Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
103988: D. WALDO CLARKE AND M.D. MUNRO MACKENZIE. - Modern English Practice. Exercises in English for Foreign Students.
61824: WALDRON, ROBERT - De kleur van hoop. Vert. Novelle. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
82082: WALDSCHMIDT, ERNST UND ROSE LEONORE - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
25530: WALISZEWSKI, K. - Katharina De Groote.
1293-3115: WALKER / PROWN / ROSE - La Peinture Américaine. De la période coloniale a nos jours.
10922: WALKER / TAMES MAN / E.A. - Uitvindingen die de wereld veranderden. Onze bewogen 20e eeuw.
28623: WALKER, ALEXANDER - Marlene Dietrich. A Celebration.
93827: WALKER, RICHARD / KETTING, KEES (VERTALING) - Kanjers.
95443: WALKER, MORT - Flippie Flink. Brave hond.
95442: WALKER, MORT - Flippie Flink. Slipgevaar.
74431: WALKER, KENNETH - Only the Silent Hear.
36970: WALKER, R.A - The best of Beardsley
54561: WALKER, MICHELE - Quilten. In patchwork en applicatie. Vert. Afb.
57849: WALKER, DAVID E. - Operatie Amsterdam. Vert.
54723: WALKER, MICHELE - Eigentijds quilten. Ideeën en technieken van toonaangevende quilters
33974: WALKER MILDRED - Hunkering des harten, roman
30326: WALKER/TAMES/MAN/ E.A. - Onze bewogen 20e eeuw.
95826: WALL, CAROLYN D. - Gebroken glas.
73766: WALL BAKE-THOMPSON, PATRICIA VAN DEN - De Zon op Tafel. Lekker gezond koken met vruchtesap.
9686: WALLACE IRVING - The Miracle.
9547: WALLACE IRVING - The Sunday Gentleman.
20165: WALLACE, LEWIS / BRUNKLAUS (BEWERKER) - Ben Hur.
18841: WALLACE, IRVING - Het Verraad.
104985: WALLACE, EDGAR - De sinistere man. Zwarte beertjes 1240.
104980: WALLACE, EDGAR - De man van het Carlton Hotel. Zwarte beertjes 980.
104978: WALLACE, EDGAR - De duivel van Tidal Basin. Zwarte beertjes 959.
104996: WALLACE, EDGAR - Bijgenaamd de duivel. Zwarte beertjes 1652.
104977: WALLACE, EDGAR - De engel der verschrikking. Zwarte beertjes 958.
104983: WALLACE, EDGAR - Het gouden afgodsbeeld. Zwarte beertjes 1099.
94031: WALLACE, RANDALL - Pearl Harbor.
17235: WALLACE, IRVING - De Magnaat.
28383: WALLACE, FRANCIS - De man met de zwarte hoed.
104981: WALLACE, EDGAR - De Blauwe Hand. Zwarte beertjes 1022.
10046: WALLACE IRVING - The Chapman Report.
104982: WALLACE, EDGAR - De Beul van Londen. Zwarte beertjes 1098.
24409: WALLACE, EDGAR - Omnibus. - Het mysterie van de gedraaide kaars. - De vrijbuiter. - De geheimzinnige smaragd.
104973: WALLACE, EDGAR - Het Verdwenen Miljoen.
16340: WALLACE, EDGAR - Moord in het villapark. Prisma detective 209.
57523: WALLACE, ROBERT EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Rusland. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
104993: WALLACE, EDGAR - De geheimzinnige smaragd. Zwarte beertjes 1565.
104991: WALLACE, EDGAR - De man in de monnikspij. Zwarte beertjes 1473.
104992: WALLACE, EDGAR - De Revolverheld. Zwarte beertjes 1538.
104990: WALLACE, EDGAR - De Gravin van Ascot. Zwarte beertjes 1423.
104988: WALLACE, EDGAR - Het wapen van Sketchley. Zwarte beertjes 1378.
104989: WALLACE, EDGAR - De Formidabele Fifty-Five. Zwarte beertjes 1422.
44538: WALLACE EDGAR - Genootschap kikker
56924: WALLACE, ROBERT EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. - De wereld van Van Gogh. 1853-1890. Afb.
52249: WALLACE, ROBERT EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - De wereld van Leonardo da Vinci. (Parool / Life. Bibliotheek der Kunsten.) Geïll. Vert.
104975: WALLACE, EDGAR - Het Politieraadsel. Zwarte beertjes 849.
104976: WALLACE, EDGAR - Het geheim van Mark's Priory. Zwarte beertjes 850.
104994: WALLACE, EDGAR - Het mysterie van de gedraaide kaars. Zwarte beertjes 1595.
104995: WALLACE, EDGAR - De Vrijbuiter. Zwarte beertjes 1651.
102.168: WALLACE, EDGAR - De rechtvaardige mannen van Cordova. Prisma detectives 10.
20658: WALLACE COLLECTIONS CATALOGUES. - Wallace Collections Catalogues. Pictures and drawings (illustrations).
104974: WALLACE, EDGAR - De gevederde slang. Zwarte beertjes 753.
2203-3380: WALLACE LEWIS - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde
104979: WALLACE, EDGAR - Het geheim van het eenzame huis. Zwarte beertjes 979.
104997: WALLACE, EDGAR - De gele slang. Zwarte beertjes 1868.
104986: WALLACE, EDGAR - De Rubberbandieten. Zwarte beertjes 1241.
98733: WALLACE, EDGAR - De zonen van Ragousa.
104972: WALLACE, EDGAR - Het Valse Spoor.
17805: WALLACE, EDGAR - Het politieraadsel. Zwarte beertjes 849.
25499: WALLACE, LEWIS / ISINGS, J.H. (ILLUSTRATIES). - Ben Hur. Een verhaal uit de tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
104984: WALLACE, EDGAR - De wraak van een vrouw. Zwarte beertjes 1161.
23786: WALLAGH, CONSTANT - Spiritual en Gospel, van planage tot concertbodem. AO-boekje 1142.
51266: WALLAGH, BOB - Prinses Gracia. De romance van een filmster die Prinses werd. Foto's. Mimosa reeks.
73387: WALLAGH, BOB / SMITS-VAN WILL, A. (ILLUSTRATIES). - Wie 't weet mag het zeggen.
70811: WALLAGH / DEURWAARDER - Grace Kelly, haar prachtige levensverhaal. Margriet Biografie.
25722: WALLAGH, CONSTANT - Een stem die blijft. AO-boekje 1400.
55546: WALLE, J. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Land - volk - cultuur. 50 foto's en tekeningen.
96034: WALLECHINSKY, DAVID / WALLACE, I. / WALLACE, A. - t Lijsten boek.
22856: WALLECHINSKY / WALLACE - Alle ""Feiten"" op een rijtje.
45497: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 2. Geïllustreerd. Ond.: Rondom een Zeeuwse boerenbruiloft; 125 jaar geleden verscheen het eerste plan tot droogmaking van een gedeelte van de Zuiderzee; Predikant-Ambachtsheer; De Noordveluwse klederdracht; De Hollandsche molen gaat jubileren; Het Orgel in de loop der eeuwen; van Palmzondag naar Pasen; 110 jaar Noordzeekanaal; Grepen uit de orgelhistorie van de Grote of St. Nicolaaskerk te Elburg.
45496: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 1. Geïllustreerd. Ond.: Meekrap; Een pittige ""Dolle Mina""; Oranje Boven te Wageningen in 1788; Februari, de kortste maand van het jaar; Begrafenisgebruiken op de Veluwe; Gemeentebesturen en gemeentehuizen in de provincie Utrecht (slot); Uit het leven van een honderdjarige Mr. Metselaar, Bouwkundige en Makelaar 1745-1845; Callantsoog, een oud dorp.
45500: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 5. Geïllustreerd. Ond.: Keutjesdag en Vosse-soppen eten; Landgoed ""Zwaluwenberg""te Oldebroek; Jan van der Heyden: werktuigkundige en uitvinder; Op en om de stompe toren; Arboreta en Botanische tuinen; Volg de weg der voorouders; Philips de Goede, grondlegger der Nederlanden; Nogmaals Vlissingen; Ons nieuwe boek: Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe.
10082: WALLER LESLIE - Deadly Sins.
20061: WALLET / E.A. - Ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk Nederland.
20043: WALLET / E.A. - Handreiking bij de ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
59415: WALLET, B. - Ambt en Avondmaalsmijding. Een reformatorisch appèl.
60444: WALLET, BAREND - Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de vereniging. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
81205: WALLET, B. / BLEI, K. / E.A. - Gemeente-zijn in de mondiale samenleving. Pastorale handreiking van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.
102.080: WALLFISCH-ROULIN, PAUL - Entscheidungstechnik.
80749: WALLINGA, DR. H.T. / OLDEWELT, MR. W.F.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 77ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: De inscriptie van Troizen. - De zelfkant van de Amsterdamse samenleving en de groei der bevolking 1578-1795.
85691: WALLINGA, H.T. (AFSCHEIDSCOLLEGE 25 JANUARI 1990) - Der famoseste Kerl. Over Spartacus en zijn opstand.
15391: WALLIS, A.S.C. - Een liefdedroom in 1795.
71591: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. 3 delen in 1 band.
71611: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Deel 1 en 2, volledige uitgave.
88693: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst.
93084: WALLON, HENRI / EVART-CHMIELNISKI, EUGENIE - Les mecanismes de la memoire, en rapport avec ses objects.
34594: WALLRAFF GUNTER - Opening van zaken, over spionnen, infiltranten en lastercampagnes
3549-1213: WALLRAFF GUNTHER - t'Gewone kapitalisme.
8580: WALRAVEN CHR. - Onze papegaai. Verzorging, voeding, leren spreken, e.d.
71104: WALRAVEN - Motel om te mijden.
57977: WALRAVEN, INGE; EDEL, BART - Geiten houden als liefhebberij. Een praktisch boek voor het verzorgen, huisvesten, voeden en fokken van verschillende geitenrassen. Ill.
30718: WALSCHAP GERARD - Het kind
16922: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
89496: WALSCHAP, GERARD - Denise.
74774: WALSCHAP, GERARD - Het Kind.
106427: WALSH ANGLUND, JOAN - Welke kleur heeft de liefde?
106426: WALSH ANGLUND, JOAN - Een vriend is iemand die om je geeft.
38125: WALSH, M - De wortels van het christendom
15864: WALSH ANGLUND, JOAN - Een vriend is iemand die om je geeft.
3742-1073: WALSHE F.M.R. - Diseases of the Nervous System.
8082: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
8081: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
8080: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
90918: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit. Proefschrift.
93450: WALT DISNEY / PLEYSIER, CLAUDY (VERTALING) - De drie biggetjes.
93451: WALT DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - Bambi.
30868: WALT DISNEY - Mickey de grote wezengeldroof e.a
38963: WALT, VAN DER TJAART - Die Koninkryk van God-naby, proefschrift, eksegetiese verkennings van die toekomstpersperspektief van Jezus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies
93447: WALT DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - 102 Dalmatiers.
31499: WALT DISNEY - Donald Duck 30 jaar
30894: WALT DISNEY - Mickey bezoekers uit de ruimte e.a
30860: WALT DISNEY - Mickey het geheim van de diamantberg e.a
93448: WALT DISNEY - De kleine Zeemeermin en de gouden schelp.
80761: WALT, DR. H.R. VAN DER / AALDERS, DR. G.D.J. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 80ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: The pan-Boer movement and the South African war. - Christenvervolging en martelaarschap in de oude wereld.
93449: WALT DISNEY / VELDKAMP, TJIBBE (VERTALING) - Winnie de Poeh en de honingboom.
98545: WALTER, MAX - The former Abbey Church in Amorbach (Bavaria).
28622: WALTER, GERARD - Nero. Keizer en Tyran.
45484: WALTER GRASSER - Antiek als hobby. Geïllustreerd.
46450: WALTER, GÉRARD. - Nero. Keizer en tyran. Geïll. Phoenix Pocket no. 36
46451: WALTER, GÉRARD. - Nero. Keizer en tyran. Geïll. Phoenix Pocket no. 36
45383: WALTER SCOTT. - Waverley of zestig jaar geleden. Vertaald door Gerard Keller. Geïllustreerd.
92197: WALTER, JENS - De barmhartige Samaritaan.
56490: WALTER, RUDOLF (RED.) - God heeft wel honderd namen. (vert.)
43533: WALTERS MINETTE - De beeldhouwster
56020: WALTERS, H.B. (PREFACE) - A guide to the department of Greek and Roman antiquities in the British Museum. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
57664: WALTERS, NEL - Nederlands Spreekwoordenboek.
70943: WALTERS, MINETTE - The Breakers.
71441: WALTERS, MINETTE - Fox Evil.
70457: WALTERS, MINETTE - Fox Evil.
104360: WALTERS, MINETTE - De Branding.
79771: WALTERS, MINETTE - De vorm van slangen.
