Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
74831: VERKUYL, PROF.DR. J. - Jezus Christus, de bevrijder, en de voortgaande bevrijding van mensen en samenlevingen.
91904: VERKUYL, J. / E.A. - Gods initiatief en ons mandaat. De betekenis van de wereldzendingsconferentie in Mexico City. Carillon-reeks 36.
35809: VERKUYL J, SCHULTE NORDHOLT H.G - Verantwoorde revolutie, over middelen en doeleinden in de strijd om transformatie van samenlevingen
91019: VERKUYL, DR. J. - Onderweg naar één wereldsamenleving. De samenhang tussen wereldzending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking.
5471-3825: VERKUYL DR. J. - Voorbereiding voor de dialoog over het Evangelie en de ideologie van het Marxistisch Leninisme.
27642: VERKUYL, PROF.DR. J. - Breek de muren af! Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen.
81092: VERLAINE, PAUL - Parallelement invectives.
53805: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de Overheid. De veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrond van de sociaal-economische ontwikkeling. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56796: VERLEUR, DR. H. - Inleiding tot de scheikunde en natuurkunde voor verpleegkundigen. Met een bijdrage van Drs. W.J. van Laarhoven. - Genees- en verpleegkundige reeks. Deel 4. - Afb.
57022: VERLEUR, DR. H. - Inleiding tot de scheikunde en natuurkunde voor verplegenden. Afb. (Genees- en verpleegkundige reeks. Deel 4).
57898: VERLEUR, DR. H. - Inleiding tot de scheikunde en natuurkunde voor verplegenden. Genees- en verpleegkundige reeks Deel 4. Ill.
37523: VERLINDEN, GERARD - Groot muziekboek
80740: VERLINDEN, DR. CH. . POST, DR. R.R. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 74ste jaargang. Aflevering 4. Met o.a.: Een Vlaamse voorloper van Columbus. - Is Bonifacius bisschop van Utrecht geweest?
6678: VERLINDEN DR. J.J.A. - Opbouw van onderwijs. AO-boekje 734.
105845: VERLOOP, CEES / BLEEKER-COUVRET, MARLIES - Wandeling langs geneeskruiden van Hortus de Wolf.
30421: VERLOOVE VANHORICH S.P, VERWEY R.A - Project on preterm and small for gestational age infants in the Netherlands 1983
81599: VERMAAS, DS. J. / KOREVAAR, T.W. / BOUT, DS. H. / E.A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 36e Jaargang, 1951. Met o.a.: Van Petrus Datheen tot Domine Hasper. - Fundamentalisme. - Staatkundige Onderwerpen. - Bij het 25-jarig Jubileum van de J.V. Brandwi
88111: VERMAAT, ANNE-MARIE - De Sapphire Dimensie.
9349: VERMAAT W.G.M. - De beste krekels zijn dodelijk. Waarin opgenomen: De Wereld naar De Bollen.
48743: VERMAAT, J.A.E. - Signalen van de eindtijd? Eigentijdse ontwikkelingen in het licht van de Apocalyps. Ill.
59451: VERMAAT, P. - Wandelen aan zee - in gedichten en gedachten.
79884: VERMAAT, J.A.E. / CROUGHS, DR. R.W.H. - Wetenschap en Ideologie: Wetenschap, ideologie en geloof. - Wetenschap en Nationaal-Socialisme.
82227: VERMAAT, DS. P. - Geen droom maar werkelijkheid. 18 preken over het boek Daniel.
51110: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1962
51111: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1963
51109: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1961
51112: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids vlieg-, boot- en autocarreizen. Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1965
51926: VERMAAT, EMERSON - Het is allemaal de schuld van … Joden en Amerikanen!' Anti-Amerikanisme; Anti-Zionisme; Anti-Semitisme.
80735: VERMAESEREN, DR. B.A. / TEX, MR. JAN DEN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 73ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: De concilies van Florence en Trente.
6919: VERMASEREN DR. M.J. - Fotosonde onthult Etruskische graven. AO-boekje 798.
6506: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
101.718: VERMASEREN - Beknopte Atlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
80746: VERMASEREN, DR. B.A. / RAALTE, DR. E. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 76ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Nieuwe studies over Wyclif en Huss. - Thorbecke's Duitse zwerversjaren.
6503: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
6504: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
85506: VERMASEREN - Beknopte Atlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
6328: VERMASEREN DR. M.J. - Opgravingen te Rome. AO-boekje 470.
6505: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
14046: VERMEER / LESUIS - Indianen in Latijns-Amerika. AO-boekje 1654.
51494: VERMEER, C. - De zwarte pagode. Geïll.
49199: VERMEER, W. - Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer.
73231: VERMEER, MICHEL - Wat zie je er goed uit. Onzichtbaar gehandicapten vertellen.
60680: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1961. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: F. Hinlopen: Zeven miljoen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60681: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1962. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Prof. Dr. H. Berkhof: Tweeërlei ekklesiologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60682: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1963. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Ds. F.H. Landsman: Hervormde Kerk geen volkskerk meer? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60683: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1964. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Prof. Dr. H. Jonker: Kerugma en apologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60684: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1965. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Prof. Dr. G.C. Van Niftrik: Spruitjes en bloemkool. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55767: VERMEER, DR. P. / BELT, DS. H. VAN DEN - Bidden zonder ophouden. ""Bidden in Bijbels licht"" / ""Het gebed in ons leven "". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 28 okt. 2000.
60679: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1960. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Ds. Chr. W.J. Teeuwen, Om 7 miljoen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97324: VERMEER, C. / E.A. - Kerk en Pers 1966.
30251: VERMEER MICHEL - Is dat nou alles?
49377: VERMEER-VAN BERKUM, CARLA - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45. Ill.
25837: VERMEER, BEN / LESIUS, MARCEL - Indianen in Latijns-Amerika. AO-boekje 1654.
25976: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1960.
25977: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1961.
25978: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1962.
25979: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1963.
26255: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerk en pers '68.
26269: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerkelijke pers 1965.
26270: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerkelijke pers 1966.
26271: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerkelijke pers 1967.
47207: VERMEEREN KAREL - Eindhoven toen einhoven nog Eindhoven was, met foto's
55888: VERMEERSCH, S.J., A. - Beoefening en Leer van de Godsvrucht tot het H. Hart ten gebruike van geestelijkheid en geloovigen. Vert. Deel I. De Beoefening. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
77607: VERMEERSCH, VALENTIN - Hans Memling. Brugge Stedelijke Musea.
53360: VERMEERSCH, E S.I., ARTHURUS - Theologiae Moralis. Principia - responsa - consilia. Tomus IV. De Castitate et vitiis oppositis cum parte morali de sponsalibus et matrimonio. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
79239: VERMEERSH, DR. VALINTIN - Brugges Kunstbezit 2. vijftig kunsthistorische opstellen.
99040: VERMEULEN, DR. FRANS - ABC van de Bouwstijlen in de Nederlanden. (met ruim 150 pentekeningen van de auteur)
42854: VERMEULEN F.A.J - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, met 210 afbeeldingen, 3e deel Barok en klassicisme
18887: VERMEULEN, JOHN - Apeliefde.
28699: VERMEULEN, JOHN - Duizend meter van Armageddon. Zwarte beertjes 1990.
28701: VERMEULEN, JOHN - De oplichters. Zwarte beertjes 2027.
79742: VERMEULEN, DR. E.E.G. - Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedenis.
58718: VERMEULEN, GERARD (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1974. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58717: VERMEULEN, GERARD (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
28368: VERMEULEN, JOHN - De oplichters. Zwarte beertjes 2027.
17798: VERMEULEN, JOHN - Duizend meter van Armageddon. Thriller. Zwarte beertjes 1990.
41990: VERMEULEN E.E.G - Fruin over de wetenschap der geschiedenis, eerste deel academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte
58016: VERMEULEN, GERARD / JONGMA, JOHAN (TEKST). SAMENSTELLING. - Het aanzien van 1976. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
57542: VERMEULEN, B.L.J. (BUR. VOORL.) - Praten en prenten over Zwolle. Geïll.
98232: VERMEULEN, NICO - Kamerplanten Encyclopedie.
105798: VERMEULEN, N.J.J. - Het Klooster ter Apel.
41524: VERMEULEN E.E.G - Kennen door zien, ooggetuigenis bron van kennis voor journalist en historicus
52976: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van div. standpunten.
16780: VERMEULEN, JAN - Hellepoel.
17048: VERMEULEN, JOHN - De moordkinderen.
33109: VERMEULEN, MALHERBE - Praten en prenten over Zwolle
59109: VERMEYDEN, HANNIE - WIERSMA, HANS - 100 x Koffie. Geïll.
39341: VERMEYLEN, AUG - Twee vrienden
103.073: VERMULST, TOM - Projectonderwijs. AO-boekje 1871.
25927: VERMULST, TOM - Projectonderwijs. AO-boekje 1871.
8881: VERNE JULES - De Reis naar de Maan. Valken Pocket 191.
8880: VERNE JULES - 20000 Mijlen onder Zee. Westelijk halfrond. Valken Pocket 196.
72086: VERNE, JULES / FEITSMA, J. (VERTALING). / SCHOTEL, H. (ILLUSTRATIES) - Het zwarte goud.
94309: VERNE, JULES - De reis om de wereld in tachtig dagen. Junior Jongensboekenserie No. 89.
16068: VERNE, JULES - 20000 mijlen onder zee. Deel 2.
46105: VERNE, JULES - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Onverkorte uitgave met de originele gravures. Jules Verne Wonderreizen. Deel 12.
90497: VERNE, JULES - De Kinderen van Kapitein Grant. Australie.
90495: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene.
90493: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. De walvisjagers.
90492: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. In slavernij.
16067: VERNE, JULES - Het Loterijbriefje.
59473: VERNE, JULES - Wonderreizen. 20.000 Mijlen onder zee. Oostelijk halfrond. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59471: VERNE, JULES - Wonderreizen. De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59472: VERNE, JULES - Wonderreizen. De reis om de wereld in 80 dagen. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59469: VERNE, JULES - Wonderreizen. 20.000 Mijlen onder zee. Westelijk halfrond. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59470: VERNE, JULES - Wonderreizen. Naar het middelpunt der aarde. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59467: VERNE, JULES - Wonderreizen. Het zwarte goud. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59468: VERNE, JULES - Wonderreizen. Michael Strogoff. De koerier van de tsaar. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
51700: VERNE, JULES - Twee jaar vakantie. De mislukte pleziertocht. Jules Verne - Wonderreizen. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
51701: VERNE, JULES - Hektor Servadac. De vulkaanbewoners. Jules Verne - Wonderreizen. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
522-3375: VERNE JULES - De reis naar de maan.
72083: VERNE, JULES / BAKELS, A.C. (VERTALING). / SCHOTEL, H. (ILLUSTRATIES) - De reis naar de Maan.
3815-3386: VERNE JULES - De reis om de wereld in 80 dagen. Elsevier pocket 20.
72081: VERNE, JULES / FEITSMA, J. (VERTALING). / SCHOTEL, H. (ILLUSTRATIES) - 20000 mijlen onder zee. Oostelijk halfrond.
58569: VERNE, JULES - Meester Zacharias & De eeuwige Adam. Vert. Afb. (Oorspr. 1854 en 1910)
49615: VERNE, JULES - L'Archipel en Feu. (Les Voyages extraordinaires). Illustrations.
59360: VERNE, JULES - Tien gasten. Geïll.
105623: VERNE, JULES - De reis om de wereld in 80 dagen. Jules Verne Wonderreizen.
105624: VERNE, JULES - Het fortuin van De Begum.
105619: VERNE, JULES - De reis naar de maan. In 28 dagen en 12 uren. Jules Verne Wonderreizen Deel 12.
105620: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Zuid-Amerika. Jules Verne Wonderreizen Deel 13.
105621: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Australie. Jules Verne Wonderreizen Deel 14.
105622: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. De Stille Zuidzee. Jules Verne Wonderreizen Deel 15.
105617: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De schipbreukeling. Jules Verne Wonderreizen Deel 3.
105618: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. Jules Verne Wonderreizen Deel 4.
94442: VERNE, JULES / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - De reis naar de maan. Junior-jongensboekenserie no. 93.
16072: VERNE, JULES - De reis naar de maan. Eerste en tweede deel.
88641: VERNER, DR. V. - Die Kunst die Lateinische Sprache.
93219: VERNES, HENRI (TEKST) / VANCE, WILLIAM (TEKENINGEN) - Zeven loden kruisen. Een avontuur van Bob Morane.
