Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104903: WEST, MORRIS - Toren van Babel. Zwarte beertjes 1801.
29005: WEST, STANLEY - Jacht in de nacht.
59018: WESTBROEK, J.D. AND OVERBEEKE, DRS. A.K. / OVERBEEKE, DRS. A.K. AND SCHIPPERS, DRS. J.G. (/SIXTH EDITION) - Highroads of English and American Literature. Geïll. Part 2: The twentieth century.
2957-3290: WESTENBRINK-WIRTZ J.M. - Van velerlei verwachtingen.
90915: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
48570: DR. N. WESTENDORP BOERMA - Realistische ethiek
77153: WESTENDORP, NICOLAAS - De jaarboeken, van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de Provincie Groningen, Deel 2, fascimile druk.
79879: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De Steden van Schouwen.
79891: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - Realistische Ethiek. Omzwervingen op het terrein van moraal en zedelijk oordeel.
79918: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - Verlies en teruggave van de kolonien. Overdruk uit: Algemene geschiedenis der Nederlanden.
80529: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De Steden van Schouwen.
89018: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen. Het tweede stuk, gaande van het jaar 1273 tot 1493.
47737: L.C. WESTENENK - Waar mensch en tijger buren zijn
33464: WESTER RUDI - Gewoon omdat ik ging, reisverhalen
44138: WESTER D.H DR - Pharmacognosie in tabellen vorm ten gebruike bij de opleiding voor apotheekers asistent
90559: WESTER, PROF.DR. D.H. - Speelbal of Heerser? De invloed van de stof op onze gedragingen.
33463: WESTER RUDI - Enkele reizen, de beste reisverhalen
6673: WESTER PROF. DR. D.H. - Fantatica. AO-boekje 730.
49383: WESTER, JAN J. - De Dordogne per kano. Foto's / kaartjes
52066: WESTERBEEK, RONALD - Kaj. Novelle.
49033: WESTERBEEK - DE WIT, N. (RED.) - Mijn handen, Zijn zorg. Zorgverlening rondom stervenden.
92116: WESTERBEKE, JOH. - Vissers van Noordwijk.
59442: WESTERBEKE, JOH. - Jonge zangers. Het levenseinde en de verwachting van o.a.: Pieternella Geense; Esther Flikweert; Jan Zuidweg. Geïll. Deel 2.
86800: WESTERBRINK, PETER / TUINSTRA, STEF / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 4. December 1986. Met o.a.: Bouw en werking van een Orgel. - Historie en restauratie van het orgel in Midwolde, Eenum, en Godlinze. - Johan Meurs organist van de Der Aa-Kerk.
86801: WESTERBRINK, PETER / TUINSTRA, STEF / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 4. December 1986. Met o.a.: Bouw en werking van een Orgel. - Historie en restauratie van het orgel in Midwolde, Eenum, en Godlinze. - Johan Meurs organist van de Der Aa-Kerk.
99326: WESTERHOF, BRIGITTE / VERMEULEN, MARTIJN / BOONSTRA, PETER / E.A. - Doorbraak. Geneeskundig Almanak 1994-1995.
60193: WESTERHUIS, J. (V.D.M.) - Historisch overzicht van de opleidingskwestie in de Gereformeerde Kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49152: WESTERINK, H. - Twijfel. Over aanvechting van ons geloof.
26348: WESTERINK, DR. H. - Ontmoeting in Dordt?
93033: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan.
494-4722: WESTERINK H. - Ik zal opstaan.
52170: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
98095: WESTERLINCK, A. (SAMENSTELLER) - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890)
49367: WESTERLIND, MARIANNE - Mozart, de onsterfelijke.
25974: WESTERLING, JAN VAN - Tussen hemel en aarde. Episoden uit het leven van een kerkorganist.
98886: WESTERLOO, HERMAN VAN - Het beste damboek voor beginners.
40733: WESTERLOO, VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
40972: WESTERLOO VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
40971: WESTERLOO VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
104235: WESTERLOO, GERARD VAN - Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland.
73798: WESTERMAN, PERCY F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - De Robijn van de Dalan. Junior jongensboekenserie no. 65.
57443: WESTERMAN HOLSTIJN, DR. A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse.
102.968: WESTERMANN, J.H. - 15 jaar wereldnatuurfonds. AO-boekje 1612.
98224: WESTERMANN, CLAUS - Das Alte Testament Deutsch 19. Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66.
93611: WESTERMANN, CLAUS - Duizend jaren en een dag. Onze tijd hervonden in het Oude Testament.
17899: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
17900: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
17901: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
76891: WESTERS, DRS. A.L. / KOSTER, MR. F.S. - Beginselen van de techniek van de handel.
94455: WESTERWEEL, MARION EN AB - Het ontevreden Egeltje.
91462: WESTHOFF, HANNEKE / E.A. - Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen ziel en zuil.
50503: WESTHOFF, VICTOR EN MIRANDA, HUIB DE (RED.) - Kotten, zoals de N.J.N. het zag. Afb.
49944: WESTHOFF, PROF. DR. V; BAKKER, P.A.; LEEUWEN, C.G. VAN E.A. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 3: De hogere gronden. Afb.
92704: WESTLAND, PAMELA - Bloemen Drogen. Stap voor stap iets maken om lang van te genieten.
11343: WESTLAND, PAMELA - Elseviers Creatieve gezinsboek.
49763: WESTLAND, DRS. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden. Informatie reeks.
B4555: WESTLAND, DRS. J. - Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven.
71289: WESTLAND, CORA - De ""Meisjes"".
99902: WESTLAND, CORA - Ambtenaresje. Meisjesroman.
98808: WESTPHAL, DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth. Harmonie der vier Evangelien. (Met drie kaarten en een plattegrond)
5013-2788: WESTPHAL DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth.
5014-2787: WESTPHAL DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth. Harmonie der vier Evangelien.
B4596: WESTRA, EVERT - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen.
B4340: WESTRA, PROF.DR. D. / PEETERS, PROF.DR. F.L.M. - Radiodiagnostiek voor de Algemene Praktijk.
34868: WESTRUP JACK, HARRISON F.L.I - Collins encyclopedia of music
30638: WESTSTRATE C - Ordening van het economisch leven
55430: WESTWOOD, JENNIFER; BORD, JANET EN COLIN; PENNINCK, NIGEL E.A. - "Onze mysterieuze wereld. Heilige Plaatsen - Verloren Continenten - Symbolische Landschappen - Antieke Steden. Foto's Kaarten; Vert.
9691: WETERING JANWILLEM VAN DE - The blond baboon.
98293: WETERING, JO VAN DE - Een wintertak.
18883: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het werkbezoek
28524: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De verdachte Verheugt.
73560: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De vlinderjager. Zwarte beertjes 2000.
17522: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - Een vrouw van even voet. Verhalen.
76983: WETERING, JANWILLEN VAN DE - De verdachte Veheugt. Boekenweekgeschenk 1980.
87235: WETERING, J. VAN DE (RED.) - Herdenking en afscheid. De Vrijmaking van Gereformeerde Kerk te Haulerwijk.
105007: WETERING, JANWILLEM VAN DE ( VERZAMELD, VERTAALD, INGELEID EN EIGEN WERK) - Een Oosterse Huivering. Spannende en griezelige verhalen. Zwarte beertjes 1999.
15822: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Een dode uit het Oosten.
18706: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De blonde baviaan.
101.425: WETERING, ERNST VAN DE / SCHATBORN, PETER / E.A. - Kunst in klad. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 5.
20885: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Een Oosterse huivering. Zwarte beertjes 1999.
17325: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - Het veilige gevoel.
21691: WETHERELL, ELISABETH - De wijde, wijde wereld.
54988: WEVE O.P., DR. F.A.; KORS O.P., PROF. DR. J.B.; KAAG, PROF. H.A. E.A. - Verslagboek. Zevende Limburgsche Sociale Studieweek te Rolduc. 9 - 11 aug. 1931.
80782: WEVER, DRS. F. DE / BLOM, DRS. J.C.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 85ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de achttiende eeuw. - Slavernij en Yankee.
84137: WEVER, B.F. - Begrensde Homolorfe Functies. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
464-1974: WEVERBERGH JULIEN - UFOnauten in opmars. Feiten, verslagen, hypotheses.
38083: WEVERBERGH - Leopold II, van Saksen Coburgs allerhoogste zaak
75884: WEVERKA, ROBERT - The Sting. De Slag.
6018: WEVERKA ROBERT - The Sting. De Slag.
77361: WEWGMAN, ITA / ZEYLMAN, EMMANUEL - Ita Wegman und die Anthroposophie. Ein Gespräch mit Emanuel Zeylmans. Flensburger Hefte. Sonderheft 17.
55911: WEY, O. CARM. DR. VAN DER - Het nieuwheidendom. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
49322: WEYMAN, STANLEY J. - De man met den pels. Feuilleton-bibliotheek No. 62
28244: WEYMAR, PAUL / KENYON, F.W. - Dubbelroman. Duetserie 7. - De witte Tsarina - Mary Ann Clarke.
55354: WEYNEN, FR. - Diaspora-toestanden. Naar het Duitsch door Fr. Weynen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
21401: WEZEL, HENK - Voedsel voor astronauten. AO-boekje 2471.
21402: WEZEL, HENK - Voedsel voor astronauten. AO-boekje 2471.
101.322: WEZEL/GERAETS/KOLDEWEIJ - Kunst- en Antiekbeurs Breda 1998. Het Turfschip Breda.
1965-2348: WEZEL/GERAETS/KOLDEWEIJ - Kunst- en Antiekbeurs Breda 1998. Het Turfschip Breda.
38241: WHALE, JOHN - De Paus uit Polen, een tussentijds overzicht
41445: WHALEY JOACHIM - Mirrors of mortality, studies in the social history of death
48700: WHALLEY, PAUL - Vlinders. Gids voor het herkennen van vlinders. Elseviers Natuurwijzer in kleur. Ill.
53722: WHARTON, THOMAS - Salamander. Vert. Roman.
97179: WHEATLEY F.S.A., H.B. - Gerrard Street and its Neighbourhood. (illustrated)
29203: WHEATON, ROMA - Forever Young. Untimely deaths in the Screen World.
79475: WHEELER, JANET D. - Billie bradley vindt een schat.
31093: WHEELER D. JANEN - t is Billie Bradley weer
31094: WHEELER D. JANEN - t is Billie Bradley weer
50715: WHEELWRIGHT, E.L. EN MCFARLANE, BRUCE. - De Chinese weg naar het socialisme. Economische en sociale organisatie sinds de Culturele Revolutie. (Vert.)
30619: WHETTON HARRY - Practical printing and binding
21617: WHINGATE, JOHN - Tussen Malta en Tobroek. Prisma pocket 864.
30463: WHIPPLE A.B.C - Stormen, De planeet aarde
46100: WHITAKER, JAMES - Diana versus Charles. (vertaling uit het Engels: Mariëtte van Gelder). Foto's
42359: WHITBOURNE, WEINSTOCK - Die mittlere lebensspanne, entwicklungspsychologie des erwachsennenalters
41464: WHITBOURNE SUSAN KRAUSS - The me i know, a study of adult identity
105303: WHITE, TED / ARNAM, DAVE VAN - Landing der engelen.
9950: WHITE STEPHEN - Higher Authority.
9878: WHITE ROBIN - Seberian Light.
98406: WHITE, ALMA / CLARKE, BRANFORD (ILLUSTRATIONS) - The Story of My Life. Volume I.
94569: WHITE, T.H. - Vernietigingscommando.
99075: WHITE, GABRIEL (VOORWOORD) - The Peggy Guggenheim Collection. At the Tate Gallery 31 December 1964 to 7 March 1965.
90509: WHITE, ANNE TERRY - Het avontuur van de archeologie. Prisma pocket 473.
88344: WHITE, CHRISTOPHER - De vliegende tijgers.
87232: WHITE, E.G. - Het grote Conflict.
105301: WHITE, JAMES - In de ban van het gevaar.
41955: WHITE W.ROBERT - The study of lives, essays on personality in honor of Henry A Murray
102.431: WHITE, JAMES / TIMMER, CHARLES B. / KNUTTEL, DR. G. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 8, 1952. Met o.a.: Kunst in Ierland. - De Lwows, de Iwanows en de Lebedews. - Van manierisme tot realisme.
10353: WHITE COLIN / BOUCKE L. - The Undutchables. Leven in Holland.
20389: WHITE, ALAN - Commando's in de Ardennen. Speciale groep 404, mannen met een speciale opdracht.
53280: WHITE, R.J. - The horizon concise history of England. Afb.
6163: WHITE E.G. - Het grote Conflict.
17703: WHITE, S. / WHITE, B.N. - De kinderjaren. Zichzelf ontdekken en de wereld.
58312: WHITEAKER, STAFFORD - English Garden Embroidery. Over 80 Original Needlepoint Designs of Flowers, Fruit and Animals.
84855: WHITEBREAD, JANE - Leef zonder pijn!
59991: WHITEHEAD, KEN; VARE, ALAN EN KETTING, KEES - Vissersknopen. Geïll. Vert.
