Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
85070: TEENSTRA, MARTEN DOUWES / SPIES, JAN (ILLUSTRATIES) - Nederlandse Volksverhalen. 3 delen in 1 band.
89862: TEENSTRA, DJURRE P. (DIERENARTS) - Dierenverzorging.
10471: TEENSTRA ANNO - Scheepswerf Wanders en Zoon.
46084: TEENSTRA, ANNO - Toeristen Kampioen. Weekblad, uitgegeven door den Nederl. Toeristenbond A.N.W.B. 1943. 8e jaargang
6276: TEENSTRA ANNO - Oude Portretten van Moeder Aarde. AO-boekje 365.
27765: TEENSTRA / FINCH / DENKER / BYRNE - 4 beroemde boeken. - Zieke dieren zeggen niets - Ergens in het duister - De keuze - De tunnel. - Het Beste Boek 135.
90321: TEEUWEN, CHR. W.J. - Profetenspiegel.
24522: TEEUWEN, CHR. W.J. - Profetensiegel.
91637: TEEUWEN, CHR. W.J. - De preek in discussie.
51347: TEEUWISSEN, DS. W.G. (DIR. GZB) - Een handvol koren. Dagboek en kalender. 2010. Div. auteurs.
49870: TEGEN, EUGENE VAN - Alfred Dreyfus. De Banneling op het Duivelseiland. Ill. (Vert.) 2 delen.
58827: TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE - Het voorspel. 1917 / 1919. Bibliotheek Teilhard de Chardin. Kaartje.
50769: TEIRLINCK, HERMAN - Maria Speermalie. Levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937.
76217: TEIS, GEERT - t Aimertje. Grönneger waark van Geert Teis Pzn.
39993: TEIS, GEERT - Kwitsebaaien, Grunneger riemsels
34941: TELEAC - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
35146: DE TELEGRAAF - Het jaar 2001, emotie in nieuws en sport
56090: TELEMANN: BACH, K.P.E.; MATTHESON; MUFFAT; SCHOBERT; KIRNBERGER; MARPURG; HAYDN EN PACHELBEL - Alte Deutsche Meister. No. 76. Corona - collection.
9225: TELLEGEN PROF. DR. IR. F.PH.A. - Samen-leven in een technische tijd. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid.
8975: TELLEGEN-HOOGENDOORN - Vincent van Gogh. De waardering van zijn werk. AO-boekje 1466.
97080: TELLEGEN-HOOGENDOORN - Vincent van Gogh. De waardering van zijn werk. AO-boekje 1466.
8473: TELLEGEN TOON - Mijn avonturen door V.Swchwrm.
8458: TELLEGEN JULIEKE - Kosmopolitiek. AO-boekje 1393.
8459: TELLEGEN JULIEKE - Kosmopolitiek. AO-boekje 1393.
60667: TELLINGEN, DRS. N. VAN - H. Hasper een omstreden hymnoloog. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
16097: TELLINGEN, DRS. N. VAN - H. Hasper een omstreden hymnoloog.
50936: TEMMERMAN, GILBERT - Vôôr de soep. Verrassende verhalen
94994: TEMMINCK GROLL, C.L. / BURGER, IR. F.W. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 7. Met o.a.: Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800, 50 jaar Hedrick de Keyser. - Herstel Domtoren van Utrecht.
94824: TEMMINCK GROLL, C.L. / BAARS, D. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 55, nr. 3. Met o.a.: Geschiedenis en restauratie va de doopsgezinde kerk te Utrecht. - Opnieuw: Rurik van Trajectum.
95100: TEMMINCK GROLL, DR.IR. C.L. / STRUICK, J.E.A.L. / MIDDAG, E.G. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 44, nr. 4. Met o.a.: De Lijst van Zijst of de Leist van Zeist. - Utrechts oudste bodemschatten. - Avondklok voor De Middag.
11530: TEMMING / WESTERMANN / E.A. - Die goldene Palette. Tausend Jahre Malerei in Deutschland, Östereich und der Schweiz.
89361: TEMMINK, ARENT J. / KAMPMAN, R. / HOSMAR, J. /E.A. - Jaarboek Twente 1980, Jaarboek 19. Met o.a.: De barre witte winter van '79. - Vuurstenen gereedschap uit het einde van de Oude Steentijd te Agelo. - Twentse torenklokken.
89360: TEMMINK, ARENT J. / KAMPMAN, R. / HOSMAR, J. /E.A. - Jaarboek Twente 1980, Jaarboek 19. Met o.a.: De barre witte winter van '79. - Vuurstenen gereedschap uit het einde van de Oude Steentijd te Agelo. - Twentse torenklokken.
38625: TEMMINK, A.J, JAN - Een ster viel, memoires van een gevallen filmster, roman
45764: J. VAN DEN TEMPEL, OUD-MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN - Nederland in Londen. Ervaringen en beschouwingen door de schrijver. Geïll.
23828: TEMPEL, BAS VAN DEN - De polder is de duivel.
51508: TEMPEL, BAS VAN DEN - Rudolf Lith. Roman.
54480: TEMPEL O.P., P. VAN DEN - Levensgeluk door levenseenvoud. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
26416: TEMPEL, BAS VAN DEN - De polder is de duivel.
54482: TEMPEL O.P., P. VAN DEN - De mensch Gods beeld. Beschouwingen over het genadeleven. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
6867: TEMPLE / SEYMOUR / LOTHAR / HOOVER - 4 beroemde boeken. - Te jong om grootvader te zijn. - De jager en zijn prooi. - De engel met de bazuin. - De jaren in het bos. - Het Beste Boek .
39601: TEMPS, GEORG - Welt und wissen, wissensgebieten, deel 2
39602: TEMPS, GEORG - Welt und wissen, wissensgebieten, deel 5
11500: TENBROCK, ROBERT-HERMANN - Geschichte Deutschlands.
55363: TENDELOO, J. - Alles over de brommer. Afb.
71107: TENDULKAR, VIJA - Five Plays: Kamala - Silence! The Court is in Session - Sakharam Binder - The Vultures - Encounter in Umbugland.
46375: TENG, TAIS; HERZEN, FRANK; BESOUW, JAN WILLEM VAN E.A. - TAPTOE. Verzameling. Weekblad voor de jeugd. Inhoud: 22 sept. 1979. nr. 1 - 2 febr. 1980. nr. 20. Geïll.
21389: TENGBERGEN, MAARTEN - Natuurparken in Finland. AO-boekje 2464.
21388: TENGBERGEN, MAARTEN - Natuurparken in Finland. AO-boekje 2464.
8410: TENHAEFF PROF. DR. W.H.C. TEN - Buitenzintuiglijk waarnemen. AO-Reeks 1371
102.914: TENHAEFF, PROF. DR. W.H.C. TEN - Buitenzintuiglijk waarnemen. AO-Reeks 1371
39258: TENHAEFF, W.H.C - Het Spiritisme
91748: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Inleiding tot de parapsychologie.
30815: TENHAEFF W.H.C - Oorlogsvoorspellingen
84541: TENHAEFF, DR. N.B. - De Wereld van Dante. Uit leven en wetenschap 7.
59042: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Parapsychologische verschijnselen en beschouwingen. Geïll.
91855: TENHAEFF, DR. W.H.C. - Telepathie en helderziendheid. Phoenix pocket no. 6.
48280: A.N. TENNE - Het radiotoestel in theorie en practijkmet platen
60330: TENNEKES, J. - Symbolen en hun boodschap. Een inleiding in de symbolische antropologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
44328: TENNEKES H, KÖNNEN G.P - Aanhoudend warm, klimaatvoorspellingen De Bilt
22050: TENNEY, PROF. H. KENT - Wat een baby er zelf van zegt.
91336: TENT, PAITER / KRUZENGA, ELMONDO / E.A. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
74990: TEPE, WIM - Begijnen in de Lage Landen.
53954: TEPE O.F.M., FR. MARIUS (BIJEENGEBRACHT DOOR) - 'Annie'' - Herinneringen van haar bekenden. De moeilijke weg ''God gevonden'' door 't Kruis. Glimlachten ondanks de moeilijkheden verraadt humor, wijsheid, mildheid en kracht. Gestencild. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
17747: TÉRAMOND / BOZ - Zonder hinder - Kilo's minder.
85761: TERENTIUS / HUMALDA VAN EYSINGA - Phormio. Blijspil fen Terentius yn Fryske oersetting fen Jhr. Mr. T.A.M.A. van Humalda van Eysinga.
73590: TERHEIDEN, C. VAN - Gereedschapswerktuigen 2. niet-verspanende bewerkingen.
43171: TERLAAK POOT L.D DR - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Koningen 10:6a, wijsheid omtrent de Naam des Heren, jrg 67 no 8
86316: TERLAAK POOT / NAUTA / BOSCH, DR. J.W. VAN DEN - Geschiedenis van de kerk, deel 6: De Anglicaanse kerk - De gereformeerde kerken in het na reformatorische tijdperk - De rooms katholieke kerk na het concilie van Trente.
33342: TERLAAK POOT L.D - Pastoraal boeketje
94878: TERLOUW, JAN / VRIES, ANKE DE / HARTMAN, EVERT / BECKMAN, THEA - Het schrijversboek. Met o.a.: Hoe doe je dat, schrijven? - Meester Marius.
2227-3378: TERLOUW PIET / LENT KEES VAN - Het spook van de bosweg.
95691: TERLOUW, PIET / POL, DICK VAN DE (ILLUSTRATIES). - Onze molens. Muldersversjes.
98573: TERLOUW, JAN - De derde kamer.
75890: TERLOUW, PIET / POL, DICK VAN DE (ILLUSTRATIES). - Klederdrachten Volksrijmen.
33752: TERMAN DOUGLAS - Vrije vlucht
42274: TERMAN L.M, MERRILL M.A - Measuring intelligence
73238: TERMAN, DOUGLAS - Het spel met de hulzen. Zwarte beertjes 2342.
57861: TERMEER, H.J.C. - Historische bibliografische gids. Apparaat voor het vinden van literatuur en ongepubliceerd materiaal uit heden en verleden.
76704: TERPSTRA, P. / E.A. - 131ste, 132ste en 133ste Verslag van het Natuurkundig Genootschap te Groningen over de jaren 1931, 1932 en 1933.
7774: TERPSTRA PETER - Heimwee naar het eiland.
78595: TERPSTRA, P. - Zonnewijzers. Met 68 afbeeldingen.
22172: TERPSTRA, PIETER - Zo wijd als de wind. Trilogie. - Een stad aan het water - Wij leven van de wind - Een ster in de morgen.
22159: TERPSTRA, PITER - Beware myn namme. Historyske roman oer Gysbert Japiks.
74346: TERPSTRA - De man in het zwarte water. Zwarte beertjes 1639.
48059: TERPSTRA, H - Planetarium Franeker. Geïll.
80736: TERPSTRA, DR. H. / DITTRICH, DR. Z.H. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 73ste jaargang. Aflevering 3. Met o.a.: Nederlands gouden tijd aan de Goudkust. - Het Moravisch gezantschap naar Konstantinopel in 862.
53076: TERPSTRA, PIETER; MIDAVAINE, JAQUELINE - De 11 steden uit de lucht. Foto's.
86463: TERPSTRA, PIETER - Honderd Jaar Friese Landbouw. De zeventiger jaren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw.
71569: TERPSTRA, P. - De droom.
60053: TERPSTRA, PIETER - Drenthe. Historie en volksverhalen; bos en heide; oude en nieuwe cultuur. Geïll. Kaartje.
87195: TERPSTRA, PIETER / MIDAVAINE, J. (FOTO'S) - De 11 steden uit de lucht.
90001: TERPSTRA, MIN. MR. J. / GERHARD, A.H. / E.A. - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek, 1905-1930.
74824: TERPSTRA, P. / LUTZ, JAN (ILLUSTRATIES) - Polderkinderen in de zomer.
76753: TERPSTRA, PIETER - Tjerk Vermaning. Een leven tussen stenen.
76754: TERPSTRA, PIETER - Tjerk Vermaning. Een leven tussen stenen.
105389: TERPSTRA, P. - Schaduws gesloten boek. Zwarte beertjes 1455.
55367: TERPSTRA, PIETER - Drenthe. Historie en volksverhalen; Bos en heide; Oude en nieuwe cultuur. Foto's.
57892: TERPSTRA, PIETER - Zo wijd als de wind. Trilogie: Een stad aan het water ; Wij leven van de wind; Een ster in de morgen.
51184: TERPSTRA, PIETER - Vier mensen in een stad. Vert.
22120: TERPSTRA, PITER - De dei is ferrun. Histoaryske roman oer Gysbert Japiks.
26391: TERPSTRA, PIETER - Dokter Halbertsma.
34903: TERPSTRA PIETER - Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland
49459: TERPSTRA, P - Ik weet waar gij woont. Roman in de serie: ''De dagen onzer jaren''. Alsmede een kroniek in foto's en tekst - 1 oct. 1951 - 30 sept. 1952.
26098: TERPSTRA, J. - De kleine residentie.
28113: TERPSTRA, PIETER - Licht aan de Horizon.
58193: TERRAINE, JOHN - Het machtige werelddeel. De geschiedenis van Europa in de 20ste eeuw. Ill. Vert.
99799: TERRASSE, ANTOINE - Edgar Degas.
22710: TERSOEST, ALEX / MORÉE, GERRIT DE (ILLUSTRATIES). - Een piratenstreek. Ned. Jeugdbibliotheek No. 70.
30238: TERSTEGGE, HANNEKE - Ode aan Anna
51936: TERTS, ABRAM - 3 Verhalen. Vert.
84432: TERTULLIANI, Q. SEPT. FLORENTIS / BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. (EDIDIT) - Scriptores Christiani Primaevi II. Q. sept. Florentis Tertulliani libri De Praescriptione Haereticorum adversus praxean.
5604-4476: TERVAN. L. - Edition Schott. 04820. Grosses Militär-Marsch-Potpourri. Klavier.
57148: TERVOORT, PROF. DR. BERNARD TH. E.A. - Psycholinguïstiek. Aula-boeken 481.
57854: TERVOORT, BERNARD T. (RED.) - Wetenschap & Taal. Het verschijnsel taal van verschillende zijden benaderd.
