Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
106735: VELDE, JACOBA VAN - De grote zaal.
44292: VELDE DE HENK - Zwaaien naar bluff
54803: VELDE, KANUNNIK V. VAN DE - De Goede Week en het Paaschfeest. Geschiedkundige studie. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
16666: VELDE, DR. TH. H. - De vruchtbaarheid van Huwelijk.
20709: VELDE, RINK VAN DER - De Fuik.
25728: VELDE, F. VAN DER / JACOBS, L. - Eskimo's op de grens van oud en nieuw. AO-boekje 1409.
87527: VELDELING / METSELAAR, ALBERT - De waorheid mit een knipogie. De eerste bundel mit gedichten van de Veldeling. Mit: 't ogeveinse volkslied - 't Old'ollaanse ballad van Elim.
52439: VELDEN, H. VAN DER EN VISEÉ, H.A. - Ontspanning in Europa. De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. Serie Anatomie van de toekomst.
90878: VELDEN, DS. J.D. VAN DER - Zonde en Genade.
37815: VELDEN, VAN DER H.G.H - Huisvrouw, huisarts, huisgezin
39484: VELDEN, VAN DER H.G.M - Over huisartsgeneeskunde, rede Katholieke Universiteit Nijmegen
81524: VELDERS, DS. W.J.J. - Een Oud-Terstamentische Hervormer.
33327: VELDERS W.J.J - Een oud testamentisch hervormer, Ezra
106267: VELDHOVEN, LEONARD T.A. VAN - Naar het hart van Amerika. De reis van een man alleen, zijn zoektocht, leven en verschijningen.
46768: VELDHUIS, WIL - Geloof en ervaring. Ambo-brochure nr. 2-3.
91047: VELDHUIS, WIL - Geloof en ervaring.
55855: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, A. - Batik op Java. Toen en Nu. Teksten bij een tentoonstelling. Afb.
36350: VELDHUIZEN/SCHOLTEN - De Dagen Onzer Jaren 1955
52197: VELDHUIZEN, G. VAN - De wilde eenden
49522: VELDHUIZEN, G. VAN - De wilde eenden
B4561: VELDHUIZEN, DS. H. - Kernteksten over de gemeente.
80968: VELDHUIZEN, G. VAN - Het witte nijlpaard.
102.568: VELDHUIZEN, G.F.H. - Samen door het Leven. Praktische schetsen voor onze jongens in dienst.
91028: VELDHUIZEN, DS. H. / VERBOOM, DS. W. - Wij geloven. De catechismus in woord en beeld. Deel 1
48250: DR A. VAN VELDHUIZEN - Lukas de medicijnmeester
22472: VELDHUIZEN, PROF. DR. A. - Tekst en uitleg. Praktische Bijbelverklaring. Paulus Brieven aan de Korinthiers.
49655: VELDHUIZEN, DS. H. EN VERBOOM, DRS. W. - Wij geloven. De Catechismus in woord en beeld. Eerste deel. Afb.
2277-222: VELDHUIZEN/SCHOLTEN - De Dagen Onzer Jaren 1955
49022: VELDHUIZEN, DR. A. VAN - Lukas, de medicijnmeester.
5839: VELDHUIZEN / RAINOND /WATERINK / E.A. - Op den Uitkijk. 9e jaargang.
49466: VELDHUIZEN, G. VAN - De zebra in de serre. Roman in de serie ''De dagen onzer jaren''. Tevens een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955.
48800: VELDHUIZEN, DS. H. EN KIESKAMP, DRS. R.H. - Wij belijden. De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht. Kaartje
15290: VELDKAMP, PROF. DR. J. - De aarde onderzocht. AO-boekje 642.
6477: VELDKAMP DR. J. - Noorderlicht. Neemt toe. AO-boekje 587.
6580: VELDKAMP DR. J. - De aarde onderzocht. Het internationale Geofysische Jaar. AO-boekje 642.
36884: VELDKAMP, K EN J - Van alles wat, Duetten, deel 1, envoudige duetten met gemakkelijke pianobegeleiding
104454: VELDKAMP, BART / BERGSMA, JACOB - Goud! Olympisch dagboek van Bart Veldkamp, verteld aan Jacob Bergsma.
95947: VELDKAMP, K. - Do-re-mi-fa-sol. 1ste Muziekboekje.
88893: VELDKAMP, PROF.DR. J. - Aardmagnetisme. De Belgisch-Nederlandse Zuidpool expeditie. AO-boekje 991.
57660: VELDKAMP, DS. H. - Kerkgangers.
49374: VELDKAMP, K - Practische muziekleer met een aanhangsel over zangonderwijs t.g.a. Kweek- en Normaalscholen. Tweede deel. (met figuren en portretten).
49373: VELDKAMP, K - Practische muziekleer. Eerste deel. Met bijbehorend Oefenboek.
49349: VELDKAMP, K - Practische muziekleer. Eerste deel.
16121: VELDKAMP, H. - Die knoopen ontbind. Daniel.
47750: J. VELDMAN - De Nederlanders en hun land met kaartjes
23069: VELDMAN, JAN - De Noord-Ooster Giert.
77184: VELDMAN, FOKKO / KNORRENGOA, WIETSKE / UFFEN, JAN SIEBO / E.A. - Krödde. Grunneger Tiedschrift. Jaargang 9, Nr. 35 december 1990. Met o.a.: Börgmeester, doames en heren - Brieven uut t Westerketier - In daip woater.
86841: VELDMAN, FREERK J. / SEVENSTER, A. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. 12de jaargang nr. 2. Maart 1995. Met o.a.: Leven en werk van Jan de Rijk, beeldhouwer. - De avondmaalsbeker van Middelbert.
25686: VELDS, DR. C.A. - Luchtverontreiniging meteorlogisch bezien. AO-boekje 1199.
59414: VELEMA, DR. W.H. - Wegen ten leven. Bijbelwoorden voor de praktijk van elke dag.
59347: VELEMA, PROF. DR. W.H. - Voor en tegen. Artikelen over eigentijdse vragen.
80875: VELEMA, DR. E. / DIJK, OTTO / SMELIK / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 19. Met o.a.: De functie van de school in de moderne maatschappij. - Beroep en roeping. - Mythische Uitvaart.
57355: VELEMA, PROF. DR. W.H. - Bouwen aan je huwelijk. Handreiking voor een (groeps)gesprek.
57356: VELEMA, PROF. DR. W.H. - ""Kennen julie elkaar?"" Over huwelijk en relaties.
57350: VELEMA, DR. W.H. - Rechtvaardiging van de straf. Een ethische benadering. Ethisch kommentaar.
91016: VELEMA, DR. W.H. - Het Woord werkt door. Studies en schetsen ten dienste van de prediking.
60213: VELEMA, PROF. DR. W.H.; PLOMP - VAN HARMELEN, M.M. E.A. - Vragen van deze tijd. Aktuele onderwerpen met discussievragen.
57362: VELEMA, DR. W.H. - Gezinsvorming in deze tijd. Ethische en pastorale overwegingen.
49664: VELEMA, DR. W.H. - Over geloofsverantwoording. Apologetiek in de praktijk.
45608: PROF. DR. W.H. VELEMA EN I.A. KOLE - Op de keper beschouwd. 1. Een serie lessen over ethische en sociale vragen. Geïllustreerd.
34915: VELEMA W - Het aanzien van een millennium, kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000
88671: VELEMA-DRENT, GERRY - Geen ander voor jou!
45482: DR. W.H. VELEMA. - Leer ermee te leven!
48763: VELEMA, PROF.DR. W.H. E.A. - Vragen van deze tijd. Aktuele onderwerpen met diskussievragen.
87340: VELEN, J.L. VAN - Het berichtenverkeer in en om Wormerveer.
52705: VELING, DRS. K. (VZ) E.A. - Opdat het u welga. Een nationaal gereformeerde visie op jeugdwelzijnsbeleid. Publikatie van de Groen van Prinsterer Stichting nummer 36.
96461: VELLEKOOP, GERRIT / DOOL / BOER - Ja! dat zingen wij.
37337: VELLEKOOP GERRIT - Handleiding voor de sopraanblokfluit.
37335: VELLEKOOP GERRIT - Handleiding voor de sopraanblokfluit.
37336: VELLEKOOP GERRIT - Handleiding voor de sopraanblokfluit.
45883: J.E. VELLEKOOP - Natuurkunde voor alledag. Geïll.
48947: VELLENGA, DS. G.Y EN KRET, DS. A.J. - Stromen van kracht. De nieuwe opwekkingsbeweging.
98895: VELMANS, LOU (TEKST) / TJASSENS KEISER, G.J.F. (ILLUSTRATIES) - Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der N.V. Handelmaatschappij v.h. J.H. Van Maarssen.
8053: VELS HEIJN DRA. A.A.E. - Goya. AO-boekje 1320.
8052: VELS HEIJN DRA. A.A.E. - Goya. AO-boekje 1320.
7645: VELS HEIJN DRS. A.A.E. - Rembrandt. 1606-1669. AO-boekje 1250.
7644: VELS HEIJN DRS. A.A.E. - Rembrandt. 1606-1669. AO-boekje 1250.
54695: VELS HEIJN, ANNEMARIE & SCHATBORN, PETER E.A. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen.Een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17-de eeuwse Nederlandse kunst. Afb.
25701: VELS HEIJN, MEJ. DRS. A.A.E. - Resco's uit Florence. AO-boekje 1242.
94924: VELSEN, JACQUES VAN - Haarlem. (met plattegrond van Haarlem schaal 1:15000)
2595-2490: VELSEN P.J. VAN - Het menselijk lichaam. Deel 1.
14391: VELT CHRIS IN T' / POSTEMA, KOOS - Klasgenoten. Hoogtepunten uit het televisieprogramma RTL4.
22166: VELT CHRIS IN T' / POSTEMA, KOOS - Klasgenoten. Hoogtepunten uit het televisieprogramma RTL4.
99754: VELTEN, MR. A.A. VAN / CROES, MR. A.L. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 1, Nr. 2. Met o.a.: De Kadasterwet. - Gemeenschap.
94449: VELTHUIS, J.H. / KLIS, M.C. VAN DER - Eenmaal andermaal. Boekhouden 1.
94450: VELTHUIS, J.H. / KLIS, M.C. VAN DER - Eenmaal andermaal. Boekhouden 1: Toetsboekje.
97569: VELTMAN, WILLEM F. - De vrije scholen. Beginselen en methoden.
8697: VELTMAN JAN / POEDER HENK - Het Smidsgezin.
22058: VELTMAN, JAN - Een zoon en zijn moeder.
84727: VELTMAN (DE GEDEPUTEERDE STATEN) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1884. No. 1 t/m No. 73. Complete jaargang.
96699: VELTMAN, JAN / ISINGS (ILLUSTRATIES). - De Vlaamsche stoelenmatter.
23073: VELTMAN, JAN / ISINGS (ILLUSTRATIES). - De Vlaamsche stoelenmatter.
84725: VELTMAN (WAARNEMEND COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1882. No. 1 t/m No. 75. Complete jaargang.
25227: VELUANUS, GAJUS - Ademloos. Van bosjesman tot kerkeman.
60074: VELVIS, H. - Vlucht naar de vrijheid. Geïll.
49085: VELZEN, DRS. N.C. (VERZAMELD DOOR) - Tot Zijn gedachtenis voor de week van voorbereiding. Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen.Ill.
8909: VELZEN INA VAN - Wilde Wieteke.
59375: VELZEN, DRS. N.C. VAN; GRAAF, IR. J. VAN DER; OOSTDIJK, MW. DRS. E.A. E.A. - Reformatie & Revolutie. 200 jaar Franse Revolutie. Publicatie nr. 5.
9244: VEN PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER - Het arbeidsconflict. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
7481: VEN-RIJKEN RIA VAN DER - Droomvlucht.
96834: VEN, D.J. VAN DER - Van scheepje-zeilen en schuitje-varen. Libellen-serie Nr. 267.
89237: VEN, DR. A.J. VAN DEN / DRIESSEN, H.L. / JOLLES, J.A. / E.A. - Gelre. Bijdragen en Mededelingen. Deel XLVI. Met o.a.: Het Hof van Justitie te Zutphen 1474 tot 1477. - De Malderburcht. - Het schuttersgild van Putten.
96832: VEN, D.J. VAN DER - Het vendelzwaaien herleeft! Libellen-serie Nr. 156-157.
61210: VEN, DR. J.A. VAN DER - Kritische godsdienstdidactiek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
24873: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Gelderland. Deel III: De Veluwe.
60543: VEN, J.A. VAN DER (RED.) - Pastoraal tussen ideaal en werkelijkheid. Serie Theologie en Emperie deel I. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
89210: VEN, D.J. VAN DER - Ons Mooie Nederland. Gelderland I.
53809: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER - Economische en sociale opvattingen in Nederland. De Nederlandse volkshuishouding tusen twee wereldoorlogen. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53810: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER - Bedrijfsleven en democratie. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
53817: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER - Schaduwen van het modernisme. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88242: VEN, ELLY VAN DER - Kijk. Van kijken tot danken. Werkboek voor bidders.
88940: VEN, DR. G.P. VAN DE - Twee eeuwen rivierbeheer in Nederland. AO-boekje 1697.
96840: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Gelderland. Deel I.
54976: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER - Geschiedenis van de arbeid. I. Oudheid en Vroege Middeleeuwen. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88244: VEN, ELLY VAN DER - Kijk. Van kijken tot danken. Werkboek voor bidders.
