. H. / J.H. ISINGS JR. EN REINT DE JONGE ILLUSTRATIES. - Paddeltje. De scheepsjongen van Michiel de Ruyter.
96371: BEEN, JOH, H. - Een Zeemanszoon uit de Zeventiende Eeuw. Maerten Harpertszoon Tromp.
98490: BEEN, JOHAN H. / ISINGS JR., J.H. ( ILLUSTRATIES) - Paddeltje. De scheepsjongen van Michiel de Ruyter.
31061: BEEN H JOH - Spekkie de pijper der zeeleepers
55762: BEENS, DS. A / BAAS, DS. A - God roept u. ""Geroepen heiligen""/ ""Geroepen ambtsdragers"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 30 okt. 1999.
35002: BEENS H, MATEBOER G - stichting stadswacht Genemuiden, een inventarisatie
57549: BEER, MICHAEL - De kunst van het verkopen. De weg tot efficiënt en winstgevend verkopen. Vert.
41306: BEER JOHANNES - Albrecht durer als maler
88276: BEER, DAVID - 50 Ways to help your church grow.
20871: BEER, A. DE - Kees Corvers vindt avontuur.
27764: BEER / CORNWELL / NICKOLAE / LESLIE - 4 beroemde boeken. - Stein Bekkers en haar kinderen - De vloek der elementen - Kind van de rekening - De beren en ik. - Het Beste Boek 147.
26413: BEEREKAMP, DR. J.W. (RED.) - Jeugd tussen Kerk en Wereld.
27213: BEEREKAMP, DR. J.W. - Bij De Tijd. Ter nagedachtenis aan Dr. J.W. Beerekamp predikant te Hoogeveen van 1954-1959.
74694: BEEREN, DR. W.A.L. / FOL, PROF. A. / E.A. - Het Goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije. Museum Boymans van Beuningen Rotterdam 23 september - 18 november 1984.
55680: BEERENDS, JAN - Het lijden van dezen tijd. Een beschouwing over het leed. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
85480: BEERENS, DR. J.F. - De herkomst van den Bijbel.
85482: BEERENS, DR. J.F. - Waarom protestant?
38349: BEERLING, E.A - Vietnam, aspecten van een tragedie, Nauta reeks
57693: BEERLING, DR. R.F. - De list der rede in de geschiedenisfilosofie van Hegel.
99510: BEERLING, DANA - Weerzien met Indie. 26: Geschiedenis van de Indo's tot 1942.
55399: BEERNDSE, JAN - Het lijden van dezen tijd. Een beschouwing over het leed. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
2542-4357: BEERS JAN VAN - Gedichten. Eeuwfeest uitgave. 1821-1921.
60216: BEERS, MR. E.G.A.M. VAN EN SMAL, DRS. C.A. / DR. SCHAEPMANCENTRUM (RED.) - Waarden en normen. Aspecten van ethiek voor een christelijke samenleving. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
79581: BEERSTECHER, L.H. / ASSMAN, JB. / OOSTENBRUGGE, J. VAN / E.A. - Geillustreerd Guldens Tijdschrift. (Ernst en luim). Familie-Raadselblad. 1962, pagina 67 tot 416. met o.a.: Scheveningen - Oostenrijkers in Italie - Amsterdam - De Kalfskop - Leiden en omliggende plaatsen.
9370: BEETHOVEN / MORGENSTERN / E.A - Bronnen van Geluk.
70691: BEETHOVEN - Fidelio. Grosse oper in zwei abteilungen. Repertoire van Duitsche Opera-Teksten.
56093: BEETHOVEN, L. VAN - Berühmte Klavierkompositionen. 1er cahier. Sechs Variationen op. 34, rondo op 51. nr. 1; Bagatelle op. 33 nr. 1 en idem nr. 6. Corona-collection.
56098: BEETHOVEN, L. VAN - Sonater. Bd. I. Revision Eyvind Alnaes. Afb.
101.494: BEETHOVEN, L. VAN - Sammtliche Lieder fur eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.
109-3929: BEETHOVEN / PARLOW - Wilhelm Hansen Edition. Nr. 2087. Beethoven. Kontra-Tänze für Klavier. Bearbeitet von Edmund Parlow.
44106: BEETHOVEN - Klviersonate cis moll c minor ut mineur, urtext, opus 27 nr 2, herausgegeben von B.A. Wallner
37387: BEETHOVEN - Symphony no 7 in A
80335: BEETS, DR. N. - Volwassen worden. Een probleemanalyse en een perspectief.
91991: BEETS, PROF.DR. N. - Volwassen worden. Een probleemanalyse en een perspectief.
90281: BEETS, NICOLAAS - De Man van smarten, De Heer der heerlijkheid.
57158: BEETS, NIC - Niet meer aan denken. Burma - Thailand 1943. Kaartje.
85803: BEETS / GELDER, DR. H.E. VAN (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT) - Hildebrands Voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets.
50719: BEETS, NICOLAAS - Verpoozingen op letterkundig gebied. (Het populaire, Willem van Haren's Friso, Vondel, Poot, Bilderdijk)
49220: BEETS, NICOLAAS - De Man van Smarten. De Heer der Heerlijkheid.
55391: BEETS, DR. N. - Lichaamsbeleving en sexualiteit in de puberteit. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
20987: BEGEER, PIET / GRAAF, F. DE (ILLUSTRATIES) - Jaap Schilt, de zoon van den visser.
4784-3860: BEGEER P.A. / BAAN C.C.VAN DE - Denken en Dromen. Leesboekjes voor de lagere school. 4 deeltjes.
16846: BEGEMANN, NIENKE - Victorine.
37962: BEGHEYN PAUL - Nijmeegse studien, deel XIII, Pater J. Rubbens Sj 1887-1959, het jungske uit de Molenstraatskerk
90301: BEGMANN, GERHARD - Alarm om de Bijbel. Over de onhoudbaarheid van de bijbelcritiek der moderne theologie.
17796: BEGNER, EDITH P. - Een schuilplaats voor dokter Bruneau.
91245A: BEHM, JOHANNES - Das Neue Testament Deutsch 11: Die Offenbarung des Johannes.
94271: BEHM, JOHANNES - Das Neue Testament Deutsch 11: Die Offenbarung des Johannes.
7241: BEHN FRIEDERICH - Opgravers en opgravingen. Elsevier pocket A 53
11743: BEHN, NOEL - De infiltrant, the kremlin letter.
34459: BEHN NOEL - De infiltranten,
28020: BEHN, NOEL - De infiltranten, the kremlin letter.
33771: BEHR EDWARD - De laatste keizer van China was een kind
96230: BEHR, FRANZ - In de schoone mei. (Wonnige Maienzeit.). Polka Mazurka.
50506: BEHRENDS, WILHELM JULIUS. - Methodisches Lehrbuch der Allgemeinen Botanik für höhere Lehranstalten. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft. Afb.
14886: BEHRMAN / BENOIT / E.A. - Wonderwereld onder de zeespiegel.
94265: BEIJER, HERMANN WOLFGANG - Das Neue Testament Deutsch 5: Die Apostelgeschichte.
91241: BEIJER, HERMANN WOLFGANG - Das Neue Testament Deutsch 5: Die Apostelgeschichte.
91244: BEIJER, HERMANN WOLFGANG / ALTHAUS, P. / E.A. - Das Neue Testament Deutsch 8: Die kleineren Briefe des Apostels Paulus.
5161-3313: BEIJERMAN J.A. - Op S'LevensWegen.
52321: BEIJERMAN, DR. J.A.; PROOST, DR. P. JZN. EN OORT, DR. H.L. (RED.) - Almanak. De liefde sticht.
81585: BEIJERS - Beijers. Book Auction Sale, 22nd April 1959. Cartography, Bibliography, Modern fine printing and Literature fine arts.
81586: BEIJERS - Beijers. Book Auction Sale, 10th and 11th December 1980. The Library of the late Dr. W. C. van Unnik professor of the exegesis of the New Testament and of Early Christian literature at Utrecht University.
53827: BEIJERSBERGEN S.J., DR. H. - Lijkverbranding. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55731: BEILEN, JEANETTE VAN - Marijke. Geïll.
57789: BEINERT, WOLFGANG; CONGAR, YVES; FRIES, HEINRICH U.A. (UNTER MITARBEIT VON) - Mysterium Salutis. Grundriß Heilsgeschichtlichter Dogmatik. Herausgegeben von Johannes Feiner und Magnus Löhrer. Das Heilsgeschehen in der Gemeinde. Band IV/I.
58529: BEINTEMA-HIETBRINK, DRS. R.J. (RESEARCH) - Complete gids met alle natuur- en wandelgebieden van Nederland. Handboek Natuurmonumenten. Geïll.
71552: BEINTEMA-HEITBRINK (RESEARCH) - Handboek Natuurmonumenten 1991. complete gids met alle natuur- en wandelgebieden van Nederland.
70590: BEINTEMA-HEITBRINK, DRS. R.J. (RESEARCH). - Handboek Natuurmonumenten. Natuur- en wandelgebieden in Nederland.
25272: BEISHUIZEN, PIET / INGEN, H. VAN (ILLUSTRATIES) - Baird, De Ziener. Avontuur en techniekreeks 32.
98732: BEISHUIZEN, TINEKE - Scherven. Een kleine kerstroman.
94628: BEISHUIZEN, TINEKE - Vreemde ogen.