44113: TERWOGT, NIJLAND, LAUER - Narionaal sport gedenkboek, met foto's
102.283: TESCH, DR.IR. P. / RUTTEN, DR. M.G. / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Jaargang 1, No. 2. Met o.a.: Prof. Dr. Eug Dubois. - A synopsis of the Orbitoididae.
1949-1984: TESCHNER RUDOLF - Das moderne schach Lehrbuch. Eroffnung, mittelspiel, endspiel.
46510: TESSELHOFF, P. - De pleegzoon van Signora Godelli. Geïll.
55935: TESSER O.F.M., FR. CAROLUS - Praedica verbum. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
55329: TESSIER, GASTON - Les Catholiques et la Paix. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
49486: TEUBERT, M - Hongaarse Herdershonden. Afb. Vert.
50946: TEUBNER, CHRISTIAN; CHARRETTE, JACQUES E.A. - Het Grote Bakboek. Exclusieve bakideeën van gerenommeerde patissiers. Foto's. Vert.
99122: TEULING, A.J.M. / FOLKERTS, JAN / E.A. - Nederlands Archievenblad. Jaargang 93, Nr. 2. Met o.a.: In nomine individuae quinitatis, De toepassing van het structuurbeginsel in een achttiende-eeuwse stadsarchief. - De nederlandse archieven in de staat New York en hun bewerkingsgeschiedenis.
36465: TEUNIS, ROEL - niet bij brood alleen, de christelijk-sociale beweging
37953: TEUNIS H.B, TONGERLOO VAN L, RED. - Middeleeuwen, tussen Erasmus en heden
15344: TEUNISSEN, JOOST / STEENHUIS, AAFKE (RED.) - Revolutie en realisme. De ekonomische en politieke uitdaging in Nicaragua.
71622: TEUNISSEN, FRED. (FOTO'S) / HEIJNINGEN, LEO A. VAN - Dit is Delft.
51236: TEUNISSEN, DR. RICH. - De wonderwereld van het nietige. Geïll.
60003: TEUNISSEN, JAN JOOST / STEENHUIS, AAFKE - Chileens Dagboek. Geïl. Kaartje.
41290: TEWS HANS PETER - Soziologie des Alterns
42073: TEWS HANS PETER - Soziologie des alterns 2 delen, UTB nr 96/83
70026: TEY, JOSEPHINE - KIF. An niversal History.
92662: TEYLINGEN, GERRIT VAN / E.A. - Als de bladeren. Een vrouw aan boord - Zoo ne kapoen - De klokken luiden - Hollandse jongens - Droom Hanneke - Jan zoekt een baas - Auke en zijn vrienden.
60279: TEYLINGEN, E.G. - Tussentijdse balans van het heroriëntatieproces in de gereformeerde kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
87583: THACKERAY, W.M. - Een Dinertje bij de Familie Timmins.
57960: THACKERAY, W.M. - De Virginiërs. Derde en vierde deel.
51389: THACKERAY, WILLIAM M. - De kermis der ijdelheid. Uit het Engelsch door Diet Blankwaardt. Met 20 platen in kleuren van Lewis Baumer.
94276: THACKERAY, W.M. - Henry Esmond. Kolonel in dienst van Hare Majesteit Koningin Anna.
56275: THALHOFER, DR. VALENTIN - Erklärung der Psalmen und der im römischen Brevier vorkommenden biblischen Cantica, mit besonderer Rücksicht auf deren liturgischen Gebrauch. achte, verbesserte Auflage. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56253: THALHOFER, DR. VALENTIN - Erklärung der Psalmen und der im römischen Brevier vorkommenden biblischen Cantica, mit besonderer Rücksicht auf deren liturgischen Gebrauch. Neunte, verbesserte Auflage. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
97398: THALMANN, ERNST - Ernst Thalmann. Eine Biographie.
80593: LE THANH KHOI - Histoire de l'Asie du Sud-Est.
56194: THANS, P. HILARION - Kent gij het heilige paterke van Hasselt. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
44115: THASSILO VON SCHEFFER - Die kultur der Griechen, illustriert
57782: THAULERI, D. JOANNIS - De vita et Passione salvatoris nostri Jesu Christi. Piisima exercitia. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
79051: THAYER, JAMES - Der Jahrhundertmann.
47715: THEA BECKMAN SAMENGESTELD - Het boek vol nieuwe verhalen met illustraties
9477: THEIL EDMUND - Jacht op de woestijnrovers. Het Krokodillenmeer.
80531: THEISSEN, C.H. VAN / LINDEBOOM, PROF.DR. J. / JOOSTING / E.A. - Historische Avonden. Derde bundel geschiedkundige opstellen, uitgegeven door Het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn dertigjarig bestaan. Met o.a.: De omwenteling van 1795 in Stad en Lande. - Daniel Gerdes en zijn onderwijs in de
75787: THEISSEN, J.S. - De Groninger Ommelanden voor honderd jaar. Groningsche Volksalmanak 1928.
85120: THELEN, HERBERT A. - Dynamics of groups at work.
45783: THEO THIJSSEN - De gelukkige klas. Geïll.
48285: THEODOR PLIEVIER - Moskou
104167: THERBORN, GORAN - Kritiek en revolutie. Een essay over de Frankfurter Schule.
54269: THEREMIN, FRANZ - Die Beredsamkeit eine Tugend oder Grundlinien einer systematischen Rhetorik und Gespräche … - Bibliothek theologischer Klassiker. - [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
56034: THÉRÈSE, SAINTE - Oeuvres de Sainte Thérèse. Traduites en Français par Arnauld d' Andilly. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
8128: THEUNIS J.M. - Gastarbeiders. AO-boekje 1333.
8127: THEUNIS J.M. - Gastarbeiders. AO-boekje 1333.
8061: THEUNISSEN J.N. - Jeugdromantiek. AO-boekje 1323.
8060: THEUNISSEN J.N. - Jeugdromantiek. AO-boekje 1323.
7704: THEUNISSEN J.N. - Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst. toekomstvoorspelling. AO-boekje 1284.
7703: THEUNISSEN J.N. - Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst. toekomstvoorspelling. AO-boekje 1284.
7702: THEUNISSEN J.N. - Prognostica. Wordende wetenschap schouwt en schept de toekomst. toekomstvoorspelling. AO-boekje 1284.
46119: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen. Eine Auswahl der schönsten Ikonen in grossformatigen Farbdrucken
11244: THEUNISZ, JOHAN - Verloren volk.
28928: THEUNISZ, JOHAN - Johan de Wit.
20557: THEURIET, ANDRÉ - L'Oncle Scipion.
50948: THEURIET, ANDRÉ - De jonge Maugars. Pauw-editie.
23234: THEWISSEN, DR. M.A.F. CHARLES - Limburg van 1648 tot 1795. Overdruk uit: Limburg's verleden, geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815.
99600: THEYS, DS. C.J.H. - De Tabernakel. Voortzetting Tabernakelstudie over de Hogepriesterlijke Kleding.
99601: THEYS, DS. C.J.H. - Verleidende geesten en leringen der duivelen (1 Tim. 4:1) (Deel I). Inhoud: I: Het Russellisme = De Jehova Getuigen. II: Zevende-Dags-Adventisme. III: Christian Science.
30316: THEYSEN HANSJOSEF - China auf dem marsch gen westen
101.744: THICH NHAT HAHN (POEZIE) / VO-DINH (TEKENINGEN) / MR. EVERT STRAAT (TEKST) - De schreeuw van Vietnam.
23512: THICKNESSE / ROEBUCK / GIBSON / E.A. - The Cricketer International. September 1981. - Focus on Surrey - Profile of John Barclay - Cricketers remembered W.H. Copson. - etc.
36362: THIEBES, BRUNP - Kleines Dombuch, einfurung in geschichte, bau und bedeutung des Domes zu Speyer
29794: THIEDEMANN, FRITZ - Meine Pferde - mein Leben.
55618: THIEL, RUDOLF - En er was licht. De geschiedenis van de ontdekkingen in het heelal voor Nederland bewerkt door Dr. H. Groot. Geïll. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
79080: THIEL, MARITA - Erfolgsstorys. Deutsche Topmanagerinnen machen's vor.
79533: THIEL, MARITA - Erfolgsstorys. Deutsche Topmanagerinnen machen's vor.
48912: THIEL, TO VAN - Davina's eekhoorntje. Ill.
54014: THIEL, ANDREAS. (HRSG.) - Der Limes als UNESCO-Welterbe. Beiträge zum Welterbe Limes. Band 1. Afb. [Deutsche Limeskommission - Bad Homburg v.d.H.]
84624: THIEL, RUDOLF - Groote strijders tegen ziekte en dood. Uit het leven en werken van grote geneeskundigen.
86921: THIEL, I. VAN (SAMENSTELLER) / COUVEE, D.H. (VOORWOORD) - Stadsgezichten Haarlem 1750-1850. Frans Halsmuseum 23 december 1977-26 februari 1978.
36120: THIEL, RUDOLF - Groote strijders tegen ziekte en dood
1356-267: THIEL E.A. - Zilver op Oranje
2889-261: THIEL E.A. - Zilver op Oranje
48728: THIELICKE, HELMUT - Hoe de wereld begon. De mens in de oergeschiedenis van de Bijbel. (Vert.)
81485: THIELICKE, HELMUT - ""Ich aber sage euch"" Auslegungen der Bergpredigt in Stuttgarter Gottesdiensten.
82252: THIELICKE, HELMUT - ""Ich aber sage euch"" Auslegungen der Bergpredigt in Stuttgarter Gottesdiensten. Heft 4/5.
103834: THIELICKE, DR. HELMUT / E.A. - Geloven. Wat stelt dat eigenlijk voor? Een orientatie over geloof en godsdienst.
60660: THIELICKE, DR. HELMUT E.A. - Geloven - wat stelt dat eigenlijk voor? Een oriëntatie over geloof en godsdienst. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
57888: THIELICKE, HELMUT - Het geheim van het koninkrijk. Gelijkenissen van Jezus. Vert.
36374: THIELICKE HELMUT - Ons leven met God, op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd
36268: THIELICKE SCHREW - Glaube und handeln, grundprobleme evangelischer ethik
36013: THIELICKE, DR. HELMUT - Het leven kan opnieuw beginnen. Het appel van de Bergrede.
53417: THIEME, DR. KARL - Jesus und seine Predigt. Ein Volkshochschulkursus. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
34661: THIENEN VAN F.W.S - Jan vermeer of Delft
6821: THIERRY J. - Lichtgolven als lengtemaat. AO-boekje 762.
37928: REDACTIE, THIERSE, WOLFGANG, VORWORT - Der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebaude, geschichte und funktion architektur und kunst
8654: THIES DAGMAR - Siamezen en Oosterse Korthaarkatten. Aanschaf en juiste behandeling.
19458: THIES, D. - Europese Korthaarkatten en aanverwante rassen.
19446: THIES, D. - Thieme's kattengids.
97902: THIESS, FRANK - Jeugd Accoorden.
85693: THIJN, ED VAN - Het verhaal.
30240: THIJN VAN , RUTI - Regenboogkristal
45178: THIJS OOSTERHUIS EN ELLY URBAN (RED.) - Praktijkschets Liturgie
86358: THIJS, J.G.A. / ANDEL, DR. C.P. VAN / GAAY FORTMAN, MR. W.F. DE / E.A. - Samen op Weg. Een huishoudelijke twist.
60397: THIJS, G.A. (RED.) - Samen op weg: een huishoudelijke twist. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
24686: THIJS, J.G.A. - Verzet verjaart niet. Momenten uit de veertigjarige geschiedenis van het Dagblad Trouw.
98067: THIJSSE, JAC. P. - Eik en Beuk.
58178: THIJSSE, JAC. P. - Winter. Heruitgave. Compleet.
101.255: THIJSSE, DR. JAC. P. - Onze Groote Rivieren.
103775: THIJSSE, DR. JAC. P. - Winter. Verkade plaatjes album.
85380: THIJSSE, W.H. - Haydn.
31764: THIJSSE W.H - Rokoko, democratie in wording
48032: THIJSSE, DR. JAC. P. SECR. E.A. - Jaarboek 1929-1935. v.d. Ver. Tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
59548: THIJSSE, DR. JAC. P. - Onze groote rivieren. Geïll. met Verkade's platen.
103765: THIJSSE, DR. JAC. P. - Onze Groote Rivieren. Verkade plaatjes album, met plaatjes.
58887: THIJSSE, DR. JAC. P. - De Bloemen en haar vrienden. Geïll. met Verkade's plaatjes. Compleet.
58885: THIJSSE, DR. JAC. P. - De Bloemen en haar vrienden. Geïll. met Verkade's plaatjes. Compleet.
58886: THIJSSE, DR. JAC. P. - De Bloemen en haar vrienden. Geïll. met Verkade's plaatjes. Compleet.
58176: THIJSSE, JAC. P. - Zomer. Heruitgave. Compleet.
59537: THIJSSE, DR. JAC. P. - De bloemen en haar vrienden. Geïll. met Verkade's plaatjes.
59538: THIJSSE, JAC. P. - Blonde duinen. Geïll. met Verkade's plaatjes.
58469: THIJSSE, DR. JAC. - De bloemen in onzen tuin. (Bijna compleet met Verkade's plaatjes)
34679: THIJSSE P JAC - Vogelzang
59541: THIJSSE, DR. JAC. P. - Waar wij wonen. Geïll. met Verkade's plaatjes.
59542: THIJSSE, DR. JAC. P. - Texel. Geïll. met Verkade's plaatjes.
94541: THIJSSE, JAC. P. - Eik en Beuk.
58470: THIJSSE, DR. JAC. - De bloemen in onzen tuin. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1934.
58177: THIJSSE, JAC. P. - Herfst. Heruitgave. Compleet.
58175: THIJSSE, JAC. P. - Lente. Heruitgave. Compleet.
46579: THIJSSEN, THEO - De gelukkige klas. Geïll. (Uitg. t.g.v. de actie Nederland Leest.)
105360: THIJSSEN, THEO - Barend Wels. Prisma pocket 181.