53739: VEN, PROF. DR. F.J.H.M. VAN DER - Sociale grondrechten. Mens en Medemens. Aspecten der sociale werkelijheid. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
40844: VEN VAN DER D.J - Asselt aan de Maas, kerk en kasteel, boerenheem en volksleven in een Limburgse heerlijkheid
96295: VEN, D.J. VAN DER / RAEMDONCK, GEORGE VAN (ILLUSTRATIES) - Kindervreugd en Volksvermaak. Een volkloristisch prentenboek. (Met afbeeldingen naar photographische opnamen). Plaatjesalbum.
60526: VEN, J.A. VAN DER EN HOUTEPEN, A.W.J. - Weg van de kerk. Reflecties op ""De pastorale arbeid in de negentiger jaren"" van Bisschop H.C.A. Ernst. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
52243: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen tijdschrift. Geïll. September 1924.
39639: VEN, VAN DE A.C.M - Noodregeling ouderdomsvoorziening
96843: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Gelderland. Deel III: De Veluwe.
96846: VEN, D.J. VAN DER - Ons mooie Nederland. Nederlandsche torens en hun klokkenspelen.
105730: VEN, D.J. VAN DER - Friese Volksgebruiken weerspiegeld in Europese Folklore.
47249: D.J. VAN DER VEN - De gilde viert, plaatjesalbum N.V. stoom tabaksfabriek Rh. Niemeijer, compleet
25851: VEN, DR. G.P. VAN DE - Twee eeuwen rivierenbeheer in Nederland. AO-boekje 1697.
71507: VENATIER, HANS - Baljuw Bartold. De groote trek naar het Oosten.
57947: VENDEL, EDWARD VAN DE - Betrap me. Gedichten. Ill.
91350: VENEKAMP-ANANIAS, LAMMY - Deur Roner dreem.
7985: VENEMA ADRIAAN - De laatste uren.
30735: VENEMA, REINI - Bloemen alphabet met versjes en platen
99691: VENEMA, BILL - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
104092: VENEMA, HARM / NIEKUS, M. / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 13. met o.a.: Honderd jaar telefoon in Veendam 1897-1997. - Steentijdonderzoek in de Wildervanksterdallen deel 2: enkele laatpaleolitische van de Feddermessertraditie in het veenkoloniale gebied.
20907: VENEMA, ADRIAAN - Thomas en Esther, Esther en Thomas.
104091: VENEMA, HARM / NIEKUS, M. / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 13. met o.a.: Honderd jaar telefoon in Veendam 1897-1997. - Steentijdonderzoek in de Wildervanksterdallen deel 2: enkele laatpaleolitische van de Feddermessertraditie in het veenkoloniale gebied.
89933: VENETIEN, DRS. J. VAN - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen.
96818: VENING MEINESZ., PROF.DR. F.A. - Kort overzicht der Kartografie.
44573: VENING MEINESZ, SCHILTHUIS, HINTE, MOLEN - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.4, juli 1939
36754: VENING, WIL - Met de toto het water op
60087: VENING, WIL - De kinderen van ""Weltevree"". Geïll.
104088: VENING, WIL - Ree zonder schepen.
31169: VENING WIL - Sluiers van nevel
25555: VENING, WIL - Wereld van verschil. Roman over de Drentse kolonien. Grote letter boek.
42661: VENINGA ROBERT - Toch is er hoop, hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken
54524: VENNER, G.H. A. - De meinweg. Onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied. Circa 1400-1822. Proefschrift. K.U. te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
23875: VENNET, HUGO VAN DER - Beentje buiten. 15 speelse tochten voor wandelaars, fietsers en ruiters.
50679: VENTE, ARNOLD (FOTOGRAAF) - Solo. De musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in hun vrije tijd.
44052: VENTE ROB - Topclub Feijenoord, jaarboek no 3
81122: VER HEULL, ALEXANDER (1822-1897) - Zoo zijn er! Studenten schetsen.
61428: VER BRUGGEN, O. - Kind, wat zeg je nou. Een serie discussies over aspecten van de generatiekloof. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
79078: VERA, YVONNE - Eine Frau ohne Namen.
79532: VERA, YVONNE - Eine Frau ohne Namen.
53812: VERAART, MR. J.A. - Vraagstukken der economische bedrijfsorganisatie. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60742: VERBAAS, FRANS WILLEM - De vierde vrouw. De wonderlijke lotgevallen van een tegendraads theoloog. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
80323: VERBEECK, G. / EBELS-HOVING, B. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 13, No. 1. Met o.a.: Een dialoog met het partijdigheidsprincipe in de DDR geschiedschrijving. - De vrouw in de Middeleeuwen.
70320: VERBEECK, HARRY - De wind van waanzin.
93381: VERBEEK, PROF.DR. E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
42341: VERBEEK E DR - Zin en waarde van verlegen zijn
99998: VERBEEK, HERMAN - Van horen en zien. Tekens in de woestijn.
45558: PROF. DR. E. VERBEEK - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
97999: VERBEETEN, W.J. - De raadselachtige planetoide. Astronaut Ken Cassidy.
76282: VERBERG, GEORGE / E.A. - Bovengronds 15 jaar kunst bezit bij Gasunie.
85826: VERBERNE, PROF. DR. L.G.J. - Geschiedenis van Nederland. In de jaren 1850-1925, deel II. Prisma pocket 276.
85845: VERBERNE, PROF. DR. L.G.J. - Geschiedenis van Nederland. In de jaren 1813-1850, deel II. Prisma pocket 375.
84482: VERBIEST, AGNES - Het gewicht van de directie. Taal over, tegen, door vrouwen.
53806: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS. (SAMENSTELLING) - Waar het om gaat. Het plan van den arbeid. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
73747: VERBOOM, COR - Vaste Planten in kleur.
84776: VERBOOM, C.H. - Zieke zuigelingen. Een handleiding bij de herkenning en behandeling van de belangrijkste ziekten op de zuigelingen- en kleuterleeftijd.
61037: VERBOOM, SJAAK - Droomkind. Novelle. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
60097: VERBOOM, W / VELDHUIZEN, H / HAM, E. VAN DEN - Geloven met het hart. 2. Handleiding. Zeven kernpunten uit het christelijk geloof + CD-rom. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
61204: VERBOOM, DR. W. - Catechese - taak van de gemeente - Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
75067: VERBRAECK, A. - Zelf-Organisatie. Leergang in levensbekwaamheid. Deel VI, Les 121-144.
47601: A. VERBRAECK REDACTIE - Wereld populair wetenschappelijk maandblad april 1948 no 18, met foto's
88216: VERBREE, ADRAN - EST.
53109: VERBRUGH, DR. A.J. - Nederlandse levensstijl en taal in het verenigende Europa. Foto's. (Groen van Prinsterer Stichting 66).
16172: VERBRUGH, DR. A.J. / JAGT GROEP / E.A. - Politiek mozaiek. Opstellen aangeboden aan dr. A.J. Verbrugh.
49634: VERBRUGH, DR. A.J. - Europese droom zonder norm of traditie.
8006: VERBURG GO - Boontje. Het apenmeisje.
6772: VERBURG G.J. - Proinciale Almanak voor Zuid-Holland. 91ste jaargang. 1979
19590: VERBURG, W. - UNCTAD VI, discussieclub of onderhandelingsforum. AO-boekje 1988.
99044: VERBURG, GO - Koffie uit Kafka.
52226: VERBURG, GO - Groeten uit Zuid-Afrika. Foto's.
43327: VERBURG GO - Vergeef ons
49766: VERBURG, ELINE - Majoor Bosshardt. Met hart en ziel. Foto's.
57255: VERBURG, G.J. - Geschiedenis van de brandweerwagen. Grote Alken no. 669. Geïll.
51933: VERBURG, DR. MR. M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I. 1798-1898. Geïll.
10480: VERBURG GO - Vergeef ons.
71509: VERBURG, GO - Testament aan Toonder.
46217: VERBURG, G.J. - Geschiedenis van de brandweerwagen. Geïll. De Alkenreeks. Beeldencyclopedie - Alkmaar
31463: VERBURG GO - Storm over Nederland
103.172: VERBURG, W. - UNCTAD VI, discussieclub of onderhandelingsforum. AO-boekje 1988.
5546-4001: VERBURG GO / BLOCH MIES - Joppie en Rap. De vredesduiven.
415-2821: VERBURG GO - Boontje. Het apenmeisje.
27830: VERBURG, GO - Groeten uit Zuid-Afrika.
95623: VERBURGT, INEKE - Ken uw sport. Volksdansen.
97281: VERCAUTEREN, H. - Zeeuwse Klompendans. - Zeeuws Vlaams Kermisliedje.
98632: VERCEL, ROGER - De cyclone. Een roman van de zee en den storm.
11085: VERCORS - De stilte der zee. B.B.-Reeks 1.
80951: VERCORS - Plus ou moins Homme.
98956: VERCORS - Susan Deniz.
92343: VERCRUYSSE, JAN - Kunsthalle Bern 1989.
1679-8586: VERDAASDONK / HENDRICKX / E.A. - Bulkboek 67. Subren Polett. Ivo Michels. e.a.
98267: VERDELMAN, ANNIE - Mijn hart is gerust.
98277: VERDELMAN, ANNIE - De zon lacht door mijn tranen heen.
90889: VERDELMAN, ANNIE - Altijd bij U
88294: VERDELMAN, ANNIE - Evangelisatie… kwestie van relatie!?
91622: VERDELMAN, ANNIE - Mijn hart is gerust.
21786: VERDELMAN, ANNIE - Mijn hart is gerust.
36275: VERDELMAN, ANNIE - Op al mijn wegen
57079: VERDELMAN, ANNIE - De zon lacht door mijn tranen heen. Geïll.
99865: VERDENIUS, MARTIE - Baby sitters boekje.
45820: J.A. VERDENIUS EN R.P.G. HAMEETMAN. - Leerboek der Duitse taal ten dienste van handelsscholen en van candidaten voor het associatie-examen. Tweede deel. Bewerkt door Dr. K. Freitag. Met Hulpboek.
57697: VERDENIUS, J.A. & VERDENIUS, TH. - Leercursus der Duitsche taal voor Middelbare en Mulo-scholen. Tweede deeltje. Zesde druk. Twee delen.
72699: VERDENIUS / ZADOKS / HOORN. - Antieke jeugd
42839: VERDENIUS J.A - Ausgewählte Deutsche gedichte
74074: VERDI, G. / GODFREY JR., CHARLES - Selection from G. Verdi's Opera - Aida - for the Pianoforte.
71871: VERDI / TURNOVSKY, MARTIN (DIRIGENT). - Giuseppe Verdi. Otello. Statini Opera, Praha.
70682: VERDI, G. - Violetta. - La Traviata -. Opera en quatre actes.
35724: VERDONSCHOT N - Biomechanical failure scenarios for cemented total hip replacement, proefschrift
30595: VERDOORN J.A - De zending en het Indonesisch nationalisme
40823: VERDUIN, J.A - Ontwikkelingen in de Drentse bevolking gedurende de 17e en 18e eeuw
33438: VEREL BAREND - De groote spelbreker
9148: VEREN M. - Bert mijn jongen.
52161: VERG, ERIK - Das Abenteuer das Hamburg heisst. Der weite Weg zur Weltstadt. Geïll.
60932: VERGEER, CHARLES - De gaasvlieg. Vragen naar zin. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
6561: VERGERS P. - De groote Hervormers. Hun leven, arbeid en Strijd voor het licht der Waarheid. Met 12 platen in kleurendruk.
38561: VERGILI MARONIS, P - Aeneis Libri I-VI
38568: VERGILIUS, DOOR GEERHEBAERT, A - Vergillius, 3 delen, deel 1, tekst, Aeneis, de vijf eclogen, en enkele brokstukken uit de Georgica, deel 2 2e deel: inleiding antekeningen Aeneis I-III, 3e deel, 2e deel inleiding antekeningen Aeneis V-VI, Grieksche en Latijnsche schooluitgaven
59413: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - In de leer bij Luther. Hervormd en luthers in dezelfde kerk.
90890: VERGUNST, DRS. E.F. - Tweeerlei dienst.
91048: VERGUNST, DRS. E.F. - Tweeerlei dienst.
96764: VERHAAGEN, MARIANNE / BRILL, YVONNE (ILLUSTRATIES) - An en Jan naar het feest.
58873: VERHAAGEN, MARIANNE - Jan Albert en het schepnet. Geïll.
8931: VERHAAR L. - Dissidenten in de Sovjetunie. AO-boekje 1445.
102.930: VERHAAR, HEDY - Broodnodig. AO-boekje 1432.
22253: VERHAAR, H. - Jongens. Luister eens even. Een bundel dagsluitingen.
97096: VERHAAR, HEDY - Broodnodig. AO-boekje 1432.
55910: VERHAAR, PROF. J.P. - Waarom psycho-sophia? Waarheid en leven. Psychosophische verhandelingen. Katholieke levenswijsheid. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
8930: VERHAAR L. - Dissidenten in de Sovjetunie. AO-boekje 1445.
56209: VERHAAR, PROF. J.P. - De moderne theosophische beweging. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53945: VERHAAR, PROF. J.P. - Het probleem van het kwaad. [Waarheid en leven. Psychosophische verhandelingen. Katholieke levenswijsheid.] (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
3133-696: VERHAECK - Deens op reis
99963: VERHAGE-VAN KOOTEN, MEVR. MR. M. / HENDRIKSEN, MR. W. / E.A. - Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional. Editie 2006-2007.
99962: VERHAGE-VAN KOOTEN, MEVR. MR. M. / HENDRIKSEN, MR. W. / E.A. - Recht voor de zorg- en welzijnsprofessional. Editie 2005-2006.
99760: VERHAGEN-MAAT, MR. M.L.W. / BRAAMS, W.TH. / E.A. - Kwartaalbericht Nieuw BW. Wetgeving Literatuur Rechtspraak. Jaargang 2, Nr. 4. Met o.a.: Faillissementspauliana. - Aansprakelijkheid bij geestelijke of lichamelijke tekortkoming.