30537: WHITEHEAD PETER, SOOTHILL ERIC - Watervogels van de wereld
31645: WHITFIELD P - Gezinsleven in het dierenrijk
17490: WHITING, CHARLES - Patton. Een krijgsman.
27942: WHITING, CHARLES - Operatie Stalag. Een jonge RAF-piloot wordt in 1942 door de Nederlandse ondergrondse gered uit het Kamp Stalag IIIB als enige overlevende.
58017: WHITLAU, W.A.C. EN PRAAG, DRS. H. VAN (M.M.V. ANDEREN) - De wereld van morgen. Een boek over wat wij vandaag over morgen kunnen zeggen. Ill.
30829: WHITLAU W.A.C, PRAAG VAN H - De wereld van morgen
6896: WHITNEY / WOODS / LEMS / LAWRENCE - 4 beroemde boeken. - Ontknoping op Haeaii. - Kerndreiging op zee. - Een kind van de zon. - Zilvervoet. - Het Beste Boek 129.
72448: WHITNEY, PHILLIS A. / POLLMANN-VROOM, TINE (VERTALING). - De gouden eenhoorn.
14231: WHITNEY, PHYLLIS A. - Mijn zwarte vriendin. Prisma-junior pocket J 249.
25085: WHITNEY, A.D.F. - ""Heden"". Een verhaal van gisteren.
98283: WHITNEY, PHYLLIS A. - Wie wind zaait …
99340: WHYTE, ANDREW - 101 grote merken.
56749: WIART, STEPHANO CARTON DE - Tractatus de peccatis et vitiis in genere. Editio quinta.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
4395-484: WIBBELT AUGUSTIN - Schulte Witte
55195: WIBBELT, AUGUSTIN - Het boek van de vier bronnen. Uit het Duitsch vertaald. Eenigste geautoriseerde vertaling. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55671: WIBIER, M.J. - C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d K.U. te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
16646: WICHMAN, FRANK - Vakantie Voordeel Boek. 50 interessante excursies in Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.
71793: WICKERT, ERWIN - Der Klassenaufsatz - Alketisch.
71794: WICKERT, ERWIN - Der Klassenaufsatz - Alketisch.
89791: WICKERT, J.G. - Borobudur.
3255-2170: WICKERT J.G. - Borobudur.
60440: WICKLER, DR. W. - Biologie van de Tien Geboden. Over onze ethische normen in het licht van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4416: WICKLIFFE W. WALKER - De verboden rivier. Een wildwaterexpeditie door de Himalaya.
71017: WIDDERSHOVEN, FREITS (FOTO'S) / HEIJNINGEN, LEO A. VAN (SAMENSTELLER). - Dit is Maastricht.
55705: WIDMANN, W. - Welke Ster is dat? Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
84907: WIDMER, URS - De geliefde van mijn moeder.
101.270: WIEBE, CARL (VORWORT) / HASE / LINTZ / TIEDTKE / LEIPEN - Hamburgische Zirkel-Correspondenz. Freimaurerische Denkmunzen und Medaillen. Band VII: Amerika. Abbildungen mit Beschreibung und erlauterndem Text historischen und biograhischen Inhalts. 20 Tafeln (CXXII-CXLI).
30605: WIEBES CEES, ZEEMAN BERT - Indoneschische dagboeknotities van DR H.N.Boon, 1946-1949
97945: WIECHERT, ERNST - Der Richter. Die Mutter.
4393-486: WIECHERT ERNST - Hirtennovelle
41178: WIECHERT ERNST - Der dichter und die zeit
55909: WIECK, FELIX - Sphaeram empedoclis quae dicitur recensuit et dissertationem adievit. Dissertatio inauguralis quam amplissimi philosophorum ordinis cosensu et autoritate in universitate grypjiswaldensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die VI mensis nove
98511: WIEDER, DR. F.C. / BOONSTRA VAN HEERDT, R. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie, Deel XXXI, No. 6. Met o.a.: Nederlandsche historisch geographische documenten in Spanje. – De Noorder arm van het eiland Celebes, van Paloe tot Bwool. – Geen sneeuwbergen op Nieuw-Guinea.
9210: WIEDHAUP C.J.J. - Open school. AO-boekje 1531.
7445: WIEDHAUP C.J.J. - Redwoods voor de bijl. AO-boekje 1174.
7019: WIEDHAUP C.J.J. - De politiek van Portugal. AO-boekje 847.
6946: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
6945: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
6944: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
101.763: WIEDHAUP, C.J.J. - Dr. Plesman's levenswerk. AO-492.
101.787: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. AO-1000.
7413: WIEDHAUP C.J.J. - Science of Fiction? Het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
102.793: WIEDHAUP, C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
23351: WIEDHAUP, C.J.J. - Bestrijding van Analfabetisme. AO-boekje 1081.
23041: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. Wekroep tot weten. AO-boekje 1000.
22758: WIEDHAUP, C.J.J. - De politiek van Portugal. AO-boekje 847.
7229: WIEDHAUP C.J.J. - Relativiteit. AO-boekje 1043.
23064: WIEDHAUP, C.J.J. - Relativi-Tijd. AO-boekje 1043.
6314: WIEDHAUP C.J.J. - De dijken braken zo menigmaal. AO-boekje 446.
101.768: WIEDHAUP, C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-620.
102.950: WIEDHAUP / E.A. - Oliecrisis: Einde van de welvaartsstaat? AO-boekje 1492.
6525: WIEDHAUP C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-boekje 620.
6649: WIEDHAUP C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
6399: WIEDHAUP C.J.J. - Florence Nightingale. AO-boekje 527.
25661: WIEDHAUP, C.J.J. - Science of Fiction, het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
25665: WIEDHAUP, C.J.J. - Navaho's. volk tussen traditie en toekomst. AO-boekje 1155.
25776: WIEDHAUP, C.J.J. - Zonnig Thailand. AO-boekje 1527.
25780: WIEDHAUP, C.J.J. - ""Open school"". AO-boekje 1531.
19670: WIEDIJK, FREDERIK. M. / BOUWMEESTER, FRANS A.J. - Dwars door De Kop. Van Hasselt tot Kuinre en van Steenwijk tot Genemuiden.
41588: WIEGAND WILFRED - Picasso, mit selbstzeugnissen und bilddokumenten
75442: WIEGERS, H. / LOO, JOOP VAN / MON, BOB DE / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 27e jaargang no. 5/6. Met o.a.: Schotsman en Schotsman tussen orthodoxie en verlichting. Aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis voor, tijdens en direct na de Nederlandse revolutie. - Dr.
99823: WIEGERSMA, DR. S. - De wereld der beroepen. Beschrijving van beroepen in de hedendaagse samenleving.
85706: WIEKERAARD, P. - Kerken in Kampen. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Kampen en Kampereiland.
79090: WIEL, DR. H.J. V.D. / BRANDHOF, DR.IR. M. VAN DEN /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Maart 1973, nr. 7. Met o.a.: De munten van het Prinsdom Orange onder het Huis Nassau. - Opsporing verzocht van Zwitserse muntroof.
79256: WIEL, DR. H.J. V.D. / KALE, P. /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Januari 1972, nr. 1. Met o.a.: Wat gebeurt er met onze centen. - Nederlandse Antillen. - Hoe werd ik munten verzamelaar.
99744: WIELAND, DIETER / BODE, PETER M. / DISKO, RUDIGER / ZANGL, WOLFGANG - Grun Kaputt. Landschaft und Garten der Deutschen.
6443: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
6442: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
45097: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, april/mei, met o.a. autogassen-grootste belager van monumenten, resultaten lezersonderzoek, monumentenzorg in Indonesie
45101: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, oktober, Lustrumnummer
45102: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, november, met o.a. Amsterdam en zijn ""Stopera"", bedreiging in Gennep, het station van Gouda
44966: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, februari met o.a. koepels in de Vechtstreek, het Bossche Uilenburgkwartier, Utrechtse stegen in het slop.
44968: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, april/mei met o.a. de elf provincies en hun monumentenzorgen, een zeldzaam winkelinterieur, kijken naar monumenten, Driebruggen schoonheid, Nederland restaureert.
45098: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juni, met o.a. restauratieproblematiek op historische Kadijkseiland in Amsterdam, Utrecht: grootste openluchtmuseum van kerken
52629: WIELEN, P. VAN DER EN VELE MEDEWERKERS (BEWERKT DOOR) - Pharmacotherapeutisch Vademecum. Opgave der meest gebruikelijke geneesmiddelen met vermelding van samenstelling en aanwending.
45028: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, november/december met o.a. fiscale aftrek voor molen-onderhoud, een stad sloopt zich een toekomst, de Goudse St Jan --> Nederlands langste kerk, architectuur in Baarn, GS Drente scheiden museum en monumentenzorg.
45023: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. het hoofdbureau van politie te Paramaribo, radicale wegenstructuur karakteristiek voor Assen, in Edam werd machtig godshuis gerestaureerd.
44970: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, juli/augustus met o.a. de restauratie van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Hoorn aan de slag, actie voor Ronsdael, stadsherstel Groningen sleutelt verder
44967: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, maart met o.a. de gouden Reael, moderne architectuur in Nederland, Leidse Universtiteit.
45022: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. natuurmonumenten : voor behoud van de groene ruimte, monumentenbeleid in Doetinchem krijgt nieuwe impuls, industriele gebouwen in Tilburg, Lopikerwaard: bedreigd landschap, Noord-Holland heeft boerderijcommissie.
45020: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. een paleis komt tot leven, Arnhem toont trieste balans, de Oude Knegt, een winterkerk in de St Maarten te Zaltbommel, de eerste paal voor NZ-Hollands koffiehuis, Gorinchem steekt haar nek uit.
45026: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, september met o.a. Hofjes in Zutphen, de Achterhoekse stationsgebouwen, het is gotisch, maar slechts 70 jaar oud, Alkmaar restaureert binnenstad, cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee, restaureren is creatief denken en handelen.
45027: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, oktober met o.a. Doetinchem heeft 3 fraai gerestaureerde molens, monumentenzorg op Curacao.
45096: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, maart, met o.a. restauratie-architect van de St Jan te Den Bosch, oude binnenstadswijk van Goes herboren, monumentenbeleid in Zuid-Holland
45019: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, januari met o.a. burgerweeshuis werd historisch museum, leids pesthuis en Delfts Arsenaal in verval, Geldersch landschap 50 jaar, restaureren en verder, nationale monumentenstudiedag 1980.
45119: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, september, met o.a. monumentenbeleid in Friesland, wevershuisje ten dode opgeschreven? Problemen bij kerkrestauraties, landschapszorg in Limburg
45012: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. subtiele en schone taak, Grave: voorbeeld voor herstel van een oude vestingstad, natuurmonumenten, Allersmaborg gerestaureerd, aspecten van het restaureren in de praktijk.
44971: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, september met o.a. blaue-erf-panden worden gerestaureerd, langs de Voorburgse Vliet, Montfoort 650 jaar stadsrechten, de Goese binnenstad.
45117: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, juni, met o.a. historische bestratingen, klassieke vormentaal in Amsterdamse architectuur, economische aspecten onderwerp op jaarlijkse monumentenstudiedag, Leiden grootste beschermd stadsgezicht
45025: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Harderwijk, Appingedam: een heel bijzonder stadje, het huis op de dijk --> een sieraad voor Maassluis, Hoornse Oosterpoort gerestaureerd.
45099: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juli/augustus, met o.a. veelzijdige toekomst voor een synagoge, Stevensweerd: een oude veste, Goedereede: winst en verlies
45013: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. 10 jaar stadsherstel in Deventer, Tilburg: zorgenkind in het zuiden, filosofie en theorie van het restaureren, Nieuwe Schans 350 jaar, plateau van Margraten.
44973: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, november met o.a. het woonhuis behouden, de Bossche binnenstad, restauratie Hooglandse kerk, catharijneconvent, historische tuinen en de liefhebber.
45024: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. de klokkestoel van Solwerd, Groenlandse pakhuizen bieden nu woonruimte, Lochem heeft monumentenverordening nodig, verantwoord bouwen in historisch milieu, Utrechts monumentenfonds restaureert Cameren.
45115: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, maart, met o.a. monumentenzorg in Indonesie, discussie over restauratie, hoe werkt een provinciale commissie
45095: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, februari, met o.a. monumentenzorg in Limburg, uit het Korenmetershuis, huize Ruurlo wordt gemeentehuis, Heemschut 70 jaar jong
45014: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. ieder huis heeft een overlevingskans, afbraak van 6 stations, monument en landelijk gebied, monumentenstudiedag.
45015: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. duiventillenarchitectuur, Culemborg --> stad aan de rivier, 60 jaar vereniging Hendrick de Keyser, het ravelijn op den Zoom, de Nederhof in Honselersdijk.
45010: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. de regeringsverklaring, het Binnengasthuisgebied te Amsterdam, achter Facade van Weense classisme wonen nu al 90 jaar Sappho en Cecilia, gemeentehuis in oude boerderij, nogmaals Hilversum.
44972: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, oktober met o.a. 50 miljoen voor restauratie in Leiden, heemschut in Noordwest-Overijssel, meer rijkssuside voor monumentenzorg in 1980.