17378: WALTERS / HOUWINGE / GRAFTON / HEUVEL / LAPINSKI - Eerste keus. Spannende verhalen voor crime-liefhebbers.
70942: WALTERS, MINETTE - Disordered Minds.
25973: WALTERS, DAVID - Britisch railway. Bridges.
49232: WALTHER, HEDDA - Mijn hondenboek. Foto's. (Vert.)
34663: WALTHER ANGELO - Caspar David Friedrich
59163: WALTON, STEWART & SALLY - Funky Junk. Fresh ideas to jazz up your link. This morning. Geïll.
35728: WALTON J - Disorders of voluntary muscle, fourth edition
11221: WALTZ, D. - Over de brug.
82479: WALZ, HANS HERMANN / BALLY, GUSTAV / RAD, GERHARD VON / E.A. - Wirklichkeit Heute. Referaten und Arbeidsberichte vom Kirchentagskogress Hamberg.
72705: WAMBACCQ / HARENBERG / BLUM / EBERT / E.A. - De Balans van de 20ste Eeuw.
17324: WAMBAUGH, JOSEPH - Nachtpatrouille. Politieroman.
85712: WAMELEN, H. VAN - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
83120: WANDER, B. (SAMENSTELLER) - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
52017: WANDER, NELLEKE - Om Sabine
45661: B. WANDER E.A. - Nederlands Openluchtmuseum B&M 1988:1. Geïll.
99327: WANDER, B. (SAMENSTELLER) - Bijdragen en Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde, Het Nederlands Openluchtmuseum. Inhoudsregister en register 1938-1967.
55704: WANDERS, DR. A.J.M. - De maan dichtbij. Geïll. Schijnwerpers . 4. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
93041: WANDERS, W.E. / BOHNCKE, DRS. S. / LINDEN, FONS VAN DER (KLEUREN ILLUSTRATIES) - Boeiend rekenen, voor de lagere school. Platenboekje voor het eerste leerjaar.
88450: WANDERS, DR. A.J.M. - Het Raadsel Mars. De geschiedenis van een geheimzinnige wereld.
30627: WANDERS A.J.M - Het Mars avontuur
94510: WANG, LULU - Het witte feest.
92964: WANG, LULU - Het Lelietheater.
96879: WANG, WALLACE / PARKER, ROGER C. - Microsoft Office voor Dummies. (Nederlandse editie)
86892: WANING, C.J.W. / E.A. - Ons Zeewezen 56ste Jaargang, juli/aug. 1967, No. 7-8. Met o.a.: Nieuwe fregatten Van-Speijkklasse trotseren oceaanstormen. - Noord-Nederland: Vergrote Eemskanaal officieel geopend. - Uit onze scheepsbouwindustrie.
90917: WANNEE, J.C. - Religieuse levens- en wereldbeschouwing. (los van het Christendom)
104277: WANROOY-OGTEROP, WIENY - Elektrische apparaten in de kosmetiek. Leerboek en handleiding. Afb.
46464: WANSINK, H EN WELS, C.B. - Zeven pijlen / negen pennen. Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse Geschiedenis. Geïll. Phoenix Pocket no. 83.
90805: WANSINK / WELS - Zeven pijlen, Negen pennen. Negen Nederlandse historici over de vaderlandse geschiedenis.
3463-1908: WANSINK J.M. - Europa. Bloemlezing uit aardrijkskundige lectuur. 3
52403: WANSINK, H EN WELS, C.B. - Zeven pijlen, negen pennen, Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse Geschiedenis. Foto's. Phoenix - Pocket 83.
4657-3837: WANSINK H. / SCHOUTEN W.L. / BOTTEMA - Een Nieuw geluid. Een bundel samenspraakjes voor het leesonderwijs.
30697: WANSINK H, WELS C.B - Zeven pijlen negen pennen
28322: WANSINK, H. / WELS, C.B. - Zeven pijlen, Negen pennen. Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse geschiedenis.
101.885: WANT, J.P.H. VAN DER - Beelden op de Berg. Wageningen 1976.
91629: WANTING, H.C.S. - In het voorbijgaan. Gestalten en gedachten.
61604: WAPENAAR, H. / RÖLING, N.G./ BAN, A.W. VAN DEN - Basisboek voorlichtingskunde. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
52731: WAPENAAR, H; RÖLING, N.G. EN BAN, A.W. VAN DEN - Basisboek voorlichtingskunde.
33093: WAPENAAR A - Naar zee
54761: WARBERG, PAUL - Religion und Kultur. Zeitgemäße Betrachtungen eines katholischen Theologen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
43321: WARD WILFRID - Om hoge waarden
53158: WARD, WILFRID - Le Cardinal Wiseman. Sa vie et son temps (1802-1865). Traduit de l 'Anglais par L' abbé Joseph Cardon. Tome premier et tome deuxième. (Afkomstig uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
104232: WARD, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
30441: WARD PATRICK - Bike Riders de wereld van de snelle machines
61504: WAREN, MICHAEL - At this time, in this place. The spirit embodied in the local assembly. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
38640: WARHOUT, DANNY, BROUWER, THEA - Hallo wereld alles goed?
53881: WARICHEZ, JOSEPH - Les Disputationes de Simon de Tournai. Texte inédit.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5335-3606: WARING M.W. - De getuigen. Historische roman over de Russische revolutie.
58967: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.
58966: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.
58965: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.
82611: WARNARS, EVERT G.M.J. (VOORWOORD) - 14e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs Breda 1980.
20088: WARNER, N. - Het woord vandaag.
56761: WARNER, REX - Men of Athens. The story of fifth century Athens. With photographs.
41687: WARNER SCHAIE K - Longitudinal studies of adult psychological development
98029: WARNSINCK, J.C.M. - Drie Zeventiende-eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
85478: WARNSINCK, J.C.M. - Van Vlootvoogden en Zeeslagen.
58737: WARRACK, JOHN AND WEST, EWAN - The Oxford Dictionary of Opera.
9601: WARREN TONY - The lights of Manchester.
57519: WARREN, HANS - Schetsen uit het Hongaarse volksleven.
17661: WARREN, DICK - Doelgericht leven. Waarvoor leef ik eigenlijk hier op asrde?
95628: WARSTAT, DR. W. - Der schone Akt. Bildmassige Aktphotographie ihre Afthetik und Technik
95193: WART, A.D.F. VAN DER - De Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes en haar restauratie.
39205: WARTANOFF, BORIS - Hoe'n Rus zijn land terug vond
5085-3106: WARTBURGER M. - Martin Luther. Lebensgeschichte des Reformators.
89275: WARTENA, R. / AARDOOM, L. / AKKERMANS-PRAAGMAN, A.I.M. / E.A. - Gelre. Bijdragen en Mededelingen. Deel LXXXV. Met o.a.: Stadsontwikkeling van Zutphen. - Peter Langenfeldt 1494, een miskend Heer van Het Loo. - Het Leichel orgel en de kerk van Rozendaal.
104505: WARTENA, JAN / HENGST / LOERAKKER - waar je ook woont.
54310: WARTENA, R. - Kluwer's Technisch Handboek. Raadgever voor Werkplaats en Bedrijf. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
16138: WÄSCHA-KWONNESIN - Die Biberung. Grau-Eule erzählt von Indianern, Bibern und Kanufahren.
41693: WASMUTH EWALD - Vom Sinn des todes
41395: WASS HANNELORE - Dying facing the facts
41406: WASS, BERADO, NEIMEYER - Dying facing the facts
41690: WASS, CORR, PACHOLSKI, SANDERS - Death education an annotated rescource guide
41602: WASS, CORR, PACHOLSKI, FORFAR - Death education II, an annotated resource guide
59338: WASSCHER, E.J. - Trigonometrie voor de technische vakken. Serie B. Geïll.
55538: WASSCHER, E.J. - Nieuw leerboek der Algebra. Met vraagstukken voor het V.H.M.O. Eerste deel. 6e druk; herzien; Van Thijns Wiskundige leergang.
86797: WASSENAAR, IR. W.O. / MULLER, LAMMERT / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 2. Juni 1986. Met o.a.: Het herstel van de torenfundatie in Midwolde. - De restauratie van de gewelfschilderingen van Godlinze.
86796: WASSENAAR, IR. W.O. / MULLER, LAMMERT / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 2. Juni 1986. Met o.a.: Het herstel van de torenfundatie in Midwolde. - De restauratie van de gewelfschilderingen van Godlinze.
94676: WASSENBERGH, A. - Gids voor het Kerkmuseum Janum.
105752: WASSENBERGH, A. - De decoratieschilders der achttiende eeuw en het stadhuis te Leeuwarden.
96490: WASSENBERGH, DR. A. (RED.) / E.A. - De Friesche Musea en Oudheidkamers. The Frisian Museums.
84063: WASSENBERGH, A. - Gids van het Kerkmuseum Janum.
60135: WASSERLOOS-STRUNK, MARTINA (EDITED BY); IN COOPERATION WITH ENGELS, MARTIN - Europe Covenanting for Justice. Break the Chains of Oppression and the Yoke of Injustice and let the Oppressed go free. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
9129: WASSERMAN JAKOB - Het goud van Caxamalca.
95310: WASSERMAN, JULIUS (HERAUSGEBER) - Zwischen den Zeiten. Junge Judische Autoren.
96729: WASSERMANN, JAKOB - Lebensdienst.
80970: WASSERMANN, JAKOB - Das Gansemännchen.
81613: WASSERMANN, JAKOB - Christophorus Columbus. De Don Quichote van de Oceaan.
33776: WASSERMANN JACOB - Het goud van Caxamalga
15696: WASSERMANN, JACOB - Das Gansemännchen.
102.848: WASSING, DRS R.S. - Tellem. AO-boekje 1027.
104024: WASSING, GERRIT - t blonde baintje van Dieng.
B42892: WASSING, GERRIT - Met de vouten in t wotter.
B4289: WASSING, GERRIT - Met de vouten in t wotter.
B42891: WASSING, GERRIT - Met de vouten in t wotter.
90683: WASSINK, BERNARD KLEIN - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie. Proefschrift.
54950: WAST, HUGO - Don Bosco en zijn tijd. Aeterna reeks. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
77547: WATERBOLK, PROF. DR. E.H. / VERTOALKEMIZZIE - VEEN, B. VAN DER / KLOMPIEN, MARTEN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 2. Met o.a.: Ontmoeting over grenzen - A Toi la gloire (kerklaid) - Oosterhoogebrug - Landweg te Paddepoel (schilderij).
86659: WATERBOLK, A. - Havelte. beschrijving van een interessante en typisch Drentse gemeente
75981: WATERBOLK, PROF.DR. E.H. / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - Groningen constant. Groningen-Munster 1672.
85911: WATERBOLK, PROF.DR. E.H. / FORMSMA, DR. W.J. / E.A. - Groningen constant. Groningen-Munster 1672.
2211-268: WATERINK DR. J. - Onze jonge Koningin thuis
1367-309: WATERINK DR. J. - Onze Prins in het publiek en binnenskamers.
92460: WATERINK/DUINKERKEN/GROSHEIDE. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom.
80445: WATERINK, DR. J. - Plaats en methode van de Ambtelijke vakken.
81513: WATERINK, PROF. DR. J. - Werkelijkheid en waarheid in de didactiek voor de Christelijke school.
90561: WATERINK, DR. J. - Ons zieleleven.
5910: WATERINK/DUINKERKEN/GROSHEIDE. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom.
96412: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDEREN. - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1946.
96415: WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDEREN. - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1949.
2892-260: WATERINK DR. J. - Onze jonge Koningin thuis
1452-177: WATERINK DR. J. - Onze Prins in het publiek en binnenskamers.
27285: WATERINK, DR J. - Onze Prins in het publiek en binnenskamers.
86662: WATERMAN, D. / MEURIKKEN, PETER - Vang met kunstaas.
90008: WATERSCHOOT, MR.DR.ING. W.A.J.M. VAN / TESCH, DR.IR. P. - Geologische Stichting. Toelichting bij de geologische kaart van Nederland. Mededeeling Nr. I: De Geologische Kaart van Nederland en hare beteekenis voor verschillende doeleinden.
106281: WATERSCHOOT, HERWIG - Het Grote Antiekboek. Antiek kiezen en kopen.
B4525: WATERSTONE, RICHARD - De wijsheid van India.
98869: WATKINS, MARTYN - Introduction to tuning.
87103: WATSON, TOM / HANNIGAN, FRANK - De Nieuwe Regels van het Golfspel.
87104: WATSON, TOM / HANNIGAN, FRANK - De Nieuwste Regels van het Golfspel.
51597: WATSON, DAVID - Geen vrees voor het kwaad. Een persoonlijk gevecht met kanker. Vert.
5829: WATSON REG - Goede tijden slechte tijden. 3. De dromen komen als een vlinder vrij.
42604: WATSON W.H, MAXWELL R.J - Human aging and dying
52686: WATSON, TED - Het varen met kleine schepen op de motor. Afb. Vert.