53397: VERNET, FÉLIX - La spiritualité médiévale. (Bibliothèque Catholique des Sciences Religieuses.) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
55794: VERNEY, PETER - The standard bearer. The story of Sir Edmund Verney. Knight-Marshal to King Charles I. Foto's.
92395: VERNEY, PETER - Homo Tyrannicus. De strijd van mens tegen dier.
54560: VERNEY, ROSE - Appliqueren. Afb. Vert.
23008: VERNON BESTE, R. - Herhaal de instructies.
46067: VERNOOY, FRANK - Johnny Peters en het vermiste vliegtuig. Geïll.
101.818: VERRE, TONY - Tony van Verre ontmoet Albert Mol.
21060: VERREIJT / MIDDELHOFF - Teksten die met je meegaan.
53682: VERRIELE, A - Le surnaturel en nous et le péché originel. Nouvelle Edition revue et augmentée. (Bibl. Cath. des Sciences religieuses) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54764: VERRIEST, HUGO - Drij Geestelijke voordrachten. Tweede uitgave. Foto. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
29075: VERRIJCKEN, WARD - Oscar Encyclopedie. Hollywoods held? Het hele verhaal.
52716: VERRIJN STUART, PROF. DR. G.M. - De conjunctuur in het economisch leven. II.
33538: VERRIPS GER - De Wondere zoon, roman
33511: VERRIPS GER - Witte gezichten
55730: VERROEN, DOLF - Marieta's overwinning. Geïll.
15638: VERSCHAEVE, CYRIEL - Michelangelo's Profeten.
81536: VERSCHAEVE, CYRIEL - Passie van O.H. Jesus-Christus.
41837: VERSCHAEVE CYRIEL - Albrecht Rodenbach
9186: VERSCHOOR HANS - De Raad van Europa. AO-boekje 1512.
9185: VERSCHOOR HANS - De Raad van Europa. AO-boekje 1512.
9184: VERSCHOOR HANS - De Raad van Europa. AO-boekje 1512.
11080: VERSCHOOR, HANS - Kijken in Nederland. AO-boekje 1593.
79081: VERSCHOOR, DIET - Mich sucht doch niemand.
79082: VERSCHOOR, DIET - Mich sucht doch niemand.
79531: VERSCHOOR, DIET - Mich sucht doch niemand.
81614: VERSCHOOR, DR. J.A. - Apercu. Soixante-dix résumés d'ouvrages littéraires Francais.
94399: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kinderen van een vader.
23101: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Langs het donkere bos.
50542: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Het vreemde meisje. Geïll.
57683: VERSCHOOR, H.J. - Verbanden in beeld. Het aanleggen van verschillende verbanden aanschouwelijk voorgesteld ten dienste van E.H.B.O.
98536: VERSCHOOR, LEN / TEEUWISSE, C.B. (ILLUSTRATIES) - Tegen de stroom op.
78521: VERSCHOOR, MICHEL (TEKST) - Eerlijk en groen boodschappen doen. Een gids voor verantwoord consumeren.
20655: VERSCHOOR, J.A. - Apercu. 1. Cent résumés d'ouvrafes littéraires Francais.
25813: VERSCHOOR, HANS - Kijken in Nederland. AO-boekje 1593.
72309: VERSCHUREN, JAQUES - Sterven voor de olifanten. Twintig jaar in de nationale parken van Afrika. Met foto's.
55511: VERSCHUUREN, DR. G.M.N. / BRUIN, DRS. H. DE / HALSEMA, M.W. (BEWERKT DOOR) - Grondslagen van de biologie. Deel 2. Organismen. Vert. (oorspr.: Keeton / McFadden). Geïll.
22244: VERSCHUYL, DR. H.J. - Cryptogrammatica. Het geheim van het cryptogram.
428-583: VERSCHUYL - Dr. Verschuyl grote Puzzel Encyclopedie
99563: VERSFELT, H.J. / TUIN, J.D. VAN DER / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 17, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: De Franse kaart van Steenwijk en omstreken 1811. – Namen uit de inpolderingsgeschiedenis van Noordwest-Overijssel 1850-1950.
104860: VERSJES VAN ANNA SUTORIUS / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - Een stout grapje. Voor school en huis.
104861: VERSJES VAN ANNA SUTORIUS / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - In de speelkamer. Voor school en huis.
104862: VERSJES VAN ANNA SUTORIUS / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - In 't plantsoentje. Voor school en huis.
99748: VERSLAG VAN DE STUDIECOFERENTIE. - 80 jaar woningwet; Volkshuisvestingbeleid en verzorgingsstaat. Georganiseerd door RIW en het NIROV op 11 en 12 november 1981.
48920: VERSLOOT, J - Een gezant van de Koning. Het leven van Joseph Alleine. Foto's.
25822: VERSLUIJS, BRIGITTE - Bali droom of droombeeld. AO-boekje 1606.
21965: VERSLUYS, DR. C. - Grenzen van medische behandeling bij pasgeborenen met een ernstige aandoening, deel 1. AO-boekje 2555.
4680-1886: VERSLUYS J. / WIJDENES P. - Groote Tafel in vijf decimalen. Tafel H.
150012: J. VERSLUYS, REDACTIE - Paedagogische bibliotheek deel XI t/m laatste deel XVIII, 8 delen in 1 band, Marnix van st. Aldengonde, De Emile van Rousseau, Wolf Bekker, Comenius, Pestalozzi, Kant, Spencer, deel XVIII divers o.a Abbot, Erasmus, Milton etc
21966: VERSLUYS, DR. C. - Grenzen van medische behandeling bij pasgeborenen met een ernstige aandoening, deel 1. AO-boekje 2555.
21967: VERSLUYS, DR. C. - Grenzen van medische behandeling bij pasgeborenen met een ernstige aandoening, deel 2. AO-boekje 2556.
98710: VERSPIJCK, RIE - Hanny's wonderlijke ontmoeting.
58579: VERSPYCK, JONKHEER G.M. - Het Nederlandsche Roode Kruis (1867 - 1967). Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan. Geïll.
60647: VERSTEEG, PROF. DR. J.P.; GRAAFLAND, PROF, . DR. C; TUKKER, DR. C.A. E.A. - Gij die eertijds verre waart ... Een overzicht van de geschiedenis en taken van de zending. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
72106: VERSTEEG, PETER - Het verdwenen harnas.
52252: VERSTEEG, J. - Luchtridders en roofgespuis in het hart van Holland. Foto's.
99195: VERSTEEG, CORNELIS ADRIANUS MARINUS - Neurohypophyseal hormones in central blood pressure regulation.
48065: VERSTEEGH, COR - Lely, land uit water. Geïll. Klimop-reeks. No. 25.
97798: VERSTEGE, DR. J.CH.W. (VOORBERICHT) - Statisch zakboek 69.
47059: VERSTEGE, DR. J.CH.W. (VOORBERICHT; DIR.-GEN. V.D. STATISTIEK) - Statistisch zakboek 1968. Grafieken.
77521: VERSTEGEN, JOS / HARTSEMA, DAVID / GOOR, DUUT VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 2. Met o.a.: Mejuffrouw C.a.C. de Willigen: Schilderes op weg - Drie gedichten: Pien, Dreum, Dichten - De eerste Grönneger.
77522: VERSTEGEN, JOS / HARTSEMA, DAVID / GOOR, DUUT VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 2. Met o.a.: Mejuffrouw C.a.C. de Willigen: Schilderes op weg - Drie gedichten: Pien, Dreum, Dichten - De eerste Grönneger.
37366: VERSTEGEN, JUDICUS - De vloek van het schema
86569: VERSTRAELEN, TON - Limburgse Landschappen. Met o.a.: Het landschap tussen Roermond en Sittard. - Krijtzee en mergelgrotten. - Heide, vennen en Maasduinen.
54119: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING) - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Gedichten van o.a.: Jan Hendrik Leopold, Albrecht Rodenbach, Guido Gezelle.
18502: VERSTRAETE, JOHNNIE - Het uitzinnige gezelschap doet de revolutie falen.
75305: VERSTRAETE, JOHNNIE - Maria vrouw van deze tijd.
53514: A.J.L. (VERTALER) - Handboek der Vereeniging van den heiligen Vincentius van Paulo. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
76060: VERTEGAAL, PAUL - Spoorloos. De achtergronden van 25 bijzondere zoektochten.
33455: VERTEGAAL PAUL - Spoorloos, de achtergronden van 25 bijzondere zoektochten
77561: VERTOALKEMIZZIE OL TESTAMENT / TIMMER, DRS. V.H.M. / BOSMA, J. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 7/8. Met o.a.: In memoriam prof.dr. A.R. Hulst - Het Van Gruizen orgel - Enige bijzonderheden over ""Groningers"" die geschreven hebben in het Album Amicorum (1575-1653) van Herman Pricker uit Emden.
77562: VERTOALKEMIZZIE OL TESTAMENT / TIMMER, DRS. V.H.M. / BOSMA, J. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 7/8. Met o.a.: In memoriam prof.dr. A.R. Hulst - Het Van Gruizen orgel - Enige bijzonderheden over ""Groningers"" die geschreven hebben in het Album Amicorum (1575-1653) van Herman Pricker uit Emden.
74035: VERTOALKEMIZZIE NEIE TESTAMENT / VERTOALKEMIZZIE KERKLAID / STREURMAN, G.H. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 1. Met onder andere: Lucas 5. - Laid 145. - De Veenkolonien.
97692: VERTOALPLOUG NT2 / AFMAN, A.H. / SEBENS, DRS. M.W. / E.A. - t Evangelie deur Johannes. Het Johanesevangelie in het Gronings.
20944: VERVAET, DR. EWALD - IQ- en persoonlijkheidstests. AO-boekje 2268.
19820: VERVELD / GROEN - ""ruim de draadomroep op, excellentie!"", gebruiksmogelijkheden van de nieuwe media. AO-boekje 2026.
7546: VERVLIET DR. H.D.L. - Letters. Van hieroglief tot computerletter. AO-boekje 1225.
52323: VERVOOREN, F. EN KENTIE, W.C. (SAMENSTELLING) - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken. Afb.
79594: VERVOORN, A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940. Etsen, kopergravures, staalgravures, houtsneden, houtgravures, litho's.
19940: VERVOORT, TON - Moord op toernee.
28703: VERVOORT, TON - Moord onder de mantel der liefde. Zwarte beertjes 1620.
58001: VERVOORT, ING. P.J.J.; KLEINTJES, T.J.; AARNINK, IR. W.A.M; M.M.V. DRS. J.L.W. VAN ELDEREN - Natuur-/scheikunde. 2. Methode Exact BE. Ill. Theorieboek.
105523: VERVOORT, TON - Moord onder de mantel der liefde. Detective pocket 50.
105524: VERVOORT, TON - Moord onder toneelspelers. Detective pocket D 42.
54944: VERVOORT, IR. RIEN & GOFFERJÉ-VERVOORT, DRS. COBY - Beter leven. Botontkalking.
71228: VERVOORT, ALMA - Ieder vindt zijn weg.
105525: VERVOORT, TON - Moord onder studenten. Detective pocket D 24.
105526: VERVOORT, TON - Moord onder maagden. Detective pocket D 56.
105522: VERVOORT, TON - Moord onder astrologen. Zwarte beertjes 1619.
51976: VERVOORT, ALMA - John Havelaar. Roman.
35632: VERVOORT T - Moord onder de mantel der liefde, zwarte beertjes no 1620
104514: VERWEERD, JOKE - Permissie.
49031: VERWEIJ, HUIB - De boom der kennis. Variaties op een thema.
86179: VERWEIJ, ADRI - De toekomst is niet meer wat ze geweest is!
59534: VERWEIJ, H. - De terugkeer van Jezus Christus. Naar de Openbaring van Johannes. Bevrijding van bezet gebied.
72228: VERWER, M.A - Het grote hondenboek
75087: VERWER, GEORGE - Revolutie der liefde.
31647: VERWER M.A - Het grote hondenboek
14895: VERWER, DR. M.A.J. - Handboek Hondenverzorging.
8559: VERWEY J.A. - Dwalend ginds en her.
11864: VERWEY, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen.
46389: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her. Geïll.
35874: VERWEY G.J - Mijn jonge hond, keuze, verzorging en opvoeding
33418: VERWEY ALBERT - Nieuwjaarsmorgen
59071: VERWEY, J.A. - Geen tochtje zonder vrucht. Geïll.
90727: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her.
75056: VERWIJS / BRUIN, C.C. DE - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst. In 3 delen.
50728: VERWOERD, L.J.; MEYBOOM-HOYER, E.M.G. E.A. - Gedenkboek. Koninklijke Watersport-Vereeniging 'Loosdrecht'. 1912 - 1987. Geïll.
