Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
7304: ZIMMERMAN A. - Amsterdam-Jakarta. AO-boekje 959.
23360: ZIMMERMAN, A. - 800: Blokdrukken. 1965: Foto-zetten. AO-boekje 1092.
23033: ZIMMERMAN, A. - Lokkende letters. AO-boekje 946.
23329: ZIMMERMAN, A. - Een eeuw van eeuwig sneeuw. AO-boekje 1060.
52936: ZIMMERMAN, DR. L.J. - Geschiedenis van het economisch denken.
23359: ZIMMERMAN, A. - 800: Blokdrukken. 1965: Foto-zetten. AO-boekje 1092.
56170: ZIMMERMANN S.J., ATHANASIUS - Maria die Katholische. Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Regierung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
91275: ZIMMERMANN, HEINRICH - Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der Historisch-kritischen Methode. Mit Bildtafeln.
21549: ZIMMERMANN, ROSE / DUYSER, A. (VERTALING). - Sieraden van email. Vaardige Handen 2.
41915: ZINBERG, KAUFMAN - Normal psychology of the aging process
79543: ZINDEL, PAUL (TEXT) / RINK, HANNO (ILLUSTRATIONEN) - Kethup für den Killerhai.
79306: ZINDEL, PAUL - Der megastarke Lachknüller
85205: ZINGER, C.W.E. / CAMP, C.M.F. OP DEN - Wetenschapsbeoefening als sociaal proces. Een systematische literatuurstudie betreffende wetenschapssociologische aspecten.
49721: ZINK, JÖRG - Hoop die leven doet. Gedachten over de grenzen van het leven. Afb. (Vert.)
91287: ZINK, JORG - Wie wir beten konnen.
24039: ZINK, JÖRG - Het is nog niet te laat. Bijbelse motieven om niet te berusten.
33238: ZINK JORG - Ogen voor dit licht, overwegingen over de menswording van God
4468-1018: ZINK JORG - Vijf broden en twee vissen. Hedendaagse bevindingen tegen de achtergrond van documenten uit de Bijbel.
4484-1021: ZINK JORG - Womit wir leben konnen.
32001: ZINK J - Het is nog niet te laat, bijbelse motieven om te berusten
32149: ZINK JORG - Er is nog hoop
26016: ZINK, JÖRG - Er is nog hoop.
26844: ZINK, JÖRG - De tijd waarin wij leven. Een boek voor jonge mensen.
27282: ZINK, JÖRG - Kosbare aarde. Bijbelse toespraken over onze omgang met de schepping.
60662: ZINK, JÖRG / RÖHRICHT, RAINER - Wat Christenen geloven. Kernpunten van het christelijk geloof. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41451: ZINKER JOSEPH CHAIM - Rosa Lee, motivation and crisis of dying
55970: ZINNICQ BERGMANN, MR. R.J.E.M. - In dienst van drie vorstinnen. Het leven van een hofmaarschalk. Foto's.
56407: ZINNICQ BERGMANN, MR. R.J.E.M. VAN - In dienst van drie vorstinnen. Het leven van een hofmaarschalk. Foto's.
81153: ZIPPERT, CHRISTIAN - Neue Gottesdienst, Gebete.
51282: ZISCHKA, ANTON E. - Wetenchap vernietigt monopolies. Vert.
52260: ZISCHKA, ANTOINE - De geheime oorlog om de katoen. Met 2 overzichtkaarten en 23 ill. Vert.
51238: ZISCHKA, ANTON - Azië. Een nieuwe wereld. Geïll. (Amstel boeken) Vert.
55549: ZISWILER, VINZENZ - Bedreigde wereld. Biologie van het voortbestaan en uitsterven van dieren. Serie Mens en Dier. Geïll. Vert.
15574: ZITTER, PAULINE (VERTALER) - Frankrijk.
89501: ZITTER, PAULINE / EISENGA, CATHY (SAMENSTELLERS) - Koken met rijst.
89591: ZITTER, PAULINE - Voorgerechten.
25482: ZITTER, PAULINE (VERTALING) - Italie.
