Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3953-162: TIKTAK. - Veenkoloniale Volksalmanak 7
33350: TILANUS C.P.G - Jeugd-hulpverlening en de overheid
75333: TILANUS, C.B. - Een scriptie/rapport/artikel schrijven.
3342-369: TILBURG/LINKER. - Mooie Herinneringen aan Blije Dagen.
15893: TILBURG, JELLY VAN - Ik genoot gewoon. Verhalen uit het Nieuwsblad van het Noorden 1953 tot 1965.
78714: TILDEN, WILLIAM T. - De kunst van het Lawn-Tennisspel
87453: TILL, HANNIE VAN / TILL.MEINT VAN (ILLUSTRATIES) - De laatste leperkoenen.
B4747: TILLEMA, ERIK JAN / HOUWELING, WIES (REDACTIE) - Geloven, zo kan het ook. Vrijzinnige visies op theologische thema's.
61070: TILLICH, PAUL - Soms gebeurt het. Voorpublicatie uit: Van God gesproken - De mooiste preken sinds de Bergrede. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
90872: TILLICH, PAUL - Die neue Wirklichkeit.
90870: TILLICH, PAUL - Religionsphilosophie.
53377: TILLMANN, DR. FRITZ - Die Sonntäglichen Episteln im Dienste der Predigt erklärt. Zweiter Band. Vom Ostersonntag bis zum letzten Sonntag nach Pfingsten. 1. Auflage. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53376: TILLMANN, DR. FRITZ - Die Sonntäglichen Episteln im Dienste der Predigt erklärt. Erster Band. Vom 1. Adventsonntag bis Palmsonntag. 2. Auflage. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
60115: TILLO, GÉRARD P.P. VAN - De kwalitatieve dimensie. Een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
B5052: TILT, EDDY VAN - De schaduw van de verlichting. De westerse worsteling met welzijn.
97754: TIMBERLAKE, LLOYD - De Afrikaanse Crisis. De oorzaken en de bestrijding van een falliet leefmilieu.
57732: REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. COURTNEY, GRETEL E.A. (ADVISEUR) - Traditionele voorkeur. Handwerkserie. Ill. Vert.
34823: TIME LIFE - Israel, Bibliotheek der landen
5342-3613: TIMERMAN JACOBO - The longest war. Israel in Lebanon.
97878: TIMM, UWE - Der Mann auf dem Hochrad.
97873: TIMM, UWE - Der Schlangenbaum.
96202: TIMMER, N. - Het Land Kanaan. Kaartje met toelichting.
42684: TIMMER CHARLES B - De overkant
41261: TIMMER ERIKA - Antizipationen von gewinn, fortsetzung des status Quo und verlust, eine untersuchung uber personliche zukunftsbezuge in der zweiten lebenshalfte, proefschrift
81023: TIMMER, CHARLES B. - Beeld in spiegel.
22677: TIMMER, C. / RUITENBERG, DS. L.H. (RED.). - Hervormd Nederland. Weekblad. Jaargang 25. 4 januari 1969-21 december 1921.
86779: TIMMER, VICTOR / STEENSMA, DR. REGN. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. September 1984. Met o.a.: Enige historische notities over kerk en orgel te Midwolde. - De restauraties in Godlinze en Midwolde.
45177: R. TIMMER - Oesophageal motility in reflux oesophagitis. (24-hour ambulatory studies)
49671: TIMMER, DS. A.J. EN LANGE, DS. J. DE - 'Onze invloed in de samenleving'' en ''De vrouw en de zending''. (Referaten gehouden op de 5e Bondsdag van de Bond van Ned. Herv. Vr.ver. op G.G.)
86778: TIMMER, VICTOR / STEENSMA, DR. REGN. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. September 1984. Met o.a.: Enige historische notities over kerk en orgel te Midwolde. - De restauraties in Godlinze en Midwolde.
31695: TIMMER B - De kinderen van Jesenin
86522: TIMMER-GERRITSEN, ANTOINETTE - Kasteel Amerongen, Bulletin. Zomer 1997. Met o.a.: Kleding verhult, maar kan ook veel vertellen over de drager. - Het Kinderhuisje. - Mobiele kade moet wateroverlast beperken.
49142: TIMMERMAN, DRS. R.J. - Hypertensie. Over de risico's en behandeling van hoge bloeddruk. Spreekuur thuis. Ill.
45995: TIMMERMAN, DS. R. - Loflied op Gods genade. Een preek door ds. R. Timmerman t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum gehouden op Zondag 21 november 1982 in de Maranathakerk te Assen. Foto.
89546: TIMMERMAN, I. / HAMMINK, IR. J. - Gezond en lekker eten. Recepten en dagmenu's ontleend aan het AH voedingwaardeinformatie-systeem.
53106: TIMMERMAN, DS. R. - Leven … met God. Bijbels leesboek voor jongeren.
105862: TIMMERMAN, M.M. / WOLTJER, P.H.J. - Inventaris van het archief van de BV Herenkledingfabriek, voorheen Gebroeders Levie.
84914: TIMMERMAN, H. / POTT, GERARD (VOORWOORD) - Kleur aan de Wetenschap. Almanak van de Chemische Binding 1992.
15926: TIMMERMAN K.R. - De Judaskus. De waanzinnige bewapening van de Golfstaten door het Westen, de hypocrisie en de dramatische gevolgen.
7915: TIMMERMANS FELIX - Pieter Breugel. Zoo heb ik u uit uw werken geroken.
21073: TIMMERMANS, FELIX - Anna-Marie.
38428: TIMMERMANS, LIA - Wandelingen in Lier
59564: TIMMERMANS, FELIX - Pijp en toebak.
59565: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm.
59562: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
59563: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter.
85583: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel. Zoo heb ik u uit uw werken geroken.
61223: TIMMERMANS, PIET - Omdat ik van je hou... Vragen ... Verhalen ... Vermoedens. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
59871: TIMMERMANS, RICK / DEKENS, HELEEN - Bid, luister, leef. De adventstijd. Geïll.
14133: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
37813: TIMMERMANS, FELIX - Een lepel herinneringen
57622: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt. (Holland Bibliotheek)
20884: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
61496: TIMMERMANS, HUUB - ""We doen er hier iets aan"". Deel 2. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
106428: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes.
8506: TIMMERMANS FELIX - Pieter Bruegel. Zoo heb ik u uit uw werken geroken.
39391: TIMMERMANS, FELIX - Uit mijn rommelkas
21047: TIMMERMANS, FELIX - De harp van Sint Franciscus.
20967: TIMMERMANS, FELIX - Adriaan Brouwer.
57792: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - De glorie van Nederland. Geïll.
105021: TIMMERS, PROF DR. J.J.M. - Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen.
54814: TIMMERS, DR. J.J.M. - Kerkelijke monumentenzorg. Geïllustreerde handleiding voor het bewaren en verzorgen van kerkelijke kunst. [Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis]
38287: TIMMERS, J.J.M - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving
23187: TIMMERS, PROF DR. J.J.M. - Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen.
34743: TIMMERS/SCHERER/ZANDERS/TILLEMA/HEYDEN. - Kijk op Limburg
61903: TIMMERS, DRS. CORRIEJANNE - Brieven schrijven in het Spaans. Prisma Taal. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
55101: TIMMERS, DRS. K. (HERZIENE VERSIE) - Kasteel de Haar / Castle de Haar. Tekst Ned. en Engels. Foto's.
5911: TIMMERS PROF. DR. J.J.M. - De Glorie van Nederland.
34682: TIMMERS J.J.M, PEETERS GUIDO - Schoonheid der Nederlanden, een cultuurhistorische atlas
46843: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving. Geïll.
1698-660: TIMMERS PROF. DR. J. J. M. - De Glorie van Nederland.
26791: TIMMERS, PROF.DR. J.J.M. (RED.) - Kijk op Limburg.
9305: TIMMS NOEL - Maatschappelijke vraagstukken sociologisch benaderd. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 86.
17009: TIMOFEEFF, PETER - Prisma van het weer. 2000 begrippen van A tot Z.
45880: TINA CASPARI - Romana en Ragebol. Een paard apart. Geïll.
7720: TINBERGEN PROF. J. - Oorlog tegen de armoede. AO-boekje 1290.
7719: TINBERGEN PROF. J. - Oorlog tegen de armoede. AO-boekje 1290.
7718: TINBERGEN PROF. J. - Oorlog tegen de armoede. AO-boekje 1290.
97771: TINBERGEN, PROF.DR. J. - Werk aan de wereld.
53814: TINBERGEN, DR. J - Economische Bewegingsleer. Statistieken. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97769: TINBERGEN, JAN / FISCHER, DIETRICH - Wapens en welzijn. Integratie van veiligheidsbeleid in de sociaal-economisch beleid.
37533: TINBERGEN - Handboek voor gasfitters, deel 1
55843: TINBERGEN, DR. J. - Een leefbare aarde. Foto's.
39370: TINBERGEN, J - De les van vijftig jaar
56889: TINDALL, JEMIMA - Scottish Island Hopping. A Handbook for the Independent Traveller. Kaartjes.
47968: TINE BRINKGREVE WICHERINK - Een dure les, geillustreerd door Heyligers
47552: TINE LEIKER KOOIJMANS - Het vluchtelingenkind, met tekeningen van Mcneill
47517: TINE VAN BERKEN - Kibbelaarstertje, geillustreerd door de Vries
47826: TINE VAN BERKEN - Plaaggeest geillustreerd door Sluyters
51474: TINNIN, DAVID B. (M.M.V. CHRISTENSEN, DAG). - Hit team. Een speciaal opgeleide ploeg van de Israëlische Geheime Dienst. Het nooit eerder gepubliceerde verslag van de jacht op de leiders van de Zwarte September. (Vert.)
23430: TINNISWOOD, PETER - The brigadier in season.
58501: TIPLER, FRANK - The physics of immortality. Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead.
104832: TIPSTRA, D. / BULT, DR. T. / KUPERUS, SJOERD (ILLUSTRATIES) - Koos de iemker. Dieren van dichtbij.
50529: TIPSTRA, D. - Lange Jochem en z'n vriend. Geïll.
24007: TISDALE HOBART, ALICE - This earth is mine.
52016: TISDALE HOBART, ALICE - De onschuldige dromers. Vert.
17024: TISDALE HOBART, ALICE - Oil for the lamps of China.
42016: TISO FRANCIS V, EDITOR - Aging spiritual perspectives, opera Pia International
106385: TISSERAND, FRANCOIS - Le Linge. Tombeau des chausseurs, un sanglat épisode de la tourmente 1914-1918.
56154: TISSIER, MGR. J.M. - Het Katholiek leven in hedendaagsch Frankrijk. Uitgegeven in opdracht van het Comité Catholique de propagande Française a l' étranger. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
39074: TITULAER, CHRIET - Landing op Mars
26642: TITULAER, CHRIET - De mens en het weer.
39073: TITULAER, CHRIET - Het grote planetenboek
53937: TIXERONT, J. - Histoire des Dogmes dans l' antiquité chrétienne. - De Saint Athanase a Saint Augustin. (318-430). 9e édition. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53936: TIXERONT, J. - Histoire des Dogmes dans l' antiquité chrétienne. - La théologie anténicéenne. 11e édition. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53938: TIXERONT, J. - Histoire des Dogmes dans l' antiquité chrétienne. - La fin de l' age patristique, (430-800) Avant-propos par Mgr. Pierre Batifol. 7e édition revue. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54777: TIXERONT, J. - L'ordre et Les ordinations. Etude de théologie historique. Deuxième édition. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47442: DR TJ. W.R. DE HAAN - Volksleven en vreemdelingenverkeer
47618: DR. TJAARD W.R. DE HAAN REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 29 no 3, met o.a Toneel in haarlemvolksliedjes gedichten politieke tinnengieter in Haarlem,
47617: DR. TJAARD W.R. DE HAAN REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 29 no 4, met o.a Anansi tori's, volksverhalen, Surinaamse samenleving
84427: TJALSMA, P.D. / DORP, J. VAN / E.A. - Het deinende leven. Eenige lezingen over vragen van geloof en leven uit en voor afdeelingen van den V.C.J.B.
84756: TJARDA VAN STARKENBORGH (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1933. No. 1 t/m No. 86. Complete jaargang.
84755: TJARDA VAN STARKENBORGH (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1926. No. 1 t/m No. 70. Complete jaargang.
74372: TJECHOF, ANTON - Het verhaal van een onbekende.
23466: TJECHOW / WODEHOUSE / MAUROIS / E.A. - Verhalen Omnibus. - De Zweedsch lucifer - De waarheid over George - Tussenlanding - etc.
27829: TJECHOW, A.P. / WODEHOUSE, P.G. / E.A. - Verhalen Omnibus. - De Zweedse lucifer - De waarheid over George - e.a.
101.706: TJEPKEMA, DRS. K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcooperatie 1945-1985.
45899: TJITS VEENSTRA EN DRS. R. KRAMER - Op weg door de wereld. Werkboekje 4. Wie woont er in dat huis. Geïll.
45841: TJITS PUIJKER (VERTALING) - De Zwarte Hoeve. Deel 1. Bevrijd pony Fluffy! Een Penny boek.
45897: TJITS VEENSTRA EN DRS. R. KRAMER - Op weg door de wereld. Werkboekje 2. Olleke bolleke. Geïll.
45896: TJITS VEENSTRA EN DRS. R. KRAMER - Op weg door de wereld. Werkboekje 2. Olleke bolleke. Geïll.
11152: TJWAN, GO GIEN - Mao Tse Toeng. 2. AO-boekje 1624.
55223: TOBBACK, A. - Prins Boudewijn I. Hoe het begon. Belgen in de humanitaire operaties. Deel 7. Geïll.
55225: TOBBACK, A. - Van Prins tot Koning. Belgen in de humanitaire operaties. Deel 9. Geïll.
55224: TOBBACK, A. - Boudewijn I. Hertog van Brabant. Oorlog en vrede. Belgen in de humanitaire operaties. Deel 8. Geïll.
54350: TODD, JOHN M. - Maarten Luther. Vert.
96109: TODOROV, N. / DINEV, L. / MELNISCHKI, L. - Bulgarien. Historisch-Geographischer uberblick.
87419: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historien.
80942: TOEBES, DR. J.G. - Een kleine didactiek, geschiedenis onderbouw.
105568: TOERGENEW, I.S. - Verhalen. Prisma pocket 432.
44286: TOFFLER ALVIN - Grenzen aan de crisis
28931: TOGAWA, MASAKO - De Ladykiller.
