Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
88063: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
78-5114: VISSCHER / LANGE DE / JACOBS-WESSELS / DIJK - Wending. Juli-Augustus 1968.
B4753: VISSCHER, JACQUES DE - Het Groteske. Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit.
88070: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88067: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
52672: VISSCHER, H.A. - Lexicon voor fysische geografie. Aula 477.
88064: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
48851: VISSCHER, G.J. - Onverwacht wederzien. Met platen. (''Na schooltijd'' - Bibliotheek voor jongens en meisjes)
103674: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
88069: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88066: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88065: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
56165: VISSCHERS, P. - Onuitgegeven brieven van enige paters der societeit van Jesus, Missionarissen in China van de XVII en XVIIIe eeuw. Met aantekeningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59981: VISSCHERS, SJORS, GUUS, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun krant. Geïll.
49132: VISSER, W. - Gedachten over … verwachten. Bijbelse thema's voor jongeren.
94425: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
B4930: VISSER 'T HOOFT, HENDRIK - Het recht van de toekomst. Over morele aspecten van duurzaamheid.
8009: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik voor-Indie.
90882: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Heel de Kerk voor heel de Wereld. Belang van de oecumene.
6830: VISSER PROF. DR. S.W. - Regenboog. AO-boekje 771.
15169: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
15170: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
15171: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
14212: VISSER, W. - Sikke en ik.
13009: VISSER, THEO - De geschonden neus van de Sfinx.
17134: VISSER-BOEZAARDT, IR. G. / SCHRAM-PIGHI, DR. L. - Nederlands-Italiaans Woordenboek. Prisma-Woordenboeken 11.
19681: VISSER / MANDERE / BLOK / E.A. (RED.) - De Koningin-Moeder. 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig Nederlanderschap van Hare Majesteit Koningin Emma.
19337: VISSER, TJ. SINES - Zwaluw en pijlriet
18835: VISSER-ROOSENDAAL, J. - Streekroman-Omnibus. - Bij nader inzien. - In de storm.
90893: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Het Koningschap van Christus.
38985: VISSER, P - Bronnenboek bij het leerboek van de kerkgeschiedenis voor christelijke Mulo-scholen, leerkring 1 a
25212: VISSER, C.M. (RED.) - Kiezen voor karakter. Reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening. Kort Commentaar 2.
42743: VISSER C.J - Terrorisme in soorten
42742: VISSER C.J - Terrorisme en West-Europa
88317: VISSER, JAN EN GERRY - Het Kerstverhaal van A tot Z. Een musical.
5590-4388: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik Voor-Indie.
81423: VISSER, JOH. / RENAUD, W.F. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 44, 1981, no. 1. Met o.a.: Aardappellezen, een oud gebruik, dat uitsterft. - Een veedrijfershandkar uit Sneek.
94749: VISSER, TINI (TEKST) / E. VERHEIJEN EN H.W. MARTRON (FOTOGRAFIE) - Bladeren aan het raam.
61344: VISSER, ROB - Virus!? Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
72165: VISSER-ROOSENDAAL, J. - De laatste snaar.
45251: H.A. VISSER - Mens, waar ben je?
24724: VISSER, DR. J.TH. DE / EEKHOF, DR. A. / E.A. - Stemmen des tijds. Oranjenummer.
49717: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Droefenis en grootheid der kerk. (Vert.)
49778: VISSER, H.A. - Schatgraven.
53068: VISSER, M.B.H. EN GROMMERS, F.J. (RED.) - Dier of Ding. Objectivering van dieren.
88041: VISSER, ROB / DONKER, WALTER (ILLUSTRATIES) - Virus!?
92028: VISSER, DS. H. - Ik gedenk U uit het land der Jordaan.
104057: VISSER, PETER / UFFEN, JAN SIEBO - Ales oet laifde.
84448: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Stemmen uit de Wereldkerk. Vijf lezingen van de wereldconferentie van christen jeugd, Amsterdam 1939, met een overzicht van de conferentie.
88315: VISSER, JAN EN GERRY - He, tel je mee? Kerstmusical.
21910: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming.
26643: VISSER, ROEL / TIMMERMANS, HARRY (FOTO'S) - Zorg in Nederland. Een tijdsbeeld.
60488: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Memoires. Een leven in de oecumene. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57445: VISSER, H.M & GOOR, A.R. VAN - Werken met logistiek. Geïll.
81281: VISSER, FRIGO / TIMMER, PROF. J.J.M. / E.A. - Fibula. 6e Jaargang N.B.G.J., no. 1, 2, 3, 4-5. Met o.a.: Albrecht Dürer, zien en begrijpen. - Vier Romaanse reliefs in de Utrechtse St. Pieterskerk.
77500: VISSER, DR. A.J. / NIEHOFF, J.S. / PUISTER, E.E. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 10. Met o.a.: Hendrik de Cock, gereformeerd leraar - Fragmenten uit ""Boeten veurdeure"", vertaling van Wolfgang Borchert s ""Drauszen vor der Tür"" - De gouden rozenobel van 1579 van Appingedam.
61298: VISSER, WESSEL EN WIJNHOVEN, RIEN - Baan brekende politiek. De achterkant van de massale werkloosheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
23029: VISSER, KAREL D. - Waarom ik niet?
17138: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
49020: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek van de Kerkgeschiedenis voor Chr. MULO-scholen.
24237: VISSER, G.R. - Geloven zonder kerk?
22421: VISSER, P. / LOUWERSE, H.C. (ILLUSTRATIES). - Heemskerck voor Gibraltar.
10167: VISSER-ROOSENDAAL - Omnibus. - De Wachter. - Eerst ik. - In t'laatste kwartier.
52597: VISSER, W - Frysk Wurdboek. Nederlânsk-Frysk. Hânwurdboek fan 'e Fryske taal mei dêryn opnommen list fan Fryske plaknammen; list fan Fryske gemeentenammen.
37067: VISSER, SAMENGESTELD - Vezonken energie, het verhaal van een oliemaatschappij,
105002: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 1. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1312.
105003: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 3. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1441.
49947: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming. Geïllustreerde Salamander.
92029: VISSER, DS. H. - Ik gedenk U uit het land der Jordaan.
92030: VISSER, DS. H.A. - Dingen waar je mee zit.
70003: VISSER, ELISABETH - Architectuur. Over spanningsvelden en stijgend verticalisme.
14903: VISSER, JAN - Fluitekruid.
79849: VISSER, J.R. - Fijn, naar de kerk! Woord en Wereld 28.
90798: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming.
92043: VISSER, DS. H. - Er staat meer dan er staat.
87430: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren.
76180: VISSER, PETER - t Verzegde riek.
48271: P. VISSER - De elektriciteit en haar praktische toepassing deel 1 herzien door Verboon
57886: VISSER, PROF. DR. A.J. - Karl Marx en Lenin als kerkvaders?
57889: VISSER-BAKKER, J. - Fan Kokke, Kike en Kekke. Lêsboekje foar skolle en hùs. Mei printsjes. 2e printinge. Twadde rige. Nr. 1.
89886: VISSER, H. (VOORWOORD) - Stofbril en poetskatoen. (plaatjes album).
3262-3177: VISSER A. DE - Het zonnetje van binnen.
60139: VISSER, JOOST - Dood als bevrijding. Overwegingen bij vrijwillige euthanasie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
90473: VISSER, DRS. G.R. - Gids voor het bijbellezen.
90305: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Tot eenheid geroepen.
75844: VISSER, PETER - Aal beeld mor gain geluud.
56297: VISSER, LIDY (EINDRED.) - Voeding die schaadt - voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid. Reader's Digest. Afb.
B4681: VISSER, HANS - Onbegrepen intimiteiten. Poging tot pastorale zelfhulp van de werkgroep seksuele minderheden van de Pauluskerk te Rotterdam.
47706: P. VISSER - De electriciteit en haar practische toepassing deel 1 met tekeningen
60802: VISSER, JAN DE - Schriften over tafel. Over herkomst, geschiedenis en viering van het avondmaal. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
77499: VISSER, DR. A.J. / NIEHOFF, J.S. / PUISTER, E.E. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 10. Met o.a.: Hendrik de Cock, gereformeerd leraar - Fragmenten uit ""Boeten veurdeure"", vertaling van Wolfgang Borchert s ""Drauszen vor der Tür"" - De gouden rozenobel van 1579 van Appingedam.
49650: VISSER, DS. H.A. - De jonge kerk hoort het oude Woord. (Gebundelde radiotoespraken). Bundel IV. Moed.
101.602: VISSER, DR. A.J. - De Openbaring van Johannes.
47707: P. VISSER - De electriciteit en haar practische toepassing deel 2 met tekeningen
59679: VISSER, A.P. (SAMENSTELLING) - Dat is juist! Handleiding voor het veilig werken aan boord. Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken. Geïll. Min. van V. en W.
10277: VISSER-ROOSENDAAL / SCHUTTEVAER-VELTHUIJS / HOORN M. VAN - Streekroman Omnibus. - De Erfenis. - Vogelvangers levensstrijd. - Morgen is het anders.
55826: VISSER, THEO - De geschonden neus van de sfinx. Roman.
1542-1945: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik voor-Indie.
106256: VISSER, INEKE / SPIEKMAN, J.N. / E.A. - Pluustergoud. Halfjaarlijks tijdschrift, nr. 24. Met o.a.: De Joodse begraafplaats te Kolham. - De spoorlijn Groningen Winschoten voor het publiek opengesteld. - Kleine tuinders in Hoogezand rond 1940.
15793: VISSER, MARJO - Kosmos-Reisgids, New York.
22372: VISSER, TH. M. - Het merk van naam tot faam. Wat is het merk van de eeuw. AO-boekje 2684.
45390: P. VISSER - Paraphrase van het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
48969: VISSER, AB (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Hippocrates en Hermandad. (Ned. / Engels)
101.414: VISSER-ROOSENDAAL, J. / HOORN, M. VAN / THIJSSING-BOER, H. - Streekroman Omnibus: In de storm. - Glimlach voor een vreemdeling. - De thuiskomst van Hidde.
101.423: VISSER, MATHILDE / BOS, SASKIA / E.A. - Fragmenten van een ideaal. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 3.
16809: VISSER, EDUARD - Maria en de pop. Of de laatste Dagen der Heiligen.
94474: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
34438: VISSER P - Het beleg van Haarlem
30722: VISSER SINES - Zwaluw en pijlriet
16808: VISSER, EDUARD - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
16642: VISSER, P. - Paraphrase Heilige Schrift, Het Evangelie van Lucas.
16643: VISSER, P. - Paraphrase Heilige Schrift, 1 Koningen.
27186: VISSER, HANS - Simon Vestdijk, kinderjaren.
27416: VISSER, BOUWE - Roelf Grootjans.
86469: VISSER, DRS. H. DE / VADER, J. / E.A. - Neerlands Volksleven. Winter 1960-19612. 11de Jaargang, Nr. 1. Met o.a.: Het verdwijnen van de Zeeuwsche volksgebruiken. - Walcherse anekdoten. - Volksnamen van windmolens.
84596: VISSER, G. - Krommenie.
26258: VISSERE, DS. H.A. - Vreemdelingen.
90852: VISSERS, KRIS / HASSELAAR, JEROEN / E.A. - Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, 2008 deel 5. Met o.a.: Palliatieve zorg in stervensbegeleiding. - Rituele creativiteit en sterrvensbegeleiding.
27012: VITANZA BASILE, GLORIA - De peetzoon.
101.883: VITORINO, CARLOS / BARROS, SILVA - Portugal.
45751: DR. VITUS BRUINSMA. - Kennen en Kunnen. Een stel van drie leesboekjes voor de lagere school, over het leervak Kennis der Natuur. Eerste stukje. Met vele afbeeldingen
98261: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
20228: VIVEGENO, H.S. - David, mijn zoon.
14014: VIVIAN, FREDERICK - Filosofisch denken. Inleiding tot de analistische trant van filosoferen.
B5106: VIZYINOS, G. - De zonde van mijn moeder en alle andere verhalen.
28373: VLAANDEREN, PAUL - Ten oosten van Algiers. Zwarte beertjes 489.
20829: VLAANDEREN, ANDRÉ VAN (ILLUSTRATOR) - Ik leer thuis lezen. Leesboekje voor zelfonderricht.
35653: VLAANDEREN P - Ten oosten van Algiers, zwarte beertjes no 489
2406-2538: VLAANDEREN ANDRÉ - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
59308: VLAARDINGEN, A. VAN - In het laaiende licht. Een jaar in tropenland. Met voorrede. Geïll.
98234: VLAARDINGERBROEK, DR. J. - Jezus Christus tussen Joden en Christenen.
97524: VLADERACKEN, GEETRUIDA VAN - Het klavier bij Bach en zijn tijdgenooten.
39249: VLADERACKEN, VAN G - Om de kribbe, toren reeks no 15
98514: VLAM, MEJ. A.W. / WEIJERS, M. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LIII, No. 6. Met o.a.: Resultaten van een onderzoek naar kaarten van het Zeegat van het Vlie van de 16de eeuw tot 1800. – De Hooge Rand van Bergen op Zoom.