46578: THIJSSEN, THEO - De gelukkige klas. Geïll. (Uitg. t.g.v. de actie Nederland Leest.)
20691: THIJSSEN, FELIX - In het kader van de dienst… De dagelijkse werkelijkheid vaak vreemder dan de wildste fantasie.
51129: THIJSSEN, THEO - Een bonte bundel.
105359: THIJSSEN, THEO - Schoolland. Prisma pocket 115.
59526: THIJSSEN, THEO - De gelukkige klas.
104602: THIJSSEN, FELIX - Ratteval.
104603: THIJSSEN, FELIX - Jachtschade.
104605: THIJSSEN, FELIX - Wildschut. Dramatische gijzeling in een Nederlands grensdorp.
72272: THIJSSIND-BOER - Zoektocht naar de waarheid
7479: THIJSSING-BOER HENNY - Zolang de vogels zingen. Omnibus. Zolang de vogels zingen. Een plekje om te schuilen.
7256: THIJSSING-BOER HENNY - En de akker werd geploegd.
17237: THIJSSING-BOER, HENNY - Streekroman Omnibus. - Hoeve Marloes. - Zon en Schaduw.
19999: THIJSSING-BOER, HENNY - Wie liefde zaait…
19994: THIJSSING-BOER, HENNY - De vrouw die mij gegeven werd.
19988: THIJSSING-BOER, HENNY - Een wilde papaver.
19986: THIJSSING-BOER, HENNY - Sterker dan wind en water.
19978: THIJSSING-BOER, HENNY - Bij volle maan.
19977: THIJSSING-BOER, HENNY - Een plekje om te schuilen.
19957: THIJSSING-BOER, HENNY - Als de liefde honger lijdt.
19956: THIJSSING-BOER, HENNY - Hoe de wind ook waait.
10132: THIJSSING-BOER HENNY - Als de storm verstilt. Trilogie. - De vrouw die mij gegeven werd. - In de schaduw van de toekomst. - Hoe de wind ook waait.
10493: THIJSSING-BOER HENNY - Een huis met open deuren.
23133: THIJSSING-BOER, HENNY - Sterker dan wind en water.
23134: THIJSSING-BOER, HENNY - Een huis met open deuren.
51996: THIJSSING-BOER, HENNY. - Leven is durven. Omnibus van: Een plekje om te schuilen; Bij volle maan; Sterker dan wind en water.
52001: THIJSSING-BOER, HENNY. - Stil verlangen. VCL-Serie.
10397: THIJSSING-BOER HENNY - De moed om te leven. Dubbelroman. - Dit kleine geluk. - Als de tijd daar is.
10325: THIJSSING-BOER HENNY - Hoe de wind ook waait.
55291: THILO, IOANNES CAROLUS / GOLDHORN, IOANNES DAVIDES HENRICUS - Bibliotheca patrum graecorum dogmatica. Ad optimorum librorum fidem edendam. Vol. II. S. Basilii Caesareae Cappadiciae Archiepiscopi et Sancti Gregorii Theologi Opera Dogmatica Selecta. Accedit Appendix. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
91773: THILO, HANS-JOACHIM - Overwinning van tweespalt. Toepassing der pastorale psychologie.
53464: THILS, G. - l' Enseignement de Saint Pierre(Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53463: THILS, PROF. MAG. DR. - De leer van den H. Petrus. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
79089: THIRION, MARCEL - Les trésors monétaires Gaulois et Romains trouvés en Belgique. Cercle d'études numismatiques travaux 3.
39304: THIRY, ANTOON - Mijnheer pastoor en zijn vogelen parochie
45828: E.C. THOLE - ROODHUYZEN DE VRIES - Kleuters oefenen thuis. Afb.
53056: THOLE BEISHUIZEN, G - De geschiedenis van Byzantium. Geïll.
26523: THOLEN, M.R. VAN - 75 jaar Fivelgroep.
94901: THOMAE, HANS - Vita Humana, beitrage zu einer genetischen anthropologie
56073: THOMAE AQUINATIS - Divi Thomae Aquinatis. Orinis praedicatorum doctoris angelici a Leone XIII P.M. gloriose regnante catholicarum scholarum patroni coelestis renunciati Summa Theologica. Editio altera romana. Pars I et II. Afb. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgen
42166: THOMAE HANS, FEGER H - Einfuhrung in die psychologie band 7, hauptstromungen der neueren psychologie
41260: THOMAE HANS - Personlichkeit, ein dynamische interpretationBonnBouvier
42523: THOMAE, MADDOX - New perspectives on old age
42283: THOMAE HANS - Personlichkeit, eine dynamische interpretation
42367: THOMAE HANS - Dynamik des menschlichen handelns, ausgewählte schriften zur psychologie 1944-1984
94900: THOMAE HANS - Alternsstille und altersschicksale
9617: THOMAS MICHAEL M. - Someone Else's Money.
9587: THOMAS GRAIG - Snow Falcon.
89660: THOMAS, PAMELA - American Traveler. U.S.A.
7327: THOMAS IR. H. - Gras. AO-boekje 1068.
18868: THOMAS, CRAIG - Tijger van Jade.
42385: THOMAS ALEXANDER, CHESS STELLA - The dynamics of psychological development
16600: THOMAS, ROSS - De bonzen.
54178: THOMAS, GORDON & MORGAN-WITTS, MAX - Pontifex. Het ware verhaal van het denken en doen van de laatste drie leiders van de katholieke kerk in deze eeuw. Pontifex Maximus, de stedehouder Gods als mens in zijn directe omgeving in Rome. Met een inleiding van Richard Auwerda. Vert.
79514: THOMAS, ADRIENNE - Andrea. Een verhaal van jonge mensen.
79672: THOMAS, LOWELL - History as you heard it.
57847: THOMAS, CARMEN (RED.) - Rollenspel als zelfhulp. Ervaringen van een vrouwenpraatgroep. Een Anthos-boek. Vert.
60641: THOMAS, J. - Het luistert nauw. Het gesprek over de preek tussen gemeente en predikant. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
93114: THOMAS, LOUIS-VINCENT - Anthropogie de la mort.
26709: THOMAS, DENIS - Beeld van Christus
23338: THOMAS, IR. H. - Gras, onze groene grasmat. AO-boekje 1068.
57177: THOMAS, HUGH - Mei 1941: de liquidatie van Rudolf Hess. Foto's. Vert.
3618-3528: THOMAS - Handboek Overijssels landschap.
21619: THOMAS, GORDON / MORGAN-WITTS, MAX - De reis der verdoemden. Zwarte beertjes 2046.
3619-3523: THOMAS - Handboek Overijssels landschap.
57745: THOMAS, ANDRÉ-; CHESNI, YVES AND DARGASSIES, S. SAINT-ANNE - The neurological examination of the infant. Little Club Clinics in developmenral medicine No. 1. Ill.
36419: . F.O. THOMAS - Godsdienstsociologie, prisma
105008: THOMAS N. SCORTIA EN GEORGE ZEBROWSKI (SAMENSTELLERS) - Mannen van staal. Tien cyborgverhalen.
31262: THOMAS G, MORGAN WITTS M - De pausen en het geweld
91036: THOMAS, J. - Het luistert nauw. Het gesprek over de preek tussen gemeente en predikant.
94614: THOMAS, CRAIG - Wolfsbane.
45265: THOMAS À KEMPIS - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Dr. Is. van Dijk.
47065: THOMAS, DRS. L.M. - Kern-serie: nr. 7. Wat is humanisme?
10034: THOMAS CRAIG - Jade Tiger.
16565: THOMAS, ROSS - De schaduwers.
34000: THOMAS K.W - Zeilen, handleidig
37787: THOMAS, FRED - Een liefde in Staphorst
1661-968: THOMAS DENIS - Beeld van Christus
30340: THOMAS DAVID - Pick of Punch
27435: THOMAS, GORDON / MORGAN-WITTS, MAX - Pontex. Het ware verhaal van het denken en doen van de drie laatste leiders van de Katholieke Kerk in deze eeuw. Pontex Maximus de stedehouder Gods als mens in zijn directe omgeving in Rome.
20537: THOMEY, TEDD - Le sadique.
9641: THOMPSON THOMAS - Celebrity.
9610: THOMPSON EARL - Garden of Sand.
9590: THOMPSON THOMAS - Blood and Money.
8174: THOMPSON DAVE - David Bowie.
7393: THOMPSON STEVEN - Dodenrit.
28477: THOMPSON, STEVEN L. - Race tegen het noodlot.
81126: THOMPSON, LEROY / CHAPPELL, MICHAEL - Uniforms of the Elite Forces. Including the SAS and United States Special Forces.
34563: THOMPSON THOMAS - Geld en geweld
88342: THOMPSON, THOMAS - Geld en geweld.
95786: THOMPSON, EDWARD H. / DORSEY, GEORGE A. - Ruins of Xkichmook, Yucatan. Field Columbian Museum Publication 28, Anthrophological Series. Vol. II, No. 3.
88277: THOMPSON, DR. BRUCE AND BARBARA - Walls of my Heart.
52098: THOMPSON, PHYLLIS - Mienke & Margaret. Het verhaal van twee verpleegsters door rebellen gevangen genomen in het oerwoud van Thailand.
4539-1175: THOMPSON - Politiek van vernietiging.
23431: THOMSE, DR. ALEXANDER - Het raakt ons allen. Een Deense arts vertelt over tien jaar gevangenschap in de Sowjet-Unie.
56938: THOMSON. DAVID - England in the Nineteenth Century. (1815-1914). A Pelican Book.
91062: THOMSON, J. JAC. - Religieuse Poezie. Nederlandsche dichters.
59443: THOMSON, D.G.S. - De Bergrede. Uitleg en consequenties van het Evangelie. Uitgave v/d Ver. ""Godsdienst en rede""
94788: THOOMES, W. / BEUSEKOM, W. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 11. Met o.a.: De restauratie van Oudegracht 279. - De dichter Vondel, de schilder Ovens en Godart van Reede van Amerongen. - Architect Ravesteyn in Utrecht.
93625: THORBECKE, MR. J.R. - Aanteekeningen op de grondwet. Tweede deel.
1974-1329: THORBECKE - Het Thorbecke archief. Eerste deel 1798-1820. Tweede deel 1820-1825. Derde deel 1825-1830.
8856: THÖRIG LOUIS - 100 vragen over vitaminen en mineralen.
81506: THORIN, ANNA-LISA - Zweedse Spraakkunst, 1. SVEA serie leer- en leesboeken voor de Zweedse taal.
34798: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Autumn 1968 volume X, Number 4
34799: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Autumn 1969 volume XI, Number 4
34802: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Winter 1972 volume IX, Number 1
34803: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Autumn 1973 volume XV, Number 4
34804: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Spring 1972 volume XIV, Number 2
34805: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Summer 1974 volume XVI, Number 3
34806: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Autumn 1975 volume XVII, Number 4
34800: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Autumn 1970 volume XII, Number 4
34801: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Summer 1971 volume XIII, Number 3
35229: THORNDIKE J JOSEPH EDITOR, E.A - Horizon, Spring 1975 volume XVII, Number 2
6874: THORNE / CRICHTON / HOLT / THORWALD - 4 beroemde boeken. - De baby en het slagschip. - De grote treinroof. - De gevaarlijke erfenis. - De patienten. - Het Beste Boek .
17823: THORNE, ANTHONY - De babysitters van de marine.
98016: THORNLEY, G.C. - Stories of Today.
60233: THORNTON-DUESBERY, M.A., J.P. - Open kaart over morele herbewapening. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
49062: THORP, WILLARD (INTRODUCTION) - Four Classic American Novels: The Scarlet Letter; The Adventures of Huckleberry Finn; The red badge of courage and Billy Budd.
70719: THORPE, BENJAMIN - Nothern Mythology. From Pagan Faith to Local Legends.
11611: THORWALD, J. - Geteisterd Koningschap.
55792: THORWALD, J. - Geteisterd koningschap. Onbekende tragedies aan Europese Vorstenhoven. Foto's. Vert.
54289: THORWALD, JÜRGEN - Heelmeesters. Macht en geheimen in de oude geneeskunst. Egypte / Babylonië / China / Mexico / Peru / Indië. Afb.Vert. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
53731: THORWALD, JÜRGEN - Die große Flucht. (Es begann an der Weichsel; Das Ende an der Elbe.) Foto's. Kaarten.
72792: THUBRON, COLIN / MAISEL, JAY (FOTO'S). - Jeruzalem. Time Life Steden.
58493: THUBRON, COLIN - Achter de Muur. Een reis door China. Kaart. Vert. Groot ABC nr. 624.
38918: THULIN, OSKAR (RED.) - De reformatie in Europa.
11963: THÜMMEL, PASTOR H. - Kommet her zu mir.
88988: THUN, NORBERT - Deutsche Taler, Doppelgulden, Doppeltaler, von 1800-1871
81756: THUN, NORBERT - Deutsche Taler, Doppelgulden, Doppeltaler, von 1800-1871
30761: THUN R - Der film in der technik
7059: THUNG DR. P.J. - Wanneer zijn wij oud? Ouderdomsleer. AO-boekje 878.
7058: THUNG DR. P.J. - Wanneer zijn wij oud? Ouderdomsleer. AO-boekje 878.
92166: THUNG, A. / ADRIAANSE / E.A - Naar de toekomst leven, de verlegenheid en het voorzien van een groep onderzoekers
60247: THUNG, MADY A. (RED.) - Nieuwe mores leren. Ideeën over moreel beraad kerken. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
36228: THUNG, A, ADRIAANSE, E.A - Naar de toekomst leven, de verlegenheid en het voorzien van een groep onderzoekers
84026: THURBER, JAMES - Die letzte Blume. Eine Parabel und 27 Fabeln für unsere Zeit.
42619: THÜRKOW KARI - Altersbilder in massenmedialen, massenkulturellen und künstlerischen werken, eine literaturübersicht
76192: TIASSENS, JOHAN / BRUINS, DR. L.H. (BEWERKING) - Claveboeck (klauwboek) van Johan Tiassens.