76145: BEISHUIZEN, TINEKE - Tineke Beishuizen praat met moeders en dochters.
2133-2229: BEITL KLAUS - Landmobel. Zeugnisse alter handwerkskunst.
52664: BEKEDAM, IR. M. EN HERWEIJER, DRS. C.H. - Schapenteelt en Schapeziekten. (Groene Reeks). Geïll.
17269: BEKEFFI, STEFAN - Een engel in Brooklyn. Prisma pocket 373.
99147: BEKENKAMP / VINTHER / TAMMELING (REDACTIE) - Groningen toen. Uitgave 1980.
59091: BEKENKAMP, HEIN / VINTHER, LILIAN / TAMMELING, BART (RED.) - Groningen toen. Uitgave 1980. Geïll.
39854: BEKENKAMP, HEIN - Van Lekkerbeetjes en beter wonen 1489-1982, uitgegeven ter gelegenheid van het verbouwde Jacob en Anna of Lekkerbeetjesgasthuis
37979: BEKER, OORDT, SOETERIK - Het Midden-Oosten
90976: BEKER, E.J. / DEURLOO, K.A. - Het beleid over ons bestaan. Vragen en verwijzingen rondom de voorzienigheid.
B4598: BEKINK, COEN; HEUVEL, RUUD VAN DEN; KRAL, GERARD. - IJzelboek. Ill.
57913: BEKINK, COEN; HEUVEL, RUUD VAN DEN; KRAL, GERARD. - IJzelboek. Ill.
37298: BEKIUS, E - Inleiding tot de kunst van Mozart
49468: BEKIUS, E. - Inleiding tot de muziek. Foto's.
60531: BEKKENKAMP, JONNEKE; DRÖES, FREDA; KORTE, ANNE-MARIE; PAPAVOINE, MARIAN (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie. Deel II. IIMO research Publication 32. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60155: BEKKENKAMP, JONNEKE; DRÖES, FREDA; KORTE, ANNE-MARIE (RED.) - Van zusters, meiden en vrouwen. Tien jaar feminisme en theologie op fakulteiten en hogescholen in Nederland. iiMO/IWFT. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW kerken).
60530: BEKKENKAMP, JONNEKE; DRÖES, FREDA; KORTE, ANNE-MARIE; PAPAVOINE, MARIAN (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie. Deel I. IIMO research Publication 25. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24721: BEKKER, BEN - Chrisjan de Krummele. Gelderse roman.
79667: BEKKERS, F. / BLOM, H.W. / E.A. - Geweldloze actie en sociale verdediging.
55182: BEKKERS, K. (BEKNOPT TOEGELICHT DOOR) - R.K. Godsdienstleer. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
59062: BEKKERS, RINI; BERG, ALEX VAN DEN; CAMPS, MARIËLLE E.A. - "Pulsar-Chemie. 2e editie scheikunde; 3 VWO leerboek. Geïll.
83066: BEKKUM, W.JAC. VAN - Joods leven. Met foto's van o.a. synagoge van Groningen en Ester-rollen.
26049: BEKKUM, W.JAC. VAN - Joods leven. Met foto's van o.a. synagoge van Groningen en Ester-rollen.
51101: BEKMAN, BERNARD - Christelijk erfgoed langs 's Heren wegen In Nederland. Foto's.
54240: BEKS, DR. J.W.F. - Enige problemen in de hedendaagse neurochirurgie. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de neurochirurgie a/d R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
77686: BEKS, DS, JOH. / GAAIKEMA, P.J. / E.A. - Groningen. Tijdschrift voor de Volkstaal Geschiedenis en Volksleven van de Provincie Groningen. 1916, Afl. 4.: Met o.a.: Uit mijn jongensjaren - Bigg n hoal n; of… woarom boas Hollans proatte. Noordhorner tongval.
18465: BEL, I. VAN - Vlucht in het oerwoud. Zwarte beertjes 1966.
101.304: BEL, DR. JACQUELINE - Weerzien met Indie. 13: Indie in de Literatuur.
16836: BEL, I. VAN - Vlucht naar het oerwoud. Zwarte beertjes 1966.
89123: BELA BARTOK / LINDLAR, HEINRICH / E.A. - Bela Bartok. Musik der Zeit. Eine Schriftreihe zur zeitgenossischen Musik. Heft 3. Herausgegeben von Heinrich Lindlar.
89188: BELA BARTOK - 3rd Piano Concerto.
25340: BELAK, BLAZEJ / PAGAC, JAN / KOLLARIK / MARTON - Mala fatra.
33502: BELCAMPO - Liefde's verbijstering
2455-2257: BELCHER JOHN - Essentials in Architecture. An analysis of the principles & qualities to be looked for in buildings.
55763: BELDER, DS. J. / VELEMA, PROF. DR. W.H. - Christen in een economisch gerichte tijd. ""De Christenen en zijn bezitter"" / ""De Christen en zijn bezit"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 27 okt. 2001.
B4317: BELEMANS, R / WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (REDACTIE) - Het Dialectenboek 3. Dialect in Beweging. 100 jaar na de enquete van Willems en Aardrijkskundig Genootschap.
B4318: BELEMANS, R / WIJNGAARD, H.H.A. VAN DE (REDACTIE) - Het Dialectenboek 4. Nooit verloren werk. Terugblik op de Reeks Nederlandse Dialectenatlassen (1925-1982).
90137: BELGRAVER, H.H. / WITTE, ALBERT - Europa's mooiste dorp. Prentenboek van Den Haag.
38275: BELIEN, KOPER - Rome Napels, Latium, Campanie, Capri, Dominicus reeks
37844: BELIEN, H, KOPER, RINA - Toscane Umbrie, Dominicus reeks
8255: BELINFANTE HERMAN - Trimmen. AO-boekje 1356.
8254: BELINFANTE HERMAN - Trimmen. AO-boekje 1356.
8253: BELINFANTE HERMAN - Trimmen. AO-boekje 1356.
8252: BELINFANTE HERMAN - Trimmen. AO-boekje 1356.
99652: BELINFANTE, IR. H.J. / BORST, MR. P. - Vijf-en-twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de federatie der werkgeversorganisatien in het boekdrukkersbedrijf, 1909-1934.
73598: BELINFANTE, PROF. MR. A.D. - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel VII: Beginselen van Nederlands Staatsrecht.
87156: BELINFANTE, PROF.MR. A.D. - Hand- en leerboek der bestuurswetenschappen Deel 7. Beginselen van Nederlands Staatsrecht.
B4173: BELL, GEORGE / BOUTER, HUGO - Het Visioen van de Almachtige. Bijbelstudies over de zegenspreuken van Bileam.
36916: BELL CLIVE - Franse impressionisten, in 50 kleurenreproducties
26857: BELL, CLIVE - De impressionisten. 50 kleurenreproducties.
35363: BELLAMANN H - Floods of spring
28261: BELLANCOURT, MAX - Cours de francais.
53502: BELLARMINI, ROBERTO - Explanatio in Psalmos. Editio Nova. Tomus Primus. (Supplementum ad Commentaria Scripturam Sacram. R.P. Cornelii a Lapide.) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
84281: BELLARMINUS MOL, FR. - De weg naar en met Christus. Bijbelse Geschiedenis voor het voortgezet onderwijs. Deel II - Nieuwe Testament. Tekstboek voor de leerlingen.
19932: BELLE, JACK VAN (SAMENSTELLER) - Gesprekken over wereldgodsdiensten.
99260: BELLE, JACOB (FOTO'S) / VISSER, HERMAN (TEKST EN KAARTEN) - Herinnering aan Hoogkerk.
55629: BELLEGARDE, M.G DUPAC DE - Histoire abrégée de l' Eglise Métropolitaine d' Utrecht principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept provinces-unies des Pays-Bas, sous Philippe II, jusqu'an l'an 1784. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
94773: BELLEW, SIR GEORGE - Britain's Kings and Queens. 63 reigns in 100 years.
94772: BELLEW, SIR GEORGE - St. George's Chapel, Windsor. And the history of the most noble order of the garter.
72529: BELLIS, JENNIFER / BEHRENS, HERRY (ILLUSTRATIES) - Kitty weet het wel.
85779: BELLOC, HILAIRE - Napoleon. With 22 Maps.
55670: BELLOC, HILAIRE - Overschot en aanvoer. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56307: BELLON, PROF. DR. K.L. - Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53361: BELLOSO PHRO., JOSÉ M. ROVIRA - La vision de Dios segun enrique de gante. Colectanea San Paciano. Serie teologica; Volumen VII. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
29085: BELLOW, SAUL - Him with his foot in his mouth, and other stories.
51082: BELONJE, DR. MR. J. - Steenen Charters. (Oude grafstenen). Afb. Heemschut-serie.
83100: BELONJE, MR. J. / BIJTELAAR, B. / E.A. - Amstelodamum 59ste Jaarboek, 1967. Met o.a.: Het werk aan het IJ voor Diemerdam. - De Sint Sebastiaan kapel van de Oude Kerk.
85066: BELONJE, DR.MR. J. - Steenen Charters. Heemschut serie deel 8.
88836: BELONJE, MR. J. / KRUIMEL, H.L. - De Navorscher. 92e Jaargang 1950/51. Nederlands Archief voor Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en Geschiedenis.