53519: VLAMINGS, HENRICUS LUCAS ADRIANA - Samenwerking van huisarts en maatschappelijk werkster. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
36752: VLAS, ELJA - Dat waren spannende dagen
36781: VLAS, ELJA - Avontuur in de storm
56376: VLAS, ELJA - Dat waren spannende dagen! Geïll.
28176: VLAS, GERDY / DIOS MELLADO, JUAN DE - Torremolibos. Alles onder de Zon Reisgidsen.
88393: VLASBLOM, H.J. - Circuittraining. Serie trainingsbrochures 4, Nederlandse Sport Federatie.
B4716: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER (REDACTIE) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de ""Ethische Richting"".
57392: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap. Deel 1 en 2. Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.
55749: VLASBLOM, J. - Van Hunebed tot Heden. Vad. Gesch. voor de Chr. L.S. Toegift. Jaartallen met toelichting. Geïll.
92280: VLASTUIN, DS. W. - Wat beweegt ons?
7734: VLASVELD C. - Als je maar wilt.
94447: VLEER, ELSA / WAGENAAR, H. - Kanker voorkomen en genezen. Alternatieve kankerbestrijding door Moerman-therapie.
106227: VLEESKENS, JOAN - De Grijpbare Vorm. Nederlandse figuratieve kunst na '45. II.
80673: VLEKKE, DR. BERNHARD H.M. - Over de studie der Internationale Staatkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
97650: VLERK, PROF.DR. I.M. VAN DER / KUENEN, PROF.DR. PH.H. - Logboek der aarde.
30706: VLERK VAN DER, KUENEN - Logboek der aarde
14932: VLES, DR. J. DE - Meulenhoff's Taalmethode Frans. 100-woordensysteem voor zelfonderricht.
7730: VLETTER A.C.C. DE - Admiraal snor.
70331: VLEUGEL, GUUS - Teksten.
89460: VLIEGENTHART / ERKELENS / E.A. - Het Loo. Paleis en tuinen. Palace and gardens.
88026: VLIEK, RIKA - Protest!
88027: VLIEK, RIKA - Protest!
30358: VLIES A.W, DEKKERS J.H.G. ERUMEUS BUNING W.G. SNOEI R.W. - Dokhaven
105880: VLIET, PAM VAN - Niets mannelijks is mij vreemd.
23091: VLIET-LIGTHART SCHENK, ANITA VAN - Walter en het boskonijntje.
37983: VLIET, VAN HARRY - Onze vlag weer ferm in de wind, de juiste koers naar economisch diep vaarwater
4009-1234: VLIET P.CH. VAN DER - Wij doen openbare geloofsbelijdenis.
86547: VLIET, E.G. VAN / E.A. - De Panne 2, 2001. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: Artisjokken op het Haatland van Kampen..
86537: VLIET, E.G. VAN /E.A. - De Panne 2, 1997. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: De lotgevallen van enkele zeventiende-eeuwse stadsstudenten.
38904: VLIJM, J.M, REDACTIE - Buitensporig geloven, studies over randkerkelijkheid
15268: VLIS, NEL VAN DER - Wippertje.
78893: VLIS, J.A. VAN DER - De Philatelist. Een handleiding voor postzegelverzamelaars.
31071: VLIS VAN DER VERSCHOOR NEL - Kees van Dam op stap
33095: VLIS NEL VAN DER - Twee jongens op de hei
59684: VLIST-HANSMA, BEATRIJS VAN DER EN HANSMA, MARGREETH - Vormen van wilgetenen. Cantecleer hobby-buitenboeken. GeÎll.
61490: VLOEDGRAVEN, KOB EN STERKEN RZN. H - Oud Staphorst in woord en beeld.
60917: VLOEMANS, DR. A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
35452: VLOEMANS A - Leven en leer der groote denkers, geschiedenis van de wijsbegeerte
97132: VLOET, DR. L. - Het Museum Plantin-Moretus.
B5285: VLOET, JOHAN VAN DER - God Thuis. Geloofsopvoeding in het gezin.
37970: VLOET, L - Het museum Plantin-Moretus
96926: VLOT, JOKE - Wiebeltje Terpstra.
98011: VLOT, AD - Techniek tegen het Licht.
B4361: VLOTEN / DEGEEF / STOLZ / VERMEER / WILLEMZE (REDACTIE) - Dermatologie en venereologie.
79999: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 4.
79998: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 2.
90952: VLUG, ELSE / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 3.
B4189: VLUG, ELSE - Dubbele Oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte.
93955: VLUGT, FRED VAN DER - Auto'93. Een overzicht in woord en beeld van meer dan 300 auto's op de Nederlandse markt.
27839: VLUGT, BAS - Topwerkgevers voor Ingenieurs.
4418-504: VOEGELI MAX - Die Wunderbare Lampe
24816: VOERMAN, JENNY - Geschonden bloei.
106686: VOERMAN, DICK / BRAASEM, W.A. (SAMENSTELLERS). - De Muze kent geen Babel. Poezie uit alle werelddelen in vertaling.
89885: VOERMAN, GERRIT - Bijlage Nieuwsblad van Het Noorden. Zaterdag 30-11-1996. Met artikel over: Bartha Rutgers-Mees, Een vergeten revolutionair uit Veendam.
102.887: VOERMAN, S L.A.G.A. - Kunstnier en orgaantransplantatie. AO-boekje 1232.
86189: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
86012: VOET, DR. L. / SOMERS, L. (INLEIDING) - Het Museum Plantin-Moretus. Stad Antwerpen.
81109: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
85795: VOETEN, BERT - De tijd te lijf. En andere gedichten.
94595: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
60379: VOETIUS, GISBERTUS; JOPPE, DS. J. E.A. - Elke dag Bijbellezen.
55768: VOETS, DS. A.P. / SCHUURMAN, DS. J.C. - Kerk zijn in deze tijd. ""Kerk en ambt"" / ""Kerk en geloofsbeleving"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 31 okt. 1992.
76314: VOGEL, HERMANN - Pferdezucht. Beurteilung, Züchtung, Haltung, Fütterung und Nutzung des Pferdes im Bäuerlichen Haushalt. Mit 15 Abbildungen.
7698: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
7697: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
56139: VOGEL C.S.SP., P. DR. L. - Op Safari … door Bagamoyo. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80018: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
15712: VOGEL, DR. - De 100 beste tips van Dr. Vogel. Adviezen voor de behandeling van de meest voorkomende aandoeningen.
104199: VOGEL, ARTHUR I. - Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis.
36206: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
102.945: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
102.944: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
84348: VOGEL, A. - Homeopathie voor vrouwen. A. Vogel Huisapotheek.
75116: VOGEL, ARTHUR I. - A Text-Book of Quantitative Inorganic Analysis, including Elementary Insrumental Analysis.
89587: VOGEL, A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
4768-2045: VOGEL A. - De Kleine Dokter.
87124: VOGEL, A. - De meest gestelde vragen aan Alfred Vogel.
31270: VOGEL - De 100 beste tips van DR. Vogel
3811-1375: VOGEL A. - Mijn leven en werk.
3813-1393: VOGEL A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
51472: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A.. - gebruikssporen
79808: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Sociaal economische bezinning. GSEV Reeks 20.
79804: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Ethiek in bedrijf. GSEV Reeks 16.
51440: VOGELAAR-VAN MOURIK, G. (ADVIES) E.A. - Een Lied op den sabbatdag.
42087: VOGELER HEINRICH - Gedichte mit vignetten des autors
10934: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
14947: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
42392: VOGELS OSCAR - the nucleus basalis of meynert complex and adjacent structures in normal aging and alzheimer's disease, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor, een wetenschappelijke proeve op het gebied van geneeskunde en tandheelkunde
45901: G.A. VOGENAUER - Basteln und Werken 3. Modellbau, Fernsteuerung, Radio, Ton, Foto. Ungekürzte Ausg. Geïll.
79547: VOGHERA, GIORGIO - Meine Heimat ist die ganze Welt. Überleben im Kibbutz 1938-1948.
106439: VOGT, A.E. VAN - De Wereld van Nul-A.
99406: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
53878: VOGT, S.J., PETRO - Mariae Vita. Sacrosanctae et deiparae virginis.Ex opere maiore Sancti Canisii. De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice sacrosancta. Brevius comprehensa ac mensibus festisque Mariae accommodata. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
86916: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
106436: VOGT, A.E. VAN - De Wapensmeden.
106437: VOGT, A.E. VAN - Strijd om de Eeuwigheid.
30626: VOGT W - De atoombom
90594: VOGT, P. - Maria in hare voorafbeeldingen. Lezingen voor de feestdagen der allerzaligste maagd en voor de Maria-maanden Mei en October.
106441: VOGT, A.E. VAN - Rebellie in de Ruimte.
106438: VOGT, A.E. VAN - De Man met de 1000 namen.
106440: VOGT, A.E. VAN - Tijd van Leven.
43508: VOIEN STEVEN - De dodelijke zijde van het paradijs
104122: VOIGT, F.A. - The Greek Sedition.
54785: VOIGT, J - Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, d' après les monuments originaux. Traduit de l' allemand par M. l' Abbé Jager. Quatrième édition. Tome premier. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52484: VOILÀ, DS. M.E. - Zonder toga.
73490: VOILIER, CLAUDE / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES). - De Vijf en het smaragden halssnoer.
1057-2295: VOLBACH FRITZ W. - Early Decorative Textiles.
39538: VOLBACH - Giotto, kunstler monographien no 43
24851: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de doleantie.
60584: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54284: VOLK, GEORG - Arznei für Leib und Seele. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
35476: VOLKERS J - Frequentietabellen voor scanners
10784: VOLKMANN H. - Het praktische Boxerboek. Vraagbaak voor boxerliefhebbers.
56078: VOLLEBERGH, J.J.A. - Bijscholing voor volwassenen. Een leerpsychologische studie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte a/d R.K.U te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
42577: VOLLEBERGH J.J.A, MUNNIICHS J.M.A - tien jaar gerontologisch centrum Nijmegen 1967-1977
42576: VOLLEBERGH J.J.A, MUNNIICHS J.M.A - tien jaar gerontologisch centrum Nijmegen 1967-1977
43156: VOLLEBREGT G. TH DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 2 Korinthiërs 4:16, totale rekreatie, jrg 81 no 7
B5045: VOLLENGA, IRMA - Vrij Baan. Wegwijzer voor vrijwilligerswerk door mensen met chronische ziekte of handicap.
74875: VOLLENHOVEN, MR. PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
87023: VOLLENHOVEN, MR. PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
55243: VOLLENHOVEN, DR. M.W.R. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizenen anecdoten. Foto.
60296: VOLLENHOVEN, DR. D.H.TH. - Hoofdlijnen der logica. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55521: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN EN VRIES, WIM DE - M'n woord een wapen tot verweer. Gedichten uit de arbeidswereld.
2451-1148: VOLLENHOVEN-MEIJER M. - Op weg naar het koninkrijk. Israel en de volken in Bijbels perspectief.
50518: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA - Van een haan en een hennetje. Platen. Gezellige uurtjes.
6392: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
82625: VOLLGRAFF, C.W. / ROES, A. - Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Lobith.
6393: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
6394: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
8777: VÖLLMAR MR. DR. H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
15551: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A. - Het Nederlandsch Handelsrecht.
38072: VOLMULLER, H.W.J - Nijhofs geschiedenis-lexicon, Nederland en Belgie
34755: VOLPE CARIO - Il Fregio dei Carracci, E I Dipinti di palazzo magnani in Bologna
80496: VOLTEN, DS. H. - Rondom het belijden der kerk.
99083: VOLZ, D. PAUL - Das Damonische in Jahwe.
90206: VOLZ, PAUL - Mose und sein Werk.
94188: VONDEL, JOOST VAN - Adam in ballingschap. Of aller treurspelen treurspel. Eerste en tweede deel.
58744: VONDEL, J. VAN DEN - Gysbreght van Aemstel, d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. (Op nieuw uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst door Dr. C.H.Ph. Meijer.) Klassiek Letterkundig Pantheon.
106389: VONDEL, J. VAN / DR. J. BERGSMA (TOELICHTING) - J. van Vondels Hekeldichten.
85359: VONDEL, JOOST VAN DEN / OOMES, PIET (INLEIDING EN BEWERKING) - Peter en Pauwels.
85361: VONDEL, JOOST VAN DEN / DRS. G.CH. DUPUIS EN DRS. D.F. KOUWENHOVEN (AANTEKENINGEN) - Joseph in Egypten.
70486: VONDEL / LENNEP, MR. J. VAN (TOELICHTING). - Treurspelen: Gebroeders - Joseph in Dothan - Joseph in Egypten.
4985-2674: VONDEL / ZEIJ - Joost van den Vondels. Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
21772: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Jouk boerkt veerder. De ommekeer in et boerebedrief.
15659: VONDELING, DR. A. (VORWORT) - Die holländische Landwirtschaft.