86056: WATTEL, J. / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 12. Met o.a.: Drenthe de ""Wild-West"" van Nederland. - Een nieuwen ""Van der Scheer"".
37861: WATTEL, J - Harem, vrouwenleven in het oosten
86347: WATTS, JOHN D.W. - Obadiah. A Critical Exegetical Commentary.
99236: WATTS, BERNADETTE - De jaloerse kraai.
74130: WATTS, ALAN - Teleweerboek. Een handleiding voor allen, die zelf het weer willen voorspellen.
76334: WATTUM, S.F. VAN - Spielen en spoanen.
91305: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
99702: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
97670: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
77637: WATTUM, S.F. VAN / HEERSEMA, H. / HAAN, DR. TJ.W.R. DE / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 3 nr. 8, 1951. Met o.a.: n Swoare gang - t Olderlek hoes - Veurloop.
77546: WATTUM, SIMON VAN / VRIES, JANNES DE / VERTOALKEMIZZIE / WILLEMS, ELKE / WERKMAN, HANS / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 1. Met o.a.: Rood warer en Vattien (gedichten) - Rut III en Rut IV - Het blinde dorp (gedicht - Het ""Spiekster bouk"": Kinderen in verstand en in boosheid van P. Keuning (met 5 illustraties).
77515: WATTUM, SIMON VAN / OLSMEYER, K.G. / VRIEZE, P.L. DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 5 nr. 3. Met o.a.: Twijstried. Sonnettenkrans - Het nieuwe dorp - Bespreking van ""De raadhuizen van de stad Groningen"" door Dr. A.T. Schuitema Meijer.
74033: WATTUM, SIMON VAN / VERTOALKEMIZZIE / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 1. Met onder andere: Rood water. - Rut III en Rut IV.
103686: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
B4276: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
97727: WATTUM, SIMON VAN - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
103685: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
58084: WATTUM, S.F. VAN - Tusen wenst en wereld. Gedichten. Lanteern-reeks Nr. 1
87605: WAUBEN, E.H. - Athletiek. (atletiek)
15257: WAUGH, SYLVIA - De Mennyms moederziel alleen.
86628: WAUGH, ALBERT E. - Sundials. Their theory and construction.
57657: WAUGH, ALEC - Vulkan Westindien. Die Karibische Inselwelt von Kolumbus bis Castro. Kaarjes. Vert. uit Engels naar Duits.
6031: WAUGH ALEC - Olie voor de vlam. Fontein boekerij 34.
72807: WAUGH, ALEC - Wijn en gedestilleerd. Time-Life boeken.
B4248: WAY, PETER - Het gif van de macht.
104008: WAYNE W. DYER - Prettige feestdagen! Praktische adviezen om een veel geuite wens werkelijkheid te laten worden.
22204: WEAD, R. DOUGLAS / BOISSEVAIN, MEVR. E.D. (VERTALING). - Vanavond vermoorden ze een katholiek, want vanmorgen hebben ze een protestant vermoord.
19453: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie ten dienste van de Ziel.
51607: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Op de plaats waar Hij gekruisigd werd. Vert.
39096: WEATHERHEAD, D.L - t gebeurde in Palestina
57600: WEBB, BARBARA & CRUISING ASSOCIATION. - Hollandia's Tien Talen Scheepswoordenboek.
51696: WEBB, JAMES - De Generaal van de Keizer. Roman over twee culturen en een onmogelijke liefde. Vert.
98503: WEBB, MRS. B.J. - Naomi. Of de laatste dagen van Jerusalem.
61671: WEBER, FR. WILH. - Dreizehnlinden.
90921: WEBER, OTTO - De Boodschap van de Bijbel.
23989: WEBER, HERMANN - Lenin.
81651: WEBER, FRIEDRICH - Ich Glaube an Gott. Predigt zum Glaubens-bekenntnis und Bilder aus der Katharinenkirche zu Oppenheim.
82007: WEBER, HANS-RUEDI - De Uitnodiging. Matteüs Missionair.
59122: WEBER, RON (INTRODUCTION) - How to clean a mess of fish without making a mess of the fish. Secrets from the Pros. Geïll.
59914: WEBER, HANS-RUEDI - Die Vrijdagmiddag. Meditaties onder het kruis. Geïll. Vert.
59877: WEBER, HANS-RUEDI - Experiments with Bible Study.
59709: WEBER, JOSEF - Alles over uw hond. Geïll. Vert.
79590: WEBER, DR. R.E.J. - Een paar postiljonslaarzen.
90771: WEBER, OTTO - De Boodschap van de Bijbel.
94819: WEBER, ANNETTE / GRAAFHUIS, A. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 54, nr. 10. Met o.a.: Schutterij of geschutter? De Utrechtse burgerhoplieden, 1572-1610. - Licht aan 't eeuwig licht onttogen of Ik hoor de stilte, In memoriam Gabriel Smit 1910-1981.
60770: WEBER, HANS-RUEDI - A laboratory for ecumenical life. The story of Bossey. 1946-1996. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
37708: WEBER, HERMANN - Lenin
59893: WEBER, HANS-RUEDI - Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie.
2928-4878: WEBER WILHELM - Beethovens. Missa solemnis.
32122: WEBER B - De kleine werken van de grote Schepper
52708: WEBSTER, T.B.L. - Everyday Life in Classical Athens. Drawings.
103330: WEBSTER, CAPTAIN F.A.M. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - De ivoren talisman. Junior jongensboekenserie no. 115.
52925: WEBSTER JR., FREDERICK E. - Marktgericht ondernemen. Stel de klant voorop, altijd. Vert.
78748: WEBSTER - Webster;s New World Dictionary of the American Language. Compact School & Office Edition.
57058: WEBSTER, JEAN - Daddy-long-legs. Afb.
28233: WEBSTER, ELISABETH - Der Ruf des Delphins.
29163: WEBSTER, T.B.L. - Het Hellenisme. Kunst der Wereld.
89488: WEBSTER, SAM / UNDERWOOD, MICHAEL / KENNEDY MARTIN, TROY EN WLASCHIN, KEN - Dokter zonder geweten. - Geheime Dienst contra X: Offer twee vrouwen voor een man.- Bankroof per computer.
9518: WECHSELENBERG PROF. DR. K. / PUYN DR. U. / FIELDIJ DOP DR. PH. H. - Het nieuwe handboek voor moeder en kind. Moderne voorlichting en praktische informatie voor de aanstaande moeder.
54910: WECK, GUILLAUME DE - Histoire de la confédération internationale des étudiants catholiques. Pax Roma. 1887 - 1921 - 1946. Foto's. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
14288: WECKELMANN / UNFRIED - Heintje van bengel tot beroemdheid.
19247: WEDA, ITEKA - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhouding.
31835: WEDEKIND FRANK - Stucke
41245: WEDEKIND FRANK - Die tagebucher ein erotisches leben
41202: WEDEKIND FRANK - Die tagebucher ein erotisches leben
41201: WEDEKIND FRANK - Die liebe auf den ersten blick, erzahllende prosa
54391: WEEBER + PARTNER - Gemeinschaftseinrichtungen. Bauliche, organisatorische und soziologische Aspekte von Freizeit- und Sozialeinrichtungen in verdichteten Wohngebieten. Beispile aus der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Afb. (FBW Nr. 99. )
84520: WEEDA, ITEKE - Ideaalbeelden rond leefvormen. Variatie in denken over huwelijk, gezin en andere leefvormen.
97768: WEEDA, DR.IR. C.J. - Vrouw en samenleving.
78537: WEEDA, ITEKE - Vrouwen verlangen mannen.
52653: WEEL, ADRIAAN VAN DER (HOOFDRED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 11/2004. Geïll.
102.304: WEELDEN IR. A. VAN / HAAN, IR. W. DE / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 6. Met o.a.: Trends in sedimentology. - Een Surinaams exploratieprobleem.
106701: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden.
106687: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden.
104158: WEEMOEDT, LEVI - De ziekte van Lodesteijn.
102.815: WEENEN, DR. J. - Niels Bohr. AO-boekje 937.
35867: WEENING-MEIJER DJ - Pleisterplakken
61322: WEENINK, DRS. J.B. (RED.) - De vreemdeling in onze samenleving. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
80118: WEERD, H. DE - Grote Blijdschap. Kerstboek.
26256: WEERD, DS. WIM (HERVORMD PREDIKANT IN SLEEN). - Spelenderwijs.
1014-2352: WEERDA JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
83057: WEERDA-ERLANGAN, PROF.DR. JAN - Unser ostfriesische Dorf im Umbruch der Zeit. Vortrag gehalten auf der Landrechnungsversammlung der Ostfriesische Landschaft zu Aurich.
77677: WEERDEN, J.S. VAN / KUIPERS, ABE / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 7. Met o.a.: Een oud Ommelander kerklied - Groninger toneelleven in vroeger eeuwen - Evolutie in de Kerstvoorstellingen in de Groninger kunst.
91316: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
46336: WEERDEN, GINA VAN - Veertien dagen vrij. Geïll.
76246: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
57659: WEERDEN, DR. G.J. VAN; LANGEN, DR. C. DE EN WAARBEEK, B. TER - Grondslagen der ademhalingstechniek. Afb.
97717: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
97196: WEERDT-VAN LINDEN VAN DEN HEUVEL, G. DE - Nederland. Een beknopte economische geografie.
71042: WEERHEIJM, TOM - Speurboekje. Nederland vanuit de trein.
102.320: WEERING, TJ.C.E. / ANGUS, R.B. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Number 3-4, November 1975. Met o.a.: Late quaternay history of the Skagerrak, an interpretation of acoustical profiles. - Fossil coleoptera from weichselian deposits at Voorthuizen, the Netherlands.
31522: WEERNINK OUDE WIM - voor oorlogse auto klassiekers
20769: WEERSTRA, THIJS - Reisvaardig. Over reizen nu en in de Bijbel.
20770: WEERSTRA, TJEERD / BOER, PETER - Stil leven.
61351: WEERSTRA, THIJS - Tussen nee en ja. Een boek voor jongeren. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
20758: WEERSTRA, DS. THIJS / MINNÉE, MARCEL - Ik woon dicht bij jou. 50 boeiende overdenkingen.
82-2244: WEESE URTUR - Rubens.der grosse Flame. Kleine Delphin kunstbucher 8 bandchen.
56812: WEETERINGS, J.M. - Wij rekenen. Rekenmethode voor de lagere school. Negende deeltje. Vijftiende druk. Verzorgd door C. de Boer
594-4926: WEEVERS DR. TH. - De Dolinge van Ulysse. Homerus Odysseia 1-18. In Nederlandse verzen van Dierick Volkertz. Coornhert. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
72204: WEEZEL, HANS GUALTHERIE VAN - Rechts door het midden. Haagse herinneringen.
86878: WEEZEL ERRENS, DOLF / MOLEMA, JAN / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 16de jaargang nr. 2. Juni 1999. Met o.a.: Een calvariegroep op het kerkhof van Zuidbroek. - Het kerkhof van Wittewierum in ere hersteld.
90922: WEG, DS. A. VAN DE - Mystic bij Paulus.
93630: WEG, DS. A. VAN DE - Mystiek bij Paulus.
97071: WEGELIN IR. P.A. - F.M. radio zonder storing? AO-boekje 683.
6613: WEGELIN IR. P.A. - F.M. radio zonder storing? AO-boekje 683.
54225: WEGENER SLEESWYK, DR. IR. A. - Eilanden der wetenschap. (Rede gehouden bij de aanvaardig van het ambt van hoogleraar in de techn. natuurkunde a/d R.U. te Groningen) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
84231: WEGENER, G.S - 6000 jaar en een boek, de geschiedenis van het meest gelezen boek ter wereld
B4545: WEGENER SLEESWYK, R.S. / VRIES. D.P. DE / OTT, A. (REDACTIE) / D' ANCONA, HEDY / E.A. - De Museumcollecties: Een lust en een must!
35988: WEGENER G.S - 6000 jaar en een boek, de geschiedenis van het meest gelezen boek ter wereld
57178: WEGGELAAR, IDA - De huiswerkkabouter en andere sprookjes. Geïll.
B5213: WEGGEMANS, MINKE - Broederziel alleen? De dood van een broer of zus een plaats geven.
99321: WEGMAN, FRANS - Mijn leeftuin. Ontwerp en aanleg in de praktijk.
99335: WEGMAN, FRANS - mijn ideeentuin. Ontwerp en aanleg in de praktijk.
14889: WEGMAN, FRANS W. (RED.) - Zelf Groente kweken.
59025: WEGMAN, FRANS W. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zelf uw Tuin aanleggen. Geïll.
29550: WEGMAN, W. / E.A - Zelf uw tuin aanleggen
41956: WEGMAN C - Psychoanalyse en cognitieve psychologie, proefschrift ter verkrijging van de graadvan doctor in de sociale wetenschappen, Freud
220-3027: WEGMAN/HOEK/MENSING - Bloeiende kamerplanten.
484-3026: WEGMAN/MEIJERING/MENSING - Zelf kruiden kweken.
