Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
51597: WATSON, DAVID - Geen vrees voor het kwaad. Een persoonlijk gevecht met kanker. Vert.
5829: WATSON REG - Goede tijden slechte tijden. 3. De dromen komen als een vlinder vrij.
42604: WATSON W.H, MAXWELL R.J - Human aging and dying
52686: WATSON, TED - Het varen met kleine schepen op de motor. Afb. Vert.
86056: WATTEL, J. / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 20. Nr. 12. Met o.a.: Drenthe de ""Wild-West"" van Nederland. - Een nieuwen ""Van der Scheer"".
37861: WATTEL, J - Harem, vrouwenleven in het oosten
86347: WATTS, JOHN D.W. - Obadiah. A Critical Exegetical Commentary.
99236: WATTS, BERNADETTE - De jaloerse kraai.
74130: WATTS, ALAN - Teleweerboek. Een handleiding voor allen, die zelf het weer willen voorspellen.
76334: WATTUM, S.F. VAN - Spielen en spoanen.
91305: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
99702: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
97670: WATTUM, SIMON VAN / FABER, WIM (TAIKENS) - Steven en Wemeltje. Datteg verhoalen oet t Ol Loug.
77637: WATTUM, S.F. VAN / HEERSEMA, H. / HAAN, DR. TJ.W.R. DE / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 3 nr. 8, 1951. Met o.a.: n Swoare gang - t Olderlek hoes - Veurloop.
77546: WATTUM, SIMON VAN / VRIES, JANNES DE / VERTOALKEMIZZIE / WILLEMS, ELKE / WERKMAN, HANS / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 1. Met o.a.: Rood warer en Vattien (gedichten) - Rut III en Rut IV - Het blinde dorp (gedicht - Het ""Spiekster bouk"": Kinderen in verstand en in boosheid van P. Keuning (met 5 illustraties).
77515: WATTUM, SIMON VAN / OLSMEYER, K.G. / VRIEZE, P.L. DE / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 5 nr. 3. Met o.a.: Twijstried. Sonnettenkrans - Het nieuwe dorp - Bespreking van ""De raadhuizen van de stad Groningen"" door Dr. A.T. Schuitema Meijer.
74033: WATTUM, SIMON VAN / VERTOALKEMIZZIE / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 17 nr. 1. Met onder andere: Rood water. - Rut III en Rut IV.
103686: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
B4276: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
97727: WATTUM, SIMON VAN - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
103685: WATTUM, SIMON VAN / SAP-AKKERMAN, NIES / SCHOLTE, HENK / E.A. - Wotter. Grunneger dichters. (Bloumlezen vol dichterlieke nattighaid)
58084: WATTUM, S.F. VAN - Tusen wenst en wereld. Gedichten. Lanteern-reeks Nr. 1
87605: WAUBEN, E.H. - Athletiek. (atletiek)
15257: WAUGH, SYLVIA - De Mennyms moederziel alleen.
86628: WAUGH, ALBERT E. - Sundials. Their theory and construction.
57657: WAUGH, ALEC - Vulkan Westindien. Die Karibische Inselwelt von Kolumbus bis Castro. Kaarjes. Vert. uit Engels naar Duits.
6031: WAUGH ALEC - Olie voor de vlam. Fontein boekerij 34.
72807: WAUGH, ALEC - Wijn en gedestilleerd. Time-Life boeken.
103991: WAY, ROBERT - Wijsheid uit Engeland. Uitspraken van Engelse mystici.
B4248: WAY, PETER - Het gif van de macht.
104008: WAYNE W. DYER - Prettige feestdagen! Praktische adviezen om een veel geuite wens werkelijkheid te laten worden.
22204: WEAD, R. DOUGLAS / BOISSEVAIN, MEVR. E.D. (VERTALING). - Vanavond vermoorden ze een katholiek, want vanmorgen hebben ze een protestant vermoord.
19453: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Psychologie ten dienste van de Ziel.
51607: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Op de plaats waar Hij gekruisigd werd. Vert.
39096: WEATHERHEAD, D.L - t gebeurde in Palestina
57600: WEBB, BARBARA & CRUISING ASSOCIATION. - Hollandia's Tien Talen Scheepswoordenboek.
51696: WEBB, JAMES - De Generaal van de Keizer. Roman over twee culturen en een onmogelijke liefde. Vert.
98503: WEBB, MRS. B.J. - Naomi. Of de laatste dagen van Jerusalem.
90921: WEBER, OTTO - De Boodschap van de Bijbel.
23989: WEBER, HERMANN - Lenin.
81651: WEBER, FRIEDRICH - Ich Glaube an Gott. Predigt zum Glaubens-bekenntnis und Bilder aus der Katharinenkirche zu Oppenheim.
82007: WEBER, HANS-RUEDI - De Uitnodiging. Matteüs Missionair.
59122: WEBER, RON (INTRODUCTION) - How to clean a mess of fish without making a mess of the fish. Secrets from the Pros. Geïll.
59914: WEBER, HANS-RUEDI - Die Vrijdagmiddag. Meditaties onder het kruis. Geïll. Vert.
59877: WEBER, HANS-RUEDI - Experiments with Bible Study.
59709: WEBER, JOSEF - Alles over uw hond. Geïll. Vert.
79590: WEBER, DR. R.E.J. - Een paar postiljonslaarzen.
90771: WEBER, OTTO - De Boodschap van de Bijbel.
94819: WEBER, ANNETTE / GRAAFHUIS, A. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 54, nr. 10. Met o.a.: Schutterij of geschutter? De Utrechtse burgerhoplieden, 1572-1610. - Licht aan 't eeuwig licht onttogen of Ik hoor de stilte, In memoriam Gabriel Smit 1910-1981.
60770: WEBER, HANS-RUEDI - A laboratory for ecumenical life. The story of Bossey. 1946-1996. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
37708: WEBER, HERMANN - Lenin
59893: WEBER, HANS-RUEDI - Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie.
2928-4878: WEBER WILHELM - Beethovens. Missa solemnis.
32122: WEBER B - De kleine werken van de grote Schepper
52708: WEBSTER, T.B.L. - Everyday Life in Classical Athens. Drawings.
103330: WEBSTER, CAPTAIN F.A.M. / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - De ivoren talisman. Junior jongensboekenserie no. 115.
52925: WEBSTER JR., FREDERICK E. - Marktgericht ondernemen. Stel de klant voorop, altijd. Vert.
78748: WEBSTER - Webster;s New World Dictionary of the American Language. Compact School & Office Edition.
57058: WEBSTER, JEAN - Daddy-long-legs. Afb.
28233: WEBSTER, ELISABETH - Der Ruf des Delphins.
29163: WEBSTER, T.B.L. - Het Hellenisme. Kunst der Wereld.
89488: WEBSTER, SAM / UNDERWOOD, MICHAEL / KENNEDY MARTIN, TROY EN WLASCHIN, KEN - Dokter zonder geweten. - Geheime Dienst contra X: Offer twee vrouwen voor een man.- Bankroof per computer.
9518: WECHSELENBERG PROF. DR. K. / PUYN DR. U. / FIELDIJ DOP DR. PH. H. - Het nieuwe handboek voor moeder en kind. Moderne voorlichting en praktische informatie voor de aanstaande moeder.
54910: WECK, GUILLAUME DE - Histoire de la confédération internationale des étudiants catholiques. Pax Roma. 1887 - 1921 - 1946. Foto's. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
14288: WECKELMANN / UNFRIED - Heintje van bengel tot beroemdheid.
19247: WEDA, ITEKA - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhouding.
31835: WEDEKIND FRANK - Stucke
41245: WEDEKIND FRANK - Die tagebucher ein erotisches leben
41202: WEDEKIND FRANK - Die tagebucher ein erotisches leben
41201: WEDEKIND FRANK - Die liebe auf den ersten blick, erzahllende prosa
54391: WEEBER + PARTNER - Gemeinschaftseinrichtungen. Bauliche, organisatorische und soziologische Aspekte von Freizeit- und Sozialeinrichtungen in verdichteten Wohngebieten. Beispile aus der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Afb. (FBW Nr. 99. )
84520: WEEDA, ITEKE - Ideaalbeelden rond leefvormen. Variatie in denken over huwelijk, gezin en andere leefvormen.
97768: WEEDA, DR.IR. C.J. - Vrouw en samenleving.
78537: WEEDA, ITEKE - Vrouwen verlangen mannen.
52653: WEEL, ADRIAAN VAN DER (HOOFDRED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. 11/2004. Geïll.
102.304: WEELDEN IR. A. VAN / HAAN, IR. W. DE / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 6. Met o.a.: Trends in sedimentology. - Een Surinaams exploratieprobleem.
106701: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden.
106687: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden.
104158: WEEMOEDT, LEVI - De ziekte van Lodesteijn.
102.815: WEENEN, DR. J. - Niels Bohr. AO-boekje 937.
35867: WEENING-MEIJER DJ - Pleisterplakken
61322: WEENINK, DRS. J.B. (RED.) - De vreemdeling in onze samenleving. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
80118: WEERD, H. DE - Grote Blijdschap. Kerstboek.
26256: WEERD, DS. WIM (HERVORMD PREDIKANT IN SLEEN). - Spelenderwijs.
1014-2352: WEERDA JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
83057: WEERDA-ERLANGAN, PROF.DR. JAN - Unser ostfriesische Dorf im Umbruch der Zeit. Vortrag gehalten auf der Landrechnungsversammlung der Ostfriesische Landschaft zu Aurich.
77677: WEERDEN, J.S. VAN / KUIPERS, ABE / DIJKSTRA, JOHAN / E.A. - De Warf. Cultureel maandblad voor Groningen. Jaargang 1, nummer 7. Met o.a.: Een oud Ommelander kerklied - Groninger toneelleven in vroeger eeuwen - Evolutie in de Kerstvoorstellingen in de Groninger kunst.
91316: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
46336: WEERDEN, GINA VAN - Veertien dagen vrij. Geïll.
76246: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
57659: WEERDEN, DR. G.J. VAN; LANGEN, DR. C. DE EN WAARBEEK, B. TER - Grondslagen der ademhalingstechniek. Afb.
97717: WEERDEN, W. VAN / FABER, WIM (LINOLEUMSNEDEN) - Van veurloop tot noaloop. Drij verhoalen.
97196: WEERDT-VAN LINDEN VAN DEN HEUVEL, G. DE - Nederland. Een beknopte economische geografie.
71042: WEERHEIJM, TOM - Speurboekje. Nederland vanuit de trein.
102.320: WEERING, TJ.C.E. / ANGUS, R.B. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Number 3-4, November 1975. Met o.a.: Late quaternay history of the Skagerrak, an interpretation of acoustical profiles. - Fossil coleoptera from weichselian deposits at Voorthuizen, the Netherlands.
31522: WEERNINK OUDE WIM - voor oorlogse auto klassiekers
20769: WEERSTRA, THIJS - Reisvaardig. Over reizen nu en in de Bijbel.
20770: WEERSTRA, TJEERD / BOER, PETER - Stil leven.
61351: WEERSTRA, THIJS - Tussen nee en ja. Een boek voor jongeren. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
20758: WEERSTRA, DS. THIJS / MINNÉE, MARCEL - Ik woon dicht bij jou. 50 boeiende overdenkingen.
82-2244: WEESE URTUR - Rubens.der grosse Flame. Kleine Delphin kunstbucher 8 bandchen.
56812: WEETERINGS, J.M. - Wij rekenen. Rekenmethode voor de lagere school. Negende deeltje. Vijftiende druk. Verzorgd door C. de Boer
594-4926: WEEVERS DR. TH. - De Dolinge van Ulysse. Homerus Odysseia 1-18. In Nederlandse verzen van Dierick Volkertz. Coornhert. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
72204: WEEZEL, HANS GUALTHERIE VAN - Rechts door het midden. Haagse herinneringen.
86878: WEEZEL ERRENS, DOLF / MOLEMA, JAN / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 16de jaargang nr. 2. Juni 1999. Met o.a.: Een calvariegroep op het kerkhof van Zuidbroek. - Het kerkhof van Wittewierum in ere hersteld.
90922: WEG, DS. A. VAN DE - Mystic bij Paulus.
93630: WEG, DS. A. VAN DE - Mystiek bij Paulus.
97071: WEGELIN IR. P.A. - F.M. radio zonder storing? AO-boekje 683.
6613: WEGELIN IR. P.A. - F.M. radio zonder storing? AO-boekje 683.
54225: WEGENER SLEESWYK, DR. IR. A. - Eilanden der wetenschap. (Rede gehouden bij de aanvaardig van het ambt van hoogleraar in de techn. natuurkunde a/d R.U. te Groningen) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
84231: WEGENER, G.S - 6000 jaar en een boek, de geschiedenis van het meest gelezen boek ter wereld
B4545: WEGENER SLEESWYK, R.S. / VRIES. D.P. DE / OTT, A. (REDACTIE) / D' ANCONA, HEDY / E.A. - De Museumcollecties: Een lust en een must!
35988: WEGENER G.S - 6000 jaar en een boek, de geschiedenis van het meest gelezen boek ter wereld
57178: WEGGELAAR, IDA - De huiswerkkabouter en andere sprookjes. Geïll.
99321: WEGMAN, FRANS - Mijn leeftuin. Ontwerp en aanleg in de praktijk.
99335: WEGMAN, FRANS - mijn ideeentuin. Ontwerp en aanleg in de praktijk.
14889: WEGMAN, FRANS W. (RED.) - Zelf Groente kweken.
59025: WEGMAN, FRANS W. (SAMENSTELLING EN RED.) - Zelf uw Tuin aanleggen. Geïll.