21741: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Haarm. Verhael uut Stellingwarver boereleven begin 20e ieuw.
21740: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Haarm en Maatien. Boerken in goeie en in minne joaren.
70487: VONFEL / PRINSEN, DR. J. (TOELICHTING). - Adam in ballingschap. Aller treurspeelen treurspel.
27422: VONHOFF, H.L.J. - De zindelijke heren. Een halve eeuw Liberalisme.
42120: VONK CH TH. J DR - Een hart onder de riem, openbare les, gegeven bij aanvaarding van het ambt van lector in de cardiologie in de inwendige geneeskunde aan de Katholieke universiteit te Nijmegen
96431: VONK, CORRY / KAN, WIM - Honderd dagen uit en thuis.
98188: VONK, DS. C. - De Voorzeide Leer. Deel Ib. De heilige Schrift. Leviticus.
98189: VONK, DS. C. - De Voorzeide Leer. Deel Ie. De heilige Schrift. Richteren.
52742: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden. Geïll.
52885: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden. Ill.
57583: VONK, DR. IR. ROLAND - Prototyping van informatiesystemen.
37220: VONK, HENK - Zwerven rond de Drentsche A
45394: C. VONK - Paraphrase van de eerste brief aan de Corinthiërs.
33318: VONK L, J - Wat het leven vreugde geeft 3e deel
40129: VONKENBERG, MOOR DR, IDENBURG, HAMMING, SCHILDER K DS - De Haarlemsche bondsdag 1922
23731: VOOGD, G. DE - Straaltelefonie. AO-boekje 1099.
23732: VOOGD, G. DE - Straaltelefonie. AO-boekje 1099.
88207: VOOGD VAN DER STRAATEN, DOLF DE - Door het Oog van een Profeet.
81-1831: VOOGEL EMILE / KEYZER PETER - 200 dokatips.
39824: VOOGT, WIERTSEMA - Experimentele welzijnsplanning in Bellingwedde, einrapport, 2 B
27655: VOOGT, J. DE - Het Boek Openbaring.
25121: VOOLEN, E. VAN (RED.). - Gids van het Joods Historisch Museum. Guide to the Jewish Historical Museum Amsterdam.
3015-4882: VOORBEIJTEL MR. M.C.M. - Hoe Parijs Parijs werd.
61679: VOORBEREIDINGSCIE. ETC. ""MIDDEN-TJONGER"" - Rapport voor de ruiverkaveling Midden-Tjonger. Kaarten.
5707-5133: VOORBERG / METSELAAR / BOXMA / AARBOOM / KOOGER / BOER DE - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.1-januari 1990
51415: VOORDE, DS. P. VAN DE; VASTENHOUT, DS. M.H.; KONING GANS, DS. R. DE E.A. - Een handvol koren. Dagboek. 2012.
94656: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt verder. documentaire.
33961: VOORDEWIND H - De commissaris vertelt, documentaire
54447: VOORDT, D.J.M., LÜTHI, P; NICLAES, M.N. - Ouderen in ziekenhuizen. Problemen en oplossingen voor bouw en inrichting. Afb. (Stichting architektenonderzoek gebouwen gezondheidszorg).
11872: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN - De kanten waaier.
49243: VOORHOEVE, DR. MED. J. - Duizend raadgevingen in gezonde en zieke dagen.
8274: VOORHOEVE DR. MED. J. - De dokter in huis. Tijdschrift voor de volksgezondheid. 10e jaargang.
94051: VOORHOEVE, J.N. - Vergaderen op grondslag van Mattheus XVIII : 2.
1198-1384: VOORHOEVE DR. MED. J. - Homoeopathie in de praktijk.
56444: VOORHOEVE JZN., H.C. - Beschouwing over de Openbaring.
75060: VOORHOEVE, DR. J. / COLIJN, DR. A. / ALDUS, TANDARTS A.E.M. - Homoeopatisch Vademecum: Zenuwzwakte - Het homoeopatisch dieet - Het kankerprobleem - Hoe kan ik gezond worden en blijven? - Hoe verzorg ik mijn mond?
36717: VOORHOEVE, JAN - Tobias
57710: VOORHOEVE, DR. J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. (Geheel herzien en aangevuld door Dr. R.A. Benthem Oosterhuis.) Ill.
57711: VOORHOEVE, DR. J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. (Geheel herzien en aangevuld door Dr. R.A. Benthem Oosterhuis.) Ill.
48517: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1919 1920, jrg 25, 4 oktober 1919 t/m 18september 1920
49392: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Jaargang Geïllustreerd Weekblad. Ill. Jaargang XLI. (1 oct. 1935 - 30 sept. 1936).
49391: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Jaargang Geïllustreerd Weekblad. Ill. Jaargang XXVIII. (1 oct. 1922 - 30 sept. 1923.)
2137-1382: VOORHOEVE DR. MED. J. - Homoeopathie in de praktijk.
50588: VOORL.AFD. V/H CENTR. BUREAU DER V.D.E.N. - Electro Huishoudgids. Afb.
61111: VOORSLUIS, BART (RED.) - Ongewone alledaagsheid. Spiritualiteit en het dagelijks leven. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
61110: VOORSLUIS, BART (RED.) - Spiritualiteit en postmodernisme. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60240: VOORSLUIS, BART. (RED.) - Ongekend nieuwsgierig. Zinvragen en wetenschap. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60822: VOORSLUIS, BART (RED.) - Niet bij winst alleen. Spiritualiteit en het bedrijfsleven. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
61494: VOORSLUIS, BART (RED.) - Het geheim van de wereld. Spiritualiteit Oost-West. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61492: VOORSLUIS, BART (RED.) - Geïinspireerd leven. Op zoek naar een bijbels georiënteerde spiritualiteit. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstenstencentrum SoW)
81667: VOORST VAN BEEST, M. VAN / WITTE EECHOUT, V. (RED.) - Kerstvertellingen. Weshill-Bibliotheek deeltje VII.
41366: VAN VOORST VAN BEEST DR MR. C.W - Grepen uit de geschiedenis van de Radboudstichting 1905-1980
31087: VOORST VAN W.J - Het geheim der wateren
99180: VOORST VAN REEST, M. VAN (RED.) / E.A. - Onze kleintjes en oudere kinderen. Jaargang VII. Godsdienstig paedagogisch maandblad voor zondagsschool en huisgezin.
19824: VOORT, DR. TOM H.A. VAN DER - TV-geweld voor beginners, wat kinderen er van meenemen. AO-boekje 2029.
78777: VOORT, DRS. J.P. VAN DE - Neerlands Volksleven. 22e Jaargang, Nr. 2. De Nederlandse Noordzeevisserij een Volkskundige Bibliografie.
16117: VOORTHUIS, DS. F.J. / DINGEMANS - Waarom een andere rustdag? Met verklaring van Bijbelteksten over de rrustdag door C. Dingemans.
54661: VOORTHUIS, F.J. (ADV. PREDIKANT) - Vanwaar? Waartoe? Waarheen? Geïll. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
27523: VOORTHUIS, DS. F.J. - Enkele gegevens over de Advent-Kerk.
51443: VOORTHUIZEN, A. VAN - Eeuwig kapitaal.
101.249: L.J.F.W. (VOORWOORD) - Het Romantische Landschap in de Franse Grafiek. Haags Gemeentemuseum 21 juni - 10 augustus 1975.
102.847: VOOUS, PROF.DR. K.H. - Roofvogels gevraagd. AO-boekje 997.
96297: VOOUS, PROF.DR. K.H. / KOELERS, H.J. - Schakels. De Nederlandse Antillen: De dierenwereld. Met o.a.: Welke soorten leven er. - Vogelleven op Curacao. - Vogeltrek. - De dierenwereld van de Bovenwindse eilanden. - Jacht en natuurbescherming. - De bewoners van de Antilliaanse zeeen.
23059: VOOUS, PROF. DR. H.K. - Groot wild vogelvrij. AO-boekje 1036.
96298: VOOUS, PROF.DR. K.H. / KOELERS, H.J. - Schakels. De Nederlandse Antillen: De dierenwereld. Met o.a.: Welke soorten leven er. - Vogelleven op Curacao. - Vogeltrek. - De dierenwereld van de Bovenwindse eilanden. - Jacht en natuurbescherming. - De bewoners van de Antilliaanse zeeen.
85743: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Nederlandse Spraakkunst.
85568: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst.
85688: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde, voor schoolgebruik en hoofdaktestudie.
85472: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Conrad Busken Huet.
55514: VOOYS, A.C. DE EN TAMSMA, R. (RED.) - Panorama der wereld. Een geografische verkenning. Deel II - Oost-Europa - Azië. Foto's, kaarten.
38641: VOOYS, DE A.C - Griekenland, het heden van Hellas
35322: VOOYS DE I.P - Mechanische technologie deel II, 1e stuk, Aardewerkfabrikage, glasfabrikage, malerijen
99806: VOPAT, FRANTISEK / KOMAREK, JULIUS - Introducing Animals.
105403: VOREL, LUBOR - Praag. Marco Polo: Reisgidsen geschreven door kenners.
92033: VORGRIMLER, HERBERT - Exegese en dogmatiek, met bijdragen van, Schelke, Rahner, Vogtle, Schiler, Schillebeeckx, Gross, Mussner
36181: VORGRIMLER, HERBERT - Exegese en dogmatiek, met bijdragen van, Schelke, Rahner, Vogtle, Schiler, Schillebeeckx, Gross, Mussner
58036: VORLÄNDER, KARL - Geschiedenis van de wijsbegeerte. 1. Filosofie. Aula-boeken 455. Vert.
81593: VORRINK, JOH. - Het Minnedicht in de Zeventiende Eeuw. Met vijf portretten. Gesigneerd exemplaar, dit is No. 91 van 150 genummerde exemplaren.
22578: VORRINK, JOH. - Levens en verhalen uit de Nederlandsche Letteren. Deel 1: Van Bernlef tot Haren. Deel 2: Van Wolff en Deken tot Timmermans.
95822: VORST, RABIJN ING. I. - Joods Oud en Nieuw.
84508: VORSTELMAN, CAREL / MOHR, B. (ILLUSTRATIES) - Van Kermisgasten en Potsenmakers, uit onze gouden eeuw. Bewerkt naar historische gegevens.
45873: C. VORSTELMAN EN A. VAN ONCK - Vissen en … vangen!. (Waar, wat en hoe; waarin ook opgenomen een lijst van vrije viswateren in België). Geïll.
99727: VORSTEMAN VAN OYEN, A.A. - Les Marques d'Imprimeurs.
42042: VORSTENBOS JOS VAN - Leren antwoorden op de vragen van het leven, een antwoord op vragen en suggesties voor voortgezet onderzoek van ouderdom en eindigheid, doctoraalscriptie
41736: VORSTENBOS, GERLACH L - Beelden uit een rooms verleden, Katholieke ouderen verhalen van hun jeugd
90550: VORSTER, D.A. - De Kathedraal. Gedachten over geestelijken levensopbouw voor hen die toetreden tot een geloofsgemeenschap.
97276: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. / MAANEN, J.F. VAN - Algemeen Woordenboek der Aardrijkskunde. Ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeen, meren, baaien, enz. der wereld willen weten.
40100: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, LEEUW, - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 22-31, door predikanten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, s-Gravenhage
40102: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 32-41, door predikanten te Amsterdam, Leyden Rotterdam en Utrecht
40103: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, LEEUW, OOSTERZEE - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 32-41, door predikanten te Amsterdam, Leyden Rotterdam, Utrecht, s-Gravenhage
97916: VOS, DR. H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Deel 2.
48923: VOS, IDA - Anna is er nog.
9542: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ TONNY - Het eind van de regenboog. Waarom kwamen de Romeinen nooit in Ierland. Jonge Lijsters 1995-5.
9146: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ TONNY - Pasqualina.
8615: VOS RIK - Aan de Amsterdamse grachten. Amsterdam. AO-boekje 1395.
7649: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7648: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7647: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7623: VOS A.C. - George Friedrich Händel. AO-boekje 754.
7343: VOS A.C. - Sibelius. AO-boekje 1089.
6813: VOS A.C. - George Friederich Handel. AO-boekje 754.
11861: VOS, MARGOT - De dienende maagd. Verzen.
11939: VOS, MARJA - Ali Baba en de veertig rovers.
87190: VOS, PAUL D.J. DE / LIECKFELD, C.P. / BOS SULPKE, J.A. (RED.) / E.A. - Klimaat en Natuur. De basis van ons bestaan.
56560: VOS, H.B. - Rijtuigen. Afb.
54382: VOS, A. DE - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en de studie voor het examen Bouwk. Opz. Met 165 afb.
54383: VOS, A. DE - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en de studie voor het examen Bouwk. Opz. Met 165 afb.
96277: VOS, EDGAR / E.A. - Elegance. December 1993, Jaargang 50, Nr. 12. Feestelijk Jubileumnummer.
92361: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
79745: VOS, P.J. / HEERIKHUIZEN, BART VAN / E.A. - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Met o.a.: De sociaal-democratie en de verzorgingsmaatschappij. - W.A. Bongers.