45121: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, december, met o.a. bemoedigend beleid in Meppel, een burgemeester lucht z'n hart hart, veranderende restauratiepraktijk bij stadsherstel
45120: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, oktober, met o.a. Haarlem, klanken van Utrechtse Domtoren
45116: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, april/mei, met o.a. Leiden grootste beschermde stadsgezicht, vier eeuwen werking bouw in beeld, 20 jaar monumentenwet, voorlopig standpunt stadssecretaris over monumentenbeleid
45114: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, februari, met o.a. om het beheer van monumentale kerken, St Jozefkerk in Enschede, stucwerk in de 18e eeuw, monumentenbeleid in Utrecht
45112: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, december, met o.a. stadsjubilea en historisch besef Arnhem, Sloten en Willemstad, Groningse vogelvluchtkaart uit 1634, vrijwilligers in Vlijmen, hoge spoorbrug te Zwolle, Thorn behield gaslicht, jaarverslag 1982 Rijksdienst
45110: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, september, met o.a. rijksdienst gaat meer voorlichten, jonge vrijwilligers herstellen verleden, nogmaals de St Servaas en Cuypers, filosofie van een monumentenzorger, paarden op sluitstenen, kinderboek over monumentenzorg
45108: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, juni, met o.a. gemeentelijk monumentenbeleid, cultuurbesef waait je niet aan, Haags welstands toezicht, Haags Statenkwartier, boterwaag gerestaureerd, gietijzeren lantaarnpalen
45106: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, maart, met o.a. pleidooi voor behoud 19e eeuwse uitmonstering St Servaas, Apeldoorn de gemeentelijke monumentenverordening in de praktijk, portret van een gedrevene, spaar het IJ-meer
45105: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, februari, met o.a. dienstverlening voor woninsbouwverenigingen? Het nieuwe bouwen, luchtverontreiniging en monumenten, gemeentelijke monumentenbeleid
45104: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, januari, met o.a. pionieren voor behoud historische NS-stations, het driemanschap van Buren, Doesburg staat rood
92347: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel als Boek van Schoonheid.
38905: WIELENGA, D.K - De civitate dei, compleet 2 delen
45738: D.K. WIELENGA V.D.M. HERZIEN EN BIJGEWERKT DOOR T. VAN DIJK EN DS. P.J. LUIJENDIJK - De Zending op Soemba. Geïll.
43289: WIELENGA D.K - Het grote boek
94049: WIELENGA, DS. D.K. / BRAAKSMA, DS. S. - De wijsheid van God en Zijn komend Koninkrijk: De Goddelijke wijsheid in de prediking. - De komst van het Koninkrijk Gods.
80376: WIELENGA, DR. B. - Een Kind is ons geboren. I: De schemering. - II: De dageraad. - III: De dag.
80378: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest.
80386: WIELENGA, DR. B. - De Heere is waarlijk opgestaan.
93995: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34.
86359: WIELENGA, DS. J.L. - Gevecht om God. Enkele overwegingen van het boek Job.
52289: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel. Het licht voor de kunst.
59878: WIELENGA, D.K. - Marapoe. Een verhaal uit Soemba. Met oorspronkelijke illustraties.
87272: WIELENGA, DS. D.K. - Waarheidheid en Recht, prekenserie: 11 mei 1968 no.19 over Fil. 1:1, 2 Genade en vrede aan al de heiligen. - 18 mei 1968 no. 20 over Fil. 1: 12-18 Voortgang ondanks verraad.
5563-4018: WIELENGA D.K. - Het Groote Boek
48768: WIELENGA, DR. B. - De heerlijkheid van het Oosten. De landen rondom de Middellandsche zee. Kaart.
99182: WIELENGA, DR. B. - Het wezen van het Christendom.
16118: WIELENGA, DS. B. - Het huis gods. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken.
53641: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52292: WIELENGA, DR. B. - Elia
35880: WIELENGA B - Mozes en Israel
48828: WIELENGA, DS. G. - Paulus in zijn leven werken voor de gemeente geteekend. Met vele oorspronkelijke platen en een nauwkeurig bewerkte kaart.
39690: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
21838: WIELICK, HAN - De familie Strauss. Het koningshuis van de Weense Wals.
25074: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
46837: WIELLE, ROGER VAN DE - De Sint-Baafskathedraal te Gent. Geïll.
25404: WIENBELT / POSTHUMA / LEEGSMA / E.A. - Gevarieerde Groente gerechten, kleurig en smakelijk.
41929: WIENER ERNST COHN - Asia, einfuhrung in die kunstwelt des ostens
55267: WIENER, NORBERT - Mensch und Menschmaschine. Ullstein Buch Nr. 184. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
27007: WIERDELS-MONDSMA, M. - Klokke Roeland.
24189: WIERDSMA, JO - Wibra. Waar gebeurd folder verhalen.
14239: WIERDSMA, JO - Scholten. Waar gebeurd. Folder verhalen.
104452: WIEREN, SHARON VAN / DUFFHAUS, MARIJKE (ILLUSTRATIES) - Lekker koken voor je baby.
46218: WIERENGA, HANS - Levenslang. Majoor Bosshardt. Foto's.
B4572: WIERENGA, DR. LAMBERT - Verhalen en bewijzen. Strategien van narratieve retoriek in Johannes.
35152: WIERENGA W.J - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap, vijftig jaar boekdrukkersorganisatien
39524: WIERINGA, TRAAS - Kroniek kruiswerk Zeeland tot 1970
90016: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90017: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90019: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
99777: WIERINGA, JOOP / E.A. - De Draailier. Nummer 54. Met o.a.: De Kwutsa in de Docval. – Engelse dansen.
53268: WIERINGA, FROUKE (RED. EN VERBINDENDE TEKSTEN) E.A. - Republiek tussen Vorsten. Oranje - Vrijheid - Opstand - Geloof. Afb.
104354: WIERINGEN, STEFAN VAN - With Love. Alles over koffie.
6620: WIEROOK EN MIRRE - Wierook en Mirre. AO-boekje 690.
105756: WIERSEMA, P.S. / E.A. - Bierum in de Branding.
94042: WIERSINGA, W.A. (WOORD VOORAF) - Leidraad Geestelijk Leven.
43373: WIERSINGA H.A DS - Leven met Christus
77336: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Acht magazijns. Met o.a.: Boezemgemaal De Waterwolf - Scheepswerf Wolthuis - De watertoren in Stadskanaal - Steenfabriek Hijlkema - Strokartonindustrie - Aardappelen en stoomkracht - Zuivelfabriek Ezinge - De l
77337: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Deel 1: Het electrisch boezemgemaal De Waterwolf. Ik maal en slurp en vecht voor duizend hectaren.
90737: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
80428: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
81684: WIERSINGA, DS. H.A. - Pro Memorie. Levenswoorden die zich willen vasthechten.
81975: WIERSINGA, HERMAN - Doem of daad. Een boek over zonde.
86285: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93386: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie.
93633: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
49036: WIERSINGA, DS. H.A. - Geschiedenis van de zending.
36588: WIERSINGA, H.A - Zendingsperspectief in het Oude Testament
25282: WIERSINGA, A. - Kort overzicht van de Merkwaardigste Jaartallen uit de Geschiedenis des Vaderlands.
45392: H.A. WIERSINGA - Paraphrase van het boek Handelingen
12091: WIERSMA, H. / DEKKERS, G. - Overijssel.
26352: WIERSMA, HANS - Vroeger, weetjewel… Feilleton uit het Nieuw Kamper Dagblad.
15576: WIERSMA, HANS / DEKKERS, GER - Overijssel.
105754: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Akkerbouwbedrijf.
30751: WIERSMA J.P - Herman Derk Louwes een voorman van de Nederlandse landbouw
98805: WIERSMA - Sijbrands tegen Andreiko. Prisma pocket 1609.
86456: WIERSMA, J.P. (INLEIDING) / KEES VAN BARNEVELD EN GER DEKKERS (FOTO'S) - Friesland. Land van wijde verten.
89282: WIERSMA, J.P. - Erf en Wereld. Over de toestanden in Friesland na 1870, de doorbraak der cooperatieve gedachte, de opkomst van de friese landbouwcooperatie en haar ontwikkeling tot in onze tijd.
35899: WIERSMA H, SCHELHAAS, DEKKERS - Overijssel 68
46066: WIERSMA, GAIT - Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.
105753: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Greidebedrijf.
101.312: WIERSMA, J.P. (TEKST) / SIPMA, DR. P. (INLEIDING) / DIJKSTRA, JOHAN (ILLUSTRATIES) - Friese Volkssprookjes.
24905: WIERSMA, RINKO - Het verhaal der vaderlandse geschiedenis.
59397: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
76766: WIERTSEMA, IMEKE - Anne de Vries als romanschrijver.
55016: WIES, ERNST W. - Otto der Große. Kämpfer und Beter. Biographie. Geïll.
94969: WIESE, K. / VRIES, K. DE / E.A. - It beaken. Jiergong 42, 1980, nr. 4. Den Haach Fryslan nummer. met o.a.: Friesland voor de Friezen, een poging tot analyse. - Fryske fragminten ut de Handelingen fan de Earste Keamer 1976-1979.
4693-1915: WIESEL JOHANN MAXIMILIAN - Rom
99052: WIESEL, ELIE - De avondschemering in de verte.
50645: WIESENTHAL, SIMON - De zaak Krystyna Jaworska. Afb. (Vert.)
27603: WIESER, THOMAS - Planning for mission. Working Papers on the New Quest for Missionary Communities.
87469: WIESING, L. / CATELEYNE, B. / E.A. - Leugels. Proza en poezie uit de Groninger schrijferswerkgroepen. Twee.
90790: WIESKE, GUNTHER - Betrifft: Gemeindebibelschule. Ein Weg zu gesundem Gemeindewachstum.
26671: WIESNER, HERBERT (TEKST) - Kunst in kleur. De schilderkunst in de gouden eeuw. 48 reprodukties in kleur.
95801: WIESSING, IR. G.E.J. - Inca's en conquistadores.
102.445: WIESSING, MR. H.P.L. / HODIN, DR. J.P. / MOHAMMED SAID EL SAFTI / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 6, 1958. Met o.a.: Edward Craig, de zoon van Ellen. - Henry Moore: werk in wording. - Minnezangen van de Nijl.
40089: WIETEK, G - Burgen, Schlosser und Herrenhauser im Oldenburger land
73424: WIGBOLD, H. - Nederland of niet?
35202: WIGGERS A, J E.A HOOFDREDACTIE - Grote Winkler Prins encyclopedie in 20 delen compleet
42207: WIGGERSHAUS RENATE - Marcel Proust leben und werk in texten und bildern
2033-2261: WIGHT FREDERICK S. - Milestone of American Painting in our century.
80261: WIGHTON, CHARLES - Adenauer. Democratisch Dictator, ein kritische Biografie.
68-1483: WIGHTON CHARLES - De grootste spionnen ter wereld.
27683: WIGHTON, CHARLES - Eichmann, symbool van een regime. Prisma pocket.
45730: A.B. WIGMAN - Roofvogels. (Platen Rein Stuurman). Nr. 9.
47605: A.B. WIGMAN - Lokroep van het wild, met foto's
101.289: WIGMAN, A.B. / STUURMAN, REIN - Steltlopers. Plaatjesalbum.
59549: WIGMAN, A.B. - Zo leeft de Hoge Veluwe. Geïll.
59364: WIGMAN, A.B. - De Hoge Veluwe. Ons Nationale Park. Geïll.
55277: WIGMAN, A.B. - Zwervend langs het wildspoor. Tekeningen van Rein Stuurman en vele foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55272: WIGMAN, A.B. - Buiten. Met tekeningen door Rien Poortvliet. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
3940-6158: WIGMORE EYRE KATHARINE - Liefde op dwaalwegen.
2961-2683: WIGWAM A. B. - Langs eenzame Paden. Uit de levende natuur van heide, bosch en zand.
2615-2943: WIGWAM A. B. - Vogelleven in Nederland.
95663: WIJBENGA, COR (SAMENSTELLER) - Soft drugs. Sociale, medische en juridische aspecten.
75031: WIJBENGA, D. / HOGENKAMP, J.E.J. - Op verkenning in de tijd II.
74780: WIJCK MASON, F. VAN - De stem van het bloed. Ver is de haven I.
105690: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven I: De stem van het bloed.
105691: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven II: De stem van de zee.
105692: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven III: De stem van het hart.
1152-1862: WIJCK JURRIAANSE N.J. VAN / WALDORP H. - De romantiek van de Spoorwegen in Nederland. Het mooiste van de 19e eeuw. Spoorweggeschiedenis
56364: WIJCKMADE, B.J. VAN - Wipneus, Pim en het plaagmannetje. Geïll.
89128: WIJDENES, P. - Beknopte Driehoeksmeting.
56433: WIJDENES, P. - Meetkunde voor M.U.L.O. en M.O. en voor verschillende inrichtingen van onderwijs met beperkt wiskunde-programma. Eerste stukje.
56434: WIJDENES, P. - Meetkunde voor M.U.L.O. en M.O. en voor verschillende inrichtingen van onderwijs met beperkt wiskunde-programma. Tweede stukje.
90387: WIJGAARDS, DR. J. - Vazal van Jahweh.