29550: WEGMAN, W. / E.A - Zelf uw tuin aanleggen
41956: WEGMAN C - Psychoanalyse en cognitieve psychologie, proefschrift ter verkrijging van de graadvan doctor in de sociale wetenschappen, Freud
220-3027: WEGMAN/HOEK/MENSING - Bloeiende kamerplanten.
484-3026: WEGMAN/MEIJERING/MENSING - Zelf kruiden kweken.
34994: WEGMAN W E.A - Zelf uw tuin aanleggen
59844: WEGMANN, H.P. - Der Fremdenführer H.P. Wegmann erzählt. Borkum. Schiffahrt und See. Geïll. Band II.
99751: WEHKAMP, RIA - Mode.
80019: WEHRUNG, GEORG - Mythus und Dogma.
46082: WEICHARDT, DR. CARL (VERANTWORTLICHER LEITER) - Welt und Haus. (Wöchentliches Unterhaltungsblatt met Bilderschmuck und Kunstbeilagen).Jahrgang 1904. Zweiter Band, Heft 27 - 52. Halve jaargang.
84625: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood. Gedichten.
84626: WEIDEN, G. VAN DER / BOSCH, PETRA TEN - Vers warm brood. Gedichten.
79316: WEIDENBACH, DR. KARL (TEXTE) - Der südliche Schwartzwald. Black Forest - Foret-Noire.
71022: WEIDENHEIM, JOHANNES - Violen zingen door de zomer. Het verhaal van een jonge zigeunerliefde.
3139-3570: WEIERSTHAL BRONJA - Ungarn
99440: WEIGL, LOTTE - Speel met plezier na schooltijd.
80242: WEIGL, A.M. / REEVES, NORMAN C. (TRANSLATION) - Mary - ""Rosa Mystica"". Montichiari - Fontanelle. Ranslation of the 5. Edition by Norman C. Reeves and Irmgard Muske.
59452: WEIJDEN, T. V.D. - De oordelen Gods over Nederland.
25930: WEIJDEN, GERARD VAN DER / WIJNHOVEN, ANNEMARIE - Politiekespraakontwarring. AO-boekje 1874.
60256: WEIJLAND, DR. H.B. - ""A en B"" . Kamper Cahiers. Een onderzoek naar de geogafische gemeente als bijdrage in het beraad over een oecumenisch beleid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59207: WEIJNEN, DR. A. - Zeventiende-eeuwse Taal.
88115: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
88116: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
88117: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / E.A. - Prisma Nederlands. In de nieuwe spelling.
71075: WEIJNEN, PROF.DR. A.A. / FICQ-WEIJNEN, DRS. A.P.G.M.A. - Prisma Nederlands.
14083: WEILAND, AART - Bloed. AO-boekje 1679.
34953: WEILER CLEMENS - Jawlensky
86626: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
89909: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
2942-2380: WEILER C. - Jawelensky.
77002: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
76190: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
85909: WEILER, HANNO - Die Belagerung von Groningen durch Kölnische Truppen 1672. eine Medaillen-zusammenstellung.
52407: WEILER, DR. A.G.; JONG, DR. OTTO J. DE E.A. - Geschiedenis van de Kerk in Nederland. Aula Boeken nr. 100
99458: WEILER, JHR.DR. A.C. VON - Iets over Penningkunst.
85433: WEILL, GEORGES - L'eveil des Nationalités et Les Mouvement Libéral 1815-1848.
52580: WEIMA, DRS. KLAAS W. - Webvertising. Tools voor een effectieve campagne.Geïll.
99470: WEIMAR. IR. K.L.A. - Reactor Centrum Nederland. Instituut tot ontwikkeling van vreedzame toepassingen der atoomkernwetenschappen.
16242: WEIMARN, PROF. DR. P.P. VON - Zur Lehre von Den Zuständen Der Materie. Band 1: Text. Preisschrift der Kaiserliches Akademie der Wissenschaften St. Petersburg und der Kaiserlichen Universität Moskau.
71840: WEINBERG, PAUL (FOTO'S). - Herovering van het paradijs, reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
37343: WEINBERG PAUL - Herovering van het paradijs, reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika
58213: WEINBERG, STEVEN - Dreams of a final theory. The Search for the Fundamental Laws of Nature.
10299: WEINER ELLIS - Brieven uit Cicely. Nothern exposure.
79903: WEINER, MYRON - State Politics in India.
18019: WEINER, MARGERY - De Parvenu Prinsessen. Caroline, Elisa en Pauline Bonaparte.
2039-2201: WEINHOLD RUDOLF - Topferwerk in der Oberlausitz.
17750: WEINMAN LEAR, MARTHA - Hartsignalen. Een medicus vecht voor zijn leven.
57753: WEINSTEIN, RAYMOND S. & ALIBEK, KENNETH - Biological and Chemical Terrorism. A Guide for Healthcare Providers and First Responders. Ill.
94434: WEIR, ROSEMARY - De mysterieuze zeeman. Prisma pocket 258.
85664: WEIS, HEINRICH / E.A. - Südschwarzwald. Merian, Heft 5, Jahrgang XI.
57747: WEISBERG, M.D., LEON A.; NICE, M.D., CHARLES & KATZ, PH.D., MYRON - Cerebral Computed Tomography. A Text-Atlas. Ill.
55967: WEISCHEDEL, WILHELM (HERAUSGEGEBEN VON - IN ZUSAMMENARBEIT MIT MÜLLER-LAUTER, WOLFGANG UND THEUNISSEN, MICHAEL) - Gedenkschrift der freien Universität Berlin. Idee und Wirklichkeit einer Universität. Dokumente zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Mit acht Bildtafeln UND Studium Berolinense - Aufsätze und Beiträge zu Problemen der Wissenschaft
91266: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 20: Das Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 1-25, 13.
91257: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 13: Das Buch Hiob.
91258: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 14: die Psalmen I. Psalm 1-60.
98223: WEISER, ARTHUR - Das Alte Testament Deutsch 14 / 15. Die Psalmen.
91259: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 15: die Psalmen II. Psalm 61-150.
91260: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 7: Die Psalmen 1. Teil.
91267: WEISER, ARTUR - Das Alte Testament Deutsch 21: Das Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 25, 15-52, 34.
41452: WEISMAN A.D - On dying and denying, a psychiatric study of terminality
42031: WEISMAN AVERY D - The Coping capacity, on the nature of being mortal
87014: WEISS, JOHANNES (HERAUSGEGEBEN) - Die Schriften des Neuen Testaments. Band I: Die drei alteren Evangelien. Die Apostelgeschichte. Band 2: Die Briefe. Die joanneischen Schriften.
40712: WEISS RITA - Tatting doilies & edgings
B4808: WEISS, GUSTAV - Antiek Glas.
97961: WEISS, PETER - Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats. Dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade.
B4841: WEISS, BRIAN L. / WEISS, AMY E. - Wonderen bestaan. Heling en transformatie door reincarnatie.
31914: WEISS PETER - Das gesprach der drei Gehenden
31917: WEISS PETER - Der schatten des korpers des kutschers
55032: WEISSENSTEINER, FRIEDRICH - Die rote Erzherzogin. Das ungewöhnliche Leben der Tochter des Kronprinzen Rudolf. Versuch einer Biographie. Geïll.
53880: WEISWEILER, S.J., HENRI - Maitre Simon et son groupe. De Sacramentis. Textes inédit. Appendice. Martin, O.P., Raymond M. Pierre le mangeur. De Sacramentis. Texte inédit(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
89849: WEITBRECHT, BRIGITTE - Das grosse Buch der Spiele. Moderne Familie, Die praktische Hausbibliothek, Band 2.
81120: WEITENBERG, FRANS / ASPEREN DE BOER, J.R.J. / E.A. - Akt. Over kunst 28. November 1985, 9de Jaargang Nr. 3. Met o.a.: Barnett Newman: The Gate (1954). - A Corpus of Rembrandt Paintings, Volume I: 1625-1631.
61086: WEITENBERG, PROF. DRS. J. E.A. - Armoede en participatie. Beleidsadvies van het W.I. voor het CDA. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
55775: WEITZ, POL - Charlotte von Luxemburg. Foto's. Luxemburger Biographien. 1.
24534: WEIZSÄCKER, RICHARD VON - Vier Tijdperken. Herinneringen.
91021: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - De tijd dringt. Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.
82027: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON - De tijd dringt. Pleidooi voor een vredesconcilie van alle christenen in de wereld over gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.
91034: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - Die Zeit drangt. Eine Weltversammlung der Christen fur Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schopfung.
98806: WEIZSACKER, CARL FRIEDRICH VON - Het tijdperk der atoomenergie. Prisma pocket 481.
84248: WEIZSÄCKER, CARL FRIEDRICH VON / DEMMIG, FRANK / E.A. - Kernexplosionen und ihre Wirkungen.
87628: WEIZSACKER, C.F. VON - Voorwaarden voor de vrede.
53799: WEL, JOS. VAN - Het geld van alle tijden. Schijnwerpers. 30. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88248: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Fillipenzen.
88249: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Fillipenzen.
56868: WELCH, MR. H.J. E.A. - Coniferen. Foto's. Vert.
78611: WELCHERT, HANS-HEINRICH - Wanderungen zu den Burgen und Klöstern in Schwaben.
18179: WELDON, FAY - The Life & Loves of a She-Devil.. Blackbirds 1991 Nr 5.
18483: WELDON, FAY - Het hart van het land.
18587: WELDON, FAY - Met de muziek mee.
59114: WELLEN, DR. G.A, / PEETERS, PROF. DR. C.J.A.C. / SWIGCHEM, PROF. DR. C.A. (BIJDRAGEN) - Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden. Doelstelling en activiteiten van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Geïll.
B4305: WELLENS, ERIK - Albert II. De vorst met de glimlach.
56081: WELLENS, ERIK - Prins Filip. Koning op wacht. Foto's.
104214: WELLERSHOFF, DIETER - Die Sirene. Eine Novelle.
104131: WELLES, SUMNER - The Time for Decision.
85673: WELLES, SUMNER - The Time for Descision.
28535: WELLINS / BYHAM / WILSON - Empowered Teams. Creating self-directed work groups that improve quality, productivity and participation.
51564: WELLS, H.G. - Een korte geschiedenis der wereld. Geïll. Vert.
57765: WELLS, PATRICIA - Reisboek Frankrijk voor fijnproevers. Ill. Vert.
85383: WELLS, H.G. - The Invisible Man.
58275: WELLS, H.G. - Welk lot wacht de mensheid? Een zakelijk relaas van wat er thans met haar gebeurt en van de mogelijkheden der naaste toekomst. Vert. Foto.
104358: WELLS, H.G. - The invisible man.
106680: H.G. WELLS - Omnibus: De Tijdmachine. - De Onzichtbare Man. - De Oorlog der Werelden.
41174: WELLS STANLEY - Shakespeare's sonnets, and a lover's complaint
80249: WELLS, H.G. / HORRABIN, J.F. (ILLUSTRATED) - The Outline of History. Being a plain history of life and mankind.
71468: WELLS, M. - Lagere diersoorten.
15208: WELMAN, J. - Informatieverzorging. AO-boekje 1736.
15209: WELMAN, J. - Informatieverzorging. AO-boekje 1736.
23060: WELMAN, J. - Kaliberwals, Kaliberwalserijen. AO-boekje 1037.
76852: WELSENES, CHR. VAN - Groninger Land. Beeld en Tegenbeeld.
76697: WELSENES, CHR. VAN - Groninger Land. Beeld en Tegenbeeld.
77542: WELSENES, CHR. VAN / STOUTMEIJER, BETSY / KEMIZZIE VERTOALEN NIJE EN OLLE TESTEMENT / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 16 nr. 2. Met o.a.: Het veenkoloniale landschap - Snijvlokken - Lukas 2 - Rut II.
3147-3710: WELSH / LINTHOUT - Majorca en Minorca.
42417: WELTEN J.B.V, DR - Bejaarden in ziekenhuizen, een onderzoek van 2 jaren in ziekenhuizen van zeeland
99380: WELTEN, J.B.V. / E.A. - De bejaarde patienten in de psychiatrische ziekenhuizen.
88397: WELTER, EDUARD - Het Nieuwe Handboek der Electriciteit. Theorie en technische toepassingen. Met 617 afbeeldingen in den tekst.
38644: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
92534: WELTER, GERHARD - Die Munzen der Welfen seit Heinrich dem Lowen. Band I: Textband, mit synoptischen Tafeln und Munzmeisterzeichen.
79428: WELTER, GERHARD - Die Reinigung und Erhaltung von Münzen und Medaillen.
37257: WELTER GUSTAV - Geschiedenis van Rusland
41575: WELTERS - De lieve Vrouwkes van Limburg, compleet met platen, tekeningen van Hebbelnynck en Liesje Thomassen
92817: WELY, M.A. PRICK VAN - Chinese sagen en verhalen.
38818: WELY, VAN PRICK - Joodse sagen en verhalen
52438: WELY O.P., JOS. VAN - Schaepman. Kopstukken uit de twintigste eeuw.
4226-244: WELY - Van Goor's Duits zakwoordenboek
27130: WELY VAN JOS - Schaepman levensverhaal
8731: WELZEN JAN VAN - 200 dokatips in kleur.
57182: WEMELSFELDER, PROF. DR. J. - Onaardige economie. Iets over ontstaan, bestaan en voortbestaan van ficties in het maatschappelijk bestel. De Bussy Paperbacks.
90992: WENBERG, GEORGE - The heart into the mind and office of the therapist at work.