48267: F.C. VAN DER TOGT - Handleiding voor den metaalbewerker en den leerling in het machine vakmet platen
106099: TOKIEN - In de ban van de Ring, deel 1. De Reisgenoten.
106100: TOKIEN - In de ban van de Ring, deel 2. De Twee Torens.
106104: TOKIEN - Sprookjes van Tolkien.
106102: TOKIEN - De Silmarillion.
106101: TOKIEN - In de ban van de Ring, deel 3. De Terugkeer van de Koning.
7905: TOL COR VAN DEN - Hier is Mieke Moermans weer.
95845: TOL, H. / WOUDENBERG, H. / SCHUURMANS, D. - Van Feest tot Feest. Bijbelteksten bij de Christelijke feestdagen. Gelezen door: Henriette Tol, Helmert Woudenberg en Daan Schuurmans.
9940: TOLAND JOHN - Gods of War. The great novel of the Pacific War.
50692: TOLAND, JOHN - De Slag in de Ardennen. 1944. Kaartjes. (Vert.)
45992: TOLÉ - Houtsnij- en beeldhouwwerk. Foto's.
60731: TOLIVER, RALPH - Gelouterd Goud. Een familiekroniek uit China. Een OZG boek. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
58229: TOLKIEN, J.R.R. - Mr. Bliss. Tekeningen.
B4464: TOLKIEN, J.R.R. - The Lord of the Rings. 3 delen in cassette. Deel 1: The fellowship of the ring. Deel 2: The towers. Deel 3: The return of the king.
95024: TOLKIEN, SIMON - De stiefmoeder.
82415: TOLL, JURRIAAN VAN - Nederlandsche sibbekunde voor 1853. deel I.
42799: TOLL VAN JURRIAAN - Nederlandsche sibbekundigen
80832: TOLLEBEEK, J. / ROELEVINK, J. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 17, No. 4. Bronnen van de Nieuwe Tijd: ontsluiten, publiceren, interpreteren.
7086: TOLLENAERE DR. F. DE - Onze Woordenschat. AO-boekje 890.
7085: TOLLENAERE DR. F. DE - Onze Woordenschat. AO-boekje 890.
88949: TOLLENAERE, DR. F. DE / HEESTERMANS, DR. H. - Uw woordenboek. Het woordenboek der Nederlandsche taal. AO-boekje 1752.
47759: H. TOLLENS - Laatste gedichten deel 1 en 2 in 1 band
96456: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Deel 2. Plaatjesalbum
59696: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel: exotische volièrevogels. Plaatjes 151 - 200.
52238: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Tweede deel. Plaatjes.
52239: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Derde deel: Exotische volièrevogels. Plaatjes.
97175: TOLMAN, RINKE - Langs Heg en Steg.
54885: TOLMAN, RINKE - Een krans van groen. Geïll. Schijnwerpers. Nr. 42. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
18189: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel: exotische volierevogels.
52240: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel : Exotische volièrevogels. Plaatjes.
59790: TOLMAN, RINKE - Het wisselend jaargetij. Geïll.
89113: TOLMAN, RINKE / VEENENDAAL, JAAP - Schoon en Nijver Zuid Groningen.
50502: TOLMAN, RINKE EN SCHAICK, J.I. VAN - Door veld en beemd. Foto's.
18190: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel: exotische volierevogels.
89308: TOLMAN, RINKE / STUURMAN, REIN (PLAATJES) - De Luister van Zuid Friesland. Plaatjesalbum.
82104: TOLMAN RINKE - Zo leer je vogels kennen, deel 2 plaatjesalbum
57685: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Tweede deel. Plaatjes van Rizla. Mist 2 plaatjes. Afb. 51-100.
97729: TOLMAN, RINKE / VEENENDAAL, JAAP - Schoon en Nijver Zuid Groningen.
57686: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Derde deel. Exotische vogels.Plaatjes van Rizla. Afb. 101-150.
57687: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel. Exotische volière.vogels. Plaatjes van Rizla. Afb. 151-200.
53537: TOLSTOI, LEO - Oorlog en vrede. Roman. Vert. Kaartje. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
150058: TOLSTOI, LEW - Auferstehung.
106324: TOLSTOI, LÉON / PAUWELS, LOUIS (PRÉFACE). - Anne Karénine.
90185: TOLSTOI, LE COMTE LEON - Ma Religion.
105580: TOLSTOJ, LEON N. - Hadji Murad. Een onvergankelijk monument voor de onderworpen, doch ongebroken Kaukasus.
105577: TOLSTOJ, LEON N. - De Kozakken.
105578: TOLSTOJ, LEON N. - Anna Karenina.
17480: TOLSTOY, NIKOLAY - De nacht van de lange messen.
59812: TOLSTOY, LEO - Opstanding. 1ste deel; Roman. Vert. Ill.
B4220: TOLTOJ - De Kreutzer Sonate.
45387: W. TOM - Paraphrase van het boek van de profeet Ezechiël. Eerste deel.
45388: W. TOM - Paraphrase van het boek van de profeet Ezechiël.Tweede deel.
45389: W. TOM - Paraphrase van de boeken van de profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi.
49696: TOMAN, JOSEF - Don Juan. Het leven en sterven van don Miguel de Manara. (Vert.)
92318: TOMASEVIC, NEBOSJA - Yugoslav Naive Art.
61930: TOMASEVSKI, KATARINA (EDITED BY) - The right to food. Guide through Applicable International Law. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
98877: TOMESEN, H.H. / ROMBOUT, A. (ILLUSTRATIES) - Klusjes in huis. Prisma pocket 612.
17092: TOMKINSON, MICHAEL - Gambia. Ein Ferienführer.
50533: TOMSON, WALTER - Wegen door de wildernis. Tekeningen.
52600: TONGEREN, H. VAN - Kartonmodellen voor school en huis. (Voor de l.s. en ten dienste van hen, die zich bekwamen voor de akte handenarbeid.) Afb.
51609: TONGEREN, DS. H. VAN EN OUWENEEL, DR. W.J. - Macht en onmacht van satan.
59891: TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - Schepping, verlossing en het kwaad. Wijsgerige en theologische reflecties.
59870: TONGEREN, PAUL VAN - Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdservaring. Geïll. Valkhof Pers. (Thijmessay)
59890: TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - ""Omdat wij van ons zelf geen huis zijn"". Over gezin en wederkerigheid. (Thijmgenootschap - jaargang 86 (1998), afl. I.)
55841: TONGEREN, V.D.M., H. VAN - Bewaard bevel. De vrijmaking in kort bestek. Schets .
7524: TONKELAAR DS. A.J. - Comenius Oecumenicus. Jan Amos Comenius. 1592-1670. AO-boekje 1212.
7522: TONKELAAR DS. A.J. - Comenius Oecumenicus. Jan Amos Comenius. 1592-1670. AO-boekje 1212.
55465: TONKELAAR, DS. A.J. DEN - Kleine Kroniek van de Bossche-Betuwe kring. (1948-1988). Ontmoeting en gesprek. Foto's/(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103927: TONNY ROLING - Iene miene mutte. 400 baker-, kleuter, aftel-, speel-, dans-, spring-, feest-, en andere rijmen.
84885: TOOGOOD, ALAN - Planten in potten en bakken. De containertuin.
27408: TOOM, DR. W. DEN - De laatste stap. Bijels-ethische notities bij vragen rondom suicide.
104366: TOONDER, MAARTEN - Heer Bommel overtreft zichzelf. Het beste van Bommel 2.
B4372: TOONDER, MAARTEN - Panda 2 en de Kalkerkar en de Meester-Alchemist en de Meester-Zakenman.
22324: TOONDER, MAARTEN - Tom Poes en de Pijpleider. 7148-7228.
58785: TOONDER, MARTEN - De andere wereld. Geïll. Uitgegeven door de Cie. voor de Coll. Propaganda van het Nederlandse Boek t.g.v. De Boekenweek 1982.
54015: TOONDER, MARTEN - De andere wereld. Ill. [Uitg. door de CPNB tgv de Boekenweek 1982].
74127: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
21871: TOONDER, JAN GERHARD - Eldorado.
70639: TOONDER, MARTEN - Altijd dezelde. Het overdoen - De argwaners - Het verdwijnpunt.
22325: TOONDER, MAARTEN - Tom Poes en de Astromanen. 6578-6659.
53607: TOONDER, J. GERHARD - Schippers naast God. Ill.
98172: TOONDER, MAARTEN - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd: Het booroog. – De labberdaan. – De pasmunt.
70640: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
9223: TOOR J.A. VAN - Wijnen. AO-boekje 1543.
97109: TOOR J.A. VAN - Wijnen. AO-boekje 1543.
14539: TOOREN, MR. DR. E. TEN - Ondernemers en Fiscus.
61946: TOOREN, NEL VAN - Kent U mij? Voor 10 - 12 jaar. Kinderen bidden. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
16669: TOORN, JOHAN - Basishandleiding Microsoft Office.
57853: TOORN, M.C. VAN DEN - Methodologie en taalwetenschap. Taal- en letterkunde. Aula-boeken 638.
87938: TOP DRS. M.J. / RAGAZ, LEONHARD - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme contra nationaal socialisme.
2006-3798: TOPELIUS ZAKARIAS - Storm en Zonneschijn.
99590: TOPFER, RUDOLF (ILLUSTRATIES) / FIJN VAN DRAAT, DR. J.A. (TEKST) - Wonderlijke Raaize van Meneer Prikkebain.
35797: TOPFFER RODOLPHE - Der kuhle brautigam, die abenteuer des herrn cryptogam zu wasser und zu lande
35798: TOPFFER RODOLPHE, KOSSMANN F.K.H - Citoyen et artiste suisse 1799-1846
57949: TÖPFFER, RODOLPHE - Reizen en Avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Ill.
9595: TOPOL / NEZNANSKY - Red Square.
73377: TOPOL, EDWARD - Moedertje Rusland. Een geemigreerde Rus keert terug naar de Sovjet-Unie.
16491: TOPOL, EDWARD EN EMILIA - De zeven Russen.
16031: TOPOR, TOM - Het Codicil. Thriller.
75058: TOPS, P.W. / DENTERS, S.A.H. / DEPLA, P. / E.A. - Lokale Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing in Amsterdam.
75059: TOPS, P.W. / DENTERS, S.A.H. / DEPLA, P. / E.A. - Lokale Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle. Samenvatting van een onderzoek in zeven gemeenten.
105812: TOPS, A.J.J.H. / VERSCHUEREN, J.M.TH. - Eindhoven.
1024-2354: TORANOVA EVA - Goldschmiedekunst in der Slowakei.
14885: TORCHIO, MENICO - Leven onder de zeespiegel.
76320: TORE, HENRY - Tranen over Matravagera.
75341: TORENBEEK, PIET / HUYSE, F.J. / BACH, GOVERT / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1986 nr. 1. Met o.a. Psychosomatiek in het pastoraat - Psychosomatiek: een verhelderend of versluierend begrip - Psychosomatiek, revalidatie van de ziel?
60238: TORFS, RIK & MARTENS, KURT (SAMENSTELLERS) - Habemus Papam. Het profiel van de volgende paus. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54615: TORNACO, FR. GILBERTO DE - Tractatus de pace. Edidit P. Ephrem Langpré, O.F.M. - Biblioheca Fransiscana Ascetica Medii Aevi. - Tom. VI. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
61349: TÖRNQVIST, RITA - Wie is hier eigenlijk de baas. Briefwisseling met mijn dochter Marit. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
23169: TORR, IAIN - Bittere terugkeer.
35501: TORRE VAN DER A - Mientje
14884: TOSCO, UBERTO - Exotische flora.
102.075: TOSHIYA HASHIMOTO / TOMOYUKI KOMAI / A.O. - Tijdschrift met o.a.: Relationship between Chlorophyll a Concentration at the Sea Surface and Standing Stock of Chlorophyll a in Euphotic Layer in the Seto Inland Sea, Japan. - Pelagic Shrimps (Crustacea: Decapoda: Penaeidea and Caridea) from the Ohsumi Island and Southern Kyushu, Japan, Collected by TRV Toyoshio-maru during Cruises in 1996-1998.
53255: TOSKANE, LOUISE VAN. EX-KROONPRINSES VAN SAKSEN. - Mijn leven. Authentieke uitgave. Met 18 portretten en platen - naar origineele foto's.
104530: TOSSIJN, PH. - Kun je tuimelen?
93969: TOTAIJS, BROEDER C. (VOORGANGER VAN DE BETHEL PINKSTERKERK AMSTERDAM EN DEN HAAG) - Jozef. Het typebeeld van de Bruidsgemeente. Deel I en Deel II.
85717: TOTH-UBBENS, MAGDI - Mauritshuis Den Haag. Met 48 kleurenreproducties.
54505: TÒTH, PROF. DR. TIHAMÉR - Christus und die Probleme unserer Zeit. Predigten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
90715: TOTH, MGR.DR. TIHAMER - Credo. Ik geloof in een God.
90774: TOTH, MGR.DR. TIHAMER - Het Eeuwige Leven.
54260: TÒTH, PROF. DR. TIHAMÉR - Ik geloof in Jesus-Christus. Sermonen en Voordrachten. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57993: TOTTENHAM, KATHARINE - The Jack Russell Terrier. Ill.
98921: TOUCHARD, M.C. - Mysterie van de pyramiden.
53303: TOUCHE, MOEDER LOUISA MARGARETA CLARET DE LA - Heilig hart en priesterschap. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
70082: TOURNEUR / WEBSTER / MIDDLETON/ROWLEY. - Three Jacobean Tragedies: The revenger's tradgedy - The white devil - The Changeling.
74177: TOURNIER, MICHEL / WESTER, RUDI - Michel Tournier. Informatie.
20472: TOUSSAINT, FRANZ - La flute de jade. Poesies Chinoises
61680: TOUSSAINT, A.L.G. - Diana. Titelgravure.
41436: TOUSSAINT VAN BOELAERE F.V - Het gesprek in tractoria, Kaleidoscoop no 25
50057: TOUSSIE SALOMONSON - Koken en smullen in tent caravan of boot
7400: TOUT KEN - De langste weg naar huis.
43185: TOUW H.C DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Corinthiërs 15:20, de eersteling en de oogst, jrg 67 no 21
53006: TOUW, J.A. VAN DER (HOOFDRED.) - Studieblad door en voor technisch personeel der P.T.T. Geïll. Nr. 6 - 10e jaargang - 15 juni 1955. O.a.: - Nogmaals: Het uitlassen van kabels; P. Bolhuis: Werktuigkunde; J.A. v.d. Touw: Examenantwoorden.
