Antiquariaat “De Woudduif”
Hoofdstraat 106, 9601 EL Hoogezand, Nederland            Email: woudduif@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
94782: STAAL, C. / ROSIER, MANYA / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 50, nr. 5. Met o.a.: Bericht over de Martinuskerk. - Het lot van de Monicakerk.
98484: STAAL, M. VAN DER (REDACTIE) / E.A. - Woord en Wereld. Jaargang 3. No. 1 t/m 53. (Complete jaargang)
22113: STAAL, K.G. / KREDIET, P. (RED.) / E.A. - Jaarboek voor de zuivelbereiding. Uitgegeven van oud-leerlingen der Rijkszuivelschool te Bolsward.
60197: STAAL PZ., F. - De apostel van Zeeland. Uit de dagen der Afscheiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
94806: STAAL, C.H. / GEUNS, SJ. VAN / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 52, nr. 6. Met o.a.: Een nieuw museum in Utrecht, Rijksmuseum het Catharijneconvent. - Het groot beijerwerk van de Utrechtse Domtoren (2).
26059: STAAL, G. / GAADBEEK, ADRIE / E.A. - Alle haat tegen Israel is haat tegen God en Zijn Zoon Jezus Christus. Organisatie Vrienden van Israel.
46064: STAARTJES, KATJA - Hoog spel. De eerste Nederlandse vrouw op de top van de Everest. Unieke kleurenfoto's.
75290: STAAT, DRS, J. / HOUTMAN, PROF.DR. C. / E.A. - Filippus dagboek 1998.
59125: STAATS, ARTHER W. (AND STAATS, CAROLYN K.) - Complex Human Behavior. A Systematic Extension of Learning Principles. Geïll.
97442: STAATSBOSBEHEER / SCHEYGROUND, DR. A. - Staatsnatuurreservaten.
76670: STAATSEN, A.A.M.F. / OS, PROF.DR. H.W. / VEGT, JAN VAN DER / E.A. - Hendrik de Vries. Dichter - Schilder - Tekenaar.
8283: STACHELSCHEID / TODTMANN / E.A. - Geboren im feuer. Stahl. Ein farbbildbuch.
96270: STADTDIREKTOR TRAUTEN STADT XANTEN / CONRADS, DR. U. / E.A. - Xanten. D 5. Deutschen Nationalkomitee fur das Europaische Denkmalschutzjahr 1975.
90171: STADTLAND, TJARKO - Eschatologie und Geschichte in der Theologie des jungen Karl Barth.
2483-13: STAEL MADAME - Corinne ou l'italie
5189-3341: STAEL MADAME - Corinne ou l'italie
25313: STAES, KAREL - De vijf jaargetijden.
86948: STAF MUSEUM / BOSCHMA, C. (VOORWOORD) - Fries Museum. Nederlandse Musea II.
30323: STAF VAN HET MUSEUM - Fries museum
B4544: STAF VAN HET MUSEUM - Fries museum.
58812: STAFF OF EDITIONS BERLITZ - Frans voor op reis. (Berlitz Taalgidsen).
72101: STAFFORD-CLARK, DAVID - Hedendaagse psychiatrie.
82236: STAFFORD CRIPPS, SIR - Naar christelijke democratie.
96795: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE / ASSELT, TINY VAN - Vleugels te koop.
50578: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter, de parkiet. Ill.
18229: STAHL, WALTER / WIEN, DIETER - Hamburg von 7 bis 7.
37219: STAHL, F.A - In het rijk der Inka's
48127: STAHL, P.J. - Geschiedenis van een ezel en van twee jonge meisjes. Met 84 houtgravures. Uit het Fransch door Cora. Bibliotheek voor meisjes.
60026: STALIN, J.V. - Problems of Leninism. Foto.
86543: STALKNECHT, H.A. / E.A. - De Panne 1, 2000. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen. Met o.a.: De vervanging van de oude IJsselbrug bij Kampen.
28466: STALLMAN, ROBERT - De Weerling gevangen. Het boek van het beest II.
43389: STALLONE SYLVESTER - Paradise alley
102.335: STALLONE, SYLVESTER - Paradise Alley.
56636: STAM, JEROEN (TEKST) - Perfecte chaos. Ontmoetingen aan de Ganges. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56637: STAM, JEROEN (TEKST) - Muoyo wenu. Weerzien in Congo. Foto's. Mensen met een missie. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54243: STAM, DR. H.C. - Mysterieuze stralen. (Openbare les gegeven bij het aanvaarden van het ambt van lector in de stralentherapie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
58806: STAM, L.B. VAN DER - Honderd jaar R.K. Sint-Vituskerk te Hilversum. 1892-1992. Geïll.
93913: STAM, H. - Vertel mij wat… Bouwstenen voor het gesprek met buiten-kerkelijken.
74894: STAM, VREE, KEIZER, NAUTA (REDACTIE) - Belijnd verleden, honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken
54236: STAM, DR. A.J. - De rol van de waarschijnlijkheidsrekening in de wiskunde. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de toegepaste wiskunde a/d R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
89549: STAM, DAGMAR (ILLUSTRATIES) / HAVERMAN, IRENE (TIPS) - Libelle weet't. De allerleukste, beste, origineelste, handigste en slimste tips uit Libelle weet't 1.
57740: STAM, DR. F.C. (RED.) - Dementie. Ill.
90958: STAM, COR / DRIEL, LEEN VAN - Je moet eens weten… Over Drugs.
59052: STAM, DS. CLARENCE - Het verbond van Gods liefde. (Woord en Wereld 69).
87273: STAM, DR. C. - Om te vieren.
34497: STAM COR, DRIEL VAN LEEN - Je moet eens weten, over drugs
51557: STAM, IR. W. - De Boerenpartij. Een politieke verkenning.
74676: STAM, ELS / HUNNIK, J.C. (KLEUREN ILLUSTRATIES) - Mark en Mieke zoeken Lapje.
31247: STAM DRESSELHUYS J.P - Wel en wee in de dorpstuin
79965: STAM, ARTHUR - Opkomst en ontbinding van het wereldcommunisme.
B4290: STAMHUIS, E. - Taikens van Taikens. Krakteristieke Groninger Landschappen en Dorpsgezichten.
B42901: STAMHUIS, E. - Taikens van Taikens. Krakteristieke Groninger Landschappen en Dorpsgezichten.
18724: STAMMEL, H.J. - De cowboys. Mannen zonder God of Gebod.
1799-4883: STAMP L. DUDLEY / BEAVER STANLEY H. / BOOKER H.S. - The Britisch Isles.
42765: STAMPERIUS HANNEMIEKE - Een om mee te praten, verhalen van vrouwen over mannen
103939: STAMPERIUS, J. / BRUIN, W.K. DE (ILLUSTRATIES) - Neerland weer vrij!
18249: STAMPERIUS, HANNEMIEKE (SAMENSTELLER) - Een om mee te praten. Verhalen van vrouwen over mannen.
17427: STAMPERIUS, HANNEMIEKE (SAMENSTELLER) - In haar uppie. Verhalen door vrouwen over vrouwen.
35745: STANBURY B, WYNGAARDEN B, FREDRICKSON S - The metabolic basis of inherited disease
57880: STANCIU, ULRICH / WINKLER, REINHART - Dit is windsurfen. Ill. Vert.
19532: STANEK, DR. V.J. - Katzen und Kätchen.
72848: STANEK, DR. V.J. - De Grote Encyclopedie van het Dierenrijk.
31228: STANEK V.J - The Pictorial Encyclopedia of insects
102.442: STANFORD, DEREK / MOK, M. / WILLEMS, ELDERT / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 18de jaargang no. 3, 1958. Met o.a.: Francis Thompson dichter en criticus. - Nieuwe Nederlandse dichtkunst. - Het afscheid van Leopold.
56210: STANGE, LIC. ERICH (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Religionswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
49973: STANGL, M. - Kweek zelf groenten en fruit. Afb. (Vert.)
35638: STANLEY GARDNER E - Perry Mason, de zaak van de zorgeloze cupido, zwarte beertjes no1762
73720: STANSCH, K. - Die exotischen Zierfische in Wort und Bild. Mit zahlreiche Abbildungen.
103975: W.E. STANTON HOPE / ILLUSTRATED BY HUME HENDERSON - Derelict Gold. A story of the modern Royal Navy.
88471: STANTON, JAMES E. - Winteroffensief in de Ardennen.
1705-2033: STANTS C.W. - Dieselmotoren voor automobielen. Een handboek voor chauffeurs, reparateurs en allen die in de automobieldieselmotor belangstellen.
47233: CHR STAPELKAMP REDACTIE - Nederlandse beeld encyclopaedie, met vele tekeningen van J.de Vries
6565: STAPF AMBR. JOS. - Theologia Moralis in Compendium Redacta. Tomus 1. Met stempel van de bibliotheek van de vereen. Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam.
60757: STAPLES, PETER - Relations between the Netherlands Reformed Church and the Church of England since 1945. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
92207: STAPLETON, RUTH CARTER - The experience of inner healing.
18061: STAPLETON / WELLS / FORSTER / E.A. - The Best Science-Fiction Stories.
44761: J.STAPPER E.A. - Heemschut, 31e jaargang, nr 3 juni Vecht-nummer
53535: STAPPERS, J.G. - Publicistiek en communicatiemodellen. Proefschrift. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
54255: STAPPERS, DR. J.G. - Boeren, burgers en buitenlui. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de communicatiewetenschap aan de K.U. te Nijmegen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
52912: STAR, W. (SECR. WERKGROEP) - Handleiding zwemmend redden. KNBRD. Oefenstof voor de brevetten en lagere diploma's zwemmend redden. Ill.
81137: STARA, D. - Pewter Marks of the World.
95077: STARING, A.C.W. / BOSCH, J.H. VAN DEN - Poezie van A.C.W. Staring. Tweede bundel.
95078: STARING, A.C.W. / BOSCH, J.H. VAN DEN - Poezie van A.C.W. Staring. Eerste bundel.
80117: STARING, A.C.W. / BOSCH, J.H. VAN DEN - Poezie van A.C.W. Staring. Tweede bundel.
548-4569: STARING / SCHNEIDERS - Keur uit Staring.
48112: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Tekeningen. (Paaschpremie 1941 voor de leden der Wereldbibliotheek Ver.) Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel Kleine Verhalen.
44431: STARK RICHARD - Dodelijk scherp, zwarte beertjes nr 1702
84715: STARKENBORGH (COMMISSARIS DER KONINGIN) / E.A. - Verzameling van Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Groningen 1917.
56538: STARKEY GREIG, MARY - Mère St.-Dominique. Auxiliatrice du Purgatoire Missionnaire en Chine. (1842-1927). Adapté. Foto's. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
95032: STARLING, BORIS - Storm.
56524: STARMANS, P.H.A. - De zondags-evangeliën. Ingeleid en verklaard. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
59739: STARNS CLARK, MINDY - Schaduw over Lancaster County. Vert.
59852: STAROBINSKI, JEAN - Geschiedenis van de geneeskunst. Geïll. Vert.
95054: STARP, MR. J.E. V.D. - Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen.
17057: STATEN, VINCE - Did Monkeys Invent the Monkey Wrench?
104110: STATENVERTALING. - Bijbel. Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende alle canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
90163: STATT, JOHN R.W. - Gesandt wie Christus. Grundfragen christlicher Mission und Evangelisation.
54558: STAUB-WACHSMUTH, BRIGITTE - Hobby. Patchwork and Quilten. Falken. Afb.
42306: STAUDINGER URSELA M - The study of life review, an approach to the investigation of intellectual development across the life span, studien und berichte 47
27579: STAUFFER, ETHELBERT - New Testament Theology.
52148: STAUGAARD, WALTER - Schiereiland Europa. De nieuwe situatie van het Avondland.
B4764: STAVENGA, GERBEN J. - Verheldering van de werkelijkheid. Inzicht in de ontwikkeling van wetenschap en samenleving middels een relationele systeemtheorie.
84933: STAVEREN, DR. W.A. VAN - De oudere mens: Eten naar weten, eten naar wens?
25291: STAVERMAN, DR. W.H. - Potgieters lief en leed in het Gooi. Bibliotheek van Nederlandsche letterkunde deel 4.
593-4927: STAVERMAN DR. W.H. - Portretten van Nederlanders. Bibliotheek der Nederlandse Letterkunde.
29992: STEARNS, MARSHALL W. - Jazz. Verleden, heden en toekomst. Prisma pocket 591.
83015: STEBBING, L. SUSAN / MUNDLE, C.W.K. (REVISED) - A modern elementary logic.
81172: STECK, KARL GERHARD - Die Idee der Heilsgeschichte. Hoffmann - Schlatter - Cullmann. Theologische Studien Heft 56.
7076: STEEDEN E.K. VAN - Een koude-front nadert Finland. AO-boekje 885.
7075: STEEDEN E.K. VAN - Een koude-front nadert Finland. AO-boekje 885.
7074: STEEDEN E.K. VAN - Een koude-front nadert Finland. AO-boekje 885.
84271: STEEG, LOUIS TER - Een geknakt riet niet breken. Falen en menselijk tekort.
84295: STEEG, LOUIS TER (RED.) - Terwijl de kijker zich vermaakt. Televisie kijken en religieuze waarneming.
89384: STEEGE, D. TER - Het Nieuwe Rijk. Een gang door het Nieuwe Testament.
43182: STEEGE TER J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Zondag 3, oorsprong en overwinning der ellende, jrg 67 no 18
43176: STEEGE TER J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Psalm 66:5a, komt en ziet Gods daden, jrg 67 no 12
43165: STEEGE TER J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Handelingen 17:1-4, Gij zult van Christus getuigen, jrg 67 no 4
43148: STEEGE TER J DS - Stemmen uit Jeruzalem, prediking over Exodus 19:6b, een heilig volk, jrg 68 no 9
90155: STEEGE, DR. GERHARD - Mythos, Differenzierung, Selbstinterpretation. Dritte veroffentlichung, Theologische Forschung.
