Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6314: WIEDHAUP C.J.J. - De dijken braken zo menigmaal. AO-boekje 446.
101.768: WIEDHAUP, C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-620.
102.950: WIEDHAUP / E.A. - Oliecrisis: Einde van de welvaartsstaat? AO-boekje 1492.
6525: WIEDHAUP C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-boekje 620.
6649: WIEDHAUP C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
6399: WIEDHAUP C.J.J. - Florence Nightingale. AO-boekje 527.
25661: WIEDHAUP, C.J.J. - Science of Fiction, het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
25665: WIEDHAUP, C.J.J. - Navaho's. volk tussen traditie en toekomst. AO-boekje 1155.
25776: WIEDHAUP, C.J.J. - Zonnig Thailand. AO-boekje 1527.
25780: WIEDHAUP, C.J.J. - ""Open school"". AO-boekje 1531.
19670: WIEDIJK, FREDERIK. M. / BOUWMEESTER, FRANS A.J. - Dwars door De Kop. Van Hasselt tot Kuinre en van Steenwijk tot Genemuiden.
41588: WIEGAND WILFRED - Picasso, mit selbstzeugnissen und bilddokumenten
75442: WIEGERS, H. / LOO, JOOP VAN / MON, BOB DE / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 27e jaargang no. 5/6. Met o.a.: Schotsman en Schotsman tussen orthodoxie en verlichting. Aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis voor, tijdens en direct na de Nederlandse revolutie. - Dr. Joh. Helder, een Groninger modernist - Bisschop martelde meedogenloos - Eenvoud siert kerkje in Bergen aan Zee.
99823: WIEGERSMA, DR. S. - De wereld der beroepen. Beschrijving van beroepen in de hedendaagse samenleving.
85706: WIEKERAARD, P. - Kerken in Kampen. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Kampen en Kampereiland.
79256: WIEL, DR. H.J. V.D. / KALE, P. /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Januari 1972, nr. 1. Met o.a.: Wat gebeurt er met onze centen. - Nederlandse Antillen. - Hoe werd ik munten verzamelaar.
79090: WIEL, DR. H.J. V.D. / BRANDHOF, DR.IR. M. VAN DEN /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Maart 1973, nr. 7. Met o.a.: De munten van het Prinsdom Orange onder het Huis Nassau. - Opsporing verzocht van Zwitserse muntroof.
99744: WIELAND, DIETER / BODE, PETER M. / DISKO, RUDIGER / ZANGL, WOLFGANG - Grun Kaputt. Landschaft und Garten der Deutschen.
6443: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
6442: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
45097: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, april/mei, met o.a. autogassen-grootste belager van monumenten, resultaten lezersonderzoek, monumentenzorg in Indonesie
45101: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, oktober, Lustrumnummer
45102: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, november, met o.a. Amsterdam en zijn ""Stopera"", bedreiging in Gennep, het station van Gouda
44966: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, februari met o.a. koepels in de Vechtstreek, het Bossche Uilenburgkwartier, Utrechtse stegen in het slop.
44968: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, april/mei met o.a. de elf provincies en hun monumentenzorgen, een zeldzaam winkelinterieur, kijken naar monumenten, Driebruggen schoonheid, Nederland restaureert.
45098: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juni, met o.a. restauratieproblematiek op historische Kadijkseiland in Amsterdam, Utrecht: grootste openluchtmuseum van kerken
52629: WIELEN, P. VAN DER EN VELE MEDEWERKERS (BEWERKT DOOR) - Pharmacotherapeutisch Vademecum. Opgave der meest gebruikelijke geneesmiddelen met vermelding van samenstelling en aanwending.
45028: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, november/december met o.a. fiscale aftrek voor molen-onderhoud, een stad sloopt zich een toekomst, de Goudse St Jan --> Nederlands langste kerk, architectuur in Baarn, GS Drente scheiden museum en monumentenzorg.
45023: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. het hoofdbureau van politie te Paramaribo, radicale wegenstructuur karakteristiek voor Assen, in Edam werd machtig godshuis gerestaureerd.
44970: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, juli/augustus met o.a. de restauratie van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Hoorn aan de slag, actie voor Ronsdael, stadsherstel Groningen sleutelt verder
44967: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, maart met o.a. de gouden Reael, moderne architectuur in Nederland, Leidse Universtiteit.
45022: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. natuurmonumenten : voor behoud van de groene ruimte, monumentenbeleid in Doetinchem krijgt nieuwe impuls, industriele gebouwen in Tilburg, Lopikerwaard: bedreigd landschap, Noord-Holland heeft boerderijcommissie.
45020: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. een paleis komt tot leven, Arnhem toont trieste balans, de Oude Knegt, een winterkerk in de St Maarten te Zaltbommel, de eerste paal voor NZ-Hollands koffiehuis, Gorinchem steekt haar nek uit.
45026: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, september met o.a. Hofjes in Zutphen, de Achterhoekse stationsgebouwen, het is gotisch, maar slechts 70 jaar oud, Alkmaar restaureert binnenstad, cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee, restaureren is creatief denken en handelen.
45027: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, oktober met o.a. Doetinchem heeft 3 fraai gerestaureerde molens, monumentenzorg op Curacao.
45096: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, maart, met o.a. restauratie-architect van de St Jan te Den Bosch, oude binnenstadswijk van Goes herboren, monumentenbeleid in Zuid-Holland
45019: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, januari met o.a. burgerweeshuis werd historisch museum, leids pesthuis en Delfts Arsenaal in verval, Geldersch landschap 50 jaar, restaureren en verder, nationale monumentenstudiedag 1980.
45119: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, september, met o.a. monumentenbeleid in Friesland, wevershuisje ten dode opgeschreven? Problemen bij kerkrestauraties, landschapszorg in Limburg
45012: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. subtiele en schone taak, Grave: voorbeeld voor herstel van een oude vestingstad, natuurmonumenten, Allersmaborg gerestaureerd, aspecten van het restaureren in de praktijk.
44971: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, september met o.a. blaue-erf-panden worden gerestaureerd, langs de Voorburgse Vliet, Montfoort 650 jaar stadsrechten, de Goese binnenstad.
45117: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, juni, met o.a. historische bestratingen, klassieke vormentaal in Amsterdamse architectuur, economische aspecten onderwerp op jaarlijkse monumentenstudiedag, Leiden grootste beschermd stadsgezicht
45025: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Harderwijk, Appingedam: een heel bijzonder stadje, het huis op de dijk --> een sieraad voor Maassluis, Hoornse Oosterpoort gerestaureerd.
45099: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juli/augustus, met o.a. veelzijdige toekomst voor een synagoge, Stevensweerd: een oude veste, Goedereede: winst en verlies
45013: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. 10 jaar stadsherstel in Deventer, Tilburg: zorgenkind in het zuiden, filosofie en theorie van het restaureren, Nieuwe Schans 350 jaar, plateau van Margraten.
44973: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, november met o.a. het woonhuis behouden, de Bossche binnenstad, restauratie Hooglandse kerk, catharijneconvent, historische tuinen en de liefhebber.
45024: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. de klokkestoel van Solwerd, Groenlandse pakhuizen bieden nu woonruimte, Lochem heeft monumentenverordening nodig, verantwoord bouwen in historisch milieu, Utrechts monumentenfonds restaureert Cameren.
45115: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, maart, met o.a. monumentenzorg in Indonesie, discussie over restauratie, hoe werkt een provinciale commissie
45095: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, februari, met o.a. monumentenzorg in Limburg, uit het Korenmetershuis, huize Ruurlo wordt gemeentehuis, Heemschut 70 jaar jong
45014: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. ieder huis heeft een overlevingskans, afbraak van 6 stations, monument en landelijk gebied, monumentenstudiedag.
45015: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. duiventillenarchitectuur, Culemborg --> stad aan de rivier, 60 jaar vereniging Hendrick de Keyser, het ravelijn op den Zoom, de Nederhof in Honselersdijk.
45010: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. de regeringsverklaring, het Binnengasthuisgebied te Amsterdam, achter Facade van Weense classisme wonen nu al 90 jaar Sappho en Cecilia, gemeentehuis in oude boerderij, nogmaals Hilversum.
44972: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, oktober met o.a. 50 miljoen voor restauratie in Leiden, heemschut in Noordwest-Overijssel, meer rijkssuside voor monumentenzorg in 1980.
45121: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, december, met o.a. bemoedigend beleid in Meppel, een burgemeester lucht z'n hart hart, veranderende restauratiepraktijk bij stadsherstel
45120: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, oktober, met o.a. Haarlem, klanken van Utrechtse Domtoren
45116: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, april/mei, met o.a. Leiden grootste beschermde stadsgezicht, vier eeuwen werking bouw in beeld, 20 jaar monumentenwet, voorlopig standpunt stadssecretaris over monumentenbeleid
45114: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, februari, met o.a. om het beheer van monumentale kerken, St Jozefkerk in Enschede, stucwerk in de 18e eeuw, monumentenbeleid in Utrecht
45112: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, december, met o.a. stadsjubilea en historisch besef Arnhem, Sloten en Willemstad, Groningse vogelvluchtkaart uit 1634, vrijwilligers in Vlijmen, hoge spoorbrug te Zwolle, Thorn behield gaslicht, jaarverslag 1982 Rijksdienst
45110: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, september, met o.a. rijksdienst gaat meer voorlichten, jonge vrijwilligers herstellen verleden, nogmaals de St Servaas en Cuypers, filosofie van een monumentenzorger, paarden op sluitstenen, kinderboek over monumentenzorg
45108: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, juni, met o.a. gemeentelijk monumentenbeleid, cultuurbesef waait je niet aan, Haags welstands toezicht, Haags Statenkwartier, boterwaag gerestaureerd, gietijzeren lantaarnpalen
45106: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, maart, met o.a. pleidooi voor behoud 19e eeuwse uitmonstering St Servaas, Apeldoorn de gemeentelijke monumentenverordening in de praktijk, portret van een gedrevene, spaar het IJ-meer
45105: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, februari, met o.a. dienstverlening voor woninsbouwverenigingen? Het nieuwe bouwen, luchtverontreiniging en monumenten, gemeentelijke monumentenbeleid
45104: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, januari, met o.a. pionieren voor behoud historische NS-stations, het driemanschap van Buren, Doesburg staat rood
92347: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel als Boek van Schoonheid.
45738: D.K. WIELENGA V.D.M. HERZIEN EN BIJGEWERKT DOOR T. VAN DIJK EN DS. P.J. LUIJENDIJK - De Zending op Soemba. Geïll.
43289: WIELENGA D.K - Het grote boek
94049: WIELENGA, DS. D.K. / BRAAKSMA, DS. S. - De wijsheid van God en Zijn komend Koninkrijk: De Goddelijke wijsheid in de prediking. - De komst van het Koninkrijk Gods.
93995: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34.
38905: WIELENGA, D.K - De civitate dei, compleet 2 delen
52289: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel. Het licht voor de kunst.
59878: WIELENGA, D.K. - Marapoe. Een verhaal uit Soemba. Met oorspronkelijke illustraties.
80386: WIELENGA, DR. B. - De Heere is waarlijk opgestaan.
86359: WIELENGA, DS. J.L. - Gevecht om God. Enkele overwegingen van het boek Job.
5563-4018: WIELENGA D.K. - Het Groote Boek
48768: WIELENGA, DR. B. - De heerlijkheid van het Oosten. De landen rondom de Middellandsche zee. Kaart.
99182: WIELENGA, DR. B. - Het wezen van het Christendom.
16118: WIELENGA, DS. B. - Het huis gods. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken.
87272: WIELENGA, DS. D.K. - Waarheidheid en Recht, prekenserie: 11 mei 1968 no.19 over Fil. 1:1, 2 Genade en vrede aan al de heiligen. - 18 mei 1968 no. 20 over Fil. 1: 12-18 Voortgang ondanks verraad.
53641: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35880: WIELENGA B - Mozes en Israel
48828: WIELENGA, DS. G. - Paulus in zijn leven werken voor de gemeente geteekend. Met vele oorspronkelijke platen en een nauwkeurig bewerkte kaart.
80378: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest.
39690: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
21838: WIELICK, HAN - De familie Strauss. Het koningshuis van de Weense Wals.
25074: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
46837: WIELLE, ROGER VAN DE - De Sint-Baafskathedraal te Gent. Geïll.
25404: WIENBELT / POSTHUMA / LEEGSMA / E.A. - Gevarieerde Groente gerechten, kleurig en smakelijk.
55267: WIENER, NORBERT - Mensch und Menschmaschine. Ullstein Buch Nr. 184. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41929: WIENER ERNST COHN - Asia, einfuhrung in die kunstwelt des ostens
27007: WIERDELS-MONDSMA, M. - Klokke Roeland.
24189: WIERDSMA, JO - Wibra. Waar gebeurd folder verhalen.
14239: WIERDSMA, JO - Scholten. Waar gebeurd. Folder verhalen.
104452: WIEREN, SHARON VAN / DUFFHAUS, MARIJKE (ILLUSTRATIES) - Lekker koken voor je baby.
46218: WIERENGA, HANS - Levenslang. Majoor Bosshardt. Foto's.
B4572: WIERENGA, DR. LAMBERT - Verhalen en bewijzen. Strategien van narratieve retoriek in Johannes.