3591-2718: WIJK DR. R. VAN DER - De generatiewisselingen bij de bladmossen en haar gevolgen.
11141: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
11140: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
11139: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
20231: WIJK, B. J. VAN / VENEMA, DS. E. / E.A. - Jeugd! Waarheen?
58124: WIJK, ORD. CARM., P. VINC. VAN - De naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen, zijn verspreiding en vereering. Afb.
16930: WIJK, P.J. / BOS, IR. K. - Bedrijfspluimveehouderij.
23281: WIJK, B.J. - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen.
2588-2959: WIJK DR. R. VAN DER - Leerboek der Biologie. Voor de Kweekscholen. 2de deel.
27358: WIJK, ED VAN / OOSTERLOO, JAN H. (INLEIDING). - Delft in foto's.
97638: WIJKELS, JAN - Dokter in het Paradijs.
28842: WIJLER, HENRIETTA - Het mysterie rond Dr. Radelus.
34754: WIJMER S - De blauwe draad, water op zijn weg door de samenleving
31224: WIJNAND J.H SAMENSTELLING - Het schipryck Amsterdam
40276: WIJNANDS, REDACTIE - Elfstedentocht 1985 in woord en beeld
10962: WIJNBEEK PHÉ - Dat moet je durven….!
14474: WIJNBEEK DAVID / PRINS HAN - Wilhelmina. Flitsen uit het veel bewogen leven.
15022: WIJNBEEK, PHÉ - Prinses Margriet. Foto-album.
18977: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Fotoalbum.
18958: WIJNBEEK, D. - De Nachtwacht. De historie van een meesterwerk.
29288: WIJNBEEK - Juliana Regina 1958.
15026: WIJNBEEK, PHÉ / HOLTEN - Beatrix. Foto-album.
15025: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Foto-album.
89696: WIJNBEEK, D. - Oranje in het Goud 1898-1948. Ter gelegenheid van het Vijftig-jarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit Wilhelmina.
20810: WIJNBEEK, DAVID - Ons Oranje kind. Kaleidoscoop van wiegen en eeuwen ter gelegenheid van de blijde komst van Prins Willem-Alexander.
24547: WIJNBEEK, PHÉ - Prinses Margriet. Fotoalbum.
24549: WIJNBEEK, PHÉ - Beatrix Fotoalbum.
89701: WIJNBEEK, D. - Vijf jaar Oranje 1940-1945. deel 1.
15028: WIJNBEEK, PHÉ / HOLTEN - Beatrix van baby tot bruid. Foto-album.
3594-5124: WIJNBEEK DAVID / PRINS HAN - Wilhelmina. Flitsen uit het veel bewogen leven.
24546: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Fotoalbum.
56286: WIJNBEEK, DAVID - Ons Oranje-Kind. Kaleidoscoop van wiegen en eeuwen t.g.v. de blijde komst van Prins Willem-Alexander. Met 75 foto's.
7577: WIJNBERG DR. S. - De Joden van Amsterdam. AO-boekje 1241.
73370: WIJNBERG, KLAAS - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
88907: WIJNBERG, DR. S. - De joden van Amsterdam. AO-boekje 1241.
47357: WIJNBERG - Hilversum de bloem der Hollandse steden met tekeningen van Rein van Looy, plus foto's
55161: WIJNE, J.S. - Koning Willem I. Kopstukken uit de geschiedenis.
52419: WIJNE, J.S. - Koning Willem I. Kopstukken uit de geschiedenis.
24865: WIJNE, DRS. J.S. / BOERRIGTER, E. / HUIJBREGTS, DRS. G.A. - Achter het heden. Een actuele geschiedenis.
18895: WIJNEN, HARRY VAN - De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
93334: WIJNEN, HARRY VAN - De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
26712: WIJNEN / COLLIN - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
23899: WIJNEN, H.A. VAN - Willem Drees. Democraat.
27343: WIJNEN, JO - Voor de dag.
30557: WIJNGAARD VAN DEN YOLLY - Pottenbakken
B4316: WIJNGAARDEN, H.H.A. VAN DE / DAMS, A.H.P.J. / SCHAARS, A.H.G. (REDACTIE) - Het Dialectenboek 2. van de A tot de AA.
58030: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Januari 1994. Nr. 1.
91747: WIJNGAARDEN, PROF.DR. H.R - Hoofdproblemen der volwassenheid. De psychische ontwikkeling tussen 20 en 40 jaar
58034: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. September 1994. Nr. 9.
58035: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. December 1994. Nr. 12.
57302: WIJNGAARDEN, M.A. VAN EN ZEBEN, C.J. VAN (RED.) - Compendium bijzondere overeenkomsten.
91280: WIJNGAARDEN, PROF.DR. H.R. - Gesprekken met uzelf.
6354: WIJNGAARDEN DR. W.D. VAN - De pas ontdekte mummie te Sakkara. Mummificering in het oude Egypte. AO-boekje 493.
6355: WIJNGAARDEN DR. W.D. VAN - De pas ontdekte mummie te Sakkara. Mummificering in het oude Egypte. AO-boekje 493.
102.923: WIJNGAARDEN, A. VAN / OOSTERVELD, P. - Grazen in de natuur. AO-boekje 1411.
102.922: WIJNGAARDEN, A. VAN / OOSTERVELD, P. - Grazen in de natuur. AO-boekje 1411.
58033: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Juni 1994. Nr. 6.
58031: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Maart 1994. Nr. 3. Ill.
58032: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. April/mei 1994. Nr. 4/5.
35348: WIJNGAARDEN H.R - Hoofdproblemen der volwassenheid, de psychische ontwikkeling tussen 20 en 40 jaar
46757: WIJNGAARDS, DR. N. - Kunst, kunstenaars en kunstwaardering. Leerboek voor het v.o. en voor volwassenen. Geïll. Derde deel. De kunstenaars.
103681: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. 'n verhoal in Grönneger dialect.
89748: WIJNHOVEN / WERNER / VERHEUL / E.A. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV. 1894-1994. Jubileumgeschenk bij het 100 jarig bestaan.
8766: WIJNHOVEN / WERNER / VERHEUL / E.A. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV. 1894-1994. Jubileumgeschenk bij het 100 jarig bestaan.
56570: WIJNHOVEN, LEO - DIR. VOORLICHTING (PRODUCTIE) - Cultuurbeleid in Nederland. O C en W. Afb.
96898: WIJSENBEEK, MR. L.J.F. (VOORWOORD) - Volkskunst uit Joegoslavie. 20 Maart - 22 April 1952.
55007: WIJTHOFF, W.F. - De staatsinrichting van Nederland.
55523: WIJVEKATE, M.L. - Verklarende statistiek. Het onderscheiden van toeval, schijn en werkelijkheid in cijfermateriaal. Aula-boeken. 39. Grafieken etc.
34516: WIJVEKATE M.L - Methoden van onderzoek
35993: WIKLANDER G - Archeologie in Bijbelse landen
B4190: WIKS, FRANCES - De kracht van emotionele intelligentie.
59107: WILBER, KEN - Up from Eden. A transpersonal view of human evolution.
53451: WILBERS S.J., H (VERTAALD EN VERKLAARD) - De brief van den apostel Jacobus. (Bijbellessen voor iedereen) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
80072: WILCKEN, ULRICH - Griechische Geschichte. Im Rahmen der Altertumsgeschichte. Mit 32 Bildtafeln und zwei Karten.
93515: WILCOX, ROBERT K. - Das Turiner Grabtuch. Ein Beweis fur die Auferstehung Jesu.
30501: WILCOX DESMOND - Die groser entdecker
78856: WILD, G.O. / VISSER, J.M. - Edelstenen en hoe ze te herkennen.
54437: WILD, FRIEDEMANN (BUSCHE-SIEVERS, RED.) - Sporthallen und Sportanlagen für Schulen, Vereine und Betriebe. Afb. (E+P) Entwurf und Planung) 9.
97943: WILDE, OSCAR - Der gluckliche Prinz. Und andere Marchen.
94482: WILDE, OSCAR - The Works of Oscar Wilde.
74439: WILDE, HAN DE - 75 jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie.
97275: WILDE, OSCAR - De Ernst van Ernst. Een triviaal voor ernstige mensen.
80384: WILDE, DR. W.J. DE - Het probleem van het Oude Testament in verband met de verkondiging van den Christus Jezus.
83014: WILDE, OSCAR / VARTY, DR. ANNE (INTRODUCTION AND NOTES) - The Collected Poems of Oscar Wilde.
85009: WILDE, OSCAR - The Happy Prince. And other stories.
70061: WILDE, OSCAR / LAWRENCE, ROBERT G. (INTRODUCTION AND NOTES). - Restoration Plays.
17038: WILDE, OSCAR - The poems of Oscar Wilde.
94433: WILDE, HILARY - Een eiland voor twee.
17019: WILDE, OSCAR - An ideal husband.
58078: WILDE, OSCAR - Complete Works of Oscar Wilde. With an Introduction by VyVyan Holland.
96857: WILDE, HAN DE - 75 jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie.
99197: WILDE, DR. W.J. - Leviticus. Tekst en Uitleg.
70058: WILDE, OSCAR - The Plays of Oscar Wilde.
70059: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Savile's crime. And other stories.
56405: WILDEMAN, A - Oranje door alle tijden. De Oranjedynastie gezien vanuit ons Wilhelmus. Foto's.
46195: WILDEMAN, D; PRINS, P; E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 5; september / oktober 2000; Varenslui en fotografen; Vrieshuis Amerika: vijf voor twaalf; Amsterdamse notities; Boekbesprekingen, e.o. Geïll.
46086: WILDEN, DRS. J.J. VAN DER EN ZOUWEN, M.C. VAN DER - In Jezus' voetsporen. Handleiding. Geïll.
53769: WILDENBERG, DRS. W.M.N. VAN DEN - Openbare financiën, inkomensverdeling en groei. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16856: WILDER, THORNTON - De hemel mijn beloning. Prisma pocket.
90938: WILDER-SMITH, A.E. - Oorzaak en behandeling van het drugmisbruik.
45821: A. WILDSCHUT. - Oefeningen bij het nodige uit de Nederlandse spraakkunst. Bezorgd door Dr. J. Karsemeijer. Deel II.
80039: WILDSCHUT, DS. A.A. - Het Wijde Uitzicht. Een bundel overdenkingen.
45804: A. WILDSCHUT EN DR. J. KARSEMEIJER. - Het nodige uit de Nederlandse spraakkunst ten dienste van het Voortgezet Onderwijs.
B4419: WILDSCHUT, MARJOLEIN - Indonesisch kookboek.
59365: WILDSCHUT, PROF. DR. IR. A.J. - Kunststoffen en rubbers. Struktuur, eigenschappen en toepassingen. Geïll.
93635: WILDSCHUT, DS. A.A. - Jeremia. De profeet van het Rijk Gods
22382: WILDSCHUT, DS. A.A. - Vandaag met God.
104327: WILDT, JAN DE / CAMFFERMAN, J. / RINGS, P. / HONING, HENK (FOTO'S) - Rond de Wijkertoren. Veertig jaar vooruitgang in Beverwijk 1960-2000.
92734: WILDT, ANNEMARIE / HAM, WILLEM VAN DER - Tijd van Leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
95037: WILHELM, KATE - Diepe wateren.
94486: WILHELM VON HUMBOLDT / GOETHE / U.A. - Die kleine Freude fur jeden Tag. Mit 12 forbigen Kunstbildern.
47948: WILHELM KOCH - Die jagt in vergangenheit und gegenwart, die Kosmos Bibliotheek band 230, met foto's
47219: WILHELMINA STEENBEEK - Rotterdam de Duitse inval in Nederland met veel foto's
53979: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53980: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53981: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53700: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. (vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Afb.
30367: WILKENS - K & J Wilkens 1823-1948
104294: WILKERSON, DAVID - Het kruis in de asfaltjungle.
13079: WILKES, GREGORY - De brug bij Larissa. Oorlogspocket 62.
7622: WILKESHUIS C. - Klakkeloze krabbels. AO-boekje 750.
6809: WILKESHUIS C. - Klakkeloze krabbels. AO-boekje 750.
6284: WILKESHUIS C. - Herleeft de Hansa? AO-boekje 378.
99893: WILKESHUIS, C. - Pennewippers.
6433: WILKESHUIS C. - Kleuters gaan naar school. kleuteronderwijs. AO-boekje 553.
6307: WILKESHUIS C. - Azteken. AO-boekje 431.
842-3862: WILKESHUIS C. / BROEKHUIZEN HERMAN / BAAN CORRIE C. VAN DER - Duizenschoon. Leesboekje voor de lagere school. 14 deeltjes.
6292: WILKESHUIS C. - ""De Kruisdraging"" Jeroen Bosch. AO-boekje 405.
4760-3173: WILKESHUIS C. / TADEMA A.A. - Onder een dak. Deeltje 7. Leesboekje voor de lagere school.
4761-3174: WILKESHUIS C. / TADEMA A.A. - Onder een dak. Deeltje 9. Leesboekje voor de lagere school.
48287: WILKESHUIS C - Raketvlucht naar mars
6434: WILKESHUIS C. - Kleuters gaan naar school. kleuteronderwijs. AO-boekje 553.