71025: ZJEENSJTJINA / VEEN, SIMONE VAN (VERTALING). - Vrouwen in Sovjet-Rusland.
73861: ZOBELITZ, FEDOR VON - Ironie des Schicksals
84239: ZOEGE VON MANTEUFFEL, K. - Der Deutsche Holzschnitt. Mit 77 Abbildungen.
80424: ZOELEN, HENK VAN / E.A. - Dwang, dwaling en bedrog. Formulieren van onenigheid.
57211: ZOEPFL, DR. FRIEDRICH - Didymi Alexandrini in Epistolas canonicas brevis enarratio. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). Neutestamentliche Afhandlungen.
101.751: ZOETE, KARIN DE / VAN LECHIC / KROON, MENNO - Lourens. Tailor Made Magazine, Summer 2008. Noord-Nederland. Met: Afvallen is opbloeien. - De Glans en Glitter. - Levenskunstenaar.
53648: ZOETHOUT, D.A. (O.L.V.) - De schatten der aarde. Hoe ze worden gewonnen, bewerkt en gebruikt. Twee delen in één band, met 706 groote en kleinere illustraties tusschen den tekst en 12 buitentekstprenten in kleuren of in een tint. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53989: ZOETMULDER, A. JURRIAAN - Storm over het Sticht.
99059: ZOFF, OTTO / DOES, DR. J.C. VAN DER (VERTALING EN OPMERKINGEN) - De Hugenoten. Een historisch verhaal van hun lijden en strijden.
54057: ZOLA, EMILE - Lourdes [De drie steden].
3840-421: ZOLA EMILE - Jaques Damour
16619: ZOLA, EILE - Le Reve.
20606: ZOLA, ÉMILE - L'assommoir.
92783: ZOLLING, HERMANN / HOHNE, HEINZ - Meesterspion (Meester spion) Gehlen. De man zonder gezicht ontmaskerd. Met 67 exclusieve foto's.
18049: ZOLLINGER, NORMAN - Riders to Cibola.
42567: ZOLLINGER GIELE JANET - Women in the middle years
22216: ZON, HAN VAN (RED.) - Polen. Kerk paus en oppositie.
76895: ZONDAG, KOEN - Smal en breed. Een verhaal over de Gereformeerde Kerk van Franeker, 1842-1992.
101.626: ZONDAG, K. / JONKMAN, GEART / E.A. - De stim fan Fryslan. 59E jiergong nu. 3. Met o.a.: Friezen en plaknammen. – In te nofteren stanpunt oangeande plaknammen. – Jins sabeare hynder.
75391: ZONDAG, HESSEL / SCHILDERMAN, HANS / LAEYENDECKER, LEO / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1999 nr. 5 : Onderzoek naar pastorale bekwaamheid en professionaliteir met o.a.: Luisteraars die geloven. De eisen die pastores aan zichzelf stellen - Normen en feiten in de pastorale professionaliteit.
41732: ZONDAG H.J - Een taak met ruimte, onderwijsgevenden van confessionele basisscholen, persoonlijke levensbeschouwing, houding tegenover het godsdienstonderwijs en relatie met rolzenders, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor
5557-4012: ZONDAG / MIEDEMA / ZIJLSTRA - Gedenkboek Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Franeker. 1862-1962.
103-3927: ZONDERLAND W. / BEINTEMA R. / STAM GEORGE - De ivoren luit. Kerstmis 1938. Muziek voor piano.
98357: ZONDERVAN, DRS. R. (SAMENSTELLER) - Elseviers Doe-Het-Zelf Encyclopedy. Alfabetisch naslagwerk voor de grondslagen van de zelfwerkzaamheid in en om het huis.
24901: ZONDERVAN, HENRI - De aarde en haar onderdeelen. II: Nederland in Europa
75716: ZONEVELD, MICHIEL - Het platte land. Het succes van de Nederlandse Democratie.
11318: ZONNEVELD, DR. R.J. VAN (RED.) - Geriatrie. Aspecten van de gezondheidszorg voor bejaarden.