35152: WIERENGA W.J - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap, vijftig jaar boekdrukkersorganisatien
90017: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90016: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90019: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
39524: WIERINGA, TRAAS - Kroniek kruiswerk Zeeland tot 1970
99777: WIERINGA, JOOP / E.A. - De Draailier. Nummer 54. Met o.a.: De Kwutsa in de Docval. – Engelse dansen.
53268: WIERINGA, FROUKE (RED. EN VERBINDENDE TEKSTEN) E.A. - Republiek tussen Vorsten. Oranje - Vrijheid - Opstand - Geloof. Afb.
104354: WIERINGEN, STEFAN VAN - With Love. Alles over koffie.
6620: WIEROOK EN MIRRE - Wierook en Mirre. AO-boekje 690.
105756: WIERSEMA, P.S. / E.A. - Bierum in de Branding.
94042: WIERSINGA, W.A. (WOORD VOORAF) - Leidraad Geestelijk Leven.
81684: WIERSINGA, DS. H.A. - Pro Memorie. Levenswoorden die zich willen vasthechten.
43373: WIERSINGA H.A DS - Leven met Christus
90737: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
86285: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93386: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie.
80428: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93633: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
49036: WIERSINGA, DS. H.A. - Geschiedenis van de zending.
36588: WIERSINGA, H.A - Zendingsperspectief in het Oude Testament
25282: WIERSINGA, A. - Kort overzicht van de Merkwaardigste Jaartallen uit de Geschiedenis des Vaderlands.
77337: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Deel 1: Het electrisch boezemgemaal De Waterwolf. Ik maal en slurp en vecht voor duizend hectaren.
77336: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Acht magazijns. Met o.a.: Boezemgemaal De Waterwolf - Scheepswerf Wolthuis - De watertoren in Stadskanaal - Steenfabriek Hijlkema - Strokartonindustrie - Aardappelen en stoomkracht - Zuivelfabriek Ezinge - De locomotiefloods in Nieuweschans.
81975: WIERSINGA, HERMAN - Doem of daad. Een boek over zonde.
45392: H.A. WIERSINGA - Paraphrase van het boek Handelingen
12091: WIERSMA, H. / DEKKERS, G. - Overijssel.
26352: WIERSMA, HANS - Vroeger, weetjewel… Feilleton uit het Nieuw Kamper Dagblad.
15576: WIERSMA, HANS / DEKKERS, GER - Overijssel.
105754: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Akkerbouwbedrijf.
30751: WIERSMA J.P - Herman Derk Louwes een voorman van de Nederlandse landbouw
98805: WIERSMA - Sijbrands tegen Andreiko. Prisma pocket 1609.
86456: WIERSMA, J.P. (INLEIDING) / KEES VAN BARNEVELD EN GER DEKKERS (FOTO'S) - Friesland. Land van wijde verten.
35899: WIERSMA H, SCHELHAAS, DEKKERS - Overijssel 68
46066: WIERSMA, GAIT - Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.
105753: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Greidebedrijf.
101.312: WIERSMA, J.P. (TEKST) / SIPMA, DR. P. (INLEIDING) / DIJKSTRA, JOHAN (ILLUSTRATIES) - Friese Volkssprookjes.
24905: WIERSMA, RINKO - Het verhaal der vaderlandse geschiedenis.
59397: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
76766: WIERTSEMA, IMEKE - Anne de Vries als romanschrijver.
55016: WIES, ERNST W. - Otto der Große. Kämpfer und Beter. Biographie. Geïll.
94969: WIESE, K. / VRIES, K. DE / E.A. - It beaken. Jiergong 42, 1980, nr. 4. Den Haach Fryslan nummer. met o.a.: Friesland voor de Friezen, een poging tot analyse. - Fryske fragminten ut de Handelingen fan de Earste Keamer 1976-1979.
4693-1915: WIESEL JOHANN MAXIMILIAN - Rom
99052: WIESEL, ELIE - De avondschemering in de verte.
50645: WIESENTHAL, SIMON - De zaak Krystyna Jaworska. Afb. (Vert.)
27603: WIESER, THOMAS - Planning for mission. Working Papers on the New Quest for Missionary Communities.
87469: WIESING, L. / CATELEYNE, B. / E.A. - Leugels. Proza en poezie uit de Groninger schrijferswerkgroepen. Twee.
90790: WIESKE, GUNTHER - Betrifft: Gemeindebibelschule. Ein Weg zu gesundem Gemeindewachstum.
26671: WIESNER, HERBERT (TEKST) - Kunst in kleur. De schilderkunst in de gouden eeuw. 48 reprodukties in kleur.
95801: WIESSING, IR. G.E.J. - Inca's en conquistadores.
102.445: WIESSING, MR. H.P.L. / HODIN, DR. J.P. / MOHAMMED SAID EL SAFTI / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 6, 1958. Met o.a.: Edward Craig, de zoon van Ellen. - Henry Moore: werk in wording. - Minnezangen van de Nijl.
40089: WIETEK, G - Burgen, Schlosser und Herrenhauser im Oldenburger land
73424: WIGBOLD, H. - Nederland of niet?
35202: WIGGERS A, J E.A HOOFDREDACTIE - Grote Winkler Prins encyclopedie in 20 delen compleet
42207: WIGGERSHAUS RENATE - Marcel Proust leben und werk in texten und bildern
2033-2261: WIGHT FREDERICK S. - Milestone of American Painting in our century.
68-1483: WIGHTON CHARLES - De grootste spionnen ter wereld.
80261: WIGHTON, CHARLES - Adenauer. Democratisch Dictator, ein kritische Biografie.
27683: WIGHTON, CHARLES - Eichmann, symbool van een regime. Prisma pocket.
45730: A.B. WIGMAN - Roofvogels. (Platen Rein Stuurman). Nr. 9.
47605: A.B. WIGMAN - Lokroep van het wild, met foto's
101.289: WIGMAN, A.B. / STUURMAN, REIN - Steltlopers. Plaatjesalbum.
59364: WIGMAN, A.B. - De Hoge Veluwe. Ons Nationale Park. Geïll.
55277: WIGMAN, A.B. - Zwervend langs het wildspoor. Tekeningen van Rein Stuurman en vele foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55272: WIGMAN, A.B. - Buiten. Met tekeningen door Rien Poortvliet. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
3940-6158: WIGMORE EYRE KATHARINE - Liefde op dwaalwegen.
2961-2683: WIGWAM A. B. - Langs eenzame Paden. Uit de levende natuur van heide, bosch en zand.
2615-2943: WIGWAM A. B. - Vogelleven in Nederland.
95663: WIJBENGA, COR (SAMENSTELLER) - Soft drugs. Sociale, medische en juridische aspecten.
75031: WIJBENGA, D. / HOGENKAMP, J.E.J. - Op verkenning in de tijd II.
105690: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven I: De stem van het bloed.
105691: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven II: De stem van de zee.
105692: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven III: De stem van het hart.
1152-1862: WIJCK JURRIAANSE N.J. VAN / WALDORP H. - De romantiek van de Spoorwegen in Nederland. Het mooiste van de 19e eeuw. Spoorweggeschiedenis
74780: WIJCK MASON, F. VAN - De stem van het bloed. Ver is de haven I.
56364: WIJCKMADE, B.J. VAN - Wipneus, Pim en het plaagmannetje. Geïll.
89128: WIJDENES, P. - Beknopte Driehoeksmeting.
90387: WIJGAARDS, DR. J. - Vazal van Jahweh.
3591-2718: WIJK DR. R. VAN DER - De generatiewisselingen bij de bladmossen en haar gevolgen.
11141: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
11140: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
11139: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
20231: WIJK, B. J. VAN / VENEMA, DS. E. / E.A. - Jeugd! Waarheen?
58124: WIJK, ORD. CARM., P. VINC. VAN - De naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen, zijn verspreiding en vereering. Afb.
60723: WIJK, TRUDY VAN - Alle Klaver. Vergeet nooit dat ge vleugels hebt. Theologische biografieën. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
16930: WIJK, P.J. / BOS, IR. K. - Bedrijfspluimveehouderij.
23281: WIJK, B.J. - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen.
2588-2959: WIJK DR. R. VAN DER - Leerboek der Biologie. Voor de Kweekscholen. 2de deel.
27358: WIJK, ED VAN / OOSTERLOO, JAN H. (INLEIDING). - Delft in foto's.
60914: WIJK, PROF. MR. H.D. - Hoofdstukken van administratief recht. (vierde druk bewerkt door mr. Willem Konijnenbelt). (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97638: WIJKELS, JAN - Dokter in het Paradijs.
28842: WIJLER, HENRIETTA - Het mysterie rond Dr. Radelus.
34754: WIJMER S - De blauwe draad, water op zijn weg door de samenleving
31224: WIJNAND J.H SAMENSTELLING - Het schipryck Amsterdam
40276: WIJNANDS, REDACTIE - Elfstedentocht 1985 in woord en beeld
10962: WIJNBEEK PHÉ - Dat moet je durven….!
14474: WIJNBEEK DAVID / PRINS HAN - Wilhelmina. Flitsen uit het veel bewogen leven.
15022: WIJNBEEK, PHÉ - Prinses Margriet. Foto-album.
18977: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Fotoalbum.
18958: WIJNBEEK, D. - De Nachtwacht. De historie van een meesterwerk.
29288: WIJNBEEK - Juliana Regina 1958.
15026: WIJNBEEK, PHÉ / HOLTEN - Beatrix. Foto-album.
15025: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Foto-album.
20810: WIJNBEEK, DAVID - Ons Oranje kind. Kaleidoscoop van wiegen en eeuwen ter gelegenheid van de blijde komst van Prins Willem-Alexander.
24547: WIJNBEEK, PHÉ - Prinses Margriet. Fotoalbum.
24549: WIJNBEEK, PHÉ - Beatrix Fotoalbum.
15028: WIJNBEEK, PHÉ / HOLTEN - Beatrix van baby tot bruid. Foto-album.
89696: WIJNBEEK, D. - Oranje in het Goud 1898-1948. Ter gelegenheid van het Vijftig-jarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit Wilhelmina.
3594-5124: WIJNBEEK DAVID / PRINS HAN - Wilhelmina. Flitsen uit het veel bewogen leven.
24546: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Fotoalbum.
56286: WIJNBEEK, DAVID - Ons Oranje-Kind. Kaleidoscoop van wiegen en eeuwen t.g.v. de blijde komst van Prins Willem-Alexander. Met 75 foto's.
89701: WIJNBEEK, D. - Vijf jaar Oranje 1940-1945. deel 1.
7577: WIJNBERG DR. S. - De Joden van Amsterdam. AO-boekje 1241.
73370: WIJNBERG, KLAAS - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
88907: WIJNBERG, DR. S. - De joden van Amsterdam. AO-boekje 1241.
47357: WIJNBERG - Hilversum de bloem der Hollandse steden met tekeningen van Rein van Looy, plus foto's
55161: WIJNE, J.S. - Koning Willem I. Kopstukken uit de geschiedenis.
52419: WIJNE, J.S. - Koning Willem I. Kopstukken uit de geschiedenis.
24865: WIJNE, DRS. J.S. / BOERRIGTER, E. / HUIJBREGTS, DRS. G.A. - Achter het heden. Een actuele geschiedenis.
18895: WIJNEN, HARRY VAN - De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
B4651: WIJNEN, HARMEN J. VAN - Faith in small groups of adolescents. Being together as a basic given.
93334: WIJNEN, HARRY VAN - De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
26712: WIJNEN / COLLIN - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
60808: WIJNEN, GERT - Multiprojectmanagement. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
23899: WIJNEN, H.A. VAN - Willem Drees. Democraat.
27343: WIJNEN, JO - Voor de dag.
B4765: WIJNEN, JO - Het zwervend oordeel. Essays.
30557: WIJNGAARD VAN DEN YOLLY - Pottenbakken
B4316: WIJNGAARDEN, H.H.A. VAN DE / DAMS, A.H.P.J. / SCHAARS, A.H.G. (REDACTIE) - Het Dialectenboek 2. van de A tot de AA.
58030: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Januari 1994. Nr. 1.
60722: WIJNGAARDEN, JAN DANIËL DE LIND VAN -
91747: WIJNGAARDEN, PROF.DR. H.R - Hoofdproblemen der volwassenheid. De psychische ontwikkeling tussen 20 en 40 jaar
58034: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. September 1994. Nr. 9.
58035: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. December 1994. Nr. 12.
57302: WIJNGAARDEN, M.A. VAN EN ZEBEN, C.J. VAN (RED.) - Compendium bijzondere overeenkomsten.
6354: WIJNGAARDEN DR. W.D. VAN - De pas ontdekte mummie te Sakkara. Mummificering in het oude Egypte. AO-boekje 493.
6355: WIJNGAARDEN DR. W.D. VAN - De pas ontdekte mummie te Sakkara. Mummificering in het oude Egypte. AO-boekje 493.
102.923: WIJNGAARDEN, A. VAN / OOSTERVELD, P. - Grazen in de natuur. AO-boekje 1411.
102.922: WIJNGAARDEN, A. VAN / OOSTERVELD, P. - Grazen in de natuur. AO-boekje 1411.
58033: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Juni 1994. Nr. 6.
58031: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Maart 1994. Nr. 3. Ill.
58032: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. April/mei 1994. Nr. 4/5.