72401: VERHAGEN, LEDIA - Wij kiezen niet.
48611: VERHAGEN, PROF. DR. IR. C.J.D.M. - Van gasontlading tot patroonherkennen. Het oeuvre van prof. Dr. Ir. C.J.D.M Verhagen. Aangeboden t.g.v. zijn emeritaat. Geïll.
26465: VERHAGEN, H.A. - Maar…niemand zag mijn tranen. Bladzijden uit mijn dagboek.
16579: VERHAGEN, LEIDA - Onwankelbaar naast jou.
60192: VERHAGEN JR., J. - Een donkere bladzijde uit Neerland's Historie. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60581: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 26e jaargang - nummer 4 - december 2015. Renske Kruizinga; Jannet Delver & Wim Smeets e.a.. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60576: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 25e jaargang - nummer 2 - juli 2014. Essaywedstrijd; Jesse Dezutter e.a. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60579: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 26e jaargang - nummer 2 - juli 2015. Richard Vuijk & Remy Jacobs e.a. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60580: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 26e jaargang - nummer 3 - september 2015. Thomas Ekeris, Gonneke Stevens(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60575: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 25e jaargang - nummer I - maart 2014. Arthur. Moedig, scherpzinnig & betrokken. Arthur Hegger, redacteur 1990-2014. Nicolette Hijweege e.a. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
17771: VERHAGEN, LEIDA - Onwankelbaar naast jou.
60577: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 25e jaargang - nummer 4 - december 2014. Schaamte & (on)verbondenheid. Ewoud de Jong e.a. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
104056: VERHAGEN, R. / ERKELENS, H. / MEINARDI, L. (REDACTIE) - Een Eeuw Oostersingel. Triakel 5, november 2003.
60578: VERHAGEN, DRS. P.J. (EINDRED.) - Psyche & Geloof. Tijdschrift van de Chr. Ver. Voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten. 26e jaargang - nummer I - maart 2015. Esther Veerman e.a. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
51722: VERHAREN, MR. G. TH. - Abraham in burger. Geïll.
71543: VERHAREN, MR. G.TH. - Het slaghek.
21956: VERHART, MAX - Reclassering. Mens misdaad en maatschappij. AO-boekje 2549.
B4850: VERHEES, JACQUES - Hier gebeurt iets. Woord- en communievieringen, jaar C.
55048: VERHEIJ - DE PEUTER, COBIE - Schijnbaar mens. Geïll. door beeldend kunstenaar Mond.
59153: VERHEIJ, FOP - Gezinstherapie. Een overzicht: Historie en perspectief. (KooykerReeks).
90205: VERHEUL, J. - Het Heilige en de Wereld. Verkenningen van de verhouding tussen cultische heiligheid en secularisatie in het Oude Testament. Proefschrift. Kultische Heiligkeit und Sakularisierung Untersuchung uber ihr Verhaltnis im Alten Testament, (mit einer Zusammenfassung in der deutscher Sprache).
50710: VERHEUL, GÉ - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad. Geïll.
84315: VERHEUL, KEES / LEEFLANG, ED / SCHENDEL, ARTHUR VAN / NIJLEN, JAN VAN / E.A. - Tirade 251. Jaargang 23. Met o.a.: Negen gedichten van Achmatova met een inleiding. - Pinguins. - Brieven uit de oorlogsjaren.
84316: VERHEUL, KEES / LEEFLANG, ED / SCHENDEL, ARTHUR VAN / NIJLEN, JAN VAN / E.A. - Tirade 251. Jaargang 23. Met o.a.: Negen gedichten van Achmatova met een inleiding. - Pinguins. - Brieven uit de oorlogsjaren.
56477: VERHEUL O.S.B., DOM DR. AMBROSIUS - Inleiding tot de liturgie. Haar theologische achtergrond.
49550: VERHEUL, ANS (SAMENSTELLING) - Groente recepten. (Ill.)
10884: VERHEY ANJES - Eurosport Formule 1 Jaarboek 1995.
10883: VERHEY ANJES - Eurosport Formule 1 Jaarboek 1996.
56037: VERHEY, B.J. - Gereedschapmaken. Leerboek voor het vervaardigen van speciale gereedschappen in de Metaalindustrie. Afb.
60573: VERHEYDEN, DR. A.L.E. - De Hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57301: VERHEYEN, DR. MARCEL - Stop Stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
38748: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER - Kooi & Volierevogels encyclopedie,
26427: VERHOEK, J.A. - Is God eerlijk?
15609: VERHOEVEN, NICO - Gij zijt, een cyclus.
104269: VERHOEVEN, TOON / VOS, PETER (TEKENINGEN). - Terzijde.
49691: VERHOEVEN, DR. C.W.M; FROE, PROF. DR. A. DE E.A. - Dood en stervensbegeleiding.
49796: VERHOEVEN, J.A.W. - Rechtvaardigheid van God (Grieks) in Romeinen 1 - 5. Doktoraalscriptie Theologische Faculteit v.d. RU Utrecht; vakgroep Nieuwe Testament.
18258: VERHOEVEN, TOON - Terzijde.
97879: VERHOEVEN, J. - Duits op reis.
59194: VERHOEVEN, PROF. DR. IR. B; KALISVAART, IR. C. E.A. (RED.CIE.) - In het spoor van de pioniers. 35 Jaar Noordoostpolder. Geïll.
27596: VERHOEVEN, HARRY / BOSMAN-HUIZINGA, MIJNKE / E.A. - De geur van het geld. En: Handreiking liturgie en gesprek.
28170: VERHOEVEN, J. - Engels op reis. Van Goor's taalgidsjes.
B4775: VERHOEVEN, MARIJKE - Boreling en beginner. Nataliteit bij Hannah Arendt.
39244: VERHOYE, PAUL - Waar is de hemel gebleven? Opzoek naar nieuwe woorden voor het geloof
1304-3086: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zie Daar! Scherts en Ernst.
1305-3081: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Afspiegelingen. Ze zijn er!.Tijdspiegelphantasieen. Naar t'leven. Wit en zwart.Verspreide platen.
3202-3083: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
1303-3082: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zoo zijn er! Jeugd.
3201-3084: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zijn er zoo?
1302-3085: VERHUELL ALEXANDER - De Werken van Alexander Ver Huell. Zijn er zoo?
47510: DR. K. VERHULST - Nancy's verdwijning, snel engelsch leeren, kanarie boekje no 146
34973: VERINGA TH, H, BORDEN VAN DER J.P - Hoe en wat boetseren we van klei
8896: VÉRITÉ MARCELLE / WALDER GITTA - Lalo het buideldiertje.
39211: VERJAAL, A - De ontwikkelingsgang der klinische diagnostiek
99448: VERJANS, MARTIN / AMERON, DR. H.W.J. VAN / E.A. - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg. - Synthesis. Twelve facets of culture and nature in South Limburg. (met veel foto's)
89950: VERJANS, MARTIN / AMERON, DR. H.W.J. VAN / E.A. - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg. - Synthesis. Twelve facets of culture and nature in South Limburg. (met veel foto's)
89998: VERKAIK, JAN PAUL (TEKST) - De historie van Flevoland, de Flevolanders en hun bestuur. Ach Lieve Tijd 15.
30499: VERKAMMAN, VAN DER STEEN, VOLKERS - De internationals de historie van oranje
77119: VERKEKEN / BOOM / EA. (SAMENSTELLERS) - Handboek voor carriere makers.
59889: VERKERK, MAARTEN / VERKERK-VEGTER, NIENKE - M / V. Mens en relaties in de eenentwintigste eeuw. Telos.
87511: VERKERK, J. / E.A. - Jaarboek Roden 1980.
55181: VERKERKE, EVERT - Vreemde lieden die Katholieken. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
50634: VERKIJK, DICK. - Operatie Barbarossa. De Duitse inval in Rusland - 1941. Naar de televisie-documentaire van Dick Verkijk. Foto's.
14295: VERKIJK, DIRK - Operatie Barbarossa. De Duitse inval in Rusland-1941.
60285: VERKRUISEN, PROF. MR. W.G. / VIS, MR. B.C. - Gemeente en Gemeentewet. Serie Staats- en Bestuursrecht. 6. Ars Aequi Libri. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
8767: VERKUIL GEORGE - Naderbij.
26691: VERKUIL, GEORGE - Naderbij.
90885: VERKUYL, PROF. DR. J. - Daar en nu. Over de assistentie aan de kerken in Azie, Afrika en Latijns Amerika in de huidige situatie.
90887: VERKUYL, DR. J. / SCHULTE NORDHOLT, DR. H.G - Verantwoorde revolutie. Over middelen en doeleinden in de strijd om transformatie van samenlevingen.
90886: VERKUYL, DR. J. / SCHULTE NORDHOLT, DR. H.G - Verantwoorde revolutie. Over middelen en doeleinden in de strijd om transformatie van samenlevingen.
49688: VERKUYL, ARIE EN JOH. - Lijden en begeleiden. De lijdende medemens en ons dienstbetoon.
24636: VERKUYL, DR. J. - Onderweg naar één wereldsamenleving. De samenhang tussen wereldzending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking.
90953: VERKUYL DR. J. - Voorbereiding voor de dialoog over het Evangelie en de ideologie van het Marxistisch Leninisme.
80400: VERKUYL, PROF.DR. J. - Breek de muren af! Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen.
74831: VERKUYL, PROF.DR. J. - Jezus Christus, de bevrijder, en de voortgaande bevrijding van mensen en samenlevingen.
91904: VERKUYL, J. / E.A. - Gods initiatief en ons mandaat. De betekenis van de wereldzendingsconferentie in Mexico City. Carillon-reeks 36.
80513: VERKUYL / SCHUMAN / SCHIPPERS - Meegenomen voor de vrede. Nadere verantwoording van het gereformeerd vredesberaad.
90888: VERKUYL, PROF. DR. J. - Evangelie en communisme in Azie en Afrika.
35809: VERKUYL J, SCHULTE NORDHOLT H.G - Verantwoorde revolutie, over middelen en doeleinden in de strijd om transformatie van samenlevingen
91019: VERKUYL, DR. J. - Onderweg naar één wereldsamenleving. De samenhang tussen wereldzending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking.
5471-3825: VERKUYL DR. J. - Voorbereiding voor de dialoog over het Evangelie en de ideologie van het Marxistisch Leninisme.
27642: VERKUYL, PROF.DR. J. - Breek de muren af! Om gerechtigheid in de rassenverhoudingen.
81956: VERKUYL, PROF.DR. J. - Jezus Christus, de bevrijder, en de voortgaande bevrijding van mensen en samenlevingen.
81092: VERLAINE, PAUL - Parallelement invectives.
53805: VERLEISDONK, F.A.M. - Stakingen tegen de Overheid. De veranderende positie van de Westeuropese vakbeweging, gezien tegen de achtergrond van de sociaal-economische ontwikkeling. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
56796: VERLEUR, DR. H. - Inleiding tot de scheikunde en natuurkunde voor verpleegkundigen. Met een bijdrage van Drs. W.J. van Laarhoven. - Genees- en verpleegkundige reeks. Deel 4. - Afb.
57022: VERLEUR, DR. H. - Inleiding tot de scheikunde en natuurkunde voor verplegenden. Afb. (Genees- en verpleegkundige reeks. Deel 4).
57898: VERLEUR, DR. H. - Inleiding tot de scheikunde en natuurkunde voor verplegenden. Genees- en verpleegkundige reeks Deel 4. Ill.
37523: VERLINDEN, GERARD - Groot muziekboek
80740: VERLINDEN, DR. CH. . POST, DR. R.R. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 74ste jaargang. Aflevering 4. Met o.a.: Een Vlaamse voorloper van Columbus. - Is Bonifacius bisschop van Utrecht geweest?
6678: VERLINDEN DR. J.J.A. - Opbouw van onderwijs. AO-boekje 734.
105845: VERLOOP, CEES / BLEEKER-COUVRET, MARLIES - Wandeling langs geneeskruiden van Hortus de Wolf.
30421: VERLOOVE VANHORICH S.P, VERWEY R.A - Project on preterm and small for gestational age infants in the Netherlands 1983
81599: VERMAAS, DS. J. / KOREVAAR, T.W. / BOUT, DS. H. / E.A. - De Vaandrager. Orgaan van de bond van de Ned. Hervormde Jongelingsver. op Geref. grondslag. 36e Jaargang, 1951. Met o.a.: Van Petrus Datheen tot Domine Hasper. - Fundamentalisme. - Staatkundige Onderwerpen. - Bij het 25-jarig Jubileum van de J.V. Brandwijk.
9349: VERMAAT W.G.M. - De beste krekels zijn dodelijk. Waarin opgenomen: De Wereld naar De Bollen.
48743: VERMAAT, J.A.E. - Signalen van de eindtijd? Eigentijdse ontwikkelingen in het licht van de Apocalyps. Ill.
59451: VERMAAT, P. - Wandelen aan zee - in gedichten en gedachten.
82227: VERMAAT, DS. P. - Geen droom maar werkelijkheid. 18 preken over het boek Daniel.
51110: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1962
51111: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1963
51109: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1961
51112: VERMAAT, W. (DIR) - Reisgids vlieg-, boot- en autocarreizen. Europa Express. N.V. Rotterdam - Den Haag - Amsterdam. Sinds 1872. Afb. 1965
51926: VERMAAT, EMERSON - Het is allemaal de schuld van … Joden en Amerikanen!' Anti-Amerikanisme; Anti-Zionisme; Anti-Semitisme.
B4873: VERMAAT, EMERSON - De Evangelische Omroep. Onstaansgeschiedenis.