94825: BELONJE, MR. J. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 55, nr. 4. Met o.a.: Oud-Utrecht in en buiten de HEMA vitrines. - Soudenbalch? - Dr. Peter Hans Kylstra 1924-1981.
94991: BELONJE, MR. J. / NIEUWENHUIJSEN, W.L. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 4. Met o.a.: Tabak droogde vroeger op zolders van Amersfoorts stadhuis. - Inundatie achterkaden langs Vaartsche Rijn.
55999: BÉLORGEY, DOM GODEFROID - Sous le regard de Dieu. Initiation a la vie intérieure.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
42110: BELOW, MARTIN, MIESCHER, REPOND, E.A - Der weg ins alter, urteile von mannern der wissenschaft
95683: BELTERMAN, HANS (TEKST) / IRELAND, SANDRA (ILLUSTRATIES) - Ons dagelijks brood. De geschiedenis van het brood door de eeuwen. 101 recepten en suggesties wat u met brood allemaal kunt doen.
89588: BELTERMAN, HANS - Verse groenten.
4567-1747: BELTERMAN HANS - Bijdehand in de keuken.
31804: BELTZ WALTER - Lexikon der letzten dinge
55612: BELVEDERI, MISCELLANEA GIULIO - Collezione ""Amici delle catacombe"" Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
11677: BEMER, MAX - König Haralds Brautschau.
52890: BEMISTER, MARGARET - Thirty Indian legends of Canada. Ill.
8409: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren over de toonbank. AO-boekje 1370.
8408: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren over de toonbank. AO-boekje 1370.
8407: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren over de toonbank. AO-boekje 1370.
8406: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren over de toonbank. AO-boekje 1370.
7625: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren in de Delta. AO-boekje 765.
6824: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren in de Delta. AO-boekje 765.
90286: BEMMEL, PROF. J.C.V. / DIJK, PROF.DR. K. / E.A. - Zoo ik niet had geloofd.
53341: BEMMEL, J. VAN - De Hersteld Apostolische Zendingskerk. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
6514: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren die uitsterven. AO-boekje 614.
6515: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren die uitsterven. AO-boekje 614.
6516: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Dieren die uitsterven. AO-boekje 614.
6481: BEMMEL DR. A.C.V. VAN - Alle zeehonden werden geteld. Zeehonden op onze kust. AO-boekje 592.
97254: BEMMELEN, PROF.DR. J.F. VAN - Afstamming en erfelijkheid en de kwartierstraat.
81731: BEMMELEN, DR.IR. R.W. VAN / THIJSSE, IR. J.TH. / VOOYS, A.C. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Tweede serie, Deel XLVIII, 1931. Met o.a.: Positieve en negatieve vulkaanvormen. - De bodemdaling in Nederland en de peilschaal van Harlingen. - Bijdrage tot de sociale geographie
99550: BEMMELEN, DR. W. VAN / JUDELL, PAUL / E.A. - Pullman Club, officieel orgaan. Jubileumnummer December 1937.
51191: BEMMELEN, PROF. DR. J.F. VAN - De achtergrond van de persoonskaart. Bibliotheek voor geslacht- en wapenkunde onder redactie van C. Pama. 10. Foto's.
81763: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, DR. A.J. - De Penningen betreffende het Koninklijk Huis, 1909-1948.
79288: BEN-AMOZ, DAN - Masken in Frankfurt.
103527: BEN DROST / MARGOT BOS / TEXTABILITY - Jaarverslag De Nederlandse Munt nv. 1998.
103528: BEN DROST / MARGOT BOS / TEXTABILITY - Jaarverslag De Nederlandse Munt nv. 1998.
50636: BEN-GAVRIËL, M.Y. - Vrede en Oorlog van Burger Mahasjavi. (Vert.)
47358: BEN NICOLAAS SAMENGESTELD - Straat na straat foto's van veranderend Amsterdam 1979-1981
5410-3683: BEN-GURION DAVID - The Jews in their Land.
37486: BENALI, ABDELKADER - Belofte aan de wereld, bloemlezing over het kind
55081: BENALI, ABDELKADER - De langverwachte.
50530: BENARY-ISBERT, MARGOT - Grootmoeder en haar eerste kleinkind. Geïll. (Vert.)
42468: BENARY ISBERT MARGOT - Das abenteuer des alterns
9687: BENCHLEY PETER - The Island.
18897: BENCHLEY, PETER - De diepte.
18829: BENCHLEY, PETER - The Deep.
9784: BENCHLEY PETER - Jaws.
84921: BENCHLEY, NATHANIEL / SHECTER, BEN (TEKENINGEN). - Ben je een spook?
17364: BENCHLEY. PETER - Het eiland
4170-6077: BENCHLEY PETER - De diepte. Zwarte beertjes 1740. Van de auteur van Jaws.
88703: BENDA, H.A. - Gezien het weer… Weer, klimaat en voedselvoorziening.
5835: BENDELER / BOOM / HULSPAS / E.A. - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar.
78939: BENDER, JOSEF UND GREGOR - Vereintes Europa auf der Briefmarke.
54935: BENDER, O.P., PROF. DR. L. - Zelfverdediging, doodstraf, oorlog en opstand. Gij zult niet dooden II. Waarheid en Leven. Psychosophische verhandelingen o.r.v. Prof. J.P. Verhaar. Katholieke levenswijsheid. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54932: BENDER, O.P., PROF. DR. L. - De vrede en zijn oorzaken. Waarheid en Leven. Psychosophische verhandelingen o.r.v. Prof. J.P. Verhaar. Katholieke levenswijsheid. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54933: BENDER, O.P., PROF. DR. L. - Verminken en onvruchtbaar maken. Eugenese - sterilisatiewetten. Waarheid en Leven. Psychosophische verhandelingen o.r.v. Prof. J.P. Verhaar. Katholieke levenswijsheid. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55353: BENDER, O.P., PROF. DR. L. - De huwelijksbeletselen en hun dispensatie. Waarheid en leven. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89612: BENDER, ARNOLD E. - Voedingswijzer. Voedingsleer - gezond eten - recepten - voedingswaarden.
55326: BENDER, O.P., PROF. DR. L. - Echtscheiding. - Waarheid en leven. Psychosophische verhandelingen. Katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55325: BENDER, O.P., PROF. DR. L. - Huwelijksprocessen. Schandaal of laster? - Waarheid en leven. Psychosophische verhandelingen. Katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
15049: BENDT, FRANTZ - Differential und Integralrechnung.
72632: BENEDETTI, ROBERTO - Venedig im Mittelpunkt der Welt. In 100 Farbaufnahmen.
80413: BENEDICT, HANS-JÜRGEN - Het nieuwe protestantisme. Kerkelijk verzet in de Verenigde Staten tegen de oorlogvoering.
92154: BENEDICT, HANS-JÜRGEN - Het nieuwe protestantisme. Kerkelijk verzet in de Verenigde Staten tegen de oorlogvoering.
57624: BENEDICT, RUTH - Patterns of culture. Pelican Books.
56306: BENEDICTI - Regula ss. patris nostri Benedicti. Una cum constitutionibus congregationis S. Petri de Solesmis. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53165: BENEDICTI PAPAE XV - Codex iuris canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. (Afk. van Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53184: BENEDICTI PAPAE XV - Codex iuris canonici. Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV. Auctoritate Promulgatus. Ab. Emo Petro Card. Gasparri - auctus. (Afk. van Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
56302: BENEDICTI - Regula sanctissimi patris nostri Benedicti. Auspice Reverendissimo et Amplissimo Domino Domno Bonifacio I. Denu edita. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
91719: BENEDICTIJNEN DER ABDIJ AFFLIGEM (BEWERKING) / JOS. SPEYBROUCK (ILLUSTRATIES) - Volksmisboek en Vesperale. Bevattende al de missen en gebeden van het Romeinsch Missaal.
53386: BÉNÉDICTIN, MOINE DE LA CONGRÉGATION DE FRANCE. - Les épitres de Saint Paul. Replacées dans le milieu historique des Actes des Apôtres et commentées . Tome premier - deuxième / Tome troisième / Tome quatrième. (3 delen) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Kaartje.
54758: BENEDICTIN, MOINE ET CHARTREUX, MOINE - Saint François de Sales. Extraits des lettres. L'equilibre surnaturel. (Les Grands Ecrivains Catholiques). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
93528: R.R. BENEDICTINORUM SOLESMENSIUM - Cantus ad Processiones SSMI Sacramenti.
50902: BENEDICTO, ZUSTER - Richtlijnen bij de toepassing van de diëten.
56310: BENEDIKTIJNEN DER ABDIJ AFFLIGEM. (BEWERKT DOOR DE) - Volksmisboek en Vesperale. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
39263: BENESCH, KURT - Geheimen van de oudheid, nieuwste archeologische ontdekkingen
57899: BENESCH, KURT - Geheimen van de oudheid. Nieuwste archeologische ontdekkingen. Ill. Vert.
2784-2560: BENESCH / LIEBERMAN - Picasso. Blauwe en rose periode. Contact-kunst-pocket 11.
74910: BENESJ, DR. EDVARD - Herinneringen. Van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe overwinning.
102.255: BENETAR, JUDITH - Admission. Notes from a woman psychiatrist.
38692: BENGTSON, HERMANN - Geschiedenis van de oude wereld, van Menes tot Mohammed
41133: BENGTSON VERN L - The social psychology of aging
105038: BENGTSON, HERMANN (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 5. Griechen und Perser. Die Mittelmeerwelt im Altertum I.