52131: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 3 ; december 2000.
52132: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 17; nummer 1; mei 2001.
41248: VOS CHARLES - Een leven in beelden, beeldhouwer
46092: VOS, DRS. H.B. - Kratonkoetsen op Java. Rijk geïll.
46785: VOS, CAROLE & OIRSCHOT, ANTON VAN - Dag Jeroen. Indrukken en uitspraken van mensen bij Jeroen Bosch. Geïll.
81060: VOS, MARGOT - De nieuwe lent'.
B4542: VOS, RIK / DIAMANT, CHRISTIEN / MAKKES VAN DER DEIJL, ELLEKE - Zerken in Friesland 1535-1680. Stenen getuigen.
76831: VOS, H.B. - Rijtuigen.
58164: VOS, A.C. - Het leven van Johann Sebastian Bach. (1685-1750). Musica-Serie. Kleine boeken over grote mannen VIII. Ill.
57587: VOS, PROF. DR. H. DE - Inleiding tot de Ethiek.
97652: VOS, FRED - Tanks.
74973: VOS, JAQUES / HAYKENS, INEKE - Vertellen. Jeugdliteratuurboek voor de brugklas.
77590: VOS, VOLKERT - Van hetland. Alle adresjes voor verse (streek)producten.
88920: VOS, RIK - Aan de Amsterdamse grachten. AO-boekje 1395.
6308: VOS IR. F.J. - Energie uit eb en vloed. AO-boekje 435.
102.799: VOS, A.C. - Jan Pieterszoon Sweelinck. AO-boekje 912.
20942: VOS, DRS. MIEKE DE - Vrouwengeschiedenis, herstory en history. AO-boekje 2262.
59732: VOS, FRED - Pantservoertuigen 1. Tankherkenning - AMX - DAF. Alkenreeks. 79. Beeld - Encyclopedie.
54841: VOS, O.S.B. DOM CORNELIS - De riten van de mis. Kritische suggesties omtrent de vormgeving der misviering. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79938: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
92037: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
52130: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 2; september 2000.
52128: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 15; nummer 3; december 1999.
52129: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 1; april 2000
99741: VOS, JACQUES / HAYKENS / SCHEER / EKKERS - Leesboek 4.
22482: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Divico.
92035: VOS, DR. H. DE - Het Christendom en de andere Godsdiensten.
36771: VOS, MARJA - Ali Baba en de veertig rovers.
96015: VOS VAN STEENWIJK, R.H. DE (VOORWOORD) / VELDHUIZEN, PROF.DR. VAN / E.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe.
52133: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 17; nummer 2; september 2001.
106232: VOS, WILLEM - Weekendhotel. De 200 leukste logeeradressen in Nederland en Belgie.
82235: VOS, DR. H. DE - De grondslagen van ons geloof.
31164: VOS DE MAARTEN - De Ajacieden
B4803: VOS, DRS. H.B. (TEKST) / STOEL, JOHN (FOTO'S). - Zestig Nederlandse rijtuigen uit het Nationaal Rijtuigenmuseum.
45856: H. DE VOS EN E. VAN DER LINDEN - Pas op! (Een nieuwe verkeersmethode) Geïll.
58165: VOS, A.C. - Het leven van Joseph Haydn. (1732-1809). Musica-Serie. Kleine boeken over grote mannen XV. Ill.
92044: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christelijk Geloof.
59750: VOS, DRS. H.B. - Rijtuigen op stal. 25 Jaar Nationaal Rijtuigmuseum. Geïll.
31140: VOS COR, EYLE VAN WIM - Wielrennen 1982 het wegseizoen in beeld
54288: VOS, ROELF - Verkeersongevallen. Proefschrift R.U. Groningen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47478: A.C. VOS - Johann Sebastian Bach, beeld encyclopedie nr 40
6583: VOS A.C. - Toscanini. 1867-1957. AO-boekje 645.
5037-2912: VOS DR. H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
106263: VOS, MELLE / MENSINGA, WIM / E.A. - Pluustergoud. Halfjaarlijks tijdschrift, nr. 33. Met o.a.: Foxholster geheim agent in de Tweede Wereldoorlog. - Station Westerbroek. - Herinneringen aan Koos Kerstholt.
106262: VOS, MELLE / AHLTE, MANFRED / E.A. - Pluustergoud. Halfjaarlijks tijdschrift, nr. 32. Met o.a.: Herinneringen aan Koos Kerstholt. - De GADO in Hoogezand. - Station Kropswolde.
84528: VOS, TWAN / KURSTEN, MARLOU / E.A. - Kunstagenda 2002.
84178: VOS, H.B. - Rijtuigen.
76929: VOSKUIL, JULIA - Het 500 Plantenboek. Ruin 500 foto's + verzorgingstips.
24349: VOSKUIL / T'VEER / HULST / POLAK - Weg met de socialen, leve wie o wie? Het eerste kabinet de Quay.
59332: VOSKUIL, JULIA - Een tuinboeket eenjarigen. Het nieuwe sortiment voor speels tuinieren. Afb.
29784: VOSKUIL, JULIA - Tuin- en balkonboek.
42806: VOSKUIL, VEER, HULST, POLAP - Weg met de socialen leve wie o wie?
54372: VOSKUIL, DR. C.C.A. (DIR. T.M.C. ASSER INSTITUUT) E.A. - De Nederlandse rechtspraak inzake echtscheiding in het internationaal privaatrecht. 1963-1979. Interuniversitair instituut voor internationaal recht T.M.C. Asser Instituut. 1970.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57868: VOSKUIL, JULIA - Zaai & Plantgids voor de Moestuin. Ill. Prisma Pocket.
23428: VOSKUIL, JULIA - Houden van bloemen. Het verzorgen van snijbloemen.
75046: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
58560: VOSKUIL, J.J. - Ingang tot Het Bureau. Verkorte inhoud. Compleet personenregister.
103.208: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
B5283: VOSLOO, ROBERT - Engelen als gasten? Over christelijke gastvrijheid.
49157: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg. Klassieken Nederlandse Letterkunde. Ill.
14920: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
2673-4319: VOSMAER JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
11719: VOSMAER, MR. C. - Een Pelgrimstocht, enz.. - Leidsche Herdrukken. No. 31.
103960: VOSS-GERLING, W. (TEKST) - Provence. Gids voor het land van zon en joie de vivre. Elseviers Reiskompas.
54421: VOSS, KLAUS-W. - Zwembaden en vijvers. Voordeliger bouwen met polyester en glasmat. Afb.
80617: VOSS, VIVIAN / SCHAPER, HERMAN - Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66.
B4240: VOSS-GERLING, W. (TEKST) - Bretagne. Gids voor de Bretonse natuur, cultuur en stranden. Elseviers Reiskompas.
1262-2947: VOSS/HERRLINGER - Taschenbuch der Anatomie. Band 2.
51075: VOSS, VIVIAN - Iene miene mutte … Kinderen van alle tijden. Geïll.
5918: VOSS VIVIAN - iene miene mutte… kinderen van alle tijden.
56915: VOSS, G. - Doe-het-zelf omnibus. Geïll.
2087-4248: VOSS ELISABETH - Heidebloempje.
25989: VOSS, V. - Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66.
93378: VOSSEN, PROF.DR. ANTOINE J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking.
85170: VOSSEN, PROF.DR. ANTOINE J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie.
55699: VOSSEN, PETER - Der Libellus Scolasticus des Walther von Speyer. Ein Schulbericht aus dem Jahre 984. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
6629: VOSSERS IR. G. - Golven. AO-boekje 696.
43546: VOSTERS S.A DR, BOONE - Spans Nederlands woordenboek
102.306: VOUTE, C. / KOK, IR. P.C. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 8. Met o.a.: Climate or tectonics. - Abnormal pressures in oil- and gas reservoirs.
103804: VOUTE, E.J. - Systematisch Register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. IV: Jaargang 1928 tot en met 1933.
103805: VOUTE, E.J. - Systematisch Register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. IV: Jaargang 1928 tot en met 1933.
90380: VOX, HARVEY - Gods revolutie. En de verantwoordelijkheid van de mens.
80052: VOYENNE, BERNARD - Histoire de l'idée Européenne.
11101: VOZNESENSKAJA, JULIA - Het wordt niets met deze brief… Anonieme brieven van vrouwelijke Russische gevangenen geven een schokkend beeld van de werkelijkheid.
73690: VRANCKX, JOS - De zinzoekers
60799: VRANCKX, JOS - De zinzoekers. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
42308: VRANCKX JOS - Pelgrims voor een nieuwe tijd, jonge bewegingen in de kerk
36259: VRANCKX, L - Godsdienstsociologie der leefgroepen
54649: VRANDE M.S.C., F.J. V.D. EN DIEPENBROCK PR., MR. A. (O.L.V.) - Schriftelijke Cursus in de Katholieke Leer. Les 26 - 50. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54738: VRANDE, IET VAN DE - Patchwork met de naaimachine. Decoraties voor het hele huis. Geïll.
7139: VRANKRIJKEN DR. A.C.J. - Erfgooiers. AO-boekje 907.
6642: VRANKRIJKEN DR. A.C.J. - Stadhouder Prins Willem 5. AO-boekje 707.
61674: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE EN DOEVE, EPPO - De geschiedenis van het Gooi en zijn Erfgooiers. Geïll.
101.784: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - 5 eeuwen Staten Generaal. AO-961.
86984: VRANKRIJKER, A.C.J. DE / VERMASEREN, B.A. / ENGELSMAN, R. / E.A. - Holland, regionaal-historisch tijdschrift. Jaargang 12, Nr. 2, april 1980. Met o.a.: Naarden, van grendel tot monument. - De Romeinse mijlpaal van Monster en het klooster Sion.
102.835: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - 5 eeuwen Staten Generaal. AO-boekje 961.
102.796: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - Erfgooiers. AO-boekje 907.
26847: VRÉ, M. DE (VERTALING) / KAMP, DRS. JOKE VAN DER - Wonderen en raadsels van onze wereld.
21465: VREDE, ANGELA DE (ILLUSTRATIES). - Veilig op leeftijd. Hoe ouderen ongelukken kunnen voorkomen.
101.867: VREDENDUIN, DR. P.G. - Planimetrie !. Grondbeginselen en congruentie.
34590: VREE DE DICK - Doodsoorzaak moord, reconstructie van authentieke strafzaken in Nederland en Belgie
34591: VREE DE DICK - Doodsoorzaak moord, reconstructie van opzienbarende strafzaken in Engeland en Schotland
60281: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden. (1820-1843). Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid a/d V.U. Te Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
61534: VREE, JOHAN K. DE (RED.) - Oorlog en vrede. Ontstaan, dynamiek en beheersing van geweld. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
6910: VREEDE / ENGELMANN / FRANCIS / MILLER - 4 beroemde boeken. - Het miskende lijk. - De onvrijwillige reizen van Putti Eichelbaum. - Inbreuk. - Sneeuw in de lucht. - Het Beste Boek 134.
102.224: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
74253: VREEDE, TON DE - De mediamoorden. Zwarte beertjes 2232.
14847: VREEDE, MATTHIJS DE - De permanente ramp.
99098: VREEDE, MISCHA DE - Gegeven.
95678: VREEDE, MISCHA DE - Floroskoop. September.
36863: VREEDE, CLEMENTS, SAMENGESTELD - Amnesty International 1961-1986, lastpost van wereldformaat
103956: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
18123: VREEDE / ENGELMANN / FRANCIS / MILLER - 4 beroemde boeken. - Het miskende lijk. - De onwillige reizen van Putti Eichelbaum. - Inbreuk. - Sneeuw in de lucht. - Het beste boek 134.
57654: VREEKAMP, HENK - Free-lance journalistiek. . Leidraad voor beginnende free-lance journalisten en adviseurs in public relations.
86441: VREEMAN / SPRENGER - Voetballen als beroep. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in het betaald voetbal.
56709: VREESE, S.J., DR. JAC. DE - In 't land der duizend meren. Algemeene reeks: Nr. 1(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56007: VREESE, S.J., DR. JAC. DE - Spijkers met koppen. Korte gedachten over Jongensdeugden en Jongensgebreken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
23322: VREKE, JACQ - Papier en populier. Meer bossen, meer boeken. AO-boekje 1053.
49089: VREUGDENHIL-BUSSTRA, H. - Weet wat je zingt. De 121 liederen van ''Leusden'': een verantwoorde keuze?
51461: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt … Een handreiking. Jongerenperspectief.
59013: VREUGDENHIL, JACOB J. EN BERG, HENK VAN DEN (RED.) - Stroomlijnen. Op weg naar een duurzame energie. Kort Commentaar 10.
59051: VREUGDENHIL, DS. D.T. - Kijk maar eens goed naar Jezus! Kerkdienst uitgezonden door Radio Nederland Wereldomroep.
73321: VREUGDENHIL, DS. D. - De Twaalf Artikelen.