41155: TIBBITS, DONAHUE - Aging in today's society
105846: TICHELAAR, PIETER JAN / VRIES, TITY DE / MOLEN, S.J. VAN DER / E.A. - De Vrije Fries. Deel 62. met o.a.: Fries Tinglazuur aardewerk in het Fries Museum. - Eigen dracht is fleur en pracht. - Aandacht voor het Friese boerenhuis.
53456: TICHELEN, DR. TH. VAN - Sint Jan. Evangelist. Afb. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
50752: TICHELEN, TH. VAN; GHYSEBRECHTS, O.F.M. ENGELBERT E.A. - Vlaamsche Kerstboek. Geïll.
53435: TICHELEN, DR. TH. VAN - Beelden uit het Evangelie. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53785: TICHELEN, TH. VAN - Beelden uit het Evangelie. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
7090: TICHELMAN G.L. - Wereldreis van een bronzen bijltje. AO-boekje 892.
7089: TICHELMAN G.L. - Wereldreis van een bronzen bijltje. AO-boekje 892.
7079: TICHELMAN G.L. - Nieuw-Guinea…open kaart... AO-boekje 887.
7078: TICHELMAN G.L. - Nieuw-Guinea…open kaart... AO-boekje 887.
96107: TICHELMAN, G.L. / GRUYTER, JOS DE - Nieuw-Guineesche Oerkunst.
7091: TICHELMAN G.L. - Wereldreis van een bronzen bijltje. AO-boekje 892.
6615: TICHELMAN G.L. - Papoea. Nieuw-Guinea. AO-boekje 685.
41341: TICHY HERBERT - Kenia, traumland
49861: TICKELL, JERRARD - Odette. Een geheime agente. (Vert.)
71533: TICKELL, JERRAD - Huzarenbruiloft.
49482: TIDBOLD, M.E. - De Duitse Herder. Afb. Onze hond handboek.
99019: TIDEMAN, J. - Land en volk van Bengkalis. (Met uitvouwbare kaart)
76844: TIELE, C.P. - Feestrede op het Derde Eeuwfeest van Leidens Ontzet.
52078: TIELE, C.P. (VERZAMELD EN UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN) - De Dichtwerken van P.A. de Génestet. Eerste en tweede deel.
91917: TIELENS, DRS. J.G.A. (VERTALING) - Alle dingen nieuw. Carillon-reeks 59.
B4125: TIELMAN, ROB - Homoseksualiteit in Nederland. Studie van een emancipatiebeweging.
45823: TIELMAN SUSATO - Danserye. (''zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale Instrumenten'' 1551.) In Spielpartitur herausgegeben von F.J. Giesbert. Heft II (ED 2436).
14055: TIELROOY, JOB - Biologische landbouw. AO-boekje 1662.
102.997: TIELROOY, JOB - Biologische landbouw. AO-boekje 1662.
81639: TIENEN, F.J. / LINDEN, C.A. TER / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen. 1981 deel 4. Met o.a.: Een verterend vuur. - ""Het nieuwe Jeruzalem"" Een dienst met kinderen.
80546: TIENHOVEN, H.J. VAN - When the saints go marching in. Gedichten.
52065: TIENHOVEN, G.K.C. VAN - Camerajacht op vogels en wild. Geïll.
B4319: TIER, VERONIQUE DE / REKER, SIEMON (REDACTIE) - Het Dialectenboek 5. In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens SND-krantenenquete (1998).
B4320: TIER, VERONIQUE DE / MARYNISSEN, ANN (REDACTIE) - Het Dialectenboek 6. Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen.
86094: TIERELIER, MANS / WILMS, GERRIET / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 12. Met o.a.: Mans Tierelier lop met zien dweellocht deur Drente III. - Dichters en zondagsdichters bekeken door Gerriet Wilns IV.
86427: TIERELIER, MANS / WILMS, GERRIET / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Jaargang 23. Nr. 12. Met o.a.: Mans Tierelier lop met zien dweellocht deur Drente III. - Dichters en zondagsdichters bekeken door Gerriet Wilns IV.
86096: TIESING, HARM / NAARDING, J. / E.A. - Drenthe, Provinciaal Drents Maandblad. Harm-Tiessing-nummer. Jaargang 24. Nr. 2. Met o.a.: Harm Tiesing. - Harm Tiesing als toneelschrijver. - Het Drents van Ruinen.
86912: TIESING, HARM - Zien broed verloren.
21893: TIESING, HARM - Marthao Leding. De bloem van 't daarp.
26146: TIESING, HARM - Over de Hunse. 'n Vertelling veur 't Dreensche volk.
85138: TIETGENS, HANS / MERTINEIT, WALTER / SPERLING, DIETRICH - Zukunftsperspektiven der Erwachsenenbildung.
90748: TIGAY, ALAN M. - Mythen en feiten. Een beknopt overzicht van het Arabisch-Israelisch Konflikt.
14348: TIGCHELAAR, RIET - Het hoogste woord. Deel 3. Verhalen uit de Bijbel naverteld voor kinderen.
14349: TIGCHELAAR, RIET - Het hoogste woord. Deel 4. Verhalen uit de Bijbel naverteld voor kinderen.
14346: TIGCHELAAR, RIET - Het hoogste woord. Deel 1. Verhalen uit de Bijbel naverteld voor kinderen.
14347: TIGCHELAAR, RIET - Het hoogste woord. Deel 2. Verhalen uit de Bijbel naverteld voor kinderen.
71434: TIGCHELAAR, RIET - Van dag tot vandaag. Bijbels dagboek voor jongeren.
59191: TIGGERS, PIET EN MUL, JAN (BEWERKT DOOR) - 23 Nederlandse volksliederen. Van begeleidingen voorzien en opnieuw getoonzet. Geïll.
98650: TIJHAAR, DRS. W.A. - Bedrijfseconomie in bedrijf 1. Financiering en verslaggeving.
28121: TIJMES, PIETER - Over politiek valt met rede te twisten. Een onderzoek naar de rol van wetenschap en ethiek in het politieke denken van Max Weber.
89062: TIJMS, DR. W. - Historia Agriculturae. Deel XI-1. Prijzen van granen en peulvruchten. Arnhem 1543-1913, Breda 1535-1976, Deventer 1714-1804, 's-Hertogenbosch 1725-1817, Kampen 1645-1847.
96962: TIJN E. VAN / ROMEIN-VERSCHOOR, A. / E.A. - Fundament. Onafhankelijk tijdschrift. Jaargang 5, No. 5. Kind van de rekeing. Met o.a. Het kind van de rekening. - A.T. Junkertum regeert.
74797: TIJN, MAARTJE VAN - Een boom in de vlakte.
79814: TIJSSEN, F.H. - Levensbeschouwing en management. GSEV Reeks 27.
52911: TIKKANEN, MÄRTA - Sofia is anders. Leven met een mbd-kind is een bijzondere ervaring.
39789: TIKTAK, A, REDACTIE - Aren en Gasmaskers, veenkolonien 1939, museumreeks 9
3953-162: TIKTAK. - Veenkoloniale Volksalmanak 7
33350: TILANUS C.P.G - Jeugd-hulpverlening en de overheid
75333: TILANUS, C.B. - Een scriptie/rapport/artikel schrijven.
3342-369: TILBURG/LINKER. - Mooie Herinneringen aan Blije Dagen.
15893: TILBURG, JELLY VAN - Ik genoot gewoon. Verhalen uit het Nieuwsblad van het Noorden 1953 tot 1965.
78714: TILDEN, WILLIAM T. - De kunst van het Lawn-Tennisspel
87453: TILL, HANNIE VAN / TILL.MEINT VAN (ILLUSTRATIES) - De laatste leperkoenen.
90872: TILLICH, PAUL - Die neue Wirklichkeit.
90870: TILLICH, PAUL - Religionsphilosophie.
53377: TILLMANN, DR. FRITZ - Die Sonntäglichen Episteln im Dienste der Predigt erklärt. Zweiter Band. Vom Ostersonntag bis zum letzten Sonntag nach Pfingsten. 1. Auflage. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
53376: TILLMANN, DR. FRITZ - Die Sonntäglichen Episteln im Dienste der Predigt erklärt. Erster Band. Vom 1. Adventsonntag bis Palmsonntag. 2. Auflage. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
60115: TILLO, GÉRARD P.P. VAN - De kwalitatieve dimensie. Een methodologisch perspectief voor de godsdienstsociologie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
97754: TIMBERLAKE, LLOYD - De Afrikaanse Crisis. De oorzaken en de bestrijding van een falliet leefmilieu.
57732: REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN. COURTNEY, GRETEL E.A. (ADVISEUR) - Traditionele voorkeur. Handwerkserie. Ill. Vert.
34823: TIME LIFE - Israel, Bibliotheek der landen
5342-3613: TIMERMAN JACOBO - The longest war. Israel in Lebanon.
97878: TIMM, UWE - Der Mann auf dem Hochrad.
97873: TIMM, UWE - Der Schlangenbaum.
96202: TIMMER, N. - Het Land Kanaan. Kaartje met toelichting.
42684: TIMMER CHARLES B - De overkant
81023: TIMMER, CHARLES B. - Beeld in spiegel.
22677: TIMMER, C. / RUITENBERG, DS. L.H. (RED.). - Hervormd Nederland. Weekblad. Jaargang 25. 4 januari 1969-21 december 1921.
86522: TIMMER-GERRITSEN, ANTOINETTE - Kasteel Amerongen, Bulletin. Zomer 1997. Met o.a.: Kleding verhult, maar kan ook veel vertellen over de drager. - Het Kinderhuisje. - Mobiele kade moet wateroverlast beperken.
86778: TIMMER, VICTOR / STEENSMA, DR. REGN. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. September 1984. Met o.a.: Enige historische notities over kerk en orgel te Midwolde. - De restauraties in Godlinze en Midwolde.
86779: TIMMER, VICTOR / STEENSMA, DR. REGN. / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. September 1984. Met o.a.: Enige historische notities over kerk en orgel te Midwolde. - De restauraties in Godlinze en Midwolde.
41261: TIMMER ERIKA - Antizipationen von gewinn, fortsetzung des status Quo und verlust, eine untersuchung uber personliche zukunftsbezuge in der zweiten lebenshalfte, proefschrift
45177: R. TIMMER - Oesophageal motility in reflux oesophagitis. (24-hour ambulatory studies)
49671: TIMMER, DS. A.J. EN LANGE, DS. J. DE - 'Onze invloed in de samenleving'' en ''De vrouw en de zending''. (Referaten gehouden op de 5e Bondsdag van de Bond van Ned. Herv. Vr.ver. op G.G.)
31695: TIMMER B - De kinderen van Jesenin
49142: TIMMERMAN, DRS. R.J. - Hypertensie. Over de risico's en behandeling van hoge bloeddruk. Spreekuur thuis. Ill.
45995: TIMMERMAN, DS. R. - Loflied op Gods genade. Een preek door ds. R. Timmerman t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum gehouden op Zondag 21 november 1982 in de Maranathakerk te Assen. Foto.
84914: TIMMERMAN, H. / POTT, GERARD (VOORWOORD) - Kleur aan de Wetenschap. Almanak van de Chemische Binding 1992.
53106: TIMMERMAN, DS. R. - Leven … met God. Bijbels leesboek voor jongeren.
105862: TIMMERMAN, M.M. / WOLTJER, P.H.J. - Inventaris van het archief van de BV Herenkledingfabriek, voorheen Gebroeders Levie.
89546: TIMMERMAN, I. / HAMMINK, IR. J. - Gezond en lekker eten. Recepten en dagmenu's ontleend aan het AH voedingwaardeinformatie-systeem.
15926: TIMMERMAN K.R. - De Judaskus. De waanzinnige bewapening van de Golfstaten door het Westen, de hypocrisie en de dramatische gevolgen.
7915: TIMMERMANS FELIX - Pieter Breugel. Zoo heb ik u uit uw werken geroken.
21073: TIMMERMANS, FELIX - Anna-Marie.
38428: TIMMERMANS, LIA - Wandelingen in Lier
59564: TIMMERMANS, FELIX - Pijp en toebak.
59565: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm.
59562: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
59563: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter.
85583: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel. Zoo heb ik u uit uw werken geroken.
59871: TIMMERMANS, RICK / DEKENS, HELEEN - Bid, luister, leef. De adventstijd. Geïll.
14133: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
37813: TIMMERMANS, FELIX - Een lepel herinneringen
57622: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt. (Holland Bibliotheek)
20884: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
8506: TIMMERMANS FELIX - Pieter Bruegel. Zoo heb ik u uit uw werken geroken.
39391: TIMMERMANS, FELIX - Uit mijn rommelkas
21047: TIMMERMANS, FELIX - De harp van Sint Franciscus.
20967: TIMMERMANS, FELIX - Adriaan Brouwer.
57792: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - De glorie van Nederland. Geïll.
105021: TIMMERS, PROF DR. J.J.M. - Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen.
54814: TIMMERS, DR. J.J.M. - Kerkelijke monumentenzorg. Geïllustreerde handleiding voor het bewaren en verzorgen van kerkelijke kunst. [Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis]
38287: TIMMERS, J.J.M - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving
23187: TIMMERS, PROF DR. J.J.M. - Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen.
34743: TIMMERS/SCHERER/ZANDERS/TILLEMA/HEYDEN. - Kijk op Limburg
55101: TIMMERS, DRS. K. (HERZIENE VERSIE) - Kasteel de Haar / Castle de Haar. Tekst Ned. en Engels. Foto's.
5911: TIMMERS PROF. DR. J.J.M. - De Glorie van Nederland.
34682: TIMMERS J.J.M, PEETERS GUIDO - Schoonheid der Nederlanden, een cultuurhistorische atlas
46843: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving. Geïll.
1698-660: TIMMERS PROF. DR. J. J. M. - De Glorie van Nederland.
25991: TIMMERS, JAAP (RED.) / NIX, ROBERT (ILLUSTRATIES) - Flarden van oorlog.
26791: TIMMERS, PROF.DR. J.J.M. (RED.) - Kijk op Limburg.
9305: TIMMS NOEL - Maatschappelijke vraagstukken sociologisch benaderd. Mens en Medemens / aspecten der sociale werkelijkheid. Nr. 86.
17009: TIMOFEEFF, PETER - Prisma van het weer. 2000 begrippen van A tot Z.