34657: STEEH A JUDITH - Het complete kattenboek
99801: STEEH A JUDITH - Het complete kattenboek
9921: STEEL DANIELLE - No greather love.
9708: STEEL DANIELLE - Message from Nam.
49048: STEEL, DANIELLE - Now and forever.
49049: STEEL, DANIELLE - Season of Passion
49051: STEEL, DANIELLE - Second chance
49052: STEEL, DANIELLE - Once in a Lifetime
49053: STEEL, DANIELLE - Going home
49054: STEEL, DANIELLE - Passions Promise
49055: STEEL, DANIELLE - Lightning
49056: STEEL, DANIELLE - Sunset in St. Tropez
49057: STEEL, DANIELLE - Heartbeat
49058: STEEL, DANIELLE - To love again
49059: STEEL, DANIELLE - Fine things
49060: STEEL, DANIELLE - Wanderlust
49044: STEEL, DANIELLE - The cottage
49061: STEEL, DANIELLE - Summer's end
49045: STEEL, DANIELLE - Remembrance
49047: STEEL, DANIELLE - Irresistible forces.
49046: STEEL, DANIELLE - Dating game.
49050: STEEL, DANIELLE - Star
49042: STEEL, DANIELLE - Malice
49043: STEEL, DANIELLE - Secrets
10946: STEELE MARY Q. - Het verdwenen album.
11945: STEEN, MARGUERITE - Twighlight on the Floods.
13066: STEEN, ERIC VAN DER - De beesten de baas. ABC pocket 98.
31179: STEEN VAN DER MARIA - Vechten tegen de bierkaai
103810: STEEN, DS. C. VAN DER - Wie volhardt tot het einde. Een nieuwe uitleg van het bijbelboek Openbaring voor deze tijd.
94090: STEEN, SUE / STEEN, PAX (ILLUSTRATIES) - Klompertje Klomp en Janneke in de zomer.
3118-3760: STEEN ERIC VAN DER - Ja knikken tegen Drenthe.
55976: STEEN-SAIJET, HANNY VAN EN STEEN, DRS. JAC. VAN - Eindenhout. Huis met de beelden. Serie Haarlemse miniaturen. Deel 27. Foto's.
86913: STEEN, ERIC VAN DER - Ja knikken tegen Drenthe.
91361: STEEN, ERIC VAN DER - Ja knikken tegen Drenthe.
20917: STEEN, JAN H. VAN DER - Scouting in Nederland. AO-boekje 2209.
16234: STEEN, M. / PIECK - De zon is mijn noodlot. Deel 2. Goudkust.
59713: STEEN - PIJPERS, CO VAN DER - Barendje maakt een schoolreisje. Geïll.
22388: STEEN, MARGUERITE / PIECK, ANTON (ILLUSTRATIES). - En de zon ging onder. V: Phoenix herrezen.
52011: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - t Was maar een grapje. Geïll.
16233: STEEN, M. / PIECK - De zon is mijn noodlot. Deel 1. Bristol.
21726: STEEN, M. / PIECK - De zon is mijn noodlot. Deel 2. Goudkust.
49368: STEEN, HANS VAN DER EN RAMAKER, OSWIN (SAMENGESTELD EN BEWERKT DOOR) - Jeugd in aktie. Een selectie liederen en koren speciaal voor jeugd-samenkomsten.
15307: STEEN, ERIC VAN DER - Ja knikken tegen Drenthe.
26124: STEEN, DR. J.C. VAN DER - De planten en dierenwereld. Panorama der biologie.
27411: STEEN, VAN DER MARIA - Vechten tegen de bierkaai
90156: STEENBEEK JR., J.G. - Maarten Luther. Ter herdenking van het Vierde Eeuwfeest der Kerkhervorming.
82539: STEENBERGEN, BART VAN / HENGEL, EDUARD VAN - Technocratie: Ideologie of werkelijkheid
102.101: STEENBERGEN, RIK VAN - Puzzelwoordenboek. Een miljoen woorden.
79780: STEENBERGEN, DRS. W. / KIEVIT, DRS. J.M.J. / E.A. - Goede moed. Dagkalender 2002.
82571: STEENBERGEN, BART VAN / DERKSEN, KARL / E.A. - Wending. Jaargang 24 nr. 9. november 1969. Culturele Revolutie. Met o.a.: Black power. - Evangelie en culturele revolutie.
53528: STEENBERGHEN, F. VAN; KOTHEN, R; HOUTART, F. E.A. - "Responsabilités internationales des chrétiens. (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
52303: STEENBLOK, DR. C. - De verschijning van Christus aan de vrouwen. Paaspredikatie over Mattheüs 28:8-10.
59540: STEENDEREN, C. VAN (SAMENSTELLING) - Vliegende vleugels. Plaatjes.
55507: STEENDEREN JR., C. VAN - Moderne vliegtuigen. Overzicht der voornaamste moderne sport-, verkeers- en militaire vliegtuigen. Met 120 foto's.
56927: STEENDEREN, C. VAN (SAMENSTELLING) - Vliegende Vleugels. Plaatjes.
89042: STEENHOFF, W.J. - Nederlandsche Schilderkunst in het Rijksmuseum. Eerste deel: De voorgangers der zeventiende eeuw.
55005: STEENHOFF, P.H.J. - Erfgoed. Bijdrage tot de geschiedenis der Katholieke Staatspartij. Haar stichting en haar voltooiing. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
58955: STEENHOFF, W. - Hercules Seghers. Afb.
97396: STEENHOFF, W. (SAMENSTELLER) - Stedelijk Museum. Catalogus Vincent van Gogh. Werken uit de verzameling van Ir. V.W. van Goghin bruikleen afgestaan aan de Gemeente Amsterdam.
80919: STEENHOFF, W.J. - Nederlandsche schilderkunst in het rijksmuseum. Tweede deel B, de afbeeldingen.
2048-2892: STEENHOFF - Nederlansche schilderkunst in het Rijksmuseum. Eerste deel de voorgangers der zeventiende deel.
B4192: STEENHORST, RENE - Dramatische diagnoses. Medische blunders en de mensen die er het slachtoffer van werden.
31201: STEENHORST, HUIS - Maarten Schakel een onverzettelijk man
14255: STEENHORST, RENÉ - Als het hart hapert. Over het leven na een hartcrisis. Jubileum uitgave.
91293: STEENHUIS, AAFKE - Midden in de wereld.
91292: STEENHUIS, AAFKE - Midden in de wereld.
77658: STEENHUIS, J.F. / STEEMAN, J.S.B. / NIENHUIS, JANT / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 3, 1955. Met o.a.: In memoriam J.H. Dieters - J. de Graaf, schriever en veurdroager - Börgmeester Haarm - Hoagel.
77666: STEENHUIS, J.F. / BLEEKER, H.G. / SIKKEMA, J. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 7 nr. 11, 1955. Met o.a.: Veld- en wotternoamen - Gedachtenis aan vrouger oillettanten toneel in stad - Tjadeke van Kraiwerd.
77647: STEENHUIS, J.F. / DEELMAN, A.M.D. / MELLES, J. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 4 nr. 6, 1952. Met o.a.: Groninger toneelstukkn: Oorspronkelijk werk tegenover vertalingen - Oost Vraizendoagen 1952 - Enkele notities omtrent Groninen in de 17e eeuw.
77648: STEENHUIS, J.F. / FRIELING, B.J. / MEIJER, H.H. / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 4 nr. 7, 1952. Met o.a.: Geschriften over Oldekerk - Grunnens Laid - n Kerkdainst en n braif.
77651: STEENHUIS, J.F. / VLIET, D. VAN / GRAAF, J. DE / E.A. - Dörp en Stad. Moandblad van t Grunneger Genootschap. Joargang 4 nr. 10, 1952. Met o.a.: Er zijn standen en standen. Antwoord van n Nijlandster aan n Knoalster - Gebrekkige Graitje - Okke Kluun.
54308: STEENIS, HUGO VAN - On Time-Frequency Analysis of Heart Rate Variability. (Over tijd-frequentie analyse van hartritme variabiliteit. Proefschrift. Erasmus Universiteit Rotterdam. Afb. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
97255: STEENKAMP, J.C.P.W.A. - Zegels.
36149: STEENMEIJER-VAN RIJ, M.W - Godsdienstige opvoeding in deze tijd
90165: STEENMEIJER-VAN RIJ, N.W. - Godsdienstige opvoeding in deze tijd. Benadering van 8-, 9- en 10- jarigen in de kinderdienst.
90164: STEENMEIJER-VAN RIJ, N.W. - Godsdienstige opvoeding in deze tijd. Benadering van 8-, 9- en 10- jarigen in de kinderdienst.
25138: STEENMEIJER, J.A. - Ontwikkelingen in de jaarverslaggeving door ondernemingen.
25135: STEENMEIJER, J.A. - Ontwikkelingen in de jaarverslaggeving door ondernemingen.
54043: STEENMEIJER, ANNA G. (RED.) I.S.M. FRANK, OTTO EN PRAAG, HENDRI VAN - Weerklank van Anne Frank. Afb.
92366: STEENSMA, DR. REGN. - Verbeeld Vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop.
51587: STEENSMA, DR. F.A. - Voedingsleer. Een studieboek ten dienste van allen, de met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben. Geïll.
46560: STEENSMA, DRS. REGN.; MOLEN: S.J. VAN DER O.A. - Stichting Alde Fryske Tsjerken. Nr. 1. Ringband. Geïll.
75929: STEENSMA, DR. REGN. - Het gebruik van de Hervormde kerken in Groningen.
58839: STEENSMA, DR. REGN. - Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop. Afb.
59005: STEENSMA, DR. REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen. Afb.
97555: STEENSMA, R - Vroomheid in hout en steen, middeleeuwse kerken in Noord-Nederland
105745: STEENSMA, REGN - Rond doopvont en altaar. Middeleeuwse kerkelijke voorwerpen in het Fries Museum.
94012: STEENSMA, DR. D.J. / E.A. - Werken aan een rotsvast gezinsbeleid. Gezin, arbeid en zorg in een tijd van individualisering.
73091: STEENSMA, DR. F.A. - Gegevens voor lijders aan suikerziekte.
75230: STEENSMA, R - Vroomheid in hout en steen, middeleeuwse kerken in Noord-Nederland
21141: STEENSMA, DR. REGN. - Kerken wat doe je er mee.
59501: STEENSMA, DR. REGN. - Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop. Geïll.
90153: STEENSMA, DR. REGN. - Het gebruik van de Hervormde kerken in Groningen.
8832: STEER GINA - Praktisch Koken. Hoofdgerechten. Klassieke recepten stap voor stap uitgelegd.
B4165: STEER, JOHN / WHITE, ANTHONY - Atlas of Western Art History. Artists, sites and movements from Ancient Greece to the Modern Age.
50165: STEFAN HEYM - De kruisvaarders
47884: STEFAN ANDRES - De Bijbelse geschiedenis, het oude en nieuwe testament naar huidige inzichten verteld
59716: STEFFEN, WIM K. / WIGMAN, A.B. - Schoonheid van de Veluwe. Geïll.
60866: STEFFENSKY, FULBERT - Waar het geloof kan wonen. Gedachten over spiritualiteit. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
5827: STEGE FRITS - Muziek. Luisteren en verstaan. Prisma pocket 1149.
46214: STEGE, FRITZ - Muziek - luisteren en verstaan. (Oorspr. titel: Musik hören, verstehen, erleben. Vertaald door Otto Hamburg). Prisma-boeken
97551: STEGE, FRITZ - Muziek. Luisteren en verstaan. Prisma pocket 1149.
99966: STEGEMAN, E.J. / GRIENDT JR., J.R.C. V.D. / WAART, M.G. VAN - Ons Speeluur. Theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het zaal- en openluchtspel op de lagere en middelbare school.
55376: STEGEMAN, N.E.; OUDE ELFERINK-SMEETS, H.M.A. EN HAAKMAN-VAN THIEL, N - Voeding bij gezondheid en ziekte. Handboek voor de gezondheidszorg. Afb.
36674: STEGEN, ELRO - Opwekking begint bij jezelf!
15580: STEGENGA, DR. P. - De Voortrekkers. Bijbelsche verhalen voor het moderne leven.
21226: STEGENGA, DR. P. - De Voortrekkers. Bijbelsche verhalen voor het moderne leven.
75107: STEGGERDA, B.W. - Vraagstukken over Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra.
23015: STEGGERDA, ORVILLE - Blijf hier, dokter Rider.
47996: B.W. STEGGERDA - Vraagstukken over analytische meetkunde en lineaaire algebra, handleiding aan technische hogeschool Delft
15690: STEGGERDA, B.W. - Vraagstukken over Analytische Meetkunde en Lineaire Algebra.
60842: STEGGINK, OTGER / WAAIJMAN, KEES - Spitirualiteit en mystiek. 1. Inleiding. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
61327: STEGLICH-LENTZ, ANNELOES E.A. - Verzeild in Zeeland. Verhalen van vrouwen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
34433: STEGWEE J.G.C, VAESEN W.M - Metalografie, mechanische technologie deel 3
94623: STEHKFRAGEN, BENNO - Karl Ettlinger.
4354-431: STEHOUWER - Eight one-acts plays of to-day.
15284: STEIGER, OTTO - Lornac ligt overal.
31500: STEIGER - Opern ein verzeichnis aller aufnahmen
94861: STEIJN, DRS. H. VAN - Informatie in woord en beeld over het relief van de aarde.
23357: STEIJN, H.A.P. - Rebellie in Rhodesie. AO-boekje 1091.
23358: STEIJN, H.A.P. - Rebellie in Rhodesie. AO-boekje 1091.
80671: STEIN, WERNER - Kulturfahrplan. Die wichtigsten Daten der Kulturgeschichte von Anbeginn bis Heute.