88111: VERMAAT, ANNE-MARIE - De Sapphire Dimensie.
79884: VERMAAT, J.A.E. / CROUGHS, DR. R.W.H. - Wetenschap en Ideologie: Wetenschap, ideologie en geloof. - Wetenschap en Nationaal-Socialisme.
B4876: VERMAAT, EMERSON - De dodelijke planning van Al-Qaida.
80735: VERMAESEREN, DR. B.A. / TEX, MR. JAN DEN / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 73ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: De concilies van Florence en Trente.
6919: VERMASEREN DR. M.J. - Fotosonde onthult Etruskische graven. AO-boekje 798.
6506: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
101.718: VERMASEREN - Beknopte Atlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
80746: VERMASEREN, DR. B.A. / RAALTE, DR. E. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 76ste jaargang. Aflevering 2. Met o.a.: Nieuwe studies over Wyclif en Huss. - Thorbecke's Duitse zwerversjaren.
85506: VERMASEREN - Beknopte Atlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
6503: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
6504: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
6328: VERMASEREN DR. M.J. - Opgravingen te Rome. AO-boekje 470.
6505: VERMASEREN DR. M.J. - Catacombe ontdekt! AO-boekje 607.
14046: VERMEER / LESUIS - Indianen in Latijns-Amerika. AO-boekje 1654.
51494: VERMEER, C. - De zwarte pagode. Geïll.
49199: VERMEER, W. - Eenvoudig verhaal bevattende de bekeeringsweg van Margaretha Vermeer.
73231: VERMEER, MICHEL - Wat zie je er goed uit. Onzichtbaar gehandicapten vertellen.
60680: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1961. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: F. Hinlopen: Zeven miljoen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60681: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1962. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Prof. Dr. H. Berkhof: Tweeërlei ekklesiologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60682: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1963. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Ds. F.H. Landsman: Hervormde Kerk geen volkskerk meer? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60683: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1964. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Prof. Dr. H. Jonker: Kerugma en apologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60684: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1965. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Prof. Dr. G.C. Van Niftrik: Spruitjes en bloemkool. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
55767: VERMEER, DR. P. / BELT, DS. H. VAN DEN - Bidden zonder ophouden. ""Bidden in Bijbels licht"" / ""Het gebed in ons leven "". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 28 okt. 2000.
60679: VERMEER, C; VISSER, AIZE DE; WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de Kerkelijke pers. 1960. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel. BBB. O.a.: Ds. Chr. W.J. Teeuwen, Om 7 miljoen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97324: VERMEER, C. / E.A. - Kerk en Pers 1966.
30251: VERMEER MICHEL - Is dat nou alles?
49377: VERMEER-VAN BERKUM, CARLA - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45. Ill.
106220: VERMEER, JAN / BOUT, NYNKE - Wadden in Focus.
25837: VERMEER, BEN / LESIUS, MARCEL - Indianen in Latijns-Amerika. AO-boekje 1654.
25976: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1960.
25977: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1961.
25978: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1962.
25979: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Keur uit de kerkelijke pers 1963.
26255: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerk en pers '68.
26269: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerkelijke pers 1965.
26270: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerkelijke pers 1966.
26271: VERMEER, C, / VISSER, AIZE DE / WORP, A. VAN DER (RED.) - Kerkelijke pers 1967.
47207: VERMEEREN KAREL - Eindhoven toen einhoven nog Eindhoven was, met foto's
55888: VERMEERSCH, S.J., A. - Beoefening en Leer van de Godsvrucht tot het H. Hart ten gebruike van geestelijkheid en geloovigen. Vert. Deel I. De Beoefening. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
77607: VERMEERSCH, VALENTIN - Hans Memling. Brugge Stedelijke Musea.
53360: VERMEERSCH, E S.I., ARTHURUS - Theologiae Moralis. Principia - responsa - consilia. Tomus IV. De Castitate et vitiis oppositis cum parte morali de sponsalibus et matrimonio. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
79239: VERMEERSH, DR. VALINTIN - Brugges Kunstbezit 2. vijftig kunsthistorische opstellen.
99040: VERMEULEN, DR. FRANS - ABC van de Bouwstijlen in de Nederlanden. (met ruim 150 pentekeningen van de auteur)
42854: VERMEULEN F.A.J - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, met 210 afbeeldingen, 3e deel Barok en klassicisme
18887: VERMEULEN, JOHN - Apeliefde.
28699: VERMEULEN, JOHN - Duizend meter van Armageddon. Zwarte beertjes 1990.
28701: VERMEULEN, JOHN - De oplichters. Zwarte beertjes 2027.
58718: VERMEULEN, GERARD (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1974. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
58717: VERMEULEN, GERARD (SAMENSTELLING) - Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
28368: VERMEULEN, JOHN - De oplichters. Zwarte beertjes 2027.
17798: VERMEULEN, JOHN - Duizend meter van Armageddon. Thriller. Zwarte beertjes 1990.
41524: VERMEULEN E.E.G - Kennen door zien, ooggetuigenis bron van kennis voor journalist en historicus
79742: VERMEULEN, DR. E.E.G. - Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedenis.
58016: VERMEULEN, GERARD / JONGMA, JOHAN (TEKST). SAMENSTELLING. - Het aanzien van 1976. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
57542: VERMEULEN, B.L.J. (BUR. VOORL.) - Praten en prenten over Zwolle. Geïll.
98232: VERMEULEN, NICO - Kamerplanten Encyclopedie.
105798: VERMEULEN, N.J.J. - Het Klooster ter Apel.
41990: VERMEULEN E.E.G - Fruin over de wetenschap der geschiedenis, eerste deel academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte
52976: VERMEULEN, E.E.G. - Waarden en geschiedwetenschap. Een vergelijking van div. standpunten.
16780: VERMEULEN, JAN - Hellepoel.
17048: VERMEULEN, JOHN - De moordkinderen.
33109: VERMEULEN, MALHERBE - Praten en prenten over Zwolle
106241: VERMEULEN, ELIZABETH / PEETERS, DR. GUIDO / VESTERS, F. / LIET, J. VAN DER - Elsevier Reisboek. Met 22 unieke toeristische routes. Nederland, Belgie en Luxemburg.
59109: VERMEYDEN, HANNIE - WIERSMA, HANS - 100 x Koffie. Geïll.
39341: VERMEYLEN, AUG - Twee vrienden
103.073: VERMULST, TOM - Projectonderwijs. AO-boekje 1871.
25927: VERMULST, TOM - Projectonderwijs. AO-boekje 1871.
8881: VERNE JULES - De Reis naar de Maan. Valken Pocket 191.
8880: VERNE JULES - 20000 Mijlen onder Zee. Westelijk halfrond. Valken Pocket 196.
72086: VERNE, JULES / FEITSMA, J. (VERTALING). / SCHOTEL, H. (ILLUSTRATIES) - Het zwarte goud.
94309: VERNE, JULES - De reis om de wereld in tachtig dagen. Junior Jongensboekenserie No. 89.
16068: VERNE, JULES - 20000 mijlen onder zee. Deel 2.
46105: VERNE, JULES - De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Onverkorte uitgave met de originele gravures. Jules Verne Wonderreizen. Deel 12.
59473: VERNE, JULES - Wonderreizen. 20.000 Mijlen onder zee. Oostelijk halfrond. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59471: VERNE, JULES - Wonderreizen. De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59472: VERNE, JULES - Wonderreizen. De reis om de wereld in 80 dagen. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59469: VERNE, JULES - Wonderreizen. 20.000 Mijlen onder zee. Westelijk halfrond. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59470: VERNE, JULES - Wonderreizen. Naar het middelpunt der aarde. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59467: VERNE, JULES - Wonderreizen. Het zwarte goud. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
59468: VERNE, JULES - Wonderreizen. Michael Strogoff. De koerier van de tsaar. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
51700: VERNE, JULES - Twee jaar vakantie. De mislukte pleziertocht. Jules Verne - Wonderreizen. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
90493: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. De walvisjagers.
51701: VERNE, JULES - Hektor Servadac. De vulkaanbewoners. Jules Verne - Wonderreizen. Onverkorte uitgave met de originele gravures.
522-3375: VERNE JULES - De reis naar de maan.
72083: VERNE, JULES / BAKELS, A.C. (VERTALING). / SCHOTEL, H. (ILLUSTRATIES) - De reis naar de Maan.
3815-3386: VERNE JULES - De reis om de wereld in 80 dagen. Elsevier pocket 20.
72081: VERNE, JULES / FEITSMA, J. (VERTALING). / SCHOTEL, H. (ILLUSTRATIES) - 20000 mijlen onder zee. Oostelijk halfrond.
58569: VERNE, JULES - Meester Zacharias & De eeuwige Adam. Vert. Afb. (Oorspr. 1854 en 1910)
49615: VERNE, JULES - L'Archipel en Feu. (Les Voyages extraordinaires). Illustrations.
90495: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene.
90497: VERNE, JULES - De Kinderen van Kapitein Grant. Australie.
90498: VERNE, JULES - De Kinderen van Kapitein Grant. De Stille Zuidzee.
59360: VERNE, JULES - Tien gasten. Geïll.
105623: VERNE, JULES - De reis om de wereld in 80 dagen. Jules Verne Wonderreizen.
105624: VERNE, JULES - Het fortuin van De Begum.
105619: VERNE, JULES - De reis naar de maan. In 28 dagen en 12 uren. Jules Verne Wonderreizen Deel 12.
105620: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Zuid-Amerika. Jules Verne Wonderreizen Deel 13.
105621: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. Australie. Jules Verne Wonderreizen Deel 14.
105622: VERNE, JULES - De kinderen van Kapitein Grant. De Stille Zuidzee. Jules Verne Wonderreizen Deel 15.
105617: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De schipbreukeling. Jules Verne Wonderreizen Deel 3.
105618: VERNE, JULES - Het geheimzinnige eiland. De verlatene. Jules Verne Wonderreizen Deel 4.
94442: VERNE, JULES / LOOY, REIN VAN (ILLUSTRATIES) - De reis naar de maan. Junior-jongensboekenserie no. 93.
90492: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar. In slavernij.
16072: VERNE, JULES - De reis naar de maan. Eerste en tweede deel.
88641: VERNER, DR. V. - Die Kunst die Lateinische Sprache.
93219: VERNES, HENRI (TEKST) / VANCE, WILLIAM (TEKENINGEN) - Zeven loden kruisen. Een avontuur van Bob Morane.
53397: VERNET, FÉLIX - La spiritualité médiévale. (Bibliothèque Catholique des Sciences Religieuses.) (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
55794: VERNEY, PETER - The standard bearer. The story of Sir Edmund Verney. Knight-Marshal to King Charles I. Foto's.
92395: VERNEY, PETER - Homo Tyrannicus. De strijd van mens tegen dier.
54560: VERNEY, ROSE - Appliqueren. Afb. Vert.
23008: VERNON BESTE, R. - Herhaal de instructies.
46067: VERNOOY, FRANK - Johnny Peters en het vermiste vliegtuig. Geïll.
101.818: VERRE, TONY - Tony van Verre ontmoet Albert Mol.
21060: VERREIJT / MIDDELHOFF - Teksten die met je meegaan.
53682: VERRIELE, A - Le surnaturel en nous et le péché originel. Nouvelle Edition revue et augmentée. (Bibl. Cath. des Sciences religieuses) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54764: VERRIEST, HUGO - Drij Geestelijke voordrachten. Tweede uitgave. Foto. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
29075: VERRIJCKEN, WARD - Oscar Encyclopedie. Hollywoods held? Het hele verhaal.
52716: VERRIJN STUART, PROF. DR. G.M. - De conjunctuur in het economisch leven. II.
33538: VERRIPS GER - De Wondere zoon, roman
33511: VERRIPS GER - Witte gezichten
55730: VERROEN, DOLF - Marieta's overwinning. Geïll.
15638: VERSCHAEVE, CYRIEL - Michelangelo's Profeten.
81536: VERSCHAEVE, CYRIEL - Passie van O.H. Jesus-Christus.
9186: VERSCHOOR HANS - De Raad van Europa. AO-boekje 1512.
9185: VERSCHOOR HANS - De Raad van Europa. AO-boekje 1512.
11080: VERSCHOOR, HANS - Kijken in Nederland. AO-boekje 1593.
81614: VERSCHOOR, DR. J.A. - Apercu. Soixante-dix résumés d'ouvrages littéraires Francais.
94399: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kinderen van een vader.
79531: VERSCHOOR, DIET - Mich sucht doch niemand.
79082: VERSCHOOR, DIET - Mich sucht doch niemand.
57683: VERSCHOOR, H.J. - Verbanden in beeld. Het aanleggen van verschillende verbanden aanschouwelijk voorgesteld ten dienste van E.H.B.O.
98536: VERSCHOOR, LEN / TEEUWISSE, C.B. (ILLUSTRATIES) - Tegen de stroom op.
78521: VERSCHOOR, MICHEL (TEKST) - Eerlijk en groen boodschappen doen. Een gids voor verantwoord consumeren.
79081: VERSCHOOR, DIET - Mich sucht doch niemand.
20655: VERSCHOOR, J.A. - Apercu. 1. Cent résumés d'ouvrafes littéraires Francais.
25813: VERSCHOOR, HANS - Kijken in Nederland. AO-boekje 1593.
72309: VERSCHUREN, JAQUES - Sterven voor de olifanten. Twintig jaar in de nationale parken van Afrika. Met foto's.
61408: VERSCHUREN, INEKE - Laat mij het levenswater zoeken. Verhalen voor Pasen, Pinksteren en Sint-Jan. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
99563: VERSFELT, H.J. / TUIN, J.D. VAN DER / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 17, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: De Franse kaart van Steenwijk en omstreken 1811. – Namen uit de inpolderingsgeschiedenis van Noordwest-Overijssel 1850-1950.