98539: BENGTSSON, GERDA - Haandarbejdets Fremmes Haandboger. I. Korsstingsabejder.
16893: BENHEDOEGA, ABDELHAMID - Wind uit het zuiden.
16616: BENHEDOEGA, ABDELHAMID - Wind uit het zuiden.
105863: BENIAMINO DENTICI - Klein Italiaans Woordenboek. Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans.
93737: BENITEZ, S. / LOPEZ-MEDINA, S. / AMPARO ESCADON, MARIA - Mexico: Herinneringen van de zee. - Het lied van de Mexicana's. - De heilige reis van Esperanza.
84469: BENJAMIN, ALFRED - Het helpende gesprek.
85173: BENJAMIN, ALFRED - Het helpende gesprek.
5012-2790: BENJAMIN/CARDO/DUMONT. - don cupit. Schoon schip binnen het Christendom.
45814: P.B. BENJERT, DR. J.J.B. ELZINGA EN J. MACHIELSEN - Frans voor U.L.O. Derde deeltje. Geïll.
96981: BENKARD, DR. J.PH. - Geschichte der Deutschen Kaiser und Konige. Zu den Bildern des Kaisersaals.
71774: BENN, GOTTFRIED - Das gezeichnete Ich. Briefe aus den Jahren 1900-1956.
41668: BENN GOTTFRIED - Altern als problem fur kunstler
37613: BENNEMA J - De aarde en de mens, visie van een tropische bodemkunde
37612: BENNEMA J - Foton en pedon
15333: BENNET / BEXLEY / WARNOCK - Vrouwen in oorlog. Ervaringen uit Liberia, Somalie, Tigre, Uganda, Bosnie, etc.
48872: BENNET, KAREL - De groen-zwarte mantel / Twee jade beeldjes. Twee spannende detectives.
11454: BENNETT, LERONE - Martin Luther King. Ullstein pocket 619.
59029: BENNETT, M.A., F.I. BIOL., DONALD P. AND HUMPHRIES, B.SC., PH.D., M.I. BIOL., DAVID A. - Introduction to Field Biology. Geïll.
93579: BENNINGA, H. (VOORWOORD) - Tentoonstelling Groningen 1948. Grote Zangwedstrijd. Tussen de 12 beste van gewest Groningen van de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen,
42015: BENOIST JEAN MARIE - Identitat, eine interdisziplinares seminar unter leitung von Claude Levi Strauss
75331: BENOIT, P. / GRELOT, P. / E.A.. - Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. Exegese. Tweede jaargang, nummer 10, december 1966.
86509: BENOIT, PIERRE - Erromango.
56309: BENOIT ST. - La règle du Bienheureux Père St. Benoit. Traduite en Français. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
20610: BENOIT, PIERRE - Alberte.
55745: BENS, DS. A. EN JONKER, DS. A. - Lezingen: Het Heilig Avondmaal. ""De betekenis van het Heilig Avondmaal""en ""De praktijk van het Heilig Avondmaal"". Gehouden op de Bondsdag vd Herv. Mannenver. op Ger. Grondslag te Putten op 27 okt. 2007.
54364: BENSA, M.E. - Histoire du Contrat d' Assurance au Moyen Age. Ouvrage traduit de l'' Italien. Avec une introduction. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
46068: BENSCHAP, NEL - Verborgen Bloemen. Geïll.
15603: BENSCHOP, NEL - Licht onder de horizon.
15604: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog.
72211: BENSCHOP, NEL - Een open hand naar de hemel
14566: BENSCHOP, NEL - Wit als sneeuw. Gedichten rondom Kerst.
99341: BENSCHOP, KEES / AARTS, ATE / ZAAN, HANSKE VAN DER - Statische gegevensverwerking III en Bedrijfsadministratische bewerkingen. Niveau 3/4 CBA10.3/5 , CBA12.4/11 , CBA04.4/11.
2671-4181: BENSCHOP NEL - Gouddraad uit vlas.
29792: BENSCHOP, NEL / EGGEN, PIET VAN (ILLUSTRATIES) - Mag ik met je mee? Twintig verzen voor onderweg.
56778: BENSCHOP, NEL - Verborgen Bloemen. Geïll.
2856-4131: BENSCHOP NEL - Geloof je dat nog?
56779: BENSCHOP, NEL - Gouddraad uit vlas.
75193: BENSCHOP, NEL - Een vlinder van God.
56775: BENSCHOP, NEL - Glimlach in woorden. Geïll.
56774: BENSCHOP, NEL - Geloof je dat nog? Afb.
56780: BENSCHOP, NEL - De nacht gaat weer voorbij. Geïll.
75245: BENSCHOP, NEL - Een open hand naar de hemel.
77049: BENSCHOP, NEL - Zo zag ik Hem.
56777: BENSCHOP, NEL - Verborgen Bloemen. Geïll.
56776: BENSCHOP, NEL - Een open hand naar de hemel.
31172: BENSCHOP NEL - Verborgen bloemen
442-4180: BENSCHOP NEL - Een boom in de wind.
14354: BENSCHOP, NEL - Verborgen bloemen.
91126: BENSDORP C.SS.R., TH.F. / STOKS, M. - Apologetica van TH. F. Bensdorp C.ss.R., verzameld en ingeleid door M. Stoks.
55814: BENSDORP C.S.S.R., TH. - Naar 's Heeren huis. Waar vinden wij de leer van Christus? (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
8115: BENSER WALTHER - Kleurendia's maken.
14473: BENSER, WALTHER - Perfecte kleurenfoto's. een fotoleerboek.
18040: BENSER, WALTHER - Kleurendia's maken.
1508-4442: BENSON E.F. - De tusschenpersoon.
53206: BENSON, ROBERT HUGH - Paradoxen van het katholicisme. Vert. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
70763: BENSON, DOKTER - Het harde leven van dokter Benson.
3476-1453: BENSON MARY - Nelson Mandela
52103: BENSUSAN, S.L. - Rubens. Masterpieces in colour. (8)
60236: BENT, ANS J. VAN DER - W.A. Visser 't Hooft. 1900 - 1985. Fisherman of the Ecumenical Movement. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4719: BENT, ANS VAN DER - Commitment to God's World. A concise critical survey of ecumenical social thought.
105470: BENTEIN-STOELEN, M.-R. - Middelheim. Katalogus van de verzameling.
14835: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN (RED.) E.A. - De Gids, honderdzevenenvijftigste jaargang. Het Holland Festival 1994.
79759: BENTHEM, G. VAN / KETTLER, DAVID / E.A. - Intellectuelen tussen macht en wetenschap.
51123: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN - Vietnam en het westen. Vlugschrift van de gids nr. 6
1879-1506: BENTHEM VAN DEN BERGH G. - De ideologie van het Westen.
477-849: BENTHEM - Spectrum Atlas van Nederlandse Dorpen.
79758: BENTIS, EVA / DEKKERS, MIDAS / E.A. - Inpakken en wegwezen 1989. met o.a.: Asiel. - De dagjesmens.
16578: BENTIS / DORRESTEIN / NOORDHOEK / E.A. - Inpakken & Wegwezen 1997.
35963: BENTLEY WALLACE - Sketches of engine and machine details
102.140: BENTSON, HERMANN / MILOJCIC, VLADIMIR / KOENIGSWALD, G.H.R. VON / SCHRODER, JOACHIM - Grosser Historischer Weltatlas. Erlauterung I. Teil: Vorgeschicht und Altertum.
48707: BENTUM, P.J. VAN - Vloeren, wanden en plafonds. Materiaalkeuze, onderhoud. Wooncomfort en woontechniek. Ill.
52172: BENTZ, HANS G. - Goedenacht Gerrit. Een vrolijke vertelling uit een vervlogen tijd. Geïll. Vert.
91139: BENZ, ERNST - Buddhas Wiederkehr und die Zukunft Asiens.
105067: BENZ, WOLFGANG / GRAML, HERMANN (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 34. Das Zwanzigste Jahrhundert II, 1945-1982. Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.
91116: BENZINGER, I. - Hebraische Archaologie. (Mit 431 Abbildungen im Text).
91117: BENZINGER, I. - Hebraische Archaologie. (Mit 431 Abbildungen im Text).
58225: BERANOVÁ, ZUZANA - Joy Adamson - A Long Safari from Opava to Kenya. Foto's. Translation.
39613: BERCK DUVAL - Hansje de doortocht van Rosie faforietenreeks no 13
102.322: BERCKEL, F.L. VAN / DIJKSTRA, S. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Number 1-2, Mei 1976. Met o.a.: On the origin of submarine canyons. - Simple uses of covariograms in Geology.
47035: BERCKHOUDT, JOOST VAN DEN - Het nabije leven
51305: BERDEN, MATHIEU; BOHNEN, DRS. J.H.J.; BOMANS, GODFRIED E.A. - Rommedoe. Stef Kleijn, journalist en levenskunstenaar. Foto's.
52050: BERDEN, MIA (EINDRED.) - Vrouwen, landbouwers van Afrika. Afb. November 1986.
93097: BERDIAEFF, NICOLAS - Cinq meditations sur l'existence.
85435: BERDJAJEW, NICOLAI - Beteekenis en Oorsprong van het Russische Communisme.