78969: STEIN, HANNI - Planten in huis.
24978: STEIN, ILONA - Intieme geschiedenissen. Liefde en lust onder Europese vorsten en vorstinnen in de negentiende eeuw.
97585: STEIN, HANNI - Planten in huis.
90651: J. STEIN CSSR - Onze Lieve Vrouw in 't Zand. Hulp van de Christenen.
60403: STEIN, MR. P.A. - Compendium van het burgerlijk procesrecht. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
25006: STEIN, ILONA - Achter gesloten gordijnen. Het geheime liefdesleven van destaatshoofden van deze tijd.
41161: STEIN GERTRUDA - The autobiography of Alice B. Toklas
26869: STEIN, FRANK - Barbecuen en Grillen.
37411: STEINBECH, JOHN - Een handvol goud
74339: STEINBECK, JOHN - De parel.
94136: STEINBECK, JOHN - De verdoolde bus.
94361: STEINBECK, JOHN - Het beloofde land.
51603: STEINBERGER, GEORG - Het Lam volgen op de voet. Vert.
55621: STEINBORN, LIC. E. (BEARBEITET VON) - Die theologische Literatur des Jahres 1942. 22ste Jahrgang des Bibliographischen Beiblattes der Theologischen Literaturzeitung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55620: STEINBORN, LIC. E. (BEARBEITET VON) - Die theologische Literatur des Jahres 1941. 21ste Jahrgang des Bibliographischen Beiblattes der Theologischen Literaturzeitung. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
58463: STEINBUCH, DR. IR. KARL - Menselijk en machinaal denken. Geïll. Vert. (Aula-boeken)
2384-2208: STEINDORFF PROF. DR. - Die blutezeit der pharaonenreiches.
82284: STEINEN, WOLFRAM VON DEN - Aus einem Dichterbuch des Mittelalters.
11949: STEINER RICE, HELEN - Heart Gifts.
56572: STEINER, RUDOLF - De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Afb. (Uitg. t.g.v. de boeken-10daagse 1988). Vert.
44149: STEINER RUDOLF - Katalog des gesammtwerks
6326: STEINER A.A. - Chlorophyl. AO-boekje 465.
44273: STEINER RUDOLF, MORGENSTERN CHRISTIAN - Teksten en gebeden
57069: STEINIGEWEG, WERNER - Vruchten- en insekteneters. Geïll. / kaartjes. Vert.
22900: STEININGER, R. / SCHWAN, H. - De bevrijding van Europa. Kleurenfoto's uit Amerikaanse archieven.
39532: STEINMANN - Botticelli, Kunstler monographien no 24
54182: STEINMETZ, MR. DR. S.R. - Inleiding tot de Sociologie.(Volksuniversiteits bibliotheek). [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
58248: STEINVOORT, H.J. - Wij maken dat zò! Uitgewerkte lessen in handenarbeid. Deel 2. Kartonarbeid. Afb.
39182: STEINWEDE, DIETRICH - Over God, met tekeningen van Fulvio Testa
39183: STEINWEDE, DIETRICH - Paulus van Tarsus, met tekeningen van Fulvio Testa
39184: STEINWEDE, DIETRICH - Kerstmis met Lucas, met tekeningen van Fulvio Testa
75152: STEINWEDE, DIETRICH / VILLIGER, RENE (ILLUSTRATIES) - Jezus van Nazaret.
104276: STEINZ, P.W.J. - Met open ogen dromen over opvoeding.
103793: STEINZ, P.W.J. - Beeldspraak. Bij het 75-jarig bestaan van het christelijk volksonderwijs C.V.O.
102.258: STEK, C. - Spelen met dobbel- en pokerstenen. Spelregels, voorbeelden, wenken.
2796-3074: STEKELENBURG/HORN/KRAMER/ALBANI/MOLL/VERHEUGEN - Kunst uit Tetterode.
102.323: STEL, JAN H. / SCHERMERHORN / E.A. - Geologie en Mijnbouw. Number 3-4, november 1976. Met o.a.: On the solenid growth habit of Paleofavosites. - Volcanism and metallogenesis.
55622: STELLA, P.T. (CURA) - Quolibeta avenionensia tria. Additis correctionibus hervei natalis supra dicta durandi in primo quolibet. Magistri D. Durandi a sancto Porciano. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
89349: STELLER, WALTHER - Aufgabe und Zielsetzung des Nordfriesischen.
79486: STELLI, ELISABETH / BORREBACH, HANS (ILLUSTRATIES). - De tweeling van het doktershuis.
79482: STELLI, ELISABETH / VEENHOVEN, LIES (ILLUSTRATIES). - Sproet.
85369: STELLINGA, DR. G. (AANTEKENINGEN) - Esmoreit.
70509: STELLINGA, DR. G. (TOELICHTING) - Het abele spel: Lanseloet van Denemerken en de soternie: Die Hexe.
59939: STELLINGWERFF, DR. J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa. 1846-1873. Geïll. Kaarten.
55945: STELLWAG, DR. H.W.F. - Viaticum didacticum. - Paedagogica-didactica. I. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
93367: STELLWEG, CRI - Deze aarde verlaten.
87127: STELLWEG, CRI - Iedereen is tegenwoordig jonger dan ik.
20140: STELTMAN, PIET - 25 jaar IVN. AO-boekje 2080.
22336: STELTMAN, PIET - Beleggen in teak. AO-boekje 2616.
21429: STELTMAN, PIET - Dinosauriers. AO-boekje 2494.
21651: STELTMAN, PIET - 70 jaar NCRV. AO-boekje 2542.
21669: STELTMAN, PIET - Onze bossen nu en in de toekomst. AO-boekje 2506.
21668: STELTMAN, PIET - Onze bossen nu en in de toekomst. AO-boekje 2506.
21652: STELTMAN, PIET - 70 jaar NCRV. AO-boekje 2542.
21663: STELTMAN, PIET - Scharrelprodukten. AO-boekje 2502.
21660: STELTMAN, PIET - Tele-leren. AO-boekje 2548.
21664: STELTMAN, PIET - Scharrelprodukten. AO-boekje 2502.
82585: STEMERDING, DRS. A.H.S. - Vorming, voorlichting, beinvloeding in de moderne maatschappij.
57140: STEMERDING, DRS. A.H.S. - Vorming, voorlichting, beïnvloeding in de moderne maatschappij. Sociale wetenschappen. Aula-boeken. 339
19129: STEMERDINK, BRAM - Tussen dromen, daden en twijfels. De sociaal-democratie in Nederland en daarbuiten. 1986-1993.
37786: STEMPEL, VAN DER M.L - Homoeopatische behandeling van kinderziekten
55009: STEMPELS, MR. A. - Europese smidse. Inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal, met de Nederlandse tekst van het verdrag, gesloten te Parijs op 18 april 1951. Foto. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
74460: STEMPELS, MR. A. - Europese Smidse. Inrichting en werkwijze van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met de Nederlandse tekst van het verdrag, gesloten op 18 april 1951.
90244: STEMPVOORT, DR. P.A. - De kern van het Nieuwe Testament
81325: STEMPVOORT, DR. P.A. VAN - Decorum, orde en mondigheid in het Nieuwe Testament.
90403: STEMPVOORT, DR. P.A. - Petrus en zijn graf te graf.
90402: STEMPVOORT, DR. P.A. - Petrus en zijn graf te graf.
55125: STEMPVOORT, PROF. DR. P.A. VAN - Zondagavond half acht. Radiotoespraken. Over het Evangelie en het moderne leven. Gehouden voor de microfoon v/d N.C.R.V. in 1957. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97930: STENCHLAK, M. / MEIJERMAN, A. - Wandeltochten in de Pyreneeen.
71018: STENCHLAK, MARIAN (FOTO'S) / HEIJNINGEN, LEO A. VAN (SAMENSTELLER). - Dit is Utrecht.
20613: STENDHAL - La Chartreuse de Parme.
84328: STENDHAL / PROUST, MARCEL / SARTRE, JEAN-PAUL / E.A. - De Beste Buitenlandse Verhalen van De Bezige Bij. Met o.a.: Mina de Vanghel. - Een diner. - De kamer.
57499: STENEKER, F. - Sherry - gouden zon van Andalusië. Geïll.
5837: STENFERT KROESE / MOURIK / JONKER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Azie. 1.
105015: STENFERT KROESE, W.H. (BIJEENGEBRACHT EN VERTAALD DOOR) / CARLETON, WILLIAM / MOORE, GEORGE / E.A. - Meesters der Ierse vertelkunst.
11585: STENFORT KROESE / HOLSTEIN / KEIZER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Europa. Deel 2.
11584: STENFORT KROESE / MOURIK / JONKER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Azie. Deel 1.
11514: STENFORT KROESE / DIESSEN / KEIZER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Azie. Deel 2.
11513: STENFORT KROESE / MOURIK / JONKER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Azie. Deel 1.
11512: STENFORT KROESE / MOURIK / JONKER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Azie. Deel 1.
11511: STENFORT KROESE / HOLSTEIN / KEIZER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Europa. Deel 2.
11510: STENFORT KROESE / HOLSTEIN / KEIZER / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Europa. Deel 2.
11505: STENFORT KROESE / OPZEELAND / HONDERS / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Australie. Oceanie, Poolstreken en Wereldzeeen.
11506: STENFORT KROESE / OPZEELAND / HONDERS / E.A. - Grote Lekturama Wereldatlas. Australie. Oceanie, Poolstreken en Wereldzeeen.
80804: STENGERS, J. / VERHELST, D. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 90ste jaargang. Aflevering 1. Met o.a.: Léopold II et le modele colonial hollandais. - Adso van Montier en Der en de angst voor het jaar Duizend.
56952: STENHOUSE, LAWRENCE (TEXT) - The Story of Scotland. Geïll.
98476: STEPHAN, D. HORST - Glaubenslehre. Der evangelische Glaube und seine Weltanschauung. Sammlung Topelmann, Die Theologie im Abriss: Band 3.
56250: STEPHAN, DR. - Psalmenschlüssel. Einführung in die sprachlichen Eigentümlichkeiten und in den Gedankengang der Brevierpsalmen. (einschließlich der im Brevier vorkommenden Cantica.) (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
45704: STEPHAN HOLTHAUS - Stroomopwaarts in een nieuwe eeuw. (Christelijk geloof tussen tijdgeest en toekomst).
48490: STEPHAN BEISSEL - Fra Giovanni angelico da Fiesola, sein leben und seine werke mit 5 tafeln und 89 textbildern
3526-4661: STEPHAN DR. RUDOLF - Musik. Das Fischer Lexicon 5.
79028: STEPHANIK, JOH. W. - Koninklijke Oudheidkundig Genootschap Amsterdam. Catalogus van de Muntverzameling. Bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
B4455: STEPHEN J. MCPHEE / LINGAPPA / GANONG / LANGE - Pathophysiology of Disease. An introduction to clinical medecine.
48316: STEPHEN BAKER - Hoe houd ik het uit met mijn neurotische kat
73584: STEPHEN, DAVID - Highland Animals.
35740: STEPHEN S, ENTMAN - Office gynecology, the medical clinics of North America
35762: STEPHENS MITCHELL - Geschiedenis van het nieuws, van tamtam tot satelliet
95849: STEPHENS, JAMES - The Demi-Gods.
88482: STEPHENSON, G. - Mathematical Methods for Science Students.
31874: STEPHENSON CARL - Die schonsten gedichte aus acht jahrhunderten
15634: STEPONOW, GIOVANNI - Titiaan.
92381: STEPPE, PROF.DR. J.K. / E.A - Jheronimus Bosch, bijdragen 1967
37011: STEPPE, E.A - Jheronimus Bosch, bijdragen 1967
79893: STER, JAC. VAN DER - Niemand begrijpt het.
55550: STERBA, GÜNTHER - Aquariumvissen. Tekeningen. Vert.
81573: STERCK-PROOT, MEVR. J.M. / OVERMEER, W.P.J. / E.A. - Haerlem. Jaarboek 1943. Met o.a.: De buitenplaats Ipenrode. - Kroniek 1943.
95882: STERCK-PROOT, JO M. - Rondgangen door Haarlem.
95875: STERCK-PROOT, JO M. - Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsh stadsbeeld.
54670: STERCKX, KARD. - Mechelse Catechismus met uitleggingen op iedere vraag en korte oefeningen op het einde van elke les. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
54205: STERK, J.G.M. - Preek en toehoorders. Sociologische exploratie onder Katholieke kerkgangers in de Bondsrepubliek Duitsland. Deel I: Tekst en Deel II: Bijlagen. Proefschrift. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
49997: STERK, W. (RED.) - Succulenta. Maandblad v.d. Ned. -Belg. Ver. van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Geïll. Jaargang 52. 1973. Losbladig in bewaarband.
49996: STERK, W. (RED.) - Succulenta. Maandblad v.d. Ned. -Belg. Ver. van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Geïll. Jaargang 49. 1970. Losbladig in bewaarband.
49995: STERK, W. (RED.) - Succulenta. Maandblad v.d. Ned. -Belg. Ver. van liefhebbers van cactussen en andere vetplanten. Geïll. Jaargang 48. 1969. Losbladig in bewaarband.
98596: STERK, MARIJKE / SCHREUDERS, JEANINE / E.A. - Kookboek. Alle recepten uit 2004.
60019: STERKEN, A.PH. - Filmtitels maken. Geïll.
60570: STERKENBURG, LOUIS - Geloven tussen Babel en Jeruzalem. Bezinning en gedachten over het spanningsveld tussen de roeping van de gelovigen, de kerk en participatie in cultuur en samenleving. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
92670: STERLING, TOM - De Amazone. De Wereld der Woeste Natuur/Time-Life Boeken
96193: STERLING, TOM - De Amazone. De Wereld der Woeste Natuur/Time-Life Boeken
15964: STERN / VISSER-ROOSENDAAL / HOWARTH / HAYDEN - 4 beroemde boeken. - Iris. - Ik spuug tegen de wind in. - De onderhandelaar. - De winter van de vismarter. - Het beste boek 141.