43114: VERWOERT S CHR DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Johannes 21:15-17, hebt gij mij lief, jrg 79 no 21
14412: VESELOVSKY, Z. - Zijn dieren anders? Het gedrag in de dierenwereld.
91978: VESPER, WILL (ERZAHLER) - Tristan und Isolde (Ein Liebesroman). - Parsival (Ein Abenteurerroman).
8674: VESSEM H.A. VAN - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende De Honderdjarige Oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
30801: VESSEM VAN BEPPIE - Liesbeth den Uyl
81063: VESSEUR, THEO - Kleine Literatuurgeschiedenis in verzen. Over Nederlandse schrijvers.
3569-3280: VESSEUR THEO - Kleine Literatuurgeschiedenis in verzen. Over Nederlandse schrijvers.
10982: VESSMAN HENK VAN - Basisboek Darts. Instructie-Training-Wedstrijd.
4862-2427: VESTDIJK S. - Rembrandt en de Engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon door S. Vestdijk.
76779: VESTDIJK S - Rumeiland
86502: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
104155: VESTDIJK, S. - De schandalen.
41313: VESTDIJK S - Rembrandt en de engelen, twaalf gedichten en een acrostichon
88598: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
55073: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
74445: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen.
104497: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
44509: VESTDIJK S - Door de bril van het heden
77243: VESTDIJK, S. - Bulkboek Jaargang 18 nr. 185.
17260: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
39392: VESTDIJK, S - De fantasia
78571: VESTDIJK, S. - Het glinsterend pantser.
35455: VESTDIJK S - Rumeiland
35508: VESTDIJK S - Vijf vadem diep,
30720: VESTDUJK S - De dokter en het lichte meisje
30721: VESTDUJK S - De dokter en het lichte meisje
30747: VESTDUJK S - Een moderne Antonius
34985: VESTER F - Hoe wij denken leren en vergeten
82192: VESTER, FREDERIC - Hoe wij Denken, Leren en Vergeten.
46822: VESTER, FREDERIC - Handboek voor milieuproblemen. Aula. Het wetenschappelijke boek.
102.153: VESTIN, FRANCES - Kinderindoctrinatieboek.
15564: VESTNER / HÖFER / E.A. - Venice. Insight Gides.
8235: VET A.C.W. VAN DER - Niger. AO-boekje 1350.
8234: VET A.C.W. VAN DER - Niger. AO-boekje 1350.
8073: VET A.C.W. VAN DER - Zomer. '70: Heet of koel?. AO-boekje 1327.
8072: VET A.C.W. VAN DER - Zomer. '70: Heet of koel?. AO-boekje 1327.
7324: VET A.C.W. VAN DER - Ivoorkust en de Ivoriens. AO-boekje 1064.
11651: VET, ANTON VAN DER - Zwerftocht in de natuur.
38853: VET, DE J.J.V.M - Een dwerg met een scherpe tong, de Gazette des Savans 1729-1730
6306: VET ANTON VAN DER - Made in Japan. AO-boekje 429.
102.854: VET, A.C.W. VAN DER - Ivoorkust en de Ivoriens. AO-boekje 1064.
24064: VET, A.C.W. VAN DER - De langste brug van Europa. AO-boekje 998.
101.561: VET, DR. J.P. - Object en subject.
22408: VET, G. DE - Beeld en gelijkenis.
6638: VET A.C.W. VAN DER - Mensen in de dellta. AO-boekje 703.
25691: VET, A.C.W. VAN DER - Nieuwe mensen. AO-boekje 1207.
97279: VETH, JOHANNA - Een huiselijke danspartij. Twaalf kleine dansen voor piano.
48604: VETH, JAN - Rembrandts leven en kunst. Tweede uitgave met een inleiding en toelichtingen door J.Q. van Regteren Altena. Geïll.
75043: VETH, CORNELIS - Prikkel Idylle. Onthullingen door een kamenier ten hove.
31250: VETHELST VERMEULEN - Het gekleurde dwergkonijn houden verzorgen fokken
55102: VETTER, MARIJKE - Bij de prinsesjes. In het paleis - op de werkplaats - bij de padvinderij. Geïll.
53554: VETTER, KLAUS - Am Hofe Wilhelms von Oranien. Afb. (Herrscher / Höfe / Hintergründe)
48029: VEUGELERS, JO E.A. - Oldenzaal stad van morgen. Geïll.
54270: VEUILLOT, LOUIS - La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
23985: VEURMAN, B. / BAX, D. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Neerlands volksleven, Jaargang 32: 1-4.
47208: VEURMAN B.W.E - Volendam leven en lied, met foto's en muziek
47446: B.W.E. VEURMAN - Volendam leven en lied deel 1 met platen foto's
47447: B.W.E. VEURMAN - Volendam leven en lied deel 2 met platen foto's
20541: VIAN, BORIS - Je voudrais crever
70954: VIAN, BORIS - Theatre 1: Le Dernier des metiers - L'équarrisage pour tous - Le Gouter des generaux.
55470: VIANEY, JOSEPH - Le Bienheureux Curé d'Ars. (1786-1859). ""Les Saints"" . (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56010: VIANNEY, JEAN-BAPTISTE / MEERSCH, MAXENCE VAN DER - De brieven van de heilige pastoor van Ars / Het leven van de pastoor van Ars. Vdert.
57783: VIANNEY, M. - Esprit du Curé d' Ars. M. Vianney dans ses Catéchismes ses Homélies et sa conversation par l' Abbé A. Monnin. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88367: VICTOR, BARBARA - Vrienden, minnaars, vijanden.
47941: DRS. J. VICTOR JANSEN - Volkerenatlas Amerika, plaatjesalbum compleet in goede staat
47498: VICTOR KEMP - t is Guusjen roman
98928: VIE, LEON / NIEDERER, MARIANNE - Spellenwijzer. Uitgave 1983-1984.
22121: VIÉ, LEON / NIEDERER, MARRIANNE - Spellen wijzer. Een gids voor iedereen die meer van spellen wil weten. Informatie over ruim 180 spellen.
59992: VIÉ, LEON EN NIEDERER, MARIANNE (RED.) - Spellenwijzer '82 - '83. Geïll. Een gids voor iedereen die meer van spellen wil weten.
53368: VIEILLARD-LACHARME, D. - Jésus et ses contemporains. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90430: VIEN, JACK LE / LORD, JOHN - De Tweede Wereldoorlog 2. Prisma pocket. Het boek waarop de televisiefilm ""V for Victory"" is gebaseerd.
55562: VIERGE O.C.D., P. VICTOR DE LA - Réalisme spirituel de Sainte Thérèse de Lisieux - 'd après les manuscrits authentiques. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
28414: VIERTEL, JOSEPH - De laatste verzoeking.
94395: VIERTEL, JOSEPH - De laatste verzoeking.
99278: VIESTURS, ED / STEGNER, PAGE - No Boundaries. Spirit of adventure.
16763: VIETEN, C. GÜNTHER - Het denkbeeld van de Bahia's. AO-boekje 1791.
103.040: VIETEN, C. GÜNTHER - Het denkbeeld van de Bahia's. AO-boekje 1791.
31952: VIETTA SIVIO - Lyrik des expressionismus
57568: VIGUÉ-MARTIN - Atlas van het menselijk lichaam. Vert.
84279: VIJVER, LUCY P.L. VAN DE - Low-density lipoprotein oxidation, antioxidants and risk of atherosclerosis. Oxidatie van lage-dichtheids lipoproteine, antioxidanten en risico of atherosclerose. Proefschrift.
92808: VIKING, TED - McGregor en de tweeling-spionnen (tweelingspionnen).
46030: VIKSTEN, ALBERT. (VERTAALD DOOR HENK VAN LAAR) - Berenjagers en robbenvangers. Foto's.
103676: VILALLONGA, JOSE LUIS DE - Koning tussen Franco en Spanje. De eerste geautoriseerde biografie van Koning Juan Carlos I.
49309: VILALLONGA, JOSÉ-LUIS DE - Furia of de Spaanse erfenis. (Vert.)
56304: VILDHAUT, MARIA - Bruder Jordan Mai. Ein sozialer Nothelfer unserer Zeit. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
20594: VILDRAC, CHARLES - La colonie. ( L'ile rose ). Roman pour les enfants.
45418: VILH. MOLLER - CHRISTENSEN EN K.E. JORDT JORGENSEN. - Dierenleven in de Bijbel. Geïll.
B4202: VILJOEN, PROF.DR. FRANCOIS - Zevenmaal Feest. De betekenis van de joodse feesten voor de christelijke eredienst.
20458: VILLA, GEORGES - Miller et L'Amour. Avec un texte inédit de l'auteur des Tropiques
53737: VILLAIN, S.J.; R.P. JEAN - "L'enseignement social de l'église. Drie delen: Les Réformes du capitalisme; Au-dela du capitalisme; Introduction capitalisme et socialisme. Action populaire. Bibliothèque de la Recherche Sociale. Institut Catholique de Paris Institut d'études sociales. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
102.629: VILLETTE, JEAN (TEXT ET DESSINS) - La Cathedrale de Chartres.
105506: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Lente in Warschau. Zwarte beertjes 1846.
105507: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Een onmogelijke opdracht. Zwarte beertjes 1786.
105499: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De man uit Kabul. Zwarte beertjes 1667.
105500: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Het engeltje des verderfs. Zwarte beertjes 1668.
44420: VILLIERS GERARD - Operatie apocalyps, zwarte beertjes nr 1051
105511: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Shanghai Express. Zwarte beertjes 1913.
105514: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Zuid-Afrika. Zwarte beertjes 1939.
105504: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De schatten van de Keizer. Zwarte beertjes 1785.
105505: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Schipbreuk op de Seychellen. Zwarte beertjes 1834.
44417: VILLIERS GERARD - Kogels bij de kreeftensamba, zwarte beertjes nr 1189
105494: VILLIERS, GERARD DE - Samba voor SAS. Zwarte beertjes 1189.
105497: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Hakenkruizen in New York. Zwarte beertjes 1641.
105498: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Op Caraibische toer. Zwarte beertjes 1642.
105512: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Iran. Zwarte beertjes 1931.
105513: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Thailand. Zwarte beertjes 1932.
105509: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Bescherming voor Teddy Bear. Zwarte beertjes 1789.
105510: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Paniek in Zaire. Zwarte beertjes 1866.
105521: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Romeinse Wraak. Zwarte beertjes 2190.
18463: VILLIERS, GERARD DE - SAS Valstrik in Boedapest. Zwarte beertjes 1940.
105503: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Embargo. Zwarte beertjes 1763.
105517: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Duel in Barranquilla. Zwarte beertjes 1971.
105518: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Opdracht in Saigon. Zwarte beertjes 1982.
105495: VILLIERS, GERARD DE - SAS ten Westen van Jeruzalem. Zwarte beertjes 1604.
105491: VILLIERS, GERARD DE - SAS in Istanboel. Zwarte beertjes 1050.
105492: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Operatie Apocalyps. Zwarte beertjes 1051.
105508: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Spanning in Spanish Harlem. Zwarte beertjes 1788.
105519: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Terreur in San Salvador. Zwarte beertjes 1991.
105520: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Wespennest in Angola. Zwarte beertjes 1995.
18551: VILLIERS, GERARD DE - SAS Operatie Apocalyps. Zwarte beertjes 1051.
105496: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De Panter van Hollywood. Zwarte beertjes 1629.
105493: VILLIERS, GERARD DE - Heksentoer in Teheran. Zwarte beertjes 1188.
105515: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Berlijn. Zwarte beertjes 1954.
105516: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Valstrik in Boedapest. Zwarte beertjes 1940.
39158: VILLIERS - Het avontuur van de zee
105051: VILLIERS, JOHN (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 18. Sudostasien vor der Kolonialzeit.
105501: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Amok op Bali. Zwarte beertjes 1675.
105502: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De gehangenen van Bagdad. Zwarte beertjes 1676.
20493: VILLON, FRANCOIS - Oevres Poétiques.
20645: VILLON, FRANCOIS - Oevres, prcédées d'une notice et suivies d'un glossaire.
81189: VILLOT, JOANNES KARDINAAL (SECRETARIS) / KOSER, CONSTANTINUS / E.A. - Leefregel van de Franciscaanse Lekenorde.
94229: VILNAY, ZEV - Israel. Een moderne gids door het land van de Bijbel.
53544: VINAY, TULLIO - Nieuwe hoop voor Sicilië. Uitgegeven i.s.m. de St. Oec. Hulp aan kerken en Vluchtelingen en het Sicilië Comité Nederland. Foto's. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
97546: VINCENT, JO - Zingend door het leven. Memoires van Jo Vincent.