89541: BERDJAJEW / GORKIJ / TSJECOW / PASTERNAK / SOLZJENITSYN / E.A. - Bronnen van Russische Wijsheid.
99932: BEREND, ALICE / OUDEMANS, CHRISTINE (VERTALING) - De reis van den heer Sebastiaan Wenzel.
39942: BEREND, M, ELST, VAN DEN ROB, SCHELLING - Pieterburen wad'n dorp
45347: BERENDIEN MEIJER-SCHUILING. - CREDO. Verzen van vroeger en nu.
98990: BERENDS, J.H. - De Oud-Katholieken. Kerk en Secte, Serie II, No. 5, No. XVI.
72344: BERENDS, SEIJA - Vogel uit een ander nest.
72373: BERENDS, SEIJA - Het gaat om een kind.
14275: BERENDSEN, DR. ANNE / GRUYTER, W. JOS DE - Etruskische kust. Beschouwingen over de Etruskische Kunst.
19044: BERENDSEN, DR. ANNE - Verborgenheden uit het oude Delft. Een stille en rijke stad.
51488: BERENDSEN, DR. ANNE - Het meubel. Van Gotiek tot Biedermeier. Geïll. (Grote Phoenix Pocket no. 30)
99461: BERENDSEN, A.W.H.M. / TREIJTEL, PH.A. / WITZENBURG, A.H.J. - Leven en Sterven. Eeste deeltje B, Met bijbehorende Atlas. Aardrijkskundige leergang voor Katholieke U.L.O.-scholen. Algemene aardrijkskunde, Europa, Nederland, Werelddelen, Indonesie, Suriname en Nederlandse Antillen.
54234: BERENDSEN, DR. H.J.C. - Vervaagde grenzen. (Openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de fysische scheikunde a/d R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
85678: BERENDSEN, DR. ANNE - Kunstschatten van Spanje.
46458: BERENDSEN, DR. ANNE - Kunstschatten van Rome. De beroemdste kunstwerken in de eeuwige stad. Geïll. Phoenix pocket no. 62.
30688: BERENDSEN ANNE - Het meubel
60536: BERENDSEN, DESIREE; HAARDT, MAAIKE DE; MISSET-VAN DE WEG, MAGDA; VERHOEVEN, MARIJKE (RED.) - Proeven van vrouwenstudies theologie. Deel VIII. IIMO research Publication 64. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
96865: BERENDSEN, DR. ANNE - Verborgenheden uit het oude Delft. Een stille en rijke stad.
94845: BERENDSEN, H.J.A. / ES, W.A. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 58, nr. 6. Met o.a.: Het ontstaan van het landschap in het Kromme Rijngebied. - Archeologie in het Kromme Rijngebied: Het ontstaan van een project.
81002: BERENDT, JOACHIM ERNST - Das Jazzbuch.
29173: BERENSON, BERNHARD - Grote Schilders van de Renaissance in Italie.
70276: BERENSON, BERNHARD - Grote Schilders van de Renaissance in Italie.
37018: BERENSON - Die Italienischen maler der renaissance, mit 400 abbildungen
37649: BERENTS, DICK - Kerken & karkossen, Fransen in Utrecht, 800-1900
56316: BERENTSEN, ANTOINETTE - Wat er ook met mij gebeurt. De riskante keuze van zuster Antoinette Berentsen. Mensen met een missie. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56354: BERESFORD, ELISABETH - Bart klimt in een boom. Geïll. Vert.
87321: BERESTEYN, JHR.MR.DR. E.A. VAN - Genealogisch Repertorium. Deel I en Deel II.
96854: BERESTEYN, JHR.MR.DR. E.A. VAN - Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschilderde ramen in het koor en het transept.
8890: BERG-AKKERMAN C. M VAN DEN - Klavertje vier.
11674: BERG / GEUDEKE (RED) - Luchtatlas van Nederland. Onder auspicien van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
98654: BERG, PROF.DR. B. VAN DEN - Foniek van het Nederlands.
20121: BERG, A. V.D. - Van ""Pennesconste"" tot Printer. AO-boekje 2050.
19765: BERG / GORDIJN / GRIBBELING / E.A. - Geschiedenis in toekomstperspectief. Deel 2.
19125: BERG / BRUG / LEYDESDORFF / E.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel.
98362: BERG, PROF.DR. J.H. VAN DEN - Kleine psychiatrie.
56580: BERG, WILMA VAN DEN; BOSCH, MARCELLE EN VOGT, SUUSANKE. (TEKST) - Sfeervol Wonen. 220 Creatieve woonideeën voor een origineel interieur. Reader's Digest.
21813: BERG, M.R. V.D. - Ik ben gedoopt.
91122: BERG, J. VAN DEN - Constrained by Jesus' Love. An inquiry into the motives of the missionary awaking in Great Britain in the period between 1698 and 1815.
73691: BERG, J.W. VAN DEN / KRAMER, JAAP (ILLUSTRATIES). - Nisho, de zoon van het opperhoofd.
38982: BERG, VAN DEN, M.R - Communicatie en zending, vragen inzake de overdracht van het evangelie
1134-4273: BERG PHIA VAN DEN - Dorcas en de kinderen van Toeroe.
79802: BERG, DR.IR. J.S. VAN DEN / E.A. - In goede banen. GSEV Reeks 14.
80119: BERG, KAREL, H.M. VAN DEN - Toga of Stola.
93988: BERG / KROMKAMP - Wie weet waar Willem Wever woont.
46783: BERG, DR. B. VAN DEN E.A. - Elseviers Repertoria. 3. Taalkunde. Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn. Geïll.
46085: BERG, DRS. L. VAN DEN EN VISSER, DRS. K.F. - Geboden vrijheid. Veertien werkbladen: Gebod -Gebed - Geloof. Catechese/leerhuisproject. Geïll.
24639: BERG, JAAP DE / HIELKEMA, HARO / E.A. - Trouw Almanak 2001. Het nieuws van 200, vooruitblikken op 2001.
82009: BERG, C. VAN DEN / HENGVELD, G. - Ik kan het niet laten. Dagboekje voor jou.
82565: BERG, MARION VAN DEN / BREEKVELDT, PAUL / E.A. - Onkruid nr. 117. juli/augustus 1997. Met o.a.: Vuur - Vaccinatie - Moeder Meera - Dromen.
43398: BERG VAN DEN JORIS - Mysterieuze krachten in de sport
36795: BERG AKKERMAN, VAN DEN, G.M - Kruidje roer me niet
93064: BERG, E.J. V.D. / MIDDELDORP, A.W. / HOUT, G. VAN (ILLUSTRATIES) - Mijn Natuurkunde Boek 1.
84443: BERG, DS. G. V.D. / RULLMANN / EGMOND / BEUKENKAMP, DS. J.J. / E.A. - Van Binnenuit… Met o.a.: Het missionaire mandaat. - God en de dood?
84468: BERG, DR. J.H. VAN DEN - Wat is psychotherapie.
99886: BERG, HERMA M. VAN DEN / STEENSMA, REGN. - Nederlandse monumenten in beeld. Groningen - Friesland - Drenthe.
85490: BERG, DRS. A.G. (RED.) - Jaarboek VWO-HAVO 1973. Uitgaande van het Nederlands Genootschap van Lerararen.
5549-4004: BERG-BOLDINGH E. VAN DEN - Alleen uit logeeren.
93297: BERG, FRANK VANDEN - Abraham Kuyper.
105832: BERG, A. VAN DEN (TEKST) / MIJNHEER, P. (FOTO'S). - Kijk's Zuidlaren.
16201: BERG, IR. H. VAN DEN / GRAAFF-HOEKSTRA / VELING / E.A. - Energie met beleid. Publikatie van de Groen van Prinsterer Stichting. Nr. 43.
105769: BERG, MAX VAN DEN / E.A. - Groningen, een interessante stad,
84516: BERG, PROF.DR. JAN HENDRIK VAN DEN - Psychologie van het ziekbed.
35851: BERG VAN DER M.R - Over God gesproken, wat doet Hij
104485: BERG, PROF.DR. JAN HENDRIK VAN DEN - Dubieuze liefde in de omgang met het kind.
60480: BERG, RIEN VAN DEN EN GOEDBLOED, LIESBETH (VERZAMELD DOOR) - Traag door oneindig laagland. De mooiste gedichten over rivieren & dijken. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
21023: BERG / SMEDING / E.A. - De Bijbel in t'kort. En in eenvoudiger Nederlands. Oude- en Nieuwe Testament.
73009: BERG, J. VAN DEN / LAMMERS, HAN / MULISCH, HARRY - Zo is het.
53115: BERG, D.J. VAN DEN E.A. - Ouderdom verplicht. Overheid en burgers in een vergrijzende samenleving. (Groen van Prinsterer Stichting nr. 57)
55752: BERG-AKKERMAN, C.M. VAN DEN - De stunt van klas 6. Geïll.
10126: BERG GREETJE VAN DEN BERG. - Een muur van steen.
91891: BERG, PROF.DR. J. VAN DEN / BERKHOF, PROF.DR. H. / E.A. - Van kerken tot kerk. Hervormd-Gereformeerd gesprek. Carillon-reeks 22.
35852: BERG VAN DER M.R - Over God gesproken, wie is Hij
87610: BERG, H.M. VAN DEN / FABER, J.A. / VISSER, M.S.E. / E.A. - It Beaken. Jiergong XXVI, 1964. Met o.a.: De oude kerken van Oostdongeradeel. - Collectezak en kerkbezoek. - Karel Roorda en syn brieven.