15903: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten. Nieuws van den Dag, 1907.
51039: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
50801: WENCKEBACH, L.W.R. - Amsterdam omstreeks 1900. 231 tekeningen met foto's en literatuurfragmenten.
85667: WENDEL, HERMANN / BERGEN, DR. L. VAN (VERTALING) - Danton.
91243: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Das Neue Testament Deutsch 7: Die Briefe an die Korinther.
94267: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Das Neue Testament Deutsch 7: Die Briefe an die Korinther.
90912: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Eschatologie des Reiches Gottes bei Jesus. Eine Studie uber Zusammenhang von Eschatologie, Ethik und Kirchenproblem.
90911: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Geschichtsanschauung und Geschichtsbewusstsein im Neuen Testament.
90910: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Ethik des Neuen Testaments.
85665: WENDT, HERBERT / E.A. - Nordschwarzwald. Merian, Heft 6, Jahrgang XIII.
79087: WENGER, OTTO PAUL - Einführung in die Numismatik.
53714: WENGIEREK, MARTINA (TEXT); SCHILGEN, JOST (FOTOS) - Celle. Deutsch - english - dansk.
59784: WENING, RUDOLF ET SOMM, A.F. - Siam, pays des merveilles. Geïll.
60221: WENSVEEN, LOUKE VAN EN DANE, HARM (RED.0 - Zuinigheid met vlijt. Over calvinistische (on)deugden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
34727: WENT W.F - De planten, Parool/life natuurserie
53756: WENTHOLT, G.J.M. - Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde van een relatie. Proefschrift. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen m.b.t. de kath. arbeidersbeweging in Nederland. (1889-1979). (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
15012: WENTHOLT/BORSTLAP - Brug over de Oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
73852: WENTHWORTH, PATRICIA - Onschuldig veroordeeld?
30715: WENTINCK CH - de geschiedenis van de Europese schilderkunst
98414: WENTINCK, CHARLES - De geschiedenis van Europese schilderkunst.
4331-2221: WENTINCK CHARLES - Het hart in de kunst. Het hart: symbool en werkelijkheid.
30710: WENTINCK CH - Torens tempels en taveeren
57201: WENTINCK, CHARLES - Het hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst. Afb.
46442: WENTINCK, CHARLES - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties. Phoenix Pocket no 12.
46441: WENTINCK, CHARLES - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties. Phoenix Pocket no 12.
58554: WENTINCK, CHARLES - Kunstschatten van Europa. Geïll.
30711: WENTINCK CH - Torens tempels en taveeren
30713: WENTINCK CH - Moderne kunst in noord en zuid nederlandse musea
30714: WENTINCK CH - Moderne kunst in noord en zuid nederlandse musea
1662-2881: WENTINCK CHARLES - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh.
74855: WENTINK, J.J. - Kerk en Vrede? Wat is en wat wil.
57364: WENTSEL, DR. B. - De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk. I. Theologie en Gemeente 3.
86342: WENTSEL, B. - De Chritusverkondiging in deze tijd. Lezing gehouden voor de vereniging confessioneel gereformeerd beraad op 15 september 1983 te Ermelo.
48135: WENTZEL, GÉ; HILLE, H E.A. - "Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor Vaderlandse (streek) geschiedenis. 16e jaargang, no. 2; maart 1982. Geïll.
60405: WERBLOWSKY, PROF. E.A. - Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Handreichung. Nr. 39. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
2394-841: WERDA C. - Nederlandsch Spreekwoordenboek.
6776: WEREMEUS BUNING A. - Een kritiek Oogenblik.
90007: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Tweede tocht: Nieuwe zwerftochten door ons land.
49452: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Zwerftochten door ons land. Ill.
11863: WEREMUES BUNING, J.W.F. - Voor twee stuivers anjelieren.
35871: WERF VAN DER A.A - Yn'n berm lans
86174: WERF, DR. J. VAN DER - De kerkdienst en de geestelijk gehandicapte.
B4399: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
35866: WERF VAN DER A.A - De ramplesant
35868: WERF VAN DER A.A - En de se wie net mear
98943: WERF, SIEP VAN DER - Allochtonen. Een inleiding in de multiculturele samenleving.
24143: WERF, A.A. VAN DER - En de sé wie net mear.
54472: WERF, H.G. VAN DER - Gebondenheid aan standaardvoorwaarden. Standaardvoorwaarden in het rechtsverkeer met particuliere en professionele contractanten. Proefschrift. KU te Nijmegen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
90909: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
90908: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het Leerhuis. Deel 1: De Schrift leefwereld der gemeente. - deel 2: De Schrift gaat open. - Deel 3: De Leergang.
96727: WERFEL, FRANZ - Zwischen Oben und Unten.
97851: WERFEL, FRANZ - Die Geschwister von Neapel.
56112: WERFEL, FRANZ - The song of Bernadette. PAN-Books. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
41432: WERFEL FRANZ - Das lied von Bernadette
27643: WERFEL, FRANZ - Paulus unter den Juden. Dramatische Legende in sechs Bildern.
35173: WERFERSHORST/DEKKERS/BARNEVELD VAN/JESSE - Overijssel.
19885: WERFF / WOUDSMA - Historisch bestek. Geschiedenis voor het brugjaar.
47703: J.L.J. VAN DER WERFF - 400 vragstukken voor de radiotechnicus van antwoorden voorzien
27069: WERFF / WOUDSMA - Historisch bestek. Geschiedenis voor het brugjaar.
73436: WERFHORST, AAR VAN DE - Volcmar de Ommelandervaarder.
85589: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
88687: WERFHORST, AAR VAN DE - Madame Jatzkowa.
27717: WERFHORST, AAR VAN DE - Volcmar, de Ommelandervaarder.
46060: WERINGH, KOOS VAN (TEKSTEN) EN SJÖGREN, INGELA - Broeders en nog 119 tekeningen over Noord en Zuid.
84275: WERINGH, VAN KOOS - Albert Hahn. Tekenen om te otmaskeren
48140: WERKEN, WILMA VAN DE - Lopikerwaard, Kromme Rijngebied, Utrecht-stad. Toeristisch Utrecht in woord en beeld. Deel II. Geïll.
81673: WERKGROEP KERKDAGEN - God met ons. Zes gesprekken.
61217: WERKGROEP VAN HOREN ZEGGEN - Van Horen Zeggen F. Docentenhandleiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
54495: WERKGROEP SACERDOS - Dichtbij is Uw woord. Exegetisch commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C. Lucas-evangelie.
150115: WERKGROEP BRINKKEMPER: J. ALGERA - W. BRINKKEMPER - G. VAN DUINEN. / K. VAN LENT (TEKENINGEN) - Speelse biologie. voorloper.
150116: WERKGROEP BRINKKEMPER: J. ALGERA - W. BRINKKEMPER - G. VAN DUINEN. / K. VAN LENT (TEKENINGEN) - Werkboek bij speelse biologie voorloper.
90649: WERKGROEP GEBED BROEDERS VAN MAASTRICHT - Maria. Glimlach van de Heer. Teksten voor gebed en bezinning over Maria, naar aanleiding van Evangelie-perikopen.
61497: PR -WERKGROEP (ALIAS A.R. MOEDE) - ""Waar zijn we ook al weer mee bezig?"" ""Armoede met een knipoog"" Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
86113: WERKMAN, J.H. - Aemstelredamme. (Uit de geschiedenis van Amsterdam). Uit de geschiedenis der Nederlandsche Gouwen.
51041: WERKMAN, GERHARD - Kent U Overijsel ook zò? Foto's.
58795: WERKMAN, E. - Amsterdam en het Noordzeekanaal. Schip en Haven. 2. Foto's.
93023: WERKMAN, HANS - Ons knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika. Woordwerk, Christelik literair tijdschrift, September 1196 nr. 55, jaargang 14.
86405: WERKMAN, E.J. / SCHAICK, DS. CORNELIS VAN / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 18. Nr. 7. Met o.a.: Van Drentse schapen en oude kerkelijke registers. - Gedichten van Ds. Cornelis van Schaick.
87333: WERKMAN, EVERT - Nederland en het water. Een gevecht van 2000 jaar.
52486: WERKMAN, GERHARD. - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied. Reproducties, foto's en kaarten.
30632: WERKMAN GERHARD - Kent gij het land der zee ontrukt. Over de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied.
48021: WERKMAN, GERHARD - Het Urkerland valt droog. Foto's.
59492: WERKMAN, EVERT - Amsterdam die rare stad. Geïll. Aangeboden door: Gemeentegiro Amsterdam, Postgiro en Rijkspostspaarbank.
26253: WERKMAN, GERHARD - KRAS=100/100=KRAS.
2058-1758: WERKMEISTER OTTO - Woonboek voor de doe-het-zelvers. Ideeen, gereedschappen en technieken.
B4623: WERMAN, HANS - Boekje bij de thee. Over lezers en schrijvers.
47582: B.J. WERMER - Dwergkonijnen met foto's
10786: WERMER B.J. - Dwergkonijnen. Kleindieren praktijkboek.
52056: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Snoet's wilde jaren. De geschiedenis van een hond. (niet compleet - plaatjes).
31615: WERMEUS BUNING J.W.F - Ik zie ik zie wat gij niet ziet
36060: WERNER KARL - Die Italienische philosophie, bis neunzehten jahrhunderts
45732: WERNER THIES - Radiobestuurd zweefvliegen. Theorie en ontwerp van modellen. Geïll. (vertaald)
85160: WERNER, HANS / THE TJONG KHING (ILLUSTRATIES) - De zoon van de gondelier.
91205: WERNER JENTSCH / HARTMUT JETTER / MANFRED KIESSIG / HORST RELLER (HERAUSGEBER) - Evangelischer Erwachsenenkatechismus. Kursbuch des Glaubens.
3007-1733: WERNER HANS - Amsterdam ik ben je half vergeten. Met 100 illustraties uit de oude doos.
82055: WERNER, FRANK - Der Anfang der Wildernis. Erzählung.
2830-2406: WERNER K. - Kleurenpracht in het Aquarium.
20955: WERNER, H. - Thailand en de Thais. AO-boekje 2287.
191-2111: WERNER WATSON JANE - Walt Disney's. Wonderen der Wereld.
84981: WERNER, HANS - De laatste ridder.
48580: WERNER KELLER - Oost minus west = nul, het westen bouwt een machtig Russisch rijk met 180 foto's en kaarten
51200: WERNER, BRUNO E. - De galei. De kruisgang van een volk. Vert.
90345: WERNLE, D. PAUL - Jesus.
90913: WERNLE, D. PAUL - Einfuhrung in das theologische Studium.
96773: WERNSTROM, SVEN - De vergeten hacienda.
55700: WERREN, D.W. - Polarization measurement of the D + D protons. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen a/d R.U. te Groningen. Grafieken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47295: WERRY CRONE, HANS VAN LARHOVEN - Lijn 11 nar de Uithof, een beeld van de Rijksuniversiteit in de jaren tachtig, met foto's
21632: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes.
15935: WERTHEIM, PROF. DR. W.F. - De mensheid op avontuur.
19232: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK - Zeven en twintig stokpaarden.
33333: WERUMEUS BUNING J.W.F - Woestijnen van water
81474: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Zeven en twintig Stokpaarden, van den Heer Johan Willem Frederik Werumeus Buning.
90506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / ONSTENK, A.J. / E.A. - Wij hebben Zijn ster gezien. Kerstverhalen.
85353: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
79126: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het Glas. Behelzende een aantal ophelderende gesprekken en wetenswaardigheden, alsmede talrijke aanwijzingen tot het Groot Nieuw en Leerzaam Glazenspel.
106571: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
73025: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Langs 's heren wegen. Keuze uit eigen werk. Gedichten.
73020: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Woestijn van water.
94730: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Ik zie, ik zie wat gij niet. Zwerftochten door ons land.
2250-2061: WERUMEUS BUNING J.W.F. - Toneel en dans kronieken en kritieken. De schatkamer no. 9.
79880: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de Engel. Sonnetten, liederen, balladen en andere verzen.
89760: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / PLAS, MICHEL VAN DER - Elseviers Weekblad. Zaterdag 18 December 1954. Met o.a.: Wad wordt land. - Vrijheid in de duinen.
47758: J.W.F. WERUMEUS BUNNING - Negen Balladen
79889: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen Balladen.
86452: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES). - De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk Spoorwegboekje.
84566: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES). - De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en vermakelijk Spoorwegboekje.
102.798: WERVEKE, PROF. DR. H. VAN - Talenstrijd in Belgie. AO-boekje 910.
78995: WES, M.A. / WATERBOLK, E.H. / BASTET, E.H. / E.A. - Groniek. Gronings historisch tijdschrift, nummer 86. met o.a.: Le voyageur volney, en de ontdekking van de Derde Wereld. - Reizen en geschiedenis in de vroeg moderne tijd. - Leert dan reizen.
80833: WES, M.A. / JANSSEN PERIO, E.M. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 18, No. 1. Met o.a.: Geschiedschrijving en legitimering: Herodotus en Athene. - Heidegger, Nietzsche en de Historie.
16538: WES, CLAUS DE - De moordenaar van het Veerse Meer.
60803: WESSEL, COEN (RED.) - Op het lijf gedragen. Doophemden als uiting van geloof. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
23914: WESSELDIJK / EMMEN / E.A. - Herdelijk schrijven van de generale synode der nederlandshe hervormde kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk.
81206: WESSELDIJK, H.J.F. / EMMEN, E. / E.A. - Fundamenten en Perspectieven van Belijden.