61891: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Medeburgers der heiligen. Een jonge zendingskerk op weg naar de volwassenheid. Geïll. Kaartjes. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
73322: VREUGDENHIL, DS. D. - 10 Geboden.
B5155: VRIELINK, DRS. H. - Clown en kind. Symboliek tussen pastor en kind.
15019: VRIEND, J.J. - Repetitorium voor de geschiedenis der Bouwkunst.
39563: VRIEND, J.J - Stijlen in de bouwkunst, serie wenk no 334
90041: VRIEND, J.J. / BRAAT, L.P.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 17de jaargang no. 1, 1957. Met o.a.: Belgische bouwkunst. - Parijs herdenkt Bertold Brecht.
8571: VRIENDS JAN - Het leven van de bruine heide.
92661: VRIENDS, DR. THIJS - Groot Voliere Boek.
94158: VRIENDS, DR. THIJS / BROUWER, DR. FOP. I. - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volierevogels geillustreerd met tekeningen en foto's in kleur.
56589: VRIENDS, DR. THIJS - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volièrevogels geïll.
48668: VRIENDS-PARENT, LUCY - Hamsters. Kleindieren handboek.Ill.
46383: VRIENDS, THIJS - Knaagdieren in huis en tuin. Verzorging * fok * voeding * ziekten. Geïll.
52083: VRIENDS, DR. THIJS - Kanaries. Voeding / verzorging / huisvesting. Afb.
55486: VRIENDS, DR. THIJS - Muizen en Ratten. Geïll. (Kleindieren handboek)
55497: VRIENDS, DR. THIJS - Vruchtetende volièrevogels. Verzorgingsgids.
55265: VRIENDS CZN., THIJS - Tropische vinken in volière en kooi. Het houden van tropische vinken in volière en kooi. Een handleiding voor het houden en verzorgen van prachtvinken uit de tropen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
3579-2659: VRIENDS JAN - De polder in de seizoenen. Grepen uit een levensgemeenschap.
15090: VRIENS, JACQUES - Het raadsel van de regenboog.
39162: VRIENS, DROS, SCHOUTEN, E.A - Tien X buitenbeentje
106718: VRIENS, JACQUES - Het Kamertje. Lief en leed in de personeelskamer van een kleine basisschool.
72663: VRIES, LEONARD DE - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
6747: VRIES G.J. DE - De wonderen van het Heelal. Merkwaardigheden uit het rijk der dieren- en plantenrijk en van het Heelal in het algemeen, verklaard door de voornaamste deskundigen.
796-1356: VRIES ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
49179: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. VI. De wijde wereld. Leesboek voor de lagere school. Vierde leerjaar. Ill.
95210: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen.
94162: VRIES, ANNE DE - Hilde.
8798: VRIES W.R. DE - Sport en energie. AO-boekje 1426.
8797: VRIES W.R. DE - Sport en energie. AO-boekje 1426.
8671: VRIES PROF. MR. C.W. DE - De ongekende Thorbecke.
8042: VRIES TJITTE DE - Charles Dickens en zijn tijd. AO-boekje 1315.
8041: VRIES TJITTE DE - Charles Dickens en zijn tijd. AO-boekje 1315.
8026: VRIES TJITTE DE - Maria Sibylla Merian. Vrouw tussen kunst en wetenschap. AO-boekje 1307.
7948: VRIES TJITTE DE - Libie. Waar bomen door olie groeien. AO-boekje 1301.
7947: VRIES TJITTE DE - Libie. Waar bomen door olie groeien. AO-boekje 1301.
72352: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Achter de schermen.
7709: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
7708: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
7689: VRIES TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foet-tse. AO-boekje 1278.
7688: VRIES TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foet-tse. AO-boekje 1278.
7682: VRIES TJITTE DE - Roemenie's eigen weg. Roemenie. AO-boekje 1274.
7635: VRIES TJITTE DE - Gandi en de geweldloosheid. AO-boekje 1246.
7636: VRIES TJITTE DE - Gandi en de geweldloosheid. AO-boekje 1246.
7626: VRIES THEO DE - Archeologie vanuit de lucht. AO-boekje 766.
7373: VRIES TJITTE DE - Florence. Trefpunt van een ramp. AO-boekje 1139.
7332: VRIES THEO DE - Karolingisch Europa. AO-boekje 1075.
7247: VRIES TJ. E. - Geland op de Maan. 20 juli 1969.
7168: VRIES P.G. DE - Draak en Olifant. China tegen India. AO-boekje 935.
6980: VRIES PROF. DR. HL. DE - Libby telt de eeuwen. C14 methode. AO-boekje 842.
6929: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6928: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6927: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6834: VRIES THEO DE - Laos. AO-boekje 775.
11219: VRIES, ANNE DE - Wij leven maar eens.
10864: VRIES LEONARDO DE - Het gebeurde in 1928.
10827: VRIES LEONARD DE / SCHNEIDER DR. M. - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
2314-2558: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
97076: VRIES, THEO DE - Archeologie vanuit de lucht. AO-boekje 766.
13020: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Een hand vol leven.
19964: H.W.S. / VRIES H. DE (BEWERKING) - Nieuwe Liederenbundel voor zondagschool en huisgezin.
22151: VRIES, THEO DE - De aarde onthult haar geheimen.
22150: VRIES, THEO DE - Op bezoek bij het verleden.
85756: VRIES, PH. DE - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
89436: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel1: De Evangelien. - De handelingen van de Apostelen.
101.779: VRIES, THEO DE - Archeologie van uit de lucht. AO-766.
94974: VRIES, OEBELE / STEENBEEK, R. / E.A. - It beaken. Jiergong 43, 1981, nr. 4. met o.a.: Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan Ljouwert om 1500 hinne.
28592: VRIES, TROMP DE - Bij ons op de bult.
29543: VRIES, TINIE DE / MÜLLER, ANNA-HERMINE (ILLUSTRATIES) - Veertig verhalen vol verwachting.
101.879: VRIES, PROF.DR. JOH. DE / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - De Cooperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. van exponent tot component.
7333: VRIES THEO DE - Karolingisch Europa. AO-boekje 1075.
B4726: VRIES, KEIMPE DE - Leiderschap door navolging. Thomas voor ondernemers.
34520: VRIES DE DOLF - Een muur van blauw
46834: VRIES, DRS. SJ. EN SCHRAA, DRS. P. - Elseviers Repertoria. 8. Geschiedenis. II. De nieuwe tijd. Geïll.
57766: VRIES, LEONARD DE (IDEE) - De jaren '40-'45. Ill. Met tekstbegeleiding - separaat.
88899: VRIES, TJITTE DE - 1066 Slag bij Hastings. AO-boekje 1127.
101.836: VRIES, PROF.DR. JAN DE (RED.) - Algemene Literatuur Geschiedenis. Deel II: De Middeleeuwen.
58466: VRIES, ANNE DE EN KOPPEJAN, A.M. - Eerbied voor het leven. Een serie boekjes voor methodisch verkeersonderwijs in alle leerjaren der lagere school. Geïll. Deeltje 2. Jan Klaassen, kijk uit! Voor het tweede leerjaar.
46659: VRIES, DRS. J.P.; LEEUW, DRS. G.H. EN VELING, PROF.DR. K. - Burgers van twee koninkrijken. Foto's. Groen van Prinsterer-reeks 75
54176: VRIES, MZN. RABBIJN S. PH. DE - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's.
61629: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Waarom wij?
5589-4387: VRIES DR. J.M. DE - Tekten en varianten van A.C.W. Staring.
55373: VRIES REILINGH, PROF. DR. H.D. DE - Oostenrijk. Het gekortwiekte adelaarsjong. Foto's / kaartje.
61334: VRIES, MANFRED F.R. KETS DE & PARTNERS - Organisaties op de divan. Gedrag en verandering van organisaties in klinisch perspectief. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
92892: VRIES, ANNE DE / KRUIS, J. (ILLUSTRATIES) - Bartje zoekt het geluk.
86281: VRIES, DR. E. DE / WENTSEL, DR. B. - Samen op weg naar mondig geloven.
21306: VRIES, ANNE DE / CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Handleiding bij het 8e deeltje.
73408: VRIES, TJOMME DE - Inval op Mars.
5555-4010: VRIES ANNE DE - Vader en Jaap
61345: VRIES, DOLF DE - Vrijdag komt Mikwel. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
102.896: VRIES, TJITTE DE - Roemenie's eigen weg. Roemenie. AO-boekje 1274.
59698: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de Bijbel. Geïll.
106670: VRIES, WIM DE - Van 8 tot 5. Gedichten.
22853: VRIES, DRS. S. DE - Holland in schilderingen 1460-1900.
61871: VRIES, SYTZE DE - Zo lang wij ademhalen. Teksten en gebeden uit het hart van de gemeente. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
75421: VRIES, TROMP DE / VERKADE, FRANS / KORNET, G. / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 23e jaargang no. 6. Met o.a.: De dominee van Urk, en die van Schokland - Nijeveen raakte gewoon aan afzettingen van de dominee. - Korte geschiedenis van de Oud Gereformeerde kerk en Vrije Hervormde gemeente te Werkendam.
44661: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, no 3 juli 1961 met o.a. de sociaografie in nieuwe gedaante, Bunnik, een sociografisch onderzoek naar sociale veranderingen tgv verstedelijking in een plattelandsgemeente, aardrijkskunde uit de lucht, de ontwikkeling van Tropisch Afrika, de problematiek van de industriele ontwikkeling van Israel.
102.789: VRIES, THEO DE - Een befaamd monument in de Harlemmerhout. (Hildebrand-monument). AO-boekje 608.
51354: VRIES, LEONARD DE (BEWERKT DOOR) - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 Verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud. Geïll.
77716: VRIES, THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
43486: VRIES DE PETER R - Beroep misdaadverslaggever
105844: VRIES, HENT DE - Theologie im Pianissimo & Zwischen Rationalitat und Dekonstruktion.
2399-2319: VRIES R.W.P. DE - M.A.J. Bauer.
102.903: VRIES, TJITTE DE - Maria Sibylla Merian. Vrouw tussen kunst en wetenschap. AO-boekje 1307.
86964: VRIES, MR. K. DE - Fjirtich jier provinsiale underwysrie (1928-1968). Bitinkingsrede halden op 22 novimber 1968 yn de steateseal fan it provinsjehus troch Mr.K.de Vries. De Fryske Akademy. Nr. 333.
86961: VRIES, MR. K. DE - De Fryske Akademy. Nr. 222. Untstean - Untjowing - Utsjoch. 1938-1963.
39711: VRIES, DE HENDRIK - Goyescos
59450: VRIES, DS. P. DE - Door tijd noch eeuwigheid te scheiden. (H.C. Vr./antw. 56 t/m 58).
24617: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1-3. een viertal preken gehouden in de open hof te Kampen voorjaar 1974.
85356: VRIES, MR. K. DE / VENING MEINESZ, PROF.DR.IR. F.A. / E.A. - Verslagen en Mededelingen, 73 stuk. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Met o.a.: De Overijsselse stad in de middeleeuwen. - Het Kasteel schulenburg bij Hellendoorn, vroeger ter Molen geheten.
34528: VRIES DE ANNE - Hilde
99091: VRIES, DOLF DE - De Beul en het geweren gelijk.
2341-2555: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
43245: VRIES DE THEO SAMENGESTELD - Lanny Budd's wereld en beeld
99125: VRIES, H. DE / MIJLAND, H.J.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 94, Nr. 1. Met o.a.: De universiteitsarchieven in Nederland vanaf de 19e eeuw, in het bijzonder die te Groningen. - De Eindhoven variant: Een schade inventariserend onderzoek voor archiefmateriaal.
46683: VRIES, DR. W.G. DE (UITGEGEVEN EN GEANNOTEERD DOOR - MET EEN VERANTWOORDING DOOR DS. H. VOLLENHOVEN EN DR. W.G. DE VRIES). - Eender en Anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H. Th. Vollenhoven
60384: VRIES, DR. W.G. DE - Calvinsten op de tweesprong. De Intern. Fed. van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste euw. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
31102: VRIES DE ANKE - Kladwerk
31754: VRIES DE THEUN - De vrijheid gaat in t rood gekleed
44656: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVl, no 1 januari 1959 met o.a sir Vivian Fuchs, het vraagstuk van Brugge, een halve eeuw Utrechtse sociale geografie.
73482: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Willem. 4: Jan Willem gaat uit.
50919: VRIES, ILONKA & LEONARD DE. (GESELECTEERD DOOR UIT ''VOOR 'T JONGE VOLKJE'' - KINDERTIJDSCHRIFT. - Voor 't Jonge Volkje - selectie uit de jaargangen 1880-1900. Geïll.
98075: VRIES, DR. JOH. DE - 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken. Gedenkboek.
74022: VRIES, G. DE / TEENSMA JR., J. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 14 nr. 4. Met onder andere: Groninger historisch museum Appingedam. - Groninger Museum voor Stad en Lande.
N157: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Reis door door de nacht. Deel I: De duisternis in. Deel II: De storm steekt op. Deel III: Ochtendgloren. Deel IV: De nieuwe dag.