45880: TINA CASPARI - Romana en Ragebol. Een paard apart. Geïll.
7720: TINBERGEN PROF. J. - Oorlog tegen de armoede. AO-boekje 1290.
7719: TINBERGEN PROF. J. - Oorlog tegen de armoede. AO-boekje 1290.
7718: TINBERGEN PROF. J. - Oorlog tegen de armoede. AO-boekje 1290.
97771: TINBERGEN, PROF.DR. J. - Werk aan de wereld.
53814: TINBERGEN, DR. J - Economische Bewegingsleer. Statistieken. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97769: TINBERGEN, JAN / FISCHER, DIETRICH - Wapens en welzijn. Integratie van veiligheidsbeleid in de sociaal-economisch beleid.
37533: TINBERGEN - Handboek voor gasfitters, deel 1
55843: TINBERGEN, DR. J. - Een leefbare aarde. Foto's.
39370: TINBERGEN, J - De les van vijftig jaar
56889: TINDALL, JEMIMA - Scottish Island Hopping. A Handbook for the Independent Traveller. Kaartjes.
47968: TINE BRINKGREVE WICHERINK - Een dure les, geillustreerd door Heyligers
47552: TINE LEIKER KOOIJMANS - Het vluchtelingenkind, met tekeningen van Mcneill
47517: TINE VAN BERKEN - Kibbelaarstertje, geillustreerd door de Vries
47826: TINE VAN BERKEN - Plaaggeest geillustreerd door Sluyters
51474: TINNIN, DAVID B. (M.M.V. CHRISTENSEN, DAG). - Hit team. Een speciaal opgeleide ploeg van de Israëlische Geheime Dienst. Het nooit eerder gepubliceerde verslag van de jacht op de leiders van de Zwarte September. (Vert.)
23430: TINNISWOOD, PETER - The brigadier in season.
58501: TIPLER, FRANK - The physics of immortality. Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead.
104832: TIPSTRA, D. / BULT, DR. T. / KUPERUS, SJOERD (ILLUSTRATIES) - Koos de iemker. Dieren van dichtbij.
50529: TIPSTRA, D. - Lange Jochem en z'n vriend. Geïll.
24007: TISDALE HOBART, ALICE - This earth is mine.
52016: TISDALE HOBART, ALICE - De onschuldige dromers. Vert.
17024: TISDALE HOBART, ALICE - Oil for the lamps of China.
42016: TISO FRANCIS V, EDITOR - Aging spiritual perspectives, opera Pia International
56154: TISSIER, MGR. J.M. - Het Katholiek leven in hedendaagsch Frankrijk. Uitgegeven in opdracht van het Comité Catholique de propagande Française a l' étranger. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
39074: TITULAER, CHRIET - Landing op Mars
26642: TITULAER, CHRIET - De mens en het weer.
39073: TITULAER, CHRIET - Het grote planetenboek
74459: TITZGERALD, PENELOPE - The beginning of spring.
53937: TIXERONT, J. - Histoire des Dogmes dans l' antiquité chrétienne. - De Saint Athanase a Saint Augustin. (318-430). 9e édition. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53936: TIXERONT, J. - Histoire des Dogmes dans l' antiquité chrétienne. - La théologie anténicéenne. 11e édition. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53938: TIXERONT, J. - Histoire des Dogmes dans l' antiquité chrétienne. - La fin de l' age patristique, (430-800) Avant-propos par Mgr. Pierre Batifol. 7e édition revue. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54777: TIXERONT, J. - L'ordre et Les ordinations. Etude de théologie historique. Deuxième édition. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
47442: DR TJ. W.R. DE HAAN - Volksleven en vreemdelingenverkeer
47618: DR. TJAARD W.R. DE HAAN REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 29 no 3, met o.a Toneel in haarlemvolksliedjes gedichten politieke tinnengieter in Haarlem,
47617: DR. TJAARD W.R. DE HAAN REDACTIE - Neerlands volksleven jrg 29 no 4, met o.a Anansi tori's, volksverhalen, Surinaamse samenleving
84427: TJALSMA, P.D. / DORP, J. VAN / E.A. - Het deinende leven. Eenige lezingen over vragen van geloof en leven uit en voor afdeelingen van den V.C.J.B.
84755: TJARDA VAN STARKENBORGH (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1926. No. 1 t/m No. 70. Complete jaargang.
84756: TJARDA VAN STARKENBORGH (DE COMMISSARIS DES KONINGS) / E.A. - Provinciaal Blad van Groningen van 1933. No. 1 t/m No. 86. Complete jaargang.
74372: TJECHOF, ANTON - Het verhaal van een onbekende.
23466: TJECHOW / WODEHOUSE / MAUROIS / E.A. - Verhalen Omnibus. - De Zweedsch lucifer - De waarheid over George - Tussenlanding - etc.
27829: TJECHOW, A.P. / WODEHOUSE, P.G. / E.A. - Verhalen Omnibus. - De Zweedse lucifer - De waarheid over George - e.a.
30556: TJEENK WILLINK - Een bundel gedachten, jubileum uitgave 1838-1963
47705: G. TJEMMES - gereedschaps en materialenkennis deel 1 met tekeningen
101.706: TJEPKEMA, DRS. K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcooperatie 1945-1985.
45899: TJITS VEENSTRA EN DRS. R. KRAMER - Op weg door de wereld. Werkboekje 4. Wie woont er in dat huis. Geïll.
45841: TJITS PUIJKER (VERTALING) - De Zwarte Hoeve. Deel 1. Bevrijd pony Fluffy! Een Penny boek.
45897: TJITS VEENSTRA EN DRS. R. KRAMER - Op weg door de wereld. Werkboekje 2. Olleke bolleke. Geïll.
45896: TJITS VEENSTRA EN DRS. R. KRAMER - Op weg door de wereld. Werkboekje 2. Olleke bolleke. Geïll.
11152: TJWAN, GO GIEN - Mao Tse Toeng. 2. AO-boekje 1624.
11151: TJWAN, GO GIEN - Mao Tse Toeng. 2. AO-boekje 1624.
11150: TJWAN, GO GIEN - Mao Tse Toeng. 1. AO-boekje 1623.
55223: TOBBACK, A. - Prins Boudewijn I. Hoe het begon. Belgen in de humanitaire operaties. Deel 7. Geïll.
55225: TOBBACK, A. - Van Prins tot Koning. Belgen in de humanitaire operaties. Deel 9. Geïll.
55224: TOBBACK, A. - Boudewijn I. Hertog van Brabant. Oorlog en vrede. Belgen in de humanitaire operaties. Deel 8. Geïll.
54350: TODD, JOHN M. - Maarten Luther. Vert.
96109: TODOROV, N. / DINEV, L. / MELNISCHKI, L. - Bulgarien. Historisch-Geographischer uberblick.
87419: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde Historien.
105568: TOERGENEW, I.S. - Verhalen. Prisma pocket 432.
44286: TOFFLER ALVIN - Grenzen aan de crisis
28931: TOGAWA, MASAKO - De Ladykiller.
48267: F.C. VAN DER TOGT - Handleiding voor den metaalbewerker en den leerling in het machine vakmet platen
7905: TOL COR VAN DEN - Hier is Mieke Moermans weer.
95845: TOL, H. / WOUDENBERG, H. / SCHUURMANS, D. - Van Feest tot Feest. Bijbelteksten bij de Christelijke feestdagen. Gelezen door: Henriette Tol, Helmert Woudenberg en Daan Schuurmans.
9940: TOLAND JOHN - Gods of War. The great novel of the Pacific War.
50692: TOLAND, JOHN - De Slag in de Ardennen. 1944. Kaartjes. (Vert.)
45992: TOLÉ - Houtsnij- en beeldhouwwerk. Foto's.
58229: TOLKIEN, J.R.R. - Mr. Bliss. Tekeningen.
B4464: TOLKIEN, J.R.R. - The Lord of the Rings. 3 delen in cassette. Deel 1: The fellowship of the ring. Deel 2: The towers. Deel 3: The return of the king.
95024: TOLKIEN, SIMON - De stiefmoeder.
82415: TOLL, JURRIAAN VAN - Nederlandsche sibbekunde voor 1853. deel I.
42799: TOLL VAN JURRIAAN - Nederlandsche sibbekundigen
80832: TOLLEBEEK, J. / ROELEVINK, J. / E.A. - Theoretische Geschiedenis. Jaargang 17, No. 4. Bronnen van de Nieuwe Tijd: ontsluiten, publiceren, interpreteren.
7086: TOLLENAERE DR. F. DE - Onze Woordenschat. AO-boekje 890.
7085: TOLLENAERE DR. F. DE - Onze Woordenschat. AO-boekje 890.
88949: TOLLENAERE, DR. F. DE / HEESTERMANS, DR. H. - Uw woordenboek. Het woordenboek der Nederlandsche taal. AO-boekje 1752.
18026: TOLLENAERE, DR. F. DE / PERSIJN, DR. A.J. - Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse Taal.
47759: H. TOLLENS - Laatste gedichten deel 1 en 2 in 1 band
82104: TOLMAN RINKE - Zo leer je vogels kennen, deel 2 plaatjesalbum
96456: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Deel 2. Plaatjesalbum
59696: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel: exotische volièrevogels. Plaatjes 151 - 200.
52238: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Tweede deel. Plaatjes.
52239: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Derde deel: Exotische volièrevogels. Plaatjes.
97175: TOLMAN, RINKE - Langs Heg en Steg.
54885: TOLMAN, RINKE - Een krans van groen. Geïll. Schijnwerpers. Nr. 42. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
59694: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Tweede deel. Plaatjes 51 - 100.
59695: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Derde deel: exotische volièrevogels. Plaatjes 101 - 150.
18189: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel: exotische volierevogels.
89308: TOLMAN, RINKE / STUURMAN, REIN (PLAATJES) - De Luister van Zuid Friesland. Plaatjesalbum.
52240: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel : Exotische volièrevogels. Plaatjes.
59790: TOLMAN, RINKE - Het wisselend jaargetij. Geïll.
50502: TOLMAN, RINKE EN SCHAICK, J.I. VAN - Door veld en beemd. Foto's.
18190: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel: exotische volierevogels.
89113: TOLMAN, RINKE / VEENENDAAL, JAAP - Schoon en Nijver Zuid Groningen.
57685: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Tweede deel. Plaatjes van Rizla. Mist 2 plaatjes. Afb. 51-100.
97729: TOLMAN, RINKE / VEENENDAAL, JAAP - Schoon en Nijver Zuid Groningen.
49217: TOLMAN, RINKE - Bessen. Ill.
57686: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Derde deel. Exotische vogels.Plaatjes van Rizla. Afb. 101-150.
57687: TOLMAN, RINKE - Zo leer je vogels kennen. Vierde deel. Exotische volière.vogels. Plaatjes van Rizla. Afb. 151-200.
33206: TOLMAN RINKE - Zo leer je vogels kennen, deel 4 plaatjesalbum
53537: TOLSTOI, LEO - Oorlog en vrede. Roman. Vert. Kaartje. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
150058: TOLSTOI, LEW - Auferstehung.
90185: TOLSTOI, LE COMTE LEON - Ma Religion.
105580: TOLSTOJ, LEON N. - Hadji Murad. Een onvergankelijk monument voor de onderworpen, doch ongebroken Kaukasus.
105577: TOLSTOJ, LEON N. - De Kozakken.
105578: TOLSTOJ, LEON N. - Anna Karenina.
17480: TOLSTOY, NIKOLAY - De nacht van de lange messen.
59812: TOLSTOY, LEO - Opstanding. 1ste deel; Roman. Vert. Ill.
B4220: TOLTOJ - De Kreutzer Sonate.
45387: W. TOM - Paraphrase van het boek van de profeet Ezechiël. Eerste deel.
45388: W. TOM - Paraphrase van het boek van de profeet Ezechiël.Tweede deel.
45389: W. TOM - Paraphrase van de boeken van de profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi.
49696: TOMAN, JOSEF - Don Juan. Het leven en sterven van don Miguel de Manara. (Vert.)
92318: TOMASEVIC, NEBOSJA - Yugoslav Naive Art.
98877: TOMESEN, H.H. / ROMBOUT, A. (ILLUSTRATIES) - Klusjes in huis. Prisma pocket 612.
17092: TOMKINSON, MICHAEL - Gambia. Ein Ferienführer.
50533: TOMSON, WALTER - Wegen door de wildernis. Tekeningen.
52600: TONGEREN, H. VAN - Kartonmodellen voor school en huis. (Voor de l.s. en ten dienste van hen, die zich bekwamen voor de akte handenarbeid.) Afb.
51609: TONGEREN, DS. H. VAN EN OUWENEEL, DR. W.J. - Macht en onmacht van satan.
59891: TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - Schepping, verlossing en het kwaad. Wijsgerige en theologische reflecties.
59870: TONGEREN, PAUL VAN - Over het verstrijken van de tijd. Een kleine ethiek van de tijdservaring. Geïll. Valkhof Pers. (Thijmessay)
59890: TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - ""Omdat wij van ons zelf geen huis zijn"". Over gezin en wederkerigheid. (Thijmgenootschap - jaargang 86 (1998), afl. I.)
55841: TONGEREN, V.D.M., H. VAN - Bewaard bevel. De vrijmaking in kort bestek. Schets .
B4552: TONGEREN, PAUL VAN - Is vergeving mogelijk? Over de mogelijkheid en moeilijkheid van vergeving, vooral in verband met oorlogsmisdaden.
7524: TONKELAAR DS. A.J. - Comenius Oecumenicus. Jan Amos Comenius. 1592-1670. AO-boekje 1212.
7522: TONKELAAR DS. A.J. - Comenius Oecumenicus. Jan Amos Comenius. 1592-1670. AO-boekje 1212.
55465: TONKELAAR, DS. A.J. DEN - Kleine Kroniek van de Bossche-Betuwe kring. (1948-1988). Ontmoeting en gesprek. Foto's/(Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103927: TONNY ROLING - Iene miene mutte. 400 baker-, kleuter, aftel-, speel-, dans-, spring-, feest-, en andere rijmen.