38545: WESSELING, H.L - Gedane zaken
80795: WESSELING, H.L. / FONTAINE, P.F.M. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 88ste jaargang. Aflevering 3. Met o.a.: Robert Brasillach en de verlokking van het fascisme. - Philippus Melanchthon als geschiedenisleraar.
93020: WESSELING, DR. J - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. Deel 3: De classis Groningen van de Afgescheiden kerken.
37946: WESSELING, PIETER - Angiogenesis in brain tumors, pathobiological and clinical aspects, proefschrift
7218: WESSELS IR H.R.A. - Buien radar. Radar-meteorlogie. AO-boekje 1023.
7217: WESSELS IR H.R.A. - Buien radar. Radar-meteorlogie. AO-boekje 1023.
7216: WESSELS IR H.R.A. - Buien radar. Radar-meteorlogie. AO-boekje 1023.
99109: WESSELS, H.D. / BRUIN, G. DE / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 90, Nr. 1. Met o.a.: Zakelijke aspecten van externe dienstverlening. - Conservering en restauratie.
58180: WESSELS, A.M. - Een merkwaardig vijftal. (Ds. B. Smytegelt; Ds. H.J. Budding; Ds. D. Bakker; Ds. P. Van Dijke; Ds. L. Boone). Afb.
74481: WESSELS, A.M. - Verraad en dapperheid. Een bladzijde uit de historie van de oude veste Sluis.
93407: WESSELS, ANTON - De renaissance van de islam.
99766: WESSELS, MR. B. / KORTHALS ALTES, PROF.MR. A. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 4, Nr. 2. Met o.a.: Termijnaanduidingen. - Een belangrijk arrest: huurtermijnen cessie stopt bij faillissement.
35394: WESSELS A.M - Waar de Schelde stroomt, een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland
55152: WESSEM, DRS. E. VAN - Een prince van Orangiën. Schijnwerpers 15.
86196: WESSES, ANTON - De renaissance van de Islam.
86197: WESSES, ANTON - De nieuwe arabische mens.Moslims en Christenen in het arabische oosten vandaag.
8522: WESSUM / HONDIUS / MATERS / VISSER - GAS.
99-8600: WEST CARLO - Het eerste leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
9892: WEST MORRIS - Summer of the red wolf.
104902: WEST, MORRIS - De zeevaarder. Zwarte beertjes 1793.
100-8602: WEST CARLO - Het tweede leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
43316: WEST MORRIS - The lovers
43307: WEST MORRIS - Cassidy
104907: WEST, MORRIS - De zomer van de rode wolf. Zwarte beertjes 1851.
22101: WEST, JESSAMYN - De slachting bij Fall Creek.
104906: WEST, MORRIS - De ambassadeur. Zwarte beertjes 1831.
16205: WEST, MICHAEL / PHIL, D. - An International Reader's Dictionary.
105655: WEST, REBECCA - De Ballingen.
29623: WEST, STANLEY - Leven en laten sterven.
29622: WEST, STANLEY - Venijn in de staart.
58974: WEST, MICHAEL - The new method English dictionary. New edition.
90973: WEST, MICHAEL / PHIL, D. - An International Reader's Dictionary.
72728: WEST, CARLO - Diverse etudes voor Electronisch Orgel met twee klavieren en pedaaltoetsen.
104900: WEST, MORRIS - Advocaat van de duivel. Zwarte beertjes 824.
104904: WEST, MORRIS - De salamander. Zwarte beertjes 1807.
104908: WEST, MORRIS - De kreet van de Kasuaris. Zwarte beertjes 1898.
104901: WEST, MORRIS - Harlequin & Co. Zwarte beertjes 1694.
29625: WEST, STANLEY - Satan's troetelkinderen.
18045: WEST, MICHAEL / PHIL, D. - An International Reader's Dictionary.
72724: WEST, CARLO - Het eerste leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
72726: WEST, CARLO - Het tweede leerboek voor elektronisch Orgel. Met twee manualen en pedaaltoetsen.
10055: WEST MORRIS - Daughter of Silence.
104903: WEST, MORRIS - Toren van Babel. Zwarte beertjes 1801.
29005: WEST, STANLEY - Jacht in de nacht.
89126: WEST CHURCHMAN, C. / ACKOFF, RUSSELL L. / ARNOFF, E. LEONARD - Operations Research. Eine einfuhrung in die Unternehmensforschung.
59018: WESTBROEK, J.D. AND OVERBEEKE, DRS. A.K. / OVERBEEKE, DRS. A.K. AND SCHIPPERS, DRS. J.G. (/SIXTH EDITION) - Highroads of English and American Literature. Geïll. Part 2: The twentieth century.
2957-3290: WESTENBRINK-WIRTZ J.M. - Van velerlei verwachtingen.
90915: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
48570: DR. N. WESTENDORP BOERMA - Realistische ethiek
80529: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De Steden van Schouwen.
79879: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - De Steden van Schouwen.
79891: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - Realistische Ethiek. Omzwervingen op het terrein van moraal en zedelijk oordeel.
77153: WESTENDORP, NICOLAAS - De jaarboeken, van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de Provincie Groningen, Deel 2, fascimile druk.
79918: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J. - Verlies en teruggave van de kolonien. Overdruk uit: Algemene geschiedenis der Nederlanden.
89018: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen. Het tweede stuk, gaande van het jaar 1273 tot 1493.
33464: WESTER RUDI - Gewoon omdat ik ging, reisverhalen
44138: WESTER D.H DR - Pharmacognosie in tabellen vorm ten gebruike bij de opleiding voor apotheekers asistent
90559: WESTER, PROF.DR. D.H. - Speelbal of Heerser? De invloed van de stof op onze gedragingen.
33463: WESTER RUDI - Enkele reizen, de beste reisverhalen
6673: WESTER PROF. DR. D.H. - Fantatica. AO-boekje 730.
49383: WESTER, JAN J. - De Dordogne per kano. Foto's / kaartjes
61338: WESTERA-FRANKE, MIES - Waar ben ik? Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
52066: WESTERBEEK, RONALD - Kaj. Novelle.
49033: WESTERBEEK - DE WIT, N. (RED.) - Mijn handen, Zijn zorg. Zorgverlening rondom stervenden.
59442: WESTERBEKE, JOH. - Jonge zangers. Het levenseinde en de verwachting van o.a.: Pieternella Geense; Esther Flikweert; Jan Zuidweg. Geïll. Deel 2.
86800: WESTERBRINK, PETER / TUINSTRA, STEF / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 4. December 1986. Met o.a.: Bouw en werking van een Orgel. - Historie en restauratie van het orgel in Midwolde, Eenum, en Godlinze. - Johan Meurs organist van de Der Aa-Kerk.
86801: WESTERBRINK, PETER / TUINSTRA, STEF / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Derde jaargang nr. 4. December 1986. Met o.a.: Bouw en werking van een Orgel. - Historie en restauratie van het orgel in Midwolde, Eenum, en Godlinze. - Johan Meurs organist van de Der Aa-Kerk.
99326: WESTERHOF, BRIGITTE / VERMEULEN, MARTIJN / BOONSTRA, PETER / E.A. - Doorbraak. Geneeskundig Almanak 1994-1995.
60193: WESTERHUIS, J. (V.D.M.) - Historisch overzicht van de opleidingskwestie in de Gereformeerde Kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49152: WESTERINK, H. - Twijfel. Over aanvechting van ons geloof.
26348: WESTERINK, DR. H. - Ontmoeting in Dordt?
93033: WESTERINK, H. - Ik zal opstaan.
494-4722: WESTERINK H. - Ik zal opstaan.
B4708: WESTERLAKEN, A.A. / E.A. - Geloof in levensstijl. Nationaal onderzoek onder de Nederlandse jeugd.
52170: WESTERLINCK, ALBERT - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
98095: WESTERLINCK, A. (SAMENSTELLER) - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890)
49367: WESTERLIND, MARIANNE - Mozart, de onsterfelijke.
25974: WESTERLING, JAN VAN - Tussen hemel en aarde. Episoden uit het leven van een kerkorganist.
98886: WESTERLOO, HERMAN VAN - Het beste damboek voor beginners.
40972: WESTERLOO VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
40971: WESTERLOO VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
40733: WESTERLOO, VAN HERMAN - Het beste damboek voor beginners
104235: WESTERLOO, GERARD VAN - Voetreiziger. Verslag van een tocht door Nederland.
73798: WESTERMAN, PERCY F. / THOLE, KAREL (ILLUSTRATIES) - De Robijn van de Dalan. Junior jongensboekenserie no. 65.
57443: WESTERMAN HOLSTIJN, DR. A.J. - Grondbegrip der Psychoanalyse.
61275: WESTERMAN, W.E. - Denken over godsdienstonderwijs. Een didactische bezinning (benedenbouw V.O.) met een bijdrage van Drs. G.R. Visser. Cahiers voor het christelijk onderwijs. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
102.968: WESTERMANN, J.H. - 15 jaar wereldnatuurfonds. AO-boekje 1612.
98224: WESTERMANN, CLAUS - Das Alte Testament Deutsch 19. Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66.
93611: WESTERMANN, CLAUS - Duizend jaren en een dag. Onze tijd hervonden in het Oude Testament.
17899: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
17900: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
17901: WESTERMANN, DR. J.H. - Strategie voor het behoud van de biosfeer. AO-boekje 1805.
76891: WESTERS, DRS. A.L. / KOSTER, MR. F.S. - Beginselen van de techniek van de handel.
94455: WESTERWEEL, MARION EN AB - Het ontevreden Egeltje.
91462: WESTHOFF, HANNEKE / E.A. - Op gepaste afstand. Over de veranderde relatie tussen ziel en zuil.
50503: WESTHOFF, VICTOR EN MIRANDA, HUIB DE (RED.) - Kotten, zoals de N.J.N. het zag. Afb.
49944: WESTHOFF, PROF. DR. V; BAKKER, P.A.; LEEUWEN, C.G. VAN E.A. - Wilde planten. Flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 3: De hogere gronden. Afb.
92704: WESTLAND, PAMELA - Bloemen Drogen. Stap voor stap iets maken om lang van te genieten.
11343: WESTLAND, PAMELA - Elseviers Creatieve gezinsboek.
49763: WESTLAND, DRS. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over de vragen rond God en het lijden. Informatie reeks.
B4555: WESTLAND, DRS. J. - Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven.
71289: WESTLAND, CORA - De ""Meisjes"".
99902: WESTLAND, CORA - Ambtenaresje. Meisjesroman.
98808: WESTPHAL, DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth. Harmonie der vier Evangelien. (Met drie kaarten en een plattegrond)
5013-2788: WESTPHAL DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth.
5014-2787: WESTPHAL DR. ALEXANDRE - Jezus van Nazareth. Harmonie der vier Evangelien.
B4340: WESTRA, PROF.DR. D. / PEETERS, PROF.DR. F.L.M. - Radiodiagnostiek voor de Algemene Praktijk.
34868: WESTRUP JACK, HARRISON F.L.I - Collins encyclopedia of music
30638: WESTSTRATE C - Ordening van het economisch leven
55430: WESTWOOD, JENNIFER; BORD, JANET EN COLIN; PENNINCK, NIGEL E.A. - "Onze mysterieuze wereld. Heilige Plaatsen - Verloren Continenten - Symbolische Landschappen - Antieke Steden. Foto's Kaarten; Vert.
9691: WETERING JANWILLEM VAN DE - The blond baboon.
98293: WETERING, JO VAN DE - Een wintertak.
18883: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Het werkbezoek
28524: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De verdachte Verheugt.
17522: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - Een vrouw van even voet. Verhalen.
105007: WETERING, JANWILLEM VAN DE ( VERZAMELD, VERTAALD, INGELEID EN EIGEN WERK) - Een Oosterse Huivering. Spannende en griezelige verhalen. Zwarte beertjes 1999.
76983: WETERING, JANWILLEN VAN DE - De verdachte Veheugt. Boekenweekgeschenk 1980.
15822: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Een dode uit het Oosten.
18706: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De blonde baviaan.
73560: WETERING, JANWILLEM VAN DE - De vlinderjager. Zwarte beertjes 2000.
101.425: WETERING, ERNST VAN DE / SCHATBORN, PETER / E.A. - Kunst in klad. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 5.
20885: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Een Oosterse huivering. Zwarte beertjes 1999.
17325: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - Het veilige gevoel.
21691: WETHERELL, ELISABETH - De wijde, wijde wereld.
54988: WEVE O.P., DR. F.A.; KORS O.P., PROF. DR. J.B.; KAAG, PROF. H.A. E.A. - Verslagboek. Zevende Limburgsche Sociale Studieweek te Rolduc. 9 - 11 aug. 1931.
80782: WEVER, DRS. F. DE / BLOM, DRS. J.C.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 85ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de achttiende eeuw. - Slavernij en Yankee.
84137: WEVER, B.F. - Begrensde Homolorfe Functies. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
464-1974: WEVERBERGH JULIEN - UFOnauten in opmars. Feiten, verslagen, hypotheses.
38083: WEVERBERGH - Leopold II, van Saksen Coburgs allerhoogste zaak
6018: WEVERKA ROBERT - The Sting. De Slag.
75884: WEVERKA, ROBERT - The Sting. De Slag.
55911: WEY, O. CARM. DR. VAN DER - Het nieuwheidendom. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
49322: WEYMAN, STANLEY J. - De man met den pels. Feuilleton-bibliotheek No. 62
28244: WEYMAR, PAUL / KENYON, F.W. - Dubbelroman. Duetserie 7. - De witte Tsarina - Mary Ann Clarke.
