Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
80639: VLOEMANS, DR. ANTOON - Erasmus.
35452: VLOEMANS A - Leven en leer der groote denkers, geschiedenis van de wijsbegeerte
97132: VLOET, DR. L. - Het Museum Plantin-Moretus.
37970: VLOET, L - Het museum Plantin-Moretus
96926: VLOT, JOKE - Wiebeltje Terpstra.
98011: VLOT, AD - Techniek tegen het Licht.
B4361: VLOTEN / DEGEEF / STOLZ / VERMEER / WILLEMZE (REDACTIE) - Dermatologie en venereologie.
90952: VLUG, ELSE / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 3.
79998: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 2.
79999: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 4.
B4189: VLUG, ELSE - Dubbele Oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte.
93955: VLUGT, FRED VAN DER - Auto'93. Een overzicht in woord en beeld van meer dan 300 auto's op de Nederlandse markt.
103966: VLUGT, SIMONE VAN DER - Schijndood.
27839: VLUGT, BAS - Topwerkgevers voor Ingenieurs.
28109: VLUGT, HARRY VAN DER - Lateralisatie van hersenfuncties. Een neuropsychologisch onderzoek naar de relatie tussen handvoorkeur en de lateralisatie van de taalfunctie. Proefschrift.
4418-504: VOEGELI MAX - Die Wunderbare Lampe
24816: VOERMAN, JENNY - Geschonden bloei.
89885: VOERMAN, GERRIT - Bijlage Nieuwsblad van Het Noorden. Zaterdag 30-11-1996. Met artikel over: Bartha Rutgers-Mees, Een vergeten revolutionair uit Veendam.
102.887: VOERMAN, S L.A.G.A. - Kunstnier en orgaantransplantatie. AO-boekje 1232.
86189: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
86012: VOET, DR. L. / SOMERS, L. (INLEIDING) - Het Museum Plantin-Moretus. Stad Antwerpen.
81109: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
85795: VOETEN, BERT - De tijd te lijf. En andere gedichten.
94595: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
55768: VOETS, DS. A.P. / SCHUURMAN, DS. J.C. - Kerk zijn in deze tijd. ""Kerk en ambt"" / ""Kerk en geloofsbeleving"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 31 okt. 1992.
7698: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
7697: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
75116: VOGEL, ARTHUR I. - A Text-Book of Quantitative Inorganic Analysis, including Elementary Insrumental Analysis.
76314: VOGEL, HERMANN - Pferdezucht. Beurteilung, Züchtung, Haltung, Fütterung und Nutzung des Pferdes im Bäuerlichen Haushalt. Mit 15 Abbildungen.
76888: VOGEL, ALBERT (SAMENSTELLER) / COUPERUS, LOUIS - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
56139: VOGEL C.S.SP., P. DR. L. - Op Safari … door Bagamoyo. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80018: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
84348: VOGEL, A. - Homeopathie voor vrouwen. A. Vogel Huisapotheek.
15712: VOGEL, DR. - De 100 beste tips van Dr. Vogel. Adviezen voor de behandeling van de meest voorkomende aandoeningen.
104199: VOGEL, ARTHUR I. - Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis.
87124: VOGEL, A. - De meest gestelde vragen aan Alfred Vogel.
36206: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
102.945: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
102.944: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
89587: VOGEL, A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
55484: VOGEL, DR. C.J. - Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken. Kleine geschiedenis van de patristische en vroeg-middeleeuwse wijsbegeerte.
4768-2045: VOGEL A. - De Kleine Dokter.
31270: VOGEL - De 100 beste tips van DR. Vogel
3811-1375: VOGEL A. - Mijn leven en werk.
3813-1393: VOGEL A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
3836-1376: VOGEL A. - De Kleine Dokter.
51472: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A.. - gebruikssporen
79804: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Ethiek in bedrijf. GSEV Reeks 16.
79808: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Sociaal economische bezinning. GSEV Reeks 20.
51440: VOGELAAR-VAN MOURIK, G. (ADVIES) E.A. - Een Lied op den sabbatdag.
42087: VOGELER HEINRICH - Gedichte mit vignetten des autors
10934: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
14947: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
42392: VOGELS OSCAR - the nucleus basalis of meynert complex and adjacent structures in normal aging and alzheimer's disease, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor, een wetenschappelijke proeve op het gebied van geneeskunde en tandheelkunde
45901: G.A. VOGENAUER - Basteln und Werken 3. Modellbau, Fernsteuerung, Radio, Ton, Foto. Ungekürzte Ausg. Geïll.
79547: VOGHERA, GIORGIO - Meine Heimat ist die ganze Welt. Überleben im Kibbutz 1938-1948.
99406: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
86916: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
53878: VOGT, S.J., PETRO - Mariae Vita. Sacrosanctae et deiparae virginis.Ex opere maiore Sancti Canisii. De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice sacrosancta. Brevius comprehensa ac mensibus festisque Mariae accommodata. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
90594: VOGT, P. - Maria in hare voorafbeeldingen. Lezingen voor de feestdagen der allerzaligste maagd en voor de Maria-maanden Mei en October.
30626: VOGT W - De atoombom
43508: VOIEN STEVEN - De dodelijke zijde van het paradijs
104122: VOIGT, F.A. - The Greek Sedition.
54785: VOIGT, J - Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, d' après les monuments originaux. Traduit de l' allemand par M. l' Abbé Jager. Quatrième édition. Tome premier. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52484: VOILÀ, DS. M.E. - Zonder toga.
73490: VOILIER, CLAUDE / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES). - De Vijf en het smaragden halssnoer.
39538: VOLBACH - Giotto, kunstler monographien no 43
1057-2295: VOLBACH FRITZ W. - Early Decorative Textiles.
24851: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de doleantie.
54284: VOLK, GEORG - Arznei für Leib und Seele. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
35476: VOLKERS J - Frequentietabellen voor scanners
10784: VOLKMANN H. - Het praktische Boxerboek. Vraagbaak voor boxerliefhebbers.
56078: VOLLEBERGH, J.J.A. - Bijscholing voor volwassenen. Een leerpsychologische studie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte a/d R.K.U te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
42577: VOLLEBERGH J.J.A, MUNNIICHS J.M.A - tien jaar gerontologisch centrum Nijmegen 1967-1977
42576: VOLLEBERGH J.J.A, MUNNIICHS J.M.A - tien jaar gerontologisch centrum Nijmegen 1967-1977
43156: VOLLEBREGT G. TH DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 2 Korinthiërs 4:16, totale rekreatie, jrg 81 no 7
74875: VOLLENHOVEN, MR. PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
87023: VOLLENHOVEN, MR. PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
55243: VOLLENHOVEN, DR. M.W.R. - Memoires. Beschouwingen, belevenissen, reizenen anecdoten. Foto.
55521: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN EN VRIES, WIM DE - M'n woord een wapen tot verweer. Gedichten uit de arbeidswereld.
2451-1148: VOLLENHOVEN-MEIJER M. - Op weg naar het koninkrijk. Israel en de volken in Bijbels perspectief.
50518: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA - Van een haan en een hennetje. Platen. Gezellige uurtjes.
51680: VOLLGRAFF, C.W. - Romeinsche inscripties uit Utrecht. Mededeelingen der Kon. Academie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Deel 70, serie B. No. 5. Afb.
95143: VOLLGRAFF, C.W. / HOORN G. VAN / JONGKEES, J.H. - Proefgraving ten oosten van het Domplein te Utrecht.
6392: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
82625: VOLLGRAFF, C.W. / ROES, A. - Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Lobith.
6393: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
6394: VOLLGRAFF-ROES DR. ANNE - Het schrift van Kreta ontcijferd. AO-boekje 522.
8777: VÖLLMAR MR. DR. H.F.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
15551: VÖLLMAR, MR. DR. H.F.A. - Het Nederlandsch Handelsrecht.
38072: VOLMULLER, H.W.J - Nijhofs geschiedenis-lexicon, Nederland en Belgie
34755: VOLPE CARIO - Il Fregio dei Carracci, E I Dipinti di palazzo magnani in Bologna
80496: VOLTEN, DS. H. - Rondom het belijden der kerk.
99083: VOLZ, D. PAUL - Das Damonische in Jahwe.
90206: VOLZ, PAUL - Mose und sein Werk.
94188: VONDEL, JOOST VAN - Adam in ballingschap. Of aller treurspelen treurspel. Eerste en tweede deel.
58744: VONDEL, J. VAN DEN - Gysbreght van Aemstel, d' ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. (Op nieuw uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst door Dr. C.H.Ph. Meijer.) Klassiek Letterkundig Pantheon.
85359: VONDEL, JOOST VAN DEN / OOMES, PIET (INLEIDING EN BEWERKING) - Peter en Pauwels.
85361: VONDEL, JOOST VAN DEN / DRS. G.CH. DUPUIS EN DRS. D.F. KOUWENHOVEN (AANTEKENINGEN) - Joseph in Egypten.
70486: VONDEL / LENNEP, MR. J. VAN (TOELICHTING). - Treurspelen: Gebroeders - Joseph in Dothan - Joseph in Egypten.
4985-2674: VONDEL / ZEIJ - Joost van den Vondels. Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
4719-4940: VONDEL J.V. - Leeuwendalers. Klassiek Letterkundig Pantheon.
21772: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Jouk boerkt veerder. De ommekeer in et boerebedrief.
15659: VONDELING, DR. A. (VORWORT) - Die holländische Landwirtschaft.
21741: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Haarm. Verhael uut Stellingwarver boereleven begin 20e ieuw.
21740: VONDELING, H. / VEEN, HENDRIK JAN VAN (ILLUSTRATIES). - Haarm en Maatien. Boerken in goeie en in minne joaren.
70487: VONFEL / PRINSEN, DR. J. (TOELICHTING). - Adam in ballingschap. Aller treurspeelen treurspel.
27422: VONHOFF, H.L.J. - De zindelijke heren. Een halve eeuw Liberalisme.
42120: VONK CH TH. J DR - Een hart onder de riem, openbare les, gegeven bij aanvaarding van het ambt van lector in de cardiologie in de inwendige geneeskunde aan de Katholieke universiteit te Nijmegen
96431: VONK, CORRY / KAN, WIM - Honderd dagen uit en thuis.
98188: VONK, DS. C. - De Voorzeide Leer. Deel Ib. De heilige Schrift. Leviticus.
98189: VONK, DS. C. - De Voorzeide Leer. Deel Ie. De heilige Schrift. Richteren.
52742: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden. Geïll.
52885: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden. Ill.
57583: VONK, DR. IR. ROLAND - Prototyping van informatiesystemen.
37220: VONK, HENK - Zwerven rond de Drentsche A
45394: C. VONK - Paraphrase van de eerste brief aan de Corinthiërs.
33318: VONK L, J - Wat het leven vreugde geeft 3e deel
40129: VONKENBERG, MOOR DR, IDENBURG, HAMMING, SCHILDER K DS - De Haarlemsche bondsdag 1922
23731: VOOGD, G. DE - Straaltelefonie. AO-boekje 1099.
23732: VOOGD, G. DE - Straaltelefonie. AO-boekje 1099.
88207: VOOGD VAN DER STRAATEN, DOLF DE - Door het Oog van een Profeet.
81-1831: VOOGEL EMILE / KEYZER PETER - 200 dokatips.
39824: VOOGT, WIERTSEMA - Experimentele welzijnsplanning in Bellingwedde, einrapport, 2 B
27655: VOOGT, J. DE - Het Boek Openbaring.
25121: VOOLEN, E. VAN (RED.). - Gids van het Joods Historisch Museum. Guide to the Jewish Historical Museum Amsterdam.
3015-4882: VOORBEIJTEL MR. M.C.M. - Hoe Parijs Parijs werd.
5707-5133: VOORBERG / METSELAAR / BOXMA / AARBOOM / KOOGER / BOER DE - Nederlandse Historien. Tijdschrift voor vaderlandse (streek) geschiedenis. 24e jaargang no.1-januari 1990
12075: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
51415: VOORDE, DS. P. VAN DE; VASTENHOUT, DS. M.H.; KONING GANS, DS. R. DE E.A. - Een handvol koren. Dagboek. 2012.
94656: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt verder. documentaire.
33961: VOORDEWIND H - De commissaris vertelt, documentaire
54447: VOORDT, D.J.M., LÜTHI, P; NICLAES, M.N. - Ouderen in ziekenhuizen. Problemen en oplossingen voor bouw en inrichting. Afb. (Stichting architektenonderzoek gebouwen gezondheidszorg).
11872: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN - De kanten waaier.
58262: VOOREN, RICHARD (SAMENSTELLING) - Leidraad voor kajuitjachtzeilers. De complete zeilopleiding en theoretische kustnavigatie. Tekeningen.
49243: VOORHOEVE, DR. MED. J. - Duizend raadgevingen in gezonde en zieke dagen.
8274: VOORHOEVE DR. MED. J. - De dokter in huis. Tijdschrift voor de volksgezondheid. 10e jaargang.
94051: VOORHOEVE, J.N. - Vergaderen op grondslag van Mattheus XVIII : 2.
1198-1384: VOORHOEVE DR. MED. J. - Homoeopathie in de praktijk.
75060: VOORHOEVE, DR. J. / COLIJN, DR. A. / ALDUS, TANDARTS A.E.M. - Homoeopatisch Vademecum: Zenuwzwakte - Het homoeopatisch dieet - Het kankerprobleem - Hoe kan ik gezond worden en blijven? - Hoe verzorg ik mijn mond?
56444: VOORHOEVE JZN., H.C. - Beschouwing over de Openbaring.