41881: STERN ERICH - Der mensch in der zweiten lebenshalfte, psychologie des alterns und des alters
15961: STERN / VISSER-ROOSENDAAL / HOWARTH / HAYDEN - 4 beroemde boeken. - Bosbrand. - De Wachter. - Sterven doen we alleen. - Gewoon een groot kind. - Het beste boek 144.
41842: STERN ERICH - Psychologie van middelbare leeftijd en ouderdom
33947: STERN RICHARD - Andermans dochters
16615: STERN / VISSER-ROOSENDAAL / HOWARTH / HAYDEN - 4 beroemde boeken. - Bosbrand. - De Wachter. - Sterven doen we alleen. - Gewoon een groot kind. - Het beste boek 144.
2480-11: STERNE - Tristam Shandy et le Voyage sentimental
106207: STERRENBURG, FRITHJOF - Shipbuilding, Repair, Equipment and Financial Services.
102.869: STERRENBURG, F.A.S. - 50 jaar jazz op platen. AO-boekje 1153.
86923: STEUDE, HEINZ - Johann Veit Döll. Leben und Werk.
53229: STEUR, PR. PROF. DR. KLAAS - Liefde - Liefdesleven. II. Conferenties voor verloofden. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
53230: STEUR, PR. PROF. DR. KLAAS - Liefde - Liefdesstreven. I. Conferenties voor verloofden. (Ex. Uit de Bibliotheca Slangenburgensis - Abdij Bibl.)
75311: STEUR, PIETER - Schildwacht. Verzen.
61060: STEUSSY, JOS F. - De Jordaan. Een verdwijnend Amsterdams stadsdeel. 151 afb. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
39836: STEVAN, ROELFSEMA - Een hele stap, een inventariserend onderzoek naar aansluitingsproblemen in de brugklassen van de M.L.King MAVO te Bellingwolde en de beroepsschool voor meisjes te Winschoten
80066: STEVE, M.-J. - The Living World of The Bible. The story of the ""People of God"" in a new historical and pictorial setting. 132 photogravure illustrations, 9 maps.
47505: STEVE ARNEIL, BRYAN DOWLER - Het grote karate boek, met foto's
51594: STEVEN, HUGH - Ons huis staat in het oerwoud. Foto's. Vert.
42404: STEVENS NAN - well being in widowhood: a question of balance, proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschap
74956: STEVENS - Russisch op reis
79555: STEVENS, MARCUS - Sturz aus der Welt.
18494: STEVENS, SHANE - Het aambeeld koor.
79554: STEVENS, MARCUS - Sturz aus der Welt.
50773: STEVENS, LOUIS. - De strijd van het geslacht Macallister. Twee delen in cassette: Deel 1: Er wordt een Weg gebaand. Deel 2: De Rots waaruit ge gehouwen zijt …
57927: STEVENS, ALAN. LOWE, JAMES - Histologie. Ill.
B4633: STEVENS, DAVID E. - Crash.
42828: STEVENS, KLEIN, NOSKE - Onze prinsesjes thuis, fotoboek
98933: STEVENS, FRANK - Stonehenge. Today & Yesterday.
11280: STEVENSON, VIOLET - De kunst van het bloemenschikken.
73545: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Dr. Jekyll en Mr. Hyde, en andere verhalen. Prisma pocket 2680.
105576: STEVENSON, R.L. - Burggraaf Anne de Keroual de St. Ives.
105574: STEVENSON, R.L. - Dr. Jekyll en Mr. Hyde.
105575: STEVENSON, R.L. - Passaatwind. Vertelling van de Zuidzee.
105571: STEVENSON, R.L. - Schateiland. Prisma pocket.
105572: STEVENSON, R.L. - De bende van de Zwarte pijl. Prisma juniores.
105570: STEVENSON, R.L. - David Balfour ontvoerd. Prisma pocket 85.
105573: STEVENSON, R.L. / UILDRIKS, MEVR. G. V. (VERTALING) - Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en de heer Hyde.
88334: STEVENSON, WILLIAM - Codenaam Interpid. De geheime operaties van Churchills meesterspion.
73637: STEVENSON, R.L. - St. Ives. Roman van avontuur.
41421: STEVENSON JOHANNE SABOL - Issues & crises during middlescence
87978: STEVENSON, R.L. - The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
57611: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Treasure island. The Albatros. Modern Continental Library. Volume 2255. Authorised edition.
105569: STEVENSON, R.L. - De geest in de fles en andere griezelverhalen.
57064: STEVENSON - Schateiland.
30854: STEVENSON - Schateiland
27916: STEVENSON, R.L. - The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
7760: STEWART ALISON - Valse Vriendschap.
74403: STEWART, AMY - Basilicum & Rode Rozen. Het verhaal van mijn eerste tuin.
89503: STEWART, JILLIAN / NIEUWENHUIJS, HANS / E.A. - Tweepersoons koken. Heerlijk eten met zijn tweetjes.
78653: STEWART, MARY - Avontuur in Karinthie.
93012: STEWART, FRED MUSTARD - Ellis Island.
57532: STEWART, DESMOND EN DE REDAKTIE VAN TIME/LIFE UITGAVEN - De Islam. Bloeiperioden der mensheid. Vert. Geïll.
21044: STEWART, SIDNEY - Soldaten sterven niet. Prisma pocket 1142.
33234: STEYER GOTTFRIED - Formenlehre des neutetamentlichen Griechisch
11596: STIBBE, M. - Assurantien.
54979: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniën. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
96494: STICHTING ONS EIGEN VOLK (SAMENSTELLERS) - Eenvoudige volksdansen. Suggesties voor het feest.
95208: STICHTING RESTAURATIEFONDS FLEHITE - Flehite Amersfoort 1979.
73588: STICHTING STUURGROEP ONDERZOEK GEZONDHEIDSZORG CARA. - Cara-patienten: Begeleiding en langdurig ziekteverzuim. Twee projecten uitgevoerd 1973-1975.
84407: STICHTING JEUGD EN BIJBEL - Bijbel aan Stoot. Gerechtigheid voor de Derde Wereld.
60887: STICHTING VROUW GELOOF EN LEVEN LIMBURG (RED.) - Afscheid vieren in het spoor van vrouwen. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
54446: STICHTING BOUWRESEARCH - Relatie ontwerpen - uitvoeren. 53. Schema's.
71256: STICKELBERGER, EMANUEL - Helden der reformatie, episoden uit de geschiedenis
52298: STICKELBERGER, DR. E. - Calvijn. Een levensschets. Foto's. Vert.
45436: DR. E. STICKELBERGER. (UIT HET DUITSCH VERTAALD DOOR J.D. BOERKOEL, V.D.M.) - Calvijn, een levensschets. (Afb.)
36547: STICKELBERGER, EM - Helden der reformatie, episoden uit de geschiedenis
51602: STICKLEY, CAROLINE - De strik brak los. Kaartje. Vert.
71823: STIELER, KASPAR - Die geharnaschte Venus.
49959: STIELTJES, D. - Plantenziekten en onkruiden, nuttige- en schadelijke dieren voor den landbouw. Afb.
52178: STIEMENS-HOPMAN, M.M. (EEN DOKTERSVROUW UIT HET ZUIDEN) - De zoveelste huisgenoot. Van Gorcum's Verhalenbundels nr 20.
48106: STIEMENS-HOPMAN, M.M. (MET EEN INLEIDING VAN DR. A.F.J. PORTIELJE) - De zoveelste Huisgenoot. (Van Gorcum's Verhalenbundels nr 20).
2937-4121: STIEMENS-HOPMAN M.M. - Meisje. Een boek voor moeders.
60148: STIEMER, RUUD - Johannes Verkuyl (1908 - 2001): een leven lang zending en dialoog. De ontwikkeling van zijn visie op andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
49418: STIENSTRA, H - De asperge. Afb.
27662: STIENSTRA, J. / VRIES, G. DE / VRIES, J.W. DE - De Stippe.
79550: STIER, BERNHARD - Fürsorge und Disziplinierung im Zeitalter des Absolutismus. Das Pforzheimer Zucht- und Waisenhaus und die badische Sozialpolitik im 18. Jahrhundert. Band 1.
49760: STIER, RUDOLF. (DR. THEOL.) - De woorden van Jezus verklaard voor het Christelijk huisgezin. Uit het Hoogduitsch. Met eene voorrede van J.J. van Oosterzee. (Dr. Theol.)
56292: STIERLIN, HENRI - Maya's. Paleizen en piramiden in het oerwoud. Foto's.
38440: STIERLIN, HENRI - Het goud van de Farao's
84620: STIERMANN, WALTER - Zwei Häuser in Augsburg. Dokumentation einer Leidenschaft für zwei Gebäude. Fotografisch ins Bild gesetzt von Fred Hascher.
71821: STIFTER, ADALBERT - Brigitta.
54857: STIFTER, ADALBERT - Kulturpolitische Aufsätze. (Afkomstig uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
97874: STIFTER, ADALBERT - Die Mappe meines Urgrossvaters.
41208: STIFTER ADALBERT - Abdias
94863: STIGCHEL, J.W.B. VAN DER - Langs het spoor der eeuwen. Een geologische zwerftocht door Nederland
97106: STIGER, J. - Oude klokken. AO-boekje 1525.
97102: STIGER, J. - De boomgrens in Nederland. AO-boekje 1503.
72545: STIGER, J. - De boomgrens in Nederland. AO-boekje 1503.
25760: STIGER, J. - De boomgrens in Nederland. AO-boekje 1503.
19424: STIGGELBOUT, DR. W. - n Hartoperatie…'t is niet niks.
9191: STIGTER J. - Wereldinflatie. AO-boekje 1514.
9190: STIGTER J. - Wereldinflatie. AO-boekje 1514.
9189: STIGTER J. - Wereldinflatie. AO-boekje 1514.
9188: STIGTER J. - Wereldinflatie. AO-boekje 1514.
49808: STIGTER, T. (V.D.M.) - Geschiedenis onze Vaderlandse Kerk in grondtrekken.
103.010: STIGTER, J. - Kaasvaria. AO-boekje 1695.
75899: STIGTER, J. - Distributie. AO-boekje 1496.
88931: STIGTER, J. - Distributie. AO-boekje 1496.
48246: T. STIGTER - Geschiedenis onzer Vaderlandsche kerk in grondtrekken
26043: STIGTER, T. - Geschiedenis onzer Vaderlandse Kerk in grondtrekken.
39699: STIJGER, BOB - Leer zeilen, serie weten en kunnen nr 249
96113: STIJGER, BOB J.F. - Leer zeilen. Serie weten en kunnen nr 249
52594: STIJGER, BOB J.F. - Leer zeilen. Handleiding voor beginners. Weten en kunnen 249. Afb.
52898: STIJGER, M.J. - Handelswetenschappen voor 5-jarige Hoogere Burgerscholen met ongewijzigd leerplan. (B afdeeling). Deel 1. (Met supplement).
50985: STIJN STREUVELS - Natuur. Natuur en jaargetijden; uit de dierenwereld; aanhangsel.
33382: STIKELBERGER E - De levensroman van Hans Holbein de jongere
60032: STIKHOLMEN, INGE UND GRANERUD, TOM (TEXT) - Norwegen. Die schönsten Seiten Norwegens in atemberaubenden Bildern. Deutsch
22989: STIKKER, MR. DIRK U. - Memoires. Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis.
35158: STIKSMA K - Rijnmond meer dan een wereldhaven
99393: STIKVOORT, J.M. - Plattelandsbedrijven van Nederland.
33259: STILGEBAUER EDWARD - Gotz Krafft, geschiedenis van een jong leven, 4 delen in 1 band
80958: STILLE, TH. (ADAPTÉ ET ANNOTÉ). - Maitre Pierre Pathelin.
55864: STILLFRIED-ALCÁNTARA, RUDOLF GRAF VON - Beschreibung und Geschichte der Burg Hohenzollern. Geïll.
8059: STILMA MEJ. LIZE - De weg terug. De psychiatrische patient weer in de maatschappij. AO-boekje 1322.
8058: STILMA MEJ. LIZE - De weg terug. De psychiatrische patient weer in de maatschappij. AO-boekje 1322.
95141: STILMA, LIZE - Kent U Utrecht ook zo?
28487: STILMA, LIZE - Omgaan met Multiple Sclerose.
21364: STILMA, LIZE - Psychiatrie vandaag. AO-boekje 2451.
73181: STILMA, LIZE - Taxi's van God. Schetsen uit de kinderbescherming.
26500: STILMA, LIZE - Weggaan zonder groeten. Op zoek naar de oorzaken van kerkverlating.
51062: STILMA, LIZE - Kent U Utrecht ook zò? Foto's.
51018: STILMA, LIZE - Dordrecht in zakformaat. / Dordrecht in pocket-size. Foto's.
14259: STILMA, LIZE - Mijn kind is verslaafd.
4112-4147: STILMA LIZE - Acht Sleutels. Schetsen over drugsverslaafden.
98279: STILMA, LIZE - Ik ben een halve. Schetsen over mensen tussen wal en schip.
60863: STILMA, LIZE - Dopen (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
75275: STILMA, LIZE - Tussen bidstoel en trompet.
71051: STILMA, LIZE - Dieren-encyclopedie.
61501: STILMA, LIZE - Weggaan zonder groeten. Op zoek naar de oorzaken van kerkverlating. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
33188: STILMA LIZE - Vrijwillig levenslang, kloosterleven bekeken door een protestant
26428: STILMA, LIZE - Hoorn in zakformaat. Hoorn in pocket-size.
26424: STILMA, LIZE (RED.) - Goedkoop troosten.
26425: STILMA, LIZE (RED.) - Fundamentalisme.