90026: BERG, HERMA M. VAN DEN / ACHTERBERG, G. / E.A. - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang II, Nr. 1. Met o.a.: Herstel zonder vernieuwing, de koorbanken der St. Gertrudiskerk te Leuven na het bombardement van 10 mei 1944.
55673: BERG, DRS. G.J. VAN DEN; EX, DR. J.; KWANT, PROF. DR. R.C. EN LEEMANS, PROF. DR. E.J. - Isolatie en communicatie in de samenleving. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23813: BERG, DS. C.H.W. VAN DEN / BOUMA, DS. H. / E.A. - Handelingen en verslagen van de Algemene Synode van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk. (1836-1869), met stukken betreffende de synode van 1843, bijlagen en registers.
91415: BERG, M. VAN DEN / FORCEVILLE-VAN ROSSUM, J. - Streep geen namen door.
36952: BERG, KOOS VAN DEN / GLERUM, GERRIT - Nederland van boven. Luchtfoto's uit de jaren dertig.
36955: BERG / GEUDEKE (RED) - Luchtatlas van Nederland. Onder auspicien van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
98290: BERG, MEINT R. VAN DEN - Portret van een dame.
60553: BERG, MARINUS VAN DEN - Bidden bij het ouder worden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
48985: BERG, DS. HENK VAN DEN EN JAGT, WILMA VAN DER - Geniet van het leven! Bijbelstudie compact. Prediker.
49619: BERG, PROF. DR. JAN HENDRIK VAN DEN - Kleine psychiatrie. Afb.
55491: BERG, C. VAN DEN / LANGEN.F. - Rozen. Afb.
91233: BERG, PROF.DR. J.H. VAN DEN - Kleine Psychiatrie. Voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
36721: BERG AKKERMAN, VAN DEN, G.M - Geheim blijft geheim
41134: BERG VAN DEN, BEUGEN, E.A - Ik jij wij allemaal
75286: BERG, C. VAN DEN / HENGEVELD, G. - Ik kan het niet laten. Dagboekje voor jou.
105857: BERG, A. VAN DEN (TEKST) / MIJNHEER, P. (FOTO'S). - Kijk's Zuidlaren.
94821: BERG, MR. JOH. D. VAN DEN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 54, nr. 12. Met o.a.: Het openingsgebed in de Utrechtse raadsvergadering. - De Dom van Utrecht krijgt er klokken bij.
23673: BERG / HILLENIUS - De VNG in de jaren zeventig, portret van een belangenorganisatie.
59408: BERG, DRS. M.A. VAN DEN - Woorden van Leven.
53851: BERG, PROF. DR. THEOL. LUDWIG - Ex Oriente. Religiöse und philosophische Probleme des Ostens und des Westens. Afb.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
B4733: BERG, JAN VAN DEN - Een in de oorlog.
73880: BERG, ALBAN - Wozzeck.
51397: BERG, DRS. M.A. VAN DEN - Niet het zwaard maar het woord. De geestelijke achtergrond van de betrokkenheid van Luther en Müntzer bij de Boerenoorlog van 1525. Geïll.
49167: BERG, S. VAN DEN - De verstekeling. Ill.
60363: BERG, DR. J. VAN DEN - ""Een geheel andere Waardemeter"". Beschouwingen van Prof. Dr. J.H. Bavinck over het rassenvraagstuk en over Zuid-Afrika. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
3581-388: BERG K.H.M. VAN DEN - IKE Eisenhouwer
36716: BERG AKKERMAN, VAN G.M - De duiventoren
52739: BERG, HERMA M. VAN DEN EN STEENSMA, REGN. - Nederlandse monumenten in beeld. Groningen, Friesland, Drenthe.
48043: BERG, HERMA M. VAN DEN EN STEENSMA, REGN. - Nederlandse monumenten in beeld. Groningen, Friesland, Drenthe. Geïll.
26850: BERG, CORRIE VAN DEN - Dagelijks leven door de eeuwen heen.
35419: BERG B - Met de trekvogels naar Afrika
35420: BERG B - Mijn vriend uit Lapland, de Morineplevier
34724: BERGAMINI D - De dierenwereld van Australie, Parool/life natuurserie
59780: BERGAMINI, DAVID EN RED. VAN LIFE. - Wiskunde. Parool/Life wetenschapserie. Geïll. Vert.
9301: BERGE ANDRE - De seksuele opvoeding van het kind. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 81.
18718: BERGE, H.C. TEN - De beren van Churchill.
78900: BERGE, DIEUDONNEE TEN - Sapristi! Van Agt. Opmerkelijke, komische en bizarre uitspraken van een regeringsleider.
98295: BERGE, DIEUDONNEE TEN - Sapristi! Van Agt. Opmerkelijke, komische en bizarre uitspraken van een regeringsleider.
87996: BERGE-GEUDEKE, ARIANNE - Sleutel starter.
89314: BERGE, DIEUDONNEE TEN / JOS CILLIGNON (ILLUSTRATIES) / E.A. - Haagse Bluf. Opmerkelijke, komische en bizarre uitspraken in het afgelopen politieke jaar verzameld door Dieudonnee ten Berge.
46077: BERGE, C.J. VAN DEN - Schaken voor scholieren. Geïll.
89508: BERGE, DIEUDONNEE TEN - Koken met delicatessen.
71563: BERGE, H.C. TEN - Va-Banque.
3728-5110: BERGE TEN / FORBES / GRUMMER / E.A. - Visie 24. Textiel.
2055-1092: BERGE / FABER - Militarisme. Documentatie over tendensen tot vermilitarisering van de samenleving.
31414: BERGE TEN, H.C - Levenstekens en doodssinjalen
19095: BERGEMA, PROF. DR. H. (RED) - Pioniers van het nieuwe Azie. Gandhi, Nehru, Jinnah, Mau Tze-Toeng, Hatta.
52309: BERGEMA, H - De boom des levens in schrift en historie. (Bijdrage tot een onderzoek naar de verhouding van schriftopenbaring en traditie betreffende den boom des levens, binnen het kader der Oud-Testamentische wetenschap. Academisch proefschrift.) Afb.
15279: BERGEN, ELISABETH VAN - Ons drietal met vakantie.
34951: BERGEN VAN ROOS - Nederland in den oorlog, historisch document met reproducties van officeele stukken 15e en 16e deel
79500: BERGEN, ELISABETH VAN / VEENHOVEN, LIES (ILLUSTRATIES). - Ons drietal weer thuis.
84969: BERGEN ELISABETH VAN / GIFFEN, RUDY VAN (ILLUSTRATIES) - Ik wacht op jou, Allan.
58268: BERGEN, LEO VAN - Van Genezen in Geloof tot Geloof in Genezen. De medische faculteit van de Vrije Univeristeit 1880 - 2000. Foto's.
21590: BERGEN, INEKE VAN DEN / BREED, REIJER - Is het waar dat Lefert aids heeft?
52214: BERGEN, DR. D; BUTER, R. E.O. - Werkatlas van de Wereldgeschiedenis.
56794: BERGEN, BART VAN EN HOLLANDS, LOUK - Naar een profiel van de verpleegkundige. Verpleegkundige studies. 12.
36741: BERGEN, VAN ELISABETH - Poeske
42245: BERGENER M, KARK B - Psychosomatik in der geriatrie
42085: BERGENGRUEN WERNER - Romisches erinnerungsbuch kleine aufgabe mit 16 bildtafeln
3101-3703: BERGENTHAL JOSEF - Land der tausend berge. Bilder aus dem Sauerland, Siegerland und Wittgensteiner Land.
15695: BERGENTHAL, JOSEF - Westfälische Dichter der gegenwart. Deutung und auslese.
59146: BERGER, PETER L. EN BERGER, BRIGITTE. - Sociologie. Een biografische opzet. Vert.
84890: BERGER, WILLEM / HOMMEL, TOON / E.A. - Geinspireerde vrijwilligheid.
74114: BERGER, PETER / BOELENS, JAN / E.A. (RED.) - Kentering Jaargang 12. Nr. 4/5. Politieke Poezie.
104489: BERGER, PETER L. EN BERGER, BRIGITTE. - Sociologie. Een biografische opzet. Vert.
90045: BERGER, JOHN / DELEN, A.J.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 17de jaargang no. 7, 1957. Met o.a.: De functie van de krutiek. - Armand Nakache.
59899: BERGER, KLAUS - Wie was Jezus werkelijk? Vert.
57922: BERGER, PETER L. EN BERGER, BRIGITTE. - Sociologie. Een biografische opzet. Vert.
55095: BERGER, ARNOLD E. - Martin Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung. Geisteshelden (Führende Geister). Afb. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91393: BERGER, WILLEM - De laatste levensfase. Deel 3. Pastorale begeleiding.
54004: BERGER, LUDWIG - Die unverhoffte Lebensreise der Constanze Mozart. Aus den verlorenen Aufzeichnungen des Königlich-Dänischen Wirklichen Etats-Raths Georg Nikolaus von Nissen.
36746: BERGER, ANTON - Rudi en de stropers
47039: BERGER, DR. W.J.; HAARSMA, PROF. DR. F EN PRUYSER, DR. PAUL W. - Wat doen we met ons geloof? Brochure nr. II-1, 2e serie Geestelijke Volksgezondheid.