34994: WEGMAN W E.A - Zelf uw tuin aanleggen
59844: WEGMANN, H.P. - Der Fremdenführer H.P. Wegmann erzählt. Borkum. Schiffahrt und See. Geïll. Band II.
99751: WEHKAMP, RIA - Mode.
80019: WEHRUNG, GEORG - Mythus und Dogma.
46082: WEICHARDT, DR. CARL (VERANTWORTLICHER LEITER) - Welt und Haus. (Wöchentliches Unterhaltungsblatt met Bilderschmuck und Kunstbeilagen).Jahrgang 1904. Zweiter Band, Heft 27 - 52. Halve jaargang.
84625: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood. Gedichten.
84626: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood. Gedichten.
79316: WEIDENBACH, DR. KARL (TEXTE) - Der südliche Schwartzwald. Black Forest - Foret-Noire.
71022: WEIDENHEIM, JOHANNES - Violen zingen door de zomer. Het verhaal van een jonge zigeunerliefde.
3139-3570: WEIERSTHAL BRONJA - Ungarn
99440: WEIGL, LOTTE - Speel met plezier na schooltijd.
80242: WEIGL, A.M. / REEVES, NORMAN C. (TRANSLATION) - Mary - ""Rosa Mystica"". Montichiari - Fontanelle. Ranslation of the 5. Edition by Norman C. Reeves and Irmgard Muske.
59452: WEIJDEN, T. V.D. - De oordelen Gods over Nederland.
25930: WEIJDEN, GERARD VAN DER / WIJNHOVEN, ANNEMARIE - Politiekespraakontwarring. AO-boekje 1874.
B5188: WEIJERS, IDO - Terug naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig.
60256: WEIJLAND, DR. H.B. - ""A en B"" . Kamper Cahiers. Een onderzoek naar de geogafische gemeente als bijdrage in het beraad over een oecumenisch beleid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59207: WEIJNEN, DR. A. - Zeventiende-eeuwse Taal.
88115: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
88116: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
88117: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
71075: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / FICQ-WEIJNEN, DRS. A.P.G.M.A. - Prisma Nederlands.
14083: WEILAND, AART - Bloed. AO-boekje 1679.
34953: WEILER CLEMENS - Jawlensky
86626: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
89909: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
2942-2380: WEILER C. - Jawelensky.
77002: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
76190: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
85909: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
52407: WEILER, DR. A.G.; JONG, DR. OTTO J. DE E.A. - Geschiedenis van de Kerk in Nederland. Aula Boeken nr. 100
99458: WEILER, JHR.DR. A.C. VON - Iets over Penningkunst.
85433: WEILL, GEORGES - L'eveil des Nationalités et Les Mouvement Libéral 1815-1848.
52580: WEIMA, DRS. KLAAS W. - Webvertising. Tools voor een effectieve campagne.Geïll.
61929: WEIMA, JAN - Reiken naar oneindigheid. Inleiding tot de psychologie van de religieuze ervaring. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
99470: WEIMAR. IR. K.L.A. - Reactor Centrum Nederland. Instituut tot ontwikkeling van vreedzame toepassingen der atoomkernwetenschappen.
16242: WEIMARN, PROF. DR. P.P. VON - Zur Lehre von Den Zuständen Der Materie. Band 1: Text. Preisschrift der Kaiserliches Akademie der Wissenschaften St. Petersburg und der Kaiserlichen Universität Moskau.
71840: WEINBERG, PAUL (FOTO'S). - Herovering van het paradijs, reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
37343: WEINBERG PAUL - Herovering van het paradijs, reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
58213: WEINBERG, STEVEN - Dreams of a final theory. The Search for the Fundamental Laws of Nature.
10299: WEINER ELLIS - Brieven uit Cicely. Nothern exposure.
79903: WEINER, MYRON - State Politics in India.
18019: WEINER, MARGERY - De Parvenu Prinsessen. Caroline, Elisa en Pauline Bonaparte.
2039-2201: WEINHOLD RUDOLF - Topferwerk in der Oberlausitz.
17750: WEINMAN LEAR, MARTHA - Hartsignalen. Een medicus vecht voor zijn leven.
57753: WEINSTEIN, RAYMOND S. & ALIBEK, KENNETH - Biological and Chemical Terrorism. A Guide for Healthcare Providers and First Responders. Ill.
94434: WEIR, ROSEMARY - De mysterieuze zeeman. Prisma pocket 258.
85664: WEIS, HEINRICH / E.A. - Südschwarzwald. Merian, Heft 5, Jahrgang XI.
57747: WEISBERG, M.D., LEON A.; NICE, M.D., CHARLES & KATZ, PH.D., MYRON - Cerebral Computed Tomography. A Text-Atlas. Ill.
55967: WEISCHEDEL, WILHELM (HERAUSGEGEBEN VON - IN ZUSAMMENARBEIT MIT MÜLLER-LAUTER, WOLFGANG UND THEUNISSEN, MICHAEL) - Gedenkschrift der freien Universität Berlin. Idee und Wirklichkeit einer Universität. Dokumente zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Mit acht Bildtafeln UND Studium Berolinense - Aufsätze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft
91266: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 20: Das Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 1-25, 13.
91257: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 13: Das Buch Hiob.
91258: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 14: die Psalmen I. Psalm 1-60.
98223: WEISER, ARTHUR - Das Alte Testament Deutsch 14 / 15. Die Psalmen.
91259: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 15: die Psalmen II. Psalm 61-150.
91260: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 7: Die Psalmen 1. Teil.
91267: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 21: Das Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 25, 15-52, 34.
41452: WEISMAN A.D - On dying and denying, a psychiatric study of terminality
42031: WEISMAN AVERY D - The Coping capacity, on the nature of being mortal
87014: WEISS, JOHANNES (HERAUSGEGEBEN) - Die Schriften des Neuen Testaments. Band I: Die drei alteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Band 2: Die Briefe. Die joanneischen Schriften.
40712: WEISS RITA - Tatting doilies & edgings
B4808: WEISS, GUSTAV - Antiek Glas.
97961: WEISS, PETER - Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats. Dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade.
31914: WEISS PETER - Das gesprach der drei Gehenden
31917: WEISS PETER - Der schatten des korpers des kutschers
55032: WEISSENSTEINER, FRIEDRICH - Die rote Erzherzogin. Das ungewöhnliche Leben der Tochter des Kronprinzen Rudolf. Versuch einer Biographie. Geïll.
53880: WEISWEILER, S.J., HENRI - Maitre Simon et son groupe. De Sacramentis. Textes inédit. Appendice. Martin, O.P., Raymond M. Pierre le mangeur. De Sacramentis. Texte inédit(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89849: WEITBRECHT, BRIGITTE - Das grosse Buch der Spiele. Moderne Familie, Die praktische Hausbibliothek, Band 2.
81120: WEITENBERG, FRANS / ASPEREN DE BOER, J.R.J. / E.A. - Akt. Over kunst 28. November 1985, 9de Jaargang Nr. 3. Met o.a.: Barnett Newman: The Gate (1954). - A Corpus of Rembrandt Paintings, Volume I: 1625-1631.
61086: WEITENBERG, PROF. DRS. J. E.A. - Armoede en participatie. Beleidsadvies van het W.I. voor het CDA. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
55775: WEITZ, POL - Charlotte von Luxemburg. Foto's. Luxemburger Biographien. 1.
24534: WEIZSÄCKER, RICHARD VON - Vier Tijdperken. Herinneringen.
91021: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - De tijd dringt. Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.
82027: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON - De tijd dringt. Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.
91034: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - Die Zeit drangt. Eine Weltversammlung der Christen fur Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schopfung.
98806: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - Het tijdperk der atoomenergie. Prisma pocket 481.
84248: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON / DEMMIG, FRANK / E.A. - Kernexplosionen und ihre Wirkungen.
87628: WEIZSACKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede.
53799: WEL, JOS. VAN - Het geld van alle tijden. Schijnwerpers. 30. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88248: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Fillipenzen.
88249: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Fillipenzen.
56868: WELCH, MR. H.J. E.A. - Coniferen. Foto's. Vert.
78611: WELCHERT, HANS-HEINRICH - Wanderungen zu den Burgen und Klöstern in Schwaben.
18179: WELDON, FAY - The Life & Loves of a She-Devil.. Blackbirds 1991 Nr 5.
18483: WELDON, FAY - Het hart van het land.
18587: WELDON, FAY - Met de muziek mee.
59114: WELLEN, DR. G.A, / PEETERS, PROF. DR. C.J.A.C. / SWIGCHEM, PROF. DR. C.A. (BIJDRAGEN) - Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden. Doelstelling en activiteiten van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Geïll.
B4305: WELLENS, ERIK - Albert II. De vorst met de glimlach.
56081: WELLENS, ERIK - Prins Filip. Koning op wacht. Foto's.
104214: WELLERSHOFF, DIETER - Die Sirene. Eine Novelle.
104131: WELLES, SUMNER - The Time for Decision.
85673: WELLES, SUMNER - The Time for Descision.
28535: WELLINS / BYHAM / WILSON - Empowered Teams. Creating self-directed work groups that improve quality, productivity and participation.
51564: WELLS, H.G. - Een korte geschiedenis der wereld. Geïll. Vert.
57765: WELLS, PATRICIA - Reisboek Frankrijk voor fijnproevers. Ill. Vert.
85383: WELLS, H.G. - The Invisible Man.
58275: WELLS, H.G. - Welk lot wacht de mensheid? Een zakelijk relaas van wat er thans met haar gebeurt en van de mogelijkheden der naaste toekomst. Vert. Foto.
104358: WELLS, H.G. - The invisible man.
106680: H.G. WELLS - Omnibus: De Tijdmachine. - De Onzichtbare Man. - De Oorlog der Werelden.
41174: WELLS STANLEY - Shakespeare's sonnets, and a lover's complaint
61754: WELLS, TROTH EN SIM, FOO GAIK - De markt meester. Vrouwen als kunsumenten. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
80249: WELLS, H.G. / HORRABIN, J.F. (ILLUSTRATED) - The Outline of History. Being a plain history of life and mankind.
71468: WELLS, M. - Lagere diersoorten.
15208: WELMAN, J. - Informatieverzorging. AO-boekje 1736.
15209: WELMAN, J. - Informatieverzorging. AO-boekje 1736.
23060: WELMAN, J. - Kaliberwals, Kaliberwalserijen. AO-boekje 1037.
76852: WELSENES, CHR. VAN - Groninger Land. Beeld en Tegenbeeld.
76697: WELSENES, CHR. VAN - Groninger Land. Beeld en Tegenbeeld.
77542: WELSENES, CHR. VAN / STOUTMEIJER, BETSY / KEMIZZIE VERTOALEN NIJE EN OLLE TESTEMENT / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 16 nr. 2. Met o.a.: Het veenkoloniale landschap - Snijvlokken - Lukas 2 - Rut II.
3147-3710: WELSH / LINTHOUT - Majorca en Minorca.
42417: WELTEN J.B.V, DR - Bejaarden in ziekenhuizen, een onderzoek van 2 jaren in ziekenhuizen van zeeland
99380: WELTEN, J.B.V. / E.A. - De bejaarde patienten in de psychiatrische ziekenhuizen.
88397: WELTER, EDUARD - Het Nieuwe Handboek der Electriciteit. Theorie en technische toepassingen. Met 617 afbeeldingen in den tekst.
38644: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
92534: WELTER, GERHARD - Die Munzen der Welfen seit Heinrich dem Lowen. Band I: Textband, mit synoptischen Tafeln und Munzmeisterzeichen.
79428: WELTER, GERHARD - Die Reinigung und Erhaltung von Münzen und Medaillen.
37257: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
41575: WELTERS - De lieve Vrouwkes van Limburg, compleet met platen, tekeningen van Hebbelnynck en Liesje Thomassen
92817: WELY, M.A. PRICK VAN - Chinese sagen en verhalen.
38818: WELY, VAN PRICK - Joodse sagen en verhalen
52438: WELY O.P., JOS. VAN - Schaepman. Kopstukken uit de twintigste eeuw.
4226-244: WELY - Van Goor's Duits zakwoordenboek
27130: WELY VAN JOS - Schaepman levensverhaal
61717: WELZBACHER, CHRISTIAN - Euro Islam Architecture. New Mosques in the West. Sun Statements no. 1. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
8731: WELZEN JAN VAN - 200 dokatips in kleur.
57182: WEMELSFELDER, PROF. DR. J. - Onaardige economie. Iets over ontstaan, bestaan en voortbestaan van ficties in het maatschappelijk bestel. De Bussy Paperbacks.
90992: WENBERG, GEORGE - The heart into the mind and office of the therapist at work.
15903: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten. Nieuws van den Dag, 1907.
51039: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
50801: WENCKEBACH, L.W.R. - Amsterdam omstreeks 1900. 231 tekeningen met foto's en literatuurfragmenten.
85667: WENDEL, HERMANN / BERGEN, DR. L. VAN (VERTALING) - Danton.