N160: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Reis door door de nacht. Deel I: De duisternis in. Deel II: De storm steekt op. Deel III: Ochtendgloren. Deel IV: De nieuwe dag.
58481: VRIES, LEONARD DE - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949. Skarabee Facsimile. (Uitgave t.g.v. Het 700-jarig bestaan van de Stad Amsterdam.
97108: VRIES, TJITTE DE - Art Deco. Van Jugendstil tot Pop Art. AO-boekje 1539.
58978: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis. Geïll.
58925: VRIES, TJERK S. DE - Zending in ontwikkeling. Evangelieverkondiging in Indonesië. ND cahier nummer 4. Geïll.
40023: VRIES, MEER VAN DER, WALL VAN DE - Morgen is er weer een nacht, tien jaar thuiszorg in Groningen
6345: VRIES THEO DE - Kastelen bedreigd. Nederlandse kastelen. AO-boekje 483.
22773: VRIES, P.G. DE - ""Draak en Olifant"", China tegen India. AO-boekje 935.
44587: DE VRIES, COOLHAAS, VAN BOSSE, MULDER, BOK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No. 3, Mei 1942
44588: DE VRIES, COOLHAAS, VAN BOSSE, MULDER, BOK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No. 3, Mei 1942
89392: VRIES, PROF. DR. E. DE / ZUTHEM, PROF.DR. H.J. VAN / ALBEDA, DR. W. / E.A. - Sociale stroomversnellingen in Nederland. Deel 1.
98255: VRIES, THEUN DE - Rembrandt. Zwarte beertjes 723.
57608: VRIES, ANNE DE (RED.) - Groot-Nederlands boerenboek. Geïll.
55615: VRIES, DR. F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23730: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
21011: VRIES, ANNE DE - Practische wenken voor den verteller.
51575: VRIES, JAN DE EN REISS, MARGREET - Maartje de Wit. Geïll.
55345: VRIES, R.W.P. DE - Art Japonais. Peintures, Dessins, Estampes. Collection P. Barboutau. La vente … (Afb.) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
22420: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - De grote veenbrand.
94143: VRIES, THEUN DE - Wilde lantaarns.
55366: VRIES, ANNE DE - Bartje. Keur-reeks.
44600: DE VRIES, RUTTEN, KLEIWEG DE ZWAAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXll No. 1, Januari 1946
21352: VRIES, ANNE DE / BTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Ons mooie Nederlands. Deel 5.
75818: VRIES, W. DE - Intervocaliese d in het Gronings de ui van sluiten.
94096: VRIES, ANNE / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES) - Dagoe de kleine bosneger.
58509: VRIES, LEONARD DE (SAMENSTELLING) - Het boek van Artis om meer te genieten van dieren en dierentuinen. Geïll.
101.471: VRIES JR., R.W.P. DE - Lambertus Zijl. (verlucht met zestig reproducties)
59340: VRIES, DRS. J.P. DE; KAMPHUIS, PROF. J.; OLDENHUIS, MR. F.T. E.A. - Een vrije kerk / een vrije staat. (Groen van Prinsterer Stichting).
89095: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in t' rood gekleed
40721: VRIES ILONKA EN LEONARD DE - Waar Gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos.
61813: VRIES, SYTZE DE - Bloeiend hout. De zeven kruiswoorden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
99565: VRIES, J.H. DE / SMIDT, J.P. DE / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 20, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: Uit 't Goede Hout Gesneden, Uit de familiehistorie van Jan Tromp Meesters. – Steenwijk bezat vroeger een stadsooievaar.
49970: VRIES, DR. D.M. EN KRUIJNE, A.A.; M.M.V. MARGADANT, W.D. - Onderscheiding der grassen van ons hooi- en weiland volgens kernmerken der niet bloeiende spruiten. Directie van den landbouw. Landbouwvoorlichtingsdienst . Mededeeling no 43. Foto's.
23862: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
78709: VRIES DE J, VROOM W, GRAAF DE T - Wereldwijd bankieren, ABN Amro 1824-1999
99378: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1927.
96434: VRIES, HENRI DE - Mijn memoires.
10235: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
93441: VRIES, ANNE DE / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - Kinderen in de Bijbel.
59026: VRIES, DR. W.G. DE ; KAMPHUIS, PROF. J EN DOEKES, PROF. DR. L. (TOESPRAKEN) - Gereformeerde politiek in de jaren '80 - GPV waarheen? Geïll.
B4855: VRIES-SCHOT, MARGREET DE - Geloven is gezond. Zingeving en geloofsgroei in hulpverlening en pastoraat.
101.801: VRIES, TJITTE DE - Gandhi en de geweldloosheid. AO-1246.
6374: VRIES PROF. DR. HL. DE - 14C, de klok der eeuwen. AO-boekje 509.
21409: VRIES, A. DE - Eiland Sark. AO-boekje 2476.
33510: VRIES DE THEUN - Vincent in Den Haag, roman uit de jaren 1881-1883
14985: VRIES, ANKE DE - Fausto Koppie.
71578: VRIES, DRS. SJ. DE / SCHRAA, DRS. P. - Elseviers Repertoria. Geschiedenis II: De Nieuwe Tijd.
10428: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
10429: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
106790: VRIES, ANNE DE / SCHAFER, HERM. F. (TEKENINGEN). - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
N161: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Kleuter vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
57204: VRIES, TJ.E, DE - Geland op de maan. Foto's.
93310: VRIES, TJERK S. DE - Zending in ontwikkeling. Evangelieverkondiging in Indonesie. ND cahier nummer 4.
21353: VRIES, ANNE DE / BTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Ons mooie Nederlands. Deel 6.
42833: VRIES ANNE DE - Toen Jezus geboren werd, met tekeningen van Bottema
76221: VRIES-MAARHUIS, ANNE DE - Maggels.
4654-3910: VRIES ANNE DE / HOOGENDOORN G.D. - Vrij en blij. De witte pet.
42832: VRIES ANNE DE - Als Jezus wederkomt, met tekeningen van bottema
79830: VRIES, W.G. DE - De kerk, pijler of puinhoop? Woord en Wereld 9.
6657: VRIES THEO DE - Zeeuws-Vlaanderen. AO-boekje 718.
16453: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Zonnige verten. Omnibus. - De zon gaat niet onder. - De levensroman van Alida Steijling. - Leven zonder drempels.
2379-2582: VRIES THEO DE - De aarde onthult haar geheimen. Servire pocket 37.
16105: VRIES, TJ. S DE (RED.) - Een open plek in het Oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de zendingswerkers van de Gereformeerde Kerken.
50826: VRIES, PROF. DR. JOH. DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component. Geïll.
7040: VRIES THEO DE - vrijdag 3 juni…die dag …in 1936... AO-boekje 868.
44658: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVll, no 3 juli 1960 met o.a. congresaflevering Stockholm
55732: VRIES, ANNE DE - Mientje ons moedertje. Geïll.
50914: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. VI. De wijde wereld. Leesboek voor de Christelijke School. Zesde deeltje. Vierde leerjaar. Geïll.
61600: VRIES, SYTZE DE - Op liefde gebouwd. Woorden die trouw toezeggen en om vertrouwen vragen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
6373: VRIES PROF. DR. HL. DE - 14C, de klok der eeuwen. AO-boekje 509.
20823: VRIES, ANNE DE - Oranje in zilver.
2781-2591: VRIES TJ. DE - Primitieve kunst. Van vroeger en nu. Van ijstijd tot Picasso. Elsevier pocket A 47.
98855: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE / TIENHOVEN, GEESKE VAN (ILLUSTRATIES) - Als je niet kunt lopen.
47873: R.W.P. DE VRIES - Nederlandsche grafische kunstenaars eind negentiende begin twintigste eeuw met ruim honderd afbeeldingen
61427: VRIES, TINIE DE - Paulus. Een projekt. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
61425: VRIES, TINIE DE - Mozes. Een projekt. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
74159: VRIES, HENDRIK DE - Liefdespoezie.
6327: VRIES THEO DE - Politie van prairie en poolcirkel. AO-boekje 468.
39186: VRIES, DE DOLF - Het mes van de Andes
44660: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, , no 2 april 1961 met o.a. de sociale aardrijkskunde als geestesverwantschap, de kleine bospercelen in de Achterhoek en Oost Twente, de luchtfoto in verband met de landbouwkundige ontwikkeling van tropische en subtropische gebieden.
10233: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Ferdinand en ik.
55748: VRIES, ANNE DE - Oranje in zilver. Uitg. voor de jeugd vh Kon. der Nederlanden t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest op 7 jan. 1962 van H.M. Kon. Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Foto's.
59509: VRIES, THEUN DE - Doodskopen en kaalkoppen. Vijf verhalen uit een doorgangskamp.
B4577: VRIES, ANNE DE / ASSELT, TINY VAN (ILLUSTRATIES) - Het boek van Jan Willem.
16061: VRIES, ANNE DE - Dagoe, de kleine bosneger.
2342-2557: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
106791: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht: De duistenis in - De storm steekt op - Ochtendgloren - De nieuwe dag.
23729: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
72186: VRIES, ANNE - Hilde.
97822: VRIES, THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
6363: VRIES THEO DE - Stookolie bedreigt onze kust. AO-boekje 501.
57074: VRIES - VAN DER LICHTE, INA DE - Joke en Hans naar Canada. Geïll.
B4557: VRIES, MEER VAN DER, WALL VAN DE - Morgen is er weer een nacht, tien jaar thuiszorg in Groningen
61641: VRIES, ANNE DE - Verhalen uit het Land van Bartje. Geïll.
2479-2320: VRIES R.W.P. DE - M.A.J. Bauer.
1093-2556: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
10257: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Zonnige verten. Omnibus. - De zon gaat niet onder. - De levensroman van Alida Steijling. - Leven zonder drempels.
40808: VRIES, DE S.PH - Jüdische riten und symbole
31129: VRIES ANNE DE / BOTTEMA TJEERD - Ons mooie Nederlands. Leesserie voor de christelijke school. 9 delen.
102.881: VRIES, TJITTE DE - Martin Luther King Marching On. AO-boekje 1208.
98599: VRIES, A.B. DE - Rembrandt. 1606-1956.
30794: VRIES LEONARD DE / SCHNEIDER DR. M. - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
23276: VRIES, BECCY DE - Bloemen drogen.
7707: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
52688: VRIES-TIJSINGER, ELLEN DE - Werken in een peuterspeelzaal. (Kinderen als beroep)
89762: VRIES, B. DE - De melodieen der Psalmen, Lof- en Bedezang. Vierstemmig gezet met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium of piano.
33294: VRIES DE LEONARD - Groot prenten boek uit grootmoeders jeugd
14984: VRIES, ANKE DE - Fausto Koppie.
2378-2581: VRIES THEO DE - Op bezoek bij het verleden. Servire pocket 19.
16518: VRIES, DOLF DE - Laat me maar.
83017: VRIES, PETRA DE (RED.) - Aan het hoofd van de tafel. Feministische artikelen over vaderlijk gezag.
2171-664: VRIES ILONKA EN LEONARD DE - Waar Gebeurd! Sentimenten en sensatie uit de oude doos.
70989: VRIES, E. DE - Monument Monumentenjaar Monumententaal, Leeuwarden. Een beschrijving van enige monumenten in de gemeente Leeuwarden voor de hoogste klassen van het lager onderwijs.
25436: VRIES, TJ. E. - Geland op de Maan. 20 juli 1969.
25784: VRIES, TJITTE DE - Art Deco. Van Jugendstil tot Pop Art. AO-boekje 1539.
25819: VRIES, TJITTE DE - Chaplin. AO-boekje 1601.
26982: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
27295: VRIES, DRS. J.P. DE - Vastheid en vaart. Etisch commentaar op actuele ontwikkelingen in kerk en politiek.
28175: VRIES, ROB DE / DIOS MELLADO, JUAN DE - Marbella. Alles onder de Zon Reisgidsen.
35015: VRIES DE ANNE - Hilde
35256: VRIES DE LEONARD, BIJEENGEZAMELD - Het prentenboek van tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken
35268: VRIES DE LEONARD, ILONKA - Voor't jonge volkje, uit de jaargangen 1880-1900 van het kindertijdschrift
70330: VRIES, DRS. S. DE - Monumentenwijzer, wegwijs in de doolhof van monumenten.
60073: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. 8. Leesboek voor de basisschool. Vijfde leerjaar. Geïll.
88898: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
87970: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Waarom wij?
B4890: VRIES, ANNEKE DE (REDACTIE) - Zinnig verband. Veertig jaar geestelijk verzorgers in zorginstellingen.
82300: VRIES, MEVR. G. DE (VERTALING) - Kijken en Koken. Kalfsvlees.
19176: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van: Het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt.
61522: VRIESE, JAN DE & BULCKENS, JEF (RED.) - Ongehoord anders. Eigentijdse spiritualiteit. Verslag van de Vliebergh-Sencieleergang afd. Catechese. Augustus 1991. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
B5075: VRIESENDORP, MR. R.D. - Het eigendomsvoorbehoud. Serie recht en praktijk 41.