43232: VINCENT JO - Zngend door het leven memoires
57393: VINCENT, M.R. - Word Studies in the New Testament. Twee delen.
94370: VINCENT, JO - Zingend door het leven. Memoires van Jo Vincent.
87904: VINCENT VAN GOGH - Vincent van Gogh. Stichting Van Gogh 1990.
58628: VINCENT, ROSE - De zon en het rad. Roman. Vert. Grote ABC.
56478: VINCENT, ZUSTER MARIE - Kunst in de kerk. Leerboek voor het V.O. Afb.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
103957: VINCENT VAN GOGH - Vincent van Gogh. Stichting Van Gogh 1990.
56712: VINCKEN, S.J., C. - Pater Ferd. Verbiest. Missionaris en sterrenkundige in China. 1623-1688. Missiehelden: Nr. 1. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
27070: VINDING, DIANA / SCHERER, KEES (FOTO'S) - Mexico. De wereld in kleur. Zwarte beertjes 1152.
77076: VINER, BRADLEY - Huisgenoot Kat.
91838: VINET, A. - Theologie Pastorale ou theorie du ministere evangelique.
41491: VINEY L LINDA - Life stories, personal construct therapy with the Elderly
25493: VINGERHOEDS, TON / BOS, ALFRED / E.A. - Pop 1987-1988, kroniek van een muziekjaar.
86711: VINHHUIZEN, JB. / MULDER, H.J. / E.A. - Maandblad Groningen, Vierde Jaargang no. 6, 1921. Met o.a.: Menkema te Uithuizen. - Oet mien lappemand.
76101: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
9035: VINK INA, EINDREDACTIE - Handboek voor de rundveehouderij. Publicatie nr. 35.
60286: VINK, MR. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad. Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
14525: VINK, TON - Aan weerszijden. Over de dood.
97184: VINK, A.K. - Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Pellekaan, Van Holst Pellekaan, Pellicaan, Pellikaan. Meer in het bijzonder de geschiedenis voor 1700.
25219: VINK, WILLEM DE / RIETKERK, DRS. WIM / KEULEN, DICK VAN / E.A. - Generaties: schakels in de tijd. Groei. Magazine voor geestelijke vorming en vernieuwing.
53891: VINKEN, FR. A. M.M.V. BOEKEL M.S.C., DR. C.W. EN GERRITSE , DRS. TH. - Wij en de jongeren. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88751: VINKENBORG-TEN CATE, M.L.S. / ZEGVELD, W.F. VAN / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. december 1977, 1e jaargang nr. 10. Met o.a.: Penningen van Andre Galitie. - Bestrijding van valse munters en eerste schroefpers in Leiden.
102.443: VINKENOOG, SIMON / WIESSING, MR. H.P.L. / BRAAT L.P.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 4, 1958. Met o.a.: Ik, schaduw. - Richard II en Adama van Scheltema. - Een halve eeuw eigentijdse kunst.
93910: VINKENOOG, SIMON (SAMENSTELLER) / GINSBERH, ALLEN / LEADBEATER, C.W. / ROLAND HOLST, A. / E.A. - Niet Niets. De kunst van het sterven. Met 66 bijdragen.
55235: VINKHUYZEN, DR. W. - Onze prinses Sophie. (1824-1897). Foto's en vignetten.
29677: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
59449: VINS, GEORGI - De laatste hoop ... Het Evangelie onder Russische gevangenen. Geïll.
51567: VINS, G.P. - Getrouw tot in de dood. Vert.
90932: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
47838: VIOLA WAHLSTEDT - Kom terug Jack illustraties Drexler
56745: VIRGINIS, BEATAE MARIAE - Quaestiones disputatae de immaculata conceptione. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59965: VIRULY, A; STRIJBOS, JAN P. EN DAALDER, D.L. - De schoonheid van ons land. Deel I. Van Texel tot Walcheren. Geïll.
85985: VIRULY, A. - We vlogen naar Indie. Compleet met facsimile brief van: Open brief aan Cornelis Houtman van Gouda.
57305: VIRULY, A. - We vlogen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren. 40 Foto's.
53636: VIRULY, A. (SAMENSTELLING). - 'Alles O.K.!'' … ''Draaien!'' Met circa 200 foto-illustraties. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
4313-1654: VIRULY A. / BERSSENBRUGGE WIM / HAVE F. TEN - Kleurenvlucht
77574: VIS, JAN / ANKERSMIT, F.R. / SIERKSMA, PETER / E.A. - Kwartaalschrift voor eigentijdse geschiedenis. Nieuwste Tijd 5. Politiek en burgerschap. Met o.a.: Wat iedere burger moet weten, Over kennis en democratie - Democratie en etniciteit, acculturatie via politisering - Nederland wildernis. Punk en doem in het tijdperk van de neutronenbom.
31471: VIS JOHAN - Gerucht op de delta
53129: VIS-DUYVIS, G.D. - Wenken voor moeders bij kinderziekten. (Handboekjes elck 't beste). Ill.
41726: VISCHER H.C.A.L DR - ABC fur alte menschen in gesunden und kranken tagen
34566: VISCHER DE J - Franz Kafka 1883-1924
60599: VISCHER, LUKAS - Pia Conspiratio. Calvin's Commitment to the Unity of Christ's Church. John Knox Series 12. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41895: VISCHER A.L - seelische wandelungen beim alterden menschen
41887: VISCHER A.L - Als de zon ter kimme neigt, ouderdomsproblemen
36586: VISEE, G - Ons aller moeder, de kerk: woord en sacramenten
50993: VISEUR, KAREL D. - Toch ben je bij ons, mam.
29832: VISEUR, KAREL D. - Toch ben je bij ons, mam.
71479: VISEUR, KAREL D. - Waarom ik niet…?
39352: VISMANS DR. J.B.M. - Praktische Geneesmiddelenleer
53932: VISMANS, O.P., A. - De werking van den H. Geest in ons. Leer en leven. N0. 512. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
2445-1381: VISMANS DR. J.B.M. - Praktische Geneesmiddelenleer
99698: VISSCHER, NICO - t is alle dagen wat.
97614: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
B42621: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
21041: VISSCHER, DR. H. - In Israel vermaard. Bijbellezingen over het boek Ruth.
80872: VISSCHER, DR. H.S. / OOSTERBAAN, PROF.DR.MR. J.A. / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 16. Met o.a.: Ingmar Bergman en de tijd. - Geloof en Wereld bij Menno Simons.
85075: VISSCHER, PROF.DR. H. - Ondergang van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
99482: VISSCHER, NICOLAUS - SPECVLVM ZELANDIAE., dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen, gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van ZEELANDT. Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
B4262: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
99880: VISSCHER, NICO - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten van Nico Visscher.
B4600: VISSCHER, KEES / FABER, WIM (TAIKENS) - Appels in t paark.
88063: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88070: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88068: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88069: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88066: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88067: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88065: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
91307: VISSCHER, KEES / FABER, WIM (TAIKENS) - Appels in t paark.
88064: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
76168: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
78-5114: VISSCHER / LANGE DE / JACOBS-WESSELS / DIJK - Wending. Juli-Augustus 1968.
52672: VISSCHER, H.A. - Lexicon voor fysische geografie. Aula 477.
48851: VISSCHER, G.J. - Onverwacht wederzien. Met platen. (''Na schooltijd'' - Bibliotheek voor jongens en meisjes)
103674: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
56165: VISSCHERS, P. - Onuitgegeven brieven van enige paters der societeit van Jesus, Missionarissen in China van de XVII en XVIIIe eeuw. Met aantekeningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59981: VISSCHERS, SJORS, GUUS, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun krant. Geïll.
49132: VISSER, W. - Gedachten over … verwachten. Bijbelse thema's voor jongeren.
94425: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
8009: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik voor-Indie.
7110: VISSER H. - Een halve eeuw Thomasslakkenmeel.
6830: VISSER PROF. DR. S.W. - Regenboog. AO-boekje 771.
15169: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
15170: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
15171: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
14212: VISSER, W. - Sikke en ik.
13009: VISSER, THEO - De geschonden neus van de Sfinx.
17134: VISSER-BOEZAARDT, IR. G. / SCHRAM-PIGHI, DR. L. - Nederlands-Italiaans Woordenboek. Prisma-Woordenboeken 11.
19681: VISSER / MANDERE / BLOK / E.A. (RED.) - De Koningin-Moeder. 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig Nederlanderschap van Hare Majesteit Koningin Emma.
19337: VISSER, TJ. SINES - Zwaluw en pijlriet
18835: VISSER-ROOSENDAAL, J. - Streekroman-Omnibus. - Bij nader inzien. - In de storm.
95774: VISSER, DR. MARIO DE - De Republiek San Marino.
38985: VISSER, P - Bronnenboek bij het leerboek van de kerkgeschiedenis voor christelijke Mulo-scholen, leerkring 1 a
88315: VISSER, JAN EN GERRY - He, tel je mee? Kerstmusical.
25212: VISSER, C.M. (RED.) - Kiezen voor karakter. Reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening. Kort Commentaar 2.
88317: VISSER, JAN EN GERRY - Het Kerstverhaal van A tot Z. Een musical.
42743: VISSER C.J - Terrorisme in soorten
42742: VISSER C.J - Terrorisme en West-Europa
5590-4388: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik Voor-Indie.
94749: VISSER, TINI (TEKST) / E. VERHEIJEN EN H.W. MARTRON (FOTOGRAFIE) - Bladeren aan het raam.
79849: VISSER, J.R. - Fijn, naar de kerk! Woord en Wereld 28.
81281: VISSER, FRIGO / TIMMER, PROF. J.J.M. / E.A. - Fibula. 6e Jaargang N.B.G.J., no. 1, 2, 3, 4-5. Met o.a.: Albrecht Dürer, zien en begrijpen. - Vier Romaanse reliefs in de Utrechtse St. Pieterskerk.
72165: VISSER-ROOSENDAAL, J. - De laatste snaar.
45251: H.A. VISSER - Mens, waar ben je?
81423: VISSER, JOH. / RENAUD, W.F. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 44, 1981, no. 1. Met o.a.: Aardappellezen, een oud gebruik, dat uitsterft. - Een veedrijfershandkar uit Sneek.
24724: VISSER, DR. J.TH. DE / EEKHOF, DR. A. / E.A. - Stemmen des tijds. Oranjenummer.
49717: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Droefenis en grootheid der kerk. (Vert.)
49778: VISSER, H.A. - Schatgraven.
53068: VISSER, M.B.H. EN GROMMERS, F.J. (RED.) - Dier of Ding. Objectivering van dieren.
84448: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Stemmen uit de Wereldkerk. Vijf lezingen van de wereldconferentie van christen jeugd, Amsterdam 1939, met een overzicht van de conferentie.
84596: VISSER, G. - Krommenie.
104057: VISSER, PETER / UFFEN, JAN SIEBO - Ales oet laifde.
90305: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Tot eenheid geroepen.
86469: VISSER, DRS. H. DE / VADER, J. / E.A. - Neerlands Volksleven. Winter 1960-19612. 11de Jaargang, Nr. 1. Met o.a.: Het verdwijnen van de Zeeuwsche volksgebruiken. - Walcherse anekdoten. - Volksnamen van windmolens.
92043: VISSER, DS. H. - Er staat meer dan er staat.
21910: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming.
26643: VISSER, ROEL / TIMMERMANS, HARRY (FOTO'S) - Zorg in Nederland. Een tijdsbeeld.
60488: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Memoires. Een leven in de oecumene. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57445: VISSER, H.M & GOOR, A.R. VAN - Werken met logistiek. Geïll.
77500: VISSER, DR. A.J. / NIEHOFF, J.S. / PUISTER, E.E. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 10. Met o.a.: Hendrik de Cock, gereformeerd leraar - Fragmenten uit ""Boeten veurdeure"", vertaling van Wolfgang Borchert s ""Drauszen vor der Tür"" - De gouden rozenobel van 1579 van Appingedam.
23029: VISSER, KAREL D. - Waarom ik niet?
90893: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Het Koningschap van Christus.
90882: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Heel de Kerk voor heel de Wereld. Belang van de oecumene.
17138: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
49020: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek van de Kerkgeschiedenis voor Chr. MULO-scholen.
24237: VISSER, G.R. - Geloven zonder kerk?
88041: VISSER, ROB / DONKER, WALTER (ILLUSTRATIES) - Virus!?