35348: WIJNGAARDEN H.R - Hoofdproblemen der volwassenheid, de psychische ontwikkeling tussen 20 en 40 jaar
46757: WIJNGAARDS, DR. N. - Kunst, kunstenaars en kunstwaardering. Leerboek voor het v.o. en voor volwassenen. Geïll. Derde deel. De kunstenaars.
103681: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. 'n verhoal in Grönneger dialect.
8766: WIJNHOVEN / WERNER / VERHEUL / E.A. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV. 1894-1994. Jubileumgeschenk bij het 100 jarig bestaan.
56570: WIJNHOVEN, LEO - DIR. VOORLICHTING (PRODUCTIE) - Cultuurbeleid in Nederland. O C en W. Afb.
89748: WIJNHOVEN / WERNER / VERHEUL / E.A. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV. 1894-1994. Jubileumgeschenk bij het 100 jarig bestaan.
96898: WIJSENBEEK, MR. L.J.F. (VOORWOORD) - Volkskunst uit Joegoslavie. 20 Maart - 22 April 1952.
55007: WIJTHOFF, W.F. - De staatsinrichting van Nederland.
55523: WIJVEKATE, M.L. - Verklarende statistiek. Het onderscheiden van toeval, schijn en werkelijkheid in cijfermateriaal. Aula-boeken. 39. Grafieken etc.
34516: WIJVEKATE M.L - Methoden van onderzoek
35993: WIKLANDER G - Archeologie in Bijbelse landen
B4190: WIKS, FRANCES - De kracht van emotionele intelligentie.
59107: WILBER, KEN - Up from Eden. A transpersonal view of human evolution.
53451: WILBERS S.J., H (VERTAALD EN VERKLAARD) - De brief van den apostel Jacobus. (Bijbellessen voor iedereen) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
80072: WILCKEN, ULRICH - Griechische Geschichte. Im Rahmen der Altertumsgeschichte. Mit 32 Bildtafeln und zwei Karten.
93515: WILCOX, ROBERT K. - Das Turiner Grabtuch. Ein Beweis fur die Auferstehung Jesu.
30501: WILCOX DESMOND - Die groser entdecker
78856: WILD, G.O. / VISSER, J.M. - Edelstenen en hoe ze te herkennen.
54437: WILD, FRIEDEMANN (BUSCHE-SIEVERS, RED.) - Sporthallen und Sportanlagen für Schulen, Vereine und Betriebe. Afb. (E+P) Entwurf und Planung) 9.
97943: WILDE, OSCAR - Der gluckliche Prinz. Und andere Marchen.
94482: WILDE, OSCAR - The Works of Oscar Wilde.
97275: WILDE, OSCAR - De Ernst van Ernst. Een triviaal voor ernstige mensen.
83014: WILDE, OSCAR / VARTY, DR. ANNE (INTRODUCTION AND NOTES) - The Collected Poems of Oscar Wilde.
70061: WILDE, OSCAR / LAWRENCE, ROBERT G. (INTRODUCTION AND NOTES). - Restoration Plays.
17038: WILDE, OSCAR - The poems of Oscar Wilde.
74439: WILDE, HAN DE - 75 jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie.
94433: WILDE, HILARY - Een eiland voor twee.
17019: WILDE, OSCAR - An ideal husband.
58078: WILDE, OSCAR - Complete Works of Oscar Wilde. With an Introduction by VyVyan Holland.
96857: WILDE, HAN DE - 75 jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie.
85009: WILDE, OSCAR - The Happy Prince. And other stories.
99197: WILDE, DR. W.J. - Leviticus. Tekst en Uitleg.
70058: WILDE, OSCAR - The Plays of Oscar Wilde.
70059: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Savile's crime. And other stories.
80384: WILDE, DR. W.J. DE - Het probleem van het Oude Testament in verband met de verkondiging van den Christus Jezus.
56405: WILDEMAN, A - Oranje door alle tijden. De Oranjedynastie gezien vanuit ons Wilhelmus. Foto's.
46195: WILDEMAN, D; PRINS, P; E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 5; september / oktober 2000; Varenslui en fotografen; Vrieshuis Amerika: vijf voor twaalf; Amsterdamse notities; Boekbesprekingen, e.o. Geïll.
46086: WILDEN, DRS. J.J. VAN DER EN ZOUWEN, M.C. VAN DER - In Jezus' voetsporen. Handleiding. Geïll.
53769: WILDENBERG, DRS. W.M.N. VAN DEN - Openbare financiën, inkomensverdeling en groei. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16856: WILDER, THORNTON - De hemel mijn beloning. Prisma pocket.
90938: WILDER-SMITH, A.E. - Oorzaak en behandeling van het drugmisbruik.
45821: A. WILDSCHUT. - Oefeningen bij het nodige uit de Nederlandse spraakkunst. Bezorgd door Dr. J. Karsemeijer. Deel II.
45804: A. WILDSCHUT EN DR. J. KARSEMEIJER. - Het nodige uit de Nederlandse spraakkunst ten dienste van het Voortgezet Onderwijs.
B4419: WILDSCHUT, MARJOLEIN - Indonesisch kookboek.
59365: WILDSCHUT, PROF. DR. IR. A.J. - Kunststoffen en rubbers. Struktuur, eigenschappen en toepassingen. Geïll.
93635: WILDSCHUT, DS. A.A. - Jeremia. De profeet van het Rijk Gods
80039: WILDSCHUT, DS. A.A. - Het Wijde Uitzicht. Een bundel overdenkingen.
22382: WILDSCHUT, DS. A.A. - Vandaag met God.
104327: WILDT, JAN DE / CAMFFERMAN, J. / RINGS, P. / HONING, HENK (FOTO'S) - Rond de Wijkertoren. Veertig jaar vooruitgang in Beverwijk 1960-2000.
92734: WILDT, ANNEMARIE / HAM, WILLEM VAN DER - Tijd van Leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
60941: WILFRED, FELIX E.A. - Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. 1999 - 2. Het overschrijden van grenzen: het begin van nieuwe identiteiten; Hoe het overschrijden van grenzen kan leiden tot een nieuwe visie of tot een conflict. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
95037: WILHELM, KATE - Diepe wateren.
94486: WILHELM VON HUMBOLDT / GOETHE / U.A. - Die kleine Freude fur jeden Tag. Mit 12 forbigen Kunstbildern.
47948: WILHELM KOCH - Die jagt in vergangenheit und gegenwart, die Kosmos Bibliotheek band 230, met foto's
47219: WILHELMINA STEENBEEK - Rotterdam de Duitse inval in Nederland met veel foto's
53979: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53980: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53981: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53700: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. (vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Afb.
30367: WILKENS - K & J Wilkens 1823-1948
104294: WILKERSON, DAVID - Het kruis in de asfaltjungle.
13079: WILKES, GREGORY - De brug bij Larissa. Oorlogspocket 62.
7622: WILKESHUIS C. - Klakkeloze krabbels. AO-boekje 750.
6809: WILKESHUIS C. - Klakkeloze krabbels. AO-boekje 750.
6284: WILKESHUIS C. - Herleeft de Hansa? AO-boekje 378.
99893: WILKESHUIS, C. - Pennewippers.
6433: WILKESHUIS C. - Kleuters gaan naar school. kleuteronderwijs. AO-boekje 553.
6307: WILKESHUIS C. - Azteken. AO-boekje 431.
842-3862: WILKESHUIS C. / BROEKHUIZEN HERMAN / BAAN CORRIE C. VAN DER - Duizenschoon. Leesboekje voor de lagere school. 14 deeltjes.
6292: WILKESHUIS C. - ""De Kruisdraging"" Jeroen Bosch. AO-boekje 405.
4760-3173: WILKESHUIS C. / TADEMA A.A. - Onder een dak. Deeltje 7. Leesboekje voor de lagere school.
4761-3174: WILKESHUIS C. / TADEMA A.A. - Onder een dak. Deeltje 9. Leesboekje voor de lagere school.
48287: WILKESHUIS C - Raketvlucht naar mars
6434: WILKESHUIS C. - Kleuters gaan naar school. kleuteronderwijs. AO-boekje 553.
44241: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 7e deeltje
44240: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 7e deeltje
44239: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 6e deeltje
44238: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 6e deeltje
44237: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 5e deeltje
44236: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 5e deeltje
44233: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 3e deeltje
44235: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 4e deeltje
44232: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 3e deeltje
6476: WILKESHUIS C. / VRIES THEO DE - 50 jaar Kinderwetten. AO-boekje 586.
6512: WILKESHUIS C. - Symbolen. AO-boekje 612.
47401: WILKESHUIS C - De nieuwgierige prinses toneelboekje
95967: WILKINS, DR. H.P. - Raadselen van ruimte en tijd.
89779: WILKINSON, PETER - Photography Year Book 1984. Internationales Jahrbuch der Fotografie.
54335: WILLAM, DR. FRANS MICHEL. - Het leven van Jezus in het land en bij het volk van Israël. Vert. Met 33 door den schrijver zelf gemaakte foto's en een kaart van Palestina. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
94771: WILLAM MAKEPEACE THACKERAY - Kermis der IJdelheid. (Vanity Fair)
1016-3078: WILLEKENS DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd.
19480: WILLEM, JAN / HOLSBERGER, SJOERD - Waar het gebeurde.
76691: WILLEMEN, KEES (TEKSTEN) / BRIL, MERTIN (VOORWOORD / MOLEN, AWOISKA (FOTO'S) - Honderd omeletjes met roomkaas.
7248: WILLEMS JAAP - Groot Rijnboek.
12065: WILLEMS, GABRIEL / BOURDIAUDHY, L. - Wandelen door Beveren-Waas. 1.
41021: WILLEMS J.H, LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
2041-2211: WILLEMS DR. J.H.J. - Ars Longa. Kunstbegrippen voor het V.H.M.O. en de Kweekschool.
26573: WILLEMS, JAAP - Groot Rijnboek.
41020: WILLEMS J.H, LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
4688-3205: WILLEMS DR. J.H.J. - Repeteren! 100 oefeningen in zuiver schrijven voor middelbaar onderwijs.
89833: WILLEMS, JAAP - De Nederlanders en hun Landschap. Over boerenland en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het vroegste verleden tot heden.
2850-1138: WILLEMS DR. J.H.J. - Bernhard ter Haar. Predikant/Poeet/Professor.
2403-2545: WILLEMS DR. J.H.J. - Ars Longa. Kunstbegrippen voor het V.H.M.O. en de Kweekschool.
14006: WILLEMSE, P. - Natuurkunde voor M.U.L.O.-scholen. 1ste deeltje.
93517: WILLEMSE, DR. J. - Het vierde evangelie. Een onderzoek naar zijn structuur. Proefschrift.
47964: P. WILLEMSE - Natuurkunde eerste deeltje M.U.L.O
55718: WILLEMSE, D. - Antonio Nunes Ribeiro Sanches - élève de Boerhaave et son importance pour la Russie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren a/d Universiteit van Amsterdam. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58601: WILLEMSE, DR. J. (RED.) - Kinderneurologie. Capita selecta. Geïll.
58656: WILLEMSE, J. - De motoriek van de pasgeborene in de eerste levensuren. (Motor-reactions of the newborn enfant during the first hours of life). Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de R.U. te Utrecht.
79403: WILLEMSEN, M.A.H. - Le trésor sacré de S. Servais a Maestricht. Illustré de 54 gravures sur bois, et décrit.
96075: WILLEMSZ, ING. HENDRIK - Het Grote Geheim.
49755: WILLEMZE, J. (V.D.M.) - Uit het Woord. Een bundel preeken.
81623: WILLEMZE, DRS. J. - De Tweede Brief van Petrus. - De Brief van Johannes. - De Brief van Judas. Tekst en Uitleg.
42954: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Johannes 1 vs 29b, jrg 8 no 2
43218: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over 1 Johannes 4:1-3, het kenmerk van den Geest van God, jrg 32 no 2
29965: WILLEMZE, THEO - Componistenlexicon, 1 A-G. prisma pocket 1968.
42891: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Johannes 18:11b, zal ik dien niet drinken? Jrg 11 no 11
42941: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Efeze 2:1-7, levend gemaakt met Christus, jrg 16 no 1
42616: WILLEMZE THEO - Het muzikaal gehoor, vorming en ontwikkeling
42970: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Zondag 22, na het verscheiden, jrg 11 no 1
42894: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Lukas 3:21, 22, De hemel geopend, jrg 10 no 9
56813: WILLEMZE, J. V.D.M. - Uit het Woord. Een bundel preeken. Foto.
42975: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Deuteronomium 30:6, de belofte des Heeren omtremt de besnijdenis des harten, jrg 14 no 3
53084: WILLEMZE, THEO - Muziekinstrumenten. Ill. (Prisma-Compendia)
52707: WILLEQUET, JACQUES - Le Baron Lambermont. (Collection < Notre Passe >)
59059: WILLERY, DIDIER & GARBE, PASCAL - Het complete tuinboek. Met ideeën en oplossingen voor elk type tuin. De juiste plant op de juiste plaats. Geïll. Vert.
B4554: WILLETT, MARCIA - De gouden vallei.
98640: WILLETT, MARCIA - Een week in de winter.