91243: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Das Neue Testament Deutsch 7: Die Briefe an die Korinther.
94267: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Das Neue Testament Deutsch 7: Die Briefe an die Korinther.
90912: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus. Eine Studie uber Zusammenhang von Eschatologie, Ethik und Kirchenproblem.
90911: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Geschichtsanschauung und Geschichtsbewusstsein im Neuen Testament.
90910: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Ethik des Neuen Testaments.
85665: WENDT, HERBERT / E.A. - Nordschwarzwald. Merian, Heft 6, Jahrgang XIII.
79087: WENGER, OTTO PAUL - Einführung in die Numismatik.
53714: WENGIEREK, MARTINA (TEXT); SCHILGEN, JOST (FOTOS) - Celle. Deutsch - english - dansk.
59784: WENING, RUDOLF ET SOMM, A.F. - Siam, pays des merveilles. Geïll.
60221: WENSVEEN, LOUKE VAN EN DANE, HARM (RED.0 - Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
34727: WENT W.F - De planten, Parool/life natuurserie
53756: WENTHOLT, G.J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde van een relatie. Proefschrift. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen m.b.t. de kath. arbeidersbeweging in Nederland. (1889-1979). (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
15012: WENTHOLT/BORSTLAP - Brug over de Oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
73852: WENTHWORTH, PATRICIA - Onschuldig veroordeeld?
30715: WENTINCK CH - de geschiedenis van de Europese schilderkunst
98414: WENTINCK, CHARLES - De geschiedenis van Europese schilderkunst.
4331-2221: WENTINCK CHARLES - Het hart in de kunst. Het hart: symbool en werkelijkheid.
30710: WENTINCK CH - Torens tempels en taveeren
57201: WENTINCK, CHARLES - Het hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst. Afb.
46442: WENTINCK, CHARLES - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties. Phoenix Pocket no 12.
46441: WENTINCK, CHARLES - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties. Phoenix Pocket no 12.
58554: WENTINCK, CHARLES - Kunstschatten van Europa. Geïll.
30711: WENTINCK CH - Torens tempels en taveeren
30713: WENTINCK CH - Moderne kunst in noord en zuid nederlandse musea
30714: WENTINCK CH - Moderne kunst in noord en zuid nederlandse musea
1662-2881: WENTINCK CHARLES - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh.
74855: WENTINK, J.J. - Kerk en Vrede? Wat is en wat wil.
57364: WENTSEL, DR. B. - De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk. I. Theologie en Gemeente 3.
86342: WENTSEL, B. - De Chritusverkondiging in deze tijd. Lezing gehouden voor de vereniging confessioneel gereformeerd beraad op 15 september 1983 te Ermelo.
48135: WENTZEL, GÉ; HILLE, H E.A. - "Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor Vaderlandse (streek) geschiedenis. 16e jaargang, no. 2; maart 1982. Geïll.
60405: WERBLOWSKY, PROF. E.A. - Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Handreichung. Nr. 39. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2394-841: WERDA C. - Nederlandsch Spreekwoordenboek.
6776: WEREMEUS BUNING A. - Een kritiek Oogenblik.
90007: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Tweede tocht: Nieuwe zwerftochten door ons land.
49452: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Zwerftochten door ons land. Ill.
11863: WEREMUES BUNING, J.W.F. - Voor twee stuivers anjelieren.
35871: WERF VAN DER A.A - Yn'n berm lans
86174: WERF, DR. J. VAN DER - De kerkdienst en de geestelijk gehandicapte.
B4399: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
35866: WERF VAN DER A.A - De ramplesant
35868: WERF VAN DER A.A - En de se wie net mear
98943: WERF, SIEP VAN DER - Allochtonen. Een inleiding in de multiculturele samenleving.
24143: WERF, A.A. VAN DER - En de sé wie net mear.
61784: WERF, DR. J. VAN DER / STOLK, H. - Met de bijbel het jaar door. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
54472: WERF, H.G. VAN DER - Gebondenheid aan standaardvoorwaarden. Standaardvoorwaarden in het rechtsverkeer met particuliere en professionele contractanten. Proefschrift. KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
90909: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
90908: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
96727: WERFEL, FRANZ - Zwischen Oben und Unten.
97851: WERFEL, FRANZ - Die Geschwister von Neapel.
56112: WERFEL, FRANZ - The song of Bernadette. PAN-Books. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
41432: WERFEL FRANZ - Das lied von Bernadette
27643: WERFEL, FRANZ - Paulus unter den Juden. Dramatische Legende in sechs Bildern.
35173: WERFERSHORST/DEKKERS/BARNEVELD VAN/JESSE - Overijssel.
19885: WERFF / WOUDSMA - Historisch bestek. Geschiedenis voor het brugjaar.
47703: J.L.J. VAN DER WERFF - 400 vragstukken voor de radiotechnicus van antwoorden voorzien
27069: WERFF / WOUDSMA - Historisch bestek. Geschiedenis voor het brugjaar.
73436: WERFHORST, AAR VAN DE - Volcmar de Ommelandervaarder.
85589: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
88687: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
27717: WERFHORST, AAR VAN DE - Volcmar, de Ommelandervaarder.
46060: WERINGH, KOOS VAN (TEKSTEN) EN SJÖGREN, INGELA - Broeders en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid.
84275: WERINGH, VAN KOOS - Albert Hahn. Tekenen om te otmaskeren
48140: WERKEN, WILMA VAN DE - Lopikerwaard, Kromme Rijngebied, Utrecht-stad. Toeristisch Utrecht in woord en beeld. Deel II. Geïll.
81673: WERKGROEP KERKDAGEN - God met ons. Zes gesprekken.
61217: WERKGROEP VAN HOREN ZEGGEN - Van Horen Zeggen F. Docentenhandleiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
54495: WERKGROEP SACERDOS - Dichtbij is Uw woord. Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C. Lucas-evangelie.
150115: WERKGROEP BRINKKEMPER: J. ALGERA - W. BRINKKEMPER - G. VAN DUINEN. / K. VAN LENT (TEKENINGEN) - Speelse biologie. voorloper.
90649: WERKGROEP GEBED BROEDERS VAN MAASTRICHT - Maria. Glimlach van de Heer. Teksten voor gebed en bezinning over Maria, naar aanleiding van Evangelie-perikopen.
61497: PR -WERKGROEP (ALIAS A.R. MOEDE) - ""Waar zijn we ook al weer mee bezig?"" ""Armoede met een knipoog"" Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
86113: WERKMAN, J.H. - Aemstelredamme. (Uit de geschiedenis van Amsterdam). Uit de geschiedenis der Nederlandsche Gouwen.
51041: WERKMAN, GERHARD - Kent U Overijsel ook zò? Foto's.
58795: WERKMAN, E. - Amsterdam en het Noordzeekanaal. Schip en Haven. 2. Foto's.
93023: WERKMAN, HANS - Ons knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika. Woordwerk, Christelik literair tijdschrift, September 1196 nr. 55, jaargang 14.
86405: WERKMAN, E.J. / SCHAICK, DS. CORNELIS VAN / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 7. Met o.a.: Van Drentse schapen en oude kerkelijke registers. - Gedichten van Ds. Cornelis van Schaick.
87333: WERKMAN, EVERT - Nederland en het water. Een gevecht van 2000 jaar.
52486: WERKMAN, GERHARD. - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied. Reproducties, foto's en kaarten.
30632: WERKMAN GERHARD - Kent gij het land der zee ontrukt. Over de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied.
48021: WERKMAN, GERHARD - Het Urkerland valt droog. Foto's.
59492: WERKMAN, EVERT - Amsterdam die rare stad. Geïll. Aangeboden door: Gemeentegiro Amsterdam, Postgiro en Rijkspostspaarbank.
26253: WERKMAN, GERHARD - KRAS=100/100=KRAS.
2058-1758: WERKMEISTER OTTO - Woonboek voor de doe-het-zelvers. Ideeen, gereedschappen en technieken.
B4623: WERMAN, HANS - Boekje bij de thee. Over lezers en schrijvers.
47582: B.J. WERMER - Dwergkonijnen met foto's
10786: WERMER B.J. - Dwergkonijnen. Kleindieren praktijkboek.
52056: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Snoet's wilde jaren. De geschiedenis van een hond. (niet compleet - plaatjes).
31615: WERMEUS BUNING J.W.F - Ik zie ik zie wat gij niet ziet
36060: WERNER KARL - Die Italienische philosophie, bis neunzehten jahrhunderts
45732: WERNER THIES - Radiobestuurd zweefvliegen. Theorie en ontwerp van modellen. Geïll. (vertaald)
85160: WERNER, HANS / THE TJONG KHING (ILLUSTRATIES) - De zoon van de gondelier.
91205: WERNER JENTSCH / HARTMUT JETTER / MANFRED KIESSIG / HORST RELLER (HERAUSGEBER) - Evangelischer Erwachsenenkatechismus. Kursbuch des Glaubens.
3007-1733: WERNER HANS - Amsterdam ik ben je half vergeten. Met 100 illustraties uit de oude doos.
82055: WERNER, FRANK - Der Anfang der Wildernis. Erzählung.
2830-2406: WERNER K. - Kleurenpracht in het Aquarium.
20955: WERNER, H. - Thailand en de Thais. AO-boekje 2287.
191-2111: WERNER WATSON JANE - Walt Disney's. Wonderen der Wereld.
84981: WERNER, HANS - De laatste ridder.
48580: WERNER KELLER - Oost minus west = nul, het westen bouwt een machtig Russisch rijk met 180 foto's en kaarten
51200: WERNER, BRUNO E. - De galei. De kruisgang van een volk. Vert.
90345: WERNLE, D. PAUL - Jesus.
90913: WERNLE, D. PAUL - Einfuhrung in das theologische Studium.
96773: WERNSTROM, SVEN - De vergeten hacienda.
55700: WERREN, D.W. - Polarization measurement of the D + D protons. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen a/d R.U. te Groningen. Grafieken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47295: WERRY CRONE, HANS VAN LARHOVEN - Lijn 11 nar de Uithof, een beeld van de Rijksuniversiteit in de jaren tachtig, met foto's
21632: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes.
15935: WERTHEIM, PROF. DR. W.F. - De mensheid op avontuur.
19232: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK - Zeven en twintig stokpaarden.
33333: WERUMEUS BUNING J.W.F - Woestijnen van water
81474: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig Stokpaarden, van den Heer Johan Willem Frederik Werumeus Buning.
90506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / ONSTENK, A.J. / E.A. - Wij hebben Zijn ster gezien. Kerstverhalen.
85353: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
79126: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het Glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
106571: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
73025: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's heren wegen. Keuze uit eigen werk. Gedichten.
73020: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Woestijn van water.
94730: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet. Zwerftochten door ons land.
2250-2061: WERUMEUS BUNING J.W.F. - Toneel en dans kronieken en kritieken. De schatkamer no. 9.
79880: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de Engel. Sonnetten, liederen, balladen en andere verzen.
89760: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / PLAS, MICHEL VAN DER - Elseviers Weekblad. Zaterdag 18 December 1954. Met o.a.: Wad wordt land. - Vrijheid in de duinen.
47758: J.W.F. WERUMEUS BUNNING - Negen Balladen
79889: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen Balladen.
86452: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES). - De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk Spoorwegboekje.
84566: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES). - De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk Spoorwegboekje.
102.798: WERVEKE, PROF. DR. H. VAN - Talenstrijd in Belgie. AO-boekje 910.
78995: WES, M.A. / WATERBOLK, E.H. / BASTET, E.H. / E.A. - Groniek. Gronings historisch tijdschrift, nummer 86. met o.a.: Le voyageur volney, en de ontdekking van de Derde Wereld. - Reizen en geschiedenis in de vroeg moderne tijd. - Leert dan reizen.
80833: WES, M.A. / JANSSEN PERIO, E.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 18, No. 1. Met o.a.: Geschiedschrijving en legitimering: Herodotus en Athene. - Heidegger, Nietzsche en de Historie.
16538: WES, CLAUS DE - De moordenaar van het Veerse Meer.
60803: WESSEL, COEN (RED.) - Op het lijf gedragen. Doophemden als uiting van geloof. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
23914: WESSELDIJK / EMMEN / E.A. - Herdelijk schrijven van de generale synode der nederlandshe hervormde kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk.
81206: WESSELDIJK, H.J.F. / EMMEN, E. / E.A. - Fundamenten en Perspectieven van Belijden.
38545: WESSELING, H.L - Gedane zaken
80795: WESSELING, H.L. / FONTAINE, P.F.M. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 88ste jaargang. Aflevering 3. Met o.a.: Robert Brasillach en de verlokking van het fascisme. - Philippus Melanchthon als geschiedenisleraar.
93020: WESSELING, DR. J - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 3: De classis Groningen van de Afgescheiden kerken.
37946: WESSELING, PIETER - Angiogenesis in brain tumors, pathobiological and clinical aspects, proefschrift
7218: WESSELS IR H.R.A. - Buien radar. Radar-meteorlogie. AO-boekje 1023.