104860: VERSJES VAN ANNA SUTORIUS / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - Een stout grapje. Voor school en huis.
104861: VERSJES VAN ANNA SUTORIUS / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - In de speelkamer. Voor school en huis.
104862: VERSJES VAN ANNA SUTORIUS / B. MIDDERIGH-BOKHORST (ILLUSTRATIES) - In 't plantsoentje. Voor school en huis.
99748: VERSLAG VAN DE STUDIECOFERENTIE. - 80 jaar woningwet; Volkshuisvestingbeleid en verzorgingsstaat. Georganiseerd door RIW en het NIROV op 11 en 12 november 1981.
48920: VERSLOOT, J - Een gezant van de Koning. Het leven van Joseph Alleine. Foto's.
25822: VERSLUIJS, BRIGITTE - Bali droom of droombeeld. AO-boekje 1606.
21965: VERSLUYS, DR. C. - Grenzen van medische behandeling bij pasgeborenen met een ernstige aandoening, deel 1. AO-boekje 2555.
4680-1886: VERSLUYS J. / WIJDENES P. - Groote Tafel in vijf decimalen. Tafel H.
150012: J. VERSLUYS, REDACTIE - Paedagogische bibliotheek deel XI t/m laatste deel XVIII, 8 delen in 1 band, Marnix van st. Aldengonde, De Emile van Rousseau, Wolf Bekker, Comenius, Pestalozzi, Kant, Spencer, deel XVIII divers o.a Abbot, Erasmus, Milton etc
21966: VERSLUYS, DR. C. - Grenzen van medische behandeling bij pasgeborenen met een ernstige aandoening, deel 1. AO-boekje 2555.
21967: VERSLUYS, DR. C. - Grenzen van medische behandeling bij pasgeborenen met een ernstige aandoening, deel 2. AO-boekje 2556.
98710: VERSPIJCK, RIE - Hanny's wonderlijke ontmoeting.
58579: VERSPYCK, JONKHEER G.M. - Het Nederlandsche Roode Kruis (1867 - 1967). Uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan. Geïll.
60647: VERSTEEG, PROF. DR. J.P.; GRAAFLAND, PROF, . DR. C; TUKKER, DR. C.A. E.A. - Gij die eertijds verre waart ... Een overzicht van de geschiedenis en taken van de zending. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
72106: VERSTEEG, PETER - Het verdwenen harnas.
52252: VERSTEEG, J. - Luchtridders en roofgespuis in het hart van Holland. Foto's.
99195: VERSTEEG, CORNELIS ADRIANUS MARINUS - Neurohypophyseal hormones in central blood pressure regulation.
48065: VERSTEEGH, COR - Lely, land uit water. Geïll. Klimop-reeks. No. 25.
97798: VERSTEGE, DR. J.CH.W. (VOORBERICHT) - Statisch zakboek 69.
47059: VERSTEGE, DR. J.CH.W. (VOORBERICHT; DIR.-GEN. V.D. STATISTIEK) - Statistisch zakboek 1968. Grafieken.
77521: VERSTEGEN, JOS / HARTSEMA, DAVID / GOOR, DUUT VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 2. Met o.a.: Mejuffrouw C.a.C. de Willigen: Schilderes op weg - Drie gedichten: Pien, Dreum, Dichten - De eerste Grönneger.
77522: VERSTEGEN, JOS / HARTSEMA, DAVID / GOOR, DUUT VAN / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 6 nr. 2. Met o.a.: Mejuffrouw C.a.C. de Willigen: Schilderes op weg - Drie gedichten: Pien, Dreum, Dichten - De eerste Grönneger.
61168: VERSTEGEN, PETER - Vol van ziel en zelfgevoel. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
37366: VERSTEGEN, JUDICUS - De vloek van het schema
86569: VERSTRAELEN, TON - Limburgse Landschappen. Met o.a.: Het landschap tussen Roermond en Sittard. - Krijtzee en mergelgrotten. - Heide, vennen en Maasduinen.
54119: VERSTRAETE, ERIK (SAMENSTELLING) - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Gedichten van o.a.: Jan Hendrik Leopold, Albrecht Rodenbach, Guido Gezelle.
18502: VERSTRAETE, JOHNNIE - Het uitzinnige gezelschap doet de revolutie falen.
75305: VERSTRAETE, JOHNNIE - Maria vrouw van deze tijd.
53514: A.J.L. (VERTALER) - Handboek der Vereeniging van den heiligen Vincentius van Paulo. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
76060: VERTEGAAL, PAUL - Spoorloos. De achtergronden van 25 bijzondere zoektochten.
33455: VERTEGAAL PAUL - Spoorloos, de achtergronden van 25 bijzondere zoektochten
77561: VERTOALKEMIZZIE OL TESTAMENT / TIMMER, DRS. V.H.M. / BOSMA, J. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 7/8. Met o.a.: In memoriam prof.dr. A.R. Hulst - Het Van Gruizen orgel - Enige bijzonderheden over ""Groningers"" die geschreven hebben in het Album Amicorum (1575-1653) van Herman Pricker uit Emden.
77562: VERTOALKEMIZZIE OL TESTAMENT / TIMMER, DRS. V.H.M. / BOSMA, J. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 19 nr. 7/8. Met o.a.: In memoriam prof.dr. A.R. Hulst - Het Van Gruizen orgel - Enige bijzonderheden over ""Groningers"" die geschreven hebben in het Album Amicorum (1575-1653) van Herman Pricker uit Emden.
74035: VERTOALKEMIZZIE NEIE TESTAMENT / VERTOALKEMIZZIE KERKLAID / STREURMAN, G.H. / E.A. - Groningen, cultureel maandblad, Jrg. 18 nr. 1. Met onder andere: Lucas 5. - Laid 145. - De Veenkolonien.
97692: VERTOALPLOUG NT2 / AFMAN, A.H. / SEBENS, DRS. M.W. / E.A. - t Evangelie deur Johannes. Het Johanesevangelie in het Gronings.
20944: VERVAET, DR. EWALD - IQ- en persoonlijkheidstests. AO-boekje 2268.
19820: VERVELD / GROEN - ""ruim de draadomroep op, excellentie!"", gebruiksmogelijkheden van de nieuwe media. AO-boekje 2026.
7546: VERVLIET DR. H.D.L. - Letters. Van hieroglief tot computerletter. AO-boekje 1225.
106711: VERVLOED, PETER - De weg terug.
52323: VERVOOREN, F. EN KENTIE, W.C. (SAMENSTELLING) - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken. Afb.
79594: VERVOORN, A.J. - Nederlandse prentkunst 1840-1940. Etsen, kopergravures, staalgravures, houtsneden, houtgravures, litho's.
19940: VERVOORT, TON - Moord op toernee.
28703: VERVOORT, TON - Moord onder de mantel der liefde. Zwarte beertjes 1620.
58001: VERVOORT, ING. P.J.J.; KLEINTJES, T.J.; AARNINK, IR. W.A.M; M.M.V. DRS. J.L.W. VAN ELDEREN - Natuur-/scheikunde. 2. Methode Exact BE. Ill. Theorieboek.
105523: VERVOORT, TON - Moord onder de mantel der liefde. Detective pocket 50.
105524: VERVOORT, TON - Moord onder toneelspelers. Detective pocket D 42.
54944: VERVOORT, IR. RIEN & GOFFERJÉ-VERVOORT, DRS. COBY - Beter leven. Botontkalking.
71228: VERVOORT, ALMA - Ieder vindt zijn weg.
105525: VERVOORT, TON - Moord onder studenten. Detective pocket D 24.
105526: VERVOORT, TON - Moord onder maagden. Detective pocket D 56.
105522: VERVOORT, TON - Moord onder astrologen. Zwarte beertjes 1619.
51976: VERVOORT, ALMA - John Havelaar. Roman.
35632: VERVOORT T - Moord onder de mantel der liefde, zwarte beertjes no 1620
104514: VERWEERD, JOKE - Permissie.
61166: VERWEERD, JOKE - Uitgesproken. Voor mensen die zich uitspreken voor God. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
49031: VERWEIJ, HUIB - De boom der kennis. Variaties op een thema.
86179: VERWEIJ, ADRI - De toekomst is niet meer wat ze geweest is!
72228: VERWER, M.A - Het grote hondenboek
31647: VERWER M.A - Het grote hondenboek
14895: VERWER, DR. M.A.J. - Handboek Hondenverzorging.
8559: VERWEY J.A. - Dwalend ginds en her.
11864: VERWEY, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen.
46389: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her. Geïll.
35874: VERWEY G.J - Mijn jonge hond, keuze, verzorging en opvoeding
33418: VERWEY ALBERT - Nieuwjaarsmorgen
90727: VERWEY, J.A. - Dwalend ginds en her.
59071: VERWEY, J.A. - Geen tochtje zonder vrucht. Geïll.
75056: VERWIJS / BRUIN, C.C. DE - Verwijs' Bloemlezing uit de Middelnederlandse Dichtkunst. In 3 delen.
50728: VERWOERD, L.J.; MEYBOOM-HOYER, E.M.G. E.A. - Gedenkboek. Koninklijke Watersport-Vereeniging 'Loosdrecht'. 1912 - 1987. Geïll.
43114: VERWOERT S CHR DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Johannes 21:15-17, hebt gij mij lief, jrg 79 no 21
14412: VESELOVSKY, Z. - Zijn dieren anders? Het gedrag in de dierenwereld.
91978: VESPER, WILL (ERZAHLER) - Tristan und Isolde (Ein Liebesroman). - Parsival (Ein Abenteurerroman).
8674: VESSEM H.A. VAN - De Engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende De Honderdjarige Oorlog. Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
30801: VESSEM VAN BEPPIE - Liesbeth den Uyl
81063: VESSEUR, THEO - Kleine Literatuurgeschiedenis in verzen. Over Nederlandse schrijvers.
3569-3280: VESSEUR THEO - Kleine Literatuurgeschiedenis in verzen. Over Nederlandse schrijvers.
10982: VESSMAN HENK VAN - Basisboek Darts. Instructie-Training-Wedstrijd.
4862-2427: VESTDIJK S. - Rembrandt en de Engelen. Twaalf gedichten en een acrostichon door S. Vestdijk.
76779: VESTDIJK S - Rumeiland
104155: VESTDIJK, S. - De schandalen.
55073: VESTDIJK, S. - De vrije vogel en zijn kooien. De geschiedenis van een domicilie.
74445: VESTDIJK, S. - Stomme getuigen.
104497: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
44509: VESTDIJK S - Door de bril van het heden
77243: VESTDIJK, S. - Bulkboek Jaargang 18 nr. 185.
88598: VESTDIJK, S. - Het spook en de schaduw.
17260: VESTDIJK, S. - Een twee drie vier vijf, Homerus fecit, Gummivingers, Doge en Cicisbeo.
39392: VESTDIJK, S - De fantasia
78571: VESTDIJK, S. - Het glinsterend pantser.
35455: VESTDIJK S - Rumeiland
35508: VESTDIJK S - Vijf vadem diep,
41313: VESTDIJK S - Rembrandt en de engelen, twaalf gedichten en een acrostichon
86502: VESTDIJK, S. - Juffrouw Lot.
30720: VESTDUJK S - De dokter en het lichte meisje
30721: VESTDUJK S - De dokter en het lichte meisje
30747: VESTDUJK S - Een moderne Antonius
34985: VESTER F - Hoe wij denken leren en vergeten
46822: VESTER, FREDERIC - Handboek voor milieuproblemen. Aula. Het wetenschappelijke boek.
82192: VESTER, FREDERIC - Hoe wij Denken, Leren en Vergeten.
102.153: VESTIN, FRANCES - Kinderindoctrinatieboek.
106214: VESTING, ANNA (VERTALING) / DOELMAN, ELKE (REDACTIE) - Het Golfspel in Beeld. Fouten Corrigeren.
106213: VESTING, ANNA (VERTALING) / DOELMAN, ELKE (REDACTIE) - Het Golfspel in Beeld. Putten.
106212: VESTING, ANNA (VERTALING) / DOELMAN, ELKE (REDACTIE) - Het Golfspel in Beeld. Spel-Strategie.
15564: VESTNER / HÖFER / E.A. - Venice. Insight Gides.
8235: VET A.C.W. VAN DER - Niger. AO-boekje 1350.
8234: VET A.C.W. VAN DER - Niger. AO-boekje 1350.
8073: VET A.C.W. VAN DER - Zomer. '70: Heet of koel?. AO-boekje 1327.
8072: VET A.C.W. VAN DER - Zomer. '70: Heet of koel?. AO-boekje 1327.
7324: VET A.C.W. VAN DER - Ivoorkust en de Ivoriens. AO-boekje 1064.
11651: VET, ANTON VAN DER - Zwerftocht in de natuur.
38853: VET, DE J.J.V.M - Een dwerg met een scherpe tong, de Gazette des Savans 1729-1730
6306: VET ANTON VAN DER - Made in Japan. AO-boekje 429.
102.854: VET, A.C.W. VAN DER - Ivoorkust en de Ivoriens. AO-boekje 1064.
24064: VET, A.C.W. VAN DER - De langste brug van Europa. AO-boekje 998.
101.561: VET, DR. J.P. - Object en subject.
22408: VET, G. DE - Beeld en gelijkenis.
6638: VET A.C.W. VAN DER - Mensen in de dellta. AO-boekje 703.
25691: VET, A.C.W. VAN DER - Nieuwe mensen. AO-boekje 1207.
97279: VETH, JOHANNA - Een huiselijke danspartij. Twaalf kleine dansen voor piano.