55354: WEYNEN, FR. - Diaspora-toestanden. Naar het Duitsch door Fr. Weynen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
21401: WEZEL, HENK - Voedsel voor astronauten. AO-boekje 2471.
21402: WEZEL, HENK - Voedsel voor astronauten. AO-boekje 2471.
101.322: WEZEL/GERAETS/KOLDEWEIJ - Kunst- en Antiekbeurs Breda 1998. Het Turfschip Breda.
1965-2348: WEZEL/GERAETS/KOLDEWEIJ - Kunst- en Antiekbeurs Breda 1998. Het Turfschip Breda.
38241: WHALE, JOHN - De Paus uit Polen, een tussentijds overzicht
41445: WHALEY JOACHIM - Mirrors of mortality, studies in the social history of death
48700: WHALLEY, PAUL - Vlinders. Gids voor het herkennen van vlinders. Elseviers Natuurwijzer in kleur. Ill.
53722: WHARTON, THOMAS - Salamander. Vert. Roman.
97179: WHEATLEY F.S.A., H.B. - Gerrard Street and its Neighbourhood. (illustrated)
29203: WHEATON, ROMA - Forever Young. Untimely deaths in the Screen World.
31093: WHEELER D. JANEN - t is Billie Bradley weer
79475: WHEELER, JANET D. - Billie bradley vindt een schat.
31094: WHEELER D. JANEN - t is Billie Bradley weer
30619: WHETTON HARRY - Practical printing and binding
21617: WHINGATE, JOHN - Tussen Malta en Tobroek. Prisma pocket 864.
30463: WHIPPLE A.B.C - Stormen, De planeet aarde
46100: WHITAKER, JAMES - Diana versus Charles. (vertaling uit het Engels: Mariëtte van Gelder). Foto's
42359: WHITBOURNE, WEINSTOCK - Die mittlere lebensspanne, entwicklungspsychologie des erwachsennenalters
41464: WHITBOURNE SUSAN KRAUSS - The me i know, a study of adult identity
105303: WHITE, TED / ARNAM, DAVE VAN - Landing der engelen.
9950: WHITE STEPHEN - Higher Authority.
9878: WHITE ROBIN - Seberian Light.
98406: WHITE, ALMA / CLARKE, BRANFORD (ILLUSTRATIONS) - The Story of My Life. Volume I.
94569: WHITE, T.H. - Vernietigingscommando.
99075: WHITE, GABRIEL (VOORWOORD) - The Peggy Guggenheim Collection. At the Tate Gallery 31 December 1964 to 7 March 1965.
90509: WHITE, ANNE TERRY - Het avontuur van de archeologie. Prisma pocket 473.
105301: WHITE, JAMES - In de ban van het gevaar.
102.431: WHITE, JAMES / TIMMER, CHARLES B. / KNUTTEL, DR. G. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 12de jaargang no. 8, 1952. Met o.a.: Kunst in Ierland. - De Lwows, de Iwanows en de Lebedews. - Van manierisme tot realisme.
41955: WHITE W.ROBERT - The study of lives, essays on personality in honor of Henry A Murray
87232: WHITE, E.G. - Het grote Conflict.
88344: WHITE, CHRISTOPHER - De vliegende tijgers.
10353: WHITE COLIN / BOUCKE L. - The Undutchables. Leven in Holland.
20389: WHITE, ALAN - Commando's in de Ardennen. Speciale groep 404, mannen met een speciale opdracht.
53280: WHITE, R.J. - The horizon concise history of England. Afb.
6163: WHITE E.G. - Het grote Conflict.
17703: WHITE, S. / WHITE, B.N. - De kinderjaren. Zichzelf ontdekken en de wereld.
58312: WHITEAKER, STAFFORD - English Garden Embroidery. Over 80 Original Needlepoint Designs of Flowers, Fruit and Animals.
84855: WHITEBREAD, JANE - Leef zonder pijn!
59991: WHITEHEAD, KEN; VARE, ALAN EN KETTING, KEES - Vissersknopen. Geïll. Vert.
30537: WHITEHEAD PETER, SOOTHILL ERIC - Watervogels van de wereld
31645: WHITFIELD P - Gezinsleven in het dierenrijk
17490: WHITING, CHARLES - Patton. Een krijgsman.
27942: WHITING, CHARLES - Operatie Stalag. Een jonge RAF-piloot wordt in 1942 door de Nederlandse ondergrondse gered uit het Kamp Stalag IIIB als enige overlevende.
58017: WHITLAU, W.A.C. EN PRAAG, DRS. H. VAN (M.M.V. ANDEREN) - De wereld van morgen. Een boek over wat wij vandaag over morgen kunnen zeggen. Ill.
30829: WHITLAU W.A.C, PRAAG VAN H - De wereld van morgen
6896: WHITNEY / WOODS / LEMS / LAWRENCE - 4 beroemde boeken. - Ontknoping op Haeaii. - Kerndreiging op zee. - Een kind van de zon. - Zilvervoet. - Het Beste Boek 129.
25085: WHITNEY, A.D.F. - ""Heden"". Een verhaal van gisteren.
98283: WHITNEY, PHYLLIS A. - Wie wind zaait …
99340: WHYTE, ANDREW - 101 grote merken.
56749: WIART, STEPHANO CARTON DE - Tractatus de peccatis et vitiis in genere. Editio quinta.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55195: WIBBELT, AUGUSTIN - Het boek van de vier bronnen. Uit het Duitsch vertaald. Eenigste geautoriseerde vertaling. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55671: WIBIER, M.J. - C. Wright Mills als socioloog en wetenschapstheoreticus. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d K.U. te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
16646: WICHMAN, FRANK - Vakantie Voordeel Boek. 50 interessante excursies in Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.
71794: WICKERT, ERWIN - Der Klassenaufsatz - Alketisch.
71793: WICKERT, ERWIN - Der Klassenaufsatz - Alketisch.
3255-2170: WICKERT J.G. - Borobudur.
89791: WICKERT, J.G. - Borobudur.
60440: WICKLER, DR. W. - Biologie van de Tien Geboden. Over onze ethische normen in het licht van het vergelijkend gedragsonderzoek bij dier en mens. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
B4416: WICKLIFFE W. WALKER - De verboden rivier. Een wildwaterexpeditie door de Himalaya.
71017: WIDDERSHOVEN, FREITS (FOTO'S) / HEIJNINGEN, LEO A. VAN (SAMENSTELLER). - Dit is Maastricht.
55705: WIDMANN, W. - Welke Ster is dat? Geïll. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
84907: WIDMER, URS - De geliefde van mijn moeder.
101.270: WIEBE, CARL (VORWORT) / HASE / LINTZ / TIEDTKE / LEIPEN - Hamburgische Zirkel-Correspondenz. Freimaurerische Denkmunzen und Medaillen. Band VII: Amerika. Abbildungen mit Beschreibung und erlauterndem Text historischen und biograhischen Inhalts. 20 Tafeln (CXXII-CXLI).
30605: WIEBES CEES, ZEEMAN BERT - Indoneschische dagboeknotities van DR H.N.Boon, 1946-1949
97945: WIECHERT, ERNST - Der Richter. Die Mutter.
4393-486: WIECHERT ERNST - Hirtennovelle
41178: WIECHERT ERNST - Der dichter und die zeit
55909: WIECK, FELIX - Sphaeram empedoclis quae dicitur recensuit et dissertationem adievit. Dissertatio inauguralis quam amplissimi philosophorum ordinis cosensu et autoritate in universitate grypjiswaldensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die VI mensis nove
98511: WIEDER, DR. F.C. / BOONSTRA VAN HEERDT, R. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede serie, Deel XXXI, No. 6. Met o.a.: Nederlandsche historisch geographische documenten in Spanje. – De Noorder arm van het eiland Celebes, van Paloe tot Bwool. – Geen sneeuwbergen op Nieuw-Guinea.
9210: WIEDHAUP C.J.J. - Open school. AO-boekje 1531.
7445: WIEDHAUP C.J.J. - Redwoods voor de bijl. AO-boekje 1174.
7019: WIEDHAUP C.J.J. - De politiek van Portugal. AO-boekje 847.
6946: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
6945: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
6944: WIEDHAUP C.J.J. - Passiespelen in Oberammergau. AO-boekje 812.
101.763: WIEDHAUP, C.J.J. - Dr. Plesman's levenswerk. AO-492.
101.787: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. AO-1000.
7413: WIEDHAUP C.J.J. - Science of Fiction? Het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
102.793: WIEDHAUP, C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
23351: WIEDHAUP, C.J.J. - Bestrijding van Analfabetisme. AO-boekje 1081.
23041: WIEDHAUP, C.J.J. - Jacob van Maerlant. Wekroep tot weten. AO-boekje 1000.
22758: WIEDHAUP, C.J.J. - De politiek van Portugal. AO-boekje 847.
7229: WIEDHAUP C.J.J. - Relativiteit. AO-boekje 1043.
23064: WIEDHAUP, C.J.J. - Relativi-Tijd. AO-boekje 1043.
6314: WIEDHAUP C.J.J. - De dijken braken zo menigmaal. AO-boekje 446.
101.768: WIEDHAUP, C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-620.
102.950: WIEDHAUP / E.A. - Oliecrisis: Einde van de welvaartsstaat? AO-boekje 1492.
6525: WIEDHAUP C.J.J. - De verschrikkelijke Sneeuwman. AO-boekje 620.
6649: WIEDHAUP C.J.J. - Algerie. Oorlog of overleg. AO-boekje 712.
6399: WIEDHAUP C.J.J. - Florence Nightingale. AO-boekje 527.
25661: WIEDHAUP, C.J.J. - Science of Fiction, het orakel van Santa Monica. AO-boekje 1150.
25665: WIEDHAUP, C.J.J. - Navaho's. volk tussen traditie en toekomst. AO-boekje 1155.
25776: WIEDHAUP, C.J.J. - Zonnig Thailand. AO-boekje 1527.
25780: WIEDHAUP, C.J.J. - ""Open school"". AO-boekje 1531.
19670: WIEDIJK, FREDERIK. M. / BOUWMEESTER, FRANS A.J. - Dwars door De Kop. Van Hasselt tot Kuinre en van Steenwijk tot Genemuiden.
41588: WIEGAND WILFRED - Picasso, mit selbstzeugnissen und bilddokumenten
99823: WIEGERSMA, DR. S. - De wereld der beroepen. Beschrijving van beroepen in de hedendaagse samenleving.
85706: WIEKERAARD, P. - Kerken in Kampen. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Kampen en Kampereiland.
79256: WIEL, DR. H.J. V.D. / KALE, P. /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Januari 1972, nr. 1. Met o.a.: Wat gebeurt er met onze centen. - Nederlandse Antillen. - Hoe werd ik munten verzamelaar.
79090: WIEL, DR. H.J. V.D. / BRANDHOF, DR.IR. M. VAN DEN /E.A. - De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars. Maart 1973, nr. 7. Met o.a.: De munten van het Prinsdom Orange onder het Huis Nassau. - Opsporing verzocht van Zwitserse muntroof.
99744: WIELAND, DIETER / BODE, PETER M. / DISKO, RUDIGER / ZANGL, WOLFGANG - Grun Kaputt. Landschaft und Garten der Deutschen.
6443: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
6442: WIELEK-BERG W. - Het Nationale Monument. AO-boekje 559.
45097: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, april/mei, met o.a. autogassen-grootste belager van monumenten, resultaten lezersonderzoek, monumentenzorg in Indonesie
45101: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, oktober, Lustrumnummer
45102: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, november, met o.a. Amsterdam en zijn ""Stopera"", bedreiging in Gennep, het station van Gouda
44966: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, februari met o.a. koepels in de Vechtstreek, het Bossche Uilenburgkwartier, Utrechtse stegen in het slop.
44968: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, april/mei met o.a. de elf provincies en hun monumentenzorgen, een zeldzaam winkelinterieur, kijken naar monumenten, Driebruggen schoonheid, Nederland restaureert.
45098: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juni, met o.a. restauratieproblematiek op historische Kadijkseiland in Amsterdam, Utrecht: grootste openluchtmuseum van kerken
52629: WIELEN, P. VAN DER EN VELE MEDEWERKERS (BEWERKT DOOR) - Pharmacotherapeutisch Vademecum. Opgave der meest gebruikelijke geneesmiddelen met vermelding van samenstelling en aanwending.
45028: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, november/december met o.a. fiscale aftrek voor molen-onderhoud, een stad sloopt zich een toekomst, de Goudse St Jan --> Nederlands langste kerk, architectuur in Baarn, GS Drente scheiden museum en monumentenzorg.
45023: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. het hoofdbureau van politie te Paramaribo, radicale wegenstructuur karakteristiek voor Assen, in Edam werd machtig godshuis gerestaureerd.
44970: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, juli/augustus met o.a. de restauratie van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, Hoorn aan de slag, actie voor Ronsdael, stadsherstel Groningen sleutelt verder
44967: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, maart met o.a. de gouden Reael, moderne architectuur in Nederland, Leidse Universtiteit.
45022: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. natuurmonumenten : voor behoud van de groene ruimte, monumentenbeleid in Doetinchem krijgt nieuwe impuls, industriele gebouwen in Tilburg, Lopikerwaard: bedreigd landschap, Noord-Holland heeft boerderijcommissie.
45020: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. een paleis komt tot leven, Arnhem toont trieste balans, de Oude Knegt, een winterkerk in de St Maarten te Zaltbommel, de eerste paal voor NZ-Hollands koffiehuis, Gorinchem steekt haar nek uit.
45026: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, september met o.a. Hofjes in Zutphen, de Achterhoekse stationsgebouwen, het is gotisch, maar slechts 70 jaar oud, Alkmaar restaureert binnenstad, cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee, restaureren is creatief denken en handelen.