80505: TOUW, H.C. - Verontrustende prediking. Onze Tijd nr. 5.
60892: TOUWEN, KLAAS - De kinderopdracht in discussie. Op de dag van Michaël en alle engelen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
87410: TOVELL, ROSEMARIE / DAVID MILNE - David Milne. Painting Place - Un coin pour peindre. Masterpieces in the National Gallery of Canada No. 8.
70610: TOWERS, T, D. - Elektronica in de muziek.
41371: TOWNSEND PETER - The family life of old people
72239: TOWNSEND, RAY - De Helhond. Wild-Westroman.
20846: TOWNSEND, JOHN - Sabotage op de lanceerbasis. Prisma juniores 274.
81084: TOYNBEE, ARNOLD J. - Oorlog en beschaving.
85437: TOYNBEE, ARNOLD - An historian's approach to religion. Based on Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh in the years 1952 and 1953.
42593: TOYNBEE A.J - blokkerende gewoonten
90868: TOYNBEE, A.J. - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten
58492: TOYNBEE, ARNOLD J. - Een studie der geschiedenis. (Bewerkt en vertaald)
80651: TOYNBEE, ARNOLD J. - Greek Historical Thought. From Homer of the Age of Heraclius.
38345: TOYNBEE, A.J - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten
99058: TRAAST, J. - Verkoopkunde voor de middenstand.
18907: TRACY, DON - De vloek der Cherokies.
20799: TRACY, HONOR - Het smalle pad der deugd.
88286: TRADUZIDA EM PORTUGUES POR JAO FERREIRA DE ALMEIDA - A Biblia Sagrada. Contendo O Velho E O Novo Testamento.
46657: TRAEN, FERNAND. (VOORWOORD) - Guido Gezelle Museum Brugge. Foto
19635: TRAINITO EGIDIO EN STEFANO - Duikgids voor Sardinie.
10686: TRAINITO EGIDIO EN STEFANO - Duikgids voor Sardinie.
10685: TRAINITO EGIDIO EN STEFANO - Duikgids voor Sardinie.
89332: TRAJBER, JOSEF - Der Wurfel. Losungswege, Mathematische Grundlagen, Varianten fur Supertuftler.
31921: TRAKL GEORG - Gesang des abgeschiedenen
77129: TRALBAUT, DR. MARK EDO - Vincent van Gogh in het caf' conc'.
53961: TRALOW, JOHANNES - König Neuhoff. Roman. Kaartje.
57397: TRAMPER, NIEK - Het Woord in de kring. Praktische handreiking voor bijbelstudiegroepen.
61343: TRANT, D. - De zoon van Douwe Trant. Tekeningen. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
70126: TRAPPMANN, LUDWIG - Die vrede vindt.
11649: TRAUTER, EVA - Prisma Kruidenboek. Prisma pocket 1406.
72192: TRAUTER, EVA - Prisma Kruidenboek. Prisma pocket 1406.
98187: TRAUTER, EVA - Prisma Kruidenboek. Prisma pocket 1406.
59085: TRAUTER, EVA - Prisma kruiden boek. Geïll. Vert.
74981: TRAUTMANN, REINHOLD - Altrussisches Lesebuch. Teil I: 11.-14. Jahrhundert.
97936: TRAVEN, B. - Der Banditendoktor. Mexikanische Erzahlung.
97934: TRAVEN, B. - Verhalen van de man die niemand kent. Prisma pocket 1004.
23953: TRAVER KITCHIN, AILEEN - Readings. English as a Second Language.
39547: TREASE, GEOFFREY - London a concise history
23415: TREAT, LAWRENCE - Dame val dood.
36991: TREBOTIC - Trebotic, Zagreb 1989
57605: TREE COMMUNICATIONS, INC. - Het grote vrijetijdsboek. Vert. Geïll.
58015: TREFFERS, PROF. DR. P.E. / HEINTZ, PROF. DR. A.P.M. / KEIRSE, PROF. DR. M.J.N.C. / ROLLAND, PROF. DR. R. (RED.) - Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. Ill.
88612: TREKKER - Afrikaansche Mieliepitten. 'n Bundeltje Afrikaansche liedjes. Voor zang en piano-begeleiding.
98038: TRENCHARD COX (FOREWORD) - Victoria and Albert Museum. English Printed Textiles 1720-1836.
17756: TRENDEL, GUY - Le Guide des Vosges du Nord.
17369: TRENHAILE, JOHN - Kyril.
36065: TRENHAILE - Het kremlin signaal, spionageroman
75706: TRENHAILE, JOHN - Het geheim van Apogee.
39555: TRENHAILE, JOHN - Codenaam Krysalis
23403: TRENHAILE, JOHN - Nocturne for the General.
18158: TRENHAILE, JOHN - The gates of exquisite view.
44419: TRENKER LUIS - Op de toppen der aarde, beroemde bergbeklimmers
44400: TRENKER LUIS - Op de toppen der aarde, beroemde bergbeklimmers
30808: TREPPER LEOPOLD - Memoirs of a master spy the great game
56180: TRÉSAL, J. - Les origines du Schisme Anglican (1509-1571). (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53306: TRESE, LEO - Een probaat man. (Verwijderd uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53807: TREUB, MR. M.W.F. - De economische toekomst van Nederland. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
10915: TREUE WILHELM - Gummi in Deutschland. Die Deutsche Kautschukversorgung und Gummi-Industrie im Rahmen weltwirtschaftlicher Entwicklungen.
9702: TREVANIAN - The Loo Sanction.
9600: TREVANIAN - The Eiger Sanction.
43318: TREVANIAN - The loo sanction
18523: TREVANIAN - De Eiger Killer.
9768: TREVER-ROPER H.R. - The last Days of Hitler.
9128: TREVERS LUISA - De brief van Don Juan.
102.005: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 7 e Jaargang Seizoen 1957-1958.
102.004: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 7 e Jaargang Seizoen 1957-1958.
102.012: TREVES / HOFSTRA / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 16 e Jaargang Seizoen 1966-1976.
71166: TREVES, KATHLEEN - Onrust in het ziekenhuis.
102.006: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 8 e Jaargang Seizoen 1958-1959.
102.007: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 8 e Jaargang Seizoen 1958-1959.
102.008: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 9 e Jaargang Seizoen 1959-1960.
102.009: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 9 e Jaargang Seizoen 1959-1960.
102.010: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 12 e Jaargang Seizoen 1962-1963.
33426: TREVES LUISA - De brief van Don Juan
102.011: TREVES / HOFSTRA / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 13 e Jaargang Seizoen 1963-1964.
59288: TREVIRANUS, LODEWYK GEORG - Predikatie: Jezus' tranen over Jeruzalem. Het Heil verkondigd. 43e predikatie.
34570: TREVOR ELLESTON - De slag om Engeland, roman
20106: TREVOR, ELLESTON - De Trevor Trilogie. - tussen vuur en water. - De slag om Engeland. - De Invasie.
53122: TREVOR, ELLESTON - De slag om Engeland. De heldhaftige verdediging van de RAF-piloten tegen de Nazi's. Vert.
10721: TREVOR ELLESTON - De Trevor Trilogie. - Tussen vuur en water. - De slag om Engeland. - De invasie.
70812: TREW, ANTONY - S.O.S. op eenzaam eiland.
94337: TRIAL, GEORGES - Le P. 132 n' est pas rentre…
57938: TRIBE, IAN - The Plant Kingdom. Ill.
60164: TRIBLE, PHYLLIS - Verhalen van verschrikking. Een literair-feministische lezing van bijbelse verhalen. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
33446: TRICHT VAN H.W - Het leven van P.C. Hooft
14529: TRIDON, J.G. E.A. - Regards sur la France. Paris, coeur de la France et de la communauté. 4e Année - Numéro 10 - Avril-Mai 1960.
98292: TRIEMSTRA, WICHER - Tussen jou en nee.
101.842: TRIESSCHEIJN, TON J.M. / WAL, HELLEN VAN DER (REDACTIE) / POORTHUIS, LUUK (TEKENINGEN). - Turken, Marokkanen, Nederlanders. Een cursus voor dienstverleners.
50866: TRIGHT, JAN VAN; VIJGEBOOM, G.H.; PUY, J.C. E.A. - Hosanna! Vervolg op ''Halleluja'' en ''Excelsior''. Muziekvoor Gemengd Koor, Orgel of Piano.
8212: TRIMBOLI GIOVANNI - The Lands of The Midnight Sun. Norway. Sweden. Finland.
57108: TRIMBOS, KEES - Morgen brengen. Studies over maatschappelijke veranderingen en psychosociaal welzijn.
85106: TRIMBOS, KEES - Morgen brengen. Studies over maatschappelijke veranderingen en psychosociaal welzijn.
49092: TRIMP, C. (V.D.M.) - Tot een levendige troost Zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing Gods.
58979: TRIMP, PROF. DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring, Kerkelijk leven, Opleiding.
101.605: TRIMP, DR. C. - De dienst van mondige kerk.
79859: TRIMP, P.J. / E.A. - Kerkelijk samenspreken. Hoe gaat dat in zijn werk? GSEV Reeks 23.
49015: TRIMP, DS. P.J. - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.
57102: TRIMP, DS. P.J. - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.
78701: TRINIUS, AUG. - Der Rhein. Volksbücher der Erdkunde Nr. 88.
38915: TRIP, HETTY LAMAN DE BEAUFORT - Bijbelsche verhalen
79193: TRIPPE, ANTON - Die Münzen von Medebach.
94394: TROBISCH, WALTER - Ik had een meisje lief. Een vertrouwelijke briefwisseling.
46614: TROBISCH, WALTER (GEBUNDELD DOOR) - Ik had een meisje lief. Een vertrouwelijke briefwisseling.
60154: TROCH, LIEVE - Verzet is het geheim van de vreugde. Fundamenteel-theologische thema's in een feministische discussie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
43343: TROELSTRA P.J - Gedenkschriften 1 wording 2 groei in 1 band
22531: TROELSTRA, DR. A. - Tekst en uitleg. Praktische Bijbelverklaring. Ezechiel II.
49883: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Eerste deel: Wording; tweede deel: Groei; Derde deel: Branding; Vierde deel: Storm. Foto's.
49838: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Oud-Fransche sagen, volksoverleveringen en sprookjes. Ill.
60741: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Vier delen: t.w.: Deel 1: Wording; deel 2: Groei; deel 3: Branding; deel 4: Storm; Met illustraties. (Afkomstig uit de bibliotheek Dienstencentrum SoW)
54239: TROELSTRA, DR. J.A. - Ontwikkeling van de nierfunctie. (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de algemene pediatrie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
61200: TRÖGER, SIGRID UND KARL-WOLFGANG (HERAUSGEGEBEN VON) - Kirchenlexikon. Christliche Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften im Ueberblick. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
42175: TROLL E, ISRAEL J, ISRAEL K - Looking ahead, a woman's guide to the problems and joys of growing older
104337: TROLL, THADDAUS - Europaisches Mosaik.
26969: TROLLOPE, ANTHONY - De Pallisers.
42193: TROLLOPE JOHANNA - A village affair
74485: TROLLOPE, ANTHONY / WILDE, OSCAR / DICKENS, CHARLES / E.A. - Victoriaanse vertellingen.
38167: TROLLOPE, ANTHONY - Phineas Finn, eerste deel
18128: TROLSKY, TYMEN - Aliesje.
79709: TROLSKY, TYMEN - Indiase liederen.
61313: TROMMEL, WILLEM EN VEEN, ROMKE VAN DER (RED.) - De Herverdeelde Samenleving. Ontwikkeling en herziening van de Nederlandse verzorgingsstaat. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
17088: TROMMEL, JOHANNES - Een vorm van systematiek in de verpleeghuisgeneeskunde. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
99541: TROMMIUS - Nederlandsche Concordantie des Bijbels.
87148: TROMP/WITTEMAN - Voor de duvel niet bang. Mr. Dries van Agt van weerzin tot wellust.
27526: TROMP, DS. D. / KOHNSTAM, DR. PH. / NOORDMANS, DS. O. - Nieuwe Theologie. De school van Barth.
99092: TROMP. HYLKE - In staat van oorlog.
87293: TROMP, FERRY - Een vrouw als jij…
B5020: TROMP, THIJS - Het verleden als uitdaging. Een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen.
34745: TROMP H.M - Kijk op Kastelen
52565: TROMP, H.W. EN ROCQUE (EDS.), G.R. LA - Nuclear war in Europe. Proceedings of the conference organized by the polemological institute (Groningen) and The center for defense information (Washington) at the State University - Groningen the Netherlands - 2 - 24 april 1981. Bijlage.
57295: TROMP, S.I., SEBASTIANUS - Opera oratoria postuma. Adiunctis documentis variis ad gubernium animarum spectantibus. Vol. VI. [S. Roberti Card. Bellarmini, S.I.]. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
72818: TROMP, H.M. - Kijk op Kastelen
21986: TROMP, IR. D. - De Noordzee. AO-boekje 2586.
61509: TROMP, GEERT & DROOGSMA, JOUKE - t Kan ècht anders! Over jongeren en kerkdienst. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
6534: TROMP S.W. - Klimaat en welzijn. Bio-klimatologie. AO-boekje 630.
25676: TROMP, DR. S.W. - De Anatolische aardbevingen. AO-boekje 1175.
6805: TROOST / GEEST - De toekomst van Kongo. AO-boekje 746.
49782: TROOST, DS. A.F. - Dichter bij de overzij. Foto's.
49788: TROOST, DS. A.F. - Dichter bij de overzij. Foto's.
85127: TROOST, THEO - Nazomer in Toscane.
82002: TROOST, A.F. - Dromen als een kind.
89355: TROOST, J. / TERPSTRA, PROF.DR. P. / VEUGELERS, JO / E.A. - Jaarboek Twente 1967, Jaarboek 6. Met o.a.: Stenen uit Rijssen. - Over de zonnewijzer aan de Grote Kerk te Enschede. - Carnaval in Twente.
B5095: TROOST, ANDRÉ F. - Verder als herder. Pastor zijn en pastor blijven.
46597: TROOST, DS. A.F. - Zingen in de zon.
B5208: TROOST, DS. PHILIP - Open lijnen. Een cursus in omgaan met God en met elkaar.