22421: VISSER, P. / LOUWERSE, H.C. (ILLUSTRATIES). - Heemskerck voor Gibraltar.
10167: VISSER-ROOSENDAAL - Omnibus. - De Wachter. - Eerst ik. - In t'laatste kwartier.
52597: VISSER, W - Frysk Wurdboek. Nederlânsk-Frysk. Hânwurdboek fan 'e Fryske taal mei dêryn opnommen list fan Fryske plaknammen; list fan Fryske gemeentenammen.
105721: VISSER, RINZE - De adel in de Trynwalden.
60512: VISSER, DIRK - 140 Jaar Vrij Zinnig. Twaalf interviews met NPBérs. Foto's. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
87430: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren.
37067: VISSER, SAMENGESTELD - Vezonken energie, het verhaal van een oliemaatschappij,
92029: VISSER, DS. H. - Ik gedenk U uit het land der Jordaan.
92030: VISSER, DS. H. - Dingen waar je mee zit.
92028: VISSER, DS. H. - Ik gedenk U uit het land der Jordaan.
105011: VISSER, AB (SAMENGESTELD EN INLEIDING) / AAFJES, BERTUS / BOMANS, GODFRIED / E.A. - Boeboeboek. Een bundel spookhistories en griezelverhalen.
105004: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 5. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1588.
105002: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 1. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1312.
105003: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 3. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1441.
49947: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming. Geïllustreerde Salamander.
89886: VISSER, H. (VOORWOORD) - Stofbril en poetskatoen. (plaatjes album).
70003: VISSER, ELISABETH - Architectuur. Over spanningsvelden en stijgend verticalisme.
14903: VISSER, JAN - Fluitekruid.
90473: VISSER, DRS. G.R. - Gids voor het bijbellezen.
90798: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming.
76180: VISSER, PETER - t Verzegde riek.
48271: P. VISSER - De elektriciteit en haar praktische toepassing deel 1 herzien door Verboon
57886: VISSER, PROF. DR. A.J. - Karl Marx en Lenin als kerkvaders?
57889: VISSER-BAKKER, J. - Fan Kokke, Kike en Kekke. Lêsboekje foar skolle en hùs. Mei printsjes. 2e printinge. Twadde rige. Nr. 1.
3262-3177: VISSER A. DE - Het zonnetje van binnen.
60139: VISSER, JOOST - Dood als bevrijding. Overwegingen bij vrijwillige euthanasie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
75844: VISSER, PETER - Aal beeld mor gain geluud.
56297: VISSER, LIDY (EINDRED.) - Voeding die schaadt - voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid. Reader's Digest. Afb.
B4681: VISSER, HANS - Onbegrepen intimiteiten. Poging tot pastorale zelfhulp van de werkgroep seksuele minderheden van de Pauluskerk te Rotterdam.
47706: P. VISSER - De electriciteit en haar practische toepassing deel 1 met tekeningen
105247: VISSER, AB (SAMENSTELLER) / DEFOE, DANIEL / EDGAR ALLEN POE / E.A. - Beroemde Misdaadverhalen.
77499: VISSER, DR. A.J. / NIEHOFF, J.S. / PUISTER, E.E. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 10. Met o.a.: Hendrik de Cock, gereformeerd leraar - Fragmenten uit ""Boeten veurdeure"", vertaling van Wolfgang Borchert s ""Drauszen vor der Tür"" - De gouden rozenobel van 1579 van Appingedam.
49650: VISSER, DS. H.A. - De jonge kerk hoort het oude Woord. (Gebundelde radiotoespraken). Bundel IV. Moed.
101.602: VISSER, DR. A.J. - De Openbaring van Johannes.
47707: P. VISSER - De electriciteit en haar practische toepassing deel 2 met tekeningen
59679: VISSER, A.P. (SAMENSTELLING) - Dat is juist! Handleiding voor het veilig werken aan boord. Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken. Geïll. Min. van V. en W.
10277: VISSER-ROOSENDAAL / SCHUTTEVAER-VELTHUIJS / HOORN M. VAN - Streekroman Omnibus. - De Erfenis. - Vogelvangers levensstrijd. - Morgen is het anders.
55826: VISSER, THEO - De geschonden neus van de sfinx. Roman.
1542-1945: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik voor-Indie.
15793: VISSER, MARJO - Kosmos-Reisgids, New York.
22372: VISSER, TH. M. - Het merk van naam tot faam. Wat is het merk van de eeuw. AO-boekje 2684.
22371: VISSER, TH. M. - Het merk van naam tot faam. Wat is het merk van de eeuw. AO-boekje 2684.
45390: P. VISSER - Paraphrase van het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
48969: VISSER, AB (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Hippocrates en Hermandad. (Ned. / Engels)
101.414: VISSER-ROOSENDAAL, J. / HOORN, M. VAN / THIJSSING-BOER, H. - Streekroman Omnibus: In de storm. - Glimlach voor een vreemdeling. - De thuiskomst van Hidde.
101.423: VISSER, MATHILDE / BOS, SASKIA / E.A. - Fragmenten van een ideaal. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 3.
16809: VISSER, EDUARD - Maria en de pop. Of de laatste Dagen der Heiligen.
94474: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
34438: VISSER P - Het beleg van Haarlem
30722: VISSER SINES - Zwaluw en pijlriet
16808: VISSER, EDUARD - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
16642: VISSER, P. - Paraphrase Heilige Schrift, Het Evangelie van Lucas.
16643: VISSER, P. - Paraphrase Heilige Schrift, 1 Koningen.
26187: VISSER, DS. M.J.C. - Van Genesis tot Openbaring. Deel 2: Van Job tot Maleachi. Waar de laatste geheimen opengaan.
27186: VISSER, HANS - Simon Vestdijk, kinderjaren.
27416: VISSER, BOUWE - Roelf Grootjans.
26258: VISSERE, DS. H.A. - Vreemdelingen.
90852: VISSERS, KRIS / HASSELAAR, JEROEN / E.A. - Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, 2008 deel 5. Met o.a.: Palliatieve zorg in stervensbegeleiding. - Rituele creativiteit en sterrvensbegeleiding.
27012: VITANZA BASILE, GLORIA - De peetzoon.
101.883: VITORINO, CARLOS / BARROS, SILVA - Portugal.
45751: DR. VITUS BRUINSMA. - Kennen en Kunnen. Een stel van drie leesboekjes voor de lagere school, over het leervak Kennis der Natuur. Eerste stukje. Met vele afbeeldingen
98261: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
20228: VIVEGENO, H.S. - David, mijn zoon.
14014: VIVIAN, FREDERICK - Filosofisch denken. Inleiding tot de analistische trant van filosoferen.
28373: VLAANDEREN, PAUL - Ten oosten van Algiers. Zwarte beertjes 489.
20829: VLAANDEREN, ANDRÉ VAN (ILLUSTRATOR) - Ik leer thuis lezen. Leesboekje voor zelfonderricht.
35653: VLAANDEREN P - Ten oosten van Algiers, zwarte beertjes no 489
2406-2538: VLAANDEREN ANDRÉ - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
59308: VLAARDINGEN, A. VAN - In het laaiende licht. Een jaar in tropenland. Met voorrede. Geïll.
98234: VLAARDINGERBROEK, DR. J. - Jezus Christus tussen Joden en Christenen.
97524: VLADERACKEN, GEETRUIDA VAN - Het klavier bij Bach en zijn tijdgenooten.
39249: VLADERACKEN, VAN G - Om de kribbe, toren reeks no 15
98514: VLAM, MEJ. A.W. / WEIJERS, M. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LIII, No. 6. Met o.a.: Resultaten van een onderzoek naar kaarten van het Zeegat van het Vlie van de 16de eeuw tot 1800. – De Hooge Rand van Bergen op Zoom.
53519: VLAMINGS, HENRICUS LUCAS ADRIANA - Samenwerking van huisarts en maatschappelijk werkster. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
36752: VLAS, ELJA - Dat waren spannende dagen
36781: VLAS, ELJA - Avontuur in de storm
56376: VLAS, ELJA - Dat waren spannende dagen! Geïll.
28176: VLAS, GERDY / DIOS MELLADO, JUAN DE - Torremolibos. Alles onder de Zon Reisgidsen.
88393: VLASBLOM, H.J. - Circuittraining. Serie trainingsbrochures 4, Nederlandse Sport Federatie.
B4716: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER (REDACTIE) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de ""Ethische Richting"".
57392: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap. Deel 1 en 2. Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.
55749: VLASBLOM, J. - Van Hunebed tot Heden. Vad. Gesch. voor de Chr. L.S. Toegift. Jaartallen met toelichting. Geïll.
92280: VLASTUIN, DS. W. - Wat beweegt ons?
7734: VLASVELD C. - Als je maar wilt.
94447: VLEER, ELSA / WAGENAAR, H. - Kanker voorkomen en genezen. Alternatieve kankerbestrijding door Moerman-therapie.
20876: VLEGER, KEES - Dieven in de nacht.
80673: VLEKKE, DR. BERNHARD H.M. - Over de studie der Internationale Staatkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
97650: VLERK, PROF.DR. I.M. VAN DER / KUENEN, PROF.DR. PH.H. - Logboek der aarde.
30706: VLERK VAN DER, KUENEN - Logboek der aarde
14932: VLES, DR. J. DE - Meulenhoff's Taalmethode Frans. 100-woordensysteem voor zelfonderricht.
7730: VLETTER A.C.C. DE - Admiraal snor.
70331: VLEUGEL, GUUS - Teksten.
53260: VLIEGENTHART, A.W., ERKELENS, A.M.L.E. E.A. - Wij zijn er nog. Paleis Het Loo Apeldoorn. Het regentschap van Koningin Emma. Königin Emma Regentin der Niederlande. 1890-1898. Afb. In Nederlands en Duits. Catalogus.
89460: VLIEGENTHART / ERKELENS / E.A. - Het Loo. Paleis en tuinen. Palace and gardens.
88027: VLIEK, RIKA - Protest!
88026: VLIEK, RIKA - Protest!
30358: VLIES A.W, DEKKERS J.H.G. ERUMEUS BUNING W.G. SNOEI R.W. - Dokhaven
105880: VLIET, PAM VAN - Niets mannelijks is mij vreemd.
86537: VLIET, E.G. VAN /E.A. - De Panne 2, 1997. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: De lotgevallen van enkele zeventiende-eeuwse stadsstudenten.
86547: VLIET, E.G. VAN / E.A. - De Panne 2, 2001. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: Artisjokken op het Haatland van Kampen..
23091: VLIET-LIGTHART SCHENK, ANITA VAN - Walter en het boskonijntje.
37983: VLIET, VAN HARRY - Onze vlag weer ferm in de wind, de juiste koers naar economisch diep vaarwater
4009-1234: VLIET P.CH. VAN DER - Wij doen openbare geloofsbelijdenis.
38904: VLIJM, J.M, REDACTIE - Buitensporig geloven, studies over randkerkelijkheid
15268: VLIS, NEL VAN DER - Wippertje.
78893: VLIS, J.A. VAN DER - De Philatelist. Een handleiding voor postzegelverzamelaars.
31071: VLIS VAN DER VERSCHOOR NEL - Kees van Dam op stap
33095: VLIS NEL VAN DER - Twee jongens op de hei
59684: VLIST-HANSMA, BEATRIJS VAN DER EN HANSMA, MARGREETH - Vormen van wilgetenen. Cantecleer hobby-buitenboeken. GeÎll.
35452: VLOEMANS A - Leven en leer der groote denkers, geschiedenis van de wijsbegeerte
97132: VLOET, DR. L. - Het Museum Plantin-Moretus.
37970: VLOET, L - Het museum Plantin-Moretus
96926: VLOT, JOKE - Wiebeltje Terpstra.
98011: VLOT, AD - Techniek tegen het Licht.
B4361: VLOTEN / DEGEEF / STOLZ / VERMEER / WILLEMZE (REDACTIE) - Dermatologie en venereologie.
90952: VLUG, ELSE / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 3.
79998: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 2.
79999: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 4.
B4189: VLUG, ELSE - Dubbele Oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte.
93955: VLUGT, FRED VAN DER - Auto'93. Een overzicht in woord en beeld van meer dan 300 auto's op de Nederlandse markt.
103966: VLUGT, SIMONE VAN DER - Schijndood.
27839: VLUGT, BAS - Topwerkgevers voor Ingenieurs.
28109: VLUGT, HARRY VAN DER - Lateralisatie van hersenfuncties. Een neuropsychologisch onderzoek naar de relatie tussen handvoorkeur en de lateralisatie van de taalfunctie. Proefschrift.