53733: BERGER, EVA - Dem Frieden die Zukunft. 1648-1998. Sozialgeschichtliche Beitrage aus dem Kreis Steinfurt: Der Dreißigjährige Krieg und die Hoffnung auf Frieden. Fotos.
56663: BERGERON C.S.C., H.P. - Frère André. De grootste wonderdoener onzer dagen. Apostel van St. Joseph. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33231: BERGERON H.P - Fre Andre, de groote wonderdoener onzer dagen
11687: BERGESE, FREDERIC / DOUHET, JAQUES - De avonturen van Buck Danny. 45. De geheimen van de Zwarte Zee.
97301: BERGFELD, ANNEMARIE / BOER, ROLF DE / E.A. - Het Natuurboek. De gebieden van Natuurmonumenten.
21686: BERGGSMA / PETERSEN - Gelaatsexpressies, AO-boekje 2523.
21685: BERGGSMA / PETERSEN - Gelaatsexpressies, AO-boekje 2523.
51417: BERGH-MARGGRAFF, R. DE - In Latijnsch Amerika. Kaarten; foto's.
8796: BERGH DR. HANS VAN DEN - Het komische klimaat. AO-boekje 1425.
8795: BERGH DR. HANS VAN DEN - Het komische klimaat. AO-boekje 1425.
17681: BERGH, F. VAN DEN (VERTALER) - Doordenkertjes. Visuele raadsels.
92666: BERGH, REINOUT VAN DEN / HOMBURG / VEREECKEN - Living Apart Together. How cultures meet in a two-way street - Ontmoeting tussen vier culturen.
56595: BERGH, DRS. R EN RUTTEN, DRS. J. (RED.) - De fascinatie van hoogbouw. Geïll.
54458: BERGH, MR. R. VAN DEN; BOMHOFF M.S.C., PROF. A. E.A. - Het compromis. Nederlands gesprek centrum. Publicatie No. 30. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
79330: BERGH-HOOGTERP, DR. LOUISE E. VAN DEN - Middeleeuws zilver terug in Utrecht.
79332: BERGH-HOOGTERP, DR. LOUISE E. VAN DEN - Middeleeuws zilver terug in Utrecht.
90768: BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - De wereld van het Nieuwe Testament.
88889: BERGH, PROF.DR. G. VAN DEN - De zon verduisterd! AO-boekje 848.
90685: BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN / LINDEBOOM, J. - 1866-1940, Gedachtenisrede in de vergadering van moderne theologen, 2 april 1940. - 25 jaren moderne theologie gespiegeld in 25 vergaderingen van moderne theologen.
52756: BERGH, G.C. VAN DEN EN DIJK, C.H. VAN (SAMENGESTELD O.L.V.) - Nederlandse encyclopaedie voor lichamelijke opvoeding en sportieve gymnastiek.
35985: BERGH EIJSINGA - De ziel der menscheid, een boek van geestelijke waarde, tweede bundel
25115: BERGH, DR. MR. H. VAN DEN - Repertorium van de moderne talen. Engels / Amerikaans. Het land, het volk, geschiedenis, grammatica, uitspraak…
99959: BERGH, CONSTANT VAN DEN / E.A. - Recht en duidelijk. 1A.
52757: BERGH, G.C. VAN DEN EN DIJK, C.H. VAN (SAMENGESTELD O.L.V.) - Nederlandse encyclopaedie voor lichamelijke opvoeding en sportieve gymnastiek. III. (Afb.)
70869: BERGH, DR. MR. H. VAN DEN - Pruiken, Schelmen en Koketten. Italie in de 18de eeuw. Elsevier pocket A 17.
5650-4649: BERGH DR. MR. H. VAN DEN - Pruiken, Schelmen en Koketten. Italie in de 18de eeuw. Elsevier pocket A 17.
B4668: BERGHE, PAUL VANDEN / LEMMENS, WILLEM / TAELS, JOHAN - Tragisch. Over tragedie en ethiek in de 21e eeuw.
55317: BERGHE, MIEKE VAN DEN; LANNOO, GODFRIED; E.A. - Koning Boudewijn. 35 Jaar Dialoog met de Natie. Een keuze uit de koninklijke toespraken van 1951 tot 1986. Met voorwoord en bijdragen. Geïll.
55168: BERGHE, JAN VAN DEN - De schaduw van de kroon. Mythes en schandalen rond het Belgische koningshuis.
55733: BERGHE, JAN VAN DEN - Nobelsse Oblige. Kroniek van de Belgische adel. Wereldbeeld.
60452: BERGHMANS, RON - Om bestwil. Paternalisme in de psychiatrie. Een gezondheidsethische studie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor a/d V.U. te Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
30563: BERGHOEF GERARD, DE KOSTER LESTER - Liberation Theologie
46563: BERGHUIS, W.J.; BERG, DRS. HERMA M. VAN DEN E.O. - "Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 3. Ringband. Geïll. O.a.: De geschiedenis van de kerk te Bornwird; Middeleeuwse tegelvloeren in Friesland en omgeving.
46564: BERGHUIS, W.J.; BERG, DRS. HERMA M. VAN DEN E.O. - "Publikatieband Stichting Alde Fryske Tsjerken. Band 3. Ringband. Geïll. O.a.: De geschiedenis van de kerk te Bornwird; Middeleeuwse tegelvloeren in Friesland en omgeving.
37104: BERGHUIS, PHIL E.A REDACTIE - Groen Groningen, natuur in en rond de stad
99901: BERGHUIS, H. / KROL, GERRIT / E.A. - Tot vermaak en voordeel. 175 jaar Groninger Boekverkoopers College.
75801: BERGHUIS, PHIL (REDACTIE) - Groen Groningen, natuur in en rond de stad
97700: BERGHUIS, H. / KROL, GERRIT / E.A. - Tot vermaak en voordeel. 175 jaar Groninger Boekverkoopers College.
105855: BERGHUIS, PHIL (REDACTIE) - Groen Groningen, natuur in en rond de stad
58489: BERGHUIS, DR. W.P. & DON, J (INLEIDING) ; HOEKMAN, WIM E.A. (FOTO'S). - Kampen, stad aan de IJssel
45524: BERGHUIS, H. / KROL, GERRIT / E.A. - Tot vermaak en voordeel. 175 jaar Groninger Boekverkoopers College.
101.635: BERGHUIS, MEJ. M. - Opdat het Christelijk en godvrezend opgevoed wordt. De noodzaak van een goede opvoeding voor kleuter in gezin en school.
48788: BERGHUIS, FREERK JAN; JONKER, JAAP E.A. - De Dordtse Leerregels vertaald in gewoon Nederlands.
105854: BERGHUIS, PHIL (REDACTIE) - Groen Groningen, natuur in en rond de stad
4346-412: BERGIEN - Ploz
54626: BERGIER, L' ABBÉ - Dictionnaire de Théologie, Nouvelle édition. Augmentée. Vier delen. Tome premier: 728 blz.; tome second: 754 blz.; tome troisième: 803 blz.; tome quatrième: 802 blz. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55262: BERGIER, JACQUES / LATIL, PIERRE DE - Uitvindingen van morgen. Prisma Boeken. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95065: BERGIUS, C.C. - Vlucht uit Vietnam.
18877: BERGIUS, C.C. - Rode Lampion.
42022: BERGLER EDMUND - Die revolte der funfzigjahrigen
98168: BERGMAN - De inhoud van het oppervlak. Gedichten.
87048: BERGMAN, HJALMAR - Katja in rok. Prisma pocket.
51713: BERGMAN, HANS. - Mijn leven een uitdaging. Een bewoner van Het Dorp vertelt.
24482: BERGMAN, SUSAN (RED.). - Martelaren. Literaire levensverhalen over bekende gelovigen van nu.
102.228: BERGMAN, INGMAR - Filmtrilogie: Als in een donkere spiegel. - De avondmaalsgasten. - De grote stilte.
16873: BERGMAN, HJALMAR - Katja in rok. Prisma pocket.
2594-2925: BERGMAN/BLIJDENSTIJN. - Plant en dier in hun wereld.
3443-2948: BERGMAN/BLIJDENSTIJN. - Plant en dier in hun wereld. Deel 2.
27099: BERGMAN, C. / EERBEEK, J.K. - J.K. van Eerbeek. Een keuze uit zijn werk. Cahiers voor christelijke literatuur
55709: BERGMANN, DR. WILHELM - Bestrijding en zelfgenezing van nerveuze ziekten. Een boek voor zenuwlijders en hunne geneesheeren. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95626: BERGMANN, R. EN E. - Psychologie en karakterkunde.
55710: BERGMANN, DR. WILHELM - Bestrijding en zelfgenezing van nerveuze ziekten. Een boek voor zenuwlijders en hunne geneesheeren. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
19540: BERGMANS, LOES (RED.) - Groot Margriet Kamerplantenboek.
16912: BERGMANS, WILKO - Daan Kaper. Trilogie. - Misdaad in Mexico. - Bandieten op Bali. - Dieven en diamanten.
53819: BERGMANS, DR. IR. J. - Rechtszekerheid in de arbeid. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
82129: BERGMANS-BEINS, J.H. - Drentsche Legenden.
96728: BERGMULLER, HERBERT - Deutsches Wort in dieser Zeit.
15345: BERGSMA / VELDKAMP - Goud! Olympisch dagboek van Bart Veldkamp.