86128: TROOST, C.B. / ESSERS, TH. / E.A. - Tabula Batavorum. Mededelingenblad van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Jaargang 13, Nr. 3. Met o.a.: Het kasteel Hemmen. - Het Rampjaar 1820, De toestand van den Rijn bij Arnhem.
31995: TROOSTER S - Evolutie in de erfzondeleer
54530: TROOSTWIJK, DR. M. - Privaatrechtelijke overeenkomst - publiekrechtelijke bevoegdheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het administratierecht a/d RU te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33319: TROTSKIJ LEV, GORKIJ MAXIM - Herinneringen aan Lenin, Synopsis
53143: TROTTER, W.R. - Man the Healer. Ill.
61588: TROUT, JACK MET RIVKIN, STEVE - Differentiëren moet je leren. Overleven in een tijd van moordende concurrentie. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
90848: TROUW, DS. A. - Het Onaantastbare. Overpeinzingen voor morgen- en avondwijding.
B5057: TROUWHORST, G.A. - Gewoon anders. Kerk zijn volgens Leviticus 19.
97974: TROY, UNA - Wir sind sieben.
44455: TROY SIMON - zo'n alleraardigste familie
35588: TROY S - Zo'n alleraardigste familie, prisma no 205
85785: TROYAT, HENRI - 1: Le cahier. - 2: Cent coups de canon. Les héritiers de l'avenir 1 - 2.
5545-4000: TROYE SANTE / LEEUWEN HANS VAN - Zal ik…Of niet?
56844: TROYES, CHRESTIEN DE - Parsival of de geschiedenis van de graal. Opnieuw vertaald.
102.020: TRUDEAU, MARGARET - Mijn onmogelijk verlangen.
47437: TRUIDA KOK - Biene van Edoma, geillustreerd door Freddie Langeler
73670: TRUMP, IVANA - Liefde.
56573: TRUNG THANH, NGUYEN E.A. - Verhalen uit de Viernamese oorloig. Verzetsliteratuur 1964-1969. Vert.
41686: TRUNZ ERICH - Eine tag aus Goethes leben
9931: TRUSCOTT LUCIAN K. - Dress Gray.
B5098: TRUSSONI, DANIELLE - Stad van de engelen.
57795: TRÜTSCH, JOSEF; PFAMMATTER, JOSEF; SÔHNGEN, GOTTLIEB ; HALLEUX, ANDRÉ DE (MEDEWERKERS) - "Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Onder redactie van Dr. Johannes Feiner; Dr. Magnus Löhrer. Vert. Deel IV. Hat antwoord van de mens op Gods openbarend handelen en spreken.
10731: TRUYMAN ANDRÉ - Katholiek Amerikaans.
5607-4479: TSCHIRCH R. - Wenn ich den Wandrer frage. Transcript. No. 182. Max Schulze. G. Trehde's , und anderer, Transcriptionen beliebter Lieder für pianoforte.
25385: TSCHIRKY, IVO - Sowjetunion. Land, Leben, Leute.
54562: TSCHUOR, JEANNINE; SEITZ, DORA - Geschenke aus Patchwork. Ein Werkbuch im AT Verlag. Afb.
105562: TSJECHOF, ANTON - Verhalen 3. Prisma pocket 1268.
105559: TSJECHOF, ANTON - Het verhaal van een onbekende. De boeren.
105560: TSJECHOF, ANTON - De Kus en andere verhalen.
105561: TSJECHOF, ANTON - Verhalen. Prisma pocket 201.
18327: TSJECHOV / BURROUGHS / E.A. - Kerstverhalen.
73642: TSJECHOW, ANTON P. / DEKKERS, MIDDAS / E.A. - Kerstverhalen. Prisma pocket.
41959: TSJECHOW PAWLOWITSJ ANTON - Verhalen, uit het russisch vertaald door Aleida g. Schot1
91497: TSVETAJEVA, MARINA - Levend over levend.
19633: TUBBESING, ILSE (TEXT) - Hochschwarzwald.
105467: TUCHMAN, BARBARA - Stilwell en de Americaanse rol in China, 1911-1945.
57482: TUCHMAN, BARBARA W. - A distant mirror. The calamitous 14the century. Geïll.
38619: TUCHMAN, W BARBARA - A distant mirror, the calamitous 14th century
104213: TUCHOLSKY, KURT - Schloss Gripsholm.
55485: TUCHOLSKY, KURT - Kurt Tucholsky in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Dargestellt von Klaus-Peter Schulz. Geïll. (Rowohlts Monographien)
31887: TUCHOLSKY KURT - Gedichte
48643: TUCKWELL, GARETH EN FLAGG, DAVID - Vragen naar genezing. In gesprek met een dokter en een pastor. Vert.
61890: TUDESQ, ANDRÉ-JEAN - L'Afrique parle, l'Afrique écoute. Les radios en Afrique subsarienne. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
57653: TUDOR, JOAN - The Golden Retriever. Its Care and Training. Foto's. Series Editor. Dennis Kelsey-Wood
30380: TUFNELL ROBERT REDACTIE - Treinen van A tot Z
106683: TUIAVII VAN TIAVEA / ERICH SCHEURMANN. - De Papalagi. Redevoering van het Zuidzee-Opperhoofd Tuiavii van Tiavea.
21278: TUIN, JOSEE VAN DER - Ik heb naar mensen gekeken….
99564: TUIN, J.D. VAN DER / TIESNITSCH, J. / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 19, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: De Steenwijker Joden en hun begraafplaats. – Paul Ruiter een gedreven muziekpedagoog.
53136: TUIN, G. VAN DER - Kamer- en kasplanten in kleuren. Meulenhoffs Natuurgidsen. Ill.
102.980: TUIN, P. V.D. - Het casino, een gok? AO-boekje 1636.
15662: TUIN, G. VAN DER / HANNEWALD, EDGAR - Kamer-planten. Kamer- en kasplanten in kleuren.
7590: TUINDER WERNHER DE / STREUVELS STIJN - De rampzalige Kaproen. Een middeleuwse boerenroman.
14045: TUINIER, A. - Fobieen. AO-boekje 1653.
102.992: TUINIER, A. - Fobieen. AO-boekje 1653.
39353: TUININGA, J.E - Over godsdienst en Godsdienstigen, deel 1
7656: TUINMAN JAAP - Meneer computer. Het elektronisch brein als leerkracht. AO-boekje 1258.
25706: TUINMAN, JAAP - Meneer computer. Het elektronische brein als leerkracht 1258.
81355: TUINSTRA, DR. C.L. - Psychoanalyse en Evangelie - een mythe?
97467: TUINSTRA, A.S. - Het Faber-orgel van de Jacobuskerk te Zeerijp.
98519: TUINSTRA, U. / MONTAGNE, DR. D.G. / FAVEJEE, DR. J.CH.L. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LXVII, No. 6. Met o.a.: Enige opmerkingen over het zeekleigebied in het Noordwesten van Noord-Brabant. – Boompjes Eiland een koraaleiland in de Java Zee. – Over het voorkomen van ijzeroxyden in de bodem.
60547: TUK, JAAP - Een arbeider en zijn bijbel. Gedachten over het Marcus-evangelie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59420: TUKKER, DS. W.L.; SMIT, DS. H.J.; ZIJLSTRA, DS. JAAP; KLEIN HANEVELD, JB. - Totdat Hij komt. Over de wederkomst van Jezus Christus.
61143: TUKKER, DR. C.A. (VERZAMELD, VERTAALD EN INGELEID DOOR) - Water putten. I. Kerkhistorische teksten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
B4445: TUKKER, VERA - Sara waar ben je? De positie van de vrouw in reformatorisch perspectief.
61057: TUKKER, DR. C.A. - Het blijvende woord. Kerkgeschiedenis. Geïll. / Kaartjes / Tijdbalken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
25370: TULLEKEN, KIT VAN (RED.) - Oost-Europa. - Tsjecholowakije - Hongarije - Polen. Bibliotheek der lage landen.
8229: TULP G. - Eigendom. AO-boekje 1348.
8228: TULP G. - Eigendom. AO-boekje 1348.
8227: TULP G. - Eigendom. AO-boekje 1348.
96766: TUNBERG, KARL EN TERENCE - De strijd van Ben Hur.
102.163: TUNLEY, ROUL - Jeugd, misdaad, chaos. Prisma pocket 1085.
4979-2680: TÜNNISSEN / VLAMING - Huwelijkswetgeving der Katholieke Kerk.
52501: TURBAN, GEH. HOFRAT. DR. K. (REDIGIERT VON) - Davos. Ein Handbuch für Aerzte und Laien. Geïll.
60926: TÜRCKE, CHRISTOPH - Keerpunt: Religie. Een dogmatiek in brokstukken. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
80994: TURGENJEW, IWAN - Ausklang in Moll. Zwei Novellen.
57891: TURKENBURG - Kruiden voor de keuken. Een Sesam-uitgave. Turkenburg Tuin Serie Nr. 1034. Ill.
53816: TURMANN, MAX - Le développement du catholicisme social depuis l' encyclique "" Rerum Novarum (15 mai 1891). Idées directrices et caractères généraux. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
78652: TURNBULL, AGNES SLIGH - De nachtegaal.
59528: TURNBULL, AGNES SLIGH - De bisschopsmantel. Roman van een pastorie in Amerika. Vert.
99303: TURNER ENTERTAINMENT CO. - Tom & Jerry. De schat van Eruba.
99301: TURNER ENTERTAINMENT CO. - Tom & Jerry. Het Gouden Wonder.
99302: TURNER ENTERTAINMENT CO. - Tom & Jerry. Kuipers op de kust.
50871: TURNER, ETHEL S. - Drie jonge meisjes. Geïll. (Vert.)
39511: TURNHOUT, TED VAN / DORRESTEIN / SHEHERAZADE / E.A. - Mensen maken het verschil.
40723: TURNHOUT VAN TED - Kerstboek voor Tondo
36871: TURNHOUT VAN TED - Kerstboek voor Tondo
34979: TURNHOUT VAN TED - Kerstboek voor her wereld Natuur Fonds
9861: TUROW SCOTT - The burden of Proof.
9671: TUROW SCOTT - The Laws of our fathers.
10080: TUROW SCOTT - The burden of Proof.
54554: TURPIN-DELPORT, LESLEY - Quilts en quilten. Patchwork, applicatie, Zaans stikwerk en borduurwerk. Afb. Vert.
92915: TURROW, SCOTT - Het Bewijs.
46154: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Nieuwe Nijverheidskunst. Afb.
56841: TUYLL, RENEE VAN - Tussen de regels door.
8367: TWAIN MARK - Mark Twain Omnibus. - Tom Sawyer als kwajongen. - Tom Sawyer als zeerover. - Tom Sawyer als speurder. - 3 delen in 1 band.
38631: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Tom Sawyer, De goede kameraad
61654: TWAIN, MARK - Tolle Geschichten. Herausgegeben und übertragen von Steindorff, Ulrich
23019: TWAIN, MARK - Verdere avonturen van Tom Sawyer. (Huckleberry Finn).
94077: TWAIN, MARK / HOORN, HENRI VAN (BEWERKING) - Tom Sawyer. Met 8 gekleurde illustraties.
84948: TWAIN, MARK / GROTH, JOHN (DRAWINGS) - The War Prayer.
29847: TWAIN, MARK / MUNSCHING, ANNIE (BEWERKING) - Prins en Bedelknaap.
56951: TWEEDSMUIR, LORD - The Country Life Picture Book of Scotland. Foto's.
21288: TWELLO (RED.) - De Kampioen. Jaargang No. 1.
71520: TWERDA, H. / VOGT, PAUL (FOTO'S). - Tsien Fryske monuminten.
19363: TWIESSEL, HANS VAN - Jan Battingh wordt rijk.
54443: TWIJNSTRA, DR. IR. EN DUIJS, A. - De organisatie van het bouwproces. (Serie: Praktische bedrijfsorganisatie voor de bouwnijverheid). Schema's.
52737: TWINAME, ERIC - Regels wedstrijd zeilen. 1993-1996. Aangevuld met het wedstrijdreglement 1993-1996 v/d Intern. Yacht Racing Union. Deel I, IV, V en VI en Aanhangsel B1, B4 en C1. Vijfde editie, geheel bijgewerkt. Vert. Situatietekeningen.
9203: TWISK J.F. VAN - Telefoon en toekomst. AO-boekje 1524.
9176: TWISK J.F. VAN - Provinciale staten. AO-boekje 1506.
9173: TWISK J.F. VAN - Zomertijd. AO-boekje 1502.
9172: TWISK J.F. VAN - Zomertijd. AO-boekje 1502.
9171: TWISK J.F. VAN - Zomertijd. AO-boekje 1502.
11045: TWISK, J.F. VAN - Internationalisering van de consumentenvoorlichting. AO-boekje 1568.
25763: TWISK, J.F. - Provinciale Staten. AO-boekje 1506.
25772: TWISK, J.F. VAN - Bedrijfsspionage. AO-boekje 1522.
25773: TWISK, J.F. VAN - Telefoon en de toekomst. AO-boekje 1524.
25798: TWISK, J.F. - Internationalisering van de consumentenvoorlichting. AO-boekje 1568.
54426: TWIST, MARK VAN - Organizeuren: configupraatjes en autopoëzie. (Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek v/d Erasmus Universiteit).
55601: TYCIAK, JULIUS - Wege östlicher Theologie. Geistesgeschichtliche Durchblicke. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
15825: TYLER, W.T. - De man die de oorlog verloor.
104264: TYLER, LEONA E. - De psychologische test.
23508: TYLER, MARTIN - The illustrated history of Test Cricket. Every Test Match ever played-the results, the records, the stars.
102.071: TYLINEK, ERICH / STEPANEK, DR. OTAKAR / SCHEYGROND, DR. A. - Dierenpark.
20295: TYNAN, KATHLEEN - Agatha. Een fantastisch verhaal rond een beroemde detective-schrijfster.
41142: TYNAN KATHLEEN - The life of Kenneth Tynan
39436: TYSKER, TAMME - Leksums, in mannich stikeldichten
90892: UBBINK, DR. G. - Kanttekeningen bij modern Christendom.
79213: UBBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 2: Personen.
60195: UBBINK, DR. G. - De wondere wereld van het geloof. Wat blijft bij alle veranderingen de kern van ons geloven? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
43235: UBBINK G DR - Wat gelooft een Christen
97270: UBBINK, DR. G. - Karakterkundig Woordenboek der Nederlandse Taal.