7217: WESSELS IR H.R.A. - Buien radar. Radar-meteorlogie. AO-boekje 1023.
7216: WESSELS IR H.R.A. - Buien radar. Radar-meteorlogie. AO-boekje 1023.
99109: WESSELS, H.D. / BRUIN, G. DE / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 90, Nr. 1. Met o.a.: Zakelijke aspecten van externe dienstverlening. - Conservering en restauratie.
58180: WESSELS, A.M. - Een merkwaardig vijftal. (Ds. B. Smytegelt; Ds. H.J. Budding; Ds. D. Bakker; Ds. P. Van Dijke; Ds. L. Boone). Afb.
74481: WESSELS, A.M. - Verraad en dapperheid. Een bladzijde uit de historie van de oude veste Sluis.
93407: WESSELS, ANTON - De renaissance van de islam.
61857: WESSELS, ANNEKE - Het gewicht van de stilte. Religieuze tradities en ontwikkelingen in Lisabata, een islamitisch dorp op Seram, Midden-Molukken. Geïll. Proefschrift. VU Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
99766: WESSELS, MR. B. / KORTHALS ALTES, PROF.MR. A. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 2. Met o.a.: Termijnaanduidingen. - Een belangrijk arrest: huurtermijnen cessie stopt bij faillissement.
35394: WESSELS A.M - Waar de Schelde stroomt, een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland
55152: WESSEM, DRS. E. VAN - Een prince van Orangiën. Schijnwerpers 15.
86196: WESSES, ANTON - De renaissance van de Islam.
86197: WESSES, ANTON - De nieuwe arabische mens.Moslims en Christenen in het arabische oosten vandaag.
8522: WESSUM / HONDIUS / MATERS / VISSER - GAS.
99-8600: WEST CARLO - Het eerste leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
9892: WEST MORRIS - Summer of the red wolf.
104902: WEST, MORRIS - De zeevaarder. Zwarte beertjes 1793.
100-8602: WEST CARLO - Het tweede leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
B5171: WEST, CEES / EDE, BIES VAN - De Echoput. Deel 1. Liedjes, verhalen en muzikale spelletjes uit de Echoput.
43316: WEST MORRIS - The lovers
43307: WEST MORRIS - Cassidy
104907: WEST, MORRIS - De zomer van de rode wolf. Zwarte beertjes 1851.
22101: WEST, JESSAMYN - De slachting bij Fall Creek.
104906: WEST, MORRIS - De ambassadeur. Zwarte beertjes 1831.
16205: WEST, MICHAEL / PHIL, D. - An International Reader's Dictionary.
105655: WEST, REBECCA - De Ballingen.
58974: WEST, MICHAEL - The new method English dictionary. New edition.
90973: WEST, MICHAEL / PHIL, D. - An International Reader's Dictionary.
72728: WEST, CARLO - Diverse etudes voor Electronisch Orgel met twee klavieren en pedaaltoetsen.
104900: WEST, MORRIS - Advocaat van de duivel. Zwarte beertjes 824.
104904: WEST, MORRIS - De salamander. Zwarte beertjes 1807.
104908: WEST, MORRIS - De kreet van de Kasuaris. Zwarte beertjes 1898.
104901: WEST, MORRIS - Harlequin & Co. Zwarte beertjes 1694.
29625: WEST, STANLEY - Satan's troetelkinderen.
18045: WEST, MICHAEL / PHIL, D. - An International Reader's Dictionary.
72724: WEST, CARLO - Het eerste leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
72726: WEST, CARLO - Het tweede leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
10055: WEST MORRIS - Daughter of Silence.
B5172: WEST, CEES / EDE, BIES VAN - De Echoput. Deel 2. Liedjes, verhalen en muzikale spelletjes uit de Echoput.
104903: WEST, MORRIS - Toren van Babel. Zwarte beertjes 1801.
29005: WEST, STANLEY - Jacht in de nacht.
89126: WEST CHURCHMAN, C. / ACKOFF, RUSSELL L. / ARNOFF, E. LEONARD - Operations Research. Eine einfuhrung in die Unternehmensforschung.
59018: WESTBROEK, J.D. AND OVERBEEKE, DRS. A.K. / OVERBEEKE, DRS. A.K. AND SCHIPPERS, DRS. J.G. (/SIXTH EDITION) - Highroads of English and American Literature. Geïll. Part 2: The twentieth century.
2957-3290: WESTENBRINK-WIRTZ J.M. - Van velerlei verwachtingen.
90915: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
48570: DR. N. WESTENDORP BOERMA - Realistische ethiek
80529: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De Steden van Schouwen.
79879: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De Steden van Schouwen.
79891: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - Realistische Ethiek. Omzwervingen op het terrein van moraal en zedelijk oordeel.
77153: WESTENDORP, NICOLAAS - De jaarboeken, van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de Provincie Groningen, Deel 2, fascimile druk.
79918: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - Verlies en teruggave van de kolonien. Overdruk uit: Algemene geschiedenis der Nederlanden.
89018: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen. Het tweede stuk, gaande van het jaar 1273 tot 1493.
33464: WESTER RUDI - Gewoon omdat ik ging, reisverhalen
44138: WESTER D.H DR - Pharmacognosie in tabellen vorm ten gebruike bij de opleiding voor apotheekers asistent
90559: WESTER, PROF.DR. D.H. - Speelbal of Heerser? De invloed van de stof op onze gedragingen.
33463: WESTER RUDI - Enkele reizen, de beste reisverhalen
6673: WESTER PROF. DR. D.H. - Fantatica. AO-boekje 730.
49383: WESTER, JAN J. - De Dordogne per kano. Foto's / kaartjes
61338: WESTERA-FRANKE, MIES - Waar ben ik? Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61934: WESTERA, BETTE (EINDRED.) - even stil … over bidden met kinderen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B4949: WESTERA, BETTE - De ministers van Koning Simsom de Tweede.
52066: WESTERBEEK, RONALD - Kaj. Novelle.
49033: WESTERBEEK - DE WIT, N. (RED.) - Mijn handen, Zijn zorg. Zorgverlening rondom stervenden.
59442: WESTERBEKE, JOH. - Jonge zangers. Het levenseinde en de verwachting van o.a.: Pieternella Geense; Esther Flikweert; Jan Zuidweg. Geïll. Deel 2.
86800: WESTERBRINK, PETER / TUINSTRA, STEF / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 4. December 1986. Met o.a.: Bouw en werking van een Orgel. - Historie en restauratie van het orgel in Midwolde, Eenum, en Godlinze. - Johan Meurs organist van de Der Aa-Kerk.
99326: WESTERHOF, BRIGITTE / VERMEULEN, MARTIJN / BOONSTRA, PETER / E.A. - Doorbraak. Geneeskundig Almanak 1994-1995.
60193: WESTERHUIS, J. (V.D.M.) - Historisch overzicht van de opleidingskwestie in de Gereformeerde Kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49152: WESTERINK, H. - Twijfel. Over aanvechting van ons geloof.
26348: WESTERINK, DR. H. - Ontmoeting in Dordt?
93033: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan.
494-4722: WESTERINK H. - Ik zal opstaan.
B4708: WESTERLAKEN, A.A. / E.A. - Geloof in levensstijl. Nationaal onderzoek onder de Nederlandse jeugd.
52170: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
98095: WESTERLINCK, A. (SAMENSTELLER) - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890)
49367: WESTERLIND, MARIANNE - Mozart, de onsterfelijke.
25974: WESTERLING, JAN VAN - Tussen hemel en aarde. Episoden uit het leven van een kerkorganist.
98886: WESTERLOO, HERMAN VAN - Het beste damboek voor beginners.
40972: WESTERLOO VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
40971: WESTERLOO VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
40733: WESTERLOO, VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
104235: WESTERLOO, GERARD VAN - Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland.
73798: WESTERMAN, PERCY F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - De Robijn van de Dalan. Junior jongensboekenserie no. 65.
57443: WESTERMAN HOLSTIJN, DR. A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse.
B5262: WESTERMAN, WIM - Ongewenste objectiviteit. Onderwijs in geestelijke stromingen in historisch en vergelijkend perspectief.
61275: WESTERMAN, W.E. - Denken over godsdienstonderwijs. Een didactische bezinning (benedenbouw V.O.) met een bijdrage van Drs. G.R. Visser. Cahiers voor het christelijk onderwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
102.968: WESTERMANN, J.H. - 15 jaar wereldnatuurfonds. AO-boekje 1612.
98224: WESTERMANN, CLAUS - Das Alte Testament Deutsch 19. Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66.
61694: WESTERMANN, CLAUS - Gods engelen hebben geen vleugels nodig. Wat de Bijbel over engelen vertelt. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
93611: WESTERMANN, CLAUS - Duizend jaren en een dag. Onze tijd hervonden in het Oude Testament.
17899: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
17900: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
17901: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
76891: WESTERS, DRS. A.L. / KOSTER, MR. F.S. - Beginselen van de techniek van de handel.
94455: WESTERWEEL, MARION EN AB - Het ontevreden Egeltje.
91462: WESTHOFF, HANNEKE / E.A. - Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen ziel en zuil.
50503: WESTHOFF, VICTOR EN MIRANDA, HUIB DE (RED.) - Kotten, zoals de N.J.N. het zag. Afb.
49944: WESTHOFF, PROF. DR. V; BAKKER, P.A.; LEEUWEN, C.G. VAN E.A. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 3: De hogere gronden. Afb.
92704: WESTLAND, PAMELA - Bloemen Drogen. Stap voor stap iets maken om lang van te genieten.
11343: WESTLAND, PAMELA - Elseviers Creatieve gezinsboek.
61923: WESTLAND, DR. L. - Woorden om te geloven. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
49763: WESTLAND, DRS. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden. Informatie reeks.
B4555: WESTLAND, DRS. J. - Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven.
71289: WESTLAND, CORA - De ""Meisjes"".
99902: WESTLAND, CORA - Ambtenaresje. Meisjesroman.
98808: WESTPHAL, DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth. Harmonie der vier Evangelien. (Met drie kaarten en een plattegrond)
5013-2788: WESTPHAL DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth.
5014-2787: WESTPHAL DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth. Harmonie der vier Evangelien.
B5170: WESTRA, GERBEN (REDACTIE / MONSHOUWER - Liturgisch Centrum. Taal in Schrift en Eredienst.
B4340: WESTRA, PROF.DR. D. / PEETERS, PROF.DR. F.L.M. - Radiodiagnostiek voor de Algemene Praktijk.
34868: WESTRUP JACK, HARRISON F.L.I - Collins encyclopedia of music
30638: WESTSTRATE C - Ordening van het economisch leven
55430: WESTWOOD, JENNIFER; BORD, JANET EN COLIN; PENNINCK, NIGEL E.A. - "Onze mysterieuze wereld. Heilige Plaatsen - Verloren Continenten - Symbolische Landschappen - Antieke Steden. Foto's Kaarten; Vert.
9691: WETERING JANWILLEM VAN DE - The blond baboon.
98293: WETERING, JO VAN DE - Een wintertak.
18883: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het werkbezoek
28524: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De verdachte Verheugt.
17522: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - Een vrouw van even voet. Verhalen.
105007: WETERING, JANWILLEM VAN DE ( VERZAMELD, VERTAALD, INGELEID EN EIGEN WERK) - Een Oosterse Huivering. Spannende en griezelige verhalen. Zwarte beertjes 1999.
76983: WETERING, JANWILLEN VAN DE - De verdachte Veheugt. Boekenweekgeschenk 1980.
15822: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Een dode uit het Oosten.
18706: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De blonde baviaan.
73560: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De vlinderjager. Zwarte beertjes 2000.
101.425: WETERING, ERNST VAN DE / SCHATBORN, PETER / E.A. - Kunst in klad. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 5.
20885: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Een Oosterse huivering. Zwarte beertjes 1999.
17325: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - Het veilige gevoel.
21691: WETHERELL, ELISABETH - De wijde, wijde wereld.
54988: WEVE O.P., DR. F.A.; KORS O.P., PROF. DR. J.B.; KAAG, PROF. H.A. E.A. - Verslagboek. Zevende Limburgsche Sociale Studieweek te Rolduc. 9 - 11 aug. 1931.
80782: WEVER, DRS. F. DE / BLOM, DRS. J.C.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 85ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de achttiende eeuw. - Slavernij en Yankee.
84137: WEVER, B.F. - Begrensde Homolorfe Functies. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
B4921: WEVERBERGH, ROGER GEORGES IDA - Bouwen met beelden. Onderzoek naar theorie en praktijk van kerkopbouw.
464-1974: WEVERBERGH JULIEN - UFOnauten in opmars. Feiten, verslagen, hypotheses.
38083: WEVERBERGH - Leopold II, van Saksen Coburgs allerhoogste zaak
6018: WEVERKA ROBERT - The Sting. De Slag.