56462: VOORHOEVE, J.N. - Het heil des Heeren. Beschouwing over het boek Jona.
48516: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1920 1921, jrg 26, 2 october 1920 t/m 24september 1921
36717: VOORHOEVE, JAN - Tobias
57710: VOORHOEVE, DR. J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. (Geheel herzien en aangevuld door Dr. R.A. Benthem Oosterhuis.) Ill.
57711: VOORHOEVE, DR. J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. (Geheel herzien en aangevuld door Dr. R.A. Benthem Oosterhuis.) Ill.
48510: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1oct 1931-30september 1932, jrg 36
56439: VOORHOEVE, J.N. - Gij troost mij. Beschouwing over de Klaagliederen van Jeremia.
48513: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1oct 1929 30september 1930, jrg 35
48517: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1919 1920, jrg 25, 4 oktober 1919 t/m 18september 1920
48515: J.N. VOORHOEVE REDACTIE - Timotheus geiilustreerd weekblad 1oct 1926 30september 1927, jrg 32
49392: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Jaargang Geïllustreerd Weekblad. Ill. Jaargang XLI. (1 oct. 1935 - 30 sept. 1936).
49391: VOORHOEVE, J.N. (HOOFDRED.) - Timotheüs. Jaargang Geïllustreerd Weekblad. Ill. Jaargang XXVIII. (1 oct. 1922 - 30 sept. 1923.)
2137-1382: VOORHOEVE DR. MED. J. - Homoeopathie in de praktijk.
50588: VOORL.AFD. V/H CENTR. BUREAU DER V.D.E.N. - Electro Huishoudgids. Afb.
81667: VOORST VAN BEEST, M. VAN / WITTE EECHOUT, V. (RED.) - Kerstvertellingen. Weshill-Bibliotheek deeltje VII.
31087: VOORST VAN W.J - Het geheim der wateren
41366: VAN VOORST VAN BEEST DR MR. C.W - Grepen uit de geschiedenis van de Radboudstichting 1905-1980
99180: VOORST VAN REEST, M. VAN (RED.) / E.A. - Onze kleintjes en oudere kinderen. Jaargang VII. Godsdienstig paedagogisch maandblad voor zondagsschool en huisgezin.
19824: VOORT, DR. TOM H.A. VAN DER - TV-geweld voor beginners, wat kinderen er van meenemen. AO-boekje 2029.
78777: VOORT, DRS. J.P. VAN DE - Neerlands Volksleven. 22e Jaargang, Nr. 2. De Nederlandse Noordzeevisserij een Volkskundige Bibliografie.
16117: VOORTHUIS, DS. F.J. / DINGEMANS - Waarom een andere rustdag? Met verklaring van Bijbelteksten over de rrustdag door C. Dingemans.
54661: VOORTHUIS, F.J. (ADV. PREDIKANT) - Vanwaar? Waartoe? Waarheen? Geïll. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
27523: VOORTHUIS, DS. F.J. - Enkele gegevens over de Advent-Kerk.
51443: VOORTHUIZEN, A. VAN - Eeuwig kapitaal.
101.249: L.J.F.W. (VOORWOORD) - Het Romantische Landschap in de Franse Grafiek. Haags Gemeentemuseum 21 juni - 10 augustus 1975.
102.847: VOOUS, PROF.DR. K.H. - Roofvogels gevraagd. AO-boekje 997.
96297: VOOUS, PROF.DR. K.H. / KOELERS, H.J. - Schakels. De Nederlandse Antillen: De dierenwereld. Met o.a.: Welke soorten leven er. - Vogelleven op Curacao. - Vogeltrek. - De dierenwereld van de Bovenwindse eilanden. - Jacht en natuurbescherming. - De bewoners van de Antilliaanse zeeen.
23059: VOOUS, PROF. DR. H.K. - Groot wild vogelvrij. AO-boekje 1036.
96298: VOOUS, PROF.DR. K.H. / KOELERS, H.J. - Schakels. De Nederlandse Antillen: De dierenwereld. Met o.a.: Welke soorten leven er. - Vogelleven op Curacao. - Vogeltrek. - De dierenwereld van de Bovenwindse eilanden. - Jacht en natuurbescherming. - De bewoners van de Antilliaanse zeeen.
85472: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Conrad Busken Huet.
38641: VOOYS, DE A.C - Griekenland, het heden van Hellas
85568: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst.
85688: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde, voor schoolgebruik en hoofdaktestudie.
85743: VOOYS, DR. C.G.N. DE - Nederlandse Spraakkunst.
55514: VOOYS, A.C. DE EN TAMSMA, R. (RED.) - Panorama der wereld. Een geografische verkenning. Deel II - Oost-Europa - Azië. Foto's, kaarten.
35322: VOOYS DE I.P - Mechanische technologie deel II, 1e stuk, Aardewerkfabrikage, glasfabrikage, malerijen
99806: VOPAT, FRANTISEK / KOMAREK, JULIUS - Introducing Animals.
105403: VOREL, LUBOR - Praag. Marco Polo: Reisgidsen geschreven door kenners.
92033: VORGRIMLER, HERBERT - Exegese en dogmatiek, met bijdragen van, Schelke, Rahner, Vogtle, Schiler, Schillebeeckx, Gross, Mussner
36181: VORGRIMLER, HERBERT - Exegese en dogmatiek, met bijdragen van, Schelke, Rahner, Vogtle, Schiler, Schillebeeckx, Gross, Mussner
58036: VORLÄNDER, KARL - Geschiedenis van de wijsbegeerte. 1. Filosofie. Aula-boeken 455. Vert.
81593: VORRINK, JOH. - Het Minnedicht in de Zeventiende Eeuw. Met vijf portretten. Gesigneerd exemplaar, dit is No. 91 van 150 genummerde exemplaren.
22578: VORRINK, JOH. - Levens en verhalen uit de Nederlandsche Letteren. Deel 1: Van Bernlef tot Haren. Deel 2: Van Wolff en Deken tot Timmermans.
95822: VORST, RABIJN ING. I. - Joods Oud en Nieuw.
84508: VORSTELMAN, CAREL / MOHR, B. (ILLUSTRATIES) - Van Kermisgasten en Potsenmakers, uit onze gouden eeuw. Bewerkt naar historische gegevens.
45873: C. VORSTELMAN EN A. VAN ONCK - Vissen en … vangen!. (Waar, wat en hoe; waarin ook opgenomen een lijst van vrije viswateren in België). Geïll.
99727: VORSTEMAN VAN OYEN, A.A. - Les Marques d'Imprimeurs.
41736: VORSTENBOS, GERLACH L - Beelden uit een rooms verleden, Katholieke ouderen verhalen van hun jeugd
42042: VORSTENBOS JOS VAN - Leren antwoorden op de vragen van het leven, een antwoord op vragen en suggesties voor voortgezet onderzoek van ouderdom en eindigheid, doctoraalscriptie
90550: VORSTER, D.A. - De Kathedraal. Gedachten over geestelijken levensopbouw voor hen die toetreden tot een geloofsgemeenschap.
97276: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. / MAANEN, J.F. VAN - Algemeen Woordenboek der Aardrijkskunde. Ten dienste van hen, die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeen, meren, baaien, enz. der wereld willen weten.
40100: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, LEEUW, - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 22-31, door predikanten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, s-Gravenhage
40102: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 32-41, door predikanten te Amsterdam, Leyden Rotterdam en Utrecht
40103: VORSTMAN, ADRIANI, DIBBITS, MERENS, VINKE, MOLL, LEEUW, OOSTERZEE - Nederlandsche Zendinggenootschap, stukjes no 32-41, door predikanten te Amsterdam, Leyden Rotterdam, Utrecht, s-Gravenhage
97916: VOS, DR. H. DE - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd. Deel 2.
92037: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de Wijsbegeerte van de Grieken en de Romeinen.
48923: VOS, IDA - Anna is er nog.
9542: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ TONNY - Het eind van de regenboog. Waarom kwamen de Romeinen nooit in Ierland. Jonge Lijsters 1995-5.
9146: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ TONNY - Pasqualina.
8615: VOS RIK - Aan de Amsterdamse grachten. Amsterdam. AO-boekje 1395.
7649: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7648: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7647: VOS AD - Hector Berlioz. AO-boekje 1253.
7623: VOS A.C. - George Friedrich Händel. AO-boekje 754.
7343: VOS A.C. - Sibelius. AO-boekje 1089.
6813: VOS A.C. - George Friederich Handel. AO-boekje 754.
11861: VOS, MARGOT - De dienende maagd. Verzen.
11939: VOS, MARJA - Ali Baba en de veertig rovers.
92044: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christelijk Geloof.
56560: VOS, H.B. - Rijtuigen. Afb.
54382: VOS, A. DE - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en de studie voor het examen Bouwk. Opz. Met 165 afb.
54383: VOS, A. DE - Landmeten en waterpassen. Voor het MTO en de studie voor het examen Bouwk. Opz. Met 165 afb.
96277: VOS, EDGAR / E.A. - Elegance. December 1993, Jaargang 50, Nr. 12. Feestelijk Jubileumnummer.
92361: VOS, RIK - Lucas van Leyden.
74973: VOS, JAQUES / HAYKENS, INEKE - Vertellen. Jeugdliteratuurboek voor de brugklas.
52131: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 3 ; december 2000.
76831: VOS, H.B. - Rijtuigen.
52132: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 17; nummer 1; mei 2001.
77590: VOS, VOLKERT - Van hetland. Alle adresjes voor verse (streek)producten.
79745: VOS, P.J. / HEERIKHUIZEN, BART VAN / E.A. - Het vierde jaarboek voor het democratisch socialisme. Met o.a.: De sociaal-democratie en de verzorgingsmaatschappij. - W.A. Bongers.
79938: VOS, DR. H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte.
46092: VOS, DRS. H.B. - Kratonkoetsen op Java. Rijk geïll.
46785: VOS, CAROLE & OIRSCHOT, ANTON VAN - Dag Jeroen. Indrukken en uitspraken van mensen bij Jeroen Bosch. Geïll.
88920: VOS, RIK - Aan de Amsterdamse grachten. AO-boekje 1395.
81060: VOS, MARGOT - De nieuwe lent'.
58164: VOS, A.C. - Het leven van Johann Sebastian Bach. (1685-1750). Musica-Serie. Kleine boeken over grote mannen VIII. Ill.
57587: VOS, PROF. DR. H. DE - Inleiding tot de Ethiek.
97652: VOS, FRED - Tanks.
82235: VOS, DR. H. DE - De grondslagen van ons geloof.
82246: VOS, DR. H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
84178: VOS, H.B. - Rijtuigen.
84528: VOS, TWAN / KURSTEN, MARLOU / E.A. - Kunstagenda 2002.
6308: VOS IR. F.J. - Energie uit eb en vloed. AO-boekje 435.
92035: VOS, DR. H. DE - Het Christendom en de andere Godsdiensten.
102.799: VOS, A.C. - Jan Pieterszoon Sweelinck. AO-boekje 912.
20942: VOS, DRS. MIEKE DE - Vrouwengeschiedenis, herstory en history. AO-boekje 2262.
54841: VOS, O.S.B. DOM CORNELIS - De riten van de mis. Kritische suggesties omtrent de vormgeving der misviering. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
52130: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 2; september 2000.
52128: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 15; nummer 3; december 1999.
52129: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 16; nummer 1; april 2000
99741: VOS, JACQUES / HAYKENS / SCHEER / EKKERS - Leesboek 4.
87190: VOS, PAUL D.J. DE / LIECKFELD, C.P. / BOS SULPKE, J.A. (RED.) / E.A. - Klimaat en Natuur. De basis van ons bestaan.
22482: VOS-DAHMEN VON BUCHHOLZ, TONNY - Divico.
36771: VOS, MARJA - Ali Baba en de veertig rovers.
96015: VOS VAN STEENWIJK, R.H. DE (VOORWOORD) / VELDHUIZEN, PROF.DR. VAN / E.A. - Reisboek voor de provincie Drenthe.
52133: VOS-BOGAARD, JOKE & KLIJNMAN, JOHAN H.M. (RED.) - Contactblad Historische Kring Bussum. Foto's. Jaargang 17; nummer 2; september 2001.
41248: VOS CHARLES - Een leven in beelden, beeldhouwer
31164: VOS DE MAARTEN - De Ajacieden
48950: VOS, G. PH.D. - De Verbondsleer in de Gereformeerde Theologie. (Halve-Guldens-Editie)
45856: H. DE VOS EN E. VAN DER LINDEN - Pas op! (Een nieuwe verkeersmethode) Geïll.
58165: VOS, A.C. - Het leven van Joseph Haydn. (1732-1809). Musica-Serie. Kleine boeken over grote mannen XV. Ill.
20971: VOS-WIEGLAND / VERSCHOOR / E.A. - Dertien persoonlijke ontmoetingen.
31140: VOS COR, EYLE VAN WIM - Wielrennen 1982 het wegseizoen in beeld
54288: VOS, ROELF - Verkeersongevallen. Proefschrift R.U. Groningen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47478: A.C. VOS - Johann Sebastian Bach, beeld encyclopedie nr 40
6583: VOS A.C. - Toscanini. 1867-1957. AO-boekje 645.
5037-2912: VOS DR. H. DE - De hoofdzaken van ons geloof.
75046: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
76929: VOSKUIL, JULIA - Het 500 Plantenboek. Ruin 500 foto's + verzorgingstips.
24349: VOSKUIL / T'VEER / HULST / POLAK - Weg met de socialen, leve wie o wie? Het eerste kabinet de Quay.