4418-504: VOEGELI MAX - Die Wunderbare Lampe
24816: VOERMAN, JENNY - Geschonden bloei.
89885: VOERMAN, GERRIT - Bijlage Nieuwsblad van Het Noorden. Zaterdag 30-11-1996. Met artikel over: Bartha Rutgers-Mees, Een vergeten revolutionair uit Veendam.
102.887: VOERMAN, S L.A.G.A. - Kunstnier en orgaantransplantatie. AO-boekje 1232.
86189: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
86012: VOET, DR. L. / SOMERS, L. (INLEIDING) - Het Museum Plantin-Moretus. Stad Antwerpen.
81109: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
85795: VOETEN, BERT - De tijd te lijf. En andere gedichten.
94595: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
60379: VOETIUS, GISBERTUS; JOPPE, DS. J. E.A. - Elke dag Bijbellezen.
55768: VOETS, DS. A.P. / SCHUURMAN, DS. J.C. - Kerk zijn in deze tijd. ""Kerk en ambt"" / ""Kerk en geloofsbeleving"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 31 okt. 1992.
76314: VOGEL, HERMANN - Pferdezucht. Beurteilung, Züchtung, Haltung, Fütterung und Nutzung des Pferdes im Bäuerlichen Haushalt. Mit 15 Abbildungen.
7698: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
7697: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
56139: VOGEL C.S.SP., P. DR. L. - Op Safari … door Bagamoyo. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80018: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
84348: VOGEL, A. - Homeopathie voor vrouwen. A. Vogel Huisapotheek.
15712: VOGEL, DR. - De 100 beste tips van Dr. Vogel. Adviezen voor de behandeling van de meest voorkomende aandoeningen.
76888: VOGEL, ALBERT (SAMENSTELLER) / COUPERUS, LOUIS - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
104199: VOGEL, ARTHUR I. - Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis.
87124: VOGEL, A. - De meest gestelde vragen aan Alfred Vogel.
36206: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
102.945: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
102.944: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
89587: VOGEL, A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
55484: VOGEL, DR. C.J. - Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken. Kleine geschiedenis van de patristische en vroeg-middeleeuwse wijsbegeerte.
75116: VOGEL, ARTHUR I. - A Text-Book of Quantitative Inorganic Analysis, including Elementary Insrumental Analysis.
4768-2045: VOGEL A. - De Kleine Dokter.
31270: VOGEL - De 100 beste tips van DR. Vogel
3811-1375: VOGEL A. - Mijn leven en werk.
3813-1393: VOGEL A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
51472: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A.. - gebruikssporen
79804: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Ethiek in bedrijf. GSEV Reeks 16.
79808: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Sociaal economische bezinning. GSEV Reeks 20.
51440: VOGELAAR-VAN MOURIK, G. (ADVIES) E.A. - Een Lied op den sabbatdag.
42087: VOGELER HEINRICH - Gedichte mit vignetten des autors
10934: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
14947: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
42392: VOGELS OSCAR - the nucleus basalis of meynert complex and adjacent structures in normal aging and alzheimer's disease, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor, een wetenschappelijke proeve op het gebied van geneeskunde en tandheelkunde
45901: G.A. VOGENAUER - Basteln und Werken 3. Modellbau, Fernsteuerung, Radio, Ton, Foto. Ungekürzte Ausg. Geïll.
79547: VOGHERA, GIORGIO - Meine Heimat ist die ganze Welt. Überleben im Kibbutz 1938-1948.
99406: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
86916: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
53878: VOGT, S.J., PETRO - Mariae Vita. Sacrosanctae et deiparae virginis.Ex opere maiore Sancti Canisii. De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice sacrosancta. Brevius comprehensa ac mensibus festisque Mariae accommodata. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
90594: VOGT, P. - Maria in hare voorafbeeldingen. Lezingen voor de feestdagen der allerzaligste maagd en voor de Maria-maanden Mei en October.
30626: VOGT W - De atoombom
43508: VOIEN STEVEN - De dodelijke zijde van het paradijs
104122: VOIGT, F.A. - The Greek Sedition.
54785: VOIGT, J - Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, d' après les monuments originaux. Traduit de l' allemand par M. l' Abbé Jager. Quatrième édition. Tome premier. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52484: VOILÀ, DS. M.E. - Zonder toga.
73490: VOILIER, CLAUDE / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES). - De Vijf en het smaragden halssnoer.
1057-2295: VOLBACH FRITZ W. - Early Decorative Textiles.
39538: VOLBACH - Giotto, kunstler monographien no 43
24851: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de doleantie.
60584: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54284: VOLK, GEORG - Arznei für Leib und Seele. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
35476: VOLKERS J - Frequentietabellen voor scanners
10784: VOLKMANN H. - Het praktische Boxerboek. Vraagbaak voor boxerliefhebbers.
56078: VOLLEBERGH, J.J.A. - Bijscholing voor volwassenen. Een leerpsychologische studie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte a/d R.K.U te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
42577: VOLLEBERGH J.J.A, MUNNIICHS J.M.A - tien jaar gerontologisch centrum Nijmegen 1967-1977
42576: VOLLEBERGH J.J.A, MUNNIICHS J.M.A - tien jaar gerontologisch centrum Nijmegen 1967-1977
43156: VOLLEBREGT G. TH DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 2 Korinthiërs 4:16, totale rekreatie, jrg 81 no 7
74875: VOLLENHOVEN, MR. PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
87023: VOLLENHOVEN, MR. PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
55243: VOLLENHOVEN, DR. M.W.R. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizenen anecdoten. Foto.
60296: VOLLENHOVEN, DR. D.H.TH. - Hoofdlijnen der logica. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55521: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN EN VRIES, WIM DE - M'n woord een wapen tot verweer. Gedichten uit de arbeidswereld.
2451-1148: VOLLENHOVEN-MEIJER M. - Op weg naar het koninkrijk. Israel en de volken in Bijbels perspectief.
50518: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA - Van een haan en een hennetje. Platen. Gezellige uurtjes.
51680: VOLLGRAFF, C.W. - Romeinsche inscripties uit Utrecht. Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Deel 70, serie B. No. 5. Afb.
95143: VOLLGRAFF, C.W. / HOORN G. VAN / JONGKEES, J.H. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
6392: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
82625: VOLLGRAFF, C.W. / ROES, A. - Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Lobith.
6393: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
6394: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
8777: VÖLLMAR MR. DR. H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
15551: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A. - Het Nederlandsch Handelsrecht.
38072: VOLMULLER, H.W.J - Nijhofs geschiedenis-lexicon, Nederland en Belgie
34755: VOLPE CARIO - Il Fregio dei Carracci, E I Dipinti di palazzo magnani in Bologna
80496: VOLTEN, DS. H. - Rondom het belijden der kerk.
99083: VOLZ, D. PAUL - Das Damonische in Jahwe.
90206: VOLZ, PAUL - Mose und sein Werk.
94188: VONDEL, JOOST VAN - Adam in ballingschap. Of aller treurspelen treurspel. Eerste en tweede deel.
58744: VONDEL, J. VAN DEN - Gysbreght van Aemstel, d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. (Op nieuw uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst door Dr. C.H.Ph. Meijer.) Klassiek Letterkundig Pantheon.
85359: VONDEL, JOOST VAN DEN / OOMES, PIET (INLEIDING EN BEWERKING) - Peter en Pauwels.
85361: VONDEL, JOOST VAN DEN / DRS. G.CH. DUPUIS EN DRS. D.F. KOUWENHOVEN (AANTEKENINGEN) - Joseph in Egypten.
70486: VONDEL / LENNEP, MR. J. VAN (TOELICHTING). - Treurspelen: Gebroeders - Joseph in Dothan - Joseph in Egypten.
4985-2674: VONDEL / ZEIJ - Joost van den Vondels. Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
21772: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Jouk boerkt veerder. De ommekeer in et boerebedrief.
15659: VONDELING, DR. A. (VORWORT) - Die holländische Landwirtschaft.
21741: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Haarm. Verhael uut Stellingwarver boereleven begin 20e ieuw.
21740: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Haarm en Maatien. Boerken in goeie en in minne joaren.
70487: VONFEL / PRINSEN, DR. J. (TOELICHTING). - Adam in ballingschap. Aller treurspeelen treurspel.
27422: VONHOFF, H.L.J. - De zindelijke heren. Een halve eeuw Liberalisme.
42120: VONK CH TH. J DR - Een hart onder de riem, openbare les, gegeven bij aanvaarding van het ambt van lector in de cardiologie in de inwendige geneeskunde aan de Katholieke universiteit te Nijmegen
96431: VONK, CORRY / KAN, WIM - Honderd dagen uit en thuis.
98188: VONK, DS. C. - De Voorzeide Leer. Deel Ib. De heilige Schrift. Leviticus.
98189: VONK, DS. C. - De Voorzeide Leer. Deel Ie. De heilige Schrift. Richteren.
52742: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden. Geïll.
52885: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden. Ill.
57583: VONK, DR. IR. ROLAND - Prototyping van informatiesystemen.
37220: VONK, HENK - Zwerven rond de Drentsche A
45394: C. VONK - Paraphrase van de eerste brief aan de Corinthiërs.
33318: VONK L, J - Wat het leven vreugde geeft 3e deel
40129: VONKENBERG, MOOR DR, IDENBURG, HAMMING, SCHILDER K DS - De Haarlemsche bondsdag 1922
60290: VOOGD, CHRISTOPHE DE - Histoire des Pays-Bas. Collection dirigée par Serge Berstein et Pierre Milza. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
23731: VOOGD, G. DE - Straaltelefonie. AO-boekje 1099.
23732: VOOGD, G. DE - Straaltelefonie. AO-boekje 1099.
88207: VOOGD VAN DER STRAATEN, DOLF DE - Door het Oog van een Profeet.
59733: VOOGEL, EMILE / KEYZER, PETER - Vergroten met Durst. Geïll.
81-1831: VOOGEL EMILE / KEYZER PETER - 200 dokatips.
39824: VOOGT, WIERTSEMA - Experimentele welzijnsplanning in Bellingwedde, einrapport, 2 B
27655: VOOGT, J. DE - Het Boek Openbaring.
25121: VOOLEN, E. VAN (RED.). - Gids van het Joods Historisch Museum. Guide to the Jewish Historical Museum Amsterdam.
B4712: VOOLSTRA, S. / VREE, J. (REDACTIE) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800, Jaargang 8.
3015-4882: VOORBEIJTEL MR. M.C.M. - Hoe Parijs Parijs werd.
5707-5133: VOORBERG / METSELAAR / BOXMA / AARBOOM / KOOGER / BOER DE - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.1-januari 1990
51415: VOORDE, DS. P. VAN DE; VASTENHOUT, DS. M.H.; KONING GANS, DS. R. DE E.A. - Een handvol koren. Dagboek. 2012.
94656: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt verder. documentaire.
33961: VOORDEWIND H - De commissaris vertelt, documentaire
54447: VOORDT, D.J.M., LÜTHI, P; NICLAES, M.N. - Ouderen in ziekenhuizen. Problemen en oplossingen voor bouw en inrichting. Afb. (Stichting architektenonderzoek gebouwen gezondheidszorg).
11872: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN - De kanten waaier.
58262: VOOREN, RICHARD (SAMENSTELLING) - Leidraad voor kajuitjachtzeilers. De complete zeilopleiding en theoretische kustnavigatie. Tekeningen.
49243: VOORHOEVE, DR. MED. J. - Duizend raadgevingen in gezonde en zieke dagen.
8274: VOORHOEVE DR. MED. J. - De dokter in huis. Tijdschrift voor de volksgezondheid. 10e jaargang.
94051: VOORHOEVE, J.N. - Vergaderen op grondslag van Mattheus XVIII : 2.
1198-1384: VOORHOEVE DR. MED. J. - Homoeopathie in de praktijk.
56444: VOORHOEVE JZN., H.C. - Beschouwing over de Openbaring.
56462: VOORHOEVE, J.N. - Het heil des Heeren. Beschouwing over het boek Jona.
75060: VOORHOEVE, DR. J. / COLIJN, DR. A. / ALDUS, TANDARTS A.E.M. - Homoeopatisch Vademecum: Zenuwzwakte - Het homoeopatisch dieet - Het kankerprobleem - Hoe kan ik gezond worden en blijven? - Hoe verzorg ik mijn mond?
48516: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1920 1921, jrg 26, 2 october 1920 t/m 24september 1921
36717: VOORHOEVE, JAN - Tobias
57710: VOORHOEVE, DR. J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. (Geheel herzien en aangevuld door Dr. R.A. Benthem Oosterhuis.) Ill.