45027: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, oktober met o.a. Doetinchem heeft 3 fraai gerestaureerde molens, monumentenzorg op Curacao.
45096: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, maart, met o.a. restauratie-architect van de St Jan te Den Bosch, oude binnenstadswijk van Goes herboren, monumentenbeleid in Zuid-Holland
45019: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, januari met o.a. burgerweeshuis werd historisch museum, leids pesthuis en Delfts Arsenaal in verval, Geldersch landschap 50 jaar, restaureren en verder, nationale monumentenstudiedag 1980.
45119: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, september, met o.a. monumentenbeleid in Friesland, wevershuisje ten dode opgeschreven? Problemen bij kerkrestauraties, landschapszorg in Limburg
45012: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, april met o.a. subtiele en schone taak, Grave: voorbeeld voor herstel van een oude vestingstad, natuurmonumenten, Allersmaborg gerestaureerd, aspecten van het restaureren in de praktijk.
44971: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, september met o.a. blaue-erf-panden worden gerestaureerd, langs de Voorburgse Vliet, Montfoort 650 jaar stadsrechten, de Goese binnenstad.
45117: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, juni, met o.a. historische bestratingen, klassieke vormentaal in Amsterdamse architectuur, economische aspecten onderwerp op jaarlijkse monumentenstudiedag, Leiden grootste beschermd stadsgezicht
45025: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk te Harderwijk, Appingedam: een heel bijzonder stadje, het huis op de dijk --> een sieraad voor Maassluis, Hoornse Oosterpoort gerestaureerd.
45099: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, juli/augustus, met o.a. veelzijdige toekomst voor een synagoge, Stevensweerd: een oude veste, Goedereede: winst en verlies
45013: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, mei met o.a. 10 jaar stadsherstel in Deventer, Tilburg: zorgenkind in het zuiden, filosofie en theorie van het restaureren, Nieuwe Schans 350 jaar, plateau van Margraten.
44973: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, november met o.a. het woonhuis behouden, de Bossche binnenstad, restauratie Hooglandse kerk, catharijneconvent, historische tuinen en de liefhebber.
45024: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. de klokkestoel van Solwerd, Groenlandse pakhuizen bieden nu woonruimte, Lochem heeft monumentenverordening nodig, verantwoord bouwen in historisch milieu, Utrechts monumentenfonds restaureert Cameren.
45115: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, maart, met o.a. monumentenzorg in Indonesie, discussie over restauratie, hoe werkt een provinciale commissie
45095: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 58e jaargang, februari, met o.a. monumentenzorg in Limburg, uit het Korenmetershuis, huize Ruurlo wordt gemeentehuis, Heemschut 70 jaar jong
45014: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juni met o.a. ieder huis heeft een overlevingskans, afbraak van 6 stations, monument en landelijk gebied, monumentenstudiedag.
45015: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, juli/augustus met o.a. duiventillenarchitectuur, Culemborg --> stad aan de rivier, 60 jaar vereniging Hendrick de Keyser, het ravelijn op den Zoom, de Nederhof in Honselersdijk.
45010: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 54e jaargang, februari met o.a. de regeringsverklaring, het Binnengasthuisgebied te Amsterdam, achter Facade van Weense classisme wonen nu al 90 jaar Sappho en Cecilia, gemeentehuis in oude boerderij, nogmaals Hilversum.
44972: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 56e jaargang, oktober met o.a. 50 miljoen voor restauratie in Leiden, heemschut in Noordwest-Overijssel, meer rijkssuside voor monumentenzorg in 1980.
45121: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, december, met o.a. bemoedigend beleid in Meppel, een burgemeester lucht z'n hart hart, veranderende restauratiepraktijk bij stadsherstel
45120: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, oktober, met o.a. Haarlem, klanken van Utrechtse Domtoren
45116: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, april/mei, met o.a. Leiden grootste beschermde stadsgezicht, vier eeuwen werking bouw in beeld, 20 jaar monumentenwet, voorlopig standpunt stadssecretaris over monumentenbeleid
45114: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 59e jaargang, februari, met o.a. om het beheer van monumentale kerken, St Jozefkerk in Enschede, stucwerk in de 18e eeuw, monumentenbeleid in Utrecht
45112: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, december, met o.a. stadsjubilea en historisch besef Arnhem, Sloten en Willemstad, Groningse vogelvluchtkaart uit 1634, vrijwilligers in Vlijmen, hoge spoorbrug te Zwolle, Thorn behield gaslicht, jaarverslag 1982 Rijksdienst
45110: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, september, met o.a. rijksdienst gaat meer voorlichten, jonge vrijwilligers herstellen verleden, nogmaals de St Servaas en Cuypers, filosofie van een monumentenzorger, paarden op sluitstenen, kinderboek over monumentenzorg
45108: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, juni, met o.a. gemeentelijk monumentenbeleid, cultuurbesef waait je niet aan, Haags welstands toezicht, Haags Statenkwartier, boterwaag gerestaureerd, gietijzeren lantaarnpalen
45106: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, maart, met o.a. pleidooi voor behoud 19e eeuwse uitmonstering St Servaas, Apeldoorn de gemeentelijke monumentenverordening in de praktijk, portret van een gedrevene, spaar het IJ-meer
45105: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, februari, met o.a. dienstverlening voor woninsbouwverenigingen? Het nieuwe bouwen, luchtverontreiniging en monumenten, gemeentelijke monumentenbeleid
45104: J.E. VAN DER WIELEN E.A. - Heemschut, 60e jaargang, januari, met o.a. pionieren voor behoud historische NS-stations, het driemanschap van Buren, Doesburg staat rood
92347: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel als Boek van Schoonheid.
45738: D.K. WIELENGA V.D.M. HERZIEN EN BIJGEWERKT DOOR T. VAN DIJK EN DS. P.J. LUIJENDIJK - De Zending op Soemba. Geïll.
43289: WIELENGA D.K - Het grote boek
94049: WIELENGA, DS. D.K. / BRAAKSMA, DS. S. - De wijsheid van God en Zijn komend Koninkrijk: De Goddelijke wijsheid in de prediking. - De komst van het Koninkrijk Gods.
93995: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34.
38905: WIELENGA, D.K - De civitate dei, compleet 2 delen
52289: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel. Het licht voor de kunst.
59878: WIELENGA, D.K. - Marapoe. Een verhaal uit Soemba. Met oorspronkelijke illustraties.
80386: WIELENGA, DR. B. - De Heere is waarlijk opgestaan.
86359: WIELENGA, DS. J.L. - Gevecht om God. Enkele overwegingen van het boek Job.
5563-4018: WIELENGA D.K. - Het Groote Boek
48768: WIELENGA, DR. B. - De heerlijkheid van het Oosten. De landen rondom de Middellandsche zee. Kaart.
99182: WIELENGA, DR. B. - Het wezen van het Christendom.
16118: WIELENGA, DS. B. - Het huis gods. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken.
87272: WIELENGA, DS. D.K. - Waarheidheid en Recht, prekenserie: 11 mei 1968 no.19 over Fil. 1:1, 2 Genade en vrede aan al de heiligen. - 18 mei 1968 no. 20 over Fil. 1: 12-18 Voortgang ondanks verraad.
53641: WIELENGA, DR. B. - De Reformatie van '34. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35880: WIELENGA B - Mozes en Israel
48828: WIELENGA, DS. G. - Paulus in zijn leven werken voor de gemeente geteekend. Met vele oorspronkelijke platen en een nauwkeurig bewerkte kaart.
80378: WIELENGA, DR. B. - Vervuld met den Heiligen Geest.
39690: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
21838: WIELICK, HAN - De familie Strauss. Het koningshuis van de Weense Wals.
25074: WIELICK, HAN - Grootmoeders tijd.
46837: WIELLE, ROGER VAN DE - De Sint-Baafskathedraal te Gent. Geïll.
25404: WIENBELT / POSTHUMA / LEEGSMA / E.A. - Gevarieerde Groente gerechten, kleurig en smakelijk.
55267: WIENER, NORBERT - Mensch und Menschmaschine. Ullstein Buch Nr. 184. Vert. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
41929: WIENER ERNST COHN - Asia, einfuhrung in die kunstwelt des ostens
27007: WIERDELS-MONDSMA, M. - Klokke Roeland.
24189: WIERDSMA, JO - Wibra. Waar gebeurd folder verhalen.
14239: WIERDSMA, JO - Scholten. Waar gebeurd. Folder verhalen.
104452: WIEREN, SHARON VAN / DUFFHAUS, MARIJKE (ILLUSTRATIES) - Lekker koken voor je baby.
46218: WIERENGA, HANS - Levenslang. Majoor Bosshardt. Foto's.
B4572: WIERENGA, DR. LAMBERT - Verhalen en bewijzen. Strategien van narratieve retoriek in Johannes.
35152: WIERENGA W.J - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap, vijftig jaar boekdrukkersorganisatien
90017: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90016: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
90019: WIERINGA, J. - Drentse Veldnamen. Kaartblad 30. Drijber. Verzameld en uitgegeven in opdracht van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
39524: WIERINGA, TRAAS - Kroniek kruiswerk Zeeland tot 1970
99777: WIERINGA, JOOP / E.A. - De Draailier. Nummer 54. Met o.a.: De Kwutsa in de Docval. – Engelse dansen.
53268: WIERINGA, FROUKE (RED. EN VERBINDENDE TEKSTEN) E.A. - Republiek tussen Vorsten. Oranje - Vrijheid - Opstand - Geloof. Afb.
104354: WIERINGEN, STEFAN VAN - With Love. Alles over koffie.
6620: WIEROOK EN MIRRE - Wierook en Mirre. AO-boekje 690.
105756: WIERSEMA, P.S. / E.A. - Bierum in de Branding.
94042: WIERSINGA, W.A. (WOORD VOORAF) - Leidraad Geestelijk Leven.
81684: WIERSINGA, DS. H.A. - Pro Memorie. Levenswoorden die zich willen vasthechten.
43373: WIERSINGA H.A DS - Leven met Christus
90737: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
86285: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93386: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie.
80428: WIERSINGA, HERMAN - Verzoening als verandering. Een gegeven voor menselijk handelen.
93633: WIERSINGA, DS. H.A. - Perspectief in het Nieuwe Testament.
49036: WIERSINGA, DS. H.A. - Geschiedenis van de zending.
36588: WIERSINGA, H.A - Zendingsperspectief in het Oude Testament
25282: WIERSINGA, A. - Kort overzicht van de Merkwaardigste Jaartallen uit de Geschiedenis des Vaderlands.
77337: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Deel 1: Het electrisch boezemgemaal De Waterwolf. Ik maal en slurp en vecht voor duizend hectaren.
77336: WIERSINGA, IRMA / BOSBOOM, JUR / E.A. - Sporen van industrieel erfgoed in Groningen. Acht magazijns. Met o.a.: Boezemgemaal De Waterwolf - Scheepswerf Wolthuis - De watertoren in Stadskanaal - Steenfabriek Hijlkema - Strokartonindustrie - Aardappelen en stoomkracht - Zuivelfabriek Ezinge - De locomotiefloods in Nieuweschans.
81975: WIERSINGA, HERMAN - Doem of daad. Een boek over zonde.
45392: H.A. WIERSINGA - Paraphrase van het boek Handelingen
12091: WIERSMA, H. / DEKKERS, G. - Overijssel.
26352: WIERSMA, HANS - Vroeger, weetjewel… Feilleton uit het Nieuw Kamper Dagblad.
15576: WIERSMA, HANS / DEKKERS, GER - Overijssel.
105754: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Akkerbouwbedrijf.
30751: WIERSMA J.P - Herman Derk Louwes een voorman van de Nederlandse landbouw
98805: WIERSMA - Sijbrands tegen Andreiko. Prisma pocket 1609.
86456: WIERSMA, J.P. (INLEIDING) / KEES VAN BARNEVELD EN GER DEKKERS (FOTO'S) - Friesland. Land van wijde verten.
35899: WIERSMA H, SCHELHAAS, DEKKERS - Overijssel 68
46066: WIERSMA, GAIT - Weerzien met Tikoes. De weg van een theeplanter uit de Preanger.
105753: WIERSMA, IDS (TEKENINGEN) - Uit het oude Friese Greidebedrijf.
101.312: WIERSMA, J.P. (TEKST) / SIPMA, DR. P. (INLEIDING) / DIJKSTRA, JOHAN (ILLUSTRATIES) - Friese Volkssprookjes.
24905: WIERSMA, RINKO - Het verhaal der vaderlandse geschiedenis.
59397: WIERSTRA, P.J. - Uit het dagboek van een ter dood veroordeelde.
76766: WIERTSEMA, IMEKE - Anne de Vries als romanschrijver.
55016: WIES, ERNST W. - Otto der Große. Kämpfer und Beter. Biographie. Geïll.
4693-1915: WIESEL JOHANN MAXIMILIAN - Rom
99052: WIESEL, ELIE - De avondschemering in de verte.
50645: WIESENTHAL, SIMON - De zaak Krystyna Jaworska. Afb. (Vert.)
27603: WIESER, THOMAS - Planning for mission. Working Papers on the New Quest for Missionary Communities.
87469: WIESING, L. / CATELEYNE, B. / E.A. - Leugels. Proza en poezie uit de Groninger schrijferswerkgroepen. Twee.
90790: WIESKE, GUNTHER - Betrifft: Gemeindebibelschule. Ein Weg zu gesundem Gemeindewachstum.