44241: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 7e deeltje
44240: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 7e deeltje
44239: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 6e deeltje
44238: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 6e deeltje
44237: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 5e deeltje
44236: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 5e deeltje
44233: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 3e deeltje
44235: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 4e deeltje
44232: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 3e deeltje
6476: WILKESHUIS C. / VRIES THEO DE - 50 jaar Kinderwetten. AO-boekje 586.
6512: WILKESHUIS C. - Symbolen. AO-boekje 612.
47401: WILKESHUIS C - De nieuwgierige prinses toneelboekje
95967: WILKINS, DR. H.P. - Raadselen van ruimte en tijd.
89779: WILKINSON, PETER - Photography Year Book 1984. Internationales Jahrbuch der Fotografie.
54335: WILLAM, DR. FRANS MICHEL. - Het leven van Jezus in het land en bij het volk van Israël. Vert. Met 33 door den schrijver zelf gemaakte foto's en een kaart van Palestina. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
94771: WILLAM MAKEPEACE THACKERAY - Kermis der IJdelheid. (Vanity Fair)
1016-3078: WILLEKENS DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd.
19480: WILLEM, JAN / HOLSBERGER, SJOERD - Waar het gebeurde.
B4214: WILLEM ZUIDEMA (INLEIDING, VERTALING EN VAN COMMENTAAR VOORZIEN). - Lucht, Water, Vuur. Kabbala: Twee traktaten en een catechismus.
76691: WILLEMEN, KEES (TEKSTEN) / BRIL, MERTIN (VOORWOORD / MOLEN, AWOISKA (FOTO'S) - Honderd omeletjes met roomkaas.
7248: WILLEMS JAAP - Groot Rijnboek.
12065: WILLEMS, GABRIEL / BOURDIAUDHY, L. - Wandelen door Beveren-Waas. 1.
89833: WILLEMS, JAAP - De Nederlanders en hun Landschap. Over boerenland en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het vroegste verleden tot heden.
2041-2211: WILLEMS DR. J.H.J. - Ars Longa. Kunstbegrippen voor het V.H.M.O. en de Kweekschool.
26573: WILLEMS, JAAP - Groot Rijnboek.
41021: WILLEMS J.H, LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
41020: WILLEMS J.H, LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
4688-3205: WILLEMS DR. J.H.J. - Repeteren! 100 oefeningen in zuiver schrijven voor middelbaar onderwijs.
2850-1138: WILLEMS DR. J.H.J. - Bernhard ter Haar. Predikant/Poeet/Professor.
2403-2545: WILLEMS DR. J.H.J. - Ars Longa. Kunstbegrippen voor het V.H.M.O. en de Kweekschool.
14006: WILLEMSE, P. - Natuurkunde voor M.U.L.O.-scholen. 1ste deeltje.
93517: WILLEMSE, DR. J. - Het vierde evangelie. Een onderzoek naar zijn structuur. Proefschrift.
47964: P. WILLEMSE - Natuurkunde eerste deeltje M.U.L.O
55718: WILLEMSE, D. - Antonio Nunes Ribeiro Sanches - élève de Boerhaave et son importance pour la Russie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren a/d Universiteit van Amsterdam. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58601: WILLEMSE, DR. J. (RED.) - Kinderneurologie. Capita selecta. Geïll.
58656: WILLEMSE, J. - De motoriek van de pasgeborene in de eerste levensuren. (Motor-reactions of the newborn enfant during the first hours of life). Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de R.U. te Utrecht.
79403: WILLEMSEN, M.A.H. - Le trésor sacré de S. Servais a Maestricht. Illustré de 54 gravures sur bois, et décrit.
96075: WILLEMSZ, ING. HENDRIK - Het Grote Geheim.
49755: WILLEMZE, J. (V.D.M.) - Uit het Woord. Een bundel preeken.
81623: WILLEMZE, DRS. J. - De Tweede Brief van Petrus. - De Brief van Johannes. - De Brief van Judas. Tekst en Uitleg.
42954: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Johannes 1 vs 29b, jrg 8 no 2
43218: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over 1 Johannes 4:1-3, het kenmerk van den Geest van God, jrg 32 no 2
29965: WILLEMZE, THEO - Componistenlexicon, 1 A-G. prisma pocket 1968.
42891: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Johannes 18:11b, zal ik dien niet drinken? Jrg 11 no 11
42941: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Efeze 2:1-7, levend gemaakt met Christus, jrg 16 no 1
42616: WILLEMZE THEO - Het muzikaal gehoor, vorming en ontwikkeling
42970: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Zondag 22, na het verscheiden, jrg 11 no 1
42894: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Lukas 3:21, 22, De hemel geopend, jrg 10 no 9
56813: WILLEMZE, J. V.D.M. - Uit het Woord. Een bundel preeken. Foto.
42975: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Deuteronomium 30:6, de belofte des Heeren omtremt de besnijdenis des harten, jrg 14 no 3
53084: WILLEMZE, THEO - Muziekinstrumenten. Ill. (Prisma-Compendia)
52707: WILLEQUET, JACQUES - Le Baron Lambermont. (Collection < Notre Passe >)
59059: WILLERY, DIDIER & GARBE, PASCAL - Het complete tuinboek. Met ideeën en oplossingen voor elk type tuin. De juiste plant op de juiste plaats. Geïll. Vert.
B4554: WILLETT, MARCIA - De gouden vallei.
98640: WILLETT, MARCIA - Een week in de winter.
80742: WILLEUMIER-SCHALIJ, DR. M. / GELDER, DR. H.A. ENNO VAN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 75ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Goscelinus en de gestaarte Engelsman. - Jacob Burckhardt.
53293: WILLI, R.P. CHARLES - Le Bréviaire Expliqué. Prmier Tome. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53294: WILLI, R.P. CHARLES - Le Bréviaire Expliqué. Tome Second; (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
105062: WILLI PAUL ADAMS (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 30. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
30134: WILLIAM MACLEOD RAINE - Laaiende vuren in de prairie
94199: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Kermis der Ijdelheid. (Vanity Fair)
50073: WILLIAM EASTLAKE - Het bamboe bed
45529: WILLIAM FOXWELL ALBRIGHT - The archaeology of Palestine. Geïllustreerd.
98121: WILLIAM WISTER HAINES - Commando.
88427: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Vanity Fair. Kermis der ijdelheid.
50050: WILLIAM STEVENSON - De Bormann broederschap
48344: WILLIAM M. THACKERAY - De kermis der ijdelheid uit het engelsch door diet Blankenwaardt met 20 platen in kleuren van Lewis Baumer
1948-2393: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
237-2392: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
47330: WILLIAM D KUIK - Utrechtse notities met tekening schrijver
35109: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
9744: WILLIAMS THOMAS - Whipple's Castle.
8686: WILLIAMS RICHARD J. - Alleen maar niet eenzaam.
88363: WILLIAMS, CHARLES - Windstil.
18912: WILLIAMS, JAY - De Koningskruistocht.
72845: WILLIAMS, R.L. (RED.) - Reisfotografie. Life de fotografie.
74850: WILLIAMS, JOHN A. - Naar James town en terug.
76050: WILLIAMS, TONY - Football Leage Club Directory 1986.
81003: WILLIAMS, TENNESSEE - Die Katze auf dem heissen Blechdach - Die tätowierte Rose. Zwei Theaterstücke.
49687: WILLIAMS, PHILIP W. - Als iemand heengaat, die ons zeer na is …Afb. (Vert.)
1939-644: WILLIAMS/LIGHTBODY - Jeanne D'Arc
84136: WILLIAMS, E.N. - Life in Georgian England.
17736: WILLIAMS / MAUK - Südafrika. 1.
101.400: WILLIAMS, MASLYN / HAXTON, ELAINE (ILLUSTRATIES) - The story of Indonesia.
20339: WILLIAMS, ERIC - Het houten paard. Het klassieke ontsnappingsverhaal uit de Tweese Wereldoorlog.
35960: WILLIAMS MARK - Olietankers, van olievat tot mammoettanker
44157: WILLIAMS LIZ - De gifmeester
88524: WILLIAMS, K. - Dynamic programming. Sequential decision making.
47567: J.H. WILLIAMS, VERTAALD DOOR KLIPHUIS - Elephant Bill, met 6000 olifanten in de jungle van Birma, met foto's
17835: WILLIAMS, CHARLES - Windstil.
10672: WILLIAMS DEE - Hannah of Hope Street.
27326: WILLIAMS, ERIC - Avontuur in Servie. Prisma pocket 938.
84191: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De Motorboot. (Met 14 illustraties/foto's).
53289: WILLIAMSON, DAVID - Kings and Queens of Britain. Afb.
34411: WILLIAMSON A.M - Mein freund der chauffeur
28557: WILLIGEN, REIN VAN / THIO, KOOS (ILLUSTRATIES) - Zaltbommel.
93622: WILLIGEN, DR. A. - Onze Zieken.
48999: WILLIGEN, DR. A DE - Onze zieken.
48740: WILLIGENBURG, T. VAN; BELD, A. VAN DEN; HEEGER, F.R EN VERWEIJ, M.F. - Ethiek in praktijk.
72799: WILLINK, CAREL - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
83065: WILLINK, JOOP / PETERSEN TE DOESBORGH, J.W. VAN / E.A. - Archief 1978. Met o.a.: Textielfabrikant Jan Willink te Winterswijk haalde Achterhoek uit isolement. - Het wapen der voormalige gemeente Zeddam.
86557: WILLINK, JOOP / PETERSEN TE DOESBORGH, J.W. VAN / E.A. - Archief 1978. O.Ver. De Graafschap. Met o.a.: Textielfabrikant Jan Willink te Winterswijk haalde Achterhoek uit isolement. - Het wapen der voormalige gemeente Zeddam.
18772: WILLIS, TED - De menseneter. Zwarte beertjes 1975.
16264: WILLIS, TED - Het Churchill commando.
88792: WILLIS, WILLIAM - De adembenemende tocht van de Seven Little Sisters. 12000km alleen op een vlot over de oceaan.
18304: WILLIS, TED - Het Churchill Commando.
648-4895: WILLIS THAYER - Beroemde Poolexpedities.
652-4887: WILLIS MARCIA - Oerwouden langs de Amazone.
26988: WILLIS, MARCIA - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Oerwouden langs de Amazone.
26990: WILLIS, THAYER - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Beroemde Poolexpedities.
28057: WILLIS, THAYER - Met beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur. Beroemde Poolexpedities.
47942: H.P. WILLMOTT - B.17 Flying Fortress, war planes in colour
1800-2259: WILLS GEOFFREY - A concise Encyclopedia of Antiques.
48342: WILLY CORSARI - Nummers roman uit het cabaretleven
24015: WILMA - De lichte nacht.
22433: WILMA - Als het dode hout gaat zingen.
22453: WILMA - De lichtbrug.
54790: WILMER, GERARDO PETRO - Acta et Statuta primae synodi dioecesanae Harlemensis. Post restitutam in Neerlandia hierarchiam ecclesiasticam, anno 1867 celebrato. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
16466: WILMINK, DR. A.J. - Begeleiding van schoolkind en school.
56068: WILMINK, A.J. - Begeleiding van schoolkind en school. Proeve van gecoördineerde geestelijke hygiënische zorg en pedagogische hulpverlening. Proefschrift ter verkrijging van de graad van het doctoraat in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afgeschreven uit de
35688: WILMINK J.T - radiology of scatica, proefschrift
35923: WILMOT CHESTER - De strijd om Europa, de geallieerde offensieven 1941-1945
95566: WILMOTS, PROF.DR JOS - Duitse Taalkneepjes.
48855: WILMOWSKY, DR. H.C. TILO FRHR. VON (VOORWOORD) - 5000 Jahre aegyptische Kunst. Ausstellung in Villa Hügel - Essen. Il.
86092: WILMS, GERRIET / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 10. Met o.a.: Een Drentse postbode in 1871. - Dichters en zondagsdichters bekeken door Gerriet Wilms.
86095: WILMS, GERRIET / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 1. Met o.a.: Naarding als dichter. - De oude kerk van Vledder.
90762: J.M. WILOD VERSPRILLE - Werkeloosheid.
6438: WILS MR. H.M.L. - Rommel als grondstof. AO-boekje 556.
15755: WILS, MAARTJE - Skilopers op pad. Een praktische gids voor langlaufvakanties.
17546: WILS, MAARTJE - Skilopen in het Zwarte Woud en Vogezen.
93516: WILSCHUT, DS. J. - Vreugde als medicijn.
96756: WILSON, JOHN - Scotland's Distilleries. A Visitors' Guide. Illustrated and with maps.
9777: WILSON - Final Thunder.
89911: WILSON, CHARLES - Geschiedenis van Unilever. Deel II.
10496: WILSON SLOAN - De man in het grijsflanellen pak.
92851: WILSON, TIM - Gezicht in de nacht.
104478: WILSON, ANNE - Frans koken.
24002: WILSON, SLOAN - Het huis dat wachtte.
84498: WILSON, PETER H. / SPENCE, S.H. / KAVANAGH, D.J. - Cognitive behavioural intervieuwing for adult disorders.
51262: WILSON, ANGUS - De Oude Mannen van de Dierentuin. Vert.