80742: WILLEUMIER-SCHALIJ, DR. M. / GELDER, DR. H.A. ENNO VAN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 75ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Goscelinus en de gestaarte Engelsman. - Jacob Burckhardt.
53293: WILLI, R.P. CHARLES - Le Bréviaire Expliqué. Prmier Tome. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53294: WILLI, R.P. CHARLES - Le Bréviaire Expliqué. Tome Second; (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
105062: WILLI PAUL ADAMS (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 30. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
30134: WILLIAM MACLEOD RAINE - Laaiende vuren in de prairie
94199: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Kermis der Ijdelheid. (Vanity Fair)
50073: WILLIAM EASTLAKE - Het bamboe bed
45529: WILLIAM FOXWELL ALBRIGHT - The archaeology of Palestine. Geïllustreerd.
98121: WILLIAM WISTER HAINES - Commando.
50050: WILLIAM STEVENSON - De Bormann broederschap
48344: WILLIAM M. THACKERAY - De kermis der ijdelheid uit het engelsch door diet Blankenwaardt met 20 platen in kleuren van Lewis Baumer
88427: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Vanity Fair. Kermis der ijdelheid.
1948-2393: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
237-2392: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
47330: WILLIAM D KUIK - Utrechtse notities met tekening schrijver
35109: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
9744: WILLIAMS THOMAS - Whipple's Castle.
8686: WILLIAMS RICHARD J. - Alleen maar niet eenzaam.
18912: WILLIAMS, JAY - De Koningskruistocht.
88363: WILLIAMS, CHARLES - Windstil.
106112: WILLIAMS, CHARLES - De verkeerde Venus.
49687: WILLIAMS, PHILIP W. - Als iemand heengaat, die ons zeer na is …Afb. (Vert.)
74850: WILLIAMS, JOHN A. - Naar James town en terug.
81003: WILLIAMS, TENNESSEE - Die Katze auf dem heissen Blechdach - Die tätowierte Rose. Zwei Theaterstücke.
1939-644: WILLIAMS/LIGHTBODY - Jeanne D'Arc
76050: WILLIAMS, TONY - Football Leage Club Directory 1986.
17736: WILLIAMS / MAUK - Südafrika. 1.
101.400: WILLIAMS, MASLYN / HAXTON, ELAINE (ILLUSTRATIES) - The story of Indonesia.
72845: WILLIAMS, R.L. (RED.) - Reisfotografie. Life de fotografie.
35960: WILLIAMS MARK - Olietankers, van olievat tot mammoettanker
44157: WILLIAMS LIZ - De gifmeester
88524: WILLIAMS, K. - Dynamic programming. Sequential decision making.
47567: J.H. WILLIAMS, VERTAALD DOOR KLIPHUIS - Elephant Bill, met 6000 olifanten in de jungle van Birma, met foto's
106111: WILLIAMS, CHARLES - Fatale valstrik.
17835: WILLIAMS, CHARLES - Windstil.
10672: WILLIAMS DEE - Hannah of Hope Street.
27326: WILLIAMS, ERIC - Avontuur in Servie. Prisma pocket 938.
84136: WILLIAMS, E.N. - Life in Georgian England.
53289: WILLIAMSON, DAVID - Kings and Queens of Britain. Afb.
34411: WILLIAMSON A.M - Mein freund der chauffeur
84191: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De Motorboot. (Met 14 illustraties/foto's).
28557: WILLIGEN, REIN VAN / THIO, KOOS (ILLUSTRATIES) - Zaltbommel.
93622: WILLIGEN, DR. A. - Onze Zieken.
48999: WILLIGEN, DR. A DE - Onze zieken.
48740: WILLIGENBURG, T. VAN; BELD, A. VAN DEN; HEEGER, F.R EN VERWEIJ, M.F. - Ethiek in praktijk.
72799: WILLINK, CAREL - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
83065: WILLINK, JOOP / PETERSEN TE DOESBORGH, J.W. VAN / E.A. - Archief 1978. Met o.a.: Textielfabrikant Jan Willink te Winterswijk haalde Achterhoek uit isolement. - Het wapen der voormalige gemeente Zeddam.
86557: WILLINK, JOOP / PETERSEN TE DOESBORGH, J.W. VAN / E.A. - Archief 1978. O.Ver. De Graafschap. Met o.a.: Textielfabrikant Jan Willink te Winterswijk haalde Achterhoek uit isolement. - Het wapen der voormalige gemeente Zeddam.
18772: WILLIS, TED - De menseneter. Zwarte beertjes 1975.
16264: WILLIS, TED - Het Churchill commando.
18304: WILLIS, TED - Het Churchill Commando.
648-4895: WILLIS THAYER - Beroemde Poolexpedities.
652-4887: WILLIS MARCIA - Oerwouden langs de Amazone.
26988: WILLIS, MARCIA - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Oerwouden langs de Amazone.
26990: WILLIS, THAYER - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Beroemde Poolexpedities.
28057: WILLIS, THAYER - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Beroemde Poolexpedities.
88792: WILLIS, WILLIAM - De adembenemende tocht van de Seven Little Sisters. 12000km alleen op een vlot over de oceaan.
47942: H.P. WILLMOTT - B.17 Flying Fortress, war planes in colour
1800-2259: WILLS GEOFFREY - A concise Encyclopedia of Antiques.
48342: WILLY CORSARI - Nummers roman uit het cabaretleven
24015: WILMA - De lichte nacht.
22433: WILMA - Als het dode hout gaat zingen.
22453: WILMA - De lichtbrug.
54790: WILMER, GERARDO PETRO - Acta et Statuta primae synodi dioecesanae Harlemensis. Post restitutam in Neerlandia hierarchiam ecclesiasticam, anno 1867 celebrato. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
16466: WILMINK, DR. A.J. - Begeleiding van schoolkind en school.
56068: WILMINK, A.J. - Begeleiding van schoolkind en school. Proeve van gecoördineerde geestelijke hygiënische zorg en pedagogische hulpverlening. Proefschrift ter verkrijging van de graad van het doctoraat in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afgeschreven uit de
35688: WILMINK J.T - radiology of scatica, proefschrift
35923: WILMOT CHESTER - De strijd om Europa, de geallieerde offensieven 1941-1945
95566: WILMOTS, PROF.DR JOS - Duitse Taalkneepjes.
48855: WILMOWSKY, DR. H.C. TILO FRHR. VON (VOORWOORD) - 5000 Jahre aegyptische Kunst. Ausstellung in Villa Hügel - Essen. Il.
86095: WILMS, GERRIET / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 1. Met o.a.: Naarding als dichter. - De oude kerk van Vledder.
86092: WILMS, GERRIET / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 10. Met o.a.: Een Drentse postbode in 1871. - Dichters en zondagsdichters bekeken door Gerriet Wilms.
90762: J.M. WILOD VERSPRILLE - Werkeloosheid.
6438: WILS MR. H.M.L. - Rommel als grondstof. AO-boekje 556.
15755: WILS, MAARTJE - Skilopers op pad. Een praktische gids voor langlaufvakanties.
17546: WILS, MAARTJE - Skilopen in het Zwarte Woud en Vogezen.
93516: WILSCHUT, DS. J. - Vreugde als medicijn.
96756: WILSON, JOHN - Scotland's Distilleries. A Visitors' Guide. Illustrated and with maps.
9777: WILSON - Final Thunder.
10496: WILSON SLOAN - De man in het grijsflanellen pak.
92851: WILSON, TIM - Gezicht in de nacht.
104478: WILSON, ANNE - Frans koken.
41348: WILSON KEITH - A new zealand artist s travels, fifty years of art journeys in Europa
24002: WILSON, SLOAN - Het huis dat wachtte.
51262: WILSON, ANGUS - De Oude Mannen van de Dierentuin. Vert.
14435: WILSON / ETCHELLS / TULLOH - Het marathon boek. Geschiedenis-voorbereiding-training.
43269: WILSON SIMON - Pop art mit 62 farbtafeln
46824: WILSON, ANGUS - Anglo-Saxon Attitudes. Penguin Books.
25076: WILSON, CH. - De gouden tijd van de republiek. Nederland in de 17de eeuw.
99937: WILSON, G.M. - Het spook zonder hoofd.
44033: WILSON KENNETH - Bruce Lee
89911: WILSON, CHARLES - Geschiedenis van Unilever. Deel II.
45268: A.N. WILSON - Paulus. De geest van de apostel. Bevat afbeelding.
23179: WILSON, SLOAN - De man met het grijsflanellen pak.
58575: WILSON, ANNE - Het complete kookboek met Italiaanse gerechten. Geïll. Vert.
89845: WILSON, DR. D.M. (INTRODUCTION) - British Museum. Guide & Map.
42269: WILSON KEITH - New ethics for youth
34481: WILSON L MARION, WILSON J.H - The tragedy of hamlet told by Horatio
44458: WILSON ROWAN JOHN - Het vergeten eiland, zwarte beertjes nr 447
99226: WILSON, JEAN - Kreatief Weven. Mogelijkheden zonder getouw.
84498: WILSON, PETER H. / SPENCE, S.H. / KAVANAGH, D.J. - Cognitive behavioural intervieuwing for adult disorders.
89511: WILSON, ANNE - Taartjes en pasteitjes.
58614: WILSON, B.G. - Passenger Trains of the World. Hippo Books No. II. Geïll.
98606: WILSON, ANNE - Koken met de Wok.
21476: WILSON, PAUL - Het grote boek van de onthaasting.
21533: WILSON, ANNE - aantrekkelijke Aardappel Schotels.
1459-1421: WILSON - Het ontwapeningshandboek
37674: WILSON, CH. - De gouden tijd van de republiek. Nederland in de 17de eeuw.
27921: WILSON, MITCHELL - Energie. Kleine Wetenschapserie.
35156: WILSON J, JACOBS W - The beauty of New Zealand
87626: WILSON, EDMUND - Reis naar de Revolutie.
35106: WILSONS A - Feestelijke dineetjes succes verzekerd
B4727: WILT, ANNE-MARIE VAN DER - Zin in kleur.
97904: WIM HORA ADEMA - Spiksplinternieuw. Verhalen voor kinderen.
45253: WIM ZAAL - Geheime gedichten die niemand kent maar die gezien mogen worden.
45802: WIM BLOEMERS EN ELIES HAGEDOORN - Management, Organisatie en Gedrag. Geïll.
81995: AL, WIM / VISSER, DIRK - Aan de hand van uw kind. Geloofsopvoeding van kleine kinderen.
55012: WIMMER, WALTER (GESAMMELT UND AUFGEZEICHNET VON) - Gewachsen in elf Jahrhunderten. Borbecker Chronik I, II und III. 869 - 1859. Daten, Fakten, Ereignisse, Episoden, Zeitbilder und Augenzeugenberichte. Drei Bänder in Kassette. Geïll.
39638: WIMMER, SAMENGESTELD - Weisheit aus dem alten Spanien, unser leben ist nur traumen
18184: WIMSCHNEIDER, ANNA - Herbstmilch. Lebenserinnerungen einer Bäuerin.
95201: WIN, J.TH.H. DE - Kasteel Hoensbroek. Een beknopte beschrijving, bedoeld als handleiding bij de bezichtiging van het slot.
27076: WINCH, MICHAEL / SCHERER, KEES (FOTO'S) - Oostenrijk. De wereld in kleur. Zwarte beertjes 1207.
344-5020: WINCHESTER KAY - Tot beider geluk.
84971: WINCHESTER, KAY - De liefde is rijk.
46829: WINCHESTER, ALICE - How to know American Antiques. Geïll. A Mentor Book
87250: WINCKEL, DS. W.F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
39154: WINCKEL, DS. W.F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
30770: WINCKLER W - Het tropisch zeeaquarium
34606: WIND J - Jenneken
80363: WINDELBAND, WILHELM - Präludien. Aufsätze und Rede zur Philosophie und ihrer geschichte. 2. Banden.
89070: WINDELBAND, WILHELM - Die Geschichte der Neueren Philosophie. In ihrem zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften. Erster Band: Von der Rennaissance bis Kant.
94393: WINDER, MAVIS A. - Het andere geluk.
84015: WINDEY-SCHREURS, WILLY / RUIGROK, KEES / E.A. / GROESBEEK - 50 jaar Groesbeekse Tehuizen. 100 foto's van een 50-jarig jubileum.
19479: WINDIG, AD (FOTO'S) / SMIT, GABRIEL (TEKST) - Gooi en Vechtstreek.
72810: WINDIG, AD (FOTO'S) / SMIT, GABRIEL (TEKST) - Gooi en Vechtstreek.
93673: WINDISCH, DR. H. - De tegenwoordige stand van het Christusprobleem.
55505: WINDSCHEIF, F. - Knutselen en bouwen in eigen tuin. Met 341 schetsen en constructie-tekeningen. Vert.
52415: WINDSOR, DE HERTOG VAN - Een koning vertelt. Memoires van Z.K.H. de Hertog van Windsor. Vert.
60865: WINDT, JAAP VAN DER - Niet meer dan eerlijk. Bijbels pleidooi voor sober leven. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57970: WINER, B.J. - Statistical principles in experimental design. Second edition. International student edition.
6321: WINFRIDUS FRATER - Bisschoppen brachten beroering. AO-boekje 1853.
101.690: WINGEN, ED / VRIES, LEONARD DE / E.A. - Telekleur. 4e jaargang, nr. 18. Met o.a. De vrouwen van Rembrandt. - De gouden vleugels van de KLM.