59332: VOSKUIL, JULIA - Een tuinboeket eenjarigen. Het nieuwe sortiment voor speels tuinieren. Afb.
29784: VOSKUIL, JULIA - Tuin- en balkonboek.
42806: VOSKUIL, VEER, HULST, POLAP - Weg met de socialen leve wie o wie?
54372: VOSKUIL, DR. C.C.A. (DIR. T.M.C. ASSER INSTITUUT) E.A. - De Nederlandse rechtspraak inzake echtscheiding in het internationaal privaatrecht. 1963-1979. Interuniversitair instituut voor internationaal recht T.M.C. Asser Instituut. 1970.[Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57868: VOSKUIL, JULIA - Zaai & Plantgids voor de Moestuin. Ill. Prisma Pocket.
23428: VOSKUIL, JULIA - Houden van bloemen. Het verzorgen van snijbloemen.
58560: VOSKUIL, J.J. - Ingang tot Het Bureau. Verkorte inhoud. Compleet personenregister.
103.208: VOSKUIL, J.J. - Reisdagboek 1981.
49157: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg. Klassieken Nederlandse Letterkunde. Ill.
14920: VOSMAER, JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
2673-4319: VOSMAER JACOB - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
11719: VOSMAER, MR. C. - Een Pelgrimstocht, enz.. - Leidsche Herdrukken. No. 31.
103960: VOSS-GERLING, W. (TEKST) - Provence. Gids voor het land van zon en joie de vivre. Elseviers Reiskompas.
80617: VOSS, VIVIAN / SCHAPER, HERMAN - Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66.
54421: VOSS, KLAUS-W. - Zwembaden en vijvers. Voordeliger bouwen met polyester en glasmat. Afb.
B4240: VOSS-GERLING, W. (TEKST) - Bretagne. Gids voor de Bretonse natuur, cultuur en stranden. Elseviers Reiskompas.
1262-2947: VOSS/HERRLINGER - Taschenbuch der Anatomie. Band 2.
51075: VOSS, VIVIAN - Iene miene mutte … Kinderen van alle tijden. Geïll.
5918: VOSS VIVIAN - iene miene mutte… kinderen van alle tijden.
56915: VOSS, G. - Doe-het-zelf omnibus. Geïll.
2087-4248: VOSS ELISABETH - Heidebloempje.
25989: VOSS, V. - Beeld van een partij. De documentaire geschiedenis van D'66.
93378: VOSSEN, PROF.DR. ANTOINE J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie. Een ontwikkelings-psychologische studie van de Rogeriaanse grondhouding en haar verwerkelijking.
55699: VOSSEN, PETER - Der Libellus Scolasticus des Walther von Speyer. Ein Schulbericht aus dem Jahre 984. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
85170: VOSSEN, PROF.DR. ANTOINE J.M. - Zichzelf worden in menselijke relatie.
6629: VOSSERS IR. G. - Golven. AO-boekje 696.
43546: VOSTERS S.A DR, BOONE - Spans Nederlands woordenboek
102.306: VOUTE, C. / KOK, IR. P.C. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 8. Met o.a.: Climate or tectonics. - Abnormal pressures in oil- and gas reservoirs.
103804: VOUTE, E.J. - Systematisch Register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. IV: Jaargang 1928 tot en met 1933.
103805: VOUTE, E.J. - Systematisch Register op het Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. IV: Jaargang 1928 tot en met 1933.
91552: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld.
90380: VOX, HARVEY - Gods revolutie. En de verantwoordelijkheid van de mens.
80052: VOYENNE, BERNARD - Histoire de l'idée Européenne.
11101: VOZNESENSKAJA, JULIA - Het wordt niets met deze brief… Anonieme brieven van vrouwelijke Russische gevangenen geven een schokkend beeld van de werkelijkheid.
73690: VRANCKX, JOS - De zinzoekers
42308: VRANCKX JOS - Pelgrims voor een nieuwe tijd, jonge bewegingen in de kerk
36259: VRANCKX, L - Godsdienstsociologie der leefgroepen
54649: VRANDE M.S.C., F.J. V.D. EN DIEPENBROCK PR., MR. A. (O.L.V.) - Schriftelijke Cursus in de Katholieke Leer. Les 26 - 50. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54738: VRANDE, IET VAN DE - Patchwork met de naaimachine. Decoraties voor het hele huis. Geïll.
7139: VRANKRIJKEN DR. A.C.J. - Erfgooiers. AO-boekje 907.
6642: VRANKRIJKEN DR. A.C.J. - Stadhouder Prins Willem 5. AO-boekje 707.
101.784: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - 5 eeuwen Staten Generaal. AO-961.
86984: VRANKRIJKER, A.C.J. DE / VERMASEREN, B.A. / ENGELSMAN, R. / E.A. - Holland, regionaal-historisch tijdschrift. Jaargang 12, Nr. 2, april 1980. Met o.a.: Naarden, van grendel tot monument. - De Romeinse mijlpaal van Monster en het klooster Sion.
102.835: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - 5 eeuwen Staten Generaal. AO-boekje 961.
102.796: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. - Erfgooiers. AO-boekje 907.
26847: VRÉ, M. DE (VERTALING) / KAMP, DRS. JOKE VAN DER - Wonderen en raadsels van onze wereld.
21465: VREDE, ANGELA DE (ILLUSTRATIES). - Veilig op leeftijd. Hoe ouderen ongelukken kunnen voorkomen.
101.867: VREDENDUIN, DR. P.G. - Planimetrie !. Grondbeginselen en congruentie.
985-4192: VREE FREDDY DE - Steden en sentimenten. Gedichten.
34590: VREE DE DICK - Doodsoorzaak moord, reconstructie van authentieke strafzaken in Nederland en Belgie
34591: VREE DE DICK - Doodsoorzaak moord, reconstructie van opzienbarende strafzaken in Engeland en Schotland
6910: VREEDE / ENGELMANN / FRANCIS / MILLER - 4 beroemde boeken. - Het miskende lijk. - De onvrijwillige reizen van Putti Eichelbaum. - Inbreuk. - Sneeuw in de lucht. - Het Beste Boek 134.
14764: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
74253: VREEDE, TON DE - De mediamoorden. Zwarte beertjes 2232.
102.224: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
96794: VREEDE, MISCHA DE / ELSKEN, GERDA VAN DER (ILLUSTRATIES) - Een stukje van de wereld.
14847: VREEDE, MATTHIJS DE - De permanente ramp.
99098: VREEDE, MISCHA DE - Gegeven.
95678: VREEDE, MISCHA DE - Floroskoop. September.
36863: VREEDE, CLEMENTS, SAMENGESTELD - Amnesty International 1961-1986, lastpost van wereldformaat
103956: VREEDE, MISCHA DE / WERNER, AD - Als je leest ben je nooit alleen.
18123: VREEDE / ENGELMANN / FRANCIS / MILLER - 4 beroemde boeken. - Het miskende lijk. - De onwillige reizen van Putti Eichelbaum. - Inbreuk. - Sneeuw in de lucht. - Het beste boek 134.
57654: VREEKAMP, HENK - Free-lance journalistiek. . Leidraad voor beginnende free-lance journalisten en adviseurs in public relations.
3132-695: VREEKEN - Zweeds op reis
86441: VREEMAN / SPRENGER - Voetballen als beroep. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in het betaald voetbal.
56709: VREESE, S.J., DR. JAC. DE - In 't land der duizend meren. Algemeene reeks: Nr. 1(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56007: VREESE, S.J., DR. JAC. DE - Spijkers met koppen. Korte gedachten over Jongensdeugden en Jongensgebreken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
23322: VREKE, JACQ - Papier en populier. Meer bossen, meer boeken. AO-boekje 1053.
49089: VREUGDENHIL-BUSSTRA, H. - Weet wat je zingt. De 121 liederen van ''Leusden'': een verantwoorde keuze?
51461: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt … Een handreiking. Jongerenperspectief.
73321: VREUGDENHIL, DS. D. - De Twaalf Artikelen.
73322: VREUGDENHIL, DS. D. - 10 Geboden.
59013: VREUGDENHIL, JACOB J. EN BERG, HENK VAN DEN (RED.) - Stroomlijnen. Op weg naar een duurzame energie. Kort Commentaar 10.
59051: VREUGDENHIL, DS. D.T. - Kijk maar eens goed naar Jezus! Kerkdienst uitgezonden door Radio Nederland Wereldomroep.
15019: VRIEND, J.J. - Repetitorium voor de geschiedenis der Bouwkunst.
39563: VRIEND, J.J - Stijlen in de bouwkunst, serie wenk no 334
90041: VRIEND, J.J. / BRAAT, L.P.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 17de jaargang no. 1, 1957. Met o.a.: Belgische bouwkunst. - Parijs herdenkt Bertold Brecht.
8571: VRIENDS JAN - Het leven van de bruine heide.
92661: VRIENDS, DR. THIJS - Groot Voliere Boek.
94158: VRIENDS, DR. THIJS / BROUWER, DR. FOP. I. - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volierevogels geillustreerd met tekeningen en foto's in kleur.
56589: VRIENDS, DR. THIJS - Het ABC voor de vogelliefhebber. Encyclopedie voor de liefhebber van kooi- en volièrevogels geïll.
48668: VRIENDS-PARENT, LUCY - Hamsters. Kleindieren handboek.Ill.
46383: VRIENDS, THIJS - Knaagdieren in huis en tuin. Verzorging * fok * voeding * ziekten. Geïll.
52083: VRIENDS, DR. THIJS - Kanaries. Voeding / verzorging / huisvesting. Afb.
55486: VRIENDS, DR. THIJS - Muizen en Ratten. Geïll. (Kleindieren handboek)
55497: VRIENDS, DR. THIJS - Vruchtetende volièrevogels. Verzorgingsgids.
55265: VRIENDS CZN., THIJS - Tropische vinken in volière en kooi. Het houden van tropische vinken in volière en kooi. Een handleiding voor het houden en verzorgen van prachtvinken uit de tropen. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
3579-2659: VRIENDS JAN - De polder in de seizoenen. Grepen uit een levensgemeenschap.
15090: VRIENS, JACQUES - Het raadsel van de regenboog.
39162: VRIENS, DROS, SCHOUTEN, E.A - Tien X buitenbeentje
6747: VRIES G.J. DE - De wonderen van het Heelal. Merkwaardigheden uit het rijk der dieren- en plantenrijk en van het Heelal in het algemeen, verklaard door de voornaamste deskundigen.
796-1356: VRIES ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
49179: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. VI. De wijde wereld. Leesboek voor de lagere school. Vierde leerjaar. Ill.
95210: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen.
94162: VRIES, ANNE DE - Hilde.
8798: VRIES W.R. DE - Sport en energie. AO-boekje 1426.
8797: VRIES W.R. DE - Sport en energie. AO-boekje 1426.
8671: VRIES PROF. MR. C.W. DE - De ongekende Thorbecke.
8042: VRIES TJITTE DE - Charles Dickens en zijn tijd. AO-boekje 1315.
8041: VRIES TJITTE DE - Charles Dickens en zijn tijd. AO-boekje 1315.
8026: VRIES TJITTE DE - Maria Sibylla Merian. Vrouw tussen kunst en wetenschap. AO-boekje 1307.
7948: VRIES TJITTE DE - Libie. Waar bomen door olie groeien. AO-boekje 1301.
7947: VRIES TJITTE DE - Libie. Waar bomen door olie groeien. AO-boekje 1301.
7709: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
7708: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
7689: VRIES TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foet-tse. AO-boekje 1278.
7688: VRIES TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foet-tse. AO-boekje 1278.
7682: VRIES TJITTE DE - Roemenie's eigen weg. Roemenie. AO-boekje 1274.
7635: VRIES TJITTE DE - Gandi en de geweldloosheid. AO-boekje 1246.
7636: VRIES TJITTE DE - Gandi en de geweldloosheid. AO-boekje 1246.
7626: VRIES THEO DE - Archeologie vanuit de lucht. AO-boekje 766.
7373: VRIES TJITTE DE - Florence. Trefpunt van een ramp. AO-boekje 1139.
7332: VRIES THEO DE - Karolingisch Europa. AO-boekje 1075.
7247: VRIES TJ. E. - Geland op de Maan. 20 juli 1969.
7168: VRIES P.G. DE - Draak en Olifant. China tegen India. AO-boekje 935.
6980: VRIES PROF. DR. HL. DE - Libby telt de eeuwen. C14 methode. AO-boekje 842.
6929: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6928: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6927: VRIES THEO DE - Goud. AO-boekje 804.
6834: VRIES THEO DE - Laos. AO-boekje 775.
11219: VRIES, ANNE DE - Wij leven maar eens.
11124: VRIES, TJITTE DE - Chaplin. AO-boekje 1601.
10864: VRIES LEONARDO DE - Het gebeurde in 1928.
10827: VRIES LEONARD DE / SCHNEIDER DR. M. - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
2314-2558: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
103904: VRIES, HENRI DE - Mijn memoires.
97076: VRIES, THEO DE - Archeologie vanuit de lucht. AO-boekje 766.
13020: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Een hand vol leven.
19964: H.W.S. / VRIES H. DE (BEWERKING) - Nieuwe Liederenbundel voor zondagschool en huisgezin.
22151: VRIES, THEO DE - De aarde onthult haar geheimen.
22150: VRIES, THEO DE - Op bezoek bij het verleden.
101.779: VRIES, THEO DE - Archeologie van uit de lucht. AO-766.
94974: VRIES, OEBELE / STEENBEEK, R. / E.A. - It beaken. Jiergong 43, 1981, nr. 4. met o.a.: Hemma Odda zin, stedsskriuwer fan Ljouwert om 1500 hinne.