57711: VOORHOEVE, DR. J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. (Geheel herzien en aangevuld door Dr. R.A. Benthem Oosterhuis.) Ill.
48510: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1oct 1931-30september 1932, jrg 36
56439: VOORHOEVE, J.N. - Gij troost mij. Beschouwing over de Klaagliederen van Jeremia.
48513: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1oct 1929 30september 1930, jrg 35
48517: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1919 1920, jrg 25, 4 oktober 1919 t/m 18september 1920
48515: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1oct 1926 30september 1927, jrg 32
49392: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Jaargang Geïllustreerd Weekblad. Ill. Jaargang XLI. (1 oct. 1935 - 30 sept. 1936).
49391: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Jaargang Geïllustreerd Weekblad. Ill. Jaargang XXVIII. (1 oct. 1922 - 30 sept. 1923.)
2137-1382: VOORHOEVE DR. MED. J. - Homoeopathie in de praktijk.
50588: VOORL.AFD. V/H CENTR. BUREAU DER V.D.E.N. - Electro Huishoudgids. Afb.
60240: VOORSLUIS, BART. (RED.) - Ongekend nieuwsgierig. Zinvragen en wetenschap. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
81667: VOORST VAN BEEST, M. VAN / WITTE EECHOUT, V. (RED.) - Kerstvertellingen. Weshill-Bibliotheek deeltje VII.
31087: VOORST VAN W.J - Het geheim der wateren
41366: VAN VOORST VAN BEEST DR MR. C.W - Grepen uit de geschiedenis van de Radboudstichting 1905-1980
99180: VOORST VAN REEST, M. VAN (RED.) / E.A. - Onze kleintjes en oudere kinderen. Jaargang VII. Godsdienstig paedagogisch maandblad voor zondagsschool en huisgezin.
19824: VOORT, DR. TOM H.A. VAN DER - TV-geweld voor beginners, wat kinderen er van meenemen. AO-boekje 2029.
78777: VOORT, DRS. J.P. VAN DE - Neerlands Volksleven. 22e Jaargang, Nr. 2. De Nederlandse Noordzeevisserij een Volkskundige Bibliografie.
16117: VOORTHUIS, DS. F.J. / DINGEMANS - Waarom een andere rustdag? Met verklaring van Bijbelteksten over de rrustdag door C. Dingemans.
54661: VOORTHUIS, F.J. (ADV. PREDIKANT) - Vanwaar? Waartoe? Waarheen? Geïll. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
27523: VOORTHUIS, DS. F.J. - Enkele gegevens over de Advent-Kerk.
51443: VOORTHUIZEN, A. VAN - Eeuwig kapitaal.
101.249: L.J.F.W. (VOORWOORD) - Het Romantische Landschap in de Franse Grafiek. Haags Gemeentemuseum 21 juni - 10 augustus 1975.
102.847: VOOUS, PROF.DR. K.H. - Roofvogels gevraagd. AO-boekje 997.
96297: VOOUS, PROF.DR. K.H. / KOELERS, H.J. - Schakels. De Nederlandse Antillen: De dierenwereld. Met o.a.: Welke soorten leven er. - Vogelleven op Curacao. - Vogeltrek. - De dierenwereld van de Bovenwindse eilanden. - Jacht en natuurbescherming. - De bewoners van de Antilliaanse zeeen.
23059: VOOUS, PROF. DR. H.K. - Groot wild vogelvrij. AO-boekje 1036.
96298: VOOUS, PROF.DR. K.H. / KOELERS, H.J. - Schakels. De Nederlandse Antillen: De dierenwereld. Met o.a.: Welke soorten leven er. - Vogelleven op Curacao. - Vogeltrek. - De dierenwereld van de Bovenwindse eilanden. - Jacht en natuurbescherming. - De bewoners van de Antilliaanse zeeen.
85472: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Conrad Busken Huet.
85568: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst.
85688: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde, voor schoolgebruik en hoofdaktestudie.
85743: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Nederlandse Spraakkunst.
55514: VOOYS, A.C. DE EN TAMSMA, R. (RED.) - Panorama der wereld. Een geografische verkenning. Deel II - Oost-Europa - Azië. Foto's, kaarten.
38641: VOOYS, DE A.C - Griekenland, het heden van Hellas
35322: VOOYS DE I.P - Mechanische technologie deel II, 1e stuk, Aardewerkfabrikage, glasfabrikage, malerijen
99806: VOPAT, FRANTISEK / KOMAREK, JULIUS - Introducing Animals.
105403: VOREL, LUBOR - Praag. Marco Polo: Reisgidsen geschreven door kenners.
92033: VORGRIMLER, HERBERT - Exegese en dogmatiek, met bijdragen van, Schelke, Rahner, Vogtle, Schiler, Schillebeeckx, Gross, Mussner
36181: VORGRIMLER, HERBERT - Exegese en dogmatiek, met bijdragen van, Schelke, Rahner, Vogtle, Schiler, Schillebeeckx, Gross, Mussner
58036: VORLÄNDER, KARL - Geschiedenis van de wijsbegeerte. 1. Filosofie. Aula-boeken 455. Vert.
81593: VORRINK, JOH. - Het Minnedicht in de Zeventiende Eeuw. Met vijf portretten. Gesigneerd exemplaar, dit is No. 91 van 150 genummerde exemplaren.
22578: VORRINK, JOH. - Levens en verhalen uit de Nederlandsche Letteren. Deel 1: Van Bernlef tot Haren. Deel 2: Van Wolff en Deken tot Timmermans.
95822: VORST, RABIJN ING. I. - Joods Oud en Nieuw.
84508: VORSTELMAN, CAREL / MOHR, B. (ILLUSTRATIES) - Van Kermisgasten en Potsenmakers, uit onze gouden eeuw. Bewerkt naar historische gegevens.
45873: C. VORSTELMAN EN A. VAN ONCK - Vissen en … vangen!. (Waar, wat en hoe; waarin ook opgenomen een lijst van vrije viswateren in België). Geïll.
99727: VORSTEMAN VAN OYEN, A.A. - Les Marques d'Imprimeurs.
41736: VORSTENBOS, GERLACH L - Beelden uit een rooms verleden, Katholieke ouderen verhalen van hun jeugd
42042: VORSTENBOS JOS VAN - Leren antwoorden op de vragen van het leven, een antwoord op vragen en suggesties voor voortgezet onderzoek van ouderdom en eindigheid, doctoraalscriptie
90550: VORSTER, D.A. - De Kathedraal. Gedachten over geestelijken levensopbouw voor hen die toetreden tot een geloofsgemeenschap.
97276: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. / MAANEN, J.F. VAN - Algemeen Woordenboek der Aardrijkskunde. Ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeen, meren, baaien, enz. der wereld willen weten.
40100: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, LEEUW, - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 22-31, door predikanten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, s-Gravenhage
40102: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 32-41, door predikanten te Amsterdam, Leyden Rotterdam en Utrecht
40103: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, LEEUW, OOSTERZEE - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 32-41, door predikanten te Amsterdam, Leyden Rotterdam, Utrecht, s-Gravenhage
97916: VOS, DR. H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Deel 2.
92037: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
48923: VOS, IDA - Anna is er nog.
9542: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ TONNY - Het eind van de regenboog. Waarom kwamen de Romeinen nooit in Ierland. Jonge Lijsters 1995-5.
9146: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ TONNY - Pasqualina.
8615: VOS RIK - Aan de Amsterdamse grachten. Amsterdam. AO-boekje 1395.
7649: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7648: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7647: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7623: VOS A.C. - George Friedrich Händel. AO-boekje 754.
7343: VOS A.C. - Sibelius. AO-boekje 1089.
6813: VOS A.C. - George Friederich Handel. AO-boekje 754.
11861: VOS, MARGOT - De dienende maagd. Verzen.
11939: VOS, MARJA - Ali Baba en de veertig rovers.
92044: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christelijk Geloof.
56560: VOS, H.B. - Rijtuigen. Afb.
54382: VOS, A. DE - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en de studie voor het examen Bouwk. Opz. Met 165 afb.
54383: VOS, A. DE - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en de studie voor het examen Bouwk. Opz. Met 165 afb.
96277: VOS, EDGAR / E.A. - Elegance. December 1993, Jaargang 50, Nr. 12. Feestelijk Jubileumnummer.
92361: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
52131: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 3 ; december 2000.
52132: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 17; nummer 1; mei 2001.
79745: VOS, P.J. / HEERIKHUIZEN, BART VAN / E.A. - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Met o.a.: De sociaal-democratie en de verzorgingsmaatschappij. - W.A. Bongers.
79938: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
46092: VOS, DRS. H.B. - Kratonkoetsen op Java. Rijk geïll.
46785: VOS, CAROLE & OIRSCHOT, ANTON VAN - Dag Jeroen. Indrukken en uitspraken van mensen bij Jeroen Bosch. Geïll.
88920: VOS, RIK - Aan de Amsterdamse grachten. AO-boekje 1395.
81060: VOS, MARGOT - De nieuwe lent'.
B4542: VOS, RIK / DIAMANT, CHRISTIEN / MAKKES VAN DER DEIJL, ELLEKE - Zerken in Friesland 1535-1680. Stenen getuigen.
76831: VOS, H.B. - Rijtuigen.
58164: VOS, A.C. - Het leven van Johann Sebastian Bach. (1685-1750). Musica-Serie. Kleine boeken over grote mannen VIII. Ill.
57587: VOS, PROF. DR. H. DE - Inleiding tot de Ethiek.
97652: VOS, FRED - Tanks.
82235: VOS, DR. H. DE - De grondslagen van ons geloof.
82246: VOS, DR. H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
74973: VOS, JAQUES / HAYKENS, INEKE - Vertellen. Jeugdliteratuurboek voor de brugklas.
84178: VOS, H.B. - Rijtuigen.
77590: VOS, VOLKERT - Van hetland. Alle adresjes voor verse (streek)producten.
84528: VOS, TWAN / KURSTEN, MARLOU / E.A. - Kunstagenda 2002.
6308: VOS IR. F.J. - Energie uit eb en vloed. AO-boekje 435.
92035: VOS, DR. H. DE - Het Christendom en de andere Godsdiensten.
102.799: VOS, A.C. - Jan Pieterszoon Sweelinck. AO-boekje 912.
20942: VOS, DRS. MIEKE DE - Vrouwengeschiedenis, herstory en history. AO-boekje 2262.
59732: VOS, FRED - Pantservoertuigen 1. Tankherkenning - AMX - DAF. Alkenreeks. 79. Beeld - Encyclopedie.
54841: VOS, O.S.B. DOM CORNELIS - De riten van de mis. Kritische suggesties omtrent de vormgeving der misviering. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52130: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 2; september 2000.
52128: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 15; nummer 3; december 1999.
52129: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 1; april 2000
99741: VOS, JACQUES / HAYKENS / SCHEER / EKKERS - Leesboek 4.
87190: VOS, PAUL D.J. DE / LIECKFELD, C.P. / BOS SULPKE, J.A. (RED.) / E.A. - Klimaat en Natuur. De basis van ons bestaan.
22482: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Divico.
36771: VOS, MARJA - Ali Baba en de veertig rovers.
96015: VOS VAN STEENWIJK, R.H. DE (VOORWOORD) / VELDHUIZEN, PROF.DR. VAN / E.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe.
52133: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 17; nummer 2; september 2001.
41248: VOS CHARLES - Een leven in beelden, beeldhouwer
31164: VOS DE MAARTEN - De Ajacieden
45856: H. DE VOS EN E. VAN DER LINDEN - Pas op! (Een nieuwe verkeersmethode) Geïll.
58165: VOS, A.C. - Het leven van Joseph Haydn. (1732-1809). Musica-Serie. Kleine boeken over grote mannen XV. Ill.
20971: VOS-WIEGLAND / VERSCHOOR / E.A. - Dertien persoonlijke ontmoetingen.
59750: VOS, DRS. H.B. - Rijtuigen op stal. 25 Jaar Nationaal Rijtuigmuseum. Geïll.
31140: VOS COR, EYLE VAN WIM - Wielrennen 1982 het wegseizoen in beeld
54288: VOS, ROELF - Verkeersongevallen. Proefschrift R.U. Groningen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47478: A.C. VOS - Johann Sebastian Bach, beeld encyclopedie nr 40
6583: VOS A.C. - Toscanini. 1867-1957. AO-boekje 645.
5037-2912: VOS DR. H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
76929: VOSKUIL, JULIA - Het 500 Plantenboek. Ruin 500 foto's + verzorgingstips.
24349: VOSKUIL / T'VEER / HULST / POLAK - Weg met de socialen, leve wie o wie? Het eerste kabinet de Quay.