48604: VETH, JAN - Rembrandts leven en kunst. Tweede uitgave met een inleiding en toelichtingen door J.Q. van Regteren Altena. Geïll.
75043: VETH, CORNELIS - Prikkel Idylle. Onthullingen door een kamenier ten hove.
31250: VETHELST VERMEULEN - Het gekleurde dwergkonijn houden verzorgen fokken
55102: VETTER, MARIJKE - Bij de prinsesjes. In het paleis - op de werkplaats - bij de padvinderij. Geïll.
53554: VETTER, KLAUS - Am Hofe Wilhelms von Oranien. Afb. (Herrscher / Höfe / Hintergründe)
48029: VEUGELERS, JO E.A. - Oldenzaal stad van morgen. Geïll.
54270: VEUILLOT, LOUIS - La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
23985: VEURMAN, B. / BAX, D. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Neerlands volksleven, Jaargang 32: 1-4.
47208: VEURMAN B.W.E - Volendam leven en lied, met foto's en muziek
47446: B.W.E. VEURMAN - Volendam leven en lied deel 1 met platen foto's
47447: B.W.E. VEURMAN - Volendam leven en lied deel 2 met platen foto's
20541: VIAN, BORIS - Je voudrais crever
70954: VIAN, BORIS - Theatre 1: Le Dernier des metiers - L'équarrisage pour tous - Le Gouter des generaux.
55470: VIANEY, JOSEPH - Le Bienheureux Curé d'Ars. (1786-1859). ""Les Saints"" . (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
57783: VIANNEY, M. - Esprit du Curé d' Ars. M. Vianney dans ses Catéchismes ses Homélies et sa conversation par l' Abbé A. Monnin. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47941: DRS. J. VICTOR JANSEN - Volkerenatlas Amerika, plaatjesalbum compleet in goede staat
88367: VICTOR, BARBARA - Vrienden, minnaars, vijanden.
47498: VICTOR KEMP - t is Guusjen roman
98928: VIE, LEON / NIEDERER, MARIANNE - Spellenwijzer. Uitgave 1983-1984.
22121: VIÉ, LEON / NIEDERER, MARRIANNE - Spellen wijzer. Een gids voor iedereen die meer van spellen wil weten. Informatie over ruim 180 spellen.
59992: VIÉ, LEON EN NIEDERER, MARIANNE (RED.) - Spellenwijzer '82 - '83. Geïll. Een gids voor iedereen die meer van spellen wil weten.
53368: VIEILLARD-LACHARME, D. - Jésus et ses contemporains. (Ex. afkomstig uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
90430: VIEN, JACK LE / LORD, JOHN - De Tweede Wereldoorlog 2. Prisma pocket. Het boek waarop de televisiefilm ""V for Victory"" is gebaseerd.
55562: VIERGE O.C.D., P. VICTOR DE LA - Réalisme spirituel de Sainte Thérèse de Lisieux - 'd après les manuscrits authentiques. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
106573: VIERSSEN TRIP, G.W. / BODENHEIM, NELLY (ILLUSTRATIES). - De Gelaarsde Kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak.
28414: VIERTEL, JOSEPH - De laatste verzoeking.
94395: VIERTEL, JOSEPH - De laatste verzoeking.
99278: VIESTURS, ED / STEGNER, PAGE - No Boundaries. Spirit of adventure.
16763: VIETEN, C. GÜNTHER - Het denkbeeld van de Bahia's. AO-boekje 1791.
103.040: VIETEN, C. GÜNTHER - Het denkbeeld van de Bahia's. AO-boekje 1791.
31952: VIETTA SIVIO - Lyrik des expressionismus
61289: VIEZEE-FOCK, EMMY - Fluitend naar je werk. Kiezen voor balans in je leven. Sterk op het werk. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
57568: VIGUÉ-MARTIN - Atlas van het menselijk lichaam. Vert.
84279: VIJVER, LUCY P.L. VAN DE - Low-density lipoprotein oxidation, antioxidants and risk of atherosclerosis. Oxidatie van lage-dichtheids lipoproteine, antioxidanten en risico of atherosclerose. Proefschrift.
92808: VIKING, TED - McGregor en de tweeling-spionnen (tweelingspionnen).
46030: VIKSTEN, ALBERT. (VERTAALD DOOR HENK VAN LAAR) - Berenjagers en robbenvangers. Foto's.
103676: VILALLONGA, JOSE LUIS DE - Koning tussen Franco en Spanje. De eerste geautoriseerde biografie van Koning Juan Carlos I.
49309: VILALLONGA, JOSÉ-LUIS DE - Furia of de Spaanse erfenis. (Vert.)
56304: VILDHAUT, MARIA - Bruder Jordan Mai. Ein sozialer Nothelfer unserer Zeit. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
20594: VILDRAC, CHARLES - La colonie. ( L'ile rose ). Roman pour les enfants.
B4202: VILJOEN, PROF.DR. FRANCOIS - Zevenmaal Feest. De betekenis van de joodse feesten voor de christelijke eredienst.
20458: VILLA, GEORGES - Miller et L'Amour. Avec un texte inédit de l'auteur des Tropiques
53737: VILLAIN, S.J.; R.P. JEAN - "L'enseignement social de l'église. Drie delen: Les Réformes du capitalisme; Au-dela du capitalisme; Introduction capitalisme et socialisme. Action populaire. Bibliothèque de la Recherche Sociale. Institut Catholique de Paris Institut d'études sociales. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
102.629: VILLETTE, JEAN (TEXT ET DESSINS) - La Cathedrale de Chartres.
105506: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Lente in Warschau. Zwarte beertjes 1846.
105507: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Een onmogelijke opdracht. Zwarte beertjes 1786.
105499: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De man uit Kabul. Zwarte beertjes 1667.
105500: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Het engeltje des verderfs. Zwarte beertjes 1668.
44420: VILLIERS GERARD - Operatie apocalyps, zwarte beertjes nr 1051
105511: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Shanghai Express. Zwarte beertjes 1913.
105514: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Zuid-Afrika. Zwarte beertjes 1939.
105504: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De schatten van de Keizer. Zwarte beertjes 1785.
105505: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Schipbreuk op de Seychellen. Zwarte beertjes 1834.
44417: VILLIERS GERARD - Kogels bij de kreeftensamba, zwarte beertjes nr 1189
105494: VILLIERS, GERARD DE - Samba voor SAS. Zwarte beertjes 1189.
105497: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Hakenkruizen in New York. Zwarte beertjes 1641.
105498: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Op Caraibische toer. Zwarte beertjes 1642.
105512: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Iran. Zwarte beertjes 1931.
105513: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Thailand. Zwarte beertjes 1932.
105509: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Bescherming voor Teddy Bear. Zwarte beertjes 1789.
105510: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Paniek in Zaire. Zwarte beertjes 1866.
105521: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Romeinse Wraak. Zwarte beertjes 2190.
18463: VILLIERS, GERARD DE - SAS Valstrik in Boedapest. Zwarte beertjes 1940.
105503: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Embargo. Zwarte beertjes 1763.
105517: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Duel in Barranquilla. Zwarte beertjes 1971.
105518: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Opdracht in Saigon. Zwarte beertjes 1982.
105495: VILLIERS, GERARD DE - SAS ten Westen van Jeruzalem. Zwarte beertjes 1604.
105491: VILLIERS, GERARD DE - SAS in Istanboel. Zwarte beertjes 1050.
105492: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Operatie Apocalyps. Zwarte beertjes 1051.
105508: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Spanning in Spanish Harlem. Zwarte beertjes 1788.
105519: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Terreur in San Salvador. Zwarte beertjes 1991.
105520: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Wespennest in Angola. Zwarte beertjes 1995.
18551: VILLIERS, GERARD DE - SAS Operatie Apocalyps. Zwarte beertjes 1051.
105496: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De Panter van Hollywood. Zwarte beertjes 1629.
105493: VILLIERS, GERARD DE - Heksentoer in Teheran. Zwarte beertjes 1188.
105515: VILLIERS, ANNICK DE - Victoria in Berlijn. Zwarte beertjes 1954.
105516: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Valstrik in Boedapest. Zwarte beertjes 1940.
39158: VILLIERS - Het avontuur van de zee
105051: VILLIERS, JOHN (HERAUSGEGEBER) - Fischer Weltgeschichte. Band 18. Sudostasien vor der Kolonialzeit.
105501: VILLIERS, GERARD DE - SAS. Amok op Bali. Zwarte beertjes 1675.
105502: VILLIERS, GERARD DE - SAS. De gehangenen van Bagdad. Zwarte beertjes 1676.
20493: VILLON, FRANCOIS - Oevres Poétiques.
20645: VILLON, FRANCOIS - Oevres, prcédées d'une notice et suivies d'un glossaire.
81189: VILLOT, JOANNES KARDINAAL (SECRETARIS) / KOSER, CONSTANTINUS / E.A. - Leefregel van de Franciscaanse Lekenorde.
53544: VINAY, TULLIO - Nieuwe hoop voor Sicilië. Uitgegeven i.s.m. de St. Oec. Hulp aan kerken en Vluchtelingen en het Sicilië Comité Nederland. Foto's. Vert. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
97546: VINCENT, JO - Zingend door het leven. Memoires van Jo Vincent.
43232: VINCENT JO - Zngend door het leven memoires
57393: VINCENT, M.R. - Word Studies in the New Testament. Twee delen.
94370: VINCENT, JO - Zingend door het leven. Memoires van Jo Vincent.
58628: VINCENT, ROSE - De zon en het rad. Roman. Vert. Grote ABC.
56478: VINCENT, ZUSTER MARIE - Kunst in de kerk. Leerboek voor het V.O. Afb.(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
103957: VINCENT VAN GOGH - Vincent van Gogh. Stichting Van Gogh 1990.
87904: VINCENT VAN GOGH - Vincent van Gogh. Stichting Van Gogh 1990.
56712: VINCKEN, S.J., C. - Pater Ferd. Verbiest. Missionaris en sterrenkundige in China. 1623-1688. Missiehelden: Nr. 1. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
27070: VINDING, DIANA / SCHERER, KEES (FOTO'S) - Mexico. De wereld in kleur. Zwarte beertjes 1152.
77076: VINER, BRADLEY - Huisgenoot Kat.
91838: VINET, A. - Theologie Pastorale ou theorie du ministere evangelique.
41491: VINEY L LINDA - Life stories, personal construct therapy with the Elderly
25493: VINGERHOEDS, TON / BOS, ALFRED / E.A. - Pop 1987-1988, kroniek van een muziekjaar.
86711: VINHHUIZEN, JB. / MULDER, H.J. / E.A. - Maandblad Groningen, Vierde Jaargang no. 6, 1921. Met o.a.: Menkema te Uithuizen. - Oet mien lappemand.
76101: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
9035: VINK INA, EINDREDACTIE - Handboek voor de rundveehouderij. Publicatie nr. 35.
60286: VINK, MR. F.W.H. - Inzicht in de ondernemingsraad. Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
97184: VINK, A.K. - Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Pellekaan, Van Holst Pellekaan, Pellicaan, Pellikaan. Meer in het bijzonder de geschiedenis voor 1700.
25219: VINK, WILLEM DE / RIETKERK, DRS. WIM / KEULEN, DICK VAN / E.A. - Generaties: schakels in de tijd. Groei. Magazine voor geestelijke vorming en vernieuwing.
53891: VINKEN, FR. A. M.M.V. BOEKEL M.S.C., DR. C.W. EN GERRITSE , DRS. TH. - Wij en de jongeren. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
88751: VINKENBORG-TEN CATE, M.L.S. / ZEGVELD, W.F. VAN / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. december 1977, 1e jaargang nr. 10. Met o.a.: Penningen van Andre Galitie. - Bestrijding van valse munters en eerste schroefpers in Leiden.
102.443: VINKENOOG, SIMON / WIESSING, MR. H.P.L. / BRAAT L.P.J. / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 4, 1958. Met o.a.: Ik, schaduw. - Richard II en Adama van Scheltema. - Een halve eeuw eigentijdse kunst.
93910: VINKENOOG, SIMON (SAMENSTELLER) / GINSBERH, ALLEN / LEADBEATER, C.W. / ROLAND HOLST, A. / E.A. - Niet Niets. De kunst van het sterven. Met 66 bijdragen.
55235: VINKHUYZEN, DR. W. - Onze prinses Sophie. (1824-1897). Foto's en vignetten.
29677: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
59449: VINS, GEORGI - De laatste hoop ... Het Evangelie onder Russische gevangenen. Geïll.
51567: VINS, G.P. - Getrouw tot in de dood. Vert.
90932: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
47838: VIOLA WAHLSTEDT - Kom terug Jack illustraties Drexler
56745: VIRGINIS, BEATAE MARIAE - Quaestiones disputatae de immaculata conceptione. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59965: VIRULY, A; STRIJBOS, JAN P. EN DAALDER, D.L. - De schoonheid van ons land. Deel I. Van Texel tot Walcheren. Geïll.
57305: VIRULY, A. - We vlogen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren. 40 Foto's.
53636: VIRULY, A. (SAMENSTELLING). - 'Alles O.K.!'' … ''Draaien!'' Met circa 200 foto-illustraties. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
4313-1654: VIRULY A. / BERSSENBRUGGE WIM / HAVE F. TEN - Kleurenvlucht
77574: VIS, JAN / ANKERSMIT, F.R. / SIERKSMA, PETER / E.A. - Kwartaalschrift voor eigentijdse geschiedenis. Nieuwste Tijd 5. Politiek en burgerschap. Met o.a.: Wat iedere burger moet weten, Over kennis en democratie - Democratie en etniciteit, acculturatie via politisering - Nederland wildernis. Punk en doem in het tijdperk van de neutronenbom.