14435: WILSON / ETCHELLS / TULLOH - Het marathon boek. Geschiedenis-voorbereiding-training.
41348: WILSON KEITH - A new zealand artist s travels, fifty years of art journeys in Europa
43269: WILSON SIMON - Pop art mit 62 farbtafeln
46824: WILSON, ANGUS - Anglo-Saxon Attitudes. Penguin Books.
25076: WILSON, CH. - De gouden tijd van de republiek. Nederland in de 17de eeuw.
99937: WILSON, G.M. - Het spook zonder hoofd.
44033: WILSON KENNETH - Bruce Lee
45268: A.N. WILSON - Paulus. De geest van de apostel. Bevat afbeelding.
23179: WILSON, SLOAN - De man met het grijsflanellen pak.
58575: WILSON, ANNE - Het complete kookboek met Italiaanse gerechten. Geïll. Vert.
42269: WILSON KEITH - New ethics for youth
89845: WILSON, DR. D.M. (INTRODUCTION) - British Museum. Guide & Map.
34481: WILSON L MARION, WILSON J.H - The tragedy of hamlet told by Horatio
89511: WILSON, ANNE - Taartjes en pasteitjes.
87626: WILSON, EDMUND - Reis naar de Revolutie.
44458: WILSON ROWAN JOHN - Het vergeten eiland, zwarte beertjes nr 447
99226: WILSON, JEAN - Kreatief Weven. Mogelijkheden zonder getouw.
58614: WILSON, B.G. - Passenger Trains of the World. Hippo Books No. II. Geïll.
98606: WILSON, ANNE - Koken met de Wok.
21476: WILSON, PAUL - Het grote boek van de onthaasting.
21533: WILSON, ANNE - aantrekkelijke Aardappel Schotels.
1459-1421: WILSON - Het ontwapeningshandboek
37674: WILSON, CH. - De gouden tijd van de republiek. Nederland in de 17de eeuw.
27921: WILSON, MITCHELL - Energie. Kleine Wetenschapserie.
35156: WILSON J, JACOBS W - The beauty of New Zealand
35106: WILSONS A - Feestelijke dineetjes succes verzekerd
97904: WIM HORA ADEMA - Spiksplinternieuw. Verhalen voor kinderen.
45253: WIM ZAAL - Geheime gedichten die niemand kent maar die gezien mogen worden.
81995: AL, WIM / VISSER, DIRK - Aan de hand van uw kind. Geloofsopvoeding van kleine kinderen.
45802: WIM BLOEMERS EN ELIES HAGEDOORN - Management, Organisatie en Gedrag. Geïll.
39638: WIMMER, SAMENGESTELD - Weisheit aus dem alten Spanien, unser leben ist nur traumen
55012: WIMMER, WALTER (GESAMMELT UND AUFGEZEICHNET VON) - Gewachsen in elf Jahrhunderten. Borbecker Chronik I, II und III. 869 - 1859. Daten, Fakten, Ereignisse, Episoden, Zeitbilder und Augenzeugenberichte. Drei Bänder in Kassette. Geïll.
18184: WIMSCHNEIDER, ANNA - Herbstmilch. Lebenserinnerungen einer Bäuerin.
95201: WIN, J.TH.H. DE - Kasteel Hoensbroek. Een beknopte beschrijving, bedoeld als handleiding bij de bezichtiging van het slot.
27076: WINCH, MICHAEL / SCHERER, KEES (FOTO'S) - Oostenrijk. De wereld in kleur. Zwarte beertjes 1207.
84971: WINCHESTER, KAY - De liefde is rijk.
344-5020: WINCHESTER KAY - Tot beider geluk.
46829: WINCHESTER, ALICE - How to know American Antiques. Geïll. A Mentor Book
39154: WINCKEL, DS. W.F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
87250: WINCKEL, DS. W.F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
30770: WINCKLER W - Het tropisch zeeaquarium
34606: WIND J - Jenneken
89070: WINDELBAND, WILHELM - Die Geschichte der Neueren Philosophie. In ihrem zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und den besonderen Wissenschaften. Erster Band: Von der Rennaissance bis Kant.
80363: WINDELBAND, WILHELM - Präludien. Aufsätze und Rede zur Philosophie und ihrer geschichte. 2. Banden.
94393: WINDER, MAVIS A. - Het andere geluk.
84015: WINDEY-SCHREURS, WILLY / RUIGROK, KEES / E.A. / GROESBEEK - 50 jaar Groesbeekse Tehuizen. 100 foto's van een 50-jarig jubileum.
19479: WINDIG, AD (FOTO'S) / SMIT, GABRIEL (TEKST) - Gooi en Vechtstreek.
72810: WINDIG, AD (FOTO'S) / SMIT, GABRIEL (TEKST) - Gooi en Vechtstreek.
93673: WINDISCH, DR. H. - De tegenwoordige stand van het Christusprobleem.
55505: WINDSCHEIF, F. - Knutselen en bouwen in eigen tuin. Met 341 schetsen en constructie-tekeningen. Vert.
52415: WINDSOR, DE HERTOG VAN - Een koning vertelt. Memoires van Z.K.H. de Hertog van Windsor. Vert.
57970: WINER, B.J. - Statistical principles in experimental design. Second edition. International student edition.
6321: WINFRIDUS FRATER - Bisschoppen brachten beroering. AO-boekje 1853.
101.690: WINGEN, ED / VRIES, LEONARD DE / E.A. - Telekleur. 4e jaargang, nr. 18. Met o.a. De vrouwen van Rembrandt. - De gouden vleugels van de KLM.
101.691: WINGEN, ED / VERSTRAATEN, WIM / E.A. - Telekleur. 5e jaargang, nr. 12. Met o.a. Op bezoek bij Marc Chagall. - Onze rode broeders (indianen). - De emancipatie van Jan Soldaat.
8886: WINGERT HEINER - Christa viert de teugels.
82039: WINIARSKI, MARK G. - Aids-related psychotherapy.
26538: WINK, P.M. - Geillustreerde Encyclopaedie. Deel II.
2414-693: WINK - Wink's kleine Encyclopaedie.
95840: WINKEL, GERHARD TE (RED.) - Het woord dat ik bedoel… poezie-dagboek.
77457: WINKEL, DS. H.W. TE (RED.) - Groninger Kerkblad. Weekblad der Nederduitsch Hervormde Gemeente. 208e Jaargang No. 7. 16 Februari 1941.
788-4371: WINKEL PROF. DR. JAN TEN - Het wederzyds huwelyks bedrog. Blijspel. Zwolse herdrukken No 5.
93908: WINKEL, DR. J.D. TE - t Zit in de lucht. Het evangelie en het moderne levensgevoel.
14844: WINKEL, L / JONG, DR. L DE / ELFFERS, D. - toen…1940-1945. Fotoboek over de tweede wereld oorlog.
101.394: WINKEL, RAPHAEL (TEKST) / VOGL, CHRISL (ILLUSTRATIES) / LAAGLAND, STIJN (OMSLAG) - Liedjes van vroeger.
80677: WINKELMAN / SCHRAMM / DREES / E.A. - De Monarchie. 6 referaten gehouden op het historisch congres te Nijmegen 1966.
85538: WINKELMAN, DR. P.H. - Remonstranten en Katholieken in de Eeuw van Hugo de Groot.
102.015: WINKELS, MIMI / KWAKERNAAK, WIM - Kunst is Mensenwerk. Werkboek.
94680: WINKLER, JOHAN - Pieter Jelles Troelstra.
96974: WINKLER, DR. T.C - In zee en lucht.
94416: WINKLER PRINS (RED.) - Elsevier Atlas van de Wereld.
38720: WINKLER, T.C - In zee en lucht
82371: WINKLER, J - September 1938.
82488: WINKLER, JOHAN - Naar het land van Brazza en Albert Schweitzer.
11752: WINKLER JOHAN - Oogst der Tijden. Keur uit de werken van schrijvers en dichters aller volken en eeuwen.
94686: WINKLER, JOHAN - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
57750: WINKLER, CORNELIS - Herinneringen van Cornelis Winkler. 1855-1941. Herdruk van 1947 - Loghum Slatrus Arnhem. Met inl. en aanvulling. Foto's.
48869: WINKLER, JOHAN - Pieter Jelles Troelstra. Zooals ik hem zag, zooals ik hem zie. Ill.
14953: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1976.
14954: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1978.
71516: WINKLER-VONK, A. / SPYRI, J. - Waldi en kasteel Wildenstein.
58499: WINKLER, JOHAN - De Nederlandsche geslachtsnamen. In oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Goedkoope uitgaaf.
25014: WINKLER, JOHAN - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
49455: WINKLER PRINS STICHTING. (ONDER AUSPICIËN VAN) - Boek van het jaar. Uitgave 1961. Ill. (Al wat zich heeft voorgedaan in 1960).
49313: WINKLER PRINS, A. - Schoedler's Boek der Natuur. Algemeene beginselen der natuur- en dampkringskunde, sterrenkunde, scheikunde, aard- en delfstofkunde, plantkunde en dierkunde. Eerste deel: Natuur- en dampkringskunde - sterrenkunde - scheikunde. Met 350 houtsnee-figuren, maa
16483: WINKLER PRINS (RED.) - Geillustreerde Encyclopedie kompleet van A tot Z.
16485: WINKLER PRINS (RED.) - De Kleine Encyclopedie.
14958: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1983.
32003: WINKLER JOHAN - In Gods naam, acht levens voor anderen
26964: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1982. een encyclopedisch verslag van het jaar 1981.
26966: WINKLER PRINS REDACTIE - Het Jaar in Woord en Beeld, Encyclopedich Jaarboek 1981. een encyclopedisch verslag van het jaar 1980.
35430: WINKLER J - In Gods naam, acht levens voor anderen, met vele illustraties
35497: WINKLER J - September 1938 …
85128: WINNIK, HEINRICH Z. / MOSES, RAFAEL / OSTOW, MORTIMER - Psychological Bases of War.
42318: WINNUBST J.A.M - Het westerse tijdsyndroom, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen
7883: WINSEMIUS DIEWKE - De Hutspotclub.
10242: WINSEMIUS DIEUWKE - Het spel van de wolken. Omnibus. - De woestijn is niet dor. - Heb het hart eens! - Het begon met een lotje.
19976: WINSEMIUS, DIEUWKE - Van de nood een deugd.
72264: WINSEMIUS, DIEUWKE - Tussen toen en later.
46497: WINSEMIUS, DIEUWKE - Vogeltjes in een doopvont. Geïll. (met handtekening v.d. auteur)
10498: WINSEMIUS DIEUWKE - Gedeelde vreugd. Omnibus. - Honderdduizend kronen. - Geef je hart, Nicolet. - Gewoon van Simon en Eva.
23031: WINSEMIUS, DIEUWKE - Elke dag telt mee.
15830: WINSEMIUS, DIEUWKE - t'Paradieske.
10388: WINSEMIUS DIEUWKE - Elke dag telt mee.
10340: WINSEMIUS DIEUWKE - Tegen beter weten in.
10150: WINSEMIUS DIEUWKE - Gedeelde vreugd. Omnibus. - Honderdduizend kronen. - Geef je hart, Nicolet. - Gewoon van Simon en Eva.
21784: WINSEMIUS, DIEUWKE - De mallemeule.
84221: WINSKOWSKY, H. - Münzen Pflegen. Sachgerechte Reinigung, Konservierung und Aufbewahrung.
23417: WINSLOW, DON - Dood en leven van Bobby Z.
9565: WINSOR KATHLEEN - Forever Amber.
10172: WINSOR KATHLEEN - Calais. Op vleugels van een droom.
48578: WINSTON CHURCHILL - Memoires over de tweede wereldoorlog compleet 10 delen
48577: WINSTON CHURCHILL - Memoires over de tweede wereldoorlog compleet 10 delen
42384: WINSTONE H.V.F - Gertrude Bell
39140: WINT, G, CALVOCORESSI, P - Middle East Crisis, A Penguin Special
75781: WINTER, PROF.DR. P.J. VAN - Herdenkingsrede naar aanleiding van Groningens Victorie in 1672. uitgesproken op 28 augustis 1961 in de Nieuwe Kerk te Groningen. Overdruk Groningse Volksalmanak.
76909: WINTER, JHR.DR. P.J. VAN - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westerreems. Tweede deel.
77550: WINTER, JHR.PROF.DR. P.J. VAN / BROEKEMA, S. / HAAN, TJAARD W.R. DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 3. Met o.a.: Het lang verwachte handboek - Edu Waskowski - Rensumaheerd.
83064: WINTER, JHR.DR. P.J. VAN - Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
15343: WINTER, GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS.
71295: WINTER, C.C. - De weduwe en haar piloot.
B4500: WINTER, STEVEN DE / HOMAN, PETER / E.A. - Militaire zaken.
10520: WINTER LEON DE - Serenade. Boekenweek 1995.
23143: WINTER, S.P. - Moeder, waar ben je?
16981: WINTER, CAROLINE (VERTALER) - Grillen binnen en buiten. Vlees, vis, worst, groente en vele andere gerechten.
93607: WINTER, GIBSON - The New Creation as Metropolis.