28592: VRIES, TROMP DE - Bij ons op de bult.
29543: VRIES, TINIE DE / MÜLLER, ANNA-HERMINE (ILLUSTRATIES) - Veertig verhalen vol verwachting.
51277: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
71578: VRIES, DRS. SJ. DE / SCHRAA, DRS. P. - Elseviers Repertoria. Geschiedenis II: De Nieuwe Tijd.
72186: VRIES, ANNE - Hilde.
101.879: VRIES, PROF.DR. JOH. DE / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - De Cooperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. van exponent tot component.
7333: VRIES THEO DE - Karolingisch Europa. AO-boekje 1075.
72352: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Achter de schermen.
72663: VRIES, LEONARD DE - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949.
39186: VRIES, DE DOLF - Het mes van de Andes
73310: VRIES, DS. H.J. DE - Laat ons tot Hem uitgaan!... Predikatie gehouden op zondag 20 augustus 1967 namiddags in de Martyriakerk te Bedum. Ter gelegenheid van de beeindiging van de ambtelijke dienst van Ds. H.J. de Vries van Bedum.
73408: VRIES, TJOMME DE - Inval op Mars.
73482: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Willem. 4: Jan Willem gaat uit.
89762: VRIES, B. DE - De melodieen der Psalmen, Lof- en Bedezang. Vierstemmig gezet met voor-, tusschen- en naspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium of piano.
39711: VRIES, DE HENDRIK - Goyescos
40023: VRIES, MEER VAN DER, WALL VAN DE - Morgen is er weer een nacht, tien jaar thuiszorg in Groningen
74022: VRIES, G. DE / TEENSMA JR., J. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 14 nr. 4. Met onder andere: Groninger historisch museum Appingedam. - Groninger Museum voor Stad en Lande.
74159: VRIES, HENDRIK DE - Liefdespoezie.
40721: VRIES ILONKA EN LEONARD DE - Waar Gebeurd! Sentiment en sensatie uit de oude doos.
74565: VRIES, ANNE / KOPPEJAN, A.M. BEHRENDT, F. (ILLUSTRATIES). - Ik en mijn fiets. Eerbied voor het leven deeltje 4.
34520: VRIES DE DOLF - Een muur van blauw
46834: VRIES, DRS. SJ. EN SCHRAA, DRS. P. - Elseviers Repertoria. 8. Geschiedenis. II. De nieuwe tijd. Geïll.
57766: VRIES, LEONARD DE (IDEE) - De jaren '40-'45. Ill. Met tekstbegeleiding - separaat.
52570: VRIES, ANNE DE - De boomklever. Tekeningen.
40808: VRIES, DE S.PH - Jüdische riten und symbole
75421: VRIES, TROMP DE / VERKADE, FRANS / KORNET, G. / E.A. - De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis. 23e jaargang no. 6. Met o.a.: De dominee van Urk, en die van Schokland - Nijeveen raakte gewoon aan afzettingen van de dominee. - Korte geschiedenis van de Oud Gereformeerde kerk en Vrije Hervo
75818: VRIES, W. DE - Intervocaliese d in het Gronings de ui van sluiten.
101.836: VRIES, PROF.DR. JAN DE (RED.) - Algemene Literatuur Geschiedenis. Deel II: De Middeleeuwen.
76221: VRIES-MAARHUIS, ANNE DE - Maggels.
1183-1978: VRIES BECCY DE - Snijbloemen. het jaar rond.
58466: VRIES, ANNE DE EN KOPPEJAN, A.M. - Eerbied voor het leven. Een serie boekjes voor methodisch verkeersonderwijs in alle leerjaren der lagere school. Geïll. Deeltje 2. Jan Klaassen, kijk uit! Voor het tweede leerjaar.
46659: VRIES, DRS. J.P.; LEEUW, DRS. G.H. EN VELING, PROF.DR. K. - Burgers van twee koninkrijken. Foto's. Groen van Prinsterer-reeks 75
54176: VRIES, MZN. RABBIJN S. PH. DE - Joodse riten en symbolen. Geïllustreerd met foto's.
77716: VRIES, THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
78709: VRIES DE J, VROOM W, GRAAF DE T - Wereldwijd bankieren, ABN Amro 1824-1999
5589-4387: VRIES DR. J.M. DE - Tekten en varianten van A.C.W. Staring.
55373: VRIES REILINGH, PROF. DR. H.D. DE - Oostenrijk. Het gekortwiekte adelaarsjong. Foto's / kaartje.
92892: VRIES, ANNE DE / KRUIS, J. (ILLUSTRATIES) - Bartje zoekt het geluk.
79830: VRIES, W.G. DE - De kerk, pijler of puinhoop? Woord en Wereld 9.
21306: VRIES, ANNE DE / CRANS, WIETSKE - Lezen in de eerste klas. Handleiding bij het 8e deeltje.
5555-4010: VRIES ANNE DE - Vader en Jaap
88898: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
88899: VRIES, TJITTE DE - 1066 Slag bij Hastings. AO-boekje 1127.
102.896: VRIES, TJITTE DE - Roemenie's eigen weg. Roemenie. AO-boekje 1274.
58842: VRIES, TJOMME DE - De wereld van de maan. Afb.
22853: VRIES, DRS. S. DE - Holland in schilderingen 1460-1900.
102.789: VRIES, THEO DE - Een befaamd monument in de Harlemmerhout. (Hildebrand-monument). AO-boekje 608.
82300: VRIES, MEVR. G. DE (VERTALING) - Kijken en Koken. Kalfsvlees.
51354: VRIES, LEONARD DE (BEWERKT DOOR) - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 Verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud. Geïll.
93388: VRIES, DOLF DE - Boos door een ruitje. Verhalen.
83017: VRIES, PETRA DE (RED.) - Aan het hoofd van de tafel. Feministische artikelen over vaderlijk gezag.
84028: VRIES, SJOERD DE / SCAPA (ONTWERP EN ILLUSTRATIES). - 50 jaar Warenwet 1919-1969.
84778: VRIES, JAN DE / REISS, MARGREET / LENT, KEES VAN (ILLUSTRATIES). - Maartje vraagt de aandacht.
43486: VRIES DE PETER R - Beroep misdaadverslaggever
2399-2319: VRIES R.W.P. DE - M.A.J. Bauer.
102.903: VRIES, TJITTE DE - Maria Sibylla Merian. Vrouw tussen kunst en wetenschap. AO-boekje 1307.
89392: VRIES, PROF. DR. E. DE / ZUTHEM, PROF.DR. H.J. VAN / ALBEDA, DR. W. / E.A. - Sociale stroomversnellingen in Nederland. Deel 1.
85356: VRIES, MR. K. DE / VENING MEINESZ, PROF.DR.IR. F.A. / E.A. - Verslagen en Mededelingen, 73 stuk. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Met o.a.: De Overijsselse stad in de middeleeuwen. - Het Kasteel schulenburg bij Hellendoorn, vroeger ter Molen geheten.
24617: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1-3. een viertal preken gehouden in de open hof te Kampen voorjaar 1974.
85756: VRIES, PH. DE - Tussenspel der redelijkheid. Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw.
34528: VRIES DE ANNE - Hilde
99091: VRIES, DOLF DE - De Beul en het geweren gelijk.
2341-2555: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
86281: VRIES, DR. E. DE / WENTSEL, DR. B. - Samen op weg naar mondig geloven.
43245: VRIES DE THEO SAMENGESTELD - Lanny Budd's wereld en beeld
99125: VRIES, H. DE / MIJLAND, H.J.M. / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 94, Nr. 1. Met o.a.: De universiteitsarchieven in Nederland vanaf de 19e eeuw, in het bijzonder die te Groningen. - De Eindhoven variant: Een schade inventariserend onderzoek voor archiefmateriaal.
46683: VRIES, DR. W.G. DE (UITGEGEVEN EN GEANNOTEERD DOOR - MET EEN VERANTWOORDING DOOR DS. H. VOLLENHOVEN EN DR. W.G. DE VRIES). - Eender en Anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H. Th. Vollenhoven
31102: VRIES DE ANKE - Kladwerk
31754: VRIES DE THEUN - De vrijheid gaat in t rood gekleed
44656: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVl, no 1 januari 1959 met o.a sir Vivian Fuchs, het vraagstuk van Brugge, een halve eeuw Utrechtse sociale geografie.
50919: VRIES, ILONKA & LEONARD DE. (GESELECTEERD DOOR UIT ''VOOR 'T JONGE VOLKJE'' - KINDERTIJDSCHRIFT. - Voor 't Jonge Volkje - selectie uit de jaargangen 1880-1900. Geïll.
98075: VRIES, DR. JOH. DE - 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken. Gedenkboek.
87970: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE - Waarom wij?
86961: VRIES, MR. K. DE - De Fryske Akademy. Nr. 222. Untstean - Untjowing - Utsjoch. 1938-1963.
86964: VRIES, MR. K. DE - Fjirtich jier provinsiale underwysrie (1928-1968). Bitinkingsrede halden op 22 novimber 1968 yn de steateseal fan it provinsjehus troch Mr.K.de Vries. De Fryske Akademy. Nr. 333.
N157: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Reis door door de nacht. Deel I: De duisternis in. Deel II: De storm steekt op. Deel III: Ochtendgloren. Deel IV: De nieuwe dag.
N160: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Reis door door de nacht. Deel I: De duisternis in. Deel II: De storm steekt op. Deel III: Ochtendgloren. Deel IV: De nieuwe dag.
N161: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES) - Kleuter vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
58481: VRIES, LEONARD DE - Ons Amsterdam. Een fascinerende selectie uit de jaargangen vanaf 1949. Skarabee Facsimile. (Uitgave t.g.v. Het 700-jarig bestaan van de Stad Amsterdam.
97108: VRIES, TJITTE DE - Art Deco. Van Jugendstil tot Pop Art. AO-boekje 1539.
58978: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis. Geïll.
58925: VRIES, TJERK S. DE - Zending in ontwikkeling. Evangelieverkondiging in Indonesië. ND cahier nummer 4. Geïll.
6345: VRIES THEO DE - Kastelen bedreigd. Nederlandse kastelen. AO-boekje 483.
22773: VRIES, P.G. DE - ""Draak en Olifant"", China tegen India. AO-boekje 935.
44587: DE VRIES, COOLHAAS, VAN BOSSE, MULDER, BOK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No. 3, Mei 1942
44588: DE VRIES, COOLHAAS, VAN BOSSE, MULDER, BOK - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LlX, No. 3, Mei 1942
98255: VRIES, THEUN DE - Rembrandt. Zwarte beertjes 723.
57608: VRIES, ANNE DE (RED.) - Groot-Nederlands boerenboek. Geïll.
55615: VRIES, DR. F.C. DE - Vredes-pogingen tusschen de oud-bisschoppelijke cleresie van Utrecht en Rome. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23730: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
21011: VRIES, ANNE DE - Practische wenken voor den verteller.
51575: VRIES, JAN DE EN REISS, MARGREET - Maartje de Wit. Geïll.
55345: VRIES, R.W.P. DE - Art Japonais. Peintures, Dessins, Estampes. Collection P. Barboutau. La vente … (Afb.) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
22420: VRIES, ANNE DE / BOTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - De grote veenbrand.
94143: VRIES, THEUN DE - Wilde lantaarns.
55366: VRIES, ANNE DE - Bartje. Keur-reeks.
44600: DE VRIES, RUTTEN, KLEIWEG DE ZWAAN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks, DL. LXll No. 1, Januari 1946
21352: VRIES, ANNE DE / BTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Ons mooie Nederlands. Deel 5.
94096: VRIES, ANNE / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES) - Dagoe de kleine bosneger.
87324: VRIES, A.B. DE / E.A. - Beknopte Catalogus van de schilderijen beeldhouwwerken en miniaturen. Mauritshuis.
58509: VRIES, LEONARD DE (SAMENSTELLING) - Het boek van Artis om meer te genieten van dieren en dierentuinen. Geïll.
57130: VRIES, ANNE DE - Bartje / Bartje zoekt het geluk. Geïll.
101.471: VRIES JR., R.W.P. DE - Lambertus Zijl. (verlucht met zestig reproducties)
59340: VRIES, DRS. J.P. DE; KAMPHUIS, PROF. J.; OLDENHUIS, MR. F.T. E.A. - Een vrije kerk / een vrije staat. (Groen van Prinsterer Stichting).
99565: VRIES, J.H. DE / SMIDT, J.P. DE / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 20, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: Uit 't Goede Hout Gesneden, Uit de familiehistorie van Jan Tromp Meesters. – Steenwijk bezat vroeger een stadsooievaar.
49970: VRIES, DR. D.M. EN KRUIJNE, A.A.; M.M.V. MARGADANT, W.D. - Onderscheiding der grassen van ons hooi- en weiland volgens kernmerken der niet bloeiende spruiten. Directie van den landbouw. Landbouwvoorlichtingsdienst . Mededeeling no 43. Foto's.
44662: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, no 4 oktober 1961 met o.a. oude gegevens over waterhoogten en stormvloeden, economische struktuur, groei en mogelijkheden van West Vlaanderen, veranderend gelaat van Nederland, de Slufter op Texel.
89453: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel 2: De Brieven. - De Openbaring van Johannes.
23862: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
99378: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1927.
96434: VRIES, HENRI DE - Mijn memoires.
10235: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
93441: VRIES, ANNE DE / DICKE, OTTO (ILLUSTRATIES) - Kinderen in de Bijbel.