84885: TOOGOOD, ALAN - Planten in potten en bakken. De containertuin.
27408: TOOM, DR. W. DEN - De laatste stap. Bijels-ethische notities bij vragen rondom suicide.
104366: TOONDER, MAARTEN - Heer Bommel overtreft zichzelf. Het beste van Bommel 2.
B4372: TOONDER, MAARTEN - Panda 2 en de Kalkerkar en de Meester-Alchemist en de Meester-Zakenman.
22324: TOONDER, MAARTEN - Tom Poes en de Pijpleider. 7148-7228.
58785: TOONDER, MARTEN - De andere wereld. Geïll. Uitgegeven door de Cie. voor de Coll. Propaganda van het Nederlandse Boek t.g.v. De Boekenweek 1982.
54015: TOONDER, MARTEN - De andere wereld. Ill. [Uitg. door de CPNB tgv de Boekenweek 1982].
74127: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
21871: TOONDER, JAN GERHARD - Eldorado.
70639: TOONDER, MARTEN - Altijd dezelde. Het overdoen - De argwaners - Het verdwijnpunt.
22325: TOONDER, MAARTEN - Tom Poes en de Astromanen. 6578-6659.
53607: TOONDER, J. GERHARD - Schippers naast God. Ill.
98172: TOONDER, MAARTEN - Een eenvoudige doch voedzame maaltijd: Het booroog. – De labberdaan. – De pasmunt.
70640: TOONDER, MARTEN - De andere wereld.
9223: TOOR J.A. VAN - Wijnen. AO-boekje 1543.
97109: TOOR J.A. VAN - Wijnen. AO-boekje 1543.
14539: TOOREN, MR. DR. E. TEN - Ondernemers en Fiscus.
16669: TOORN, JOHAN - Basishandleiding Microsoft Office.
57853: TOORN, M.C. VAN DEN - Methodologie en taalwetenschap. Taal- en letterkunde. Aula-boeken 638.
87938: TOP DRS. M.J. / RAGAZ, LEONHARD - Leonhard Ragaz. Religieus socialisme contra nationaal socialisme.
2006-3798: TOPELIUS ZAKARIAS - Storm en Zonneschijn.
99590: TOPFER, RUDOLF (ILLUSTRATIES) / FIJN VAN DRAAT, DR. J.A. (TEKST) - Wonderlijke Raaize van Meneer Prikkebain.
35797: TOPFFER RODOLPHE - Der kuhle brautigam, die abenteuer des herrn cryptogam zu wasser und zu lande
35798: TOPFFER RODOLPHE, KOSSMANN F.K.H - Citoyen et artiste suisse 1799-1846
57949: TÖPFFER, RODOLPHE - Reizen en Avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Ill.
9595: TOPOL / NEZNANSKY - Red Square.
73377: TOPOL, EDWARD - Moedertje Rusland. Een geemigreerde Rus keert terug naar de Sovjet-Unie.
16491: TOPOL, EDWARD EN EMILIA - De zeven Russen.
16031: TOPOR, TOM - Het Codicil. Thriller.
75058: TOPS, P.W. / DENTERS, S.A.H. / DEPLA, P. / E.A. - Lokale Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing in Amsterdam.
75059: TOPS, P.W. / DENTERS, S.A.H. / DEPLA, P. / E.A. - Lokale Democratie en Bestuurlijke Vernieuwing in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen en Zwolle. Samenvatting van een onderzoek in zeven gemeenten.
105812: TOPS, A.J.J.H. / VERSCHUEREN, J.M.TH. - Eindhoven.
1024-2354: TORANOVA EVA - Goldschmiedekunst in der Slowakei.
14885: TORCHIO, MENICO - Leven onder de zeespiegel.
76320: TORE, HENRY - Tranen over Matravagera.
75341: TORENBEEK, PIET / HUYSE, F.J. / BACH, GOVERT / E.A. - Praktische theologie. Nederlands tijdschrift voor pastorale wetenschappen, 1986 nr. 1. Met o.a. Psychosomatiek in het pastoraat - Psychosomatiek: een verhelderend of versluierend begrip - Psychosomatiek, revalidatie van de ziel?
60238: TORFS, RIK & MARTENS, KURT (SAMENSTELLERS) - Habemus Papam. Het profiel van de volgende paus. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54615: TORNACO, FR. GILBERTO DE - Tractatus de pace. Edidit P. Ephrem Langpré, O.F.M. - Biblioheca Fransiscana Ascetica Medii Aevi. - Tom. VI. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
23169: TORR, IAIN - Bittere terugkeer.
35501: TORRE VAN DER A - Mientje
14884: TOSCO, UBERTO - Exotische flora.
102.075: TOSHIYA HASHIMOTO / TOMOYUKI KOMAI / A.O. - Tijdschrift met o.a.: Relationship between Chlorophyll a Concentration at the Sea Surface and Standing Stock of Chlorophyll a in Euphotic Layer in the Seto Inland Sea, Japan. - Pelagic Shrimps (Crustacea: Decapoda: Penaeidea and Caridea) from the Ohsumi Island and Southern Kyushu, Japan, Collected by TRV Toyoshio-maru during Cruises in 1996-1998.
53255: TOSKANE, LOUISE VAN. EX-KROONPRINSES VAN SAKSEN. - Mijn leven. Authentieke uitgave. Met 18 portretten en platen - naar origineele foto's.
104530: TOSSIJN, PH. - Kun je tuimelen?
93969: TOTAIJS, BROEDER C. (VOORGANGER VAN DE BETHEL PINKSTERKERK AMSTERDAM EN DEN HAAG) - Jozef. Het typebeeld van de Bruidsgemeente. Deel I en Deel II.
54505: TÒTH, PROF. DR. TIHAMÉR - Christus und die Probleme unserer Zeit. Predigten. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
85717: TOTH-UBBENS, MAGDI - Mauritshuis Den Haag. Met 48 kleurenreproducties.
90774: TOTH, MGR.DR. TIHAMER - Het Eeuwige Leven.
90715: TOTH, MGR.DR. TIHAMER - Credo. Ik geloof in een God.
54260: TÒTH, PROF. DR. TIHAMÉR - Ik geloof in Jesus-Christus. Sermonen en Voordrachten. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
57993: TOTTENHAM, KATHARINE - The Jack Russell Terrier. Ill.
98921: TOUCHARD, M.C. - Mysterie van de pyramiden.
53303: TOUCHE, MOEDER LOUISA MARGARETA CLARET DE LA - Heilig hart en priesterschap. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
70082: TOURNEUR / WEBSTER / MIDDLETON/ROWLEY. - Three Jacobean Tragedies: The revenger's tradgedy - The white devil - The Changeling.
74177: TOURNIER, MICHEL / WESTER, RUDI - Michel Tournier. Informatie.
20472: TOUSSAINT, FRANZ - La flute de jade. Poesies Chinoises
41436: TOUSSAINT VAN BOELAERE F.V - Het gesprek in tractoria, Kaleidoscoop no 25
50057: TOUSSIE SALOMONSON - Koken en smullen in tent caravan of boot
7400: TOUT KEN - De langste weg naar huis.
80505: TOUW, H.C. - Verontrustende prediking. Onze Tijd nr. 5.
43185: TOUW H.C DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over 1 Corinthiërs 15:20, de eersteling en de oogst, jrg 67 no 21
53006: TOUW, J.A. VAN DER (HOOFDRED.) - Studieblad door en voor technisch personeel der P.T.T. Geïll. Nr. 6 - 10e jaargang - 15 juni 1955. O.a.: - Nogmaals: Het uitlassen van kabels; P. Bolhuis: Werktuigkunde; J.A. v.d. Touw: Examenantwoorden.
87410: TOVELL, ROSEMARIE / DAVID MILNE - David Milne. Painting Place - Un coin pour peindre. Masterpieces in the National Gallery of Canada No. 8.
70610: TOWERS, T, D. - Elektronica in de muziek.
41371: TOWNSEND PETER - The family life of old people
72239: TOWNSEND, RAY - De Helhond. Wild-Westroman.
20846: TOWNSEND, JOHN - Sabotage op de lanceerbasis. Prisma juniores 274.
80651: TOYNBEE, ARNOLD J. - Greek Historical Thought. From Homer of the Age of Heraclius.
81084: TOYNBEE, ARNOLD J. - Oorlog en beschaving.
85437: TOYNBEE, ARNOLD - An historian's approach to religion. Based on Gifford lectures delivered in the University of Edinburgh in the years 1952 and 1953.
90868: TOYNBEE, A.J. - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten
42593: TOYNBEE A.J - blokkerende gewoonten
58492: TOYNBEE, ARNOLD J. - Een studie der geschiedenis. (Bewerkt en vertaald)
38345: TOYNBEE, A.J - Het christendom tussen de wereldgodsdiensten
99058: TRAAST, J. - Verkoopkunde voor de middenstand.
18907: TRACY, DON - De vloek der Cherokies.
20799: TRACY, HONOR - Het smalle pad der deugd.
88287: TRADUZIDA EM PORTUGUES POR JAO FERREIRA DE ALMEIDA - A Biblia Sagrada. Contendo O Velho E O Novo Testamento.
88286: TRADUZIDA EM PORTUGUES POR JAO FERREIRA DE ALMEIDA - A Biblia Sagrada. Contendo O Velho E O Novo Testamento.
46657: TRAEN, FERNAND. (VOORWOORD) - Guido Gezelle Museum Brugge. Foto
19635: TRAINITO EGIDIO EN STEFANO - Duikgids voor Sardinie.
10686: TRAINITO EGIDIO EN STEFANO - Duikgids voor Sardinie.
10685: TRAINITO EGIDIO EN STEFANO - Duikgids voor Sardinie.
89332: TRAJBER, JOSEF - Der Wurfel. Losungswege, Mathematische Grundlagen, Varianten fur Supertuftler.
31921: TRAKL GEORG - Gesang des abgeschiedenen
77129: TRALBAUT, DR. MARK EDO - Vincent van Gogh in het caf' conc'.
53961: TRALOW, JOHANNES - König Neuhoff. Roman. Kaartje.
57397: TRAMPER, NIEK - Het Woord in de kring. Praktische handreiking voor bijbelstudiegroepen.
70126: TRAPPMANN, LUDWIG - Die vrede vindt.
11649: TRAUTER, EVA - Prisma Kruidenboek. Prisma pocket 1406.
72192: TRAUTER, EVA - Prisma Kruidenboek. Prisma pocket 1406.
98187: TRAUTER, EVA - Prisma Kruidenboek. Prisma pocket 1406.
59085: TRAUTER, EVA - Prisma kruiden boek. Geïll. Vert.
74981: TRAUTMANN, REINHOLD - Altrussisches Lesebuch. Teil I: 11.-14. Jahrhundert.
97936: TRAVEN, B. - Der Banditendoktor. Mexikanische Erzahlung.
97934: TRAVEN, B. - Verhalen van de man die niemand kent. Prisma pocket 1004.
23953: TRAVER KITCHIN, AILEEN - Readings. English as a Second Language.
39547: TREASE, GEOFFREY - London a concise history
23415: TREAT, LAWRENCE - Dame val dood.
36991: TREBOTIC - Trebotic, Zagreb 1989
57605: TREE COMMUNICATIONS, INC. - Het grote vrijetijdsboek. Vert. Geïll.
58015: TREFFERS, PROF. DR. P.E. / HEINTZ, PROF. DR. A.P.M. / KEIRSE, PROF. DR. M.J.N.C. / ROLLAND, PROF. DR. R. (RED.) - Obstetrie en gynaecologie. De voortplanting van de mens. Ill.
88612: TREKKER - Afrikaansche Mieliepitten. 'n Bundeltje Afrikaansche liedjes. Voor zang en piano-begeleiding.
98038: TRENCHARD COX (FOREWORD) - Victoria and Albert Museum. English Printed Textiles 1720-1836.
17756: TRENDEL, GUY - Le Guide des Vosges du Nord.
17369: TRENHAILE, JOHN - Kyril.
36065: TRENHAILE - Het kremlin signaal, spionageroman
75706: TRENHAILE, JOHN - Het geheim van Apogee.
39555: TRENHAILE, JOHN - Codenaam Krysalis
23403: TRENHAILE, JOHN - Nocturne for the General.
18158: TRENHAILE, JOHN - The gates of exquisite view.
44419: TRENKER LUIS - Op de toppen der aarde, beroemde bergbeklimmers
44400: TRENKER LUIS - Op de toppen der aarde, beroemde bergbeklimmers
30808: TREPPER LEOPOLD - Memoirs of a master spy the great game
56180: TRÉSAL, J. - Les origines du Schisme Anglican (1509-1571). (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
53306: TRESE, LEO - Een probaat man. (Verwijderd uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53807: TREUB, MR. M.W.F. - De economische toekomst van Nederland. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
10915: TREUE WILHELM - Gummi in Deutschland. Die Deutsche Kautschukversorgung und Gummi-Industrie im Rahmen weltwirtschaftlicher Entwicklungen.
9702: TREVANIAN - The Loo Sanction.
9600: TREVANIAN - The Eiger Sanction.
43318: TREVANIAN - The loo sanction
18523: TREVANIAN - De Eiger Killer.
9768: TREVER-ROPER H.R. - The last Days of Hitler.
9128: TREVERS LUISA - De brief van Don Juan.
102.005: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 7 e Jaargang Seizoen 1957-1958.
102.004: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 7 e Jaargang Seizoen 1957-1958.
102.012: TREVES / HOFSTRA / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 16 e Jaargang Seizoen 1966-1976.
71166: TREVES, KATHLEEN - Onrust in het ziekenhuis.
102.006: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 8 e Jaargang Seizoen 1958-1959.
102.007: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 8 e Jaargang Seizoen 1958-1959.
102.008: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 9 e Jaargang Seizoen 1959-1960.
102.009: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 9 e Jaargang Seizoen 1959-1960.
102.010: TREVES / DEINUM / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 12 e Jaargang Seizoen 1962-1963.
33426: TREVES LUISA - De brief van Don Juan
102.011: TREVES / HOFSTRA / HOFMAN / E.A. - Nederlands Theater Jaarboek. 13 e Jaargang Seizoen 1963-1964.