18320: WINTER, LEON DE - Vertraagde roman.
93345: WINTER, LEON DE - Hoffman's honger.
104170: WINTER, LEON DE - Zoeken naar Eileen W.
49233: WINTER, ERICH EN HEESE, JAN - Grand Prix wegrace '79. Foto's.
4084-6146: WINTER LEON DE - Serenade. Boekenweek 1995.
3518-1189: WINTER GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS.
36263: WINTER, GIBSON - Metropolis, de taak van de kerk in een verstedelijkte wereld
9271: WINTERMANS DRS. G.A.M. - Gezin en maatschappij. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 50.
55665: WINTERMANS, DRS. G.A.M. - Gezin en maatschappij. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54292: WINTERS, DR. VICTOR M.E. - Staal tegen staal. De oorlogs-chirurgie van de oudste tijden tot heden. Afb. (Schijnwerpers 33). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
41218: WINTERSWYL A LUDWIG - Die briefe des heiligen Ignatius von Antiochien
11638: WINTZELL / KNUTSON - De Boxer.
9837: WINWARD WALTER - Seven minutes past midnight.
60423: WIRDUM-BANNING, H. VAN - Willem Banning. 1888-1971. Leven en werken van een religieus socialist. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43697: WIREL - Bessy, De zwarte scalp, strip no 60 met plakband
43694: WIREL - Bessy, Het zilverspoor, srip no 55
43703: WIREL - Bessy, De verlaten ranch, strip no 67
32086: WIRJOWIDJOJO, RADEN MOEHAMMAD SAFIOEDIN - Spraakkunst en taaleigen van het Madoereesch, eerste deel
85718: WIRTH-VAN WIJK, DR. L.E. - Uit en rondom de Spreeckonst van Petrus Montanus (1635).
89382: WIRTH-VAN WIJK, L.E. - Montanus, de tweeklanken en de ""onvrije snapklinking"".
93606: WIRTZ, HANS - De Groote Ergernis. Christus en de Christenen.
81695: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
81696: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
81697: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
82602: WIS, J.C. VAN DER / SMIT, G. / ZWAAL, A.J. / E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984. met o.a.: De Muntvondst in de Nederlands Hervormde Kerk in Hoorn. - De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880-1950. - Zestiende eeuwse verwikkelingen rond een stranding.
93608: WISE, CAROLL A. - The Meaning of Pastoral Care.
92651: WISE, M.J. (INTRODUCTION) - The Ordnance Atlas of Great Britain.
70312: WISE, L.F. / EGAN, E.W. - Kings, Rulers and Statesmen.
55921: WISEMAN, KARDINAAL - Leerredenen over zedekundige onderwerpen. Vert. Twee delen in een band. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
54403: WISEMAN, NICOLAS - Discours sur les rapports entre la science et la religion révélée, prononcés a Rome. Tome second. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
33521: WISEMAN THOMAS - Het sunrise akkoord
52561: WISKEMANN, ELIZABETH - Europa of the Dictators. 1919-1945. History of Europe. Harper Torchbooks. TB 1273.
45696: J.R. WISKERKE - Lieflijkheid en samenbinding
45735: J.R. WISKERKE - Brood voor Gods volk
101.630: WISKERKE, J.R. - Geroepen volk. Een studie over Rom. 9:10-29
58916: WISKERKE, J.R. V.D.M. - Volk van Gods keuze.
44590: WISKERKE, FLORSCHUTZ, NOUHUYS, OBDEIJN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXl, No. 1, Januari 1944
48646: WISMAN, DRS. PAUL - Dwang; over handelingen en gedachten.
103540: H. WISMEIJER / F. STRAVERS (RED.) - Zelf Klussen. Apparaten in Huis Repareren.
76150: WISPELAERE, PAUL DE - Tussen tuin wereld.
37224: WISSE, J.A - Wind en weder dienende, rede in de bouwkunde uitgesproken aan de Technische Hogeschool Eindhoven, bij de aanvaalding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de warmtestichting
49798: WISSE, PROF. G - Het nieuwe Jeruzalem. Een practicale verhandeling over Openbaring 21.
36282: WISSE, G - De moderne theosophie
16125: WISSE, A.P. - Geloof't of niet.
59078: WISSEN, DRIEK VAN / ROUX, FRANS LE - Stad ... Speciale uitgave t.g.v. De introductie van Groninger Dagblad Stad. Geïll.
60048: WISSEN, DRIEK VAN - Mooi is anders (Maar anders is niet altijd mooi). Twijfelachtig taalgebruik en ander ongenoegen.
6681: WISSINK DRS. H. - Alaska. AO-boekje 737.
6411: WISSINK DRS. H. - Het Paard dat verdwijnt. AO-boekje 537.
6410: WISSINK DRS. H. - Het Paard dat verdwijnt. AO-boekje 537.
87028: WISTER, OWEN - De Virginier.
8819: WIT GERARD DE - Luchtverkeersregeling. AO-boekje 1440.
14058: WIT, HERO - 125 jaar Nederlandse Postzegel. AO-boekje 1665.
14059: WIT, HERO - 125 jaar Nederlandse Postzegel. AO-boekje 1665.
19819: WIT, PROF. DR. H.C.D. DE - Bedreigde plantenwereld, wat kan, wat moet gedaan worden? AO-boekje 2025.
19818: WIT, PROF. DR. H.C.D. DE - Bedreigde plantenwereld, wat kan, wat moet gedaan worden? AO-boekje 2025.
19278: WIT, HERO - Koninginnezegels. AO-boekje 1909.
57151: WIT, DR. C.H.E. DE EN THORBECKE, MR. J.R. - Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Sunschrift 153
78962: WIT, JAN (VOORWOORD) / ROLAND HOLST, A. / SCHULTE NORDHOLT, J.W. / E.A. - Om een bokaal wijn. Een bundel met 24 verzen van eigentijdse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers en Van den Hoogen n.v. Arnhem 1842-1967.
79775: WIT, JOHAN DE - 184 manieren. Om een kraanleertje te vervangen en andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen
98566: WIT, THEA DE / BOSSCHER, GINA / BECKER, AVIVAH (TEKSTEN EN REDACTIE) / MUTSAARS, ANJO (ILLUSTRATIES) - Zorgvoorzieningen in Hoogezand-Sappemeer.
82899: WIT, PROF.DR.IR. C.T. DE / NOOIJ, DR. A.TH.J. - Over eten en over leven. Diesrede Landbouwhogeschool, uigesproken ter gelegenheid van de 55ste Dies Natalis op 9 maart 1973.
102.891: WIT, GERARD DE - De supersone boem. AO-boekje 1252.
26660: WIT, DRS. ONNO DE - Papierfabricage in Nederland in de negentiende eeuw. Van molen naar fabriek.
93692: WIT, KLAAS DE - Agape. De liefde tot leven en dood.
103.106: WIT, HERO - Koninginnezegels. AO-boekje 1909.
57117: WIT, PROF. DR. JAN DE EN VEER, DRS. GUUS VAN DER - Psychologie van de adolescentie.
128-1833: WIT JOHAN DE - 184 manieren. Om een kraanleertje te vervangen en andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen
25687: WIT, GERARD DE - Vliegtuiglawaai. AO-boekje 1202.
25703: WIT, GERARD DE - De supersone boem. AO-boekje 1252.
93681: WITE-MAASDIJK, D.A. - Het Onze Vader.
89967: WITH ANDERSEN, HAKON / COLLETT, JOHN PETER - Anchor an Balance. Det norske Veritas 1864-1989.
103536: WITHALM, B - De homoeopathische huisdokter
30447: WITHALM B - De homoeopathische huisdokter
14453: WITHERS, ANDREW - Kaarten voor alle gelegenheden.
26341: WITHUIS, B.J. - Schaak zelf! Leerboek van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
74716: WITKAM, JEROEN - Spiegelbeeld. Bijbelse smbolen in de werkwlikheid van het dagelijkse leven.
40885: WITKAMP, P.H - Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het huis van Oranje, met platen
56207: WITLOX, DR. J. - De Katholieken verkort in hun burgerrechten toch oprechte vaderlanders. Nummer 139. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
88140: WITNESS LEE - De ervaring van Christus als het leven voor de opbouw van de gemeente.
88141: WITNESS LEE - Het leven en de weg voor de beoefening van het gemeenteleven.
33170: WITS J.W RED - Blad van de rooms-katholieke kerk in Nederland, jaargang 2
10337: WITSE DAVID - Het helse donker. Thriller.
54817: WITSEN ELIAS, JHR. DR. (SECR. WERK-COMITÉ) - Willibrord-herdenking. 739-1939. St. Willibrord Tentoonstelling. 16 juni - 15 sept. 1939. Utrecht. Catalogus. Afb.
105716: WITSEN ELIAS, JHR. G.G. / KRAMER, DRS. E. / E.A. - Van Gasthuis tot Fundatie. Bij de totstandkoming van de nieuwe Ritske Boelema Fundatie.
1017-2233: WITSEN ELIAS J.S. - De beeldhouwkunst der Franse kathedralen. Van S. denis tot Straatsburg.
25985: WITSEN ELIAS, PROF.JHR.DR. J.S. - Geschiedenis van de Europese schilderkunst 1700 tot heden. Prisma compendia 75.
15187: WITSENBERG, B.C. - Hoe schadelijk is bevolkingsonderzoek? AO-boekje 1727.
15188: WITSENBERG, B.C. - Hoe schadelijk is bevolkingsonderzoek? AO-boekje 1727.
15186: WITSENBERG, B.C. - Hoe schadelijk is bevolkingsonderzoek? AO-boekje 1727.
22131: WITT, ENGELHARD DE / STUURMAN, REIN (ILLUSTRATIES). - Buiten bij de vogels. Een vogelboek voor iedereen.
95921: WITT HUBERTS, FR. DE - Zwaarddansen.
88198: WITT, MARCOS - Een leven van aanbidding.
5606-4478: WITT J. - Die Thräne. G. Trehde's und anderer Transcriptionen beliebter Lieder für pianoforte.
59287: WITT, TIMOTHEÜS DE - Predikatie: Het aandoen van Gods wapenrusting. Het Heil verkondigd. 32e predikatie. II.
95870: WITT HUBERTS, FR. DE - Haarlem's Heldenstrijd. In woord en beeld 1572-1573. (verlucht met negentig afbeeldingen)
76053: WITTE, BERT - Wie dit leest voelt zich direkt een stuk beter.
53490: WITTE, PR., DR. C.W. - Thomas van Aquino. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
81334: WITTE EECKHOUT, VALÉRIE / VOORST VAN BEEST, MARIE VAN - Bijbels vertelboek voor juniors. Deel 3.
56062: WITTE, E. TH. - Handleiding tot het Kweeken van planten in huis. Naar Riese's ""Wohnungsgegärtnerei"" bewerkt. Met 155 afbeeldingen in den tekst.
89857: WITTE, DR. F. DE - Handleiding voor de Rontgendiagnostiek.
103697: WITTE, ALLARD DE / JELLEMA, C.O. / E.A. - Jean Pierre Rawie geportretteerd. Noorderbreedte 2-2002. Met o.a.: Groningen en Gent tussen stad en land. - Atelier Siks: Jean Pierre Rawie. - Groninger Blaarkoppen in Drenthe.
82089: WITTEK, MARTIN (VOORWOORD) - Hedendaagse Belgische Medailleurs. Catalogus Tentoonstelling ingericht in de Koninklijke Bibliotheek Albert I Penningkabinet, van 30 nov. tot 21 dec. 1985.
72055: WITTEMAN, PAUL - Tussen gevoel en verstand.
23740: WITTENBERG, J.J. - Grafologie, zwarte kunst of wetenschap? AO-boekje 1108.
46047: WITTENWILLER-NOTTER, HANNI; BALZER-POROLI, MANUELA EN HERMANN, FRITZ RESP.OVER DE KUNSTENAARS: EMIL FREI, KONRAD GROB EN ADOLF HOLZMANN - Drei Andelfinger Künstler: Emil Frei, Konrad Grob en Adolf Holzmann. Veel afbeeldingen van schilderijen en tekst in het Duits.
7047: WITTEVEEN W.E. - Zuid-Tirol. AO-boekje 871.
7046: WITTEVEEN W.E. - Zuid-Tirol. AO-boekje 871.
96782: WITTEVEEN, THEA - Pieter en Margreetje.
57088: WITTEVEEN, THEA - Rob en Hanneke gaan logeren. Geïll.
52935: WITTGEN, ROBERT - Goud. (Munten, Penningen, Baren, Certificaten, Sieraden). Samengesteld en bewerkt voor Nederland door P.A. Gouweleeuw.
41904: WITTGENSTEIN GRAF - Vom alt werden und vom altwerden konnen
42246: WITTKOWSKI JOACHIM - Affektive erlebens und verhaltensmodi bei der begegnung mit tot und sterben, ein theoretischer und empirischer beitrag zur psychologie des todes, ingaugural dissertation zur erlangung doktorwurde des fhilosophischen fachbereich
41220: WITTKOWSKI JOACHIM - Tot und sterben ergebnisse der thanato psychologie
56654: WITTMANN, WILLI - Das Isisbuch des Apuleius. Untersuchungen zur Geistesgeschichte des zweiten Jahrhunderts. Zwölfter Band. - Forschungen Kirchen- und Geistesgeschichte - Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
79103: WITTOP KONING, DIRK ARNOLD - Pharmaeutische Münzen und Medaillen.