26671: WIESNER, HERBERT (TEKST) - Kunst in kleur. De schilderkunst in de gouden eeuw. 48 reprodukties in kleur.
95801: WIESSING, IR. G.E.J. - Inca's en conquistadores.
102.445: WIESSING, MR. H.P.L. / HODIN, DR. J.P. / MOHAMMED SAID EL SAFTI / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 6, 1958. Met o.a.: Edward Craig, de zoon van Ellen. - Henry Moore: werk in wording. - Minnezangen van de Nijl.
40089: WIETEK, G - Burgen, Schlosser und Herrenhauser im Oldenburger land
73424: WIGBOLD, H. - Nederland of niet?
35202: WIGGERS A, J E.A HOOFDREDACTIE - Grote Winkler Prins encyclopedie in 20 delen compleet
42207: WIGGERSHAUS RENATE - Marcel Proust leben und werk in texten und bildern
2033-2261: WIGHT FREDERICK S. - Milestone of American Painting in our century.
68-1483: WIGHTON CHARLES - De grootste spionnen ter wereld.
27683: WIGHTON, CHARLES - Eichmann, symbool van een regime. Prisma pocket.
45730: A.B. WIGMAN - Roofvogels. (Platen Rein Stuurman). Nr. 9.
47605: A.B. WIGMAN - Lokroep van het wild, met foto's
101.289: WIGMAN, A.B. / STUURMAN, REIN - Steltlopers. Plaatjesalbum.
59364: WIGMAN, A.B. - De Hoge Veluwe. Ons Nationale Park. Geïll.
55277: WIGMAN, A.B. - Zwervend langs het wildspoor. Tekeningen van Rein Stuurman en vele foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55272: WIGMAN, A.B. - Buiten. Met tekeningen door Rien Poortvliet. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
3940-6158: WIGMORE EYRE KATHARINE - Liefde op dwaalwegen.
2961-2683: WIGWAM A. B. - Langs eenzame Paden. Uit de levende natuur van heide, bosch en zand.
2615-2943: WIGWAM A. B. - Vogelleven in Nederland.
95663: WIJBENGA, COR (SAMENSTELLER) - Soft drugs. Sociale, medische en juridische aspecten.
75031: WIJBENGA, D. / HOGENKAMP, J.E.J. - Op verkenning in de tijd II.
105690: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven I: De stem van het bloed.
105691: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven II: De stem van de zee.
105692: WIJCK MASON, F. VAN - Ver is de haven III: De stem van het hart.
1152-1862: WIJCK JURRIAANSE N.J. VAN / WALDORP H. - De romantiek van de Spoorwegen in Nederland. Het mooiste van de 19e eeuw. Spoorweggeschiedenis
74780: WIJCK MASON, F. VAN - De stem van het bloed. Ver is de haven I.
56364: WIJCKMADE, B.J. VAN - Wipneus, Pim en het plaagmannetje. Geïll.
89128: WIJDENES, P. - Beknopte Driehoeksmeting.
90387: WIJGAARDS, DR. J. - Vazal van Jahweh.
3591-2718: WIJK DR. R. VAN DER - De generatiewisselingen bij de bladmossen en haar gevolgen.
11141: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
11140: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
11139: WIJK, H. - Kunstzinnige vakken, tekenen, schilderen, handvaardigheid. AO-boekje 1614.
20231: WIJK, B. J. VAN / VENEMA, DS. E. / E.A. - Jeugd! Waarheen?
58124: WIJK, ORD. CARM., P. VINC. VAN - De naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen, zijn verspreiding en vereering. Afb.
60723: WIJK, TRUDY VAN - Alle Klaver. Vergeet nooit dat ge vleugels hebt. Theologische biografieën. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
16930: WIJK, P.J. / BOS, IR. K. - Bedrijfspluimveehouderij.
23281: WIJK, B.J. - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen.
2588-2959: WIJK DR. R. VAN DER - Leerboek der Biologie. Voor de Kweekscholen. 2de deel.
27358: WIJK, ED VAN / OOSTERLOO, JAN H. (INLEIDING). - Delft in foto's.
60914: WIJK, PROF. MR. H.D. - Hoofdstukken van administratief recht. (vierde druk bewerkt door mr. Willem Konijnenbelt). (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97638: WIJKELS, JAN - Dokter in het Paradijs.
28842: WIJLER, HENRIETTA - Het mysterie rond Dr. Radelus.
34754: WIJMER S - De blauwe draad, water op zijn weg door de samenleving
31224: WIJNAND J.H SAMENSTELLING - Het schipryck Amsterdam
40276: WIJNANDS, REDACTIE - Elfstedentocht 1985 in woord en beeld
10962: WIJNBEEK PHÉ - Dat moet je durven….!
14474: WIJNBEEK DAVID / PRINS HAN - Wilhelmina. Flitsen uit het veel bewogen leven.
15022: WIJNBEEK, PHÉ - Prinses Margriet. Foto-album.
18977: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Fotoalbum.
18958: WIJNBEEK, D. - De Nachtwacht. De historie van een meesterwerk.
29288: WIJNBEEK - Juliana Regina 1958.
15026: WIJNBEEK, PHÉ / HOLTEN - Beatrix. Foto-album.
15025: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Foto-album.
20810: WIJNBEEK, DAVID - Ons Oranje kind. Kaleidoscoop van wiegen en eeuwen ter gelegenheid van de blijde komst van Prins Willem-Alexander.
24547: WIJNBEEK, PHÉ - Prinses Margriet. Fotoalbum.
24549: WIJNBEEK, PHÉ - Beatrix Fotoalbum.
15028: WIJNBEEK, PHÉ / HOLTEN - Beatrix van baby tot bruid. Foto-album.
89696: WIJNBEEK, D. - Oranje in het Goud 1898-1948. Ter gelegenheid van het Vijftig-jarig regeerings-jubileum van Hare Majesteit Wilhelmina.
3594-5124: WIJNBEEK DAVID / PRINS HAN - Wilhelmina. Flitsen uit het veel bewogen leven.
24546: WIJNBEEK, PHÉ - Jong leven op Drakensteyn. Fotoalbum.
56286: WIJNBEEK, DAVID - Ons Oranje-Kind. Kaleidoscoop van wiegen en eeuwen t.g.v. de blijde komst van Prins Willem-Alexander. Met 75 foto's.
89701: WIJNBEEK, D. - Vijf jaar Oranje 1940-1945. deel 1.
7577: WIJNBERG DR. S. - De Joden van Amsterdam. AO-boekje 1241.
73370: WIJNBERG, KLAAS - De hondenfluisteraar. Een nieuwe methode voor een harmonieuze verstandhouding.
88907: WIJNBERG, DR. S. - De joden van Amsterdam. AO-boekje 1241.
47357: WIJNBERG - Hilversum de bloem der Hollandse steden met tekeningen van Rein van Looy, plus foto's
55161: WIJNE, J.S. - Koning Willem I. Kopstukken uit de geschiedenis.
52419: WIJNE, J.S. - Koning Willem I. Kopstukken uit de geschiedenis.
24865: WIJNE, DRS. J.S. / BOERRIGTER, E. / HUIJBREGTS, DRS. G.A. - Achter het heden. Een actuele geschiedenis.
18895: WIJNEN, HARRY VAN - De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
B4651: WIJNEN, HARMEN J. VAN - Faith in small groups of adolescents. Being together as a basic given.
93334: WIJNEN, HARRY VAN - De Prins Gemaal. Vogelvrij en gekooid.
26712: WIJNEN / COLLIN - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
60808: WIJNEN, GERT - Multiprojectmanagement. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
23899: WIJNEN, H.A. VAN - Willem Drees. Democraat.
27343: WIJNEN, JO - Voor de dag.
B4765: WIJNEN, JO - Het zwervend oordeel. Essays.
30557: WIJNGAARD VAN DEN YOLLY - Pottenbakken
B4316: WIJNGAARDEN, H.H.A. VAN DE / DAMS, A.H.P.J. / SCHAARS, A.H.G. (REDACTIE) - Het Dialectenboek 2. van de A tot de AA.
58030: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Januari 1994. Nr. 1.
60722: WIJNGAARDEN, JAN DANIËL DE LIND VAN -
91747: WIJNGAARDEN, PROF.DR. H.R - Hoofdproblemen der volwassenheid. De psychische ontwikkeling tussen 20 en 40 jaar
58034: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. September 1994. Nr. 9.
58035: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. December 1994. Nr. 12.
57302: WIJNGAARDEN, M.A. VAN EN ZEBEN, C.J. VAN (RED.) - Compendium bijzondere overeenkomsten.
6354: WIJNGAARDEN DR. W.D. VAN - De pas ontdekte mummie te Sakkara. Mummificering in het oude Egypte. AO-boekje 493.
6355: WIJNGAARDEN DR. W.D. VAN - De pas ontdekte mummie te Sakkara. Mummificering in het oude Egypte. AO-boekje 493.
102.923: WIJNGAARDEN, A. VAN / OOSTERVELD, P. - Grazen in de natuur. AO-boekje 1411.
102.922: WIJNGAARDEN, A. VAN / OOSTERVELD, P. - Grazen in de natuur. AO-boekje 1411.
58033: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Juni 1994. Nr. 6.
58031: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. Maart 1994. Nr. 3. Ill.
58032: WIJNGAARDEN, C.H. VAN (HOOFDRED.) - Gens Nostra - Ons Geslacht-. Maandblad der Nederlandse GenealogischeVereniging. Ill. Jaargang XLIX. April/mei 1994. Nr. 4/5.
35348: WIJNGAARDEN H.R - Hoofdproblemen der volwassenheid, de psychische ontwikkeling tussen 20 en 40 jaar
46757: WIJNGAARDS, DR. N. - Kunst, kunstenaars en kunstwaardering. Leerboek voor het v.o. en voor volwassenen. Geïll. Derde deel. De kunstenaars.
103681: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. 'n verhoal in Grönneger dialect.
8766: WIJNHOVEN / WERNER / VERHEUL / E.A. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV. 1894-1994. Jubileumgeschenk bij het 100 jarig bestaan.
56570: WIJNHOVEN, LEO - DIR. VOORLICHTING (PRODUCTIE) - Cultuurbeleid in Nederland. O C en W. Afb.
89748: WIJNHOVEN / WERNER / VERHEUL / E.A. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV. 1894-1994. Jubileumgeschenk bij het 100 jarig bestaan.
96898: WIJSENBEEK, MR. L.J.F. (VOORWOORD) - Volkskunst uit Joegoslavie. 20 Maart - 22 April 1952.
55007: WIJTHOFF, W.F. - De staatsinrichting van Nederland.
55523: WIJVEKATE, M.L. - Verklarende statistiek. Het onderscheiden van toeval, schijn en werkelijkheid in cijfermateriaal. Aula-boeken. 39. Grafieken etc.
34516: WIJVEKATE M.L - Methoden van onderzoek
35993: WIKLANDER G - Archeologie in Bijbelse landen
B4190: WIKS, FRANCES - De kracht van emotionele intelligentie.
59107: WILBER, KEN - Up from Eden. A transpersonal view of human evolution.
53451: WILBERS S.J., H (VERTAALD EN VERKLAARD) - De brief van den apostel Jacobus. (Bijbellessen voor iedereen) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
80072: WILCKEN, ULRICH - Griechische Geschichte. Im Rahmen der Altertumsgeschichte. Mit 32 Bildtafeln und zwei Karten.
93515: WILCOX, ROBERT K. - Das Turiner Grabtuch. Ein Beweis fur die Auferstehung Jesu.
30501: WILCOX DESMOND - Die groser entdecker
78856: WILD, G.O. / VISSER, J.M. - Edelstenen en hoe ze te herkennen.
54437: WILD, FRIEDEMANN (BUSCHE-SIEVERS, RED.) - Sporthallen und Sportanlagen für Schulen, Vereine und Betriebe. Afb. (E+P) Entwurf und Planung) 9.
97943: WILDE, OSCAR - Der gluckliche Prinz. Und andere Marchen.
94482: WILDE, OSCAR - The Works of Oscar Wilde.
97275: WILDE, OSCAR - De Ernst van Ernst. Een triviaal voor ernstige mensen.
83014: WILDE, OSCAR / VARTY, DR. ANNE (INTRODUCTION AND NOTES) - The Collected Poems of Oscar Wilde.
70061: WILDE, OSCAR / LAWRENCE, ROBERT G. (INTRODUCTION AND NOTES). - Restoration Plays.
17038: WILDE, OSCAR - The poems of Oscar Wilde.
74439: WILDE, HAN DE - 75 jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie.
94433: WILDE, HILARY - Een eiland voor twee.
17019: WILDE, OSCAR - An ideal husband.
58078: WILDE, OSCAR - Complete Works of Oscar Wilde. With an Introduction by VyVyan Holland.
96857: WILDE, HAN DE - 75 jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie.
85009: WILDE, OSCAR - The Happy Prince. And other stories.
99197: WILDE, DR. W.J. - Leviticus. Tekst en Uitleg.
70058: WILDE, OSCAR - The Plays of Oscar Wilde.
70059: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Savile's crime. And other stories.
80384: WILDE, DR. W.J. DE - Het probleem van het Oude Testament in verband met de verkondiging van den Christus Jezus.
56405: WILDEMAN, A - Oranje door alle tijden. De Oranjedynastie gezien vanuit ons Wilhelmus. Foto's.
46195: WILDEMAN, D; PRINS, P; E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 5; september / oktober 2000; Varenslui en fotografen; Vrieshuis Amerika: vijf voor twaalf; Amsterdamse notities; Boekbesprekingen, e.o. Geïll.