59332: VOSKUIL, JULIA - Een tuinboeket eenjarigen. Het nieuwe sortiment voor speels tuinieren. Afb.
29784: VOSKUIL, JULIA - Tuin- en balkonboek.
42806: VOSKUIL, VEER, HULST, POLAP - Weg met de socialen leve wie o wie?
54372: VOSKUIL, DR. C.C.A. (DIR. T.M.C. ASSER INSTITUUT) E.A. - De Nederlandse rechtspraak inzake echtscheiding in het internationaal privaatrecht. 1963-1979. Interuniversitair instituut voor internationaal recht T.M.C. Asser Instituut. 1970.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57868: VOSKUIL, JULIA - Zaai & Plantgids voor de Moestuin. Ill. Prisma Pocket.
23428: VOSKUIL, JULIA - Houden van bloemen. Het verzorgen van snijbloemen.
75046: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
58560: VOSKUIL, J.J. - Ingang tot Het Bureau. Verkorte inhoud. Compleet personenregister.
103.208: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
49157: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg. Klassieken Nederlandse Letterkunde. Ill.
14920: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
2673-4319: VOSMAER JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
11719: VOSMAER, MR. C. - Een Pelgrimstocht, enz.. - Leidsche Herdrukken. No. 31.
103960: VOSS-GERLING, W. (TEKST) - Provence. Gids voor het land van zon en joie de vivre. Elseviers Reiskompas.
80617: VOSS, VIVIAN / SCHAPER, HERMAN - Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66.
54421: VOSS, KLAUS-W. - Zwembaden en vijvers. Voordeliger bouwen met polyester en glasmat. Afb.
B4240: VOSS-GERLING, W. (TEKST) - Bretagne. Gids voor de Bretonse natuur, cultuur en stranden. Elseviers Reiskompas.
1262-2947: VOSS/HERRLINGER - Taschenbuch der Anatomie. Band 2.
51075: VOSS, VIVIAN - Iene miene mutte … Kinderen van alle tijden. Geïll.
5918: VOSS VIVIAN - iene miene mutte… kinderen van alle tijden.
56915: VOSS, G. - Doe-het-zelf omnibus. Geïll.
2087-4248: VOSS ELISABETH - Heidebloempje.
25989: VOSS, V. - Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66.
93378: VOSSEN, PROF.DR. ANTOINE J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking.
55699: VOSSEN, PETER - Der Libellus Scolasticus des Walther von Speyer. Ein Schulbericht aus dem Jahre 984. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
85170: VOSSEN, PROF.DR. ANTOINE J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie.
6629: VOSSERS IR. G. - Golven. AO-boekje 696.
43546: VOSTERS S.A DR, BOONE - Spans Nederlands woordenboek
102.306: VOUTE, C. / KOK, IR. P.C. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 8. Met o.a.: Climate or tectonics. - Abnormal pressures in oil- and gas reservoirs.
103804: VOUTE, E.J. - Systematisch Register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. IV: Jaargang 1928 tot en met 1933.
103805: VOUTE, E.J. - Systematisch Register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. IV: Jaargang 1928 tot en met 1933.
91552: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld.
90380: VOX, HARVEY - Gods revolutie. En de verantwoordelijkheid van de mens.
80052: VOYENNE, BERNARD - Histoire de l'idée Européenne.
11101: VOZNESENSKAJA, JULIA - Het wordt niets met deze brief… Anonieme brieven van vrouwelijke Russische gevangenen geven een schokkend beeld van de werkelijkheid.
73690: VRANCKX, JOS - De zinzoekers
42308: VRANCKX JOS - Pelgrims voor een nieuwe tijd, jonge bewegingen in de kerk
36259: VRANCKX, L - Godsdienstsociologie der leefgroepen
54649: VRANDE M.S.C., F.J. V.D. EN DIEPENBROCK PR., MR. A. (O.L.V.) - Schriftelijke Cursus in de Katholieke Leer. Les 26 - 50. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54738: VRANDE, IET VAN DE - Patchwork met de naaimachine. Decoraties voor het hele huis. Geïll.
7139: VRANKRIJKEN DR. A.C.J. - Erfgooiers. AO-boekje 907.
6642: VRANKRIJKEN DR. A.C.J. - Stadhouder Prins Willem 5. AO-boekje 707.
101.784: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - 5 eeuwen Staten Generaal. AO-961.
86984: VRANKRIJKER, A.C.J. DE / VERMASEREN, B.A. / ENGELSMAN, R. / E.A. - Holland, regionaal-historisch tijdschrift. Jaargang 12, Nr. 2, april 1980. Met o.a.: Naarden, van grendel tot monument. - De Romeinse mijlpaal van Monster en het klooster Sion.
102.835: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - 5 eeuwen Staten Generaal. AO-boekje 961.
102.796: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - Erfgooiers. AO-boekje 907.
26847: VRÉ, M. DE (VERTALING) / KAMP, DRS. JOKE VAN DER - Wonderen en raadsels van onze wereld.
21465: VREDE, ANGELA DE (ILLUSTRATIES). - Veilig op leeftijd. Hoe ouderen ongelukken kunnen voorkomen.
101.867: VREDENDUIN, DR. P.G. - Planimetrie !. Grondbeginselen en congruentie.
985-4192: VREE FREDDY DE - Steden en sentimenten. Gedichten.
34590: VREE DE DICK - Doodsoorzaak moord, reconstructie van authentieke strafzaken in Nederland en Belgie
34591: VREE DE DICK - Doodsoorzaak moord, reconstructie van opzienbarende strafzaken in Engeland en Schotland
60281: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden. (1820-1843). Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid a/d V.U. Te Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
6910: VREEDE / ENGELMANN / FRANCIS / MILLER - 4 beroemde boeken. - Het miskende lijk. - De onvrijwillige reizen van Putti Eichelbaum. - Inbreuk. - Sneeuw in de lucht. - Het Beste Boek 134.
14764: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
102.224: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
74253: VREEDE, TON DE - De mediamoorden. Zwarte beertjes 2232.
96794: VREEDE, MISCHA DE / ELSKEN, GERDA VAN DER (ILLUSTRATIES) - Een stukje van de wereld.
14847: VREEDE, MATTHIJS DE - De permanente ramp.
99098: VREEDE, MISCHA DE - Gegeven.
95678: VREEDE, MISCHA DE - Floroskoop. September.
36863: VREEDE, CLEMENTS, SAMENGESTELD - Amnesty International 1961-1986, lastpost van wereldformaat
103956: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
18123: VREEDE / ENGELMANN / FRANCIS / MILLER - 4 beroemde boeken. - Het miskende lijk. - De onwillige reizen van Putti Eichelbaum. - Inbreuk. - Sneeuw in de lucht. - Het beste boek 134.
57654: VREEKAMP, HENK - Free-lance journalistiek. . Leidraad voor beginnende free-lance journalisten en adviseurs in public relations.
3132-695: VREEKEN - Zweeds op reis
86441: VREEMAN / SPRENGER - Voetballen als beroep. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in het betaald voetbal.
56709: VREESE, S.J., DR. JAC. DE - In 't land der duizend meren. Algemeene reeks: Nr. 1(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56007: VREESE, S.J., DR. JAC. DE - Spijkers met koppen. Korte gedachten over Jongensdeugden en Jongensgebreken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
23322: VREKE, JACQ - Papier en populier. Meer bossen, meer boeken. AO-boekje 1053.
49089: VREUGDENHIL-BUSSTRA, H. - Weet wat je zingt. De 121 liederen van ''Leusden'': een verantwoorde keuze?
51461: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt … Een handreiking. Jongerenperspectief.
59013: VREUGDENHIL, JACOB J. EN BERG, HENK VAN DEN (RED.) - Stroomlijnen. Op weg naar een duurzame energie. Kort Commentaar 10.
59051: VREUGDENHIL, DS. D.T. - Kijk maar eens goed naar Jezus! Kerkdienst uitgezonden door Radio Nederland Wereldomroep.
73321: VREUGDENHIL, DS. D. - De Twaalf Artikelen.
73322: VREUGDENHIL, DS. D. - 10 Geboden.
15019: VRIEND, J.J. - Repetitorium voor de geschiedenis der Bouwkunst.
39563: VRIEND, J.J - Stijlen in de bouwkunst, serie wenk no 334
90041: VRIEND, J.J. / BRAAT, L.P.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 17de jaargang no. 1, 1957. Met o.a.: Belgische bouwkunst. - Parijs herdenkt Bertold Brecht.
8571: VRIENDS JAN - Het leven van de bruine heide.
92661: VRIENDS, DR. THIJS - Groot Voliere Boek.
94158: VRIENDS, DR. THIJS / BROUWER, DR. FOP. I. - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volierevogels geillustreerd met tekeningen en foto's in kleur.
56589: VRIENDS, DR. THIJS - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volièrevogels geïll.
48668: VRIENDS-PARENT, LUCY - Hamsters. Kleindieren handboek.Ill.
46383: VRIENDS, THIJS - Knaagdieren in huis en tuin. Verzorging * fok * voeding * ziekten. Geïll.
52083: VRIENDS, DR. THIJS - Kanaries. Voeding / verzorging / huisvesting. Afb.
55486: VRIENDS, DR. THIJS - Muizen en Ratten. Geïll. (Kleindieren handboek)
55497: VRIENDS, DR. THIJS - Vruchtetende volièrevogels. Verzorgingsgids.
55265: VRIENDS CZN., THIJS - Tropische vinken in volière en kooi. Het houden van tropische vinken in volière en kooi. Een handleiding voor het houden en verzorgen van prachtvinken uit de tropen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
3579-2659: VRIENDS JAN - De polder in de seizoenen. Grepen uit een levensgemeenschap.
15090: VRIENS, JACQUES - Het raadsel van de regenboog.
39162: VRIENS, DROS, SCHOUTEN, E.A - Tien X buitenbeentje
72663: VRIES, LEONARD DE - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
6747: VRIES G.J. DE - De wonderen van het Heelal. Merkwaardigheden uit het rijk der dieren- en plantenrijk en van het Heelal in het algemeen, verklaard door de voornaamste deskundigen.
796-1356: VRIES ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
49179: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. VI. De wijde wereld. Leesboek voor de lagere school. Vierde leerjaar. Ill.
95210: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen.
94162: VRIES, ANNE DE - Hilde.
8798: VRIES W.R. DE - Sport en energie. AO-boekje 1426.
8797: VRIES W.R. DE - Sport en energie. AO-boekje 1426.
8671: VRIES PROF. MR. C.W. DE - De ongekende Thorbecke.
8042: VRIES TJITTE DE - Charles Dickens en zijn tijd. AO-boekje 1315.
8041: VRIES TJITTE DE - Charles Dickens en zijn tijd. AO-boekje 1315.
8026: VRIES TJITTE DE - Maria Sibylla Merian. Vrouw tussen kunst en wetenschap. AO-boekje 1307.
7948: VRIES TJITTE DE - Libie. Waar bomen door olie groeien. AO-boekje 1301.
7947: VRIES TJITTE DE - Libie. Waar bomen door olie groeien. AO-boekje 1301.
72352: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Achter de schermen.
7709: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
7708: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
7689: VRIES TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foet-tse. AO-boekje 1278.
7688: VRIES TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foet-tse. AO-boekje 1278.
7682: VRIES TJITTE DE - Roemenie's eigen weg. Roemenie. AO-boekje 1274.
7635: VRIES TJITTE DE - Gandi en de geweldloosheid. AO-boekje 1246.
7636: VRIES TJITTE DE - Gandi en de geweldloosheid. AO-boekje 1246.
7626: VRIES THEO DE - Archeologie vanuit de lucht. AO-boekje 766.
7373: VRIES TJITTE DE - Florence. Trefpunt van een ramp. AO-boekje 1139.
7332: VRIES THEO DE - Karolingisch Europa. AO-boekje 1075.
7247: VRIES TJ. E. - Geland op de Maan. 20 juli 1969.
7168: VRIES P.G. DE - Draak en Olifant. China tegen India. AO-boekje 935.
6980: VRIES PROF. DR. HL. DE - Libby telt de eeuwen. C14 methode. AO-boekje 842.
6929: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6928: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6927: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6834: VRIES THEO DE - Laos. AO-boekje 775.
11219: VRIES, ANNE DE - Wij leven maar eens.
11124: VRIES, TJITTE DE - Chaplin. AO-boekje 1601.
10864: VRIES LEONARDO DE - Het gebeurde in 1928.
10827: VRIES LEONARD DE / SCHNEIDER DR. M. - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
2314-2558: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1