19676: ZONNEVELD, PIETER VAN - Panorama van de 19e eeuw. De tijd van Romantiek en Biedemeier.
74122: ZONNEVELD, PROF.DR. J.I.S. - De levende aarde. Opbouw, afbraak en vernieuwing in de aardkorst.
6605: ZONNEVELD DR. J.I.S. - Zand. AO-boekje 672.
42816: ZONRUITER JOH P - De jacht op de Egyptische vaas
48922: ZONRUITER, P. JOH. - De tijden veranderen. Ill.
8359: ZOOMERS-VERMEER J.P. - En immer dwarrelden de vlinders.
7498: ZOOMERS-VERMEER J.P. - In het stof der aarde.
94250: ZOOMERS-VERMEER, J.P. / REINDERHOFF, RIE (ILLUSTRATIES) - De Vier Uiltjes.
19380: ZOOMERS-VERMEER J.P. - Het stille gehucht.
19379: ZOOMERS-VERMEER J.P. - En immer dwarrelden de vlinders.
22221: ZOOMERS-VERMEER J.P. - In het stof der aarde.
22217: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Kleine levens.
51469: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Het molenhuis
51048: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Het oude brood.
10229: ZOOMERS-VERMEER J.P. - In het stof der aarde.
24164: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - De grijze hoeve.
97490: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Het oude brood.
33714: ZOOMERS-VERMEER J.P - Het stille gehucht
79406: ZOON, J.H. / ELZINGA, G. / E.A. - It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. Jiergong XXVI , Nr. 4 , Desimber 1964. Met o.a.: Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland. - Deense ""Jydepotten"" uit Friese bodem.
21976: ZORGE, DRS. J.J. - Van nood tot noodzaak. Honderd jaar belangenorganisaties van blinden en slechtzienden. AO-boekje 2570.
97850: ZUCKMAYER, CARL - Des Teufels General.
41381: ZUCKMAYER CARL, BARTH KARL - Spate freunschaft in briefen
97884: ZUCKMAYER, CARL - Der Gesang im Feuerofen.
97838: ZUCKMAYER, CARL - Der Hauptmann von Kopenick.
60882: ZUIDBERG, GERARD - Zeven is voldoende. Krachtlijnen in de spiritualiteit van pastores in Nederland. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
25873: ZUIDEMA, W. - Holocaust, de Nazi-Moordmachine. AO-boekje 1760.
56308: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
81533: ZUIDEMA, PROF.DR. S.U. - Hiernamaals en Hiernumaals. De medemenselijkheid van de mens in onze tijd.
60984: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U. - Gereformeerd levensbesef. Overdruk uit ""Bezinning""(juli 1949). (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
1296-2779: ZUIDEMA J. - Nederlandse Volksschilderkunst. Hindelooper, Assendelfter, Amelander, Zeeuwse en Staphorster motieven.
105740: ZUIDEMA, J. - Nederlandse Volksschilderkunst. Hindelooper, Assendelfter, Amelander, Zeeuwse en Staphorster motieven.
90253: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U. - De Christus der Schriften en oecumenische theologie.
91284: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U. - Van Bultmann naar Fuchs. En studie over de studeerkamer van de predikant.
36712: ZUIDEMA, S.U - Communisme in ontbinding
80097: ZUIDEMA, PROF.DR. S.U. - Van geloof tot geloof.
48802: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U. - Ons gebed
70854: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U. - Waakt. In het geloof, in het gebed, in het geweten, in het denken, in de practijk, in het volksleven.
27962: ZUIDEMA, DR. P.J. - Tweemaal 20 jaren. Geneeskunde in de tropen en tropische geneeskunde in Nederland.
B4258: ZUIDERVELD, UBEL - Stippen op de kaart.
8267: ZUIDERVLIET ANTON - Pakistan. AO-boekje 1360.
8268: ZUIDERVLIET ANTON - Pakistan. AO-boekje 1360.
8266: ZUIDERVLIET ANTON - Pakistan. AO-boekje 1360.
47040: ZUIDGEEST, PIET - Dankbaarheid. Brochure nr. 2-5. Tweede serie Geest. Volksgezondheid.