46086: WILDEN, DRS. J.J. VAN DER EN ZOUWEN, M.C. VAN DER - In Jezus' voetsporen. Handleiding. Geïll.
53769: WILDENBERG, DRS. W.M.N. VAN DEN - Openbare financiën, inkomensverdeling en groei. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
16856: WILDER, THORNTON - De hemel mijn beloning. Prisma pocket.
90938: WILDER-SMITH, A.E. - Oorzaak en behandeling van het drugmisbruik.
45821: A. WILDSCHUT. - Oefeningen bij het nodige uit de Nederlandse spraakkunst. Bezorgd door Dr. J. Karsemeijer. Deel II.
45804: A. WILDSCHUT EN DR. J. KARSEMEIJER. - Het nodige uit de Nederlandse spraakkunst ten dienste van het Voortgezet Onderwijs.
B4419: WILDSCHUT, MARJOLEIN - Indonesisch kookboek.
59365: WILDSCHUT, PROF. DR. IR. A.J. - Kunststoffen en rubbers. Struktuur, eigenschappen en toepassingen. Geïll.
93635: WILDSCHUT, DS. A.A. - Jeremia. De profeet van het Rijk Gods
22382: WILDSCHUT, DS. A.A. - Vandaag met God.
104327: WILDT, JAN DE / CAMFFERMAN, J. / RINGS, P. / HONING, HENK (FOTO'S) - Rond de Wijkertoren. Veertig jaar vooruitgang in Beverwijk 1960-2000.
92734: WILDT, ANNEMARIE / HAM, WILLEM VAN DER - Tijd van Leven. Ouder worden in Nederland vroeger en nu.
60941: WILFRED, FELIX E.A. - Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie. 1999 - 2. Het overschrijden van grenzen: het begin van nieuwe identiteiten; Hoe het overschrijden van grenzen kan leiden tot een nieuwe visie of tot een conflict. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
95037: WILHELM, KATE - Diepe wateren.
94486: WILHELM VON HUMBOLDT / GOETHE / U.A. - Die kleine Freude fur jeden Tag. Mit 12 forbigen Kunstbildern.
61193: WILHELM, KURT; BAPTIST, METZ, JOHANNES; RAHNER, KARL E.A. - Religies antwoorden op eenendertig vragen van Gerhard Szczesny. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
47948: WILHELM KOCH - Die jagt in vergangenheit und gegenwart, die Kosmos Bibliotheek band 230, met foto's
47219: WILHELMINA STEENBEEK - Rotterdam de Duitse inval in Nederland met veel foto's
53979: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53980: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53981: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. Vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Kaarten, ill.
53700: WILJES, IR. H.G. DE - Ons eigen spoor. (vanaf het begin der tijden tot het jaar 407, het begin van de volksverhuizing. Afb.
30367: WILKENS - K & J Wilkens 1823-1948
104294: WILKERSON, DAVID - Het kruis in de asfaltjungle.
13079: WILKES, GREGORY - De brug bij Larissa. Oorlogspocket 62.
7622: WILKESHUIS C. - Klakkeloze krabbels. AO-boekje 750.
6809: WILKESHUIS C. - Klakkeloze krabbels. AO-boekje 750.
6284: WILKESHUIS C. - Herleeft de Hansa? AO-boekje 378.
99893: WILKESHUIS, C. - Pennewippers.
6433: WILKESHUIS C. - Kleuters gaan naar school. kleuteronderwijs. AO-boekje 553.
6307: WILKESHUIS C. - Azteken. AO-boekje 431.
842-3862: WILKESHUIS C. / BROEKHUIZEN HERMAN / BAAN CORRIE C. VAN DER - Duizenschoon. Leesboekje voor de lagere school. 14 deeltjes.
6292: WILKESHUIS C. - ""De Kruisdraging"" Jeroen Bosch. AO-boekje 405.
4760-3173: WILKESHUIS C. / TADEMA A.A. - Onder een dak. Deeltje 7. Leesboekje voor de lagere school.
4761-3174: WILKESHUIS C. / TADEMA A.A. - Onder een dak. Deeltje 9. Leesboekje voor de lagere school.
48287: WILKESHUIS C - Raketvlucht naar mars
6434: WILKESHUIS C. - Kleuters gaan naar school. kleuteronderwijs. AO-boekje 553.
44241: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 7e deeltje
44240: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 7e deeltje
44239: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 6e deeltje
44238: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 6e deeltje
44237: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 5e deeltje
44236: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 5e deeltje
44233: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 3e deeltje
44235: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 4e deeltje
44232: WILKESHUIS C, BROEKHUIZEN HERMAN - Duizendschoon, leesboek voor de lagere school, illustraties C. van der Baan, 3e deeltje
6476: WILKESHUIS C. / VRIES THEO DE - 50 jaar Kinderwetten. AO-boekje 586.
6512: WILKESHUIS C. - Symbolen. AO-boekje 612.
47401: WILKESHUIS C - De nieuwgierige prinses toneelboekje
95967: WILKINS, DR. H.P. - Raadselen van ruimte en tijd.
89779: WILKINSON, PETER - Photography Year Book 1984. Internationales Jahrbuch der Fotografie.
54335: WILLAM, DR. FRANS MICHEL. - Het leven van Jezus in het land en bij het volk van Israël. Vert. Met 33 door den schrijver zelf gemaakte foto's en een kaart van Palestina. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
94771: WILLAM MAKEPEACE THACKERAY - Kermis der IJdelheid. (Vanity Fair)
1016-3078: WILLEKENS DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd.
19480: WILLEM, JAN / HOLSBERGER, SJOERD - Waar het gebeurde.
76691: WILLEMEN, KEES (TEKSTEN) / BRIL, MERTIN (VOORWOORD / MOLEN, AWOISKA (FOTO'S) - Honderd omeletjes met roomkaas.
7248: WILLEMS JAAP - Groot Rijnboek.
12065: WILLEMS, GABRIEL / BOURDIAUDHY, L. - Wandelen door Beveren-Waas. 1.
41021: WILLEMS J.H, LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
2041-2211: WILLEMS DR. J.H.J. - Ars Longa. Kunstbegrippen voor het V.H.M.O. en de Kweekschool.
26573: WILLEMS, JAAP - Groot Rijnboek.
41020: WILLEMS J.H, LIEVE W.H, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
89833: WILLEMS, JAAP - De Nederlanders en hun Landschap. Over boerenland en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het vroegste verleden tot heden.
2850-1138: WILLEMS DR. J.H.J. - Bernhard ter Haar. Predikant/Poeet/Professor.
2403-2545: WILLEMS DR. J.H.J. - Ars Longa. Kunstbegrippen voor het V.H.M.O. en de Kweekschool.
14006: WILLEMSE, P. - Natuurkunde voor M.U.L.O.-scholen. 1ste deeltje.
93517: WILLEMSE, DR. J. - Het vierde evangelie. Een onderzoek naar zijn structuur. Proefschrift.
47964: P. WILLEMSE - Natuurkunde eerste deeltje M.U.L.O
55718: WILLEMSE, D. - Antonio Nunes Ribeiro Sanches - élève de Boerhaave et son importance pour la Russie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren a/d Universiteit van Amsterdam. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58601: WILLEMSE, DR. J. (RED.) - Kinderneurologie. Capita selecta. Geïll.
58656: WILLEMSE, J. - De motoriek van de pasgeborene in de eerste levensuren. (Motor-reactions of the newborn enfant during the first hours of life). Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de R.U. te Utrecht.
79403: WILLEMSEN, M.A.H. - Le trésor sacré de S. Servais a Maestricht. Illustré de 54 gravures sur bois, et décrit.
96075: WILLEMSZ, ING. HENDRIK - Het Grote Geheim.
49755: WILLEMZE, J. (V.D.M.) - Uit het Woord. Een bundel preeken.
81623: WILLEMZE, DRS. J. - De Tweede Brief van Petrus. - De Brief van Johannes. - De Brief van Judas. Tekst en Uitleg.
42954: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Johannes 1 vs 29b, jrg 8 no 2
43218: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over 1 Johannes 4:1-3, het kenmerk van den Geest van God, jrg 32 no 2
29965: WILLEMZE, THEO - Componistenlexicon, 1 A-G. prisma pocket 1968.
42891: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Johannes 18:11b, zal ik dien niet drinken? Jrg 11 no 11
42941: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Efeze 2:1-7, levend gemaakt met Christus, jrg 16 no 1
42616: WILLEMZE THEO - Het muzikaal gehoor, vorming en ontwikkeling
42970: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Zondag 22, na het verscheiden, jrg 11 no 1
42894: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Lukas 3:21, 22, De hemel geopend, jrg 10 no 9
56813: WILLEMZE, J. V.D.M. - Uit het Woord. Een bundel preeken. Foto.
42975: WILLEMZE J DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Deuteronomium 30:6, de belofte des Heeren omtremt de besnijdenis des harten, jrg 14 no 3
53084: WILLEMZE, THEO - Muziekinstrumenten. Ill. (Prisma-Compendia)
52707: WILLEQUET, JACQUES - Le Baron Lambermont. (Collection < Notre Passe >)
59059: WILLERY, DIDIER & GARBE, PASCAL - Het complete tuinboek. Met ideeën en oplossingen voor elk type tuin. De juiste plant op de juiste plaats. Geïll. Vert.
98640: WILLETT, MARCIA - Een week in de winter.
53293: WILLI, R.P. CHARLES - Le Bréviaire Expliqué. Prmier Tome. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53294: WILLI, R.P. CHARLES - Le Bréviaire Expliqué. Tome Second; (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
105062: WILLI PAUL ADAMS (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 30. Die Vereinigten Staaten von Amerika.
30134: WILLIAM MACLEOD RAINE - Laaiende vuren in de prairie
94199: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Kermis der Ijdelheid. (Vanity Fair)
50073: WILLIAM EASTLAKE - Het bamboe bed
98121: WILLIAM WISTER HAINES - Commando.
50050: WILLIAM STEVENSON - De Bormann broederschap
48344: WILLIAM M. THACKERAY - De kermis der ijdelheid uit het engelsch door diet Blankenwaardt met 20 platen in kleuren van Lewis Baumer
88427: WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY - Vanity Fair. Kermis der ijdelheid.
1948-2393: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
237-2392: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
47330: WILLIAM D KUIK - Utrechtse notities met tekening schrijver
35109: WILLIAM/NIERENBERG/CHARNOCK - De Oceanen. Ontstaan en geschiedenis van de wereldzeeen. Bron van mineralen, voedsel en energie. Encyclopedie van het oceanisch leven
9744: WILLIAMS THOMAS - Whipple's Castle.
18912: WILLIAMS, JAY - De Koningskruistocht.
106112: WILLIAMS, CHARLES - De verkeerde Venus.
49687: WILLIAMS, PHILIP W. - Als iemand heengaat, die ons zeer na is …Afb. (Vert.)
74850: WILLIAMS, JOHN A. - Naar James town en terug.
81003: WILLIAMS, TENNESSEE - Die Katze auf dem heissen Blechdach - Die tätowierte Rose. Zwei Theaterstücke.
1939-644: WILLIAMS/LIGHTBODY - Jeanne D'Arc
76050: WILLIAMS, TONY - Football Leage Club Directory 1986.
17736: WILLIAMS / MAUK - Südafrika. 1.
101.400: WILLIAMS, MASLYN / HAXTON, ELAINE (ILLUSTRATIES) - The story of Indonesia.
72845: WILLIAMS, R.L. (RED.) - Reisfotografie. Life de fotografie.
35960: WILLIAMS MARK - Olietankers, van olievat tot mammoettanker
44157: WILLIAMS LIZ - De gifmeester
88524: WILLIAMS, K. - Dynamic programming. Sequential decision making.
47567: J.H. WILLIAMS, VERTAALD DOOR KLIPHUIS - Elephant Bill, met 6000 olifanten in de jungle van Birma, met foto's
106111: WILLIAMS, CHARLES - Fatale valstrik.
17835: WILLIAMS, CHARLES - Windstil.
10672: WILLIAMS DEE - Hannah of Hope Street.
27326: WILLIAMS, ERIC - Avontuur in Servie. Prisma pocket 938.
84136: WILLIAMS, E.N. - Life in Georgian England.
106473: WILLIAMSON, JACK - Zwarter dan u denkt.
53289: WILLIAMSON, DAVID - Kings and Queens of Britain. Afb.
34411: WILLIAMSON A.M - Mein freund der chauffeur
84191: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De Motorboot. (Met 14 illustraties/foto's).
28557: WILLIGEN, REIN VAN / THIO, KOOS (ILLUSTRATIES) - Zaltbommel.
93622: WILLIGEN, DR. A. - Onze Zieken.
48999: WILLIGEN, DR. A DE - Onze zieken.
48740: WILLIGENBURG, T. VAN; BELD, A. VAN DEN; HEEGER, F.R EN VERWEIJ, M.F. - Ethiek in praktijk.
72799: WILLINK, CAREL - Willinks kopstukken. Portretten geschilderd door Carel Willink.
83065: WILLINK, JOOP / PETERSEN TE DOESBORGH, J.W. VAN / E.A. - Archief 1978. Met o.a.: Textielfabrikant Jan Willink te Winterswijk haalde Achterhoek uit isolement. - Het wapen der voormalige gemeente Zeddam.
86557: WILLINK, JOOP / PETERSEN TE DOESBORGH, J.W. VAN / E.A. - Archief 1978. O.Ver. De Graafschap. Met o.a.: Textielfabrikant Jan Willink te Winterswijk haalde Achterhoek uit isolement. - Het wapen der voormalige gemeente Zeddam.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9