21365: STILMA, LIZE - Psychiatrie vandaag. AO-boekje 2451.
14854: STILMA, LIZE - Pardon het was gisteren. Feiten en gevolgen van de jaren '33-'45 opgetekend voor jonge mensen van de jaren '80.
88080: STILMA, LEO - Steenslag. Gedichten over ouderdom en afscheid.
99996: STINS, H. (VOORZITTER) - Speciale Catalogus van de Postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 52e Editie.
83078: STINS, H. (VOORWOORD) - Speciale Catalogus 1999 van de Postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
85600: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
639-4775: STIP KEES - Trijntje Fop. Beestachtigheden. Verzameld door Kees Stip.
74642: STIP, KEES - Ezelsoor.
26674: STIPRIAAN, RENÉ (TEKST) - De 25 dagen van Nederland. 13 november 1618. De Synode van Dordrecht. Beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis 10.
55286: STIPRIAAN LUÏSCIUS, DS. C.A.F VAN - Brieven aan mijn Rooms Katholieke vrienden. Kolibrie-reeks. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
72812: STISSI, VLADIMIR - Lespakket bij de tentoonstelling: Marmer in beeld, Griekse sculptuur 600-100v. Chr
96757: STIVELL, ARNE / HORST, FRANK TER (ILLUSTRATIES) - Mika. Een avontuurlijke reis van Lapland naar Parijs.
98659: STOBART, J.C. - The grandeur that was Rome.
82037: STOCK, MICHAEL / ROTHWELL, NANCY - Obesity and leanness. Basic aspects.
4984-2675: STOCK EUGENE - Handboek voor de beoefening der Bijbelsche Geschiedenis. Deel 1 Oude Testament. Deel 2 Nieuwe Testament.
49462: STOCKMAN, DAVID A. - De Prijs van de Politiek. De wereldeconomie in de greep van Reagan. (vert.)
82459: STOCKUM - Van Stockum Veilingen. Auction sale of Books and Manuscripts June 16-18 1999, and, Auction sale of Drawings and Prints June 16 1999.
82460: STOCKUM - Van Stockum Veilingen. Kunst- en Antiekveiling, 3 en 4 september 2003.
86329: STOCKWELL, EUGENE L. / STROMBERG, JEAN / BERGGREN, JOYCE M. / E.A. - International Review of Mission. The Future of Mission. Vol. LXXVI No. 301, January 1987.
57365: STODDARD (A.M.), DR. SALOMO - Een Leidsman tot Christus of Hoe men zielen moet besturen, die werkzaam zijn tot bekering. Vert.
106312: STODEL / VANDERVEN / E.A. - Antiqua Maastricht 1978.
31210: STOECKEL WALTER - Lehrbuch der gynakologie
77538: STOEL, JOHN / SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T. / VISSCHER, NICO / VEEN, B. VAN DER / TAMMELING, B.P. / E.A. - Groningen Cultureel maandblad, Jrg. 9 nr. 1/2. Stad Groningen nummer. Met o.a.: Martinitoren (foto) - Hoe de stad Groningen haar centrum positie kreeg - Groninger monumenten - Enige oude straatnamen - Selwerd.
24352: STOEL, H.J. - Jaarboekje voor de Provincie Overijssel 1957. 156ste Jaargang.
97344: STOEL JR., DS. J.P. V.D. - De Verklaring van Gevoelen besproken en gehandhaafd.
76091: STOEL, JOHN (FOTO'S) - 3 collecties moderne kunst in Groningen. De Groot - Poortvliet Wijngaard. Groninger voor stad en lande, 4 maart t/m 3 april 1966.met foto's van de kunstenaars.
56576: STOEP, D. VAN DER - FELDERHOF, H.H. - ""In de houten broek"". Over dominees, preeken en kerkmenschen. Foto's.
48909: STOEP, D. VAN DER - Jan Vermeer. Ill.
52167: STOEP, D. VAN DER - De familie Argeloos. Geïll.
21153: STOEP, D. VAN DER (SAMENSTELLER). - Het Grote Kertsboek.
49171: STOEP, D. VAN DER - Jan Vermeer. Ill.
34860: STOEP VAN DER D - Het grote kerstboek
57673: STOER, GERARD - Trams. 86. Ill. (Grote alken; no. 819).
37256: STOETT F.A. - Nederlandse Spreekwoorden en Gezegden, beknopte uitgave, verklaard en vergeleken met die in het franch, duitsch en engelsch,
70913: STOETZER, A.J.P. - Practisch Fransch. Deel 2. Leerboek der Fransche Taal, ten dienste van het handelsonderwijs.
71596: STOETZER, A.J.P. - Practisch Fransch. Leerboek der Fransche taal, ten dienste van het Handelsonderwijs. Deel 1.
15443: STOFFEL-DONSKOY, A. - 100 * Kip.
57221: STOFFELS, DR. THEOL. JOSEPH - Die mystische Theologie. Makarius des Aegypters und die ältesten Ansätze chistlicher Mystik. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
60383: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor a/d V.U. Te Amsterdam. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60114: STOFFELS, HIJME (ONDER REDACTIE VAN) - Onverwachte gasten. In gesprek met Gerard Dekker over kerk, godsdienst en cultuur. Opstellen aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar sociologie van kerk en godsdienst aan de V.U. Foto. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Landelijk Dienstencentrum SoW-kerken).
21163: STOFFELS, MEVR. L.D.M. - Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland 150 jaar. AO-boekje 2306.
51555: STÖGER, AUGUST K. - Het beklemde dal. Vert.
7008: STOK AD. M.C. - Oranje en Indonesie
17892: STOK, PROF. DR. ANTHONIE - Kinderen zonder vader. AO-boekje 1801.
17893: STOK, PROF. DR. ANTHONIE - Kinderen zonder vader. AO-boekje 1801.
17911: STOK, PROF. DR. ANTHONIE - Wilde paarden. AO-boekje 1811.
3596-386: STOK AD. M.C. - Oranje en Indonesie
17935: STOK, PROF. DR. ANTHONIE - Mens en agressie. AO-boekje 1836.
60953: STOKER, WESSEL / VROOM, HENK - Verhulde waarheid. Over het begrijpen van religieuze teksten. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60767: STOKER, WESSEL EN SAR, HENK C. VAN DER (RED.) - Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op 100 jaar. Gereformeerd theologisch tijdschrift. Jubileumnummer 99/3+4. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
50788: STOKHUYZEN, IR. F.; EYSINGA, JHR. T.A.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1968.
50787: STOKHUYZEN, IR. F.; BOER, F. DE E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1967.
59882: STOKHUYZEN, IR. F. - Molens. Geïll.
50789: STOKHUYZEN, IR. F.; EYSINGA, JHR. T.A.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1968.
59704: STOKHUYZEN, IR. F. - Molens. Geïll.
50783: STOKHUYZEN, IR. F.; SCHAARDENBURG, C.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1963-1964
50784: STOKHUYZEN, IR. F.; BOER, F. DE E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1965.
50785: STOKHUYZEN, IR. F.; BOER, F. DE E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1966.
50786: STOKHUYZEN, IR. F.; BOER, F. DE E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1966.
50782: STOKHUYZEN, IR. F.; SCHAARDENBURG, C.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1962-1963.
50781: STOKHUYZEN, IR. F.; SCHAARDENBURG, C.J. VAN E.A. (D.B.) - Jaarboekje ''DE HOLLANDSCHE MOLEN''. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Foto's. 1962-1963.
87629: STOKHUYZEN, IR. F. / E.A. - De Hollandsche Molen. Vereeniging to behoud van molens in Nederland. Jaarboekje 1969. Met o.a.: Molens en The Dutch Windmill. - Fotoreportage Buitenmolen te Zevenaar. - Molen te Paramaribo.
89981: STOKKUM, H.C. VAN / E.A. - De Tijden Veranderen. Kerstnummer. Grafisch Nederland, 1989/1990. De Mens als Informatie-Individu.
20960: STOKKUM, RON VAN - Treinen in de toekomst. AO-boekje 2293.
86784: STOKROOS, MEINDERT / OLDE, H.G. DE / E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken. Tweede jaargang nr.1. Maart 1985. Met o.a.: Gietijzeren graftekens in de provincie Groningen. - Het al te lang vervallene kerkgebouw van Wehe.
56716: STOKS, C.S.S.R., MARTIN - Pater Passerat. Een held van Godsvertrouwen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
54357: STOKS CSSR, M - Jezus' Hoogepriesterlijk Gebed. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
55560: STOKS C.S.S.R., MARTIN - Trek ons tot u, o kleine Teresia. Foto. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
55847: STOKS, CSSR, M - Mijn hemel op aarde. De inwoning der allerheiligste drieëenheid in de ziel in staat van genade. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
54285: STOKVIS & ZONEN N.V. R.S. - Gereedschappen. R.S. Stokvis & Zonen N.V. Afdeling gereedschappen. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
17890: STOL, ALBERT - Blijvende aandacht voor de Sahel. AO-boekje 1799.
2089-1942: STOL ALBERT - Mensen in de Sahel.
25881: STOL, ALBERT - Blijvende aandacht voor de Sahel. AO-boekje 1799.
103787: STOL, ALBERT - De beulen staan terecht. Bertrand Russell Tribunaal 2 over Latijns-Amerika.
27455: STOL, ALBERT - Martin Luther King. Strijd zonder geweld.
19830: STOLK, DR. ANTHONIE - Van gang tot minh-ao, vogelpraat. AO-boekje 2032.
9209: STOLK DR. A. - Identiteit bij mens en dier. AO-boekje 1530.
9208: STOLK DR. A. - Identiteit bij mens en dier. AO-boekje 1530.
9008: STOLK DR. A. - Persoonlijke ruimte. AO-boekje 1483.
9007: STOLK DR. A. - Persoonlijke ruimte. AO-boekje 1483.
9006: STOLK DR. A. - Persoonlijke ruimte. AO-boekje 1483.
8956: STOLK DR. A. - Levende klokken. AO-boekje 1459.
8955: STOLK DR. A. - Levende klokken. AO-boekje 1459.
8954: STOLK DR. A. - Levende klokken. AO-boekje 1459.
8942: STOLK DR. A. - Op zoek naar onze voorouders. AO-boekje 1452.
8933: STOLK DR. A. - Dierenpraat. AO-boekje 1446.
8932: STOLK DR. A. - Dierenpraat. AO-boekje 1446.
8426: STOLK DR. A. - Agressie. AO-boekje 1377.
8424: STOLK DR. A. - Agressie. AO-boekje 1377.
8425: STOLK DR. A. - Agressie. AO-boekje 1377.
8057: STOLK DR. A. - Bionca. Spreken bij natuur. AO-boekje 1321.
8056: STOLK DR. A. - Bionca. Spreken bij natuur. AO-boekje 1321.
8055: STOLK DR. A. - Bionca. Spreken bij natuur. AO-boekje 1321.
7321: STOLK PROF. DR. A. - Thermografie, foto's maken met warmte. AO-boekje 1059.
97107: STOLK DR. A. - Identiteit bij mens en dier. AO-boekje 1530.
6973: STOLK PROF. DR. A. - Nobelprijs geneeskunde. Transplantatie van weefsel. AO-boekje 836.
11129: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - Aangepast gedrag. AO-boekje 1605.
10806: STOLK PROF. DR. ANTHONIE - Van dier tot dier. Het wonder van de communicatie in de dierenwereld.
15211: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - s'evens nevels. Iets over virussen. AO-boekje 1737.
15212: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - s'evens nevels. Iets over virussen. AO-boekje 1737.
15296: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - Met een schepnet aan het Adriatische strand. AO-boekje 675.
7209: STOLK PROF. DR. A. - Prenetale prikkels. AO-boekje 1013.
7194: STOLK PROF. DR. A. - Pijn. Nobelprijs voor Geneeskunde 1963. AO-boekje 989.
14047: STOLK, DR ANTHONIE - Biotechniek en ruimtevaart. AO-boekje 1655.
19832: STOLK, DR. ANTHONIE - Van gang tot minh-ao, vogelpraat. AO-boekje 2032.
19831: STOLK, DR. ANTHONIE - Van gang tot minh-ao, vogelpraat. AO-boekje 2032.
97098: STOLK DR. A. - Dierenpraat. AO-boekje 1446.
43350: STOLK ANTHONIE - Leeuwen
43348: STOLK ANTHONIE - Wegen door de wildernis
43347: STOLK ANTHONIE - Nacht van de gier
88937: STOLK, PROF.DR. A. - Biotechniek en ruimtevaart. AO-boekje 1655.
88583: STOLK, ANTHONIE - Bullekopjes en andere verhalen.
29278: STOLK, PROF.DR. ANTHONIE - Grote en kleine spaarders van moeder natuur.
51343: STOLK, B. (SECR. MISS. VORMING GZB) - Een handvol koren. Dagboek en kalender. 2002. Div. auteurs.
51344: STOLK, B. (SECR. MISS. VORMING GZB) - Een handvol koren. Dagboek en kalender. 2003. Div. auteurs.
48610: STOLK - VAN DELEN, HARMKE W. - Wijkverpleging in historisch perspectief. Ontstaan en ontwikkeling van de wijkverpleging (1890 - ca 1930) met aandacht voor aspekten van medicalisering en professionalisering. Verpleegkundig historische cahiers 2. Geïll.
23328: STOLK, PROF. DR. A. / E.A. - Thermografie. Foto's maken met warmte. AO-boekje 1059.
97073: STOLK PROF. DR. A. - Safari. AO-boekje 723.
88926: STOLK, PROF.DR. A. - Dierenpraat. AO-boekje 1446.
88927: STOLK, PROF.DR. A. - Dierenpraat. AO-boekje 1446.
88945: STOLK, PROF.DR. A. - s Levens nevels, iets over virussen. AO-boekje 1737.
88939: STOLK, PROF.DR. A. - Menselijk gedrag. AO-boekje 1685.