59026: VRIES, DR. W.G. DE ; KAMPHUIS, PROF. J EN DOEKES, PROF. DR. L. (TOESPRAKEN) - Gereformeerde politiek in de jaren '80 - GPV waarheen? Geïll.
101.801: VRIES, TJITTE DE - Gandhi en de geweldloosheid. AO-1246.
6374: VRIES PROF. DR. HL. DE - 14C, de klok der eeuwen. AO-boekje 509.
21409: VRIES, A. DE - Eiland Sark. AO-boekje 2476.
89436: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel1: De Evangelien. - De handelingen van de Apostelen.
58626: VRIES, DR. JOH. DE - Amsterdam - Rotterdam. Rivaliteit in economisch-historisch perspectief. Geïll.
33510: VRIES DE THEUN - Vincent in Den Haag, roman uit de jaren 1881-1883
90447: VRIES, ANNE DE - Het Nieuwe Testament in de taal van onze tijd. Deel1: De Evangelien. - De handelingen van de Apostelen.
14985: VRIES, ANKE DE - Fausto Koppie.
89095: VRIES, THEUN DE - De vrijheid gaat in t' rood gekleed
10428: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
10429: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Leven zonder drempels.
57204: VRIES, TJ.E, DE - Geland op de maan. Foto's.
93310: VRIES, TJERK S. DE - Zending in ontwikkeling. Evangelieverkondiging in Indonesie. ND cahier nummer 4.
B4391: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht: De duistenis in - De storm steekt op - Ochtendgloren - De nieuwe dag.
21353: VRIES, ANNE DE / BTTEMA, TJEERD (ILLUSTRATIES). - Ons mooie Nederlands. Deel 6.
42833: VRIES ANNE DE - Toen Jezus geboren werd, met tekeningen van Bottema
4654-3910: VRIES ANNE DE / HOOGENDOORN G.D. - Vrij en blij. De witte pet.
42832: VRIES ANNE DE - Als Jezus wederkomt, met tekeningen van bottema
6657: VRIES THEO DE - Zeeuws-Vlaanderen. AO-boekje 718.
16453: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Zonnige verten. Omnibus. - De zon gaat niet onder. - De levensroman van Alida Steijling. - Leven zonder drempels.
59178: VRIES, TJOMME DE - Zo leer je tekenen. Afb. (Prisma-Boeken)
2379-2582: VRIES THEO DE - De aarde onthult haar geheimen. Servire pocket 37.
16105: VRIES, TJ. S DE (RED.) - Een open plek in het Oerwoud. Evangelieverkondiging aan het volk van Irian Jaya. Tekst en foto's van de zendingswerkers van de Gereformeerde Kerken.
50826: VRIES, PROF. DR. JOH. DE - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van exponent tot component. Geïll.
7040: VRIES THEO DE - vrijdag 3 juni…die dag …in 1936... AO-boekje 868.
44658: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVll, no 3 juli 1960 met o.a. congresaflevering Stockholm
55732: VRIES, ANNE DE - Mientje ons moedertje. Geïll.
50914: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje. VI. De wijde wereld. Leesboek voor de Christelijke School. Zesde deeltje. Vierde leerjaar. Geïll.
6373: VRIES PROF. DR. HL. DE - 14C, de klok der eeuwen. AO-boekje 509.
20823: VRIES, ANNE DE - Oranje in zilver.
2781-2591: VRIES TJ. DE - Primitieve kunst. Van vroeger en nu. Van ijstijd tot Picasso. Elsevier pocket A 47.
98855: VRIES-VAN DER LICHTE, INA DE / TIENHOVEN, GEESKE VAN (ILLUSTRATIES) - Als je niet kunt lopen.
47873: R.W.P. DE VRIES - Nederlandsche grafische kunstenaars eind negentiende begin twintigste eeuw met ruim honderd afbeeldingen
44657: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVl, no 4, oktober 1959 met o.a. de wetenschappelijke expeditie naar het Sterrengebergte, Nederlands Nieuw-Guinea, de ruimtelijke verdeling van het macro-klimaat, over het verband tussen bevolkingsgroei en centrumfunctie van Oostburg, meerjarenplan voor ruilverkaveling en andere cultuurtechnische werken in Nederland.
44661: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, no 3 juli 1961 met o.a. de sociaografie in nieuwe gedaante, Bunnik, een sociografisch onderzoek naar sociale veranderingen tgv verstedelijking in een plattelandsgemeente, aardrijkskunde uit de lucht, de ontwikkeling van Tropisch Afrika, de problematiek van de industriele ontwikkeling van Israel.
6327: VRIES THEO DE - Politie van prairie en poolcirkel. AO-boekje 468.
44660: DE VRIES REILINGH, BERTOEN-BROUWER, SCHEPERS - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, tweede versie Deel LXXVlll, , no 2 april 1961 met o.a. de sociale aardrijkskunde als geestesverwantschap, de kleine bospercelen in de Achterhoek en Oost Twente, de luchtfoto in verband met de landbouwkundige ontwikkeling van tropische en subtropische gebieden.
10233: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Ferdinand en ik.
55748: VRIES, ANNE DE - Oranje in zilver. Uitg. voor de jeugd vh Kon. der Nederlanden t.g.v. het 25-jarig huwelijksfeest op 7 jan. 1962 van H.M. Kon. Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Foto's.
16061: VRIES, ANNE DE - Dagoe, de kleine bosneger.
2342-2557: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
23729: VRIES, TJITTE DE - Ingmar Bergman. AO-boekje 1098.
97822: VRIES, THEUN - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
6363: VRIES THEO DE - Stookolie bedreigt onze kust. AO-boekje 501.
57074: VRIES - VAN DER LICHTE, INA DE - Joke en Hans naar Canada. Geïll.
2479-2320: VRIES R.W.P. DE - M.A.J. Bauer.
1093-2556: VRIES A.B. DE - Rembrandt 1606-1656.
10257: VRIES-VAN DER LICHTE INA DE - Zonnige verten. Omnibus. - De zon gaat niet onder. - De levensroman van Alida Steijling. - Leven zonder drempels.
31129: VRIES ANNE DE / BOTTEMA TJEERD - Ons mooie Nederlands. Leesserie voor de christelijke school. 9 delen.
102.881: VRIES, TJITTE DE - Martin Luther King Marching On. AO-boekje 1208.
98599: VRIES, A.B. DE - Rembrandt. 1606-1956.
30794: VRIES LEONARD DE / SCHNEIDER DR. M. - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
23276: VRIES, BECCY DE - Bloemen drogen.
7707: VRIES TJITTE DE - Transsiberische Twist. AO-boekje 1286.
52688: VRIES-TIJSINGER, ELLEN DE - Werken in een peuterspeelzaal. (Kinderen als beroep)
33294: VRIES DE LEONARD - Groot prenten boek uit grootmoeders jeugd
14984: VRIES, ANKE DE - Fausto Koppie.
2378-2581: VRIES THEO DE - Op bezoek bij het verleden. Servire pocket 19.
16518: VRIES, DOLF DE - Laat me maar.
50918: VRIES, ANNE DE EN KOPPEJAN, A.M. - Met bus en benenwagen. Deeltje 3. Voor het derde leerjaar. (Een serie boekjes voor meth. verkeersond. in alle leerjaren der l.s.) Geïll.
53121: VRIES, MARTINE DE - Door de hel van anorexia.
2171-664: VRIES ILONKA EN LEONARD DE - Waar Gebeurd! Sentimenten en sensatie uit de oude doos.
70989: VRIES, E. DE - Monument Monumentenjaar Monumententaal, Leeuwarden. Een beschrijving van enige monumenten in de gemeente Leeuwarden voor de hoogste klassen van het lager onderwijs.
25436: VRIES, TJ. E. - Geland op de Maan. 20 juli 1969.
25784: VRIES, TJITTE DE - Art Deco. Van Jugendstil tot Pop Art. AO-boekje 1539.
25819: VRIES, TJITTE DE - Chaplin. AO-boekje 1601.
26982: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
27295: VRIES, DRS. J.P. DE - Vastheid en vaart. Etisch commentaar op actuele ontwikkelingen in kerk en politiek.
28175: VRIES, ROB DE / DIOS MELLADO, JUAN DE - Marbella. Alles onder de Zon Reisgidsen.
35015: VRIES DE ANNE - Hilde
35256: VRIES DE LEONARD, BIJEENGEZAMELD - Het prentenboek van tante Pau en het mooiste en leukste uit andere prentenboeken
35268: VRIES DE LEONARD, ILONKA - Voor't jonge volkje, uit de jaargangen 1880-1900 van het kindertijdschrift
70330: VRIES, DRS. S. DE - Monumentenwijzer, wegwijs in de doolhof van monumenten.
19176: VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van: Het leven en sterven van ds. Bernardus Smytegelt.
85177: VRIESLAND, VICTOR E. VAN / SUCHTELEN, NICO VAN - Het werk en de mens, Nico van Suchtelen. Compleet met rede (titel: Vertrouwen) van Nico van Suchtelen van 30 october 1948 bij zijn afscheid als directeur der Wereldbibliotheek N.V. op 70 jarige leeftijd.
37639: VRIESLAND VAN E - De onsterfelijken, minnepoezie uit alle tijden
101.236: VRIEZE, E. / WAANDERS, W.H. - Taalboek. Vijfde stukje. Ten dienste van scholen die voorbereiden voor het uitgebreider lager, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
73993: VRIEZE, P.L. DE / MOLLER, GEORGE / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 9 nr. 9/10. Met onder andere: Bouwkunst in de provincie - Havenmythe.
101.237: VRIEZE, E. / WAANDERS, W.H. - Taalboek. Zesde stukje. Ten dienste van scholen die voorbereiden voor het uitgebreider lager, het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.
86104: VRIEZE, J.E. DE / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 24. Nr. 10. Met o.a.: Amateur toneel in Drenthe 1. - Na het afscheid van de burgemeester van Ruinen.
86756: VRIEZE, P.L. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 2e jaargang, no. 7 en 8, 1979. Met: Beschrijving afbeelding A-Kerk op de Haubois kaart van 1645. - Restauratie A-Kerk.
86757: VRIEZE, P.L. / E.A. - Kwartaalblad Binnenstadskerken Groningen. 2e jaargang, no. 7 en 8, 1979. Met: Beschrijving afbeelding A-Kerk op de Haubois kaart van 1645. - Restauratie A-Kerk.
41023: VRIEZE DR, E , MOSER, HOOFDREDACTIE - Het damspel, maandblad, ter bevordering van het damspel, dammen
39138: VRIEZEN, C.TH - Oud-Israëlietische geschriften
75276: VRIEZEN, DR. TH. C. - Het Oude Testament. Bijbel en kerk.
22717: VRIEZEN, PROF. DR. TH. C. / E.A. - Van Jeruzalem tot het uiterste der aarde. Beelden uit Palestina en Indonesie.
92212: VRIEZEN, PROF.DR. TH.C. / E.A. - Breuklijnen in kerk en theologie. Hoofdmomenten van het getuigenis.
21778: VRIEZEN, DR. TH. C. - Het Oude Testament. Bijbel en Kerk.
54725: VRIJBERGHE DE CONINGH, EMMY VAN - Streekdrachtmotieven. Ontwerpen en patronen zelf te maken. Afb.
82040: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Het Heilig Voorhangsel. Meditaties over het verborgen leven
21020: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Het verborgen rood.
92796: VRIJLING, K.J. - Hengelsport.
92797: VRIJLING, K.J. - Hengelsport.
46658: VRIJMAN, JOHN - En het geschiedde ….. Wandelingen door de kerkgeschiedenis.
95563: VROEGE, BAS / HERST, DEANNA / BARENDS, HENRIK - Groningen in foto's A-Z.
103342: VROEGINDEWEIJ, DS A. (SAMENSTELLER) - Leid mij in Uw waarheid. Bijbels dagboek.
58646: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 72e jaargang. Gebonden. 1971
58647: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 73e jaargang. Gebonden. 1972
58645: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 71e jaargang. Gebonden. 1970
58644: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 70e jaargang. Gebonden. 1969
58649: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 75e jaargang. Gebonden. 1974
58650: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 76e jaargang. Gebonden. 1975
58651: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 77e jaargang. Gebonden. 1976
58648: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 74e jaargang. Gebonden. 1973
55526: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Statig Landschap Achter Glas.
46596: VROEGINDEWEIJ, DS. L - U vraagt …?
58641: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 67e jaargang. Gebonden. 1966.
58642: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 68e jaargang. Gebonden. 1967.
58643: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 69e jaargang. Gebonden. 1968
58652: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (RED.) - Gereformeerd Weekblad. 78e jaargang. Gebonden. 1977
43210: VROEGINDEWEY W DS, HOEF VAN DE R.J DS - Klare wijn en de prediking in het licht van de wederkomst
41251: VROKLAGE B.A.G PROF. - Algemene inleiding en de godsdienst der primitieven
93923: VROMAN, LEO - Het Carnarium.
58278: VROOLAND, SELMA - Mijn pitbull begrijpt me niet.
21376: VROOM, MARIKE - Kinderen en een baan. AO-boekje 2458.
21161: VROOM, MARIKE - Alleen staan, contact maken. AO-boekje 2304.
B4519: VROOM, PROF.DR. H.M. - Een waaier van visies. Godsdienstfilosofie en pluralisme.
21665: VROOM, MARIKE - Eénoudergezinnen. AO-boekje 2503.
21377: VROOM, MARIKE - Kinderen en een baan. AO-boekje 2458.
36292: VROOM, H.M - Naar letter en Geest, over het beroep op de bijbel
73970: VROON, PIET - Kopzorgen.