106513: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift.
37639: VRIESLAND VAN E - De onsterfelijken, minnepoezie uit alle tijden
85177: VRIESLAND, VICTOR E. VAN / SUCHTELEN, NICO VAN - Het werk en de mens, Nico van Suchtelen. Compleet met rede (titel: Vertrouwen) van Nico van Suchtelen van 30 october 1948 bij zijn afscheid als directeur der Wereldbibliotheek N.V. op 70 jarige leeftijd.
101.236: VRIEZE, E. / WAANDERS, W.H. - Taalboek. Vijfde stukje. Ten dienste van scholen die voorbereiden voor het uitgebreider lager, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
101.237: VRIEZE, E. / WAANDERS, W.H. - Taalboek. Zesde stukje. Ten dienste van scholen die voorbereiden voor het uitgebreider lager, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
86104: VRIEZE, J.E. DE / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 10. Met o.a.: Amateur toneel in Drenthe 1. - Na het afscheid van de burgemeester van Ruinen.
86756: VRIEZE, P.L. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 2e jaargang, no. 7 en 8, 1979. Met: Beschrijving afbeelding A-Kerk op de Haubois kaart van 1645. - Restauratie A-Kerk.
86757: VRIEZE, P.L. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 2e jaargang, no. 7 en 8, 1979. Met: Beschrijving afbeelding A-Kerk op de Haubois kaart van 1645. - Restauratie A-Kerk.
61107: VRIEZE, FRANKLIN DE - De Kosovo-Diplomatie. Waarom de voorspelde oorlog niet werd voorkomen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
41023: VRIEZE DR, E , MOSER, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
73993: VRIEZE, P.L. DE / MOLLER, GEORGE / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 9 nr. 9/10. Met onder andere: Bouwkunst in de provincie - Havenmythe.
61031: VRIEZEN, DR. TH. C. - De verkiezing van Israël volgens het Oude Testament. Exegetica. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
39138: VRIEZEN, C.TH - Oud-Israëlietische geschriften
75276: VRIEZEN, DR. TH. C. - Het Oude Testament. Bijbel en kerk.
92212: VRIEZEN, PROF.DR. TH.C. / E.A. - Breuklijnen in kerk en theologie. Hoofdmomenten van het getuigenis.
21778: VRIEZEN, DR. TH. C. - Het Oude Testament. Bijbel en Kerk.
54725: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen zelf te maken. Afb.
82040: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Het Heilig Voorhangsel. Meditaties over het verborgen leven
21020: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Het verborgen rood.
92796: VRIJLING, K.J. - Hengelsport.
92797: VRIJLING, K.J. - Hengelsport.
46658: VRIJMAN, JOHN - En het geschiedde ….. Wandelingen door de kerkgeschiedenis.
103342: VROEGINDEWEIJ, DS A. (SAMENSTELLER) - Leid mij in Uw waarheid. Bijbels dagboek.
58646: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 72e jaargang. Gebonden. 1971
58647: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 73e jaargang. Gebonden. 1972
58645: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 71e jaargang. Gebonden. 1970
58644: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 70e jaargang. Gebonden. 1969
58649: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 75e jaargang. Gebonden. 1974
58650: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 76e jaargang. Gebonden. 1975
58651: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 77e jaargang. Gebonden. 1976
58648: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 74e jaargang. Gebonden. 1973
55526: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Statig Landschap Achter Glas.
46596: VROEGINDEWEIJ, DS. L - U vraagt …?
58641: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 67e jaargang. Gebonden. 1966.
58642: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 68e jaargang. Gebonden. 1967.
58643: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 69e jaargang. Gebonden. 1968
59487: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Vraag maar. Vragen van jongeren.
58652: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 78e jaargang. Gebonden. 1977
43210: VROEGINDEWEY W DS, HOEF VAN DE R.J DS - Klare wijn en de prediking in het licht van de wederkomst
59553: VROEGOP, W.A. - Den Strik ontkomen.
41251: VROKLAGE B.A.G PROF. - Algemene inleiding en de godsdienst der primitieven
93923: VROMAN, LEO - Het Carnarium.
58278: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet.
21376: VROOM, MARIKE - Kinderen en een baan. AO-boekje 2458.
21161: VROOM, MARIKE - Alleen staan, contact maken. AO-boekje 2304.
B4519: VROOM, PROF.DR. H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
21665: VROOM, MARIKE - Eénoudergezinnen. AO-boekje 2503.
B4693: VROOM, HENDRIK M. / DIRK VAN KEULEN / ANNEWIEKE L. VROOM - Een waaier van gedachten over geloven, Hoofdlijnen in het theologisch werk van Hendrik M. Vroom. - Bibliography of published works by Hendrik M. Vroom.
106310: VROOM / BELINFANTE / E.A. - Pictura Antiquairs Nationaal, Rai Amsterdam, 13-22 November 1987.
21377: VROOM, MARIKE - Kinderen en een baan. AO-boekje 2458.
60661: VROOM, DR. H.M. - Waarom geloven? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36292: VROOM, H.M - Naar letter en Geest, over het beroep op de bijbel
73970: VROON, PIET - Kopzorgen.
5816-5352: VRUGTEMAN / KOLSTEREN / LINDERS / STOEL - Groninger Museum. De architectuur van het meest opzienbarende museum van Nederland.
7257: VUGHT HETTY VAN / E.A. - De Aristokatten.
60107: VUGT, J.P.A. EN SON, B.M.L.M. VAN (SAMENSTELLING) - Nog eens: godsdienst en kerk in Nederland, 1945-1986. Een geannoteerde bibliografie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur. KDC Sleutels 2.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
79695: VUGT, ROJA VAN - De Old English Sheepdog.
5063-3058: VUGT J.P.A. VAN - Godsdient en kerk in Nederland. 1945-1980. Een geannoteerde bibliographie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur over de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland.
106623: VUIJSJE, HERMAN - De Brave Revolutie. Cubaanse ontmoetingen.
80403: VUIJST, J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
90240: VUIJST, DS. J. / KAPTEIN, R. / E.A. - Gezin en welvaart.
22440: VUIJST, J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
21887: VUIJST, DS. J. / E.A. - Gezin en welvaart.
84784: VUILLEMIEN, JULES / STOUTEN, HANNA (VERTALING EN NAWOORD) - Venetie, een spiegel.
93132: VUILLEMIN, JULES - Essai sur la signification de la mort.
3866-422: VUILLERMOZ EMILE - Musiques d'aujourd'hui
61213: VUISTER, TITIA - Mensen die vragen .. Vragen ... Verhalen ... Vermoedens. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
41568: VULPIUS WOLFGANG - Christiane, lebenskunst und menschlichkeit in Goethes eheh
88578: VUURE, S. VAN / E.A. - Het Actuarieel Genootschap. 1: Het Genootschap - 2: Rechtsregels - 3: Beroepsregels - 4: Leden - 5: Instituut - 6: Profielen, De werkgever van de actuaris.
73998: VUURSTEEN, W.J. / BOTKE, IJ / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 5. Met onder andere: Over kunst en cultuur in Noord-Groningen. - J.G. Starcke, Tracht und Schmuck Altfieslands.
73999: VUURSTEEN, W.J. / BOTKE, IJ / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 5. Met onder andere: Over kunst en cultuur in Noord-Groningen. - J.G. Starcke, Tracht und Schmuck Altfieslands.
B4746: VUYK, KEES - Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van de kunst.
46208: VUYK, BEB - De wilde groene geur
59748: VVN - Waffen-SS in der Bundesrepublik. Eine Dokumentation der VVN - Bund der Antifaschisten. Sonderheft.
53475: VYVERE, O.P., P. JAC. VANDE (VERTAALD DOOR) - De gelukzaligheid des hemels. Uit de kleinere geschriften van S. Thomas von Aquino - 56e Verhandeling -. Serie Vita Vera N. 2 (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
81557: WAAGENAAR, SAM - Women of Israel.
77365: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Creatieve democratie. Kroniek van duurzaam Nederland.
18793: WAAIJER, PETRA (SAMENSTELLER) - De jurk van Ien Dales. Grappen en anekdotes over bekende personen.
60997: WAAIJERS, TRUUS - Wat let je! De groep als middel voor en door vrouwen. Emanciperen, feminiseren. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
58807: WAAL, A.M. VAN DE; ENGEL, PORF. DR. H.; MOL, G.J. EN SCHADE VAN WESTRUM, L.C. (REDACTIE) - Ons Amsterdam. Verzamelband met 11 afleveringen Maandblad van de Gemeenteljke Commissie Heemkennis. 19e jaargang - 1967.
85876: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 19. Met o.a.: Burgerdam vroeger. - Amsterdam als middelpunt van Natuurbescherming.
85874: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 17. Met o.a.: In het domein van de apotheker. - Jeugdherinneringen aan de Nieuwendijk en omgeving.
50799: WAAL, DR. IR. R. VAN DE ; EYSINGA, JHR. T.A.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1981.
85872: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 15. Met o.a.: De vondsten bij de Jan Roodenpoortstoren. - Amsterdam en de spoorwegen.
31106: WAAL DE RIENUS - Margot knapt het op
55080: WAAL, TH. DE - Kent u ze nog … de Flakkee?naars, waarin afbeeldingen van Menheersenaers, Sommerdiekers, Nieuwe Tongenaers en Stadtenaers.
60208: WAAL, MIEKE DE - De ridder in de hoogslaper. En andere jeugdportretten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24211: WAAL, DR. H. DE - Jan van Goyen. Palet serie.
94011: WAAL, DR. C. VAN DER - Sola Scriptura. Wegwijzer bij het bijbellezen 1. Genesis-Kronieken.
54717: WAAL, A.M. VAN DE (INL.) - Amsterdam. Toen en nu - then and now - damals und jetzt - tel qu'íl fur, tel qu'íl est. Afb./ foto's met tekst in vier talen.
56213: WAAL, ANTON DE - Ein Besuch im Vatikan. Mit 56 Abbildungen. Die Kunst dem Volke. 1913. Nr. 13. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
85877: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 20. Met o.a.: Prof.dr. Engel zeventig jaar. - Karel de Stoute en de Lazarussteeg.
84197: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 20. Met o.a.: Prof.dr. Engel zeventig jaar. - Karel de Stoute en de Lazarussteeg.
84196: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 19. Met o.a.: Burgerdam vroeger. - Het huis Herengracht 475.
84194: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 16. Met o.a.: Het nieuwe vervoerscentrum nabij Sloterdijk. - Amsterdamse effectenbeurs een halve eeuw in eigen gebouw.
81587: WAALS, DR. J.D. VAN DER / HOOFT, DR. B.H. 'T. / E.A. - Gelre. Bijdragen en mededelingen, Deel LXI. Met o.a.: Een klokbekergraf met crematieresten bij Hoog Buurlo. - De Arnhemsche duivelsgeboorte.
51023: WAALS, LAURENS VAN DER - Zwervende en reizende toch thuis. Coloriet-reeks No. 3. 24 schetsen (H.P. Berlage) + tekst.
25955: WAALS, DAAN VAN DER (SAMENSTELLER) - Gelovig Aktief 1998. Het meest complete adresboek over het werk van kerken, christelijke organisaties en instellingen in Nederland.
76908: WAARBEEK, JOOST TER - Kralenwerk. Oorbellen, kettingen, armbanden, broches, lamp- en kastranden.
48024: WAARD, HENK VAN - Walcheren onder de zeegolven.
102.301: WAARD, PROF.DR. D. / KLEINSMIEDE, IR. J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 1. Met o.a.: The inventory of minor structures in a simple fold. - Aardolie in Nieuw-Ginea in het bijzonder de problemen van opsporing en ontginning.
5575-4332: WAARD H. DE - Moderne boeken en schrijvers. Kort en klaar 6.
59447: WAARD, DS. A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams. (Levensbeschrijving, rouwdienst etc.). Foto.
45070: WAARDENBURG, BIERENS DE HAAN, TEDING VAN BERKHOUT, KERKHOF E.A. - Haerlem, jaarboek 1942 met o.a. G. van Tienhoven, mevr. L.G. Vandervelden-Vijgh, de Bloemdaalsche kerkramen, uit het Dagboek van Jan van den Briel, Haarlem en de geologische wetenschap
B5179: WAARDENBURG, KEES - Teamvorming voor pastores Een werkboek.
52471: WAARDENBURG, DR. P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting. Foto's. Kaartje.
73469: WAARSENBERG, HANS VAN / PULLENS, RENE (ILLUSTRATIES) - Niets zeggen!
93463: WAARSENBURG, TRUUS VAN DE / AKKERMAN, DINIE (ILLUSTRATIES) - Klein is ook fijn.
74468: WAART, WILLEM DE / MEINECKE, PAUL (ILLUSTRATIES). - De verdwenen H.B.S.-er.
30445: WAART A DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927
99774: WAAS, JAN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 51. Met o.a.: Israel's volksmuziek. – Franse folk op Rotterdam Folk '81.