101.691: WINGEN, ED / VERSTRAATEN, WIM / E.A. - Telekleur. 5e jaargang, nr. 12. Met o.a. Op bezoek bij Marc Chagall. - Onze rode broeders (indianen). - De emancipatie van Jan Soldaat.
8886: WINGERT HEINER - Christa viert de teugels.
82039: WINIARSKI, MARK G. - Aids-related psychotherapy.
26538: WINK, P.M. - Geillustreerde Encyclopaedie. Deel II.
2414-693: WINK - Wink's kleine Encyclopaedie.
95840: WINKEL, GERHARD TE (RED.) - Het woord dat ik bedoel… poezie-dagboek.
788-4371: WINKEL PROF. DR. JAN TEN - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Zwolse herdrukken No 5.
93908: WINKEL, DR. J.D. TE - t Zit in de lucht. Het evangelie en het moderne levensgevoel.
14844: WINKEL, L / JONG, DR. L DE / ELFFERS, D. - toen…1940-1945. Fotoboek over de tweede wereld oorlog.
101.394: WINKEL, RAPHAEL (TEKST) / VOGL, CHRISL (ILLUSTRATIES) / LAAGLAND, STIJN (OMSLAG) - Liedjes van vroeger.
77457: WINKEL, DS. H.W. TE (RED.) - Groninger Kerkblad. Weekblad der Nederduitsch Hervormde Gemeente. 208e Jaargang No. 7. 16 Februari 1941.
80677: WINKELMAN / SCHRAMM / DREES / E.A. - De Monarchie. 6 referaten gehouden op het historisch congres te Nijmegen 1966.
85538: WINKELMAN, DR. P.H. - Remonstranten en Katholieken in de Eeuw van Hugo de Groot.
102.015: WINKELS, MIMI / KWAKERNAAK, WIM - Kunst is Mensenwerk. Werkboek.
94680: WINKLER, JOHAN - Pieter Jelles Troelstra.
96974: WINKLER, DR. T.C - In zee en lucht.
38720: WINKLER, T.C - In zee en lucht
94416: WINKLER PRINS (RED.) - Elsevier Atlas van de Wereld.
11752: WINKLER JOHAN - Oogst der Tijden. Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen.
94686: WINKLER, JOHAN - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
57750: WINKLER, CORNELIS - Herinneringen van Cornelis Winkler. 1855-1941. Herdruk van 1947 - Loghum Slatrus Arnhem. Met inl. en aanvulling. Foto's.
48869: WINKLER, JOHAN - Pieter Jelles Troelstra. Zooals ik hem zag, zooals ik hem zie. Ill.
14953: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1976.
14954: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1978.
71516: WINKLER-VONK, A. / SPYRI, J. - Waldi en kasteel Wildenstein.
58499: WINKLER, JOHAN - De Nederlandsche geslachtsnamen. In oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Goedkoope uitgaaf.
25014: WINKLER, JOHAN - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
82488: WINKLER, JOHAN - Naar het land van Brazza en Albert Schweitzer.
49455: WINKLER PRINS STICHTING. (ONDER AUSPICIËN VAN) - Boek van het jaar. Uitgave 1961. Ill. (Al wat zich heeft voorgedaan in 1960).
49313: WINKLER PRINS, A. - Schoedler's Boek der Natuur. Algemeene beginselen der natuur- en dampkringskunde, sterrenkunde, scheikunde, aard- en delfstofkunde, plantkunde en dierkunde. Eerste deel: Natuur- en dampkringskunde - sterrenkunde - scheikunde. Met 350 houtsnee-figuren, maa
16483: WINKLER PRINS (RED.) - Geillustreerde Encyclopedie kompleet van A tot Z.
16485: WINKLER PRINS (RED.) - De Kleine Encyclopedie.
14958: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1983.
32003: WINKLER JOHAN - In Gods naam, acht levens voor anderen
26964: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1982. een encyclopedisch verslag van het jaar 1981.
26966: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1981. een encyclopedisch verslag van het jaar 1980.
35430: WINKLER J - In Gods naam, acht levens voor anderen, met vele illustraties
35497: WINKLER J - September 1938 …
82371: WINKLER, J - September 1938.
85128: WINNIK, HEINRICH Z. / MOSES, RAFAEL / OSTOW, MORTIMER - Psychological Bases of War.
42318: WINNUBST J.A.M - Het westerse tijdsyndroom, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
7883: WINSEMIUS DIEWKE - De Hutspotclub.
10242: WINSEMIUS DIEUWKE - Het spel van de wolken. Omnibus. - De woestijn is niet dor. - Heb het hart eens! - Het begon met een lotje.
19976: WINSEMIUS, DIEUWKE - Van de nood een deugd.
72264: WINSEMIUS, DIEUWKE - Tussen toen en later.
46497: WINSEMIUS, DIEUWKE - Vogeltjes in een doopvont. Geïll. (met handtekening v.d. auteur)
10498: WINSEMIUS DIEUWKE - Gedeelde vreugd. Omnibus. - Honderdduizend kronen. - Geef je hart, Nicolet. - Gewoon van Simon en Eva.
23031: WINSEMIUS, DIEUWKE - Elke dag telt mee.
15830: WINSEMIUS, DIEUWKE - t'Paradieske.
10388: WINSEMIUS DIEUWKE - Elke dag telt mee.
10340: WINSEMIUS DIEUWKE - Tegen beter weten in.
10150: WINSEMIUS DIEUWKE - Gedeelde vreugd. Omnibus. - Honderdduizend kronen. - Geef je hart, Nicolet. - Gewoon van Simon en Eva.
21784: WINSEMIUS, DIEUWKE - De mallemeule.
84221: WINSKOWSKY, H. - Münzen Pflegen. Sachgerechte Reinigung, Konservierung und Aufbewahrung.
23417: WINSLOW, DON - Dood en leven van Bobby Z.
9565: WINSOR KATHLEEN - Forever Amber.
10172: WINSOR KATHLEEN - Calais. Op vleugels van een droom.
48578: WINSTON CHURCHILL - Memoires over de tweede wereldoorlog compleet 10 delen
48577: WINSTON CHURCHILL - Memoires over de tweede wereldoorlog compleet 10 delen
42384: WINSTONE H.V.F - Gertrude Bell
39140: WINT, G, CALVOCORESSI, P - Middle East Crisis, A Penguin Special
76909: WINTER, JHR.DR. P.J. VAN - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westerreems. Tweede deel.
77550: WINTER, JHR.PROF.DR. P.J. VAN / BROEKEMA, S. / HAAN, TJAARD W.R. DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 3. Met o.a.: Het lang verwachte handboek - Edu Waskowski - Rensumaheerd.
15343: WINTER, GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS.
71295: WINTER, C.C. - De weduwe en haar piloot.
B4500: WINTER, STEVEN DE / HOMAN, PETER / E.A. - Militaire zaken.
10520: WINTER LEON DE - Serenade. Boekenweek 1995.
23143: WINTER, S.P. - Moeder, waar ben je?
16981: WINTER, CAROLINE (VERTALER) - Grillen binnen en buiten. Vlees, vis, worst, groente en vele andere gerechten.
93607: WINTER, GIBSON - The New Creation as Metropolis.
18320: WINTER, LEON DE - Vertraagde roman.
93345: WINTER, LEON DE - Hoffman's honger.
104170: WINTER, LEON DE - Zoeken naar Eileen W.
83064: WINTER, JHR.DR. P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
75781: WINTER, PROF.DR. P.J. VAN - Herdenkingsrede naar aanleiding van Groningens Victorie in 1672. uitgesproken op 28 augustis 1961 in de Nieuwe Kerk te Groningen. Overdruk Groningse Volksalmanak.
49233: WINTER, ERICH EN HEESE, JAN - Grand Prix wegrace '79. Foto's.
4084-6146: WINTER LEON DE - Serenade. Boekenweek 1995.
3518-1189: WINTER GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS.
36263: WINTER, GIBSON - Metropolis, de taak van de kerk in een verstedelijkte wereld
9271: WINTERMANS DRS. G.A.M. - Gezin en maatschappij. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 50.
55665: WINTERMANS, DRS. G.A.M. - Gezin en maatschappij. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54292: WINTERS, DR. VICTOR M.E. - Staal tegen staal. De oorlogs-chirurgie van de oudste tijden tot heden. Afb. (Schijnwerpers 33). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
41218: WINTERSWYL A LUDWIG - Die briefe des heiligen Ignatius von Antiochien
11638: WINTZELL / KNUTSON - De Boxer.
9837: WINWARD WALTER - Seven minutes past midnight.
60423: WIRDUM-BANNING, H. VAN - Willem Banning. 1888-1971. Leven en werken van een religieus socialist. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43697: WIREL - Bessy, De zwarte scalp, strip no 60 met plakband
43694: WIREL - Bessy, Het zilverspoor, srip no 55
43703: WIREL - Bessy, De verlaten ranch, strip no 67
32086: WIRJOWIDJOJO, RADEN MOEHAMMAD SAFIOEDIN - Spraakkunst en taaleigen van het Madoereesch, eerste deel
85718: WIRTH-VAN WIJK, DR. L.E. - Uit en rondom de Spreeckonst van Petrus Montanus (1635).
89382: WIRTH-VAN WIJK, L.E. - Montanus, de tweeklanken en de ""onvrije snapklinking"".
93606: WIRTZ, HANS - De Groote Ergernis. Christus en de Christenen.
82602: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
81695: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
81696: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
81697: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
93608: WISE, CAROLL A. - The Meaning of Pastoral Care.
92651: WISE, M.J. (INTRODUCTION) - The Ordnance Atlas of Great Britain.
70312: WISE, L.F. / EGAN, E.W. - Kings, Rulers and Statesmen.
55921: WISEMAN, KARDINAAL - Leerredenen over zedekundige onderwerpen. Vert. Twee delen in een band. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54403: WISEMAN, NICOLAS - Discours sur les rapports entre la science et la religion révélée, prononcés a Rome. Tome second. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
33521: WISEMAN THOMAS - Het sunrise akkoord
52561: WISKEMANN, ELIZABETH - Europa of the Dictators. 1919-1945. History of Europe. Harper Torchbooks. TB 1273.
45696: J.R. WISKERKE - Lieflijkheid en samenbinding
45735: J.R. WISKERKE - Brood voor Gods volk
101.630: WISKERKE, J.R. - Geroepen volk. Een studie over Rom. 9:10-29
58916: WISKERKE, J.R. V.D.M. - Volk van Gods keuze.
44590: WISKERKE, FLORSCHUTZ, NOUHUYS, OBDEIJN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXl, No. 1, Januari 1944
48646: WISMAN, DRS. PAUL - Dwang; over handelingen en gedachten.
103540: H. WISMEIJER / F. STRAVERS (RED.) - Zelf Klussen. Apparaten in Huis Repareren.
76150: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin wereld.
37224: WISSE, J.A - Wind en weder dienende, rede in de bouwkunde uitgesproken aan de Technische Hogeschool Eindhoven, bij de aanvaalding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de warmtestichting
49798: WISSE, PROF. G - Het nieuwe Jeruzalem. Een practicale verhandeling over Openbaring 21.
36282: WISSE, G - De moderne theosophie
16125: WISSE, A.P. - Geloof't of niet.
59078: WISSEN, DRIEK VAN / ROUX, FRANS LE - Stad ... Speciale uitgave t.g.v. De introductie van Groninger Dagblad Stad. Geïll.
60048: WISSEN, DRIEK VAN - Mooi is anders (Maar anders is niet altijd mooi). Twijfelachtig taalgebruik en ander ongenoegen.
6681: WISSINK DRS. H. - Alaska. AO-boekje 737.
6411: WISSINK DRS. H. - Het Paard dat verdwijnt. AO-boekje 537.
6410: WISSINK DRS. H. - Het Paard dat verdwijnt. AO-boekje 537.
87028: WISTER, OWEN - De Virginier.
8819: WIT GERARD DE - Luchtverkeersregeling. AO-boekje 1440.
14058: WIT, HERO - 125 jaar Nederlandse Postzegel. AO-boekje 1665.
14059: WIT, HERO - 125 jaar Nederlandse Postzegel. AO-boekje 1665.
19819: WIT, PROF. DR. H.C.D. DE - Bedreigde plantenwereld, wat kan, wat moet gedaan worden? AO-boekje 2025.
19818: WIT, PROF. DR. H.C.D. DE - Bedreigde plantenwereld, wat kan, wat moet gedaan worden? AO-boekje 2025.
19278: WIT, HERO - Koninginnezegels. AO-boekje 1909.
57151: WIT, DR. C.H.E. DE EN THORBECKE, MR. J.R. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Sunschrift 153
78962: WIT, JAN (VOORWOORD) / ROLAND HOLST, A. / SCHULTE NORDHOLT, J.W. / E.A. - Om een bokaal wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers en Van den Hoogen n.v. Arnhem 1842-1967.
98566: WIT, THEA DE / BOSSCHER, GINA / BECKER, AVIVAH (TEKSTEN EN REDACTIE) / MUTSAARS, ANJO (ILLUSTRATIES) - Zorgvoorzieningen in Hoogezand-Sappemeer.