5816-5352: VRUGTEMAN / KOLSTEREN / LINDERS / STOEL - Groninger Museum. De architectuur van het meest opzienbarende museum van Nederland.
43502: VUCK BOSDRIESZ J.B - Woordenboek Nederlands Spaans Ster
7257: VUGHT HETTY VAN / E.A. - De Aristokatten.
79695: VUGT, ROJA VAN - De Old English Sheepdog.
5063-3058: VUGT J.P.A. VAN - Godsdient en kerk in Nederland. 1945-1980. Een geannoteerde bibliographie van sociaal-wetenschappelijke en historische literatuur over de godsdienstige en kerkelijke ontwikkelingen in Nederland.
80403: VUIJST, J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
22440: VUIJST, J. - Gemeente van onderen. Een vinger aan de pols.
90240: VUIJST, DS. J. / KAPTEIN, R. / E.A. - Gezin en welvaart.
21887: VUIJST, DS. J. / E.A. - Gezin en welvaart.
84784: VUILLEMIEN, JULES / STOUTEN, HANNA (VERTALING EN NAWOORD) - Venetie, een spiegel.
93132: VUILLEMIN, JULES - Essai sur la signification de la mort.
3866-422: VUILLERMOZ EMILE - Musiques d'aujourd'hui
41568: VULPIUS WOLFGANG - Christiane, lebenskunst und menschlichkeit in Goethes eheh
88578: VUURE, S. VAN / E.A. - Het Actuarieel Genootschap. 1: Het Genootschap - 2: Rechtsregels - 3: Beroepsregels - 4: Leden - 5: Instituut - 6: Profielen, De werkgever van de actuaris.
73998: VUURSTEEN, W.J. / BOTKE, IJ / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 5. Met onder andere: Over kunst en cultuur in Noord-Groningen. - J.G. Starcke, Tracht und Schmuck Altfieslands.
73999: VUURSTEEN, W.J. / BOTKE, IJ / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 10 nr. 5. Met onder andere: Over kunst en cultuur in Noord-Groningen. - J.G. Starcke, Tracht und Schmuck Altfieslands.
46208: VUYK, BEB - De wilde groene geur
53475: VYVERE, O.P., P. JAC. VANDE (VERTAALD DOOR) - De gelukzaligheid des hemels. Uit de kleinere geschriften van S. Thomas von Aquino - 56e Verhandeling -. Serie Vita Vera N. 2 (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
81557: WAAGENAAR, SAM - Women of Israel.
17273: WAAGENAAR, SAM - Vrouwen van Israel. Zwarte beertjes 319/320.
77365: WAAGMEESTER, KEES (RED.) - Creatieve democratie. Kroniek van duurzaam Nederland.
18793: WAAIJER, PETRA (SAMENSTELLER) - De jurk van Ien Dales. Grappen en anekdotes over bekende personen.
53370: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen. Over recht en onrecht. Verklaring van een Bijbelgedeelte. Psalmen: 3, 4, 5, 7, 11, 17, 23, 26, 27, 57, 63. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
58807: WAAL, A.M. VAN DE; ENGEL, PORF. DR. H.; MOL, G.J. EN SCHADE VAN WESTRUM, L.C. (REDACTIE) - Ons Amsterdam. Verzamelband met 11 afleveringen Maandblad van de Gemeenteljke Commissie Heemkennis. 19e jaargang - 1967.
84194: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 16. Met o.a.: Het nieuwe vervoerscentrum nabij Sloterdijk. - Amsterdamse effectenbeurs een halve eeuw in eigen gebouw.
84196: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 19. Met o.a.: Burgerdam vroeger. - Het huis Herengracht 475.
84197: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 20. Met o.a.: Prof.dr. Engel zeventig jaar. - Karel de Stoute en de Lazarussteeg.
85872: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 15. Met o.a.: De vondsten bij de Jan Roodenpoortstoren. - Amsterdam en de spoorwegen.
85874: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 17. Met o.a.: In het domein van de apotheker. - Jeugdherinneringen aan de Nieuwendijk en omgeving.
85876: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 19. Met o.a.: Burgerdam vroeger. - Amsterdam als middelpunt van Natuurbescherming.
85877: WAAL, A.M. VAN DE (RED.) / E.A. - Ons Amsterdam. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis. Jaargang 20. Met o.a.: Prof.dr. Engel zeventig jaar. - Karel de Stoute en de Lazarussteeg.
50799: WAAL, DR. IR. R. VAN DE ; EYSINGA, JHR. T.A.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1981.
31106: WAAL DE RIENUS - Margot knapt het op
55080: WAAL, TH. DE - Kent u ze nog … de Flakkee?naars, waarin afbeeldingen van Menheersenaers, Sommerdiekers, Nieuwe Tongenaers en Stadtenaers.
24211: WAAL, DR. H. DE - Jan van Goyen. Palet serie.
94011: WAAL, DR. C. VAN DER - Sola Scriptura. Wegwijzer bij het bijbellezen 1. Genesis-Kronieken.
54717: WAAL, A.M. VAN DE (INL.) - Amsterdam. Toen en nu - then and now - damals und jetzt - tel qu'íl fur, tel qu'íl est. Afb./ foto's met tekst in vier talen.
56213: WAAL, ANTON DE - Ein Besuch im Vatikan. Mit 56 Abbildungen. Die Kunst dem Volke. 1913. Nr. 13. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
81587: WAALS, DR. J.D. VAN DER / HOOFT, DR. B.H. 'T. / E.A. - Gelre. Bijdragen en mededelingen, Deel LXI. Met o.a.: Een klokbekergraf met crematieresten bij Hoog Buurlo. - De Arnhemsche duivelsgeboorte.
51023: WAALS, LAURENS VAN DER - Zwervende en reizende toch thuis. Coloriet-reeks No. 3. 24 schetsen (H.P. Berlage) + tekst.
25955: WAALS, DAAN VAN DER (SAMENSTELLER) - Gelovig Aktief 1998. Het meest complete adresboek over het werk van kerken, christelijke organisaties en instellingen in Nederland.
37709: WAALWIJK, H.P - Het Britse parlement
76908: WAARBEEK, JOOST TER - Kralenwerk. Oorbellen, kettingen, armbanden, broches, lamp- en kastranden.
48024: WAARD, HENK VAN - Walcheren onder de zeegolven.
102.301: WAARD, PROF.DR. D. / KLEINSMIEDE, IR. J. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 17, No. 1. Met o.a.: The inventory of minor structures in a simple fold. - Aardolie in Nieuw-Ginea in het bijzonder de problemen van opsporing en ontginning.
5575-4332: WAARD H. DE - Moderne boeken en schrijvers. Kort en klaar 6.
45070: WAARDENBURG, BIERENS DE HAAN, TEDING VAN BERKHOUT, KERKHOF E.A. - Haerlem, jaarboek 1942 met o.a. G. van Tienhoven, mevr. L.G. Vandervelden-Vijgh, de Bloemdaalsche kerkramen, uit het Dagboek van Jan van den Briel, Haarlem en de geologische wetenschap
52471: WAARDENBURG, DR. P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting. Foto's. Kaartje.
73469: WAARSENBERG, HANS VAN / PULLENS, RENE (ILLUSTRATIES) - Niets zeggen!
93463: WAARSENBURG, TRUUS VAN DE / AKKERMAN, DINIE (ILLUSTRATIES) - Klein is ook fijn.
74468: WAART, WILLEM DE / MEINECKE, PAUL (ILLUSTRATIES). - De verdwenen H.B.S.-er.
30445: WAART A DE - Het levenswerk van Willem Einthoven 1860-1927
99774: WAAS, JAN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 51. Met o.a.: Israel's volksmuziek. – Franse folk op Rotterdam Folk '81.
53711: WAAS, ADOLF - Der Mensch im deutschen Mittelalter. Könige, Ritter, Mönche, Bürger, Bauern.
99776: WAAS, JAN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 53. Met o.a.: Plaatbesprekingen van Sydney Carter, Get Paraat, Jamie McMenemy, Battle Field Band. – Morris dansen.
54701: WACHSMUTH, BRIGITTE - Patchwork. Wege zu textiler Kunst. Geïll.
104143: WACHTER, KARL - De watertuin.
55098: WACHTERS, H.J.J. - Luther. Leven - persoon - leer. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
35197: WACHTERS H.J.J - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950, deel 3
35198: WACHTERS H.J.J - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950, deel 1
57962: WADDAMS, A. LAWRENCE - Chemicals from petroleum. An introductory survey. Ill.
47944: H EN A. WADDINGHAM SEERS - Mop en de tweeling
71005: WADMAN, ANNE - Een klein sadistisch trekje.
30173: WADMAN ANNE - De terechtstelling
22498: WADSTRA, J. - Hollandse jongens van stad en strand.
39274: WAELE, DE F.J - Grepen uit de beschaving der oudheid X, Titus livius, als geschiedschrijver van Rome's grootheid, eigen uitgaveWaele hoogleraar te Nijmegen
101.251: WAELE, DR. F.J. DE - Grepen uit de beschaving der oudheid II. Munt- en penningkunde der Heleensche oudheid.
2855-4647: WAERDEN DR. IR. TH. - De Grenzen van het Histories-Materialisme.
51220: WAES, G, H.E.M. VAN E.A. - Koninklijke Nederlandse Zuivelbond. Verslag 1954. Foto's.
4515-1112: WAESBERGE ROBERT VAN - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding.
39491: WAESBERGHE, VAN HENRI - De proloog, leven woord licht
97157: WAETZOLDT, WILHELM (GELEITWORT) / HOLBEIN - Hans Holbein d.J. Bildnisse. (24 farbige Handzeichnungen)
55844: WAEYENBERGH, HON. VAN - Wetenschappelijk Werk. Openingsrede uitgesproken bij de opening van het academiejaar 1956-1957, op 1 October 1956, na de Mis van den H. Geest, in de grote Aula van het Paus-Adriaan VI-college. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
617-4346: WAGE H. - Dagend Dichterschap. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyk tot en met de Italiaanse periode. Proefschrift.
74492: WAGEMANS, HANS - Schubert.
28580: WAGENAAR, RITA - Geen kans tot vluchten.
74510: WAGENAAR, DR. K. / ORNEE, M.J. - Franse vertaal- en steloefeningen. Deel II - steloefeningen.
53508: WAGENAAR, AAD - Metro / Schipper mag ik overvaren? (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis""). Foto's.
99012: WAGENAAR, L. - De Joodsche Ceremonien. Kerk en Secte, Serie IV, No. 7, No. XLIX.
98993: WAGENAAR, L. - De Talmud. Kerk en Secte, Serie II, No. 8, No. XLVI.
81202: WAGENAAR, L.G. - Gemeente als gemeenschap.
26374: WAGENAAR, AAD - Metro / Schipper mag ik overvaren.
98981: WAGENAAR, L. - Het Jodendom. Kerk en Secte, Serie I, No. 6, No. XLV.
49544: WAGENAAR, DR. M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen.
91005: WAGENAAR, DR. L.G. - Gemeente als gemeenschap.
48011: WAGENAAR, MARJA (SAMENSTELLER) - Herinneringen aan Joop den Uyl. Artikelen en interviews.
90923: WAGENAAR, DR. L.G. - De Kerkelijke Begrafenis.
20627: WAGENAAR, DR. K. / ORNÉE, M.J. - Cours de versions.
23010: WAGENAAR, RITA - Geen kans tot vluchten.
46194: WAGENAAR, M; ROOY, P. DE; VROOM, W. E.A. - "AMSTELODAMUM - Maandblad voor de kennis van Amsterdam. Jaargang 87 - 4; juli / augustus 2000; Burgertrots; Strijd aan de Amstel; Jubileumtoespraak e.o. Geïll.
70831: WAGENAAR, RITA - Heimwee naar de hemel.
74040: WAGENER, G.F. - Klaviertechniek. door G.F. Wagener, leraar aan de koninklijke muziekschool te s-Gravenhage.
34892: WAGENER W.A - Rotterdam onherroepelijk, laat zien hoe Rotterdam leefde tussen 1856 en het bombardement dat alles onherroepelijk vernielde
34891: WAGENER W.A - Rotterdam onherroepelijk, laat zien hoe Rotterdam leefde tussen 1856 en het bombardement dat alles onherroepelijk vernielde
57264: WAGENER, PROF. DR. H.-J. - Elementen van economische orde.
26595: WAGENFELD, KARL - Het Album van Munsterland.
88358: WAGENINGEN, GERDA VAN / WINSEMIUS, DIEUWKE / PETERS, KARIN - Gouden Drieluik deel 2, Omnibus: Melodie in de wind - De Mallemolen - Het huis Doornenburg.
92468: WAGENINGEN, GERTON VAN - Wonderen van de aarde.
39260: WAGENINGEN, VAN J, MULLER, F - Latijnsch woordenboek
39261: WAGENINGEN, VAN J, MULLER, F - Latijnsch woordenboek
39500: WAGENINGEN VAN GERTON - De ruimte wereld voorbij de atmosfeer
80356: WAGENINGEN, DS. J.J. VAN - Numeri.Toegelicht voor het Nederlandse volk.
10263: WAGENINGEN / BURGERS-DROST / LANNOY / E.A. - De liefde heeft het laatste woord. Verhalenbundel. - Tweestrijd. - Als de mist optrekt. - De ring van Gyges. - e.a.
85759: WAGENINGEN, DR. J. VAN - Gids voor gymniasten
22771: WAGENINGEN, GERTON VAN - Vragen aan Venus. AO-boekje 926.