1231-857: ZUIDHOEK ARNE - Alle Hens. Sail ' 85 Amsterdam
19791: ZUIDINGA, R.H. - Literatuur van de angst, spoken, vleermuizen en rammelende kettingen. AO-boekje 2007.
19303: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Nonsenspoezie. AO-boekje 1946.
93773: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Licht Letterland. Vermakelijk proza uit de moderne Nederlandse literatuur.
19792: ZUIDINGA, R.H. - Literatuur van de angst, spoken, vleermuizen en rammelende kettingen. AO-boekje 2007.
103.092: ZUIDINGA, R.H. - Gerard Reve. AO-boekje 1894.
103993: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Licht Letterland 4. Vermakelijk proza uit de moderne Nederlandse literatuur.
85269: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLER EN INLEIDING) - Indisch Letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands-Indische literatuur.
17947: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Literaire prijzen. AO-boekje 1846.
93710: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Licht Letterland. Vermakelijk proza uit de moderne Nederlandse literatuur.
103.138: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Nonsenspoezie. AO-boekje 1946.
17965: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Veranderend taalgebruik. AO-boekje 1864.
17966: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Veranderend taalgebruik. AO-boekje 1864.
25911: ZUIDINGA, ROBERT-HENK - Literaire prijzen. AO-boekje 1846.
39226: ZUILEKOM, VAN D - Jaarkrans, stilleven voor de lagere school deel 2
20711: ZUILEKOM, D. VAN - Jaarkrans. Stilleesboekje. Deel 2.
44218: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, stillezen voor de lagere school, deel 2
44219: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, stillezen voor de lagere school, deel 2
44220: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, lezen voor de lagere school, deel 3a
44221: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, lezen voor de lagere school, deel 4a
44222: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, lezen voor de lagere school, deel 4a
44223: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, lezen voor de lagere school, deel 5a
44224: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, lezen voor de lagere school, deel 5a
44225: ZUILEKOM VAN D - Jaarkrans, lezen voor de lagere school, deel 1
44172: ZUILEKOM VAN D - Ontleding, gramatica etcvoor hoogste klas brugklas
104834: ZUILEKOM, D VAN - Ontleding. Gramatica voor hoogste klas en brugklas.
29790: ZUILEN, DR. A.J. VAN - Gids voor Canada.
54523: ZUNDERT, J.W. VAN - Het bestemmingsplan. Schema's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
7125: ZURCHER J. - Het mysterie der Hethieten. AO-boekje 897.
7124: ZURCHER J. - Het mysterie der Hethieten. AO-boekje 897.
7123: ZURCHER J. - Het mysterie der Hethieten. AO-boekje 897.
7039: ZURCHER J. - De nieuwe Beeldentuin. openluchtmuseum. AO-boekje 867.
7038: ZURCHER J. - De nieuwe Beeldentuin. openluchtmuseum. AO-boekje 867.
6806: ZURCHER J. - Nederlandse Keramiek. AO-boekje 747.
7312: ZURCHER J. - Pop art. AO-boekje 1050.
7311: ZURCHER J. - Pop art. AO-boekje 1050.
23061: ZÜRCHER, J. - Zwitsers paaldorp ontdekt. AO-boekje 1038.
101.781: ZURCHER, J. - Meindert Hobbema. AO-790.
6489: ZURCHER J. - Dolende wolven. AO-boekje 599.
101.776: ZURCHER, J. - Nederlandse keramiek. AO-747.
23039: ZURCHER, J. - Breugel in Brussel. AO-boekje 984.
6493: ZURCHER J. - Dolende wolven. AO-boekje 599.
6517: ZURCHER J. - Boeddha. AO-boekje 615.
102.850: ZÜRCHER, J. - Zwitsers paaldorp ontdekt. AO-boekje 1038.
6491: ZURCHER J. - Dolende wolven. AO-boekje 599.
38237: ZURING, J - Leven, ziekte en dood in Afrika, gedachten over de niet westerse geneeskunst
57224: ZURMÜHLE, OTTO - Der Blasmusik-Dirigent. Ein Leitfaden für die praktische und theoretische Ausbildung des Blasmusik-Dirigenten. Geïll.