82899: WIT, PROF.DR.IR. C.T. DE / NOOIJ, DR. A.TH.J. - Over eten en over leven. Diesrede Landbouwhogeschool, uigesproken ter gelegenheid van de 55ste Dies Natalis op 9 maart 1973.
102.891: WIT, GERARD DE - De supersone boem. AO-boekje 1252.
79775: WIT, JOHAN DE - 184 manieren. Om een kraanleertje te vervangen en andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen
26660: WIT, DRS. ONNO DE - Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw. Van molen naar fabriek.
93692: WIT, KLAAS DE - Agape. De liefde tot leven en dood.
B4680: WIT, HANS DE / KOOL, MARLEEN / HARST, NEL VAN DER / MOOLENAAR, ARIE (REDACTIE) - Putten uit de bron. Een bijbelverhaal intercultureel gelezen.
103.106: WIT, HERO - Koninginnezegels. AO-boekje 1909.
57117: WIT, PROF. DR. JAN DE EN VEER, DRS. GUUS VAN DER - Psychologie van de adolescentie.
128-1833: WIT JOHAN DE - 184 manieren. Om een kraanleertje te vervangen en andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen
25687: WIT, GERARD DE - Vliegtuiglawaai. AO-boekje 1202.
25703: WIT, GERARD DE - De supersone boem. AO-boekje 1252.
93681: WITE-MAASDIJK, D.A. - Het Onze Vader.
89967: WITH ANDERSEN, HAKON / COLLETT, JOHN PETER - Anchor an Balance. Det norske Veritas 1864-1989.
103536: WITHALM, B - De homoeopathische huisdokter
30447: WITHALM B - De homoeopathische huisdokter
14453: WITHERS, ANDREW - Kaarten voor alle gelegenheden.
74716: WITKAM, JEROEN - Spiegelbeeld. Bijbelse smbolen in de werkwlikheid van het dagelijkse leven.
40885: WITKAMP, P.H - Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het huis van Oranje, met platen
56207: WITLOX, DR. J. - De Katholieken verkort in hun burgerrechten toch oprechte vaderlanders. Nummer 139. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
88140: WITNESS LEE - De ervaring van Christus als het leven voor de opbouw van de gemeente.
88141: WITNESS LEE - Het leven en de weg voor de beoefening van het gemeenteleven.
33170: WITS J.W RED - Blad van de rooms-katholieke kerk in Nederland, jaargang 2
10337: WITSE DAVID - Het helse donker. Thriller.
54817: WITSEN ELIAS, JHR. DR. (SECR. WERK-COMITÉ) - Willibrord-herdenking. 739-1939. St. Willibrord Tentoonstelling. 16 juni - 15 sept. 1939. Utrecht. Catalogus. Afb.
105716: WITSEN ELIAS, JHR. G.G. / KRAMER, DRS. E. / E.A. - Van Gasthuis tot Fundatie. Bij de totstandkoming van de nieuwe Ritske Boelema Fundatie.
1017-2233: WITSEN ELIAS J.S. - De beeldhouwkunst der Franse kathedralen. Van S. denis tot Straatsburg.
25985: WITSEN ELIAS, PROF.JHR.DR. J.S. - Geschiedenis van de Europese schilderkunst 1700 tot heden. Prisma compendia 75.
15187: WITSENBERG, B.C. - Hoe schadelijk is bevolkingsonderzoek? AO-boekje 1727.
15188: WITSENBERG, B.C. - Hoe schadelijk is bevolkingsonderzoek? AO-boekje 1727.
15186: WITSENBERG, B.C. - Hoe schadelijk is bevolkingsonderzoek? AO-boekje 1727.
22131: WITT, ENGELHARD DE / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES). - Buiten bij de vogels. Een vogelboek voor iedereen.
95921: WITT HUBERTS, FR. DE - Zwaarddansen.
5606-4478: WITT J. - Die Thräne. G. Trehde's und anderer Transcriptionen beliebter Lieder für pianoforte.
59287: WITT, TIMOTHEÜS DE - Predikatie: Het aandoen van Gods wapenrusting. Het Heil verkondigd. 32e predikatie. II.
95870: WITT HUBERTS, FR. DE - Haarlem's Heldenstrijd. In woord en beeld 1572-1573. (verlucht met negentig afbeeldingen)
88198: WITT, MARCOS - Een leven van aanbidding.
53490: WITTE, PR., DR. C.W. - Thomas van Aquino. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
81334: WITTE EECKHOUT, VALÉRIE / VOORST VAN BEEST, MARIE VAN - Bijbels vertelboek voor juniors. Deel 3.
60591: WITTE-RANG, GREETJE - Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van Dr. H.M. De Lange. (1919 - 2001). (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
56062: WITTE, E. TH. - Handleiding tot het Kweeken van planten in huis. Naar Riese's ""Wohnungsgegärtnerei"" bewerkt. Met 155 afbeeldingen in den tekst.
76053: WITTE, BERT - Wie dit leest voelt zich direkt een stuk beter.
89857: WITTE, DR. F. DE - Handleiding voor de Rontgendiagnostiek.
103697: WITTE, ALLARD DE / JELLEMA, C.O. / E.A. - Jean Pierre Rawie geportretteerd. Noorderbreedte 2-2002. Met o.a.: Groningen en Gent tussen stad en land. - Atelier Siks: Jean Pierre Rawie. - Groninger Blaarkoppen in Drenthe.
82089: WITTEK, MARTIN (VOORWOORD) - Hedendaagse Belgische Medailleurs. Catalogus Tentoonstelling ingericht in de Koninklijke Bibliotheek Albert I Penningkabinet, van 30 nov. tot 21 dec. 1985.
72055: WITTEMAN, PAUL - Tussen gevoel en verstand.
23740: WITTENBERG, J.J. - Grafologie, zwarte kunst of wetenschap? AO-boekje 1108.
46047: WITTENWILLER-NOTTER, HANNI; BALZER-POROLI, MANUELA EN HERMANN, FRITZ RESP.OVER DE KUNSTENAARS: EMIL FREI, KONRAD GROB EN ADOLF HOLZMANN - Drei Andelfinger Künstler: Emil Frei, Konrad Grob en Adolf Holzmann. Veel afbeeldingen van schilderijen en tekst in het Duits.
7047: WITTEVEEN W.E. - Zuid-Tirol. AO-boekje 871.
7046: WITTEVEEN W.E. - Zuid-Tirol. AO-boekje 871.
96782: WITTEVEEN, THEA - Pieter en Margreetje.
57088: WITTEVEEN, THEA - Rob en Hanneke gaan logeren. Geïll.
52935: WITTGEN, ROBERT - Goud. (Munten, Penningen, Baren, Certificaten, Sieraden). Samengesteld en bewerkt voor Nederland door P.A. Gouweleeuw.
41904: WITTGENSTEIN GRAF - Vom alt werden und vom altwerden konnen
42246: WITTKOWSKI JOACHIM - Affektive erlebens und verhaltensmodi bei der begegnung mit tot und sterben, ein theoretischer und empirischer beitrag zur psychologie des todes, ingaugural dissertation zur erlangung doktorwurde des fhilosophischen fachbereich
41220: WITTKOWSKI JOACHIM - Tot und sterben ergebnisse der thanato psychologie
56654: WITTMANN, WILLI - Das Isisbuch des Apuleius. Untersuchungen zur Geistesgeschichte des zweiten Jahrhunderts. Zwölfter Band. - Forschungen Kirchen- und Geistesgeschichte - Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
50585: WITTOP KONING, MARTINE - Calvé-Delfts zomerboekje. Recepten
59768: WITTOP KONING, MARTINE - Groot Vegetarisch Kookboek. Geïll.
79103: WITTOP KONING, DIRK ARNOLD - Pharmaeutische Münzen und Medaillen.
98237: WITTOP KONING-RENGERS HORA SICCEMA, DR. W.C. / POORT, HERMAN - De Bottende Bongerd. Deel I.
45627: DR. D.A. WITTOP KONING - De oude apotheek. Geïll.
84913: WITTOP KONING, DR. D.A - Het Etiket in de Apotheek.
51162: WITTOP KONING, MARTINE - Honderd Rauwkostgerechten. Geïll.
71593: WITVLIET, M.M. - Lectures Commerciales. Arrangees adaptees a lúsage des ecoles de commerce Neederlandaises.
56858: WITVLIET, LEENDERT - Nooit genoeg voor een brief.
27727: WITVOET, JOOP / HRSCH, UDO (FOTOGRAFIE). - Waterland.
31073: WITZENBURG VAN ADRI - De rovers van de Bias baai
8554: WITZMANN RUPERT - Schlüssel des Lebens. Die Steuerug biologischer Vorgänge durch Steroide.
70325: WLFEL, PROF.DR. D.J. / E.A. - Sesam kunstgeschiedenis. deel 14: - Indonesie en Zuid Oost Azie - Oud Mexicaanse kunst - Overig Oud Amerikaanse kunst - Ibero Amerikaanse kunst.
16531: WNDT, ALBERT - Kroniek van Sapepe. Roman uit West-Samoa.
105929: WODEHOUSE, P.G. - De lokkende miljoenen.
105930: WODEHOUSE, P.G. - De dolende schurk.
105911: WODEHOUSE, P.G. - Wodehouse over Wodehouse.
5977: WODEHOUSE P.G. - De verliefde Butler. Prisma pocket 1450.
105939: WODEHOUSE, P.G. - Piccadilly Jim.
105940: WODEHOUSE, P.G. - Maneschijn in de zomernacht.
105941: WODEHOUSE, P.G. - De avonturen van Sally.
105936: WODEHOUSE, P.G. - Malle mensen.
105937: WODEHOUSE, P.G. - Oompje Dynamiet.
105938: WODEHOUSE, P.G. - De Hammenkoning.
105934: WODEHOUSE, P.G. - Het meisje in het blauw.
105935: WODEHOUSE, P.G. - Zeepneus en Co.
105931: WODEHOUSE, P.G. - De verlegen vrijgezel.
105932: WODEHOUSE, P.G. - Een heer op vrijersvoeten.
105933: WODEHOUSE, P.G. - Goudklompje.
105910: WODEHOUSE, P.G. - Lachgas.
105909: WODEHOUSE, P.G. - Mickey Mouse en het parelsnoer.
105582: WODEHOUSE, P.G. - Lentekoorts. Prisma pocket 382.
105927: WODEHOUSE, P.G. - Archie ontdekt Amerika.
105908: WODEHOUSE, P.G. - Borreluurtje.
5975: WODEHOUSE P.G. - Herberg. De rustende hengelaar. Prisma pocket 992.
105925: WODEHOUSE, P.G. - Sam en de schacht.
105926: WODEHOUSE, P.G. - Diefje met verlos.
105924: WODEHOUSE, P.G. - De krakende butler.
105928: WODEHOUSE, P.G. - Geld op de bank.
105906: WODEHOUSE, P.G. - Dokter Sally.
105907: WODEHOUSE, P.G. - Geld zat!
44508: WOE SJOEANG - De weergaloze bruid
49751: WOELDERINK, DS. J.G. - Separatisme en wereldgelijkvormigheid.
49752: WOELDERINK, DS. J.G. - De Afscheiding en wij
53249: WOELDERINK, B. EN LOONSTRA, M. - Het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage. Foto's.
46069: WOELDERINK, DS. J.G. - Van den Heilgen Geest en van Zijn werk.
15488: WOELDERS, ANN - Stof, steken en vorm. Applikatie met vrij borduurwerk.
49651: WOERDEN JR., C. B. VAN - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
87205: WOESTIJNE, KAREL VAN DE / FENS, KEES (SAMENSTELLER) - Verhalen.
21180: WOESTIJNE, WIM VAN DE - Land in zicht. Kindergedichten over schepen en de zee. AO-boekje 2436.
11753: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Romeo of de Minnaar der Liefde.
75078: WOESTIJNE, KAREL VAN DE / FENS, KEES (SAMENSTELLER) - Verhalen. Als al het andere faalt kunnen we de zweep leggen over de ogen van het paard en hem laten huilen en slapen.
54692: WOESTIJNE, JOOST VAN DE (VORMGEVING/DESIGN) - Vincent van Gogh. Catalogus van 276 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo. Nederlands / English. Afb.
42218: WOESTIJNE VAN DE KAREL - Laethemsche brieven over de lente, kaleidoscoop no 11
33284: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Verhalen
27178: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Journalistiek.
7134: WOEZIK M. VAN - Normalisatie in de confectie. AO-boekje 902.
7133: WOEZIK M. VAN - Normalisatie in de confectie. AO-boekje 902.
93728: WOHL, BURTON - Het China Syndroom.
49494: WOHLBOLD, PROF. DR. H. - Het wonder van het instinct. Foto's. Vert.
55592: WOHLFARTH, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - 40 Jahre Kernspaltung. Eine Einführung in die Originalliteratur. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
72214: WOHLGEMUTH-BERGLUND, G. / DIJK, P.C. / KRAMER-BUITENBOS, TH. M. - Deutsche Literatur. 1.
97950: WOHMANN, GABRIELE - Paulinchen war allein zu Haus.
97951: WOHMANN, GABRIELE - Paulinchen war allein zu Haus.
97952: WOHMANN, GABRIELE - Ausflug mit der Mutter.
97840: WOHMANN, GABRIELE - Komm donnerstags.
82283: WOHMANN, GABRIELLE - Komm lieber Mai. Gedichte.