59288: TREVIRANUS, LODEWYK GEORG - Predikatie: Jezus' tranen over Jeruzalem. Het Heil verkondigd. 43e predikatie.
34570: TREVOR ELLESTON - De slag om Engeland, roman
20106: TREVOR, ELLESTON - De Trevor Trilogie. - tussen vuur en water. - De slag om Engeland. - De Invasie.
53122: TREVOR, ELLESTON - De slag om Engeland. De heldhaftige verdediging van de RAF-piloten tegen de Nazi's. Vert.
10721: TREVOR ELLESTON - De Trevor Trilogie. - Tussen vuur en water. - De slag om Engeland. - De invasie.
70812: TREW, ANTONY - S.O.S. op eenzaam eiland.
94337: TRIAL, GEORGES - Le P. 132 n' est pas rentre…
57938: TRIBE, IAN - The Plant Kingdom. Ill.
60164: TRIBLE, PHYLLIS - Verhalen van verschrikking. Een literair-feministische lezing van bijbelse verhalen. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
33446: TRICHT VAN H.W - Het leven van P.C. Hooft
14529: TRIDON, J.G. E.A. - Regards sur la France. Paris, coeur de la France et de la communauté. 4e Année - Numéro 10 - Avril-Mai 1960.
98292: TRIEMSTRA, WICHER - Tussen jou en nee.
101.842: TRIESSCHEIJN, TON J.M. / WAL, HELLEN VAN DER (REDACTIE) / POORTHUIS, LUUK (TEKENINGEN). - Turken, Marokkanen, Nederlanders. Een cursus voor dienstverleners.
50866: TRIGHT, JAN VAN; VIJGEBOOM, G.H.; PUY, J.C. E.A. - Hosanna! Vervolg op ''Halleluja'' en ''Excelsior''. Muziekvoor Gemengd Koor, Orgel of Piano.
8212: TRIMBOLI GIOVANNI - The Lands of The Midnight Sun. Norway. Sweden. Finland.
85106: TRIMBOS, KEES - Morgen brengen. Studies over maatschappelijke veranderingen en psychosociaal welzijn.
57108: TRIMBOS, KEES - Morgen brengen. Studies over maatschappelijke veranderingen en psychosociaal welzijn.
49092: TRIMP, C. (V.D.M.) - Tot een levendige troost Zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing Gods.
79859: TRIMP, P.J. / E.A. - Kerkelijk samenspreken. Hoe gaat dat in zijn werk? GSEV Reeks 23.
58979: TRIMP, PROF. DR. C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring, Kerkelijk leven, Opleiding.
101.605: TRIMP, DR. C. - De dienst van mondige kerk.
49015: TRIMP, DS. P.J. - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.
57102: TRIMP, DS. P.J. - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.
78701: TRINIUS, AUG. - Der Rhein. Volksbücher der Erdkunde Nr. 88.
38915: TRIP, HETTY LAMAN DE BEAUFORT - Bijbelsche verhalen
79193: TRIPPE, ANTON - Die Münzen von Medebach.
94394: TROBISCH, WALTER - Ik had een meisje lief. Een vertrouwelijke briefwisseling.
46614: TROBISCH, WALTER (GEBUNDELD DOOR) - Ik had een meisje lief. Een vertrouwelijke briefwisseling.
60154: TROCH, LIEVE - Verzet is het geheim van de vreugde. Fundamenteel-theologische thema's in een feministische discussie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
43343: TROELSTRA P.J - Gedenkschriften 1 wording 2 groei in 1 band
22531: TROELSTRA, DR. A. - Tekst en uitleg. Praktische Bijbelverklaring. Ezechiel II.
49883: TROELSTRA, P.J. - Gedenkschriften. Eerste deel: Wording; tweede deel: Groei; Derde deel: Branding; Vierde deel: Storm. Foto's.
49838: TROELSTRA-BOKMA DE BOER, S. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Oud-Fransche sagen, volksoverleveringen en sprookjes. Ill.
54239: TROELSTRA, DR. J.A. - Ontwikkeling van de nierfunctie. (Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de algemene pediatrie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
42175: TROLL E, ISRAEL J, ISRAEL K - Looking ahead, a woman's guide to the problems and joys of growing older
104337: TROLL, THADDAUS - Europaisches Mosaik.
26969: TROLLOPE, ANTHONY - De Pallisers.
42193: TROLLOPE JOHANNA - A village affair
74485: TROLLOPE, ANTHONY / WILDE, OSCAR / DICKENS, CHARLES / E.A. - Victoriaanse vertellingen.
38167: TROLLOPE, ANTHONY - Phineas Finn, eerste deel
18128: TROLSKY, TYMEN - Aliesje.
79709: TROLSKY, TYMEN - Indiase liederen.
60693: TROMMEL, DS. H.J. - Te goed voor de hel en te slecht voor de hemel. Geïll.(Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
17088: TROMMEL, JOHANNES - Een vorm van systematiek in de verpleeghuisgeneeskunde. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
99541: TROMMIUS - Nederlandsche Concordantie des Bijbels.
27526: TROMP, DS. D. / KOHNSTAM, DR. PH. / NOORDMANS, DS. O. - Nieuwe Theologie. De school van Barth.
99092: TROMP. HYLKE - In staat van oorlog.
34745: TROMP H.M - Kijk op Kastelen
52565: TROMP, H.W. EN ROCQUE (EDS.), G.R. LA - Nuclear war in Europe. Proceedings of the conference organized by the polemological institute (Groningen) and The center for defense information (Washington) at the State University - Groningen the Netherlands - 2 - 24 april 1981. Bijlage.
87148: TROMP/WITTEMAN - Voor de duvel niet bang. Mr. Dries van Agt van weerzin tot wellust.
87293: TROMP, FERRY - Een vrouw als jij…
57295: TROMP, S.I., SEBASTIANUS - Opera oratoria postuma. Adiunctis documentis variis ad gubernium animarum spectantibus. Vol. VI. [S. Roberti Card. Bellarmini, S.I.]. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
72818: TROMP, H.M. - Kijk op Kastelen
21986: TROMP, IR. D. - De Noordzee. AO-boekje 2586.
6534: TROMP S.W. - Klimaat en welzijn. Bio-klimatologie. AO-boekje 630.
25676: TROMP, DR. S.W. - De Anatolische aardbevingen. AO-boekje 1175.
6805: TROOST / GEEST - De toekomst van Kongo. AO-boekje 746.
49702: TROOST, F. (SAMENSTELLER) - De Zin van het Leven. (Hervormd-Gereformeerd gezinsboek)
49726: TROOST, ANDRÉ F. - Ik, Tertius. Brieven uit Rome.
49782: TROOST, DS. A.F. - Dichter bij de overzij. Foto's.
49788: TROOST, DS. A.F. - Dichter bij de overzij. Foto's.
82002: TROOST, A.F. - Dromen als een kind.
85127: TROOST, THEO - Nazomer in Toscane.
86128: TROOST, C.B. / ESSERS, TH. / E.A. - Tabula Batavorum. Mededelingenblad van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Jaargang 13, Nr. 3. Met o.a.: Het kasteel Hemmen. - Het Rampjaar 1820, De toestand van den Rijn bij Arnhem.
90863: TROOST, F. (SAMENSTELLER) - …totdat de dag aanlicht.
89355: TROOST, J. / TERPSTRA, PROF.DR. P. / VEUGELERS, JO / E.A. - Jaarboek Twente 1967, Jaarboek 6. Met o.a.: Stenen uit Rijssen. - Over de zonnewijzer aan de Grote Kerk te Enschede. - Carnaval in Twente.
46597: TROOST, DS. A.F. - Zingen in de zon.
31995: TROOSTER S - Evolutie in de erfzondeleer
54530: TROOSTWIJK, DR. M. - Privaatrechtelijke overeenkomst - publiekrechtelijke bevoegdheid. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het administratierecht a/d RU te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
33319: TROTSKIJ LEV, GORKIJ MAXIM - Herinneringen aan Lenin, Synopsis
53143: TROTTER, W.R. - Man the Healer. Ill.
90848: TROUW, DS. A. - Het Onaantastbare. Overpeinzingen voor morgen- en avondwijding.
97974: TROY, UNA - Wir sind sieben.
44455: TROY SIMON - zo'n alleraardigste familie
35588: TROY S - Zo'n alleraardigste familie, prisma no 205
85785: TROYAT, HENRI - 1: Le cahier. - 2: Cent coups de canon. Les héritiers de l'avenir 1 - 2.
5545-4000: TROYE SANTE / LEEUWEN HANS VAN - Zal ik…Of niet?
56844: TROYES, CHRESTIEN DE - Parsival of de geschiedenis van de graal. Opnieuw vertaald.
102.020: TRUDEAU, MARGARET - Mijn onmogelijk verlangen.
47437: TRUIDA KOK - Biene van Edoma, geillustreerd door Freddie Langeler
73670: TRUMP, IVANA - Liefde.
56573: TRUNG THANH, NGUYEN E.A. - Verhalen uit de Viernamese oorloig. Verzetsliteratuur 1964-1969. Vert.
41686: TRUNZ ERICH - Eine tag aus Goethes leben
9931: TRUSCOTT LUCIAN K. - Dress Gray.
57795: TRÜTSCH, JOSEF; PFAMMATTER, JOSEF; SÔHNGEN, GOTTLIEB ; HALLEUX, ANDRÉ DE (MEDEWERKERS) - "Mysterium Salutis. Dogmatiek in heilshistorisch perspectief. Onder redactie van Dr. Johannes Feiner; Dr. Magnus Löhrer. Vert. Deel IV. Hat antwoord van de mens op Gods openbarend handelen en spreken.
10731: TRUYMAN ANDRÉ - Katholiek Amerikaans.
5607-4479: TSCHIRCH R. - Wenn ich den Wandrer frage. Transcript. No. 182. Max Schulze. G. Trehde's , und anderer, Transcriptionen beliebter Lieder für pianoforte.
25385: TSCHIRKY, IVO - Sowjetunion. Land, Leben, Leute.
54562: TSCHUOR, JEANNINE; SEITZ, DORA - Geschenke aus Patchwork. Ein Werkbuch im AT Verlag. Afb.
105562: TSJECHOF, ANTON - Verhalen 3. Prisma pocket 1268.
105559: TSJECHOF, ANTON - Het verhaal van een onbekende. De boeren.
105560: TSJECHOF, ANTON - De Kus en andere verhalen.
105561: TSJECHOF, ANTON - Verhalen. Prisma pocket 201.
18327: TSJECHOV / BURROUGHS / E.A. - Kerstverhalen.
84966: TSJECHOW, ANTON - Platonow.
73642: TSJECHOW, ANTON P. / DEKKERS, MIDDAS / E.A. - Kerstverhalen. Prisma pocket.
41959: TSJECHOW PAWLOWITSJ ANTON - Verhalen, uit het russisch vertaald door Aleida g. Schot1
91497: TSVETAJEVA, MARINA - Levend over levend.
19633: TUBBESING, ILSE (TEXT) - Hochschwarzwald.
105467: TUCHMAN, BARBARA - Stilwell en de Americaanse rol in China, 1911-1945.
59328: TUCHMAN, BARBARA W. - De kanonnen van Augustus. Foto's; kaarten.
57482: TUCHMAN, BARBARA W. - A distant mirror. The calamitous 14the century. Geïll.
38619: TUCHMAN, W BARBARA - A distant mirror, the calamitous 14th century
57613: TUCHMAN, BARBARA W. - The first salute. A view of the American Revolution.Geïll.
104213: TUCHOLSKY, KURT - Schloss Gripsholm.
55485: TUCHOLSKY, KURT - Kurt Tucholsky in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Dargestellt von Klaus-Peter Schulz. Geïll. (Rowohlts Monographien)
31887: TUCHOLSKY KURT - Gedichte
48643: TUCKWELL, GARETH EN FLAGG, DAVID - Vragen naar genezing. In gesprek met een dokter en een pastor. Vert.
57653: TUDOR, JOAN - The Golden Retriever. Its Care and Training. Foto's. Series Editor. Dennis Kelsey-Wood
30380: TUFNELL ROBERT REDACTIE - Treinen van A tot Z
21278: TUIN, JOSEE VAN DER - Ik heb naar mensen gekeken….
99564: TUIN, J.D. VAN DER / TIESNITSCH, J. / E.A. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 19, No. 1, 2, 3 en 4. Met o.a.: De Steenwijker Joden en hun begraafplaats. – Paul Ruiter een gedreven muziekpedagoog.
53136: TUIN, G. VAN DER - Kamer- en kasplanten in kleuren. Meulenhoffs Natuurgidsen. Ill.
102.980: TUIN, P. V.D. - Het casino, een gok? AO-boekje 1636.
15662: TUIN, G. VAN DER / HANNEWALD, EDGAR - Kamer-planten. Kamer- en kasplanten in kleuren.
7590: TUINDER WERNHER DE / STREUVELS STIJN - De rampzalige Kaproen. Een middeleuwse boerenroman.
14045: TUINIER, A. - Fobieen. AO-boekje 1653.
102.992: TUINIER, A. - Fobieen. AO-boekje 1653.
39353: TUININGA, J.E - Over godsdienst en Godsdienstigen, deel 1
7656: TUINMAN JAAP - Meneer computer. Het elektronisch brein als leerkracht. AO-boekje 1258.
25706: TUINMAN, JAAP - Meneer computer. Het elektronische brein als leerkracht 1258.
81355: TUINSTRA, DR. C.L. - Psychoanalyse en Evangelie - een mythe?
97467: TUINSTRA, A.S. - Het Faber-orgel van de Jacobuskerk te Zeerijp.
98519: TUINSTRA, U. / MONTAGNE, DR. D.G. / FAVEJEE, DR. J.CH.L. / E.A. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede reeks, Deel LXVII, No. 6. Met o.a.: Enige opmerkingen over het zeekleigebied in het Noordwesten van Noord-Brabant. – Boompjes Eiland een koraaleiland in de Java Zee. – Over het voorkomen van ijzeroxyden in de bodem.