53791: ZUSTER VAN NOTRE DAME VAN NAMEN, VERTAALD DOOR ZAANVEER, M.C. VAN - De nachtwake der bruid. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53264: ZUSTER VAN HET H. GRAF TE TURNHOUT - In memoriam Hare Majesteit Koningin Astrid. Foto's.
5391-3664: ZUTAN JAACOV - De huidige situatie van het Joodse volk. Vogelvlucht serie deel 5.
75003: ZUTFEN, CHR. VAN - Kismet. Een vertelling uit Arabie.
48261: J. VAN ZUTPHEN - Compendium van het voorgespannen beton met foto's platen
55613: ZUTPHEN, A.D. VAN - Katechismus der ziekenverpleging. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
192-561: ZUYDEWIJN NOORTJE DE ROY VAN - Met het oog op onderweg.
1419-1672: ZUYDEWIJN NOORTJE DE ROY VAN - Met het oog op onderweg.
193-562: ZUYDEWIJN NOORTJE DE ROY VAN - Met het oog op onderweg.
89994: ZUYDGEEST, FRITS (TEKST) - De historie van Flevoland, de Flevolanders en hun recreatie. Ach Lieve Tijd 11.
22208: ZUYDVEEN, HANS VAN - Noodlanding.
98136: ZUYDVEEN, HANS VAN - De ondergang van de Missippi.
60283: ZUYLEN, DR. W.H. VAN (SAMENSTELLING CATALOGUS) - Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de ""Afscheiding van 1834"". (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60282: ZUYLEN, DR. W.H. VAN (SAMENSTELLING CATALOGUS) - Catalogus van de tentoonstelling met betrekking tot de ""Afscheiding van 1834"". (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
75001: ZWAAG, DR. G.L. VAN DER - Algemene Heelkunde.
11382: ZWAAN DR. J. DE - Paulus als geestelijk Hervormer.
92014: ZWAAN, DR. J. DE - De Handelingen der Apostelen. Tekst en Uitleg, Praktische Bijbelverklaring.
91283: ZWAAN, PROF.DR. J. DE - Imperialisme van den Oud-Christelijken Geest.
49828: ZWAAN, J.A. EN VELDKAMP, K. (BIJEENGEBRACHT EN INGERICHT DOOR) - Allerlei voor Harmonium (orgel). Deel 1 (4de druk). (Tevens liederenbundel)
91286: ZWAAN, PROF. DR. J. DE - Tekst en uitleg. Praktische Bijbelverklaring. De Handelingen der Apostelen..
74440: ZWAAN, PETER DE - Filmsabotage.
75239: ZWAAN, SJOERD P. - Goede morgen, gemeente. Een serie catecheselessen over de eredienst voor jongeren van twaalf tot vijftien jaar.
91288: ZWAAN, DR. J. DE - Inleiding tot het Nieuwe Testament. Deel I: Evangelien en Handelingen. - Deel II: Brieven van Paulus en Hebreeen. - Deel III: Algemene Zendbrieven, Openbaring, Text en Canon.
91277: ZWAAN, PROF.DR. J. DE - Jezus, Paulus en Rome.
36773: ZWAAN DE PETER - Wijnzwendel
70720: ZWAAN, PETER DE - Buiten Leven. Misdaadroman.
104211: ZWAGERMAN, JOOST - Duel.
60756: ZWAHLER, H.C.; LINDEN, JS. VAN DER E.A. - De hervorming herdacht. 1517 - 1917. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97681: ZWAMA, SAPE - Op slag van twaalf.
91310: ZWAMA, SAPE - Op slag van twaalf. Verhoalen ien t Westerketiers.
76247: ZWAMA, SAPE - Op slag van twaalf. Verhoalen ien t Westerketiers.
35386: ZWAN VAN DER P, WEERHEIJM T - Had je maar, Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900-1940
28078: ZWAN, PIETER VAN DER / WEERHEIJM, TON - Had je me maar. Amsterdams straatleven en straatfiguren tussen 1900 en 1940.