82311: WOHMANN, GABRIELLE - Ich weiss das auch nicht besser. Gedichte.
75141: WOINOVICH, PETER VON - Alle Schatze der Welt.
45139: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 30e en 19e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie --> 7 losse nummers
45131: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 28e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45137: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 25e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45134: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 21e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45132: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 29e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45136: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 23e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45135: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 22e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45138: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 24e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 5 nummers
45133: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 20e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45130: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 27e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45129: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 26e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
98398: WOLBER, HANS-OTTO - Religion ohne Entscheidung.
12066: WOLDE, J. DE / E.A. - Staphorst, zoals het werkelijk is!
11507: WOLDRING / HOLSTEIN / VELDE, T. VAN DE - Grote Lekturama Wereldatlas. Amerika. Deel 1.
39-2154: WOLDRING / ROEY DE / LIPPENS - De provincie Brabant. Reizen door de Benelux.
60933: WOLDRING, DR. H.E.S. / KUIPER, DR. D. TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlands protestantisme van de 19e eeuw tot heden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2779-1646: WOLDRING/BUSMANN - Grote Reis-Encyclopedie van Europa. Frankrijk.
45965: WOLDRING, DR. H.E.S. / KUIPER, DR. D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
53141: WOLDRING, J.I. - Onderhoud van Auto en Motor. (Alles over doe-het-zelf)
25390: WOLDRING / HOLSTEIN / VELDE, T. VAN DE - Grote Lekturama Wereldatlas. Amerika. Deel 1.
20455: WOLEDGE, BRIAN - The Penguin Book of French Verse 1. To the fiftheenth century.
76322: WOLF, MARKUS - Naar Eer en Geweten. Bekentenissen van Oostduitse spionagechef.
93683: WOLF, L.J.H. / WOESINK, TH. VAN - God, Christus, de Kerk
22242: WOLF-CATZ, HELMA - Kastelen. Hun personages, hun schatten.
85421: WOLF, ROBERT ERICH / MILLEN, RONALD - Renaissance and Mannerist Art.
97853: WOLF, CHRISTA - Nachdenken uber Christa T.
1398-1949: WOLF-CATZ HELMA - Kastelen. Hun personages, hun schatten.
86703: WOLF, J.A. / STEENHUIS, DR. J.F. / E.A. - Maandblad Groningen, Tweede Jaargang no. 7, 1919. Met o.a.: De eerste Groninger Landdag, DeSnikketocht, De reveroaten.
42708: WOLF DE MARIANA, HOEVENAARS JAC - Met angst en beven, over fobieën
51938: WOLF, DR. H. - Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur.
52236: WOLF, E. - Heel lang geleden. Sprookjes. Met ruim 100 tekeningen en 6 gekleurde platen.
41808: WOLF CHRISTA - Storfall, nachrichten eines tages
53534: WOLF, H.C. DE - Geschiedenis van het R.C, Oude-Armenkantoor te Amsterdam. 1600 - 1866. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
74163: WOLF, CHRISTA - Dinsdag, de 27ste september, en andere verhalen.
41594: WOLF EUGEN - Uber die selbstbewahrung, zur frage der distanz in Goethes dasein
45419: A.L. DE WOLF - Oorlogsschepen der belligerenten.
71485: WOLF-CATZ, HELMA - Opkomst.
50811: WOLF, ELLIE - Voortijdig afscheid. Foto's.
1394-1950: WOLF-CATZ HELMA - Kastelen. Hun personages, hun schatten.
38079: WOLF, NORBERT - Valazquez, 1599-1660, das geschicht Spaniens
25807: WOLF, J. DE - Sovjet-Russische maritieme expansie. AO-boekje 1581.
35144: WOLF D, SAM. - Een keuze uit de verzameling van de Amro Bank, Een Collectie kunst
93939: WOLFEL, URSULA - Die grauen und die grunen Felder.
93940: WOLFEL, URSULA / BONNET, CARLA (ILLUSTRIERT) - Die grauen und die grunen Felder. (Mit Worterklarung und Fragen.)
31091: WOLFEL URSELA - De rode ruiter
52089: WOLFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H. - Geluk is geen nieuws. Betuwse roman.
57359: WOLFENSBERGER, DS. J.R. (VA. CIE. AD HOC) E.A. - De vrouw en het ambt. Rapport besproken door de Generale Synode in haar zittingen van 20 en 21 maart 1950.
96948: WOLFF, BETJE / DEKEN, AAGJE - Critisch Commentaar.
8445: WOLFF DR. HENDRIK L. - Cholera. AO-boekje 1386.
7259: WOLFF-BEKKER ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
11825: WOLFF-BEKKER, ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
11930: WOLFF-CATZ, HELMA - Tim de Merel.
35825: WOLFF JOOP, BAKKER M, VRIES DE, VERRIPS G - De uitdaging van het marxisme
95885: WOLFF, DR. M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1850-1890. (Vervolg op: De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815)
33635: WOLFF-BEKKER E - De menuet en de dominees pruik
58838: WOLFF, WIM (TEKST) / KAM, JAN VAN DE (FOTO'S). - Op de grens van zout en zoet. Portret van een veranderend delta-landschap. Foto's.
85207: WOLFF, R. / HARTUNG, K. - Kursbuch 28. Das Elendmit der Psyche, I Psychiatrie.
86990: WOLFF, DS. I. DE / DOOREN, DS. G. VAN - De Geschiedenis der Godsopenbaring. In hoofdlijnen beschreven. In 6 delen.
95884: WOLFF, DR. M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815.
104504: WOLFF, WIM / VEENSTRA, HEMMO / E.A. - Eemsmond Grenzeloos.
47063: WOLFF, DR. OTTO - Gandhi en Christus. Een karakterstudie van Mahatma Gandhi en het moderne hindoeïsme. (Vertaling uit het Duits).
82122: WOLFF, DS. I. DE - De Geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven. Deel IV, 5e aflevering: Het koningschap van Salamo.
82118: WOLFF, DS. I. DE - De Geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven. Deel IV, 1e aflevering: Degeslachtslijsten van Kronieken. - De geschiedenis van Abrahams kinderen.
42863: WOLFF PHIDA - Gen woorden maar daden, de roemruchte historie van topclub Feyenoord, geilustreerd
73689: WOLFF, KAY / TAYLOR, SYBIL - Verleiding in Colombia. Een jonge vrouw in de greep van de drugsmaffia.
738-5062: WOLFF BETJE / DEKEN AAGTJE / DYSERINCK DR. JOH. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken.
73453: WOLFF, DS. I. DE / DOOREN, DS. G. VAN - De Geschiedenis der Godsopenbaring. Deel I.
80347: WOLFF, HANS WALTER - Was sagt die Bibel von Vater und Mutter?
96881: WOLFF, VERONICA - Mein schottischer Held.
82120: WOLFF, DS. I. DE - De Geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven. Deel IV, 3e aflevering: Het koningschap van David.
40946: WOLFF, KARL H - Methoden der undernehmensforschung im versicherungswesen
46392: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H. - Phiel ten Berge - haar klas en haar krant. (De Gulden Serie - M. 11 - 14 j.) Geïll.
54009: WOLFFERS, IVAN - De laatste handelsreiziger. Roman
84483: WOLFFERS, IVAN - Bewegen is leven.
84173: WOLFFERS, IVAN - Een eenvoudige cursus voor beginners in de liefde.
84004: WOLFFERS, IVAN - Allergie en overgevoeligheid.
83198: WOLFFERS, IVAN - Een eindje mee lopen, stervensbegeleiding voor iedereen
45811: WOLFGANG BÜSCHER - Berlijn - Moskou. Een voetreis. Vertaald door Wilfred Oranje.
98208: WOLGANG AMADEUS MOZART / REDLICH, HANS (EDITOR/HERAUSGEBER) - Mozart. Symphony G minor/g-Moll/Sol mineur K 183. Edition Eulenburg No. 547.
60813: WOLK, E. VAN DER (RED.) - Het naderend einde. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
72485: WOLKERS / JONG, OEK DE / MULISCH / E.A. - De Leeslijst. Tien Nederlandse klassiekers.
71148: WOLLSTONECRAFT, MARY - Mary and The Wrongs of Woman.
76737: WOLLZENMULLER, FRANZ - Beter Langlaufen.
29809: WOLOFFERS, IVAN - Slaapklachten en spanning.
55936: WOLPERT, LEO - Tue Das. Predigtenwürfe über die Christenpflichten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
86889: WOLSTENHOLME, KENNETH - Book of World Soccer.
41890: WOLTERECH HEINZ - Das alter ist das zweite leben, bericht uber eine neue wissenschaft vom menschen
41923: WOLTERECK HEINZ - Ouder worden als levensvervulling, gerontologische studien en beschouwingen
19054: WOLTERS, MAX (SAMENSTELLER) - Elf. Het land vertelt. Elf van de beste verhalen uit de elf gewesten van Nederland.
57748: WOLTERS, DR. E. CH. (EDITOR) - Morbus Parkinson. Parkinson's Disease. Verlag t.g.v. de introduktie van Permax op 24 en 25 januari 1992 te Maastricht.
99624: WOLTERS, JOOS - 75 jaar Oranje Nassau. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging. 1918-1993.
88591: WOLTERS / SMIT, F.R.H. - De Wereld In! Schooluitgaven van J.B. Wolters (1836-1906). Tentoonstelling in Boekhandel Godert Walter, Oude Ebbingestraat 53, Groningen. 8 to 29 oktober 1986.
88592: WOLTERS / SMIT, F.R.H. - De Wereld In! Schooluitgaven van J.B. Wolters (1836-1906). Tentoonstelling in Boekhandel Godert Walter, Oude Ebbingestraat 53, Groningen. 8 to 29 oktober 1986.
77237: WOLTERS-VAN BEMMEL, NIESJE - Poppenmaken in zes lessen.
54688: WOLTERS-VAN BEMMEL, NIESJE (GEGEVENS BIJEENGEBRACHT DOOR) - Poppen maken in Nederland. Adressen en achtergrondgegevens over 94 lesgevende poppenmaaksters, ateliers en musea.
50659: WOLTERS, JOHANNA A. - In den storm.
35747: WOLTERS CH, LOS A.J - The continuum of mental decline in Lewy body parkinsonism
82594: WOLTERS, PAUL - Illustrierter Katalog der K. Glyptothek zu München. Mit 105 Abbildungen auf 80 Tafeln.
73033: WOLTERS - Wolters' Tafels voor schoolgebruik.
53623: WOLTHENS, CLEMENS - Mineralien - Steine - Fossilien. Suchen . Bestimmen . Sammeln. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
21711: WOLTHUIS, E. / WOUDSMA, S.H. - Op verkenning naar mens en maatschappij.
B4649: WOLTHUIS, DS. L.J. / VREE, DR. J. / T'SPIJKER, PROF.DR. W. VAN / SCHUTTE, PROF.DR. G.J. / DEURSEN, PROF.DR. A.TH. VAN / E.A. - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis.
97468: WOLTJER, SIES / E.A. - Nijsbericht van Liudger Stichten, meert 2010.
33330: WOLTMAN J - Erfheuvel
58990: WOLTZ, W. EN WOESTIJNE, JOOST VAN DE (SAMENSTELLING) - Ons lieve leven. 100 Jaar Nederlandse krantefoto's.
51349: WOLTZ, W. EN WOESTIJNE, JOOST VAN DE (SAMENSTELLING) - Ons Lieve Leven. 100 jaar Nederlandse krantefoto's. Niets verzonnen of gekleurd, allemaal echt gebeurd!
15219: WOLVEKAMP, E. - Canada. AO-boekje 1742.
15220: WOLVEKAMP, E. - Canada. AO-boekje 1742.
88848: WOLZOGEN, ERNST V. - Mein erstes Abenteuer. Und andere Novellen.
58799: WONINK, HARRY (TEKST) - t Gasten beukske. Het gast(v)aardigste boekje in, van en over Twente. Geïll.
25303: WONINK, HARRY - Op stap met Harry Wonink.
9803: WOOD CHRISTOPHER - Fire Mountain.
33522: WOOD BARI & GEASLAND JACK - Dubbelgangers, verfilmd als: dead Ringers
91671: WOOD, A. SKENVINGTON / GOLDSMITH, MARTIN / A.O. - Evangelical review of theology, Vol. 4, Number 2, october 1980. With: John Wesley, Theologian of the spirit. - Parabolic preaching in the context of Islam.
2663-4321: WOOD MICHAEL - Woelige Schaduwen. en andere vertellingen.
54419: WOOD, BARBARA - Das Paradies. Aegypten zwischen heute und morgen. Vert.
B4326: WOOD, DOROTHY / SYMONS, LUCINDA (FOTOGRAFIE) - Papierprojecten.
59295: WOOD, MICHAEL - Op zoek naar de Trojaanse oorlog. Geïll. Vert.
40796: WOOD ELISIE ANNA PLATEN - De Barmhartige Samaritaan, Bijbels prentenboek
39107: WOOD, A - De olifantenstroper, verre landen reeks no 5
57023: WOOD, FREDERICK L.W. - Understanding New Zealand. Foto's / kaartjes.