99692: BERGSMA, W. / WATERBOLK, E.H. - Geschiedenis van een Ommelander notabele. (ca. 1550-ca. 1570)
21982: BERGSMA, AD - Psychofarmaca. Medicijnen voor de menselijke geest. AO-boekje 2579.
21167: BERGSMA, AD - Dromen. Bedrog of verborgen werkelijkheid. AO-boekje 2371.
40990: BERGSMA ROEL - Gevarieerd damkompositiewerk, over een periode van ruim 50 jaar
40990: BERGSMA ROEL - Gevarieerd damkompositiewerk, over een periode van ruim 50 jaar
99918: BERGSMA, A.S. / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES) - De school van mevrouw Hippo.
47294: F BERGSMA - Openbaar stadsvervoer in verleden en heden met foto's
90943: BERGWERFF, P. / VRIES, TJ.S. DE / DIJK - Rechte lijnen trekken. In gesprek met Ds. D. van Dijk.
1467-348: BERGWERFF - Nairobi Wat moet ik er mee
52013: BERK-MERTENS, MARIE VAN DEN - Hemels handwerkboek. Geïll.
59782: BERK, GAIT L. - Kampen kieken. Geïll.
6598: BERK J.H.G. - Ultra Sonoor. AO-boekje 665.
30515: BERK, GAIT L - Zwerven door ons bomenland
17536: BERK, GAIT L. / BUTER, A. - Landschappen in Overijssel.
482-2462: BERK GAIT L. - Ons Bomenland.
47502: BERK G.P - Goedkoper autorijden
35165: BERK, GAIT L - Zwerven door ons bomenland
89788: BERKEL, TOINE / RAS, TJEU VAN / WOUTERS, JO (RED.) - De Paus in Nederland 1985.
78996: BERKEL. DR. K. / HAK, DR. D. / KAREL, DRS. E. / E.A. - Groniek. Gronings historisch tijdschrift, nummer 87. met o.a.: Een ongemakelijke vraag. - Over het maken van veel boeken. - Een nieuwe visie op de verzuiling.
39840: BERKEL, BOELS, KOOPS - Nederland en het Noorden, Groninger Historische reeks no 8
82275: BERKEL, JOHANNES - The clean life. Some aspects of nutritional and health status of Seven-Day Adventists in the Netherlands. Proefschrift, (met een samenvatting in het Nederlands).
23172: BERKEL, EVA VAN - Gewoon Marjola.
52425: BERKEL, J.F. - Een ingezetene van Apeldoorn. Foto's.
40907: BERKELAAR JAN - Moordvakantie op Aruba
35520: BERKELAAR JAN - Moordvakantie op Aruba
35521: BERKELAAR JAN - Moordvakantie op Aruba
73716: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. J.W. - De Vader des Vaderlands.
24880: BERKELBACH, PROF. DR. S.F.H.J. / E.A. - Kerke-Werk. Beschrijving van den arbeid der Hervormde Kerk in stad en land.
79928: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, PROF.DR. S.F.H.J. - Huisbezoek.
2434-1682: BERKELBACH/SPRENKEL/BRANDT - De pelgrimstocht der mensheid. Geillustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden.
86553: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DR. J.W. - Oranje en de vesting van de Nederlandse staat.
82605: BERKELBACH / SPRENKEL / BRANDT / E.A. - De Pelgrimstocht der Menschheid. Geillustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden.
45381: DR. S.F.H.J. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, DS. J. PH. EGGINK, DS. J.J. STAM, DS. P.J. DE VEY MESTDAGH. - Met vaste schreden.
11226: BERKELEY / DOYLE / CESTERON / DAHL / E.A. - De beste misdaad verhalen.
22383: BERKELEY, ANTHONY - Nog zes maanden te leven.
7657: BERKELMANS FRANS - Martinus Nijhoff. AO-boekje 1259.
102.892: BERKELMANS, FRANS - Martinus Nijhoff. AO-boekje 1259.
46330: BERKEN, TINE VAN - De Dochters van den Generaal. Geïll.
86572: BERKENKOPF, KARL / U.A. - Westfälischer Heimatkalender 1977, Jahrgang 31. Mit u.a.: Als die Römer im Sauerland sassen. - Suche nach der Kriegskasse Napoleons. - Die kleine Grundsteine zum grossen Umweltschutz.
80511: BERKHOF, DR. H. - De Katholiciteit der Kerk.
80005: BERKHOF, DR, H. / AKKER, DS. N.K. VAN DEN / MAST, DS. R. VAN DER / E.A. - De Kerk Thuis. Zondagboek.
80536: BERKHOF, DR. H. / KRAEMER, P.E. / BANNING - Sociologisch Bulletin. 12e jaargang No. 1. Met o.a.: Banning en de Hervormde Kerk. - Prof. Banning en de Godsdienstsociologie.
49720: BERKHOF, H; VERDONK, W.E. E.A. - Boeket voor Bolkestein. Foto. Aangeboden door medewerkers en oud-lerlingen bij zijn afscheid als hoogleraar vanwege de Herv. Kerk. A.s. Rijksuniversiteit te Leiden op 5 oktober 1979.
53877: BERKHOF, DR. H. - Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
28762: BERKHOF, ASTER - De Chinese Jonk.
60490: BERKHOF, A.W. / KLOOT MEIJBURG, H.H. VAN DER - Samen op weg in wereldperspektief. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24899: BERKHOF, DR. H. - Geschiedenis der kerk.
49912: BERKHOF, G.C. EN VOLTEN, P.M.E. - Het militair-strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen. Ill.
50651: BERKHOF, G.C. EN VOLTEN, P.M.E. - Het militair-strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen. Afb.
28760: BERKHOF, ASTER - Een onmogelijke moord voor Marcus.
52104: BERKHOF, ASTER - Als een wolf in de wildernis.
56430: BERKHOF, G.C. EN VOLTEN, P.M.E. - Het militair-strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen. Afb.
73459: BERKHOF, ASTER - Jeugd Omnibus 1: De blauwe ruiters - De hacienda van de dood - Moord op de gletsjer.
2959-3294: BERKHOF ASTER - De goede Engel.
70150: BERKHOF, ASTER - Rendez-vous te Portofino.
56754: BERKHOFF, DS. A.M. - De wederkomst van Christus. De Adventslijn der Heilige Schrift tot Openbaring 19. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56829: BERKHOFF, DS. A.M. - De wederkomst van Christus. De Adventslijn der H.S. tot Openbaring 19. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
38891: BERKHOUWER, DR. G.C. - Karl Barth.
31301: BERKHOUWER G.C, OBERMAN, H.A, REDACTIE - De dertiende apostel en het elfde gebod, Paulus in de loop der eeuwen
2123-1121: BERKHOUWER DR.G.C. - Dogmatische Studien. Geloof en rechtvaardiging.
5042-2907: BERKHOUWER DR. C.G. - Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie.
27275: BERKHOUWER, DR. G.C. - Karl Barth.
15795: BERKIEN, GUUS - Kosmos-Reisgids, Londen.
99177: BERKOUWER, DR. G.C. (PRAESES) - Toelichting op het synode-besluit tot schorsing van Prof. Dr. K. Schilder.
98783: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. De mens het beeld Gods.
98782: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. De verkiezing Gods.
60666: BERKOUWER, DR. G.C. - Conflict met Rome. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
80438: BERKOUWER, PROF.DR. G.C. / TOORNVLIET, DS. G. (RED.) - Het Dogma der Kerk.
80847: BERKOUWER, DR. G.C. - Nabetrachting op het Concilie.
80849: BERKOUWER, DR. G.C. - Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie.
80851: BERKOUWER, DR. G.C. - De strijd om het Roomsch-Katholieke dogma.
98791: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. De persoon van Christus.
82221: BERKOUWER, PROF.DR. G.C. / TOORNVLIET, DS. G. (RED.) - Het Dogma der Kerk.
84058: BERKOUWER, PROF.DR.G.C. - Verdienste of genade?
90310: BERKOUWER, DR. G.C. - Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie.
91130: BERKOUWER, PROF.DR. G.C. / WOUDE, PROF.DR. A.S. VAN DER (RED.) - Gaan en staan. Een bundel beschouwingen over gemeente-zijn in deze tijd.
91118: BERKOUWER, DR. G.C. - Conflict met Rome.
91119: BERKOUWER, DR. G.C. - Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie.
98790: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. Geloof en rechtvaardiging.
98788: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. Geloof en volharding.
60360: BERKOUWER, DR. G.C. - Op de tweesprong. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
98786: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. De sacramenten.
98787: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. De voorzienigheid Gods.
98785: BERKOUWER, DR. G.C. - Dogmatische Studien. Het werk van Christus.
60264: BERKOUWER, PROF. DR. G.C. EN WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER (RED.) - Revolte in de theologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
58040: BERKUM, J.M. VAN - De cargadoor. Deel I. Stichting Vervoer- en Havenopleidingen.
7053: BERLAGE PROF. DR. H. - De sluier van moeder Aarde. AO-boekje 875.
55396: BERLIÈRE, D. URSMER - L' ascèse bénédictine desorigines à la fin du XIIe siècle. Essai historique. Collection ""Pax"" Série in -80; Volume I. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
9354: BERLIOZ / GEZELLE / LISZT / E.A. - Bronnen van Muziekvreugde.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1