102.808: WAGENINGEN, GERTON VAN - Vragen aan Venus. AO-boekje 926.
51971: WAGENINGEN, GERDA VAN - Een man vol bloemen. Omnibus: Liefde zoekt altijd een weg; Tussen het onkruid bloeit de liefde; Door liefde verbonden.
21090: WAGENINGEN, BABS VAN / BAAN, CORRIE VAN DER (ILLUSTRATIES). - De Muts. Voor kleine beginners in klas 1.
92469: WAGENINGEN, GERTON VAN - Wonderen van het natuurgeweld.
52155: WAGENINGEN, GERDA VAN - Vertrouwde haven.
31880: WAGENKNECHT C - Epochen der deutsche lyrik 1600-1700
3418-3844: WAGENVOORDE HANNO VAN - Inleiding tot de Dramatologie. Onderzoek naar de aesthetische basis van dramatiek.
14735: WAGENVOORT / BRUGMANS / KAMPHUIS / E.A. - Schrijver en volk.
59351: WAGENVOORT, DR. H. - Gistende Cultuur. Cicero. Afb. (Gastmaal der eeuwen. Taferelen uit de cultuurgeschiedenis van Europa).
52465: WAGENVOORT, DR. H. - Varia Vita. Schets v/d geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vòòr tot 200 na Chr. Antieke Cultuur. Geïll.
18096: WAGER, WALTER - De nazi-doder.
33513: WAGER WALTER - De nazi doder
9059: WAGNER RICHARD - Parsifal. Vollstandige klavierauszug von Karl Klindworth.
80675: WAGNER / EOSZE, LASZLO (ZUSAMMENSTELLUNG). - Wenn Wagner ein Tagebuch geführt hätte…
81810: WAGNER, CHRISTOPH / WAGNER-WITTULA, RENATE - Karinthie.
41399: WAGNER MARTIN LINDA W - Sylvia Plath a biography
96227: WAGNER, R. / CRAMER, H. - No. 113. Lohengrin. Potpourri.
46528: WAGNER, HERMANN - Sydow-Wagners Methodischer Schul-Atlas, entworfen, bearbeitet und herausgegeben von Hermann Wagner. 60 Haupt- und Nebenkarten auf 44 Tafeln.
41844: WAGNER RENATE - Arthur Schnitzler, eine biographie
97972: WAGNER, WOLF SIEGFRIED - Die Geschichte unserer Familie in Bildern. Bayreuth 1876-1976. Mit Beitragen von Winifred Wagner, Gertrud Wagner, Nike Wagner.
3244-513: WAGNER CH. - L'Ame des Coses
14135: WAGNER, RICHARD - Der Fliegende Holländer.
49421: WAGNER, RICHARD - Tannhäuser. Romantische Opera in drie Bedrijven. Tekst.
14930: WAGT, GABRI DE - …En niet vergeten. Zeventig jaar VARA.
17082: WAGT, GABRI DE - …En niet vergeten. Zeventig jaar VARA.
8139: WAGTENDONK DR. K. - De Palestijnse kwestie. AO-boekje 1339.
102.911: WAGTENDONK, DR. K. - De Palestijnse kwestie. AO-boekje 1339.
76858: WAGTER, H.J. / WESTERS, DRS. A. / E.A. - Verslag van de toestand van het Groninger Museum over het jaar 1968.
102.927: WAHAD, I. - Het magere resultaat van de UNCTAD III. AO-boekje 1419.
43479: WAHL RUDOLPH - Karel de groote
18357: WAHLÖÖ, PER - De generaals. Zwarte beertjes 1798.
105354: WAHLÖÖ, PER - De moord op de eenendertigste verdieping. Zwarte beertjes 1650.
18541: WAHLÖÖ, PER - Springveer. Zwarte beertjes 1649.
105356: WAHLÖÖ, PER - De vrachtwagen. Zwarte beertjes 1750.
105353: WAHLÖÖ, PER - De generaals. Zwarte beertjes 1798.
105355: WAHLÖÖ, PER - De opdracht. Zwarte beertjes 1749.
7768: WAHLSTEDT VIOLA - Drie meisjes en een auto.
97686: WAIJER, OKKO / FABER, WIM (ILLUSTRATIES) - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes van Okko Waijer.
20400: WAINWRIGHT, JOHN - De gijzeling.
87543: WAIS, JULIUS - Schwarzwald-Fuhrer. Mit 7 vierfarbige Karten. Sechste, neu bearbeitete Auflage.
53257: WAISSENBERGER, HOFRAT DR. ROBERT (AUSSTELLUNGSLEITUNG) E.A. - Elisabeth von Oesterreich. Einsamkeit, Macht und Freiheit. 99. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien. Foto's. Katalogus.
74798: WAKEREN, BEN VAN / RIJKE, MARJOLEINE - Algarve. Dominicus Reeks.
94448: WAKEREN, B. VAN - Leven en samenleven.
56853: WAKEREN, BEN VAN EN RIJKE, MARJOLEINE - Griekse eilanden. Dominicus reeks.
28093: WAKKEREN, B. VAN / GALEN LAST, H. VAN - Kroniek. Deel 3mh. Geschiedenis.
9025: WAL D. V.D. - Tin: oud en nieuw. AO-boekje 1494.
72220: WAL, THEO J. VAN DER - Practische Handschriftkunde. De techniek der ontleding.
95570: WAL, H. VAN DER - De bouwgeschiedenis van het Huis Drakenburg te Utrecht.
97086: WAL D. V.D. - Tin: oud en nieuw. AO-boekje 1494.
88930: WAL, D. V.D. - Tin: Oud en nieuw. AO-boekje 1494.
82679: WAL, THEO J. VAN DER - De mens en zijn handschrift.
37427: WAL, VAN DER JAN - Echte jongens
76084: WAL, MR. J. DE - Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheden van Drenthe.
50827: WAL, F. VAN DER (HOOFDBESTUURDER). - Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond in de jaren 1916-1926. Vervolg op: De oudste vakbond van ons land. Uitgegeven n.a.v. het 60-jarig bestaan van den bond. Foto's.
105465: WAL, DR. S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap.
76008: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
76702: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
104023: WALBURG, J. - Het Prinsenhof. Van fraterhuis tot studio. Groninger Tijdingen 1.
72416: WALCH, PROF. DR. J.L. - Het boek der Wereldliteratuur.
39346: WALCH J.L - Mythen sagen en legenden, mozaiek serie no 8
14165: WALCH, JAN - Kortsluiting. (De majoor zonder geheugen).
51591: WALCH, JAN - Mensen in Parijs. Geïll.
37416: WALCH DR. JAN - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
20548: WALCH, G. - Petit Anthologie des prosateurs Francais. Contes et nouvelles.
2464-691: WALCH DR. JAN - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
27485: WALCH, PROF. DR. J.L. - Schets van de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
44511: WALCHEREN VAN DE G - Vreemdelingen in Barcelona
44470: WALCHEREN VAN DE G - De oorlog met de grote mensen
42574: WALD, EULER, SCOTT, COMFORT, ROSLANSKY - The end of life
36919: WALDA DICK, E.A - Siberie, de slapende reus ontwaakt, fotoboek
23766: WALDA, DICK - Lachen in de Sowjet-Unie. AO-boekje 1124.
23767: WALDA, DICK - Lachen in de Sowjet-Unie. AO-boekje 1124.
19690: WALDENBURG, HANS - En Abram toog heen. Roman.
92345: WALDMANN, EMIL (VORWORT) - Die Malerei der Renaissance.
41305: WALDMANN EMIL - Albrecht Durer, bildnisse, neun farbige tafeln und neun abbildungen im tekst
103988: D. WALDO CLARKE AND M.D. MUNRO MACKENZIE. - Modern English Practice. Exercises in English for Foreign Students.
82082: WALDSCHMIDT, ERNST UND ROSE LEONORE - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
30615: WALESA LECH - De weg van de hoop, autobiografie
73429: WALGRAVE, J.H. - De wijsbegeerte van Ortega.
25530: WALISZEWSKI, K. - Katharina De Groote.
1293-3115: WALKER / PROWN / ROSE - La Peinture Américaine. De la période coloniale a nos jours.
10922: WALKER / TAMES MAN / E.A. - Uitvindingen die de wereld veranderden. Onze bewogen 20e eeuw.
28623: WALKER, ALEXANDER - Marlene Dietrich. A Celebration.
93827: WALKER, RICHARD / KETTING, KEES (VERTALING) - Kanjers.
95443: WALKER, MORT - Flippie Flink. Brave hond.
74431: WALKER, KENNETH - Only the Silent Hear.
51359: WALKER, RICHARD. (KETTING, KEES - BEWERKING) - Kanjers. Foto's. (Vert.)
95442: WALKER, MORT - Flippie Flink. Slipgevaar.
36970: WALKER, R.A - The best of Beardsley
54561: WALKER, MICHELE - Quilten. In patchwork en applicatie. Vert. Afb.
57849: WALKER, DAVID E. - Operatie Amsterdam. Vert.
54723: WALKER, MICHELE - Eigentijds quilten. Ideeën en technieken van toonaangevende quilters
33974: WALKER MILDRED - Hunkering des harten, roman
30326: WALKER/TAMES/MAN/ E.A. - Onze bewogen 20e eeuw.
73766: WALL BAKE-THOMPSON, PATRICIA VAN DEN - De Zon op Tafel. Lekker gezond koken met vruchtesap.
95826: WALL, CAROLYN D. - Gebroken glas.
9686: WALLACE IRVING - The Miracle.
9547: WALLACE IRVING - The Sunday Gentleman.
20165: WALLACE, LEWIS / BRUNKLAUS (BEWERKER) - Ben Hur.
18841: WALLACE, IRVING - Het Verraad.
104985: WALLACE, EDGAR - De sinistere man. Zwarte beertjes 1240.
104980: WALLACE, EDGAR - De man van het Carlton Hotel. Zwarte beertjes 980.
104978: WALLACE, EDGAR - De duivel van Tidal Basin. Zwarte beertjes 959.
104996: WALLACE, EDGAR - Bijgenaamd de duivel. Zwarte beertjes 1652.
53921: WALLACE, S.J., W. - Langs Oostersche Paden. Van evangelisch naar katholiek. Vert. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
104977: WALLACE, EDGAR - De engel der verschrikking. Zwarte beertjes 958.
104983: WALLACE, EDGAR - Het gouden afgodsbeeld. Zwarte beertjes 1099.
94031: WALLACE, RANDALL - Pearl Harbor.
17235: WALLACE, IRVING - De Magnaat.
28383: WALLACE, FRANCIS - De man met de zwarte hoed.
104981: WALLACE, EDGAR - De Blauwe Hand. Zwarte beertjes 1022.
10046: WALLACE IRVING - The Chapman Report.
104982: WALLACE, EDGAR - De Beul van Londen. Zwarte beertjes 1098.
24409: WALLACE, EDGAR - Omnibus. - Het mysterie van de gedraaide kaars. - De vrijbuiter. - De geheimzinnige smaragd.
104973: WALLACE, EDGAR - Het Verdwenen Miljoen.
16340: WALLACE, EDGAR - Moord in het villapark. Prisma detective 209.
57523: WALLACE, ROBERT EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - Het oude Rusland. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
104993: WALLACE, EDGAR - De geheimzinnige smaragd. Zwarte beertjes 1565.
104991: WALLACE, EDGAR - De man in de monnikspij. Zwarte beertjes 1473.
104992: WALLACE, EDGAR - De Revolverheld. Zwarte beertjes 1538.
104990: WALLACE, EDGAR - De Gravin van Ascot. Zwarte beertjes 1423.
104988: WALLACE, EDGAR - Het wapen van Sketchley. Zwarte beertjes 1378.
104989: WALLACE, EDGAR - De Formidabele Fifty-Five. Zwarte beertjes 1422.
44538: WALLACE EDGAR - Genootschap kikker
44492: WALLACE EDGAR - Moord in het villapark
56924: WALLACE, ROBERT EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. - De wereld van Van Gogh. 1853-1890. Afb.
52249: WALLACE, ROBERT EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN. - De wereld van Leonardo da Vinci. (Parool / Life. Bibliotheek der Kunsten.) Geïll. Vert.
104975: WALLACE, EDGAR - Het Politieraadsel. Zwarte beertjes 849.
104976: WALLACE, EDGAR - Het geheim van Mark's Priory. Zwarte beertjes 850.
104994: WALLACE, EDGAR - Het mysterie van de gedraaide kaars. Zwarte beertjes 1595.
104995: WALLACE, EDGAR - De Vrijbuiter. Zwarte beertjes 1651.
102.168: WALLACE, EDGAR - De rechtvaardige mannen van Cordova. Prisma detectives 10.
20658: WALLACE COLLECTIONS CATALOGUES. - Wallace Collections Catalogues. Pictures and drawings (illustrations).
104974: WALLACE, EDGAR - De gevederde slang. Zwarte beertjes 753.
2203-3380: WALLACE LEWIS - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus omwandeling op aarde
104979: WALLACE, EDGAR - Het geheim van het eenzame huis. Zwarte beertjes 979.
104997: WALLACE, EDGAR - De gele slang. Zwarte beertjes 1868.
104986: WALLACE, EDGAR - De Rubberbandieten. Zwarte beertjes 1241.
104987: WALLACE, EDGAR - De vreemde gravin. Zwarte beertjes 1292.
98733: WALLACE, EDGAR - De zonen van Ragousa.
104972: WALLACE, EDGAR - Het Valse Spoor.
17805: WALLACE, EDGAR - Het politieraadsel. Zwarte beertjes 849.