60737: ZWANENBURG, DR. L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
60501: ZWANEPOL, K - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid a/d T.A., uitgaande v/d Johannes Calvijstichting te Kampen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
11558: ZWART, RAOUL DE - Fietsen in 1985.
11989: ZWART, ELSKE / DAMMINGA / HEUFF - Groningen. AHOY. Manifestatie van oude zeewaardige zeiljachten 26-31 aug. 1980.
77031: ZWART / ELZENAAR / KNIPSEL - Vitaminen en mineralen van A tot Z.
99395: ZWART, E. - Malle Thys. Kluchtspil yn ien utkomste.
59206: ZWART, FREEK - De broedvogels van Terschelling. Geïll. Kaarten.
60277: ZWART, W. DE (VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR) - Calvijn in het licht van zijn brieven. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
47516: ZWART VAN DEN BERGH - Je kunt niet alles hebben Marijke, met tekeningen van Borrebach, Zonnereeks voor meisjes
2157-3041: ZWART - 12 Maanden van het jaar.
35224: ZWART A - Vaderlandse vertellingen
94910: ZWARTS, JAC. / MICHMAN, JOZEPH / BEEM, HARTOG / MICHMAN, DAN - Nederlandsch Israelietische Gemeente Utrecht 200 jaar. : De synagogen te Utrecht. - Orde van dienst. - Geschiedenis Utrecht uit Pinkas hakehillot.
3734-1066: ZWAVELING/ZONNEVELD - Oncologie. Handleiding voor de geneeskundige praktijk.
50882: ZWEDEN, JAAP VAN & LARGE, NIEL LE - Ouverture. Een muzikale ontdekkingsreis. Foto's.
91328: ZWEEP, JAN / ROOS, ATTY / E.A. - Menterwolmer schriefwedstried 1998.
48883: ZWEEP, CH. VAN DER - De reddingboot. (Kon. N.- en Z.H. Redding-Mij.) Nummer 123; juni 1978. Foto's.
48882: ZWEEP, CH. VAN DER - De reddingboot. (Kon. N.- en Z.H. Redding-Mij.) Nummer 119; juni 1976. Foto's.
59693: ZWEERES, KO - Zo leer je vogels kennen. Plaatjes 1 - 50.
6640: ZWEERES KO - Experimenten met , trekvogels, AO-boekje 705.
6634: ZWEERES KO - Experimenten met , trekvogels, AO-boekje 705.
73213: ZWEERES, KO - Vogelboek voor iedereen.
6349: ZWEERES KO - Vogelbescherming. n'mensenplicht. AO-boekje 489.
6350: ZWEERES KO - Vogelbescherming. n'mensenplicht. AO-boekje 489.
6635: ZWEERES KO - Experimenten met , trekvogels, AO-boekje 705.
58862: ZWEERMAN O.F.M., BR. THEO; GROOT, MARIA DE; ROOD SS.CC., DR. W. E.A. (BAKKER, AMBRO; BLANKESTEIJN, INEKE EN SWÜSTE, GERARD: RED.) - Bewogen Grensgangers. 52 Overwegingen.
B4115: ZWEERS, LOUIS - Sumatra. Kolonialen, Koelies en Krijgers.
48230: ZWEERS, LIGNAC DR - Natuurkundewerkboek 3, opbouw en uitbouw, 2e ronde VHMO
91843: ZWEERS, H.J. - Handoplegging en goddelijke genezing.
49972: ZWEGERS, B.V. - De mooie natuur. Vierde deeltje. Afb.
94543: ZWEIG, STEFAN - Brennendes Geheimnis.
11260: ZWEIG-WINTERNITZ, F.M. - Louis Pasteur. Het leven van een menschenfriend.
97883: ZWEIG, STEFAN - Phantastische Nacht.
41784: ZWEIG STEFAN - Praterfruhling, erzahlungen
39681: ZWEIG WINTERNITZ, F.M - Louis Pasteur, het leven van een menschenvriend
46851: ZWEIG, STEFAN - Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen.