97100: STOLK DR. A. - Op zoek naar onze voorouders. AO-boekje 1452.
47904: STOLK REDACTIE - Van de Poll stichting, ter bevordering omtrent de geschiedenis van Zeist, jrg 2 no 2, met o.a de oude paardentram
51345: STOLK, B. (SECR. MISS. VORMING GZB) - Een handvol koren. Dagboek en kalender. 2002. Div. auteurs.
51346: STOLK, B. (SECR. MISS. VORMING GZB) - Een handvol koren. Dagboek en kalender. 2004. Div. auteurs.
88934: STOLK, PROF.DR. A. - Bedrog in de natuur. AO-boekje 1627.
6684: STOLK PROF. DR. A. - Insuline. Nobelprijs voor Sanger. AO-boekje 739.
89848: STOLK, PROF.DR. ANTHONIE - Grote en kleine spaarders van moeder natuur.
88581: STOLK, ANTHONIE - Hellas ondergang.
88918: STOLK, PROF.DR. A. - Agressie. AO-boekje 1377.
103.012: STOLK, DR. A. - Intimiteit. AO-boekje 1700.
89109: STOLK, ANTHONIE - Dieren. Wonderlijker dan u denkt. Geillustreerd met door de schrijver in het wild genomen foto's, en met tekeningen.
88952: STOLK, PROF.DR. A. - Kinderen zonder vader. AO-boekje 1801.
88953: STOLK, PROF.DR. A. - Wilde paarden. AO-boekje 1811.
88951: STOLK, PROF.DR. A. - Bamboebeer of reuzenpanda. AO-boekje 1782.
88924: STOLK, PROF.DR. A. - Persoonlijke ruimte. AO-boekje 1483.
88925: STOLK, PROF.DR. A. - Dierenpraat. AO-boekje 1446.
90083: STOLK, PROF.DR. ANTHONIE - Op reis met de dieren. De geheimen van het trekgedrag.
88913: STOLK, PROF.DR. A. - Agressie. AO-boekje 1377.
88894: STOLK, PROF.DR. A. - Prenatale prikkels. AO-boekje 1013.
88614: STOLK, ANTHONIE - Mijn vader en de Dom.
16745: STOLK, DR. ANTHONIE - Bamboebeer of reuzenpanda. AO-boekje 1782.
99750: STOLK, MIRJAM VAN - De tragedie van het landschap. Caspar David Friedrich , Anselm Kiefer.
88582: STOLK, ANTHONIE - Experimenten.
6665: STOLK PROF. DR. A. - Safari. AO-boekje 723.
6666: STOLK PROF. DR. A. - Safari. AO-boekje 723.
88615: STOLK, ANTHONIE - Gewijde tocht.
6379: STOLK PROF. DR. A. - Siamese tweeling. AO-boekje 513.
6380: STOLK PROF. DR. A. - Siamese tweeling. AO-boekje 513.
17961: STOLK, DR. ANTHONIE - Vogeltrek. AO-boekje 1860.
17962: STOLK, DR. ANTHONIE - Vogeltrek. AO-boekje 1860.
16699: STOLK, PROF. DR. ANTHONIE - Dieren in de winter. AO-boekje 1753.
88628: STOLK, PROF.DR. A. - Visziekten. Een praktische handleiding in de visziektenkunde voor de aquariumhouder, viskweker en vijverbezitter.
88635: STOLK, ANTHONIE - Bullekopjes.
14095: STOLK, DR ANTHONIE - Menselijk gedrag. AO-boekje 1685.
14096: STOLK, DR ANTHONIE - Menselijk gedrag. AO-boekje 1685.
89830: STOLK, PROF.DR. ANTHONIE - Dierengalerij.
6520: STOLK PROF. DR. A. - Cellen leven voort. AO-boekje 617.
248-2954: STOLK PROF. DR. A. - Van dier tot dier. Het wonder van de communicatie in de dierenwereld.
16746: STOLK, DR. ANTHONIE - Bamboebeer of reuzenpanda. AO-boekje 1782.
25748: STOLK, DR. A. - Op zoek naar voorouders. AO-boekje 1452.
25779: STOLK, DR. A. - Identiteit bij mens en dier. AO-boekje 1530.
25821: STOLK, DR. A. - Aangepast gedrag. AO-boekje 1605.
25838: STOLK, DR. A. - Biotechniek en ruimtevaart. AO-boekje 1655.
25885: STOLK, DR. A. - Wilde paarden. AO-boekje 1811.
25906: STOLK, DR. A. - Mens en agressie. AO-boekje 1836.
35133: STOLK A - Op reis met de dieren, de geheimen van trekgedrag
88888: STOLK, PROF.DR. A. - Nobelprijs geneeskunde. Transplantatie van weefsel. AO-boekje 836.
88887: STOLK, PROF.DR. A. - Nobelprijs geneeskunde. Transplantatie van weefsel. AO-boekje 836.
88881: STOLK, PROF.DR. A. - Insuline, Nobelprijs voor Sanger. AO-boekje 739.
88877: STOLK, PROF.DR. A. - Met een schepnet aan het Adriatische strand. AO-boekje 675.
88874: STOLK, PROF.DR. A. - Cellen leven voort. AO-boekje 617.
52500: STOLKER, E.M.D. - De Bond Zonder Naam zestig jaar. Geïll.
57620: STOLL, W.H. - Handboek der Grieksche en Romeinsche Godsdienstleer en Mythologie. Vertaald en bewerkt door E. Mehler. Met 15 afbeeldingen.
99769: STOLP, MARTIN / KUIPER, WIM / E.A. - De Draailier. Nummer 27. Met o.a.: Balkan muziek. – Turkse volksmuziek.
99772: STOLP, MARTIN / ZWAARD, WILLY / E.A. - De Draailier. Nummer 39. Met o.a.: Volksdansen. – Bekende Balkanmaten.
99771: STOLP, MARTIN / AMSTEL, ANDRE VAN / E.A. - De Draailier. Nummer 38. Met o.a.: Kerstsessie. – Balkanmuziek, een mysterie?.
61184: STOLP, HANS - Tussen Herkomst en Bestemming. Impressies. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
99773: STOLP, MARTIN / ZWAARD, WILLY / E.A. - De Draailier. Nummer 39. Met o.a.: Volksdansen. – Bekende Balkanmaten.
55297: STOLPE, SVEN - Das Mädchen von Orléans. Das Schicksal der Jeanne d' Arc. Kaartje. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
103905: STOLS, E. / E.A. - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Deel 88. Aflevering 1. Met o.a.: De Zuidelijke Nederlanden en de oprichting van Oost- en West- Indische Compagnieen.
80784: STOLTE, DR. B.H. / DEFOORT, DRS. E. / E.A. - Tijdschrift voor geschiedenis. 85ste jaargang. Aflevering 4. Met o.a.: Pro Othone. - Het Belgisch nationalisme voor de eerste wereldoorlog.
97074: STOLTE, DR. B.H. - Nijmegen is toch Noviomagum. AO-boekje 724.
27968: STOLTE, J.G. - Turkije. Land volk cultuur.
28160: STOLTE, J.G. - Dordogne Auvergne. Kosmos reisgidsen, met Kümmerly & Frey wegenatlas.
56957: STOLWIJK, CHRIS EN THOMSON, RICHARD. (MET EEN BIJDRAGE VAN HEUGTEN, SJRAAR). - Theo van Gogh. 1857 - 1891. Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent. Afb. Catalogus.
56263: STOLZ, ALBAN - Legende oder Der christliche Sternhimmel. Bildern. Vier delen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
56823: STOLZ, ALBAN - Wilder Honig. Fortsetzung der ""Witterungen der Seele"" (!849-1864). 5e Auflage, mit dem ""Wanderbüchlein aus dem Jahre 1848"". (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
55812: STOLZ, ALBAN - Die heilige Elisabeth. Mit 16 Bildern. Ein Buch fuer Christen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
36286: STOLZE, JUNGBLUT - Het kapitalisme, van Manchester tot Wall Street
49489: STONE, GEORGE - Het lied van de wolf. Afb. Vert.
2170-2608: STONE IRVING - Het leven van Vincent van Gogh. Zwarte beertjes 781.
43437: STONE RODNEY - Schreeuw in de nacht
84321: STONE, L.J. / CHURCH, J. - Beknopte ontwikkelingspsychologie.
94593: STONE, KATHERINE - Paleis van Jade.
35593: STONELEY J - Moed der wanhoop, zwarte beertjes no 2584
60974: STOOP, LOEK EN BROUWER, HUGO - Werkstress. Aanpak en preventie. Een praktische handleiding voor managers en leidinggevenden. Business bibliotheek. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
1223-4978: STOOP-SNOUCK HURGRONJE J. - Bij Grootje Thuis.
26700: STOORVOGEL, HENDRIK - Holland.
77201: STOORVOGEL, HENDRIK - Amsterdam, in foto's.
15710: STOPPARD, DR. MIRIAM - Gezondheidsgids voor 50-plussers. Praktische raadgever om fit, gezond en gelukkig te blijven.
90082: STOPPELAAR, R.J. / STRIJBOS, JAN P. / WIGMAN, A.B. - Winter. Een jaar Natuurleven. Met 96 platen met 174 afbeeldingen.
52579: STOPPELAAR, R.J. DE - STRIJBOS, JAN P. EN WIGMAN, A.B. - Een jaar natuurleven. Zomer. Met 96 platen; 225 afb.
41459: STORANDT, SIEGLER, ELIAS - The clinical psychology of aging
90170: STORER, J.W. - The Preacher. His believe and behavior.
49267: STOREY, DAVID - De laatste trein. (Vert.)
71093: STORICH, JOACHIM - Taal: Het grote avontuur.
104176: STÖRIG, HANS JOACHIM - Geschiedenis van de Filosofie. Deel II. Prisma Kennis / Ontwikkeling. Prisma Boeken 410.
104495: STÖRIG, HANS JOACHIM - Geschiedenis van de filosofie. I. Prisma-boeken 409. Kennis / ontwikkeling. Vert.
57485: STÖRIG, HANS JOACHIM - Geschiedenis van de filosofie. 2. Prisma-boeken. Kennis / ontwikkeling. Vert.
57713: STORK-VAN DER KUYL, D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte a/d Universiteit van Amsterdam.
70703: STORK, INGRID (SAMENSTELSTER) / BEEKMAN GREETJE (ILLUSTRATIES). - Oosterse wijsheid.
52724: STORK - VAN DER KUYL, DR. D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving.
51446: STORK, INGRID (VERZAMELD); BEEKMAN, GREETJE (KNIPSELS) - Boeren wijsheid.
14364: STORK, INGRID - Levens wijsheid. Een verzameling spreuken van beroemde wijsgeren en dichters.
7678: STORM VAN LEEWEN J.W. - Zondag wordt maandag. AO-boekje 1271.
7677: STORM VAN LEEWEN J.W. - Zondag wordt maandag. AO-boekje 1271.
97780: STORM, THEODOR - Von Meer und Heide.
20840: STORM, DICK - De jongens Blijdeman vermist in de wildernis.
4396-484: STORM THEODOR - Pole Poppenspaler
97786: STORM, THEODOR - Die Sohne des Senators.
20376: STORM VAN LEEUWEN, IR. J.W. - Kernsmelting. AO-boekje 2135.
20377: STORM VAN LEEUWEN, IR. J.W. - Kernsmelting. AO-boekje 2135.
59989: STORM, THEODOR - Der Schimmelreiter. Illustrationen. (Sammlung Meulenhoff).
61352: STORME, MATTHIAS E. - Tussen God en Caesar? Levensbeschouwelijke visies op staat, recht en civil society. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
16294: STORTI, AMEDO - Florence, un guide pratique.
105734: STOTER, MARLIES - Wonen in het Eysingahuis.
59289: STOTER, J - Predikatie: Een roepende blinde om ontferming. Eerste predikatie. Markus 10:46 en 47. Bibliotheek voor het late nageslacht. Nr. 36.
73954: STOTT, REBECCA / KUIPERS, HUGO (VERTALING) - Nachtwake. Een fragment.
60639: STOTT, JOHN R.W. - Gesandt wie Christus. Grundfragen christlicher Mission und Evangelisation. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
60635: STOTT, JOHN - Zending in de moderne wereld. Telos-boek. Vert. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
80232: STOTT, JOHN - Zending in de wereld.
48981: STOTT, JOHN R.W. - 2 Timotheus. Leven bij het Woord. Serie praktische Bijbelstudies. Verbo. (Vert.)
53267: STOTT, RICHARD (EDITOR) - In public view. The nation's snapshots of the royal family. Published in association with the Sunday People.
30145: STOUT GERARD - Zwakies
105443: STOUT, REX - Moord in zwart-wit. - Het recht om te sterven.
36070: STOUT GERARD - Wanda, novelle, drents
105437: STOUT, REX - De ontvoerde miljonair. Prisma detective 41.
105438: STOUT, REX - Zelfs in de beste families. Prisma detective 47.
105430: STOUT, REX - Zoek het zelf maar uit. Zwarte beertjes 804.
105435: STOUT, REX - Een toost op de dood. Zwarte beertjes 1074.
105436: STOUT, REX - De das van Nero Wolfe. Prisma detective 14.
105432: STOUT, REX - 4 X Nero Wolfe. Zwarte beertjes 902.
105433: STOUT, REX - Ter dood veroordeeld. Zwarte beertjes 903.
105434: STOUT, REX - Geen remise voor Nero Wolfe. Zwarte beertjes 1073.
105446: STOUT, REX - De vergiftigde naald.
45857: P. STOUTHAMER EN DR. K. DE VRIES M.M.V. L. SCHIPPER - De lange weg. (Vaderlandse geschiedenis voor het christelijk onderwijs.) deel 1. (verhalen, spelend in verschillende tijdperken).
60068: STOUTHAMER, P. - Mies. Leesboekje voor het tweede leerjaar. Geïll.