25499: WALLACE, LEWIS / ISINGS, J.H. (ILLUSTRATIES). - Ben Hur. Een verhaal uit de tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
104984: WALLACE, EDGAR - De wraak van een vrouw. Zwarte beertjes 1161.
8626: WALLAGH CONSTANT - Een stem die blijft. Mahalia Jackson. AO-boekje 1400.
73387: WALLAGH, BOB / SMITS-VAN WILL, A. (ILLUSTRATIES). - Wie 't weet mag het zeggen.
23786: WALLAGH, CONSTANT - Spiritual en Gospel, van planage tot concertbodem. AO-boekje 1142.
51266: WALLAGH, BOB - Prinses Gracia. De romance van een filmster die Prinses werd. Foto's. Mimosa reeks.
70811: WALLAGH / DEURWAARDER - Grace Kelly, haar prachtige levensverhaal. Margriet Biografie.
25722: WALLAGH, CONSTANT - Een stem die blijft. AO-boekje 1400.
43433: WALLE DE F MR - De oorlogs geschiedenis
55546: WALLE, J. VAN DE - De Nederlandse Antillen. Land - volk - cultuur. 50 foto's en tekeningen.
96034: WALLECHINSKY, DAVID / WALLACE, I. / WALLACE, A. - t Lijsten boek.
22856: WALLECHINSKY / WALLACE - Alle ""Feiten"" op een rijtje.
45497: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 2. Geïllustreerd. Ond.: Rondom een Zeeuwse boerenbruiloft; 125 jaar geleden verscheen het eerste plan tot droogmaking van een gedeelte van de Zuiderzee; Predikant-Ambachtsheer; De Noordveluwse klederdracht; De Hollandsche molen gaat jubileren; Het Orgel in de loop der eeuwen; van Palmzondag naar Pasen; 110 jaar Noordzeekanaal; Grepen uit de orgelhistorie van de Grote of St. Nicolaaskerk te Elburg.
45496: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 1. Geïllustreerd. Ond.: Meekrap; Een pittige ""Dolle Mina""; Oranje Boven te Wageningen in 1788; Februari, de kortste maand van het jaar; Begrafenisgebruiken op de Veluwe; Gemeentebesturen en gemeentehuizen in de provincie Utrecht (slot); Uit het leven van een honderdjarige Mr. Metselaar, Bouwkundige en Makelaar 1745-1845; Callantsoog, een oud dorp.
45500: L. VAN WALLENBURG E.O. - Nederlandse Historiën. 7e jaargang. Nr. 5. Geïllustreerd. Ond.: Keutjesdag en Vosse-soppen eten; Landgoed ""Zwaluwenberg""te Oldebroek; Jan van der Heyden: werktuigkundige en uitvinder; Op en om de stompe toren; Arboreta en Botanische tuinen; Volg de weg der voorouders; Philips de Goede, grondlegger der Nederlanden; Nogmaals Vlissingen; Ons nieuwe boek: Sprokkelen op de Noordwest-Veluwe.
10082: WALLER LESLIE - Deadly Sins.
20061: WALLET / E.A. - Ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk Nederland.
20043: WALLET / E.A. - Handreiking bij de ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
81205: WALLET, B. / BLEI, K. / E.A. - Gemeente-zijn in de mondiale samenleving. Pastorale handreiking van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk.
102.080: WALLFISCH-ROULIN, PAUL - Entscheidungstechnik.
80749: WALLINGA, DR. H.T. / OLDEWELT, MR. W.F.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 77ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: De inscriptie van Troizen. - De zelfkant van de Amsterdamse samenleving en de groei der bevolking 1578-1795.
85691: WALLINGA, H.T. (AFSCHEIDSCOLLEGE 25 JANUARI 1990) - Der famoseste Kerl. Over Spartacus en zijn opstand.
71591: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. 3 delen in 1 band.
71611: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Deel 1 en 2, volledige uitgave.
53431: WALLIS, LOUIS - Aan de rivieren van Babel. Een geschiedenis uit Oud-Israël. Vert.(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
15391: WALLIS, A.S.C. - Een liefdedroom in 1795.
88693: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst.
93084: WALLON, HENRI / EVART-CHMIELNISKI, EUGENIE - Les mecanismes de la memoire, en rapport avec ses objects.
34594: WALLRAFF GUNTER - Opening van zaken, over spionnen, infiltranten en lastercampagnes
3549-1213: WALLRAFF GUNTHER - t'Gewone kapitalisme.
8580: WALRAVEN CHR. - Onze papegaai. Verzorging, voeding, leren spreken, e.d.
71104: WALRAVEN - Motel om te mijden.
57977: WALRAVEN, INGE; EDEL, BART - Geiten houden als liefhebberij. Een praktisch boek voor het verzorgen, huisvesten, voeden en fokken van verschillende geitenrassen. Ill.
30718: WALSCHAP GERARD - Het kind
74774: WALSCHAP, GERARD - Het Kind.
16922: WALSCHAP, GERARD - Ons geluk.
89496: WALSCHAP, GERARD - Denise.
38125: WALSH, M - De wortels van het christendom
15864: WALSH ANGLUND, JOAN - Een vriend is iemand die om je geeft.
3742-1073: WALSHE F.M.R. - Diseases of the Nervous System.
8082: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
8081: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
8080: WALSTRA / DENHOORN - Video. Nieuwe dimensie in communicatie. AO-boekje 1330.
90918: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit. Proefschrift.
93450: WALT DISNEY / PLEYSIER, CLAUDY (VERTALING) - De drie biggetjes.
38963: WALT, VAN DER TJAART - Die Koninkryk van God-naby, proefschrift, eksegetiese verkennings van die toekomstpersperspektief van Jezus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies
93451: WALT DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - Bambi.
39611: WALT DISNEY - Donald Duck, groot vakantieboek
30868: WALT DISNEY - Mickey de grote wezengeldroof e.a
80761: WALT, DR. H.R. VAN DER / AALDERS, DR. G.D.J. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 80ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: The pan-Boer movement and the South African war. - Christenvervolging en martelaarschap in de oude wereld.
93447: WALT DISNEY / RUITENBEEK, SIMONE (VERTALING) - 102 Dalmatiers.
31499: WALT DISNEY - Donald Duck 30 jaar
30894: WALT DISNEY - Mickey bezoekers uit de ruimte e.a
30860: WALT DISNEY - Mickey het geheim van de diamantberg e.a
93448: WALT DISNEY - De kleine Zeemeermin en de gouden schelp.
93449: WALT DISNEY / VELDKAMP, TJIBBE (VERTALING) - Winnie de Poeh en de honingboom.
98545: WALTER, MAX - The former Abbey Church in Amorbach (Bavaria).
28622: WALTER, GERARD - Nero. Keizer en Tyran.
45484: WALTER GRASSER - Antiek als hobby. Geïllustreerd.
48306: WALTER BREEDVELD - De open stad
46450: WALTER, GÉRARD. - Nero. Keizer en tyran. Geïll. Phoenix Pocket no. 36
46451: WALTER, GÉRARD. - Nero. Keizer en tyran. Geïll. Phoenix Pocket no. 36
45383: WALTER SCOTT. - Waverley of zestig jaar geleden. Vertaald door Gerard Keller. Geïllustreerd.
B4466: WALTER ERBEN - Joan Miro, 1893-1983, Mens en werk.
56490: WALTER, RUDOLF (RED.) - God heeft wel honderd namen. (vert.)
92197: WALTER, JENS - De barmhartige Samaritaan.
43533: WALTERS MINETTE - De beeldhouwster
79771: WALTERS, MINETTE - De vorm van slangen.
56020: WALTERS, H.B. (PREFACE) - A guide to the department of Greek and Roman antiquities in the British Museum. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
57664: WALTERS, NEL - Nederlands Spreekwoordenboek.
70943: WALTERS, MINETTE - The Breakers.
71441: WALTERS, MINETTE - Fox Evil.
70457: WALTERS, MINETTE - Fox Evil.
104360: WALTERS, MINETTE - De Branding.
17378: WALTERS / HOUWINGE / GRAFTON / HEUVEL / LAPINSKI - Eerste keus. Spannende verhalen voor crime-liefhebbers.
70942: WALTERS, MINETTE - Disordered Minds.
25973: WALTERS, DAVID - Britisch railway. Bridges.
47563: WALTERUS VAN HOESEL - 1500 spelen voor de jeugd
49232: WALTHER, HEDDA - Mijn hondenboek. Foto's. (Vert.)
34663: WALTHER ANGELO - Caspar David Friedrich
59163: WALTON, STEWART & SALLY - Funky Junk. Fresh ideas to jazz up your link. This morning. Geïll.
35728: WALTON J - Disorders of voluntary muscle, fourth edition
11221: WALTZ, D. - Over de brug.
82479: WALZ, HANS HERMANN / BALLY, GUSTAV / RAD, GERHARD VON / E.A. - Wirklichkeit Heute. Referaten und Arbeidsberichte vom Kirchentagskogress Hamberg.
72705: WAMBACCQ / HARENBERG / BLUM / EBERT / E.A. - De Balans van de 20ste Eeuw.
17324: WAMBAUGH, JOSEPH - Nachtpatrouille. Politieroman.
85712: WAMELEN, H. VAN - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
83120: WANDER, B. (SAMENSTELLER) - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
52017: WANDER, NELLEKE - Om Sabine
45661: B. WANDER E.A. - Nederlands Openluchtmuseum B&M 1988:1. Geïll.
99327: WANDER, B. (SAMENSTELLER) - Bijdragen en Mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde, Het Nederlands Openluchtmuseum. Inhoudsregister en register 1938-1967.
55704: WANDERS, DR. A.J.M. - De maan dichtbij. Geïll. Schijnwerpers . 4. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88450: WANDERS, DR. A.J.M. - Het Raadsel Mars. De geschiedenis van een geheimzinnige wereld.
93041: WANDERS, W.E. / BOHNCKE, DRS. S. / LINDEN, FONS VAN DER (KLEUREN ILLUSTRATIES) - Boeiend rekenen, voor de lagere school. Platenboekje voor het eerste leerjaar.
30627: WANDERS A.J.M - Het Mars avontuur
94510: WANG, LULU - Het witte feest.
92964: WANG, LULU - Het Lelietheater.
96879: WANG, WALLACE / PARKER, ROGER C. - Microsoft Office voor Dummies. (Nederlandse editie)
86892: WANING, C.J.W. / E.A. - Ons Zeewezen 56ste Jaargang, juli/aug. 1967, No. 7-8. Met o.a.: Nieuwe fregatten Van-Speijkklasse trotseren oceaanstormen. - Noord-Nederland: Vergrote Eemskanaal officieel geopend. - Uit onze scheepsbouwindustrie.
90917: WANNEE, J.C. - Religieuse levens- en wereldbeschouwing. (los van het Christendom)
104277: WANROOY-OGTEROP, WIENY - Elektrische apparaten in de kosmetiek. Leerboek en handleiding. Afb.
104279: WANROOY-OGTEROP, WIENY - Leerboek voor de kosmetiek. Deel 1. Basiskennis, anatomie en physiologie.
46464: WANSINK, H EN WELS, C.B. - Zeven pijlen / negen pennen. Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse Geschiedenis. Geïll. Phoenix Pocket no. 83.
90805: WANSINK / WELS - Zeven pijlen, Negen pennen. Negen Nederlandse historici over de vaderlandse geschiedenis.
3463-1908: WANSINK J.M. - Europa. Bloemlezing uit aardrijkskundige lectuur. 3
52403: WANSINK, H EN WELS, C.B. - Zeven pijlen, negen pennen, Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse Geschiedenis. Foto's. Phoenix - Pocket 83.
4657-3837: WANSINK H. / SCHOUTEN W.L. / BOTTEMA - Een Nieuw geluid. Een bundel samenspraakjes voor het leesonderwijs.
30697: WANSINK H, WELS C.B - Zeven pijlen negen pennen
28322: WANSINK, H. / WELS, C.B. - Zeven pijlen, Negen pennen. Negen Nederlandse historici over de Vaderlandse geschiedenis.
101.885: WANT, J.P.H. VAN DER - Beelden op de Berg. Wageningen 1976.
91629: WANTING, H.C.S. - In het voorbijgaan. Gestalten en gedachten.
52731: WAPENAAR, H; RÖLING, N.G. EN BAN, A.W. VAN DEN - Basisboek voorlichtingskunde.
33093: WAPENAAR A - Naar zee
2199-3444: WAPPER VADER / ZUIDHOEK ARNE - Legenden van Moors Spanje. Verzinsels van Vader Wapper.
54761: WARBERG, PAUL - Religion und Kultur. Zeitgemäße Betrachtungen eines katholischen Theologen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
43321: WARD WILFRID - Om hoge waarden
82229: WARD, WILFRID - The Life of John Henry Cardinal Newman. Based on his private journals and correspondence. Two volumes in one, with portrait.
53158: WARD, WILFRID - Le Cardinal Wiseman. Sa vie et son temps (1802-1865). Traduit de l 'Anglais par L' abbé Joseph Cardon. Tome premier et tome deuxième. (Afkomstig uit Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
104232: WARD, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
30441: WARD PATRICK - Bike Riders de wereld van de snelle machines
38640: WARHOUT, DANNY, BROUWER, THEA - Hallo wereld alles goed?
53881: WARICHEZ, JOSEPH - Les Disputationes de Simon de Tournai. Texte inédit.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
5335-3606: WARING M.W. - De getuigen. Historische roman over de Russische revolutie.
58967: WARMENHOVEN, OKKO - Prolegomena tot de andragologische propaedeuse. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Utrecht.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

12/15