35808: UBBINK G - Kantekeningen bij modern christendom
42958: UBBINK H.G DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Mattheus 15:21-28, volhardt in het gebed, jrg 12 no 7
86015: UBBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 2: Personen.
86652: UBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 3: Cultuur.
86478: UBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 2: Personen.
B4709: UCKO, HANS (EDITOR) / E.A. - The Jubilee Challange. Utopia or Possibility? Jewish and Christian insights.
55701: UDDING, A.C. - Synthese en reacties van dehydroadamantaan. Afb. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60357: UDEN, M.H.F. & PIEPER, J.Z.T. - Religie in de geestelijke gezondheidszorg. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59226: UDET, ERNST - Mijn leven als Vliegenier. Met 76 foto's.
17400: UDINK, BETSY - Achter Mekka.
23874: UDINK, BETSY - Wilhelmina een portret in herinnering.
44136: UDINK BETSY - Achter Mekka
45746: UDO MOSER (ONDER REDACTIE VAN JEAN NELISSEN). - Zelfverdediging. (Sport in beeld)
98474: UEBERWEGS, FRIEDRICH / HEINZE, DR. MAX (BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN) - Grundriss der Geschichte der Philosophie des Altertums. (Neunte mit einem Philosophen- und Litteratoren-Register versehene Auflage)
97685: UFFEN, JAN SIEBO - Verhoalen van dou en van nou.
91312: UFFEN, JAN SIEBO / UFFEN, TOM (PLOATJES) - Oere, Oere. Verhoalen van dou en van nou.
104070: UFFEN, JAN SIEBO - Groot en klaain laid.
97722: UFFEN, JAN SIEBO - Blui.
97672: UFKES, TONKO / SCHREUDER, GEERT (AQUARELLEN) - t Geluud van lucht, laand en wotter.
B4294: UFKES, TONKO - Deur de tied.
51690: UGES, IR. H.J. - Achter de kiesschijf. Ontwikkeling van het Nederlandse Telefoonstelsel. Afb.
95777: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika. Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel 72, serie B, No. 2.
33480: UHNAK DOROTHY - De valse getuige
19475: UIGEVERUIJ J/T PUBLICITEIT (FOTO'S EN TEKSTEN) - De Noordzeekust, van Den Helder tot Cadzand, in foto's
38790: UIGEVERUIJ J/T PUBLICITEIT (FOTO'S EN TEKSTEN) - De Noordzeekust, van Den Helder tot Cadzand, in foto's
59383: UIJL, M.J. (RED.) - Onderwijst alle volken. Geïll.
79788: UIJL, M.J. - Totdat Hij komt.
59386: UIJL, M.J. (RED.) - Totdat Hij komt. Geïll.
43475: UIJTERLINDE JUDITH SAMENGESTELD - Crossing border wereldliteratuur uit binnen en buitenland
97124: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenkteekenen een nationaal bezit. (Compleet met bijlage van Lijst van de belangrijkste gedenkteekenen, naar de plaatsnamen geragschikt.)
91667: UILENBERG, J.J. - Uit 't Oude Kabinet. De middelste lade.
27691: UILENBERG, J.J. - Uit 't Oude Kabinet. De bovenste lade.
61157: UIT DEN BOGAARD, J.H. - Met Swiebertje op stap. Geïll.
106574: UITDEHAAG, ANTOINE - Dak zonder huis.
79443: UITENBOGAART, HENNY - Levend verleden.
4282-234: UITENBOOGAARD - Worterverzeignis
79605: UITENHAGE DE MIST, I.A. / HAAK, L.J. / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. Juni/Juli 1977, 12e jaargang nr. 3. Met o.a.: Een kinderportret als propagandamiddel. - Een munt gebruikt als huismiddeltje tegen de veepest in de 18e eeuw?
52807: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 4; 15 december 2002. O.a.: Prins Claus in Hoorn; De lijdensweg van jong monument; Jaap Schaper: een gewone Hoornse jongen. Ill.
52784: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 21e jaargang; nr. 4; 15 december 1999. O.a.: Resultaten opgraving op Jeudje; Verzamelaar in hart en nieren; Vereniging het Carillon Hoorn 75 jaar. Ill.
52813: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 2; 15 juni 2003. O.a.: Aktieplan tegen verkoop vijf topmonumenten; De Moddermops bracht slib uit de haven weg; Bodem Gerritsland gaf geheimen prijs. Ill.
52790: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 4; 15 december 2000. O.a.: Het vergeten pakhuis; Succesvolle opgraving Rode Steen; Voor Oud Hoorn het net op. Ill.
52823: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 2; 15 juni 2004; O.a.: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers; Winston-opgravingen in tweede fase; Haar als liefdevol kunstobject. Ill.
52842: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 1; 15 maart 2006. O.a.: 400 jaar bouwgeschiedenis Protestants Weeshuis; Verslag najaarsledenvergadering; Het documentatiecentrum. Ill.
52820: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 1; 15 maart 2004. O.a.: Het wonder van Zwaag; Financieel jaaroverzicht 2003; Westfries Museum verwierf Rietschoof. Ill.
52819: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 1; 15 maart 2004. O.a.: Het wonder van Zwaag; Financieel jaaroverzicht 2003; Westfries Museum verwierf Rietschoof. Ill.
52818: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 4; 15 december 2003. O.a.: De Diepmolen, een vinding uit Hoorn; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Documentatiecentrum van Oud Hoorn. Ill.
52817: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 4; 15 december 2003. O.a.: De Diepmolen, een vinding uit Hoorn; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Documentatiecentrum van Oud Hoorn. Ill.
52816: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25 e jaargang; nr. 3; 15 september 2003. O.a.: Verslag ledenvergadering; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Belangrijk jaar voor landelijke bouwkunst. Ill.
52791: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 4; 15 december 2000. O.a.: Het vergeten pakhuis; Succesvolle opgraving Rode Steen; Voor Oud Hoorn het net op. Ill.
52782: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 21e jaargang; nr. 1; 15 maart 1999. O.a.: Afscheid van Albert de Graaf; Het 'Duyfken' gaat nu ook naar de Olympische Spelen; Jaarverslag + -cijfers. Ill.
52812: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 2; 15 juni 2003. O.a.: Aktieplan tegen verkoop vijf topmonumenten; De Moddermops bracht slib uit de haven weg; Bodem Gerritsland gaf geheimen prijs. Ill.
52831: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 4; 15 december 2004. O.a.: Dominicus Sapma (1586 - 1635); Oud Hoorns huisdrukker 100 jaar; Er werd hard gewerkt aan het Achterom. Ill.
52873: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30e jaargang; nr. 2; 15 juni 2008. O.a.: Hersenssmedingen van Andries Schoemaker; Smit Automatiek: 't Smitje; Interview Tosca v.d. Walle. Ill.
52872: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30e jaargang; nr. 2; 15 juni 2008. O.a.: Hersenssmedingen van Andries Schoemaker; Smit Automatiek: 't Smitje; Interview Tosca v.d. Walle. Ill.
52806: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 3; 15 september 2002. O.a.: Verslag voorjaarsledenvergadering; De VOC en de Noordsche Compagnie; Ledenexcursie naar Delft. Ill.
52785: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 1; 15 maart 2000; O.a.: Drukkerij Noordholland voor Hoorn verloren; Jaarverslag van secretaris en penningmeester; Sociaal voelende heer uit 19e eeuw. Ill.
52793: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23e jaargang; nr. 1; 15 maart 2001. O.a.: Het Hoornse Taanhuis 1896 - 1968; Grafmonument Dankelman weer als nieuw; Met Pieter Pickmans het zeegat uit. Ill.
52792: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23e jaargang; nr. 1; 15 maart 2001. O.a.: Het Hoornse Taanhuis 1896 - 1968; Grafmonument Dankelman weer als nieuw; Met Pieter Pickmans het zeegat uit. Ill.
52777: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 20e jaargang; nr. 1; 15 maart 1998. O.a.: Kwartaalblad nieuw gezicht; Brief aan staatssecretaris Nuis; Nieuwendam 9-20 en de pakhuizen De Zeevaart en De Dolphijn. Ill.
52803: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 3; 15 september 2002. O.a.: Verslag voorjaarsledenvergadering; De VOC en de Noordsche Compagnie; Ledenexcursie naar Delft. Ill.
52783: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 21e jaargang; nr. 3; 15 september 1999. O.a.: Gouw 7 en haar bewoners; Verslag voorjaarsledenvergadering; Ledenexcursie naar Gouda. Ill.
52826: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 3; 15 september 2004. O.a.: Pater Jacobus Tyras, de minderbroeder; Honderd jaar Schuld en speelgoed; Verslag voorjaarsledenvergadering. Ill.
52811: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. Jubileumnummer. 25e jaargang. Mei 2003. Hoorn en het binnenwater. Frans J.P.M. Kwaad. O.a.: Aanwijzingen voor de veenbedekking van West-Friesland; Waterafvoer door de Tocht; Zoutwater in de grachten en overhalen in de stad. Ill.
52832: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 1; 15 maart 2005. O.a. Herinneringen aan een woelige Nieuwstraat; Frisia Nora Benima; Verslag najarsledenvergadering. Ill.
52836: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 2; 15 juni 2005. O.a.: Fa. P. de Gruyter & Zn., bloei en teloorgang; Oorlogsherinneringen van een Horinees; Ambachtelijk werk bij Steenhouwerij Vogelpoel. Ill.
52810: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. Jubileumnummer. 25e jaargang. Mei 2003. Hoorn en het binnenwater. Frans J.P.M. Kwaad. O.a.: Aanwijzingen voor de veenbedekking van West-Friesland; Waterafvoer door de Tocht; Zoutwater in de grachten en overhalen in de stad. Ill.
52835: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 2; 15 juni 2005. O.a.: Fa. P. de Gruyter & Zn., bloei en teloorgang; Oorlogsherinneringen van een Horinees; Ambachtelijk werk bij Steenhouwerij Vogelpoel. Ill.
52864: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargang; nr. 3; 15 september 2007. O.a.: Een familie Witte uit Duitsland in Hoorn; Wie was E.N.J.C. Groefsema-Molenaar? Huis 'Vredehof': idyllische plek aan Koepoortsweg. Ill.
52830: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 4; 15 december 2004. O.a.: Dominicus Sapma (1586 - 1635); Oud Hoorns huisdrukker 100 jaar; Er werd hard gewerkt aan het Achterom. Ill.
52857: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. Jubileumnummer. Hoorn 650 jaar stad. 29e jaargang; maart 2007. O.a.: Het stadsrecht van Hoorn door drs. J.C.M. Cox; Hoorn, dorp en stad door Jan de Bruin. Ill.
52858: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargng; nr. 1; 15 maart 2007. O.a.: Oud Hoorn 90 jaar jong! De tulpenrage van 1637; Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn. Ill.
52859: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargng; nr. 1; 15 maart 2007. O.a.: Oud Hoorn 90 jaar jong! De tulpenrage van 1637; Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn. Ill.
52860: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargang; nr. 2; 15 juni 2007. O.a.: Jaarletters van Hoorn; Reclamekaartjes uit Hoorn; Oostereiland. Ill.
52861: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargang; nr. 2; 15 juni 2007. O.a.: Jaarletters van Hoorn; Reclamekaartjes uit Hoorn; Oostereiland. Ill.
52862: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargang; nr. 3; 15 september 2007. O.a.: Een familie Witte uit Duitsland in Hoorn; Wie was E.N.J.C. Groefsema-Molenaar? Huis 'Vredehof': idyllische plek aan Koepoortsweg. Ill.
52802: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 2; 15 juni 2002. O.a.: Jubileumwandeling in beeld; De kapel op de R.K. begraafplaats; Hoorn: gezien door Robert van der Randen. Ill.
52778: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 20e jaargang; 15 juni 1998. nr. 2; O.a.: Toen de haven nog haven was; Hendrick de Keyser 80 jaar; Een notaris, wat doe je ermee. Ill.
52815: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25 e jaargang; nr. 3; 15 september 2003. O.a.: Verslag ledenvergadering; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Belangrijk jaar voor landelijke bouwkunst. Ill.
52798: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23e jaargang; nr. 4; 15 december 2001; O.a.: De Waag en Hendrick de Keyser; Fotoverslag najaarsledenvergadering; Nicolaas Piekart en de Drieboomlaan. Ill.
52821: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 1; 15 maart 2004. O.a.: Het wonder van Zwaag; Financieel jaaroverzicht 2003; Westfries Museum verwierf Rietschoof. Ill.
52833: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 1; 15 maart 2005. O.a. Herinneringen aan een woelige Nieuwstraat; Frisia Nora Benima; Verslag najarsledenvergadering. Ill.
52849: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 3; 15 september 2006. O.a.: Hoornse waterpompen, -kelders en -putten; Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen; Schildpadden in West-Friesland. Ill.
52822: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 2; 15 juni 2004; O.a.: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers; Winston-opgravingen in tweede fase; Haar als liefdevol kunstobject. Ill.
52797: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23e jaargang; nr. 4; 15 december 2001; O.a.: De Waag en Hendrick de Keyser; Fotoverslag najaarsledenvergadering; Nicolaas Piekart en de Drieboomlaan. Ill.
47548: B. UITERWIJK WINKEL - Kapitein Armstrong verliest een schat
52808: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 1; 15 maart 2003. O.a.: Hoorn moet haar topmonumenten behouden; Jaarverslag en jaarcijfers 2002 en begroting 2003; bedreiging in de eerste schil 3. Ill.
52843: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 2; 15 juni 2006. O.a.: Drie generaties Blokker en het nummer HN 1; Van de bestuurstafel; Sophie Bronsveld-Vitringa: een sterke vrouw. Ill.
52844: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 2; 15 juni 2006. O.a.: Drie generaties Blokker en het nummer HN 1; Van de bestuurstafel; Sophie Bronsveld-Vitringa: een sterke vrouw. Ill.
52845: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 2; 15 juni 2006. O.a.: Drie generaties Blokker en het nummer HN 1; Van de bestuurstafel; Sophie Bronsveld-Vitringa: een sterke vrouw. Ill.
52846: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 2; 15 juni 2006. O.a.: Drie generaties Blokker en het nummer HN 1; Van de bestuurstafel; Sophie Bronsveld-Vitringa: een sterke vrouw. Ill.
52847: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 3; 15 september 2006. O.a.: Hoornse waterpompen, -kelders en -putten; Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen; Schildpadden in West-Friesland. Ill.
52848: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 3; 15 september 2006. O.a.: Hoornse waterpompen, -kelders en -putten; Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen; Schildpadden in West-Friesland. Ill.