37653: STOUTHARD, P, TILLO, VAN GERHARD - Katholiek Nederland na 1945
39716: STOWE BEECHER HARRIET - De negerhut, uncle Tom's Cabin, slavenleven in Noord Amerika, naar de 20e Amerikaanschen druk door Mensing vertaald
85154: STOWE, HARRIET BEECHER / SCHOLTEN, B. (VERTALING EN INLEIDING) - De Negerhut. Het slavenleven in amerika, voor de emancipatie. Met 50 meest oorspronkelijke illustratien.
23022: STOWE / ROSCOE / COLLINS / E.A. - Het Beste Jubileumboek. Een keur van boeiende boeken in een notedop.
29029: STOWE, LELAND / MALETER, MARIA / HALL, CLARENCE W. / E.A. - Het Beste Jubileumboek. Deel 1.
11787: STOWE / ROSCOE / COLLINS / E.A. - Het Beste Jubileumboek. Een keur van boeiende boeken in een notedop.
94728: STRAAT, H.L. / LENNEP, JHR. M.J. VAN / E.A. - De Vrije Fries. Deel 54. Met o.a.: Praktijk en huishouding van een 18e-eeuws arts. - De Makkumer societeit De Eendracht en de politieverordening der gemeente Wonseradeel.
84400: STRAAT/LOUSSE - Sesam nieuwe / geillustreerde Wereld Geschiedenis.
8523: STRAATEN PETER VAN - Vader & Zoon zetten door. 2.
10828: STRAATEN KAREL / VERJANS / YSSELSTEYN / E.A. - De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht. The tapestries in the Town Hall of Maastricht.
87421: STRAATEN, HARALD VAN DER - De veerkracht van een volk. Verslag van een joods mirakel.
53540: STRAATEN, O. PRAEM., WERENFRIED VAN - Waar God schreit. In Europa en Azië. In Latijns-Amerika. in Afrika. Achter het ijzeren gordijn. (Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
75090: STRAATEN, WERENFRIED VAN - Waar God schreit.
54242: STRAATEN, DR. L.M.J.U. - De shelf. (Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de mariene geologie en de petrologie aan de R.U. te Groningen.) [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
106300: STRAATEN, EVERT VAN - Johannes Vermeer 1632-1675. een Delfts schilder en de cultuur van zijn tijd.
B4207: STRAATEN, HARMEN VAN (TEKST EN TEKENINGEN) - Tim temt de tijger.
98579: STRAATEN, PETER VAN - Vader & Zoon draven door.
33180: STRAATEN VAN, PRAEM O - Waar God schreit,
1807-2880: STRAATEN EVERT VAN - Johannes Vermeer. Delfts schilder en de cultuur van zijn tijd.
25993: STRAATEN, EVERT VAN - Johannes Vermeer 1632-1675. Een Delftse schilder en de cultuur van zijn tijd.
87566: STRAATEN, J. VAN DER / E.A. - Beken in Brabant, hoe houden dit bezit.
20220: STRAATSMA, A.K. - Dagboek. Bijbels Dagboek.
20089: STRAATSMA, A.K. - Dagboek. Bijbels Dagboek.
90166: STRAATSMA, A.K. - Kent gij uw Bijbel?
48311: A.K. STRAATSMA - Uit de kamferkist
70803: STRAATSMA, A.K. - Late Lente.
26248: STRAATSMA, A.K. - De kerk in't midden.
105856: STRAATSMA, O. (TEKST) - Ameland van toen. Fotoboek.
85494: STRACHEY, LYTTON - Queen Victoria.
41172: STRACHEY LYTTON - Elizabeth en Essex
41189: STRACHEY LYTTON - Elizabeth and Essex
42033: STRACK STEPHEN - Death and the quest for meaning
56031: STRACKE, S.J., D.A. - De Doornen Kroon van onzen Heer. Bloemen van ons geestelijk erf. Nr. IV. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
56032: STRACKE, S.J., D.A. - Een leeder van VIII trappen. Nr. 3. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
49108: STRAELEN, PROF. DR. H.J.J.M. VAN - Abortus, de grote beslissing.
79668: STRAELEN, H. VAN - A missionary in the war net.
5171-3323: STRAELEN H. VAN - Boedha, Krishna en Mohammed trekken Westwaarts.
80233: STRAELEN, PROF.DR. H.J.J.M. VAN - Abortus. De grote beslissing.
41958: STRAELEN VAN H DR - Aziatisch dagboek
56391: STRAITON, E.C. - Hondeziekten in woord en beeld. Herkenning en behandeling van veel voorkomende aandoeningen bij de hond. Afb. Vert.
35577: STRAKER J.F - Moord met twee onbekenden, prisma no 789
8043: STRALEN C.J. VAN / SCHOOK PETER / MARWIJK RIA VAN / E.A. - Jeugd over toekomst. AO-boekje 1316.
102.908: STRALEN, C.J. VAN / SCHOOK, PETER / MARWIJK, RIA VAN / E.A. - Jeugd over toekomst. AO-boekje 1316.
51554: STRANDBERG, OLLE - In het jaar van de tijger. Zeil- en zwerftochten in het Verre Oosten en het Zuidzeegebied. Foto's. Vert.
58526: STRANDH, SIGVARD - Geïllustreerde Geschiedenis van de Machine. Van Vuistbijl tot Computer.
55498: STRANG, BARBARA M.H. - Modern English Structure. Second edition.
10881: STRASMAN PETER G. / OLVING P.H. - Autohandboek Ford Escort. 1117cm3-1597cm3-1597cm3 motoren. Alle modellen 1980-1984. sleutelboek voor onderhoud en reparatie.
79052: STRASSER, SUSANNE / KRAUSSER, HELMUT - Wenn Gwendolin nachts schlafen ging.
79176: STRASSER, SUSANNE / KRAUSSER, HELMUT - Wenn Gwendolin nachts schlafen ging.
79175: STRASSER, SUSANNE / KRAUSSER, HELMUT - Wenn Gwendolin nachts schlafen ging.
42429: STRASSER S DR - Fenomenlogie en emperiche menskunde
83029: STRATEN, HANS VAN - Toen bliezen de poortwachters. Proza en poezie van 1880-1920.
98586: STRATEN, HANS VAN (SAMENSTELLER) / BERNLEF, J. / CAMPERT, REMCO / MINCO, MARGA / E.A. - Een schrijver is iemand … Een verhalenbundel.
91510: STRATEN, HANS VAN - Multatuli. Van blanke radja tot bedelman.
22573: STRATEN, JAN VAN - Het IRA Komplot.
53469: STRATHMANN, H. - Was soll die ''Offenbarung'' des Johannes im Neuen Testament? (Uitgeschreven uit de ''Bibliotheca Slangenburgensis"")
91240: STRATHMANN, HERMANN - Das Neue Testament Deutsch 4: Das Evangelium nach Johannes.
54584: STRATMANN O.P., F.M. - Wereldkerk en wereldvrede. Vert. Katholieke gedachten over het vraagstuk van oorlog en vrede. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
31866: STRATOWA WULF - Osterreichische lyrik aus neun jahr hunderten
56339: STRATUM, HANS VAN - Rood-wit wordt kampioen. Geïll.
41241: STRAUS FRANZ JOZEF - Die erinnerungen
97629: STRAUSS, BOTHO - Opdracht.
5614-4544: STRAUSS JOHANN - Heut' Abend beim Strauss. 16 beliebte walzer. An der schönenblauen Donau. Op.314. - Du un du. 0p.367. - Fruhlingsstimme. Op.410 - e.a., Zwei Banden. fur Akkordeon.
74076: STRAUSS / MILLOCKER / ZELLER / SUPPE - Unsterbliche Operetten. Piano. Edition schott 1508.
33637: STRAUSS RICHARD - Der rosenkavalier
71881: STRAUSS, RICHARD / HAENCHEN, HARMUT (MUZIEKALE LEIDING). / MACZEWSKI, WINFRIED (KOORDIRIGENT) - Die Frau ohne Schatten. Oper in drei Akten. Programmaboek.
58123: STRAUSS, ALFRED A. AND LEHTINEN, LAURA E. - Psychopathologie and Education of the Brain-Injured Child. Ill.
97976: STRAUSS, BOTHO - Die Widmung.
97977: STRAUSS, BOTHO - Die Widmung.
74084: STRAUSS, OSCAR / DORMANN / JACOBSON - Walzertraume.walzer nach der Operette ""Ein Walzertraum"".
90172: STRAUSS, F. - Helions Bedevaart, naar Jerusalem.
41203: STRAUSS BOTHO - Der junge mann roman
90177: STRAVER, DR.MR. C.J. - Massacommunicatie en godsdienstige beinvloeding.
40209: STRAVER, J - Jong zijn en contact zoeken
42545: STRAVER C.J DRS - Hedendaagse vormen van symboolbeleving, overdruk
42116: STRAVERS, VAN HESSEN, VAN DER HEIDEN, HULSBOSCH A DR - Veranderend gezins ontwerp, een bijdrage tot het gesprek over geboorteregeling, pastorale cahiers
59674: STRAYHORN JR., JOSEPH M. - Je kunt het beter uitpraten. Oefenboek voor het doeltreffend kommuniceren. Vert.
78824: STREATFEILD, NOEL - Raadsels om een dode. Prisma pocket 862.
90420: STRECKER, EDWARD A. / APPEL KENNETH E. - Psychologie van het dagelijks leven. Prisma pocket 562.
89083: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 7.
131-600: STRECKFUSS A. - De Geschiedenis der Wereld aan het volk vertaald
58692: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. Oude Geschiedenis - Eerste deel.
58691: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. Afl. 56/58. (slot)
58690: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 54e & 55e aflevering.
58689: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 52e & 53e Aflevering. ?
58688: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 49 - 51e aflevering.
58687: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 46e - 48e aflevering.
58686: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 44e & 45e aflevering.
58685: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 40e & 41e aflevering.
58684: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 38 & 39e aflevering.
58683: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 36e & 37e aflevering.
58682: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 34e & 35e aflevering
58681: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 32e & 33e aflevering.
58679: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 29e & 30e aflevering.
58680: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 31e aflevering.
58678: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 27e & 28e aflevering.
58677: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 25e & 26e aflevering.
58676: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 23 & 24e aflevering.
58675: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 21 & 22e aflevering.
58673: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 18e aflevering.
58674: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 19e & 20e aflevering.
58672: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 17e aflevering.
58671: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 15e & 16e aflevering.
58670: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 13 & 14e aflevering
89085: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 9.
89082: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 6.
58669: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 11e & 12e aflevering
58668: STRECKFUSS, ADOLF - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Naar het Hoogduitsch bewerkt door B. ter Haar, Bz. Volksuitgave. 9e & 10e aflevering.
89079: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 3.
89080: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 2.
89081: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 5.
45947: STRECKFUSS, ADOLF (NAAR HET HOOGDUITSCH BEWERKT DOOR TER HAAR, BZ. B.) - De geschiedenis der wereld aan het volk verhaald. Middeleeuwen - eerste deel.
89084: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 8.
89086: STRECKFUSS, A. / HAAR, B. TER (VERTALING / BEWERKING) - De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald. Deel 10.
71245: STREEF, NETTY - De onzichtbare band.
70794: STREEF, NETTY - Ontmoeting met het verleden.
36336: STREEFKERK, J - Even stoppen, dagboek voor jonge mensen
47314: STREEKPLAN UTRECHT TOELICHTING ONTWERP 1985, MET VEEL KAARTEN GEDEELTELIJK UITVOUWBAAR -
101.625: STREEKSTRA, N.F. - Spheares en hemel-bollen bij Donne en Huygens.
96108: STREET, A.G. - England today in pictures.
72861: STREHL, ROLF - Van propeller tot straalturbine. Geschiedenis van de luchtvaart. Met 167 foto's en tekeningen.
102.469: STREICHER / SINDELKA (VORWORT) - 500 Jahre europaische Postverbindungen aus Osterreichs Postgeschichte, ein Kaleidoskop.
71600: STREITTER, BEATUS - Nove. Roman van een ontheemde.
76149: STRENGHOLT, JOS / ZIJLSTRA, WILLEM (ILLUSTRATIES) - Het goud van Hatsjepsoet.
96243: STRETTI, R. (MUSIQUE) / PAULUS / DELORMEL / GARNIER - Un tour de valse. Chansonnette comique. Piano.
77482: STREURMAN, G.H. / DIJKSTRA, JOHAN / CABOUT, C. / E.A. - Groningen Kultureel maandblad, Jrg. 1 nr. 9. Met o.a.: Het Veenkoloniaal museum - Gezicht over de Lauwerszee bij Zoutkamp - In Groningen gebeurt wat.
22029: STREUVELS, STIJN - Verhalen. Prisma pocket 798.
90145: STREUVELS, STIJN - Verhalen. Prisma pocket 798.
94899: STREUVELS, STIJN - Stille Avonden.
94897: STREUVELS, STIJN - Kroniek van de familie Gezelle.
103818: STREUVELS, STIJN / BRYS, ARNO (ILLUSTRATIES) - Het Kerstkind.
23527: STREUVELS / WESTERLINCK / E.A. - Een eeuw Stijn Streuvels.
79064: STRICKER, WALTER R. - Fensterbilder zu Ostern. Mit Vorlagenbogen.
92687: STRIEDER, PETER (TEXT) / SEGRE, ENRICO (GESTALTUNG) - Albrecht Durer.
11011: STRIJBOS, JAN P. - Al zwervende vergaar ik.
97168: STRIJBOS, J.P. - De vogels rondom ons huis. (met foto's en teekeningen van den schrijver)
B4393: STRIJBOS, ERIC (VERTALER) - De Kroniek van Onze Eeuw 1960-1969.
59993: STRIJBOS, J.P. - De vogels rondom ons huis. Geïll.
94866: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
96144: STRIJBOS, DRS. ERIC / E.A. - Nederland dichterbij. Noord-Brabant.