53711: WAAS, ADOLF - Der Mensch im deutschen Mittelalter. Könige, Ritter, Mönche, Bürger, Bauern.
99776: WAAS, JAN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 53. Met o.a.: Plaatbesprekingen van Sydney Carter, Get Paraat, Jamie McMenemy, Battle Field Band. – Morris dansen.
54701: WACHSMUTH, BRIGITTE - Patchwork. Wege zu textiler Kunst. Geïll.
104143: WACHTER, KARL - De watertuin.
55098: WACHTERS, H.J.J. - Luther. Leven - persoon - leer. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35197: WACHTERS H.J.J - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950, deel 3
35198: WACHTERS H.J.J - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950, deel 1
57962: WADDAMS, A. LAWRENCE - Chemicals from petroleum. An introductory survey. Ill.
47944: H EN A. WADDINGHAM SEERS - Mop en de tweeling
61637: WADDINGTON, ADRIAN - Creative Kalligrafie. Met 24 klassieke alfabetten en 50 inspirerende toepassingen. Vert.
71005: WADMAN, ANNE - Een klein sadistisch trekje.
22498: WADSTRA, J. - Hollandse jongens van stad en strand.
39274: WAELE, DE F.J - Grepen uit de beschaving der oudheid X, Titus livius, als geschiedschrijver van Rome's grootheid, eigen uitgaveWaele hoogleraar te Nijmegen
101.251: WAELE, DR. F.J. DE - Grepen uit de beschaving der oudheid II. Munt- en penningkunde der Heleensche oudheid.
2855-4647: WAERDEN DR. IR. TH. - De Grenzen van het Histories-Materialisme.
51220: WAES, G, H.E.M. VAN E.A. - Koninklijke Nederlandse Zuivelbond. Verslag 1954. Foto's.
4515-1112: WAESBERGE ROBERT VAN - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding.
39491: WAESBERGHE, VAN HENRI - De proloog, leven woord licht
97157: WAETZOLDT, WILHELM (GELEITWORT) / HOLBEIN - Hans Holbein d.J. Bildnisse. (24 farbige Handzeichnungen)
55844: WAEYENBERGH, HON. VAN - Wetenschappelijk Werk. Openingsrede uitgesproken bij de opening van het academiejaar 1956-1957, op 1 October 1956, na de Mis van den H. Geest, in de grote Aula van het Paus-Adriaan VI-college. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
617-4346: WAGE H. - Dagend Dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyk tot en met de Italiaanse periode. Proefschrift.
74492: WAGEMANS, HANS - Schubert.
28580: WAGENAAR, RITA - Geen kans tot vluchten.
53508: WAGENAAR, AAD - Metro / Schipper mag ik overvaren? (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Foto's.
81202: WAGENAAR, L.G. - Gemeente als gemeenschap.
98981: WAGENAAR, L. - Het Jodendom. Kerk en Secte, Serie I, No. 6, No. XLV.
90923: WAGENAAR, DR. L.G. - De Kerkelijke Begrafenis.
91005: WAGENAAR, DR. L.G. - Gemeente als gemeenschap.
74510: WAGENAAR, DR. K. / ORNEE, M.J. - Franse vertaal- en steloefeningen. Deel II - steloefeningen.
61140: WAGENAAR, DR. L. - Het 'Réveil"" en de ""Afscheiding"", bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
49544: WAGENAAR, DR. M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen.
48011: WAGENAAR, MARJA (SAMENSTELLER) - Herinneringen aan Joop den Uyl. Artikelen en interviews.
20627: WAGENAAR, DR. K. / ORNÉE, M.J. - Cours de versions.
23010: WAGENAAR, RITA - Geen kans tot vluchten.
46194: WAGENAAR, M; ROOY, P. DE; VROOM, W. E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 4; juli / augustus 2000; Burgertrots; Strijd aan de Amstel; Jubileumtoespraak e.o. Geïll.
70831: WAGENAAR, RITA - Heimwee naar de hemel.
34892: WAGENER W.A - Rotterdam onherroepelijk, laat zien hoe Rotterdam leefde tussen 1856 en het bombardement dat alles onherroepelijk vernielde
34891: WAGENER W.A - Rotterdam onherroepelijk, laat zien hoe Rotterdam leefde tussen 1856 en het bombardement dat alles onherroepelijk vernielde
57264: WAGENER, PROF. DR. H.-J. - Elementen van economische orde.
74040: WAGENER, G.F. - Klaviertechniek. door G.F. Wagener, leraar aan de koninklijke muziekschool te s-Gravenhage.
26595: WAGENFELD, KARL - Het Album van Munsterland.
85759: WAGENINGEN, DR. J. VAN - Gids voor gymniasten
10263: WAGENINGEN / BURGERS-DROST / LANNOY / E.A. - De liefde heeft het laatste woord. Verhalenbundel. - Tweestrijd. - Als de mist optrekt. - De ring van Gyges. - e.a.
22771: WAGENINGEN, GERTON VAN - Vragen aan Venus. AO-boekje 926.
102.808: WAGENINGEN, GERTON VAN - Vragen aan Venus. AO-boekje 926.
39260: WAGENINGEN, VAN J, MULLER, F - Latijnsch woordenboek
39261: WAGENINGEN, VAN J, MULLER, F - Latijnsch woordenboek
51971: WAGENINGEN, GERDA VAN - Een man vol bloemen. Omnibus: Liefde zoekt altijd een weg; Tussen het onkruid bloeit de liefde; Door liefde verbonden.
21090: WAGENINGEN, BABS VAN / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES). - De Muts. Voor kleine beginners in klas 1.
92469: WAGENINGEN, GERTON VAN - Wonderen van het natuurgeweld.
80356: WAGENINGEN, DS. J.J. VAN - Numeri.Toegelicht voor het Nederlandse volk.
88358: WAGENINGEN, GERDA VAN / WINSEMIUS, DIEUWKE / PETERS, KARIN - Gouden Drieluik deel 2, Omnibus: Melodie in de wind - De Mallemolen - Het huis Doornenburg.
31880: WAGENKNECHT C - Epochen der deutsche lyrik 1600-1700
3418-3844: WAGENVOORDE HANNO VAN - Inleiding tot de Dramatologie. Onderzoek naar de aesthetische basis van dramatiek.
14735: WAGENVOORT / BRUGMANS / KAMPHUIS / E.A. - Schrijver en volk.
59351: WAGENVOORT, DR. H. - Gistende Cultuur. Cicero. Afb. (Gastmaal der eeuwen. Taferelen uit de cultuurgeschiedenis van Europa).
52465: WAGENVOORT, DR. H. - Varia Vita. Schets v/d geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vòòr tot 200 na Chr. Antieke Cultuur. Geïll.
18096: WAGER, WALTER - De nazi-doder.
33513: WAGER WALTER - De nazi doder
9059: WAGNER RICHARD - Parsifal. Vollstandige klavierauszug von Karl Klindworth.
59868: WAGNER, C. PETER - Nederigheid. Vert.
41399: WAGNER MARTIN LINDA W - Sylvia Plath a biography
96227: WAGNER, R. / CRAMER, H. - No. 113. Lohengrin. Potpourri.
46528: WAGNER, HERMANN - Sydow-Wagners Methodischer Schul-Atlas, entworfen, bearbeitet und herausgegeben von Hermann Wagner. 60 Haupt- und Nebenkarten auf 44 Tafeln.
97972: WAGNER, WOLF SIEGFRIED - Die Geschichte unserer Familie in Bildern. Bayreuth 1876-1976. Mit Beitragen von Winifred Wagner, Gertrud Wagner, Nike Wagner.
80675: WAGNER / EOSZE, LASZLO (ZUSAMMENSTELLUNG). - Wenn Wagner ein Tagebuch geführt hätte…
41844: WAGNER RENATE - Arthur Schnitzler, eine biographie
3244-513: WAGNER CH. - L'Ame des Coses
14135: WAGNER, RICHARD - Der Fliegende Holländer.
49421: WAGNER, RICHARD - Tannhäuser. Romantische Opera in drie Bedrijven. Tekst.
81810: WAGNER, CHRISTOPH / WAGNER-WITTULA, RENATE - Karinthie.
8139: WAGTENDONK DR. K. - De Palestijnse kwestie. AO-boekje 1339.
102.911: WAGTENDONK, DR. K. - De Palestijnse kwestie. AO-boekje 1339.
76858: WAGTER, H.J. / WESTERS, DRS. A. / E.A. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum over het jaar 1968.
102.927: WAHAD, I. - Het magere resultaat van de UNCTAD III. AO-boekje 1419.
43479: WAHL RUDOLPH - Karel de groote
18357: WAHLÖÖ, PER - De generaals. Zwarte beertjes 1798.
105354: WAHLÖÖ, PER - De moord op de eenendertigste verdieping. Zwarte beertjes 1650.
18541: WAHLÖÖ, PER - Springveer. Zwarte beertjes 1649.
105356: WAHLÖÖ, PER - De vrachtwagen. Zwarte beertjes 1750.
105353: WAHLÖÖ, PER - De generaals. Zwarte beertjes 1798.
105355: WAHLÖÖ, PER - De opdracht. Zwarte beertjes 1749.
7768: WAHLSTEDT VIOLA - Drie meisjes en een auto.
97686: WAIJER, OKKO / FABER, WIM (ILLUSTRATIES) - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes van Okko Waijer.
20400: WAINWRIGHT, JOHN - De gijzeling.
87543: WAIS, JULIUS - Schwarzwald-Fuhrer. Mit 7 vierfarbige Karten. Sechste, neu bearbeitete Auflage.
53257: WAISSENBERGER, HOFRAT DR. ROBERT (AUSSTELLUNGSLEITUNG) E.A. - Elisabeth von Oesterreich. Einsamkeit, Macht und Freiheit. 99. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien. Foto's. Katalogus.
94448: WAKEREN, B. VAN - Leven en samenleven.
74798: WAKEREN, BEN VAN / RIJKE, MARJOLEINE - Algarve. Dominicus Reeks.
56853: WAKEREN, BEN VAN EN RIJKE, MARJOLEINE - Griekse eilanden. Dominicus reeks.
28093: WAKKEREN, B. VAN / GALEN LAST, H. VAN - Kroniek. Deel 3mh. Geschiedenis.
9025: WAL D. V.D. - Tin: oud en nieuw. AO-boekje 1494.
72220: WAL, THEO J. VAN DER - Practische Handschriftkunde. De techniek der ontleding.
95570: WAL, H. VAN DER - De bouwgeschiedenis van het Huis Drakenburg te Utrecht.
97086: WAL D. V.D. - Tin: oud en nieuw. AO-boekje 1494.
88930: WAL, D. V.D. - Tin: Oud en nieuw. AO-boekje 1494.
82679: WAL, THEO J. VAN DER - De mens en zijn handschrift.
61739: WAL, GEKE VAN DER (RED.) - Kleine berichten. Opstellen over jeugd en media. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60395: WAL, JAN VAN DER (RED.) - De woekeraar en de graanboer. Over de relatie tussen moderne economie en hedendaagse theologie. UTP-katern 18. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
37427: WAL, VAN DER JAN - Echte jongens
50827: WAL, F. VAN DER (HOOFDBESTUURDER). - Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op: De oudste vakbond van ons land. Uitgegeven n.a.v. het 60-jarig bestaan van den bond. Foto's.
106624: WAL, TEO J. VAN DER - De Tijger en andere verhalen.
105465: WAL, DR. S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap.
B5093: WAL, DR. J. VAN DER (REDACTIE) - Psychische nood. Ambt, gemeente en hulpverlening.
104023: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
76702: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
61912: WALBURG, JAN AUKE - Jong van geest. Optimistisch ouder worden is geen kunst. Foto's. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
14165: WALCH, JAN - Kortsluiting. (De majoor zonder geheugen).
51591: WALCH, JAN - Mensen in Parijs. Geïll.
72416: WALCH, PROF. DR. J.L. - Het boek der Wereldliteratuur.
37416: WALCH DR. JAN - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
39346: WALCH J.L - Mythen sagen en legenden, mozaiek serie no 8
20548: WALCH, G. - Petit Anthologie des prosateurs Francais. Contes et nouvelles.
2464-691: WALCH DR. JAN - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
27485: WALCH, PROF. DR. J.L. - Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
44511: WALCHEREN VAN DE G - Vreemdelingen in Barcelona
44470: WALCHEREN VAN DE G - De oorlog met de grote mensen
42574: WALD, EULER, SCOTT, COMFORT, ROSLANSKY - The end of life
23766: WALDA, DICK - Lachen in de Sowjet-Unie. AO-boekje 1124.
23767: WALDA, DICK - Lachen in de Sowjet-Unie. AO-boekje 1124.
19690: WALDENBURG, HANS - En Abram toog heen. Roman.
92345: WALDMANN, EMIL (VORWORT) - Die Malerei der Renaissance.
41305: WALDMANN EMIL - Albrecht Durer, bildnisse, neun farbige tafeln und neun abbildungen im tekst

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30