52824: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 2; 15 juni 2004; O.a.: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers; Winston-opgravingen in tweede fase; Haar als liefdevol kunstobject. Ill.
52788: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 3; 15 september 2000; O.a.: Wat lazen onze voorouders aan het eind van de 18e eeuw?; Henk Zantkuyl, fenomeen in monumentenland; Verslag voorjaarsledenvergadering. Ill.
52789: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 3; 15 september 2000; O.a.: Wat lazen onze voorouders aan het eind van de 18e eeuw?; Henk Zantkuyl, fenomeen in monumentenland; Verslag voorjaarsledenvergadering. Ill.
52838: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 4; 15 december 2005. O.a.: Pie de Haan sneuvelde 65 jaar geleden; Een gevel 'op vlucht' gebouwd; 'Open dag' in O.I. Pakhuis. Ill.
52786: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 2; 15 juni 2000; O.a.: Afscheid van Hoorns binnenbaduis; Winston Theater door brand verwoest; Scheepsbel van 'De Vrouwe Maria Jacoba"". Ill.
52850: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 3; 15 september 2006. O.a.: Hoornse waterpompen, -kelders en -putten; Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen; Schildpadden in West-Friesland. Ill.
52876: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30 jaargang; nr. 4; 15 december 2008. O.a.: Kerkgebouwen en geestelijke groepen in Hoorn; Van zout, zoutketen, waterschepen en scheepshout; Van een slaper in een waker zeedijk. Ill.
52805: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 3; 15 september 2002. O.a.: Verslag voorjaarsledenvergadering; De VOC en de Noordsche Compagnie; Ledenexcursie naar Delft. Ill.
52814: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25 e jaargang; nr. 3; 15 september 2003. O.a.: Verslag ledenvergadering; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Belangrijk jaar voor landelijke bouwkunst. Ill.
52851: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 3; 15 september 2006. O.a.: Hoornse waterpompen, -kelders en -putten; Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen; Schildpadden in West-Friesland. Ill.
52852: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 3; 15 september 2006. O.a.: Hoornse waterpompen, -kelders en -putten; Bonte knaagkever: inpakken en wegwezen; Schildpadden in West-Friesland. Ill.
52853: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28 jaaargang; n. 4; 15 december 2006. O.a.: Nieuw voorzitter stelt zich voor; Oostereiland middelpunt havenuitbreiding; Ton van Weel: erelid Oud Hoorn en geridderd. Ill.
52854: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28 jaaargang; n. 4; 15 december 2006. O.a.: Nieuw voorzitter stelt zich voor; Oostereiland middelpunt havenuitbreiding; Ton van Weel: erelid Oud Hoorn en geridderd. Ill.
52874: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30e jaargang; nr. 2; 15 juni 2008. O.a.: Hersenssmedingen van Andries Schoemaker; Smit Automatiek: 't Smitje; Interview Tosca v.d. Walle. Ill.
52875: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30 jaargang; nr. 3; 15 september 2008. O.a.: Villa Alewijn in volle glorie hersteld; Horlogemakersvakschool 'Cornelis Verhagen'; Winters op de Grashaven. Ill.
52865: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29 e jaargang; nr. 4; 15 december 2007. O.a.: Negentig jaar Vereniging Oud Hoorn; Het vergankelijke onvergankelijk maken; Vijf kunstenaars, vijf monumenten. Ill.
52877: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad. 31e jaargang. Nr. 1. 2009. O.a.: Nieuwjaarstoespraak; Kerkgebouwen en geestelijke groepen in Hoorn; Jaarverslag Oud Hoorn. Ill.
52870: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30 jaargang; nr. 1; 15 maart 2008. O.a.: Carel de Jong: afscheid van het Westfries Museum; Nieuwjaarstoespraak Oud Hoorn 2008; Het fortuin van Carbasius. Ill.
52866: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29 e jaargang; nr. 4; 15 december 2007. O.a.: Negentig jaar Vereniging Oud Hoorn; Het vergankelijke onvergankelijk maken; Vijf kunstenaars, vijf monumenten. Ill.
52871: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30 jaargang; nr. 1; 15 maart 2008. O.a.: Carel de Jong: afscheid van het Westfries Museum; Nieuwjaarstoespraak Oud Hoorn 2008; Het fortuin van Carbasius. Ill.
52869: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 30 jaargang; nr. 1; 15 maart 2008. O.a.: Carel de Jong: afscheid van het Westfries Museum; Nieuwjaarstoespraak Oud Hoorn 2008; Het fortuin van Carbasius. Ill.
52855: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28 jaaargang; n. 4; 15 december 2006. O.a.: Nieuw voorzitter stelt zich voor; Oostereiland middelpunt havenuitbreiding; Ton van Weel: erelid Oud Hoorn en geridderd. Ill.
52856: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. Jubileumnummer. Hoorn 650 jaar stad. 29e jaargang; maart 2007. O.a.: Het stadsrecht van Hoorn door drs. J.C.M. Cox; Hoorn, dorp en stad door Jan de Bruin. Ill.
52868: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 3; 15 september 2004. O.a.: Pater Jacobus Tyras, de minderbroeder; Honderd jaar Schuld en speelgoed; Verslag voorjaarsledenvergadering. Ill.
52863: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29e jaargang; nr. 3; 15 september 2007. O.a.: Een familie Witte uit Duitsland in Hoorn; Wie was E.N.J.C. Groefsema-Molenaar? Huis 'Vredehof': idyllische plek aan Koepoortsweg. Ill.
52837: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 3; 15 september 2005. O.a.: Gevleugelde bevrijders crashten boven Hoorn; Slagers genoeg in het oude Hoorn; De Hoornse kermis in vroeger jaren. Ill.
52867: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 29 e jaargang; nr. 4; 15 december 2007. O.a.: Negentig jaar Vereniging Oud Hoorn; Het vergankelijke onvergankelijk maken; Vijf kunstenaars, vijf monumenten. Ill.
52779: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 20e jaargang; nr. 3; 15 september 1998. O.a.: Honderd jaar geleden: kroningsfeesten in Hoorn; Toen de haven nog de haven was (2); 'Horna' biljart al 65 jaar. Ill.
52804: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 3; 15 september 2002. O.a.: Verslag voorjaarsledenvergadering; De VOC en de Noordsche Compagnie; Ledenexcursie naar Delft. Ill.
52795: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23 jaargang; nr. 2; 15 juni 2001. O.a.: Pool's tabak, er was nooit een betere; Ledenexcursie naar Pampus en Naarden; Polman Schilderbedrijf 75 jaar. Ill.
52796: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23e jaargang; nr. 3; 15 september 2001; O.a.: Hoe Hoorn groeide dankzij 100 jaar woningwet; Pieter Botman voorspelde het al in 1904; Verslag ledenvergadering 2001. Ill.
52781: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 20e jaargang; nr. 4; 15 december 1998. O.a.: Vereeniging voor Volksvermaken 1870 - 1900; Gerritsland, om nooit te vergeten; Toen de haven nog een haven was (3); Ill.
52794: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23 jaargang; nr. 2; 15 juni 2001. O.a.: Pool's tabak, er was nooit een betere; Ledenexcursie naar Pampus en Naarden; Polman Schilderbedrijf 75 jaar. Ill.
52787: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 2; 15 juni 2000; O.a.: Afscheid van Hoorns binnenbaduis; Winston Theater door brand verwoest; Scheepsbel van 'De Vrouwe Maria Jacoba"". Ill.
52840: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 1; 15 maart 2006. O.a.: 400 jaar bouwgeschiedenis Protestants Weeshuis; Verslag najaarsledenvergadering; Het documentatiecentrum. Ill.
52841: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 1; 15 maart 2006. O.a.: 400 jaar bouwgeschiedenis Protestants Weeshuis; Verslag najaarsledenvergadering; Het documentatiecentrum. Ill.
52827: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 3; 15 september 2004. O.a.: Pater Jacobus Tyras, de minderbroeder; Honderd jaar Schuld en speelgoed; Verslag voorjaarsledenvergadering. Ill.
52828: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 4; 15 december 2004. O.a.: Dominicus Sapma (1586 - 1635); Oud Hoorns huisdrukker 100 jaar; Er werd hard gewerkt aan het Achterom. Ill.
52809: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 1; 15 maart 2003. O.a.: Hoorn moet haar topmonumenten behouden; Jaarverslag en jaarcijfers 2002 en begroting 2003; bedreiging in de eerste schil 3. Ill.
52829: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 4; 15 december 2004. O.a.: Dominicus Sapma (1586 - 1635); Oud Hoorns huisdrukker 100 jaar; Er werd hard gewerkt aan het Achterom. Ill.
52825: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 2; 15 juni 2004; O.a.: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers; Winston-opgravingen in tweede fase; Haar als liefdevol kunstobject. Ill.
52839: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 27e jaargang; nr. 4; 15 december 2005. O.a.: Pie de Haan sneuvelde 65 jaar geleden; Een gevel 'op vlucht' gebouwd; 'Open dag' in O.I. Pakhuis. Ill.
52800: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 1; 15 maart 2002. O.a. Behoud door ontwikkeling West-Friesland; Bestuursleden van Oud Hoorn; Nieuwe directeur archiefdienst Westfriese gemeenten. Ill.
52801: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 2; 15 juni 2002. O.a.: Jubileumwandeling in beeld; De kapel op de R.K. begraafplaats; Hoorn: gezien door Robert van der Randen. Ill.
52799: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 23e jaargang; nr. 4; 15 december 2001; O.a.: De Waag en Hendrick de Keyser; Fotoverslag najaarsledenvergadering; Nicolaas Piekart en de Drieboomlaan. Ill.
52939: UITG.MIJ. THE READER'S DIGEST NV, M.M.V. KAM, JAN VAN DE - Landelijk Nederland. Encyclopedie van natuur en landleven. Ill.
106342: UITGEGEVEN, INGELEID EN VERKLAARD DOOR DR. D. VAN MAELSAEKE. - Renout van Montalbaen.
104471: UITGEGEVEN OP LAST VAN HUNNE EXCELLENTIEN DE MINISTERS VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN MARINE. - Internationaal Seinboek 1956.
36775: UITGEVER - Kinderleven
102.449: UITGEVERIJ J.N. VOORHOEVE. (REDACTIE) - Timotheus. Geillustreerd Weekblad. Jaargang 10. 1 Oct. 1904-30 Sept. 1905.
43175: UITMAN J.E DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Jesaja 61:1-3, Jezus Messias vreugdemeester, jrg 67 no 11
49262: UITSLAG, DS. A.C. - Thuis in de wereld!? Wereldgelijkvormigheid in de Gereformeerde Gezindte.
89689: UITTENBOGAARD, LEO (RED.) - Wereldkroniek. 1880 Gedenknummer 1955 H.K.H. Prinses Wilhelmina.
52353: UITTENBOOGAARD, LEO (HOOFDREDACTEUR) - Wereldkroniek. Oud in jaren … jong van geest. 71ste Jaargang. Nr. 6. Zaterdag 6 februari 1965. (M.n. de uitvaart van Sir Winston Churchill.)
61038: UITTERHOEVE, WILFRIED (EINDRED.) - De staat van Nederland. Nederland en zijn bewoners. De opmerkelijke feiten en hun samenhang. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
8824: UITZINGER MARJOLIJN - Van de zes naar de negen. AO-boekje 1444.
25745: UITZINGER, MARJOLIJN - Van de zes naar de negen. AO-boekje 1444.
92626: UJLAKI, PETER / GREEN WILLIAM / E.A. - Andon 63, Society for Japanese Arts. Met o.a.: The Gion Parade stencil prints. - In memoriam. Bibliography of the writings of Jack Ronald Hillier (1912-1995).
95944: ULANOV, BARRY - A Handbook of Jazz.
88686: ULBRICH, DR. ROLF - Sprachfuhrer Tschechisch.
53559: ULE, PROF. DR. WILLI - De aarde en hare volken. Eerste deel. Europa. Afb.; landkaarten in vijfkleurendruk.
53561: ULE, PROF. DR. WILLI - De aarde en hare volken. Derde deel. Amerika, Australië en de Poollanden. Afb.; landkaarten in vijfkleurendruk.
53560: ULE, PROF. DR. WILLI - De aarde en hare volken. Tweede deel. Azië en Afrika. Afb.; landkaarten in vijfkleurendruk.
40096: ULFERS, PICAULY, CAPELLEN. WILKEN, GRAAFLAND, LINEMANN, E.A, REDACTIE - Mededelingen van wege het Nederlandsche Zendinggenootschap derde jaargang, uitgegeven door bestuurders van de genootschap, o.a nederlands Indie, Molukken, Tohohon Sarongsong, Ambon, Boeroe, Menado, kweekschool Tanawangko, etc
15432: ULFERS, DS. S. - Van eeuwige dingen. Gedachten en schetsen.
59015: ULFERS, S. - Oostloorn. Dorpsschetsen. Volksuitgave.
59883: ULICH, DIETER (HRSG.) - Theorie und Methode der Erziehungswissenschaft. Probleme einer sozialwissenschaftlichen Pädagogik.
53087: ULLMAN, DANA - Homeopathie voor iedereeen. 500 Effectieve tips voor natuurlijk genezen. Vert.
98147: ULLMAN, DANA - Homeopathie de geneeswijze van de toekomst.
84639: ULLMANN, LIV - Wandlungen.
91546: ULLMANN, LIV - Veranderen.
58856: ULLMANN, ARNO - Israël. Het avontuur van een jonge staat. Vert.
7676: ULMANN DRS. R.M. - Straalvers voedsel. AO-boekje 1270.
7675: ULMANN DRS. R.M. - Straalvers voedsel. AO-boekje 1270.
84005: ULRICH, DR.MED. WOLF - Allergien sind Heilbar. Hilfe bei Heuschnupfen und anderen allergischen Erkrankungen.
94500: ULRICH, DRS. H.K. / VERHOOG, A.L. / E.A. - Bevrijding.
35358: ULRICH G - De wereld van de schilderkunst
75119: ULSAMER, WILLI - 100 Jahre Landkreis Schwabach (1862-1962). Ein Heimatbuch. Mit zwei Karten des markgraflich ansbachischen Oberamts Schwabach
102.244: ULSEN, HENK VAN / DOUDART DE LA GREE, MARIE-LOUISE (OPSTELLER) - De speler. Winst en verlies in het leven van Henk van Ulsen.
16952: ULSEN, HENK VAN - Moeder geef me de zon. Bloemlezing.