96143: STRIJBOS, DRS. ERIC / E.A. - Nederland dichterbij. Limburg.
54527: STRIJBOSCH, A.K.J.M. - Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika. Publikaties over volksrecht. VII. Proefschrift. KU te Nijmegen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
60262: STRIJD, PROF. DR. KR. - Theologie bij de tijd. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW.)
46172: STRIJD, KR. - 52 vragen over oorlog en vrede. Christen-zijn in internationale verhoudingen. Carillon-reeks no. 52.
25967: STRIJK-BRAUNIUS, FEYA - Rijpend koren.
51448: STRIJT, WILLY - Het Talent van Fie Binnendijk.
8912: STRIK AJA - Klik en Klak op het feest.
54309: STRIK, F - Ophthalmodynamographie und Ophthalmodynamometrie in der neurologischen Praxis. Afb. Proefschrift. Erasmus Universiteit - Rotterdam. [Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis].
79221: STRIK, SIMON / BORSBOOM, JOHN / MANNOE, LITA / E.A. - Fiscaal handboek voor slimme beleggers.
2713-4432: STRINBERG AUGUST - Doodendans. Drama.
28670: STRINDBERG - Three plays by August Strindberg: The father - Miss Julia - Easter.
31898: STRINDBERG AUGUST - Ein Traumspiel
82304: STRINDBERG, AUGUST - Das Rote Zimmer. Schilderungen aus dem Leben der Schriftsteller und Künstler.
88206: STROBEL, LEE / POOLE, GARRY - De passie achter het lijden van Jezus begrijpen.
37496: STROBL-WOHLSCHLAGER - Poppen, dieren en harlekijnen
96366: STROBL, KARL HANS / RIZEK, EMIL / U.A. - Velhagen & Klasings Monatshefte. 56. Jahrgang, April 1942, 8. Heft.
61314: STROEKEN, DR. JAN - Sociale zekerheid in een vrije en technologische maatschappij. Een ekonomisch perspectief. Sociale zekerheidsreeks. 14. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
42455: STROEKEN HARRY - Freud en zin patiënten
56060: STROHAL, RICHARD. - Autorität. Ihr Wesen und ihre Funktion im Leben der Gemeinschaft. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis.)
99559: STROINK, MR. A.F. - Historische Mededelingen Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Jaargang 8, No. 3: George Willem Stroink 1871-1941, Plattelandsburgemeester en landbouwcooperator.
3156-25: STROINK A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937-1987
90029: STROMAN, B. / SPIERDIJK, JAN / E.A. - Kroniek van kunst en kultuur. 11de jaargang no. 9, 1950. Met o.a.: De vrucht van de vruchtbare muze. - Oudperzische kwatrijnen.
96966: STROMAN, B. / ELFFERS, DICK (ILLUSTRATIES) - Het Centraalstation.
1709-3117: STRONG DONALD E. - Welt der Antike. Architektur, Plastik, Malerei, Schmuck, Mosaiken, Munzen. Schatze der Weltkunst.
101.410: STRONG, ROY (FOREWORD) - Batiks. Victoria and Albert Museum
39239: STRONKHORST, L.H - De gouden dorpel, leesboek voor de christelijke school, II A
74146: STRONKHORST, L.H. / OORTWIJN, M. (ILLUSTRATIES) - Jan-Joost en Joost-Jan.
52232: STRONKHORST, L.H. (SAMENSTELLING) - De gouden dorpel. Deel I. (Leesboek voor de Christelijke School). Geïll.
4744-3188: STRONKHORST L.H. / OOSTEN JAN VAN - Klank en Weerklank. Stilleesboek. Deel 1.
52101: STRONKHORST, L.H. (SAMENSTELLING) - De gouden dorpel. Leesboek voor de Christelijke School. Deel II. Geïll.
60076: STRONKHORST, L.H. - Jan-Joost en Joost-Jan. Troubadour-serie. Derde leerjaar. Geïll.
101.571: STROOP, JAN - Twee soorten schwa in de zuidelijke dialecten en het Nederlands
101.569: STROOP, JAN - Een herorientatie van de dialektstudie.
25526: STROOTMAN, DR. K.E.W. - Van Wasa tot Bernadotte. Met zes portretten.
95782: STROTHMANN, K.H. / ACKERMANN, F.H. - Arnsberg / Sauerland.
56211: STROTMANN, DR. FEODOR - Jahwe Schaphat. Een gedachte over kristen-eenheid. Platen. (Afgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis)
15054: STROUD, MARION - Ons kind een geschenk.
15999: STROUD, CARSTEN - De Cuba-connectie. Thriller.
85194: STROUSE, JEAN - Woman & Analysis. Dialogues on psychoanalytic vieuws of femininity.
74708: STRUBE, ADOLF - Europaische Weihnachtslieder. 1. Heft: Für dreistimmigen Frauen- oder Jugendchor.
84847: STRUBEN, DR. FRIEDHELM - De overgangsjaren. Een keerpunt in het leven van de vrouw.
94999: STRUICK, J.E.A.L. / POLAK-DE ROOY, E.P. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 44, nr. 3. Met o.a.: Sluipmoord op oude panden. - Armenzorg in Vleuten.
94777: STRUICK, J.E.A.L. / KIEBOOM, B. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 45, nr. 1. Met o.a.: Utrecht, 850 jaar stadsrecht. - In 't geweer voor Achter Clarenburg.
94993: STRUICK, J.E.A.L. / MULLER, E. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 43, nr. 6. Met o.a.: Vernieuwing van binnenstad Utrecht. - Speyart van Woerdenhofje dreigt te verdwijnen.
74654: STRUICK, DR. J.E.A.L. / E.A. / BARTELS, TON (ILLUSTRATIES) - Utrecht in 2005.
95108: STRUICK, J.E.A.L. / KIPP, A.F.E. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 44, nr. 12. Met o.a.: De terugkeer van Trijn. - Praten over de Mariaplaats. - Vleutense kerk heropend.
95102: STRUICK, J.E.A.L. / KIEBOOM, B. / E.A. - Maandblad Oud-Utrecht. Jaargang 44, nr. 6. Met o.a.: 650 jaar Domtoren Utrecht. - Nieuw licht op'n oude woonwijk.
47291: DR.J.E.A.L. STRUICK - Utrecht door de eeuwen heen, met veel platen
91330: STRUIK, PIETER J. - Zaaizaod.
73317: STRUIK, J.L. - Schetsen Schriftstudie Jozua.
98231: STRUNA, MONIKA / CHURCH, CONNIE - Zelfmassage. Een moderne massagetechniek voor ontspanning en stimulering van het lichaam.
53774: STRUYCKEN, MR. A.V.M - Naar eenheid van rechtsbedeling in Europa. Rede.(Uitgeschreven uit de Bibliotheca Slangenburgensis).
47203: H.J. STRUYK, VAN DER VEEN - Weg en waterbouwkunde deel 4, bruggen, met 545 tekeningen en foto's
35690: STUART, WEINSTEIN, JOSEPH, BUCKWALTER - Turek's orthopaedics, principles and their application
102.912: STUART, DR. P. - Nehalennia. AO-boekje 1340.
34775: STUART RAY - Immortals of the screen, over six hunderd memorable photographs
24572: STUART, A.H. - Algarva.
30746: STUART MARTINUS - Leerredenen over Jozef
84139: STUART, RICHARD B. / DAVIS, BARBARA - Slim chance in a fat world: Behavioral control of obesity.
2339-2615: STUBBE DR. A. - Het zien en genieten van schilderkunst. Vlaamse pocket 21.
42589: STUDER MARGRIT - am lebensabend
106144: STUDIO JAN KRUIS - Jan Jans en de kinderen 32.
106143: STUDIO JAN KRUIS - Jan Jans en de kinderen 28.
61515: STUFKENS, HEIN - Heimwee naar God. Opkomst van een nieuw religieus paradigma. Geïll. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW).
39420: STUFKENS, N - O.G. Heldring, reeks getuigen van Christus
50951: STÜHLEN, PETER - De Dageraad gloort. III. De geschiedenis van een boerengeslacht vanaf 1630. Vert.
98936: STUIJVENBERG, W. VAN (TEKST) / RENSENBRINK, HAN (RED.) - Kleine wonderwereld van mieren en bijen.
26632: STUIJVENBERG, W. VAN - 5000 jaar dagelijks leven. Wereldoorlog en crisistijd.
53058: STUIJVENBERG, W. VAN - 5000 Jaar dagelijks leven. Barok en Rococo. Geïll.
10776: STUIJVENBERG DR. J.H. - De bloemisterij in Nederland.
2154-3009: STUIJVENBERG W. VAN - Wonderen van het woud.
73755: STUIT, MARIAN / HOGENDOORN (ILLUSTRATIES). - 50 culinaire avonturen met Fondue.
50583: STUIT, MARIANNE - Zoutarme menu's. Ill.
73778: STUIT, MARIANNE - Frituren op z'n lekkerst.
46233: STUIVELING, GARMT - Bij Vondel's feest
46232: STUIVELING, GARMT - Verzen van nu.
106387: STUIVELING, PROF.DR. G. - De wording van Perks Iris. Met facsimile's van alle handschriften.
31302: STUIVELING G - De nieuwe gids als geestelijk brandpunt
27891: STUIVELING / STUTTERHEIM / E.A. - De gids. 135 Jaargang no. 3. - Het spel van de spelling - Ja, nee, geen oordeel - e.a.
47983: J.C. STULEMEIJER - Inleiding tot de betontechnologie, natuur en scheikundige aspecten,
24785: STUMPF, HANS E. - Wolven in de nacht. Een verhaal uit het oude Rusland.
42737: STUMPFF EDUARD J - voorlezingen over ziekenverpleging
17385: STUPARICH, SERGIO - Chileense Lente.
27937: STUPARICH, SERGIO - Chileense Lente. Roman uit Chili.
35630: STURGEON, THEODORE - Een beetje bloed van jou. Zwarte beertjes 9.
98260: STURGIS, MATTHEW / MORTIMER, ANNE (ILLUSTRATIES) - Tosca's Kerstfeest.
20272: STURM, H. - De prijs der vrijheid. Roman van Walcheren's ondergang.
51507: STURM, H. - De prijs der vrijheid. Roman van Walcherens ondergang. Geïll.
46524: STURM, H - De prijs der vrijheid. Roman van Walcheren's ondergang. Tekeningen.
98060: STUSSI, MARTIN / U.A. - Handwerk Volkskunst Kunsthandwerk. Schweizer Heimatwerk, 3 / 1991.
58000: STUTTERHEIM, DR. W.F. - De Islam en zijn komst in den archipel. III. Indische cultuurgeschiedenis. Ill.; kaart.
103529: STUUR, ADDO - Internet en e-mail voor senioren.
8182: STUURMAN / AALDERS / BLOMMAART / E.A. - Modelbouwboek.
6708: STUURMAN P. - De Prehistorie. Fibula juniorreeks. 22.
93434: STUURWOLD, BERT - Maatschappij-analyse. Doet u mee?
104094: STUUT, GERRIT / FLIK, TIJTIA H.M. / SMEDES, TEADE / E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 15. met o.a.: De omgeving van de huidige Kielsterachterweg door de eeuwen heen. - Het Kielster Veer, de snik, 1798-1949. - Hoogezand Sappemeer Tentoonstelling 1935.
12074: STUVEL, H.J. - Glorie van het verleden.
39111: STUVEL, G, MOURIK, VAN J - Zwemmend de oceaan over, magneetreks, 5e leerjaar
11996: STUVEL, H.J. - De gulle stroom. Vijf en twintig jaar N.V. Waterleidings Maatschappij Gelderland. 1938-1963.
19384: STUVEL, G. / MOURIK, J. VAN - Gijs van Geert.
54070: STUVEL, H.J. - De gulle stroom. Vijf en twintig jaar N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland. Kaarten, foto's. 1938 - 1963.
15505: STUVEL, H.J. - Oostelijk Flevoland.
94876: STUVEL, H.J. - Oud Vaderlandsch Stedenschoon.
1399-1932: STUVEL H.J. - Glorie van het verleden.
39113: STUVEL, G, MOURIK, VAN J - De ijsbijters, magneetreeks 5e leerjaar
22521: STUVEL, H.J. - Glorie van het verleden.
39116: STUVEL, G, MOURIK, VAN J - Door het land van spinners en wevers.magneetreeks 6e leerjaar
411-2112: STUVEL H.J. - Grendel van Holland. Hoe Nederland door de gevolgen van een rampvloed voor de tweede keer in zijn bestaan besloot tot een grootscheeps offensief tegen de zee.
3102-2106: STUVEL H.J. - Grendel van Holland. Hoe Nederland door de gevolgen van een rampvloed voor de tweede keer in zijn bestaan besloot tot een grootscheeps offensief tegen de zee.
2454-1801: STUVEL H.J. - Oud Vaderlandsch Stedenschoon.
36119: STUVEL, H.J - Koorbanken in Nederlandsche kerken, met ruim 30 foto's, deel 2
39110: STUVEL, G, MOURIK, VAN J - De veluwe vlamde, magneetreeks, 5e leerjaar, geillustreerd door Lex van Voorst
17077: STÜVERMANN, G. - Foto's met de reflexcamera.
51958: STUWE, ELINE VAN - Film. Roman.
99295: STUYT, MR. R.A.E / BARENTS, DRS. W. / ARNOLD, ED / E.A. - Contrapunten.
38105: STUYT, J.C.L.M - Examen medical de Naundorff
2367-122: STUYVAERT VICTOR - Twintig Perkamenttekeningen
74422: STUYVENBERG, F.D. / VINKE, J. - Hydraulische Aandrijving. Deel 1.
11849: STYBLO, DR. K. - Recente ontwikkelingen in de tuberculoseepidemiologie.

Next 1000 books from Antiquariaat “De Woudduif”

3/9