55911: WEY, O. CARM. DR. VAN DER - Het nieuwheidendom. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
49322: WEYMAN, STANLEY J. - De man met den pels. Feuilleton-bibliotheek No. 62
28244: WEYMAR, PAUL / KENYON, F.W. - Dubbelroman. Duetserie 7. - De witte Tsarina - Mary Ann Clarke.
55354: WEYNEN, FR. - Diaspora-toestanden. Naar het Duitsch door Fr. Weynen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
21401: WEZEL, HENK - Voedsel voor astronauten. AO-boekje 2471.
21402: WEZEL, HENK - Voedsel voor astronauten. AO-boekje 2471.
101.322: WEZEL/GERAETS/KOLDEWEIJ - Kunst- en Antiekbeurs Breda 1998. Het Turfschip Breda.
1965-2348: WEZEL/GERAETS/KOLDEWEIJ - Kunst- en Antiekbeurs Breda 1998. Het Turfschip Breda.
38241: WHALE, JOHN - De Paus uit Polen, een tussentijds overzicht
41445: WHALEY JOACHIM - Mirrors of mortality, studies in the social history of death
48700: WHALLEY, PAUL - Vlinders. Gids voor het herkennen van vlinders. Elseviers Natuurwijzer in kleur. Ill.
53722: WHARTON, THOMAS - Salamander. Vert. Roman.
97179: WHEATLEY F.S.A., H.B. - Gerrard Street and its Neighbourhood. (illustrated)
29203: WHEATON, ROMA - Forever Young. Untimely deaths in the Screen World.
31093: WHEELER D. JANEN - t is Billie Bradley weer
79475: WHEELER, JANET D. - Billie bradley vindt een schat.
31094: WHEELER D. JANEN - t is Billie Bradley weer
30619: WHETTON HARRY - Practical printing and binding
21617: WHINGATE, JOHN - Tussen Malta en Tobroek. Prisma pocket 864.
30463: WHIPPLE A.B.C - Stormen, De planeet aarde
46100: WHITAKER, JAMES - Diana versus Charles. (vertaling uit het Engels: Mariëtte van Gelder). Foto's
42359: WHITBOURNE, WEINSTOCK - Die mittlere lebensspanne, entwicklungspsychologie des erwachsennenalters
41464: WHITBOURNE SUSAN KRAUSS - The me i know, a study of adult identity
105303: WHITE, TED / ARNAM, DAVE VAN - Landing der engelen.
9950: WHITE STEPHEN - Higher Authority.
9878: WHITE ROBIN - Seberian Light.
98406: WHITE, ALMA / CLARKE, BRANFORD (ILLUSTRATIONS) - The Story of My Life. Volume I.
94569: WHITE, T.H. - Vernietigingscommando.
99075: WHITE, GABRIEL (VOORWOORD) - The Peggy Guggenheim Collection. At the Tate Gallery 31 December 1964 to 7 March 1965.
90509: WHITE, ANNE TERRY - Het avontuur van de archeologie. Prisma pocket 473.
105301: WHITE, JAMES - In de ban van het gevaar.
102.431: WHITE, JAMES / TIMMER, CHARLES B. / KNUTTEL, DR. G. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 8, 1952. Met o.a.: Kunst in Ierland. - De Lwows, de Iwanows en de Lebedews. - Van manierisme tot realisme.
41955: WHITE W.ROBERT - The study of lives, essays on personality in honor of Henry A Murray
87232: WHITE, E.G. - Het grote Conflict.
88344: WHITE, CHRISTOPHER - De vliegende tijgers.
10353: WHITE COLIN / BOUCKE L. - The Undutchables. Leven in Holland.
20389: WHITE, ALAN - Commando's in de Ardennen. Speciale groep 404, mannen met een speciale opdracht.
53280: WHITE, R.J. - The horizon concise history of England. Afb.
6163: WHITE E.G. - Het grote Conflict.
17703: WHITE, S. / WHITE, B.N. - De kinderjaren. Zichzelf ontdekken en de wereld.
58312: WHITEAKER, STAFFORD - English Garden Embroidery. Over 80 Original Needlepoint Designs of Flowers, Fruit and Animals.
84855: WHITEBREAD, JANE - Leef zonder pijn!
59991: WHITEHEAD, KEN; VARE, ALAN EN KETTING, KEES - Vissersknopen. Geïll. Vert.
30537: WHITEHEAD PETER, SOOTHILL ERIC - Watervogels van de wereld
31645: WHITFIELD P - Gezinsleven in het dierenrijk
17490: WHITING, CHARLES - Patton. Een krijgsman.
27942: WHITING, CHARLES - Operatie Stalag. Een jonge RAF-piloot wordt in 1942 door de Nederlandse ondergrondse gered uit het Kamp Stalag IIIB als enige overlevende.
58017: WHITLAU, W.A.C. EN PRAAG, DRS. H. VAN (M.M.V. ANDEREN) - De wereld van morgen. Een boek over wat wij vandaag over morgen kunnen zeggen. Ill.
30829: WHITLAU W.A.C, PRAAG VAN H - De wereld van morgen
6896: WHITNEY / WOODS / LEMS / LAWRENCE - 4 beroemde boeken. - Ontknoping op Haeaii. - Kerndreiging op zee. - Een kind van de zon. - Zilvervoet. - Het Beste Boek 129.
25085: WHITNEY, A.D.F. - ""Heden"". Een verhaal van gisteren.
98283: WHITNEY, PHYLLIS A. - Wie wind zaait …
99340: WHYTE, ANDREW - 101 grote merken.
56749: WIART, STEPHANO CARTON DE - Tractatus de peccatis et vitiis in genere. Editio quinta.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55195: WIBBELT, AUGUSTIN - Het boek van de vier bronnen. Uit het Duitsch vertaald. Eenigste geautoriseerde vertaling. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55671: WIBIER, M.J. - C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d K.U. te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
16646: WICHMAN, FRANK - Vakantie Voordeel Boek. 50 interessante excursies in Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.
71794: WICKERT, ERWIN - Der Klassenaufsatz - Alketisch.
71793: WICKERT, ERWIN - Der Klassenaufsatz - Alketisch.
3255-2170: WICKERT J.G. - Borobudur.
89791: WICKERT, J.G. - Borobudur.
60440: WICKLER, DR. W. - Biologie van de Tien Geboden. Over onze ethische normen in het licht van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4416: WICKLIFFE W. WALKER - De verboden rivier. Een wildwaterexpeditie door de Himalaya.
71017: WIDDERSHOVEN, FREITS (FOTO'S) / HEIJNINGEN, LEO A. VAN (SAMENSTELLER). - Dit is Maastricht.
55705: WIDMANN, W. - Welke Ster is dat? Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
84907: WIDMER, URS - De geliefde van mijn moeder.
101.270: WIEBE, CARL (VORWORT) / HASE / LINTZ / TIEDTKE / LEIPEN - Hamburgische Zirkel-Correspondenz. Freimaurerische Denkmunzen und Medaillen. Band VII: Amerika. Abbildungen mit Beschreibung und erlauterndem Text historischen und biograhischen Inhalts. 20 Tafeln (CXXII-CXLI).
30605: WIEBES CEES, ZEEMAN BERT - Indoneschische dagboeknotities van DR H.N.Boon, 1946-1949
97945: WIECHERT, ERNST - Der Richter. Die Mutter.
4393-486: WIECHERT ERNST - Hirtennovelle
41178: WIECHERT ERNST - Der dichter und die zeit
55909: WIECK, FELIX - Sphaeram empedoclis quae dicitur recensuit et dissertationem adievit. Dissertatio inauguralis quam amplissimi philosophorum ordinis cosensu et autoritate in universitate grypjiswaldensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die VI mensis nove
98511: WIEDER, DR. F.C. / BOONSTRA VAN HEERDT, R. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie, Deel XXXI, No. 6. Met o.a.: Nederlandsche historisch geographische documenten in Spanje. – De Noorder arm van het eiland Celebes, van Paloe tot Bwool. – Geen sneeuwbergen op Nieuw-Guinea.
9210: WIEDHAUP C.J.J. - Open school. AO-boekje 1531.
7445: WIEDHAUP C.J.J. - Redwoods voor de bijl. AO-boekje 1174.
7019: WIEDHAUP C.J.J. - De politiek van Portugal. AO-boekje 847.
6946: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
6945: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
6944: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
101.763: WIEDHAUP, C.J.J. - Dr. Plesman's levenswerk. AO-492.
101.787: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. AO-1000.
7413: WIEDHAUP C.J.J. - Science of Fiction? Het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
102.793: WIEDHAUP, C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
23351: WIEDHAUP, C.J.J. - Bestrijding van Analfabetisme. AO-boekje 1081.
23041: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. Wekroep tot weten. AO-boekje 1000.
22758: WIEDHAUP, C.J.J. - De politiek van Portugal. AO-boekje 847.
7229: WIEDHAUP C.J.J. - Relativiteit. AO-boekje 1043.
23064: WIEDHAUP, C.J.J. - Relativi-Tijd. AO-boekje 1043.
6314: WIEDHAUP C.J.J. - De dijken braken zo menigmaal. AO-boekje 446.
101.768: WIEDHAUP, C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-620.
102.950: WIEDHAUP / E.A. - Oliecrisis: Einde van de welvaartsstaat? AO-boekje 1492.
6525: WIEDHAUP C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-boekje 620.
6649: WIEDHAUP C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
6399: WIEDHAUP C.J.J. - Florence Nightingale. AO-boekje 527.
25661: WIEDHAUP, C.J.J. - Science of Fiction, het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
25665: WIEDHAUP, C.J.J. - Navaho's. volk tussen traditie en toekomst. AO-boekje 1155.
25776: WIEDHAUP, C.J.J. - Zonnig Thailand. AO-boekje 1527.
25780: WIEDHAUP, C.J.J. - ""Open school"". AO-boekje 1531.
19670: WIEDIJK, FREDERIK. M. / BOUWMEESTER, FRANS A.J. - Dwars door De Kop. Van Hasselt tot Kuinre en van Steenwijk tot Genemuiden.
41588: WIEGAND WILFRED - Picasso, mit selbstzeugnissen und bilddokumenten
B4887: WIEGERS, GERARD / BECK, HERMAN - Religie in de krant. Een eerste kennismaking met de godsdienstwetenschap.
99823: WIEGERSMA, DR. S. - De wereld der beroepen. Beschrijving van beroepen in de hedendaagse samenleving.
85706: WIEKERAARD, P. - Kerken in Kampen. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Kampen en Kampereiland.
79256: WIEL, DR. H.J. V.D. / KALE, P. /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Januari 1972, nr. 1. Met o.a.: Wat gebeurt er met onze centen. - Nederlandse Antillen. - Hoe werd ik munten verzamelaar.
79090: WIEL, DR. H.J. V.D. / BRANDHOF, DR.IR. M. VAN DEN /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Maart 1973, nr. 7. Met o.a.: De munten van het Prinsdom Orange onder het Huis Nassau. - Opsporing verzocht van Zwitserse muntroof.
99744: WIELAND, DIETER / BODE, PETER M. / DISKO, RUDIGER / ZANGL, WOLFGANG - Grun Kaputt. Landschaft und Garten der Deutschen.
6443: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
6442: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
45097: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, april/mei, met o.a. autogassen-grootste belager van monumenten, resultaten lezersonderzoek, monumentenzorg in Indonesie
45101: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, oktober, Lustrumnummer
45102: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, november, met o.a. Amsterdam en zijn ""Stopera"", bedreiging in Gennep, het station van Gouda
44966: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, februari met o.a. koepels in de Vechtstreek, het Bossche Uilenburgkwartier, Utrechtse stegen in het slop.
44968: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, april/mei met o.a. de elf provincies en hun monumentenzorgen, een zeldzaam winkelinterieur, kijken naar monumenten, Driebruggen schoonheid, Nederland restaureert.
45098: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juni, met o.a. restauratieproblematiek op historische Kadijkseiland in Amsterdam, Utrecht: grootste openluchtmuseum van kerken
52629: WIELEN, P. VAN DER EN VELE MEDEWERKERS (BEWERKT DOOR) - Pharmacotherapeutisch Vademecum. Opgave der meest gebruikelijke geneesmiddelen met vermelding van samenstelling en aanwending.
45028: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, november/december met o.a. fiscale aftrek voor molen-onderhoud, een stad sloopt zich een toekomst, de Goudse St Jan --> Nederlands langste kerk, architectuur in Baarn, GS Drente scheiden museum en monumentenzorg.
45023: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. het hoofdbureau van politie te Paramaribo, radicale wegenstructuur karakteristiek voor Assen, in Edam werd machtig godshuis gerestaureerd.
44970: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, juli/augustus met o.a. de restauratie van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Hoorn aan de slag, actie voor Ronsdael, stadsherstel Groningen sleutelt verder
44967: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, maart met o.a. de gouden Reael, moderne architectuur in Nederland, Leidse Universtiteit.