60211: UMAR, MUSNI - Al-Qur'an, Demokrasi Politik & Ekonomi. Pengatar. Prof. Dr. HM. Dawam Rahardjo. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
103963: UMBERTO ECO - De slinger van foucault.
87132: UMBERTO ECO - Naschrift bij De naam van de roos.
103964: UMBERTO ECO - De naam van de roos & Naschrift.
53633: UMBGROVE, J.H.F. - The Pulse of the Earth. Afb. / Kaarten (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
44574: UMBGROVE, VAN DER MOLEN, WITKAMP, EECHOUD - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch aardrijkskundig genootschap, Tweede Reeks DL. LVl No.5, September 1939
102.287: UMBGROVE, PROF.DR. J.H.F. / DREHER, DR. OTTO / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 4, No. 3. Met o.a.: Prof. Dr. G.A.F. Molengraaff. - Besteht der Boden des pazifischen Ozeans aus Sima oder aus Sial?
55275: UMBGROVE, DR. J.H.F. - Leven en Materie. Met 63 afb. in den tekst. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
45619: UNA SANCTA I.S.M. HET KATECHETISCH CENTRUM CANISIANUM (SAMENGESTELD DOOR) - gedreven door één Geest. Op weg naar de eenheid der christenen.
29192: UNABRIDGE / WELLER, SHANE - Beowulf.
34925: UNDERWOOD CROCKETT - Bloeiende Heesters, Time-Life plantenencyclopedie
34927: UNDERWOOD CROCKETT - Vaste planten, Time-Life plantenencyclopedie
34928: UNDERWOOD CROCKETT - Bomen, Time-Life plantenencyclopedie
59164: UNDERWOOD CROCKETT, JAMES EN REDACTIE TIME-LIFE BOEKEN - Rozen. De Time-Life Plantenencyclopedie. Geïll.
34919: UNDERWOOD CROCKETT - Wintergroene bomen en struiken, Time-Life plantenencyclopedie
34922: UNDERWOOD CROCKETT - Bladsierplanten, Time-Life plantenencyclopedie
34923: UNDERWOOD CROCKETT - Bloeiende kamerplanten, Time-Life plantenencyclopedie
26981: UNDERWOOD CROCKETT, JAMES - Bloeiende kamerplanten, Time-Life plantenencyclopedie
78582: UNDSET, SIGRID - Ida Elisabeth. Prisma pocket 582.
49871: UNDSET, SIGRID - De trouwe vrouw. (Vert.)
53724: UNDSET, SIGRID - Noorsche intellectueelen getuigen. (uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis). GGG 560. Zoekende zielen.
28289: UNDSET, SIGRID - Vigdis Gunnarsdochter.
79612: UNGER, J.H.W. / KLAASSEN, C.J.F. / ARKESTEIJN, N.L.M. /E.A. - Penningen uitgegeven door de Rotterdamse Vroedschap. Numismatische Kring Rotterdam - 1982. Met o.a.: De Vroedschapspenningen van Rotterdam. - De Rustbewaarderspenningen van 1787.
79610: UNGER, J.H.W. / KLAASSEN, C.J.F. / ARKESTEIJN, N.L.M. /E.A. - Penningen uitgegeven door de Rotterdamse Vroedschap. Numismatische Kring Rotterdam - 1982. Met o.a.: De Vroedschapspenningen van Rotterdam. - De Rustbewaarderspenningen van 1787.
79613: UNGER, J.H.W. / KLAASSEN, C.J.F. / ARKESTEIJN, N.L.M. /E.A. - Penningen uitgegeven door de Rotterdamse Vroedschap. Numismatische Kring Rotterdam - 1982. Met o.a.: De Vroedschapspenningen van Rotterdam. - De Rustbewaarderspenningen van 1787.
79614: UNGER, J.H.W. / KLAASSEN, C.J.F. / ARKESTEIJN, N.L.M. /E.A. - Penningen uitgegeven door de Rotterdamse Vroedschap. Numismatische Kring Rotterdam - 1982. Met o.a.: De Vroedschapspenningen van Rotterdam. - De Rustbewaarderspenningen van 1787.
49400: UNGER, MAX (EDITED) - Overture No. 3 to the Opera Leonore by Ludwig van Beethoven. Op. 72a. Composed 1806. Edition Eulenburg.
82422: UNGER, MARJAN (INLEIDING) - Nederlandse Toegepaste Kunst 1989. 11 januari tot februari 1989.
88726: UNGER, DR. W.S. - Geschiedenis van Middelburg in omtrek.
74354: UNHAK, DOROTHY - In naam der wet. Zwarte beertjes 1802.
24881: UNNIK, W.C. VAN - Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik 1910-1978.
60353: UNNIK, PROF. DR. W.C. VAN - Het Nieuwe Testament en de Ethiek. Kamper cahiers no. 14. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
80723: UNNIK / SCHIPPERS / E.A. - Rondom het Woord. Jaargang 7. Nummer 3. Met o.a.: Theologische studie in Amerika. - Uit de geschiedenis van de verhalen over het lijden en de opstanding van Jezus.
42041: UNRUH DAVID R - Invisible lives social worlds of the aged
59020: UNRUH, WALTHER - Theatertechnik. Fachkunde und Vorschriftensammlung. Geïll.
106422: UPFIELD, ARTHUR W. - Een moordenaar voor een vrouw. Inspecteur Bony 3.
106423: UPFIELD, ARTHUR W. - De vlijmscherpe totem. Inspecteur Bony 1
106424: UPFIELD, ARTHUR W. - Het einde van een marskramer. Inspecteur Bony 2.
106425: UPFIELD, ARTHUR W. - De moord op de weerprofeet.
90128: URINGA-KRANSEN, J.F. - Geloof het maar! Gedachten bij de 37 artikelen van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis.
13004: URIS, LEON - Gezworen Kameraden.
20107: URIS, LEON - Q.B. VII.
34529: URIS LEON - Q.B. VII, roman
92850: URIS, LEON - De Hadji.
58971: URIS, LEON - Gezworen Kameraden. Roman. Vert.
89223: URIS, LEON - Dreigende heuvels. De Duitse invasie in Griekenland.
98879: URIS, LEON - Armageddon.
23394: URIS, LEON - Battle Cry.
95229: URK, ALBERT VAN / VRIES, TROMP DE - Parate post. Kampen - Urk - Enkhuizen.
41541: URZIDIL JOHANNES - Daar gaat Kafka
92475: USHERWOOD, NICHOLAS - The Bible in 20th century Art.
17037: USINGER, FRITZ - Das grüne Sofa.
82538: USSEL, J. VAN / E.A. - Het Kommune boek.
10211: USTINOV PETER - De ontregelaar.
27690: UTIS, LEON - Topaz.
103.186: DEN UYL / HITZACKER / E.A. - Juliana 1948-1980, Beatrix 1980 - …. Bijlage krant met o.a.: Oranje en Nederland. - Links Nederland heeft respect voor Juliana. - Prins Claus een fatsoenlijke man. - Even oranje nu weer DuitsBeatrix als Leids studente.
74176: UYL, LIESBETH DEN - Ik ben wel goed maar niet gek.
46046: UYL, J.M DEN, DONNER, MR. A.M. , HOLTROP, DR. M.W., PESCHAR, DRS. H. E.A. - Rapport van de Commissie van Drie. (Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek).
84860: UYL, LIESBETH DEN - Ik ben wel gek maar niet goed.
57398: UYL, BOB DEN - Het reizen vereist sterke zenuwen.
98120: UYLDERT, ERIK / BEVERDAM, JAN (ILLUSTRATIES) - Avontuurlijke reizen Bontekoe.
19520: UYLINGS, E.H. / SANDE, H.B. VAN DER - Katholieke Illustratie. Geillustreerd weekblad. 58ste Jaargang.
19519: UYLINGS, E.H. / SANDE, H.B. VAN DER - Katholieke Illustratie. Geillustreerd weekblad. 59ste Jaargang.
19513: UYLINGS, E.H. (RED.) - Katholieke Illustratie. Geillustreerd weekblad. 56e Jaargang.
22644: UYLINGS, E.H. (RED.). - Katholieke Illustratie. Geillustreerd weekblad. 57e Jaargang.
97773: UYTENBOGAARDT, PROF. W. - De aarde is eindig. Minerale grondstoffen - waar zijn ze - wat doen we er mee - hoe lang nog?
14840: UYTERLINDE, JUDITH - Dichters in Durban.
7165: UYTFANGH W. VAN - Mercator. Kaartprojectie. AO-boekje 928.
97075: UYTFANGH W. VAN - Mercator. Kaartprojectie. AO-boekje 928.
49483: UZÉ, MARCEL - The Dog in nature history and art. Afb.
102.483: VAAL, DR. O.M. / NIJHUIS, P.E. / EUWE, DR. M. / E.A. - De Stem van Nederland. Jaargang 7, No. 13. Met o.a.: Streptomycine, het tweede antibioticum. - Onder de Jappen, eenige notities over psychologische verschijnselen in de krijgsgevangenkampen van Indonesie. - Schaakproblemen.
89865: VACLAV JANSA - Walks in Old Prague with Vaclav Jansa's watercolour.
48670: VADER, JOHN - Spitfires. Tweede Wereldoorlog. Vert. Ill.
60036: VADERS, MARY - Kruis, Driehoek en Nummers. Vrouwen Buitencommando Agfa Kamera Werke van het KZ Dachau. 1944 - 1945. Berijmde verhalen.
17244: VADO - De vlekken van de maan. Verhalen uit Latijns-Amerika.
27837: VAERENDE, JEAN DE LA (TEXTE) / BRIEUX, MICHEL (PHOTOGRAPHIES). - L'Abbaye du Bec-Hellouin.
46376: VAES, CHRIST / EMMERIK, FRANS VAN; MAAS, ROB. (RED.) - "TAPTOE. Verzameling. Weekblad voor de jeugd. Inhoud: 59e jaargang. 10 sept. 1977; nr. 1 - 24 juni 1978; nr. 40. Geïll.
52736: VAGA, EUGENIO G. - Encyclopedie der natuurgeneeswijze. Geïll. Vert.
15547: VAGLIA, CINZIA - Rome en Vaticaanstad.
48376: VAGN POULSEN - Griechische kunst, bildwerke vasen bauten zwei teile in einem band
99710: VAHRENHORST, RENATE / E.A. - Het Tuinpad op. Tuinen en parken in de Eems Dollard regio.
14995: VAIL, RACHEL - Vriendschap boven alles.
89426: VAIZEY, JOHN - Kapitalisme. Grote stromingen der 20e eeuw.
85129: VAJDA, MIHALY - The State and Socialism. Political essays.
97653: VALCKENAERE, JULIEN DE - Steentje des aanstoots.
88425: VALDES, IVY - Alleen onder de zon.
72837: VALDES, GIULIANO - Art and History of Sicily.
94551: VALDES, ZOE - Het helse paradijs.
76328: VALE ALLEN, CHARLOTTE - Weg van de Bron.
55637: VALENTIN, F. - Abrégé de l' histoire des Croisades. (1095-1292). Prenten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
80251: VALENTIN, VEIT - Weltgeschichte. Völker, Männer, Ideen. I: Bis zu den Religionskriegen. - 2: Bis zur Gegenwart. Mit 32 Ganzseitigen Abbildungen, Daten, Namenregister und Literuturverzeichnis.
10389: VALENTINE THOMAS - De hel van een kind.
89920: VALENTINER, W.R. (HERAUSGEGEBEN) / FRANS HALS - Frans Hals. Des Meisters Gemalde, in 318 Abbildungen.
47185: VALERIE WITTE EECHOUT, MARIE V. VOORST V. BEEST - Met moeder zingen, Illustraties van Mia van Oostveen
50800: VALETON JR., DR. J.J.P. - N. de Jonge in zijn leven en werken. (Met portret).
38835: VALETON, PROF. DR. J.J.P. - Leven uit het woord Gods.
99001: VALETON JR., DR. J.J.P. - De Ethische Richting. Kerk en Secte, Serie III, No. 6, No. XLI.
72460: VALI, ANNA - Tegenover elkaar.
28048: VALI, ANNA - Depressie. Van wanhoop tot hoop, verschillende vormen van depressie, reactie van de omgeving, uitzicht op herstel.
58468: VALIGI, CINZIA - Rome en Vaticaan. Geïll. Met twee grote posters. Sixtijnse kapel - Tivoli - Castelgandolfo. Vert. (Nederlands)
54322: VALK O.P., LR. TH. G. DE - Wat Vaderliefde deed. Beschouwingen over het natuurlijke in het bovennatuurlijke. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
49255: VALK, H.C.M. - Prettig Handwerken. Ill. (Bijlage)
B4854: VALK, INEKE VAN DER - Van migratie naar burgerschap. Twintig jaar Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland.
B4893: VALK, CHRISTIAN DE - Dichter op de huid.
936-844: VALK A.C. VAN DER - Vangen en jagen in Sumatra's wildernis
88791: VALK, J. (VOORZITTER) - Legermuseum. Jaarverslag 1960. Nederlandsche Leger- en Wapenmuseum, Generaal Hoefer.
55711: VALKEMA BLOUW, IR. J.P. - Moderne Physica in een populair-wetenschappelijke samenvatting. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60743: VALKENBERG, PIM (RED.) - Begaanbare wegen. Christologie en dialoog. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
7206: VALKENBURG JHR. MR. C.C. VAN - Nederlandse Adel. AO-boekje 1011.
7207: VALKENBURG JHR. MR. C.C. VAN - Nederlandse Adel. AO-boekje 1011.
19712: VALKENBURG, TON - Eenzaamheid… kan ik er wat aan doen?
59454: VALKENBURG, RIK (SAMENGESTELD DOOR)+ - In Schoner Glans. Kerstverhalen en gedichten.
101.788: VALKENBURG, JHR.MR. C.C. VAN - Nederlandse Adel. AO-1011.
51532: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat bruiste… Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. Foto's.
1358-331: VALKENBURG RIK - Oranje Overal
55374: VALKENBURG, RIK - Toen 't schuimend zeenat hevig bruiste … Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953. Foto's.
86645: VALKENBURG, RIK - Toen t'schuimend zeenat hevig bruiste. Verhalen over en impressies van de watersnood van 1953.
B4578: VALKENBURG, RIK / ASSELT, TINY VAN (ILLUSTRATIES) - Neline en haar kanarie.