35474: WOOD M - Op zoek naar de bronnen van onze beschaving, Teleac
81702: WOOD, J.G. - Routledge's Picture Book of Fishes, Insects, etc. With 140 illustrations by Wolf, Zwecker, Coleman, Sowerby, Tuffen, etc. Engraved by the Brothers Dalziel.
10230: WOODIWISS KATHLEEN - Shanna.
17416: WOODIWISS, KATHLEEN E. - Als stof op de wind.
35769: WOODROW ALAIN - De Jezuieten, geschiedenis van een macht
101.628: WOODS, GRAHAM / GARDINER, CHAS. / A.O. - Newsletter of the British Association of RC Soarers. Number 39 March 1983. With: Trimming Aerobatic Slope Soarers. – From Up Here. – The great race.
37919: WOODWARD, E.L - History of England
29064: WOODWORTH, ROBERT, S. / MARQUIS, DONALD G. - Psychologie.
41164: WOOLF LEONARD - Mein leben mit virginia, erinnerungen
46814: WOOLF, VIRGINIA - Jacob's Room. Penguin Books.
80042: WOOLLEY, SIR LEONARD - Digging up the Past. An introduction to archaeology showing how excavation has grown from a treasure hunt to a science.
5304-3579: WOOLLEY SIR LEONARD - Ur in Chaldäa. Zwölf jahre ausgrabungen in Abrahams Heimat.
53948: WOOLLEY, LEONARD - Abraham. Och Hebréernas ursprung. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
30383: WOOLLEY ALAN - The illustrated encyclopedia of the mineral kingdom
11046: WORDRAGEN, H. VAN - Franco-Spanje. AO-boekje 1569.
97114: WORDRAGEN, H. VAN - Franco-Spanje. AO-boekje 1569.
103852: WORDRAGEN, A.F. VAN - Bontvakboek.
46329: WÖRISHÖFFER, S. - Gered! Dooltocht van twee jonge lichtmatrozen door de Indische wonderwereld. S. Wörishöffer's reisavonturen. Naar het Duitsch. Geïll.
46328: WÖRISHÖFFER, S. - Onder zeeroovers. Tochten, avonturen en gevechten in de Zuidzee EN Lotgevallen van christenslaven in Tripoli. (S. Wörishöffer's Reisavonturen). Geïll.
18201: WÖRISHÖFFER, S. - Im Kampf um die Freiheit
30171: WORMGOOR - Oorlogsherinneringen
60302: WORMSER, J.A. (GESCHETST DOOR) - Het leven van Hendrik de Cock. ""Werken zoolang het dag is"". Een schat in aarden vaten. Eerste serie III. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2667-4308: WORMSER DR. C. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruines en heilige graven van Java's bergen.
46377: WORMSER, J.A. - De gelijkenissen onzes Heeren.
40147: WORMSER, J.A - De gelijkenissen onzes Heeren
52035: WORMSER, C.W. - Het geheim van de tempelruïne.
60687: WORMSER, J.A. (GESCHETST DOOR) - Een schat in aarden vaten. Eerste serie. I. In twee werelddeelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60228: WORMSER, J.A. - Het leven van Hendrik Peter Scholte. ""Door kwaad gerucht en goed gerucht"". Een schat in aarden vaten. Eerste serie. II. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59657: WÖRNER, KARL H. - Geschiedenis van de muziek. Geïll. Vert.
96516: WORNER, K.H. - Hedendaagse muziek in de Westerse wereld.
36105: WORP J - De Melodieen der Evangelische gezangen, bij De Nederlandsche Hervormde Kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor
49375: WORP, J. - De melodieën der Evangelische Gezangen.
49361: WORP, J. - Kleine muziekleer voor onderwijzers der lagere school en muziekbeoefenaars. Bewerkt en uitgebreid door S. van Milligen.
43357: WORRALL A.J - English idioms for foreign students
11448: WORTEL / ANDRIESSEN / BAARDEWIJK / E.A. - …in een Verenigd Europa.
26497: WORTEL, TH. P. H. - Oud Alkmaar.
2964-87: WORTMAN J.L.C. - De Natuurgenezing en de Geneeskunst
98834: WORTMANN, GUNTHER - Natuurkunde.
84793: WORZECK, DR. M. - Kontamination und Dekontamination von Lebensmitteln, Futtermitteln und Trinkwasser durch radioactive Substanzen.
403-1830: T'WOUD ROB VAN - Verlichten en belichten. Focus foto pocket.
74030: WOUD, A. VAN DER / STRUIF, DS. E.J. / TUIN, H.J. / ELEMA HANS / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 16 nr. 3. Met onder andere: De St. Willibrordus te Kloosterburen. - Haailege Schrift in de moudersproak. - Van twei jeudenkiener, n'boer en n'landwacht.
58878: WOUDE, JOHAN VAN DER - De schipper van de Li. (Nimmer dralend reeks. Enkel deel. NO 47).
79752: WOUDE, JOHAN VAN DER - De stenen tafel.
99101: WOUDE, MW. DRS. C.C. VAN DER (RED.) - Almanak van het Nederlands Achiefwezen 1993.
15554: WOUDE, JOHAN VAN DER - Arnhem, betwiste stad.
82317: WOUDE, JOHAN VAN DER - Een groene lantaarn.
18030: WOUDSTRA, COR - Dia- en filmprojectie.
37316: WOUDT, DE BOER, POELMEIJER, DE GEUS, STELLAART, DE JONG, JANSEN. BOSBOOM, DE WINTER - Kunst in de Zaanstreek vandaag
9872: WOUK HERMAN - The winds of war.
9820: WOUK HERMAN - Inside, Outside.
9809: WOUK HERMAN - Morningstar.
20242: WOUK, HERMAN - Wereldbrand.
22106: WOUK, HERMAN - Muiterij op de Caine.
75129: WOUK, HERMAN - Nie endet der Karneval.
60594: WOUNGLY-MASSAGA, LUCETTE ET EBÉNÉZER - Libérez l' Evangile il vous libérera. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50000: WOUTER PAAP - Ludwig van Beethoven met platen symphona reeks
47871: WOUTER LAP - Kijk op het gezicht karikaturenboek
19937: WOUTERS / AALBERS - Samen door één doop. Over de bediening van de Heilige Doop en het Pastoraat rond de doop bij samenwerking van Hervormden en Gereformeerden.
58991: WOUTERS, DR. H. - Volken en volkenkunde. Geïll. Salamander nr. 16.
B4456: WOUTERS, LETTY - Historische Klederdrachten uit 12 provincien.
51177: WOUTERS, D. - Krüger klaagt aan. Geïll.
25234: WOUTERS, DR. H. - Volken en volkenkunde.
45326: DR. MR. H.H.E. WOUTERS, DRS. J.H.F. BLOEMERS, IR. R. MEISCHKE EN DRS. J.J.J. VAN DE VENNE. (EINDREDACTIE H.A. ESSERS.) - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief. Bevat foto's, kaarten e.d.
92137: WOUTERS, DOUWE N. - Houvast voor een druggebruiker. (drug gebruiker).
92138: WOUTERS, DOUWE N. - Wij druggebruikers…
22799: WOUTERS, D. (RED.). - Ons Volksblad, Christelijk Zondagsblad met Bijblad: Weekblad voor Litteratuur. Jaargang 1.
82256: WOUTERS, DR. H. - Volken en volkenkunde.
60879: WOUTERS, DOUWE N. (RED.) - Wegen naar het Land van Morgen. Een zoektocht naar spiritualiteit. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
96393: WOUTERS, DR JOS / BUFFINGA, A. / BRUGMAN, TIL / E.A. - Kroniek van Kunst en Kultuur. Jaargang 16, No. 8, october 1956. Met o.a.: Nieuwe klankmogelijkheden. - De grootheid van Georges Braque. - De geneeskunde in de schilderkunst.
49213: WOUTERS, D EN HULST, W.G. VAN DE (O.L.V.) - Karakter - kennis - kunst. Voor het V.O. (O.a.: Marco Polo door C.P. van Rossum; Albrecht Dürer door G. Sevensma-Themmen.Ill.
25755: WOUTERS, WIM - Olie op zee. AO-boekje 1481.
27575: WOUTERS, DOUWE N. - Houvast voor een drug gebruiker.
51611: WOYCHUK, DR. N.A. - Het onfeilbare Woord van God. Vert.
101.506: WRAGG, THOMAS S. / A.O. - Chatsworth. Ein Schloss in Derbyshire und seine Sammlungen.
29556: WRATTEN, PEGGY / GIBBON, DAVID - Katten.
53732: WRAY, JOHN - De rechterhand van de slaap. Vert.
56950: WRENN, DOROTHY P.H. - Welsh. History Makers. Geïll.
40195: WREY M, HOGG A - Christie's international Magazine, November-December 1987, o.aDoug Nye, the Keller coach
40194: WREY M, HOGG A - Christie's international Magazine, September october 1987, o.a Gutenberg Bible, Mozart, Stefan Zweig Collection, etc
85504: WREY, MARK / MONTEFIORE, ANNE - Christie's. Review of the Season 1989.
9804: WRIGHT DAPHNE - The Distant Kingdom.
9751: WRIGHT PETER - Spy Catcher.
92763: WRIGHT, ESMOND - The Visitor's Guide to Britain.
38425: WRIGHT, CHRISTOPHER - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw
15484: WRIGHT, GRAEME - Het nieuwe Sport Boek. Met meer dan 50 takken van sport.
24419: WRIGHT / HAGGARD / FRONCEK / CLARKSON - 4 beroemde boeken. - Luchtkasteel. - Liesbeth. - Gekidnapt. - Vondeling van de storm. - Het Beste Boek 124.
94101: WRIGHT, VINITA - Benders bron.
94298: WRIGHT, GLOVER - Dreiging op de Noordpool.
36668: WRIGHT, ERNEST, G - De boodschap van het Oude Testament
87525: WRIGHT, PHILIPPE (FOREWORD) - Art World Dealers. The leading art and antique dealers of the world, 2004 directory.
52412: WRIGLEY, E.A. - Bevolkingsvraagstukken in verleden en heden. Geïll. Vert.
98769: WROOST, WILFRIED - In de goede hoop.
101.837: WU ZIJUN / CHEN WEIGUO (EDITORS) - The First China International Floral Art Exposition.
9334: WUBBE / GROENVELD / WIGGERS / E.A. - Winkler Prins Gezinsatlas. Samengesteld door Het Geografisch Instituut Elsevier.
7291: WUBBEN-VAN HASSELT W.P. - Zonnige verhalen. Verhalen van zon, van pret en van kleine kinderen.
105805: WUBE LAMERS VAN DE KUUNDERWAL. - Mien wegen bin duustere paeden. Oolde verhaelen uut Stellingwarf.
42809: WUCHER ALBERT - Vanaf 5 uur 45 wordt teruggeschoten
55702: WUESTHOFF, FREDA - Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Der Mensch im Atomzeitalter. (in 8 talen). (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
99503: WUISMAN, DR. JAN J.J.M. - Weerzien met Indie. 19: De bevolking van Sumatra.
36079: WUITE, WUITE-VAN MAASDIJK - Uit Gods hand
15925: WUJEC, TOM - Scherp uw geest. Speelse oefeningen om uw intellect te vergroten.
45598: WULFAART SABBINGE - Dochters van het nieuwe Jeruzalem. 1 ill.
20359: WULFFRAAT, KEES - Baas over de Maas. AO-boekje 2099.
94627: WULFING, SULAMITH - Ritter und Ritterlichkeit.
87435: WULFING, SULAMITH - Ritter und Ritterlichkeit.
86690: WUMKES, G.A.. / E.A. - Maandblad Groningen, Eerste Jaargang no. 3, 1918. Met o.a.: Kerk te Termunten. - Martinus Theodorus Laurman.
75786: WUMKES, DR. G.A. - Oud Ommelander doop. Overdruk Groningsche Volksalmanak 1916.
39278: WUMKES, G.A - It nije Testamint
94681: WUMKES, DR. G. - Stads- en Dorpskrokroniek van Friesland. Een samenlezing van tal van bijzonderheden uit het Friesche volksleven in het midden der vorige eeuw, beginnende bij het jaar 1843.
27669: WUMKES, DR. G.A. - Bledden fan 'e libbensbeam. Hundert Bibeloertinkingen.
55572: WUNDERLE, GEORG - Das geistige Antlitz der Ostkirche. Sechs Aufsätze.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
51572: WURMBRAND, DS. RICHARD - Wurmbrand brieven. Vert.
59551: WURMBRAND, MAX (IN ZUSAMMENARBEIT MIT ROTH, CECIL.) - Das Volk der Juden. 4000 Jahre Kampf ums überleben. 600 Abbildungen.
91254: WURTHWEIN, ERNST - Das Alte Testament Deutsch 11, 1: Die Bucher der Konige. 1. Konige 1-16.
91990: WURTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einfuhrung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel.
27010: WURTZEL, ELISABETH - Het land Prozac. Jong en depressief in Amerika.
89677: WUSTEFELD, W.C.M. / SCHAVEMAKER, EDDY / E.A. - Catharijnebrief. Jaargang 21, Nummer 81, Maart 2003. Met o.a.: Indrukwekkende kruisiging van Bloemaert blijft raadselachtig. - Nieuw licht op twee portretten van de schilder Eglon van der Neer.
24350: WWITTEBOON, S. - Evert Kuperus. Werker, strijder, bouwer.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

9/13