45022: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. natuurmonumenten : voor behoud van de groene ruimte, monumentenbeleid in Doetinchem krijgt nieuwe impuls, industriele gebouwen in Tilburg, Lopikerwaard: bedreigd landschap, Noord-Holland heeft boerderijcommissie.
45020: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. een paleis komt tot leven, Arnhem toont trieste balans, de Oude Knegt, een winterkerk in de St Maarten te Zaltbommel, de eerste paal voor NZ-Hollands koffiehuis, Gorinchem steekt haar nek uit.
45026: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, september met o.a. Hofjes in Zutphen, de Achterhoekse stationsgebouwen, het is gotisch, maar slechts 70 jaar oud, Alkmaar restaureert binnenstad, cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee, restaureren is creatief denken en handelen.
45027: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, oktober met o.a. Doetinchem heeft 3 fraai gerestaureerde molens, monumentenzorg op Curacao.
45096: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, maart, met o.a. restauratie-architect van de St Jan te Den Bosch, oude binnenstadswijk van Goes herboren, monumentenbeleid in Zuid-Holland
45019: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, januari met o.a. burgerweeshuis werd historisch museum, leids pesthuis en Delfts Arsenaal in verval, Geldersch landschap 50 jaar, restaureren en verder, nationale monumentenstudiedag 1980.
45119: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, september, met o.a. monumentenbeleid in Friesland, wevershuisje ten dode opgeschreven? Problemen bij kerkrestauraties, landschapszorg in Limburg
45012: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. subtiele en schone taak, Grave: voorbeeld voor herstel van een oude vestingstad, natuurmonumenten, Allersmaborg gerestaureerd, aspecten van het restaureren in de praktijk.
44971: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, september met o.a. blaue-erf-panden worden gerestaureerd, langs de Voorburgse Vliet, Montfoort 650 jaar stadsrechten, de Goese binnenstad.
45117: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, juni, met o.a. historische bestratingen, klassieke vormentaal in Amsterdamse architectuur, economische aspecten onderwerp op jaarlijkse monumentenstudiedag, Leiden grootste beschermd stadsgezicht
45025: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Harderwijk, Appingedam: een heel bijzonder stadje, het huis op de dijk --> een sieraad voor Maassluis, Hoornse Oosterpoort gerestaureerd.
45099: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juli/augustus, met o.a. veelzijdige toekomst voor een synagoge, Stevensweerd: een oude veste, Goedereede: winst en verlies
45013: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. 10 jaar stadsherstel in Deventer, Tilburg: zorgenkind in het zuiden, filosofie en theorie van het restaureren, Nieuwe Schans 350 jaar, plateau van Margraten.
44973: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, november met o.a. het woonhuis behouden, de Bossche binnenstad, restauratie Hooglandse kerk, catharijneconvent, historische tuinen en de liefhebber.
45024: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. de klokkestoel van Solwerd, Groenlandse pakhuizen bieden nu woonruimte, Lochem heeft monumentenverordening nodig, verantwoord bouwen in historisch milieu, Utrechts monumentenfonds restaureert Cameren.
45115: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, maart, met o.a. monumentenzorg in Indonesie, discussie over restauratie, hoe werkt een provinciale commissie
45095: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, februari, met o.a. monumentenzorg in Limburg, uit het Korenmetershuis, huize Ruurlo wordt gemeentehuis, Heemschut 70 jaar jong
45014: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. ieder huis heeft een overlevingskans, afbraak van 6 stations, monument en landelijk gebied, monumentenstudiedag.
45015: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. duiventillenarchitectuur, Culemborg --> stad aan de rivier, 60 jaar vereniging Hendrick de Keyser, het ravelijn op den Zoom, de Nederhof in Honselersdijk.
45010: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. de regeringsverklaring, het Binnengasthuisgebied te Amsterdam, achter Facade van Weense classisme wonen nu al 90 jaar Sappho en Cecilia, gemeentehuis in oude boerderij, nogmaals Hilversum.
44972: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, oktober met o.a. 50 miljoen voor restauratie in Leiden, heemschut in Noordwest-Overijssel, meer rijkssuside voor monumentenzorg in 1980.
45121: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, december, met o.a. bemoedigend beleid in Meppel, een burgemeester lucht z'n hart hart, veranderende restauratiepraktijk bij stadsherstel
45120: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, oktober, met o.a. Haarlem, klanken van Utrechtse Domtoren
45116: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, april/mei, met o.a. Leiden grootste beschermde stadsgezicht, vier eeuwen werking bouw in beeld, 20 jaar monumentenwet, voorlopig standpunt stadssecretaris over monumentenbeleid
45114: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, februari, met o.a. om het beheer van monumentale kerken, St Jozefkerk in Enschede, stucwerk in de 18e eeuw, monumentenbeleid in Utrecht
45112: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, december, met o.a. stadsjubilea en historisch besef Arnhem, Sloten en Willemstad, Groningse vogelvluchtkaart uit 1634, vrijwilligers in Vlijmen, hoge spoorbrug te Zwolle, Thorn behield gaslicht, jaarverslag 1982 Rijksdienst
45110: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, september, met o.a. rijksdienst gaat meer voorlichten, jonge vrijwilligers herstellen verleden, nogmaals de St Servaas en Cuypers, filosofie van een monumentenzorger, paarden op sluitstenen, kinderboek over monumentenzorg
45108: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, juni, met o.a. gemeentelijk monumentenbeleid, cultuurbesef waait je niet aan, Haags welstands toezicht, Haags Statenkwartier, boterwaag gerestaureerd, gietijzeren lantaarnpalen
45106: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, maart, met o.a. pleidooi voor behoud 19e eeuwse uitmonstering St Servaas, Apeldoorn de gemeentelijke monumentenverordening in de praktijk, portret van een gedrevene, spaar het IJ-meer
45105: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, februari, met o.a. dienstverlening voor woninsbouwverenigingen? Het nieuwe bouwen, luchtverontreiniging en monumenten, gemeentelijke monumentenbeleid
45104: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, januari, met o.a. pionieren voor behoud historische NS-stations, het driemanschap van Buren, Doesburg staat rood
92347: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel als Boek van Schoonheid.
43289: WIELENGA D.K - Het grote boek
94049: WIELENGA, DS. D.K. / BRAAKSMA, DS. S. - De wijsheid van God en Zijn komend Koninkrijk: De Goddelijke wijsheid in de prediking. - De komst van het Koninkrijk Gods.
93995: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34.
38905: WIELENGA, D.K - De civitate dei, compleet 2 delen
52289: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel. Het licht voor de kunst.
59878: WIELENGA, D.K. - Marapoe. Een verhaal uit Soemba. Met oorspronkelijke illustraties.
80386: WIELENGA, DR. B. - De Heere is waarlijk opgestaan.
86359: WIELENGA, DS. J.L. - Gevecht om God. Enkele overwegingen van het boek Job.
5563-4018: WIELENGA D.K. - Het Groote Boek
48768: WIELENGA, DR. B. - De heerlijkheid van het Oosten. De landen rondom de Middellandsche zee. Kaart.
99182: WIELENGA, DR. B. - Het wezen van het Christendom.
16118: WIELENGA, DS. B. - Het huis gods. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken.
87272: WIELENGA, DS. D.K. - Waarheidheid en Recht, prekenserie: 11 mei 1968 no.19 over Fil. 1:1, 2 Genade en vrede aan al de heiligen. - 18 mei 1968 no. 20 over Fil. 1: 12-18 Voortgang ondanks verraad.
53641: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35880: WIELENGA B - Mozes en Israel
48828: WIELENGA, DS. G. - Paulus in zijn leven werken voor de gemeente geteekend. Met vele oorspronkelijke platen en een nauwkeurig bewerkte kaart.
80378: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest.
39690: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
21838: WIELICK, HAN - De familie Strauss. Het koningshuis van de Weense Wals.
25074: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
46837: WIELLE, ROGER VAN DE - De Sint-Baafskathedraal te Gent. Geïll.
25404: WIENBELT / POSTHUMA / LEEGSMA / E.A. - Gevarieerde Groente gerechten, kleurig en smakelijk.
55267: WIENER, NORBERT - Mensch und Menschmaschine. Ullstein Buch Nr. 184. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41929: WIENER ERNST COHN - Asia, einfuhrung in die kunstwelt des ostens
27007: WIERDELS-MONDSMA, M. - Klokke Roeland.
24189: WIERDSMA, JO - Wibra. Waar gebeurd folder verhalen.
14239: WIERDSMA, JO - Scholten. Waar gebeurd. Folder verhalen.
104452: WIEREN, SHARON VAN / DUFFHAUS, MARIJKE (ILLUSTRATIES) - Lekker koken voor je baby.
46218: WIERENGA, HANS - Levenslang. Majoor Bosshardt. Foto's.
B4572: WIERENGA, DR. LAMBERT - Verhalen en bewijzen. Strategien van narratieve retoriek in Johannes.
35152: WIERENGA W.J - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap, vijftig jaar boekdrukkersorganisatien
90017: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90016: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90019: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
39524: WIERINGA, TRAAS - Kroniek kruiswerk Zeeland tot 1970
99777: WIERINGA, JOOP / E.A. - De Draailier. Nummer 54. Met o.a.: De Kwutsa in de Docval. – Engelse dansen.
53268: WIERINGA, FROUKE (RED. EN VERBINDENDE TEKSTEN) E.A. - Republiek tussen Vorsten. Oranje - Vrijheid - Opstand - Geloof. Afb.
B5112: WIERINGEN, RENILDE VAN / BURGERING, WALTHER - Bajes Brevier.
104354: WIERINGEN, STEFAN VAN - With Love. Alles over koffie.
6620: WIEROOK EN MIRRE - Wierook en Mirre. AO-boekje 690.
105756: WIERSEMA, P.S. / E.A. - Bierum in de Branding.
94042: WIERSINGA, W.A. (WOORD VOORAF) - Leidraad Geestelijk Leven.
81684: WIERSINGA, DS. H.A. - Pro Memorie. Levenswoorden die zich willen vasthechten.
43373: WIERSINGA H.A DS - Leven met Christus
90737: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
86285: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93386: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie.
80428: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93633: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
49036: WIERSINGA, DS. H.A. - Geschiedenis van de zending.
36588: WIERSINGA, H.A - Zendingsperspectief in het Oude Testament
77337: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Deel 1: Het electrisch boezemgemaal De Waterwolf. Ik maal en slurp en vecht voor duizend hectaren.
77336: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Acht magazijns. Met o.a.: Boezemgemaal De Waterwolf - Scheepswerf Wolthuis - De watertoren in Stadskanaal - Steenfabriek Hijlkema - Strokartonindustrie - Aardappelen en stoomkracht - Zuivelfabriek Ezinge - De locomotiefloods in Nieuweschans.
81975: WIERSINGA, HERMAN - Doem of daad. Een boek over zonde.
45392: H.A. WIERSINGA - Paraphrase van het boek Handelingen
12091: WIERSMA, H. / DEKKERS, G. - Overijssel.
26352: WIERSMA, HANS - Vroeger, weetjewel… Feilleton uit het Nieuw Kamper Dagblad.
15576: WIERSMA, HANS / DEKKERS, GER - Overijssel.
105754: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Akkerbouwbedrijf.
30751: WIERSMA J.P - Herman Derk Louwes een voorman van de Nederlandse landbouw
98805: WIERSMA - Sijbrands tegen Andreiko. Prisma pocket 1609.
86456: WIERSMA, J.P. (INLEIDING) / KEES VAN BARNEVELD EN GER DEKKERS (FOTO'S) - Friesland. Land van wijde verten.
35899: WIERSMA H, SCHELHAAS, DEKKERS - Overijssel 68
46066: WIERSMA, GAIT - Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.
105753: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Greidebedrijf.
101.312: WIERSMA, J.P. (TEKST) / SIPMA, DR. P. (INLEIDING) / DIJKSTRA, JOHAN (ILLUSTRATIES) - Friese Volkssprookjes.
24905: WIERSMA, RINKO - Het verhaal der vaderlandse geschiedenis.
59397: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
76766: WIERTSEMA, IMEKE - Anne de Vries als romanschrijver.
55016: WIES, ERNST W. - Otto der Große. Kämpfer und Beter. Biographie. Geïll.
4693-1915: WIESEL JOHANN MAXIMILIAN - Rom
99052: WIESEL, ELIE - De avondschemering in de verte.
50645: WIESENTHAL, SIMON - De zaak Krystyna Jaworska. Afb. (Vert.)
27603: WIESER, THOMAS - Planning for mission. Working Papers on the New Quest for Missionary Communities.
87469: WIESING, L. / CATELEYNE, B. / E.A. - Leugels. Proza en poezie uit de Groninger schrijferswerkgroepen. Twee.
90790: WIESKE, GUNTHER - Betrifft: Gemeindebibelschule. Ein Weg zu gesundem Gemeindewachstum.
26671: WIESNER, HERBERT (TEKST) - Kunst in kleur. De schilderkunst in de gouden eeuw. 48 reprodukties in kleur.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30