51405: VALKENBURG, RIK EN BALKENENDE, WILLEM P. - Dodelijke speerstoot tot nieuw leven. Ware zendingsverhalen en beschrijvingen uit de 75-jarige praktijk v/d GZB, aangevuld met opiniërende artikelen. Foto's.
51718: VALKENBURG, RIK - Frontale botsing. Geïll.
50934: VALKENBURG, RIK - Bij 't barnen van 't gevaar. Foto's.
48659: VALKENBURG, TON - Sterven … te vroeg of te laat. Gedachten en vragen bij euthanasie
60338: VALKENBURG, TON - Soms moet ik opeens huilen. Over mensen met depressies. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
52926: VALKENBURG, ELS - Als chemische stoffen en geurenje ziek maken. Een naslagwerk over de onbegrepen milieuziekte MCS. (Multiple Chemical Sensitivity of Meervoudige Chemische Overgevoeligheid) Ill.
94745: VALKENBURG, C.T. VAN - J. Huizinga zijn leven en zijn persoonlijkheid.
48753: VALKENBURG, RIK - Het leven in eigen hand? Vragen rond moderne medische technologie en genetische manipulatie worden beantwoord door o.a. Drs. A.B.F. van Hoek-van Kooten, G. Boogaard.
58155: VALKENBURG, RIK - Wat wij geloven. Twintig discussie-interviews. Ill.
50639: VALKENBURG, RIK - Frontale botsing. Afb.
27356: VALKENBURG, RIK - Discussie-intervieuws over verontrusting. Met o.a: Prof. I.A. Diepenhorst, Prof. Dr. J. Verkuyl, Dr. M.J. Arntzen / e.a.
55006: VALKENBURGH, P. - Mensen in de koude oorlog. Sociologische bijdrage tot onze kennis van internationaal-politieke conflictsituaties. Proefschrift ter verkrijging v/d graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenbur
55666: VALKENBURGH, P. - Mensen in de koude oorlog. Sociologische bijdrage tot onze kennis van internationeel - politieke conflictsituaties. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Sl
99385: VALKENIER, FRANK - Verzen. Taferelen van de menswording onzes Heren.
33782: VALKENSTEIN KEES - Minke de zoon van de inbreker
96045: VALKHOF, REIN / OOSTVEEN, MIA VAN (ILLUSTRATIES) - Byenkoning. Uit de Sprookjeswereld.
8699: VALKHOFF REIN - Commandant Padje.
48911: VALKHOFF, REIN - De Schaatsen. Ill.
98194: VALLENSIS, LEPUSCULUS - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis in het licht der H. Schrift.
79036: VALLERY-RADOT, JEAN (TEXT) - Drawings of the masters French Drawings, from the 15th Century through Géricault.
103740: CH. VALLOT / ET. DE LARMINAT - Carte general du Massif du Mont-Blanc. 1:50.000.
20602: VALOIS, MARGUERITE DE - Heptamarone 1. Eerste en tweede dag. Meesters der galante vertelkunst.
101.815: VAM - Algemeen overzicht motorvoertuigen, motorvoertuigtechniek
31325: VAM - voertuig deel 2 A, motorvoertuigtechniek
31323: VAM - Dieselboek deel 1, motorvoertuigtechniek
31318: VAM - Bandenboek, motorvoertuigtechniek
31317: VAM - Algemeen overzicht motorvoertuigen, motorvoertuigtechniek
46645: VANACKER, GEERT - De Religieuze Sekten. Religie, waanzin of bedrog? Geïll.
46798: VANACKER, GEERT - De Religieuze Sekten. Religie, waanzin of bedrog? Met woord vooraf door prof. A. Vergote. Geïll.
7727: VANBESELAERE DR. WALTHER - Pieter Breugel. 1525-1569. AO-boekje 1293.
102.902: VANBESELAERE, DR. WALTHER - Pieter Breugel. 1525-1569. AO-boekje 1293.
2941-2367: VANBESELAERE DR. W. - Albert Servaes. De Zwitserse Periode. 1945-1966
101.805: VANBESELAERE, DR. WALTHER - Pieter Breugel, ca. 1525-1569. AO-1293.
105305: VANCE, JACK - De Pnume.
105306: VANCE, JACK - Morreion.
96214: VANDAMME, P. (VOORWOORD) - Brugge, Zeebrugge. Open poort op de zee.
98652: VANDELOO, JOS / DIEPSTRATEN, JOHAN (SAMENSTELLER) - De beste verhalen van Jos Vandeloo.
106716: VANDELOO, JOS - De vijand.
17674: VANDELOO, JOS - Twee romans en zeven verhalen. - Het gevaar. - Het huis der onbekenden.
28303: VANDELOO, JOS - De 10 minuten van Stanislao Olo.
28604: VANDENBERG, PHILIPP - Nefertete. Moderne wetenschap ontraadselt het lot van de legendarische koningin en het leven in haar tijd.
53037: VANDENBERGH, JOHN - Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses.
79898: VANDENBROECKE, CHR. / LIS, C. / E.A. - Tijdschrift voor sociale geschiedenis . met o.a.: Het huwelijks- en voortplantingspatroon in Vlaanderen en Brabant 17de-19de eeuw. - Sociale politiek in Antwerpen.
46037: VANDENBUSSCHE, FRED - 'Berg de Herald''. Het gevecht na de ramp. Een overzicht in woord en beeld van de gebeurtenissen na de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise op 6 maart 1987
61901: VANDEPITTE, MARC - De kloof en de uitweg. Een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
53434: VANDER HEEREN, S.T.D., A. VAN DER - Psalmi & Cantica. Explicata in ordine ad recitationem breviarii. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
33535: VANDERBERG JOAN - Evoluerend Godsbesef
31707: VANDERHAEGHE GUY - Een soort heimwee
27977: VANDERJAGT, ARNO / HOLLANDER, JAAP DEN / E.A. - Groniek. Historisch Tydschrift. December 1997. Nachten.
33546: VANDERLOO JOS - De muggen
55778: VANDERMEY, ALBERT - Oranje in ballingschap. Met unieke foto's uit privé albums.
59772: VANDERSMISSEN, HANS - Het woelige water. Watermanagement in Nederland. Geïll.
B4790: VANDERSMISSEN, HANS - Ophogen en uitdiepen. Tien eeuwen Nederlands Baggerbedrijf.
99299: VANDERSMISSEN, HANS / ZEEMAN, SIEP / BRINKMAN, KEES - Redders. 175 Jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
34819: VANDERSMISSEN E.A - Watersnood 1995, nationaal aktieboek
43846: VANDERSTEEN - De rode ridder, de barst in de ronde tafel, strip no 40
43940: VANDERSTEEN - De rode ridder, de stenen beelden, strip no 34
43718: VANDERSTEEN - Bessy, De Californio, strip no 96
43662: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De val bij Thunder head, strip no 61
43659: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Karavaan naar de dood, strip no 58
43660: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Manuello, strip no 59
43661: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De sterke man, strip no 60
43656: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Tot de dood, strip no 55
43657: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Verslaggever ter plaatse, strip no 56
43658: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De lastige getuige
43654: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Duel met de niagara, strip no 53
43655: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Vals beschuldigd, strip no 54
43663: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De desperado, strip no 62
43943: VANDERSTEEN - De rode ridder, de wilde jacht, strip no 37
43653: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De speler, strip no 52
105472: VANDERSTEEN, WILLY - Jerom. De Vuurberg van Itihat.
43892: VANDERSTEEN - De rode ridder, de duivekzee, strip no 86
43893: VANDERSTEEN - De rode ridder, de beelden van djomaz, strip no 87
43864: VANDERSTEEN - De rode ridder, de toverspiegel, strip no 58
43863: VANDERSTEEN - De rode ridder, de verboden berg, strip no 57
43860: VANDERSTEEN - De rode ridder, de kluizenaar van ronceval, strip no 54
43861: VANDERSTEEN - De rode ridder, de koraalburcht, strip no 55
43856: VANDERSTEEN - De rode ridder, de terugkeer, strip no 50
43890: VANDERSTEEN - De rode ridder, de duistere bondgenoot, strip no 84
43891: VANDERSTEEN - De rode ridder, de zwarte cobra, strip no 85
26515: VANDERSTEEN, WILLY - Suske en wiske. Minialbum Nr. 2. Het eiland Amoras.
43894: VANDERSTEEN - De rode ridder, het oog van toth, strip no 88
43815: VANDERSTEEN - De rode ridder, de draak van moerdal, strip no 9
43821: VANDERSTEEN - De rode ridder, de zwarte wolvin, strip no 15
43814: VANDERSTEEN - De rode ridder, de gouden sikkel, strip no 8
43817: VANDERSTEEN - De rode ridder, de zilveren adelaar, strip no 11
43825: VANDERSTEEN - De rode ridder, koning Arthur, strip no 19
43811: VANDERSTEEN - De rode ridder, de vrijschutter, strip no 5
43820: VANDERSTEEN - De rode ridder, De galmende kinkhoorns, strip no 14
93230: VANDERSTEEN / DUPRE / E.A. - Megas Stripboek. 10 volledige verhalen. Met onder andere; Suske en Wiske: De apekermis. - Biggles: In India. - Sarah en Robin: Lutra Lutra.
43883: VANDERSTEEN - De rode ridder, de galeislaaf, strip no 77
43706: VANDERSTEEN - Bessy, De verdwijning van Edelhert, strip no 71
43714: VANDERSTEEN - Bessy, Het wagengeweer, strip no 81
43886: VANDERSTEEN - De rode ridder, de schildknap, strip no 80
43885: VANDERSTEEN - De rode ridder, de banneling, strip no 79
43869: VANDERSTEEN - De rode ridder, de walkure, strip no 63
43867: VANDERSTEEN - De rode ridder, in de schaduw van de thughs, strip no 61
43664: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De vredespijp, strip no 64
43665: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De laatste ranch, strip no 76
43837: VANDERSTEEN - De rode ridder, de groene mummie, strip no 31
43854: VANDERSTEEN - De rode ridder, de voorspelling, strip no 48
43636: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Gekke John, strip no 33
43637: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Rio Grande, strip no 35
43638: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De wagenmaker, strip no 36
72606: VANDERSTEEN, W. - Suske en Wiske Vakantiealbum. - Hippus het Zeeveulen - Leuke raadsels en spelletjes - Poster.
43922: VANDERSTEEN - De rode ridder, vrykolakas, strip no 114
43631: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De paardenvallei, strip no 27
43826: VANDERSTEEN - De rode ridder, Kerwyn de magiër, strip no 20
43879: VANDERSTEEN - De rode ridder, de moloch, strip no 73
43829: VANDERSTEEN - De rode ridder, hugon de hofnar, strip no 23
43887: VANDERSTEEN - De rode ridder, de vluchtelingen, strip no 81
43888: VANDERSTEEN - De rode ridder, karpax de stalen man, strip no 82
43870: VANDERSTEEN - De rode ridder, het dodenschip, strip no 64
43648: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Tot de laatste bizon, strip no 46
43874: VANDERSTEEN - De rode ridder, het labyrint, strip no 68
43966: VANDERSTEEN - De rode ridder, de duivelstuin, strip no 158
43823: VANDERSTEEN - De rode ridder, de zeekoning, strip no 17, met plakband
43824: VANDERSTEEN - De rode ridder, Se witte tempel. Strip no 18, met gaatjes
43666: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Het geheim van de long horn ranch, strip no 82
43961: VANDERSTEEN - De rode ridder, klingsor, strip no 150
43644: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De vervalste brandmerken, strip no 42
43645: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Geen goud voor diablo, strip no 43
43651: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De vijftig herefordstieren, strip no 50
43649: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De meester van de woestijn, strip no 48
43650: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Jacht op de fotograaf, strip no 49
43646: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Kleine wolf, strip no 44
43647: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - El Bronco, strip no 45
43640: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De stenen squaw, strip no 38
43641: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De vioolspeler, strip no 39
43632: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De flatboat, strip no 28
43634: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De posse, strip no 30
43635: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De erfvijanden, strip no 32
43630: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Fort sutter, strip no 24
43627: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De woudloper, strip no 16
43626: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De zingende draad, strip no 15
43615: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - de pelsjagers, strip no 4
43617: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Llano estacado, strip no 6
43618: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Jennifer en Phowi, strip no 7
43619: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Old surehand, strip no8
43652: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De oorlogstweeling, strip no 51
43620: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De outlaw, strip no 9
43713: VANDERSTEEN - Bessy, De wreker, strip no 79
43642: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - Het schuld van Cochise, strip no 40
43942: VANDERSTEEN - De rode ridder, de zwarte roos, strip no 36
43901: VANDERSTEEN - De rode ridder, heerser der diepten, strip no 95
43850: VANDERSTEEN - De rode ridder, drie huurlingen, strip no 44
43918: VANDERSTEEN - De rode ridder, de kraken, strip no 110
43919: VANDERSTEEN - De rode ridder, ninja, strip no 111
43643: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De banneling, strip no 41
43914: VANDERSTEEN - De rode ridder, de levende doden, strip no 106
43915: VANDERSTEEN - De rode ridder, de troglods, strip no 107
43877: VANDERSTEEN - De rode ridder, de lijfwacht, strip no 71
43876: VANDERSTEEN - De rode ridder, de riviergod, strip no 70
43807: VANDERSTEEN - De rode ridder, het gebroken zwaard, strip no 1
43708: VANDERSTEEN - Bessy, De grote trek, stip no 72
43639: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De waterzoeker, strip no 37
43628: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De witte hengst, strip no 18
43629: VANDERSTEEN WILLY, KARL MAY - De grote ivoorsnavel, strip no 22
43904: VANDERSTEEN - De rode ridder, het bronzen gevaar, strip no 98
43719: VANDERSTEEN - Bessy, De adem der geesten, strip no 87
43905: VANDERSTEEN - De rode ridder. De gijzelaars, strip no 99
43903: VANDERSTEEN - De rode ridder, de vesting, strip no 97
43899: VANDERSTEEN - De rode ridder, nevelsteen, strip no 93
43726: VANDERSTEEN - Bessy, Kwang de bergbever, strip no 96
43872: VANDERSTEEN - De rode ridder, het nimfenwoud, strip no 66
43873: VANDERSTEEN - De rode ridder, de verrader van yarkland, strip no 67
43834: VANDERSTEEN - De rode ridder, de maansteen, strip no 28
43831: VANDERSTEEN - De rode ridder, het rijk van enid
43709: VANDERSTEEN - Bessy, De muiters, strip no 73
43710: VANDERSTEEN - Bessy, Bessy 's vreemde vriend, strip no 75

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

5/30