31471: VIS JOHAN - Gerucht op de delta
53129: VIS-DUYVIS, G.D. - Wenken voor moeders bij kinderziekten. (Handboekjes elck 't beste). Ill.
41895: VISCHER A.L - seelische wandelungen beim alterden menschen
34566: VISCHER DE J - Franz Kafka 1883-1924
60599: VISCHER, LUKAS - Pia Conspiratio. Calvin's Commitment to the Unity of Christ's Church. John Knox Series 12. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
41726: VISCHER H.C.A.L DR - ABC fur alte menschen in gesunden und kranken tagen
41887: VISCHER A.L - Als de zon ter kimme neigt, ouderdomsproblemen
36586: VISEE, G - Ons aller moeder, de kerk: woord en sacramenten
50993: VISEUR, KAREL D. - Toch ben je bij ons, mam.
29832: VISEUR, KAREL D. - Toch ben je bij ons, mam.
71479: VISEUR, KAREL D. - Waarom ik niet…?
39352: VISMANS DR. J.B.M. - Praktische Geneesmiddelenleer
53932: VISMANS, O.P., A. - De werking van den H. Geest in ons. Leer en leven. N0. 512. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
2445-1381: VISMANS DR. J.B.M. - Praktische Geneesmiddelenleer
91307: VISSCHER, KEES / FABER, WIM (TAIKENS) - Appels in t paark.
85075: VISSCHER, PROF.DR. H. - Ondergang van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
99698: VISSCHER, NICO - t is alle dagen wat.
97614: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
B42621: VISSCHER, KEES - Zo dag en deur. De vertelstertjes van Radio Noord.
21041: VISSCHER, DR. H. - In Israel vermaard. Bijbellezingen over het boek Ruth.
99482: VISSCHER, NICOLAUS - SPECVLVM ZELANDIAE., dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen, gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van ZEELANDT. Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
99880: VISSCHER, NICO - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten van Nico Visscher.
88068: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
80872: VISSCHER, DR. H.S. / OOSTERBAAN, PROF.DR.MR. J.A. / E.A. - Wending, maandblad voor evangelie en cultuur. Jaargang 16. Met o.a.: Ingmar Bergman en de tijd. - Geloof en Wereld bij Menno Simons.
76168: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
88063: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
78-5114: VISSCHER / LANGE DE / JACOBS-WESSELS / DIJK - Wending. Juli-Augustus 1968.
B4753: VISSCHER, JACQUES DE - Het Groteske. Verschijningsvormen en betekenissen van menselijke excentriciteit.
88070: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88067: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
52672: VISSCHER, H.A. - Lexicon voor fysische geografie. Aula 477.
88064: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
48851: VISSCHER, G.J. - Onverwacht wederzien. Met platen. (''Na schooltijd'' - Bibliotheek voor jongens en meisjes)
103674: VISSCHER, SJORS GUUS EN NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun Krant.
88069: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88066: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
88065: VISSCHER, JOHANNES / MAZUR, BAS (ILLUSTRATIES) - Gijzeling op Rheinstein.
56165: VISSCHERS, P. - Onuitgegeven brieven van enige paters der societeit van Jesus, Missionarissen in China van de XVII en XVIIIe eeuw. Met aantekeningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59981: VISSCHERS, SJORS, GUUS, NICO - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie Broers hun Stad en hun krant. Geïll.
49132: VISSER, W. - Gedachten over … verwachten. Bijbelse thema's voor jongeren.
94425: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
8009: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik voor-Indie.
90882: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Heel de Kerk voor heel de Wereld. Belang van de oecumene.
6830: VISSER PROF. DR. S.W. - Regenboog. AO-boekje 771.
15169: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
15170: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
15171: VISSER, B.P. - Sluipmoord op de lust tot leren. AO-boekje 1721.
14212: VISSER, W. - Sikke en ik.
13009: VISSER, THEO - De geschonden neus van de Sfinx.
17134: VISSER-BOEZAARDT, IR. G. / SCHRAM-PIGHI, DR. L. - Nederlands-Italiaans Woordenboek. Prisma-Woordenboeken 11.
19681: VISSER / MANDERE / BLOK / E.A. (RED.) - De Koningin-Moeder. 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig Nederlanderschap van Hare Majesteit Koningin Emma.
19337: VISSER, TJ. SINES - Zwaluw en pijlriet
18835: VISSER-ROOSENDAAL, J. - Streekroman-Omnibus. - Bij nader inzien. - In de storm.
90893: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Het Koningschap van Christus.
38985: VISSER, P - Bronnenboek bij het leerboek van de kerkgeschiedenis voor christelijke Mulo-scholen, leerkring 1 a
25212: VISSER, C.M. (RED.) - Kiezen voor karakter. Reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening. Kort Commentaar 2.
42743: VISSER C.J - Terrorisme in soorten
42742: VISSER C.J - Terrorisme en West-Europa
88317: VISSER, JAN EN GERRY - Het Kerstverhaal van A tot Z. Een musical.
5590-4388: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik Voor-Indie.
81423: VISSER, JOH. / RENAUD, W.F. / E.A. - Het Nederlands Openluchtmuseum. Bijdragen en Mededelingen. Jaargang 44, 1981, no. 1. Met o.a.: Aardappellezen, een oud gebruik, dat uitsterft. - Een veedrijfershandkar uit Sneek.
94749: VISSER, TINI (TEKST) / E. VERHEIJEN EN H.W. MARTRON (FOTOGRAFIE) - Bladeren aan het raam.
61344: VISSER, ROB - Virus!? Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
72165: VISSER-ROOSENDAAL, J. - De laatste snaar.
45251: H.A. VISSER - Mens, waar ben je?
24724: VISSER, DR. J.TH. DE / EEKHOF, DR. A. / E.A. - Stemmen des tijds. Oranjenummer.
49717: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Droefenis en grootheid der kerk. (Vert.)
49778: VISSER, H.A. - Schatgraven.
53068: VISSER, M.B.H. EN GROMMERS, F.J. (RED.) - Dier of Ding. Objectivering van dieren.
88041: VISSER, ROB / DONKER, WALTER (ILLUSTRATIES) - Virus!?
92028: VISSER, DS. H. - Ik gedenk U uit het land der Jordaan.
104057: VISSER, PETER / UFFEN, JAN SIEBO - Ales oet laifde.
84448: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Stemmen uit de Wereldkerk. Vijf lezingen van de wereldconferentie van christen jeugd, Amsterdam 1939, met een overzicht van de conferentie.
88315: VISSER, JAN EN GERRY - He, tel je mee? Kerstmusical.
21910: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming.
26643: VISSER, ROEL / TIMMERMANS, HARRY (FOTO'S) - Zorg in Nederland. Een tijdsbeeld.
60488: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Memoires. Een leven in de oecumene. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57445: VISSER, H.M & GOOR, A.R. VAN - Werken met logistiek. Geïll.
81281: VISSER, FRIGO / TIMMER, PROF. J.J.M. / E.A. - Fibula. 6e Jaargang N.B.G.J., no. 1, 2, 3, 4-5. Met o.a.: Albrecht Dürer, zien en begrijpen. - Vier Romaanse reliefs in de Utrechtse St. Pieterskerk.
77500: VISSER, DR. A.J. / NIEHOFF, J.S. / PUISTER, E.E. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 10. Met o.a.: Hendrik de Cock, gereformeerd leraar - Fragmenten uit ""Boeten veurdeure"", vertaling van Wolfgang Borchert s ""Drauszen vor der Tür"" - De gouden rozenobel van 1579 van Appingedam.
61298: VISSER, WESSEL EN WIJNHOVEN, RIEN - Baan brekende politiek. De achterkant van de massale werkloosheid. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
23029: VISSER, KAREL D. - Waarom ik niet?
17138: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
49020: VISSER, P. - Bronnenboek bij het leerboek van de Kerkgeschiedenis voor Chr. MULO-scholen.
24237: VISSER, G.R. - Geloven zonder kerk?
22421: VISSER, P. / LOUWERSE, H.C. (ILLUSTRATIES). - Heemskerck voor Gibraltar.
10167: VISSER-ROOSENDAAL - Omnibus. - De Wachter. - Eerst ik. - In t'laatste kwartier.
52597: VISSER, W - Frysk Wurdboek. Nederlânsk-Frysk. Hânwurdboek fan 'e Fryske taal mei dêryn opnommen list fan Fryske plaknammen; list fan Fryske gemeentenammen.
37067: VISSER, SAMENGESTELD - Vezonken energie, het verhaal van een oliemaatschappij,
105002: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 1. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1312.
105003: VISSER, AB (REDACTIE) - Pulp 3. Misdaad en mysterie. Zwarte beertjes 1441.
49947: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming. Geïllustreerde Salamander.
92029: VISSER, DS. H. - Ik gedenk U uit het land der Jordaan.
92030: VISSER, DS. H.A. - Dingen waar je mee zit.
70003: VISSER, ELISABETH - Architectuur. Over spanningsvelden en stijgend verticalisme.
14903: VISSER, JAN - Fluitekruid.
79849: VISSER, J.R. - Fijn, naar de kerk! Woord en Wereld 28.
90798: VISSER, DR. A.J. - Kerkvorsten en kerkvervolgers. Geschiedenis van het Christendom tot de hervorming.
92043: VISSER, DS. H. - Er staat meer dan er staat.
87430: VISSER, HANS - Simon Vestdijk. Kinderjaren.
76180: VISSER, PETER - t Verzegde riek.
48271: P. VISSER - De elektriciteit en haar praktische toepassing deel 1 herzien door Verboon
57886: VISSER, PROF. DR. A.J. - Karl Marx en Lenin als kerkvaders?
57889: VISSER-BAKKER, J. - Fan Kokke, Kike en Kekke. Lêsboekje foar skolle en hùs. Mei printsjes. 2e printinge. Twadde rige. Nr. 1.
89886: VISSER, H. (VOORWOORD) - Stofbril en poetskatoen. (plaatjes album).
3262-3177: VISSER A. DE - Het zonnetje van binnen.
60139: VISSER, JOOST - Dood als bevrijding. Overwegingen bij vrijwillige euthanasie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
90473: VISSER, DRS. G.R. - Gids voor het bijbellezen.
90305: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Tot eenheid geroepen.
75844: VISSER, PETER - Aal beeld mor gain geluud.
56297: VISSER, LIDY (EINDRED.) - Voeding die schaadt - voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid. Reader's Digest. Afb.
B4681: VISSER, HANS - Onbegrepen intimiteiten. Poging tot pastorale zelfhulp van de werkgroep seksuele minderheden van de Pauluskerk te Rotterdam.
47706: P. VISSER - De electriciteit en haar practische toepassing deel 1 met tekeningen
105247: VISSER, AB (SAMENSTELLER) / DEFOE, DANIEL / EDGAR ALLEN POE / E.A. - Beroemde Misdaadverhalen.
60802: VISSER, JAN DE - Schriften over tafel. Over herkomst, geschiedenis en viering van het avondmaal. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
77499: VISSER, DR. A.J. / NIEHOFF, J.S. / PUISTER, E.E. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 3 nr. 10. Met o.a.: Hendrik de Cock, gereformeerd leraar - Fragmenten uit ""Boeten veurdeure"", vertaling van Wolfgang Borchert s ""Drauszen vor der Tür"" - De gouden rozenobel van 1579 van Appingedam.
49650: VISSER, DS. H.A. - De jonge kerk hoort het oude Woord. (Gebundelde radiotoespraken). Bundel IV. Moed.
101.602: VISSER, DR. A.J. - De Openbaring van Johannes.
47707: P. VISSER - De electriciteit en haar practische toepassing deel 2 met tekeningen
59679: VISSER, A.P. (SAMENSTELLING) - Dat is juist! Handleiding voor het veilig werken aan boord. Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken. Geïll. Min. van V. en W.
10277: VISSER-ROOSENDAAL / SCHUTTEVAER-VELTHUIJS / HOORN M. VAN - Streekroman Omnibus. - De Erfenis. - Vogelvangers levensstrijd. - Morgen is het anders.
55826: VISSER, THEO - De geschonden neus van de sfinx. Roman.
1542-1945: VISSER DR. P.C. - Zo zag ik voor-Indie.
106256: VISSER, INEKE / SPIEKMAN, J.N. / E.A. - Pluustergoud. Halfjaarlijks tijdschrift, nr. 24. Met o.a.: De Joodse begraafplaats te Kolham. - De spoorlijn Groningen Winschoten voor het publiek opengesteld. - Kleine tuinders in Hoogezand rond 1940.
15793: VISSER, MARJO - Kosmos-Reisgids, New York.
22372: VISSER, TH. M. - Het merk van naam tot faam. Wat is het merk van de eeuw. AO-boekje 2684.
45390: P. VISSER - Paraphrase van het Evangelie naar de beschrijving van Lucas.
48969: VISSER, AB (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Hippocrates en Hermandad. (Ned. / Engels)
101.414: VISSER-ROOSENDAAL, J. / HOORN, M. VAN / THIJSSING-BOER, H. - Streekroman Omnibus: In de storm. - Glimlach voor een vreemdeling. - De thuiskomst van Hidde.
101.423: VISSER, MATHILDE / BOS, SASKIA / E.A. - Fragmenten van een ideaal. Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit. Jaargang 25, nr. 3.
16809: VISSER, EDUARD - Maria en de pop. Of de laatste Dagen der Heiligen.
94474: VISSER, DR. G.J. - Nederlands-Engels Woordenboek. Prisma pocket 138.
34438: VISSER P - Het beleg van Haarlem
30722: VISSER SINES - Zwaluw en pijlriet
16808: VISSER, EDUARD - Twee handen van zwart. Verhalen uit Texas.
16642: VISSER, P. - Paraphrase Heilige Schrift, Het Evangelie van Lucas.