60547: TUK, JAAP - Een arbeider en zijn bijbel. Gedachten over het Marcus-evangelie. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59420: TUKKER, DS. W.L.; SMIT, DS. H.J.; ZIJLSTRA, DS. JAAP; KLEIN HANEVELD, JB. - Totdat Hij komt. Over de wederkomst van Jezus Christus.
B4445: TUKKER, VERA - Sara waar ben je? De positie van de vrouw in reformatorisch perspectief.
104528: TUKKER, DS. W.L. - Alle gij dorstigen. Meditaties over Psalm 42, Psalm 43 en Jesaja 55.
25370: TULLEKEN, KIT VAN (RED.) - Oost-Europa. - Tsjecholowakije - Hongarije - Polen. Bibliotheek der lage landen.
8229: TULP G. - Eigendom. AO-boekje 1348.
8228: TULP G. - Eigendom. AO-boekje 1348.
8227: TULP G. - Eigendom. AO-boekje 1348.
96766: TUNBERG, KARL EN TERENCE - De strijd van Ben Hur.
102.163: TUNLEY, ROUL - Jeugd, misdaad, chaos. Prisma pocket 1085.
4979-2680: TÜNNISSEN / VLAMING - Huwelijkswetgeving der Katholieke Kerk.
52501: TURBAN, GEH. HOFRAT. DR. K. (REDIGIERT VON) - Davos. Ein Handbuch für Aerzte und Laien. Geïll.
80994: TURGENJEW, IWAN - Ausklang in Moll. Zwei Novellen.
57891: TURKENBURG - Kruiden voor de keuken. Een Sesam-uitgave. Turkenburg Tuin Serie Nr. 1034. Ill.
53816: TURMANN, MAX - Le développement du catholicisme social depuis l' encyclique "" Rerum Novarum (15 mai 1891). Idées directrices et caractères généraux. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
78652: TURNBULL, AGNES SLIGH - De nachtegaal.
59528: TURNBULL, AGNES SLIGH - De bisschopsmantel. Roman van een pastorie in Amerika. Vert.
99303: TURNER ENTERTAINMENT CO. - Tom & Jerry. De schat van Eruba.
99301: TURNER ENTERTAINMENT CO. - Tom & Jerry. Het Gouden Wonder.
99302: TURNER ENTERTAINMENT CO. - Tom & Jerry. Kuipers op de kust.
50871: TURNER, ETHEL S. - Drie jonge meisjes. Geïll. (Vert.)
39511: TURNHOUT, TED VAN / DORRESTEIN / SHEHERAZADE / E.A. - Mensen maken het verschil.
40723: TURNHOUT VAN TED - Kerstboek voor Tondo
26551: TURNHOUT, TED VAN (RED.) - Brieven aan de Koningin.
36871: TURNHOUT VAN TED - Kerstboek voor Tondo
34979: TURNHOUT VAN TED - Kerstboek voor her wereld Natuur Fonds
9861: TUROW SCOTT - The burden of Proof.
9671: TUROW SCOTT - The Laws of our fathers.
10080: TUROW SCOTT - The burden of Proof.
54554: TURPIN-DELPORT, LESLEY - Quilts en quilten. Patchwork, applicatie, Zaans stikwerk en borduurwerk. Afb. Vert.
92915: TURROW, SCOTT - Het Bewijs.
46154: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Nieuwe Nijverheidskunst. Afb.
39383: TUUK, VAN DER H.N - De pen in gal gedoopt, Stoa reeks
56841: TUYLL, RENEE VAN - Tussen de regels door.
8367: TWAIN MARK - Mark Twain Omnibus. - Tom Sawyer als kwajongen. - Tom Sawyer als zeerover. - Tom Sawyer als speurder. - 3 delen in 1 band.
84948: TWAIN, MARK / GROTH, JOHN (DRAWINGS) - The War Prayer.
38631: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Tom Sawyer, De goede kameraad
23019: TWAIN, MARK - Verdere avonturen van Tom Sawyer. (Huckleberry Finn).
94077: TWAIN, MARK / HOORN, HENRI VAN (BEWERKING) - Tom Sawyer. Met 8 gekleurde illustraties.
29847: TWAIN, MARK / MUNSCHING, ANNIE (BEWERKING) - Prins en Bedelknaap.
56951: TWEEDSMUIR, LORD - The Country Life Picture Book of Scotland. Foto's.
21288: TWELLO (RED.) - De Kampioen. Jaargang No. 1.
71520: TWERDA, H. / VOGT, PAUL (FOTO'S). - Tsien Fryske monuminten.
19363: TWIESSEL, HANS VAN - Jan Battingh wordt rijk.
54444: TWIJNSTRA, DR. IR. EN DUIJS, A. - De organisatie van het bouwproces. (Serie: Praktische bedrijfsorganisatie voor de bouwnijverheid). Schema's.
54443: TWIJNSTRA, DR. IR. EN DUIJS, A. - De organisatie van het bouwproces. (Serie: Praktische bedrijfsorganisatie voor de bouwnijverheid). Schema's.
52737: TWINAME, ERIC - Regels wedstrijd zeilen. 1993-1996. Aangevuld met het wedstrijdreglement 1993-1996 v/d Intern. Yacht Racing Union. Deel I, IV, V en VI en Aanhangsel B1, B4 en C1. Vijfde editie, geheel bijgewerkt. Vert. Situatietekeningen.
9203: TWISK J.F. VAN - Telefoon en toekomst. AO-boekje 1524.
9176: TWISK J.F. VAN - Provinciale staten. AO-boekje 1506.
9173: TWISK J.F. VAN - Zomertijd. AO-boekje 1502.
9172: TWISK J.F. VAN - Zomertijd. AO-boekje 1502.
9171: TWISK J.F. VAN - Zomertijd. AO-boekje 1502.
11045: TWISK, J.F. VAN - Internationalisering van de consumentenvoorlichting. AO-boekje 1568.
25763: TWISK, J.F. - Provinciale Staten. AO-boekje 1506.
25772: TWISK, J.F. VAN - Bedrijfsspionage. AO-boekje 1522.
25773: TWISK, J.F. VAN - Telefoon en de toekomst. AO-boekje 1524.
25798: TWISK, J.F. - Internationalisering van de consumentenvoorlichting. AO-boekje 1568.
54426: TWIST, MARK VAN - Organizeuren: configupraatjes en autopoëzie. (Rotterdams Instituut voor Sociologisch en Bestuurskundig Onderzoek v/d Erasmus Universiteit).
55601: TYCIAK, JULIUS - Wege östlicher Theologie. Geistesgeschichtliche Durchblicke. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
15825: TYLER, W.T. - De man die de oorlog verloor.
104264: TYLER, LEONA E. - De psychologische test.
23508: TYLER, MARTIN - The illustrated history of Test Cricket. Every Test Match ever played-the results, the records, the stars.
102.071: TYLINEK, ERICH / STEPANEK, DR. OTAKAR / SCHEYGROND, DR. A. - Dierenpark.
20295: TYNAN, KATHLEEN - Agatha. Een fantastisch verhaal rond een beroemde detective-schrijfster.
41142: TYNAN KATHLEEN - The life of Kenneth Tynan
39436: TYSKER, TAMME - Leksums, in mannich stikeldichten
79213: UBBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 2: Personen.
60195: UBBINK, DR. G. - De wondere wereld van het geloof. Wat blijft bij alle veranderingen de kern van ons geloven? (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
86015: UBBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 2: Personen.
43235: UBBINK G DR - Wat gelooft een Christen
90892: UBBINK, DR. G. - Kanttekeningen bij modern Christendom.
97270: UBBINK, DR. G. - Karakterkundig Woordenboek der Nederlandse Taal.
35808: UBBINK G - Kantekeningen bij modern christendom
42958: UBBINK H.G DS - Stemmen uit Jeruzalem, leerrede over Mattheus 15:21-28, volhardt in het gebed, jrg 12 no 7
97454: UBELS, HEINO / JACQUELINE / VELTHUIS, BERT / E.A. - Sint Annen 650 jaar.
86478: UBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 2: Personen.
86652: UBINK, DRS. BERTHA R. - Drents Repertorium. 3: Cultuur.
B4709: UCKO, HANS (EDITOR) / E.A. - The Jubilee Challange. Utopia or Possibility? Jewish and Christian insights.
55701: UDDING, A.C. - Synthese en reacties van dehydroadamantaan. Afb. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen a/d R.U. te Groningen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60357: UDEN, M.H.F. & PIEPER, J.Z.T. - Religie in de geestelijke gezondheidszorg. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
59226: UDET, ERNST - Mijn leven als Vliegenier. Met 76 foto's.
19152: UDINK, BETSY - Achter Mekka.
17400: UDINK, BETSY - Achter Mekka.
23874: UDINK, BETSY - Wilhelmina een portret in herinnering.
44136: UDINK BETSY - Achter Mekka
45746: UDO MOSER (ONDER REDACTIE VAN JEAN NELISSEN). - Zelfverdediging. (Sport in beeld)
98474: UEBERWEGS, FRIEDRICH / HEINZE, DR. MAX (BEARBEITET UND HERAUSGEGEBEN) - Grundriss der Geschichte der Philosophie des Altertums. (Neunte mit einem Philosophen- und Litteratoren-Register versehene Auflage)
97685: UFFEN, JAN SIEBO - Verhoalen van dou en van nou.
91312: UFFEN, JAN SIEBO / UFFEN, TOM (PLOATJES) - Oere, Oere. Verhoalen van dou en van nou.
104070: UFFEN, JAN SIEBO - Groot en klaain laid.
97722: UFFEN, JAN SIEBO - Blui.
97672: UFKES, TONKO / SCHREUDER, GEERT (AQUARELLEN) - t Geluud van lucht, laand en wotter.
B4294: UFKES, TONKO - Deur de tied.
51690: UGES, IR. H.J. - Achter de kiesschijf. Ontwikkeling van het Nederlandse Telefoonstelsel. Afb.
95777: UHLENBECK, C.C. - Hugo de Groot en de oorsprong der oude bevolking van Amerika. Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel 72, serie B, No. 2.
33480: UHNAK DOROTHY - De valse getuige
19475: UIGEVERUIJ J/T PUBLICITEIT (FOTO'S EN TEKSTEN) - De Noordzeekust, van Den Helder tot Cadzand, in foto's
38790: UIGEVERUIJ J/T PUBLICITEIT (FOTO'S EN TEKSTEN) - De Noordzeekust, van Den Helder tot Cadzand, in foto's
59383: UIJL, M.J. (RED.) - Onderwijst alle volken. Geïll.
79788: UIJL, M.J. - Totdat Hij komt.
59386: UIJL, M.J. (RED.) - Totdat Hij komt. Geïll.
43475: UIJTERLINDE JUDITH SAMENGESTELD - Crossing border wereldliteratuur uit binnen en buitenland
97124: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze Gedenkteekenen een nationaal bezit. (Compleet met bijlage van Lijst van de belangrijkste gedenkteekenen, naar de plaatsnamen geragschikt.)
91667: UILENBERG, J.J. - Uit 't Oude Kabinet. De middelste lade.
27691: UILENBERG, J.J. - Uit 't Oude Kabinet. De bovenste lade.
79443: UITENBOGAART, HENNY - Levend verleden.
4282-234: UITENBOOGAARD - Worterverzeignis
79605: UITENHAGE DE MIST, I.A. / HAAK, L.J. / E.A. - De Beeldenaar. Munt- en penningkunde nieuws. Juni/Juli 1977, 12e jaargang nr. 3. Met o.a.: Een kinderportret als propagandamiddel. - Een munt gebruikt als huismiddeltje tegen de veepest in de 18e eeuw?
52807: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 24e jaargang; nr. 4; 15 december 2002. O.a.: Prins Claus in Hoorn; De lijdensweg van jong monument; Jaap Schaper: een gewone Hoornse jongen. Ill.
52784: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 21e jaargang; nr. 4; 15 december 1999. O.a.: Resultaten opgraving op Jeudje; Verzamelaar in hart en nieren; Vereniging het Carillon Hoorn 75 jaar. Ill.
52813: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 2; 15 juni 2003. O.a.: Aktieplan tegen verkoop vijf topmonumenten; De Moddermops bracht slib uit de haven weg; Bodem Gerritsland gaf geheimen prijs. Ill.
52790: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 4; 15 december 2000. O.a.: Het vergeten pakhuis; Succesvolle opgraving Rode Steen; Voor Oud Hoorn het net op. Ill.
52823: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 2; 15 juni 2004; O.a.: Binnenluiendijk 2 en haar gebruikers; Winston-opgravingen in tweede fase; Haar als liefdevol kunstobject. Ill.
52842: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 28e jaargang; nr. 1; 15 maart 2006. O.a.: 400 jaar bouwgeschiedenis Protestants Weeshuis; Verslag najaarsledenvergadering; Het documentatiecentrum. Ill.
52820: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 1; 15 maart 2004. O.a.: Het wonder van Zwaag; Financieel jaaroverzicht 2003; Westfries Museum verwierf Rietschoof. Ill.
52819: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 26e jaargang; nr. 1; 15 maart 2004. O.a.: Het wonder van Zwaag; Financieel jaaroverzicht 2003; Westfries Museum verwierf Rietschoof. Ill.
52818: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 4; 15 december 2003. O.a.: De Diepmolen, een vinding uit Hoorn; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Documentatiecentrum van Oud Hoorn. Ill.
52817: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25e jaargang; nr. 4; 15 december 2003. O.a.: De Diepmolen, een vinding uit Hoorn; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Documentatiecentrum van Oud Hoorn. Ill.
52816: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 25 e jaargang; nr. 3; 15 september 2003. O.a.: Verslag ledenvergadering; Terugblik op 25 jaar kwartaalblad; Belangrijk jaar voor landelijke bouwkunst. Ill.
52791: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 22e jaargang; nr. 4; 15 december 2000. O.a.: Het vergeten pakhuis; Succesvolle opgraving Rode Steen; Voor Oud Hoorn het net op. Ill.
52782: UITERWIJK, F. E.A. (RED.) - Oud Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn. 21e jaargang; nr. 1; 15 maart 1999. O.a.: Afscheid van Albert de Graaf; Het 'Duyfken' gaat nu ook naar de Olympische Spelen; Jaarverslag + -cijfers. Ill.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

6/1