84913: WITTOP KONING, DR. D.A - Het Etiket in de Apotheek.
50585: WITTOP KONING, MARTINE - Calvé-Delfts zomerboekje. Recepten
59768: WITTOP KONING, MARTINE - Groot Vegetarisch Kookboek. Geïll.
98237: WITTOP KONING-RENGERS HORA SICCEMA, DR. W.C. / POORT, HERMAN - De Bottende Bongerd. Deel I.
45627: DR. D.A. WITTOP KONING - De oude apotheek. Geïll.
51162: WITTOP KONING, MARTINE - Honderd Rauwkostgerechten. Geïll.
71593: WITVLIET, M.M. - Lectures Commerciales. Arrangees adaptees a lúsage des ecoles de commerce Neederlandaises.
56858: WITVLIET, LEENDERT - Nooit genoeg voor een brief.
27727: WITVOET, JOOP / HRSCH, UDO (FOTOGRAFIE). - Waterland.
31073: WITZENBURG VAN ADRI - De rovers van de Bias baai
8554: WITZMANN RUPERT - Schlüssel des Lebens. Die Steuerug biologischer Vorgänge durch Steroide.
70325: WLFEL, PROF.DR. D.J. / E.A. - Sesam kunstgeschiedenis. deel 14: - Indonesie en Zuid Oost Azie - Oud Mexicaanse kunst - Overig Oud Amerikaanse kunst - Ibero Amerikaanse kunst.
16531: WNDT, ALBERT - Kroniek van Sapepe. Roman uit West-Samoa.
5977: WODEHOUSE P.G. - De verliefde Butler. Prisma pocket 1450.
105582: WODEHOUSE, P.G. - Lentekoorts. Prisma pocket 382.
5975: WODEHOUSE P.G. - Herberg. De rustende hengelaar. Prisma pocket 992.
44508: WOE SJOEANG - De weergaloze bruid
49751: WOELDERINK, DS. J.G. - Separatisme en wereldgelijkvormigheid.
49752: WOELDERINK, DS. J.G. - De Afscheiding en wij
53249: WOELDERINK, B. EN LOONSTRA, M. - Het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage. Foto's.
46069: WOELDERINK, DS. J.G. - Van den Heilgen Geest en van Zijn werk.
15488: WOELDERS, ANN - Stof, steken en vorm. Applikatie met vrij borduurwerk.
49651: WOERDEN JR., C. B. VAN - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
75078: WOESTIJNE, KAREL VAN DE / FENS, KEES (SAMENSTELLER) - Verhalen. Als al het andere faalt kunnen we de zweep leggen over de ogen van het paard en hem laten huilen en slapen.
21180: WOESTIJNE, WIM VAN DE - Land in zicht. Kindergedichten over schepen en de zee. AO-boekje 2436.
11753: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Romeo of de Minnaar der Liefde.
87205: WOESTIJNE, KAREL VAN DE / FENS, KEES (SAMENSTELLER) - Verhalen.
54692: WOESTIJNE, JOOST VAN DE (VORMGEVING/DESIGN) - Vincent van Gogh. Catalogus van 276 werken in de verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo. Nederlands / English. Afb.
42218: WOESTIJNE VAN DE KAREL - Laethemsche brieven over de lente, kaleidoscoop no 11
33284: WOESTIJNE KAREL VAN DE - Verhalen
27178: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Journalistiek.
7134: WOEZIK M. VAN - Normalisatie in de confectie. AO-boekje 902.
7133: WOEZIK M. VAN - Normalisatie in de confectie. AO-boekje 902.
93728: WOHL, BURTON - Het China Syndroom.
49494: WOHLBOLD, PROF. DR. H. - Het wonder van het instinct. Foto's. Vert.
55592: WOHLFARTH, HORST (HERAUSGEGEBEN VON) - 40 Jahre Kernspaltung. Eine Einführung in die Originalliteratur. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
97950: WOHMANN, GABRIELE - Paulinchen war allein zu Haus.
97951: WOHMANN, GABRIELE - Paulinchen war allein zu Haus.
97952: WOHMANN, GABRIELE - Ausflug mit der Mutter.
82283: WOHMANN, GABRIELLE - Komm lieber Mai. Gedichte.
82311: WOHMANN, GABRIELLE - Ich weiss das auch nicht besser. Gedichte.
97840: WOHMANN, GABRIELE - Komm donnerstags.
75141: WOINOVICH, PETER VON - Alle Schatze der Welt.
45139: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 30e en 19e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie --> 7 losse nummers
45131: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 28e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45137: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 25e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45134: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 21e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45132: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 29e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45136: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 23e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45135: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 22e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45138: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 24e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 5 nummers
45133: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 20e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45130: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 27e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
45129: DR. F.L. WOJCIECHOWSKI E.A. - Kiva, 26e jaargang: tijdschrift van de werkgroep Noord-Amerikaanse Indianen voor Nederland en Belgie. Heel jaargang --> 6 nummers
98398: WOLBER, HANS-OTTO - Religion ohne Entscheidung.
12066: WOLDE, J. DE / E.A. - Staphorst, zoals het werkelijk is!
11507: WOLDRING / HOLSTEIN / VELDE, T. VAN DE - Grote Lekturama Wereldatlas. Amerika. Deel 1.
39-2154: WOLDRING / ROEY DE / LIPPENS - De provincie Brabant. Reizen door de Benelux.
2779-1646: WOLDRING/BUSMANN - Grote Reis-Encyclopedie van Europa. Frankrijk.
45965: WOLDRING, DR. H.E.S. / KUIPER, DR. D.TH. - Reformatorische maatschappijkritiek. Ontwikkelingen op het gebied van sociale filosofie en sociologie in de kring van het nederlandse protestantisme van de 19e eeuw tot heden.
53141: WOLDRING, J.I. - Onderhoud van Auto en Motor. (Alles over doe-het-zelf)
25390: WOLDRING / HOLSTEIN / VELDE, T. VAN DE - Grote Lekturama Wereldatlas. Amerika. Deel 1.
20455: WOLEDGE, BRIAN - The Penguin Book of French Verse 1. To the fiftheenth century.
11063: WOLF, J. DE - Sovjet-Russische expansie. AO-boekje 1581.
93683: WOLF, L.J.H. / WOESINK, TH. VAN - God, Christus, de Kerk
22242: WOLF-CATZ, HELMA - Kastelen. Hun personages, hun schatten.
74163: WOLF, CHRISTA - Dinsdag, de 27ste september, en andere verhalen.
76322: WOLF, MARKUS - Naar Eer en Geweten. Bekentenissen van Oostduitse spionagechef.
97853: WOLF, CHRISTA - Nachdenken uber Christa T.
79515: WOLF, RIA VAN DER - Margreet.
81024: WOLF-CATZ, HELMA - Luchtkristallen.
81025: WOLF-CATZ, HELMA - Aardvuur.
1398-1949: WOLF-CATZ HELMA - Kastelen. Hun personages, hun schatten.
85421: WOLF, ROBERT ERICH / MILLEN, RONALD - Renaissance and Mannerist Art.
41808: WOLF CHRISTA - Storfall, nachrichten eines tages
86703: WOLF, J.A. / STEENHUIS, DR. J.F. / E.A. - Maandblad Groningen, Tweede Jaargang no. 7, 1919. Met o.a.: De eerste Groninger Landdag, DeSnikketocht, De reveroaten.
42708: WOLF DE MARIANA, HOEVENAARS JAC - Met angst en beven, over fobieën
51938: WOLF, DR. H. - Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur.
52236: WOLF, E. - Heel lang geleden. Sprookjes. Met ruim 100 tekeningen en 6 gekleurde platen.
53534: WOLF, H.C. DE - Geschiedenis van het R.C, Oude-Armenkantoor te Amsterdam. 1600 - 1866. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
41594: WOLF EUGEN - Uber die selbstbewahrung, zur frage der distanz in Goethes dasein
45419: A.L. DE WOLF - Oorlogsschepen der belligerenten.
71485: WOLF-CATZ, HELMA - Opkomst.
50811: WOLF, ELLIE - Voortijdig afscheid. Foto's.
1394-1950: WOLF-CATZ HELMA - Kastelen. Hun personages, hun schatten.
38079: WOLF, NORBERT - Valazquez, 1599-1660, das geschicht Spaniens
25807: WOLF, J. DE - Sovjet-Russische maritieme expansie. AO-boekje 1581.
35144: WOLF D, SAM. - Een keuze uit de verzameling van de Amro Bank, Een Collectie kunst
93939: WOLFEL, URSULA - Die grauen und die grunen Felder.
93940: WOLFEL, URSULA / BONNET, CARLA (ILLUSTRIERT) - Die grauen und die grunen Felder. (Mit Worterklarung und Fragen.)
31091: WOLFEL URSELA - De rode ruiter
52089: WOLFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H. - Geluk is geen nieuws. Betuwse roman.
57359: WOLFENSBERGER, DS. J.R. (VA. CIE. AD HOC) E.A. - De vrouw en het ambt. Rapport besproken door de Generale Synode in haar zittingen van 20 en 21 maart 1950.
96948: WOLFF, BETJE / DEKEN, AAGJE - Critisch Commentaar.
8445: WOLFF DR. HENDRIK L. - Cholera. AO-boekje 1386.
7259: WOLFF-BEKKER ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
43448: WOLFF PHIDA - Geen woorden maar daden, de roemruchte historie van topclub Feyenoord
11825: WOLFF-BEKKER, ELISABETH - De menuet en de dominees pruik.
11930: WOLFF-CATZ, HELMA - Tim de Merel.
35825: WOLFF JOOP, BAKKER M, VRIES DE, VERRIPS G - De uitdaging van het marxisme
95653: WOLFF, SAM DE - En toch! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
95885: WOLFF, DR. M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1850-1890. (Vervolg op: De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815)
73453: WOLFF, DS. I. DE / DOOREN, DS. G. VAN - De Geschiedenis der Godsopenbaring. Deel I.
73689: WOLFF, KAY / TAYLOR, SYBIL - Verleiding in Colombia. Een jonge vrouw in de greep van de drugsmaffia.
40946: WOLFF, KARL H - Methoden der undernehmensforschung im versicherungswesen
33635: WOLFF-BEKKER E - De menuet en de dominees pruik
80347: WOLFF, HANS WALTER - Was sagt die Bibel von Vater und Mutter?
58838: WOLFF, WIM (TEKST) / KAM, JAN VAN DE (FOTO'S). - Op de grens van zout en zoet. Portret van een veranderend delta-landschap. Foto's.
82120: WOLFF, DS. I. DE - De Geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven. Deel IV, 3e aflevering: Het koningschap van David.
82122: WOLFF, DS. I. DE - De Geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven. Deel IV, 5e aflevering: Het koningschap van Salamo.
85207: WOLFF, R. / HARTUNG, K. - Kursbuch 28. Das Elendmit der Psyche, I Psychiatrie.
82118: WOLFF, DS. I. DE - De Geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven. Deel IV, 1e aflevering: Degeslachtslijsten van Kronieken. - De geschiedenis van Abrahams kinderen.
86990: WOLFF, DS. I. DE / DOOREN, DS. G. VAN - De Geschiedenis der Godsopenbaring. In hoofdlijnen beschreven. In 6 delen.
95884: WOLFF, DR. M. - De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600-1815.
104504: WOLFF, WIM / VEENSTRA, HEMMO / E.A. - Eemsmond Grenzeloos.
47063: WOLFF, DR. OTTO - Gandhi en Christus. Een karakterstudie van Mahatma Gandhi en het moderne hindoeïsme. (Vertaling uit het Duits).
42863: WOLFF PHIDA - Gen woorden maar daden, de roemruchte historie van topclub Feyenoord, geilustreerd
738-5062: WOLFF BETJE / DEKEN AAGTJE / DYSERINCK DR. JOH. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken.
96881: WOLFF, VERONICA - Mein schottischer Held.
46392: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOIJEN, H. - Phiel ten Berge - haar klas en haar krant. (De Gulden Serie - M. 11 - 14 j.) Geïll.
54009: WOLFFERS, IVAN - De laatste handelsreiziger. Roman
83198: WOLFFERS, IVAN - Een eindje mee lopen, stervensbegeleiding voor iedereen
84004: WOLFFERS, IVAN - Allergie en overgevoeligheid.
84173: WOLFFERS, IVAN - Een eenvoudige cursus voor beginners in de liefde.
84483: WOLFFERS, IVAN - Bewegen is leven.
45811: WOLFGANG BÜSCHER - Berlijn - Moskou. Een voetreis. Vertaald door Wilfred Oranje.
98208: WOLGANG AMADEUS MOZART / REDLICH, HANS (EDITOR/HERAUSGEBER) - Mozart. Symphony G minor/g-Moll/Sol mineur K 183. Edition Eulenburg No. 547.
72485: WOLKERS / JONG, OEK DE / MULISCH / E.A. - De Leeslijst. Tien Nederlandse klassiekers.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/29