97834: ZWEIG, STEFAN - Phantastische Nacht.
90800: ZWERVEL, FRANZ - De verduisterde hemel.
102.112: ZWERVER, KOERT / KESLER, J.G. (ILLUSTRATIES) - Sprookjesleesboek. Voor het 6de leerjaar. Deel 4.
44255: ZWERVER KOERT - Lientje bij de kabouters deel 1, met tekeningen van J. Rotgans, 2e leerjaar
58096: ZWERVER, KOERT - Sprookjes-Leesboek. Voor het 5e leerjaar. Ill.
44258: ZWERVER KOERT - Lientje bij de kabouters deel 2, met tekeningen van J. Rotgans, 2e leerjaar
44256: ZWERVER KOERT - Lientje bij de kabouters deel 1, met tekeningen van J. Rotgans, 2e leerjaar
44257: ZWERVER KOERT - Lientje bij de kabouters deel 2, met tekeningen van J. Rotgans, 2e leerjaar
2221-341: ZWIEG STEFAN - Marie Antoinette
20685: ZWIER, G.J. - Een terloopse handreiking.
49162: ZWIJNENBURG, N - Het Vogelnestje. Ill.
51204: ZWIJNENBURG, HENK - Franse Middellandse-Zeekust en Corsica. Geïll.
84366: ZWIKKER, DRS. N.P. - Richtlijnen voor de berekening in laboratorium-verslagen.
15216: ZWINENBERG, A.J. - Australie en zijn Aboriginals. AO-boekje 1740.
19778: ZWINENBERG, A.J. - 60 miljoen mensen in gevaar. Woestijnvorming. AO-boekje 1999.
19777: ZWINENBERG, A.J. - 60 miljoen mensen in gevaar. Woestijnvorming. AO-boekje 1999.
103.071: ZWINENBERG, A.J. - Bosjesmannen. AO-boekje 1866.
103.167: ZWINENBERG, A.J. - Namibie, vroeg of laat onafhankelijk. AO-boekje 1981.
88946: ZWINENBERG, A.J. - Australie en zijn aboriginals. AO-boekje 1740.
88962: ZWINENBERG, A.J. - Namibie, vroeg of laat onafhankelijk. AO-boekje 1981.
103.014: ZWINENBERG, A.J. - Zeeschildpadden. AO-boekje 1704.
16753: ZWINENBERG, A.J. - Vleermuizen. AO-boekje 1785.
17925: ZWINENBERG, A.J. - Gebruik en misbruik van de Wereldzeeen. AO-boekje 1825.
103.055: ZWINENBERG, A.J. - Paddestoelen. AO-boekje 1831.
25857: ZWINENBERG, A.J. - Zeeschildpadden. AO-boekje 1704.
25896: ZWINENBERG, A.J. - Gebruik en misbruik van de wereldzeeen. AO-boekje 1825.
25902: ZWINENBERG, A.J. - Paddestoelen. AO-boekje 1831.
25923: ZWINENBERG, A.J. - Bosjesmannen. AO-boekje 1866.
19556: ZWINENBURG, A.J. - Aardbevingen en vulkanen, de aardkorst in beweging. AO-boekje 1955.
103.145: ZWINENBURG, A.J. - Aardbevingen en vulkanen, de aardkorst in beweging. AO-boekje 1955.
40942: ZWINGGI, E - Versicherungsmathematik
99761: ZWITSER, MR. R. / STRAATEN, JAAP VAN / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 3, Nr. 1. Met o.a.: Onbevoegde vertegenwoordiging voor bekrachtiging. - Het gebruiksrecht van de medeeigenaar.
99763: ZWITSER, MR. R. / DELFT-BAAS, M. VAN / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 3, Nr. 3. Met o.a.: Derdenbeding. - De koop van een tweedehands auto.
8907: ZWOL WIM - Twee vrienden redden een hond.
87040: ZWOLLE, ISY EN EVY (SAMENSTELLING EN ILLUSTRATIES) - Een voettocht langs hunebedden en brinken. Een geillustreerde wandeling over de Hondsrug.

2/17