16643: VISSER, P. - Paraphrase Heilige Schrift, 1 Koningen.
27186: VISSER, HANS - Simon Vestdijk, kinderjaren.
27416: VISSER, BOUWE - Roelf Grootjans.
86469: VISSER, DRS. H. DE / VADER, J. / E.A. - Neerlands Volksleven. Winter 1960-19612. 11de Jaargang, Nr. 1. Met o.a.: Het verdwijnen van de Zeeuwsche volksgebruiken. - Walcherse anekdoten. - Volksnamen van windmolens.
84596: VISSER, G. - Krommenie.
26258: VISSERE, DS. H.A. - Vreemdelingen.
90852: VISSERS, KRIS / HASSELAAR, JEROEN / E.A. - Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie, 2008 deel 5. Met o.a.: Palliatieve zorg in stervensbegeleiding. - Rituele creativiteit en sterrvensbegeleiding.
27012: VITANZA BASILE, GLORIA - De peetzoon.
101.883: VITORINO, CARLOS / BARROS, SILVA - Portugal.
45751: DR. VITUS BRUINSMA. - Kennen en Kunnen. Een stel van drie leesboekjes voor de lagere school, over het leervak Kennis der Natuur. Eerste stukje. Met vele afbeeldingen
98261: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
20228: VIVEGENO, H.S. - David, mijn zoon.
14014: VIVIAN, FREDERICK - Filosofisch denken. Inleiding tot de analistische trant van filosoferen.
28373: VLAANDEREN, PAUL - Ten oosten van Algiers. Zwarte beertjes 489.
20829: VLAANDEREN, ANDRÉ VAN (ILLUSTRATOR) - Ik leer thuis lezen. Leesboekje voor zelfonderricht.
35653: VLAANDEREN P - Ten oosten van Algiers, zwarte beertjes no 489
2406-2538: VLAANDEREN ANDRÉ - Het zien van kunst en de kunst van het zien.
59308: VLAARDINGEN, A. VAN - In het laaiende licht. Een jaar in tropenland. Met voorrede. Geïll.
98234: VLAARDINGERBROEK, DR. J. - Jezus Christus tussen Joden en Christenen.
97524: VLADERACKEN, GEETRUIDA VAN - Het klavier bij Bach en zijn tijdgenooten.
39249: VLADERACKEN, VAN G - Om de kribbe, toren reeks no 15
98514: VLAM, MEJ. A.W. / WEIJERS, M. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LIII, No. 6. Met o.a.: Resultaten van een onderzoek naar kaarten van het Zeegat van het Vlie van de 16de eeuw tot 1800. – De Hooge Rand van Bergen op Zoom.
53519: VLAMINGS, HENRICUS LUCAS ADRIANA - Samenwerking van huisarts en maatschappelijk werkster. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
36752: VLAS, ELJA - Dat waren spannende dagen
36781: VLAS, ELJA - Avontuur in de storm
56376: VLAS, ELJA - Dat waren spannende dagen! Geïll.
28176: VLAS, GERDY / DIOS MELLADO, JUAN DE - Torremolibos. Alles onder de Zon Reisgidsen.
88393: VLASBLOM, H.J. - Circuittraining. Serie trainingsbrochures 4, Nederlandse Sport Federatie.
B4716: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER (REDACTIE) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de ""Ethische Richting"".
57392: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap. Deel 1 en 2. Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.
55749: VLASBLOM, J. - Van Hunebed tot Heden. Vad. Gesch. voor de Chr. L.S. Toegift. Jaartallen met toelichting. Geïll.
92280: VLASTUIN, DS. W. - Wat beweegt ons?
7734: VLASVELD C. - Als je maar wilt.
94447: VLEER, ELSA / WAGENAAR, H. - Kanker voorkomen en genezen. Alternatieve kankerbestrijding door Moerman-therapie.
106227: VLEESKENS, JOAN - De Grijpbare Vorm. Nederlandse figuratieve kunst na '45. II.
80673: VLEKKE, DR. BERNHARD H.M. - Over de studie der Internationale Staatkunde. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
97650: VLERK, PROF.DR. I.M. VAN DER / KUENEN, PROF.DR. PH.H. - Logboek der aarde.
30706: VLERK VAN DER, KUENEN - Logboek der aarde
14932: VLES, DR. J. DE - Meulenhoff's Taalmethode Frans. 100-woordensysteem voor zelfonderricht.
7730: VLETTER A.C.C. DE - Admiraal snor.
70331: VLEUGEL, GUUS - Teksten.
89460: VLIEGENTHART / ERKELENS / E.A. - Het Loo. Paleis en tuinen. Palace and gardens.
88026: VLIEK, RIKA - Protest!
88027: VLIEK, RIKA - Protest!
30358: VLIES A.W, DEKKERS J.H.G. ERUMEUS BUNING W.G. SNOEI R.W. - Dokhaven
105880: VLIET, PAM VAN - Niets mannelijks is mij vreemd.
23091: VLIET-LIGTHART SCHENK, ANITA VAN - Walter en het boskonijntje.
37983: VLIET, VAN HARRY - Onze vlag weer ferm in de wind, de juiste koers naar economisch diep vaarwater
4009-1234: VLIET P.CH. VAN DER - Wij doen openbare geloofsbelijdenis.
86547: VLIET, E.G. VAN / E.A. - De Panne 2, 2001. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: Artisjokken op het Haatland van Kampen..
86537: VLIET, E.G. VAN /E.A. - De Panne 2, 1997. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: De lotgevallen van enkele zeventiende-eeuwse stadsstudenten.
38904: VLIJM, J.M, REDACTIE - Buitensporig geloven, studies over randkerkelijkheid
15268: VLIS, NEL VAN DER - Wippertje.
78893: VLIS, J.A. VAN DER - De Philatelist. Een handleiding voor postzegelverzamelaars.
31071: VLIS VAN DER VERSCHOOR NEL - Kees van Dam op stap
33095: VLIS NEL VAN DER - Twee jongens op de hei
59684: VLIST-HANSMA, BEATRIJS VAN DER EN HANSMA, MARGREETH - Vormen van wilgetenen. Cantecleer hobby-buitenboeken. GeÎll.
61490: VLOEDGRAVEN, KOB EN STERKEN RZN. H - Oud Staphorst in woord en beeld.
60917: VLOEMANS, DR. A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
35452: VLOEMANS A - Leven en leer der groote denkers, geschiedenis van de wijsbegeerte
97132: VLOET, DR. L. - Het Museum Plantin-Moretus.
37970: VLOET, L - Het museum Plantin-Moretus
96926: VLOT, JOKE - Wiebeltje Terpstra.
98011: VLOT, AD - Techniek tegen het Licht.
B4361: VLOTEN / DEGEEF / STOLZ / VERMEER / WILLEMZE (REDACTIE) - Dermatologie en venereologie.
79999: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 4.
79998: VLUG, ELS / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schat graven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 2.
90952: VLUG, ELSE / VERBEEK, FRANS (ILLUSTRATIES) - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen. Deel 3.
B4189: VLUG, ELSE - Dubbele Oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte.
93955: VLUGT, FRED VAN DER - Auto'93. Een overzicht in woord en beeld van meer dan 300 auto's op de Nederlandse markt.
27839: VLUGT, BAS - Topwerkgevers voor Ingenieurs.
4418-504: VOEGELI MAX - Die Wunderbare Lampe
24816: VOERMAN, JENNY - Geschonden bloei.
106686: VOERMAN, DICK / BRAASEM, W.A. (SAMENSTELLERS). - De Muze kent geen Babel. Poezie uit alle werelddelen in vertaling.
89885: VOERMAN, GERRIT - Bijlage Nieuwsblad van Het Noorden. Zaterdag 30-11-1996. Met artikel over: Bartha Rutgers-Mees, Een vergeten revolutionair uit Veendam.
102.887: VOERMAN, S L.A.G.A. - Kunstnier en orgaantransplantatie. AO-boekje 1232.
86189: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
86012: VOET, DR. L. / SOMERS, L. (INLEIDING) - Het Museum Plantin-Moretus. Stad Antwerpen.
81109: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
85795: VOETEN, BERT - De tijd te lijf. En andere gedichten.
94595: VOETEN, BERT / SPIER, JO / E.A. / STRIK, LEO (HOUTGRAVUREN). - Bankspiegel 1861-1961. De Twentsche Bank N.V.
60379: VOETIUS, GISBERTUS; JOPPE, DS. J. E.A. - Elke dag Bijbellezen.
55768: VOETS, DS. A.P. / SCHUURMAN, DS. J.C. - Kerk zijn in deze tijd. ""Kerk en ambt"" / ""Kerk en geloofsbeleving"". Lezingen gehouden op de bondsdag van de Ned. Herv. Mannenver. op gereformeerde grondslag te Utrecht op 31 okt. 1992.
76314: VOGEL, HERMANN - Pferdezucht. Beurteilung, Züchtung, Haltung, Fütterung und Nutzung des Pferdes im Bäuerlichen Haushalt. Mit 15 Abbildungen.
7698: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
7697: VOGEL MEJ. R.C. - Nubische Wandschilderingen uit het woestijnzand van Faras. AO-boekje 1282.
56139: VOGEL C.S.SP., P. DR. L. - Op Safari … door Bagamoyo. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80018: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
15712: VOGEL, DR. - De 100 beste tips van Dr. Vogel. Adviezen voor de behandeling van de meest voorkomende aandoeningen.
76888: VOGEL, ALBERT (SAMENSTELLER) / COUPERUS, LOUIS - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
104199: VOGEL, ARTHUR I. - Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis.
36206: VOGEL, HEINRICH - Noodrantsoen, vertaald door Knottnerus
102.945: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
102.944: VOGEL, R.C. - Pompeii: uit de as herrezen. AO-boekje 1480.
84348: VOGEL, A. - Homeopathie voor vrouwen. A. Vogel Huisapotheek.
75116: VOGEL, ARTHUR I. - A Text-Book of Quantitative Inorganic Analysis, including Elementary Insrumental Analysis.
89587: VOGEL, A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
4768-2045: VOGEL A. - De Kleine Dokter.
87124: VOGEL, A. - De meest gestelde vragen aan Alfred Vogel.
31270: VOGEL - De 100 beste tips van DR. Vogel
3811-1375: VOGEL A. - Mijn leven en werk.
3813-1393: VOGEL A. - Anders beter worden. Adviezen voor de behandeling van meer dan 250 aandoeningen.
51472: VOGELAAR-VAN AMERSFOORT, A.. - gebruikssporen
79808: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Sociaal economische bezinning. GSEV Reeks 20.
79804: VOGELAAR, DRS. N. / E.A. - Ethiek in bedrijf. GSEV Reeks 16.
51440: VOGELAAR-VAN MOURIK, G. (ADVIES) E.A. - Een Lied op den sabbatdag.
42087: VOGELER HEINRICH - Gedichte mit vignetten des autors
10934: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
14947: VOGELESANG HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij. 1962-1987.
42392: VOGELS OSCAR - the nucleus basalis of meynert complex and adjacent structures in normal aging and alzheimer's disease, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor, een wetenschappelijke proeve op het gebied van geneeskunde en tandheelkunde
45901: G.A. VOGENAUER - Basteln und Werken 3. Modellbau, Fernsteuerung, Radio, Ton, Foto. Ungekürzte Ausg. Geïll.
79547: VOGHERA, GIORGIO - Meine Heimat ist die ganze Welt. Überleben im Kibbutz 1938-1948.
106439: VOGT, A.E. VAN - De Wereld van Nul-A.
99406: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
53878: VOGT, S.J., PETRO - Mariae Vita. Sacrosanctae et deiparae virginis.Ex opere maiore Sancti Canisii. De Maria Virgine incomparabili et Dei genitrice sacrosancta. Brevius comprehensa ac mensibus festisque Mariae accommodata. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
86916: VOGT, PAUL (FOTOGRAFIE) / MOLEN, S.J. V.D. (TEKST) - Friesland. Land van wijde verten - Lan fan wide fierten - Land of ample distances - Das Land der weite Fernen - La terre de vaste éloignements.
106436: VOGT, A.E. VAN - De Wapensmeden.
106437: VOGT, A.E. VAN - Strijd om de Eeuwigheid.
30626: VOGT W - De atoombom
90594: VOGT, P. - Maria in hare voorafbeeldingen. Lezingen voor de feestdagen der allerzaligste maagd en voor de Maria-maanden Mei en October.
106441: VOGT, A.E. VAN - Rebellie in de Ruimte.
106438: VOGT, A.E. VAN - De Man met de 1000 namen.
106440: VOGT, A.E. VAN - Tijd van Leven.
43508: VOIEN STEVEN - De dodelijke zijde van het paradijs
104122: VOIGT, F.A. - The Greek Sedition.
54785: VOIGT, J - Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, d' après les monuments originaux. Traduit de l' allemand par M. l' Abbé Jager. Quatrième édition. Tome premier. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52484: VOILÀ, DS. M.E. - Zonder toga.
73490: VOILIER, CLAUDE / SIDOBRE, JEAN (ILLUSTRATIES). - De Vijf en het smaragden halssnoer.
1057-2295: VOLBACH FRITZ W. - Early Decorative Textiles.
39538: VOLBACH - Giotto, kunstler monographien no 43
24851: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de doleantie.
60584: VOLGER, DR. W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54284: VOLK, GEORG - Arznei für Leib und Seele. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
35476: VOLKERS J - Frequentietabellen voor scanners
10784: VOLKMANN H. - Het praktische Boxerboek. Vraagbaak voor boxerliefhebbers.
56078: VOLLEBERGH, J.J.A. - Bijscholing voor volwassenen. Een leerpsychologische studie. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Letteren en Wijsbegeerte a/d R.K.U te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9